Hele Online Bibelen – Vent lidt med at søge til siden er helt indlæst – udgave 22. november 2021
KJV på DANSK [DK-KJV] & Den autoriserede King James Bible version 1769 [KJV]
Det Nye Testamente er oversat samt brudstykker af Det Gamle Testamente
FORORDET TIL BIBELEN KAN LÆSES HER

Navnebetydning – Et engelsk Bibel-navne-kartotek til Bibelstudiet

[Joh 5:39 DK-KJV] Søg i skrifterne; for i dem tænker I at I har evigt liv: og de er dem som vidner om mig.

Når jeg søger på denne bibelside via en PC, bruger jeg browseren Firefox grundet dens fine valgmuligheder i søgefunktioner som herunder:

“Forskel på store og små bogstaver” – “Hele ord eller sætninger” – “med eller uden specialtegn”

  • For at søge via en Windows PC tryk på (Ctrl og F samtidig)
  • For at søge via en Mobil/Tablet (Find Ménu’en og vælg Find på Side)
  • For at søge via en Apple PC tryk på (⌘ og F samtidig)
Herunder er Index-numre og Navne på Bibelens Bøger og deres Forkortelser samt antal Kapitler

Det Nye Testamentes Indholdsfortegnelse
Index040 – Matthæus Evangeliet – Mat 1:1 – 28 Kap
Index041 – Markus Evangeliet – Mar 1:1 – 16 Kap
Index042 – Lukas Evangeliet – Luk 1:1 – 24 Kap
Index043 – Johannes Evangeliet – Joh 1:1 – 21 Kap
Index044 – Apostlenes Gerninger – ApG 1:1 – 28 Kap
Index045 – Romerne – Ro 1:1 – 16 Kap
Index046 – 1Korinter – 1Kor 1:1 – 16 Kap
Index047 – 2Korinter – 2Kor 1:1 – 13 Kap
Index048 – Galaterne – Ga 1:1 – 6 Kap
Index049 – Efeserne – Efe 1:1 – 6 Kap
Index050 – Philipperne – Phil 1:1 – 4 Kap
Index051 – Kolosenserne – Kol 1:1 – 4 Kap
Index052 – 1Thessaloniker – 1Th 1:1 – 5 Kap
Index053 – 2Thessaloniker – 2Th 1:1 – 3 Kap
Index054 – 1Timoteus – 1Ti 1:1 – 6 Kap
Index055 – 2Timoteus – 2Ti 1:1 – 4 Kap
Index056 – Titus – Tit 1:1 – 3 Kap
Index057 – Philemon – Phile 1 – Et Kap
Index058 – Hebræerne – Heb 1:1 – 13 Kap
Index059 – Jacob – Jac 1:1 – 5 Kap
Index060 – 1Peter – 1Pe 1:1 – 5 Kap
Index061 – 2Peter – 2Pe 1:1 – 3 Kap
Index062 – 1Johannes – 1Jo 1:1 – 5 Kap
Index063 – 2Johannes – 2Jo 1 – Et Kap
Index064 – 3Johannes – 3Jo 1 – Et Kap
Index065 – Judas – Jude 1 – Et Kap
Index066 – Åbenbaringen – Åben 1:1 – 22 Kap

Det Gamle Testamentes Indholdsfortegnelse
Index001 – 1Mosebog – 1Mo 1:1 – 50 Kap
Index002 – 2Mosebog – 2Mo 1:1 – 40 Kap
Index003 – 3Mosebog – 3Mo 1:1 – 27 Kap
Index004 – 4Mosebog – 4Mo 1:1 – 36 Kap
Index005 – 5Mosebog – 5Mo 1:1 – 34 Kap
Index006 – Josva – Jos 1:1 – 24 Kap
Index007 – Dommerbogen – Do 1:1 – 21 Kap
Index008 – Ruths bog – Ru 1:1 – 4 Kap
Index009 – 1Samuel – 1Sa 1:1 – 31 Kap
Index010 – 2Samuel – 2Sa 1:1 – 24 Kap
Index011 – 1Kongebog – 1Ko – 22 Kap
Index012 – 2Kongebog – 2Ko – 25 Kap
Index013 – 1Krønikebog – 1Kr 1:1 – 29 Kap
Index014 – 2Krønikebog – 2Kr 1:1 – 36 Kap
Index015 – Ezras bog – Ezr 1:1 – 10 Kap
Index016 – Nehemias bog – Ne 1:1 – 13 Kap
Index017 – Esters bog – Es 1:1 – 10 Kap
Index018 – Jobs bog – Jb 1:1 – 42 Kap
Index019 – Salmerne – Sa 1:1 – 150 Salmer
Index020 – Ordsprogene – Or 1:1 – 31 Kap
Index021 – Prædikeren – Præ 1:1 – 12 Kap
Index022 – Højsangen – Høj 1:1 – 8 Kap
Index023 – Esajas bog – Esa 1:1 – 66 Kap
Index024 – Jeremias bog – Jer 1:1 – 52 Kap
Index025 – Klagesangene – Klag 1:1 – 5 Kap
Index026 – Ezekiels bog – Eze 1:1 – 48 Kap
Index027 – Daniels bog – Da 1:1 – 12 Kap
Index028 – Hoseas bog – Ho 1:1 – 14 Kap
Index029 – Joels bog – Joe 1:1 – 3 Kap
Index030 – Amos bog – Am 1:1 – 9 Kap
Index031 – Obadias bog – Ob 1 – Et Kap
Index032 – Jonas bog – Jon 1:1 – 4 Kap
Index033 – Mikas bog – Mik 1:1 – 7 Kap
Index034 – Nahums bog – Na 1:1 – 3 Kap
Index035 – Habakkuks bog – Hab 1:1 – 3 Kap
Index036 – Zefanias bog – Zef 1:1 – 3 Kap
Index037 – Haggajs bog – Hag 1:1 – 2 Kap
Index038 – Zakarias bog – Zak 1:1 – 14 Kap
Index039 – Malakias bog – Mal 1:1 – 4 Kap

Matthæus Evangeliet – Index040
Navnebetydning for Matthæus = Guds gave
Kapitler: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28
Matthæus Evangeliet Kapitel 1 – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 1:1 DK-KJV] Jesus Kristus’ generationsbog, sønnen af David, sønnen af Abraham.
[Matthew 1:1 KJV] The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.

“I slægtstavlen herunder er der i den Danske oversættelse [DK-KJV] brugt Hebraiske navne, som hjælp til bibelstudiet.
I den Engelske [KJV] har de brugt Græske navne”
[Mat 1:2 DK-KJV] Abraham avlede Isak; og Isak avlede Jacob; og Jacob avlede Judah og hans brødre;
Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;

[Mat 1:3 DK-KJV] Og Judah avlede Pharez og Zarah med Tamar; og Pharez avlede Hezron; og Hezron avlede Ram;
And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;

[Mat 1:4 DK-KJV] Og Ram avlede Amminadab; og Amminadab avlede Nahshon; og Nahshon avlede Salmon; “Ram=elevated; sublime / Amminadab=my people is liberal / Nahshon=that foretells; that conjectures / Salmon=peaceable; perfect; he that rewards”
And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;

[Mat 1:5 DK-KJV] Og Salmon avlede Boaz med Rahab; og Boaz avlede Obed med Ruth; og Obed avlede Jesse; “Salmon=peaceable; perfect; he that rewards / Boaz=in strength / Rahab=proud; quarrelsome (applied to Egypt) / Obed=a servant; workman / Ruth=drunk; satisfied / Jesse=gift; oblation; one who is”
And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;

[Mat 1:6 DK-KJV] Og Jesse avlede kong David; og kong David avlede Solomon med hende som havde været hustru med Uriah; “Jesse=gift; oblation; one who is / David=well-beloved, dear / Solomon=peaceable; perfect; one who recompenses / Uriah=the Lord is my light or fire”
And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;

[Mat 1:7 DK-KJV] Og Solomon avlede Rehoboam; og Rehoboam avlede Abia; og Abia avlede Asa;
And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;

[Mat 1:8 DK-KJV] Og Asa avlede Jehoshaphat; og Jehoshaphat avlede Jehoram; og Jehoram avlede Uzziah;
And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;

[Mat 1:9 DK-KJV] Og Uzziah avlede Jotham; og Jotham avlede Ahaz; og Ahaz avlede Hezekiah;
And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;

[Mat 1:10 DK-KJV] Og Hezekiah avlede Manasseh; og Manasseh avlede Amon; og Amon avlede Josiah;
And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;

[Mat 1:11 DK-KJV] Og Josiah avlede Jeconiah og hans brødre, omkring den tid de var bortført til Babylon:
And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:

[Mat 1:12 DK-KJV] Og da de var ført til Babylon, avlede Jeconiah Salathiel/Shealtiel; og Salathiel avlede Zerubbabel;
And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;

[Mat 1:13 DK-KJV] Og Zerubbabel avlede Abihud; og Abihud avlede Eliakim; og Eliakim avlede Azur;
And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;

[Mat 1:14 DK-KJV] Og Azur avlede Zadok; og Zadok avlede Ackim; og Ackim avlede Eliud;
And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;

[Mat 1:15 DK-KJV] Og Eliud avlede Eleazar; og Eleazar avlede Mattan; og Mattan avlede Jacob;
And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;

[Mat 1:16 DK-KJV] Og Jacob avlede Joseph ægtemanden til Maria, af hvem Jesus var født, som er kaldet Kristus.
And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.

[Mat 1:17 DK-KJV] Så alle generationerne fra Abraham til David er 14 generationer, og fra David indtil bortførelsen ind i Babylon er 14 generationer, og fra bortførelsen ind i Babylon til Kristus er 14 generationer.
So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.

[Mat 1:18 DK-KJV] Nu var Jesus Kristus’ fødsel på denne måde: På det tidspunkt som hans mor Maria var forlovet med Joseph, førend de kom sammen, var hun fundet med den Hellige Ånds barn.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.

[Mat 1:19 DK-KJV] Derefter var hendes ægtemand Joseph, som var en retskaffen mand, og som ikke var villig til at gøre hende til et offentligt eksempel, klar til at skille sig fra hende i hemmelighed.
Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.

[Mat 1:20 DK-KJV] Men alt imens han tænkte over disse ting, læg mærke til, i en drøm viste Herrens engel sig for ham, som siger, Joseph, du Davids søn, frygt ikke for at tage din hustru Maria til dig: for det som er undfanget i hende er fra den Hellige Ånd.
But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.

[Mat 1:21 DK-KJV] Og hun skal frembringe en søn, og du skal kalde hans navn JESUS: for han skal frelse hans folk fra deres synder. ”Navnebetydning for JESUS = GUD FRELSER”
And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.

[Mat 1:22 DK-KJV] Nu var alt dette gjort, så det måtte blive opfyldt som var talt af Herren gennem profeten, som siger,
Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,

[Mat 1:23 DK-KJV] Læg mærke til, en jomfru skal være med barn, og skal frembringe en søn, og de skal kalde hans navn Emmanuel, som ved at være fortolket er, Gud hos os.
Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.

[Mat 1:24 DK-KJV] Da Joseph blev rejst fra sin søvn gjorde han som Herrens engel havde budt ham, og tog hans hustru til sig:
Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:

[Mat 1:25 DK-KJV] Og kendte hende ikke før hun havde frembragt hendes førstefødte søn: og han kaldte hans navn JESUS.
And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.

Matthæus Evangeliet Kapitel 2 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 2:1 DK-KJV] Nu da Jesus var født i Bethlehem i Judæa i kong Herodes dage, læg mærke til, der kom vise mænd fra østen til Jerusalem,
Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,

[Mat 2:2 DK-KJV] Som siger, Hvor er han som er født som Jødernes Konge? for vi har set hans stjerne i østen, og er kommet for at tilbede ham.
Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.

[Mat 2:3 DK-KJV] Da kong Herodes havde hørt disse ting, var han bekymret, og hele Jerusalem med ham.
When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him.

[Mat 2:4 DK-KJV] Og da han havde forsamlet alle de ledende præster og folkets skriftkloge, krævede han af dem at de skulle fortælle ham hvor Kristus skulle blive født.
And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born.

[Mat 2:5 DK-KJV] Og de sagde til ham, i Bethlehem i Judæa: for således er det skrevet gennem profeten,
And they said unto him, In Bethlehem of Judaea: for thus it is written by the prophet,

[Mat 2:6 DK-KJV] Og du Bethlehem, i Judahs land, som ikke er den mindste blandt Judahs prinser: for ud af dig skal komme en Guvernør, der skal regere mit folk Israel.
And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people Israel.

[Mat 2:7 DK-KJV] Derefter Herodes, da han hemmeligt havde sammenkaldt de vise mænd, spurgte dem grundigt indtil hvilket tidspunkt stjernen viste sig.
Then Herod, when he had privily called the wise men, enquired of them diligently what time the star appeared.

[Mat 2:8 DK-KJV] Og han sendte dem til Bethlehem, og sagde, Gå og søg grundigt efter det unge barn; og når I har fundet ham, gi’ mig en tilbagemelding, så jeg også må komme og tilbede ham.
And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child; and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also.

[Mat 2:9 DK-KJV] Da de havde hørt kongen, rejste de; og, læg mærke til, stjernen, som de havde set i østen, gik foran dem, indtil den kom og stod over det sted hvor det unge barn var.
When they had heard the king, they departed; and, lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was.

[Mat 2:10 DK-KJV] Da de så stjernen, jublede de med overmådelig stor lykke.
When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy.

[Mat 2:11 DK-KJV] Og da de var kommet ind i huset, så de det unge barn sammen med Maria hans mor, og faldt ned, og tilbad ham: og da de havde åbnet deres skatte, præsenterede de deres gaver for ham; guld, og frankincense, og myrra.
And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh.

[Mat 2:12 DK-KJV] Og ved at være advaret af Gud i en drøm at de ikke skulle returnere til Herodes, rejste de hjem til sit eget land ad en anden vej.
And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way.

[Mat 2:13 DK-KJV] Og da de var rejst, læg mærke til, Herrens engel viste sig for Joseph i en drøm, og siger, rejs dig op, og tag det unge barn og hans mor, og flygt til Egypten, og bliv du der indtil jeg giver dig besked: for Herodes vil søge efter det unge barn for at destruere ham.
And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word: for Herod will seek the young child to destroy him.

[Mat 2:14 DK-KJV] Så rejste han sig op, og ved nattetid tog han det unge barn og hans mor, og rejste til Egypten:
When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt:

[Mat 2:15 DK-KJV] Og var der indtil Herodes død: så det måtte blive opfyldt som var talt af Herren via den profet, som siger, Ud af Egypten har jeg kaldet min søn.
And was there until the death of Herod: that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son.

[Mat 2:16 DK-KJV] Da Herodes, fandt ud af at han var blevet hånet af de vise mænd, var han så rasende, at han udsendte soldater, og slagtede alle børn som var i Bethlehem, og alle i det nærliggende kystområde, som var 2 år eller derunder, i overensstemmelse med den tid han grundigt havde udspurgt de vise mænd om.
Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth, and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coasts thereof, from two years old and under, according to the time which he had diligently enquired of the wise men.

[Mat 2:17 DK-KJV] Da opfyldtes det som er talt ved profeten Jeremia, som siger,
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying,

[Mat 2:18 DK-KJV] I Rama var der hørt en stemme, klagesang, og gråd, og stor sorg; Rakel græder over sine børn, og kunne ikke lade sig trøste, fordi de ikke er mere.
In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not.

[Mat 2:19 DK-KJV] Men da Herodes var død, læg mærke til, en Herrens engel viste sig i en drøm for Joseph i Egypten,
But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt,

[Mat 2:20 DK-KJV] Som siger, Rejs dig op, og tag det unge barn og hans mor, og gå ind i landet Israel: for dem der søgte det unge barns liv er død.
Saying, Arise, and take the young child and his mother, and go into the land of Israel: for they are dead which sought the young child’s life.

[Mat 2:21 DK-KJV] Og han rejste sig op, og tog det unge barn og hans mor, og kom ind i landet Israel.
And he arose, and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.

[Mat 2:22 DK-KJV] Men da han hørte at Arkelaus regerede på samme måde som hans far Herodes, var han bange for at gå derhen: til trods for det, ved at være advaret af Gud i en drøm, rejste han afsides ind i Galilæa:
But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:

[Mat 2:23 DK-KJV] Og han kom og boede i en by ved navn Nazaret: så det måtte blive opfylde som er talt ved profeterne, Han skal blive kaldt en Nazaræer.
And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.
Matthæus Evangeliet Kapitel 3 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 3:1 DK-KJV] I de dage kom Johannes Døberen, og prædikede i Judæas vildmark,
In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,

[Mat 3:2 DK-KJV] Og siger, Anger I: for himlens kongerige er nær.
And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.

[Mat 3:3 DK-KJV] For dette er han der var talt om via profeten Esajas, som siger, Stemmen af en der råber i vildmarken, Forbered I Herrens vej, gør hans stier lige. Se – Mat 3:3 – Mar 1:3 – Luk 3:4 – Esa 40:3 –
For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

[Mat 3:4 DK-KJV] Og den samme Johannes havde hans tøj lavet af kamelhår, og et læderomslag omkring hans lænder; og hans mad var græshopper og vild honning.
And the same John had his raiment of camel’s hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey.

[Mat 3:5 DK-KJV] Da gik Jerusalem ud til ham, og hele Judæa, og hele den egn rundt omkring Jordanfloden,
Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,

[Mat 3:6 DK-KJV] Og var døbt af ham i Jordanfloden, ved at bekende deres synder.
And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.

[Mat 3:7 DK-KJV] Men da han så mange af Farisæerne og Saddukæerne kom ud til det sted hvor han døbte, sagde han til dem: Kæreste generation af giftsnoger, hvem har advaret jer om at flygte fra den ekstreme vrede som kommer?
But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?

[Mat 3:8 DK-KJV] Frembring derfor frugter passende til omvendelse:
Bring forth therefore fruits meet for repentance:

[Mat 3:9 DK-KJV] Og tænk ikke at sige inde i jerselv, Vi har Abraham som vores far: for jeg siger til jer, at Gud er i stand til at oprejse børn til Abraham af disse sten.
And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.

[Mat 3:10 DK-KJV] Og nu er øksen også lagt mod træernes rod: Ethvert træ som derfor ikke frembringer god frugt hugges ned, og kastes ind i ilden.
And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

[Mat 3:11 DK-KJV] I virkeligheden døber jeg jer med vand til omvendelse: men han som kommer efter mig er mægtigere end jeg, hvis sko jeg ikke er værdig til at bære: han skal døbe jer med den Hellig Ånd, og med ild:
I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:

[Mat 3:12 DK-KJV] Kasteskovlen er i hans hånd, og han vil grundigt rense hans gulv, og samle hans hvede ind i laden; men han vil brænde avnerne med en uudslukkelig ild.
Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.

[Mat 3:13 DK-KJV] Da kommer Jesus fra Galilæa til Jordanfloden hen til Johannes, for at blive døbt af ham.
Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.

[Mat 3:14 DK-KJV] Men Johannes ville forhindre ham, og siger, jeg har brug for at blive døbt af dig, og nu kommer du til mig?
But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?

[Mat 3:15 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde til ham, Tillad det at være sådant nu: for således er det blevet vores del at opfylde al retfærdighed. Så adlød han ham.
And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.

[Mat 3:16 DK-KJV] Og Jesus, da han var døbt, gik straks op ud af vandet: og, se, himlene var åbnet for ham, og han så Guds Ånd som dalede ned som en due, og som lyste på ham:
And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

[Mat 3:17 DK-KJV] Og se en stemme fra himlen, siger, Dette er min elskede Søn; i hvem er jeg godt tilfreds.
And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

Matthæus Evangeliet Kapitel 4 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 4:1 DK-KJV] Derefter var Jesus af Ånden ført op ind i vildmarken for at blive fristet af djævelen.
Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

[Mat 4:2 DK-KJV] Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, var han efterhånden meget sulten.
And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.

[Mat 4:3 DK-KJV] Og da fristeren kom til ham, sagde han, Hvis du er Guds Søn, befal at disse sten bliver lavet til brød.
And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

[Mat 4:4 DK-KJV] Men han svarede og sagde, Det er skrevet, Mennesket skal ikke alene leve af brød, men via ethvert ord der udgår fra Guds mund.
But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

[Mat 4:5 DK-KJV] Så tager djævelen ham op ind i den hellige by, og sætter ham på en tempeltinde,
Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple,

[Mat 4:6 DK-KJV] Og siger til ham, Hvis du er Guds Søn, kast digselv ned: for det er skrevet, Han skal give hans engle pålæg vedrørende dig: og i deres hænder skal de løfte dig op, for ikke at du på noget tidspunkt støder din fod imod en sten.
And saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down: for it is written, He shall give his angels charge concerning thee: and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

[Mat 4:7 DK-KJV] Jesus sagde til ham, Det er igen skrevet, Du skal ikke friste Herren din Gud.
Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

[Mat 4:8 DK-KJV] Igen, tager djævelen ham op på et overmådelig højt bjerg, og viser ham alle denne verdens kongeriger, og deres herlighed;
Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

[Mat 4:9 DK-KJV] Og siger til ham, Alle disse ting vil jeg give dig, hvis du vil falde ned og tilbede mig.
And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

[Mat 4:10 DK-KJV] Så siger Jesus til ham, Hold dig herfra, Satan: for det er skrevet, Du skal tilbede Herren din Gud, og kun ham skal du tjene.
Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

[Mat 4:11 DK-KJV] Så forlader djævelen ham, og, læg mærke til, engle kom og betjente for ham.
Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

[Mat 4:12 DK-KJV] Nu da Jesus havde hørt at Johannes var blevet smidt i fængsel, rejste han ind i Galilæa;
Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;

[Mat 4:13 DK-KJV] Og forlod Nazaret, og han kom og boede i Kapernaum, som ligger ved havets bred, i omegnen af Zebulun og Naphtali:
And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim:

[Mat 4:14 DK-KJV] Så det måtte blive opfyldt som var talt via profeten Esajas, som siger,
That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,

[Mat 4:15 DK-KJV] Zebuluns land, og Naphtalis land, der tæt på havet, på den anden side af Jordanfloden, Hedningernes Galilæa;
The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;

[Mat 4:16 DK-KJV] Folket som sad i mørke så et stort lys; og til dem i den egn som sad i dødens skygge sprang et lys frem.
The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up.

[Mat 4:17 DK-KJV] Fra dette tidspunkt af begyndte Jesus at prædike, og at sige, Anger: for himlens kongerige er nær.
From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand.

[Mat 4:18 DK-KJV] Og Jesus, gik langs med Genesarets hav, og så 2 brødre, Simon kaldet Peter, og hans bror Andreas, som var i gang med at kaste et garn i havet: for de var fiskere.
And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.

[Mat 4:19 DK-KJV] Og han siger til dem, Følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere.
And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.

[Mat 4:20 DK-KJV] Og de forlod straks deres garn, og fulgte ham.
And they straightway left their nets, and followed him.

[Mat 4:21 DK-KJV] Og da de gik videre, så han 2 andre brødre, Jacob Zebedæus søn, og hans bror Johannes, på et skib sammen med Zebedæus deres far, som var i gang med at rense deres garn; og han kaldte på dem.
And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.

[Mat 4:22 DK-KJV] Og øjeblikkeligt forlod de skibet og deres far, og fulgte ham.
And they immediately left the ship and their father, and followed him.

[Mat 4:23 DK-KJV] Og Jesus gik rundt i hele Galilæa, og underviste i deres synagoger, og prædikede evangeliet om kongeriget, og helbredte al slags sygdom og al slags lidelser blandt folket.
And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

[Mat 4:24 DK-KJV] Og hans berømmelse nåede ud i hele Syrien: og de kom til ham med alle syge folk der led af forskellige sygdomme og pinsler, og dem som var besat med djævle, og dem som var månesyge, og dem som var paralyse lammet, og han helbredte dem.
And his fame went throughout all Syria: and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatick, and those that had the palsy; and he healed them.

[Mat 4:25 DK-KJV] Og store folkemængder fulgte ham fra Galilæa, og fra Decapolis, og fra Jerusalem, og fra Judæa, og fra den anden side af Jordanfloden.
And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.

Matthæus Evangeliet Kapitel 5 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 5:1 DK-KJV] Og ved at ha’ set folkemængderne, gik han op på et bjerg: og da han havde sat sig, kom hans disciple hen til ham:
And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

[Mat 5:2 DK-KJV] Og han åbnede hans mund, og underviste dem, og siger,
And he opened his mouth, and taught them, saying,

[Mat 5:3 DK-KJV] Velsignet er de fattige i ånd: for himlens kongerige er deres.
Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

[Mat 5:4 DK-KJV] Velsignet er de som sørger: for de skal blive trøstet.
Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

[Mat 5:5 DK-KJV] Velsignet er de sagtmodige: for de skal arve jorden.
Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

[Mat 5:6 DK-KJV] Velsignet er de der hungre og tørster efter retfærdighed: for de skal blive mættet.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

[Mat 5:7 DK-KJV] Velsignet er de barmhjertige: for de skal opnå barmhjertighed.
Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

[Mat 5:8 DK-KJV] Velsignet er de rene i hjertet: for de skal se Gud.
Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

[Mat 5:9 DK-KJV] Velsignet er de som stifter fred: for de skal blive kaldt Guds børn.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

[Mat 5:10 DK-KJV] Velsignet er de som er forfulgte for retfærdighedens skyld: for himlens kongerige er deres.
Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.

[Mat 5:11 DK-KJV] Velsignet er I, når mennesker skal håne jer, og forfølge jer, og siger alt muligt ondt om jer selvom det ikke er sandt, for min skyld.
Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

[Mat 5:12 DK-KJV] Jubel, og vær overmådelig glade: for stor er jeres belønning i himmel: for sådant forfulgte de også profeterne før jer.
Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

[Mat 5:13 DK-KJV] I er jordens salt: men hvis saltet har mistet hans salvelse i prædiken, hvorved skal den saltes? Den er derefter ikke godt for noget, men at blive smidt ud, og blive trådt under fode af mennesker.
Ye are the salt of the earth: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? it is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men.

[Mat 5:14 DK-KJV] I er denne verdens lys. En by som placeres på en bakke kan ikke skjules.
Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.

[Mat 5:15 DK-KJV] Mennesker tænder heller ikke et lys, og sætter det under en spand, men på en lysestage; og det giver sit lys til alle der er i huset.
Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house.

[Mat 5:16 DK-KJV] Lad jeres lys skinne sådant foran mennesker, så de kan se jeres gode gerninger, og forherlige jeres Far som er i himlen.
Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.

[Mat 5:17 DK-KJV] Tænk ikke at jeg er kommet for at destruere loven, eller profeterne: jeg er ikke kommet for at destruere, men for at opfylde.
Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

[Mat 5:18 DK-KJV] For sandelig siger jeg til jer, Indtil himmel og jord forsvinder, skal på ingen måde selv en bindestreg eller en titel fra loven forsvinde, før det er opfyldt alt sammen.
For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

[Mat 5:19 DK-KJV] Hvemsomhelst der derfor bryder en af disse mindste befalingerne, og underviser mennesker sådant, han skal blive kaldt den mindste i himlens kongerige: men hvemsomhelst der skal gøre og undervise dem, denne sammen skal blive kaldt stor i himlens kongerige.
Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

[Mat 5:20 DK-KJV] For jeg siger til jer, At medmindre jeres retfærdighed overgår de skriftkloge og Farisæernes retfærdighed, skal I på ingen måde komme ind i himlens kongerige.
For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.

[Mat 5:21 DK-KJV] I har hørt at det var sagt af dem fra gammel tid, Du skal ikke slå ihjel; og hvemsomhelst der dræber skal være i fare for dommen.
Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:

[Mat 5:22 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At hvemsomhelst der er vred på hans bror uden en grund skal være i fare for dommen: og hvemsomhelst der siger til hans bror, Idiot, skal være i fare for rådet: men hvemsomhelst der siger, Din tåbe, skal være i fare for helvedes ild.
But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

[Mat 5:23 DK-KJV] Hvis du derfor bringer din gave til alteret, og du der kommer i tanke om at din bror har noget imod dig;
Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;

[Mat 5:24 DK-KJV] Så efterlad din gave der foran alteret, og gå din vej; bliv først forligt med din bror, og kom så og tilbyd din gave.
Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.

[Mat 5:25 DK-KJV] Bliv hurtigt enig med din modstander, mens du stadigvæk er på vejen med ham; for ikke at din modstander på noget tidspunkt udlevere dig til dommeren, og dommeren udlevere dig til betjenten, og du er smidt ind i fængsel.
Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

[Mat 5:26 DK-KJV] Sandelig siger jeg til dig, Du skal på ingen måde komme ud derfra, før du har betalt hver en øre.
Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.

[Mat 5:27 DK-KJV] I har hørt at det var sagt af dem fra gammel tid, I skal ikke begå utroskab:
Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:

[Mat 5:28 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At hvemsomhelst der kigger på en kvinde med begær efter hende har allerede begået utroskab med hende i hans hjerte.
But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.

[Mat 5:29 DK-KJV] Og hvis dit højre øje krænker dig, flå det ud, og kast det fra dig: for det er profitabelt for dig at et af dine lemmer skulle gå til grunde, og ikke at hele din krop skulle blive kastet ind i helvede.
And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

[Mat 5:30 DK-KJV] Og hvis din højre hånd krænker dig, skær den af, og kast den fra dig: for det er profitabelt for dig at et af dine lemmer skulle gå til grunde, og ikke at hele din krop skulle blive kastet ind i helvede.
And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

[Mat 5:31 DK-KJV] Det er blevet sagt, Hvemsomhelst der skal skille sig fra hans hustru, lad ham give hende et skilsmissebrev:
It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:

[Mat 5:32 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At hvemsomhelst der skal skille sig fra hans hustru, medmindre det er på grund af hor, er skyldig i at hun begår utroskab: og hvemsomhelst der skal gifte sig med en fraskilt kvinde begår utroskab.
But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.

[Mat 5:33 DK-KJV] Igen, I har hørt at det er blevet sagt af dem fra gammel tid, Du skal ikke sværge falsk ved digselv, men skal give Herren det du har lovet:
Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:

[Mat 5:34 DK-KJV] Men jeg siger til jer, Sværg ikke overhovedet; hverken ved himlen; for det er Guds trone:
But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God’s throne:

[Mat 5:35 DK-KJV] Eller ved jorden; for den er hans fodskammel; eller ved Jerusalem; for det er den store Konges by.
Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.

[Mat 5:36 DK-KJV] Du skal heller ikke sværge via dit hoved, fordi du ikke kan få et hår til at blive hvidt eller sort.
Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.

[Mat 5:37 DK-KJV] Men lad jeres kommunikation være, Ja, ja; Nej, nej: for hvadsomhelst er mere end disse kommer af ondt.
But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.

[Mat 5:38 DK-KJV] I har hørt at det er blevet sagt, Et øje for et øje, og en tand for en tand:
Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:

[Mat 5:39 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At I ikke modstår ondt: men hvemsomhelst der skal slå dig på din højre kind, så lad ham også slå dig på den anden.
But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.

[Mat 5:40 DK-KJV] Og hvis der er en mand der vil sagsøge dig ved loven, og tage din jakke, lad ham også få din kappe.
And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also.

[Mat 5:41 DK-KJV] Og hvemsomhelst der skal overtale dig til at gå 1 mil, gå 2 med ham.
And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.

[Mat 5:42 DK-KJV] Giv til ham der spørger dig, og fra ham som vil låne af dig vend dig ikke væk.
Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.

[Mat 5:43 DK-KJV] I har hørt at det er blevet sagt, Du skal elske din næste, og hade din fjende.
Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.

[Mat 5:44 DK-KJV] Men jeg siger til jer, Elsk jeres fjender, velsign dem der forbander jer, gør godt imod dem der hader jer, og bed for dem som ondskabsfuldt udnytter jer, og forfølger jer;
But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

[Mat 5:45 DK-KJV] Så I må være jeres Fars børn som er i himlen: for han får sin sol til at stå op på både den onde og på den gode, og sender regn på den retfærdige og på den uretfærdige.
That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

[Mat 5:46 DK-KJV] For hvis I elsker dem som elsker jer, hvilken belønning har I så? gør ikke selv skatteopkræverne det samme?
For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?

[Mat 5:47 DK-KJV] Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad gør I så mere end andre? gør ikke selv skatteopkræverne det?
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?

[Mat 5:48 DK-KJV] Vær I derfor perfekt, ligesom jeres Far som er i himlen er perfekt.
Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Matthæus Evangeliet Kapitel 6 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 6:1 DK-KJV] Pas på med at I ikke giver jeres almisser foran mennesker, for at blive set af dem: for ellers har I ingen belønning af jeres Far som er i himlen.
Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.

[Mat 6:2 DK-KJV] Derfor når du giver dine almisser, så blæs ikke i trompet for at blive set, for det gør hyklerne jo også i synagogerne og på gaderne, så de kan blive rost af mennesker. Sandelig siger jeg til jer, De har deres belønning.
Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.

[Mat 6:3 DK-KJV] Men når du giver almisse, så lad ikke din venstre hånd vide hvad din højre hånd gør:
But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth:

[Mat 6:4 DK-KJV] Så dine almisser må ske i det skjulte: og din Far hamselv som ser det skjulte skal belønne dig offentligt.
That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly.

[Mat 6:5 DK-KJV] Og når du beder, skal du ikke være som hyklerne er: for de elsker at bede stående i synagogerne og på gadehjørnerne, så de kan blive set af mennesker, Sandelig siger jeg til jer, De har deres belønning.
And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, They have their reward.

[Mat 6:6 DK-KJV] Men du, når du beder, gå ind i dit kammer, og når du har lukket din dør, bed til din Far som er i det skjulte; og din Far som ser det skjulte skal belønne dig offentligt.
But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

[Mat 6:7 DK-KJV] Men når I ber, brug ikke forfængelige gentagelser, som hedningerne gør: for de tænker at de skal blive hørt på grund af at de snakker meget.
But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.

[Mat 6:8 DK-KJV] Vær I derfor ikke ligesom dem: for jeres Far ved hvilke ting I har brug for, før I spørger ham.
Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.

[Mat 6:9 DK-KJV] Bed I derfor efter dette mønster: Vor Far som er i himlen, Helliget være dit navn.
After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

[Mat 6:10 DK-KJV] Dit kongerige komme. Din vilje ske på jord, som den er i himlen.
Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.

[Mat 6:11 DK-KJV] Giv os denne dag vort daglige brød.
Give us this day our daily bread.

[Mat 6:12 DK-KJV] Og tilgiv os vor skyld, som vi tilgiver vore skyldnere
And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

[Mat 6:13 DK-KJV] Og led os ikke ind i fristelse, men forløs os fra ondt: For dit er kongeriget, og vældet, og herligheden, for evigt. Amen.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

[Mat 6:14 DK-KJV] For hvis I tilgiver mennesker deres overtrædelser, så vil jeres himmelske Far også tilgive jer:
For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:

[Mat 6:15 DK-KJV] Men hvis I ikke tilgiver mennesker deres overtrædelser, så vil jeres Far heller ikke tilgive jeres overtrædelser.
But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

[Mat 6:16 DK-KJV] Desuden når I faster, vær ikke, som hyklerne, som ser triste ud: for de skæmmer deres ansigter, så det overfor mennesker må se ud som om at de faster. Sandelig siger jeg til jer, De har deres belønning.
Moreover when ye fast, be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, They have their reward.

[Mat 6:17 DK-KJV] Men du, når du faster, salv dit hoved, og vask dit ansigt;
But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face;

[Mat 6:18 DK-KJV] Så det ikke overfor mennesker ser ud som om at du faster, men overfor din Far som er i det skjulte: og din Far, som ser det skjulte, skal belønne dig offentligt.
That thou appear not unto men to fast, but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly.

[Mat 6:19 DK-KJV] Saml ikke skatte her på jorden til jer selv, hvor møl og rust korrumperer, og hvor tyve bryder ind for at stjæle:
Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:

[Mat 6:20 DK-KJV] Men saml skatte i himlen til jer selv, hvor hverken møl eller rust korrumperer, og hvor tyve ikke bryder ind eller stjæler:
But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:

[Mat 6:21 DK-KJV] For hvor jeres skatte er, der vil jeres hjerte også være.
For where your treasure is, there will your heart be also.

[Mat 6:22 DK-KJV] Kroppens lys er øjet: hvis derfor dit øje er uden tvivl, skal hele din krop være fuld af lys.
The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.

[Mat 6:23 DK-KJV] Men hvis dit øje er ondt, så skal hele din krop være fuld af mørke. Så hvis det lys som er i dig er mørke, hvor stort er det mørke så ikke!
But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!

[Mat 6:24 DK-KJV] Intet menneske kan tjene 2 mestre: for enten vil han hade den ene, og elske den anden; eller så vil han holde sig til den ene, og foragte den anden. I kan ikke tjene Gud og penge.
No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

[Mat 6:25 DK-KJV] Derfor siger jeg til jer, Tænk ikke videre over jeres liv, hvad I skal spise, eller hvad I skal drikke; bekymre jer heller ikke for kroppen, hvad I skal tage på. Er livet ikke mere end mad, og kroppen mere end tøj?
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

[Mat 6:26 DK-KJV] Læg mærke til luftens fugle: for de sår ikke, og de høster heller ikke, eller samler sammen i lade; alligevel sørger jeres himmelske Far for at de får noget at spise. Er I ikke meget bedre end dem?
Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

[Mat 6:27 DK-KJV] Hvem af jer kan ved at tænke videre over det lægge en ½ meter til hans højde?
Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?

[Mat 6:28 DK-KJV] Og hvorfor tænker I videre over tøjet? Læg mærke til markens liljer, hvordan de gror; de arbejder ikke, og de spinder heller ikke:
And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:

[Mat 6:29 DK-KJV] Og alligevel siger jeg til jer, At selv Solomon i al hans pragt ikke var klædt lige så smukt som en af dem.
And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

[Mat 6:30 DK-KJV] Derfor, hvis Gud sådant iklæder markens græs, som er i dag, og i morgen er kastet ind i ovnen, skal han så ikke meget mere iklæde jer, Kæreste I med så lille en tro?
Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?

[Mat 6:31 DK-KJV] Tænk derfor ikke videre over det, og sig, Hvad skal vi spise? eller, Hvad skal vi drikke? eller, Hvorledes skal vi få tøj på kroppen?
Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?

[Mat 6:32 DK-KJV] (For efter alle disse ting søger Hedningerne:) for jeres himmelske Far ved at I har brug for alle disse ting.
(For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

[Mat 6:33 DK-KJV] Men søg I først Guds kongerige, og hans retfærdighed; og alle disse ting skal blive givet til jer.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

[Mat 6:34 DK-KJV] Tænk derfor ikke videre over i morgen: for i morgen skal tænke videre over de ting af sig selv. Der er rigeligt med ondt hver dag.
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.

Matthæus Evangeliet Kapitel 7 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 7:1 DK-KJV] Døm ikke, så I ikke er dømt.
Judge not, that ye be not judged.

[Mat 7:2 DK-KJV] For med den dom I dømmer, skal I blive dømt: og med det mål I vejer, det skal I selv blive målt med.
For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.

[Mat 7:3 DK-KJV] Og hvorfor lægger du mærke til splinten der er i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken der er i dit eget øje?
And why beholdest thou the mote that is in thy brother’s eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?

[Mat 7:4 DK-KJV] Eller hvordan vil du sige til din broder, Lad mig trække splinten ud af dit øje; og, læg mærke til, en bjælke er i dit eget øje?
Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?

[Mat 7:5 DK-KJV] Din hykler, fjern først bjælken i dit eget øje; og da skal du se klart så du kan fjerne splinten i din broders øje.
Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother’s eye.

[Mat 7:6 DK-KJV] Giv ikke den som er hellig til hundene, kast I heller ikke jeres perler foran svin, for ikke at de ikke skal trampe dem under deres fødder; og vende sig om og sønderrive jer.
Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.

[Mat 7:7 DK-KJV] Spørg, og den skal blive givet jer; søg, og I skal finde; bank på, og den skal blive åbnet for jer.
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

[Mat 7:8 DK-KJV] For enhver der spørger modtager; og han der søger finder; og til ham der banker på skal den blive åbnet for.
For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

[Mat 7:9 DK-KJV] Eller hvilken mand er der af jer, som vil give hans søn en sten, hvis han spørger om brød?
Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?

[Mat 7:10 DK-KJV] Eller vil give ham en slange, hvis han spørger om en fisk?
Or if he ask a fish, will he give him a serpent?

[Mat 7:11 DK-KJV] Hvis I da, som er onde, ved hvordan det er at give gode gaver til jeres børn, hvor meget mere skal jeres Far som er i himlen så ikke give gode ting til dem der spørger ham?
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?

[Mat 7:12 DK-KJV] Derfor alle ting hvadsomhelst I vil have at mennesker skal gøre for jer, gør I ligeså for dem: for dette er loven og profeterne.
Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.

[Mat 7:13 DK-KJV] Gå I ind via den snævre port: for vid er porten, og bred er vejen, der leder til destruktion, og der er mange som går ind ad den vej.
Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:

[Mat 7:14 DK-KJV] For snæver er porten, og smal er vejen, som leder til liv, og der er få der finder den.
Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

[Mat 7:15 DK-KJV] Tag jer i agt for falske profeter, som kommer til jer i fåretøj, men indvendig er de glubske ulve.
Beware of false prophets, which come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravening wolves.

[Mat 7:16 DK-KJV] I skal kende dem på deres frugter. Samler mennesker druer fra tornebuske, eller figner fra tidsler?
Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?

[Mat 7:17 DK-KJV] Ligesom ethvert godt træ frembringer god frugt; men et råddent træ frembringer ond frugt.
Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.

[Mat 7:18 DK-KJV] Et godt træ kan ikke frembringe ond frugt, og et råddent træ kan heller ikke frembringe god frugt.
A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.

[Mat 7:19 DK-KJV] Ethvert træ som ikke frembringer god frugt er hugget ned; og er kastet ind i ilden.
Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

[Mat 7:20 DK-KJV] I skal derfor kende dem på deres frugter.
Wherefore by their fruits ye shall know them.

[Mat 7:21 DK-KJV] Ikke enhver der siger til mig, Herre, Herre, skal komme ind i himlens kongerige; men han som gør min Fars vilje som er i himlen.
Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.

[Mat 7:22 DK-KJV] Mange vil sige til mig i den dag, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn? og i dit navn uddrevet djævle? og i dit navn gjort mange vidunderlige gerninger?
Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?

[Mat 7:23 DK-KJV] Og så vil jeg proklamere til dem, jeg kendte jer aldrig: gå væk fra mig, I der arbejder med fejltrin.
And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

[Mat 7:24 DK-KJV] Derfor hvemsomhelst der hører disse mine ordsprog, og gør dem, ham vil jeg sammenligne med en klog mand, som bygger hans hus på en klippe:
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:

[Mat 7:25 DK-KJV] Og regnen dalede, og oversvømmelserne kom, og vindene blæste, og slog imod det hus, og det faldt ikke: for det var fæstnet på en klippe.
And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.

[Mat 7:26 DK-KJV] Og enhver som hører disse mine ordsprog, og ikke gør dem, skal blive sammenlignet med en tåbelig mand, som bygger hans hus på sandet:
And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:

[Mat 7:27 DK-KJV] Og regnen dalede, og oversvømmelserne kom, og vindene blæste, og slog imod det hus, og det faldt: og stort var des fald.
And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.

[Mat 7:28 DK-KJV] Og det skete, da Jesus havde afsluttet disse ordsprog, at folkene var forbavset over hans doktrin;
And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine:

[Mat 7:29 DK-KJV] For han underviste dem som én der har autoritet, og ikke som de skriftkloge.
For he taught them as one having authority, and not as the scribes.

Matthæus Evangeliet Kapitel 8 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 8:1 DK-KJV] Da han var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkemængder ham.
When he was come down from the mountain, great multitudes followed him.

[Mat 8:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, der kom en spedalsk og tilbad ham, som siger, Herre, hvis du vil, så kan du gøre mig ren.
And, behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

[Mat 8:3 DK-KJV] Og Jesus strakte sin hånd frem, og rørte ham, og siger, Jeg vil; vær du ren. Og øjeblikkelig var hans spedalskhed renset.
And Jesus put forth his hand, and touched him, saying, I will; be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed.

[Mat 8:4 DK-KJV] Og Jesus siger til ham, Se til at du ikke fortæller det til nogen, men gå din vej, vis digselv for præsten, og tilbyd den gave som Moses befalede, som et vidnesbyrd overfor dem.
And Jesus saith unto him, See thou tell no man; but go thy way, shew thyself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, for a testimony unto them.

[Mat 8:5 DK-KJV] Da Jesus så kom til Kapernaum, kom en kaptajn for 100 mand hen til ham, og bønfalder ham,
And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion, beseeching him,

[Mat 8:6 DK-KJV] Og siger, Herre, min tjener ligger der hjemme syg med paralyse lammelse, voldsomt plaget.
And saying, Lord, my servant lieth at home sick of the palsy, grievously tormented.

[Mat 8:7 DK-KJV] Og Jesus siger til ham, Jeg vil komme og helbrede ham.
And Jesus saith unto him, I will come and heal him.

[Mat 8:8 DK-KJV] Og kaptajnen for de 100 mænd svarede ham og sagde, Herre, jeg er ikke værdig at du kommer under mit tag: men sig blot ordet, og min tjener skal blive helbredt.
The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof: but speak the word only, and my servant shall be healed.

[Mat 8:9 DK-KJV] For jeg er en mand under autoritet, ved at ha’ soldater under mig: og siger jeg til denne mand, Gå, så går han; og til en anden, Kom, så kommer han; og til min tjener, Gør det, så gør han det.
For I am a man under authority, having soldiers under me: and I say to this man, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

[Mat 8:10 DK-KJV] Da Jesus hørte det, var han forbløffet, og sagde dette til dem som var der, Sandelig siger jeg til jer, jeg har ikke fundet så stor tro, nej, ikke i Israel.
When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

[Mat 8:11 DK-KJV] Og jeg siger til jer, At mange skal komme fra østen og vesten, og skal sidde ned med Abraham, og Isak, og Jacob, i himlens kongerige.
And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven.

[Mat 8:12 DK-KJV] Men kongerigets børn skal blive kastet ud i mørket udenfor: der skal være gråd og tænderskæren.
But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.

[Mat 8:13 DK-KJV] Og Jesus sagde til kaptajnen for de 100 mænd, Gå din vej; og som du har troet, sådant vil det blive gjort for dig. Og hans tjener var helbredt i den selvsamme time.
And Jesus said unto the centurion, Go thy way; and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the selfsame hour.

[Mat 8:14 DK-KJV] Og da Jesus var kommet ind i Peters hus, så’ han hans hustrus mor sengeliggende, syg med feber.
And when Jesus was come into Peter’s house, he saw his wife’s mother laid, and sick of a fever.

[Mat 8:15 DK-KJV] Og han rørte ved hendes hånd, og feberen forlod hende: og hun stod op, og betjente for dem.
And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them.

[Mat 8:16 DK-KJV] Da det blev aften, bragte de mange som var besat af djævle hen til ham: og han uddrev ånderne med hans ord, og helbredte alle som var syge:
When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick:

[Mat 8:17 DK-KJV] Så det måtte blive opfyldt som var talt via profeten Esajas, som siger, Hanselv tog vore skavanker, og bar vore sygdomme.
That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses.

[Mat 8:18 DK-KJV] Nu da Jesus så’ store folkemængder omkring ham, gav han befaling til afrejse over til den anden side.
Now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side.

[Mat 8:19 DK-KJV] Og der kom en bestemt skriftklog, og sagde til ham, Mester, jeg vil følge dig hvorsomhelst du går hen.
And a certain scribe came, and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest.

[Mat 8:20 DK-KJV] Og Jesus siger til ham, Rævene har huller, og luftens fugle har reder; men Menneskesønnen har intet sted at lægge hans hoved.
And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.

[Mat 8:21 DK-KJV] Og en anden af hans disciple sagde til ham, Herre, lad mig først drage hen og begrave min far.
And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.

[Mat 8:22 DK-KJV] Men Jesus sagde til ham, Følg mig, og lad de døde begrave deres døde.
But Jesus said unto him, Follow me; and let the dead bury their dead.

[Mat 8:23 DK-KJV] Og da han var gået ombord på et skib, fulgte hans disciple ham.
And when he was entered into a ship, his disciples followed him.

[Mat 8:24 DK-KJV] Og, læg mærke til, der rejste sig en stærk storm over havet, så meget at skibet var dækket af bølgerne: men han sov.
And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep.

[Mat 8:25 DK-KJV] Og hans disciple kom til ham, og vækkede ham, og siger, Herre, red os: vi omkommer.
And his disciples came to him, and awoke him, saying, Lord, save us: we perish.

[Mat 8:26 DK-KJV] Og han siger til dem, Hvorfor er I frygtsomme, Kæreste I med så lille en tro? Så rejste han sig, og irettesatte vinden og havet; og der var en stor stilhed.
And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.

[Mat 8:27 DK-KJV] Men mændene var forbløffede, og siger: Hvilken slags mand er dette, selv vindene og havet adlyder ham!
But the men marvelled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him!

[Mat 8:28 DK-KJV] Og da han var kommet til den anden side ind i Gergesernes land, mødte der ham 2 som var besat med djævle, der kom ud af gravene, overmådelig voldsomme, så intet menneske måtte passerer forbi af den vej.
And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way.

[Mat 8:29 DK-KJV] Og, læg mærke til, de råbte, og siger, Hvad har vi at gøre med dig, Jesus, du Søn af Gud? er du kommet herhen for at torturere os før tid?
And, behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? art thou come hither to torment us before the time?

[Mat 8:30 DK-KJV] Og der var et godt stykke væk fra dem en flok svin som spiste.
And there was a good way off from them an herd of many swine feeding.

[Mat 8:31 DK-KJV] Så djævlene bad ham, og siger, Hvis du uddriver os, så få os til at gå ind i flokken med svin.
So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine.

[Mat 8:32 DK-KJV] Og han sagde til dem, Gå. Og da de var uddrevet, gik de ind i flokken med svin: og, læg mærke til, hele flokken med svin løb voldsomt ned af en stejl skråning ned i havet, og gik til grunde i vandmasserne.
And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters.

[Mat 8:33 DK-KJV] Og dem som holdt svinene flygtede, og gik ind til byen, og fortalte alle ting, som der var sket med dem som var besat af djævle.
And they that kept them fled, and went their ways into the city, and told every thing, and what was befallen to the possessed of the devils.

[Mat 8:34 DK-KJV] Og, læg mærke til, hele byen kom ud for at møde Jesus: og da de så ham, bad de ham om at rejse væk fra deres del af bredden.
And, behold, the whole city came out to meet Jesus: and when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts.

Matthæus Evangeliet Kapitel 9 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 9:1 DK-KJV] Og han gik ombord på et skib, og rejste over, og kom til hans egen by.
And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.

[Mat 9:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, de bragte en syg mand hen til ham med paralyse lammelse, liggende på en seng: og ved at ha’ set deres tro sagde Jesus til den paralyse lammede, Søn, vær ved godt mod; dine synder er dig tilgivet.
And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.

[Mat 9:3 DK-KJV] Og, læg mærke til, nogle af de skriftklog sagde indeni demselv, Denne mand taler gudsbespottende.
And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.

[Mat 9:4 DK-KJV] Og Jesus der kendte deres tanker sagde, Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerter?
And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?

[Mat 9:5 DK-KJV] For hvad er nemmest, at sige, Dine synder er dig tilgivet; eller at sige, Stå op, og gå?
For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?

[Mat 9:6 DK-KJV] Men så I må vide at Menneskesønnen har myndighed her på jorden til at tilgive synder, (så siger han til den syge med paralyse lammelse) Stå op, tag din seng, og gå til dit hus.
But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.

[Mat 9:7 DK-KJV] Og han stod op, og gik til hans hus.
And he arose, and departed to his house.

[Mat 9:8 DK-KJV] Men da folkemængderne så det, blev de forbløffede, og forherligede Gud, som havde givet en sådan myndighed til mennesket.
But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.

[Mat 9:9 DK-KJV] Og da Jesus rejste videre derfra, så’ han en mand, kaldet Matthæus, som sad ved skatteopkrævnings bordet: og han siger til ham, Følg mig. Og han rejste sig, og fulgte ham.
And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.

[Mat 9:10 DK-KJV] Og det skete, da Jesus sad til bords i huset, læg mærke til, mange skatteopkrævere og synder kom og satte sig ned hos ham og hans disciple.
And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.

[Mat 9:11 DK-KJV] Og da Farisæerne så det, sagde de til hans disciple, Hvorfor spiser jeres Mester med skatteopkrævere og syndere?
And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?

[Mat 9:12 DK-KJV] Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, Dem som er hele har ikke brug for en læge, men dem som er syge.
But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.

[Mat 9:13 DK-KJV] Men gå I og lær hvad det betyder, jeg vil ha’ barmhjertighed, og ikke ofre: for jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.
But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.

[Mat 9:14 DK-KJV] Så kom Johannes’ disciple til ham, og siger, Hvorfor faster vi og Farisæerne ofte, men dine disciple faster ikke?
Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?

[Mat 9:15 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Kan brudekammerets børn faste, så længe brudgommen er hos dem? men de dage vil komme, når brudgommen skal blive taget fra dem, og da skal de faste.
And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast.

[Mat 9:16 DK-KJV] Intet menneske sætter et stykke af nyt tøj på en gammel beklædning, for det som er puttet ind for at fylde den op tager fra beklædningen, og flængen er gjort værre.
No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.

[Mat 9:17 DK-KJV] Mennesker putter heller ikke ny vin på gamle flasker: for så går flaskerne i stykker, og vinen løber ud, og flaskerne går til grunde: men de putter ny vin på nye flasker, og begge er bevaret:
Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved.

[Mat 9:18 DK-KJV] Mens han talte disse ting til dem, læg mærke til, der kom en bestemt leder, og tilbad ham, som siger, Min datter er måske allerede død: men kom og læg din hånd på hende, og hun skal leve.
While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.

[Mat 9:19 DK-KJV] Og Jesus rejste sig, og fulgte ham, og det samme gjorde hans disciple.
And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.

[Mat 9:20 DK-KJV] Og, læg mærke til, en kvinde, som havde været syg med en blodsygdom gennem 12 år, kom bag ham, og rørte rikanten af hans beklædning:
And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:

[Mat 9:21 DK-KJV] For hun sagde inde i hende selv, Hvis jeg bare rører hans beklædning, skal jeg blive hel.
For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.

[Mat 9:22 DK-KJV] Men Jesus vendte sig, og da han så hende, sagde han, Datter, vær ved godt mod: din tro har gjort dig hel. Og kvinden var gjort hel fra den time.
But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.

[Mat 9:23 DK-KJV] Og da Jesus kom ind i lederens hus, og så fløjtespillerne og folkene støjede,
And when Jesus came into the ruler’s house, and the minstrels and the people making a noise,

[Mat 9:24 DK-KJV] Sagde han til dem, Giv plads: for tjenestepigen er ikke død, men sover. Og de gjorde grin ad ham.
He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.

[Mat 9:25 DK-KJV] Men da folkene havde flyttet sig, gik han ind, og tog hende ved hånden, og tjenestepigen rejste sig.
But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.

[Mat 9:26 DK-KJV] Og berømmelsen herfra bredte sig bredt ud over hele det land.
And the fame hereof went abroad into all that land.

[Mat 9:27 DK-KJV] Og da Jesus rejste videre, fulgte 2 blinde mænd efter ham, og råbte, og siger, Du Davids Søn, ha’ barmhjertighed med os.
And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou Son of David, have mercy on us.

[Mat 9:28 DK-KJV] Og da han var kommet ind i huset, kom de blinde mænd hen til ham: og Jesus siger til dem, Tror I at jeg er i stand til at gøre dette? De sagde til ham, Ja, Herre.
And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.

[Mat 9:29 DK-KJV] Så rørte han deres øjne, og siger, I overensstemmelse med jeres tro sker det for jer.
Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.

[Mat 9:30 DK-KJV] Og deres øjne var åbnet; og Jesus pålagde dem strengt, og siger, Se til at intet menneske ved det.
And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it.

[Mat 9:31 DK-KJV] Men de, da de var rejst, spredte hans berømmelse bredt ud over hele det land.
But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.

[Mat 9:32 DK-KJV] Som de gik ud, læg mærke til, de bragte en stum mand hen til ham besat med en djævel.
As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.

[Mat 9:33 DK-KJV] Og da djævelen var uddrevet, snakkede den stumme: og folkemængderne var forbløffet, og siger, Det var aldrig set sådant i Israel.
And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.

[Mat 9:34 DK-KJV] Men Farisæerne sagde, han uddriver djævle med djævelenes prins.
But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils.

[Mat 9:35 DK-KJV] Og Jesus gik rundt i alle byerne og landsbyerne, og underviste i deres synagoger, og prædikede evangeliet om kongeriget, og helbredte enhver sygdom og enhver syg blandt folkene.
And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.

[Mat 9:36 DK-KJV] Men da han så folkemængderne, var han berørt med medlidenhed over dem, fordi de var afmægtige, og var spredt bredt, som får der ingen hyrde har.
But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.

[Mat 9:37 DK-KJV] Så siger han til hans disciple, Høsten er sandelig stor, men arbejderne er få;
Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few;

[Mat 9:38 DK-KJV] Bed I derfor til høstens Herre, at han vil udsende arbejdere til hans høst.
Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.

Matthæus Evangeliet Kapitel 10 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 10:1 DK-KJV] Og da han havde kaldt sine 12 disciple til sig, gav han dem myndighed imod urene ånder, til at kaste dem ud, og at helbrede alle former for sygdom og enhver form af skrøbelighed.
And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

[Mat 10:2 DK-KJV] Nu er navnene på de 12 apostle disse; først, Simon, som kaldes Peter, og Andreas hans bror; Jacob Zebedæus’ søn, og Johannes hans bror;
Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;

[Mat 10:3 DK-KJV] Philip, og Bartholomæus: Thomas, og Matthæus skatteopkræveren; Jacob Alfæus’ søn, og Lebbæus, hvis kaldenavn var Taddæus;
Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;

[Mat 10:4 DK-KJV] Simon Canaanitten, og Judas Iscariot, som også forrådte ham.
Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.

[Mat 10:5 DK-KJV] Disse 12 udsendte Jesus, og befalede dem, og siger, Gå ikke ud på Hedningernes veje, og gå I ikke ind i nogen Samaritansk by:
These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:

[Mat 10:6 DK-KJV] Men gå hellere til de fortabte får af Israels hus.
But go rather to the lost sheep of the house of Israel.

[Mat 10:7 DK-KJV] Og som I går, prædik, og sig, Himlens kongerige er nær.
And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.

[Mat 10:8 DK-KJV] Helbred de syge, rens de spedalske, oprejs de døde, kast djævle ud: frit har I modtaget, giv frit.
Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

[Mat 10:9 DK-KJV] Skaf hverken guld, eller sølv, eller messing i jeres pengepunge,
Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses,

[Mat 10:10 DK-KJV] Eller madpose til jeres rejse, eller 2 jakker, eller flere sko, heller ikke stave: for arbejdsmanden er værdig af hans mad.
Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat.

[Mat 10:11 DK-KJV] Og hvilkensomhelst by eller landsby I skal komme ind i, søg i den efter hvem som er værdig; og bliv der indtil I rejser videre.
And into whatsoever city or town ye shall enter, enquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence.

[Mat 10:12 DK-KJV] Og når I kommer ind i et hus, hyld det.
And when ye come into an house, salute it.

[Mat 10:13 DK-KJV] Og hvis huset er værdig, lad jeres fred komme over det: men hvis det ikke er værdig, lad jeres fred returnere til jer.
And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.

[Mat 10:14 DK-KJV] Og hvemsomhelst der ikke skal modtage jer, eller høre jeres ord, når I rejser ud af det hus eller den by, ryst støvet af jeres fødder.
And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.

[Mat 10:15 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Det skal være mere tåleligt for landet Sodoma og Gomorra på dommedag, end for den by.
Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

[Mat 10:16 DK-KJV] Læg mærke til, jeg sender jer ud som får midt iblandt ulve: vær I derfor vise som slanger, og harmløse som duer.
Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

[Mat 10:17 DK-KJV] Men tag jer i agt for mennesker: for de vil udlevere jer til domstolene, og de vil prygle jer i deres synagoger;
But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues;

[Mat 10:18 DK-KJV] Og I skal blive bragt for guvernører og konger for mit navns skyld, som et vidnesbyrd imod dem og Hedningerne.
And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.

[Mat 10:19 DK-KJV] Men når de udleverer jer, tænk ikke videre over hvordan og hvad I skal sige: for det skal blive givet jer i den selvsamme time hvad I skal tale.
But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.

[Mat 10:20 DK-KJV] For det er ikke jer som taler, men Ånden fra jeres Far som taler gennem jer.
For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.

[Mat 10:21 DK-KJV] Og broderen skal udlevere broderen til døden, og faderen barnet: og børnene skal rejse sig op imod deres forældre, og være skyld i at de er dræbt.
And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death.

[Mat 10:22 DK-KJV] Og I skal blive hadet af alle mennesker for mit navns skyld: men han som udholder til enden skal blive frelst.
And ye shall be hated of all men for my name’s sake: but he that endureth to the end shall be saved.

[Mat 10:23 DK-KJV] Men når de forfølger jer i denne by, flygt I til en anden: for sandelig siger jeg til jer, I skal ikke være kommet igennem alle Israels byer, før Menneskesønnen kommer igen.
But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come.

[Mat 10:24 DK-KJV] Disciple er ikke over hans mester, heller ikke tjeneren over hans herre.
The disciple is not above his master, nor the servant above his lord.

[Mat 10:25 DK-KJV] Det er nok for disciple at være som hans mester, og tjeneren som hans herre. Hvis de har kaldt mesteren af huset Beelzebub, hvor meget mere skal de så ikke kalde dem fra hans hushold?
It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household?

[Mat 10:26 DK-KJV] Frygt dem derfor ikke: for der er intet skjult, der ikke skal blive afsløret, og gemt, der ikke skal blive kendt.
Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.

[Mat 10:27 DK-KJV] Hvad jeg fortæller jer i mørket, fortæl I det i lyset: og hvad I høre i øret, prædik I det på hustagene.
What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops.

[Mat 10:28 DK-KJV] Og frygt ikke dem som dræber kroppen, men ikke er i stand til at dræbe sjælen: men frygt heller ham som er i stand til at destruere både sjælen og kroppen i helvede.
And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.

[Mat 10:29 DK-KJV] Er ikke 2 spurve solgt for en øre? og ikke en af dem skal falde på jorden uden jeres Far.
Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.

[Mat 10:30 DK-KJV] Men selv alle jeres hovedhår er talt.
But the very hairs of your head are all numbered.

[Mat 10:31 DK-KJV] Frygt I derfor ikke, I er af en større værdi end mange spurve.
Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.

[Mat 10:32 DK-KJV] Hvemsomhelst der derfor skal bekende mig foran mennesker, ham vil jeg også bekende foran min Far som er i himlen.
Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.

[Mat 10:33 DK-KJV] Men hvemsomhelst der skal fornægte mig foran mennesker, ham vil jeg også fornægte foran min Far som er i himlen.
But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.

[Mat 10:34 DK-KJV] Tænk ikke at jeg er kommet for at sende fred på jorden: jeg kom ikke for at sende fred, men et sværd.
Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.

[Mat 10:35 DK-KJV] For jeg er kommet for at sætte en mand i uenighed imod hans far, og en datter imod hendes mor, og svigerdatter imod hendes svigermor.
For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.

[Mat 10:36 DK-KJV] Og en mands fjender skal være dem fra hans eget hushold.
And a man’s foes shall be they of his own household.

[Mat 10:37 DK-KJV] Han som elsker far eller mor mere end mig er mig ikke værdig: og han som elsker søn eller datter mere end mig er mig ikke værdig.
He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.

[Mat 10:38 DK-KJV] Og han som ikke tager hans kors op, og følger mig, er mig ikke værdig.
And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.

[Mat 10:39 DK-KJV] Han der finder hans liv skal miste det: og han som mister hans liv for min skyld skal finde det.
He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.

[Mat 10:40 DK-KJV] Han der modtager jer modtager mig, og han der modtager mig modtager ham der sendte mig.
He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.

[Mat 10:41 DK-KJV] Han som modtager en profet i profetens navn skal modtage en profets belønning; og han der modtager en retfærdig mand i den retfærdiges navn skal modtage en retfærdig mands belønning.
He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet’s reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man’s reward.

[Mat 10:42 DK-KJV] Og hvemsomhelst der giver en tår at drikke til en af disse små bare en kop koldt vand fordi de er disciple, sandelig siger jeg til jer, han skal på ingen måde miste hans belønning.
And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.

Matthæus Evangeliet Kapitel 11 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 11:1 DK-KJV] Og det skete, da Jesus havde sluttet kommandoerne af hans 12 disciple, rejste han videre for at undervise og prædike i deres byer.
And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.

[Mat 11:2 DK-KJV] Nu da Johannes i fængslet hørte om Kristus’ gerninger, sendte han 2 af hans disciple,
Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,

[Mat 11:3 DK-KJV] Og sagde til ham, Er du han som skulle komme, eller skal vi kigge efter en anden?
And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?

[Mat 11:4 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, Gå igen og vis Johannes alle de ting som I hører og ser:
Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see:

[Mat 11:5 DK-KJV] De blinde modtager deres syn, og de lamme går, og de spedalske er renset, og de døve hører, de døde er oprejst, og evangeliet er prædiket for de fattige.
The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.

[Mat 11:6 DK-KJV] Og velsignet er de, hvemsomhelst der ikke skal blive krænket over mig.
And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.

[Mat 11:7 DK-KJV] Og da de rejste, begyndte Jesus at sige til folkemængderne angående Johannes, Hvad gik I ud ind
i vildmarken for at se? Et rør rystet af vinden?
And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind?

[Mat 11:8 DK-KJV] Men hvad gik I ud for at se? En mand klædt i blødt tøj? læg mærke til, de der ikæder sig blødt tøj er i kongers huse.
But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings’ houses.

[Mat 11:9 DK-KJV] Men hvad gik I ud for at se? En profet? ja, jeg siger til jer, og mere end en profet.
But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet.

[Mat 11:10 DK-KJV] For dette er han, om hvem det er skrevet, Læg mærke til, jeg sender min budbringer foran dit ansigt, som skal forberede din vej foran dig.
For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

[Mat 11:11 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Blandt dem som er født af kvinder er der ikke opstået en større end Johannes Døberen: til trods for det er han som er mindst i himlens kongerige større end han.
Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.

[Mat 11:12 DK-KJV] Og fra Johannes Døberens dage og indtil nu tillader himlens kongerige vold, og de voldsomme tager det med magt.
And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.

[Mat 11:13 DK-KJV] For alle profeterne og loven profeterede indtil Johannes.
For all the prophets and the law prophesied until John.

[Mat 11:14 DK-KJV] Og hvis I vil modtage det, dette er Elias, som var forudsagt skulle komme.
And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come.

[Mat 11:15 DK-KJV] Han som har ører til at høre, lad ham høre.
He that hath ears to hear, let him hear.

[Mat 11:16 DK-KJV] Men hvad skal jeg sammenligne denne generation med? Den er ligesom børn som sidder på markedspladserne, og ved at kalde på deres venner,
But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows,

[Mat 11:17 DK-KJV] Og ved at sige, Vi har spillet fløjte for jer, og I har ikke danset; vi har sørget for jer, og I har ikke grædt.
And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented.

[Mat 11:18 DK-KJV] For Johannes kom som hverken spiser eller drikker, og de siger, Han har en djævel.
For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil.

[Mat 11:19 DK-KJV] Menneskesønnen kom og spiser og drikker, og de siger, Læg mærke til en grådig mand, og en vindranker, og en ven af skatteopkrævere og syndere. Men visdom er retfærdiggjort af hendes børn.
The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.

[Mat 11:20 DK-KJV] Så begyndte han at bebrejde byerne hvori hans mægtige gerninger var udført, fordi de ikke angrede:
Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not:

[Mat 11:21 DK-KJV] Arme dig, Korazin! arme dig, Bethsaida! for hvis de mægtige gerninger, som var udført i jer, havde været udført i Tyrus og Sidon, ville de for længe siden ha’ angret og siddet i sæk og aske.
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

[Mat 11:22 DK-KJV] Men jeg siger til jer, det skal være mere tålelig for Tyrus og Sidon på dommedag, end for jer.
But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you.

[Mat 11:23 DK-KJV] Og du, Kapernaum, som er ophøjet til himlen, skal blive bragt ned til helvede; for hvis de mægtige gerninger, som er blevet udført i dig, havde været udført i Sodoma, ville den stadig være her indtil denne dag.
And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.

[Mat 11:24 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At det vil være mere tålelig for landet Sodoma på dommedag, end for dig.
But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.

[Mat 11:25 DK-KJV] På det tidspunkt svarede Jesus og sagde, jeg takker dig, Kæreste Far, Herre over himmel og jord, fordi du har gemt dette for de vise og forstandige, og har afsløret det for babyer.
At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.

[Mat 11:26 DK-KJV] Lige sådant, Far: for sådant så det godt ud i dine øjne.
Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.

[Mat 11:27 DK-KJV] Alle ting er forløst til mig af min Far: og intet menneske kender Sønnen, foruden Faderen; der er heller ingen som kender Faderen, foruden Sønnen, og til han hvemsomhelst Sønnen vil afslører ham overfor.
All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him.

[Mat 11:28 DK-KJV] Kom til mig, alle I som arbejder og er overbebyrdede, og jeg vil give jer hvile.
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

[Mat 11:29 DK-KJV] Tag mit åg på jer, og lær af mig; for jeg er sagtmodig og ydmyg i hjertet: Og I skal finde hvile for jeres sjæle.
Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.

[Mat 11:30 DK-KJV] For mit åg er nemt, og min byrde er let.
For my yoke is easy, and my burden is light.

Matthæus Evangeliet Kapitel 12 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 12:1 DK-KJV] På det tidspunkt gik Jesus på sabbatsdagen gennem en kornmark; og hans disciple var sultne, og begyndte at plukke aks af kornet, og spiste dem.
At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn, and to eat.

[Mat 12:2 DK-KJV] Men da Farisæerne så det, sagde de til ham, Læg mærke til, dine disciple gør det som ikke er lovligt at gøre på sabbatsdagen.
But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day.

[Mat 12:3 DK-KJV] Men han sagde til dem, Har I ikke læst hvad David gjorde; da han var sulten, og dem som var hos ham;
But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him;

[Mat 12:4 DK-KJV] Hvordan han gik ind i Guds hus, og spiste af skuebrødene, som det ikke var lovligt for ham at spise, heller ikke for dem som var hos ham, men kun for præsterne?
How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests?

[Mat 12:5 DK-KJV] Eller har I ikke læst i loven, hvordan templets præster på sabbatsdagen vanhelligede sabbatten, og er uangribelige?
Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?

[Mat 12:6 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At på dette sted er der én som er større end templet.
But I say unto you, That in this place is one greater than the temple.

[Mat 12:7 DK-KJV] Men hvis I havde vist hvad det betyder, jeg vil have barmhjertighed, og ikke ofre, ville I ikke have fordømt de uskyldige.
But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.

[Mat 12:8 DK-KJV] For Menneskesønnen er Herre selv over sabbatsdagen.
For the Son of man is Lord even of the sabbath day.

[Mat 12:9 DK-KJV] Og da han rejste videre, gik han ind i deres synagoge:
And when he was departed thence, he went into their synagogue:

[Mat 12:10 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var en mand hvis hånd var vissen. Og de spurgte ham, og siger, Er det lovligt at helbrede på sabbatsdagen? så de kunne få en mulighed for at anklage ham.
And, behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him.

[Mat 12:11 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvilken mand skal der være blandt jer, der skal ha’ et får, og hvis det falder ned i en faldgrube på sabbatsdagen, vil han så ikke tage fat i det, og løfte det op?
And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?

[Mat 12:12 DK-KJV] Hvor meget da er en mand bedre end et får? Derfor er det lovligt at gøre godt på sabbatsdagen.
How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days.

[Mat 12:13 DK-KJV] Så siger han til manden, Stræk din hånd frem. Og han strakte den frem; og den var restaureret hel, ligesom den anden.
Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, like as the other.

[Mat 12:14 DK-KJV] Så gik Farisæerne udenfor, og holdt en rådsforsamling imod ham, omkring hvordan de kunne destruere ham.
Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.

[Mat 12:15 DK-KJV] Men da Jesus fandt ud af det, drog han hamselv videre derfra: og store folkemængder fulgte ham, og han helbredte dem alle;
But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all;

[Mat 12:16 DK-KJV] Og pålagde dem at de ikke skulle gøre ham kendt:
And charged them that they should not make him known:

[Mat 12:17 DK-KJV] Så det måtte blive opfyldt det som var talt via profeten Esajas, som siger,
That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,

[Mat 12:18 DK-KJV] Læg mærke til min tjener, hvem jeg har udvalgt; min elskede, i hvem min sjæl er godt tilfreds: Jeg vil lægge min ånd på ham, og han skal vise dom til Hedningerne.
Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles.

[Mat 12:19 DK-KJV] Han skal ikke stræbe, heller ikke råbe; ej heller skal noget menneske høre hans stemme i gaderne.
He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets.

[Mat 12:20 DK-KJV] Et skadet rør skal han ikke knække, og rygende hør skal han ikke slukke, førend han udsender dom til sejr.
A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory.

[Mat 12:21 DK-KJV] Og Hedningerne skal stole på hans navn.
And in his name shall the Gentiles trust.

[Mat 12:22 DK-KJV] Så var der ført en hen til ham som var besat med en djævel, blind, og stum: og han helbredte ham, så meget at den blinde og stumme både talte og så.
Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.

[Mat 12:23 DK-KJV] Og alle folkene var forbløffede, og sagde, Er dette ikke Davids søn?
And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?

[Mat 12:24 DK-KJV] Men da Farisæerne hørte det, sagde de, Denne fyr uddriver ikke djævle, foruden ved djævleprinsen Beelzebub.
But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

[Mat 12:25 DK-KJV] Og Jesus kendte deres tanker, og sagde til dem, Ethvert kongerige som kommer i splid med sig selv er bragt til ødelæggelse; og enhver by eller hus som kommer i splid med sig selv skal ikke stå.
And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

[Mat 12:26 DK-KJV] Og hvis Satan uddriver Satan, så er han i splid med sig selv; hvordan skal hans kongerige da stå?
And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

[Mat 12:27 DK-KJV] Og hvis jeg via Beelzebub uddriver djævle, via hvem uddriver jeres børn dem så? de skal derfor være jeres dommere.
And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.

[Mat 12:28 DK-KJV] Men hvis jeg uddriver djævle via Guds Ånd, så er Guds kongerige kommet til jer.
But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.

[Mat 12:29 DK-KJV] Eller hvordan kan én ellers komme ind i en stærk mands hus, og plyndre hans gods, medmindre han først binder den stærke mand? og så kan han plyndre hans hus.
Or else how can one enter into a strong man’s house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house.

[Mat 12:30 DK-KJV] Han som ikke er med mig er imod mig; og han som ikke samler med mig spreder bredt.
He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad.

[Mat 12:31 DK-KJV] Derfor siger jeg til jer, Alle former for synd og gudsbespottelser skal mennesker blive tilgivet for: men gudsbespottelsen imod den Hellig Ånd skal mennesker ikke blive tilgivet for.
Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men.

[Mat 12:32 DK-KJV] Og hvemsomhelst der taler et ord imod Menneskesønnen, det skal blive tilgivet ham: men hvemsomhelst der taler imod den Hellige Ånd, det skal ikke blive ham tilgivet, hverken i denne verden, heller ikke i den kommende verden.
And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come.

[Mat 12:33 DK-KJV] Gør enten træet godt, og hans frugt god; eller så gør træet korrupt, og hans frugt korrupt: for træet kendes på hans frugt.
Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit.

[Mat 12:34 DK-KJV] Kæreste generation af giftsnoger, hvordan kan I, som er onde, sige gode ting? for ud af hjertes overflod taler munden.
O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.

[Mat 12:35 DK-KJV] Et godt menneske bringer gode skatte ud af et godt hjerte: og et ondt menneske bringer onde skatte ud af et ondt hjerte.
A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things.

[Mat 12:36 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At ethvert upassende ord som mennesker skal sige, skal de stå til regnskab for på dommedag.
But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.

[Mat 12:37 DK-KJV] For ved dine ord skal du blive retfærdiggjort, og ved dine ord skal du blive fordømt.
For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.

[Mat 12:38 DK-KJV] Så var der nogle af de skriftkloge og Farisæerne som svarede, og siger, Mester, vi vil se et tegn fra dig.
Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee.

[Mat 12:39 DK-KJV] Men han svarede og sagde til dem, En ond og utro generation søger efter tegn; og der skal ikke blive givet noget tegn til den, udover tegnet fra profeten Jonas:
But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas:

[Mat 12:40 DK-KJV] For som Jonas var 3 dage og 3 nætter i hvalens mave; sådant skal Menneskesønnen også være 3 dage og 3 nætter i hjertet af jorden.
For as Jonas was three days and three nights in the whale’s belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.

[Mat 12:41 DK-KJV] Nineves folk skal opstå i dommen med denne generation, og skal fordømme den: fordi de angrede ved Jonas prædiken, og, læg mærke til, en større end Jonas er her.
The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.

[Mat 12:42 DK-KJV] Sydens Dronningen skal opstå i dommen med denne generation, og skal fordømme den: for hun kom fra den yderste del af jorden for at høre Solomons visdom, og, læg mærke til, en større end Solomon er her.
The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.

[Mat 12:43 DK-KJV] Når den uren ånd er gået ud af et menneske, går han gennem tørre steder, og søger efter hvile, og finder ingen.
When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none.

[Mat 12:44 DK-KJV] Så siger han, Jeg vil returnere ind i mit hus hvorfra jeg kom ud af; og når han er kommet, finder han det tomt, fejet, og dekoreret.
Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.

[Mat 12:45 DK-KJV] Så går han, og tager med hamselv 7 andre ånder mere ondskabsfulde end hamselv, og de går ind og bor der: Og det sidste er da værre for det menneske end det var før. Ligeså skal det også være for denne onde generation.
Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation.

[Mat 12:46 DK-KJV] Mens han stadig talte til folket, læg mærke til, hans mor og hans brødre stod udenfor, og ønskede at tale med ham.
While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him.

[Mat 12:47 DK-KJV] Så var der én der sagde til ham, Læg mærke til, din mor og dine brødre står udenfor, og ønsker at tale med dig.
Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee.

[Mat 12:48 DK-KJV] Men han svarede og sagde til ham som havde sagt det til ham, Hvem er min mor? og hvem er mine brødre?
But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?

[Mat 12:49 DK-KJV] Og han strakte hans hånd frem imod hans disciple, og sagde, Læg mærke til min mor og mine brødre!
And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren!

[Mat 12:50 DK-KJV] For hvemsomhelst der skal gøre min Fars vilje som er i himlen, den samme er min bror, og søster, og mor.
For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.

Matthæus Evangeliet Kapitel 13 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 13:1 DK-KJV] Den samme dag gik Jesus ud af huset, og sad på stranden.
The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.

[Mat 13:2 DK-KJV] Og store folkemængder var forsamlede omkring ham, sådant at han gik ombord på et skib, og sad; og hele folkemængden stod på bredden.
And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore.

[Mat 13:3 DK-KJV] Og han talte mange ting til dem i lignelser, og siger, Læg mærke til, en så’er gik ud for at så;
And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow;

[Mat 13:4 DK-KJV] Og da han såede, faldt nogle såsæd ved vejsiden, og fuglene kom og fortærede dem.
And when he sowed, some seeds fell by the way side, and the fowls came and devoured them up:

[Mat 13:5 DK-KJV] Nogle faldt på stenrige steder, hvor de ikke havde meget jord: og de sprang hurtigt ud, fordi de ikke havde dybden fra jorden:
Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth:

[Mat 13:6 DK-KJV] Og da solen var oppe, var de svedet; og fordi de ikke havde nogen rod, visnede de væk.
And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away.

[Mat 13:7 DK-KJV] Og nogle faldt iblandt tjørne; og tjørnene sprang ud, og kvalte dem:
And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:

[Mat 13:8 DK-KJV] Men andre faldt i god jord, og frembragte frugt, nogle 100 fold, nogle 60 fold, nogle 30 fold.
But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold.

[Mat 13:9 DK-KJV] Hvem har ører til at høre, lad ham høre.
Who hath ears to hear, let him hear.

[Mat 13:10 DK-KJV] Og disciplene kom, og sagde til ham, Hvorfor taler du til dem i lignelser?
And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?

[Mat 13:11 DK-KJV] Han svarede og sagde til dem, Fordi det er givet til jer at kende mysterierne omkring himlens kongerige, men til dem er det ikke givet.
He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.

[Mat 13:12 DK-KJV] For hvemsomhelst der har, til ham skal der blive givet, og han skal ha’ i overflod; men hvemsomhelst der ikke har, fra ham skal bli’ fjernet selv det han har.
For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.

[Mat 13:13 DK-KJV] Derfor taler jeg til dem i lignelser: eftersom de ved at ha’ set ikke ser; og ved at ha’ hørt ikke hører, de forstår heller ikke.
Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand.

[Mat 13:14 DK-KJV] Og i dem er Esajas’ profeti opfyldt, som siger, Ved at ha’ hørt skal I høre, og skal ikke forstå; og ved at ha’ set skal I se, og skal ikke opfatte:
And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive:

[Mat 13:15 DK-KJV] For dette folks hjerte er forhærdet, og deres ører er tunghør, og deres øjne har de lukket; for ikke at de på noget tidspunkt skulle se med deres øjne, og høre med deres ører, og skulle forstå med deres hjerte, og skulle blive omvendt, og jeg skulle helbrede dem.
For this people’s heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.

[Mat 13:16 DK-KJV] Men velsignet er jeres øjne, for de ser: og jeres ører, for de hører.
But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear.

[Mat 13:17 DK-KJV] For sandelig siger jeg til jer, At mange profeter og retskafne mennesker har ønsket at se de ting som I ser, og har ikke set dem; og at høre de ting som I hører, og har ikke hørt dem.
For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.

[Mat 13:18 DK-KJV] Hør I derfor lignelsen om så’eren,
Hear ye therefore the parable of the sower.

[Mat 13:19 DK-KJV] Når nogle hører ordet om kongeriget, og ikke forstår det, så kommer den onde éner, og fjerner det som var sået i hans hjerte. Dette er han som modtog såsæd ved vejsiden.
When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side.

[Mat 13:20 DK-KJV] Men han som modtog såsæden på stenrige steder, den samme er han der hører ordet, og begejstret modtager det:
But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it;

[Mat 13:21 DK-KJV] Endnu har han ikke rod i sigselv, men udholder kun i en kort tid: for når trængsel og forfølgelse opstår på grund af ordet, er han lidt efter lidt krænket.
Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.

[Mat 13:22 DK-KJV] Også han som modtog såsæd blandt tjørnene er han der hører ordet; og omsorgen for denne verden, og bedrageriskheden omkring rigdomme, kvæler ordet, og han bliver ufrugtbar.
He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.

[Mat 13:23 DK-KJV] Men han som modtog såsæd i den gode jord er han der hører ordet, og forstår det; som også bærer frugt, og frembringer, nogle 100 fold, andre 60, andre 30.
But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty.

[Mat 13:24 DK-KJV] En anden lignelse viste han dem, og siger, Himlens kongerige er ligesom en mand som såede god såsæd i hans mark.
Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field:

[Mat 13:25 DK-KJV] Men mens mennesket sov, kom hans fjende og såede ukrudt blandt hveden, og gik hans vej.
But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.

[Mat 13:26 DK-KJV] Men da bladet var sprunget ud, og frembragte frugt, så kom ukrudtet også til syne.
But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also.

[Mat 13:27 DK-KJV] Så kom husholderens tjenere og sagde til ham, Hr., såede du ikke god såsæd i din mark? hvorfra kommer da ukrudtet?
So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?

[Mat 13:28 DK-KJV] Han sagde til dem, En fjende har gjort det. Tjenerne sagde til ham, Vil du ha’ at vi går ud og samler dem sammen?
He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?

[Mat 13:29 DK-KJV] Men han sagde, Nej; for hvis I samler ukrudtet, så rykker I også roden op på hveden med dem.
But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.

[Mat 13:30 DK-KJV] Lad begge gro sammen indtil høsten: og når det er tid til høst vil jeg sige til høstfolkene, Saml I først ukrudtet, og bind dem sammen i bundter så de kan brændes: men saml hveden sammen i min lade.
Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.

[Mat 13:31 DK-KJV] En anden lignelse viste han dem, og siger, Himlens kongerige er lige som var det en frøkerne fra sennepsfrø, som en mand tog, og såede i hans mark:
Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:

[Mat 13:32 DK-KJV] Som i virkeligheden er det mindste af alle frø: men når det er udvokset, er det størst blandt urter, og bliver et træ, sådant at luftens fugle kan logere i des grene.
Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof.

[Mat 13:33 DK-KJV] En anden lignelse talte han til dem; Himlens kongerige er ligesom surdej, som en kvinde tog, og gemte i 3 mål mel, indtil det hele var blevet til surdej.
Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.

[Mat 13:34 DK-KJV] Alle disse ting sagde Jesus til folkemængden i lignelser; og uden en lignelse talte han ikke til dem:
All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them:

[Mat 13:35 DK-KJV] Så det måtte blive opfyldt som var talt ved profeten, som siger, Jeg vil åbne min mund i lignelser; jeg vil ytre ting som har været holdt hemmeligt fra grundlæggelsen af denne verden.
That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.

[Mat 13:36 DK-KJV] Så sendte Jesus folkemængden væk, og gik ind i huset: og hans disciple kom til ham, og siger, Forklar for os lignelsen om ukrudtet på marken.
Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field.

[Mat 13:37 DK-KJV] Han svarede og sagde til dem, Han som såede den gode såsæd er Menneskesønnen;
He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man;

[Mat 13:38 DK-KJV] Marken er denne verden; den gode såsæd er kongerigets børn; men ukrudtet er den onde éners børn;
The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one;

[Mat 13:39 DK-KJV] Fjenden som såede dem er djævlen; høsten er denne verdens afslutningen; og høstfolkene er englene.
The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels.

[Mat 13:40 DK-KJV] Som ukrudtet derfor samles sammen og brændes i ilden; sådant skal det være ved afslutningen af denne verden.
As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world.

[Mat 13:41 DK-KJV] Menneskesønnen skal udsende hans engle, og de skal samle alle ting der krænker ud af hans kongerige, og dem som gør fejltrin;
The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity;

[Mat 13:42 DK-KJV] Og skal kaste dem ind i en ildovn: der skal der være vrælen og tænderskæren.
And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.

[Mat 13:43 DK-KJV] Så skal de retfærdige skinne frem som solen i deres Fars kongerige. Hvem har ører til at høre, lad ham høre.
Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear.

[Mat 13:44 DK-KJV] Igen, himlens kongerige er ligesom skatte gemt i en mark; når så en mand har fundet den, gemmer han den, og ud af glæde over den sælger han alt han har, og køber den mark.
Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.

[Mat 13:45 DK-KJV] Igen, himlens kongerige er ligesom en handelsmand, som søger efter skønne perler:
Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls:

[Mat 13:46 DK-KJV] Hvem, da han havde fundet 1 perle af stor værdi, gik og solgte alt som han havde, og købte den.
Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it.

[Mat 13:47 DK-KJV] Igen, himlens kongerige er ligesom et net, som var kastet i havet, og samlede enhver slags:
Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:

[Mat 13:48 DK-KJV] Og, når det var fuldt, trak de det ind til bredden, og sad ned, og samlede de gode i kar, men kastede de dårlige væk.
Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away.

[Mat 13:49 DK-KJV] Sådant skal det være ved afslutningen af denne verden: englene skal komme frem, og adskille de onde som er blandt den retfærdige,
So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just,

[Mat 13:50 DK-KJV] Og skal kaste dem ind i ildovnen: hvor der skal være vræl og tænderskæren.
And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.

[Mat 13:51 DK-KJV] Jesus siger til dem, Har i forstået alle disse ting? De siger til ham, Ja, Herre.
Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord.

[Mat 13:52 DK-KJV] Derefter sagde han til dem, Enhver skriftklog som derfor er instrueret i himlens kongerige er ligesom en mand der er en husholder, som frembringer nye og gamle ting ud af hans skatte.
Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old.

[Mat 13:53 DK-KJV] Og det skete, at da Jesus havde fuldendt disse lignelser, rejste han derfra.
And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence.

[Mat 13:54 DK-KJV] Og da han var kommet ind i hans eget land, underviste han dem i deres synagoe, så meget så de var forbavset, og sagde, Hvorfra har denne mand denne visdom, og disse mægtige gerninger?
And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?

[Mat 13:55 DK-KJV] Er dette ikke tømrerens søn? er hans mor ikke kaldet Maria? og hans brødre, Jacob, og Joseph, og Simon, og Judah?
Is not this the carpenter’s son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas?

[Mat 13:56 DK-KJV] Og hans søstre, er de ikke alle sammen hos os? Hvorfra har denne mand da alle disse ting?
And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?

[Mat 13:57 DK-KJV] Og de var krænket over ham. Men Jesus sagde til dem, En profet er ikke uden ære, foruden i hans eget land, og i hans eget hus.
And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house.

[Mat 13:58 DK-KJV] Og han gjorde ikke mange mægtige gerninger der på grund af deres vantro.
And he did not many mighty works there because of their unbelief.

Matthæus Evangeliet Kapitel 14 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 14:1 DK-KJV] På den tid hørte ¼ dels fyrsten Herodes om Jesus’ berømmelse,
At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus,

[Mat 14:2 DK-KJV] Og han sagde til hans tjenere, Dette er Johannes Døberen; han er opstået fra de døde: og derfor fremvises disse store mægtige gerninger i ham.
And said unto his servants, This is John the Baptist; he is risen from the dead; and therefore mighty works do shew forth themselves in him.

[Mat 14:3 DK-KJV] For Herodes havde grebet Johannes, og bundet ham, og sat ham i fængsel for Herodias’ skyld, hans bror Philips hustru.
For Herod had laid hold on John, and bound him, and put him in prison for Herodias’ sake, his brother Philip’s wife.

[Mat 14:4 DK-KJV] For Johannes havde sagt til ham. Det er ikke lovligt for dig at ha’ hende.
For John said unto him, It is not lawful for thee to have her.

[Mat 14:5 DK-KJV] Og da han ville have slået ham ihjel, frygtede han for folkemængden, fordi de anså ham for at være en profet.
And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.

[Mat 14:6 DK-KJV] Men da Herodes’ fødselsdag var afholdt, dansede Herodias’ datter foran dem, og behagede Herodes.
But when Herod’s birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them, and pleased Herod.

[Mat 14:7 DK-KJV] Hvorefter han lovede med en ed at give hende hvadsomhelst hun ville spørge om.
Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask.

[Mat 14:8 DK-KJV] Og hun, ved forud at være instrueret af hendes mor, sagde, Giv mig Johannes hoved på et fad her.
And she, being before instructed of her mother, said, Give me here John Baptist’s head in a charger.

[Mat 14:9 DK-KJV] Og kongen var ked af det: men alligevel for edens skyld, og dem som sad til bords med ham, befalede han at det skulle gives til hende.
And the king was sorry: nevertheless for the oath’s sake, and them which sat with him at meat, he commanded it to be given her.

[Mat 14:10 DK-KJV] Og han sendte, og halshuggede Johannes i fængslet.
And he sent, and beheaded John in the prison.

[Mat 14:11 DK-KJV] Og hans hoved var bragt på et fad, og givet til den unge pige: og hun bragte det til hendes mor.
And his head was brought in a charger, and given to the damsel: and she brought it to her mother.

[Mat 14:12 DK-KJV] Og hans disciple kom, og tog kroppen, og begravede den, og gik og fortalte det til Jesus.
And his disciples came, and took up the body, and buried it, and went and told Jesus.

[Mat 14:13 DK-KJV] Da Jesus hørte om det, rejste han videre med et skib til et øde afsides sted: og da folket havde hørt om det, fulgte de til fods efter ham ud af byerne.
When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities.

[Mat 14:14 DK-KJV] Og Jesus gik videre, og så’ en stor folkemængde, og var berørt med medlidenhed over dem, og han helbredte deres syge.
And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

[Mat 14:15 DK-KJV] Og da det var aften, kom hans disciple til ham, og siger, Dette er et øde sted, og tiden er nu over; send folkemængden væk, så de kan gå ind til landsbyerne, og købe proviant til demselv.
And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.

[Mat 14:16 DK-KJV] Men Jesus sagde til dem, De behøver ikke rejse; giv I dem noget at spise.
But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.

[Mat 14:17 DK-KJV] Og de siger til ham, Vi har kun 5 brød her, og 2 fisk.
And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.

[Mat 14:18 DK-KJV] Han sagde, Bring dem herhen til mig.
He said, Bring them hither to me.

[Mat 14:19 DK-KJV] Og han befalede at folkemængden skulle sætte sig ned på græsset, og tog de 5 brød, og de 2 fisk, og kiggede op mod himlen, han velsignede, og brød det, og gav brødet til hans disciple, og disciplene til folkemængden.
And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.

[Mat 14:20 DK-KJV] Og de spiste alle, og var mættet: og de samlede de resterende stykker op og fyldte 12 kurve.
And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full.

[Mat 14:21 DK-KJV] Og dem som havde spist var omkring 5.000 mænd, foruden kvinder og børn.
And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.

[Mat 14:22 DK-KJV] Og straks derefter fik Jesus hans disciple til at gå ombord på et skib, og rejse foran ham over til den anden side, mens han sendte folkemængderne væk.
And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.

[Mat 14:23 DK-KJV] Og da han havde sendt folkemængderne væk, gik han op på et afsidesliggende bjerg for at bede: og da det var blevet aften, var han der alene.
And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone.

[Mat 14:24 DK-KJV] Men skibet var nu midt ude på havet, og blev kastet rundt af bølgerne: for der var modvind.
But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary.

[Mat 14:25 DK-KJV] Og ved den fjerde nattevagt kom Jesus til dem, gående på havet.
And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea.

[Mat 14:26 DK-KJV] Og da disciplene så’ ham komme gående på havet, var de bekymret, og siger, Det er en ånd; og de skreg ud af frygt.
And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear.

[Mat 14:27 DK-KJV] Men Jesus talte straks til dem, og siger, Vær ved godt mod; det er mig; vær ikke bange.
But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.

[Mat 14:28 DK-KJV] Og Peter svarede han og sagde, Herre, hvis det er dig, byd mig at komme ud til dig på vandet.
And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water.

[Mat 14:29 DK-KJV] Og han sagde, Kom. Og da Peter var trådt ned ud af skibet, gik han på vandet, og ville gå hen til Jesus.
And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus.

[Mat 14:30 DK-KJV] Men da han så’ at vinden larmede, var han bange; og begyndte at synke, han skreg, og siger, Herre, frels mig.
But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.

[Mat 14:31 DK-KJV] Og øjeblikkeligt rakte Jesus hans hånd ud, og greb ham, og sagde til ham, Kæreste du med så lille en tro, hvorfor tvivlede du?
And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?

[Mat 14:32 DK-KJV] Og da de var kommet ombord på skibet, lagde vinden sig.
And when they were come into the ship, the wind ceased.

[Mat 14:33 DK-KJV] Så kom de som var ombord på skibet og tilbad ham, og siger, Du er sandelig Guds Søn.
Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.

[Mat 14:34 DK-KJV] Og da de var kommet over på den anden side, kom de til Genesarets land
And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret.

[Mat 14:35 DK-KJV] Og da mændene fra det sted havde kundskab om ham, udsendte de besked til hele landet rundt omkring, og bragte alle der var sygdomsramt til ham;
And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased;

[Mat 14:36 DK-KJV] Og bønfaldt ham om de blot måtte røre rikanten af hans beklædning: og alle de som rørte var gjort fuldkommen hele.
And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.

Matthæus Evangeliet Kapitel 15 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 15:1 DK-KJV] Så kom der skriftkloge og Farisæer til Jesus, som var fra Jerusalem, og siger,
Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,

[Mat 15:2 DK-KJV] Hvorfor bryder dine disciple de ældstes traditioner? for de vasker ikke deres hænder når de spiser brød.
Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.

[Mat 15:3 DK-KJV] Men han svarede og sagde til dem, Hvorfor bryder I også Guds befalinger via jeres traditioner?
But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition?

[Mat 15:4 DK-KJV] For Gud befalede, og siger, Ær din far og mor: og, Han der forbander far eller mor, lad ham lide døden.
For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death.

[Mat 15:5 DK-KJV] Men I siger, Hvemsomhelst der skal sige til hans far eller hans mor, Det er en gave, via hvadsomhelst du måtte blive gavnet af mig;
But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me;

[Mat 15:6 DK-KJV] Og ær ikke hans far eller hans mor, han skal være fri. Således har I gjort Guds befalinger virkningsløse gennem jeres traditioner.
And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition.

[Mat 15:7 DK-KJV] I hyklere, Esajas profeterede med rette om jer, og siger,
Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying,

[Mat 15:8 DK-KJV] Dette folk nærmer sig mig med deres mund, og ære mig med deres læber; men deres hjerte er langt fra mig.
This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me.

[Mat 15:9 DK-KJV] Men forgæves tilbeder de mig, ved at undervise i doktriner efter menneskebefalinger.
But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

[Mat 15:10 DK-KJV] Og han kaldte på folkemængden, og sagde til dem, Hør, og forstå:
And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand:

[Mat 15:11 DK-KJV] Det er ikke det der går ind i munden der besmitter et menneske; men det der kommer ud af munden, dette besmitter et menneske.
Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.

[Mat 15:12 DK-KJV] Så kom hans disciple, og sagde til ham, Ved du at Farisæerne var krænket, efter de hørte dette ordsprog?
Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying?

[Mat 15:13 DK-KJV] Men han svarede og sagde, Enhver plante, som min himmelske Far ikke har plantet, skal blive hevet op med rode.
But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.

[Mat 15:14 DK-KJV] Lad dem være alene: de er blinde ledere af de blinde. Og hvis de blinde leder de blinde, skal de begge falde ned i grøften.
Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

[Mat 15:15 DK-KJV] Så svarede Peter og sagde til ham, Forklar for os denne lignelse.
Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable.

[Mat 15:16 DK-KJV] Og Jesus sagde, Er I også stadig uden forståelse?
And Jesus said, Are ye also yet without understanding?

[Mat 15:17 DK-KJV] Forstår I stadig ikke, at hvadsomhelst der kommer ind i munden går ned i maven, og trækkes ud i toilettet?
Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught?

[Mat 15:18 DK-KJV] Men de ting der kommer ud af munden kommer frem fra hjertet; og de besmitter mennesket.
But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man.

[Mat 15:19 DK-KJV] For ud af hjertet udgår onde tanker, myrderier, utroskaber, horerier, tyverier, falske vidnesbyrd, gudsbespottelser:
For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies:

[Mat 15:20 DK-KJV] Disse er de ting der besmitter et menneske: men at spise med uvaskede hænder besmitter ikke et menneske.
These are the things which defile a man: but to eat with unwashen hands defileth not a man.

[Mat 15:21 DK-KJV] Derefter gik Jesus videre, og rejste over til Tyrus og Sidons kyster.
Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon.

[Mat 15:22 DK-KJV] Og, læg mærke til, en kvinde fra Canaan kom ud fra de samme kyster, og råbte til ham, og siger, Ha’ barmhjertighed med mig, Kæreste Herre, du Davids Søn; min datter er forfærdelig plaget af en djævel.
And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.

[Mat 15:23 DK-KJV] Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom og bad ham, og siger, Send hende væk; for hun råber efter os.
But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.

[Mat 15:24 DK-KJV] Men han svarede og sagde, Jeg er ikke sendt til andre end de fortabte får af Israels hus.
But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.

[Mat 15:25 DK-KJV] Så kom hun og tilbad ham, og siger, Herre, hjælp mig.
Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me.

[Mat 15:26 DK-KJV] Men han svarede og sagde, Det er ikke passende at tage børnenes brød, og at kaste det til hundene.
But he answered and said, It is not meet to take the children’s bread, and to cast it to dogs.

[Mat 15:27 DK-KJV] Og hun sagde, Sandt, Herre: men alligevel spiser hundene af de krummer som falder fra deres mesters bord.
And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters’ table.

[Mat 15:28 DK-KJV] Så svarede Jesus hende og sagde, Kæreste kvinde, stor er din tro: lad det ske for dig som du vil. Og hendes datter var gjort hel fra den selvsamme time.
Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour.

[Mat 15:29 DK-KJV] Og Jesus rejste videre derfra, og kom nær ved Galilæas hav; og gik op på et bjerg, og satte sig der.
And Jesus departed from thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and went up into a mountain, and sat down there.

[Mat 15:30 DK-KJV] Og store folkemængder kom til ham, som har dem med sig de der var lamme, blinde, stumme, lemlæstede, og mange andre, og lagde dem ned foran Jesus fødder; og han helbredte dem:
And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus’ feet; and he healed them:

[Mat 15:31 DK-KJV] Ligesåmeget så folkemængden blev forundret, da de så’ de stumme tale, og de lemlæstede blive hele, og de lamme gå, og de blinde se: og de ophøjede Israels Gud.
Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see: and they glorified the God of Israel.

[Mat 15:32 DK-KJV] Så kaldte Jesus hans disciple til ham, og sagde, Jeg har medfølelse med folkemængden, fordi de nu har fulgt efter mig i 3 dage, og intet har at spise: og jeg vil ikke sende dem videre fastende, for ikke at de besvimer på vejen.
Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way.

[Mat 15:33 DK-KJV] Og hans disciple siger til ham, Hvorfra skulle vi ha’ så meget brød i vildmarken, til at mætte så stor en folkemængde?
And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude?

[Mat 15:34 DK-KJV] Og Jesus siger til dem, Hvor mange brød har I? Og de sagde, 7, og nogle få små fisk.
And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes.

[Mat 15:35 DK-KJV] Og han befalede folkemængden at sætte sig på jorden.
And he commanded the multitude to sit down on the ground.

[Mat 15:36 DK-KJV] Og han tog de 7 brød og fiskene, og gav taksigelsesbønner, og brød dem, og gav til hans disciple, og disciplene til folkemængden.
And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude.

[Mat 15:37 DK-KJV] Og de spiste alle, og var mættet: og de samlede resterne op og tilovers var der 7 kurve fulde.
And they did all eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets full.

[Mat 15:38 DK-KJV] Og de som spiste var 4.000 mænd, foruden kvinder og børn.
And they that did eat were four thousand men, beside women and children.

[Mat 15:39 DK-KJV] Og han sendte folkemængden væk, og tog et skib, og kom til Magdalas kyster.
And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala.

Matthæus Evangeliet Kapitel 16 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 16:1 DK-KJV] Farisæerne kom også med Saddukæerne, og bad ham fristende om at vise dem et tegn fra himlen.
The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.

[Mat 16:2 DK-KJV] Han svarede og sagde til dem, Når det er aften, siger I, Det vil blive fint vejr: for himlen er rød.
He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red.

[Mat 16:3 DK-KJV] Og om morgenen, Det vil blive dårligt vejr i dag: for himlen er rød og skyerne hænger lavt. Kæreste I hyklere, I kan skelne himlens udseende; men kan I ikke skelne tidernes tegn?
And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?

[Mat 16:4 DK-KJV] En ond og utro generation søger efter et tegn; og der skal ikke blive givet dem noget tegn, udover tegnet fra profeten Jonas: Og han forlod dem, og rejste.
A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.

[Mat 16:5 DK-KJV] Og da hans disciple var kommet over til den anden side, havde de glemt at tage brød med.
And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.

[Mat 16:6 DK-KJV] Så sagde Jesus til dem, Pas på og vær varsom med Farisæerne og Saddukæernes surdej.
Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.

[Mat 16:7 DK-KJV] Og de ræsonnerede blandt demselv, og siger, Det er på grund af at vi ikke har taget brød med.
And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread.

[Mat 16:8 DK-KJV] Da Jesus bemærkede det, sagde han til dem, Kæreste I med så lille en tro, hvorfor ræsonnerer I blandt jerselv, at det er fordi I ikke har taget brød med?
Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread?

[Mat 16:9 DK-KJV] Forstår I stadig ikke, og husker heller ikke de 5 brød og de 5.000, og hvor mange kurve I samlede op?
Do ye not yet understand, neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up?

[Mat 16:10 DK-KJV] Heller ikke de 7 brød og de 4.000, og hvor mange kurve I samlede op?
Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up?

[Mat 16:11 DK-KJV] Hvordan kan det være at I ikke forstår at det ikke er brød jeg taler om, men at I skulle passe på Farisæerne og Saddukæernes surdej?
How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?

[Mat 16:12 DK-KJV] Så forstod de hvordan han viste dem at de ikke skulle passe på surdejen fra brødet, men på Farisæerne og Saddukæernes doktrin.
Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.

[Mat 16:13 DK-KJV] Derefter kom Jesus til Cæsarea Philippis’ kyster, og han spurgte hans disciple, og siger, Hvem siger mennesker at jeg Menneskesønnen er?
When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?

[Mat 16:14 DK-KJV] Og de sagde, Nogle siger at du er Johannes Døberen: andre, Elias; og andre igen, Jeremias, eller en af profeterne.
And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.

[Mat 16:15 DK-KJV] Han siger til dem, Men hvem siger I at jeg er?
He saith unto them, But whom say ye that I am?

[Mat 16:16 DK-KJV] Og Simon Peter svarede og sagde, Du er den Kristus, den levende Guds Søn.
And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.

[Mat 16:17 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til ham, Velsignet er du, Simon Bar-jona: for kød og blod har ikke afsløret det for dig, men min Far som er i himlen.
And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.

[Mat 16:18 DK-KJV] Og jeg siger også til dig, At du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min kirke; og helvedes porte skal ikke vinde over den.
And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

[Mat 16:19 DK-KJV] Og jeg vil til dig give himlens kongeriges nøgler: og hvadsomhelst du binder på jord skal være bundet i himmel: og hvadsomhelst du løsner på jord skal være løst i himmel.
And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.

[Mat 16:20 DK-KJV] Så pålagde han hans disciple at de ikke skulle fortælle nogen at han var Jesus den Kristus.
Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ.

[Mat 16:21 DK-KJV] Fra og med den tid begyndte Jesus at vise hans disciple, hvordan han måtte gå til Jerusalem, og lide mange ting fra de ældste og de ledende præster og de skriftkloge, og blive dræbt, og blive oprejst igen den tredje dag.
From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day.

[Mat 16:22 DK-KJV] Så tog Peter ham til side, og begyndte at irettesætte ham, og siger, Lad det være langt fra dig, Herre: dette skal ikke ske for dig.
Then Peter took him, and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.

[Mat 16:23 DK-KJV] Men han vendte sig, og sagde til Peter, Hold dig bag mig, Satan: du er en krænkelse overfor mig: for du sanser ikke de ting som er fra Gud, men det der er fra mennesker.
But he turned, and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.

[Mat 16:24 DK-KJV] Så sagde Jesus til hans disciple, Hvis der er en mand der vil komme efter mig, lad ham fornægte hamselv, og tage hans kors op, og følge mig.
Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

[Mat 16:25 DK-KJV] For hvemsomhelst der vil frelse hans liv skal miste det; og hvemsomhelst der vil miste hans liv for min skyld skal finde det.
For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

[Mat 16:26 DK-KJV] For hvad gavner det en mand, hvis han skal vinde hele denne verden, og miste hans egen sjæl? eller hvad skal en mand give i bytte for hans sjæl?
For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

[Mat 16:27 DK-KJV] For Menneskesønnen skal komme i hans Fars herlighed med hans engle; og så skal han belønne enhver mand i overensstemmelse med hans gerninger.
For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.

[Mat 16:28 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Der er nogle som står her, som ikke skal smage døden, før de skal se Menneskesønnen ankomme i hans kongerige.
Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

Matthæus Evangeliet Kapitel 17 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 17:1 DK-KJV] Og efter 6 dage tog Jesus, Peter, Jacob, og hans bror Johannes, og førte dem med op på et højt afsidesliggende bjerg,
And after six days Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart,

[Mat 17:2 DK-KJV] Og var transformeret foran dem: og hans ansigt skinnede som solen, og hans tøj var hvidt som lyset.
And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.

[Mat 17:3 DK-KJV] Og, læg mærke til, der viste Moses og Elias sig for dem som talte med ham.
And, behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him.

[Mat 17:4 DK-KJV] Så svarede Peter, og sagde til Jesus, Herre, det er godt for os at være her: hvis du vil, lad os lave 3 tabernakler her; et til dig, og et til Moses, og et til Elias.
Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt, let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.

[Mat 17:5 DK-KJV] Mens han stadig talte, læg mærke til, en lysende sky overskyggede dem: og læg mærke til en stemme talte ud fra skyen og sagde, Du er min elskede Søn; i dig er jeg godt tilfreds; hør I ham.
While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased; hear ye him.

[Mat 17:6 DK-KJV] Og da disciplene hørte det, faldt de på deres ansigt, og var såre bange.
And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid.

[Mat 17:7 DK-KJV] Og Jesus kom og rørte dem, og sagde, Rejs jer, og vær ikke bange.
And Jesus came and touched them, and said, Arise, and be not afraid.

[Mat 17:8 DK-KJV] Og da de havde løftet deres øjne op, så de ingen mænd, men kun Jesus.
And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.

[Mat 17:9 DK-KJV] Og da de kom ned ad bjerget, pålagde Jesus dem, og siger, Fortæl ikke om denne vision til nogen, førend Menneskesønnen igen er oprejst fra de døde.
And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.

[Mat 17:10 DK-KJV] Og hans disciple spurgte ham, og siger, Hvorfor siger de skriftkloge så at Elias må komme først?
And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come?

[Mat 17:11 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til dem, Elias skal sandelig komme først, og genoprette alle ting.
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things.

[Mat 17:12 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men har gjort hvadsomhelst de havde lyst til med ham, På samme måde skal Menneskesønnen også lide på grund af dem.
But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.

[Mat 17:13 DK-KJV] Da forstod disciplene at han talte til dem om Johannes Døberen.
Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.

[Mat 17:14 DK-KJV] Og da de var kommet over til folkemængden, kom der en bestemt mand til han, som knælede ned foran ham, og siger,
And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,

[Mat 17:15 DK-KJV] Herre, ha’ barmhjertighed med min søn: for han er månesyg, og hårdt plaget: for mange gange falder han ind i ilden, og ofte i vandet.
Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.

[Mat 17:16 DK-KJV] Og jeg bragte ham til dine disciple, og de kunne ikke kurere ham.
And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

[Mat 17:17 DK-KJV] Så svarede Jesus og sagde, Kæreste troløse og perverse generation, hvor lang tid skal jeg være hos jer? hvor lang tid skal jeg holde jer ud? bring ham herhen til mig.
Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.

[Mat 17:18 DK-KJV] Og Jesus irettesatte djævelen; og han forlod ham: og barnet var kureret fra og med den selvsamme time.
And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.

[Mat 17:19 DK-KJV] Så kom disciplene afsides hen til Jesus, og sagde, Hvorfor kunde vi ikke kaste ham ud?
Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?

[Mat 17:20 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, På grund af jeres vantro: for sandelig siger jeg til jer, Hvis I har tro som en frøkerne fra sennepsfrø, skal I sige til dette bjerg, flyt dig over til et andet sted; og det skal flytte sig; og intet skal være umuligt for jer.
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

[Mat 17:21 DK-KJV] Imidlertid går denne slags ikke ud foruden gennem bøn og faste.
Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.

[Mat 17:22 DK-KJV] Og mens de var i Galilæa, sagde Jesus til dem, Menneskesønnen skal blive forrådt ind i menneskers hænder:
And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:

[Mat 17:23 DK-KJV] Og de skal slå ham ihjel, og den tredje dag skal han blive oprejst igen. Og de var overmådelig kede af det.
And they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry.

[Mat 17:24 DK-KJV] Og da de var kommet til Kapernaum, kom de som modtog skat over til Peter, og sagde, Betaler jeres mester ikke skat?
And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?

[Mat 17:25 DK-KJV] Han siger, Jovist. Og da han var kommet ind i huset, mødte Jesus ham, og siger, Hvad tænker du, Simon? af hvem opkræver jordens konger told eller skat? af deres egne børn, eller af fremmede?
He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

[Mat 17:26 DK-KJV] Peter siger til ham, Af fremmede. Jesus siger til ham, Så er børnene frie.
Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.

[Mat 17:27 DK-KJV] Til trods for det, for ikke at vi skulle krænke dem, gå du ud til havet, og kast en krog ud, og tag den fisk der kommer først op; og når du har åbnet dens mund, skal du finde et stykke penge: tag det, og giv det til dem for dig og mig.
Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.

Matthæus Evangeliet Kapitel 18 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 18:1 DK-KJV] Samtidigt kom disciplene til Jesus, og siger, Hvem er den største i himlens kongerige?
At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven?

[Mat 18:2 DK-KJV] Og Jesus kaldte et lille barn over til ham, og stillede han midt iblandt dem,
And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,

[Mat 18:3 DK-KJV] Og sagde, Sandelig siger jeg til jer, Medmindre I omvender jer, og bliver som små børn, kommer I ikke ind i himlens kongerige.
And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.

[Mat 18:4 DK-KJV] Derfor hvemsomhelst der skal ydmyge hamselv som dette lille barn, den samme er størst i himlens kongerige.
Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.

[Mat 18:5 DK-KJV] Og den som skal modtage et sådant lille barn i mit navn modtager mig.
And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me.

[Mat 18:6 DK-KJV] Men den som skal krænke en af disse små som tror på mig, det var bedre for ham at en møllesten var hængt om hans nakke, og at han var druknet i havets dyb.
But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hanged about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea.

[Mat 18:7 DK-KJV] Arme denne verden på grund af dens krænkelser! for det må nødvendigvis være sådant at disse krænkelser kommer; men arme den mand ved hvem krænkelsen kommer!
Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh!

[Mat 18:8 DK-KJV] Derfor hvis din hånd eller din fod krænker dig, skær dem af, og kast dem fra dig: det er bedre for dig at komme ind til livet halt eller lemlæstet, end at ha’ to hænder eller fødder og blive kastet ind i den evigvarende ild.
Wherefore if thy hand or thy foot offend thee, cut them off, and cast them from thee: it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having two hands or two feet to be cast into everlasting fire.

[Mat 18:9 DK-KJV] Og hvis dit øje krænker dig, pluk det ud, og kast det fra dig: det er bedre for dig at komme ind til livet med et øje, end at ha’ to øjne og blive kastet ind i helvedes ild.
And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: it is better for thee to enter into life with one eye, rather than having two eyes to be cast into hell fire.

[Mat 18:10 DK-KJV] Pas på at I ikke foragter en af disse små; for jeg siger til jer, At i himlen lægger deres engle altid mærke til min Fars ansigt som er i himlen.
Take heed that ye despise not one of these little ones; for I say unto you, That in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven.

[Mat 18:11 DK-KJV] For Menneskesønnen er kommet for at frelse det som var tabt.
For the Son of man is come to save that which was lost.

[Mat 18:12 DK-KJV] Hvordan tænker I? hvis en mand har 100 får, og et af dem er kommet på afveje, efterlader han så ikke de 99, og går ud til bjergene, og søger efter det som var kommet på afveje?
How think ye? if a man have an hundred sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the ninety and nine, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray?

[Mat 18:13 DK-KJV] Og hvis det er sådant at han finder det, sandelig siger jeg til jer, han jubler mere over det får, end over de 99 som ikke var kommet på afveje.
And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep, than of the ninety and nine which went not astray.

[Mat 18:14 DK-KJV] Ligesom det ikke er jeres Fars vilje som er i himlen, at en af disse små skulle gå til grunde.
Even so it is not the will of your Father which is in heaven, that one of these little ones should perish.

[Mat 18:15 DK-KJV] Desuden hvis din bror skal gå over dine grænser, så gå til ham når I er alene og fortæl ham hvad han har gjort: hvis han vil høre på dig, har du vundet din bror.
Moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone: if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.

[Mat 18:16 DK-KJV] Men hvis han ikke vil høre på dig, så tag 1 eller 2 mere med dig, så ordet kan blive stadfæstet ved mundens bekendelse fra 2 eller 3 vidner.
But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.

[Mat 18:17 DK-KJV] Og hvis han heller ikke vil høre dem, fortæl det til kirken: men hvis han heller ikke vil høre på kirken, lad ham for dig være som en hedensk mand og en skatteopkræver.
And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church: but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican.

[Mat 18:18 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Hvadsomhelst I skal binde på jord skal blive bundet i himlen: og hvadsomhelst I skal løse på jord skal blive løst i himlen.
Verily I say unto you, Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven.

[Mat 18:19 DK-KJV] Igen siger jeg til jer, At hvis 2 af jer skal blive enige på jorden angående nogle ting som de skal spørge om, det skal blive gjort for dem af min Far som er i himlen.
Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven.

[Mat 18:20 DK-KJV] For der hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem.
For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.

[Mat 18:21 DK-KJV] Så kom Peter over til ham, og sagde, Herre, hvor ofte skal min bror kunne synde imod mig, og jeg tilgive ham? indtil 7 gange?
Then came Peter to him, and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? till seven times?

[Mat 18:22 DK-KJV] Jesus siger til ham, Jeg siger ikke til dig, Indtil 7 gange: men, Indtil 70 gange 7.
Jesus saith unto him, I say not unto thee, Until seven times: but, Until seventy times seven.

[Mat 18:23 DK-KJV] Derfor er himlens kongerige sammenlignet med en bestemt konge, som ville holde regnskab med hans tjenere.
Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants.

[Mat 18:24 DK-KJV] Og da han begyndte at gøre regnskabet op, var der bragt én hen til ham, som skyldte ham 10.000 talenter.
And when he had begun to reckon, one was brought unto him, which owed him ten thousand talents.

[Mat 18:25 DK-KJV] Men eftersom han ikke råd til at betale, befalede hans herre at han skulle blive solgt, også hans hustru, og børn, og alt hvad han ejede, så gælden skulle blive betalt.
But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.

[Mat 18:26 DK-KJV] Tjeneren faldt derfor ned, og tilbad ham, og siger, Herre, ha’ tålmodighed med mig, og jeg vil betale dig alt.
The servant therefore fell down, and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all.

[Mat 18:27 DK-KJV] Da var den tjeners herre berørt af medlidenhed, og løste ham, og tilgav ham hans gæld.
Then the lord of that servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt.

[Mat 18:28 DK-KJV] Men den selvsamme tjener gik ud, og fandt en af hans medtjenere, som skyldte ham 100 sølvmønter: og lagde hans hånd på ham, og tog ham om halsen, og siger, Betal det du skylder mig.
But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest.

[Mat 18:29 DK-KJV] Og hans medtjener faldt ned for hans fødder, og bønfaldte ham, og siger, Ha’ tålmodighed med mig, og jeg vil betale dig alt.
And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all.

[Mat 18:30 DK-KJV] Og han ville ikke: men gik og smed ham i fængsel, indtil han skulle betale gælden.
And he would not: but went and cast him into prison, till he should pay the debt.

[Mat 18:31 DK-KJV] Så da hans andre medtjenere så’ hvad der var gjort, var de meget kede af det, og de gik og fortalte det der var sket til deres herre.
So when his fellowservants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their lord all that was done.

[Mat 18:32 DK-KJV] Da sagde hans herre til ham, efter at han havde kaldt på ham, Kæreste du onde tjener, jeg tilgav dig al den gæld, fordi du bad mig om det:
Then his lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desiredst me:

[Mat 18:33 DK-KJV] Skulle du ikke også ha’ haft medlidenhed med din medtjener, ligesom jeg havde medlidenhed med dig?
Shouldest not thou also have had compassion on thy fellowservant, even as I had pity on thee?

[Mat 18:34 DK-KJV] Og hans herre var rasende, og udleverede ham til at blive tortureret, indtil han skulle betale alt det der var pålagt ham.
And his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him.

[Mat 18:35 DK-KJV] Så ligeledes skal min himmelske Far også gøre med jer, hvis I ikke fra jeres hjerter tilgiver hver og en hans broder deres overtrædelser.
So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not every one his brother their trespasses.

Matthæus Evangeliet Kapitel 19 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 19:1 DK-KJV] Og det skete, at da Jesus havde fuldendt disse ordsprog, rejste han fra Galilæa, og kom over til Judæas kyster på den anden side af Jordanfloden;
And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan;

[Mat 19:2 DK-KJV] Og store folkemængder fulgte ham; og han helbredte dem der.
And great multitudes followed him; and he healed them there.

[Mat 19:3 DK-KJV] Farisæerne kom også over til ham, og fristede ham, og siger til ham, Er det lovligt for en mand at skille sig fra sin hustru af hvilkensomhelst grund?
The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?

[Mat 19:4 DK-KJV] Og han svarede og sagde til dem, Har I ikke læst, at han som lavede dem i begyndelsen lavede dem som hankøn og hunkøn,
And he answered and said unto them, Have ye not read, that he which made them at the beginning made them male and female,

[Mat 19:5 DK-KJV] Og sagde, Af denne grund skal en mand forlade far og mor, og skal klynge sig til hans hustru: og de 2 skal være et kød?
And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife: and they twain shall be one flesh?

[Mat 19:6 DK-KJV] Derfor er de ikke længere 2, men ét kød, Hvad Gud derfor har sammensat, lad intet menneske adskille.
Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.

[Mat 19:7 DK-KJV] De siger til ham, Hvorfor gav Moses så befaling om at give et skilsmissebrev, og at skille sig fra hende?
They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away?

[Mat 19:8 DK-KJV] Han siger til dem, På grund af jeres hårde hjerter tillod Moses jer at lade jer skille fra jeres hustruer: men fra begyndelsen af var det ikke sådant.
He saith unto them, Moses because of the hardness of your hearts suffered you to put away your wives: but from the beginning it was not so.

[Mat 19:9 DK-KJV] Og jeg siger til jer, Hvemsomhelst der skal skille sig fra hans hustru, medmindre det er på grund af hor, og skal gifte sig med en anden, begår utroskab: og den som gifter sig med hende som er skilt begår også utroskab.
And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery: and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.

[Mat 19:10 DK-KJV] Hans disciple siger til ham, Hvis mandens sag er sådant med hans hustru, er det ikke godt at gifte sig.
His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry.

[Mat 19:11 DK-KJV] Men han sagde til dem, Alle mænd kan ikke modtage disse ordsprog, foruden til hvem det er givet.
But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.

[Mat 19:12 DK-KJV] For der er nogle eunukker, som var født sådant fra deres mors livmoder: og der er nogle eunukker, som er blevet kastreret af mennesker: og der er eunukker, som har kastreret sig selv for himlens kongeriges skyld. Han som er i stand til at modtage det, lad ham modtage det.
For there are some eunuchs, which were so born from their mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive it, let him receive it.

[Mat 19:13 DK-KJV] Da var der bragt små børn over til ham, så han skulle lægge hans hænder på dem, og bede: og hans disciple irettesatte dem.
Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.

[Mat 19:14 DK-KJV] Men Jesus sagde, Tillad de små børn, og forbyd dem ikke, at komme til mig: for af sådanne tilhører himlens kongerige.
But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.

[Mat 19:15 DK-KJV] Og han lagde hans hænder på dem, og rejste videre.
And he laid his hands on them, and departed thence.

[Mat 19:16 DK-KJV] Og, læg mærke til, der kom en hen til ham og sagde, Gode Mester, hvilke gode ting skal jeg gøre, så jeg må ha’ evigt liv?
And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

[Mat 19:17 DK-KJV] Og han sagde til ham, Hvorfor kalder du mig god? der er ingen som er god foruden 1, det er, Gud: men hvis du vil gå ind til livet, så overhold befalingerne.
And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

[Mat 19:18 DK-KJV] Han siger til ham, Hvilke? Jesus sagde, Du skal ikke slå ihjel, Du skal ikke begå utroskab, Du skal ikke stjæle, Du skal ikke aflægge falsk vidnesbyrd,
He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,

[Mat 19:19 DK-KJV] Ær din far og din mor; og, Du skal elske din næste som digselv.
Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

[Mat 19:20 DK-KJV] Den unge mand siger til ham, Alle disse ting har jeg holdt fra min ungdom af og indtil nu: hvad mangler jeg stadig?
The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?

[Mat 19:21 DK-KJV] Jesus sagde til ham, Hvis du vil være perfekt, så gå og sælg det du har, og giv det til de fattige, og du skal have en skat i himlen: og kom så og følg mig.
Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.

[Mat 19:22 DK-KJV] Men da den unge mand hørte det ordsprog, gik han sorgfuld videre: for han havde store besiddelser.
But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.

[Mat 19:23 DK-KJV] Så sagde Jesus til hans disciple, Sandelig siger jeg til jer, At en rig mand skal ha’ besværligheder med at komme ind i himlens kongerige.
Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, That a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven.

[Mat 19:24 DK-KJV] Og igen siger jeg til jer, Det er nemmere for en kamel at gå gennem et nåleøje end for en rig mand at komme ind i Guds kongerige.
And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

[Mat 19:25 DK-KJV] Da disciplene hørte det, var de overmådeligt forbløffet, og siger, Hvem kan så blive frelst?
When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?

[Mat 19:26 DK-KJV] Men Jesus lagde mærke til dem, og sagde til dem, For mennesker er det umuligt; men hos Gud er alle ting muligt.
But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.

[Mat 19:27 DK-KJV] Så svarede Peter og sagde til ham, Læg mærke til, vi har forladt alt, og fulgt dig; hvad skal vi få for det?
Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee; what shall we have therefore?

[Mat 19:28 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Sandelig siger jeg til jer, At I som har fulgt mig, i genfødslen når Menneskesønnen skal sidde på hans æres trone, skal I også sidde på 12 troner, og dømme Israels 12 stammer.
And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

[Mat 19:29 DK-KJV] Og enhver der har forladt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller hustru, eller børn, eller land, for mit navns skyld, skal modtage 100 fold, og skal arve evigtvarende liv.
And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name’s sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.

[Mat 19:30 DK-KJV] Men mange der er først skal blive sidst; og de sidste skal blive først.
But many that are first shall be last; and the last shall be first.

Matthæus Evangeliet Kapitel 20 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 20:1 DK-KJV] For himlens kongerige er ligesom en mand der er en husholder, som gik ud tidligt om morgenen for at leje arbejdere til hans vingård.
For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.

[Mat 20:2 DK-KJV] Og da han havde aftalt lønnen med arbejderne skulle være 1 sølvmønt om dagen, sendte han dem ud til hans vingård.
And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard.

[Mat 20:3 DK-KJV] Og han gik ud omkring den tredje time, og så andre stå ledige på markedspladsen,
And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace,

[Mat 20:4 DK-KJV] Og sagde til dem; Gå I også hen til vingården, og hvadsomhelst der er ret vil jeg give jer. Og de tog afsted.
And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.

[Mat 20:5 DK-KJV] Igen gik han ud omkring den sjette og niende time, og gjorde det samme.
Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.

[Mat 20:6 DK-KJV] Og omkring den ellevte time gik han ud, og fandt andre ledige som stod der, og han siger til dem, Hvorfor står I her ledige hele dagen?
And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?

[Mat 20:7 DK-KJV] De siger til ham, Fordi ingen mand har hyret os. Han siger til dem, Gå også I hen til vingården; og hvadsomhelst der er ret, det modtager I.
They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive.

[Mat 20:8 DK-KJV] Så da det var blevet aften, siger vingårdens herre til hans forvalter, Kald på arbejderne, og giv dem deres løn, begyndende fra de sidste til de første.
So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first.

[Mat 20:9 DK-KJV] Og da de kom der var hyret omkring den ellevte time, modtog de alle mand 1 sølvmønt.
And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny.

[Mat 20:10 DK-KJV] Men da de første kom, mente de at de skulle have modtaget mere; og også de fik alle mand 1 sølvmønt.
But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny.

[Mat 20:11 DK-KJV] Og da de havde modtaget den, knurrede de imod husets ægtemand,
And when they had received it, they murmured against the goodman of the house,

[Mat 20:12 DK-KJV] Og siger, Disse sidste har kun arbejdet 1 time, og du har givet dem det samme som os, vi som har båret byrden med varmen hele dagen.
Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day.

[Mat 20:13 DK-KJV] Men han svarede en af dem, og sagde, Ven, jeg gør dig ikke uret: er du ikke bleven enig med mig om 1 sølvmønt?
But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny?

[Mat 20:14 DK-KJV] Tag det som er dit, og gå din vej: Jeg vil give disse sidste, ligesom til dig.
Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee.

[Mat 20:15 DK-KJV] Er det ikke lovligt for mig at gøre hvad jeg vil med mit eget? Er dit øje ondt, fordi jeg er god?
Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good?

[Mat 20:16 DK-KJV] Så de sidste skal være de første, og de første de sidste: for mange er kaldede, men få udvalgte.
So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.

[Mat 20:17 DK-KJV] Og Jesus som var på vej op til Jerusalem tog de 12 disciple ud til siden af vejen, og sagde til dem,
And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,

[Mat 20:18 DK-KJV] Læg mærke til, vi går op til Jerusalem; og Menneskesønnen skal blive forrådt af de ledende præster og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden,
Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death,

[Mat 20:19 DK-KJV] Og skal udlevere ham til Hedningerne til at blive hånet, og til at blive pisket, og for at korsfæste ham: og den tredje dag skal han opstå igen.
And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again.

[Mat 20:20 DK-KJV] Derefter kom Zebedæus mor til ham med hendes sønner, og tilbad ham, og ønskede en bestemt ting af ham.
Then came to him the mother of Zebedee’s children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him.

[Mat 20:21 DK-KJV] Og han sagde til hende, Hvad vil du? Hun siger til ham, Tillad at disse mine to sønner må sidde, den ene på din højre hånd, og den anden på den venstre, i dit kongerige.
And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.

[Mat 20:22 DK-KJV] Men Jesus svarede og sagde, I ved ikke hvad I spørger om. Er I i stand til at drikke af koppen som jeg skal drikke af, og til at blive døbt med den dåb som jeg er døbt med? De siger til ham, Vi er i stand til det.
But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.

[Mat 20:23 DK-KJV] Og han siger til dem, I skal ganske vist drikke af min kop, og blive døbt med den dåb som jeg er døbt med: men at sidde på min højre hånd, og på min venstre, er ikke op til mig at give, men det skal blive givet til dem for hvem det er forberedt af min Far.
And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.

[Mat 20:24 DK-KJV] Og da de 10 hørte det, var de oprørt med harme imod de 2 brødre.
And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren.

[Mat 20:25 DK-KJV] Men Jesus kaldte dem hentil sig, og sagde: I ved at Hedningernes prinser udøver herredømme over dem, og de som er store udøver autoritet over dem.
But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.

[Mat 20:26 DK-KJV] Men det skal ikke være sådant blandt jer: men hvemsomhelst der vil være stor blandt jer, lad ham være jeres betjener;
But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;

[Mat 20:27 DK-KJV] Og hvemsomhelst der vil være leder blandt jer, lad ham være jeres tjener:
And whosoever will be chief among you, let him be your servant:

[Mat 20:28 DK-KJV] Ligesom Menneskesønnen ikke kom for at blive betjent for, men for at betjene, og give hans liv som løsesum for mange.
Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

[Mat 20:29 DK-KJV] Og da de rejste videre fra Jeriko, fulgte en stor folkemængde ham.
And as they departed from Jericho, a great multitude followed him.

[Mat 20:30 DK-KJV] Og, læg mærke til, der sad to blinde mænd ved vejsiden, da de hørte at Jesus gik forbi, råbte de, og siger, Forbarm dig over os, Kæreste Herre, du Davids Søn.
And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.

[Mat 20:31 DK-KJV] Og folkemængden irettesatte dem, fordi de skulle være stille: men de råbte endnu stærkere, og siger, Forbarm dig over os, Kæreste Herre, du Davids Søn.
And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.

[Mat 20:32 DK-KJV] Og Jesus stod stille, og kaldte på dem, og sagde, Hvad vil I at jeg skal gøre for jer?
And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?

[Mat 20:33 DK-KJV] De siger til ham, Herre, at vores øjne må blive åbnet.
They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.

[Mat 20:34 DK-KJV] Så havde Jesus medlidenhed med dem, og rørte deres øjne: og øjeblikkeligt modtog de deres syn, og de fulgte ham.
So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.

Matthæus Evangeliet Kapitel 21 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 21:1 DK-KJV] Og da de nærmede sig Jerusalem, og kom til Bethfage, hen til Olivenbjerget, udsendte Jesus to af disciplene,
And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,

[Mat 21:2 DK-KJV] Og siger til dem, Gå ind i landsbyen derover, og straks skal I finde et bundet æsel, og et ungt føl hos hende; løs dem og bring dem til mig.
Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.

[Mat 21:3 DK-KJV] Og hvis der er en mand der siger noget til jer, skal I sige, at Herren har brug for dem; og han vil straks sende dem.
And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway he will send them.

[Mat 21:4 DK-KJV] Alt dette var gjort, så det måtte blive opfyldt som er talt gennem profeten, som siger,
All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,

[Mat 21:5 DK-KJV] Fortæl I Sions datter, Læg mærke til, din Konge kommer til dig, sagtmodig, og ved at sidde på et æsel, og et ungt føl af et æsel.
Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.

[Mat 21:6 DK-KJV] Og disciplene gik, og gjorde som Jesus befalede dem,
And the disciples went, and did as Jesus commanded them,

[Mat 21:7 DK-KJV] Og tog æslet med, og æsel føllet, og lagde deres klæder på dem, og de satte ham derpå.
And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.

[Mat 21:8 DK-KJV] Og en meget stor folkemængde spredte deres beklædningsgenstande ud på vejen; andre klippede grene af træerne, og strøede dem ud på vejen.
And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the trees, and strawed them in the way.

[Mat 21:9 DK-KJV] Og folkemængderne som gik foran, og dem som fulgte efter, råbte, og siger, Hosanna til Davids Søn: Velsignet er han som kommer i Herrens navn; Hosanna i det højeste.
And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.

[Mat 21:10 DK-KJV] Og da han var kommet ind i Jerusalem, var hele byen bevæget, og siger, Hvem er dette?
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?

[Mat 21:11 DK-KJV] Og folkemængden sagde, Dette er Jesus profeten fra Nazaret i Galilæa.
And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee.

[Mat 21:12 DK-KJV] Og Jesus gik ind i Guds tempel, og drev alle dem ud som solgte og købte i templet, og han væltede penge vekslernes borde, og sæderne af dem som solgte duer,
And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves,

[Mat 21:13 DK-KJV] Og sagde til dem, Det er skrevet, Mit hus skal kaldes et bedehus; men I har gjort det til en hule for røvere.
And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.

[Mat 21:14 DK-KJV] Og de blinde og lamme kom til ham i templet; og han helbredte dem.
And the blind and the lame came to him in the temple; and he healed them.

[Mat 21:15 DK-KJV] Og da de ledende præster og de skriftkloge så’ de vidunderlige ting som han gjorde, og børnene råbende i templet, og siger, Hosanna til Davids Søn; var de meget utilfredse,
And when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the Son of David; they were sore displeased,

[Mat 21:16 DK-KJV] Og sagde til ham, Hører du hvad de siger? Og Jesus siger til dem, Ja; har I aldrig læst, Ud af munden på babyer og spædbørn har du perfektioneret ros?
And said unto him, Hearest thou what these say? And Jesus saith unto them, Yea; have ye never read, Out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise?

[Mat 21:17 DK-KJV] Og han forlod dem, og gik ud af byen og ind i Bethania; og der overnattede han.
And he left them, and went out of the city into Bethany; and he lodged there.

[Mat 21:18 DK-KJV] Nu om morgenen da han vendte tilbage ind til byen, var han sulten.
Now in the morning as he returned into the city, he hungered.

[Mat 21:19 DK-KJV] Og da han så et figentræ på vejen, gik han over til det, og fandt intet på det, foruden blade, og sagde til det, Lad ingen frugt vokse på dig fremover og for altid. Og øjeblikkeligt visnede figentræet.
And when he saw a fig tree in the way, he came to it, and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward for ever. And presently the fig tree withered away.

[Mat 21:20 DK-KJV] Og da disciplene så det, forundredes de, og siger, Hvor hurtigt er figentræet visnede væk!
And when the disciples saw it, they marvelled, saying, How soon is the fig tree withered away!

[Mat 21:21 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, Sandelig siger jeg jer, Hvis I har tro, og ikke tvivler, skal I ikke kun gøre dette som er gjort ved figentræet, men skal også kunne sige til dette bjerg, flyt dig, og kast digselv i havet; og det skal ske.
Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, If ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; it shall be done.

[Mat 21:22 DK-KJV] Og alle ting, hvadsomhelst I spørger om i bøn, og tror på, modtager I.
And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.

[Mat 21:23 DK-KJV] Og da han kom ind i templet, og de ledende præster og de ældste af folket kom til ham mens han underviste, sagde de, med hvilken autoritet gør du disse ting? og hvem gav dig denne autoritet?
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

[Mat 21:24 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til dem, jeg vil også spørge jer om en ting, og hvis I svarer mig, vil jeg også fortælle jer, med hvilken autoritet jeg gør disse ting.
And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things.

[Mat 21:25 DK-KJV] Johannes’ dåb, hvor kom den fra? fra himlen, eller fra mennesker? Og de ræsonnerede med demselv, og siger, Hvis vi skal sige, Fra himlen; vil han sige til os, Hvorfor troede I så ikke på ham?
The baptism of John, whence was it? from heaven, or of men? And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say unto us, Why did ye not then believe him?

[Mat 21:26 DK-KJV] Men hvis vi skal sige, Fra mennesker; frygter vi folket; for alle holdt fast ved at Johannes var en profet.
But if we shall say, Of men; we fear the people; for all hold John as a prophet.

[Mat 21:27 DK-KJV] Og de svarede Jesus, og sagde, Vi kan ikke svare. Og han sagde til dem, så vil jeg heller ikke svare jer på med hvilken autoritet jeg gør disse ting.
And they answered Jesus, and said, We cannot tell. And he said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.

[Mat 21:28 DK-KJV] Men hvad tænker I? En bestemt mand havde to sønner; og han kom til den første, og sagde, Søn, gå i dag hen og arbejde i min vingård.
But what think ye? A certain man had two sons; and he came to the first, and said, Son, go work to day in my vineyard.

[Mat 21:29 DK-KJV] Han svarede og sagde, jeg vil ikke: men bagefter angrede han, og gik.
He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went.

[Mat 21:30 DK-KJV] Og han kom til den anden, og sagde ligeså. Og han svarede og sagde, Jeg går, hr.: og gik ikke.
And he came to the second, and said likewise. And he answered and said, I go, sir: and went not.

[Mat 21:31 DK-KJV] Hvem af de to gjorde Faderens vilje? De siger til ham, Den første. Jesus siger til dem, Sandelig siger jeg jer, at skatteopkræverne og skøgerne går ind i Guds kongerige før jer.
Whether of them twain did the will of his father? They say unto him, The first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, That the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you.

[Mat 21:32 DK-KJV] For Johannes kom til jer på retfærdigheds vej, og I troede ham ikke; men skatteopkræverne og skøgerne troede ham: og I, da I havde set det, angrede ikke bagefter, så I måtte tro ham.
For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not: but the publicans and the harlots believed him: and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him.

[Mat 21:33 DK-KJV] Hør en anden lignelse: Der var en bestemt husholder, som plantede en vingård, og satte hegn rundt omkring den, og gravede en vinpresse i den, og byggede et tårn, og efterlod den til vingårdsmænd, og rejste ind i et land langt væk:
Hear another parable: There was a certain householder, which planted a vineyard, and hedged it round about, and digged a winepress in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country:

[Mat 21:34 DK-KJV] Og da tiden for frugten nærmede sig, sendte han hans tjenere til vingårdsmændene, så de kunne modtage frugterne fra den.
And when the time of the fruit drew near, he sent his servants to the husbandmen, that they might receive the fruits of it.

[Mat 21:35 DK-KJV] Og vingårdsmændene tog hans tjenere, og slog en, og dræbte en anden, og stenede en anden.
And the husbandmen took his servants, and beat one, and killed another, and stoned another.

[Mat 21:36 DK-KJV] Igen, sendte han andre tjenere flere end de første: og de gjorde det samme med dem.
Again, he sent other servants more than the first: and they did unto them likewise.

[Mat 21:37 DK-KJV] Men sidst af alle sendte han hans søn til dem, og siger, De vil ære min søn.
But last of all he sent unto them his son, saying, They will reverence my son.

[Mat 21:38 DK-KJV] Men da vingårdsmændene så sønnen, sagde de blandt demselv, Dette er arvingen; kom, lad os slå ham ihjel, og lad os beslaglægge hans arv.
But when the husbandmen saw the son, they said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and let us seize on his inheritance.

[Mat 21:39 DK-KJV] Og de fangede ham, og smed ham ud af vingården, og slagtede ham.
And they caught him, and cast him out of the vineyard, and slew him.

[Mat 21:40 DK-KJV] Når herren derfor af den vingård kommer, hvad vil han gøre med disse vingårdsmænd?
When the lord therefore of the vineyard cometh, what will he do unto those husbandmen?

[Mat 21:41 DK-KJV] De siger til ham, Han vil ynkeligt destruere disse onde mænd, og vil leje hans vingård ud til andre vingårdsmænd, som skal tilbagebetale ham frugterne i deres årstider.
They say unto him, He will miserably destroy those wicked men, and will let out his vineyard unto other husbandmen, which shall render him the fruits in their seasons.

[Mat 21:42 DK-KJV] Jesus siger til dem, Har I aldrig læst i skrifterne, Den sten som bygningsmændene forkastede, den samme er blevet hjørnets hoved: dette er Herrens værk, og det er vidunderligt i vore øjne?
Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes?

[Mat 21:43 DK-KJV] Derfor siger jeg jer, at Guds kongerige skal blive taget fra jer, og gives til en nation som frembringer dens frugter.
Therefore say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof.

[Mat 21:44 DK-KJV] Og hvemsomhelst der skal falde over denne sten skal blive brudt: men på hvemsomhelst den skal falde, den vil slibe ham til pulver.
And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.

[Mat 21:45 DK-KJV] Og da de ledende præster og Farisæer hørte hans lignelser, forstod de at han talte om dem.
And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they perceived that he spake of them.

[Mat 21:46 DK-KJV] Men da de søgte at lægge hånd på ham, frygtede de for folkemængden; fordi de så ham som en profet.
But when they sought to lay hands on him, they feared the multitude, because they took him for a prophet.

Matthæus Evangeliet Kapitel 22 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 22:1 DK-KJV] Og Jesus svarede og talte igen til dem i lignelser, og sagde,
And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,

[Mat 22:2 DK-KJV] Himlens kongerige er ligesom en bestemt konge, som lavede et bryllup til hans søn,
The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,

[Mat 22:3 DK-KJV] Og han udsendte hans tjenere til at kalde dem der var indbudt til brylluppet: og de ville ikke komme.
And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.

[Mat 22:4 DK-KJV] Igen, udsendte han andre tjenere, og siger, Fortæl dem som er indbudt, Læg mærke til, jeg har forberedt min middag: mine okser og mine fedekalve er dræbt, og alting er parat: kom til brylluppet.
Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.

[Mat 22:5 DK-KJV] Men de anså det som intet, og gik deres vej, en til hans gård, en anden til hans varer:
But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:

[Mat 22:6 DK-KJV] Og resten tog hans tjenere, og behandlede dem ondskabsfuldt, og dræbte dem.
And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.

[Mat 22:7 DK-KJV] Men da kongen hørte om det, var han vred: og han udsendte hans hære, og destruerede disse mordere, og brændte deres by ned.
But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.

[Mat 22:8 DK-KJV] Da siger han til hans tjenere, brylluppet er parat, men de som var indbudte var ikke værdige.
Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.

[Mat 22:9 DK-KJV] Gå I derfor ud på landevejene, og indbyd så mange som I skal finde, til brylluppet.
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.

[Mat 22:10 DK-KJV] Sådant gik disse tjenerne ud på landevejene, og forsamlede alle så mange som de fandt, både onde og gode: og brylluppet var fuldt besat med gæster.
So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.

[Mat 22:11 DK-KJV] Og da kongen kom ind for at se gæsterne, så han der en mand som ikke havde bryllupstøj på:
And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:

[Mat 22:12 DK-KJV] Og han siger til ham, Ven, hvordan kom du herind uden at ha’ bryllupstøj på? Og han var målløs.
And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.

[Mat 22:13 DK-KJV] Da sagde kongen til tjenerne, Bind ham på hænder og fødder, og før ham væk, og kast ham ud i mørket udenfor; der skal være gråd og tænderskæren.
Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.

[Mat 22:14 DK-KJV] For mange er kaldet, men få er udvalgt.
For many are called, but few are chosen.

[Mat 22:15 DK-KJV] Da gik Farisæerne, og holdt et råd om hvordan de kunne fange ham i hans tale.
Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.

[Mat 22:16 DK-KJV] Og de udsendte deres disciple med Herodianerne til ham, og siger, Mester, vi ved at du er sand, og underviser Guds vej i sandhed, og du tager ikke hensyn til noget menneske: for der er ikke personanseelse hos dig for mennesker.
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.

[Mat 22:17 DK-KJV] Fortæl os derfor, Hvad tænker du? Er det lovligt at give Cæsar skat, eller ej?
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?

[Mat 22:18 DK-KJV] Men Jesus bemærkede deres ondskab, og sagde, Hvorfor frister I mig, I hyklere?
But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?

[Mat 22:19 DK-KJV] Vis mig pengene som i betaler skat med. Og de gav ham 1 sølvmønt.
Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.

[Mat 22:20 DK-KJV] Og han siger til dem, Hvis er denne figur og inskription?
And he saith unto them, Whose is this image and superscription?

[Mat 22:21 DK-KJV] De siger til ham: Cæsars. Da siger han til dem, Giv derfor til Cæsar de ting som er Cæsars; og til Gud de ting som er Guds.
They say unto him, Caesar’s. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar’s; and unto God the things that are God’s.

[Mat 22:22 DK-KJV] Da de havde hørt disse ord, var de forbløffede, og forlod ham, og gik deres vej.
When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.

[Mat 22:23 DK-KJV] Den samme dag kom Saddukæerne til ham, som siger at der ingen opstandelse er, og spurgte ham,
The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,

[Mat 22:24 DK-KJV] Og siger, Mester, Moses har sagt, Når en mand dør, som ingen børn har, skal hans bror giftes med hans hustru, og oprejse sæd til hans bror.
Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.

[Mat 22:25 DK-KJV] Nu var der hos os 7 brødre: og den første, da han havde giftet sig med en hustru, døde han, og, ved ikke at ha’ nogen spørgsmål, efterlod hans hustru til hans bror:
Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:

[Mat 22:26 DK-KJV] Ligeså også med den anden og den tredje, indtil den 7’ne.
Likewise the second also, and the third, unto the seventh.

[Mat 22:27 DK-KJV] Og sidst af alle døde kvinden også.
And last of all the woman died also.

[Mat 22:28 DK-KJV] I opstandelsen hvis hustru skal hun da være af de 7’s? for de havde alle haft hende.
Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.

[Mat 22:29 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, I fejler, ved ikke at kende skrifterne, heller ikke Guds kraft.
Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.

[Mat 22:30 DK-KJV] For i opstandelsen gifter de sig ikke, eller er givet i ægteskab, men er som Guds engle i himlen.
For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.

[Mat 22:31 DK-KJV] Men vedrørende de dødes opstandelse, har I ikke læst det der var talt til jer af Gud, som siger:
But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,

[Mat 22:32 DK-KJV] Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jacobs Gud? Gud er ikke de dødes Gud, men de levenes.
I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.

[Mat 22:33 DK-KJV] Og da folkemængden hørte dette, var de slået af forundring over hans doktrin.
And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.

[Mat 22:34 DK-KJV] Men da Farisæerne hørte at han havde lukket munden på Saddukæerne, forsamlede de sig.
But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.

[Mat 22:35 DK-KJV] Så én af dem, som var en advokat, stillede ham et spørgsmål, og fristede ham, og siger,
Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,

[Mat 22:36 DK-KJV] Mester, hvilket er den største befaling i loven?
Master, which is the great commandment in the law?

[Mat 22:37 DK-KJV] Jesus sagde til ham, Du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte, og med hele din sjæl, og med hele dit sind.
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

[Mat 22:38 DK-KJV] Dette er den første og største befaling.
This is the first and great commandment.

[Mat 22:39 DK-KJV] Og det andet kan sammenlignes med det, du skal elske din næste som digselv.
And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

[Mat 22:40 DK-KJV] På disse 2 befalinger hviler hele loven og profeterne.
On these two commandments hang all the law and the prophets.

[Mat 22:41 DK-KJV] Mens Farisæerne var forsamlede, spurgte Jesus dem:
While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,

[Mat 22:42 DK-KJV] Og siger, Hvad tænker I om Kristus? hvis søn er han? De siger til ham, Davids Søn.
Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.

[Mat 22:43 DK-KJV] Han siger til dem, Hvordan kan det da være at David i ånden kalder ham Herre, og siger,
He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,

[Mat 22:44 DK-KJV] HERREN sagde til min Herre, Sid du på min højre hånd, indtil jeg laver dine fjender til din fodskammel?
The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?

[Mat 22:45 DK-KJV] Når nu David kalder ham Herre, hvordan kan han så være hans søn?
If David then call him Lord, how is he his son?

[Mat 22:46 DK-KJV] Og ingen kunne svare ham et ord, ej heller turde nogen fra den dag af og fremefter at stille ham flere spørgsmål.
And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.

Matthæus Evangeliet Kapitel 23 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 23:1 DK-KJV] Så talte Jesus til folkemængden og til hans disciple,
Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples,

[Mat 23:2 DK-KJV] Og siger, De skriftkloge og Farisæerne sidder på Moses’ sæde:
Saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses’ seat:

[Mat 23:3 DK-KJV] Alt derfor hvadsomhelst de ber jer overholde, overhold og gør det; men gør I ikke deres gerninger: for de siger, og gør ikke.
All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not.

[Mat 23:4 DK-KJV] For de binder tunge byrder som er vanskelige at bære, og lægger dem på menneskers skuldre; men de demselv vil ikke flytte dem med én af deres fingre.
For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men’s shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers.

[Mat 23:5 DK-KJV] Men alle deres gerninger gør de for at blive set af mennesker: de gør deres bederemme brede, og forstørre randerne på deres beklædningsgenstande,
But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,

[Mat 23:6 DK-KJV] Og elsker de bedste værelser ved fester, og de fornemste pladser i synagogerne,
And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues,

[Mat 23:7 DK-KJV] Og hilsner på markedspladserne, og af mennesker at blive kaldt for, Rabbi, Rabbi.
And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi.

[Mat 23:8 DK-KJV] Men lad I være med af bli’ kaldt for Rabbi: for én er jeres Mester, nemlig Kristus; og I er alle brødre.
But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren.

[Mat 23:9 DK-KJV] Og kald ingen mand på jorden for jeres far: for én er jeres Far, som er i himlen.
And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.

[Mat 23:10 DK-KJV] Lad I også være med at bli’ kaldt for mestre, for én er jeres Mester, nemlig Kristus.
Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.

[Mat 23:11 DK-KJV] Men han der er største blandt jer skal være jeres tjener.
But he that is greatest among you shall be your servant.

[Mat 23:12 DK-KJV] Og hvemsomhelst der skal ophøje hamselv skal fornedres; og han der skal ydmyge hamselv skal blive ophøjet.
And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.

[Mat 23:13 DK-KJV] Men arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I lukker himlens kongerige for mennesker: for I går ikke ind selv, ej heller prøver I at hjælpe dem som gerne vil ind.
But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.

[Mat 23:14 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I fortærer enkers huse, og som et påskud laver lang bøn: Derfor skal I modtage en større forbandelse.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows’ houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.

[Mat 23:15 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I rejser over hav og land for at finde en proselyt, og når I har fundet ham, gør I ham dobbelt så meget til et helvedes barn end jer selv.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.

[Mat 23:16 DK-KJV] Arme jer, I blinde vejledere, som siger, Hvemsomhelst der skal sværge via templet, det er ingenting; men hvemsomhelst der skal sværge via guldet i templet, han er en skyldner!
Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!

[Mat 23:17 DK-KJV] I blinde tåber! for hvad er størst? guldet, eller templet der helliger guldet?
Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold?

[Mat 23:18 DK-KJV] Og, hvemsomhelst der skal sværge via alteret, det er ingenting; men hvemsomhelst der sværger via gaven der er på det, han er skyldig.
And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty.

[Mat 23:19 DK-KJV] I blinde tåber! for hvad er størst? gaven, eller alteret der helliger gaven?
Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?

[Mat 23:20 DK-KJV] Den som derfor skal sværge via alteret, sværger via det, og via alle ting på det.
Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.

[Mat 23:21 DK-KJV] Og den som skal sværge via templet, sværger via det, og via ham som bor derinde.
And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.

[Mat 23:22 DK-KJV] Og han der skal sværge via himlen, sværger via Guds trone, og via ham som sidder derpå.
And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.

[Mat 23:23 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I betaler tiende af mynte og anis og kommen og har forsømt de vigtigere ting i loven, dom, barmhjertighed, og tro: Disse burde I ha’ gjort, og ikke efterladt de andre ugjort.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

[Mat 23:24 DK-KJV] I blinde vejledere, som holder fast i en myg, og sluger en kamel.
Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel.

[Mat 23:25 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I renser det udvendige af bægeret og fadet, men indeni er I fulde af afpresning og umådeholdenhed.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.

[Mat 23:26 DK-KJV] Du blinde Farisæer, rens først det indvendige af bægeret og fadet, så ydersiden af dem også må blive rene.
Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also.

[Mat 23:27 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! for I er ligesom kalkede grave, som ganske vist synes smukke udvendigt, men indeni er I fulde af døde menneskers knogler, og af al urenhed.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men’s bones, and of all uncleanness.

[Mat 23:28 DK-KJV] Ligesom I også udenpå ser retfærdige ud for mennesker, men indvendig er I fulde af hykleri og fejltrin.
Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.

[Mat 23:29 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæere, hyklere! fordi I byggede profeternes grave, og prydede de retfærdiges grave,
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,

[Mat 23:30 DK-KJV] Og siger, hvis vi havde været der i vore fædres dage, ville vi ikke ha’ været delagtige med dem i profeternes blod.
And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.

[Mat 23:31 DK-KJV] Derfor er I vidner omkring jer selv, at I er børn af dem der dræbte profeterne.
Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets.

[Mat 23:32 DK-KJV] Fyld I da målet op fra jeres fædre.
Fill ye up then the measure of your fathers.

[Mat 23:33 DK-KJV] I slanger, I generation af giftsnoger, hvordan kan I undslippe helvedes forbandelse?
Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?

[Mat 23:34 DK-KJV] Derfor, læg mærke til, jeg sender profeter til jer, og vise mænd, og skriftkloge: og nogle af dem vil I dræbe og korsfæste; og nogle af dem vil I prygle i jeres synagoger, og forfølge dem fra by til by:
Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city:

[Mat 23:35 DK-KJV] Så der på jer må komme alt det retfærdige blod som er udgydt på jorden, fra blodet af retfærdige Abel til blodet af Zakarias Barakias’ søn, hvem I slog ihjel mellem templet og alteret.
That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.

[Mat 23:36 DK-KJV] Sandelig siger jeg jer, alt dette kommer over denne generation.
Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.

[Mat 23:37 DK-KJV] Kæreste Jerusalem, Jerusalem, du som dræbte profeterne, og stenede dem som er sendt til dig, hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn sammen, ligesom en høne samler sine kyllinger under sine vinger, og I ville ikke!
O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!

[Mat 23:38 DK-KJV] Læg mærke til, jeres hus efterlades til jer øde.
Behold, your house is left unto you desolate.

[Mat 23:39 DK-KJV] For jeg siger jer, I skal ikke se mig fremover, indtil I skal sige, Velsignet er han som kommer i Herrens navn.
For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

Matthæus Evangeliet Kapitel 24 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 24:1 DK-KJV] Og Jesus gik ud, og drog væk fra templet: og hans disciple kom til ham for at vise ham templets bygninger.
And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.

[Mat 24:2 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Ser I ikke alle disse ting? sandelig siger jeg jer, Der vil ikke blive efterladt en sten på en anden, som ikke rives ned.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

[Mat 24:3 DK-KJV] Og da han sad på Olivenbjerget, kom hans disciple til ham afsides, og siger, Fortæl os, hvornår skal disse ting ske? og hvad skal være tegnet på din ankomst, og denne verdens ende?
And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?

[Mat 24:4 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til dem, Vær på vagt så ingen mand bedrager jer.
And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.

[Mat 24:5 DK-KJV] For mange skal komme i mit navn, og sige, jeg er Kristus; og skal bedrage mange.
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

[Mat 24:6 DK-KJV] Og I skal høre om krige og rygter om krige: se til at I ikke er bekymret: for alle disse ting må ske, men det er stadig ikke enden.
And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.

[Mat 24:7 DK-KJV] For nation skal rejse sig mod nation, og kongerige imod kongerige: og der skal være hungersnød, og pestilenser, og jordskælv, forskellige steder.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

[Mat 24:8 DK-KJV] Alt dette er sorgernes begyndelse.
All these are the beginning of sorrows.

[Mat 24:9 DK-KJV] Så skal de udlevere jer til at blive plaget, og skal dræbe jer: og I skal blive hadet af alle nationer for mit navns skyld.
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name’s sake.

[Mat 24:10 DK-KJV] Og så skal mange blive krænket, og skal forråde hinanden, og skal hade hinanden.
And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.

[Mat 24:11 DK-KJV] Og mange falske profeter skal fremstå, og skal bedrage mange.
And many false prophets shall rise, and shall deceive many.

[Mat 24:12 DK-KJV] Og fordi fejltrin skal ha’ overhånd, skal kærligheden bli’ kold i mange.
And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.

[Mat 24:13 DK-KJV] Men han der skal holde ud til enden, den samme skal blive frelst.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

[Mat 24:14 DK-KJV] Og dette evangelie om kongeriget skal blive prædiket i hele denne verden som et vidnesbyrd for alle nationer; og så skal enden komme.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

[Mat 24:15 DK-KJV] Når I derfor skal se ødelæggelsens hæslighed, talt om via profeten Daniel, stå på det hellige sted, (den som læser op, lad ham forstå:)
When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)

[Mat 24:16 DK-KJV] Lad da dem som er i Judæa flygte ind i bjergene:
Then let them which be in Judaea flee into the mountains:

[Mat 24:17 DK-KJV] Lad ikke ham som er på hustaget komme ned for at tage nogle ting ud af hans hus:
Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:

[Mat 24:18 DK-KJV] Lad heller ikke ham som er på marken vende tilbage for tage hans tøj.
Neither let him which is in the field return back to take his clothes.

[Mat 24:19 DK-KJV] Og arme dem der er med barn, og dem som giver bryst i de dage!
And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!

[Mat 24:20 DK-KJV] Men bed I om at jeres flugt ikke er om vinteren, heller ikke på sabbatsdagen:
But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:

[Mat 24:21 DK-KJV] For da skal være stor trængsel, en sådan som der ikke var siden begyndelsen af denne verden til denne tid, nej, eller nogensinde skal være mere.
For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.

[Mat 24:22 DK-KJV] Og medmindre de dage skulle blive afkortet, skulle intet kød blive frelst der: men for de valgtes skyld skal de dage blive afkortet.
And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect’s sake those days shall be shortened.

[Mat 24:23 DK-KJV] Hvis der da er en mand der skal sige til jer, Se, her er Kristus, eller der; tro det ikke.
Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.

[Mat 24:24 DK-KJV] For der skal fremstå falske Kristus’er, og falske profeter, og skal vise store tegn og undere; så meget at, hvis det var muligt, skulle de bedrage selv de valgte.
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

[Mat 24:25 DK-KJV] Læg mærke til, jeg har fortalt jer det på forhånd.
Behold, I have told you before.

[Mat 24:26 DK-KJV] Hvis de derfor skal sige til jer, Læg mærke til, han er i ørkenen; gå ikke derud: læg mærke til, han er i de hemmelige kamre; tro ikke på det.
Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.

[Mat 24:27 DK-KJV] For som lynet kommer ud fra østen, og skinner lige til vesten; sådant skal også Menneskesønnens ankomst være.
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.

[Mat 24:28 DK-KJV] For hvorsomhelst kadaveret er, der vil ørnene være forsamlede.
For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.

[Mat 24:29 DK-KJV] Øjeblikkeligt efter trængslen i de dage skal solen blive formørket, og månen skal ikke give hendes lys, og stjernerne skal falde ned fra himlen, og himlenes kræfter skal blive rystet:
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:

[Mat 24:30 DK-KJV] Og så skal Menneskesønnens tegn vise sig i himlen: og så skal alle jordens stammer sørge, og de skal se Menneskesønnen ankomme i himlens skyer med kraft og stor herlighed.
And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.

[Mat 24:31 DK-KJV] Og han skal sende hans engle med en stor lyd fra en trompet, og de skal samle hans valgte fra de fire vinde, fra den ene ende af himlen til den anden.
And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.

[Mat 24:32 DK-KJV] Prøv nu at forstå lignelsen om figentræet; Når hans grene endnu er friske, og frembringer blade, ved I at sommeren er nær:
Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:

[Mat 24:33 DK-KJV] Således vil I også, når I skal se alle disse ting, vide at det er tæt på, selv lige ved dørene.
So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.

[Mat 24:34 DK-KJV] Sandelig siger jeg jer, Denne generation skal ikke forgå, før alle disse ting er opfyldt.
Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.

[Mat 24:35 DK-KJV] Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

[Mat 24:36 DK-KJV] Men om den dag og time kender intet menneske, nej, ikke engang himlens engle, men kun min Far.
But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

[Mat 24:37 DK-KJV] Men som Noahs dage var, sådant skal også Menneskesønnens ankomst være.
But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.

[Mat 24:38 DK-KJV] For som det var i dagene før oversvømmelsen spiste og drak de, ved at gifte sig og ved at være givet i ægteskab, indtil den dag hvor Noah gik ind i arken,
For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,

[Mat 24:39 DK-KJV] Og vidste intet før oversvømmelsen kom, og tog dem alle bort; sådant skal også Menneskesønnens ankomst være.
And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.

[Mat 24:40 DK-KJV] Da skal 2 være på marken; den ene skal blive taget, og den anden efterladt.
Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.

[Mat 24:41 DK-KJV] To kvinder skal male ved møllen; den ene er taget, og den anden efterladt.
Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.

[Mat 24:42 DK-KJV] Vær derfor på vagt, for I ved ikke i hvilken time jeres Herre ankommer.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.

[Mat 24:43 DK-KJV] Men forstå dette, at hvis husets ægtemand havde vidst på hvilken vagt tyven ville komme, ville han have været årvågen, og ville ikke have tilladt at hans hus blev brudt op.
But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.

[Mat 24:44 DK-KJV] Derfor vær I også klar: for i sådan en time som I ikke tænker kommer Menneskesønnen.
Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.

[Mat 24:45 DK-KJV] Hvem er da en trofast og klog tjener, hvem hans herre har gjort til en leder over hans hushold, til at give dem mad i rette tid?
Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?

[Mat 24:46 DK-KJV] Velsignet er den tjener, hvem hans Herre når han kommer skal finde gørende således.
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.

[Mat 24:47 DK-KJV] Sandelig siger jeg jer, At han skal gøre ham til leder over alt hans gods.
Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.

[Mat 24:48 DK-KJV] Men og hvis den onde tjener skal sige i hans hjerte, Min Herre har udsat hans ankomst;
But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;

[Mat 24:49 DK-KJV] Og skal begynde med at slå hans medtjenere, og spise og drikke med fulderikkerne;
And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;

[Mat 24:50 DK-KJV] Så skal den tjeners Herre komme på en dag hvor han ikke kigger efter ham, og i en time som han ikke er klar over,
The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,

[Mat 24:51 DK-KJV] Og skal hugge ham i stykker, og giv ham hans del sammen med hyklerne: der skal være gråd og tænderskæren.
And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.

Matthæus Evangeliet Kapitel 25 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 25:1 DK-KJV] Da skal himlens kongerige blive sammenlignet med 10 jomfruer, som tog deres lamper, og gik ud for at møde brudgommen.
Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.

[Mat 25:2 DK-KJV] Og 5 af dem var vise, og 5 var tåbelige.
And five of them were wise, and five were foolish.

[Mat 25:3 DK-KJV] De der var tåbelige tog deres lamper, og tog ingen olie med dem:
They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:

[Mat 25:4 DK-KJV] Men de vise tog olie i deres kar med deres lamper.
But the wise took oil in their vessels with their lamps.

[Mat 25:5 DK-KJV] Mens brudgommen lod vente på sig, slumrede de alle ind og sov.
While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.

[Mat 25:6 DK-KJV] Og ved midnat blev der råbt: Se, brudgommen kommer; gå I ud for at møde ham.
And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.

[Mat 25:7 DK-KJV] Så rejste alle jomfruer sig op, og trimmede deres lamper.
Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.

[Mat 25:8 DK-KJV] Og de tåbelige sagde til de vise, Giv os noget af jeres olie; for vores lamper er gået ud.
And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.

[Mat 25:9 DK-KJV] Men de kloge svarede, og siger, Ikke sådant; for så er der ikke nok til os og jer: men gå I hellere hen til dem som sælger, og køb noget til jer selv.
But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.

[Mat 25:10 DK-KJV] Og mens de gik afsted for at købe, kom brudgommen; og de som var parat gik ind med ham til brylluppet: og døren var lukket.
And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.

[Mat 25:11 DK-KJV] Bagefter kom også de andre jomfruer, og siger, Herre, Herre, luk op for os.
Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.

[Mat 25:12 DK-KJV] Men han svarede og sagde, Sandelig siger jeg til jer, jeg kender jer ikke.
But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.

[Mat 25:13 DK-KJV] Vær derfor på vagt, for I kender hverken dagen eller timen i hvilken Menneskesønnen kommer.
Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.

[Mat 25:14 DK-KJV] For himlens kongerige er ligesom en mand der rejste til et land langt væk, og kaldte på hans egne tjenere, og udleverede hans ejendele til dem.
For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods.

[Mat 25:15 DK-KJV] Og til én gav han 5 talenter, til én anden 2, og til én anden 1; til alle mand i overensstemmelse med hans mange evner; og straks derefter rejste han.
And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey.

[Mat 25:16 DK-KJV] Han som havde fået de 5 talenter gik med det samme hen og handlede, og tjente 5 andre talenter.
Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents.

[Mat 25:17 DK-KJV] Og ligeledes han som havde fået 2, også han tjente 2 andre.
And likewise he that had received two, he also gained other two.

[Mat 25:18 DK-KJV] Men han som havde modtaget det ene gik hen og gravede det ned i jorden, og gemte hans herres penge.
But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord’s money.

[Mat 25:19 DK-KJV] Efter en lang tid kommer disse tjeneres herre, og afregnede med dem.
After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them.

[Mat 25:20 DK-KJV] Og så kom han som havde modtaget 5 talenter og bragte 5 andre talenter, og siger, Herre, du forløste 5 talenter til mig; læg mærke til, jeg har udover dem tjent 5 talenter mere.
And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more.

[Mat 25:21 DK-KJV] Hans herre sagde til ham, Godt gjort, du gode og trofaste tjener: du har været trofast over få ting, jeg vil lade dig regere over mange ting: gå ind til din herres glæde.
His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

[Mat 25:22 DK-KJV] Så kom også han som havde modtaget 2 talenter og sagde, Herre, du forløste 2 talenter til mig; læg mærke til, jeg har tjent 2 andre talenter foruden dem.
He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them.

[Mat 25:23 DK-KJV] Hans herre sagde til ham, Godt gjort, du gode og trofaste tjener: du har været trofast over få ting, jeg vil lade dig regere over mange ting: gå ind til din herres glæde.
His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

[Mat 25:24 DK-KJV] Så kom han som havde modtaget det ene talent og sagde, Herre, jeg ved at du er en hård mand, som høster hvor du ikke har sået, og samler hvor du ikke har spredt.
Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed:

[Mat 25:25 DK-KJV] Og jeg var bange, og gik hen og gemte dit talent i jorden: se, her har du det som er dit.
And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine.

[Mat 25:26 DK-KJV] Hans herre svarede og sagde til ham, Du onde og dovne tjener, du ved at jeg høster hvor jeg ikke sået, og samler hvor jeg ikke har spredt,
His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed:

[Mat 25:27 DK-KJV] Du burde i det mindste have sat mine penge i banken, så jeg ved min ankomst kunne ha’ modtaget mit eget med renter.
Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury.

[Mat 25:28 DK-KJV] Tag derfor talentet fra ham, og giv det til ham som har de 10 talenter.
Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.

[Mat 25:29 DK-KJV] For enhver som har til ham vil der blive givet, og han vil have i overflod: men fra ham som ikke har vil endog det han har blive taget fra ham.
For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.

[Mat 25:30 DK-KJV] Og kast I den uprofitable tjener ud i mørket udenfor: der skal være gråd og tænderskæren.
And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.

[Mat 25:31 DK-KJV] Når Menneskesønnen skal komme i hans herlighed, og alle de hellige engle sammen med ham, da skal han sidde på hans herlighedstrone:
When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:

[Mat 25:32 DK-KJV] Og foran ham skal alle nationer blive samlet: og han skal skille dem ad den ene fra den anden, som en hyrde skiller hans får fra gederne:
And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats:

[Mat 25:33 DK-KJV] Og han skal sætte fårene på hans højre hånd, men gederne på den venstre.
And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.

[Mat 25:34 DK-KJV] Da skal Kongen sige til dem på hans højre hånd, Kom, I min Fars velsignede, og arv kongeriget forberedt til jer fra denne verdens grundlæggelse:
Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

[Mat 25:35 DK-KJV] For jeg var sulten, og I gav mig mad: Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke: jeg var fremmed, og I tog mig ind:
For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:

[Mat 25:36 DK-KJV] Nøgen, og I iklædte mig: jeg var syg, og I besøgte mig: jeg var i fængsel, og han kom til mig.
Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.

[Mat 25:37 DK-KJV] Da svarer de retfærdige ham, og siger: Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig mad? eller tørstig, og gav dig noget at drikke?
Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink?

[Mat 25:38 DK-KJV] Hvornår så vi dig fremmed, og tog dig ind? eller nøgen, og iklædte dig?
When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?

[Mat 25:39 DK-KJV] Eller hvornår så vi dig syg eller i fængsel, og kom til dig?
Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?

[Mat 25:40 DK-KJV] Og Kongen skal svare og sige til dem, Sandelig siger jeg til jer, Ligesåmeget som I har gjort det mod en af de mindste af disse mine brødre, det har I gjort mod mig.
And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.

[Mat 25:41 DK-KJV] Da skal han også sige til dem på hans venstre hånd, Vig bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, beredt for djævelen og hans engle:
Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:

[Mat 25:42 DK-KJV] For jeg var sulten, og I gav mig ingen mad: jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke:
For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:

[Mat 25:43 DK-KJV] Jeg var fremmed, og I tog mig ikke ind: nøgen, og I iklædte mig ikke: syg, og i fængsel, og I besøgte mig ikke.
I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.

[Mat 25:44 DK-KJV] Så skal de også svare ham, og sige, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, og betjente ikke for dig?
Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?

[Mat 25:45 DK-KJV] Så skal han svare dem, og sige, Sandelig siger jeg til jer, Ligesåmeget som I ikke gjorde det for en af disse mindste, har I heller ikke gjort det for mig.
Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.

[Mat 25:46 DK-KJV] Og disse skal gå bort til evigvarende straf, men de retfærdige indtil evigt liv.
And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.

Matthæus Evangeliet Kapitel 26 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 26:1 DK-KJV] Og det skete, da Jesus havde fuldendt alle disse ordsprog, sagde han til hans disciple,
And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,

[Mat 26:2 DK-KJV] I ved at påskehøjtiden er om 2 dage, og Menneskesønnen forrådes til at blive korsfæstet.
Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

[Mat 26:3 DK-KJV] Derefter forsamledes de ledende præster, og de skriftkloge, og folkets ældste, ved ypperstepræstens sted, som var kaldt Kaiafas,
Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

[Mat 26:4 DK-KJV] Og aftalte at de skulle ta’ Jesus ved svig, og slå ham ihjel.
And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.

[Mat 26:5 DK-KJV] Men de sagde, Ikke på festdagen, for ikke at der skal blive et oprør blandt folket.
But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.

[Mat 26:6 DK-KJV] Nu da Jesus var i Bethania, i Simon den spedalskes hus,
Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper,

[Mat 26:7 DK-KJV] Kom der en kvinde til ham som havde en alabast boks med meget kostbar salveolie; og hældte det på hans hoved, som han sad til bords.
There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head, as he sat at meat.

[Mat 26:8 DK-KJV] Men da disciplene så det, var de forargede, og siger, Hvad er grunden til at det skal gå til spilde?
But when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste?

[Mat 26:9 DK-KJV] For denne salveolie kunne jo ha’ været solgt for meget, og givet til de fattige.
For this ointment might have been sold for much, and given to the poor.

[Mat 26:10 DK-KJV] Da Jesus forstod det, sagde han til dem: Hvorfor bekymre I kvinden? for hun har udført et godt virke på mig.
When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? for she hath wrought a good work upon me.

[Mat 26:11 DK-KJV] For I har altid de fattige hos jer; men mig har I ikke altid.
For ye have the poor always with you; but me ye have not always.

[Mat 26:12 DK-KJV] For idet hun hældte denne salveolie på min krop, gjorde hun det for min begravelse.
For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial.

[Mat 26:13 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Hvorsomhelst i hele denne verden hvor dette evangelie skal blive prædiket, der vil også dette, som denne kvinde har gjort, blive fortalt som et minde om hende.
Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman hath done, be told for a memorial of her.

[Mat 26:14 DK-KJV] Så gik 1 af de 12, kaldet Judas Iscariot, over til de ledende præster,
Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,

[Mat 26:15 DK-KJV] Og sagde til dem, Hvad vil I give mig, og jeg vil udlevere ham til jer? Og de blev enig med ham om 30 stykker sølv.
And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.

[Mat 26:16 DK-KJV] Og fra den time af søgte han efter en lejlighed til at forråde ham.
And from that time he sought opportunity to betray him.

[Mat 26:17 DK-KJV] Nu på den første festdag for de usyrede brød kom disciplene til Jesus, og siger til ham, Hvor vil du ha’ at vi forberede påskemåltidet for dig så du kan spise?
Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

[Mat 26:18 DK-KJV] Og han siger, Gå ind i byen til en bestemt mand, og sig til ham, Mesteren siger: Min time er nær; Jeg vil holde påske i dit hus med mine disciple.
And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.

[Mat 26:19 DK-KJV] Og disciplene gjorde, som Jesus havde befalede dem, og de forberedte påskemåltidet.
And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.

[Mat 26:20 DK-KJV] Nu da det var blevet aften, satte han sig sammen med de 12.
Now when the even was come, he sat down with the twelve.

[Mat 26:21 DK-KJV] Og da de spiste, sagde han: Sandelig siger jeg til jer, at én af jer skal forråde mig.
And as they did eat, he said, Verily I say unto you, that one of you shall betray me.

[Mat 26:22 DK-KJV] Og de var overmådelig sorgfulde og begyndte hver eneste af dem til at sige til ham, Herre, er det mig?
And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto him, Lord, is it I?

[Mat 26:23 DK-KJV] Og han svarede og sagde, Han som dypper hans hånd med mig i skålen, den samme skal forråde mig.
And he answered and said, He that dippeth his hand with me in the dish, the same shall betray me.

[Mat 26:24 DK-KJV] Det går Menneskesønnen som det er skrevet om ham: men arme den mand, ved hvem Menneskesønnen er forrådt! det havde været godt for den mand hvis han ikke havde været født.
The Son of man goeth as it is written of him: but woe unto that man by whom the Son of man is betrayed! it had been good for that man if he had not been born.

[Mat 26:25 DK-KJV] Da svarede Judas, som forrådte ham, og sagde, Mester, er det mig? Han sagde til ham, Du har sagt det.
Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it I? He said unto him, Thou hast said.

[Mat 26:26 DK-KJV] Og mens de spiste, tog Jesus brødet, velsignede det, og brød det, og gav det til disciplene, og sagde, Tag, spis; dette er min krop.
And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

[Mat 26:27 DK-KJV] Og han tog koppen, og gav taksigelsesbønner, og gav den til dem, og siger: Drik I alle af den;
And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;

[Mat 26:28 DK-KJV] For dette er mit blod af det nye testamente, som udgydes for mange for syndseftergivelse.
For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

[Mat 26:29 DK-KJV] Men jeg siger til jer, jeg vil ikke fremover drikke af denne frugt fra vinstokken, før den dag hvor jeg skal drikke den ny med jer i min Fars kongerige.
But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father’s kingdom.

[Mat 26:30 DK-KJV] Og da de havde sunget en hymne, gik de ud til Olivenbjerget.
And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

[Mat 26:31 DK-KJV] Så siger Jesus til dem, Alle I skal blive krænket på grund af mig denne nat; for det er skrevet, Jeg vil slå hyrden, og fåreflokken skal blive spredt bredt.
Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.

[Mat 26:32 DK-KJV] Men når jeg er genopstået, vil jeg gå før jer til Galilæa.
But after I am risen again, I will go before you into Galilee.

[Mat 26:33 DK-KJV] Peter svarede og sagde til ham, Selvom alle mennesker skal blive krænket på grund af dig, alligevel vil jeg aldrig blive krænket.
Peter answered and said unto him, Though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended.

[Mat 26:34 DK-KJV] Jesus sagde til ham, Sandelig siger jeg til dig, at denne nat, før hanen galer, skal du fornægte mig 3 gange.
Jesus said unto him, Verily I say unto thee, That this night, before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

[Mat 26:35 DK-KJV] Peter sagde til ham, Selvom jeg skulle dø med dig, alligevel vil jeg ikke fornægte dig. Ligeledes sagde også alle disciplene.
Peter said unto him, Though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples.

[Mat 26:36 DK-KJV] Så kommer Jesus med dem til et sted kaldet Gethsemane, og han siger til disciplene, Sæt jer her, mens jeg går og beder derhenne.
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.

[Mat 26:37 DK-KJV] Og han tog Peter og de to sønner af Zebedæus med ham, og begyndte at blive sorgfuld og meget tung.
And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.

[Mat 26:38 DK-KJV] Så siger han til dem, Min sjæl er overmådelig sorgfuld, selv indtil døden; vent I her, og våg med mig.
Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.

[Mat 26:39 DK-KJV] Og han gik lidt videre, og faldt på hans ansigt, og bad, og siger, Min kæreste Far, hvis det er muligt, lad denne kop forsvinde fra mig: imidlertid ikke som jeg vil, men som du vil.
And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.

[Mat 26:40 DK-KJV] Og han kommer til disciplene, og finder dem sovende, og siger til Peter, Hvad, kunne I ikke våge med mig 1 time?
And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?

[Mat 26:41 DK-KJV] Våg og bed, så I ikke går ind i fristelse: ånden er ganske vist villig, men kødet er svagt.
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

[Mat 26:42 DK-KJV] Han gik igen afsides nu anden gang, og bad, og siger, Min kæreste Far, hvis denne kop ikke må forsvinde fra mig, medmindre jeg drikker den, må din vilje ske.
He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.

[Mat 26:43 DK-KJV] Og han kom og fandt at de var faldet i søvn igen: for deres øjne var tunge.
And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.

[Mat 26:44 DK-KJV] Og han lod dem være, og gik igen afsted, og bad tredje gang, og siger de samme ord.
And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.

[Mat 26:45 DK-KJV] Så kommer han til hans disciple, og siger til dem, Sov videre nu, og ta’ jeres hvil: læg mærke til, timen er tæt på, og Menneskesønnen er forrådt ind i synderes hænder.
Then cometh he to his disciples, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: behold, the hour is at hand, and the Son of man is betrayed into the hands of sinners.

[Mat 26:46 DK-KJV] Rejs jer, lad os gå videre: læg mærke til, han der skal forråde mig er tæt på.
Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.

[Mat 26:47 DK-KJV] Og mens han stadig talte, se, Judas, en af de tolv, kom, og med ham en stor folkemængde med sværd og stave, udsendt fra de ledende præster og folkets ældste.
And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.

[Mat 26:48 DK-KJV] Nu gav han som forrådte ham dem et tegn, og siger, Den, som jeg kysser, den samme er han: tag ham til fange.
Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.

[Mat 26:49 DK-KJV] Og straks kom han hen til Jesus, og sagde, Vær hilset, mester; og kyssede ham.
And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.

[Mat 26:50 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Ven, hvorfor er du kommet? Så kom de og lagde hånd på Jesus, og tog ham.
And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.

[Mat 26:51 DK-KJV] Og, læg mærke til, en af dem som var sammen med Jesus rakte hans hånd ud og drog hans sværd, og slog en af ypperstepræstens tjener og huggede hans øre af.
And, behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest’s, and smote off his ear.

[Mat 26:52 DK-KJV] Så sagde Jesus til ham, Stik dit sværd tilbage i skeden: for alle de som drager sværd omkommer med sværdet.
Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place: for all they that take the sword shall perish with the sword.

[Mat 26:53 DK-KJV] Tænker du at jeg ikke nu kan bede til min Far, og han ville øjeblikkeligt give mig mere end 12 legioner af engle?
Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?

[Mat 26:54 DK-KJV] Men hvordan vil da skrifterne blive opfyldt, at således må det være?
But how then shall the scriptures be fulfilled, that thus it must be?

[Mat 26:55 DK-KJV] I den selvsamme time sagde Jesus til folkemængderne, Er I kommet ud som imod en tyv med sværd og stave for at tage mig til fange? jeg sad dagligt sammen med jer og underviste i templet, og I lagde ikke hånd på mig.
In that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on me.

[Mat 26:56 DK-KJV] Men alt dette var gjort, så profeternes skrifter måtte blive opfyldt. Så svigtede alle disciplene ham, og flygtede.
But all this was done, that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him, and fled.

[Mat 26:57 DK-KJV] Og de som havde taget Jesus til fange, førte ham hen til ypperstepræsten Kaiafas, der hvor de skriftkloge og de ældste var forsamlet.
And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.

[Mat 26:58 DK-KJV] Men Peter fulgte efter ham på afstand hen til ypperstepræstens palads, og gik ind, og satte sig hos tjenerne, for at se afslutningen.
But Peter followed him afar off unto the high priest’s palace, and went in, and sat with the servants, to see the end.

[Mat 26:59 DK-KJV] Nu søgte de ledende præster, og de ældste, og hele rådet, efter falske vidner imod Jesus, for at slå ham ihjel:
Now the chief priests, and elders, and all the council, sought false witness against Jesus, to put him to death;

[Mat 26:60 DK-KJV] Men fandt ingen: ja, selvom der kom mange falske vidner, alligevel fandt de ingen. Til sidst kom 2 falske vidner,
But found none: yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses,

[Mat 26:61 DK-KJV] Og sagde, Denne fyr sagde, jeg er i stand til at ødelægge Guds tempel, og til at genopbygge det på 3 dage.
And said, This fellow said, I am able to destroy the temple of God, and to build it in three days.

[Mat 26:62 DK-KJV] Og ypperstepræsten rejste sig, og sagde til ham, Hvorfor svarer du ikke? på hvad disse vidner siger imod dig?
And the high priest arose, and said unto him, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?

[Mat 26:63 DK-KJV] Men Jesus var stille. Og ypperstepræsten svarede og sagde til ham, jeg pålægger dig ved den levende Gud, at du fortæller os om du er den Kristus, Guds Søn.
But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.

[Mat 26:64 DK-KJV] Jesus siger til ham: Du har sagt det: alligevel siger jeg til jer, Herefter skal I se Menneskesønnen sidde på kraftens højre hånd, og ankomme i himlens skyer.
Jesus saith unto him, Thou hast said: nevertheless I say unto you, Hereafter shall ye see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.

[Mat 26:65 DK-KJV] Så sønderrev ypperstepræsten hans klæder, og siger, Han har talt gudsbespottelser; hvilke yderligere behov har vi for vidner? læg mærke til, nu har I hørt hans gudsbespottelser.
Then the high priest rent his clothes, saying, He hath spoken blasphemy; what further need have we of witnesses? behold, now ye have heard his blasphemy.

[Mat 26:66 DK-KJV] Hvad tænker I? De svarede og sagde, Han er skyldig til døden.
What think ye? They answered and said, He is guilty of death.

[Mat 26:67 DK-KJV] Så spyttede de ham i ansigtet, og skubbede til ham; og andre slog ham med håndfladen.
Then did they spit in his face, and buffeted him; and others smote him with the palms of their hands,

[Mat 26:68 DK-KJV] Og siger, Profeter for os, du Kristus, Hvem er han som slog dig?
Saying, Prophesy unto us, thou Christ, Who is he that smote thee?

[Mat 26:69 DK-KJV] Nu sad Peter udenfor i paladset; og en ung pige kom hen til ham, og siger, Du var også sammen med Jesus fra Galilæa.
Now Peter sat without in the palace: and a damsel came unto him, saying, Thou also wast with Jesus of Galilee.

[Mat 26:70 DK-KJV] Men han nægtede foran dem alle, og siger, Jeg ved ikke hvad du siger.
But he denied before them all, saying, I know not what thou sayest.

[Mat 26:71 DK-KJV] Og da han var gået ud til søjlegangen, så’ en anden tjenestepige ham, og sagde til dem der var der, Denne fyr var også sammen med Jesus fra Nazareth.
And when he was gone out into the porch, another maid saw him, and said unto them that were there, This fellow was also with Jesus of Nazareth.

[Mat 26:72 DK-KJV] Og han nægtede atter med en ed, jeg kender ikke den mand.
And again he denied with an oath, I do not know the man.

[Mat 26:73 DK-KJV] Og efter et stykke tid kom til ham de som stod ved siden af, og sagde til Peter: Du er sandelig også en af dem; for din tale bedrager dig.
And after a while came unto him they that stood by, and said to Peter, Surely thou also art one of them; for thy speech bewrayeth thee.

[Mat 26:74 DK-KJV] Så begyndte han at bande og sværge, og siger, Jeg kender ikke manden. Og øjeblikkeligt galede hanen.
Then began he to curse and to swear, saying, I know not the man. And immediately the cock crew.

[Mat 26:75 DK-KJV] Og Peter huskede det Jesus ord, som sagde til ham, Før hanen galer, skal du fornægte mig 3 gange. Og han gik ud og græd bitterligt.
And Peter remembered the word of Jesus, which said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And he went out, and wept bitterly.

Matthæus Evangeliet Kapitel 27 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 27:1 DK-KJV] Da det var blevet morgen, alle de ledende præster og folkets ældste holdt et råd imod Jesus for at få ham slået ihjel:
When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:

[Mat 27:2 DK-KJV] Og da de havde bundet ham, førte de ham væk, og udleveret ham til guvernøren Pontius Pilatus.
And when they had bound him, they led him away, and delivered him to Pontius Pilate the governor.

[Mat 27:3 DK-KJV] Så Judas, som havde forrådt ham, da han så’ at han var blevet fordømt, angrede hamselv, og bragte de 30 sølvstykker tilbage til de ledende præster og ældste,
Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,

[Mat 27:4 DK-KJV] Og siger, Jeg har syndet idet jeg har forrådt uskyldigt blod. Og de sagde, Hvad kommer det os ved? det er dit eget problem.
Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, What is that to us? see thou to that.

[Mat 27:5 DK-KJV] Og han kastede sølv stykkerne ind i templet, og rejste, og gik hen og hængte sig.
And he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hanged himself.

[Mat 27:6 DK-KJV] Og de ledende præster tog sølv stykkerne, og sagde: Det er ikke lovligt for os at sætte dem ind i skattekammeret, fordi det er blodpenge.
And the chief priests took the silver pieces, and said, It is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood.

[Mat 27:7 DK-KJV] Og de holdt råd, og købte pottemagers mark med dem, til at begrave fremmede i.
And they took counsel, and bought with them the potter’s field, to bury strangers in.

[Mat 27:8 DK-KJV] Derfor kaldes dette stykke jord, blodmarken, indtil denne dag.
Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.

[Mat 27:9 DK-KJV] Da var det opfyldt som var talt ved profeten Jeremias, som siger, Og de tog de 30 sølv stykker, hans pris der var vurderet, hvem de af Israels børn syntes han var værd;
Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value;

[Mat 27:10 DK-KJV] Og købte for dem pottemagermarken, som Herren viste mig.
And gave them for the potter’s field, as the Lord appointed me.

[Mat 27:11 DK-KJV] Og Jesus stod foran guvernøren: og guvernøren spurgte ham, og siger, Er du Jødernes Konge? Og Jesus sagde til ham, Du siger det.
And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.

[Mat 27:12 DK-KJV] Og da han var anklaget af de ledende præster og de ældste, svarede han ingenting.
And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.

[Mat 27:13 DK-KJV] Så sagde Pilatus til ham, Hører du ikke hvor mange ting de vidner imod dig?
Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?

[Mat 27:14 DK-KJV] Og han svarede ham ikke et ord; det gjorde at guvernøren blev forundret.
And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly.

[Mat 27:15 DK-KJV] Nu ved de festlighederne plejede guvernøren at løslade en fange til folket, som de ville ha’.
Now at that feast the governor was wont to release unto the people a prisoner, whom they would.

[Mat 27:16 DK-KJV] Og de havde dengang en berygtet fange, kaldet Barabbas.
And they had then a notable prisoner, called Barabbas.

[Mat 27:17 DK-KJV] Derfor da de var forsamlede, sagde Pilatus til dem, Hvem vil I have at jeg skal løslade til jer? Barabbas, eller Jesus som kaldes Kristus?
Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ?

[Mat 27:18 DK-KJV] For han vidste at det var på grund af misundelse at de havde udleveret ham.
For he knew that for envy they had delivered him.

[Mat 27:19 DK-KJV] Da han havde sat sig ned på dommersædet, sendte hans hustru bud efter ham, og siger, Du skal ikke ha’ noget med denne retfærdige mand at gøre: for denne dag har jeg gennemgået mange ting på grund af ham i en drøm.
When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him.

[Mat 27:20 DK-KJV] Men de ledende præster og de ældste overtalte folkemængden til at de vælge Barabbas, og destruere Jesus.
But the chief priests and elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas, and destroy Jesus.

[Mat 27:21 DK-KJV] Guvernøren svarede og sagde til dem, Hvilken af de to vil I ha’ at jeg skal løslade til jer? De sagde, Barabbas.
The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas.

[Mat 27:22 DK-KJV] Pilatus siger til dem, Hvad vil I have at jeg gøre med Jesus som kaldes Kristus? De siger alle til ham, Lad ham blive korsfæstet.
Pilate saith unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified.

[Mat 27:23 DK-KJV] Og guvernøren sagde, Hvilket ondt har han gjort? Men de råbte endnu mere, og siger, Lad ham blive korsfæstet.
And the governor said, Why, what evil hath he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified.

[Mat 27:24 DK-KJV] Da Pilatus så at han ikke kunne udrette noget, men at der blot blev mere tumult, tog han vand, og vaskede hans hænder i folkemængdens påsyn, og siger, Jeg er uskyldig i denne retfærdige persons blod: dette må være jeres sag.
When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.

[Mat 27:25 DK-KJV] Så svarede hele folket, og sagde, Hans blod kommer over os, og over vore børn.
Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.

[Mat 27:26 DK-KJV] Så løslod han Barabbas til dem: og da han havde pisket Jesus, udleverede han ham til at blive korsfæstes.
Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified.

[Mat 27:27 DK-KJV] Så tog guvernørens soldater Jesus med ind i den fælles sal, og samlede et helt regiment soldater rundt om ham.
Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall, and gathered unto him the whole band of soldiers.

[Mat 27:28 DK-KJV] Og de klædte ham af, og gav ham en skarlagenrød kåbe på.
And they stripped him, and put on him a scarlet robe.

[Mat 27:29 DK-KJV] Og da de havde flettet en krone af torne, satte de den på hans hoved, og et rør i hans højre hånd: og de faldt på knæ foran ham, og hånede ham, og siger, Vær hilset, Jødernes Konge!
And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand: and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews!

[Mat 27:30 DK-KJV] Og de spyttede på ham, og tog røret, og slog ham i hovedet.
And they spit upon him, and took the reed, and smote him on the head.

[Mat 27:31 DK-KJV] Og efter at de havde hånet ham, tog de kåben af ham, og gav ham hans eget tøj på, og førte ham afsted for at korsfæste ham.
And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him.

[Mat 27:32 DK-KJV] Og da de kom ud, fandt de en mand fra Cyrene, med navnet Simon: ham overtalte de til at bære hans kors.
And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross.

[Mat 27:33 DK-KJV] Og da de kom til et sted kaldet Golgata, det betyder, et sted af et kranium,
And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,

[Mat 27:34 DK-KJV] De gav ham vineddike at drikke blandet med galle: og da han havde smagt på det, ville han ikke drikke.
They gave him vinegar to drink mingled with gall: and when he had tasted thereof, he would not drink.

[Mat 27:35 DK-KJV] Og de korsfæstede ham og delte hans beklædningsgenstande, ved at kaste lod: så det måtte blive opfyldt som er talt af profeten, De delte mine beklædningsgenstande blandt dem, og min kåbe kastede de lod om.
And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots.

[Mat 27:36 DK-KJV] Og ved at sidde ned iagttog de ham der;
And sitting down they watched him there;

[Mat 27:37 DK-KJV] Og hans anklageskrift blev sat op over hans hovedet, DETTE ER JØDERNES KONGE JESUS.
And set up over his head his accusation written, THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.

[Mat 27:38 DK-KJV] Da var der 2 korsfæstede tyve sammen med ham, en på den højre hånd, og en anden på den venstre.
Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand, and another on the left.

[Mat 27:39 DK-KJV] Og de som gik forbi hånede ham, og rystede på hovedet,
And they that passed by reviled him, wagging their heads,

[Mat 27:40 DK-KJV] Og siger, Du som destruerer templet, og genopbygger det på 3 dage, frels digselv. Hvis du er Guds Søn, kom ned fra korset.
And saying, Thou that destroyest the temple, and buildest it in three days, save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross.

[Mat 27:41 DK-KJV] Ligeledes spottede også de ledende præster ham, med de skriftkloge og de ældste, og sagde,
Likewise also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said,

[Mat 27:42 DK-KJV] Han frelste andre; hamselv kan han ikke frelse. Hvis han er Israels konge, så lad ham komme ned fra korset nu, og vi vil tro på ham.
He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him.

[Mat 27:43 DK-KJV] Han stolede på Gud; lad ham forløse ham nu, hvis han vil ha’ ham: for han sagde, Jeg er Guds Søn.
He trusted in God; let him deliver him now, if he will have him: for he said, I am the Son of God.

[Mat 27:44 DK-KJV] Også tyvene, som var korsfæstede med ham, sagde det samme.
The thieves also, which were crucified with him, cast the same in his teeth.

[Mat 27:45 DK-KJV] Nu fra klokken 12 var der mørke over hele landet indtil klokken 15.
Now from the sixth hour there was darkness over all the land unto the ninth hour.

[Mat 27:46 DK-KJV] Og omkring klokken 15 råbte Jesus med en høj stemme, og siger, Eli, Eli, lama Sabaktani? det betyder, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? that is to say, My God, my God, why hast thou forsaken me?

[Mat 27:47 DK-KJV] Nogle af dem som stod der, da de hørte det, sagde, Denne mand kalder på Elias.
Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias.

[Mat 27:48 DK-KJV] Og straks gik en af dem hen, og tog en svamp, og fyldte den med vineddike, og stak den på et rør, og gav ham noget at drikke.
And straightway one of them ran, and took a spunge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.

[Mat 27:49 DK-KJV] Resten sagde, Lad være, lad os se om Elias vil komme for at frelse ham.
The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him.

[Mat 27:50 DK-KJV] Jesus, da han igen havde råbt med en høj stemme, opgav ånden.
Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost.

[Mat 27:51 DK-KJV] Og, læg mærke til, forhænget i templet var revet i 2 stykker fra øverst til nederst; og jorden skælvede, og klipperne revnede;
And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom; and the earth did quake, and the rocks rent;

[Mat 27:52 DK-KJV] Og gravene var åbnet; og mange kroppe af de hellige som sov opstod,
And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose,

[Mat 27:53 DK-KJV] Og kom ud af gravene efter hans opstandelse, og gik ind i den hellige by og viste sig for mange.
And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.

[Mat 27:54 DK-KJV] Nu da officeren, og de der var sammen med ham, som holdt vagt over Jesus, så jordskælvet, og de ting der skete, var de meget bange, og siger, Dette var sandelig Guds Søn.
Now when the centurion, and they that were with him, watching Jesus, saw the earthquake, and those things that were done, they feared greatly, saying, Truly this was the Son of God.

[Mat 27:55 DK-KJV] Og der var mange kvinder der som lagde mærke til det på afstand, som fulgte Jesus fra Galilæa, ved at betjente ham:
And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him:

[Mat 27:56 DK-KJV] Blandt dem var Maria Magdalene, og Maria Jacobs og Joses’ mor, og Zebedæus børns mor.
Among which was Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zebedee’s children.

[Mat 27:57 DK-KJV] Da det var blevet aften, kom en rig mand fra Arimatæa, kaldet Joseph, som også hamselv var discipel af Jesus:
When the even was come, there came a rich man of Arimathaea, named Joseph, who also himself was Jesus’ disciple:

[Mat 27:58 DK-KJV] Han gik til Pilatus, og tiggede om at få Jesus krop. Og Pilatus befalede at kroppen skulle blive udleveret.
He went to Pilate, and begged the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered.

[Mat 27:59 DK-KJV] Og da Joseph havde taget kroppen, svøbte han den i et rent linned klæde,
And when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth,

[Mat 27:60 DK-KJV] Og lagde den i hans egen nye grav, som han havde hugget ud i klippen, og han rullede en stor sten for indgangen til graven, og rejste.
And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled a great stone to the door of the sepulchre, and departed.

[Mat 27:61 DK-KJV] Og der var Maria Magdalene, og den anden Maria, og sad over for graven.
And there was Mary Magdalene, and the other Mary, sitting over against the sepulchre.

[Mat 27:62 DK-KJV] Nu den næste dag, som fulgte dagen for forberedelse, kom de ledende præster og Farisæerne sammen over til Pilatus,
Now the next day, that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate,

[Mat 27:63 DK-KJV] Og siger, Hr, vi husker at den bedrager sagde, mens han stadig levede, Efter 3 dage vil jeg opstå igen.
Saying, Sir, we remember that that deceiver said, while he was yet alive, After three days I will rise again.

[Mat 27:64 DK-KJV] Befal derfor at graven er bevogtet sikkert indtil den tredje dag, for ikke at hans disciple skal komme om natten, og stjæle ham, og sige til folket, Han er opstået fra de døde: sådant skal den sidste fejl blive værre end den første.
Command therefore that the sepulchre be made sure until the third day, lest his disciples come by night, and steal him away, and say unto the people, He is risen from the dead: so the last error shall be worse than the first.

[Mat 27:65 DK-KJV] Pilatus sagde til dem, I har en vagt: gå jeres vej, gør den så sikkert som I kan.
Pilate said unto them, Ye have a watch: go your way, make it as sure as ye can.

[Mat 27:66 DK-KJV] Sådant gik de, og gjorde graven sikker, forseglede stenen, og satte vagt på.
So they went, and made the sepulchre sure, sealing the stone, and setting a watch.

Matthæus Evangeliet Kapitel 28 – Til toppen af Matthæus – Matthew KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mat 28:1 DK-KJV] Ved afslutningen af sabbatten, da lyset begyndte at bryde frem den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven.
In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.

[Mat 28:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var et stort jordskælv: for Herrens engel dalede ned fra himlen, og kom og rullede stenen væk fra døren, og satte sig på den.
And, behold, there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.

[Mat 28:3 DK-KJV] Hans fremtoning var som lynet, og hans klæder hvide som sne:
His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:

[Mat 28:4 DK-KJV] Og ud af frygt for ham rystede vagterne, og blev som døde mænd.
And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men.

[Mat 28:5 DK-KJV] Og englen svarede og sagde til kvinderne, Frygt I ikke: for jeg ved at I søger efter Jesus, som var korsfæstet.
And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified.

[Mat 28:6 DK-KJV] Han er ikke her: for han er opstået, som han sagde. Kom, se stedet hvor Herren lå.
He is not here: for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.

[Mat 28:7 DK-KJV] Og gå hurtigt, og fortælle hans disciple at han er opstået fra de døde; og, læg mærke til, han går foran jer til Galilæa; der vil I se ham: se, jeg har sagt det til jer.
And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo, I have told you.

[Mat 28:8 DK-KJV] Og de gik hurtigt væk fra graven med ærefrygt og stor glæde; og løb afsted for at fortælle det til hans disciple.
And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word.

[Mat 28:9 DK-KJV] Og da de skulle til at fortælle det til hans disciple, læg mærke til, Jesus mødte dem, og siger: Vær hilset alle sammen. Og de kom og holdt ham ved fødderne, og tilbad ham.
And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. And they came and held him by the feet, and worshipped him.

[Mat 28:10 DK-KJV] Da sagde Jesus til dem, Vær ikke bange: gå og fortæl mine brødre at de skal komme til Galilæa, og der skal de se mig.
Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.

[Mat 28:11 DK-KJV] Nu da de var gået, læg mærke til, nogle af vagterne kom ind i byen, og fortalte alle de ting der var sket til de ledende præster.
Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done.

[Mat 28:12 DK-KJV] Og da de var forsamlet hos de ældste, og havde holdt råd, gav de mange penge til soldaterne,
And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,

[Mat 28:13 DK-KJV] Og siger, Sig I, Hans disciple kom om natten, og stjal ham mens vi sov.
Saying, Say ye, His disciples came by night, and stole him away while we slept.

[Mat 28:14 DK-KJV] Og hvis dette kommer guvernøren for ører, vil vi overtale ham, og sikre jer.
And if this come to the governor’s ears, we will persuade him, and secure you.

[Mat 28:15 DK-KJV] Sådant tog de pengene, og gjorde som de havde fået det fortalt, og disse fortællinger er stadig almindeligt rapporteret blandt Jøderne indtil denne dag.
So they took the money, and did as they were taught: and this saying is commonly reported among the Jews until this day.

[Mat 28:16 DK-KJV] Så gik de 11 disciple til Galilæa, til et bjerg som Jesus havde vist dem.
Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.

[Mat 28:17 DK-KJV] Og da de så ham, tilbad de ham: men nogle tvivlede.
And when they saw him, they worshipped him: but some doubted.

[Mat 28:18 DK-KJV] Og Jesus kom og talte til dem, og siger, Al myndighed er givet til mig i himmel og på jord.
And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth.

[Mat 28:19 DK-KJV] Gå I derfor, og undervis alle nationer, ved at døbe dem i Faderens, og Sønnens, og den Hellige Ånds navn:
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

[Mat 28:20 DK-KJV] Og undervise dem i at overholde alle tingene hvadsomhelst som jeg har befalet jer, og, se, jeg er med jer hele vejen, lige til afslutningen af denne verden. Amen.
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

 

 

Markus Evangeliet – Index041
Navnebetydning for Markus = Den høflige
Kapitler: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
Markus Evangeliet Kapitel 1 – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 1:1 DK-KJV] Begyndelsen på Jesus Kristus’ evangelie, Sønnen af Gud;
[Mark 1:1 KJV] The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

[Mar 1:2 DK-KJV] Som det er skrevet i profetbøgerne, Læg mærke til, jeg sender min budbringer foran dit ansigt, som skal forberede din vej foran dig. Se – Mal 3:1
As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

[Mar 1:3 DK-KJV] Stemmen af en der råber i vildmarken, Forbered I Herrens vej, gør hans stier lige. Se – Mat 3:3 – Mar 1:3 – Luk 3:4 – Esa 40:3 –
The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

[Mar 1:4 DK-KJV] Johannes døbte i vildmarken, og prædikede omvendelsesdåb for syndseftergivelse.
John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.

[Mar 1:5 DK-KJV] Og der gik hele Judæas land ud til ham, og de fra Jerusalem, og var alle døbt af ham i Jordanfloden, ved at bekende deres synder.
And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.

[Mar 1:6 DK-KJV] Og Johannes var iklædt med kamelens hår, og med et omslag fra et skind omkring hans lænder; og han spiste græshopper og vild honning;
And John was clothed with camel’s hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;

[Mar 1:7 DK-KJV] Og prædikede, og siger, Der kommer én mægtigere end jeg efter mig, remmene på de sko er jeg ikke værdig til at stoppe ned og løsne.
And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.

[Mar 1:8 DK-KJV] I virkeligheden har jeg døbt jer med vand: men han skal døbe jer med den Hellige Ånd.
I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.

[Mar 1:9 DK-KJV] Og det skete i de dage, at Jesus kom fra Galilæas Nazaret, og var døbt af Johannes i Jordanfloden.
And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.

[Mar 1:10 DK-KJV] Og straks efter at være kommet op ud af vandet, så’ han himlene åbnet, og Ånden som en due som dalede ned på ham:
And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:

[Mar 1:11 DK-KJV] Og der kom en stemme fra himlen, som siger, Du er min elskede Søn; i hvem jeg er godt tilfreds.
And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.

[Mar 1:12 DK-KJV] Og øjeblikkeligt driver Ånden ham ind i vildmarken.
And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.

[Mar 1:13 DK-KJV] Og han var der i vildmarken 40 dage, fristet af Satan; og var hos de vilde dyr; og englene betjente for ham.
And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.

[Mar 1:14 DK-KJV] Nu efter at Johannes var smidt i fængsel, kom Jesus ind i Galilæa, og prædikede evangeliet om Guds kongerige,
Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

[Mar 1:15 DK-KJV] Og siger, Tiden er opfyldt, og Guds kongerige er nær: anger I, og tro på evangeliet.
And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

[Mar 1:16 DK-KJV] Nu som han vandrede ved Galilæas hav, så’ han Simon og Andreas hans bror i færd med at kaste et garn i havet: for de var fiskere.
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.

[Mar 1:17 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Kom I efter mig, og jeg vil gøre at I bliver menneskefiskere.
And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.

[Mar 1:18 DK-KJV] Og straks opgav de deres garn, og fulgte ham.
And straightway they forsook their nets, and followed him.

[Mar 1:19 DK-KJV] Og da han havde gået lidt videre, så’ han Zebedæus’ søn Jacob, og Johannes hans bror, som også var på skibet i gang med at reparere deres garn.
And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.

[Mar 1:20 DK-KJV] Og straks kaldte han på dem: og de forlod deres far Zebedæus på skibet med deres hyrede tjenere, og gik efter ham.
And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.

[Mar 1:21 DK-KJV] Og de gik ind i Kapernaum; og straks på sabbatsdagen gik han ind i synagogen, og underviste.
And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.

[Mar 1:22 DK-KJV] Og de var forbløffede over hans doktrin: for han underviste dem som en der havde autoritet, og ikke som de skriftkloge.
And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.

[Mar 1:23 DK-KJV] Og der var i deres synagoge en mand med en uren ånd; og han råbte højt,
And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,

[Mar 1:24 DK-KJV] Og siger, Lad os være alene; hvad har vi at gøre med dig, du Jesus fra Nazaret? er du kommet for at destruere os? jeg kender dig hvem du er, Guds Hellige Éner.
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.

[Mar 1:25 DK-KJV] Og Jesus irettesatte ham, og siger, Vær stille, og kom ud af ham.
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.

[Mar 1:26 DK-KJV] Og da den urene ånd havde revet ham, og råbt med en høj stemme, kom han ud af ham.
And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.

[Mar 1:27 DK-KJV] Og de var alle forbløffet, ligesåmeget så de havde spørgsmål blandt demselv, og siger, Hvilke ting er dette? hvilken ny doktrin er dette? for med autoritet befaler han de urene ånder, og de adlyder ham.
And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.

[Mar 1:28 DK-KJV] Og øjeblikkeligt spredtes hans berømmelse omkring udover hele den region rundt omkring Galilæa.
And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.

[Mar 1:29 DK-KJV] Og med det samme, da de var kommet ud af synagogen, gik de ind i Simon og Andreas’ hus, med Jacob og Johannes.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.

[Mar 1:30 DK-KJV] Men Simons hustrus mor lå syg med feber, og de fortalte ham privat om hende.
But Simons wife’s mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.

[Mar 1:31 DK-KJV] Og han kom og tog hende ved hånden, og løftede hende op; og øjeblikkeligt forlod feberen hende, og hun betjente for dem.
And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.

[Mar 1:32 DK-KJV] Og om aftenen, da solen gik ned, bragte de til ham alle der var sygdomsramt, og dem der var besat med djævle.
And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.

[Mar 1:33 DK-KJV] Og hele byen var forsamlet ved døren.
And all the city was gathered together at the door.

[Mar 1:34 DK-KJV] Og han helbredte mange der var syge med forskellige sygdomme, og kastede mange djævle ud; og tillod ikke djævlene at tale, fordi de kendte ham.
And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.

[Mar 1:35 DK-KJV] Og om morgenen, efter at ha’ stået op et godt stykke tid før daggry, gik han ud, og gik hentil et afsides sted, og bad der.
And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.

[Mar 1:36 DK-KJV] Og Simon og de der var hos ham fulgte efter ham.
And Simon and they that were with him followed after him.

[Mar 1:37 DK-KJV] Og da de havde fundet ham, sagde de til ham, Alle mennesker søger efter dig.
And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.

[Mar 1:38 DK-KJV] Og han sagde til dem, Lad os gå ind i de næste provinsbyer, så jeg også må prædike der: for derfor kom jeg frem.
And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.

[Mar 1:39 DK-KJV] Og han prædikede i deres synagoger udover hele Galilæa, og kastede djævle ud.
And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.

[Mar 1:40 DK-KJV] Og der kom en spedalsk til ham, og bønfalder ham, og knæler ned for ham, og siger til ham, Hvis du vil, kan du gøre mig ren.
And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.

[Mar 1:41 DK-KJV] Og Jesus bevæget med medlidenhed, rakte hans hånd frem, og rørte ham, og siger til ham, Jeg vil; vær du ren.
And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.

[Mar 1:42 DK-KJV] Og så hurtigt som han havde talt, øjeblikkeligt forlod spedalskheden ham, og han var renset.
And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.

[Mar 1:43 DK-KJV] Og han pålagde ham strengt, og sendte ham væk med det samme;
And he straitly charged him, and forthwith sent him away;

[Mar 1:44 DK-KJV] Og siger til ham, Se til at du ingenting siger til noget menneske: men gå din vej, vis digselv for præsten, og tilbyd de ting som Moses befalede for din rensning, som et vidnesbyrd overfor dem.
And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.

[Mar 1:45 DK-KJV] Men han gik ud, og begyndte at publicere det meget, og prale omkring den sag, ligesåmeget så Jesus ikke mere offentligt kunne gå ind i byen, men var ude på øde steder: og de kom til ham fra ethvert kvarter.
But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.

Markus Evangeliet Kapitel 2 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 2:1 DK-KJV] Og igen gik han ind i Kapernaum efter nogle dage; og det spredte sig at han var i huset.
And again he entered into Capernaum after some days; and it was noised that he was in the house.

[Mar 2:2 DK-KJV] Og straks var mange forsamlede, ligesåmeget at der ikke var plads til at modtage dem, nej, ikke så meget som omkring døren: og han prædikede ordet for dem.
And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them.

[Mar 2:3 DK-KJV] Og de kom til ham, medbringende en der var syg med paralyse lammelse, som var båret af 4.
And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four.

[Mar 2:4 DK-KJV] Og da de ikke kunne komme nær indtil ham på grund af presset, åbnede de taget hvor han var: og da de havde åbnet det op, firede de sengen ned hvorpå den syge med paralyse lammelse lå.
And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay.

[Mar 2:5 DK-KJV] Da Jesus så deres tro, sagde han til den paralyse lammede, Søn, dine synder er dig tilgivet.
When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee.

[Mar 2:6 DK-KJV] Men der var nogle af de skriftkloge som sad der, og som ræsonnerede i deres hjerter,
But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts,

[Mar 2:7 DK-KJV] Hvorfor gør denne mand det at han taler gudsbespottelser? hvem kan tilgive synder foruden Gud alene?
Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only?

[Mar 2:8 DK-KJV] Og øjeblikkeligt da Jesus i hans ånd bemærkede at de ræsonnerede sådant inde i demselv, sagde han til dem, Hvorfor ræsonnerer i disse ting i jeres hjerter?
And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts?

[Mar 2:9 DK-KJV] Hvad er nemmest at sige til den paralyse lammede, Dine synder er dig tilgivet; eller at sige, Rejs dig, og saml din seng op, og gå?
Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?

[Mar 2:10 DK-KJV] Men så I må vide at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, (og han siger til den syge med paralyse lammelse,)
But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,)

[Mar 2:11 DK-KJV] Jeg siger til dig, Rejs dig, og saml din seng op, og gå din vej ind i dit hus.
I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house.

[Mar 2:12 DK-KJV] Og øjeblikkeligt rejste han sig, samlede sengen op, og gik forbi dem alle; ligesåmeget så de alle var forbløffede, og forherligede Gud, og siger, Vi har aldrig set det på denne måde.
And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion.

[Mar 2:13 DK-KJV] Og han gik igen forbi på stranden; og hele folkemængden forsamledes om ham, og han underviste dem.
And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them.

[Mar 2:14 DK-KJV] Og da han passerede fordi, så’ han Levi Alfæus’ søn som sad ved skatteopkrævnings bordet, og sagde til ham, Følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham.
And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him.

[Mar 2:15 DK-KJV] Og det skete, at, som Jesus sad til bords i hans hus, mange skatteopkrævere og syndere sad også hos Jesus og hans disciple: for der var mange, og de fulgte ham.
And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.

[Mar 2:16 DK-KJV] Og da de skriftkloge og Farisæerne så ham spise med skatteopkrævere og syndere, sagde de til hans disciple, Hvordan kan det være at han spiser og drikker med skatteopkrævere og syndere?
And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners?

[Mar 2:17 DK-KJV] Da Jesus hørte det, siger han til dem, De der er hele har ikke brug for en læge, men de der er syge: jeg kom ikke for at kalde de retfærdige, men syndere til omvendelse.
When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance.

[Mar 2:18 DK-KJV] Og Johannes’ disciple og Farisæerne plejede at faste: og de kom og siger til ham, Hvorfor faster Johannes’ disciple og Farisæerne, men dine disciple faster ikke?
And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?

[Mar 2:19 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Kan brudekammerets børn faste, mens brudgommen er hos dem? så længe som de har brudgommen hos dem, kan de ikke faste.
And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.

[Mar 2:20 DK-KJV] Men de dage vil komme, når brudgommen skal blive taget væk fra dem, og da i de dage skal de faste.
But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days.

[Mar 2:21 DK-KJV] Intet menneske syr et stykke af nyt tøj på en en gammel beklædning: for så tager det nye stykke der fyldte den op noget væk fra den gamle, og flængen er gjort værre.
No man also seweth a piece of new cloth on an old garment: else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse.

[Mar 2:22 DK-KJV] Og intet menneske putter ny vin på gamle flasker: for så springer den nye vin flaskerne, og vinen er spildt, og flaskerne vil bli’ skæmmet: men ny vin må blive puttet på nye flasker.
And no man putteth new wine into old bottles: else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred: but new wine must be put into new bottles.

[Mar 2:23 DK-KJV] ] Og det skete, at han gik gennem kornmarkerne på sabbatsdagen; og hans disciple begyndte, mens de gik, at plukke aksene af kornet.
And it came to pass, that he went through the corn fields on the sabbath day; and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn.

[Mar 2:24 DK-KJV] Og Farisæerne sagde til ham, Læg mærke til, hvorfor gør de det der ikke er lovligt på sabbatsdagen?
And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?

[Mar 2:25 DK-KJV] Og han sagde til dem, Har I aldrig læst hvad David gjorde, da han havde behov, og var sulten, han, og de der var hos ham?
And he said unto them, Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him?

[Mar 2:26 DK-KJV] Hvordan han gik ind i Guds hus på ypperstepræstens Abiathars dage, og spiste skuebrødet, som ikke er lovligt at spise foruden af præsterne, og også gav til dem som var hos ham?
How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him?

[Mar 2:27 DK-KJV] Og han sagde til dem, Sabbatten var lavet for mennesket, og ikke mennesket for sabbatten:
And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath:

[Mar 2:28 DK-KJV] Derfor er Menneskesønnen også Herre over sabbatten.
Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath.

Markus Evangeliet Kapitel 3 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 3:1 DK-KJV] Og igen gik han ind i synagogen; og der var en mand der som havde en vissen hånd.
And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand.

[Mar 3:2 DK-KJV] Og de lagde mærke til ham, om han ville helbrede ham på sabbatsdagen; så de måtte anklage ham.
And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.

[Mar 3:3 DK-KJV] Og han siger til manden som havde den visnede hånd, Stå frem.
And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth.

[Mar 3:4 DK-KJV] Og han siger til dem, Er det lovligt at gøre godt på sabbatsdagene, eller at gøre ondt? at frelse liv, eller at dræbe? men de sagde ikke noget.
And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace.

[Mar 3:5 DK-KJV] Og da han med vrede havde kigget rundt på dem, og var bedrøvet på grund af deres hjerters hårdhed, siger han til manden, Stræk din hånd frem. Og han strakte den ud: Og hans hånd var restaureret hel som den anden.
And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other.

[Mar 3:6 DK-KJV] Og Farisæerne stod frem, og holdt straks et råd med Herodianerne imod ham, om hvordan de måtte destruere ham.
And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him.

[Mar 3:7 DK-KJV] Men Jesus trak hamselv tilbage til havet med hans disciple: og en stor folkemængde fulgte ham fra Galilæa, og fra Judæa,
But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea,

[Mar 3:8 DK-KJV] Og fra Jerusalem, og fra Idumæa, og fra den anden side af Jordanfloden; og de omkring Tyrus og Sidon, en stor folkemængde, da de havde hørt hvilke store ting han gjorde, kom de til ham.
And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him.

[Mar 3:9 DK-KJV] Og han talte til hans disciple, at et lille skib skulle vente på ham på grund af folkemængden, for ikke at de skulle mase ham.
And he spake to his disciples, that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him.

[Mar 3:10 DK-KJV] For han havde helbredt mange; ligesåmeget at de pressede på ham for at røre ham, alle de der havde plager.
For he had healed many; insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues.

[Mar 3:11 DK-KJV] Og urene ånder, da de så ham, faldt ned foran ham, og råbte, og siger, Du er Guds Søn.
And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God.

[Mar 3:12 DK-KJV] Og han pålagde dem strengt at de ikke skulle gør ham kendt.
And he straitly charged them that they should not make him known.

[Mar 3:13 DK-KJV] Og han gik op på et bjerg, og kalder dem til sig han ville: og de kom til ham.
And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would: and they came unto him.

[Mar 3:14 DK-KJV] Og han ordinerede 12, så de skulle være hos ham, og så han måtte udsende dem for at prædike,
And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,

[Mar 3:15 DK-KJV] Og til at ha’ myndighed til at helbrede sygdomme, og til at kaste djævle ud:
And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils:

[Mar 3:16 DK-KJV] Og Simon gav han kaldenavnet Peter;
And Simon he surnamed Peter;

[Mar 3:17 DK-KJV] Og Jacob sønnen af Zebedæus, og Johannes broderen af Jacob; og dem gav han kaldenavnet Boanerges, som er, Tordensønnerne:
And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder:

[Mar 3:18 DK-KJV] Og Andreas, og Philip, og Bartholomæus, Matthæus, og Thomas, og Jacob sønnen af Alfæus, og Thaddæus, og Canaanitten Simon,
And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite,

[Mar 3:19 DK-KJV] Og Judas Iscariot, som også forrådte ham: og de gik ind i et hus.
And Judas Iscariot, which also betrayed him: and they went into an house.

[Mar 3:20 DK-KJV] Og folkemængden forsamledes igen, sådant at de ikke kunne så meget som spise brød.
And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread.

[Mar 3:21 DK-KJV] Og da hans venner hørte om det, gik de ud for at få fat i ham: for de sagde, Han er ved siden af sigselv.
And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself.

[Mar 3:22 DK-KJV] Og de skriftkloge som kom ned fra Jerusalem sagde, Han har Beelzebub, og via djævelenes prins kaster han djævle ud.
And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils.

[Mar 3:23 DK-KJV] Og han kaldte dem til sig, og sagde til dem i lignelser, Hvordan kan Satan kaste Satan ud?
And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan?

[Mar 3:24 DK-KJV] Og hvis et kongerige er splittet imod sigselv, kan det kongerige ikke stå.
And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.

[Mar 3:25 DK-KJV] Og hvis et hus er splittet imod sigselv, kan det hus ikke stå.
And if a house be divided against itself, that house cannot stand.

[Mar 3:26 DK-KJV] Og hvis Satan rejser sig op imod hamselv, kan han ikke stå, men har en ende.
And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end.

[Mar 3:27 DK-KJV] Ingen mand kan gå ind i en stærk mands hus, og plyndre hans gods, medmindre han først binder den stærke mand; og så kan han plyndre hans hus.
No man can enter into a strong man’s house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man; and then he will spoil his house.

[Mar 3:28 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Alle synder skal menneskers sønner blive tilgivet for, og hvilkensomhelste gudsbespottelser hvormed de skal spotte:
Verily I say unto you, All sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme:

[Mar 3:29 DK-KJV] Men han der skal spotte imod den Hellige Ånd har aldrig tilgivelse, men er i fare for evig forbandelse:
But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation:

[Mar 3:30 DK-KJV] Fordi de sagde, Han har en uren ånd.
Because they said, He hath an unclean spirit.

[Mar 3:31 DK-KJV] Derefter kom hans brødre og hans mor derhen, og, ved at stå udenfor, sendte de bud efter ham, ved at kalde på ham.
There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him.

[Mar 3:32 DK-KJV] Og omkring ham sad folkemængden, og de sagde til ham, Læg mærke til, din mor og dine brødre søger efter dig udenfor.
And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee.

[Mar 3:33 DK-KJV] Og han svarede dem, og siger, Hvem er min mor, eller mine brødre?
And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren?

[Mar 3:34 DK-KJV] Og han kiggede rundt omkring på dem som sad omkring ham, og sagde, Læg mærke til min mor og mine brødre!
And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold my mother and my brethren!

[Mar 3:35 DK-KJV] For hvemsomhelst der skal gøre Guds vilje, den samme er min bror, og min søster, og mor.
For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.

Markus Evangeliet Kapitel 4 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 4:1 DK-KJV] Og han begyndte igen at undervise på stranden: og der var forsamlet en stor folkemængde om ham, sådant at han gik ombord på et skib, og sad ude på havet; og hele folkemængden var ved havet på landjorden.
And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.

[Mar 4:2 DK-KJV] Og han underviste dem mange ting via lignelser, og sagde til dem i hans doktrin,
And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine,

[Mar 4:3 DK-KJV] Lyt; Læg mærke til, der gik en så’er ud for at så’:
Hearken; Behold, there went out a sower to sow:

[Mar 4:4 DK-KJV] Og det skete, som han såede, nogle faldt ved vejsiden, og luftens fugle kom og fortærede det op.
And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.

[Mar 4:5 DK-KJV] Og nogle faldt på stenrige jorde, hvor det ikke havde meget jord; og øjeblikkeligt sprang det ud, fordi det ingen jorddybde havde:
And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:

[Mar 4:6 DK-KJV] Men da solen var oppe, var det svedet; og fordi det ingen rod havde, visnede det væk.
But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.

[Mar 4:7 DK-KJV] Og nogle faldt blandt tjørne, og tjørnen voksede op, og kvalte det, og det frembragte ingen frugt.
And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.

[Mar 4:8 DK-KJV] Og andre faldt i god jord, og frembragte frugt der sprang ud og forøgedes; og frembragte, nogle 30, og nogle 60, og nogle 100.
And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.

[Mar 4:9 DK-KJV] Og han sagde til dem, Han der har øre til at høre, lad ham høre.
And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.

[Mar 4:10 DK-KJV] Og da han var alene, de der var rundt ham sammen med de 12, spurgte ham om lignelsen.
And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable.

[Mar 4:11 DK-KJV] Og han sagde til dem, Til jer er det givet at kende mysteriet omkring Guds kongerige: men for dem der er udenfor, er alle disse ting gjort i lignelser.
And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables:

[Mar 4:12 DK-KJV] Så ved at ha’ set må de se, og ikke opfatte; og ved at ha’ hørt må de høre, og ikke forstå; for ikke at de på noget tidspunkt skulle blive omvendt, og deres synder skulle blive dem tilgivet.
That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them.

[Mar 4:13 DK-KJV] Og han sagde til dem, Forstår I ikke denne lignelse? Og hvordan vil I da forstå alle lignelserne?
And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables?

[Mar 4:14 DK-KJV] Så’eren sår ordet.
The sower soweth the word.

[Mar 4:15 DK-KJV] Og disse er de ved vejsiden, hvor ordet er sået; men når de har hørt, kommer Satan øjeblikkeligt, og tager ordet væk der var sået i deres hjerter.
And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.

[Mar 4:16 DK-KJV] Og disse er ligeledes de som er sået på stenrige jorde; som, når de har hørt ordet, øjeblikkeligt modtager det med glæde;
And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness;

[Mar 4:17 DK-KJV] Og ingen rod har i demselv, og udholder så kun en kort tid: bagefter, når lidelse eller forfølgelse opstår for ordets skyld, er de øjeblikkeligt krænket.
And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word’s sake, immediately they are offended.

[Mar 4:18 DK-KJV] Og disse er de som er sået blandt tjørne; sådanne som hører ordet,
And these are they which are sown among thorns; such as hear the word,

[Mar 4:19 DK-KJV] Og omsorgerne omkring denne verden, og bedrageriskheden omkring rigdomme, og begæret efter andre ting kommer ind, og kvæler ordet, og det bliver ufrugtbart.
And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.

[Mar 4:20 DK-KJV] Og disse er de som er sået i god jord; sådanne som hører ordet, og modtager det, og frembringer frugt, nogle 30 fold, nogle 60, og nogle 100.
And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred.

[Mar 4:21 DK-KJV] Og han sagde til dem, Er et lys bragt for at blive sat under en spand, eller under en seng? Og ikke for at blive sat på en lysestage?
And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?

[Mar 4:22 DK-KJV] For der er ingenting gemt, som ikke skal blive manifesteret; der var heller ikke nogen ting der holdt hemmeligt, foruden at det skulle komme frem.
For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.

[Mar 4:23 DK-KJV] Hvis der er en mand der har ører til at høre, lad ham høre.
If any man have ears to hear, let him hear.

[Mar 4:24 DK-KJV] Og han sagde til dem, Pas på med hvad I hører: med det mål I vejer, det skal blive tilmålt til jer: og til jer der hører skal mere blive givet.
And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.

[Mar 4:25 DK-KJV] For han der har, til ham skal blive givet: og han der ikke har, fra ham skal blive taget selv det som han har.
For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.

[Mar 4:26 DK-KJV] Og han sagde, Sådant er Guds kongerige, som hvis et menneske skulle kaste såsæd i jorden;
And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;

[Mar 4:27 DK-KJV] Og skulle sove, og stå op nat og dag, og såsæden skulle spire og gro op, han forstår ikke hvordan.
And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.

[Mar 4:28 DK-KJV] For jorden frembringer frugt af hende selv; først bladene, så øret, efter det, det fulde korn på øret.
For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.

[Mar 4:29 DK-KJV] Men når frugten er frembragt, øjeblikkeligt sætter han seglet ind, fordi høsten er kommet.
But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.

[Mar 4:30 DK-KJV] Og han sagde, Med hvad skal vi sammenligne Guds kongerige? eller med hvilken sammenligning skal vi sammenligne det?
And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?

[Mar 4:31 DK-KJV] Det er som var det en frøkerne fra sennepsfrø, som, når det er sået i jorden, er mindre end alle de frø der er på jorden:
It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:

[Mar 4:32 DK-KJV] Men når det er sået, gror det op, og bliver større end alle urter, og skyder store grene ud; sådant at luftens fugle kan logere under dens skygge.
But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.

[Mar 4:33 DK-KJV] Og med mange sådanne lignelser talte han ordet til dem, som de var i stand til at høre det.
And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it.

[Mar 4:34 DK-KJV] Men uden en lignelse talte han ikke til dem: og når de var alene, udlagde han alle tingene for hans disciple.
But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples.

[Mar 4:35 DK-KJV] Og den samme dag, da det var blevet aften, siger han til dem, Lad og ta’ over på den anden side.
And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.

[Mar 4:36 DK-KJV] Og da de havde sendt folkemængden væk, tog de ham ligesom han var på skibet. Og der var også hos ham andre små skibe.
And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.

[Mar 4:37 DK-KJV] Og der rejste sig en stor stormvind, og bølgerne slog mod skibet, sådant at det nu var fuldt.
And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.

[Mar 4:38 DK-KJV] Og han var i bagenden af skibet, og sov på en pude: og de vækkede ham, og siger til ham, Mester, bekymre du dig ikke for at vi går til grunde?
And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?

[Mar 4:39 DK-KJV] Og han rejste sig, og irettesatte vinden, og sagde til havet, Fred, vær stille. Og vinden stoppede, og der var en stor stilhed.
And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.

[Mar 4:40 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvorfor er I så frygtsomme? hvordan kan det være at I ingen tro har?
And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?

[Mar 4:41 DK-KJV] Og de frygtede overmådeligt, og sagde til hinanden, Hvilken slags mand er dette, at selv vinden og havet adlyder ham?
And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?

Markus Evangeliet Kapitel 5 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 5:1 DK-KJV] Og de kom over til den anden side af havet, ind i Gadarenes land.
And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes.

[Mar 5:2 DK-KJV] Og da han var kommet ud af skibet, øjeblikkeligt mødte der ham ud af grotterne en mand med en uren ånd,
And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit,

[Mar 5:3 DK-KJV] Som havde hans ophold blandt grotterne; og intet menneske kunne binde ham, nej, ikke med kæder:
Who had his dwelling among the tombs; and no man could bind him, no, not with chains:

[Mar 5:4 DK-KJV] Eftersom han ofte havde været bundet med fodlænker og kæder, og kæderne havde været knækket af ham, og fodlænkerne brudt i stykker: der var heller ikke noget menneske der kunne tæmme ham.
Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces: neither could any man tame him.

[Mar 5:5 DK-KJV] Og altid. nat og dag, var han ude i bjergene, og i grotterne, og råbte, og skar hamselv med sten.
And always, night and day, he was in the mountains, and in the tombs, crying, and cutting himself with stones.

[Mar 5:6 DK-KJV] Men da han så’ Jesus et stykke væk, løb han hen og tilbad ham,
But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him,

[Mar 5:7 DK-KJV] Og råbte med en høj stemme, og sagde, Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Søn af den allerhøjeste Gud? Jeg besværger dig ved Gud, at du ikke piner mig
And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the most high God? I adjure thee by God, that thou torment me not.

[Mar 5:8 DK-KJV] For han sagde til ham, Kom ud af manden, du urene ånd.
For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit.

[Mar 5:9 DK-KJV] Og han spurgte ham, Hvad er dit navn? Og han svarede, og siger, Mit navn er Legion: for vi er mange.
And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion: for we are many.

[Mar 5:10 DK-KJV] Og han bønfaldte ham meget om at han ikke ville sende ham ud af landet.
And he besought him much that he would not send them away out of the country.

[Mar 5:11 DK-KJV] Nu var der der nær ved bjergene en stor flok spisende svin.
Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding.

[Mar 5:12 DK-KJV] Og alle djævlene bønfaldte ham, og siger, Send os ind i svinene, så vi må gå ind i dem.
And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them.

[Mar 5:13 DK-KJV] Og straks gav Jesus dem lov. Og de urene ånder gik ud, og gik ind i svinene: og flokken løb voldsomt ned af et stejlt sted ud i havet, (de var omkring 2.000;) og var kvalt i havet.
And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea, (they were about two thousand;) and were choked in the sea.

[Mar 5:14 DK-KJV] Og de der fodrede svinene flygtede, og fortalte det i byen, og på landet. Og de gik ud for at se hvad der var sket.
And they that fed the swine fled, and told it in the city, and in the country. And they went out to see what it was that was done.

[Mar 5:15 DK-KJV] Og de kom til Jesus, og så’ ham der var besat med djævlen, og havde den legion, siddende, og iklæde sig, og i hans sunde fornuft: og de var bange.
And they come to Jesus, and see him that was possessed with the devil, and had the legion, sitting, and clothed, and in his right mind: and they were afraid.

[Mar 5:16 DK-KJV] Og de der så’ det fortalte dem hvordan det var sket for ham der var besat med djævlen, og også angående svinene.
And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine.

[Mar 5:17 DK-KJV] Og de begyndte at bede ham om at forlade deres kyster.
And they began to pray him to depart out of their coasts.

[Mar 5:18 DK-KJV] Og da han var kommet ombord på skibet, bad han der havde været besat med djævelen ham om at måtte være med ham.
And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him.

[Mar 5:19 DK-KJV] Imidlertid tillod Jesus ham det ikke, men sagde til ham, Gå hjem til dine venner, og fortæl dem hvor store ting Herren har gjort for dig, og har haft medlidenhed med dig.
Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee.

[Mar 5:20 DK-KJV] Og han rejste, og begyndte at meddele i Decapolis hvor store ting Jesus havde gjort for ham: og alle mennesker var forundrede.
And he departed, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men did marvel.

[Mar 5:21 DK-KJV] Og da Jesus var passeret over igen med skibet til den anden side, forsamledes mange folk sig om ham: og han var nær ved havet.
And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him: and he was nigh unto the sea.

[Mar 5:22 DK-KJV] Og, læg mærke til, der kommer én af synagogens ledere, Jairus af navn; og da han så’ ham, faldt han ned ved hans fødder,
And, behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and when he saw him, he fell at his feet,

[Mar 5:23 DK-KJV] Og bønfaldte ham meget, og siger, Min lille datter ligger for døden: Jeg ber dig, kom og læg dine hænder på hende, så hun må blive helbredt; og hun skal leve.
And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death: I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed; and she shall live.

[Mar 5:24 DK-KJV] Og Jesus gik med ham; og mange folk fulgte ham, og sværmede om ham.
And Jesus went with him; and much people followed him, and thronged him.

[Mar 5:25 DK-KJV] Og en bestemt kvinde, som havde et blod-problem gennem 12 år,
And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,

[Mar 5:26 DK-KJV] Og havde udholdt mange ting fra mange læger, og havde brugt alt det hun havde, og var ikke i bedring, men var faktisk værre.
And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,

[Mar 5:27 DK-KJV] Da hun havde hørt om Jesus, kom ind sammen med presset bagfra, og rørte hans beklædning.
When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.

[Mar 5:28 DK-KJV] For hun sagde, Hvis jeg bare må røre hans tøj, skal jeg blive hel.
For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.

[Mar 5:29 DK-KJV] Og straks var hendes blod-fontæne udtørret; og hun mærkede i hendes krop at hun var helbredt for den plage.
And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.

[Mar 5:30 DK-KJV] Og Jesus, vidste øjeblikkeligt i hamselv at anstændighed havde gået ud af ham, og vendte sig om i presset, og sagde, Hvem rørte mit tøj?
And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?

[Mar 5:31 DK-KJV] Og hans disciple sagde til ham, Du ser folkemængden sværmende om dig, og du siger, Hvem rørte mig?
And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?

[Mar 5:32 DK-KJV] Og han kiggede rundt omkring for at se hende der havde gjort denne ting.
And he looked round about to see her that had done this thing.

[Mar 5:33 DK-KJV] Men kvinden frygtsom og rystende, velvidende hvad der var sket i hende, kom og faldt ned foran ham, og fortalte ham hele sandheden.
But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.

[Mar 5:34 DK-KJV] Og han sagde til hende, Datter, din tro har gjort dig hel; gå i fred, og vær hel fra din plage.
And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.

[Mar 5:35 DK-KJV] Mens han stadig talte, kom der fra synagogelederens hus bestemte som sagde, Din datter er død: hvorfor forstyrrer du Mesteren yderligere?
While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue’s house certain which said, Thy daughter is dead: why troublest thou the Master any further?

[Mar 5:36 DK-KJV] Lige så hurtigt som Jesus hørte ordet der var talt, siger ham til synagogens leder, Vær ikke bange, tro kun.
As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe.

[Mar 5:37 DK-KJV] Og han tillod intet menneske at følge ham, foruden Peter, og Jacob, og Jacobs bror Johannes.
And he suffered no man to follow him, save Peter, and James, and John the brother of James.

[Mar 5:38 DK-KJV] Og han ankommer til synagogelederens hus, og ser tumulten, og dem der græd og hylede meget.
And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly.

[Mar 5:39 DK-KJV] Og da han var kommet ind, siger han til dem, Hvorfor laver I dette postyr, og græder? den unge pige er ikke død, men sover.
And when he was come in, he saith unto them, Why make ye this ado, and weep? the damsel is not dead, but sleepeth.

[Mar 5:40 DK-KJV] Og de grinte af ham for at håne. Men da han havde sat dem alle udenfor, tager han den unge piges far og mor, og dem der var hos ham, og gik ind hvor den unge pige var lagt.
And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying.

[Mar 5:41 DK-KJV] Og han tog den unge pige ved hånden, og sagde til hende, Talitha cumi; som er, ved at være fortolket, Unge pige, jeg siger til dig, rejs dig.
And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise.

[Mar 5:42 DK-KJV] Og straks rejste den unge pige sig op, og gik; for hun var 12 år gammel. Og de var forbløffede med en stor forbløffelse.
And straightway the damsel arose, and walked; for she was of the age of twelve years. And they were astonished with a great astonishment.

[Mar 5:43 DK-KJV] Og han pålagde dem strengt at intet menneske skulle vide det; og befalede at hun skulle blive givet noget at spise.
And he charged them straitly that no man should know it; and commanded that something should be given her to eat.

Markus Evangeliet Kapitel 6 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 6:1 DK-KJV] Og han gik ud derfra, og kom ind i hans eget land; og hans disciple fulgte ham.
And he went out from thence, and came into his own country; and his disciples follow him.

[Mar 6:2 DK-KJV] Og da sabbatsdagen var kommet, begyndte han at undervise i synagogen: og mange efter at ha’ hørt ham var forbløffede, og siger, Hvorfra har denne mand disse ting? og hvilken visdom er dette som er givet til ham, at selv sådanne mægtige gerninger er udvirket gennem hans hænder?
And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands?

[Mar 6:3 DK-KJV] Er dette ikke tømreren, sønnen til Maria, broderen til Jacob, og Joses, og til Judah, og Simon? og er hans søstre ikke her hos os? Og de var krænket over ham.
Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him.

[Mar 6:4 DK-KJV] Men Jesus sagde til dem, En profet er ikke uden ære, foruden i hans eget land, og blandt hans egne slægtninge, og i hans eget hus.
But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house.

[Mar 6:5 DK-KJV] Og han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning der, foruden at han lagde hans hænder på nogle få syge folk, og helbredte dem.
And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them.

[Mar 6:6 DK-KJV] Og han forundredes over deres vantro. Og han gik rundt omkring i landsbyerne, og underviste.
And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages, teaching.

[Mar 6:7 DK-KJV] Og han kaldte de 12 til ham, og begyndte at udsende dem 2 og 2; og gav dem myndighed over urene ånder;
And he called unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and gave them power over unclean spirits;

[Mar 6:8 DK-KJV] Og befalede dem at de ingenting skulle ta’ for deres rejse, foruden en stav; ingen madpose, ingen brød, ingen penge i deres pung:
And commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only; no scrip, no bread, no money in their purse:

[Mar 6:9 DK-KJV] Men ta’ sandaler på; og ta’ ikke 2 frakker på.
But be shod with sandals; and not put on two coats.

[Mar 6:10 DK-KJV] Og han sagde til dem, På et hvilketsomhelst sted i går ind i et hus, bliv der indtil I rejser videre.
And he said unto them, In what place soever ye enter into an house, there abide till ye depart from that place.

[Mar 6:11 DK-KJV] Og hvemsomhelst der ikke skal modtage jer, eller høre jer, når I rejser derfra, ryst støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem. Sandelig siger jeg til jer, Det skal være mere tåleligt for Sodoma og Gomorra på dommedag, end for den by.
And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.

[Mar 6:12 DK-KJV] Og de gik ud, og prædikede at mennesker skulle angre.
And they went out, and preached that men should repent.

[Mar 6:13 DK-KJV] Og de kastede mange djævle ud, og salvede mange der var syge med olie, og helbredte dem.
And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them.

[Mar 6:14 DK-KJV] Og kong Herodes hørte om ham; (for hans navn var spredt bredt:) og han sagde, At Johannes Døberen var opstået fra de døde, og derfor fremviser de mægtige gerninger demselv i ham.
And king Herod heard of him; (for his name was spread abroad:) and he said, That John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him.

[Mar 6:15 DK-KJV] Andre sagde, At det er Elias. Og andre sagde, At det er en profet, eller som én af profeterne.
Others said, That it is Elias. And others said, That it is a prophet, or as one of the prophets.

[Mar 6:16 DK-KJV] Men da Herodes hørte om det, sagde han, Det er Johannes, hvem jeg huggede hovedet af: han er opstået fra de døde.
But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: he is risen from the dead.

[Mar 6:17 DK-KJV] For Herodes hamselv havde udsendt og fanget Johannes, og bundet ham i fængslet for Herodias’ skyld, hans bror Philips hustru: for han havde giftet sig med hende.
For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias’ sake, his brother Philip’s wife: for he had married her.

[Mar 6:18 DK-KJV] For Johannes havde sagt til Herodes, Det er ikke lovligt for dig at ha’ din broders hustru.
For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother’s wife.

[Mar 6:19 DK-KJV] Derfor havde Herodias en uenighed imod ham, og ville ha’ dræbt ham; men hun kunne ikke:
Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him; but she could not:

[Mar 6:20 DK-KJV] For Herodes frygtede Johannes, velvidende at han var en retskaffen og en hellig mand, og observerede ham; og da han hørte ham, gjorde han mange ting, og hørte ham glædeligt.
For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him; and when he heard him, he did many things, and heard him gladly.

[Mar 6:21 DK-KJV] Og da en belejlig dag var kommet, så lavede Herodes på hans fødselsdag et aftensmåltid for hans herrer, høje kaptajner, og ledende ejendomsbesiddere fra Galilæa;
And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee;

[Mar 6:22 DK-KJV] Og da datteren af den bedrøvede Herodias kom ind, og dansede, og behagede Herodes og dem der sad hos ham, sagde kongen til den unge pige, Spørg om hvadsomhelst du vil, og jeg vil give dig det.
And when the daughter of the said Herodias came in, and danced, and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee.

[Mar 6:23 DK-KJV] Og han sværgede overfor hende, Hvadsomhelst du skal spørge mig om, det vil jeg give dig, selv det halve kongerige.
And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom.

[Mar 6:24 DK-KJV] Og hun stod frem, og sagde til hendes mor, Hvad skal jeg spørge om? Og hun sagde, Johannes Døberens hoved.
And she went forth, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist.

[Mar 6:25 DK-KJV] Og hun kom straks ind med hast til kongen, og spurgte, og siger, Jeg vil at du lige nu og her giver mig Johannes Døberens hoved på et fad.
And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist.

[Mar 6:26 DK-KJV] Og kongen var overmådelig ked af det; men alligevel for hans ed, og for deres skyld som sad hos ham, ville han ikke afvise hende.
And the king was exceeding sorry; yet for his oath’s sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her.

[Mar 6:27 DK-KJV] Og øjeblikkeligt sendte kongen bødlen, og befalede at hans hoved skulle blive bragt: og han gik og huggede hovedet af ham i fængslet,
And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought: and he went and beheaded him in the prison,

[Mar 6:28 DK-KJV] Og bragte hans hoved på et fad, og gav det til den unge pige: og den unge pige gav det til hendes mor.
And brought his head in a charger, and gave it to the damsel: and the damsel gave it to her mother.

[Mar 6:29 DK-KJV] Og da hans disciple hørte om det, kom de og samlede hans lig’ op, og lagde det i en grav.
And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb.

[Mar 6:30 DK-KJV] Og apostlene forsamlede demselv hos Jesus, og fortalte ham alle ting, både hvad de havde gjort, og hvad de havde lært.
And the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done, and what they had taught.

[Mar 6:31 DK-KJV] Og han sagde til dem, Kom I jer selv ud til et øde sted, og hvil lidt: for der er mange der kom og gik, og de havde ikke engang plads til at spise.
And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while: for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat.

[Mar 6:32 DK-KJV] Og de rejste privat ud til et øde sted med båd.
And they departed into a desert place by ship privately.

[Mar 6:33 DK-KJV] Og folket så’ dem ta’ afsted, og mange kendte ham, og løb til fods derhen ud af alle byerne, og fandt dem derude, og kom samlet til ham.
And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him.

[Mar 6:34 DK-KJV] Og Jesus, da han kom frem, så’ mange folk, og var bevæget med medlidenhed overfor dem, fordi de var som får som ikke har en hyrde: og han begyndte at undervise dem om mange ting.
And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.

[Mar 6:35 DK-KJV] Og da det nu var sent på dagen, kom hans disciple til ham, og sagde, Dette er et øde sted, og nu er det blevet sent:
And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, This is a desert place, and now the time is far passed:

[Mar 6:36 DK-KJV] Send dem væk, så de må gå ud på landet rundt omkring, og ind i landsbyerne, og købe brød til demselv: for de har ingenting at spise.
Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread: for they have nothing to eat.

[Mar 6:37 DK-KJV] Og han svarede og sagde til dem, Gi’ I dem noget at spise. Og de sagde til ham, skal vi gå og købe brød for 200 sølvmønter, og give dem mad?
He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred pennyworth of bread, and give them to eat?

[Mar 6:38 DK-KJV] Han siger til dem, Hvor mange brød har I? gå og se. Og da de vidste det, siger de, 5, og 2 fisk.
He saith unto them, How many loaves have ye? go and see. And when they knew, they say, Five, and two fishes.

[Mar 6:39 DK-KJV] Og han befalede dem til at få dem alle til at sætte sig i grupper på det grønne græs.
And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass.

[Mar 6:40 DK-KJV] Og de sad ned i grupper, af 100, og af 50.
And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties.

[Mar 6:41 DK-KJV] Og da han havde taget de 5 brød og de 2 fisk, kiggede han op til himlen, og velsignede, og brød brødene, og gav dem til hans disciple for at sætte det foran dem; og de 2 fisk delte ham blandt dem alle.
And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.

[Mar 6:42 DK-KJV] Og de spiste alle, og var mætte.
And they did all eat, and were filled.

[Mar 6:43 DK-KJV] Og de opsamlede 12 kurve fulde af fragmenterne, og af fiskene.
And they took up twelve baskets full of the fragments, and of the fishes.

[Mar 6:44 DK-KJV] Og de der spiste af brødene var omkring 5.000 mænd.
And they that did eat of the loaves were about five thousand men.

[Mar 6:45 DK-KJV] Og straks begrænsede han hans disciple til at gå ombord på skibet, og at ta’ over til den anden side lige overfor Bethsaida, mens han sendte folket væk.
And straightway he constrained his disciples to get into the ship, and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people.

[Mar 6:46 DK-KJV] Og da han havde sendt dem væk, rejste han op på et bjerg for at bede.
And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray.

[Mar 6:47 DK-KJV] Og da det var blevet aften, var skibet ud midt på havet, og han alene på landet.
And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land.

[Mar 6:48 DK-KJV] Og han så’ dem drivende og roende; for vinden var imod dem: og i den fjerde nattevagt kommer han til dem, gående på havet, og ville ha’ passeret forbi dem.
And he saw them toiling in rowing; for the wind was contrary unto them: and about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them.

[Mar 6:49 DK-KJV] Men da de så’ ham gående på havet, gik de ud fra at han havde været en ånd, og råbte ud:
But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out:

[Mar 6:50 DK-KJV] For de alle så’ ham, og var bekymret. Og øjeblikkeligt talte han med dem, og siger til dem, Vær ved godt mod: det er mig; vær ikke bange.
For they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and saith unto them, Be of good cheer: it is I; be not afraid.

[Mar 6:51 DK-KJV] Og han gik op til dem ombord på skibet; og vinden stoppede: og de var overordentlig umåleligt meget forbløffede i demselv, og forundredes.
And he went up unto them into the ship; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered.

[Mar 6:52 DK-KJV] Og de tænkte ikke over miraklet med brødene: for deres hjerter var forhærdet.
For they considered not the miracle of the loaves: for their heart was hardened.

[Mar 6:53 DK-KJV] Og da de havde passeret over, kom de ind i Gennesarets land, og drev indtil bredden.
And when they had passed over, they came into the land of Gennesaret, and drew to the shore.

[Mar 6:54 DK-KJV] Og da de havde forladt skibet, genkendte de ham straks,
And when they were come out of the ship, straightway they knew him,

[Mar 6:55 DK-KJV] Og løb gennem hele den region rundt omkring, og begyndte at bære de der var syge omkring i senge, der hvor de hørte at han var.
And ran through that whole region round about, and began to carry about in beds those that were sick, where they heard he was.

[Mar 6:56 DK-KJV] Og hvorsomhelst han gik hen, i landsbyerne, eller byerne, eller på landet, lagde de de syge i gaderne, og bønfaldte ham om at de blot måtte røre randen af hans beklædning: og alle de som rørte ham var gjort hele.
And whithersoever he entered, into villages, or cities, or country, they laid the sick in the streets, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.

Markus Evangeliet Kapitel 7 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 7:1 DK-KJV] Så forsamledes Farisæerne sig om ham, og bestemte af de skriftkloge, som kom fra Jerusalem.
Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem.

[Mar 7:2 DK-KJV] Og da de så’ nogle af hans disciple spise brød med besmittede, det vil sige, med uvaskede hænder, fandt de fejl.
And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen, hands, they found fault.

[Mar 7:3 DK-KJV] For Farisæerne, og alle Jøderne, medmindre de vaskede deres hænder ofte, spiste ikke, ved at holde traditionen fra de ældste.
For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders.

[Mar 7:4 DK-KJV] Og når de kom fra markedspladsen, medmindre de vaskede sig, spiste de ikke. Og der er mange andre ting, som de havde modtaget for at holde, som vaskninger af kopper, og potter, messingkar, og af borde.
And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables.

[Mar 7:5 DK-KJV] Da spurgte Farisæerne og de skriftkloge ham, Hvorfor følger dine disciple ikke de ældstes traditioner, men spiser brød med uvaskede hænder?
Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?

[Mar 7:6 DK-KJV] Han svarede og sagde til dem, Esajas har profeteret vel om jer i hyklere, som det er skrevet, Dette folk ærer mig med deres læber, men deres hjerte er langt fra mig.
He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me.

[Mar 7:7 DK-KJV] Imidlertid er det forgæves at de tilbeder mig, når de underviser doktriner efter menneskebefalinger.
Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

[Mar 7:8 DK-KJV] For ved at lægge Guds befalinger til side, holder I menneskers traditioner, som at vaske potter og kopper: og mange andre sådanne ting gør I.
For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.

[Mar 7:9 DK-KJV] Og han sagde til dem, I forkaster fuldt ud Guds befaling, for at I må holde jeres egen tradition.
And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition.

[Mar 7:10 DK-KJV] For Moses sagde, Ær din far og din mor; og, Den som forbander far eller mor, lad ham lide døden:
For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth father or mother, let him die the death:

[Mar 7:11 DK-KJV] Men I siger, Hvis en mand skal sige til hans far eller mor, Det er Tempelskat, det vil sige, en gave, via hvadsomhelst du måtte blive gavnet af mig; han skal være fri.
But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free.

[Mar 7:12 DK-KJV] Og I tillader ham ikke længer at gøre det han burde overfor hans far eller hans mor;
And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother;

[Mar 7:13 DK-KJV] Og gør derved Guds ord effektløs gennem jeres traditioner, som I har forløst: og mange sådanne ting gør I.
Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered: and many such like things do ye.

[Mar 7:14 DK-KJV] Og da han havde kaldt hele folket til sig, sagde han til dem, Lyt til mig hver en af jer, og forstå:
And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand:

[Mar 7:15 DK-KJV] Der er ingen udefrakommende ting, der går ind i en mand der kan besmitte ham: men de ting der kommer ud af ham, det er det der besmitter den mand.
There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man.

[Mar 7:16 DK-KJV] Hvis der er en mand der har ører til at høre, lad ham høre.
If any man have ears to hear, let him hear.

[Mar 7:17 DK-KJV] Og da han var gået væk fra folket ind i huset, spurgte hans disciple ham omkring lignelsen.
And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable.

[Mar 7:18 DK-KJV] Og han siger til dem, Er I også sådant uden forståelse? Forstår I ikke, at hvilkesomhelst udefrakommende ting der går ind i mennesket, det kan ikke besmitte ham;
And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him;

[Mar 7:19 DK-KJV] Fordi det ikke går ind i hans hjerte, men ned i maven, og går ud i toilettet, og derved renses alle madvarer?
Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats?

[Mar 7:20 DK-KJV] Og han sagde, Det der kommer ud af mennesket, det besmitter mennesket.
And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man.

[Mar 7:21 DK-KJV] For indvendigt fra, ud af menneskets hjerte, udgår onde tanker, utroskaber, horerier, myrderier,
For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders,

[Mar 7:22 DK-KJV] Tyverier, griskhed, ondskab, bedrag, uterlighed, et ondt øje, gudsbespottelse, stolthed, tåbelighed:
Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness:

[Mar 7:23 DK-KJV] Alle disse onde ting komme indvendigt fra, og besmitter mennesket.
All these evil things come from within, and defile the man.

[Mar 7:24 DK-KJV] Og derefter rejste han sig, og gik til Tyra og Sidons grænser, og gik ind i et hus, og ville ikke ha’ at noget menneske vidste det; men han kunne ikke gemmes.
And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid.

[Mar 7:25 DK-KJV] For en bestemt kvinde, hvis unge datter havde en uren ånd, hørte om ham, og kom og faldt ned ved hans fødder:
For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet:

[Mar 7:26 DK-KJV] Kvinden var en Græker, en Syrofenikier af nation; og hun bønfaldte ham om at han ville kaste djævelen ud af hendes datter.
The woman was a Greek, a Syrophenician by nation; and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter.

[Mar 7:27 DK-KJV] Men Jesus sagde til hende, Lad først børnene blive mættet: for det er ikke passende at ta’ børnenes brød, og kaste det til hundene.
But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children’s bread, and to cast it unto the dogs.

[Mar 7:28 DK-KJV] Og hun svarede og sagde til ham, Jovist, Herre: men alligevel spiser hundene af børnenes krummer under bordet.
And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children’s crumbs.

[Mar 7:29 DK-KJV] Og han sagde til hende, For denne udtalelse gå din vej; djævelen er gået ud af din datter.
And he said unto her, For this saying go thy way; the devil is gone out of thy daughter.

[Mar 7:30 DK-KJV] Og da hun ankom til hendes hus, fandt hun at djævelen var gået ud, og hendes datter lå på sengen.
And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed.

[Mar 7:31 DK-KJV] Og igen, efter at ha’ rejst fra Tyra og Sidons kyster, kom han til Galilæas hav, gennem midten af Dacapolis’ kyster.
And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.

[Mar 7:32 DK-KJV] Og de bringer en der var døv til ham, og havde en hindring i hans tale; og de bønfalder ham om at lægge hans hånd på ham.
And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.

[Mar 7:33 DK-KJV] Og han tog ham til side fra folkemængden, og satte hans fingre ind i hans ører, og rørte hans tunge;
And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue;

[Mar 7:34 DK-KJV] Og kiggede op til himlen, han sukkede, og siger til ham, Effata, det er, Vær åbnet.
And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.

[Mar 7:35 DK-KJV] Og straks var hans ører åbnet, og hans tunges streng var løsnet, og han talte normalt.
And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain.

[Mar 7:36 DK-KJV] Og han pålagde dem at de ikke skulle fortælle det til noget menneske: men jo mere han pålagde dem, så meget mere en stor sag publicerede de det;
And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;

[Mar 7:37 DK-KJV] Og var umådeligt meget forbløffede, og siger, Han har gjort alle ting vel: han får både de døve til at høre, og de stumme til at tale.
And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.

Markus Evangeliet Kapitel 8 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 8:1 DK-KJV] I de dage blev folkemængden meget stor, og ved ikke at ha’ noget at spise, kaldte Jesus hans disciple til ham, og siger til dem,
In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,

[Mar 8:2 DK-KJV] Jeg har medlidenhed med folkemængden, fordi de nu har været hos mig i 3 dage, og ingenting har at spise:
I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:

[Mar 8:3 DK-KJV] Og hvis jeg sender dem fastende til deres egne huse, vil de besvime på vejen: for flere at dem kom langvejs fra.
And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way: for divers of them came from far.

[Mar 8:4 DK-KJV] Og hans disciple svarede, Hvorfra kan et menneske tilfredsstille disse mennesker med brød her i vildmarken?
And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness?

[Mar 8:5 DK-KJV] Og han spurgte dem, Hvor mange brød har I? og de sagde, 7.
And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven.

[Mar 8:6 DK-KJV] Og han befalede folket om at sidde ned på jorden: og han tog de 7 brød, og gav taksigelsesbønner, og brød dem, og gav til hans disciple for at sætte dem foran dem; og de satte dem foran folket.
And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people.

[Mar 8:7 DK-KJV] Og de havde nogle få små fisk: og han velsignede, og befalede at også sætte dem foran dem.
And they had a few small fishes: and he blessed, and commanded to set them also before them.

[Mar 8:8 DK-KJV] Sådant spiste de, og var mættet: og de opsamlede 7 kurve af det brudte mad der var efterladt.
So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets.

[Mar 8:9 DK-KJV] Og de der havde spist var omkring 4.000: og han sendte dem væk.
And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away.

[Mar 8:10 DK-KJV] Og straks gik han ombord på et skib med hans disciple, og kom til Dalmanuthas områder.
And straightway he entered into a ship with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha.

[Mar 8:11 DK-KJV] Og Farisæerne kom ud, og begyndte at stille ham spørgsmål, søgende et tegn fra ham fra himlen, og fristede ham.
And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him.

[Mar 8:12 DK-KJV] Og han sukkede dybt i hans ånd, og siger, Hvorfor søger denne generation efter et tegn? sandelig siger jeg til jer, Der skal intet tegn blive givet til denne generation.
And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek after a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation.

[Mar 8:13 DK-KJV] Og han forlod dem, og gik ombord på skibet igen og rejste over til den anden side.
And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.

[Mar 8:14 DK-KJV] Nu havde disciplene glemt at spise brød, de havde heller ikke mere end et brød med dem på skibet
Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf.

[Mar 8:15 DK-KJV] Og han pålagde dem, og siger, Pas på, vær varsom med Farisæernes surdej, og med Herodes’ surdej.
And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod.

[Mar 8:16 DK-KJV] Og de ræsonnerede blandt demselv, og siger, Det er fordi vi intet brød har.
And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread.

[Mar 8:17 DK-KJV] Og da Jesus vidste det, siger han til dem, Hvorfor ræsonnerer I, fordi I intet brød har? opfatter I stadig ikke, og forstår heller ikke? har I stadig jeres hjerte forhærdet?
And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened?

[Mar 8:18 DK-KJV] Ved at ha’ øjne, ser I ikke? og ved at ha’ ører, hører I ikke? og husker I ikke?
Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember?

[Mar 8:19 DK-KJV] Da jeg brød de 5 brød blandt 5.000; hvor mange kurve fulde af fragmenter samlede i op? De siger til ham, 12.
When I brake the five loaves among five thousand, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, Twelve.

[Mar 8:20 DK-KJV] Og så de 7 blandt de 4.000, hvor mange kurve fulde af fragmenter samlede I op? Og de sagde, 7.
And when the seven among four thousand, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, Seven.

[Mar 8:21 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvordan kan det da være at I ikke forstår?
And he said unto them, How is it that ye do not understand?

[Mar 8:22 DK-KJV] Og han kommer til Bethsaida; og de bringer en blind mand til ham, og bønfaldte ham om at røre ham.
And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him.

[Mar 8:23 DK-KJV] Og han tog den blinde mand ved hånden, og ledte ham ud af provinsbyen; og da han havde spytte på hans øjne, og lagt hans hænder på ham, spurgte han ham om han så’ noget.
And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought.

[Mar 8:24 DK-KJV] Og han kiggede op, og sagde, Jeg ser mennesker som træer, vandrende.
And he looked up, and said, I see men as trees, walking.

[Mar 8:25 DK-KJV] Efter det lagde han igen hans hænder på hans øjne, og fik ham til at kigge op: og han var restaureret, og så’ tydeligt ethvert menneske.
After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly.

[Mar 8:26 DK-KJV] Og han sendte ham væk til hans hus, og siger, Gå hverken ind i provinsbyen, eller fortæl det ikke til nogen inde i provinsbyen.
And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell it to any in the town.

[Mar 8:27 DK-KJV] Og Jesus gik ud, og hans disciple, ind i Cæsarea Philippis provinsbyer: og ved vejen spurgte han hans disciple, og siger til dem, Hvem siger mennesker at jeg er?
And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Caesarea Philippi: and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am?

[Mar 8:28 DK-KJV] Og de svarede, Johannes Døberen: men nogle siger, Elias; og andre, En af profeterne.
And they answered, John the Baptist: but some say, Elias; and others, One of the prophets.

[Mar 8:29 DK-KJV] Og han siger til dem, Men hvem siger I at jeg er? Og Peter svarede og siger til ham, Du er den Kristus.
And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ.

[Mar 8:30 DK-KJV] Og han pålagde dem at de skulle fortælle noget menneske om ham.
And he charged them that they should tell no man of him.

[Mar 8:31 DK-KJV] Og han begyndte at undervise dem, at Menneskesønnen måtte lide mange ting, og blive forkastet af de ældste, og af de ledende præster, og skriftkloge, og blive dræbt, og efter 3 dage oprejst igen.
And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests, and scribes, and be killed, and after three days rise again.

[Mar 8:32 DK-KJV] Og han talte det ordsprog offentligt. Og Peter tog ham, og begyndte at irettesætte ham.
And he spake that saying openly. And Peter took him, and began to rebuke him.

[Mar 8:33 DK-KJV] Men da han havde vendt sig rundt og kigget på hans disciple, irettesatte han Peter, og siger, Hold dig bag mig, Satan: for du sanser ikke de ting der er fra Gud, men de ting der er fra mennesker.
But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan: for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men.

[Mar 8:34 DK-KJV] Og da han havde kaldt folket til sig med hans disciple også, sagde han til dem, Hvemsomhelst der vil komme efter mig, lad ham fornægte hamselv, og ta’ hans kors op, og følg mig.
And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

[Mar 8:35 DK-KJV] For hvemsomhelst der vil frelse hans liv skal miste det; men hvemsomhelst der skal miste hans liv for min skyld og evangeliets, den samme skal frelse det.
For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel’s, the same shall save it.

[Mar 8:36 DK-KJV] For hvad skal det gavne en mand, hvis han skal vinde hele denne verden, og miste hans egen sjæl?
For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?

[Mar 8:37 DK-KJV] Eller hvad skal en mand give i bytte for hans sjæl?
Or what shall a man give in exchange for his soul?

[Mar 8:38 DK-KJV] Hvemsomhelst der derfor skal være skamfuld over mig og over mine ord i denne utro og syndfulde generation; over ham skal Menneskesønnen også være skamfuld, når han kommer i hans Fars herlighed med de hellige engle.
Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.

Markus Evangeliet Kapitel 9 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 9:1 DK-KJV] Og han sagde til dem, Sandelig siger jeg til jer, At der er nogle af dem der står her, som ikke skal smage af døden, før de har set Guds kongerige komme med kraft.
And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power.

[Mar 9:2 DK-KJV] Og efter 6 dage tager Jesus med ham Peter, og Jacob, og Johannes, og leder dem op på et højt afsides bjerg for demselv: og han var transformeret foran dem.
And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves: and he was transfigured before them.

[Mar 9:3 DK-KJV] Og hans tøj begyndte at skinne, overmådelig hvide som sne; sådant som ingen tøjfabrikant på jorden kan blege dem.
And his raiment became shining, exceeding white as snow; so as no fuller on earth can white them.

[Mar 9:4 DK-KJV] Og der viste Elias med Moses sig for dem: og de talte med Jesus.
And there appeared unto them Elias with Moses: and they were talking with Jesus.

[Mar 9:5 DK-KJV] Og Peter svarede og sagde til Jesus, Mester, det er godt for os at være her: og lad os lave 3 tabernakler: et til dig, og et til Moses, og et til Elias.
And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.

[Mar 9:6 DK-KJV] For han vidste ikke hvad han skulle sige; for de var meget bange.
For he wist not what to say; for they were sore afraid.

[Mar 9:7 DK-KJV] Og der var en sky der overskyggede dem: og en stemme kom ud fra skyen, som siger, Dette er min elskede Søn: hør ham.
And there was a cloud that overshadowed them: and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.

[Mar 9:8 DK-KJV] Og pludseligt, da de havde kigget rundt omkring, så’ de ikke mere nogen mænd, foruden kun Jesus hos dem selv.
And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves.

[Mar 9:9 DK-KJV] Og da de kom ned af bjerget, pålagde han dem at de ikke skulle fortælle noget menneske hvilke ting de havde set, før Menneskesønnen var oprejst fra de døde.
And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of man were risen from the dead.

[Mar 9:10 DK-KJV] Og de holdt dette ordsprog hos demselv, og drøftede blandt demselv hvad denne opståen fra de døde skulle betyde.
And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean.

[Mar 9:11 DK-KJV] Og de spurgte ham, og siger, Hvorfor siger de skriftkloge at Elias må komme først?
And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come?

[Mar 9:12 DK-KJV] Og han svarede og fortalte dem, og siger, Elias kommer sandelig først, og genopretter alle ting; og hvordan er det skrevet om Menneskesønnen, at han må lide mange ting, og blive set som intet.
And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought.

[Mar 9:13 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At Elias er rigtignok kommet, og de har gjort ved ham hvadsomhelst de lystede, som der er skrevet om ham.
But I say unto you, That Elias is indeed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of him.

[Mar 9:14 DK-KJV] Og da han kom til hans disciple, så’ han en stor folkemængde omkring dem, og de skriftkloge udspurgte dem.
And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them.

[Mar 9:15 DK-KJV] Og straks hele folket, da de lagde mærke til ham, var meget forbløffede, og løb ham hyldende i møde.
And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him.

[Mar 9:16 DK-KJV] Og han spurgte de skriftkloge, Hvad spørger I dem om?
And he asked the scribes, What question ye with them?

[Mar 9:17 DK-KJV] Og én fra folkemængden svarede og sagde, Mester, jeg har til dig bragt min søn, som havde en stum ånd:
And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit;

[Mar 9:18 DK-KJV] Og hvorsomhelst han tager ham hen, river han ham: og han savler skum, og skærer hans tænder, og visner væk: og jeg talte til dine disciple at de skulle kaste ham ud; og de kunne ikke.
And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not.

[Mar 9:19 DK-KJV] Han svarer ham, og siger, Kæreste troløse generation, Hvor længe skal jeg være hos jer? hvor længe skal jeg holde jer ud? bring ham til mig.
He answereth him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him unto me.

[Mar 9:20 DK-KJV] Og de bragte ham til ham: og da han så’ ham, straks rev ånden ham; og han faldt ned på jorden, og væltede skummende.
And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him; and he fell on the ground, and wallowed foaming.

[Mar 9:21 DK-KJV] Og han spurgte hans far, Hvor længe er det siden dette kom over ham? Og han sagde, Siden han var barn.
And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child.

[Mar 9:22 DK-KJV] Og ofte har den kastet ham ind i ilden, og ud i vandet, for at destruere ham: men hvis du kan gøre noget, ha’ medlidenhed med os, og hjælp os.
And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us.

[Mar 9:23 DK-KJV] Jesus sagde til ham, Hvis du kan tro, alle ting er mulig for ham der tror.
Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.

[Mar 9:24 DK-KJV] Og straks råbte faderen højt, og sagde med tåre, Herre, jeg tror; hjælp du min vantro.
And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief.

[Mar 9:25 DK-KJV] Da Jesus så’ at folket kom løbende sammen, irettesatte han den modbydelig ånd, og siger til ham, Du stumme og døve ånd, jeg pålægger dig, kom ud af ham, og gå ikke mere ind i ham.
When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him.

[Mar 9:26 DK-KJV] Og ånden råbte, og rev ham meget, og kom ud af ham: og han var som en død; ligesåmeget så mange sagde, Han er død.
And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him: and he was as one dead; insomuch that many said, He is dead.

[Mar 9:27 DK-KJV] Men Jesus tog ham ved hånden, og løftede ham op, og han rejste sig.
But Jesus took him by the hand, and lifted him up; and he arose.

[Mar 9:28 DK-KJV] Og da han var kommet ind i huset, spurgte hans disciple ham privat, Hvorfor kunne vi ikke kaste ham ud?
And when he was come into the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out?

[Mar 9:29 DK-KJV] Og han sagde til dem, Denne slags kan komme frem af ingenting, men gennem bøn og faste.
And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting.

[Mar 9:30 DK-KJV] Og de rejste derfra, og passerede gennem Galilæa; og han ville ikke at noget menneske skulle vide det.
And they departed thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it.

[Mar 9:31 DK-KJV] For han underviste hans disciple, og sagde til dem, Menneskesønnen er forløst ind i menneskers hænder, og de skal dræbe ham; og efter at han er dræbt, skal han opstå den tredje dag.
For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is delivered into the hands of men, and they shall kill him; and after that he is killed, he shall rise the third day.

[Mar 9:32 DK-KJV] Men de forstod ikke dette ordsprog, og var bange for at spørge ham.
But they understood not that saying, and were afraid to ask him.

[Mar 9:33 DK-KJV] Og han kom til Kapernaum: og ved at være i huset spurgte de ham, Hvad var det I på vejen diskuterede blandt jer selv?
And he came to Capernaum: and being in the house he asked them, What was it that ye disputed among yourselves by the way?

[Mar 9:34 DK-KJV] Men de var stille: for på vejen havde de diskuteret blandt demselv, hvem der skulle være den største.
But they held their peace: for by the way they had disputed among themselves, who should be the greatest.

[Mar 9:35 DK-KJV] Og han sad ned, og kaldte på de 12, og siger til dem, Hvis der er en mand der ønsker at være først, den samme skal være sidst af alle, og tjener af alle.
And he sat down, and called the twelve, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all.

[Mar 9:36 DK-KJV] Og han tog et barn, og satte ham i midten af dem: og da han havde taget ham i hans arme, sagde han til dem,
And he took a child, and set him in the midst of them: and when he had taken him in his arms, he said unto them,

[Mar 9:37 DK-KJV] Hvemsomhelst der modtage én af sådanne børn i mit navn, modtager mig: og hvemsomhelst der skal modtage mig, modtager ikke mig, men ham der sendte mig.
Whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me: and whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me.

[Mar 9:38 DK-KJV] Og Johannes svarede ham, og siger, Mester, vi så’ én kaste djævle ud i dit navn, og han følger ikke os: og vi forbød ham, fordi han ikke følger os.
And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us: and we forbad him, because he followeth not us.

[Mar 9:39 DK-KJV] Men Jesus sagde, Forbyd ham ikke: for der er intet menneske som skal gøre et mirakel i mit navn, der bagefter taler ondt om mig.
But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me.

[Mar 9:40 DK-KJV] For han der ikke er imod os er på vores side.
For he that is not against us is on our part.

[Mar 9:41 DK-KJV] For hvemsomhelst der skal give jer en kop vand at drikke I mit navn, fordi I tilhører Kristus, sandelig siger jeg til jer, han skal ikke miste hans belønning.
For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward.

[Mar 9:42 DK-KJV] Og hvemsomhelst der skal krænke en af disse små nogen der tror på mig, er det bedre for ham at en møllesten var hængt omkring hans nakke, og han var kastet ud i havet.
And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea.

[Mar 9:43 DK-KJV] Og hvis din hånd krænker dig, skær den af: det er bedre for dig at gå lemlæstet indtil livet, end at ha’ 2 hænder for at gå ind i helvede, ind i ilden der aldrig skal blive slukket:
And if thy hand offend thee, cut it off: it is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched:

[Mar 9:44 DK-KJV] Hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke er slukket.
Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.

[Mar 9:45 DK-KJV] Og hvis din fod krænker dig, skær den af: det er bedre for dig at gå halt indtil livet, end at ha’ 2 fødder for at blive kastet ind i helvede, ind i ilden der aldrig skal blive slukket.
And if thy foot offend thee, cut it off: it is better for thee to enter halt into life, than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched:

[Mar 9:46 DK-KJV] Hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke er slukket.
Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.

[Mar 9:47 DK-KJV] Og hvis dit øje krænker dig, skær det ud: det er bedre for dig at gå ind i Guds kongerige med et øje, end at ha’ 2 øjne for at blive kastet ind i helvedes ild:
And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire:

[Mar 9:48 DK-KJV] Hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke er slukket
Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.

[Mar 9:49 DK-KJV] For enhver skal blive saltet med ild, og alle ofre skal blive saltet med salt.
For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt.

[Mar 9:50 DK-KJV] Salt er godt: men hvis saltet har mistet hans salthed, hvormed vil i krydre det? Ha’ salt i jer selv, og ha’ fred med hinanden.
Salt is good: but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another.

Markus Evangeliet Kapitel 10 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 10:1 DK-KJV] Og han rejste sig derfra, og kommer til Judæas kyster ved Jordanflodens faderside: og folket forsamledes om ham igen; og som han plejede, underviste han dem igen.
And he arose from thence, and cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan: and the people resort unto him again; and, as he was wont, he taught them again.

[Mar 10:2 DK-KJV] Og Farisæerne kom til ham, og spurgte ham, Er det lovligt for en mand at skille sig fra hans hustru? fristende ham.
And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.

[Mar 10:3 DK-KJV] Og han svarede og sagde til dem, Hvad befalede Moses jer?
And he answered and said unto them, What did Moses command you?

[Mar 10:4 DK-KJV] Og de sagde, Moses tillod at skrive et skilsmissebrev, og at skille sig fra hende.
And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.

[Mar 10:5 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til dem, På grund af jeres hjertes hårdhed skrev han denne forskrift til jer.
And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept.

[Mar 10:6 DK-KJV] Men fra skabelsens begyndelse lavede Gud dem hankøn og hunkøn.
But from the beginning of the creation God made them male and female.

[Mar 10:7 DK-KJV] Af denne grund skal en mand forlade hans far og hans mor, og klynge sig til hans hustru;
For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife;

[Mar 10:8 DK-KJV] Og de 2 skal være et kød: så er de ikke længer 2, men et kød.
And they twain shall be one flesh: so then they are no more twain, but one flesh.

[Mar 10:9 DK-KJV] Derfor hvad Gud har sammenføjet, lad intet menneske adskille det.
What therefore God hath joined together, let not man put asunder.

[Mar 10:10 DK-KJV] Og i huset spurgte hans disciple ham igen om denne samme sag.
And in the house his disciples asked him again of the same matter.

[Mar 10:11 DK-KJV] Og han siger til dem, Hvemsomhelst der skal skille sig fra hans hustru, og gifte sig med en anden, begår utroskab imod hende.
And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife, and marry another, committeth adultery against her.

[Mar 10:12 DK-KJV] Og hvis en kvinde skal skille sig fra hendes ægtemand, og blive gift med en anden, begår hun utroskab.
And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.

[Mar 10:13 DK-KJV] Og de bragte unge børn til ham, så han skulle røre dem: og hans disciple irettesatte de der bragte dem.
And they brought young children to him, that he should touch them: and his disciples rebuked those that brought them.

[Mar 10:14 DK-KJV] Men da Jesus så’ det, var han meget utilfreds, og sagde til dem, Tillad de små børn at komme til mig, og forbyd dem ikke: for af sådanne er Guds kongerige.
But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.

[Mar 10:15 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Hvemsomhelst der ikke skal modtage Guds kongerige som et lille barn, han skal ikke komme derind.
Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein.

[Mar 10:16 DK-KJV] Og han tog dem op i hans arme, lagde hans hænder på dem, og velsignede dem.
And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them.

[Mar 10:17 DK-KJV] Og da han var gået videre ud på vejen, kom der én løbende, og knælede ned for ham, og spurgte ham, Gode Mester, hvad skal jeg gøre så jeg må arve evigt liv?
And when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?

[Mar 10:18 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Hvorfor kalder du mig god? der er ingen god foruden 1, det er, Gud.
And Jesus said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God.

[Mar 10:19 DK-KJV] Du kender befalingerne, Begå ikke utroskab, Dræb ikke, Stjæl ikke, Fremfør ikke falsk vidnesbyrd, Bedrag ikke, Ær din far og mor.
Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and mother.

[Mar 10:20 DK-KJV] Og han svarede og sagde til ham, Mester, alt dette har jeg overholdt fra min ungdom.
And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth.

[Mar 10:21 DK-KJV] Da elskede Jesus ham ved at lægge mærke til ham, og sagde til ham, Én ting mangler du: gå din vej, sælg hvadsomhelst du har, og giv til de fattige, og du skal ha’ skatte i himlen: og kom, ta’ korset op, og følg mig.
Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me.

[Mar 10:22 DK-KJV] Og han var trist over det ordsprog, og gik afsted bedrøvet: for han havde store besiddelser.
And he was sad at that saying, and went away grieved: for he had great possessions.

[Mar 10:23 DK-KJV] Og Jesus kigger rundt omkring, og siger til hans disciple, Hvor skal det være svært for dem der har rigdomme at komme ind i Guds kongerige!
And Jesus looked round about, and saith unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!

[Mar 10:24 DK-KJV] Og hans disciple var forbløffede over hans ord. Men Jesus svarer igen, og siger til dem, Børn, hvor er det svært for dem der stoler på rigdomme at komme ind i Guds kongerige!
And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God!

[Mar 10:25 DK-KJV] Det er nemmere for en kamel at gå gennem øjet på en nål, end for en rig mand at komme ind i Guds kongerige.
It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

[Mar 10:26 DK-KJV] Og de var forbløffede ud over mål, og siger blandt demselv, Hvem kan blive frelst?
And they were astonished out of measure, saying among themselves, Who then can be saved?

[Mar 10:27 DK-KJV] Og Jesus kiggede på dem og siger, Hos mennesker er det umuligt, men ikke hos Gud: for hos Gud er alle ting mulig.
And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.

[Mar 10:28 DK-KJV] Så begyndte Peter og sige til ham, Se, vi har forladt alt, og har fulgt dig.
Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.

[Mar 10:29 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde, Sandelig siger jeg til jer, Der er intet menneske der har forladt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller hustru, eller børn, eller lande, for min skyld, og evangeliets,
And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel’s,

[Mar 10:30 DK-KJV] Foruden at han skal modtage et hundredefold nu i denne tid, huse, og brødre, og søstre, og mødre, og børn, og lande, med forfølgelser; og i den verden der kommer evigt liv.
But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.

[Mar 10:31 DK-KJV] Men mange der er først skal blive sidst; og de sidste først.
But many that are first shall be last; and the last first.

[Mar 10:32 DK-KJV] Og de var på vejen gående op til Jerusalem; og Jesus gik foran dem: og de var forbløffet; og som de fulgte, var de bange, Og han tog igen de 12, og begyndte at fortælle dem hvilke ting der skulle ske med ham,
And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus went before them: and they were amazed; and as they followed, they were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them what things should happen unto him,

[Mar 10:33 DK-KJV] Og siger, Læg mærke til, vi går op til Jerusalem; og Menneskesønnen skal blive forløst til de ledende præster, og til de skriftkloge; og de skal fordømme ham til døden, og skal forløse ham til Hedningerne:
Saying, Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests, and unto the scribes; and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles:

[Mar 10:34 DK-KJV] Og de skal håne ham, og piske ham, og skal spytte på ham, og skal dræbe ham: og den tredje dag skal han opstå igen.
And they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit upon him, and shall kill him: and the third day he shall rise again.

[Mar 10:35 DK-KJV] Og Jacob og Johannes, Zebedæus’ sønner, kom til ham, og siger, Mester, vi ville at du skulle gøre for os hvadsomhelst vi skal ønske.
And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire.

[Mar 10:36 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvad ville I at jeg skulle gøre for jer?
And he said unto them, What would ye that I should do for you?

[Mar 10:37 DK-KJV] De sagde til ham, Tillad os at vi må sidde, én på din højre hånd, og den anden på din venstre hånd, i din herlighed.
They said unto him, Grant unto us that we may sit, one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory.

[Mar 10:38 DK-KJV] Men Jesus sagde til dem, I ved ikke hvad I spørger om: kan I drikke den kop som jeg drikker af? og blive døbt med den dåb som jeg er døbt med?
But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask: can ye drink of the cup that I drink of? and be baptized with the baptism that I am baptized with?

[Mar 10:39 DK-KJV] Og de sagde til ham, Vi kan. Og Jesus sagde til dem, I skal ganske vist drikke af den kop som jeg drikker af; og med den dåb som jeg er døbt dertil skal I blive døbt:
And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink of the cup that I drink of; and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized:

[Mar 10:40 DK-KJV] Men at sidde på min højre hånd og på min venstre hånd er ikke min at give; men det skal blive givet til dem for hvem det er forberedt.
But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but it shall be given to them for whom it is prepared.

[Mar 10:41 DK-KJV] Og da de 10 hørte det, begyndte de at blive meget utilfreds med Jacob og Johannes.
And when the ten heard it, they began to be much displeased with James and John.

[Mar 10:42 DK-KJV] Men Jesus kaldte dem til ham, og siger til dem, I ved at de som er beregnet til at regere over Hedningerne udøver herskab over dem; og deres store nogen udøver autoritet over dem.
But Jesus called them to him, and saith unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them; and their great ones exercise authority upon them.

[Mar 10:43 DK-KJV] Men sådant skal det ikke være blandt jer: men hvemsomhelst der vil være stor blandt jer, skal være jeres betjener:
But so shall it not be among you: but whosoever will be great among you, shall be your minister:

[Mar 10:44 DK-KJV] Og hvemsomhelst af jer der vil være den største, skal være tjener af alle.
And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all.

[Mar 10:45 DK-KJV] For Menneskesønnen selv kom ikke for at blive betjent for, men for at betjene, og for at gi’ hans liv en løsesum for mange.
For even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.

[Mar 10:46 DK-KJV] Og de kom til Jeriko: og som han gik ud af Jeriko med hans disciple og et stort antal af mennesker, blinde Bartimæus, sønnen af Timæus, sad ved siden af hovedvejen og tiggede.
And they came to Jericho: and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging.

[Mar 10:47 DK-KJV] Og da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begyndte han at råde højt, og sige, Jesus, du Davids Søn, ha’ barmhjertighed med mig.
And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, and say, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

[Mar 10:48 DK-KJV] Og mange pålagde af ham at han skulle være stille: men han råbte bare endnu mere, Du Davids Søn, ha’ barmhjertighed med mig.
And many charged him that he should hold his peace: but he cried the more a great deal, Thou Son of David, have mercy on me.

[Mar 10:49 DK-KJV] Og Jesus stod stille, og befalede ham at blive kaldt. Og de kaldte på den blinde mand, og siger til ham, Vær ved godt mod, rejs dig; han kalder på dig.
And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.

[Mar 10:50 DK-KJV] Og han, efter at ha’ kastet hans beklædning væk, rejste sig, og kom til Jesus.
And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.

[Mar 10:51 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til ham, Hvad vil du at jeg skulle gøre for dig? Den blinde mand sagde til ham, Herre, at jeg måtte modtage mit syn.
And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.

[Mar 10:52 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Gå din vej; din tro har gjort dig hel. Og øjeblikkeligt modtog han hans syn, og fulgte Jesus på vejen.
And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.

Markus Evangeliet Kapitel 11 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 11:1 DK-KJV] Og da de kom tæt på Jerusalem, til Bethfage og Bethania, ved Olivenbjerget, udsendte han 2 af hans disciple,
And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany, at the mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples,

[Mar 11:2 DK-KJV] Og siger til dem, Gå jeres vej ind i landsbyen over for jer: og så snart som I er kommet ind i den, skal I finde et bundet æselføl, hvorpå intet menneske før har siddet; løs ham, og bring ham.
And saith unto them, Go your way into the village over against you: and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat; loose him, and bring him.

[Mar 11:3 DK-KJV] Og hvis der er en mand der siger til jer, Hvorfor gør I dette? sig I at Herren har brug for ham; og han vil straks sende ham herhen.
And if any man say unto you, Why do ye this? say ye that the Lord hath need of him; and straightway he will send him hither.

[Mar 11:4 DK-KJV] Og de gik deres vej, og fandt æselføllet bundet ved døren udenfor et sted hvor 2 veje mødtes; og de løsnede ham.
And they went their way, and found the colt tied by the door without in a place where two ways met; and they loose him.

[Mar 11:5 DK-KJV] Og nogle af dem der stod der sagde til dem, Hvorfor løsner I æselføllet?
And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the colt?

[Mar 11:6 DK-KJV] Og de sagde til dem ligesom Jesus havde befalet: og de lod dem gå.
And they said unto them even as Jesus had commanded: and they let them go.

[Mar 11:7 DK-KJV] Og de bragte æselføllet til Jesus, og kastede deres beklædningsgenstande over ham; og han sad på ham.
And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him; and he sat upon him.

[Mar 11:8 DK-KJV] Og mange spredte deres beklædningsgenstande på vejen: og andre skar grene af træerne, og strøede dem på vejen.
And many spread their garments in the way: and others cut down branches off the trees, and strawed them in the way.

[Mar 11:9 DK-KJV] Og de der gik foran, og de der fulgte efter, råbte, og siger, Hosanna; Velsignet er han der kommer i Herrens navn:
And they that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna; Blessed is he that cometh in the name of the Lord:

[Mar 11:10 DK-KJV] Velsignet være vor fader Davids kongerige, der kommer i Herrens navn: Hosanna i det højeste.
Blessed be the kingdom of our father David, that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.

[Mar 11:11 DK-KJV] Og Jesus kom ind i Jerusalem, og ind i templet: og da han havde kigget rundt omkring på alle tingene, og det nu var blevet aften, gik han ud til Bethania med de 12.
And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the twelve.

[Mar 11:12 DK-KJV] Og næste morgen, da de var kommet fra Bethania, var han sulten:
And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry:

[Mar 11:13 DK-KJV] Og ved at på afstand at ha’ set et figentræ som har blade, kom han, hvis han muligvis måtte finde nogen ting derpå: og da han kom til det, fandt han ingenting foruden blade; for tiden for figner var ikke endnu.
And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find any thing thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet.

[Mar 11:14 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til det, Intet menneske skal herefter spise frugt af dig for altid. Og hans disciple hørte det.
And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter for ever. And his disciples heard it.

[Mar 11:15 DK-KJV] Og de kom til Jerusalem: og Jesus gik ind i templet, og begyndte at smide dem ud der solgte og købte i templet, og væltede penge vekslernes borde, og sæderne fra dem der solgte duer;
And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves;

[Mar 11:16 DK-KJV] Og ville ikke tillade at noget menneske skulle bære nogle kar gennem templet.
And would not suffer that any man should carry any vessel through the temple.

[Mar 11:17 DK-KJV] Og han underviste, og siger til dem, Er det ikke skrevet, Mit hus skal af alle nationer blive kaldt bønnens hus? men I har lavet det til en grotte for tyve.
And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye have made it a den of thieves.

[Mar 11:18 DK-KJV] Og de skriftkloge og ledende præster hørte det, og søgte hvordan de måtte destruere ham: for de frygtede ham, fordi hele folket var forbløffede over hans doktrin.
And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him: for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine.

[Mar 11:19 DK-KJV] Og da det var blevet aften, gik han ud af byen.
And when even was come, he went out of the city.

[Mar 11:20 DK-KJV] Og om morgenen, da de passerede fordi, så’ de at figentræet var udtørret fra rødderne.
And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots.

[Mar 11:21 DK-KJV] Og Peter huskede på det og siger til ham, Mester, læg mærke til, figentræet som du forbandede er visnet væk.
And Peter calling to remembrance saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away.

[Mar 11:22 DK-KJV] Og Jesus svare og siger til dem, Ha’ tro på Gud.
And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.

[Mar 11:23 DK-KJV] For sandelig siger jeg til jer, At hvemsomhelst der skal sige til dette bjerg, Vær du fjernet, og vær du kastet ud i havet; og ikke skal tvivle i hans hjerte, men skal tro at de ting som han siger skal komme til at ske; han skal ha’ hvadsomhelst han siger.
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.

[Mar 11:24 DK-KJV] Derfor siger jeg til jer, Hvilkensomhelst ting I ønsker, når I ber, tro at I modtager dem, og I skal ha’ dem.
Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.

[Mar 11:25 DK-KJV] Og når I står og beder, tilgiv, hvis I har noget imod nogen: så jeres Far som er i himlen også må tilgive jer jeres overtrædelser.
And when ye stand praying, forgive, if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses.

[Mar 11:26 DK-KJV] Men hvis I ikke tilgiver, så vil jeres Far som er i himlen heller ikke tilgive jeres overtrædelser.
But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.

[Mar 11:27 DK-KJV] Og de kom tilbage til Jerusalem: og da han var på vej ind i templet, kom de ledende præster til ham der, og de skriftkloge, og de ældste,
And they come again to Jerusalem: and as he was walking in the temple, there come to him the chief priests, and the scribes, and the elders,

[Mar 11:28 DK-KJV] Og siger til ham, Ved hvilken autoritet gør du disse ting? og hvem gav dig denne autoritet til at gøre disse ting?
And say unto him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority to do these things?

[Mar 11:29 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til dem, Jeg vil også stille jer et spørgsmål, og svar mig, og jeg vil fortælle jer ved hvilken autoritet jeg gør disse ting.
And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things.

[Mar 11:30 DK-KJV] Johannes’ dåb, var den fra himlen, eller fra mennesker? svar mig.
The baptism of John, was it from heaven, or of men? answer me.

[Mar 11:31 DK-KJV] Og de ræsonnerede med demselv, og siger, Hvis vi skal sige, Fra himlen; vil han sige, Hvorfor troede I han så ikke?
And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say, Why then did ye not believe him?

[Mar 11:32 DK-KJV] Men hvis vi skal sige, Fra mennesker; de frygtede folket: for alle mennesker anså Johannes, for at han i virkeligheden var en profet.
But if we shall say, Of men; they feared the people: for all men counted John, that he was a prophet indeed.

[Mar 11:33 DK-KJV] Og de svare og siger til Jesus, Vi kan ikke svare. Og Jesus svarer og siger til dem, Så vil jeg heller ikke fortælle jer ved hvilken autoritet jeg gør disse ting.
And they answered and said unto Jesus, We cannot tell. And Jesus answering saith unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things.

Markus Evangeliet Kapitel 12 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 12:1 DK-KJV] Og han begyndte at tale til dem via lignelser. En bestemt mand plantede en vingård, og satte et hegn om den, og gravede et sted for vinpressen, og byggede et tårn, og lånte den ud til vingårdsmænd, og gik til et land langt væk.
And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and digged a place for the winefat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country.

[Mar 12:2 DK-KJV] Og ved sæsonen sendte han en tjener til vingårdsmændene, så han måtte modtage vingårdens frugt af vingårdsmændene.
And at the season he sent to the husbandmen a servant, that he might receive from the husbandmen of the fruit of the vineyard.

[Mar 12:3 DK-KJV] Og de fangede ham, og slog ham, og sendte ham tom væk.
And they caught him, and beat him, and sent him away empty.

[Mar 12:4 DK-KJV] Og igen sendte han en anden tjener til dem; og mod ham kastede de sten, og sårede ham i hovedet, og sendte ham væk skamfuldt behandlet.
And again he sent unto them another servant; and at him they cast stones, and wounded him in the head, and sent him away shamefully handled.

[Mar 12:5 DK-KJV] Og igen sendte han en anden; og ham dræbte de, og mange andre; ved at prygle nogle, og ved at dræbe andre.
And again he sent another; and him they killed, and many others; beating some, and killing some.

[Mar 12:6 DK-KJV] Ved da derfor stadig at ha’ én søn, hans højt elskede, sendte han også ham som den sidste til dem, og siger, De vil ære min søn.
Having yet therefore one son, his wellbeloved, he sent him also last unto them, saying, They will reverence my son.

[Mar 12:7 DK-KJV] Men disse vingårdsmænd sagde blandt demselv, Dette er arvingen; kom, lad os dræbe ham, og arven skal være vores.
But those husbandmen said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and the inheritance shall be ours.

[Mar 12:8 DK-KJV] Og de tog ham, og dræbte ham, og kastede ham ud af vingården.
And they took him, and killed him, and cast him out of the vineyard.

[Mar 12:9 DK-KJV] Hvad skal herren for vingården gøre på grund af det? han vil komme og destruere de vingårdsmænd, og vil gi’ vingården til andre.
What shall therefore the lord of the vineyard do? he will come and destroy the husbandmen, and will give the vineyard unto others.

[Mar 12:10 DK-KJV] Og har I ikke læst denne skrift; Den sten som bygningsfolkene forkastede er blevet hjørnets hoved:
And have ye not read this scripture; The stone which the builders rejected is become the head of the corner:

[Mar 12:11 DK-KJV] Dette var Herrens værk, og det er vidunderligt i vore øjne?
This was the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes?

[Mar 12:12 DK-KJV] Og de søgte at gribe fat i ham, men frygtede folket: for de vidste at han havde talt denne lignelse imod dem: og de forlod ham, og gik deres vej.
And they sought to lay hold on him, but feared the people: for they knew that he had spoken the parable against them: and they left him, and went their way.

[Mar 12:13 DK-KJV] Og de sendte nogle af Farisæerne og af Herodianerne til ham, for at fange ham i hans ord.
And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words.

[Mar 12:14 DK-KJV] Og da de var ankommet, siger de til ham, Mester, vi ved at du er sand, og ikke tager hensyn til noget menneske: for du tager ikke hensyn til noget menneskes person, men underviser sandelig i Guds vej: Er det lovligt at give skat til Cæsar, eller ikke?
And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man: for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth: Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?

[Mar 12:15 DK-KJV] Skal vi gi’, eller skal vi ikke gi’? Men han, velvidende deres hykleri, sagde til dem, Hvorfor frister I mig? bring mig 1 sølvmønt, så jeg må se den.
Shall we give, or shall we not give? But he, knowing their hypocrisy, said unto them, Why tempt ye me? bring me a penny, that I may see it.

[Mar 12:16 DK-KJV] Og de bragte den. Og han siger til dem, Hvis er denne figur og inskription? Og de sagde til ham, Cæsars.
And they brought it. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar’s.

[Mar 12:17 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde til ham, Giv til Cæsar de ting der er Cæsars, og til Gud de ting der er Guds. Og de var forbløffede over ham.
And Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s. And they marvelled at him.

[Mar 12:18 DK-KJV] Så kom Saddukæerne til ham, som siger at der ingen opstandelse er; og de spurgte ham, og siger,
Then come unto him the Sadducees, which say there is no resurrection; and they asked him, saying,

[Mar 12:19 DK-KJV] Mester, Moses skrev til os, Hvis en mands bror dør, og efterlader hans hustru bagved ham, og ikke efterlader nogen børn, så skulle hans bror ta’ hans hustru, og oprejse sæd til hans bror.
Master, Moses wrote unto us, If a man’s brother die, and leave his wife behind him, and leave no children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.

[Mar 12:20 DK-KJV] Nu var der 7 brødre: og den første tog en hustru, og døde og efterlod ingen sæd.
Now there were seven brethren: and the first took a wife, and dying left no seed.

[Mar 12:21 DK-KJV] Og den anden tog hende, og døde, heller ikke han efterlod nogen sæd: og den tredje ligeledes.
And the second took her, and died, neither left he any seed: and the third likewise.

[Mar 12:22 DK-KJV] Og den 7’ne havde hende, og efterlod ingen sæd: til sidst af alle døde kvinden også.
And the seven had her, and left no seed: last of all the woman died also.

[Mar 12:23 DK-KJV] Derfor i opstandelsen, når de skal opstå, hvis hustru skal hun være af dem? for de 7 havde hende som hustru.
In the resurrection therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? for the seven had her to wife.

[Mar 12:24 DK-KJV] Og Jesus svarende sagde til dem, Fejler I derfor ikke, fordi I ikke kender skrifterne, og heller ikke Guds kraft?
And Jesus answering said unto them, Do ye not therefore err, because ye know not the scriptures, neither the power of God?

[Mar 12:25 DK-KJV] For når de skal opstå fra de døde, gifter de sig ikke, eller er givet i ægteskab; men er som englene som er i himlen.
For when they shall rise from the dead, they neither marry, nor are given in marriage; but are as the angels which are in heaven.

[Mar 12:26 DK-KJV] Og vedrørende de døde, at de opstår: har I ikke læst i Mosebogen, hvordan Gud talte til ham i busken, og siger, Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jacobs Gud?
And as touching the dead, that they rise: have ye not read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob?

[Mar 12:27 DK-KJV] Han er ikke de dødes Gud, men de levenes Gud: derfor fejler I rigtigt meget.
He is not the God of the dead, but the God of the living: ye therefore do greatly err.

[Mar 12:28 DK-KJV] Og en af de skriftkloge kom, og efter at ha’ hørt dem ræsonnerende sammen, og ved at bemærke at han havde svaret dem vel, spurgte ham, Hvilken er den første befaling af alle?
And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all?

[Mar 12:29 DK-KJV] Og Jesus svarede ham, Den første befaling af alle er, Hør, Kæreste Israel; Herren vor Gud er 1 Herre:
And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:

[Mar 12:30 DK-KJV] Og du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte, og med hele din sjæl, og med hele dit sind, og med al din styrke: dette er den første befaling.
And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.

[Mar 12:31 DK-KJV] Og den anden er den li’, nemlig dette, Du skal elske din næste som digselv. Der er ingen anden befaling større end disse.
And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.

[Mar 12:32 DK-KJV] Og den skriftkloge sagde til ham, Godt, Mester, du har sagt sandheden: for der er 1 Gud; og der er ingen anden foruden han:
And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth: for there is one God; and there is none other but he:

[Mar 12:33 DK-KJV] Og at elske ham med hele hjertet, og med hele forståelsen, og med hele sjælen, og med hele styrken, og at elske hans næste som hamselv, er mere end alle hele brændoffergaver og ofre.
And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbour as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices.

[Mar 12:34 DK-KJV] Og da Jesus så’ at han svarede diskret, sagde han til ham, Du er ikke langt fra Guds kongerige. Og intet menneske vovede at stille ham flere spørgsmål efter det.
And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question.

[Mar 12:35 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde, mens han underviste i templet, Hvorfor siger de skriftkloge at Kristus er Davids Søn?
And Jesus answered and said, while he taught in the temple, How say the scribes that Christ is the Son of David?

[Mar 12:36 DK-KJV] For David hamselv sagde via den Hellige Ånd, HERREN sagde til min Herre, Sid du på min højre hånd, indtil jeg laver din fjender til din fodskammel.
For David himself said by the Holy Ghost, The LORD said to my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool.

[Mar 12:37 DK-KJV] Derfor kalder David hamselv ham for Herre; og hvorledes er han da hans søn? Og de almindelige folk hørte ham glædeligt.
David therefore himself calleth him Lord; and whence is he then his son? And the common people heard him gladly.

[Mar 12:38 DK-KJV] Og han sagde til dem i hans doktrin, Vær varsom med de skriftkloge, som elsker at gå i lange klædninger, og elsker hyldninger på markedspladserne,
And he said unto them in his doctrine, Beware of the scribes, which love to go in long clothing, and love salutations in the marketplaces,

[Mar 12:39 DK-KJV] Og de bedste pladser i synagogerne, og de ypperste værelser ved fester:
And the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts:

[Mar 12:40 DK-KJV] Som opæder enkers huse, og for en gave lave lange bønner: disse skal modtage en større forbandelse.
Which devour widows’ houses, and for a pretence make long prayers: these shall receive greater damnation.

[Mar 12:41 DK-KJV] Og Jesus sad overfor skattekammeret, og lagde mærke til hvordan folket kaste penge ind i skattekammeret: og mange der var rige kastede meget ind.
And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury: and many that were rich cast in much.

[Mar 12:42 DK-KJV] Og der kom en bestemt fattig enke, og hun smed 2 mønter ind, som bare er en øre værd.
And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing.

[Mar 12:43 DK-KJV] Og han kaldte hans disciple til ham, og siger til dem, Sandelig siger jeg til jer, At denne fattige enke har kastet mere ind, end alle de som har kastet ind i skattekammeret:
And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, That this poor widow hath cast more in, than all they which have cast into the treasury:

[Mar 12:44 DK-KJV] For alle de kastede ind af deres overflod; men hun ud af hendes nød kastede alt ind hun havde, selv hele hende levebrød.
For all they did cast in of their abundance; but she of her want did cast in all that she had, even all her living.

Markus Evangeliet Kapitel 13 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 13:1 DK-KJV] Og som han gik ud af templet, siger én af hans disciple til ham, Mester, se hvilken slags sten og hvilke bygninger der er her!
And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here!

[Mar 13:2 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde til ham, Ser du disse store bygninger? der skal ikke blive efterladt én sten på en anden, der ikke skal blive revet ned.
And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.

[Mar 13:3 DK-KJV] Og da han sad på Olivenbjerget overfor templet, spurgte Peter og Jacob og Johannes og Andreas ham privat,
And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately,

[Mar 13:4 DK-KJV] Fortæl os, hvornår skal disse ting ske? og hvad skal være tegnet når alle disse ting skal være opfyldt?
Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

[Mar 13:5 DK-KJV] Og Jesus svare dem og begynder at sige, Pas på med at ikke noget menneske bedrager jer:
And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you:

[Mar 13:6 DK-KJV] For mange skal komme i mit navn, og sige, Jeg er Kristus; og skal bedrage mange.
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

[Mar 13:7 DK-KJV] Og når I skal høre om krige og rygter om krige, vær I ikke bekymret: for sådanne ting må nødvendigvis ske; men det er endnu ikke enden.
And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet.

[Mar 13:8 DK-KJV] For nation skal rejse sig imod nation, og kongerige imod kongerige: og der skal være jordskælv forskellige steder, og der skal være hungersnød og problemer: dette er begyndelsen på sorgerne.
For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows.

[Mar 13:9 DK-KJV] Men pas på jer selv: for de skal udlevere jer til domstole; og i synagogerne skal I blive pryglet: og I skal blive bragt foran ledere og konger for min skyld, som et vidnesbyrd imod dem.
But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.

[Mar 13:10 DK-KJV] Og evangeliet må først blive publiceret blandt alle nationer.
And the gospel must first be published among all nations.

[Mar 13:11 DK-KJV] Men når de skal lede jer, og udlevere jer, tænk ikke på forhånd over hvad I skal sige, prøv heller ikke at regne det ud: men hvadsomhelst der skal blive givet jer i den time, sig I det: for det er ikke I der taler, men den Hellige Ånd.
But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost.

[Mar 13:12 DK-KJV] Nu skal broderen forråde broderen til døden, og faderen sønnen; og børn skal rejse sig op imod deres forældre, og skal være skyld i at de er bragt i døden.
Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.

[Mar 13:13 DK-KJV] Og I skal blive hadet af alle mennesker for mit navns skyld: men han der skal holde ud til enden, den samme skal blive frelst.
And ye shall be hated of all men for my name’s sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

[Mar 13:14 DK-KJV] Men når I skal se ødelæggelsens hæslighed, talt om via profeten Daniel, stående der hvor den ikke burde, (lad ham der læser forstå,) lad da dem der er i Judæa flygte til bjergene:
But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains:

[Mar 13:15 DK-KJV] Og lad ham der er på hustaget ikke gå ned ind i huset, heller ikke komme derind, for at ta’ nogle ting ud af hans hus:
And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house:

[Mar 13:16 DK-KJV] Og lad ikke ham der er på marken vende tilbage igen for at ta’ hans beklædning op.
And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment.

[Mar 13:17 DK-KJV] Men arme dem der er med barn, og med dem der giver bryst i de dage!
But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days!

[Mar 13:18 DK-KJV] Og bed I om at jeres flugt ikke er om vinteren.
And pray ye that your flight be not in the winter.

[Mar 13:19 DK-KJV] For i de dage skal der være lidelse, en sådan som der ikke var fra skabelsens begyndelse som Gud skabte indtil denne tid, heller ikke skal være.
For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be.

[Mar 13:20 DK-KJV] Og medmindre Herren havde afkortet de dage, skulle intet kød blive frelst: men for de valgtes skyld, hvem han har udvalgt, har han afkortet de dage.
And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect’s sake , whom he hath chosen, he hath shortened the days.

[Mar 13:21 DK-KJV] Og hvis der da er en mand der skal sige til jer, Se, her er Kristus; eller, se, han er der; tro ham ikke:
And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not:

[Mar 13:22 DK-KJV] For falske Kristus’er og falske profeter skal rejse sig, og skal fremvise tegn og undere, for at forføre, hvis det var muligt, selv de valgte.
For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect.

[Mar 13:23 DK-KJV] Men pas I på: læg mærke til, jeg har fortalt jer alle ting på forhånd.
But take ye heed: behold, I have foretold you all things.

[Mar 13:24 DK-KJV] Men i de dage, efter den trængsel, skal solen blive formørket, og månen skal ikke give hendes lys,
But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,

[Mar 13:25 DK-KJV] Og himlens stjerner skal falde, og kræfterne der er i himlen skal blive rystet.
And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken.

[Mar 13:26 DK-KJV] Og da skal de se Menneskesønnen ankomme i skyerne med stor kraft og herlighed.
And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory.

[Mar 13:27 DK-KJV] Og da skal han udsende hans engle, og skal forsamle hans valgte fra de 4 vinde, fra den yderste del af jorden til den yderste del af himlen.
And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.

[Mar 13:28 DK-KJV] Lær nu en lignelse om figentræet; Når hendes gren stadig er blød, og bladene skyder frem, ved I at sommeren er nær:
Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near:

[Mar 13:29 DK-KJV] Så I på samme måde, når I skal se disse ting ske, ved at det er tæt på, selv lige ved døren.
So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors.

[Mar 13:30 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, at denne generation skal ikke forgå, før alle disse ting er sket.
Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done.

[Mar 13:31 DK-KJV] Himmel og jord skal forsvinde: men mine ord skal ikke forsvinde.
Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.

[Mar 13:32 DK-KJV] Men om den dag og den time kender intet menneske, nej, ikke englene som er i himlen, heller ikke Sønnen, men Faderen.
But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.

[Mar 13:33 DK-KJV] Pas I på, våg og bed: for I ved ikke hvornår den tid er.
Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

[Mar 13:34 DK-KJV] For Menneskesønnen er som en mand der tager afsted på en lang rejse, som efterlod hans hus, og gav autoritet til hans tjenere, og til alle mand hans værk, og befalede dørmanden at våge.
For the Son of man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.

[Mar 13:35 DK-KJV] Våg I derfor: for I ved ikke hvornår husets mester kommer, ved aften, eller ved midnat, eller ved hanegal, eller om morgenen:
Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning:

[Mar 13:36 DK-KJV] For ikke at han ved den pludselige ankomst finder jer sovende.
Lest coming suddenly he find you sleeping.

[Mar 13:37 DK-KJV] Og hvad jeg siger til jer siger jeg til jer alle, Våg.
And what I say unto you I say unto all, Watch.

Markus Evangeliet Kapitel 14 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 14:1 DK-KJV] Efter 2 dage var påskefesten, og de usyrede brøds fest: og de ledende præster og de skriftkloge søgte hvordan de måtte ta’ ham med snedighed, og slå ham ihjel.
After two days was the feast of the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put him to death.

[Mar 14:2 DK-KJV] Men de sagde, Ikke på festdagen, for ikke at der er et oprør fra folket.
But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar of the people.

[Mar 14:3 DK-KJV] Og ved at være i Bethania i Simon den spedalskes hus, som han sad til bords, kom der en kvinde som har en boks med salveolie af nardus meget kostbart; og hun brød boksen, og hældte det på hans hoved.
And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and she brake the box, and poured it on his head.

[Mar 14:4 DK-KJV] Og der var nogle der havde harme inde i demselv, og sagde, Hvorfor var dette spild af salveolien lavet?
And there were some that had indignation within themselves, and said, Why was this waste of the ointment made?

[Mar 14:5 DK-KJV] For det kunne ha’ været solgt for mere end 300 sølvmønter, og ha’ været givet til de fattige. Og de mumlede imod hende.
For it might have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor. And they murmured against her.

[Mar 14:6 DK-KJV] Og Jesus sagde, Lad hende være alene; hvorfor bekymre I hende? hun har udført et godt virke på mig.
And Jesus said, Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a good work on me.

[Mar 14:7 DK-KJV] For I har altid de fattige hos jer, og hvornårsomhelst I vil må I gøre godt for dem: men mig har I ikke altid.
For ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them good: but me ye have not always.

[Mar 14:8 DK-KJV] Hun har gjort hvad hun kunne: hun er kommet på forhånd for at salve min krop for begravelsen.
She hath done what she could: she is come aforehand to anoint my body to the burying.

[Mar 14:9 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Hvorsomhelst dette evangelie skal blive prædiket udover hele denne verden, skal dette også som hun har gjort blive talt om som et minde om hende.
Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her.

[Mar 14:10 DK-KJV] Og Judas Iscariot, 1 af de 12, gik til de ledende præster, for at forråde ham til dem.
And Judas Iscariot, one of the twelve, went unto the chief priests, to betray him unto them.

[Mar 14:11 DK-KJV] Og da de hørte det, var de glade, og lovede at give ham penge. Og han søgte om hvordan han bekvemt måtte forråde ham.
And when they heard it, they were glad, and promised to give him money. And he sought how he might conveniently betray him.

[Mar 14:12 DK-KJV] Og den første dag af de usyrede brøds fest, da de dræbte påskelammet, sagde hans disciple til ham, Hvor vil du at vi går og forbereder så du kan spise påskemåltidet?
And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, his disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the passover?

[Mar 14:13 DK-KJV] Og han udsender 2 af hans disciple, og siger til dem, Gå I ind i byen, og en ung mand skal møde jer som bærer en vandkande: følg ham.
And he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them, Go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water: follow him.

[Mar 14:14 DK-KJV] Og hvorsomhelst han skal gå ind, sig I til husets ægtemand, Mesteren siger, Hvor er gæsteværelset, hvor jeg skal spise påskemåltidet med mine disciple?
And wheresoever he shall go in, say ye to the goodman of the house, The Master saith, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?

[Mar 14:15 DK-KJV] Og han vil vise jer et stort øvre værelse møbleret og forberedt: klargør til os der.
And he will shew you a large upper room furnished and prepared: there make ready for us.

[Mar 14:16 DK-KJV] Og hans disciple gik videre, og kom ind i byen, og fandt det som han havde sagt det til dem: og de klargjorde påskemåltidet.
And his disciples went forth, and came into the city, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.

[Mar 14:17 DK-KJV] Og om aftenen kommer han med de 12.
And in the evening he cometh with the twelve.

[Mar 14:18 DK-KJV] Og som de sad og spiste, sagde Jesus, Sandelig siger jeg til jer, 1 af jer som spiser med mig skal forråde mig.
And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, One of you which eateth with me shall betray me.

[Mar 14:19 DK-KJV] Og de begyndte at blive sorgfulde, og siger til ham en efter en, Er det mig? og en anden sagde, Er det mig?
And they began to be sorrowful, and to say unto him one by one, Is it I? and another said, Is it I?

[Mar 14:20 DK-KJV] Og han svarede og sagde til dem, Det er 1 af de 12, der dypper med mig i skålen.
And he answered and said unto them, It is one of the twelve, that dippeth with me in the dish.

[Mar 14:21 DK-KJV] Det går ganske vist Menneskesønnen, som det er skrevet om ham: men arme den mand ved hvem Menneskesønnen er forrådt! godt var det for den mand hvis han aldrig havde været født.
The Son of man indeed goeth, as it is written of him: but woe to that man by whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had never been born.

[Mar 14:22 DK-KJV] Og da de spiste, tog Jesus et brød, og velsignede, og brød det, og gav til dem, og sagde, Ta’, spis: dette er min krop.
And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body.

[Mar 14:23 DK-KJV] Og han tog koppen, og da han havde givet taksigelsesbønner, gav han den til dem: og de drak alle af den.
And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them: and they all drank of it.

[Mar 14:24 DK-KJV] Og han sagde til dem, Dette er mit blod af det nye testamente, som udgydes for mange.
And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many.

[Mar 14:25 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Jeg vil ikke længere drikke af frugten fra vinstokken, før den dag hvor jeg drikker den ny i Guds kongerige.
Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom of God.

[Mar 14:26 DK-KJV] Og da de havde sunget en hymne, gik de ud til Olivenbjerget.
And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.

[Mar 14:27 DK-KJV] Og Jesus siger til dem, Alle I skal blive krænket på grund af mig denne nat: for det er skrevet, Jeg vil slå hyrden, og fårene skal blive spredt.
And Jesus saith unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered.

[Mar 14:28 DK-KJV] Men efter at jeg er oprejst, vil jeg gå foran jer til Galilæa.
But after that I am risen, I will go before you into Galilee.

[Mar 14:29 DK-KJV] Men Peter sagde til ham, Selvom at alle skal blive krænket, alligevel vil jeg ikke.
But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet will not I.

[Mar 14:30 DK-KJV] Og Jesus siger til ham, Sandelig siger jeg til dig, At denne dag, selv i denne nat, før hanen galer 2 gange, skal du fornægte mig 3 gange.
And Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, That this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice.

[Mar 14:31 DK-KJV] Men han talte endnu mere heftigt, Hvis jeg skulle dø med dig, vil jeg på ingen måde fornægte dig. Ligeledes sagde også alle de.
But he spake the more vehemently, If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all.

[Mar 14:32 DK-KJV] Og de kom til et sted som var kaldet for Gethsemane: og han siger til hans disciple, Sid I her, mens jeg skal bede.
And they came to a place which was named Gethsemane: and he saith to his disciples, Sit ye here, while I shall pray.

[Mar 14:33 DK-KJV] Og han tager Peter og Jacob og Johannes med ham, og begynder at blive meget forbløffet, og at være meget tung;
And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;

[Mar 14:34 DK-KJV] Og siger til dem, Min sjæl er overmådelig sorgfuld for døden: vent I her, og våg.
And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch.

[Mar 14:35 DK-KJV] Og han gik et lille stykke væk, og fandt på jorden, og bad dette, hvis det var muligt, at den time måtte gå ham forbi.
And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.

[Mar 14:36 DK-KJV] Og han sagde, Abba, Far, alle ting er mulig for dig; fjern denne kop fra mig: imidlertid ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.
And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.

[Mar 14:37 DK-KJV] Og han kommer og finder dem sovende, og siger til Peter, Simon, sover du? kunne du ikke våge 1 time?
And he cometh, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? couldest not thou watch one hour?

[Mar 14:38 DK-KJV] Våg I og bed, for ikke at I kommer ind i fristelse. Ånden er sandelig klar, men kødet er svagt.
Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak.

[Mar 14:39 DK-KJV] Og igen gik han afsted, og bad, og talte de samme ord.
And again he went away, and prayed, and spake the same words.

[Mar 14:40 DK-KJV] Og da han returnerede, fandt han dem sovende igen, (for deres øjne var tunge,) og de vidste heller ikke hvad de skulle svare ham.
And when he returned, he found them asleep again, (for their eyes were heavy,) neither wist they what to answer him.

[Mar 14:41 DK-KJV] Og han kommer den tredje gang, og siger til dem, Sov videre nu, og ta’ jeres hvil: det er nok, timen er kommet; læg mærke til, Menneskesønnen er forrådt ind i synderes hænder.
And he cometh the third time, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: it is enough, the hour is come; behold, the Son of man is betrayed into the hands of sinners.

[Mar 14:42 DK-KJV] Rejs jer op, lad os gå; se, han der forråder mig er tæt på.
Rise up, let us go; lo, he that betrayeth me is at hand.

[Mar 14:43 DK-KJV] Og øjeblikkeligt, mens han stadig talte, kommer Judas, 1 af de 12, og med ham en stor folkemængde med sværd og stave, fra de ledende præster og skriftkloge og de ældste.
And immediately, while he yet spake, cometh Judas, one of the twelve, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and the scribes and the elders.

[Mar 14:44 DK-KJV] Og han der forrådte ham havde givet dem et kendetegn, og siger, Hvemsomhelst jeg skal kysse, den samme er han; ta’ ham, og led ham sikkert væk.
And he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he; take him, and lead him away safely.

[Mar 14:45 DK-KJV] Og så snart som han var kommet, går han straks over til ham, og siger, Mester, mester; og kyssede ham.
And as soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith, Master, master; and kissed him.

[Mar 14:46 DK-KJV] Og de lagde deres hænder på ham, og tog ham.
And they laid their hands on him, and took him.

[Mar 14:47 DK-KJV] Og én af dem der stod der trak et sværd, og slog en af ypperstepræstens tjener, og skar hans øre af.
And one of them that stood by drew a sword, and smote a servant of the high priest, and cut off his ear.

[Mar 14:48 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til dem, Er I kommet ud, som imod en tyv, med sværd og med stave for at ta’ mig?
And Jesus answered and said unto them, Are ye come out, as against a thief, with swords and with staves to take me?

[Mar 14:49 DK-KJV] Jeg var dagligt i templet og underviste, og I tog mig ikke: men skrifterne må blive opfyldt.
I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not: but the scriptures must be fulfilled.

[Mar 14:50 DK-KJV] Og de svigtede ham allesammen, og flygtede.
And they all forsook him, and fled.

[Mar 14:51 DK-KJV] Og der var en bestemt ung mand der fulgte ham, som har et linnedklæde kastet omkring hans nøgne krop; og den unge mand tog fat i ham:
And there followed him a certain young man, having a linen cloth cast about his naked body; and the young men laid hold on him:

[Mar 14:52 DK-KJV] Og han efterlod linnedklædet, og flygtede fra dem nøgen.
And he left the linen cloth, and fled from them naked.

[Mar 14:53 DK-KJV] Og de ledte Jesus væk til ypperstepræsten: og med ham var forsamlet alle de ledende præster og de ældste og de skriftkloge.
And they led Jesus away to the high priest: and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes.

[Mar 14:54 DK-KJV] Og Peter fulgte ham på afstand, selv ind i ypperstepræstens palads: og han sad hos tjenerne, og varmede hamselv ved ilden.
And Peter followed him afar off, even into the palace of the high priest: and he sat with the servants, and warmed himself at the fire.

[Mar 14:55 DK-KJV] Og de ledende præster og hele rådet søgte efter vidnesbyrd imod Jesus for at få han slået ihjel; og fandt ingen.
And the chief priests and all the council sought for witness against Jesus to put him to death; and found none.

[Mar 14:56 DK-KJV] For mange fremførte falsk vidnesbyrd imod ham, men deres vidnesbyrd passede ikke sammen.
For many bare false witness against him, but their witness agreed not together.

[Mar 14:57 DK-KJV] Og nogle rejste sig, og fremførte falsk vidnesbyrd imod ham, og siger,
And there arose certain, and bare false witness against him, saying,

[Mar 14:58 DK-KJV] Vi hørte ham sige, Jeg vil destruere dette tempel der er lavet med hænder, og indenfor 3 dage vil jeg bygge et andet lavet uden hænder.
We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and within three days I will build another made without hands.

[Mar 14:59 DK-KJV] Men heller ikke sådant passede deres vidnesbyrd sammen.
But neither so did their witness agree together.

[Mar 14:60 DK-KJV] Og ypperstepræsten stod op i midten, og spurgte Jesus, og siger, Besvarer du ingenting? hvad er det som disse vidnesbyrd siger imod dig?
And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus, saying, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?

[Mar 14:61 DK-KJV] Men han forblev stille, og svarede ingenting. Igen spurgte ypperstepræsten ham, og sagde til ham, Er du den Kristus, den Velsignedes Søn?
But he held his peace, and answered nothing. Again the high priest asked him, and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed?

[Mar 14:62 DK-KJV] Og Jesus sagde, Jeg er: og I skal se Menneskesønnen siddende på kraftens højre hånd, og ankomme i himlens skyer.
And Jesus said, I am: and ye shall see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.

[Mar 14:63 DK-KJV] Så flængede ypperstepræsten hans tøj, og siger, Hvilket yderligere behov har vi for vidner?
Then the high priest rent his clothes, and saith, What need we any further witnesses?

[Mar 14:64 DK-KJV] I har hørt gudsbespottelsen: hvad tænker I? Og de fordømte ham alle til at være skyldig af døden.
Ye have heard the blasphemy: what think ye? And they all condemned him to be guilty of death.

[Mar 14:65 DK-KJV] Og nogle begyndte at spytte på ham, og at dække hans ansigt, og at skubbe han, og at sige til ham, Profeter: og tjenerne slog ham med deres håndflader.
And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the servants did strike him with the palms of their hands.

[Mar 14:66 DK-KJV] Og da Peter var nedenunder paladset, kommer der én af ypperstepræstens tjenestepiger:
And as Peter was beneath in the palace, there cometh one of the maids of the high priest:

[Mar 14:67 DK-KJV] Og da hun så’ Peter som varmede hamselv, kiggede hun på ham, og sagde, Og også du var hos Jesus fra Nazaret.
And when she saw Peter warming himself, she looked upon him, and said, And thou also wast with Jesus of Nazareth.

[Mar 14:68 DK-KJV] Men han nægtede, og siger, Jeg kender ikke, og forstår heller ikke hvad du siger. Og han gik ud til søjlegangen; og hanen galede.
But he denied, saying, I know not, neither understand I what thou sayest. And he went out into the porch; and the cock crew.

[Mar 14:69 DK-KJV] Og en tjenestepige så’ ham igen, og begyndte at sige til dem der stod der, Dette er én af dem.
And a maid saw him again, and began to say to them that stood by, This is one of them.

[Mar 14:70 DK-KJV] Og han nægtede det igen. Og lidt efter, de der stod der sagde igen til Peter, Helt sikkert du er én af dem: for du er en Galilæer, og din tale er enig med det.
And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them: for thou art a Galilaean, and thy speech agreeth thereto.

[Mar 14:71 DK-KJV] Men han begyndte at forbande og at sværge, Jeg kender ikke denne mand om hvem I taler.
But he began to curse and to swear, saying, I know not this man of whom ye speak.

[Mar 14:72 DK-KJV] Og hanen galede anden gang. Og Peter huskede på de ord Jesus havde sagt til ham, Før hanen galer 2 gange, skal du fornægte mig 3 gange. Og da han tænkte over det, græd han.
And the second time the cock crew. And Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept.
Markus Evangeliet Kapitel 15 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 15:1 DK-KJV] Og straks om morgenen holdt de ledende præster et konsultation med de ældste og skriftkloge og hele rådet, og bandt Jesus, og førte ham væk, og udleverede ham til Pilatus.
And straightway in the morning the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council, and bound Jesus, and carried him away, and delivered him to Pilate.

[Mar 15:2 DK-KJV] Og Pilatus spurgte ham, Er du Jødernes Konge? Og han svare og sagde til ham, Du siger det.
And Pilate asked him, Art thou the King of the Jews? And he answering said unto him, Thou sayest it.

[Mar 15:3 DK-KJV] Og de ledende præster anklagede ham om mange ting: men han svarede ingenting.
And the chief priests accused him of many things: but he answered nothing.

[Mar 15:4 DK-KJV] Og Pilatus spurgte ham igen, Besvare du ingenting? læg mærke til hvor mange ting de vidner imod dig.
And Pilate asked him again, saying, Answerest thou nothing? behold how many things they witness against thee.

[Mar 15:5 DK-KJV] Men Jesus svarede stadig ingenting; sådant at Pilatus forundredes.
But Jesus yet answered nothing; so that Pilate marvelled.

[Mar 15:6 DK-KJV] Nu ved festen løslod han én fange til dem, hvemsomhelst de ønskede.
Now at that feast he released unto them one prisoner, whomsoever they desired.

[Mar 15:7 DK-KJV] Og der var én kaldet Barabbas, som lå bundet hos dem der havde lavet oprør med ham, som havde begået mord i oprøret.
And there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection with him, who had committed murder in the insurrection.

[Mar 15:8 DK-KJV] Og folkemængden begyndte højtråbende at be’ ham om at gøre ting han aldrig før havde gjort for dem.
And the multitude crying aloud began to desire him to do as he had ever done unto them.

[Mar 15:9 DK-KJV] Men Pilatus svarede dem, og siger, Vil I at jeg løslader Jødernes Konge til jer?
But Pilate answered them, saying, Will ye that I release unto you the King of the Jews?

[Mar 15:10 DK-KJV] For han vidste at de ledende præster havde udleveret ham på grund af misundelse.
For he knew that the chief priests had delivered him for envy.

[Mar 15:11 DK-KJV] Men de ledende præster bevægede folket, at han hellere skulle løslade Barabbas til dem.
But the chief priests moved the people, that he should rather release Barabbas unto them.

[Mar 15:12 DK-KJV] Og Pilatus svarede og sagde igen til dem, Hvad vil I da at jeg skal gøre med ham hvem I kalder Jødernes Konge?
And Pilate answered and said again unto them, What will ye then that I shall do unto him whom ye call the King of the Jews?

[Mar 15:13 DK-KJV] Og de råbte ud igen, Korsfæst ham.
And they cried out again, Crucify him.

[Mar 15:14 DK-KJV] Så sagde Pilatus til dem, Hvorfor, hvilket ondt har han gjort? Og de råbte endnu mere overmådeligt højt, Korsfæst ham.
Then Pilate said unto them, Why, what evil hath he done? And they cried out the more exceedingly, Crucify him.

[Mar 15:15 DK-KJV] Og så Pilatus, villig til at tilfredsstille folket, løslod Barabbas til dem, og udleverede Jesus, da han havde pisket ham, til at blive korsfæstet.
And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them, and delivered Jesus, when he had scourged him, to be crucified.

[Mar 15:16 DK-KJV] Og soldaterne ledte ham væk ind i salen, kaldet Prætorium; og de sammenkaldte hele kompagniet.
And the soldiers led him away into the hall, called Praetorium; and they call together the whole band.

[Mar 15:17 DK-KJV] Og de iklædte ham med violet, og flettede en tornekrone, og satte den omkring hans hoved,
And they clothed him with purple, and platted a crown of thorns, and put it about his head,

[Mar 15:18 DK-KJV] Og begyndte at hylde ham, Vær hilset, Jødernes Konge!
And began to salute him, Hail, King of the Jews!

[Mar 15:19 DK-KJV] Og de slog ham i hovedet med et rør, og spyttede på ham, og bukkede deres knæ og tilbad ham.
And they smote him on the head with a reed, and did spit upon him, and bowing their knees worshipped him.

[Mar 15:20 DK-KJV] Og da de havde hånet ham, tog de den violette fra ham, og gav ham hans eget tøj på, og ledte ham ud for at korsfæste ham.
And when they had mocked him, they took off the purple from him, and put his own clothes on him, and led him out to crucify him.

[Mar 15:21 DK-KJV] Og de overtalte en Simon fra Kyrene, som passerede fordi, ankommende udefra landet, Alexander og Rufus’ far, til at bære hans kors.
And they compel one Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross.

[Mar 15:22 DK-KJV] Og de bragte ham til stedet Golgata, som er, ved at være fortolket, Stedet for et kranie.
And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.

[Mar 15:23 DK-KJV] Og de gav ham vin blandet med myrra at drikke: men han tog ikke imod det.
And they gave him to drink wine mingled with myrrh: but he received it not.

[Mar 15:24 DK-KJV] Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans beklædningsgenstande, ved at kaste lod om dem, det alle mand skulle ta’.
And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take.

[Mar 15:25 DK-KJV] Og det var den tredje time, og de korsfæstede ham.
And it was the third hour, and they crucified him.

[Mar 15:26 DK-KJV] Og inskriptionen af hans beskyldning var skrevet over, JØDERNES KONGE.
And the superscription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS.

[Mar 15:27 DK-KJV] Og med ham korsfæstede de 2 tyve; den ene på hans højre hånd, og den anden på hans venstre.
And with him they crucify two thieves; the one on his right hand, and the other on his left.

[Mar 15:28 DK-KJV] Og skriften var opfyldt, som siger, Og han var talt med blandt overtræderne.
And the scripture was fulfilled, which saith, And he was numbered with the transgressors.

[Mar 15:29 DK-KJV] Og de der passerede forbi hånede ham, og rystede med deres hoveder, og siger, du der destruerer templet, og genopbygger det på 3 dage.
And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ah, thou that destroyest the temple, and buildest it in three days,

[Mar 15:30 DK-KJV] Frels digselv, og kom ned fra korset.
Save thyself, and come down from the cross.

[Mar 15:31 DK-KJV] Ligeledes også de ledende præster hånede ham blandt demselv med de skriftkloge, Han frelste andre; hamselv kan han ikke frelse.
Likewise also the chief priests mocking said among themselves with the scribes, He saved others; himself he cannot save.

[Mar 15:32 DK-KJV] Lad Kristus Israels Konge dale ned fra korset nu, så vi må se og tro. Og de der var korsfæstet med ham hånede ham.
Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him.

[Mar 15:33 DK-KJV] Og da den sjette time var kommet, var der mørke over landet indtil den niende time.
And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.

[Mar 15:34 DK-KJV] Og ved den niende time råbte Jesus med en høj stemme, og siger, Eloi, Eloi, lama sabakthani? som er, ved at være fortolket, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?

[Mar 15:35 DK-KJV] Og nogle af dem der stod der, da de hørte det, sagde, Læg mærke til, han kalder Elias.
And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.

[Mar 15:36 DK-KJV] Og én løb og fyldte en svamp fuld af vineddike, og satte den på et rør, og gav ham noget at drikke, og siger, Lad ham være; lad os se om Elias vil komme for at ta’ ham ned.
And one ran and filled a spunge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone; let us see whether Elias will come to take him down.

[Mar 15:37 DK-KJV] Og Jesus råbte med en høj stemme, og opgav ånden.
And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost.

[Mar 15:38 DK-KJV] Og templets forhæng var flænset i 2 fra toppen til bunden.
And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.

[Mar 15:39 DK-KJV] Og da kaptajnen for 100 mand, som stod overfor ham, så’ at han råbte ud, og opgav ånden, sagde han, Denne mand var sandelig Guds Søn.
And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.

[Mar 15:40 DK-KJV] Der var også kvinder et stykke væk der kiggede på: blandt dem var Maria Magdalene, og Maria moderen til den mindre Jacob og Joses, og Salome;
There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joses, and Salome;

[Mar 15:41 DK-KJV] (Disse som også, fulgte ham, og betjente for ham, da han var i Galilæa;) og mange andre kvinder som kom op med ham til Jerusalem.
(Who also, when he was in Galilee, followed him, and ministered unto him;) and many other women which came up with him unto Jerusalem.

[Mar 15:42 DK-KJV] Og nu da det var blevet aften, fordi det var forberedelsen, det er, dagen før sabbatten,
And now when the even was come, because it was the preparation, that is, the day before the sabbath,

[Mar 15:43 DK-KJV] Joseph fra Arimatæa, en ærbar rådgiver, som også ventede på Guds kongerige, kom, og gik frimodigt indtil Pilatus, og bad om at få Jesus’ krop.
Joseph of Arimathaea, an honourable counsellor, which also waited for the kingdom of God, came, and went in boldly unto Pilate, and craved the body of Jesus.

[Mar 15:44 DK-KJV] Og Pilatus forundredes over at han allerede var død: og ved at kalde kaptajnen for de 100 mand til sig, spurgte han ham om han havde været død i et stykke tid.
And Pilate marvelled if he were already dead: and calling unto him the centurion, he asked him whether he had been any while dead.

[Mar 15:45 DK-KJV] Og da han vidste det fra kaptajnen for de 100 mand, gav han kroppen til Joseph.
And when he knew it of the centurion, he gave the body to Joseph.

[Mar 15:46 DK-KJV] Og han bragte fint linned, og tog ham ned, og viklede ham ind i linnedstoffet, og lagde ham i et gravkammer som var hugget ud i en klippe, og rullede en sten for gravkammerdøren.
And he bought fine linen, and took him down, and wrapped him in the linen, and laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock, and rolled a stone unto the door of the sepulchre.

[Mar 15:47 DK-KJV] Og Maria Magdalene og Maria Joses’ mor lagde mærke til hvor han var lagt.
And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid.

Markus Evangeliet Kapitel 16 – Til toppen af Markus – Mark KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Mar 16:1 DK-KJV] Og da sabbatten var forbi, havde Maria Magdalene, og Jacobs mor Maria, og Salome, bragt søde krydderier, så de måtte komme og salve ham.
And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.

[Mar 16:2 DK-KJV] Og meget tidligt om morgenen den første dag af ugen, kom de til gravkammeret ved solopgang.
And very early in the morning the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.

[Mar 16:3 DK-KJV] Og de sagde blandt demselv, Hvem skal for os rulle stenen væk fra gravkammerdøren?
And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?

[Mar 16:4 DK-KJV] Og da de kiggede, så de at stenen var rullet væk: for den var meget stor.
And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.

[Mar 16:5 DK-KJV] Og da de gik ind i gravkammeret, så de en ung mand siddende på den højre side, iklædt i en lang hvid beklædning; og de var forfærdede.
And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.

[Mar 16:6 DK-KJV] Og han siger til dem, Vær ikke forfærdede: I søger Jesus fra Nazaret, som var korsfæstet: han er opstået; han er ikke her: læg mærke til stedet hvor de lagde ham.
And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.

[Mar 16:7 DK-KJV] Men gå jeres vej, og fortæl det til hans disciple og Peter at han går foran jer ind i Galilæa: der skal I de se ham, som han sagde til jer.
But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.

[Mar 16:8 DK-KJV] Og de gik hurtigt ud, og flygtede fra gravkammeret; for de rystede og var forbavsede: de sagde heller ikke noget til noget menneske, for de var bange.
And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any man; for they were afraid.

[Mar 16:9 DK-KJV] Nu da Jesus var opstået tidligt den første dag af ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, af hvem han havde kastet 7 djævle ud.
Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

[Mar 16:10 DK-KJV] Og hun gik og fortalte dem der havde været med ham, da de sørgede og græd.
And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.

[Mar 16:11 DK-KJV] Og de, da de havde hørt at han var i live, og havde været set af hende, troede ikke.
And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.

[Mar 16:12 DK-KJV] Og efter det viste han sig i en anden form for 2 af dem, mens de vandrede, og gik ind i landet.
After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.

[Mar 16:13 DK-KJV] Og de gik og fortalte det til resten: dem troede de heller ikke på.
And they went and told it unto the residue: neither believed they them.

[Mar 16:14 DK-KJV] Bagefter viste han sig for de 11 da de sad til bords, og bebrejdede dem for deres vantro og hjertes hårdhed, fordi de ikke troede på dem som havde set ham efter han var opstået.
Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.

[Mar 16:15 DK-KJV] Og han sagde til dem, Gå I ud i hele denne verden, og prædik evangeliet til enhver skabning.
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

[Mar 16:16 DK-KJV] Han der tror og er døbt skal blive frelst; men han der ikke tror skal blive forbandet.
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.

[Mar 16:17 DK-KJV] Og disse tegn skal følge dem der tror; I mit navn skal de kaste djævle ud; de skal tale med nye tungemål;
And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

[Mar 16:18 DK-KJV] De skal samle slanger op; og hvis de drikker nogle dødelig ting, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænder på de syge, og de skal komme sig.
They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

[Mar 16:19 DK-KJV] Så efter at Herren havde talt til dem, var han modtaget op ind i himlen, og sad på Guds højre hånd.
So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

[Mar 16:20 DK-KJV] Og de gik ud, og prædikede alle steder, Herren virker hos dem, og bekræfter ordet med efterfølgende tegn. Amen.
And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.

 

 

Lukas Evangeliet – Index042
Navnebetydning for Lukas = Den strålende
Kapitler: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
Lukas Evangeliet Kapitel 1 – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 1:1 DK-KJV] Eftersom mange i rækkefølge har været optaget med at fremsætte en erklæring omkring de ting som er allermest troet på blandt os,
[Luke 1:1 KJV] Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us,

[Luk 1:2 DK-KJV] Ligesom de forløste dem til os, som fra begyndelsen var øjenvidner, og betjenere af ordet;
Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses, and ministers of the word;

[Luk 1:3 DK-KJV] Så’ det også godt ud for mig, ved at ha’ haft perfekt forståelse omkring alle tingene helt fra starten af, at skrive til dig i orden, mest excellente Theophilus, ”Navnebetydning for Theophilus = Guds ven”
It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus,

[Luk 1:4 DK-KJV] Så du måtte kende visheden om de ting, hvori du har været instrueret.
That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast been instructed.

[Luk 1:5 DK-KJV] Der var i Herodes dage, Judæas konge, en bestemt præst kaldet Zakarias, fra Abias retning: og hans hustru var af Aarons døtre, og hendes navn var Elisabeth.
There was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth.

[Luk 1:6 DK-KJV] Og de var begge retskafne foran Gud, og vandrede uangribelige i alle Herrens befalinger og forordninger.
And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.

[Luk 1:7 DK-KJV] Og de havde intet barn, eftersom Elisabeth var gold, og de begge var nu godt oppe i årene.
And they had no child, because that Elisabeth was barren, and they both were now well stricken in years.

[Luk 1:8 DK-KJV] Og det skete, at mens han udførte præsteembedet, foran Gud i hans retnings orden,
And it came to pass, that while he executed the priest’s office before God in the order of his course,

[Luk 1:9 DK-KJV] I overensstemmelse med præsteembedets traditioner, hans lod var at brænde røgelse når han gik ind i Herrens tempel.
According to the custom of the priest’s office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord.

[Luk 1:10 DK-KJV] Og hele folkemængden var i gang med at bede uden at det var tid for røgelse.
And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense.

[Luk 1:11 DK-KJV] Og der viste sig for ham en engel fra Herren som stod på den højre side af røgelses alteret.
And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense.

[Luk 1:12 DK-KJV] Og da Zakarias så’ ham, var han bekymret, og frygt kom over ham.
And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him.

[Luk 1:13 DK-KJV] Men englen sagde til ham, Frygt ikke, Zakarias: for din bøn er hørt; og din hustru Elisabeth skal bære dig en søn, og du skal gi’ ham navnet Johannes.
But the angel said unto him, Fear not, Zacharias: for thy prayer is heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John.

[Luk 1:14 DK-KJV] Og du skal ha’ glæde og lykke; og mange skal juble over hans fødsel.
And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.

[Luk 1:15 DK-KJV] For han skal være stor i Herrens øjne, og skal hverken drikke vin eller stærke drikke; og han skal være fyldt med den Hellige Ånd, lige fra hans moders livmoder.
For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother’s womb.

[Luk 1:16 DK-KJV] Og mange af Israels børn skal han vende til Herren deres Gud.
And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God.

[Luk 1:17 DK-KJV] Og han skal gå foran ham i Elias’ ånd og kraft, for at vende fædrenes hjerter til børnene, og de ulydige til den retfærdiges visdom; for at klargøre et folk forberedt for Herren.
And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

[Luk 1:18 DK-KJV] Og Zakarias sagde til englen, Hvorved skal jeg kende dette? for jeg er en gammel mand, og min hustru er godt oppe i årene.
And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? for I am an old man, and my wife well stricken in years.

[Luk 1:19 DK-KJV] Og englen svarende sagde til ham, Jeg er Gabriel, der står i Guds nærvær; og er sendt for at tale til dig, og for at vise dig dette glædelige budskab.
And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God; and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings.

[Luk 1:20 DK-KJV] Og, læg mærke til, du skal blive stum, og ikke være istand til at tale, indtil den dag hvor disse ting skal blive udført, fordi du ikke troede mine ord, som skal blive opfyldt i rette tid.
And, behold, thou shalt be dumb, and not able to speak, until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season.

[Luk 1:21 DK-KJV] Og folket ventede på Zakarias, og var forbløffede over at han opholdt sig så længe i templet.
And the people waited for Zacharias, and marvelled that he tarried so long in the temple.

[Luk 1:22 DK-KJV] Og da han kom ud, kunne han ikke tale til dem: og de gik ud fra at han havde set en vision i templet: for han gjorde tegn til dem, og forblev uden tale.
And when he came out, he could not speak unto them: and they perceived that he had seen a vision in the temple: for he beckoned unto them, and remained speechless.

[Luk 1:23 DK-KJV] Og det skete, at, så snart som hans tjeneste var afstedkommet, gik han til hans eget hus.
And it came to pass, that, as soon as the days of his ministration were accomplished, he departed to his own house.

[Luk 1:24 DK-KJV] Og efter de dage undfangede hans hustru Elisabeth, og gemte hendeselv 5 måneder, og siger,
And after those days his wife Elisabeth conceived, and hid herself five months, saying,

[Luk 1:25 DK-KJV] Således har Herren handlet med mig i de dage hvori han kiggede på mig, for at fjerne min bebrejdelse blandt mennesker.
Thus hath the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me, to take away my reproach among men.

[Luk 1:26 DK-KJV] Og i den sjette måned var englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, kaldet Nazaret,
And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,

[Luk 1:27 DK-KJV] Til en jomfru forlovet med en mand hvis navn var Joseph, fra Davids hus; og jomfruens navn var Maria.
To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary.

[Luk 1:28 DK-KJV] Og englen kom ind til hende, og sagde, Vær hilset, du der er højt favoriseret, Herren er med dig: velsignet er du blandt kvinder.
And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women.

[Luk 1:29 DK-KJV] Og da hun så ham, var hun bekymret over hans ordsprog, og grundede i hendes sind over hvilken slags hyldest dette skulle være.
And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be.

[Luk 1:30 DK-KJV] Og englen sagde til hende, Frygt ikke, Maria: for du har fundet favør hos Gud.
And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God.

[Luk 1:31 DK-KJV] Og, læg mærke til, du skal undfange i din livmoder, og frembringe en søn, og skal kalde hans navn JESUS.
And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.

[Luk 1:32 DK-KJV] Og han skal være stor, og skal blive kaldet den Højeste Søn: og Herren Gud skal give til ham hans far Davids trone:
He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David:

[Luk 1:33 DK-KJV] Og han skal regere over Jacobs hus for evigt; og der skal ingen ende være på hans kongerige.
And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end.

[Luk 1:34 DK-KJV] Da sagde Maria til englen, Hvordan skal dette ske, eftersom jeg ingen mand kender?
Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?

[Luk 1:35 DK-KJV] Og englen svarede og sagde til hende, Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig: derfor skal også den hellige ting som skal blive født af dig blive kaldet Guds Søn.
And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.

[Luk 1:36 DK-KJV] Og læg mærke til, din kusine Elisabeth, hun har også undfanget en søn i hendes høje alder: og hun er 6 måneder henne, som var kaldet gold.
And, behold, thy cousin Elisabeth, she hath also conceived a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren.

[Luk 1:37 DK-KJV] For hos Gud skal ingenting være umuligt.
For with God nothing shall be impossible.

[Luk 1:38 DK-KJV] Og Maria sagde, Læg mærke til Herrens tjenerinde; lad det ske for mig i overensstemmelse med dit ord. Og englen forlod hende.
And Mary said, Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word. And the angel departed from her.

[Luk 1:39 DK-KJV] Og Maria rejste sig i de dage, og gik hurtigt ind i bakkelandet, ind i en by fra Judæa;
And Mary arose in those days, and went into the hill country with haste, into a city of Juda;

[Luk 1:40 DK-KJV] Og gik ind i Zakarias hus, og hyldede Elisabeth.
And entered into the house of Zacharias, and saluted Elisabeth.

[Luk 1:41 DK-KJV] Og det skete, at, da Elisabeth hørte Marias hyldest, hoppede babyen i hendes livmoder; og Elisabeth var fyldt med den Hellig Ånd:
And it came to pass, that, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb; and Elisabeth was filled with the Holy Ghost:

[Luk 1:42 DK-KJV] Og hun udtalte med en høj stemme, og sagde, Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er din livmoders frugt.
And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb.

[Luk 1:43 DK-KJV] Og hvorfor er dette til mig, at min Herres mor skulle komme til mig?
And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me?

[Luk 1:44 DK-KJV] For, se, lige så snart som stemmen af din hyldest lød i mine øre, hoppede babyen i min livmoder ud af glæde.
For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.

[Luk 1:45 DK-KJV] Og velsignet er hun der troede: for der skal være en udførsel omkring de ting som var fortalt hende fra Herren.
And blessed is she that believed: for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord.

[Luk 1:46 DK-KJV] Og Maria sagde, Min sjæl forstørre Herren,
And Mary said, My soul doth magnify the Lord,

[Luk 1:47 DK-KJV] Og min ånd har jublet over Gud min Frelser.
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

[Luk 1:48 DK-KJV] For han har taget hensyn til den lave stand fra hans tjenerinde: for, læg mærke til, fra nuaf skal alle generationer kalde mig velsignet.
For he hath regarded the low estate of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.

[Luk 1:49 DK-KJV] For han der er mægtig har for mig gjort store ting; og hellig er hans navn.
For he that is mighty hath done to me great things; and holy is his name.

[Luk 1:50 DK-KJV] Og hans barmhjertighed er over dem der frygter ham fra generation til generation.
And his mercy is on them that fear him from generation to generation.

[Luk 1:51 DK-KJV] Han har vist styrke med hans arm; han har spredt de stolte i deres hjerters indbildningskraft.
He hath shewed strength with his arm; he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.

[Luk 1:52 DK-KJV] Han har fjernet de mægtige fra deres sæder, og ophøjet dem af lav rang.
He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree.

[Luk 1:53 DK-KJV] Han har fyldt de sultne med gode ting; og de rige har han sendt tomme væk.
He hath filled the hungry with good things; and the rich he hath sent empty away.

[Luk 1:54 DK-KJV] Han har hjulpet hans tjener Israel, i ihukommelse af hans barmhjertighed;
He hath holpen his servant Israel, in remembrance of his mercy;

[Luk 1:55 DK-KJV] Som han talte til vore fædre, til Abraham, og til hans sæd for evigt.
As he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed for ever.

[Luk 1:56 DK-KJV] Og Maria blev hos hende i omkring 3 måneder, og returnerede så til hendes eget hus.
And Mary abode with her about three months, and returned to her own house.

[Luk 1:57 DK-KJV] Nu kom Elisabeths fulde tid hvor hun skulle blive forløst; og hun frembragte en søn.
Now Elisabeth’s full time came that she should be delivered; and she brought forth a son.

[Luk 1:58 DK-KJV] Og hendes naboer og hendes kusiner hørte hvordan Herren havde vist stor barmhjertighed over hende; og de jublede med hende.
And her neighbours and her cousins heard how the Lord had shewed great mercy upon her; and they rejoiced with her.

[Luk 1:59 DK-KJV] Og det skete, at på den ottende dag kom de for at omskære barnet; og de kaldte ham Zakarias, efter hans fars navn.
And it came to pass, that on the eighth day they came to circumcise the child; and they called him Zacharias, after the name of his father.

[Luk 1:60 DK-KJV] Og hans mor svarede og sagde, Ikke sådan; men han skal blive kaldt Johannes.
And his mother answered and said, Not so; but he shall be called John.

[Luk 1:61 DK-KJV] Og de sagde til hende, Der er ingen fra din slægt der er kaldet ved dette navn.
And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.

[Luk 1:62 DK-KJV] Og de gjorde tegn til hans far, hvordan han ville ha’ ham kaldet.
And they made signs to his father, how he would have him called.

[Luk 1:63 DK-KJV] Og han bad om en skrivetavle, og skrev, og siger, Hans navn er Johannes. Og de var alle forbløffede.
And he asked for a writing table, and wrote, saying, His name is John. And they marvelled all.

[Luk 1:64 DK-KJV] Og hans mund var øjeblikkeligt åbnet, og hans tunge løsnet, og han talte, og roste Gud.
And his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he spake, and praised God.

[Luk 1:65 DK-KJV] Og frygt kom over alle der boede rundt omkring dem, og alle disse ordsprog var spredt bredt udover hele Judæas bakkeland.
And fear came on all that dwelt round about them: and all these sayings were noised abroad throughout all the hill country of Judaea.

[Luk 1:66 DK-KJV] Og alle dem der hørte dem lagde dem op i deres hjerter, og siger, Hvilken slags barn skal dette være! Og Herrens hånd var med ham.
And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be! And the hand of the Lord was with him.

[Luk 1:67 DK-KJV] Og hans far Zakarias var fyldt med den Hellige Ånd, og profeterede, og siger,
And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,

[Luk 1:68 DK-KJV] Velsignet være Israels Gud Herren; for han har besøgt og befriet hans folk,
Blessed be the Lord God of Israel; for he hath visited and redeemed his people,

[Luk 1:69 DK-KJV] Og har oprejst et frelses-horn for os i hans tjener Davids hus;
And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David;

[Luk 1:70 DK-KJV] Da han talte gennem hans hellige profeters mund, som har været siden denne verden begyndte:
As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began:

[Luk 1:71 DK-KJV] At vi skulle blive frelst fra vore fjender, og fra alles hånd der hader os;
That we should be saved from our enemies, and from the hand of all that hate us;

[Luk 1:72 DK-KJV] For at udføre barmhjertigheden lovet til vore fædre, og for at huske hans hellige pagt;
To perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant;

[Luk 1:73 DK-KJV] Eden han svor til vor far Abraham,
The oath which he sware to our father Abraham,

[Luk 1:74 DK-KJV] At han vil skænke os, så vi ved at være forløst ud vore fjenders hånd måtte tjene ham uden frygt,
That he would grant unto us, that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear,

[Luk 1:75 DK-KJV] I hellighed og retfærdighed foran ham, alle vore livs dage.
In holiness and righteousness before him, all the days of our life.

[Luk 1:76 DK-KJV] Og du, barn, skal blive kaldt den Højestes profet: for du skal gå foran Herrens ansigt for at forberede hans veje;
And thou, child, shalt be called the prophet of the Highest: for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways;

[Luk 1:77 DK-KJV] For at give frelses vished til hans folk gennem deres synders eftergivelse,
To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins,

[Luk 1:78 DK-KJV] Gennem vor Guds blide barmhjertighed; hvorved daggryet fra foroven har besøgt os,
Through the tender mercy of our God; whereby the dayspring from on high hath visited us,

[Luk 1:79 DK-KJV] For at give lys til dem der sidder i mørket og i dødens skygge, for at lede vore fødder ind på fredens vej.
To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.

[Luk 1:80 DK-KJV] Og barnet voksede, og blev stærk i ånd, og var i ørkenen indtil den dag hvor han skulle fremvises for Israel.
And the child grew, and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his shewing unto Israel.

Lukas Evangeliet Kapitel 2 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 2:1 DK-KJV] Og det skete i de dage, at der udgik en bekendtgørelse fra Cæsar Augustus, at hele denne verden skulle beskattes.
And it came to pass in those days, that there went out a decree from Caesar Augustus, that all the world should be taxed.

[Luk 2:2 DK-KJV] (Og denne beskatning var først lavet da Cyrenius var guvernør over Syrien.)
(And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria.)

[Luk 2:3 DK-KJV] Og alle gik for at bli’ beskattet, hver og en ind i hans egen by.
And all went to be taxed, every one into his own city.

[Luk 2:4 DK-KJV] Og Joseph gik også op fra Galilæa, ud af byen Nazaret, ind i Judæa, til Davids by, som er kaldet Bethlehem; (fordi han var fra Davids hus og afstamning:)
And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judaea, unto the city of David, which is called Bethlehem; (because he was of the house and lineage of David:)

[Luk 2:5 DK-KJV] For at blive beskattet med Maria hans forlovede hustru, som var stor med barn.
To be taxed with Mary his espoused wife, being great with child.

[Luk 2:6 DK-KJV] Og sådant var det, at, mens de var der, dagene var fuldendt hvor hun skulle forløses.
And so it was, that, while they were there, the days were accomplished that she should be delivered.

[Luk 2:7 DK-KJV] Og hun frembragte hendes førstefødte søn, og viklede ham i et svøbeklæde, og lagde ham i en krybbe; fordi der ikke var plads til dem på kroen.
And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger; because there was no room for them in the inn.

[Luk 2:8 DK-KJV] Og i det samme land var der hyrder som opholdt sig ude på marken, som holdt vagt over deres flok om natten.
And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night.

[Luk 2:9 DK-KJV] Og, se, Herrens engel kom over dem, og Herrens herlighed skinnede rundt omkring dem: og de var meget bange.
And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them: and they were sore afraid.

[Luk 2:10 DK-KJV] Og englen sagde til dem, Frygt ikke: for, læg mærke til, ud af stor glæde bringer jeg jer gode nyheder, som skal være til alle mennesker.
And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people.

[Luk 2:11 DK-KJV] For denne dag er en Frelser født til jer i Davids by, som er Kristus Herren.
For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.

[Luk 2:12 DK-KJV] Og dette skal være et tegn til jer; I skal finde babyen viklet i et svøbeklæde, liggende i en krybbe.
And this shall be a sign unto you; Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger.

[Luk 2:13 DK-KJV] Og pludseligt var der hos englen en folkemængde fra den himmelske hær som roste Gud, og som siger,
And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying,

[Luk 2:14 DK-KJV] Herlighed til Gud i det højeste, og fred på jord, velvilje mod mennesker.
Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men.

[Luk 2:15 DK-KJV] Og det skete, som englene var gået væk fra dem ind i himlen, at hyrderne sagde til hinanden, Lad os nu selv gå til Bethlehem, og se denne ting som er sket, det som Herren har kundgjort for os.
And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us.

[Luk 2:16 DK-KJV] Og de kom med hast, og fandt Maria, og Joseph, og babyen liggende i en krybbe.
And they came with haste, and found Mary, and Joseph, and the babe lying in a manger.

[Luk 2:17 DK-KJV] Og da de havde set det, kundgjorde de ordsproget rundt omkring som var fortalt dem angående dette barn.
And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child.

[Luk 2:18 DK-KJV] Og alle de der hørte det forundredes over de ting som var fortalt dem af hyrderne.
And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds.

[Luk 2:19 DK-KJV] Men Maria tog vare på alle disse ting, og grundede over dem i hendes hjerte.
But Mary kept all these things, and pondered them in her heart.

[Luk 2:20 DK-KJV] Og hyrderne vendte tilbage, og forherligede og roste Gud for alle de ting som de havde hørt og set, som det var fortalt til dem.
And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them.

[Luk 2:21 DK-KJV] Og da der var gået 8 dage blev barnets omskåret, og var kaldt JESUS, som han var navngivet af englen før han var undfanget i livmoderen.
And when eight days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called JESUS, which was so named of the angel before he was conceived in the womb.

[Luk 2:22 DK-KJV] Og da hendes renselsesdage ifølge Moseloven var fuldendt, bragte de ham til Jerusalem, for at præsentere ham for Herren.
And when the days of her purification according to the law of Moses were accomplished, they brought him to Jerusalem, to present him to the Lord;

[Luk 2:23 DK-KJV] (Som det er skrevet i Herrens lov, Ethvert hankøn der åbner livmoderen skal blive kaldet hellig for Herren;)
(As it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord;)

[Luk 2:24 DK-KJV] Og for at tilbyde et offer i overensstemmelse med det som er sagt i Herrens lov, Et par af turtelduer, eller to unge duer.
And to offer a sacrifice according to that which is said in the law of the Lord, A pair of turtledoves, or two young pigeons.

[Luk 2:25 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var en mand i Jerusalem, hvis navn var Simeon; og den samme mand var retfærdig og from, og ventede på Israels trøst: og den Hellige Ånd var over ham.
And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him.

[Luk 2:26 DK-KJV] Og det var afsløret for ham af den Hellige Ånd, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens Kristus.
And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord’s Christ.

[Luk 2:27 DK-KJV] Og han kom ved Ånden ind i templet: og da forældrene bragte Jesus-barnet ind, for at gøre for ham efter lovens traditioner,
And he came by the Spirit into the temple: and when the parents brought in the child Jesus, to do for him after the custom of the law,

[Luk 2:28 DK-KJV] Da tog han ham op i hans arme, og velsignede Gud, og sagde,
Then took he him up in his arms, and blessed God, and said,

[Luk 2:29 DK-KJV] Herre, nu lader du din tjener rejse i fred, i overensstemmelse med dit ord:
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word:

[Luk 2:30 DK-KJV] For mine øjne har set din frelse,
For mine eyes have seen thy salvation,

[Luk 2:31 DK-KJV] Som du har forberedt foran hele folkets ansigt;
Which thou hast prepared before the face of all people;

[Luk 2:32 DK-KJV] Et lys for at oplyse Hedningerne, og dit folk Israels herlighed.
A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel.

[Luk 2:33 DK-KJV] Og Joseph og hans mor forundredes over de ting som var talt af ham.
And Joseph and his mother marvelled at those things which were spoken of him.

[Luk 2:34 DK-KJV] Og Simeon velsignede dem, og sagde til Maria hans mor, Læg mærke til, dette barn er kommet for at falde og opstå igen for mange i Israel: og som et tegn som skal blive talt imod;
And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against;

[Luk 2:35 DK-KJV] (Ja, et sværd skal også pirce gennem din egen sjæl,) så tankerne fra manges hjerter må blive afsløret.
(Yea, a sword shall pierce through thy own soul also,) that the thoughts of many hearts may be revealed.

[Luk 2:36 DK-KJV] Og der var en Anna, en profetinde, Fanuels datter, af Ashers stamme: hun var højt oppe i årene, og havde 7 år fra hendes jomfruelighed levet med en ægtemand;
And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser: she was of a great age, and had lived with an husband seven years from her virginity;

[Luk 2:37 DK-KJV] Og hun var en enke på omkring 84 år, som ikke rejste fra templet, men tjente Gud med faster og bønner nat og dag.
And she was a widow of about fourscore and four years, which departed not from the temple, but served God with fastings and prayers night and day.

[Luk 2:38 DK-KJV] Og hun ankom ind det samme øjeblik og gav ligeledes taksigelsesbønner til Herren, og talte om ham til alle dem der kiggede efter forløsning i Jerusalem.
And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem.

[Luk 2:39 DK-KJV] Og da de havde fuldført alle ting i overensstemmelse med Herrens lov, returnerede de ind i Galilæa, til deres egen by Nazaret.
And when they had performed all things according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city Nazareth.

[Luk 2:40 DK-KJV] Og barnet voksede, og blev stærk i ånd, fyldt med visdom: og Guds nåde var over ham.
And the child grew, and waxed strong in spirit, filled with wisdom: and the grace of God was upon him.

[Luk 2:41 DK-KJV] Nu gik hans forældre hvert år til Jerusalem ved påskefesten.
Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover.

[Luk 2:42 DK-KJV] Og da han var 12 år gammel, gik de til Jerusalem efter festens tradition.
And when he was twelve years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast.

[Luk 2:43 DK-KJV] Og da de havde opfyldt de dage, som de returnerede, blev Jesus-barnet tilbage i Jerusalem; og Joseph og hans mor kendte ikke til det.
And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem; and Joseph and his mother knew not of it.

[Luk 2:44 DK-KJV] Men de, da de gik ud fra at han var i gruppen, gik en dags rejse; og de søgte efter ham blandt deres slægtninge og bekendtskaber.
But they, supposing him to have been in the company, went a day’s journey; and they sought him among their kinsfolk and acquaintance.

[Luk 2:45 DK-KJV] Og da de ikke fandt ham, rejste de igen tilbage til Jerusalem, og søgte efter ham.
And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him.

[Luk 2:46 DK-KJV] Og det skete, at efter 3 dage fandt de ham i templet, siddende i doktorernes midte, og både hørte dem, og stillede dem spørgsmål.
And it came to pass, that after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them, and asking them questions.

[Luk 2:47 DK-KJV] Og alle der hørte ham var forbløffede over hans forståelse og svar.
And all that heard him were astonished at his understanding and answers.

[Luk 2:48 DK-KJV] Og da de så’ ham, var de forbløffet: og hans mor sagde til ham, Søn, hvorfor har du gjort således med os? læg mærke til, din far og jeg har ledt efter dig og har være bekymrede.
And when they saw him, they were amazed: and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I have sought thee sorrowing.

[Luk 2:49 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvorfor er det at i søgte efter mig? vidste I ikke at jeg måtte være i gang med min Fars forretninger?
And he said unto them, How is it that ye sought me? wist ye not that I must be about my Father’s business?

[Luk 2:50 DK-KJV] Og de forstod ikke ordsproget han talte til dem.
And they understood not the saying which he spake unto them.

[Luk 2:51 DK-KJV] Og han gik ned med dem, og kom til Nazaret, og var underkastet til dem: men hans mor holdt alle disse ordsprog i hendes hjerte.
And he went down with them, and came to Nazareth, and was subject unto them: but his mother kept all these sayings in her heart.

[Luk 2:52 DK-KJV] Og Jesus voksede i visdom og størrelse, og i favør hos Gud og mennesker.
And Jesus increased in wisdom and stature, and in favour with God and man.

Lukas Evangeliet Kapitel 3 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 3:1 DK-KJV] Nu i Tiberius Cæsars 15’ne regeringsår, mens Pontius Pilatus var guvernør over Judæa, og Herodes var ¼ dels fyrste over Galilæa, og hans bror Philip ¼ dels fyrste over Ituræa og området rundt om Trakonitis, og Lysanias ¼ dels fyrste over Abilene,
Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judaea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Ituraea and of the region of Trachonitis, and Lysanias the tetrarch of Abilene,

[Luk 3:2 DK-KJV] Og Annas og Kaiafas var ypperstepræster, kom Guds ord i vildmarken til Johannes sønnen af Zakarias.
Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto John the son of Zacharias in the wilderness.

[Luk 3:3 DK-KJV] Og han kom ind i hele landet rundt omkring Jordanfloden, og prædikede omvendelsesdåb for syndseftergivelse.
And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins;

[Luk 3:4 DK-KJV] Som det er skrevet i profeten Esajas’ ordbog, som siger, Stemmen af en der råber i vildmarken, Forbered I Herrens vej, gør hans stier lige. Se – Mat 3:3 – Mar 1:3 – Luk 3:4 – Esa 40:3 –
As it is written in the book of the words of Esaias the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

[Luk 3:5 DK-KJV] Enhver dal skal blive fyldt, og ethvert bjerg og bakke skal blive bragt lav; og det krogede skal blive gjort lige, og de ujævne veje skal blive gjort jævne;
Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low; and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth;

[Luk 3:6 DK-KJV] Og alt kød skal se Guds frelse.
And all flesh shall see the salvation of God.

[Luk 3:7 DK-KJV] Så sagde han til folkemængden som kom frem for at blive døbt af ham, Kæreste generation af giftsnoger, hvem har advaret jer om at flygte fra arrigskabet der kommer?
Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?

[Luk 3:8 DK-KJV] Frembring derfor frugter som er omvendelsen værdig, og begynd ikke at sige inde i jer selv, Vi har Abraham som vor far: for jeg siger til jer, At Gud er i stand til at oprejse børn til Abraham ud af disse sten.
Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, That God is able of these stones to raise up children unto Abraham.

[Luk 3:9 DK-KJV] Og nu er øksen også lagt til træernes rod: ethvert træ som derfor ikke frembringer god frugt er hugget ned, og kastes ind i ilden.
And now also the axe is laid unto the root of the trees: every tree therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.

[Luk 3:10 DK-KJV] Og folket spurgte ham, og siger, Hvad skal vi så gøre?
And the people asked him, saying, What shall we do then?

[Luk 3:11 DK-KJV] Han svarer og siger til dem, Han der har 2 frakker, lad ham give en til ham der ingen har; og han der har mad, lad ham gøre ligeledes.
He answereth and saith unto them, He that hath two coats, let him impart to him that hath none; and he that hath meat, let him do likewise.

[Luk 3:12 DK-KJV] Så kom der også skatteopkrævere for at blive døbt, og sagde til ham, Mester, hvad skal vi gøre?
Then came also publicans to be baptized, and said unto him, Master, what shall we do?

[Luk 3:13 DK-KJV] Og han sagde til dem, Inddriv ikke mere end det som er givet jer at gøre.
And he said unto them, Exact no more than that which is appointed you.

[Luk 3:14 DK-KJV] Og soldaterne krævede ligeledes et svar fra ham, og siger, Og hvad skal vi gøre? Og han sagde til dem, vær ikke voldelig med noget menneske, og anklag heller ikke nogen på falsk grundlag; og vær tilfreds med jeres lønninger.
And the soldiers likewise demanded of him, saying, And what shall we do? And he said unto them, Do violence to no man, neither accuse any falsely; and be content with your wages.

[Luk 3:15 DK-KJV] Og da folket var forventningsfulde, og alle mennesker funderede i deres hjerter omkring Johannes, om han var den Kristus, eller ikke;
And as the people were in expectation, and all men mused in their hearts of John, whether he were the Christ, or not;

[Luk 3:16 DK-KJV] Svarede Johannes, og siger til dem alle, i virkeligheden døber jeg jer med vand; men én mægtigere end jeg kommer, remmene på de sko er jeg ikke værdig til at løsne: han skal døbe jer med den Hellige Ånd og med ild:
John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water; but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose: he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire:

[Luk 3:17 DK-KJV] Hvis kasteskovl er i hans hånd, og han vil grundigt rense hans gulv, og vil samle hveden ind i hans lade: men avnerne vil han brænde med en uudslukkelig ild.
Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner; but the chaff he will burn with fire unquenchable.

[Luk 3:18 DK-KJV] Og mange andre ting i hans formaning prædikede han for folket.
And many other things in his exhortation preached he unto the people.

[Luk 3:19 DK-KJV] Men ¼ dels fyrsten Herodes, blev irettesat af ham på grund af Herodias hustruen til hans bror Philip, og for alt det onde som Herodes havde gjort,
But Herod the tetrarch, being reproved by him for Herodias his brother Philip’s wife, and for all the evils which Herod had done,

[Luk 3:20 DK-KJV] Tilføjede endda dette over alt, at han satte Johannes i fængsel.
Added yet this above all, that he shut up John in prison.

[Luk 3:21 DK-KJV] Nu da hele folket var døbt, skete det, at Jesus også blev døbt, og ved at be’, var himlen åbnet,
Now when all the people were baptized, it came to pass, that Jesus also being baptized, and praying, the heaven was opened,

[Luk 3:22 DK-KJV] Og den Hellige Ånd dalede ned i en kropslig form som en due på ham, og en stemme kom fra himlen, som sagde, Du er min elskede Søn; i dig er jeg godt tilfreds.
And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven, which said, Thou art my beloved Son; in thee I am well pleased.

[Luk 3:23 DK-KJV] Og Jesus hamselv som nu var omkring 30 år gammel, som er (som det var antaget) sønnen af Joseph, som var sønnen af Heli,
And Jesus himself began to be about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, which was the son of Heli,

[Luk 3:24 DK-KJV] Som var sønnen af Matthat, som var sønnen af Levi, som var sønnen af Melchi, som var sønnen af Janna, som var sønnen af Joseph,
Which was the son of Matthat, which was the son of Levi, which was the son of Melchi, which was the son of Janna, which was the son of Joseph,

[Luk 3:25 DK-KJV] Som var sønnen af Mattathias, som var sønnen af Amos, som var sønnen af Naum, som var sønnen af Esli, som var sønnen af Nagge,
Which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Naum, which was the son of Esli, which was the son of Nagge,

[Luk 3:26 DK-KJV] Som var sønnen af Maath, som var sønnen af Mattathias, som var sønnen af Semei, som var sønnen af Joseph, som var sønnen af Judah,
Which was the son of Maath, which was the son of Mattathias, which was the son of Semei, which was the son of Joseph, which was the son of Juda,

[Luk 3:27 DK-KJV] Som var sønnen af Joanna, som var sønnen af Rhesa, som var sønnen af Zerubbabel, som var sønnen af Salathiel, som var sønnen af Neri,
Which was the son of Joanna, which was the son of Rhesa, which was the son of Zorobabel, which was the son of Salathiel, which was the son of Neri,

[Luk 3:28 DK-KJV] Som var sønnen af Melki, som var sønnen af Addi, som var sønnen af Cosam, som var sønnen af Elmodam, som var sønnen af Er,
Which was the son of Melki, which was the son of Addi, which was the son of Cosam, which was the son of Elmodam, which was the son of Er,

[Luk 3:29 DK-KJV] Som var sønnen af Jose, som var sønnen af Eliezer, som var sønnen af Jorim, som var sønnen af Matthat, som var sønnen af Levi,
Which was the son of Jose, which was the son of Eliezer, which was the son of Jorim, which was the son of Matthat, which was the son of Levi,

[Luk 3:30 DK-KJV] Som var sønnen af Simeon, som var sønnen af Judah, som var sønnen af Joseph, som var sønnen af Jonan, som sønnen af Eliakim,
Which was the son of Simeon, which was the son of Juda, which was the son of Joseph, which was the son of Jonan, which was the son of Eliakim,

[Luk 3:31 DK-KJV] Som var sønnen af Melea, som var sønnen af Menan, som var sønnen af Mattatha, som var sønnen af Nathan, som var sønnen af David,
Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,

[Luk 3:32 DK-KJV] Som var sønnen af Jesse, som var sønnen af Obed, som var sønnen af Boaz, som var sønnen af Salmon, som var sønnen af Nahshon,
Which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was the son of Booz, which was the son of Salmon, which was the son of Naasson,

[Luk 3:33 DK-KJV] Som var sønnen af Aminadab, som var sønnen af Ram, som var sønnen af Hezron, som var sønnen af Pharez, som var sønnen af Judah,
Which was the son of Aminadab, which was the son of Aram, which was the son of Esrom, which was the son of Phares, which was the son of Juda,

[Luk 3:34 DK-KJV] Som var sønnen af Jacob, som var sønnen af Isak, som var sønnen af Abraham, som var sønnen af Terah, som var sønnen af Nahor,
Which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, which was the son of Abraham, which was the son of Thara, which was the son of Nahor,

[Luk 3:35 DK-KJV] Som var sønnen af Serug, som var sønnen af Reu, som var sønnen af Peleg, som var sønnen af Eber, som var sønnen af Selah,
Which was the son of Saruch, which was the son of Ragau, which was the son of Phalec, which was the son of Heber, which was the son of Sala,

[Luk 3:36 DK-KJV] Som var sønnen af Kainan, som var sønnen af Arphaxad, som var sønnen af Shem, som var sønnen af Noah, som var sønnen af Lamech,
Which was the son of Cainan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noe, which was the son of Lamech,

[Luk 3:37 DK-KJV] Som var sønnen af Methusael, som var sønnen af Enok, som var sønnen af Jared, som var sønnen af Mahalaleel, som var sønnen af Kainan,
Which was the son of Mathusala, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Maleleel, which was the son of Cainan,

[Luk 3:38 DK-KJV] Som var sønnen af Enosh, som var sønnen af Seth, som var sønnen af Adam, som var sønnen af Gud.
Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God.
“Fra Jesus til Gud er der 77 generationer”
“Der er i dette slægtstræ brugt navne fra Det Gamle Testamente i den danske version”

Lukas Evangeliet Kapitel 4 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 4:1 DK-KJV] Og Jesus som var fyldt af den Hellige Ånd returnerede fra Jordanfloden, og var af Ånden ledt ind i vildmarken,
And Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness,

[Luk 4:2 DK-KJV] Ved i 40 dage at være fristet af djævelen. Og i de dage spiste han ingenting: og da de var ovre, var han efterhånden meget sulten.
Being forty days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing: and when they were ended, he afterward hungered.

[Luk 4:3 DK-KJV] Og djævelen sagde til ham, Hvis du er Guds Søn, befal disse sten at de bliver lavet til brød.
And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread.

[Luk 4:4 DK-KJV] Og Jesus svarede ham, og siger, Det er skrevet, At mennesket ikke skal leve af brød alene, men via ethvert ord fra Gud.
And Jesus answered him, saying, It is written, That man shall not live by bread alone, but by every word of God.

[Luk 4:5 DK-KJV] Og djævelen, førte ham op på et højt bjerg, og viste ham alle denne verdens kongeriger i et øjeblik af tid.
And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.

[Luk 4:6 DK-KJV] Og djævelen sagde til ham, Hele denne myndighed vil jeg gi’ dig, og herligheden fra dem: for det er forløst til mig; og til hvemsomhelst jeg vil giver jeg det.
And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them: for that is delivered unto me; and to whomsoever I will I give it.

[Luk 4:7 DK-KJV] Hvis du derfor vil tilbede mig, skal alt blive dit.
If thou therefore wilt worship me, all shall be thine.

[Luk 4:8 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til ham, Hold dig bag mig, Satan: for der er skrevet, Du skal tilbede Herren din Gud, og kun ham skal du tjene.
And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

[Luk 4:9 DK-KJV] Og han bragte ham til Jerusalem, og satte ham på en tempeltinde, og sagde til ham, Hvis du er Guds Søn, kast digselv ned herfra:
And he brought him to Jerusalem, and set him on a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from hence:

[Luk 4:10 DK-KJV] For det er skrevet, Han skal gi’ hans engle pålæg omkring dig, for at holde dig:
For it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee:

[Luk 4:11 DK-KJV] Og i deres hænder skal de bære dig op, for ikke at du på noget tidspunkt skal slå din fod imod en sten.
And in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone.

[Luk 4:12 DK-KJV] Og Jesus svarende sagde til ham, Det er sagt, Du skal ikke friste Herren din Gud.
And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God.

[Luk 4:13 DK-KJV] Og da djævelen havde stoppet alle fristelserne, forlod han ham for en tid.
And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season.

[Luk 4:14 DK-KJV] Og Jesus returnerede i Åndens kraft ind i Galilæa: og der udgik en berømmelse om ham udover hele den egn rundt omkring.
And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

[Luk 4:15 DK-KJV] Og han underviste i deres synagoger, som var forherliget af alle.
And he taught in their synagogues, being glorified of all.

[Luk 4:16 DK-KJV] Og han kom til Nazaret, hvor han var opvokset: og, som hans tradition var, gik han ind i synagogen på sabbatsdagen, og rejste sig for at læse.
And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

[Luk 4:17 DK-KJV] Og han fik udleveret Esajas profetbog. Og da han havde åbnet bogen, fandt han det sted hvor det var skrevet,
And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

[Luk 4:18 DK-KJV] Herrens Ånd er over mig, fordi han har salvet mig til at prædike evangeliet for de fattige; han har sendt mig for at héle de brudte hjerter, for at prædike forløsning til de tilfangetagne, og give synet tilbage til de blinde, for at sætte dem i frihed der er såret,
The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

[Luk 4:19 DK-KJV] For at prædike Herrens acceptable år.
To preach the acceptable year of the Lord.

[Luk 4:20 DK-KJV] Og han lukkede bogen, og han gav den tilbage til betjeneren, og sad ned. Og alles øjne af dem der var i synagogen var fæstnet på ham.
And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

[Luk 4:21 DK-KJV] Og han begyndte at sige til dem, Denne dag er dette skriftsted opfyldt i jeres ører.
And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.

[Luk 4:22 DK-KJV] Og alle hørte ham vidne, og forundredes over de nådige ord som udgik fra hans mund. Og de sagde, Er dette ikke Josephs søn?
And all bare him witness, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, Is not this Joseph’s son?

[Luk 4:23 DK-KJV] Og han sagde til dem, I vil helt sikkert sige dette ordsprog til mig, Læge, hél digselv: hvadsomhelst vi har hørt at der er sket i Kapernaum, gør også det her i dit land.
And he said unto them, Ye will surely say unto me this proverb, Physician, heal thyself: whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country.

[Luk 4:24 DK-KJV] Og han sagde, Sandelig siger jeg til jer, Ingen profet er accepteret i hans eget land.
And he said, Verily I say unto you, No prophet is accepted in his own country.

[Luk 4:25 DK-KJV] Men jeg fortæller jer om en sandhed, i Elias dage var der mange enker i Israel, da himlen var lukket 3 år og 6 måneder, da den store hungersnød var udover hele landet;
But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, when the heaven was shut up three years and six months, when great famine was throughout all the land;

[Luk 4:26 DK-KJV] Men til ingen af dem var Elias sendt, foruden til Sarepta, en by fra Sidon, til en kvinde der var en enke.
But unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow.

[Luk 4:27 DK-KJV] Og på Elisha profetens tid var der mange spedalske i Israel; og ingen af dem var renset, foruden den Syriske Naaman.
And many lepers were in Israel in the time of Eliseus the prophet; and none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian.

[Luk 4:28 DK-KJV] Og alle de i synagogen, da de hørte disse ting, var fyldt med arrigskab,
And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath,

[Luk 4:29 DK-KJV] Og rejste sig, og smed ham ud af byen, og ledte ham til kanten af bakken hvorpå deres by var bygget, så de måtte kaste ham ned med hovedet først.
And rose up, and thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong.

[Luk 4:30 DK-KJV] Men han passerede gennem deres midte og gik hans vej,
But he passing through the midst of them went his way,

[Luk 4:31 DK-KJV] Og kom ned til Kapernaum, en by fra Galilæa, og underviste dem på sabbatsdagene.
And came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the sabbath days.

[Luk 4:32 DK-KJV] Og de var forbløffede over hans doktrin: for hans ord var med myndighed.
And they were astonished at his doctrine: for his word was with power.

[Luk 4:33 DK-KJV] Og i synagogen var der en mand, som havde en ånd fra en uren djævel, og råbte ud med en høj stemme,
And in the synagogue there was a man, which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice,

[Luk 4:34 DK-KJV] Og siger, Lad os være alene; hvad har vi at gøre med dig, du Jesus fra Nazaret? er du kommet for at destruere os? jeg kender dig hvem du er; Guds Hellige Éner.
Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art; the Holy One of God.

[Luk 4:35 DK-KJV] Og Jesus irettesatte ham, og siger, Vær stille, og kom ud af ham. Og da djævelen havde smidt ham i midten, kom han ud af ham, og skadede ham ikke.
And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him not.

[Luk 4:36 DK-KJV] Og de var alle forbløffet, og talte blandt demselv, og siger, Hvilket ord er dette! for med autoritet og kraft befaler han de urene ånder, og de kommer ud.
And they were all amazed, and spake among themselves, saying, What a word is this! for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out.

[Luk 4:37 DK-KJV] Og hans berømmelse gik ud til ethvert sted rundt omkring i landet.
And the fame of him went out into every place of the country round about.

[Luk 4:38 DK-KJV] Og han rejste sig og gik ud af synagogen, og kom ind i Simons hus. Og Simons hustrus mor var ramt af en stor feber; og de bønfaldte ham for hende.
And he arose out of the synagogue, and entered into Simon’s house. And Simon’s wife’s mother was taken with a great fever; and they besought him for her.

[Luk 4:39 DK-KJV] Og han stod over hende, og irettesatte feberen; og den forlod hende: og øjeblikkeligt rejste hun sig og betjente for dem.
And he stood over her, and rebuked the fever; and it left her: and immediately she arose and ministered unto them.

[Luk 4:40 DK-KJV] Nu da solen var på vej ned, alle de der havde nogen syge med forskellige sygdomme bragte dem til ham; og han lagde hans hænder på enhver af dem, og helbredte dem.
Now when the sun was setting, all they that had any sick with divers diseases brought them unto him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.

[Luk 4:41 DK-KJV] Og djævlene kom også ud af mange, og råbte ud, og siger, Du er Kristus Guds Søn. Og han irettesatte dem og tillod dem ikke at tale: for de vidste at han var Kristus.
And devils also came out of many, crying out, and saying, Thou art Christ the Son of God. And he rebuking them suffered them not to speak: for they knew that he was Christ.

[Luk 4:42 DK-KJV] Og da det var dag, rejste han og gik til et øde sted: og folket søgte efter ham, og kom til ham, og blev sammen med ham, så han ikke skulle rejse fra dem.
And when it was day, he departed and went into a desert place: and the people sought him, and came unto him, and stayed him, that he should not depart from them.

[Luk 4:43 DK-KJV] Og han sagde til dem, Jeg må også prædike Guds kongerige til andre byer: for derfor er jeg sendt.
And he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also: for therefore am I sent.

[Luk 4:44 DK-KJV] Og han prædikede i Galilæas synagoger.
And he preached in the synagogues of Galilee.

Lukas Evangeliet Kapitel 5 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 5:1 DK-KJV] Og det skete, at, som folket pressede på ham for at høre Guds ord, han stod ved Gennesarets sø,
And it came to pass, that, as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret,

[Luk 5:2 DK-KJV] Og så’ 2 skibe stående ved søen: men fiskerne var gået ud af dem, og var i gang med at vaske deres garn.
And saw two ships standing by the lake: but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets.

[Luk 5:3 DK-KJV] Og han gik ombord på et af skibene, som var Simons, og bad ham om han ville lægge lidt fra land. Og han sad ned, og underviste folket ud fra skibet.
And he entered into one of the ships, which was Simon’s, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down, and taught the people out of the ship.

[Luk 5:4 DK-KJV] Nu da han var færdig med talen, sagde han til Simon, Sejl ud hvor det er dybt, og lad jeres garn gå ned for et træk.
Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught.

[Luk 5:5 DK-KJV] Og Simon svarende sagde til ham, Mester, vi har slidt hele natten, og har intet fanget: alligevel ved dine ord vil jeg la’ garnet gå ned.
And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing: nevertheless at thy word I will let down the net.

[Luk 5:6 DK-KJV] Og da de havde gjort dette, indelukkede de en stor stime fisk: og deres garn gik i stykker.
And when they had this done, they inclosed a great multitude of fishes: and their net brake.

[Luk 5:7 DK-KJV] Og de gjorde tegn med hånden til deres partnere, som var på det andet skib, at de skulle komme og hjælpe dem. Og de kom, og fyldte begge skibe, sådant at de begyndte at synke.
And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came, and filled both the ships, so that they began to sink.

[Luk 5:8 DK-KJV] Da Simon Peter så’ det, faldt han knælende ned ved Jesus, og siger, Rejs fra mig; for jeg er en syndfuld mand, Kæreste Herre.
When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus’ knees, saying, Depart from me; for I am a sinful man, O Lord.

[Luk 5:9 DK-KJV] For han var forbløffet, og alle der var hos ham, over fiske-trækket som de havde taget:
For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken:

[Luk 5:10 DK-KJV] Og det var Jacob også, og Johannes, Zebedæus’ sønner, som var kompagnoner med Simon. Og Jesus sagde til Simon, Frygt ikke; fra nu af skal du fange mennesker.
And so was also James, and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.

[Luk 5:11 DK-KJV] Og da de havde bragt deres skibe til land, efterlod de alt, og fulgte ham.
And when they had brought their ships to land, they forsook all, and followed him.

[Luk 5:12 DK-KJV] Og det skete, da han var i en bestemt by, læg mærke til en mand fuld af spedalskhed: som ved at ha’ set Jesus faldt på hans ansigt, og bønfalder ham, og siger, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.
And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

[Luk 5:13 DK-KJV] Og han rakte hans hånd frem, og rørte ham, og siger, Jeg vil: vær du ren. Og øjeblikkeligt forlod spedalskheden ham.
And he put forth his hand, and touched him, saying, I will: be thou clean. And immediately the leprosy departed from him.

[Luk 5:14 DK-KJV] Og han pålagde ham om ikke at fortælle det til noget menneske: men gå, og vis digselv for præsten, og tilbyd for din rensning, i overensstemmelse med hvordan Moses’ befalede, som et vidnesbyrd overfor dem.
And he charged him to tell no man: but go, and shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a testimony unto them.

[Luk 5:15 DK-KJV] Men så meget desto mere gik der en berømmelse ud om ham: og store folkemængder forsamledes for at høre, og for at blive helbredt for deres skavanker af ham.
But so much the more went there a fame abroad of him: and great multitudes came together to hear, and to be healed by him of their infirmities.

[Luk 5:16 DK-KJV] Og han trak hamselv tilbage ind i vildmarken, og bad.
And he withdrew himself into the wilderness, and prayed.

[Luk 5:17 DK-KJV] Og det sket på en bestemt dag, mens han underviste, at der var Farisæer og doktorer af loven som sad der, som var kommet ud af enhver Galilæisk provinsby, og Judæisk, og Jerusalem: og Herrens kraft var tilstede for at héle dem.
And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judaea, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.

[Luk 5:18 DK-KJV] Og, læg mærke til, mænd bragte på en seng en mand som var taget med en paralyse lammelse: og de søgte efter en måde at bringe ham ind, og at lægge ham foran ham.
And, behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy: and they sought means to bring him in, and to lay him before him.

[Luk 5:19 DK-KJV] Og da de ikke kunne finde ud af hvilken vej de måtte bringe ham ind på grund af folkemængden, gik de op på hustaget, og firede ham ned gennem tagbelægningen med hans sofa ind i midten foran Jesus.
And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop, and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus.

[Luk 5:20 DK-KJV] Og da han så’ deres tro, sagde han til ham, Mand, dine synder er dig tilgivet.
And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee.

[Luk 5:21 DK-KJV] Og de skriftkloge og Farisæerne begyndte at ræsonnere, og siger, Hvem er dette der taler gudsbespottende? Hvem kan tilgive synder, foruden Gud alene?
And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins, but God alone?

[Luk 5:22 DK-KJV] Med da Jesus bemærkede deres tanker, sagde han svarende til dem, Hvad ræsonnerer I i jeres hjerter?
But when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, What reason ye in your hearts?

[Luk 5:23 DK-KJV] Hvad er nemmest, at sige, Dine synder er dig tilgivet; eller at sige, Rejs dig op og gå?
Whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Rise up and walk?

[Luk 5:24 DK-KJV] Men så I må vide at Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder, (han sagde til den syge med paralyse lammelse,) Jeg siger til dig, Rejs dig, og saml din sofa op, og gå ind i dit hus.
But that ye may know that the Son of man hath power upon earth to forgive sins, (he said unto the sick of the palsy,) I say unto thee, Arise, and take up thy couch, and go into thine house.

[Luk 5:25 DK-KJV] Og øjeblikkeligt rejste han sig op foran dem, og samlede den op hvorpå han lå, og rejste til hans eget hus, og forherligede Gud.
And immediately he rose up before them, and took up that whereon he lay, and departed to his own house, glorifying God.

[Luk 5:26 DK-KJV] Og de var alle forbløffet, og de forherligede Gud, og var fyldt med frygt, og siger, Vi har set mærkelige ting i dag.
And they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying, We have seen strange things to day.

[Luk 5:27 DK-KJV] Og efter disse ting gik han videre, og så’ en skatteopkræver, kaldet Levi, som sad ved skatteopkrævnings bordet: og han sagde til ham, Følg mig.
And after these things he went forth, and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said unto him, Follow me.

[Luk 5:28 DK-KJV] Og han forlod alt, rejste sig op, og fulgte ham.
And he left all, rose up, and followed him.

[Luk 5:29 DK-KJV] Og Levi holdt en stor fest for ham i hans eget hus: og der var en stor gruppe af skatteopkrævere og af andre der sad ned hos dem.
And Levi made him a great feast in his own house: and there was a great company of publicans and of others that sat down with them.

[Luk 5:30 DK-KJV] Men deres skriftkloge og Farisæere mumlede imod hans disciple, og siger, Hvorfor spiser og drikker I med skatteopkrævere og syndere?
But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do ye eat and drink with publicans and sinners?

[Luk 5:31 DK-KJV] Og Jesus svarende sagde til dem, De der er hele har ikke brug for en læge; men de der er syge.
And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician; but they that are sick.

[Luk 5:32 DK-KJV] Jeg kom ikke for at kalde de retfærdige, men syndere til omvendelse.
I came not to call the righteous, but sinners to repentance.

[Luk 5:33 DK-KJV] Og de sagde til ham, Hvorfor faster Johannes’ disciple ofte, og fremføre bønner, og ligeledes Farisæernes disciple; men dine spiser og drikker?
And they said unto him, Why do the disciples of John fast often, and make prayers, and likewise the disciples of the Pharisees; but thine eat and drink?

[Luk 5:34 DK-KJV] Og han sagde til dem, Kan I få brudekammerets børn til at faste, mens brudgommen er hos dem?
And he said unto them, Can ye make the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them?

[Luk 5:35 DK-KJV] Men de dage vil komme, når brudgommen skal blive taget væk fra dem, og så i de dage skal de faste.
But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days.

[Luk 5:36 DK-KJV] Og han talte også en lignelse til dem; Intet menneske putter et stykke fra en ny beklædning på en gammel; hvis omvendt, så laver både den nye en flænge, og det stykke der var taget ud af den nye samarbejder ikke med den gamle.
And he spake also a parable unto them; No man putteth a piece of a new garment upon an old; if otherwise, then both the new maketh a rent, and the piece that was taken out of the new agreeth not with the old.

[Luk 5:37 DK-KJV] Og intet menneske putter ny vin på gamle flasker; for så vil den nye vin springe flaskerne, og gå til spilde, og flaskerne skal gå til grunde.
And no man putteth new wine into old bottles; else the new wine will burst the bottles, and be spilled, and the bottles shall perish.

[Luk 5:38 DK-KJV] Men ny vin må blive puttet på nye flasker; og begge er bevaret.
But new wine must be put into new bottles; and both are preserved.

[Luk 5:39 DK-KJV] Intet menneske som også har drukket gammel vin ønsker straks ny: for han siger, Den gamle er bedre.
No man also having drunk old wine straightway desireth new: for he saith, The old is better.

Lukas Evangeliet Kapitel 6 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 6:1 DK-KJV] Og det skete på den anden sabbat efter den første, at han gik gennem kornmarkerne; og hans disciple plukkede aksene af kornet, og spiste, efter at ha’ gnedet dem i deres hænder.
And it came to pass on the second sabbath after the first, that he went through the corn fields; and his disciples plucked the ears of corn, and did eat, rubbing them in their hands.

[Luk 6:2 DK-KJV] Og nogle af Farisæerne sagde til dem, Hvorfor gør i det der ikke er lovligt at gøre på sabbatsdagene?
And certain of the Pharisees said unto them, Why do ye that which is not lawful to do on the sabbath days?

[Luk 6:3 DK-KJV] Og Jesus svare dem og sagde, Har I ikke læst så meget som dette, hvad David gjorde, da hanselv var sulten, og de som var hos ham;
And Jesus answering them said, Have ye not read so much as this, what David did, when himself was an hungred, and they which were with him;

[Luk 6:4 DK-KJV] Hvordan han gik ind i Guds hus, og tog og spiste skuebrødet, og gav også til dem der var hos ham; som det ikke er lovligt at spise foruden for præsterne alene?
How he went into the house of God, and did take and eat the shewbread, and gave also to them that were with him; which it is not lawful to eat but for the priests alone?

[Luk 6:5 DK-KJV] Og han sagde til dem, At Menneskesønnen også er Herre over sabbatten.
And he said unto them, That the Son of man is Lord also of the sabbath.

[Luk 6:6 DK-KJV] Og det skete også på en anden sabbat, at han gik ind i synagogen og underviste: og der var en mand hvis højre hånd var visnet.
And it came to pass also on another sabbath, that he entered into the synagogue and taught: and there was a man whose right hand was withered.

[Luk 6:7 DK-KJV] Og de skriftkloge og Farisæerne holdt øje med ham, om han ville hele på en sabbatsdag; så de måtte finde en anklage imod ham.
And the scribes and Pharisees watched him, whether he would heal on the sabbath day; that they might find an accusation against him.

[Luk 6:8 DK-KJV] Men han kendte deres tanker, og sagde til manden som havde den visnede hånd, Rejs dig op, og stå frem i midten. Og han rejste sig og stod frem.
But he knew their thoughts, and said to the man which had the withered hand, Rise up, and stand forth in the midst. And he arose and stood forth.

[Luk 6:9 DK-KJV] Så sagde Jesus til dem, Jeg vil spørge jer om en ting; Er de lovligt på sabbatsdagene at gøre godt, eller at gøre ondt? for at frelse liv, eller for at destruere det?
Then said Jesus unto them, I will ask you one thing; Is it lawful on the sabbath days to do good, or to do evil? to save life, or to destroy it?

[Luk 6:10 DK-KJV] Og kiggede rundt omkring på dem alle, og sagde til manden, Stræk din hånd frem. Og han gjorde det: og hans hånd var genoprettet hel som den anden.
And looking round about upon them all, he said unto the man, Stretch forth thy hand. And he did so: and his hand was restored whole as the other.

[Luk 6:11 DK-KJV] Og de var fyldt med galskab; og aftalte indbyrdes med hinanden hvad de måtte gøre med Jesus.
And they were filled with madness; and communed one with another what they might do to Jesus.

[Luk 6:12 DK-KJV] Og det skete i de dage, at han gik ud til et bjerg for at bede, og fortsatte hele natten i bøn til Gud.
And it came to pass in those days, that he went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God.

[Luk 6:13 DK-KJV] Og da det var dag, kaldte han disciplene til ham: og af dem udvalgte han 12, hvem han også gav navnet apostle;
And when it was day, he called unto him his disciples: and of them he chose twelve, whom also he named apostles;

[Luk 6:14 DK-KJV] Simon, (hvem han også gav navnet Peter,) og Andreas hans bror, Jacob og Johannes, Philip og Bartholomæus,
Simon, (whom he also named Peter,) and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew,

[Luk 6:15 DK-KJV] Matthæus og Thomas, Jacob Alfæus’ søn, og Simon kaldet Zelotes,
Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes,

[Luk 6:16 DK-KJV] Og Judas Jacobs bror, og Judas Iscariot, som også var bedrageren.
And Judas the brother of James, and Judas Iscariot, which also was the traitor.

[Luk 6:17 DK-KJV] Og han kom ned med dem, og stod på sletten, og hans disciples gruppe, og en stor folkemængde ud fra hele Judæa og Jerusalem, og fra Tyrus og Sidons havkyst, som kom for at høre ham, og for at blive helbredt for deres sygdomme;
And he came down with them, and stood in the plain, and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judaea and Jerusalem, and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him, and to be healed of their diseases;

[Luk 6:18 DK-KJV] Og de der var plaget med urene ånder: og de var helbredt.
And they that were vexed with unclean spirits: and they were healed.

[Luk 6:19 DK-KJV] Og hele folkemængden forsøgte at røre ham: for der udgik anstændighed fra ham, og helbredte dem alle.
And the whole multitude sought to touch him: for there went virtue out of him, and healed them all.

[Luk 6:20 DK-KJV] Og han løftede hans øjne op på hans disciple, og sagde, Velsignet er I fattige: for jeres er Guds kongerige.
And he lifted up his eyes on his disciples, and said, Blessed be ye poor: for yours is the kingdom of God.

[Luk 6:21 DK-KJV] Velsignet er I der sulter nu: for I skal blive mætte. Velsignet er I der græder nu: for I skal grine.
Blessed are ye that hunger now: for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now: for ye shall laugh.

[Luk 6:22 DK-KJV] Velsignet er I, når mennesker skal hade jer, og når de skal separere jer fra deres gruppe, og skal bebrejde jer, og kaste jeres navn ud som ondt, for Menneskesønnens skyld.
Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man’s sake.

[Luk 6:23 DK-KJV] Jubel I i den dag, og hop af glæde: for, læg mærke til, jeres belønning er stor i himlen: for på samme måde gjorde deres fædre med profeterne.
Rejoice ye in that day, and leap for joy: for, behold, your reward is great in heaven: for in the like manner did their fathers unto the prophets.

[Luk 6:24 DK-KJV] Men arme jer der er rige! for I har modtaget jeres trøst.
But woe unto you that are rich! for ye have received your consolation.

[Luk 6:25 DK-KJV] Arme jer der er fyldte! for I skal sulte. Arme jer der griner nu! for I skal sørge og tude.
Woe unto you that are full! for ye shall hunger. Woe unto you that laugh now! for ye shall mourn and weep.

[Luk 6:26 DK-KJV] Arme jer, når alle mennesker skal tale vel om jer! for sådant gjorde deres fædre til de falske profeter.
Woe unto you, when all men shall speak well of you! for so did their fathers to the false prophets.

[Luk 6:27 DK-KJV] Men jeg siger til jer som hører, Elsk jeres fjender, gør godt for dem som hader jer,
But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you,

[Luk 6:28 DK-KJV] Velsign dem der forbander jer, og bed for dem som ondskabsfuldt udnytter jer.
Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you.

[Luk 6:29 DK-KJV] Og til ham der slår dig på den ene kind tilbyd også den anden; og ham der tager din kappe væk forbyd ikke også at ta’ din frakke.
And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and him that taketh away thy cloke forbid not to take thy coat also.

[Luk 6:30 DK-KJV] Giv til ethvert menneske der spørger dig; og af ham der tager dine ting væk bed ikke om at få dem igen.
Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again.

[Luk 6:31 DK-KJV] Og som I ville at mennesker skulle gøre for jer, gør I også for dem ligeledes.
And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.

[Luk 6:32 DK-KJV] For hvis I elsker dem som elsker jer, hvilken tak har I? for syndere elsker også de der elsker dem.
For if ye love them which love you, what thank have ye? for sinners also love those that love them.

[Luk 6:33 DK-KJV] Og hvis I gør godt for dem som gør godt for jer, hvilken tak har I? for syndere gør også lige det samme.
And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.

[Luk 6:34 DK-KJV] Og hvis I låner til dem af hvem I håber at modtage, hvilken tak har I? for syndere låner også til syndere, for at modtage lige så meget igen.
And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? for sinners also lend to sinners, to receive as much again.

[Luk 6:35 DK-KJV] Men elsk I jeres fjender, og gør godt, og lån, og håb ikke på at få det igen; og jeres belønning skal være stor, og I skal være den Højestes børn: for han er venlig med de utaknemmelige og med de onde.
But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest: for he is kind unto the unthankful and to the evil.

[Luk 6:36 DK-KJV] Vær I derfor barmhjertige, som jeres Far også er barmhjertig.
Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.

[Luk 6:37 DK-KJV] Døm ikke, og I skal ikke blive dømt: fordøm ikke, og I skal ikke blive fordømt: tilgiv, og I skal blive tilgivet:
Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven:

[Luk 6:38 DK-KJV] Giv, og det skal blive givet til jer: et godt mål, presset ned, og rystet sammen, og løbende over, skal mennesker give til jeres favn. For med det samme mål som I også måler med det skal blive tilmålt til jer igen.
Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again.

[Luk 6:39 DK-KJV] Og han talte en lignelse til dem, Kan den blinde lede den blinde? vil de ikke begge falde i grøften.
And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind? shall they not both fall into the ditch?

[Luk 6:40 DK-KJV] Disciplen er ikke over hans mester: men enhver der er perfekt skal være som hans mester.
The disciple is not above his master: but every one that is perfect shall be as his master.

[Luk 6:41 DK-KJV] Og hvorfor lægger du mærke til splinten der er i din broders øje, men opfatter ikke bjælken der er i dit eget øje?
And why beholdest thou the mote that is in thy brother’s eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye?

[Luk 6:42 DK-KJV] Hvordan kan du da sige til din broder, Broder, lad mig trække splinten der er i dit øje ud, når du digselv ikke lægger mærke til bjælken der er i dit eget øje? Din hykler, fjern først bjælken i dit eget øje, og da skal du se klart så du kan trække splinten der er i din broders øje ud.
Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother’s eye.

[Luk 6:43 DK-KJV] For et godt træ frembringer ikke rådden frugt; et råddent træ frembringer heller ikke god frugt.
For a good tree bringeth not forth corrupt fruit; neither doth a corrupt tree bring forth good fruit.

[Luk 6:44 DK-KJV] For ethvert træ er kendt via hans egen frugt. For af tjørne samler mennesker ikke figner, heller ikke af en brombærbuske samler de druer.
For every tree is known by his own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes.

[Luk 6:45 DK-KJV] En god mand frembringer ud af hans hjertes skattekammer det som er godt; og en ond mand frembringer ud af hans skattekammer det som er ondt: for af hjertets overflod taler hans mund.
A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh.

[Luk 6:46 DK-KJV] Og hvorfor kalder I mig, Herre, Herre, og ikke gør de ting som jeg siger?
And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?

[Luk 6:47 DK-KJV] Hvemsomhelst der kommer til mig, og hører mine ordsprog, og gør dem, vil jeg vise til jer hvem han er li’:
Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and doeth them, I will shew you to whom he is like:

[Luk 6:48 DK-KJV] Han er li’ en mand som byggede et hus, og gravede dybt, og lagde fundamentet på en klippe: og da oversvømmelsen rejste sig, strømmen slog kraftigt mod det hus, og kunne ikke ryste det: for det var funderet på en klippe.
He is like a man which built an house, and digged deep, and laid the foundation on a rock: and when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it: for it was founded upon a rock.

[Luk 6:49 DK-KJV] Men han der hører, og ikke gør, er li’ en mand der uden et fundament byggede et hus på jorden; imod det slog strømmen kraftigt, og øjeblikkeligt faldt det; og det hus’ ruin var stort.
But he that heareth, and doeth not, is like a man that without a foundation built an house upon the earth; against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell; and the ruin of that house was great.

Lukas Evangeliet Kapitel 7 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 7:1 DK-KJV] Nu da han havde afsluttet alle hans ordsprog i folkets nærvær, gik han ind i Kapernaum.
Now when he had ended all his sayings in the audience of the people, he entered into Capernaum.

[Luk 7:2 DK-KJV] Og tjeneren af en bestemt kaptajn for 100 mand, som var kær for ham, var syg, og klar til at dø.
And a certain centurion’s servant, who was dear unto him, was sick, and ready to die.

[Luk 7:3 DK-KJV] Og da han hørte om Jesus, sendte han til ham Jødernes ældste, og bønfalder ham om at han ville komme og héle hans tjener.
And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant.

[Luk 7:4 DK-KJV] Og da de kom til Jesus, bønfalder de ham med det samme, og siger, At han var værdig for hvem han skulle gøre dette:
And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying, That he was worthy for whom he should do this:

[Luk 7:5 DK-KJV] For han elsker vores nation, og han har bygget os en synagoge.
For he loveth our nation, and he hath built us a synagogue.

[Luk 7:6 DK-KJV] Så gik Jesus med dem. Og da han ikke var langt fra huset, sendte kaptajnen for de 100 mand venner til ham, og siger til ham, Herre, bekymre ikke digselv: for jeg er ikke værdig at du skulle komme ind under mit tag:
Then Jesus went with them. And when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself: for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof:

[Luk 7:7 DK-KJV] Derfor tænkte jeg heller ikke mig selv værdig til at komme til dig: men sig blot et ord, og min tjener skal være helbredt.
Wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee: but say in a word, and my servant shall be healed.

[Luk 7:8 DK-KJV] For jeg mig selv er også en mand sat under myndighed, ved at ha’ soldater under mig, og siger jeg til én, Gå, og han går; og til en anden, Kom, og han kommer; og til min tjener, Gør dette, og han gør det.
For I also am a man set under authority, having under me soldiers, and I say unto one, Go, and he goeth; and to another, Come, and he cometh; and to my servant, Do this, and he doeth it.

[Luk 7:9 DK-KJV] Da Jesus hørte disse ting, forundredes han over ham, og vendte ham rundt, og sagde til folket der fulgte ham, Jeg siger til jer, jeg har ikke fundet så stor tro, nej, ikke i Israel.
When Jesus heard these things, he marvelled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.

[Luk 7:10 DK-KJV] Og de der var sendt, returnerede til huset, og fandt tjeneren helet der havde været syg.
And they that were sent, returning to the house, found the servant whole that had been sick.

[Luk 7:11 DK-KJV] Og det skete dagen efter, at han gik ind i en by kaldet Nain; og mange af hans disciple gik med ham, og mange folk.
And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.

[Luk 7:12 DK-KJV] Nu da han kom nær indtil byporten, læg mærke til, der var en død mand der blev båret ud, hans mors eneste søn, og hun var en enke: og mange folk fra byen var hos hende.
Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.

[Luk 7:13 DK-KJV] Og da Herren så hende, havde han medlidenhed med hende, og sagde til hende, Græd ikke.
And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.

[Luk 7:14 DK-KJV] Og han kom og rørte kisten: og de der bar ham stod stille. Og han sagde, Unge mand, jeg siger til dig, Rejs dig.
And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.

[Luk 7:15 DK-KJV] Og han der var død satte sig op, og begyndte at tale. Og han udleverede ham til hans mor.
And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

[Luk 7:16 DK-KJV] Og der kom en frygt over alle: og de forherligede Gud, og siger, Hvilken stor profet der er opstået iblandt os; og, At Gud havde besøgt hans folk.
And there came a fear on all: and they glorified God, saying, That a great prophet is risen up among us; and, That God hath visited his people.

[Luk 7:17 DK-KJV] Og dette rygte om ham udgik udover hele Judæa, og udover hele den egn rundt omkring.
And this rumour of him went forth throughout all Judaea, and throughout all the region round about.

[Luk 7:18 DK-KJV] Og Johannes’ disciple fortalte ham om alle disse ting.
And the disciples of John shewed him of all these things.

[Luk 7:19 DK-KJV] Og ved at kalde 2 af sine disciple til sig sendte Johannes dem til Jesus, og siger, Er du han der skulle komme? eller skal vi kigge efter en anden?
And John calling unto him two of his disciples sent them to Jesus, saying, Art thou he that should come? or look we for another?

[Luk 7:20 DK-KJV] Da mændene var kommet til ham, sagde de, Johannes døberen har sendt os til dig, og siger, Er du han der skulle komme? eller skal vi kigge efter en anden?
When the men were come unto him, they said, John Baptist hath sent us unto thee, saying, Art thou he that should come? or look we for another?

[Luk 7:21 DK-KJV] Og i den samme time kurerede han mange for deres skavanker og plager, og af onde ånder; og til mange der var blinde gav han synet.
And in that same hour he cured many of their infirmities and plagues, and of evil spirits; and unto many that were blind he gave sight.

[Luk 7:22 DK-KJV] Så svarede Jesus og sagde til dem, Ta’ af sted, og fortæl Johannes hvilke ting I har set og hørt; hvordan at de blinde ser, de lamme går, de spedalske er renset, de døve hører, de døde er oprejst, evangeliet er prædiket for de fattige.
Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached.

[Luk 7:23 DK-KJV] Og velsignet er han, hvemsomhelst der ikke skal blive krænket over mig.
And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.

[Luk 7:24 DK-KJV] Og da Johannes’ budbringere var taget afsted, begyndte han at tale til folket angående Johannes, Hvad gik I ud ind i vildmarken for at se? Et rør rystet af vinden?
And when the messengers of John were departed, he began to speak unto the people concerning John, What went ye out into the wilderness for to see? A reed shaken with the wind?

[Luk 7:25 DK-KJV] Men hvad gik I ud for at se? En mand klædt i blødt tøj? Læg mærke til, de som er prægfuldt klædt, og lever delikat, er i kongers hof.
But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they which are gorgeously apparelled, and live delicately, are in kings’ courts.

[Luk 7:26 DK-KJV] Men hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger til jer, og meget mere end en profet.
But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and much more than a prophet.

[Luk 7:27 DK-KJV] Dette er han, om hvem det er skrevet, Læg mærke til, Jeg sender min budbringer foran dit ansigt, som skal forberede din vej foran dig.
This is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

[Luk 7:28 DK-KJV] For jeg siger til jer, Blandt de som er født af kvinder er der ingen større profet end Johannes døberen: men han der er mindst i Guds kongerige er større end han.
For I say unto you, Among those that are born of women there is not a greater prophet than John the Baptist: but he that is least in the kingdom of God is greater than he.

[Luk 7:29 DK-KJV] Og hele folket der hørte ham, og skatteopkræverne, retfærdiggjorde Gud, som er døbt med Johannes’ dåb.
And all the people that heard him, and the publicans, justified God, being baptized with the baptism of John.

[Luk 7:30 DK-KJV] Men Farisæerne og advokaterne forkastede Guds råd imod demselv, og blev ikke døbt af ham.
But the Pharisees and lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him.

[Luk 7:31 DK-KJV] Og Herren sagde, Med hvad skal jeg sammenligne menneskene fra denne generation? og hvad er de li’?
And the Lord said, Whereunto then shall I liken the men of this generation? and to what are they like?

[Luk 7:32 DK-KJV] De kan sammenlignes med børn der sidder på markedspladsen, og ved at kalde på hinanden, og ved at sige, Vi har spillet fløjte for jer, og I har ikke danset; vi har sørget for jer, og I har ikke grædt.
They are like unto children sitting in the marketplace, and calling one to another, and saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned to you, and ye have not wept.

[Luk 7:33 DK-KJV] For Johannes Døberen kom som hverken spiser brød eller drikker vin; og I siger, Han har en djævel.
For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine; and ye say, He hath a devil.

[Luk 7:34 DK-KJV] Menneskesønnen er kommet og spiser og drikker; og I siger, Læg mærke til en grådig mand, og en vindranker, en ven af skatteopkræver og syndere!
The Son of man is come eating and drinking; and ye say, Behold a gluttonous man, and a winebibber, a friend of publicans and sinners!

[Luk 7:35 DK-KJV] Men visdom er retfærdiggjort af alle hendes børn.
But wisdom is justified of all her children.

[Luk 7:36 DK-KJV] Og en af Farisæerne spurgte ham om han ville spise hos ham. Og han gik ind i Farisæerens hus, og satte sig ned til bords.
And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee’s house, and sat down to meat.

[Luk 7:37 DK-KJV] Og, læg mærke til, en kvinde i byen, som var en synder, da hun vidste at Jesus sad til bords i Farisæerens hus, bragte en alabast boks med salveolie,
And, behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee’s house, brought an alabaster box of ointment,

[Luk 7:38 DK-KJV] Og stod bagved ham og græd ved hans fødder, og begyndte at vaske hans fødder med tårer, og tørre dem med hendes hovedhår, og kyssede hans fødder, og salvede dem med salveolien.
And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.

[Luk 7:39 DK-KJV] Nu da Farisæeren som havde indbudt ham så’ det, talte han inde i hamselv, og siger, Denne mand, hvis han var en profet, ville ha’ kendt hvem og hvilken slags kvinde denne er der rører ham:
Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner.

[Luk 7:40 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde til ham, Simon, Jeg har noget at sige til dig. Og han siger, Mester, sig det bare.
And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on.

[Luk 7:41 DK-KJV] Der var en kreditor som havde 2 debitorer: den ene skyldte 500 sølvmønter, og den anden 50.
There was a certain creditor which had two debtors: the one owed five hundred pence, and the other fifty.

[Luk 7:42 DK-KJV] Og da de ingenting havde at betale med, ærlig talt han eftergav dem begge. Fortæl mig derfor, hvem af dem vil elske ham mest?
And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most?

[Luk 7:43 DK-KJV] Simon svarede og sagde, Jeg går ud fra at han, til hvem han eftergav mest. Og han sagde til ham, Du har dømt rigtigt.
Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged.

[Luk 7:44 DK-KJV] Og han vendte sig om til kvinden, og sagde til Simon, Ser du denne kvinde? Jeg gik ind i dit hus, du gav mig intet vand til mine fødder: men hun har vasket mine fødder med tårer, og tørret dem med hendes hovedhår.
And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.

[Luk 7:45 DK-KJV] Du gav mig ingen kys: men denne kvinde har siden den tid jeg kom ind ikke stoppet med at kysse mine fødder.
Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.

[Luk 7:46 DK-KJV] Du salvede ikke mit hoved med olie: men denne kvinde har salvet mine fødder med salveolie.
My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment.

[Luk 7:47 DK-KJV] Derfor siger jeg til dig, Hendes synder, som er mange, er tilgivet; for hun elskede meget: men til hvem lidt er tilgivet, den samme elsker lidt.
Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.

[Luk 7:48 DK-KJV] Og han sagde til hende, Dine synder er tilgivet.
And he said unto her, Thy sins are forgiven.

[Luk 7:49 DK-KJV] Og de der sad til bords hos ham begyndte at sige inde i demselv, Hvem er dette der også tilgiver synder?
And they that sat at meat with him began to say within themselves, Who is this that forgiveth sins also?

[Luk 7:50 DK-KJV] Og han sagde til kvinden, Din tro har frelst dig; gå i fred.
And he said to the woman, Thy faith hath saved thee; go in peace.

Lukas Evangeliet Kapitel 8 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 8:1 DK-KJV] Og det skete bagefter, at han gik igennem enhver by og landsby, og prædikede og fremviste de glædelige budskaber om Guds kongerige: og de 12 var hos ham,
And it came to pass afterward, that he went throughout every city and village, preaching and shewing the glad tidings of the kingdom of God: and the twelve were with him,

[Luk 8:2 DK-KJV] Og bestemte kvinder, som havde været helbredt for onde ånder og skavanker, Maria kaldet Magdalene, af hvem der udgik 7 djævle,
And certain women, which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went seven devils,

[Luk 8:3 DK-KJV] Og Joanna hustruen til Kuza Herodes forvalter, og Susanne, og mange andre, som betjente for ham af deres substans.
And Joanna the wife of Chuza Herod’s steward, and Susanna, and many others, which ministered unto him of their substance.

[Luk 8:4 DK-KJV] Og da mange folk var forsamlet, og var kommet til ham ud fra enhver by, talte han via en lignelse:
And when much people were gathered together, and were come to him out of every city, he spake by a parable:

[Luk 8:5 DK-KJV] En så’er gik ud for at så hans såsæd: og som han såede, faldt noget ved vejsiden; og det var nedtrådt, og luftens fugle fortærede det.
A sower went out to sow his seed: and as he sowed, some fell by the way side; and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it.

[Luk 8:6 DK-KJV] Og nogle faldt på en klippe: og så snart som det var sprunget ud, visnede det væk, fordi det manglede fugt.
And some fell upon a rock; and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture.

[Luk 8:7 DK-KJV] Og nogle faldt iblandt tjørne; og tjørnen sprang ud med det, og kvalte det.
And some fell among thorns; and the thorns sprang up with it, and choked it.

[Luk 8:8 DK-KJV] Og andre faldt på god jord, og sprang ud, og bar frugt 100 fold. Og da han havde sagt disse ting, råbte han, Han der har øre til at høre, lad ham høre.
And other fell on good ground, and sprang up, and bare fruit an hundredfold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear.

[Luk 8:9 DK-KJV] Og hans disciple spurgte ham, og siger, Hvad kunne denne lignelse betyde?
And his disciples asked him, saying, What might this parable be?

[Luk 8:10 DK-KJV] Og han sagde, Til jer er det givet at forstå mysterierne omkring Guds kongerige: men for andre i lignelser; så ved at ha’ set kunne de ikke se, og ved at ha’ hørt kunne de ikke forstå.
And he said, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God: but to others in parables; that seeing they might not see, and hearing they might not understand.

[Luk 8:11 DK-KJV] Nu er lignelsen dette: Såsæden er Guds ord.
Now the parable is this: The seed is the word of God.

[Luk 8:12 DK-KJV] De ved vejsiden er de der hører; så kommer djævelen, og fjerner ordet ud af deres hjerter, for ikke at de skulle tro og blive frelst.
Those by the way side are they that hear; then cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved.

[Luk 8:13 DK-KJV] De på klippen er de, som, når de hører, modtager ordet med glæde; og disse har ingen rod, som for en tid tror, og i trængselstid falder væk.
They on the rock are they, which, when they hear, receive the word with joy; and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away.

[Luk 8:14 DK-KJV] Og det som faldt iblandt tjørne er de, når de har hørt, går ud, og er kvalt med omsorger og rigdomme og fornøjelser i dette liv, og bringer ingen frugt til perfektion.
And that which fell among thorns are they, which, when they have heard, go forth, and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection.

[Luk 8:15 DK-KJV] Men det på den gode jord er de, som med et hæderligt og godt hjerte, ved at ha’ hørt ordet, holder det, og frembringer frugt med tålmodighed.
But that on the good ground are they, which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience.

[Luk 8:16 DK-KJV] Ingen mand, når han har tændt et lys, dækker det med et kar, eller putter det under en seng; men sætter det på en lysestage, så de som går ind må se lyset.
No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed; but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light.

[Luk 8:17 DK-KJV] For ingenting er hemmeligt, der ikke skal blive synliggjort; og heller ikke nogen ting gemt, der ikke skal blive kendt og komme frem.
For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither any thing hid, that shall not be known and come abroad.

[Luk 8:18 DK-KJV] Pas derfor på hvordan I hører: for hvemsomhelst der har, til ham skal blive givet; og hvemsomhelst der ikke har, fra ham skal blive taget selv det som han så ud til at ha’.
Take heed therefore how ye hear: for whosoever hath, to him shall be given; and whosoever hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have.

[Luk 8:19 DK-KJV] Så kom hans mor og brødre til ham, og kunne ikke komme til ham på grund af presset.
Then came to him his mother and his brethren, and could not come at him for the press.

[Luk 8:20 DK-KJV] Og det var fortalt ham af nogle som sagde, Din mor og dine brødre står udenfor, og ønsker at se dig.
And it was told him by certain which said, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee.

[Luk 8:21 DK-KJV] Og han svarede og sagde til dem, Min mor og mine brødre er de som hører Guds ord, og gør det.
And he answered and said unto them, My mother and my brethren are these which hear the word of God, and do it.

[Luk 8:22 DK-KJV] Nu skete det på en bestemt dag, at han gik ombord på et skib med hans disciple: og han sagde til dem, Lad os ta’ over til den anden side af søen. Og de lagde fra land.
Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciples: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth.

[Luk 8:23 DK-KJV] Men som de sejlede faldt han i søvn: og der kom en kraftig storm af vind nedover søen; og de var fyldt med vand, og var i fare.
But as they sailed he fell asleep: and there came down a storm of wind on the lake; and they were filled with water, and were in jeopardy.

[Luk 8:24 DK-KJV] Og de kom til ham, og vækkede ham, og siger, Mester, mester, vi omkommer. Så rejste han sig, og irettesatte vinden og vandets rasen: og de stoppede, og der var stilhed.
And they came to him, and awoke him, saying, Master, master, we perish. Then he arose, and rebuked the wind and the raging of the water: and they ceased, and there was a calm.

[Luk 8:25 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvor er jeres tro? Og de som er bange forundredes, og siger til hinanden, Hvilken slags mand er dette! for han befaler selv vindene og vand, og de adlyder ham.
And he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this! for he commandeth even the winds and water, and they obey him.

[Luk 8:26 DK-KJV] Og de ankommer til Gadarenernes land, som er over imod Galilæa.
And they arrived at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee.

[Luk 8:27 DK-KJV] Og da gik han videre i land, mødte der ham ud fra byen en bestemt mand, som havde djævle i lang tid, og ikke havde noget tøj på, og som heller ikke var i noget hus, men i grotterne.
And when he went forth to land, there met him out of the city a certain man, which had devils long time, and ware no clothes, neither abode in any house, but in the tombs.

[Luk 8:28 DK-KJV] Da han så’ Jesus, råbte han ud, og faldt ned foran ham, og sagde med en høj stemme, Hvad har jeg at gøre med dig, Jesus, du Søn af den mest høje Gud? Jeg bønfalder dig, pin mig ikke.
When he saw Jesus, he cried out, and fell down before him, and with a loud voice said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God most high? I beseech thee, torment me not.

[Luk 8:29 DK-KJV] (For han havde befalet den urene ånd om at komme ud af manden. For den havde ofte fanget ham: og han var holdt bundet med kæder og i fodlænker; og han brød båndene, og var af djævelen drevet ind i vildmarken.)
(For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.)

[Luk 8:30 DK-KJV] Og Jesus spurgte ham, og siger, Hvad er dit navn? Og han sagde, Legion: fordi mange djævle var gået ind i ham.
And Jesus asked him, saying, What is thy name? And he said, Legion: because many devils were entered into him.

[Luk 8:31 DK-KJV] Og han bønfaldte ham om at han ikke ville befale dem til at gå ud ind i dybet.
And they besought him that he would not command them to go out into the deep.

[Luk 8:32 DK-KJV] Og der var der en stor flok svin der spiste på det bjerg: og de bønfaldte ham om at han ville tillade dem at gå ind i dem. Og han tillod dem det.
And there was there an herd of many swine feeding on the mountain: and they besought him that he would suffer them to enter into them. And he suffered them.

[Luk 8:33 DK-KJV] Så gik djævlene ud af manden, og gik ind i svinene: og flokken løb voldsomt ned af et stejlt sted ud i søen, og var kvalt.
Then went the devils out of the man, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the lake, and were choked.

[Luk 8:34 DK-KJV] Da de der gav dem mad så’ hvad der var sket, flygtede de, og gik og fortalte det i byen og på landet.
When they that fed them saw what was done, they fled, and went and told it in the city and in the country.

[Luk 8:35 DK-KJV] Da de’ gik ud for at se hvad der var sket; og kom til Jesus, og fandt manden, ud af hvem djævlene var udgået, som sad ved Jesus’ fødder, iklædt, og i hans rette sind: og de var bange.
Then they went out to see what was done; and came to Jesus, and found the man, out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed, and in his right mind: and they were afraid.

[Luk 8:36 DK-KJV] De som også så’ det fortalte dem på hvilke måde han der var besat med djævlene var helbredt.
They also which saw it told them by what means he that was possessed of the devils was healed.

[Luk 8:37 DK-KJV] Da bønfaldte hele folkemængden rundt om Gadarenernes land ham om at rejse væk fra dem; for de var taget med stor frygt: og han gik ombord på skibet, og returnerede tilbage igen.
Then the whole multitude of the country of the Gadarenes round about besought him to depart from them; for they were taken with great fear: and he went up into the ship, and returned back again.

[Luk 8:38 DK-KJV] Nu bønfaldte manden af hvem djævlene var gået udaf, ham om at ham måtte blive hos ham: men Jesus sendte ham væk, og siger,
Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him: but Jesus sent him away, saying,

[Luk 8:39 DK-KJV] Returner til dit eget hus, og vis hvor store ting Gud har gjort for dig. Og han gik hans vej, og fortalte det udover hele den by hvor store ting Jesus havde gjort for ham.
Return to thine own house, and shew how great things God hath done unto thee. And he went his way, and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him.

[Luk 8:40 DK-KJV] Og det skete, at, da Jesus var kommet tilbage, modtog folket ham med glæde: for de ventede alle på ham.
And it came to pass, that, when Jesus was returned, the people gladly received him: for they were all waiting for him.

[Luk 8:41 DK-KJV] Og, læg mærke til, der kom en mand kaldet Jairus, og han var en leder af synagogen: og han faldt ned ved Jesus’ fødder, og bønfaldte ham om at han ville komme ind i hans hus:
And, behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue: and he fell down at Jesus’ feet, and besought him that he would come into his house:

[Luk 8:42 DK-KJV] For han havde kun 1 datter, på omkring 12 år, og hun lå for døden. Men som han gik forsamledes folket sig tæt omkring ham.
For he had one only daughter, about twelve years of age, and she lay a dying. But as he went the people thronged him.

[Luk 8:43 DK-KJV] Og en kvinde som havde et blod-problem gennem 12 år, som havde brugt hele hendes liv på læger, og ikke kunne blive helbredt af nogen af dem,
And a woman having an issue of blood twelve years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any,

[Luk 8:44 DK-KJV] Kom bag ham, og rørte randen på hans beklædning: og øjeblikkeligt standsede hendes blod-problem.
Came behind him, and touched the border of his garment: and immediately her issue of blood stanched.

[Luk 8:45 DK-KJV] Og Jesus sagde, Hvem rørte mig? Da alle nægtede, sagde Peter og de der var hos ham, Mester, folkemængden presser sig tæt indtil dig, og du siger, Hvem rørte mig?
And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?

[Luk 8:46 DK-KJV] Og Jesus sagde, En eller anden rørte mig: for jeg forstår at anstændighed er gået ud af mig.
And Jesus said, Somebody hath touched me: for I perceive that virtue is gone out of me.

[Luk 8:47 DK-KJV] Og da kvinden så’ at hun ikke kunne gemme sig, kom hun rystende, og faldt ned foran ham, og hun erklærede foran hele folket af hvilken grund hun havde rørt ham, og hvordan at hun øjeblikkeligt var helbredt.
And when the woman saw that she was not hid, she came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately.

[Luk 8:48 DK-KJV] Og han sagde til hende, Datter, vær ved godt mod: din tro gjorde dig hel; gå i fred.
And he said unto her, Daughter, be of good comfort: thy faith hath made thee whole; go in peace.

[Luk 8:49 DK-KJV] Mens han stadig talte, kommer der en fra synagogelederens hus, og siger til ham, Din datter er død; bekymre ikke Mesteren.
While he yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue’s house, saying to him, Thy daughter is dead; trouble not the Master.

[Luk 8:50 DK-KJV] Men da Jesus hørte det, svarede han ham, og siger, Frygt ikke: tro kun, og hun skal blive gjort hel.
But when Jesus heard it, he answered him, saying, Fear not: believe only, and she shall be made whole.

[Luk 8:51 DK-KJV] Og da han kom ind i huset, tillod han intet menneske at gå ind, foruden Peter, og Jacob, og Johannes, og tjenestepigens mor og far.
And when he came into the house, he suffered no man to go in, save Peter, and James, and John, and the father and the mother of the maiden.

[Luk 8:52 DK-KJV] Og alle græd, og sørgede over hende: men han sagde, Græd ikke; hun er ikke død, men sover.
And all wept, and bewailed her: but he said, Weep not; she is not dead, but sleepeth.

[Luk 8:53 DK-KJV] Og de grinede hånende af ham, velvidende at hun var død.
And they laughed him to scorn, knowing that she was dead.

[Luk 8:54 DK-KJV] Og han satte dem alle udenfor, og tog hende ved hånden, og kaldte, og siger, Tjenestepige, rejs dig.
And he put them all out, and took her by the hand, and called, saying, Maid, arise.

[Luk 8:55 DK-KJV] Og hendes ånd kom tilbage, og hun rejste sig straks op: og han befalede at give hende mad.
And her spirit came again, and she arose straightway: and he commanded to give her meat.

[Luk 8:56 DK-KJV] Og hendes forældre var forbløffet: men han pålagde dem at de ikke skulle fortælle noget menneske hvad der var sket.
And her parents were astonished: but he charged them that they should tell no man what was done.

Lukas Evangeliet Kapitel 9 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 9:1 DK-KJV] Så kaldte han hans 12 disciple sammen, og gav dem kraft og autoritet over alle djævle, og til at kurerer sygdomme.
Then he called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.

[Luk 9:2 DK-KJV] Og han sendte dem for at prædike Guds kongerige, og for at héle de syge.
And he sent them to preach the kingdom of God, and to heal the sick.

[Luk 9:3 DK-KJV] Og han sagde til dem, Ta’ ingenting for jeres rejse, hverken stave, eller madpose, eller brød, eller penge; eller 2 jakker hver.
And he said unto them, Take nothing for your journey, neither staves, nor scrip, neither bread, neither money; neither have two coats apiece.

[Luk 9:4 DK-KJV] Og hvilketsomhelst hus I går ind i, bliv der, og rejs derefter videre.
And whatsoever house ye enter into, there abide, and thence depart.

[Luk 9:5 DK-KJV] Og hvemsomhelst der ikke vil modtage jer, ryst selveste støvet fra jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem.
And whosoever will not receive you, when ye go out of that city, shake off the very dust from your feet for a testimony against them.

[Luk 9:6 DK-KJV] Og de rejste, og gik gennem provinsbyerne, og prædikede evangeliet, og helbredte alle steder.
And they departed, and went through the towns, preaching the gospel, and healing every where.

[Luk 9:7 DK-KJV] Nu hørte ¼ dels fyrsten Herodes om alt det der var gjort af ham: og han var forvirret, eftersom det var sagt af nogle, at Johannes var opstået fra de døde;
Now Herod the tetrarch heard of all that was done by him: and he was perplexed, because that it was said of some, that John was risen from the dead;

[Luk 9:8 DK-KJV] Og af nogle, at Elias havde vist sig; og af andre, at 1 af de gamle profeter var opstået igen.
And of some, that Elias had appeared; and of others, that one of the old prophets was risen again.

[Luk 9:9 DK-KJV] Og Herodes sagde, Johannes har jeg hugget hovedet af: men hvem er dette, om hvem I hører sådanne ting? Og han ønskede at se ham.
And Herod said, John have I beheaded: but who is this, of whom I hear such things? And he desired to see him.

[Luk 9:10 DK-KJV] Og apostlene, da de var kommet tilbage, fortalte ham alt det de havde gjort. Og han tog dem, og gik privat til side indtil et øde sted som tilhørte byen kaldet Bethsaida.
And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them, and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida.

[Luk 9:11 DK-KJV] Og folket, da de fandt ud af det, fulgte ham: og han modtag dem, og talte til dem om Guds kongerige, og helbredte dem der havde brug for helbredelse.
And the people, when they knew it, followed him: and he received them, and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing.

[Luk 9:12 DK-KJV] Og da dagen var ved at være fordi, kom de 12, og sagde til ham, Send folkemængden væk, så de må gå ind i provinsbyerne og landet rundt omkring, og logere, og få proviant: for vi er her på et øde sted.
And when the day began to wear away, then came the twelve, and said unto him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country round about, and lodge, and get victuals: for we are here in a desert place.

[Luk 9:13 DK-KJV] Men han sagde til dem, Gi’ I dem noget at spise. Og de sagde, Vi har ikke mere end 5 brød og 2 fisk; medmindre vi skulle gå og købe mad til alle disse folk.
But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more but five loaves and two fishes; except we should go and buy meat for all this people.

[Luk 9:14 DK-KJV] For de var omkring 5.000 mænd. Og han sagde til hans disciple, Få dem til at sætte sig ned i grupper af 15.
For they were about five thousand men. And he said to his disciples, Make them sit down by fifties in a company.

[Luk 9:15 DK-KJV] Og de gjorde det, og fik dem alle til at sætte sig ned.
And they did so, and made them all sit down.

[Luk 9:16 DK-KJV] Så tog han de 5 brød og de 2 fisk, og kiggede op til himlen, han velsignede dem, og brød dem, og gav dem til disciplene for at sætte dem foran folkemængden.
Then he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake, and gave to the disciples to set before the multitude.

[Luk 9:17 DK-KJV] Og de spiste, og var alle mætte: og der var opsamlet af de resterende fragmenter 12 kurve.
And they did eat, and were all filled: and there was taken up of fragments that remained to them twelve baskets.

[Luk 9:18 DK-KJV] Og det skete, da han bad længe, hans disciple var hos ham: og han spurgte dem, og siger, Hvem siger folket at jeg er?
And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him: and he asked them, saying, Whom say the people that I am?

[Luk 9:19 DK-KJV] De svare og sagde, Johannes døberen, men nogle siger, Elias; og andre siger, at en af de gamle profeter er opstået igen.
They answering said, John the Baptist; but some say, Elias; and others say, that one of the old prophets is risen again.

[Luk 9:20 DK-KJV] Han sagde til dem, Men hvem siger I at jeg er? Peter svarende sagde, Guds Kristus.
He said unto them, But whom say ye that I am? Peter answering said, The Christ of God.

[Luk 9:21 DK-KJV] Og han pålagde ham strengt, og befalede dem om ikke fortælle den ting til noget menneske;
And he straitly charged them, and commanded them to tell no man that thing;

[Luk 9:22 DK-KJV] Og siger, Menneskesønnen må lide mange ting, og blive forkastet af de ældste og de ledende præster og skriftkloge, og blive slagtet, og blive oprejst den tredje dag.
Saying, The Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief priests and scribes, and be slain, and be raised the third day.

[Luk 9:23 DK-KJV] Og han sagde til dem alle, Hvis der er en mand der vil komme efter mig, lad ham fornægte hamselv, og samle hans kors op dagligt, og følge mig.
And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.

[Luk 9:24 DK-KJV] For hvemsomhelst der vil frelse hans liv skal miste det: men hvemsomhelst der vil miste hans liv for min skyld, den samme skal frelse det.
For whosoever will save his life shall lose it: but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it.

[Luk 9:25 DK-KJV] For hvad er en mands fordel, hvis han vinder hele denne verden, og mister hamselv, eller er forkastet?
For what is a man advantaged, if he gain the whole world, and lose himself, or be cast away?

[Luk 9:26 DK-KJV] For hvemsomhelst der skal være skamfuld over mig og over mine ord, over ham skal Menneskesønnen være skamfuld, når han skal komme i hans egen herlighed, og i hans Fars, og af de hellige engles.
For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in his Father’s, and of the holy angels.

[Luk 9:27 DK-KJV] Men jeg fortæller jer om en sandhed, der er nogle der står her, som ikke skal smage død, før de ser Guds kongerige.
But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God.

[Luk 9:28 DK-KJV] Og det skete omkring 8 dage efter disse ordsprog, at han tog Peter og Johannes og Jacob, og gik op på et bjerg for at bede.
And it came to pass about an eight days after these sayings, he took Peter and John and James, and went up into a mountain to pray.

[Luk 9:29 DK-KJV] Og da han bad, ændredes hans fremtoning, og hans tøj var hvidt og glinsende.
And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering.

[Luk 9:30 DK-KJV] Og, Læg mærke til, der talte 2 mænd med ham, som var Moses og Elias:
And, behold, there talked with him two men, which were Moses and Elias:

[Luk 9:31 DK-KJV] Som viste sig i herlighed, og talte om hans død som han skulle fuldende i Jerusalem.
Who appeared in glory, and spake of his decease which he should accomplish at Jerusalem.

[Luk 9:32 DK-KJV] Men Peter og de der var hos ham sov tungt: og da de vågnede op, så de hans herlighed, og de 2 mænd der stod hos ham.
But Peter and they that were with him were heavy with sleep: and when they were awake, they saw his glory, and the two men that stood with him.

[Luk 9:33 DK-KJV] Og det skete, som de tog afsted fra ham, at Peter sagde til ham, Mester, det er godt for os at være her: og lad os lave 3 tabernakler; et til dig, og et til Moses, og et til Elias: uden at vide hvad han sagde.
And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.

[Luk 9:34 DK-KJV] Mens han talte således, kom der en sky, og overskyggede dem: og de frygtede da de gik ind i skyen
While he thus spake, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud.

[Luk 9:35 DK-KJV] Og der kom en stemme ud af skyen, som siger, Dette er min elskede Søn: hør ham.
And there came a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.

[Luk 9:36 DK-KJV] Og da stemmen var stoppet, var Jesus fundet alene. Og de holdt det tæt, og fortalte intet menneske i de dage nogen af de ting som de havde set.
And when the voice was past, Jesus was found alone. And they kept it close, and told no man in those days any of those things which they had seen.

[Luk 9:37 DK-KJV] Og det skete, at på den næste dag, da de var kommet ned fra den bakke, mødte mange folk ham.
And it came to pass, that on the next day, when they were come down from the hill, much people met him.

[Luk 9:38 DK-KJV] Og, læg mærke til, en mand fra gruppen råbte ud, og siger, Mester, jeg bønfalder dig, kig på min søn: for han er mit eneste barn.
And, behold, a man of the company cried out, saying, Master, I beseech thee, look upon my son: for he is mine only child.

[Luk 9:39 DK-KJV] Og, se, en ånd tager ham, og han råber pludselig ud; og den river ham så han fråder igen, og skader ham hårdt når han forlader ham.
And, lo, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out; and it teareth him that he foameth again, and bruising him hardly departeth from him.

[Luk 9:40 DK-KJV] Og jeg bønfaldte dine disciple om at kaste ham ud; og de kunne ikke.
And I besought thy disciples to cast him out; and they could not.

[Luk 9:41 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde, Kæreste troløse og perverse generation, hvor længe skal jeg være hos jer, og holde jer ud? Bring din søn herhen.
And Jesus answering said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and suffer you? Bring thy son hither.

[Luk 9:42 DK-KJV] Og da han stadig var på vej, smed djævelen ham ned, og rev ham. Og Jesus irettesatte den urene ånd, og helbredte barnet, og udleverede ham igen tilbage til hans far.
And as he was yet a coming, the devil threw him down, and tare him. And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again to his father.

[Luk 9:43 DK-KJV] Og de var alle forbløffet over Guds mægtige kraft, Men mens de alle forundredes over alle de ting som Jesus gjorde, sagde han til hans disciple,
And they were all amazed at the mighty power of God. But while they wondered every one at all things which Jesus did, he said unto his disciples,

[Luk 9:44 DK-KJV] Lad disse ordsprog synke ned ind i jeres øre; for Menneskesønnen skal blive forløst ind i menneskers hænder.
Let these sayings sink down into your ears: for the Son of man shall be delivered into the hands of men.

[Luk 9:45 DK-KJV] Men de forstod ikke dette ordsprog, og det var skjult fra dem, så de ikke forstod det: og de var bange for at spørge ham om ordsproget.
But they understood not this saying, and it was hid from them, that they perceived it not: and they feared to ask him of that saying.

[Luk 9:46 DK-KJV] Da opstod der en ræsonnering blandt dem, hvem af dem der skulle være den største.
Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest.

[Luk 9:47 DK-KJV] Og Jesus, som bemærkede tankerne i deres hjerte, tog et barn, og satte ham ved siden af ham,
And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a child, and set him by him,

[Luk 9:48 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvemsomhelst der skal modtage dette barn i mit navn modtager mig: og hvemsomhelst der vil modtage mig modtager ham der sendte mig: for han der er mindst blandt jer alle, den samme skal være stor.
And said unto them, Whosoever shall receive this child in my name receiveth me: and whosoever shall receive me receiveth him that sent me: for he that is least among you all, the same shall be great.

[Luk 9:49 DK-KJV] Og Johannes svarede og sagde, Mester, vi så én der kastede djævle ud i dit navn; og vi forbød han, fordi han ikke fulgte med os.
And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name; and we forbad him, because he followeth not with us.

[Luk 9:50 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Forbyd ham ikke: for han der ikke er imod os er for os.
And Jesus said unto him, Forbid him not: for he that is not against us is for us.

[Luk 9:51 DK-KJV] Og det skete, da den tid var kommet hvor han skulle blive modtaget op, var han fast besluttet på at gå til Jerusalem,
And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he stedfastly set his face to go to Jerusalem,

[Luk 9:52 DK-KJV] Og sendte budbringere foran hans ansigt: og de gik, og kom ind i en Samaritansk landsby, for at klargøre for ham.
And sent messengers before his face: and they went, and entered into a village of the Samaritans, to make ready for him.

[Luk 9:53 DK-KJV] Og de modtog ham ikke, fordi hans ansigt var somom han ville gå til Jerusalem.
And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem.

[Luk 9:54 DK-KJV] Og da hans disciple Jacob og Johannes så dette, sagde de, vil du at vi befale ild at komme ned fra himlen, og konsumere dem, ligesom Elias gjorde?
And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did?

[Luk 9:55 DK-KJV] Men han vendte sig, og irettesatte dem, og sagde, I ved ikke hvilke slags ånder I er af.
But he turned, and rebuked them, and said, Ye know not what manner of spirit ye are of.

[Luk 9:56 DK-KJV] For Menneskesønnen er ikke kommet for at destruere menneskers liv, men for at frelse dem. Og de gik til en anden landsby.
For the Son of man is not come to destroy men’s lives, but to save them. And they went to another village.

[Luk 9:57 DK-KJV] Og det skete, at, da de gik på vejen, en bestemt mand sagde til ham, Herre, Jeg vil følge dig hvorsomhelst du går hen.
And it came to pass, that, as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest.

[Luk 9:58 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Ræve har huller, og luftens fugle har reder; men Menneskesønnen har intet sted at lægge hans hoved.
And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.

[Luk 9:59 DK-KJV] Og han sagde til en anden, Følg mig. Men han sagde, Herre, tillad mig først at gå og begrave min far.
And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father.

[Luk 9:60 DK-KJV] Jesus sagde til ham, Lad de døde begrave deres døde: men gå du og prædik Guds kongerige.
Jesus said unto him, Let the dead bury their dead: but go thou and preach the kingdom of God.

[Luk 9:61 DK-KJV] Og en anden sagde også, Herre, jeg vil følge dig; men lad mig først gå og sige farvel til dem, som er hjemme i mit hus.
And another also said, Lord, I will follow thee; but let me first go bid them farewell, which are at home at my house.

[Luk 9:62 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Intet menneske, som har lagt hans hånd på ploven, og kigger tilbage, er egnet for Guds kongerige.
And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom of God.

Lukas Evangeliet Kapitel 10 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 10:1 DK-KJV] Efter disse ting udvalgt Herren også 70 andre, og sendte dem 2 og 2 foran hans ansigt ind i enhver by og sted, hvorhen han hamselv ville komme.
After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come.

[Luk 10:2 DK-KJV] Derfor sagde han til dem, Høsten er sandelig stor, men arbejderne er få: bed I derfor høstens Herre, at han vil udsende arbejdere til hans høst:
Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest.

[Luk 10:3 DK-KJV] Gå jeres veje: læg mærke til, jeg udsender jer som lam blandt ulve.
Go your ways: behold, I send you forth as lambs among wolves.

[Luk 10:4 DK-KJV] Bær hverken pengepung, eller madpose, eller flere sko: og hyld intet menneske ved vejen.
Carry neither purse, nor scrip, nor shoes: and salute no man by the way.

[Luk 10:5 DK-KJV] Og ind i hvilketsomhelst hus som I går ind i, sig først, Fred være med dette hus.
And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house.

[Luk 10:6 DK-KJV] Og hvis fredens søn er der, skal jeres fred hvile over det: hvis ikke, skal den igen vende tilbage til jer.
And if the son of peace be there, your peace shall rest upon it: if not, it shall turn to you again.

[Luk 10:7 DK-KJV] Og bliv i det samme hus, spisende og drikkende sådanne ting som de giver: for arbejderen er værdig af hans løn. Gå ikke fra hus til hus.
And in the same house remain, eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire. Go not from house to house.

[Luk 10:8 DK-KJV] Og ind i hvilkensomhelst by I går ind i, og de modtager jer, spis sådanne ting som er sat foran jer:
And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you:

[Luk 10:9 DK-KJV] Og helbred de syge der er derinde, og sig til dem, Guds kongerige er kommet nær indtil jer.
And heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.

[Luk 10:10 DK-KJV] Men ind i hvilkensomhelst by I går ind i, og de ikke modtager jer, gå jeres vej ud på den sammes gader, og sig,
But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways out into the streets of the same, and say,

[Luk 10:11 DK-KJV] Endda selveste støvet fra jeres by, som hænger på os, børster vi af imod jer: til trods for det er I sikre på dette, at Guds kongerige er kommet nær indtil jer.
Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you: notwithstanding be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you.

[Luk 10:12 DK-KJV] Men jeg siger jer, at det skal være mere tåleligt i den dag for Sodoma, end for den by.
But I say unto you, that it shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city.

[Luk 10:13 DK-KJV] Arme dig, Korazin! arme dig, Bethsaida! for hvis de mægtige gerninger havde været gjort i Tyrus og Sidon, som har været gjort i jer, havde de for længe siden angret, og siddet i sæk og aske.
Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes.

[Luk 10:14 DK-KJV] Men det skal være mere tåleligt for Tyrus og Sidon ved dommen, end for jer.
But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.

[Luk 10:15 DK-KJV] Og du, Kapernaum, som er ophøjet til himlen, skal blive smidt ned til helvede.
And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell.

[Luk 10:16 DK-KJV] Han der hører jer hører mig; og han der foragter jer foragter mig; og han der foragter mig foragter ham der sendte mig.
He that heareth you heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.

[Luk 10:17 DK-KJV] Og de 70 returnerede igen med glæde, og siger, Herre, selv djævlene er underlagt for os gennem dit navn.
And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name.

[Luk 10:18 DK-KJV] Og han sagde til dem, Jeg lagde mærke til Satan som lynet falder fra himlen.
And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

[Luk 10:19 DK-KJV] Læg mærke til, jeg giver til jer myndighed til at træde på slanger og skorpioner, og over hele fjendens kraft: og ingenting skal på nogen måde skade jer.
Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.

[Luk 10:20 DK-KJV] Til trods for det jubel ikke over dette, at ånderne er underlagt overfor jer; men jubel hellere, fordi jeres navne er skrevet i himlen.
Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.

[Luk 10:21 DK-KJV] I den time jublede Jesus i ånd, og sagde, Jeg takker dig, Kæreste Far, Herre over himmel og jord, at du har gemt dette fra de vise og forstandige, og har afsløret dem for babyer: lige sådant, Far; for sådant så det godt ud i dine øjne.
In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

[Luk 10:22 DK-KJV] Alle ting er forløst til mig af min Far: og intet menneske kender hvem Sønnen er, foruden Faderen; og hvem Faderen er, foruden Sønnen, og til hvem Sønnen vil afslører ham for.
All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is, but the Father; and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him.

[Luk 10:23 DK-KJV] Og han vendte sig til hans disciple, og sagde privat, Velsignet er de øjne som ser de ting som I ser:
And he turned him unto his disciples, and said privately, Blessed are the eyes which see the things that ye see:

[Luk 10:24 DK-KJV] For jeg fortæller jer, at mange profeter og konger har ønsket at se de ting som I ser, og har ikke set dem; og at høre de ting som i hører, og har ikke hørt dem.
For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.

[Luk 10:25 DK-KJV] Og, læg mærke til, en bestemt advokat rejste sig, og fristede ham, og siger, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?
And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?

[Luk 10:26 DK-KJV] Og han sagde til ham, Hvad er der skrevet i loven? hvordan læser du?
He said unto him, What is written in the law? how readest thou?

[Luk 10:27 DK-KJV] Og han svare og sagde, Du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte, og med hele din sjæl, og med hele din styrke, og med hele dit sind; og din næste som digselv.
And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.

[Luk 10:28 DK-KJV] Og han sagde til ham, Du har svaret rigtigt; gør dette, og du skal leve.
And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.

[Luk 10:29 DK-KJV] Men han, efter at ha’ retfærdiggjort hamselv, sagde til Jesus, Og hvem er min næste?
But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour?

[Luk 10:30 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde, En bestemt mand gik ned fra Jerusalem til Jeriko, og faldt blandt tyve, som strippede ham for hans tøj, og sårede ham, og rejste, og efterlod ham halvt død.
And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead.

[Luk 10:31 DK-KJV] Og ved et tilfælde kom der en bestemt præst ned ad den vej: og da han så ham, passerede han forbi på den anden side.
And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side.

[Luk 10:32 DK-KJV] Og ligeledes en Levit, da han var på det sted, kom og kiggede på ham, og passerede forbi på den anden side.
And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side.

[Luk 10:33 DK-KJV] Men en bestemt Samaritaner, som han rejste, kom hvor han var: og da han så ham, havde han medlidenhed med ham,
But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him,

[Luk 10:34 DK-KJV] Og gik hen til ham, og forbandt hans sår, og hældte olie og vin i dem, og satte ham på hans eget dyr, og bragte ham til en kro, og passede på ham.
And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.

[Luk 10:35 DK-KJV] Og den næste dag da han rejste videre, tog han 2 sølvmønter frem, og gav dem til værten, og sagde til ham, pas på ham; og hvadsomhelst du bruger mere, når jeg kommer tilbage, vil jeg betale dig det resterende.
And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.

[Luk 10:36 DK-KJV] Hvem af disse 3, tænker du nu, var næste til ham der faldt blandt tyvene?
Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves?

[Luk 10:37 DK-KJV] Og han sagde, Han der viste barmhjertighed overfor ham. Så sagde Jesus til ham, Gå, og gør du ligeledes.
And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.

[Luk 10:38 DK-KJV] Nu skete det, da de gik, at han gik ind i en bestemt landsby: og en bestemt kvinde kaldet Marta modtog ham ind i hendes hus.
Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village: and a certain woman named Martha received him into her house.

[Luk 10:39 DK-KJV] Og hun havde en søster kaldet Maria, som også sad ved Jesus’ fødder, og hørte hans ord.
And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus’ feet, and heard his word.

[Luk 10:40 DK-KJV] Men Marta var travlt optaget med meget servering, og kom til ham, og sagde, Herre, er du ligeglad med at min søster har efterladt mig til at servere alene? bud hende derfor at hun hjælper mig.
But Martha was cumbered about much serving, and came to him, and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? bid her therefore that she help me.

[Luk 10:41 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til hende, Marta, Marta, du er forsigtig og bekymret omkring mange ting:
And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things:

[Luk 10:42 DK-KJV] Men en ting er nødvendigt: og Maria har udvalgt den gode del, som ikke skal blive taget væk fra hende.
But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her.

Lukas Evangeliet Kapitel 11 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 11:1 DK-KJV] Og det skete, at, da han bad på et bestemt sted, da han stoppede, en af hans disciple sagde til ham, Herre, lær os at bede, som Johannes også underviste hans disciple.
And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.

[Luk 11:2 DK-KJV] Og han sagde til dem, Når I beder, sig, Vor Far som er i himlen, Helliget være dit navn. Dit kongerige komme. Din vilje ske, som i himlen, sådant på jorden.
And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth.

[Luk 11:3 DK-KJV] Giv os dag for dag vort daglige brød.
Give us day by day our daily bread.

[Luk 11:4 DK-KJV] Og tilgiv os vore synder; for vi tilgiver også enhver der er skyldig overfor os. Og led os ikke ind i fristelse; men forløs os fra ondt.
And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.

[Luk 11:5 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvem af jer skal ha’ en ven, og skal gå til ham ved midnatstid, og sige til ham, Ven, lån mig 3 brød;
And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me three loaves;

[Luk 11:6 DK-KJV] For en af mine venner er kommet til mig på hans rejse, og jeg har ingenting at sætte foran ham?
For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him?

[Luk 11:7 DK-KJV] Og han skal indefra svare og sige, Forstyr mig ikke: døren er lukket nu, og mine børn er hos mig i seng; jeg kan ikke stå op og gi’ dig.
And he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee.

[Luk 11:8 DK-KJV] Jeg siger til jer, Selvom at han ikke ville stå op og give ham, fordi han er hans ven, dog på grund af hans påtrængenhed vil han stå op og give ham så mange som han behøver.
I say unto you, Though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many as he needeth.

[Luk 11:9 DK-KJV] Og jeg siger til jer, Spørg, og den skal blive givet jer; søg, og I skal finde; bank på, og den skal blive åbnet for jer.
And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.

[Luk 11:10 DK-KJV] For hver den som spørger modtager; og han der søger finder; og til ham der banker på skal den blive åbnet.
For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.

[Luk 11:11 DK-KJV] Hvis en søn skal spørge om brød af nogen af jer der er en far, vil han give ham en sten? eller hvis han spørger om en fisk, vil han i stedet for en fisk give ham en slange?
If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent?

[Luk 11:12 DK-KJV] Eller hvis han skal spørge om et æg, vil han tilbyde ham en skorpion?
Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion?

[Luk 11:13 DK-KJV] Hvis I da, som er onde, ved hvordan det er at give gode gaver til jeres børn: hvor meget mere skal jeres himmelske Far give den Hellige Ånd til dem der spørger ham?
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?

[Luk 11:14 DK-KJV] Og han var i gang med at uddrive en djævel, og den var stum. Og det skete, da djævelen var gået ud, talte den stumme; og folket forundredes.
And he was casting out a devil, and it was dumb. And it came to pass, when the devil was gone out, the dumb spake; and the people wondered.

[Luk 11:15 DK-KJV] Men nogle af dem sagde, Han uddriver djævle gennem Beelzebub djævlenes leder.
But some of them said, He casteth out devils through Beelzebub the chief of the devils.

[Luk 11:16 DK-KJV] Og andre, ved at friste ham, søgte et tegn fra himlen fra ham.
And others, tempting him, sought of him a sign from heaven.

[Luk 11:17 DK-KJV] Men han, som godt kendte deres tanker, sagde til dem, Ethvert kongerige som kommer i splid med sigselv er bragt til ødelæggelse; og et hus som kommer i splid med et hus falder.
But he, knowing their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a house divided against a house falleth.

[Luk 11:18 DK-KJV] Hvis Satan også er i splid med hamselv, hvordan skal hans kongerige stå? fordi I sagde at jeg uddriver djævle gennem Beelzebub.
If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand? because ye say that I cast out devils through Beelzebub.

[Luk 11:19 DK-KJV] Og hvis jeg via Beelzebub uddriver djævle, via hvem uddriver jeres sønner dem så? derfor skal de være jeres dommere.
And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.

[Luk 11:20 DK-KJV] Men hvis jeg med Guds finger uddriver djævlene, så er Guds kongerige uden tvivl kommet over jer.
But if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you.

[Luk 11:21 DK-KJV] Når en stærk armeret mand holder hans sted, er hans gods i fred:
When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace:

[Luk 11:22 DK-KJV] Men når én der er stærkere end han skal komme over ham, og overrumple ham, tager han fra ham hele hans rustning hvori han stolede på, og deler hans bytte.
But when a stronger than he shall come upon him, and overcome him, he taketh from him all his armour wherein he trusted, and divideth his spoils.

[Luk 11:23 DK-KJV] Han der ikke er med mig er imod mig: og han der ikke samler med mig spreder.
He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me scattereth.

[Luk 11:24 DK-KJV] Når den urene ånd er gået ud af et menneske, går han gennem tørre steder, og søger efter hvile; og finder det ikke, han siger, Jeg vil returnere til mit hus hvor jeg kom ud fra.
When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest; and finding none, he saith, I will return unto my house whence I came out.

[Luk 11:25 DK-KJV] Og når han kommer, finder han det fejet og smukseret.
And when he cometh, he findeth it swept and garnished.

[Luk 11:26 DK-KJV] Så går han, og tager med ham 7 andre ånder mere onde end hamselv; og de går ind, og bor der: og den sidste tilstand er værre for det menneske end den første.
Then goeth he, and taketh to him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.

[Luk 11:27 DK-KJV] Og det skete, mens han talte disse ting, en bestemt kvinde fra gruppen opløftede hendes stemme, og sagde til ham, Velsignet er livmoderen der bar dig, og de bryster hvilke du har diet.
And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked.

[Luk 11:28 DK-KJV] Men han sagde, Ja hellere, velsignet er de der hører Guds ord, og holder det.
But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.

[Luk 11:29 DK-KJV] Og da folket var tæt forsamlet, begyndte han at sige, Dette er en ond generation: de søger et tegn; og der skal intet tegn blive givet den, foruden profeten Jonas’ tegn.
And when the people were gathered thick together, he began to say, This is an evil generation: they seek a sign; and there shall no sign be given it, but the sign of Jonas the prophet.

[Luk 11:30 DK-KJV] For som Jonas var et tegn for Ninevitterne, sådant skal Menneskesønnen også være det for denne generation.
For as Jonas was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of man be to this generation.

[Luk 11:31 DK-KJV] Sydens dronning skal opstå i dommen med denne generations mænd, og fordømme dem: for hun kom fra de yderste dele af jorden for at høre Solomons visdom: og, læg mærke til, en større end Solomon er her.
The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.

[Luk 11:32 DK-KJV] Nineves folk skal opstå i dommen med denne generation, og skal fordømme den: for de angrede ved Jonas’ prædiken: og, læg mærke til, en større end Jonas er her.
The men of Nineve shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.

[Luk 11:33 DK-KJV] Intet menneske, når han har tændt et lys, sætter det på en hemmeligt sted, heller ikke under en spand, men på en lysestage, så de som kommer ind må se lyset.
No man, when he hath lighted a candle, putteth it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light.

[Luk 11:34 DK-KJV] Kroppens lys er øjet: derfor når dit øje er simpelt, så er hele din krop også fuld af lys; men når dit øje er ondt, så er din krop også fuld af mørke.
The light of the body is the eye: therefore when thine eye is single, thy whole body also is full of light; but when thine eye is evil, thy body also is full of darkness.

[Luk 11:35 DK-KJV] Pas derfor på at lyset som er i dig ikke er mørke.
Take heed therefore that the light which is in thee be not darkness.

[Luk 11:36 DK-KJV] Hvis hele din krop derfor er fuld af lys, ved ikke at ha’ nogen mørk del, så skal det hele være fuld af lys, som når lyset skinner fra et stearinlys der giver dig lys.
If thy whole body therefore be full of light, having no part dark, the whole shall be full of light, as when the bright shining of a candle doth give thee light.

[Luk 11:37 DK-KJV] Og da han talte, bønfaldte en bestemt Farisæer ham om at spise aftensmad hos ham: og han gik ind, og satte sig ned til bords.
And as he spake, a certain Pharisee besought him to dine with him: and he went in, and sat down to meat.

[Luk 11:38 DK-KJV] Og da Farisæeren så det, forundredes han over at han ikke først havde vasket sig før aftensmaden.
And when the Pharisee saw it, he marvelled that he had not first washed before dinner.

[Luk 11:39 DK-KJV] Og Herren sagde til ham, Nu gør I Farisæere det at I renser den udvendige side af koppen og fadet; men jeres indvendige dele er fulde af glubskhed og ondskab.
And the Lord said unto him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter; but your inward part is full of ravening and wickedness.

[Luk 11:40 DK-KJV] I tåber, gjorde ikke han der lavede det som er udvendigt, lavede han ikke også det indvendige?
Ye fools, did not he that made that which is without make that which is within also?

[Luk 11:41 DK-KJV] Men giv hellere almisser af sådanne ting som I har; og, læg mærke til, alle ting er rene for jer.
But rather give alms of such things as ye have; and, behold, all things are clean unto you.

[Luk 11:42 DK-KJV] Men arme jer, Farisæer! for I giver tiende af mynte og rug og alle slags urter, og passere henover dom og Guds kærlighed: dette burde I ha’ gjort, og ikke ha’ efterladt de andre ugjorte.
But woe unto you, Pharisees! for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

[Luk 11:43 DK-KJV] Arme jer, Farisæer! for I elsker de ypperste sæder i synagogerne, og hilsner på markedspladserne.
Woe unto you, Pharisees! for ye love the uppermost seats in the synagogues, and greetings in the markets.

[Luk 11:44 DK-KJV] Arme jer, skriftkloge og Farisæer! hyklere! for I er som grave som ikke viser sig, og de mennesker der går over dem lægger ikke mærke til dem.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are as graves which appear not, and the men that walk over them are not aware of them.

[Luk 11:45 DK-KJV] Så svarede en af advokaterne, og sagde til ham, Mester, med et således ordsprog bebrejder du også os.
Then answered one of the lawyers, and said unto him, Master, thus saying thou reproachest us also.

[Luk 11:46 DK-KJV] Og han sagde, Arme jer også, I advokater! for I pålægger mennesker med byrder som er svære at bære på, og I jer selv røre ikke byrderne med så meget som en finger.
And he said, Woe unto you also, ye lawyers! for ye lade men with burdens grievous to be borne, and ye yourselves touch not the burdens with one of your fingers.

[Luk 11:47 DK-KJV] Arme jer! for I byggede profeternes gravmonumenter, og jeres fædre dræbte dem.
Woe unto you! for ye build the sepulchres of the prophets, and your fathers killed them.

[Luk 11:48 DK-KJV] Sandeligt I bære vidnesbyrd at I tillod de handlinger fra jeres fædre: for de dræbte dem ganske vist, og I byggede deres gravmonumenter.
Truly ye bear witness that ye allow the deeds of your fathers: for they indeed killed them, and ye build their sepulchres.

[Luk 11:49 DK-KJV] Derfor sagde Guds visdom også, Jeg vil sende dem profeter og apostle, og nogle af dem skal de slagte og forfølge:
Therefore also said the wisdom of God, I will send them prophets and apostles, and some of them they shall slay and persecute:

[Luk 11:50 DK-KJV] Så blodet fra alle profeterne, som var udgydt fra denne verdens grundlæggelse, må blive påkrævet af denne generation;
That the blood of all the prophets, which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation;

[Luk 11:51 DK-KJV] Fra blodet af Abel til blodet af Zakarias, som gik til grunde mellem alteret og templet: sandelig siger jeg til jer, Det skal blive påkrævet af denne generation.
From the blood of Abel unto the blood of Zacharias, which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation.

[Luk 11:52 DK-KJV] Arme jer, advokater! for I har fjernet kundskabens nøgle: I jer selv gik ikke ind, og dem der var på vej ind forhindrede I.
Woe unto you, lawyers! for ye have taken away the key of knowledge: ye entered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered.

[Luk 11:53 DK-KJV] Og da han sagde disse ting til dem, begyndte de skriftkloge og Farisæerne voldsomt at opfordre ham, og at provokere ham til at tale om mange ting:
And as he said these things unto them, the scribes and the Pharisees began to urge him vehemently, and to provoke him to speak of many things:

[Luk 11:54 DK-KJV] Og lå på lur, og søgte at fange nogle ting ud af hans mund, så de måtte anklage ham.
Laying wait for him, and seeking to catch something out of his mouth, that they might accuse him.

Lukas Evangeliet Kapitel 12 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 12:1 DK-KJV] I mellemtiden, da der var forsamlet en folkemængde der ikke var til at tælle, ligesåmeget så de trådte på hinanden, begyndte han først af alt at sige til hans disciple, Vær I på vagt overfor Farisæernes surdej, som er hykleri.
In the mean time, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trode one upon another, he began to say unto his disciples first of all, Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.

[Luk 12:2 DK-KJV] For der er ingenting der er skjult, der ikke skal blive afsløret; ej heller gemt, der ikke skal blive kendt.
For there is nothing covered, that shall not be revealed; neither hid, that shall not be known.

[Luk 12:3 DK-KJV] Hvadsomhelst som I derfor har talt i mørket skal blive hørt i lyset; og det som I har talt i øret i skabet skal blive proklameret på hustagene.
Therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light; and that which ye have spoken in the ear in closets shall be proclaimed upon the housetops.

[Luk 12:4 DK-KJV] Og jeg siger til jer mine venner, Vær ikke bange for dem der dræber kroppen, og efter det ikke har mere de kan gøre.
And I say unto you my friends, Be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do.

[Luk 12:5 DK-KJV] Men jeg vil advare jer på forhånd hvem I skal frygte: Frygt ham, som efter at han har dræbt har myndighed til at kaste ind i helvede; ja, jeg siger til jer, Frygt ham.
But I will forewarn you whom ye shall fear: Fear him, which after he hath killed hath power to cast into hell; yea, I say unto you, Fear him.

[Luk 12:6 DK-KJV] Er ikke 5 spurve solgt for 2 ører, og ikke én af dem er glemt foran Gud?
Are not five sparrows sold for two farthings, and not one of them is forgotten before God?

[Luk 12:7 DK-KJV] Men selveste jeres hovedhår er alle talt. Frygt derfor ikke: I er af større værdi end mange spurve.
But even the very hairs of your head are all numbered. Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.

[Luk 12:8 DK-KJV] Jeg siger også til jer, Hvemsomhelst der skal bekende mig foran mennesker, ham skal Menneskesønnen også bekende foran Guds engle:
Also I say unto you, Whosoever shall confess me before men, him shall the Son of man also confess before the angels of God:

[Luk 12:9 DK-KJV] Men han der fornægter mig foran mennesker skal blive fornægtet foran Guds engle.
But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God.

[Luk 12:10 DK-KJV] Og hvemsomhelst der skal tale et ord imod Menneskesønnen, det skal blive tilgivet ham: men for ham der gudsbespotter imod den Hellige Ånd skal det ikke blive tilgivet.
And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but unto him that blasphemeth against the Holy Ghost it shall not be forgiven.

[Luk 12:11 DK-KJV] Og når de bringer jer til synagogerne, og til statsansatte, og myndigheder, tænk I ikke videre over hvordan eller hvilke ting I skal svare, eller hvad I skal sige:
And when they bring you unto the synagogues, and unto magistrates, and powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer, or what ye shall say:

[Luk 12:12 DK-KJV] For den Hellige Ånd skal undervise jer i den samme time hvad i burde sige.
For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say.

[Luk 12:13 DK-KJV] Og én fra gruppen sagde til ham, Mester, tal til min bror, så han deler arven med mig.
And one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me.

[Luk 12:14 DK-KJV] Og han sagde til ham, Mand, hvem gjorde mig til en dommer eller en opdeler over jer?
And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you?

[Luk 12:15 DK-KJV] Og han sagde til dem, Pas på, og vær varsom med begærlighed: for en mands liv består ikke i de tings overflod som han besidder.
And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man’s life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.

[Luk 12:16 DK-KJV] Og han talte en lignelse til dem, og siger, En bestemt rig mands jord frembragte rigtig meget:
And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully:

[Luk 12:17 DK-KJV] Og han tænkte inde i hamselv, og siger, Hvad skal jeg gøre, fordi jeg intet rum har hvor jeg kan anbringe mine frugter?
And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits?

[Luk 12:18 DK-KJV] Og han sagde, Dette vil jeg gøre: Jeg vil rive mine lader ned, og bygge større; og der vil jeg anbringe alle mine frugter og mit gods.
And he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods.

[Luk 12:19 DK-KJV] Og jeg vil sige til min sjæl, Sjæl, du har meget gods opmagasineret nok til mange år, ta’ og slap lidt af, spis, drik, og vær glad.
And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thine ease, eat, drink, and be merry.

[Luk 12:20 DK-KJV] Men Gud sagde ham, Du tåbe, denne nat skal din sjæl blive krævet af dig: så hvis’ ting skal de da være, som du har stillet til rådighed?
But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided?

[Luk 12:21 DK-KJV] Sådant er han der lægger skatte op for hamselv, og ikke er rig mod Gud.
So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.

[Luk 12:22 DK-KJV] Og han sagde til hans disciple, Derfor siger jeg til jer, Tænk ikke videre over jeres liv, hvad I skal spise; heller ikke over kroppen, hvad I skal tage på.
And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.

[Luk 12:23 DK-KJV] Livet er mere end mad, og kroppen mere end tøj.
The life is more than meat, and the body is more than raiment.

[Luk 12:24 DK-KJV] Læg mærke til ravnene: for de hverken sår eller høster; de som hverken har varehus eller lade; og Gud fodre dem: hvor meget mere er I bedre end fuglene?
Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls?

[Luk 12:25 DK-KJV] Og hvem af jer kan ved at tænke videre over det lægge en ½ meter til hans højde?
And which of you with taking thought can add to his stature one cubit?

[Luk 12:26 DK-KJV] Hvis I da ikke er i stand til at gøre den ting som er mindst, hvorfor tænker I så over resten?
If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest?

[Luk 12:27 DK-KJV] Betragt liljerne hvordan de gror: de arbejder ikke, de spinder ikke: og jeg siger alligevel til jer, at Solomon i al hans herlighed ikke var iklædt som en af disse.
Consider the lilies how they grow: they toil not, they spin not; and yet I say unto you, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

[Luk 12:28 DK-KJV] Hvis da Gud sådant iklæder græsset, som i dag er på marken, og i morgen er kastet ind i ovnen: hvor meget mere vil han iklæde jer, Kæreste I med så lille en tro?
If then God so clothe the grass, which is to day in the field, and to morrow is cast into the oven; how much more will he clothe you, O ye of little faith?

[Luk 12:29 DK-KJV] Og søg I ikke hvad I skal spise, eller hvad I skal drikke, vær I heller ikke af et tvivlsomt sind.
And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind.

[Luk 12:30 DK-KJV] For alle disse ting søger denne verdens nationer efter: og jeres Far ved at I har brug for disse ting.
For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.

[Luk 12:31 DK-KJV] Men søg I hellere Guds kongerige; og alle disse ting skal blive givet til jer.
But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you.

[Luk 12:32 DK-KJV] Frygt ikke, lille flok; for det er jeres Fars velbehag at give jer kongeriget.
Fear not, little flock; for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom.

[Luk 12:33 DK-KJV] Sælg hvad I har, og giv almisser; skaf jer selv pengepunge som ikke bliver gamle, en skat i himlene der ikke fejler, hvor ingen tyve nærmer sig, og muk heller ikke nedbryder.
Sell that ye have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth.

[Luk 12:34 DK-KJV] For hvor jeres skat er, der vil jeres hjerte også være.
For where your treasure is, there will your heart be also.

[Luk 12:35 DK-KJV] Lad jeres lænder være omsvøbte, og jeres lys forblive brændende;
Let your loins be girded about, and your lights burning;

[Luk 12:36 DK-KJV] Og vær I jer selv som mennesker der venter på deres herre, når han vil returnere fra brylluppet; så når han kommer og banker, må de åbne for ham øjeblikkeligt.
And ye yourselves like unto men that wait for their lord, when he will return from the wedding; that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately.

[Luk 12:37 DK-KJV] Velsignet er de tjenere, hvem herren skal finde vågnede når han kommer: sandelig siger jeg til jer, at han skal svøbe hamselv, og få dem til at sidde ned til bords, og jeg vil komme frem og betjene dem.
Blessed are those servants, whom the lord when he cometh shall find watching: verily I say unto you, that he shall gird himself, and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them.

[Luk 12:38 DK-KJV] Og hvis han skal komme på den anden vagt, eller komme på den tredje vagt, og finde dem sådant, velsignet er de tjenere.
And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants.

[Luk 12:39 DK-KJV] Og forstå dette, at hvis husets ægtemand havde kendt til hvilken time tyven ville komme, ville han ha’ våget, og ikke ha’ tilladt at hans hus blev brudt igennem.
And this know, that if the goodman of the house had known what hour the thief would come, he would have watched, and not have suffered his house to be broken through.

[Luk 12:40 DK-KJV] Vær I derfor også klar: for Menneskesønnen kommer i en time når i ikke tænker det.
Be ye therefore ready also: for the Son of man cometh at an hour when ye think not.

[Luk 12:41 DK-KJV] Så sagde Peter til ham, Herre, taler du denne lignelse til os, eller selv til alle?
Then Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us, or even to all?

[Luk 12:42 DK-KJV] Og Herren sagde, Hvem er da den trofaste og vise forvalter, hvem hans herre skal gøre til leder over hans hushold, for at gi’ dem deres del af maden i rette tid?
And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward, whom his lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season?

[Luk 12:43 DK-KJV] Velsignet er den tjener, hvem hans herre når han kommer skal finde gørende sådant.
Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.

[Luk 12:44 DK-KJV] Omkring en sandhed siger jeg til jer, at han vil gøre ham til en leder over alt det han har.
Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath.

[Luk 12:45 DK-KJV] Men og hvis den tjener siger i hans hjerte, Min herre har udsat hans ankomst; og skal begynde at slå tjenestemændene og tjenestepigerne, og at spise og drikke, og at være fuld;
But and if that servant say in his heart, My lord delayeth his coming; and shall begin to beat the menservants and maidens, and to eat and drink, and to be drunken;

[Luk 12:46 DK-KJV] Den tjeners herre vil komme i en dag når han ikke kigger efter ham, og i en time når han ikke er opmærksom, og bryde ham i stykker, og vil tildele ham hans del med de vantro.
The lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers.

[Luk 12:47 DK-KJV] Og den tjener, som kendte hans herres vilje, og ikke forberedte hamselv, og heller ikke gjorde i overensstemmelse med hans vilje, skal blive slået med mange piskeslag.
And that servant, which knew his lord’s will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes.

[Luk 12:48 DK-KJV] Men han der ikke kendte til det, og begik ting værdig af piskeslag, skal blive slået med få piskeslag. For til hvemsomhelst der er givet meget, af ham skal der blive krævet meget: og til hvem mennesker har betroet meget, af ham vil de kræve mere af.
But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required: and to whom men have committed much, of him they will ask the more.

[Luk 12:49 DK-KJV] Jeg er kommet for at sende ild på jorden; og hvad vil jeg, hvis den allerede er antændt?
I am come to send fire on the earth; and what will I, if it be already kindled?

[Luk 12:50 DK-KJV] Men jeg har en dåb til at blive døbt med; og hvordan er jeg rettet indtil den er udført!
But I have a baptism to be baptized with; and how am I straitened till it be accomplished!

[Luk 12:51 DK-KJV] Går I udfra at jeg er kommet for at give fred på jorden? jeg fortæller jer, Nej; men snarere splid.
Suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, Nay; but rather division:

[Luk 12:52 DK-KJV] For fra nu af skal der være 5 i et hus splittet, 3 imod 2, og 2 imod 3.
For from henceforth there shall be five in one house divided, three against two, and two against three.

[Luk 12:53 DK-KJV] Faderen skal komme i splid med sønnen, og sønnen med faderen; moderen med datteren, og datteren med moderen; svigermoderen med hendes svigerdatter, og svigerdatteren med hendes svigermor.
The father shall be divided against the son, and the son against the father; the mother against the daughter, and the daughter against the mother; the mother in law against her daughter in law, and the daughter in law against her mother in law.

[Luk 12:54 DK-KJV] Og han sagde også til folket, Når I ser en sky rejse sig ud fra vesten, straks siger I, Der kommer en skyller; og sådant er det.
And he said also to the people, When ye see a cloud rise out of the west, straightway ye say, There cometh a shower; and so it is.

[Luk 12:55 DK-KJV] Og når I ser syd vinden blæse, siger I, Der vil blive varmt; og det kommer til at ske.
And when ye see the south wind blow, ye say, There will be heat; and it cometh to pass.

[Luk 12:56 DK-KJV] I hyklere, I kan skelne himlens og jordens udseende; men hvordan kan det være at I ikke kan skelne denne tid?
Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth; but how is it that ye do not discern this time?

[Luk 12:57 DK-KJV] Ja, og hvorfor dømmer I ikke engang om jer selv hvad der er rigtigt?
Yea, and why even of yourselves judge ye not what is right?

[Luk 12:58 DK-KJV] Når du går med din modstander til den statsansatte, som du er på vejen, vær omhyggelig med at du må blive forløst fra ham, for ikke at han slæber dig til dommeren, og dommeren forløser dig til officeren, og officeren kaster dig i fængsel.
When thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him; lest he hale thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison.

[Luk 12:59 DK-KJV] Jeg fortæller dig, du skal ikke komme ud derfra, før du har betalt den sidste øre.
I tell thee, thou shalt not depart thence, till thou hast paid the very last mite.

Lukas Evangeliet Kapitel 13 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 13:1 DK-KJV] På det tidspunkt var der nogle tilstede der fortalte ham om Galilæerne, hvis blod Pilatus havde blandet med deres ofre.
There were present at that season some that told him of the Galilaeans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices.

[Luk 13:2 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde til dem, Går I udfra at disse Galilæere var syndere over alle de Galilæere, fordi de ofrede sådanne ting?
And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galilaeans were sinners above all the Galilaeans, because they suffered such things?

[Luk 13:3 DK-KJV] Jeg fortæller jer, Nej: men, medmindre I angre, skal I alle ligeledes gå til grunde.
I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.

[Luk 13:4 DK-KJV] Eller de 18, på hvem tårnet i Siloam faldt, og dræbte dem, tænker I at de var syndere over alle mennesker der boede i Jerusalem?
Or those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell, and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem?

[Luk 13:5 DK-KJV] Jeg fortæller jer, Nej: men, medmindre I angre, skal I alle ligeledes gå til grunde.
I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.

[Luk 13:6 DK-KJV] Han talte også denne lignelse; En bestemt mand havde plantet et figentræ i hans vingård; og han kom og søgte efter frugt på det, og fandt ingen.
He spake also this parable; A certain man had a fig tree planted in his vineyard; and he came and sought fruit thereon, and found none.

[Luk 13:7 DK-KJV] Så sagde han til dem der passede på hans vingård, Læg mærke til, disse 3 år er jeg kommet for at søge efter frugt på dette figentræ, og fandt ingen: hug det ned; hvorfor udnytter det jorden?
Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these three years I come seeking fruit on this fig tree, and find none: cut it down; why cumbereth it the ground?

[Luk 13:8 DK-KJV] Og han svare og sagde til ham, Herre, lad det også være alene dette år, indtil jeg skal grave omkring det, og gøde det:
And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung it:

[Luk 13:9 DK-KJV] Og hvis det bære frugt, godt: og hvis ikke, så efter det skal du hugge det ned.
And if it bear fruit, well: and if not, then after that thou shalt cut it down.

[Luk 13:10 DK-KJV] Og han underviste i en af synagogerne på sabbatten.
And he was teaching in one of the synagogues on the sabbath.

[Luk 13:11 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var en kvinde som havde haft en sygdoms ånd i 18 år, og var bukket sammen, og kunne på ingen måde løfte hende selv op.
And, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself.

[Luk 13:12 DK-KJV] Og da Jesus så hende, kaldte han hende til ham, og sagde til hende, Kvinde, du er løst fra din sygdom.
And when Jesus saw her, he called her to him, and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity.

[Luk 13:13 DK-KJV] Og han lagde hans hænder på hende: og øjeblikkeligt var hun gjort lige, og forherligede Gud.
And he laid his hands on her: and immediately she was made straight, and glorified God.

[Luk 13:14 DK-KJV] Og synagogens leder svarede med harme, eftersom Jesus havde helbredt på sabbatsdagen, og sagde til folket, Der er 6 dage i hvilke mennesker burde arbejde: i dem kom derfor og bliv helbredt, og ikke på sabbatsdagen.
And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day.

[Luk 13:15 DK-KJV] Da svarede Herren ham, og sagde, Du hykler, løsner ikke hver eneste af jer på sabbatten hans okse eller hans æsel fra stalden, og leder ham væk til vanding?
The Lord then answered him, and said, Thou hypocrite, doth not each one of you on the sabbath loose his ox or his ass from the stall, and lead him away to watering?

[Luk 13:16 DK-KJV] Og burde ikke denne kvinde, blive løsnet fra disse bånd på sabbatsdagen, som er en datter af Abraham, hvem Satan har bundet, se, disse 18 år?
And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day?

[Luk 13:17 DK-KJV] Og da han havde sagt disse ting, var alle hans modstandere skamfulde: og hele folket jublede over alle de herlige ting der var gjort af ham.
And when he had said these things, all his adversaries were ashamed: and all the people rejoiced for all the glorious things that were done by him.

[Luk 13:18 DK-KJV] Så sagde han, Hvad ligner Guds kongerige? og med hvad skal jeg sammenligne det?
Then said he, Unto what is the kingdom of God like? and whereunto shall I resemble it?

[Luk 13:19 DK-KJV] Det er som var det en frøkerne fra sennepsfrø, som han tog, og kastede ind i hans have; og det groede, og blev til et stort træ; og luftens fugle logerede i des grene.
It is like a grain of mustard seed, which a man took, and cast into his garden; and it grew, and waxed a great tree; and the fowls of the air lodged in the branches of it.

[Luk 13:20 DK-KJV] Og igen sagde han, Med hvad skal jeg sammenligne Guds kongerige?
And again he said, Whereunto shall I liken the kingdom of God?

[Luk 13:21 DK-KJV] Det er ligesom surdej, som en kvinde tog og gemte i 3 mål mel, indtil det hele var surdej.
It is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.

[Luk 13:22 DK-KJV] Og han gik gennem byerne og landsbyerne, og underviste, og rejste imod Jerusalem.
And he went through the cities and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem.

[Luk 13:23 DK-KJV] Så sagde én til ham, Herre, er der få der blir frelst? Og han sagde til dem,
Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them,

[Luk 13:24 DK-KJV] Kæmp for at gå ind via den snævre port: for mange, siger jeg til jer, vil forsøge at gå ind, og skal ikke være i stand til det.
Strive to enter in at the strait gate: for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able.

[Luk 13:25 DK-KJV] Når så husets mester er opstået, og har lukket døren i, og I begynder at stå udenfor, og at banke på døren, og siger, Herre, Herre, åben for os; og han skal svare og sige til jer, Hvor er I fra jeg kender jer ikke:
When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us; and he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are:

[Luk 13:26 DK-KJV] Så skal I begynde at sige, Vi har spist og drukket i dit nærvær, og du har undervist i vore gader.
Then shall ye begin to say, We have eaten and drunk in thy presence, and thou hast taught in our streets.

[Luk 13:27 DK-KJV] Men han skal sige, Jeg fortæller jer, jeg kender jer ikke hvor er I fra; gå væk fra mig, alle I fejltrinsarbejdere.
But he shall say, I tell you, I know you not whence ye are; depart from me, all ye workers of iniquity.

[Luk 13:28 DK-KJV] Der skal være gråd og tænderskæren, når I skal se Abraham, og Isak, og Jacob, og alle profeterne, i Guds kongerige, og I jer selv presses ud.
There shall be weeping and gnashing of teeth, when ye shall see Abraham, and Isaac, and Jacob, and all the prophets, in the kingdom of God, and you yourselves thrust out.

[Luk 13:29 DK-KJV] Og de skal komme fra østen, og fra vesten, og fra norden, og fra syden, og skal sidde ned i Guds kongerige.
And they shall come from the east, and from the west, and from the north, and from the south, and shall sit down in the kingdom of God.

[Luk 13:30 DK-KJV] Og, læg mærke til, der er sidste som skal være første, og der er første som skal være sidste.
And, behold, there are last which shall be first, and there are first which shall be last.

[Luk 13:31 DK-KJV] Den samme dag kommer der nogle af Farisæerne, og siger til ham, Kom dig væk, og ta’ afsted herfra: for Herodes vil dræbe dig.
The same day there came certain of the Pharisees, saying unto him, Get thee out, and depart hence: for Herod will kill thee.

[Luk 13:32 DK-KJV] Og han sagde til dem, Gå I, og fortæl den ræv, Læg mærke til, jeg uddriver djævle, og jeg udføre kurer i dag og i morgen, og den tredje dag skal jeg blive perfektioneret.
And he said unto them, Go ye, and tell that fox, Behold, I cast out devils, and I do cures to day and to morrow, and the third day I shall be perfected.

[Luk 13:33 DK-KJV] Imidlertid må jeg gå i dag, og i morgen, og den følgende dag: for det kan ikke være at en profet går til grunde ud fra Jerusalem.
Nevertheless I must walk to day, and to morrow, and the day following: for it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem.

[Luk 13:34 DK-KJV] Kæreste Jerusalem, Jerusalem, som dræber profeterne, og stener dem der er sendt til dig; hvor ofte ville jeg ha’ samlet jer børn sammen, som en høne samler hendes kyllinger under hendes vinger, og I ville ikke!
O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee; how often would I have gathered thy children together, as a hen doth gather her brood under her wings, and ye would not!

[Luk 13:35 DK-KJV] Læg mærke til, jeres huse er efterladt til jer øde: og sandelig siger jeg til jer, I skal ikke se mig, før den tid kommer når I skal sige, Velsignet er han der kommer i Herrens navn.
Behold, your house is left unto you desolate: and verily I say unto you, Ye shall not see me, until the time come when ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

Lukas Evangeliet Kapitel 14 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 14:1 DK-KJV] Og det skete, som han gik ind i én af de ledende Farisæers hus for at spise brød på sabbatsdagen, at de lagde mærke til ham.
And it came to pass, as he went into the house of one of the chief Pharisees to eat bread on the sabbath day, that they watched him.

[Luk 14:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var en bestemt mand foran ham som havde vattersot.
And, behold, there was a certain man before him which had the dropsy.

[Luk 14:3 DK-KJV] Og Jesus svare og talte til advokaterne og Farisæerne, og siger, Er det lovligt at hele på sabbatsdagen?
And Jesus answering spake unto the lawyers and Pharisees, saying, Is it lawful to heal on the sabbath day?

[Luk 14:4 DK-KJV] Da var de stille. Og han tog ham, og helbredte ham, og lod han gå;
And they held their peace. And he took him, and healed him, and let him go;

[Luk 14:5 DK-KJV] Og svarede dem, og siger, Hvem af jer skal ha’ et æsel eller en okse der er faldet ned i en faldgrube, og vil ikke straks hive ham op på sabbatsdagen?
And answered them, saying, Which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the sabbath day?

[Luk 14:6 DK-KJV] Og de kunne ikke svare ham igen omkring disse ting.
And they could not answer him again to these things.

[Luk 14:7 DK-KJV] Og han fremlagde en lignelse til de som var indbudte, da han lagde mærke til hvordan de udvalgte de bedste værelser; og siger til dem,
And he put forth a parable to those which were bidden, when he marked how they chose out the chief rooms; saying unto them,

[Luk 14:8 DK-KJV] Når du er indbudt af nogen mand til et bryllup, sid ikke ned i det højeste værelse; for ikke at en mere ærbar mand end dig er indbudt af ham;
When thou art bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room; lest a more honourable man than thou be bidden of him;

[Luk 14:9 DK-KJV] Og han der indbød dig og ham kommer og siger til dig, Giv denne mand plads; og du med skam begynder at ta’ det laveste værelse.
And he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place; and thou begin with shame to take the lowest room.

[Luk 14:10 DK-KJV] Men når du er indbudt, gå og sid ned i det laveste værelse; så når han kommer der indbød dig, må han sige til dig, Ven, gå højere op: derefter skal du ha’ ros i nærværet af dem der sidder til bords med dig.
But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room; that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee.

[Luk 14:11 DK-KJV] For hvemsomhelst der ophøjer sigselv skal blive nedgjort; og han der ydmyger sigselv skal blive ophøjet.
For whosoever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

[Luk 14:12 DK-KJV] Derefter sagde han også til ham der indbød ham, Når du laver en middag eller et aftensmåltid, indbyd ikke dine venner, eller dine brødre, eller dine stammefæller, eller dine rige naboer; for ikke at de også indbyder dig igen, og en tilbagebetaling er gjort for dig.
Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours; lest they also bid thee again, and a recompence be made thee.

[Luk 14:13 DK-KJV] Men når du laver en fest, indbyd de fattige, de lemlæstede, de lamme, de blinde:
But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind:

[Luk 14:14 DK-KJV] Og du skal blive velsignet; for de kan ikke tilbagebetale dig: for du skal blive tilbagebetalt ved de retskafnes opstandelse.
And thou shalt be blessed; for they cannot recompense thee: for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just.

[Luk 14:15 DK-KJV] Og da én af dem der sad til bords med ham hørte disse ting, sagde han til ham, Velsignet er han der skal spise brød i Guds kongerige.
And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God.

[Luk 14:16 DK-KJV] Så sagde han til ham, En bestemt mand lavede et stort aftensmåltid, og indbød mange:
Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many:

[Luk 14:17 DK-KJV] Og sendte hans tjenere ved middagstid for at sige til dem der var indbudt, Kom, for alle ting er nu klar.
And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come; for all things are now ready.

[Luk 14:18 DK-KJV] Og de alle begyndte enstemmigt at lave undskyldninger. Den første sagde til ham, Jeg har købt et stykke jord, og jeg må nødvendigvis gå og se det: Jeg ber dig ha’ mig undskyldt.
And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it: I pray thee have me excused.

[Luk 14:19 DK-KJV] Og en anden sagde, Jeg har købt 5 åg af okser, og jeg går for at teste dem: Jeg ber dig ha’ mig undskyldt.
And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them: I pray thee have me excused.

[Luk 14:20 DK-KJV] Og en anden sagde, Jeg har giftet mig med en hustru, og kan derfor ikke komme.
And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come.

[Luk 14:21 DK-KJV] Så kom den tjener, og viste hans herre disse ting. Så blev husets mester vred og sagde til tjeneren, Gå hurtigt ud på byens gader og veje, og bring de fattige, og de lemlæstede, og de halte, og de blinde herhen.
So that servant came, and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind.

[Luk 14:22 DK-KJV] Og tjeneren sagde, Herre, det er gjort som du har befalet, og der er stadigvæk mere plads.
And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room.

[Luk 14:23 DK-KJV] Og herren sagde til tjeneren, Gå ud på landevejene og hegnene, og overtal dem til at komme ind, så mit hus må blive fyldt.
And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.

[Luk 14:24 DK-KJV] For jeg siger til jer, At ingen af disse mænd som var indbudt skal smage af mit aftensmåltid.
For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper.

[Luk 14:25 DK-KJV] Og der var store folkemængder hos ham: og han vendte sig, og sagde til dem,
And there went great multitudes with him: and he turned, and said unto them,

[Luk 14:26 DK-KJV] Hvis der er en mand der kommer til mig, og ikke hader hans far, og mor, og hustru, og børn, og brødre, og søstre, ja, og også hans eget liv, kan han ikke være min discipel.
If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple.

[Luk 14:27 DK-KJV] Og hvemsomhelst der ikke bærer hans kors, og kommer efter mig, kan ikke være min disciple.
And whosoever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my disciple.

[Luk 14:28 DK-KJV] For hvem af jer, som tænker at bygge et tårn, sidder ikke først ned, og udregner omkostningen, om han har nok til at færdiggøre det?
For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?

[Luk 14:29 DK-KJV] For ikke at det skal ske, efter at han har lagt fundamentet, og ikke er i stand til at færdiggøre det, og alle der lagde mærke til det begynder at håne ham,
Lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him,

[Luk 14:30 DK-KJV] Og siger, Denne mand begyndte at bygge, og var ikke i stand til at færdiggøre det.
Saying, This man began to build, and was not able to finish.

[Luk 14:31 DK-KJV] Eller hvilken konge, der har tænkt sig at gå i krig med en anden konge, sidder ikke først ned, og konsulterer om han er i stand til med 10.000 at møde ham der kommer imod ham med 20.000?
Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with ten thousand to meet him that cometh against him with twenty thousand?

[Luk 14:32 DK-KJV] For ikke at, mens den anden stadig er et godt stykke væk, han sender en ambassade, og ønsker konditioner om fred.
Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage, and desireth conditions of peace.

[Luk 14:33 DK-KJV] Så ligeledes, hvemsomhelst han er af jer der ikke forlader alt det han har, han kan ikke være min discipel.
So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple.

[Luk 14:34 DK-KJV] Salt er godt: men hvis saltet har mistet hans salvelse i prædiken, hvorved skal den krydres?
Salt is good: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be seasoned?

[Luk 14:35 DK-KJV] Den er hverken god for det land, heller ikke for møgbunken; men mennesker smider den ud. Han der har øre til at høre, lad ham høre.
It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.

Lukas Evangeliet Kapitel 15 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 15:1 DK-KJV] Så kom alle skatteopkræverne og synderne nær hen til ham for at høre ham.
Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him.

[Luk 15:2 DK-KJV] Og Farisæerne og de skriftkloge mumlede, og siger, Denne mand modtager syndere, og spiser med dem.
And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them.

[Luk 15:3 DK-KJV] Og han talte denne lignelse til dem, og siger,
And he spake this parable unto them, saying,

[Luk 15:4 DK-KJV] Hvilken mand af jer, som har 100 får, hvis han mister et af dem, gør ikke det at han efterlader de 99 i vildmarken, og går efter det som var tabt, indtil han finder det?
What man of you, having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it?

[Luk 15:5 DK-KJV] Og når han har fundet det, lægger det på hans skuldre, og jubler.
And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing.

[Luk 15:6 DK-KJV] Og når han kommer hjem, sammenkalder hans venner og naboer, og siger til dem, Jubel med mig; for jeg har fundet mit får som var tabt.
And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbours, saying unto them, Rejoice with me; for I have found my sheep which was lost.

[Luk 15:7 DK-KJV] Jeg siger til jer, at ligeledes skal der være glæde i himlen over en synder der angre, mere end over 99 retfærdige personer, som ikke har behov for omvendelse.
I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.

[Luk 15:8 DK-KJV] Heller ikke den kvinde som har 10 stykker sølv, hvis hun taber et stykke, gør hun ikke det at hun tænder et lys, og gennemsøger hele huset, og søger flittigt indtil hun finder det?
Either what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it?

[Luk 15:9 DK-KJV] Og når hun har fundet det, sammenkalder hendes venner og hendes naboer, og siger, Jubel med mig; for jeg har fundet det stykke som jeg havde tabt.
And when she hath found it, she calleth her friends and her neighbours together, saying, Rejoice with me; for I have found the piece which I had lost.

[Luk 15:10 DK-KJV] Ligeledes, siger jeg til jer, der er glæde i Guds engles nærvær over 1 synder der angre.
Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.

[Luk 15:11 DK-KJV] Og han sagde, En bestemt mand havde 2 sønner:
And he said, A certain man had two sons:

[Luk 15:12 DK-KJV] Og den yngre af dem sagde til sin far, Far, giv mig den del af goderne der tilfalder mig. Og han fordelte sine goder til dem.
And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.

[Luk 15:13 DK-KJV] Og ikke mange dage efter samlede den yngre søn alt sammen, og tog afsted til et fjernt land, og ødslede sin substans væk på et udsvævende liv der.
And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living.

[Luk 15:14 DK-KJV] Og da han havde brugt alt, opstod der en stor hungersnød i det land; og han begyndte at være i nød.
And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want.

[Luk 15:15 DK-KJV] Og han gik og slog sig sammen med en borger fra det land; og han sendte ham ud på sin mark for at fodre svin.
And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine.

[Luk 15:16 DK-KJV] Og han ville gerne ha’ fyldt sin mave med johannesbrødtræets frugt som svinene spiste: og intet menneske gav ham noget.
And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gave unto him.

[Luk 15:17 DK-KJV] Og da han kom til sigselv, sagde han, hvor mange af min fars hyrede tjenere har brød nok og til overs, og jeg går til grunde med sult!
And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger!

[Luk 15:18 DK-KJV] Jeg vil rejse mig og gå til min far, og vil sige til ham, Far, jeg har syndet imod himlen, og foran dig,
I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,

[Luk 15:19 DK-KJV] Og jeg er ikke længere værdig at blive kaldt din søn: gør mig som en af dine hyrede tjenere.
And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.

[Luk 15:20 DK-KJV] Og han rejste sig, og kom til sin far. Men da han stadig var et godt stykke væk, så hans far ham, og havde medlidenhed, og løb, og faldt ham om halsen, og kyssede ham.
And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

[Luk 15:21 DK-KJV] Og sønnen sagde til ham, Far jeg har syndet imod himlen, og i dine øjne, og er ikke længer værdig til at blive kaldt din søn.
And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.

[Luk 15:22 DK-KJV] Men faderen sagde til sin tjener, Frembring den bedste kåbe, og put den på ham; og put en ring på hans hånd, og sko på hans fødder:
But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet:

[Luk 15:23 DK-KJV] Og bring fedekalven herhen, og dræb den; og lad os spise, og være glade:
And bring hither the fatted calf, and kill it; and let us eat, and be merry:

[Luk 15:24 DK-KJV] For denne min søn var død, og er i live igen; han var tabt, og er fundet. Og de begyndte at blive glade.
For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found. And they began to be merry.

[Luk 15:25 DK-KJV] Nu var hans ældste søn på marken: og da han kom og nærmede sig huset, hørte han musik og dans.
Now his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard musick and dancing.

[Luk 15:26 DK-KJV] Og han kaldte på en af tjenerne, og spurgte hvad disse ting betød.
And he called one of the servants, and asked what these things meant.

[Luk 15:27 DK-KJV] Og han sagde til ham, Din bror er kommet; og din far har dræbt fedekalven, fordi han har modtaget ham i god behold.
And he said unto him, Thy brother is come; and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound.

[Luk 15:28 DK-KJV] Og han var vred, og ville ikke gå ind: derfor kom hans far ud, og bønfaldte ham.
And he was angry, and would not go in: therefore came his father out, and intreated him.

[Luk 15:29 DK-KJV] Og han svarende sagde til sin far, Se, i alle disse år har jeg tjent dig, og på intet tidspunkt overtrådte jeg nogle af dine befalinger: og alligevel gav du mig aldrig et kid, så jeg kunne more mig med mine venner:
And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment: and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends:

[Luk 15:30 DK-KJV] Men lige så hurtigt som denne din søn var kommet, som har opbrugt dit livsværk hos skøger, har du for ham dræbt fedekalven.
But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf.

[Luk 15:31 DK-KJV] Og han sagde til ham, Søn, du er altid hos mig, og alt det jeg har er dit.
And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine.

[Luk 15:32 DK-KJV] Det var passende at vi skulle more os, og være glade: for denne din bror var død, og er i live igen; og var tabt, og er fundet.
It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found.

Lukas Evangeliet Kapitel 16 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 16:1 DK-KJV] Og han sagde også til hans disciple, Der var en bestem rig mand, som havde en forvalter; og den samme var anklaget overfor ham at han havde ødslet hans gods væk.
And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods.

[Luk 16:2 DK-KJV] Og han kaldte på ham, og sagde til ham, Hvordan kan det være at jeg hører dette om dig? aflæg regnskab for dit forvalterskab; for du må ikke længere være tjener.
And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? give an account of thy stewardship; for thou mayest be no longer steward.

[Luk 16:3 DK-KJV] Da sagde forvalteren inde i hamselv, Hvad skal jeg gøre? for min herre tager forvalterskabet væk fra mig: Jeg kan ikke grave; og at tigge skammer jeg mig over.
Then the steward said within himself, What shall I do? for my lord taketh away from me the stewardship: I cannot dig; to beg I am ashamed.

[Luk 16:4 DK-KJV] Jeg har besluttet hvad jeg gør, så, når jeg er sat ud af mit forvalterskab, at de må modtag mig ind i deres huse.
I am resolved what to do, that, when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses.

[Luk 16:5 DK-KJV] Så kaldte han enhver af hans herres debitorer til ham, og sagde til den første, Hvor meget skylder du til min herre?
So he called every one of his lord’s debtors unto him, and said unto the first, How much owest thou unto my lord?

[Luk 16:6 DK-KJV] Og han sagde, 100 mål olie. Og han sagde til ham, Ta’ regningen, og sid hurtigt ned, og skriv 50.
And he said, An hundred measures of oil. And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, and write fifty.

[Luk 16:7 DK-KJV] Så sagde han til en anden, Og hvor meget skylder du? Og han sagde, 100 mål hvede. Og han sagde til ham, Ta’ regningen, og skriv 80.
Then said he to another, And how much owest thou? And he said, An hundred measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill, and write fourscore.

[Luk 16:8 DK-KJV] Og herren roste den uretfærdige forvalter, for han havde gjort klogt: for denne verdens børn er i deres generation visere end lysets børn.
And the lord commended the unjust steward, because he had done wisely: for the children of this world are in their generation wiser than the children of light.

[Luk 16:9 DK-KJV] Og jeg siger til jer, Lav til jer selv venner af uretfærdighedens penge; så, når I fejler, må de modtage jer indtil evigvarende boligere.
And I say unto you, Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness; that, when ye fail, they may receive you into everlasting habitations.

[Luk 16:10 DK-KJV] Han der er trofast i det som er småt er også trofast i meget: og han der er uretfærdig i det små er også uretfærdig i meget.
He that is faithful in that which is least is faithful also in much: and he that is unjust in the least is unjust also in much.

[Luk 16:11 DK-KJV] Hvis I derfor ikke har været trofaste med de uretfærdiges penge, hvem vil betro i jeres varetægt de sande rigdomme?
If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?

[Luk 16:12 DK-KJV] Og hvis I ikke har været trofaste i det som er en anden mands, hvem skal give jer det som er jeres eget?
And if ye have not been faithful in that which is another man’s, who shall give you that which is your own?

[Luk 16:13 DK-KJV] Ingen tjener kan tjene 2 mestre: for enten vil han hade den ene, og elske den anden; eller så vil han holde sig til den ene, og foragte den anden. I kan ikke tjene Gud og penge.
No servant can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

[Luk 16:14 DK-KJV] Og også Farisæerne, som var begærlige, hørte alle disse ting: og de spottede ham.
And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things: and they derided him.

[Luk 16:15 DK-KJV] Og han sagde til dem, I er de som retfærdiggør jer selv foran mennesker; men Gud kender jeres hjerter: for det som er højt agtet blandt mennesker er hæslighed i Guds øjne.
And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men; but God knoweth your hearts: for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God.

[Luk 16:16 DK-KJV] Loven og profeterne var indtil Johannes: siden den tid er Guds kongerige prædiket, og ethvert menneske presser ind i det.
The law and the prophets were until John: since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it.

[Luk 16:17 DK-KJV] Og det er nemmere for himmel og jord at forgå, end en tøddel fra loven at fejle.
And it is easier for heaven and earth to pass, than one tittle of the law to fail.

[Luk 16:18 DK-KJV] Hvemsomhelst der skiller sig fra hans hustru, og gifter sig med en anden, begår utroskab: og hvemsomhelst der gifter sig med hende der er skilt fra hendes ægtemand begår utroskab.
Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery: and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.

[Luk 16:19 DK-KJV] Der var en bestemt rig mand, som var klædt i violet og fint linned, og levede overdådigt hver dag:
There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day:

[Luk 16:20 DK-KJV] Og der var en tigger kaldet Lazarus, som var lagt ved hans port, fuld af sår,
And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores,

[Luk 16:21 DK-KJV] Og ønskede at blive fodret med krummerne som faldt fra den rige mands bord: desuden kom hundene og slikkede hans sår.
And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man’s table: moreover the dogs came and licked his sores.

[Luk 16:22 DK-KJV] Og det skete, at den tigger døde, og var båret af englene til Abrahams barm: den rig mand døde også, og var begravet;
And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham’s bosom: the rich man also died, and was buried;

[Luk 16:23 DK-KJV] Og i helvede løftede han hans øjne op, ved at være i pinsel, og ser Abraham langt væk, og Lazarus i hans barm.
And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.

[Luk 16:24 DK-KJV] Og han råbte og sagde, Fader Abraham, ha’ barmhjertighed med mig, og send Lazarus, så han må dyppe hans fingerspids i vand, og køle min tunge; for jeg er pint i denne flamme.
And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.

[Luk 16:25 DK-KJV] Men Abraham sagde, Søn, husk på at du i din livstid modtog dine gode ting, og ligeledes Lazarus onde ting: men nu er han trøstet, og du er pint.
But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented.

[Luk 16:26 DK-KJV] Og i tillæg til alt dette, mellem os og jer er der sat en stor kløft: sådant at de som ville passere herfra til jer ikke kan; de kan heller ikke passere til os, der ville komme herhen.
And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence.

[Luk 16:27 DK-KJV] Så sagde han, Jeg ber dig derfor, far, at du ville sende ham til min fars hus:
Then he said, I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to my father’s house:

[Luk 16:28 DK-KJV] For jeg har 5 brødre; så han må vidne for dem, for ikke at de også kommer ind i dette pinsels sted.
For I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.

[Luk 16:29 DK-KJV] Abraham siger til ham, De har Moses og profeterne; lad dem høre dem.
Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets; let them hear them.

[Luk 16:30 DK-KJV] Og han sagde, Nej, fader Abraham: men hvis én gik til dem fra de døde, ville de angre.
And he said, Nay, father Abraham: but if one went unto them from the dead, they will repent.

[Luk 16:31 DK-KJV] Og han sagde til ham, Hvis de ikke hører Moses og profeterne, så vil de heller ikke blive overbevist, gennem én der opstod fra de døde.
And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead.

Lukas Evangeliet Kapitel 17 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 17:1 DK-KJV] Så sagde han til disciplene, Det er umuligt men de krænkelser vil komme: men arme ham, gennem hvem de kommer!
Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!

[Luk 17:2 DK-KJV] Det var bedre for ham at en møllesten var hængt om hans nakke, og han kastes i havet, end at han skulle krænke én af disse små.
It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.

[Luk 17:3 DK-KJV] Pas på jer selv: Hvis din broder træder over dine grænser, irettesæt ham; og hvis han angre, tilgiv ham.
Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.

[Luk 17:4 DK-KJV] Og hvis han igen træder over dine grænser 7 gange på én dag, og 7 gange på én dag igen vender til dig, og siger, Jeg angre; skal du tilgive ham.
And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.

[Luk 17:5 DK-KJV] Og apostlene sagde til Herren, Lad vores tro vokse.
And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.

[Luk 17:6 DK-KJV] Og Herren sagde, Hvis I havde tro som en frøkerne fra sennepsfrø, måtte I sige til dette morbærtræ, Vær du plukket op ved roden, og vær du plantet i havet; og det skulle adlyde jer.
And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.

[Luk 17:7 DK-KJV] Men hvem af jer, som har en tjener der pløjer eller fodre kvæg, vil straks sige til ham, når han kommer fra marken, Gå og sid ned til bords?
But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat?

[Luk 17:8 DK-KJV] Og vil ikke hellere sige til ham, Klargør det som jeg skal spise, og ombind digselv, og betjen mig, indtil jeg har spist og drukket; og bagefter skal du spise og drikke?
And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink?

[Luk 17:9 DK-KJV] Gør han det at han takker tjeneren fordi han gjorde de ting der var befalet af ham? det vil jeg ikke mene.
Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.

[Luk 17:10 DK-KJV] Så ligeledes I, når I skal ha’ gjort alle de ting som er befalet af jer, siger, Vi er uprofitable tjenere: vi har gjort det som var vores pligt at gøre.
So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do.

[Luk 17:11 DK-KJV] Og det skete, da han gik til Jerusalem, at han passerede midt igennem Samaria og Galilæa.
And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.

[Luk 17:12 DK-KJV] Og da han gik ind i en bestemt landsby, der mødte ham 10 mænd der var spedalske, som stod et stykke væk:
And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:

[Luk 17:13 DK-KJV] Og de opløftede deres stemmer, og sagde, Jesus, Mester, ha’ barmhjertighed med os.
And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.

[Luk 17:14 DK-KJV] Og da han så dem, sagde han til dem, Gå og vis jer selv for præsterne. Og det skete, at, som de gik, var de renset.
And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.

[Luk 17:15 DK-KJV] Og 1 af dem, da han så at han var helbredt, vendte tilbage, og med en høj stemme forherligede Gud,
And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,

[Luk 17:16 DK-KJV] Og faldt ned på hans ansigt ved hans fødder, og gav ham taksigelsesbønner: og han var en Samaritaner.
And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.

[Luk 17:17 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde, Var der ikke 10 rensede? men hvor er de 9?
And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?

[Luk 17:18 DK-KJV] De er ikke fundet returnerede for at give herlighed til Gud, foruden denne fremmede.
There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.

[Luk 17:19 DK-KJV] Og han sagde til ham, Rejs dig, gå din vej din tro har gjort dig hel.
And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.

[Luk 17:20 DK-KJV] Og da han var krævet af Farisæerne, hvornår Guds kongerige skulle komme, svarede han dem og sagde, Guds kongerige kommer ikke med observation:
And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:

[Luk 17:21 DK-KJV] I skal heller ikke sige, Se her! eller, se der! for, læg mærke til, Guds kongerige er indeni jer.
Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.

[Luk 17:22 DK-KJV] Og han sagde til disciplene, De dage vil komme, når I skal ønske at se en af de dage fra Menneskesønnen, og I skal ikke se den.
And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.

[Luk 17:23 DK-KJV] Og de skal sige til jer, Se her; eller, se der: gå ikke efter dem, og følg dem heller ikke.
And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.

[Luk 17:24 DK-KJV] For som lynet, der lyner ud af den ene del af himlen, og skinner til den anden del under himlen; sådant skal også Menneskesønnen være på hans dag.
For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day.

[Luk 17:25 DK-KJV] Men først må han lide mange ting, og blive forkastet af denne generation.
But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.

[Luk 17:26 DK-KJV] Og som det var i Noahs dage, sådant skal det også være i Menneskesønnens dage.
And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.

[Luk 17:27 DK-KJV] De spiste, de drak, de giftede sig med hustruer, de var givet i ægteskab, indtil den dag da Noah gik ind i arken, og oversvømmelsen kom, og destruerede dem alle.
They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.

[Luk 17:28 DK-KJV] Ligeledes også som det var i Lots dage; de spiste, de drak, de købte, de solgte, de plantede, de byggede;
Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;

[Luk 17:29 DK-KJV] Men den samme dag da Lot gik ud af Sodoma regnede ild og svovlsten fra himlen, og destruerede dem alle.
But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.

[Luk 17:30 DK-KJV] Selv sådant skal det være på dagen når Menneskesønnen er afsløret.
Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.

[Luk 17:31 DK-KJV] I den dag, han som skal være på hustaget, og hans ting i huset, lad ham ikke komme ned for at ta’ det væk: og han der er på marken, lad ham ligeledes ikke returnere tilbage.
In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.

[Luk 17:32 DK-KJV] Husk på Lots hustru.
Remember Lot’s wife.

[Luk 17:33 DK-KJV] Hvemsomhelst der skal søge at frelse hans liv skal miste det; og hvemsomhelst der skal miste hans liv skal bevare det.
Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.

[Luk 17:34 DK-KJV] Jeg fortæller jer, i den nat skal der være 2 mænd i én seng; den ene skal blive taget, og den anden skal blive efterladt.
I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.

[Luk 17:35 DK-KJV] 2 kvinder skal være i gang med at kværne sammen; den ene skal blive taget, og den anden efterladt.
Two women shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.

[Luk 17:36 DK-KJV] 2 mænd skal være på marken; den ene skal blive taget, og den anden efterladt.
Two men shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.

[Luk 17:37 DK-KJV] Og de svarede og sagde til ham, Hvor, Herre? Og han sagde til dem, Hvorsomhelst kroppen er, derhenne vil ørnene være forsamlede.
And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together.

Lukas Evangeliet Kapitel 18 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 18:1 DK-KJV] Og han talte i lignelser til dem med dette formål, at mennesker altid burde bede, og ikke give op;
And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray, and not to faint;

[Luk 18:2 DK-KJV] Og siger, I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud, og heller ikke tog hensyn til mennesker:
Saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man:

[Luk 18:3 DK-KJV] Og der var en enke i den by; og hun kom til ham, og siger, Hævn mig over min modstander.
And there was a widow in that city; and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary.

[Luk 18:4 DK-KJV] Og han ville først ikke: men bagefter sagde han inde i hamselv, Selvom at jeg ikke frygter Gud, eller tager hensyn til mennesker;
And he would not for a while: but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man;

[Luk 18:5 DK-KJV] Men fordi denne enke bekymrer mig, vil jeg hævne hende, for ikke at hun skal udmatte mig med hendes kontinuerlige kommen.
Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me.

[Luk 18:6 DK-KJV] Og Herre sagde, Hør hvad den uretfærdige dommer siger.
And the Lord said, Hear what the unjust judge saith.

[Luk 18:7 DK-KJV] Og skal Gud ikke hævne hans egne valgte, som dag og nat råber til ham, selvom han bære over med dem?
And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them?

[Luk 18:8 DK-KJV] Jeg fortæller jer at han vil hævne dem hurtigt. Ikke desto mindre når Menneskesønnen kommer, skal han finde tro på jorden?
I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless when the Son of man cometh, shall he find faith on the earth?

[Luk 18:9 DK-KJV] Og han talte denne lignelse til nogle som stolede på demselv at de var retfærdige, og foragtede andre:
And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others:

[Luk 18:10 DK-KJV] 2 mænd gik op til templet for at be’: den ene en Farisæer, og den anden en skatteopkræver.
Two men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, and the other a publican.

[Luk 18:11 DK-KJV] Farisæeren stod og bad således med hamselv, Gud, jeg takker dig, at jeg ikke er som andre mennesker er, afpressere, uretfærdige, de utro, eller ligesom denne skatteopkræver.
The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican.

[Luk 18:12 DK-KJV] Jeg faster 2 gange om ugen, jeg giver tiende af alt det jeg besidder.
I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess.

[Luk 18:13 DK-KJV] Og skatteopkræveren, efter at ha’ stået på afstand, ville ikke så meget som opløfte hans øjne mod himlen, men slog sig på brystet, og siger, Gud vær barmhjertig med mig en synder.
And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me a sinner.

[Luk 18:14 DK-KJV] Jeg fortæller jer, denne mand gik retfærdiggjort ned til hans hus snarere den anden: for hver den der ophøjer hamselv skal blive nedværdiget; og han der ydmyger hamselv skal blive ophøjet.
I tell you, this man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

[Luk 18:15 DK-KJV] Og de bragt også spædbørn til ham, så han kunne røre dem: men da hans disciple så det, irettesatte de dem.
And they brought unto him also infants, that he would touch them: but when his disciples saw it, they rebuked them.

[Luk 18:16 DK-KJV] Men Jesus kaldet dem til ham, og sagde, Tillad små børn at komme til mig, og forbyd dem ikke: for af sådanne er Guds kongerige.
But Jesus called them unto him, and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.

[Luk 18:17 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Hvemsomhelst der ikke skal modtage Guds kongerige som et lille barn skal på ingen måde komme derind.
Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein.

[Luk 18:18 DK-KJV] Og en bestemt leder spurgte ham, og siger, Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?
And a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?

[Luk 18:19 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Hvorfor kalder du mig god? ingen er god, foruden 1, det er, Gud.
And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is, God.

[Luk 18:20 DK-KJV] Du kender befalingerne, Begå ikke utroskab, Slå ikke ihjel, Stjæl ikke, Fremfør ikke falsk vidnesbyrd, Ær din far og din mor.
Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.

[Luk 18:21 DK-KJV] Og han sagde, Alle disse har jeg holdt fra min ungdom af.
And he said, All these have I kept from my youth up.

[Luk 18:22 DK-KJV] Nu da Jesus hørte disse ting, sagde han til ham, Stadig mangler du én ting: sælg alt du har, og del ud til de fattige, og du skal ha’ skatte i himlen: og kom, følg mig.
Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.

[Luk 18:23 DK-KJV] Og da han hørte dette, var han meget sorgfuld: for han var meget rig.
And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.

[Luk 18:24 DK-KJV] Og da Jesus så’ at han var meget sorgfuld, sagde han, Hvor skal det være vanskeligt for de der har rigdomme at komme ind i Guds kongerige!
And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!

[Luk 18:25 DK-KJV] For det er nemmere for en kamel at gå gennem et nåleøje, end for en rig mand at komme ind i Guds kongerige.
For it is easier for a camel to go through a needle’s eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

[Luk 18:26 DK-KJV] Og de der hørte det sagde, Hvem kan da blive frelst?
And they that heard it said, Who then can be saved?

[Luk 18:27 DK-KJV] Og han sagde, De ting som er umulige hos mennesker er mulige hos Gud.
And he said, The things which are impossible with men are possible with God.

[Luk 18:28 DK-KJV] Så sagde Peter, Se, vi har efterladt alt, og fulgt dig.
Then Peter said, Lo, we have left all, and followed thee.

[Luk 18:29 DK-KJV] Og han sagde til dem, Sandelig siger jeg til jer, Der er ingen mand der har forladt hus, eller forældre, eller brødre, eller hustru, eller børn, for Guds kongeriges skyld,
And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God’s sake,

[Luk 18:30 DK-KJV] Som ikke skal modtage mangfoldigt mere i denne nuværende tid, og i den verden der kommer evigtvarende liv.
Who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting.

[Luk 18:31 DK-KJV] Så tog han de 12 til ham, og sagde til dem, Læg mærke til, vi går op til Jerusalem, og alle ting der er skrevet af profeterne vedrørende Menneskesønnen skal blive fuldendt.
Then he took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of man shall be accomplished.

[Luk 18:32 DK-KJV] For han skal blive udleveret til Hedningerne, og skal blive hånet, og ondskabsfuldt behandlet, og spyttet på:
For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on:

[Luk 18:33 DK-KJV] Og de skal piske ham, og slå ham ihjel: og den tredje dag skal han opstå igen.
And they shall scourge him, and put him to death: and the third day he shall rise again.

[Luk 18:34 DK-KJV] Og de forstod ingen af disse ting: og dette ordsprog var gemt fra dem, og de forstod heller ikke de ting der var talt om.
And they understood none of these things: and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken.

[Luk 18:35 DK-KJV] Og det skete, at som han var kommet nær ved Jeriko, sad en bestemt blind mand ved vejsiden og tiggede:
And it came to pass, that as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the way side begging:

[Luk 18:36 DK-KJV] Og efter at ha’ hørt folkemængden passere fordi, spurgte han om hvad det betød.
And hearing the multitude pass by, he asked what it meant.

[Luk 18:37 DK-KJV] Og de fortalte ham, at Jesus fra Nazaret passerer fordi.
And they told him, that Jesus of Nazareth passeth by.

[Luk 18:38 DK-KJV] Og han råber, og siger, du Davids Søn, ha’ barmhjertighed med mig.
And he cried, saying, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.

[Luk 18:39 DK-KJV] Og de som gik foran irettesatte ham, at han skulle være stille: men han råbte så bare endnu mere, Du Davids Søn, ha’ barmhjertighed med mig.
And they which went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried so much the more, Thou Son of David, have mercy on me.

[Luk 18:40 DK-KJV] Og Jesus stod, og befalede ham at blive bragt til ham: og da han var kommet nær, spurgte han ham,
And Jesus stood, and commanded him to be brought unto him: and when he was come near, he asked him,

[Luk 18:41 DK-KJV] Og siger, Hvad vil du at jeg skal gøre for dig? Og han sagde, Herre, at jeg må modtage mit syn.
Saying, What wilt thou that I shall do unto thee? And he said, Lord, that I may receive my sight.

[Luk 18:42 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Modtag dit syn: din tro har frelst dig.
And Jesus said unto him, Receive thy sight: thy faith hath saved thee.

[Luk 18:43 DK-KJV] Og øjeblikkeligt modtog han hans syn, og fulgte ham, og forherligede Gud: og hele folket, da de så det, gav ros til Gud.
And immediately he received his sight, and followed him, glorifying God: and all the people, when they saw it, gave praise unto God.

Lukas Evangeliet Kapitel 19 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 19:1 DK-KJV] Og Jesus gik ind og passerede gennem Jeriko.
And Jesus entered and passed through Jericho.

[Luk 19:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var en mand kaldet Zakæus, som var lederen blandt skatteopkræverne, og han var rig.
And, behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich.

[Luk 19:3 DK-KJV] Og han søgte at se Jesus hvem han var; og kunne ikke på grund af presset, for han var lille af statur.
And he sought to see Jesus who he was; and could not for the press, because he was little of stature.

[Luk 19:4 DK-KJV] Og han løb foran, og kravlede op i et morbærfigentræ for at se ham: for han var ved at passere fordi den vej.
And he ran before, and climbed up into a sycomore tree to see him: for he was to pass that way.

[Luk 19:5 DK-KJV] Og da Jesus kom til det sted, kigge han op, og så’ ham, og sagde til ham, Zakæus, skynd dig, og kom ned; og i dag må jeg forblive i dit hus.
And when Jesus came to the place, he looked up, and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, and come down; for to day I must abide at thy house.

[Luk 19:6 DK-KJV] Og han skyndte sig, og kom ned, og modtog ham med glæde.
And he made haste, and came down, and received him joyfully.

[Luk 19:7 DK-KJV] Og da de så’ det, mumlede de alle, og siger, At han var gået for at være en gæst hos en mand der er en synder.
And when they saw it, they all murmured, saying, That he was gone to be guest with a man that is a sinner.

[Luk 19:8 DK-KJV] Og Zakæus stod, og sagde til Herren; Læg mærke til, halvdelen af mit gods giver jeg til de fattige; og hvis jeg har taget nogle ting fra nogen mand ved falske beskyldninger, genopretter jeg ham firefold.
And Zacchaeus stood, and said unto the Lord; Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have taken any thing from any man by false accusation, I restore him fourfold.

[Luk 19:9 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Denne dag er frelse kommet til dit hus, for ligeså meget som han også er en søn af Abraham.
And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, forsomuch as he also is a son of Abraham.

[Luk 19:10 DK-KJV] For Menneskesønnen er kommet for at søge efter og for at frelse det som var tabt.
For the Son of man is come to seek and to save that which was lost.

[Luk 19:11 DK-KJV] Og som de hørte disse ting, lagde han til og talte i en lignelse, fordi han var nær ved Jerusalem, og fordi de tænkte at Guds kongerige skulle vise sig øjeblikkeligt.
And as they heard these things, he added and spake a parable, because he was nigh to Jerusalem, and because they thought that the kingdom of God should immediately appear.

[Luk 19:12 DK-KJV] Han sagde derfor, En bestemt nobel mand gik ind i et fjernt land for at modtage et kongerige til sigselv, og for at vende tilbage.
He said therefore, A certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom, and to return.

[Luk 19:13 DK-KJV] Og han kaldte på sine 10 tjenere, og forløste 10 pund til dem, og sagde til dem, Ta’ det i besiddelse indtil jeg kommer.
And he called his ten servants, and delivered them ten pounds, and said unto them, Occupy till I come.

[Luk 19:14 DK-KJV] Men hans borgere hadede ham, og sendte en budbringer efter ham, som siger, Vi vil ikke ha’ at denne mand regerer over os.
But his citizens hated him, and sent a message after him, saying, We will not have this man to reign over us.

[Luk 19:15 DK-KJV] Og det skete, at da han var vendt tilbage, og havde modtaget kongeriget, da befalede han disse tjenere til at blive kaldt til sig, til hvem han havde givet pengene, så han måtte vide hvor meget hver mand havde tjent ved handel.
And it came to pass, that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading.

[Luk 19:16 DK-KJV] Da kom den første, og siger, Herre, dine pund har tjent 10 pund.
Then came the first, saying, Lord, thy pound hath gained ten pounds.

[Luk 19:17 DK-KJV] Og han sagde til ham, Godt, du gode tjener: fordi du har været trofast i det meget små, ha’ du autoritet over 10 byer.
And he said unto him, Well, thou good servant: because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over ten cities.

[Luk 19:18 DK-KJV] Og den anden kom, og siger, Herre, dine pund har tjent 5 pund.
And the second came, saying, Lord, thy pound hath gained five pounds.

[Luk 19:19 DK-KJV] Og han sagde ligeledes til ham, Vær du også over 5 byer.
And he said likewise to him, Be thou also over five cities.

[Luk 19:20 DK-KJV] Og en anden kom, og siger, Herre, læg mærke til, her er dit pund, som jeg har holdt gemt i en serviet:
And another came, saying, Lord, behold, here is thy pound, which I have kept laid up in a napkin:

[Luk 19:21 DK-KJV] For jeg frygtede dig, fordi du er en barsk mand: du samler det op som du ikke har lagt ned, og høster det som du ikke såede.
For I feared thee, because thou art an austere man: thou takest up that thou layedst not down, and reapest that thou didst not sow.

[Luk 19:22 DK-KJV] Og han siger til ham, Ud af din egen mund vil jeg dømme dig, du onde tjener. Du vidste at jeg var en barsk mand, og samler det op jeg ikke lagde ned, og høster det jeg ikke såede:
And he saith unto him, Out of thine own mouth will I judge thee, thou wicked servant. Thou knewest that I was an austere man, taking up that I laid not down, and reaping that I did not sow:

[Luk 19:23 DK-KJV] Hvorfor gav du da ikke mine penge til banken, så jeg ved min ankomst måtte ha’ opkrævet mit eget med renter?
Wherefore then gavest not thou my money into the bank, that at my coming I might have required mine own with usury?

[Luk 19:24 DK-KJV] Og han sagde til dem der stod der, Ta’ pundet fra ham, og giv det til ham der har 10 pund.
And he said unto them that stood by, Take from him the pound, and give it to him that hath ten pounds.

[Luk 19:25 DK-KJV] (Og de sagde til ham, Herre, han har 10 pund.)
(And they said unto him, Lord, he hath ten pounds.)

[Luk 19:26 DK-KJV] For jeg siger til jer, At til enhver som har skal blive givet; og fra ham der ikke har, selv det han har skal blive taget væk fra ham.
For I say unto you, That unto every one which hath shall be given; and from him that hath not, even that he hath shall be taken away from him.

[Luk 19:27 DK-KJV] Men disse mine fjender, som ikke ville at jeg skulle regere over dem, bring dem herhen, og dræb dem foran mig.
But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me.

[Luk 19:28 DK-KJV] Og da han havde talt således, gik han foran, på vej op til Jerusalem.
And when he had thus spoken, he went before, ascending up to Jerusalem.

[Luk 19:29 DK-KJV] Og det skete, da han var nær ved Bethfage og Bethania, ved bjerget kaldet Olivenbjerget, sendte han 2 af hans disciple,
And it came to pass, when he was come nigh to Bethphage and Bethany, at the mount called the mount of Olives, he sent two of his disciples,

[Luk 19:30 DK-KJV] Og siger, Gå I ind i landsbyen overfor jer; i hvilken I ved jeres ankomst skal finde et bundet æselføl, hvorpå intet menneske endnu har siddet: løs ham, og bring ham herhen.
Saying, Go ye into the village over against you; in the which at your entering ye shall find a colt tied, whereon yet never man sat: loose him, and bring him hither.

[Luk 19:31 DK-KJV] Og hvis der er en mand der spørger jer, Hvorfor I løsner ham? således skal I sige til ham, Fordi Herren har brug for ham.
And if any man ask you, Why do ye loose him? thus shall ye say unto him, Because the Lord hath need of him.

[Luk 19:32 DK-KJV] Og de der var sendt gik deres vej, og fandt ligesom han havde sagt til dem.
And they that were sent went their way, and found even as he had said unto them.

[Luk 19:33 DK-KJV] Og som de løsnede æselføllet, sagde dens ejer til dem, Hvorfor løsner I æselføllet?
And as they were loosing the colt, the owners thereof said unto them, Why loose ye the colt?

[Luk 19:34 DK-KJV] Og de sagde, Herren har brug for ham.
And they said, The Lord hath need of him.

[Luk 19:35 DK-KJV] Og de bragte ham til Jesus: og de kastede deres beklædningsgenstande over æselføllet, og de satte Jesus derpå.
And they brought him to Jesus: and they cast their garments upon the colt, and they set Jesus thereon.

[Luk 19:36 DK-KJV] Og da han gik, spredte de deres tøj på vejen.
And as he went, they spread their clothes in the way.

[Luk 19:37 DK-KJV] Og da han var kommet nær, selv nu ved Olivenbjergets nedstigning, begyndte hele discipelmængderne at juble og rose Gud med en høj stemme for alle de mægtige gerninger som de havde set;
And when he was come nigh, even now at the descent of the mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen;

[Luk 19:38 DK-KJV] Og siger, Velsignet er Kongen der kommer i Herrens navn: fred i himlen, og herlighed i det højeste.
Saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord: peace in heaven, and glory in the highest.

[Luk 19:39 DK-KJV] Og nogle af Farisæerne af dem fra folkemængden sagde til ham, Mester, irettesæt dine disciple.
And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples.

[Luk 19:40 DK-KJV] Og han svare og sagde til dem, Jeg fortæller jer at, hvis disse skulle være stille, ville disse sten øjeblikkeligt råbe højt.
And he answered and said unto them, I tell you that, if these should hold their peace, the stones would immediately cry out.

[Luk 19:41 DK-KJV] Og da han var kommet nær, lagde han mærke til byen, og græd over den,
And when he was come near, he beheld the city, and wept over it,

[Luk 19:42 DK-KJV] Og siger, Hvis du havde vist, selv du, i det mindste på denne din dag, de ting som høre din fred til! men nu er de gemt fra dine øjne.
Saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace! but now they are hid from thine eyes.

[Luk 19:43 DK-KJV] For de dage skal komme over dig, at dine fjender skal kaste en grøft om dig, og omringe dig, og holde dig inde på alle sider,
For the days shall come upon thee, that thine enemies shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee in on every side,

[Luk 19:44 DK-KJV] Og skal lægge dig lige med jorden, og dine børn inde i dig; og de skal ikke efterlade dig én sten på en anden; fordi du ikke kendte til din visitations tid.
And shall lay thee even with the ground, and thy children within thee; and they shall not leave in thee one stone upon another; because thou knewest not the time of thy visitation.

[Luk 19:45 DK-KJV] Og han gik ind i templet, og begyndte at kaste dem ud der solgte derinde, og dem der købte;
And he went into the temple, and began to cast out them that sold therein, and them that bought;

[Luk 19:46 DK-KJV] Og siger til dem, Det er skrevet, Mit hus er bønnens hus: men I har lavet det til en hule for tyve.
Saying unto them, It is written, My house is the house of prayer: but ye have made it a den of thieves.

[Luk 19:47 DK-KJV] Og han underviste dagligt i templet. Men de ledende præster og de skriftkloge og folkets leder søgte at destruere ham,
And he taught daily in the temple. But the chief priests and the scribes and the chief of the people sought to destroy him,

[Luk 19:48 DK-KJV] Og kunne ikke finde ud af hvad de måtte gøre: for hele folket var meget påpasselige med at høre ham.
And could not find what they might do: for all the people were very attentive to hear him.

Lukas Evangeliet Kapitel 20 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 20:1 DK-KJV] Og det skete, på en af de dage, som han underviste folket i templet, og prædikede evangeliet, at de ledende præster og de skriftkloge kom over ham med de ældste,
And it came to pass, that on one of those days, as he taught the people in the temple, and preached the gospel, the chief priests and the scribes came upon him with the elders,

[Luk 20:2 DK-KJV] Og talte til ham, og siger, Fortæl os, med hvilken autoritet gør du disse ting? eller hvem er han der gav dig denne autoritet?
And spake unto him, saying, Tell us, by what authority doest thou these things? or who is he that gave thee this authority?

[Luk 20:3 DK-KJV] Og han svare og sagde til dem, Jeg vil også spørge jer om en ting: og svar mig:
And he answered and said unto them, I will also ask you one thing; and answer me:

[Luk 20:4 DK-KJV] Johannes’ dåb, var den fra himlen, eller fra mennesker?
The baptism of John, was it from heaven, or of men?

[Luk 20:5 DK-KJV] Og de ræsonnerede med demselv, og siger, Hvis vi skal sige, Fra himlen; vil han sige, Hvorfor troede I ham så ikke?
And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say, Why then believed ye him not?

[Luk 20:6 DK-KJV] Men hvis vi siger, Fra mennesker; vil hele folket stene os: for de er overbeviste om at Johannes var en profet.
But and if we say, Of men; all the people will stone us: for they be persuaded that John was a prophet.

[Luk 20:7 DK-KJV] Og de svarede, at de ikke kunne fortælle hvorfra den var.
And they answered, that they could not tell whence it was.

[Luk 20:8 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Så fortæller jeg heller ikke jer ved hvilken autoritet jeg gør disse ting.
And Jesus said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.

[Luk 20:9 DK-KJV] Så begyndte han at tale denne lignelse til folket; En bestemt mand plantede en vingård, og overlod den til vingårdsmænd, og gik ind i et fjernt land i lang tid.
Then began he to speak to the people this parable; A certain man planted a vineyard, and let it forth to husbandmen, and went into a far country for a long time.

[Luk 20:10 DK-KJV] Og i sæsonen sendte han en tjener til vingårdsmændene, så de skulle giver ham af vingårdens frugt: men vingårdsmændene slog ham, og sendte han tomhændet væk.
And at the season he sent a servant to the husbandmen, that they should give him of the fruit of the vineyard: but the husbandmen beat him, and sent him away empty.

[Luk 20:11 DK-KJV] Og igen sendte han en anden tjener: og ham slog de også, og behandlede ham skamfuldt, og sendte ham tom væk.
And again he sent another servant: and they beat him also, and entreated him shamefully, and sent him away empty.

[Luk 20:12 DK-KJV] Og igen sendte han en tredje: og ham sårede de også, og kastede ham ud.
And again he sent a third: and they wounded him also, and cast him out.

[Luk 20:13 DK-KJV] Da sagde vingårdens herre, Hvad skal jeg gøre? jeg vil sende mig elskede søn: det kan være de vil ære ham når de ser ham.
Then said the lord of the vineyard, What shall I do? I will send my beloved son: it may be they will reverence him when they see him.

[Luk 20:14 DK-KJV] Men da vingårdsmændene så’ ham, ræsonnerede de blandt demselv, og siger, Dette er arvingen: kom, lad os dræbe ham, så arven må blive vores.
But when the husbandmen saw him, they reasoned among themselves, saying, This is the heir: come, let us kill him, that the inheritance may be ours.

[Luk 20:15 DK-KJV] Så de kastede ham ud af vingården, og dræbte ham, Hvad derfor skal vingårdens herre gøre med dem?
So they cast him out of the vineyard, and killed him. What therefore shall the lord of the vineyard do unto them?

[Luk 20:16 DK-KJV] Han skal komme og destruere disse vingårdsmænd, og skal give vingården til andre. Og da de hørte det, sagde de, Gud forbyde det.
He shall come and destroy these husbandmen, and shall give the vineyard to others. And when they heard it, they said, God forbid.

[Luk 20:17 DK-KJV] Og han lagde mærke til dem, og sagde, Hvad er dette da der er skrevet, Den sten som bygningsfolkene forkastede, den samme er blevet hjørnets hoved?
And he beheld them, and said, What is this then that is written, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner?

[Luk 20:18 DK-KJV] Hvemsomhelst der skal falde over den sten skal blive knust; men hvemsomhelst den skal falde på, den vil kværne ham til pulver.
Whosoever shall fall upon that stone shall be broken; but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.

[Luk 20:19 DK-KJV] Og den samme time søgte de ledende præster og de skriftkloge at lægge hænder på ham; og de frygtede folket: for de forstod at han havde talt denne lignelse imod dem.
And the chief priests and the scribes the same hour sought to lay hands on him; and they feared the people: for they perceived that he had spoken this parable against them.

[Luk 20:20 DK-KJV] Og de holdt øje med ham, og sendte spioner ud, som skulle udgive demselv for at være retfærdige mænd, så de måtte fange ham i hans ord, således at de måtte udlevere ham til guvernørens myndighed og autoritet.
And they watched him, and sent forth spies, which should feign themselves just men, that they might take hold of his words, that so they might deliver him unto the power and authority of the governor.

[Luk 20:21 DK-KJV] Og de spurgte ham, og siger, Mester, vi ved at du siger og underviser rigtigt, og du respektere heller ikke nogens person, men underviser Guds vej sandfærdigt:
And they asked him, saying, Master, we know that thou sayest and teachest rightly, neither acceptest thou the person of any, but teachest the way of God truly:

[Luk 20:22 DK-KJV] Er det lovligt for os at give skat til Cæsar, eller ikke?
Is it lawful for us to give tribute unto Caesar, or no?

[Luk 20:23 DK-KJV] Men han opfattede deres snedighed, og sagde til dem, Hvorfor frister I mig?
But he perceived their craftiness, and said unto them, Why tempt ye me?

[Luk 20:24 DK-KJV] Vis mig 1 sølvmønt. Hvis figur og inskription har den? De svarede og sagde, Cæsars.
Shew me a penny. Whose image and superscription hath it? They answered and said, Caesar’s.

[Luk 20:25 DK-KJV] Og han sagde til dem, Giv derfor til Cæsar de ting som er Cæsars, og til Gud de ting som er Guds.
And he said unto them, Render therefore unto Caesar the things which be Caesar’s, and unto God the things which be God’s.

[Luk 20:26 DK-KJV] Og de kunne ikke fange han i hans ord foran folket: og de forundredes over hans svar, og var stille.
And they could not take hold of his words before the people: and they marvelled at his answer, and held their peace.

[Luk 20:27 DK-KJV] Så kom nogle af Saddukæerne til ham, som afviste at der var nogen opstandelse; og de spurgte ham,
Then came to him certain of the Sadducees, which deny that there is any resurrection; and they asked him,

[Luk 20:28 DK-KJV] Og siger, Mester, Moses skrev til os, Hvis der er en mands bror der dør, som har en hustru, og han dør uden børn, så skulle hans bror ta’ hans hustru, og oprejse sæd til hans bror.
Saying, Master, Moses wrote unto us, If any man’s brother die, having a wife, and he die without children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.

[Luk 20:29 DK-KJV] Der var derfor 7 brødre: og den første tog en hustru, og døde uden børn.
There were therefore seven brethren: and the first took a wife, and died without children.

[Luk 20:30 DK-KJV] Og den anden tog hende til hustru, og han døde barnløs.
And the second took her to wife, and he died childless.

[Luk 20:31 DK-KJV] Og den tredje tog hende; og på sammen måde også den 7’ne: og de efterlod sig ingen børn, og døde.
And the third took her; and in like manner the seven also: and they left no children, and died.

[Luk 20:32 DK-KJV] Sidst af alle døde kvinden også.
Last of all the woman died also.

[Luk 20:33 DK-KJV] Derfor i opstandelsen hvis hustru af dem er hun? for 7 havde hende som hustru.
Therefore in the resurrection whose wife of them is she? for seven had her to wife.

[Luk 20:34 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde til dem, Denne verdens børn gifter sig, og er givet i ægteskab:
And Jesus answering said unto them, The children of this world marry, and are given in marriage:

[Luk 20:35 DK-KJV] Med de som skal blive regnet værdige til at modtage den verden, og opstandelsen fra de døde, gifter sig ikke, eller er givet i ægteskab:
But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry, nor are given in marriage:

[Luk 20:36 DK-KJV] Og de kan heller ikke dø mere: for de er ligesom englene; og er Guds børn, som er opstandelsens børn.
Neither can they die any more: for they are equal unto the angels; and are the children of God, being the children of the resurrection.

[Luk 20:37 DK-KJV] Nu at de døde er oprejst, viste selv Moses ved busken, da han påkalder Herren Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jacobs Gud.
Now that the dead are raised, even Moses shewed at the bush, when he calleth the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob.

[Luk 20:38 DK-KJV] For han er ikke en Gud for de døde, men for de levende: for alle lever for ham.
For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him.

[Luk 20:39 DK-KJV] Så svarede nogle af de skriftkloge og sagde, Mester, du har sagt det godt.
Then certain of the scribes answering said, Master, thou hast well said.

[Luk 20:40 DK-KJV] Og efter det turde de ikke at spørge ham om flere spørgsmål overhovedet.
And after that they durst not ask him any question at all.

[Luk 20:41 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvorfor siger de at Kristus er Davids søn?
And he said unto them, How say they that Christ is David’s son?

[Luk 20:42 DK-KJV] Og David hamselv siger i Salmernes bog, HERREN sagde til min Herre, Sid du på min højre hånd,
And David himself saith in the book of Psalms, The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand,

[Luk 20:43 DK-KJV] Indtil jeg laver dine fjender til din fodskammel.
Till I make thine enemies thy footstool.

[Luk 20:44 DK-KJV] Derfor kalder David ham for Herre, hvordan er han da hans søn?
David therefore calleth him Lord, how is he then his son?

[Luk 20:45 DK-KJV] Så i hele folkets audience sagde han til hans disciple,
Then in the audience of all the people he said unto his disciples,

[Luk 20:46 DK-KJV] Vær varsom med de skriftkloge, som ønsker at vandre i lange kåber, og elsker hilsner på markedspladserne, og de ypperste sæder i synagogerne, og de bedste værelser ved festerne;
Beware of the scribes, which desire to walk in long robes, and love greetings in the markets, and the highest seats in the synagogues, and the chief rooms at feasts;

[Luk 20:47 DK-KJV] De som opæder enkers huse, og for at holde et show laver lange bønner: de samme skal modtage en større forbandelse.
Which devour widows’ houses, and for a shew make long prayers: the same shall receive greater damnation.

Lukas Evangeliet Kapitel 21 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 21:1 DK-KJV] Og han kiggede op, og så’ de rige mennesker kaste deres gaver ind i skattekammeret.
And he looked up, and saw the rich men casting their gifts into the treasury.

[Luk 21:2 DK-KJV] Og han så’ også en bestemt fattig enke kastende 2 mønter derind.
And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites.

[Luk 21:3 DK-KJV] Og han sagde, Jeg siger sandelig til jer, at denne fattige enke har kastet mere ind end alle de:
And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all:

[Luk 21:4 DK-KJV] For alle disse har af deres overflod kastet ind til Guds offergaver: men hun har af hendes armod kastet alt det ind som hun havde.
For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had.

[Luk 21:5 DK-KJV] Og som nogle talte om templet, hvordan det var prydet med prægtige sten og gaver, sagde han,
And as some spake of the temple, how it was adorned with goodly stones and gifts, he said,

[Luk 21:6 DK-KJV] Angående disse ting som i lægger mærke til, de dage vil komme, i hvilke der ikke skal blive efterladt én sten på en anden, der ikke skal blive revet ned.
As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.

[Luk 21:7 DK-KJV] Og de spurgte ham, og siger, Mester, men hvornår skal disse ting ske? og hvilket tegn vil der være når disse ting skal ske?
And they asked him, saying, Master, but when shall these things be? and what sign will there be when these things shall come to pass?

[Luk 21:8 DK-KJV] Og han sagde, Pas på at I ikke er bedraget: for mange skal komme i mit navn, og sige, Jeg er Kristus; og tiden nærmer sig: gå I derfor ikke efter dem.
And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them.

[Luk 21:9 DK-KJV] Men når I skal høre om krige og tumulter, vær ikke rædselsslagne: for disse ting må først ske; men enden er ikke endnu.
But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by.

[Luk 21:10 DK-KJV] Så sagde han til dem, Nation skal rejse sig imod nation, og kongerige imod kongerige:
Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom:

[Luk 21:11 DK-KJV] Og der skal være store jordskælv forskellige steder, og hungersnød, og pestilenser; og frygtelige syn og store tegn skal der være fra himlen.
And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven.

[Luk 21:12 DK-KJV] Men før alt dette, skal de lægge deres hænder på jer, og forfølge jer, og udlever jer til synagogerne, og til fængsler, ved at være bragt foran konger og ledere for mit navns skyld.
But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name’s sake.

[Luk 21:13 DK-KJV] Og det skal vende om til jer som et vidnesbyrd.
And it shall turn to you for a testimony.

[Luk 21:14 DK-KJV] Lad det derfor grundfæste sig i jeres hjerter, ikke at meditere før at I skal svare.
Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer:

[Luk 21:15 DK-KJV] For jeg vil give jer en mund og visdom, som alle jeres modstandere ikke skal være i stand til at modsige eller modstå.
For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist.

[Luk 21:16 DK-KJV] Og I skal blive forrådt både af forælder, og brødre, og nærmeste slægtninge, og venner; og nogle af jer skal de få bragt til døden.
And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death.

[Luk 21:17 DK-KJV] Og I skal blive hadet af alle mennesker for mit navns skyld.
And ye shall be hated of all men for my name’s sake.

[Luk 21:18 DK-KJV] Men ikke et af jeres hovedhår skal gå til grunde.
But there shall not an hair of your head perish.

[Luk 21:19 DK-KJV] I jeres tålmodighed besidder I jeres sjæle.
In your patience possess ye your souls.

[Luk 21:20 DK-KJV] Og når I skal se Jerusalem omringet af hære, kend da at dens ødelæggelse er nær.
And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh.

[Luk 21:21 DK-KJV] Lad da dem som er i Judæa flygte til bjergene; og lad dem som er i midten af det rejse ud; og lad ikke dem der er i landene gå derind.
Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto.

[Luk 21:22 DK-KJV] For dette er hævnens dage, så alle ting som er skrevet må blive opfyldt.
For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled.

[Luk 21:23 DK-KJV] Men arme dem der er med barn, og med dem der giver bryst, i de dage! for der skal blive stor nød i det land, og arrigskab over dette folk.
But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people.

[Luk 21:24 DK-KJV] Og de skal falde ved sværdets æg, og skal blive ledt fanget væk ind i alle nationer: og Jerusalem skal blive nedtrådt af Hedningerne, indtil Hedningernes tider er opfyldt.
And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

[Luk 21:25 DK-KJV] Og der skal være tegn i solen, og i månen, og i stjernerne; og nationernes nød på jorden, med rådvildhed; havet og bølgerne brølende;
And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring;

[Luk 21:26 DK-KJV] Menneskers hjerter fejler dem med frygt, og for at kigge efter de ting som er ankommet på jorden: for himlens kræfter skal blive rystet.
Men’s hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken.

[Luk 21:27 DK-KJV] Og så skal de se Menneskesønnen ankomme i en sky med kraft og stor herlighed.
And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory.

[Luk 21:28 DK-KJV] Og når disse ting begynder at ske, så kig op, og opløft jeres hoveder; for jeres forløsning nærmer sig.
And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh.

[Luk 21:29 DK-KJV] Og han talte en lignelse til dem; Læg mærke til figentræet, og alle træerne;
And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees;

[Luk 21:30 DK-KJV] Når de nu springer ud, ser I og kender af jeres eget selv at sommeren er tæt på.
When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand.

[Luk 21:31 DK-KJV] Sådant ligeledes I, når I ser disse ting ske, ved I at Guds kongerige er tæt på.
So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand.

[Luk 21:32 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Denne generation skal ikke forgå, før alt er opfyldt.
Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled.

[Luk 21:33 DK-KJV] Himmel og jord skal forgå: men mine ord skal ikke forgå.
Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.

[Luk 21:34 DK-KJV] Og pas på jer selv, for ikke at jeres hjerter på noget tidspunkt er overbelastet med overspisning, og drukkenskab, og omsorg for dette liv, og sådant at den dag kommer ubemærket over jer.
And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares.

[Luk 21:35 DK-KJV] For som en fælde skal den komme over alle dem der bor på hele jordens overflade.
For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth.

[Luk 21:36 DK-KJV] Vær I derfor på vagt, og bed altid, så I må blive regnet værdige til at flygte fra alle disse ting der skal komme til at ske, og til at stå foran Menneskesønnen.
Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.

[Luk 21:37 DK-KJV] Og om dagen underviste han i templet; og om natten gik han ud, og opholdt sig på bjerget der er kaldet Olivenbjerget.
And in the day time he was teaching in the temple; and at night he went out, and abode in the mount that is called the mount of Olives.

[Luk 21:38 DK-KJV] Og hele folket kom tidligt om morgenen til ham i templet, for at høre ham.
And all the people came early in the morning to him in the temple, for to hear him.

Lukas Evangeliet Kapitel 22 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 22:1 DK-KJV] Nu nærmede festen for de usyrede brød sig, som kaldes for Påsken.
Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.

[Luk 22:2 DK-KJV] Og de ledende præster og de skriftkloge søgte hvordan de måtte dræbe ham; for de frygtede folket.
And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.

[Luk 22:3 DK-KJV] Så gik Satan ind i Judas med kaldenavnet Iscariot, som er af de 12’s antal.
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.

[Luk 22:4 DK-KJV] Og han gik hans vej, og talte sammen med de ledende præster og kaptajnerne, om hvordan han måtte forråde ham til dem.
And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.

[Luk 22:5 DK-KJV] Og de var glade, og indgik en pagt med ham om at give ham penge.
And they were glad, and covenanted to give him money.

[Luk 22:6 DK-KJV] Og han lovede, og søgte efter en mulighed til at forråde ham til dem i folkemængdens fravær.
And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.

[Luk 22:7 DK-KJV] Så kom dagen for de usyrede brøds fest, da påskelammet måtte blive dræbt.
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.

[Luk 22:8 DK-KJV] Og han sendte Peter og Johannes, og siger, Gå og forbered påskemåltidet for os, så vi må spise.
And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.

[Luk 22:9 DK-KJV] Og de sagde til ham, Hvor vil du at vi forbereder?
And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?

[Luk 22:10 DK-KJV] Og han sagde til dem, Læg mærke til, når I er gået ind i byen, skal en mand møde jer der, som bærer en vandkande; følg ham ind i huset hvor han går ind.
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.

[Luk 22:11 DK-KJV] Og I skal sige til husets ægtemand, Mesteren siger til dig, Hvor er gæsteværelset, hvor jeg skal spise påskemåltidet med mine disciple?
And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?

[Luk 22:12 DK-KJV] Og han skal vise jer et stort møbleret øvre værelse: klargør der.
And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.

[Luk 22:13 DK-KJV] Og de gik, og fandt det som han havde sagt det til dem: og de klargjorde påskemåltidet.
And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.

[Luk 22:14 DK-KJV] Og da timen var kommet, sad han ned, og hos ham de 12 apostle.
And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.

[Luk 22:15 DK-KJV] Og han sagde til dem, Med ønske har jeg ønsket at spise dette påskemåltid med jer før jeg lider:
And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:

[Luk 22:16 DK-KJV] For jeg siger til jer, Jeg vil ikke længer spise deraf, før det er opfyldt i Guds kongerige.
For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.

[Luk 22:17 DK-KJV] Og han tog koppen, og gav taksigelsesbønner, og sagde, Tag denne, og del den blandt jer selv:
And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:

[Luk 22:18 DK-KJV] For jeg siger til jer, Jeg vil ikke drikke af vinstokkens frugt, før Guds kongerige skal komme.
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.

[Luk 22:19 DK-KJV] Og han tog brød, og gav taksigelsesbønner, og brød det, og gav til dem, og siger, Dette er min krop som er givet for jer: gør dette i ihukommelse om mig.
And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.

[Luk 22:20 DK-KJV] Ligeledes også koppen efter aftensmåltidet, og siger, Denne kop er det nye testamente i mit blod, som er udgydt for jer.
Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.

[Luk 22:21 DK-KJV] Men, læg mærke til, hånden af ham der forråder mig er hos mig på bordet.
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.

[Luk 22:22 DK-KJV] Og Menneskesønnen går sandelig, som det var besluttet: men arme den mand ved hvem han er forrådt!
And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!

[Luk 22:23 DK-KJV] Og de begyndte at forhøre sig blandt demselv, hvilken af dem det var der skulle gøre denne ting.
And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.

[Luk 22:24 DK-KJV] Og der var også en strid blandt dem, om hvem af dem der skulle blive regnet for den største.
And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.

[Luk 22:25 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hedningernes konger udøver herredømme over dem; og de der udøver myndighed over dem er kaldet velgørere.
And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.

[Luk 22:26 DK-KJV] Men I skal ikke være sådant: men han der er størst blandt jer, lad ham være som den yngre; og han der er leder, som han der betjener.
But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.

[Luk 22:27 DK-KJV] For hvem er størst, han der sidder til bords, eller han der betjener? er ikke han der sidder til bords? men jeg er som han der betjener blandt jer.
For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.

[Luk 22:28 DK-KJV] I er dem der har fortsat med mig i mine fristelser.
Ye are they which have continued with me in my temptations.

[Luk 22:29 DK-KJV] Og jeg udvalgte et kongerige til jer, som min Far har udvalgt til mig;
And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;

[Luk 22:30 DK-KJV] For at I må spise og drikke ved mit bord i mit kongerige, og sidde på troner for at dømme Israels 12 stammer.
That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.

[Luk 22:31 DK-KJV] Og Herren sagde, Simon, Simon, læg mærke til, Satan har ønsket at ha’ jer, så han må si jer som hvede:
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:

[Luk 22:32 DK-KJV] Men jeg har bedt for dig, at din tro ikke fejler: og når du er omvendt, styrke dine brødre.
But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.

[Luk 22:33 DK-KJV] Og han sagde til ham, Herre, Jeg er klar til at gå med dig, både i fængsel, og i døden.
And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.

[Luk 22:34 DK-KJV] Og han sagde, Jeg fortæller dig, hanen skal ikke gale denne dag, før at du skal fornægte at du kender mig 3 gange.
And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.

[Luk 22:35 DK-KJV] Og han sagde til dem, Da jeg sendte jer uden pengepung, og madpose, og flere sko, manglede I nogle ting? Og de sagde, Ingenting.
And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.

[Luk 22:36 DK-KJV] Så sagde han til dem, Men nu, han der har en pengepung, lad ham ta’ den, og ligeledes hans madpose: og han der intet sværd har, lad ham sælge hans beklædning, og købe et.
Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.

[Luk 22:37 DK-KJV] For jeg siger til jer, at dette der er skrevet må stadig blive fuldført i mig, Og han var regnet blandt overtræderne: for de ting vedrørende mig har en ende.
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.

[Luk 22:38 DK-KJV] Og de sagde, Herre, læg mærke til, her er 2 sværd. Og han sagde til dem, Det er nok.
And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.

[Luk 22:39 DK-KJV] Og han kom ud, og gik, som han plejede, til Olivenbjerget; og hans disciple fulgte ham også.
And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.

[Luk 22:40 DK-KJV] Og da han var ved stedet, sagde han til dem, Bed at I ikke går ind i fristelse.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.

[Luk 22:41 DK-KJV] Og han var tilbagetrukket et stenkast fra dem, og knælede ned, og bad,
And he was withdrawn from them about a stone’s cast, and kneeled down, and prayed,

[Luk 22:42 DK-KJV] Og siger, Far, hvis du er villig, fjern denne kop fra mig: imidlertid ikke min vilje, men din, ske.
Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.

[Luk 22:43 DK-KJV] Og der viste sig for ham en engel fra himlen, som styrkede ham.
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.

[Luk 22:44 DK-KJV] Og ved at være i en pine bad han mere inderligt: og hans sved var som var det store bloddråber der faldt ned til jorden.
And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.

[Luk 22:45 DK-KJV] Og da han rejste sig op fra bøn, og var kommet til hans disciple, fandt han dem sovende på grund af sorger,
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,

[Luk 22:46 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvorfor sover I? stå op og bed, for ikke at I går ind i fristelse.
And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.

[Luk 22:47 DK-KJV] Og mens han stadig talte, læg mærke til en folkemængde, og han der var kaldet Judas, én af de 12, gik foran dem, og nærmede sig Jesus for at kysse ham.
And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.

[Luk 22:48 DK-KJV] Men Jesus sagde til ham, Judas, forråder du Menneskesønnen med et kys?
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?

[Luk 22:49 DK-KJV] Da de der var omkring ham så’ hvad der ville følge, sagde de til ham, Herre, skal vi slå med sværdet?
When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?

[Luk 22:50 DK-KJV] Og én af dem slog ypperstepræstens tjener, og skar hans højre øre af.
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.

[Luk 22:51 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde, Tillad I så langt. Og han rørte hans øre, og helbredte ham.
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.

[Luk 22:52 DK-KJV] Så sagde Jesus til de ledende præster, og templets kaptajner, og de ældste, de som var kommet til ham, Er I kommet ud, som imod en tyv, med sværd og stave?
Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?

[Luk 22:53 DK-KJV] Da jeg dagligt var hos jer i templet, udrakte I ingen hænder imod mig: men dette er jeres time, og mørkets myndighed.
When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.

[Luk 22:54 DK-KJV] Så tog de ham, og ledte ham, og bragte ham ind i ypperstepræstens hus. Og Peter fulgte efter på afstand.
Then took they him, and led him, and brought him into the high priest’s house. And Peter followed afar off.

[Luk 22:55 DK-KJV] Og da de havde tændt en ild i midten af salen, og samlet var sat ned, satte Peter sig ned blandt dem.
And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.

[Luk 22:56 DK-KJV] Og en bestemt tjenestepige lagde mærke til ham da han sad ved ilden, og kiggede inderligt på ham, og sagde, Denne mand var også hos ham.
But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.

[Luk 22:57 DK-KJV] Og han fornægtede ham, og siger, Kvinde, jeg kender ham ikke.
And he denied him, saying, Woman, I know him not.

[Luk 22:58 DK-KJV] Og et lille stykke tid senere så’ en anden ham, og sagde, Du er også fra dem. Og Peter sagde, Mand, det jeg er ikke.
And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.

[Luk 22:59 DK-KJV] Og omkring en time senere bekræfter en anden helt fast, og siger, Denne fyr var sandelig også hos ham: for han er en Galilæer.
And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilaean.

[Luk 22:60 DK-KJV] Og Peter sagde, Mand, jeg ved ikke hvad du siger, Og øjeblikkeligt, mens han talte, galede hanen.
And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.

[Luk 22:61 DK-KJV] Og Herren vendte sig, og kiggede på Peter. Og Peter huskede Herrens ord, hvordan han havde sagt til ham, Før hanen galer, skal du fornægte mig 3 gange.
And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.

[Luk 22:62 DK-KJV] Og Peter gik ud, og græd bitterligt.
And Peter went out, and wept bitterly.

[Luk 22:63 DK-KJV] Og de mænd der holdt Jesus hånede ham, og slog ham.
And the men that held Jesus mocked him, and smote him.

[Luk 22:64 DK-KJV] Og da de havde givet ham bind for øjnene, slog de ham i ansigtet, og spurgte ham, og siger, Profeter, hvem er det der slog dig?
And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?

[Luk 22:65 DK-KJV] Og mange andre ting talte de gudsbespottende imod ham.
And many other things blasphemously spake they against him.

[Luk 22:66 DK-KJV] Og så snart det var dag, samledes folkets ældste og de ledende præster og de skriftkloge, og ledte ham ind i deres råd, og siger.
And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,

[Luk 22:67 DK-KJV] Er du den Kristus? fortæl os det. Og han sagde til dem, Hvis jeg fortæller jer det, vil I ikke tro:
Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:

[Luk 22:68 DK-KJV] Og hvis jeg også spørger jer, vil I ikke svare mig, og heller ikke lade mig gå.
And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.

[Luk 22:69 DK-KJV] Herefter skal Menneskesønnen sidde på højre hånd af Guds kraft.
Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.

[Luk 22:70 DK-KJV] Så sagde de alle, Er du da Guds Søn? Og han sagde til dem, I siger at jeg er.
Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.

[Luk 22:71 DK-KJV] Og de sagde, Hvilket yderligere vidne har vi brug for? for vi os selv har hørt det fra hans egen mund.
And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.

Lukas Evangeliet Kapitel 23 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 23:1 DK-KJV] Og hele denne folkemængde af dem rejste sig op, og ledte ham til Pilatus.
And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.

[Luk 23:2 DK-KJV] Og de begyndte at anklage ham, og siger, Vi fandt at denne fyr fordrejede nationen, og forbød at give skat til Cæsar, og siger at han er Kristus en Konge.
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Caesar, saying that he himself is Christ a King.

[Luk 23:3 DK-KJV] Og Pilatus spurgte ham, og siger, Er du Jødernes Konge? Og han svarede ham og sagde, Du siger det.
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.

[Luk 23:4 DK-KJV] Så sagde Pilatus til de ledende præster og til folket, Jeg finder ingen fejl i denne mand.
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.

[Luk 23:5 DK-KJV] Og de var bare endnu mere voldsomme, og siger, Han oprører folket, og underviser udover hele Jødedommen, begyndende fra Galilæa indtil dette sted.
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.

[Luk 23:6 DK-KJV] Da Pilatus hørte om Galilæa, spurgte han om manden var en Galilæer.
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilaean.

[Luk 23:7 DK-KJV] Og lige så snart som han vidste at han tilhørte Herodes retsområde, sendte han ham til Herodes, som hamselv også var I Jerusalem på det tidspunkt.
And as soon as he knew that he belonged unto Herod’s jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.

[Luk 23:8 DK-KJV] Og da Herodes så’ Jesus, var han overmådelig glad: for han havde håbet på at se ham gennem længer tid, fordi han havde hørt mange ting om ham; og han håbede på at se nogle mirakler gjort af ham.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.

[Luk 23:9 DK-KJV] Så han udspurgte ham med mange ord; men han svarede ham ingenting.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.

[Luk 23:10 DK-KJV] Og de ledende præster og skriftkloge stod og anklagede ham heftigt.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.

[Luk 23:11 DK-KJV] Og Herodes med hans krigere så ham som intet, og hånede ham, og iklædte ham i en prægtig kåbe, og sendte ham tilbage til Pilatus.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.

[Luk 23:12 DK-KJV] Og den samme dag var Herodes og Pilatus blevet venner: for før var der fjendskab mellem dem.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.

[Luk 23:13 DK-KJV] Og Pilatus, da han havde sammenkaldt de ledende præster og folket,
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,

[Luk 23:14 DK-KJV] Sagde til dem, I har bragt denne mand til mig, som én der fordrejer folket: og, læg mærke til, jeg, som har undersøgt ham foran jer, har ingen fejl fundet i denne mand vedrørende de ting hvorom I anklager ham:
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:

[Luk 23:15 DK-KJV] Nej, heller ikke Herodes: for jeg sendte jer til ham; og, se, ingenting værdig af døden er gjort overfor ham.
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.

[Luk 23:16 DK-KJV] Jeg vil derfor revse ham, og frigive ham.
I will therefore chastise him, and release him.

[Luk 23:17 DK-KJV] (For af nødvendighed måtte han ved festen frigive én til dem.)
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)

[Luk 23:18 DK-KJV] Og de råbte alle højt på en gang, og siger, Væk med denne mand, og frigiv Barabbas til os:
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:

[Luk 23:19 DK-KJV] (Som for et bestemt oprør lavet i byen, og for mord, var smidt i fængsel.)
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)

[Luk 23:20 DK-KJV] Pilatus derfor, villig til at frigive Jesus, talte igen til dem.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.

[Luk 23:21 DK-KJV] Men de råbte, og siger, Korsfæst ham, korsfæst ham.
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.

[Luk 23:22 DK-KJV] Og han sagde til dem den tredje gang, Hvorfor, hvilket ondt har han gjort? Jeg har ingen årsag fundet til døden i ham: Derfor vil jeg revse ham, og lade ham gå.
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.

[Luk 23:23 DK-KJV] Og de var vedblivende med høje stemmer, og ønskede at han måtte blive korsfæstet. Og stemmerne fra dem og de ledende præster fik overhånd.
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.

[Luk 23:24 DK-KJV] Og Pilatus afsagde dommen at det skulle være som de ønskede.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.

[Luk 23:25 DK-KJV] Og han frigav til dem ham der for oprør og mord var smidt i fængsel, hvem de havde ønsket; desuden udleverede han Jesus efter deres vilje.
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.

[Luk 23:26 DK-KJV] Og som de ledte ham væk, tog de fat i én Simon, en fra Kyrene, der var ankommet ud af det land, og på ham lagde de korset, så han måtte bære det efter Jesus.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.

[Luk 23:27 DK-KJV] Og en stor gruppe af folk fulgte ham der, og af kvinder, som også begræd og sørgede over ham.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.

[Luk 23:28 DK-KJV] Men Jesus vendte sig til dem og sagde, Døtre af Jerusalem, græd ikke over mig, men græd over jer selv, og over jeres børn.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.

[Luk 23:29 DK-KJV] For, læg mærke til, de dage kommer, i hvilke de skal sige, Velsignet er den ufrugtbare, og de livmodere der aldrig bar, og de bryster som aldrig gav die.
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.

[Luk 23:30 DK-KJV] Da skal de begynde at sige til bjergene, Fald på os; og til bakkerne, Dæk os.
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.

[Luk 23:31 DK-KJV] For hvis de gør disse ting på et grønt træ, hvad skal blive gjort på de tørre?
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?

[Luk 23:32 DK-KJV] Og der var også 2 andre, kriminelle, ledt med ham for at lide døden.
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.

[Luk 23:33 DK-KJV] Og da de var komme til stedet, som kaldes Golgata, korsfæstede de ham der, og de kriminelle, én på den højre hånd, og den anden på den venstre.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.

[Luk 23:34 DK-KJV] Da sagde Jesus, Far, tilgiv dem; for de ved ikke hvad de gør. Og de delte hans tøj, og kastede lod.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.

[Luk 23:35 DK-KJV] Og folket stod og lagde mærke til det. Og lederne med dem spottede ham også, Han frelste andre; lad ham frelse hamselv, hvis han er Kristus, Guds udvalgte.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.

[Luk 23:36 DK-KJV] Og soldaterne hånede ham også, ved at komme til ham, og ved at tilbyde ham vineddike,
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,

[Luk 23:37 DK-KJV] Og siger, Hvis du er Jødernes konge, frels digselv.
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.

[Luk 23:38 DK-KJV] Og en inskription var også skrevet over ham med bogstaver fra Græsk, og Latin, og Hebraisk, DETTE ER JØDERNES KONGE.
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.

[Luk 23:39 DK-KJV] Og en af de kriminelle som var hængt hånede ham, og siger, Hvis du er Kristus, frels digselv og os.
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.

[Luk 23:40 DK-KJV] Men den anden svarede og irettesatte ham, og siger, Frygter du ikke Gud, eftersom du er i den samme fordømmelse?
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?

[Luk 23:41 DK-KJV] Og det er retfærdigt at vi er her; for vi modtog den rette fortjeneste for vore handlinger: men denne mand har intet forkert gjort.
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.

[Luk 23:42 DK-KJV] Og han sagde til Jesus, Herre, husk på mig når du kommer ind i dit kongerige.
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.

[Luk 23:43 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Sandelig siger jeg til dig, I dag skal du være med mig i paradis.
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.

[Luk 23:44 DK-KJV] Og det var omkring den sjette time, og der var et mørke over hele jorden indtil den niende time.
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.

[Luk 23:45 DK-KJV] Og solen var formørket, og templets forhæng var splittet på midten.
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.

[Luk 23:46 DK-KJV] Og da Jesus havde råbt med en høj stemme, sagde han, Far, ind i din hænder betror jeg min ånd: og ved at ha’ sagt således, opgav han ånden.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.

[Luk 23:47 DK-KJV] Nu da kaptajnen for 100 mand så’ hvad der var sket, forherligede han Gud, og siger, Dette var ganske vist en retfærdig mand.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.

[Luk 23:48 DK-KJV] Og hele folket der forsamledes ved det sted, lagde mærke til de ting som var gjort, og slog sig på brystet, og returnerede.
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.

[Luk 23:49 DK-KJV] Og alle hans bekendtskaber, og kvinderne der fulgte ham fra Galilæa, stod på afstand, og lagde mærke til disse ting.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.

[Luk 23:50 DK-KJV] Og, læg mærke til, der var en mand kaldet Joseph, en rådgiver; og han var en god mand, og en retfærdig:
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:

[Luk 23:51 DK-KJV] (Den samme var ikke enig med rådet og handlingen fra dem;) han var fra Arimatæa, en Jødisk by: som også hamselv ventede på Guds kongerige.
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathaea, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.

[Luk 23:52 DK-KJV] Denne mand gik til Pilatus, og tryglede om Jesus’ krop.
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.

[Luk 23:53 DK-KJV] Og han tog den ned, og indviklede den i linned, og lagde den i et gravkammer der var udhugget i sten, hvori ingen mand før var lagt.
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.

[Luk 23:54 DK-KJV] Og den dag var forberedelsen, og sabbatten nærmede sig.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.

[Luk 23:55 DK-KJV] Og kvinderne også, som kom med ham fra Galilæa, fulgte efter, og lagde mærke til gravkammeret, og hvordan hans krop var lagt.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.

[Luk 23:56 DK-KJV] Og de returnerede, og forberedte krydderier og salveolier; og hvilede på sabbatsdagen i overensstemmelse med befalingen.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.

Lukas Evangeliet Kapitel 24 – Til toppen af Lukas – Luke KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Luk 24:1 DK-KJV] Nu på den første dag af ugen, meget tidligt om morgenen, kom de til gravkammeret, medbringende krydderierne som de havde forberedt, og bestemte andre med dem.
Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them.

[Luk 24:2 DK-KJV] Og de fandt stenen rullet væk fra gravkammeret.
And they found the stone rolled away from the sepulchre.

[Luk 24:3 DK-KJV] Og de gik ind, og fandt ikke Herren Jesus’ krop.
And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus.

[Luk 24:4 DK-KJV] Og det skete, da de var meget forvirrede deromkring, læg mærke til, 2 mænd stod hos dem i skinnende beklædningsgenstande:
And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments:

[Luk 24:5 DK-KJV] Og da de var bange, og bøjede deres ansigter til jorden, sagde de til dem, Hvorfor søger I den levende blandt de døde?
And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead?

[Luk 24:6 DK-KJV] Han er ikke her, men er opstået: husk på hvordan han talte til jer da han stadig var i Galilæa,
He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,

[Luk 24:7 DK-KJV] Og siger, Menneskesønnen måtte blive udleveret ind i syndfulde menneskers hænder, og blive korsfæstet, og den tredje dag opstå igen.
Saying, The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.

[Luk 24:8 DK-KJV] Og da huskede de hans ord,
And they remembered his words,

[Luk 24:9 DK-KJV] Og returnerede fra gravkammeret, og fortalte alle disse ting til de 11, og til alle de resterende.
And returned from the sepulchre, and told all these things unto the eleven, and to all the rest.

[Luk 24:10 DK-KJV] Det var Maria Magdalene, og Joanna, og Maria Jacobs mor, og andre kvinder der var hos dem, som fortalte disse ting til apostlene.
It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles.

[Luk 24:11 DK-KJV] Og deres ord så ud for dem som løs tale, og de troede dem ikke.
And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not.

[Luk 24:12 DK-KJV] Så rejste Peter sig op, og løb til gravkammeret; og efter at være stoppede, lagde han mærke til linned-stoffet lagt af demselv, og tog afsted, og forundredes i hamselv over det som var sket.
Then arose Peter, and ran unto the sepulchre; and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.

[Luk 24:13 DK-KJV] Og, læg mærke til, 2 af dem gik den samme dag til en landsby kaldet Emmaus, som fra Jerusalem var omkring 12 kilometer væk. “1 Furlong = 200 meter”
And, behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs.

[Luk 24:14 DK-KJV] Og de talte sammen om alle disse ting der var sket.
And they talked together of all these things which had happened.

[Luk 24:15 DK-KJV] Og det skete, at, mens de talte sammen og ræsonnerede, Jesus hamselv nærmede sig, og gik med dem.
And it came to pass, that, while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them.

[Luk 24:16 DK-KJV] Men deres øjne var fastholdt for ikke at de skulle kende ham.
But their eyes were holden that they should not know him.

[Luk 24:17 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvilken slags budskaber er dette at I har med hinanden, som I går, og er kede af det?
And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?

[Luk 24:18 DK-KJV] Og den ene af dem, hvis navn var Cleopas, svare og sagde til ham, Er du kun en fremmed i Jerusalem, og har ikke kendt de ting som er sket der i disse dage?
And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days?

[Luk 24:19 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvilke ting? Og de sagde til ham, Angående Jesus fra Nazaret, som var en profet mægtig i handling og ord foran Gud og hele folket:
And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:

[Luk 24:20 DK-KJV] Og hvordan de ledende præster og vore ledere udleverede ham til at blive fordømt til døden, og har korsfæstet ham.
And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death, and have crucified him.

[Luk 24:21 DK-KJV] Men vi stolede på at det havde været han som skulle ha’ befriet Israel: og i tillæg til alt dette, i dag er den tredje dag siden disse ting var gjort.
But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done.

[Luk 24:22 DK-KJV] Ja, og nogle kvinder fra gruppen gjorde os også forbløffede, som tidligt var ved gravkammeret;
Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre;

[Luk 24:23 DK-KJV] Og da de ikke fandt hans krop, kom de, og siger, at de også havde set en vision fra engle, som sagde at han var i live.
And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.

[Luk 24:24 DK-KJV] Og nogle af dem som var hos os gik til gravkammeret, og fandt det lige som de kvinder havde sagt: men ham så’ de ikke.
And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said: but him they saw not.

[Luk 24:25 DK-KJV] Så sagde han til dem, Kæreste tåber, og langsom i hjertet til at tro alt det profeterne har talt:
Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken:

[Luk 24:26 DK-KJV] Burde ikke Kristus ha’ lidt disse ting, og at gå indtil hans herlighed?
Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory?

[Luk 24:27 DK-KJV] Og begyndende ved Moses og alle profeterne, udlagde ham for dem i alle skrifterne de ting vedrørende hamselv.
And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.

[Luk 24:28 DK-KJV] Og de nærmede sig landsbyen, hvor de gik hen: og han lod som om han ville ha’ gået videre.
And they drew nigh unto the village, whither they went: and he made as though he would have gone further.

[Luk 24:29 DK-KJV] Men de begrænsede ham, og siger, Bliv hos os: for det er snart aften, og det er sent. Og han gik ind for at være sammen med dem.
But they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.

[Luk 24:30 DK-KJV] Og det skete, da han sad til bords med dem, at han tog et brød, og velsignede det, og brød det, og gav det til dem.
And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and blessed it, and brake, and gave to them.

[Luk 24:31 DK-KJV] Og deres øjne var åbnet, og de kendte ham; og han forsvandt ud af deres synsfelt.
And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out of their sight.

[Luk 24:32 DK-KJV] Og de sagde til hinanden, Brændte vore hjerter ikke inde i os, mens han talte med os på vejen, og mens han åbnede skrifterne for os?
And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?

[Luk 24:33 DK-KJV] Og de rejste sig op den samme time, og returnerede til Jerusalem, og fandt de 11 forsamlede, og dem der var hos dem,
And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them,

[Luk 24:34 DK-KJV] Og siger, Herren er ganske vist opstået, og har vist sig for Simon.
Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.

[Luk 24:35 DK-KJV] Og de fortalte de ting der var sket på vejen, og hvordan han var genkendt af dem i brødsbrydelsen.
And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread.

[Luk 24:36 DK-KJV] Og som de talte således, stod Jesus hamselv i deres midte, og siger til dem, Fred være med jer.
And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you.

[Luk 24:37 DK-KJV] Men de var skræmte og forfærdede, og gik ud fra at de havde set en ånd.
But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit.

[Luk 24:38 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvorfor er I bekymret? og hvorfor rejser der sig tanker i jeres hjerter?
And he said unto them, Why are ye troubled? and why do thoughts arise in your hearts?

[Luk 24:39 DK-KJV] Læg mærke til mine hænder og mine fødder, at det er jeg mig selv: rør mig, og se; for en ånd har ikke kød og ben, som i ser jeg har.
Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have.

[Luk 24:40 DK-KJV] Og da han havde talt således, viste han dem hans hænder og hans fødder.
And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet.

[Luk 24:41 DK-KJV] Og mens de stadig ikke troede med glæde, og undredes, sagde han til dem, Har I noget mad?
And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have ye here any meat?

[Luk 24:42 DK-KJV] Og de gav ham et stykke af en grillet fisk, og af en honningtavle.
And they gave him a piece of a broiled fish, and of an honeycomb.

[Luk 24:43 DK-KJV] Og han tog det, og spiste foran dem.
And he took it, and did eat before them.

[Luk 24:44 DK-KJV] Og han sagde til dem, Disse er de ord som jeg talte til jer, mens jeg stadig var hos jer, så alle ting måtte blive opfyldt, som var skrevet i Moseloven, og i profetbøgerne, og i salmerne, vedrørende mig.
And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me.

[Luk 24:45 DK-KJV] Så åbnede han deres forståelse, så de måtte forstå skrifterne,
Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,

[Luk 24:46 DK-KJV] Og sagde til dem, Således er det skrevet, og således behagede det Kristus at lide, og at opstå fra de døde den tredje dag:
And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day:

[Luk 24:47 DK-KJV] Og at omvendelse og eftergivelse af synder skulle blive prædiket i hans navn blandt alle nationer, begyndende i Jerusalem.
And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.

[Luk 24:48 DK-KJV] Og I er vidner om disse ting.
And ye are witnesses of these things.

[Luk 24:49 DK-KJV] Og, læg mærke til, jeg sender min Fars løfte over jer: men vent I i Jerusalems by, indtil I er udstyret med kraft fra det høje.
And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high.

[Luk 24:50 DK-KJV] Og han ledte dem ud så langt som til Bethania, og han opløftede hans hænder, og velsignede dem.
And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.

[Luk 24:51 DK-KJV] Og det skete, mens han velsignede dem, var han adskilt fra dem, og førtes op ind i himlen.
And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven.

[Luk 24:52 DK-KJV] Og de tilbad ham, og returnerede til Jerusalem med stor glæde:
And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:

[Luk 24:53 DK-KJV] Og var kontinuerligt i templet, ved at rose og ved at velsigne Gud. Amen.
And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.

 

 

Johannes Evangeliet – Index043
Navnebetydning for Johannes = Gud er en nådig giver
Kapitler: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
Johannes Evangeliet Kapitel 1 – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 1:1 DK-KJV] I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
[John 1:1 KJV] In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

[Joh 1:2 DK-KJV] Denne samme var i begyndelsen hos Gud.
The same was in the beginning with God.

[Joh 1:3 DK-KJV] Alle ting var lavet af ham; og uden ham var ikke nogen ting lavet der var lavet.
All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

[Joh 1:4 DK-KJV] I ham var liv; og det liv var menneskets lys.
In him was life; and the life was the light of men.

[Joh 1:5 DK-KJV] Og det lys skinner i mørke; og mørket forstod det ikke.
And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

[Joh 1:6 DK-KJV] Der var sendt en mand fra Gud, hvis navn var Johannes.
There was a man sent from God, whose name was John.

[Joh 1:7 DK-KJV] Den samme kom som et vidne, for at fremføre vidnesbyrd om det Lys, så alle mennesker gennem ham måtte tro.
The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.

[Joh 1:8 DK-KJV] Han var ikke det Lys, men var sendt for at fremføre vidnesbyrd om det Lys.
He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.

[Joh 1:9 DK-KJV] Der var det sande Lys, som oplyser ethvert menneske der kommer ind i denne verden.
That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.

[Joh 1:10 DK-KJV] Han var i denne verden, og denne verden var lavet af ham, og denne verden kendte ham ikke.
He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

[Joh 1:11 DK-KJV] Han kom til hans egne, og hans egne modtog ham ikke.
He came unto his own, and his own received him not.

[Joh 1:12 DK-KJV] Men alle de som modtog ham, til dem gav han kraft til at blive Guds sønner, nemlig til dem der tror på hans navn:
But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:

[Joh 1:13 DK-KJV] Som var født, ikke af blod, heller ikke af kødets vilje, heller ikke af mandens vilje, men af Gud.
Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

[Joh 1:14 DK-KJV] Og Ordet var kødeliggjort, og boede blandt os, (og vi lagde mærke til hans herlighed, herligheden som af Faderens eneste avlede,) fuld af nåde og sandhed.
And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

[Joh 1:15 DK-KJV] Johannes fremførte vidnesbyrd om ham, og råbte, og sagde, Dette var han om hvem jeg talte, Han der kommer efter mig er foretrukket fremfor mig: for han var før mig.
John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me.

[Joh 1:16 DK-KJV] Og af hans fylde har vi alle modtaget, og nåde for nåde.
And of his fulness have all we received, and grace for grace.

[Joh 1:17 DK-KJV] For loven var givet via Moses, men nåde og sandhed kom via Jesus Kristus.
For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

[Joh 1:18 DK-KJV] Intet menneske har på noget tidspunkt set Gud; den eneste avlede Søn, som er i Faderens skød, han har erklæret ham.
No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.

[Joh 1:19 DK-KJV] Og dette er Johannes’ optegnelse, da Jøderne sendte præster og Levitter fra Jerusalem for at spørge ham, Hvem er du?
And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou?

[Joh 1:20 DK-KJV] Og han bekendte, og benægtede ikke; men bekendte, Jeg er ikke den Kristus.
And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ.

[Joh 1:21 DK-KJV] Og de spurgte ham, Hvad da? Er du Elias? Og han siger, det er jeg ikke. Er du den profet? Og han svarede, Nej.
And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No.

[Joh 1:22 DK-KJV] Da sagde de til ham, Hvem er du? så vi må gi’ et svar til dem som sendte os. Hvad siger du om digselv?
Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?

[Joh 1:23 DK-KJV] Han sagde, Jeg er stemmen af en der råber i vildmarken, Ret Herrens vej ud, som profeten Esajas sagde.
He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.

[Joh 1:24 DK-KJV] Og de som var sendt var fra Farisæerne.
And they which were sent were of the Pharisees.

[Joh 1:25 DK-KJV] Og de spurgte ham, og sagde til ham, Hvorfor døber du da, hvis du ikke er den Kristus, heller ikke Elias, og heller ikke den profet?
And they asked him, and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet?

[Joh 1:26 DK-KJV] Johannes svarede dem, og sagde, Jeg døber med vand: men der står en blandt jer, hvem I ikke kender;
John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not;

[Joh 1:27 DK-KJV] Han er den, som ankommer efter mig som er foretrukket før mig, hvis skoremme jeg ikke er værdig til at løsne.
He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe’s latchet I am not worthy to unloose.

[Joh 1:28 DK-KJV] Disse ting var gjort i Bethabara på den anden side af Jordanfloden, hvor Johannes døbte.
These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.

[Joh 1:29 DK-KJV] Den næste dag ser Johannes Jesus ankommende til ham, og siger, Læg mærke til Guds Lam, som fjerner denne verdens synd.
The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.

[Joh 1:30 DK-KJV] Dette er han om hvem jeg sagde, Efter mig kommer en mand som er foretrukket før mig: for han var før mig.
This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me: for he was before me.

[Joh 1:31 DK-KJV] Og jeg kendte ham ikke: men så han skulle blive synliggjort for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand.
And I knew him not: but that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water.

[Joh 1:32 DK-KJV] Og Johannes førte optegnelse, og siger, Jeg så’ Ånden som dalede ned fra himlen som en due, og den forblev på ham.
And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him.

[Joh 1:33 DK-KJV] Og jeg kendte ham ikke: men han der sendte mig for at døbe med vand, denne samme sagde til mig, Ham som du skal se Ånden dale ned på, og forblive på, denne samme er han som døber med den Hellige Ånd.
And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.

[Joh 1:34 DK-KJV] Og jeg så’, og førte optegnelse at dette er Guds Søn.
And I saw, and bare record that this is the Son of God.

[Joh 1:35 DK-KJV] Igen den næste dag derefter stod Johannes, og 2 af hans disciple;
Again the next day after John stood, and two of his disciples;

[Joh 1:36 DK-KJV] Og kiggede på Jesus som han vandrede, han siger, Læg mærke til Guds Lam!
And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God!

[Joh 1:37 DK-KJV] Og de 2 disciple hørte ham tale, og de fulgte Jesus.
And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus.

[Joh 1:38 DK-KJV] Da vendte Jesus sig om, og så’ dem følge efter, og siger til dem, Hvad søger I? De sagde til ham, Rabbi, (hvilket betyder, ved at være fortolket, Mester,) hvor bor du?
Then Jesus turned, and saw them following, and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, (which is to say, being interpreted, Master,) where dwellest thou?

[Joh 1:39 DK-KJV] Han siger til dem, Kom og se. De kom og så’ hvor han boede, og blev hos ham den dag: for det var omkring klokken 16.
He saith unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day: for it was about the tenth hour.

[Joh 1:40 DK-KJV] En af de 2 som hørte Johannes tale, og fulgte ham, var Andreas, Simon Peters bror.
One of the two which heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter’s brother.

[Joh 1:41 DK-KJV] Først fandt han hans egen bror Simon, og siger til ham, Vi har fundet den Messias, som er, ved at være fortolket, den Kristus.
He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ.

[Joh 1:42 DK-KJV] Og han bragte ham til Jesus. Og da Jesus lagde mærke til ham, sagde han, Du er Simon Jonas søn: du skal blive kaldt Kefas, som ved fortolkning er, En sten.
And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone.

[Joh 1:43 DK-KJV] Den følgende dag ville Jesus gå videre ind i Galilæa, og finder Philip, og siger til ham, Følg mig.
The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me.

[Joh 1:44 DK-KJV] Nu var Philip fra Bethsaida, Andreas og Peters by.
Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.

[Joh 1:45 DK-KJV] Philip finder Nathanael, og siger til ham, Vi har fundet ham, om hvem Moses i loven, og profeterne, har skrevet, Jesus fra Nazaret, Josephs søn.
Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.

[Joh 1:46 DK-KJV] Og Nathanael sagde til ham, Kan der komme noget godt ud af Nazaret? Philip siger til ham, Kom og se.
And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see.

[Joh 1:47 DK-KJV] Jesus så Nathanael ankommende til ham, og siger om ham, Ja læg mærke til en Israelit, i hvem der ikke er svig!
Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile!

[Joh 1:48 DK-KJV] Nathanael siger til ham, Hvor kender du mig fra? Jesus svarede og sagde til ham, Førend Philip kaldte på dig, da du var under figentræet, så’ jeg dig.
Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee.

[Joh 1:49 DK-KJV] Nathanael svarede og siger til ham, Rabbi, du er Guds Søn; Du er Israels Konge.
Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God; thou art the King of Israel.

[Joh 1:50 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde til dig, jeg så dig under figentræet? du skal se større ting end dette.
Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? thou shalt see greater things than these.

[Joh 1:51 DK-KJV] Og han siger til ham, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Herefter skal I se himlen åben, og Guds engle stige op og dalende ned på Menneskesønnen.
And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.

Johannes Evangeliet Kapitel 2 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 2:1 DK-KJV] Og den tredje dag var der et bryllup i Galilæas Cana; Og Jesus’ mor var der:
And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:

[Joh 2:2 DK-KJV] Og til brylluppet, var både Jesus og hans disciple indbudt.
And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.

[Joh 2:3 DK-KJV] Og da de manglede vin, siger Jesus’ mor til ham, De har ikke noget vin.
And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.

[Joh 2:4 DK-KJV] Jesus siger til hende, Kvinde, hvad har jeg med dig at gøre? min time er endnu ikke kommet.
Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.

[Joh 2:5 DK-KJV] Hans mor siger til tjenerne, Hvadsomhelst han siger til jer, gør det.
His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.

[Joh 2:6 DK-KJV] Og der var der sat 6 vandpotter af sten, af samme slags som Jøderne bruger til renselsen, indeholdende 2 eller 3 firkiner stykket. ”1 frikin = ca. 41 liter i alt ca. 600 liter”
And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece.

[Joh 2:7 DK-KJV] Jesus siger til dem, Fyld vandpotterne med vand. Og de fyldte dem op til randen.
Jesus saith unto them, Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim.

[Joh 2:8 DK-KJV] Og han siger til dem, Øs nu op, og bær det til hovmesteren. Og de bragte det.
And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it.

[Joh 2:9 DK-KJV] Da hovmesteren havde smagt vandet der var lavet til vin, og ikke vidste hvor det kom fra: (men tjenerne som øste vandet viste det;) kaldte hovmesteren på brudgommen,
When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was: (but the servants which drew the water knew;) the governor of the feast called the bridegroom,

[Joh 2:10 DK-KJV] Og siger til ham, Ethvert menneske sætter i begyndelsen den gode vin frem; og når der er drukket godt, så det som er værre: men du har tilbageholdt den gode vin indtil nu.
And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now.

[Joh 2:11 DK-KJV] Denne begyndelse af mirakler gjorde Jesus i Galilæas Cana, og synliggjorde hans herlighed; og hans disciple troede på ham.
This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory; and his disciples believed on him.

[Joh 2:12 DK-KJV] Efter dette gik han ned til Kapernaum, han, og hans mor, og hans brødre, og hans disciple: og de blev ikke der mange dage.
After this he went down to Capernaum, he, and his mother, and his brethren, and his disciples: and they continued there not many days.

[Joh 2:13 DK-KJV] Og Jødernes påske var nært forestående, og Jesus gik op til Jerusalem,
And the Jews’ passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem,

[Joh 2:14 DK-KJV] Og fandt dem siddende i templet der solgte okser og får og duer, og penge vekslerne:
And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting:

[Joh 2:15 DK-KJV] Og da han havde lavet en pisk af små strenge, drev han dem alle ud af templet, og fårene, og okserne; og hældte vekslerens penge ud, og væltede bordene;
And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers’ money, and overthrew the tables;

[Joh 2:16 DK-KJV] Og sagde til dem der solgte duer, Ta’ disse ting væk; lav ikke min Fars hus til et varehus.
And said unto them that sold doves, Take these things hence; make not my Father’s house an house of merchandise.

[Joh 2:17 DK-KJV] Og hans disciple huskede at det var skrevet, Nidkærheden for dit hus har fortæret mig.
And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up.

[Joh 2:18 DK-KJV] Da svarede Jøderne og sagde til ham, Hvilket tegn viser du til os, eftersom du gør disse ting?
Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things?

[Joh 2:19 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, Destruer dette tempel, og på 3 dage vil jeg rejse det op.
Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up.

[Joh 2:20 DK-KJV] Da sagde Jøderne, det tog 46 år at bygge dette tempel, og vil du genrejse det på 3 dage?
Then said the Jews, Forty and six years was this temple in building, and wilt thou rear it up in three days?

[Joh 2:21 DK-KJV] Men han talte om hans krops tempel.
But he spake of the temple of his body.

[Joh 2:22 DK-KJV] Når han derfor var opstået fra de døde, huskede hans disciple at han havde sagt dette til dem; og de troede skriften, og ordet som Jesus havde sagt.
When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them; and they believed the scripture, and the word which Jesus had said.

[Joh 2:23 DK-KJV] Nu da han var i Jerusalem ved påsken, på festdagen, troede mange på hans navn, da de så miraklerne som han gjorde.
Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did.

[Joh 2:24 DK-KJV] Men Jesus betroede ikke hamselv til dem, fordi han kendte alle mennesker,
But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men,

[Joh 2:25 DK-KJV] Og behøvede ikke at nogen skulle vidne om mennesket: for han vidste hvad der var i mennesket.
And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.

Johannes Evangeliet Kapitel 3 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 3:1 DK-KJV] Der var et menneske fra Farisæerne, kaldet Nicodemus, en leder af Jøderne:
There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

[Joh 3:2 DK-KJV] Denne samme kom til Jesus om natten, og sagde til ham, Rabbi, vi ved at du er en lærer kommet fra Gud: for intet menneske kan gøre disse mirakler som du gør, medmindre Gud er med ham.
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.

[Joh 3:3 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til ham, Sandelig, sandelig, siger jeg til dig, Medmindre et menneske er født igen, kan han ikke se Guds kongerige.
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

[Joh 3:4 DK-KJV] Nicodemus siger til ham, Hvordan kan et menneske blive født når han er gammel? kan han for anden gang komme ind i hans mors livmoder, og blive født?
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother’s womb, and be born?

[Joh 3:5 DK-KJV] Jesus svarede, Sandelig, sandelig, siger jeg til dig, Medmindre et menneske er født af vand og af Ånden, kan han ikke komme ind i Guds kongerige.
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.

[Joh 3:6 DK-KJV] Det som er født af kødet er kød; og det som er født af Ånden er ånd.
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.

[Joh 3:7 DK-KJV] Forundres ikke over at jeg sagde til dig, I må blive født igen.
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.

[Joh 3:8 DK-KJV] Vinden blæser hvor den lyster, og du hører dens lyd, men kan ikke fortælle hvor den kommer fra, og hvor den går hen: sådant er enhver der er født af Ånden.
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.

[Joh 3:9 DK-KJV] Nicodemus svarede og sagde til ham, Hvordan kan disse ting ske?
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?

[Joh 3:10 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til ham, Er du en mester fra Israel, og kender ikke til disse ting?
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?

[Joh 3:11 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til dig, Vi taler det vi kender til, og vidner om det vi har set; og I modtager ikke vores vidnesbyrd.
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.

[Joh 3:12 DK-KJV] Hvis jeg har fortalt jer jordiske ting, og I ikke tror, hvordan skal I tro, hvis jeg fortæller jer om himmelske ting?
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?

[Joh 3:13 DK-KJV] Og intet menneske har steget op til himlen, foruden han der kom ned fra himlen, selv Menneskesønnen som er i himlen.
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.

[Joh 3:14 DK-KJV] Og som Moses løftede slangen op i vildmarken, selv sådant må Menneskesønnen blive løftet op:
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:

[Joh 3:15 DK-KJV] Så hvemsomhelst der tror på ham ikke skulle gå til grunde, men ha’ evig liv.
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.

[Joh 3:16 DK-KJV] For sådant elskede Gud denne verden, at han gav hans eneste avlede Søn, så hvemsomhelst der tror på ham ikke skulle gå til grunde, men ha’ evigvarende liv.
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

[Joh 3:17 DK-KJV] For Gud sendte ikke hans Søn ind i denne verden for at fordømme denne verden; men så denne verden gennem ham måtte blive frelst.
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.

[Joh 3:18 DK-KJV] Han der tror på ham er ikke fordømt: men han der ikke tror er fordømt allerede, fordi han ikke har troet på navnet af den eneste avlede Søn af Gud.
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

[Joh 3:19 DK-KJV] Og dette er fordømmelsen, at lys er kommet ind i denne verden, og mennesker elskede mørke fremfor lys, fordi deres handlinger var onde.
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.

[Joh 3:20 DK-KJV] For enhver der gør ondt hader lyset, kommer heller ikke til lyset, for ikke at hans handlinger skulle blive irettesat.
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.

[Joh 3:21 DK-KJV] Men han der gør sandhed kommer til lyset, så hans handlinger må blive synliggjort, at de er udvirket i Gud.
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.

[Joh 3:22 DK-KJV] Efter disse ting kom Jesus og hans disciple ind i Judæas land; og der opholdt han sig hos dem, og døbte.
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judaea; and there he tarried with them, and baptized.

[Joh 3:23 DK-KJV] Og også Johannes døbte i Aenon nær ved Salim, fordi der var meget vand der: og de kom, og var døbt.
And John also was baptizing in Aenon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.

[Joh 3:24 DK-KJV] For Johannes var endnu ikke smidt i fængsel.
For John was not yet cast into prison.

[Joh 3:25 DK-KJV] Da opstod der et spørgsmål blandt nogle af Johannes’ disciple og Jøderne omkring renselse.
Then there arose a question between some of John’s disciples and the Jews about purifying.

[Joh 3:26 DK-KJV] Og de kom til Johannes, og sagde til ham, Rabbi, han der var sammen med dig på den anden side af Jordanfloden, om hvem du fremfører vidnesbyrd, læg mærke til, denne samme døber, og alle mennesker kommer til ham.
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.

[Joh 3:27 DK-KJV] Johannes svarede og sagde, Et menneske kan intet modtage, medmindre det er blevet givet ham fra himlen.
John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.

[Joh 3:28 DK-KJV] I jer selv kender mit vidnesbyrd, at jeg sagde, jeg er ikke den Kristus, men at jeg er sendt før ham.
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.

[Joh 3:29 DK-KJV] Han der har bruden er brudgommen: men brudgommens ven, som står og hører ham, jubler meget på grund af brudgommens stemme: denne min glæde er derfor opfyldt.
He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom’s voice: this my joy therefore is fulfilled.

[Joh 3:30 DK-KJV] Han må vokse, men jeg må aftage.
He must increase, but I must decrease.

[Joh 3:31 DK-KJV] Han der kommer fra foroven er over alle: han der er fra jorden er jordisk, og taler om jorden: han der kommer fra himlen er over alle.
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.

[Joh 3:32 DK-KJV] Og hvad han har set og hørt, det vidner han om; og intet menneske modtager hans vidnesbyrd.
And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.

[Joh 3:33 DK-KJV] Han der har modtaget hans vidnesbyrd har bekræftet at Gud er sand.
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.

[Joh 3:34 DK-KJV] For han hvem Gud har sendt taler Guds ord: for Gud giver ikke Ånden gennem mål til ham.
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.

[Joh 3:35 DK-KJV] Faderen elsker Sønnen, og har givet alle ting ind i hans hånd.
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.

[Joh 3:36 DK-KJV] Han der tror på Sønnen har evigvarende liv: og han der ikke tror Sønnen skal ikke se liv; men Guds arrigskab forbliver på ham.
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.

Johannes Evangeliet Kapitel 4 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 4:1 DK-KJV] Da derfor Herren vidste hvordan Farisæerne havde hørt at Jesus lavede og døbte flere disciple end Johannes,
When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John,

[Joh 4:2 DK-KJV] (Selvom Jesus hamselv ikke døbte, men hans disciple,)
(Though Jesus himself baptized not, but his disciples,)

[Joh 4:3 DK-KJV] Forlod han Judæa, og rejste igen ind i Galilæa.
He left Judaea, and departed again into Galilee.

[Joh 4:4 DK-KJV] Og han måtte nødvendigvis gå gennem Samaria.
And he must needs go through Samaria.

[Joh 4:5 DK-KJV] Da kommer han til en Samaritansk by, som kaldes Sychar, nær ved det jordstykke som Jacob gav til hans søn Joseph.
Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph.

[Joh 4:6 DK-KJV] Nu var Jacobs brønd der. Jesus derfor, som er udmattet efter rejsen, satte sig således på brønden: og det var omkring klokken 12.
Now Jacob’s well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well: and it was about the sixth hour.

[Joh 4:7 DK-KJV] Der kommer en kvinde fra Samaria for at hente vand: Jesus siger til hende, Giv mig noget at drikke.
There cometh a woman of Samaria to draw water: Jesus saith unto her, Give me to drink.

[Joh 4:8 DK-KJV] (For hans disciple var gået indtil byen for at købe mad.)
(For his disciples were gone away unto the city to buy meat.)

[Joh 4:9 DK-KJV] Da siger kvinden fra Samaria til ham, Hvordan er det at du, som er en Jøde, spørger mig om noget at drikke, som er en kvinde fra Samaria? for Jøderne havde intet at gøre med Samaritanerne.
Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans.

[Joh 4:10 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til hende, Hvis du kendte Guds gave, og hvem det er der siger til dig, Giv mig noget at drikke; ville du ha’ spurgt af ham, og han ville ha’ givet dig levende vand.
Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water.

[Joh 4:11 DK-KJV] Kvinden siger til ham, Hr., du har ingenting at hente vand med, og brønden er dyb: hvor har du da det levende vand fra?
The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep: from whence then hast thou that living water?

[Joh 4:12 DK-KJV] Er du større end vor fader Jacob, som gav os brønden, og drak deraf hamselv, og hans børn, og hans dyr?
Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle?

[Joh 4:13 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til hende, Hvemsomhelst der drikker af dette vand skal tørste igen:
Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again:

[Joh 4:14 DK-KJV] Men hvemsomhelst der drikker af det vand som jeg skal gi’ ham skal aldrig tørste; men det vand som jeg skal gi’ ham skal i ham blive en brønd af vand der springer op indtil evigvarende liv.
But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.

[Joh 4:15 DK-KJV] Kvinden siger til ham, Hr., giv mig dette vand, så jeg ikke tørster, heller ikke kommer herhen for at hente vand.
The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw.

[Joh 4:16 DK-KJV] Jesus siger til hende, Gå, kald på din ægtemand, og kom herhen.
Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither.

[Joh 4:17 DK-KJV] Kvinden svarede og sagde, Jeg har ingen ægtemand, Jesus sagde til hende, Du har sagt vel, jeg har ingen ægtemand:
The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband:

[Joh 4:18 DK-KJV] For du har haft 5 ægtemænd; og han hvem du har nu er ikke din ægtemand: i det talte du sandt.
For thou hast had five husbands; and he whom thou now hast is not thy husband: in that saidst thou truly.

[Joh 4:19 DK-KJV] Kvinden siger til ham, Herre, jeg forstår at du er en profet.
The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet.

[Joh 4:20 DK-KJV] Vore fædre tilbad på dette bjerg; og I siger, at i Jerusalem er det sted hvor mennesker burde tilbede.
Our fathers worshipped in this mountain; and ye say, that in Jerusalem is the place where men ought to worship.

[Joh 4:21 DK-KJV] Jesus siger til hende, Kvinde, tro mig, den time kommer, når I hverken skal tilbede Faderen på dette bjerg, heller ikke i Jerusalem.
Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father.

[Joh 4:22 DK-KJV] I tilbeder I ved ikke hvad: vi ved hvad vi tilbeder: for frelse er fra Jøderne.
Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews.

[Joh 4:23 DK-KJV] Men den time kommer, og er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og i sandhed: for Faderen søger sådanne til at tilbede ham.
But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.

[Joh 4:24 DK-KJV] Gud er en Ånd: og de der tilbeder ham må tilbede ham i ånd og i sandhed.
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.

[Joh 4:25 DK-KJV] Kvinden siger til ham, Jeg ved at Messias kommer, som er kaldet Kristus: når han er kommet, vil han fortælle os alle ting.
The woman saith unto him, I know that Messias cometh, which is called Christ: when he is come, he will tell us all things.

[Joh 4:26 DK-KJV] Jesus siger til hende, Jeg der taler til dig er han.
Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he.

[Joh 4:27 DK-KJV] Og netop da kom hans disciple, og var forundrede over at han talte med kvinden; alligevel sagde intet menneske, Hvad søgte du? eller, Hvorfor talte du med hende?
And upon this came his disciples, and marvelled that he talked with the woman: yet no man said, What seekest thou? or, Why talkest thou with her?

[Joh 4:28 DK-KJV] Kvinden efterlod da hendes vandpotte, og gik hendes vej ind i byen, og siger til menneskene,
The woman then left her waterpot, and went her way into the city, and saith to the men,

[Joh 4:29 DK-KJV] Kom, se et menneske, som fortalte mig alle ting hvadsomhelst jeg har gjort: er dette ikke den Kristus?
Come, see a man, which told me all things that ever I did: is not this the Christ?

[Joh 4:30 DK-KJV] Da gik de ud af byen, og kom til ham.
Then they went out of the city, and came unto him.

[Joh 4:31 DK-KJV] I mellemtiden bad hans disciple ham, og sagde, Mester, spis.
In the mean while his disciples prayed him, saying, Master, eat.

[Joh 4:32 DK-KJV] Men han sagde til dem, Jeg har mad at spise som I ikke kender til.
But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of.

[Joh 4:33 DK-KJV] Derfor sagde disciplene til hinanden, Har noget menneske bragt ham noget at spise?
Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him ought to eat?

[Joh 4:34 DK-KJV] Jesus siger til dem, Min mad har at gøre med hans vilje der sendte mig, og at færdiggøre hans virke.
Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.

[Joh 4:35 DK-KJV] Siger I ikke, Der er stadig 4 måneder, og da kommer høsten? læg mærke til, jeg siger til jer, Opløft jeres øjne, og kig på markerne; for de er allerede hvide til høst.
Say not ye, There are yet four months, and then cometh harvest? behold, I say unto you, Lift up your eyes, and look on the fields; for they are white already to harvest.

[Joh 4:36 DK-KJV] Og han der høster modtager belønninger, og samler frugt indtil evindeligt liv: så både han der sår og han der høster må juble sammen.
And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal: that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together.

[Joh 4:37 DK-KJV] Og heri er det ordsprog sandt, én sår, og en anden høster.
And herein is that saying true, One soweth, and another reapeth.

[Joh 4:38 DK-KJV] Jeg sendte jer for at høste det hvorpå I intet arbejde har lagt i: andre mennesker arbejdede, og I er trådt ind i deres arbejde.
I sent you to reap that whereon ye bestowed no labour: other men laboured, and ye are entered into their labours.

[Joh 4:39 DK-KJV] Og mange af Samaritanerne fra den by troede på ham på grund af kvindens ordsprog, som vidnede, Han fortalte mig alt hvad jeg nogensinde gjorde.
And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did.

[Joh 4:40 DK-KJV] Så da Samaritanerne var kommet til ham, bønfaldte de ham om at han ville blive hos dem: og han blev der 2 dage.
So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them: and he abode there two days.

[Joh 4:41 DK-KJV] Og mange flere troede på grund af hans egne ord;
And many more believed because of his own word;

[Joh 4:42 DK-KJV] Og sagde til kvinden, Nu tror vi, ikke på grund af dit ordsprog: for vi osselv har hørt ham, og ved at dette i virkeligheden er den Kristus, denne verdens Frelser.
And said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying: for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Saviour of the world.

[Joh 4:43 DK-KJV] Nu efter 2 dage rejste han videre, og gik ind i Galilæa.
Now after two days he departed thence, and went into Galilee.

[Joh 4:44 DK-KJV] For Jesus hamselv vidnede, at en profet ingen ære har i hans eget land.
For Jesus himself testified, that a prophet hath no honour in his own country.

[Joh 4:45 DK-KJV] Da han så var kommet ind i Galilæa, modtag Galilæerne ham, efter at ha’ set alle de ting som han havde gjort i Jerusalem ved festen: for de gik også til festen.
Then when he was come into Galilee, the Galilaeans received him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast: for they also went unto the feast.

[Joh 4:46 DK-KJV] Så kom Jesus igen ind i Galilæas Cana, hvor han lavede vandet til vin. Og der var en bestemt nobel mand, hvis søn var syg i Kapernaum.
So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.

[Joh 4:47 DK-KJV] Da han hørte at Jesus var kommet ud af Judæa ind i Galilæa, gik han hentil ham, og bønfaldte ham om at han ville komme ned, og helbrede hans søn: for han var tæt på at dø.
When he heard that Jesus was come out of Judaea into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he was at the point of death.

[Joh 4:48 DK-KJV] Da sagde Jesus til ham, Medmindre I ser tegnene og underene, vil I ikke tro.
Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.

[Joh 4:49 DK-KJV] Den noble mand siger til ham, Hr., kom ned førend mit barn dør.
The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die.

[Joh 4:50 DK-KJV] Jesus siger til ham, Gå din vej; din søn lever. Og manden troede de ord som Jesus havde talt til ham, og han gik hans vej.
Jesus saith unto him, Go thy way; thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.

[Joh 4:51 DK-KJV] Og da han nu var på vej ned, mødte hans tjenere ham, og fortalte ham, og sagde, Din søn lever.
And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth.

[Joh 4:52 DK-KJV] Da spurgte han dem om hvad klokken var da han begyndte at blive bedre. Og de sagde til ham, I går omkring klokken 13 forlod feberen ham.
Then enquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the seventh hour the fever left him.

[Joh 4:53 DK-KJV] Sådant vidste faderen at det var ved denne samme time, i hvilken Jesus sagde til ham, Din søn lever: og han hamselv troede, og hele hans hus.
So the father knew that it was at the same hour, in the which Jesus said unto him, Thy son liveth: and himself believed, and his whole house.

[Joh 4:54 DK-KJV] Dette er igen det andet mirakel som Jesus gjorde, da han var kommet ud af Judæa ind i Galilæa.
This is again the second miracle that Jesus did, when he was come out of Judaea into Galilee.

Johannes Evangeliet Kapitel 5 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 5:1 DK-KJV] Og efter dette var der en af Jødernes fester; og Jesus gik op til Jerusalem.
After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.

[Joh 5:2 DK-KJV] Nu er der i Jerusalem et bassin ved fåremarkedet, som på det Hebraiske tungemål kaldes Bethesda, som har 5 søjlegange.
Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.

[Joh 5:3 DK-KJV] I disse lå en stor folkemængde af impotente, af blinde, halte, vansirede, som ventede på at vandet skulle bevæge sig.
In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.

[Joh 5:4 DK-KJV] For en engel gik ned på et bestemt tidspunkt til bassinet, og forstyrrede vandet: hvemsomhelst der så først efter kom i at vandet var forstyrret var gjort hel af hvilkensomhelst sygdom han havde.
For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.

[Joh 5:5 DK-KJV] Og der var en bestemt mand der, som i 38 år havde haft en skavank.
And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.

[Joh 5:6 DK-KJV] Da Jesus så ham ligge der, og vidste at han nu havde været på den måde i lang tid, siger han til ham, Vil du blive gjort hel?
When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?

[Joh 5:7 DK-KJV] Den impotente mand svarede ham, Hr., jeg har intet menneske, når vandet er forstyrret, til at putte mig ned i bassinet: men mens jeg er på vej, træder en anden derned før mig.
The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.

[Joh 5:8 DK-KJV] Jesus siger til ham, Rejs dig, ta’ din seng, og gå.
Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

[Joh 5:9 DK-KJV] Og øjeblikkeligt var manden gjort hel, og tog hans seng, og gik: og på denne samme dag var det sabbat.
And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.

[Joh 5:10 DK-KJV] Derfor sagde Jøderne til ham der var kureret, Det er sabbatsdagen: er det lovligt for dig at bære din seng.
The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.

[Joh 5:11 DK-KJV] Han svarede dem, Han der gjorde mig hel, denne samme sagde til mig, Ta’ din seng, og gå.
He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.

[Joh 5:12 DK-KJV] Da spurgte de ham, Hvilken mand er det som sagde til dig, Ta’ din seng, og gå?
Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?

[Joh 5:13 DK-KJV] Og han der var helbredt vidste ikke hvem det var: for Jesus havde trukket hamselv tilbage, da der var en stor folkemængde på det sted.
And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.

[Joh 5:14 DK-KJV] Bagefter fandt Jesus ham i templet, og sagde til ham, Læg mærke til, du er gjort hel: synd ikke mere, for ikke at en værre ting kommer til dig.
Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.

[Joh 5:15 DK-KJV] Manden gik afsted, og fortalte Jøderne at det var Jesus, som havde gjort ham hel.
The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.

[Joh 5:16 DK-KJV] Og derfor forfulgte Jøderne Jesus, og søgte at slå ham ihjel, fordi han havde gjort dette på sabbatsdagen.
And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.

[Joh 5:17 DK-KJV] Men Jesus svarede dem, Min Far udvirker indtil nu, og jeg virker.
But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.

[Joh 5:18 DK-KJV] Derfor søgte Jøderne endnu mere efter at slå ham ihjel, fordi han ikke kun havde brudt sabbatten, men også sagde at Gud var hans Far, og derved gjorde hamselv li’ med Gud.
Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.

[Joh 5:19 DK-KJV] Da svarede Jesus og sagde til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Sønnen kan intet gøre af hamselv, men hvad han ser Faderen gøre: for hvilkensomhelst ting han gør, dette gør også Sønnen på samme måde.
Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

[Joh 5:20 DK-KJV] For Faderen elsker Sønnen, og viser ham alle ting som han gør: og han vil vise ham større gerninger end disse, så I må forundres.
For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.

[Joh 5:21 DK-KJV] For som Faderen oprejser de døde, og levendegør dem; ligeså levendegør Sønnen hvem han vil.
For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.

[Joh 5:22 DK-KJV] For Faderen dømmer intet menneske, men har betroet al dom til Sønnen:
For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:

[Joh 5:23 DK-KJV] Så alle mennesker skulle ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Han der ikke ærer Sønnen ærer ikke Faderen som har sendt ham.
That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.

[Joh 5:24 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Han der hører mine ord, og tror på ham der sendte mig, har evigvarende liv, og skal ikke komme ind i fordømmelse; men er passeret fra døden indtil liv.
Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

[Joh 5:25 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Den time er på vej, og er nu, da de døde skal høre stemmen af Guds Søn: og de der hører skal leve.
Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

[Joh 5:26 DK-KJV] For som Faderen har liv i hamselv; sådant har han givet til Sønnen at ha’ liv i hamselv;
For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;

[Joh 5:27 DK-KJV] Og har også givet ham autoritet til at eksekvere dom, fordi han er Menneskesønnen.
And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.

[Joh 5:28 DK-KJV] Forundres ikke over dette: for den time er på vej, i hvilken alle der er i gravene skal høre hans stemme,
Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,

[Joh 5:29 DK-KJV] Og skal komme frem; de der har gjort godt, indtil livets opstandelse; og de der har gjort ondt, indtil fordømmelsens opstandelse.
And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.

[Joh 5:30 DK-KJV] Jeg kan af mit eget selv intet gøre: som jeg hører, dømmer jeg: og min dom er retfærdig; fordi jeg ikke søger min egen vilje, men den vilje fra Faderen som har sendt mig.
I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.

[Joh 5:31 DK-KJV] Hvis jeg fremfører vidnesbyrd om mig selv, er mit vidnesbyrd ikke sandt.
If I bear witness of myself, my witness is not true.

[Joh 5:32 DK-KJV] Der er en anden der fremfører vidnesbyrd om mig, og jeg ved at det vidnesbyrd som han vidner om mig er sandt.
There is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true.

[Joh 5:33 DK-KJV] I sendte bud efter Johannes, og han fremførte vidnesbyrd overfor sandheden.
Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth.

[Joh 5:34 DK-KJV] Men jeg modtager ikke vidnesbyrd fra mennesket: men disse ting siger jeg, så I måtte blive frelst.
But I receive not testimony from man: but these things I say, that ye might be saved.

[Joh 5:35 DK-KJV] Han var et brændende og skinnende lys: og I var villige for en tid at juble i hans lys.
He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.

[Joh 5:36 DK-KJV] Men jeg har et større vidnesbyrd end det fra Johannes: for de gerninger som Faderen har givet til mig at fuldføre, de samme gerninger som jeg gør, fremfører vidnesbyrd om mig, at Faderen har sendt mig.
But I have greater witness than that of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.

[Joh 5:37 DK-KJV] Og Faderen hamselv, som har sendt mig, har ført vidnesbyrd om mig. I har hverken hørt hans stemme på noget tidspunkt, eller set hans form.
And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.

[Joh 5:38 DK-KJV] Og I har ikke hans ord blivende i jer: for hvem han har sendt, ham troede I ikke.
And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.

[Joh 5:39 DK-KJV] Søg i skrifterne; for i dem tænker I at I har evigt liv: og de er dem som vidner om mig.
Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.

[Joh 5:40 DK-KJV] Og I vil ikke komme til mig, så I måtte ha’ liv.
And ye will not come to me, that ye might have life.

[Joh 5:41 DK-KJV] Jeg modtager ikke ære fra mennesker.
I receive not honour from men.

[Joh 5:42 DK-KJV] Men jeg kender jer, at I ikke har Guds kærlighed i jer.
But I know you, that ye have not the love of God in you.

[Joh 5:43 DK-KJV] Jeg er kommet i min Fars navn, og I modtager mig ikke: hvis en anden skal komme i hans eget navn, ham vil I modtage.
I am come in my Father’s name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.

[Joh 5:44 DK-KJV] Hvordan kan I tro, som modtager ære fra hinanden, og ikke søger den ære der kun kommer fra Gud?
How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?

[Joh 5:45 DK-KJV] Tænk ikke at jeg vil anklage jer overfor Faderen: der er én der anklager jer, nemlig Moses, i hvem I stoler på.
Do not think that I will accuse you to the Father: there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust.

[Joh 5:46 DK-KJV] For havde I troet på Moses, ville I ha’ troet på mig: for han skrev om mig.
For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.

[Joh 5:47 DK-KJV] Men hvis I ikke tror hans skrifter, hvordan skal I tro mine ord?
But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?

Johannes Evangeliet Kapitel 6 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 6:1 DK-KJV] Efter disse ting drog Jesus over Galilæas’ hav, som er Tiberias’ hav.
After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.

[Joh 6:2 DK-KJV] Og en stor folkemængde fulgte ham, fordi de så’ hans mirakler som han gjorde på dem der var sygdomsramte.
And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.

[Joh 6:3 DK-KJV] Og Jesus gik op til et bjerg, og der sad han med hans disciple.
And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.

[Joh 6:4 DK-KJV] Og påsken, en af Jødernes fester, var nær.
And the passover, a feast of the Jews, was nigh.

[Joh 6:5 DK-KJV] Da Jesus da løftede hans øjne op, og så’ en stor gruppe komme til ham, siger han til Philip, Hvor skal vi købe brød fra, så disse kan spise?
When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat?

[Joh 6:6 DK-KJV] Og dette sagde han for at teste ham: for han hamselv vidste hvad han ville gøre.
And this he said to prove him: for he himself knew what he would do.

[Joh 6:7 DK-KJV] Philip svarede ham, brød for 200 sølvmønter er ikke nok for dem, så hver og en af dem kan ta’ bare en smule.
Philip answered him, Two hundred pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little.

[Joh 6:8 DK-KJV] En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, siger til ham,
One of his disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, saith unto him,

[Joh 6:9 DK-KJV] Der er en fyr her, som har 5 bygbrød, og 2 små fisk: men hvad er de til så mange?
There is a lad here, which hath five barley loaves, and two small fishes: but what are they among so many?

[Joh 6:10 DK-KJV] Og Jesus sagde, Få mændene til at sætte sig ned. Nu var der meget græs på det sted. Så mændene satte sig ned, i antal omkring 5.000.
And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.

[Joh 6:11 DK-KJV] Og Jesus tog brødene; og da han havde givet taksigelsesbønner, delte han ud til disciplene, og disciplene til dem som havde sat sig ned; og på samme måde med fiskene så meget som de ville.
And Jesus took the loaves; and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the fishes as much as they would.

[Joh 6:12 DK-KJV] Da de var mætte, sagde han til hans disciple, Saml de resterende fragmenter op, så intet er tabt.
When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost.

[Joh 6:13 DK-KJV] Derfor samlede de dem sammen, og fyldte 12 kurve med fragmenterne fra de 5 bygbrød, som var tilovers fra dem som havde spist.
Therefore they gathered them together, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten.

[Joh 6:14 DK-KJV] Da disse mennesker, da de havde set dette mirakel som Jesus havde gjort, sagde, Dette er sandelig den profet der skulle komme ind i denne verden.
Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world.

[Joh 6:15 DK-KJV] Da Jesus derfor forstod at de ville komme og tag ham med magt, for at gøre ham til en konge, tog han igen afsted til et bjerg hamselv alene.
When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force, to make him a king, he departed again into a mountain himself alone.

[Joh 6:16 DK-KJV] Og da det nu var blevet aften, gik hans disciple ned til havet,
And when even was now come, his disciples went down unto the sea,

[Joh 6:17 DK-KJV] Og gik ombord på et skib, og drog over havet mod Kapernaum. Og det var nu mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem.
And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them.

[Joh 6:18 DK-KJV] Og havet rejste sig på grund af at en kraftig vind blæste.
And the sea arose by reason of a great wind that blew.

[Joh 6:19 DK-KJV] Da de så havde roet omtrent 5 til 6 kilometer, ser de Jesus gående på havet, og nærme sig skibet: og de var bange.
So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.

[Joh 6:20 DK-KJV] Men han siger til dem, Det er mig; vær ikke bange.
But he saith unto them, It is I; be not afraid.

[Joh 6:21 DK-KJV] Da modtog de ham frivilligt ombord på skibet: og øjeblikkeligt var skibet ved landet hvor de var på vej hentil.
Then they willingly received him into the ship: and immediately the ship was at the land whither they went.

[Joh 6:22 DK-KJV] Den følgende dag, da folket som stod på den anden side af havet så’ at der ikke var nogen anden båd der, foruden den ene hvori hans disciple var gået ombord på, og at Jesus ikke gik sammen med hans disciple ombord på båden, men at hans disciple var taget afsted alene;
The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;

[Joh 6:23 DK-KJV] (Imidlertid kom der andre både fra Tiberias nær ved det sted hvor de havde spist brød, efter at Herren havde givet taksigelsesbønner:)
(Howbeit there came other boats from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks:)

[Joh 6:24 DK-KJV] Da folket derfor så’ at Jesus ikke var der, heller ikke hans disciple, tog de også en betalende overfart, og kom til Kapernaum, og søgte efter Jesus .
When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Jesus.

[Joh 6:25 DK-KJV] Og da de havde fundet ham på den anden side af havet, sagde de til ham, Rabbi, hvordan er du kommet herhen?
And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither?

[Joh 6:26 DK-KJV] Jesus svarede og sagde, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, I søger mig, ikke fordi i så miraklerne, men fordi I spiste af brødene, og var mættet.
Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.

[Joh 6:27 DK-KJV] Arbejd ikke for den mad der går til grunde, men for den mad som forbliver til evigvarende liv, som Menneskesønnen skal give til jer: for ham har Gud Faderen forseglet.
Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.

[Joh 6:28 DK-KJV] Da sagde de til ham, Hvad skal vi gøre, så vi måtte udføre Guds gerninger?
Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?

[Joh 6:29 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, Dette er Guds værk, at I tror på ham hvem han har sendt.
Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.

[Joh 6:30 DK-KJV] Derfor sagde de til ham, Hvilket tegn viser du da, så vi kan se, og tro dig? hvad udfører du?
They said therefore unto him, What sign shewest thou then, that we may see, and believe thee? what dost thou work?

[Joh 6:31 DK-KJV] Vore fædre spiste manna i ørkenen; som det er skrevet, Han gav dem brød fra himlen at spise.
Our fathers did eat manna in the desert; as it is written, He gave them bread from heaven to eat.

[Joh 6:32 DK-KJV] Da sagde Jesus til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Moses gav jer ikke det brød fra himlen; men min Far giver jer det sande brød fra himlen.
Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven.

[Joh 6:33 DK-KJV] For Guds brød er han som kommer ned fra himlen, og giver liv til denne verden.
For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.

[Joh 6:34 DK-KJV] Da sagde de til ham, Herre, giv os altid dette brød.
Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread.

[Joh 6:35 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød: han der kommer til mig skal aldrig sulte; og han der tror på mig skal aldrig tørste.
And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.

[Joh 6:36 DK-KJV] Men jeg sagde til jer, At I har også set mig, og tror ikke.
But I said unto you, That ye also have seen me, and believe not.

[Joh 6:37 DK-KJV] Alle som Faderen giver mig skal komme til mig; og ham der kommer til mig vil jeg på ingen måde smide ud.
All that the Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me I will in no wise cast out.

[Joh 6:38 DK-KJV] For jeg kom ned fra himlen, ikke for at gøre min vilje, men hans vilje der sendte mig.
For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.

[Joh 6:39 DK-KJV] Og dette er Faderens vilje der har sendt mig, at af alle som han har givet mig skulle jeg ingen miste, men skulle oprejse dem igen på den sidste dag.
And this is the Father’s will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.

[Joh 6:40 DK-KJV] Og dette er hans vilje der sendte mig, at enhver som ser Sønnen, og tror på ham, må ha’ evigvarende liv: og jeg vil oprejse ham på den sidste dag.
And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day.

[Joh 6:41 DK-KJV] Da mumlede Jøderne over ham, fordi han havde sagt, jeg er det brød som kommer ned fra himlen.
The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven.

[Joh 6:42 DK-KJV] Og de sagde, Er dette ikke Jesus, Josephs søn, hvis far og mor vi kender? Hvordan kan det da være at han siger, jeg kom ned fra himlen?
And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how is it then that he saith, I came down from heaven?

[Joh 6:43 DK-KJV] Derfor svarede Jesus og sagde til dem, mummel ikke blandt jer selv.
Jesus therefore answered and said unto them, Murmur not among yourselves.

[Joh 6:44 DK-KJV] Intet menneske kan komme til mig, medmindre Faderen som har sendt mig drager ham: og jeg vil oprejse ham på den sidste dag.
No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him: and I will raise him up at the last day.

[Joh 6:45 DK-KJV] Det er skrevet i profetbøgerne, Og de skal blive undervist af Gud. Derfor ethvert menneske der har hørt, og har lært af Faderen, kommer til mig.
It is written in the prophets, And they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard, and hath learned of the Father, cometh unto me.

[Joh 6:46 DK-KJV] Ikke at noget menneske har set Faderen, foruden han som er af Gud, han har set Faderen.
Not that any man hath seen the Father, save he which is of God, he hath seen the Father.

[Joh 6:47 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Han der tror på mig har evigvarende liv.
Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life.

[Joh 6:48 DK-KJV] Jeg er dette livets brød.
I am that bread of life.

[Joh 6:49 DK-KJV] Jeres fædre spiste manna i vildmarken, og er døde.
Your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead.

[Joh 6:50 DK-KJV] Dette er det brød der kommer ned fra himlen, så en mand må spise deraf, og ikke dø.
This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die.

[Joh 6:51 DK-KJV] Jeg er det levende brød som kom ned fra himlen: hvis der er en mand der spiser af dette brød, skal han leve for evigt: og det brød som jeg vil give er mit kød, som jeg vil give for denne verdens liv.
I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.

[Joh 6:52 DK-KJV] Derfor stred Jøderne blandt demselv, og siger, Hvordan kan denne mand give os hans kød at spise?
The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?

[Joh 6:53 DK-KJV] Da sagde Jesus til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Medmindre I spiser Menneskesønnens kød, og drikker hans blod, har I intet liv i jer.
Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you.

[Joh 6:54 DK-KJV] Den som spiser mit kød, og drikker mit blod, har evigt liv; og jeg vil oprejse ham på den sidste dag.
Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day.

[Joh 6:55 DK-KJV] For mit kød er i virkeligheden mad, og mit blod er i virkeligheden drikke.
For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.

[Joh 6:56 DK-KJV] Han der spiser mit kød, og drikker mit blod, bor i mig, og jeg i ham.
He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him.

[Joh 6:57 DK-KJV] Som den levende Far har sendt mig, og jeg lever via Faderen: sådant han der spiser mig, han skal nemlig leve via mig.
As the living Father hath sent me, and I live by the Father: so he that eateth me, even he shall live by me.

[Joh 6:58 DK-KJV] Dette er det brød som kom ned fra himlen: ikke som da jeres fædre spiste manna, og er døde: han der spiser af dette brød skal leve for altid.
This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.

[Joh 6:59 DK-KJV] Disse ting sagde han i synagogen, da han underviste i Kapernaum.
These things said he in the synagogue, as he taught in Capernaum.

[Joh 6:60 DK-KJV] Mange derfor af hans disciple, da de havde hørt dette, sagde, Dette er et hårdt ordsprog; hvem kan høre det?
Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying; who can hear it?

[Joh 6:61 DK-KJV] Da Jesus vidste i hamselv at hans disciple mumlede om det, sagde han til dem, Krænker dette jer?
When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Doth this offend you?

[Joh 6:62 DK-KJV] Hvad og hvis I skal se Menneskesønnen stige op hvor han var før?
What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before?

[Joh 6:63 DK-KJV] Det er ånden der levendegør; kødet gavner intet: ordene som jeg taler til jer, de er ånd, og de er liv.
It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

[Joh 6:64 DK-KJV] Men der er nogle af jer der ikke tror. For Jesus vidste fra begyndelsen hvem de var der ikke troede, og hvem der skulle forråde ham.
But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him.

[Joh 6:65 DK-KJV] Og han sagde, Derfor sagde jeg til jer, at intet menneske kan komme til mig, medmindre det er givet til ham af min Far.
And he said, Therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father.

[Joh 6:66 DK-KJV] Fra den tid af gik mange af hans disciple tilbage, og vandrede ikke mere med ham.
From that time many of his disciples went back, and walked no more with him.

[Joh 6:67 DK-KJV] Da sagde Jesus til de 12, Vil I også ta’ afsted?
Then said Jesus unto the twelve, Will ye also go away?

[Joh 6:68 DK-KJV] Da svarede Simon Peter ham, Herre, til hvem skal vi gå? du har ordene om evigt liv.
Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life.

[Joh 6:69 DK-KJV] Og vi tror og er sikker på at du er den Kristus, den levende Guds Søn.
And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God.

[Joh 6:70 DK-KJV] Jesus svarede dem, Har jeg ikke udvalgt jer 12, og en af jer er en djævel?
Jesus answered them, Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil?

[Joh 6:71 DK-KJV] Han talte om Judas Iscariot Simons søn: for det var han der skulle forråde ham, som er en af de 12.
He spake of Judas Iscariot the son of Simon: for he it was that should betray him, being one of the twelve.

Johannes Evangeliet Kapitel 7 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 7:1 DK-KJV] Efter disse ting gik Jesus rundt i Galilæa: for han ville ikke gå rundt i Jødedommen, fordi Jøderne søgte at dræbe ham.
After these things Jesus walked in Galilee: for he would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him.

[Joh 7:2 DK-KJV] Nu var Jødernes tabernaklernes fest nært forestående.
Now the Jews’ feast of tabernacles was at hand.

[Joh 7:3 DK-KJV] Hans brødre sagde derfor til ham, Ta’ afsted herfra, og gå til Judæa, så dine disciple også må se de gerninger som du gør.
His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judaea, that thy disciples also may see the works that thou doest.

[Joh 7:4 DK-KJV] For der er intet menneske der gør nogle ting i hemmelighed, og han hamselv søger at blive kendt offentligt. Hvis du gør disse ting, vis digselv for denne verden.
For there is no man that doeth any thing in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to the world.

[Joh 7:5 DK-KJV] For hans brødre troede heller ikke på ham.
For neither did his brethren believe in him.

[Joh 7:6 DK-KJV] Da sagde Jesus til dem, Min tid er endnu ikke kommet: men jeres tid er altid klar.
Then Jesus said unto them, My time is not yet come: but your time is alway ready.

[Joh 7:7 DK-KJV] Denne verden kan ikke hade jer; men den hader mig, fordi jeg vidner om den, at dens gerninger er onde.
The world cannot hate you; but me it hateth, because I testify of it, that the works thereof are evil.

[Joh 7:8 DK-KJV] Gå I op til denne fest: Jeg går endnu ikke op til denne fest; for min tid er endnu ikke fuldt ud kommet.
Go ye up unto this feast: I go not up yet unto this feast; for my time is not yet full come.

[Joh 7:9 DK-KJV] Da han havde sagt disse ord til dem, blev han tilbage i Galilæa.
When he had said these words unto them, he abode still in Galilee.

[Joh 7:10 DK-KJV] Men da hans brødre var gået op, da gik han også op til festen, ikke offentligt, men som var det i hemmelighed.
But when his brethren were gone up, then went he also up unto the feast, not openly, but as it were in secret.

[Joh 7:11 DK-KJV] Da søgte Jøderne ham ved festen, og sagde, Hvor er han?
Then the Jews sought him at the feast, and said, Where is he?

[Joh 7:12 DK-KJV] Og der var megen mumlen blandt folket angående ham: for nogle sagde, Han er en god mand: andre sagde, Nej; men han bedrager folket.
And there was much murmuring among the people concerning him: for some said, He is a good man: others said, Nay; but he deceiveth the people.

[Joh 7:13 DK-KJV] Imidlertid talte intet menneske offentligt om ham af frygt for Jøderne.
Howbeit no man spake openly of him for fear of the Jews.

[Joh 7:14 DK-KJV] Nu omkring midt i festen gik Jesus op til templet, og underviste.
Now about the midst of the feast Jesus went up into the temple, and taught.

[Joh 7:15 DK-KJV] Og Jøderne forundredes, og sagde, hvordan kender denne mand brevene, ved aldrig at ha’ lært?
And the Jews marvelled, saying, How knoweth this man letters, having never learned?

[Joh 7:16 DK-KJV] Jesus svarede dem, og sagde, Min doktrin er ikke min, men hans der sendte mig.
Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me.

[Joh 7:17 DK-KJV] Hvis der er en mand der vil gøre hans vilje, skal han kende til doktrinen, om den er fra Gud, eller om jeg taler udfra migselv.
If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself.

[Joh 7:18 DK-KJV] Han der taler udfra hamselv søger hans egen herlighed: men han der søger hans herlighed der sendte ham, denne samme er sand, og ingen uretfærdighed er i ham.
He that speaketh of himself seeketh his own glory: but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him.

[Joh 7:19 DK-KJV] Gav Moses jer ikke loven, og alligevel overholder ingen af jer loven? Hvorfor går i rundt for at dræbe mig?
Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me?

[Joh 7:20 DK-KJV] Folket svarede og sagde, Du har en djævel: hvem går rundt for at dræbe dig?
The people answered and said, Thou hast a devil: who goeth about to kill thee?

[Joh 7:21 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, Jeg har gjort 1 gerning, og I forundres alle.
Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel.

[Joh 7:22 DK-KJV] Derfor gav Moses omskærelse til jer; (ikke fordi den er fra Moses, men fra fædrene;) og I omskærer en mand på sabbatsdagen.
Moses therefore gave unto you circumcision; (not because it is of Moses, but of the fathers;) and ye on the sabbath day circumcise a man.

[Joh 7:23 DK-KJV] Hvis en mand modtager omskærelse på sabbatsdagen, så Moses lov ikke skulle blive brudt; er I vrede på mig, fordi jeg har gjort en mand fuldstændig hel på sabbatsdagen?
If a man on the sabbath day receive circumcision, that the law of Moses should not be broken; are ye angry at me, because I have made a man every whit whole on the sabbath day?

[Joh 7:24 DK-KJV] Døm ikke i overensstemmelse med den ydre fremtoning, men døm retfærdige domme.
Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment.

[Joh 7:25 DK-KJV] Da sagde nogle af dem fra Jerusalem, Er dette ikke han, hvem de søger at dræbe?
Then said some of them of Jerusalem, Is not this he, whom they seek to kill?

[Joh 7:26 DK-KJV] Men, se, han taler frimodigt, og de siger ingenting til ham. Ved lederne i virkeligheden at dette er den rigtige Kristus?
But, lo, he speaketh boldly, and they say nothing unto him. Do the rulers know indeed that this is the very Christ?

[Joh 7:27 DK-KJV] Imidlertid vi kender denne mand hvor han er fra: men når Kristus kommer, ved intet menneske hvor han er fra.
Howbeit we know this man whence he is: but when Christ cometh, no man knoweth whence he is.

[Joh 7:28 DK-KJV] Da råbte Jesus i templet da han underviste, og sagde, I kender både mig, og I ved hvor jeg er fra: og jeg er ikke kommet af mig selv, men han der sendte mig er sand, hvem I ikke kender.
Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, Ye both know me, and ye know whence I am: and I am not come of myself, but he that sent me is true, whom ye know not.

[Joh 7:29 DK-KJV] Men jeg kender ham: for jeg er fra ham, og han har sendt mig.
But I know him: for I am from him, and he hath sent me.

[Joh 7:30 DK-KJV] Da søgte de at ta’ ham: men intet menneske lagde hænder på ham, fordi hans time endnu ikke var kommet.
Then they sought to take him: but no man laid hands on him, because his hour was not yet come.

[Joh 7:31 DK-KJV] Og mange fra folket troede på ham, og sagde, Når Kristus kommer, vil han gøre flere mirakler end dette som denne mand har gjort?
And many of the people believed on him, and said, When Christ cometh, will he do more miracles than these which this man hath done?

[Joh 7:32 DK-KJV] Farisæerne hørte at folket mumlede sådanne ting angående ham; og Farisæerne og de ledende præster sendte officerer for at ta’ ham.
The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him; and the Pharisees and the chief priests sent officers to take him.

[Joh 7:33 DK-KJV] Da sagde Jesus til dem, Endnu en lille stund er jeg hos jer, og så jeg går til ham der sendte mig.
Then said Jesus unto them, Yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me.

[Joh 7:34 DK-KJV] I skal søge efter mig, og skal ikke finde mig: og hvor jeg er, der kan I ikke komme hen.
Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come.

[Joh 7:35 DK-KJV] Da sagde Jøderne blandt demselv, Hvor vil han gå hen, så vi ikke skal finde ham? vil han gå til dem der er spredt blandt Hedningerne, og undervise Hedningerne?
Then said the Jews among themselves, Whither will he go, that we shall not find him? will he go unto the dispersed among the Gentiles, and teach the Gentiles?

[Joh 7:36 DK-KJV] Hvilket slags ordsprog er dette som han sagde, I skal søge efter mig, og skal ikke finde mig: og hvor jeg er, der kan I ikke komme hen?
What manner of saying is this that he said, Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come?

[Joh 7:37 DK-KJV] På den sidste dag, den store festdag, stod Jesus og råbte, og sagde, Hvis der er en mand der tørster, lad ham komme til mig, og drikke.
In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me, and drink.

[Joh 7:38 DK-KJV] Han der tror på mig, som skriften har sagt, ud af hans mave skal flyde floder af levende vand.
He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.

[Joh 7:39 DK-KJV] (Men dette talte han om Ånden, som de der troede på ham skulle modtage: for den Hellige Ånd var endnu ikke givet; eftersom Jesus endnu ikke var forherliget,)
(But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive: for the Holy Ghost was not yet given; because that Jesus was not yet glorified.)

[Joh 7:40 DK-KJV] Mange af folket derfor, da de hørte dette ordsprog, sagde, Dette er sandelig den Profet.
Many of the people therefore, when they heard this saying, said, Of a truth this is the Prophet.

[Joh 7:41 DK-KJV] Andre sagde, Dette er den Kristus. Men nogen sagde, Skal Kristus komme ud af Galilæa?
Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee?

[Joh 7:42 DK-KJV] Har skriften ikke sagt, At Kristus kommer fra Davids sæd, og ud af Bethlehems provinsby, hvor David var?
Hath not the scripture said, That Christ cometh of the seed of David, and out of the town of Bethlehem, where David was?

[Joh 7:43 DK-KJV] Sådant var der en splid blandt folket på grund af ham.
So there was a division among the people because of him.

[Joh 7:44 DK-KJV] Og nogle af dem ville ha’ taget ham; men intet menneske lagde hænder på ham.
And some of them would have taken him; but no man laid hands on him.

[Joh 7:45 DK-KJV] Da kom officererne til ypperstepræsten og Farisæerne; og de sagde til dem, Hvorfor har I ikke bragt ham?
Then came the officers to the chief priests and Pharisees; and they said unto them, Why have ye not brought him?

[Joh 7:46 DK-KJV] Officererne svarede, Aldrig har nogen mand talt som denne mand.
The officers answered, Never man spake like this man.

[Joh 7:47 DK-KJV] Da svarede Farisæerne dem, Er I også bedraget?
Then answered them the Pharisees, Are ye also deceived?

[Joh 7:48 DK-KJV] Har nogle af lederne eller Farisæerne troet på ham?
Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him?

[Joh 7:49 DK-KJV] Men dette folk som ikke kender loven er forbandet.
But this people who knoweth not the law are cursed.

[Joh 7:50 DK-KJV] Nicodemus siger til dem, (han der kom til Jesus om natten, som er en af dem,)
Nicodemus saith unto them, (he that came to Jesus by night, being one of them,)

[Joh 7:51 DK-KJV] Dømmer vores lov noget menneske, før den hører ham, og ved hvad han gør?
Doth our law judge any man, before it hear him, and know what he doeth?

[Joh 7:52 DK-KJV] De svarede og sagde til ham, Er du også fra Galilæa? Søg, og kig: for ud af Galilæa opstår ingen profet.
They answered and said unto him, Art thou also of Galilee? Search, and look: for out of Galilee ariseth no prophet.

[Joh 7:53 DK-KJV] Og enhver mand gik til hans eget hus.
And every man went unto his own house.

Johannes Evangeliet Kapitel 8 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 8:1 DK-KJV] Jesus gik til Olivenbjerget.
Jesus went unto the mount of Olives.

[Joh 8:2 DK-KJV] Og tidligt om morgenen kom han til templet, og hele folket kom til ham; og han sad ned, og underviste dem.
And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

[Joh 8:3 DK-KJV] Og de skriftkloge og Farisæerne bragte til ham en kvinde taget i utroskab; og da de havde sat hende i midten,
And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,

[Joh 8:4 DK-KJV] Sagde de til ham, Mester, denne kvinde var taget i utroskab, i selve akten.
They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.

[Joh 8:5 DK-KJV] Nu befalede Moses os i loven, at sådanne skulle blive stenet: men hvad siger du?
Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?

[Joh 8:6 DK-KJV] Dette sagde de, for at friste ham, så de måtte ha’ noget at anklage ham for. Men Jesus knælede ned, og skrev med hans finger på jorden, som om at han ikke hørte dem.
This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

[Joh 8:7 DK-KJV] Så da de fortsatte med at spørge ham, rejste han sig op, og sagde til dem, Han der er uden synd blandt jer, lad ham først kaste en sten på hende.
So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

[Joh 8:8 DK-KJV] Og igen knælede han ned, og skrev på jorden.
And again he stooped down, and wrote on the ground.

[Joh 8:9 DK-KJV] Og de som hørte det, ved at være overbevist i deres egen bevidsthed, gik ud en efter en, begyndende ved den ældste, selv indtil den sidste: og Jesus var efterladt alene, og kvinden stod der i midten.
And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.

[Joh 8:10 DK-KJV] Da Jesus havde rejst sig op, og ikke så´ nogen foruden kvinden, sagde han til hende, Kvinde, hvor er dine anklagere? har intet menneske fordømt dig?
When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?

[Joh 8:11 DK-KJV] Hun sagde, Intet menneske, Herre. Og Jesus sagde til hende, Jeg fordømmer dig heller ikke: gå, og synd ikke mere.
She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.

[Joh 8:12 DK-KJV] Da talte han igen til dem, og sagde, Jeg er denne verdens lys: han der følger mig skal ikke vandre i mørket, men skal ha’ livets lys.
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.

[Joh 8:13 DK-KJV] Derfor sagde Farisæerne til ham, Du fremfører optegnelse om digselv; din optegnelse er ikke sand.
The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.

[Joh 8:14 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, Selvom at jeg fremfører optegnelse om mig selv, alligevel er min optegnelse sand: for jeg ved hvor jeg kom fra, og hvor jeg går hen; men I kan ikke fortælle hvor jeg kom fra, og hvor jeg går hen.
Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go.

[Joh 8:15 DK-KJV] I dømmer efter kødet; jeg dømmer intet menneske.
Ye judge after the flesh; I judge no man.

[Joh 8:16 DK-KJV] Og selvom at jeg dømmer, er mine domme sande: for jeg er ikke alene, men jeg og Faderen der sendte mig.
And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me.

[Joh 8:17 DK-KJV] Det er også skrevet i jeres lov, at vidnesbyrdet fra 2 mennesker er sandt.
It is also written in your law, that the testimony of two men is true.

[Joh 8:18 DK-KJV] Jeg er 1 der fremfører vidnesbyrd om mig selv, og Faderen der sendte mig fremfører vidnesbyrd om mig.
I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me.

[Joh 8:19 DK-KJV] Da sagde de til ham, Hvor er din Far? Jesus svarede, I kender hverken mig, eller min Far: hvis I havde kendt mig, skulle I også ha’ kendt min Far.
Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father: if ye had known me, ye should have known my Father also.

[Joh 8:20 DK-KJV] Disse ord talte Jesus i skattekammeret, da han underviste i templet: og intet menneske lagde hænder på ham; for hans time var endnu ikke kommet.
These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple: and no man laid hands on him; for his hour was not yet come.

[Joh 8:21 DK-KJV] Da sagde Jesus igen til dem, Jeg går min vej, og I skal søge efter mig, og skal dø i jeres synder: hvor jeg går hen, kan I ikke komme.
Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins: whither I go, ye cannot come.

[Joh 8:22 DK-KJV] Da sagde Jøderne, Vil han dræbe hamselv? fordi han siger, Hvor jeg går hen, kan I ikke komme.
Then said the Jews, Will he kill himself? because he saith, Whither I go, ye cannot come.

[Joh 8:23 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, I er fra forneden; Jeg er fra foroven: I er af denne verden; Jeg er ikke af denne verden.
And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I am not of this world.

[Joh 8:24 DK-KJV] Derfor sagde jeg til jer, at I skal dø i jeres synder: for hvis I ikke tror at jeg er han, skal I dø i jeres synder.
I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.

[Joh 8:25 DK-KJV] Da sagde de til ham, Hvem er du? Og Jesus siger til dem, Den selvsamme som jeg sagde til jer fra begyndelsen.
Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.

[Joh 8:26 DK-KJV] Jeg har mange ting at sige og at dømme om jer: men han der sendte mig er sand; og jeg taler de ting til denne verden som jeg har hørt fra ham.
I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him.

[Joh 8:27 DK-KJV] De forstod ikke at han talte til dem om Faderen.
They understood not that he spake to them of the Father.

[Joh 8:28 DK-KJV] Da sagde Jesus til dem, Når I har løftet Menneskesønnen op, da skal I vide at jeg er han, og at jeg intet gør af mig selv; men som min Far har undervist mig, disse ting taler jeg.
Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.

[Joh 8:29 DK-KJV] Og han der sendte mig er med mig: Faderen har ikke efterladt mig alene; for jeg gør altid de ting der behager ham.
And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.

[Joh 8:30 DK-KJV] Da han talte disse ord, troede mange på ham.
As he spake these words, many believed on him.

[Joh 8:31 DK-KJV] Da sagde Jesus til de Jøder der troede på ham, Hvis I fortsætter i mine ord, da er I virkelig mine disciple;
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;

[Joh 8:32 DK-KJV] Og I skal kende sandheden, og sandheden skal gøre jer frie.
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

[Joh 8:33 DK-KJV] De svarede ham, Vi er Abrahams sæd, og var aldrig i slaveri for noget menneske: hvorfor siger du da, I skal blive gjort frie?
They answered him, We be Abraham’s seed, and were never in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free?

[Joh 8:34 DK-KJV] Jesus svarede dem, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Hvemsomhelst der begår synd er syndens tjener.
Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.

[Joh 8:35 DK-KJV] Og tjeneren forbliver ikke i huset for altid: men Sønnen forbliver altid.
And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth ever.

[Joh 8:36 DK-KJV] Hvis Sønnen derfor skal gøre jer frie, skal I virkelig være frie.
If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.

[Joh 8:37 DK-KJV] Jeg ved at I er Abrahams sæd; men I søger at dræbe mig, fordi mine ord ingen plads har i jer.
I know that ye are Abraham’s seed; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.

[Joh 8:38 DK-KJV] Jeg talte det som jeg har set hos min Far: og I det som I har set hos jeres far.
I speak that which I have seen with my Father: and ye do that which ye have seen with your father.

[Joh 8:39 DK-KJV] De svarede og sagde til ham, Abraham er vores far. Jesus siger til dem, Hvis I var Abrahams børn, ville I gøre Abrahams gerninger.
They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham’s children, ye would do the works of Abraham.

[Joh 8:40 DK-KJV] Men nu søger I at dræbe mig, en mand der har fortalt jer sandheden, som jeg har hørt fra Gud: dette gjorde Abraham ikke.
But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.

[Joh 8:41 DK-KJV] I gør jeres fars handlinger. Da sagde de til ham, Vi er ikke født af hor; vi har 1 Far, endda Gud.
Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication; we have one Father, even God.

[Joh 8:42 DK-KJV] Jesus sagde til dem, Hvis Gud var jeres Far, ville I elske mig: for jeg fortsætter fremad og kom fra Gud; jeg kom heller ikke af mig selv, men han sendte mig.
Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.

[Joh 8:43 DK-KJV] Hvorfor forstår I ikke min tale? selv fordi I ikke kan høre mine ord.
Why do ye not understand my speech? even because ye cannot hear my word.

[Joh 8:44 DK-KJV] I er fra jeres far djævelen, og jeres fars lyster vil I gøre. Han var en morder fra begyndelsen, og blev ikke i sandheden, fordi der intet sandt er i ham. Når han taler en løgn, taler han om hans egne: for han er en løgner, og faderen af den.
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.

[Joh 8:45 DK-KJV] Og fordi jeg fortæller jer sandheden, tror I mig ikke.
And because I tell you the truth, ye believe me not.

[Joh 8:46 DK-KJV] Hvem af jer overbeviser mig om synd? Og hvis jeg siger sandheden, hvorfor tror I ikke på mig?
Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me?

[Joh 8:47 DK-KJV] Han der er fra Gud hører Guds ord: I hører dem derfor ikke, fordi I ikke er fra Gud.
He that is of God heareth God’s words: ye therefore hear them not, because ye are not of God.

[Joh 8:48 DK-KJV] Da svarede Jøderne, og sagde til ham, Siger vi ikke med rette at du er en Samaritaner, og har en djævel?
Then answered the Jews, and said unto him, Say we not well that thou art a Samaritan, and hast a devil?

[Joh 8:49 DK-KJV] Jesus svarede, Jeg har ikke en djævel; men jeg ærer min Far, og I vanærer mig.
Jesus answered, I have not a devil; but I honour my Father, and ye do dishonour me.

[Joh 8:50 DK-KJV] Og jeg søger ikke min egen herlighed: der er 1 der søger og dømmer.
And I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.

[Joh 8:51 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Hvis et menneske holder mine ordsprog, skal han aldrig se døden.
Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.

[Joh 8:52 DK-KJV] Da sagde Jøderne til ham, Nu ved vi at du har en djævel. Abraham er død, og profeterne; og du siger, Hvis et menneske holder mine ordsprog, skal han aldrig smage af døden.
Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death.

[Joh 8:53 DK-KJV] Er du større end vor fader Abraham, som er død? og profeterne er døde: hvem gør du digselv til?
Art thou greater than our father Abraham, which is dead? and the prophets are dead: whom makest thou thyself?

[Joh 8:54 DK-KJV] Jesus svarede, Hvis jeg ærer mig selv, er min ære intet: det er min Far der ærer mig; om hvem jeg siger, at han er jeres Gud:
Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing: it is my Father that honoureth me; of whom ye say, that he is your God:

[Joh 8:55 DK-KJV] Endnu har I ikke kendt ham; men jeg kender ham: og hvis jeg skulle sige, jeg kender ham ikke, skal jeg være en løgner ligesom jer: men jeg kender ham, og holder hans ordsprog.
Yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you: but I know him, and keep his saying.

[Joh 8:56 DK-KJV] Jeres fader Abraham jublede efter at se min dag: og han så’ den, og var glad.
Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.

[Joh 8:57 DK-KJV] Da sagde Jøderne til ham, Du er endnu ikke 50 år gammel, og har du set Abraham?
Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

[Joh 8:58 DK-KJV] Jesus sagde til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Før Abraham var, er jeg.
Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.

[Joh 8:59 DK-KJV] Så samlede de sten op for at kaste dem på ham, men Jesus skjulte hamselv, og gik ud af templet, gående gennem deres midte, og passerede sådant forbi.
Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.

Johannes Evangeliet Kapitel 9 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 9:1 DK-KJV] Og som Jesus passerede forbi, så’ han en mand som var blind fra hans fødsel.
And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.

[Joh 9:2 DK-KJV] Og hans disciple spurgte ham, og siger, Mester, hvem har syndet, denne mand, eller hans forældre, eftersom han var født blind?
And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?

[Joh 9:3 DK-KJV] Jesus svarede, Denne mand har ikke syndet, heller ikke hans forældre: men for at Guds gerninger skulle blive synliggjort i ham.
Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.

[Joh 9:4 DK-KJV] Jeg må udføre hans gerninger der sendte mig, mens det er dag: den nat kommer, da intet menneske kan arbejde.
I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work.

[Joh 9:5 DK-KJV] Så længe som jeg er i denne verden, er jeg denne verdens lys.
As long as I am in the world, I am the light of the world.

[Joh 9:6 DK-KJV] Da han havde talt således, spyttede han på jorden, og lavede ler af spyttet, og han salvede den blinde mands øjne med leret,
When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,

[Joh 9:7 DK-KJV] Og sagde til ham, Gå, vask dig i Siloams bassin, (som ved fortolkning er, Sendt.) Han gik derfor afsted, og vaskede sig, og kom seende.
And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.

[Joh 9:8 DK-KJV] Derfor sagde naboerne, og de som før havde set ham der var blind, Er ikke dette han der sad og tiggede?
The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?

[Joh 9:9 DK-KJV] Nogle sagde, Dette er han: andre sagde, Han er ligesom ham: men han sagde, Jeg er han.
Some said, This is he: others said, He is like him: but he said, I am he.

[Joh 9:10 DK-KJV] Derfor sagde de til ham, Hvordan var dine øjne åbnet?
Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?

[Joh 9:11 DK-KJV] Han svarede og sagde, Et menneske der kaldes Jesus lavede ler, og salvede mine øjne, og sagde til mig, Gå til Siloams bassin, og vask dig: og jeg gik og vaskede mig, og jeg modtog synet.
He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.

[Joh 9:12 DK-KJV] Da sagde de til ham, Hvor er han? Han sagde, Det ved jeg ikke.
Then said they unto him, Where is he? He said, I know not.

[Joh 9:13 DK-KJV] De bragte ham der før i tiden var blind til Farisæerne.
They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.

[Joh 9:14 DK-KJV] Og det var på sabbatsdagen da Jesus lavede leret, og åbnede hans øjne.
And it was the sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes.

[Joh 9:15 DK-KJV] Da spurgte Farisæerne ham også igen hvordan han havde modtaget hans syn. Han sagde til dem, Han puttede ler på mine øjne, og jeg vaskede mig, og kunne se.
Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see.

[Joh 9:16 DK-KJV] Derfor sagde nogle af Farisæerne, Dette menneske er ikke fra Gud, fordi han ikke holder sabbatsdagen. Andre sagde, Hvordan kan et menneske der er en synder gøre sådanne mirakler? Og der var en splid blandt dem.
Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.

[Joh 9:17 DK-KJV] De sagde igen til den blinde mand, Hvad siger du om ham, at han har åbnet dine øjne? Han sagde, Han er en profet.
They say unto the blind man again, What sayest thou of him, that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet.

[Joh 9:18 DK-KJV] Men Jøderne troede ikke angående ham, at han havde været blind, og modtaget hans syn, indtil de kaldte på forældrene til ham der havde modtaget hans syn.
But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight.

[Joh 9:19 DK-KJV] Og de spurgte dem, og sagde, Er dette jeres søn, som I siger var født blind? hvordan kan det da være at han nu ser?
And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? how then doth he now see?

[Joh 9:20 DK-KJV] Hans forældre svarede dem og sagde, Vi ved at dette er vores søn, og at han var født blind:
His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind:

[Joh 9:21 DK-KJV] Men gennem hvilke virkemidler han nu ser, ved vi ikke; eller hvem der har åbnet hans øjne, ved vi ikke: han er gammel nok, spørg han: han skal tale for hamselv.
But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.

[Joh 9:22 DK-KJV] Disse ord talte hans forældre, fordi de frygtede Jøderne: for Jøderne var allerede blevet enige om, at hvis der var en mand der bekendte at han var Kristus, skulle han blive smidt ud af synagogen.
These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue.

[Joh 9:23 DK-KJV] Derfor sagde hans forældre, Han er gammel nok; spørg ham.
Therefore said his parents, He is of age; ask him.

[Joh 9:24 DK-KJV] Så igen kaldte de på manden der var blind, og sagde til ham, Giv Gud rosen: vi ved at denne mand er en synder.
Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise: we know that this man is a sinner.

[Joh 9:25 DK-KJV] Han svarede og sagde, Om han er en synder eller ikke, ved jeg ikke: en ting ved jeg, at, imidlertid var jeg blind, nu ser jeg.
He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.

[Joh 9:26 DK-KJV] Da sagde de igen til ham, Hvad gjorde han ved dig? hvordan åbnede han dine øjne?
Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes?

[Joh 9:27 DK-KJV] Han svarede dem, Det har jeg allerede fortalt jer, og I hørte ikke: hvorfor vil I høre det igen? vil I også være hans disciple?
He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again? will ye also be his disciples?

[Joh 9:28 DK-KJV] Da hånede de ham, og sagde, Du er hans discipel; men vi er Moses’ disciple.
Then they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are Moses’ disciples.

[Joh 9:29 DK-KJV] Vi ved at Gud talte til Moses: angående denne fyr, vi ved ikke hvor han kommer fra.
We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is.

[Joh 9:30 DK-KJV] Manden svarede og sagde til dem, Dette er en forunderlig ting, at I ikke ved hvor han kommer fra, og alligevel har han åbnet mine øjne.
The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes.

[Joh 9:31 DK-KJV] Nu ved vi at Gud ikke hører syndere: men hvis der er en mand der er en tilbeder af Gud, og gør hans vilje, ham hører han.
Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.

[Joh 9:32 DK-KJV] Siden denne verden begyndte var det ikke hørt at der var en mand der åbnede øjnene på en’ der var født blind.
Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.

[Joh 9:33 DK-KJV] Hvis denne mand ikke var fra Gud, kunne han intet gøre.
If this man were not of God, he could do nothing.

[Joh 9:34 DK-KJV] De svarede og sagde til ham, Du var helt igennem født i synder, og underviser du os? Og de smed ham ud.
They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out.

[Joh 9:35 DK-KJV] Jesus hørte at de havde smidt ham ud; og da han havde fundet ham, sagde han til ham, Tror du på Guds Søn?
Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?

[Joh 9:36 DK-KJV] Han svarede og sagde, Hvem er han, Herre, at jeg måtte tro på ham?
He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?

[Joh 9:37 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Du har både set ham, og det er han der taler med dig.
And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.

[Joh 9:38 DK-KJV] Og han sagde, Herre, Jeg tror. Og han tilbad ham.
And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.

[Joh 9:39 DK-KJV] Og Jesus sagde, For dom er jeg kommet ind i denne verden, så de som ikke ser måtte se; og for at de som ser måtte blive gjort blinde.
And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see; and that they which see might be made blind.

[Joh 9:40 DK-KJV] Og nogle af Farisæerne som var hos ham hørte disse ord, og sagde til ham, Er vi også blinde?
And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?

[Joh 9:41 DK-KJV] Jesus sagde til dem, Hvis I var blinde, skulle I ingen synd ha’: men nu siger I, Vi ser; derfor er jeres synd der stadig.
Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.

Johannes Evangeliet Kapitel 10 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 10:1 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Han der ikke går ind gennem døren til fårefolden, men kryber op på en anden måde, denne samme er en tyv og en røver.
Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.

[Joh 10:2 DK-KJV] Men han der går ind gennem døren er hyrden for disse får.
But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.

[Joh 10:3 DK-KJV] For ham åbner dørmanden; og disse får hører hans stemme: og han kalder hans egne får ved navn, og leder dem ud.
To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.

[Joh 10:4 DK-KJV] Og når han frembringer hans egne får, går han foran dem, og disse får følger ham: for de kender hans stemme.
And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.

[Joh 10:5 DK-KJV] Og en fremmed vil de ikke følge, men vil flygte fra ham: for de kender ikke stemmen af fremmede.
And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.

[Joh 10:6 DK-KJV] Denne lignelse talte Jesus til dem: men de forstod ikke hvilke ting det var som han talte til dem om.
This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them.

[Joh 10:7 DK-KJV] Da sagde Jesus igen til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Jeg er døren for disse får.
Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.

[Joh 10:8 DK-KJV] Alle der nogensinde kom før mig er tyve og røvere: men disse får hørte dem ikke.
All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.

[Joh 10:9 DK-KJV] Jeg er døren: hvis der er en mand der går ind via mig, skal han blive frelst, og skal gå ind og ud, og finde græsgange.
I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.

[Joh 10:10 DK-KJV] Tyven kommer ikke, foruden for at stjæle, og for at dræbe, og for at destruere: Jeg er kommet så de måtte ha’ liv, og så de måtte ha’ det mere i overflod.
The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

[Joh 10:11 DK-KJV] Jeg er den gode hyrde: den gode hyrde giver hans liv for disse får.
I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.

[Joh 10:12 DK-KJV] Men han der er en lejesvend, og ikke er den hyrde, hvis egne disse får ikke er, ser den ulv ankomme, og efterlader disse får, og flygter: og den ulv fanger dem, og spreder disse får.
But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.

[Joh 10:13 DK-KJV] Lejesvenden flygter, fordi han er en lejesvend, og ikke har omsorg for disse får.
The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep.

[Joh 10:14 DK-KJV] Jeg er den gode hyrde, og kender mine får, og er kendt af mine.
I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine.

[Joh 10:15 DK-KJV] Som Faderen kender mig, ligeså kender jeg Faderen: Og jeg lægger mit liv ned for disse får.
As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.

[Joh 10:16 DK-KJV] Og jeg har andre får, som ikke er fra denne fold: dem må jeg også bringe, og de skal høre min stemme; og der skal være 1 fold, og 1 hyrde.
And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, and one shepherd.

[Joh 10:17 DK-KJV] Derfor elsker min Far mig, fordi jeg lægger mit liv ned, så jeg måtte ta’ det igen.
Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.

[Joh 10:18 DK-KJV] Intet menneske tager det fra mig, men jeg lægger det ned af mig selv. Jeg har myndighed til at lægge det ned, og jeg har myndighed til at ta’ det igen. Denne befaling har jeg modtaget af min Far.
No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.

[Joh 10:19 DK-KJV] Der var derfor igen en splid blandt Jøderne på grund af disse ordsprog.
There was a division therefore again among the Jews for these sayings.

[Joh 10:20 DK-KJV] Og mange af dem sagde, Han har en djævel, og er gal; hvorfor hører I på ham?
And many of them said, He hath a devil, and is mad; why hear ye him?

[Joh 10:21 DK-KJV] Andre sagde, Dette er ikke ordene fra ham der har en djævel. Kan en djævel åbne den blindes øjne?
Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind?

[Joh 10:22 DK-KJV] Og det var i Jerusalem ved dedikationsfesten, og det var vinter.
And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.

[Joh 10:23 DK-KJV] Og Jesus vandrede i templet i Solomons søjlegang.
And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.

[Joh 10:24 DK-KJV] Da kom Jøderne rundt omkring ham, og sagde til ham, Hvor længe lader du os tvivle? Om du er den Kristus, fortæl os det ligeud.
Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

[Joh 10:25 DK-KJV] Jesus svarede dem, Jeg fortalte jer, og I troede ikke: de gerninger som jeg gør i min Fars navn, de fremfører vidnesbyrd om mig.
Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father’s name, they bear witness of me.

[Joh 10:26 DK-KJV] Men I tror ikke, fordi I ikke er af mine får, som jeg sagde til jer.
But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.

[Joh 10:27 DK-KJV] Mine får hører min stemme, og jeg kender dem, og de følger mig:
My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

[Joh 10:28 DK-KJV] Og jeg giver evigt liv til dem; og de skal aldrig gå til grunde, intet menneske skal heller ikke plukke dem ud af min hånd.
And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.

[Joh 10:29 DK-KJV] Min Far, som gav mig dem, er større end alle; og intet menneske er i stand til at plukke dem ud af min Fars hånd.
My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father’s hand.

[Joh 10:30 DK-KJV] Jeg og min Far er 1.
I and my Father are one.

[Joh 10:31 DK-KJV] Da samlede Jøderne igen sten op for at stene ham.
Then the Jews took up stones again to stone him.

[Joh 10:32 DK-KJV] Jesus svarede dem, Mange gode gerninger har jeg vist jer fra min Far; for hvilke af disse gerninger vil I stene mig?
Jesus answered them, Many good works have I shewed you from my Father; for which of those works do ye stone me?

[Joh 10:33 DK-KJV] Jøderne svarede ham, og sagde, For en god gerning stener vi dig ikke; men for gudsbespottelse; og eftersom du, som er et menneske, gør digselv til Gud.
The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God.

[Joh 10:34 DK-KJV] Jesus svarede dem, Er det ikke skrevet i jeres lov, jeg sagde, I er guder?
Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?

[Joh 10:35 DK-KJV] Hvis han kaldte dem guder, til hvem Guds ord kom, og skriften ikke kan blive brudt;
If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;

[Joh 10:36 DK-KJV] Siger I om ham, hvem Faderen har helliggjort, og sendt ind i denne verden, Du gudsbespotter; fordi jeg sagde, Jeg er Guds Søn?
Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?

[Joh 10:37 DK-KJV] Hvis jeg ikke gør min Fars gerninger, tro ikke på mig.
If I do not the works of my Father, believe me not.

[Joh 10:38 DK-KJV] Men hvis jeg gør, skønt I ikke tror mig, tro på gerningerne: så I må vide, og tro, at Faderen er i mig, og jeg i ham.
But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him.

[Joh 10:39 DK-KJV] Derfor søgte de igen at ta’ ham: men han undslap ud af deres hånd,
Therefore they sought again to take him: but he escaped out of their hand,

[Joh 10:40 DK-KJV] Og gik igen væk til den anden side af Jordanfloden til det sted hvor Johannes i starten døbte; og der blev han.
And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized; and there he abode.

[Joh 10:41 DK-KJV] Og mange tyede til ham, og sagde, Johannes gjorde ingen mirakler: men alle ting som Johannes talte om dette menneske var sandt.
And many resorted unto him, and said, John did no miracle: but all things that John spake of this man were true.

[Joh 10:42 DK-KJV] Og mange der troede på ham.
And many believed on him there.

Johannes Evangeliet Kapitel 11 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 11:1 DK-KJV] Nu var en bestemt mand syg, kaldet Lazarus, fra Bethania, Maria og hendes søster Marthas by.
Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.

[Joh 11:2 DK-KJV] (Det var den Maria som salvede Herren med salveolien, og tørrede hans fødder med hendes hår, hvis bror Lazarus var syg.)
(It was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.)

[Joh 11:3 DK-KJV] Derfor sendte hans søstre bud efter ham, og siger, læg mærke til, han hvem du elsker er syg.
Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick.

[Joh 11:4 DK-KJV] Da Jesus hørte det, sagde han, Denne sygdom er ikke til døden, men for Guds herlighed, så Guds Søn måtte blive forherliget derigennem.
When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.

[Joh 11:5 DK-KJV] Nu elskede Jesus Martha, og hendes søster, og Lazarus.
Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.

[Joh 11:6 DK-KJV] Da han derfor havde hørt at han var syg, blev han tilbage i 2 dage på dette samme sted hvor han var.
When he had heard therefore that he was sick, he abode two days still in the same place where he was.

[Joh 11:7 DK-KJV] Og efter det sagde han til hans disciple, Lad os gå ind i Judæa igen.
Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judaea again.

[Joh 11:8 DK-KJV] Hans disciple siger til ham, Mester, Jøderne har på det sidste søgt at stene dig; og går du igen derhen?
His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee; and goest thou thither again?

[Joh 11:9 DK-KJV] Jesus svarede, Er der ikke 12 timer om dagen? Hvis der er en mand der går om dagen, snubler han ikke, fordi han ser denne verdens lys.
Jesus answered, Are there not twelve hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.

[Joh 11:10 DK-KJV] Men hvis en mand går om natten, snubler han, fordi der ikke er lys i ham.
But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him.

[Joh 11:11 DK-KJV] Disse ting sagde han: og efter det siger han til dem, Vores ven Lazarus sover; men jeg går, så jeg må vække ham ud af søvnen.
These things said he: and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.

[Joh 11:12 DK-KJV] Da sagde hans disciple, Herre, hvis han sover, skal han gøre vel.
Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.

[Joh 11:13 DK-KJV] Imidlertid talte Jesus om hans død: men de tænkte at han havde talt om at slappe af i søvn.
Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep.

[Joh 11:14 DK-KJV] Så sagde Jesus til dem ligeud, Lazarus er død.
Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead.

[Joh 11:15 DK-KJV] Og jeg er glad for jeres skyld at jeg ikke var der, med den hensigt at I må tro; ikke desto mindre lad os gå til ham.
And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.

[Joh 11:16 DK-KJV] Da sagde Thomas, som er kaldet Didymus, til hans meddisciple, Lad os også gå, så vi må dø med ham.
Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellowdisciples, Let us also go, that we may die with him.

[Joh 11:17 DK-KJV] Da Jesus så kom, fandt han at han allerede havde ligget i graven 4 dage.
Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.

[Joh 11:18 DK-KJV] Nu lå Bethania nær ved Jerusalem, omkring 3 kilometer væk:
Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off:

[Joh 11:19 DK-KJV] Og mange af Jøderne kom til Martha og Maria, for at trøste dem angående deres bror.
And many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.

[Joh 11:20 DK-KJV] Da gik Martha og mødte ham, så snart som hun havde hørt at Jesus var på vej: men Maria sad stadig i huset.
Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house.

[Joh 11:21 DK-KJV] Da sagde Martha til Jesus, Herre, hvis du havde været her, havde min bror ikke været død.
Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

[Joh 11:22 DK-KJV] Men jeg ved, at selv nu, hvadsomhelst du vil spørge Gud om, det vil Gud gi’ dig.
But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.

[Joh 11:23 DK-KJV] Jesus siger til hende, Din bror skal rejse sig igen.
Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.

[Joh 11:24 DK-KJV] Martha siger til ham, Jeg ved at han skal rejse sig igen i opstandelsen på den sidste dag.
Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.

[Joh 11:25 DK-KJV] Jesus sagde til hende, Jeg er opstandelsen, og livet: han der tror på mig, selvom at han var død, alligevel skal han leve:
Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:

[Joh 11:26 DK-KJV] Og hvemsomhelst der lever og tror på mig skal aldrig dø. Tror du på dette?
And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?

[Joh 11:27 DK-KJV] Hun siger til ham, Ja, Herre: Jeg tror at du er den Kristus, Guds Søn, som skulle komme ind i denne verden.
She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.

[Joh 11:28 DK-KJV] Og da hun havde sagt sådant, tog hun afsted, og i al hemmelighed kaldte på Maria hendes søster, og sagde, Mesteren er kommet, og kalder på dig.
And when she had so said, she went her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee.

[Joh 11:29 DK-KJV] Så snart som hun hørte det, rejste hun sig hurtigt, og kom til ham.
As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him.

[Joh 11:30 DK-KJV] Nu var Jesus endnu ikke kommet ind i provinsbyen, men var på det sted hvor Marthe mødte ham.
Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him.

[Joh 11:31 DK-KJV] Jøderne da som var hos hende i huset, og trøstede hende, da de så Maria, at hun rejste sig hurtigt op og gik ud, fulgte de hende, og sagde, Hun går til graven for at græde der.
The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there.

[Joh 11:32 DK-KJV] Så da Maria var kommet der hvor Jesus var, og så’ ham, faldt hun ned ved hans fødder, og sagde til ham, Herre, hvis du havde været her, havde min bror ikke været død.
Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

[Joh 11:33 DK-KJV] Da Jesus derfor så’ hende grædende, og også Jøderne grædende som kom med hende, sukkede han i ånden, og var foruroliget,
When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,

[Joh 11:34 DK-KJV] Og sagde, Hvor har I lagt ham? De sagde til ham, Herre, kom og se.
And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.

[Joh 11:35 DK-KJV] Jesus græd.
Jesus wept.

[Joh 11:36 DK-KJV] Da sagde Jøderne, Læg mærke til hvordan han elskede ham!
Then said the Jews, Behold how he loved him!

[Joh 11:37 DK-KJV] Og nogle af dem sagde, Kunne ikke dette menneske, som åbnede øjnene på den blinde, ha’ været årsag til at selv denne mand ikke skulle ha’ været død?
And some of them said, Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died?

[Joh 11:38 DK-KJV] Derfor sukkede Jesus igen i hamselv ankommende til graven, Det var en grotte, og en sten lå på den.
Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.

[Joh 11:39 DK-KJV] Jesus sagde, Ta’ I stenen væk. Marthe, søsteren til ham der var død, siger til ham, Herre, på dette tidspunkt stinker ham: for han har været død i 4 dage.
Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.

[Joh 11:40 DK-KJV] Jesus siger til hende, Sagde jeg ikke til dig, at, hvis du ville tro, skulle du se Guds herlighed?
Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?

[Joh 11:41 DK-KJV] Da tog de stenen væk fra det sted hvor de døde var lagt. Og Jesus opløftede hans øjne, og sagde, Far, jeg takker dig for at du har hørt mig.
Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.

[Joh 11:42 DK-KJV] Og jeg ved at du altid hører mig: men på grund af folket som står her sagde jeg det, så de må tro at du har sendt mig.
And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.

[Joh 11:43 DK-KJV] Og da han havde talt således, råbte han med en høj stemme, Lazarus, kom frem.
And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.

[Joh 11:44 DK-KJV] Og han der var død kom frem, indbundet på hænder og fødder med gravtøjet: og hans ansigt var indbundet med et tørklæde. Jesus siger til dem, Løs ham, og lad ham gå.
And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.

[Joh 11:45 DK-KJV] Da mange af Jøderne som kom til Maria, og havde set de ting som Jesus gjorde, troede på ham.
Then many of the Jews which came to Mary, and had seen the things which Jesus did, believed on him.

[Joh 11:46 DK-KJV] Men nogle af dem gik deres vej til Farisæerne, og fortalte dem hvilke ting Jesus havde gjort.
But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done.

[Joh 11:47 DK-KJV] Da samlede de ledende præster og Farisæerne et råd, og sagde, Hvad gør vi? for denne mand udfører mange mirakler.
Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and said, What do we? for this man doeth many miracles.

[Joh 11:48 DK-KJV] Hvis vi lader ham alene således, vil alle mennesker tro på ham: og Romerne skal komme og fjerne både vores sted og nation.
If we let him thus alone, all men will believe on him: and the Romans shall come and take away both our place and nation.

[Joh 11:49 DK-KJV] Og 1 af dem, kaldet Kaiafas, som er ypperstepræst det samme år, sagde til dem, I ved ingenting overhovedet,
And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all,

[Joh 11:50 DK-KJV] Og betragter heller ikke hvad som er formålstjenligt for os, at én mand skulle dø for folket, og at den hele nation ikke går til grunde.
Nor consider that it is expedient for us, that one man should die for the people, and that the whole nation perish not.

[Joh 11:51 DK-KJV] Og dette talte han ikke af hamselv: men ved af være ypperstepræst det år, profeterede han at Jesus skulle dø for den nation;
And this spake he not of himself: but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation;

[Joh 11:52 DK-KJV] Og ikke kun for den nation, men at han også skulle forsamle i 1 Guds børn der var spredt bredt.
And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.

[Joh 11:53 DK-KJV] Så fra den dag og fremefter rådsluttede de at slå ham ihjel.
Then from that day forth they took counsel together for to put him to death.

[Joh 11:54 DK-KJV] Derfor vandrede Jesus ikke mere offentligt blandt Jøderne: men gik videre til et land nær ved vildmarken, ind i byen kaldet Ephraim, og fortsatte der med hans disciple.
Jesus therefore walked no more openly among the Jews; but went thence unto a country near to the wilderness, into a city called Ephraim, and there continued with his disciples.

[Joh 11:55 DK-KJV] Og Jødernes påske var nært forestående: og mange gik ud fra landet op til Jerusalem før påsken, for at rense demselv.
And the Jews’ passover was nigh at hand: and many went out of the country up to Jerusalem before the passover, to purify themselves.

[Joh 11:56 DK-KJV] Da søgte de efter Jesus, og snakkede blandt demselv, da de stod i templet, Hvad tænker I, at han ikke vil komme til festen?
Then sought they for Jesus, and spake among themselves, as they stood in the temple, What think ye, that he will not come to the feast?

[Joh 11:57 DK-KJV] Nu havde både de ledende præster og Farisæerne givet en befaling, at, hvis der er en mand der vidste hvor han var, skulle de vise det, så de måtte ta’ ham.
Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he were, he should shew it, that they might take him.

Johannes Evangeliet Kapitel 12 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 12:1 DK-KJV] Da kom Jesus til Bethania 6 dage før påsken, der hvor Lazarus var som havde været død, han som han oprejste fra de døde.
Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.

[Joh 12:2 DK-KJV] De lavede et aftensmåltid for ham der; og Martha serverede: desuden var Lazarus en af dem der sad ved bordet med ham.
There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.

[Joh 12:3 DK-KJV] Da tog Maria et pund Nardus-salveolie, meget dyrebar, og salvede Jesus’ fødder, og tørrede hans fødder med hendes hår: og huset var fyldt med odouren fra salveolien.
Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.

[Joh 12:4 DK-KJV] Da siger en af hans disciple, Judas Iscariot, Simons søn, som skulle forråde ham,
Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon’s son, which should betray him,

[Joh 12:5 DK-KJV] Hvorfor var denne salveolie ikke solgt for 300 sølvmønter, og givet til de fattige?
Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?

[Joh 12:6 DK-KJV] Dette sagde han, ikke at han bekymrede sig for de fattige; men fordi han var en tyv, og havde pengepungen, og bar det der var puttet deri.
This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein.

[Joh 12:7 DK-KJV] Da sagde Jesus, Lad hende være alene: imod min begravelsesdag har hun holdt dette.
Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burying hath she kept this.

[Joh 12:8 DK-KJV] For de fattige har I altid hos jer; men mig har I ikke altid.
For the poor always ye have with you; but me ye have not always.

[Joh 12:9 DK-KJV] Mange folk fra Jøderne vidste derfor at han var der: og de kom ikke kun for Jesus skyld, men så de også måtte se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde.
Much people of the Jews therefore knew that he was there: and they came not for Jesus’ sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.

[Joh 12:10 DK-KJV] Men de ledende præster konsulterede at de også måtte slå Lazarus ihjel;
But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death;

[Joh 12:11 DK-KJV] Eftersom mange af Jøderne gik afsted på grund af ham, og troede på Jesus.
Because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.

[Joh 12:12 DK-KJV] Den næste dag var mange folk kommet til festen, da de hørte at Jesus var på vej til Jerusalem,
On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,

[Joh 12:13 DK-KJV] De tog palmetræsgrene, og gik videre for at møde ham, og råbte, Hosanna: Velsignet er Israels Konge der kommer i Herrens navn.
Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.

[Joh 12:14 DK-KJV] Og Jesus, da han havde fundet et ungt æsel, sad derpå; som det er skrevet,
And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon; as it is written,

[Joh 12:15 DK-KJV] Frygt ikke, Sions datter: læg mærke til, din Konge kommer, ved at sidde på et æsels føl.
Fear not, daughter of Sion: behold, thy King cometh, sitting on an ass’s colt.

[Joh 12:16 DK-KJV] Disse ting forstod hans disciple ikke i starten: men da Jesus var forherliget, derefter huskede de at disse ting var skrevet om ham, og at de havde gjort disse ting for ham.
These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him.

[Joh 12:17 DK-KJV] Folket der derfor var hos ham da han kaldte Lazarus ud af hans grav, og oprejste ham fra de døde, førte optegnelse.
The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bare record.

[Joh 12:18 DK-KJV] På grund af det mødte folket ham også, fordi de hørte at han havde gjort dette mirakel.
For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle.

[Joh 12:19 DK-KJV] Derfor sagde Farisæerne blandt demselv, Opfatter I hvordan I ingenting udretter? læg mærke til, denne verden er gået efter ham.
The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone after him.

[Joh 12:20 DK-KJV] Og der var bestemte Grækere blandt dem der kom op for at tilbede ved festen:
And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:

[Joh 12:21 DK-KJV] Disse samme kom derfor til Philip, som var fra Galilæas Bethsaida, og spurgte ham, og siger, Hr., vi ville se Jesus.
The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.

[Joh 12:22 DK-KJV] Philip kom og underrettede Andreas: og igen Andreas og Philip fortalte det til Jesus
Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.

[Joh 12:23 DK-KJV] Og Jesus svarede dem, og siger, Den time er kommet, hvor Menneskesønnen skulle blive forherliget.
And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.

[Joh 12:24 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Medmindre et hvedekorn falder ind i jorden og dør, forbliver det alene: men hvis det dør, frembringer det meget frugt.
Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.

[Joh 12:25 DK-KJV] Han der elsker hans liv skal miste det; og han der hader hans liv i denne verden skal bevare det indtil evigt liv.
He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.

[Joh 12:26 DK-KJV] Hvis der er en mand der tjener mig, lad ham følge mig; og hvor jer er, der skal min tjener også være: hvis der er en mand der tjener mig, ham vil min Far ære.
If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.

[Joh 12:27 DK-KJV] Nu er min sjæl foruroliget; og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time: men af denne grund kom jeg til denne time.
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.

[Joh 12:28 DK-KJV] Far, forherlige dit navn. Da kom der en stemme fra himlen, som sagde, Jeg har både forherliget det, og vil forherlige det igen.
Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.

[Joh 12:29 DK-KJV] Folket derfor, der stod der, og hørte det, sagde at det tordnede: andre sagde, En engel talte til ham.
The people therefore, that stood by, and heard it, said that it thundered: others said, An angel spake to him.

[Joh 12:30 DK-KJV] Jesus svarede og sagde, Denne stemme kom ikke på grund af mig, men for jeres skyld.
Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.

[Joh 12:31 DK-KJV] Nu er denne verdens dom: nu skal denne verdens prins blive smidt ud.
Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.

[Joh 12:32 DK-KJV] Og jeg, hvis jeg er løftet op fra jorden, vil drage alle mennesker til mig.
And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.

[Joh 12:33 DK-KJV] Dette sagde han, og tilkendegav hvilken død han skulle dø.
This he said, signifying what death he should die.

[Joh 12:34 DK-KJV] Folket svarede ham, Vi har hørt ud fra loven at Kristus forbliver for evigt: og hvorfor siger du, Menneskesønnen må blive løftet op? hvem er denne Menneskesøn?
The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?

[Joh 12:35 DK-KJV] Så sagde Jesus til dem, Stadig en lille stund er lyset hos jer. Gå mens I har lyset, for ikke at mørke kommer over jer: for han der vandre i mørke ved ikke hvor han går hen.
Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.

[Joh 12:36 DK-KJV] Mens I har lys, tro på lyset, så I må være lysets børn. Disse ting talte Jesus, og rejste, og skjulte hamselv fra dem.
While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them.

[Joh 12:37 DK-KJV] Men selvom at han havde gjort så mange mirakler foran dem, troede de alligevel ikke på ham:
But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:

[Joh 12:38 DK-KJV] Så profeten Esajas ordsprog måtte blive opfyldt, som han talte, Herre, hvem har troet vores optegnelse? og for hvem har Herrens arm blevet afsløret?
That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?

[Joh 12:39 DK-KJV] Derfor kunne de ikke tro, eftersom Esajas igen sagde,
Therefore they could not believe, because that Esaias said again,

[Joh 12:40 DK-KJV] Han har blændet deres øjne, og forhærdet deres hjerte; så de ikke skulle se med deres øjne, heller ikke forstå med deres hjerte, og blive omvendt, og jeg skulle helbrede dem.
He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.

[Joh 12:41 DK-KJV] Disse ting sagde Esajas, da han så’ hans herlighed, og talte om ham.
These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him.

[Joh 12:42 DK-KJV] Ikke desto mindre troede mange blandt de øverste ledere også på ham; men på grund af Farisæerne bekendte de ham ikke, for ikke at de skulle blive smidt ud af synagogen:
Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:

[Joh 12:43 DK-KJV] For de elskede menneskers ros mere end Guds ros.
For they loved the praise of men more than the praise of God.

[Joh 12:44 DK-KJV] Jesus råbte og sagde, Han der tror på mig, tror ikke på mig, men på ham der sendte mig.
Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

[Joh 12:45 DK-KJV] Og han der ser mig ser ham der sendte mig.
And he that seeth me seeth him that sent me.

[Joh 12:46 DK-KJV] Jeg er kommet et lys ind i denne verden, så hvemsomhelst der tror på mig ikke skulle forblive i mørke.
I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

[Joh 12:47 DK-KJV] Og hvis der er en mand der hører mine ord, og ikke tror, dømmer jeg ham ikke: for jeg kom ikke for at dømme denne verden, men for at frelse denne verden.
And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.

[Joh 12:48 DK-KJV] Han der forkaster mig, og ikke modtager mine ord, har en der dømmer ham: ordet som jeg har talt, det samme skal dømme ham på den sidste dag.
He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.

[Joh 12:49 DK-KJV] For jeg har ikke talt af mig selv; men Faderen som sendte mig, han gav mig en befaling, hvad jeg skulle sige, og hvad jeg skulle tale.
For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

[Joh 12:50 DK-KJV] Og jeg ved at hans befaling er evigvarende liv: hvadsomhelst jeg derfor taler, ligesom Faderen sagde til mig, sådant taler jeg.
And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.

Johannes Evangeliet Kapitel 13 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 13:1 DK-KJV] Nu før påskefesten, da Jesus vidste at hans time var kommet at han skulle forlade denne verden til Faderen, og ved at ha’ elsket hans egne som var i denne verden, han elskede dem til enden.
Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.

[Joh 13:2 DK-KJV] Og aftensmaden blev afsluttet, ved at djævelen nu ind i Judas Iscariots hjerte havde lagt, Simons søn, at forråde ham;
And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon’s son, to betray him;

[Joh 13:3 DK-KJV] Jesus vidste godt at Faderen havde givet alle ting ind i hans hænder, og at han var kommet fra Gud, og gik til Gud;
Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God;

[Joh 13:4 DK-KJV] Han rejser sig fra aftensmaden, og lagde hans beklædningsgenstande til side; og tog et håndklæde, og viklede det om sig.
He riseth from supper, and laid aside his garments; and took a towel, and girded himself.

[Joh 13:5 DK-KJV] Efter det hælder han vand i en balje, og begynder at vaske hans disciples fødder, og tørrer dem med håndklædet som han havde viklet om sig.
After that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples’ feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded.

[Joh 13:6 DK-KJV] Da kommer han til Simon Peter: og Peter siger til ham, Herre, vasker du mine fødder?
Then cometh he to Simon Peter: and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet?

[Joh 13:7 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til ham, Hvad jeg gør for dig kender du ikke til nu; men du skal kende til det herefter.
Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.

[Joh 13:8 DK-KJV] Peter siger til ham, Du skal aldrig vaske mine fødder. Jesus svarede ham, Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke del med mig.
Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me.

[Joh 13:9 DK-KJV] Simon Peter siger til ham, ikke kun mine fødder, men også mine hænder og mit hoved.
Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head.

[Joh 13:10 DK-KJV] Jesus siger til ham, Han der er vasket har kun behov for at vaske hans fødder, men er ren over det hele: og I er rene, men ikke alle.
Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit: and ye are clean, but not all.

[Joh 13:11 DK-KJV] For han vidste hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han, I er ikke alle rene.
For he knew who should betray him; therefore said he, Ye are not all clean.

[Joh 13:12 DK-KJV] Så efter han havde vasket deres fødder, og havde taget hans beklædningsgenstande, og havde sat sig igen, sagde han til dem, Ved I hvad jeg har gjort for jer?
So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you?

[Joh 13:13 DK-KJV] I kalder mig Mester og Herre: og I siger vel; for sådant er jeg.
Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am.

[Joh 13:14 DK-KJV] Hvis jeg da, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder; så burde I også vaske hinandens fødder.
If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another’s feet.

[Joh 13:15 DK-KJV] For jeg har givet jer et eksempel, så I skulle gøre som jeg har gjort for jer.
For I have given you an example, that ye should do as I have done to you.

[Joh 13:16 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Tjeneren er ikke større end hans herre; han der er sendt er heller ikke større end han der sendte ham.
Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.

[Joh 13:17 DK-KJV] Hvis I ved disse ting, lykkelige er I hvis I gør dem.
If ye know these things, happy are ye if ye do them.

[Joh 13:18 DK-KJV] Jeg taler ikke om jer alle: Jeg ved hvem jeg har udvalgt: men så skriften må blive opfyldt, Han der spiser brød med mig har opløftet hans hæl imod mig.
I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture may be fulfilled, He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me.

[Joh 13:19 DK-KJV] Nu fortæller jeg jer førend det kommer, at, når det er sket, må I tro at jeg er han.
Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, ye may believe that I am he.

[Joh 13:20 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Han der modtager hvemsomhelst jeg sender modtager mig; og han der modtager mig modtager ham der sendte mig.
Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.

[Joh 13:21 DK-KJV] Da Jesus havde sagt således, var han foruroliget i ånden, og vidnede, og sagde, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, at 1 af jer skal forråde mig.
When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me.

[Joh 13:22 DK-KJV] Da kiggede disciplene den ene på den anden, og var i tvivl om hvem han talte.
Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake.

[Joh 13:23 DK-KJV] Nu var der en af Jesus disciple der lænede sig opad hans barm, hvem Jesus elskede.
Now there was leaning on Jesus’ bosom one of his disciples, whom Jesus loved.

[Joh 13:24 DK-KJV] Derfor gjorde Simon Peter tegn med hans hånd til ham, så han skulle spørge om hvem det skulle være om hvem han talte.
Simon Peter therefore beckoned to him, that he should ask who it should be of whom he spake.

[Joh 13:25 DK-KJV] Han der ligger opad Jesus’ bryst siger til ham, Herre, hvem er det?
He then lying on Jesus’ breast saith unto him, Lord, who is it?

[Joh 13:26 DK-KJV] Jesus svarede, Han er den, til hvem jeg skal give en svamp, når jeg har dyppet den. Og da han havde dyppet svampen, gav han den til Judas Iscariot, Simons søn.
Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon.

[Joh 13:27 DK-KJV] Og efter svampen kom Satan ind i ham. Da sagde Jesus til ham, Hvad du gør, gør det hurtigt.
And after the sop Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly.

[Joh 13:28 DK-KJV] Nu var der ikke noget menneske ved bordet der vidste med hvilken hensigt at han talte dette til ham.
Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him.

[Joh 13:29 DK-KJV] For nogle af dem tænkte, at det var på grund af at Judas havde pengepungen, at Jesus havde sagt til ham, Køb de ting som vi har brug for til festen; eller, at han skulle give noget til de fattige.
For some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against the feast; or, that he should give something to the poor.

[Joh 13:30 DK-KJV] Han ved da at ha’ modtaget svampen gik øjeblikkeligt ud: og det var nat.
He then having received the sop went immediately out: and it was night.

[Joh 13:31 DK-KJV] Derfor, da han var gået ud, sagde Jesus, Nu er Menneskesønnen forherliget, og Gud er forherliget i ham.
Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of man glorified, and God is glorified in him.

[Joh 13:32 DK-KJV] Hvis Gud er forherliget i ham, skal Gud også forherlige ham i hamselv, og skal forherlige ham med det samme.
If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him.

[Joh 13:33 DK-KJV] Små børn, endnu en lille stund er jeg hos jer. I skal søge efter mig: og som jeg sagde til Jøderne, Hvor jeg går hen, der kan I ikke komme; så nu siger jeg til jer.
Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me: and as I said unto the Jews, Whither I go, ye cannot come; so now I say to you.

[Joh 13:34 DK-KJV] En ny befaling giver jeg til jer, At I elsker hinanden; som jeg har elsket jer, at I også elsker hinanden.
A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.

[Joh 13:35 DK-KJV] Gennem dette skal alle mennesker vide at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.
By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.

[Joh 13:36 DK-KJV] Simon Peter sagde til ham, Herre, hvor går du hen? Jesus svarede ham, Hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu; men du skal følge mig bagefter.
Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.

[Joh 13:37 DK-KJV] Peter sagde til ham, Herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil lægge mit liv ned for din skyld.
Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.

[Joh 13:38 DK-KJV] Jesus svarede ham, Vil du lægge dit liv ned for min skyld? Sandelig, sandelig, siger jeg til dig, Hanen skal ikke gale, før du har benægtet mig 3 gange.
Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow, till thou hast denied me thrice.

Johannes Evangeliet Kapitel 14 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 14:1 DK-KJV] Lad ikke jeres hjerte være bekymret: I tror på Gud, tro også på mig.
Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.

[Joh 14:2 DK-KJV] I min Fars hus er mange palæer: hvis det ikke var sådant, ville jeg ha’ fortalt jer det. Jeg går for at forberede et sted for jer.
In my Father’s house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.

[Joh 14:3 DK-KJV] Og hvis jeg går og forbereder et sted til jer, vil jeg komme tilbage, og modtage jer til mig selv; så hvor jer er, der må I også være.
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.

[Joh 14:4 DK-KJV] Og hvor jeg går hen ved I, og I kender vejen.
And whither I go ye know, and the way ye know.

[Joh 14:5 DK-KJV] Thomas siger til ham, Herre, vi ved ikke hvor du går hen; og hvordan kan vi kende vejen?
Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?

[Joh 14:6 DK-KJV] Jesus siger til ham, Jeg er vejen, sandheden, og livet: intet menneske kommer til Faderen, foruden gennem mig.
Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.

[Joh 14:7 DK-KJV] Hvis I havde kendt mig, skulle I også ha’ kendt min Far: og fra nu af kender I ham, og har set ham.
If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.

[Joh 14:8 DK-KJV] Philip siger til ham, Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.
Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.

[Joh 14:9 DK-KJV] Jesus siger til ham, Har jeg været så lang tid hos jer, og alligevel har du ikke kendt mig, Philip? han der har set mig har set Faderen; og hvordan kan du da sige, Vis os Faderen?
Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?

[Joh 14:10 DK-KJV] Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i mig? ordet som jeg taler til jer taler jeg ikke af mig selv: men Faderen der bor i mig, han gør de gerninger.
Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.

[Joh 14:11 DK-KJV] Tro mig at jeg er i Faderen, og Faderen i mig; eller så tro mig for selve gerningernes skyld.
Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works’ sake.

[Joh 14:12 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Han der tror på mig, de gerninger som jeg gør skal han også gøre; og større gerning end disse skal han gøre; fordi jeg går til min Far.
Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.

[Joh 14:13 DK-KJV] Og hvadsomhelst I skal spørge om i mit navn, det vil jeg gøre, så Faderen må blive forherliget i Sønnen.
And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

[Joh 14:14 DK-KJV] Hvis I skal spørge om nogle ting i mit navn, vil jeg gøre det.
If ye shall ask any thing in my name, I will do it.

[Joh 14:15 DK-KJV] Hvis I elsker mig, hold mine befalinger.
If ye love me, keep my commandments.

[Joh 14:16 DK-KJV] Og jeg vil bede til Faderen, og han skal give jer en anden Trøster, så han må forblive hos jer for altid;
And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;

[Joh 14:17 DK-KJV] Endda sandhedens Ånd; hvem denne verden ikke kan modtage, fordi den ikke ser ham, og heller ikke kender ham: men I kender ham; for han bor hos jer, og skal være i jer.
Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.

[Joh 14:18 DK-KJV] Jeg vil ikke forlade jer uden trøst: Jeg vil komme til jer.
I will not leave you comfortless: I will come to you.

[Joh 14:19 DK-KJV] Stadig en lille stund, og denne verden ser mig ikke mere; men I ser mig: fordi jeg lever, skal I også leve.
Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.

[Joh 14:20 DK-KJV] På den dag skal I vide at jeg er i Faderen, og I i mig, og jeg i jer.
At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.

[Joh 14:21 DK-KJV] Han der har mine befalinger, og holder dem, han er den der elsker mig: og han der elsker mig skal blive elsket af min Far, og jeg vil elske ham, og vil manifestere mig selv for ham.
He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.

[Joh 14:22 DK-KJV] Judas siger til ham, ikke Iscariot, Herre, hvordan kan det være at du vil manifestere digselv for os, og ikke for denne verden?
Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?

[Joh 14:23 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til ham, Hvis et menneske elsker mig, vil han holde mine ord: og min Far vil elske ham, og vi vil komme til ham, og lave vores bolig hos ham.
Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.

[Joh 14:24 DK-KJV] Han der ikke elsker mig holder ikke min ordsprog: og ordet som I hører er ikke mine, men Faderens som sendte mig.
He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father’s which sent me.

[Joh 14:25 DK-KJV] Disse ting har jeg talt til jer, mens jeg stadig er hos jer.
These things have I spoken unto you, being yet present with you.

[Joh 14:26 DK-KJV] Men Trøsteren, som er den Hellige Ånd, hvem Faderen vil sende i mit navn, han skal undervise jer alle ting, og bringe alle ting til jeres ihukommelse, hvadsomhelst jeg har sagt til jer.
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.

[Joh 14:27 DK-KJV] Fred efterlader jeg hos jer, min fred giver jeg til jer: ikke som denne verden giver, gav jeg til jer. Lad ikke jeres hjerte være bekymret, lad det heller ikke være bange.
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.

[Joh 14:28 DK-KJV] I har hørt hvordan jeg sagde til jer, Jeg går min vej, og kommer tilbage til jer. Hvis I elskede mig, ville I juble, fordi jeg sagde, jeg går til Faderen: for min Far er større end jeg.
Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I.

[Joh 14:29 DK-KJV] Og nu har jeg forud fortalt jer det som kommer til at ske, at, når der er sket, måtte I tro.
And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe.

[Joh 14:30 DK-KJV] Herefter vil jeg ikke tale meget med jer: for denne verdens prins kommer, og har ingenting i mig.
Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.

[Joh 14:31 DK-KJV] Men så denne verden må vide at jeg elsker Faderen; og som Faderen gav mig befaling, ligeså gør jeg. Rejs jer, lad os gå videre.
But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.

Johannes Evangeliet Kapitel 15 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 15:1 DK-KJV] Jeg er den sande vinstok, og min Far er landmanden.
I am the true vine, and my Father is the husbandman.

[Joh 15:2 DK-KJV] Enhver gren i mig der ikke bære frugt fjerner han: og enhver gren der bære frugt, den renser han, så den må frembringe mere frugt.
Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit.

[Joh 15:3 DK-KJV] Nu er I rene gennem det ord som jeg har talt til jer.
Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.

[Joh 15:4 DK-KJV] Bo i mig, og jeg i jer. Da grenene ikke kan bære frugt af sig selv, medmindre den bor i vinstokken; ikke mere kan I, medmindre I bor i mig.
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.

[Joh 15:5 DK-KJV] Jeg er vinstokken, I er grenene: Han der bor i mig, og jeg i ham, denne samme frembringer megen frugt: for uden mig kan I ingenting gøre.
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.

[Joh 15:6 DK-KJV] Hvis et menneske ikke bor i mig, er han smidt ud som en gren, og er visnet; og mennesker samler dem sammen, og kaster dem ind i ilden, og de er brændt.
If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.

[Joh 15:7 DK-KJV] Hvis i bor i mig, og mine ord bor i jer, skal I spørge om hvad I vil, og det skal blive gjort for jer.
If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.

[Joh 15:8 DK-KJV] Heri er min Far forherliget, så I bære megen frugt; sådant skal I være mine disciple.
Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.

[Joh 15:9 DK-KJV] Som Faderen har elsket mig, sådant har jeg elsket jer: fortsæt I i min kærlighed.
As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.

[Joh 15:10 DK-KJV] Hvis I holder mine befalinger, skal I bo i min kærlighed; ligesom jeg har holdt min Fars befalinger, og bor i hans kærlighed.
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father’s commandments, and abide in his love.

[Joh 15:11 DK-KJV] Disse ting har jeg talt til jer, så min glæde måtte forblive i jer, og at jeres glæde måtte være fuldkommen.
These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.

[Joh 15:12 DK-KJV] Dette er min befaling, At I elsker hinanden, som jeg har elsket jer.
This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.

[Joh 15:13 DK-KJV] Større kærlighed har intet menneske end dette, at et menneske lægger hans liv ned for hans venner.
Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

[Joh 15:14 DK-KJV] I er mine venner, hvis I gør hvadsomhelst jeg befaler jer.
Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.

[Joh 15:15 DK-KJV] Herefter kalder jeg jer ikke tjenere; for tjeneren ved ikke hvad hans herre gør: men jeg har kaldt jer venner; for alle ting som jeg har hørt af min Far har jeg kundgjort for jer.
Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you.

[Joh 15:16 DK-KJV] I har ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer, og ordineret jer, så I skulle gå og frembringe frugt, og så jeres frugt skulle bestå: så hvadsomhelst I skal spørge Faderen om i mit navn, må han give til jer.
Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.

[Joh 15:17 DK-KJV] Disse ting befaler jeg jer, at I elsker hinanden.
These things I command you, that ye love one another.

[Joh 15:18 DK-KJV] Hvis denne verden hader jer, ved I at den hadede mig før den hadede jer.
If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.

[Joh 15:19 DK-KJV] Hvis I var af denne verden, ville denne verden elske hans egne: men fordi I ikke er af denne verden, men jeg har udvalgt jer ud af denne verden, derfor hader denne verden jer.
If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.

[Joh 15:20 DK-KJV] Husk ordet som jeg sagde til jer, Tjeneren er ikke større end deres herre. Hvis de har forfulgt mig, vil de også forfølge jer; hvis de har holdt mine ordsprog, vil de også holde jeres.
Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.

[Joh 15:21 DK-KJV] Men alle disse ting vil de gøre overfor jer for mit navns skyld, fordi de ikke kender ham der sendte mig.
But all these things will they do unto you for my name’s sake, because they know not him that sent me.

[Joh 15:22 DK-KJV] Hvis jeg ikke havde kommet og talt til dem, havde de ikke haft synd: men nu har de ingen kappe for deres synd.
If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloke for their sin.

[Joh 15:23 DK-KJV] Han der hader mig hader også min Far.
He that hateth me hateth my Father also.

[Joh 15:24 DK-KJV] Hvis jeg ikke blandt dem havde gjort de gerninger som intet andet menneske gjorde, havde de ikke haft synd: men nu har de både set og hadet både mig og min Far.
If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and my Father.

[Joh 15:25 DK-KJV] Men dette kommer til at ske, at dette ord måtte blive opfyldt som det er skrevet i deres lov, De hadede mig uden grund.
But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, They hated me without a cause.

[Joh 15:26 DK-KJV] Men når Trøsteren er kommet, hvem jeg vil sende til jer fra Faderen, endda sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig:
But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me:

[Joh 15:27 DK-KJV] Og I skal også fremfører vidnesbyrd, fordi I har været hos mig fra begyndelsen.
And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning.

Johannes Evangeliet Kapitel 16 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 16:1 DK-KJV] Disse ting har jeg talt til jer, så I ikke skulle være krænket.
These things have I spoken unto you, that ye should not be offended.

[Joh 16:2 DK-KJV] De skal smide jer ud af synagogerne: ja, den tid kommer, at hvemsomhelst der dræber jer vil tænke at han gør Gud en tjeneste.
They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.

[Joh 16:3 DK-KJV] Og disse ting vil de gøre med jer, fordi de ikke har kendt Faderen, heller ikke mig.
And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.

[Joh 16:4 DK-KJV] Men disse ting har jeg fortalt jer, så når den tid skal komme, må I huske at jeg fortalte jer om dem. Og disse ting sagde jeg ikke til jer i begyndelsen, fordi jeg var hos jer.
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.

[Joh 16:5 DK-KJV] Men nu går jeg min vej til ham der sendte mig; og ingen af jer spørger mig, Hvor går du hen?
But now I go my way to him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?

[Joh 16:6 DK-KJV] Men fordi jeg har sagt disse ting til jer, har sorg fyldt jeres hjerte.
But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.

[Joh 16:7 DK-KJV] Ikke desto mindre fortæller jeg jer sandheden; Det er bedre for jer at jeg går min vej: for hvis jeg ikke går min vej, vil Trøsteren ikke komme til jer; men hvis jeg rejser, vil jeg sende ham til jer.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.

[Joh 16:8 DK-KJV] Og når han er kommet, vil han overbevise denne verden om synd, og om retfærdighed, og om dom:
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:

[Joh 16:9 DK-KJV] Om synd, fordi de ikke tror på mig;
Of sin, because they believe not on me;

[Joh 16:10 DK-KJV] Om retfærdighed, fordi jeg går til min Far, og I ser mig ikke mere;
Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;

[Joh 16:11 DK-KJV] Om dom, fordi denne verdens prins er dømt.
Of judgment, because the prince of this world is judged.

[Joh 16:12 DK-KJV] Jeg har alligevel mange ting at sige til jer, men I kan ikke bære dem nu.
I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.

[Joh 16:13 DK-KJV] Imidlertid når han, sandhedens Ånd, er kommet, vil han lede jer ind i al sandhed: for han skal ikke tale af hamselv; men hvadsomhelst han skal høre, det skal han tale: og han vil vise jer ting som kommer.
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.

[Joh 16:14 DK-KJV] Han skal forherlige mig: for han skal modtage af mit, og skal vise det til jer.
He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.

[Joh 16:15 DK-KJV] Alle ting som Faderen har er mit: derfor sagde jeg, at han skal ta’ af mit, og skal vise det til jer.
All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.

[Joh 16:16 DK-KJV] En lille stund, og I skal ikke se mig: og igen, en lille stund, og I skal se mig, Fordi jeg går til Faderen.
A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.

[Joh 16:17 DK-KJV] Da sagde nogle af hans disciple blandt demselv, Hvad er dette som han sagde til os, En lille stund, og I skal ikke se mig: og igen, en lille stund, og I skal se mig: og, Fordi jeg går til Faderen?
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?

[Joh 16:18 DK-KJV] De sagde derfor, Hvad er dette som han siger, En lille stund? vi kan ikke forstå hvad han sagde.
They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.

[Joh 16:19 DK-KJV] Nu vidste Jesus at de ønskede at spørge ham, og sagde til dem, Spørger I iblandt jer selv om det jeg sagde, En lille stund, og I skal ikke se mig: og igen, en lille stund, og I skal se mig?
Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye enquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?

[Joh 16:20 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, At I skal græde og sørge, men denne verden skal juble: og I skal være sorgfulde, men jeres sorg skal blive vendt indtil glæde.
Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.

[Joh 16:21 DK-KJV] En kvinde har sorg når hun er i gang med fødslen, fordi hendes time er kommet: men lige så snart hun har forløst hendes barn, husker hun ikke smerten mere, på grund af glæden i at et menneske er født ind i denne verden.
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.

[Joh 16:22 DK-KJV] Og derfor har I nu sorg: men jeg vil se jer igen, og jeres hjerte skal juble, og jeres glæde tager intet menneske fra jer.
And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.

[Joh 16:23 DK-KJV] Og i den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Hvadsomhelst som I skal spørge Faderen om i mit navn, det vil han gi’ til jer.
And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.

[Joh 16:24 DK-KJV] Indtil nu har I ikke spurgt om noget i mit navn: spørg, og I skal modtage, så jeres glæde må være fuldkommen.
Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.

[Joh 16:25 DK-KJV] Disse ting har jeg talt til jer i ordsprog: men den tid kommer, når jeg ikke mere skal tale til jer i ordsprog, men jeg skal vise jer Faderen tydeligt.
These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh, when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.

[Joh 16:26 DK-KJV] På den dag skal I spørge i mit navn: og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede Faderen for jer:
At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:

[Joh 16:27 DK-KJV] For Faderen hamselv elsker jer, fordi I har elsket mig, og har troet at jeg kom ud fra Gud.
For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.

[Joh 16:28 DK-KJV] Jeg kom frem fra Faderen, og jeg er kommet ind i denne verden: igen, jeg forlader denne verden, og går til Faderen.
I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.

[Joh 16:29 DK-KJV] Hans disciple sagde til ham, Se, nu taler du tydeligt, og taler ikke ordsprog.
His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.

[Joh 16:30 DK-KJV] Nu er vi sikre på at du kender alle ting, og har ikke behov for at noget menneske skulle spørge dig: gennem dette tror vi at du kom frem fra Gud.
Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.

[Joh 16:31 DK-KJV] Jesus svarede dem, Tror i nu?
Jesus answered them, Do ye now believe?

[Joh 16:32 DK-KJV] Læg mærke til, den time kommer, ja, er nu kommet, at I skal blive adspredt, ethvert menneske til deres egne, og skal lade mig være alene: og dog er jeg ikke alene, fordi Faderen er hos mig.
Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.

[Joh 16:33 DK-KJV] Disse ting har jeg talt til jer, så I måtte ha’ fred i mig. I denne verden skal I ha’ trængsel: men vær ved godt mod; jeg har vundet over denne verden.
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.

Johannes Evangeliet Kapitel 17 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 17:1 DK-KJV] Disse ord talte Jesus, og opløftede hans øjne mod himlen, og sagde, Far, timen er kommet; herliggør din Søn, så din Søn også må forherlige dig:
These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

[Joh 17:2 DK-KJV] I det du har givet ham myndighed over alt kød, så han skulle give evigt liv til alle dem som du har givet ham.
As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

[Joh 17:3 DK-KJV] Og dette er det evige liv, at de måtte kende dig den eneste sande Gud, og Jesus Kristus, hvem du har sendt.
And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

[Joh 17:4 DK-KJV] Jeg har forherliget dig på jorden: jeg har fuldendt værket som du gav mig at gøre.
I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.

[Joh 17:5 DK-KJV] Og nu, Kæreste Far, herliggør du mig med dit eget selv med den herlighed som jeg havde hos dig før denne verden var.
And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.

[Joh 17:6 DK-KJV] Jeg har synliggjort dit navn for de mennesker som du gav mig ud af denne verden: dine var de, og du gav mig dem; og de har holdt dit ord.
I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.

[Joh 17:7 DK-KJV] Nu har de kendt at alle ting hvadsomhelst som du havde givet mig er fra dig.
Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.

[Joh 17:8 DK-KJV] For jeg har givet til dem de ord som du gav mig; og de har modtaget dem, og har sandelig kendt at jeg kom ud fra dig, og de har troet på at du sendte mig.
For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.

[Joh 17:9 DK-KJV] Jeg beder for dem: Jeg beder ikke for denne verden, men for dem som du har givet mig; for de er dine.
I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.

[Joh 17:10 DK-KJV] Og alle mine er dine, og dine er mine; og jeg er forherliget i dem.
And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.

[Joh 17:11 DK-KJV] Og nu er jeg ikke mere i denne verden, men disse er i denne verden, og jeg kommer til dig. Hellige Far, bevar gennem dit eget navn disse hvem du har givet mig, så de må være 1, som vi er.
And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.

[Joh 17:12 DK-KJV] Mens jeg var hos dem i denne verden, holdt jeg dem i dit navn: disse som du gav mig har jeg holdt, og ingen af dem er tabt, udover fortabelsens søn; så skriften måtte blive opfyldt.
While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.

[Joh 17:13 DK-KJV] Og nu kommer jeg til dig; og disse ting taler jeg i denne verden, så de måtte ha’ min glæde opfyldt i demselv.
And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.

[Joh 17:14 DK-KJV] Jeg har givet dem dit ord; og denne verden har hadet dem, fordi de ikke er af denne verden, ligesom jeg ikke er af denne verden.
I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.

[Joh 17:15 DK-KJV] Jeg beder ikke at du skulle tage dem ud af denne verden, men at du skulle holde dem fra den onde.
I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.

[Joh 17:16 DK-KJV] De er ikke af denne verden, ligesom jeg ikke er af denne verden.
They are not of the world, even as I am not of the world.

[Joh 17:17 DK-KJV] Helliggør dem gennem din sandhed: dit ord er sandhed.
Sanctify them through thy truth: thy word is truth.

[Joh 17:18 DK-KJV] Som du har sendt mig ind i denne verden, ligeså har jeg også sendt dem ind i denne verden.
As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.

[Joh 17:19 DK-KJV] Og for deres skyld helliggør jeg migselv, så de også måtte være helliggjort gennem sandheden.
And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.

[Joh 17:20 DK-KJV] Jeg beder heller ikke alene for disse, men også for dem som skal tro på mig gennem deres ord;
Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;

[Joh 17:21 DK-KJV] Så de alle må være 1; som du, Far, er i mig, og jeg i dig, så de også må være 1 i os: så denne verden må tro at du har sendt mig.
That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

[Joh 17:22 DK-KJV] Og den herlighed som du gav mig har jeg givet dem; så de må være 1, ligesom vi er 1:
And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:

[Joh 17:23 DK-KJV] Jeg i dem, og du i mig, så de må være perfektioneret i 1; og at denne verden må vide at du har sendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig.
I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.

[Joh 17:24 DK-KJV] Far, jeg vil at de også, hvem du har givet mig, er hos mig hvor jeg er; så de må lægge mærke til min herlighed, som du har givet mig: for du elskede mig før denne verdens grundlæggelse.
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.

[Joh 17:25 DK-KJV] Kæreste retfærdige Far, denne verden har ikke kendt dig: men jeg har kendt dig, og disse har kendt at du har sendt mig.
O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.

[Joh 17:26 DK-KJV] Og jeg har for dem erklæret dit navn, og vil erklære det: så den kærlighed hvormed du har elsket mig må være i dem, og jeg i dem.
And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.

Johannes Evangeliet Kapitel 18 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 18:1 DK-KJV] Da Jesus havde talt disse ord, gik han videre med han disciple over Cedrons bæk, hvor der var en have, ind i hvilken han gik ind, og hans disciple.
When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered, and his disciples.

[Joh 18:2 DK-KJV] Og Judas også, som forrådte ham, kendte det sted: for Jesus opholdt sig ofte der med hans disciple.
And Judas also, which betrayed him, knew the place: for Jesus ofttimes resorted thither with his disciples.

[Joh 18:3 DK-KJV] Da kom Judas, derhen med lanterner og fakler og våben, ved at ha’ modtaget et kompagni af mænd og officere fra de ledende præster og Farisæerne.
Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons.

[Joh 18:4 DK-KJV] Jesus derfor, velvidende alle ting der skulle komme over ham, stod frem, og sagde til dem, Hvem søger I?
Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth, and said unto them, Whom seek ye?

[Joh 18:5 DK-KJV] De svarede ham, Jesus fra Nazaret. Jesus sagde til dem, Jeg er han. Og også Judas, som forrådte ham, stod hos dem.
They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.

[Joh 18:6 DK-KJV] Så snart som han havde sagt til dem, Jeg er han, gik de baglæns, og faldt til jorden.
As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground.

[Joh 18:7 DK-KJV] Da spurgte han dem igen, Hvem søger I? Og de sagde, Jesus fra Nazaret.
Then asked he them again, Whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth.

[Joh 18:8 DK-KJV] Jesus svarede, Jeg har fortalt jer at jeg er han: hvis I derfor søger efter mig, lad disse gå deres vej:
Jesus answered, I have told you that I am he: if therefore ye seek me, let these go their way:

[Joh 18:9 DK-KJV] Så det ordsprog måtte blive opfyldt, som han talte, Af dem som du gav mig har jeg ingen tabt.
That the saying might be fulfilled, which he spake, Of them which thou gavest me have I lost none.

[Joh 18:10 DK-KJV] Da trak Simon Peter ved at ha’ et sværd det, og slog ypperstepræstens tjener, og skar hans højre øre af. Den tjeners navn var Malchus.
Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest’s servant, and cut off his right ear. The servant’s name was Malchus.

[Joh 18:11 DK-KJV] Da sagde Jesus til Peter, Stik sværdet tilbage i skeden: koppen som min Far har givet mig, skal jeg ikke drikke den?
Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath: the cup which my Father hath given me, shall I not drink it?

[Joh 18:12 DK-KJV] Da tog kompagniet og kaptajnen og officererne Jesus, og bandt ham,
Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus, and bound him,

[Joh 18:13 DK-KJV] Og ledte ham først til Annas; for han var svigerfar til Kaiafas, som var ypperstepræst det samme år.
And led him away to Annas first; for he was father in law to Caiaphas, which was the high priest that same year.

[Joh 18:14 DK-KJV] Nu var Kaiafas han, som gav råd til Jøderne, at det var formålstjenligt at 1 mand skulle dø for folket.
Now Caiaphas was he, which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people.

[Joh 18:15 DK-KJV] Og Simon Peter fulgte Jesus, og det samme gjorde den anden discipel: denne discipel var kendt af ypperstepræsten, og gik ind med Jesus til ypperstepræstens sted.
And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest.

[Joh 18:16 DK-KJV] Men Peter stod ved døren udenfor. Da kom den anden discipel ud, som var kendt af ypperstepræsten, og talte til hende der holdt døren, og bragte Peter ind.
But Peter stood at the door without. Then went out that other disciple, which was known unto the high priest, and spake unto her that kept the door, and brought in Peter.

[Joh 18:17 DK-KJV] Så siger den unge pige der holdt døren for Peter, Er du ikke også en af denne mands disciple? Han siger, det er jeg ikke.
Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou also one of this man’s disciples? He saith, I am not.

[Joh 18:18 DK-KJV] Og tjenerne og officere stod der, som havde lavet et kulbål; for det var koldt: og de varmede demselv: og Peter stod hos dem, og varmede hamselv.
And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals; for it was cold: and they warmed themselves: and Peter stood with them, and warmed himself.

[Joh 18:19 DK-KJV] Da spurgte ypperstepræsten Jesus om hans disciple, og om hans doktrin.
The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine.

[Joh 18:20 DK-KJV] Jesus svarede ham, Jeg talte offentlig til denne verden; Jeg underviste altid i synagogen, og i templet, der hvor Jøderne altid opholdt sig; og i hemmelighed har jeg ingenting sagt.
Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, whither the Jews always resort; and in secret have I said nothing.

[Joh 18:21 DK-KJV] Hvorfor spørger du mig? spørg dem som hørte mig, hvad jeg har sagt til dem: læg mærke til, de ved hvad jeg sagde.
Why askest thou me? ask them which heard me, what I have said unto them: behold, they know what I said.

[Joh 18:22 DK-KJV] Og da han havde talt således, en af de officere som stod ved siden af slog Jesus med hans håndflade, og siger, Svarer du ypperstepræsten sådant?
And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou the high priest so?

[Joh 18:23 DK-KJV] Jesus svarede ham, Hvis jeg har talt ondt, fremfør vidnesbyrd om det onde: men hvis vel, hvorfor slår du mig?
Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil: but if well, why smitest thou me?

[Joh 18:24 DK-KJV] Nu havde Annas sendt ham bunden til Kaiafas ypperstepræsten.
Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.

[Joh 18:25 DK-KJV] Og Simon Peter stod og varmede hamselv, De sagde derfor til ham, Er du ikke også en af hans disciple? Han benægtede det, og sagde, Det er jeg ikke.
And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? He denied it, and said, I am not.

[Joh 18:26 DK-KJV] En af ypperstepræstens tjenere, som er hans stammefælle hvis øre Peter skar af, siger, Så’ jeg dig ikke i haven hos ham?
One of the servants of the high priest, being his kinsman whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him?

[Joh 18:27 DK-KJV] Da benægtede Peter igen: og øjeblikkeligt galede hanen.
Peter then denied again: and immediately the cock crew.

[Joh 18:28 DK-KJV] Så ledte de Jesus fra Kaiafas til retsbygningen: og det var tidligt; og de demselv gik ikke ind i retsbygningen, for ikke at de skulle blive besmittet; men så de måtte spise påskemåltidet.
Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat the passover.

[Joh 18:29 DK-KJV] Da gik Pilatus ud til dem, og sagde, Hvilken anklage bringer I imod denne mand?
Pilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man?

[Joh 18:30 DK-KJV] De svarede og sagde til ham, Hvis han ikke var en kriminel, ville vi ikke ha’ udleveret ham til dig.
They answered and said unto him, If he were not a malefactor, we would not have delivered him up unto thee.

[Joh 18:31 DK-KJV] Da sagde Pilatus til dem, Ta’ I ham, og døm ham i overensstemmelse med jeres lov. Derfor sagde Jøderne til ham, Det er ikke lovligt for os at dræbe nogen:
Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death:

[Joh 18:32 DK-KJV] Så ordsproget fra Jesus måtte blive opfyldt, som han talte, tilkendegivende hvilken død han skulle dø.
That the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he should die.

[Joh 18:33 DK-KJV] Da kom Pilatus ind i retsbygningen igen, og kaldte på Jesus, og sagde til ham, Er du Jødernes Konge?
Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, and said unto him, Art thou the King of the Jews?

[Joh 18:34 DK-KJV] Jesus svarede ham, Siger du denne ting af digselv, eller har andre fortalt dig det om mig?
Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me?

[Joh 18:35 DK-KJV] Pilatus svarede, Er jeg en Jøde? Din egen nation og de ledende præster har forløst dig til mig: hvad har du gjort?
Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done?

[Joh 18:36 DK-KJV] Jesus svarede, Mit kongerige er ikke af denne verden: hvis mit kongerige var af denne verden, da ville mine tjenere kæmpe, så jeg ikke skulle blive forløst til Jøderne: men nu er mit kongerige ikke herfra.
Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.

[Joh 18:37 DK-KJV] Derfor sagde Pilatus til ham, Er du da en konge? Jesus svarede, Du siger at jeg er en konge. Det var formålet med at jeg var født, og af denne grund kom jeg ind i denne verden, så jeg skulle fremføre vidnesbyrd om sandheden. Enhver der er af sandheden hører min stemme.
Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.

[Joh 18:38 DK-KJV] Pilatus siger til ham, Hvad er sandheden? Og da han havde sagt dette, gik han igen ud til Jøderne, og siger til dem, Jeg finder overhovedet ingen fejl i ham.
Pilate saith unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all.

[Joh 18:39 DK-KJV] Men I har en tradition, at jeg skulle frigive én til jer ved påsken: vil I derfor at jeg til jer frigiver Jødernes Konge?
But ye have a custom, that I should release unto you one at the passover: will ye therefore that I release unto you the King of the Jews?

[Joh 18:40 DK-KJV] Da råbte de alle igen, og siger, Ikke denne mand, men Barabbas. Nu Barabbas var en røver.
Then cried they all again, saying, Not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber.

Johannes Evangeliet Kapitel 19 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 19:1 DK-KJV] Så derfor tog Pilatus Jesus, og piskede ham.
Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.

[Joh 19:2 DK-KJV] Og soldaterne flettede en tornekrone, og satte den på hans hoved, og de gav ham en violet kåbe på,
And the soldiers platted a crown of thorns, and put it on his head, and they put on him a purple robe,

[Joh 19:3 DK-KJV] Og sagde, Vær hilset, Jødernes Konge! og de slog ham med deres hænder.
And said, Hail, King of the Jews! and they smote him with their hands.

[Joh 19:4 DK-KJV] Derfor stod Pilatus frem igen, og siger til dem, Læg mærke til, jeg bringer ham frem til jer, så I må vide at jeg ingen fejl fandt i ham.
Pilate therefore went forth again, and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him.

[Joh 19:5 DK-KJV] Så kom Jesus frem, iklædt tronekronen, og den violette kåbe. Og Pilatus siger til dem, Læg mærke til denne mand!
Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns, and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold the man!

[Joh 19:6 DK-KJV] Da de ledende præster og officererne derfor så’ ham, råbte de højt, og sagde, Korsfæst ham, korsfæst ham. Pilatus siger til dem, Ta’ I ham, og korsfæst ham: for jeg finder ingen fejl i ham.
When the chief priests therefore and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him. Pilate saith unto them, Take ye him, and crucify him: for I find no fault in him.

[Joh 19:7 DK-KJV] Jøderne svarede ham, Vi har en lov, og ved vores lov burde ham dø, fordi han gjorde hamselv til Guds Søn.
The Jews answered him, We have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God.

[Joh 19:8 DK-KJV] Da Pilatus derfor hørte det ordsprog, var han endnu mere bange;
When Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid;

[Joh 19:9 DK-KJV] Og gik igen ind i retsbygningen, og siger til Jesus, Hvor er du fra? Men Jesus gav ham intet svar.
And went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer.

[Joh 19:10 DK-KJV] Så siger Pilatus til ham, Taler du ikke til mig? ved du ikke at jeg har myndighed til at korsfæste dig, og har myndighed til at frigive dig?
Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power to release thee?

[Joh 19:11 DK-KJV] Jesus svarede, Du kunne overhovedet ikke ha’ nogen myndighed imod mig, medmindre det var givet til dig fra foroven: han der derfor forløste mig til dig har en større synd.
Jesus answered, Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin.

[Joh 19:12 DK-KJV] Og derfra og fremover søgte Pilatus at frigive ham: men Jøderne råbte højt, og sagde, Hvis du lader denne mand gå, er du ikke Cæsars ven: hvemsomhelst der gør hamselv til en konge taler imod Cæsar.
And from thenceforth Pilate sought to release him: but the Jews cried out, saying, If thou let this man go, thou art not Caesar’s friend: whosoever maketh himself a king speaketh against Caesar.

[Joh 19:13 DK-KJV] Da Pilatus derfor havde hørt det ordsprog, frembragte han Jesus, og sad ned på dommersædet på en plads der kaldes Mosaikken, men på Hebraisk, Gabbatha.
When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth, and sat down in the judgment seat in a place that is called the Pavement, but in the Hebrew, Gabbatha.

[Joh 19:14 DK-KJV] Og det var påskeforberedelsen, og omkring klokken 12: og han siger til Jøderne, Læg mærke til jeres Konge!
And it was the preparation of the passover, and about the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold your King!

[Joh 19:15 DK-KJV] Men de råbte højt, Væk med ham, væk med ham, korsfæst ham. Pilatus siger til dem, Skal jeg korsfæste jeres Konge? De ledende præster svarede, Vi har ingen konge foruden Cæsar.
But they cried out, Away with him, away with him, crucify him. Pilate saith unto them, Shall I crucify your King? The chief priests answered, We have no king but Caesar.

[Joh 19:16 DK-KJV] Så derfor forløste han ham til dem til at blive korsfæstet. Og de tog Jesus, og ledte ham væk.
Then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took Jesus, and led him away.

[Joh 19:17 DK-KJV] Og han bar hans kors og gik videre til et sted kaldet stedet for et kranie, som på Hebraisk kaldes Golgata:
And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha:

[Joh 19:18 DK-KJV] Hvor de korsfæstede ham, og 2 andre med ham, en på hver sin side, og Jesus i midten.
Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.

[Joh 19:19 DK-KJV] Og Pilatus skrev en titel, og satte den på korset. Og der stod, JESUS FRA NAZARET JØDERNES KONGE. ”INRI=Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”
And Pilate wrote a title, and put it on the cross. And the writing was, JESUS OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.

[Joh 19:20 DK-KJV] Denne titel læste da mange af Jøderne: for stedet hvor Jesus var korsfæstet var tæt på byen: og det var skrevet på Hebraisk, og Græsk, og Latin.
This title then read many of the Jews: for the place where Jesus was crucified was nigh to the city: and it was written in Hebrew, and Greek, and Latin.

[Joh 19:21 DK-KJV] Da sagde Jødernes ledende præster til Pilatus, Skriv ikke, Jødernes Konge; men at han sagde, Jeg er Jødernes Konge.
Then said the chief priests of the Jews to Pilate, Write not, The King of the Jews; but that he said, I am King of the Jews.

[Joh 19:22 DK-KJV] Pilatus svarede, Hvad jeg har skrevet har jeg skrevet.
Pilate answered, What I have written I have written.

[Joh 19:23 DK-KJV] Derefter tog soldaterne, da de havde korsfæstet Jesus, hans beklædningsgenstande, og lavede 4 dele, til hver soldat en del; og også hans frakke: nu var frakken uden søm, vævet fra top til bund i et stykke.
Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments, and made four parts, to every soldier a part; and also his coat: now the coat was without seam, woven from the top throughout.

[Joh 19:24 DK-KJV] Derfor sagde de blandt demselv, Lad os ikke rive den i stykker, men kaste lod om den, om hvem der skal ha’ den: så skriften måtte blive opfyldt, som siger, De delte min klæder blandt dem, og min kåbe kastede de lod om. Derfor gjorde soldaterne disse ting.
They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did.

[Joh 19:25 DK-KJV] Nu stod hans mor der ved Jesus’ kors, og hans mors søster, Maria Kleofas’ hustru, og Maria Magdalene.
Now there stood by the cross of Jesus his mother, and his mother’s sister, Mary the wife of Cleophas, and Mary Magdalene.

[Joh 19:26 DK-KJV] Da Jesus derfor så hans mor, og den discipel stå der, hvem han elskede, siger han til hans mor, Kvinde, Læg mærke til din søn!
When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son!

[Joh 19:27 DK-KJV] Så siger han til den discipel, Læg mærke til din mor! Og fra den time af tog den discipel hende til hans eget hjem.
Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from that hour that disciple took her unto his own home.

[Joh 19:28 DK-KJV] Efter dette, Jesus velvidende at alle ting nu var fuldført, så skriften måtte blive opfyldt, som siger, Jeg tørster.
After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst.

[Joh 19:29 DK-KJV] Nu var der sat et kar fuld af vineddike: og de fyldte en svamp med vineddike, og satte den på en isopstav, og satte den op til hans mund.
Now there was set a vessel full of vinegar: and they filled a spunge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth.

[Joh 19:30 DK-KJV] Da Jesus derfor havde modtaget vineddiken, sagde han, Det er fuldendt: og han bøjede hans hoved, og opgav ånden.
When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost.

[Joh 19:31 DK-KJV] Jøderne derfor, fordi det var forberedelsen, så kroppene ikke skulle forblive på korset på sabbatsdagen, (for den sabbatsdag var en højtidsdag,) bønfaldte Pilatus om at deres ben måtte blive brækket, og at de måtte blive fjernet.
The Jews therefore, because it was the preparation, that the bodies should not remain upon the cross on the sabbath day, (for that sabbath day was an high day,) besought Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away.

[Joh 19:32 DK-KJV] Da kom soldaterne, og brækkede benene på den første, og på den anden som var korsfæstet hos ham.
Then came the soldiers, and brake the legs of the first, and of the other which was crucified with him.

[Joh 19:33 DK-KJV] Men da de kom til Jesus, og så’ at han allerede var død, brækkede de ikke hans ben:
But when they came to Jesus, and saw that he was dead already, they brake not his legs:

[Joh 19:34 DK-KJV] Men en af soldaterne piercede med et spyd hans side, og straks kom der blod og vand ud.
But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water.

[Joh 19:35 DK-KJV] Og han der så’ det førte optegnelse, og hans optegnelse er sand: og han vidste at han siger sandhed, så I måtte tro.
And he that saw it bare record, and his record is true: and he knoweth that he saith true, that ye might believe.

[Joh 19:36 DK-KJV] For disse ting var gjort, for at skriften skulle blive opfyldt, En knogle fra ham skal ikke blive brækket.
For these things were done, that the scripture should be fulfilled, A bone of him shall not be broken.

[Joh 19:37 DK-KJV] Og igen siger et andet skriftsted, De skal kigge på ham hvem de piercede.
And again another scripture saith, They shall look on him whom they pierced.

[Joh 19:38 DK-KJV] Og efter dette Joseph fra Arimatæa, som er en discipel af Jesus, men hemmeligt ud af frygt for Jøderne, bønfaldte Pilatus om at han måtte ta’ Jesus’ krop: og Pilatus gav ham lov. Derfor kom han, og tog Jesus’ krop.
And after this Joseph of Arimathaea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus: and Pilate gave him leave. He came therefore, and took the body of Jesus.

[Joh 19:39 DK-KJV] Og der kom også Nicodemus, som i starten kom til Jesus om natten, og bragte en blanding af myrra og aloe-træ-balsam, omkring 100 pund i vægt.
And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about an hundred pound weight.

[Joh 19:40 DK-KJV] Så tog de Jesus’ krop, og svøbte den i linned stof med krydderierne, som Jødernes tradition er ved begravelser.
Then took they the body of Jesus, and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury.

[Joh 19:41 DK-KJV] Nu på det sted hvor han var korsfæstet var der en have; og i haven et nyt gravkammer, hvori intet menneske før var lagt.
Now in the place where he was crucified there was a garden; and in the garden a new sepulchre, wherein was never man yet laid.

[Joh 19:42 DK-KJV] Derfor lagde de Jesus der på grund af Jødernes forberedelsesdag; for gravkammeret var tæt på.
There laid they Jesus therefore because of the Jews’ preparation day; for the sepulchre was nigh at hand.

Johannes Evangeliet Kapitel 20 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 20:1 DK-KJV] Den første dag af den uge kommer Maria Magdalene tidligt, mens det stadig var mørkt, hentil gravkammeret, og ser at stenen er fjernet fra gravkammeret.
The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

[Joh 20:2 DK-KJV] Så hun løber, og kommer til Simon Peter, og til den anden discipel, hvem Jesus elskede, og siger til dem, De har taget Herren ud af gravkammeret, og vi ved ikke hvor de har lagt ham.
Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.

[Joh 20:3 DK-KJV] Derfor gik Peter videre, og den anden discipel, og kom til gravkammeret.
Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre.

[Joh 20:4 DK-KJV] Sådant løb de begge sammen: og den anden discipel løb hurtigere end Peter, og kom først til gravkammeret.
So they ran both together: and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre.

[Joh 20:5 DK-KJV] Og han bøjede sig ned, og kiggede ind, og så’ linned stoffet ligge der; han gik dog ikke ind.
And he stooping down, and looking in, saw the linen clothes lying; yet went he not in.

[Joh 20:6 DK-KJV] Så kommer Peter bagefter ham, og gik ind i gravkammeret, og ser linned stoffet ligger der,
Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,

[Joh 20:7 DK-KJV] Og klædet, der var over hans hoved, lå ikke med linned stoffet, men foldet sammen på et sted for sigselv.
And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.

[Joh 20:8 DK-KJV] Så gik den anden discipel også ind, som først var kommet til gravkammeret, og han så’, og troede.
Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.

[Joh 20:9 DK-KJV] For endnu kendte de ikke skriften, at han igen måtte opstå fra de døde.
For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.

[Joh 20:10 DK-KJV] Så tog disciplene igen afsted til deres eget hjem.
Then the disciples went away again unto their own home.

[Joh 20:11 DK-KJV] Men Maria stod udenfor ved gravkammeret og græd: og som hun græd, bøjede hun sig ned, og kiggede ind i gravkammeret,
But Mary stood without at the sepulchre weeping: and as she wept, she stooped down, and looked into the sepulchre,

[Joh 20:12 DK-KJV] Og ser 2 engle sidde i hvidt, den ene ved hovedenden, og den anden ved fodenden, der hvor Jesus krop havde ligget.
And seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.

[Joh 20:13 DK-KJV] Og de siger til hende, Kvinde, hvorfor græder du? Hun siger til dem, fordi de har fjernet min Herre, og jeg ved ikke hvor de har lagt ham.
And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.

[Joh 20:14 DK-KJV] Og da hun havde sagt således, vendte hun sigselv om, og så Jesus stå der, og vidste ikke at det var Jesus.
And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.

[Joh 20:15 DK-KJV] Jesus siger til hende, Kvinde, hvorfor græder du? hvem søger du? Hun, som gik ud fra at han var gartneren, siger til ham, Hr., hvis du har båret ham væk herfra, fortæl mig hvor du har lagt ham, og jeg vil fjerne ham.
Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.

[Joh 20:16 DK-KJV] Jesus siger til hende, Maria. Hun vendte sig, og siger til ham, Rabboni, som betyder, Mester.
Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.

[Joh 20:17 DK-KJV] Jesus siger til hende, Rør mig ikke; for jeg er stadig ikke steget op til min Far: men gå til mine brødre, og sig til dem, Jeg opstiger til min Far, og jeres Far; og til min Gud, og jeres Gud.
Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

[Joh 20:18 DK-KJV] Maria Magdalene kom til disciplene og fortalte at hun havde set Herren, og at han havde talt disse ting til hende.
Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her.

[Joh 20:19 DK-KJV] Så denne samme dag om aftenen, som er den første ugedag, da dørene var lukket der hvor disciplene var samlet ud af frygt for Jøderne, kom Jesus og stod i midten, og siger til dem, Fred være med jer.
Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you.

[Joh 20:20 DK-KJV] Og da han havde sagt sådant, vidste han dem hans hænder og hans side. Da var disciplene glade, da de så Herren.
And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad, when they saw the Lord.

[Joh 20:21 DK-KJV] Så sagde Jesus til dem igen, Fred være med jer: som min Far har sendt mig, ligeså sender jeg jer.
Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you.

[Joh 20:22 DK-KJV] Og da han havde sagt dette, åndede han på dem, og siger til dem, Modtag I den Hellige Ånd:
And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost:

[Joh 20:23 DK-KJV] Hvilkesomhelst synder I eftergiver nogen, de er eftergivet for dem; og hvilkesomhelst synder I lader stå tilbage hos nogen, de er stående.
Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; and whose soever sins ye retain, they are retained.

[Joh 20:24 DK-KJV] Men Thomas, en af de 12, kaldet Didymus, var ikke hos dem da Jesus kom.
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.

[Joh 20:25 DK-KJV] De andre disciple sagde derfor til ham, Vi har set Herren. Men han sagde til dem, Medmindre jeg skal se mærkerne på hans hænder fra naglerne, og putter min finger ind i mærkerne fra naglerne, og stikker min hånd ind i hans side, vil jeg ikke tro.
The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.

[Joh 20:26 DK-KJV] Og efter 8 dage var hans disciple derinde igen, og Thomas hos dem: da kom Jesus, dørene værende lukket, og stod i midten, og sagde, Fred være med jer.
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.

[Joh 20:27 DK-KJV] Så siger han til Thomas, Ræk din finger herhen, og læg mærke til mine hænder; og ræk din hånd herhen, og stik den ind i min side: og vær ikke troløs, men troende.
Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.

[Joh 20:28 DK-KJV] Og Thomas svarede og sagde til ham, Min Herre og min Gud.
And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.

[Joh 20:29 DK-KJV] Jesus siger til ham, Thomas, fordi du har set mig, har du troet: velsignet er de der ikke har set, og alligevel har troet.
Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed.

[Joh 20:30 DK-KJV] Og Jesus gjorde sandelig mange andre tegn i hans disciples nærvær, hvilket ikke er skrevet i denne bog:
And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:

[Joh 20:31 DK-KJV] Men dette er skrevet, så I måtte tro at Jesus er den Kristus, Guds Søn; og ved den tro måtte I ha’ liv gennem hans navn.
But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.

Johannes Evangeliet Kapitel 21 – Til toppen af Johannes – John KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[Joh 21:1 DK-KJV] Efter disse ting igen viste Jesus hamselv for disciplene ved Tiberias’ hav; og på denne måde viste han hamselv.
After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he himself.

[Joh 21:2 DK-KJV] Der var samlet Simon Peter, og Thomas kaldet Didymus, og Nathanael fra Cana i Galilæa, og Zebedæus’ sønner, og 2 andre af hans disciple.
There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples.

[Joh 21:3 DK-KJV] Simon Peter siger til dem, Jeg går og fisker. De siger til ham, Vi går også med dig. De gik videre, og gik øjeblikkeligt ombord på et skib; og den nat fangede de ingenting.
Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth, and entered into a ship immediately; and that night they caught nothing.

[Joh 21:4 DK-KJV] Men nu da morgenen var kommet, stod Jesus på bredden: men disciplene vidste ikke at det var Jesus.
But when the morning was now come, Jesus stood on the shore: but the disciples knew not that it was Jesus.

[Joh 21:5 DK-KJV] Så siger Jesus til dem, Børn, har i noget mad? de svarede ham, Nej.
Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No.

[Joh 21:6 DK-KJV] Så sagde han til dem, Kast nettet ud på den højre side af skibet, og I skal finde. De kastede derfor ud, og nu var de ikke istand til at trække det op på grund af de mange fisk.
And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes.

[Joh 21:7 DK-KJV] Derfor siger den discipel hvem Jesus elskede til Peter, Det er Herren. Nu da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han hans fiskejakke om sig, (for han var nøgen,) og kastede hamselv i havet.
Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher’s coat unto him, (for he was naked,) and did cast himself into the sea.

[Joh 21:8 DK-KJV] Og de andre disciple kom i et lille skib; (for de var ikke langt fra land, men som var det 100 meter,) dragende nettet med fiskene.
And the other disciples came in a little ship; (for they were not far from land, but as it were two hundred cubits,) dragging the net with fishes.

[Joh 21:9 DK-KJV] Så snart som de var kommet i land, så de et kulbål der, og fisk lagt derpå, og brød.
As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread.

[Joh 21:10 DK-KJV] Jesus siger til dem, bring nu nogle af de fisk som I har fanget.
Jesus saith unto them, Bring of the fish which ye have now caught.

[Joh 21:11 DK-KJV] Simon Peter gik op, og trak nettet på land fuld af store fisk, 153 stykker og selvom at der var så mange, gik nettet alligevel ikke i stykker.
Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, an hundred and fifty and three: and for all there were so many, yet was not the net broken.

[Joh 21:12 DK-KJV] Jesus siger til dem, Kom og spis. Og ingen af disciplene vovede at spørge ham, Hvem er du? velvidende at det var Herren.
Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? knowing that it was the Lord.

[Joh 21:13 DK-KJV] Så kommer Jesus, og tager brødet, og giver dem det, og fiskene ligeså.
Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise.

[Joh 21:14 DK-KJV] Dette var nu tredje gang at Jesus viste hamselv for hans disciple, efter at han var oprejst fra de døde.
This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead.

[Joh 21:15 DK-KJV] Da de så havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Jonas søn, elsker du mig mere end disse? Han siger til ham, Ja, Herre; du ved at jeg elsker dig, Han siger til ham, Gi’ mad til mine lam.
So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs.

[Joh 21:16 DK-KJV] Igen siger han til ham anden gang, Simon, Jonas søn, elsker du mig? Han siger til ham, Ja, Herre; du ved at jeg elsker dig. Han siger til ham, Gi’ mad til mine får.
He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep.

[Joh 21:17 DK-KJV] Han siger nu til ham tredje gang, Simon, Jonas søn, elsker du mig? Peter var bedrøvet fordi han nu tredje gang sagde til ham, Elsker du mig? Og han sagde til ham, Herre, du kender alle ting; du ved at jeg elsker dig. Jesus siger til ham, Gi’ mad til mine får.
He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.

[Joh 21:18 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til dig, Da du var ung, omsluttede du digselv, og vandrede hvorhen du ville: men når du skal blive gammel, skal du strække dine hænder frem, og en anden skal omslutte dig, og bære dig hvorhen du ikke ville.
Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.

[Joh 21:19 DK-KJV] Dette talte han, ved at tilkendegi’ via hviken død han skulle forherlige Gud med. Og da han havde talt dette, siger han til ham, Følg mig.
This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.

[Joh 21:20 DK-KJV] Da Peter, ved at vende sig om, ser den discipel hvem Jesus elskede følge efter; som også lænede sig op af hans bryst ved aftensmåltidet, og sagde, Herre, hvem er han der forråder dig?
Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following; which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee?

[Joh 21:21 DK-KJV] Og Peter der ser ham siger til Jesus, Herre, og hvad skal denne mand gøre?
Peter seeing him saith to Jesus, Lord, and what shall this man do?

[Joh 21:22 DK-KJV] Jesus siger til ham, Hvis jeg ville at han venter indtil jeg kommer, hvad er det for dig? følg du mig.
Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? follow thou me.

[Joh 21:23 DK-KJV] Så gik dette ordsprog bredt ud blandt brødrene, at den discipel ikke skulle dø: selvom at Jesus ikke sagde til ham, Han skal ikke dø; men, Hvis jeg ville at han venter indtil jeg kommer, hvad er det for dig?
Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee?

[Joh 21:24 DK-KJV] Dette er den discipel som vidnede om disse ting, og skrev disse ting: og vi ved at hans vidnesbyrd er sandt.
This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true.

[Joh 21:25 DK-KJV] Og der er også mange andre ting som Jesus gjorde, om hvilke, hvis de skulle blive skrevet hver og en, går jeg ud fra at selv denne verden denselv ikke kunne rumme de bøger der skulle blive skrevet. Amen.
And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen.

 

 

Apostlenes Gerninger – Index044
Kapitler: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28
Apostlenes Gerninger Kapitel 1 – Acts KJV
Gå til indholdsfortegnelser: Det Nye Testamente – Det Gamle Testamente
[ApG 1:1 DK-KJV] Jeg har lavet den tidligere afhandling, Kæreste Theophilus, omkring alt det Jesus begyndte både at gøre og undervise, “Navnebetydning for Theophilus = Guds ven”
[Acts 1:1 KJV] The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach,

[ApG 1:2 DK-KJV] Indtil den dag i hvilken han var taget op, efter at han gennem den Hellig Ånd havde givet befalinger til de apostle som han havde udvalgt:
Until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen:

[ApG 1:3 DK-KJV] Overfor dem fremviste han også sigselv levende efter hans lidenskab via mange ufejlbarlige beviser, ved at være set af dem i 40 dage, og ved at tale omkring de ting som hører Guds kongerige til:
To whom also he shewed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them forty days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God:

[ApG 1:4 DK-KJV] Og, ved at være forsamlet sammen med dem, befalede dem at de ikke skulle rejse fra Jerusalem, men vente på Faderens løfte, hvilket, siger han, I har hørt af mig.
And, being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, saith he, ye have heard of me.

[ApG 1:5 DK-KJV] For Johannes døbte sandelig med vand; men I skal blive døbt med den Hellig Ånd om ikke så mange dage.
For John truly baptized with water; but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence.

[ApG 1:6 DK-KJV] Da de derfor var forsamlet, spurgte de ham om, og siger, Herre, vil du på dette tidspunkt give kongeriget tilbage til Israel igen?
When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel?

[ApG 1:7 DK-KJV] Og han sagde til dem, Det er ikke for jer at kende tiderne eller årstiderne, som Faderen har lagt ind under hans egen myndighed.
And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power.

[ApG 1:8 DK-KJV] Men I skal modtage kraft, efter at den Hellig Ånd er kommet over jer: og I skal blive vidner for mig både i Jerusalem, og i hele Judæa, og i Samaria, og til den fjerneste afkrog af jorden.
But ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you: and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, and in all Judaea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth.

[ApG 1:9 DK-KJV] Og da han havde talt disse ting, mens de lagde mærke til det, var han taget op; og en sky modtog ham ud af deres synsfelt.
And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up; and a cloud received him out of their sight.

[ApG 1:10 DK-KJV] Og mens de kiggede med et fast blik mod himlen da han gik op, læg mærke til, 2 mænd stod ved dem i en hvid beklædning;
And while they looked stedfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel;

[ApG 1:11 DK-KJV] Som også sagde, I mænd fra Galilæa, hvorfor står I og stirrer op ind i himlen? denne samme Jesus, som er taget op fra jer ind i himlen, skal således komme på samme måde som I har set ham gå ind i himlen.
Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.

[ApG 1:12 DK-KJV] Da returnerede de til Jerusalem fra bjerget kaldet Olivenbjerget, som er en sabbatsdags rejse fra Jerusalem. ”2.000 cubits = 1.000 meter” Se – Josva 3:4
Then returned they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a sabbath day’s journey.

[ApG 1:13 DK-KJV] Og da de var kommet ind, gik de op ind i en øvre sal, der var både Peter, og Jacob, og Johannes, og Andreas, Philip, og Thomas, Bartholomæus, og Matthæus, Jacob Alfæus’ søn, og Simon Zelotes, og Judas Jacob’s bror.
And when they were come in, they went up into an upper room, where abode both Peter, and James, and John, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James.

[ApG 1:14 DK-KJV] Alle disse fortsatte enstemmigt i bøn og påkaldelsesbøn, med kvinderne, og Maria Jesus’ mor, og med hans brødre.
These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.

[ApG 1:15 DK-KJV] Og i de dage rejste Peter sig op i disciplenes midte, og sagde, (navnenes antal som var samlet var omkring 120,)
And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of names together were about an hund