Johannes' Første brev - 1 Johannes - 5 Kapitler - 1 John KJV 1769

Navnebetydning for Johannes = Gud er en nådig giver

[1Jo 1:1 DK-KJV] Det som var fra begyndelsen, som vi har hørt, som vi har set med vore øjne, som vi har kigget på, og vore hænder har rørt ved, af Livets Ord;
1Jo 1:1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;
[1Jo 1:2 DK-KJV] (For livet var manifesteret, og vi har set det, og aflægger vidnesbyrd, og viser jer det evige liv, som var hos Faderen, og var manifesteret for os;)
1Jo 1:2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)
[1Jo 1:3 DK-KJV] Det som vi har set og hørt erklærer vi for jer, så I også må ha’ fællesskab med os: og vores fællesskab er sandelig med Faderen, og med hans Søn Jesus Kristus.
1Jo 1:3 That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.
[1Jo 1:4 DK-KJV] Og disse ting skriver vi til jer, så jeres glæde må være fuldkommen.
1Jo 1:4 And these things write we unto you, that your joy may be full.
[1Jo 1:5 DK-KJV] Dette er så budskabet som vi hørte fra ham, og erklærer for jer, at Gud er lys, og i ham er der intet mørke overhovedet.
1Jo 1:5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.
[1Jo 1:6 DK-KJV] Hvis vi siger at vi har fællesskab med ham, og vandrer i mørke, lyver vi, og gør ikke sandheden:
1Jo 1:6 If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:
[1Jo 1:7 DK-KJV] Men hvis vi vandrer i lyset, som han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og hans Søn Jesus Kristus’ blod renser os fra al synd.
1Jo 1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.
[1Jo 1:8 DK-KJV] Hvis vi siger at vi ingen synd har, bedrager vi osselv, og sandheden er ikke i os.
1Jo 1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
[1Jo 1:9 DK-KJV] Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig til at tilgive os vore synder, og til at rense os fra al uretfærdighed.
1Jo 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
[1Jo 1:10 DK-KJV] Hvis vi siger at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os.
1Jo 1:10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.
[1Jo 2:1 DK-KJV] Mine små børn, disse ting skriver jeg til jer, så I ikke skal synde. Og hvis der er en mand der synder, har vi en advokat hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige:
1Jo 2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:
[1Jo 2:2 DK-KJV] Og han er soningen for vore synder: og ikke kun for vores, men også for hele verdens synder.
1Jo 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
[1Jo 2:3 DK-KJV] Og hermed ved vi at vi kender ham, hvis vi holder hans befalinger.
1Jo 2:3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.
[1Jo 2:4 DK-KJV] Han der siger, jeg kender ham, og ikke holder hans befalinger, er en løgner, og sandheden er ikke i ham.
1Jo 2:4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.
[1Jo 2:5 DK-KJV] Men den som holder hans ord, i ham er Guds kærlighed sandelig perfektioneret: hermed ved vi at vi er i ham.
1Jo 2:5 But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.
[1Jo 2:6 DK-KJV] Han der siger han forbli’r i ham burde også hamselv vandre på den måde, ligesom han vandrede.
1Jo 2:6 He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.
[1Jo 2:7 DK-KJV] Brødre, jeg skriver ingen ny befaling til jer, men en gammel befaling som I havde fra begyndelsen. Den gamle befaling er ordet som I har hørt fra begyndelsen.
1Jo 2:7 Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning.
[1Jo 2:8 DK-KJV] Igen, en ny befaling skriver jeg til jer, hvilken ting er sand i ham og i jer: fordi mørket er forbi, og det sande lys nu skinner.
1Jo 2:8 Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth.
[1Jo 2:9 DK-KJV] Han der siger han er i lyset, og hader hans bror, er i mørke lige indtil nu.
1Jo 2:9 He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now.
[1Jo 2:10 DK-KJV] Han der elsker hans bror forbli’r i lyset, og der er ingen anledning til at snuble i ham.
1Jo 2:10 He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him.
[1Jo 2:11 DK-KJV] Men han der hader hans bror er i mørke, og vandrer i mørke, og ved ikke hvorhen han går, eftersom mørke har blændet hans øjne.
1Jo 2:11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes.
[1Jo 2:12 DK-KJV] Jeg skriver til jer, små børn, fordi jeres synder er jer tilgivet for hans navns skyld.
1Jo 2:12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name’s sake.
[1Jo 2:13 DK-KJV] Jeg skriver til jer, fædre, fordi I har kendt ham der er fra begyndelsen. Jeg skriver til jer, unge mænd, fordi I har vundet over den onde éner. Jeg skriver til jer, små børn, fordi I har kendt Faderen.
1Jo 2:13 I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father.
[1Jo 2:14 DK-KJV] Jeg har skrevet til jer, fædre, fordi I har kendt ham der er fra begyndelsen. Jeg har skrevet til jer, unge mænd, fordi I er stærke, og Guds ord forbli’r i jer, og I har vundet over den onde éner.
1Jo 2:14 I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.
[1Jo 2:15 DK-KJV] Elsk ikke denne verden, heller ikke de ting der er i denne verden. Hvis der er en mand der elsker denne verden, er Faderens kærlighed ikke i ham.
1Jo 2:15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.
[1Jo 2:16 DK-KJV] For alt der er i denne verden, kødets begær, og øjets begær, og livets arrogance, er ikke fra Faderen, men er fra denne verden.
1Jo 2:16 For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.
[1Jo 2:17 DK-KJV] Og denne verden forsvinder, og dens begær: men han der gør Guds vilje forbli’r for evigt.
1Jo 2:17 And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.
[1Jo 2:18 DK-KJV] Små børn, det er den sidste tid: og som I har hørt at antikrist skal komme, ja nu er der mange antikrist’er; hvorved vi ved at det er den sidste tid.
1Jo 2:18 Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.
[1Jo 2:19 DK-KJV] De gik ud fra os, men de var ikke af os; for hvis de havde været af os, ville de helt sikkert ha’ fortsat hos os; men de gik ud, så de måtte bli’ manifesteret at de ikke alle var af os.
1Jo 2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made manifest that they were not all of us.
[1Jo 2:20 DK-KJV] Men I har en salvning fra den Hellige Éner, og I kender alle ting.
1Jo 2:20 But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things.
[1Jo 2:21 DK-KJV] Jeg har ikke skrevet til jer fordi I ikke kender sandheden, men fordi I kender den, og at ingen løgn er af sandheden.
1Jo 2:21 I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.
[1Jo 2:22 DK-KJV] Hvem er en løgner foruden han der benægter at Jesus er den Kristus? Han er antikrist, der benægter Faderen og Sønnen.
1Jo 2:22 Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.
[1Jo 2:23 DK-KJV] Hvemsomhelst der benægter Sønnen den samme har ikke Faderen: (men) han der anerkender Sønnen har også Faderen.
1Jo 2:23 Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: but he that acknowledgeth the Son hath the Father also.
[1Jo 2:24 DK-KJV] Lad det derfor forbli’ i jer, hvilket I har hørt fra begyndelsen. Hvis det som I har hørt fra begyndelsen skal forbli’ i jer, skal I også fortsætte i Sønnen, og i Faderen.
1Jo 2:24 Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.
[1Jo 2:25 DK-KJV] Og dette er løftet som han har lovet os, ja evigvarende liv.
1Jo 2:25 And this is the promise that he hath promised us, even eternal life.
[1Jo 2:26 DK-KJV] Disse ting har jeg skrevet til jer angående dem der forfører jer.
1Jo 2:26 These things have I written unto you concerning them that seduce you.
[1Jo 2:27 DK-KJV] Men salvelsen som I har modtaget fra ham forbli’r i jer, og I har ikke behov for at nogen mand underviser jer: men som den samme salvelse underviser jer om alle ting, og er sandhed, og er ingen løgn, og ligesom den har undervist jer, skal I forbli’ i ham.
1Jo 2:27 But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.
[1Jo 2:28 DK-KJV] Og nu, små børn, forbliv i ham; så, når han skal vise sig, må vi ha’ tillid, og ikke være skamfulde foran ham ved hans ankomst.
1Jo 2:28 And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.
[1Jo 2:29 DK-KJV] Hvis I ved at han er retfærdig, ved I at enhver der gør retfærdighed er født af ham.
1Jo 2:29 If ye know that he is righteous, ye know that every one that doeth righteousness is born of him.
[1Jo 3:1 DK-KJV] Læg mærke til, hvilken slags kærlighed Faderen har udgydt over os, at vi skulle kaldes Guds sønner: derfor kender denne verden os ikke, fordi den ikke kendte ham.
1Jo 3:1 Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.
[1Jo 3:2 DK-KJV] Elskede, nu er vi Guds sønner, og det viser sig ikke endnu hvad vi skal blive: men vi ved at, når han skal vise sig, skal vi være ham li’; for vi skal se ham som han er.
1Jo 3:2 Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.
[1Jo 3:3 DK-KJV] Og enhver mand der har dette håb renser sigselv i ham, ligesom han er ren.
1Jo 3:3 And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.
[1Jo 3:4 DK-KJV] Hvemsomhelst der begår synd overtræder også loven: for synd er overtrædelsen af loven.
1Jo 3:4 Whosoever committeth sin transgresseth also the law: for sin is the transgression of the law.
[1Jo 3:5 DK-KJV] Og I ved at han blev manifesteret for at ta’ vore synder væk; og i ham er ingen synd.
1Jo 3:5 And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin.
[1Jo 3:6 DK-KJV] Hvemsomhelst der forbli’r i ham synder ikke: hvemsomhelst der synder har ikke set ham, og kender ham heller ikke.
1Jo 3:6 Whosoever abideth in him sinneth not: whosoever sinneth hath not seen him, neither known him.
[1Jo 3:7 DK-KJV] Små børn, lad intet menneske bedrage jer: han der gør retfærdighed er retfærdig, ligesom han er retfærdig.
1Jo 3:7 Little children, let no man deceive you: he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous.
[1Jo 3:8 DK-KJV] Han der begår synd er af djævelen; for djævelen syndede fra begyndelsen. Det var grunden til at Guds Søn blev manifesteret, så han måtte destruere djævelens gerninger.
1Jo 3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.
[1Jo 3:9 DK-KJV] Hvemsomhelst der er født af Gud kan ikke begå synd; for hans sæd forbli’r tilbage i ham: og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.
1Jo 3:9 Whosoever is born of God doth not commit sin; for his seed remaineth in him: and he cannot sin, because he is born of God.
[1Jo 3:10 DK-KJV] I dette er Guds børn manifesteret, og djævelens børn: hvemsomhelst der ikke gør retfærdighed er ikke fra Gud, heller ikke han der ikke elsker hans bror.
1Jo 3:10 In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.
[1Jo 3:11 DK-KJV] For dette er beskeden som I hørte fra begyndelsen, at vi skulle elske hinanden.
1Jo 3:11 For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.
[1Jo 3:12 DK-KJV] Ikke som Kain, som var af den ondeste, og dræbte hans bror. Og hvorfor dræbte han ham? fordi hans egne gerninger var onde, og hans brors retfærdige.
1Jo 3:12 Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother’s righteous.
[1Jo 3:13 DK-KJV] Vær ikke forundret, mine brødre, hvis denne verden hader jer.
1Jo 3:13 Marvel not, my brethren, if the world hate you.
[1Jo 3:14 DK-KJV] Vi ved at vi har passeret fra død indtil liv, fordi vi elsker brødrene. Han der ikke elsker hans broder forbli’r i døden.
1Jo 3:14 We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.
[1Jo 3:15 DK-KJV] Hvemsomhelst der hader sin broder er en morder: og I ved at ingen morder har evigvarende liv blivende i sig.
1Jo 3:15 Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him.
[1Jo 3:16 DK-KJV] Herved forstår vi Guds kærlighed, fordi han lagde hans liv ned for os: og vi burde lægge vore liv ned for brødrene.
1Jo 3:16 Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.
[1Jo 3:17 DK-KJV] Men den som har denne verdens goder, og ser hans bror har behov, og lukker af for hans inderlige medfølelse overfor ham, hvordan bor Guds kærlighed i ham?
1Jo 3:17 But whoso hath this world’s good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?
[1Jo 3:18 DK-KJV] Mine små børn, lad os ikke elske i ord, heller ikke med tungen; men i handling og i sandhed.
1Jo 3:18 My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.
[1Jo 3:19 DK-KJV] Og herved ved vi at vi er af sandheden, og skal forsikre vore hjerter foran ham.
1Jo 3:19 And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him.
[1Jo 3:20 DK-KJV] For hvis vort hjerte fordømmer os, Gud er større end vort hjerte, og kender alle ting.
1Jo 3:20 For if our heart condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things.
[1Jo 3:21 DK-KJV] Elskede, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, så har vi tillid hen imod Gud.
1Jo 3:21 Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God.
[1Jo 3:22 DK-KJV] Og hvadsomhelst vi spørger om, modtager vi af ham, fordi vi holder hans befalinger, og gør de ting der er velbehagelige i hans øjne.
1Jo 3:22 And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.
[1Jo 3:23 DK-KJV] Og dette er hans befaling, At vi skulle tro på hans Søn Jesus Kristus’ navn, og elske hinanden, som han gav os befaling om.
1Jo 3:23 And this is his commandment, That we should believe on the name of his Son Jesus Christ, and love one another, as he gave us commandment.
[1Jo 3:24 DK-KJV] Og han der holder hans befalinger bor i ham, og han i ham. Og herved ved vi at han forbli’r i os, via Ånden som han har givet os.
1Jo 3:24 And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us.
[1Jo 4:1 DK-KJV] Elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv ånderne om de er fra Gud: fordi mange falske profeter er gået ud ind i denne verden.
1Jo 4:1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.
[1Jo 4:2 DK-KJV] Herved kender I Guds Ånd: Enhver ånd der bekender at Jesus Kristus er kommet kødeligt er fra Gud:
1Jo 4:2 Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:
[1Jo 4:3 DK-KJV] Og enhver ånd der ikke bekender at Jesus Kristus er kommet kødeligt er ikke fra Gud: og dette er den ånd fra antikrist, hvorom I har hørt at den skulle komme; og selv nu er den allerede i denne verden.
1Jo 4:3 And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.
[1Jo 4:4 DK-KJV] I er fra Gud, små børn, og har vundet over dem: fordi større er han der er i jer, end han der er i denne verden.
1Jo 4:4 Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.
[1Jo 4:5 DK-KJV] De er fra denne verden: derfor taler de om denne verden, og denne verden hører dem.
1Jo 4:5 They are of the world: therefore speak they of the world, and the world heareth them.
[1Jo 4:6 DK-KJV] Vi er fra Gud: han der kender Gud hører os; han der ikke er fra Gud hører os ikke. Herved kender vi sandhedens ånd, og fejlens ånd.
1Jo 4:6 We are of God: he that knoweth God heareth us; he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth, and the spirit of error.
[1Jo 4:7 DK-KJV] Elskede, lad os elske hinanden: for kærlighed er fra Gud; og enhver der elsker er født af Gud, og kender Gud.
1Jo 4:7 Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.
[1Jo 4:8 DK-KJV] Han der ikke elsker kender ikke Gud; for Gud er kærlighed.
1Jo 4:8 He that loveth not knoweth not God; for God is love.
[1Jo 4:9 DK-KJV] I dette var Guds kærlighed manifesteret hen imod os, eftersom Gud sendte hans eneste avlede Søn ind i denne verden, så vi måtte leve gennem ham.
1Jo 4:9 In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.
[1Jo 4:10 DK-KJV] Heri er kærlighed, ikke at vi elskede Gud, men at han elskede os, og sendte hans Søn for at være forsoningen for vore synder.
1Jo 4:10 Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.
[1Jo 4:11 DK-KJV] Elskede, hvis Gud elskede os sådant, burde vi også elske hinanden.
1Jo 4:11 Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.
[1Jo 4:12 DK-KJV] Intet menneske har set Gud på noget tidspunkt. Hvis vi elsker hinanden, bor Gud i os, og hans kærlighed er perfektioneret i os.
1Jo 4:12 No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.
[1Jo 4:13 DK-KJV] Herved ved vi at vi bor i ham, og han i os, fordi han har givet os af hans Ånd.
1Jo 4:13 Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.
[1Jo 4:14 DK-KJV] Og vi har set og vidner sandeligt at Faderen sendte Sønnen for at være denne verdens Frelser.
1Jo 4:14 And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world.
[1Jo 4:15 DK-KJV] Hvemsomhelst der skal bekende at Jesus er Guds Søn, i ham bor Gud, og han i Gud.
1Jo 4:15 Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.
[1Jo 4:16 DK-KJV] Og vi har kendt og tror den kærlighed som Gud har til os. Gud er kærlighed; og han der bor i kærlighed bor Gud i, og Gud i ham.
1Jo 4:16 And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
[1Jo 4:17 DK-KJV] Heri er vores kærlighed perfektioneret, at vi må ha’ frimodighed på dommedag: fordi som han er, sådant er vi i denne verden.
1Jo 4:17 Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment: because as he is, so are we in this world.
[1Jo 4:18 DK-KJV] Der er ingen frygt i kærlighed; men perfekt kærlighed kaster frygten ud: fordi frygt har pine. Han der frygter er ikke perfektioneret i kærlighed.
1Jo 4:18 There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.
[1Jo 4:19 DK-KJV] Vi elsker ham, fordi han først elskede os.
1Jo 4:19 We love him, because he first loved us.
[1Jo 4:20 DK-KJV] Hvis et menneske siger, jeg elsker Gud, og hader hans broder, er han en løgner: for han der ikke elsker hans broder hvem han har set, hvordan kan han elske Gud hvem han ikke har set?
1Jo 4:20 If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?
[1Jo 4:21 DK-KJV] Og denne befaling har vi fra ham, At han som elsker Gud også elsker hans broder.
1Jo 4:21 And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.
[1Jo 5:1 DK-KJV] Hvemsomhelst der tror at Jesus er den Kristus er født af Gud: og enhver der elsker ham der avlede elsker også ham der er avlet af ham.
1Jo 5:1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him.
[1Jo 5:2 DK-KJV] Via dette ved vi at vi elsker Guds børn, når vi elsker Gud, og holder hans befalinger.
1Jo 5:2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.
[1Jo 5:3 DK-KJV] For dette er Guds kærlighed, at vi holder hans befalinger: og hans befalinger er ikke sørgelige.
1Jo 5:3 For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous.
[1Jo 5:4 DK-KJV] For hvadsomhelst der er født af Gud vinder over denne verden: og dette er den sejr der vinder over denne verden, ja vor tro.
1Jo 5:4 For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.
[1Jo 5:5 DK-KJV] Hvem er han der vinder over denne verden, foruden han der tror at Jesus er Guds Søn?
1Jo 5:5 Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?
[1Jo 5:6 DK-KJV] Dette er han der kom gennem vand og blod, ja Jesus Kristus; ikke kun gennem vand, men gennem vand og blod. Og det er Ånden der aflægger vidnesbyrd, fordi Ånden er sandhed.
1Jo 5:6 This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.
[1Jo 5:7 DK-KJV] For der er 3 der aflægger optegnelse i himmel, Faderen, Ordet, og den Hellige Ånd: og disse 3 er 1.
1Jo 5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one.
[1Jo 5:8 DK-KJV] Og der er 3 der aflægger vidnesbyrd på jord, Ånden, og vandet, og blodet: og disse 3 er enige i 1.
1Jo 5:8 And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.
[1Jo 5:9 DK-KJV] Hvis vi modtager menneskers vidnesbyrd, Guds vidnesbyrd er større: for dette er Guds vidnesbyrd som han har vidnet om hans Søn.
1Jo 5:9 If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son.
[1Jo 5:10 DK-KJV] Han der tror på Guds Søn har vidnesbyrdet i sigselv: han der ikke tror Gud har gjort ham til en løgner; fordi han ikke troede på optegnelsen som Gud gav om hans Søn.
1Jo 5:10 He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son.
[1Jo 5:11 DK-KJV] Og dette er optegnelsen, at Gud har givet evigvarende liv til os, og dette liv er i hans Søn.
1Jo 5:11 And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.
[1Jo 5:12 DK-KJV] Han der har Sønnen har liv; og han der ikke har Guds Søn har ikke liv.
1Jo 5:12 He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.
[1Jo 5:13 DK-KJV] Disse ting har jeg skrevet til jer der tror på Guds Søns navn; så I må vide at I har evigvarende liv, og at I må tro på Guds Søns navn.
1Jo 5:13 These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.
[1Jo 5:14 DK-KJV] Og dette er den tillid som vi har i ham, at, hvis vi spørger om nogen ting efter hans vilje, hører han os:
1Jo 5:14 And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us:
[1Jo 5:15 DK-KJV] Og hvis vi ved at han hører os, uanset hvad vi spørger om, så ved vi at vi har svar på de anmodninger som vi ønskede af ham.
1Jo 5:15 And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.
[1Jo 5:16 DK-KJV] Hvis der er en mand der ser hans broder synde en synd som ikke er til døden, skal han spørge, og han skal give ham liv for dem der ikke synder til døden. Der er en synd til døden: Jeg siger ikke at han skal be’ for den.
1Jo 5:16 If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death: I do not say that he shall pray for it.
[1Jo 5:17 DK-KJV] Al uretfærdighed er synd: og der er en synd der ikke er til døden.
1Jo 5:17 All unrighteousness is sin: and there is a sin not unto death.
[1Jo 5:18 DK-KJV] Vi ved at hvemsomhelst der er født af Gud ikke synder; men han der er avlet af Gud passer på sigselv, og den onde éner rører ham ikke.
1Jo 5:18 We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.
[1Jo 5:19 DK-KJV] Og vi ved at vi er fra Gud, og hele denne verden ligger i ondskab.
1Jo 5:19 And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.
[1Jo 5:20 DK-KJV] Og vi ved at Guds Søn er kommet, og har givet os en forståelse, så vi må kende ham der er sand, og vi er i ham der er sand, ja i hans Søn Jesus Kristus. Dette er den sande Gud, og evigt liv.
1Jo 5:20 And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.
[1Jo 5:21 DK-KJV] Små børn, hold jerselv fra afguder. Amen.
1Jo 5:21 Little children, keep yourselves from idols. Amen.