Zefanias bog - 3 Kapitler - Zephaniah KJV 1769

Navnebetydning for Zafania = Gud har udskilt

[Zef 1:1 DK-KJV] HERRENs ord som kom til Zephaniah sønnen af Cushi, sønnen af Gedalia, sønnen af Amaria, sønnen af Hizkia, i Josiah dage sønnen af Amon, Judahs konge.
Zep 1:1 The word of the LORD which came unto Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hizkiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah.
[Zef 1:2 DK-KJV] Jeg vil fuldstændigt konsumere alle ting fra det land, siger HERREN.
Zep 1:2 I will utterly consume all things from off the land, saith the LORD.
[Zef 1:3 DK-KJV] Jeg vil konsumere mennesket og dyr; jeg vil konsumere himlens fugle, og havets fisk, og snubleblokkene med de onde; og jeg vil fjerne mennesket fra det land, siger HERREN.
Zep 1:3 I will consume man and beast; I will consume the fowls of the heaven, and the fishes of the sea, and the stumblingblocks with the wicked; and I will cut off man from off the land, saith the LORD.
[Zef 1:4 DK-KJV] Jeg vil også udstrække min hånd over Judah, og over alle Jerusalems indbyggere; og jeg vil fjerne de resterende fra Baal fra dette sted, og Chemarimernes navn med præsterne;
Zep 1:4 I will also stretch out mine hand upon Judah, and upon all the inhabitants of Jerusalem; and I will cut off the remnant of Baal from this place, and the name of the Chemarims with the priests;
[Zef 1:5 DK-KJV] Og dem der tilbeder himmelhæren på hustagene; og dem der tilbeder og der sværger ved HERREN, og der sværger via Malcham;
Zep 1:5 And them that worship the host of heaven upon the housetops; and them that worship and that swear by the LORD, and that swear by Malcham;
[Zef 1:6 DK-KJV] Og dem der har vendt HERREN ryggen; og de der ikke har søgt HERREN, ej heller spurgte efter ham.
Zep 1:6 And them that are turned back from the LORD; and those that have not sought the LORD, nor inquired for him.
[Zef 1:7 DK-KJV] Vær stille i Herren GUDs nærvær: for HERRENs dag er nær: for HERREN har forberedt et offer, han har indbudt hans gæster.
Zep 1:7 Hold thy peace at the presence of the Lord GOD: for the day of the LORD is at hand: for the LORD hath prepared a sacrifice, he hath bid his guests.
[Zef 1:8 DK-KJV] Og det skal ske på dagen for HERRENs offer, at jeg vil straffe prinserne, og kongens børn, og alle sådanne som er iklædt mærkeligt tøj.
Zep 1:8 And it shall come to pass in the day of the LORD’S sacrifice, that I will punish the princes, and the king’s children, and all such as are clothed with strange apparel.
[Zef 1:9 DK-KJV] På den samme dag vil jeg også straffe alle disse der hopper over dørtrinet, som fylder deres mestres huse med vold og bedrag. 
Zep 1:9 In the same day also will I punish all those that leap on the threshold, which fill their masters’ houses with violence and deceit.
[Zef 1:10 DK-KJV] Og det skal ske i den dag, siger HERREN, at der skal være larmen af et råb fra fiskeporten, og en hylen fra den anden, og en stor nedbrydning fra bakkerne.
Zep 1:10 And it shall come to pass in that day, saith the LORD, that there shall be the noise of a cry from the fish gate, and an howling from the second, and a great crashing from the hills.
[Zef 1:11 DK-KJV] Hyl, I indbyggere fra Maktesh, for alle handelsfolkene er afskåret; alle de der bar sølv er skåret af.
Zep 1:11 Howl, ye inhabitants of Maktesh, for all the merchant people are cut down; all they that bear silver are cut off.
[Zef 1:12 DK-KJV] Og det skal ske ved den tid, at jeg vil gennemsøge Jerusalem med stearinlys, og straffe de mennesker der er tilfreds med deres bundfald: der siger i deres hjerte, HERREN vil ikke gøre godt, han vil heller ikke gøre ondt.
Zep 1:12 And it shall come to pass at that time, that I will search Jerusalem with candles, and punish the men that are settled on their lees: that say in their heart, The LORD will not do good, neither will he do evil.
[Zef 1:13 DK-KJV] Derfor skal deres vare bli’ et bytte, og deres huse en ørken: de skal også bygge huse, men ikke bebo dem; og de skal plante vingårde, men ikke drikke vinen deraf.
Zep 1:13 Therefore their goods shall become a booty, and their houses a desolation: they shall also build houses, but not inhabit them; and they shall plant vineyards, but not drink the wine thereof.
[Zef 1:14 DK-KJV] HERRENs store dag er nær, den er nær, og haster meget, ja røsten fra HERRENs dag: den mægtige mand skal bitterligt råbe der.
Zep 1:14 The great day of the LORD is near, it is near, and hasteth greatly, even the voice of the day of the LORD: the mighty man shall cry there bitterly.
[Zef 1:15 DK-KJV] Den dag er en arrigskabets dag, en ængstelse og bekymrings dag, en spildets dag og trøstesløshed, en mørkets dag og dysterhed, en skyernes dag og tykt mørke.
Zep 1:15 That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of wasteness and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness,
[Zef 1:16 DK-KJV] En trompeternes dag og alarm imod de befæstede byer, og imod de mægtige tårne.
Zep 1:16 A day of the trumpet and alarm against the fenced cities, and against the high towers.
[Zef 1:17 DK-KJV] Og jeg vil bringe ængstelse over mennesker, så de skal vandre som blinde mennesker, fordi de har syndet imod HERREN: og deres blod skal bli’ hældt ud som støv, og deres kød som møjet.
Zep 1:17 And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the LORD: and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung.
[Zef 1:18 DK-KJV] Hverken deres sølv eller deres guld skal være i stand til at forløse dem på dagen for HERRENs arrigskab; men hele landet skal bli’ fortæret af ilden af hans jalousi: ja for han skal gøre en hurtig befrielse for alle dem der bor i landet.
Zep 1:18 Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the LORD’S wrath; but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy: for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land.
[Zef 2:1 DK-KJV] Saml jerselv samme, ja, forsaml jer, Kæreste ikke ønskede nation;
Zep 2:1 Gather yourselves together, yea, gather together, O nation not desired;
[Zef 2:2 DK-KJV] Frembring før bekendtgørelsen, før den dag er forbi som avnen, før HERRENs voldsomme vrede kommer over jer, før dagen for HERRENs vrede kommer over jer. 
Zep 2:2 Before the decree bring forth, before the day pass as the chaff, before the fierce anger of the LORD come upon you, before the day of the LORD’S anger come upon you.
[Zef 2:3 DK-KJV] Søg I HERREN, alle I jordens sagtmodige, som har frembragt hans dom; søg retfærdighed, søg sagtmodighed: det kan ske at I skal være gemt på dagen for HERRENs vrede.
Zep 2:3 Seek ye the LORD, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment; seek righteousness, seek meekness: it may be ye shall be hid in the day of the LORD’S anger.
[Zef 2:4 DK-KJV] For Gaza skal bli’ forladt, og Ashkelon en ørken: de skal drive Ashdod ud midt på dagen, og Ekron skal bli’ hevet op ved roden.
Zep 2:4 For Gaza shall be forsaken, and Ashkelon a desolation: they shall drive out Ashdod at the noon day, and Ekron shall be rooted up.
[Zef 2:5 DK-KJV] Arme jer indbyggere fra havets kyst, Cherethiternes nation! HERRENs ord er imod jer; Kæreste Canaan, Filisternes land, ja jeg vil destruere dig, så der ingen indbygger skal være.
Zep 2:5 Woe unto the inhabitants of the sea coast, the nation of the Cherethites! the word of the LORD is against you; O Canaan, the land of the Philistines, I will even destroy thee, that there shall be no inhabitant.
[Zef 2:6 DK-KJV] Og havets kyst skal være opholdssteder og hytter til hyrder, og folde for flokkene.
Zep 2:6 And the sea coast shall be dwellings and cottages for shepherds, and folds for flocks.
[Zef 2:7 DK-KJV] Og kysten skal være til resten af Judahs hus; de skal spise derpå: i Ashkelons hus skal de ligge ned i aften: for HERREN deres Gud skal besøge dem, og fjerne deres tilfangetagelse.
Zep 2:7 And the coast shall be for the remnant of the house of Judah; they shall feed thereupon: in the houses of Ashkelon shall they lie down in the evening: for the LORD their God shall visit them, and turn away their captivity.
[Zef 2:8 DK-KJV] Jeg har hørt Moabs bebejdelse, og forhånelserne fra Ammons børn, hvorved de har bebrejdet mit folk, og forstørret demselv imod deres grænse.
Zep 2:8 I have heard the reproach of Moab, and the revilings of the children of Ammon, whereby they have reproached my people, and magnified themselves against their border.
[Zef 2:9 DK-KJV] Derfor som jeg lever, siger hærskarers HERRE, Israels Gud, Moab skal med sikkerhed være som Sodoma, og Ammons børn som Gomorra, ja avlen af brændenælder, og saltsøer, og en vedvarende ørken: den resterende del af mit folk skal plyndre dem, og resten af mit folk skal besidde dem.
Zep 2:9 Therefore as I live, saith the LORD of hosts, the God of Israel, Surely Moab shall be as Sodom, and the children of Ammon as Gomorrah, even the breeding of nettles, and saltpits, and a perpetual desolation: the residue of my people shall spoil them, and the remnant of my people shall possess them.
[Zef 2:10 DK-KJV] Dette skal de ha’ for deres stolthed, fordi de havde bebrejdet og forstørret demselv imod hærskarers HERREs folk.
Zep 2:10 This shall they have for their pride, because they have reproached and magnified themselves against the people of the LORD of hosts.
[Zef 2:11 DK-KJV] HERREN vil være forfærdelig med dem: for han vil udsulte alle jordens guder; og mennesker skal tilbede ham, hver og en fra hans sted, ja alle hedningernes øer.
Zep 2:11 The LORD will be terrible unto them: for he will famish all the gods of the earth; and men shall worship him, every one from his place, even all the isles of the heathen.
[Zef 2:12 DK-KJV] I Etiopiere også, I skal bli’ slået ihjel af mit sværd.
Zep 2:12 Ye Ethiopians also, ye shall be slain by my sword.
[Zef 2:13 DK-KJV] Og han vil udstrække hans hånd imod norden, og destruere Assyrien; og vil lave Nineve til en ørken, og tør som en vildmark.
Zep 2:13 And he will stretch out his hand against the north, and destroy Assyria; and will make Nineveh a desolation, and dry like a wilderness.
[Zef 2:14 DK-KJV] Og flokkene skal ligge ned i hendes midte, alle nationernes dyr: både skarven og rørdumsfuglen skal logere på den øvre overligger af den; deres stemme skal synge i vinduerne; trøstesløshed skal være på tærsklerne: for han skal afsløre cedertræets virke.
Zep 2:14 And flocks shall lie down in the midst of her, all the beasts of the nations: both the cormorant and the bittern shall lodge in the upper lintels of it; their voice shall sing in the windows; desolation shall be in the thresholds: for he shall uncover the cedar work.
[Zef 2:15 DK-KJV] Dette er den jublende by der boede skødesløst, der siger i hendes hjerte, Jeg er, og der er ingen i tillæg til mig: hvordan er hun blevet til en ørken, et sted for dyr til at ligge ned i! enhver der passerer forbi skal fnyse, og vifte hans hånd. 
Zep 2:15 This is the rejoicing city that dwelt carelessly, that said in her heart, I am, and there is none beside me: how is she become a desolation, a place for beasts to lie down in! every one that passeth by her shall hiss, and wag his hand.
[Zef 3:1 DK-KJV] Arme hende der er snavset og forurenet, mod den undertrykkende by!
Zep 3:1 Woe to her that is filthy and polluted, to the oppressing city!
[Zef 3:2 DK-KJV] Hun adlød ikke stemmen; hun modtog ikke korrektion; hun stolede ikke på HERREN; hun holdt sig ikke nær til hendes Gud.
Zep 3:2 She obeyed not the voice; she received not correction; she trusted not in the LORD; she drew not near to her God.
[Zef 3:3 DK-KJV] Hendes prinser inde i hende er brølende løver; hendes dommere er aften ulve; de gnavede ikke benene før næste dag.
Zep 3:3 Her princes within her are roaring lions; her judges are evening wolves; they gnaw not the bones till the morrow.
[Zef 3:4 DK-KJV] Hendes profeter er hensynsløse og forræderiske personer: hendes præster har forurenet helligdommen, de har gjort vold mod loven.
Zep 3:4 Her prophets are light and treacherous persons: her priests have polluted the sanctuary, they have done violence to the law.
[Zef 3:5 DK-KJV] Den retfærdige HERRE er i midten deraf; han vil ikke gøre fejltrin: hver morgen bringer han sin dom frem i lyset, han fejler ikke; men den uretfærdige kender ikke til skam.
Zep 3:5 The just LORD is in the midst thereof; he will not do iniquity: every morning doth he bring his judgment to light, he faileth not; but the unjust knoweth no shame.
[Zef 3:6 DK-KJV] Jeg har afskåret nationerne: deres tårne er hærget; jeg lægger deres gader øde, så ingen passerer forbi: deres byer er destrueret, sådant at der intet menneske er, så der ingen indbyggere er.
Zep 3:6 I have cut off the nations: their towers are desolate; I made their streets waste, that none passeth by: their cities are destroyed, so that there is no man, that there is none inhabitant.
[Zef 3:7 DK-KJV] Jeg sagde, du vil med sikkerhed frygte mig, du vil modtage instruktion; sådant at deres bolig ikke skulle bli’ fjernet, uanset hvordan jeg straffede dem: men de stod tidligt op, og korrumperede alt deres gøren.
Zep 3:7 I said, Surely thou wilt fear me, thou wilt receive instruction; so their dwelling should not be cut off, howsoever I punished them: but they rose early, and corrupted all their doings.
[Zef 3:8 DK-KJV] Derfor vent I på mig, siger HERREN, indtil den dag hvor jeg rejser mig op mod byttet: for min beslutsomhed er at samle nationerne, så jeg må forsamle kongerigerne, for at hælde min harme ud over dem, ja hele min voldsomme vrede: for hele jorden skal bli’ fortæret med ilden af min jalousi. 
Zep 3:8 Therefore wait ye upon me, saith the LORD, until the day that I rise up to the prey: for my determination is to gather the nations, that I may assemble the kingdoms, to pour upon them mine indignation, even all my fierce anger: for all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy.
[Zef 3:9 DK-KJV] For da vil jeg vende et rent sprog til folket, så de alle må kalde på HERRENs navn, for at tjene ham med ét samtykke.
Zep 3:9 For then will I turn to the people a pure language, that they may all call upon the name of the LORD, to serve him with one consent.
[Zef 3:10 DK-KJV] Fra den anden side af Etiopiens floder skal mine bønfaldende, ja datteren af mine spredte, bringe min offergave.
Zep 3:10 From beyond the rivers of Ethiopia my suppliants, even the daughter of my dispersed, shall bring mine offering.
[Zef 3:11 DK-KJV] I den dag skal du ikke være skamfuld over alt det du har gjort, hvori du har overtrådt imod mig: for da vil jeg fjerne dem der jubler i din stolthed fra din midte, og du skal ikke længer være hovmodig på grund af mit hellige bjerg.
Zep 3:11 In that day shalt thou not be ashamed for all thy doings, wherein thou hast transgressed against me: for then I will take away out of the midst of thee them that rejoice in thy pride, and thou shalt no more be haughty because of my holy mountain.
[Zef 3:12 DK-KJV] Jeg vil også efterlade et plaget og fattigt folk i din midte, og de skal stole på HERRENs navn.
Zep 3:12 I will also leave in the midst of thee an afflicted and poor people, and they shall trust in the name of the LORD.
[Zef 3:13 DK-KJV] Resten af Israel skal ikke gøre fejltrin, heller ikke tale løgne, en bedragerisk tunge skal heller ikke bli’ fundet i deres munde: for de skal spise og ligge ned, og ingen skal gøre dem bange.
Zep 3:13 The remnant of Israel shall not do iniquity, nor speak lies; neither shall a deceitful tongue be found in their mouth: for they shall feed and lie down, and none shall make them afraid.
[Zef 3:14 DK-KJV] Syng, Kæreste Zions datter; råb, Kæreste Israel; vær glad og jubel med hele hjertet, Kæreste Jerusalems datter.
Zep 3:14 Sing, O daughter of Zion; shout, O Israel; be glad and rejoice with all the heart, O daughter of Jerusalem.
[Zef 3:15 DK-KJV] HERREN har fjernet dine domme, han har kastet dine fjender ud: Israels konge, ja HERREN, er i din midte: du skal ikke se ondt mere.
Zep 3:15 The LORD hath taken away thy judgments, he hath cast out thine enemy: the king of Israel, even the LORD, is in the midst of thee: thou shalt not see evil any more.
[Zef 3:16 DK-KJV] I den dag skal det bli’ sagt til Jerusalem, Frygt du ikke: og til Zion, Lad ikke dine hænder være slappe.
Zep 3:16 In that day it shall be said to Jerusalem, Fear thou not: and to Zion, Let not thine hands be slack.
[Zef 3:17 DK-KJV] HERREN din Gud i din midte er mægtig; han vil frelse, han vil juble over dig med glæde: han vil hvile i hans kærlighed, han vil glædes over dig med sang.
Zep 3:17 The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.
[Zef 3:18 DK-KJV] Jeg vil samle dem der er sorgfulde til den højtidelige forsamling, som er af dig, for hvem bebrejdelsen af den var en byrde.
Zep 3:18 I will gather them that are sorrowful for the solemn assembly, who are of thee, to whom the reproach of it was a burden.
[Zef 3:19 DK-KJV] Læg mærke til, på det tidspunkt vil jeg omgøre alt det der plager dig: og jeg vil frelse hende der halter, og samle hende der var drevet ud; og jeg vil skaffe dem ros og berømmelse i hvert et land hvor de er blevet behandlet skamfuldt.
Zep 3:19 Behold, at that time I will undo all that afflict thee: and I will save her that halteth, and gather her that was driven out; and I will get them praise and fame in every land where they have been put to shame.
[Zef 3:20 DK-KJV] På det tidspunkt vil jeg bringe jer tilbage, ja på det tidspunkt hvor jeg samler jer: for jeg vil lave jer et navn og en ros blandt alle mennesker på jorden, når jeg omvender jeres tilfangetagelse foran jeres øjne, siger HERREN.
Zep 3:20 At that time will I bring you again, even in the time that I gather you: for I will make you a name and a praise among all people of the earth, when I turn back your captivity before your eyes, saith the LORD.