Første Samuelsbog - 1 Samuel - 1 Samuel KJV 1769

Navnebetydning for Samuel = Hørt af Gud

Blå kapitler er oversat

Røde kapitler er på engelsk

Der er deslige oversat vers her og der

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26

27-2829-30-31

[1Sa 1:1 DK-KJV] Nu var der en bestemt mand fra Ramathaim-zophim, fra Ephrahims bjerg, og hans navn var Elkanah, Jerohams søn, Elihus søn, Tohus søn, Zuphs søn, en Ephrait:
1Sa 1:1 Now there was a certain man of Ramathaim-zophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:
[1Sa 1:2 DK-KJV] Og han havde 2 hustruer; navnet på den ene var Hannah, og navnet på den anden var Peninnah: og Peninnah havde børn, men Hannah havde ingen børn. 
1Sa 1:2 And he had two wives; the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah: and Peninnah had children, but Hannah had no children.
[1Sa 1:3 DK-KJV] Og denne mand gik tidligt op ud af hans by for at tilbede og for at ofre til hærskarers HERRE i Shiloh. Og Elis 2 sønner, Hophni og Phinehas, HERRENs præster, var der.
1Sa 1:3 And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the LORD of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the LORD, were there.
[1Sa 1:4 DK-KJV] Og da tiden for Elkanahs ofring var, gav han portioner til hans hustru Peninnah, og til alle hendes sønner og hendes døtre:
1Sa 1:4 And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife, and to all her sons and her daughters, portions:
[1Sa 1:5 DK-KJV] Men til Hannah gav han en værdig portion; for han elskede Hannah: men HERREN havde lukket hendes livmoder.
1Sa 1:5 But unto Hannah he gave a worthy portion; for he loved Hannah: but the LORD had shut up her womb.
[1Sa 1:6 DK-KJV] Og hendes modstander provokerede hende også meget, for at gøre hende ærgerlig, fordi HERREN havde lukket hendes livmoder.
1Sa 1:6 And her adversary also provoked her sore, for to make her fret, because the LORD had shut up her womb.
[1Sa 1:7 DK-KJV] Og da han gjorde sådant år efter år, da hun gik op til HERRENs hus, så provokerede hun hende; derfor græd hun, og spiste ikke.
1Sa 1:7 And as he did so year by year, when she went up to the house of the LORD, so she provoked her; therefore she wept, and did not eat.
[1Sa 1:8 DK-KJV] Da sagde Elkanah hendes ægtemand til hende, Hannah, hvorfor græder du? og hvorfor spiser du ikke? og hvorfor er dit hjerte sørgmodigt? er jeg ikke bedre for dig end 10 sønner?
1Sa 1:8 Then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou? and why eatest thou not? and why is thy heart grieved? am not I better to thee than ten sons?
[1Sa 1:9 DK-KJV] Sådant rejste Hannah sig op efter at de havde spist i Shiloh, og efter at de havde drukket. Nu sad præsten Eli på et sæde ved en dørstolpe til HERRENs tempel.
1Sa 1:9 So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the LORD.
[1Sa 1:10 DK-KJV] Og hun var bitter i sjælen, og bad til HERREN, og græd meget.
1Sa 1:10 And she was in bitterness of soul, and prayed unto the LORD, and wept sore.
[1Sa 1:11 DK-KJV] Og hun aflagde et løfte, og sagde, Kæreste hærskarers HERRE, hvis du virkelig vil kigge på din tjenestepiges lidelse, og huske på mig, og ikke glemme din tjenestepige, men vil gi’ din tjenestepige et drengebarn, da vil jeg gi’ ham til HERREN alle dagene af hans liv, og der skal ikke komme et barberblad over hans hoved.
1Sa 1:11 And she vowed a vow, and said, O LORD of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the LORD all the days of his life, and there shall no rasor come upon his head.
[1Sa 1:12 DK-KJV] Og det skete, som hun fortsatte med at be’ foran HERREN, at Eli lagde mærke til hendes mund.
1Sa 1:12 And it came to pass, as she continued praying before the LORD, that Eli marked her mouth.
[1Sa 1:13 DK-KJV] Nu Hannah, hun talte i hendes hjerte; det var kun hendes læber der bevægede sig, men hendes stemme kunne ikke høres: derfor tænkte Eli at hun var beruset.
1Sa 1:13 Now Hannah, she spake in her heart; only her lips moved, but her voice was not heard: therefore Eli thought she had been drunken.
[1Sa 1:14 DK-KJV] Og Eli sagde til hende, Hvor længe vil du være beruset? fjern din vin fra dig.
1Sa 1:14 And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? put away thy wine from thee.
[1Sa 1:15 DK-KJV] Og Hannah svarede og sagde, Nej, min herre, jeg er en kvinde med en sorgfuld ånd: jeg har hverken drukket vin eller stærke drikke, men har udtømt min sjæl foran HERREN.
1Sa 1:15 And Hannah answered and said, No, my lord, I am a woman of a sorrowful spirit: I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the LORD.
[1Sa 1:16 DK-KJV] Anse ikke din tjenestepige for at være en datter af Belial: for ud af overfloden af min beklagelse og sorg har jeg talt indtil nu.
1Sa 1:16 Count not thine handmaid for a daughter of Belial: for out of the abundance of my complaint and grief have I spoken hitherto.
[1Sa 1:17 DK-KJV] Da svarede Eli og sagde, Gå i fred: og Israels Gud gir svar på din anmodning som du spurgte ham om.
1Sa 1:17 Then Eli answered and said, Go in peace: and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him.
[1Sa 1:18 DK-KJV] Og hun sagde, Lad din tjenestepige finde nåde i dine øjne. Sådant gik kvinden hendes vej, og spiste, og hende udstråling var ikke længere sørgmodig.
1Sa 1:18 And she said, Let thine handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way, and did eat, and her countenance was no more sad.
[1Sa 1:19 DK-KJV] Og de stod tidligt op om morgenen, og tilbad foran HERREN, og vendte tilbage, og kom til deres hus i Ramah: og Elkanah kendte hans hustru; og HERREN huskede på hende.
1Sa 1:19 And they rose up in the morning early, and worshipped before the LORD, and returned, and came to their house to Ramah: and Elkanah knew Hannah his wife; and the LORD remembered her.
[1Sa 1:20 DK-KJV] Derfor skete det, da tiden var inde efter at Hannah havde undfanget, at hun bar en søn, og kaldte hans navn Samuel, og siger, Fordi jeg har spurgt HERREN om ham.
1Sa 1:20 Wherefore it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son, and called his name Samuel, saying, Because I have asked him of the LORD.
[1Sa 1:21 DK-KJV] Og manden Elkanah, og hele hans hus, gik op for at tilbyde det årige offer til HERREN, og hans løfte.
1Sa 1:21 And the man Elkanah, and all his house, went up to offer unto the LORD the yearly sacrifice, and his vow.
[1Sa 1:22 DK-KJV] Men Hannah gik ikke op; for hun sagde til hendes ægtemand, Jeg vil ikke gå op før barnet er afvænnet, og da vil jeg bringe ham, så han må vise sig foran HERREN, og bli’ der for evigt.
1Sa 1:22 But Hannah went not up; for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned, and then I will bring him, that he may appear before the LORD, and there abide for ever.
[1Sa 1:23 DK-KJV] Og Elkanah hendes ægtemand sagde til hende, Gør hvad der synes godt for dig; bli’ her indtil du har afvænnet ham, kun HERREN etablerer hans ord. Sådant gjorde kvinden, og gav hendes søn bryst indtil hun havde afvænnet ham.
1Sa 1:23 And Elkanah her husband said unto her, Do what seemeth thee good; tarry until thou have weaned him; only the LORD establish his word. So the woman abode, and gave her son suck until she weaned him.
[1Sa 1:24 DK-KJV] Og da hun havde afvænnet ham, tog hun ham op sammen med hende, sammen med 3 stude, og 22 kilo mel, og en flaske med vin, og bragte ham til HERRENs hus i Shiloh: og barnet var ungt.
1Sa 1:24 And when she had weaned him, she took him up with her, with three bullocks, and one ephah of flour, and a bottle of wine, and brought him unto the house of the LORD in Shiloh: and the child was young.
[1Sa 1:25 DK-KJV] Og de dræbte én stud, og bragte barnet til Eli.
1Sa 1:25 And they slew a bullock, and brought the child to Eli.
[1Sa 1:26 DK-KJV] Og hun sagde, Åh min herre, som din sjæl lever, min herre, jeg er den kvinde der stod hos dig her, og bad til HERREN.
1Sa 1:26 And she said, Oh my lord, as thy soul liveth, my lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto the LORD.
[1Sa 1:27 DK-KJV] For dette barn bad jeg om; og HERREN har givet mig svar på min anmodning som jeg spurgte ham om:
1Sa 1:27 For this child I prayed; and the LORD hath given me my petition which I asked of him:
[1Sa 1:28 DK-KJV] Derfor har jeg også lånt ham ud til HERREN; så længe som han lever skal han være lånt ud til HERREN. Og han tilbad HERREN der.
1Sa 1:28 Therefore also I have lent him to the LORD; as long as he liveth he shall be lent to the LORD. And he worshipped the LORD there.
[1Sa 2:1 DK-KJV] Og Hannah bad, Mit hjerte jubler i HERREN, mit horn er ophøjet i HERREN: min mund er forstørret over mine fjender; fordi jeg jubler over din frelse.
1Sa 2:1 And Hannah prayed, and said, My heart rejoiceth in the LORD, mine horn is exalted in the LORD: my mouth is enlarged over mine enemies; because I rejoice in thy salvation.
[1Sa 2:2 DK-KJV] Der er ingen hellig som HERREN: for der er ingen i tillæg til dig: der er heller ingen klippe som vor Gud.
1Sa 2:2 There is none holy as the LORD: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.
[1Sa 2:3 DK-KJV] Tal ikke mere så overmådeligt stolt; lad ikke arrogance komme ud af jeres mund: for HERREN er kundskabens Gud, og via ham er handlinger vejet.
1Sa 2:3 Talk no more so exceeding proudly; let not arrogancy come out of your mouth: for the LORD is a God of knowledge, and by him actions are weighed.
[1Sa 2:4 DK-KJV] De mægtige mænds buer er knækket, og de der snubler er omsluttet med styrke.
1Sa 2:4 The bows of the mighty men are broken, and they that stumbled are girded with strength.
[1Sa 2:5 DK-KJV] De der var mætte har lejet demselv ud for brød; og de der var sultne var det ikke mere: sådant at den golde har båret 7; og hende der har mange børn er blevet svag. 
1Sa 2:5 They that were full have hired out themselves for bread; and they that were hungry ceased: so that the barren hath born seven; and she that hath many children is waxed feeble.
[1Sa 2:6 DK-KJV] HERREN dræber, og levendegør: han bringer ned til graven, og han bringer op.
1Sa 2:6 The LORD killeth, and maketh alive: he bringeth down to the grave, and bringeth up.
[1Sa 2:7 DK-KJV] HERREN gør fattig, og HERREN gør rig: han bringer ned, og løfter op.
1Sa 2:7 The LORD maketh poor, and maketh rich: he bringeth low, and lifteth up.
[1Sa 2:8 DK-KJV] Han rejser den fattige ud af støvet, og løfter tiggeren op fra møgbunken, for at sætte dem blandt prinser, og for at få dem til at arve herlighedens trone: for jorden søjler er HERRENs, og han har sat denne verden på dem.
1Sa 2:8 He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth up the beggar from the dunghill, to set them among princes, and to make them inherit the throne of glory: for the pillars of the earth are the LORD’S, and he hath set the world upon them.
[1Sa 2:9 DK-KJV] Han vil passe på hans helliges fødder, og de onde skal være stille i mørke; for intet menneske skal vinde frem via styrke.
1Sa 2:9 He will keep the feet of his saints, and the wicked shall be silent in darkness; for by strength shall no man prevail.
[1Sa 2:10 DK-KJV] HERRENs modstandere skal bli’ brudt i stykker; ud fra himlen skal han tordne på dem: HERREN skal dømme jordens ende: og han skal gi’ styrke til hans konge, og ophøje hans salvedes horn.
1Sa 2:10 The adversaries of the LORD shall be broken to pieces; out of heaven shall he thunder upon them: the LORD shall judge the ends of the earth; and he shall give strength unto his king, and exalt the horn of his anointed.
[1Sa 2:11 DK-KJV] Og Elkanah gik til hans hus i Ramah. Og barnet betjente overfor HERREN foran præsten Eli.
1Sa 2:11 And Elkanah went to Ramah to his house. And the child did minister unto the LORD before Eli the priest.
[1Sa 2:12 DK-KJV] Nu var Elis sønner Belials sønner; de kendte ikke HERREN.
1Sa 2:12 Now the sons of Eli were sons of Belial; they knew not the LORD.
[1Sa 2:13 DK-KJV] Og præsternes skik med folket var, at, når nogen mand tilbød ofre, så kom præstens tjener, mens kødet sydede, med en tretannet kødkrog i hans hånd;
1Sa 2:13 And the priests’ custom with the people was, that, when any man offered sacrifice, the priest’s servant came, while the flesh was in seething, with a fleshhook of three teeth in his hand;
[1Sa 2:14 DK-KJV] Og han slog den ned i panden, eller kedlen, eller krukken; alt det kødkrogen bragte op tog præsten til hamselv. Sådant gjorde de i Shiloh overfor alle de Israeliter der kom derhen.
1Sa 2:14 And he struck it into the pan, or kettle, or caldron, or pot; all that the fleshhook brought up the priest took for himself. So they did in Shiloh unto all the Israelites that came thither.
[1Sa 2:15 DK-KJV] Også før de brændte fedtet, kom præstens tjener, og sagde til den mand der ofrede, Gi’ præsten kød til at grille; for han vil ikke ha’ sydet kød af dig, men råt.
1Sa 2:15 Also before they burnt the fat, the priest’s servant came, and said to the man that sacrificed, Give flesh to roast for the priest; for he will not have sodden flesh of thee, but raw.
[1Sa 2:16 DK-KJV] Og hvis der er en mand der sagde til ham, Lad dem ikke undlade at brænde fedtet om lidt, og ta’ da så meget som din sjæl ønsker; derefter vil han svare ham, Nej; men du skal gi’ det til mig nu: og hvis ikke, vil jeg ta’ det med magt.
1Sa 2:16 And if any man said unto him, Let them not fail to burn the fat presently, and then take as much as thy soul desireth; then he would answer him, Nay; but thou shalt give it me now: and if not, I will take it by force.
[1Sa 2:17 DK-KJV] Derfor var de unge mænds synd meget stor foran HERREN: for mændene afskyede HERRENs offergave.
1Sa 2:17 Wherefore the sin of the young men was very great before the LORD: for men abhorred the offering of the LORD.
[1Sa 2:18 DK-KJV] Men Samuel betjente foran HERREN, som et barn, omsluttet med en linned efod.
1Sa 2:18 But Samuel ministered before the LORD, being a child, girded with a linen ephod.
[1Sa 2:19 DK-KJV] Desuden lavede hans mor en lille frakke til ham, og bragte den til ham år efter år, da hun kom op for at tilbyde det årlige offer med hendes ægtemand.
1Sa 2:19 Moreover his mother made him a little coat, and brought it to him from year to year, when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice.
[1Sa 2:20 DK-KJV] Og Eli velsignede Elkanah og hans hustru, og sagde, HERREN giver dig sæd af denne kvinde for det lån som er udlånt til HERREN. Og de gik til deres eget hjem.
1Sa 2:20 And Eli blessed Elkanah and his wife, and said, The LORD give thee seed of this woman for the loan which is lent to the LORD. And they went unto their own home.
[1Sa 2:21 DK-KJV] Og HERREN besøgte Hannah, sådant at hun undfangede, og bar 3 sønner og 2 døtre. Og barnet Samuel voksede foran HERREN.
1Sa 2:21 And the LORD visited Hannah, so that she conceived, and bare three sons and two daughters. And the child Samuel grew before the LORD.
[1Sa 2:22 DK-KJV] Nu var Eli gammel, og hørte alt det som hans sønner gjorde overfor Israel; og hvordan de lå med de kvinder der forsamlede sig ved menighedens tabernakeldør.
1Sa 2:22 Now Eli was very old, and heard all that his sons did unto all Israel; and how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation.
[1Sa 2:23 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvorfor gør I sådanne ting? for af dette folk hører jeg om jeres onde handlinger.
1Sa 2:23 And he said unto them, Why do ye such things? for I hear of your evil dealings by all this people.
[1Sa 2:24 DK-KJV] Nej, mine sønner; for det er ingen god rapport som jeg hører: I får HERRENs folk til at overtræde.
1Sa 2:24 Nay, my sons; for it is no good report that I hear: ye make the LORD’S people to transgress.
[1Sa 2:25 DK-KJV] Hvis én mand synder imod en anden, skal dommeren dømme ham: men hvis en mand synder imod HERREN, hvem skal da bede for ham? Imidlertid lyttede de ikke på deres fars stemme, fordi HERREN ville slå dem ihjel.
1Sa 2:25 If one man sin against another, the judge shall judge him: but if a man sin against the LORD, who shall intreat for him? Notwithstanding they hearkened not unto the voice of their father, because the LORD would slay them.
[1Sa 2:26 DK-KJV] Og barnet Samuel voksede videre, og var i favør både hos HERREN, og også hos mennesket.
1Sa 2:26 And the child Samuel grew on, and was in favour both with the LORD, and also with men.
[1Sa 2:27 DK-KJV] Og der kom en mand fra Gud til Eli, og sagde til ham, Dette siger HERREN, Viste jeg mig ikke klart og tydeligt overfor din fars hus, da de var i Egypten i Faraos hus?
1Sa 2:27 And there came a man of God unto Eli, and said unto him, Thus saith the LORD, Did I plainly appear unto the house of thy father, when they were in Egypt in Pharaoh’s house?
[1Sa 2:28 DK-KJV] Og udvalgte jeg ham ud af alle Israels stammer for at være min præst, til at tilbyde på mit alter, til at brænde røgelse, til at bære en efod foran mig? og gav jeg alle offergaverne lavet via ild fra Israels børn til din fars hus?
1Sa 2:28 And did I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest, to offer upon mine altar, to burn incense, to wear an ephod before me? and did I give unto the house of thy father all the offerings made by fire of the children of Israel?
[1Sa 2:29 DK-KJV] Hvorfor sparker I da til mit offer og til min offergave, som jeg har befalet i min bolig; og hædre dine sønner over mig, for at gøre jerselv fede med det bedste af alle offergaverne fra Israels børn?
1Sa 2:29 Wherefore kick ye at my sacrifice and at mine offering, which I have commanded in my habitation; and honourest thy sons above me, to make yourselves fat with the chiefest of all the offerings of Israel my people?
[1Sa 2:30 DK-KJV] Derfor siger HERREN Israels Gud, Jeg sagde rigtignok at dit hus, og din fars hus, skulle vandre foran mig for evigt: men nu siger HERREN, Det være langt fra mig; for dem der hædre mig vil jeg hædre, og de der foragter mig skal agtes lidt. 
1Sa 2:30 Wherefore the LORD God of Israel saith, I said indeed that thy house, and the house of thy father, should walk before me for ever: but now the LORD saith, Be it far from me; for them that honour me I will honour, and they that despise me shall be lightly esteemed.
[1Sa 2:31 DK-KJV] Læg mærke til, de dage kommer, hvor jeg vil skære din arm af, og armen fra din fars hus, sådant at der ikke skal være en gammel mand i dit hus.
1Sa 2:31 Behold, the days come, that I will cut off thine arm, and the arm of thy father’s house, that there shall not be an old man in thine house.
[1Sa 2:32 DK-KJV] Og du skal se en fjende i min bolig, i al rigdommen som Gud skal gi’ Israel: og der skal ikke være en gammel mand i dit hus for evigt.
1Sa 2:32 And thou shalt see an enemy in my habitation, in all the wealth which God shall give Israel: and there shall not be an old man in thine house for ever.
[1Sa 2:33 DK-KJV] Og den mand af dine, som jeg ikke skal fjerne fra mit alter, skal være der for at fortære dine øjne, og for at gøre dit hjerte sørgmodigt: og alt tilvæksten fra dit hus skal dø når de blomstrer bedst.
1Sa 2:33 And the man of thine, whom I shall not cut off from mine altar, shall be to consume thine eyes, and to grieve thine heart: and all the increase of thine house shall die in the flower of their age.
[1Sa 2:34 DK-KJV] Og dette skal være et tegn overfor dig, det som skal komme over dine sønner, over Hophni og Phinehas; på en dag skal de dø begge af dem.
1Sa 2:34 And this shall be a sign unto thee, that shall come upon thy two sons, on Hophni and Phinehas; in one day they shall die both of them.
[1Sa 2:35 DK-KJV] Og jeg vil oprejse mig en trofast præst, der skal gøre efter det som er i mit hjerte og i mit sind: og jeg vil bygge ham et sikkert hus; og han skal gå foran min salvede for altid.
1Sa 2:35 And I will raise me up a faithful priest, that shall do according to that which is in mine heart and in my mind: and I will build him a sure house; and he shall walk before mine anointed for ever.
[1Sa 2:36 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, at hver og en der er efterladt i dit hus skal komme og krybe sammen overfor ham for et stykke sølv og en bid brød, og skal sige, Sæt mig, jeg ber dig, ind i et af præsteembederne, så jeg må spise et stykke brød.
1Sa 2:36 And it shall come to pass, that every one that is left in thine house shall come and crouch to him for a piece of silver and a morsel of bread, and shall say, Put me, I pray thee, into one of the priests’ offices, that I may eat a piece of bread.
[1Sa 3:1 DK-KJV] Og barnet Samuel betjente overfor HERREN foran Eli. Og HERRENs ord var dyrebart i de dage; der var ingen åben vision.
1Sa 3:1 And the child Samuel ministered unto the LORD before Eli. And the word of the LORD was precious in those days; there was no open vision.
[1Sa 3:2 DK-KJV] Og i den tid skete det, da Eli var lagt ned i hans sted, og hans øjne begyndte at bli’ slørede, så han ikke kunne se;
1Sa 3:2 And it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see;
[1Sa 3:3 DK-KJV] Og længe før at Guds lampe gik ud i HERRENs tempel, der hvor Guds ark var, og Samuel var lagt ned for at sove;
1Sa 3:3 And ere the lamp of God went out in the temple of the LORD, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep;
[1Sa 3:4 DK-KJV] At HERREN kaldte på Samuel: og han svarede, Her er jeg.
1Sa 3:4 That the LORD called Samuel: and he answered, Here am I.
[1Sa 3:5 DK-KJV] Og han løb hentil Eli, og sagde, Her er jeg; for du kalder på mig. Og han sagde, Jeg kaldte ikke; læg dig ned igen. Og han gik og lagde sig ned.
1Sa 3:5 And he ran unto Eli, and said, Here am I; for thou calledst me. And he said, I called not; lie down again. And he went and lay down.
[1Sa 3:6 DK-KJV] Og HERREN kaldte endnu en gang, på Samuel. Og Samuel stod op og gik til Eli, og sagde, Her er jeg; for du kaldte på mig. Og han svarede, jeg kaldte ikke; læg dig ned igen.
1Sa 3:6 And the LORD called yet again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli, and said, Here am I; for thou didst call me. And he answered, I called not, my son; lie down again.
[1Sa 3:7 DK-KJV] Nu kendte Samuel stadig ikke HERREN, HERRENs ord var stadig heller ikke afsløret overfor ham.
1Sa 3:7 Now Samuel did not yet know the LORD, neither was the word of the LORD yet revealed unto him.
[1Sa 3:8 DK-KJV] Og HERREN kaldte igen tredje gang på Samuel. Og han stod op og gik til Eli, og sagde, Her er jeg; for du kaldte på mig. Og Eli forstod at HERREN havde kaldt på barnet.
1Sa 3:8 And the LORD called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli, and said, Here am I; for thou didst call me. And Eli perceived that the LORD had called the child.
[1Sa 3:9 DK-KJV] Derfor sagde Eli til Samuel, Gå, læg dig ned: og det skal ske, hvis han kalder på dig, at du skal sige, Tal, HERRE; for din tjener hører. Sådant gik Samuel og lagde sig i hans sted.
1Sa 3:9 Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down: and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, LORD; for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place.
[1Sa 3:10 DK-KJV] Og HERREN kom, og stod, og kaldte som de andre gange, Samuel, Samuel. Da svarede Samuel, Tal; for din tjener hører.
1Sa 3:10 And the LORD came, and stood, and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak; for thy servant heareth.
[1Sa 3:11 DK-KJV] Og HERREN sagde til Samuel, Læg mærke til, jeg vil gøre en ting i Israel, og da skal enhvers øre der hører snurre.
1Sa 3:11 And the LORD said to Samuel, Behold, I will do a thing in Israel, at which both the ears of every one that heareth it shall tingle.
[1Sa 3:12 DK-KJV] I den dag vil jeg udføre alle tingene som jeg har talt imod Eli vedrørende hans hus: når jeg begynder, vil jeg også lave en slutning.
1Sa 3:12 In that day I will perform against Eli all things which I have spoken concerning his house: when I begin, I will also make an end.
[1Sa 3:13 DK-KJV] For jeg har fortalt ham at jeg vil dømme hans hus for evigt for de fejltrin som han kender til; fordi hans sønner gjorde demselv afskyelige, og han holdt dem ikke tilbage.
1Sa 3:13 For I have told him that I will judge his house for ever for the iniquity which he knoweth; because his sons made themselves vile, and he restrained them not.
[1Sa 3:14 DK-KJV] Og derfor har jeg svoret overfor Elis hus, at fejltrinet fra Elis hus skal ikke bli’ renset med offer ej heller offergave for evigt.
1Sa 3:14 And therefore I have sworn unto the house of Eli, that the iniquity of Eli’s house shall not be purged with sacrifice nor offering for ever.
[1Sa 3:15 DK-KJV] Og Samuel lå indtil om morgenen, og åbnede dørene til HERRENs hus. Og Samuel frygtede for at vise Eli visionen.
1Sa 3:15 And Samuel lay until the morning, and opened the doors of the house of the LORD. And Samuel feared to shew Eli the vision.
[1Sa 3:16 DK-KJV] Da kaldte Eli på Samuel, og sagde, Samuel, min søn. Og han svarede, Her er jeg.
1Sa 3:16 Then Eli called Samuel, and said, Samuel, my son. And he answered, Here am I.
[1Sa 3:17 DK-KJV] Og han sagde, Hvad er det for en ting som HERREN har sagt til dig? jeg ber dig skjul det ikke for mig: Gud gør sådant mod dig, og mere også, hvis du skjuler nogle ting for mig af alle de ting som han sagde til dig.
1Sa 3:17 And he said, What is the thing that the LORD hath said unto thee? I pray thee hide it not from me: God do so to thee, and more also, if thou hide any thing from me of all the things that he said unto thee.
[1Sa 3:18 DK-KJV] Og Samuel fortalte ham en hver detalje, og gemte intet for ham: Og han sagde, Det er HERREN: lad ham gøre det som forekommer godt for ham.
1Sa 3:18 And Samuel told him every whit, and hid nothing from him. And he said, It is the LORD: let him do what seemeth him good.
[1Sa 3:19 DK-KJV] Og Samuel voksede, og HERREN var med ham, og lod ingen af hans ord falde til jorden.
1Sa 3:19 And Samuel grew, and the LORD was with him, and did let none of his words fall to the ground.
[1Sa 3:20 DK-KJV] Og hele Israel fra Dan lige til Beer-sheba vidste at Samuel var etableret til at være en profet fra HERREN.
1Sa 3:20 And all Israel from Dan even to Beer-sheba knew that Samuel was established to be a prophet of the LORD.
[1Sa 3:21 DK-KJV] Og HERREN viste sig igen i Shiloh: for HERREN afslørede hamselv overfor Samuel i Shiloh via HERRENs ord.
1Sa 3:21 And the LORD appeared again in Shiloh: for the LORD revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the LORD.
[1Sa 4:1 DK-KJV] Og Samuels ord kom til hele Israel. Nu gik Israel ud imod Filisterne i kamp, og lejrede ved siden af Eben-ezer: og Filisterne lejrede i Aphek.
1Sa 4:1 And the word of Samuel came to all Israel. Now Israel went out against the Philistines to battle, and pitched beside Eben-ezer: and the Philistines pitched in Aphek.
[1Sa 4:2 DK-KJV] Og Filisterne opstillede sig i række imod Israel: og da de mødtes i slaget, var Israel slået foran Filisterne: og på marken dræbte de omkring 4.000 af hærens mænd.
1Sa 4:2 And the Philistines put themselves in array against Israel: and when they joined battle, Israel was smitten before the Philistines: and they slew of the army in the field about four thousand men.
[1Sa 4:3 DK-KJV] Og da folket var komme ind i lejren, sagde Israels ældste, Hvorfor har HERREN slået os foran Filisterne i dag? Lad os få hentet HERRENs pagtsark ud fra Shiloh, så, når den kommer ind blandt os, må den frelse os ud af vores fjenders hånd.
1Sa 4:3 And when the people were come into the camp, the elders of Israel said, Wherefore hath the LORD smitten us to day before the Philistines? Let us fetch the ark of the covenant of the LORD out of Shiloh unto us, that, when it cometh among us, it may save us out of the hand of our enemies.
[1Sa 4:4 DK-KJV] Sådant sendte folket bud til Shiloh, så de derfra måtte bringe hærskarers HERRENs pagtsark, som bor mellem keruberne: og Elis 2 sønner, Hophni and Phinehas, var der hos Guds pagtsark. 
1Sa 4:4 So the people sent to Shiloh, that they might bring from thence the ark of the covenant of the LORD of hosts, which dwelleth between the cherubims: and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God.
[1Sa 4:5 DK-KJV] Og da HERRENs pagtsark kom ind i lejren, råbte hele Israel med et højt råb, sådant at jorden igen ringede.
1Sa 4:5 And when the ark of the covenant of the LORD came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again.
[1Sa 4:6 DK-KJV] Og da Filisterne hørte spetaklet fra råbet, sagde de, Hvad betyder spetaklet fra dette store råb i Hebræernes lejr? Og de forstod at HERRENs ark var kommet ind i lejren.
1Sa 4:6 And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, What meaneth the noise of this great shout in the camp of the Hebrews? And they understood that the ark of the LORD was come into the camp.
[1Sa 4:7 DK-KJV] Og Filisterne var bange, for de sagde, Gud er kommet ind i lejren. Og de sagde, Arme os! for en sådan ting var ikke været sket før.
1Sa 4:7 And the Philistines were afraid, for they said, God is come into the camp. And they said, Woe unto us! for there hath not been such a thing heretofore.
[1Sa 4:8 DK-KJV] Arme os! hvem skal forløse os ud af hænderne på disse mægtige Guder? disse er de Guder der slog Egypterne med alle plagerne i vildmarken.
1Sa 4:8 Woe unto us! who shall deliver us out of the hand of these mighty Gods? these are the Gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness.
[1Sa 4:9 DK-KJV] Vær stærke, og opfør jer som mænd, Kæreste I Filistere, for ikke at I bli’r Hebræernes tjenere, som de har været jeres: opfør jer som mænd, og kæmp.
1Sa 4:9 Be strong, and quit yourselves like men, O ye Philistines, that ye be not servants unto the Hebrews, as they have been to you: quit yourselves like men, and fight.
[1Sa 4:10 DK-KJV] Og Filisterne kæmpede, og Israel var slået, og de flygtede alle mand til sit telt: og der var en vældig stor nedslagtning; for der faldt i Israel 30.000 soldater.
1Sa 4:10 And the Philistines fought, and Israel was smitten, and they fled every man into his tent: and there was a very great slaughter; for there fell of Israel thirty thousand footmen.
[1Sa 4:11 DK-KJV] Og Guds ark var taget; og Elis 2 sønner, Hophni and Phinehas, var dræbt.
1Sa 4:11 And the ark of God was taken; and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain.
[1Sa 4:12 DK-KJV] Og der løb en mand fra Benjamin ud fra hæren, og kom til Shiloh den samme dag med hans iturevne tøj, og med jord på sit hoved.
1Sa 4:12 And there ran a man of Benjamin out of the army, and came to Shiloh the same day with his clothes rent, and with earth upon his head.
[1Sa 4:13 DK-KJV] Og da han kom, se, Eli sad på et sæde ved vejsiden og kiggede: for hans hjerte tystede på grund af Guds ark. Og da manden kom ind i lejren, og fortalte det, råbte hele byen højt.
1Sa 4:13 And when he came, lo, Eli sat upon a seat by the wayside watching: for his heart trembled for the ark of God. And when the man came into the city, and told it, all the city cried out.
[1Sa 4:14 DK-KJV] Og da Eli hørte spetaklet fra råbet, sagde han, Hvad betyder spetaklet og denne tumult? Og manden kom hurtigt ind, og fortalte det til Eli.
1Sa 4:14 And when Eli heard the noise of the crying, he said, What meaneth the noise of this tumult? And the man came in hastily, and told Eli.
[1Sa 4:15 DK-KJV] Nu var Eli 98 år gammel; og hans øjne var sløret, så han ikke kunne se.
1Sa 4:15 Now Eli was ninety and eight years old; and his eyes were dim, that he could not see.
[1Sa 4:16 DK-KJV] Og manden sagde til Eli, Jeg er han der kom ud af hæren, og i dag flygtede jeg ud af hæren. Og han sagde, Hvad er der sket, min søn?
1Sa 4:16 And the man said unto Eli, I am he that came out of the army, and I fled to day out of the army. And he said, What is there done, my son?
[1Sa 4:17 DK-KJV] Og budbringeren svarede og sagde, Israel er flygtet foran Filisterne, og der har også været en stor nedslagtning blandt folket, og også dine 2 sønner, Hophni and Phinehas, er døde, og Guds ark er taget.
1Sa 4:17 And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines, and there hath been also a great slaughter among the people, and thy two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken.
[1Sa 4:18 DK-KJV] Og det skete, da han nævnte Guds ark, at han faldt baglæns ned fra sædet der ved siden af porten, og han brækkede halsen, og han døde: for han var en gammel mand, og tung. Og han havde dømt Israel i 40 år.
1Sa 4:18 And it came to pass, when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck brake, and he died: for he was an old man, and heavy. And he had judged Israel forty years.
[1Sa 4:19 DK-KJV] Og hans svigerdatter, Phinehas hustru, var med barn, nær ved at bli’ forløst: og hun bukkede sigselv og fødte; for hendes veer kom over hende.
1Sa 4:19 And his daughter in law, Phinehas’ wife, was with child, near to be delivered: and when she heard the tidings that the ark of God was taken, and that her father in law and her husband were dead, she bowed herself and travailed; for her pains came upon her.
[1Sa 4:20 DK-KJV] Og omkring tiden for hendes død sagde kvinden der stod hos hende til hende, Frygt ikke, for du har født en søn. Men hun svarede ikke, hun værdsatte det heller ikke.
1Sa 4:20 And about the time of her death the women that stood by her said unto her, Fear not; for thou hast born a son. But she answered not, neither did she regard it.
[1Sa 4:21 DK-KJV] Og hun navngav barnet I-chabod, og siger, Herligheden har forladt Israel: fordi Guds ark var taget, og på grund af hendes svigerfar og hendes ægtemand. “I-chabod betyder – Hvor er herligheden? – eller – ingen herlighed”
1Sa 4:21 And she named the child I-chabod, saying, The glory is departed from Israel: because the ark of God was taken, and because of her father in law and her husband.
[1Sa 4:22 DK-KJV] Og hun sagde, Herligheden har forladt Israel: for Guds ark er taget.
1Sa 4:22 And she said, The glory is departed from Israel: for the ark of God is taken.
[1Sa 5:1 DK-KJV] Og Filisterne tog Gud ark, og bragte den fra Eben-ezer til Ashdod. “Eben-ezer betyder – Hjælpestenen – Ashdod betyder – Noget der er udgydt eller spildt – Tilnærmelse – Tyveri”
1Sa 5:1 And the Philistines took the ark of God, and brought it from Eben-ezer unto Ashdod.
[1Sa 5:2 DK-KJV] Da Filisterne tog Gud ark, bragte de den ind i Dagons hus, og satte den ved siden af Dagon. “Dagon betyder – Korn – eller – en fisk”
1Sa 5:2 When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon, and set it by Dagon.
[1Sa 5:3 DK-KJV] Og da de fra Ashdod stod tidligt op den næste dag, læg mærke til, Dagon var faldet med hans hoved mod jorden foran HERRENs ark. Og de tog Dagon, og satte ham på hans plads igen.
1Sa 5:3 And when they of Ashdod arose early on the morrow, behold, Dagon was fallen upon his face to the earth before the ark of the LORD. And they took Dagon, and set him in his place again.
[1Sa 5:4 DK-KJV] Og da de stod tidligt op den næste dags morgen, læg mærke til, Dagon var faldet med hans hoved mod jorden foran HERRENs ark; og Dagons hoved og begge hans hænders håndflader var skåret af på dørtrinet; kun stuben af Dagon var tilbage af ham.
1Sa 5:4 And when they arose early on the morrow morning, behold, Dagon was fallen upon his face to the ground before the ark of the LORD; and the head of Dagon and both the palms of his hands were cut off upon the threshold; only the stump of Dagon was left to him.
[1Sa 5:5 DK-KJV] Derfor trådte hverken Dagonpræsterne, eller nogen der kom ind i Dagonhuset, på Dagondørtrinet i Ashdod indtil denne dag.
1Sa 5:5 Therefore neither the priests of Dagon, nor any that come into Dagon’s house, tread on the threshold of Dagon in Ashdod unto this day.
[1Sa 5:6 DK-KJV] Men HERRENs hånd var tungt over dem i Ashdod, og han destruerede dem, og slog dem med hæmorider, ja Ashdod og dens kyster.
1Sa 5:6 But the hand of the LORD was heavy upon them of Ashdod, and he destroyed them, and smote them with emerods, even Ashdod and the coasts thereof.
[1Sa 5:7 DK-KJV] Og da mændene i Ashdod så’ at det var således, sagde de, Israels Guds ark skal ikke forbli’ hos os: for hans hånd er smertelig over os, og over vor gud Dagon.
1Sa 5:7 And when the men of Ashdod saw that it was so, they said, The ark of the God of Israel shall not abide with us: for his hand is sore upon us, and upon Dagon our god.
[1Sa 5:8 DK-KJV] De sendte derfor bud og forsamlede alle Filisternes herrer hos dem, og sagde, Hvad skal vi gør med Israels Guds ark? Og de svarede, Lad Israels Guds ark bli’ båret til Gath. Og de bar Israels Guds ark derhen
1Sa 5:8 They sent therefore and gathered all the lords of the Philistines unto them, and said, What shall we do with the ark of the God of Israel? And they answered, Let the ark of the God of Israel be carried about unto Gath. And they carried the ark of the God of Israel about thither.
[1Sa 5:9 DK-KJV] Og det var sådant, at, efter de havde båret rundt på den, var HERRENs hånd imod byen med en meget stor destruktion: og han slog mændene i byen, både lille og stor, og de havde hæmorider i deres hemmelige dele.
1Sa 5:9 And it was so, that, after they had carried it about, the hand of the LORD was against the city with a very great destruction: and he smote the men of the city, both small and great, and they had emerods in their secret parts.
[1Sa 5:10 DK-KJV] Derfor sendte de Guds ark til Ekron. Og det skete, som Guds ark kom til Ekron, at Ekroniterne råbte højt, og siger, De har bragt Israels Guds ark til os, for at dræbe os og vort folk.
1Sa 5:10 Therefore they sent the ark of God to Ekron. And it came to pass, as the ark of God came to Ekron, that the Ekronites cried out, saying, They have brought about the ark of the God of Israel to us, to slay us and our people.
[1Sa 5:11 DK-KJV] Sådant sendte de bud og forsamlede alle Filisternes herrer, og sagde, Send Israels Guds ark væk, og lad den komme tilbage til sit eget sted, for ikke at den dræber os, og vort folk: for der var en dødelig destruktion udover hele byen; Guds hånd var meget tung der.
1Sa 5:11 So they sent and gathered together all the lords of the Philistines, and said, Send away the ark of the God of Israel, and let it go again to his own place, that it slay us not, and our people: for there was a deadly destruction throughout all the city; the hand of God was very heavy there.
[1Sa 5:12 DK-KJV] Og de mænd der ikke døde var slået med hæmorider: og råbet fra byen gik op til himlen.
1Sa 5:12 And the men that died not were smitten with the emerods: and the cry of the city went up to heaven.
[1Sa 6:1 DK-KJV] Og HERRENs ark var i Filisternes land i 7 måneder.
1Sa 6:1 And the ark of the LORD was in the country of the Philistines seven months.
[1Sa 6:2 DK-KJV] Og Filisterne kaldte på præsterne og spåmændene, og siger, Hvad skal vi gøre med HERRENs ark? fortæl os hvorledes vi skal sende den til sit sted.
1Sa 6:2 And the Philistines called for the priests and the diviners, saying, What shall we do to the ark of the LORD? tell us wherewith we shall send it to his place.
[1Sa 6:3 DK-KJV] Og de sagde, Hvis I sender Israels Guds ark væk, send den ikke tom; men giv ham i hvert fald en overtrædelsesoffergave: da skal I bli’ helbredt, og I skal vide hvorfor hans hånd ikke er fjernet fra jer. 
1Sa 6:3 And they said, If ye send away the ark of the God of Israel, send it not empty; but in any wise return him a trespass offering: then ye shall be healed, and it shall be known to you why his hand is not removed from you.
[1Sa 6:4 DK-KJV] Da sagde de, Hvad skal overtrædelsesoffergaven være som vi skal giv ham? De svarede, 5 gyldne hæmorider, og 5 gyldne mus, efter antallet på Filisternes herrer: for det var den samme plage der var over alle jer, og over jeres herrer.
1Sa 6:4 Then said they, What shall be the trespass offering which we shall return to him? They answered, Five golden emerods, and five golden mice, according to the number of the lords of the Philistines: for one plague was on you all, and on your lords.
[1Sa 6:5 DK-KJV] Derfor skal I lave figurer af jeres hæmorider, og figurer af jeres mus der øderlægger landet; og I skal gi’ herlighed til Israels Gud: det kunne jo godt være at han ville lætte hans hånd fra jer, og fra jeres guder, og fra jeres land.
1Sa 6:5 Wherefore ye shall make images of your emerods, and images of your mice that mar the land; and ye shall give glory unto the God of Israel: peradventure he will lighten his hand from off you, and from off your gods, and from off your land.
[1Sa 6:6 DK-KJV] Hvorfor forhærder I da jeres hjerter, som Egypterne og Farao forhærdede deres hjerter? da han havde udvirket underfuldt iblandt dem, lod de ikke folket gå, og de rejste?
1Sa 6:6 Wherefore then do ye harden your hearts, as the Egyptians and Pharaoh hardened their hearts? when he had wrought wonderfully among them, did they not let the people go, and they departed?
[1Sa 6:7 DK-KJV] Lav nu derfor en ny vogn, og ta’ 2 malkekøer, over hvilke der intet åg er kommet, og bind køerne for vognen, og bring deres kalve hjem fra dem:
1Sa 6:7 Now therefore make a new cart, and take two milch kine, on which there hath come no yoke, and tie the kine to the cart, and bring their calves home from them:
[1Sa 6:8 DK-KJV] Og ta’ HERRENs ark, og stil den på vognen; og læg guldsmykkerne, som I skal giv ham som en overtrædelsesoffergave, i en kasse ved siden af den; og send den væk, så den må gå.
1Sa 6:8 And take the ark of the LORD, and lay it upon the cart; and put the jewels of gold, which ye return him for a trespass offering, in a coffer by the side thereof; and send it away, that it may go.
[1Sa 6:9 DK-KJV] Og se, hvis den går op via vejen til sin egen kyst til Beth-shemesh, da har han gjort dette store onde mod os: men hvis ikke, da skal vi vide at det ikke var hans hånd der slog os: det der skete mod os var rent tilfældigt.
1Sa 6:9 And see, if it goeth up by the way of his own coast to Beth-shemesh, then he hath done us this great evil: but if not, then we shall know that it is not his hand that smote us; it was a chance that happened to us.
[1Sa 6:10 DK-KJV] Og sådant gjorde mændene; og tog 2 kalkekøer, og bandt dem for vognen, og lukkede deres kalve inde derhjemme:
1Sa 6:10 And the men did so; and took two milch kine, and tied them to the cart, and shut up their calves at home:
[1Sa 6:11 DK-KJV] Og de lagde HERRENs ark på vognen, og kassen med guldmusene og figurene af deres hæmorider.
1Sa 6:11 And they laid the ark of the LORD upon the cart, and the coffer with the mice of gold and the images of their emerods.
[1Sa 6:12 DK-KJV] Og køerne tog den lige vej til Beth-shemesh-vejen, og gik langs med landevejen, og mu’ede mens de gik, og vendte ikke tilside mod højre eller venstre; og Filisternes herrer gik efter dem til Beth-shemeshs grænse.
1Sa 6:12 And the kine took the straight way to the way of Beth-shemesh, and went along the highway, lowing as they went, and turned not aside to the right hand or to the left; and the lords of the Philistines went after them unto the border of Beth-shemesh.
[1Sa 6:13 DK-KJV] Og de fra Beth-shemesh var igen med at høste deres hvede i dalen: og de opløftede sine øjne og så’ arken, og jublede over at se den.
1Sa 6:13 And they of Beth-shemesh were reaping their wheat harvest in the valley: and they lifted up their eyes, and saw the ark, and rejoiced to see it.
[1Sa 6:14 DK-KJV] Og vognen kom ind på Joshuas mark, en Beth-shemite, og stod der, hvor der var en stor sten: og de kløvede træet fra vognen, og tilbød køerne som en brændoffergave til HERREN.
1Sa 6:14 And the cart came into the field of Joshua, a Beth-shemite, and stood there, where there was a great stone: and they clave the wood of the cart, and offered the kine a burnt offering unto the LORD.
[1Sa 6:15 DK-KJV] Og Leviterne tog HERRENs ark ned, og kassen der var hos den, hvori guldsmykkerne var, og lagde dem på den store sten: og den samme dag tilbød mændene fra Beth-shemesh brændoffergaver og ofrede ofre til HERREN.
1Sa 6:15 And the Levites took down the ark of the LORD, and the coffer that was with it, wherein the jewels of gold were, and put them on the great stone: and the men of Beth-shemesh offered burnt offerings and sacrificed sacrifices the same day unto the LORD.
[1Sa 6:16 DK-KJV] Og da Filisternes herrer havde set det, retunerede de den sammen dag til Ekron.
1Sa 6:16 And when the five lords of the Philistines had seen it, they returned to Ekron the same day.
[1Sa 6:17 DK-KJV] Og disse er de gyldne hæmorider som Filisterne returnerede som en overtrædelsesoffergave til HERREN; 1 for Ashdod, 1 for Gaza, 1 for Askelon, 1 for Gath, 1 for Ekron;
1Sa 6:17 And these are the golden emerods which the Philistines returned for a trespass offering unto the LORD; for Ashdod one, for Gaza one, for Askelon one, for Gath one, for Ekron one;
[1Sa 6:18 DK-KJV] Og de gyldne mus, efter antallet på Filisternes byer tilhørende de 5 herrer, begge fra befæstede byer, og fra landsbyer ude på landet, lige hentil den store sten i Abal,  hvorpå de satte HERRENs ark ned: denne sten der der stadig indtil denne dag på Joshuas mark, Beth-shemiten. 
1Sa 6:18 And the golden mice, according to the number of all the cities of the Philistines belonging to the five lords, both of fenced cities, and of country villages, even unto the great stone of Abel, whereon they set down the ark of the LORD: which stone remaineth unto this day in the field of Joshua, the Beth-shemite.
[1Sa 6:19 DK-KJV] Og han slog mændene fra Beth-shemesh, fordi de havde kigget ned i HERRENs ark, ja af folket slog han 5.070 mænd: og folket sang sørgesange, eftersom HERREN havde slået mange fra folket med en stor slagtning.
1Sa 6:19 And he smote the men of Beth-shemesh, because they had looked into the ark of the LORD, even he smote of the people fifty thousand and threescore and ten men: and the people lamented, because the LORD had smitten many of the people with a great slaughter.
[1Sa 6:20 DK-KJV] Og mændene fra Beth-shemesh sagde, Hvem er i stand til at stå foran denne hellige HERRE Gud? og til hvem skal han henvende sig til fra os?
1Sa 6:20 And the men of Beth-shemesh said, Who is able to stand before this holy LORD God? and to whom shall he go up from us?
[1Sa 6:21 DK-KJV] Og de sendte budbringere til indbyggerne i Kirjath-jearim , og siger, Filisterne har bragt HERRENs ark tilbage; kom I ned, og hent den op til jer.
1Sa 6:21 And they sent messengers to the inhabitants of Kirjath-jearim, saying, The Philistines have brought again the ark of the LORD; come ye down, and fetch it up to you.
[1Sa 7:1 DK-KJV] Og mændene fra Kirjath-jearim kom, og hentede HERRENs ark, og bragte den ind i Abinadabs hus på bakken, og helliggjorde hans søn Eleazar til at passe på HERRENs ark.
1Sa 7:1 And the men of Kirjath-jearim came, and fetched up the ark of the LORD, and brought it into the house of Abinadab in the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the LORD.
[1Sa 7:2 DK-KJV] Og det skete, mens arken opholdt sig i Kirjath-jearim, at tiden var lang; for det var i 20 år: og hele Israels hus længtes efter HERREN. 
1Sa 7:2 And it came to pass, while the ark abode in Kirjath-jearim, that the time was long; for it was twenty years: and all the house of Israel lamented after the LORD.
[1Sa 7:3 DK-KJV] Og Samuel talte til Israels hus, og siger, Hvis I vender tilbage til HERREN med hele jeres hjerte, så fjern de fremmede guder og Ashtaroth blandt jer, og forbered jeres hjerter for HERREN, og tjen kun ham: og han vil forløse jer ud af Filisternes hånd.
1Sa 7:3 And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye do return unto the LORD with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the LORD, and serve him only: and he will deliver you out of the hand of the Philistines.
[1Sa 7:4 DK-KJV] Da fjernede Israels børn Baalim og Ashtaroth, og tjente kun HERREN.
1Sa 7:4 Then the children of Israel did put away Baalim and Ashtaroth, and served the LORD only.
[1Sa 7:5 DK-KJV] Og Samuel sagde, Saml hele Israel i Mizpeh, og jeg vil be’ til HERREN for jer.
1Sa 7:5 And Samuel said, Gather all Israel to Mizpeh, and I will pray for you unto the LORD.
[1Sa 7:6 DK-KJV] Og de forsamlede sig i Mizpeh, og trak vand, og hændte der ud foran HERREN, og fastede den dag, og sagde der, Vi har syndet imod HERREN. Og Samuel dømte Israels børn i Mizpeh.
1Sa 7:6 And they gathered together to Mizpeh, and drew water, and poured it out before the LORD, and fasted on that day, and said there, We have sinned against the LORD. And Samuel judged the children of Israel in Mizpeh.
[1Sa 7:7 DK-KJV] Og da Filistrene hørte at Israels børn var forsamlet i Mizpeh, gik Filistrenes herrer op imod Israel. Og da Israels børn hørte det, var de bange for Filisterne.
1Sa 7:7 And when the Philistines heard that the children of Israel were gathered together to Mizpeh, the lords of the Philistines went up against Israel. And when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistines.
[1Sa 7:8 DK-KJV] Og Israels børn sagde til Samuel, Stop ikke med at råbe på HERREN for os, at han vil frelse os ud af Filisternes hånd.
1Sa 7:8 And the children of Israel said to Samuel, Cease not to cry unto the LORD our God for us, that he will save us out of the hand of the Philistines.
[1Sa 7:9 DK-KJV] Og Samuel tog et diende lam, og tilbød det helt som en brændoffergave til HERREN: og Samuel råbte på HERREN for Israel; og HERREN hørte ham.
1Sa 7:9 And Samuel took a sucking lamb, and offered it for a burnt offering wholly unto the LORD: and Samuel cried unto the LORD for Israel; and the LORD heard him.
[1Sa 7:10 DK-KJV] Og mens Samuel opofrede brændoffergaven, nærmede Filisterne sig til kamp imod Israel: men den dag lod HERREN et stort tordenvejr være over Filisterne, og gjorde dem utilpas; og de var slået foran Israel.
1Sa 7:10 And as Samuel was offering up the burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel: but the LORD thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them; and they were smitten before Israel.
[1Sa 7:11 DK-KJV] Og mændene fra Israel gik ud af Mizpeh, og forfulgte Filisterne, og slog dem, indtil de kom under Beth-car.
1Sa 7:11 And the men of Israel went out of Mizpeh, and pursued the Philistines, and smote them, until they came under Beth-car.
[1Sa 7:12 DK-KJV] Da tog Samuel en sten, og satte den mellem Mizpeh og Shen, og navngav den Eben-ezer, og siger, Indtil nu har HERREN hjulpet os.
1Sa 7:12 Then Samuel took a stone, and set it between Mizpeh and Shen, and called the name of it Eben-ezer, saying, Hitherto hath the LORD helped us.
[1Sa 7:13 DK-KJV] Sådant var Filisterne underkastet, og de kom ikke mere indenfor Israels kyster: og HERRENs hånd var imod Filisterne i alle Samuels dage.
1Sa 7:13 So the Philistines were subdued, and they came no more into the coast of Israel: and the hand of the LORD was against the Philistines all the days of Samuel.
[1Sa 7:14 DK-KJV] Og de byer som Filisterne havde taget fra Israel var genoprettet til Israel, fra Ekron lige til Gath; og kysterne derfra forløste Israel ud af Filisternes hænder. Og der var fred mellem Israel og Amoriterne.
1Sa 7:14 And the cities which the Philistines had taken from Israel were restored to Israel, from Ekron even unto Gath; and the coasts thereof did Israel deliver out of the hands of the Philistines. And there was peace between Israel and the Amorites.
[1Sa 7:15 DK-KJV] Og Samuel dømte Israel alle dagene i hans liv.
1Sa 7:15 And Samuel judged Israel all the days of his life.
[1Sa 7:16 DK-KJV] Og han gik år efter år i kredsløb mellem Beth-el, og Gilgal, og Mizpeh, og dømte Israel i alle disse steder.
1Sa 7:16 And he went from year to year in circuit to Beth-el, and Gilgal, and Mizpeh, and judged Israel in all those places.
[1Sa 7:17 DK-KJV] Og han vendte tilbage til Ramah; for der var hans hus; og der dømte han Israel; og der byggede han et alter til HERREN.
1Sa 7:17 And his return was to Ramah; for there was his house; and there he judged Israel; and there he built an altar unto the LORD.
[1Sa 8:1 DK-KJV] Og det skete, da Samuel var gammel, at han gjorde hans sønner til dommer over Israel.
1Sa 8:1 And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel.
[1Sa 8:2 DK-KJV] Nu var navnet på hans førstefødte Joel; og navnet på den anden, Abiah: de var dommere i Beer-sheba.
1Sa 8:2 Now the name of his firstborn was Joel; and the name of his second, Abiah: they were judges in Beer-sheba.
[1Sa 8:3 DK-KJV] Og hans sønner vandrede ikke efter hans veje; men vendte sig efter penge, og tog imod bestikkelser, og fordrejede dom.
1Sa 8:3 And his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment.
[1Sa 8:4 DK-KJV] Da forsamlede alle Israels ældste sig, og kom til Samuel i Ramah,
1Sa 8:4 Then all the elders of Israel gathered themselves together, and came to Samuel unto Ramah,
[1Sa 8:5 DK-KJV] Og sagde til ham, Læg mærke til, du er gammel, og dine sønner vandre ikke efter dine veje: lav os nu en konge til at dømme os som alle nationerne.
1Sa 8:5 And said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in thy ways: now make us a king to judge us like all the nations.
[1Sa 8:6 DK-KJV] Men det behagede ikke Samuel, da de sagde, Gi’ os en konge til at dømme os. Og Samuel bad til HERREN.
1Sa 8:6 But the thing displeased Samuel, when they said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the LORD.
[1Sa 8:7 DK-KJV] Og HERREN sagde til Samuel, Lyt til folkets stemme i alt det de siger til dig: for de har ikke forkastet dig, men de har forkastet mig, for ikke at jeg skulle regere over dem.
1Sa 8:7 And the LORD said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee: for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them.
[1Sa 8:8 DK-KJV] Efter alle de gerninger som de har gjort siden den dag hvor jeg bragte dem op ud af Egypten lige til denne dag, hvorved de har svigtet mig, og tjent andre guder, sådant gør de også overfor dig.
1Sa 8:8 According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt even unto this day, wherewith they have forsaken me, and served other gods, so do they also unto thee.
[1Sa 8:9 DK-KJV] Lyt nu derfor til deres stemme: men protester alligevel højtideligt overfor dem, og vis dem kongens måde som skal regere over dem.
1Sa 8:9 Now therefore hearken unto their voice: howbeit yet protest solemnly unto them, and shew them the manner of the king that shall reign over them.
[1Sa 8:10 DK-KJV] Og Samuel fortalte alle HERRENs ord til det folk der af ham spurgte om en konge.
1Sa 8:10 And Samuel told all the words of the LORD unto the people that asked of him a king.
[1Sa 8:11 DK-KJV] Og han sagde, Dette er kongens måde som skal regere over jer: Han vil ta’ jeres sønner, og udnævne dem til hamselv, til hans stridsvogne, og til at være hans ryttere; og nogle skal løbe foran hans stridsvogne.
1Sa 8:11 And he said, This will be the manner of the king that shall reign over you: He will take your sons, and appoint them for himself, for his chariots, and to be his horsemen; and some shall run before his chariots.
[1Sa 8:12 DK-KJV] Og han vil udnævne sig kaptajner over 1.000, og kaptajner over 50; og vil sætte dem til at pløje hans jord, og til at maje hans høst, og til at lave hans redskaber til krig, og redskaber til hans stridsvogne.
1Sa 8:12 And he will appoint him captains over thousands, and captains over fifties; and will set them to ear his ground, and to reap his harvest, and to make his instruments of war, and instruments of his chariots.
[1Sa 8:13 DK-KJV] Og han vil ta’ jeres døtre til at være konditorer, og til at være kokke, og til at være bagere.
1Sa 8:13 And he will take your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers.
[1Sa 8:14 DK-KJV] Og han vil ta’ jeres marker, og jeres vingårde, og jeres olivenlunde, ja de bedste af dem, og gi’ dem til hans tjenere.
1Sa 8:14 And he will take your fields, and your vineyards, and your oliveyards, even the best of them, and give them to his servants.
[1Sa 8:15 DK-KJV] Og han vil ta’ 10’ne af jeres sæd, og af jeres vingårde, og gi’ til hans officere, og til hans tjenere.
1Sa 8:15 And he will take the tenth of your seed, and of your vineyards, and give to his officers, and to his servants.
[1Sa 8:16 DK-KJV] Og han vil ta’ jeres tjenestemænd, og jeres tjenestepiger, og jeres dygtigste unge mænd, og jeres æsler, og sætte dem til at arbejde for ham.
1Sa 8:16 And he will take your menservants, and your maidservants, and your goodliest young men, and your asses, and put them to his work.
[1Sa 8:17 DK-KJV] Og han vil ta’ 10’ne af jeres får: og I skal være hans tjenere.
1Sa 8:17 He will take the tenth of your sheep: and ye shall be his servants.
[1Sa 8:18 DK-KJV] Og I skal råbe højt på den dag på grund af jeres konge som I skal ha’ udvalgt jer; og HERREN vil ikke høre jer på den dag.
1Sa 8:18 And ye shall cry out in that day because of your king which ye shall have chosen you; and the LORD will not hear you in that day.
[1Sa 8:19 DK-KJV] Imidlertid afviste folket at adlyde Samuels stemme; og de sagde, Nej; men vi vil ha’ en konge over os;
1Sa 8:19 Nevertheless the people refused to obey the voice of Samuel; and they said, Nay; but we will have a king over us;
[1Sa 8:20 DK-KJV] Så vi også må være som alle nationerne; og så vor konge må dømme os, og gå ud foran os, og kæmpe vore kampe.
1Sa 8:20 That we also may be like all the nations; and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles.
[1Sa 8:21 DK-KJV] Og Samuel hørte hele folkets ord, og han prøvede dem i HERRENs ører.
1Sa 8:21 And Samuel heard all the words of the people, and he rehearsed them in the ears of the LORD.
[1Sa 8:22 DK-KJV] Og HERREN sagde til Samuel, Lyt til deres stemme, og lav dem en konge. Og Samuel sagde til Israels mænd, Gå I hver mand til hans by.
1Sa 8:22 And the LORD said to Samuel, Hearken unto their voice, and make them a king. And Samuel said unto the men of Israel, Go ye every man unto his city.
[1Sa 9:1 DK-KJV] Nu var der en mand fra Benjamin, hvis navn var Kish, sønnen af Abiel, sønnen af Zeror, sønnen af Bechorath, sønnen af Aphiah, en Benjamit, en mægtig mand med myndighed.
1Sa 9:1 Now there was a man of Benjamin, whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bechorath, the son of Aphiah, a Benjamite, a mighty man of power.
[1Sa 9:2 DK-KJV] Og han havde en søn, hvis navn var Saul, en udvalgt ung mand, og en smuk: og der var ikke blandt Israels børn en smukkere persom end ham: fra hans skuldre og opad var han højere end nogle fra folket.
1Sa 9:2 And he had a son, whose name was Saul, a choice young man, and a goodly: and there was not among the children of Israel a goodlier person than he: from his shoulders and upward he was higher than any of the people.
[1Sa 9:3 DK-KJV] Og Sauls far Kish havde mistet sine æsler, Og Kish sagde til sin søn Saul, Ta’ nu en af tjenerne hos dig, og rejs dig, gå og søg efter æslerne.
1Sa 9:3 And the asses of Kish Saul’s father were lost. And Kish said to Saul his son, Take now one of the servants with thee, and arise, go seek the asses.
[1Sa 9:4 DK-KJV] Og han gik gennem Ephraimbjerget, og gennem Shelishas land, men de fandt dem ikke: da gik de gennem Shalims land, og der var de ikke: og han gik gennem Benjamiternes land, men de fandt dem ikke.
1Sa 9:4 And he passed through mount Ephraim, and passed through the land of Shalisha, but they found them not: then they passed through the land of Shalim, and there they were not: and he passed through the land of the Benjamites, but they found them not.
[1Sa 9:5 DK-KJV] Da da de var kommet til Zuphs land, sagde Saul til sin tjener der var hos ham, Kom, og lad os gå tilbage; for ikke at min far stopper med at bekymre sig for æslerne, og bli’r bekymret for os.
1Sa 9:5 And when they were come to the land of Zuph, Saul said to his servant that was with him, Come, and let us return; lest my father leave caring for the asses, and take thought for us.
[1Sa 9:6 DK-KJV] Og han sagde til ham, Læg nu mærke til, der er i denne by en mand fra Gud, og han er en hæderlig mand; alt det han siger kommer til at ske: lad os nu gå derhen; det kan jo godt være at han kan vise os hvilken vej vi skal gå.
1Sa 9:6 And he said unto him, Behold now, there is in this city a man of God, and he is an honourable man; all that he saith cometh surely to pass: now let us go thither; peradventure he can shew us our way that we should go.
[1Sa 9:7 DK-KJV] Da sagde Saul til sin tjener, Men, læg mærke til, hvis vi går, hvad skal vi ta’ med til manden? for brødet er opbrugt i vore kar, og der er ingen gave til at gi’ til Guds mand: hvad har vi?
1Sa 9:7 Then said Saul to his servant, But, behold, if we go, what shall we bring the man? for the bread is spent in our vessels, and there is not a present to bring to the man of God: what have we?
[1Sa 9:8 DK-KJV] Og tjeneren svarede Saul tilbage, og sagde, Læg mærke til, jeg har her i hånden 1/4 del af en sølvshekel: det vil jeg gi’ til Guds mand, for at vise os vor vej.
1Sa 9:8 And the servant answered Saul again, and said, Behold, I have here at hand the fourth part of a shekel of silver: that will I give to the man of God, to tell us our way.
[1Sa 9:9 DK-KJV] (Før i tiden i Israel, når en mand gik for at spørge Gud, sagde han dette, Kom, og lad os gå til seeren: for han der nu er kaldt for en Profet var før i tiden kaldt for en Seer.)
1Sa 9:9 (Beforetime in Israel, when a man went to inquire of God, thus he spake, Come, and let us go to the seer: for he that is now called a Prophet was beforetime called a Seer.)
[1Sa 9:10 DK-KJV] Da sagde Saul til sin tjener, Godt sagt; kom, lad os gå. Sådant gik de til den by hvor Guds mand var.
1Sa 9:10 Then said Saul to his servant, Well said; come, let us go. So they went unto the city where the man of God was.
[1Sa 9:11 DK-KJV] Og som de gik opad bakken til byen, fandt de unge piger i færd med at trække vand, og de sagde til dem, Er seeren her?
1Sa 9:11 And as they went up the hill to the city, they found young maidens going out to draw water, and said unto them, Is the seer here?
[1Sa 9:12 DK-KJV] Og de svarede dem, og sagde, Han er; læg mærke til, han er foran jer: skynd jer ikke, for i dag kom han til byen; for i dag er der et offer fra folket i det høje sted:
1Sa 9:12 And they answered them, and said, He is; behold, he is before you: make haste now, for he came to day to the city; for there is a sacrifice of the people to day in the high place:
[1Sa 9:13 DK-KJV Lige når I er kommet ind i byen, skal I finde ham med det samme, før han går op til det høje sted for at spise: for folket vil ikke spise før han kommer, eftersom det er han der velsigner ofret; og bagefter spiser de det der bli’r tilbudt dem. Ta’ I nu defor afsted; for omkring denne tid skal I finde ham.
1Sa 9:13 As soon as ye be come into the city, ye shall straightway find him, before he go up to the high place to eat: for the people will not eat until he come, because he doth bless the sacrifice; and afterwards they eat that be bidden. Now therefore get you up; for about this time ye shall find him.
[1Sa 9:14 DK-KJV] Og de gik op til byen: og da de var kommet ind i byen, læg mærke til, Samuel kom ud foran dem, for at gå op til det høje sted.
1Sa 9:14 And they went up into the city: and when they were come into the city, behold, Samuel came out against them, for to go up to the high place.
[1Sa 9:15 DK-KJV] Nu havde HERREN en dag i forvejen fortalt i Samuels øre at Saul kom, ved at sige,
1Sa 9:15 Now the LORD had told Samuel in his ear a day before Saul came, saying,
[1Sa 9:16 DK-KJV] I morgen omkring denne tid vil jeg sende dig en mand ud fra Benjamins land, og du skal salve ham til at være kaptajn over mit folk Israel, så han må frelse mit folk ud af Filisternes hånd: for jeg har kigge på mit folk, eftersom deres råb er kommet til mig.
1Sa 9:16 To morrow about this time I will send thee a man out of the land of Benjamin, and thou shalt anoint him to be captain over my people Israel, that he may save my people out of the hand of the Philistines: for I have looked upon my people, because their cry is come unto me.
[1Sa 9:17 DK-KJV] Og da Samuel så Saul, sagde HERREN til ham, Læg mærke til manden som jeg talte til dig om! denne samme skal regere over mit folk.
1Sa 9:17 And when Samuel saw Saul, the LORD said unto him, Behold the man whom I spake to thee of! this same shall reign over my people.
[1Sa 9:18 DK-KJV] Da nærmede Saul sig Samuel i porten, og sagde, Fortæl mig, jeg ber dig, hvor seerens hus er.
1Sa 9:18 Then Saul drew near to Samuel in the gate, and said, Tell me, I pray thee, where the seer’s house is.
[1Sa 9:19 DK-KJV] Og Samuel svarede Saul, og sagde, Jeg er seeren: gå op foran mig til det høje sted; for i dag skal I spise hos mig, og i morgen vil jeg la’ dig gå, og vil fortælle dig alt det der er i dit hjerte.
1Sa 9:19 And Samuel answered Saul, and said, I am the seer: go up before me unto the high place; for ye shall eat with me to day, and to morrow I will let thee go, and will tell thee all that is in thine heart.
[1Sa 9:20 DK-KJV] Og angående dine æsler der var blevet væh for 3 dage siden, tænk ikke videre over dem; for de er fundet. Og hvem er det at hele Israel ønsker sig? er det ikke dig, og hele din fars hus?
1Sa 9:20 And as for thine asses that were lost three days ago, set not thy mind on them; for they are found. And on whom is all the desire of Israel? Is it not on thee, and on all thy father’s house?
[1Sa 9:21 DK-KJV] Og Saul svarede og sagde, Er jeg ikke en Benjamit, fra den mindste stamme i Israel? og min familie den mindste af alle familierne fra Benjamins stamme? hvorfor taler du da sådant til mig?
1Sa 9:21 And Saul answered and said, Am not I a Benjamite, of the smallest of the tribes of Israel? and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? wherefore then speakest thou so to me?
[1Sa 9:22 DK-KJV] Og Samuel tog Saul og hans tjener, og bragte dem ind i salonen, og fik dem til at sidde på den bedste plads blandt dem der var indbudt, som var omkring 30 personer.
1Sa 9:22 And Samuel took Saul and his servant, and brought them into the parlour, and made them sit in the chiefest place among them that were bidden, which were about thirty persons.
[1Sa 9:23 DK-KJV] Og Samuel sagde til kokken, Kom med portionen som jeg gav dig, af hvilken jeg sagde til dig, Sæt den hos dig.
1Sa 9:23 And Samuel said unto the cook, Bring the portion which I gave thee, of which I said unto thee, Set it by thee.
[1Sa 9:24 DK-KJV] Og kokken tog boven op, og det der var på den, og satte den foran Saul. Og Samuel sagde, Læg mærke til det som er tilbage! sæt det foran dig, og spis: for indtil denne dag er det passet på på grund af dig siden jeg sagde, Jeg har inviteret folket. Sådant spiste Saul hos Samuel den dag.
1Sa 9:24 And the cook took up the shoulder, and that which was upon it, and set it before Saul. And Samuel said, Behold that which is left! set it before thee, and eat: for unto this time hath it been kept for thee since I said, I have invited the people. So Saul did eat with Samuel that day.
[1Sa 9:25 DK-KJV] Og da de var kommet ned fra det høje sted til byen, talte Samuel med Saul på toppen af huset.
1Sa 9:25 And when they were come down from the high place into the city, Samuel communed with Saul upon the top of the house.
[1Sa 9:26 DK-KJV] Og de stod tidligt op: og det skete omkring daggry, at Samuel kaldte Saul op på toppen af huset, og siger, Rejs dig, så jeg kan sendet dig afsted. Og Saul rejste sig, og de gik begge ud, han og Samuel, udenfor.
1Sa 9:26 And they arose early: and it came to pass about the spring of the day, that Samuel called Saul to the top of the house, saying, Up, that I may send thee away. And Saul arose, and they went out both of them, he and Samuel, abroad.
[1Sa 9:27 DK-KJV] Og som de gik ned til enden af byen, sagde Samuel til Saul, Få din tjener til at gå i forvejen, (og han gik i forvejen,) men stå du stille et stykke tid, så jeg kan vise dig Guds ord.
1Sa 9:27 And as they were going down to the end of the city, Samuel said to Saul, Bid the servant pass on before us, (and he passed on,) but stand thou still a while, that I may shew thee the word of God.
[1Sa 10:1 DK-KJV] Da tog Samuel en skål med olie, og hældte den over hans hoved, og kyssede ham, og sagde, Er det ikke fordi HERREN har salvet dig til at være kaptajn over hans arv?
1Sa 10:1 Then Samuel took a vial of oil, and poured it upon his head, and kissed him, and said, Is it not because the LORD hath anointed thee to be captain over his inheritance?
[1Sa 10:2 DK-KJV] Når du i dag er rejst fra mig, da skal du finde 2 mænd ved Rachels gravkammer på Benjamins grænse ved Zelzah; og de vil sige til dig, Æslerne som du ledte efter er fundet: og, se, din far er stoppet med at bekymre sig for æslerne, og bekymre sig for jer, og siger, Hvad skal jeg gøre for min søn?
1Sa 10:2 When thou art departed from me to day, then thou shalt find two men by Rachel’s sepulchre in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say unto thee, The asses which thou wentest to seek are found: and, lo, thy father hath left the care of the asses, and sorroweth for you, saying, What shall I do for my son?
[1Sa 10:3 DK-KJV] Derefter skal du gå videre derfra, og du skal kommet til Taborsletten, og der skal 3 mænd møde dig som går op til Gud i Beth-el, én bærer 3 kid, og én anden bærer 3 hele brød, og én anden bærer 1 vinflaske:
1Sa 10:3 Then shalt thou go on forward from thence, and thou shalt come to the plain of Tabor, and there shall meet thee three men going up to God to Beth-el, one carrying three kids, and another carrying three loaves of bread, and another carrying a bottle of wine:
[1Sa 10:4 DK-KJV] Og de vil hylde dig, og give dig 2 hele brød; som du skal modtage fra deres hænder.
1Sa 10:4 And they will salute thee, and give thee two loaves of bread; which thou shalt receive of their hands.
[1Sa 10:5 DK-KJV] Efter det skal du komme til Guds bakke, hvor Filisternes garnison er: og det skal ske, når du er kommet derhen til byen, at du skal møde en gruppe med profeter der kommer ned fra det høje sted med et klaver, og en tamburin, og en fløjte, og en harpe, foran sig; og de skal profetere:
1Sa 10:5 After that thou shalt come to the hill of God, where is the garrison of the Philistines: and it shall come to pass, when thou art come thither to the city, that thou shalt meet a company of prophets coming down from the high place with a psaltery, and a tabret, and a pipe, and a harp, before them; and they shall prophesy:
[1Sa 10:6 DK-KJV] Og HERRENs Ånd vil komme over dig, og du skal profetere med dem, og skal bli’ forvandlet til en anden mand.
1Sa 10:6 And the Spirit of the LORD will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man.
[1Sa 10:7 DK-KJV] Og lad det ske, når disse tegn kommer til dig, at du gør som begivenheden tjener dig; for Gud er med dig.
1Sa 10:7 And let it be, when these signs are come unto thee, that thou do as occasion serve thee; for God is with thee.
[1Sa 10:8 DK-KJV] Og du skal gå ned til Gilgal før mig; og, læg mærke til, jeg vil komme ned til dig, for at tilbyde brændoffergaver, og for at ofre ofre af fredsoffergaver: du skal være der i 7 dage, også kommer jeg til dig, og viser dig hvad du skal gøre.
1Sa 10:8 And thou shalt go down before me to Gilgal; and, behold, I will come down unto thee, to offer burnt offerings, and to sacrifice sacrifices of peace offerings: seven days shalt thou tarry, till I come to thee, and shew thee what thou shalt do.
[1Sa 10:9 DK-KJV] Og det var sådant, da han havde vendt ryggen for at forlade Samuel, at Gud gav ham et andet hjerte: og alle disse tegn skete den dag.
1Sa 10:9 And it was so, that when he had turned his back to go from Samuel, God gave him another heart: and all those signs came to pass that day.
[1Sa 10:10 DK-KJV] Og da de kom hentil bakken, læg mærke til, en gruppe med profeter mødte ham; og Guds Ånd kom over ham, og han profeterede blandt dem.
1Sa 10:10 And when they came thither to the hill, behold, a company of prophets met him; and the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them.
[1Sa 10:11 DK-KJV] Og det skete, når alle der kendte ham før i tiden så’ det, læg mærke til, han profeterede blandt profeterne, da sagde folket til hinanden, Hvad er dette der er kommet til Kishs søn? Er Saul også blandt profeterne?
1Sa 10:11 And it came to pass, when all that knew him beforetime saw that, behold, he prophesied among the prophets, then the people said one to another, What is this that is come unto the son of Kish? Is Saul also among the prophets?
[1Sa 10:12 DK-KJV] Og én fra det samme sted svarede og sagde, Men hvem er deres far? Derfor blev det et ordsprog, Er Saul også blandt profeterne?
1Sa 10:12 And one of the same place answered and said, But who is their father? Therefore it became a proverb, Is Saul also among the prophets?
[1Sa 10:13 DK-KJV] Og da han var færdig med at profetere, kom han til det høje sted.
1Sa 10:13 And when he had made an end of prophesying, he came to the high place.
[1Sa 10:14 DK-KJV] Og Sauls onkel sagde til ham og til hans tjener, Hvor har I været? Og han sagde, For at søge efter æslerne: og da vi så’ at de ikke var nogen steder, kom vi til Samuel.
1Sa 10:14 And Saul’s uncle said unto him and to his servant, Whither went ye? And he said, To seek the asses: and when we saw that they were no where, we came to Samuel.
[1Sa 10:15 DK-KJV] Og Sauls onkel sagde, Fortæl mig, jeg ber dig, hvad Samuel sagde til dig.
1Sa 10:15 And Saul’s uncle said, Tell me, I pray thee, what Samuel said unto you.
[1Sa 10:16 DK-KJV] Og Saul sagde til sin onkel, Han fortalte mig ligeud at æslerne var fundet. Men omkring sagen vedrørende kongeriget, hvorom Samuel talte, fortalte han ham ikke.
1Sa 10:16 And Saul said unto his uncle, He told us plainly that the asses were found. But of the matter of the kingdom, whereof Samuel spake, he told him not.
[1Sa 10:17 DK-KJV] Og Samuel kaldte folket sammen til HERREN i Mizpeh;
1Sa 10:17 And Samuel called the people together unto the LORD to Mizpeh;
[1Sa 10:18 DK-KJV] Og sagde til Israels børn, Dette siger HERREN Israels Gud, Jeg bragte Israel op ud af Egypten, og forløste jer ud af Egypternes hånd, og ud af alle kongerigernes hånd, og fra dem der undertrykte jer:
1Sa 10:18 And said unto the children of Israel, Thus saith the LORD God of Israel, I brought up Israel out of Egypt, and delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all kingdoms, and of them that oppressed you:
[1Sa 10:19 DK-KJV] Og I har denne dag afvist jeres Gud, som egenhændigt frelste jer ud af al jeres modgang og jeres trængsel; og til ham har I sagt, Nej, men sæt en konge over os. Præsenter I jer nu derfor foran HERREN via jeres stammer, og via jeres tusindvis.
1Sa 10:19 And ye have this day rejected your God, who himself saved you out of all your adversities and your tribulations; and ye have said unto him, Nay, but set a king over us. Now therefore present yourselves before the LORD by your tribes, and by your thousands.
[1Sa 10:20 DK-KJV] Og da Samuel havde fået alle Israels stammer til at komme nær, var Benjamins stamme taget.
1Sa 10:20 And when Samuel had caused all the tribes of Israel to come near, the tribe of Benjamin was taken.
[1Sa 10:21 DK-KJV] Da han havde fået Benjamins stamme til at komme nær via deres familier, var Matris familie taget, og Saul sønnen af Kish var taget: og da de søgte efter ham, kunne han ikke bli’ fundet.
1Sa 10:21 When he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, the family of Matri was taken, and Saul the son of Kish was taken: and when they sought him, he could not be found.
[1Sa 10:22 DK-KJV] Derfor spurgte de HERREN yderligere, om manden stadig skulle komme derhen. Og HERREN svarede, Læg mærke til, han har skjult sig blandt tingene.
1Sa 10:22 Therefore they inquired of the LORD further, if the man should yet come thither. And the LORD answered, Behold, he hath hid himself among the stuff.
[1Sa 10:23 DK-KJV] Og de løb og hentede ham der: og da han stod blandt folket, var han højere end nogle fra folket fra hans skuldre og opad.
1Sa 10:23 And they ran and fetched him thence: and when he stood among the people, he was higher than any of the people from his shoulders and upward.
[1Sa 10:24 DK-KJV] Og Samuel sagde til hele folket, Kan I se ham hvem HERREN har udvalgt, at der ikke er nogen som ham blandt folket? Og hele folket råbte, og sagde, Gud bevare kongen.
1Sa 10:24 And Samuel said to all the people, See ye him whom the LORD hath chosen, that there is none like him among all the people? And all the people shouted, and said, God save the king.
[1Sa 10:25 DK-KJV] Da fortalte Samuel folket om kongerigets måde, og skrev det i en bog, og lagde den op foran HERREN. Og Samuel sendte hele folket væk, hver og en til sit hus.
1Sa 10:25 Then Samuel told the people the manner of the kingdom, and wrote it in a book, and laid it up before the LORD. And Samuel sent all the people away, every man to his house.
[1Sa 10:26 DK-KJV] Og Saul gik også hjem til Gibeah; og der var en gruppe mænd der gik med ham, hvis hjerter Gud havde rørt.
1Sa 10:26 And Saul also went home to Gibeah; and there went with him a band of men, whose hearts God had touched.
[1Sa 10:27 DK-KJV] Men Belials børn sagde, Hvordan skal denne mand frelse os? Og de gjorde ham utilfreds, og gav ham ingen gaver. Men han sagde ikke noget.
1Sa 10:27 But the children of Belial said, How shall this man save us? And they despised him, and brought him no presents. But he held his peace.
[1Sa 11:1 DK-KJV] Da kom Ammoniten Nahash op, og omringede Jabesh-gilead: og alle mændene i Jabesh sagde til Nahash, Lav en pagt med os, og vi vil tjene dig.
1Sa 11:1 Then Nahash the Ammonite came up, and encamped against Jabesh-gilead: and all the men of Jabesh said unto Nahash, Make a covenant with us, and we will serve thee.
[1Sa 11:2 DK-KJV] Og Ammoniten Nahash svarede dem, På denne betingelse vil jeg lave en pagt med jer, at jeg må rive alle jeres højre øjer ud, og lægge det som en bebrejdelse over Israel.
1Sa 11:2 And Nahash the Ammonite answered them, On this condition will I make a covenant with you, that I may thrust out all your right eyes, and lay it for a reproach upon all Israel.
[1Sa 11:3 DK-KJV] Og Jabeshs ældste sagde til ham, Gi’ os 7 dages pusterum, så vi må sende budbringere til alle Israels kyster: og derefter, hvis der ingen mand er til at frelse os, vil vi komme til dig.
1Sa 11:3 And the elders of Jabesh said unto him, Give us seven days’ respite, that we may send messengers unto all the coasts of Israel: and then, if there be no man to save us, we will come out to thee.
[1Sa 11:4 DK-KJV] Da kom budbringerne til Sauls Gibeah, og fortalte nyhederne i folkets ører: og hele folket opløftede sine stemmer, og græd.
1Sa 11:4 Then came the messengers to Gibeah of Saul, and told the tidings in the ears of the people: and all the people lifted up their voices, and wept.
[1Sa 11:5 DK-KJV] Og, læg mærke til, Saul kom efter besætningen ude på marken; og Saul sagde, Hvad forårsager at folket græder? Og de fortalte ham nyhederne fra mændene i Jabesh.
1Sa 11:5 And, behold, Saul came after the herd out of the field; and Saul said, What aileth the people that they weep? And they told him the tidings of the men of Jabesh.
[1Sa 11:6 DK-KJV] Og Guds Ånd kom over Saul da han hørte disse nyheder, og hans vrede var volsomt antændt.
1Sa 11:6 And the Spirit of God came upon Saul when he heard those tidings, and his anger was kindled greatly.
[1Sa 11:7 DK-KJV] Og han tog et åg med okser, og hyggede dem i stykker, og sendte dem udover alle Israels kyster via budbringernes hænder, og siger, Hvemsomhelst der ikke kommer frem efter Saul og efter Samuel, sådant skal det bli’ gjort med hans okser. Og frygten for HERREN kom over folket, og de kom ud med ét samtykke.
1Sa 11:7 And he took a yoke of oxen, and hewed them in pieces, and sent them throughout all the coasts of Israel by the hands of messengers, saying, Whosoever cometh not forth after Saul and after Samuel, so shall it be done unto his oxen. And the fear of the LORD fell on the people, and they came out with one consent.
[1Sa 11:8 DK-KJV] Og da han havde talt dem i Bezek, var Israels børn 300.000, og Judahs mænd 30.000.
1Sa 11:8 And when he numbered them in Bezek, the children of Israel were three hundred thousand, and the men of Judah thirty thousand.
[1Sa 11:9 DK-KJV] Og de sagde til budbringerne der kom, Dette skal I sige til mændene i Jabesh-gilead, I morgen, ved den tid hvor solen er varm, skal I få hjælp. Og budbringerne kom og fremlagde det for mændene i Jabesh-gilead; og de var glade.
1Sa 11:9 And they said unto the messengers that came, Thus shall ye say unto the men of Jabesh-gilead, To morrow, by that time the sun be hot, ye shall have help. And the messengers came and shewed it to the men of Jabesh; and they were glad.
[1Sa 11:10 DK-KJV] Derfor sagde mændene i Jabesh, I morgen vil vi komme ud til jer, og I skal gøre alt det der virker godt for jer med os. 
1Sa 11:10 Therefore the men of Jabesh said, To morrow we will come out unto you, and ye shall do with us all that seemeth good unto you.
[1Sa 11:11 DK-KJV] Og det var sådant den næste dag, at Saul inddelte folket i 3 grupper; og de de kom ind i midten af hæren i morgenvagten, og dræbte Ammoriterne indtil midt på dagen: og det skete, at de der var tilbage var spredt, sådant at 2 af dem ikke blev efterladt sammen.
1Sa 11:11 And it was so on the morrow, that Saul put the people in three companies; and they came into the midst of the host in the morning watch, and slew the Ammonites until the heat of the day: and it came to pass, that they which remained were scattered, so that two of them were not left together.
[1Sa 11:12 DK-KJV] Og folket sagde til Samuel, Hvem er han der sagde, Skal Saul regere over os? bring mændene, så vi må aflive dem.
1Sa 11:12 And the people said unto Samuel, Who is he that said, Shall Saul reign over us? bring the men, that we may put them to death.
[1Sa 11:13 DK-KJV] Og Saul sagde, Der er ikke nogen mand der skal aflives denne dag: for i dag har HERREN udvirket frelse i Israel.
1Sa 11:13 And Saul said, There shall not a man be put to death this day: for to day the LORD hath wrought salvation in Israel.
[1Sa 11:14 DK-KJV] Da sagde Samuel til folket, Kom, og lad os gå til Gilgal, og forny kongeriget der.
1Sa 11:14 Then said Samuel to the people, Come, and let us go to Gilgal, and renew the kingdom there.
[1Sa 11:15 DK-KJV] Og hele folket gik til Gilgal; og der gjorde de Saul til konge foran HERREN i Gilgal; og der ofrede de ofre af fredsoffergaver foran HERREN; og der jublede Saul og alle Israels mænd meget. “Gilgal betyder – wheel/hjul; rolling/rullende; heap/bunke eller dynge.”
1Sa 11:15 And all the people went to Gilgal; and there they made Saul king before the LORD in Gilgal; and there they sacrificed sacrifices of peace offerings before the LORD; and there Saul and all the men of Israel rejoiced greatly.
[1Sa 12:1 DK-KJV] Og Samuel sagde til hele Israel, Læg mærke til, Jeg har lyttet til deres stemme i alt det som I sagde til mig, og har lavet en konge over jer.
1Sa 12:1 And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you.
[1Sa 12:2 DK-KJV] Og nu, læg mærke til, kongen vandrer foran jer: og jeg er gammel og gråhåret; og, læg mærke til, mine sønner er hos jer: og jeg har vandret foran jer fra min barndom af og indtil denne dag.
1Sa 12:2 And now, behold, the king walketh before you: and I am old and grayheaded; and, behold, my sons are with you: and I have walked before you from my childhood unto this day.
[1Sa 12:3 DK-KJV] Læg mærke til, her er jeg: vidn imod mig foran HERREN, og foran hans salvede: hvis okse har jeg taget? eller hvis æsel har jeg taget? eller hvem har jeg snydt? hvem har jeg undertrygt? eller af hvis hånd har jeg modtaget nogen bestikkelse for at blinde mine øjne dermed? og jeg vil gi’ det tilbage til jer.
1Sa 12:3 Behold, here I am: witness against me before the LORD, and before his anointed: whose ox have I taken? or whose ass have I taken? or whom have I defrauded? whom have I oppressed? or of whose hand have I received any bribe to blind mine eyes therewith? and I will restore it you.
[1Sa 12:4 DK-KJV] Og de sagde, Du har ikke snydt os, heller ikke undertrygt os, du har heller ikke taget noget fra nogen mands hånd.
1Sa 12:4 And they said, Thou hast not defrauded us, nor oppressed us, neither hast thou taken ought of any man’s hand.
[1Sa 12:5 DK-KJV] Og han sagde til dem, HERREN er vidne imod jer, og hans salvede er denne dag vidne, at I ikke har fundet noget i min hånd. Og de svarede, Han er vidne.
1Sa 12:5 And he said unto them, The LORD is witness against you, and his anointed is witness this day, that ye have not found ought in my hand. And they answered, He is witness.
[1Sa 12:6 DK-KJV] Og Samuel sagde til folket, Det er HERREN der forfremmede Moses og Aaron, og der bragte jeres fædre op ud af Egyptens land.
1Sa 12:6 And Samuel said unto the people, It is the LORD that advanced Moses and Aaron, and that brought your fathers up out of the land of Egypt.
[1Sa 12:7 DK-KJV] Stå nu derfor stille, så jeg må ræssonere med jer foran HERREN omkring alle HERRENs retfærdige gerninger, som han gjorde mod jer og mod jeres fædre.
1Sa 12:7 Now therefore stand still, that I may reason with you before the LORD of all the righteous acts of the LORD, which he did to you and to your fathers.
[1Sa 12:8 DK-KJV] Da Jacob var kommet ind i Egypten, og jeres fædre råbte på HERREN, da sendte HERREN Moses og Aaron, som bragte jeres fædre frem ud af Egypten, og fik dem til at bo i dette sted.
1Sa 12:8 When Jacob was come into Egypt, and your fathers cried unto the LORD, then the LORD sent Moses and Aaron, which brought forth your fathers out of Egypt, and made them dwell in this place.
[1Sa 12:9 DK-KJV] Og da de glemte HERREN deres Gud, solgte han dem ind i Siseras hånd, hærkaptajnen i Hazor, og ind i Filisternes hånd, og ind i Moabs konges hånd, og de kæmpede imod dem.
1Sa 12:9 And when they forgat the LORD their God, he sold them into the hand of Sisera, captain of the host of Hazor, and into the hand of the Philistines, and into the hand of the king of Moab, and they fought against them.
[1Sa 12:10 DK-KJV] Og de råbte på HERREN, og sagde, Vi har syndet, eftersom vi har svigtet HERREN, og har tjent Baalim og Ashtaroth: men forløs os nu ud af vore fjenders hånd, og vi vil tjene dig.
1Sa 12:10 And they cried unto the LORD, and said, We have sinned, because we have forsaken the LORD, and have served Baalim and Ashtaroth: but now deliver us out of the hand of our enemies, and we will serve thee.
[1Sa 12:11 DK-KJV] Og HERREN sendte Jerubbaal, og Bedan, og Jephthah, og Samuel, og forløste jer på alle sider ud af jeres fjenders hånd, og I boede sikkert.
1Sa 12:11 And the LORD sent Jerubbaal, and Bedan, and Jephthah, and Samuel, and delivered you out of the hand of your enemies on every side, and ye dwelled safe.
[1Sa 12:12 DK-KJV] Og da I så’ at Nahash kongen for Ammons børn kom imod jer, sagde I til mig, Nej; men en konge skal regere over os: da HERREN jeres Gud var jeres konge.
1Sa 12:12 And when ye saw that Nahash the king of the children of Ammon came against you, ye said unto me, Nay; but a king shall reign over us: when the LORD your God was your king.
[1Sa 12:13 DK-KJV] Læg nu derfor mærke til kongen som I har udvalgt, og som I har ønsket jer! og, læg mærke til, HERREN har sat en konge over jer.
1Sa 12:13 Now therefore behold the king whom ye have chosen, and whom ye have desired! and, behold, the LORD hath set a king over you.
[1Sa 12:14 DK-KJV] Hvis I vil frygte HERREN, og tjene ham, og adlyde hans stemme, og ikke gøre oprør imod HERRENs befaling, da skal både I og også kongen der regerer over jer fortsætte med at følge HERREN jeres Gud:
1Sa 12:14 If ye will fear the LORD, and serve him, and obey his voice, and not rebel against the commandment of the LORD, then shall both ye and also the king that reigneth over you continue following the LORD your God:
[1Sa 12:15 DK-KJV] Men hvis I ikke vil adlyde HERRENs stemme, og gør oprør imod HERRENs befaling, da skal HERRENs hånd være imod jer, som den var imod jeres fædre.
1Sa 12:15 But if ye will not obey the voice of the LORD, but rebel against the commandment of the LORD, then shall the hand of the LORD be against you, as it was against your fathers.
[1Sa 12:16 DK-KJV] Stå nu derfor og se denne store ting, som HERREN vil gøre foran jeres øjne.
1Sa 12:16 Now therefore stand and see this great thing, which the LORD will do before your eyes.
[1Sa 12:17 DK-KJV] Er det ikke hvedehøst i dag? jeg vil kalde på HERREN, og han skal sende torden og regn; så I må forstå og se at jeres ondskab er stor, som I har gjort foran HERRENs øjne, i det at I spørger efter en konge.
1Sa 12:17 Is it not wheat harvest to day? I will call unto the LORD, and he shall send thunder and rain; that ye may perceive and see that your wickedness is great, which ye have done in the sight of the LORD, in asking you a king.
[1Sa 12:18 DK-KJV] Sådant kaldte Samuel på HERREN; og den dag sendte HERREN torden og regn: og hele folket frygtede HERREN og Samuel meget.
1Sa 12:18 So Samuel called unto the LORD; and the LORD sent thunder and rain that day: and all the people greatly feared the LORD and Samuel.
[1Sa 12:19 DK-KJV] Og hele folket sagde til Samuel, Be’ til HERREN din Gud for dine tjenere, så vi ikke dør: for vi har lagt alt dette onde til vore synder, at vi spørger efter en konge.
1Sa 12:19 And all the people said unto Samuel, Pray for thy servants unto the LORD thy God, that we die not: for we have added unto all our sins this evil, to ask us a king.
[1Sa 12:20 DK-KJV] Og Samuel sagde til folket, Frygt ikke: I har gjort al denne ondskab: men vend jer ikke væk fra at følge HERREN, men tjen HERREN med hele jeres hjerte;
1Sa 12:20 And Samuel said unto the people, Fear not: ye have done all this wickedness: yet turn not aside from following the LORD, but serve the LORD with all your heart;
[1Sa 12:21 DK-KJV] Og vend I jer ikke væk: for da skulle I gå efter tomme ting, som hverken gavner eller forløser jer; for de er tomme.
1Sa 12:21 And turn ye not aside: for then should ye go after vain things, which cannot profit nor deliver; for they are vain.
[1Sa 12:22 DK-KJV] For HERREN vil ikke svigte hans folk på grund af hans store navn skyld: eftersom det har behaget HERREN at gøre jer til hans folk.
1Sa 12:22 For the LORD will not forsake his people for his great name’s sake: because it hath pleased the LORD to make you his people.
[1Sa 12:23 DK-KJV] Desuden hvad angår mig, Gud forbyde at jeg skulle synde imod HERREN i at stoppe med at be’ for jer: for jeg vil undervise jer i den gode og rigtige vej:
1Sa 12:23 Moreover as for me, God forbid that I should sin against the LORD in ceasing to pray for you: but I will teach you the good and the right way:
[1Sa 12:24 DK-KJV] Men frygt HERREN, og tjen ham i sandhed med hele jeres hjerte: for tænk over hvor store ting han har gjort for jer.
1Sa 12:24 Only fear the LORD, and serve him in truth with all your heart: for consider how great things he hath done for you.
[1Sa 12:25 DK-KJV] Men hvis I stadig gør ondt, skal I konsumeres, både I og jeres konge.
1Sa 12:25 But if ye shall still do wickedly, ye shall be consumed, both ye and your king.
[1Sa 13:1 DK-KJV]
1Sa 13:1 Saul reigned one year; and when he had reigned two years over Israel,
[1Sa 13:2 DK-KJV]
1Sa 13:2 Saul chose him three thousand men of Israel; whereof two thousand were with Saul in Michmash and in mount Beth-el, and a thousand were with Jonathan in Gibeah of Benjamin: and the rest of the people he sent every man to his tent.
[1Sa 13:3 DK-KJV]
1Sa 13:3 And Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Geba, and the Philistines heard of it. And Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, Let the Hebrews hear.
[1Sa 13:4 DK-KJV]
1Sa 13:4 And all Israel heard say that Saul had smitten a garrison of the Philistines, and that Israel also was had in abomination with the Philistines. And the people were called together after Saul to Gilgal.
[1Sa 13:5 DK-KJV] , og slog lejren op i
1Sa 13:5 And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel, thirty thousand chariots, and six thousand horsemen, and people as the sand which is on the sea shore in multitude: and they came up, and pitched in Michmash, eastward from Beth-aven.
[1Sa 13:6 DK-KJV]
1Sa 13:6 When the men of Israel saw that they were in a strait, (for the people were distressed,) then the people did hide themselves in caves, and in thickets, and in rocks, and in high places, and in pits.
[1Sa 13:7 DK-KJV]
1Sa 13:7 And some of the Hebrews went over Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him trembling.
[1Sa 13:8 DK-KJV]
1Sa 13:8 And he tarried seven days, according to the set time that Samuel had appointed: but Samuel came not to Gilgal; and the people were scattered from him.
[1Sa 13:9 DK-KJV]
1Sa 13:9 And Saul said, Bring hither a burnt offering to me, and peace offerings. And he offered the burnt offering.
[1Sa 13:10 DK-KJV]
1Sa 13:10 And it came to pass, that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came; and Saul went out to meet him, that he might salute him.
[1Sa 13:11 DK-KJV]
1Sa 13:11 And Samuel said, What hast thou done? And Saul said, Because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash;
[1Sa 13:12 DK-KJV]
1Sa 13:12 Therefore said I, The Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the LORD: I forced myself therefore, and offered a burnt offering.
[1Sa 13:13 DK-KJV]
1Sa 13:13 And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly: thou hast not kept the commandment of the LORD thy God, which he commanded thee: for now would the LORD have established thy kingdom upon Israel for ever.
[1Sa 13:14 DK-KJV]
1Sa 13:14 But now thy kingdom shall not continue: the LORD hath sought him a man after his own heart, and the LORD hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the LORD commanded thee.
[1Sa 13:15 DK-KJV]
1Sa 13:15 And Samuel arose, and gat him up from Gilgal unto Gibeah of Benjamin. And Saul numbered the people that were present with him, about six hundred men.
[1Sa 13:16 DK-KJV]
1Sa 13:16 And Saul, and Jonathan his son, and the people that were present with them, abode in Gibeah of Benjamin: but the Philistines encamped in Michmash.
[1Sa 13:17 DK-KJV]
1Sa 13:17 And the spoilers came out of the camp of the Philistines in three companies: one company turned unto the way that leadeth to Ophrah, unto the land of Shual:
[1Sa 13:18 DK-KJV]
1Sa 13:18 And another company turned the way to Beth-horon: and another company turned to the way of the border that looketh to the valley of Zeboim toward the wilderness.
[1Sa 13:19 DK-KJV]
1Sa 13:19 Now there was no smith found throughout all the land of Israel: for the Philistines said, Lest the Hebrews make them swords or spears:
[1Sa 13:20 DK-KJV]
1Sa 13:20 But all the Israelites went down to the Philistines, to sharpen every man his share, and his coulter, and his axe, and his mattock.
[1Sa 13:21 DK-KJV]
1Sa 13:21 Yet they had a file for the mattocks, and for the coulters, and for the forks, and for the axes, and to sharpen the goads.
[1Sa 13:22 DK-KJV]
1Sa 13:22 So it came to pass in the day of battle, that there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people that were with Saul and Jonathan: but with Saul and with Jonathan his son was there found.
[1Sa 13:23 DK-KJV]
1Sa 13:23 And the garrison of the Philistines went out to the passage of Michmash.
[1Sa 14:1 DK-KJV]
1Sa 14:1 Now it came to pass upon a day, that Jonathan the son of Saul said unto the young man that bare his armour, Come, and let us go over to the Philistines’ garrison, that is on the other side. But he told not his father.
[1Sa 14:2 DK-KJV]
1Sa 14:2 And Saul tarried in the uttermost part of Gibeah under a pomegranate tree which is in Migron: and the people that were with him were about six hundred men;
[1Sa 14:3 DK-KJV]
1Sa 14:3 And Ahiah, the son of Ahitub, I-chabod’s brother, the son of Phinehas, the son of Eli, the LORD’S priest in Shiloh, wearing an ephod. And the people knew not that Jonathan was gone.
[1Sa 14:4 DK-KJV]
1Sa 14:4 And between the passages, by which Jonathan sought to go over unto the Philistines’ garrison, there was a sharp rock on the one side, and a sharp rock on the other side: and the name of the one was Bozez, and the name of the other Seneh.
[1Sa 14:5 DK-KJV] Forsiden af den ene var placeret nordpå opimod Michmash, og den anden vestpå opimod Gibeah.
1Sa 14:5 The forefront of the one was situate northward over against Michmash, and the other southward over against Gibeah.
[1Sa 14:6 DK-KJV] Og Jonathan sagde til den unge mand der bar hans rustning, Kom, og lad os gå overtil disse uomskånes garnison: det kan godt være at HERREN vil arbejde for os: der er intet der holder HERREN tilbage for at frelse via mange eller via få.
1Sa 14:6 And Jonathan said to the young man that bare his armour, Come, and let us go over unto the garrison of these uncircumcised: it may be that the LORD will work for us: for there is no restraint to the LORD to save by many or by few.
[1Sa 14:7 DK-KJV] Og hans rustningebærer sagde til ham, Gør alt det er er i dit hjerte: vend dig; læg mærke til, jeg er med dig ifølge dit hjerte.
1Sa 14:7 And his armourbearer said unto him, Do all that is in thine heart: turn thee; behold, I am with thee according to thy heart.
[1Sa 14:8 DK-KJV]
1Sa 14:8 Then said Jonathan, Behold, we will pass over unto these men, and we will discover ourselves unto them.
[1Sa 14:9 DK-KJV]
1Sa 14:9 If they say thus unto us, Tarry until we come to you; then we will stand still in our place, and will not go up unto them.
[1Sa 14:10 DK-KJV]
1Sa 14:10 But if they say thus, Come up unto us; then we will go up: for the LORD hath delivered them into our hand: and this shall be a sign unto us.
[1Sa 14:11 DK-KJV]
1Sa 14:11 And both of them discovered themselves unto the garrison of the Philistines: and the Philistines said, Behold, the Hebrews come forth out of the holes where they had hid themselves.
[1Sa 14:12 DK-KJV]
1Sa 14:12 And the men of the garrison answered Jonathan and his armourbearer, and said, Come up to us, and we will shew you a thing. And Jonathan said unto his armourbearer, Come up after me: for the LORD hath delivered them into the hand of Israel.
[1Sa 14:13 DK-KJV]
1Sa 14:13 And Jonathan climbed up upon his hands and upon his feet, and his armourbearer after him: and they fell before Jonathan; and his armourbearer slew after him.
[1Sa 14:14 DK-KJV]
1Sa 14:14 And that first slaughter, which Jonathan and his armourbearer made, was about twenty men, within as it were an half acre of land, which a yoke of oxen might plow.
[1Sa 14:15 DK-KJV]
1Sa 14:15 And there was trembling in the host, in the field, and among all the people: the garrison, and the spoilers, they also trembled, and the earth quaked: so it was a very great trembling.
[1Sa 14:16 DK-KJV]
1Sa 14:16 And the watchmen of Saul in Gibeah of Benjamin looked; and, behold, the multitude melted away, and they went on beating down one another.
[1Sa 14:17 DK-KJV]
1Sa 14:17 Then said Saul unto the people that were with him, Number now, and see who is gone from us. And when they had numbered, behold, Jonathan and his armourbearer were not there.
[1Sa 14:18 DK-KJV]
1Sa 14:18 And Saul said unto Ahiah, Bring hither the ark of God. For the ark of God was at that time with the children of Israel.
[1Sa 14:19 DK-KJV]
1Sa 14:19 And it came to pass, while Saul talked unto the priest, that the noise that was in the host of the Philistines went on and increased: and Saul said unto the priest, Withdraw thine hand.
[1Sa 14:20 DK-KJV]
1Sa 14:20 And Saul and all the people that were with him assembled themselves, and they came to the battle: and, behold, every man’s sword was against his fellow, and there was a very great discomfiture.
[1Sa 14:21 DK-KJV]
1Sa 14:21 Moreover the Hebrews that were with the Philistines before that time, which went up with them into the camp from the country round about, even they also turned to be with the Israelites that were with Saul and Jonathan.
[1Sa 14:22 DK-KJV]
1Sa 14:22 Likewise all the men of Israel which had hid themselves in mount Ephraim, when they heard that the Philistines fled, even they also followed hard after them in the battle.
[1Sa 14:23 DK-KJV]
1Sa 14:23 So the LORD saved Israel that day: and the battle passed over unto Beth-aven.
[1Sa 14:24 DK-KJV]
1Sa 14:24 And the men of Israel were distressed that day: for Saul had adjured the people, saying, Cursed be the man that eateth any food until evening, that I may be avenged on mine enemies. So none of the people tasted any food.
[1Sa 14:25 DK-KJV]
1Sa 14:25 And all they of the land came to a wood; and there was honey upon the ground.
[1Sa 14:26 DK-KJV]
1Sa 14:26 And when the people were come into the wood, behold, the honey dropped; but no man put his hand to his mouth: for the people feared the oath.
[1Sa 14:27 DK-KJV]
1Sa 14:27 But Jonathan heard not when his father charged the people with the oath: wherefore he put forth the end of the rod that was in his hand, and dipped it in an honeycomb, and put his hand to his mouth; and his eyes were enlightened.
[1Sa 14:28 DK-KJV]
1Sa 14:28 Then answered one of the people, and said, Thy father straitly charged the people with an oath, saying, Cursed be the man that eateth any food this day. And the people were faint.
[1Sa 14:29 DK-KJV] Da sagde Jonathan, Min far har bekymret landet: se, jeg ber dig, hvordan mine øjne er blevet oplyste, fordi jeg smagte lidt på denne honning.
1Sa 14:29 Then said Jonathan, My father hath troubled the land: see, I pray you, how mine eyes have been enlightened, because I tasted a little of this honey.
[1Sa 14:30 DK-KJV]
1Sa 14:30 How much more, if haply the people had eaten freely to day of the spoil of their enemies which they found? for had there not been now a much greater slaughter among the Philistines?
[1Sa 14:31 DK-KJV]
1Sa 14:31 And they smote the Philistines that day from Michmash to Aijalon: and the people were very faint.
[1Sa 14:32 DK-KJV]
1Sa 14:32 And the people flew upon the spoil, and took sheep, and oxen, and calves, and slew them on the ground: and the people did eat them with the blood.
[1Sa 14:33 DK-KJV]
1Sa 14:33 Then they told Saul, saying, Behold, the people sin against the LORD, in that they eat with the blood. And he said, Ye have transgressed: roll a great stone unto me this day.
[1Sa 14:34 DK-KJV]
1Sa 14:34 And Saul said, Disperse yourselves among the people, and say unto them, Bring me hither every man his ox, and every man his sheep, and slay them here, and eat; and sin not against the LORD in eating with the blood. And all the people brought every man his ox with him that night, and slew them there.
[1Sa 14:35 DK-KJV]
1Sa 14:35 And Saul built an altar unto the LORD: the same was the first altar that he built unto the LORD.
[1Sa 14:36 DK-KJV]
1Sa 14:36 And Saul said, Let us go down after the Philistines by night, and spoil them until the morning light, and let us not leave a man of them. And they said, Do whatsoever seemeth good unto thee. Then said the priest, Let us draw near hither unto God.
[1Sa 14:37 DK-KJV]
1Sa 14:37 And Saul asked counsel of God, Shall I go down after the Philistines? wilt thou deliver them into the hand of Israel? But he answered him not that day.
[1Sa 14:38 DK-KJV]
1Sa 14:38 And Saul said, Draw ye near hither, all the chief of the people: and know and see wherein this sin hath been this day.
[1Sa 14:39 DK-KJV]
1Sa 14:39 For, as the LORD liveth, which saveth Israel, though it be in Jonathan my son, he shall surely die. But there was not a man among all the people that answered him.
[1Sa 14:40 DK-KJV]
1Sa 14:40 Then said he unto all Israel, Be ye on one side, and I and Jonathan my son will be on the other side. And the people said unto Saul, Do what seemeth good unto thee.
[1Sa 14:41 DK-KJV]HERREN Israels Gud
1Sa 14:41 Therefore Saul said unto the LORD God of Israel, Give a perfect lot. And Saul and Jonathan were taken: but the people escaped.
[1Sa 14:42 DK-KJV]
1Sa 14:42 And Saul said, Cast lots between me and Jonathan my son. And Jonathan was taken.
[1Sa 14:43 DK-KJV]
1Sa 14:43 Then Saul said to Jonathan, Tell me what thou hast done. And Jonathan told him, and said, I did but taste a little honey with the end of the rod that was in mine hand, and, lo, I must die.
[1Sa 14:44 DK-KJV]
1Sa 14:44 And Saul answered, God do so and more also: for thou shalt surely die, Jonathan.
[1Sa 14:45 DK-KJV]
1Sa 14:45 And the people said unto Saul, Shall Jonathan die, who hath wrought this great salvation in Israel? God forbid: as the LORD liveth, there shall not one hair of his head fall to the ground; for he hath wrought with God this day. So the people rescued Jonathan, that he died not.
[1Sa 14:46 DK-KJV]
1Sa 14:46 Then Saul went up from following the Philistines: and the Philistines went to their own place.
[1Sa 14:47 DK-KJV]
1Sa 14:47 So Saul took the kingdom over Israel, and fought against all his enemies on every side, against Moab, and against the children of Ammon, and against Edom, and against the kings of Zobah, and against the Philistines: and whithersoever he turned himself, he vexed them.
[1Sa 14:48 DK-KJV]
1Sa 14:48 And he gathered an host, and smote the Amalekites, and delivered Israel out of the hands of them that spoiled them.
[1Sa 14:49 DK-KJV]
1Sa 14:49 Now the sons of Saul were Jonathan, and Ishui, and Melchi-shua: and the names of his two daughters were these; the name of the firstborn Merab, and the name of the younger Michal:
[1Sa 14:50 DK-KJV]
1Sa 14:50 And the name of Saul’s wife was Ahinoam, the daughter of Ahimaaz: and the name of the captain of his host was Abner, the son of Ner, Saul’s uncle.
[1Sa 14:51 DK-KJV]
1Sa 14:51 And Kish was the father of Saul; and Ner the father of Abner was the son of Abiel.
[1Sa 14:52 DK-KJV]
1Sa 14:52 And there was sore war against the Philistines all the days of Saul: and when Saul saw any strong man, or any valiant man, he took him unto him.
[1Sa 15:1 DK-KJV]
1Sa 15:1 Samuel also said unto Saul, The LORD sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel: now therefore hearken thou unto the voice of the words of the LORD.
[1Sa 15:2 DK-KJV]
1Sa 15:2 Thus saith the LORD of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way, when he came up from Egypt.
[1Sa 15:3 DK-KJV]
1Sa 15:3 Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass.
[1Sa 15:4 DK-KJV]
1Sa 15:4 And Saul gathered the people together, and numbered them in Telaim, two hundred thousand footmen, and ten thousand men of Judah.
[1Sa 15:5 DK-KJV]
1Sa 15:5 And Saul came to a city of Amalek, and laid wait in the valley.
[1Sa 15:6 DK-KJV]
1Sa 15:6 And Saul said unto the Kenites, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them: for ye shewed kindness to all the children of Israel, when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from among the Amalekites.
[1Sa 15:7 DK-KJV]
1Sa 15:7 And Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur, that is over against Egypt.
[1Sa 15:8 DK-KJV]
1Sa 15:8 And he took Agag the king of the Amalekites alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword.
[1Sa 15:9 DK-KJV]
1Sa 15:9 But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, and of the fatlings, and the lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them: but every thing that was vile and refuse, that they destroyed utterly.
[1Sa 15:10 DK-KJV]
1Sa 15:10 Then came the word of the LORD unto Samuel, saying,
[1Sa 15:11 DK-KJV]
1Sa 15:11 It repenteth me that I have set up Saul to be king: for he is turned back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel; and he cried unto the LORD all night.
[1Sa 15:12 DK-KJV]
1Sa 15:12 And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and, behold, he set him up a place, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal.
[1Sa 15:13 DK-KJV]
1Sa 15:13 And Samuel came to Saul: and Saul said unto him, Blessed be thou of the LORD: I have performed the commandment of the LORD.
[1Sa 15:14 DK-KJV]
1Sa 15:14 And Samuel said, What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the oxen which I hear?
[1Sa 15:15 DK-KJV]
1Sa 15:15 And Saul said, They have brought them from the Amalekites: for the people spared the best of the sheep and of the oxen, to sacrifice unto the LORD thy God; and the rest we have utterly destroyed.
[1Sa 15:16 DK-KJV]
1Sa 15:16 Then Samuel said unto Saul, Stay, and I will tell thee what the LORD hath said to me this night. And he said unto him, Say on.
[1Sa 15:17 DK-KJV]
1Sa 15:17 And Samuel said, When thou wast little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel, and the LORD anointed thee king over Israel?
[1Sa 15:18 DK-KJV]
1Sa 15:18 And the LORD sent thee on a journey, and said, Go and utterly destroy the sinners the Amalekites, and fight against them until they be consumed.
[1Sa 15:19 DK-KJV]
1Sa 15:19 Wherefore then didst thou not obey the voice of the LORD, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the LORD?
[1Sa 15:20 DK-KJV]
1Sa 15:20 And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the LORD, and have gone the way which the LORD sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites.
[1Sa 15:21 DK-KJV]
1Sa 15:21 But the people took of the spoil, sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the LORD thy God in Gilgal.
[1Sa 15:22 DK-KJV] Og Samuel sagde, Har HERREN lige så stor glæde i brændoffergaver og ofre, som i at adlyde HERRENs røst?
1Sa 15:22 And Samuel said, Hath the LORD as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the LORD? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams.
[1Sa 15:23 DK-KJV] For rebelskhed er som synden i heksekunst, og stædighed er som fejltrin og afgudsdyrkelse. Fordi du har afvist HERRENs ord, har han også afvist dig fra at være konge.
1Sa 15:23 For rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the LORD, he hath also rejected thee from being king.
[1Sa 15:24 DK-KJV] Og Saul sagde til Samuel, Jeg har syndet: for jeg har overtrådt HERRENs befaling, og dine ord: fordi jeg frygtede folket, og adlød deres røst.
1Sa 15:24 And Saul said unto Samuel, I have sinned: for I have transgressed the commandment of the LORD, and thy words: because I feared the people, and obeyed their voice.
[1Sa 15:25 DK-KJV] Nu derfor, jeg ber dig, bær over med min synd, og vend tilbage med mig, så jeg må tilbede HERREN.
1Sa 15:25 Now therefore, I pray thee, pardon my sin, and turn again with me, that I may worship the LORD.
[1Sa 15:26 DK-KJV] Og Samuel sagde til Saul, Jeg vil ikke vende tilbage med dig: for du har afvist HERRENs ord, og HERREN har afvist dig fra at være konge over Israel.
1Sa 15:26 And Samuel said unto Saul, I will not return with thee: for thou hast rejected the word of the LORD, and the LORD hath rejected thee from being king over Israel.
[1Sa 15:27 DK-KJV]
1Sa 15:27 And as Samuel turned about to go away, he laid hold upon the skirt of his mantle, and it rent.
[1Sa 15:28 DK-KJV] næste
1Sa 15:28 And Samuel said unto him, The LORD hath rent the kingdom of Israel from thee this day, and hath given it to a neighbour of thine, that is better than thou.
[1Sa 15:29 DK-KJV]
1Sa 15:29 And also the Strength of Israel will not lie nor repent: for he is not a man, that he should repent.
[1Sa 15:30 DK-KJV]
1Sa 15:30 Then he said, I have sinned: yet honour me now, I pray thee, before the elders of my people, and before Israel, and turn again with me, that I may worship the LORD thy God.
[1Sa 15:31 DK-KJV]
1Sa 15:31 So Samuel turned again after Saul; and Saul worshipped the LORD.
[1Sa 15:32 DK-KJV] Da sagde Samuel, Bring I Amalekiternes konge Agag herhen til mig. Og Agag kom yndefuldt til ham. Og Agag sagde, Visseligt er dødens bitterhed over.
1Sa 15:32 Then said Samuel, Bring ye hither to me Agag the king of the Amalekites. And Agag came unto him delicately. And Agag said, Surely the bitterness of death is past.
[1Sa 15:33 DK-KJV] Og Samuel sagde, Som dit sværd har gjort kvinder barnløse, sådant skal din mor være barnløs blandt kvinder. Og Samuel huggede Agag i stykker foran HERREN i Gilgal.
1Sa 15:33 And Samuel said, As thy sword hath made women childless, so shall thy mother be childless among women. And Samuel hewed Agag in pieces before the LORD in Gilgal.
[1Sa 15:34 DK-KJV] Derefter gik Samuel til Ramah; og Saul gik op til hans hus i Sauls Gibeah.
1Sa 15:34 Then Samuel went to Ramah; and Saul went up to his house to Gibeah of Saul.
[1Sa 15:35 DK-KJV] Og Samuel kom ikke mere for at se Saul før dagen for hans død: ikke desto mindre sørgede Samuel over Saul: og HERREN fortrød at han havde gjort Saul til konge over Israel.
1Sa 15:35 And Samuel came no more to see Saul until the day of his death: nevertheless Samuel mourned for Saul: and the LORD repented that he had made Saul king over Israel.
[1Sa 16:1 DK-KJV] Og Herren sagde til Samuel, Hvor længe vil du sørge over Saul, eftersom jeg har forkastet ham fra at regere over Israel? Fyld dit horn med olie, og gå, jeg vil sende dig til Bethlehemiten Jesse: for jeg har tilvejebragt mig en konge blandt hans sønner.
1Sa 16:1 And the LORD said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? fill thine horn with oil, and go, I will send thee to Jesse the Beth-lehemite: for I have provided me a king among his sons.
[1Sa 16:2 DK-KJV] Og Samuel sagde, Hvordan kan jeg gå? hvis Saul hører det, vil han dræbe mig. Og HERREN sagde, Ta’ en kvie med dig, og sig, Jeg er kommet for at ofre til HERREN.
1Sa 16:2 And Samuel said, How can I go? if Saul hear it, he will kill me. And the LORD said, Take an heifer with thee, and say, I am come to sacrifice to the LORD.
[1Sa 16:3 DK-KJV] Og indkald Jesse til offeret, og jeg vil vise dig hvad du skal gøre: og til mig skal du salve ham hvem jeg navngiver til dig.
1Sa 16:3 And call Jesse to the sacrifice, and I will shew thee what thou shalt do: and thou shalt anoint unto me him whom I name unto thee.
[1Sa 16:4 DK-KJV] Og Samuel gjorde det som HERREN talte, og kom til Bethlehem. Og de ældste fra den by rystede over hans ankomst, og sagde, Kommer du fredsommeligt?
1Sa 16:4 And Samuel did that which the LORD spake, and came to Beth-lehem. And the elders of the town trembled at his coming, and said, Comest thou peaceably?
[1Sa 16:5 DK-KJV] Og han sagde, Fredsommeligt: Jeg er kommet for at ofre til HERREN: helliggør jerselv, og kom med mig til offeret. Og han helliggjorde Jesse og hans sønner, og kaldte dem til offeret.
1Sa 16:5 And he said, Peaceably: I am come to sacrifice unto the LORD: sanctify yourselves, and come with me to the sacrifice. And he sanctified Jesse and his sons, and called them to the sacrifice.
[1Sa 16:6 DK-KJV] Og det skete, da de var kommet, at han kiggede på Eliab, og sagde, HERRENs salvede er visselig foran ham.
1Sa 16:6 And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab, and said, Surely the LORD’S anointed is before him.
[1Sa 16:7 DK-KJV] Men HERREN sagde til Samuel, Kig ikke på hans fremtoning, eller på højden af hans statur; eftersom jeg har afvist ham: for HERREN ser ikke som mennesket ser; for mennesket kigger på det udvendige udseende, men HERREN kigger på hjertet.
1Sa 16:7 But the LORD said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the LORD seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the LORD looketh on the heart.
[1Sa 16:8 DK-KJV] Da indkaldte Jesse Abinadab, og fik ham til at passere foran Samuel. Og han sagde, HERREN har heller ikke udvalgt denne.
1Sa 16:8 Then Jesse called Abinadab, and made him pass before Samuel. And he said, Neither hath the LORD chosen this.
[1Sa 16:9 DK-KJV] Da fik Jesse Shammah til at passere forbi. Og han sagde, HERREN har heller ikke udvalgt denne.
1Sa 16:9 Then Jesse made Shammah to pass by. And he said, Neither hath the LORD chosen this.
[1Sa 16:10 DK-KJV] Igen, fik Jesse 7 af hans sønner til at passere foran Samuel. Og Samuel sagde til Jesse, HERREN har heller ikke udvalgt disse.
1Sa 16:10 Again, Jesse made seven of his sons to pass before Samuel. And Samuel said unto Jesse, The LORD hath not chosen these.
[1Sa 16:11 DK-KJV] Og Samuel sagde til Jesse, Er alle dine børn her? Og han sagde, Der mangler stadig den yngste, og, læg mærke til, han passer fårene. Og Samuel sagde til Jesse, Send bud og hent ham: for vi vil ikke sidde ned før han kommer herhen.
1Sa 16:11 And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest, and, behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him: for we will not sit down till he come hither.
[1Sa 16:12 DK-KJV] Og han sendte bud, og bragte ham ind. Nu var han rødmosset, og helt igennem af en smuk fremtoning, og prægtig at se på. Og HERREN sagde, Rejs dig, salv ham: for dette er han.
1Sa 16:12 And he sent, and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the LORD said, Arise, anoint him: for this is he.
[1Sa 16:13 DK-KJV] Da tog Samuel salvehornet, og salvede ham i hans brødres midte: og HERRENs Ånd kom over David fra den dag fremefter. Sådant rejste Samuel sig op, og gik til Ramah.
1Sa 16:13 Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of the LORD came upon David from that day forward. So Samuel rose up, and went to Ramah.
[1Sa 16:14 DK-KJV] Men HERRENs Ånd forlod Saul, og en ond ånd fra HERREN bekymrede ham.
1Sa 16:14 But the Spirit of the LORD departed from Saul, and an evil spirit from the LORD troubled him.
[1Sa 16:15 DK-KJV] Og Sauls tjenere sagde til ham, Læg nu mærke til, en ond ånd fra HERREN bekymrer dig.
1Sa 16:15 And Saul’s servants said unto him, Behold now, an evil spirit from God troubleth thee.
[1Sa 16:16 DK-KJV] Lad nu vor herre befale dine tjenere, som er foran dig, til at søge efter en mand, som er en kyndig spiller på en harpe: og det skal komme til at ske, når den onde ånd fra Gud er over dig, at han skal spille med hans hånd, og du skal få det bedre.
1Sa 16:16 Let our lord now command thy servants, which are before thee, to seek out a man, who is a cunning player on an harp: and it shall come to pass, when the evil spirit from God is upon thee, that he shall play with his hand, and thou shalt be well.
[1Sa 16:17 DK-KJV] Og Saul sagde til hans tjenere, Tilvejebring mig nu en mand der kan spille godt, og bring ham til mig.
1Sa 16:17 And Saul said unto his servants, Provide me now a man that can play well, and bring him to me.
[1Sa 16:18 DK-KJV] Da svarede en af hans tjenere, og sagde, Læg mærke til, jeg har set en søn af Bethlehemiten Jesse, der er kyndig i at spille, og en mægtig tapper mand, og en kriger, og dygtig i sager, og en tækkelig person, og HERREN er med ham.
1Sa 16:18 Then answered one of the servants, and said, Behold, I have seen a son of Jesse the Beth-lehemite, that is cunning in playing, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and a comely person, and the LORD is with him.
[1Sa 16:19 DK-KJV] Derfor sendte Saul budbringere til Jesse, og sagde, Send mig din søn David, som er hos fårene.
1Sa 16:19 Wherefore Saul sent messengers unto Jesse, and said, Send me David thy son, which is with the sheep.
[1Sa 16:20 DK-KJV] Og Jesse tog et æsel læsset med brød, og en flaske med vin, og et kid, og sendte dem via hans søn David til Saul.
1Sa 16:20 And Jesse took an ass laden with bread, and a bottle of wine, and a kid, and sent them by David his son unto Saul.
[1Sa 16:21 DK-KJV] Og David kom til Saul, og stod foran ham: og han elskede ham meget; og han blev hans rustningebærer.
1Sa 16:21 And David came to Saul, and stood before him: and he loved him greatly; and he became his armourbearer.
[1Sa 16:22 DK-KJV] Og Saul sendte bud til Jesse, og siger, Lad David, jeg ber dig, stå foran mig; for han har fundet favør i mine øjne.
1Sa 16:22 And Saul sent to Jesse, saying, Let David, I pray thee, stand before me; for he hath found favour in my sight.
[1Sa 16:23 DK-KJV] Og det skete, når den onde ånd fra Gud var over Saul, at David tog en harpe, og spillede med hans hånd: sådant var Saul forfrisket, og fik det bedre, og den onde ånd forlod ham.
1Sa 16:23 And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp, and played with his hand: so Saul was refreshed, and was well, and the evil spirit departed from him.
[1Sa 17:1 DK-KJV] Filisterne forsamlede nu deres hære til kamp, og var forsamlet ved Shochoh, som tilhører Judah, og slog lejr mellem Shochoh og Azekah, i Ephes-dammim.
1Sa 17:1 Now the Philistines gathered together their armies to battle, and were gathered together at Shochoh, which belongeth to Judah, and pitched between Shochoh and Azekah, in Ephes-dammim.
[1Sa 17:2 DK-KJV] Og Saul og Israels mænd var forsamlet, og slog lejr ved Elahdalen, og satte kampen i geled imod Filisterne.
1Sa 17:2 And Saul and the men of Israel were gathered together, and pitched by the valley of Elah, and set the battle in array against the Philistines.
[1Sa 17:3 DK-KJV] Og Filisterne stod på et bjerg på den ene side, og Israel stod på et bjerg på den anden side: og der var en dal imellem dem.
1Sa 17:3 And the Philistines stood on a mountain on the one side, and Israel stood on a mountain on the other side: and there was a valley between them.
[1Sa 17:4 DK-KJV] Og der kom en mester ud af Filisternes lejr, kaldet Goliath, fra Gath, hvis højde var 3.25 meter.
1Sa 17:4 And there went out a champion out of the camp of the Philistines, named Goliath, of Gath, whose height was six cubits and a span.
[1Sa 17:5 DK-KJV] Og han havde en messinghjelm på hans hoved, og han var armret med en brynje; og vægten på messingbrynjen var 5.000 shekler/57 kilo.
1Sa 17:5 And he had an helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat of mail; and the weight of the coat was five thousand shekels of brass.
[1Sa 17:6 DK-KJV] Og han havde messingbenskinner på hans ben, og et messingskjold mellem hans skuldre.
1Sa 17:6 And he had greaves of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders.
[1Sa 17:7 DK-KJV] Og staven til hans spyd var som en vævers bjælke; og hans jernspydhoved vejede 600 shekler/7 kilo; og der var en der bar et skjold foran ham.
1Sa 17:7 And the staff of his spear was like a weaver’s beam; and his spear’s head weighed six hundred shekels of iron: and one bearing a shield went before him.
[1Sa 17:8 DK-KJV] Og han stod og råbte til Israels hære, og sagde til dem, Hvorfor er I kommet ud for at sætte jeres kamp i geled? er ikke jeg en Filister, og I tjenere af Saul? udvælg I en af jeres mænd, og lad ham komme ned til mig.
1Sa 17:8 And he stood and cried unto the armies of Israel, and said unto them, Why are ye come out to set your battle in array? am not I a Philistine, and ye servants to Saul? choose you a man for you, and let him come down to me.
[1Sa 17:9 DK-KJV] Hvis han er i stand til at kæmpe mod mig, og at dræbe mig, da vil vi være jeres tjenere: men hvis jeg vinder over ham, og dræber ham, da skal I være vore tjenere, og tjene os.
1Sa 17:9 If he be able to fight with me, and to kill me, then will we be your servants: but if I prevail against him, and kill him, then shall ye be our servants, and serve us.
[1Sa 17:10 DK-KJV] Og Filisteren sagde, Jeg trodser denne dag Israels hære; giv mig en mand, så vi må kæmpe sammen.
1Sa 17:10 And the Philistine said, I defy the armies of Israel this day; give me a man, that we may fight together.
[1Sa 17:11 DK-KJV] Da Saul og hele Israel hørte disse ord fra Filisteren, var de skrækslagne, og meget bange.
1Sa 17:11 When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed, and greatly afraid.
[1Sa 17:12 DK-KJV] Nu var David sønnen af den Ephrathit fra Beth-lehem-judah, hvis navn var Jesse; og han havde 8 sønner: og den mand gik for at være en gammel mand blandt mennesker i Sauls dage.
1Sa 17:12 Now David was the son of that Ephrathite of Beth-lehem-judah, whose name was Jesse; and he had eight sons: and the man went among men for an old man in the days of Saul.
[1Sa 17:13 DK-KJV] Og de 3 ældste sønner af Jesse gik og fulgte Saul til kampen: og navnene på hans 3 sønner der gik til kampen var Eliab den førstefødte, og efter ham Abinadab, og den tredje Shammah.
1Sa 17:13 And the three eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle: and the names of his three sons that went to the battle were Eliab the firstborn, and next unto him Abinadab, and the third Shammah.
[1Sa 17:14 DK-KJV] Og David var den yngste: og de 3 ældste fulgte Saul.
1Sa 17:14 And David was the youngest: and the three eldest followed Saul.
[1Sa 17:15 DK-KJV] Men David gik og vendte tilbage fra Saul for at gi’ mad til hans fars får i Bethlehem.
1Sa 17:15 But David went and returned from Saul to feed his father’s sheep at Beth-lehem.
[1Sa 17:16 DK-KJV] Og Filisteren nærmede sig om morgenen og aftenen, og fremviste hamselv i 40 dage.
1Sa 17:16 And the Philistine drew near morning and evening, and presented himself forty days.
[1Sa 17:17 DK-KJV] Og Jesse sagde til David hans søn, Ta’ nu et ephah-mål med dette tørrede korn til dine brødre, og disse 10 brød, og løb til lejren til dine brødre;
1Sa 17:17 And Jesse said unto David his son, Take now for thy brethren an ephah of this parched corn, and these ten loaves, and run to the camp to thy brethren;
[1Sa 17:18 DK-KJV] Og bær disse 10 oste til kaptajnen for deres 1.000, og se hvordan dine brødre klarer sig, og ta’ deres løfte.
1Sa 17:18 And carry these ten cheeses unto the captain of their thousand, and look how thy brethren fare, and take their pledge.
[1Sa 17:19 DK-KJV] Nu var Saul, og de, og alle Israels mænd, I Elahdalen, og kæmpede mod Filisterne.
1Sa 17:19 Now Saul, and they, and all the men of Israel, were in the valley of Elah, fighting with the Philistines.
[1Sa 17:20 DK-KJV] Og den morgen stod David tidligt op, og forlod fårene hos en vogter, og tog, og gik, som Jesse havde befalet ham; og han kom til skyttegraven, som hæren var ved at gå i kamp, og råbte for kampen.
1Sa 17:20 And David rose up early in the morning, and left the sheep with a keeper, and took, and went, as Jesse had commanded him; and he came to the trench, as the host was going forth to the fight, and shouted for the battle.
[1Sa 17:21 DK-KJV] For Israel og Filisterne havde sat kampen i geled, hær imod hær.
1Sa 17:21 For Israel and the Philistines had put the battle in array, army against army.
[1Sa 17:22 DK-KJV] Og David efterlod hans vogn i hænderne på vognvogteren, og løb ind i hæren, og kom og hyllede hans brødre.
1Sa 17:22 And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage, and ran into the army, and came and saluted his brethren.
[1Sa 17:23 DK-KJV] Og da han talte med dem, læg mærke til, der kom mesteren op, Filisteren fra Gath, Goliath ved navn, ud fra Filisternes hære, og talte efter de samme ord: og David hørte dem.
1Sa 17:23 And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words: and David heard them.
[1Sa 17:24 DK-KJV] Og alle Israels mænd, da de så manden, flygtede fra ham, og var meget bange.
1Sa 17:24 And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him, and were sore afraid.
[1Sa 17:25 DK-KJV] Og Israels mænd sagde, Har I set denne mand der er kommet op? han er med sikkerhed kommet op for at trodse Israel: og det skal ske, at den mand der dræber ham, ham vil kongen berige med store rigdomme, og vil gi’ ham hans datter, og gøre hans fars hus fri i Israel.
1Sa 17:25 And the men of Israel said, Have ye seen this man that is come up? surely to defy Israel is he come up: and it shall be, that the man who killeth him, the king will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father’s house free in Israel.
[1Sa 17:26 DK-KJV] Og David talte til de mænd der stod hos ham, og siger, Hvad skal der ske med den mand der dræber denne Filister, og fjerner bebrejdelsen fra Israel? for hvem er denne uomskårede Filister, at han skulle trodse hærene fra den levende Gud?
1Sa 17:26 And David spake to the men that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? for who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God?
[1Sa 17:27 DK-KJV] Og folket svarede ham på denne måde, og siger, Sådant skal det bli’ gjort for den mand der dræber ham.
1Sa 17:27 And the people answered him after this manner, saying, So shall it be done to the man that killeth him.
[1Sa 17:28 DK-KJV] Og Eliab hans ældste bror hørte da han talte med mændene; og Eliabs vrede var antændt imod David, og han sagde, Hvorfor kom du herned? og hos hvem har du efterladt disse få får i vildmarken? jeg kender til din stolthed, og dit hjertes frækhed; for du er kommet ned for at se kampen.
1Sa 17:28 And Eliab his eldest brother heard when he spake unto the men; and Eliab’s anger was kindled against David, and he said, Why camest thou down hither? and with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, and the naughtiness of thine heart; for thou art come down that thou mightest see the battle.
[1Sa 17:29 DK-KJV] Og David sagde, Hvad har jeg nu gjort? Er der ikke en grund?
1Sa 17:29 And David said, What have I now done? Is there not a cause?
[1Sa 17:30 DK-KJV] Og han vendte sig væk fra ham mod en anden, og talte på den samme måde: og folket svarede ham tilbage på den tidligere måde.
1Sa 17:30 And he turned from him toward another, and spake after the same manner: and the people answered him again after the former manner.
[1Sa 17:31 DK-KJV] Og da ordene var hørt som David talte, prøvede de dem foran Saul: og han sendte bud efter ham.
1Sa 17:31 And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul: and he sent for him.
[1Sa 17:32 DK-KJV] Og David sagde til Saul, Lad ingen mands hjerte fejle på grund af ham; din tjener vil gå og kæmpe mod denne Filister.
1Sa 17:32 And David said to Saul, Let no man’s heart fail because of him; thy servant will go and fight with this Philistine.
[1Sa 17:33 DK-KJV] Og Saul sagde til David, Du er ikke i stand til at gå imod denne Filister for at kæmpe mod ham: for du er kun en knægt, og han en kriger fra barn ben af.
1Sa 17:33 And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him: for thou art but a youth, and he a man of war from his youth.
[1Sa 17:34 DK-KJV] Og David sagde til Saul, Din tjener holdt hans far får, og der kom en løve, og en bjørn, og tog et lam ud af flokken:
1Sa 17:34 And David said unto Saul, Thy servant kept his father’s sheep, and there came a lion, and a bear, and took a lamb out of the flock:
[1Sa 17:35 DK-KJV] Og jeg gik ud efter ham, og slog ham, og forløste det ud af hans mund: og da han rejste sig imod mig, fangede jeg ham ved hans skæg, og slog ham, og dræbte ham.
1Sa 17:35 And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth: and when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him.
[1Sa 17:36 DK-KJV] Din tjener dræbte både løven og bjørnen: og denne uomskårne Filister skal bli’ som en af dem, eftersom han har trodset hærene fra den levende Gud.
1Sa 17:36 Thy servant slew both the lion and the bear: and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God.
[1Sa 17:37 DK-KJV] David sagde desuden, HERREN har forløst mig ud af løvens pote, og ud af bjørnens pote, han vil forløse mig ud af denne Filisters hånd. Og Saul sagde til David, Gå, og HERREN er med dig.
1Sa 17:37 David said moreover, The LORD that delivered me out of the paw of the lion, and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the LORD be with thee.
[1Sa 17:38 DK-KJV] Og Saul armerede David med hans rustning, og han satte en messinghjelm på hans hoved; han armerede ham også med en brynje.
1Sa 17:38 And Saul armed David with his armour, and he put an helmet of brass upon his head; also he armed him with a coat of mail.
[1Sa 17:39 DK-KJV] Og David fæstnede hans sværd på hans rustning, og han prøvede at gå; for han havde ikke prøvet den. Og David sagde til Saul, Jeg kan ikke gå med disse; for jeg har ikke prøvet dem. Og David tog dem af.
1Sa 17:39 And David girded his sword upon his armour, and he assayed to go; for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with these; for I have not proved them. And David put them off him.
[1Sa 17:40 DK-KJV] Og han tog hans stav i hans hånd, og udvalgte sig 5 glatte sten ud fra bækken, og puttede dem i en fårehyrdes taske som han havde, ja i en rejsetaske; og hans slynge var i hans hånd: og han nærmede sig Filisteren.
1Sa 17:40 And he took his staff in his hand, and chose him five smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd’s bag which he had, even in a scrip; and his sling was in his hand: and he drew near to the Philistine.
[1Sa 17:41 DK-KJV] Og Filisteren kom også og nærmede sig David; og den mand der bar hans skjold gik foran ham.
1Sa 17:41 And the Philistine came on and drew near unto David; and the man that bare the shield went before him.
[1Sa 17:42 DK-KJV] Og da Filisteren kiggede rundt, og så David, foragtede han ham: for han var kun en knægt, og rødmosset, og af en smuk fremtoning.
1Sa 17:42 And when the Philistine looked about, and saw David, he disdained him: for he was but a youth, and ruddy, and of a fair countenance.
[1Sa 17:43 DK-KJV] Og Filisteren sagde til David, Er jeg en hund, siden du kommer til mig med stave? Og Filisteren forbandede David via hans guder.
1Sa 17:43 And the Philistine said unto David, Am I a dog, that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods.
[1Sa 17:44 DK-KJV] Og Filisteren sagde til David, Kom til mig, og jeg vil gi’ dit kød til luftens fugle, og til markens dyr.
1Sa 17:44 And the Philistine said to David, Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field.
[1Sa 17:45 DK-KJV] Da sagde David til Filisteren, Du kommer til mig med et sværd, og med et spyd, og med et skjold: men jeg kommer til dig i hærskarers HERREs navn, Israels hærers Gud, hvem du har trodset.
1Sa 17:45 Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield: but I come to thee in the name of the LORD of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied.
[1Sa 17:46 DK-KJV] Denne dag vil HERREN forløse dig ind i min hånd; og jeg vil slå dig, og ta’ dit hoved fra dig; og jeg vil denne dag gi’ kadaverne fra Filisternes hær til luftens fugle, og til de vilde dyr på jorden; så hele jorden må vide at der er en Gud i Israel.
1Sa 17:46 This day will the LORD deliver thee into mine hand; and I will smite thee, and take thine head from thee; and I will give the carcases of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth; that all the earth may know that there is a God in Israel.
[1Sa 17:47 DK-KJV] Og hele denne forsamling skal vide at HERREN ikke frelser med sværd og spyd: for kampen er HERRENs, og han vil gi’ jer ind i vore hænder.
1Sa 17:47 And all this assembly shall know that the LORD saveth not with sword and spear: for the battle is the LORD’S, and he will give you into our hands.
[1Sa 17:48 DK-KJV] Og det skete, da Filisteren rejste sig, og kom og nærmede sig for at møde David, og David skyndte sig, og løb mod hæren for at møde Filisteren.
1Sa 17:48 And it came to pass, when the Philistine arose, and came and drew nigh to meet David, that David hasted, and ran toward the army to meet the Philistine.
[1Sa 17:49 DK-KJV] Og David puttede hans hånd i hans taske, og tog derfra en sten, og slyngede den, og slog Filisteren i hans pande, så stenen sank ind i hans pande; og han faldt til jorden på hans ansigt.
1Sa 17:49 And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead; and he fell upon his face to the earth.
[1Sa 17:50 DK-KJV] Sådant vandt David over Filisteren med en slynge og med en sten, og slog Filisteren, og dræbte ham; men der var intet sværd i Davids hånd.
1Sa 17:50 So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine, and slew him; but there was no sword in the hand of David.
[1Sa 17:51 DK-KJV] Derfor løb David, og stod over Filisteren, og tog hans sværd, og trak det ud af des skede, og dræbte ham, og skar hans hoved af med det. Og da Filisterne så deres mester var død, flygtede de.
1Sa 17:51 Therefore David ran, and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled.
[1Sa 17:52 DK-KJV] Og mændene fra Israel og fra Judah rejste sig, og råbte, og forfulgte Filisterne, indtil du kommer til dalen, og til Ekrons porte. Og Filisternes sårede faldt ned ved vejen til Shaaraim, lige til Gath, og til Ekron.
1Sa 17:52 And the men of Israel and of Judah arose, and shouted, and pursued the Philistines, until thou come to the valley, and to the gates of Ekron. And the wounded of the Philistines fell down by the way to Shaaraim, even unto Gath, and unto Ekron.
[1Sa 17:53 DK-KJV] Og Israel børn vendte tilbage fra at forfølge Filisterne, og de plyndrede deres telte.
1Sa 17:53 And the children of Israel returned from chasing after the Philistines, and they spoiled their tents.
[1Sa 17:54 DK-KJV] Og David tog Filisterens hoved, og bragte det til Jerusalem; men han lagde hans rustning i hans telt.
1Sa 17:54 And David took the head of the Philistine, and brought it to Jerusalem; but he put his armour in his tent.
[1Sa 17:55 DK-KJV] Og da Saul så David gå frem imod Filisteren, sagde han til Abner, kaptajnen for hæren, Abner, hvis søn er denne knægt? Og Abner sagde, Som din sjæl lever, Kæreste konge, det ved jeg ikke.
1Sa 17:55 And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, As thy soul liveth, O king, I cannot tell.
[1Sa 17:56 DK-KJV] Og kongen sagde, Find du ud af hvis søn knægten er.
1Sa 17:56 And the king said, Inquire thou whose son the stripling is.
[1Sa 17:57 DK-KJV] Og da David vendte tilbage fra slagtningen af Filisteren, tog Abner ham, og bragte ham foran Saul med Filisterens hoved i hans hånd.
1Sa 17:57 And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him, and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand.
[1Sa 17:58 DK-KJV] Og Saul sagde til ham, Hvis søn er du, du unge mand? Og David svarede, Jeg er sønnen af din tjener Jesse Bethelemiten.
1Sa 17:58 And Saul said to him, Whose son art thou, thou young man? And David answered, I am the son of thy servant Jesse the Beth-lehemite.
[1Sa 18:1 DK-KJV]
1Sa 18:1 And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.
[1Sa 18:2 DK-KJV]
1Sa 18:2 And Saul took him that day, and would let him go no more home to his father’s house.
[1Sa 18:3 DK-KJV]
1Sa 18:3 Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul.
[1Sa 18:4 DK-KJV] beklædningsgenstande
1Sa 18:4 And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David, and his garments, even to his sword, and to his bow, and to his girdle.
[1Sa 18:5 DK-KJV]
1Sa 18:5 And David went out whithersoever Saul sent him, and behaved himself wisely: and Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people, and also in the sight of Saul’s servants.
[1Sa 18:6 DK-KJV]
1Sa 18:6 And it came to pass as they came, when David was returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of all cities of Israel, singing and dancing, to meet king Saul, with tabrets, with joy, and with instruments of musick.
[1Sa 18:7 DK-KJV]
1Sa 18:7 And the women answered one another as they played, and said, Saul hath slain his thousands, and David his ten thousands.
[1Sa 18:8 DK-KJV]
1Sa 18:8 And Saul was very wroth, and the saying displeased him; and he said, They have ascribed unto David ten thousands, and to me they have ascribed but thousands: and what can he have more but the kingdom?
[1Sa 18:9 DK-KJV]
1Sa 18:9 And Saul eyed David from that day and forward.
[1Sa 18:10 DK-KJV]
1Sa 18:10 And it came to pass on the morrow, that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house: and David played with his hand, as at other times: and there was a javelin in Saul’s hand.
[1Sa 18:11 DK-KJV]
1Sa 18:11 And Saul cast the javelin; for he said, I will smite David even to the wall with it. And David avoided out of his presence twice.
[1Sa 18:12 DK-KJV]
1Sa 18:12 And Saul was afraid of David, because the LORD was with him, and was departed from Saul.
[1Sa 18:13 DK-KJV]
1Sa 18:13 Therefore Saul removed him from him, and made him his captain over a thousand; and he went out and came in before the people.
[1Sa 18:14 DK-KJV]
1Sa 18:14 And David behaved himself wisely in all his ways; and the LORD was with him.
[1Sa 18:15 DK-KJV]
1Sa 18:15 Wherefore when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him.
[1Sa 18:16 DK-KJV]
1Sa 18:16 But all Israel and Judah loved David, because he went out and came in before them.
[1Sa 18:17 DK-KJV]
1Sa 18:17 And Saul said to David, Behold my elder daughter Merab, her will I give thee to wife: only be thou valiant for me, and fight the LORD’S battles. For Saul said, Let not mine hand be upon him, but let the hand of the Philistines be upon him.
[1Sa 18:18 DK-KJV]
1Sa 18:18 And David said unto Saul, Who am I? and what is my life, or my father’s family in Israel, that I should be son in law to the king?
[1Sa 18:19 DK-KJV]
1Sa 18:19 But it came to pass at the time when Merab Saul’s daughter should have been given to David, that she was given unto Adriel the Meholathite to wife.
[1Sa 18:20 DK-KJV]
1Sa 18:20 And Michal Saul’s daughter loved David: and they told Saul, and the thing pleased him.
[1Sa 18:21 DK-KJV]
1Sa 18:21 And Saul said, I will give him her, that she may be a snare to him, and that the hand of the Philistines may be against him. Wherefore Saul said to David, Thou shalt this day be my son in law in the one of the twain.
[1Sa 18:22 DK-KJV]
1Sa 18:22 And Saul commanded his servants, saying, Commune with David secretly, and say, Behold, the king hath delight in thee, and all his servants love thee: now therefore be the king’s son in law.
[1Sa 18:23 DK-KJV]
1Sa 18:23 And Saul’s servants spake those words in the ears of David. And David said, Seemeth it to you a light thing to be a king’s son in law, seeing that I am a poor man, and lightly esteemed?
[1Sa 18:24 DK-KJV]
1Sa 18:24 And the servants of Saul told him, saying, On this manner spake David.
[1Sa 18:25 DK-KJV]
1Sa 18:25 And Saul said, Thus shall ye say to David, The king desireth not any dowry, but an hundred foreskins of the Philistines, to be avenged of the king’s enemies. But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines.
[1Sa 18:26 DK-KJV]
1Sa 18:26 And when his servants told David these words, it pleased David well to be the king’s son in law: and the days were not expired.
[1Sa 18:27 DK-KJV]
1Sa 18:27 Wherefore David arose and went, he and his men, and slew of the Philistines two hundred men; and David brought their foreskins, and they gave them in full tale to the king, that he might be the king’s son in law. And Saul gave him Michal his daughter to wife.
[1Sa 18:28 DK-KJV]
1Sa 18:28 And Saul saw and knew that the LORD was with David, and that Michal Saul’s daughter loved him.
[1Sa 18:29 DK-KJV]
1Sa 18:29 And Saul was yet the more afraid of David; and Saul became David’s enemy continually.
[1Sa 18:30 DK-KJV]
1Sa 18:30 Then the princes of the Philistines went forth: and it came to pass, after they went forth, that David behaved himself more wisely than all the servants of Saul; so that his name was much set by.
[1Sa 19:1 DK-KJV]
1Sa 19:1 And Saul spake to Jonathan his son, and to all his servants, that they should kill David.
[1Sa 19:2 DK-KJV]
1Sa 19:2 But Jonathan Saul’s son delighted much in David: and Jonathan told David, saying, Saul my father seeketh to kill thee: now therefore, I pray thee, take heed to thyself until the morning, and abide in a secret place, and hide thyself:
[1Sa 19:3 DK-KJV]
1Sa 19:3 And I will go out and stand beside my father in the field where thou art, and I will commune with my father of thee; and what I see, that I will tell thee.
[1Sa 19:4 DK-KJV]
1Sa 19:4 And Jonathan spake good of David unto Saul his father, and said unto him, Let not the king sin against his servant, against David; because he hath not sinned against thee, and because his works have been to thee-ward very good:
[1Sa 19:5 DK-KJV]
1Sa 19:5 For he did put his life in his hand, and slew the Philistine, and the LORD wrought a great salvation for all Israel: thou sawest it, and didst rejoice: wherefore then wilt thou sin against innocent blood, to slay David without a cause?
[1Sa 19:6 DK-KJV]
1Sa 19:6 And Saul hearkened unto the voice of Jonathan: and Saul sware, As the LORD liveth, he shall not be slain.
[1Sa 19:7 DK-KJV]
1Sa 19:7 And Jonathan called David, and Jonathan shewed him all those things. And Jonathan brought David to Saul, and he was in his presence, as in times past.
[1Sa 19:8 DK-KJV]
1Sa 19:8 And there was war again: and David went out, and fought with the Philistines, and slew them with a great slaughter; and they fled from him.
[1Sa 19:9 DK-KJV]
1Sa 19:9 And the evil spirit from the LORD was upon Saul, as he sat in his house with his javelin in his hand: and David played with his hand.
[1Sa 19:10 DK-KJV]
1Sa 19:10 And Saul sought to smite David even to the wall with the javelin; but he slipped away out of Saul’s presence, and he smote the javelin into the wall: and David fled, and escaped that night.
[1Sa 19:11 DK-KJV]
1Sa 19:11 Saul also sent messengers unto David’s house, to watch him, and to slay him in the morning: and Michal David’s wife told him, saying, If thou save not thy life to night, to morrow thou shalt be slain.
[1Sa 19:12 DK-KJV]
1Sa 19:12 So Michal let David down through a window: and he went, and fled, and escaped.
[1Sa 19:13 DK-KJV]
1Sa 19:13 And Michal took an image, and laid it in the bed, and put a pillow of goats’ hair for his bolster, and covered it with a cloth.
[1Sa 19:14 DK-KJV]
1Sa 19:14 And when Saul sent messengers to take David, she said, He is sick.
[1Sa 19:15 DK-KJV]
1Sa 19:15 And Saul sent the messengers again to see David, saying, Bring him up to me in the bed, that I may slay him.
[1Sa 19:16 DK-KJV]
1Sa 19:16 And when the messengers were come in, behold, there was an image in the bed, with a pillow of goats’ hair for his bolster.
[1Sa 19:17 DK-KJV]
1Sa 19:17 And Saul said unto Michal, Why hast thou deceived me so, and sent away mine enemy, that he is escaped? And Michal answered Saul, He said unto me, Let me go; why should I kill thee?
[1Sa 19:18 DK-KJV]
1Sa 19:18 So David fled, and escaped, and came to Samuel to Ramah, and told him all that Saul had done to him. And he and Samuel went and dwelt in Naioth.
[1Sa 19:19 DK-KJV]
1Sa 19:19 And it was told Saul, saying, Behold, David is at Naioth in Ramah.
[1Sa 19:20 DK-KJV]
1Sa 19:20 And Saul sent messengers to take David: and when they saw the company of the prophets prophesying, and Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God was upon the messengers of Saul, and they also prophesied.
[1Sa 19:21 DK-KJV]
1Sa 19:21 And when it was told Saul, he sent other messengers, and they prophesied likewise. And Saul sent messengers again the third time, and they prophesied also.
[1Sa 19:22 DK-KJV]
1Sa 19:22 Then went he also to Ramah, and came to a great well that is in Sechu: and he asked and said, Where are Samuel and David? And one said, Behold, they be at Naioth in Ramah.
[1Sa 19:23 DK-KJV]
1Sa 19:23 And he went thither to Naioth in Ramah: and the Spirit of God was upon him also, and he went on, and prophesied, until he came to Naioth in Ramah.
[1Sa 19:24 DK-KJV]
1Sa 19:24 And he stripped off his clothes also, and prophesied before Samuel in like manner, and lay down naked all that day and all that night. Wherefore they say, Is Saul also among the prophets?
[1Sa 20:1 DK-KJV] Og David flygtede fra Naioth i Ramah, og kom og sagde foran Jonathan, Hvad har jeg gjort? hvad er mit fejltrin? og hvad er min synd foran din far, at han søger mit liv?
1Sa 20:1 And David fled from Naioth in Ramah, and came and said before Jonathan, What have I done? what is mine iniquity? and what is my sin before thy father, that he seeketh my life?
[1Sa 20:2 DK-KJV] Og han sagde til ham, Gud forbyde det; du skal ikke dø: læg mærke til, min far vil ikke gøre nogenting hverken stort eller småt, foruden at han vil vise mig det: og hvorfor skulle min far skjule denne ting fra mig? sådant er det ikke.
1Sa 20:2 And he said unto him, God forbid; thou shalt not die: behold, my father will do nothing either great or small, but that he will shew it me: and why should my father hide this thing from me? it is not so.
[1Sa 20:3 DK-KJV] Og David svor desuden, og sagde, Din far kender bestemt til at jeg fandt nåde i dine øjne; og han sagde, Lad ikke Jonathan kende til dette, for ikke at han bli’r ked af det: men sandelig som HERREN lever, og som din sjæl lever, der er kun et trin mellem mig og døden.
1Sa 20:3 And David sware moreover, and said, Thy father certainly knoweth that I have found grace in thine eyes; and he saith, Let not Jonathan know this, lest he be grieved: but truly as the LORD liveth, and as thy soul liveth, there is but a step between me and death.
[1Sa 20:4 DK-KJV] Da sagde Jonathan til David, Hvadsomhelst din sjæl ønsker, ja det vil jeg gøre for dig.
1Sa 20:4 Then said Jonathan unto David, Whatsoever thy soul desireth, I will even do it for thee.
[1Sa 20:5 DK-KJV] Og David sagde til Jonathan, Læg mærke til, i morgen er det nymåne, og jeg skulle ikke forsømme at sidde til bords med kongen: men lad mig gå, så jeg må skjule mig på marken indtil den tredje dag om aftenen.
1Sa 20:5 And David said unto Jonathan, Behold, to morrow is the new moon, and I should not fail to sit with the king at meat: but let me go, that I may hide myself in the field unto the third day at even.
[1Sa 20:6 DK-KJV] Hvis din far overhovedet savner mig, sig da, David spurgte mig oprigtigt om fri så han måtte løbe til hans by Bethlehem: for der er der et årligt offer for alle familierne.
1Sa 20:6 If thy father at all miss me, then say, David earnestly asked leave of me that he might run to Beth-lehem his city: for there is a yearly sacrifice there for all the family.
[1Sa 20:7 DK-KJV] Hvis han siger dette, Det er ok; din tjener skal ha’ fred: men hvis han bli’r meget vred, vær da sikker på at ondt er besluttet af ham.
1Sa 20:7 If he say thus, It is well; thy servant shall have peace: but if he be very wroth, then be sure that evil is determined by him.
[1Sa 20:8 DK-KJV]
1Sa 20:8 Therefore thou shalt deal kindly with thy servant; for thou hast brought thy servant into a covenant of the LORD with thee: notwithstanding, if there be in me iniquity, slay me thyself; for why shouldest thou bring me to thy father?
[1Sa 20:9 DK-KJV]
1Sa 20:9 And Jonathan said, Far be it from thee: for if I knew certainly that evil were determined by my father to come upon thee, then would not I tell it thee?
[1Sa 20:10 DK-KJV]
1Sa 20:10 Then said David to Jonathan, Who shall tell me? or what if thy father answer thee roughly?
[1Sa 20:11 DK-KJV]
1Sa 20:11 And Jonathan said unto David, Come, and let us go out into the field. And they went out both of them into the field.
[1Sa 20:12 DK-KJV]
1Sa 20:12 And Jonathan said unto David, O LORD God of Israel, when I have sounded my father about to morrow any time, or the third day, and, behold, if there be good toward David, and I then send not unto thee, and shew it thee;
[1Sa 20:13 DK-KJV]
1Sa 20:13 The LORD do so and much more to Jonathan: but if it please my father to do thee evil, then I will shew it thee, and send thee away, that thou mayest go in peace: and the LORD be with thee, as he hath been with my father.
[1Sa 20:14 DK-KJV]
1Sa 20:14 And thou shalt not only while yet I live shew me the kindness of the LORD, that I die not:
[1Sa 20:15 DK-KJV]
1Sa 20:15 But also thou shalt not cut off thy kindness from my house for ever: no, not when the LORD hath cut off the enemies of David every one from the face of the earth.
[1Sa 20:16 DK-KJV]
1Sa 20:16 So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, Let the LORD even require it at the hand of David’s enemies.
[1Sa 20:17 DK-KJV]
1Sa 20:17 And Jonathan caused David to swear again, because he loved him: for he loved him as he loved his own soul.
[1Sa 20:18 DK-KJV]
1Sa 20:18 Then Jonathan said to David, To morrow is the new moon: and thou shalt be missed, because thy seat will be empty.
[1Sa 20:19 DK-KJV]
1Sa 20:19 And when thou hast stayed three days, then thou shalt go down quickly, and come to the place where thou didst hide thyself when the business was in hand, and shalt remain by the stone Ezel.
[1Sa 20:20 DK-KJV]
1Sa 20:20 And I will shoot three arrows on the side thereof, as though I shot at a mark.
[1Sa 20:21 DK-KJV]
1Sa 20:21 And, behold, I will send a lad, saying, Go, find out the arrows. If I expressly say unto the lad, Behold, the arrows are on this side of thee, take them; then come thou: for there is peace to thee, and no hurt; as the LORD liveth.
[1Sa 20:22 DK-KJV]
1Sa 20:22 But if I say thus unto the young man, Behold, the arrows are beyond thee; go thy way: for the LORD hath sent thee away.
[1Sa 20:23 DK-KJV]
1Sa 20:23 And as touching the matter which thou and I have spoken of, behold, the LORD be between thee and me for ever.
[1Sa 20:24 DK-KJV]
1Sa 20:24 So David hid himself in the field: and when the new moon was come, the king sat him down to eat meat.
[1Sa 20:25 DK-KJV] Og kongen sad på hans sæde, som på andre tidspunkter, ja på et sæde ved muren: og Jonahtan rejste sig, og Abner sad ved siden af Saul, og Davids plads var tom.
1Sa 20:25 And the king sat upon his seat, as at other times, even upon a seat by the wall: and Jonathan arose, and Abner sat by Saul’s side, and David’s place was empty.
[1Sa 20:26 DK-KJV] Ikke desto mindre så talte Saul ingenting den dag: for han tænkte, Der er sket noget med ham, han er ikke ren; han er med sikkerhed ikke ren.
1Sa 20:26 Nevertheless Saul spake not any thing that day: for he thought, Something hath befallen him, he is not clean; surely he is not clean.
[1Sa 20:27 DK-KJV] Og om morgenen skete det, som var den anden dag af den måned, at Davids plads var tom: og Saul sagde til hans søn Jonathan, Hvorfor kommer Jesses søn ikke til bords, hverken i går, eller i dag?
1Sa 20:27 And it came to pass on the morrow, which was the second day of the month, that David’s place was empty: and Saul said unto Jonathan his son, Wherefore cometh not the son of Jesse to meat, neither yesterday, nor to day?
[1Sa 20:28 DK-KJV] Og Jonahtan svarede Saul, David spurgte oprigtigt om lov til at gå til Beth-elhem:
1Sa 20:28 And Jonathan answered Saul, David earnestly asked leave of me to go to Beth-lehem:
[1Sa 20:29 DK-KJV] Og han sagde, Lad mig gå, jeg ber dig; for vor familie har et offer i den by; og min bror, han har befalet mig til at være der: og nu, hvis jeg har fundet favør i dine øjne, lad mig ta’ afsted, jeg ber dig, og se mine brødre. Derfor kommer han ikke til kongens bord.
1Sa 20:29 And he said, Let me go, I pray thee; for our family hath a sacrifice in the city; and my brother, he hath commanded me to be there: and now, if I have found favour in thine eyes, let me get away, I pray thee, and see my brethren. Therefore he cometh not unto the king’s table.
[1Sa 20:30 DK-KJV]
1Sa 20:30 Then Saul’s anger was kindled against Jonathan, and he said unto him, Thou son of the perverse rebellious woman, do not I know that thou hast chosen the son of Jesse to thine own confusion, and unto the confusion of thy mother’s nakedness?
[1Sa 20:31 DK-KJV]
1Sa 20:31 For as long as the son of Jesse liveth upon the ground, thou shalt not be established, nor thy kingdom. Wherefore now send and fetch him unto me, for he shall surely die.
[1Sa 20:32 DK-KJV]
1Sa 20:32 And Jonathan answered Saul his father, and said unto him, Wherefore shall he be slain? what hath he done?
[1Sa 20:33 DK-KJV]
1Sa 20:33 And Saul cast a javelin at him to smite him: whereby Jonathan knew that it was determined of his father to slay David.
[1Sa 20:34 DK-KJV] Sådant rejste Jonathan sig fra bordet i voldsom vrede,
1Sa 20:34 So Jonathan arose from the table in fierce anger, and did eat no meat the second day of the month: for he was grieved for David, because his father had done him shame.
[1Sa 20:35 DK-KJV]
1Sa 20:35 And it came to pass in the morning, that Jonathan went out into the field at the time appointed with David, and a little lad with him.
[1Sa 20:36 DK-KJV]
1Sa 20:36 And he said unto his lad, Run, find out now the arrows which I shoot. And as the lad ran, he shot an arrow beyond him.
[1Sa 20:37 DK-KJV]
1Sa 20:37 And when the lad was come to the place of the arrow which Jonathan had shot, Jonathan cried after the lad, and said, Is not the arrow beyond thee?
[1Sa 20:38 DK-KJV]
1Sa 20:38 And Jonathan cried after the lad, Make speed, haste, stay not. And Jonathan’s lad gathered up the arrows, and came to his master.
[1Sa 20:39 DK-KJV]
1Sa 20:39 But the lad knew not any thing: only Jonathan and David knew the matter.
[1Sa 20:40 DK-KJV]
1Sa 20:40 And Jonathan gave his artillery unto his lad, and said unto him, Go, carry them to the city.
[1Sa 20:41 DK-KJV]
1Sa 20:41 And as soon as the lad was gone, David arose out of a place toward the south, and fell on his face to the ground, and bowed himself three times: and they kissed one another, and wept one with another, until David exceeded.
[1Sa 20:42 DK-KJV]
1Sa 20:42 And Jonathan said to David, Go in peace, forasmuch as we have sworn both of us in the name of the LORD, saying, The LORD be between me and thee, and between my seed and thy seed for ever. And he arose and departed: and Jonathan went into the city.
[1Sa 21:1 DK-KJV]
1Sa 21:1 Then came David to Nob to Ahimelech the priest: and Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee?
[1Sa 21:2 DK-KJV]
1Sa 21:2 And David said unto Ahimelech the priest, The king hath commanded me a business, and hath said unto me, Let no man know any thing of the business whereabout I send thee, and what I have commanded thee: and I have appointed my servants to such and such a place.
[1Sa 21:3 DK-KJV]
1Sa 21:3 Now therefore what is under thine hand? give me five loaves of bread in mine hand, or what there is present.
[1Sa 21:4 DK-KJV]
1Sa 21:4 And the priest answered David, and said, There is no common bread under mine hand, but there is hallowed bread; if the young men have kept themselves at least from women.
[1Sa 21:5 DK-KJV]
1Sa 21:5 And David answered the priest, and said unto him, Of a truth women have been kept from us about these three days, since I came out, and the vessels of the young men are holy, and the bread is in a manner common, yea, though it were sanctified this day in the vessel.
[1Sa 21:6 DK-KJV]
1Sa 21:6 So the priest gave him hallowed bread: for there was no bread there but the shewbread, that was taken from before the LORD, to put hot bread in the day when it was taken away.
[1Sa 21:7 DK-KJV]
1Sa 21:7 Now a certain man of the servants of Saul was there that day, detained before the LORD; and his name was Doeg, an Edomite, the chiefest of the herdmen that belonged to Saul.
[1Sa 21:8 DK-KJV]
1Sa 21:8 And David said unto Ahimelech, And is there not here under thine hand spear or sword? for I have neither brought my sword nor my weapons with me, because the king’s business required haste.
[1Sa 21:9 DK-KJV]
1Sa 21:9 And the priest said, The sword of Goliath the Philistine, whom thou slewest in the valley of Elah, behold, it is here wrapped in a cloth behind the ephod: if thou wilt take that, take it: for there is no other save that here. And David said, There is none like that; give it me.
[1Sa 21:10 DK-KJV]
1Sa 21:10 And David arose, and fled that day for fear of Saul, and went to Achish the king of Gath.
[1Sa 21:11 DK-KJV]
1Sa 21:11 And the servants of Achish said unto him, Is not this David the king of the land? did they not sing one to another of him in dances, saying, Saul hath slain his thousands, and David his ten thousands?
[1Sa 21:12 DK-KJV]
1Sa 21:12 And David laid up these words in his heart, and was sore afraid of Achish the king of Gath.
[1Sa 21:13 DK-KJV]
1Sa 21:13 And he changed his behaviour before them, and feigned himself mad in their hands, and scrabbled on the doors of the gate, and let his spittle fall down upon his beard.
[1Sa 21:14 DK-KJV]
1Sa 21:14 Then said Achish unto his servants, Lo, ye see the man is mad: wherefore then have ye brought him to me?
[1Sa 21:15 DK-KJV]
1Sa 21:15 Have I need of mad men, that ye have brought this fellow to play the mad man in my presence? shall this fellow come into my house?
[1Sa 22:1 DK-KJV]
1Sa 22:1 David therefore departed thence, and escaped to the cave Adullam: and when his brethren and all his father’s house heard it, they went down thither to him.
[1Sa 22:2 DK-KJV]
1Sa 22:2 And every one that was in distress, and every one that was in debt, and every one that was discontented, gathered themselves unto him; and he became a captain over them: and there were with him about four hundred men.
[1Sa 22:3 DK-KJV]
1Sa 22:3 And David went thence to Mizpeh of Moab: and he said unto the king of Moab, Let my father and my mother, I pray thee, come forth, and be with you, till I know what God will do for me.
[1Sa 22:4 DK-KJV]
1Sa 22:4 And he brought them before the king of Moab: and they dwelt with him all the while that David was in the hold.
[1Sa 22:5 DK-KJV]
1Sa 22:5 And the prophet Gad said unto David, Abide not in the hold; depart, and get thee into the land of Judah. Then David departed, and came into the forest of Hareth.
[1Sa 22:6 DK-KJV]
1Sa 22:6 When Saul heard that David was discovered, and the men that were with him, (now Saul abode in Gibeah under a tree in Ramah, having his spear in his hand, and all his servants were standing about him;)
[1Sa 22:7 DK-KJV]
1Sa 22:7 Then Saul said unto his servants that stood about him, Hear now, ye Benjamites; will the son of Jesse give every one of you fields and vineyards, and make you all captains of thousands, and captains of hundreds;
[1Sa 22:8 DK-KJV]
1Sa 22:8 That all of you have conspired against me, and there is none that sheweth me that my son hath made a league with the son of Jesse, and there is none of you that is sorry for me, or sheweth unto me that my son hath stirred up my servant against me, to lie in wait, as at this day?
[1Sa 22:9 DK-KJV]
1Sa 22:9 Then answered Doeg the Edomite, which was set over the servants of Saul, and said, I saw the son of Jesse coming to Nob, to Ahimelech the son of Ahitub.
[1Sa 22:10 DK-KJV]
1Sa 22:10 And he inquired of the LORD for him, and gave him victuals, and gave him the sword of Goliath the Philistine.
[1Sa 22:11 DK-KJV]
1Sa 22:11 Then the king sent to call Ahimelech the priest, the son of Ahitub, and all his father’s house, the priests that were in Nob: and they came all of them to the king.
[1Sa 22:12 DK-KJV]
1Sa 22:12 And Saul said, Hear now, thou son of Ahitub. And he answered, Here I am, my lord.
[1Sa 22:13 DK-KJV]
1Sa 22:13 And Saul said unto him, Why have ye conspired against me, thou and the son of Jesse, in that thou hast given him bread, and a sword, and hast inquired of God for him, that he should rise against me, to lie in wait, as at this day?
[1Sa 22:14 DK-KJV]
1Sa 22:14 Then Ahimelech answered the king, and said, And who is so faithful among all thy servants as David, which is the king’s son in law, and goeth at thy bidding, and is honourable in thine house?
[1Sa 22:15 DK-KJV]
1Sa 22:15 Did I then begin to inquire of God for him? be it far from me: let not the king impute any thing unto his servant, nor to all the house of my father: for thy servant knew nothing of all this, less or more.
[1Sa 22:16 DK-KJV]
1Sa 22:16 And the king said, Thou shalt surely die, Ahimelech, thou, and all thy father’s house.
[1Sa 22:17 DK-KJV]
1Sa 22:17 And the king said unto the footmen that stood about him, Turn, and slay the priests of the LORD; because their hand also is with David, and because they knew when he fled, and did not shew it to me. But the servants of the king would not put forth their hand to fall upon the priests of the LORD.
[1Sa 22:18 DK-KJV]
1Sa 22:18 And the king said to Doeg, Turn thou, and fall upon the priests. And Doeg the Edomite turned, and he fell upon the priests, and slew on that day fourscore and five persons that did wear a linen ephod.
[1Sa 22:19 DK-KJV]
1Sa 22:19 And Nob, the city of the priests, smote he with the edge of the sword, both men and women, children and sucklings, and oxen, and asses, and sheep, with the edge of the sword.
[1Sa 22:20 DK-KJV]
1Sa 22:20 And one of the sons of Ahimelech the son of Ahitub, named Abiathar, escaped, and fled after David.
[1Sa 22:21 DK-KJV]
1Sa 22:21 And Abiathar shewed David that Saul had slain the LORD’S priests.
[1Sa 22:22 DK-KJV]
1Sa 22:22 And David said unto Abiathar, I knew it that day, when Doeg the Edomite was there, that he would surely tell Saul: I have occasioned the death of all the persons of thy father’s house.
[1Sa 22:23 DK-KJV]
1Sa 22:23 Abide thou with me, fear not: for he that seeketh my life seeketh thy life: but with me thou shalt be in safeguard.
[1Sa 23:1 DK-KJV]
1Sa 23:1 Then they told David, saying, Behold, the Philistines fight against Keilah, and they rob the threshingfloors.
[1Sa 23:2 DK-KJV]
1Sa 23:2 Therefore David inquired of the LORD, saying, Shall I go and smite these Philistines? And the LORD said unto David, Go, and smite the Philistines, and save Keilah.
[1Sa 23:3 DK-KJV]
1Sa 23:3 And David’s men said unto him, Behold, we be afraid here in Judah: how much more then if we come to Keilah against the armies of the Philistines?
[1Sa 23:4 DK-KJV]
1Sa 23:4 Then David inquired of the LORD yet again. And the LORD answered him and said, Arise, go down to Keilah; for I will deliver the Philistines into thine hand.
[1Sa 23:5 DK-KJV]
1Sa 23:5 So David and his men went to Keilah, and fought with the Philistines, and brought away their cattle, and smote them with a great slaughter. So David saved the inhabitants of Keilah.
[1Sa 23:6 DK-KJV]
1Sa 23:6 And it came to pass, when Abiathar the son of Ahimelech fled to David to Keilah, that he came down with an ephod in his hand.
[1Sa 23:7 DK-KJV]
1Sa 23:7 And it was told Saul that David was come to Keilah. And Saul said, God hath delivered him into mine hand; for he is shut in, by entering into a town that hath gates and bars.
[1Sa 23:8 DK-KJV]
1Sa 23:8 And Saul called all the people together to war, to go down to Keilah, to besiege David and his men.
[1Sa 23:9 DK-KJV]
1Sa 23:9 And David knew that Saul secretly practised mischief against him; and he said to Abiathar the priest, Bring hither the ephod.
[1Sa 23:10 DK-KJV]
1Sa 23:10 Then said David, O LORD God of Israel, thy servant hath certainly heard that Saul seeketh to come to Keilah, to destroy the city for my sake.
[1Sa 23:11 DK-KJV]
1Sa 23:11 Will the men of Keilah deliver me up into his hand? will Saul come down, as thy servant hath heard? O LORD God of Israel, I beseech thee, tell thy servant. And the LORD said, He will come down.
[1Sa 23:12 DK-KJV]
1Sa 23:12 Then said David, Will the men of Keilah deliver me and my men into the hand of Saul? And the LORD said, They will deliver thee up.
[1Sa 23:13 DK-KJV]
1Sa 23:13 Then David and his men, which were about six hundred, arose and departed out of Keilah, and went whithersoever they could go. And it was told Saul that David was escaped from Keilah; and he forbare to go forth.
[1Sa 23:14 DK-KJV]
1Sa 23:14 And David abode in the wilderness in strong holds, and remained in a mountain in the wilderness of Ziph. And Saul sought him every day, but God delivered him not into his hand.
[1Sa 23:15 DK-KJV]
1Sa 23:15 And David saw that Saul was come out to seek his life: and David was in the wilderness of Ziph in a wood.
[1Sa 23:16 DK-KJV]
1Sa 23:16 And Jonathan Saul’s son arose, and went to David into the wood, and strengthened his hand in God.
[1Sa 23:17 DK-KJV]
1Sa 23:17 And he said unto him, Fear not: for the hand of Saul my father shall not find thee; and thou shalt be king over Israel, and I shall be next unto thee; and that also Saul my father knoweth.
[1Sa 23:18 DK-KJV]
1Sa 23:18 And they two made a covenant before the LORD: and David abode in the wood, and Jonathan went to his house.
[1Sa 23:19 DK-KJV]
1Sa 23:19 Then came up the Ziphites to Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself with us in strong holds in the wood, in the hill of Hachilah, which is on the south of Jeshimon?
[1Sa 23:20 DK-KJV] Nu derfor, Kæreste konge, kom ned efter hele din sjæls ønske om at komme ned; og vores del skal være at forløse ham ind i kongens hånd.
1Sa 23:20 Now therefore, O king, come down according to all the desire of thy soul to come down; and our part shall be to deliver him into the king’s hand.
[1Sa 23:21 DK-KJV] Og Saul sagde, Velsignet er I af HERREN; for I har medlidenhed med mig.
1Sa 23:21 And Saul said, Blessed be ye of the LORD; for ye have compassion on me.
[1Sa 23:22 DK-KJV]
1Sa 23:22 Go, I pray you, prepare yet, and know and see his place where his haunt is, and who hath seen him there: for it is told me that he dealeth very subtilly.
[1Sa 23:23 DK-KJV]
1Sa 23:23 See therefore, and take knowledge of all the lurking places where he hideth himself, and come ye again to me with the certainty, and I will go with you: and it shall come to pass, if he be in the land, that I will search him out throughout all the thousands of Judah.
[1Sa 23:24 DK-KJV]
1Sa 23:24 And they arose, and went to Ziph before Saul: but David and his men were in the wilderness of Maon, in the plain on the south of Jeshimon.
[1Sa 23:25 DK-KJV]
1Sa 23:25 Saul also and his men went to seek him. And they told David: wherefore he came down into a rock, and abode in the wilderness of Maon. And when Saul heard that, he pursued after David in the wilderness of Maon.
[1Sa 23:26 DK-KJV]
1Sa 23:26 And Saul went on this side of the mountain, and David and his men on that side of the mountain: and David made haste to get away for fear of Saul; for Saul and his men compassed David and his men round about to take them.
[1Sa 23:27 DK-KJV]
1Sa 23:27 But there came a messenger unto Saul, saying, Haste thee, and come; for the Philistines have invaded the land.
[1Sa 23:28 DK-KJV]
1Sa 23:28 Wherefore Saul returned from pursuing after David, and went against the Philistines: therefore they called that place Sela-hammahlekoth.
[1Sa 23:29 DK-KJV]
1Sa 23:29 And David went up from thence, and dwelt in strong holds at En-gedi.
[1Sa 24:1 DK-KJV]
1Sa 24:1 And it came to pass, when Saul was returned from following the Philistines, that it was told him, saying, Behold, David is in the wilderness of En-gedi.
[1Sa 24:2 DK-KJV]
1Sa 24:2 Then Saul took three thousand chosen men out of all Israel, and went to seek David and his men upon the rocks of the wild goats.
[1Sa 24:3 DK-KJV]
1Sa 24:3 And he came to the sheepcotes by the way, where was a cave; and Saul went in to cover his feet: and David and his men remained in the sides of the cave.
[1Sa 24:4 DK-KJV]
1Sa 24:4 And the men of David said unto him, Behold the day of which the LORD said unto thee, Behold, I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him as it shall seem good unto thee. Then David arose, and cut off the skirt of Saul’s robe privily.
[1Sa 24:5 DK-KJV]
1Sa 24:5 And it came to pass afterward, that David’s heart smote him, because he had cut off Saul’s skirt.
[1Sa 24:6 DK-KJV]
1Sa 24:6 And he said unto his men, The LORD forbid that I should do this thing unto my master, the LORD’S anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the LORD.
[1Sa 24:7 DK-KJV]
1Sa 24:7 So David stayed his servants with these words, and suffered them not to rise against Saul. But Saul rose up out of the cave, and went on his way.
[1Sa 24:8 DK-KJV]
1Sa 24:8 David also arose afterward, and went out of the cave, and cried after Saul, saying, My lord the king. And when Saul looked behind him, David stooped with his face to the earth, and bowed himself.
[1Sa 24:9 DK-KJV]
1Sa 24:9 And David said to Saul, Wherefore hearest thou men’s words, saying, Behold, David seeketh thy hurt?
[1Sa 24:10 DK-KJV]
1Sa 24:10 Behold, this day thine eyes have seen how that the LORD had delivered thee to day into mine hand in the cave: and some bade me kill thee: but mine eye spared thee; and I said, I will not put forth mine hand against my lord; for he is the LORD’S anointed.
[1Sa 24:11 DK-KJV]
1Sa 24:11 Moreover, my father, see, yea, see the skirt of thy robe in my hand: for in that I cut off the skirt of thy robe, and killed thee not, know thou and see that there is neither evil nor transgression in mine hand, and I have not sinned against thee; yet thou huntest my soul to take it.
[1Sa 24:12 DK-KJV]
1Sa 24:12 The LORD judge between me and thee, and the LORD avenge me of thee: but mine hand shall not be upon thee.
[1Sa 24:13 DK-KJV]
1Sa 24:13 As saith the proverb of the ancients, Wickedness proceedeth from the wicked: but mine hand shall not be upon thee.
[1Sa 24:14 DK-KJV]
1Sa 24:14 After whom is the king of Israel come out? after whom dost thou pursue? after a dead dog, after a flea.
[1Sa 24:15 DK-KJV]
1Sa 24:15 The LORD therefore be judge, and judge between me and thee, and see, and plead my cause, and deliver me out of thine hand.
[1Sa 24:16 DK-KJV]
1Sa 24:16 And it came to pass, when David had made an end of speaking these words unto Saul, that Saul said, Is this thy voice, my son David? And Saul lifted up his voice, and wept.
[1Sa 24:17 DK-KJV]
1Sa 24:17 And he said to David, Thou art more righteous than I: for thou hast rewarded me good, whereas I have rewarded thee evil.
[1Sa 24:18 DK-KJV]
1Sa 24:18 And thou hast shewed this day how that thou hast dealt well with me: forasmuch as when the LORD had delivered me into thine hand, thou killedst me not.
[1Sa 24:19 DK-KJV]
1Sa 24:19 For if a man find his enemy, will he let him go well away? wherefore the LORD reward thee good for that thou hast done unto me this day.
[1Sa 24:20 DK-KJV]
1Sa 24:20 And now, behold, I know well that thou shalt surely be king, and that the kingdom of Israel shall be established in thine hand.
[1Sa 24:21 DK-KJV]
1Sa 24:21 Swear now therefore unto me by the LORD, that thou wilt not cut off my seed after me, and that thou wilt not destroy my name out of my father’s house.
[1Sa 24:22 DK-KJV]
1Sa 24:22 And David sware unto Saul. And Saul went home; but David and his men gat them up unto the hold.
[1Sa 25:1 DK-KJV]
1Sa 25:1 And Samuel died; and all the Israelites were gathered together, and lamented him, and buried him in his house at Ramah. And David arose, and went down to the wilderness of Paran.
[1Sa 25:2 DK-KJV]
1Sa 25:2 And there was a man in Maon, whose possessions were in Carmel; and the man was very great, and he had three thousand sheep, and a thousand goats: and he was shearing his sheep in Carmel.
[1Sa 25:3 DK-KJV]
1Sa 25:3 Now the name of the man was Nabal; and the name of his wife Abigail: and she was a woman of good understanding, and of a beautiful countenance: but the man was churlish and evil in his doings; and he was of the house of Caleb.
[1Sa 25:4 DK-KJV]
1Sa 25:4 And David heard in the wilderness that Nabal did shear his sheep.
[1Sa 25:5 DK-KJV]
1Sa 25:5 And David sent out ten young men, and David said unto the young men, Get you up to Carmel, and go to Nabal, and greet him in my name:
[1Sa 25:6 DK-KJV]
1Sa 25:6 And thus shall ye say to him that liveth in prosperity, Peace be both to thee, and peace be to thine house, and peace be unto all that thou hast.
[1Sa 25:7 DK-KJV]
1Sa 25:7 And now I have heard that thou hast shearers: now thy shepherds which were with us, we hurt them not, neither was there ought missing unto them, all the while they were in Carmel.
[1Sa 25:8 DK-KJV]
1Sa 25:8 Ask thy young men, and they will shew thee. Wherefore let the young men find favour in thine eyes: for we come in a good day: give, I pray thee, whatsoever cometh to thine hand unto thy servants, and to thy son David.
[1Sa 25:9 DK-KJV] Og da Davids unge mænd kom, talte de til Nabal efter alle disse ord i Davids navn, og stoppede.
1Sa 25:9 And when David’s young men came, they spake to Nabal according to all those words in the name of David, and ceased.
[1Sa 25:10 DK-KJV]
1Sa 25:10 And Nabal answered David’s servants, and said, Who is David? and who is the son of Jesse? there be many servants now a days that break away every man from his master.
[1Sa 25:11 DK-KJV]
1Sa 25:11 Shall I then take my bread, and my water, and my flesh that I have killed for my shearers, and give it unto men, whom I know not whence they be?
[1Sa 25:12 DK-KJV]
1Sa 25:12 So David’s young men turned their way, and went again, and came and told him all those sayings.
[1Sa 25:13 DK-KJV]
1Sa 25:13 And David said unto his men, Gird ye on every man his sword. And they girded on every man his sword; and David also girded on his sword: and there went up after David about four hundred men; and two hundred abode by the stuff.
[1Sa 25:14 DK-KJV]
1Sa 25:14 But one of the young men told Abigail, Nabal’s wife, saying, Behold, David sent messengers out of the wilderness to salute our master; and he railed on them.
[1Sa 25:15 DK-KJV] Men mændene var meget gode overfor os, og vi var ikke skadet, vi manglede heller ikke nogen ting, så længe som vi var kyndige hos dem, når vi var på markerne:
1Sa 25:15 But the men were very good unto us, and we were not hurt, neither missed we any thing, as long as we were conversant with them, when we were in the fields:
[1Sa 25:16 DK-KJV]
1Sa 25:16 They were a wall unto us both by night and day, all the while we were with them keeping the sheep.
[1Sa 25:17 DK-KJV]
1Sa 25:17 Now therefore know and consider what thou wilt do; for evil is determined against our master, and against all his household: for he is such a son of Belial, that a man cannot speak to him.
[1Sa 25:18 DK-KJV]
1Sa 25:18 Then Abigail made haste, and took two hundred loaves, and two bottles of wine, and five sheep ready dressed, and five measures of parched corn, and an hundred clusters of raisins, and two hundred cakes of figs, and laid them on asses.
[1Sa 25:19 DK-KJV]
1Sa 25:19 And she said unto her servants, Go on before me; behold, I come after you. But she told not her husband Nabal.
[1Sa 25:20 DK-KJV]
1Sa 25:20 And it was so, as she rode on the ass, that she came down by the covert of the hill, and, behold, David and his men came down against her; and she met them.
[1Sa 25:21 DK-KJV]
1Sa 25:21 Now David had said, Surely in vain have I kept all that this fellow hath in the wilderness, so that nothing was missed of all that pertained unto him: and he hath requited me evil for good.
[1Sa 25:22 DK-KJV]
1Sa 25:22 So and more also do God unto the enemies of David, if I leave of all that pertain to him by the morning light any that pisseth against the wall.
[1Sa 25:23 DK-KJV]
1Sa 25:23 And when Abigail saw David, she hasted, and lighted off the ass, and fell before David on her face, and bowed herself to the ground,
[1Sa 25:24 DK-KJV]
1Sa 25:24 And fell at his feet, and said, Upon me, my lord, upon me let this iniquity be: and let thine handmaid, I pray thee, speak in thine audience, and hear the words of thine handmaid.
[1Sa 25:25 DK-KJV]
1Sa 25:25 Let not my lord, I pray thee, regard this man of Belial, even Nabal: for as his name is, so is he; Nabal is his name, and folly is with him: but I thine handmaid saw not the young men of my lord, whom thou didst send.
[1Sa 25:26 DK-KJV]
1Sa 25:26 Now therefore, my lord, as the LORD liveth, and as thy soul liveth, seeing the LORD hath withholden thee from coming to shed blood, and from avenging thyself with thine own hand, now let thine enemies, and they that seek evil to my lord, be as Nabal.
[1Sa 25:27 DK-KJV]
1Sa 25:27 And now this blessing which thine handmaid hath brought unto my lord, let it even be given unto the young men that follow my lord.
[1Sa 25:28 DK-KJV]
1Sa 25:28 I pray thee, forgive the trespass of thine handmaid: for the LORD will certainly make my lord a sure house; because my lord fighteth the battles of the LORD, and evil hath not been found in thee all thy days.
[1Sa 25:29 DK-KJV]
1Sa 25:29 Yet a man is risen to pursue thee, and to seek thy soul: but the soul of my lord shall be bound in the bundle of life with the LORD thy God; and the souls of thine enemies, them shall he sling out, as out of the middle of a sling.
[1Sa 25:30 DK-KJV] Og det skal ske, når HERREN skal ha’ gjort med min herre i overensstemmelse med alt det gode som han har talt vedrørende dig, og skal ha’ udvalgt dig til regent over Israel;
1Sa 25:30 And it shall come to pass, when the LORD shall have done to my lord according to all the good that he hath spoken concerning thee, and shall have appointed thee ruler over Israel;
[1Sa 25:31 DK-KJV]
1Sa 25:31 That this shall be no grief unto thee, nor offence of heart unto my lord, either that thou hast shed blood causeless, or that my lord hath avenged himself: but when the LORD shall have dealt well with my lord, then remember thine handmaid.
[1Sa 25:32 DK-KJV] , Velsignet være HERREN Israels Gud,
1Sa 25:32 And David said to Abigail, Blessed be the LORD God of Israel, which sent thee this day to meet me:
[1Sa 25:33 DK-KJV]
1Sa 25:33 And blessed be thy advice, and blessed be thou, which hast kept me this day from coming to shed blood, and from avenging myself with mine own hand.
[1Sa 25:34 DK-KJV]HERREN Israels Gud
1Sa 25:34 For in very deed, as the LORD God of Israel liveth, which hath kept me back from hurting thee, except thou hadst hasted and come to meet me, surely there had not been left unto Nabal by the morning light any that pisseth against the wall.
[1Sa 25:35 DK-KJV]
1Sa 25:35 So David received of her hand that which she had brought him, and said unto her, Go up in peace to thine house; see, I have hearkened to thy voice, and have accepted thy person.
[1Sa 25:36 DK-KJV]
1Sa 25:36 And Abigail came to Nabal; and, behold, he held a feast in his house, like the feast of a king; and Nabal’s heart was merry within him, for he was very drunken: wherefore she told him nothing, less or more, until the morning light.
[1Sa 25:37 DK-KJV]
1Sa 25:37 But it came to pass in the morning, when the wine was gone out of Nabal, and his wife had told him these things, that his heart died within him, and he became as a stone.
[1Sa 25:38 DK-KJV]
1Sa 25:38 And it came to pass about ten days after, that the LORD smote Nabal, that he died.
[1Sa 25:39 DK-KJV]
1Sa 25:39 And when David heard that Nabal was dead, he said, Blessed be the LORD, that hath pleaded the cause of my reproach from the hand of Nabal, and hath kept his servant from evil: for the LORD hath returned the wickedness of Nabal upon his own head. And David sent and communed with Abigail, to take her to him to wife.
[1Sa 25:40 DK-KJV]
1Sa 25:40 And when the servants of David were come to Abigail to Carmel, they spake unto her, saying, David sent us unto thee, to take thee to him to wife.
[1Sa 25:41 DK-KJV]
1Sa 25:41 And she arose, and bowed herself on her face to the earth, and said, Behold, let thine handmaid be a servant to wash the feet of the servants of my lord.
[1Sa 25:42 DK-KJV]
1Sa 25:42 And Abigail hasted, and arose, and rode upon an ass, with five damsels of hers that went after her; and she went after the messengers of David, and became his wife.
[1Sa 25:43 DK-KJV]
1Sa 25:43 David also took Ahinoam of Jezreel; and they were also both of them his wives.
[1Sa 25:44 DK-KJV]
1Sa 25:44 But Saul had given Michal his daughter, David’s wife, to Phalti the son of Laish, which was of Gallim.
[1Sa 26:1 DK-KJV]
1Sa 26:1 And the Ziphites came unto Saul to Gibeah, saying, Doth not David hide himself in the hill of Hachilah, which is before Jeshimon?
[1Sa 26:2 DK-KJV]
1Sa 26:2 Then Saul arose, and went down to the wilderness of Ziph, having three thousand chosen men of Israel with him, to seek David in the wilderness of Ziph.
[1Sa 26:3 DK-KJV] Og Saul slog lejren op på Hachilah-bakken, som er foran Jeshimon, ved vejen. Men David blev tilbage i vildmarken, og han så at Saul kom efter ham ud i vildmarken.
1Sa 26:3 And Saul pitched in the hill of Hachilah, which is before Jeshimon, by the way. But David abode in the wilderness, and he saw that Saul came after him into the wilderness.
[1Sa 26:4 DK-KJV]
1Sa 26:4 David therefore sent out spies, and understood that Saul was come in very deed.
[1Sa 26:5 DK-KJV]
1Sa 26:5 And David arose, and came to the place where Saul had pitched: and David beheld the place where Saul lay, and Abner the son of Ner, the captain of his host: and Saul lay in the trench, and the people pitched round about him.
[1Sa 26:6 DK-KJV]
1Sa 26:6 Then answered David and said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai the son of Zeruiah, brother to Joab, saying, Who will go down with me to Saul to the camp? And Abishai said, I will go down with thee.
[1Sa 26:7 DK-KJV]
1Sa 26:7 So David and Abishai came to the people by night: and, behold, Saul lay sleeping within the trench, and his spear stuck in the ground at his bolster: but Abner and the people lay round about him.
[1Sa 26:8 DK-KJV]
1Sa 26:8 Then said Abishai to David, God hath delivered thine enemy into thine hand this day: now therefore let me smite him, I pray thee, with the spear even to the earth at once, and I will not smite him the second time.
[1Sa 26:9 DK-KJV]
1Sa 26:9 And David said to Abishai, Destroy him not: for who can stretch forth his hand against the LORD’S anointed, and be guiltless?
[1Sa 26:10 DK-KJV]
1Sa 26:10 David said furthermore, As the LORD liveth, the LORD shall smite him; or his day shall come to die; or he shall descend into battle, and perish.
[1Sa 26:11 DK-KJV]
1Sa 26:11 The LORD forbid that I should stretch forth mine hand against the LORD’S anointed: but, I pray thee, take thou now the spear that is at his bolster, and the cruse of water, and let us go.
[1Sa 26:12 DK-KJV]
1Sa 26:12 So David took the spear and the cruse of water from Saul’s bolster; and they gat them away, and no man saw it, nor knew it, neither awaked: for they were all asleep; because a deep sleep from the LORD was fallen upon them.
[1Sa 26:13 DK-KJV]
1Sa 26:13 Then David went over to the other side, and stood on the top of an hill afar off; a great space being between them:
[1Sa 26:14 DK-KJV]
1Sa 26:14 And David cried to the people, and to Abner the son of Ner, saying, Answerest thou not, Abner? Then Abner answered and said, Who art thou that criest to the king?
[1Sa 26:15 DK-KJV]
1Sa 26:15 And David said to Abner, Art not thou a valiant man? and who is like to thee in Israel? wherefore then hast thou not kept thy lord the king? for there came one of the people in to destroy the king thy lord.
[1Sa 26:16 DK-KJV]
1Sa 26:16 This thing is not good that thou hast done. As the LORD liveth, ye are worthy to die, because ye have not kept your master, the LORD’S anointed. And now see where the king’s spear is, and the cruse of water that was at his bolster.
[1Sa 26:17 DK-KJV]
1Sa 26:17 And Saul knew David’s voice, and said, Is this thy voice, my son David? And David said, It is my voice, my lord, O king.
[1Sa 26:18 DK-KJV]
1Sa 26:18 And he said, Wherefore doth my lord thus pursue after his servant? for what have I done? or what evil is in mine hand?
[1Sa 26:19 DK-KJV]
1Sa 26:19 Now therefore, I pray thee, let my lord the king hear the words of his servant. If the LORD have stirred thee up against me, let him accept an offering: but if they be the children of men, cursed be they before the LORD; for they have driven me out this day from abiding in the inheritance of the LORD, saying, Go, serve other gods.
[1Sa 26:20 DK-KJV]
1Sa 26:20 Now therefore, let not my blood fall to the earth before the face of the LORD: for the king of Israel is come out to seek a flea, as when one doth hunt a partridge in the mountains.
[1Sa 26:21 DK-KJV]
1Sa 26:21 Then said Saul, I have sinned: return, my son David: for I will no more do thee harm, because my soul was precious in thine eyes this day: behold, I have played the fool, and have erred exceedingly.
[1Sa 26:22 DK-KJV]
1Sa 26:22 And David answered and said, Behold the king’s spear! and let one of the young men come over and fetch it.
[1Sa 26:23 DK-KJV]
1Sa 26:23 The LORD render to every man his righteousness and his faithfulness: for the LORD delivered thee into my hand to day, but I would not stretch forth mine hand against the LORD’S anointed.
[1Sa 26:24 DK-KJV]
1Sa 26:24 And, behold, as thy life was much set by this day in mine eyes, so let my life be much set by in the eyes of the LORD, and let him deliver me out of all tribulation.
[1Sa 26:25 DK-KJV]
1Sa 26:25 Then Saul said to David, Blessed be thou, my son David: thou shalt both do great things, and also shalt still prevail. So David went on his way, and Saul returned to his place.
[1Sa 27:1 DK-KJV]
1Sa 27:1 And David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul: there is nothing better for me than that I should speedily escape into the land of the Philistines; and Saul shall despair of me, to seek me any more in any coast of Israel: so shall I escape out of his hand.
[1Sa 27:2 DK-KJV]
1Sa 27:2 And David arose, and he passed over with the six hundred men that were with him unto Achish, the son of Maoch, king of Gath.
[1Sa 27:3 DK-KJV]
1Sa 27:3 And David dwelt with Achish at Gath, he and his men, every man with his household, even David with his two wives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the Carmelitess, Nabal’s wife.
[1Sa 27:4 DK-KJV] Og det var fortalt Saul at David var flygtet til Gath: og han søgte ikke længere efter ham.
1Sa 27:4 And it was told Saul that David was fled to Gath: and he sought no more again for him.
[1Sa 27:5 DK-KJV]
1Sa 27:5 And David said unto Achish, If I have now found grace in thine eyes, let them give me a place in some town in the country, that I may dwell there: for why should thy servant dwell in the royal city with thee?
[1Sa 27:6 DK-KJV]
1Sa 27:6 Then Achish gave him Ziklag that day: wherefore Ziklag pertaineth unto the kings of Judah unto this day.
[1Sa 27:7 DK-KJV]
1Sa 27:7 And the time that David dwelt in the country of the Philistines was a full year and four months.
[1Sa 27:8 DK-KJV]
1Sa 27:8 And David and his men went up, and invaded the Geshurites, and the Gezrites, and the Amalekites: for those nations were of old the inhabitants of the land, as thou goest to Shur, even unto the land of Egypt.
[1Sa 27:9 DK-KJV]
1Sa 27:9 And David smote the land, and left neither man nor woman alive, and took away the sheep, and the oxen, and the asses, and the camels, and the apparel, and returned, and came to Achish.
[1Sa 27:10 DK-KJV]
1Sa 27:10 And Achish said, Whither have ye made a road to day? And David said, Against the south of Judah, and against the south of the Jerahmeelites, and against the south of the Kenites.
[1Sa 27:11 DK-KJV]
1Sa 27:11 And David saved neither man nor woman alive, to bring tidings to Gath, saying, Lest they should tell on us, saying, So did David, and so will be his manner all the while he dwelleth in the country of the Philistines.
[1Sa 27:12 DK-KJV]
1Sa 27:12 And Achish believed David, saying, He hath made his people Israel utterly to abhor him; therefore he shall be my servant for ever.
[1Sa 28:1 DK-KJV] Og det skete i de dage, at Filisterne samlede deres hære sammen for at gå i krig, for at kæmpe mod Israel. Og Achish sagde til David, Ved du med sikkerhed, at du skal gå med mig ud i kamp, du og dine mænd.
1Sa 28:1 And it came to pass in those days, that the Philistines gathered their armies together for warfare, to fight with Israel. And Achish said unto David, Know thou assuredly, that thou shalt go out with me to battle, thou and thy men.
[1Sa 28:2 DK-KJV] Og David sagde til Achish, Du skal med sikkerhed vide hvad din tjener kan gøre. Og Achish sagde til David, Derfor vil jeg gøre dig til den der vogter mit hoved for evigt.
1Sa 28:2 And David said to Achish, Surely thou shalt know what thy servant can do. And Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of mine head for ever.
[1Sa 28:3 DK-KJV] Nu var Samuel død, og hele Israel havde sunget klagesange over ham, og begravede ham i Ramah, ja i hans egen by. Og Saul havde fjernet de der havde åndemanere, og troldmændene, ud af landet.
1Sa 28:3 Now Samuel was dead, and all Israel had lamented him, and buried him in Ramah, even in his own city. And Saul had put away those that had familiar spirits, and the wizards, out of the land.
[1Sa 28:4 DK-KJV] Og Filisterne samlede demselv sammen, og kom og lejrede i Shunem: og Saul samlede hele Israel sammen, og de lejrede i Gilboa.
1Sa 28:4 And the Philistines gathered themselves together, and came and pitched in Shunem: and Saul gathered all Israel together, and they pitched in Gilboa.
[1Sa 28:5 DK-KJV] Og da Saul så Filisternes hær, var han bange, og hans hjerte rystede meget.
1Sa 28:5 And when Saul saw the host of the Philistines, he was afraid, and his heart greatly trembled.
[1Sa 28:6 DK-KJV] Og da Saul spurgte HERREN, svarede HERREN ham ikke, hverken via drømme, eller via Urim, eller via profeter.
1Sa 28:6 And when Saul inquired of the LORD, the LORD answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets.
[1Sa 28:7 DK-KJV] Da sagde Saul til hans tjener, Søg efter en kvinde til mig der en åndemaner, så jeg må gå til hende, og udspørge hende. Og hans tjener sagde til ham, Læg mærke til, der er en kvinde der har en åndemaner i En-dor,
1Sa 28:7 Then said Saul unto his servants, Seek me a woman that hath a familiar spirit, that I may go to her, and inquire of her. And his servants said to him, Behold, there is a woman that hath a familiar spirit at En-dor.
[1Sa 28:8 DK-KJV] Og Saul forklædte sigselv, og tog en anden klædning på, og han gik, og 2 mænd med ham, og de kom til kvinden om natten: og han sagde, Jeg ber dig, spå for mig via åndemaneren, og bring ham op for mig, hvem jeg skal nævne for dig.
1Sa 28:8 And Saul disguised himself, and put on other raiment, and he went, and two men with him, and they came to the woman by night: and he said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him up, whom I shall name unto thee.
[1Sa 28:9 DK-KJV] Og kvinden sagde til ham, Læg mærke til, du ved hvad Saul har gjort, hvordan han har afskåret dem der har åndemanere, og troldmændene, ud af landet; hvorfor lægger du da en fælde for mit liv, ved at få mig til at dø?
1Sa 28:9 And the woman said unto him, Behold, thou knowest what Saul hath done, how he hath cut off those that have familiar spirits, and the wizards, out of the land: wherefore then layest thou a snare for my life, to cause me to die?
[1Sa 28:10 DK-KJV] Og Saul svor til hende via HERREN, og siger, Som HERREN lever, du skal ikke bli’ straffet for denne ting.
1Sa 28:10 And Saul sware to her by the LORD, saying, As the LORD liveth, there shall no punishment happen to thee for this thing.
[1Sa 28:11 DK-KJV] Da sagde kvinden, Hvem skal jeg bringe op til dig? Og han sagde, Bring Samuel op til mig.
1Sa 28:11 Then said the woman, Whom shall I bring up unto thee? And he said, Bring me up Samuel.
[1Sa 28:12 DK-KJV] Og da kvinden så Samuel, råbte hun med en høj stemme: og kvinden talte til Saul, og siger, Hvorfor har du bedraget mig? for du er Saul.
1Sa 28:12 And when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice: and the woman spake to Saul, saying, Why hast thou deceived me? for thou art Saul.
[1Sa 28:13 DK-KJV] Og kongen sagde til hende, Vær ikke bange: for hvad så du? Og kvinden sagde til Saul, Jeg så guder stige op ud af jorden.
1Sa 28:13 And the king said unto her, Be not afraid: for what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth.
[1Sa 28:14 DK-KJV] Og han sagde til hende, Hvilken slags skikkelse har han? Og hun sagde, En gammel mand kommer op; og han er dækket af en kappe. Og Saul forstod at det var Samuel, og han sprang med hans ansigt mod jorden, og bukkede sig.
1Sa 28:14 And he said unto her, What form is he of? And she said, An old man cometh up; and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel, and he stooped with his face to the ground, and bowed himself.
[1Sa 28:15 DK-KJV] Og Samuel sagde til Saul, Hvorfor har du forstyrret mig, for at bringe mig op? Og Saul svarede, Jeg er meget fortvivlet; for Filisterne bekriger mig, og Gud har forladt mig, og svarer mig ikke længere, hverken via profeter, eller i drømme: det er derfor jeg har kaldt på dig, for at du for mig måtte kundgøre hvad jeg skal gøre.
1Sa 28:15 And Samuel said to Saul, Why hast thou disquieted me, to bring me up? And Saul answered, I am sore distressed; for the Philistines make war against me, and God is departed from me, and answereth me no more, neither by prophets, nor by dreams: therefore I have called thee, that thou mayest make known unto me what I shall do.
[1Sa 28:16 DK-KJV] Da sagde Samuel, Hvorfor er det da du spørger til råds, eftersom HERREN har forladt dig, og er blevet din fjende?
1Sa 28:16 Then said Samuel, Wherefore then dost thou ask of me, seeing the LORD is departed from thee, and is become thine enemy?
[1Sa 28:17 DK-KJV] Og HERREN har gjort mod ham, som han talte via mig: for HERREN har revet kongeriget ud af din hånd, og givet det til din næste, ja til David:
1Sa 28:17 And the LORD hath done to him, as he spake by me: for the LORD hath rent the kingdom out of thine hand, and given it to thy neighbour, even to David:
[1Sa 28:18 DK-KJV] Fordi du ikke adlød HERRENs stemme, eller udøvede hans voldsomme arrigskab over Amalek, derfor har HERREN gjort denne ting mod dig denne dag.
1Sa 28:18 Because thou obeyedst not the voice of the LORD, nor executedst his fierce wrath upon Amalek, therefore hath the LORD done this thing unto thee this day.
[1Sa 28:19 DK-KJV] Desuden vil HERREN også forløse Israel sammen med dig ind i Filisternes hånd: og i morgen skal du og dine sønner være hos mig: HERREN skal også forløse Israels hær ind i Filisternes hånd.
1Sa 28:19 Moreover the LORD will also deliver Israel with thee into the hand of the Philistines: and to morrow shalt thou and thy sons be with me: the LORD also shall deliver the host of Israel into the hand of the Philistines.
[1Sa 28:20 DK-KJV] Da faldt Saul straks hovedkuls på jorden, og var meget bange, på grund af Samuels ord: og der var ingen styrke i ham; for han havde ikke spist noget brød hele dagen, eller hele natten.
1Sa 28:20 Then Saul fell straightway all along on the earth, and was sore afraid, because of the words of Samuel: and there was no strength in him; for he had eaten no bread all the day, nor all the night.
[1Sa 28:21 DK-KJV] Og kvinden kom til Saul, og så at han var meget bekymret, og sagde til ham, Læg mærke til, din tjenestepige har adlydt din stemme, og jeg har lagt mit liv i din hånd, og har lyttet til dine ord som du talte til mig.
1Sa 28:21 And the woman came unto Saul, and saw that he was sore troubled, and said unto him, Behold, thine handmaid hath obeyed thy voice, and I have put my life in my hand, and have hearkened unto thy words which thou spakest unto me.
[1Sa 28:22 DK-KJV] Nu derfor, jeg ber dig, lyt du også til din tjenestepiges stemme, og lad mig sætte en skål med brød foran dig; og spis, så du må ha’ styrke, når du tager afsted.
1Sa 28:22 Now therefore, I pray thee, hearken thou also unto the voice of thine handmaid, and let me set a morsel of bread before thee; and eat, that thou mayest have strength, when thou goest on thy way.
[1Sa 28:23 DK-KJV] Men han afstod, og sagde, jeg vil ikke spise. Men hans tjenere, sammen med kvinden, overtalte ham; og han lyttede på deres stemme. Sådant rejste han sig fra jorden, og sad på sengen.
1Sa 28:23 But he refused, and said, I will not eat. But his servants, together with the woman, compelled him; and he hearkened unto their voice. So he arose from the earth, and sat upon the bed.
[1Sa 28:24 DK-KJV] Og kvinden havde en fed kalv i huset; og hun skyndte sig, og drabte den, og tog mel, og æltede det, og bagte usyret brød deraf:
1Sa 28:24 And the woman had a fat calf in the house; and she hasted, and killed it, and took flour, and kneaded it, and did bake unleavened bread thereof:
[1Sa 28:25 DK-KJV] Og hun bragte det foran Saul, og foran hans tjenere, og de spiste. Derpå rejste de sig, og tog afsted den nat.
1Sa 28:25 And she brought it before Saul, and before his servants; and they did eat. Then they rose up, and went away that night.
[1Sa 29:1 DK-KJV]
1Sa 29:1 Now the Philistines gathered together all their armies to Aphek: and the Israelites pitched by a fountain which is in Jezreel.
[1Sa 29:2 DK-KJV]
1Sa 29:2 And the lords of the Philistines passed on by hundreds, and by thousands: but David and his men passed on in the rereward with Achish.
[1Sa 29:3 DK-KJV]
1Sa 29:3 Then said the princes of the Philistines, What do these Hebrews here? And Achish said unto the princes of the Philistines, Is not this David, the servant of Saul the king of Israel, which hath been with me these days, or these years, and I have found no fault in him since he fell unto me unto this day?
[1Sa 29:4 DK-KJV]
1Sa 29:4 And the princes of the Philistines were wroth with him; and the princes of the Philistines said unto him, Make this fellow return, that he may go again to his place which thou hast appointed him, and let him not go down with us to battle, lest in the battle he be an adversary to us: for wherewith should he reconcile himself unto his master? should it not be with the heads of these men?
[1Sa 29:5 DK-KJV]
1Sa 29:5 Is not this David, of whom they sang one to another in dances, saying, Saul slew his thousands, and David his ten thousands?
[1Sa 29:6 DK-KJV]
1Sa 29:6 Then Achish called David, and said unto him, Surely, as the LORD liveth, thou hast been upright, and thy going out and thy coming in with me in the host is good in my sight: for I have not found evil in thee since the day of thy coming unto me unto this day: nevertheless the lords favour thee not.
[1Sa 29:7 DK-KJV]
1Sa 29:7 Wherefore now return, and go in peace, that thou displease not the lords of the Philistines.
[1Sa 29:8 DK-KJV]
1Sa 29:8 And David said unto Achish, But what have I done? and what hast thou found in thy servant so long as I have been with thee unto this day, that I may not go fight against the enemies of my lord the king?
[1Sa 29:9 DK-KJV]
1Sa 29:9 And Achish answered and said to David, I know that thou art good in my sight, as an angel of God: notwithstanding the princes of the Philistines have said, He shall not go up with us to the battle.
[1Sa 29:10 DK-KJV]
1Sa 29:10 Wherefore now rise up early in the morning with thy master’s servants that are come with thee: and as soon as ye be up early in the morning, and have light, depart.
[1Sa 29:11 DK-KJV]
1Sa 29:11 So David and his men rose up early to depart in the morning, to return into the land of the Philistines. And the Philistines went up to Jezreel.
[1Sa 30:1 DK-KJV]
1Sa 30:1 And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag, and smitten Ziklag, and burned it with fire;
[1Sa 30:2 DK-KJV]
1Sa 30:2 And had taken the women captives, that were therein: they slew not any, either great or small, but carried them away, and went on their way.
[1Sa 30:3 DK-KJV]
1Sa 30:3 So David and his men came to the city, and, behold, it was burned with fire; and their wives, and their sons, and their daughters, were taken captives.
[1Sa 30:4 DK-KJV]
1Sa 30:4 Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept, until they had no more power to weep.
[1Sa 30:5 DK-KJV]
1Sa 30:5 And David’s two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite.
[1Sa 30:6 DK-KJV]
1Sa 30:6 And David was greatly distressed; for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters: but David encouraged himself in the LORD his God.
[1Sa 30:7 DK-KJV]
1Sa 30:7 And David said to Abiathar the priest, Ahimelech’s son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought thither the ephod to David.
[1Sa 30:8 DK-KJV]
1Sa 30:8 And David inquired at the LORD, saying, Shall I pursue after this troop? shall I overtake them? And he answered him, Pursue: for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all.
[1Sa 30:9 DK-KJV]
1Sa 30:9 So David went, he and the six hundred men that were with him, and came to the brook Besor, where those that were left behind stayed.
[1Sa 30:10 DK-KJV]
1Sa 30:10 But David pursued, he and four hundred men: for two hundred abode behind, which were so faint that they could not go over the brook Besor.
[1Sa 30:11 DK-KJV]
1Sa 30:11 And they found an Egyptian in the field, and brought him to David, and gave him bread, and he did eat; and they made him drink water;
[1Sa 30:12 DK-KJV]
1Sa 30:12 And they gave him a piece of a cake of figs, and two clusters of raisins: and when he had eaten, his spirit came again to him: for he had eaten no bread, nor drunk any water, three days and three nights.
[1Sa 30:13 DK-KJV]
1Sa 30:13 And David said unto him, To whom belongest thou? and whence art thou? And he said, I am a young man of Egypt, servant to an Amalekite; and my master left me, because three days agone I fell sick.
[1Sa 30:14 DK-KJV]
1Sa 30:14 We made an invasion upon the south of the Cherethites, and upon the coast which belongeth to Judah, and upon the south of Caleb; and we burned Ziklag with fire.
[1Sa 30:15 DK-KJV]
1Sa 30:15 And David said to him, Canst thou bring me down to this company? And he said, Swear unto me by God, that thou wilt neither kill me, nor deliver me into the hands of my master, and I will bring thee down to this company.
[1Sa 30:16 DK-KJV]
1Sa 30:16 And when he had brought him down, behold, they were spread abroad upon all the earth, eating and drinking, and dancing, because of all the great spoil that they had taken out of the land of the Philistines, and out of the land of Judah.
[1Sa 30:17 DK-KJV]
1Sa 30:17 And David smote them from the twilight even unto the evening of the next day: and there escaped not a man of them, save four hundred young men, which rode upon camels, and fled.
[1Sa 30:18 DK-KJV]
1Sa 30:18 And David recovered all that the Amalekites had carried away: and David rescued his two wives.
[1Sa 30:19 DK-KJV]
1Sa 30:19 And there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil, nor any thing that they had taken to them: David recovered all.
[1Sa 30:20 DK-KJV]
1Sa 30:20 And David took all the flocks and the herds, which they drave before those other cattle, and said, This is David’s spoil.
[1Sa 30:21 DK-KJV]
1Sa 30:21 And David came to the two hundred men, which were so faint that they could not follow David, whom they had made also to abide at the brook Besor: and they went forth to meet David, and to meet the people that were with him: and when David came near to the people, he saluted them.
[1Sa 30:22 DK-KJV]
1Sa 30:22 Then answered all the wicked men and men of Belial, of those that went with David, and said, Because they went not with us, we will not give them ought of the spoil that we have recovered, save to every man his wife and his children, that they may lead them away, and depart.
[1Sa 30:23 DK-KJV]
1Sa 30:23 Then said David, Ye shall not do so, my brethren, with that which the LORD hath given us, who hath preserved us, and delivered the company that came against us into our hand.
[1Sa 30:24 DK-KJV]
1Sa 30:24 For who will hearken unto you in this matter? but as his part is that goeth down to the battle, so shall his part be that tarrieth by the stuff: they shall part alike.
[1Sa 30:25 DK-KJV]
1Sa 30:25 And it was so from that day forward, that he made it a statute and an ordinance for Israel unto this day.
[1Sa 30:26 DK-KJV]
1Sa 30:26 And when David came to Ziklag, he sent of the spoil unto the elders of Judah, even to his friends, saying, Behold a present for you of the spoil of the enemies of the LORD;
[1Sa 30:27 DK-KJV]
1Sa 30:27 To them which were in Beth-el, and to them which were in south Ramoth, and to them which were in Jattir,
[1Sa 30:28 DK-KJV]
1Sa 30:28 And to them which were in Aroer, and to them which were in Siphmoth, and to them which were in Eshtemoa,
[1Sa 30:29 DK-KJV]
1Sa 30:29 And to them which were in Rachal, and to them which were in the cities of the Jerahmeelites, and to them which were in the cities of the Kenites,
[1Sa 30:30 DK-KJV]
1Sa 30:30 And to them which were in Hormah, and to them which were in Chor-ashan, and to them which were in Athach,
[1Sa 30:31 DK-KJV]
1Sa 30:31 And to them which were in Hebron, and to all the places where David himself and his men were wont to haunt.
[1Sa 31:1 DK-KJV] Nu kæmpede Filisterne imod Israel: og Israels mænd flygtede foran Filisterne, og faldt døde ned på Gilboabjerget.
1Sa 31:1 Now the Philistines fought against Israel: and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gilboa.
[1Sa 31:2 DK-KJV] Og Filisterne forfulgte hårdt efter Saul og efter hans sønner; og Filisterne dræbte Jonathan, og Abinadab, og Malchi-shua, Sauls sønner.
1Sa 31:2 And the Philistines followed hard upon Saul and upon his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Malchi-shua, Saul’s sons.
[1Sa 31:3 DK-KJV] Og kampen var hård imod Saul, og bueskytterne ramte ham; og han var kraftigt såret af bueskytterne.
1Sa 31:3 And the battle went sore against Saul, and the archers hit him; and he was sore wounded of the archers.
[1Sa 31:4 DK-KJV] Da sagde han til sin rustningebærer, Drag dit sværd, og gennembor mig med det; for ikke at disse uomskårne kommer og gennemborer mig, og misbruger mig. Men hans rustningebærer ville ikke; for han var meget bange. Derfor tog Saul et sværd, og faldt ned over det.
1Sa 31:4 Then said Saul unto his armourbearer, Draw thy sword, and thrust me through therewith; lest these uncircumcised come and thrust me through, and abuse me. But his armourbearer would not; for he was sore afraid. Therefore Saul took a sword, and fell upon it.
[1Sa 31:5 DK-KJV] Og da hans rustningebærer så at Saul var død, faldt han ligeledes ned over hans sværd, og døde hos ham.
1Sa 31:5 And when his armourbearer saw that Saul was dead, he fell likewise upon his sword, and died with him.
[1Sa 31:6 DK-KJV] Sådant døde Saul, og hans 3 sønner, og hans rustningebærer, og alle hans mænd, den samme dag sammen.
1Sa 31:6 So Saul died, and his three sons, and his armourbearer, and all his men, that same day together.
[1Sa 31:7 DK-KJV] Og da Israels mænd der var på den anden sige af dalen, og de der var på den anden side af Jordanfloden, så at Israels mænd flygtede, og at Saul og hans sønner var døde, svigtede de byerne, og flygtede; og Filisterne kom og boede i dem.
1Sa 31:7 And when the men of Israel that were on the other side of the valley, and they that were on the other side Jordan, saw that the men of Israel fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook the cities, and fled; and the Philistines came and dwelt in them.
[1Sa 31:8 DK-KJV] Og det skete om morgenen, da Filisterne kom for at afklæde de døde, at de fandt Saul og hans sønner faldne på Gilboabjerget.
1Sa 31:8 And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his three sons fallen in mount Gilboa.
[1Sa 31:9 DK-KJV] Og de afskar hans hoved, og tog hans rustning af, og sendte bud ind i Filisternes land rundt om, for at publicere det i huset for deres afguder, og blandt folket.
1Sa 31:9 And they cut off his head, and stripped off his armour, and sent into the land of the Philistines round about, to publish it in the house of their idols, and among the people.
[1Sa 31:10 DK-KJV] Og de puttede hans rustning ind i huset for Ashtaroth: og de fæstnede hans krop til muren i Beth-shan.
1Sa 31:10 And they put his armour in the house of Ashtaroth: and they fastened his body to the wall of Beth-shan.
[1Sa 31:11 DK-KJV] Og da indbyggerne i Jabesh-gilead hørte om det som Filisterne havde gjort mod Saul;
1Sa 31:11 And when the inhabitants of Jabesh-gilead heard of that which the Philistines had done to Saul;
[1Sa 31:12 DK-KJV] Rejste alle de tapre mænd sig op, og gik hele natten, og tog Sauls krop og hans sønners kroppe ned fra muren i Beth-shan, og kom til Jabesh, og brændte dem der.
1Sa 31:12 All the valiant men arose, and went all night, and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Beth-shan, and came to Jabesh, and burnt them there.
[1Sa 31:13 DK-KJV] Og de tog deres knogler, og brændte dem under et træ i Jabesh, og fastede i 7 dage.
1Sa 31:13 And they took their bones, and buried them under a tree at Jabesh, and fasted seven days.