Ruths bog - 4 Kapitler - Ruth KJV 1769

Navnebetydning for Ruth = Ven

[Ru 1:1 DK-KJV] Nu skete det i de dage da dommerne regerede, at der var en hungersnød i landet. Og en bestemt mand fra Beth-lehem-judah gik for at opholde sig i landet Moab, han, og hans hustru, og hans 2 sønner.
Ru 1:1 Now it came to pass in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land. And a certain man of Beth-lehem-judah went to sojourn in the country of Moab, he, and his wife, and his two sons.
[Ru 1:2 DK-KJV] Og mandens navn var Elimelech, og hans hustrus navn var Naomi, og hans sønners navne var Mahlon og Chilion, Ephrathiter fra Beth-lehem-judah. Og de kom ind i landet Moab, og fortsatte der.
Ru 1:2 And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his two sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Beth-lehem-judah. And they came into the country of Moab, and continued there.
[Ru 1:3 DK-KJV] Og Elimelech Naomis ægtemand døde; og hun var efterladt, og hendes 2 sønner.
Ru 1:3 And Elimelech Naomi’s husband died; and she was left, and her two sons.
[Ru 1:4 DK-KJV] Og de tog hustruer af Moabs kvinder; den enes navn var Orpah, og den andens navn var Ruth: og de boede der omkring 10 år.
Ru 1:4 And they took them wives of the women of Moab; the name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth: and they dwelled there about ten years.
[Ru 1:5 DK-KJV] Og Mahlon og Chilion døde også begge af dem; og kvinden var efterladt af hendes 2 sønner og hendes ægtemand.
Ru 1:5 And Mahlon and Chilion died also both of them; and the woman was left of her two sons and her husband.
[Ru 1:6 DK-KJV] Da rejste hun sig med hendes svigerdøtre, så hun måtte returnere fra landet Moab: for hun havde hørt i landet Moab hvordan at HERREN havde besøgt hans folk i at give dem brød.
Ru 1:6 Then she arose with her daughters in law, that she might return from the country of Moab: for she had heard in the country of Moab how that the LORD had visited his people in giving them bread.
[Ru 1:7 DK-KJV] Derfor gik hun videre fra stedet hvor hun var, og hendes 2 svigerdøtre med hende; og de tog af sted for at returnere til landet Judah.
Ru 1:7 Wherefore she went forth out of the place where she was, and her two daughters in law with her; and they went on the way to return unto the land of Judah.
[Ru 1:8 DK-KJV] Og Naomi sagde til hendes 2 svigerdøtre, Gå, returner hver af jer til jeres mors hus: HERREN vil handle venligt med jer, som I har handlet med de døde, og med mig.
Ru 1:8 And Naomi said unto her two daughters in law, Go, return each to her mother’s house: the LORD deal kindly with you, as ye have dealt with the dead, and with me.
[Ru 1:9 DK-KJV] HERREN giver jer at I må finde hvile, hver af jer i hendes ægtemands hus. Da kyssede hun dem; og de opløftede deres stemmer, og græd.
Ru 1:9 The LORD grant you that ye may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them; and they lifted up their voice, and wept.
[Ru 1:10 DK-KJV] Og de sagde til hende, Vi vil med sikkerhed returnere med dig til dit folk.
Ru 1:10 And they said unto her, Surely we will return with thee unto thy people.
[Ru 1:11 DK-KJV] Og Naomi sagde, Vend om igen, mine døtre: hvorfor vil I gå med mig? er der stadig flere sønner i min livmoder, så de må være jeres ægtemænd?
Ru 1:11 And Naomi said, Turn again, my daughters: why will ye go with me? are there yet any more sons in my womb, that they may be your husbands?
[Ru 1:12 DK-KJV] Vend om igen, mine døtre, gå jeres vej; for jeg er for gammel til at ha’ en ægtemand. Hvis jeg skulle sige at jeg har håb, hvis jeg også skulle ha’ en ægtemand i nat, og også skulle bære sønner;
Ru 1:12 Turn again, my daughters, go your way; for I am too old to have an husband. If I should say, I have hope, if I should have an husband also to night, and should also bear sons;
[Ru 1:13 DK-KJV] Ville I vente på dem indtil de var vokset op? vil I bli’ tilbage for dem fra at ha’ ægtemænd? nej, mine døtre; for det bedrøver mig meget for jeres skyld at HERRENs hånd er gået ud imod mig.
Ru 1:13 Would ye tarry for them till they were grown? would ye stay for them from having husbands? nay, my daughters; for it grieveth me much for your sakes that the hand of the LORD is gone out against me.
[Ru 1:14 DK-KJV] Og de opløftede deres stemmer, og græd igen: og Orpah kyssede hendes svigermor; men Ruth klyngede sig til hende.
Ru 1:14 And they lifted up their voice, and wept again: and Orpah kissed her mother in law; but Ruth clave unto her.
[Ru 1:15 DK-KJV] Og hun sagde, Læg mærke til, din svigerinde er gået tilbage til hendes folk, og til hendes guder: returner du efter din svigerinde.
Ru 1:15 And she said, Behold, thy sister in law is gone back unto her people, and unto her gods: return thou after thy sister in law.
[Ru 1:16 DK-KJV] Og Ruth sagde, Be’ mig ikke om at forlade dig, eller til at stoppe med at følge efter dig: for der hvor du går, vil jeg gå; og hvor du logerer, vil jeg logere: dit folk skal være mit folk, og din Gud min Gud:
Ru 1:16 And Ruth said, Intreat me not to leave thee, or to return from following after thee: for whither thou goest, I will go; and where thou lodgest, I will lodge: thy people shall be my people, and thy God my God:
[Ru 1:17 DK-KJV] Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg bli’ begravet: HERREN gør sådant for mig, og mere også, hvis noget andet end døden skiller dig fra mig.
Ru 1:17 Where thou diest, will I die, and there will I be buried: the LORD do so to me, and more also, if ought but death part thee and me.
[Ru 1:18 DK-KJV] Da hun så at hun var fast besluttet på at gå med hende, da stoppede hun med at snakke til hende.
Ru 1:18 When she saw that she was stedfastly minded to go with her, then she left speaking unto her.
[Ru 1:19 DK-KJV] Sådant gik de 2 indtil de kom til Bethlehem. Og det skete, da de var kommet til Bethlehem, at hele byen var bevæget omkring dem, og de sagde, Er dette Naomi?
Ru 1:19 So they two went until they came to Beth-lehem. And it came to pass, when they were come to Beth-lehem, that all the city was moved about them, and they said, Is this Naomi?
[Ru 1:20 DK-KJV] Og hun sagde til dem, Kald mig ikke Naomi, kald mig Mara: for den Almægtige har handlet meget bittert med mig.
Ru 1:20 And she said unto them, Call me not Naomi, call me Mara: for the Almighty hath dealt very bitterly with me.
[Ru 1:21 DK-KJV] Jeg gik ud fuld, og HERREN har bragt mig hjem igen tom: hvorfor kalder I mig da Naomi, eftersom HERREN har vidnet imod mig, og den Almægtige har plaget mig?
Ru 1:21 I went out full, and the LORD hath brought me home again empty: why then call ye me Naomi, seeing the LORD hath testified against me, and the Almighty hath afflicted me?
[Ru 1:22 DK-KJV] Sådant returnerede Naomi, og Moabiten Ruth, hendes svigerdatter, med hende, som returnerede ud fra landet Moab: og de kom til Bethlehem i begyndelsen af byghøsten.
Ru 1:22 So Naomi returned, and Ruth the Moabitess, her daughter in law, with her, which returned out of the country of Moab: and they came to Beth-lehem in the beginning of barley harvest.
[Ru 2:1 DK-KJV] Og Naomi havde en stammefælle fra hendes ægtemand, en mægtig mand af rigdom, fra Elimelechs familie; og hans navn var Boaz.
Ru 2:1 And Naomi had a kinsman of her husband’s, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech; and his name was Boaz.
[Ru 2:2 DK-KJV] Og Moabiten Ruth sagde til Naomi, Lad mig nu gå til marken, og sanke kornaks efter ham i hvis øjne jeg skal finde nåde. Og hun sagde til hende, Gå, min datter.
Ru 2:2 And Ruth the Moabitess said unto Naomi, Let me now go to the field, and glean ears of corn after him in whose sight I shall find grace. And she said unto her, Go, my daughter.
[Ru 2:3 DK-KJV] Og hun gik, og kom, og sankede på marken efter høstfolkene: og hendes pose var for let på en del af den mark som tilhører Boaz, som var i familie med Elimelech.
Ru 2:3 And she went, and came, and gleaned in the field after the reapers: and her hap was to light on a part of the field belonging unto Boaz, who was of the kindred of Elimelech.
[Ru 2:4 DK-KJV] Og, læg mærke til, Boaz kom fra Bethlehem, og sagde til høstfolkene, HERREN være med jer. Og de svarede ham, HERREN velsigne dig.
Ru 2:4 And, behold, Boaz came from Beth-lehem, and said unto the reapers, The LORD be with you. And they answered him, The LORD bless thee.
[Ru 2:5 DK-KJV] Da sagde Boaz til hans tjener der var sat over høstfolkene, Hvis unge pige er dette?
Ru 2:5 Then said Boaz unto his servant that was set over the reapers, Whose damsel is this?
[Ru 2:6 DK-KJV] Og tjeneren der var sat over høstfolkene svarede og sagde, Det er den unge Moabittiske pige der kom tilbage med Naomi ud af landet Moab:
Ru 2:6 And the servant that was set over the reapers answered and said, It is the Moabitish damsel that came back with Naomi out of the country of Moab:
[Ru 2:7 DK-KJV] Og hun sagde, Jeg ber jer, lad mig sanke og samle efter høstfolkene blandt negene: sådant kom hun, og har fortsat lige fra i morges indtil nu, så hun kun opholdt sig i huset et lille stykke tid.
Ru 2:7 And she said, I pray you, let me glean and gather after the reapers among the sheaves: so she came, and hath continued even from the morning until now, that she tarried a little in the house.
[Ru 2:8 DK-KJV] Da sagde Boaz til Ruth, Hører du ikke, min datter? Gå ikke for at sanke på nogen anden mark, gå heller ikke væk herfra, men bliv tilbage her ved mine piger:
Ru 2:8 Then said Boaz unto Ruth, Hearest thou not, my daughter? Go not to glean in another field, neither go from hence, but abide here fast by my maidens:
[Ru 2:9 DK-KJV] Lad dine øjen være på marken som de høster, og gå du efter dem: har jeg ikke beordret de unge mænd at de ikke skal rører dig? og når du er tørstig, gå til karrene, og drik af det som de unge mænd har trukket.
Ru 2:9 Let thine eyes be on the field that they do reap, and go thou after them: have I not charged the young men that they shall not touch thee? and when thou art athirst, go unto the vessels, and drink of that which the young men have drawn.
[Ru 2:10 DK-KJV] Da faldt hun på hendes ansigt, og bukkede hendeselv til jorden, og sagde til ham, Hvorfor har jeg fundet nåde i dine øjne, så du skulle lægge mærke til mig, eftersom jeg er en fremmed?
Ru 2:10 Then she fell on her face, and bowed herself to the ground, and said unto him, Why have I found grace in thine eyes, that thou shouldest take knowledge of me, seeing I am a stranger?
[Ru 2:11 DK-KJV] Og Boaz svarede og sagde til hende, Det har fuldt ud blevet vist mig, alt det du har gjort for din svigermor siden din ægtemand døde: og hvorledes du har forladt din far og din mor, og dit fødeland, og er kommet til et folk som du ikke kendte på forhånd.
Ru 2:11 And Boaz answered and said unto her, It hath fully been shewed me, all that thou hast done unto thy mother in law since the death of thine husband: and how thou hast left thy father and thy mother, and the land of thy nativity, and art come unto a people which thou knewest not heretofore.
[Ru 2:12 DK-KJV] HERREN tilbagebetaler dit virke, og en fuld belønning er givet dig af Israels Gud HERREN, under hvis vinger du er kommet til at stole på.
Ru 2:12 The LORD recompense thy work, and a full reward be given thee of the LORD God of Israel, under whose wings thou art come to trust.
[Ru 2:13 DK-KJV] Da sagde hun, Lad mig finde favør i dine øjne, min herre; eftersom at du har trøstet mig, og eftersom at du har talt venligt til din tjenestepige, selvom at jeg ikke er som en af dine tjenestepiger.
Ru 2:13 Then she said, Let me find favour in thy sight, my lord; for that thou hast comforted me, and for that thou hast spoken friendly unto thine handmaid, though I be not like unto one of thine handmaidens.
[Ru 2:14 DK-KJV] Og Boaz sagde til hende, Ved spisetid kom du herhen, og spis af brødet, og dyp dit brødstykke i vineddiken. Og hun sad ved siden af høstfolkene: og han rakte hende udtørret korn, og hun spiste, og var tilfreds, og gik.
Ru 2:14 And Boaz said unto her, At mealtime come thou hither, and eat of the bread, and dip thy morsel in the vinegar. And she sat beside the reapers: and he reached her parched corn, and she did eat, and was sufficed, and left.
[Ru 2:15 DK-KJV] Og da hun havde rejst sig for at sanke, befalede Boaz hans unge mænd, og siger, Lad hende sanke ja blandt negene, og bebrejd hende ikke:
Ru 2:15 And when she was risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean even among the sheaves, and reproach her not:
[Ru 2:16 DK-KJV] Og lad også med vilje nogle håndfulde falde for hende, og efterlad dem, så hun må sanke dem, og irettesæt hende ikke.
Ru 2:16 And let fall also some of the handfuls of purpose for her, and leave them, that she may glean them, and rebuke her not.
[Ru 2:17 DK-KJV] Sådant sankede hun på marken indtil aften, og bankede det ud som hun havde sanket: og der var omkring 22 kilo ryg. 
Ru 2:17 So she gleaned in the field until even, and beat out that she had gleaned: and it was about an ephah of barley.
[Ru 2:18 DK-KJV] Og hun tog det op, og gik ind i byen: og hendes svigermor så at hun havde sanket: og hun frembragte det, og gav til hende som hun havde reserveret efter at hun var tilfreds.
Ru 2:18 And she took it up, and went into the city: and her mother in law saw what she had gleaned: and she brought forth, and gave to her that she had reserved after she was sufficed.
[Ru 2:19 DK-KJV] Og hendes svigermor sagde til hende, Hvor har du sanket i dag? og hvor udvirkede du? velsignet er han der lagde mærke til dig. Og hun viste hendes svigermor hos hvem hun havde virket, og sagde, Den mands navn hos hvem jeg virkede i dag er Boaz.
Ru 2:19 And her mother in law said unto her, Where hast thou gleaned to day? and where wroughtest thou? blessed be he that did take knowledge of thee. And she shewed her mother in law with whom she had wrought, and said, The man’s name with whom I wrought to day is Boaz.
[Ru 2:20 DK-KJV] Og Naomi sagde hendes svigerdatter, Velsignet er han af HERREN, som ikke har efterladt af hans godhed til den levende og de døde. Og Naomi sagde til hende, Den mand er nært beslægtet med os, en af vores nærmeste stammefæller.
Ru 2:20 And Naomi said unto her daughter in law, Blessed be he of the LORD, who hath not left off his kindness to the living and to the dead. And Naomi said unto her, The man is near of kin unto us, one of our next kinsmen.
[Ru 2:21 DK-KJV] Og Moabiten Ruth sagde, Han sagde også til mig, Du skal holde dig tæt indtil mine unge mænd, indtil de har afsluttet hele min høst.
Ru 2:21 And Ruth the Moabitess said, He said unto me also, Thou shalt keep fast by my young men, until they have ended all my harvest.
[Ru 2:22 DK-KJV] Og Naomi sagde til Ruth hendes svigerdatter, Det er godt, min datter, at du går ud med hans piger, så de ikke møder dig på nogen anden mark.
Ru 2:22 And Naomi said unto Ruth her daughter in law, It is good, my daughter, that thou go out with his maidens, that they meet thee not in any other field.
[Ru 2:23 DK-KJV] Sådant holdt hun sig tæt indtil Boazs piger for at sanke indtil enden af byghøsten og af hvedehøsten; og boede med hendes svigermor.
Ru 2:23 So she kept fast by the maidens of Boaz to glean unto the end of barley harvest and of wheat harvest; and dwelt with her mother in law.
[Ru 3:1 DK-KJV] Da sagde Naomi hendes svigermor til hende, Min datter, skal jeg ikke søge hvile for dig, så det må være vel med dig?
Ru 3:1 Then Naomi her mother in law said unto her, My daughter, shall I not seek rest for thee, that it may be well with thee?
[Ru 3:2 DK-KJV] Og nu er Boaz ikke af vor familie, hos hvis piger du var? Læg mærke til, han spreder i nat byg udpå tærskegulvet.
Ru 3:2 And now is not Boaz of our kindred, with whose maidens thou wast? Behold, he winnoweth barley to night in the threshingfloor.
[Ru 3:3 DK-KJV] Vask digselv derfor, og savl dig, og put din kappe over dig, og kom dig ned til gulvet: men gør ikke digselv kendt for den mand, før han er færdig med at spise og drikke.
Ru 3:3 Wash thyself therefore, and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down to the floor: but make not thyself known unto the man, until he shall have done eating and drinking.
[Ru 3:4 DK-KJV] Og det skal ske, når han ligger ned, at du skal markere stedet hvor han skal ligge, og du skal gå ind, og afdække hans fødder, og lægge dig ned; og han vil fortælle dig hvad du skal gøre. 
Ru 3:4 And it shall be, when he lieth down, that thou shalt mark the place where he shall lie, and thou shalt go in, and uncover his feet, and lay thee down; and he will tell thee what thou shalt do.
[Ru 3:5 DK-KJV] Og hun sagde til hende, Alt det du siger til mig vil jeg gøre.
Ru 3:5 And she said unto her, All that thou sayest unto me I will do.
[Ru 3:6 DK-KJV] Og hun gik ned til gulvet, og gjorde ifølge alt det hendes svigermor bød hende.
Ru 3:6 And she went down unto the floor, and did according to all that her mother in law bade her.
[Ru 3:7 DK-KJV] Og da Boaz havde spist og drukket, og hans hjerte var tilfreds, gik han for at lægge sig forenden af kornbunken: og hun kom forsigtigt, og afdækkede hans fødder, og lagde sig ned.
Ru 3:7 And when Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of corn: and she came softly, and uncovered his feet, and laid her down.
[Ru 3:8 DK-KJV] Og ved midnat skete det, at manden var bange, og vendte sigselv: og, læg mærke til, en kvinde lå ved hans fødder.
Ru 3:8 And it came to pass at midnight, that the man was afraid, and turned himself: and, behold, a woman lay at his feet.
[Ru 3:9 DK-KJV] Og han sagde, Hvem er du? Og hun svarede, Jeg er Ruth din tjenestepige: læg derfor dit skørt over din tjenestepige; for du er en nær slægtning.
Ru 3:9 And he said, Who art thou? And she answered, I am Ruth thine handmaid: spread therefore thy skirt over thine handmaid; for thou art a near kinsman.
[Ru 3:10 DK-KJV] Og han sagde, Velsignet er du af HERREN, min datter: for du har vist mere godhed i den sidste tid end i begyndelsen, eftersom du ikke fulgte unge mænd, hverken fattig eller rig.
Ru 3:10 And he said, Blessed be thou of the LORD, my daughter: for thou hast shewed more kindness in the latter end than at the beginning, inasmuch as thou followedst not young men, whether poor or rich.
[Ru 3:11 DK-KJV] Og nu, min datter, frygt ikke; Jeg vil for dig gøre alt det du spørger om: for hele byen af mit folk ved godt at du er en dydig kvinde.
Ru 3:11 And now, my daughter, fear not; I will do to thee all that thou requirest: for all the city of my people doth know that thou art a virtuous woman.
[Ru 3:12 DK-KJV] Og nu er det sandt at jeg er din nære slægtning. Men der er en slægtning nærmere end jeg.
Ru 3:12 And now it is true that I am thy near kinsman: howbeit there is a kinsman nearer than I.
[Ru 3:13 DK-KJV] Vent denne nat, og det skal ske i morgen, at hvis han overfor dig vil udføre en slægtnings del, godt; lad ham gøre slægtningens del: men hvis han ikke vil gøre en slægtnings del for dig, da vil jeg gøre en slægtnings del for dig, som HERREN lever: lig ned indtil det bli’r morgen.
Ru 3:13 Tarry this night, and it shall be in the morning, that if he will perform unto thee the part of a kinsman, well; let him do the kinsman’s part: but if he will not do the part of a kinsman to thee, then will I do the part of a kinsman to thee, as the LORD liveth: lie down until the morning.
[Ru 3:14 DK-KJV] Og hun lå ved hans fødder indtil det blev morgen: og hun stod op før en kunne kende en anden. Og han sagde, Lad det ikke bli’ kendt at en kvinde kom udpå gulvet.
Ru 3:14 And she lay at his feet until the morning: and she rose up before one could know another. And he said, Let it not be known that a woman came into the floor.
[Ru 3:15 DK-KJV] Han sagde også, Bring sløret som du har over dig, og hold det. Og da hun holdt det, opmålte han 6 portioner af byg, og lagde det på hende: og hun gik ind i byen.
Ru 3:15 Also he said, Bring the vail that thou hast upon thee, and hold it. And when she held it, he measured six measures of barley, and laid it on her: and she went into the city.
[Ru 3:16 DK-KJV] Og da hun kom til hendes svigermor, sagde hun, Hvem er du, min datter? Og hun fortalte alt det som den mand havde gjort for hende.
Ru 3:16 And when she came to her mother in law, she said, Who art thou, my daughter? And she told her all that the man had done to her.
[Ru 3:17 DK-KJV] Og hun sagde, Disse 6 portioner af byg gav han mig; for han sagde til mig, Gå ikke tomhændet til din svigermor.
Ru 3:17 And she said, These six measures of barley gave he me; for he said to me, Go not empty unto thy mother in law.
[Ru 3:18 DK-KJV] Da sagde hun, Sid stille, min datter, indtil du ved hvordan sagen vil falde ud: for den mand vil ikke være i hvile, før han denne dag har fuldført den ting.
Ru 3:18 Then said she, Sit still, my daughter, until thou know how the matter will fall: for the man will not be in rest, until he have finished the thing this day.
[Ru 4:1 DK-KJV] Da gik Boaz op til porten, og satte sig ned der: og, læg mærke til, stammefællen om hvem Boaz talte kom forbi; til hvem han sagde, Hej, med dig! træd nærmere, sid ned her. Og han kom nærmere, og sad ned.
Ru 4:1 Then went Boaz up to the gate, and sat him down there: and, behold, the kinsman of whom Boaz spake came by; unto whom he said, Ho, such a one! turn aside, sit down here. And he turned aside, and sat down.
[Ru 4:2 DK-KJV] Og han tog 10 mænd af de ældste fra byen, og sagde, Sid I ned her. Og de sad ned.
Ru 4:2 And he took ten men of the elders of the city, and said, Sit ye down here. And they sat down.
[Ru 4:3 DK-KJV] Og han sagde til stammefællen, Naomi, der er kommet tilbage ud af landet Moab, sælger en jordlod, som var vor broder Elimelechs:
Ru 4:3 And he said unto the kinsman, Naomi, that is come again out of the country of Moab, selleth a parcel of land, which was our brother Elimelech’s:
[Ru 4:4 DK-KJV] Og jeg tænkte at jeg ville annoncere den for dig, og sige, Køb den foran indbyggerne, og foran de ældste fra mit folk. Hvis du vil løskøbe den, løskøb den: men hvis du ikke vil løskøbe den, så fortæl mig det, så jeg må vide det: for der er ingen til at løskøbe den foruden dig; og jeg er efter dig. Og han sagde, Jeg vil løskøbe den.
Ru 4:4 And I thought to advertise thee, saying, Buy it before the inhabitants, and before the elders of my people. If thou wilt redeem it, redeem it: but if thou wilt not redeem it, then tell me, that I may know: for there is none to redeem it beside thee; and I am after thee. And he said, I will redeem it.
[Ru 4:5 DK-KJV] Da sagde Boaz, Den dag du køber marken af Naomis hånd, må du også købe den af Moabiten Ruths, den dødes hustru, for at oprejse den dødes navn over hans arv.
Ru 4:5 Then said Boaz, What day thou buyest the field of the hand of Naomi, thou must buy it also of Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to raise up the name of the dead upon his inheritance.
[Ru 4:6 DK-KJV] Og stammefællen sagde, Jeg kan ikke løskøbe den til migselv, for ikke at jeg beskæmmer min egen arv: løskøb du min ret til digselv; for jeg kan ikke løskøbe den.
Ru 4:6 And the kinsman said, I cannot redeem it for myself, lest I mar mine own inheritance: redeem thou my right to thyself; for I cannot redeem it.
[Ru 4:7 DK-KJV] Nu var dette fremgangsmåden i tidligere tider i Israel angående løskøbning og angående ændring, for at bekræfte alle ting; en mand tog hans sko af, og gav den til hans næste: og dette var et vidnesbyrd i Israel.
Ru 4:7 Now this was the manner in former time in Israel concerning redeeming and concerning changing, for to confirm all things; a man plucked off his shoe, and gave it to his neighbour: and this was a testimony in Israel.
[Ru 4:8 DK-KJV] Derfor sagde stammefællen til Boaz, Køb den til dig. Sådant tog han hans sko af.
Ru 4:8 Therefore the kinsman said unto Boaz, Buy it for thee. So he drew off his shoe.
[Ru 4:9 DK-KJV] Og Boaz sagde til de ældste, og til hele folket, I er vidner denne dag, at jeg har købt alt som var Elimelechs, og alt der var Chilions og Mahlons, fra Naomis hånd.
Ru 4:9 And Boaz said unto the elders, and unto all the people, Ye are witnesses this day, that I have bought all that was Elimelech’s, and all that was Chilion’s and Mahlon’s, of the hand of Naomi.
[Ru 4:10 DK-KJV] Desuden Moabiten Ruth, Mahlons hustru, har jeg købt for at være min hustru, for at oprejse den dødes navn over hans arv, så den dødes navn ikke bli’r afskåret blandt hans brødre, og fra porten af hans sted: I er vidner denne dag.
Ru 4:10 Moreover Ruth the Moabitess, the wife of Mahlon, have I purchased to be my wife, to raise up the name of the dead upon his inheritance, that the name of the dead be not cut off from among his brethren, and from the gate of his place: ye are witnesses this day.
[Ru 4:11 DK-KJV] Og hele folket der var i porten, og de ældste, sagde, Vi er vidner. HERREN gør kvinden der er kommet ind i dit hus som Rachel og som Leah, de 2 byggede Israels hus: og gør dig værdighed i Ephratah, og bli’r berømt i Bethlehem:
Ru 4:11 And all the people that were in the gate, and the elders, said, We are witnesses. The LORD make the woman that is come into thine house like Rachel and like Leah, which two did build the house of Israel: and do thou worthily in Ephratah, and be famous in Beth-lehem:
[Ru 4:12 DK-KJV] Og lad dit hus bli’ ligesom Pharezs hus, hvem Tamar bar til Judah, af den sæd som HERREN skal give dig af denne unge kvinde.
Ru 4:12 And let thy house be like the house of Pharez, whom Tamar bare unto Judah, of the seed which the LORD shall give thee of this young woman.
[Ru 4:13 DK-KJV] Sådant tog Boaz Ruth, og hun var hans hustru: og da han gik indtil hende, gav HERREN hende undfangelse, og hun bar en søn.
Ru 4:13 So Boaz took Ruth, and she was his wife: and when he went in unto her, the LORD gave her conception, and she bare a son.
[Ru 4:14 DK-KJV] Og kvinden sagde til Naomi, Velsignet er HERREN, som denne dag ikke har efterladt dig uden en slægtning, så hans navn må være berømt i Israel.
Ru 4:14 And the women said unto Naomi, Blessed be the LORD, which hath not left thee this day without a kinsman, that his name may be famous in Israel.
[Ru 4:15 DK-KJV] Og han skal for dig være en der genoprette dit liv, og en der passer på dig i dine høje alder: for din svigerdatter, som elsker dig, som er bedre for dig end 7 sønner, har født ham.
Ru 4:15 And he shall be unto thee a restorer of thy life, and a nourisher of thine old age: for thy daughter in law, which loveth thee, which is better to thee than seven sons, hath born him.
[Ru 4:16 DK-KJV] Og Naomi tog barnet, og lagde det i hendes barm, og blev ammende barnepige for det.
Ru 4:16 And Naomi took the child, and laid it in her bosom, and became nurse unto it.
[Ru 4:17 DK-KJV] Og kvinderne hendes naboer gav det et navn, og siger, Der er født en søn til Naomi; og de kaldte hans navn Obed: han er Jesses far, Davids far. “David = højt elskede”
Ru 4:17 And the women her neighbours gave it a name, saying, There is a son born to Naomi; and they called his name Obed: he is the father of Jesse, the father of David.
[Ru 4:18 DK-KJV] Nu er disse generationerne efter Pharez: Pharez avlede Hezron,
Ru 4:18 Now these are the generations of Pharez: Pharez begat Hezron,
[Ru 4:19 DK-KJV] Og Hezron avlede Ram, og Ram avlede Amminadab,
Ru 4:19 And Hezron begat Ram, and Ram begat Amminadab,
[Ru 4:20 DK-KJV] Og Amminadab avlede Nahshon, og Nahshon avlede Salmon,
Ru 4:20 And Amminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Salmon,
[Ru 4:21 DK-KJV] Og Salmon avlede Boaz, og Boaz avlede Obed,
Ru 4:21 And Salmon begat Boaz, and Boaz begat Obed,
[Ru 4:22 DK-KJV] Og Obed avlede Jesse, og Jesse avlede David.
Ru 4:22 And Obed begat Jesse, and Jesse begat David.