Esajas bog - Isaiah KJV 1769

Navnebetydning for Esaja = Gud har frelst

Blå kapitler er oversat

Røde kapitler er på engelsk

Der er deslige oversat vers her og der

12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1314-15

16-17-18-19-20-21-22-23-24

25-26-27-28-2930-31-32-33-34

3536-37-38-39-40-41-42-43-44

45-46-47-48-49-50-5152-53-54

55-56-57-58-59-60-61-62-63-646566

[Esa 1:1 DK-KJV] Visionen fra Esaja sønnen til Amoz, som han så vedrørende Judah og Jerusalem i Uzziah, Jotham, Ahaz, og Hezekiahs dage, konger i Judah.
Isa 1:1 The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.
[Esa 1:2 DK-KJV] Hør, Kæreste himle, og lyt efter, Kæreste jord: for HERREN har talt, Jeg har næret og opdraget børn, og de har lavet oprør imod mig.
Isa 1:2 Hear, O heavens, and give ear, O earth: for the LORD hath spoken, I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me.
[Esa 1:3 DK-KJV] Oksen kender hans ejer, og æslet hans mesters fodertrug: men Israel kender det ikke, mit folk tænker ikke over det.
Isa 1:3 The ox knoweth his owner, and the ass his master’s crib: but Israel doth not know, my people doth not consider.
[Esa 1:4 DK-KJV] En syndfuld nation, et folk belæsset med fejltrin, en sæd af ondskabsfulde, børn der er bedragere: de har forladt HERREN, de har provokeret Israels Hellige Éner til vrede, de er gået væk baglæns.
Isa 1:4 Ah sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters: they have forsaken the LORD, they have provoked the Holy One of Israel unto anger, they are gone away backward.
[Esa 1:5 DK-KJV] Hvorfor skulle I bli’ ramt igen? I vil lave mere og mere oprør: hele hovedet er sygt, og hele hjertet ængstelig.
Isa 1:5 Why should ye be stricken any more? ye will revolt more and more: the whole head is sick, and the whole heart faint.
[Esa 1:6 DK-KJV] Fra fodsålen lige til hovedet er der ingen fornuft i det; men skader, og rifter, og betændte sår: de har ikke været lukket, og heller ikke forbundet, og heller ikke formidlet med salveolie.
Isa 1:6 From the sole of the foot even unto the head there is no soundness in it; but wounds, and bruises, and putrifying sores: they have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment.
[Esa 1:7 DK-KJV] Jeres land er øde, jeres byer er brændt med ild: jeres land, fremmede fortærer det i jeres nærvær, og det er øde, som væltet af fremmede.
Isa 1:7 Your country is desolate, your cities are burned with fire: your land, strangers devour it in your presence, and it is desolate, as overthrown by strangers.
[Esa 1:8 DK-KJV] Og Zions datter er efterladt som en hytte i en vingård, som et logi i en have med agurker, som en belejret by.
Isa 1:8 And the daughter of Zion is left as a cottage in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers, as a besieged city.
[Esa 1:9 DK-KJV] Medmindre hærskarers HERRE havde efterladt os en meget lille rest, skulle vi ha’ blevet som Sodoma, og vi skulle ha’ blevet ligesom Gomorra. 
Isa 1:9 Except the LORD of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah.
[Esa 1:10 DK-KJV] Hør HERRENs ord, I Sodomas ledere: hør efter vor Guds lov, I Gomorras folk.
Isa 1:10 Hear the word of the LORD, ye rulers of Sodom; give ear unto the law of our God, ye people of Gomorrah.
[Esa 1:11 DK-KJV] Hvad er formålet med jeres mange ofre til mig? siger HERREN: Jeg er træt af brændoffergavevæddere, og fedtet af fede dyr; og jeg har ingen glæde i blodet fra stude, eller fra lam, eller fra han geder.
Isa 1:11 To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? saith the LORD: I am full of the burnt offerings of rams, and the fat of fed beasts; and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he goats.
[Esa 1:12 DK-KJV] Når I kommer og viser jer foran mig, hvem har forlangt dette af jeres hånd, at betræde mine gårdspladser?
Isa 1:12 When ye come to appear before me, who hath required this at your hand, to tread my courts?
[Esa 1:13 DK-KJV] Bring ikke flere nyttesløse offergaver; røgelse er en hæslighed overfor mig; ny månerne og sabbatterne, indkaldelserne af forsamlinger, jeg kan ikke holde det ud; det er fejltrin, selv det højtidelige møde.
Isa 1:13 Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto me; the new moons and sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with; it is iniquity, even the solemn meeting.
[Esa 1:14 DK-KJV] Jeres ny måner og jeres udvalgte fester hader min sjæl: de er et plage for mig; jeg er træt af at bære dem.
Isa 1:14 Your new moons and your appointed feasts my soul hateth: they are a trouble unto me; I am weary to bear them.
[Esa 1:15 DK-KJV] Og når I rækker jeres hænder frem, vil jeg gemme mine øjne fra jer: ja, når I laver mange bønner, vil jeg ikke høre: jeres hænder er fulde af blod.
Isa 1:15 And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you: yea, when ye make many prayers, I will not hear: your hands are full of blood.
[Esa 1:16 DK-KJV] Vask jer, gør jer rene; fjern det onde fra jeres gøren foran mine øjne; stop med at gøre ondt;
Isa 1:16 Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil;
[Esa 1:17 DK-KJV] Lær at gøre godt; søg efter dom, hjælp de undertrykte, stå op for de faderløse, før enkens sag.
Isa 1:17 Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.
[Esa 1:18 DK-KJV] Kom nu, og lad os ræsonnere sammen, siger HERREN: selvom jeres synder er som skarlagenrød, skal de være så hvide som sne; selvom de er røde som karmoisin, skal de være som uld.
Isa 1:18 Come now, and let us reason together, saith the LORD: though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow; though they be red like crimson, they shall be as wool.
[Esa 1:19 DK-KJV] Hvis I er villige og lydige, skal I spise landets gode:
Isa 1:19 If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land:
[Esa 1:20 DK-KJV] Men hvis I afviser og gør oprør, skal I bli’ fortæret af sværdet: for HERRENs mund har talt det.
Isa 1:20 But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword: for the mouth of the LORD hath spoken it.
[Esa 1:21 DK-KJV] Hvordan er den trofaste by blevet til en skøge! den var fuld af dom; retfærdighed logerede i den; men nu mordere.
Isa 1:21 How is the faithful city become an harlot! it was full of judgment; righteousness lodged in it; but now murderers.
[Esa 1:22 DK-KJV] Dit sølv er blevet til slagger, din vin blandet med vand:
Isa 1:22 Thy silver is become dross, thy wine mixed with water:
[Esa 1:23 DK-KJV] Dine prinser er oprørske, og er venner med tyve: hver og en elsker gaver, og følger efter belønninger: de står ikke op for den faderløse, enkens sag kommer heller ikke op for dem.
Isa 1:23 Thy princes are rebellious, and companions of thieves: every one loveth gifts, and followeth after rewards: they judge not the fatherless, neither doth the cause of the widow come unto them.
[Esa 1:24 DK-KJV] Derfor siger Herren, hærskarers HERRE, Israels mægtige Éner, Ak, jeg vil lette mig på mine modstandere, og hævne mig på mine fjender: 
Isa 1:24 Therefore saith the Lord, the LORD of hosts, the mighty One of Israel, Ah, I will ease me of mine adversaries, and avenge me of mine enemies:
[Esa 1:25 DK-KJV] Og jeg vil vende min hånd over dig, og fuldstændigt udrense dine slagger, og fjerne alt dit tin.
Isa 1:25 And I will turn my hand upon thee, and purely purge away thy dross, and take away all thy tin:
[Esa 1:26 DK-KJV] Og jeg vil genindsætte dine dommere som i starten, og dine rådgivere som i begyndelsen: bagefter skal du kaldes, Retfærdighedens by, den trofaste by.
Isa 1:26 And I will restore thy judges as at the first, and thy counsellers as at the beginning: afterward thou shalt be called, The city of righteousness, the faithful city.
[Esa 1:27 DK-KJV] Zion skal forløses med dom, og hendes omvendte med retfærdighed.
Isa 1:27 Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness.
[Esa 1:28 DK-KJV] Og ødelæggelsen af overtræderne og af synderne skal være sammen, og de der forlader HERREN skal konsumeres.
Isa 1:28 And the destruction of the transgressors and of the sinners shall be together, and they that forsake the LORD shall be consumed.
[Esa 1:29 DK-KJV] For de skal skamme sig over egetræerne som I har ønsket, og I skal være forvirrede over de haver som I har udvalgt.
Isa 1:29 For they shall be ashamed of the oaks which ye have desired, and ye shall be confounded for the gardens that ye have chosen.
[Esa 1:30 DK-KJV] For I skal være som et egetræ hvis balde falmer, og som en have der intet vand har.
Isa 1:30 For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath no water.
[Esa 1:31 DK-KJV] Og den stærke skal være som hørfiber, og skaberen af den som en gnist, og de skal begge brænde sammen, og ingen skal slukke dem.
Isa 1:31 And the strong shall be as tow, and the maker of it as a spark, and they shall both burn together, and none shall quench them.
[Esa 2:1 DK-KJV] Ordet som Esaja sønnen til Amoz så vedrørende Judah og Jerusalem.
Isa 2:1 The word that Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.
[Esa 2:2 DK-KJV] Og det skal komme til at ske i de sidste dage, at HERRENs bjerg-hus skal bli’ etableret på toppen af bjergene, og skal være ophøjet over bakkerne; og alle nationer skal flokkes mod det.
Isa 2:2 And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the LORD’S house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow unto it.
[Esa 2:3 DK-KJV] Og mange folk skal gå og sige, Kom I, og lad os gå op til HERRENs bjerg, til huset for Jacobs Gud; og han vil undervise os om hans veje, og vi vil vandre på hans stier: for ud af Zion skal loven udgå, og HERRENs ord fra Jerusalem.
Isa 2:3 And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the LORD, to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for out of Zion shall go forth the law, and the word of the LORD from Jerusalem.
[Esa 2:4 DK-KJV] Og han skal dømme blandt nationerne, og skal irettesætte mange folk: og de skal slå deres sværd indtil plovskær, og deres spyd indtil vingårdsknive: nation skal ikke løfte sværd op imod nation, de skal heller ikke lære om krig mere.
Isa 2:4 And he shall judge among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more.
[Esa 2:5 DK-KJV] Kæreste Jacobs hus, kom I, og lad os vandre i HERRENs lys.
Isa 2:5 O house of Jacob, come ye, and let us walk in the light of the LORD.
[Esa 2:6 DK-KJV] Derfor har du forladt dit folk Jacobs hus, fordi de igen bli’r fyldt fra østen, og er sandsigere som Filisterne, og de gør demselv tilfreds i fremmedes børn.
Isa 2:6 Therefore thou hast forsaken thy people the house of Jacob, because they be replenished from the east, and are soothsayers like the Philistines, and they please themselves in the children of strangers.
[Esa 2:7 DK-KJV] Deres land er også fuld af sølv og guld, der er heller ikke ende på deres rigdomme; deres land er også fuld af heste, der er heller ingen ende på deres stridsvogne:
Isa 2:7 Their land also is full of silver and gold, neither is there any end of their treasures; their land is also full of horses, neither is there any end of their chariots:
[Esa 2:8 DK-KJV] Deres land er også fuld af afguder; de tilbeder deres egne hænders værk, det som deres egne fingre har lavet:
Isa 2:8 Their land also is full of idols; they worship the work of their own hands, that which their own fingers have made:
[Esa 2:9 DK-KJV] Og den gemene mand bukker sig, og den store mand ydmyger sigselv: tilgiv dem derfor ikke.
Isa 2:9 And the mean man boweth down, and the great man humbleth himself: therefore forgive them not.
[Esa 2:10 DK-KJV] Gå ind i klippen, og gem dig i støvet, på grund af frygt for HERREN, og på grund af hans majestæt.
Isa 2:10 Enter into the rock, and hide thee in the dust, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty.
[Esa 2:11 DK-KJV]
Isa 2:11 The lofty looks of man shall be humbled, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the LORD alone shall be exalted in that day.
[Esa 2:12 DK-KJV]
Isa 2:12 For the day of the LORD of hosts shall be upon every one that is proud and lofty, and upon every one that is lifted up; and he shall be brought low:
[Esa 2:13 DK-KJV]
Isa 2:13 And upon all the cedars of Lebanon, that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan,
[Esa 2:14 DK-KJV]
Isa 2:14 And upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up,
[Esa 2:15 DK-KJV]
Isa 2:15 And upon every high tower, and upon every fenced wall,
[Esa 2:16 DK-KJV]
Isa 2:16 And upon all the ships of Tarshish, and upon all pleasant pictures.
[Esa 2:17 DK-KJV]
Isa 2:17 And the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low: and the LORD alone shall be exalted in that day.
[Esa 2:18 DK-KJV] Og afguderne skal han fuldstændig afskaffe.
Isa 2:18 And the idols he shall utterly abolish.
[Esa 2:19 DK-KJV]
Isa 2:19 And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves of the earth, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth.
[Esa 2:20 DK-KJV]
Isa 2:20 In that day a man shall cast his idols of silver, and his idols of gold, which they made each one for himself to worship, to the moles and to the bats;
[Esa 2:21 DK-KJV]
Isa 2:21 To go into the clefts of the rocks, and into the tops of the ragged rocks, for fear of the LORD, and for the glory of his majesty, when he ariseth to shake terribly the earth.
[Esa 2:22 DK-KJV]
Isa 2:22 Cease ye from man, whose breath is in his nostrils: for wherein is he to be accounted of?
[Esa 3:1 DK-KJV]
Isa 3:1 For, behold, the Lord, the LORD of hosts, doth take away from Jerusalem and from Judah the stay and the staff, the whole stay of bread, and the whole stay of water,
[Esa 3:2 DK-KJV]
Isa 3:2 The mighty man, and the man of war, the judge, and the prophet, and the prudent, and the ancient,
[Esa 3:3 DK-KJV]
Isa 3:3 The captain of fifty, and the honourable man, and the counseller, and the cunning artificer, and the eloquent orator.
[Esa 3:4 DK-KJV]
Isa 3:4 And I will give children to be their princes, and babes shall rule over them.
[Esa 3:5 DK-KJV] næste
Isa 3:5 And the people shall be oppressed, every one by another, and every one by his neighbour: the child shall behave himself proudly against the ancient, and the base against the honourable.
[Esa 3:6 DK-KJV]
Isa 3:6 When a man shall take hold of his brother of the house of his father, saying, Thou hast clothing, be thou our ruler, and let this ruin be under thy hand:
[Esa 3:7 DK-KJV]
Isa 3:7 In that day shall he swear, saying, I will not be an healer; for in my house is neither bread nor clothing: make me not a ruler of the people.
[Esa 3:8 DK-KJV]
Isa 3:8 For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen: because their tongue and their doings are against the LORD, to provoke the eyes of his glory.
[Esa 3:9 DK-KJV]
Isa 3:9 The shew of their countenance doth witness against them; and they declare their sin as Sodom, they hide it not. Woe unto their soul! for they have rewarded evil unto themselves.
[Esa 3:10 DK-KJV]
Isa 3:10 Say ye to the righteous, that it shall be well with him: for they shall eat the fruit of their doings.
[Esa 3:11 DK-KJV]
Isa 3:11 Woe unto the wicked! it shall be ill with him: for the reward of his hands shall be given him.
[Esa 3:12 DK-KJV]
Isa 3:12 As for my people, children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths.
[Esa 3:13 DK-KJV]
Isa 3:13 The LORD standeth up to plead, and standeth to judge the people.
[Esa 3:14 DK-KJV]
Isa 3:14 The LORD will enter into judgment with the ancients of his people, and the princes thereof: for ye have eaten up the vineyard; the spoil of the poor is in your houses.
[Esa 3:15 DK-KJV]
Isa 3:15 What mean ye that ye beat my people to pieces, and grind the faces of the poor? saith the Lord GOD of hosts.
[Esa 3:16 DK-KJV]
Isa 3:16 Moreover the LORD saith, Because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet:
[Esa 3:17 DK-KJV]
Isa 3:17 Therefore the Lord will smite with a scab the crown of the head of the daughters of Zion, and the LORD will discover their secret parts.
[Esa 3:18 DK-KJV] , og deres hinder, 
Isa 3:18 In that day the Lord will take away the bravery of their tinkling ornaments about their feet, and their cauls, and their round tires like the moon,
[Esa 3:19 DK-KJV]
Isa 3:19 The chains, and the bracelets, and the mufflers,
[Esa 3:20 DK-KJV]
Isa 3:20 The bonnets, and the ornaments of the legs, and the headbands, and the tablets, and the earrings,
[Esa 3:21 DK-KJV]
Isa 3:21 The rings, and nose jewels,
[Esa 3:22 DK-KJV]
Isa 3:22 The changeable suits of apparel, and the mantles, and the wimples, and the crisping pins,
[Esa 3:23 DK-KJV]
Isa 3:23 The glasses, and the fine linen, and the hoods, and the vails.
[Esa 3:24 DK-KJV]
Isa 3:24 And it shall come to pass, that instead of sweet smell there shall be stink; and instead of a girdle a rent; and instead of well set hair baldness; and instead of a stomacher a girding of sackcloth; and burning instead of beauty.
[Esa 3:25 DK-KJV]
Isa 3:25 Thy men shall fall by the sword, and thy mighty in the war.
[Esa 3:26 DK-KJV]
Isa 3:26 And her gates shall lament and mourn; and she being desolate shall sit upon the ground.
[Esa 4:1 DK-KJV] Og i den dag skal 7 kvinder gribe fat i 1 mand, og sige, Vi vil spise vort eget brød, og gå i vort eget tøj: men lad os blot kaldes ved dit navn, for at fjerne vor bebrejdelse.
Isa 4:1 And in that day seven women shall take hold of one man, saying, We will eat our own bread, and wear our own apparel: only let us be called by thy name, to take away our reproach.
[Esa 4:2 DK-KJV] I den dag skal HERRENS gren være smuk og herlig, og jordens frugt skal være fremragende og smuk for dem i Israel der er unsluppet.
Isa 4:2 In that day shall the branch of the LORD be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent and comely for them that are escaped of Israel.
[Esa 4:3 DK-KJV] Og det skal ske, at han der er tilbage i Zion, og han der er tilbage i Jerusalem, skal kaldes hellig, ja enhver der i Jerusalem er indskrevet blandt de levende:
Isa 4:3 And it shall come to pass, that he that is left in Zion, and he that remaineth in Jerusalem, shall be called holy, even every one that is written among the living in Jerusalem:
[Esa 4:4 DK-KJV] Når HERREN skal ha’ vasket snavset af Zions døtre, og skal ha’ renset blodet i Jerusalem fra dens midte via dommens ånd, og via brandens ånd.
Isa 4:4 When the Lord shall have washed away the filth of the daughters of Zion, and shall have purged the blood of Jerusalem from the midst thereof by the spirit of judgment, and by the spirit of burning.
[Esa 4:5 DK-KJV] Og HERREN vil skabe over enhver beboelse på Zionbjerget, og over hendes forsamlinger, en sky og røg om dagen, og skinnet af en flammende ild om natten: for over hele herligheden skal der være et forsvar.
Isa 4:5 And the LORD will create upon every dwelling place of mount Zion, and upon her assemblies, a cloud and smoke by day, and the shining of a flaming fire by night: for upon all the glory shall be a defence.
[Esa 4:6 DK-KJV] Og der skal være et tabernakel som en skygge midt på dagen for varmen, og som et sted for tilflugt, og som et ly for storm og regn.
Isa 4:6 And there shall be a tabernacle for a shadow in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and for a covert from storm and from rain.
[Esa 5:1 DK-KJV]
Isa 5:1 Now will I sing to my wellbeloved a song of my beloved touching his vineyard. My wellbeloved hath a vineyard in a very fruitful hill:
[Esa 5:2 DK-KJV]
Isa 5:2 And he fenced it, and gathered out the stones thereof, and planted it with the choicest vine, and built a tower in the midst of it, and also made a winepress therein: and he looked that it should bring forth grapes, and it brought forth wild grapes.
[Esa 5:3 DK-KJV]
Isa 5:3 And now, O inhabitants of Jerusalem, and men of Judah, judge, I pray you, betwixt me and my vineyard.
[Esa 5:4 DK-KJV]
Isa 5:4 What could have been done more to my vineyard, that I have not done in it? wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes?
[Esa 5:5 DK-KJV]
Isa 5:5 And now go to; I will tell you what I will do to my vineyard: I will take away the hedge thereof, and it shall be eaten up; and break down the wall thereof, and it shall be trodden down:
[Esa 5:6 DK-KJV]
Isa 5:6 And I will lay it waste: it shall not be pruned, nor digged; but there shall come up briers and thorns: I will also command the clouds that they rain no rain upon it.
[Esa 5:7 DK-KJV]
Isa 5:7 For the vineyard of the LORD of hosts is the house of Israel, and the men of Judah his pleasant plant: and he looked for judgment, but behold oppression; for righteousness, but behold a cry.
[Esa 5:8 DK-KJV]
Isa 5:8 Woe unto them that join house to house, that lay field to field, till there be no place, that they may be placed alone in the midst of the earth!
[Esa 5:9 DK-KJV]
Isa 5:9 In mine ears said the LORD of hosts, Of a truth many houses shall be desolate, even great and fair, without inhabitant.
[Esa 5:10 DK-KJV]
Isa 5:10 Yea, ten acres of vineyard shall yield one bath, and the seed of an homer shall yield an ephah.
[Esa 5:11 DK-KJV]
Isa 5:11 Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink; that continue until night, till wine inflame them!
[Esa 5:12 DK-KJV]
Isa 5:12 And the harp, and the viol, the tabret, and pipe, and wine, are in their feasts: but they regard not the work of the LORD, neither consider the operation of his hands.
[Esa 5:13 DK-KJV]
Isa 5:13 Therefore my people are gone into captivity, because they have no knowledge: and their honourable men are famished, and their multitude dried up with thirst.
[Esa 5:14 DK-KJV]
Isa 5:14 Therefore hell hath enlarged herself, and opened her mouth without measure: and their glory, and their multitude, and their pomp, and he that rejoiceth, shall descend into it.
[Esa 5:15 DK-KJV]
Isa 5:15 And the mean man shall be brought down, and the mighty man shall be humbled, and the eyes of the lofty shall be humbled:
[Esa 5:16 DK-KJV]
Isa 5:16 But the LORD of hosts shall be exalted in judgment, and God that is holy shall be sanctified in righteousness.
[Esa 5:17 DK-KJV]
Isa 5:17 Then shall the lambs feed after their manner, and the waste places of the fat ones shall strangers eat.
[Esa 5:18 DK-KJV] Arme dem der trækker fejltrin med strenge af forfængelighed, og synd som var det med et vognreb:
Isa 5:18 Woe unto them that draw iniquity with cords of vanity, and sin as it were with a cart rope:
[Esa 5:19 DK-KJV] Der siger, Lad ham skynde sig, og haste på hans værk, så vi må se det: og lad rådet fra Israels Hellige Éner nærme sig og komme, så vi må kende det!
Isa 5:19 That say, Let him make speed, and hasten his work, that we may see it: and let the counsel of the Holy One of Israel draw nigh and come, that we may know it!
[Esa 5:20 DK-KJV] Arme dem der kalder ondt godt, og godt ondt; der sætter mørke for lys, og lys for mørke; der sætter bittert for sødt, og sødt for bittert!
Isa 5:20 Woe unto them that call evil good, and good evil; that put darkness for light, and light for darkness; that put bitter for sweet, and sweet for bitter!
[Esa 5:21 DK-KJV] Arme dem der er vise i deres egne øjne, og ser sigselv som forstandige!
Isa 5:21 Woe unto them that are wise in their own eyes, and prudent in their own sight!
[Esa 5:22 DK-KJV] Arme dem der er mægtige i at drikke vin, og mænd af styrke der blander stærke drikke:
Isa 5:22 Woe unto them that are mighty to drink wine, and men of strength to mingle strong drink:
[Esa 5:23 DK-KJV] Som retfærdiggør de onde for at få en belønning, og fjerner den retskafnes retfærdighed fra ham! 
Isa 5:23 Which justify the wicked for reward, and take away the righteousness of the righteous from him!
[Esa 5:24 DK-KJV] Derfor som ilden fortærer stubben, og flamen konsumere avnen, sådant skal deres rod være som råddenskab, og deres blomstring skal gå op som støv: fordi de har kastet loven fra hærskarers HERRE væk, og foragtet ordet fra Israels Hellige Éner.
Isa 5:24 Therefore as the fire devoureth the stubble, and the flame consumeth the chaff, so their root shall be as rottenness, and their blossom shall go up as dust: because they have cast away the law of the LORD of hosts, and despised the word of the Holy One of Israel.
[Esa 5:25 DK-KJV] Derfor er HERRENs vrede antændt imod hans folk, og han har strakt hans hånd ud imod dem, og har slået dem: og bakkerne rystede, og deres kadavere var flået i gadernes midte. Selv på grund af alt dette er hans vrede ikke fjernet, men hans hånd er stadig udstrakt.
Isa 5:25 Therefore is the anger of the LORD kindled against his people, and he hath stretched forth his hand against them, and hath smitten them: and the hills did tremble, and their carcases were torn in the midst of the streets. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.
[Esa 5:26 DK-KJV] Og han vil på afstand løfte et æresmærke op for nationerne, og vil pifte på dem fra jordens ende: og, læg mærke til, de skal komme med lynets hast:
Isa 5:26 And he will lift up an ensign to the nations from far, and will hiss unto them from the end of the earth: and, behold, they shall come with speed swiftly:
[Esa 5:27 DK-KJV] Ingen skal være trætte og heller ikke snuble blandt dem, ingen skal slumre og heller ikke sove, deres omslag om deres lænder skal heller ikke løsnes, deres skoremme skal heller ikke gå i stykker:
Isa 5:27 None shall be weary nor stumble among them; none shall slumber nor sleep; neither shall the girdle of their loins be loosed, nor the latchet of their shoes be broken:
[Esa 5:28 DK-KJV] De hvis pile er skarpe, og alle har deres buer spendte, deres hestes hove skal bli’ regnet som flint, og deres hjul som en hvirvelvind:
Isa 5:28 Whose arrows are sharp, and all their bows bent, their horses’ hoofs shall be counted like flint, and their wheels like a whirlwind:
[Esa 5:29 DK-KJV] Deres brølen skal være som en løve, de skal brøle som unge løver: ja, de skal brøle, og ta’ fat i byttet, og skal bære det sikkert væk, og ingen skal forløse det.
Isa 5:29 Their roaring shall be like a lion, they shall roar like young lions: yea, they shall roar, and lay hold of the prey, and shall carry it away safe, and none shall deliver it.
[Esa 5:30 DK-KJV] Og i den dag skal de brøle imod dem som havets brølen: og hvis en kigger mod land, læg mærke til mørke og sorg, og lyset er formørket i des himle.
Isa 5:30 And in that day they shall roar against them like the roaring of the sea: and if one look unto the land, behold darkness and sorrow, and the light is darkened in the heavens thereof.
[Esa 6:1 DK-KJV] I det år hvor kong Uzziah døde så jeg også Herren siddende op en trone, høj og opløftet, og hans følge fyldte templet.
Isa 6:1 In the year that king Uzziah died I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple.
[Esa 6:2 DK-KJV] Og over den stod seraphimerne: hver og en havde 6 vinger; med 2 dækkede han sit ansigt, og med 2 dækkede han sine fødder, og med 2 fløj han.
Isa 6:2 Above it stood the seraphims: each one had six wings; with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly.
[Esa 6:3 DK-KJV] Og en råbte til en anden, og sagde, Hellig, hellig, hellig, er hærskarers HERRE: hele jorden er fuld af hans herlighed.
Isa 6:3 And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy, is the LORD of hosts: the whole earth is full of his glory.
[Esa 6:4 DK-KJV] Og dørstolperne flyttede sig ved røsten fra ham der råbte, og huset var fyldt med røg.
Isa 6:4 And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke.
[Esa 6:5 DK-KJV] Da sagde jeg, Arme mig! for jeg er ikke færdig; eftersom jeg er en mand af urene læber, og bor i midten af et folk med urene læber: for mine øjne har set Kongen, hærskarers HERRE.
Isa 6:5 Then said I, Woe is me! for I am undone; because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips: for mine eyes have seen the King, the LORD of hosts.
[Esa 6:6 DK-KJV] Da fløj en af seraphimerne hen til mig, ved at ha’ et levende kul i hans hånd, som han havde taget med tangene der var på alteret:
Isa 6:6 Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar:
[Esa 6:7 DK-KJV] Og han lagde det på min mund, og sagde, Se, dette har rørt dine læber; og dit fejltrin er fjernet, og din synd renset.
Isa 6:7 And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thy lips; and thine iniquity is taken away, and thy sin purged.
[Esa 6:8 DK-KJV] Og så hørte jeg Herrens stemme, som siger, Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for os? Da sagde jeg, Her er jeg; send mig.
Isa 6:8 Also I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.
[Esa 6:9 DK-KJV] Og han sagde, Gå, og fortæl dette folk, Hør I sandelig, men forstå ikke; og se I sandelig, men opfat ikke.
Isa 6:9 And he said, Go, and tell this people, Hear ye indeed, but understand not; and see ye indeed, but perceive not.
[Esa 6:10 DK-KJV] Gør hjertet i dette folk fedt, og gør deres øjne tunge, og luk deres øjne; for ikke at de ser med deres øjne, og hører med deres ører, og forstår med deres hjerter, og omvender sig, og er helbredt.
Isa 6:10 Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed.
[Esa 6:11 DK-KJV] Da sagde jeg, Herre, hvor længe? Og han svarede, Indtil byerne er smadret uden indbygger, og husene uden mennesket, og landet er fuldstændig øde,
Isa 6:11 Then said I, Lord, how long? And he answered, Until the cities be wasted without inhabitant, and the houses without man, and the land be utterly desolate,
[Esa 6:12 DK-KJV] Og HERREN har fjernet mennesket langt væk, og der er en stor forladelse i landets midte.
Isa 6:12 And the LORD have removed men far away, and there be a great forsaking in the midst of the land.
[Esa 6:13 DK-KJV] Men der skal stadig være en tiendedel i det, og den skal vende tilbage, og skal bli’ spist: som et lindetræ, og som et egetræ, hvis substans er i dem, når de kaster deres blade: sådant skal den hellige sæd være dens substans.
Isa 6:13 But yet in it shall be a tenth, and it shall return, and shall be eaten: as a teil tree, and as an oak, whose substance is in them, when they cast their leaves: so the holy seed shall be the substance thereof.
[Esa 7:1 DK-KJV] Og det skete i Ahazs dage sønnen af Jotham, sønnen af Uzziah, konge i Judah, at Rezin kongen i Syrien, og Pakah sønnen af Remaliah, konge i Israel, gik op mod Jerusalem for at gå i krig imod den, men kunne ikke vinde over den.
Isa 7:1 And it came to pass in the days of Ahaz the son of Jotham, the son of Uzziah, king of Judah, that Rezin the king of Syria, and Pekah the son of Remaliah, king of Israel, went up toward Jerusalem to war against it, but could not prevail against it.
[Esa 7:2 DK-KJV] Og det var fortalt til Davids hus, og sagt, Syrien har sluttet sig sammen med Ephraim. Og Og hans hjerte var bevæget, og hjertet i hans folk, træerne i skoven er bevæget af vinden.
Isa 7:2 And it was told the house of David, saying, Syria is confederate with Ephraim. And his heart was moved, and the heart of his people, as the trees of the wood are moved with the wind.
[Esa 7:3 DK-KJV] Da sagde HERREN til Esaja, Gå frem nu for at møde Ahaz, og Shear-jashub din søn, for enden af  vandledning til det øverste bassin på landevejen på tøjfabrikants mark;
Isa 7:3 Then said the LORD unto Isaiah, Go forth now to meet Ahaz, thou, and Shear-jashub thy son, at the end of the conduit of the upper pool in the highway of the fuller’s field;
[Esa 7:4 DK-KJV] Og sig til ham, Vær på vagt, og vær stille; frygt ikke, vær heller ikke ængstelig over de 2 ender på disse rygende fakler, over Rezin og Remaliahs søns voldsomme vrede mod Syrien.
Isa 7:4 And say unto him, Take heed, and be quiet; fear not, neither be fainthearted for the two tails of these smoking firebrands, for the fierce anger of Rezin with Syria, and of the son of Remaliah.
[Esa 7:5 DK-KJV] Nu da Syrien, Ephraim, og Remaliahs søn har onde planer imod dig, og siger,
Isa 7:5 Because Syria, Ephraim, and the son of Remaliah, have taken evil counsel against thee, saying,
[Esa 7:6 DK-KJV] Lad os gå op imod Judah, og irettesætte det, og lad os lave et brud derinde til os, og sætte en konge i des midte, ja Tabeals søn:
Isa 7:6 Let us go up against Judah, and vex it, and let us make a breach therein for us, and set a king in the midst of it, even the son of Tabeal:
[Esa 7:7 DK-KJV] Dette siger Herren GUD, Det skal ikke bestå, og det skal ikke ske.
Isa 7:7 Thus saith the Lord GOD, It shall not stand, neither shall it come to pass.
[Esa 7:8 DK-KJV] For Syriens leder er Damaskus, og Damaskus’ leder er Rezin; og indenfor 65 år skal Ephraim blive knust, så det ikke er et folk.
Isa 7:8 For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin; and within threescore and five years shall Ephraim be broken, that it be not a people.
[Esa 7:9 DK-KJV] Og Ephraims leder er Samaria, og Samarias leder er Remaliahs søn. Hvis I ikke vil tro, skal I sandelig ikke bli’ etableret.
Isa 7:9 And the head of Ephraim is Samaria, and the head of Samaria is Remaliah’s son. If ye will not believe, surely ye shall not be established.
[Esa 7:10 DK-KJV] Desuden talte HERREN igen til Ahaz, og siger,
Isa 7:10 Moreover the LORD spake again unto Ahaz, saying,
[Esa 7:11 DK-KJV] Spørg du HERREN din Gud om et tegn; spørg det enten i det dybe, eller i det høje foroven.
Isa 7:11 Ask thee a sign of the LORD thy God; ask it either in the depth, or in the height above.
[Esa 7:12 DK-KJV] Men Ahaz sagde, Jeg vil ikke spørge, jeg vil heller ikke friste HERREN.
Isa 7:12 But Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the LORD.
[Esa 7:13 DK-KJV] Og han sagde, Hør I nu, Kæreste Davids hus; er det en lille ting for jer at trætte mennesker, men vil I også trætte min Gud?
Isa 7:13 And he said, Hear ye now, O house of David; Is it a small thing for you to weary men, but will ye weary my God also?
[Esa 7:14 DK-KJV] Derfor skal HERREN hamselv gi’ jer et tegn; Læg mærke til, en jomfru skal undfange, og bære en søn, og skal kalde hans navn Immanuel. Se Esa 7:14 – Mat 1:23 –
Isa 7:14 Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.
[Esa 7:15 DK-KJV] Smør og honning skal han spise, så han må forstå at afvise den onde, og udvælge den gode.
Isa 7:15 Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil, and choose the good.
[Esa 7:16 DK-KJV] Og førend det barn skal forstå at afvise den onde, og udvælge den gode, skal det land som du afskyr bli’ svigtet af begge hendes konger.
Isa 7:16 For before the child shall know to refuse the evil, and choose the good, the land that thou abhorrest shall be forsaken of both her kings.
[Esa 7:17 DK-KJV] HERREN skal bringe over dig, og over dit folk, og over dit fars hus, dage der ikke er kommet, fra den dag da Ephraim rejste fra Judah; ja Assyriens konge.
Isa 7:17 The LORD shall bring upon thee, and upon thy people, and upon thy father’s house, days that have not come, from the day that Ephraim departed from Judah; even the king of Assyria.
[Esa 7:18 DK-KJV] Og det skal komme til at ske i den dag, at HERREN skal fløjte på fluen der er i de fjerneste dele af Egyptens floder, og på bien der er i Assyriens land.
Isa 7:18 And it shall come to pass in that day, that the LORD shall hiss for the fly that is in the uttermost part of the rivers of Egypt, and for the bee that is in the land of Assyria.
[Esa 7:19 DK-KJV] Og de skal komme, og skal allesammen hvile sig i de øde dale, og i hullerne i klipperne, og over alle tornebuskene, og over alle buskadserne.
Isa 7:19 And they shall come, and shall rest all of them in the desolate valleys, and in the holes of the rocks, and upon all thorns, and upon all bushes.
[Esa 7:20 DK-KJV] , nemlig,
Isa 7:20 In the same day shall the Lord shave with a rasor that is hired, namely, by them beyond the river, by the king of Assyria, the head, and the hair of the feet: and it shall also consume the beard.
[Esa 7:21 DK-KJV]
Isa 7:21 And it shall come to pass in that day, that a man shall nourish a young cow, and two sheep;
[Esa 7:22 DK-KJV]
Isa 7:22 And it shall come to pass, for the abundance of milk that they shall give he shall eat butter: for butter and honey shall every one eat that is left in the land.
[Esa 7:23 DK-KJV]
Isa 7:23 And it shall come to pass in that day, that every place shall be, where there were a thousand vines at a thousand silverlings, it shall even be for briers and thorns.
[Esa 7:24 DK-KJV]
Isa 7:24 With arrows and with bows shall men come thither; because all the land shall become briers and thorns.
[Esa 7:25 DK-KJV]
Isa 7:25 And on all hills that shall be digged with the mattock, there shall not come thither the fear of briers and thorns: but it shall be for the sending forth of oxen, and for the treading of lesser cattle.
[Esa 8:1 DK-KJV] Desuden sagde HERREN til mig, Ta’ dig en stor rulle, og skriv med et menneskes pen angående Maher-shalal-hash-baz. “at I hurtigt bli’r et bytte”
Isa 8:1 Moreover the LORD said unto me, Take thee a great roll, and write in it with a man’s pen concerning Maher-shalal-hash-baz.
[Esa 8:2 DK-KJV] Og jeg tog trofaste vidner til mig for at skrive det ned, præsten Uriah, og Zechariah sønnen af Jeberechiah.
Isa 8:2 And I took unto me faithful witnesses to record, Uriah the priest, and Zechariah the son of Jeberechiah.
[Esa 8:3 DK-KJV] Og jeg gik indtil profetinden; og hun undfangede, og bar en søn. Da sagde HERREN til mig, Kald hans navn Maher-shalal-hash-baz.
Isa 8:3 And I went unto the prophetess; and she conceived, and bare a son. Then said the LORD to me, Call his name Maher-shalal-hash-baz.
[Esa 8:4 DK-KJV] For før barnet skal ha’ kundskab til at råbe, Min far, og min mor, skal rigdommene fra Damascus og byttet fra Samaria bli’ fjernet foran Assyriens konge.
Isa 8:4 For before the child shall have knowledge to cry, My father, and my mother, the riches of Damascus and the spoil of Samaria shall be taken away before the king of Assyria.
[Esa 8:5 DK-KJV] HERREN talte også til mig igen, og siger,
Isa 8:5 The LORD spake also unto me again, saying,
[Esa 8:6 DK-KJV] Eftersom dette folk afviser Shiloahs vandmasser der rinder så stille, og glæder sig over Rezin og Remaliahs søn; 
Isa 8:6 Forasmuch as this people refuseth the waters of Shiloah that go softly, and rejoice in Rezin and Remaliah’s son;
[Esa 8:7 DK-KJV] Læg nu derfor, mærke til, Herren bringer flodens vandmasser op over dem, stærk og mange, ja Assyriens konge, og hele hans herlighed: og han skal komme op over alle hans kanaler, og gå over alle hans bredder:
Isa 8:7 Now therefore, behold, the Lord bringeth up upon them the waters of the river, strong and many, even the king of Assyria, and all his glory: and he shall come up over all his channels, and go over all his banks:
[Esa 8:8 DK-KJV] Og han skal passere gennem Judah; han skal oversvømme og gå over, han skal nå helt op til nakken; og hans udstukne vinger skal fylde bredden på dit land, Kæreste Immanuel.
Isa 8:8 And he shall pass through Judah; he shall overflow and go over, he shall reach even to the neck; and the stretching out of his wings shall fill the breadth of thy land, O Immanuel.
[Esa 8:9 DK-KJV] Foren jerselv, Kæreste I folk, og I skal bli’ brudt i stykker; og hør efter, alle I fra fjerne lande: omslut jerselv, og I skal bli’ brudt i stykker; omslut jerselv, og I skal bli’ brudt i stykker. 
Isa 8:9 Associate yourselves, O ye people, and ye shall be broken in pieces; and give ear, all ye of far countries: gird yourselves, and ye shall be broken in pieces; gird yourselves, and ye shall be broken in pieces.
[Esa 8:10 DK-KJV] Rådfør jer med hinanden, og det skal bli’ til intet; tal ordet, og det skal ikke stå: for Gud er med os.
Isa 8:10 Take counsel together, and it shall come to nought; speak the word, and it shall not stand: for God is with us.
[Esa 8:11 DK-KJV] For HERREN talte dette til mig med en stærk hånd, og instruerede mig så jeg ikke skulle gå på dette folks vej, og siger,
Isa 8:11 For the LORD spake thus to me with a strong hand, and instructed me that I should not walk in the way of this people, saying,
[Esa 8:12 DK-KJV] Sig I ikke, Et forbund, til alle dem til hvem dette folk skal sige, Et forbund; frygt I heller ikke deres frygt, eller vær bange.
Isa 8:12 Say ye not, A confederacy, to all them to whom this people shall say, A confederacy; neither fear ye their fear, nor be afraid.
[Esa 8:13 DK-KJV] Ja helliggør hærskarers HERRE; og lad ham være jeres frygt, og lad ham være jeres gru.
Isa 8:13 Sanctify the LORD of hosts himself; and let him be your fear, and let him be your dread.
[Esa 8:14 DK-KJV] Og han skal være som en helligdom; men som en snublesten og som en klippe af krænkelse overfor både Israels hus, som en fangløkke og som en klapfælde overfor Jerusalems indbyggere.
Isa 8:14 And he shall be for a sanctuary; but for a stone of stumbling and for a rock of offence to both the houses of Israel, for a gin and for a snare to the inhabitants of Jerusalem.
[Esa 8:15 DK-KJV] Og mange blandt dem skal snuble, og falde, og bli’ brudt, og bli’ fanget, og bli’ taget.
Isa 8:15 And many among them shall stumble, and fall, and be broken, and be snared, and be taken.
[Esa 8:16 DK-KJV] Forbind vidnesbyrdet, forsegl loven blandt mine disciple.
Isa 8:16 Bind up the testimony, seal the law among my disciples.
[Esa 8:17 DK-KJV] Og jeg vil vente på HERREN, der gemmer hans ansigt fra Jacobs hus, og jeg vil kigge efter ham.
Isa 8:17 And I will wait upon the LORD, that hideth his face from the house of Jacob, and I will look for him.
[Esa 8:18 DK-KJV] Læg mærke til, Jeg og de børn som HERREN har givet mig som tegn og som undere i Israel fra hærskarers HERRE, de som bor i Zionbjerget.
Isa 8:18 Behold, I and the children whom the LORD hath given me are for signs and for wonders in Israel from the LORD of hosts, which dwelleth in mount Zion.
[Esa 8:19 DK-KJV] Og når de skal sige til jer, Søg mod dem der har åndemanere, og mod troldmænd der piper, og der mumler: skulle et folk ikke søge mod deres Gud? efter den levende i stedet for de døde?
Isa 8:19 And when they shall say unto you, Seek unto them that have familiar spirits, and unto wizards that peep, and that mutter: should not a people seek unto their God? for the living to the dead?
[Esa 8:20 DK-KJV] I henhold til loven og til vidnesbyrdet: hvis de ikke taler efter dette ord, er det fordi der ikke er noget lys i dem.
Isa 8:20 To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.
[Esa 8:21 DK-KJV] Og de skal passere igennem det, strengt placeret og sulten: og det skal komme til at ske, at når de skal være sultne, skal de bekymre demselv, og forbande deres konge og deres Gud, og kigge opad.
Isa 8:21 And they shall pass through it, hardly bestead and hungry: and it shall come to pass, that when they shall be hungry, they shall fret themselves, and curse their king and their God, and look upward.
[Esa 8:22 DK-KJV] Og de skal kigge på jorden; og skal lægge mærke til trængsel og mørke, uklarhed og pine; og de skal bli’ drevet mod mørket.
Isa 8:22 And they shall look unto the earth; and behold trouble and darkness, dimness of anguish; and they shall be driven to darkness.
[Esa 9:1 DK-KJV] Imidlertid skal dunkelheden ikke være sådant som i hendes plage, da han tidligere kun plagede Zebuluns land og Naphtalis land lidt, og bagefter plagede hende mere smertefuldt på vejen til havet, på den anden side af Jordanfloden, i nationernes Galilæa. “Se – Esa 9:1-2 – Mat 4:15-16 – Åben 7:8”
Isa 9:1 Nevertheless the dimness shall not be such as was in her vexation, when at the first he lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflict her by the way of the sea, beyond Jordan, in Galilee of the nations.
[Esa 9:2 DK-KJV] Det folk der vandrede i mørke har set en stort lys: de der bor i dødens skyggeland, på dem har lyset skinnet.
Isa 9:2 The people that walked in darkness have seen a great light: they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.
[Esa 9:3 DK-KJV]
Isa 9:3 Thou hast multiplied the nation, and not increased the joy: they joy before thee according to the joy in harvest, and as men rejoice when they divide the spoil.
[Esa 9:4 DK-KJV]
Isa 9:4 For thou hast broken the yoke of his burden, and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian.
[Esa 9:5 DK-KJV] beklædningsgenstande
Isa 9:5 For every battle of the warrior is with confused noise, and garments rolled in blood; but this shall be with burning and fuel of fire.
[Esa 9:6 DK-KJV] For et barn er født til os, til os er en søn givet: og ledelsen skal være på hans skuldre: og hans navn skal kaldes Vidunderlig, Rådgiver, Den mægtige Gud, Den evigvarende Far, Fredsprins.
Isa 9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counseller, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.
[Esa 9:7 DK-KJV]
Isa 9:7 Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from henceforth even for ever. The zeal of the LORD of hosts will perform this.
[Esa 9:8 DK-KJV]
Isa 9:8 The Lord sent a word into Jacob, and it hath lighted upon Israel.
[Esa 9:9 DK-KJV]
Isa 9:9 And all the people shall know, even Ephraim and the inhabitant of Samaria, that say in the pride and stoutness of heart,
[Esa 9:10 DK-KJV]
Isa 9:10 The bricks are fallen down, but we will build with hewn stones: the sycomores are cut down, but we will change them into cedars.
[Esa 9:11 DK-KJV]
Isa 9:11 Therefore the LORD shall set up the adversaries of Rezin against him, and join his enemies together;
[Esa 9:12 DK-KJV]
Isa 9:12 The Syrians before, and the Philistines behind; and they shall devour Israel with open mouth. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.
[Esa 9:13 DK-KJV]
Isa 9:13 For the people turneth not unto him that smiteth them, neither do they seek the LORD of hosts.
[Esa 9:14 DK-KJV]
Isa 9:14 Therefore the LORD will cut off from Israel head and tail, branch and rush, in one day.
[Esa 9:15 DK-KJV]
Isa 9:15 The ancient and honourable, he is the head; and the prophet that teacheth lies, he is the tail.
[Esa 9:16 DK-KJV]
Isa 9:16 For the leaders of this people cause them to err; and they that are led of them are destroyed.
[Esa 9:17 DK-KJV]
Isa 9:17 Therefore the Lord shall have no joy in their young men, neither shall have mercy on their fatherless and widows: for every one is an hypocrite and an evildoer, and every mouth speaketh folly. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.
[Esa 9:18 DK-KJV]
Isa 9:18 For wickedness burneth as the fire: it shall devour the briers and thorns, and shall kindle in the thickets of the forest, and they shall mount up like the lifting up of smoke.
[Esa 9:19 DK-KJV]
Isa 9:19 Through the wrath of the LORD of hosts is the land darkened, and the people shall be as the fuel of the fire: no man shall spare his brother.
[Esa 9:20 DK-KJV]
Isa 9:20 And he shall snatch on the right hand, and be hungry; and he shall eat on the left hand, and they shall not be satisfied: they shall eat every man the flesh of his own arm:
[Esa 9:21 DK-KJV]
Isa 9:21 Manasseh, Ephraim; and Ephraim, Manasseh: and they together shall be against Judah. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.
[Esa 10:1 DK-KJV] Arm dem der bekendtgør uretfærdige bekendtgørelser, og som skriver smertefulde ting som de har foreskrevet;
Isa 10:1 Woe unto them that decree unrighteous decrees, and that write grievousness which they have prescribed;
[Esa 10:2 DK-KJV] For at vende de trængende væk fra dom, og for at fjerne retten fra mit folks fattige, så enker må være deres bytte, og så de må røve de faderløse!
Isa 10:2 To turn aside the needy from judgment, and to take away the right from the poor of my people, that widows may be their prey, and that they may rob the fatherless!
[Esa 10:3 DK-KJV]
Isa 10:3 And what will ye do in the day of visitation, and in the desolation which shall come from far? to whom will ye flee for help? and where will ye leave your glory?
[Esa 10:4 DK-KJV]
Isa 10:4 Without me they shall bow down under the prisoners, and they shall fall under the slain. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still.
[Esa 10:5 DK-KJV]
Isa 10:5 O Assyrian, the rod of mine anger, and the staff in their hand is mine indignation.
[Esa 10:6 DK-KJV]
Isa 10:6 I will send him against an hypocritical nation, and against the people of my wrath will I give him a charge, to take the spoil, and to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets.
[Esa 10:7 DK-KJV]
Isa 10:7 Howbeit he meaneth not so, neither doth his heart think so; but it is in his heart to destroy and cut off nations not a few.
[Esa 10:8 DK-KJV]
Isa 10:8 For he saith, Are not my princes altogether kings?
[Esa 10:9 DK-KJV]
Isa 10:9 Is not Calno as Carchemish? is not Hamath as Arpad? is not Samaria as Damascus?
[Esa 10:10 DK-KJV]
Isa 10:10 As my hand hath found the kingdoms of the idols, and whose graven images did excel them of Jerusalem and of Samaria;
[Esa 10:11 DK-KJV]
Isa 10:11 Shall I not, as I have done unto Samaria and her idols, so do to Jerusalem and her idols?
[Esa 10:12 DK-KJV] Zionbjerget 
Isa 10:12 Wherefore it shall come to pass, that when the Lord hath performed his whole work upon mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria, and the glory of his high looks.
[Esa 10:13 DK-KJV]
Isa 10:13 For he saith, By the strength of my hand I have done it, and by my wisdom; for I am prudent: and I have removed the bounds of the people, and have robbed their treasures, and I have put down the inhabitants like a valiant man:
[Esa 10:14 DK-KJV]
Isa 10:14 And my hand hath found as a nest the riches of the people: and as one gathereth eggs that are left, have I gathered all the earth; and there was none that moved the wing, or opened the mouth, or peeped.
[Esa 10:15 DK-KJV]
Isa 10:15 Shall the axe boast itself against him that heweth therewith? or shall the saw magnify itself against him that shaketh it? as if the rod should shake itself against them that lift it up, or as if the staff should lift up itself, as if it were no wood.
[Esa 10:16 DK-KJV]
Isa 10:16 Therefore shall the Lord, the Lord of hosts, send among his fat ones leanness; and under his glory he shall kindle a burning like the burning of a fire.
[Esa 10:17 DK-KJV] Og Israels lys skal være som en ild, og hans Hellige Éner som en flamme:  og den skal brænde og fortære hans tornebuske og hans tidsler, på 1 dag;
Isa 10:17 And the light of Israel shall be for a fire, and his Holy One for a flame: and it shall burn and devour his thorns and his briers in one day;
[Esa 10:18 DK-KJV] Og skal fortære herligheden fra hans skov, og fra hans frugtbare mark, både sjæl og krop: og de skal være som når en fanebærer besvimer.
Isa 10:18 And shall consume the glory of his forest, and of his fruitful field, both soul and body: and they shall be as when a standardbearer fainteth.
[Esa 10:19 DK-KJV] Og resten af træerne fra hans skov skal være få, så et barn kan indskrive dem.
Isa 10:19 And the rest of the trees of his forest shall be few, that a child may write them.
[Esa 10:20 DK-KJV] Og det skal komme til at ske i den dag, at Israels rest, og sådanne som fra Jacobs hus er undsluppet, ikke længere skal stole på ham der slog dem: men skal stole på HERREN, Israels Hellige Éner, i sandhed.
Isa 10:20 And it shall come to pass in that day, that the remnant of Israel, and such as are escaped of the house of Jacob, shall no more again stay upon him that smote them; but shall stay upon the LORD, the Holy One of Israel, in truth.
[Esa 10:21 DK-KJV] Resten skal vende tilbage, ja Jacobs rest, til den mægtige Gud.
Isa 10:21 The remnant shall return, even the remnant of Jacob, unto the mighty God.
[Esa 10:22 DK-KJV]
Isa 10:22 For though thy people Israel be as the sand of the sea, yet a remnant of them shall return: the consumption decreed shall overflow with righteousness.
[Esa 10:23 DK-KJV]
Isa 10:23 For the Lord GOD of hosts shall make a consumption, even determined, in the midst of all the land.
[Esa 10:24 DK-KJV]
Isa 10:24 Therefore thus saith the Lord GOD of hosts, O my people that dwellest in Zion, be not afraid of the Assyrian: he shall smite thee with a rod, and shall lift up his staff against thee, after the manner of Egypt.
[Esa 10:25 DK-KJV]
Isa 10:25 For yet a very little while, and the indignation shall cease, and mine anger in their destruction.
[Esa 10:26 DK-KJV]
Isa 10:26 And the LORD of hosts shall stir up a scourge for him according to the slaughter of Midian at the rock of Oreb: and as his rod was upon the sea, so shall he lift it up after the manner of Egypt.
[Esa 10:27 DK-KJV]
Isa 10:27 And it shall come to pass in that day, that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing.
[Esa 10:28 DK-KJV]
Isa 10:28 He is come to Aiath, he is passed to Migron; at Michmash he hath laid up his carriages:
[Esa 10:29 DK-KJV]
Isa 10:29 They are gone over the passage: they have taken up their lodging at Geba; Ramah is afraid; Gibeah of Saul is fled.
[Esa 10:30 DK-KJV]
Isa 10:30 Lift up thy voice, O daughter of Gallim: cause it to be heard unto Laish, O poor Anathoth.
[Esa 10:31 DK-KJV]
Isa 10:31 Madmenah is removed; the inhabitants of Gebim gather themselves to flee.
[Esa 10:32 DK-KJV]
Isa 10:32 As yet shall he remain at Nob that day: he shall shake his hand against the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem.
[Esa 10:33 DK-KJV]
Isa 10:33 Behold, the Lord, the LORD of hosts, shall lop the bough with terror: and the high ones of stature shall be hewn down, and the haughty shall be humbled.
[Esa 10:34 DK-KJV] , og Libanon skal falde via en mægtig éner.
Isa 10:34 And he shall cut down the thickets of the forest with iron, and Lebanon shall fall by a mighty one.
[Esa 11:1 DK-KJV]
Isa 11:1 And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:
[Esa 11:2 DK-KJV]
Isa 11:2 And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD;
[Esa 11:3 DK-KJV]
Isa 11:3 And shall make him of quick understanding in the fear of the LORD: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears:
[Esa 11:4 DK-KJV]
Isa 11:4 But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.
[Esa 11:5 DK-KJV]
Isa 11:5 And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins.
[Esa 11:6 DK-KJV]
Isa 11:6 The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; and the calf and the young lion and the fatling together; and a little child shall lead them.
[Esa 11:7 DK-KJV]
Isa 11:7 And the cow and the bear shall feed; their young ones shall lie down together: and the lion shall eat straw like the ox.
[Esa 11:8 DK-KJV]
Isa 11:8 And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice’ den.
[Esa 11:9 DK-KJV]
Isa 11:9 They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain: for the earth shall be full of the knowledge of the LORD, as the waters cover the sea.
[Esa 11:10 DK-KJV]
Isa 11:10 And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people; to it shall the Gentiles seek: and his rest shall be glorious.
[Esa 11:11 DK-KJV]
Isa 11:11 And it shall come to pass in that day, that the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left, from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea.
[Esa 11:12 DK-KJV]
Isa 11:12 And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.
[Esa 11:13 DK-KJV] Ephraim skal også stoppe med at være misundelig, og Judahs modstandere skal fjernes: Ephraim skal ikke misunde Judah, og Judah skal ikke irettesætte Ephraim.
Isa 11:13 The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off: Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim.
[Esa 11:14 DK-KJV]
Isa 11:14 But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west; they shall spoil them of the east together: they shall lay their hand upon Edom and Moab; and the children of Ammon shall obey them.
[Esa 11:15 DK-KJV]
Isa 11:15 And the LORD shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea; and with his mighty wind shall he shake his hand over the river, and shall smite it in the seven streams, and make men go over dryshod.
[Esa 11:16 DK-KJV]
Isa 11:16 And there shall be an highway for the remnant of his people, which shall be left, from Assyria; like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt.
[Esa 12:1 DK-KJV] Og i den dag skal du sige, Kæreste Herre, jeg vil prise dig: skønt du var vred på mig, har din vrede lagt sig, og du trøster mig.
Isa 12:1 And in that day thou shalt say, O LORD, I will praise thee: though thou wast angry with me, thine anger is turned away, and thou comfortedst me.
[Esa 12:2 DK-KJV] Læg mærke til, Gud er min frelse; jeg vil ha’ tillid, og ikke være bange: for HERREN JEHOVAH er min styrke og min sang; han er også blevet min frelse.
Isa 12:2 Behold, God is my salvation; I will trust, and not be afraid: for the LORD JEHOVAH is my strength and my song; he also is become my salvation.
[Esa 12:3 DK-KJV] Derfor skal I trække vand ud af frelsesbrøndene.
Isa 12:3 Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation.
[Esa 12:4 DK-KJV] Og i den skal I sige, Ros HERREN, kald på hans navn, erklær hans gøren blandt folket, gør det klart så hans navn er ophøjet. 
Isa 12:4 And in that day shall ye say, Praise the LORD, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted.
[Esa 12:5 DK-KJV] Syng til HERREN; for han har gjort fremragende ting: dette er kendt på hele jorden.
Isa 12:5 Sing unto the LORD; for he hath done excellent things: this is known in all the earth.
[Esa 12:6 DK-KJV] Sig det højt og råb, du indbygger i Zion: for stor er Israels Hellige Éner i din midte.
Isa 12:6 Cry out and shout, thou inhabitant of Zion: for great is the Holy One of Israel in the midst of thee.
[Esa 13:1 DK-KJV] Babylons byrde, som Esaja sønnen af Amoz så’.
Isa 13:1 The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz did see.
[Esa 13:2 DK-KJV] Løft I et banner op på det høje bjerg, opløft stemmen mod dem, ryst hånden, så de må gå indad de nobles porte.
Isa 13:2 Lift ye up a banner upon the high mountain, exalt the voice unto them, shake the hand, that they may go into the gates of the nobles.
[Esa 13:3 DK-KJV] Jeg har befalet mine helliggjorde énere, jeg har også kaldet mine mægtige énere på grund af min vrede, ja dem der jubler over min højhed.
Isa 13:3 I have commanded my sanctified ones, I have also called my mighty ones for mine anger, even them that rejoice in my highness.
[Esa 13:4 DK-KJV] Larmen fra en folkemængde på bjergene, som var det fra et stort folk; en tumultagtig larm fra nationernes kongeriger der er forsamlet: hærskarers HERRE mønstre kampens hær.
Isa 13:4 The noise of a multitude in the mountains, like as of a great people; a tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together: the LORD of hosts mustereth the host of the battle.
[Esa 13:5 DK-KJV] De kom fra et fjernt land, fra himlens ende, ja HERREN, og hans harmes våben, for at destruere hele landet.
Isa 13:5 They come from a far country, from the end of heaven, even the LORD, and the weapons of his indignation, to destroy the whole land.
[Esa 13:6 DK-KJV] Hyl I; for HERRENs dag er nær; den skal komme som en destruktion fra den Almægtige.
Isa 13:6 Howl ye; for the day of the LORD is at hand; it shall come as a destruction from the Almighty.
[Esa 13:7 DK-KJV] Derfor skal alle hænder være slappe, og ethvert menneskes hjerte skal smelte:
Isa 13:7 Therefore shall all hands be faint, and every man’s heart shall melt:
[Esa 13:8 DK-KJV] Og de skal være bange: panikangst og sorger skal ta’ fat i dem; de skal være i smerte som en kvinde der føder: de skal være forbløffede den ene over den anden; deres ansigter skal være som flammer.
Isa 13:8 And they shall be afraid: pangs and sorrows shall take hold of them; they shall be in pain as a woman that travaileth: they shall be amazed one at another; their faces shall be as flames.
[Esa 13:9 DK-KJV] Læg mærke til, HERRENs dag kommer, ondskabsfuld med både arrigskab og voldsom vrede, for at lægge landet øde: og han skal destruere syndere derfra ud af det.
Isa 13:9 Behold, the day of the LORD cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate: and he shall destroy the sinners thereof out of it.
[Esa 13:10 DK-KJV] For stjernerne på himlen og dens stjernebilleder skal ikke give deres lys: solen skal bli’ formørket når han står op, og månen skal ikke lade hendes lys skinne.
Isa 13:10 For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light: the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine.
[Esa 13:11 DK-KJV] Og jeg vil straffe denne verden for deres onde, og de onde for deres fejltrin; og jeg vil forårsage arrogancen fra de stolte til at stoppe, og vil nedgøre de forfærdeliges hovmodighed.
Isa 13:11 And I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity; and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible.
[Esa 13:12 DK-KJV] Jeg vil gøre en mand mere dyrebar end fint guld; ja en mand mere end Ophirs gyldne kile.
Isa 13:12 I will make a man more precious than fine gold; even a man than the golden wedge of Ophir.
[Esa 13:13 DK-KJV] Derfor vil jeg ryste himlene, og jorden skal rykke sig væk fra hendes plads, i arrigskabet fra hærskarers HERRE, og på dagen for hans voldsomme vrede.
Isa 13:13 Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out of her place, in the wrath of the LORD of hosts, and in the day of his fierce anger.
[Esa 13:14 DK-KJV] Og den skal være som det jagede rådyr, og som et får som intet menneske tager op: de skal hver og en vende sig mod sit eget folk, og hver og en skal flygte ind i hans eget land
Isa 13:14 And it shall be as the chased roe, and as a sheep that no man taketh up: they shall every man turn to his own people, and flee every one into his own land.
[Esa 13:15 DK-KJV] Hver og en der er fundet skal bli’ gennemboret; og hver og en der er forbundet med dem skal falde ved sværdet.
Isa 13:15 Every one that is found shall be thrust through; and every one that is joined unto them shall fall by the sword.
[Esa 13:16 DK-KJV] Deres børn skal også bli’ stået i stykke foran deres øjne; deres huse skal bli’ plyndret, og deres hustruer vanrøgtet.
Isa 13:16 Their children also shall be dashed to pieces before their eyes; their houses shall be spoiled, and their wives ravished.
[Esa 13:17 DK-KJV] Læg mærke til, jeg vil opvække Mederne imod dem, som ikke skal værdsætte sølv; og angående guld, det skal de ikke glæde sig over.
Isa 13:17 Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver; and as for gold, they shall not delight in it.
[Esa 13:18 DK-KJV] Deres buer skal slå de unge mænd i stykker; og de skal ikke ha’ nogen medlidenhed med frugten i livmoderen; deres øje skal ikke lade børnene undslippe. 
Isa 13:18 Their bows also shall dash the young men to pieces; and they shall have no pity on the fruit of the womb; their eye shall not spare children.
[Esa 13:19 DK-KJV] Og Babylon, kongerigernes herlighed, skønheden fra Chaldæernes’ fortræffelighed, skal være som da Gud væltede Sodoma and Gomorra.
Isa 13:19 And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees’ excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah.
[Esa 13:20 DK-KJV] Den skal aldrig bli’ beboet, den skal heller ikke bebos fra generation til generation: Araberne skal heller ikke slå deres telt op der; fårehyrderne skal heller ikke lave deres folde der.
Isa 13:20 It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation: neither shall the Arabian pitch tent there; neither shall the shepherds make their fold there.
[Esa 13:21 DK-KJV] Men ørkenens dyr skal ligge der; og deres huse skal bli’ fulde af sorgfulde skabninger; og ugler skal bo der, og satyrer skal danse der.
Isa 13:21 But wild beasts of the desert shall lie there; and their houses shall be full of doleful creatures; and owls shall dwell there, and satyrs shall dance there.
[Esa 13:22 DK-KJV] Og øernes vilde dyr skal råbe i deres øde huse, og drager i deres velbehagelige paladser: og hendes tid er nært forestående, og hendes dage skal ikke bli’ forlænget.
Isa 13:22 And the wild beasts of the islands shall cry in their desolate houses, and dragons in their pleasant palaces: and her time is near to come, and her days shall not be prolonged.
[Esa 14:1 DK-KJV] For HERREN vil ha’ barmhjertighed med Jacob, og vil stadig vælge Israel, og placere dem i deres eget land: og de fremmede skal forsamles med dem, og de skal klynge sig til Jacobs hus.
Isa 14:1 For the LORD will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land: and the strangers shall be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob.
[Esa 14:2 DK-KJV] Og folket skal ta’ dem, og bringe dem til deres eget sted: og Israels hus skal besidde dem i HERRENs land som tjenestemænd og tjenestepiger: og de skal ta’ dem til fange, dem som holdt dem fanget; og de skal regere over deres undertrykkere.
Isa 14:2 And the people shall take them, and bring them to their place: and the house of Israel shall possess them in the land of the LORD for servants and handmaids: and they shall take them captives, whose captives they were; and they shall rule over their oppressors.
[Esa 14:3 DK-KJV] Og det skal ske på dagen hvor HERREN skal gi’ dig hvile fra din bekymring, og fra din frygt, og fra det hårde slaveri hvori du var sat til at tjene,
Isa 14:3 And it shall come to pass in the day that the LORD shall give thee rest from thy sorrow, and from thy fear, and from the hard bondage wherein thou wast made to serve,
[Esa 14:4 DK-KJV] Så du skal ta’ dette ordsprog op imod Babylons konge, og sige, Hvordan har undertrykkeren stoppet! den gyldne by stoppet!
Isa 14:4 That thou shalt take up this proverb against the king of Babylon, and say, How hath the oppressor ceased! the golden city ceased!
[Esa 14:5 DK-KJV] HERREN har brækket de ondes stav, og herskernes scepter.
Isa 14:5 The LORD hath broken the staff of the wicked, and the sceptre of the rulers.
[Esa 14:6 DK-KJV] Han som slog folket i arrigskab med et kontinuerligt slag, han der regerede nationerne i vrede, er forfulgt, og ingen forhindrer det.
Isa 14:6 He who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the nations in anger, is persecuted, and none hindereth.
[Esa 14:7 DK-KJV] Hele jorden er i hvile, og er stille: de bryder ud i sang.
Isa 14:7 The whole earth is at rest, and is quiet: they break forth into singing.
[Esa 14:8 DK-KJV] Ja, grantræerne jubler over dig, og Libanons cedertræer, og siger, Siden du er lagt ned, er ingen fyr kommet op imod os.
Isa 14:8 Yea, the fir trees rejoice at thee, and the cedars of Lebanon, saying, Since thou art laid down, no feller is come up against us.
[Esa 14:9 DK-KJV] Helvede fra forneden er bevæget over dig for at møde dig ved din ankomst: det oprører de døde for dig, ja alle jordens ledere; fra deres troner har det oprejst alle nationernes konger.
Isa 14:9 Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming: it stirreth up the dead for thee, even all the chief ones of the earth; it hath raised up from their thrones all the kings of the nations.
[Esa 14:10 DK-KJV] Alle de skal tale og sige til dig, Er du også blevet svag som os? er du blevet ligesom os?
Isa 14:10 All they shall speak and say unto thee, Art thou also become weak as we? art thou become like unto us?
[Esa 14:11 DK-KJV] Din pomp er bragt ned til graven, og lyden af dine psalter/klavere: ormen er spredt under dig, og ormene dækker dig. 
Isa 14:11 Thy pomp is brought down to the grave, and the noise of thy viols: the worm is spread under thee, and the worms cover thee.
[Esa 14:12 DK-KJV] Hvordan er du faldet fra himlen, Kæreste Lucifer, søn af den morgen! hvordan er du skåret ned til jorden, du som svækkede nationerne!
Isa 14:12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!
[Esa 14:13 DK-KJV] For du har sagt i dit hjerte, Jeg vil stige op til himlen, Jeg vil ophøje min trone over Guds stjerner: Jeg vil også sidde på menighedens bjerg, på nordsiden:
Isa 14:13 For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north:
[Esa 14:14 DK-KJV] Jeg vil stige op over skyerne; Jeg vil være ligesom den Allerhøjeste.
Isa 14:14 I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High.
[Esa 14:15 DK-KJV] Alligevel skal du bli’ bragt ned til helvede, til faldgrubens sider.
Isa 14:15 Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit.
[Esa 14:16 DK-KJV] De der ser dig skal stirre på dig, og betragte dig, og sige, Er dette manden der fik jorden til at snuble, der rystede kongeriger;
Isa 14:16 They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider thee, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms;
[Esa 14:17 DK-KJV] Der lavede denne verden som en vildmark, og destruerede dens byer; der ikke åbnede hans fangers hus?
Isa 14:17 That made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof; that opened not the house of his prisoners?
[Esa 14:18 DK-KJV] Alle nationernes konger, ja dem alle, ligger i herlighed, hver og en i hans eget hus.
Isa 14:18 All the kings of the nations, even all of them, lie in glory, every one in his own house.
[Esa 14:19 DK-KJV] Men du er kastet ud af din grav som en hæslig gren, og som resten af de der er slået ihjel, gennemboret med et sværd, der går ned til stenene i faldgruben; som et kadaver trådt under fode.
Isa 14:19 But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, and as the raiment of those that are slain, thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit; as a carcase trodden under feet.
[Esa 14:20 DK-KJV] Du skal ikke være sammen med dem i begravelse, fordi du har destrueret dit land, og slået dit folk ihjel: sæden fra dem der gør ondt skal aldrig bli’ berømt.
Isa 14:20 Thou shalt not be joined with them in burial, because thou hast destroyed thy land, and slain thy people: the seed of evildoers shall never be renowned.
[Esa 14:21 DK-KJV] Forbered slagtning for hans børn for deres fædres fejltrin; så de ikke rejser sig, og heller ikke besidder landet, og heller ikke fylder jordens overflade med byer.
Isa 14:21 Prepare slaughter for his children for the iniquity of their fathers; that they do not rise, nor possess the land, nor fill the face of the world with cities.
[Esa 14:22 DK-KJV] For jeg vil rejse mig op imod dem, siger hærskarers HERRE, og afskære fra Babylon det navn, og rest, og søn, og nevø, siger HERREN.
Isa 14:22 For I will rise up against them, saith the LORD of hosts, and cut off from Babylon the name, and remnant, and son, and nephew, saith the LORD.
[Esa 14:23 DK-KJV] Jeg vil også lave den til en besiddelse for rørdumsfyglen, og vandbassiner: og jeg vil feje den med destruktions kost, siger hærskarers HERRE.
Isa 14:23 I will also make it a possession for the bittern, and pools of water: and I will sweep it with the besom of destruction, saith the LORD of hosts.
[Esa 14:24 DK-KJV] Hærskarers HERRE har svoret, og siger, Lige så sikkert som jeg har tænkt, sådant skal det ske; og som jeg har foreslået, sådant skal det være:
Isa 14:24 The LORD of hosts hath sworn, saying, Surely as I have thought, so shall it come to pass; and as I have purposed, so shall it stand:
[Esa 14:25 DK-KJV] At jeg vil knække Assyreren i mit land, og på mine bjerge træde ham under fode: da skal hans åg forlade dem, og hans byrde forlade deres skuldre.
Isa 14:25 That I will break the Assyrian in my land, and upon my mountains tread him under foot: then shall his yoke depart from off them, and his burden depart from off their shoulders.
[Esa 14:26 DK-KJV] Dette er formålet som jeg foreslog over hele denne verden: og dette er hånden der er strakt ud over alle nationerne.
Isa 14:26 This is the purpose that is purposed upon the whole earth: and this is the hand that is stretched out upon all the nations.
[Esa 14:27 DK-KJV] For hærskarers HERRE har foreslået, og hvem skal annullere det? og hans hånd er strakt ud, og hvem skal vende den tilbage?
Isa 14:27 For the LORD of hosts hath purposed, and who shall disannul it? and his hand is stretched out, and who shall turn it back?
[Esa 14:28 DK-KJV] I det år som konge Ahaz døde var denne byrde.
Isa 14:28 In the year that king Ahaz died was this burden.
[Esa 14:29 DK-KJV] Jubel du ikke, hele Palæstina, fordi roden af ham der slog dig er brækket: for ud af slangens rod skal fremstå en hugorm, og hans frugt skal være en flyvende slange med ild i.
Isa 14:29 Rejoice not thou, whole Palestina, because the rod of him that smote thee is broken: for out of the serpent’s root shall come forth a cockatrice, and his fruit shall be a fiery flying serpent.
[Esa 14:30 DK-KJV] Og de fattiges førstefødte skal spise, og de trængende skal ligge ned i sikkerhed: og jeg vil dræbe din rod med hungersnød, og han skal slå din rest ihjel.  
Isa 14:30 And the firstborn of the poor shall feed, and the needy shall lie down in safety: and I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant.
[Esa 14:31 DK-KJV] Hyl, Kæreste port; græd, Kæreste by; du, hele Palæstina, er opløst: for der skal komme en røg fra nord, og ingen skal være alene i hans udvalgte tider.
Isa 14:31 Howl, O gate; cry, O city; thou, whole Palestina, art dissolved: for there shall come from the north a smoke, and none shall be alone in his appointed times.
[Esa 14:32 DK-KJV] Hvad skal en da svare nationens budbringer? At HERREN har etableret Zion, og de fattige blandt hans folks skal stole på den.
Isa 14:32 What shall one then answer the messengers of the nation? That the LORD hath founded Zion, and the poor of his people shall trust in it.
[Esa 15:1 DK-KJV] Moabs byrde. Fordi Ar i Moab er lagt øde om natten, og bragt til stilhed; fordi Kir i Moab er lagt øde om natten, og bragt til stilhed;
Isa 15:1 The burden of Moab. Because in the night Ar of Moab is laid waste, and brought to silence; because in the night Kir of Moab is laid waste, and brought to silence;
[Esa 15:2 DK-KJV] Er han er gået op til Bajith, og til Dibon, de høje steder, for at græde: Moab skal hyle over Nebo, og over Medeba: der skal være skaldethed over alle deres hoveder, og ethvert skæg afskåret.
Isa 15:2 He is gone up to Bajith, and to Dibon, the high places, to weep: Moab shall howl over Nebo, and over Medeba: on all their heads shall be baldness, and every beard cut off.
[Esa 15:3 DK-KJV] I deres gader skal de omslutte sig med sækkelærred: på deres hustage, og i deres gader, skal hver og en hyle, ved at græde rigtig meget.
Isa 15:3 In their streets they shall gird themselves with sackcloth: on the tops of their houses, and in their streets, every one shall howl, weeping abundantly.
[Esa 15:4 DK-KJV] Og Heshbon skal råbe, og Elealeh: deres røst skal bli’ hørt lige til Jahaz: derfor skal de armerede soldater i Moab råbe højt; hans liv skal være smertelig for ham.
Isa 15:4 And Heshbon shall cry, and Elealeh: their voice shall be heard even unto Jahaz: therefore the armed soldiers of Moab shall cry out; his life shall be grievous unto him.
[Esa 15:5 DK-KJV] Mit hjerte skal råbe ud efter Moab; hans flygtninge skal flygte til Zoar, en kvie på 3 år: for ved opbygningen af Luhith skal de med gråd gå op af den; for på vejen til Horonaim skal de fremføre et destruktionsråb. “Luhith betyder lavet af brædder – Horonaim betyder vrede, raseri”
Isa 15:5 My heart shall cry out for Moab; his fugitives shall flee unto Zoar, an heifer of three years old: for by the mounting up of Luhith with weeping shall they go it up; for in the way of Horonaim they shall raise up a cry of destruction.
[Esa 15:6 DK-KJV] For Nimrims vandmasser skal være øde: for høet er visnet væk, græsset svigter, der er ingen grønne ting.
Isa 15:6 For the waters of Nimrim shall be desolate: for the hay is withered away, the grass faileth, there is no green thing.
[Esa 15:7 DK-KJV] Overfloden som de derfor har fået, og det som de har lagt til side, skal de bære med sig til pilebækken.
Isa 15:7 Therefore the abundance they have gotten, and that which they have laid up, shall they carry away to the brook of the willows.
[Esa 15:8 DK-KJV] For råbet er gået rundt om Moabs grænser; dens hylen til Egiaim, og dens hylen til Beer-elim.
Isa 15:8 For the cry is gone round about the borders of Moab; the howling thereof unto Eglaim, and the howling thereof unto Beer-elim.
[Esa 15:9 DK-KJV] For Dimons vandmasser er fulde af blod: for jeg vil bringe mere over Dimon, løver over ham der undslipper i Moab, og over resten i landet.
Isa 15:9 For the waters of Dimon shall be full of blood: for I will bring more upon Dimon, lions upon him that escapeth of Moab, and upon the remnant of the land.
[Esa 16:1 DK-KJV]
Isa 16:1 Send ye the lamb to the ruler of the land from Sela to the wilderness, unto the mount of the daughter of Zion.
[Esa 16:2 DK-KJV]
Isa 16:2 For it shall be, that, as a wandering bird cast out of the nest, so the daughters of Moab shall be at the fords of Arnon.
[Esa 16:3 DK-KJV]
Isa 16:3 Take counsel, execute judgment; make thy shadow as the night in the midst of the noonday; hide the outcasts; bewray not him that wandereth.
[Esa 16:4 DK-KJV]
Isa 16:4 Let mine outcasts dwell with thee, Moab; be thou a covert to them from the face of the spoiler: for the extortioner is at an end, the spoiler ceaseth, the oppressors are consumed out of the land.
[Esa 16:5 DK-KJV]
Isa 16:5 And in mercy shall the throne be established: and he shall sit upon it in truth in the tabernacle of David, judging, and seeking judgment, and hasting righteousness.
[Esa 16:6 DK-KJV]
Isa 16:6 We have heard of the pride of Moab; he is very proud: even of his haughtiness, and his pride, and his wrath: but his lies shall not be so.
[Esa 16:7 DK-KJV]
Isa 16:7 Therefore shall Moab howl for Moab, every one shall howl: for the foundations of Kir-hareseth shall ye mourn; surely they are stricken.
[Esa 16:8 DK-KJV]
Isa 16:8 For the fields of Heshbon languish, and the vine of Sibmah: the lords of the heathen have broken down the principal plants thereof, they are come even unto Jazer, they wandered through the wilderness: her branches are stretched out, they are gone over the sea.
[Esa 16:9 DK-KJV]
Isa 16:9 Therefore I will bewail with the weeping of Jazer the vine of Sibmah: I will water thee with my tears, O Heshbon, and Elealeh: for the shouting for thy summer fruits and for thy harvest is fallen.
[Esa 16:10 DK-KJV]
Isa 16:10 And gladness is taken away, and joy out of the plentiful field; and in the vineyards there shall be no singing, neither shall there be shouting: the treaders shall tread out no wine in their presses; I have made their vintage shouting to cease.
[Esa 16:11 DK-KJV]
Isa 16:11 Wherefore my bowels shall sound like an harp for Moab, and mine inward parts for Kir-haresh.
[Esa 16:12 DK-KJV]
Isa 16:12 And it shall come to pass, when it is seen that Moab is weary on the high place, that he shall come to his sanctuary to pray; but he shall not prevail.
[Esa 16:13 DK-KJV]
Isa 16:13 This is the word that the LORD hath spoken concerning Moab since that time.
[Esa 16:14 DK-KJV]
Isa 16:14 But now the LORD hath spoken, saying, Within three years, as the years of an hireling, and the glory of Moab shall be contemned, with all that great multitude; and the remnant shall be very small and feeble.
[Esa 17:1 DK-KJV]
Isa 17:1 The burden of Damascus. Behold, Damascus is taken away from being a city, and it shall be a ruinous heap.
[Esa 17:2 DK-KJV]
Isa 17:2 The cities of Aroer are forsaken: they shall be for flocks, which shall lie down, and none shall make them afraid.
[Esa 17:3 DK-KJV]
Isa 17:3 The fortress also shall cease from Ephraim, and the kingdom from Damascus, and the remnant of Syria: they shall be as the glory of the children of Israel, saith the LORD of hosts.
[Esa 17:4 DK-KJV]
Isa 17:4 And in that day it shall come to pass, that the glory of Jacob shall be made thin, and the fatness of his flesh shall wax lean.
[Esa 17:5 DK-KJV]
Isa 17:5 And it shall be as when the harvestman gathereth the corn, and reapeth the ears with his arm; and it shall be as he that gathereth ears in the valley of Rephaim.
[Esa 17:6 DK-KJV]
Isa 17:6 Yet gleaning grapes shall be left in it, as the shaking of an olive tree, two or three berries in the top of the uppermost bough, four or five in the outmost fruitful branches thereof, saith the LORD God of Israel.
[Esa 17:7 DK-KJV] På den dag skal en mand kigger efter hans Skaber, og hans øjne skal ha’ respekt overfor Israels Hellige Éner.
Isa 17:7 At that day shall a man look to his Maker, and his eyes shall have respect to the Holy One of Israel.
[Esa 17:8 DK-KJV]
Isa 17:8 And he shall not look to the altars, the work of his hands, neither shall respect that which his fingers have made, either the groves, or the images.
[Esa 17:9 DK-KJV]
Isa 17:9 In that day shall his strong cities be as a forsaken bough, and an uppermost branch, which they left because of the children of Israel: and there shall be desolation.
[Esa 17:10 DK-KJV]
Isa 17:10 Because thou hast forgotten the God of thy salvation, and hast not been mindful of the rock of thy strength, therefore shalt thou plant pleasant plants, and shalt set it with strange slips:
[Esa 17:11 DK-KJV]
Isa 17:11 In the day shalt thou make thy plant to grow, and in the morning shalt thou make thy seed to flourish: but the harvest shall be a heap in the day of grief and of desperate sorrow.
[Esa 17:12 DK-KJV]
Isa 17:12 Woe to the multitude of many people, which make a noise like the noise of the seas; and to the rushing of nations, that make a rushing like the rushing of mighty waters!
[Esa 17:13 DK-KJV]
Isa 17:13 The nations shall rush like the rushing of many waters: but God shall rebuke them, and they shall flee far off, and shall be chased as the chaff of the mountains before the wind, and like a rolling thing before the whirlwind.
[Esa 17:14 DK-KJV] Og læg mærke til ved aftentid trængsel; og før morgenen er han ikke. Dette er delen for dem der plyndrer os, og loddet for dem der røver os.
Isa 17:14 And behold at eveningtide trouble; and before the morning he is not. This is the portion of them that spoil us, and the lot of them that rob us.
[Esa 18:1 DK-KJV]
Isa 18:1 Woe to the land shadowing with wings, which is beyond the rivers of Ethiopia:
[Esa 18:2 DK-KJV]
Isa 18:2 That sendeth ambassadors by the sea, even in vessels of bulrushes upon the waters, saying, Go, ye swift messengers, to a nation scattered and peeled, to a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden down, whose land the rivers have spoiled!
[Esa 18:3 DK-KJV]
Isa 18:3 All ye inhabitants of the world, and dwellers on the earth, see ye, when he lifteth up an ensign on the mountains; and when he bloweth a trumpet, hear ye.
[Esa 18:4 DK-KJV]
Isa 18:4 For so the LORD said unto me, I will take my rest, and I will consider in my dwelling place like a clear heat upon herbs, and like a cloud of dew in the heat of harvest.
[Esa 18:5 DK-KJV]
Isa 18:5 For afore the harvest, when the bud is perfect, and the sour grape is ripening in the flower, he shall both cut off the sprigs with pruning hooks, and take away and cut down the branches.
[Esa 18:6 DK-KJV]
Isa 18:6 They shall be left together unto the fowls of the mountains, and to the beasts of the earth: and the fowls shall summer upon them, and all the beasts of the earth shall winter upon them.
[Esa 18:7 DK-KJV] Zionbjerget
Isa 18:7 In that time shall the present be brought unto the LORD of hosts of a people scattered and peeled, and from a people terrible from their beginning hitherto; a nation meted out and trodden under foot, whose land the rivers have spoiled, to the place of the name of the LORD of hosts, the mount Zion.
[Esa 19:1 DK-KJV] Egyptens byrde. Læg mærke til, HERREN rider på en hurtig sky, og skal komme ind i Egypten: og Egyptens afguder skal bli’ fjernet ved hans tilstedeværelse, og Egyptens hjerte skal smelte i des midte.
Isa 19:1 The burden of Egypt. Behold, the LORD rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt: and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it.
[Esa 19:2 DK-KJV] Og jeg vil sætte Egypterne op imod Egypterne: og de skal hver og en kæmpe imod hans bror, og hver og en imod hans nabo; by imod by, og kongerige imod kongerige.
Isa 19:2 And I will set the Egyptians against the Egyptians: and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbour; city against city, and kingdom against kingdom.
[Esa 19:3 DK-KJV] Og Egyptens ånd skal fejle i des midte; og jeg vil destruere des råd: og de skal søge mod afguder, og mod hedningepræsterne, og mod dem der har åndemagere, og mod troldmændene.
Isa 19:3 And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof; and I will destroy the counsel thereof: and they shall seek to the idols, and to the charmers, and to them that have familiar spirits, and to the wizards.
[Esa 19:4 DK-KJV] Og jeg vil gi’ Egypterne over ind i hånden på en ondskabsfuld herre; og en glubsk konge skal regere over dem, siger Herren, hærskarers HERRE.
Isa 19:4 And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord; and a fierce king shall rule over them, saith the Lord, the LORD of hosts.
[Esa 19:5 DK-KJV] Og havets vandmasserne skal fejle, og floderne skal bli’ ødelagt og udtørret.
Isa 19:5 And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up.
[Esa 19:6 DK-KJV] Og de skal vende floderne langt væk; og forsvarsbækkene skal bli’ tømt og udtørret: rørerne og dunhammerne skal visne.
Isa 19:6 And they shall turn the rivers far away; and the brooks of defence shall be emptied and dried up: the reeds and flags shall wither.
[Esa 19:7 DK-KJV] Papirrørerne ved bækkene, ved bækkenes udmunding, og alt der er sået ved bækkene, skal visne, bli’ fjernet, og ikke være mere.
Isa 19:7 The paper reeds by the brooks, by the mouth of the brooks, and every thing sown by the brooks, shall wither, be driven away, and be no more.
[Esa 19:8 DK-KJV] Fiskerne skal også sørge, og alle de der kaster blink ud i bækkene skal klage, og de der spreder garn over vandmasserne skal sygne hen.
Isa 19:8 The fishers also shall mourn, and all they that cast angle into the brooks shall lament, and they that spread nets upon the waters shall languish.
[Esa 19:9 DK-KJV] Desuden de der arbejder med fint hør, og de der væver fletværk, skal bli’ forvirrede.
Isa 19:9 Moreover they that work in fine flax, and they that weave networks, shall be confounded.
[Esa 19:10 DK-KJV] Og de skal bli’ brudt på grund af det, alle der laver sluser og damme til fisk.
Isa 19:10 And they shall be broken in the purposes thereof, all that make sluices and ponds for fish.
[Esa 19:11 DK-KJV] Zoans prinser er sandelig tåber, de vises råd Faraos rådgiver er blevet udyr: hvordan kan det være at I siger til Farao, Jeg er sønnen af de vise, sønnen af ældgamle konger? 
Isa 19:11 Surely the princes of Zoan are fools, the counsel of the wise counsellers of Pharaoh is become brutish: how say ye unto Pharaoh, I am the son of the wise, the son of ancient kings?
[Esa 19:12 DK-KJV] Hvor er de? hvor er dine vise mænd? og lad nu dem fortælle dig, og lad dem vide at hærskarers HERRE har planer med Egypten.
Isa 19:12 Where are they? where are thy wise men? and let them tell thee now, and let them know what the LORD of hosts hath purposed upon Egypt.
[Esa 19:13 DK-KJV] Zoans prinser er blevet tåber, Nophs prinser er bedragede; de har også forført Egypten, ja de der er støtten for des stammer.
Isa 19:13 The princes of Zoan are become fools, the princes of Noph are deceived; they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof.
[Esa 19:14 DK-KJV] HERREN har blandet en forvildet ånd ind i des midte: og de har fået Egypten til at fejle i ethvert virke fra det, som en beruset mand ruller rundt i hans opkast.
Isa 19:14 The LORD hath mingled a perverse spirit in the midst thereof: and they have caused Egypt to err in every work thereof, as a drunken man staggereth in his vomit.
[Esa 19:15 DK-KJV] Der skal heller ikke være noget virke for Egypten, som hovedet eller hale, gren eller mylder, må gøre.
Isa 19:15 Neither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or rush, may do.
[Esa 19:16 DK-KJV] I den dag skal Egypten være ligesom kvinder: og det skal være bange og frygte på grund af rystelsen fra hærskarers HERREs hånd, som han ryster over det.
Isa 19:16 In that day shall Egypt be like unto women: and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the LORD of hosts, which he shaketh over it.
[Esa 19:17 DK-KJV] Og Judahs land skal være en rædsel overfor Egypten, hver og en der nævner det skal være bange inde i hamselv, på grund af hærskarers HERREs råd, som han har besluttet imod det.
Isa 19:17 And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he hath determined against it.
[Esa 19:18 DK-KJV] I den dag skal 5 byer i Egyptens land tale Canaans sprog”Hebraisk”, og sværge til hærskarers HERRE; 1 skal kaldes, Destruksionsbyen.
Isa 19:18 In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to the LORD of hosts; one shall be called, The city of destruction.
[Esa 19:19 DK-KJV] I den dag skal der være et alter til HERREN i midten af Egyptens land, og en søjle til HERREN ved des grænse.
Isa 19:19 In that day shall there be an altar to the LORD in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the LORD.
[Esa 19:20 DK-KJV] Og den skal være der som et tegn og som et vidne overfor hærskarers HERRE i Egyptens land: for de skal råbe på HERREN på grund af undertrykkerne, og han skal sende dem en frelser, og en stor éner, og han skal forløse dem.
Isa 19:20 And it shall be for a sign and for a witness unto the LORD of hosts in the land of Egypt: for they shall cry unto the LORD because of the oppressors, and he shall send them a saviour, and a great one, and he shall deliver them.
[Esa 19:21 DK-KJV] Og HERREN skal bli’ kendt i Egypten, og Egypterne skal kende HERREN i den dag, og skal lave offer og offergave; ja, de skal afgi’ et løfte overfor HERREN, og udføre det. 
Isa 19:21 And the LORD shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the LORD in that day, and shall do sacrifice and oblation; yea, they shall vow a vow unto the LORD, and perform it.
[Esa 19:22 DK-KJV] Og HERREN skal slå Egypten: han skal slå og héle det: og ja de skal vende tilbage til HERREN, og han skal bli’ bønfaldet af dem, og han skal héle dem. 
Isa 19:22 And the LORD shall smite Egypt: he shall smite and heal it: and they shall return even to the LORD, and he shall be intreated of them, and shall heal them.
[Esa 19:23 DK-KJV] I den dag skal der være en landevej ud af Egypten til Assyrien, og Assyreren skal komme ind i Egypten, og Egypteren ind i Assyrien, og Egypterne skal tjene med Assyrerne.
Isa 19:23 In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall serve with the Assyrians.
[Esa 19:24 DK-KJV] I den dag skal Israel være den tredje med Egypten og med Assyrien, ja en velsignelse i landets midte:
Isa 19:24 In that day shall Israel be the third with Egypt and with Assyria, even a blessing in the midst of the land:
[Esa 19:25 DK-KJV] De som hærskarers HERRE skal velsigne, og sige, Velsignet er Egypten mit folk, og Assyrien mine hænders værk, og Israel min arv.
Isa 19:25 Whom the LORD of hosts shall bless, saying, Blessed be Egypt my people, and Assyria the work of my hands, and Israel mine inheritance.
[Esa 20:1 DK-KJV]
Isa 20:1 In the year that Tartan came unto Ashdod, (when Sargon the king of Assyria sent him,) and fought against Ashdod, and took it;
[Esa 20:2 DK-KJV]
Isa 20:2 At the same time spake the LORD by Isaiah the son of Amoz, saying, Go and loose the sackcloth from off thy loins, and put off thy shoe from thy foot. And he did so, walking naked and barefoot.
[Esa 20:3 DK-KJV]
Isa 20:3 And the LORD said, Like as my servant Isaiah hath walked naked and barefoot three years for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia;
[Esa 20:4 DK-KJV]
Isa 20:4 So shall the king of Assyria lead away the Egyptians prisoners, and the Ethiopians captives, young and old, naked and barefoot, even with their buttocks uncovered, to the shame of Egypt.
[Esa 20:5 DK-KJV]
Isa 20:5 And they shall be afraid and ashamed of Ethiopia their expectation, and of Egypt their glory.
[Esa 20:6 DK-KJV]
Isa 20:6 And the inhabitant of this isle shall say in that day, Behold, such is our expectation, whither we flee for help to be delivered from the king of Assyria: and how shall we escape?
[Esa 21:1 DK-KJV]
Isa 21:1 The burden of the desert of the sea. As whirlwinds in the south pass through; so it cometh from the desert, from a terrible land.
[Esa 21:2 DK-KJV]
Isa 21:2 A grievous vision is declared unto me; the treacherous dealer dealeth treacherously, and the spoiler spoileth. Go up, O Elam: besiege, O Media; all the sighing thereof have I made to cease.
[Esa 21:3 DK-KJV]
Isa 21:3 Therefore are my loins filled with pain: pangs have taken hold upon me, as the pangs of a woman that travaileth: I was bowed down at the hearing of it; I was dismayed at the seeing of it.
[Esa 21:4 DK-KJV]
Isa 21:4 My heart panted, fearfulness affrighted me: the night of my pleasure hath he turned into fear unto me.
[Esa 21:5 DK-KJV]
Isa 21:5 Prepare the table, watch in the watchtower, eat, drink: arise, ye princes, and anoint the shield.
[Esa 21:6 DK-KJV]
Isa 21:6 For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.
[Esa 21:7 DK-KJV]
Isa 21:7 And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels; and he hearkened diligently with much heed:
[Esa 21:8 DK-KJV]
Isa 21:8 And he cried, A lion: My lord, I stand continually upon the watchtower in the daytime, and I am set in my ward whole nights:
[Esa 21:9 DK-KJV]
Isa 21:9 And, behold, here cometh a chariot of men, with a couple of horsemen. And he answered and said, Babylon is fallen, is fallen; and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground.
[Esa 21:10 DK-KJV]
Isa 21:10 O my threshing, and the corn of my floor: that which I have heard of the LORD of hosts, the God of Israel, have I declared unto you.
[Esa 21:11 DK-KJV]
Isa 21:11 The burden of Dumah. He calleth to me out of Seir, Watchman, what of the night? Watchman, what of the night?
[Esa 21:12 DK-KJV]
Isa 21:12 The watchman said, The morning cometh, and also the night: if ye will inquire, inquire ye: return, come.
[Esa 21:13 DK-KJV]
Isa 21:13 The burden upon Arabia. In the forest in Arabia shall ye lodge, O ye travelling companies of Dedanim.
[Esa 21:14 DK-KJV] Indbyggerne i Tamas land bragte vand til ham der var tørstig, de mødte ham der flygtede med deres brød.
Isa 21:14 The inhabitants of the land of Tema brought water to him that was thirsty, they prevented with their bread him that fled.
[Esa 21:15 DK-KJV] For de flygtede fra sværdet, fra det trukne sværd, og fra den strukne bue, og fra smertefuldheden af krig.
Isa 21:15 For they fled from the swords, from the drawn sword, and from the bent bow, and from the grievousness of war.
[Esa 21:16 DK-KJV]
Isa 21:16 For thus hath the Lord said unto me, Within a year, according to the years of an hireling, and all the glory of Kedar shall fail:
[Esa 21:17 DK-KJV]
Isa 21:17 And the residue of the number of archers, the mighty men of the children of Kedar, shall be diminished: for the LORD God of Israel hath spoken it.
[Esa 22:1 DK-KJV]
Isa 22:1 The burden of the valley of vision. What aileth thee now, that thou art wholly gone up to the housetops?
[Esa 22:2 DK-KJV]
Isa 22:2 Thou that art full of stirs, a tumultuous city, a joyous city: thy slain men are not slain with the sword, nor dead in battle.
[Esa 22:3 DK-KJV]
Isa 22:3 All thy rulers are fled together, they are bound by the archers: all that are found in thee are bound together, which have fled from far.
[Esa 22:4 DK-KJV]
Isa 22:4 Therefore said I, Look away from me; I will weep bitterly, labour not to comfort me, because of the spoiling of the daughter of my people.
[Esa 22:5 DK-KJV] For det er en dag med trængsel, og med nedtrampning, og rådvildhed via Gud hærskarers Herre i visionens dal, ved at murene brydes ned, og med gråd mod bjergene.
Isa 22:5 For it is a day of trouble, and of treading down, and of perplexity by the Lord GOD of hosts in the valley of vision, breaking down the walls, and of crying to the mountains.
[Esa 22:6 DK-KJV]
Isa 22:6 And Elam bare the quiver with chariots of men and horsemen, and Kir uncovered the shield.
[Esa 22:7 DK-KJV]
Isa 22:7 And it shall come to pass, that thy choicest valleys shall be full of chariots, and the horsemen shall set themselves in array at the gate.
[Esa 22:8 DK-KJV]
Isa 22:8 And he discovered the covering of Judah, and thou didst look in that day to the armour of the house of the forest.
[Esa 22:9 DK-KJV]
Isa 22:9 Ye have seen also the breaches of the city of David, that they are many: and ye gathered together the waters of the lower pool.
[Esa 22:10 DK-KJV]
Isa 22:10 And ye have numbered the houses of Jerusalem, and the houses have ye broken down to fortify the wall.
[Esa 22:11 DK-KJV]
Isa 22:11 Ye made also a ditch between the two walls for the water of the old pool: but ye have not looked unto the maker thereof, neither had respect unto him that fashioned it long ago.
[Esa 22:12 DK-KJV]
Isa 22:12 And in that day did the Lord GOD of hosts call to weeping, and to mourning, and to baldness, and to girding with sackcloth:
[Esa 22:13 DK-KJV]
Isa 22:13 And behold joy and gladness, slaying oxen, and killing sheep, eating flesh, and drinking wine: let us eat and drink; for to morrow we shall die.
[Esa 22:14 DK-KJV]
Isa 22:14 And it was revealed in mine ears by the LORD of hosts, Surely this iniquity shall not be purged from you till ye die, saith the Lord GOD of hosts.
[Esa 22:15 DK-KJV]
Isa 22:15 Thus saith the Lord GOD of hosts, Go, get thee unto this treasurer, even unto Shebna, which is over the house, and say,
[Esa 22:16 DK-KJV]
Isa 22:16 What hast thou here? and whom hast thou here, that thou hast hewed thee out a sepulchre here, as he that heweth him out a sepulchre on high, and that graveth an habitation for himself in a rock?
[Esa 22:17 DK-KJV]
Isa 22:17 Behold, the LORD will carry thee away with a mighty captivity, and will surely cover thee.
[Esa 22:18 DK-KJV]
Isa 22:18 He will surely violently turn and toss thee like a ball into a large country: there shalt thou die, and there the chariots of thy glory shall be the shame of thy lord’s house.
[Esa 22:19 DK-KJV]
Isa 22:19 And I will drive thee from thy station, and from thy state shall he pull thee down.
[Esa 22:20 DK-KJV]
Isa 22:20 And it shall come to pass in that day, that I will call my servant Eliakim the son of Hilkiah:
[Esa 22:21 DK-KJV]
Isa 22:21 And I will clothe him with thy robe, and strengthen him with thy girdle, and I will commit thy government into his hand: and he shall be a father to the inhabitants of Jerusalem, and to the house of Judah.
[Esa 22:22 DK-KJV]
Isa 22:22 And the key of the house of David will I lay upon his shoulder; so he shall open, and none shall shut; and he shall shut, and none shall open.
[Esa 22:23 DK-KJV]
Isa 22:23 And I will fasten him as a nail in a sure place; and he shall be for a glorious throne to his father’s house.
[Esa 22:24 DK-KJV]
Isa 22:24 And they shall hang upon him all the glory of his father’s house, the offspring and the issue, all vessels of small quantity, from the vessels of cups, even to all the vessels of flagons.
[Esa 22:25 DK-KJV] I den dag, siger hærskarers HERRE, skal naglen der der fæstnet i det sikre sted bli’ fjernet, og bli’ skåret ned, og falle; og byrden der var over det skal fjernes: for HERREN har talt det.
Isa 22:25 In that day, saith the LORD of hosts, shall the nail that is fastened in the sure place be removed, and be cut down, and fall; and the burden that was upon it shall be cut off: for the LORD hath spoken it.
[Esa 23:1 DK-KJV] Tyrus’ byrde. Hyl, I skibe i Tarshish; for det er ødelagt, sådant at der ingen hus er, og ingen indgang er: fra Cyperns land er det afsløret for dem.
Isa 23:1 The burden of Tyre. Howl, ye ships of Tarshish; for it is laid waste, so that there is no house, no entering in: from the land of Chittim it is revealed to them.
[Esa 23:2 DK-KJV] Vær stille, I indbyggere fra øen; du hvem handelsfolkene fra Zidon, der passerede over havet, har opfyldt.
Isa 23:2 Be still, ye inhabitants of the isle; thou whom the merchants of Zidon, that pass over the sea, have replenished.
[Esa 23:3 DK-KJV] Og via store vandmasser sæden fra Sihor, høsten fra floden, er hendes indtægt; og hun er et handelscentrum for nationer.
Isa 23:3 And by great waters the seed of Sihor, the harvest of the river, is her revenue; and she is a mart of nations.
[Esa 23:4 DK-KJV] Vær du skamfuld, Kæreste Zidon: for havet har talt, ja havets styrke, som siger, Jeg har ikke fødselsveer, frembringer heller ikke børn, jeg opfostrer heller ikke unge mænd, eller opdrager jomfruer.
Isa 23:4 Be thou ashamed, O Zidon: for the sea hath spoken, even the strength of the sea, saying, I travail not, nor bring forth children, neither do I nourish up young men, nor bring up virgins.
[Esa 23:5 DK-KJV] Som ved rapporten vedrørenede Egypten, sådant skal de bli’ meget bedrøvet over rapporten omkring Tyrus.
Isa 23:5 As at the report concerning Egypt, so shall they be sorely pained at the report of Tyre.
[Esa 23:6 DK-KJV] Passer I over til Tarshish; hyl, I indbyggere fra øen.
Isa 23:6 Pass ye over to Tarshish; howl, ye inhabitants of the isle.
[Esa 23:7 DK-KJV] Er denne jeres glædesfyldte by, hvis ælde er fra gamle dage? hendes egne fødder skal føre hende langt væk for at opholde sig der.
Isa 23:7 Is this your joyous city, whose antiquity is of ancient days? her own feet shall carry her afar off to sojourn.
[Esa 23:8 DK-KJV] Hvem har taget dette råd imod Tyrus, kroningsbyen, hvis handlene er prinser, hvis handelsfolk er jordens ærbare?
Isa 23:8 Who hath taken this counsel against Tyre, the crowning city, whose merchants are princes, whose traffickers are the honourable of the earth?
[Esa 23:9 DK-KJV] Hærskarers HERRE har forslået det, for at vanære den stolte fra al herlighed, og for at bringe alle jordens ærbare ind i foragt.
Isa 23:9 The LORD of hosts hath purposed it, to stain the pride of all glory, and to bring into contempt all the honourable of the earth.
[Esa 23:10 DK-KJV] Passer gennem dit land som en flod, Kæreste datter i Tarshish: der er ingen styrke mere.
Isa 23:10 Pass through thy land as a river, O daughter of Tarshish: there is no more strength.
[Esa 23:11 DK-KJV] Han strak hans hånd udover havet, han rystede kongerigerne: HERREN har givet en befaling imod handelsbyen, for at destruere dens fæstninger.
Isa 23:11 He stretched out his hand over the sea, he shook the kingdoms: the LORD hath given a commandment against the merchant city, to destroy the strong holds thereof.
[Esa 23:12 DK-KJV] Og han sagde, Du skal ikke juble mere, Kæreste du undertrykkende jomfru, datter i Zidon: rejs dig, passer over til Cypern; der skal du heller ikke ha’ nogen hvile.
Isa 23:12 And he said, Thou shalt no more rejoice, O thou oppressed virgin, daughter of Zidon: arise, pass over to Chittim; there also shalt thou have no rest.
[Esa 23:13 DK-KJV] Læg mærke til Kaldæernes land; dette folk var ikke, før Assyrien grundlagde det til dem der bor i vildmarken: de opsatte des tårne, de oprejste des paladser; og han forårsagede des forfald.
Isa 23:13 Behold the land of the Chaldeans; this people was not, till the Assyrian founded it for them that dwell in the wilderness: they set up the towers thereof, they raised up the palaces thereof; and he brought it to ruin.
[Esa 23:14 DK-KJV] Hyl, I skibe i Tarshish: for din styrke er ødelagt.
Isa 23:14 Howl, ye ships of Tarshish: for your strength is laid waste.
[Esa 23:15 DK-KJV] Og i den dag skal det ske, at Tyrus skal bli’ glemt i 70 år, ifølge en konges dage: når de 70 år er gået skal Tyrus synge som en skøge.
Isa 23:15 And it shall come to pass in that day, that Tyre shall be forgotten seventy years, according to the days of one king: after the end of seventy years shall Tyre sing as an harlot.
[Esa 23:16 DK-KJV] Ta’ en harpe, gå rundt i byen, du skøge der er blevet glemt; lav en sød melodi, syng mange sange, så du må bli’ ihukommet.
Isa 23:16 Take an harp, go about the city, thou harlot that hast been forgotten; make sweet melody, sing many songs, that thou mayest be remembered.
[Esa 23:17 DK-KJV] Og det skal ske når de 70 år er gået, at HERREN vil besøge Tyrus, og hun skal vende sig mod sin løn, og skal begå hor med alle denne verdens kongeriger på jordens overflade.
Isa 23:17 And it shall come to pass after the end of seventy years, that the LORD will visit Tyre, and she shall turn to her hire, and shall commit fornication with all the kingdoms of the world upon the face of the earth.
[Esa 23:18 DK-KJV] Og hendes varer og hendes løn skal være hellighed overfor HERREN: den skal ikke værdsættes ej heller lægges til side; for hendes varer skal være til dem der bor foran HERREN, så de har nok at spise, og som slidstærkt tøj.
Isa 23:18 And her merchandise and her hire shall be holiness to the LORD: it shall not be treasured nor laid up; for her merchandise shall be for them that dwell before the LORD, to eat sufficiently, and for durable clothing.
[Esa 24:1 DK-KJV]
Isa 24:1 Behold, the LORD maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and scattereth abroad the inhabitants thereof.
[Esa 24:2 DK-KJV]
Isa 24:2 And it shall be, as with the people, so with the priest; as with the servant, so with his master; as with the maid, so with her mistress; as with the buyer, so with the seller; as with the lender, so with the borrower; as with the taker of usury, so with the giver of usury to him.
[Esa 24:3 DK-KJV]
Isa 24:3 The land shall be utterly emptied, and utterly spoiled: for the LORD hath spoken this word.
[Esa 24:4 DK-KJV]
Isa 24:4 The earth mourneth and fadeth away, the world languisheth and fadeth away, the haughty people of the earth do languish.
[Esa 24:5 DK-KJV] Jorden er også besmittet under dens indbyggere; fordi de har mistolket lovene, forandret ritualerne, brudt den evigvarende pagt.
Isa 24:5 The earth also is defiled under the inhabitants thereof; because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant.
[Esa 24:6 DK-KJV] Derfor har forbandelsen fortæret jorden, og de der bor derinde er trøstesløse: derfor er jordens indbygger brændt, og få mennesker tilbage.
Isa 24:6 Therefore hath the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate: therefore the inhabitants of the earth are burned, and few men left.
[Esa 24:7 DK-KJV]
Isa 24:7 The new wine mourneth, the vine languisheth, all the merryhearted do sigh.
[Esa 24:8 DK-KJV]
Isa 24:8 The mirth of tabrets ceaseth, the noise of them that rejoice endeth, the joy of the harp ceaseth.
[Esa 24:9 DK-KJV]
Isa 24:9 They shall not drink wine with a song; strong drink shall be bitter to them that drink it.
[Esa 24:10 DK-KJV]
Isa 24:10 The city of confusion is broken down: every house is shut up, that no man may come in.
[Esa 24:11 DK-KJV]
Isa 24:11 There is a crying for wine in the streets; all joy is darkened, the mirth of the land is gone.
[Esa 24:12 DK-KJV]
Isa 24:12 In the city is left desolation, and the gate is smitten with destruction.
[Esa 24:13 DK-KJV]
Isa 24:13 When thus it shall be in the midst of the land among the people, there shall be as the shaking of an olive tree, and as the gleaning grapes when the vintage is done.
[Esa 24:14 DK-KJV]
Isa 24:14 They shall lift up their voice, they shall sing for the majesty of the LORD, they shall cry aloud from the sea.
[Esa 24:15 DK-KJV]
Isa 24:15 Wherefore glorify ye the LORD in the fires, even the name of the LORD God of Israel in the isles of the sea.
[Esa 24:16 DK-KJV]
Isa 24:16 From the uttermost part of the earth have we heard songs, even glory to the righteous. But I said, My leanness, my leanness, woe unto me! the treacherous dealers have dealt treacherously; yea, the treacherous dealers have dealt very treacherously.
[Esa 24:17 DK-KJV]
Isa 24:17 Fear, and the pit, and the snare, are upon thee, O inhabitant of the earth.
[Esa 24:18 DK-KJV]
Isa 24:18 And it shall come to pass, that he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.
[Esa 24:19 DK-KJV]
Isa 24:19 The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly.
[Esa 24:20 DK-KJV]
Isa 24:20 The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again.
[Esa 24:21 DK-KJV]
Isa 24:21 And it shall come to pass in that day, that the LORD shall punish the host of the high ones that are on high, and the kings of the earth upon the earth.
[Esa 24:22 DK-KJV]
Isa 24:22 And they shall be gathered together, as prisoners are gathered in the pit, and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.
[Esa 24:23 DK-KJV] i Zionbjerget
Isa 24:23 Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the LORD of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.
[Esa 25:1 DK-KJV]
Isa 25:1 O LORD, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.
[Esa 25:2 DK-KJV]
Isa 25:2 For thou hast made of a city an heap; of a defenced city a ruin: a palace of strangers to be no city; it shall never be built.
[Esa 25:3 DK-KJV]
Isa 25:3 Therefore shall the strong people glorify thee, the city of the terrible nations shall fear thee.
[Esa 25:4 DK-KJV]
Isa 25:4 For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall.
[Esa 25:5 DK-KJV]
Isa 25:5 Thou shalt bring down the noise of strangers, as the heat in a dry place; even the heat with the shadow of a cloud: the branch of the terrible ones shall be brought low.
[Esa 25:6 DK-KJV]
Isa 25:6 And in this mountain shall the LORD of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined.
[Esa 25:7 DK-KJV]
Isa 25:7 And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the vail that is spread over all nations.
[Esa 25:8 DK-KJV]
Isa 25:8 He will swallow up death in victory; and the Lord GOD will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth: for the LORD hath spoken it.
[Esa 25:9 DK-KJV]
Isa 25:9 And it shall be said in that day, Lo, this is our God; we have waited for him, and he will save us: this is the LORD; we have waited for him, we will be glad and rejoice in his salvation.
[Esa 25:10 DK-KJV]
Isa 25:10 For in this mountain shall the hand of the LORD rest, and Moab shall be trodden down under him, even as straw is trodden down for the dunghill.
[Esa 25:11 DK-KJV]
Isa 25:11 And he shall spread forth his hands in the midst of them, as he that swimmeth spreadeth forth his hands to swim: and he shall bring down their pride together with the spoils of their hands.
[Esa 25:12 DK-KJV]
Isa 25:12 And the fortress of the high fort of thy walls shall he bring down, lay low, and bring to the ground, even to the dust.
[Esa 26:1 DK-KJV]
Isa 26:1 In that day shall this song be sung in the land of Judah; We have a strong city; salvation will God appoint for walls and bulwarks.
[Esa 26:2 DK-KJV]
Isa 26:2 Open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in.
[Esa 26:3 DK-KJV]
Isa 26:3 Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.
[Esa 26:4 DK-KJV]
Isa 26:4 Trust ye in the LORD for ever: for in the LORD JEHOVAH is everlasting strength:
[Esa 26:5 DK-KJV]
Isa 26:5 For he bringeth down them that dwell on high; the lofty city, he layeth it low; he layeth it low, even to the ground; he bringeth it even to the dust.
[Esa 26:6 DK-KJV]
Isa 26:6 The foot shall tread it down, even the feet of the poor, and the steps of the needy.
[Esa 26:7 DK-KJV]
Isa 26:7 The way of the just is uprightness: thou, most upright, dost weigh the path of the just.
[Esa 26:8 DK-KJV]
Isa 26:8 Yea, in the way of thy judgments, O LORD, have we waited for thee; the desire of our soul is to thy name, and to the remembrance of thee.
[Esa 26:9 DK-KJV]
Isa 26:9 With my soul have I desired thee in the night; yea, with my spirit within me will I seek thee early: for when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness.
[Esa 26:10 DK-KJV]
Isa 26:10 Let favour be shewed to the wicked, yet will he not learn righteousness: in the land of uprightness will he deal unjustly, and will not behold the majesty of the LORD.
[Esa 26:11 DK-KJV]
Isa 26:11 LORD, when thy hand is lifted up, they will not see: but they shall see, and be ashamed for their envy at the people; yea, the fire of thine enemies shall devour them.
[Esa 26:12 DK-KJV]
Isa 26:12 LORD, thou wilt ordain peace for us: for thou also hast wrought all our works in us.
[Esa 26:13 DK-KJV]
Isa 26:13 O LORD our God, other lords beside thee have had dominion over us: but by thee only will we make mention of thy name.
[Esa 26:14 DK-KJV]
Isa 26:14 They are dead, they shall not live; they are deceased, they shall not rise: therefore hast thou visited and destroyed them, and made all their memory to perish.
[Esa 26:15 DK-KJV]
Isa 26:15 Thou hast increased the nation, O LORD, thou hast increased the nation: thou art glorified: thou hadst removed it far unto all the ends of the earth.
[Esa 26:16 DK-KJV] HERRE, i trængsel har de besøgt dig, de udgød en bøn da din irettesættelse var over dem.
Isa 26:16 LORD, in trouble have they visited thee, they poured out a prayer when thy chastening was upon them.
[Esa 26:17 DK-KJV]
Isa 26:17 Like as a woman with child, that draweth near the time of her delivery, is in pain, and crieth out in her pangs; so have we been in thy sight, O LORD.
[Esa 26:18 DK-KJV]
Isa 26:18 We have been with child, we have been in pain, we have as it were brought forth wind; we have not wrought any deliverance in the earth; neither have the inhabitants of the world fallen.
[Esa 26:19 DK-KJV]
Isa 26:19 Thy dead men shall live, together with my dead body shall they arise. Awake and sing, ye that dwell in dust: for thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead.
[Esa 26:20 DK-KJV]
Isa 26:20 Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee: hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast.
[Esa 26:21 DK-KJV]
Isa 26:21 For, behold, the LORD cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity: the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain.
[Esa 27:1 DK-KJV] I den dag skal HERREN straffe leviathan den gennemborende slange med hans ømme og store og stærke sværd, ja leviathan den uærlige slange; og han skal dræbe dragen der er i havet.
Isa 27:1 In that day the LORD with his sore and great and strong sword shall punish leviathan the piercing serpent, even leviathan that crooked serpent; and he shall slay the dragon that is in the sea.
[Esa 27:2 DK-KJV] I den dag syng I til hende, En vingård med rødvin.
Isa 27:2 In that day sing ye unto her, A vineyard of red wine.
[Esa 27:3 DK-KJV] Jeg HERREN holder den; jeg vander den hvert øjeblik: for ikke at nogen skader den, vil jeg holde den nat og dag.
Isa 27:3 I the LORD do keep it; I will water it every moment: lest any hurt it, I will keep it night and day.
[Esa 27:4 DK-KJV] Raseri er ikke i mig: hvem ville sætte vilde roser og tornebuske imod mig? jeg ville gå igennem dem, jeg ville brænde dem fuldstændigt.
Isa 27:4 Fury is not in me: who would set the briers and thorns against me in battle? I would go through them, I would burn them together.
[Esa 27:5 DK-KJV]
Isa 27:5 Or let him take hold of my strength, that he may make peace with me; and he shall make peace with me.
[Esa 27:6 DK-KJV]
Isa 27:6 He shall cause them that come of Jacob to take root: Israel shall blossom and bud, and fill the face of the world with fruit.
[Esa 27:7 DK-KJV]
Isa 27:7 Hath he smitten him, as he smote those that smote him? or is he slain according to the slaughter of them that are slain by him?
[Esa 27:8 DK-KJV]
Isa 27:8 In measure, when it shooteth forth, thou wilt debate with it: he stayeth his rough wind in the day of the east wind.
[Esa 27:9 DK-KJV]
Isa 27:9 By this therefore shall the iniquity of Jacob be purged; and this is all the fruit to take away his sin; when he maketh all the stones of the altar as chalkstones that are beaten in sunder, the groves and images shall not stand up.
[Esa 27:10 DK-KJV]
Isa 27:10 Yet the defenced city shall be desolate, and the habitation forsaken, and left like a wilderness: there shall the calf feed, and there shall he lie down, and consume the branches thereof.
[Esa 27:11 DK-KJV]
Isa 27:11 When the boughs thereof are withered, they shall be broken off: the women come, and set them on fire: for it is a people of no understanding: therefore he that made them will not have mercy on them, and he that formed them will shew them no favour.
[Esa 27:12 DK-KJV]
Isa 27:12 And it shall come to pass in that day, that the LORD shall beat off from the channel of the river unto the stream of Egypt, and ye shall be gathered one by one, O ye children of Israel.
[Esa 27:13 DK-KJV]
Isa 27:13 And it shall come to pass in that day, that the great trumpet shall be blown, and they shall come which were ready to perish in the land of Assyria, and the outcasts in the land of Egypt, and shall worship the LORD in the holy mount at Jerusalem.
[Esa 28:1 DK-KJV]
Isa 28:1 Woe to the crown of pride, to the drunkards of Ephraim, whose glorious beauty is a fading flower, which are on the head of the fat valleys of them that are overcome with wine!
[Esa 28:2 DK-KJV]
Isa 28:2 Behold, the Lord hath a mighty and strong one, which as a tempest of hail and a destroying storm, as a flood of mighty waters overflowing, shall cast down to the earth with the hand.
[Esa 28:3 DK-KJV]
Isa 28:3 The crown of pride, the drunkards of Ephraim, shall be trodden under feet:
[Esa 28:4 DK-KJV]
Isa 28:4 And the glorious beauty, which is on the head of the fat valley, shall be a fading flower, and as the hasty fruit before the summer; which when he that looketh upon it seeth, while it is yet in his hand he eateth it up.
[Esa 28:5 DK-KJV]
Isa 28:5 In that day shall the LORD of hosts be for a crown of glory, and for a diadem of beauty, unto the residue of his people,
[Esa 28:6 DK-KJV]
Isa 28:6 And for a spirit of judgment to him that sitteth in judgment, and for strength to them that turn the battle to the gate.
[Esa 28:7 DK-KJV]
Isa 28:7 But they also have erred through wine, and through strong drink are out of the way; the priest and the prophet have erred through strong drink, they are swallowed up of wine, they are out of the way through strong drink; they err in vision, they stumble in judgment.
[Esa 28:8 DK-KJV] For hele bordet er fuld af opkast og snavs, sådant at der intet rent sted er.
Isa 28:8 For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean.
[Esa 28:9 DK-KJV]
Isa 28:9 Whom shall he teach knowledge? and whom shall he make to understand doctrine? them that are weaned from the milk, and drawn from the breasts.
[Esa 28:10 DK-KJV]
Isa 28:10 For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little:
[Esa 28:11 DK-KJV]
Isa 28:11 For with stammering lips and another tongue will he speak to this people.
[Esa 28:12 DK-KJV]
Isa 28:12 To whom he said, This is the rest wherewith ye may cause the weary to rest; and this is the refreshing: yet they would not hear.
[Esa 28:13 DK-KJV]
Isa 28:13 But the word of the LORD was unto them precept upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little; that they might go, and fall backward, and be broken, and snared, and taken.
[Esa 28:14 DK-KJV]
Isa 28:14 Wherefore hear the word of the LORD, ye scornful men, that rule this people which is in Jerusalem.
[Esa 28:15 DK-KJV]
Isa 28:15 Because ye have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:
[Esa 28:16 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD dette, Læg mærke til, i Zion lægger jeg som et fundament en sten, en prøvet sten, en værdifuld hjørnesten, et sikkert fundament: han der tror skal ikke skynde sig.
Isa 28:16 Therefore thus saith the Lord GOD, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious corner stone, a sure foundation: he that believeth shall not make haste.
[Esa 28:17 DK-KJV]
Isa 28:17 Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet: and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow the hiding place.
[Esa 28:18 DK-KJV]
Isa 28:18 And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand; when the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it.
[Esa 28:19 DK-KJV]
Isa 28:19 From the time that it goeth forth it shall take you: for morning by morning shall it pass over, by day and by night: and it shall be a vexation only to understand the report.
[Esa 28:20 DK-KJV]
Isa 28:20 For the bed is shorter than that a man can stretch himself on it: and the covering narrower than that he can wrap himself in it.
[Esa 28:21 DK-KJV]
Isa 28:21 For the LORD shall rise up as in mount Perazim, he shall be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work; and bring to pass his act, his strange act.
[Esa 28:22 DK-KJV]
Isa 28:22 Now therefore be ye not mockers, lest your bands be made strong: for I have heard from the Lord GOD of hosts a consumption, even determined upon the whole earth.
[Esa 28:23 DK-KJV]
Isa 28:23 Give ye ear, and hear my voice; hearken, and hear my speech.
[Esa 28:24 DK-KJV]
Isa 28:24 Doth the plowman plow all day to sow? doth he open and break the clods of his ground?
[Esa 28:25 DK-KJV]
Isa 28:25 When he hath made plain the face thereof, doth he not cast abroad the fitches, and scatter the cummin, and cast in the principal wheat and the appointed barley and the rie in their place?
[Esa 28:26 DK-KJV]
Isa 28:26 For his God doth instruct him to discretion, and doth teach him.
[Esa 28:27 DK-KJV]
Isa 28:27 For the fitches are not threshed with a threshing instrument, neither is a cart wheel turned about upon the cummin; but the fitches are beaten out with a staff, and the cummin with a rod.
[Esa 28:28 DK-KJV]
Isa 28:28 Bread corn is bruised; because he will not ever be threshing it, nor break it with the wheel of his cart, nor bruise it with his horsemen.
[Esa 28:29 DK-KJV]
Isa 28:29 This also cometh forth from the LORD of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.
[Esa 29:1 DK-KJV] Arme Ariel, Ariel, byen hvor David boede! læg I år til år; lad dem dræbe ofre. (Ariel = Alter eller Guds løve)
Isa 29:1 Woe to Ariel, to Ariel, the city where David dwelt! add ye year to year; let them kill sacrifices.
[Esa 29:2 DK-KJV] Alligevel vil jeg bekymre Ariel, og der skal være tungsindighed og sorg: og overfor mig skal den være som Ariel.
Isa 29:2 Yet I will distress Ariel, and there shall be heaviness and sorrow: and it shall be unto me as Ariel.
[Esa 29:3 DK-KJV] Og jeg vil slå lejr op imod dig rundt om, og vil lægge en belejring op imod dig med et bjerg, og jeg vil rejse fæstninger imod dig.
Isa 29:3 And I will camp against thee round about, and will lay siege against thee with a mount, and I will raise forts against thee.
[Esa 29:4 DK-KJV] Og du skal bli’ bragt ned, og skal tale ud af jorden, og din tale skal være lav ud af støvet, og din stemme skal være, som fra en der har en tjenende magisk ånd, ud af jorden, og din tale skal viske ud af støvet.
Isa 29:4 And thou shalt be brought down, and shalt speak out of the ground, and thy speech shall be low out of the dust, and thy voice shall be, as of one that hath a familiar spirit, out of the ground, and thy speech shall whisper out of the dust.
[Esa 29:5 DK-KJV] Desuden skal folkemængden af dine fremmede være som småt støv, og folkemængden af de forfærdelige nogen skal være som avner der forsvinder: ja, det skal ske pludseligt på et øjeblik.
Isa 29:5 Moreover the multitude of thy strangers shall be like small dust, and the multitude of the terrible ones shall be as chaff that passeth away: yea, it shall be at an instant suddenly.
[Esa 29:6 DK-KJV] Hærskarers HERREN skal besøge dig med torden, og med jordskælv, og stor larm, med storm og orkan, og flammen af fortærende ild.
Isa 29:6 Thou shalt be visited of the LORD of hosts with thunder, and with earthquake, and great noise, with storm and tempest, and the flame of devouring fire.
[Esa 29:7 DK-KJV] Og folkemængden fra alle de nationer der kæmper imod Ariel, ja alle der kæmper imod hende og hendes forskansning, og der bekymre hende, skal være som en drøm fra en nat vision.
Isa 29:7 And the multitude of all the nations that fight against Ariel, even all that fight against her and her munition, and that distress her, shall be as a dream of a night vision.
[Esa 29:8 DK-KJV] Ja det skal være som når en sulten mand drømmer, og, læg mærke til, han spiser; men han vågner, og hans sjæl er tom: eller som når en tørstig mand drømmer, og, læg mærke til, han drikker; men han vågner, og, læg mærke til, han er svag, og hans sjæl har appetit: sådan skal folkemængden fra alle de nationer være, der kæmper imod Zionbjerget.
Isa 29:8 It shall even be as when an hungry man dreameth, and, behold, he eateth; but he awaketh, and his soul is empty: or as when a thirsty man dreameth, and, behold, he drinketh; but he awaketh, and, behold, he is faint, and his soul hath appetite: so shall the multitude of all the nations be, that fight against mount Zion.
[Esa 29:9 DK-KJV] Stands jerselv, og forundres; råb I højt, og græd: de er berusede, men ikke med vin; de vakler, men ikke med stærke drikke.
Isa 29:9 Stay yourselves, and wonder; cry ye out, and cry: they are drunken, but not with wine; they stagger, but not with strong drink.
[Esa 29:10 DK-KJV] For HERREN har øst ånden af dyb søvn ud over jer, og har lukket jeres øjne: profeterne og jeres ledere, de seende har han dækket.
Isa 29:10 For the LORD hath poured out upon you the spirit of deep sleep, and hath closed your eyes: the prophets and your rulers, the seers hath he covered.
[Esa 29:11 DK-KJV] Og visionen for alle er for jer blevet som ordene fra en bog der er forseglet, som mennesker forløser til en der er lært, og siger, Læs denne, jeg ber dig: og han siger, det kan jeg ikke; for den er forseglet:
Isa 29:11 And the vision of all is become unto you as the words of a book that is sealed, which men deliver to one that is learned, saying, Read this, I pray thee: and he saith, I cannot; for it is sealed:
[Esa 29:12 DK-KJV] Og bogen er forløst til ham der ikke er lært, og siger, Læs denne, jeg ber dig: og han siger, jeg er ikke lært.
Isa 29:12 And the book is delivered to him that is not learned, saying, Read this, I pray thee: and he saith, I am not learned.
[Esa 29:13 DK-KJV] Derfor siger Herren, eftersom dette folk ophøjer mig med deres mund, og med deres læber hædre mig, men har fjernet deres hjerte langt væk fra mig, og deres frygt mod mig er undervist med respekt for mennesker:
Isa 29:13 Wherefore the Lord said, Forasmuch as this people draw near me with their mouth, and with their lips do honour me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men:
[Esa 29:14 DK-KJV] Læg derfor mærke til, jeg vil fortsætte med at gøre et vidunderligt virke blandt dette folk, ja et vidunderligt virke og et under: for visdommen fra deres vise mænd skal forulykke, og forståelsen fra deres fornuftige mænd skal bli’ skjult.
Isa 29:14 Therefore, behold, I will proceed to do a marvellous work among this people, even a marvellous work and a wonder: for the wisdom of their wise men shall perish, and the understanding of their prudent men shall be hid.
[Esa 29:15 DK-KJV] Arme dem der søger dybt for at skjule deres råd fra HERREN, og deres gerninger er i mørket, og de siger, Hvem ser os? og hvem kender os?
Isa 29:15 Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the LORD, and their works are in the dark, and they say, Who seeth us? and who knoweth us?
[Esa 29:16 DK-KJV] Jeres venden op og ned på tingene skal med sikkerhed bli’ agtet som pottemagerens ler: for skal værket sige om ham der lavede den, Han lavede mig ikke? eller skal den udformede ting sige om ham der udformede den, Han havde ingen forståelse?
Isa 29:16 Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter’s clay: for shall the work say of him that made it, He made me not? or shall the thing framed say of him that framed it, He had no understanding?
[Esa 29:17 DK-KJV] Er der ikke endnu en meget lille stund, og Libanon skal bli’ forvandlet indtil en frugtbar mark, og den frugtbare mark skal agtes som en skov?
Isa 29:17 Is it not yet a very little while, and Lebanon shall be turned into a fruitful field, and the fruitful field shall be esteemed as a forest?
[Esa 29:18 DK-KJV] Og i den dag skal de døve høre ordene fra bogen, og øjnene på de blinde skal se ud af uklarhed, og ud af mørke.
Isa 29:18 And in that day shall the deaf hear the words of the book, and the eyes of the blind shall see out of obscurity, and out of darkness.
[Esa 29:19 DK-KJV] I HERREN skal de ydmyge også lade deres glæde vokse, og de fattige blandt mennesker skal juble i Israels Hellige Éner.
Isa 29:19 The meek also shall increase their joy in the LORD, and the poor among men shall rejoice in the Holy One of Israel.
[Esa 29:20 DK-KJV] For den forfærdelige éner er bragt til intet, og håneren er fortæret, og alle der kigger efter fejltrin er skåret af:
Isa 29:20 For the terrible one is brought to nought, and the scorner is consumed, and all that watch for iniquity are cut off:
[Esa 29:21 DK-KJV] Der for et ord gør en mand til en overtræder, og lægger en fælde for ham der bebrejder i porten, og for en ting der intet er vender ryggen til den retfærdige.
Isa 29:21 That make a man an offender for a word, and lay a snare for him that reproveth in the gate, and turn aside the just for a thing of nought.
[Esa 29:22 DK-KJV] Derfor siger HERREN dette, han som befriede Abraham, angående Jacobs hus, nu skal Jacob ikke være skamfuld, nu skal hans ansigt heller ikke bli’ bleg.
Isa 29:22 Therefore thus saith the LORD, who redeemed Abraham, concerning the house of Jacob, Jacob shall not now be ashamed, neither shall his face now wax pale.
[Esa 29:23 DK-KJV] Men når han ser hans børn, mine hænders værk, i hans midte, skal de helliggøre mit navn, og helliggøre Jacobs Hellige Éner, og skal frygte Israels Gud.
Isa 29:23 But when he seeth his children, the work of mine hands, in the midst of him, they shall sanctify my name, and sanctify the Holy One of Jacob, and shall fear the God of Israel.
[Esa 29:24 DK-KJV] De der fejlede i ånd skal også komme til forståelse, og de der mumlede skal lære doktrin.
Isa 29:24 They also that erred in spirit shall come to understanding, and they that murmured shall learn doctrine.
[Esa 30:1 DK-KJV] Arme de oprørske børn, siger HERREN, der rådføre sig, men ikke med mig; og der dækker med et dække, men ikke med min ånd, så de må lægge synd til synd:
Isa 30:1 Woe to the rebellious children, saith the LORD, that take counsel, but not of me; and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin:
[Esa 30:2 DK-KJV] Der vandre for at gå ned til Egypten, og har ikke søgt svar ved min mund; for at styrke demselv i Faraos styrke, og for at stole på Egyptens skygge!
Isa 30:2 That walk to go down into Egypt, and have not asked at my mouth; to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt!
[Esa 30:3 DK-KJV] Derfor skal Faraos styrke være jeres skam, og tilliden til Egyptens skygge jeres forvirring, 
Isa 30:3 Therefore shall the strength of Pharaoh be your shame, and the trust in the shadow of Egypt your confusion.
[Esa 30:4 DK-KJV] For hans prinser var i Zoan, og hans ambassadører kom til Hanes.
Isa 30:4 For his princes were at Zoan, and his ambassadors came to Hanes.
[Esa 30:5 DK-KJV] De var alle skamfulde over et folk der ikke kunne gavne dem, heller ikke en hjælp eller gavn, men en skam, og ligeledes en bebrejdelse.
Isa 30:5 They were all ashamed of a people that could not profit them, nor be an help nor profit, but a shame, and also a reproach.
[Esa 30:6 DK-KJV] Byrden fra uhyret i syd: ind i landet med trængsel og rædsel, hvorfra den unge og gamle løve kom, giftsnogen og den flammende flyvende slange, de vil bære deres rigdomme på skulderne fra unge æsler, og deres skatte på kamelernes pukler, til et folk der ikke skal gavne dem.
Isa 30:6 The burden of the beasts of the south: into the land of trouble and anguish, from whence come the young and old lion, the viper and fiery flying serpent, they will carry their riches upon the shoulders of young asses, and their treasures upon the bunches of camels, to a people that shall not profit them.
[Esa 30:7 DK-KJV] For Egypterne skal hjælpe forgæves, og uden mening: derfor har jeg råbt vedrørende dette, Deres styrke er at sidde stille.
Isa 30:7 For the Egyptians shall help in vain, and to no purpose: therefore have I cried concerning this, Their strength is to sit still.
[Esa 30:8 DK-KJV] Gå nu, skriv det foran dem på en tavle, og noter det i en bog, så det må være der i tiden der kommer for evigt og altid:
Isa 30:8 Now go, write it before them in a table, and note it in a book, that it may be for the time to come for ever and ever:
[Esa 30:9 DK-KJV] At dette er et oprørsk folk, lyvende børn, børn der ikke vil høre HERRENs lov:
Isa 30:9 That this is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law of the LORD:
[Esa 30:10 DK-KJV] Og siger til de seende, Se ikke; og til profeterne, Profeter ikke de rigtige ting for os, fortæl os behagelige ting, profeter bedrag:
Isa 30:10 Which say to the seers, See not; and to the prophets, Prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things, prophesy deceits:
[Esa 30:11 DK-KJV] Forlad I den vej, vend ryggen til stien, få Israels Hellige Éner til at forlade vort åsyn.
Isa 30:11 Get you out of the way, turn aside out of the path, cause the Holy One of Israel to cease from before us.
[Esa 30:12 DK-KJV] Derfor siger Israels Hellige Éner dette, Fordi I foragtede dette ord, og stoler på undertrykkelse og perversitet, og holder fast i det:
Isa 30:12 Wherefore thus saith the Holy One of Israel, Because ye despise this word, and trust in oppression and perverseness, and stay thereon:
[Esa 30:13 DK-KJV] For jer skal dette fejltrin derfor være som et brud der er klar til at falde, der hæver sig ud af en høj mur, hvis brud kommer pludseligt på et øjeblik. 
Isa 30:13 Therefore this iniquity shall be to you as a breach ready to fall, swelling out in a high wall, whose breaking cometh suddenly at an instant.
[Esa 30:14 DK-KJV] Og han skal knuse den som når pottemagerens kar er slået i stykker; han skal ikke skåne den: sådant at der ikke skal bli’ fundet et potteskår i dens knusning til at ta’ ild fra branden, eller for overhovedet at kunne ta’ vand ud af faldgruben.
Isa 30:14 And he shall break it as the breaking of the potters’ vessel that is broken in pieces; he shall not spare: so that there shall not be found in the bursting of it a sherd to take fire from the hearth, or to take water withal out of the pit.
[Esa 30:15 DK-KJV] For dette siger Herren GUD, Israels Hellige Éner; I tilbagekomst og hvile skal I bli’ frelst; jeres styrke skal være i stilhed og i tillid: og I ville ikke.
Isa 30:15 For thus saith the Lord GOD, the Holy One of Israel; In returning and rest shall ye be saved; in quietness and in confidence shall be your strength: and ye would not.
[Esa 30:16 DK-KJV] Men I sagde, Nej; for vi vil flygte på heste; derfor skal I flygte: og, Vi vil ride på den hurtige; derfor skal de der forfølger jer være hurtige.
Isa 30:16 But ye said, No; for we will flee upon horses; therefore shall ye flee: and, We will ride upon the swift; therefore shall they that pursue you be swift.
[Esa 30:17 DK-KJV] Et tusinde skal flygte ved irettesættelsen fra en; ved irettesættelsen fra fem skal i flygte: indtil I er efterladt som et fyrtårn på toppen af et bjerg, og som et æresmærke på en bakke.
Isa 30:17 One thousand shall flee at the rebuke of one; at the rebuke of five shall ye flee: till ye be left as a beacon upon the top of a mountain, and as an ensign on an hill.
[Esa 30:18 DK-KJV] Og derfor vil HERREN vente, så han må være elskværdig overfor jer, og derfor vil han være ophøjet, for at han må ha’ barmhjertighed med jer: for HERREN er en dommens Gud: velsignet er alle de der venter på ham.
Isa 30:18 And therefore will the LORD wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the LORD is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.
[Esa 30:19 DK-KJV] For folket skal bo i Zion ved Jerusalem: du skal ikke græde mere: han vil være meget elskværdig overfor dig i lyden fra din gråd; når han skal høre det, vil han svare dig.
Isa 30:19 For the people shall dwell in Zion at Jerusalem: thou shalt weep no more: he will be very gracious unto thee at the voice of thy cry; when he shall hear it, he will answer thee.
[Esa 30:20 DK-KJV] Og skønt Herren giver jer modgangens brød, og lidelsens vand, alligevel skal dine lærere ikke mere bli’ flyttet ind i et hjørne, men dine øjne skal se dine lærere:
Isa 30:20 And though the Lord give you the bread of adversity, and the water of affliction, yet shall not thy teachers be removed into a corner any more, but thine eyes shall see thy teachers:
[Esa 30:21 DK-KJV] Og dine øre skal høre et ord bag dig, som siger, Dette er vejen, vandre I på den, når I vender jer mod højre, og når I vender jer mod venstre.
Isa 30:21 And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left.
[Esa 30:22 DK-KJV] I skal også besmitte dækket fra dine udformede sølvfigurer, og ornamentet fra dine støbte guldfigurer: du skal kaste dem væk som en menstruationsklud; du skal sige til den, forsvind.
Isa 30:22 Ye shall defile also the covering of thy graven images of silver, and the ornament of thy molten images of gold: thou shalt cast them away as a menstruous cloth; thou shalt say unto it, Get thee hence.
[Esa 30:23 DK-KJV] Da skal han gi’ regnen til din sæd, så du skal tilså jorden over det hele; og brød af jordens grøde, og det kraftigt og rigeligt: i den dag skal dit kvæg æde på store græsgange.
Isa 30:23 Then shall he give the rain of thy seed, that thou shalt sow the ground withal; and bread of the increase of the earth, and it shall be fat and plenteous: in that day shall thy cattle feed in large pastures.
[Esa 30:24 DK-KJV] Ligeledes skal oksen og det unge æsel der pløjer jorden spise rene forsyninger, der er blevet vendt i luften med skovlen og kasteskovlen.
Isa 30:24 The oxen likewise and the young asses that ear the ground shall eat clean provender, which hath been winnowed with the shovel and with the fan.
[Esa 30:25 DK-KJV] Og på ethvert højt bjerg, og på enhver høj bakke, skal der være vandfyldte floder og vandløb på dagen for den store slagtning, når tårnene falder.
Isa 30:25 And there shall be upon every high mountain, and upon every high hill, rivers and streams of waters in the day of the great slaughter, when the towers fall.
[Esa 30:26 DK-KJV] Desuden skal lyset fra månen være som lyset fra solen, og lyset fra solen skal være 7’doblet, som lyset fra 7 dage, på dagen hvor HERREN løsner brudet fra hans folk, og héler slaget efter deres sår.
Isa 30:26 Moreover the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold, as the light of seven days, in the day that the LORD bindeth up the breach of his people, and healeth the stroke of their wound.
[Esa 30:27 DK-KJV] Læg mærke til HERRENs navn kommer langt væk fra, og det brænder med hans vrede, og byrden derfra er tung: hans læber er fulde af harme, og hans tunge som en fortærende ild:
Isa 30:27 Behold, the name of the LORD cometh from far, burning with his anger, and the burden thereof is heavy: his lips are full of indignation, and his tongue as a devouring fire:
[Esa 30:28 DK-KJV] Og hans ånde, som et vandløb der løber over, skal det nå indtil midten af nakken, for at si nationerne med forfængelighedens sigte: og der skal være et bidsel i kæberne på folket, der er årsag til at de fejler.
Isa 30:28 And his breath, as an overflowing stream, shall reach to the midst of the neck, to sift the nations with the sieve of vanity: and there shall be a bridle in the jaws of the people, causing them to err.
[Esa 30:29 DK-KJV] I skal ha’ en sang, som om natten når en højtidelighed er holdt, og glæde i hjertet, som når en går med en fløjte for at komme ind i HERRENs bjerg, til Israels mægtige Éner.
Isa 30:29 Ye shall have a song, as in the night when a holy solemnity is kept; and gladness of heart, as when one goeth with a pipe to come into the mountain of the LORD, to the mighty One of Israel.
[Esa 30:30 DK-KJV] Og HERREN skal lade hans prægtige stemme lyde så den høres, og skal fremvise lynet ned af hans arm, med harmen fra hans vrede, og med flammen fra en fortærende ild, med spredning, og orkan, og haglsten.
Isa 30:30 And the LORD shall cause his glorious voice to be heard, and shall shew the lighting down of his arm, with the indignation of his anger, and with the flame of a devouring fire, with scattering, and tempest, and hailstones.
[Esa 30:31 DK-KJV] For gennem HERRENs stemme skal Assyreren bli’ slået ned, som slog med en stav.
Isa 30:31 For through the voice of the LORD shall the Assyrian be beaten down, which smote with a rod.
[Esa 30:32 DK-KJV] Og på ethvert sted hvor den grundfæstede stav skal passere, som HERREN skal lægge på ham, skal det være med tamburiner og harper: og i de rystende kampe vil han kæmpe med den.
Isa 30:32 And in every place where the grounded staff shall pass, which the LORD shall lay upon him, it shall be with tabrets and harps: and in battles of shaking will he fight with it.
[Esa 30:33 DK-KJV] For Tophet er ordineret fra gammel tid af; ja, for kongen er den forberedt; han har lavet den dyb og stor: dens dynge er ild og meget træ; HERRENs ånde, som et vandløb med svovlsten, der antænder den.
Isa 30:33 For Tophet is ordained of old; yea, for the king it is prepared; he hath made it deep and large: the pile thereof is fire and much wood; the breath of the LORD, like a stream of brimstone, doth kindle it.
[Esa 31:1 DK-KJV] Arme dem der går ned til Egypten efter hjælp; der stoler på heste, og stoler på stridsvogne, fordi de er mange; og på ryttere, fordi de er meget stærke; men de kigger ikke mod Israels Hellige Éner, og søger heller ikke efter HERREN!
Isa 31:1 Woe to them that go down to Egypt for help; and stay on horses, and trust in chariots, because they are many; and in horsemen, because they are very strong; but they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the LORD!
[Esa 31:2 DK-KJV]
Isa 31:2 Yet he also is wise, and will bring evil, and will not call back his words: but will arise against the house of the evildoers, and against the help of them that work iniquity.
[Esa 31:3 DK-KJV]
Isa 31:3 Now the Egyptians are men, and not God; and their horses flesh, and not spirit. When the LORD shall stretch out his hand, both he that helpeth shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together.
[Esa 31:4 DK-KJV] Zionbjerget
Isa 31:4 For thus hath the LORD spoken unto me, Like as the lion and the young lion roaring on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, he will not be afraid of their voice, nor abase himself for the noise of them: so shall the LORD of hosts come down to fight for mount Zion, and for the hill thereof.
[Esa 31:5 DK-KJV]
Isa 31:5 As birds flying, so will the LORD of hosts defend Jerusalem; defending also he will deliver it; and passing over he will preserve it.
[Esa 31:6 DK-KJV]
Isa 31:6 Turn ye unto him from whom the children of Israel have deeply revolted.
[Esa 31:7 DK-KJV]
Isa 31:7 For in that day every man shall cast away his idols of silver, and his idols of gold, which your own hands have made unto you for a sin.
[Esa 31:8 DK-KJV]
Isa 31:8 Then shall the Assyrian fall with the sword, not of a mighty man; and the sword, not of a mean man, shall devour him: but he shall flee from the sword, and his young men shall be discomfited.
[Esa 31:9 DK-KJV]
Isa 31:9 And he shall pass over to his strong hold for fear, and his princes shall be afraid of the ensign, saith the LORD, whose fire is in Zion, and his furnace in Jerusalem.
[Esa 32:1 DK-KJV] Læg mærke til, en konge skal regere i retfærdighed, og prinser skal lede med dom
Isa 32:1 Behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment.
[Esa 32:2 DK-KJV] Og en mand skal være et skjulested for vinden, og et tilflugtssted for stormen; som strømme af vand på et tørt sted, som skyggen fra en stor klippe i et udmattet land.
Isa 32:2 And a man shall be as an hiding place from the wind, and a covert from the tempest; as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land.
[Esa 32:3 DK-KJV] Og øjnene hos dem der ser skal ikke være sløret, og ørene hos dem der hører skal lytte.
Isa 32:3 And the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken.
[Esa 32:4 DK-KJV] Den overiledes hjerte skal også forstå kundskab, og stammernes tunge skal være klar til at tale rent ud.
Isa 32:4 The heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly.
[Esa 32:5 DK-KJV] Den afskyelige person skal ikke mere bli’ kaldt frisindet, ej heller den grusomme sagt at være gavmild.
Isa 32:5 The vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful.
[Esa 32:6 DK-KJV] For den afskyelige person vil tale skurkagtigt, og hans hjerte vil udvirke fejltrin, til at praktisere hykleri, og til at ytre fejl imod HERREN, for at udtømme den sultnes sjæl, og han vil forårsage den tørstiges drik til at fejle.
Isa 32:6 For the vile person will speak villany, and his heart will work iniquity, to practise hypocrisy, and to utter error against the LORD, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail.
[Esa 32:7 DK-KJV] Instrumenterne også fra den grusomme er onde: han udtænker onde planer for at destruere den fattige med lyvende ord, selv når den trængende taler ret.
Isa 32:7 The instruments also of the churl are evil: he deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right.
[Esa 32:8 DK-KJV] Men den frisindede udtænker frisindede ting; og via frisindede ting skal han stå fast.
Isa 32:8 But the liberal deviseth liberal things; and by liberal things shall he stand.
[Esa 32:9 DK-KJV] Rejs jer op, I kvinder der er i hvile; hør min stemme, I bekymringsløse døtre; læg øre til min tale.
Isa 32:9 Rise up, ye women that are at ease; hear my voice, ye careless daughters; give ear unto my speech.
[Esa 32:10 DK-KJV] Mange dage og år skal I være bekymret, I bekymringsløse døtre: for årgangen skal fejle, indsamlingen skal ikke komme.
Isa 32:10 Many days and years shall ye be troubled, ye careless women: for the vintage shall fail, the gathering shall not come.
[Esa 32:11 DK-KJV] Ryst, I kvinder der er i hvile; vær bekymret, I bekymringsløse nogen: afklæd jer, og gør jer bare, og omslut jeres lænder med sækkelærred.
Isa 32:11 Tremble, ye women that are at ease; be troubled, ye careless ones: strip you, and make you bare, and gird sackcloth upon your loins.
[Esa 32:12 DK-KJV] De skal længes efter brysterne, efter de behagelige marker, efter den frugtbare vinstok.
Isa 32:12 They shall lament for the teats, for the pleasant fields, for the fruitful vine.
[Esa 32:13 DK-KJV]
Isa 32:13 Upon the land of my people shall come up thorns and briers; yea, upon all the houses of joy in the joyous city:
[Esa 32:14 DK-KJV]
Isa 32:14 Because the palaces shall be forsaken; the multitude of the city shall be left; the forts and towers shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
[Esa 32:15 DK-KJV]
Isa 32:15 Until the spirit be poured upon us from on high, and the wilderness be a fruitful field, and the fruitful field be counted for a forest.
[Esa 32:16 DK-KJV]
Isa 32:16 Then judgment shall dwell in the wilderness, and righteousness remain in the fruitful field.
[Esa 32:17 DK-KJV]
Isa 32:17 And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.
[Esa 32:18 DK-KJV]
Isa 32:18 And my people shall dwell in a peaceable habitation, and in sure dwellings, and in quiet resting places;
[Esa 32:19 DK-KJV]
Isa 32:19 When it shall hail, coming down on the forest; and the city shall be low in a low place.
[Esa 32:20 DK-KJV]
Isa 32:20 Blessed are ye that sow beside all waters, that send forth thither the feet of the ox and the ass.
[Esa 33:1 DK-KJV] Arme dig der plyndre, og du var ikke plyndret; og handler bedragerisk, og de handlede ikke bedragerisk mod dig! når du skal stoppe med at plyndre, skal du bli’ plyndret; og når du skal stoppe med at handle bedragerisk, skal de handle bedragerisk mod dig.
Isa 33:1 Woe to thee that spoilest, and thou wast not spoiled; and dealest treacherously, and they dealt not treacherously with thee! when thou shalt cease to spoil, thou shalt be spoiled; and when thou shalt make an end to deal treacherously, they shall deal treacherously with thee.
[Esa 33:2 DK-KJV] Kæreste HERRE, vær nådig mod os; vi har ventet på dig: vær du deres arm hver morgen, også vor frelse i trængselstiden.
Isa 33:2 O LORD, be gracious unto us; we have waited for thee: be thou their arm every morning, our salvation also in the time of trouble.
[Esa 33:3 DK-KJV] Ved larmen fra tumulten flygtede folket; ved opløftningen af digselv var nationerne spredt.
Isa 33:3 At the noise of the tumult the people fled; at the lifting up of thyself the nations were scattered.
[Esa 33:4 DK-KJV] Og jeres plyndregods skal bli’ samlet som forsamlingen af sommerfuglelarven: som når græshopperne løber til og fra skal han løbe over dem.
Isa 33:4 And your spoil shall be gathered like the gathering of the caterpiller: as the running to and fro of locusts shall he run upon them.
[Esa 33:5 DK-KJV] HERREN er ophøjet; for han bor højt oppe: han har fyldt Zion med dom og retfærdighed.
Isa 33:5 The LORD is exalted; for he dwelleth on high: he hath filled Zion with judgment and righteousness.
[Esa 33:6 DK-KJV] Og visdom og kundskab skal være stabiliteten i dine tider, og styrke i frelse: frygten for HERREN er hans skat.
Isa 33:6 And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, and strength of salvation: the fear of the LORD is his treasure.
[Esa 33:7 DK-KJV] Læg mærke til, deres tapre skal råbe udenfor: fredsambassadørene skal græde bitterligt.
Isa 33:7 Behold, their valiant ones shall cry without: the ambassadors of peace shall weep bitterly.
[Esa 33:8 DK-KJV] Landevejene ligger øde, vandringsmanden ophører: han har brudt pagten, han har foragtet byerne, han værdsætter intet menneske.
Isa 33:8 The highways lie waste, the wayfaring man ceaseth: he hath broken the covenant, he hath despised the cities, he regardeth no man.
[Esa 33:9 DK-KJV] Jorden sørger og mistrives: Libanon skammer sig og er hugget ned: Sharon er som en vildmark; og Bashan og Carmel ryster deres frugter af.
Isa 33:9 The earth mourneth and languisheth: Lebanon is ashamed and hewn down: Sharon is like a wilderness; and Bashan and Carmel shake off their fruits.
[Esa 33:10 DK-KJV] Nu vil jeg rejse mig, siger HERREN; nu vil jeg være ophøjet; nu vil jeg opløfte migselv.
Isa 33:10 Now will I rise, saith the LORD; now will I be exalted; now will I lift up myself.
[Esa 33:11 DK-KJV] I skal undfange avner, I skal frembringe stubbe: jeres ånde, skal som ild, fortærer jer.
Isa 33:11 Ye shall conceive chaff, ye shall bring forth stubble: your breath, as fire, shall devour you.
[Esa 33:12 DK-KJV] Og folket skal være som kalkbrændinger: som afklippede tjørnebuske skal de bli’ brændt i ilden.
Isa 33:12 And the people shall be as the burnings of lime: as thorns cut up shall they be burned in the fire.
[Esa 33:13 DK-KJV] Hør, I der er langt væk, hvad jeg har gjort; og, I der er nær, anerkend min magt.
Isa 33:13 Hear, ye that are far off, what I have done; and, ye that are near, acknowledge my might.
[Esa 33:14 DK-KJV] Synderne i Zion er bange; frygtsomlighed har overrasket hyklerne. Hvem blandt os skal bo med den fortærende ild? hvem blandt os skal bo med evigvarende brændinger?
Isa 33:14 The sinners in Zion are afraid; fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? who among us shall dwell with everlasting burnings?
[Esa 33:15 DK-KJV] Han der vandrer retskaffent, og taler oprigtigt; han der foragter undertrykkernes tilvækst, der ryster sine hænder fra at ta’ imod bestikkelse, der stopper sine øre fra at høre om blod, og lukke sine øjne fra at se ondt;
Isa 33:15 He that walketh righteously, and speaketh uprightly; he that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hands from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his eyes from seeing evil;
[Esa 33:16 DK-KJV] Han skal bo højt oppe: hans forsvarssted skal være klippernes forskansninger: brød skal bli’ givet ham; hans vandmasser skal være sikre.
Isa 33:16 He shall dwell on high: his place of defence shall be the munitions of rocks: bread shall be given him; his waters shall be sure.
[Esa 33:17 DK-KJV] Dine øjne skal se kongen i hans skønhed: de skal lægge mærke til det land der er meget langt borte.
Isa 33:17 Thine eyes shall see the king in his beauty: they shall behold the land that is very far off.
[Esa 33:18 DK-KJV] Dit hjerte skal grunde over terror. Hvor er de skriftkloge? hvor er modtagerne? hvor er han der talte tårnene?
Isa 33:18 Thine heart shall meditate terror. Where is the scribe? where is the receiver? where is he that counted the towers?
[Esa 33:19 DK-KJV] Du skal ikke se et voldsomt folk, et folk med en dybere tale end du kan opfatte; af en stammende tunge, som du ikke kan forstå.
Isa 33:19 Thou shalt not see a fierce people, a people of a deeper speech than thou canst perceive; of a stammering tongue, that thou canst not understand.
[Esa 33:20 DK-KJV] Kig på Zion, byen med vore højtideligheder: dine øjne skal se Jerusalem en stille bolig, et tabernakel som ikke skal bli’ taget ned; ingen af ​​des teltpløkker skal nogensinde fjernes, og ingen af ​​des snore skal brydes.
Isa 33:20 Look upon Zion, the city of our solemnities: thine eyes shall see Jerusalem a quiet habitation, a tabernacle that shall not be taken down; not one of the stakes thereof shall ever be removed, neither shall any of the cords thereof be broken.
[Esa 33:21 DK-KJV] Men dér vil den herlige HERRE for os være et sted med brede floder og vandløb; hvori ingen galej med årer skal sejle, et tappert skib skal heller ikke passere forbi der.
Isa 33:21 But there the glorious LORD will be unto us a place of broad rivers and streams; wherein shall go no galley with oars, neither shall gallant ship pass thereby.
[Esa 33:22 DK-KJV] For HERREN er vor dommer, HERREN er vor lovgiver, HERREN er vor kongen; han vil frelse os.
Isa 33:22 For the LORD is our judge, the LORD is our lawgiver, the LORD is our king; he will save us.
[Esa 33:23 DK-KJV] Dit tovværk er løsnet; de kunne ikke styrke deres mast ordentligt, de kunne ikke sprede sejlet: da er byttet fra en stor plyndring delt; de lamme tager byttet.
Isa 33:23 Thy tacklings are loosed; they could not well strengthen their mast, they could not spread the sail: then is the prey of a great spoil divided; the lame take the prey.
[Esa 33:24 DK-KJV] Og indbyggeren skal ikke sige, Jeg er syg: folket der bor derinde skal bli’ tilgivet deres fejltrin.
Isa 33:24 And the inhabitant shall not say, I am sick: the people that dwell therein shall be forgiven their iniquity.
[Esa 34:1 DK-KJV] Kom nær, I nationer, for at høre; og lyt efter, I folk: lad jorden høre, og alt der er derinde; denne verden, og alle de ting der kommer frem af den.
Isa 34:1 Come near, ye nations, to hear; and hearken, ye people: let the earth hear, and all that is therein; the world, and all things that come forth of it.
[Esa 34:2 DK-KJV] For HERRENs harme er over alle nationer, og hans raseri over alle deres hære: han har fuldstændigt destrueret dem, han har forløst dem til nedslagtningen.
Isa 34:2 For the indignation of the LORD is upon all nations, and his fury upon all their armies: he hath utterly destroyed them, he hath delivered them to the slaughter.
[Esa 34:3 DK-KJV] Deres dræbte skal også bli’ kastet ud, og deres stank skal komme op ud af deres kadavere, og bjergene skal smeltes af deres blod.
Isa 34:3 Their slain also shall be cast out, and their stink shall come up out of their carcases, and the mountains shall be melted with their blood.
[Esa 34:4 DK-KJV] Og hele himmelhæren skal bli’ opløst, og himlene skal bli’ rullet sammen som en bogrulle: og hele deres hær skal falde ned, som bladet falder af fra vinstokken, og som en faldende figne fra figentræet.
Isa 34:4 And all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll: and all their host shall fall down, as the leaf falleth off from the vine, and as a falling fig from the fig tree.
[Esa 34:5 DK-KJV] For mit sværd skal bli’ vædet i himlen: læg mærke til, det skal komme ned over Idumea, og over folket af min forbandelse, for dom. “Idumea = rød, jordisk, blodig”
Isa 34:5 For my sword shall be bathed in heaven: behold, it shall come down upon Idumea, and upon the people of my curse, to judgment.
[Esa 34:6 DK-KJV] HERRENs sværd er fyldt med blod, det er gjort fedt med fedme, og med blodet fra lam og geder, med fedtet fra væddernyre: for HERREN har et offer i Bozrah, og en stor nedslagting i Idumeas land. “Bozrah = i trængsel eller nød”
Isa 34:6 The sword of the LORD is filled with blood, it is made fat with fatness, and with the blood of lambs and goats, with the fat of the kidneys of rams: for the LORD hath a sacrifice in Bozrah, and a great slaughter in the land of Idumea.
[Esa 34:7 DK-KJV] Og enhjørningerne skal komme ned med dem, og studene med tyrene; og deres land skal bli’ gennemblødt med blod, og deres støv gjort fedt med fedme.
Isa 34:7 And the unicorns shall come down with them, and the bullocks with the bulls; and their land shall be soaked with blood, and their dust made fat with fatness.
[Esa 34:8 DK-KJV] For det er dagen  med HERRENs hævn, og året for tilbagebetaling for uenigheden i Zion. “Zion = monument, rejst op, gravkammer”
Isa 34:8 For it is the day of the LORD’S vengeance, and the year of recompences for the controversy of Zion.
[Esa 34:9 DK-KJV] Og des vandløb skal bli’ forvandlet til tjære, og des støv til svovlsten, og des land skal bli’ brændende tjære.
Isa 34:9 And the streams thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone, and the land thereof shall become burning pitch.
[Esa 34:10 DK-KJV] Det skal ikke bli’ slukket nat eller dag; des røg skal stige op for evigt: fra generation til generation skal det ligge øde; ingen skal passere gennem det for evig og altid.
Isa 34:10 It shall not be quenched night nor day; the smoke thereof shall go up for ever: from generation to generation it shall lie waste; none shall pass through it for ever and ever.
[Esa 34:11 DK-KJV] Men skarven og rørdumsfuglen skal besidde det; uglen også og ravnen skal bo i det: og han skal strække linen af forvirring ud over det, og stenene af tomhed.
Isa 34:11 But the cormorant and the bittern shall possess it; the owl also and the raven shall dwell in it: and he shall stretch out upon it the line of confusion, and the stones of emptiness.
[Esa 34:12 DK-KJV] De skal kalde des noble til kongeriget, men ingen skal være der, og alle hendes prinser skal ingenting være.
Isa 34:12 They shall call the nobles thereof to the kingdom, but none shall be there, and all her princes shall be nothing.
[Esa 34:13 DK-KJV] Og tornebuske skal komme op i hendes paladser, brændenælder og brombærbuske i des forskansninger: og det skal bli’ en bolig for drager, og en gård til ugler.
Isa 34:13 And thorns shall come up in her palaces, nettles and brambles in the fortresses thereof: and it shall be an habitation of dragons, and a court for owls.
[Esa 34:14 DK-KJV] Ørknens vilde dyr skal også mødes med ørenes vilde dyr, og sartyren skal kalde på hans ven; den skrigende ugle skal også hvile der, og finde et hvilested til hendeselv.
Isa 34:14 The wild beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of the island, and the satyr shall cry to his fellow; the screech owl also shall rest there, and find for herself a place of rest.
[Esa 34:15 DK-KJV] Der skal den store ugle lave sin rede, og ligge, og udruge, og samle under hendes skygge: der skal gribbene også være samlet, hver og en med hendes mage.
Isa 34:15 There shall the great owl make her nest, and lay, and hatch, and gather under her shadow: there shall the vultures also be gathered, every one with her mate.
[Esa 34:16 DK-KJV] Find I ud af det i HERRENs bog, og læs: ingen af disse ting skal fejle, ingen skal mangle hendes mage: for min mund har befalet, og hans ånd den har samlet dem.
Isa 34:16 Seek ye out of the book of the LORD, and read: no one of these shall fail, none shall want her mate: for my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them.
[Esa 34:17 DK-KJV] Og han har kastet loddet for dem, og hans hånd har delt det op til dem via linje: de skal besidde det for evigt, fra generation til generation skal de bo derinde.
Isa 34:17 And he hath cast the lot for them, and his hand hath divided it unto them by line: they shall possess it for ever, from generation to generation shall they dwell therein.
[Esa 35:1 DK-KJV] Vindmarken og det afsides sted skal være glade for dem; og ørkenen skal juble, og blomstre som rosen.
Isa 35:1 The wilderness and the solitary place shall be glad for them; and the desert shall rejoice, and blossom as the rose.
[Esa 35:2 DK-KJV] Den skal blomstre i overflod, og juble ja med fryd og sang: Libanons herlighed skal bli’ givet til den, fortræffeligheden fra Carmel og Sharon, de skal se HERRENs herlighed, og fortræffeligheden fra vor Gud.
Isa 35:2 It shall blossom abundantly, and rejoice even with joy and singing: the glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon, they shall see the glory of the LORD, and the excellency of our God.
[Esa 35:3 DK-KJV] Styrk I de svage hænder, og bekræft de matte knæ.
Isa 35:3 Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees.
[Esa 35:4 DK-KJV] Sig til dem der af et frygtsomt hjerte, Vær stærke, frygt ikke: læg mærke til, jeres Gud vil komme med hævn, ja Gud med en tilbagebetaling; han vil komme og frelse jer.
Isa 35:4 Say to them that are of a fearful heart, Be strong, fear not: behold, your God will come with vengeance, even God with a recompence; he will come and save you.
[Esa 35:5 DK-KJV] Da skal de blindes øjne bli’ åbnet, og de døves ører skal bli’ lukket op.
Isa 35:5 Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped.
[Esa 35:6 DK-KJV] Da skal den lamme mand hoppe som en hjort, og den stummes tunge synge: for i vildmarken skal vandmasser brude ud, og vandløb i ørkenen.
Isa 35:6 Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb sing: for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert.
[Esa 35:7 DK-KJV] Og den udtørrede jord skal bli’ et bassin, og det tørstige land kilder med vand: i dragernes levested, hvor hver enkelt lå, skal være græs med rør og siv.
Isa 35:7 And the parched ground shall become a pool, and the thirsty land springs of water: in the habitation of dragons, where each lay, shall be grass with reeds and rushes.
[Esa 35:8 DK-KJV] Og der skal være en landevej, og en vej, og den skal kaldes Hellighedens vej; den urene skal ikke passere over den; men den skal være til disse: vandringsmændene, selvom tåber, ikke skal fejle derpå.
Isa 35:8 And an highway shall be there, and a way, and it shall be called The way of holiness; the unclean shall not pass over it; but it shall be for those: the wayfaring men, though fools, shall not err therein.
[Esa 35:9 DK-KJV] Der skal ikke være nogen løve der, der er heller ikke noget glubsk dyr der skal gå op derpå, det skal ikke bli’ fundet der; men de forløste skal vandre der:
Isa 35:9 No lion shall be there, nor any ravenous beast shall go up thereon, it shall not be found there; but the redeemed shall walk there:
[Esa 35:10 DK-KJV] Og HERRENs frikøbte skal vende tilbage, og komme til Zion med sange og evigvarende fryd over deres hoveder: de skal modtage fryd og glæde, og sorg og sukken skal forsvinde.
Isa 35:10 And the ransomed of the LORD shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads: they shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away.
[Esa 36:1 DK-KJV]
Isa 36:1 Now it came to pass in the fourteenth year of king Hezekiah, that Sennacherib king of Assyria came up against all the defenced cities of Judah, and took them.
[Esa 36:2 DK-KJV]
Isa 36:2 And the king of Assyria sent Rabshakeh from Lachish to Jerusalem unto king Hezekiah with a great army. And he stood by the conduit of the upper pool in the highway of the fuller’s field.
[Esa 36:3 DK-KJV]
Isa 36:3 Then came forth unto him Eliakim, Hilkiah’s son, which was over the house, and Shebna the scribe, and Joah, Asaph’s son, the recorder.
[Esa 36:4 DK-KJV]
Isa 36:4 And Rabshakeh said unto them, Say ye now to Hezekiah, Thus saith the great king, the king of Assyria, What confidence is this wherein thou trustest?
[Esa 36:5 DK-KJV]
Isa 36:5 I say, sayest thou, (but they are but vain words) I have counsel and strength for war: now on whom dost thou trust, that thou rebellest against me?
[Esa 36:6 DK-KJV] Se, du stoler på staven af dette knækkede rør, på Egypten, hvis en mand læner sig op af det, vil det gå ind i hans hånd, og gennembore den: sådant er Egyptens konge Farao overfor alle der stoler på ham.
Isa 36:6 Lo, thou trustest in the staff of this broken reed, on Egypt; whereon if a man lean, it will go into his hand, and pierce it: so is Pharaoh king of Egypt to all that trust in him.
[Esa 36:7 DK-KJV]
Isa 36:7 But if thou say to me, We trust in the LORD our God: is it not he, whose high places and whose altars Hezekiah hath taken away, and said to Judah and to Jerusalem, Ye shall worship before this altar?
[Esa 36:8 DK-KJV]
Isa 36:8 Now therefore give pledges, I pray thee, to my master the king of Assyria, and I will give thee two thousand horses, if thou be able on thy part to set riders upon them.
[Esa 36:9 DK-KJV]
Isa 36:9 How then wilt thou turn away the face of one captain of the least of my master’s servants, and put thy trust on Egypt for chariots and for horsemen?
[Esa 36:10 DK-KJV]
Isa 36:10 And am I now come up without the LORD against this land to destroy it? the LORD said unto me, Go up against this land, and destroy it.
[Esa 36:11 DK-KJV]
Isa 36:11 Then said Eliakim and Shebna and Joah unto Rabshakeh, Speak, I pray thee, unto thy servants in the Syrian language; for we understand it: and speak not to us in the Jews’ language, in the ears of the people that are on the wall.
[Esa 36:12 DK-KJV]
Isa 36:12 But Rabshakeh said, Hath my master sent me to thy master and to thee to speak these words? hath he not sent me to the men that sit upon the wall, that they may eat their own dung, and drink their own piss with you?
[Esa 36:13 DK-KJV]
Isa 36:13 Then Rabshakeh stood, and cried with a loud voice in the Jews’ language, and said, Hear ye the words of the great king, the king of Assyria.
[Esa 36:14 DK-KJV]
Isa 36:14 Thus saith the king, Let not Hezekiah deceive you: for he shall not be able to deliver you.
[Esa 36:15 DK-KJV]
Isa 36:15 Neither let Hezekiah make you trust in the LORD, saying, The LORD will surely deliver us: this city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria.
[Esa 36:16 DK-KJV]
Isa 36:16 Hearken not to Hezekiah: for thus saith the king of Assyria, Make an agreement with me by a present, and come out to me: and eat ye every one of his vine, and every one of his fig tree, and drink ye every one the waters of his own cistern;
[Esa 36:17 DK-KJV]
Isa 36:17 Until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards.
[Esa 36:18 DK-KJV]
Isa 36:18 Beware lest Hezekiah persuade you, saying, The LORD will deliver us. Hath any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria?
[Esa 36:19 DK-KJV]
Isa 36:19 Where are the gods of Hamath and Arphad? where are the gods of Sepharvaim? and have they delivered Samaria out of my hand?
[Esa 36:20 DK-KJV]
Isa 36:20 Who are they among all the gods of these lands, that have delivered their land out of my hand, that the LORD should deliver Jerusalem out of my hand?
[Esa 36:21 DK-KJV]
Isa 36:21 But they held their peace, and answered him not a word: for the king’s commandment was, saying, Answer him not.
[Esa 36:22 DK-KJV]
Isa 36:22 Then came Eliakim, the son of Hilkiah, that was over the household, and Shebna the scribe, and Joah, the son of Asaph, the recorder, to Hezekiah with their clothes rent, and told him the words of Rabshakeh.
[Esa 37:1 DK-KJV] Og det skete, da kong Hezekiah hørte det, at han iturev sit tøj, og dækkede sig med sækkelærred, og gik ind i HERRENs hus. “Samme fortælling 2ko 19 og Esa 37”
Isa 37:1 And it came to pass, when king Hezekiah heard it, that he rent his clothes, and covered himself with sackcloth, and went into the house of the LORD.
[Esa 37:2 DK-KJV] Og han sendte Eliakim, som var over husholdet, og den skriftkloge Shebna, og de ældste af præsterne dækket med sækkelærred, til profeten Esaja sønnen af Amoz.
Isa 37:2 And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna the scribe, and the elders of the priests covered with sackcloth, unto Isaiah the prophet the son of Amoz.
[Esa 37:3 DK-KJV] Og de sagde til ham, Dette siger Hezekiah, Denne dag er en dag med problemer, og med irettesættelse, og gudbespottelse: for børnene er kommet til fødslen, og der er ikke styrke til at frembringe.
Isa 37:3 And they said unto him, Thus saith Hezekiah, This day is a day of trouble, and of rebuke, and of blasphemy: for the children are come to the birth, and there is not strength to bring forth.
[Esa 37:4 DK-KJV] Det kan være HERREN din Gud vil høre Reb-skakehs ord, som hans mester Assyriens konge har sendt for at irettesætte den levende Gud; og vil bebrejde ordene som HERREN din Gud har hørt: opløft du derfor din bøn for resten der er tilbage.
Isa 37:4 It may be the LORD thy God will hear the words of Rabshakeh, whom the king of Assyria his master hath sent to reproach the living God, and will reprove the words which the LORD thy God hath heard: wherefore lift up thy prayer for the remnant that is left.
[Esa 37:5 DK-KJV] Sådant kom kong Hezekiahs tjener til Esaja.
Isa 37:5 So the servants of king Hezekiah came to Isaiah.
[Esa 37:6 DK-KJV] Og Esaja sagde til dem, Dette skal I sige til jeres mester, Dette siger HERREN, Vær ikke bange for ordene som du har hørt, med hvilke Assyriens konges tjener har spottet mig med.
Isa 37:6 And Isaiah said unto them, Thus shall ye say unto your master, Thus saith the LORD, Be not afraid of the words that thou hast heard, wherewith the servants of the king of Assyria have blasphemed me.
[Esa 37:7 DK-KJV] Læg mærke til, jeg vil sende et vindstød over ham, og han skal høre et rygte, og vende tilbage til sit eget land; og jeg vil få ham til at falde via sværdet i sit eget land.
Isa 37:7 Behold, I will send a blast upon him, and he shall hear a rumour, and return to his own land; and I will cause him to fall by the sword in his own land.
[Esa 37:8 DK-KJV] Sådant vendte Reb-shakeh tilbage, og fandt Assyriens konge i krig mod Libnah: for han havde hørt at han var rejst fra Lachish.
Isa 37:8 So Rabshakeh returned, and found the king of Assyria warring against Libnah: for he had heard that he was departed from Lachish.
[Esa 37:9 DK-KJV]
Isa 37:9 And he heard say concerning Tirhakah king of Ethiopia, He is come forth to make war with thee. And when he heard it, he sent messengers to Hezekiah, saying,
[Esa 37:10 DK-KJV]
Isa 37:10 Thus shall ye speak to Hezekiah king of Judah, saying, Let not thy God, in whom thou trustest, deceive thee, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria.
[Esa 37:11 DK-KJV]
Isa 37:11 Behold, thou hast heard what the kings of Assyria have done to all lands by destroying them utterly; and shalt thou be delivered?
[Esa 37:12 DK-KJV]
Isa 37:12 Have the gods of the nations delivered them which my fathers have destroyed, as Gozan, and Haran, and Rezeph, and the children of Eden which were in Telassar?
[Esa 37:13 DK-KJV]
Isa 37:13 Where is the king of Hamath, and the king of Arphad, and the king of the city of Sepharvaim, Hena, and Ivah?
[Esa 37:14 DK-KJV]
Isa 37:14 And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers, and read it: and Hezekiah went up unto the house of the LORD, and spread it before the LORD.
[Esa 37:15 DK-KJV]
Isa 37:15 And Hezekiah prayed unto the LORD, saying,
[Esa 37:16 DK-KJV]
Isa 37:16 O LORD of hosts, God of Israel, that dwellest between the cherubims, thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth: thou hast made heaven and earth.
[Esa 37:17 DK-KJV] Hør du nu her, Kæreste HERRE; åben dine øjne, Kæreste HERRE, og se: og hør alle Sennacheribs ord, som har sendt bud for at bebrejde den levende Gud.
Isa 37:17 Incline thine ear, O LORD, and hear; open thine eyes, O LORD, and see: and hear all the words of Sennacherib, which hath sent to reproach the living God.
[Esa 37:18 DK-KJV] Sandelig, HERRE, Assyriens konge har ødelagt alle nationerne, og deres lande.
Isa 37:18 Of a truth, LORD, the kings of Assyria have laid waste all the nations, and their countries,
[Esa 37:19 DK-KJV] Og har smidt deres guder ind i ilden: for de var ikke guder, men udformet af menneskets hænder, træ og sten: derfor har de ødelagt dem.
Isa 37:19 And have cast their gods into the fire: for they were no gods, but the work of men’s hands, wood and stone: therefore they have destroyed them.
[Esa 37:20 DK-KJV]
Isa 37:20 Now therefore, O LORD our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the LORD, even thou only.
[Esa 37:21 DK-KJV]
Isa 37:21 Then Isaiah the son of Amoz sent unto Hezekiah, saying, Thus saith the LORD God of Israel, Whereas thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria:
[Esa 37:22 DK-KJV]
Isa 37:22 This is the word which the LORD hath spoken concerning him; The virgin, the daughter of Zion, hath despised thee, and laughed thee to scorn; the daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee.
[Esa 37:23 DK-KJV] ? selv imod Israels Hellige Éner.
Isa 37:23 Whom hast thou reproached and blasphemed? and against whom hast thou exalted thy voice, and lifted up thine eyes on high? even against the Holy One of Israel.
[Esa 37:24 DK-KJV]
Isa 37:24 By thy servants hast thou reproached the Lord, and hast said, By the multitude of my chariots am I come up to the height of the mountains, to the sides of Lebanon; and I will cut down the tall cedars thereof, and the choice fir trees thereof: and I will enter into the height of his border, and the forest of his Carmel.
[Esa 37:25 DK-KJV]
Isa 37:25 I have digged, and drunk water; and with the sole of my feet have I dried up all the rivers of the besieged places.
[Esa 37:26 DK-KJV]
Isa 37:26 Hast thou not heard long ago, how I have done it; and of ancient times, that I have formed it? now have I brought it to pass, that thou shouldest be to lay waste defenced cities into ruinous heaps.
[Esa 37:27 DK-KJV]
Isa 37:27 Therefore their inhabitants were of small power, they were dismayed and confounded: they were as the grass of the field, and as the green herb, as the grass on the housetops, and as corn blasted before it be grown up.
[Esa 37:28 DK-KJV]
Isa 37:28 But I know thy abode, and thy going out, and thy coming in, and thy rage against me.
[Esa 37:29 DK-KJV]
Isa 37:29 Because thy rage against me, and thy tumult, is come up into mine ears, therefore will I put my hook in thy nose, and my bridle in thy lips, and I will turn thee back by the way by which thou camest.
[Esa 37:30 DK-KJV]
Isa 37:30 And this shall be a sign unto thee, Ye shall eat this year such as groweth of itself; and the second year that which springeth of the same: and in the third year sow ye, and reap, and plant vineyards, and eat the fruit thereof.
[Esa 37:31 DK-KJV]
Isa 37:31 And the remnant that is escaped of the house of Judah shall again take root downward, and bear fruit upward:
[Esa 37:32 DK-KJV] Zionbjerget
Isa 37:32 For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of mount Zion: the zeal of the LORD of hosts shall do this.
[Esa 37:33 DK-KJV]
Isa 37:33 Therefore thus saith the LORD concerning the king of Assyria, He shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shields, nor cast a bank against it.
[Esa 37:34 DK-KJV]
Isa 37:34 By the way that he came, by the same shall he return, and shall not come into this city, saith the LORD.
[Esa 37:35 DK-KJV]
Isa 37:35 For I will defend this city to save it for mine own sake, and for my servant David’s sake.
[Esa 37:36 DK-KJV]
Isa 37:36 Then the angel of the LORD went forth, and smote in the camp of the Assyrians a hundred and fourscore and five thousand: and when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses.
[Esa 37:37 DK-KJV]
Isa 37:37 So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nineveh.
[Esa 37:38 DK-KJV]
Isa 37:38 And it came to pass, as he was worshipping in the house of Nisroch his god, that Adrammelech and Sharezer his sons smote him with the sword; and they escaped into the land of Armenia: and Esar-haddon his son reigned in his stead.
[Esa 38:1 DK-KJV]
Isa 38:1 In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came unto him, and said unto him, Thus saith the LORD, Set thine house in order: for thou shalt die, and not live.
[Esa 38:2 DK-KJV]
Isa 38:2 Then Hezekiah turned his face toward the wall, and prayed unto the LORD,
[Esa 38:3 DK-KJV]
Isa 38:3 And said, Remember now, O LORD, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.
[Esa 38:4 DK-KJV]
Isa 38:4 Then came the word of the LORD to Isaiah, saying,
[Esa 38:5 DK-KJV]
Isa 38:5 Go, and say to Hezekiah, Thus saith the LORD, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will add unto thy days fifteen years.
[Esa 38:6 DK-KJV]
Isa 38:6 And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria: and I will defend this city.
[Esa 38:7 DK-KJV]
Isa 38:7 And this shall be a sign unto thee from the LORD, that the LORD will do this thing that he hath spoken;
[Esa 38:8 DK-KJV]
Isa 38:8 Behold, I will bring again the shadow of the degrees, which is gone down in the sun dial of Ahaz, ten degrees backward. So the sun returned ten degrees, by which degrees it was gone down.
[Esa 38:9 DK-KJV]
Isa 38:9 The writing of Hezekiah king of Judah, when he had been sick, and was recovered of his sickness:
[Esa 38:10 DK-KJV]
Isa 38:10 I said in the cutting off of my days, I shall go to the gates of the grave: I am deprived of the residue of my years.
[Esa 38:11 DK-KJV]
Isa 38:11 I said, I shall not see the LORD, even the LORD, in the land of the living: I shall behold man no more with the inhabitants of the world.
[Esa 38:12 DK-KJV]
Isa 38:12 Mine age is departed, and is removed from me as a shepherd’s tent: I have cut off like a weaver my life: he will cut me off with pining sickness: from day even to night wilt thou make an end of me.
[Esa 38:13 DK-KJV]
Isa 38:13 I reckoned till morning, that, as a lion, so will he break all my bones: from day even to night wilt thou make an end of me.
[Esa 38:14 DK-KJV]
Isa 38:14 Like a crane or a swallow, so did I chatter: I did mourn as a dove: mine eyes fail with looking upward: O LORD, I am oppressed; undertake for me.
[Esa 38:15 DK-KJV]
Isa 38:15 What shall I say? he hath both spoken unto me, and himself hath done it: I shall go softly all my years in the bitterness of my soul.
[Esa 38:16 DK-KJV]
Isa 38:16 O Lord, by these things men live, and in all these things is the life of my spirit: so wilt thou recover me, and make me to live.
[Esa 38:17 DK-KJV]
Isa 38:17 Behold, for peace I had great bitterness: but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption: for thou hast cast all my sins behind thy back.
[Esa 38:18 DK-KJV]
Isa 38:18 For the grave cannot praise thee, death can not celebrate thee: they that go down into the pit cannot hope for thy truth.
[Esa 38:19 DK-KJV]
Isa 38:19 The living, the living, he shall praise thee, as I do this day: the father to the children shall make known thy truth.
[Esa 38:20 DK-KJV]
Isa 38:20 The LORD was ready to save me: therefore we will sing my songs to the stringed instruments all the days of our life in the house of the LORD.
[Esa 38:21 DK-KJV]
Isa 38:21 For Isaiah had said, Let them take a lump of figs, and lay it for a plaister upon the boil, and he shall recover.
[Esa 38:22 DK-KJV]
Isa 38:22 Hezekiah also had said, What is the sign that I shall go up to the house of the LORD?
[Esa 39:1 DK-KJV]
Isa 39:1 At that time Merodach-baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present to Hezekiah: for he had heard that he had been sick, and was recovered.
[Esa 39:2 DK-KJV]
Isa 39:2 And Hezekiah was glad of them, and shewed them the house of his precious things, the silver, and the gold, and the spices, and the precious ointment, and all the house of his armour, and all that was found in his treasures: there was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah shewed them not.
[Esa 39:3 DK-KJV]
Isa 39:3 Then came Isaiah the prophet unto king Hezekiah, and said unto him, What said these men? and from whence came they unto thee? And Hezekiah said, They are come from a far country unto me, even from Babylon.
[Esa 39:4 DK-KJV]
Isa 39:4 Then said he, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All that is in mine house have they seen: there is nothing among my treasures that I have not shewed them.
[Esa 39:5 DK-KJV]
Isa 39:5 Then said Isaiah to Hezekiah, Hear the word of the LORD of hosts:
[Esa 39:6 DK-KJV]
Isa 39:6 Behold, the days come, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store until this day, shall be carried to Babylon: nothing shall be left, saith the LORD.
[Esa 39:7 DK-KJV]
Isa 39:7 And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away; and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon.
[Esa 39:8 DK-KJV]
Isa 39:8 Then said Hezekiah to Isaiah, Good is the word of the LORD which thou hast spoken. He said moreover, For there shall be peace and truth in my days.
[Esa 40:1 DK-KJV] Trøst I, trøst I mit folk, siger jeres Gud.
Isa 40:1 Comfort ye, comfort ye my people, saith your God.
[Esa 40:2 DK-KJV] Tal I trøstende til Jerusalem, og råb til hende, at hendes strid er fuldført, at hendes fejltrin er frikendt: for hun har af HERRENs hånd modtaget dobbelt for alle hendes synder.
Isa 40:2 Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD’S hand double for all her sins.
[Esa 40:3 DK-KJV] Stemmen af ham der råber i vildmarken, Forbered I HERRENs vej, gør en hovedvej lige i ørkenen til vor Gud. Se – Mat 3:3 – Mar 1:3 – Luk 3:4 – Esa 40:3 –
Isa 40:3 The voice of him that crieth in the wilderness, Prepare ye the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God.
[Esa 40:4 DK-KJV] Enhver dal skal bli’ ophøjet, og ethvert bjerg og bakke skal bli’ gjort lav: og det krogede skal bli’ gjort lige, og de ujævne steder slette:
Isa 40:4 Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low: and the crooked shall be made straight, and the rough places plain:
[Esa 40:5 DK-KJV] Og HERRENs herlighed skal bli’ afsløret, og alt kød skal se det sammen: for HERRENs mund har talt det.
Isa 40:5 And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the LORD hath spoken it.
[Esa 40:6 DK-KJV] Stemmen sagde, Råb. Og han sagde, Hvad skal jeg råbe? Alt kød er græs, og al dens godhed er som markens blomster:
Isa 40:6 The voice said, Cry. And he said, What shall I cry? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field:
[Esa 40:7 DK-KJV] Græsset visner, blomsten falmer: fordi HERRENs ånd blæser på den: folket er visseligt græs.
Isa 40:7 The grass withereth, the flower fadeth: because the spirit of the LORD bloweth upon it: surely the people is grass.
[Esa 40:8 DK-KJV] Græsset visner, blomsten falmer: men ordet fra vor Gud skal stå for evigt. 
Isa 40:8 The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.
[Esa 40:9 DK-KJV] Kæreste Zion, der bringer gode nyheder, kom dig op indi det høje bjerg; Kæreste Jerusalem, der bringer gode nyheder, opløft din røst med styrke; opløft den, vær ikke bange; sig til Judahs byer, Læg mærke til jeres Gud!
Isa 40:9 O Zion, that bringest good tidings, get thee up into the high mountain; O Jerusalem, that bringest good tidings, lift up thy voice with strength; lift it up, be not afraid; say unto the cities of Judah, Behold your God!
[Esa 40:10 DK-KJV] Læg mærke til, Herren Gud vil komme med en stærk hånd, og hans arm skal herske for ham: hans belønning er hos ham, og hans værk foran ham.
Isa 40:10 Behold, the Lord GOD will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him.
[Esa 40:11 DK-KJV] Han skal fodre hans flok som en hyrde: han skal samle lammene med hans arm, og bære dem i hans barm, og skal blidt lede dem der er med unge.
Isa 40:11 He shall feed his flock like a shepherd: he shall gather the lambs with his arm, and carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young.
[Esa 40:12 DK-KJV] Hvem har målt vandmasserne i det hule i hans hånd, og udmålt himlen med hånd-målet fra strakt tommel til lillefingeren altså 25 cencimetermålet, og fattet jordens støv i et mål, og vejet bjergene på vægte, og bakkerne på en balance-vægt?
Isa 40:12 Who hath measured the waters in the hollow of his hand, and meted out heaven with the span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in a balance?
[Esa 40:13 DK-KJV] Hvem har iscenessat HERRENs Ånd, eller har lært ham ved at være hans rådgiver?
Isa 40:13 Who hath directed the Spirit of the LORD, or being his counseller hath taught him?
[Esa 40:14 DK-KJV] Hos hvem fik han råd, og hvem instruerede ham, og underviste ham i dommens sti, og lærte ham kundskab, og viste forståelsens vej til ham?
Isa 40:14 With whom took he counsel, and who instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him knowledge, and shewed to him the way of understanding?
[Esa 40:15 DK-KJV] Læg mærke til, nationerne er som en dråbe fra en spand, og regnes som støvet på vægten: læg mærke til, han løfter øerne op som en meget lille ting. 
Isa 40:15 Behold, the nations are as a drop of a bucket, and are counted as the small dust of the balance: behold, he taketh up the isles as a very little thing.
[Esa 40:16 DK-KJV]
Isa 40:16 And Lebanon is not sufficient to burn, nor the beasts thereof sufficient for a burnt offering.
[Esa 40:17 DK-KJV]
Isa 40:17 All nations before him are as nothing; and they are counted to him less than nothing, and vanity.
[Esa 40:18 DK-KJV]
Isa 40:18 To whom then will ye liken God? or what likeness will ye compare unto him?
[Esa 40:19 DK-KJV]
Isa 40:19 The workman melteth a graven image, and the goldsmith spreadeth it over with gold, and casteth silver chains.
[Esa 40:20 DK-KJV] Han der er så fattig at han ikke har nogen offergave vælger et træ der ikke vil rådne; han søger efter en kyndig håndværker til at forberede en udskåret figur, der ikke skal bli’ fjernet.
Isa 40:20 He that is so impoverished that he hath no oblation chooseth a tree that will not rot; he seeketh unto him a cunning workman to prepare a graven image, that shall not be moved.
[Esa 40:21 DK-KJV]
Isa 40:21 Have ye not known? have ye not heard? hath it not been told you from the beginning? have ye not understood from the foundations of the earth?
[Esa 40:22 DK-KJV]
Isa 40:22 It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in:
[Esa 40:23 DK-KJV]
Isa 40:23 That bringeth the princes to nothing; he maketh the judges of the earth as vanity.
[Esa 40:24 DK-KJV]
Isa 40:24 Yea, they shall not be planted; yea, they shall not be sown: yea, their stock shall not take root in the earth: and he shall also blow upon them, and they shall wither, and the whirlwind shall take them away as stubble.
[Esa 40:25 DK-KJV] ? siger den Hellige Éner.
Isa 40:25 To whom then will ye liken me, or shall I be equal? saith the Holy One.
[Esa 40:26 DK-KJV]
Isa 40:26 Lift up your eyes on high, and behold who hath created these things, that bringeth out their host by number: he calleth them all by names by the greatness of his might, for that he is strong in power; not one faileth.
[Esa 40:27 DK-KJV]
Isa 40:27 Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, My way is hid from the LORD, and my judgment is passed over from my God?
[Esa 40:28 DK-KJV]
Isa 40:28 Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding.
[Esa 40:29 DK-KJV]
Isa 40:29 He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.
[Esa 40:30 DK-KJV]
Isa 40:30 Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall:
[Esa 40:31 DK-KJV]
Isa 40:31 But they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.
[Esa 41:1 DK-KJV] Vær stille foran mig, Kæreste ø’er; og lad folket genvinde deres styrke: lad dem komme nær; og lad da dem tale: lad os samlet komme nær til dom.
Isa 41:1 Keep silence before me, O islands; and let the people renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment.
[Esa 41:2 DK-KJV] Hvem oprejste den retfærdige mand fra østen, kaldte ham til hans fod, gav nationerne foran ham, og fik ham til at regere over konger? han gav dem som støvet til hans sværd, og som drevne stubbe til hans bue.
Isa 41:2 Who raised up the righteous man from the east, called him to his foot, gave the nations before him, and made him rule over kings? he gave them as the dust to his sword, and as driven stubble to his bow.
[Esa 41:3 DK-KJV] Han forfulgte dem, og passerede sikkert; ja via den vej som han ikke havde gået med hans fødder.
Isa 41:3 He pursued them, and passed safely; even by the way that he had not gone with his feet.
[Esa 41:4 DK-KJV] Hvem har formet og gjort den, ved at kalde generationerne fra begyndelsen? Jeg HERREN, den første, og den sidste; Jeg er han.
Isa 41:4 Who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning? I the LORD, the first, and with the last; I am he.
[Esa 41:5 DK-KJV] Ø’erne så den, og frygtede; jordens ende var bange, nærmede sig, og kom.
Isa 41:5 The isles saw it, and feared; the ends of the earth were afraid, drew near, and came.
[Esa 41:6 DK-KJV] De hjalp hver og en sin næste; og hver og en sagde til sin bror, Vær ved godt mod.
Isa 41:6 They helped every one his neighbour; and every one said to his brother, Be of good courage.
[Esa 41:7 DK-KJV] Sådant opmuntrede tømreren guldsmeden, og han der udglatter med hammeren ham der slår ambolten, og siger, Den er klar til svejsningen: og han fæstnede den med nagler, så den ikke skulle bli’ fjernet.
Isa 41:7 So the carpenter encouraged the goldsmith, and he that smootheth with the hammer him that smote the anvil, saying, It is ready for the sodering: and he fastened it with nails, that it should not be moved.
[Esa 41:8 DK-KJV] Men du, Israel, er min tjener, Jacob hvem jeg har udvalgt, Abrahams sæd min ven.
Isa 41:8 But thou, Israel, art my servant, Jacob whom I have chosen, the seed of Abraham my friend.
[Esa 41:9 DK-KJV] Du hvem jeg har taget fra jordens ende, og kaldet dig fra de ledende mænd derfra, og sagde til dig, Du er min tjener; jeg har udvalgt dig, og ikke forkastet dig.
Isa 41:9 Thou whom I have taken from the ends of the earth, and called thee from the chief men thereof, and said unto thee, Thou art my servant; I have chosen thee, and not cast thee away.
[Esa 41:10 DK-KJV] Frygt du ikke; for jeg er med dig: vær ikke fortvivlet; for jeg er din Gud: jeg vil styrke dig; ja, jeg vil hjælpe dig; ja, jeg vil holde dig oppe med min retfærdigheds højre hånd.
Isa 41:10 Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.
[Esa 41:11 DK-KJV] Læg mærke til, alle de der var rasende på dig skal være skamfulde og forvirrede: de skal være som intet; og de der stred mod dig skal forsvinde. 
Isa 41:11 Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded: they shall be as nothing; and they that strive with thee shall perish.
[Esa 41:12 DK-KJV] Du skal søge efter dem, og skal ikke finde dem, ja dem der kæmpede mod dig: de der krigede imod dig skal være som intet, og som en ting der ikke er.
Isa 41:12 Thou shalt seek them, and shalt not find them, even them that contended with thee: they that war against thee shall be as nothing, and as a thing of nought.
[Esa 41:13 DK-KJV] For jeg HERREN din Gud vil holde din højre hånd, og siger til dig, Frygt ikke; jeg vil hjælpe dig.
Isa 41:13 For I the LORD thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.
[Esa 41:14 DK-KJV] Frygt ikke, du orm Jacob, og i mænd fra Israel; jeg vil hjælpe dig, siger HERREN, og din befrier, Israels Hellige Éner.
Isa 41:14 Fear not, thou worm Jacob, and ye men of Israel; I will help thee, saith the LORD, and thy redeemer, the Holy One of Israel.
[Esa 41:15 DK-KJV] Læg mærke til, jeg vil lave et nyt tærskeredskab til dig der har tænder: du skal tærske bjergene, og slå dem små, og skal gøre bakkerne som avner.
Isa 41:15 Behold, I will make thee a new sharp threshing instrument having teeth: thou shalt thresh the mountains, and beat them small, and shalt make the hills as chaff.
[Esa 41:16 DK-KJV] Du skal blæse på dem, og vinden skal føre dem væk, og hvirvelvinden skal sprede dem: og du skal juble i HERREN, og skal forherliges i Israels Hellige Éner.
Isa 41:16 Thou shalt fan them, and the wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them: and thou shalt rejoice in the LORD, and shalt glory in the Holy One of Israel.
[Esa 41:17 DK-KJV] Når de fattige og trængende søger efter vand, og der intet er, og deres tunge fejler på grund af tørst, vil jeg HERREN høre dem, vil jeg Israels Gud ikke svigte dem.
Isa 41:17 When the poor and needy seek water, and there is none, and their tongue faileth for thirst, I the LORD will hear them, I the God of Israel will not forsake them.
[Esa 41:18 DK-KJV] Jeg vil åbne floder på høje steder, og fontæner i dalenes midte: jeg vil gøre vildmarken til et vandbassin, og det tørre land til kildevand.
Isa 41:18 I will open rivers in high places, and fountains in the midst of the valleys: I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water.
[Esa 41:19 DK-KJV] I vildmarken vil jeg plante cedertræet, akacietræet, og myrtetræet, og oliventræet; jeg vil i ørkenen sætte grantræet, og fyrretræet, og buskbomtræet sammen:
Isa 41:19 I will plant in the wilderness the cedar, the shittah tree, and the myrtle, and the oil tree; I will set in the desert the fir tree, and the pine, and the box tree together:
[Esa 41:20 DK-KJV] Så de må se, og kende, og betragte, og forstå sammen, at HERRENs hånd har gjort dette, og Israels Hellige Éner har skabt det.
Isa 41:20 That they may see, and know, and consider, and understand together, that the hand of the LORD hath done this, and the Holy One of Israel hath created it.
[Esa 41:21 DK-KJV] Fremfør jeres sag, siger HERREN; frembring jeres stærke argumenter, siger Jacobs Konge.
Isa 41:21 Produce your cause, saith the LORD; bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob.
[Esa 41:22 DK-KJV] Lad dem bringe dem frem, og vise os hvad der skal ske: lad dem vise de tidligere ting, hvad de er, så vi må betragte dem, og kende udgangen på dem; eller kundgør for os tingene der kommer til at ske.
Isa 41:22 Let them bring them forth, and shew us what shall happen: let them shew the former things, what they be, that we may consider them, and know the latter end of them; or declare us things for to come.
[Esa 41:23 DK-KJV] Vis de ting der kommer til at ske herefter, så vi må forstå at I er guder: ja, gør godt, eller gør ondt, så vi må være fortvivlede, og lægge mærke til det sammen.
Isa 41:23 Shew the things that are to come hereafter, that we may know that ye are gods: yea, do good, or do evil, that we may be dismayed, and behold it together.
[Esa 41:24 DK-KJV] Læg mærke til, I er af ingenting, og jeres arbejde af intet: en hæslighed er han der udvælger jer.
Isa 41:24 Behold, ye are of nothing, and your work of nought: an abomination is he that chooseth you.
[Esa 41:25 DK-KJV] Jeg har oprejst én fra norden, og han skal komme: fra solens opgang skal han påkalde mit navn: og han skal komme over prinser som over en morter, og som pottemageren træder ler.
Isa 41:25 I have raised up one from the north, and he shall come: from the rising of the sun shall he call upon my name: and he shall come upon princes as upon morter, and as the potter treadeth clay.
[Esa 41:26 DK-KJV] Hvem har erklæret fra begyndelsen, så vi må forstå? og forud, så vi må sige, Han er retfærdig? ja, der er ingen der fremviser, ja, der er ingen er erklærer, ja, der er ingen der hører jeres ord.
Isa 41:26 Who hath declared from the beginning, that we may know? and beforetime, that we may say, He is righteous? yea, there is none that sheweth, yea, there is none that declareth, yea, there is none that heareth your words.
[Esa 41:27 DK-KJV] Den første skal sige til Zion, Læg mærke til, læg mærke til dem: og jeg vil til Jerusalem gi’ en der bringer gode nyheder.
Isa 41:27 The first shall say to Zion, Behold, behold them: and I will give to Jerusalem one that bringeth good tidings.
[Esa 41:28 DK-KJV] For jeg lagde mærke til det, og der var ingen mand, ja blandt dem, og der var ingen rådgiver, som, når jeg spurgte efter dem, kunne svare et ord.
Isa 41:28 For I beheld, and there was no man; even among them, and there was no counseller, that, when I asked of them, could answer a word.
[Esa 41:29 DK-KJV] Læg mærke til, de er helt forfængelige; deres gerninger er ingenting: deres støbte figurer er vind og forviring.
Isa 41:29 Behold, they are all vanity; their works are nothing: their molten images are wind and confusion.
[Esa 42:1 DK-KJV] Læg mærke til min tjener, som jeg holder oppe; min valgte, min sjæl glæder sig over ham; jeg har puttet min ånd over ham: han skal frembringe dom til Hedningerne.
Isa 42:1 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles.
[Esa 42:2 DK-KJV] Han skal ikke råbe, eller opløfte, eller forårsage hans røst at bli’ hørt i gaden.
Isa 42:2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street.
[Esa 42:3 DK-KJV] Et skadet rør skal han ikke knække, og det rygende hør skal han ikke slukke: han skal frembringe dom til sandhed.
Isa 42:3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth.
[Esa 42:4 DK-KJV] Han skal ikke fejle heller ikke være modløs, førend han har sat dom på jorden: og ø’erne skal vente på hans lov.
Isa 42:4 He shall not fail nor be discouraged, till he have set judgment in the earth: and the isles shall wait for his law.
[Esa 42:5 DK-KJV] Dette siger HERREN Gud, han der skabte himlene, og strak dem ud; han der spredte jorden ud, og det der kommer ud af den; han der giver ånde til menneskene på den, og ånd til dem der vandrer derinde:
Isa 42:5 Thus saith God the LORD, he that created the heavens, and stretched them out; he that spread forth the earth, and that which cometh out of it; he that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein:
[Esa 42:6 DK-KJV] Jeg HERREN har kaldet dig i retfærdighed, og vil holde din hånd, og vil bevare dig, og gi’ dig som en pagt for menneskene, som et lys for Hedningerne;
Isa 42:6 I the LORD have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles;
[Esa 42:7 DK-KJV] Til at åbne de blindes øjne, til at bringe fangerne ud fra fængslet, og dem der sidder i mørke ud af fængselshuset.
Isa 42:7 To open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house.
[Esa 42:8 DK-KJV] Jeg er HERREN: det er mit navn: og min herlighed vil jeg ikke gi’ til en anden, ej heller min ros til udskårne figurer.
Isa 42:8 I am the LORD: that is my name: and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images.
[Esa 42:9 DK-KJV] Læg mærke til, de tidligere ting er sket, og nye ting erklærer jeg: før de springer frem fortæller jeg jer om dem.
Isa 42:9 Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare: before they spring forth I tell you of them.
[Esa 42:10 DK-KJV] Syng en ny sang til HERREN, og hans ros fra jordens ende, I der går ned til havet, og alt der er deri; ø’erne, og dens indbyggere.
Isa 42:10 Sing unto the LORD a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof.
[Esa 42:11 DK-KJV] Lad dens vildmark og byer opløfte deres røst, landsbyerne som Kedar beboer: lad klippens indbyggere synge, lad dem råbe fra bjergtoppene.
Isa 42:11 Let the wilderness and the cities thereof lift up their voice, the villages that Kedar doth inhabit: let the inhabitants of the rock sing, let them shout from the top of the mountains.
[Esa 42:12 DK-KJV] Lad dem give herlighed til HERREN, og erklærer hans ros på ø’erne.
Isa 42:12 Let them give glory unto the LORD, and declare his praise in the islands.
[Esa 42:13 DK-KJV] HERREN skal træde frem som en mægtig mand, han skal vække jalousi som en kriger: han skal råbe, ja, brøle; han skal vinde over hans fjender.
Isa 42:13 The LORD shall go forth as a mighty man, he shall stir up jealousy like a man of war: he shall cry, yea, roar; he shall prevail against his enemies.
[Esa 42:14 DK-KJV] Længe har jeg været stille; jeg har været stille, og holdt migselv tilbage: nu vil jeg råbe som en fødende kvinde; jeg vil destruere og fortære på en gang.
Isa 42:14 I have long time holden my peace; I have been still, and refrained myself: now will I cry like a travailing woman; I will destroy and devour at once.
[Esa 42:15 DK-KJV] Jeg vil ødelægge bjerge og bakker, og udtørre alle deres urter; og jeg vil lave floderne til ø’er, og jeg vil udtørre vandbassinerne.
Isa 42:15 I will make waste mountains and hills, and dry up all their herbs; and I will make the rivers islands, and I will dry up the pools.
[Esa 42:16 DK-KJV] Og jeg vil bringe de blinde via en vej de ikke kendte; jeg vil lede dem på stier de ikke har kendt: jeg vil lave mørke til lys foran dem, og krogede ting lige. Disse ting vil jeg gøre for dem, og ikke svigte dem.
Isa 42:16 And I will bring the blind by a way that they knew not; I will lead them in paths that they have not known: I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them.
[Esa 42:17 DK-KJV] De skal bli’ omvendt, de skal skamme sig meget, de der stoler på udformede figurer, der siger til de støbte figurer, I er vore guder.
Isa 42:17 They shall be turned back, they shall be greatly ashamed, that trust in graven images, that say to the molten images, Ye are our gods.
[Esa 42:18 DK-KJV] Hør, I døve; og kig, I blinde, så I må se.
Isa 42:18 Hear, ye deaf; and look, ye blind, that ye may see.
[Esa 42:19 DK-KJV] Hvem er blind, foruden min tjener? eller døv, som min budbringer der er sendt? hvem er blind som han der er perfekt, og blind som HERRENs tjener?
Isa 42:19 Who is blind, but my servant? or deaf, as my messenger that I sent? who is blind as he that is perfect, and blind as the LORD’S servant?
[Esa 42:20 DK-KJV] Ved at se mange ting, men du observere ikke; ved at åbne ørene, men han hører ikke.
Isa 42:20 Seeing many things, but thou observest not; opening the ears, but he heareth not.
[Esa 42:21 DK-KJV] HERREN er veltilfreds for hans retfærdigheds skyld; han vil forstørre loven, og lave den ærefuld.
Isa 42:21 The LORD is well pleased for his righteousness’ sake; he will magnify the law, and make it honourable.
[Esa 42:22 DK-KJV] Men dette er et røvet og plyndret folk; de er alle af dem fanget i huller, og de er skjult i fængselshuse: de er som et bytte, og ingen forløser; for et plyndretogt, og ingen siger, Genopret.
Isa 42:22 But this is a people robbed and spoiled; they are all of them snared in holes, and they are hid in prison houses: they are for a prey, and none delivereth; for a spoil, and none saith, Restore.
[Esa 42:23 DK-KJV] Hvem blandt jer vil lægge øre til dette? hvem vil lytte og høre i tiden der kommer?
Isa 42:23 Who among you will give ear to this? who will hearken and hear for the time to come?
[Esa 42:24 DK-KJV] Hvem gav Jacob som et bytte, og Israel til røverne? var det ikke HERREN, han imod hvem vi har syndet? for de ville ikke vandre på hans veje, de var heller ikke lydige overfor hans lov.
Isa 42:24 Who gave Jacob for a spoil, and Israel to the robbers? did not the LORD, he against whom we have sinned? for they would not walk in his ways, neither were they obedient unto his law.
[Esa 42:25 DK-KJV] Derfor har han udøst arrigskabet af hans vrede over ham, og styrken fra slaget: og den har sat ild i ham rundt omkring, men alligevel vidste han det ikke; og den brændte ham, men alligevel greb det ham ikke i hjertet.
Isa 42:25 Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, and the strength of battle: and it hath set him on fire round about, yet he knew not; and it burned him, yet he laid it not to heart.
[Esa 43:1 DK-KJV] Men nu siger HERREN der skabte dig, Kæreste Jacob, og han der formede dig, Kæreste Israel, frygt ikke: for jeg har forløst dig, jeg har kaldt dig ved dit navn; du er er min.
Isa 43:1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine.
[Esa 43:2 DK-KJV] Når du går gennem vandmasserne, vil jeg være hos dig; og gennem floderne, skal de ikke oversvømme dig: når du går gennem ilden, skal du ikke bli’ brændt; flammen skal heller ikke gribe fat i dig.
Isa 43:2 When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee.
[Esa 43:3 DK-KJV] For jeg er HERREN din Gud, Israels Hellige Éner, din Frelser: Jeg gav Egypten som en løsesum, Etiopien og Seba for dig.
Isa 43:3 For I am the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee.
[Esa 43:4 DK-KJV]
Isa 43:4 Since thou wast precious in my sight, thou hast been honourable, and I have loved thee: therefore will I give men for thee, and people for thy life.
[Esa 43:5 DK-KJV]
Isa 43:5 Fear not: for I am with thee: I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west;
[Esa 43:6 DK-KJV]
Isa 43:6 I will say to the north, Give up; and to the south, Keep not back: bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth;
[Esa 43:7 DK-KJV] Ja enhver der er kaldet ved min navn: for jeg har skabt ham for min herlighed, jeg har formet ham; ja, jeg har lavet ham.
Isa 43:7 Even every one that is called by my name: for I have created him for my glory, I have formed him; yea, I have made him.
[Esa 43:8 DK-KJV]
Isa 43:8 Bring forth the blind people that have eyes, and the deaf that have ears.
[Esa 43:9 DK-KJV]
Isa 43:9 Let all the nations be gathered together, and let the people be assembled: who among them can declare this, and shew us former things? let them bring forth their witnesses, that they may be justified: or let them hear, and say, It is truth.
[Esa 43:10 DK-KJV]
Isa 43:10 Ye are my witnesses, saith the LORD, and my servant whom I have chosen: that ye may know and believe me, and understand that I am he: before me there was no God formed, neither shall there be after me.
[Esa 43:11 DK-KJV] Jeg, ja jeg, er HERREN; og der er ingen anden frelser end jeg.
Isa 43:11 I, even I, am the LORD; and beside me there is no saviour.
[Esa 43:12 DK-KJV]
Isa 43:12 I have declared, and have saved, and I have shewed, when there was no strange god among you: therefore ye are my witnesses, saith the LORD, that I am God.
[Esa 43:13 DK-KJV]
Isa 43:13 Yea, before the day was I am he; and there is none that can deliver out of my hand: I will work, and who shall let it?
[Esa 43:14 DK-KJV] Dette siger HERREN, jeres befrier, Israels Hellige Éner; For jeres skyld har jeg sendt til Babylon, og har bragt alle deres noble ned, og Kaldæerne, hvis råb er i skibene.
Isa 43:14 Thus saith the LORD, your redeemer, the Holy One of Israel; For your sake I have sent to Babylon, and have brought down all their nobles, and the Chaldeans, whose cry is in the ships.
[Esa 43:15 DK-KJV] Jeg er HERREN, jeres Hellige Éner, Israels skaber, jeres Konge.
Isa 43:15 I am the LORD, your Holy One, the creator of Israel, your King.
[Esa 43:16 DK-KJV] Dette siger HERREN, som laver en vej i havet, og en sti i de mægtige vandmasser;
Isa 43:16 Thus saith the LORD, which maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters;
[Esa 43:17 DK-KJV] Som frembringer stridsvognen og hesten, hæren og styrken; de skal ligge ned sammen, de skal ikke rejse sig: de er uddøde, de er slukket som hørfiber.
Isa 43:17 Which bringeth forth the chariot and horse, the army and the power; they shall lie down together, they shall not rise: they are extinct, they are quenched as tow.
[Esa 43:18 DK-KJV] Husker I ikke de tidligere ting, og overvejer heller ikke de gamle ting.
Isa 43:18 Remember ye not the former things, neither consider the things of old.
[Esa 43:19 DK-KJV] Læg mærke til, jeg vil gøre en ny ting; nu skal det springe ud; skal I ikke forstå det? ja jeg vil lave en vej i ødemarken, og floder i ørkenen.
Isa 43:19 Behold, I will do a new thing; now it shall spring forth; shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness, and rivers in the desert.
[Esa 43:20 DK-KJV] Markens dyr skal ære mig, dragerne og uglerne: fordi jeg giver vandmasser i ødemarken, og floder i ørkenen, for at give mit folk noget at drikke, min udvalgte.
Isa 43:20 The beast of the field shall honour me, the dragons and the owls: because I give waters in the wilderness, and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen.
[Esa 43:21 DK-KJV] Dette folk har jeg formet til migselv; de skal fremvise min lovprisning.
Isa 43:21 This people have I formed for myself; they shall shew forth my praise.
[Esa 43:22 DK-KJV]
Isa 43:22 But thou hast not called upon me, O Jacob; but thou hast been weary of me, O Israel.
[Esa 43:23 DK-KJV]
Isa 43:23 Thou hast not brought me the small cattle of thy burnt offerings; neither hast thou honoured me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve with an offering, nor wearied thee with incense.
[Esa 43:24 DK-KJV]
Isa 43:24 Thou hast bought me no sweet cane with money, neither hast thou filled me with the fat of thy sacrifices: but thou hast made me to serve with thy sins, thou hast wearied me with thine iniquities.
[Esa 43:25 DK-KJV] Jeg, ja jeg, er han der har visket dine overtrædelser ud for min egen skyld, og vil ikke huske på dine synder.
Isa 43:25 I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins.
[Esa 43:26 DK-KJV]
Isa 43:26 Put me in remembrance: let us plead together: declare thou, that thou mayest be justified.
[Esa 43:27 DK-KJV]
Isa 43:27 Thy first father hath sinned, and thy teachers have transgressed against me.
[Esa 43:28 DK-KJV]
Isa 43:28 Therefore I have profaned the princes of the sanctuary, and have given Jacob to the curse, and Israel to reproaches.
[Esa 44:1 DK-KJV]
Isa 44:1 Yet now hear, O Jacob my servant; and Israel, whom I have chosen:
[Esa 44:2 DK-KJV]
Isa 44:2 Thus saith the LORD that made thee, and formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, Jesurun, whom I have chosen.
[Esa 44:3 DK-KJV]
Isa 44:3 For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring:
[Esa 44:4 DK-KJV]
Isa 44:4 And they shall spring up as among the grass, as willows by the water courses.
[Esa 44:5 DK-KJV]
Isa 44:5 One shall say, I am the LORD’S; and another shall call himself by the name of Jacob; and another shall subscribe with his hand unto the LORD, and surname himself by the name of Israel.
[Esa 44:6 DK-KJV]
Isa 44:6 Thus saith the LORD the King of Israel, and his redeemer the LORD of hosts; I am the first, and I am the last; and beside me there is no God.
[Esa 44:7 DK-KJV]
Isa 44:7 And who, as I, shall call, and shall declare it, and set it in order for me, since I appointed the ancient people? and the things that are coming, and shall come, let them shew unto them.
[Esa 44:8 DK-KJV]
Isa 44:8 Fear ye not, neither be afraid: have not I told thee from that time, and have declared it? ye are even my witnesses. Is there a God beside me? yea, there is no God; I know not any.
[Esa 44:9 DK-KJV]
Isa 44:9 They that make a graven image are all of them vanity; and their delectable things shall not profit; and they are their own witnesses; they see not, nor know; that they may be ashamed.
[Esa 44:10 DK-KJV]
Isa 44:10 Who hath formed a god, or molten a graven image that is profitable for nothing?
[Esa 44:11 DK-KJV]
Isa 44:11 Behold, all his fellows shall be ashamed: and the workmen, they are of men: let them all be gathered together, let them stand up; yet they shall fear, and they shall be ashamed together.
[Esa 44:12 DK-KJV]
Isa 44:12 The smith with the tongs both worketh in the coals, and fashioneth it with hammers, and worketh it with the strength of his arms: yea, he is hungry, and his strength faileth: he drinketh no water, and is faint.
[Esa 44:13 DK-KJV]
Isa 44:13 The carpenter stretcheth out his rule; he marketh it out with a line; he fitteth it with planes, and he marketh it out with the compass, and maketh it after the figure of a man, according to the beauty of a man; that it may remain in the house.
[Esa 44:14 DK-KJV]
Isa 44:14 He heweth him down cedars, and taketh the cypress and the oak, which he strengtheneth for himself among the trees of the forest: he planteth an ash, and the rain doth nourish it.
[Esa 44:15 DK-KJV]
Isa 44:15 Then shall it be for a man to burn: for he will take thereof, and warm himself; yea, he kindleth it, and baketh bread; yea, he maketh a god, and worshippeth it; he maketh it a graven image, and falleth down thereto.
[Esa 44:16 DK-KJV] og siger, Ser man det, jeg er varm, jeg har set ilden:
Isa 44:16 He burneth part thereof in the fire; with part thereof he eateth flesh; he roasteth roast, and is satisfied: yea, he warmeth himself, and saith, Aha, I am warm, I have seen the fire:
[Esa 44:17 DK-KJV]
Isa 44:17 And the residue thereof he maketh a god, even his graven image: he falleth down unto it, and worshippeth it, and prayeth unto it, and saith, Deliver me; for thou art my god.
[Esa 44:18 DK-KJV]
Isa 44:18 They have not known nor understood: for he hath shut their eyes, that they cannot see; and their hearts, that they cannot understand.
[Esa 44:19 DK-KJV]
Isa 44:19 And none considereth in his heart, neither is there knowledge nor understanding to say, I have burned part of it in the fire; yea, also I have baked bread upon the coals thereof; I have roasted flesh, and eaten it: and shall I make the residue thereof an abomination? shall I fall down to the stock of a tree?
[Esa 44:20 DK-KJV]
Isa 44:20 He feedeth on ashes: a deceived heart hath turned him aside, that he cannot deliver his soul, nor say, Is there not a lie in my right hand?
[Esa 44:21 DK-KJV]
Isa 44:21 Remember these, O Jacob and Israel; for thou art my servant: I have formed thee; thou art my servant: O Israel, thou shalt not be forgotten of me.
[Esa 44:22 DK-KJV]
Isa 44:22 I have blotted out, as a thick cloud, thy transgressions, and, as a cloud, thy sins: return unto me; for I have redeemed thee.
[Esa 44:23 DK-KJV]
Isa 44:23 Sing, O ye heavens; for the LORD hath done it: shout, ye lower parts of the earth: break forth into singing, ye mountains, O forest, and every tree therein: for the LORD hath redeemed Jacob, and glorified himself in Israel.
[Esa 44:24 DK-KJV]
Isa 44:24 Thus saith the LORD, thy redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the LORD that maketh all things; that stretcheth forth the heavens alone; that spreadeth abroad the earth by myself;
[Esa 44:25 DK-KJV]
Isa 44:25 That frustrateth the tokens of the liars, and maketh diviners mad; that turneth wise men backward, and maketh their knowledge foolish;
[Esa 44:26 DK-KJV]
Isa 44:26 That confirmeth the word of his servant, and performeth the counsel of his messengers; that saith to Jerusalem, Thou shalt be inhabited; and to the cities of Judah, Ye shall be built, and I will raise up the decayed places thereof:
[Esa 44:27 DK-KJV]
Isa 44:27 That saith to the deep, Be dry, and I will dry up thy rivers:
[Esa 44:28 DK-KJV]
Isa 44:28 That saith of Cyrus, He is my shepherd, and shall perform all my pleasure: even saying to Jerusalem, Thou shalt be built; and to the temple, Thy foundation shall be laid.
[Esa 45:1 DK-KJV] Dette siger HERREN til hans salvede, til Cyrus, jeg har holdt hans højre hånd, for at undertrykke nationer foran ham; og jeg vil løsne kongernes løver, til at åbne de 2 forladte porte foran ham; og portene skal ikke være lukkede;
Isa 45:1 Thus saith the LORD to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him; and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaved gates; and the gates shall not be shut;
[Esa 45:2 DK-KJV]  Jeg vil gå foran dig, og lave de krogede steder lige: jeg vil sønderknuse messingportene, smadre jerntværplankerne:
Isa 45:2 I will go before thee, and make the crooked places straight: I will break in pieces the gates of brass, and cut in sunder the bars of iron:
[Esa 45:3 DK-KJV] Og jeg vil gi’ dig mørkets skatte, og skjulte rigdomme fra hemmelige steder, så du måtte vide at jeg, HERREN, som kaldte dig ved navn, er Israels Gud.
Isa 45:3 And I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the LORD, which call thee by thy name, am the God of Israel.
[Esa 45:4 DK-KJV] For Jacob min tjeners skyld, og Israel min valgte, ja jeg har kaldt dig ved dit navn: jeg har givet dig et kaldenavn, skønt du ikke har kendt mig.
Isa 45:4 For Jacob my servant’s sake, and Israel mine elect, I have even called thee by thy name: I have surnamed thee, though thou hast not known me.
[Esa 45:5 DK-KJV] Jeg er HERREN, og der er ingen anden, der er ingen Gud foruden  mig: jeg har omsluttet dig, skønt du ikke har kendt mig:
Isa 45:5 I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me: I girded thee, though thou hast not known me:
[Esa 45:6 DK-KJV] Så de må vide fra solens opgang, og fra vesten, at der ingen er foruden mig. Jeg er HERREN, og der er ingen anden.
Isa 45:6 That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside me. I am the LORD, and there is none else.
[Esa 45:7 DK-KJV] Jeg former lyset, og skaber mørket: jeg laver fred, og skaber ondt: jeg HERREN gør alle disse ting.
Isa 45:7 I form the light, and create darkness: I make peace, and create evil: I the LORD do all these things.
[Esa 45:8 DK-KJV] Fald ned, I himle, fra foroven, og lad himlene øse retfærdighed ned: lad jorden åbne, og lad dem frembringe frelse, og lad retfærdighed springe ud sammen; jeg HERREN har skabt det.
Isa 45:8 Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together; I the LORD have created it.
[Esa 45:9 DK-KJV] Arme ham der strider med sin Skaber! Lad potteskåret stride med jordens potteskår. Skal leret sige til ham der danner det, Hvad laver du? eller dit værk, Han har ingen hænder?
Isa 45:9 Woe unto him that striveth with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth it, What makest thou? or thy work, He hath no hands?
[Esa 45:10 DK-KJV] Arme ham der siger til sin far, Hvad får du? eller til kvinden, Hvad har du frembragt?
Isa 45:10 Woe unto him that saith unto his father, What begettest thou? or to the woman, What hast thou brought forth?
[Esa 45:11 DK-KJV] Dette siger HERREN, Israels Hellige Éner, og hans Skaber, Spørg mig om tingene der kommer vedrørende mine sønner, og vedrørende mine hænders værk befal I mig.
Isa 45:11 Thus saith the LORD, the Holy One of Israel, and his Maker, Ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands command ye me.
[Esa 45:12 DK-KJV] Jeg har lavet jorden, og skabt mennesket på den: jeg, ja mine hænder, har udstrakt himlene, og jeg har befalet hele deres hær.
Isa 45:12 I have made the earth, and created man upon it: I, even my hands, have stretched out the heavens, and all their host have I commanded.
[Esa 45:13 DK-KJV] Jeg har rejst ham op i retfærdighed, og jeg vil retlede alle hans veje: han skal bygge min by, og han skal lade mine tilfangetagne gå, ikke for pris eller belønning, siger hærskarers HERRE.
Isa 45:13 I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways: he shall build my city, and he shall let go my captives, not for price nor reward, saith the LORD of hosts.
[Esa 45:14 DK-KJV] Sabæerne
Isa 45:14 Thus saith the LORD, The labour of Egypt, and merchandise of Ethiopia and of the Sabeans, men of stature, shall come over unto thee, and they shall be thine: they shall come after thee; in chains they shall come over, and they shall fall down unto thee, they shall make supplication unto thee, saying, Surely God is in thee; and there is none else, there is no God.
[Esa 45:15 DK-KJV]
Isa 45:15 Verily thou art a God that hidest thyself, O God of Israel, the Saviour.
[Esa 45:16 DK-KJV]
Isa 45:16 They shall be ashamed, and also confounded, all of them: they shall go to confusion together that are makers of idols.
[Esa 45:17 DK-KJV]
Isa 45:17 But Israel shall be saved in the LORD with an everlasting salvation: ye shall not be ashamed nor confounded world without end.
[Esa 45:18 DK-KJV]
Isa 45:18 For thus saith the LORD that created the heavens; God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited: I am the LORD; and there is none else.
[Esa 45:19 DK-KJV]
Isa 45:19 I have not spoken in secret, in a dark place of the earth: I said not unto the seed of Jacob, Seek ye me in vain: I the LORD speak righteousness, I declare things that are right.
[Esa 45:20 DK-KJV]
Isa 45:20 Assemble yourselves and come; draw near together, ye that are escaped of the nations: they have no knowledge that set up the wood of their graven image, and pray unto a god that cannot save.
[Esa 45:21 DK-KJV]
Isa 45:21 Tell ye, and bring them near; yea, let them take counsel together: who hath declared this from ancient time? who hath told it from that time? have not I the LORD? and there is no God else beside me; a just God and a Saviour; there is none beside me.
[Esa 45:22 DK-KJV]
Isa 45:22 Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else.
[Esa 45:23 DK-KJV]
Isa 45:23 I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear.
[Esa 45:24 DK-KJV]
Isa 45:24 Surely, shall one say, in the LORD have I righteousness and strength: even to him shall men come; and all that are incensed against him shall be ashamed.
[Esa 45:25 DK-KJV]
Isa 45:25 In the LORD shall all the seed of Israel be justified, and shall glory.
[Esa 46:1 DK-KJV]
Isa 46:1 Bel boweth down, Nebo stoopeth, their idols were upon the beasts, and upon the cattle: your carriages were heavy loaden; they are a burden to the weary beast.
[Esa 46:2 DK-KJV]
Isa 46:2 They stoop, they bow down together; they could not deliver the burden, but themselves are gone into captivity.
[Esa 46:3 DK-KJV]
Isa 46:3 Hearken unto me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, which are borne by me from the belly, which are carried from the womb:
[Esa 46:4 DK-KJV]
Isa 46:4 And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.
[Esa 46:5 DK-KJV]
Isa 46:5 To whom will ye liken me, and make me equal, and compare me, that we may be like?
[Esa 46:6 DK-KJV]
Isa 46:6 They lavish gold out of the bag, and weigh silver in the balance, and hire a goldsmith; and he maketh it a god: they fall down, yea, they worship.
[Esa 46:7 DK-KJV]
Isa 46:7 They bear him upon the shoulder, they carry him, and set him in his place, and he standeth; from his place shall he not remove: yea, one shall cry unto him, yet can he not answer, nor save him out of his trouble.
[Esa 46:8 DK-KJV]
Isa 46:8 Remember this, and shew yourselves men: bring it again to mind, O ye transgressors.
[Esa 46:9 DK-KJV]
Isa 46:9 Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me,
[Esa 46:10 DK-KJV] Der tilkendegiver enden fra begyndelsen
Isa 46:10 Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:
[Esa 46:11 DK-KJV]
Isa 46:11 Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.
[Esa 46:12 DK-KJV]
Isa 46:12 Hearken unto me, ye stouthearted, that are far from righteousness:
[Esa 46:13 DK-KJV]
Isa 46:13 I bring near my righteousness; it shall not be far off, and my salvation shall not tarry: and I will place salvation in Zion for Israel my glory.
[Esa 47:1 DK-KJV] Kom ned, og sid i støvet, Kæreste jomfru datter af Babylon, sid på jorden: der er ingen trone, Kæreste datter af Kaldæerne: for du skal ikke længere kaldes sart og delikat.
Isa 47:1 Come down, and sit in the dust, O virgin daughter of Babylon, sit on the ground: there is no throne, O daughter of the Chaldeans: for thou shalt no more be called tender and delicate.
[Esa 47:2 DK-KJV] Ta’ møllestenene, og mal mel: afslør dine lokker, gør dine ben bare, afslør dine lår, passer over floderne.
Isa 47:2 Take the millstones, and grind meal: uncover thy locks, make bare the leg, uncover the thigh, pass over the rivers.
[Esa 47:3 DK-KJV] Din nøgenhed skal bli’ afsløret, ja, din skam skal bli’ set: jeg vil ta’ hævn, og jeg vil ikke møde dig som en mand.
Isa 47:3 Thy nakedness shall be uncovered, yea, thy shame shall be seen: I will take vengeance, and I will not meet thee as a man.
[Esa 47:4 DK-KJV] Hvad angår vores befrier, hærskarers HERRE er hans navn, Israels Hellige Éner.
Isa 47:4 As for our redeemer, the LORD of hosts is his name, the Holy One of Israel.
[Esa 47:5 DK-KJV] Sid du stille, og kom dig ind i mørke, Kæreste datter af Kaldæerne: for du skal ikke længere kaldes, kongerigernes Frue.
Isa 47:5 Sit thou silent, and get thee into darkness, O daughter of the Chaldeans: for thou shalt no more be called, The lady of kingdoms.
[Esa 47:6 DK-KJV] Jeg var vred på mit folk, jeg har forurenet min arv, og givet dem ind i din hånd: du viste dem ingen barmhjertighed; du har lagt dit åg meget tungt på folk fra gamle tider. 
Isa 47:6 I was wroth with my people, I have polluted mine inheritance, and given them into thine hand: thou didst shew them no mercy; upon the ancient hast thou very heavily laid thy yoke.
[Esa 47:7 DK-KJV] Og du sagde, Jeg skal være en frue for evigt: sådant at du ikke lagde disse ting på dit hjerte, og heller ikke huskede på den sidstnævnte ende af det.
Isa 47:7 And thou saidst, I shall be a lady for ever: so that thou didst not lay these things to thy heart, neither didst remember the latter end of it.
[Esa 47:8 DK-KJV] Hør nu derfor dette, du der er overgivet til velbehagligheder, der bor skødesløst, der siger i dit hjerte, Jeg er, og ingen foruden mig; jeg skal ikke sidde som en enke, og skal heller ikke kende til tabet af børn:
Isa 47:8 Therefore hear now this, thou that art given to pleasures, that dwellest carelessly, that sayest in thine heart, I am, and none else beside me; I shall not sit as a widow, neither shall I know the loss of children:
[Esa 47:9 DK-KJV] Men disse to ting skal komme til dig på et øjeblik på 1 dag, tabet af børn, og enkestand: de skal kommer over dig i deres perfektion på grund af overfloden af dine heksekunster, og på grund af overfloden af dine fortryllelser.
Isa 47:9 But these two things shall come to thee in a moment in one day, the loss of children, and widowhood: they shall come upon thee in their perfection for the multitude of thy sorceries, and for the great abundance of thine enchantments.
[Esa 47:10 DK-KJV] For du har stolet på din ondskab: du har sagt, Ingen ser mig. Din visdom og din kundskab, den har fordrejet dig; og du har sagt i dit hjerte, Jeg er, og ingen er foruden mig.
Isa 47:10 For thou hast trusted in thy wickedness: thou hast said, None seeth me. Thy wisdom and thy knowledge, it hath perverted thee; and thou hast said in thine heart, I am, and none else beside me.
[Esa 47:11 DK-KJV] Derfor skal ondt komme over dig; du skal ikke vide hvorfra den rejser sig: og misgerning skal komme over dig; du skal ikke være i stand til at slippe af med den: og trøstesløshed skal pludseligt komme over dig, hvilket du ikke skal kende til.
Isa 47:11 Therefore shall evil come upon thee; thou shalt not know from whence it riseth: and mischief shall fall upon thee; thou shalt not be able to put it off: and desolation shall come upon thee suddenly, which thou shalt not know.
[Esa 47:12 DK-KJV] Stå nu med din fortryllelser, og med overfloden af dine heksekunster, hvori du har arbejdet fra din ungdom af: hvis det er sådant at du er i stand til at vinde, hvis der er sådant at du måtte få overhånd.
Isa 47:12 Stand now with thine enchantments, and with the multitude of thy sorceries, wherein thou hast laboured from thy youth; if so be thou shalt be able to profit, if so be thou mayest prevail.
[Esa 47:13 DK-KJV] Du er trættet i dine råds overflod. Lad nu astrologerne, stjernekiggerne, de månedlige forudsigere, rejse sig, og redde dig fra disse ting der skal komme over dig.
Isa 47:13 Thou art wearied in the multitude of thy counsels. Let now the astrologers, the stargazers, the monthly prognosticators, stand up, and save thee from these things that shall come upon thee.
[Esa 47:14 DK-KJV] Læg mærke til, de skal være som stubbe; ilden skal brænde dem; de skal ikke forløse demselv fra flamens kraft: der skal ikke være et kul at varme sig ved, heller ikke ild at sætte foran den.
Isa 47:14 Behold, they shall be as stubble; the fire shall burn them; they shall not deliver themselves from the power of the flame: there shall not be a coal to warm at, nor fire to sit before it.
[Esa 47:15 DK-KJV] Således skal de være for dig med hvem du har arbejdet, ja dine købmænd, fra din ungdom af: de skal vandre hver og en til hans kvarter: ingen skal redde dig. 
Isa 47:15 Thus shall they be unto thee with whom thou hast laboured, even thy merchants, from thy youth: they shall wander every one to his quarter; none shall save thee.
[Esa 48:1 DK-KJV] Hør I dette, Kæreste Jacobs hus, som er kaldet ved Israels navn, og er komme frem ud af Judahs vandmasser, som svor via HERRENs navn, og nævnte Israels Gud, men ikke i sandhed, heller ikke i retfærdighed.
Isa 48:1 Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the LORD, and make mention of the God of Israel, but not in truth, nor in righteousness.
[Esa 48:2 DK-KJV]
Isa 48:2 For they call themselves of the holy city, and stay themselves upon the God of Israel; The LORD of hosts is his name.
[Esa 48:3 DK-KJV]
Isa 48:3 I have declared the former things from the beginning; and they went forth out of my mouth, and I shewed them; I did them suddenly, and they came to pass.
[Esa 48:4 DK-KJV]
Isa 48:4 Because I knew that thou art obstinate, and thy neck is an iron sinew, and thy brow brass;
[Esa 48:5 DK-KJV]
Isa 48:5 I have even from the beginning declared it to thee; before it came to pass I shewed it thee: lest thou shouldest say, Mine idol hath done them, and my graven image, and my molten image, hath commanded them.
[Esa 48:6 DK-KJV]
Isa 48:6 Thou hast heard, see all this; and will not ye declare it? I have shewed thee new things from this time, even hidden things, and thou didst not know them.
[Esa 48:7 DK-KJV]
Isa 48:7 They are created now, and not from the beginning; even before the day when thou heardest them not; lest thou shouldest say, Behold, I knew them.
[Esa 48:8 DK-KJV]
Isa 48:8 Yea, thou heardest not; yea, thou knewest not; yea, from that time that thine ear was not opened: for I knew that thou wouldest deal very treacherously, and wast called a transgressor from the womb.
[Esa 48:9 DK-KJV]
Isa 48:9 For my name’s sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off.
[Esa 48:10 DK-KJV]
Isa 48:10 Behold, I have refined thee, but not with silver; I have chosen thee in the furnace of affliction.
[Esa 48:11 DK-KJV]
Isa 48:11 For mine own sake, even for mine own sake, will I do it: for how should my name be polluted? and I will not give my glory unto another.
[Esa 48:12 DK-KJV]
Isa 48:12 Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called; I am he; I am the first, I also am the last.
[Esa 48:13 DK-KJV]
Isa 48:13 Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand hath spanned the heavens: when I call unto them, they stand up together.
[Esa 48:14 DK-KJV]
Isa 48:14 All ye, assemble yourselves, and hear; which among them hath declared these things? The LORD hath loved him: he will do his pleasure on Babylon, and his arm shall be on the Chaldeans.
[Esa 48:15 DK-KJV] Jeg, ja jeg, har talt; ja, jeg har kaldet ham: jeg har bragt ham, og han skal gøre sin vej overflodsagtig.
Isa 48:15 I, even I, have spoken; yea, I have called him: I have brought him, and he shall make his way prosperous.
[Esa 48:16 DK-KJV] Kom I nær til mig, hør I dette; Jeg har ikke talt i det skjulte fra begyndelsen; fra dengang det var, der er jeg:
Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not spoken in secret from the beginning; from the time that it was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit, hath sent me.
[Esa 48:17 DK-KJV] Dette siger HERREN, din Befrier, Israels Hellige Éner; Jeg er HERREN din Gud som underviser dig i det som er gavnligt, der leder dig på vejen som du skulle følge.
Isa 48:17 Thus saith the LORD, thy Redeemer, the Holy One of Israel; I am the LORD thy God which teacheth thee to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go.
[Esa 48:18 DK-KJV] Kæreste hvis du bare havde lyttet til mine befalinger! da havde din fred været som en flod, og din retfærdighed som bøljerne på havet:
Isa 48:18 O that thou hadst hearkened to my commandments! then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea:
[Esa 48:19 DK-KJV] Din sæd havde også været som sandet, og dit afkommet fra dit indre som des grus; hans navn skulle ikke ha’ været fjernet eller destrueret foran mig.
Isa 48:19 Thy seed also had been as the sand, and the offspring of thy bowels like the gravel thereof; his name should not have been cut off nor destroyed from before me.
[Esa 48:20 DK-KJV] Gå I ud af Babylon, flygt fra Kaldæerne, erklær I med en syngende røst, fortæl dette, forkynd det  lige til jordens ende; sig I, HERREN har forløst sin tjener Jacob.
Isa 48:20 Go ye forth of Babylon, flee ye from the Chaldeans, with a voice of singing declare ye, tell this, utter it even to the end of the earth; say ye, The LORD hath redeemed his servant Jacob.
[Esa 48:21 DK-KJV]
Isa 48:21 And they thirsted not when he led them through the deserts: he caused the waters to flow out of the rock for them: he clave the rock also, and the waters gushed out.
[Esa 48:22 DK-KJV]
Isa 48:22 There is no peace, saith the LORD, unto the wicked.
[Esa 49:1 DK-KJV] Lyt, Kæreste øer, til mig; og lyt efter, I folk, langt væk fra; HERREN har kaldet mig fra livmoderen; allerede fra min moders indre har han nævnt mit navn.
Isa 49:1 Listen, O isles, unto me; and hearken, ye people, from far; The LORD hath called me from the womb; from the bowels of my mother hath he made mention of my name.
[Esa 49:2 DK-KJV] Og han har gjort min mund som et skarpt sværd; i skyggen fra hans hånd har han gemt mig, og har gjort mig til et poleret skaft; i hans pileholder har han gemt mig;
Isa 49:2 And he hath made my mouth like a sharp sword; in the shadow of his hand hath he hid me, and made me a polished shaft; in his quiver hath he hid me;
[Esa 49:3 DK-KJV] Og sagde til mig, Du er min tjener, Kæreste Israel, i hvem jeg vil bli’ forherliget.
Isa 49:3 And said unto me, Thou art my servant, O Israel, in whom I will be glorified.
[Esa 49:4 DK-KJV] Da sagde jeg, Jeg har arbejdet forgæves, jeg har brugt min styrke til ingen gavn, og forgæves: min dom er med sikkerhed hos HERREN, og mit virke hos min Gud.
Isa 49:4 Then I said, I have laboured in vain, I have spent my strength for nought, and in vain: yet surely my judgment is with the LORD, and my work with my God.
[Esa 49:5 DK-KJV] Og nu, siger HERREN der formede mig fra livmoderen for at være hans tjener, for igen at bringe Jacob til ham, Skønt Israel ikke er samlet, alligevel skal jeg være herlig i HERRENs øjne, og min Gud skal være min styrke.
Isa 49:5 And now, saith the LORD that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the LORD, and my God shall be my strength.
[Esa 49:6 DK-KJV] Og han sagde, Det er en enkelt ting at du skulle være min tjener for at oprejse Jacobs stammer, og for at genoprette Israels bevarede: Jeg vil også give dig som et lys for Hedningerne, så du måtte være min frelse til jordens ende.
Isa 49:6 And he said, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth.
[Esa 49:7 DK-KJV] Dette siger HERREN, Israels Befrier, og hans Hellige Éner, til ham hvem mennesket foragter, til ham hvem nationerne afskyr, til en ledernes tjener, Konger skal se og rejse sig, også prinser skal tilbede, på grund af HERREN der er trofast, og Israels Hellige Éner, og han skal udvælge dig.
Isa 49:7 Thus saith the LORD, the Redeemer of Israel, and his Holy One, to him whom man despiseth, to him whom the nation abhorreth, to a servant of rulers, Kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the LORD that is faithful, and the Holy One of Israel, and he shall choose thee.
[Esa 49:8 DK-KJV] Dette siger HERREN, I en accepteret tid har jeg hørt dig, og på en dag af frelse har jeg hjulpet dig: og vil bevare dig, og give dig som en pagt for folket, for at etablere jorden, til at forårsage at de ødes arv arves.
Isa 49:8 Thus saith the LORD, In an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I helped thee: and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages;
[Esa 49:9 DK-KJV] Så du måtte sige til fangevogterne, Stå frem; til dem der er i mørke, Vis digselv. De der spiser på vejene, og deres græsgange skal være på alle høje steder.
Isa 49:9 That thou mayest say to the prisoners, Go forth; to them that are in darkness, Shew yourselves. They shall feed in the ways, and their pastures shall be in all high places.
[Esa 49:10 DK-KJV] De skal ikke sulte heller ikke tørste; heden og heller ikke solen skal slå dem: for han der har barmhjertighed med dem skal lede dem, ja gennem kilderne med vand skal han lede dem.
Isa 49:10 They shall not hunger nor thirst; neither shall the heat nor sun smite them: for he that hath mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them.
[Esa 49:11 DK-KJV] Og jeg vil gøre alle mine bjerge til en vej, og mine landeveje skal bli’ ophøjet.
Isa 49:11 And I will make all my mountains a way, and my highways shall be exalted.
[Esa 49:12 DK-KJV] Læg mærke til, disse skal komme langt væk fra: se, disse fra norden og fra vesten; og disse fra Sinims land
Isa 49:12 Behold, these shall come from far: and, lo, these from the north and from the west; and these from the land of Sinim.
[Esa 49:13 DK-KJV] Syng, Kæreste himle; og vær glædesfyldt, Kæreste jord; og bryd ud i sang, Kæreste bjerge: for HERREN har trøstet hans folk, og vil ha’ barmhjertighed med hans plagede.
Isa 49:13 Sing, O heavens; and be joyful, O earth; and break forth into singing, O mountains: for the LORD hath comforted his people, and will have mercy upon his afflicted.
[Esa 49:14 DK-KJV] Men Zion sagde, HERREN har forladt mig, og min Herre har glemt mig.
Isa 49:14 But Zion said, The LORD hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me.
[Esa 49:15 DK-KJV] Kan en kvinde glemme sit diende barn, så hun ikke skulle ha’ medlidenhed med hendes livmoders søn? ja, det kan godt være de glemmer, men jeg vil ikke glemme dig.
Isa 49:15 Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? yea, they may forget, yet will I not forget thee.
[Esa 49:16 DK-KJV] Læg mærke til, Jeg har formet dig på mine hænders håndflader; dine mure er kontinuerligt foran mig. 
Isa 49:16 Behold, I have graven thee upon the palms of my hands; thy walls are continually before me.
[Esa 49:17 DK-KJV] Dine børn skal skynde sig; dine ødelæggere og de der gjorde dig øde skal gå frem fra dig.
Isa 49:17 Thy children shall make haste; thy destroyers and they that made thee waste shall go forth of thee.
[Esa 49:18 DK-KJV] Opløft dine øjne rundt omkring, og læg mærke til: alle disse samler demselv sammen, og kommer til dig. Som jeg lever, siger HERREN, skal du med sikkerhed iklæde dig med dem alle, som med et ornament, og binde dem på dig, som en brud gør.
Isa 49:18 Lift up thine eyes round about, and behold: all these gather themselves together, and come to thee. As I live, saith the LORD, thou shalt surely clothe thee with them all, as with an ornament, and bind them on thee, as a bride doeth.
[Esa 49:19 DK-KJV] For din ødemark og dine øde steder, og dit ødelæggelses land, skal selv nu bli’ for smalt på grund af indbyggerne, og de der opslugte dig skal være langt væk.
Isa 49:19 For thy waste and thy desolate places, and the land of thy destruction, shall even now be too narrow by reason of the inhabitants, and they that swallowed thee up shall be far away.
[Esa 49:20 DK-KJV] De børn som du skal ha’, efter du har mistet de andre, skal igen sige i dine ører, Stedet er for småt for mig: giv plads for mig så jeg må bo. 
Isa 49:20 The children which thou shalt have, after thou hast lost the other, shall say again in thine ears, The place is too strait for me: give place to me that I may dwell.
[Esa 49:21 DK-KJV] Da skal du sige i dit hjerte, Hvem har avlet mig disse, eftersom jeg har mistet mine børn, og er øde, en tilfangetagen, og en der flyttes frem og tilbage? og hvem har opfostret disse? Læg mærke til, jeg var efterladt alene; disse, hvor havde de været?
Isa 49:21 Then shalt thou say in thine heart, Who hath begotten me these, seeing I have lost my children, and am desolate, a captive, and removing to and fro? and who hath brought up these? Behold, I was left alone; these, where had they been?
[Esa 49:22 DK-KJV] Således siger Herren GUD, Læg mærke til, Jeg vil opløfte min hånd for Hedningerne, og opsætte min standard for folket: og de skal bringe dine sønner i deres arme, og dine døtre skal bli’ båret på deres skuldre.
Isa 49:22 Thus saith the Lord GOD, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, and set up my standard to the people: and they shall bring thy sons in their arms, and thy daughters shall be carried upon their shoulders.
[Esa 49:23 DK-KJV] Og konger skal være dine omsorgsfulde fædre, og deres dronninger dine omsorgsfulde mødre: de skal bukke sig ned for dig med deres ansigt mod jorden, og slikke støvet op fra dine fødder; og du skal vide at jeg er HERREN: for de skal ikke være skamfulde de som venter på mig.
Isa 49:23 And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers: they shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I am the LORD: for they shall not be ashamed that wait for me.
[Esa 49:24 DK-KJV] Skal rovet bli’ taget fra de mægtige, eller de lovlydige tilfangetagne forløst?
Isa 49:24 Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered?
[Esa 49:25 DK-KJV] Men således siger HERREN, Ja den mægtiges tilfangetagne skal bli’ fjernet, og den forfærdeliges rov skal bli’ forløst: for jeg vil kæmpe mod ham der kæmpede mod mig, og jeg vil frelse dine børn.
Isa 49:25 But thus saith the LORD, Even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered: for I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children.
[Esa 49:26 DK-KJV] Og jeg vil lade dem der undertrykker dig spise deres eget kød; og de skal være fulde med deres eget blod, som med sød vin: og alt kød skal vide at jeg HERREN er din Frelser og din Befrier, Jacobs mægtige Éner.
Isa 49:26 And I will feed them that oppress thee with their own flesh; and they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine: and all flesh shall know that I the LORD am thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One of Jacob.
[Esa 50:1 DK-KJV] Dette siger HERREN, hvor er jeres mors skilsmissebrev, hvem jeg har sendt væk? eller hvilke af mine kreditorer er det til hvem jeg har solgt jer? Læg mærke til, på grund af jeres fejltrin har I solgt jerselv, og på grund af jeres overtrædelser er jeres mor sendt væk.
Isa 50:1 Thus saith the LORD, Where is the bill of your mother’s divorcement, whom I have put away? or which of my creditors is it to whom I have sold you? Behold, for your iniquities have ye sold yourselves, and for your transgressions is your mother put away.
[Esa 50:2 DK-KJV] Hvorfor, var der ingen mand, da jeg kom? var der ingen til at svare, da jeg kaldte? Er min hånd for kort til at befri? eller har jeg ikke kraft til at forløse? læg mærke til, ved min irettesættelse udtørrede jeg havet, jeg laver floder til en vildmark: der stinker fiskene, fordi der intet vand er, og dør af tørst.
Isa 50:2 Wherefore, when I came, was there no man? when I called, was there none to answer? Is my hand shortened at all, that it cannot redeem? or have I no power to deliver? behold, at my rebuke I dry up the sea, I make the rivers a wilderness: their fish stinketh, because there is no water, and dieth for thirst.
[Esa 50:3 DK-KJV] Jeg iklædte himlene med mørke, og jeg laver sækkelærred som deres dække.
Isa 50:3 I clothe the heavens with blackness, and I make sackcloth their covering.
[Esa 50:4 DK-KJV] Herren GUD har givet mig de lærdes tunge, så jeg rettidigt skulle vide hvordan jeg kan tale et ord til ham der er udmattet: han vækker morgen efter morgen, han vækker mit øre for at høre som de lærde.
Isa 50:4 The Lord GOD hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary: he wakeneth morning by morning, he wakeneth mine ear to hear as the learned.
[Esa 50:5 DK-KJV] Herren Gud har åbnet mit øre, og jeg var ikke oprørsk, og vendte mig heller ikke væk.
Isa 50:5 The Lord GOD hath opened mine ear, and I was not rebellious, neither turned away back.
[Esa 50:6 DK-KJV] Jeg gav min ryg til dem der slog mig, og mine kinder til dem der plukkede håret af: jeg gemte ikke mit ansigt fra skam og spytning.
Isa 50:6 I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair: I hid not my face from shame and spitting.
[Esa 50:7 DK-KJV] For Herren GUD vil hjælpe mig; derfor skal jeg ikke være forvirret: derfor har jeg gjort mit ansigt som flint, og jeg ved at jeg ikke skal være skamfuld.
Isa 50:7 For the Lord GOD will help me; therefore shall I not be confounded: therefore have I set my face like a flint, and I know that I shall not be ashamed.
[Esa 50:8 DK-KJV] Han der retfærdiggør mig er nær; hvem vil stride mod mig? lad os stå sammen: hvem er min modstander? lad ham komme mig nær.
Isa 50:8 He is near that justifieth me; who will contend with me? let us stand together: who is mine adversary? let him come near to me.
[Esa 50:9 DK-KJV] Læg mærke til, Herren GUD vil hjælpe mig; hvem er han der skal fordømme mig? se, de skal bli’ gamle som en beklædning; møllen skal spise dem op.
Isa 50:9 Behold, the Lord GOD will help me; who is he that shall condemn me? lo, they all shall wax old as a garment; the moth shall eat them up.
[Esa 50:10 DK-KJV] Hvem er blandt jer der frygter HERREN, der adlyder hans tjeners stemme, der vandre i mørke, og intet lys har? lad ham stole på HERRENs navn, og støtte sig til hans Gud.
Isa 50:10 Who is among you that feareth the LORD, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? let him trust in the name of the LORD, and stay upon his God.
[Esa 50:11 DK-KJV] Læg mærke til, alle I der antænder en ild, der omslutter jerselv med gnister: gå i lyset fra jeres ild, og i gnisterne som I har antændt. Dette skal I ha’ af min hånd; I skal ligge ned i sorg.
Isa 50:11 Behold, all ye that kindle a fire, that compass yourselves about with sparks: walk in the light of your fire, and in the sparks that ye have kindled. This shall ye have of mine hand; ye shall lie down in sorrow.
[Esa 51:1 DK-KJV] Lyt på mig, I der følger efter retfærdighed, I der søger HERREN: kig på klippen hvorfra I er hugget ud, og på faldgrubens hul hvorfra I er gravet ud.
Isa 51:1 Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the LORD: look unto the rock whence ye are hewn, and to the hole of the pit whence ye are digged.
[Esa 51:2 DK-KJV] Kig på Abraham jeres far, og på Sarah der bar jer: for alene ham kaldte jeg, og velsignede ham, og gjorde ham talrig.
Isa 51:2 Look unto Abraham your father, and unto Sarah that bare you: for I called him alone, and blessed him, and increased him.
[Esa 51:3 DK-KJV] For HERREN skal trøste Zion: han vil trøste alle hendes øde steder; og han vil lave hendes vildmark som Eden, og hendes ørken som HERRENs have; fryd og glæde skal bli’ fundet derinde, taksigelsesbøn, og melodiens stemme.
Isa 51:3 For the LORD shall comfort Zion: he will comfort all her waste places; and he will make her wilderness like Eden, and her desert like the garden of the LORD; joy and gladness shall be found therein, thanksgiving, and the voice of melody.
[Esa 51:4 DK-KJV] Lyt på mig, mit folk; og hør godt efter, Kæreste min nation: for en lov skal udgå fra mig, og jeg vil få min dom til at hvile som et lys for folket.
Isa 51:4 Hearken unto me, my people; and give ear unto me, O my nation: for a law shall proceed from me, and I will make my judgment to rest for a light of the people.
[Esa 51:5 DK-KJV] Min retfærdighed er nær; min frelse er sprunget ud, og mine arme skal dømme folket; øerne skal vente på mig, og de skal stole på min arm.
Isa 51:5 My righteousness is near; my salvation is gone forth, and mine arms shall judge the people; the isles shall wait upon me, and on mine arm shall they trust.
[Esa 51:6 DK-KJV] Løft jeres øjne mod himlene, og kig på jorden forneden: for himlene skal forsvinde som røg, og jorden skal bli’ gammel som en beklædning, og de der bor derinde skal dø på samme måde: men min frelse skal vare for evigt, og min retfærdighed skal ikke bli’ ophævet. 
Isa 51:6 Lift up your eyes to the heavens, and look upon the earth beneath: for the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die in like manner: but my salvation shall be for ever, and my righteousness shall not be abolished.
[Esa 51:7 DK-KJV] Lyt på mig, I der kender retfærdighed, det folk i hvis hjerte min lov er; frygt I ikke menneskers bebrejdelse, vær heller ikke bange for deres forhånelser.
Isa 51:7 Hearken unto me, ye that know righteousness, the people in whose heart is my law; fear ye not the reproach of men, neither be ye afraid of their revilings.
[Esa 51:8 DK-KJV] For møllet skal spise dem op som en beklædning, og ormen skal spise dem som uld: men min retfærdighed skal vare for evigt, og min frelse fra generation til generation.
Isa 51:8 For the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them like wool: but my righteousness shall be for ever, and my salvation from generation to generation.
[Esa 51:9 DK-KJV] Vågn op, vågn op, iklæd dig styrke, Kæreste arm fra HERREN; vågn op, som i gamle dage, i de gamle generationer. Er du ikke den der har hugget Rahab ud, og såret dragen?
Isa 51:9 Awake, awake, put on strength, O arm of the LORD; awake, as in the ancient days, in the generations of old. Art thou not it that hath cut Rahab, and wounded the dragon?
[Esa 51:10 DK-KJV] Er du ikke den som har tørlagt havet, vandmasserne fra det store dyb; som har gjort havets dyb til en vej hvor de frikøbte kan passere over?
Isa 51:10 Art thou not it which hath dried the sea, the waters of the great deep; that hath made the depths of the sea a way for the ransomed to pass over?
[Esa 51:11 DK-KJV] Derfor skal HERRENs befriede returnere, og komme med sang mod Zion; og evigvarende fryd skal være over deres hoved: de skal opnå glæde og fryd; og sorg og bekymring skal forsvinde.
Isa 51:11 Therefore the redeemed of the LORD shall return, and come with singing unto Zion; and everlasting joy shall be upon their head: they shall obtain gladness and joy; and sorrow and mourning shall flee away.
[Esa 51:12 DK-KJV] Jeg, ja jeg, er han der trøster jer: hvem er du, at du skulle være bange for et menneske der skal dø, og for menneskesønnen som skal bli’ lavet som græs;
Isa 51:12 I, even I, am he that comforteth you: who art thou, that thou shouldest be afraid of a man that shall die, and of the son of man which shall be made as grass;
[Esa 51:13 DK-KJV] Og glemmer HERREN din skaber, der har udstrakt himlene, og lagt jordens fundamenter; og daglig har fryget på grund af undertrykkerens arrigskab, som om han var klar til at destruere? og hvor er undertrykkerens arrigskab?
Isa 51:13 And forgettest the LORD thy maker, that hath stretched forth the heavens, and laid the foundations of the earth; and hast feared continually every day because of the fury of the oppressor, as if he were ready to destroy? and where is the fury of the oppressor?
[Esa 51:14 DK-KJV] Den landflygtige fange haster så han må bli’ løst, og så han ikke dør i faldgruben, ej heller at hans brød skulle fejle.
Isa 51:14 The captive exile hasteneth that he may be loosed, and that he should not die in the pit, nor that his bread should fail.
[Esa 51:15 DK-KJV] Men jeg er HERREN din Gud, der delte havet, hvis bølger brølede: Hærskarers HERREN er hans navn.
Isa 51:15 But I am the LORD thy God, that divided the sea, whose waves roared: The LORD of hosts is his name.
[Esa 51:16 DK-KJV] Og jeg har puttet mine ord i din mund, og jeg har dækket dig i skyggen fra min hånd, så jeg må plante himlene, og lægge jordens fundamenter, og sige til Zion, Du er mit folk.
Isa 51:16 And I have put my words in thy mouth, and I have covered thee in the shadow of mine hand, that I may plant the heavens, and lay the foundations of the earth, and say unto Zion, Thou art my people.
[Esa 51:17 DK-KJV] Vågn op, vågn op, rejs dig, Kæreste Jerusalem, som af HERRENs hånd har drukket af koppen af hans arrigskab; du har drukket bundfaldet fra rystelsens kop, og vendt vrangen ud.
Isa 51:17 Awake, awake, stand up, O Jerusalem, which hast drunk at the hand of the LORD the cup of his fury; thou hast drunken the dregs of the cup of trembling, and wrung them out.
[Esa 51:18 DK-KJV] Der er ingen til at vejlede hende blandt alle sønnerne som hun har frembragt; der er heller ikke nogen der tager hende ved hånden af alle hendes sønner som hun har opfostret.
Isa 51:18 There is none to guide her among all the sons whom she hath brought forth; neither is there any that taketh her by the hand of all the sons that she hath brought up.
[Esa 51:19 DK-KJV] Disse 2 ting er kommet til dig; hvem skal synes at det er synd for dig? ensomheden, og destruktionen, og hungersnøden, og sværdet: via hvem skal jeg trøste dig?
Isa 51:19 These two things are come unto thee; who shall be sorry for thee? desolation, and destruction, and the famine, and the sword: by whom shall I comfort thee?
[Esa 51:20 DK-KJV] Dine sønner er besvimet, de ligger i starten af alle gaderne, som en vild stud i et net: de er fulde af HERRENs arrigskab, din Guds irettesættelse.
Isa 51:20 Thy sons have fainted, they lie at the head of all the streets, as a wild bull in a net: they are full of the fury of the LORD, the rebuke of thy God.
[Esa 51:21 DK-KJV] Hør nu derfor dette, du plagede, og berusede, men ikke med vin:
Isa 51:21 Therefore hear now this, thou afflicted, and drunken, but not with wine:
[Esa 51:22 DK-KJV] Dette siger din Herre HERREN, og din Gud har ført hans folks sag, Læg mærke til, jeg har taget rystelsens kop ud af din hånd, ja bundfaldet fra koppen med mit arrigskab; du skal ikke mere drikke den igen:
Isa 51:22 Thus saith thy Lord the LORD, and thy God that pleadeth the cause of his people, Behold, I have taken out of thine hand the cup of trembling, even the dregs of the cup of my fury; thou shalt no more drink it again:
[Esa 51:23 DK-KJV] Men jeg vil putte den ind i hånden på dem der plager dig; som har sagt til din sjæl, Buk dig ned, så vi må gå over dig: og du har lagt din krop som jorden, og som gaderne, for dem der gik over.
Isa 51:23 But I will put it into the hand of them that afflict thee; which have said to thy soul, Bow down, that we may go over: and thou hast laid thy body as the ground, and as the street, to them that went over.
[Esa 52:1 DK-KJV] Vågn op, vågn op; iklæd dig din styrke, Kæreste Zion; iklæd dig dine smukke beklædningsgenstande, Kæreste Jerusalem, den hellige by: for fra nu af skal ingen af de uomskårne og de urene komme ind i dig.
Isa 52:1 Awake, awake; put on thy strength, O Zion; put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city: for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean.
[Esa 52:2 DK-KJV] Ryst støvet af digselv; rejs dig, og sid ned, Kæreste Jerusalem: løs digselv fra båndene om din nakke, Kæreste tilfangetagne Zion-datter.
Isa 52:2 Shake thyself from the dust; arise, and sit down, O Jerusalem: loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion.
[Esa 52:3 DK-KJV] For dette siger HERREN, I har solgt jerselv for intet; og I skal forløses uden penge.
Isa 52:3 For thus saith the LORD, Ye have sold yourselves for nought; and ye shall be redeemed without money.
[Esa 52:4 DK-KJV] For dette siger Herren GUD, Mit folk gik før i tiden ned til Egypten for at opholde sig der; og Assyreren undertrykte dem uden grund.
Isa 52:4 For thus saith the Lord GOD, My people went down aforetime into Egypt to sojourn there; and the Assyrian oppressed them without cause.
[Esa 52:5 DK-KJV] Nu derfor, hvad har jeg her, siger HERREN, at mit folk er fjernet for intet? dem der hersker over dem får dem til at hyle, siger HERREN; og mit navn er spottet kontinuerligt hver dag.
Isa 52:5 Now therefore, what have I here, saith the LORD, that my people is taken away for nought? they that rule over them make them to howl, saith the LORD; and my name continually every day is blasphemed.
[Esa 52:6 DK-KJV] Derfor skal mit folk kende mit navn: derfor skal de vide i den dag at jeg er han der taler: læg mærke til, det er mig.
Isa 52:6 Therefore my people shall know my name: therefore they shall know in that day that I am he that doth speak: behold, it is I.
[Esa 52:7 DK-KJV] Hvor smukke er fødderne af ham der bringer gode nyheder på bjergene, der publicerer fred; der bringer gode nyheder om godt, der publicerer frelse; der siger til Zion, Din Gud regerer!
Isa 52:7 How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace; that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation; that saith unto Zion, Thy God reigneth!
[Esa 52:8 DK-KJV] Dine vægtere skal opløfte stemmen; med stemmen skal de synge sammen: for de skal se øje til øje, når HERREN skal bringe Zion tilbage.
Isa 52:8 Thy watchmen shall lift up the voice; with the voice together shall they sing: for they shall see eye to eye, when the LORD shall bring again Zion.
[Esa 52:9 DK-KJV] Bryd ud i fryd, syng sammen, I øde steder i Jerusalem: for HERREN har trøstet hans folk, han har befriet Jerusalem.
Isa 52:9 Break forth into joy, sing together, ye waste places of Jerusalem: for the LORD hath comforted his people, he hath redeemed Jerusalem.
[Esa 52:10 DK-KJV] HERREN har gjort hans hellige arm bar ind for øjnene af alle nationerne; og hele jordens ende skal se vor Guds frelse.
Isa 52:10 The LORD hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations; and all the ends of the earth shall see the salvation of our God.
[Esa 52:11 DK-KJV] Rejs I, Rejs I, gå I ud derfra, rør ikke urene ting; gå I ud fra hendes midte, vær I rene, der bærer HERRENs kar.
Isa 52:11 Depart ye, depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing; go ye out of the midst of her; be ye clean, that bear the vessels of the LORD.
[Esa 52:12 DK-KJV] For I skal ikke gå hurtigt ud, heller ikke gå via flugt: for HERREN vil gå foran jer; og Israels Gud vil være jeres belønning.
Isa 52:12 For ye shall not go out with haste, nor go by flight: for the LORD will go before you; and the God of Israel will be your rereward.
[Esa 52:13 DK-KJV] Læg mærke til, min tjener skal handle fornuftigt, han skal bli’ ophøjet og lovprist, og være meget høj.
Isa 52:13 Behold, my servant shall deal prudently, he shall be exalted and extolled, and be very high.
[Esa 52:14 DK-KJV] Så mange var forbløffede over dig; hans fjæs var så skæmmet mere end noget menneskes, og hans skikkelse mere end menneskesønnernes.
Isa 52:14 As many were astonied at thee; his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men:
[Esa 52:15 DK-KJV] Sådant skal han stænke mange nationer; kongerne skal lukke deres munde for ham: for det som ikke var fortalt dem skal de se; og det som de ikke havde hørt om skal de betragte.
Isa 52:15 So shall he sprinkle many nations; the kings shall shut their mouths at him: for that which had not been told them shall they see; and that which they had not heard shall they consider.
[Esa 53:1 DK-KJV] Hvem har troet vor beretning? og for hvem er HERRENs arm afsløret?
Isa 53:1 Who hath believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?
[Esa 53:2 DK-KJV] For han skal gro op foran ham som en sart plante, og som en rod ud af tør jord: han har ingen særlig fremtoning heller ikke ynde; og når vi skal se ham, er der ingen skønhed så vi skulle ønske ham.
Isa 53:2 For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground: he hath no form nor comeliness; and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him.
[Esa 53:3 DK-KJV] Han er foragtet og forkastet af mennesker; en mand af sorger, og bekendt med smerte: og vi gemte som var det vore ansigter for ham; han var foragtet, og vi værdsatte ham ikke.
Isa 53:3 He is despised and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him; he was despised, and we esteemed him not.
[Esa 53:4 DK-KJV] Han har helt sikkert båret vore smerter, og båret vore sorger: alligevel så’ vi ham som ramt, slået af Gud, og plaget.
Isa 53:4 Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
[Esa 53:5 DK-KJV] Men han var såret for vore overtrædelser, han var skadet for vore fejltrin: irettesættelsen for vor fred var over ham; og med hans piskeslag er vi helbredt.
Isa 53:5 But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed.
[Esa 53:6 DK-KJV] Alle vi som får er faret vild; vi har alle og enhver vendt os mod vor egen vej; og HERREN har lagt alle vore fejltrin på ham.
Isa 53:6 All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the LORD hath laid on him the iniquity of us all.
[Esa 53:7 DK-KJV] Han var tynget, og han var plaget, alligevel åbnede han ikke hans mund: han er bragt som et lam til slagteren, og som et får foran hendes klippere er stum, sådant åbnede han ikke hans mund.
Isa 53:7 He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth: he is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth.
[Esa 53:8 DK-KJV] Han var taget fra fængsel og fra dom: og hvem skal erklære hans generation? for han var skåret ud af de levendes land: for mit folks overtrædelse var han ramt.
Isa 53:8 He was taken from prison and from judgment: and who shall declare his generation? for he was cut off out of the land of the living: for the transgression of my people was he stricken.
[Esa 53:9 DK-KJV] Og han lavede hans grav med de onde, og med de rige i hans død; fordi han ingen voldsgerning havde gjort, der var heller ikke bedrag i hans mund.
Isa 53:9 And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death; because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth.
[Esa 53:10 DK-KJV] Alligevel behagede det HERREN at skade ham; og lægge smerte på ham: når du skal gøre hans sjæl til en offergave for synd, skal han se hans sæd, skal han forlænge hans dage, og HERRENs velbehag skal blomstre i hans hånd.
Isa 53:10 Yet it pleased the LORD to bruise him; he hath put him to grief: when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the LORD shall prosper in his hand.
[Esa 53:11 DK-KJV] Han skal se på hans sjæls anstrengelser, og skal være tilfreds: gennem hans kundskab skal min retfærdige tjener retfærdiggøre mange; for han skal bære deres fejltrin.
Isa 53:11 He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities.
[Esa 53:12 DK-KJV] Derfor vil jeg tildele ham en andel med den store, og han skal dele byttet med den stærke; fordi han har udgydt hans sjæl indtil død: og han var talt med blandt overtræderne; og han bar manges synd, og foretog forbøn for overtræderne.
Isa 53:12 Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors.
[Esa 54:1 DK-KJV] Syng, Kæreste ufrugtbare, du som ikke bar; bryd ud i sang, og råb højt, du der ikke var med barn: for flere er den ødes børn end den gifte hustrus børn, siger HERREN
Isa 54:1 Sing, O barren, thou that didst not bear; break forth into singing, and cry aloud, thou that didst not travail with child: for more are the children of the desolate than the children of the married wife, saith the LORD.
[Esa 54:2 DK-KJV] og styrk dine teltpløkker;
Isa 54:2 Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thine habitations: spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes;
[Esa 54:3 DK-KJV]
Isa 54:3 For thou shalt break forth on the right hand and on the left; and thy seed shall inherit the Gentiles, and make the desolate cities to be inhabited.
[Esa 54:4 DK-KJV]
Isa 54:4 Fear not; for thou shalt not be ashamed: neither be thou confounded; for thou shalt not be put to shame: for thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood any more.
[Esa 54:5 DK-KJV] For din Skaber er din ægtemand; hærskarers HERRE er hans havn; og Israels Hellige Éner din Befrier; Han skal kaldes hele jordens Gud.
Isa 54:5 For thy Maker is thine husband; the LORD of hosts is his name; and thy Redeemer the Holy One of Israel; The God of the whole earth shall he be called.
[Esa 54:6 DK-KJV]
Isa 54:6 For the LORD hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth, when thou wast refused, saith thy God.
[Esa 54:7 DK-KJV]
Isa 54:7 For a small moment have I forsaken thee; but with great mercies will I gather thee.
[Esa 54:8 DK-KJV] , siger HERREN din Befrier
Isa 54:8 In a little wrath I hid my face from thee for a moment; but with everlasting kindness will I have mercy on thee, saith the LORD thy Redeemer.
[Esa 54:9 DK-KJV]
Isa 54:9 For this is as the waters of Noah unto me: for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth; so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee.
[Esa 54:10 DK-KJV]
Isa 54:10 For the mountains shall depart, and the hills be removed; but my kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of my peace be removed, saith the LORD that hath mercy on thee.
[Esa 54:11 DK-KJV]
Isa 54:11 O thou afflicted, tossed with tempest, and not comforted, behold, I will lay thy stones with fair colours, and lay thy foundations with sapphires.
[Esa 54:12 DK-KJV]
Isa 54:12 And I will make thy windows of agates, and thy gates of carbuncles, and all thy borders of pleasant stones.
[Esa 54:13 DK-KJV]
Isa 54:13 And all thy children shall be taught of the LORD; and great shall be the peace of thy children.
[Esa 54:14 DK-KJV]
Isa 54:14 In righteousness shalt thou be established: thou shalt be far from oppression; for thou shalt not fear: and from terror; for it shall not come near thee.
[Esa 54:15 DK-KJV]
Isa 54:15 Behold, they shall surely gather together, but not by me: whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake.
[Esa 54:16 DK-KJV]
Isa 54:16 Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work; and I have created the waster to destroy.
[Esa 54:17 DK-KJV]
Isa 54:17 No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the LORD, and their righteousness is of me, saith the LORD.
[Esa 55:1 DK-KJV]
Isa 55:1 Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.
[Esa 55:2 DK-KJV]
Isa 55:2 Wherefore do ye spend money for that which is not bread? and your labour for that which satisfieth not? hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness.
[Esa 55:3 DK-KJV]
Isa 55:3 Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
[Esa 55:4 DK-KJV]
Isa 55:4 Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and commander to the people.
[Esa 55:5 DK-KJV] Israels Hellige Éner
Isa 55:5 Behold, thou shalt call a nation that thou knowest not, and nations that knew not thee shall run unto thee because of the LORD thy God, and for the Holy One of Israel; for he hath glorified thee.
[Esa 55:6 DK-KJV]
Isa 55:6 Seek ye the LORD while he may be found, call ye upon him while he is near:
[Esa 55:7 DK-KJV] , for han vil frikende i overflod.
Isa 55:7 Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the LORD, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon.
[Esa 55:8 DK-KJV]
Isa 55:8 For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the LORD.
[Esa 55:9 DK-KJV]
Isa 55:9 For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
[Esa 55:10 DK-KJV]
Isa 55:10 For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater:
[Esa 55:11 DK-KJV]
Isa 55:11 So shall my word be that goeth forth out of my mouth: it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it.
[Esa 55:12 DK-KJV]
Isa 55:12 For ye shall go out with joy, and be led forth with peace: the mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands.
[Esa 55:13 DK-KJV]
Isa 55:13 Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the brier shall come up the myrtle tree: and it shall be to the LORD for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off.
[Esa 56:1 DK-KJV]
Isa 56:1 Thus saith the LORD, Keep ye judgment, and do justice: for my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed.
[Esa 56:2 DK-KJV]
Isa 56:2 Blessed is the man that doeth this, and the son of man that layeth hold on it; that keepeth the sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil.
[Esa 56:3 DK-KJV]
Isa 56:3 Neither let the son of the stranger, that hath joined himself to the LORD, speak, saying, The LORD hath utterly separated me from his people: neither let the eunuch say, Behold, I am a dry tree.
[Esa 56:4 DK-KJV]
Isa 56:4 For thus saith the LORD unto the eunuchs that keep my sabbaths, and choose the things that please me, and take hold of my covenant;
[Esa 56:5 DK-KJV]
Isa 56:5 Even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters: I will give them an everlasting name, that shall not be cut off.
[Esa 56:6 DK-KJV]
Isa 56:6 Also the sons of the stranger, that join themselves to the LORD, to serve him, and to love the name of the LORD, to be his servants, every one that keepeth the sabbath from polluting it, and taketh hold of my covenant;
[Esa 56:7 DK-KJV] Ja dem vil jeg bringe til mit hellige bjerg, og gøre dem glædesfyldte i mit bønnens hus: deres brændoffergaver og deres ofre skal være accepteret på mit alter; for mit hus skal kaldes et bønnens hus for hele folket.
Isa 56:7 Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer: their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar; for mine house shall be called an house of prayer for all people.
[Esa 56:8 DK-KJV]
Isa 56:8 The Lord GOD which gathereth the outcasts of Israel saith, Yet will I gather others to him, beside those that are gathered unto him.
[Esa 56:9 DK-KJV]
Isa 56:9 All ye beasts of the field, come to devour, yea, all ye beasts in the forest.
[Esa 56:10 DK-KJV]
Isa 56:10 His watchmen are blind: they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot bark; sleeping, lying down, loving to slumber.
[Esa 56:11 DK-KJV]
Isa 56:11 Yea, they are greedy dogs which can never have enough, and they are shepherds that cannot understand: they all look to their own way, every one for his gain, from his quarter.
[Esa 56:12 DK-KJV]
Isa 56:12 Come ye, say they, I will fetch wine, and we will fill ourselves with strong drink; and to morrow shall be as this day, and much more abundant.
[Esa 57:1 DK-KJV] De retskafne forsvinder, og intet menneske lægger det på hjertet: og barmhjertige mennesker er fjernet, ingen tænker over at de retskafne er fjernet fra det onde der kommer. 
Isa 57:1 The righteous perisheth, and no man layeth it to heart: and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come.
[Esa 57:2 DK-KJV] Han skal komme ind i fred: de skal hvile i deres senge, hver og én i hans retskaffenhed.
Isa 57:2 He shall enter into peace: they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness.
[Esa 57:3 DK-KJV] Men kom nær herhen, I sønner af heksekunstneren, sæden af ægteskabsbryderen og skøgen.
Isa 57:3 But draw near hither, ye sons of the sorceress, the seed of the adulterer and the whore.
[Esa 57:4 DK-KJV] Imod hvem I fornøjer jerselv? imod hvem I laver en åben mund, og stikker tungen ud? er I ikke børn af overtrædelse, en sæd af falskhed,
Isa 57:4 Against whom do ye sport yourselves? against whom make ye a wide mouth, and draw out the tongue? are ye not children of transgression, a seed of falsehood,
[Esa 57:5 DK-KJV] Der omslutte jerselv med afguder under ethvert grønt træ, og dræber børnene i dalene under klipperevnerne?
Isa 57:5 Enflaming yourselves with idols under every green tree, slaying the children in the valleys under the clifts of the rocks?
[Esa 57:6 DK-KJV] Blandt de glatte sten fra bækken er din del; de, de er dit lod: ja til dem har du øst et drikoffergave op, du har tilbudt en madoffergave. Skulle jeg ta’ imod trøst i disse?
Isa 57:6 Among the smooth stones of the stream is thy portion; they, they are thy lot: even to them hast thou poured a drink offering, thou hast offered a meat offering. Should I receive comfort in these?
[Esa 57:7 DK-KJV] På et ophøjet og højt bjerg har du redt din seng: ja der gik du op for at tilbyde et offer.
Isa 57:7 Upon a lofty and high mountain hast thou set thy bed: even thither wentest thou up to offer sacrifice.
[Esa 57:8 DK-KJV] Også bagved dørene og dørstolperne har du opsat din ihukommelse: for du har afsløret digselv overfor en anden end mig, og er gået op; du har forstørret din seng, og lavet dig en pagt med dem; du elskede deres seng der hvor du så den.
Isa 57:8 Behind the doors also and the posts hast thou set up thy remembrance: for thou hast discovered thyself to another than me, and art gone up; thou hast enlarged thy bed, and made thee a covenant with them; thou lovedst their bed where thou sawest it.
[Esa 57:9 DK-KJV] Og du gik til kongen med salveolie, og forøgede dine parfumer, og sendte din budbringer langt afsted, og nedværdigede digselv lige til helvede.
Isa 57:9 And thou wentest to the king with ointment, and didst increase thy perfumes, and didst send thy messengers far off, and didst debase thyself even unto hell.
[Esa 57:10 DK-KJV] Du er udkørt over storheden af din vej; alligevel siger du ikke, Der er intet håb: du har fundet livet af din hånd; derfor blev du ikke bedrøvet.
Isa 57:10 Thou art wearied in the greatness of thy way; yet saidst thou not, There is no hope: thou hast found the life of thine hand; therefore thou wast not grieved.
[Esa 57:11 DK-KJV] Og for hvem har du været bange eller frygtet, siden du har løjet, og ikke har husket på mig, og heller ikke har lagt det på dit hjerte? har jeg ikke været stille helt fra gammel tid af, og du frygter mig ikke?
Isa 57:11 And of whom hast thou been afraid or feared, that thou hast lied, and hast not remembered me, nor laid it to thy heart? have not I held my peace even of old, and thou fearest me not?
[Esa 57:12 DK-KJV] Jeg vil erklære din retfærdighed, og dine gerninger; for de skal ikke gavne dig.
Isa 57:12 I will declare thy righteousness, and thy works; for they shall not profit thee.
[Esa 57:13 DK-KJV] Når du råber, lad dine virksomheder forløse dig; men vinden skal bære dem alle væk; forfængelighed skal ta’ dem: men han der sætter hans lid til mig skal besidde landet, og skal arve det hellige bjerg;
Isa 57:13 When thou criest, let thy companies deliver thee; but the wind shall carry them all away; vanity shall take them: but he that putteth his trust in me shall possess the land, and shall inherit my holy mountain;
[Esa 57:14 DK-KJV] Og skal sige, Beregn I, beregn I, forbered vejen, ta’ snubleblokken op ud af vejen for mit folk.
Isa 57:14 And shall say, Cast ye up, cast ye up, prepare the way, take up the stumblingblock out of the way of my people.
[Esa 57:15 DK-KJV] For således siger den høje og ophøjede Éner der bebor evigheden, hvis navn er Hellig; Jeg bor i det høje og hellige sted, også med ham der er af en angrende og ydmyg ånd, for at gi’ nyt liv til de ydmyges ånd, og for at gi’ nyt liv til hjertet fra de angrende énere.
Isa 57:15 For thus saith the high and lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy; I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones.
[Esa 57:16 DK-KJV] For jeg vil ikke stride for evigt, og jeg vil heller ikke altid være vred: for da skulle ånden fejle foran mig, og sjælene som jeg har lavet.
Isa 57:16 For I will not contend for ever, neither will I be always wroth: for the spirit should fail before me, and the souls which I have made.
[Esa 57:17 DK-KJV] På grund af fejltrinet af hans griskhed var jeg vred, og slog ham: Jeg gemte mig, og var vred, og han gik genstridigt videre på hans hjertes vej.
Isa 57:17 For the iniquity of his covetousness was I wroth, and smote him: I hid me, and was wroth, and he went on frowardly in the way of his heart.
[Esa 57:18 DK-KJV] Jeg har set hans veje, og vil helbrede ham: Jeg vil også lede ham og genoprette trøsten overfor ham og overfor hans sørgende.
Isa 57:18 I have seen his ways, and will heal him: I will lead him also, and restore comforts unto him and to his mourners.
[Esa 57:19 DK-KJV] Jeg skaber læbernes frugt; Fred, fred til ham der er langt væk, og til ham der er nær, siger HERREN; og jeg vil helbrede ham.
Isa 57:19 I create the fruit of the lips; Peace, peace to him that is far off, and to him that is near, saith the LORD; and I will heal him.
[Esa 57:20 DK-KJV] Men de onde er som det oprørske hav, da det ikke kunne hvile, hvis vandmasser kastede mudder og skidt op.
Isa 57:20 But the wicked are like the troubled sea, when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt.
[Esa 57:21 DK-KJV] Der er ingen fred, siger min Gud, til de onde.
Isa 57:21 There is no peace, saith my God, to the wicked.
[Esa 58:1 DK-KJV] Råb højt, undlad ikke at gøre det, opløft din røst som en trompet, og vis mit folk deres overtrædelse, og Jacobs hus deres synder.
Isa 58:1 Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and shew my people their transgression, and the house of Jacob their sins.
[Esa 58:2 DK-KJV] Men alligevel søger de mig dagligt, og glæder sig over at kende mine veje, som en nation der udvirkede retfærdighed, og ikke svigtede deres Guds ritualer: de spørger mig om ritualerne med retfærdighed; de glæder sig over at nærme sig Gud.
Isa 58:2 Yet they seek me daily, and delight to know my ways, as a nation that did righteousness, and forsook not the ordinance of their God: they ask of me the ordinances of justice; they take delight in approaching to God.
[Esa 58:3 DK-KJV] Hvorfor har vi fastet, siger de, og du har ikke set det? hvorfor har vi plaget vore sjæle, og du lægger ikke mærke til det? Læg mærke til, på dagen for jeres faste finder I fornøjelse, og udvirker al jeres arbejde.
Isa 58:3 Wherefore have we fasted, say they, and thou seest not? wherefore have we afflicted our soul, and thou takest no knowledge? Behold, in the day of your fast ye find pleasure, and exact all your labours.
[Esa 58:4 DK-KJV]
Isa 58:4 Behold, ye fast for strife and debate, and to smite with the fist of wickedness: ye shall not fast as ye do this day, to make your voice to be heard on high.
[Esa 58:5 DK-KJV]
Isa 58:5 Is it such a fast that I have chosen? a day for a man to afflict his soul? is it to bow down his head as a bulrush, and to spread sackcloth and ashes under him? wilt thou call this a fast, and an acceptable day to the LORD?
[Esa 58:6 DK-KJV]
Isa 58:6 Is not this the fast that I have chosen? to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke?
[Esa 58:7 DK-KJV]
Isa 58:7 Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? when thou seest the naked, that thou cover him; and that thou hide not thyself from thine own flesh?
[Esa 58:8 DK-KJV]
Isa 58:8 Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily: and thy righteousness shall go before thee; the glory of the LORD shall be thy rereward.
[Esa 58:9 DK-KJV]
Isa 58:9 Then shalt thou call, and the LORD shall answer; thou shalt cry, and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, the putting forth of the finger, and speaking vanity;
[Esa 58:10 DK-KJV]
Isa 58:10 And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul; then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday:
[Esa 58:11 DK-KJV]
Isa 58:11 And the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not.
[Esa 58:12 DK-KJV] ; og du skal kaldes,
Isa 58:12 And they that shall be of thee shall build the old waste places: thou shalt raise up the foundations of many generations; and thou shalt be called, The repairer of the breach, The restorer of paths to dwell in.
[Esa 58:13 DK-KJV]
Isa 58:13 If thou turn away thy foot from the sabbath, from doing thy pleasure on my holy day; and call the sabbath a delight, the holy of the LORD, honourable; and shalt honour him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words:
[Esa 58:14 DK-KJV]
Isa 58:14 Then shalt thou delight thyself in the LORD; and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father: for the mouth of the LORD hath spoken it.
[Esa 59:1 DK-KJV] Læg mærke til, HERRENs hånd er ikke afkortet, så han ikke kan frelse; hans øre er heller ikke tung, så han ikke kan høre:
Isa 59:1 Behold, the LORD’S hand is not shortened, that it cannot save; neither his ear heavy, that it cannot hear:
[Esa 59:2 DK-KJV] Men jeres fejltrin har sat skille mellem jer og jeres Gud, og jeres synder har gemt hans ansigt for jer, så han ikke vil høre.
Isa 59:2 But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear.
[Esa 59:3 DK-KJV] For jeres hænder er besmittet med blod, og jeres fingre med fejltrin; jeres læber har talt løgne, og jeres tunge har mumlet perversitet.
Isa 59:3 For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity; your lips have spoken lies, your tongue hath muttered perverseness.
[Esa 59:4 DK-KJV] Ingen kalder på retfærdighed, der er heller ingen der bønfalder om sandhed: de stoler på forfængelighed, og taler løgne; de opfinder misgerning, og frembringer fejltrin.
Isa 59:4 None calleth for justice, nor any pleadeth for truth: they trust in vanity, and speak lies; they conceive mischief, and bring forth iniquity.
[Esa 59:5 DK-KJV] De klækker basilisks æg, og væver edderkoppens spind: han der spiser af deres æg dør, og det som er forbandet klækker ud som en giftsnog.
Isa 59:5 They hatch cockatrice’ eggs, and weave the spider’s web: he that eateth of their eggs dieth, and that which is crushed breaketh out into a viper.
[Esa 59:6 DK-KJV] Deres spind skal ikke bli’ beklædningsgenstande, de skal heller ikke dække demselv med deres gerninger: deres gerninger er fejltrinsgerninger, og voldsgerningen er i deres hænder.
Isa 59:6 Their webs shall not become garments, neither shall they cover themselves with their works: their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands.
[Esa 59:7 DK-KJV] Deres fødder løber mod ondt, og de skynder sig i at udgyde uskyldigt blod: deres tanker er fejltrins tanker; hærgen og destruktion er på deres stier.
Isa 59:7 Their feet run to evil, and they make haste to shed innocent blood: their thoughts are thoughts of iniquity; wasting and destruction are in their paths.
[Esa 59:8 DK-KJV] Fredens vej kender de ikke; og der er ingen dom i deres gøren: de har gjort dem til krogede stier: hvemsomhelst der går derind skal ikke kende til fred.
Isa 59:8 The way of peace they know not; and there is no judgment in their goings: they have made them crooked paths: whosoever goeth therein shall not know peace.
[Esa 59:9 DK-KJV] Derfor er dom langt fra os, retfærdighed overtager os heller ikke: vi venter på lys, men lægger mærke til  uklarhed; efter klarhed, men vi vandre i mørke.
Isa 59:9 Therefore is judgment far from us, neither doth justice overtake us: we wait for light, but behold obscurity; for brightness, but we walk in darkness.
[Esa 59:10 DK-KJV] Vi famler efter muren som den blinde, og vi famler som hvis vi ingen øjne havde: vi snubler ved middagstid som om natten: vi er i øde steder som døde mennesker.
Isa 59:10 We grope for the wall like the blind, and we grope as if we had no eyes: we stumble at noonday as in the night; we are in desolate places as dead men.
[Esa 59:11 DK-KJV] Vi brøler alle som bjørne, og sørger meget som duer: vi kigger efter dom, men der er ingen; efter frelsen, men den er langt væk fra os.
Isa 59:11 We roar all like bears, and mourn sore like doves: we look for judgment, but there is none; for salvation, but it is far off from us.
[Esa 59:12 DK-KJV] For vore overtrædelser er blevet flere og flere foran dig, og vore synder vidner imod os: for vore overtrædelser er hos os; og angående vore fejltrin, dem kender vi;
Isa 59:12 For our transgressions are multiplied before thee, and our sins testify against us: for our transgressions are with us; and as for our iniquities, we know them;
[Esa 59:13 DK-KJV] I og med at vi overtræder og lyver overfor HERREN, og ved at forlade vor Gud, ved at tale om undertrykkelse og oprør, og ved fra hjertet at indbilde og ytre os med falskhedens ord.
Isa 59:13 In transgressing and lying against the LORD, and departing away from our God, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood.
[Esa 59:14 DK-KJV] Og dom er vendt rundt baglæns, og retfærdighed står langt væk: for sandhed er faldet i gaderne, og rimelighed kan ikke komme ind.
Isa 59:14 And judgment is turned away backward, and justice standeth afar off: for truth is fallen in the street, and equity cannot enter.
[Esa 59:15 DK-KJV] Ja, sandheden fejler; og han der forlader hans onde gør hamselv til et bytte: og HERREN så det, og det behagede ham ikke at der ikke var nogen dom.
Isa 59:15 Yea, truth faileth; and he that departeth from evil maketh himself a prey: and the LORD saw it, and it displeased him that there was no judgment.
[Esa 59:16 DK-KJV] Og han så at der ingen mand var, og forundredes over at der ingen forbeder var: derfor bragte hans arm frelsen til ham; og hans retfærdighed, den hjalp ham.
Isa 59:16 And he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor: therefore his arm brought salvation unto him; and his righteousness, it sustained him.
[Esa 59:17 DK-KJV] For han har iklædt sig retfærdighed som en brystplade, og en frelseshjelm på hans hoved; og han iklædte sig hævnens beklædningsgenstande som tøj, og var påklædt med nidkærhed som en kappe.
Isa 59:17 For he put on righteousness as a breastplate, and an helmet of salvation upon his head; and he put on the garments of vengeance for clothing, and was clad with zeal as a cloke.
[Esa 59:18 DK-KJV] Efter deres handlinger, vil han korporlig tilbagebetale dem, raseri mod hans modstandere, gengældelse mod hans fjender; han vil tilbagebetale gengældelse mod øerne.
Isa 59:18 According to their deeds, accordingly he will repay, fury to his adversaries, recompence to his enemies; to the islands he will repay recompence.
[Esa 59:19 DK-KJV] Sådant skal de fra vesten frygte HERRENs navn, og hans herlighed fra solens opgang. Når fjenden skal komme som en oversvømmelse, skal HERRENs Ånd opløfte en fane imod ham.
Isa 59:19 So shall they fear the name of the LORD from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the LORD shall lift up a standard against him.
[Esa 59:20 DK-KJV] Og Befrieren skal komme til Zion, og til dem der i Jacob vender sig væk fra overtrædelse, siger HERREN.
Isa 59:20 And the Redeemer shall come to Zion, and unto them that turn from transgression in Jacob, saith the LORD.
[Esa 59:21 DK-KJV] Angående mig, dette er min pagt med dem, siger HERREN; Min ånd der er over dig, og mine ord som jeg har puttet i din mund, skal ikke forlade din mund, heller ikke ud af munden på din sæd, eller ud af munden på din sæds sæd, siger HERREN, fra nuaf og for evigt.
Isa 59:21 As for me, this is my covenant with them, saith the LORD; My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed’s seed, saith the LORD, from henceforth and for ever.
[Esa 60:1 DK-KJV]
Isa 60:1 Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the LORD is risen upon thee.
[Esa 60:2 DK-KJV]
Isa 60:2 For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the LORD shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee.
[Esa 60:3 DK-KJV] Og Hedningerne skal komme til dit lys, og konger til din opstandelses glans.
Isa 60:3 And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.
[Esa 60:4 DK-KJV]
Isa 60:4 Lift up thine eyes round about, and see: all they gather themselves together, they come to thee: thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at thy side.
[Esa 60:5 DK-KJV]
Isa 60:5 Then thou shalt see, and flow together, and thine heart shall fear, and be enlarged; because the abundance of the sea shall be converted unto thee, the forces of the Gentiles shall come unto thee.
[Esa 60:6 DK-KJV]
Isa 60:6 The multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian and Ephah; all they from Sheba shall come: they shall bring gold and incense; and they shall shew forth the praises of the LORD.
[Esa 60:7 DK-KJV]
Isa 60:7 All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, the rams of Nebaioth shall minister unto thee: they shall come up with acceptance on mine altar, and I will glorify the house of my glory.
[Esa 60:8 DK-KJV]
Isa 60:8 Who are these that fly as a cloud, and as the doves to their windows?
[Esa 60:9 DK-KJV] Israels Hellige Éner
Isa 60:9 Surely the isles shall wait for me, and the ships of Tarshish first, to bring thy sons from far, their silver and their gold with them, unto the name of the LORD thy God, and to the Holy One of Israel, because he hath glorified thee.
[Esa 60:10 DK-KJV]
Isa 60:10 And the sons of strangers shall build up thy walls, and their kings shall minister unto thee: for in my wrath I smote thee, but in my favour have I had mercy on thee.
[Esa 60:11 DK-KJV]
Isa 60:11 Therefore thy gates shall be open continually; they shall not be shut day nor night; that men may bring unto thee the forces of the Gentiles, and that their kings may be brought.
[Esa 60:12 DK-KJV]
Isa 60:12 For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish; yea, those nations shall be utterly wasted.
[Esa 60:13 DK-KJV]
Isa 60:13 The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree, the pine tree, and the box together, to beautify the place of my sanctuary; and I will make the place of my feet glorious.
[Esa 60:14 DK-KJV] Også de sønner fra dem der plagede dig skal komme og bukke sig for dig; og alle de der foragtede dig skal bukke demselv ned ved dine fodsåler; og de skal kalde dig, HERRENs by, Israels Hellige Éners Zion.
Isa 60:14 The sons also of them that afflicted thee shall come bending unto thee; and all they that despised thee shall bow themselves down at the soles of thy feet; and they shall call thee, The city of the LORD, The Zion of the Holy One of Israel.
[Esa 60:15 DK-KJV] Eftersom du har været forladt og hadet, sådant at intet menneske gik gennem dig, jeg vil gøre dig til en evigvarende fortræffelighed, en glæde for mange generationer.
Isa 60:15 Whereas thou hast been forsaken and hated, so that no man went through thee, I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations.
[Esa 60:16 DK-KJV] Du skal sutte Hedningernes mælk, og skal sutte kongers bryst: og du skal vide at jeg HERREN er din Frelser og din Befrier, Jacobs mægtige Éner.
Isa 60:16 Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shalt suck the breast of kings: and thou shalt know that I the LORD am thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One of Jacob.
[Esa 60:17 DK-KJV]
Isa 60:17 For brass I will bring gold, and for iron I will bring silver, and for wood brass, and for stones iron: I will also make thy officers peace, and thine exactors righteousness.
[Esa 60:18 DK-KJV]
Isa 60:18 Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor destruction within thy borders; but thou shalt call thy walls Salvation, and thy gates Praise.
[Esa 60:19 DK-KJV] glans
Isa 60:19 The sun shall be no more thy light by day; neither for brightness shall the moon give light unto thee: but the LORD shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory.
[Esa 60:20 DK-KJV]
Isa 60:20 Thy sun shall no more go down; neither shall thy moon withdraw itself: for the LORD shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended.
[Esa 60:21 DK-KJV]
Isa 60:21 Thy people also shall be all righteous: they shall inherit the land for ever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified.
[Esa 60:22 DK-KJV]
Isa 60:22 A little one shall become a thousand, and a small one a strong nation: I the LORD will hasten it in his time.
[Esa 61:1 DK-KJV] Herren Guds Ånd er over mig; eftersom HERREN har salvet mig til at prædike gode nyheder for de ydmyge; han har sendt mig for at forbinde de med brudte hjerter, for at proklamere frihed til de tilfangetagne, og for at åbne fængslet for dem der er bundet:
Isa 61:1 The Spirit of the Lord GOD is upon me; because the LORD hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound;
[Esa 61:2 DK-KJV] For at proklamere HERRENs acceptabele år, og dagen for Guds hævn; for at trøste alle der sørger;
Isa 61:2 To proclaim the acceptable year of the LORD, and the day of vengeance of our God; to comfort all that mourn;
[Esa 61:3 DK-KJV] For at udnævne dem der sørger i Zion, for til dem at gi’ skønhed for aske, gældesolien for sorgen, beklædningen af ros for tungsindighedens ånd ; så de måtte kaldes retfærdighedens træer, HERRENs udplantning, så han måtte bli’ forherliget.
Isa 61:3 To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness; that they might be called trees of righteousness, the planting of the LORD, that he might be glorified.
[Esa 61:4 DK-KJV] Og de skal bygge de gamle ødelagte, de skal oprejse de tidligere ødelæggelser, og de skal reparere de ødelagte byer, ødelæggelserne efter mange generationer.
Isa 61:4 And they shall build the old wastes, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the waste cities, the desolations of many generations.
[Esa 61:5 DK-KJV] Og fremmede skal stå og gi’ mad til jeres flokke, og de fremmedes sønner skal være plovsmænd og vinbeskærere.
Isa 61:5 And strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the alien shall be your plowmen and your vinedressers.
[Esa 61:6 DK-KJV] Men I skal navngives HERRENs Præster: mennesker skal kalde jer vor Guds Betjenere: I skal spise hedningenes rigdomme, og i deres herlighed skal I rose jer.
Isa 61:6 But ye shall be named the Priests of the LORD: men shall call you the Ministers of our God: ye shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory shall ye boast yourselves.
[Esa 61:7 DK-KJV]
Isa 61:7 For your shame ye shall have double; and for confusion they shall rejoice in their portion: therefore in their land they shall possess the double: everlasting joy shall be unto them.
[Esa 61:8 DK-KJV]
Isa 61:8 For I the LORD love judgment, I hate robbery for burnt offering; and I will direct their work in truth, and I will make an everlasting covenant with them.
[Esa 61:9 DK-KJV]
Isa 61:9 And their seed shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people: all that see them shall acknowledge them, that they are the seed which the LORD hath blessed.
[Esa 61:10 DK-KJV] beklædningsgenstande
Isa 61:10 I will greatly rejoice in the LORD, my soul shall be joyful in my God; for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.
[Esa 61:11 DK-KJV]
Isa 61:11 For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth; so the Lord GOD will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations.
[Esa 62:1 DK-KJV] For Zions skyld vil jeg ikke fortsætte med at være stille, og for Jerusalems skyld vil jeg ikke hvile, før dens retfærdighed går frem som glans, og dens frelse som en lampe der brænder.
Isa 62:1 For Zion’s sake will I not hold my peace, and for Jerusalem’s sake I will not rest, until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamp that burneth.
[Esa 62:2 DK-KJV] Og Hedningerne skal se din retfærdighed, og alle konger din herlighed: og du skal kaldes ved et nyt navn, som HERRENs mund skal navngi’.
Isa 62:2 And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory: and thou shalt be called by a new name, which the mouth of the LORD shall name.
[Esa 62:3 DK-KJV] Du skal også være en herlighedskrone i HERRENs hånd, og et royalt diadem i din Guds hånd.
Isa 62:3 Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the LORD, and a royal diadem in the hand of thy God.
[Esa 62:4 DK-KJV] Du skal ikke mere kaldes Forladt; og dit land skal ikke mere betegnes som Øde: men du skal kaldes Hephzi-bah, og dit land Beulah: for HERREN glæder sig over dig, og dit land skal giftes.
Isa 62:4 Thou shalt no more be termed Forsaken; neither shall thy land any more be termed Desolate: but thou shalt be called Hephzi-bah, and thy land Beulah: for the LORD delighteth in thee, and thy land shall be married.
[Esa 62:5 DK-KJV] For som en ung mand gifter sig med en jomfru, sådant skal dine sønner gifte sig med dig: og som brudgommen glæder sig over bruden, sådant skal din Gud glæde sig over dig.
Isa 62:5 For as a young man marrieth a virgin, so shall thy sons marry thee: and as the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice over thee.
[Esa 62:6 DK-KJV]
Isa 62:6 I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day nor night: ye that make mention of the LORD, keep not silence,
[Esa 62:7 DK-KJV]
Isa 62:7 And give him no rest, till he establish, and till he make Jerusalem a praise in the earth.
[Esa 62:8 DK-KJV]
Isa 62:8 The LORD hath sworn by his right hand, and by the arm of his strength, Surely I will no more give thy corn to be meat for thine enemies; and the sons of the stranger shall not drink thy wine, for the which thou hast laboured:
[Esa 62:9 DK-KJV]
Isa 62:9 But they that have gathered it shall eat it, and praise the LORD; and they that have brought it together shall drink it in the courts of my holiness.
[Esa 62:10 DK-KJV]
Isa 62:10 Go through, go through the gates; prepare ye the way of the people; cast up, cast up the highway; gather out the stones; lift up a standard for the people.
[Esa 62:11 DK-KJV] Læg mærke til, HERREN har proklameret indtil denne vendens ende, Sig I til datteren i Zion, Læg mærke til, din frelse kommer, læg mærke til, hans belønning er med ham, og hans virke foran ham.
Isa 62:11 Behold, the LORD hath proclaimed unto the end of the world, Say ye to the daughter of Zion, Behold, thy salvation cometh; behold, his reward is with him, and his work before him.
[Esa 62:12 DK-KJV] Og de skal kalde dem, Det hellige folk, HERRENs forløste: og du skal kaldes Ombejlet, En by der ikke er forladt.
Isa 62:12 And they shall call them, The holy people, The redeemed of the LORD: and thou shalt be called, Sought out, A city not forsaken.
[Esa 63:1 DK-KJV] beklædningsgenstande
Isa 63:1 Who is this that cometh from Edom, with dyed garments from Bozrah? this that is glorious in his apparel, travelling in the greatness of his strength? I that speak in righteousness, mighty to save.
[Esa 63:2 DK-KJV]
Isa 63:2 Wherefore art thou red in thine apparel, and thy garments like him that treadeth in the winefat?
[Esa 63:3 DK-KJV]
Isa 63:3 I have trodden the winepress alone; and of the people there was none with me: for I will tread them in mine anger, and trample them in my fury; and their blood shall be sprinkled upon my garments, and I will stain all my raiment.
[Esa 63:4 DK-KJV]
Isa 63:4 For the day of vengeance is in mine heart, and the year of my redeemed is come.
[Esa 63:5 DK-KJV]
Isa 63:5 And I looked, and there was none to help; and I wondered that there was none to uphold: therefore mine own arm brought salvation unto me; and my fury, it upheld me.
[Esa 63:6 DK-KJV]
Isa 63:6 And I will tread down the people in mine anger, and make them drunk in my fury, and I will bring down their strength to the earth.
[Esa 63:7 DK-KJV] Jeg vil nævne HERRENs overbærenhed, og HERRENs lovsange, i overensstemmelse med alt det HERREN har skænket over mig, og den store godhed mod Israels hus, som han har skænket over dem i overensstemmelse med hans barmhjertigheder, og i overensstemmelse med overfloden af hans overbærenheder.
Isa 63:7 I will mention the lovingkindnesses of the LORD, and the praises of the LORD, according to all that the LORD hath bestowed on us, and the great goodness toward the house of Israel, which he hath bestowed on them according to his mercies, and according to the multitude of his lovingkindnesses.
[Esa 63:8 DK-KJV]
Isa 63:8 For he said, Surely they are my people, children that will not lie: so he was their Saviour.
[Esa 63:9 DK-KJV]
Isa 63:9 In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them: in his love and in his pity he redeemed them; and he bare them, and carried them all the days of old.
[Esa 63:10 DK-KJV]
Isa 63:10 But they rebelled, and vexed his holy Spirit: therefore he was turned to be their enemy, and he fought against them.
[Esa 63:11 DK-KJV]
Isa 63:11 Then he remembered the days of old, Moses, and his people, saying, Where is he that brought them up out of the sea with the shepherd of his flock? where is he that put his holy Spirit within him?
[Esa 63:12 DK-KJV]
Isa 63:12 That led them by the right hand of Moses with his glorious arm, dividing the water before them, to make himself an everlasting name?
[Esa 63:13 DK-KJV]
Isa 63:13 That led them through the deep, as an horse in the wilderness, that they should not stumble?
[Esa 63:14 DK-KJV]
Isa 63:14 As a beast goeth down into the valley, the Spirit of the LORD caused him to rest: so didst thou lead thy people, to make thyself a glorious name.
[Esa 63:15 DK-KJV]
Isa 63:15 Look down from heaven, and behold from the habitation of thy holiness and of thy glory: where is thy zeal and thy strength, the sounding of thy bowels and of thy mercies toward me? are they restrained?
[Esa 63:16 DK-KJV]
Isa 63:16 Doubtless thou art our father, though Abraham be ignorant of us, and Israel acknowledge us not: thou, O LORD, art our father, our redeemer; thy name is from everlasting.
[Esa 63:17 DK-KJV]
Isa 63:17 O LORD, why hast thou made us to err from thy ways, and hardened our heart from thy fear? Return for thy servants’ sake, the tribes of thine inheritance.
[Esa 63:18 DK-KJV]
Isa 63:18 The people of thy holiness have possessed it but a little while: our adversaries have trodden down thy sanctuary.
[Esa 63:19 DK-KJV]
Isa 63:19 We are thine: thou never barest rule over them; they were not called by thy name.
[Esa 64:1 DK-KJV]
Isa 64:1 Oh that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down, that the mountains might flow down at thy presence,
[Esa 64:2 DK-KJV]
Isa 64:2 As when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence!
[Esa 64:3 DK-KJV]
Isa 64:3 When thou didst terrible things which we looked not for, thou camest down, the mountains flowed down at thy presence.
[Esa 64:4 DK-KJV]
Isa 64:4 For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him.
[Esa 64:5 DK-KJV]
Isa 64:5 Thou meetest him that rejoiceth and worketh righteousness, those that remember thee in thy ways: behold, thou art wroth; for we have sinned: in those is continuance, and we shall be saved.
[Esa 64:6 DK-KJV]
Isa 64:6 But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags; and we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, have taken us away.
[Esa 64:7 DK-KJV] Og der er ingen der kalder på dit navn, der griber fat i sigselv for at holde fast i dig: for du har skjult dit ansigt for os, og har fortæret os, på grund af vore fejltrin.
Isa 64:7 And there is none that calleth upon thy name, that stirreth up himself to take hold of thee: for thou hast hid thy face from us, and hast consumed us, because of our iniquities.
[Esa 64:8 DK-KJV] Men nu, Kæreste far; vi er leret, og du er vor pottemager; og vi er alle dine hænders værk.
Isa 64:8 But now, O LORD, thou art our father; we are the clay, and thou our potter; and we all are the work of thy hand.
[Esa 64:9 DK-KJV] Vær ikke meget vred, Kæreste HERRE, ihukom heller ikke fejltrin for evigt: læg mærke til, se, vi bønfalder dig, vi er alle dit folk.
Isa 64:9 Be not wroth very sore, O LORD, neither remember iniquity for ever: behold, see, we beseech thee, we are all thy people.
[Esa 64:10 DK-KJV] Din hellige by er en vildmark, Zion er en vildmark, Jerusalem en trøstesløshed.
Isa 64:10 Thy holy cities are a wilderness, Zion is a wilderness, Jerusalem a desolation.
[Esa 64:11 DK-KJV] Vort hellig og vort smukke hus, hvor vore fædre roste dig, er brændt ned med ild: og alle vore behagelige ting er ødelagte.
Isa 64:11 Our holy and our beautiful house, where our fathers praised thee, is burned up with fire: and all our pleasant things are laid waste.
[Esa 64:12 DK-KJV] Vil du holde dig tilbage på grund af disse ting, Kæreste HERRE? vil du fortsat være stille, og plage os meget hårdt.
Isa 64:12 Wilt thou refrain thyself for these things, O LORD? wilt thou hold thy peace, and afflict us very sore?
[Esa 65:1 DK-KJV] Jeg er søgt af dem som ikke spurgte efter mig; Jeg er fundet af dem der ikke søgte mig: jeg sagde, Læg mærke til mig, læg mærke til mig, til en nation der ikke var kaldt ved mit navn.
Isa 65:1 I am sought of them that asked not for me; I am found of them that sought me not: I said, Behold me, behold me, unto a nation that was not called by my name.
[Esa 65:2 DK-KJV] Hele dagen har jeg spredt mine hænder ud mod et oprørsk folk, som vandrer på en vej der ikke er god, efter deres egne tanker;
Isa 65:2 I have spread out my hands all the day unto a rebellious people, which walketh in a way that was not good, after their own thoughts;
[Esa 65:3 DK-KJV] Et folk der konstant provokerer mig til vrede lige op i ansigtet; der ofrer i haver, og brænder røgelse på murstens altre;
Isa 65:3 A people that provoketh me to anger continually to my face; that sacrificeth in gardens, and burneth incense upon altars of brick;
[Esa 65:4 DK-KJV] Som bli’r tilbage blandt gravene, og logere i monumenter, som spiser svinekød, og i deres kar er fond af hæslige ting;
Isa 65:4 Which remain among the graves, and lodge in the monuments, which eat swine’s flesh, and broth of abominable things is in their vessels;
[Esa 65:5 DK-KJV] Som siger, Stå der for digselv, kom mig ikke nær; for jeg er helligere end dig. Disse er en røg i min næse, en ild der brænder hele dagen.
Isa 65:5 Which say, Stand by thyself, come not near to me; for I am holier than thou. These are a smoke in my nose, a fire that burneth all the day.
[Esa 65:6 DK-KJV] Læg mærke til, det er skrevet foran mig: jeg vil ikke være stille, men tilbagebetale, ja tilbagebetale ind i deres barm,
Isa 65:6 Behold, it is written before me: I will not keep silence, but will recompense, even recompense into their bosom,
[Esa 65:7 DK-KJV] Jeres fejltrin, og jeres fædres fejltrin samlet, siger HERREN, som har brændt røgelse på bjergene, og vanhelliget mig på bakkerne: derfor vil jeg veje deres tidligere værk ind i deres barm.
Isa 65:7 Your iniquities, and the iniquities of your fathers together, saith the LORD, which have burned incense upon the mountains, and blasphemed me upon the hills: therefore will I measure their former work into their bosom.
[Esa 65:8 DK-KJV] Dette siger HERREN, Som den nye vin er fundet i klaserne, og en siger, Destruer den ikke; for en velsignelse er i den: sådant vil jeg gøre for mine tjeneres skyld, for ikke at jeg må destruere dem alle.
Isa 65:8 Thus saith the LORD, As the new wine is found in the cluster, and one saith, Destroy it not; for a blessing is in it: so will I do for my servants’ sakes, that I may not destroy them all.
[Esa 65:9 DK-KJV] Og jeg vil frembringe en sæd ud af Jacob, og ud af Judah en arving af mine bjerge: og min valgte skal arve det, og mine tjenere skal bo der.
Isa 65:9 And I will bring forth a seed out of Jacob, and out of Judah an inheritor of my mountains: and mine elect shall inherit it, and my servants shall dwell there.
[Esa 65:10 DK-KJV] Og Sharon skal bli’ en fold med flokke, og Achordalen et sted hvor besætningerne kan ligge ned, for mit folk der har søgt mig.
Isa 65:10 And Sharon shall be a fold of flocks, and the valley of Achor a place for the herds to lie down in, for my people that have sought me.
[Esa 65:11 DK-KJV] Men I er de der har forladt HERREN, der glemmer mit hellige bjerg, der forbereder et bord til den troppe, og der hælder drikoffergaven op til det antal.
Isa 65:11 But ye are they that forsake the LORD, that forget my holy mountain, that prepare a table for that troop, and that furnish the drink offering unto that number.
[Esa 65:12 DK-KJV] Derfor vil jeg nummerere jer til sværdet, og I skal bukke jer ned for slagteren: fordi da jeg kaldte, svarede I ikke; da jeg talte, hørte I ikke; men gjorde ondt foran mine øjne, og udvalgte det hvori jeg ingen glæde har.
Isa 65:12 Therefore will I number you to the sword, and ye shall all bow down to the slaughter: because when I called, ye did not answer; when I spake, ye did not hear; but did evil before mine eyes, and did choose that wherein I delighted not.
[Esa 65:13 DK-KJV] Derfor siger HERREN dette, Læg mærke til, mine tjenere skal spise, men I skal være sultne: læg mærke til, mine tjenere skal drikke, men I skal være tørstige; læg mærke til, mine tjenere skal juble, men I skal være skamfulde:
Isa 65:13 Therefore thus saith the Lord GOD, Behold, my servants shall eat, but ye shall be hungry: behold, my servants shall drink, but ye shall be thirsty: behold, my servants shall rejoice, but ye shall be ashamed:
[Esa 65:14 DK-KJV] Læg mærke til, mine tjenere skal synge ud af et lykkeligt hjerte, men I skal græde ud af et ulykkeligt hjerte, og skal hyle med en plaget ånd.
Isa 65:14 Behold, my servants shall sing for joy of heart, but ye shall cry for sorrow of heart, and shall howl for vexation of spirit.
[Esa 65:15 DK-KJV] Og I skal efterlade jeres navn som en forbandelse til min udvalgte: for Herren Gud skal dræbe dig, og kalde hans tjenere ved et andet navn:
Isa 65:15 And ye shall leave your name for a curse unto my chosen: for the Lord GOD shall slay thee, and call his servants by another name:
[Esa 65:16 DK-KJV] Så han som velsigner hamselv på jorden skal velsigne hamselv i sandhedens Gud; og han der sværger på jorden skal sværge via sandhedens Gud; fordi de tidligere trængsler er glemt, og fordi de er skjult fra mine øjne.
Isa 65:16 That he who blesseth himself in the earth shall bless himself in the God of truth; and he that sweareth in the earth shall swear by the God of truth; because the former troubles are forgotten, and because they are hid from mine eyes.
[Esa 65:17 DK-KJV] For, læg mærke til, jeg laver nye himle og en ny jord: og den tidligere skal ikke bli’ husket, ej heller komme ind i sind.
Isa 65:17 For, behold, I create new heavens and a new earth: and the former shall not be remembered, nor come into mind.
[Esa 65:18 DK-KJV] Men vær I glad og jubel for evigt over det som jeg skaber: for, læg mærke til, jeg skaber Jerusalem som en fryd, og hendes folk en glæde.
Isa 65:18 But be ye glad and rejoice for ever in that which I create: for, behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy.
[Esa 65:19 DK-KJV] Og jeg vil juble over Jerusalem, og glæde mig over mit folk: og stemmen af tuderi skal ikke længere bli’ hørt i hende, ej heller stemmen af gråd.
Isa 65:19 And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people: and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying.
[Esa 65:20 DK-KJV] Der skal der ikke længere være et spædbarn på kun få dage, ej heller en gammel mand der ikke har opfyldt hans dage: for barnet skal dø 100 år gammel; men synderen der er 100 år skal bli’ forbandet.
Isa 65:20 There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath not filled his days: for the child shall die an hundred years old; but the sinner being an hundred years old shall be accursed.
[Esa 65:21 DK-KJV] Og de skal bygge huse, og bebo dem; og de skal plante vingårde, og spise frugten fra dem.
Isa 65:21 And they shall build houses, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and eat the fruit of them.
[Esa 65:22 DK-KJV] De skal ikke bygge, og en anden bebo; de skal ikke plante, og en anden spise: for som et træs dage er mit folks dage, og mine valgte skal nyde deres hænders værk længe.
Isa 65:22 They shall not build, and another inhabit; they shall not plant, and another eat: for as the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands.
[Esa 65:23 DK-KJV] De skal ikke arbejde forgæves, ej heller frembringe til trængsel; for de er sæden af velsignede fra HERREN, og deres afkom hos dem.
Isa 65:23 They shall not labour in vain, nor bring forth for trouble; for they are the seed of the blessed of the LORD, and their offspring with them.
[Esa 65:24 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, at før de kalder, vil jeg svare; og mens de endnu taler, vil jeg høre.
Isa 65:24 And it shall come to pass, that before they call, I will answer; and while they are yet speaking, I will hear.
[Esa 65:25 DK-KJV] Og ulven og lammet skal spise sammen, og løven skal spise strå som studen: og støv skal være slangens mad. De skal ikke skade ej heller destruere på hele mit hellige bjerg, siger HERREN.
Isa 65:25 The wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock: and dust shall be the serpent’s meat. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, saith the LORD.
[Esa 66:1 DK-KJV] Dette siger HERREN, Himlen er min trone, og jorden er min fodskammel: hvor er det hus som I bygger til mig? og hvor er stedet for min hvile?
Isa 66:1 Thus saith the LORD, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that ye build unto me? and where is the place of my rest?
[Esa 66:2 DK-KJV] For alle de ting har min hånd lavet, og alle de ting har været, siger HERREN: men mod denne mand vil jeg kigge, ja mod ham der er fattig og af en sønderknust ånd, og skælver ved mit ord.
Isa 66:2 For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the LORD: but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word.
[Esa 66:3 DK-KJV] Han der dræber en okse er som om han dræbte en mand; han der ofrer er lam, som om han afskar en hunds nakke; han der tilbyder en offergave, som om han tilbød svineblod; han der brænder røgelse, som om han velsigner en afgud. Ja, de har udvalgt deres egne veje, og deres sjæle glæder sig over deres hæsligheder.
Isa 66:3 He that killeth an ox is as if he slew a man; he that sacrificeth a lamb, as if he cut off a dog’s neck; he that offereth an oblation, as if he offered swine’s blood; he that burneth incense, as if he blessed an idol. Yea, they have chosen their own ways, and their soul delighteth in their abominations.
[Esa 66:4 DK-KJV] Jeg vil også vælge deres vrangforestillinger, og vil bringe deres værste frygt over dem; fordi da jeg kaldte, var der ingen der svarede, da jeg talte, hørte de ikke efter: men de gjorde ondt foran mine øjne, og valgte det i hvilket jeg ikke glæder mig over.
Isa 66:4 I also will choose their delusions, and will bring their fears upon them; because when I called, none did answer; when I spake, they did not hear: but they did evil before mine eyes, and chose that in which I delighted not.
[Esa 66:5 DK-KJV] Hør HERRENs ord, I der skælver ved hans ord; Jeres brødre der hadede jer, der smed jer ud for mit navns skyld, sagde, Lad HERREN bli’ forherliget: men han skal komme til syne for jeres glæde, og de skal skamme sig.
Isa 66:5 Hear the word of the LORD, ye that tremble at his word; Your brethren that hated you, that cast you out for my name’s sake, said, Let the LORD be glorified: but he shall appear to your joy, and they shall be ashamed.
[Esa 66:6 DK-KJV] En stemme af larm fra byen, en stemme fra templet, en stemme fra HERREN der fremfører tilbagebetaling til hans fjender.
Isa 66:6 A voice of noise from the city, a voice from the temple, a voice of the LORD that rendereth recompence to his enemies.
[Esa 66:7 DK-KJV] Før hun fødte, frembragte hun; før hendes smerte kom, var hun forløst med et drengebarn.
Isa 66:7 Before she travailed, she brought forth; before her pain came, she was delivered of a man child.
[Esa 66:8 DK-KJV] Hvem har hørt om en sådan ting? hvem har set sådanne ting? Skal jorden bli’ gjort så den frembinger på én dag? eller skal en nation bli’ født på et øjeblik? for så snart som Zion fødte, frembragte hun hendes børn.
Isa 66:8 Who hath heard such a thing? who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? or shall a nation be born at once? for as soon as Zion travailed, she brought forth her children.
[Esa 66:9 DK-KJV] Skal jeg bringe til fødslen, og ikke forårsage frembringelsen? siger HERREN: skal jeg forårsage frembringelsen, og lukke livmoderen? siger din Gud.
Isa 66:9 Shall I bring to the birth, and not cause to bring forth? saith the LORD: shall I cause to bring forth, and shut the womb? saith thy God.
[Esa 66:10 DK-KJV] Jubel I med Jerusalem, og vær glad med hende, alle I der elsker hende: jubel af glæde med hende, alle I der sørger over hende:
Isa 66:10 Rejoice ye with Jerusalem, and be glad with her, all ye that love her: rejoice for joy with her, all ye that mourn for her:
[Esa 66:11 DK-KJV] For at I må suge, og være tilfredsstillet med hendes trøstende bryster; så I må malke ud, og være henrykt over overfloden af hendes herlighed.
Isa 66:11 That ye may suck, and be satisfied with the breasts of her consolations; that ye may milk out, and be delighted with the abundance of her glory.
[Esa 66:12 DK-KJV] For dette siger HERREN, Læg mærke til, jeg strækker fred ud til hende som en flod, og Hedningernes herlighed som et flydende vandløb: da skal I suge, I skal bli’ båret på hendes sider, og bli’ vugget på hendes knæ.
Isa 66:12 For thus saith the LORD, Behold, I will extend peace to her like a river, and the glory of the Gentiles like a flowing stream: then shall ye suck, ye shall be borne upon her sides, and be dandled upon her knees.
[Esa 66:13 DK-KJV] Som en som hans mor trøster, sådant vil jeg trøste jer; og I skal bli’ trøstet i Jerusalem.
Isa 66:13 As one whom his mother comforteth, so will I comfort you; and ye shall be comforted in Jerusalem.
[Esa 66:14 DK-KJV] Og når I ser dette, skal jeres hjerte juble, og jeres knogler skal blomstre som en urt: og HERRENs hånd skal bli’ kendt for hans tjenere, og hans harme for hans fjender.
Isa 66:14 And when ye see this, your heart shall rejoice, and your bones shall flourish like an herb: and the hand of the LORD shall be known toward his servants, and his indignation toward his enemies.
[Esa 66:15 DK-KJV] For, læg mærke til, HERREN vil komme med ild, og med hans stridsvogne som en hvirvelvind, for at tilbagebetale hans vrede med raseri, og hans irettesættelse med flammer af ild.
Isa 66:15 For, behold, the LORD will come with fire, and with his chariots like a whirlwind, to render his anger with fury, and his rebuke with flames of fire.
[Esa 66:16 DK-KJV] For via ild og via hans sværd vil HERREN føre en sag med alt kød: og HERRENs dræbte skal være mange.
Isa 66:16 For by fire and by his sword will the LORD plead with all flesh: and the slain of the LORD shall be many.
[Esa 66:17 DK-KJV] De der helligere demselv, og renser demselv i haverne bagved et træ i midten, og spiser svinekød, og hæsligheden, og musen, skal konsumeres sammen, siger HERREN.
Isa 66:17 They that sanctify themselves, and purify themselves in the gardens behind one tree in the midst, eating swine’s flesh, and the abomination, and the mouse, shall be consumed together, saith the LORD.
[Esa 66:18 DK-KJV] For jeg kender deres gerninger og deres tanker: det skal komme til at ske, at jeg vil samle alle nationer og tunger; og de skal komme, og se min herlighed.
Isa 66:18 For I know their works and their thoughts: it shall come, that I will gather all nations and tongues; and they shall come, and see my glory.
[Esa 66:19 DK-KJV] Og jeg vil sætte et tegn blandt dem, og jeg vil sende de der undslap af dem til nationerne, til Tarshish, Pul, og Lud, der strakte buen, til Tubal, og Javan, til øerne langt væk, der ikke har hørt om min berømmelse, og heller ikke har set min herlighed; og de skal erklære min herlighed blandt Hedningerne.
Isa 66:19 And I will set a sign among them, and I will send those that escape of them unto the nations, to Tarshish, Pul, and Lud, that draw the bow, to Tubal, and Javan, to the isles afar off, that have not heard my fame, neither have seen my glory; and they shall declare my glory among the Gentiles.
[Esa 66:20 DK-KJV] Og de skal på heste bringe alle jeres brødre som en offergave til HERREN ud af alle nationer, og i stridsvogne, og bærestole, og på muldyr, og på hurtige dyr, til mit hellige bjerg Jerusalem, siger HERREN, som Israels børn bringer en offergave i et rent kar ind i HERRENs hus.
Isa 66:20 And they shall bring all your brethren for an offering unto the LORD out of all nations upon horses, and in chariots, and in litters, and upon mules, and upon swift beasts, to my holy mountain Jerusalem, saith the LORD, as the children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house of the LORD.
[Esa 66:21 DK-KJV] Og jeg vil også ta’ af dem som præster og som Leviter, siger HERREN.
Isa 66:21 And I will also take of them for priests and for Levites, saith the LORD.
[Esa 66:22 DK-KJV] For som de nye himle og den nye jord, som jeg vil lave, skal forbli’ foran mig, siger HERREN, sådant skal jeres sæd og jeres navn forbli’.
Isa 66:22 For as the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the LORD, so shall your seed and your name remain.
[Esa 66:23 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, at fra en nymåne til en anden, og fra en sabbat til en anden, skal alt kød komme for at tilbede foran mig, siger HERREN.
Isa 66:23 And it shall come to pass, that from one new moon to another, and from one sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the LORD.
[Esa 66:24 DK-KJV] Og de skal gå frem, og kigge på kadaverne fra de mennesker der har overtrådt imod mig: og deres orm skal ikke dø, deres ild skal heller ikke bli’ slukket; og de skal være en afskyelighed overfor alt kød.
Isa 66:24 And they shall go forth, and look upon the carcases of the men that have transgressed against me: for their worm shall not die, neither shall their fire be quenched; and they shall be an abhorring unto all flesh.