Privatlivspolitik for welcome2the.net

Generelt

1.1 welcome2the.nets Privatlivspolitik beskriver:

  • hvilke typer data, vi potentielt behandler om dig, enten fordi du selv giver os dem, og/eller fordi vi indsamler dem om dig,
  • hvordan vi behandler dem
  • hvad vi bruger dem til
  • hvilke rettigheder du har i forhold til vores brug af dine data.

Vi behandler data om dig når du bruger af vores hjemmeside welcome2the.net

 

2. Dataansvarlig

2.1 Ansvarlig for dine data er welcome2the.net
E-mail: morten@welcome2the.net

 

3. Formål med behandlingen af dine data

3.1 Vi indsamler og behandler dine data, når du bruger vores hjemmeside. Behandling af data’en foregår for at kunne levere de ydelser, du efterspørger, og for at kunne leve op til vores forpligtelser i forhold til diverse lovgivninger. I punkt 5 kan du se, hvilke typer oplysninger, vi indsamler.

 

4. Cookies

4.1 Vores hjemmeside bruger ”cookies” til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, som vores server lægger på din computer, smartphone eller tablet, så vi kan indsamle oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies. Følg denne vejledning

 

5. Hvilke data indsamler vi, og til hvilket formål

5.1.1 Som bruger af welcome2the.net indsamler vi automatisk følgende oplysninger om dig:

Din brug af hjemmesiden, fx hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

Vi indsamler og behandler disse oplysninger for at:

  • optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion
  • udarbejde statistik om vores besøgendes brug af welcome2the.net

 

6. Deling af dine Data

6.1 Vi deler i nødvendigt omfang dine data med de samarbejdspartnere, som varetager vores IT-drift, hosting mv., samt med offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det.

 

7. Sletning af dine data

Vi opbevarer dine data i en defineret periode:

7.1 Når du bruger af vores hjemmeside, opbevarer vi de data, som vi har indsamlet om dig, i 12 måneder fra dit seneste besøg.

 

8. DINE RETTIGHEDER

8.1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine data skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

8.2. Indsigtsretten

8.2.1. Du er til enhver tid berettiget til at bede om at få vide blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

8.2.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til morten@welcome2the.net. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

8.3. Retten til berigtigelse

8.3.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os på morten@welcome2the.net, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

8.4. Retten til sletning

8.4.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine data slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine data er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

8.5. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

8.5.1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine data til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
8.6. Retten til dataportabilitet

8.6.1. Du har i visse tilfælde ret til at få data, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

8.7. Retten til indsigelse

8.7.1. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

8.7.2. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine data, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

8.8. Retten til at tilbagekalde samtykke

8.8.1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på morten@welcome2the.net.

8.9. Retten til at klage

8.9.1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine data. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

9. Mulige konsekvenser, hvis du ikke ønsker at afgive personoplysninger

I nogle tilfælde er det lovpligtigt eller nødvendigt for at opfylde en kontrakt, jf. Persondataforordningen artikel 13, stk. 2 (e), at du afgiver de relevante personoplysninger. Hvis du ikke ønsker at lade os behandle de efterspurgte oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan yde den service, du ønsker at modtage, fx   administrere økonomiske gaver til vores arbejde og indberette dine gaver til SKAT etc.

 

10 Brug af automatiske afgørelser / profilering  

Automatiske afgørelser er en del af  vores direkte markedsføring, fx på Facebook. De almindelige data, som vi indsamler om dig, bruger vi til at skabe en indirekte brugerprofil af dig. Vi har ikke indblik i din aktivitet på fx Facebook, men vi kan annoncere indhold målrettet til din indirekte profil.

 

11. SIKKERHED

11.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

11.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til dem.

 

12. ÆNDRINGER I Privatlivspolitikken

12.1 Såfremt vi foretager substantielle ændringer i Privatlivspolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på welcome2the.net.

 

VERSIONER

a. Dette er version 1 af welcome2the.nets Privatlivspolitik opdateret den 20.8.2022.