Malakias bog - 4 Kapitler - Malachi KJV 1769

Navnebetydning for Malakia = Afsendt som stedfortræder

[Mal 1:1 DK-KJV] Byrden fra HERRENs ord til Israel via Malakia.
Mal 1:1 The burden of the word of the LORD to Israel by Malachi.
[Mal 1:2 DK-KJV] Jeg har elsket jer, siger HERREN. Alligevel siger I, Hvori har du elsket os? Var Esau ikke Jacobs bror? siger HERREN: alligevel elskede jeg Jacob,
Mal 1:2 I have loved you, saith the LORD. Yet ye say, Wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob’s brother? saith the LORD: yet I loved Jacob,
[Mal 1:3 DK-KJV] Og jeg hadede Esau, og lagde hans bjerge og hans arv øde for vildmarkens drager.
Mal 1:3 And I hated Esau, and laid his mountains and his heritage waste for the dragons of the wilderness.
[Mal 1:4 DK-KJV] Mens Edom siger, Vi er forarmede, men vi vil vende tilbage og bygge på de øde steder; dette siger hærskarers HERRE, De skal bygge, men jeg vil rive ned; og de skal kalde dem, Ondskabens grænse, og, Folket hvem HERREN har harme imod for evigt.
Mal 1:4 Whereas Edom saith, We are impoverished, but we will return and build the desolate places; thus saith the LORD of hosts, They shall build, but I will throw down; and they shall call them, The border of wickedness, and, The people against whom the LORD hath indignation for ever.
[Mal 1:5 DK-KJV] Og jeres øjne skal se, og I skal sige, HERREN vil bli’ forstørret fra Israels grænse.
Mal 1:5 And your eyes shall see, and ye shall say, The LORD will be magnified from the border of Israel.
[Mal 1:6 DK-KJV] En søn ærer sin far, og en tjener sin mester: hvis jeg da er en far, hvor er min ære? og hvis jeg er en mester, hvor er min frygt? siger hærskarers HERRE til jer, Kæreste præster, der foragter mit navn. Og I siger, Hvori har vi foragtet dit navn?
Mal 1:6 A son honoureth his father, and a servant his master: if then I be a father, where is mine honour? and if I be a master, where is my fear? saith the LORD of hosts unto you, O priests, that despise my name. And ye say, Wherein have we despised thy name?
[Mal 1:7 DK-KJV] I tilbyder forurenet brød på mit alter; og I siger, Hvori har vi forurenet dig? I og med at I siger, HERRENs bord er foragtelig.
Mal 1:7 Ye offer polluted bread upon mine altar; and ye say, Wherein have we polluted thee? In that ye say, The table of the LORD is contemptible.
[Mal 1:8 DK-KJV] Og hvis I tilbyder den blinde som offer, er det ikke ondt? og hvis I tilbyder den lamme og syge, er det ikke ondt? tilbyd det nu til din guvernør; vil han være tilfreds med dig, eller acceptere din person? siger hærskarers HERRE.
Mal 1:8 And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? and if ye offer the lame and sick, is it not evil? offer it now unto thy governor; will he be pleased with thee, or accept thy person? saith the LORD of hosts.
[Mal 1:9 DK-KJV] Og nu, ber jeg jer, bønfald Gud om at han vil være nådig med os: dette har været på jeres måde: vil han værdsætte jeres personer? siger hærskarers HERRE.
Mal 1:9 And now, I pray you, beseech God that he will be gracious unto us: this hath been by your means: will he regard your persons? saith the LORD of hosts.
[Mal 1:10 DK-KJV] Hvem er der ja blandt jer der ville lukke dørene for intet? I tænder heller ikke ild på mit alter for intet. Jeg har ingen glæde i jer, siger hærskarers HERRE, jeg vil heller ikke acceptere en offergave fra jeres hånd.
Mal 1:10 Who is there even among you that would shut the doors for nought? neither do ye kindle fire on mine altar for nought. I have no pleasure in you, saith the LORD of hosts, neither will I accept an offering at your hand.
[Mal 1:11 DK-KJV] For fra solopgang ja til den sammes nedgang skal mit navn være stort blandt Hedningerne; og på ethvert sted skal røgelse bli’ tilbudt for mit navn, og en ren offergave: for mit navn skal være stort blandt hedningerne, siger hærskarers HERRE.
Mal 1:11 For from the rising of the sun even unto the going down of the same my name shall be great among the Gentiles; and in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering: for my name shall be great among the heathen, saith the LORD of hosts.
[Mal 1:12 DK-KJV] Men I har vanhelliget det, i og med at I siger, HERRENs bord er forurenet; og des frugt, ja hans kød, er ynkeligt.
Mal 1:12 But ye have profaned it, in that ye say, The table of the LORD is polluted; and the fruit thereof, even his meat, is contemptible.
[Mal 1:13 DK-KJV] I sagde også, Læg mærke til, hvilken udmattelse det er! og I har set det som intet, siger hærskarers HERRE; og I bragte det som var revet, og den lamme, og den syge; sådant bragte I en offergave: skulle jeg acceptere dette fra jeres hånd? siger HERREN.
Mal 1:13 Ye said also, Behold, what a weariness is it! and ye have snuffed at it, saith the LORD of hosts; and ye brought that which was torn, and the lame, and the sick; thus ye brought an offering: should I accept this of your hand? saith the LORD.
[Mal 1:14 DK-KJV] Men forbandet være bedrageren, som i hans flok har et hankøn, og lover, og slagtofre en korrupt ting til Herren: for jeg er en stor Konge, siger hærskarers HERRE, og mit navn er ærefrygtindgydende blandt hedningerne.
Mal 1:14 But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and voweth, and sacrificeth unto the Lord a corrupt thing: for I am a great King, saith the LORD of hosts, and my name is dreadful among the heathen.
[Mal 2:1 DK-KJV] Og nu, Kæreste I præster, denne befaling er til jer.
Mal 2:1 And now, O ye priests, this commandment is for you.
[Mal 2:2 DK-KJV] Hvis I ikke vil høre, og hvis I ikke vil lægge det i hjertet, at gi’ herlighed til mit navn, siger hærskarers HERRE, ja da vil jeg sende en forbandelse over jer, og jeg vil forbande jeres velsignelser: ja, jeg har allerede forbandet dem, fordi I ikke lægger det i hjertet.
Mal 2:2 If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto my name, saith the LORD of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings: yea, I have cursed them already, because ye do not lay it to heart.
[Mal 2:3 DK-KJV] Læg mærke til, Jeg vil korrumpere jeres sæd, og sprede møg på jeres ansigter, ja møget fra jeres højtidelige fester; og én skal ta’ jer væk med det.
Mal 2:3 Behold, I will corrupt your seed, and spread dung upon your faces, even the dung of your solemn feasts; and one shall take you away with it.
[Mal 2:4 DK-KJV] Og I skal vide at jeg har sendt denne befaling til jer, så min pagt måtte være med Levi, siger hærskarers HERRE.
Mal 2:4 And ye shall know that I have sent this commandment unto you, that my covenant might be with Levi, saith the LORD of hosts.
[Mal 2:5 DK-KJV] Min pagt var med ham om liv og fred; og jeg gav dem til ham for frygten hvorved han frygtede mig, og var bange foran mit navn.
Mal 2:5 My covenant was with him of life and peace; and I gave them to him for the fear wherewith he feared me, and was afraid before my name.
[Mal 2:6 DK-KJV] Sandhedens lov var i hans mund, og fejltrin var ikke fundet på hans læber: han vandrede med mig i fred og oprigtighed, og vendte mange væk fra fejltrin.
Mal 2:6 The law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips: he walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity.
[Mal 2:7 DK-KJV] For præsternes læber skulle holde kundskab, og de skulle søge loven ved hans mund: for han er budbringeren fra hærskarers HERRE.
Mal 2:7 For the priest’s lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth: for he is the messenger of the LORD of hosts.
[Mal 2:8 DK-KJV] Men I har forladt vejen; I har været årsag til at mange har snublet over loven; I har korrumperet Levis pagt, siger hærskarers HERRE.
Mal 2:8 But ye are departed out of the way; ye have caused many to stumble at the law; ye have corrupted the covenant of Levi, saith the LORD of hosts.
[Mal 2:9 DK-KJV] Derfor har jeg også gjort jer foragtelige og lave foran hele folket, ligesom I ikke har holdt mine veje, men har været partiske i loven.
Mal 2:9 Therefore have I also made you contemptible and base before all the people, according as ye have not kept my ways, but have been partial in the law.
[Mal 2:10 DK-KJV] Har vi alle ikke én far? har ikke én Gud skabt os? hvorfor handler vi forræderisk hver og en imod hans bror, gennem at vanhellige vores fædres pagt?
Mal 2:10 Have we not all one father? hath not one God created us? why do we deal treacherously every man against his brother, by profaning the covenant of our fathers?
[Mal 2:11 DK-KJV] Judah har handlet forræderisk, og en hæslighed er begået i Israel og i Jerusalem: for Judah har vanhelliget HERRENs helligste som han elskede, og har giftet sig med datteren af en underlig gud.
Mal 2:11 Judah hath dealt treacherously, and an abomination is committed in Israel and in Jerusalem; for Judah hath profaned the holiness of the LORD which he loved, and hath married the daughter of a strange god.
[Mal 2:12 DK-KJV] HERREN vil afskære den mand der gør dette, mesteren og den lærte, ud af Jacobs tabernakler, og ham der tilbyder en offergave til hærskarers HERRE.
Mal 2:12 The LORD will cut off the man that doeth this, the master and the scholar, out of the tabernacles of Jacob, and him that offereth an offering unto the LORD of hosts.
[Mal 2:13 DK-KJV] Og dette har I gjort igen, ved at dække HERRENs alter med tårer, med gråd, og med at råbe ud, ligesåmeget så han ikke længere værdsætter offergaven, eller modtager den med god vilje ved jeres hånd.
Mal 2:13 And this have ye done again, covering the altar of the LORD with tears, with weeping, and with crying out, insomuch that he regardeth not the offering any more, or receiveth it with good will at your hand.
[Mal 2:14 DK-KJV] Alligevel siger I, Hvorfor? Fordi HERREN har været vidne mellem dig og din ungdoms hustru, imod hvem du har handlet forræderisk: selvom hun er din ledsager, og din pagts hustru.
Mal 2:14 Yet ye say, Wherefore? Because the LORD hath been witness between thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously: yet is she thy companion, and the wife of thy covenant.
[Mal 2:15 DK-KJV] Og lavede han ikke én? Alligevel havde han åndens rest. Og hvorfor én? Så han måtte søge en gudhengiven sæd. Ta’ derfor vare på jeres ånd, og lad ingen handle forræderisk imod hans ungdoms hustru.
Mal 2:15 And did not he make one? Yet had he the residue of the spirit. And wherefore one? That he might seek a godly seed. Therefore take heed to your spirit, and let none deal treacherously against the wife of his youth.
[Mal 2:16 DK-KJV] For HERREN, Israels Gud, siger at han hader skilsmisse: for en dækker voldsomhed med hans beklædning, siger hærskarers HERRE: ta’ derfor vare på jeres ånd, at I ikke handler forræderisk.
Mal 2:16 For the LORD, the God of Israel, saith that he hateth putting away: for one covereth violence with his garment, saith the LORD of hosts: therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously.
[Mal 2:17 DK-KJV] I har trættet HERREN med jeres ord. Men alligevel siger I, Hvori har vi trættet ham? Når I siger, Enhver der gør ondt er god i HERRENs øjne, og han glæder sig over dem; eller, Hvor er Guds dom?
Mal 2:17 Ye have wearied the LORD with your words. Yet ye say, Wherein have we wearied him? When ye say, Every one that doeth evil is good in the sight of the LORD, and he delighteth in them; or, Where is the God of judgment?
[Mal 3:1 DK-KJV] Læg mærke til, jeg vil sende min budbringer, og han skal forberede vejen foran mig: og Herren, hvem I søger, skal pludseligt komme til hans tempel, ja pagtsbudbringeren, hvem I glæder jer over: læg mærke til, han skal komme, siger hærskarers HERRE. Se – Mar 1:2
Mal 3:1 Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts.
[Mal 3:2 DK-KJV] Men hvem kan bli’ på dagen for hans ankomst? og hvem skal stå når han viser sig? for han er ligesom en raffineres ild, og ligesom fåresæbe:
Mal 3:2 But who may abide the day of his coming? and who shall stand when he appeareth? for he is like a refiner’s fire, and like fullers’ soap:
[Mal 3:3 DK-KJV] Og han skal sidde som en raffinere og renser af sølv: og han skal rense Levis sønner, og rense dem som guld og sølv, så de for HERREN må tilbyde en offergave i retfærdighed.
Mal 3:3 And he shall sit as a refiner and purifier of silver: and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the LORD an offering in righteousness.
[Mal 3:4 DK-KJV] Da skal Judah og Jerusalems offergave være velbehageligt for HERREN, som i gamle dage, og som i forgangne år.
Mal 3:4 Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the LORD, as in the days of old, and as in former years.
[Mal 3:5 DK-KJV] Og jeg vil komme nær indtil jer med dom; og jeg vil være et hurtigt vidne imod heksekunstnerne, og imod de utro, og imod dem der vidner falsk, og imod dem der snyder arbejderne for deres løn, enken, og den faderløse, og den der afviser den fremmede fra hans rettigheder, og ikke frygter mig, siger hærskarers HERRE. 
Mal 3:5 And I will come near to you to judgment; and I will be a swift witness against the sorcerers, and against the adulterers, and against false swearers, and against those that oppress the hireling in his wages, the widow, and the fatherless, and that turn aside the stranger from his right, and fear not me, saith the LORD of hosts.
[Mal 3:6 DK-KJV] For jeg er HERREN, jeg forandres ikke; derfor er I Jacobs sønner ikke fortæret.
Mal 3:6 For I am the LORD, I change not; therefore ye sons of Jacob are not consumed.
[Mal 3:7 DK-KJV] Ja fra jeres fædres dage er i gået væk fra mine ritualer, og har ikke holdt dem. Returner til mig, og jeg vil returnere til jer, siger hærskarers HERRE. Men I sagde, Hvori skal vi returnere?
Mal 3:7 Even from the days of your fathers ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the LORD of hosts. But ye said, Wherein shall we return?
[Mal 3:8 DK-KJV] Vil et menneske stjæle fra Gud? Alligevel har I stjålet fra mig. Men I siger, Hvori har vi stjålet fra dig? I tiende og offergaver.
Mal 3:8 Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, Wherein have we robbed thee? In tithes and offerings.
[Mal 3:9 DK-KJV] I har forbandet med en forbandelse: for I har stjålet fra mig, ja hele denne nation.
Mal 3:9 Ye are cursed with a curse: for ye have robbed me, even this whole nation.
[Mal 3:10 DK-KJV] Bring I hele den tiende ind i laden, så der må være mad i mit hus, og test mig nu herigennem, siger hærskarers HERRE, om jeg ikke vil åbne himlens vinduer for jer, og hælde en velsignelse ud over jer, så der ikke skal være plads nok til at modtage den.
Mal 3:10 Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it.
[Mal 3:11 DK-KJV] Og jeg vil irettesætte fortæreren for jeres skyld, og han skal ikke destruere jeres jords frugter; jeres vinstok skal heller ikke kaste hendes frugter på marken før tid, siger hærskarers HERRE.
Mal 3:11 And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground; neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the LORD of hosts.
[Mal 3:12 DK-KJV] Og alle nationer skal kalde jer velsignet: for I skal bli’ et glædesfyldt land, siger hærskarers HERRE.
Mal 3:12 And all nations shall call you blessed: for ye shall be a delightsome land, saith the LORD of hosts.
[Mal 3:13 DK-KJV] Jeres ord har været skrape imod mig, siger HERREN, Alligevel siger I, Hvad har vi talt så meget imod dig?
Mal 3:13 Your words have been stout against me, saith the LORD. Yet ye say, What have we spoken so much against thee?
[Mal 3:14 DK-KJV] I har sagt, Det er nyttesløst at tjene Gud: og hvilken profit er der i at vi holder hans ritualer, og at vi vandre sørgmodigt foran hærskarers HERRE?
Mal 3:14 Ye have said, It is vain to serve God: and what profit is it that we have kept his ordinance, and that we have walked mournfully before the LORD of hosts?
[Mal 3:15 DK-KJV] Og nu kalder vi de stolte lykkelig; ja, dem der udfører ondskab er ophøjet; ja, dem der frister Gud er nemlig forløst.
Mal 3:15 And now we call the proud happy; yea, they that work wickedness are set up; yea, they that tempt God are even delivered.
[Mal 3:16 DK-KJV] Da de som frygtede HERREN ofte talte med hinanden: og HERREN lyttede, og hørte det, og en hukommelses bog var skrevet foran ham for dem der frygtede HERREN, og der tænkte over hans navn.
Mal 3:16 Then they that feared the LORD spake often one to another: and the LORD hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the LORD, and that thought upon his name.
[Mal 3:17 DK-KJV] Og de skal bli’ mine, siger hærskarers HERRE, i den dag når jeg udsmykker mine juveler; og jeg vil skåne dem, som en mand skåner hans egen søn der tjener ham.
Mal 3:17 And they shall be mine, saith the LORD of hosts, in that day when I make up my jewels; and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him.
[Mal 3:18 DK-KJV] Da skal I returnere, og skelne mellem den retfærdige og den onde, mellem ham der tjener Gud og ham der ikke tjener ham.
Mal 3:18 Then shall ye return, and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not.
[Mal 4:1 DK-KJV] For, læg mærke til, den dag kommer, der skal brænde som en ovn; og alle de stolte, ja, og alle der gør ondt, skal bli’ stubbe: og den dag der kommer skal brænde dem op, siger hærskarers HERRE, så den hverken skal efterlade dem rod eller gren.
Mal 4:1 For, behold, the day cometh, that shall burn as an oven; and all the proud, yea, and all that do wickedly, shall be stubble: and the day that cometh shall burn them up, saith the LORD of hosts, that it shall leave them neither root nor branch.
[Mal 4:2 DK-KJV] Men for jer der frygter mit navn skal retfærdighedens Sol stå op med helbredelse i hans vinger; og I skal gå videre, og vokse op som kalve i stalden.
Mal 4:2 But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.
[Mal 4:3 DK-KJV] Og I skal træde de onde ned; for de skal være aske under sålene af jeres fødder i den dag hvor jeg skal gøre dette, siger hærskarers HERRE.
Mal 4:3 And ye shall tread down the wicked; for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the LORD of hosts.
[Mal 4:4 DK-KJV] Husker I loven fra Moses min tjener, som jeg befalede overfor ham i Horeb for hele Israel, med vedtægter og domme.
Mal 4:4 Remember ye the law of Moses my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments.
[Mal 4:5 DK-KJV] Læg mærke til, jeg vil sende jer profeten Elias før HERRENs store og ærefrygtindgydende dag kommer: “Navnebetydning for Elias – Gud Herren – Den stærke Herre”
Mal 4:5 Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD:
[Mal 4:6 DK-KJV] Og han skal vende fædrenes hjerte til børnene, og børnenes hjerte til deres fædre, for ikke at jeg kommer og slår jorden med en forbandelse.
Mal 4:6 And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse.