Johannes' tredje brev - 3 Johannes - Et Kapitel - 3 John KJV 1769

Navnebetydning for Johannes = Gud er en nådig giver

[3Jo 1 DK-KJV] Den ældste til den meget elskede Gaius, hvem jeg elsker i sandheden.
3Jo 1 The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth.
[3Jo 2 DK-KJV] Elskede, jeg ønsker over alle ting at du måtte ha’ fremgang og være ved godt helbred, ligesom din sjæl har fremgang.
3Jo 2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
[3Jo 3 DK-KJV] For jeg jublede meget, da brødrene kom og vidnede om sandheden som er i dig, ligesom du vandrer i sandheden.
3Jo 3 For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth.
[3Jo 4 DK-KJV] Jeg har ingen større glæde end at høre at mine børn vandrer i sandhed.
3Jo 4 I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
[3Jo 5 DK-KJV] Elskede, du gør trofast hvadsomhelst du gør for brødrene, og for fremmede;
3Jo 5 Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers;
[3Jo 6 DK-KJV] Som har båret vidnesbyrd om din næstekærlighed foran kirken; hvis du bringer dem videre på deres rejse efter en gudhengiven vis, skal du gøre vel:
3Jo 6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:
[3Jo 7 DK-KJV] Eftersom de drog ud for hans navns skyld, ved ikke at ta’ noget fra Hedningerne.
3Jo 7 Because that for his name’s sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.
[3Jo 8 DK-KJV] Derfor bør vi modtage sådanne, så vi måtte være medhjælpere i sandheden.
3Jo 8 We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth.
[3Jo 9 DK-KJV] Jeg skrev til kirken: men Diotrephes, som elsker at ha’ forrang blandt dem, tager ikke imod os.
3Jo 9 I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.
[3Jo 10 DK-KJV] Derfor, hvis jeg kommer, vil jeg huske hans handlinger som han gjorde, anmassende imod os med hensynsløse ord: og ikke tilfreds med det, heller ikke han hamselv modtager brødrene, og forbyder dem der ville, og kaster dem ud af kirken.
3Jo 10 Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.
[3Jo 11 DK-KJV] Elskede, følg ikke det som er ondt, men det som er godt. Han der gør godt er fra Gud: men han der gør ondt har ikke set Gud.
3Jo 11 Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.
[3Jo 12 DK-KJV] Demetrius har en god beretning om alle mennesker, og om sandheden denselv: ja, og også vi aflægger optegnelse; og I ved at vor optegnelse er sand.
3Jo 12 Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true.
[3Jo 13 DK-KJV] Jeg havde mange ting at skrive, men jeg vil ikke med blæk og pen skrive til dig:
3Jo 13 I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee:
[3Jo 14 DK-KJV] Men jeg har tillid til at jeg snart skal se dig, og vi skal tale ansigt til ansigt. Fred være med dig. Vore venner hylder dig. Hils vennerne ved navn.
3Jo 14 But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.