Salmernes Bog - Psalms KJV 1769

Navnebetydning for Salmer = For at lave musik - eller anslå en tone

Blå Salmer er oversat

Røde Salmer er på Engelsk

Der er deslige oversat salme vers her og der

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25

26-27-28-29-30-31-32-33-34-35

36-37-38-39-40-41-42-43-44-45

46-47-48-49-50-51-52-53-54-55

56-57-58-59-60-61-62-63-64-65

66-67-68-69-70-71-7273-74-75

76-77-78-79-80-81-82-83-84-85

86-87-88-89-90-91-92-93-94-95

96-97-98-99-100-101-102-103

104-105-106-107-108-109-110

111-112-113-114-115-116-117-118

119120-121-122-123-124-125-126

127-128-129-130-131-132-133-134

135-136-137-138-139-140-141-142

143-144-145-146-147-148-149-150

[Sa 1:1 DK-KJV] Velsignet er det menneske der ikke følger efter den ugudeliges råd, og heller ikke står på synderes vej, og heller ikke sidder på de hånefuldes sæde.
Ps 1:1 Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
[Sa 1:2 DK-KJV] Men hans glæde er i HERRENs lov; og han mediterer over hans lov dag og nat.
Ps 1:2 But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night.
[Sa 1:3 DK-KJV] Og han skal være som et træ plantet ved vandets floder, der frembringer hans frugt i hans tid; og så skal hans blade ikke visne; og hvadsomhelst han gør skal blomstre.
Ps 1:3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.
[Sa 1:4 DK-KJV] Den ugudelige er ikke sådan: men er ligesom avnerne vinden blæser væk.
Ps 1:4 The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.
[Sa 1:5 DK-KJV] Derfor skal den ugudelige ikke stå i dommen, og heller ikke syndere i den retfærdiges menighed.
Ps 1:5 Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.
[Sa 1:6 DK-KJV] For HERREN kender den retfærdiges vej: men den ugudeliges vej skal forsvinde.
Ps 1:6 For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.
[Sa 2:1 DK-KJV] Hvorfor hærger hedningerne, og folket forestiller sig en nyttesløs ting?
Ps 2:1 Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?
[Sa 2:2 DK-KJV] Jordens konger sætter demselv op, og lederne holder råd sammen, imod HERREN, og imod hans salvede, og siger,
Ps 2:2 The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against the LORD, and against his anointed, saying,
[Sa 2:3 DK-KJV] Lad os bryde deres lænker i stykker, og fjerne deres kæder fra os.
Ps 2:3 Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.
[Sa 2:4 DK-KJV] Han der sidder i himlene skal grine: Herren skal håne dem.
Ps 2:4 He that sitteth in the heavens shall laugh: the Lord shall have them in derision.
[Sa 2:5 DK-KJV] Så skal han tale til dem i hans arrigskab, og plage dem i hans smertende utilfredshed. 
Ps 2:5 Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.
[Sa 2:6 DK-KJV] Men alligevel har jeg sat min konge på min hellige bakke i Zion.
Ps 2:6 Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.
[Sa 2:7 DK-KJV] Jeg vil erklære bekendtgørelsen: HERREN har sagt til mig, Du er min Søn; denne dag har jeg avlet dig. 
Ps 2:7 I will declare the decree: the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.
[Sa 2:8 DK-KJV] Spørg mig, og jeg skal gi’ dig hedningerne som din arv, og jordens yderste dele som din besiddelse.
Ps 2:8 Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.
[Sa 2:9 DK-KJV] Du skal bryde dem med en jernstav; du skal slå dem i stykker ligesom en pottemagers kar.
Ps 2:9 Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter’s vessel.
[Sa 2:10 DK-KJV] Vær nu derfor vis, Kæreste i konger; vær instrueret, I jordens dommer.
Ps 2:10 Be wise now therefore, O ye kings: be instructed, ye judges of the earth.
[Sa 2:11 DK-KJV] Tjen HERREN med frygt, og jubel med rysten.
Ps 2:11 Serve the LORD with fear, and rejoice with trembling.
[Sa 2:12 DK-KJV] Kys Sønnen, for ikke at han bli’r vred, og I forsvinder fra vejen, når hans arrigskab blot er antændt en smule. Velsignet er alle de der stoler på ham.
Ps 2:12 Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.
[Sa 3:1 DK-KJV] En Salme af David, da han flygtede fra hans søn Absalom. HERRE, hvor er de blevet mange der plager mig! de er mange der rejser sig op imod mig.
Ps 3:1 A Psalm of David, when he fled from Absalom his son. LORD, how are they increased that trouble me! many are they that rise up against me.
[Sa 3:2 DK-KJV] De er mange som siger om min sjæl, Der er ingen hjælp for ham i Gud, Pause.
Ps 3:2 Many there be which say of my soul, There is no help for him in God. Selah.
[Sa 3:3 DK-KJV] Men du, Kæreste HERRE, er et skjold for mig; min herlighed, og den der løfter mit hoved op.
Ps 3:3 But thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.
[Sa 3:4 DK-KJV] Jeg råbte til HERREN med min stemme, og han hørte mig ud fra hans hellige bakke. Pause.
Ps 3:4 I cried unto the LORD with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah.
[Sa 3:5 DK-KJV] Jeg lagde mig ned og sov; Jeg vågnede; for HERREN støttede mig.
Ps 3:5 I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me.
[Sa 3:6 DK-KJV] Jeg vil ikke være bange for folkets 10 tusindvis, som rundt omkring har sat demselv op imod mig. 
Ps 3:6 I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about.
[Sa 3:7 DK-KJV] Rejs dig, Kæreste HERRE; frels mig, Min kæreste Gud: for du har slået alle mine fjender på kindbenet; du har knækket tænderne på den ugudelige.
Ps 3:7 Arise, O LORD; save me, O my God: for thou hast smitten all mine enemies upon the cheek bone; thou hast broken the teeth of the ungodly.
[Sa 3:8 DK-KJV] Frelsen tilhører HERREN: din velsignelse er over dit folk. Pause.
Ps 3:8 Salvation belongeth unto the LORD: thy blessing is upon thy people. Selah.
[Sa 4:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Strengeinstrument ”Arpeggio at spille opdelte akkorder”. En Salme af David. Hør mig når jeg kalder, Kæreste min retfærdige Gud: du har forstørret mig da jeg var i nød; ha’ barmhjertighed med mig, og hør min bøn.
Ps 4:1 To the chief Musician on Neginoth, A Psalm of David. Hear me when I call, O God of my righteousness: thou hast enlarged me when I was in distress; have mercy upon me, and hear my prayer.
[Sa 4:2 DK-KJV] Kæreste I menneskesønner, hvor længe vil I vende min herlighed indtil skam? hvor længe vil I elske forfængelighed, og søge efter falskhed? Pause.
Ps 4:2 O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? how long will ye love vanity, and seek after leasing? Selah.
[Sa 4:3 DK-KJV] Men forstå at HERREN har sat ham til side til sigselv som er gudhengiven: HERREN vil høre når jeg kalder på ham.
Ps 4:3 But know that the LORD hath set apart him that is godly for himself: the LORD will hear when I call unto him.
[Sa 4:4 DK-KJV] Stå i ærefrygt, og synd ikke: hør på jeres eget hjerte i jeres senge, og vær stille. Pause.
Ps 4:4 Stand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still. Selah.
[Sa 4:5 DK-KJV] Tilbyd retfærdige ofre, og stol I på HERREN.
Ps 4:5 Offer the sacrifices of righteousness, and put your trust in the LORD.
[Sa 4:6 DK-KJV] Der er mange der siger, Hvem vil vise os noget godt? HERRE, opløft du lyset af din billigelse over os.
Ps 4:6 There be many that say, Who will shew us any good? LORD, lift thou up the light of thy countenance upon us.
[Sa 4:7 DK-KJV] Du har lagt glæde i mit hjerte, mere end dengang hvor deres korn og deres vin voksede.
Ps 4:7 Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increased.
[Sa 4:8 DK-KJV] I fred vil jeg både lægge mig ned, og sove: for kun du, HERRE, får mig til at bo i sikkerhed.
Ps 4:8 I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, LORD, only makest me dwell in safety.
[Sa 5:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på fløjte, En Salme af David. Lyt til mine ord, Kæreste HERRE, overvej min meditation.
Ps 5:1 To the chief Musician upon Nehiloth, A Psalm of David. Give ear to my words, O LORD, consider my meditation.
[Sa 5:2 DK-KJV] Lyt til mit råbs stemme, min Konge, og min Gud: for til dig vil jeg bed.
Ps 5:2 Hearken unto the voice of my cry, my King, and my God: for unto thee will I pray.
[Sa 5:3 DK-KJV] Min stemme skal du høre om morgenen, Kæreste HERRE; om morgenen vil jeg vende min bøn til dig, og vil kigge op.
Ps 5:3 My voice shalt thou hear in the morning, O LORD; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.
[Sa 5:4 DK-KJV] For du er ikke en Gud der har behag i ondskab: ondt skal heller ikke bo hos dig.
Ps 5:4 For thou art not a God that hath pleasure in wickedness: neither shall evil dwell with thee.
[Sa 5:5 DK-KJV] De tåbelige skal ikke stå foran dine øjne: du hader alle fejltrinsarbejdere.
Ps 5:5 The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity.
[Sa 5:6 DK-KJV] Du skal destruere alle dem der taler løgn: HERREN vil afsky den blodtørstige og bedragerisk mand.
Ps 5:6 Thou shalt destroy them that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and deceitful man.
[Sa 5:7 DK-KJV] Men angående mig, jeg vil komme ind i dit hus i overfloden af din barmhjertighed: og i din frygt vil jeg tilbede imod dit hellige tempel.
Ps 5:7 But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy: and in thy fear will I worship toward thy holy temple.
[Sa 5:8 DK-KJV] Led mig, Kæreste HERRE, i din retfærdighed på grund af mine fjender; gør din vej lige foran mit ansigt.
Ps 5:8 Lead me, O LORD, in thy righteousness because of mine enemies; make thy way straight before my face.
[Sa 5:9 DK-KJV] For der er ingen trofasthed i deres mund; deres inderste dele er meget ondskabsfulde; deres strube er en åben grav; de smigre med deres tunge.
Ps 5:9 For there is no faithfulness in their mouth; their inward part is very wickedness; their throat is an open sepulchre; they flatter with their tongue.
[Sa 5:10 DK-KJV] Destruer du dem, Kæreste Gud; lad dem falde ved deres egen rådslagning; kast dem ud i skaren af deres overtrædelser; for de har lavet oprør imod dig.
Ps 5:10 Destroy thou them, O God; let them fall by their own counsels; cast them out in the multitude of their transgressions; for they have rebelled against thee.
[Sa 5:11 DK-KJV] Men lad alle dem der sætter sin lid til dig juble: lad dem altid råbe af glæde, fordi du forsvarer dem: lad også dem der elsker dit navn være glædesfyldte i dig.
Ps 5:11 But let all those that put their trust in thee rejoice: let them ever shout for joy, because thou defendest them: let them also that love thy name be joyful in thee.
[Sa 5:12 DK-KJV] For du, HERRE, vil velsigne den retfærdige; med favør vil du omslutte ham som med et skjold.
Ps 5:12 For thou, LORD, wilt bless the righteous; with favour wilt thou compass him as with a shield.
[Sa 6:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Strengeinstrument ”Arpeggio at spille opdelte akkorder” på 8 strenget harpe, En Salme af David. Kæreste HERRE, irettesæt mig ikke i din vrede, tugt mig heller ikke i din hede utilfredshed.
Ps 6:1 To the chief Musician on Neginoth upon Sheminith, A Psalm of David. O LORD, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure.
[Sa 6:2 DK-KJV] Ha’ barmhjertighed med mig, Kæreste HERRE; for jeg er svag: Kæreste HERRE, helbred mig; for mine knogler er plaget.
Ps 6:2 Have mercy upon me, O LORD; for I am weak: O LORD, heal me; for my bones are vexed.
[Sa 6:3 DK-KJV] Min sjæl er også hårdt plaget: men du, Kæreste HERRE, hvor længe?
Ps 6:3 My soul is also sore vexed: but thou, O LORD, how long?
[Sa 6:4 DK-KJV] Vend tilbage, Kæreste HERRE, forløs min sjæl: åh frels mig for dine barmhjertigheders skyld.
Ps 6:4 Return, O LORD, deliver my soul: oh save me for thy mercies’ sake.
[Sa 6:5 DK-KJV] For i døden er ingen ihukommelse om dig: hvem skal give dig taksigelse i graven?
Ps 6:5 For in death there is no remembrance of thee: in the grave who shall give thee thanks?
[Sa 6:6 DK-KJV] Jeg er udmattet over min sukken; hele natten får jeg min seng til at svømme; jeg vander min sofa med tårer.
Ps 6:6 I am weary with my groaning; all the night make I my bed to swim; I water my couch with my tears.
[Sa 6:7 DK-KJV] Mit øje er opslugt på grund af sorg; det bli’r gammelt på grund af alle mine fjender.
Ps 6:7 Mine eye is consumed because of grief; it waxeth old because of all mine enemies.
[Sa 6:8 DK-KJV] Rejs fra mig, alle I fejltrinsarbejdere; for HERREN har hørt røsten af min gråd.
Ps 6:8 Depart from me, all ye workers of iniquity; for the LORD hath heard the voice of my weeping.
[Sa 6:9 DK-KJV] HERREN har hørt min påkaldelsesbøn; HERREN vil modta’ min bøn.
Ps 6:9 The LORD hath heard my supplication; the LORD will receive my prayer.
[Sa 6:10 DK-KJV] Lad alle mine fjender være skamfulde og hårdt plaget: lad dem vende tilbage og pludselig være skamfulde.
Ps 6:10 Let all mine enemies be ashamed and sore vexed: let them return and be ashamed suddenly.
[Sa 7:1 DK-KJV] En Trængselssang af David, hvilken han sang til HERREN, angående ordene fra Benjamiten Cush. Kæreste HERRE min Gud, i dig har jeg min tillid: frels mig fra alle dem der forfølger mig, og forløs mig:
Ps 7:1 Shiggaion of David, which he sang unto the LORD, concerning the words of Cush the Benjamite. O LORD my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me:
[Sa 7:2 DK-KJV] For ikke at han river min sjæl som en løve, og river den i stykker, mens der ingen er til at forløse.
Ps 7:2 Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.
[Sa 7:3 DK-KJV] Kæreste HERRE min Gud, hvis jeg har gjort dette; hvis der er fejltrin i mine hænder;
Ps 7:3 O LORD my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands;
[Sa 7:4 DK-KJV] Hvis jeg har gengældt ondt til ham der var i fred med mig; (ja, jeg har forløst ham der uden grund er min fjende:)
Ps 7:4 If I have rewarded evil unto him that was at peace with me; (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy:)
[Sa 7:5 DK-KJV] Lad fjenden forfølge min sjæl, og ta’ den; ja, lad ham træde mit liv ned på jorden, og lægge min ære i støvet. Pause.
Ps 7:5 Let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honour in the dust. Selah.
[Sa 7:6 DK-KJV] Rejs dig, Kæreste HERRE, i din vrede, løft digselv op på grund af mine fjenders hærgen: og vågn op for mig til dommen som du har befalet.
Ps 7:6 Arise, O LORD, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies: and awake for me to the judgment that thou hast commanded.
[Sa 7:7 DK-KJV] Sådant skal folkemenigheden omslutte dig: for deres skyld returner du derfor op højt.
Ps 7:7 So shall the congregation of the people compass thee about: for their sakes therefore return thou on high.
[Sa 7:8 DK-KJV] HERREN skal dømme folket: døm mig, Kæreste HERRE, efter min retfærdighed, og efter min hæderlighed der er i mig.
Ps 7:8 The LORD shall judge the people: judge me, O LORD, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.
[Sa 7:9 DK-KJV] Åh lad de ondes ondskab komme til en ende; men etablere den retfærdige: for den retskafne Gud prøver hjerterne og nyrerne.
Ps 7:9 Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins.
[Sa 7:10 DK-KJV] Mit forsvar er fra Gud, som frelser den oprigtige i hjerte.
Ps 7:10 My defence is of God, which saveth the upright in heart.
[Sa 7:11 DK-KJV] Gud dømmer den retskafne, og Gud er vred på de onde hver dag.
Ps 7:11 God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day.
[Sa 7:12 DK-KJV] Hvis han ikke vender om, vil han hvæsse sværdet; han har strukket hans bue, og gjort den klar.
Ps 7:12 If he turn not, he will whet his sword; he hath bent his bow, and made it ready.
[Sa 7:13 DK-KJV] Han har også forberedt dødsredskaberne for ham; han ordinerer hans pile imod forfølgerne.
Ps 7:13 He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth his arrows against the persecutors.
[Sa 7:14 DK-KJV] Læg mærke til, han kæmper med fejltrin, og har undfanget misgerning, og frembragt falskhed.
Ps 7:14 Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood.
[Sa 7:15 DK-KJV] Han lavede en faldgrube, og gravede den, og er faldet ned i faldgruben som han lavede.
Ps 7:15 He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made.
[Sa 7:16 DK-KJV] Hans misgerning skal returnere på hans eget hoved, og hans vold skal komme ned på hans egen isse.
Ps 7:16 His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate.
[Sa 7:17 DK-KJV] Jeg vil rose HERREN i overensstemmelse med hans retfærdighed: og vil synge lovsang til den allerhøjeste HERREs navn.
Ps 7:17 I will praise the LORD according to his righteousness: and will sing praise to the name of the LORD most high.
[Sa 8:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på harpe, En Salme af David. Kæreste HERRE vor Herre, hvor fremragende er dit navn på hele jorden! som har sat din herlighed over himlene.
Ps 8:1 To the chief Musician upon Gittith, A Psalm of David. O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
[Sa 8:2 DK-KJV] Ud af babyer og diene børns mund har du ordineret styrke på grund af dine fjender, så du måtte stilne fjenden og den fremstormende.
Ps 8:2 Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
[Sa 8:3 DK-KJV] Når jeg tænker over dine himle, dine fingres virke, månen og stjernerne, som du har ordineret;
Ps 8:3 When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
[Sa 8:4 DK-KJV] Hvad er et menneske, at du tænker på ham? og menneskesønnen, at du besøger ham?
Ps 8:4 What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
[Sa 8:5 DK-KJV] For du har gjort ham en smule lavere end englene, og har kronet ham med herlighed og ære.
Ps 8:5 For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
[Sa 8:6 DK-KJV] Du gav ham at ha’ herredømme over dine hænders værk; du har lagt alle ting under hans fødder:
Ps 8:6 Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
[Sa 8:7 DK-KJV] Alle får og okser, ja, og markens dyr;
Ps 8:7 All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
[Sa 8:8 DK-KJV] Luftens fugl, og havets fisk, og hvadsomhelst der passerer igennem havenes stier.
Ps 8:8 The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
[Sa 8:9 DK-KJV] Kæreste HERRE vor Herre, hvor fremragende er dit navn på hele jorden!
Ps 8:9 O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
[Sa 9:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på flerstrenget guitar “ Muth-labben – Hvid død”, En Salme af David. Jeg vil rose dig, Kæreste HERRE, med hele mit hjerte; Jeg vil fremvise alle dine vidunderlige gerninger.
Ps 9:1 To the chief Musician upon Muth-labben, A Psalm of David. I will praise thee, O LORD, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
[Sa 9:2 DK-KJV] Jeg vil være glad og juble over dig: jeg vil synge lovsang til dit navn, Kæreste du Allerhøjeste.
Ps 9:2 I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
[Sa 9:3 DK-KJV] Når mine fjender er vendt om, skal de falde og forsvinde ved dit nærvær.
Ps 9:3 When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
[Sa 9:4 DK-KJV] For du har fastholdt min ret og min sag; du sad på tronen og dømte retfærdigt.
Ps 9:4 For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
[Sa 9:5 DK-KJV] Du har irettesat hedningerne, du har destrueret de onde, du har udvisket deres navn for evig og altid.
Ps 9:5 Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
[Sa 9:6 DK-KJV] Kæreste du fjende, destruktioner er kommet til en evig ende: og du har destrueret byer; deres mindesmærke er forsvundet med dem.
Ps 9:6 O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
[Sa 9:7 DK-KJV] Men HERREN skal bestå for evigt: han har forberedte hans trone for dom.
Ps 9:7 But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
[Sa 9:8 DK-KJV] Og han skal dømme denne verden i retfærdighed, han skal betjene dom til folket i retskaffenhed. 
Ps 9:8 And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
[Sa 9:9 DK-KJV] HERREN vil også være et tilflugtssted for de undertrykte, et tilflugtssted i trængselstider.
Ps 9:9 The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
[Sa 9:10 DK-KJV] Og de der kender dit navn vil sætte deres lid til dig: for du, HERRE, har ikke svigtet dem der søger dig.
Ps 9:10 And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
[Sa 9:11 DK-KJV] Syng lovsange til HERREN, som bor i Zion: erklær hans gøren blandt folket.
Ps 9:11 Sing praises to the LORD, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
[Sa 9:12 DK-KJV] Når han for blod laver forhør, huskede han dem: han glemmer ikke de ydmyges råb.
Ps 9:12 When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
[Sa 9:13 DK-KJVKJV] Ha’ barmhjertighed med mig, Kæreste HERRE; læg mærke til min trængsel som jeg udholder fra dem der hader mig, du der løfter mig op fra dødens porte:
Ps 9:13 Have mercy upon me, O LORD; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
[Sa 9:14 DK-KJV] Så jeg må fremvise al din lovsang i portene til Zions datter: jeg vil juble over din frelse.
Ps 9:14 That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
[Sa 9:15 DK-KJV] Hedningerne er sunket ned i faldgruben de har lavet: i nettet som de gemte er deres egne fødder fanget.
Ps 9:15 The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
[Sa 9:16 DK-KJV] HERREN er kendt via dommen som han udfører: de onde er fanget i sine egne hænders virke. Pause.
Ps 9:16 The LORD is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
[Sa 9:17 DK-KJV] De onde skal bli’ omdannet indtil helvede, og alle de nationer der glemmer Gud.
Ps 9:17 The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
[Sa 9:18 DK-KJV] For de trængende skal ikke altid være glemt: de fattiges forventning skal ikke forsvinde for evigt.
Ps 9:18 For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
[Sa 9:19 DK-KJV] Rejs dig, Kæreste HERRE; lad ikke mennesket vinde: lad hedningerne bli’ dømt foran dine øjne.
Ps 9:19 Arise, O LORD; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
[Sa 9:20 DK-KJV] Få dem til at frygte, Kæreste HERRE: så de nationer må kende at de demselv kun er mennesker. Pause.
Ps 9:20 Put them in fear, O LORD: that the nations may know themselves to be but men. Selah.
[Sa 10:1 DK-KJV] Hvorfor står du på afstand, Kæreste HERRE? hvorfor gemmer du digselv i trængselstider?
Ps 10:1 Why standest thou afar off, O LORD? why hidest thou thyself in times of trouble?
[Sa 10:2 DK-KJV] De onde forfølger i sin stolthed den fattige: lad dem bli’ grebet i de planer som de har udtænkt.
Ps 10:2 The wicked in his pride doth persecute the poor: let them be taken in the devices that they have imagined.
[Sa 10:3 DK-KJV] For de onde praler omkring sit hjertes ønske, og velsigner de griske, hvem HERREN afskyr.
Ps 10:3 For the wicked boasteth of his heart’s desire, and blesseth the covetous, whom the LORD abhorreth.
[Sa 10:4 DK-KJV] Den onde, vil ikke søge efter Gud, på grund af sin stolte holding: Gud er ikke i alle hans tanker.
Ps 10:4 The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God: God is not in all his thoughts.
[Sa 10:5 DK-KJV] Hans veje er altid sørgelige; dine domme er langt over uden for hans synsfelt: og angående alle hans fjender, dem ringeagter han.
Ps 10:5 His ways are always grievous; thy judgments are far above out of his sight: as for all his enemies, he puffeth at them.
[Sa 10:6 DK-KJV] Han har sagt i sit hjerte, jeg skal ikke bli’ fjernet: for jeg skal aldrig være i modgang.
Ps 10:6 He hath said in his heart, I shall not be moved: for I shall never be in adversity.
[Sa 10:7 DK-KJV] Hans mund er altid fuld af forbandelse og bedrag og svindel: misgerning og forfængelighed er under hans tunge.
Ps 10:7 His mouth is full of cursing and deceit and fraud: under his tongue is mischief and vanity.
[Sa 10:8 DK-KJV] Han sidder i landsbyens luskede steder: på de hemmelige steder myrder han den uskyldige: hans øjne er hemmeligt sat imod den fattige.
Ps 10:8 He sitteth in the lurking places of the villages: in the secret places doth he murder the innocent: his eyes are privily set against the poor.
[Sa 10:9 DK-KJV] Han ligger hemmeligt på lur som en løve i sin hule: han ligger på lur for at fange den fattige: han fanger sandelig den fattige, når han trækker ham ind i sit net.
Ps 10:9 He lieth in wait secretly as a lion in his den: he lieth in wait to catch the poor: he doth catch the poor, when he draweth him into his net.
[Sa 10:10 DK-KJV] Han ligger på lur, og ydmyger sigselv, så den fattige må falde ved hans stærke énere.
Ps 10:10 He croucheth, and humbleth himself, that the poor may fall by his strong ones.
[Sa 10:11 DK-KJV] Han har sagt i sit hjerte, Gud har glemt: han gemmer hans ansigt; han vil aldrig se det.
Ps 10:11 He hath said in his heart, God hath forgotten: he hideth his face; he will never see it.
[Sa 10:12 DK-KJV] Rejs dig, Kæreste HERRE; Kæreste Gud, opløft din hånd: glem ikke den ydmyge.
Ps 10:12 Arise, O LORD; O God, lift up thine hand: forget not the humble.
[Sa 10:13 DK-KJV] Hvorfor foragter de onde Gud? han har sagt i sit hjerte, Du vil ikke kræve det. 
Ps 10:13 Wherefore doth the wicked contemn God? he hath said in his heart, Thou wilt not require it.
[Sa 10:14 DK-KJV] Du har set det; for du lægger mærke til misgerning og ondskab, for at gengælde det med din hånd: den fattige forpligter sigselv til dig; du er den faderløses hjælper.
Ps 10:14 Thou hast seen it; for thou beholdest mischief and spite, to requite it with thy hand: the poor committeth himself unto thee; thou art the helper of the fatherless.
[Sa 10:15 DK-KJV] Knæk du de ondes arm og den onde mand: undersøg hans ondskab indtil du ingen finder.
Ps 10:15 Break thou the arm of the wicked and the evil man: seek out his wickedness till thou find none.
[Sa 10:16 DK-KJV] HERREN er Konge for evig og altid: hedningerne er forsvundet ud af hans land.
Ps 10:16 The LORD is King for ever and ever: the heathen are perished out of his land.
[Sa 10:17 DK-KJV] HERRE, du har hørt den ydmyges ønske: du vil forberede deres hjerte, du vil få dit øre til at høre:
Ps 10:17 LORD, thou hast heard the desire of the humble: thou wilt prepare their heart, thou wilt cause thine ear to hear:
[Sa 10:18 DK-KJV] Til at dømme den faderløse og de undertrykte, så mennesket på  jorden ikke mere må undertrykke. 
Ps 10:18 To judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no more oppress.
[Sa 11:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David. Jeg sætter min lid til HERREN: hvordan siger I til min sjæl, Flygt som en fugl til jeres bjerg?
Ps 11:1 To the chief Musician, A Psalm of David. In the LORD put I my trust: how say ye to my soul, Flee as a bird to your mountain?
[Sa 11:2 DK-KJV] For, se, de onde strækker deres bue, de klargør deres pile på strengen, så de hemmeligt må skyde på den oprigtige i hjertet.
Ps 11:2 For, lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart.
[Sa 11:3 DK-KJV] Hvis fundamenterne bli’r destrueret, hvad kan den retskafne gøre?
Ps 11:3 If the foundations be destroyed, what can the righteous do?
[Sa 11:4 DK-KJV] HERREN er i hans hellige tempel, HERRENs trone er i himlen: hans øjne lægger mærke til, hans øjenlåg prøver, menneskets børn.
Ps 11:4 The LORD is in his holy temple, the LORD’S throne is in heaven: his eyes behold, his eyelids try, the children of men.
[Sa 11:5 DK-KJV] HERREN prøver den retskafne: men de onde og ham der elsker vold hader hans sjæl.
Ps 11:5 The LORD trieth the righteous: but the wicked and him that loveth violence his soul hateth.
[Sa 11:6 DK-KJV] Over de onde skal han lade fælder regne, ild og svovlsten, og en forfærdelig storm: dette skal være deres kops del.
Ps 11:6 Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest: this shall be the portion of their cup.
[Sa 11:7 DK-KJV] For den retskafne HERRE elsker retfærdighed; hans ansigt lægger sandelig mærke til den oprigtige.
Ps 11:7 For the righteous LORD loveth righteousness; his countenance doth behold the upright.
[Sa 12:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på 8 strenget harpe (Sheminith), En Salme af David. Hjælp, HERRE; for den gudhengiven mand ophører; for de trofaste fejler blandt menneskebørn.
Ps 12:1 To the chief Musician upon Sheminith, A Psalm of David. Help, LORD; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men.
[Sa 12:2 DK-KJV] De taler hver og en forfængelighed med sin næste: med smigrende læber og med et splittet hjerte taler de.
Ps 12:2 They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lips and with a double heart do they speak.
[Sa 12:3 DK-KJV] HERREN skal fjerne alle de smigrende læber, og tungen der taler stolte ting:
Ps 12:3 The LORD shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things:
[Sa 12:4 DK-KJV] Som har sagt, Med vor tunge vil vi få overhånd; vore læber er vore egne: som er herre over os?
Ps 12:4 Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our own: who is lord over us?
[Sa 12:5 DK-KJV] For undertrykkelsen af den fattige, for udmattelsen af dem i nød, nu vil jeg rejse mig, siger HERREN; Jeg vil sætte ham i sikkerhed fra ham der ringeagter ham.
Ps 12:5 For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety from him that puffeth at him.
[Sa 12:6 DK-KJV] HERRENs ord er rene ord: som sølv prøvet i en smelteovn af jord, renset 7 gange.
Ps 12:6 The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.
[Sa 12:7 DK-KJV] Du skal holde dem, Kæreste HERRE, du skal bevare dem fra denne generation for evigt.
Ps 12:7 Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.
[Sa 12:8 DK-KJV] De onde går på alle sider, når de modbydeligste mænd er ophøjet.
Ps 12:8 The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.
[Sa 13:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David. Hvor længe vil du glemme mig, Kæreste HERRE? for evigt? hvor længe vil du gemme dit ansigt fra mig?
Ps 13:1 To the chief Musician, A Psalm of David. How long wilt thou forget me, O LORD? for ever? how long wilt thou hide thy face from me?
[Sa 13:2 DK-KJV] Hvor længe skal jeg spørge min sjæl til råds, og dagligt ha’ sorg i mit hjerte? hvor længe skal mine fjender være ophøjet over mig?
Ps 13:2 How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? how long shall mine enemy be exalted over me?
[Sa 13:3 DK-KJV] Tænk over det og hør mig, Kæreste HERRE min Gud: oplys mine øjne, for ikke at jeg sover dødens søvn;
Ps 13:3 Consider and hear me, O LORD my God: lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death;
[Sa 13:4 DK-KJV] For ikke at mine fjender siger, Jeg har vundet over ham; og de der plager mig jubler når jeg er fjernet.
Ps 13:4 Lest mine enemy say, I have prevailed against him; and those that trouble me rejoice when I am moved.
[Sa 13:5 DK-KJV] Men jeg har stolet på din barmhjertighed; mit hjerte skal juble over din frelse.
Ps 13:5 But I have trusted in thy mercy; my heart shall rejoice in thy salvation.
[Sa 13:6 DK-KJV] Jeg vil synge til HERREN, fordi han har handlet rundhåndet med mig.
Ps 13:6 I will sing unto the LORD, because he hath dealt bountifully with me.
[Sa 14:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David. Tåben har sagt i hans hjerte, Der er ingen Gud. De er korrupt, de har gjort hæslige gerninger, der er ingen der gør godt. 
Ps 14:1 To the chief Musician, A Psalm of David. The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good.
[Sa 14:2 DK-KJV] HERREN kiggede ned fra himlen på menneskets børn, for at se om der var nogen der forstod, og søger Gud.
Ps 14:2 The LORD looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, and seek God.
[Sa 14:3 DK-KJV] De er alle gået til side, de er allesammen blevet snavsede: der er ingen der gør godt, nej, ikke én.
Ps 14:3 They are all gone aside, they are all together become filthy: there is none that doeth good, no, not one.
[Sa 14:4 DK-KJV] Har alle fejltrinsarbejderne ingen kundskab? de som fortærer mit folk som de spiser brød, og ikke kalder på HERREN.
Ps 14:4 Have all the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread, and call not upon the LORD.
[Sa 14:5 DK-KJV] Der var de i stor frygt: for Gud er i den retskafnes generation.
Ps 14:5 There were they in great fear: for God is in the generation of the righteous.
[Sa 14:6 DK-KJV] I har gjort den fattiges råd til skamme, fordi HERREN er hans tilflugt.
Ps 14:6 Ye have shamed the counsel of the poor, because the LORD is his refuge.
[Sa 14:7 DK-KJV] Åh som Israels frelse var kommet ud af Zion! Derefter fjerner Gud hans folks fangenskab, Jacob skal juble, og Israel skal være glad.
Ps 14:7 Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! when the LORD bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad.
[Sa 15:1 DK-KJV] En Salme af David. HERRE, hvem skal bli’ tilbage i dit tabernakel? hvem skal bo på din hellige bakke?
Ps 15:1 A Psalm of David. LORD, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill?
[Sa 15:2 DK-KJV] Han der vandrer oprigtigt, og udvirker retfærdighed, og taler sandheden i sit hjerte.
Ps 15:2 He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart.
[Sa 15:3 DK-KJV] Han der ikke bagtaler med sin tunge, og heller ikke gør ondt overfor sin næste, og heller ikke tager en bebrejdelse op imod sin næste.
Ps 15:3 He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.
[Sa 15:4 DK-KJV] I hvis øjne en gemen person er foragtet; men han hædrer dem der frygter HERREN. Han der sværger til sin egen skade, og ikke forandre sig.
Ps 15:4 In whose eyes a vile person is contemned; but he honoureth them that fear the LORD. He that sweareth to his own hurt, and changeth not.
[Sa 15:5 DK-KJV] Han der ikke sætter sine penge ud mod en rente, og heller ikke lader sig bestikke imod den uskyldige. Han der gør disse ting skal aldrig bli’ fjernet.
Ps 15:5 He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved.
[Sa 16:1 DK-KJV] Et indgraveret digt af David. Bevar mig, Kæreste Gud: for jeg sætter min lid til dig.
Ps 16:1 Michtam of David. Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
[Sa 16:2 DK-KJV] Kæreste min sjæl, du har sagt til HERREN, Du er min Herre: min godhed kan ikke måles med dig;
Ps 16:2 O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;
[Sa 16:3 DK-KJV] Men til de hellige der er på jorden, og til den fremragende, i hvem al min glæde er. 
Ps 16:3 But to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight.
[Sa 16:4 DK-KJV] Deres sorger skal bli’ multipliceret der løber efter en anden gud: deres drikoffergaver af blod vil jeg ikke tilbyde, og heller ikke lade deres navne komme over mine læber.
Ps 16:4 Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips.
[Sa 16:5 DK-KJV] HERREN er min arvedel og af min kop: du bevarer mit lod.
Ps 16:5 The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.
[Sa 16:6 DK-KJV] Snorene er tilfaldet mig på behagelige steder; ja, jeg har en smuk arv.
Ps 16:6 The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.
[Sa 16:7 DK-KJV] Jeg vil velsigne HERREN, som har givet mig råd: mit indre instruere mig midt om natten.
Ps 16:7 I will bless the LORD, who hath given me counsel: my reins also instruct me in the night seasons.
[Sa 16:8 DK-KJV] Jeg har altid sat HERREN foran mig: fordi han er på min højre hånd skal jeg ikke bli’ fjernet.
Ps 16:8 I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.
[Sa 16:9 DK-KJV] Derfor er mit hjerte glad, og min herlighed jubler: mit kød skal også hvile i håb.
Ps 16:9 Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.
[Sa 16:10 DK-KJV] For du vil ikke efterlade min sjæl i helvede; du vil heller ikke tillade at din Hellige Éner fordærves. 
Ps 16:10 For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
[Sa 16:11 DK-KJV] Du vil vise mig livets sti: i dit nærvær er glædens fylde; på din højre hånd der er velbehageligheder for evigt og altid.
Ps 16:11 Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.
[Sa 17:1 DK-KJV] En Bøn af David. Hør det rette, Kæreste HERRE, lyt efter mit råb, lyt til min bøn, der ikke udgår fra læber der lader som om.
Ps 17:1 A Prayer of David. Hear the right, O LORD, attend unto my cry, give ear unto my prayer, that goeth not out of feigned lips.
[Sa 17:2 DK-KJV] Lad min kendelse komme frem fra dit nærvær; lad dine øjne lægge mærke til de ting der er ret.
Ps 17:2 Let my sentence come forth from thy presence; let thine eyes behold the things that are equal.
[Sa 17:3 DK-KJV] Du har prøvet mit hjerte; du har besøgt mig om natten; du har prøvet mig, og skal intet finde; Jeg er målrettet at min mund ikke skal overtræde.
Ps 17:3 Thou hast proved mine heart; thou hast visited me in the night; thou hast tried me, and shalt find nothing; I am purposed that my mouth shall not transgress.
[Sa 17:4 DK-KJV] Angående menneskets gerninger, via ordene fra dine læber har jeg holdt mig fra ødelæggerens stier.
Ps 17:4 Concerning the works of men, by the word of thy lips I have kept me from the paths of the destroyer.
[Sa 17:5 DK-KJV] Lad mig fortsætte på dine stier, så mine skridt ikke fejler.
Ps 17:5 Hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not.
[Sa 17:6 DK-KJV] Jeg har kaldt på dig, for du vil høre på mig, Kæreste Gud: hør du nu her på mig, og hør min tale.
Ps 17:6 I have called upon thee, for thou wilt hear me, O God: incline thine ear unto me, and hear my speech.
[Sa 17:7 DK-KJV] Vis din vidunderlige overbærenhed, Kæreste du der frelser dem der sætter sin lid til dig fra de der rejser sig op imod dem via din højre hånd.
Ps 17:7 Shew thy marvellous lovingkindness, O thou that savest by thy right hand them which put their trust in thee from those that rise up against them.
[Sa 17:8 DK-KJV] Bevar mig som øjeæblet, gem mig under skyggen fra dine vinger,
Ps 17:8 Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings,
[Sa 17:9 DK-KJV] Fra de onde der undertrykker mig, fra mine dødbringende fjender, som omslutter mig.
Ps 17:9 From the wicked that oppress me, from my deadly enemies, who compass me about.
[Sa 17:10 DK-KJV] De er indesluttet i deres eget fedt: de taler stolt med deres mund.
Ps 17:10 They are inclosed in their own fat: with their mouth they speak proudly.
[Sa 17:11 DK-KJV] De har nu omringet os i vore fodspor: de har rettet deres øjne ned mod jorden;
Ps 17:11 They have now compassed us in our steps: they have set their eyes bowing down to the earth;
[Sa 17:12 DK-KJV] Ligesom en løve der er grådig efter hans bytte, og som var det en ung løve der ligger på lur i hemmelige steder.
Ps 17:12 Like as a lion that is greedy of his prey, and as it were a young lion lurking in secret places.
[Sa 17:13 DK-KJV] Rejs dig, Kæreste HERRE, lad ham bli’ skuffet, kast ham ned; forløs min sjæl fra de onde, som er dit sværd:
Ps 17:13 Arise, O LORD, disappoint him, cast him down: deliver my soul from the wicked, which is thy sword:
[Sa 17:14 DK-KJV] Fra mænd som er din hånd, Kæreste HERRE, fra denne verdens mænd, som har deres del i dette liv, og hvis mave du fylder med gemte skatte: de er fulde af børn, og efterlader resten af deres substans til deres babyer.
Ps 17:14 From men which are thy hand, O LORD, from men of the world, which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure: they are full of children, and leave the rest of their substance to their babes.
[Sa 17:15 DK-KJV] Men når det gælder mig, jeg vil lægge mærke til dit ansigt i retfærdighed: jeg skal være tilfredsstillet, når jeg vågner, og ligner dig.
Ps 17:15 As for me, I will behold thy face in righteousness: I shall be satisfied, when I awake, with thy likeness.
[Sa 18:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David, HERRENs tjener, som talte ordene fra denne sang til HERREN på dagen hvor HERREN forløste ham fra alle hans fjenders hånd, og fra Sauls hånd: Og han sagde, Jeg vil elske dig, Kæreste HERRE, min styrke.
Ps 18:1 To the chief Musician, A Psalm of David, the servant of the LORD, who spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: And he said, I will love thee, O LORD, my strength.
[Sa 18:2 DK-KJV] HERREN er min klippe, og min fæstning, og min forløser; min Gud, min styrke, jeg vil sætte min lid til ham; min beskytter, og mit frelseshorn, og mit høje tårn.
Ps 18:2 The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower.
[Sa 18:3 DK-KJV] Jeg vil kalde på HERREN, som er værdig til at bli’ rost: sådant skal jeg bli’ frelst fra mine fjender.
Ps 18:3 I will call upon the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.
[Sa 18:4 DK-KJV] Dødens sorger omsluttede mig, og oversvømmelserne af ugudelige mennesker gjorde mig bange.
Ps 18:4 The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid.
[Sa 18:5 DK-KJV] Helvedes sorger sluttede sig tæt omkring mig: dødens klapfælder mødte mig.
Ps 18:5 The sorrows of hell compassed me about: the snares of death prevented me.
[Sa 18:6 DK-KJV] I min nød kaldte jeg på HERREN, og råbte på min Gud: han hørte min stemme ud fra hans tempel, og mit råb kom foran ham, ja ind i hans ører.
Ps 18:6 In my distress I called upon the LORD, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.
[Sa 18:7 DK-KJV] Da rystede og skælvede jorden; også bakkernes fundamenter bevægede sig og var rystet, fordi han var rasende.
Ps 18:7 Then the earth shook and trembled; the foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth.
[Sa 18:8 DK-KJV] Der udgik en røg fra hans næsebor, og fortærende ild ud af hans mund: kulene var antændt af den.
Ps 18:8 There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.
[Sa 18:9 DK-KJV] Han bøjede også himlene, og kom ned: og mørke var under hans fødder.
Ps 18:9 He bowed the heavens also, and came down: and darkness was under his feet.
[Sa 18:10 DK-KJV] Og han red på en kerub, og fløj: ja, han fløj på vindens vinger.
Ps 18:10 And he rode upon a cherub, and did fly: yea, he did fly upon the wings of the wind.
[Sa 18:11 DK-KJV] Han gjorde mørke til hans hemmelige sted; hans telt rundt om ham var mørke vandmasser og tykke skyer fra himlene.
Ps 18:11 He made darkness his secret place; his pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies.
[Sa 18:12 DK-KJV] Ved glansen der var foran ham passerede hans tykke skyer fordi, hagl og kul med ild i.
Ps 18:12 At the brightness that was before him his thick clouds passed, hail stones and coals of fire.
[Sa 18:13 DK-KJV] HERREN tordnede også i himlene, og den Højeste lod hans stemme høre; hagl og kul med ild i.
Ps 18:13 The LORD also thundered in the heavens, and the Highest gave his voice; hail stones and coals of fire.
[Sa 18:14 DK-KJV] Ja, han sendte hans pile ud, og spredte dem; og han skød lyn ud, og gjorde det ubehageligt for dem.
Ps 18:14 Yea, he sent out his arrows, and scattered them; and he shot out lightnings, and discomfited them.
[Sa 18:15 DK-KJV] Da kunne vandmassernes kanaler ses, og denne verdens fundamenter var afsløret ved din irettesættelse, Kæreste HERRE, ved eksplosionen af ​​dine næsebors udånding. 
Ps 18:15 Then the channels of waters were seen, and the foundations of the world were discovered at thy rebuke, O LORD, at the blast of the breath of thy nostrils.
[Sa 18:16 DK-KJV] Han sendte bud fra foroven, han tog mig, han trak mig ud af mange vandmasser.
Ps 18:16 He sent from above, he took me, he drew me out of many waters.
[Sa 18:17 DK-KJV] Han forløste mig fra min stærke fjende, og fra dem som hader mig: for de var for stærke for mig.
Ps 18:17 He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me: for they were too strong for me.
[Sa 18:18 DK-KJV] De mødte mig på min katastrofedag: men jeg stolede på HERREN.
Ps 18:18 They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.
[Sa 18:19 DK-KJV] Han bragte mig også videre til et stort sted; han forløste mig, fordi han glædede sig over mig.
Ps 18:19 He brought me forth also into a large place; he delivered me, because he delighted in me.
[Sa 18:20 DK-KJV] HERREN belønnede mig efter min retfærdighed; efter mine hænders renhed har han tilbagebetalt mig.
Ps 18:20 The LORD rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.
[Sa 18:21 DK-KJV] For jeg har holdt HERRENs veje, og har ikke ondskabsfuldt forladt min Gud.
Ps 18:21 For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.
[Sa 18:22 DK-KJV] For alle hans domme var foran mig, og jeg lod ikke hans vedtægter forlade mig.
Ps 18:22 For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me.
[Sa 18:23 DK-KJV] Jeg var også retskaffen foran ham, og har holdt migselv tilbage fra mit fejltrin.
Ps 18:23 I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity.
[Sa 18:24 DK-KJV] Derfor har HERREN tilbagebetalt mig efter min retfærdighed, efter mine hænders renhed som han ser på det.
Ps 18:24 Therefore hath the LORD recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight.
[Sa 18:25 DK-KJV] Mod den barmhjertige vil du vise digselv barmhjertig; mod en retskaffen mand vil du vise digselv retskaffen;
Ps 18:25 With the merciful thou wilt shew thyself merciful; with an upright man thou wilt shew thyself upright;
[Sa 18:26 DK-KJV] Mod den rene vil du vise digselv ren; og mod den genstridige vil du vise digselv genstridige.
Ps 18:26 With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself froward.
[Sa 18:27 DK-KJV] For du vil frelse det plagede folk; men vil nedgøre hovmod.
Ps 18:27 For thou wilt save the afflicted people; but wilt bring down high looks.
[Sa 18:28 DK-KJV] For du vil tænde mit stearinlys: HERREN min Gud vil oplyse mit mørke.
Ps 18:28 For thou wilt light my candle: the LORD my God will enlighten my darkness.
[Sa 18:29 DK-KJV] For via dig har jeg løbet gennem en troppe: og via min Gud har jeg hoppet over en mur.
Ps 18:29 For by thee I have run through a troop; and by my God have I leaped over a wall.
[Sa 18:30 DK-KJV] Angående Gud, hans vej er perfekt: HERRENs ord er prøvet: han er en beskytter for alle dem der stoler på ham.
Ps 18:30 As for God, his way is perfect: the word of the LORD is tried: he is a buckler to all those that trust in him.
[Sa 18:31 DK-KJV] For hvem er Gud foruden HERREN? eller hvem er en klippe foruden vor Gud?
Ps 18:31 For who is God save the LORD? or who is a rock save our God?
[Sa 18:32 DK-KJV] Det er Gud der omslutter mig med styrke, og gør min vej perfekt.
Ps 18:32 It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.
[Sa 18:33 DK-KJV] Han laver mine fødder som hjortens fødder, og sætter mig på mine høje steder.
Ps 18:33 He maketh my feet like hinds’ feet, and setteth me upon my high places.
[Sa 18:34 DK-KJV] Han underviser mine hænder i krig, sådant at en stålbue er knækket via mine arme.
Ps 18:34 He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms.
[Sa 18:35 DK-KJV] Du har også givet mig dit frelsesskjold: og din højre hånd har holdt mig oppe, og din blidhed har gjort mig stor.
Ps 18:35 Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great.
[Sa 18:36 DK-KJV] Du har forstørret mine skridt under mig, så mine fødder ikke fejlede.
Ps 18:36 Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.
[Sa 18:37 DK-KJV] Jeg har forfulgt mine fjender, og overvældede dem: jeg vendte heller ikke om igen før de var fortæret.
Ps 18:37 I have pursued mine enemies, and overtaken them: neither did I turn again till they were consumed.
[Sa 18:38 DK-KJV] Jeg har såret dem så de ikke var i stand til at rejse sig: de er faldet under mine fødder.
Ps 18:38 I have wounded them that they were not able to rise: they are fallen under my feet.
[Sa 18:39 DK-KJV] For du har omsluttet mig med styrke mod slaget: du har underlagt dem under mig der rejste sig op imod mig.
Ps 18:39 For thou hast girded me with strength unto the battle: thou hast subdued under me those that rose up against me.
[Sa 18:40 DK-KJV] Du har også givet mig mine fjenders nakker; så jeg måtte destruere dem der hader mig.
Ps 18:40 Thou hast also given me the necks of mine enemies; that I might destroy them that hate me.
[Sa 18:41 DK-KJV] De råbte, men der var ingen til at frelse dem: ja til HERREN, men han svarede dem ikke.
Ps 18:41 They cried, but there was none to save them: even unto the LORD, but he answered them not.
[Sa 18:42 DK-KJV] Da slog jeg dem små som støvet foran vinden: jeg kastede dem ud som skidtet på gaderne.
Ps 18:42 Then did I beat them small as the dust before the wind: I did cast them out as the dirt in the streets.
[Sa 18:43 DK-KJV] Du har forløst mig fra folkets stridigheder; og du har gjort mig til hovedet over hedningerne: et folk hvem jeg ikke har kendt skal tjene mig.
Ps 18:43 Thou hast delivered me from the strivings of the people; and thou hast made me the head of the heathen: a people whom I have not known shall serve me.
[Sa 18:44 DK-KJV] Lige så hurtigt som de hører om mig, skal de adlyde mig: de fremmede skal underkaste demselv overfor mig.
Ps 18:44 As soon as they hear of me, they shall obey me: the strangers shall submit themselves unto me.
[Sa 18:45 DK-KJV] De fremmede skal falme bort, og være bange ud fra deres lukkede steder.
Ps 18:45 The strangers shall fade away, and be afraid out of their close places.
[Sa 18:46 DK-KJV] HERREN lever; og velsignet er min klippe; og lad min frelses Gud være ophøjet.
Ps 18:46 The LORD liveth; and blessed be my rock; and let the God of my salvation be exalted.
[Sa 18:47 DK-KJV] Det er Gud der hævner mig, og underkaster folket under mig.
Ps 18:47 It is God that avengeth me, and subdueth the people under me.
[Sa 18:48 DK-KJV] Han forløser mig fra mine fjender: ja, du løfter mig op over dem der rejser sig op imod mig: du har forløst mig fra den voldelige mand.
Ps 18:48 He delivereth me from mine enemies: yea, thou liftest me up above those that rise up against me: thou hast delivered me from the violent man.
[Sa 18:49 DK-KJV] Derfor vil jeg give taksigelsesbønner til dig, Kæreste HERRE, blandt hedningerne, og synge lovsange til dit navn.
Ps 18:49 Therefore will I give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and sing praises unto thy name.
[Sa 18:50 DK-KJV] Stor forløsning giver han til hans konge; og viser barmhjertighed mod hans salvede, mod David, og mod hans sæd for evig og altid.
Ps 18:50 Great deliverance giveth he to his king; and sheweth mercy to his anointed, to David, and to his seed for evermore.
[Sa 19:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David. Himlene erklærer Guds herlighed; og hvælvingen fremviser hans håndværk.
Ps 19:1 To the chief Musician, A Psalm of David. The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork.
[Sa 19:2 DK-KJV] Dag efter dag ytrer den sin tale, og nat efter nat fremviser den sin kundskab.
Ps 19:2 Day unto day uttereth speech, and night unto night sheweth knowledge.
[Sa 19:3 DK-KJV] Der er ingen tale ej heller sprog, hvor deres stemme ikke er hørt.
Ps 19:3 There is no speech nor language, where their voice is not heard.
[Sa 19:4 DK-KJV] Deres linje er gået ud over hele jorden, og deres ord indtil denne verdens ende. I dem har han sat et tabernakel for solen,
Ps 19:4 Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun,
[Sa 19:5 DK-KJV] Som er som en brudgom der kommer ud af hans kammer, og jubler som en stærk mand der løber et løb.
Ps 19:5 Which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race.
[Sa 19:6 DK-KJV] Hans udsendelse er fra himlens ende, og hans kredsløb til dens ende: og der er intet gemt for dens hede.
Ps 19:6 His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it: and there is nothing hid from the heat thereof.
[Sa 19:7 DK-KJV] HERRENs lov er perfekt, ved at omvende sjælen: HERRENs vidnesbyrd er sikkert, ved at gøre vise simple.
Ps 19:7 The law of the LORD is perfect, converting the soul: the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.
[Sa 19:8 DK-KJV] HERRENs vedtægter er rette, ved at få hjertet til at juble: HERRENs befaling er ren, ved at oplyse øjnene.
Ps 19:8 The statutes of the LORD are right, rejoicing the heart: the commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.
[Sa 19:9 DK-KJV] Frygten for HERREN er ren, ved at bestå for evigt: HERRENs domme er helt igennem sande og retfærdige.
Ps 19:9 The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether.
[Sa 19:10 DK-KJV] De er mere ønskværdige end guld, ja, end meget fint guld: også sødere end honning og honningtavlen.
Ps 19:10 More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.
[Sa 19:11 DK-KJV] Desuden er din tjener advaret via dem: og der er stor belønning i at overholde dem.
Ps 19:11 Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.
[Sa 19:12 DK-KJV] Hvem kan forstå sine fejltagelser? rens du mig fra hemmelige forseelser.
Ps 19:12 Who can understand his errors? cleanse thou me from secret faults.
[Sa 19:13 DK-KJV] Hold også din tjener tilbage fra arrogante synder; lad dem ikke ha’ herredømme over mig: da skal jeg være retskaffen, og jeg skal være uskyldig fra den store overtrædelse.
Ps 19:13 Keep back thy servant also from presumptuous sins; let them not have dominion over me: then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression.
[Sa 19:14 DK-KJV] Lad ordene fra min mund, og meditationen fra mit hjerte, være acceptable foran dine øjne, Kæreste HERRE, min styrke, og min befrier.
Ps 19:14 Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O LORD, my strength, and my redeemer.
[Sa 20:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David. HERREN hører dig på trængselsdagen; Jacobs Guds navn forsvarer dig;
Ps 20:1 To the chief Musician, A Psalm of David. The LORD hear thee in the day of trouble; the name of the God of Jacob defend thee;
[Sa 20:2 DK-KJV] Sender dig hjælp fra helligdommen, og styrker dig ud fra Zion;
Ps 20:2 Send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion;
[Sa 20:3 DK-KJV] Husker på alle dine offergaver, og accepter dit brændoffer; Pause.
Ps 20:3 Remember all thy offerings, and accept thy burnt sacrifice; Selah.
[Sa 20:4 DK-KJV] Giver dig efter dit eget hjerte, og opfylder hele dit råd.
Ps 20:4 Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.
[Sa 20:5 DK-KJV] Vi vil juble over din frelse, og i vor Guds navn vil vi opsætte vore bannere: HERREN opfylder alle dine anmodninger.
Ps 20:5 We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners: the LORD fulfil all thy petitions.
[Sa 20:6 DK-KJV] Nu ved jeg at HERREN frelser hans salvede; han vil høre ham fra hans hellige himmel med hans højre hånds frelsende styrke.
Ps 20:6 Now know I that the LORD saveth his anointed; he will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand.
[Sa 20:7 DK-KJV] Nogle stoler på stridsvogne, og nogle på heste: men vi vil ihukomme HERREN vor Guds navn.
Ps 20:7 Some trust in chariots, and some in horses: but we will remember the name of the LORD our God.
[Sa 20:8 DK-KJV] De er bragt ned og er faldet: men vi er opløftet, og står oprejst.
Ps 20:8 They are brought down and fallen: but we are risen, and stand upright.
[Sa 20:9 DK-KJV] Frels, HERRE: lad kongen høre os når vi kalder.
Ps 20:9 Save, LORD: let the king hear us when we call.
[Sa 21:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David. Kongen skal glæde sig over din styrke, Kæreste HERRE; og over din frelse hvor meget skal han juble!
Ps 21:1 To the chief Musician, A Psalm of David. The king shall joy in thy strength, O LORD; and in thy salvation how greatly shall he rejoice!
[Sa 21:2 DK-KJV] Du har givet ham hans hjertes ønske, og har ikke tilbageholdt anmodningen fra hans læber. Pause.
Ps 21:2 Thou hast given him his heart’s desire, and hast not withholden the request of his lips. Selah.
[Sa 21:3 DK-KJV] For du møder ham med godhedens velsignelser: du sætter en krone af rent guld på hans hoved.
Ps 21:3 For thou preventest him with the blessings of goodness: thou settest a crown of pure gold on his head.
[Sa 21:4 DK-KJV] Han spurgte dig om liv, og du gav ham det, lige længde af dage for evigt og altid.
Ps 21:4 He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days for ever and ever.
[Sa 21:5 DK-KJV]] Over din frelse er hans herlighed stor: du har iklædt ham med ære og majestæt.
Ps 21:5 His glory is great in thy salvation: honour and majesty hast thou laid upon him.
[Sa 21:6 DK-KJV] For du har gjort ham til den mest velsignede for evigt: du har gjort ham overmådelig glad med din fremtoning. “Se – Sa 21:6-7 – ApG  2:25-28 -“
Ps 21:6 For thou hast made him most blessed for ever: thou hast made him exceeding glad with thy countenance.
[Sa 21:7 DK-KJV] For kongen stoler på HERREN, og gennem barmhjertigheden fra den Allerhøjeste skal han ikke bli’ fjernet.
Ps 21:7 For the king trusteth in the LORD, and through the mercy of the most High he shall not be moved.
[Sa 21:8 DK-KJV] Din hånd skal afslører alle dine fjender: din højre hånd skal afslører dem der hader dig.
Ps 21:8 Thine hand shall find out all thine enemies: thy right hand shall find out those that hate thee.
[Sa 21:9 DK-KJV] Du skal gøre dem som en flammende ovn i tiden for din vrede: HERREN skal opsluge dem i hans arrigskab, og ilden skal fortære dem.
Ps 21:9 Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thine anger: the LORD shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them.
[Sa 21:10 DK-KJV] Deres frugt skal du destruere fra jorden, og deres sæd blandt menneskets børn.
Ps 21:10 Their fruit shalt thou destroy from the earth, and their seed from among the children of men.
[Sa 21:11 DK-KJV] For de udtænkte ondt imod dig: de forestillede sig et ondskabsfuldt udstyr, som de ikke var i stand til at udføre.
Ps 21:11 For they intended evil against thee: they imagined a mischievous device, which they are not able to perform.
[Sa 21:12 DK-KJV] Derfor skal du få dem til at vende deres ryg, når du skal klargøre dine pile på dine strenge imod ansigtet på dem.
Ps 21:12 Therefore shalt thou make them turn their back, when thou shalt make ready thine arrows upon thy strings against the face of them.
[Sa 21:13 DK-KJV] Vær du ophøjet, HERRE, i din egen styrke: sådant vil vi synge og lovprise din myndighed.
Ps 21:13 Be thou exalted, LORD, in thine own strength: so will we sing and praise thy power.
[Sa 22:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Aijeleth-Shahar “Morgengryets hjort”, En Salme af David. Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig? hvorfor er du så langt fra at hjælpe mig, og fra ordene af min brølen?
Ps 22:1 To the chief Musician upon Aijeleth Shahar, A Psalm of David. My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?
[Sa 22:2 DK-KJV] Kæreste min Gud, jeg råber midt på dagen, og du hører ikke; og midt om natten, og er ikke stille. 
Ps 22:2 O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not; and in the night season, and am not silent.
[Sa 22:3 DK-KJV] Men du er hellig, Kæreste du som bebor Israels lovsange.
Ps 22:3 But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.
[Sa 22:4 DK-KJV] Vore fædre stolede på dig: de stolede, og du forløste dem.
Ps 22:4 Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst deliver them.
[Sa 22:5 DK-KJV] De råbte på dig, og var forløst: de stolede på dig, og var ikke forvirret.
Ps 22:5 They cried unto thee, and were delivered: they trusted in thee, and were not confounded.
[Sa 22:6 DK-KJV] Men jeg er en orm, og ikke menneske; en bebrejdelse blandt mennesker, og foragtet af folket.
Ps 22:6 But I am a worm, and no man; a reproach of men, and despised of the people.
[Sa 22:7 DK-KJV] Alle de der ser mig griner hånligt af mig: de skyder læben ud, de ryster på hovedet, og siger,
Ps 22:7 All they that see me laugh me to scorn: they shoot out the lip, they shake the head, saying,
[Sa 22:8 DK-KJV] Han stolede på at HERREN ville forløse ham: lad ham forløse ham, eftersom han glæder sig over ham.
Ps 22:8 He trusted on the LORD that he would deliver him: let him deliver him, seeing he delighted in him.
[Sa 22:9 DK-KJV] Men du er han der tog mig ud af livmoderen: du fik mig til at håbe da jeg var på min mors bryst.
Ps 22:9 But thou art he that took me out of the womb: thou didst make me hope when I was upon my mother’s breasts.
[Sa 22:10 DK-KJV] Jeg var kastet på dig fra livmoderen: du er min Gud fra min mors mave.
Ps 22:10 I was cast upon thee from the womb: thou art my God from my mother’s belly.
[Sa 22:11 DK-KJV] Vær ikke langt fra mig, for trængsel er nær; for der er ingen til at hjælpe.
Ps 22:11 Be not far from me; for trouble is near; for there is none to help.
[Sa 22:12 DK-KJV] Mange tyre har omsluttet mig: mange stærke tyre fra Bashan har flokket sig rundt mig.
Ps 22:12 Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me round.
[Sa 22:13 DK-KJV] De greb fat i mig med deres munde, som en rovlysten og brølende løve.
Ps 22:13 They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring lion.
[Sa 22:14 DK-KJV] Jeg er hældt ud som vand, og alle mine knogler er ude af led: mit hjerte er som voks; det er smeltet i mit indre.
Ps 22:14 I am poured out like water, and all my bones are out of joint: my heart is like wax; it is melted in the midst of my bowels.
[Sa 22:15 DK-KJV] Min styrke er indtørret som et potteskår; og min tunge klynger sig til mine kæber; og du har bragt mig ind i dødens støv.
Ps 22:15 My strength is dried up like a potsherd; and my tongue cleaveth to my jaws; and thou hast brought me into the dust of death.
[Sa 22:16 DK-KJV] For hunde har omsluttet mig: de ondes forsamling har indesluttet mig: de gennemborede mine hænder og mine fødder.
Ps 22:16 For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet.
[Sa 22:17 DK-KJV] Jeg må fortælle det til alle mine knogler: de kigger og stirre på mig.
Ps 22:17 I may tell all my bones: they look and stare upon me.
[Sa 22:18 DK-KJV] De deler mine beklædningsgenstande blandt dem, og kaster lod om min kåbe.
Ps 22:18 They part my garments among them, and cast lots upon my vesture.
[Sa 22:19 DK-KJV] Men vær du ikke langt fra mig, Kæreste HERRE min styrke, skynd dig med at hjælpe mig.
Ps 22:19 But be not thou far from me, O LORD: O my strength, haste thee to help me.
[Sa 22:20 DK-KJV] Forløs min sjæl fra sværdet; min elskede fra hundens myndighed.
Ps 22:20 Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog.
[Sa 22:21 DK-KJV] Frels mig fra løvens mund: for du har hørt mig fra enhjørningernes horn.
Ps 22:21 Save me from the lion’s mouth: for thou hast heard me from the horns of the unicorns.
[Sa 22:22 DK-KJV] Jeg vil erklære dit navn overfor mine brødre: i menighedens midte vil jeg rose dig.
Ps 22:22 I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise thee.
[Sa 22:23 DK-KJV] I der frygter HERREN, ros ham; hele I Jacobs sæd, ophøj ham; og frygt ham, hele i Israels sæd.
Ps 22:23 Ye that fear the LORD, praise him; all ye the seed of Jacob, glorify him; and fear him, all ye the seed of Israel.
[Sa 22:24 DK-KJV] For han har ikke foragtet ej heller afskyet de plagedes lidelser; han har heller ikke gemt hans ansigt for ham; men da han råbte på ham, hørte han.
Ps 22:24 For he hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted; neither hath he hid his face from him; but when he cried unto him, he heard.
[Sa 22:25 DK-KJV] Min ros af dig skal være i den store menighed: Jeg vil betale mine løfter foran dem der frygter ham.
Ps 22:25 My praise shall be of thee in the great congregation: I will pay my vows before them that fear him.
[Sa 22:26 DK-KJV] Den sagtmodige skal spise og være tilfredsstillet: de der søger HERREN skal rose ham: jeres hjerte skal leve for evigt.
Ps 22:26 The meek shall eat and be satisfied: they shall praise the LORD that seek him: your heart shall live for ever.
[Sa 22:27 DK-KJV] Hele jordens ende skal ihukomme og vende om til HERREN: og alle nationernes slægter skal tilbede foran dig.
Ps 22:27 All the ends of the world shall remember and turn unto the LORD: and all the kindreds of the nations shall worship before thee.
[Sa 22:28 DK-KJV] For kongeriget er HERRENs: og han er guvernøren blandt nationerne.
Ps 22:28 For the kingdom is the LORD’S: and he is the governor among the nations.
[Sa 22:29 DK-KJV] Alle de der er fede på jorden skal spise og tilbede: alle de der går ned til støvet skal bukke sig foran ham: og ingen kan holde sin egen sjæl i live.
Ps 22:29 All they that be fat upon earth shall eat and worship: all they that go down to the dust shall bow before him: and none can keep alive his own soul.
[Sa 22:30 DK-KJV] En sæd skal tjene ham; den skal bli’ anset overfor Herren som at være en generation.
Ps 22:30 A seed shall serve him; it shall be accounted to the Lord for a generation.
[Sa 22:31 DK-KJV] De skal komme, og skal erklære hans retfærdighed overfor et folk som skal bli’ født, at han har gjort dette.
Ps 22:31 They shall come, and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this.
[Sa 23:1 DK-KJV] En Salme af David. HERREN er min hyrde; jeg skal intet mangle.
Ps 23:1 A Psalm of David. The LORD is my shepherd; I shall not want.
[Sa 23:2 DK-KJV] Han får mig til at ligge ned på grønne græsgange: han leder mig langs de stille vandmasser.
Ps 23:2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.
[Sa 23:3 DK-KJV] Han genopretter min sjæl: han leder mig ind på retfærdighedens vej for hans navns skyld.
Ps 23:3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.
[Sa 23:4 DK-KJV] Ja, selvom jeg vandrer gennem dødens skyggedal, vil jeg intet ondt frygte: for du er hos mig; din stav og din vandrestav de trøster mig.
Ps 23:4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.
[Sa 23:5 DK-KJV] Du forbereder et bord foran mig i mine fjenders nærvær: du salver mit hoved med olie; min kop rinder over.
Ps 23:5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.
[Sa 23:6 DK-KJV] Godhed og barmhjertighed skal sandelig følge mig alle mine dage i livet: og jeg vil bo i HERRENs hus for evigt.
Ps 23:6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.
[Sa 24:1 DK-KJV] En Salme af David. Jorden er HERRENs, og dens fylde; denne verden, og de der bor derinde.
Ps 24:1 A Psalm of David. The earth is the LORD’S, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.
[Sa 24:2 DK-KJV] For han har funderet den på havene, og etableret den på oversvømmelserne.
Ps 24:2 For he hath founded it upon the seas, and established it upon the floods.
[Sa 24:3 DK-KJV] Hvem skal stige op til HERRENs bakke? eller hvem skal stå inde i hans hellige sted?
Ps 24:3 Who shall ascend into the hill of the LORD? or who shall stand in his holy place?
[Sa 24:4 DK-KJV] Han der har rene hænder, og et rent hjerte; som ikke har opløftet hans hjerte til forfængelighed, og heller ikke har svoret bedragerisk.
Ps 24:4 He that hath clean hands, and a pure heart; who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully.
[Sa 24:5 DK-KJV] Han skal modtage velsignelsen fra HERREN, og retfærdighed fra hans frelses Gud.
Ps 24:5 He shall receive the blessing from the LORD, and righteousness from the God of his salvation.
[Sa 24:6 DK-KJV] Dette er generationen af dem der søger ham, der søger dit ansigt, Kæreste Jacob. Pause.
Ps 24:6 This is the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob. Selah.
[Sa 24:7 DK-KJV] Opløft jeres hoveder, Kæreste I porte; og vær I opløftet, I evigvarende døre; og herlighedens Konge skal komme ind.
Ps 24:7 Lift up your heads, O ye gates; and be ye lift up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come in.
[Sa 24:8 DK-KJV] Hvem er denne herlighedens Konge? HERREN stærk og mægtig, HERREN mægtig i kamp.
Ps 24:8 Who is this King of glory? The LORD strong and mighty, the LORD mighty in battle.
[Sa 24:9 DK-KJV] Opløft jeres hoveder, Kæreste I porte; ja løft dem op, I evigvarende døre; og herlighedens Konge skal komme ind.
Ps 24:9 Lift up your heads, O ye gates; even lift them up, ye everlasting doors; and the King of glory shall come in.
[Sa 24:10 DK-KJV] Hvem er denne herlighedens Konge? hærskarers HERRE, han er herlighedens Konge. Pause. 
Ps 24:10 Who is this King of glory? The LORD of hosts, he is the King of glory. Selah.
[Sa 25:1 DK-KJV] En Salme af David. Til dig, Kæreste HERRE, opløfter jeg min sjæl.
Ps 25:1 A Psalm of David. Unto thee, O LORD, do I lift up my soul.
[Sa 25:2 DK-KJV] Kæreste min Gud, jeg stoler på dig: lad mig ikke være skamfuld, lad ikke mine fjender triumfere over mig.
Ps 25:2 O my God, I trust in thee: let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me.
[Sa 25:3 DK-KJV] Ja, lad ingen der venter på dig være skamfulde: lad dem være skamfulde der overtræder uden grund.
Ps 25:3 Yea, let none that wait on thee be ashamed: let them be ashamed which transgress without cause.
[Sa 25:4 DK-KJV] Vis mig dine veje, Kæreste HERRE; lær mig dine stier.
Ps 25:4 Shew me thy ways, O LORD; teach me thy paths.
[Sa 25:5 DK-KJV] Led mig i din sandhed, og undervis mig: for du er min frelses Gud; på dig venter jeg hele dagen.
Ps 25:5 Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.
[Sa 25:6 DK-KJV] Husk på, Kæreste HERRE, dine ømme barmhjertigheder og dine ovenbærenheder; for de har altid været der.
Ps 25:6 Remember, O LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.
[Sa 25:7 DK-KJV] Husk ikke på synderne i min ungdom, ej heller mine overtrædelser: husk du mig for din godheds skyld ifølge din barmhjertighed, Kæreste HERRE.
Ps 25:7 Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness’ sake, O LORD.
[Sa 25:8 DK-KJV] God og retskaffen er HERREN: derfor vil han undervise syndere i den vej.
Ps 25:8 Good and upright is the LORD: therefore will he teach sinners in the way.
[Sa 25:9 DK-KJV] Den sagtmodige vil han guide i dom: og den sagtmodige vil han undervise i hans vej.
Ps 25:9 The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.
[Sa 25:10 DK-KJV] Alle HERRENs stier er barmhjertighed og sandhed for sådanne som holder hans pagt og hans vidnesbyrd.
Ps 25:10 All the paths of the LORD are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.
[Sa 25:11 DK-KJV] For dit navns skyld, Kæreste HERRE, bær over med mit fejltrin; for det er stort.
Ps 25:11 For thy name’s sake, O LORD, pardon mine iniquity; for it is great.
[Sa 25:12 DK-KJV] Hvilken mand er han der frygter HERREN? ham skal han undervise i den vej som han skal udvælge.
Ps 25:12 What man is he that feareth the LORD? him shall he teach in the way that he shall choose.
[Sa 25:13 DK-KJV] Hans sjæl skal hvile trygt; og hans sæd skal arve jorden.
Ps 25:13 His soul shall dwell at ease; and his seed shall inherit the earth.
[Sa 25:14 DK-KJV] HERRENs hemmelighed er hos dem der frygter ham; og han vil vise dem hans pagt.
Ps 25:14 The secret of the LORD is with them that fear him; and he will shew them his covenant.
[Sa 25:15 DK-KJV] Mine øjne er altid rettet mod HERREN; for han skal plukke mine fødder ud af nettet.
Ps 25:15 Mine eyes are ever toward the LORD; for he shall pluck my feet out of the net.
[Sa 25:16 DK-KJV] Vend dig mod mig, og ha’ barmhjertighed med mig; for jeg er øde og skadet.
Ps 25:16 Turn thee unto me, and have mercy upon me; for I am desolate and afflicted.
[Sa 25:17 DK-KJV] Mit hjertes trængsler er forstørret: Kæreste før du mig ud af mine plager.
Ps 25:17 The troubles of my heart are enlarged: O bring thou me out of my distresses.
[Sa 25:18 DK-KJV] Kig på min lidelse og min smerte; og tilgiv alle mine synder.
Ps 25:18 Look upon mine affliction and my pain; and forgive all my sins.
[Sa 25:19 DK-KJV] Betragt mine fjender; for de er mange; og de hader mig med et ondt had.
Ps 25:19 Consider mine enemies; for they are many; and they hate me with cruel hatred.
[Sa 25:20 DK-KJV] Kæreste bevar min sjæl, og forløs mig: lad mig ikke være skamfuld; for jeg sætter min lid til dig.
Ps 25:20 O keep my soul, and deliver me: let me not be ashamed; for I put my trust in thee.
[Sa 25:21 DK-KJV] Lad integritet og retskaffenhed bevare mig; for jeg venter på dig.
Ps 25:21 Let integrity and uprightness preserve me; for I wait on thee.
[Sa 25:22 DK-KJV] Befri Israel, Kæreske Gud, ud af alle hans trængsler.
Ps 25:22 Redeem Israel, O God, out of all his troubles.
[Sa 26:1 DK-KJV] En Salme af David. Døm mig, Kæreste HERRE; for jeg har vandret i min integritet: jeg har også stolet på HERREN: derfor skal jeg ikke vakle.
Ps 26:1 A Psalm of David. Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.
[Sa 26:2 DK-KJV] Undersøg mig, Kæreste HERRE, og test mig; prøv mine nyrer og mit hjerte.
Ps 26:2 Examine me, O LORD, and prove me; try my reins and my heart.
[Sa 26:3 DK-KJV] For din overbærenhed er foran mine øjne: og jeg har vandret i din sandhed.
Ps 26:3 For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.
[Sa 26:4 DK-KJV] Jeg har ikke siddet hos nyttesløse personer, jeg vil heller ikke gå ind hos hyklere.
Ps 26:4 I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers.
[Sa 26:5 DK-KJV] Jeg har hadet menigheden til de der handler ondt; og vil ikke sidde hos de onde.
Ps 26:5 I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.
[Sa 26:6 DK-KJV] Jeg vil vaske mine hænder i uskyld: sådant vil jeg omslutte dit alter, Kæreste HERRE:
Ps 26:6 I will wash mine hands in innocency: so will I compass thine altar, O LORD:
[Sa 26:7 DK-KJV] Så jeg må publicere med røsten af taksigelsesbøn, og fortælle om alle dine fabelagtige gerninger.
Ps 26:7 That I may publish with the voice of thanksgiving, and tell of all thy wondrous works.
[Sa 26:8 DK-KJV] HERRE, jeg har elsket boligen i dit hus, og stedet hvor din ære bor.
Ps 26:8 LORD, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honour dwelleth.
[Sa 26:9 DK-KJV] Pluk ikke min sjæl med syndere, ej heller mit liv med blodtørstige mænd:
Ps 26:9 Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men:
[Sa 26:10 DK-KJV] I disses hænder er misgerning, og deres højre hånd er fuld af bestikkelser.
Ps 26:10 In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes.
[Sa 26:11 DK-KJV] Men angående mig, jeg vil vandre i min integritet: forløs mig, og vær barmhjertig mod mig.
Ps 26:11 But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.
[Sa 26:12 DK-KJV] Min fod står på et jævnt sted: i menighederne vil jeg velsigne HERREN.
Ps 26:12 My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the LORD.
[Sa 27:1 DK-KJV] En Salme af David. HERREN er mit lys og min frelse; hvem skal jeg frygte? HERREN er styrken i mit liv; overfor hvem skal jeg være bange?
Ps 27:1 A Psalm of David. The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? the LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
[Sa 27:2 DK-KJV] Da de onde, ja mine fjender og mine uvenner, kom over mig for at fortære mit kød, snublede og faldt de.
Ps 27:2 When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell.
[Sa 27:3 DK-KJV] Selvom at en hær skulle indeslutte mig, skal mit hjerte ikke frygte: selvom at krig skulle rejse sig imod mig, vil jeg være fortrøstningsfuld omkring det.
Ps 27:3 Though an host should encamp against me, my heart shall not fear: though war should rise against me, in this will I be confident.
[Sa 27:4 DK-KJV] En ting har jeg ønsket af HERREN, det vil jeg søge efter; så jeg må bo i HERRENs hus alle dagene i mit liv, for at lægge mærke til HERRENs skønhed, og for at få svar i hans tempel.
Ps 27:4 One thing have I desired of the LORD, that will I seek after; that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, to behold the beauty of the LORD, and to inquire in his temple.
[Sa 27:5 DK-KJV] For i trængselstiden skal han skjule mig i hans pavilion: i hemmeligheden fra hans tabernakel skal han skjule mig; han skal stille mig op på en klippe.
Ps 27:5 For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the secret of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock.
[Sa 27:6 DK-KJV] Og nu skal mit hoved bli’ løftet op over mine fjender rundt om mig: derfor vil jeg i hans tabernakel tilbyde ofre af glæde; jeg vil synge, ja, jeg vil synge lovsange til HERREN.
Ps 27:6 And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me: therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy; I will sing, yea, I will sing praises unto the LORD.
[Sa 27:7 DK-KJV] Hør, Kæreste HERRE, når jeg råber med min stemme: ha’ også barmhjertighed med mig, og svar mig.
Ps 27:7 Hear, O LORD, when I cry with my voice: have mercy also upon me, and answer me.
[Sa 27:8 DK-KJV] Da du sagde, Søg I mit ansigt; sagde mit hjerte til dig, Dit ansigt, HERRE, vil jeg søge.
Ps 27:8 When thou saidst, Seek ye my face; my heart said unto thee, Thy face, LORD, will I seek.
[Sa 27:9 DK-KJV] Skjul ikke dit ansigt langt væk fra mig; fjern ikke din tjener i vrede: du har været min hjælp; forlad mig ikke, svigt mig heller ikke, Kæreste Gud af min frelse.
Ps 27:9 Hide not thy face far from me; put not thy servant away in anger: thou hast been my help; leave me not, neither forsake me, O God of my salvation.
[Sa 27:10 DK-KJV] Når min far og min mor svigter mig, da vil HERREN samle mig op.
Ps 27:10 When my father and my mother forsake me, then the LORD will take me up.
[Sa 27:11 DK-KJV] Lær mig din vej, Kæreste HERRE, og led mig på en enkel sti, på grund af mine fjender.
Ps 27:11 Teach me thy way, O LORD, and lead me in a plain path, because of mine enemies.
[Sa 27:12 DK-KJV] Forløs mig ikke overtil mine fjerders vilje: for falske vidner har rejst sig op imod mig, og sådanne som udånder ondskab.
Ps 27:12 Deliver me not over unto the will of mine enemies: for false witnesses are risen up against me, and such as breathe out cruelty.
[Sa 27:13 DK-KJV] Jeg havde givet op, medmindre jeg havde troet på at jeg skulle se HERRENs godhed i de levendes land.
Ps 27:13 I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the LORD in the land of the living.
[Sa 27:14 DK-KJV] Vent på HERREN: vær ved godt mod, og han skal styrke dit hjerte: vent, siger jeg, på HERREN.
Ps 27:14 Wait on the LORD: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the LORD.
[Sa 28:1 DK-KJV] En Salme af David. Til dig vil jeg råbe, Kæreste HERRE min klippe; vær ikke stille overfor mig, for ikke at, hvis du er stille overfor mig, at jeg bli’r som dem der går ned til faldgruben.
Ps 28:1 A Psalm of David. Unto thee will I cry, O LORD my rock; be not silent to me: lest, if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit.
[Sa 28:2 DK-KJV] Hør røsten af mine påkaldelsesbønner, når jeg råber til dig, når jeg opløfter mine hænder mod dit hellige orakel.
Ps 28:2 Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, when I lift up my hands toward thy holy oracle.
[Sa 28:3 DK-KJV] Træk mig ikke bort med de onde, og med fejltrinsarbejderne, som taler fred overfor deres næste, men misgerning er i deres hjerter.
Ps 28:3 Draw me not away with the wicked, and with the workers of iniquity, which speak peace to their neighbours, but mischief is in their hearts.
[Sa 28:4 DK-KJV] Gi’ dem efter deres handlinger, og efter ondskaben i deres bestræbelser: gi’ dem efter deres hænders værk; gi’ dem deres ørken.
Ps 28:4 Give them according to their deeds, and according to the wickedness of their endeavours: give them after the work of their hands; render to them their desert.
[Sa 28:5 DK-KJV] Fordi de ikke værdsætter HERRENs gerninger, ej heller operationen fra hans hænder, skal han destruere dem, og ikke opbygge dem.
Ps 28:5 Because they regard not the works of the LORD, nor the operation of his hands, he shall destroy them, and not build them up.
[Sa 28:6 DK-KJV] Velsignet være HERREN, fordi han har hørt røsten af mine påkaldelsesbønner.
Ps 28:6 Blessed be the LORD, because he hath heard the voice of my supplications.
[Sa 28:7 DK-KJV] HERREN er min styrke og mit skjold; mit hjerte stolede på ham, og jeg er hjulpet: derfor jubler mit hjerte meget; og jeg vil rose ham med min sang.
Ps 28:7 The LORD is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him.
[Sa 28:8 DK-KJV] HERREN er deres styrke, og han er hans salvedes frelsende styrke.
Ps 28:8 The LORD is their strength, and he is the saving strength of his anointed.
[Sa 28:9 DK-KJV] Frels dit folk, og velsign din arv: gi’ dem også mad, og løft dem op for evigt.
Ps 28:9 Save thy people, and bless thine inheritance: feed them also, and lift them up for ever.
[Sa 29:1 DK-KJV] En Salme af David. Gi’ til HERREN, Kæreste I mægtige, gi’ herlighed og styrke til HERREN
Ps 29:1 A Psalm of David. Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength.
[Sa 29:2 DK-KJV] Gi’ herlighed til HERREN på grund af hans navn; tilbed HERREN i hellighedens skøndhed.
Ps 29:2 Give unto the LORD the glory due unto his name; worship the LORD in the beauty of holiness.
[Sa 29:3 DK-KJV] HERRENs røst er over vandmasserne: herlighedens Gud tordner: HERREN er over mange vandmasser.
Ps 29:3 The voice of the LORD is upon the waters: the God of glory thundereth: the LORD is upon many waters.
[Sa 29:4 DK-KJV] HERRENs røst er kraftfuld; HERRENs røst er fuld af majestæt.
Ps 29:4 The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is full of majesty.
[Sa 29:5 DK-KJV] HERRENs røst knækker cedertræerne; ja, HERREN knækker Libanons cedertræer.
Ps 29:5 The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon.
[Sa 29:6 DK-KJV] Han får dem også til at hoppe som en kalv; Libanon og Sirion som en ung enhjørning.
Ps 29:6 He maketh them also to skip like a calf; Lebanon and Sirion like a young unicorn.
[Sa 29:7 DK-KJV] HERRENs røst deler ildens flammer.
Ps 29:7 The voice of the LORD divideth the flames of fire.
[Sa 29:8 DK-KJV] HERRENs røst ryster ødemarken; HERREN ryster ødemarken i Kadesh.
Ps 29:8 The voice of the LORD shaketh the wilderness; the LORD shaketh the wilderness of Kadesh.
[Sa 29:9 DK-KJV] HERRENs røst får hinderne til at kælve, og åbenbarer skovene: og i hans tempel taler hver og en om hans herlighed.
Ps 29:9 The voice of the LORD maketh the hinds to calve, and discovereth the forests: and in his temple doth every one speak of his glory.
[Sa 29:10 DK-KJV] HERREN sidder over oversvømmelsen; ja, HERREN er Konge for evigt.
Ps 29:10 The LORD sitteth upon the flood; yea, the LORD sitteth King for ever.
[Sa 29:11 DK-KJV] HERREN vil gi’ styrke til hans folk; HERREN vil velsigne hans folk med fred.
Ps 29:11 The LORD will give strength unto his people; the LORD will bless his people with peace.
[Sa 30:1 DK-KJV] En Salme og Sang ved indvielsen af Davids hus. Jeg vil ophøje dig, Kæreste HERRE; for du har opløftet mig, og har gjort at mine fjender ikke jubler over mig.
Ps 30:1 A Psalm and Song at the dedication of the house of David. I will extol thee, O LORD; for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me.
[Sa 30:2 DK-KJV] Kæreste HERRE min Gud, jeg råbte til dig, og du har hélet mig.
Ps 30:2 O LORD my God, I cried unto thee, and thou hast healed me.
[Sa 30:3 DK-KJV] Kæreste HERRE, du har bragt min sjæl op fra graven: du har holdt mig i live, så jeg ikke skulle gå ned til faldgruben.
Ps 30:3 O LORD, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit.
[Sa 30:4 DK-KJV] Syng til HERREN, Kæreste I hans hellige, og gi’ taksigelsebøn ved ihukommelsen af hans hellighed.
Ps 30:4 Sing unto the LORD, O ye saints of his, and give thanks at the remembrance of his holiness.
[Sa 30:5 DK-KJV] For hans vrede varer kun et øjeblik; i hans favør er liv: gråd varer blot en nat, men glæde kommer om morgenen.
Ps 30:5 For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.
[Sa 30:6 DK-KJV] Og i min velstand sagde jeg, Jeg skal aldrig bli’ fjernet.
Ps 30:6 And in my prosperity I said, I shall never be moved.
[Sa 30:7 DK-KJV] HERRE, via din favør har du fået mit bjerg til at stå fast: du skjulte dit ansigt, og jeg var bekrymret.
Ps 30:7 LORD, by thy favour thou hast made my mountain to stand strong: thou didst hide thy face, and I was troubled.
[Sa 30:8 DK-KJV] Jeg råbte til dig, Kæreste HERRE: og til HERREN lavede jeg min påkaldelsesbøn.
Ps 30:8 I cried to thee, O LORD; and unto the LORD I made supplication.
[Sa 30:9 DK-KJV] Hvilken gavn er der i mit blod, når jeg går ned i faldgruben? Skal støvet rose dig? skal det erklære din sandhed?
Ps 30:9 What profit is there in my blood, when I go down to the pit? Shall the dust praise thee? shall it declare thy truth?
[Sa 30:10 DK-KJV] Hør, Kæreste HERRE, og ha´ barmhjertighed med mig: HERRE, vær du min hjælper.
Ps 30:10 Hear, O LORD, and have mercy upon me: LORD, be thou my helper.
[Sa 30:11 DK-KJV] Du har for mig vendt min sorg indtil dans: du har taget mit sækkelærred af, og omsluttet mig med glæde;
Ps 30:11 Thou hast turned for me my mourning into dancing: thou hast put off my sackcloth, and girded me with gladness;
[Sa 30:12 DK-KJV] Med det endemål at min herlighed må synge lovsang til dig, og ikke være stille. Kæreste HERRE min Gud, jeg vil gi´taksigelsbøn til dig for evigt.
Ps 30:12 To the end that my glory may sing praise to thee, and not be silent. O LORD my God, I will give thanks unto thee for ever.
[Sa 31:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David. I Dig, Kæreste HERRE, sætter jeg min lid: lad mig aldrig være skamfuld: forløs mig i din retfærdighed.
Ps 31:1 To the chief Musician, A Psalm of David. In thee, O LORD, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.
[Sa 31:2 DK-KJV] Buk dit øre ned til mig; forløs mig hurtigt: vær du min stærke klippe, som et forsvarshus for at frelse mig.
Ps 31:2 Bow down thine ear to me; deliver me speedily: be thou my strong rock, for an house of defence to save me.
[Sa 31:3 DK-KJV] For du er min klippe og min fæstning; led du mig derfor for dit navns skyld, og guide mig.
Ps 31:3 For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name’s sake lead me, and guide me.
[Sa 31:4 DK-KJV] Hiv mig ud af nettet som de hemmeligt har lagt for mig: for du er min styrke.
Ps 31:4 Pull me out of the net that they have laid privily for me: for thou art my strength.
[Sa 31:5 DK-KJV] Jeg betror min sjæl ind i din hånd: du har forløst mig, Kæreste HERRE Gud af sandhed.
Ps 31:5 Into thine hand I commit my spirit: thou hast redeemed me, O LORD God of truth.
[Sa 31:6 DK-KJV] Jeg har hadet dem der værdsætter lyvende forfængeligheder: men jeg stoler på HERREN.
Ps 31:6 I have hated them that regard lying vanities: but I trust in the LORD.
[Sa 31:7 DK-KJV] Jeg vil være glad og juble over din barmhjertighed: for du har lagt mærke til min trængsel; du har kendt min sjæl i modgang.
Ps 31:7 I will be glad and rejoice in thy mercy: for thou hast considered my trouble; thou hast known my soul in adversities;
[Sa 31:8 DK-KJV] Og har ikke ladet mig bli´ fanget af fjendens hånd: du har sat mine fødder i et stort rum.
Ps 31:8 And hast not shut me up into the hand of the enemy: thou hast set my feet in a large room.
[Sa 31:9 DK-KJV] Ha´ barmhjertighed med mig, Kæreste HERRE, for jeg er trængt: mit øje er fortæret med sorg, ja, min sjæl og min mave.
Ps 31:9 Have mercy upon me, O LORD, for I am in trouble: mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly.
[Sa 31:10 DK-KJV] For mit liv er brugt i sorg, og mine år med sukken: min styrke fejler på grund af mine fejltrin, og mine knogler er fortæret.
Ps 31:10 For my life is spent with grief, and my years with sighing: my strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed.
[Sa 31:11 DK-KJV] Jeg var en bebrejdelse blandt alle mine fjender, men specielt blandt mine naboer, og en frygt overfor mine bekendskaber: de der så mig udenfor flygtede fra mig.
Ps 31:11 I was a reproach among all mine enemies, but especially among my neighbours, and a fear to mine acquaintance: they that did see me without fled from me.
[Sa 31:12 DK-KJV] Jeg er glemt som en død tosset mand: Jeg er som et brudt kar.
Ps 31:12 I am forgotten as a dead man out of mind: I am like a broken vessel.
[Sa 31:13 DK-KJV] For jeg har hørt sladderen fra mange: frygt var på alle sider: når de holdt råd sammen imod mig, de udtænkte at ta´mit liv.
Ps 31:13 For I have heard the slander of many: fear was on every side: while they took counsel together against me, they devised to take away my life.
[Sa 31:14 DK-KJV] Men jeg stolede på dig, Kæreste HERRE: Jeg sagde, Du er min Gud.
Ps 31:14 But I trusted in thee, O LORD: I said, Thou art my God.
[Sa 31:15 DK-KJV] Mine tider er i din hånd: forløs mig fra mine fjenders hånd, og fra dem der forfølger mig.
Ps 31:15 My times are in thy hand: deliver me from the hand of mine enemies, and from them that persecute me.
[Sa 31:16 DK-KJV] Få dit ansigt til at skinne på din tjener: frels mig for dine barmhjertigheders skyld.
Ps 31:16 Make thy face to shine upon thy servant: save me for thy mercies’ sake.
[Sa 31:17 DK-KJV] Lad mig ikke være skamfuld, Kæreste HERRE: for jeg har kaldt på dig: lad de onde være skamfulde, og lad dem være stille i graven.
Ps 31:17 Let me not be ashamed, O LORD; for I have called upon thee: let the wicked be ashamed, and let them be silent in the grave.
[Sa 31:18 DK-KJV] Lad de lyvende læber være stille; som taler smertefulde ting stolt og foragteligt imod de retfærdige.
Ps 31:18 Let the lying lips be put to silence; which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous.
[Sa 31:19 DK-KJV] Åhh hvor er din godhed stor, som du har klargjort for dem der frygter dig; som du har udvirket for dem der stoler på dig foran menneskesønnerne!
Ps 31:19 Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men!
[Sa 31:20 DK-KJV] Du skal skjule dem i hemmeligheden af dit nærvær fra menneskets stolthed: du skal holde dem hemmeligt i en pavilion fra tungemålenes uenighed.
Ps 31:20 Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man: thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues.
[Sa 31:21 DK-KJV] Velsignet være HERREN: for han har vist mig hans vidunderlige godhed i en stærk by.
Ps 31:21 Blessed be the LORD: for he hath shewed me his marvellous kindness in a strong city.
[Sa 31:22 DK-KJV] For jeg sagde alt for hurtigt, Jeg er fjernet foran dine øjne: imidlertid hørte du røsten af mine påkaldelsesbønner da jeg råbte til dig.
Ps 31:22 For I said in my haste, I am cut off from before thine eyes: nevertheless thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee.
[Sa 31:23 DK-KJV] Kæreste elsk HERREN, alle I hans hellige: for HERREN bevarer de trofaste, og gengælder i overflod de der er stolte.
Ps 31:23 O love the LORD, all ye his saints: for the LORD preserveth the faithful, and plentifully rewardeth the proud doer.
[Sa 31:24 DK-KJV] Vær ved godt mod, og han skal styrke jeres hjerter, alle I der håber på HERREN.
Ps 31:24 Be of good courage, and he shall strengthen your heart, all ye that hope in the LORD.
[Sa 32:1 DK-KJV] En Salme af David, Undervisningslære. Velsignet er han hvis overtrædelse er tilgivet, hvis synd er dækket.
Ps 32:1 A Psalm of David, Maschil. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.
[Sa 32:2 DK-KJV] Velsignet er det menneske hvem HERREN ikke beskylder for fejltrin, og i hvis ånd der ikke er bedrag.
Ps 32:2 Blessed is the man unto whom the LORD imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile.
[Sa 32:3 DK-KJV] Når jeg var stille, ældnedes min knogler gennem min brølen hele dagen lang.
Ps 32:3 When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long.
[Sa 32:4 DK-KJV] For dag og nat var din hånd tung på mig: min fugt er vendt om til sommerens tørke. Pause.
Ps 32:4 For day and night thy hand was heavy upon me: my moisture is turned into the drought of summer. Selah.
[Sa 32:5 DK-KJV] Jeg anderkendte min synd overfor dig, og mine fejltrin har jeg ikke skjult. Jeg sagde, Jeg vil bekende mine overtrædelser overfor HERREN; og du tilgav fejltrinet fra min synd. Pause.
Ps 32:5 I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the LORD; and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah.
[Sa 32:6 DK-KJV] For dette skal enhver der er gudhengiven be’ overfor dig i en tid når du må bli’ fundet: de skal med sikkerhed ikke komme nær indtil ham i de store vandmassers oversvømmelser.
Ps 32:6 For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found: surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him.
[Sa 32:7 DK-KJV] Du er mit skjulested; du skal bevarer mig fra trængsel; du skal omslutte mig med forløsningssange. Pause.
Ps 32:7 Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.
[Sa 32:8 DK-KJV] Jeg vil instruere og undervise dig i den vej som du skal gå: Jeg vil vejlede dig med mit øje.
Ps 32:8 I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go: I will guide thee with mine eye.
[Sa 32:9 DK-KJV] Vær I ikke som heste, eller som muldyret, som ingen forståelse har: hvis mund må holdes inde med mundbid og bidsel, for ikke at de kommer dig nær.
Ps 32:9 Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding: whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee.
[Sa 32:10 DK-KJV] De onde skal opleve mange sorger: men han der stoler på HERREN, han skal omsluttes med barmhjertighed.
Ps 32:10 Many sorrows shall be to the wicked: but he that trusteth in the LORD, mercy shall compass him about.
[Sa 32:11 DK-KJV] Vær glad i HERREN, og jubel, I retskafne: og råb ud af glæde, alle I der er oprigtige i hjertet.
Ps 32:11 Be glad in the LORD, and rejoice, ye righteous: and shout for joy, all ye that are upright in heart.
[Sa 33:1 DK-KJV] Jubel i HERREN, Kæreste I retskafne: for ros er smukt for de oprigtige.
Ps 33:1 Rejoice in the LORD, O ye righteous: for praise is comely for the upright.
[Sa 33:2 DK-KJV] Ros HERREN med harpe: syng til ham med klaver og et instrument med 10 strenge.
Ps 33:2 Praise the LORD with harp: sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings.
[Sa 33:3 DK-KJV] Syng en ny sang til ham; spil kyndigt med en høj lyd.
Ps 33:3 Sing unto him a new song; play skilfully with a loud noise.
[Sa 33:4 DK-KJV] For HERRENs ord har ret; og alle hans gerninger er gjort i sandhed.
Ps 33:4 For the word of the LORD is right; and all his works are done in truth.
[Sa 33:5 DK-KJV] Han elsker retfærdighed og dom: jorden er fuld af HERRENs godhed.
Ps 33:5 He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the LORD.
[Sa 33:6 DK-KJV] Via HERRENs ord var himlene lavet; og hele hæren af dem via ånden fra hans mund.
Ps 33:6 By the word of the LORD were the heavens made; and all the host of them by the breath of his mouth.
[Sa 33:7 DK-KJV] Han samler havets vandmasser sammen som en bunke: han lægger dybet op i varehuse.
Ps 33:7 He gathereth the waters of the sea together as an heap: he layeth up the depth in storehouses.
[Sa 33:8 DK-KJV] Lad hele jorden frygte HERREN: lad alle indbyggerne i denne verden stå i ærefrygt for ham.
Ps 33:8 Let all the earth fear the LORD: let all the inhabitants of the world stand in awe of him.
[Sa 33:9 DK-KJV] For han talte, og det var gjort; han befalede, og det stod fast.
Ps 33:9 For he spake, and it was done; he commanded, and it stood fast.
[Sa 33:10 DK-KJV] HERREN bringer hedningernes råd til intet: han gør at folkets planer ingen effekt får.
Ps 33:10 The LORD bringeth the counsel of the heathen to nought: he maketh the devices of the people of none effect.
[Sa 33:11 DK-KJV] HERRENs råd står for evigt, tankerne i hans hjerte for alle generationer.
Ps 33:11 The counsel of the LORD standeth for ever, the thoughts of his heart to all generations.
[Sa 33:12 DK-KJV] Velsignet er den nation hvis Gud er HERREN; og det folk hvem han har udvalgt som hans egen arv.
Ps 33:12 Blessed is the nation whose God is the LORD; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.
[Sa 33:13 DK-KJV] HERREN kigger fra himlen; han lægger mærke til menneskesønnerne.
Ps 33:13 The LORD looketh from heaven; he beholdeth all the sons of men.
[Sa 33:14 DK-KJV] Fra stedet for hans bolig kigger ham på alle jordens indbyggere.
Ps 33:14 From the place of his habitation he looketh upon all the inhabitants of the earth.
[Sa 33:15 DK-KJV] Han danner deres hjerter ens; han lægger mærke til alle deres gerninger.
Ps 33:15 He fashioneth their hearts alike; he considereth all their works.
[Sa 33:16 DK-KJV] Der er ingen konge der bli’r reddet fordi der er mange i en hær: en mægtig mand er ikke forløst via megen styrke.
Ps 33:16 There is no king saved by the multitude of an host: a mighty man is not delivered by much strength.
[Sa 33:17 DK-KJV] En hest er en forgæves ting for sikkerhed: han skal heller ikke forløse nogen via hans store styrke.
Ps 33:17 An horse is a vain thing for safety: neither shall he deliver any by his great strength.
[Sa 33:18 DK-KJV] Læg mærke til, HERRENs øje er rettet mod dem der frygter ham, mod dem der håber på hans barmhjertighed;
Ps 33:18 Behold, the eye of the LORD is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy;
[Sa 33:19 DK-KJV] Til at forløse deres sjæl fra død, og til at holde dem i live i hungersnød.
Ps 33:19 To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.
[Sa 33:20 DK-KJV] Vor sjæl venter på HERREN: han er vor hjælp og vort skjold.
Ps 33:20 Our soul waiteth for the LORD: he is our help and our shield.
[Sa 33:21 DK-KJV] For vort hjerte skal juble over ham, fordi vi har stolet på hans hellige navn.
Ps 33:21 For our heart shall rejoice in him, because we have trusted in his holy name.
[Sa 33:22 DK-KJV] Lad din barmhjertighed, Kæreste HERRE, være over os, ligesom vi håber på dig.
Ps 33:22 Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee.
[Sa 34:1 DK-KJV] En Salme af David, da han ændrede sin opførsel overfor Abimelech; som jagede ham væk, og han rejste. Jeg vil velsigne HERREN på alle tidspunkter: Hans ros skal skal kontinuerlig være i min mund.
Ps 34:1 A Psalm of David, when he changed his behaviour before Abimelech; who drove him away, and he departed. I will bless the LORD at all times: his praise shall continually be in my mouth.
[Sa 34:2 DK-KJV] Min sjæl skal rose sig i HERREN: de ydmyge skal høre derom, og være glade.
Ps 34:2 My soul shall make her boast in the LORD: the humble shall hear thereof, and be glad.
[Sa 34:3 DK-KJV] Kæreste lovpris HERREN med mig, og lad os ophøje hans navn sammen.
Ps 34:3 O magnify the LORD with me, and let us exalt his name together.
[Sa 34:4 DK-KJV] Jeg søgte HERREN, og han hørte mig, og udfriede mig fra al min frygt.
Ps 34:4 I sought the LORD, and he heard me, and delivered me from all my fears.
[Sa 34:5 DK-KJV] De så henpå ham, og var lettede: og deres ansigter var ikke skamfulde.
Ps 34:5 They looked unto him, and were lightened: and their faces were not ashamed.
[Sa 34:6 DK-KJV] Denne arme mand råbte, og HERREN hørte ham, og frelste ham ud af alle hans trængsler.
Ps 34:6 This poor man cried, and the LORD heard him, and saved him out of all his troubles.
[Sa 34:7 DK-KJV] HERRENs engel slår lejr rundt omkring dem der frygter ham, og udfrier dem.
Ps 34:7 The angel of the LORD encampeth round about them that fear him, and delivereth them.
[Sa 34:8 DK-KJV] Kæreste smag og se at HERREN er god: velsignet er den mand der stoler på ham.
Ps 34:8 O taste and see that the LORD is good: blessed is the man that trusteth in him.
[Sa 34:9 DK-KJV] Kæreste frygt HERREN, I hans hellige: for der er ingen mangel for dem der frygter ham.
Ps 34:9 O fear the LORD, ye his saints: for there is no want to them that fear him.
[Sa 34:10 DK-KJV] De unge løver mangler, og lider sult: men de som søger HERREN skal ikke mangle nogen gode ting.
Ps 34:10 The young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the LORD shall not want any good thing.
[Sa 34:11 DK-KJV] Kom, I børn, lyt til mig: jeg vil lære jer ærefrygt for HERREN.
Ps 34:11 Come, ye children, hearken unto me: I will teach you the fear of the LORD.
[Sa 34:12 DK-KJV] Hvilken mand er han der ønsker liv, og elsker mange dage, så han må se det gode?
Ps 34:12 What man is he that desireth life, and loveth many days, that he may see good?
[Sa 34:13 DK-KJV] Hold din tunge fra ondt, og dine læber fra at tale svig.
Ps 34:13 Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.
[Sa 34:14 DK-KJV] Hold dig fra ondt, og gør godt; søg fred, og jag efter den.
Ps 34:14 Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.
[Sa 34:15 DK-KJV] HERRENs øjne er på de retskafne, og hans ører er åben overfor deres råb.
Ps 34:15 The eyes of the LORD are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.
[Sa 34:16 DK-KJV] HERRENs ansigt er imod dem der gør ondt, for at fjerne ihukommelsen om dem fra jorden.
Ps 34:16 The face of the LORD is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth.
[Sa 34:17 DK-KJV] De retskafne råber, og HERREN hører, og udfrier dem fra alle deres trængsler.
Ps 34:17 The righteous cry, and the LORD heareth, and delivereth them out of all their troubles.
[Sa 34:18 DK-KJV] HERREN er nær ved dem der er af et brudt hjerte; og frelser de som er af en angrende ånd.
Ps 34:18 The LORD is nigh unto them that are of a broken heart; and saveth such as be of a contrite spirit.
[Sa 34:19 DK-KJV] Mange er de retskafnes lidelser: men HERREN udfrier ham ud af dem alle.
Ps 34:19 Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivereth him out of them all.
[Sa 34:20 DK-KJV] Han bevarer alle hans knogler: ikke en eneste af dem er brækket.
Ps 34:20 He keepeth all his bones: not one of them is broken.
[Sa 34:21 DK-KJV] Ondt skal dræbe de onde: og de der hader de retskafne skal bli’ forladt.
Ps 34:21 Evil shall slay the wicked: and they that hate the righteous shall be desolate.
[Sa 34:22 DK-KJV] HERREN forløser hans tjeneres sjæl: og ingen af dem der stoler på ham skal bli’ forladt.
Ps 34:22 The LORD redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.
[Sa 35:1 DK-KJV] En Salme af David. Før min sag, Kæreste HERRE, mod dem der strider mod mig: kæmp imod dem der kæmper imod mig.
Ps 35:1 A Psalm of David. Plead my cause, O LORD, with them that strive with me: fight against them that fight against me.
[Sa 35:2 DK-KJV] Grib fat i skjold og værn, og rejs dig for at hjælpe mig.
Ps 35:2 Take hold of shield and buckler, and stand up for mine help.
[Sa 35:3 DK-KJV] Træk også spydet, og bloker vejen for dem der forfølger mig: sig til min sjæl, Jeg er din frelse.
Ps 35:3 Draw out also the spear, and stop the way against them that persecute me: say unto my soul, I am thy salvation.
[Sa 35:4 DK-KJV] Lad dem der der søger efter min sjæl bli’ fortvivlede og fulde af skam: lad dem der udtænker at skade mig vende om og bli’ bragt til forvirring.
Ps 35:4 Let them be confounded and put to shame that seek after my soul: let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt.
[Sa 35:5 DK-KJV] Lad dem bli’ som avner i vinden: og lad HERRENs engel jage dem.
Ps 35:5 Let them be as chaff before the wind: and let the angel of the LORD chase them.
[Sa 35:6 DK-KJV] Lad deres vej være mørk og glat: og lad HERRENs engel forfølge dem.
Ps 35:6 Let their way be dark and slippery: and let the angel of the LORD persecute them.
[Sa 35:7 DK-KJV] For de har unden grund skjult deres net i en faldgrube for mig, som de unden grund har gravet til min sjæl.
Ps 35:7 For without cause have they hid for me their net in a pit, which without cause they have digged for my soul.
[Sa 35:8 DK-KJV] Lad destruktion uventet komme over ham; og lad hans net som han har skjult fange hamselv: lad ham falde ned i selve den destruktion.
Ps 35:8 Let destruction come upon him at unawares; and let his net that he hath hid catch himself: into that very destruction let him fall.
[Sa 35:9 DK-KJV] Og min sjæl skal glæde sig i HERREN: den skal glæde sig over hans frelse.
Ps 35:9 And my soul shall be joyful in the LORD: it shall rejoice in his salvation.
[Sa 35:10 DK-KJV] Alle mine knogler skal sige, HERRE, hvem kan sammenlignes med dig, som forløser den fattige fra ham der er for stærk for ham, ja, den fattige og den trængende fra ham der spolerer ham?
Ps 35:10 All my bones shall say, LORD, who is like unto thee, which deliverest the poor from him that is too strong for him, yea, the poor and the needy from him that spoileth him?
[Sa 35:11 DK-KJV] Falske vidner rejste sig; de lagde ting til min anklage som jeg ikke kendte til.
Ps 35:11 False witnesses did rise up; they laid to my charge things that I knew not.
[Sa 35:12 DK-KJV] De gav mig ondt for godt for at spolere min sjæl.
Ps 35:12 They rewarded me evil for good to the spoiling of my soul.
[Sa 35:13 DK-KJV] Men angående mig, når de var syge, var min klædning sækkelærred: jeg ydmygede min sjæl med faste; og min bøn vendte tilbage til min egen favn. 
Ps 35:13 But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth: I humbled my soul with fasting; and my prayer returned into mine own bosom.
[Sa 35:14 DK-KJV] Jeg opførte mig som om han havde været min ven eller bror: jeg bukkede mig dybt, som en der sørger over sin mor.
Ps 35:14 I behaved myself as though he had been my friend or brother: I bowed down heavily, as one that mourneth for his mother.
[Sa 35:15 DK-KJV] Men i min nød glædede de sig, og forsamlede sig; ja, de fornægtende forsamlede sig imod mig, og jeg vidste det ikke; de sønderrev mig, og stoppede ikke.
Ps 35:15 But in mine adversity they rejoiced, and gathered themselves together: yea, the abjects gathered themselves together against me, and I knew it not; they did tear me, and ceased not:
[Sa 35:16 DK-KJV] Med hykleriske spottere ved fester, skar de tænder over mig.
Ps 35:16 With hypocritical mockers in feasts, they gnashed upon me with their teeth.
[Sa 35:17 DK-KJV] Herre, hvor længe vil du bare se på? red min sjæl fra deres destruktion, min elskligste fra løverne
Ps 35:17 Lord, how long wilt thou look on? rescue my soul from their destructions, my darling from the lions.
[Sa 35:18 DK-KJV] Jeg vil takke dig i den store forsamling: jeg vil rose dig blandt mange folk.
Ps 35:18 I will give thee thanks in the great congregation: I will praise thee among much people.
[Sa 35:19 DK-KJV] Lad ikke dem der er mine fjender fejlagtigt glæde sig over mig: lad heller ikke de der unden grund hader mig blinke med øjet.
Ps 35:19 Let not them that are mine enemies wrongfully rejoice over me: neither let them wink with the eye that hate me without a cause.
[Sa 35:20 DK-KJV] For det er ikke fred som de taler om: men de uvirker bedrageriske sager imod dem der er stille i landet.
Ps 35:20 For they speak not peace: but they devise deceitful matters against them that are quiet in the land.
[Sa 35:21 DK-KJV] Ja, de åbnede deres mund på vid gad imod mig, og sagde, Ser man det, ser man det, vort øje har set det.
Ps 35:21 Yea, they opened their mouth wide against me, and said, Aha, aha, our eye hath seen it.
[Sa 35:22 DK-KJV] Du har set dette, Kæreste HEERE: vær ikke stille: Kæreste Herre, vær ikke langt fra mig.
Ps 35:22 This thou hast seen, O LORD: keep not silence: O Lord, be not far from me.
[Sa 35:23 DK-KJV] Væk dig selv op, og vågn op til min dom, ja til min sag, min Gud og min Herre.
Ps 35:23 Stir up thyself, and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord.
[Sa 35:24 DK-KJV] Døm mig, Kæreste HERRE min Gud, ifølge din retfærdighed; og lad dem ikke glæde sig over mig.
Ps 35:24 Judge me, O LORD my God, according to thy righteousness; and let them not rejoice over me.
[Sa 35:25 DK-KJV] Lad dem ikke sige i deres hjerter, Ah, sådant ville vi ha’ det: lad dem ikke sige, Vi har opslugt ham.
Ps 35:25 Let them not say in their hearts, Ah, so would we have it: let them not say, We have swallowed him up.
[Sa 35:26 DK-KJV] Lad dem samlet skamme sig og bli’ bragt til forvirring de der glæder sig over at skade mig: lad dem bli’ iklædt med skam og vanære de som ophøjer sig over mig
Ps 35:26 Let them be ashamed and brought to confusion together that rejoice at mine hurt: let them be clothed with shame and dishonour that magnify themselves against me.
[Sa 35:27 DK-KJV] Lad dem juble af glæde, og være glade, de som favoriserer min retfærdige sag: ja, lad dem sige konstant, Lad Herren bli’ ophøjet, som har glæde i hans tjeners fremgang.
Ps 35:27 Let them shout for joy, and be glad, that favour my righteous cause: yea, let them say continually, Let the LORD be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant.
[Sa 35:28 DK-KJV] Og min tunge skal tale om din retfærdighed og om din ros hele dagen lang.
Ps 35:28 And my tongue shall speak of thy righteousness and of thy praise all the day long.
[Sa 36:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David HERRENs tjener. Den ondes overtrædelse siger inde i mit hjerte, at der ingen frygt for Gud er foran hans øjne.
Ps 36:1 To the chief Musician, A Psalm of David the servant of the LORD. The transgression of the wicked saith within my heart, that there is no fear of God before his eyes.
[Sa 36:2 DK-KJV] Han smiger sigselv i sine egne øjne, indtil hans fejltrin er fundet at være hadefuldt.
Ps 36:2 For he flattereth himself in his own eyes, until his iniquity be found to be hateful.
[Sa 36:3 DK-KJV] Ordene i hans mund er fejltrin og bedrag: han er stoppet med at være vis, og at gøre godt.
Ps 36:3 The words of his mouth are iniquity and deceit: he hath left off to be wise, and to do good.
[Sa 36:4 DK-KJV] Han opfinder misgerning i hans seng; han stiller sigselv på en vej der ikke er god; han afskyr ikke ondt.
Ps 36:4 He deviseth mischief upon his bed; he setteth himself in a way that is not good; he abhorreth not evil.
[Sa 36:5 DK-KJV] Din barmhjertighed, Kæreste HERRE, er i himene; og din trofasthed når til skyerne.
Ps 36:5 Thy mercy, O LORD, is in the heavens; and thy faithfulness reacheth unto the clouds.
[Sa 36:6 DK-KJV] Din retfærdighed er som de store bjerge; dine domme er et stort dyb: Kæreste HERRE, du bevarer mennesket og dyr.
Ps 36:6 Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments are a great deep: O LORD, thou preservest man and beast.
[Sa 36:7 DK-KJV] Din overbærenhed er fremragende, Kæreste Gud! derfor sætter menneskets børn sin lid til skyggen under dine vinger.
Ps 36:7 How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.
[Sa 36:8 DK-KJV] De skal bli’ tilfredsstillet i overfold med fedmen i dit hus; og du skal få dem til at drikke af floden af dine velbehagligheder.
Ps 36:8 They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.
[Sa 36:9 DK-KJV] For hos dig er livets kilde: i dit lys skal vi se lys.
Ps 36:9 For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.
[Sa 36:10 DK-KJV] Kæreste fortsæt din overbærenhed overfor dem der kender dig; og din retfærdighed mod den oprigtige i hjerte.
Ps 36:10 O continue thy lovingkindness unto them that know thee; and thy righteousness to the upright in heart.
[Sa 36:11 DK-KJV] Lad ikke stolthedens fod komme imod mig, og lad ikke den ondes hånd fjerne mig.
Ps 36:11 Let not the foot of pride come against me, and let not the hand of the wicked remove me.
[Sa 36:12 DK-KJV] Der er fejltrinsarbejderne faldet: de er modløse, og skal ikke være i stand til at rejse sig.
Ps 36:12 There are the workers of iniquity fallen: they are cast down, and shall not be able to rise.
[Sa 37:1 DK-KJV] En Salme af David. Bekymr dig ikke over de der gør ondt, vær heller ikke misundelig overfor fejtrinsarbejderne.
Ps 37:1 A Psalm of David. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity.
[Sa 37:2 DK-KJV] For de skal snart bli’ slået ned som græsset, og visne som den grønne urt.
Ps 37:2 For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.
[Sa 37:3 DK-KJV] Stol på HERREN, og gør godt; sådant skal du bo i landet, og du skal sandelig bli’ mættet.
Ps 37:3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.
[Sa 37:4 DK-KJV] Fryd dig også i HERREN; og han skal gi’ dig dit hjertes ønsker.
Ps 37:4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart.
[Sa 37:5 DK-KJV] Forpligt din vej til HERREN; stol også på ham; og han skal få det til at ske.
Ps 37:5 Commit thy way unto the LORD; trust also in him; and he shall bring it to pass.
[Sa 37:6 DK-KJV] Og han skal bringe din retfærdighed frem som lyset, og din dom som eftermiddagen.
Ps 37:6 And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.
[Sa 37:7 DK-KJV] Hvil i HERREN, og vent tålmodigt på ham: vær ikke oprørt over ham som har fremgang på sin vej, på grund af den mand som bringer onde planer frem.
Ps 37:7 Rest in the LORD, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.
[Sa 37:8 DK-KJV] Afstå fra vrede, og hold dig fra arrigskab: vær ikke oprørt på nogen måde for at gøre ondt.
Ps 37:8 Cease from anger, and forsake wrath: fret not thyself in any wise to do evil.
[Sa 37:9 DK-KJV] For de der gør ondt skal fjernes: men de der venter på HERREN, de skal arve jorden.
Ps 37:9 For evildoers shall be cut off: but those that wait upon the LORD, they shall inherit the earth.
[Sa 37:10 DK-KJV] For stadig en lille stund, og de onde skal ikke være: ja, du skal omhyggeligt betragte hans sted, og det skal ikke være.
Ps 37:10 For yet a little while, and the wicked shall not be: yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be.
[Sa 37:11 DK-KJV] Men de sagtmodige skal arve jorden; og skal fryde demselv i overfloden af fred.
Ps 37:11 But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.
[Sa 37:12 DK-KJV] De onde konspirerer imod den retfærdige, og skærer tænder over ham.
Ps 37:12 The wicked plotteth against the just, and gnasheth upon him with his teeth.
[Sa 37:13 DK-KJV] Herren skal le af ham: for han ser at hans dag ankommer.
Ps 37:13 The Lord shall laugh at him: for he seeth that his day is coming.
[Sa 37:14 DK-KJV] De onde har trukket sværdet, og har spendt deres bue, for at kassere de fattige og trængende, og for at dræbe sådanne som er af oprigtig konversation.
Ps 37:14 The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation.
[Sa 37:15 DK-KJV] Deres sværd skal trænge ind i deres eget hjerte, og deres buer skal bli’ brækket.
Ps 37:15 Their sword shall enter into their own heart, and their bows shall be broken.
[Sa 37:16 DK-KJV] Den smule som en retskaffen mand har er bedre end rigdommene fra mange onde.
Ps 37:16 A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked.
[Sa 37:17 DK-KJV] For de ondes arme skal bli’ brækket: men HERREN holder den retskafne oppe.
Ps 37:17 For the arms of the wicked shall be broken: but the LORD upholdeth the righteous.
[Sa 37:18 DK-KJV]
Ps 37:18 The LORD knoweth the days of the upright: and their inheritance shall be for ever.
[Sa 37:19 DK-KJV]
Ps 37:19 They shall not be ashamed in the evil time: and in the days of famine they shall be satisfied.
[Sa 37:20 DK-KJV]
Ps 37:20 But the wicked shall perish, and the enemies of the LORD shall be as the fat of lambs: they shall consume; into smoke shall they consume away.
[Sa 37:21 DK-KJV]
Ps 37:21 The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous sheweth mercy, and giveth.
[Sa 37:22 DK-KJV] For sådanne som er velsignet af ham skal arve jorden; og de der er forbandet af ham skal fjernes.
Ps 37:22 For such as be blessed of him shall inherit the earth; and they that be cursed of him shall be cut off.
[Sa 37:23 DK-KJV]
Ps 37:23 The steps of a good man are ordered by the LORD: and he delighteth in his way.
[Sa 37:24 DK-KJV]
Ps 37:24 Though he fall, he shall not be utterly cast down: for the LORD upholdeth him with his hand.
[Sa 37:25 DK-KJV]
Ps 37:25 I have been young, and now am old; yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread.
[Sa 37:26 DK-KJV]
Ps 37:26 He is ever merciful, and lendeth; and his seed is blessed.
[Sa 37:27 DK-KJV]
Ps 37:27 Depart from evil, and do good; and dwell for evermore.
[Sa 37:28 DK-KJV] For HERREN elsker dom, og svigter ikke sine hellige; de er bevaret for evigt: men de ondes sæd skal fjernes.
Ps 37:28 For the LORD loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.
[Sa 37:29 DK-KJV]
Ps 37:29 The righteous shall inherit the land, and dwell therein for ever.
[Sa 37:30 DK-KJV]
Ps 37:30 The mouth of the righteous speaketh wisdom, and his tongue talketh of judgment.
[Sa 37:31 DK-KJV]
Ps 37:31 The law of his God is in his heart; none of his steps shall slide.
[Sa 37:32 DK-KJV]
Ps 37:32 The wicked watcheth the righteous, and seeketh to slay him.
[Sa 37:33 DK-KJV]
Ps 37:33 The LORD will not leave him in his hand, nor condemn him when he is judged.
[Sa 37:34 DK-KJV]
Ps 37:34 Wait on the LORD, and keep his way, and he shall exalt thee to inherit the land: when the wicked are cut off, thou shalt see it.
[Sa 37:35 DK-KJV]
Ps 37:35 I have seen the wicked in great power, and spreading himself like a green bay tree.
[Sa 37:36 DK-KJV]
Ps 37:36 Yet he passed away, and, lo, he was not: yea, I sought him, but he could not be found.
[Sa 37:37 DK-KJV]
Ps 37:37 Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.
[Sa 37:38 DK-KJV] Men overtræderne skal bli’ destrueret sammen: de ondes ende skal fjernes.
Ps 37:38 But the transgressors shall be destroyed together: the end of the wicked shall be cut off.
[Sa 37:39 DK-KJV] Men de retskafnes frelse er fra HERREN: han er deres styrke i trængselstiden.
Ps 37:39 But the salvation of the righteous is of the LORD: he is their strength in the time of trouble.
[Sa 37:40 DK-KJV] Og HERREN skal hjælpe dem, og forløse dem: han skal forløse dem fra de onde, og frelse dem, fordi de stoler på ham.
Ps 37:40 And the LORD shall help them, and deliver them: he shall deliver them from the wicked, and save them, because they trust in him.
[Sa 38:1 DK-KJV] En Salme af David, for at bringe til ihukommelse, Kæreste HERRE, irettesæt mig ikke i dit arrigskab: tugt mig heller ikke i din hede utilfredshed.
Ps 38:1 A Psalm of David, to bring to remembrance. O LORD, rebuke me not in thy wrath: neither chasten me in thy hot displeasure.
[Sa 38:2 DK-KJV] For dine pile sidder fast i mig, og din hånd presser mig hårdt.
Ps 38:2 For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore.
[Sa 38:3 DK-KJV] Der er ingen pålidelighed i mit kød på grund af din vrede; der er heller ikke nogen hvile i mine knogler på grund af min synd.
Ps 38:3 There is no soundness in my flesh because of thine anger; neither is there any rest in my bones because of my sin.
[Sa 38:4 DK-KJV] For mine fejltrin er gået mig over hovedet: som en tung byrde er de for svære for mig.
Ps 38:4 For mine iniquities are gone over mine head: as an heavy burden they are too heavy for me.
[Sa 38:5 DK-KJV] Mine sår stinker og er fordærvede på grund af min tåbelighed.
Ps 38:5 My wounds stink and are corrupt because of my foolishness.
[Sa 38:6 DK-KJV] Jeg er plaget; jeg er dybt nedbøjet; jeg går og sørger hele dagen lang.
Ps 38:6 I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long.
[Sa 38:7 DK-KJV]
Ps 38:7 For my loins are filled with a loathsome disease: and there is no soundness in my flesh.
[Sa 38:8 DK-KJV]
Ps 38:8 I am feeble and sore broken: I have roared by reason of the disquietness of my heart.
[Sa 38:9 DK-KJV] Herre, alle mine ønsker er foran dig, min sukken er ikke skjult for dig.
Ps 38:9 Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee.
[Sa 38:10 DK-KJV]
Ps 38:10 My heart panteth, my strength faileth me: as for the light of mine eyes, it also is gone from me.
[Sa 38:11 DK-KJV]
Ps 38:11 My lovers and my friends stand aloof from my sore; and my kinsmen stand afar off.
[Sa 38:12 DK-KJV]
Ps 38:12 They also that seek after my life lay snares for me: and they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long.
[Sa 38:13 DK-KJV]
Ps 38:13 But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth.
[Sa 38:14 DK-KJV]
Ps 38:14 Thus I was as a man that heareth not, and in whose mouth are no reproofs.
[Sa 38:15 DK-KJV]
Ps 38:15 For in thee, O LORD, do I hope: thou wilt hear, O Lord my God.
[Sa 38:16 DK-KJV]
Ps 38:16 For I said, Hear me, lest otherwise they should rejoice over me: when my foot slippeth, they magnify themselves against me.
[Sa 38:17 DK-KJV]
Ps 38:17 For I am ready to halt, and my sorrow is continually before me.
[Sa 38:18 DK-KJV]
Ps 38:18 For I will declare mine iniquity; I will be sorry for my sin.
[Sa 38:19 DK-KJV]
Ps 38:19 But mine enemies are lively, and they are strong: and they that hate me wrongfully are multiplied.
[Sa 38:20 DK-KJV]
Ps 38:20 They also that render evil for good are mine adversaries; because I follow the thing that good is.
[Sa 38:21 DK-KJV]
Ps 38:21 Forsake me not, O LORD: O my God, be not far from me.
[Sa 38:22 DK-KJV]
Ps 38:22 Make haste to help me, O Lord my salvation.
[Sa 39:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, ja til Jeduthun “Hans lov, ved at gi’ ros”, En Salme af David. 
Ps 39:1 To the chief Musician, even to Jeduthun, A Psalm of David. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue: I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me.
[Sa 39:2 DK-KJV]
Ps 39:2 I was dumb with silence, I held my peace, even from good; and my sorrow was stirred.
[Sa 39:3 DK-KJV]
Ps 39:3 My heart was hot within me, while I was musing the fire burned: then spake I with my tongue,
[Sa 39:4 DK-KJV]
Ps 39:4 LORD, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is; that I may know how frail I am.
[Sa 39:5 DK-KJV]
Ps 39:5 Behold, thou hast made my days as an handbreadth; and mine age is as nothing before thee: verily every man at his best state is altogether vanity. Selah.
[Sa 39:6 DK-KJV]
Ps 39:6 Surely every man walketh in a vain shew: surely they are disquieted in vain: he heapeth up riches, and knoweth not who shall gather them.
[Sa 39:7 DK-KJV]
Ps 39:7 And now, Lord, what wait I for? my hope is in thee.
[Sa 39:8 DK-KJV]
Ps 39:8 Deliver me from all my transgressions: make me not the reproach of the foolish.
[Sa 39:9 DK-KJV]
Ps 39:9 I was dumb, I opened not my mouth; because thou didst it.
[Sa 39:10 DK-KJV]
Ps 39:10 Remove thy stroke away from me: I am consumed by the blow of thine hand.
[Sa 39:11 DK-KJV]
Ps 39:11 When thou with rebukes dost correct man for iniquity, thou makest his beauty to consume away like a moth: surely every man is vanity. Selah.
[Sa 39:12 DK-KJV]
Ps 39:12 Hear my prayer, O LORD, and give ear unto my cry; hold not thy peace at my tears: for I am a stranger with thee, and a sojourner, as all my fathers were.
[Sa 39:13 DK-KJV]
Ps 39:13 O spare me, that I may recover strength, before I go hence, and be no more.
[Sa 40:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David. Jeg ventede tålmodigt på HERREN; og han lyttede på mig, og hørte mit råb.
Ps 40:1 To the chief Musician, A Psalm of David. I waited patiently for the LORD; and he inclined unto me, and heard my cry.
[Sa 40:2 DK-KJV] Han bragte mig også op ud af den forfærdelige faldgrube, ud af det bløde ler, og satte mig på en klippe, og etablerede mine veje.
Ps 40:2 He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings.
[Sa 40:3 DK-KJV] Og han har lagt en ny sang i min mund, ja ros til vor Gud: mange skal se det, og frygte, og skal stole på HERREN.
Ps 40:3 And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God: many shall see it, and fear, and shall trust in the LORD.
[Sa 40:4 DK-KJV] Velsignet er det menneske der sætter sin lid til HERREN, og ikke respektere den stolte, ej heller sådanne der vender sig mod løgne.
Ps 40:4 Blessed is that man that maketh the LORD his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies.
[Sa 40:5 DK-KJV] Mange, Kæreste HERRE min Gud, er dine vidunderlige gerninger som du har gjort, og dine tanker som er rette mod os: de kan ikke lægges sammen i orden omkring dig: hvis jeg ville erklære og tale om dem, er de flere end der kan tælles.
Ps 40:5 Many, O LORD my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us-ward: they cannot be reckoned up in order unto thee: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.
[Sa 40:6 DK-KJV] Offer og offergave ønskede du ikke; du har åbnet mine ører: du har ikke krævet brændoffer og syndoffer.
Ps 40:6 Sacrifice and offering thou didst not desire; mine ears hast thou opened: burnt offering and sin offering hast thou not required.
[Sa 40:7 DK-KJV] Da sagde jeg, Se, jeg kommer: det er skrevet om mig i den fysiske bog, Se – Heb 10:7
Ps 40:7 Then said I, Lo, I come: in the volume of the book it is written of me,
[Sa 40:8 DK-KJV] Jeg glæder mig over at gøre din vilje, Kæreste min Gud: ja, din lov er inde i mit hjerte.
Ps 40:8 I delight to do thy will, O my God: yea, thy law is within my heart.
[Sa 40:9 DK-KJV] Jeg har prædiket retfærdighed i den store menighed: se, jeg har ikke holdt mine læber tilbage, Kæreste HERRE, du ved det.
Ps 40:9 I have preached righteousness in the great congregation: lo, I have not refrained my lips, O LORD, thou knowest.
[Sa 40:10 DK-KJV] Jeg har ikke skjult din retfærdighed inde i mit hjerte; jeg har erklæret din trofasthed og din frelse: jeg har ikke gemt din overbærenhed og din sandhed for den store menighed.
Ps 40:10 I have not hid thy righteousness within my heart; I have declared thy faithfulness and thy salvation: I have not concealed thy lovingkindness and thy truth from the great congregation.
[Sa 40:11 DK-KJV] Hold ikke dine blide barmhjertigheder tilbage fra mig, Kæreste HERRE: lad din overbærenhed og din sandhed kontinuerlig beskytte mig.
Ps 40:11 Withhold not thou thy tender mercies from me, O LORD: let thy lovingkindness and thy truth continually preserve me.
[Sa 40:12 DK-KJV] For utallige onder har omringet mig: mine fejltrin er taget fat i mig, sådant at jeg ikke er i stand til at kigge op; de er flere end hårene på mit hoved: derfor fejler mit hjerte mig.
Ps 40:12 For innumerable evils have compassed me about: mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up; they are more than the hairs of mine head: therefore my heart faileth me.
[Sa 40:13 DK-KJV] Vær tilfreds, Kæreste HERRE, for at forløse mig, skynd dig med at hjælpe mig.
Ps 40:13 Be pleased, O LORD, to deliver me: O LORD, make haste to help me.
[Sa 40:14 DK-KJV] Lad dem skamme sig og være forvirret sammen de der søger efter min sjæl for at destruere den; lad dem der ønsker mig ondt bli’ drevet tilbage og skamme sig.
Ps 40:14 Let them be ashamed and confounded together that seek after my soul to destroy it; let them be driven backward and put to shame that wish me evil.
[Sa 40:15 DK-KJV] Lad dem være i fortvivlelse som en belønning for deres skam de der til mig siger, Ser man det, ser man det.
Ps 40:15 Let them be desolate for a reward of their shame that say unto me, Aha, aha.
[Sa 40:16 DK-KJV] Lad alle de der søger dig juble og være glade i dig: lad sådanne som elsker din frelse sige kontinuerlig, HERREN er forstørret.
Ps 40:16 Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: let such as love thy salvation say continually, The LORD be magnified.
[Sa 40:17 DK-KJV] Men jeg er stakkels og trængende; men alligevel tænker HERREN på mig: du er min hjælp og min forløser; lad der ikke gå for længe, Kæreste min Gud.
Ps 40:17 But I am poor and needy; yet the Lord thinketh upon me: thou art my help and my deliverer; make no tarrying, O my God.
[Sa 41:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David. Velsignet er han der viser hensyn til den fattige, HERREN vil forløse ham i trængslens tid.
Ps 41:1 To the chief Musician, A Psalm of David. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble.
[Sa 41:2 DK-KJV]
Ps 41:2 The LORD will preserve him, and keep him alive; and he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies.
[Sa 41:3 DK-KJV]
Ps 41:3 The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness.
[Sa 41:4 DK-KJV]
Ps 41:4 I said, LORD, be merciful unto me: heal my soul; for I have sinned against thee.
[Sa 41:5 DK-KJV]
Ps 41:5 Mine enemies speak evil of me, When shall he die, and his name perish?
[Sa 41:6 DK-KJV]
Ps 41:6 And if he come to see me, he speaketh vanity: his heart gathereth iniquity to itself; when he goeth abroad, he telleth it.
[Sa 41:7 DK-KJV]
Ps 41:7 All that hate me whisper together against me: against me do they devise my hurt.
[Sa 41:8 DK-KJV]
Ps 41:8 An evil disease, say they, cleaveth fast unto him: and now that he lieth he shall rise up no more.
[Sa 41:9 DK-KJV]
Ps 41:9 Yea, mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me.
[Sa 41:10 DK-KJV]
Ps 41:10 But thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them.
[Sa 41:11 DK-KJV]
Ps 41:11 By this I know that thou favourest me, because mine enemy doth not triumph over me.
[Sa 41:12 DK-KJV]
Ps 41:12 And as for me, thou upholdest me in mine integrity, and settest me before thy face for ever.
[Sa 41:13 DK-KJV] Velsignet være HERREN Israels Gud fra evighed, og til evighed. Amen, og Amen.
Ps 41:13 Blessed be the LORD God of Israel from everlasting, and to everlasting. Amen, and Amen.
[Sa 42:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, Undervisningslære, til sønnerne af Korah.
Ps 42:1 To the chief Musician, Maschil, for the sons of Korah. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God.
[Sa 42:2 DK-KJV]
Ps 42:2 My soul thirsteth for God, for the living God: when shall I come and appear before God?
[Sa 42:3 DK-KJV]
Ps 42:3 My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God?
[Sa 42:4 DK-KJV]
Ps 42:4 When I remember these things, I pour out my soul in me: for I had gone with the multitude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holyday.
[Sa 42:5 DK-KJV] Hvorfor er du modløs, Kæreste min sjæl? og hvorfor er du urolig indeni mig? håb du på Gud: for jeg skal stadig rose ham for hjælpen i hans udstråling. 
Ps 42:5 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted in me? hope thou in God: for I shall yet praise him for the help of his countenance.
[Sa 42:6 DK-KJV]
Ps 42:6 O my God, my soul is cast down within me: therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Hermonites, from the hill Mizar.
[Sa 42:7 DK-KJV]
Ps 42:7 Deep calleth unto deep at the noise of thy waterspouts: all thy waves and thy billows are gone over me.
[Sa 42:8 DK-KJV]
Ps 42:8 Yet the LORD will command his lovingkindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.
[Sa 42:9 DK-KJV]
Ps 42:9 I will say unto God my rock, Why hast thou forgotten me? why go I mourning because of the oppression of the enemy?
[Sa 42:10 DK-KJV]
Ps 42:10 As with a sword in my bones, mine enemies reproach me; while they say daily unto me, Where is thy God?
[Sa 42:11 DK-KJV] Hvorfor er du modløs, Kæreste min sjæl? og hvorfor er du urolig inde i mig? håb du på Gud: for jeg skal stadig rose ham, som er sundheden i min udstråling, og min Gud.
Ps 42:11 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.
[Sa 43:1 DK-KJV] Døm mig, Kæreste Gud, og før min sag imod en ugudelig nation: Kæreste forløs mig fra det bedrageriske og uretfærdige menneske.
Ps 43:1 Judge me, O God, and plead my cause against an ungodly nation: O deliver me from the deceitful and unjust man.
[Sa 43:2 DK-KJV] For du er min styrkes Gud: hvorfor afviser du mig? hvorfor går jeg sørgmodig rundt på grund af fjendens undertrykkelse?
Ps 43:2 For thou art the God of my strength: why dost thou cast me off? why go I mourning because of the oppression of the enemy?
[Sa 43:3 DK-KJV] Kæreste send dit lys og din sandhed ud: lad dem lede mig; lad dem bringe mig til din hellige bakke, og til dine tabernakler.
Ps 43:3 O send out thy light and thy truth: let them lead me; let them bring me unto thy holy hill, and to thy tabernacles.
[Sa 43:4 DK-KJV] Da vil jeg gå til Guds alter, til Gud min overmådelige glæde: ja, på harpen vil jeg rose dig, Kæreste Gud min Gud.
Ps 43:4 Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy: yea, upon the harp will I praise thee, O God my God.
[Sa 43:5 DK-KJV] Hvorfor er du modløs, Kæreste min sjæl? og hvorfor er du urolig inde i mig? håb på Gud: for jeg skal stadig rose ham, som er sundheden i min udstråling, og min Gud.
Ps 43:5 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.
[Sa 44:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker til sønnerne af Korah, Undervisningslære. Vi har hørt med vore ører, Kæreste Gud, vore fædre har fortalt os, hvilket værk du gjorde i deres dage, i gamle tider.
Ps 44:1 To the chief Musician for the sons of Korah, Maschil. We have heard with our ears, O God, our fathers have told us, what work thou didst in their days, in the times of old.
[Sa 44:2 DK-KJV] Hvordan du drev hedningerne ud med din hånd, og plantede dem: hvordan du plagede folket, og smed dem ud.
Ps 44:2 How thou didst drive out the heathen with thy hand, and plantedst them; how thou didst afflict the people, and cast them out.
[Sa 44:3 DK-KJV] For de fik ikke landet i besiddelse via deres egne sværd, det var heller ikke deres egen arm der frelste dem: men din højre hånd, og din arm, og lyset af din billigelse, fordi du havde en gave til dem.
Ps 44:3 For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them: but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favour unto them.
[Sa 44:4 DK-KJV] Du er min Konge, Kæreste Gud: befal forløsning for Jacob.
Ps 44:4 Thou art my King, O God: command deliverances for Jacob.
[Sa 44:5 DK-KJV] Gennem dig vil vi vælte vore fjender: gennem dit navn vil vi træde dem under fode der rejser sig op imod os.
Ps 44:5 Through thee will we push down our enemies: through thy name will we tread them under that rise up against us.
[Sa 44:6 DK-KJV] For jeg vil ikke stole på min bue, mit sværd skal heller ikke frelse mig.
Ps 44:6 For I will not trust in my bow, neither shall my sword save me.
[Sa 44:7 DK-KJV] Men du har frelst os fra vore fjender, og har gjort dem til skamme som hadede os.
Ps 44:7 But thou hast saved us from our enemies, and hast put them to shame that hated us.
[Sa 44:8 DK-KJV] Vi bryster os over Gud hele dagen, og roser dit navn for altid. Pause.
Ps 44:8 In God we boast all the day long, and praise thy name for ever. Selah.
[Sa 44:9 DK-KJV] Men du har forkastet, og gjort os til skamme; og drog ikke ud med vore hære.
Ps 44:9 But thou hast cast off, and put us to shame; and goest not forth with our armies.
[Sa 44:10 DK-KJV] Du får os til at vende om fra fjenden: og de som hader os plyndre for sigselv.
Ps 44:10 Thou makest us to turn back from the enemy: and they which hate us spoil for themselves.
[Sa 44:11 DK-KJV] Du har givet os som får udvalgt som mad; og har spredt os blandt hedningerne.
Ps 44:11 Thou hast given us like sheep appointed for meat; and hast scattered us among the heathen.
[Sa 44:12 DK-KJV] Du sælger dit folk for intet, og du forøger ikke din rigdom ved prisen for dem.
Ps 44:12 Thou sellest thy people for nought, and dost not increase thy wealth by their price.
[Sa 44:13 DK-KJV] Du gør os til en skændsel for vore naboer, en spot og en hån for dem der er rundt omkring os.
Ps 44:13 Thou makest us a reproach to our neighbours, a scorn and a derision to them that are round about us.
[Sa 44:14 DK-KJV] Du gør os til et dårligt slogan blandt hedningerne, en røsten på hovedet blandt folket.
Ps 44:14 Thou makest us a byword among the heathen, a shaking of the head among the people.
[Sa 44:15 DK-KJV] Min forvirring er vedvarende foran mig, og skammen i mit ansigt har dækket mig, 
Ps 44:15 My confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me,
[Sa 44:16 DK-KJV] På grund af røsten fra ham der håner og spotter; på grund af fjenden og hævneren.
Ps 44:16 For the voice of him that reproacheth and blasphemeth; by reason of the enemy and avenger.
[Sa 44:17 DK-KJV] Alt dette er kommet over os; men alligevel har vi ikke glemt dig, og vi har heller ikke handlet falsk i din pagt.
Ps 44:17 All this is come upon us; yet have we not forgotten thee, neither have we dealt falsely in thy covenant.
[Sa 44:18 DK-KJV] Vort hjerte er ikke vendt sig, og vore skridt har ikke afveget fra din vej;
Ps 44:18 Our heart is not turned back, neither have our steps declined from thy way;
[Sa 44:19 DK-KJV] Selvom du har såret os alvorligt i dragernes sted, og dækket os med skyggen af død.
Ps 44:19 Though thou hast sore broken us in the place of dragons, and covered us with the shadow of death.
[Sa 44:20 DK-KJV] Hvis vi har glemt vor Guds navn, eller strakt vore hænder ud mod en fremmed gud;
Ps 44:20 If we have forgotten the name of our God, or stretched out our hands to a strange god;
[Sa 44:21 DK-KJV] Mon ikke Gud vil granske dette? for han kender hjertets hemmeligheder.
Ps 44:21 Shall not God search this out? for he knoweth the secrets of the heart.
[Sa 44:22 DK-KJV] Ja, for din skyld er vi slået ihjel hele dagen; vi anses som får til slagtning.
Ps 44:22 Yea, for thy sake are we killed all the day long; we are counted as sheep for the slaughter.
[Sa 44:23 DK-KJV] Vågn op, hvorfor sover du, Kærste HERRE? rejs dig, afvis os ikke for evigt.
Ps 44:23 Awake, why sleepest thou, O Lord? arise, cast us not off for ever.
[Sa 44:24 DK-KJV] Hvorfor skjuler du dit ansigt, og glemmer vor lidelse og undertrykkelse?
Ps 44:24 Wherefore hidest thou thy face, and forgettest our affliction and our oppression?
[Sa 44:25 DK-KJV] For vor sjæl er bøjet ned mod støvet: vor mave klynger sig mod jorden.
Ps 44:25 For our soul is bowed down to the dust: our belly cleaveth unto the earth.
[Sa 44:26 DK-KJV] Rejs dig for at hjælpe os, og forløs os for din barmhjertigheds skyld.
Ps 44:26 Arise for our help, and redeem us for thy mercies’ sake.
[Sa 45:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på signal-trompet, til sønnerne af Korah, Undervisningslære “Et didaktisk digt”, En Sang om elskov. Mit hjerte nedskriver en god sag: Jeg taler om de ting som jeg har gjort angående kongen: min tunge er pennen fra en der er klar til at skrive.
Ps 45:1 To the chief Musician upon Shoshannim, for the sons of Korah, Maschil, A Song of loves. My heart is inditing a good matter: I speak of the things which I have made touching the king: my tongue is the pen of a ready writer.
[Sa 45:2 DK-KJV] Du er smukker end menneskets børn: nåde er hældt ind i dine læber: derfor har Gud velsignet dig for evigt.
Ps 45:2 Thou art fairer than the children of men: grace is poured into thy lips: therefore God hath blessed thee for ever.
[Sa 45:3 DK-KJV] Bind dit sværd på dit lår, Kæreste mægtigste, med din herlighed og din majestæt.
Ps 45:3 Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty.
[Sa 45:4 DK-KJV] Og i din majestæt rid sejrrigt på grund af sandhed og sagtmodighed og retfærdighed; og din højre hånd skal lære dig forfærdelige ting.
Ps 45:4 And in thy majesty ride prosperously because of truth and meekness and righteousness; and thy right hand shall teach thee terrible things.
[Sa 45:5 DK-KJV] Dine pile er skarpe i hjertet på kongens fjender; hvorved folket falder under dig.
Ps 45:5 Thine arrows are sharp in the heart of the king’s enemies; whereby the people fall under thee.
[Sa 45:6 DK-KJV] Din trone, Kæreste Gud, er for evigt og altid: dit kongeriges scepter er et retfærdigt scepter.
Ps 45:6 Thy throne, O God, is for ever and ever: the sceptre of thy kingdom is a right sceptre.
[Sa 45:7 DK-KJV] Du elsker retfærdighed, og hader ondskab: derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie over dine venner.
Ps 45:7 Thou lovest righteousness, and hatest wickedness: therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.
[Sa 45:8 DK-KJV] Alle dine beklædningsgenstande dufter af myrra, og aloe-træ-balsam, og kassiakanel, ud af elfenbenspaladserne, hvorved de har gjort dig glad.
Ps 45:8 All thy garments smell of myrrh, and aloes, and cassia, out of the ivory palaces, whereby they have made thee glad.
[Sa 45:9 DK-KJV] Kongers døtre var blandt dine ærbare kvinder: på din højre hånd stod dronningen i Ofirs guld.
Ps 45:9 Kings’ daughters were among thy honourable women: upon thy right hand did stand the queen in gold of Ophir.
[Sa 45:10 DK-KJV] Lyt, Kæreste datter, og tænk over det, og hør du nu her; glem også dit eget folk, og din fars hus;
Ps 45:10 Hearken, O daughter, and consider, and incline thine ear; forget also thine own people, and thy father’s house;
[Sa 45:11 DK-KJV] Så meget skal kongen ønske din skønhed: for han er din Herre; og tilbed du ham.
Ps 45:11 So shall the king greatly desire thy beauty: for he is thy Lord; and worship thou him.
[Sa 45:12 DK-KJV] For Tyrus datter skal være der med en gave; selv de rige blandt folket skal behandle dig med godhed.
Ps 45:12 And the daughter of Tyre shall be there with a gift; even the rich among the people shall intreat thy favour.
[Sa 45:13 DK-KJV] Kongens datter er fuldstændig herlig inden i: hendes klædning er af smedet guld.
Ps 45:13 The king’s daughter is all glorious within: her clothing is of wrought gold.
[Sa 45:14 DK-KJV] Hun skal bli’ bragt ind foran kongen i broderet tøj: jomfruerne hendes venner der følger hende skal bli’ bragt ind foran dig.
Ps 45:14 She shall be brought unto the king in raiment of needlework: the virgins her companions that follow her shall be brought unto thee.
[Sa 45:15 DK-KJV] Med glæde og jubel skal de bli’ bragt: de skal komme ind i kongens palads.
Ps 45:15 With gladness and rejoicing shall they be brought: they shall enter into the king’s palace.
[Sa 45:16 DK-KJV] I stedet for dine fædre skal dine børn være, de som du kommer til at gøre til prinser udover hele jorden.
Ps 45:16 Instead of thy fathers shall be thy children, whom thou mayest make princes in all the earth.
[Sa 45:17 DK-KJV] Jeg vil gøre at dit navn bli’r ihukommet udover alle generationer: derfor skal folket rose dig for evigt og altid.
Ps 45:17 I will make thy name to be remembered in all generations: therefore shall the people praise thee for ever and ever.
[Sa 46:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker til sønnerne af Korah, En Sang på Alamoth “at være i fuld vigør” . Gud er vor tilflugt og styrke, en vældig dejlig hjælp i trængsel.
Ps 46:1 To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth. God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
[Sa 46:2 DK-KJV] Derfor vil vi ikke frygte, skønt jorden flyttes, og skønt bjergene bæres ud i havets midte;
Ps 46:2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;
[Sa 46:3 DK-KJV] Skønt des vandmasser brøler og er bekymret, skønt bjergene ryster ved des dønning. Pause.
Ps 46:3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah.
[Sa 46:4 DK-KJV] Der er en flod, dens vandløb skal glæde Guds by, det hellige sted til den Højestes tabernakler
Ps 46:4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High.
[Sa 46:5 DK-KJV] Gud er i hendes midte; hun skal ikke flyttes: Gud skal hjælpe hende, og det rigtig tidligt.
Ps 46:5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
[Sa 46:6 DK-KJV] Hedningerne rasede, kongerigerne var flyttet: han ytrede sin røst, jorden smeltede.
Ps 46:6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
[Sa 46:7 DK-KJV] Hærskarers HERRE er hos os; Jacobs Gud er vor tilflugt, Pause.
Ps 46:7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
[Sa 46:8 DK-KJV] Kom, læg mærke til HERRENs gerninger, hvilke ødelæggelser han har gjort på jorden.
Ps 46:8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
[Sa 46:9 DK-KJV] Han får krige til at stoppe til jordens ende; han brækker buen, han skærer spydet i stykker; han brænder stridsvognen i ilden.
Ps 46:9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
[Sa 46:10 DK-KJV] Vær stille, og forstå at jeg er Gud: jeg vil bli’ ophøjet blandt hedningerne, jeg vil bli’ ophøjet på jorden.
Ps 46:10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.
[Sa 46:11 DK-KJV] Hærskarers HERRE er hos os; Jacobs Gud er vor tilflugt, Pause.
Ps 46:11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
[Sa 47:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme til sønnerne af Korah. Kæreste klap i jeres hænder, alle I folk; råb til Gud med triumfens stemme.
Ps 47:1 To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah. O clap your hands, all ye people; shout unto God with the voice of triumph.
[Sa 47:2 DK-KJV] For den almægtige HERRE er forfærdelig; han er en stor Konge over hele jorden.
Ps 47:2 For the LORD most high is terrible; he is a great King over all the earth.
[Sa 47:3 DK-KJV] Han indeslutter folket under os, og nationerne under vore fødder.
Ps 47:3 He shall subdue the people under us, and the nations under our feet.
[Sa 47:4 DK-KJV] Han skal udvælge vor arv for os, Jacobs fortræffelighed hvem han elskede. Pause.
Ps 47:4 He shall choose our inheritance for us, the excellency of Jacob whom he loved. Selah.
[Sa 47:5 DK-KJV] Gud er gået op med et råb, HERREN med lyden af en trumpet.
Ps 47:5 God is gone up with a shout, the LORD with the sound of a trumpet.
[Sa 47:6 DK-KJV] Syng lovsange, syng lovsange: syng lovsange til vor Konge, syng lovsange.
Ps 47:6 Sing praises to God, sing praises: sing praises unto our King, sing praises.
[Sa 47:7 DK-KJV] For Gud er Konge over hele jorden: syng I lovsange med forståelse.
Ps 47:7 For God is the King of all the earth: sing ye praises with understanding.
[Sa 47:8 DK-KJV] Gud regerer over hedningerne: Gud sidder på hans helligheds trone.
Ps 47:8 God reigneth over the heathen: God sitteth upon the throne of his holiness.
[Sa 47:9 DK-KJV] Folkets prinser er forsamlet, ja Abrahams Guds folk: for jordens skjold tilhører Gud: han er højt ophøjet.
Ps 47:9 The princes of the people are gathered together, even the people of the God of Abraham: for the shields of the earth belong unto God: he is greatly exalted.
[Sa 48:1 DK-KJV] Og Sang og Salme til sønnerne af Korah. HERREN er stor, og storslået til at bli’ rost i vor Guds by, hans hellighedsbjerg.
Ps 48:1 A Song and Psalm for the sons of Korah. Great is the LORD, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness.
[Sa 48:2 DK-KJV] Smuk som sæde, hele jordens glæde, er Zionbjerget, på nordsiden, den store Konges by.
Ps 48:2 Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King.
[Sa 48:3 DK-KJV] Gud er kendt i hendes paladser som et tilflugtssted.
Ps 48:3 God is known in her palaces for a refuge.
[Sa 48:4 DK-KJV] For, se, kongerne var forsamlede, de gik forbi sammen.
Ps 48:4 For, lo, the kings were assembled, they passed by together.
[Sa 48:5 DK-KJV] De så’ det, og var så forbløffet; de var ængstelige, og skyndte sig væk.
Ps 48:5 They saw it, and so they marvelled; they were troubled, and hasted away.
[Sa 48:6 DK-KJV] Frygt greb fat i dem der, og smerte, som en fødende kvinde. 
Ps 48:6 Fear took hold upon them there, and pain, as of a woman in travail.
[Sa 48:7 DK-KJV] Du knuste skibene i Tarshish med en østenvind.
Ps 48:7 Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind.
[Sa 48:8 DK-KJV] Som vi har hørt, sådant har vi set det i byen til hærskarers HERRE, i vor Guds by: Gud vil etablere den for evigt. Pause.
Ps 48:8 As we have heard, so have we seen in the city of the LORD of hosts, in the city of our God: God will establish it for ever. Selah.
[Sa 48:9 DK-KJV] Vi har tænkt over din overbærenhed, Kæreste Gud, i midten af dit tempel.
Ps 48:9 We have thought of thy lovingkindness, O God, in the midst of thy temple.
[Sa 48:10 DK-KJV] Ifølge dit navn, Kæreste Gud, sådant er din ros til jordens ende: din højre hånd er fuld af retfærdighed.
Ps 48:10 According to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth: thy right hand is full of righteousness.
[Sa 48:11 DK-KJV] Lad Zionbjerget juble, lad døtrene i Judah være glade, på grund af dine domme.
Ps 48:11 Let mount Zion rejoice, let the daughters of Judah be glad, because of thy judgments.
[Sa 48:12 DK-KJV] Gå omkring Zion, og gå rundt om hende: tæl des tårne.
Ps 48:12 Walk about Zion, and go round about her: tell the towers thereof.
[Sa 48:13 DK-KJV] Læg I mærke til hendes bolværker, betragt hendes paladser; så I må fortælle det til de kommende generationer.
Ps 48:13 Mark ye well her bulwarks, consider her palaces; that ye may tell it to the generation following.
[Sa 48:14 DK-KJV] For denne Gud er vor Gud for evig og altid: ja indtil døden vil han være vores guide.
Ps 48:14 For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even unto death.
[Sa 49:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme til sønnerne af Korah. Hør dette, alle I folk: lyt efter, alle i indbyggere i denne verden:
Ps 49:1 To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah. Hear this, all ye people; give ear, all ye inhabitants of the world:
[Sa 49:2 DK-KJV]
Ps 49:2 Both low and high, rich and poor, together.
[Sa 49:3 DK-KJV]
Ps 49:3 My mouth shall speak of wisdom; and the meditation of my heart shall be of understanding.
[Sa 49:4 DK-KJV]
Ps 49:4 I will incline mine ear to a parable: I will open my dark saying upon the harp.
[Sa 49:5 DK-KJV]
Ps 49:5 Wherefore should I fear in the days of evil, when the iniquity of my heels shall compass me about?
[Sa 49:6 DK-KJV]
Ps 49:6 They that trust in their wealth, and boast themselves in the multitude of their riches;
[Sa 49:7 DK-KJV]
Ps 49:7 None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him:
[Sa 49:8 DK-KJV]
Ps 49:8 (For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth for ever:)
[Sa 49:9 DK-KJV]
Ps 49:9 That he should still live for ever, and not see corruption.
[Sa 49:10 DK-KJV]
Ps 49:10 For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others.
[Sa 49:11 DK-KJV]
Ps 49:11 Their inward thought is, that their houses shall continue for ever, and their dwelling places to all generations; they call their lands after their own names.
[Sa 49:12 DK-KJV]
Ps 49:12 Nevertheless man being in honour abideth not: he is like the beasts that perish.
[Sa 49:13 DK-KJV] efterslægt
Ps 49:13 This their way is their folly: yet their posterity approve their sayings. Selah.
[Sa 49:14 DK-KJV]
Ps 49:14 Like sheep they are laid in the grave; death shall feed on them; and the upright shall have dominion over them in the morning; and their beauty shall consume in the grave from their dwelling.
[Sa 49:15 DK-KJV]
Ps 49:15 But God will redeem my soul from the power of the grave: for he shall receive me. Selah.
[Sa 49:16 DK-KJV]
Ps 49:16 Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased;
[Sa 49:17 DK-KJV]
Ps 49:17 For when he dieth he shall carry nothing away: his glory shall not descend after him.
[Sa 49:18 DK-KJV]
Ps 49:18 Though while he lived he blessed his soul: and men will praise thee, when thou doest well to thyself.
[Sa 49:19 DK-KJV]
Ps 49:19 He shall go to the generation of his fathers; they shall never see light.
[Sa 49:20 DK-KJV]
Ps 49:20 Man that is in honour, and understandeth not, is like the beasts that perish.
[Sa 50:1 DK-KJV] En Salme af Asaph “notaren”. Den mægtige Gud, ja HERREN, har talt, og kaldt på jorden fra solens opgang indtil dens nedgang.
Ps 50:1 A Psalm of Asaph. The mighty God, even the LORD, hath spoken, and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof.
[Sa 50:2 DK-KJV] Ud fra Zion, skønhedens perfektion, har Gud skinnet.
Ps 50:2 Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined.
[Sa 50:3 DK-KJV] Vor Gud skal komme, og skal ikke være stille: en ild skal fortærer foran ham, og det skal være meget stormfuldt rundt om ham.
Ps 50:3 Our God shall come, and shall not keep silence: a fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him.
[Sa 50:4 DK-KJV] Han skal kalde på himlene fra foroven, og på jorden, så han må dømme hans folk.
Ps 50:4 He shall call to the heavens from above, and to the earth, that he may judge his people.
[Sa 50:5 DK-KJV] Saml mine hellige sammen ind foran mig; dem der har lavet en pagt med mig via offer.
Ps 50:5 Gather my saints together unto me; those that have made a covenant with me by sacrifice.
[Sa 50:6 DK-KJV] Og himlene skal erklære hans retfærdighed: for Gud hamselv er dommer, Pause.
Ps 50:6 And the heavens shall declare his righteousness: for God is judge himself. Selah.
[Sa 50:7 DK-KJV] Hør, Kæreste mit folk, og jeg vil tale; Kæreste Israel, og jeg vil vidne imod dig: jeg er Gud, ja din Gud.
Ps 50:7 Hear, O my people, and I will speak; O Israel, and I will testify against thee: I am God, even thy God.
[Sa 50:8 DK-KJV] Jeg vil ikke bebrejde dig for dine ofre eller dine brændoffergaver, som fortsat har været foran mig.
Ps 50:8 I will not reprove thee for thy sacrifices or thy burnt offerings, to have been continually before me.
[Sa 50:9 DK-KJV] Jeg vil ikke ta’ nogen stud ud af dit hus, ej heller han geder ud af dine folde.
Ps 50:9 I will take no bullock out of thy house, nor he goats out of thy folds.
[Sa 50:10 DK-KJV] For alle skovens dyr er mine, og kvæget på 1.000 bakker.
Ps 50:10 For every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills.
[Sa 50:11 DK-KJV] Jeg kender alle bjergenes fugle: og markens vilde dyr er mine.
Ps 50:11 I know all the fowls of the mountains: and the wild beasts of the field are mine.
[Sa 50:12 DK-KJV] Hvis jeg var sulten, ville jeg ikke fortælle dig det: for denne verden er min, og dens fylde.
Ps 50:12 If I were hungry, I would not tell thee: for the world is mine, and the fulness thereof.
[Sa 50:13 DK-KJV] Vil jeg spise kødet fra tyre, eller drikke blodet fra geder?
Ps 50:13 Will I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats?
[Sa 50:14 DK-KJV] Tilbyd taksigelsesbøn overfor Gud; og betal dine løfter overfor den Allerhøjeste:
Ps 50:14 Offer unto God thanksgiving; and pay thy vows unto the most High:
[Sa 50:15 DK-KJV] Og kald på mig på trængselsdagen: jeg vil forløse dig, og du skal forherlige mig.
Ps 50:15 And call upon me in the day of trouble: I will deliver thee, and thou shalt glorify me.
[Sa 50:16 DK-KJV] Men til den onde siger Gud, Hvad har du at gøre med at erklære mine vedtægter, eller at du skulle ta’ min pagt i din mund?
Ps 50:16 But unto the wicked God saith, What hast thou to do to declare my statutes, or that thou shouldest take my covenant in thy mouth?
[Sa 50:17 DK-KJV] Eftersom du hader instruktion, og kaster mine ord bagved dig.
Ps 50:17 Seeing thou hatest instruction, and castest my words behind thee.
[Sa 50:18 DK-KJV] Da du så’ en tyv, da du blev enig med ham, og har været delagtig med de utro.
Ps 50:18 When thou sawest a thief, then thou consentedst with him, and hast been partaker with adulterers.
[Sa 50:19 DK-KJV] Du giver din mund til ondt, og din tunge indrammer bedrag.
Ps 50:19 Thou givest thy mouth to evil, and thy tongue frameth deceit.
[Sa 50:20 DK-KJV] Du sidder og taler imod din bror; du bagtaler din egen mors søn.
Ps 50:20 Thou sittest and speakest against thy brother; thou slanderest thine own mother’s son.
[Sa 50:21 DK-KJV] Disse ting har du gjort, og jeg var stille; du tænkte at jeg var helt igennem en sådan en som digselv: men jeg vil bebrejde dig, og få styr på dem foran dine øjne.
Ps 50:21 These things hast thou done, and I kept silence; thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself: but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes.
[Sa 50:22 DK-KJV] Tænk nu over dette, I der glemmer Gud, for ikke at jeg flår jer i stykker, og der ikke er nogen til at forløse.
Ps 50:22 Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver.
[Sa 50:23 DK-KJV] Den som tilbyder ros forherliger mig: og til ham der korrekt får styr på sin konversation vil jeg vise Guds frelse.
Ps 50:23 Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God.
[Sa 51:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David, da profeten Nathan kom til ham, efter han havde gået ind til Bath-sheba. Ha’ barmhjertighed med mig, Kæreste Gud, ifølge din overbærenhed: visk mine overtrædelser ud ifølge overfloden af dine ømme barmhjertigheder.
Ps 51:1 To the chief Musician, A Psalm of David, when Nathan the prophet came unto him, after he had gone in to Bath-sheba. Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.
[Sa 51:2 DK-KJV] Vask mig grundigt fra mit fejltrin, og rens mig fra min synd.
Ps 51:2 Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.
[Sa 51:3 DK-KJV] For jeg anerkender mine overtrædelser: og min synd er for evigt foran mig.
Ps 51:3 For I acknowledge my transgressions: and my sin is ever before me.
[Sa 51:4 DK-KJV] Imod dig, kun dig, har jeg syndet, og gjort dette onde foran dine øjne: så du måtte bli’ retfærdiggjort når du taler, og være klar når du dømmer.
Ps 51:4 Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight: that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest.
[Sa 51:5 DK-KJV] Læg mærke til, jeg var formet i fejltrin; og i synd undfangede min mor mig.
Ps 51:5 Behold, I was shapen in iniquity; and in sin did my mother conceive me.
[Sa 51:6 DK-KJV] Læg mærke til, du ønsker sandhed i de inderste dele: og i den skjulte del skal du få mig til at forstå visdom.
Ps 51:6 Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom.
[Sa 51:7 DK-KJV] Rens mig med blodsænkningen fra en isopstav, og jeg skal være ren: vask mig, og jeg skal være hvidere end sne.
Ps 51:7 Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow.
[Sa 51:8 DK-KJV] Få mig til at høre glæde og lykke; for at knoglerne du har brækket må juble.
Ps 51:8 Make me to hear joy and gladness; that the bones which thou hast broken may rejoice.
[Sa 51:9 DK-KJV] Gem dit ansigt fra mine synder, og visk alle mine fejltrin ud.
Ps 51:9 Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities.
[Sa 51:10 DK-KJV] Skab et rent hjerte i mig, Kæreste Gud; og forny en ret ånd inde i mig.
Ps 51:10 Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.
[Sa 51:11 DK-KJV] Smid mig ikke ud fra dit nærvær; og tag ikke din hellige ånd fra mig.
Ps 51:11 Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.
[Sa 51:12 DK-KJV] Genopbyg overfor mig glæden over din frelse; og hold mig oppe med din frie ånd.
Ps 51:12 Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.
[Sa 51:13 DK-KJV] Da vil jeg undervise overtrædere i dine veje; og syndere skal bli’ omvendt til dig.
Ps 51:13 Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee.
[Sa 51:14 DK-KJV] Forløs mig fra blodskyldighed, Kæreste Gud, du min frelses Gud: og min tunge skal synge højt om din retfærdighed.
Ps 51:14 Deliver me from bloodguiltiness, O God, thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.
[Sa 51:15 DK-KJV] Kæreste Herre, åben du mine læber; og min mund skal fremvise din ros.
Ps 51:15 O Lord, open thou my lips; and my mouth shall shew forth thy praise.
[Sa 51:16 DK-KJV] For du ønsker ikke offer; for ellers ville jeg gi’ den: du glæder dig ikke over brændoffergave.
Ps 51:16 For thou desirest not sacrifice; else would I give it: thou delightest not in burnt offering.
[Sa 51:17 DK-KJV] Guds ofre er en knust ånd: et knust og et angrende hjerte, Kæreste Gud, du vil ikke foragte det.
Ps 51:17 The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.
[Sa 51:18 DK-KJV] Gør godt i dit velbehag mod Zion: byg du Jerusalems mure.
Ps 51:18 Do good in thy good pleasure unto Zion: build thou the walls of Jerusalem.
[Sa 51:19 DK-KJV] Da skal du være tilfreds med retfærdighedens ofre, med brændoffergave og hele brændoffergave: da skal de tilbyde stude på dit alter.
Ps 51:19 Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering: then shall they offer bullocks upon thine altar.
[Sa 52:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, Undervisningslære “Et didaktisk digt”, En Salme af David, da Edomiten Doeg kom og fortalte Saul, og sagde til ham, David er kommet til Ahimelechs hus. Hvorfor roser du digselv over misgerning, Kæreste mægtige mand? Guds godhed består evindelig.
Ps 52:1 To the chief Musician, Maschil, A Psalm of David, when Doeg the Edomite came and told Saul, and said unto him, David is come to the house of Ahimelech. Why boastest thou thyself in mischief, O mighty man? the goodness of God endureth continually.
[Sa 52:2 DK-KJV] Din tunge opfinder misgerning; som et skarpt barberblad, der udvirker bedragerisk.
Ps 52:2 Thy tongue deviseth mischiefs; like a sharp rasor, working deceitfully.
[Sa 52:3 DK-KJV] Du elsker ondt mere end godt; og løgnen snarere end at tale om retfærdighed. Pause.
Ps 52:3 Thou lovest evil more than good; and lying rather than to speak righteousness. Selah.
[Sa 52:4 DK-KJV] Du elsker alle fortærende ord, Kæreste du bedrageriske tunge.
Ps 52:4 Thou lovest all devouring words, O thou deceitful tongue.
[Sa 52:5 DK-KJV] Gud skal ligeledes destruere dig for evigt, han skal fjerne dig, og bortrykke dig ud af hvilestedet, og rykke dig op med rode ud af de levendes land. Pause.
Ps 52:5 God shall likewise destroy thee for ever, he shall take thee away, and pluck thee out of thy dwelling place, and root thee out of the land of the living. Selah.
[Sa 52:6 DK-KJV] Også den retskafne skal se, og frygte, og skal grine over ham:
Ps 52:6 The righteous also shall see, and fear, and shall laugh at him:
[Sa 52:7 DK-KJV] Se, dette er den mand der ikke gjorde Gud til hans styrke; men stolede på overfloden af hans rigdomme, og styrkede hamselv i hans ondskab.
Ps 52:7 Lo, this is the man that made not God his strength; but trusted in the abundance of his riches, and strengthened himself in his wickedness.
[Sa 52:8 DK-KJV] Men jeg er som et grønt oliventræ i Guds hus: jeg stoler på Guds barmhjertighed for evigt og altid.
Ps 52:8 But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God for ever and ever.
[Sa 52:9 DK-KJV] Jeg vil rose dig for evigt, fordi du har gjort det: og jeg vil vente på dit navn; for det er godt foran dine hellige.
Ps 52:9 I will praise thee for ever, because thou hast done it: and I will wait on thy name; for it is good before thy saints.
[Sa 53:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Harpe, Undervisningslære “Et didaktisk digt”, En Salme af David. Tåben har sagt i hans hjerte, Der er ingen Gud. Korrupt er de, og har gjort hæslige fejltrin: der er ingen der gør godt.
Ps 53:1 To the chief Musician upon Mahalath, Maschil, A Psalm of David. The fool hath said in his heart, There is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity: there is none that doeth good.
[Sa 53:2 DK-KJV] Og Gud kiggede ned fra himlen på menneskets børn, for at se om der var nogen der forstod, der søgte Gud.
Ps 53:2 God looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, that did seek God.
[Sa 53:3 DK-KJV] Hver og en af dem er gået baglæns: de er alle sammen blevet beskidte; der er ingen der gør godt, nej, ikke én.
Ps 53:3 Every one of them is gone back: they are altogether become filthy; there is none that doeth good, no, not one.
[Sa 53:4 DK-KJV] Har fejltrinsarbejderne ingen kundskab? de som opæder mit folk som de spiser brød: de har ikke kaldt på Gud. 
Ps 53:4 Have the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread: they have not called upon God.
[Sa 53:5 DK-KJV] Der var de i stor frygt, hvor ingen frygt var: for Gud har spredt knoglerne fra ham der slog lejr op imod dig: du har sat dem skamfuldt frem, fordi Gud har foragtet dem.
Ps 53:5 There were they in great fear, where no fear was: for God hath scattered the bones of him that encampeth against thee: thou hast put them to shame, because God hath despised them.
[Sa 53:6 DK-KJV] Åh som Israels frelse var kommet ud af Zion! Derefter fjerner Gud hans folks fangenskab, Jacob skal juble, og Israel skal være glad.
Ps 53:6 Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! When God bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad.
[Sa 54:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Strengeinstrument ”Arpeggio at spille opdelte akkorder”, Undervisningslære “Et didaktisk digt”, En Salme af David, da Ziphimmerne “de bedrageriske” kom og sagde til Saul, Gemmer David hamselv hos os? Frels mig, Kæreste Gud, via dit navn, og døm mig via din styrke.
Ps 54:1 To the chief Musician on Neginoth, Maschil, A Psalm of David, when the Ziphims came and said to Saul, Doth not David hide himself with us? Save me, O God, by thy name, and judge me by thy strength.
[Sa 54:2 DK-KJV] Hør min bøn, Kæreste Gud; lyt til ordene fra min mund.
Ps 54:2 Hear my prayer, O God; give ear to the words of my mouth.
[Sa 54:3 DK-KJV] For fremmede har rejst sig op imod mig, og undertrykkere søger efter min sjæl: de har ikke sat Gud foran dem. Pause.
Ps 54:3 For strangers are risen up against me, and oppressors seek after my soul: they have not set God before them. Selah.
[Sa 54:4 DK-KJV] Læg mærke til, Gud er min hjælper: Herren er hos dem der holder min sjæl oppe.
Ps 54:4 Behold, God is mine helper: the Lord is with them that uphold my soul.
[Sa 54:5 DK-KJV] Han skal belønne ondt overfor mine fjender: skære dem af i din sandhed.
Ps 54:5 He shall reward evil unto mine enemies: cut them off in thy truth.
[Sa 54:6 DK-KJV] Jeg vil frit ofre til dig: Jeg vil rose dit navn, Kæreste HERRE; for det er godt.
Ps 54:6 I will freely sacrifice unto thee: I will praise thy name, O LORD; for it is good.
[Sa 54:7 DK-KJV] For han har forløst mig ud af alle trængsler: og mit øje har set hans ønske over min fjender.
Ps 54:7 For he hath delivered me out of all trouble: and mine eye hath seen his desire upon mine enemies.
[Sa 55:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Strengeinstrument ”Arpeggio at spille opdelte akkorder”, Undervisningslære “Et didaktisk digt”, En Salme af David. Lyt til min bøn, Kæreste Gud; og gem ikke digselv fra min påkaldelsesbøn.
Ps 55:1 To the chief Musician on Neginoth, Maschil, A Psalm of David. Give ear to my prayer, O God; and hide not thyself from my supplication.
[Sa 55:2 DK-KJV] Vend dig mod mig, og hør mig: jeg sørger i mine beklagelse, og laver en larm;
Ps 55:2 Attend unto me, and hear me: I mourn in my complaint, and make a noise;
[Sa 55:3 DK-KJV] På grund af fjendens stemme, på grund af de ondes undertrykkelse: for de kaster fejltrin over mig, og i arrigskab hader de mig.
Ps 55:3 Because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked: for they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me.
[Sa 55:4 DK-KJV] Mit hjerte er hårdt plaget inde i mig: og dødens terror er kommet over mig.
Ps 55:4 My heart is sore pained within me: and the terrors of death are fallen upon me.
[Sa 55:5 DK-KJV] Frygtsommelighed og rysten er kommet over mig, og rædsel har overvældet mig.
Ps 55:5 Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me.
[Sa 55:6 DK-KJV] Og jeg sagde, Åh hvis jeg bare havde vinger som en due! for da ville jeg flyve væk, og være i hvile.
Ps 55:6 And I said, Oh that I had wings like a dove! for then would I fly away, and be at rest.
[Sa 55:7 DK-KJV] Se, da ville jeg vandre rundt på afstand, og bli’ tilbage i vildmarken, Pause.
Ps 55:7 Lo, then would I wander far off, and remain in the wilderness. Selah.
[Sa 55:8 DK-KJV] Jeg vil skynde mig og flygte fra den vindfulde storm og uvejret.
Ps 55:8 I would hasten my escape from the windy storm and tempest.
[Sa 55:9 DK-KJV] Ødelæg, Kæreste Herre, og del deres tunger: for jeg har set vold og strid i byen.
Ps 55:9 Destroy, O Lord, and divide their tongues: for I have seen violence and strife in the city.
[Sa 55:10 DK-KJV] Dag og nat går de rundt om den på dens mur: og så er der misgerning og sorg er i dens midte.
Ps 55:10 Day and night they go about it upon the walls thereof: mischief also and sorrow are in the midst of it.
[Sa 55:11 DK-KJV] Ondskab er i dens midte: bedrag og svig forlader ikke hendes gader.
Ps 55:11 Wickedness is in the midst thereof: deceit and guile depart not from her streets.
[Sa 55:12 DK-KJV] For det var ikke en fjende der bebrejdede mig; da kunne jeg ha’ båret det: det var heller ikke han der hadede mig der forstørrede sigselv imod mig; da ville jeg migselv ha’ gemt mig fra ham:
Ps 55:12 For it was not an enemy that reproached me; then I could have borne it: neither was it he that hated me that did magnify himself against me; then I would have hid myself from him:
[Sa 55:13 DK-KJV] Men det var dig, en mand min ligemand, min guide, og mit bekendtskab.
Ps 55:13 But it was thou, a man mine equal, my guide, and mine acquaintance.
[Sa 55:14 DK-KJV] Vi tog sødt råd sammen, og gik til Guds hus i samme følge.
Ps 55:14 We took sweet counsel together, and walked unto the house of God in company.
[Sa 55:15 DK-KJV] Lad døden gribe fat i dem, og lad dem hurtigt gå ned ind i helvede: for ondskab er i deres beboelser, og blandt dem.
Ps 55:15 Let death seize upon them, and let them go down quick into hell: for wickedness is in their dwellings, and among them.
[Sa 55:16 DK-KJV] Angående mig, jeg vil kalde på Gud; og HERREN skal frelse mig.
Ps 55:16 As for me, I will call upon God; and the LORD shall save me.
[Sa 55:17 DK-KJV] Aften, og morgen, og ved middagstid, vil jeg be’, og råbe højt: og han skal høre min stemme.
Ps 55:17 Evening, and morning, and at noon, will I pray, and cry aloud: and he shall hear my voice.
[Sa 55:18 DK-KJV] Han har forløst min sjæl i fred fra den kamp der var imod mig: for der var mange med mig.
Ps 55:18 He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me: for there were many with me.
[Sa 55:19 DK-KJV] Gud skal høre, og plage dem, ja han der er fra gammel tid. Pause. Fordi de ikke har forandret sig, derfor frygter de ikke Gud.
Ps 55:19 God shall hear, and afflict them, even he that abideth of old. Selah. Because they have no changes, therefore they fear not God.
[Sa 55:20 DK-KJV] Han strækker hans hånd frem imod sådanne som er i fred med ham: han har brudt hans pagt.
Ps 55:20 He hath put forth his hands against such as be at peace with him: he hath broken his covenant.
[Sa 55:21 DK-KJV] Ordene fra hans mund var mere glat end smør, men krig var i hans hjerte: hans ord var blødere end olie, alligevel var de dragne sværd.
Ps 55:21 The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart: his words were softer than oil, yet were they drawn swords.
[Sa 55:22 DK-KJV] Kast din byrde på HERREN, og han skal støtte dig: han skal aldrig tillade at den retskafne bli’r fjernet.
Ps 55:22 Cast thy burden upon the LORD, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.
[Sa 55:23 DK-KJV] Men du, Kæreste Gud, skal bringe dem ned ind i destruktionens faldgrube: blodtørstige og bedrageriske mennesker skal ikke leve halvdelen af deres dage; men jeg vil stole på dig.
Ps 55:23 But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction: bloody and deceitful men shall not live out half their days; but I will trust in thee.
[Sa 56:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Jonath-elem-rechokim, Digt af David, da Filisterne tog ham i Gath. Vær barmhjertig mod mig, Kæreste Gud: for mennesket ville opsluge mig, han der dagligt kæmper undertrykker mig.
Ps 56:1 To the chief Musician upon Jonath-elem-rechokim, Michtam of David, when the Philistines took him in Gath. Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me.
[Sa 56:2 DK-KJV] Mine fjender ville opsluge mig dagligt: for de er mange der kæmper imod mig, Kæreste du Allerhøjeste.
Ps 56:2 Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High.
[Sa 56:3 DK-KJV] Når jeg er bange, vil jeg stole på dig.
Ps 56:3 What time I am afraid, I will trust in thee.
[Sa 56:4 DK-KJV] I Gud vil jeg rose hans ord, jeg har sat min lid til Gud; jeg vil ikke frygte for hvad kød kan gøre mod mig.
Ps 56:4 In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.
[Sa 56:5 DK-KJV] Hver dag forvrænger de mine ord: alle deres tanker er imod mig for at gøre ondt.
Ps 56:5 Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.
[Sa 56:6 DK-KJV] De samler demselv sammen, de skjuler dem demselv, de lægger mærke til mine skridt, når de venter på min sjæl.
Ps 56:6 They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul.
[Sa 56:7 DK-KJV] Skal de undslippe via fejltrin? nedbryd folket i din vrede, Kæreste Gud.
Ps 56:7 Shall they escape by iniquity? in thine anger cast down the people, O God.
[Sa 56:8 DK-KJV] Du ved hvordan jeg vandre rundt: put du mine tårer ned i din flaske: er de ikke i din bog?
Ps 56:8 Thou tellest my wanderings: put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book?
[Sa 56:9 DK-KJV] Når jeg råber på dig, da skal mine fjender vende om: dette ved jeg; for Gud er for mig.
Ps 56:9 When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.
[Sa 56:10 DK-KJV] I Gud vil jeg rose hans ord: i HERREN vil jeg rose hans ord.
Ps 56:10 In God will I praise his word: in the LORD will I praise his word.
[Sa 56:11 DK-KJV] Jeg har sat min lid til Gud: jeg vil ikke være bange for hvad mennesket kan gøre mod mig.
Ps 56:11 In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.
[Sa 56:12 DK-KJV] Dine løfter er over mig, Kæreste Gud: jeg vil vende mine lovsange mod dig.
Ps 56:12 Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.
[Sa 56:13 DK-KJV] For du har forløst min sjæl fra døden: vil du ikke forløse mine fødder fra at falde, så jeg må gå foran Gud i lyset fra den levende?
Ps 56:13 For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?
[Sa 57:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, Du må ikke ødelægge, Digt af David, da han flygtede fra Saul i grotten. Vær barmhjertig overfor mig, Kæreste Gud, vær barmhjertig overfor mig: for min sjæl stoler på dig: ja, i skyggen fra dine vinger vil jeg lave min tilflugt, indtil disse ulykker er ovre.
Ps 57:1 To the chief Musician, Al-taschith, Michtam of David, when he fled from Saul in the cave. Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast.
[Sa 57:2 DK-KJV] Jeg vil råbe på Gud almægtig; på Gud der udfører alle ting for mig.
Ps 57:2 I will cry unto God most high; unto God that performeth all things for me.
[Sa 57:3 DK-KJV] Fra himmel skal han sende, og frelse mig fra bebrejdelsen fra ham der vil opsluge mig. Pause. Gud skal udsende hans barmhjertighed og sandhed.
Ps 57:3 He shall send from heaven, and save me from the reproach of him that would swallow me up. Selah. God shall send forth his mercy and his truth.
[Sa 57:4 DK-KJV] Min sjæl er blandt løver: og jeg ligger lige blandt dem der sat ild i, ja menneskesønnerne, hvis tænder er spyd og pile, og deres tunge et skarpt sværd.
Ps 57:4 My soul is among lions: and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword.
[Sa 57:5 DK-KJV] Vær du ophøjet, Kæreste Gud, over himlene; lad din herlighed være over hele jorden.
Ps 57:5 Be thou exalted, O God, above the heavens; let thy glory be above all the earth.
[Sa 57:6 DK-KJV] De har forberedt en net for mine skridt; min sjæl er nedbøjet: de har gravet en faldgrube foran mig, ind i dens midte er de demselv faldet. Pause.
Ps 57:6 They have prepared a net for my steps; my soul is bowed down: they have digged a pit before me, into the midst whereof they are fallen themselves. Selah.
[Sa 57:7 DK-KJV] Mit hjerte er beredt, Kæreste Gud, mit hjerte er beredt: jeg vil synge og gi’ ros.
Ps 57:7 My heart is fixed, O God, my heart is fixed: I will sing and give praise.
[Sa 57:8 DK-KJV] Væk, min herlighed, vågn, psalter/klaver og harpe: jeg migselv vil stå tidligt op.
Ps 57:8 Awake up, my glory; awake, psaltery and harp: I myself will awake early.
[Sa 57:9 DK-KJV] Jeg vil rose dig, Kæreste Herre, blandt folket: jeg vil synge til dig blandt nationerne.
Ps 57:9 I will praise thee, O Lord, among the people: I will sing unto thee among the nations.
[Sa 57:10 DK-KJV] For din barmhjertighed er stor indtil himlene, og din sandhed indtil skyerne.
Ps 57:10 For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds.
[Sa 57:11 DK-KJV] Vær du ophøjet, Kæreste Gud, over himlene: lad din herlighed være over hele jorden.
Ps 57:11 Be thou exalted, O God, above the heavens: let thy glory be above all the earth.
[Sa 58:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, Du må ikke ødelægge, Digt af David. Er det i virkeligheden retfærdighed I taler, Kæreste menighed? dømmer I oprigtigt, Kæreste I menneskesønner?
Ps 58:1 To the chief Musician, Al-taschith, Michtam of David. Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?
[Sa 58:2 DK-KJV] Ja, i hjertet udvirker I ondskab; I vejer voldsomheden fra jeres hænder på jorden.
Ps 58:2 Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.
[Sa 58:3 DK-KJV] De onde er fremmedgjort fra livmoderen af; de er på afveje lige så hurtigt som de er født, ved at tale løgne.
Ps 58:3 The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies.
[Sa 58:4 DK-KJV] Deres gift er ligesom giften fra en slange: de er ligesom den døve hugorm der stopper hendes øre til;
Ps 58:4 Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear;
[Sa 58:5 DK-KJV] Som ikke vil lytte til stemmen fra hedningepræster, der altid charmerer så fornuftigt.
Ps 58:5 Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.
[Sa 58:6 DK-KJV] Knæk deres tænder, Kæreste Gud, i deres mund: hiv de unge løvers store tænder ud, Kæreste HERRE.
Ps 58:6 Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O LORD.
[Sa 58:7 DK-KJV] Lad dem smelte væk som vand der kontinuerlig løber: når han strækker hans bue for at skyde hans pile, lad dem være som skåret i stykker.
Ps 58:7 Let them melt away as waters which run continually: when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces.
[Sa 58:8 DK-KJV] Som en snegl der smelter, lad hver og en af dem forsvinde: som kvindens for tidligt fødte, så de ikke må se solen.
Ps 58:8 As a snail which melteth, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun.
[Sa 58:9 DK-KJV] Før jeres krukker kan mærke tornene, skal han ta’ dem væk som med en hvirvelvind, både levende, og i hans arrigskab.
Ps 58:9 Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath.
[Sa 58:10 DK-KJV] Den retskafne skal juble når han ser hævnen: han skal vaske hans fødder i de ondes blod.
Ps 58:10 The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.
[Sa 58:11 DK-KJV] Sådant at et menneske skal sige, Den retskafne har sandelig en belønning: han er sandelig en Gud der dømmer på jorden.
Ps 58:11 So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.
[Sa 59:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, Du må ikke ødelægge, Digt af David, da Saul sendte, og de overvågede huset for at dræbe ham. Forløs mig fra mine fjender, Kæreste min Gud: forsvar mig fra dem der rejser sig op imod mig.
Ps 59:1 To the chief Musician, Al-taschith, Michtam of David; when Saul sent, and they watched the house to kill him. Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.
[Sa 59:2 DK-KJV] Forløs mig fra fejltrinsarbejderne, og frels mig fra blodtørstige mænd.
Ps 59:2 Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
[Sa 59:3 DK-KJV] For, se, de ligger på lur efter min sjæl: de mægtige er forsamlet imod mig; ikke for min overtrædelse, ej heller for min synd, Kæreste HERRE.
Ps 59:3 For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.
[Sa 59:4 DK-KJV] De løber og forbereder demselv uden mine fejl, vågn op og hjælp mig, og læg mærke til.
Ps 59:4 They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.
[Sa 59:5 DK-KJV] Du derfor, Kæreste HERRE hærskarers Gud, Israels Gud, vågn op og besøg alle hedningerne: vær ikke barmhjertig mod nogen onde overtrædere. Pause.
Ps 59:5 Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.
[Sa 59:6 DK-KJV] De vender tilbage om aftenen: de laver en larm som en hund, og går rundt om byen.
Ps 59:6 They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.
[Sa 59:7 DK-KJV] Læg mærke til, de bøvser højt med deres mund: sværd er i deres læber: for hvem, siger de, hører?
Ps 59:7 Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?
[Sa 59:8 DK-KJV] Men du, Kæreste HERRE, skal grine over dem; du skal håne alle hedningerne.
Ps 59:8 But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.
[Sa 59:9 DK-KJV] På grund af hans styrke vil jeg vente på dig: for Gud er mit forsvar.
Ps 59:9 Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.
[Sa 59:10 DK-KJV] Min barmhjertige Gud skal møde mig: Gud skal lade mig se mit ønske over mine fjender.
Ps 59:10 The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.
[Sa 59:11 DK-KJV] Dræb dem ikke, for ikke at mit folk glemmer: spred dem via din kraft; og bring dem ned, Kæreste Herre vort skjold.
Ps 59:11 Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.
[Sa 59:12 DK-KJV] For synden i deres mund og ordet på deres læber ja lad dem bli’ taget i deres stolthed: og for forbandelse og løgn som de taler.
Ps 59:12 For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.
[Sa 59:13 DK-KJV] Fortær dem i arrigskab, fortær dem, så de ikke er: og lad dem vide at Gud regerer i Jacob til jordens ende. Pause.
Ps 59:13 Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.
[Sa 59:14 DK-KJV] Og lad dem vende tilbage om aftenen; og lad dem lave en larm som en hund, og gå rundt om byen.
Ps 59:14 And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.
[Sa 59:15 DK-KJV] Lad dem vandre op og ned efter mad, og lad dem beklage sig over at de ikke bli’r tilfredsstillet
Ps 59:15 Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.
[Sa 59:16 DK-KJV] Men jeg vil synge om din kraft; ja, jeg vil synge højt om din barmhjertighed om morgenen: for på min trængselsdag har du været mit forsvar og tilflugt.
Ps 59:16 But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
[Sa 59:17 DK-KJV] Til dig, Kæreste min styrke, vil jeg synge: for Gud er mit forsvar, og min barmhjertige Gud.
Ps 59:17 Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
[Sa 60:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Shushan-lilje, Digt af David, for at undervise; da han kæmpede mod Aram-naharaim og mod Aram-zobah, da Joab vendte tilbage, og dræbte 12.000 i saltdalen ved Edom. Kæreste Gud, du har afvist os, du har spredt os, du har været utilfreds; Kæreste kom tilbage igen.
Ps 60:1 To the chief Musician upon Shushan-eduth, Michtam of David, to teach; when he strove with Aram-naharaim and with Aram-zobah, when Joab returned, and smote of Edom in the valley of salt twelve thousand. O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased; O turn thyself to us again.
[Sa 60:2 DK-KJV] Du har fået jorden til at ryste; du har ødelagt den: hél dens grene; for den ryster.
Ps 60:2 Thou hast made the earth to tremble; thou hast broken it: heal the breaches thereof; for it shaketh.
[Sa 60:3 DK-KJV] Du har vist dit folk svære ting: du har fået os til at drikke forbløffelsens vin.
Ps 60:3 Thou hast shewed thy people hard things: thou hast made us to drink the wine of astonishment.
[Sa 60:4 DK-KJV] Du har givet en banner til dem der frygter dig, så den må udfoldes på grund af sandheden. Pause.
Ps 60:4 Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. Selah.
[Sa 60:5 DK-KJV] Så din elskede må bli´forløst; frels med din højre hånd, og hør mig.
Ps 60:5 That thy beloved may be delivered; save with thy right hand, and hear me.
[Sa 60:6 DK-KJV] Gud har talt i hans hellighed; Jeg vil juble, jeg vil dele Shechen, og opmåle Succothdalen.
Ps 60:6 God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.
[Sa 60:7 DK-KJV] Gilead er mit, og Manasseh er mit; og så er Ephraim min styrke; og Judah er min lovgiver;
Ps 60:7 Gilead is mine, and Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;
[Sa 60:8 DK-KJV] Moab er min vaskebalje; udover Edom vil jeg kaste min sko; Philistia, triumfer du på grund af mig.
Ps 60:8 Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe: Philistia, triumph thou because of me.
[Sa 60:9 DK-KJV] Hvem vil føre mig ind i den stærke by? hvem vil lede mig ind i Edom?
Ps 60:9 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?
[Sa 60:10 DK-KJV] Er det ikke dig, Kæreste Gud, som har afvist os? og du, Kæreste Gud, som ikke gik ud med vore hære?
Ps 60:10 Wilt not thou, O God, which hadst cast us off? and thou, O God, which didst not go out with our armies?
[Sa 60:11 DK-KJV] Gi’ os hjælp i trængslen; for menneskets hjælp er forgæves.
Ps 60:11 Give us help from trouble: for vain is the help of man.
[Sa 60:12 DK-KJV] Ved Guds hjælp skal vi gøre tappert; for han er den, der skal træde vores fjender ned.
Ps 60:12 Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.
[Sa 61:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Neginah (Strengeinstrument), En Salme af David. Hør mit råb, Kæreste Gud; lyt til mine bønner.
Ps 61:1 To the chief Musician upon Neginah, A Psalm of David. Hear my cry, O God; attend unto my prayer.
[Sa 61:2 DK-KJV] Jeg vil råbe efter dig fra jordens ende, når mit hjerte er overvældet: led mig til klippen der er større end jeg.
Ps 61:2 From the end of the earth will I cry unto thee, when my heart is overwhelmed: lead me to the rock that is higher than I.
[Sa 61:3 DK-KJV] For du har været et tilflugtssted for mig, og et stærkt tårn mod fjenden.
Ps 61:3 For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy.
[Sa 61:4 DK-KJV] Jeg vil forbli’ i dit tabernakel for evigt: Jeg vil søge ly under dine vinger. Pause.
Ps 61:4 I will abide in thy tabernacle for ever: I will trust in the covert of thy wings. Selah.
[Sa 61:5 DK-KJV] For du, Kæreste Gud, har hørt mine løfter: du har givet mig arven til dem der frygter dit navn.
Ps 61:5 For thou, O God, hast heard my vows: thou hast given me the heritage of those that fear thy name.
[Sa 61:6 DK-KJV] Du vil forlænge kongens liv: og hans år som mange generationer.
Ps 61:6 Thou wilt prolong the king’s life: and his years as many generations.
[Sa 61:7 DK-KJV] Han skal være der foran Gud for evigt: Kæreste forbered barmhjerlighed og sandhed, som må bevare ham.
Ps 61:7 He shall abide before God for ever: O prepare mercy and truth, which may preserve him.
[Sa 61:8 DK-KJV] Sådant vil jeg synge lovsang til dit navn for evigt, så jeg dagligt må udføre mine løfter.
Ps 61:8 So will I sing praise unto thy name for ever, that I may daily perform my vows.
[Sa 62:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, til Jeduthun (Hans lov, ved at gi’ ros), En Salme af David. Min sjæl venter sandelig på Gud: fra ham kommer min frelse.
Ps 62:1 To the chief Musician, to Jeduthun, A Psalm of David. Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.
[Sa 62:2 DK-KJV] Bare han er min klippe og min frelse; han er mit forsvar; jeg skal ikke rokkes meget.
Ps 62:2 He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.
[Sa 62:3 DK-KJV] Hvorlænge vil I udtænke misgerning imod et menneske? I skal allesammen bli´dræbt: I skal være som en faldende mur, og som et vaklende hegn.
Ps 62:3 How long will ye imagine mischief against a man? ye shall be slain all of you: as a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence.
[Sa 62:4 DK-KJV] De tænker kun på at styrte ham ned fra hans høje stilling: de glæder sig over løgne: de velsigner med deres mund, men indvendigt forbander de. Pause.
Ps 62:4 They only consult to cast him down from his excellency: they delight in lies: they bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah.
[Sa 62:5 DK-KJV] Min sjæl, vent du bare på Gud, for min forventning er fra ham.
Ps 62:5 My soul, wait thou only upon God; for my expectation is from him.
[Sa 62:6 DK-KJV] Bare han er min klippe og min frelse: han er mit forsvar; jeg skal ikke rokkes.
Ps 62:6 He only is my rock and my salvation: he is my defence; I shall not be moved.
[Sa 62:7 DK-KJV] I Gud er min frelse og min herlighed: klippen med min styrke, og min tilflugt, er i Gud.
Ps 62:7 In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.
[Sa 62:8 DK-KJV] Stol altid på ham; I folk, udøs jeres hjerte foran ham: Gud er for os et tilflugtssted. Pause.
Ps 62:8 Trust in him at all times; ye people, pour out your heart before him: God is a refuge for us. Selah.
[Sa 62:9 DK-KJV] Mennesker af lav status er utvivlsomt tomhed, og mænd af høj status er en løgn: at bli´ lagt i vægten, er de samlet set lettere end tomhed.
Ps 62:9 Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie: to be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity.
[Sa 62:10 DK-KJV] Stol ikke på undertrykkelse, og bli´ ikke tåbelig ved at røve: hvis rigdomme tiltager, vend ikke dit hjerte mod dem.
Ps 62:10 Trust not in oppression, and become not vain in robbery: if riches increase, set not your heart upon them.
[Sa 62:11 DK-KJV] Én gang har Gud talt; to gange har jeg hørt dette: At magten tilhører Gud.
Ps 62:11 God hath spoken once; twice have I heard this; that power belongeth unto God.
[Sa 62:12 DK-KJV] Barmhjertighed tilhører også dig, Kæreste Herre, for du aflønner hver enkelt efter hans værk.
Ps 62:12 Also unto thee, O Lord, belongeth mercy: for thou renderest to every man according to his work.
[Sa 63:1 DK-KJV] En Salme af David, da han var i Judahs vildmark. Kæreste Gud, du er min Gud; jeg vil søge dig tidligt: min sjæl tørster efter dig, mit kød længtes efter dig i et udtørret og tørstigt land, hvor der intet vand er;
Ps 63:1 A Psalm of David, when he was in the wilderness of Judah. O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;
[Sa 63:2 DK-KJV] Efter at se din kraft og din herlighed, sådant som jeg har set dig i helligdommen.
Ps 63:2 To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary.
[Sa 63:3 DK-KJV] Eftersom din overbærenhed er bedre end livet, skal mine læber rose dig.
Ps 63:3 Because thy lovingkindness is better than life, my lips shall praise thee.
[Sa 63:4 DK-KJV] Således vil jeg velsigne dig mens jeg lever: i dit navn vil jeg opløfte mine hænder.
Ps 63:4 Thus will I bless thee while I live: I will lift up my hands in thy name.
[Sa 63:5 DK-KJV] Min sjæl skal bli’ tilfredstillet som med marv og fedme; og min mund skal rose dig med glædesfyldte læber:
Ps 63:5 My soul shall be satisfied as with marrow and fatness; and my mouth shall praise thee with joyful lips:
[Sa 63:6 DK-KJV] Når jeg husker på dig i min seng, og mediterer over dig i nattevagterne.
Ps 63:6 When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches.
[Sa 63:7 DK-KJV] Eftersom du har været min hjælp, derfor vil jeg juble over skyggen fra dine vinger.
Ps 63:7 Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice.
[Sa 63:8 DK-KJV] Min sjæl følger hårdt efter dig: din højre hånd holder mig oppe.
Ps 63:8 My soul followeth hard after thee: thy right hand upholdeth me.
[Sa 63:9 DK-KJV] Men du der søger efter min sjæl, for at ødelægge den, skal gå ned i de nedre dele af jorden.
Ps 63:9 But those that seek my soul, to destroy it, shall go into the lower parts of the earth.
[Sa 63:10 DK-KJV] De skal falde ved sværdet: de skal bli´en protion for ræve.
Ps 63:10 They shall fall by the sword: they shall be a portion for foxes.
[Sa 63:11 DK-KJV] Men kongen skal juble over Gud; hver den er sværger sig til ham skal forherliges: men munden til dem der taler løgne skal stoppes.
Ps 63:11 But the king shall rejoice in God; every one that sweareth by him shall glory: but the mouth of them that speak lies shall be stopped.
[Sa 64:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David. Hør min stemme, Kæreste Gud, i min bøn: bevar mit liv fra frygt for fjenden.
Ps 64:1 To the chief Musician, A Psalm of David. Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy.
[Sa 64:2 DK-KJV] Skjul mig fra de ondes hemmelige råd: fra fejltrinsarbejdernes instruktion:
Ps 64:2 Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:
[Sa 64:3 DK-KJV] De som gør tungen våd som et sværd, og spænder deres buer for at skyde deres pile, ja deres bitre ord.
Ps 64:3 Who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words:
[Sa 64:4 DK-KJV] Så de i hemmelighed må skyde på den perfekte: pludseligt skyder de på ham, og frygter ikke.
Ps 64:4 That they may shoot in secret at the perfect: suddenly do they shoot at him, and fear not.
[Sa 64:5 DK-KJV] De opmuntre demselv i en ond sag: de snakker om at lægge hemmelige fælder. de siger, Hvem skal se dem?
Ps 64:5 They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say, Who shall see them?
[Sa 64:6 DK-KJV] De søger efter fejltrin; de foretager en flittig søgning: både de indvendige tanker fra enhver af dem, og hjertet, er dybe.
Ps 64:6 They search out iniquities; they accomplish a diligent search: both the inward thought of every one of them, and the heart, is deep.
[Sa 64:7 DK-KJV] Men Gud skal skyde på dem med en pil; pludseligt skal de bli’ såret.
Ps 64:7 But God shall shoot at them with an arrow; suddenly shall they be wounded.
[Sa 64:8 DK-KJV] Sådant skal de få deres egen tunge til at falde over demselv: alle der ser dem skal flygte væk.
Ps 64:8 So they shall make their own tongue to fall upon themselves: all that see them shall flee away.
[Sa 64:9 DK-KJV] Og alle mennesker skal flygte, og erklære Gud værk; for de skal vist tænke over hans handling.
Ps 64:9 And all men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider of his doing.
[Sa 64:10 DK-KJV] Den retskafne skal være glad i HERREN, og skal stole på ham; og alle de oprigtige i hjertet skal forherliges.
Ps 64:10 The righteous shall be glad in the LORD, and shall trust in him; and all the upright in heart shall glory.
[Sa 65:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme og Sang af David. Ros venter på dig, Kæreste Gud, i Sion: og for dig skal løftet bli’ udført.
Ps 65:1 To the chief Musician, A Psalm and Song of David. Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed.
[Sa 65:2 DK-KJV] Kæreste du der hører bønner, til dig skal alt kød komme.
Ps 65:2 O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come.
[Sa 65:3 DK-KJV] Fejltrinene får overhånd imod mig: og angående vore overtrædelser, du skal rense dem væk.
Ps 65:3 Iniquities prevail against me: as for our transgressions, thou shalt purge them away.
[Sa 65:4 DK-KJV] Velsignet er den mand hvem du udvælger, og lader komme til dig, så han må bo på dine gårdspladser: vi skal være tilfredse med dit hus’ godhed, ja over dit hellige tempel.
Ps 65:4 Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple.
[Sa 65:5 DK-KJV] Du vil svare os via forfærdelige ting i retfærdighed, Kæreste vor frelses Gud; som er fortrøstningen for hele jordens ende, og for dem der er langt væk på havet:
Ps 65:5 By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation; who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea:
[Sa 65:6 DK-KJV] Som via hans styrke sætter bjergene fast; ved at være omsluttet med kraft:
Ps 65:6 Which by his strength setteth fast the mountains; being girded with power:
[Sa 65:7 DK-KJV] Som stilner havets støj, støjen fra deres bølger, og folkets tumult.
Ps 65:7 Which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people.
[Sa 65:8 DK-KJV] Også de der bor i de alleryderste dele er bange for dine kendetegn: du får udfaldet af morgengryet og aftenstunden til at juble.
Ps 65:8 They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens: thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.
[Sa 65:9 DK-KJV] Du besøger jorden, og vander den: du beriger den overmådeligt med Guds flod, som er fuld af vand: du forbereder dem korn, når du har sørget for den på den måde.
Ps 65:9 Thou visitest the earth, and waterest it: thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water: thou preparest them corn, when thou hast so provided for it.
[Sa 65:10 DK-KJV] Du vander dens højdedrag overmådeligt: du sætter dens pløjefuger: du blødgør den med regnskyl: du velsigner dens kilder.
Ps 65:10 Thou waterest the ridges thereof abundantly: thou settlest the furrows thereof: thou makest it soft with showers: thou blessest the springing thereof.
[Sa 65:11 DK-KJV] Du kroner det år med din godhed; og dine stier lader fedmen falde.
Ps 65:11 Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.
[Sa 65:12 DK-KJV] De falder på vildmarkens græsgange: og de små bakke jubler på alle sider.
Ps 65:12 They drop upon the pastures of the wilderness: and the little hills rejoice on every side.
[Sa 65:13 DK-KJV] Græsgangene er iklædt med flokke; dalene er også overdækket med korn; de råber af glæde, de synger også.
Ps 65:13 The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn; they shout for joy, they also sing.
[Sa 66:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Sang eller Salme. Lav et glædesfyldt råb til Gud, alle I lande:
Ps 66:1 To the chief Musician, A Song or Psalm. Make a joyful noise unto God, all ye lands:
[Sa 66:2 DK-KJV] Bryd ud i sang for at hylde hans navn: gør hans lovprisning glorværdig.
Ps 66:2 Sing forth the honour of his name: make his praise glorious.
[Sa 66:3 DK-KJV] Sig til Gud, Hvor er du skrækindjagende i dine gerninger! gennem storslåetheden fra din kraft skal dine fjender underkaste sig til dig.
Ps 66:3 Say unto God, How terrible art thou in thy works! through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee.
[Sa 66:4 DK-KJV] Hele jorden skal tilbede dig, og skal synge til dig; de skal synge til dit navn. Pause.
Ps 66:4 All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee; they shall sing to thy name. Selah.
[Sa 66:5 DK-KJV] Kom og se Guds gerninger: han er skrækindjagende i det han gør ved menneskets børn.
Ps 66:5 Come and see the works of God: he is terrible in his doing toward the children of men.
[Sa 66:6 DK-KJV] Han vendte havet indtil tørt land: de gik gennem oversvømmelsen til fods: der jublede vi i ham.
Ps 66:6 He turned the sea into dry land: they went through the flood on foot: there did we rejoice in him.
[Sa 66:7 DK-KJV] Han regerer via hans kraft for evigt; hans øjne lægger mærke til nationerne: lader ikke de oprørske ophøje sigselv. Pause.
Ps 66:7 He ruleth by his power for ever; his eyes behold the nations: let not the rebellious exalt themselves. Selah.
[Sa 66:8 DK-KJV] Kæreste velsign vor Gud, I folk, og gør at hans lovprisning bli’r hørt:
Ps 66:8 O bless our God, ye people, and make the voice of his praise to be heard:
[Sa 66:9 DK-KJV] Han som holder vor sjæl i live, og ikke tillader at vore fødder bli’r fjernet.
Ps 66:9 Which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved.
[Sa 66:10 DK-KJV] For du, Kæreste Gud, har prøvet os: du har renset os, som sølv er renset.
Ps 66:10 For thou, O God, hast proved us: thou hast tried us, as silver is tried.
[Sa 66:11 DK-KJV] Du bragte os ind i nettet; du lagde lidelse på vore lænder.
Ps 66:11 Thou broughtest us into the net; thou laidst affliction upon our loins.
[Sa 66:12 DK-KJV] Du har fået mænd til at ride over vore hoveder; vi gik gennem ild og gennem vand: men du bragte os ud ind i et rigt sted.
Ps 66:12 Thou hast caused men to ride over our heads; we went through fire and through water: but thou broughtest us out into a wealthy place.
[Sa 66:13 DK-KJV] Jeg vil gå ind i dit hus med brændoffergaver: Jeg vil betale dig mine løfter,
Ps 66:13 I will go into thy house with burnt offerings: I will pay thee my vows,
[Sa 66:14 DK-KJV] Hvilket mine læber har ytret, og min mund har talt, da jeg var trængt.
Ps 66:14 Which my lips have uttered, and my mouth hath spoken, when I was in trouble.
[Sa 66:15 DK-KJV] Jeg vil tilbyde brandofre af fedekalvene til dig, med røgelsen fra væddere; jeg vil tilbyde stude med geder. Pause.
Ps 66:15 I will offer unto thee burnt sacrifices of fatlings, with the incense of rams; I will offer bullocks with goats. Selah.
[Sa 66:16 DK-KJV] Kom og hør, alle I der frygter Gud, og jeg vil erklære hvad han har gjort for min sjæl.
Ps 66:16 Come and hear, all ye that fear God, and I will declare what he hath done for my soul.
[Sa 66:17 DK-KJV] Jeg råbte til ham med min mund, og han var lovprist med min tunge.
Ps 66:17 I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue.
[Sa 66:18 DK-KJV] Hvis jeg værdsætter fejltrin i mit hjerte, vil Herren ikke høre mig:
Ps 66:18 If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me:
[Sa 66:19 DK-KJV] Men Gud har sandelig hørt mig; han har lagt mærke til røsten fra min bøn.
Ps 66:19 But verily God hath heard me; he hath attended to the voice of my prayer.
[Sa 66:20 DK-KJV] Velsignet er Gud, som ikke har afvist min bøn, og heller ikke hans barmhjertighed fra mig.
Ps 66:20 Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me.
[Sa 67:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Strengeinstrument ”Arpeggio at spille opdelte akkorder”, En Salme eller Sang. Gud vær barmhjertig mod os, og velsign os; og få dit ansigt til at skinne på os; Pause.
Ps 67:1 To the chief Musician on Neginoth, A Psalm or Song. God be merciful unto us, and bless us; and cause his face to shine upon us; Selah.
[Sa 67:2 DK-KJV] Så din vej må bli’ kendt på jord, din frelsende helse blandt alle nationer.
Ps 67:2 That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations.
[Sa 67:3 DK-KJV] Lad folket rose dig, Kæreste Gud; lad hele folket rose dig.
Ps 67:3 Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.
[Sa 67:4 DK-KJV] Kæreste lad nationerne være glade og synge af glæde: for du skal dømme folket i retfærdighed, og regere jordens nationer. Pause.
Ps 67:4 O let the nations be glad and sing for joy: for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah.
[Sa 67:5 DK-KJV] Lad folket rose dig, Kæreste Gud; lad hele folket rose dig.
Ps 67:5 Let the people praise thee, O God; let all the people praise thee.
[Sa 67:6 DK-KJV] Da skal jorden frembringe hendes overflod; og Gud, ja vor egen Gud, skal velsigne os.
Ps 67:6 Then shall the earth yield her increase; and God, even our own God, shall bless us.
[Sa 67:7 DK-KJV] Gud skal velsigne os; og hele jordens ende skal frygte ham.
Ps 67:7 God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.
[Sa 68:1 DK-KJV]
Ps 68:1 To the chief Musician, A Psalm or Song of David. Let God arise, let his enemies be scattered: let them also that hate him flee before him.
[Sa 68:2 DK-KJV]
Ps 68:2 As smoke is driven away, so drive them away: as wax melteth before the fire, so let the wicked perish at the presence of God.
[Sa 68:3 DK-KJV]
Ps 68:3 But let the righteous be glad; let them rejoice before God: yea, let them exceedingly rejoice.
[Sa 68:4 DK-KJV]
Ps 68:4 Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name JAH, and rejoice before him.
[Sa 68:5 DK-KJV]
Ps 68:5 A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.
[Sa 68:6 DK-KJV]
Ps 68:6 God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.
[Sa 68:7 DK-KJV]
Ps 68:7 O God, when thou wentest forth before thy people, when thou didst march through the wilderness; Selah:
[Sa 68:8 DK-KJV]
Ps 68:8 The earth shook, the heavens also dropped at the presence of God: even Sinai itself was moved at the presence of God, the God of Israel.
[Sa 68:9 DK-KJV]
Ps 68:9 Thou, O God, didst send a plentiful rain, whereby thou didst confirm thine inheritance, when it was weary.
[Sa 68:10 DK-KJV]
Ps 68:10 Thy congregation hath dwelt therein: thou, O God, hast prepared of thy goodness for the poor.
[Sa 68:11 DK-KJV]
Ps 68:11 The Lord gave the word: great was the company of those that published it.
[Sa 68:12 DK-KJV]
Ps 68:12 Kings of armies did flee apace: and she that tarried at home divided the spoil.
[Sa 68:13 DK-KJV]
Ps 68:13 Though ye have lien among the pots, yet shall ye be as the wings of a dove covered with silver, and her feathers with yellow gold.
[Sa 68:14 DK-KJV]
Ps 68:14 When the Almighty scattered kings in it, it was white as snow in Salmon.
[Sa 68:15 DK-KJV]
Ps 68:15 The hill of God is as the hill of Bashan; an high hill as the hill of Bashan.
[Sa 68:16 DK-KJV] Hvorfor hopper I, I høje bakker? dette er bakken som Gud ønsker at bo i; ja, HERREN vil bo i den for evigt.
Ps 68:16 Why leap ye, ye high hills? this is the hill which God desireth to dwell in; yea, the LORD will dwell in it for ever.
[Sa 68:17 DK-KJV] Guds stridsvogne er 20.000, ja tusindvis af engle: Herren er blandt dem, som i Sinai, i det hellige sted.
Ps 68:17 The chariots of God are twenty thousand, even thousands of angels: the Lord is among them, as in Sinai, in the holy place.
[Sa 68:18 DK-KJV]
Ps 68:18 Thou hast ascended on high, thou hast led captivity captive: thou hast received gifts for men; yea, for the rebellious also, that the LORD God might dwell among them.
[Sa 68:19 DK-KJV]
Ps 68:19 Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah.
[Sa 68:20 DK-KJV]
Ps 68:20 He that is our God is the God of salvation; and unto GOD the Lord belong the issues from death.
[Sa 68:21 DK-KJV]
Ps 68:21 But God shall wound the head of his enemies, and the hairy scalp of such an one as goeth on still in his trespasses.
[Sa 68:22 DK-KJV]
Ps 68:22 The Lord said, I will bring again from Bashan, I will bring my people again from the depths of the sea:
[Sa 68:23 DK-KJV]
Ps 68:23 That thy foot may be dipped in the blood of thine enemies, and the tongue of thy dogs in the same.
[Sa 68:24 DK-KJV]
Ps 68:24 They have seen thy goings, O God; even the goings of my God, my King, in the sanctuary.
[Sa 68:25 DK-KJV]
Ps 68:25 The singers went before, the players on instruments followed after; among them were the damsels playing with timbrels.
[Sa 68:26 DK-KJV]
Ps 68:26 Bless ye God in the congregations, even the Lord, from the fountain of Israel.
[Sa 68:27 DK-KJV]
Ps 68:27 There is little Benjamin with their ruler, the princes of Judah and their council, the princes of Zebulun, and the princes of Naphtali.
[Sa 68:28 DK-KJV]
Ps 68:28 Thy God hath commanded thy strength: strengthen, O God, that which thou hast wrought for us.
[Sa 68:29 DK-KJV]
Ps 68:29 Because of thy temple at Jerusalem shall kings bring presents unto thee.
[Sa 68:30 DK-KJV]
Ps 68:30 Rebuke the company of spearmen, the multitude of the bulls, with the calves of the people, till every one submit himself with pieces of silver: scatter thou the people that delight in war.
[Sa 68:31 DK-KJV]
Ps 68:31 Princes shall come out of Egypt; Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God.
[Sa 68:32 DK-KJV]
Ps 68:32 Sing unto God, ye kingdoms of the earth; O sing praises unto the Lord; Selah:
[Sa 68:33 DK-KJV]
Ps 68:33 To him that rideth upon the heavens of heavens, which were of old; lo, he doth send out his voice, and that a mighty voice.
[Sa 68:34 DK-KJV]
Ps 68:34 Ascribe ye strength unto God: his excellency is over Israel, and his strength is in the clouds.
[Sa 68:35 DK-KJV]
Ps 68:35 O God, thou art terrible out of thy holy places: the God of Israel is he that giveth strength and power unto his people. Blessed be God.
[Sa 69:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Shoshannim “en lang trompet og en lilje”, En Salme af David. Frels mig, Kæreste Gud; for vandmasserne er kommet ind over min sjæl.
Ps 69:1 To the chief Musician upon Shoshannim, A Psalm of David. Save me, O God; for the waters are come in unto my soul.
[Sa 69:2 DK-KJV] Jeg synker i dyb mudder, hvor der intet sted er at stå fast: jeg er kommet ud i dybe vandmasser, der hvor oversvømmelserne skyller ind over mig.
Ps 69:2 I sink in deep mire, where there is no standing: I am come into deep waters, where the floods overflow me.
[Sa 69:3 DK-KJV] Jeg er udmattet af min råben: min hals er tørlagt: mine øjne svigter mens jeg venter på min Gud.
Ps 69:3 I am weary of my crying: my throat is dried: mine eyes fail while I wait for my God.
[Sa 69:4 DK-KJV] De der uden grund hader mig er flere end hårene på mit hoved: de der ville destruere mig, som fejlagtigt er mine fjender, er mægtige: da genoprettede jeg det som jeg ikke fjernede.
Ps 69:4 They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head: they that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty: then I restored that which I took not away.
[Sa 69:5 DK-KJV] Kæreste Gud, du kender min tåbelighed; og mine synder er ikke skjult fra dig.
Ps 69:5 O God, thou knowest my foolishness; and my sins are not hid from thee.
[Sa 69:6 DK-KJV] Lad ikke dem der venter på dig, Kæreste Herre hærskarers GUD, være skamfulde for min skyld: lad ikke de der søger dig være forvirrede for min skyld, Kæreste Israels Gud.
Ps 69:6 Let not them that wait on thee, O Lord GOD of hosts, be ashamed for my sake: let not those that seek thee be confounded for my sake, O God of Israel.
[Sa 69:7 DK-KJV] For din skyld har jeg båret bebrejdelse på grund af det; skam har dækket mit ansigt.
Ps 69:7 Because for thy sake I have borne reproach; shame hath covered my face.
[Sa 69:8 DK-KJV] Jeg er blevet en fremmed overfor mine brødre, og en udlænding overfor min mors børn.
Ps 69:8 I am become a stranger unto my brethren, and an alien unto my mother’s children.
[Sa 69:9 DK-KJV] For nidkærheden efter dit hus har fortæret mig, og bebrejdelserne fra dem som bebrejdede dig er faldet på mig. Se – Salme 69:9 & Johannes 2:17 & Romerne 15:3
Ps 69:9 For the zeal of thine house hath eaten me up; and the reproaches of them that reproached thee are fallen upon me.
[Sa 69:10 DK-KJV] Når jeg græd, og irettesatte min sjæl med faste, var det til min bebrejdelse.
Ps 69:10 When I wept, and chastened my soul with fasting, that was to my reproach.
[Sa 69:11 DK-KJV] Jeg lavede også sækkelærred til min klædning; og overfor dem blev jeg et ordsprog.
Ps 69:11 I made sackcloth also my garment; and I became a proverb to them.
[Sa 69:12 DK-KJV] De der sidder i porten taler imod mig; og jeg var drankernes sang.
Ps 69:12 They that sit in the gate speak against me; and I was the song of the drunkards.
[Sa 69:13 DK-KJV] Men angående mig, min bøn er til dig, Kæreste HERRE, i en acceptabel tid: Kæreste Gud, i overfloden af din barmhjertighed hør mig, i sandheden af din frelse.
Ps 69:13 But as for me, my prayer is unto thee, O LORD, in an acceptable time: O God, in the multitude of thy mercy hear me, in the truth of thy salvation.
[Sa 69:14 DK-KJV] Forløs mig ud af mudderet, og lad mig ikke synke: lad mig bli’ forløst fra dem der hader mig, og ud af de dybe vandmasser.
Ps 69:14 Deliver me out of the mire, and let me not sink: let me be delivered from them that hate me, and out of the deep waters.
[Sa 69:15 DK-KJV] Lad ikke vandoversvømmelsen overssvømme mig, lad heller ikke dybet opsluge mig, og lad ikke faldgruben omslutte mig med hendes mund.
Ps 69:15 Let not the waterflood overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me.
[Sa 69:16 DK-KJV] Hør mig, Kæreste HERRE; for din overbærenhed er god: vend dig mod mig i samsvar med overfloden af dine blide barmhjertigheder.
Ps 69:16 Hear me, O LORD; for thy lovingkindness is good: turn unto me according to the multitude of thy tender mercies.
[Sa 69:17 DK-KJV] Og skjul ikke dit ansigt fra din tjener: for jeg er trængt: hør mig hurtigt.
Ps 69:17 And hide not thy face from thy servant; for I am in trouble: hear me speedily.
[Sa 69:18 DK-KJV] Kom nær indtil min sjæl, og løskøb den: forløs mig på grund af mine fjender.
Ps 69:18 Draw nigh unto my soul, and redeem it: deliver me because of mine enemies.
[Sa 69:19 DK-KJV] Du har kendt min bebrejdelse, og min skam, og min vanære: mine modstandere er alle foran dig.
Ps 69:19 Thou hast known my reproach, and my shame, and my dishonour: mine adversaries are all before thee.
[Sa 69:20 DK-KJV] Bebrejdelse har brudt mit hjerte; jeg er fuld af tungsindighed: og jeg kiggede efter nogle til at ha’ medlidenhed, men der var ingen; og efter trøstere, men jeg fandt ingen.
Ps 69:20 Reproach hath broken my heart; and I am full of heaviness: and I looked for some to take pity, but there was none; and for comforters, but I found none.
[Sa 69:21 DK-KJV] De gav mig også galde som min mad: og i min tørst gav de mig vinæddike at drikke.
Ps 69:21 They gave me also gall for my meat; and in my thirst they gave me vinegar to drink.
[Sa 69:22 DK-KJV] Lad deres bord bli’ en klapfælde foran dem: og den som skulle ha’ været for deres bedste, lad den bli’ en fælde.
Ps 69:22 Let their table become a snare before them: and that which should have been for their welfare, let it become a trap.
[Sa 69:23 DK-KJV] Lad deres øjne bli’ formørket, så de ikke kan se; og få kontinuerligt deres lænder til at ryste.
Ps 69:23 Let their eyes be darkened, that they see not; and make their loins continually to shake.
[Sa 69:24 DK-KJV] Hæld din forargelse udover dem, og lad din arrige vrede gribe fat i dem.
Ps 69:24 Pour out thine indignation upon them, and let thy wrathful anger take hold of them.
[Sa 69:25 DK-KJV] Lad deres bolig bli’ øde; og lad ingen bo i deres telte.
Ps 69:25 Let their habitation be desolate; and let none dwell in their tents.
[Sa 69:26 DK-KJV] For de forfulgte ham hvem du havde slået; og de taler til sorgen i dem hvem du har såret.
Ps 69:26 For they persecute him whom thou hast smitten; and they talk to the grief of those whom thou hast wounded.
[Sa 69:27 DK-KJV] Læg fejltrin til deres fejltrin: og lad dem ikke komme ind i din retfærdighed.
Ps 69:27 Add iniquity unto their iniquity: and let them not come into thy righteousness.
[Sa 69:28 DK-KJV] Lad dem bli’ visket ud af de levendes bog, og ikke bli’ indskrevet med de retskafne.
Ps 69:28 Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous.
[Sa 69:29 DK-KJV] Men jeg er forarmet og sorgfuld: lad din frelse, Kæreste Gud, få mig til at sidde højt oppe.
Ps 69:29 But I am poor and sorrowful: let thy salvation, O God, set me up on high.
[Sa 69:30 DK-KJV] Jeg vil rose Guds navn med sang, og vil lovprise ham med taksigelsesbøn.
Ps 69:30 I will praise the name of God with a song, and will magnify him with thanksgiving.
[Sa 69:31 DK-KJV] Dette skal også behage HERREN mere end en okse eller stud der har horn og hove.
Ps 69:31 This also shall please the LORD better than an ox or bullock that hath horns and hoofs.
[Sa 69:32 DK-KJV] De ydmyge skal se dette, og være glade: og jeres hjerte skal leve der søger Gud.
Ps 69:32 The humble shall see this, and be glad: and your heart shall live that seek God.
[Sa 69:33 DK-KJV] For HERREN hører de forarmede, og foragter ikke hans fanger.
Ps 69:33 For the LORD heareth the poor, and despiseth not his prisoners.
[Sa 69:34 DK-KJV] Lad himmelen og jorden rose ham, og havene, og enhver ting der bevæger sig deri.
Ps 69:34 Let the heaven and earth praise him, the seas, and every thing that moveth therein.
[Sa 69:35 DK-KJV] For Gud vil frelse Zion, og vil bygge Judahs byer: så de må bo der, og ha’ det i besiddelse.
Ps 69:35 For God will save Zion, and will build the cities of Judah: that they may dwell there, and have it in possession.
[Sa 69:36 DK-KJV] Også sæden fra hans tjerner skal arve det: og de der elsker hans navn skal bo derinde.
Ps 69:36 The seed also of his servants shall inherit it: and they that love his name shall dwell therein.
[Sa 70:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David, for at bringe til ihukommelse. Skynd dig, Kæreste Gud, med at forløse mig; skynd dig med at hjælpe mig, Kæreste HERRE.
Ps 70:1 To the chief Musician, A Psalm of David, to bring to remembrance. Make haste, O God, to deliver me; make haste to help me, O LORD.
[Sa 70:2 DK-KJV] Lad dem skamme sig og være forvirret, de der søger efter min sjæl: lad dem trække sig tilbage, og være i forvirring, de der ønsker at skade mig.
Ps 70:2 Let them be ashamed and confounded that seek after my soul: let them be turned backward, and put to confusion, that desire my hurt.
[Sa 70:3 DK-KJV] Lad dem trække sig tilbage som en belønning for deres skam de der siger, Ser man det, ser man det.
Ps 70:3 Let them be turned back for a reward of their shame that say, Aha, aha.
[Sa 70:4 DK-KJV] Lad alle de der søger dig juble og være glade i dig: og lad sådanne som elsker din frelse sige kontinuerlig, Lad HERREN være ophøjet.
Ps 70:4 Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: and let such as love thy salvation say continually, Let God be magnified.
[Sa 70:5 DK-KJV] Men jeg er stakkels og trængende: skynd dig hentil mig, Kæreste Gud: du er min hjælp og min forløser; Kæreste HERRE, lad der ikke gå for længe.
Ps 70:5 But I am poor and needy: make haste unto me, O God: thou art my help and my deliverer; O LORD, make no tarrying.
[Sa 71:1 DK-KJV] Jeg sætter min lid til dig, Kæreste HERRE: lad mig aldrig bli’ forvirret.
Ps 71:1 In thee, O LORD, do I put my trust: let me never be put to confusion.
[Sa 71:2 DK-KJV] Forløs mig i din retfærdighed, og få mig til at undslippe: hør du nu her på mig, og frels mig.
Ps 71:2 Deliver me in thy righteousness, and cause me to escape: incline thine ear unto me, and save me.
[Sa 71:3 DK-KJV]
Ps 71:3 Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort: thou hast given commandment to save me; for thou art my rock and my fortress.
[Sa 71:4 DK-KJV]
Ps 71:4 Deliver me, O my God, out of the hand of the wicked, out of the hand of the unrighteous and cruel man.
[Sa 71:5 DK-KJV]
Ps 71:5 For thou art my hope, O Lord GOD: thou art my trust from my youth.
[Sa 71:6 DK-KJV]
Ps 71:6 By thee have I been holden up from the womb: thou art he that took me out of my mother’s bowels: my praise shall be continually of thee.
[Sa 71:7 DK-KJV]
Ps 71:7 I am as a wonder unto many; but thou art my strong refuge.
[Sa 71:8 DK-KJV]
Ps 71:8 Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.
[Sa 71:9 DK-KJV]
Ps 71:9 Cast me not off in the time of old age; forsake me not when my strength faileth.
[Sa 71:10 DK-KJV]
Ps 71:10 For mine enemies speak against me; and they that lay wait for my soul take counsel together,
[Sa 71:11 DK-KJV]
Ps 71:11 Saying, God hath forsaken him: persecute and take him; for there is none to deliver him.
[Sa 71:12 DK-KJV]
Ps 71:12 O God, be not far from me: O my God, make haste for my help.
[Sa 71:13 DK-KJV]
Ps 71:13 Let them be confounded and consumed that are adversaries to my soul; let them be covered with reproach and dishonour that seek my hurt.
[Sa 71:14 DK-KJV]
Ps 71:14 But I will hope continually, and will yet praise thee more and more.
[Sa 71:15 DK-KJV]
Ps 71:15 My mouth shall shew forth thy righteousness and thy salvation all the day; for I know not the numbers thereof.
[Sa 71:16 DK-KJV]
Ps 71:16 I will go in the strength of the Lord GOD: I will make mention of thy righteousness, even of thine only.
[Sa 71:17 DK-KJV]
Ps 71:17 O God, thou hast taught me from my youth: and hitherto have I declared thy wondrous works.
[Sa 71:18 DK-KJV]
Ps 71:18 Now also when I am old and grayheaded, O God, forsake me not; until I have shewed thy strength unto this generation, and thy power to every one that is to come.
[Sa 71:19 DK-KJV]
Ps 71:19 Thy righteousness also, O God, is very high, who hast done great things: O God, who is like unto thee!
[Sa 71:20 DK-KJV] Du, som har vist mig store og smertefulde trængsler, skal levendegøre mig igen, og skal bringe mig op igen fra jordens dyb.
Ps 71:20 Thou, which hast shewed me great and sore troubles, shalt quicken me again, and shalt bring me up again from the depths of the earth.
[Sa 71:21 DK-KJV] Du skal forøge min storhed, og trøste mig på alle sider.
Ps 71:21 Thou shalt increase my greatness, and comfort me on every side.
[Sa 71:22 DK-KJV] Jeg vil også rose dig på klaveret, ja din sandhed, Kæreste min Gud: til dig vil jeg synge med harpen, Kæreste du Israels Hellige Éner.
Ps 71:22 I will also praise thee with the psaltery, even thy truth, O my God: unto thee will I sing with the harp, O thou Holy One of Israel.
[Sa 71:23 DK-KJV] Mine læber skal juble meget når jeg synger til dig; og min sjæl, som du har forløst.
Ps 71:23 My lips shall greatly rejoice when I sing unto thee; and my soul, which thou hast redeemed.
[Sa 71:24 DK-KJV] Min tunge skal også tale om din retfærdighed hele dagen lang: for de er forvirret, for de er bragt til skam, de der søger efter at skade mig.
Ps 71:24 My tongue also shall talk of thy righteousness all the day long: for they are confounded, for they are brought unto shame, that seek my hurt.
[Sa 72:1 DK-KJV] En Salme til Solomon. Gi’ kongen dine domme, Kæreste Gud, og din retfærdighed til kongens søn.
Ps 72:1 A Psalm for Solomon. Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king’s son.
[Sa 72:2 DK-KJV] Han skal dømme dit folk med retfærdighed, og dine fattige med dom.
Ps 72:2 He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.
[Sa 72:3 DK-KJV] Bjergene skal bringe fred til folket, og de små bakker, via retfærdighed.
Ps 72:3 The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.
[Sa 72:4 DK-KJV] Han skal dømme folkets fattige, han skal frelse den trængtes børn, og skal slå undertrykkeren i stykker. 
Ps 72:4 He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.
[Sa 72:5 DK-KJV] De skal frygte dig så længe som solen og månen består, udover alle generationer.
Ps 72:5 They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.
[Sa 72:6 DK-KJV] Han skal komme ned som var det regn på det mejede græs: som skyllerne der vander jorden.
Ps 72:6 He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
[Sa 72:7 DK-KJV] I hans dage skal de retskafne blomstre; og overflod af fred så længe som månen består.
Ps 72:7 In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.
[Sa 72:8 DK-KJV] Han skal også ha’ herredømme fra hav til hav, og fra floden lige til jordens ende.
Ps 72:8 He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.
[Sa 72:9 DK-KJV] De der bor i vildmarken skal bukke sig foran ham; og hans fjender skal slikke støvet.
Ps 72:9 They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.
[Sa 72:10 DK-KJV] Tarshishs og øernes konger skal bringe gaver: Shebas og Sebas konger skal tilbyde gaver.
Ps 72:10 The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
[Sa 72:11 DK-KJV] Ja, alle konger skal falde ned foran ham: alle nationer skal tjene ham.
Ps 72:11 Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
[Sa 72:12 DK-KJV] For han skal forløse den trængte når han råber; de fattige også, og ham der ingen hjælper har.
Ps 72:12 For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
[Sa 72:13 DK-KJV] Han skal skåne de fattige og trængte, og skal frelse de trængtes sjæl.
Ps 72:13 He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
[Sa 72:14 DK-KJV] Han skal befri deres sjæl fra bedrag og vold: og deres blod skal i hans øjne være værdifuldt.
Ps 72:14 He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
[Sa 72:15 DK-KJV] Og han skal leve, og til ham skal Shebas guld bli’ givet: der skal også kontinuerligt bli’ lavet bønner for ham; og dagligt skal han bli’ rost.
Ps 72:15 And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.
[Sa 72:16 DK-KJV] Der skal være en håndfuld med korn i jorden på bjergenes top; dens frugt skal ryste som Libanon: og de fra den by skal blomstre som jordens græs.
Ps 72:16 There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.
[Sa 72:17 DK-KJV] Hans navn skal bestå for evigt: hans navn skal fortsat være så længe som solen: og mennesket skal være velsignet i ham: alle nationer skal kalde ham velsignet.
Ps 72:17 His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.
[Sa 72:18 DK-KJV] Velsignet er HERREN Gud, Israels Gud, han som alene gør vidunderlige ting.
Ps 72:18 Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.
[Sa 72:19 DK-KJV] Og velsignet er han herlige navn for evigt: og lad hele jorden være fyldt med hans herlighed; Amen, og Amen.
Ps 72:19 And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.
[Sa 72:20 DK-KJV] Davids bønner Jesses søn er afsluttet.
Ps 72:20 The prayers of David the son of Jesse are ended.
[Sa 73:1 DK-KJV] En Salme af Asaph “notaren”. Gud er sandelig god mod Israel, ja mod sådanne som er af et rent hjerte.
Ps 73:1 A Psalm of Asaph. Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.
[Sa 73:2 DK-KJV]
Ps 73:2 But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
[Sa 73:3 DK-KJV]
Ps 73:3 For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.
[Sa 73:4 DK-KJV]
Ps 73:4 For there are no bands in their death: but their strength is firm.
[Sa 73:5 DK-KJV] De er ikke trængt som andre mennesker; de er heller ikke plaget som andre mennesker.
Ps 73:5 They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.
[Sa 73:6 DK-KJV]
Ps 73:6 Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.
[Sa 73:7 DK-KJV]
Ps 73:7 Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.
[Sa 73:8 DK-KJV]
Ps 73:8 They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.
[Sa 73:9 DK-KJV] De har rettet deres mund imod himlen, og deres tunge vandrer udover jorden.
Ps 73:9 They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.
[Sa 73:10 DK-KJV]
Ps 73:10 Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.
[Sa 73:11 DK-KJV]
Ps 73:11 And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?
[Sa 73:12 DK-KJV]
Ps 73:12 Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.
[Sa 73:13 DK-KJV] Jeg har så sandeligt renset mit hjerte forgæves, og vasket mine hænder i uskyld.
Ps 73:13 Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.
[Sa 73:14 DK-KJV] For hele dagen lang har jeg være plaget, og irettesat hver en morgen.
Ps 73:14 For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.
[Sa 73:15 DK-KJV]
Ps 73:15 If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.
[Sa 73:16 DK-KJV]
Ps 73:16 When I thought to know this, it was too painful for me;
[Sa 73:17 DK-KJV]
Ps 73:17 Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.
[Sa 73:18 DK-KJV]
Ps 73:18 Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.
[Sa 73:19 DK-KJV]
Ps 73:19 How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.
[Sa 73:20 DK-KJV]
Ps 73:20 As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.
[Sa 73:21 DK-KJV]
Ps 73:21 Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.
[Sa 73:22 DK-KJV]
Ps 73:22 So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
[Sa 73:23 DK-KJV]
Ps 73:23 Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.
[Sa 73:24 DK-KJV]
Ps 73:24 Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.
[Sa 73:25 DK-KJV]
Ps 73:25 Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
[Sa 73:26 DK-KJV]
Ps 73:26 My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
[Sa 73:27 DK-KJV]
Ps 73:27 For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.
[Sa 73:28 DK-KJV]
Ps 73:28 But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.
[Sa 74:1 DK-KJV] Undervisningslære af Asaph “notaren”. Kæreste Gud, hvorfor har du afvist os for evigt? hvorfor ryger din vrede imod fåret på dine græsgange?
Ps 74:1 Maschil of Asaph. O God, why hast thou cast us off for ever? why doth thine anger smoke against the sheep of thy pasture?
[Sa 74:2 DK-KJV] Husk på din menighed, som du har købt fra gammel tid af; roden af din arv, som du har befriet; dette Zionbjerg, hvori du har boet.
Ps 74:2 Remember thy congregation, which thou hast purchased of old; the rod of thine inheritance, which thou hast redeemed; this mount Zion, wherein thou hast dwelt.
[Sa 74:3 DK-KJV]
Ps 74:3 Lift up thy feet unto the perpetual desolations; even all that the enemy hath done wickedly in the sanctuary.
[Sa 74:4 DK-KJV] Dine fjender brøler i midten af dine menigheder; de opsætter deres faner som tegn.
Ps 74:4 Thine enemies roar in the midst of thy congregations; they set up their ensigns for signs.
[Sa 74:5 DK-KJV] En mand var berømt ligesom han havde opløftet økser over de tykke træer.
Ps 74:5 A man was famous according as he had lifted up axes upon the thick trees.
[Sa 74:6 DK-KJV]
Ps 74:6 But now they break down the carved work thereof at once with axes and hammers.
[Sa 74:7 DK-KJV]
Ps 74:7 They have cast fire into thy sanctuary, they have defiled by casting down the dwelling place of thy name to the ground.
[Sa 74:8 DK-KJV]
Ps 74:8 They said in their hearts, Let us destroy them together: they have burned up all the synagogues of God in the land.
[Sa 74:9 DK-KJV]
Ps 74:9 We see not our signs: there is no more any prophet: neither is there among us any that knoweth how long.
[Sa 74:10 DK-KJV]
Ps 74:10 O God, how long shall the adversary reproach? shall the enemy blaspheme thy name for ever?
[Sa 74:11 DK-KJV]
Ps 74:11 Why withdrawest thou thy hand, even thy right hand? pluck it out of thy bosom.
[Sa 74:12 DK-KJV]
Ps 74:12 For God is my King of old, working salvation in the midst of the earth.
[Sa 74:13 DK-KJV] Du delte havet via din styrke: du brød lederne af dragerne i vandmasserne.
Ps 74:13 Thou didst divide the sea by thy strength: thou brakest the heads of the dragons in the waters.
[Sa 74:14 DK-KJV] Du brød lederne af leviathan i stykker, og gav ham til at være mad til det folk der beboede vildmarken.
Ps 74:14 Thou brakest the heads of leviathan in pieces, and gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness.
[Sa 74:15 DK-KJV]
Ps 74:15 Thou didst cleave the fountain and the flood: thou driedst up mighty rivers.
[Sa 74:16 DK-KJV]
Ps 74:16 The day is thine, the night also is thine: thou hast prepared the light and the sun.
[Sa 74:17 DK-KJV]
Ps 74:17 Thou hast set all the borders of the earth: thou hast made summer and winter.
[Sa 74:18 DK-KJV]
Ps 74:18 Remember this, that the enemy hath reproached, O LORD, and that the foolish people have blasphemed thy name.
[Sa 74:19 DK-KJV]
Ps 74:19 O deliver not the soul of thy turtledove unto the multitude of the wicked: forget not the congregation of thy poor for ever.
[Sa 74:20 DK-KJV]
Ps 74:20 Have respect unto the covenant: for the dark places of the earth are full of the habitations of cruelty.
[Sa 74:21 DK-KJV]
Ps 74:21 O let not the oppressed return ashamed: let the poor and needy praise thy name.
[Sa 74:22 DK-KJV]
Ps 74:22 Arise, O God, plead thine own cause: remember how the foolish man reproacheth thee daily.
[Sa 74:23 DK-KJV]
Ps 74:23 Forget not the voice of thine enemies: the tumult of those that rise up against thee increaseth continually.
[Sa 75:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, Du må ikke ødelægge, En Salme eller Sang af Asaph “notaren”. Til dig, Kæreste Gud, gir’ vi taksigelsbønner, til dig gir’ vi taksigelsbønner: eftersom dine underfulde gerninger erklærer at dit navn er nær.
Ps 75:1 To the chief Musician, Al-taschith, A Psalm or Song of Asaph. Unto thee, O God, do we give thanks, unto thee do we give thanks: for that thy name is near thy wondrous works declare.
[Sa 75:2 DK-KJV] Når jeg skal modtage menigheden vil jeg dømme oprigtigt.
Ps 75:2 When I shall receive the congregation I will judge uprightly.
[Sa 75:3 DK-KJV] Jorden og alle dens indbyggere er opløst: jeg bærer dens søjler op. Pause.
Ps 75:3 The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I bear up the pillars of it. Selah.
[Sa 75:4 DK-KJV]
Ps 75:4 I said unto the fools, Deal not foolishly: and to the wicked, Lift not up the horn:
[Sa 75:5 DK-KJV]
Ps 75:5 Lift not up your horn on high: speak not with a stiff neck.
[Sa 75:6 DK-KJV]
Ps 75:6 For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south.
[Sa 75:7 DK-KJV]
Ps 75:7 But God is the judge: he putteth down one, and setteth up another.
[Sa 75:8 DK-KJV]
Ps 75:8 For in the hand of the LORD there is a cup, and the wine is red; it is full of mixture; and he poureth out of the same: but the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out, and drink them.
[Sa 75:9 DK-KJV]
Ps 75:9 But I will declare for ever; I will sing praises to the God of Jacob.
[Sa 75:10 DK-KJV]
Ps 75:10 All the horns of the wicked also will I cut off; but the horns of the righteous shall be exalted.
[Sa 76:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Strengeinstrument ”Arpeggio at spille opdelte akkorder”, En Salme eller Sang af Asaph “notaren”. Gud er kendt i Judah: hans navn er stort i Israel.
Ps 76:1 To the chief Musician on Neginoth, A Psalm or Song of Asaph. In Judah is God known: his name is great in Israel.
[Sa 76:2 DK-KJV] Hans tabernakel er også i Salem, og hans opholdssted i Zion.
Ps 76:2 In Salem also is his tabernacle, and his dwelling place in Zion.
[Sa 76:3 DK-KJV] Der bremsede han pilene fra buen, skjoldet, og kampen. Pause.
Ps 76:3 There brake he the arrows of the bow, the shield, and the sword, and the battle. Selah.
[Sa 76:4 DK-KJV]
Ps 76:4 Thou art more glorious and excellent than the mountains of prey.
[Sa 76:5 DK-KJV]
Ps 76:5 The stouthearted are spoiled, they have slept their sleep: and none of the men of might have found their hands.
[Sa 76:6 DK-KJV]
Ps 76:6 At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a dead sleep.
[Sa 76:7 DK-KJV]
Ps 76:7 Thou, even thou, art to be feared: and who may stand in thy sight when once thou art angry?
[Sa 76:8 DK-KJV]
Ps 76:8 Thou didst cause judgment to be heard from heaven; the earth feared, and was still,
[Sa 76:9 DK-KJV]
Ps 76:9 When God arose to judgment, to save all the meek of the earth. Selah.
[Sa 76:10 DK-KJV]
Ps 76:10 Surely the wrath of man shall praise thee: the remainder of wrath shalt thou restrain.
[Sa 76:11 DK-KJV]
Ps 76:11 Vow, and pay unto the LORD your God: let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared.
[Sa 76:12 DK-KJV]
Ps 76:12 He shall cut off the spirit of princes: he is terrible to the kings of the earth.
[Sa 77:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, til Jeduthun “hans lov”, En Salme af Asaph “notaren”. Jeg råbte på Gud med min stemme, ja på Gud med min stemme; og han lyttede på mig.
Ps 77:1 To the chief Musician, to Jeduthun, A Psalm of Asaph. I cried unto God with my voice, even unto God with my voice; and he gave ear unto me.
[Sa 77:2 DK-KJV] På min trængselsdag søgte jeg Herren: mine sår randt om natten, og stoppede ikke: min sjæl nægtede at bli’ trøstet.
Ps 77:2 In the day of my trouble I sought the Lord: my sore ran in the night, and ceased not: my soul refused to be comforted.
[Sa 77:3 DK-KJV] Jeg huskede på Gud, og var trængt: Jeg beklagede mig, og min ånd var overvældet. Pause.
Ps 77:3 I remembered God, and was troubled: I complained, and my spirit was overwhelmed. Selah.
[Sa 77:4 DK-KJV] Du holder mine øjne vågne: jeg er så trængt at jeg ikke kan tale.
Ps 77:4 Thou holdest mine eyes waking: I am so troubled that I cannot speak.
[Sa 77:5 DK-KJV] Jeg har tænkt over de gamle dage, årene fra gamle tider.
Ps 77:5 I have considered the days of old, the years of ancient times.
[Sa 77:6 DK-KJV] Jeg kalder til ihukommelse min sang om natten: jeg kommunikerer med mit eget hjerte: og min ånd søgte ivrigt.
Ps 77:6 I call to remembrance my song in the night: I commune with mine own heart: and my spirit made diligent search.
[Sa 77:7 DK-KJV] Vil Herren forkaste for evig? og vil han ikke længere være velvillig?
Ps 77:7 Will the Lord cast off for ever? and will he be favourable no more?
[Sa 77:8 DK-KJV] Er hans barmhjertighed fuldstændigt forsvundet for evigt? fejler hans løfte for altid?
Ps 77:8 Is his mercy clean gone for ever? doth his promise fail for evermore?
[Sa 77:9 DK-KJV] Har Gud glemt at være nådig? har han i vrede lukket ned for hans ømme barmhjertigheder? Pause.
Ps 77:9 Hath God forgotten to be gracious? hath he in anger shut up his tender mercies? Selah.
[Sa 77:10 DK-KJV] Og jeg sagde, Dette er min skrøbelighed: men jeg vil huske på de år med den Allerhøjestes højre hånd.
Ps 77:10 And I said, This is my infirmity: but I will remember the years of the right hand of the most High.
[Sa 77:11 DK-KJV] Jeg vil huske på HERRENs gerninger: jeg vil visseligt huske på dine tidligere undere.
Ps 77:11 I will remember the works of the LORD: surely I will remember thy wonders of old.
[Sa 77:12 DK-KJV] Jeg vil også meditere over hele dit værk, og tale om dine handlinger.
Ps 77:12 I will meditate also of all thy work, and talk of thy doings.
[Sa 77:13 DK-KJV] Din vej, Kæreste Gud, er i helligdommen: hvem er så stor en Gud som vor Gud?
Ps 77:13 Thy way, O God, is in the sanctuary: who is so great a God as our God?
[Sa 77:14 DK-KJV] Du er den Gud der gør undere: du har erklæret din styrke blandt folket.
Ps 77:14 Thou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people.
[Sa 77:15 DK-KJV] Du har befriet folket med din arm, Jacobs sønner og Joseph. Pause.
Ps 77:15 Thou hast with thine arm redeemed thy people, the sons of Jacob and Joseph. Selah.
[Sa 77:16 DK-KJV] Vandmasserne så’ dig, Kæreste Gud, vandmasserne så’ dig; de var bange: dybene var også ængstelige.
Ps 77:16 The waters saw thee, O God, the waters saw thee; they were afraid: the depths also were troubled.
[Sa 77:17 DK-KJV] Skyerne hældte vand ud: himlene udsendte en lyd: dine pile gik også bredt ud.
Ps 77:17 The clouds poured out water: the skies sent out a sound: thine arrows also went abroad.
[Sa 77:18 DK-KJV] Røsten fra din torden var på himmelen: lynene oplyste denne verden: jorden snublede og rystede.
Ps 77:18 The voice of thy thunder was in the heaven: the lightnings lightened the world: the earth trembled and shook.
[Sa 77:19 DK-KJV] Din vej er i havet, og din sti i de store vandmasser, og dine fodspor er ikke kendt.
Ps 77:19 Thy way is in the sea, and thy path in the great waters, and thy footsteps are not known.
[Sa 77:20 DK-KJV] Du leder dit folk som en flok ved Moses’ og Aarons hånd.
Ps 77:20 Thou leddest thy people like a flock by the hand of Moses and Aaron.
[Sa 78:1 DK-KJV] Undervisningslære af Asaph “notaren”. Lyt her, Kæreste mit folk, til min lov: vend jeres ører mod ordene fra min mund.
Ps 78:1 Maschil of Asaph. Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth.
[Sa 78:2 DK-KJV] Jeg vil åbne min mund i en lignelse: jeg vil ytre mørke ordsprog fra gammel tid: Se Sa 78:2 – Mat 13:35 –
Ps 78:2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:
[Sa 78:3 DK-KJV] Som vi har hørt og kendt, og vore fædre har fortalt os.
Ps 78:3 Which we have heard and known, and our fathers have told us.
[Sa 78:4 DK-KJV] Vi vil ikke skjule dem fra deres børn, ved at vise HERRENs lovsange til den generation der kommer, og hans styrke, og hans vidunderlige handlinger som han har gjort.
Ps 78:4 We will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the LORD, and his strength, and his wonderful works that he hath done.
[Sa 78:5 DK-KJV] For han etablerede et vidnesbyrd i Jacob, og indsatte en lov i Israel, som han befalede vore fædre, at de skulle gøre dem kendt for deres børn:
Ps 78:5 For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children:
[Sa 78:6 DK-KJV] Så den generation der kommer måtte kende dem, ja de børn som skulle bli’ født; som skulle rejse sig og erklære dem for deres børn:
Ps 78:6 That the generation to come might know them, even the children which should be born; who should arise and declare them to their children:
[Sa 78:7 DK-KJV] Så de måtte sætte sin lid til Gud, og ikke glemme Guds handlinger, men holde hans befalinger:
Ps 78:7 That they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments:
[Sa 78:8 DK-KJV] Og ikke måtte være som deres fædre, en stædig og oprørsk generation; en generation der ikke har hjertet på rette plads, og hvis ånd ikke var grundfæstet hos Gud.
Ps 78:8 And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation; a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not stedfast with God.
[Sa 78:9 DK-KJV] Ephraims børn, som var armeret, og som bar buer, vendte om på kampdagen.
Ps 78:9 The children of Ephraim, being armed, and carrying bows, turned back in the day of battle.
[Sa 78:10 DK-KJV] De holdt ikke Guds pagt, og nægtede at vandre i hans lov;
Ps 78:10 They kept not the covenant of God, and refused to walk in his law;
[Sa 78:11 DK-KJV] Og glemte hans gerninger, og hans undere som han havde vist dem.
Ps 78:11 And forgat his works, and his wonders that he had shewed them.
[Sa 78:12 DK-KJV] Vidunderlige ting gjorde han foran deres fædres øjne, i Egyptens land, på Zoans marker.
Ps 78:12 Marvellous things did he in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan.
[Sa 78:13 DK-KJV] Han delte havet, og fik dem til at gå igennem; og han fik vandmasserne til at stå som en bunke.
Ps 78:13 He divided the sea, and caused them to pass through; and he made the waters to stand as an heap.
[Sa 78:14 DK-KJV] I dagtimerne ledte han dem også med en sky, og hele natten med et lys af ild.
Ps 78:14 In the daytime also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire.
[Sa 78:15 DK-KJV] Han kløvede klipperne i vildmarken, og gav dem noget at drikke som ud af de store dyb.
Ps 78:15 He clave the rocks in the wilderness, and gave them drink as out of the great depths.
[Sa 78:16 DK-KJV] Han bragte også vandløb ud af klippen, og fik vandmasser til at rende ned som floder.
Ps 78:16 He brought streams also out of the rock, and caused waters to run down like rivers.
[Sa 78:17 DK-KJV] Og de syndede endnu mere imod ham ved at provokere den Allerhøjeste i vildmarken.
Ps 78:17 And they sinned yet more against him by provoking the most High in the wilderness.
[Sa 78:18 DK-KJV] Og de fristede Gud i deres hjerte ved at bede om kød for deres lyst.
Ps 78:18 And they tempted God in their heart by asking meat for their lust.
[Sa 78:19 DK-KJV] Ja, de talte imod Gud; de sagde, Kan Gud dække et bord i vildmarken?
Ps 78:19 Yea, they spake against God; they said, Can God furnish a table in the wilderness?
[Sa 78:20 DK-KJV]
Ps 78:20 Behold, he smote the rock, that the waters gushed out, and the streams overflowed; can he give bread also? can he provide flesh for his people?
[Sa 78:21 DK-KJV]
Ps 78:21 Therefore the LORD heard this, and was wroth: so a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel;
[Sa 78:22 DK-KJV]
Ps 78:22 Because they believed not in God, and trusted not in his salvation:
[Sa 78:23 DK-KJV]
Ps 78:23 Though he had commanded the clouds from above, and opened the doors of heaven,
[Sa 78:24 DK-KJV]
Ps 78:24 And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven.
[Sa 78:25 DK-KJV]
Ps 78:25 Man did eat angels’ food: he sent them meat to the full.
[Sa 78:26 DK-KJV]
Ps 78:26 He caused an east wind to blow in the heaven: and by his power he brought in the south wind.
[Sa 78:27 DK-KJV]
Ps 78:27 He rained flesh also upon them as dust, and feathered fowls like as the sand of the sea:
[Sa 78:28 DK-KJV]
Ps 78:28 And he let it fall in the midst of their camp, round about their habitations.
[Sa 78:29 DK-KJV]
Ps 78:29 So they did eat, and were well filled: for he gave them their own desire;
[Sa 78:30 DK-KJV]
Ps 78:30 They were not estranged from their lust. But while their meat was yet in their mouths,
[Sa 78:31 DK-KJV]
Ps 78:31 The wrath of God came upon them, and slew the fattest of them, and smote down the chosen men of Israel.
[Sa 78:32 DK-KJV]
Ps 78:32 For all this they sinned still, and believed not for his wondrous works.
[Sa 78:33 DK-KJV] Derfor fortærede han deres dage med forfængelighed, og deres år i trængsel.
Ps 78:33 Therefore their days did he consume in vanity, and their years in trouble.
[Sa 78:34 DK-KJV]
Ps 78:34 When he slew them, then they sought him: and they returned and inquired early after God.
[Sa 78:35 DK-KJV]
Ps 78:35 And they remembered that God was their rock, and the high God their redeemer.
[Sa 78:36 DK-KJV]
Ps 78:36 Nevertheless they did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongues.
[Sa 78:37 DK-KJV]
Ps 78:37 For their heart was not right with him, neither were they stedfast in his covenant.
[Sa 78:38 DK-KJV]
Ps 78:38 But he, being full of compassion, forgave their iniquity, and destroyed them not: yea, many a time turned he his anger away, and did not stir up all his wrath.
[Sa 78:39 DK-KJV]
Ps 78:39 For he remembered that they were but flesh; a wind that passeth away, and cometh not again.
[Sa 78:40 DK-KJV]
Ps 78:40 How oft did they provoke him in the wilderness, and grieve him in the desert!
[Sa 78:41 DK-KJV] Ja, de vendte tilbage og fristede Gud, og begrænsede Israels Hellige Éner. 
Ps 78:41 Yea, they turned back and tempted God, and limited the Holy One of Israel.
[Sa 78:42 DK-KJV]
Ps 78:42 They remembered not his hand, nor the day when he delivered them from the enemy.
[Sa 78:43 DK-KJV]
Ps 78:43 How he had wrought his signs in Egypt, and his wonders in the field of Zoan:
[Sa 78:44 DK-KJV]
Ps 78:44 And had turned their rivers into blood; and their floods, that they could not drink.
[Sa 78:45 DK-KJV]
Ps 78:45 He sent divers sorts of flies among them, which devoured them; and frogs, which destroyed them.
[Sa 78:46 DK-KJV]
Ps 78:46 He gave also their increase unto the caterpiller, and their labour unto the locust.
[Sa 78:47 DK-KJV]
Ps 78:47 He destroyed their vines with hail, and their sycomore trees with frost.
[Sa 78:48 DK-KJV]
Ps 78:48 He gave up their cattle also to the hail, and their flocks to hot thunderbolts.
[Sa 78:49 DK-KJV] Han kastede voldsomheden i hans vrede, arrigskab, harme, og plager, over dem, ved at sende onde engle blandt dem.
Ps 78:49 He cast upon them the fierceness of his anger, wrath, and indignation, and trouble, by sending evil angels among them.
[Sa 78:50 DK-KJV]
Ps 78:50 He made a way to his anger; he spared not their soul from death, but gave their life over to the pestilence;
[Sa 78:51 DK-KJV]
Ps 78:51 And smote all the firstborn in Egypt; the chief of their strength in the tabernacles of Ham:
[Sa 78:52 DK-KJV]
Ps 78:52 But made his own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a flock.
[Sa 78:53 DK-KJV]
Ps 78:53 And he led them on safely, so that they feared not: but the sea overwhelmed their enemies.
[Sa 78:54 DK-KJV]
Ps 78:54 And he brought them to the border of his sanctuary, even to this mountain, which his right hand had purchased.
[Sa 78:55 DK-KJV]
Ps 78:55 He cast out the heathen also before them, and divided them an inheritance by line, and made the tribes of Israel to dwell in their tents.
[Sa 78:56 DK-KJV]
Ps 78:56 Yet they tempted and provoked the most high God, and kept not his testimonies:
[Sa 78:57 DK-KJV]
Ps 78:57 But turned back, and dealt unfaithfully like their fathers: they were turned aside like a deceitful bow.
[Sa 78:58 DK-KJV]
Ps 78:58 For they provoked him to anger with their high places, and moved him to jealousy with their graven images.
[Sa 78:59 DK-KJV]
Ps 78:59 When God heard this, he was wroth, and greatly abhorred Israel:
[Sa 78:60 DK-KJV]
Ps 78:60 So that he forsook the tabernacle of Shiloh, the tent which he placed among men;
[Sa 78:61 DK-KJV]
Ps 78:61 And delivered his strength into captivity, and his glory into the enemy’s hand.
[Sa 78:62 DK-KJV]
Ps 78:62 He gave his people over also unto the sword; and was wroth with his inheritance.
[Sa 78:63 DK-KJV]
Ps 78:63 The fire consumed their young men; and their maidens were not given to marriage.
[Sa 78:64 DK-KJV]
Ps 78:64 Their priests fell by the sword; and their widows made no lamentation.
[Sa 78:65 DK-KJV]
Ps 78:65 Then the Lord awaked as one out of sleep, and like a mighty man that shouteth by reason of wine.
[Sa 78:66 DK-KJV]
Ps 78:66 And he smote his enemies in the hinder parts: he put them to a perpetual reproach.
[Sa 78:67 DK-KJV]
Ps 78:67 Moreover he refused the tabernacle of Joseph, and chose not the tribe of Ephraim:
[Sa 78:68 DK-KJV] Zionbjerget
Ps 78:68 But chose the tribe of Judah, the mount Zion which he loved.
[Sa 78:69 DK-KJV]
Ps 78:69 And he built his sanctuary like high palaces, like the earth which he hath established for ever.
[Sa 78:70 DK-KJV]
Ps 78:70 He chose David also his servant, and took him from the sheepfolds:
[Sa 78:71 DK-KJV]
Ps 78:71 From following the ewes great with young he brought him to feed Jacob his people, and Israel his inheritance.
[Sa 78:72 DK-KJV]
Ps 78:72 So he fed them according to the integrity of his heart; and guided them by the skilfulness of his hands.
[Sa 79:1 DK-KJV] En Salme af Asaph “notaren”. Kæreste Gud, hedningerne er komme ind i din arv; dit hellige tempel har de besmittet; de har lagt Jerusalem i bunker.
Ps 79:1 A Psalm of Asaph. O God, the heathen are come into thine inheritance; thy holy temple have they defiled; they have laid Jerusalem on heaps.
[Sa 79:2 DK-KJV] De døde kroppe fra dine tjenere har de givet til at være mad for himlens fugle, kødet fra dine hellige til jordens dyr.
Ps 79:2 The dead bodies of thy servants have they given to be meat unto the fowls of the heaven, the flesh of thy saints unto the beasts of the earth.
[Sa 79:3 DK-KJV] Deres blod har de spredt rundt om Jerusalem som vand; og der var ingen til at begrave dem.
Ps 79:3 Their blood have they shed like water round about Jerusalem; and there was none to bury them.
[Sa 79:4 DK-KJV]
Ps 79:4 We are become a reproach to our neighbours, a scorn and derision to them that are round about us.
[Sa 79:5 DK-KJV]
Ps 79:5 How long, LORD? wilt thou be angry for ever? shall thy jealousy burn like fire?
[Sa 79:6 DK-KJV]
Ps 79:6 Pour out thy wrath upon the heathen that have not known thee, and upon the kingdoms that have not called upon thy name.
[Sa 79:7 DK-KJV]
Ps 79:7 For they have devoured Jacob, and laid waste his dwelling place.
[Sa 79:8 DK-KJV]
Ps 79:8 O remember not against us former iniquities: let thy tender mercies speedily prevent us: for we are brought very low.
[Sa 79:9 DK-KJV]
Ps 79:9 Help us, O God of our salvation, for the glory of thy name: and deliver us, and purge away our sins, for thy name’s sake.
[Sa 79:10 DK-KJV]
Ps 79:10 Wherefore should the heathen say, Where is their God? let him be known among the heathen in our sight by the revenging of the blood of thy servants which is shed.
[Sa 79:11 DK-KJV]
Ps 79:11 Let the sighing of the prisoner come before thee; according to the greatness of thy power preserve thou those that are appointed to die;
[Sa 79:12 DK-KJV]
Ps 79:12 And render unto our neighbours sevenfold into their bosom their reproach, wherewith they have reproached thee, O Lord.
[Sa 79:13 DK-KJV]
Ps 79:13 So we thy people and sheep of thy pasture will give thee thanks for ever: we will shew forth thy praise to all generations.
[Sa 80:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Shoshannim-eduth, En Salme eller Sang af Asaph “notaren”. Lyt her, Kæreste Hyrde for Israel, du som leder Josef som en flok; du som bor mellem keruberne, skin klart.
Ps 80:1 To the chief Musician upon Shoshannim-Eduth, A Psalm of Asaph. Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.
[Sa 80:2 DK-KJV]
Ps 80:2 Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.
[Sa 80:3 DK-KJV]
Ps 80:3 Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
[Sa 80:4 DK-KJV]
Ps 80:4 O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?
[Sa 80:5 DK-KJV]
Ps 80:5 Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.
[Sa 80:6 DK-KJV]
Ps 80:6 Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.
[Sa 80:7 DK-KJV]
Ps 80:7 Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.
[Sa 80:8 DK-KJV]
Ps 80:8 Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.
[Sa 80:9 DK-KJV]
Ps 80:9 Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.
[Sa 80:10 DK-KJV]
Ps 80:10 The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.
[Sa 80:11 DK-KJV]
Ps 80:11 She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.
[Sa 80:12 DK-KJV]
Ps 80:12 Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?
[Sa 80:13 DK-KJV]
Ps 80:13 The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.
[Sa 80:14 DK-KJV]
Ps 80:14 Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;
[Sa 80:15 DK-KJV]
Ps 80:15 And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.
[Sa 80:16 DK-KJV]
Ps 80:16 It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.
[Sa 80:17 DK-KJV]
Ps 80:17 Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.
[Sa 80:18 DK-KJV]
Ps 80:18 So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.
[Sa 80:19 DK-KJV]
Ps 80:19 Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.
[Sa 81:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Gittith, En Salme af Asaph “notaren”. Syng højt til Gud vor styrke: lav et glædesfyldt råb til Jacobs Gud.
Ps 81:1 To the chief Musician upon Gittith, A Psalm of Asaph. Sing aloud unto God our strength: make a joyful noise unto the God of Jacob.
[Sa 81:2 DK-KJV]
Ps 81:2 Take a psalm, and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery.
[Sa 81:3 DK-KJV]
Ps 81:3 Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast day.
[Sa 81:4 DK-KJV]
Ps 81:4 For this was a statute for Israel, and a law of the God of Jacob.
[Sa 81:5 DK-KJV]
Ps 81:5 This he ordained in Joseph for a testimony, when he went out through the land of Egypt: where I heard a language that I understood not.
[Sa 81:6 DK-KJV]
Ps 81:6 I removed his shoulder from the burden: his hands were delivered from the pots.
[Sa 81:7 DK-KJV] Du kaldte i trængsel, og jeg forløste dig; jeg svarede dig i tordenens hemmelige sted: jeg prøvede dig ved Meribahs vandmasser. Pause.
Ps 81:7 Thou calledst in trouble, and I delivered thee; I answered thee in the secret place of thunder: I proved thee at the waters of Meribah. Selah.
[Sa 81:8 DK-KJV]
Ps 81:8 Hear, O my people, and I will testify unto thee: O Israel, if thou wilt hearken unto me;
[Sa 81:9 DK-KJV]
Ps 81:9 There shall no strange god be in thee; neither shalt thou worship any strange god.
[Sa 81:10 DK-KJV]
Ps 81:10 I am the LORD thy God, which brought thee out of the land of Egypt: open thy mouth wide, and I will fill it.
[Sa 81:11 DK-KJV]
Ps 81:11 But my people would not hearken to my voice; and Israel would none of me.
[Sa 81:12 DK-KJV]
Ps 81:12 So I gave them up unto their own hearts’ lust: and they walked in their own counsels.
[Sa 81:13 DK-KJV]
Ps 81:13 Oh that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways!
[Sa 81:14 DK-KJV]
Ps 81:14 I should soon have subdued their enemies, and turned my hand against their adversaries.
[Sa 81:15 DK-KJV]
Ps 81:15 The haters of the LORD should have submitted themselves unto him: but their time should have endured for ever.
[Sa 81:16 DK-KJV]
Ps 81:16 He should have fed them also with the finest of the wheat: and with honey out of the rock should I have satisfied thee.
[Sa 82:1 DK-KJV] En Salme af Asaph “notaren”. Gud står i den mægtiges menighed; han dømmer blandt guderne.
Ps 82:1 A Psalm of Asaph. God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.
[Sa 82:2 DK-KJV]
Ps 82:2 How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.
[Sa 82:3 DK-KJV]
Ps 82:3 Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.
[Sa 82:4 DK-KJV]
Ps 82:4 Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.
[Sa 82:5 DK-KJV]
Ps 82:5 They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.
[Sa 82:6 DK-KJV]
Ps 82:6 I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.
[Sa 82:7 DK-KJV]
Ps 82:7 But ye shall die like men, and fall like one of the princes.
[Sa 82:8 DK-KJV]
Ps 82:8 Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.
[Sa 83:1 DK-KJV] En Sang eller Salme af Asaph “notaren”. Vær du ikke tavs, Kæreste Gud: hold ikke din fred, og vær ikke stille, Kæreste Gud.
Ps 83:1 A Song or Psalm of Asaph. Keep not thou silence, O God: hold not thy peace, and be not still, O God.
[Sa 83:2 DK-KJV] For, se, dine fjender laver en tumult: og de der hader dig løftede hovedet op.
Ps 83:2 For, lo, thine enemies make a tumult: and they that hate thee have lifted up the head.
[Sa 83:3 DK-KJV]
Ps 83:3 They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones.
[Sa 83:4 DK-KJV]
Ps 83:4 They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; that the name of Israel may be no more in remembrance.
[Sa 83:5 DK-KJV]
Ps 83:5 For they have consulted together with one consent: they are confederate against thee:
[Sa 83:6 DK-KJV]
Ps 83:6 The tabernacles of Edom, and the Ishmaelites; of Moab, and the Hagarenes;
[Sa 83:7 DK-KJV]
Ps 83:7 Gebal, and Ammon, and Amalek; the Philistines with the inhabitants of Tyre;
[Sa 83:8 DK-KJV]
Ps 83:8 Assur also is joined with them: they have holpen the children of Lot. Selah.
[Sa 83:9 DK-KJV]
Ps 83:9 Do unto them as unto the Midianites; as to Sisera, as to Jabin, at the brook of Kison:
[Sa 83:10 DK-KJV]
Ps 83:10 Which perished at En-dor: they became as dung for the earth.
[Sa 83:11 DK-KJV]
Ps 83:11 Make their nobles like Oreb, and like Zeeb: yea, all their princes as Zebah, and as Zalmunna:
[Sa 83:12 DK-KJV]
Ps 83:12 Who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession.
[Sa 83:13 DK-KJV]
Ps 83:13 O my God, make them like a wheel; as the stubble before the wind.
[Sa 83:14 DK-KJV]
Ps 83:14 As the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire;
[Sa 83:15 DK-KJV]
Ps 83:15 So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm.
[Sa 83:16 DK-KJV]
Ps 83:16 Fill their faces with shame; that they may seek thy name, O LORD.
[Sa 83:17 DK-KJV] Lad dem være forvirrede og ængstelige for evigt; ja, lad dem være skamfulde, og omkomme.
Ps 83:17 Let them be confounded and troubled for ever; yea, let them be put to shame, and perish:
[Sa 83:18 DK-KJV]
Ps 83:18 That men may know that thou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.
[Sa 84:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker på Gittith XXXX, En Salme til sønnerne af Korah. Hvor
Ps 84:1 To the chief Musician upon Gittith, A Psalm for the sons of Korah. How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!
[Sa 84:2 DK-KJV]
Ps 84:2 My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the LORD: my heart and my flesh crieth out for the living God.
[Sa 84:3 DK-KJV]
Ps 84:3 Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.
[Sa 84:4 DK-KJV]
Ps 84:4 Blessed are they that dwell in thy house: they will be still praising thee. Selah.
[Sa 84:5 DK-KJV]
Ps 84:5 Blessed is the man whose strength is in thee; in whose heart are the ways of them.
[Sa 84:6 DK-KJV]
Ps 84:6 Who passing through the valley of Baca make it a well; the rain also filleth the pools.
[Sa 84:7 DK-KJV]
Ps 84:7 They go from strength to strength, every one of them in Zion appeareth before God.
[Sa 84:8 DK-KJV]
Ps 84:8 O LORD God of hosts, hear my prayer: give ear, O God of Jacob. Selah.
[Sa 84:9 DK-KJV] Læg mærke til, Kæreste Gud vort skjold, og kig på din salvedes ansigt
Ps 84:9 Behold, O God our shield, and look upon the face of thine anointed.
[Sa 84:10 DK-KJV]
Ps 84:10 For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my God, than to dwell in the tents of wickedness.
[Sa 84:11 DK-KJV]
Ps 84:11 For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.
[Sa 84:12 DK-KJV]
Ps 84:12 O LORD of hosts, blessed is the man that trusteth in thee.
[Sa 85:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme til sønnerne af Korah. HERRE, du har været god mod dit land: du har bragt Jacobs tilfangetagne tilbage.
Ps 85:1 To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah. LORD, thou hast been favourable unto thy land: thou hast brought back the captivity of Jacob.
[Sa 85:2 DK-KJV] Du har tilgivet dit folks fejltrin, du har dækket alle deres synder, Pause.
Ps 85:2 Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. Selah.
[Sa 85:3 DK-KJV] Du har fjernet alt dit arrigskab: du har vendt dig bort fra voldsomheden i din vrede.
Ps 85:3 Thou hast taken away all thy wrath: thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger.
[Sa 85:4 DK-KJV] Omvend os, Kæreste vor frelses Gud, og få din vrede mod os til at stoppe.
Ps 85:4 Turn us, O God of our salvation, and cause thine anger toward us to cease.
[Sa 85:5 DK-KJV] Vil du være vred på os for evigt? vil du trække din vrede frem over alle generationer?
Ps 85:5 Wilt thou be angry with us for ever? wilt thou draw out thine anger to all generations?
[Sa 85:6 DK-KJV] Vil du ikke vække os igen: så dit folk kan glæde sig over dig?
Ps 85:6 Wilt thou not revive us again: that thy people may rejoice in thee?
[Sa 85:7 DK-KJV] Vis os din barmhjertighed, Kæreste HERRE, og giv os din frelse.
Ps 85:7 Shew us thy mercy, O LORD, and grant us thy salvation.
[Sa 85:8 DK-KJV] Jeg vil høre hvad Herren Gud vil tale: for han vil tale fred til sit folk, og til sine hellige: men lad dem ikke igen vende tilbage til tåbelighed.
Ps 85:8 I will hear what God the LORD will speak: for he will speak peace unto his people, and to his saints: but let them not turn again to folly.
[Sa 85:9 DK-KJV] Hans frelse er sandelig nær ved dem der frygter ham; så herlighed må bo i vort land.
Ps 85:9 Surely his salvation is nigh them that fear him; that glory may dwell in our land.
[Sa 85:10 DK-KJV] Barmhjertighed og sandhed er godt sammen; retfærdighed og fred har kysset hinanden.
Ps 85:10 Mercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other.
[Sa 85:11 DK-KJV] Sandhed skal springe ud af jorden; og retfærdighed skal kigge ned fra himlen.
Ps 85:11 Truth shall spring out of the earth; and righteousness shall look down from heaven.
[Sa 85:12 DK-KJV] Ja, HERREN skal gi’ det som er godt; og vort land skal gi’ hendes tilvækst.
Ps 85:12 Yea, the LORD shall give that which is good; and our land shall yield her increase.
[Sa 85:13 DK-KJV] Retfærdighed skal gå foran ham; og skal få os til at følge vejen for hans fodspor.
Ps 85:13 Righteousness shall go before him; and shall set us in the way of his steps.
[Sa 86:1 DK-KJV] En Bøn af David. Buk dit øre ned, Kæreste HERRE, hør mig: for jeg er fattig og trængende.
Ps 86:1 A Prayer of David. Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.
[Sa 86:2 DK-KJV] Bevar min sjæl; for jeg er hellig: Kæreste du min Gud, frels din tjener der stoler på dig.
Ps 86:2 Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
[Sa 86:3 DK-KJV] Vær barmhjertig mod mig, Kæreste Herre: for jeg råber dagligt på dig.
Ps 86:3 Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.
[Sa 86:4 DK-KJV] Din tjeners sjæls jubel: for mod dig. Kæreste Herre opløfter jeg min sjæl.
Ps 86:4 Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.
[Sa 86:5 DK-KJV] For du, Herre, er god, og klar til at tilgive; og velforsynet i barmhjertighed mod alle dem der kalder på dig.
Ps 86:5 For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
[Sa 86:6 DK-KJV] Hør nu, Kæreste HERRE, på min bøn, og lyt til røsten af mine påkaldelsesbønner.
Ps 86:6 Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.
[Sa 86:7 DK-KJV] På min trængselsdag vil jeg kalde på dig: for du vil svare mig.
Ps 86:7 In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.
[Sa 86:8 DK-KJV] Blandt guderne er der ingen der kan sammenlignes med dig, Kæreste Herre; der er heller ikke nogen gerninger der kan sammenlignes med dine gerninger.
Ps 86:8 Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.
[Sa 86:9 DK-KJV] Alle nationerne som du har lavet skal komme og tilbede foran dig, Kæreste Herre; og skal forherlige dit navn.
Ps 86:9 All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.
[Sa 86:10 DK-KJV] For du er stor, og udvirker vidunderlige ting: du alene er Gud.
Ps 86:10 For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.
[Sa 86:11 DK-KJV] Lær mig din vej, Kæreste HERRE; jeg vil vandre i din sandhed: foren mit hjerte til at frygte dit navn.
Ps 86:11 Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
[Sa 86:12 DK-KJV] Jeg vil rose dig, Kæreste Herre min Gud, med hele mit hjerte: og jeg vil forherlige dit navn for evigt og altid.
Ps 86:12 I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.
[Sa 86:13 DK-KJV] For stor er din barmhjertighed imod mig: og du har forløst min sjæl fra det laveste helvede.
Ps 86:13 For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.
[Sa 86:14 DK-KJV] Kæreste Gud, de stolte har rejst sig imod mig, og forsamlingerne af voldelige mænd har søgt efter min sjæl; og har ikke sat dig foran dem.
Ps 86:14 O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.
[Sa 86:15 DK-KJV] Men du, Kæreste Herre, er en Gud fuld af medfølelse, og nådig, tålmodig, og velforsynet i barmhjertighed og sandhed.
Ps 86:15 But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.
[Sa 86:16 DK-KJV] Kæreste vend dig mod mig, og ha’ barmhjertighed med mig; gi’ din styrke til din tjener, og frels din tjenestepiges søn.
Ps 86:16 O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.
[Sa 86:17 DK-KJV] Vis mig et endeligt kendetegn, så de som hader mig må se det, og skamme sig: fordi du, HERRE, har hjulpet mig, og trøstet mig.
Ps 86:17 Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.
[Sa 87:1 DK-KJV] En Salme eller Sang til sønnerne af Korah. Hans fundament er i de hellige bjerge.
Ps 87:1 A Psalm or Song for the sons of Korah. His foundation is in the holy mountains.
[Sa 87:2 DK-KJV] HERREN elsker Zions porte mere end alle Jacobs beboelser.
Ps 87:2 The LORD loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob.
[Sa 87:3 DK-KJV] Strålende ting er talt om dig, Kæreste Guds by. Pause.
Ps 87:3 Glorious things are spoken of thee, O city of God. Selah.
[Sa 87:4 DK-KJV] Jeg vil nævne Rahab og Babylon overfor dem der kender mig: læg mærke til Palæstina, og Tyrus, med Etiopien; denne mand var født der.
Ps 87:4 I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me: behold Philistia, and Tyre, with Ethiopia; this man was born there.
[Sa 87:5 DK-KJV] Og om Zion skal det bli’ sagt, Denne og den mand var født i hende: og den højeste hamselv skal etablere hende.
Ps 87:5 And of Zion it shall be said, This and that man was born in her: and the highest himself shall establish her.
[Sa 87:6 DK-KJV] HERREN skal tælle, når han skriver folket op, at denne mand var født der. Pause.
Ps 87:6 The LORD shall count, when he writeth up the people, that this man was born there. Selah.
[Sa 87:7 DK-KJV] Sangerne og de der spiller på instrumenter skal ligeledes være der: alle mine kilder er i dig.
Ps 87:7 As well the singers as the players on instruments shall be there: all my springs are in thee.
[Sa 88:1 DK-KJV] En Sang eller Salme til sønnerne af Korah, til den ledende Musiker på Mahalath Leannoth, Undervisningslære af Ezrahiten Herman. Kæreste HERRE Gud af min frelse, jeg har råbt dag og nat foran dig:
Ps 88:1 A Song or Psalm for the sons of Korah, to the chief Musician upon Mahalath Leannoth, Maschil of Heman the Ezrahite. O LORD God of my salvation, I have cried day and night before thee:
[Sa 88:2 DK-KJV] Lad mine bønner komme foran dig: hør du nu her på mit råb:
Ps 88:2 Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry;
[Sa 88:3 DK-KJV] For min sjæl er fuld af trængsler: og mit liv nærmer sig graven.
Ps 88:3 For my soul is full of troubles: and my life draweth nigh unto the grave.
[Sa 88:4 DK-KJV]
Ps 88:4 I am counted with them that go down into the pit: I am as a man that hath no strength:
[Sa 88:5 DK-KJV]
Ps 88:5 Free among the dead, like the slain that lie in the grave, whom thou rememberest no more: and they are cut off from thy hand.
[Sa 88:6 DK-KJV]
Ps 88:6 Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps.
[Sa 88:7 DK-KJV]
Ps 88:7 Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted me with all thy waves. Selah.
[Sa 88:8 DK-KJV]
Ps 88:8 Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.
[Sa 88:9 DK-KJV]
Ps 88:9 Mine eye mourneth by reason of affliction: LORD, I have called daily upon thee, I have stretched out my hands unto thee.
[Sa 88:10 DK-KJV]
Ps 88:10 Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise and praise thee? Selah.
[Sa 88:11 DK-KJV]
Ps 88:11 Shall thy lovingkindness be declared in the grave? or thy faithfulness in destruction?
[Sa 88:12 DK-KJV]
Ps 88:12 Shall thy wonders be known in the dark? and thy righteousness in the land of forgetfulness?
[Sa 88:13 DK-KJV]
Ps 88:13 But unto thee have I cried, O LORD; and in the morning shall my prayer prevent thee.
[Sa 88:14 DK-KJV]
Ps 88:14 LORD, why castest thou off my soul? why hidest thou thy face from me?
[Sa 88:15 DK-KJV]
Ps 88:15 I am afflicted and ready to die from my youth up: while I suffer thy terrors I am distracted.
[Sa 88:16 DK-KJV]
Ps 88:16 Thy fierce wrath goeth over me; thy terrors have cut me off.
[Sa 88:17 DK-KJV]
Ps 88:17 They came round about me daily like water; they compassed me about together.
[Sa 88:18 DK-KJV]
Ps 88:18 Lover and friend hast thou put far from me, and mine acquaintance into darkness.
[Sa 89:1 DK-KJV] Undervisningslære af Ezrahiten Ethan. Jeg vil for evigt synge om HERRENs barmhjertigheder: med mig mund vil jeg kundgøre din trofasthed for alle generationer.
Ps 89:1 Maschil of Ethan the Ezrahite. I will sing of the mercies of the LORD for ever: with my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.
[Sa 89:2 DK-KJV] For jeg har sagt, Barmhjertighed skal bli’ opbygget for evigt: din trofasthed skal du etablerer i selveste himlene.
Ps 89:2 For I have said, Mercy shall be built up for ever: thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens.
[Sa 89:3 DK-KJV] Jeg har lavet en pagt med min udvalgte, jeg har svoret overfor David min tjener,
Ps 89:3 I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant,
[Sa 89:4 DK-KJV] Din sæd vil bli’ etableret for evigt, og din trone opbygget for alle generationer. Pause.
Ps 89:4 Thy seed will I establish for ever, and build up thy throne to all generations. Selah.
[Sa 89:5 DK-KJV] Og himlene skal rose dine undere, Kæreste HERRE: også din trofasthed i de helliges menighed.
Ps 89:5 And the heavens shall praise thy wonders, O LORD: thy faithfulness also in the congregation of the saints.
[Sa 89:6 DK-KJV] For hvem i himmelen kan sammenlignes med HERREN? hvem blandt sønnerne af de mægtige kan sidestilles med HERREN?
Ps 89:6 For who in the heaven can be compared unto the LORD? who among the sons of the mighty can be likened unto the LORD?
[Sa 89:7 DK-KJV] Gud skal frygtes meget i de helliges forsamling, og vises ærbødighed af alle der er rundt om ham.
Ps 89:7 God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him.
[Sa 89:8 DK-KJV] Kæreste HERRE hærskarers Gud, hvem er en stærk HERRE ligesom dig? eller som din trofasthed der omslutter dig?
Ps 89:8 O LORD God of hosts, who is a strong LORD like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?
[Sa 89:9 DK-KJV] Du regerer over det brusende hav: når des bølger rejser sig, stilner du dem.
Ps 89:9 Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
[Sa 89:10 DK-KJV] Du har brudt Rahab i stykker, som én der er slået ihjel; du har spredt dine fjender med din stærke arm.
Ps 89:10 Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; thou hast scattered thine enemies with thy strong arm.
[Sa 89:11 DK-KJV] Himlene er dine, jorden er også din: angående denne verden og dens fylde, du har funderet dem.
Ps 89:11 The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.
[Sa 89:12 DK-KJV] Norden og syden du har skabt dem: Tabor og Hermon skal juble i dit navn.
Ps 89:12 The north and the south thou hast created them: Tabor and Hermon shall rejoice in thy name.
[Sa 89:13 DK-KJV] Du har en mægtig arm: stærk er din hånd, og høj er din højre hånd.
Ps 89:13 Thou hast a mighty arm: strong is thy hand, and high is thy right hand.
[Sa 89:14 DK-KJV] Domstol og dom er opholdsstedet for din trone: barmhjertighed og sandhed skal gå foran dit ansigt.
Ps 89:14 Justice and judgment are the habitation of thy throne: mercy and truth shall go before thy face.
[Sa 89:15 DK-KJV] Velsignet er det folk der kender den glædesfyldte lyd: de skal vandre, Kæreste HERRE, i lyset af din billigelse.
Ps 89:15 Blessed is the people that know the joyful sound: they shall walk, O LORD, in the light of thy countenance.
[Sa 89:16 DK-KJV] De skal juble over dit navn hele den dag: og i din retfærdighed skal de bli’ ophøjet.
Ps 89:16 In thy name shall they rejoice all the day: and in thy righteousness shall they be exalted.
[Sa 89:17 DK-KJV] For du er deres styrkes herlighed: og i dit favør skal vore horn bli’ ophøjet
Ps 89:17 For thou art the glory of their strength: and in thy favour our horn shall be exalted.
[Sa 89:18 DK-KJV] For HERREN er vort forsvar; og Israels Hellige Éner er vor konge.
Ps 89:18 For the LORD is our defence; and the Holy One of Israel is our king.
[Sa 89:19 DK-KJV] Når du taler i vision til din hellige éner, og siger, Jeg har lagt hjælp på én der er mægtig; jeg har ophøjet én udvalgt ud af det folk.
Ps 89:19 Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.
[Sa 89:20 DK-KJV] Jeg har fundet David min tjener; med min hellige olie har jeg salvet ham:
Ps 89:20 I have found David my servant; with my holy oil have I anointed him:
[Sa 89:21 DK-KJV] Hos hvem min hånd skal bli’ etableret: min arm skal også styrke ham.
Ps 89:21 With whom my hand shall be established: mine arm also shall strengthen him.
[Sa 89:22 DK-KJV] Fjenden skal ikke inddrive over ham; ej heller ondskabens søn plage ham.
Ps 89:22 The enemy shall not exact upon him; nor the son of wickedness afflict him.
[Sa 89:23 DK-KJV]
Ps 89:23 And I will beat down his foes before his face, and plague them that hate him.
[Sa 89:24 DK-KJV]
Ps 89:24 But my faithfulness and my mercy shall be with him: and in my name shall his horn be exalted.
[Sa 89:25 DK-KJV]
Ps 89:25 I will set his hand also in the sea, and his right hand in the rivers.
[Sa 89:26 DK-KJV]
Ps 89:26 He shall cry unto me, Thou art my father, my God, and the rock of my salvation.
[Sa 89:27 DK-KJV]
Ps 89:27 Also I will make him my firstborn, higher than the kings of the earth.
[Sa 89:28 DK-KJV]
Ps 89:28 My mercy will I keep for him for evermore, and my covenant shall stand fast with him.
[Sa 89:29 DK-KJV]
Ps 89:29 His seed also will I make to endure for ever, and his throne as the days of heaven.
[Sa 89:30 DK-KJV]
Ps 89:30 If his children forsake my law, and walk not in my judgments;
[Sa 89:31 DK-KJV]
Ps 89:31 If they break my statutes, and keep not my commandments;
[Sa 89:32 DK-KJV]
Ps 89:32 Then will I visit their transgression with the rod, and their iniquity with stripes.
[Sa 89:33 DK-KJV]
Ps 89:33 Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail.
[Sa 89:34 DK-KJV]
Ps 89:34 My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
[Sa 89:35 DK-KJV]
Ps 89:35 Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David.
[Sa 89:36 DK-KJV]
Ps 89:36 His seed shall endure for ever, and his throne as the sun before me.
[Sa 89:37 DK-KJV]
Ps 89:37 It shall be established for ever as the moon, and as a faithful witness in heaven. Selah.
[Sa 89:38 DK-KJV] Men du har forkastet og foragtet, du har været vred på din salvede.
Ps 89:38 But thou hast cast off and abhorred, thou hast been wroth with thine anointed.
[Sa 89:39 DK-KJV]
Ps 89:39 Thou hast made void the covenant of thy servant: thou hast profaned his crown by casting it to the ground.
[Sa 89:40 DK-KJV]
Ps 89:40 Thou hast broken down all his hedges; thou hast brought his strong holds to ruin.
[Sa 89:41 DK-KJV]
Ps 89:41 All that pass by the way spoil him: he is a reproach to his neighbours.
[Sa 89:42 DK-KJV]
Ps 89:42 Thou hast set up the right hand of his adversaries; thou hast made all his enemies to rejoice.
[Sa 89:43 DK-KJV]
Ps 89:43 Thou hast also turned the edge of his sword, and hast not made him to stand in the battle.
[Sa 89:44 DK-KJV]
Ps 89:44 Thou hast made his glory to cease, and cast his throne down to the ground.
[Sa 89:45 DK-KJV]
Ps 89:45 The days of his youth hast thou shortened: thou hast covered him with shame. Selah.
[Sa 89:46 DK-KJV]
Ps 89:46 How long, LORD? wilt thou hide thyself for ever? shall thy wrath burn like fire?
[Sa 89:47 DK-KJV]
Ps 89:47 Remember how short my time is: wherefore hast thou made all men in vain?
[Sa 89:48 DK-KJV]
Ps 89:48 What man is he that liveth, and shall not see death? shall he deliver his soul from the hand of the grave? Selah.
[Sa 89:49 DK-KJV]
Ps 89:49 Lord, where are thy former lovingkindnesses, which thou swarest unto David in thy truth?
[Sa 89:50 DK-KJV]
Ps 89:50 Remember, Lord, the reproach of thy servants; how I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people;
[Sa 89:51 DK-KJV] din salvedes fodtrin.
Ps 89:51 Wherewith thine enemies have reproached, O LORD; wherewith they have reproached the footsteps of thine anointed.
[Sa 89:52 DK-KJV] Velsignet er HERREN for altid. Amen, og Amen.
Ps 89:52 Blessed be the LORD for evermore. Amen, and Amen.
[Sa 90:1 DK-KJV] En Bøn af Guds mand Moses. Herre, du har været vores opholdssted i alle generationer.
Ps 90:1 A Prayer of Moses the man of God. Lord, thou hast been our dwelling place in all generations.
[Sa 90:2 DK-KJV] Førend bjergene blev frembragt, eller selv før du havde formet jorden og denne verden, ja fra evighedernes evighed, er du Gud.
Ps 90:2 Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.
[Sa 90:3 DK-KJV] Du vender mennesket mod destruktion; og siger, Vend tilbage, i menneskebørn.
Ps 90:3 Thou turnest man to destruction; and sayest, Return, ye children of men.
[Sa 90:4 DK-KJV] For 1.000 år er i dine øjne som var det igår når det er slut, og som en nattevagt.
Ps 90:4 For a thousand years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night.
[Sa 90:5 DK-KJV] Du bar dem væk som med en oversvømmelse; de er som et får: om morgenen er de som græs der vokser op.
Ps 90:5 Thou carriest them away as with a flood; they are as a sleep: in the morning they are like grass which groweth up.
[Sa 90:6 DK-KJV] Om morgenen klarer det sig godt, og vokser op; om aftenen er det skåret ned, og visner.
Ps 90:6 In the morning it flourisheth, and groweth up; in the evening it is cut down, and withereth.
[Sa 90:7 DK-KJV] For vi er fortæret af din vrede, og via dit arrigskab er vi ængstelige.
Ps 90:7 For we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled.
[Sa 90:8 DK-KJV] Du har sat vore fejltrin foran dig, vore skjulte synder i lyset af din fremtoning.
Ps 90:8 Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance.
[Sa 90:9 DK-KJV] For alle vore dage er passeret fordi i dit arrigskab: vi brugte vore år som en historie der er fortalt.
Ps 90:9 For all our days are passed away in thy wrath: we spend our years as a tale that is told.
[Sa 90:10 DK-KJV] Dagene for vore år er 70; og hvis det er på grund af styrke er de 80 år, alligevel er deres styrke arbejde og sorg; for det er snart skåret af, og vi flyver afsted.
Ps 90:10 The days of our years are threescore years and ten; and if by reason of strength they be fourscore years, yet is their strength labour and sorrow; for it is soon cut off, and we fly away.
[Sa 90:11 DK-KJV] Hvem kender kraften i din vrede? ja ifølge din frygt, sådant er dit arrigskab.
Ps 90:11 Who knoweth the power of thine anger? even according to thy fear, so is thy wrath.
[Sa 90:12 DK-KJV] Så lær os at tælle vore dage, så vi må vende vort hjerte mod visdom.
Ps 90:12 So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.
[Sa 90:13 DK-KJV] Vend tilbage, Kæreste HERRE, hvor længe? og lad det omvende dig angående dine tjenere.
Ps 90:13 Return, O LORD, how long? and let it repent thee concerning thy servants.
[Sa 90:14 DK-KJV] Kæreste tilfredsstil os tidligt med din barmhjertighed; så vi alle vore dage må juble og være glade.
Ps 90:14 O satisfy us early with thy mercy; that we may rejoice and be glad all our days.
[Sa 90:15 DK-KJV] Gør os glade ifølge dagene hvori du har plaget os, og de år hvori vi har set ondt. 
Ps 90:15 Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil.
[Sa 90:16 DK-KJV] Lad dit værk vise sig overfor dine tjenere, og din herlighed overfor deres børn.
Ps 90:16 Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children.
[Sa 90:17 DK-KJV] Og lad HERREN vor Guds skønhed være på os: og grundfæst du vore hænders værk på os; ja, vore hænders værk grundfæst du det.
Ps 90:17 And let the beauty of the LORD our God be upon us: and establish thou the work of our hands upon us; yea, the work of our hands establish thou it.
[Sa 91:1 DK-KJV] Han der bor i den Allerhøjestes hemmelige sted skal forbli’ under den Almægtiges skygge.
Ps 91:1 He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.
[Sa 91:2 DK-KJV] Jeg vil sige om HERREN, Han er min tilflugt og min fæstning: min Gud; jeg vil stole på ham.
Ps 91:2 I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.
[Sa 91:3 DK-KJV] Han skal med sikkerhed forløse dig fra fuglefangerens fælder, og fra den modbydelige pestilens.
Ps 91:3 Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.
[Sa 91:4 DK-KJV] Han skal dække dig med hans fjer, og du skal være sikker under hans vinger: hans sandhed skal være dit skjold og beskytter.
Ps 91:4 He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.
[Sa 91:5 DK-KJV] Du skal ikke være bange for terroren om natten; ej heller for pilen der flyver om dagen;
Ps 91:5 Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day;
[Sa 91:6 DK-KJV] Ej heller for pestilensen der vandrer i mørke; og heller ikke for den destruktion der ødelægger midt på dagen.
Ps 91:6 Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday.
[Sa 91:7 DK-KJV] 1.000 skal falde ved din side, og 10.000 ved din højre hånd: men det skal ikke komme dig nær.
Ps 91:7 A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee.
[Sa 91:8 DK-KJV] Men blot med dine øjne skal du lægge mærke til de ondes belønning.
Ps 91:8 Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked.
[Sa 91:9 DK-KJV] Fordi du har gjort HERREN, som er min tilflugt, ja den Allerhøjeste, din bolig;
Ps 91:9 Because thou hast made the LORD, which is my refuge, even the most High, thy habitation;
[Sa 91:10 DK-KJV] Der skal ikke komme noget ondt over dig, der er heller ikke nogen plage der skal komme nær dit opholdssted.
Ps 91:10 There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.
[Sa 91:11 DK-KJV] For han skal give hans engle pålæg omkring dig, for at bevare dig på alle dine veje.
Ps 91:11 For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.
[Sa 91:12 DK-KJV] De skal løfte dig op i deres hænder, for ikke at du slår din fod imod en sten.
Ps 91:12 They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.
[Sa 91:13 DK-KJV] Du skal træde på løven og slangen: den unge løve og dragen skal du trampe under fode.
Ps 91:13 Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.
[Sa 91:14 DK-KJV] Fordi han har vendt hans kærlighed mod mig, derfor vil jeg forløse ham: jeg vil sætte ham højest, fordi han har kendt mit navn.
Ps 91:14 Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.
[Sa 91:15 DK-KJV] Han skal kalde på mig, og jeg vil svare ham: jeg vil være med ham i trængsel; jeg vil forløse ham, og ære ham.
Ps 91:15 He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.
[Sa 91:16 DK-KJV] Jeg vil hellige ham med et langt liv, og vise ham min frelse.
Ps 91:16 With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.
[Sa 92:1 DK-KJV]
Ps 92:1 A Psalm or Song for the sabbath day. It is a good thing to give thanks unto the LORD, and to sing praises unto thy name, O most High:
[Sa 92:2 DK-KJV]
Ps 92:2 To shew forth thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness every night,
[Sa 92:3 DK-KJV]
Ps 92:3 Upon an instrument of ten strings, and upon the psaltery; upon the harp with a solemn sound.
[Sa 92:4 DK-KJV]
Ps 92:4 For thou, LORD, hast made me glad through thy work: I will triumph in the works of thy hands.
[Sa 92:5 DK-KJV] Kæreste HERRE, hvor store er dine gerninger! og dine tanker er meget dybe.
Ps 92:5 O LORD, how great are thy works! and thy thoughts are very deep.
[Sa 92:6 DK-KJV] En brutal mand kender ikke til det; en tåbe forstår heller ikke dette.
Ps 92:6 A brutish man knoweth not; neither doth a fool understand this.
[Sa 92:7 DK-KJV] Når de onde spirer som græsset, og når alle fejltrinsarbejderne blomstrer; det er da de skal bli’ destrueret for evigt:
Ps 92:7 When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish; it is that they shall be destroyed for ever:
[Sa 92:8 DK-KJV] Men du, HERRE, er allerhøjest for altid.
Ps 92:8 But thou, LORD, art most high for evermore.
[Sa 92:9 DK-KJV] For, se, dine fjender, Kæreste HERRE, for, se, dine fjender skal forsvinde; alle fejltrinsarbejderne skal bli’ spredt.
Ps 92:9 For, lo, thine enemies, O LORD, for, lo, thine enemies shall perish; all the workers of iniquity shall be scattered.
[Sa 92:10 DK-KJV]
Ps 92:10 But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn: I shall be anointed with fresh oil.
[Sa 92:11 DK-KJV]
Ps 92:11 Mine eye also shall see my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me.
[Sa 92:12 DK-KJV]
Ps 92:12 The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.
[Sa 92:13 DK-KJV]
Ps 92:13 Those that be planted in the house of the LORD shall flourish in the courts of our God.
[Sa 92:14 DK-KJV]
Ps 92:14 They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;
[Sa 92:15 DK-KJV]
Ps 92:15 To shew that the LORD is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him.
[Sa 93:1 DK-KJV] HERREN regerer, han er iklædt med majestæt; HERREN er iklædt med styrke, hvorved han omslutter hamselv: denne verden er også stabiliseret, så den ikke kan bli’ fjernet.
Ps 93:1 The LORD reigneth, he is clothed with majesty; the LORD is clothed with strength, wherewith he hath girded himself: the world also is stablished, that it cannot be moved.
[Sa 93:2 DK-KJV] Din trone er etableret fra gammel tid af: du er fra evigheden.
Ps 93:2 Thy throne is established of old: thou art from everlasting.
[Sa 93:3 DK-KJV] Oversvømmelserne har opløftet, Kæreste HERRE, oversvømmelserne har opløftet deres stemme; oversvømmelserne løfter deres bølger op.
Ps 93:3 The floods have lifted up, O LORD, the floods have lifted up their voice; the floods lift up their waves.
[Sa 93:4 DK-KJV] HERREN højt oppe er mægtigere end larmen fra mange vandmasser, ja, end havets mægtige bølger.
Ps 93:4 The LORD on high is mightier than the noise of many waters, yea, than the mighty waves of the sea.
[Sa 93:5 DK-KJV] Dine vidnesbyrd er meget sikre: hellighed bli’r dit hus, Kæreste HERRE, for evigt.
Ps 93:5 Thy testimonies are very sure: holiness becometh thine house, O LORD, for ever.
[Sa 94:1 DK-KJV]
Ps 94:1 O LORD God, to whom vengeance belongeth; O God, to whom vengeance belongeth, shew thyself.
[Sa 94:2 DK-KJV]
Ps 94:2 Lift up thyself, thou judge of the earth: render a reward to the proud.
[Sa 94:3 DK-KJV]
Ps 94:3 LORD, how long shall the wicked, how long shall the wicked triumph?
[Sa 94:4 DK-KJV]
Ps 94:4 How long shall they utter and speak hard things? and all the workers of iniquity boast themselves?
[Sa 94:5 DK-KJV] De sønderbryder dit folk, Kæreste HERRE, og plager din arv.
Ps 94:5 They break in pieces thy people, O LORD, and afflict thine heritage.
[Sa 94:6 DK-KJV] De dræber enken og den fremmede, og myrder den faderløse.
Ps 94:6 They slay the widow and the stranger, and murder the fatherless.
[Sa 94:7 DK-KJV] Men alligevel siger de, HERREN skal ikke se det, Jacobs Gud skal heller ikke lægge mærke til det.
Ps 94:7 Yet they say, The LORD shall not see, neither shall the God of Jacob regard it.
[Sa 94:8 DK-KJV] Forstå, I brutale blandt folket: og I tåber, hvornår vil I bli’ vise?
Ps 94:8 Understand, ye brutish among the people: and ye fools, when will ye be wise?
[Sa 94:9 DK-KJV] Han der plantede øret, skal han ikke høre? han der formede øjet, skal han ikke se?
Ps 94:9 He that planted the ear, shall he not hear? he that formed the eye, shall he not see?
[Sa 94:10 DK-KJV] Han der irettesætter hedningerne, skal han ikke korregere? han der underviser mennesket i kundskab, skal han ikke forstå?
Ps 94:10 He that chastiseth the heathen, shall not he correct? he that teacheth man knowledge, shall not he know?
[Sa 94:11 DK-KJV] HERREN kender menneskets tanker, at de er forfængelige.
Ps 94:11 The LORD knoweth the thoughts of man, that they are vanity.
[Sa 94:12 DK-KJV] Velsignet er det menneske hvem du irettesætter, Kæreste HERRE, og underviser ham ud fra din lov;
Ps 94:12 Blessed is the man whom thou chastenest, O LORD, and teachest him out of thy law;
[Sa 94:13 DK-KJV] Så du må give ham hvile fra modgangens dage, indtil faldgruben er gravet for de onde.
Ps 94:13 That thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked.
[Sa 94:14 DK-KJV] For HERREN vil ikke forkaste sit folk, og han vil ikke forlade sin arv.
Ps 94:14 For the LORD will not cast off his people, neither will he forsake his inheritance.
[Sa 94:15 DK-KJV] Men dom skal vende tilbage til retfærdighed: og alle de oprigtige i hjertet skal følge den.
Ps 94:15 But judgment shall return unto righteousness: and all the upright in heart shall follow it.
[Sa 94:16 DK-KJV] Hvem vil for mig rejse sig op imod de der gør ondt? eller hvem vil for mig rejse sig op imod fejltrinsarbejderne?
Ps 94:16 Who will rise up for me against the evildoers? or who will stand up for me against the workers of iniquity?
[Sa 94:17 DK-KJV]
Ps 94:17 Unless the LORD had been my help, my soul had almost dwelt in silence.
[Sa 94:18 DK-KJV]
Ps 94:18 When I said, My foot slippeth; thy mercy, O LORD, held me up.
[Sa 94:19 DK-KJV]
Ps 94:19 In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul.
[Sa 94:20 DK-KJV]
Ps 94:20 Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law?
[Sa 94:21 DK-KJV]
Ps 94:21 They gather themselves together against the soul of the righteous, and condemn the innocent blood.
[Sa 94:22 DK-KJV]
Ps 94:22 But the LORD is my defence; and my God is the rock of my refuge.
[Sa 94:23 DK-KJV]
Ps 94:23 And he shall bring upon them their own iniquity, and shall cut them off in their own wickedness; yea, the LORD our God shall cut them off.
[Sa 95:1 DK-KJV] Kæreste kom, lad os synge til HERREN: lad os lave et glædesfyldt råd til vor frelses klippe.
Ps 95:1 O come, let us sing unto the LORD: let us make a joyful noise to the rock of our salvation.
[Sa 95:2 DK-KJV] Lad os komme ind foran hans nærvær med taksigelsesbøn, og lave et glædesfyldt råd til ham med samler.
Ps 95:2 Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms.
[Sa 95:3 DK-KJV] For HERREN er en stor Gud, og en stor Konge over alle guder.
Ps 95:3 For the LORD is a great God, and a great King above all gods.
[Sa 95:4 DK-KJV]
Ps 95:4 In his hand are the deep places of the earth: the strength of the hills is his also.
[Sa 95:5 DK-KJV]
Ps 95:5 The sea is his, and he made it: and his hands formed the dry land.
[Sa 95:6 DK-KJV]
Ps 95:6 O come, let us worship and bow down: let us kneel before the LORD our maker.
[Sa 95:7 DK-KJV]
Ps 95:7 For he is our God; and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. To day if ye will hear his voice,
[Sa 95:8 DK-KJV]
Ps 95:8 Harden not your heart, as in the provocation, and as in the day of temptation in the wilderness:
[Sa 95:9 DK-KJV]
Ps 95:9 When your fathers tempted me, proved me, and saw my work.
[Sa 95:10 DK-KJV]
Ps 95:10 Forty years long was I grieved with this generation, and said, It is a people that do err in their heart, and they have not known my ways:
[Sa 95:11 DK-KJV]
Ps 95:11 Unto whom I sware in my wrath that they should not enter into my rest.
[Sa 96:1 DK-KJV]
Ps 96:1 O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth.
[Sa 96:2 DK-KJV]
Ps 96:2 Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his salvation from day to day.
[Sa 96:3 DK-KJV]
Ps 96:3 Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.
[Sa 96:4 DK-KJV]
Ps 96:4 For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.
[Sa 96:5 DK-KJV]
Ps 96:5 For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.
[Sa 96:6 DK-KJV]
Ps 96:6 Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.
[Sa 96:7 DK-KJV]
Ps 96:7 Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
[Sa 96:8 DK-KJV]
Ps 96:8 Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.
[Sa 96:9 DK-KJV]
Ps 96:9 O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
[Sa 96:10 DK-KJV]
Ps 96:10 Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.
[Sa 96:11 DK-KJV]
Ps 96:11 Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.
[Sa 96:12 DK-KJV]
Ps 96:12 Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice
[Sa 96:13 DK-KJV]
Ps 96:13 Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.
[Sa 97:1 DK-KJV]
Ps 97:1 The LORD reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.
[Sa 97:2 DK-KJV]
Ps 97:2 Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.
[Sa 97:3 DK-KJV]
Ps 97:3 A fire goeth before him, and burneth up his enemies round about.
[Sa 97:4 DK-KJV]
Ps 97:4 His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.
[Sa 97:5 DK-KJV]
Ps 97:5 The hills melted like wax at the presence of the LORD, at the presence of the Lord of the whole earth.
[Sa 97:6 DK-KJV]
Ps 97:6 The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.
[Sa 97:7 DK-KJV]
Ps 97:7 Confounded be all they that serve graven images, that boast themselves of idols: worship him, all ye gods.
[Sa 97:8 DK-KJV]
Ps 97:8 Zion heard, and was glad; and the daughters of Judah rejoiced because of thy judgments, O LORD.
[Sa 97:9 DK-KJV]
Ps 97:9 For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods.
[Sa 97:10 DK-KJV]
Ps 97:10 Ye that love the LORD, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.
[Sa 97:11 DK-KJV]
Ps 97:11 Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart.
[Sa 97:12 DK-KJV]
Ps 97:12 Rejoice in the LORD, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.
[Sa 98:1 DK-KJV] En Salme. Kæreste syng en ny sang til HERREN, for han har gjort vidunderlige ting: hans højre hånd, og hans hellige arm,  har vundet sejren for ham.
Ps 98:1 A Psalm. O sing unto the LORD a new song; for he hath done marvellous things: his right hand, and his holy arm, hath gotten him the victory.
[Sa 98:2 DK-KJV] HERREN har kundgjort sin frelse: han har offentlig fremvist sin retfærdighed foran hedningernes øjne.
Ps 98:2 The LORD hath made known his salvation: his righteousness hath he openly shewed in the sight of the heathen.
[Sa 98:3 DK-KJV] Han har ihukommet sin barmhjertighed og sin sandhed overfor Israels hus: hele jorden har set frelsen fra vor Gud.
Ps 98:3 He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel: all the ends of the earth have seen the salvation of our God.
[Sa 98:4 DK-KJV] Lav et glædesfyldt råd til HERREN, hele jorden: lav et højt råb, og jubel, og syng lovsang.
Ps 98:4 Make a joyful noise unto the LORD, all the earth: make a loud noise, and rejoice, and sing praise.
[Sa 98:5 DK-KJV] Syng til HERREN med harpen; med harpen, og med lyden af en salme.
Ps 98:5 Sing unto the LORD with the harp; with the harp, and the voice of a psalm.
[Sa 98:6 DK-KJV] Med trumpeter og lyden af kornetten lav et glædesfyldt råb foran HERREN, Kongen.
Ps 98:6 With trumpets and sound of cornet make a joyful noise before the LORD, the King.
[Sa 98:7 DK-KJV] Lad havet brøle, og des fylde; denne verden, og de der bor derinde.
Ps 98:7 Let the sea roar, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.
[Sa 98:8 DK-KJV] Lad floderne klappe i deres hænder: lad bakkerne være glædesfyldte sammen.
Ps 98:8 Let the floods clap their hands: let the hills be joyful together
[Sa 98:9 DK-KJV] Foran HERREN; for han kommer for at dømme jorden: han skal dømme denne verden med retfærdighed, og folket med rimelighed. 
Ps 98:9 Before the LORD; for he cometh to judge the earth: with righteousness shall he judge the world, and the people with equity.
[Sa 99:1 DK-KJV] HERREN regerer; lad folket ryste: han sidder mellem keruberne; lad jorden bli’ bevæget.
Ps 99:1 The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
[Sa 99:2 DK-KJV] HERREN er stor i Zion; og han er højt over hele folket.
Ps 99:2 The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
[Sa 99:3 DK-KJV] Lad dem rose dit store og forfærdelige navn; for det er helligt.
Ps 99:3 Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
[Sa 99:4 DK-KJV] Kongens styrke elsker også dom; du etablerer rimelighed, og udfører dom og retfærdighed i Jacob.
Ps 99:4 The king’s strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
[Sa 99:5 DK-KJV] Ophøj I HERREN vor Gud, og tilbed ved hans fodskammel; for han er hellig.
Ps 99:5 Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
[Sa 99:6 DK-KJV] Moses og Aaron blandt hans præster, og Samuel blandt dem der kalder på hans navn; de kaldte på HERREN, og han svarede dem.
Ps 99:6 Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
[Sa 99:7 DK-KJV] Han talte til dem i skysøjlen: de holdt hans vidnesbyrd, og ritualet som han gav dem.
Ps 99:7 He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
[Sa 99:8 DK-KJV] Du svarede dem, Kæreste HERRE vor Gud, du var en Gud der tilgav dem, skønt du tog hævnede dig på deres opfindelser.
Ps 99:8 Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
[Sa 99:9 DK-KJV] Ophøj HERREN vor Gud, og tilbed ved hans hellige bakke; for HERREN vor Gud er hellig.
Ps 99:9 Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
[Sa 100:1 DK-KJV] En Salme af ros. Lav et glædesfyldt råb til HERREN, alle I lande.
Ps 100:1 A Psalm of praise. Make a joyful noise unto the LORD, all ye lands.
[Sa 100:2 DK-KJV] Tjen HERREN med glæde: kom foran hans nærvær med sang
Ps 100:2 Serve the LORD with gladness: come before his presence with singing.
[Sa 100:3 DK-KJV] Ved I at HERREN han er Gud: det er han der har lavet os, og ikke vi osselv; vi er hans folk, og fåret fra hans græsgang.
Ps 100:3 Know ye that the LORD he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.
[Sa 100:4 DK-KJV] Gå indad hans porte med taksigelsesbøn, og ind på hans gårdsplads med ros: vær taknemmelig overfor ham, og velsign hans navn.
Ps 100:4 Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise: be thankful unto him, and bless his name.
[Sa 100:5 DK-KJV] For HERREN er god; hans barmhjertighed er evigvarende; og hans sandhed består til alle generationer.
Ps 100:5 For the LORD is good; his mercy is everlasting; and his truth endureth to all generations.
[Sa 101:1 DK-KJV] En Salme af David. Jeg vil synge om nåde og dom: til dig, Kæreste HERRE, vil jeg synge.
Ps 101:1 A Psalm of David. I will sing of mercy and judgment: unto thee, O LORD, will I sing.
[Sa 101:2 DK-KJV] Jeg vil opføre migselv vist på en perfekt vej. Kæreste hvornår vil du komme til mig? jeg vil vandre inde i dit hus med et perfekt hjerte.
Ps 101:2 I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart.
[Sa 101:3 DK-KJV] Jeg vil ikke sætte nogle onde ting foran mine øjne: jeg hader virket fra dem der vender sig bort; det skal ikke klynge sig til mig.
Ps 101:3 I will set no wicked thing before mine eyes: I hate the work of them that turn aside; it shall not cleave to me.
[Sa 101:4 DK-KJV] Et genstridigt hjerte skal forlade mig: jeg vil ikke kende en ond person.
Ps 101:4 A froward heart shall depart from me: I will not know a wicked person.
[Sa 101:5 DK-KJV] Den som hemmeligt bagtaler hans næste, ham vil jeg fjerne: ham der har et hovmodigt udseende og et stolt hjerte vil jeg ikke udholde.
Ps 101:5 Whoso privily slandereth his neighbour, him will I cut off: him that hath an high look and a proud heart will not I suffer.
[Sa 101:6 DK-KJV] Mine øjne skal være rette mod landets trofaste, så de må bo hos mig: han der vandrer på en perfekt vej, han skal tjene mig.
Ps 101:6 Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me: he that walketh in a perfect way, he shall serve me.
[Sa 101:7 DK-KJV] Han der udvirker bedrag skal ikke bo inde i mit hus: han der fortæller løgne skal ikke opholde sig foran mig.
Ps 101:7 He that worketh deceit shall not dwell within my house: he that telleth lies shall not tarry in my sight.
[Sa 101:8 DK-KJV] Tidligt vil jeg destruere alle landets onde; så jeg må fjerne alle de ondskabsfulde fra HERRENs by.
Ps 101:8 I will early destroy all the wicked of the land; that I may cut off all wicked doers from the city of the LORD.
[Sa 102:1 DK-KJV] En Bøn fra den plagede, når han er overvældet, og øser sin beklagelse ud foran HERREN. Hør min bøn, Kæreste HERRE, og lad mit råb komme til dig.
Ps 102:1 A Prayer of the afflicted, when he is overwhelmed, and poureth out his complaint before the LORD. Hear my prayer, O LORD, and let my cry come unto thee.
[Sa 102:2 DK-KJV] Skjul ikke dit ansigt for mig i den dag når jeg er i trængsel; vend dit øre mod mig: svar mig hurtigt i den dag når jeg kalder.
Ps 102:2 Hide not thy face from me in the day when I am in trouble; incline thine ear unto me: in the day when I call answer me speedily.
[Sa 102:3 DK-KJV] For mine dage er fortæret som røg, og mine knogler er brændt som på et ildsted.
Ps 102:3 For my days are consumed like smoke, and my bones are burned as an hearth.
[Sa 102:4 DK-KJV] Mit hjerte er ramt, og visnet som græs: sådant at jeg glemmer at spise mit brød.
Ps 102:4 My heart is smitten, and withered like grass; so that I forget to eat my bread.
[Sa 102:5 DK-KJV] På grund af røsten fra min sukken klynger mine knogler sig til min hud.
Ps 102:5 By reason of the voice of my groaning my bones cleave to my skin.
[Sa 102:6 DK-KJV] Jeg er som en pelikan i vildmarken: jeg er som en ugle i ørkenen.
Ps 102:6 I am like a pelican of the wilderness: I am like an owl of the desert.
[Sa 102:7 DK-KJV] Jeg våger, og er som en spurv alene på hustaget.
Ps 102:7 I watch, and am as a sparrow alone upon the house top.
[Sa 102:8 DK-KJV] Mine fjender håner mig hele dagen; og de der er rasende på mig har sluttet sig samme imod mig.
Ps 102:8 Mine enemies reproach me all the day; and they that are mad against me are sworn against me.
[Sa 102:9 DK-KJV] For jeg har spist aske som brød, og blandet min drik med gråd,
Ps 102:9 For I have eaten ashes like bread, and mingled my drink with weeping,
[Sa 102:10 DK-KJV] På grund af din harme og dit arrigskab; for du har løftet mig op, og kastet mig ned.
Ps 102:10 Because of thine indignation and thy wrath: for thou hast lifted me up, and cast me down.
[Sa 102:11 DK-KJV] Mine dage er som en skygge der svinder hen; og som græs er jeg visnet.
Ps 102:11 My days are like a shadow that declineth; and I am withered like grass.
[Sa 102:12 DK-KJV] Men du, Kæreste HERRE, skal bestå for evigt, og ihukommelsen om dig udover alle generationer.
Ps 102:12 But thou, O LORD, shalt endure for ever; and thy remembrance unto all generations.
[Sa 102:13 DK-KJV] Du skal rejse dig, og ha’ barmhjertighed med Zion, for tiden til at vise hende favør, ja, den fastsatte tid, er kommet.
Ps 102:13 Thou shalt arise, and have mercy upon Zion: for the time to favour her, yea, the set time, is come.
[Sa 102:14 DK-KJV] For dine tjenere glæder sig over hendes sten, og foretrækker støvet derfra.
Ps 102:14 For thy servants take pleasure in her stones, and favour the dust thereof.
[Sa 102:15 DK-KJV] Sådant skal hedningen frygte HERRENs navn, og alle jordens konger din herlighed.
Ps 102:15 So the heathen shall fear the name of the LORD, and all the kings of the earth thy glory.
[Sa 102:16 DK-KJV] Når HERREN skal opbygge Zion, skal han vise sig i hans herlighed.
Ps 102:16 When the LORD shall build up Zion, he shall appear in his glory.
[Sa 102:17 DK-KJV] Han vil lægge mærke til de nødlidendes bøn, og ikke foragte deres bøn.
Ps 102:17 He will regard the prayer of the destitute, and not despise their prayer.
[Sa 102:18 DK-KJV] Dette skal nedskrives til den generation der kommer: og det folk der skal skabes skal rose HERREN.
Ps 102:18 This shall be written for the generation to come: and the people which shall be created shall praise the LORD.
[Sa 102:19 DK-KJV] For han har set ned fra sin helligdoms højde; fra himlen lagde HERREN mærke til jorden;
Ps 102:19 For he hath looked down from the height of his sanctuary; from heaven did the LORD behold the earth;
[Sa 102:20 DK-KJV] For at høre fangernes sukken; for at løsne dem der er udvalgt til død;
Ps 102:20 To hear the groaning of the prisoner; to loose those that are appointed to death;
[Sa 102:21 DK-KJV] For at erklære HERRENs navn i Zion, og hans ros i Jerusalem;
Ps 102:21 To declare the name of the LORD in Zion, and his praise in Jerusalem;
[Sa 102:22 DK-KJV] Når folket er forsamlet, og kongerigerne, for at tjene HERREN.
Ps 102:22 When the people are gathered together, and the kingdoms, to serve the LORD.
[Sa 102:23 DK-KJV] Han svækkede min styrke på vejen; han forkortede mine dage.
Ps 102:23 He weakened my strength in the way; he shortened my days.
[Sa 102:24 DK-KJV] Jeg sagde, Kæreste min Gud, fjern mig ikke midt i mine dage; dine år er udover alle generationer.
Ps 102:24 I said, O my God, take me not away in the midst of my days: thy years are throughout all generations.
[Sa 102:25 DK-KJV] I fortiden lagde du jordens grundvold: og himlene er dine hænders værk.
Ps 102:25 Of old hast thou laid the foundation of the earth: and the heavens are the work of thy hands.
[Sa 102:26 DK-KJV] De skal forgå, men du skal bestå: ja, alle som én skal de ældes som en beklædning; som en kåbe skal du forandre dem, og de skal være forandret.
Ps 102:26 They shall perish, but thou shalt endure: yea, all of them shall wax old like a garment; as a vesture shalt thou change them, and they shall be changed:
[Sa 102:27 DK-KJV] Men du er den samme, og dine år skal ingen ende ha’.
Ps 102:27 But thou art the same, and thy years shall have no end.
[Sa 102:28 DK-KJV] Dine tjeneres børn skal fortsætte, og deres sæd skal grundfæstes foran dig.
Ps 102:28 The children of thy servants shall continue, and their seed shall be established before thee.
[Sa 103:1 DK-KJV] En Salme af David. Velsign HERREN, Kæreste min sjæl: og alt der er inde i mig, velsign hans hellige navn.
Ps 103:1 A Psalm of David. Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
[Sa 103:2 DK-KJV] Velsign HERREN, Kæreste min sjæl, og glem ikke alle hans fordele:
Ps 103:2 Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:
[Sa 103:3 DK-KJV] Han som tilgiver alle dine fejltrin; han som helbreder alle dine sygdomme;
Ps 103:3 Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;
[Sa 103:4 DK-KJV] Han som befrier dit liv fra destruktion; han som dækker dig med overbærenhed og ømme barmhjertigheder;
Ps 103:4 Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;
[Sa 103:5 DK-KJV] Han som tilfredsstiller din mund med gode ting; sådant at din ungdom er fornyet som englenes.
Ps 103:5 Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.
[Sa 103:6 DK-KJV] HERREN udøver retfærdighed og dom for alle der er undertrykte.
Ps 103:6 The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.
[Sa 103:7 DK-KJV] Han gjorde hans veje kendt for Moses, og hans handlinger overfor Israels børn.
Ps 103:7 He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel.
[Sa 103:8 DK-KJV] HERREN er barmhjertig og nådig, langsom til vrede, velforsynet i barmhjertighed.
Ps 103:8 The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.
[Sa 103:9 DK-KJV] Han vil ikke altid irettesætte: han vil heller ikke holde fast i hans vrede for altid.
Ps 103:9 He will not always chide: neither will he keep his anger for ever.
[Sa 103:10 DK-KJV] Han har ikke handlet med os efter vore synder; ej heller belønnet os efter vore fejltrin.
Ps 103:10 He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.
[Sa 103:11 DK-KJV] Og som himmelen er højt over jorden, så stor er hans barmhjertighed mod dem der frygter ham.
Ps 103:11 For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.
[Sa 103:12 DK-KJV] Så langt som østen er fra vesten, så langt har han fjernet vore overtrædelser fra os.
Ps 103:12 As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.
[Sa 103:13 DK-KJV] Ligesom en far har medynk med hans børn, sådant har HERREN medynk med dem der frygter ham.
Ps 103:13 Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear him.
[Sa 103:14 DK-KJV] For han kender vor tilstand; han husker at vi er støv.
Ps 103:14 For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.
[Sa 103:15 DK-KJV] Angående mennesket, hans dage er som græs: som en blomst på marken, sådant blomstrer han.
Ps 103:15 As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
[Sa 103:16 DK-KJV] For vinden passerer over den, og den er borte; og stedet den stod på skal ikke kende mere til den.
Ps 103:16 For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
[Sa 103:17 DK-KJV] Men HERRENs barmhjertighed er fra evighed til evighed over de der frygter ham, og hans retfærdighed til børnebørnene;
Ps 103:17 But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children’s children;
[Sa 103:18 DK-KJV] Til sådanne som holder hans pagt, og til de der husker på hans befalinger for at gøre dem.
Ps 103:18 To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
[Sa 103:19 DK-KJV] HERREN har forberedt hans trone i himlene; og hans kongerige regerer over alle.
Ps 103:19 The LORD hath prepared his throne in the heavens; and his kingdom ruleth over all.
[Sa 103:20 DK-KJV] Velsign HERREN, I hans engle, I der udmærker jer i styrke, der gør hans befalinger, ved at lytte til hans ords røst.
Ps 103:20 Bless the LORD, ye his angels, that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word.
[Sa 103:21 DK-KJV] Velsign I HERREN, alle I hans hærskarer; I hans betjenere, der gør hans velbehag.
Ps 103:21 Bless ye the LORD, all ye his hosts; ye ministers of his, that do his pleasure.
[Sa 103:22 DK-KJV] Velsign HERREN, alle hans gerninger i alle steder af hans herredømme: velsign HERREN, Kæreste min sjæl.
Ps 103:22 Bless the LORD, all his works in all places of his dominion: bless the LORD, O my soul.
[Sa 104:1 DK-KJV] Velsign HERREN, Kæreste HERRE min Gud, du er meget stor; du er iklædt med ære og majestæt.
Ps 104:1 Bless the LORD, O my soul. O LORD my God, thou art very great; thou art clothed with honour and majesty.
[Sa 104:2 DK-KJV] Du som dækker digselv med lys som med en beklædning: du som udstrækker himlene som et gardin:
Ps 104:2 Who coverest thyself with light as with a garment: who stretchest out the heavens like a curtain:
[Sa 104:3 DK-KJV] Du som lægger hans kamres bjælker i vandmasserne: du laver skyeren til hans stridsvogn: du som går på vindens vinger:
Ps 104:3 Who layeth the beams of his chambers in the waters: who maketh the clouds his chariot: who walketh upon the wings of the wind:
[Sa 104:4 DK-KJV] Du som laver hans engles ånder; hans betjenere en flamende ild:
Ps 104:4 Who maketh his angels spirits; his ministers a flaming fire:
[Sa 104:5 DK-KJV] Du som lagde jordens fundamenter, så de ikke skulle bli’ fjernet for evigt.
Ps 104:5 Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever.
[Sa 104:6 DK-KJV] Du dækker den med dybet som med en beklædning: vandmasserne stod over bjergene.
Ps 104:6 Thou coveredst it with the deep as with a garment: the waters stood above the mountains.
[Sa 104:7 DK-KJV] Ved din irettesættelse flygtede de; ved din tordens stemme skyndte de sig væk.
Ps 104:7 At thy rebuke they fled; at the voice of thy thunder they hasted away.
[Sa 104:8 DK-KJV] De går op via bjergene; de går ned via dalene til det sted som du har funderet for dem.
Ps 104:8 They go up by the mountains; they go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them.
[Sa 104:9 DK-KJV] Du har sat en grænse som de ikke må passere over; så de ikke igen vender tilbage for at dække jorden.
Ps 104:9 Thou hast set a bound that they may not pass over; that they turn not again to cover the earth.
[Sa 104:10 DK-KJV] Han sender kilderne ind i dalene, som løb blandt bakkerne.
Ps 104:10 He sendeth the springs into the valleys, which run among the hills.
[Sa 104:11 DK-KJV] De giver alle markens dyr noget at drikke: de vilde æsler slukker deres tørst.
Ps 104:11 They give drink to every beast of the field: the wild asses quench their thirst.
[Sa 104:12 DK-KJV] Via dem skal himlens fugle ha’ deres bolig, som synger blandt grenene.
Ps 104:12 By them shall the fowls of the heaven have their habitation, which sing among the branches.
[Sa 104:13 DK-KJV] Han vander bakkerne fra hans kamre: jorden er tilfredsstillet med dine gerningers frugt.
Ps 104:13 He watereth the hills from his chambers: the earth is satisfied with the fruit of thy works.
[Sa 104:14 DK-KJV] Han får græsset til at gro for kvæget, og urter for at tjene mennesket: så han må frembringe mad ud at jorden;
Ps 104:14 He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man: that he may bring forth food out of the earth;
[Sa 104:15 DK-KJV] Og vin der gør menneskets hjerte glad, og olie til at få hans ansigt til at skinne, og brød som styrker menneskets hjerte.
Ps 104:15 And wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man’s heart.
[Sa 104:16 DK-KJV] HERRENs træer er fulde af harpiks; Libanons cedertræer, som han har plantet;
Ps 104:16 The trees of the LORD are full of sap; the cedars of Lebanon, which he hath planted;
[Sa 104:17 DK-KJV] Der laver fuglene deres reder: hva’ angår storken, grantræerne er hendes hus. 
Ps 104:17 Where the birds make their nests: as for the stork, the fir trees are her house.
[Sa 104:18 DK-KJV] De høje bakker er et tilflugtssted for de vilde geder; og stenene for klippegrævlingerne.
Ps 104:18 The high hills are a refuge for the wild goats; and the rocks for the conies.
[Sa 104:19 DK-KJV] Han udnævnte månen for at angi årstider: solen kender hans nedgang.
Ps 104:19 He appointed the moon for seasons: the sun knoweth his going down.
[Sa 104:20 DK-KJV] Du laver mørke, og det er nat: hvori alle skovens dyr kryber frem.
Ps 104:20 Thou makest darkness, and it is night: wherein all the beasts of the forest do creep forth.
[Sa 104:21 DK-KJV] De unge løver brøler efter deres bytte, og søger efter deres mad fra Gud.
Ps 104:21 The young lions roar after their prey, and seek their meat from God.
[Sa 104:22 DK-KJV] Solen står op, de samler demselv sammen, og lægger sig ned i deres huler.
Ps 104:22 The sun ariseth, they gather themselves together, and lay them down in their dens.
[Sa 104:23 DK-KJV] Mennesket går til hans værk og for at gøre arbejde indtil aften.
Ps 104:23 Man goeth forth unto his work and to his labour until the evening.
[Sa 104:24 DK-KJV] Kæreste HERRE, hvor mangfoldige er dine gerninger! i visdom har du lavet dem alle: jorden er fuld af dine rigdomme.
Ps 104:24 O LORD, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches.
[Sa 104:25 DK-KJV] Sådant er dette store og vidtstrakte hav, hvori der er utællelige krybende ting, både små og store dyr.
Ps 104:25 So is this great and wide sea, wherein are things creeping innumerable, both small and great beasts.
[Sa 104:26 DK-KJV] Der sejler skibene: der er det leviathan (havuhyre), som du har lavet for at lege deri.
Ps 104:26 There go the ships: there is that leviathan, whom thou hast made to play therein.
[Sa 104:27 DK-KJV] Alle disse venter på dig; så du må gi’ dem deres mad i rette tid.
Ps 104:27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season.
[Sa 104:28 DK-KJV] Det du giver dem samler de: du åbner din hånd, de er fyldt med godt.
Ps 104:28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good.
[Sa 104:29 DK-KJV] Du gemmer dit ansigt, de er bekymret: du fjerner deres ånde, de dør, og vender tilbage til deres støv.
Ps 104:29 Thou hidest thy face, they are troubled: thou takest away their breath, they die, and return to their dust.
[Sa 104:30 DK-KJV] Du udsender din ånd, de er skabt: og du fornyer jordens overflade.
Ps 104:30 Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth.
[Sa 104:31 DK-KJV] HERRENs herlighed skal bestå for evigt: HERREN skal juble over hans gerninger.
Ps 104:31 The glory of the LORD shall endure for ever: the LORD shall rejoice in his works.
[Sa 104:32 DK-KJV] Han kigger på jorden, og den ryster: han rører bakkerne, og de ryger.
Ps 104:32 He looketh on the earth, and it trembleth: he toucheth the hills, and they smoke.
[Sa 104:33 DK-KJV] Jeg vil synger til HERREN så længe som jeg lever: jeg vil synge lovsang til min Gud så længe jeg er her.
Ps 104:33 I will sing unto the LORD as long as I live: I will sing praise to my God while I have my being.
[Sa 104:34 DK-KJV] Min meditation omkring ham skal være sød: jeg vil glæde mig over HERREN.
Ps 104:34 My meditation of him shall be sweet: I will be glad in the LORD.
[Sa 104:35 DK-KJV] Lad synderne bli’ fortæret ud af jorden, og lad ikke de onde være mere. Velsign du HERREN, Kæreste min sjæl. Ros I HERREN.
Ps 104:35 Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the LORD, O my soul. Praise ye the LORD.
[Sa 105:1 DK-KJV]
Ps 105:1 O give thanks unto the LORD; call upon his name: make known his deeds among the people.
[Sa 105:2 DK-KJV]
Ps 105:2 Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of all his wondrous works.
[Sa 105:3 DK-KJV]
Ps 105:3 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD.
[Sa 105:4 DK-KJV]
Ps 105:4 Seek the LORD, and his strength: seek his face evermore.
[Sa 105:5 DK-KJV]
Ps 105:5 Remember his marvellous works that he hath done; his wonders, and the judgments of his mouth;
[Sa 105:6 DK-KJV]
Ps 105:6 O ye seed of Abraham his servant, ye children of Jacob his chosen.
[Sa 105:7 DK-KJV]
Ps 105:7 He is the LORD our God: his judgments are in all the earth.
[Sa 105:8 DK-KJV]
Ps 105:8 He hath remembered his covenant for ever, the word which he commanded to a thousand generations.
[Sa 105:9 DK-KJV]
Ps 105:9 Which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac;
[Sa 105:10 DK-KJV]
Ps 105:10 And confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant:
[Sa 105:11 DK-KJV] Og siger, Til dig vil jeg gi’ Canaanens land, jeres arvelod;
Ps 105:11 Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance:
[Sa 105:12 DK-KJV] Da de kun var få mennesker i antal; ja, meget få, og fremmede i det.
Ps 105:12 When they were but a few men in number; yea, very few, and strangers in it.
[Sa 105:13 DK-KJV] Da de gik fra nation til nation, og fra et kongerige til et andet folk;
Ps 105:13 When they went from one nation to another, from one kingdom to another people;
[Sa 105:14 DK-KJV] Tillod han intet menneske at gøre noget galt mod dem: ja, han bebrejdede konger for deres skyld,
Ps 105:14 He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes;
[Sa 105:15 DK-KJV] Og siger, Rør ikke min salvede, og gør ikke mine profeter noget ondt.
Ps 105:15 Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm.
[Sa 105:16 DK-KJV]
Ps 105:16 Moreover he called for a famine upon the land: he brake the whole staff of bread.
[Sa 105:17 DK-KJV]
Ps 105:17 He sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant:
[Sa 105:18 DK-KJV]
Ps 105:18 Whose feet they hurt with fetters: he was laid in iron:
[Sa 105:19 DK-KJV]
Ps 105:19 Until the time that his word came: the word of the LORD tried him.
[Sa 105:20 DK-KJV]
Ps 105:20 The king sent and loosed him; even the ruler of the people, and let him go free.
[Sa 105:21 DK-KJV]
Ps 105:21 He made him lord of his house, and ruler of all his substance:
[Sa 105:22 DK-KJV]
Ps 105:22 To bind his princes at his pleasure; and teach his senators wisdom.
[Sa 105:23 DK-KJV]
Ps 105:23 Israel also came into Egypt; and Jacob sojourned in the land of Ham.
[Sa 105:24 DK-KJV]
Ps 105:24 And he increased his people greatly; and made them stronger than their enemies.
[Sa 105:25 DK-KJV]
Ps 105:25 He turned their heart to hate his people, to deal subtilly with his servants.
[Sa 105:26 DK-KJV]
Ps 105:26 He sent Moses his servant; and Aaron whom he had chosen.
[Sa 105:27 DK-KJV]
Ps 105:27 They shewed his signs among them, and wonders in the land of Ham.
[Sa 105:28 DK-KJV]
Ps 105:28 He sent darkness, and made it dark; and they rebelled not against his word.
[Sa 105:29 DK-KJV]
Ps 105:29 He turned their waters into blood, and slew their fish.
[Sa 105:30 DK-KJV]
Ps 105:30 Their land brought forth frogs in abundance, in the chambers of their kings.
[Sa 105:31 DK-KJV]
Ps 105:31 He spake, and there came divers sorts of flies, and lice in all their coasts.
[Sa 105:32 DK-KJV]
Ps 105:32 He gave them hail for rain, and flaming fire in their land.
[Sa 105:33 DK-KJV]
Ps 105:33 He smote their vines also and their fig trees; and brake the trees of their coasts.
[Sa 105:34 DK-KJV]
Ps 105:34 He spake, and the locusts came, and caterpillers, and that without number,
[Sa 105:35 DK-KJV]
Ps 105:35 And did eat up all the herbs in their land, and devoured the fruit of their ground.
[Sa 105:36 DK-KJV]
Ps 105:36 He smote also all the firstborn in their land, the chief of all their strength.
[Sa 105:37 DK-KJV]
Ps 105:37 He brought them forth also with silver and gold: and there was not one feeble person among their tribes.
[Sa 105:38 DK-KJV]
Ps 105:38 Egypt was glad when they departed: for the fear of them fell upon them.
[Sa 105:39 DK-KJV]
Ps 105:39 He spread a cloud for a covering; and fire to give light in the night.
[Sa 105:40 DK-KJV]
Ps 105:40 The people asked, and he brought quails, and satisfied them with the bread of heaven.
[Sa 105:41 DK-KJV]
Ps 105:41 He opened the rock, and the waters gushed out; they ran in the dry places like a river.
[Sa 105:42 DK-KJV]
Ps 105:42 For he remembered his holy promise, and Abraham his servant.
[Sa 105:43 DK-KJV]
Ps 105:43 And he brought forth his people with joy, and his chosen with gladness:
[Sa 105:44 DK-KJV]
Ps 105:44 And gave them the lands of the heathen: and they inherited the labour of the people;
[Sa 105:45 DK-KJV]
Ps 105:45 That they might observe his statutes, and keep his laws. Praise ye the LORD.
[Sa 106:1 DK-KJV] Ros I HERREN; Kæreste gi’ taksigelsesbønner til HERREN; for han er god: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 106:1 Praise ye the LORD. O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.
[Sa 106:2 DK-KJV]
Ps 106:2 Who can utter the mighty acts of the LORD? who can shew forth all his praise?
[Sa 106:3 DK-KJV]
Ps 106:3 Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times.
[Sa 106:4 DK-KJV]
Ps 106:4 Remember me, O LORD, with the favour that thou bearest unto thy people: O visit me with thy salvation;
[Sa 106:5 DK-KJV]
Ps 106:5 That I may see the good of thy chosen, that I may rejoice in the gladness of thy nation, that I may glory with thine inheritance.
[Sa 106:6 DK-KJV]
Ps 106:6 We have sinned with our fathers, we have committed iniquity, we have done wickedly.
[Sa 106:7 DK-KJV]
Ps 106:7 Our fathers understood not thy wonders in Egypt; they remembered not the multitude of thy mercies; but provoked him at the sea, even at the Red sea.
[Sa 106:8 DK-KJV]
Ps 106:8 Nevertheless he saved them for his name’s sake, that he might make his mighty power to be known.
[Sa 106:9 DK-KJV]
Ps 106:9 He rebuked the Red sea also, and it was dried up: so he led them through the depths, as through the wilderness.
[Sa 106:10 DK-KJV]
Ps 106:10 And he saved them from the hand of him that hated them, and redeemed them from the hand of the enemy.
[Sa 106:11 DK-KJV]
Ps 106:11 And the waters covered their enemies: there was not one of them left.
[Sa 106:12 DK-KJV]
Ps 106:12 Then believed they his words; they sang his praise.
[Sa 106:13 DK-KJV]
Ps 106:13 They soon forgat his works; they waited not for his counsel:
[Sa 106:14 DK-KJV]
Ps 106:14 But lusted exceedingly in the wilderness, and tempted God in the desert.
[Sa 106:15 DK-KJV]
Ps 106:15 And he gave them their request; but sent leanness into their soul.
[Sa 106:16 DK-KJV]
Ps 106:16 They envied Moses also in the camp, and Aaron the saint of the LORD.
[Sa 106:17 DK-KJV]
Ps 106:17 The earth opened and swallowed up Dathan, and covered the company of Abiram.
[Sa 106:18 DK-KJV]
Ps 106:18 And a fire was kindled in their company; the flame burned up the wicked.
[Sa 106:19 DK-KJV]
Ps 106:19 They made a calf in Horeb, and worshipped the molten image.
[Sa 106:20 DK-KJV]
Ps 106:20 Thus they changed their glory into the similitude of an ox that eateth grass.
[Sa 106:21 DK-KJV]
Ps 106:21 They forgat God their saviour, which had done great things in Egypt;
[Sa 106:22 DK-KJV]
Ps 106:22 Wondrous works in the land of Ham, and terrible things by the Red sea.
[Sa 106:23 DK-KJV]
Ps 106:23 Therefore he said that he would destroy them, had not Moses his chosen stood before him in the breach, to turn away his wrath, lest he should destroy them.
[Sa 106:24 DK-KJV]
Ps 106:24 Yea, they despised the pleasant land, they believed not his word:
[Sa 106:25 DK-KJV]
Ps 106:25 But murmured in their tents, and hearkened not unto the voice of the LORD.
[Sa 106:26 DK-KJV]
Ps 106:26 Therefore he lifted up his hand against them, to overthrow them in the wilderness:
[Sa 106:27 DK-KJV]
Ps 106:27 To overthrow their seed also among the nations, and to scatter them in the lands.
[Sa 106:28 DK-KJV]
Ps 106:28 They joined themselves also unto Baal-peor, and ate the sacrifices of the dead.
[Sa 106:29 DK-KJV]
Ps 106:29 Thus they provoked him to anger with their inventions: and the plague brake in upon them.
[Sa 106:30 DK-KJV]
Ps 106:30 Then stood up Phinehas, and executed judgment: and so the plague was stayed.
[Sa 106:31 DK-KJV]
Ps 106:31 And that was counted unto him for righteousness unto all generations for evermore.
[Sa 106:32 DK-KJV]
Ps 106:32 They angered him also at the waters of strife, so that it went ill with Moses for their sakes:
[Sa 106:33 DK-KJV]
Ps 106:33 Because they provoked his spirit, so that he spake unadvisedly with his lips.
[Sa 106:34 DK-KJV]
Ps 106:34 They did not destroy the nations, concerning whom the LORD commanded them:
[Sa 106:35 DK-KJV]
Ps 106:35 But were mingled among the heathen, and learned their works.
[Sa 106:36 DK-KJV]
Ps 106:36 And they served their idols: which were a snare unto them.
[Sa 106:37 DK-KJV]
Ps 106:37 Yea, they sacrificed their sons and their daughters unto devils,
[Sa 106:38 DK-KJV]
Ps 106:38 And shed innocent blood, even the blood of their sons and of their daughters, whom they sacrificed unto the idols of Canaan: and the land was polluted with blood.
[Sa 106:39 DK-KJV]
Ps 106:39 Thus were they defiled with their own works, and went a whoring with their own inventions.
[Sa 106:40 DK-KJV]
Ps 106:40 Therefore was the wrath of the LORD kindled against his people, insomuch that he abhorred his own inheritance.
[Sa 106:41 DK-KJV]
Ps 106:41 And he gave them into the hand of the heathen; and they that hated them ruled over them.
[Sa 106:42 DK-KJV]
Ps 106:42 Their enemies also oppressed them, and they were brought into subjection under their hand.
[Sa 106:43 DK-KJV]
Ps 106:43 Many times did he deliver them; but they provoked him with their counsel, and were brought low for their iniquity.
[Sa 106:44 DK-KJV]
Ps 106:44 Nevertheless he regarded their affliction, when he heard their cry:
[Sa 106:45 DK-KJV]
Ps 106:45 And he remembered for them his covenant, and repented according to the multitude of his mercies.
[Sa 106:46 DK-KJV]
Ps 106:46 He made them also to be pitied of all those that carried them captives.
[Sa 106:47 DK-KJV]
Ps 106:47 Save us, O LORD our God, and gather us from among the heathen, to give thanks unto thy holy name, and to triumph in thy praise.
[Sa 106:48 DK-KJV] Velsignet være HERREN Israels Gud fra evighed til evighed: og lad hele folket sige, Amen. Ros I HERREN.
Ps 106:48 Blessed be the LORD God of Israel from everlasting to everlasting: and let all the people say, Amen. Praise ye the LORD.
[Sa 107:1 DK-KJV] Kæreste gi’ taksigelsesbønner til HERREN, for han er god: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 107:1 O give thanks unto the LORD, for he is good: for his mercy endureth for ever.
[Sa 107:2 DK-KJV]
Ps 107:2 Let the redeemed of the LORD say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;
[Sa 107:3 DK-KJV]
Ps 107:3 And gathered them out of the lands, from the east, and from the west, from the north, and from the south.
[Sa 107:4 DK-KJV]
Ps 107:4 They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to dwell in.
[Sa 107:5 DK-KJV]
Ps 107:5 Hungry and thirsty, their soul fainted in them.
[Sa 107:6 DK-KJV]
Ps 107:6 Then they cried unto the LORD in their trouble, and he delivered them out of their distresses.
[Sa 107:7 DK-KJV]
Ps 107:7 And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation.
[Sa 107:8 DK-KJV]
Ps 107:8 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!
[Sa 107:9 DK-KJV]
Ps 107:9 For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.
[Sa 107:10 DK-KJV]
Ps 107:10 Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron;
[Sa 107:11 DK-KJV]
Ps 107:11 Because they rebelled against the words of God, and contemned the counsel of the most High:
[Sa 107:12 DK-KJV]
Ps 107:12 Therefore he brought down their heart with labour; they fell down, and there was none to help.
[Sa 107:13 DK-KJV]
Ps 107:13 Then they cried unto the LORD in their trouble, and he saved them out of their distresses.
[Sa 107:14 DK-KJV]
Ps 107:14 He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder.
[Sa 107:15 DK-KJV]
Ps 107:15 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!
[Sa 107:16 DK-KJV]
Ps 107:16 For he hath broken the gates of brass, and cut the bars of iron in sunder.
[Sa 107:17 DK-KJV]
Ps 107:17 Fools because of their transgression, and because of their iniquities, are afflicted.
[Sa 107:18 DK-KJV]
Ps 107:18 Their soul abhorreth all manner of meat; and they draw near unto the gates of death.
[Sa 107:19 DK-KJV]
Ps 107:19 Then they cry unto the LORD in their trouble, and he saveth them out of their distresses.
[Sa 107:20 DK-KJV]
Ps 107:20 He sent his word, and healed them, and delivered them from their destructions.
[Sa 107:21 DK-KJV]
Ps 107:21 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!
[Sa 107:22 DK-KJV]
Ps 107:22 And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving, and declare his works with rejoicing.
[Sa 107:23 DK-KJV]
Ps 107:23 They that go down to the sea in ships, that do business in great waters;
[Sa 107:24 DK-KJV]
Ps 107:24 These see the works of the LORD, and his wonders in the deep.
[Sa 107:25 DK-KJV]
Ps 107:25 For he commandeth, and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof.
[Sa 107:26 DK-KJV]
Ps 107:26 They mount up to the heaven, they go down again to the depths: their soul is melted because of trouble.
[Sa 107:27 DK-KJV]
Ps 107:27 They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits’ end.
[Sa 107:28 DK-KJV]
Ps 107:28 Then they cry unto the LORD in their trouble, and he bringeth them out of their distresses.
[Sa 107:29 DK-KJV]
Ps 107:29 He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still.
[Sa 107:30 DK-KJV]
Ps 107:30 Then are they glad because they be quiet; so he bringeth them unto their desired haven.
[Sa 107:31 DK-KJV]
Ps 107:31 Oh that men would praise the LORD for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!
[Sa 107:32 DK-KJV]
Ps 107:32 Let them exalt him also in the congregation of the people, and praise him in the assembly of the elders.
[Sa 107:33 DK-KJV]
Ps 107:33 He turneth rivers into a wilderness, and the watersprings into dry ground;
[Sa 107:34 DK-KJV]
Ps 107:34 A fruitful land into barrenness, for the wickedness of them that dwell therein.
[Sa 107:35 DK-KJV]
Ps 107:35 He turneth the wilderness into a standing water, and dry ground into watersprings.
[Sa 107:36 DK-KJV]
Ps 107:36 And there he maketh the hungry to dwell, that they may prepare a city for habitation;
[Sa 107:37 DK-KJV]
Ps 107:37 And sow the fields, and plant vineyards, which may yield fruits of increase.
[Sa 107:38 DK-KJV]
Ps 107:38 He blesseth them also, so that they are multiplied greatly; and suffereth not their cattle to decrease.
[Sa 107:39 DK-KJV]
Ps 107:39 Again, they are minished and brought low through oppression, affliction, and sorrow.
[Sa 107:40 DK-KJV]
Ps 107:40 He poureth contempt upon princes, and causeth them to wander in the wilderness, where there is no way.
[Sa 107:41 DK-KJV]
Ps 107:41 Yet setteth he the poor on high from affliction, and maketh him families like a flock.
[Sa 107:42 DK-KJV]
Ps 107:42 The righteous shall see it, and rejoice: and all iniquity shall stop her mouth.
[Sa 107:43 DK-KJV] Den som er vis, og vil
Ps 107:43 Whoso is wise, and will observe these things, even they shall understand the lovingkindness of the LORD.
[Sa 108:1 DK-KJV] En Sang eller Salme af David.
Ps 108:1 A Song or Psalm of David. O God, my heart is fixed; I will sing and give praise, even with my glory.
[Sa 108:2 DK-KJV]
Ps 108:2 Awake, psaltery and harp: I myself will awake early.
[Sa 108:3 DK-KJV]
Ps 108:3 I will praise thee, O LORD, among the people: and I will sing praises unto thee among the nations.
[Sa 108:4 DK-KJV]
Ps 108:4 For thy mercy is great above the heavens: and thy truth reacheth unto the clouds.
[Sa 108:5 DK-KJV]
Ps 108:5 Be thou exalted, O God, above the heavens: and thy glory above all the earth;
[Sa 108:6 DK-KJV]
Ps 108:6 That thy beloved may be delivered: save with thy right hand, and answer me.
[Sa 108:7 DK-KJV]
Ps 108:7 God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.
[Sa 108:8 DK-KJV]
Ps 108:8 Gilead is mine; Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;
[Sa 108:9 DK-KJV]
Ps 108:9 Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe; over Philistia will I triumph.
[Sa 108:10 DK-KJV]
Ps 108:10 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?
[Sa 108:11 DK-KJV]
Ps 108:11 Wilt not thou, O God, who hast cast us off? and wilt not thou, O God, go forth with our hosts?
[Sa 108:12 DK-KJV] Gi’ os hjælp i trængsel: for tom er menneskets hjælp.
Ps 108:12 Give us help from trouble: for vain is the help of man.
[Sa 108:13 DK-KJV]
Ps 108:13 Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.
[Sa 109:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David.
Ps 109:1 To the chief Musician, A Psalm of David. Hold not thy peace, O God of my praise;
[Sa 109:2 DK-KJV]
Ps 109:2 For the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are opened against me: they have spoken against me with a lying tongue.
[Sa 109:3 DK-KJV]
Ps 109:3 They compassed me about also with words of hatred; and fought against me without a cause.
[Sa 109:4 DK-KJV]
Ps 109:4 For my love they are my adversaries: but I give myself unto prayer.
[Sa 109:5 DK-KJV]
Ps 109:5 And they have rewarded me evil for good, and hatred for my love.
[Sa 109:6 DK-KJV]
Ps 109:6 Set thou a wicked man over him: and let Satan stand at his right hand.
[Sa 109:7 DK-KJV]
Ps 109:7 When he shall be judged, let him be condemned: and let his prayer become sin.
[Sa 109:8 DK-KJV]
Ps 109:8 Let his days be few; and let another take his office.
[Sa 109:9 DK-KJV]
Ps 109:9 Let his children be fatherless, and his wife a widow.
[Sa 109:10 DK-KJV]
Ps 109:10 Let his children be continually vagabonds, and beg: let them seek their bread also out of their desolate places.
[Sa 109:11 DK-KJV]
Ps 109:11 Let the extortioner catch all that he hath; and let the strangers spoil his labour.
[Sa 109:12 DK-KJV]
Ps 109:12 Let there be none to extend mercy unto him: neither let there be any to favour his fatherless children.
[Sa 109:13 DK-KJV] efterslægt
Ps 109:13 Let his posterity be cut off; and in the generation following let their name be blotted out.
[Sa 109:14 DK-KJV]
Ps 109:14 Let the iniquity of his fathers be remembered with the LORD; and let not the sin of his mother be blotted out.
[Sa 109:15 DK-KJV]
Ps 109:15 Let them be before the LORD continually, that he may cut off the memory of them from the earth.
[Sa 109:16 DK-KJV] Eftersom han ikke
Ps 109:16 Because that he remembered not to shew mercy, but persecuted the poor and needy man, that he might even slay the broken in heart.
[Sa 109:17 DK-KJV]
Ps 109:17 As he loved cursing, so let it come unto him: as he delighted not in blessing, so let it be far from him.
[Sa 109:18 DK-KJV]
Ps 109:18 As he clothed himself with cursing like as with his garment, so let it come into his bowels like water, and like oil into his bones.
[Sa 109:19 DK-KJV]
Ps 109:19 Let it be unto him as the garment which covereth him, and for a girdle wherewith he is girded continually.
[Sa 109:20 DK-KJV]
Ps 109:20 Let this be the reward of mine adversaries from the LORD, and of them that speak evil against my soul.
[Sa 109:21 DK-KJV]
Ps 109:21 But do thou for me, O GOD the Lord, for thy name’s sake: because thy mercy is good, deliver thou me.
[Sa 109:22 DK-KJV]
Ps 109:22 For I am poor and needy, and my heart is wounded within me.
[Sa 109:23 DK-KJV]
Ps 109:23 I am gone like the shadow when it declineth: I am tossed up and down as the locust.
[Sa 109:24 DK-KJV]
Ps 109:24 My knees are weak through fasting; and my flesh faileth of fatness.
[Sa 109:25 DK-KJV]
Ps 109:25 I became also a reproach unto them: when they looked upon me they shaked their heads.
[Sa 109:26 DK-KJV] Hjælp mig, Kæreste HERRE min Gud: Kæreste frels mig ifølge din barmhjertighed:
Ps 109:26 Help me, O LORD my God: O save me according to thy mercy:
[Sa 109:27 DK-KJV]
Ps 109:27 That they may know that this is thy hand; that thou, LORD, hast done it.
[Sa 109:28 DK-KJV]
Ps 109:28 Let them curse, but bless thou: when they arise, let them be ashamed; but let thy servant rejoice.
[Sa 109:29 DK-KJV]
Ps 109:29 Let mine adversaries be clothed with shame, and let them cover themselves with their own confusion, as with a mantle.
[Sa 109:30 DK-KJV]
Ps 109:30 I will greatly praise the LORD with my mouth; yea, I will praise him among the multitude.
[Sa 109:31 DK-KJV]
Ps 109:31 For he shall stand at the right hand of the poor, to save him from those that condemn his soul.
[Sa 110:1 DK-KJV] En Salme af David. HERREN sagde til min Herre, Sid du på min højre hånd, indtil jeg laver dine fjender til din fodskammel.
Ps 110:1 A Psalm of David. The LORD said unto my Lord, Sit thou at my right hand, until I make thine enemies thy footstool.
[Sa 110:2 DK-KJV] HERREN skal sende din skyrkes stav ud fra Zion: hersk du i dine fjenders midte.
Ps 110:2 The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies.
[Sa 110:3 DK-KJV] Dit folk skal være villige på dagen for din kraft, i skønhederne af hellighed fra morgenens livmoder: har du din ungdoms dug.
Ps 110:3 Thy people shall be willing in the day of thy power, in the beauties of holiness from the womb of the morning: thou hast the dew of thy youth.
[Sa 110:4 DK-KJV] HERREN har svoret, og vil ikke angre, Du er en præst for evigt efter Melchizedeks orden.
Ps 110:4 The LORD hath sworn, and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek.
[Sa 110:5 DK-KJV] Herren på din højre hånd skal gennembore konger på dagen for hans arriskab.
Ps 110:5 The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath.
[Sa 110:6 DK-KJV] Han skal dømme blandt hedningerne, han skal fylde stederne med de døde kroppe; han skal skade hovederne over mange lande.
Ps 110:6 He shall judge among the heathen, he shall fill the places with the dead bodies; he shall wound the heads over many countries.
[Sa 110:7 DK-KJV] Han skal drikke af bækken på vejen: derfor skal han opløfte hovedet.
Ps 110:7 He shall drink of the brook in the way: therefore shall he lift up the head.
[Sa 111:1 DK-KJV] Ros I HERREN. Jeg vil rose HERREN med hele mit hjerte, i den oprigtiges forsamling, og i menigheden.
Ps 111:1 Praise ye the LORD. I will praise the LORD with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation.
[Sa 111:2 DK-KJV] HERRENs gerninger er store, eftersøgt af alle dem der har behag deri.
Ps 111:2 The works of the LORD are great, sought out of all them that have pleasure therein.
[Sa 111:3 DK-KJV] Hans værk er hæderlig og nådig: og hans retfærdighed består for evigt.
Ps 111:3 His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever.
[Sa 111:4 DK-KJV] Han har lavet hans vidunderlige gerninger til at bli’ ihukommet: HERREN er nådig og fuld af medlidenhed.
Ps 111:4 He hath made his wonderful works to be remembered: the LORD is gracious and full of compassion.
[Sa 111:5 DK-KJV] Han har givet mad til dem der frygter ham: han vil altid huske på hans pagt.
Ps 111:5 He hath given meat unto them that fear him: he will ever be mindful of his covenant.
[Sa 111:6 DK-KJV] Han har vist hans folk kraften i hans gerninger, så han må gi’ dem hedningernes arv.
Ps 111:6 He hath shewed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen.
[Sa 111:7 DK-KJV] Gerningerne fra hans hænder er ægthed og dom; alle hans befalinger er sikre.
Ps 111:7 The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure.
[Sa 111:8 DK-KJV] De står fast for evig og altid, og er gjort i sandhed og oprigtighed.
Ps 111:8 They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.
[Sa 111:9 DK-KJV] Han sendte forløsning til hans folk: han har befalet hans pagt for evig: hans navn er hellig og ærværdig.
Ps 111:9 He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name.
[Sa 111:10 DK-KJV] Frygten for HERREN er visdommens begyndelse: alle de der gør hans befalinger har en god forståelse: hans ros består for evig.
Ps 111:10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.
[Sa 112:1 DK-KJV] Ros I HERREN. Velsignet er den mand der frygter HERREN, der glæder sig meget over hans befalinger.
Ps 112:1 Praise ye the LORD. Blessed is the man that feareth the LORD, that delighteth greatly in his commandments.
[Sa 112:2 DK-KJV] Hans sæd skal være mægtig på jord: den oprigtiges generation skal være velsignet.
Ps 112:2 His seed shall be mighty upon earth: the generation of the upright shall be blessed.
[Sa 112:3 DK-KJV] Rigdom og rigdomme skal være i hans hus: og hans retfærdighed består for evig.
Ps 112:3 Wealth and riches shall be in his house: and his righteousness endureth for ever.
[Sa 112:4 DK-KJV] For den oprigtige rejser lyset sig i mørket: han er nådig, og fuld af medlidenhed, og retskaffen.
Ps 112:4 Unto the upright there ariseth light in the darkness: he is gracious, and full of compassion, and righteous.
[Sa 112:5 DK-KJV] En god mand fremviser velvilje, og låner ud: han vi styre hans gøremål med diskretion.
Ps 112:5 A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.
[Sa 112:6 DK-KJV] Han skal med sikkerhed ikke bli’ fjernet for evig: den retskafne skal være i evigvarende ihukommelse.
Ps 112:6 Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.
[Sa 112:7 DK-KJV] Han skal ikke være bange for onde nyheder: hans hjerte er grundfæstet, ved at stole på HERREN.
Ps 112:7 He shall not be afraid of evil tidings: his heart is fixed, trusting in the LORD.
[Sa 112:8 DK-KJV] Hans hjerte er grundfæstet, han skal ikke være bange, før han ser hans ønske over hans fjender.
Ps 112:8 His heart is established, he shall not be afraid, until he see his desire upon his enemies.
[Sa 112:9 DK-KJV] Han har spredt, han har givet til den fattige; hans retfærdighed består for evig; hans horn skal bli’ ophøjet med ære.
Ps 112:9 He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be exalted with honour.
[Sa 112:10 DK-KJV] De onde skal se det, og være sørgmodig; han skal skære tænder, og smelte væk: de ondes ønske skal forsvinde.
Ps 112:10 The wicked shall see it, and be grieved; he shall gnash with his teeth, and melt away: the desire of the wicked shall perish.
[Sa 113:1 DK-KJV] Ros I HERREN, Ros, Kæreste I HERRENs tjenere, ros HERRENs navn.
Ps 113:1 Praise ye the LORD. Praise, O ye servants of the LORD, praise the name of the LORD.
[Sa 113:2 DK-KJV] Velsignet er HERRENs navn fra nu af og for altid.
Ps 113:2 Blessed be the name of the LORD from this time forth and for evermore.
[Sa 113:3 DK-KJV] Fra solens opgang til den sammes nedgang vil HERRENs navn bli’ rost.
Ps 113:3 From the rising of the sun unto the going down of the same the LORD’S name is to be praised.
[Sa 113:4 DK-KJV] HERREN er højt over alle nationer, og hans herlighed over himlene.
Ps 113:4 The LORD is high above all nations, and his glory above the heavens.
[Sa 113:5 DK-KJV] Hvem kan sammenlignes med HERREN vor Gud, som bor højt oppe,
Ps 113:5 Who is like unto the LORD our God, who dwelleth on high,
[Sa 113:6 DK-KJV] Som ydmyger hamselv for at lægge mærke til de ting der er i himlen, og på jorden!
Ps 113:6 Who humbleth himself to behold the things that are in heaven, and in the earth!
[Sa 113:7 DK-KJV] Han rejser de fattige op af støvet, og løfter de trængende ud af møjdyngen;
Ps 113:7 He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth the needy out of the dunghill;
[Sa 113:8 DK-KJV] Så han må sætte ham hos prinser, ja hos hans folks prinser.
Ps 113:8 That he may set him with princes, even with the princes of his people.
[Sa 113:9 DK-KJV] Han får den golde kvinde til at holde hus, og til at være en glædesfyldt mor af børn. Ros I HERREN.
Ps 113:9 He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. Praise ye the LORD.
[Sa 114:1 DK-KJV] Da Israel gik ud af Egypten, Jacobs hus fra et folk med et forunderligt sprog.
Ps 114:1 When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language;
[Sa 114:2 DK-KJV] Var Judah hans helligdom, og Israel hans herredømme.
Ps 114:2 Judah was his sanctuary, and Israel his dominion.
[Sa 114:3 DK-KJV] Havet så det, og flygtede: Jordanfloden trak sig tilbage.
Ps 114:3 The sea saw it, and fled: Jordan was driven back.
[Sa 114:4 DK-KJV] Bjergene hoppede som væddere, og de små bakker som lam.
Ps 114:4 The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs.
[Sa 114:5 DK-KJV] Hvad ventede dig, Kæreste hav, eftersom du flygtede? du Jordanflod, at du trak dig tilbage?
Ps 114:5 What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? thou Jordan, that thou wast driven back?
[Sa 114:6 DK-KJV] I bjerge, at I hoppede som væddere; og I små bakker, som lam?
Ps 114:6 Ye mountains, that ye skipped like rams; and ye little hills, like lambs?
[Sa 114:7 DK-KJV] Ryst, du jord, ved Herrens nærvær, ved Jacobs Guds nærvær;
Ps 114:7 Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob;
[Sa 114:8 DK-KJV] Som vendte klippen indtil et stående vand, flinten indtil en fontæne af vandmasser.
Ps 114:8 Which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of waters.
[Sa 115:1 DK-KJV] Ikke til os, Kæreste HERRE, ikke til os, men gi’ herlighed til dit navn, for din barmhjertighed, og for din sandheds skyld.
Ps 115:1 Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth’s sake.
[Sa 115:2 DK-KJV] Hvorfor skulle hedningerne sig, Hvor er deres Gud nu?
Ps 115:2 Wherefore should the heathen say, Where is now their God?
[Sa 115:3 DK-KJV] Men vor Gud er i himlene: han har gjort hvadsomhelst han har ønsket.
Ps 115:3 But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased.
[Sa 115:4 DK-KJV] Deres afguder er sølv og guld, udformet af menneskers hænder.
Ps 115:4 Their idols are silver and gold, the work of men’s hands.
[Sa 115:5 DK-KJV] De har munde, men de taler ikke: øjne har de, men de ser ikke:
Ps 115:5 They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not:
[Sa 115:6 DK-KJV] De har ører, men de hører ikke: næser har de, men de lugter ikke:
Ps 115:6 They have ears, but they hear not: noses have they, but they smell not:
[Sa 115:7 DK-KJV] De har hænder, men de håndterer ikke: fødder har de, men de går ikke: de taler heller ikke gennem deres hals.
Ps 115:7 They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat.
[Sa 115:8 DK-KJV] De der laver dem er ligesom dem; sådan er hver og en der stoler på dem.
Ps 115:8 They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them.
[Sa 115:9 DK-KJV] Kæreste Israel, stol på HERREN: han er deres hjælp og deres skjold.
Ps 115:9 O Israel, trust thou in the LORD: he is their help and their shield.
[Sa 115:10 DK-KJV] Kæreste Aarons hus, stol på HERREN: han er deres hjælp og deres skjold.
Ps 115:10 O house of Aaron, trust in the LORD: he is their help and their shield.
[Sa 115:11 DK-KJV] I der frygter HERREN, stol på HERREN: han er deres hjælp og deres skjold.
Ps 115:11 Ye that fear the LORD, trust in the LORD: he is their help and their shield.
[Sa 115:12 DK-KJV] HERREN har været opmærksom på os: han vil velsigne os; han vil velsigne Israels hus; han vil velsigne Aarons hus.
Ps 115:12 The LORD hath been mindful of us: he will bless us; he will bless the house of Israel; he will bless the house of Aaron.
[Sa 115:13 DK-KJV] Han vil velsigne dem der frygter HERREN, både lille og stor.
Ps 115:13 He will bless them that fear the LORD, both small and great.
[Sa 115:14 DK-KJV] HERREN skal gøre at I bli’r flere og flere, jer og jeres børn.
Ps 115:14 The LORD shall increase you more and more, you and your children.
[Sa 115:15 DK-KJV] I er velsignet af HERREN som lavede himmel og jord.
Ps 115:15 Ye are blessed of the LORD which made heaven and earth.
[Sa 115:16 DK-KJV] Himmelen, ja himlene, er HERRENs: men jorden har han givet til menneskets børn.
Ps 115:16 The heaven, even the heavens, are the LORD’S: but the earth hath he given to the children of men.
[Sa 115:17 DK-KJV] De døde roser ikke HERREN, ej heller nogen der går ned ind i stilhed.
Ps 115:17 The dead praise not the LORD, neither any that go down into silence.
[Sa 115:18 DK-KJV] Men vi vil velsigne HERREN fra nu af og for altid. Ros I HERREN.
Ps 115:18 But we will bless the LORD from this time forth and for evermore. Praise the LORD.
[Sa 116:1 DK-KJV] Jeg elsker HERREN, fordi han har hørt min stemme og mine påkaldelsesbønner.
Ps 116:1 I love the LORD, because he hath heard my voice and my supplications.
[Sa 116:2 DK-KJV] Fordi han har vendt sit øre mod mig, derfor vil jeg kalde på ham så længe jeg lever.
Ps 116:2 Because he hath inclined his ear unto me, therefore will I call upon him as long as I live.
[Sa 116:3 DK-KJV] Dødens sorger omslutter mig, og helvedes smerter har grebet fat i mig: Jeg fandt trængsel og sorg.
Ps 116:3 The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me: I found trouble and sorrow.
[Sa 116:4 DK-KJV] Da kaldte jeg på HERRENs navn; Kæreste HERRE, Jeg bønfalder dig, forløs min sjæl.
Ps 116:4 Then called I upon the name of the LORD; O LORD, I beseech thee, deliver my soul.
[Sa 116:5 DK-KJV] HERREN er elskværdig, og retfærdig; ja, vor Gud er barmhjertig.
Ps 116:5 Gracious is the LORD, and righteous; yea, our God is merciful.
[Sa 116:6 DK-KJV] HERREN bevarer de simple: Jeg var nedgjort, og han hjalp mig.
Ps 116:6 The LORD preserveth the simple: I was brought low, and he helped me.
[Sa 116:7 DK-KJV] Vend tilbage til din hvile, Kæreste min sjæl; for HERREN har handlet rundhåndet med dig.
Ps 116:7 Return unto thy rest, O my soul; for the LORD hath dealt bountifully with thee.
[Sa 116:8 DK-KJV] For du har forløst min sjæl fra død, mine øjne fra tårer, og min fod fra at falde.
Ps 116:8 For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling.
[Sa 116:9 DK-KJV] Jeg vil vandre foran HERREN i de levendes land.
Ps 116:9 I will walk before the LORD in the land of the living.
[Sa 116:10 DK-KJV] Jeg troede, derfor har jeg talt: Jeg var stærkt plaget:
Ps 116:10 I believed, therefore have I spoken: I was greatly afflicted:
[Sa 116:11 DK-KJV] Jeg sagde i min hast: Alle mennesker er løgnere.
Ps 116:11 I said in my haste, All men are liars.
[Sa 116:12 DK-KJV] Hvad skal jeg gi’ tilbage til HERREN for alle hans fordele imod mig?
Ps 116:12 What shall I render unto the LORD for all his benefits toward me?
[Sa 116:13 DK-KJV] Jeg vil ta’ frelseskoppen, og kalde på HERRENs navn.
Ps 116:13 I will take the cup of salvation, and call upon the name of the LORD.
[Sa 116:14 DK-KJV] Nu vil jeg betale mine løfter til HERREN i nærværet af hele hans folk.
Ps 116:14 I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people.
[Sa 116:15 DK-KJV] Værdifuldt i HERRENs øjne er hans helliges død.
Ps 116:15 Precious in the sight of the LORD is the death of his saints.
[Sa 116:16 DK-KJV] Kæreste HERRE, jeg er sandelig din tjener; jeg er din tjener, og sønnen af din tjenestepige: du har løsnet min lænker.
Ps 116:16 O LORD, truly I am thy servant; I am thy servant, and the son of thine handmaid: thou hast loosed my bonds.
[Sa 116:17 DK-KJV] Jeg vil til dig tilbyde offeret af taksigelsesbøn, og vil kalde på HERRENs navn.
Ps 116:17 I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the LORD.
[Sa 116:18 DK-KJV] Nu vil jeg betale mine løfter til HERREN i nærværet af hele hans folk.
Ps 116:18 I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people,
[Sa 116:19 DK-KJV] På gårdspladserne i HERRENs hus, i din midte, Kæreste Jerusalem. Ros I HERREN.
Ps 116:19 In the courts of the LORD’S house, in the midst of thee, O Jerusalem. Praise ye the LORD.
[Sa 117:1 DK-KJV] Kæreste ros HERREN, alle I nationer: ros ham, alle I folk.
Ps 117:1 O praise the LORD, all ye nations: praise him, all ye people.
[Sa 117:2 DK-KJV] For hans barmhjertige godhed er stor mod os: og HERRENs sandhed består for evigt. Ros I HERREN.
Ps 117:2 For his merciful kindness is great toward us: and the truth of the LORD endureth for ever. Praise ye the LORD.
[Sa 118:1 DK-KJV] Kæreste giv taksigelsesbønner til HERREN; for han er god: fordi hans barmhjertighed består for evigt.
Ps 118:1 O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.
[Sa 118:2 DK-KJV] Lad Israel nu sige, at hans barmhjertighed består for evigt.
Ps 118:2 Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.
[Sa 118:3 DK-KJV] Lad Aarons hus nu sige, at hans barmhjertighed består for evigt.
Ps 118:3 Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.
[Sa 118:4 DK-KJV] Lad nu dem der frygter HERREN sige, at hans barmhjertighed består for evigt.
Ps 118:4 Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.
[Sa 118:5 DK-KJV] Jeg kaldte på HERREN i nød: HERREN svarede mig, og satte mig i et stort sted.
Ps 118:5 I called upon the LORD in distress: the LORD answered me, and set me in a large place.
[Sa 118:6 DK-KJV] HERREN er på min side; jeg vil ikke frygte: hvad kan mennesket gøre mod mig?
Ps 118:6 The LORD is on my side; I will not fear: what can man do unto me?
[Sa 118:7 DK-KJV] HERREN tager min del med dem som hjalp mig: derfor skal jeg se mit ønske over dem der hader mig.
Ps 118:7 The LORD taketh my part with them that help me: therefore shall I see my desire upon them that hate me.
[Sa 118:8 DK-KJV] Det er bedre at stole på HERREN end at ha’ tiltro til mennesket.
Ps 118:8 It is better to trust in the LORD than to put confidence in man.
[Sa 118:9 DK-KJV] Det er bedre at stole på HERREN end at ha’ tiltro til prinser.
Ps 118:9 It is better to trust in the LORD than to put confidence in princes.
[Sa 118:10 DK-KJV] Alle nationer omringede mig: men i HERRENs navn vil jeg destruere dem.
Ps 118:10 All nations compassed me about: but in the name of the LORD will I destroy them.
[Sa 118:11 DK-KJV] De omringede mig; ja, de omringede mig: men i HERRENs navn vil jeg destruere dem. 
Ps 118:11 They compassed me about; yea, they compassed me about: but in the name of the LORD I will destroy them.
[Sa 118:12 DK-KJV] De omringede mig som bier; de er slukket som ilden i tornebuske: for i HERRENs navn vil jeg destruere dem.
Ps 118:12 They compassed me about like bees; they are quenched as the fire of thorns: for in the name of the LORD I will destroy them.
[Sa 118:13 DK-KJV] Du har skubbet meget til mig så jeg måtte falde: men HERREN hjalp mig.
Ps 118:13 Thou hast thrust sore at me that I might fall: but the LORD helped me.
[Sa 118:14 DK-KJV] HERREN er min styrke og sang, og er blevet min frelse
Ps 118:14 The LORD is my strength and song, and is become my salvation.
[Sa 118:15 DK-KJV] Jublen og frelsens stemme er i de retskafnes tabernakler: HERRENs højre hånd gør tappert.
Ps 118:15 The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous: the right hand of the LORD doeth valiantly.
[Sa 118:16 DK-KJV] HERRENs højre hånd er ophøjet: HERRENs højre hånd gør tappert.
Ps 118:16 The right hand of the LORD is exalted: the right hand of the LORD doeth valiantly.
[Sa 118:17 DK-KJV] Jeg skal ikke dø, men leve, og erklære HERRENs værk.
Ps 118:17 I shall not die, but live, and declare the works of the LORD.
[Sa 118:18 DK-KJV] HERREN har irettesat mig meget: men han har ikke overgivet mig til døden.
Ps 118:18 The LORD hath chastened me sore: but he hath not given me over unto death.
[Sa 118:19 DK-KJV] Åben retfærdighedens porte for mig: jeg vil gå indad dem, og rose HERREN:
Ps 118:19 Open to me the gates of righteousness: I will go into them, and I will praise the LORD:
[Sa 118:20 DK-KJV] Denne HERRENs port, indad hvilken den retskafne skal gå.
Ps 118:20 This gate of the LORD, into which the righteous shall enter.
[Sa 118:21 DK-KJV] Jeg vil rose dig: for du har hørt mig, og er blevet min frelse.
Ps 118:21 I will praise thee: for thou hast heard me, and art become my salvation.
[Sa 118:22 DK-KJV] Den sten som bygningsfolkene forkastede er blevet hjørnets hovedsten.
Ps 118:22 The stone which the builders refused is become the head stone of the corner.
[Sa 118:23 DK-KJV] Dette er HERRENs værk; det er vidunderligt i vore øjne.
Ps 118:23 This is the LORD’S doing; it is marvellous in our eyes.
[Sa 118:24 DK-KJV] Denne er den dag som HERREN har lavet; vi vil juble og være glade over den.
Ps 118:24 This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.
[Sa 118:25 DK-KJV] Frels nu, jeg bønfalder dig, Kæreste HERREN: Kæreste HERRE, jeg bønfalder dig, send velstand nu.
Ps 118:25 Save now, I beseech thee, O LORD: O LORD, I beseech thee, send now prosperity.
[Sa 118:26 DK-KJV] Velsignet er han der kommer i HERRENs navn: vi har velsignet jer ud fra HERRENs hus.
Ps 118:26 Blessed be he that cometh in the name of the LORD: we have blessed you out of the house of the LORD.
[Sa 118:27 DK-KJV] Gud er HERREN, som har vist os lyset: bind ofrene med strenge, ja til alterets horn.
Ps 118:27 God is the LORD, which hath shewed us light: bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.
[Sa 118:28 DK-KJV] Du er min Gud, og jeg vil rose dig: du er min Gud, jeg vil ophøje dig.
Ps 118:28 Thou art my God, and I will praise thee: thou art my God, I will exalt thee.
[Sa 118:29 DK-KJV] Kæreste gi’ taksigelsesbønner til HERREN; for han er god: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 118:29 O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.
[Sa 119:1 DK-KJV]
Ps 119:1 ALEPH. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.
[Sa 119:2 DK-KJV]
Ps 119:2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.
[Sa 119:3 DK-KJV]
Ps 119:3 They also do no iniquity: they walk in his ways.
[Sa 119:4 DK-KJV]
Ps 119:4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.
[Sa 119:5 DK-KJV]
Ps 119:5 O that my ways were directed to keep thy statutes!
[Sa 119:6 DK-KJV]
Ps 119:6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.
[Sa 119:7 DK-KJV]
Ps 119:7 I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.
[Sa 119:8 DK-KJV]
Ps 119:8 I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.
[Sa 119:9 DK-KJV] BETH. Hvordan skal en ung mand rense sin vej? ved at være varsom på den ifølge dit ord.
Ps 119:9 BETH. Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
[Sa 119:10 DK-KJV]
Ps 119:10 With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
[Sa 119:11 DK-KJV]
Ps 119:11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.
[Sa 119:12 DK-KJV]
Ps 119:12 Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes.
[Sa 119:13 DK-KJV]
Ps 119:13 With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.
[Sa 119:14 DK-KJV]
Ps 119:14 I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.
[Sa 119:15 DK-KJV]
Ps 119:15 I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.
[Sa 119:16 DK-KJV] Jeg vil glæde migselv over dine vedtægter: Jeg vil ikke glemme dit ord.
Ps 119:16 I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.
[Sa 119:17 DK-KJV] GIMEL. Handel rundhåndet med din tjener, så jeg må leve, og holde dit ord.
Ps 119:17 GIMEL. Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.
[Sa 119:18 DK-KJV] Åben du mine øjne, så jeg må lægge mærke til vidunderlige ting ud fra din lov.
Ps 119:18 Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.
[Sa 119:19 DK-KJV] Jeg er en fremmed på jorden: skjul ikke dine befalinger fra mig.
Ps 119:19 I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.
[Sa 119:20 DK-KJV]
Ps 119:20 My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times.
[Sa 119:21 DK-KJV]
Ps 119:21 Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.
[Sa 119:22 DK-KJV]
Ps 119:22 Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.
[Sa 119:23 DK-KJV]
Ps 119:23 Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.
[Sa 119:24 DK-KJV]
Ps 119:24 Thy testimonies also are my delight and my counsellers.
[Sa 119:25 DK-KJV] DALETH. Min sjæl klynger sig til støvet, levendegør du mig ifølge dit ord.
Ps 119:25 DALETH. My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.
[Sa 119:26 DK-KJV]
Ps 119:26 I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.
[Sa 119:27 DK-KJV]
Ps 119:27 Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.
[Sa 119:28 DK-KJV] tungsindighed
Ps 119:28 My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.
[Sa 119:29 DK-KJV]
Ps 119:29 Remove from me the way of lying: and grant me thy law graciously.
[Sa 119:30 DK-KJV]
Ps 119:30 I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.
[Sa 119:31 DK-KJV]
Ps 119:31 I have stuck unto thy testimonies: O LORD, put me not to shame.
[Sa 119:32 DK-KJV]
Ps 119:32 I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.
[Sa 119:33 DK-KJV]
Ps 119:33 HE. Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.
[Sa 119:34 DK-KJV]
Ps 119:34 Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.
[Sa 119:35 DK-KJV]
Ps 119:35 Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.
[Sa 119:36 DK-KJV] Vend mit hjerte mod dine vidnesbyrd, og ikke mod griskhed.
Ps 119:36 Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.
[Sa 119:37 DK-KJV]
Ps 119:37 Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.
[Sa 119:38 DK-KJV]
Ps 119:38 Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.
[Sa 119:39 DK-KJV]
Ps 119:39 Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.
[Sa 119:40 DK-KJV]
Ps 119:40 Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.
[Sa 119:41 DK-KJV] VAU. Lad også dine barmhjertigheder komme til mig, Kæreste HERRE, ja din frelse, ifølge dit ord.
Ps 119:41 VAU. Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word.
[Sa 119:42 DK-KJV]
Ps 119:42 So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.
[Sa 119:43 DK-KJV]
Ps 119:43 And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.
[Sa 119:44 DK-KJV]
Ps 119:44 So shall I keep thy law continually for ever and ever.
[Sa 119:45 DK-KJV]
Ps 119:45 And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.
[Sa 119:46 DK-KJV]
Ps 119:46 I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.
[Sa 119:47 DK-KJV]
Ps 119:47 And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.
[Sa 119:48 DK-KJV]
Ps 119:48 My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.
[Sa 119:49 DK-KJV]
Ps 119:49 ZAIN. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.
[Sa 119:50 DK-KJV]
Ps 119:50 This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.
[Sa 119:51 DK-KJV]
Ps 119:51 The proud have had me greatly in derision: yet have I not declined from thy law.
[Sa 119:52 DK-KJV] Jeg ihukommer dine domme i gamle tid, Kæreste HERRE; og har trøstet migselv.
Ps 119:52 I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself.
[Sa 119:53 DK-KJV] Rædsel har grebet fat i mig på grund af de onde der svigter din lov.
Ps 119:53 Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law.
[Sa 119:54 DK-KJV] Dine vedtægter har været mine sange i mit pilgrimshus.
Ps 119:54 Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.
[Sa 119:55 DK-KJV] Jeg har ihukommet dit navn, Kæreste HERRE, om natten, og har holdt din lov.
Ps 119:55 I have remembered thy name, O LORD, in the night, and have kept thy law.
[Sa 119:56 DK-KJV]
Ps 119:56 This I had, because I kept thy precepts.
[Sa 119:57 DK-KJV] CHETH. Du er min del, Kæreste HERRE, jeg har sagt at jeg ville holde dine ord.
Ps 119:57 CHETH. Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.
[Sa 119:58 DK-KJV] Jeg bad om din gunst af hele mit hjerte: vær barmhjertig mod mig ifølge dit ord.
Ps 119:58 I intreated thy favour with my whole heart: be merciful unto me according to thy word.
[Sa 119:59 DK-KJV]
Ps 119:59 I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies.
[Sa 119:60 DK-KJV]
Ps 119:60 I made haste, and delayed not to keep thy commandments.
[Sa 119:61 DK-KJV]
Ps 119:61 The bands of the wicked have robbed me: but I have not forgotten thy law.
[Sa 119:62 DK-KJV]
Ps 119:62 At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments.
[Sa 119:63 DK-KJV]
Ps 119:63 I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.
[Sa 119:64 DK-KJV]
Ps 119:64 The earth, O LORD, is full of thy mercy: teach me thy statutes.
[Sa 119:65 DK-KJV]
Ps 119:65 TETH. Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.
[Sa 119:66 DK-KJV]
Ps 119:66 Teach me good judgment and knowledge: for I have believed thy commandments.
[Sa 119:67 DK-KJV]
Ps 119:67 Before I was afflicted I went astray: but now have I kept thy word.
[Sa 119:68 DK-KJV]
Ps 119:68 Thou art good, and doest good; teach me thy statutes.
[Sa 119:69 DK-KJV]
Ps 119:69 The proud have forged a lie against me: but I will keep thy precepts with my whole heart.
[Sa 119:70 DK-KJV]
Ps 119:70 Their heart is as fat as grease; but I delight in thy law.
[Sa 119:71 DK-KJV]
Ps 119:71 It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.
[Sa 119:72 DK-KJV]tusindvis
Ps 119:72 The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver.
[Sa 119:73 DK-KJV]
Ps 119:73 JOD. Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments.
[Sa 119:74 DK-KJV]
Ps 119:74 They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word.
[Sa 119:75 DK-KJV]
Ps 119:75 I know, O LORD, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me.
[Sa 119:76 DK-KJV] Lad, jeg ber dig, din barmhjertige godhed være til min trøst, ifølge dit ord til din tjener.
Ps 119:76 Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant.
[Sa 119:77 DK-KJV]
Ps 119:77 Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law is my delight.
[Sa 119:78 DK-KJV]
Ps 119:78 Let the proud be ashamed; for they dealt perversely with me without a cause: but I will meditate in thy precepts.
[Sa 119:79 DK-KJV]
Ps 119:79 Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies.
[Sa 119:80 DK-KJV]
Ps 119:80 Let my heart be sound in thy statutes; that I be not ashamed.
[Sa 119:81 DK-KJV]
Ps 119:81 CAPH. My soul fainteth for thy salvation: but I hope in thy word.
[Sa 119:82 DK-KJV]
Ps 119:82 Mine eyes fail for thy word, saying, When wilt thou comfort me?
[Sa 119:83 DK-KJV]
Ps 119:83 For I am become like a bottle in the smoke; yet do I not forget thy statutes.
[Sa 119:84 DK-KJV]
Ps 119:84 How many are the days of thy servant? when wilt thou execute judgment on them that persecute me?
[Sa 119:85 DK-KJV]
Ps 119:85 The proud have digged pits for me, which are not after thy law.
[Sa 119:86 DK-KJV]
Ps 119:86 All thy commandments are faithful: they persecute me wrongfully; help thou me.
[Sa 119:87 DK-KJV]
Ps 119:87 They had almost consumed me upon earth; but I forsook not thy precepts.
[Sa 119:88 DK-KJV]
Ps 119:88 Quicken me after thy lovingkindness; so shall I keep the testimony of thy mouth.
[Sa 119:89 DK-KJV]
Ps 119:89 LAMED. For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.
[Sa 119:90 DK-KJV]
Ps 119:90 Thy faithfulness is unto all generations: thou hast established the earth, and it abideth.
[Sa 119:91 DK-KJV] De fortsætter denne dag ifølge dine ritualer: for alle er dine tjenere.
Ps 119:91 They continue this day according to thine ordinances: for all are thy servants.
[Sa 119:92 DK-KJV]
Ps 119:92 Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.
[Sa 119:93 DK-KJV]
Ps 119:93 I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.
[Sa 119:94 DK-KJV]
Ps 119:94 I am thine, save me; for I have sought thy precepts.
[Sa 119:95 DK-KJV]
Ps 119:95 The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies.
[Sa 119:96 DK-KJV]
Ps 119:96 I have seen an end of all perfection: but thy commandment is exceeding broad.
[Sa 119:97 DK-KJV]
Ps 119:97 MEM. O how love I thy law! it is my meditation all the day.
[Sa 119:98 DK-KJV]
Ps 119:98 Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me.
[Sa 119:99 DK-KJV]
Ps 119:99 I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.
[Sa 119:100 DK-KJV]
Ps 119:100 I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.
[Sa 119:101 DK-KJV]
Ps 119:101 I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.
[Sa 119:102 DK-KJV]
Ps 119:102 I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.
[Sa 119:103 DK-KJV]
Ps 119:103 How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth!
[Sa 119:104 DK-KJV]
Ps 119:104 Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.
[Sa 119:105 DK-KJV] NUN. Dit ord er en lampe for min fod, og et lys på min sti.
Ps 119:105 NUN. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
[Sa 119:106 DK-KJV] Jeg har svoret, og jeg vil fuldbyrde det, at jeg vil holde dine retfærdige domme.
Ps 119:106 I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.
[Sa 119:107 DK-KJV]
Ps 119:107 I am afflicted very much: quicken me, O LORD, according unto thy word.
[Sa 119:108 DK-KJV]
Ps 119:108 Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O LORD, and teach me thy judgments.
[Sa 119:109 DK-KJV]
Ps 119:109 My soul is continually in my hand: yet do I not forget thy law.
[Sa 119:110 DK-KJV]
Ps 119:110 The wicked have laid a snare for me: yet I erred not from thy precepts.
[Sa 119:111 DK-KJV]
Ps 119:111 Thy testimonies have I taken as an heritage for ever: for they are the rejoicing of my heart.
[Sa 119:112 DK-KJV]
Ps 119:112 I have inclined mine heart to perform thy statutes alway, even unto the end.
[Sa 119:113 DK-KJV]
Ps 119:113 SAMECH. I hate vain thoughts: but thy law do I love.
[Sa 119:114 DK-KJV]
Ps 119:114 Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.
[Sa 119:115 DK-KJV]
Ps 119:115 Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God.
[Sa 119:116 DK-KJV]
Ps 119:116 Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope.
[Sa 119:117 DK-KJV]
Ps 119:117 Hold thou me up, and I shall be safe: and I will have respect unto thy statutes continually.
[Sa 119:118 DK-KJV]
Ps 119:118 Thou hast trodden down all them that err from thy statutes: for their deceit is falsehood.
[Sa 119:119 DK-KJV]
Ps 119:119 Thou puttest away all the wicked of the earth like dross: therefore I love thy testimonies.
[Sa 119:120 DK-KJV]
Ps 119:120 My flesh trembleth for fear of thee; and I am afraid of thy judgments.
[Sa 119:121 DK-KJV]
Ps 119:121 AIN. I have done judgment and justice: leave me not to mine oppressors.
[Sa 119:122 DK-KJV]
Ps 119:122 Be surety for thy servant for good: let not the proud oppress me.
[Sa 119:123 DK-KJV]
Ps 119:123 Mine eyes fail for thy salvation, and for the word of thy righteousness.
[Sa 119:124 DK-KJV]
Ps 119:124 Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes.
[Sa 119:125 DK-KJV]
Ps 119:125 I am thy servant; give me understanding, that I may know thy testimonies.
[Sa 119:126 DK-KJV]
Ps 119:126 It is time for thee, LORD, to work: for they have made void thy law.
[Sa 119:127 DK-KJV]
Ps 119:127 Therefore I love thy commandments above gold; yea, above fine gold.
[Sa 119:128 DK-KJV]
Ps 119:128 Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right; and I hate every false way.
[Sa 119:129 DK-KJV]
Ps 119:129 PE. Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.
[Sa 119:130 DK-KJV]
Ps 119:130 The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.
[Sa 119:131 DK-KJV]
Ps 119:131 I opened my mouth, and panted: for I longed for thy commandments.
[Sa 119:132 DK-KJV]
Ps 119:132 Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name.
[Sa 119:133 DK-KJV]
Ps 119:133 Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.
[Sa 119:134 DK-KJV]
Ps 119:134 Deliver me from the oppression of man: so will I keep thy precepts.
[Sa 119:135 DK-KJV]
Ps 119:135 Make thy face to shine upon thy servant; and teach me thy statutes.
[Sa 119:136 DK-KJV]
Ps 119:136 Rivers of waters run down mine eyes, because they keep not thy law.
[Sa 119:137 DK-KJV] TZADDI. Retfærdig er du, Kæreste HERRE, og oprigtige er dine domme.
Ps 119:137 TZADDI. Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments.
[Sa 119:138 DK-KJV] Dine vidnesbyrd som du har befalet er retfærdige og meget trofaste.
Ps 119:138 Thy testimonies that thou hast commanded are righteous and very faithful.
[Sa 119:139 DK-KJV] Min nidkærhed har fortæret mig, fordi mine fjender har glemt dine ord.
Ps 119:139 My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.
[Sa 119:140 DK-KJV] Dit ord er meget rent: derfor elsker din tjener det.
Ps 119:140 Thy word is very pure: therefore thy servant loveth it.
[Sa 119:141 DK-KJV] Jeg er lille og foragtet: men alligevel glemmer jeg ikke dine forskrifter.
Ps 119:141 I am small and despised: yet do not I forget thy precepts.
[Sa 119:142 DK-KJV] Din retfærdighed er en evigvarende retfærdighed, og din lov er sandheden.
Ps 119:142 Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth.
[Sa 119:143 DK-KJV] Trængsel og pine har grebet fat i mig: men alligevel er dine befalinger min glæde.
Ps 119:143 Trouble and anguish have taken hold on me: yet thy commandments are my delights.
[Sa 119:144 DK-KJV] Retfærdigheden i dine vidnesbyrd er evigvarende: gi’ mig forståelse, og jeg skal leve.
Ps 119:144 The righteousness of thy testimonies is everlasting: give me understanding, and I shall live.
[Sa 119:145 DK-KJV] KOPH. Jeg råbte med hele mit hjerte; hør mig, Kæreste HERRE: jeg vil holde dine vedtægter.
Ps 119:145 KOPH. I cried with my whole heart; hear me, O LORD: I will keep thy statutes.
[Sa 119:146 DK-KJV] Jeg råbte til dig; frels mig, og jeg vil holde dine vidnesbyrd.
Ps 119:146 I cried unto thee; save me, and I shall keep thy testimonies.
[Sa 119:147 DK-KJV] Jeg mødte morgengryet, og råbte: jeg håbede på dit ord.
Ps 119:147 I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy word.
[Sa 119:148 DK-KJV] Mine øjne møder nattevagterne, så jeg måtte meditere over dit ord.
Ps 119:148 Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word.
[Sa 119:149 DK-KJV] Hør min stemme ifølge din overbærenhed: Kæreste HERRE, levendegør mig ifølge din dom.
Ps 119:149 Hear my voice according unto thy lovingkindness: O LORD, quicken me according to thy judgment.
[Sa 119:150 DK-KJV] De der følger efter misgerning nærmer sig: de er langt fra din lov.
Ps 119:150 They draw nigh that follow after mischief: they are far from thy law.
[Sa 119:151 DK-KJV] Du er nær, Kæreste HERRE; og alle dine befalinger er sandhed.
Ps 119:151 Thou art near, O LORD; and all thy commandments are truth.
[Sa 119:152 DK-KJV] Angående dine vidnesbyrd, fortiden har vist mig at du har funderet dem for evigt.
Ps 119:152 Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them for ever.
[Sa 119:153 DK-KJV] RESH. Betragt min trængsel, og forløs mig: for jeg glemmer ikke din lov.
Ps 119:153 RESH. Consider mine affliction, and deliver me: for I do not forget thy law.
[Sa 119:154 DK-KJV] Før min sag, og forløs mig: levendegør mig ifølge dit ord.
Ps 119:154 Plead my cause, and deliver me: quicken me according to thy word.
[Sa 119:155 DK-KJV] Frelse er langt fra de onde: for de søger ikke efter dine vedtægter.
Ps 119:155 Salvation is far from the wicked: for they seek not thy statutes.
[Sa 119:156 DK-KJV] Store er dine blide barmhjertigheder, Kæreste HERRE: levendegør mig ifølge dine domme.
Ps 119:156 Great are thy tender mercies, O LORD: quicken me according to thy judgments.
[Sa 119:157 DK-KJV] Mange er mine forfølgere og mine fjender; men alligevel viger jeg ikke fra dine vidnesbyrd.
Ps 119:157 Many are my persecutors and mine enemies; yet do I not decline from thy testimonies.
[Sa 119:158 DK-KJV] Jeg lagde mærke til overtræderne, og var bedrøvet; fordi de ikke holdt dit ord.
Ps 119:158 I beheld the transgressors, and was grieved; because they kept not thy word.
[Sa 119:159 DK-KJV] Betragt hvordan jeg elsker dine forskrifter, levendegør mig, Kæreste HERRE, ifølge din overbærenhed.
Ps 119:159 Consider how I love thy precepts: quicken me, O LORD, according to thy lovingkindness.
[Sa 119:160 DK-KJV] Dit ord er sandt fra begyndelsen, og enhver af dine retfærdige domme varer for evigt.
Ps 119:160 Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.
[Sa 119:161 DK-KJV] SCHIN.
Ps 119:161 SCHIN. Princes have persecuted me without a cause: but my heart standeth in awe of thy word.
[Sa 119:162 DK-KJV]
Ps 119:162 I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil.
[Sa 119:163 DK-KJV]
Ps 119:163 I hate and abhor lying: but thy law do I love.
[Sa 119:164 DK-KJV]
Ps 119:164 Seven times a day do I praise thee because of thy righteous judgments.
[Sa 119:165 DK-KJV]
Ps 119:165 Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.
[Sa 119:166 DK-KJV]
Ps 119:166 LORD, I have hoped for thy salvation, and done thy commandments.
[Sa 119:167 DK-KJV]
Ps 119:167 My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly.
[Sa 119:168 DK-KJV]
Ps 119:168 I have kept thy precepts and thy testimonies: for all my ways are before thee.
[Sa 119:169 DK-KJV] TAU. Lad mit råb komme dig nær, Kæreste HERRE: giv mig forståelse ifølge dit ord.
Ps 119:169 TAU. Let my cry come near before thee, O LORD: give me understanding according to thy word.
[Sa 119:170 DK-KJV] Lad mine påkaldelsesbønner komme foran dig: forløs mig ifølge dit ord.
Ps 119:170 Let my supplication come before thee: deliver me according to thy word.
[Sa 119:171 DK-KJV] Mine læber skal frembringe lovsang, når du har undervist mig i dine vedtægter.
Ps 119:171 My lips shall utter praise, when thou hast taught me thy statutes.
[Sa 119:172 DK-KJV] Min tunge skal tale om dit ord: for alle dine befalinger er retfærdighed.
Ps 119:172 My tongue shall speak of thy word: for all thy commandments are righteousness.
[Sa 119:173 DK-KJV] Lad din hånd hjælpe mig; for jeg har ikke glemt dine forskrifter.
Ps 119:173 Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts.
[Sa 119:174 DK-KJV] Jeg har længtes efter din frelse, Kæreste HERRE; og din lov er min glæde.
Ps 119:174 I have longed for thy salvation, O LORD; and thy law is my delight.
[Sa 119:175 DK-KJV] Lad min sjæl leve, og den skal ikke glemme dig; og lad dine domme hjælpe mig.
Ps 119:175 Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.
[Sa 119:176 DK-KJV] Jeg er kommet på afveje som et vildfarent får; opsøg din tjener; for jeg glemmer ikke dine befalinger.
Ps 119:176 I have gone astray like a lost sheep; seek thy servant; for I do not forget thy commandments.
[Sa 120:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser. I min trængsel råbte jeg til HERREN, og han hørte mig.
Ps 120:1 A Song of degrees. In my distress I cried unto the LORD, and he heard me.
[Sa 120:2 DK-KJV] Forløs min sjæl, Kæreste HERRE, fra lyvende læber, og fra en bedragerisk tunge. 
Ps 120:2 Deliver my soul, O LORD, from lying lips, and from a deceitful tongue.
[Sa 120:3 DK-KJV] Hvad skal bli’ givet til dig? eller hvad skal bli’ gjort for dig, du falske tunge?
Ps 120:3 What shall be given unto thee? or what shall be done unto thee, thou false tongue?
[Sa 120:4 DK-KJV] Den mægtiges skarpe pile, med kul fra juniper. (et retama træ)
Ps 120:4 Sharp arrows of the mighty, with coals of juniper.
[Sa 120:5 DK-KJV] Arme mig, at jeg opholder mig i Mesek, at jeg bor i Kedars telte!
Ps 120:5 Woe is me, that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar!
[Sa 120:6 DK-KJV] Min sjæl har længe handlet med ham der hader fred.
Ps 120:6 My soul hath long dwelt with him that hateth peace.
[Sa 120:7 DK-KJV] Jeg er for fred: men når jeg taler, er de for krig.
Ps 120:7 I am for peace: but when I speak, they are for war.
[Sa 121:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser. Jeg vil opløfte mine øjne mod bakkerne, derfra kommer min hjælp.
Ps 121:1 A Song of degrees. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.
[Sa 121:2 DK-KJV] Min hjælp kommer fra HERREN, som lavede himmel og jord.
Ps 121:2 My help cometh from the LORD, which made heaven and earth.
[Sa 121:3 DK-KJV] Han vil ikke tillade at din fod bli’r fjernet: han der holder dig vil ikke slumre.
Ps 121:3 He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
[Sa 121:4 DK-KJV] Læg mærke til, han der holder Israel skal hverken slumre eller sove.
Ps 121:4 Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.
[Sa 121:5 DK-KJV] HERREN er din vogter: HERREN er din skygge på din højre hånd.
Ps 121:5 The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand.
[Sa 121:6 DK-KJV] Solen skal ikke slå dig om dagen, heller ikke månen om natten.
Ps 121:6 The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.
[Sa 121:7 DK-KJV] HERREN skal bevare dig fra alt ondt: han skal bevare dig sjæl.
Ps 121:7 The LORD shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.
[Sa 121:8 DK-KJV] HERREN skal bevare din gåen ud og din ankomst ind fra nu af, og ja for altid.
Ps 121:8 The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.
[Sa 122:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser af David. Jeg var glad da de sagde til mig, Lad os gå ind i HERRENs hus.
Ps 122:1 A Song of degrees of David. I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the LORD.
[Sa 122:2 DK-KJV] Vore fødder skal stå indenfor dine porte, Kæreste Jerusalem.
Ps 122:2 Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem.
[Sa 122:3 DK-KJV] Jerusalem er bygget som en by som er kompakt sammen:
Ps 122:3 Jerusalem is builded as a city that is compact together:
[Sa 122:4 DK-KJV] Hvorhen stammerne går op, HERRENs stammer, til Israels vidnesbyrd, for at give taksigelse til HERRENs navn.
Ps 122:4 Whither the tribes go up, the tribes of the LORD, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the LORD.
[Sa 122:5 DK-KJV] For der er opsat troner for dom, tronerne fra Davids hus. 
Ps 122:5 For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David.
[Sa 122:6 DK-KJV] Bed for Jerusalems fred: de der elsker dig skal blomstre.
Ps 122:6 Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee.
[Sa 122:7 DK-KJV] Fred er indenfor dine mure, og velstand indeni dine paladser
Ps 122:7 Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces.
[Sa 122:8 DK-KJV] For mine brødre og venners skyld, vil jeg nu sige, Fred er indeni dig.
Ps 122:8 For my brethren and companions’ sakes, I will now say, Peace be within thee.
[Sa 122:9 DK-KJV] På grund af HERREN vor Guds hus vil jeg søge dit gode.
Ps 122:9 Because of the house of the LORD our God I will seek thy good.
[Sa 123:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser. Mod dig opløfter jeg mine øjne, Kæreste du der bor i himlene.
Ps 123:1 A Song of degrees. Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens.
[Sa 123:2 DK-KJV] Læg mærke til, som tjenernes øjne kigger mod deres mesters hånd, og som en ung piges øjne mod hendes frues hånd; sådant venter vore øjne på HERREN vor Gud, indtil at han har barmhjertighed med os.
Ps 123:2 Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress; so our eyes wait upon the LORD our God, until that he have mercy upon us.
[Sa 123:3 DK-KJV] Ha’ barmhjertighed med os, Kæreste HERRE, ha’ barmhjertighed med os: for vi er overmådeligt fyldt med foragt.
Ps 123:3 Have mercy upon us, O LORD, have mercy upon us: for we are exceedingly filled with contempt.
[Sa 123:4 DK-KJV] Vor sjæl er overmådelig fyldt med hånen af dem der er i hvile, og med de stoltes foragt. 
Ps 123:4 Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud.
[Sa 124:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser af David. Hvis det ikke havde været HERREN som var på vores side, nu må Israel sige;
Ps 124:1 A Song of degrees of David. If it had not been the LORD who was on our side, now may Israel say;
[Sa 124:2 DK-KJV] Hvis det ikke havde været HERREN som var på vores side, da mænd rejse sig op imod os:
Ps 124:2 If it had not been the LORD who was on our side, when men rose up against us:
[Sa 124:3 DK-KJV] Da de havde opslugt os levende, da deres arrigskab var antændt imod os:
Ps 124:3 Then they had swallowed us up quick, when their wrath was kindled against us:
[Sa 124:4 DK-KJV] Da vandmasserne havde overvældet os, strømmen havde gået over vor sjæl:
Ps 124:4 Then the waters had overwhelmed us, the stream had gone over our soul:
[Sa 124:5 DK-KJV] Da de stolte vandmasser havde gået over vor sjæl.
Ps 124:5 Then the proud waters had gone over our soul.
[Sa 124:6 DK-KJV] Velsignet være HERREN, som ikke har givet os som et bytte for deres tænder.
Ps 124:6 Blessed be the LORD, who hath not given us as a prey to their teeth.
[Sa 124:7 DK-KJV] Vor sjæl er undsluppet som en fugl ud af fælden fra fuglefangerne: fælden er brudt, og vi er undsluppet.
Ps 124:7 Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers: the snare is broken, and we are escaped.
[Sa 124:8 DK-KJV] Vor hjælp er i HERRENs navn, som lavede himmel og jord.
Ps 124:8 Our help is in the name of the LORD, who made heaven and earth.
[Sa 125:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser. De der stoler på HERREN skal være som Zionbjerget, som ikke kan bli’ flyttet, men forbli’r for evigt.
Ps 125:1 A Song of degrees. They that trust in the LORD shall be as mount Zion, which cannot be removed, but abideth for ever.
[Sa 125:2 DK-KJV] Som bjergene er rundt omkring Jerusalem, sådant er HERREN rundt omkring hans folk fra nuaf og ja for evigt.
Ps 125:2 As the mountains are round about Jerusalem, so the LORD is round about his people from henceforth even for ever.
[Sa 125:3 DK-KJV] For de ondes rod skal ikke hvile på den retskafnes lod; for ikke at de retskafne strækker deres hånd frem mod fejltrin.
Ps 125:3 For the rod of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous; lest the righteous put forth their hands unto iniquity.
[Sa 125:4 DK-KJV] Gør godt, Kæreste HERRE, mod de der er gode, og mod dem der er retskafne i deres hjerter.
Ps 125:4 Do good, O LORD, unto those that be good, and to them that are upright in their hearts.
[Sa 125:5 DK-KJV] Og for dem der vender sig mod deres krogede veje, dem skal HERREN lede frem med fejltrinsarbejderne: men fred skal være over Israel.
Ps 125:5 As for such as turn aside unto their crooked ways, the LORD shall lead them forth with the workers of iniquity: but peace shall be upon Israel.
[Sa 126:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser. Da HERREN igen vendte Zions tilfangetagelse, var vi som dem der drømmer.
Ps 126:1 A Song of degrees. When the LORD turned again the captivity of Zion, we were like them that dream.
[Sa 126:2 DK-KJV] Da var vor mund fuld af latter, og vor tunge med sang: da sagde de blandt hedningerne, HERREN har gjort store ting for dem.
Ps 126:2 Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing: then said they among the heathen, The LORD hath done great things for them.
[Sa 126:3 DK-KJV] HERREN har gjort store ting for os; og det er vi glade for.
Ps 126:3 The LORD hath done great things for us; whereof we are glad.
[Sa 126:4 DK-KJV] Vend igen vor tilfangetagelse, Kæreste HERRE, som strømmene i syden.
Ps 126:4 Turn again our captivity, O LORD, as the streams in the south.
[Sa 126:5 DK-KJV] De der sår i tårer skal høste i glæde.
Ps 126:5 They that sow in tears shall reap in joy.
[Sa 126:6 DK-KJV] Han der går videre og græder, ved at bære værdifuld sæd, skal utvivlsomt komme tilbage i jubel, ved at bringe hans neg med ham.
Ps 126:6 He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him.
[Sa 127:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser for Solomon. Hvis ikke HERREN bygger huset, arbejder de forgæves de der bygger det: hvis ikke HERREN vogtede byen, vogter vægteren dog forgæves.
Ps 127:1 A Song of degrees for Solomon. Except the LORD build the house, they labour in vain that build it: except the LORD keep the city, the watchman waketh but in vain.
[Sa 127:2 DK-KJV] Det er nyttesløst for jer at stå tidligt op, at sidde sent oppe, at spise sorgernes brød: for sådant giver han hans elskede søvn.
Ps 127:2 It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows: for so he giveth his beloved sleep.
[Sa 127:3 DK-KJV] Se, børn er en arv for HERREN: og livmoderens frugt er hans belønning.
Ps 127:3 Lo, children are an heritage of the LORD: and the fruit of the womb is his reward.
[Sa 127:4 DK-KJV] Som pilene er i hånden på en mægtig mand; sådant er ungdommens børn.
Ps 127:4 As arrows are in the hand of a mighty man; so are children of the youth.
[Sa 127:5 DK-KJV] Lykkelig er den mand der har hans pile hylstre fulde af dem: de skal ikke være skamfulde, men de skal tale med fjenderne i porten.
Ps 127:5 Happy is the man that hath his quiver full of them: they shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate.
[Sa 128:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser. Velsignet er enhver der frygter HERREN; der vandrer på hans veje.
Ps 128:1 A Song of degrees. Blessed is every one that feareth the LORD; that walketh in his ways.
[Sa 128:2 DK-KJV] For du skal spise dine hænders arbejde: lykkelig skal du være, og det skal være vel hos dig.
Ps 128:2 For thou shalt eat the labour of thine hands: happy shalt thou be, and it shall be well with thee.
[Sa 128:3 DK-KJV] Dit liv skal være som en frugtbar vinstok ved dit hus’ sider: dine børn som oliven planter rundt omkring dit bord.
Ps 128:3 Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house: thy children like olive plants round about thy table.
[Sa 128:4 DK-KJV] Læg mærke til, at således skal den mand bli’ velsignet der frygter HERREN.
Ps 128:4 Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the LORD.
[Sa 128:5 DK-KJV] HERREN skal velsigne dig ud af Zion, og du se Jerusalems gode alle dine livs dage.
Ps 128:5 The LORD shall bless thee out of Zion: and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life.
[Sa 128:6 DK-KJV] Ja, du skal se dine børns børn, og fred over Israel.
Ps 128:6 Yea, thou shalt see thy children’s children, and peace upon Israel.
[Sa 129:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser. Mange gange har de bedrøvet mig fra min ungdom af, må Israel nu sige:
Ps 129:1 A Song of degrees. Many a time have they afflicted me from my youth, may Israel now say:
[Sa 129:2 DK-KJV] Mange gange har de bedrøvet mig fra min ungdom af: alligevel har de ikke fået overhånd imod mig.
Ps 129:2 Many a time have they afflicted me from my youth: yet they have not prevailed against me.
[Sa 129:3 DK-KJV] Pløjerne pløjede over min ryg: de lavede deres fuer lange.
Ps 129:3 The plowers plowed upon my back: they made long their furrows.
[Sa 129:4 DK-KJV] HERREN er retfærdig: han har itu-klippet de ondes liner.
Ps 129:4 The LORD is righteous: he hath cut asunder the cords of the wicked.
[Sa 129:5 DK-KJV] Lad dem alle bli’ forvirrede og vendt om der hader Zion.
Ps 129:5 Let them all be confounded and turned back that hate Zion.
[Sa 129:6 DK-KJV] Lad dem være som græsset på hustagene, som visner før det er groet op:
Ps 129:6 Let them be as the grass upon the housetops, which withereth afore it groweth up:
[Sa 129:7 DK-KJV] Hvormed høst-manden ikke fylder hans hånd; og heller ikke han der binder negene til hans barm.
Ps 129:7 Wherewith the mower filleth not his hand; nor he that bindeth sheaves his bosom.
[Sa 129:8 DK-KJV] De der går forbi siger heller ikke, HERRENs velsignelse være over jer: vi velsigner jer i HERRENs navn.
Ps 129:8 Neither do they which go by say, The blessing of the LORD be upon you: we bless you in the name of the LORD.
[Sa 130:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser. Ud fra dybet har jeg råbt til dig, Kæreste HERRE.
Ps 130:1 A Song of degrees. Out of the depths have I cried unto thee, O LORD.
[Sa 130:2 DK-KJV] Herre, hør min stemme: lad dine ører være opmærksomme på røsten af mine påkaldelsesbønner.
Ps 130:2 Lord, hear my voice: let thine ears be attentive to the voice of my supplications.
[Sa 130:3 DK-KJV] Hvis du, HERRE, skulle lægge mærke til fejltrinene, Kæreste Herre, hvem skulle stå?
Ps 130:3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand?
[Sa 130:4 DK-KJV] Men der er tilgivelse hos dig, så du måtte bli’ frygtet.
Ps 130:4 But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared.
[Sa 130:5 DK-KJV] Jeg venter på HERREN, min sjæl venter, og i hans ord har jeg håb.
Ps 130:5 I wait for the LORD, my soul doth wait, and in his word do I hope.
[Sa 130:6 DK-KJV] Min sjæl venter på Herren mere end de der kigger efter den morgen: Jeg siger, mere end de der kigger efter den morgen. 
Ps 130:6 My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning: I say, more than they that watch for the morning.
[Sa 130:7 DK-KJV] Lad Israel håbe på HERREN: for hos HERREN er der barmhjertighed, og hos ham er der masser af forløsning.
Ps 130:7 Let Israel hope in the LORD: for with the LORD there is mercy, and with him is plenteous redemption.
[Sa 130:8 DK-KJV] Og han skal befri Israel fra alle hans fejltrin.
Ps 130:8 And he shall redeem Israel from all his iniquities.
[Sa 131:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser af David. HERRE, mit hjerte er ikke hovmodigt, mine øjne er heller ikke ophøjede: jeg beskæftiger mig heller ikke med store sager, eller i de ting som er for høje for mig.
Ps 131:1 A Song of degrees of David. LORD, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty: neither do I exercise myself in great matters, or in things too high for me.
[Sa 131:2 DK-KJV] Jeg har med sikkerhed opført mig ordentligt og stilnet migselv, som et barn der er vænnet fra hans mor: min sjæl er ligesom et fravænnet barn.
Ps 131:2 Surely I have behaved and quieted myself, as a child that is weaned of his mother: my soul is even as a weaned child.
[Sa 131:3 DK-KJV] Lad Israel håbe på HERREN fra nuaf og for evigt.
Ps 131:3 Let Israel hope in the LORD from henceforth and for ever.
[Sa 132:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser. HERRE, husk på David, og alle hans lidelser:
Ps 132:1 A Song of degrees. LORD, remember David, and all his afflictions:
[Sa 132:2 DK-KJV] Hvordan han svor til HERREN, og aflagde løfte til Jacobs Gud den mægtige;
Ps 132:2 How he sware unto the LORD, and vowed unto the mighty God of Jacob;
[Sa 132:3 DK-KJV] Jeg vil med sikkerhed ikke komme ind i mit hus’ tabernakel, ej heller gå op ind i min seng;
Ps 132:3 Surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed;
[Sa 132:4 DK-KJV] Jeg vil ikke gi’ søvn til mine øjne, eller slumren til mine øjenlåg,
Ps 132:4 I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids,
[Sa 132:5 DK-KJV] Før jeg finder et sted til HERREN, en bolig til Jacobs Gud den mægtige.
Ps 132:5 Until I find out a place for the LORD, an habitation for the mighty God of Jacob.
[Sa 132:6 DK-KJV] Se, vi hørte om det ved Ephratah: vi fandt det på træets marker.
Ps 132:6 Lo, we heard of it at Ephratah: we found it in the fields of the wood.
[Sa 132:7 DK-KJV] Vi vil gå ind i hans tabernakler: vi vil tilbede ved hans fodskammel.
Ps 132:7 We will go into his tabernacles: we will worship at his footstool.
[Sa 132:8 DK-KJV] Rejs dig, Kæreste HERRE, ind i din hvile; du, og din styrkes ark.
Ps 132:8 Arise, O LORD, into thy rest; thou, and the ark of thy strength.
[Sa 132:9 DK-KJV] Lad dine præster være iklædt med retfærdighed; og lad dine hellige råbe af glæde. 
Ps 132:9 Let thy priests be clothed with righteousness; and let thy saints shout for joy.
[Sa 132:10 DK-KJV] For din tjener Davids skyld vend ikke din salvedes ansigt væk.
Ps 132:10 For thy servant David’s sake turn not away the face of thine anointed.
[Sa 132:11 DK-KJV] HERREN har sandelig svoret overfor David; han vil ikke vende sig væk fra det; Af frugten fra din krop vil jeg sætte på din trone.
Ps 132:11 The LORD hath sworn in truth unto David; he will not turn from it; Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.
[Sa 132:12 DK-KJV] Hvis dine børn vil holde min pagt og mit vidnesbyrd som jeg skal lærer dem, skal deres børn også side på din trone for altid.
Ps 132:12 If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne for evermore.
[Sa 132:13 DK-KJV] For HERREN har udvalgt Zion; han har ønsket den som hans bolig.
Ps 132:13 For the LORD hath chosen Zion; he hath desired it for his habitation.
[Sa 132:14 DK-KJV] Dette er min hvile for evigt: her vil jeg bo; for jeg har ønsket det.
Ps 132:14 This is my rest for ever: here will I dwell; for I have desired it.
[Sa 132:15 DK-KJV] Jeg vil velsigne hendes forsyning i overflod: jeg vil tilfredsstille hendes fattige med brød.
Ps 132:15 I will abundantly bless her provision: I will satisfy her poor with bread.
[Sa 132:16 DK-KJV] Jeg vil også iklæde hendes præster med frelse: og hendes hellige skal råbe højt af glæde.
Ps 132:16 I will also clothe her priests with salvation: and her saints shall shout aloud for joy.
[Sa 132:17 DK-KJV] Jeg vi få Davids horn til at springe ud der: jeg har ordineret en lampe til min salvede.
Ps 132:17 There will I make the horn of David to bud: I have ordained a lamp for mine anointed.
[Sa 132:18 DK-KJV] Hans fjender vil jeg iklæde med skam: men på hamselv skal hans krone blomstre.
Ps 132:18 His enemies will I clothe with shame: but upon himself shall his crown flourish.
[Sa 133:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser af David. Læg mærke til, hvor behageligt det er for brødre at bo sammen i enhed!
Ps 133:1 A Song of degrees of David. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!
[Sa 133:2 DK-KJV] Det er ligesom den værdifulde salveolie over hovedet, der løb ned af skægget, ja Aarons skæg: der randt ned til folden på hans beklædningsgenstande;
Ps 133:2 It is like the precious ointment upon the head, that ran down upon the beard, even Aaron’s beard: that went down to the skirts of his garments;
[Sa 133:3 DK-KJV] Som Hermons dug, og som duggen der daler ned over Zions bjerge: for der befalede HERREN velsignelsen, ja liv for altid.
Ps 133:3 As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion: for there the LORD commanded the blessing, even life for evermore.
[Sa 134:1 DK-KJV] En Sang om afsluttende prøvelser. Læg mærke til, velsign I HERREN, alle I HERRENs tjenere, som om natten står i HERRENs hus.
Ps 134:1 A Song of degrees. Behold, bless ye the LORD, all ye servants of the LORD, which by night stand in the house of the LORD.
[Sa 134:2 DK-KJV] Opløft jeres hænder i helligdommen, og velsign HERREN.
Ps 134:2 Lift up your hands in the sanctuary, and bless the LORD.
[Sa 134:3 DK-KJV] HERREN der lavede himmel og jord velsigner dig ud af Zion.
Ps 134:3 The LORD that made heaven and earth bless thee out of Zion.
[Sa 135:1 DK-KJV] Ros I HERREN. Ros I HERRENs navn; ros ham, Kæreste I HERRENs tjenere.
Ps 135:1 Praise ye the LORD. Praise ye the name of the LORD; praise him, O ye servants of the LORD.
[Sa 135:2 DK-KJV] I der står i HERRENs hus, på vor Guds hus’ gårdspladser,
Ps 135:2 Ye that stand in the house of the LORD, in the courts of the house of our God,
[Sa 135:3 DK-KJV] Ros HERREN; for HERREN er god: syng lovsange til hans navn; for det er behageligt.
Ps 135:3 Praise the LORD; for the LORD is good: sing praises unto his name; for it is pleasant.
[Sa 135:4 DK-KJV] For HERREN har udvalgt Jacob til hamselv, og Israel hans forunderlige skat.
Ps 135:4 For the LORD hath chosen Jacob unto himself, and Israel for his peculiar treasure.
[Sa 135:5 DK-KJV] For jeg ved at HERREN er stor, og at vor Herre er over alle guder.
Ps 135:5 For I know that the LORD is great, and that our Lord is above all gods.
[Sa 135:6 DK-KJV] Hvadsomhelst der behagede HERREN, det gjorde han på himmel, og på jord, i havene, og alle dybe steder.
Ps 135:6 Whatsoever the LORD pleased, that did he in heaven, and in earth, in the seas, and all deep places.
[Sa 135:7 DK-KJV] Han fik dampene til at stige op fra jordens ende; han laver lyn til regnen; han bringer vinden ud af hans skattekamre.
Ps 135:7 He causeth the vapours to ascend from the ends of the earth; he maketh lightnings for the rain; he bringeth the wind out of his treasuries.
[Sa 135:8 DK-KJV] Han som slog Egyptens førstefødte, både af mennesket og dyr.
Ps 135:8 Who smote the firstborn of Egypt, both of man and beast.
[Sa 135:9 DK-KJV] Han som sendte kendetegnene og underne ind i din midte, Kæreste Egypten, over Farao, og over alle hans tjenere.
Ps 135:9 Who sent tokens and wonders into the midst of thee, O Egypt, upon Pharaoh, and upon all his servants.
[Sa 135:10 DK-KJV] Han som slog store nationer, og dræbte mægtige konger;
Ps 135:10 Who smote great nations, and slew mighty kings;
[Sa 135:11 DK-KJV] Amoriternes konge Sihon, og Bashans konge Og, og alle Canaans kongeriger:
Ps 135:11 Sihon king of the Amorites, and Og king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan:
[Sa 135:12 DK-KJV] Og gav deres land for at være en arv, en arv til hans folk Israel.
Ps 135:12 And gave their land for an heritage, an heritage unto Israel his people.
[Sa 135:13 DK-KJV] Dit navn, Kæreste HERRE, består for evigt; og dit mindesmærke, Kæreste HERRE, udover alle generationer.
Ps 135:13 Thy name, O LORD, endureth for ever; and thy memorial, O LORD, throughout all generations.
[Sa 135:14 DK-KJV] For HERREN vil dømme hans folk, og han vil omvende sigselv angående hans tjenere.
Ps 135:14 For the LORD will judge his people, and he will repent himself concerning his servants.
[Sa 135:15 DK-KJV] Hedningernes afguder er af sølv og guld, udformet af menneskets hænder.
Ps 135:15 The idols of the heathen are silver and gold, the work of men’s hands.
[Sa 135:16 DK-KJV] De har munde, men de taler ikke; øjne har de, men de ser ikke;
Ps 135:16 They have mouths, but they speak not; eyes have they, but they see not;
[Sa 135:17 DK-KJV] De har ører, men de hører ikke; der er heller ikke nogen ånde i deres munde.
Ps 135:17 They have ears, but they hear not; neither is there any breath in their mouths.
[Sa 135:18 DK-KJV] De der laver dem er ligesom dem: på samme måde er alle de der stoler på dem.
Ps 135:18 They that make them are like unto them: so is every one that trusteth in them.
[Sa 135:19 DK-KJV] Velsign HERREN, Kæreste Israels hus: velsign HERREN, Kæreste Aarons hus:
Ps 135:19 Bless the LORD, O house of Israel: bless the LORD, O house of Aaron:
[Sa 135:20 DK-KJV] Velsign HERREN, Kæreste Levis hus: I der frygter HERREN, velsign HERREN.
Ps 135:20 Bless the LORD, O house of Levi: ye that fear the LORD, bless the LORD.
[Sa 135:21 DK-KJV] Velsignet er HERREN ud af Zion, som bor ved Jerusalem. Ros I HERREN.
Ps 135:21 Blessed be the LORD out of Zion, which dwelleth at Jerusalem. Praise ye the LORD.
[Sa 136:1 DK-KJV] Kæreste gi’ taksigelsebønner til HERREN; for han er god: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:1 O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:2 DK-KJV] Kæreste gi’ taksigelsebønner til gudernes Gud: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:2 O give thanks unto the God of gods: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:3 DK-KJV] Kæreste gi’ taksigelsebønner til herrenes Herre: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:3 O give thanks to the Lord of lords: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:4 DK-KJV] Til ham som alene udfører store undere: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:4 To him who alone doeth great wonders: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:5 DK-KJV] Til ham der via visdom lavede himlene: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:5 To him that by wisdom made the heavens: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:6 DK-KJV] Til ham der udstrakte jorden over vandmasserne: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:6 To him that stretched out the earth above the waters: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:7 DK-KJV] Til ham der lavede store lys: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:7 To him that made great lights: for his mercy endureth for ever:
[Sa 136:8 DK-KJV] Solen til at regere om dagen: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:8 The sun to rule by day: for his mercy endureth for ever:
[Sa 136:9 DK-KJV] Månen og stjernerne til at regerer om natten: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:9 The moon and stars to rule by night: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:10 DK-KJV] Til ham der slog Egypten i deres førstefødte: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:10 To him that smote Egypt in their firstborn: for his mercy endureth for ever:
[Sa 136:11 DK-KJV] Og bragte Israel ud fra dem: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:11 And brought out Israel from among them: for his mercy endureth for ever:
[Sa 136:12 DK-KJV] Med en stærk hånd, og med en udstrakt arm: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:12 With a strong hand, and with a stretched out arm: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:13 DK-KJV] Til ham der delte det Røde hav ind i dele: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:13 To him which divided the Red sea into parts: for his mercy endureth for ever:
[Sa 136:14 DK-KJV] Og fik Israel til at passere gennem dens midte: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:14 And made Israel to pass through the midst of it: for his mercy endureth for ever:
[Sa 136:15 DK-KJV] Men væltede Farao og hans hær i det Røde hav: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:15 But overthrew Pharaoh and his host in the Red sea: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:16 DK-KJV] Til ham der ledte hans folk igennem vildmarken: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:16 To him which led his people through the wilderness: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:17 DK-KJV] Til ham der slog store konger: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:17 To him which smote great kings: for his mercy endureth for ever:
[Sa 136:18 DK-KJV] Og slog berømte konger ihjel: for hans barmhjertighed varer for evigt:
Ps 136:18 And slew famous kings: for his mercy endureth for ever:
[Sa 136:19 DK-KJV] Amoriternes konge Sihon: for hans barmhjertighed varer for evigt:
Ps 136:19 Sihon king of the Amorites: for his mercy endureth for ever:
[Sa 136:20 DK-KJV] Og Bashans konge Og: for hans barmhjertighed varer for evigt:
Ps 136:20 And Og the king of Bashan: for his mercy endureth for ever:
[Sa 136:21 DK-KJV] Og gav deres land som en arv: for hans barmhjertighed varer for evigt:
Ps 136:21 And gave their land for an heritage: for his mercy endureth for ever:
[Sa 136:22 DK-KJV] Ja en arv til Israel hans tjener: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:22 Even an heritage unto Israel his servant: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:23 DK-KJV] Han som huskede på os i vor lave tilstand: for hans barmhjertighed varer for evigt:
Ps 136:23 Who remembered us in our low estate: for his mercy endureth for ever:
[Sa 136:24 DK-KJV] Og har befriet os fra vore modstandere: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:24 And hath redeemed us from our enemies: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:25 DK-KJV] Han som giver mad til alt kød: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:25 Who giveth food to all flesh: for his mercy endureth for ever.
[Sa 136:26 DK-KJV] Kæreste gi’ taksigelsebønner til himmelens Gud: for hans barmhjertighed varer for evigt.
Ps 136:26 O give thanks unto the God of heaven: for his mercy endureth for ever.
[Sa 137:1 DK-KJV] Ved Babylons floder, der sad vi ned, ja, vi græd, da vi huskede på Zion.
Ps 137:1 By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion.
[Sa 137:2 DK-KJV] Vi hang vore harper på piletræerne i dens midte.
Ps 137:2 We hanged our harps upon the willows in the midst thereof.
[Sa 137:3 DK-KJV] For der forlangte de der havde bortført os en sang af os; og de der hærgede os forlangte munterhed, og siger, Syng I en af Zions sange for os.
Ps 137:3 For there they that carried us away captive required of us a song; and they that wasted us required of us mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion.
[Sa 137:4 DK-KJV] Hvordan skal vi synge HERRENs sang i et fremmet land?
Ps 137:4 How shall we sing the LORD’S song in a strange land?
[Sa 137:5 DK-KJV] Hvis jeg glemmer dig, Kæreste Jerusalem, lad min højre hånd glemme hendes kyndighed.
Ps 137:5 If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning.
[Sa 137:6 DK-KJV] Hvis jeg ikke husker på dig, lad min tunge klynge sig til min gane, hvis jeg ikke foretrækker Jerusalem over min største glæde.
Ps 137:6 If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth; if I prefer not Jerusalem above my chief joy.
[Sa 137:7 DK-KJV] Husk, Kæreste HERRE, Edoms børn på dagen for Jerusalem; de som sagde, Visk den ud, visk den ud, lige til dens fundament.
Ps 137:7 Remember, O LORD, the children of Edom in the day of Jerusalem; who said, Rase it, rase it, even to the foundation thereof.
[Sa 137:8 DK-KJV] Kæreste datter af Babylon, som er på vej mod at bli’ destrueret; lykkelig skal han være, der belønner dig som du har tjent os.
Ps 137:8 O daughter of Babylon, who art to be destroyed; happy shall he be, that rewardeth thee as thou hast served us.
[Sa 137:9 DK-KJV] Lykkelig skal han være, der tager og smadrer dine små imod stenene.
Ps 137:9 Happy shall he be, that taketh and dasheth thy little ones against the stones.
[Sa 138:1 DK-KJV] En Salme af David. Jeg vil rose dig med hele mit hjerte: foran guderne vil jeg synge lovsang til dig.
Ps 138:1 A Psalm of David. I will praise thee with my whole heart: before the gods will I sing praise unto thee.
[Sa 138:2 DK-KJV] Jeg vil tilbede imod dit hellige tempel, og lovprise dit navn for din overbærenhed og for din sandhed: for du har forstørret dit ord over hele dit navn.
Ps 138:2 I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy lovingkindness and for thy truth: for thou hast magnified thy word above all thy name.
[Sa 138:3 DK-KJV] På dagen da jeg råbte svarede du mig, og styrkede mig med styrke i min sjæl.
Ps 138:3 In the day when I cried thou answeredst me, and strengthenedst me with strength in my soul.
[Sa 138:4 DK-KJV] Alle jordens konger skal rose dig, Kæreste HERRE, når de hører ordene fra din mund.
Ps 138:4 All the kings of the earth shall praise thee, O LORD, when they hear the words of thy mouth.
[Sa 138:5 DK-KJV] Ja, de skal synge på HERRENs veje: for stor er HERRENs herlighed.
Ps 138:5 Yea, they shall sing in the ways of the LORD: for great is the glory of the LORD.
[Sa 138:6 DK-KJV] Selvom at HERREN er høj, har han alligevel respekt overfor den beskedne: men den stolte kender han på lang afstand.
Ps 138:6 Though the LORD be high, yet hath he respect unto the lowly: but the proud he knoweth afar off.
[Sa 138:7 DK-KJV] Selvom at jeg vandrer i trængslens midte, vil du genoplive mig: du skal udstrække din hånd imod mine fjenders arrigskab, og din højre hånd skal frelse mig.
Ps 138:7 Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me: thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me.
[Sa 138:8 DK-KJV] HERREN vil perfektionere det som vedrører mig: din barmhjertighed, Kæreste HERRE, består for evigt: efterlad ikke dine egne hænders værk.
Ps 138:8 The LORD will perfect that which concerneth me: thy mercy, O LORD, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.
[Sa 139:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David. Kæreste HERRE, du har ransaget mig, og kendt mig.
Ps 139:1 To the chief Musician, A Psalm of David. O LORD, thou hast searched me, and known me.
[Sa 139:2 DK-KJV] Du ved når jeg sidder og når jeg rejser mig, i det fjerne forstår du mine tanker.
Ps 139:2 Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.
[Sa 139:3 DK-KJV] Du omslutter min sti og min liggen ned, og er bekendt med alle mine veje.
Ps 139:3 Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways.
[Sa 139:4 DK-KJV] For der er ikke et ord på min tunge, foruden, se, Kæreste HERRE, du kender til det alt sammen.
Ps 139:4 For there is not a word in my tongue, but, lo, O LORD, thou knowest it altogether.
[Sa 139:5 DK-KJV] Du har omsluttet mig bagfra og forfra, og lagt din hånd på mig.
Ps 139:5 Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me.
[Sa 139:6 DK-KJV] En sådan kundskab er for vidunderlig for mig; den er høj, jeg kan ikke rumme den.
Ps 139:6 Such knowledge is too wonderful for me; it is high, I cannot attain unto it.
[Sa 139:7 DK-KJV] Hvorhen skal jeg gå fra din ånd? eller hvorhen skal jeg flygte fra dit nærvær?
Ps 139:7 Whither shall I go from thy spirit? or whither shall I flee from thy presence?
[Sa 139:8 DK-KJV] Hvis jeg stiger op til himlen, er du der: hvis jeg reder min seng i helvede, læg mærke til, der er du.
Ps 139:8 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art there.
[Sa 139:9 DK-KJV] Hvis jeg tager morgenvingerne, og bor i de fjerneste afkroge af havet
Ps 139:9 If I take the wings of the morning, and dwell in the uttermost parts of the sea;
[Sa 139:10 DK-KJV] Ja der skal din hånd lede mig, og din højre hånd skal holde mig.
Ps 139:10 Even there shall thy hand lead me, and thy right hand shall hold me.
[Sa 139:11 DK-KJV] Hvis jeg siger, Mørket skal sandelig dække mig; ja natten skal være lys om mig.
Ps 139:11 If I say, Surely the darkness shall cover me; even the night shall be light about me.
[Sa 139:12 DK-KJV] Ja, mørket gemmer sig ikke fra dig; men natten skinner som dagen: mørket og lyset er begge det samme for dig.
Ps 139:12 Yea, the darkness hideth not from thee; but the night shineth as the day: the darkness and the light are both alike to thee.
[Sa 139:13 DK-KJV] For du har besat mine tøjler: du har dækket mig i min moders livmoder.
Ps 139:13 For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother’s womb.
[Sa 139:14 DK-KJV] Jeg vil rose dig; for jeg er frygtsommeligt og vidunderligt lavet: fantastiske er dine gerninger; og det kender min sjæl godt til.
Ps 139:14 I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.
[Sa 139:15 DK-KJV] Min substans var ikke gemt fra dig, da jeg var lavet i hemmelighed, og nysgerrigt udvirket i de laveste dele af jorden.
Ps 139:15 My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth.
[Sa 139:16 DK-KJV] Dine øjne så’ min substans, som endnu var uperfekt; og i din bog var alle mine lemmer nedskrevet, som i fortsættelse var formet, som da der stadig ikke var nogen af dem.
Ps 139:16 Thine eyes did see my substance, yet being unperfect; and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them.
[Sa 139:17 DK-KJV] Hvor dyrebare er dine tanker også omkring mig, Kæreste Gud! hvor stor er summen af dem!
Ps 139:17 How precious also are thy thoughts unto me, O God! how great is the sum of them!
[Sa 139:18 DK-KJV] Hvis jeg skulle tælle dem, er de flere i antal end sandet: når jeg vågner, er jeg stadig hos dig.
Ps 139:18 If I should count them, they are more in number than the sand: when I awake, I am still with thee.
[Sa 139:19 DK-KJV] Du vil sandeligt slå de onde ihjel, Kæreste Gud: forlad mig derfor, I blodtørstige mænd.
Ps 139:19 Surely thou wilt slay the wicked, O God: depart from me therefore, ye bloody men.
[Sa 139:20 DK-KJV] For de taler ondskabsfuldt imod dig, og dine fjender bruger dit navn forgæves.
Ps 139:20 For they speak against thee wickedly, and thine enemies take thy name in vain.
[Sa 139:21 DK-KJV] Hader jeg ikke dem, Kæreste HERRE, der hader dig? og er jeg ikke plaget med dem der rejser sig op imod dig?
Ps 139:21 Do not I hate them, O LORD, that hate thee? and am not I grieved with those that rise up against thee?
[Sa 139:22 DK-KJV] Jeg hader dem med et perfekt had: jeg anser dem for at være mine fjender.
Ps 139:22 I hate them with perfect hatred: I count them mine enemies.
[Sa 139:23 DK-KJV] Ransag mig, Kæreste Gud, og kend mit hjerte: prøv mig, og kend mine tanker:
Ps 139:23 Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts:
[Sa 139:24 DK-KJV] Og se om der er nogen ond vej i mig, og led mig på den evigvarende vej.
Ps 139:24 And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.
[Sa 140:1 DK-KJV] Til den ledende Musiker, En Salme af David. Forløs mig, Kæreste HERRE, fra de onde mennesker: bevar mig fra de voldelige mennesker; bevar mig fra de voldelige mennesker.
Ps 140:1 To the chief Musician, A Psalm of David. Deliver me, O LORD, from the evil man: preserve me from the violent man;
[Sa 140:2 DK-KJV] Som utænker misgerninger i deres hjerte; kontinuerlig er de forsamlet for at gå i krig.
Ps 140:2 Which imagine mischiefs in their heart; continually are they gathered together for war.
[Sa 140:3 DK-KJV] De har hvæsset deres tunge som en slange; hugormens gift er under deres læber, Pause.
Ps 140:3 They have sharpened their tongues like a serpent; adders’ poison is under their lips. Selah.
[Sa 140:4 DK-KJV] Hold mig, Kæreste HERRE, fra de ondes hænder; bevar mig fra de voldelige mennesker; som har til hensigt at omstyrte mine gøremål.
Ps 140:4 Keep me, O LORD, from the hands of the wicked; preserve me from the violent man; who have purposed to overthrow my goings.
[Sa 140:5 DK-KJV] De stolte har gemt en fælde for mig, og liner; de har spredt et net ud ved vejsiden; de har lagt landminer ud foran mig. Pause.
Ps 140:5 The proud have hid a snare for me, and cords; they have spread a net by the wayside; they have set gins for me. Selah.
[Sa 140:6 DK-KJV] Jeg sagde til HERREN, Du er min Gud: hør stemmen fra mine påkaldelsesbønner, Kæreste HERRE.
Ps 140:6 I said unto the LORD, Thou art my God: hear the voice of my supplications, O LORD.
[Sa 140:7 DK-KJV] Kæreste GUD Herren, styrken af min frelse, du har dækket mit hoved på kampens dag.
Ps 140:7 O GOD the Lord, the strength of my salvation, thou hast covered my head in the day of battle.
[Sa 140:8 DK-KJV] Tillad ikke, Kæreste HERRE, de ondes ønsker: hjælp ikke til med hans onde plan; for ikke at de ophøjer demselv. Pause.
Ps 140:8 Grant not, O LORD, the desires of the wicked: further not his wicked device; lest they exalt themselves. Selah.
[Sa 140:9 DK-KJV] Angående hovedet på dem der omringer mig, lad misgerningen fra deres egne læber dække dem.
Ps 140:9 As for the head of those that compass me about, let the mischief of their own lips cover them.
[Sa 140:10 DK-KJV] Lad brændende kul falde på dem: lad dem bli’ kastet ind i ilden; ned i dybe faldgruber, så de ikke rejser sig op igen.
Ps 140:10 Let burning coals fall upon them: let them be cast into the fire; into deep pits, that they rise not up again.
[Sa 140:11 DK-KJV] Lad ikke en ond taler bli’ etableret på jorden: ondt skal skade den voldelige mand for at vælte ham.
Ps 140:11 Let not an evil speaker be established in the earth: evil shall hunt the violent man to overthrow him.
[Sa 140:12 DK-KJV] Jeg ved at HERREN vil håndhæve den plagedes sag, og den fattiges ret.
Ps 140:12 I know that the LORD will maintain the cause of the afflicted, and the right of the poor.
[Sa 140:13 DK-KJV] Den retskafne skal sandeligt gi’ taksigelsesbønner til dit navn: den oprigtige skal bo i dit nærvær.
Ps 140:13 Surely the righteous shall give thanks unto thy name: the upright shall dwell in thy presence.
[Sa 141:1 DK-KJV] En Salme af David. HERRE, jeg råber på dig: kom hurtigt til mig; hør på min stemme, når jeg råber på dig.
Ps 141:1 A Psalm of David. LORD, I cry unto thee: make haste unto me; give ear unto my voice, when I cry unto thee.
[Sa 141:2 DK-KJV] Lad min bøn bli’ fremsat foran dig som røgelse; og det at jeg opløfter mine hænder som aftenofferet.
Ps 141:2 Let my prayer be set forth before thee as incense; and the lifting up of my hands as the evening sacrifice.
[Sa 141:3 DK-KJV] Sæt en vagt, Kæreste HERRE, foran min mund; bevar døren til mine læber.
Ps 141:3 Set a watch, O LORD, before my mouth; keep the door of my lips.
[Sa 141:4 DK-KJV] Lad ikke mit hjerte lytte til nogen onde ting, for at praktisere onde gerninger med mænd der udvirker fejltrin: og lad mig ikke spise af deres lækkerier.
Ps 141:4 Incline not my heart to any evil thing, to practise wicked works with men that work iniquity: and let me not eat of their dainties.
[Sa 141:5 DK-KJV] Lad den retfærdige slå mig; det skal være en godhed: og lad ham bebrejde mig; det skal være en fortræffelig olie, som ikke skal knuse mit hoved: for nu skal min bøn også være i deres katastrofer.
Ps 141:5 Let the righteous smite me; it shall be a kindness: and let him reprove me; it shall be an excellent oil, which shall not break my head: for yet my prayer also shall be in their calamities.
[Sa 141:6 DK-KJV] Når deres dommere er væltet på stenrige steder, skal de høre mine ord; for de er søde.
Ps 141:6 When their judges are overthrown in stony places, they shall hear my words; for they are sweet.
[Sa 141:7 DK-KJV] Vore knogler er spredt ved gravens mund, som når en skærer og kløver træ på jorden.
Ps 141:7 Our bones are scattered at the grave’s mouth, as when one cutteth and cleaveth wood upon the earth.
[Sa 141:8 DK-KJV] Men mine øjne er mod dig, Kæreste GUD Herren: min tillid er i dig; efterlad ikke min sjæl hjemløs.
Ps 141:8 But mine eyes are unto thee, O GOD the Lord: in thee is my trust; leave not my soul destitute.
[Sa 141:9 DK-KJV] Bevar mig fra fælderne som de har lagt for mig, og landminerne fra fejltrinsarbejderne.
Ps 141:9 Keep me from the snares which they have laid for me, and the gins of the workers of iniquity.
[Sa 141:10 DK-KJV] Lad de onde falde ind i deres egne garn, alt imens jeg undslipper.
Ps 141:10 Let the wicked fall into their own nets, whilst that I withal escape.
[Sa 142:1 DK-KJV] Undervisningslære af David; En bøn da han var i grotten. Jeg råbte på HERREN med min stemme; jeg lavede min påkaldelsesbøn til HERREN med min stemme.
Ps 142:1 Maschil of David; A Prayer when he was in the cave. I cried unto the LORD with my voice; with my voice unto the LORD did I make my supplication.
[Sa 142:2 DK-KJV] Jeg hældte min klage ud foran ham; jeg fremviste min trængsel foran ham.
Ps 142:2 I poured out my complaint before him; I shewed before him my trouble.
[Sa 142:3 DK-KJV] Når min sjæl var overvældet inde i mig, da kendte du min sti. På den vej hvorpå jeg vandrede har de hemmeligt lagt en fælde foran mig.
Ps 142:3 When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. In the way wherein I walked have they privily laid a snare for me.
[Sa 142:4 DK-KJV] Jeg kiggede på min højre hånd, og lagde mærke til, men der var intet menneske der ville kende mig: tilflugt fejlede mig; intet menneske havde omsorg for min sjæl.
Ps 142:4 I looked on my right hand, and beheld, but there was no man that would know me: refuge failed me; no man cared for my soul.
[Sa 142:5 DK-KJV] Jeg råbte til dig, Kæreste HERRE: og sagde, Du er min tilflugt og min del i de levendes land.
Ps 142:5 I cried unto thee, O LORD: I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living.
[Sa 142:6 DK-KJV] Lyt på mit råb; for jeg er bragt langt ned: forløs mig fra mine forfølgere; for de er stærkere end jeg.
Ps 142:6 Attend unto my cry; for I am brought very low: deliver me from my persecutors; for they are stronger than I.
[Sa 142:7 DK-KJV] Bring min sjæl ud af fængsel, så jeg må rose dit navn: den retskafne skal omslutte mig; for du skal handle rundhåndet med mig.
Ps 142:7 Bring my soul out of prison, that I may praise thy name: the righteous shall compass me about; for thou shalt deal bountifully with me.
[Sa 143:1 DK-KJV] En Salme af David. Hør min bøn, Kæreste HERRE, lyt til mine påkaldelsesbønner: svar mig i din trofasthed, og i din retfærdighed.
Ps 143:1 A Psalm of David. Hear my prayer, O LORD, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.
[Sa 143:2 DK-KJV] Og gå ikke ind i dom med din tjener: for i dine øjne skal intet levende menneske bli’ retfærdiggjort.
Ps 143:2 And enter not into judgment with thy servant: for in thy sight shall no man living be justified.
[Sa 143:3 DK-KJV] For fjenden har forfulgt min sjæl; han har slået mit liv ned til jorden; han har fået mig til at bo i mørke, som de der har været døde længe.
Ps 143:3 For the enemy hath persecuted my soul; he hath smitten my life down to the ground; he hath made me to dwell in darkness, as those that have been long dead.
[Sa 143:4 DK-KJV] Derfor er min sjæl overvældet inde i mig; mit hjerte er ulykkelig inde i mig.
Ps 143:4 Therefore is my spirit overwhelmed within me; my heart within me is desolate.
[Sa 143:5 DK-KJV] Jeg husker på gamle dage; jeg mediterer over alle dine gerninger; jeg funderer over dine hænders værk.
Ps 143:5 I remember the days of old; I meditate on all thy works; I muse on the work of thy hands.
[Sa 143:6 DK-KJV] Jeg strækker mine hænder ud mod dig: min sjæl tørster efter dig, som et tørstigt land. Pause.
Ps 143:6 I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah.
[Sa 143:7 DK-KJV] Hør mig hurtigt, Kæreste HERRE, min ånd fejler: skjul ikke dit ansigt for mig, for ikke at jeg bli’r som dem der går ned i faldgruben.
Ps 143:7 Hear me speedily, O LORD: my spirit faileth: hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit.
[Sa 143:8 DK-KJV] Få mig til at høre din overbærenhed om morgenen; for jeg stoler på dig: få mig til forstå på hvilken vej jeg skulle gå; for jeg løfter min sjæl op til dig.
Ps 143:8 Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.
[Sa 143:9 DK-KJV] Forløs mig, Kæreste HERRE, fra mine fjender: jeg flygter til dig for at gemme mig.
Ps 143:9 Deliver me, O LORD, from mine enemies: I flee unto thee to hide me.
[Sa 143:10 DK-KJV] Lær mig at gøre din vilje; for du er min Gud: din ånd er god; led mig ind i de oprigtiges land.
Ps 143:10 Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.
[Sa 143:11 DK-KJV] Genopliv mig, Kæreste HERRE, for dit navns skyld: for din retfærdigheds skyld bring min sjæl ud af trængsel.
Ps 143:11 Quicken me, O LORD, for thy name’s sake: for thy righteousness’ sake bring my soul out of trouble.
[Sa 143:12 DK-KJV] Og i din barmhjertighed fjern mine fjender, og destruer alle dem der plager min sjæl: for jeg er din tjener.
Ps 143:12 And of thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that afflict my soul: for I am thy servant.
[Sa 144:1 DK-KJV] En Salme af David. Velsignet er HERREN min styrke, som underviser mine hænder i krig, og mine fingre i kamp:
Ps 144:1 A Psalm of David. Blessed be the LORD my strength, which teacheth my hands to war, and my fingers to fight:
[Sa 144:2 DK-KJV] Min godhed, og min fæstning; mit høje tårn, og min forløser; mit skjold, og han som jeg sætter min lid til; som tøjler mit folk under mig.
Ps 144:2 My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me.
[Sa 144:3 DK-KJV] HERRE, hvad er mennesket, at du tager kundskab om ham! eller sønnen af mennesket, at du laver optegnelse om ham!
Ps 144:3 LORD, what is man, that thou takest knowledge of him! or the son of man, that thou makest account of him!
[Sa 144:4 DK-KJV] Mennesket er ligesom tomhed: hans dage er som en skygge der forsvinder.
Ps 144:4 Man is like to vanity: his days are as a shadow that passeth away.
[Sa 144:5 DK-KJV] Bøj dine himle, Kæreste HERRE, og kom ned: rør bjergene, og de skal ryge.
Ps 144:5 Bow thy heavens, O LORD, and come down: touch the mountains, and they shall smoke.
[Sa 144:6 DK-KJV] Kast lynvejr ud, og spred dem: skyd dine pile ud, og destruer dem.
Ps 144:6 Cast forth lightning, and scatter them: shoot out thine arrows, and destroy them.
[Sa 144:7 DK-KJV] Send din hånd ud fra foroven, befri mig, og forløs mig ud af store vandmasser, fra fremmede børns hånd;
Ps 144:7 Send thine hand from above; rid me, and deliver me out of great waters, from the hand of strange children;
[Sa 144:8 DK-KJV] Hvis mund taler forfængeligt, og deres højre hånd er en højre hånd af falskhed.
Ps 144:8 Whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood.
[Sa 144:9 DK-KJV] Jeg vil synge en ny sang til dig, Kæreste Gud: på psalter/klaver og et instrument med 10 strenge vil jeg synge lovsange til dig.
Ps 144:9 I will sing a new song unto thee, O God: upon a psaltery and an instrument of ten strings will I sing praises unto thee.
[Sa 144:10 DK-KJV] Det er han der giver frelse til konger: som forløser David hans tjener fra det skadelige sværd.
Ps 144:10 It is he that giveth salvation unto kings: who delivereth David his servant from the hurtful sword.
[Sa 144:11 DK-KJV] Befri mig, og forløs mig fra fremmede børns hånd, hvis mund taler forfængeligt, og deres højre hånd er en højre hånd af falskhed:
Ps 144:11 Rid me, and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand is a right hand of falsehood:
[Sa 144:12 DK-KJV] Så vore sønner må være som planter der er groet op i deres ungdom; så vore døtre må være som hjørnesten, poleret på samme måde som et palads:
Ps 144:12 That our sons may be as plants grown up in their youth; that our daughters may be as corner stones, polished after the similitude of a palace:
[Sa 144:13 DK-KJV] Så vore lader må være fulde, med råd til al slags gods: så vore får må frembringe tusindvis og 10 tusindvis i vore gader:
Ps 144:13 That our garners may be full, affording all manner of store: that our sheep may bring forth thousands and ten thousands in our streets:
[Sa 144:14 DK-KJV] Så vore okser må være stærke i arbejdet; så der ingen indbrud er, ej heller udbrud; så der ingen beklagelser er i vore gader.
Ps 144:14 That our oxen may be strong to labour; that there be no breaking in, nor going out; that there be no complaining in our streets.
[Sa 144:15 DK-KJV] Lykkelig er det folk, der har det sådant: ja, lykkeligt er det folk, hvis Gud er HERREN.
Ps 144:15 Happy is that people, that is in such a case: yea, happy is that people, whose God is the LORD.
[Sa 145:1 DK-KJV] Davidssalme om ros. Jeg vil ophøje dig, min Gud, Kæreste konge; og jeg vil velsigne dit navn for evigt og altid.
Ps 145:1 David’s Psalm of praise. I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
[Sa 145:2 DK-KJV] Jeg vil rose dig hver dag; og jeg vil rose dit navn for evigt og altid. 
Ps 145:2 Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.
[Sa 145:3 DK-KJV] HERREN er stor, og storslået til at bli’ rost: og hans storhed er ubegribelig.
Ps 145:3 Great is the LORD, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
[Sa 145:4 DK-KJV] En generation skal rose dine gerninger overfor en anden, og skal erklære dine mægtige gerninger.
Ps 145:4 One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.
[Sa 145:5 DK-KJV] Jeg vil tale om din majestæts herlige ære, og om dine vidunderlige gerninger.
Ps 145:5 I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.
[Sa 145:6 DK-KJV] Og mennesket skal tale om myndigheden i dine frygtindgydende gerninger: og jeg vil erklære din storhed.
Ps 145:6 And men shall speak of the might of thy terrible acts: and I will declare thy greatness.
[Sa 145:7 DK-KJV] I overflod skal de ytre ihukommelsen om din store godhed, og skal synge om din retfærdighed.
Ps 145:7 They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.
[Sa 145:8 DK-KJV] HERREN er nådig, og fuld af medlidenhed; langsom til vrede, og af stor barmhjertighed.
Ps 145:8 The LORD is gracious, and full of compassion; slow to anger, and of great mercy.
[Sa 145:9 DK-KJV] HERREN er god mod alle: og hans blide barmhjertigheder er over alle hans gerninger.
Ps 145:9 The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.
[Sa 145:10 DK-KJV] Alle dine gerninger skal rose dig, Kæreste HERRE; og dine hellige skal velsigne dig.
Ps 145:10 All thy works shall praise thee, O LORD; and thy saints shall bless thee.
[Sa 145:11 DK-KJV] De skal tale om herligheden i dit kongerige, og tale om din kraft;
Ps 145:11 They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;
[Sa 145:12 DK-KJV] For at kundgøre hans mægtige gerninger overfor menneskesønnerne, og hans kongeriges glorværdige majestæt.
Ps 145:12 To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.
[Sa 145:13 DK-KJV] Dit kongerige et et evigvarende kongerige, og dit herredømme forbli’r udover alle generationer.
Ps 145:13 Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.
[Sa 145:14 DK-KJV] HERREN holder alle oppe der falder, og rejser alle dem op der er nedbøjet.
Ps 145:14 The LORD upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down.
[Sa 145:15 DK-KJV] Alles øjne venter på dig; og du giver dem deres mad i rette tid.
Ps 145:15 The eyes of all wait upon thee; and thou givest them their meat in due season.
[Sa 145:16 DK-KJV] Du åbner din hånd, og tilfredstiller enhver levende tings ønske.
Ps 145:16 Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing.
[Sa 145:17 DK-KJV] HERREN er retfærdig i alle hans veje, og hellig i alle hans gerninger.
Ps 145:17 The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
[Sa 145:18 DK-KJV] HERREN er nær ved alle dem der kalder på ham, ved alle der i sandhed kalder på ham.
Ps 145:18 The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
[Sa 145:19 DK-KJV] Han vil opfylde ønsket fra dem der frygter ham: han vil også høre deres råb, og vil frelse dem.
Ps 145:19 He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.
[Sa 145:20 DK-KJV] HERREN bevarer alle dem der elsker ham: men alle de onde vil han destruere.
Ps 145:20 The LORD preserveth all them that love him: but all the wicked will he destroy.
[Sa 145:21 DK-KJV] Min mund skal tale rosen af HERREN: og lad alt kød velsigne hans hellige navn for evigt og altid.
Ps 145:21 My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.
[Sa 146:1 DK-KJV] Ros I HERREN. Ros HERREN, Kæreste min sjæl.
Ps 146:1 Praise ye the LORD. Praise the LORD, O my soul.
[Sa 146:2 DK-KJV] Mens jeg lever vil jeg rose HERREN: Jeg vil synge lovsange til min Gud mens jeg er her.
Ps 146:2 While I live will I praise the LORD: I will sing praises unto my God while I have any being.
[Sa 146:3 DK-KJV] Sæt ikke jeres lid til prinser, ej heller til menneskets søn, i hvem der ingen hjælp er.
Ps 146:3 Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help.
[Sa 146:4 DK-KJV] Hans ånde går frem, han returnerer til hans jord; i den selv samme dag forsvinder hans tanker.
Ps 146:4 His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish.
[Sa 146:5 DK-KJV] Lykkelig er han der har Jacobs Gud som hans hjælp, hvis håb er i HERREN hans Gud:
Ps 146:5 Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the LORD his God:
[Sa 146:6 DK-KJV] Som lavede himlen, jorden, havet, og alt det som er deri: som bevarer sandhed for evigt.
Ps 146:6 Which made heaven, and earth, the sea, and all that therein is: which keepeth truth for ever:
[Sa 146:7 DK-KJV] Som udfører dom for de undertrykte: som giver mad til de sultne. HERREN løslader fangerne:
Ps 146:7 Which executeth judgment for the oppressed: which giveth food to the hungry. The LORD looseth the prisoners:
[Sa 146:8 DK-KJV] HERREN åbner de blindes øjne: HERREN rejser dem der er nedbøjet: HERREN elsker de retskafne:
Ps 146:8 The LORD openeth the eyes of the blind: the LORD raiseth them that are bowed down: the LORD loveth the righteous:
[Sa 146:9 DK-KJV] HERREN bevarer de fremmede; han lindrer den faderløse og enken: men han vender op og ned på de ondes veje.
Ps 146:9 The LORD preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.
[Sa 146:10 DK-KJV] HERREN skal regere for evigt, ja din Gud, Kæreste Zion, overfor alle generationer. Ros I HERREN.
Ps 146:10 The LORD shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the LORD.
[Sa 147:1 DK-KJV] Ros I HERREN: for det er godt at synge lovsange til vor Gud; for det er rart; og ros er skønt.
Ps 147:1 Praise ye the LORD: for it is good to sing praises unto our God; for it is pleasant; and praise is comely.
[Sa 147:2 DK-KJV] HERREN opbygger Jerusalem: han forsamler Israels udstødte.
Ps 147:2 The LORD doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel.
[Sa 147:3 DK-KJV] Han héler de brudte hjerter, og forbinder deres sår.
Ps 147:3 He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.
[Sa 147:4 DK-KJV] Han fortæller hvor mange stjerner der er; han kalder dem alle ved deres navne. 
Ps 147:4 He telleth the number of the stars; he calleth them all by their names.
[Sa 147:5 DK-KJV] Vor Herren er stor, og af stor styrke: hans forståelse er uendelig.
Ps 147:5 Great is our Lord, and of great power: his understanding is infinite.
[Sa 147:6 DK-KJV] HERREN løfter de sagtmodige op: han kaster de onde ned til jorden.
Ps 147:6 The LORD lifteth up the meek: he casteth the wicked down to the ground.
[Sa 147:7 DK-KJV] Syng til HERREN med taksigelsesbøn; syng lovprisning på harpen til vor Gud:
Ps 147:7 Sing unto the LORD with thanksgiving; sing praise upon the harp unto our God:
[Sa 147:8 DK-KJV] Som dækker himlen med skyer, som forbereder regn til jorden, som får græs til at gro på bjergene.
Ps 147:8 Who covereth the heaven with clouds, who prepareth rain for the earth, who maketh grass to grow upon the mountains.
[Sa 147:9 DK-KJV] Han giver dyret sin mad, og til de unge ravne som råber.
Ps 147:9 He giveth to the beast his food, and to the young ravens which cry.
[Sa 147:10 DK-KJV] Han glæder sig ikke over hestens styrke: han har ingen glæde af menneskets ben.
Ps 147:10 He delighteth not in the strength of the horse: he taketh not pleasure in the legs of a man.
[Sa 147:11 DK-KJV] HERREN glæder sig over dem der frygter ham, i dem der håber på hans barmhjertighed.
Ps 147:11 The LORD taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy.
[Sa 147:12 DK-KJV] Ros HERREN, Kæreste Jerusalem; ros din Gud, Kæreste Zion.
Ps 147:12 Praise the LORD, O Jerusalem; praise thy God, O Zion.
[Sa 147:13 DK-KJV] For han har styrket dine portes bomme; han har velsignet dine børn inde i dig.
Ps 147:13 For he hath strengthened the bars of thy gates; he hath blessed thy children within thee.
[Sa 147:14 DK-KJV] Han skaber fred i dine grænser, og fylder dig med det fineste af hveden.
Ps 147:14 He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the wheat.
[Sa 147:15 DK-KJV] Han udsender hans befaling over jorden: hans ord løber meget hurtigt. 
Ps 147:15 He sendeth forth his commandment upon earth: his word runneth very swiftly.
[Sa 147:16 DK-KJV] Han giver sne som uld: han spreder rimfrosten ud som aske.
Ps 147:16 He giveth snow like wool: he scattereth the hoarfrost like ashes.
[Sa 147:17 DK-KJV] Han kaster hans is ud som krummer: hvem kan stå foran hans kulde?
Ps 147:17 He casteth forth his ice like morsels: who can stand before his cold?
[Sa 147:18 DK-KJV] Han sender hans ord ud, og smelter dem: han får hans vind til at blæse, og vandmasserne til at flyde.
Ps 147:18 He sendeth out his word, and melteth them: he causeth his wind to blow, and the waters flow.
[Sa 147:19 DK-KJV] Han viser hans ord til Jacob, hans vedtægter og hans domme overfor Israel.
Ps 147:19 He sheweth his word unto Jacob, his statutes and his judgments unto Israel.
[Sa 147:20 DK-KJV] Sådant har han ikke handlet mod nogen nation: og angående hans domme, de har ikke kendt dem. Ros I HERREN.
Ps 147:20 He hath not dealt so with any nation: and as for his judgments, they have not known them. Praise ye the LORD.
[Sa 148:1 DK-KJV] Ros I HERREN. Ros I HERREN fra himlene: ros ham i det høje.
Ps 148:1 Praise ye the LORD. Praise ye the LORD from the heavens: praise him in the heights.
[Sa 148:2 DK-KJV] Ros I ham, alle hans engle: ros I ham, hele hans hær.
Ps 148:2 Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.
[Sa 148:3 DK-KJV] Ros I ham, sol og måne: ros ham, alle I lysende stjerner.
Ps 148:3 Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.
[Sa 148:4 DK-KJV] Ros ham, I himle af himle, og I vandmasser der er over himlene.
Ps 148:4 Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.
[Sa 148:5 DK-KJV] Lad dem rose HERRENs navn: for han befalede, og de var skabt.
Ps 148:5 Let them praise the name of the LORD: for he commanded, and they were created.
[Sa 148:6 DK-KJV] Han har også grundfæstet dem for evigt og altid: han har lavet en bekendtgørelse som ikke skal forsvinde.
Ps 148:6 He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.
[Sa 148:7 DK-KJV] Ros HERREN fra jorden, I drager, og alle dybbene:
Ps 148:7 Praise the LORD from the earth, ye dragons, and all deeps:
[Sa 148:8 DK-KJV] Ild, og hagl; sne, og damp; stormfulde vinde opfylder hans ord:
Ps 148:8 Fire, and hail; snow, and vapour; stormy wind fulfilling his word:
[Sa 148:9 DK-KJV] Bjergene, og bakkerne; frugtbare træer, og alle cedertræerne:
Ps 148:9 Mountains, and all hills; fruitful trees, and all cedars:
[Sa 148:10 DK-KJV] Dyr, og alt kvæg; krybende ting, og flyvende fugl:
Ps 148:10 Beasts, and all cattle; creeping things, and flying fowl:
[Sa 148:11 DK-KJV] Jordens konger, og hele folket; prinser, og alle jordens dommere:
Ps 148:11 Kings of the earth, and all people; princes, and all judges of the earth:
[Sa 148:12 DK-KJV] Både unge mænd, og unge piger; gamle mænd, og børn:
Ps 148:12 Both young men, and maidens; old men, and children:
[Sa 148:13 DK-KJV] Lad dem rose HERRENs navn: for alene hans navn er fortræffeligt; hans herlighed er over jorden og himlen.
Ps 148:13 Let them praise the name of the LORD: for his name alone is excellent; his glory is above the earth and heaven.
[Sa 148:14 DK-KJV] Han opløfter også hans folks horn, rosen fra alle hans hellige; ja fra Israels børn, et folk som står ham nær. Ros I HERREN.
Ps 148:14 He also exalteth the horn of his people, the praise of all his saints; even of the children of Israel, a people near unto him. Praise ye the LORD.
[Sa 149:1 DK-KJV] Ros I HERREN, Syng en ny sang til HERREN, og hans lovsang i de helliges menighed.
Ps 149:1 Praise ye the LORD. Sing unto the LORD a new song, and his praise in the congregation of saints.
[Sa 149:2 DK-KJV] Lad Israel juble over ham der lavede ham: lad Zions børn fryde sig over deres Konge.
Ps 149:2 Let Israel rejoice in him that made him: let the children of Zion be joyful in their King.
[Sa 149:3 DK-KJV] Lad dem rose hans navn med dansen: lad dem synge lovsange til ham med tamburinen og harpen.
Ps 149:3 Let them praise his name in the dance: let them sing praises unto him with the timbrel and harp.
[Sa 149:4 DK-KJV] For HERREN glæder sig over hans folk: han vil smuksere de ydmyge med frelse.
Ps 149:4 For the LORD taketh pleasure in his people: he will beautify the meek with salvation.
[Sa 149:5 DK-KJV] Lad de hellige være glædesfyldte i herlighed: lad dem synge højt i deres senge.
Ps 149:5 Let the saints be joyful in glory: let them sing aloud upon their beds.
[Sa 149:6 DK-KJV] Lad Guds højtidlighedslovsange være i deres munde, og et tveægget sværd i deres hånd;
Ps 149:6 Let the high praises of God be in their mouth, and a twoedged sword in their hand;
[Sa 149:7 DK-KJV] Til at udføre hævn over hedningerne, og straffene over folket;
Ps 149:7 To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people;
[Sa 149:8 DK-KJV] Til at binde deres konger med kæder, og deres noble med fodlænker af jern;
Ps 149:8 To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron;
[Sa 149:9 DK-KJV] Til at udføre den skrevne dom over dem: denne ære har alle hans hellige. Ros i HERREN.
Ps 149:9 To execute upon them the judgment written: this honour have all his saints. Praise ye the LORD.
[Sa 150:1 DK-KJV] Ros I HERREN. Ros Gud i hans helligdom: ros ham i hans krafts hvælving.
Ps 150:1 Praise ye the LORD. Praise God in his sanctuary: praise him in the firmament of his power.
[Sa 150:2 DK-KJV] Ros ham for hans mægtige gerninger: ros ham i overensstemmelse med hans fortræffelige storhed.
Ps 150:2 Praise him for his mighty acts: praise him according to his excellent greatness.
[Sa 150:3 DK-KJV] Ros ham med lyden fra trumpeten: ros ham med klaveret og harpen.
Ps 150:3 Praise him with the sound of the trumpet: praise him with the psaltery and harp.
[Sa 150:4 DK-KJV] Ros ham med tamburinen og dansen: ros ham med strengede instrumenter og orgler.
Ps 150:4 Praise him with the timbrel and dance: praise him with stringed instruments and organs.
[Sa 150:5 DK-KJV] Ros ham på de høje bækner: ros ham på de højtlydende bækner.
Ps 150:5 Praise him upon the loud cymbals: praise him upon the high sounding cymbals.
[Sa 150:6 DK-KJV] Lad enhver ting der har ånde rose HERREN. Ros I HERREN.
Ps 150:6 Let every thing that hath breath praise the LORD. Praise ye the LORD.