Haggajs bog - 2 Kapitler - Haggai KJV 1769

Navnebetydning for Haggaj = Festlig

[Hag 1:1 DK-KJV] I kong Darius’ andet år, i den sjette måned, i den første dag af den måned, kom HERRENs ord via profeten Haggaj til Zerubbabel sønnen af Shealtiel, Judahs guvernør, og til Joshua sønnen af Josedech, ypperstepræsten, som siger,
Hag 1:1 In the second year of Darius the king, in the sixth month, in the first day of the month, came the word of the LORD by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, saying,
[Hag 1:2 DK-KJV] Dette taler hærskarers HERRE, og siger, Dette folk siger, Den tid er ikke kommet, den tid hvor HERRENs hus skulle bli’ bygget.
Hag 1:2 Thus speaketh the LORD of hosts, saying, This people say, The time is not come, the time that the LORD’S house should be built.
[Hag 1:3 DK-KJV] Da kom HERRENs ord via profeten Haggaj, som siger,
Hag 1:3 Then came the word of the LORD by Haggai the prophet, saying,
[Hag 1:4 DK-KJV] Er det tid for jer, Kæreste I, til at bo i jeres beklædte huse, og dette hus ligger øde?
Hag 1:4 Is it time for you, O ye, to dwell in your cieled houses, and this house lie waste?
[Hag 1:5 DK-KJV] Derfor siger hærskarers HERRE nu dette; Tænk over jeres veje.
Hag 1:5 Now therefore thus saith the LORD of hosts; Consider your ways.
[Hag 1:6 DK-KJV] I har sået meget, og bringer lidt ind; I spiser, men I har ikke nok; I drikker, men I er stadig tørstige; I iklæder jer, men der er ingen der er varm; og han der tjener en løn tjener lønnen for at lægge den ned i en taske med huller i.
Hag 1:6 Ye have sown much, and bring in little; ye eat, but ye have not enough; ye drink, but ye are not filled with drink; ye clothe you, but there is none warm; and he that earneth wages earneth wages to put it into a bag with holes.
[Hag 1:7 DK-KJV] Dette siger hærskarers HERRE; Tænk over jeres veje.
Hag 1:7 Thus saith the LORD of hosts; Consider your ways.
[Hag 1:8 DK-KJV] Gå op til bjerget, og ta’ træ med, og byg huset; og jeg vil glæde mig over det, og jeg vil bli’ forherliget, siger HERREN
Hag 1:8 Go up to the mountain, and bring wood, and build the house; and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the LORD.
[Hag 1:9 DK-KJV] I kiggede efter meget, og, se, det blev kun til lidt; og da I bragte det hjem, pustede jeg på det. Hvorfor? siger hærskarers HERRE, På grund af mit hus der er øde, og I løber alle mand til hans eget hus.
Hag 1:9 Ye looked for much, and, lo, it came to little; and when ye brought it home, I did blow upon it. Why? saith the LORD of hosts. Because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house.
[Hag 1:10 DK-KJV] Derfor er duggen fra himmelen over jer tilbageholdt, og jorden har tilbageholdt hendes frugt.
Hag 1:10 Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit.
[Hag 1:11 DK-KJV] Og jeg lod en tørke komme over landet, og over bjergene, og over kornet, og over den nye vin, og over olien, og over det som jorden frembringer, og over mænd, og over kvæg, og over alt arbejde med hænderne.
Hag 1:11 And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labour of the hands.
[Hag 1:12 DK-KJV] Da adlød Zerubbabel sønnen af Shealtiel, og Joshua sønnen af Josedech, ypperstepræsten, HERREN deres Guds stemme, og ordene fra profeten Haggaj, som HERREN deres Gud havde sendt ham, og folket havde frygt foran HERREN.
Hag 1:12 Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Josedech, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the LORD their God, and the words of Haggai the prophet, as the LORD their God had sent him, and the people did fear before the LORD.
[Hag 1:13 DK-KJV] Da talte Haggaj HERRENs besked i HERRENs besked til folket, som siger, Jeg er med jer, siger HERREN.
Hag 1:13 Then spake Haggai the LORD’S messenger in the LORD’S message unto the people, saying, I am with you, saith the LORD.
[Hag 1:14 DK-KJV] Og HERREN ophidsede Zerubbabels ånd sønnen af Shealtiel, Judahs gurvenør, og Joshuas ånd sønnen af Josedech, ypperstepræsten, og hele resten af folkets ånd; og de kom og påbegyndte arbejdet på huset til hærskarers HERRE, deres Gud,
Hag 1:14 And the LORD stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Josedech, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people; and they came and did work in the house of the LORD of hosts, their God,
[Hag 1:15 DK-KJV] På den 24’ne dag i den sjette måned, I kong Darius’ andet år.
Hag 1:15 In the four and twentieth day of the sixth month, in the second year of Darius the king.
[Hag 2:1 DK-KJV] I den 7’ne måned, på den 21’ne dag af den måned, kom HERRENs ord via profeten Haggaj, som siger,
Hag 2:1 In the seventh month, in the one and twentieth day of the month, came the word of the LORD by the prophet Haggai, saying,
[Hag 2:2 DK-KJV] Tal nu til Zerubbabel sønnen af Shealtiel, Judahs guvernør, og til Joshua sønnen af Josedech, ypperstepræsten, og til resten af folket, og sig,
Hag 2:2 Speak now to Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, and to the residue of the people, saying,
[Hag 2:3 DK-KJV] Hvem er der tilbage af jer der så’ dette hus i hendes første herlighed? og hvordan ser I det nu? er det ikke i jeres øjne i sammenligning med det som intet?
Hag 2:3 Who is left among you that saw this house in her first glory? and how do ye see it now? is it not in your eyes in comparison of it as nothing?
[Hag 2:4 DK-KJV] Vær nu alligevel stærk, Kæreste Zerubbabel, siger HERREN; og vær stærk, Kæreste Joshua, søn af Josedech, ypperstepræsten; og vær stærk. alle I folk i landet, siger HERREN, og arbejd: for jeg er med jer, siger hærskarers HERRE:
Hag 2:4 Yet now be strong, O Zerubbabel, saith the LORD; and be strong, O Joshua, son of Josedech, the high priest; and be strong, all ye people of the land, saith the LORD, and work: for I am with you, saith the LORD of hosts:
[Hag 2:5 DK-KJV] I overensstemmelse med det ord som jeg pagt’ede med jer da I kom ud af Egypten, sådant forbli’r min ånd blandt jer: frygt I ikke.
Hag 2:5 According to the word that I covenanted with you when ye came out of Egypt, so my spirit remaineth among you: fear ye not.
[Hag 2:6 DK-KJV] For dette siger hærskarers HERRE; Endnu en gang, det er et kort øjeblik, og jeg vil ryste himlene, og jorden, og havet, og det tørre land;
Hag 2:6 For thus saith the LORD of hosts; Yet once, it is a little while, and I will shake the heavens, and the earth, and the sea, and the dry land;
[Hag 2:7 DK-KJV] Og jeg vil ryste nationerne, og alle nationernes længsel skal komme: og jeg vil fylde dette hus med herlighed, siger hærskarers HERRE.
Hag 2:7 And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come: and I will fill this house with glory, saith the LORD of hosts.
[Hag 2:8 DK-KJV] Sølvet er mit, og guldet er mit, siger hærskarers HERRE.
Hag 2:8 The silver is mine, and the gold is mine, saith the LORD of hosts.
[Hag 2:9 DK-KJV] Herligheden fra dette sidste hus skal være størrer end det tidligere, siger hærskarers HERRE: og på dette sted vil jeg gi’ fred, siger hærskarers HERRE.
Hag 2:9 The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the LORD of hosts: and in this place will I give peace, saith the LORD of hosts.
[Hag 2:10 DK-KJV] På den 24’ne dag af den 9’ne måned, i kong Darius’ andet år, kom HERRENs ord via profeten Haggaj, som siger,
Hag 2:10 In the four and twentieth day of the ninth month, in the second year of Darius, came the word of the LORD by Haggai the prophet, saying,
[Hag 2:11 DK-KJV] Dette siger hærskarers HERRE; Spørg nu præsterne angående loven, og sig,
Hag 2:11 Thus saith the LORD of hosts; Ask now the priests concerning the law, saying,
[Hag 2:12 DK-KJV] Hvis én bærer helligt kød i folden på hans beklædning, og med hans fold rørte brød, eller linse-grød, eller vin, eller olie, eller noget mad, vil det være helligt? Og præsterne svarede og sagde, Nej.
Hag 2:12 If one bear holy flesh in the skirt of his garment, and with his skirt do touch bread, or pottage, or wine, or oil, or any meat, shall it be holy? And the priests answered and said, No.
[Hag 2:13 DK-KJV] Da sagde Haggaj, Hvis én der er uren via en død krop rører noget af disse, vil det være urent? Og præsterne svarede og sagde, Det vil være urent.
Hag 2:13 Then said Haggai, If one that is unclean by a dead body touch any of these, shall it be unclean? And the priests answered and said, It shall be unclean.
[Hag 2:14 DK-KJV] Da svarede Haggaj, og sagde, Sådant er dette folk, og sådant er denne nation foran mig, siger HERREN; og sådant er ethvert arbejde fra deres hænder; og det som de tilbyder der er urent.
Hag 2:14 Then answered Haggai, and said, So is this people, and so is this nation before me, saith the LORD; and so is every work of their hands; and that which they offer there is unclean.
[Hag 2:15 DK-KJV] Og nu, ber jeg jer, tænk fra denne dag og opad over, fra førend en sten var lagt på en sten i HERRENs tempel:
Hag 2:15 And now, I pray you, consider from this day and upward, from before a stone was laid upon a stone in the temple of the LORD:
[Hag 2:16 DK-KJV] Siden disse dage var, da én kom til en bunke af 20 mål, var der kun 10: da én kom til presse-beholderen for at trække 50 kar ud af pressen, var der kun 20.
Hag 2:16 Since those days were, when one came to an heap of twenty measures, there were but ten: when one came to the pressfat for to draw out fifty vessels out of the press, there were but twenty.
[Hag 2:17 DK-KJV] Jeg slog jer med sprængning og med meldug og med hagl i alt arbejdet med jeres hænder; alligevel vendte I jer ikke til mig, siger HERREN.
Hag 2:17 I smote you with blasting and with mildew and with hail in all the labours of your hands; yet ye turned not to me, saith the LORD.
[Hag 2:18 DK-KJV] Tænk nu over fra denne dag og opad, fra den 24 dag af den 9’ne måned, ja fra den dag hvor fundamentet på HERRENs tempel var lagt, tænk over det.
Hag 2:18 Consider now from this day and upward, from the four and twentieth day of the ninth month, even from the day that the foundation of the LORD’S temple was laid, consider it.
[Hag 2:19 DK-KJV] Er sæden stadig i laden? ja, og vinstokken, og figentræet, og granatæblet, og oliventræet, har stadig ikke frembragt: fra denne dag vil jeg velsigne jer.
Hag 2:19 Is the seed yet in the barn? yea, as yet the vine, and the fig tree, and the pomegranate, and the olive tree, hath not brought forth: from this day will I bless you.
[Hag 2:20 DK-KJV] Og HERRENs ord kom igen til Haggaj på den 24 dag af den 9’ne måned, som siger,
Hag 2:20 And again the word of the LORD came unto Haggai in the four and twentieth day of the month, saying,
[Hag 2:21 DK-KJV] Tal til Zerubbabel, Judahs guvernør, og sig, Jeg vil ryste himlene og jorden;
Hag 2:21 Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth;
[Hag 2:22 DK-KJV] Og jeg vil vælte kongerigernes trone, og jeg vil destruere styrken fra hedningernes kongeriger; og jeg vil vælte stridsvogne, og disse der kører dem; og hestene og deres ryttere skal komme ned, hver og en via hans broderes sværd.
Hag 2:22 And I will overthrow the throne of kingdoms, and I will destroy the strength of the kingdoms of the heathen; and I will overthrow the chariots, and those that ride in them; and the horses and their riders shall come down, every one by the sword of his brother.
[Hag 2:23 DK-KJV] I den dag, siger hærskarers HERRE, vil jeg ta’ dig, Kæreste Zerubbabel, min tjener, sønnen af Shealtiel, siger HERREN, og vil lave dig som en signerings-ring: for jeg har udvalgt dig, siger hærskarers HERRE.
Hag 2:23 In that day, saith the LORD of hosts, will I take thee, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, saith the LORD, and will make thee as a signet: for I have chosen thee, saith the LORD of hosts.