Fjerde Mosebog - 4 Mosebog - 36 Kapitler - Numbers KJV 1769

Navnebetydning for Numbers = Antallet & Moses = Trukket ud af vandet

Blå kapitler er oversat

Røde kapitler er på engelsk

Der er deslige oversat vers her og der

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16

1718-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28

29-30-31-32-33-34-35-36

[4Mo 1:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses i Sinais vildmark, i menighedens tabernakel, på den første dag af anden måned, i det andet år efter at de var kommet ud af Egyptens land, og siger,
Nu 1:1 And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the tabernacle of the congregation, on the first day of the second month, in the second year after they were come out of the land of Egypt, saying,
[4Mo 1:2 DK-KJV] Ta’ I summen af hele Israels børns menighed, efter deres familier, via deres fædres hus, med deres navnes antal, ethvert hankøn via deres antal;
Nu 1:2 Take ye the sum of all the congregation of the children of Israel, after their families, by the house of their fathers, with the number of their names, every male by their polls;
[4Mo 1:3 DK-KJV] Fra 20 år og opad, alle der i Israel er istand til at gå i krig: du og Aaron skal tælle dem ved deres hære.
Nu 1:3 From twenty years old and upward, all that are able to go forth to war in Israel: thou and Aaron shall number them by their armies.
[4Mo 1:4 DK-KJV] Og hos jer skal der være en mand fra hver stamme; hver og en leder for hans fædres hus.
Nu 1:4 And with you there shall be a man of every tribe; every one head of the house of his fathers.
[4Mo 1:5 DK-KJV] Og disse er navnene på mændene der skal stå hos jer: fra Reubens stamme; Elizur sønnen af Shedeur.
Nu 1:5 And these are the names of the men that shall stand with you: of the tribe of Reuben; Elizur the son of Shedeur.
[4Mo 1:6 DK-KJV] Fra Simeon; Shelumiel sønnen af Zurishaddai.
Nu 1:6 Of Simeon; Shelumiel the son of Zurishaddai.
[4Mo 1:7 DK-KJV] Fra Judah; Nahshon sønnen af Amminadab.
Nu 1:7 Of Judah; Nahshon the son of Amminadab.
[4Mo 1:8 DK-KJV] Fra Issachar; Nethaneel sønnen af Zuar.
Nu 1:8 Of Issachar; Nethaneel the son of Zuar.
[4Mo 1:9 DK-KJV] Fra Zebulun; Eliab sønnen af Helon.
Nu 1:9 Of Zebulun; Eliab the son of Helon.
[4Mo 1:10 DK-KJV] Af Josephs børn: fra Ephraim; Elishama sønnen af Ammihud: fra Manasseh; Gamaliel sønnen af Pedahzur.
Nu 1:10 Of the children of Joseph: of Ephraim; Elishama the son of Ammihud: of Manasseh; Gamaliel the son of Pedahzur.
[4Mo 1:11 DK-KJV] Fra Benjamin; Abidan sønnen af Gideoni.
Nu 1:11 Of Benjamin; Abidan the son of Gideoni.
[4Mo 1:12 DK-KJV] Fra Dan; Ahiezer sønnen af Ammishaddai.
Nu 1:12 Of Dan; Ahiezer the son of Ammishaddai.
[4Mo 1:13 DK-KJV] Fra Asher; Pagiel sønnen af Ocran.
Nu 1:13 Of Asher; Pagiel the son of Ocran.
[4Mo 1:14 DK-KJV] Fra Gad; Eliasaph sønnen af Deuel.
Nu 1:14 Of Gad; Eliasaph the son of Deuel.
[4Mo 1:15 DK-KJV] Fra Naphtali; Ahira sønnen af Enan.
Nu 1:15 Of Naphtali; Ahira the son of Enan.
[4Mo 1:16 DK-KJV] Disse var de kendte fra menigheden, deres fædres stammeprinser, ledere for tusindvis i Israel.
Nu 1:16 These were the renowned of the congregation, princes of the tribes of their fathers, heads of thousands in Israel.
[4Mo 1:17 DK-KJV] Og Moses og Aaron tog disse mænd som er opråbt ved deres navne:
Nu 1:17 And Moses and Aaron took these men which are expressed by their names:
[4Mo 1:18 DK-KJV] Og de forsamlede hele menigheden på den første dag af den anden måned, og de erklærede deres afstamninger efter deres familier, via deres fædres hus, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, via deres antal.
Nu 1:18 And they assembled all the congregation together on the first day of the second month, and they declared their pedigrees after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, by their polls.
[4Mo 1:19 DK-KJV] Som HERREN befalede Moses, sådant talte han dem i Sinais vildmark.
Nu 1:19 As the LORD commanded Moses, so he numbered them in the wilderness of Sinai.
[4Mo 1:20 DK-KJV] Og Reubens børn, Israels ældste søn, ved deres generationer, efter deres familier, via deres fædres hus, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, via deres antal, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:20 And the children of Reuben, Israel’s eldest son, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
[4Mo 1:21 DK-KJV] De der var talt af dem, ja af Reubens stamme, var 46.500.
Nu 1:21 Those that were numbered of them, even of the tribe of Reuben, were forty and six thousand and five hundred.
[4Mo 1:22 DK-KJV] Fra Simeons børn, ved deres generationer, efter deres familier, via deres fædres hus, de der var talt af dem, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, via deres antal, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:22 Of the children of Simeon, by their generations, after their families, by the house of their fathers, those that were numbered of them, according to the number of the names, by their polls, every male from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
[4Mo 1:23 DK-KJV] De der var talt af dem, ja af Simeons stamme, var 59.300.
Nu 1:23 Those that were numbered of them, even of the tribe of Simeon, were fifty and nine thousand and three hundred.
[4Mo 1:24 DK-KJV] Fra Gads børn, ved deres generationer, efter deres familier, via deres fædres hus, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:24 Of the children of Gad, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
[4Mo 1:25 DK-KJV] De der var talt af dem, ja af Gads stamme, var 45.650.
Nu 1:25 Those that were numbered of them, even of the tribe of Gad, were forty and five thousand six hundred and fifty.
[4Mo 1:26 DK-KJV] Fra Judahs børn, ved deres generationer, efter deres familier, via deres fædres hus, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:26 Of the children of Judah, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
[4Mo 1:27 DK-KJV] De der var talt af dem, ja af Judahs stamme, var 74.600.
Nu 1:27 Those that were numbered of them, even of the tribe of Judah, were threescore and fourteen thousand and six hundred.
[4Mo 1:28 DK-KJV] Fra Issachars børn, ved deres generationer, efter deres familier, via deres fædres hus, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:28 Of the children of Issachar, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
[4Mo 1:29 DK-KJV] De der var talt af dem, ja af Issachars stamme, var 54.400.
Nu 1:29 Those that were numbered of them, even of the tribe of Issachar, were fifty and four thousand and four hundred.
[4Mo 1:30 DK-KJV] Fra Zebuluns børn, ved deres generationer, efter deres familier, via deres fædres hus, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:30 Of the children of Zebulun, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
[4Mo 1:31 DK-KJV] De der var talt af dem, ja af Zebuluns stamme, var 57.400.
Nu 1:31 Those that were numbered of them, even of the tribe of Zebulun, were fifty and seven thousand and four hundred.
[4Mo 1:32 DK-KJV] Fra Josephs børn, nemlig, fra Ephraims børn, ved deres generationer, efter deres familier, via deres fædres hus, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:32 Of the children of Joseph, namely, of the children of Ephraim, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
[4Mo 1:33 DK-KJV] De der var talt af dem, ja af Ephraims stamme, var 40.500.
Nu 1:33 Those that were numbered of them, even of the tribe of Ephraim, were forty thousand and five hundred.
[4Mo 1:34 DK-KJV] Fra Manassehs børn, ved deres generationer, efter deres familier, via deres fædres hus, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:34 Of the children of Manasseh, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
[4Mo 1:35 DK-KJV] De der var talt af dem, ja af Manassehs stamme, var 32.200.
Nu 1:35 Those that were numbered of them, even of the tribe of Manasseh, were thirty and two thousand and two hundred.
[4Mo 1:36 DK-KJV] Fra Benjamins børn, ved deres generationer, efter deres familier, via deres fædres hus, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:36 Of the children of Benjamin, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
[4Mo 1:37 DK-KJV] De der var talt af dem, ja af Benjamins stamme, var 35.400.
Nu 1:37 Those that were numbered of them, even of the tribe of Benjamin, were thirty and five thousand and four hundred.
[4Mo 1:38 DK-KJV] Fra Dans børn, ved deres generationer, efter deres familier, via deres fædres hus, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:38 Of the children of Dan, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
[4Mo 1:39 DK-KJV] De der var talt af dem, ja af Dans stamme, var 62.700.
Nu 1:39 Those that were numbered of them, even of the tribe of Dan, were threescore and two thousand and seven hundred.
[4Mo 1:40 DK-KJV] Fra Ashers børn, ved deres generationer, efter deres familier, via deres fædres hus, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:40 Of the children of Asher, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
[4Mo 1:41 DK-KJV] De der var talt af dem, ja af Ashers stamme, var 41.500.
Nu 1:41 Those that were numbered of them, even of the tribe of Asher, were forty and one thousand and five hundred.
[4Mo 1:42 DK-KJV] Fra Naphtalis børn, ud igennem deres generationer, efter deres familier, via deres fædres hus, efter navnenes antal, fra 20 år og opad, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:42 Of the children of Naphtali, throughout their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war;
[4Mo 1:43 DK-KJV] De der var talt af dem, ja af Naphtalis stamme, var 53.400.
Nu 1:43 Those that were numbered of them, even of the tribe of Naphtali, were fifty and three thousand and four hundred.
[4Mo 1:44 DK-KJV] Disse er de der var talt, som Moses og Aaron talte, og Israels prinser er 12 mænd: hver enkelt var for hans fædres hus.
Nu 1:44 These are those that were numbered, which Moses and Aaron numbered, and the princes of Israel, being twelve men: each one was for the house of his fathers.
[4Mo 1:45 DK-KJV] Sådant var alle de der var talt fra Israels hus, via deres fædres hus, fra 20 år og opad, alle der var istand til at gå i krig;
Nu 1:45 So were all those that were numbered of the children of Israel, by the house of their fathers, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war in Israel;
[4Mo 1:46 DK-KJV] Ja alle de der var talt var 603.550.
Nu 1:46 Even all they that were numbered were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.
[4Mo 1:47 DK-KJV] Men Leviterne efter deres fædres stammer var ikke talt blandt dem.
Nu 1:47 But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.
[4Mo 1:48 DK-KJV] For HERREN havde talt til Moses, og siger,
Nu 1:48 For the LORD had spoken unto Moses, saying,
[4Mo 1:49 DK-KJV] Du skal ikke tælle Levis stamme, ta’ heller ikke summen af dem blandt Israels børn:
Nu 1:49 Only thou shalt not number the tribe of Levi, neither take the sum of them among the children of Israel:
[4Mo 1:50 DK-KJV] Men du skal udpege Leviterne over vidnesbyrdets tabernakel, og alle dens kar, og over alle de ting der tilhører den: de skal bære tabernaklet, og alle des kar; og de skal betjene for den, og skal slå lejr rundt omkring tabernaklet.
Nu 1:50 But thou shalt appoint the Levites over the tabernacle of testimony, and over all the vessels thereof, and over all things that belong to it: they shall bear the tabernacle, and all the vessels thereof; and they shall minister unto it, and shall encamp round about the tabernacle.
[4Mo 1:51 DK-KJV] Og når tabernaklet fremsættes, skal Leviterne ta’ det ned: og når tabernaklet skal rejses, skal Leviterne stå for det: og de fremmede der kommer nær skal lide døden.
Nu 1:51 And when the tabernacle setteth forward, the Levites shall take it down: and when the tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.
[4Mo 1:52 DK-KJV] Og Israels børn skal slå deres telt op, alle mand ved hans egen lejr, og alle mand ved hans egen banner, udover deres hære.
Nu 1:52 And the children of Israel shall pitch their tents, every man by his own camp, and every man by his own standard, throughout their hosts.
[4Mo 1:53 DK-KJV] Men Leviterne skal lejre rundt omkring vidnesbyrdets tabernakel, så der ikke er arrigskab over Israels børns menighed: og Leviterne skal ha’ ansvaret for vidnesbyrdets tabernakel.
Nu 1:53 But the Levites shall pitch round about the tabernacle of testimony, that there be no wrath upon the congregation of the children of Israel: and the Levites shall keep the charge of the tabernacle of testimony.
[4Mo 1:54 DK-KJV] Og Israels børn gjorde i overensstemmelse med alt det HERREN befalede Moses, sådant gjorde de.
Nu 1:54 And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses, so did they.
[4Mo 2:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og siger,
Nu 2:1 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
[4Mo 2:2 DK-KJV] Alle mand fra Israels børn skal lejre ved hans egen banner, med æresmærket fra deres fædres hus: de skal lejre et godt stykke fra menighedens tabernakel.
Nu 2:2 Every man of the children of Israel shall pitch by his own standard, with the ensign of their father’s house: far off about the tabernacle of the congregation shall they pitch.
[4Mo 2:3 DK-KJV] Og på østsiden imod solens opgang skal de fra Judahs militærlejrs banner lejre udover deres hære: og Nahshon sønnen af Amminadab skal være kaptajn for Judahs børn.
Nu 2:3 And on the east side toward the rising of the sun shall they of the standard of the camp of Judah pitch throughout their armies: and Nahshon the son of Amminadab shall be captain of the children of Judah.
[4Mo 2:4 DK-KJV] Og hans hær, og de der var talt af dem, var 74.600.
Nu 2:4 And his host, and those that were numbered of them, were threescore and fourteen thousand and six hundred.
[4Mo 2:5 DK-KJV] Og de der skal lejre ved siden af ham skal være Issachars stamme: og Nethaneel sønnen af Zuar skal være kaptajn for Issachars børn.
Nu 2:5 And those that do pitch next unto him shall be the tribe of Issachar: and Nethaneel the son of Zuar shall be captain of the children of Issachar.
[4Mo 2:6 DK-KJV] Og hans hær, og de der var talt af derfra, var 54.400.
Nu 2:6 And his host, and those that were numbered thereof, were fifty and four thousand and four hundred.
[4Mo 2:7 DK-KJV] Derefter Zebuluns stamme: og Eliab sønnen af Helon skal være kaptajn for Zebuluns børn.
Nu 2:7 Then the tribe of Zebulun: and Eliab the son of Helon shall be captain of the children of Zebulun.
[4Mo 2:8 DK-KJV] Og hans hær, og de der var talt derfra, var 57.400.
Nu 2:8 And his host, and those that were numbered thereof, were fifty and seven thousand and four hundred.
[4Mo 2:9 DK-KJV] Alle der var talt i Judahs militærlejr var 186.400, udover deres hære. Disse skal først drage ud.
Nu 2:9 All that were numbered in the camp of Judah were an hundred thousand and fourscore thousand and six thousand and four hundred, throughout their armies. These shall first set forth.
[4Mo 2:10 DK-KJV] På sydsiden skal Reubens militærlejrs banner være efter deres hære: og kaptajnen for Reubens børn skal være Elizur sønnen af Shedeur.
Nu 2:10 On the south side shall be the standard of the camp of Reuben according to their armies: and the captain of the children of Reuben shall be Elizur the son of Shedeur.
[4Mo 2:11 DK-KJV] Og hans hær, og de der var talt derfra, var 46.500.
Nu 2:11 And his host, and those that were numbered thereof, were forty and six thousand and five hundred.
[4Mo 2:12 DK-KJV] Og de der lejre ved siden af ham skal være Simeons stamme: og kaptajnen for Simeons børn skal være Shelumiel sønnen af Zurishaddai.
Nu 2:12 And those which pitch by him shall be the tribe of Simeon: and the captain of the children of Simeon shall be Shelumiel the son of Zurishaddai.
[4Mo 2:13 DK-KJV] Og hans hær, og de der var talt af dem, var 59.300.
Nu 2:13 And his host, and those that were numbered of them, were fifty and nine thousand and three hundred.
[4Mo 2:14 DK-KJV] Derefter Gads stamme: og kaptajnen for Gads sønner skal være Eliasaph sønnen af Reuel.
Nu 2:14 Then the tribe of Gad: and the captain of the sons of Gad shall be Eliasaph the son of Reuel.
[4Mo 2:15 DK-KJV] Og hans hær, og de der var talt af dem, var 45.600.
Nu 2:15 And his host, and those that were numbered of them, were forty and five thousand and six hundred and fifty.
[4Mo 2:16 DK-KJV] Alle der var talt i Reubens militærlejr var 151.450, udover deres hære. Disse skal drage ud i den anden række.
Nu 2:16 All that were numbered in the camp of Reuben were an hundred thousand and fifty and one thousand and four hundred and fifty, throughout their armies. And they shall set forth in the second rank.
[4Mo 2:17 DK-KJV] Derefter skal menighedens tabernakel drage ud med Leviternes militærlejr i militærlejrens midte: som de slår lejr, sådant skal de drage ud, alle mand på hans sted ved deres bannere.
Nu 2:17 Then the tabernacle of the congregation shall set forward with the camp of the Levites in the midst of the camp: as they encamp, so shall they set forward, every man in his place by their standards.
[4Mo 2:18 DK-KJV] På vestsiden skal Ephraims militærlejrs banner være efter deres hære: og kaptajnen for Ephraims børn skal være Elishama sønnen af Ammihud.
Nu 2:18 On the west side shall be the standard of the camp of Ephraim according to their armies: and the captain of the sons of Ephraim shall be Elishama the son of Ammihud.
[4Mo 2:19 DK-KJV] Og hans hær, og de der var talt af dem, var 40.500.
Nu 2:19 And his host, and those that were numbered of them, were forty thousand and five hundred.
[4Mo 2:20 DK-KJV] Og ved siden af ham skal Manassehs stamme være: og kaptajnen for Manassehs børn skal være Gamaliel sønnen af Pedahzur.
Nu 2:20 And by him shall be the tribe of Manasseh: and the captain of the children of Manasseh shall be Gamaliel the son of Pedahzur.
[4Mo 2:21 DK-KJV] Og hans hær, og de der var talt af dem, var 32.200.
Nu 2:21 And his host, and those that were numbered of them, were thirty and two thousand and two hundred.
[4Mo 2:22 DK-KJV] Derefter Benjamins stamme: og kaptajnen for Benjamins sønner skal være Abidan sønnen af Gideoni.
Nu 2:22 Then the tribe of Benjamin: and the captain of the sons of Benjamin shall be Abidan the son of Gideoni.
[4Mo 2:23 DK-KJV] Og hans hær, og de der var talt af dem, var 35.400.
Nu 2:23 And his host, and those that were numbered of them, were thirty and five thousand and four hundred.
[4Mo 2:24 DK-KJV] Alle der var talt i Ephraims militærlejr var 108.100, udover deres hære. Disse skal gå frem i den tredje række.
Nu 2:24 All that were numbered of the camp of Ephraim were an hundred thousand and eight thousand and an hundred, throughout their armies. And they shall go forward in the third rank.
[4Mo 2:25 DK-KJV] Banneret fra Dans militærlejr skal være på nordsiden ved deres hære: og kaptajnen for Dans børn skal være Ahiezer sønnen af Ammishaddai.
Nu 2:25 The standard of the camp of Dan shall be on the north side by their armies: and the captain of the children of Dan shall be Ahiezer the son of Ammishaddai.
[4Mo 2:26 DK-KJV] Og hans hær, og de der var talt af dem, var 62.700.
Nu 2:26 And his host, and those that were numbered of them, were threescore and two thousand and seven hundred.
[4Mo 2:27 DK-KJV] Og de der lejre ved siden af ham skal være Ashers stamme: og kaptajnen for Ashers børn skal være Pagiel sønnen af Ocran.
Nu 2:27 And those that encamp by him shall be the tribe of Asher: and the captain of the children of Asher shall be Pagiel the son of Ocran.
[4Mo 2:28 DK-KJV] Og hans hær, og de der var talt af dem, var 41.500.
Nu 2:28 And his host, and those that were numbered of them, were forty and one thousand and five hundred.
[4Mo 2:29 DK-KJV] Derefter Naphtalis stamme: og kaptajnen for Naphtalis børn skal være Ahira sønnen af Enan.
Nu 2:29 Then the tribe of Naphtali: and the captain of the children of Naphtali shall be Ahira the son of Enan.
[4Mo 2:30 DK-KJV] Og hans hær, og de der var talt af dem, var 53.400.
Nu 2:30 And his host, and those that were numbered of them, were fifty and three thousand and four hundred.
[4Mo 2:31 DK-KJV] Alle de der var talt i Dans militærlejr var 157.600. De skal gå bagerst med deres bannere.
Nu 2:31 All they that were numbered in the camp of Dan were an hundred thousand and fifty and seven thousand and six hundred. They shall go hindmost with their standards.
[4Mo 2:32 DK-KJV] Disse er de som var talt af Israels børn via deres fædres hus: alle de der var talt fra militærlejren udover deres hære var 603.550.
Nu 2:32 These are those which were numbered of the children of Israel by the house of their fathers: all those that were numbered of the camps throughout their hosts were six hundred thousand and three thousand and five hundred and fifty.
[4Mo 2:33 DK-KJV] Men Leviterne var ikke talt blandt Israels børn; som HERREN befalede Moses.
Nu 2:33 But the Levites were not numbered among the children of Israel; as the LORD commanded Moses.
[4Mo 2:34 DK-KJV] Og Israels børn gjorde alt det som HERREN befalede Moses: sådant lejrede de ved deres bannere, og sådant drog de ud, hver og en efter deres familier, efter deres fædres hus.
Nu 2:34 And the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses: so they pitched by their standards, and so they set forward, every one after their families, according to the house of their fathers.
[4Mo 3:1 DK-KJV] Disse er også generationerne efter Aaron og Moses på dagen hvor HERREN talte med Moses på Sinai-bjerget.
Nu 3:1 These also are the generations of Aaron and Moses in the day that the LORD spake with Moses in mount Sinai.
[4Mo 3:2 DK-KJV] Og disse er navnene på Aarons sønner; Nadab den førstefødte, og Abihu, Eleazar, og Ithamar.
Nu 3:2 And these are the names of the sons of Aaron; Nadab the firstborn, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
[4Mo 3:3 DK-KJV] Disse er navnene på Aarons sønner, præsterne som var salvet, hvem han indviede til betjener i præsteembedet.
Nu 3:3 These are the names of the sons of Aaron, the priests which were anointed, whom he consecrated to minister in the priest’s office.
[4Mo 3:4 DK-KJV] Og Nadab og Abihu døde foran HERREN, da de tilbød underlig ild foran HERREN, i Sinais vildmark, og de havde ingen børn: og Eleazar og Ithamar betjente i præsteembedet foran deres fars øjne.
Nu 3:4 And Nadab and Abihu died before the LORD, when they offered strange fire before the LORD, in the wilderness of Sinai, and they had no children: and Eleazar and Ithamar ministered in the priest’s office in the sight of Aaron their father.
[4Mo 3:5 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 3:5 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 3:6 DK-KJV] Bring Levis stemme nær, og præsenter dem foran præsten Aaron, så de må betjene for ham.
Nu 3:6 Bring the tribe of Levi near, and present them before Aaron the priest, that they may minister unto him.
[4Mo 3:7 DK-KJV] Og de skal holde hans pålæg, og hele menighedens pålæg foran menighedens tabernakel, for at udføre tjenesten for tabernaklet.
Nu 3:7 And they shall keep his charge, and the charge of the whole congregation before the tabernacle of the congregation, to do the service of the tabernacle.
[4Mo 3:8 DK-KJV] Og de skal holde alle redskaberne i menighedens tabernakel, og Israels børns pålæg, for at udføre tjenesten for tabernaklet.
Nu 3:8 And they shall keep all the instruments of the tabernacle of the congregation, and the charge of the children of Israel, to do the service of the tabernacle.
[4Mo 3:9 DK-KJV] Og du skal gi’ Leviterne til Aaron og til hans sønner: de er fuldt ud givet til ham ud fra Israels børn.
Nu 3:9 And thou shalt give the Levites unto Aaron and to his sons: they are wholly given unto him out of the children of Israel.
[4Mo 3:10 DK-KJV] Og du skal udpege Aaron og hans sønner, og de skal vente på deres præsteembede: og de fremmede der kommer nær skal lide døden.
Nu 3:10 And thou shalt appoint Aaron and his sons, and they shall wait on their priest’s office: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.
[4Mo 3:11 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 3:11 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 3:12 DK-KJV] Og jeg , læg mærke til, jeg har taget Leviterne blandt Israels børn i stedet for alle de førstefødte der åbner livmoderen “matrixen” blandt Israels børn: derfor skal Leviterne være mine; 
Nu 3:12 And I, behold, I have taken the Levites from among the children of Israel instead of all the firstborn that openeth the matrix among the children of Israel: therefore the Levites shall be mine;
[4Mo 3:13 DK-KJV] Eftersom alle de førstefødte er mine; for i den dag da jeg slog alle de førstefødte i Egyptens land helligede jeg alle de førstefødte i Israel til mig, både menneske og dyr: de skal være mine: jeg er HERREN.
Nu 3:13 Because all the firstborn are mine; for on the day that I smote all the firstborn in the land of Egypt I hallowed unto me all the firstborn in Israel, both man and beast: mine shall they be: I am the LORD.
[4Mo 3:14 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses i Sinais vildmark, og siger,
Nu 3:14 And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, saying,
[4Mo 3:15 DK-KJV] Tæl Levis børn efter deres fædres hus, via deres familier: ethvert hankøn fra 1 måned gammel og opad skal du tælle dem.
Nu 3:15 Number the children of Levi after the house of their fathers, by their families: every male from a month old and upward shalt thou number them.
[4Mo 3:16 DK-KJV] Og Moses talte dem ifølge HERRENs ord, som han var befalet.
Nu 3:16 And Moses numbered them according to the word of the LORD, as he was commanded.
[4Mo 3:17 DK-KJV] Og disse var Levis sønner via deres navne; Gershon, og Kohath, og Merari.
Nu 3:17 And these were the sons of Levi by their names; Gershon, and Kohath, and Merari.
[4Mo 3:18 DK-KJV] Og disse er navnene på Gershons sønner via deres familier; Libni, og Shimei.
Nu 3:18 And these are the names of the sons of Gershon by their families; Libni, and Shimei.
[4Mo 3:19 DK-KJV] Og Kohaths sønner via deres familier; Amram, og Izehar, Hebron, og Uzziel.
Nu 3:19 And the sons of Kohath by their families; Amram, and Izehar, Hebron, and Uzziel.
[4Mo 3:20 DK-KJV] Og Meraris sønner via deres familier; Mahli, og Mushi. Disse er familierne til Leviterne efter deres fædres hus.
Nu 3:20 And the sons of Merari by their families; Mahli, and Mushi. These are the families of the Levites according to the house of their fathers.
[4Mo 3:21 DK-KJV] Af Gershon var Libniternes familie, og Shimiternes familie: disse er Gershoniternes familier.
Nu 3:21 Of Gershon was the family of the Libnites, and the family of the Shimites: these are the families of the Gershonites.
[4Mo 3:22 DK-KJV] De der var talt af dem, ifølge antallet af alle hankøn, fra en måned gammel og opad, ja de der var talt af dem var 7.500.
Nu 3:22 Those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, even those that were numbered of them were seven thousand and five hundred.
[4Mo 3:23 DK-KJV] Gershoniternes familier skal lejre bagved tabernaklet vestpå.
Nu 3:23 The families of the Gershonites shall pitch behind the tabernacle westward.
[4Mo 3:24 DK-KJV] Og lederen for Gershoniternes fars hus skal være Eliasaph Laels søn.
Nu 3:24 And the chief of the house of the father of the Gershonites shall be Eliasaph the son of Lael.
[4Mo 3:25 DK-KJV] Og Gershons sønners ansvar i menighedens tabernakel skal være tabernaklet, og teltet, des dække, og forhænget til menighedens tabernakeldør,
Nu 3:25 And the charge of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation shall be the tabernacle, and the tent, the covering thereof, and the hanging for the door of the tabernacle of the congregation,
[4Mo 3:26 DK-KJV] Og gårdspladsens forhæng, og gardinet til gårdpladsens dør, som er ved tabernaklet, og ved alteret rundt om, og des snore til al des tjeneste.
Nu 3:26 And the hangings of the court, and the curtain for the door of the court, which is by the tabernacle, and by the altar round about, and the cords of it for all the service thereof.
[4Mo 3:27 DK-KJV] Og af Kohath var Amramiternes familie, og Izehariternes familie, og Hebroniternes familie, og Uzzieliternes familie: disse er Kohathiternes familier.
Nu 3:27 And of Kohath was the family of the Amramites, and the family of the Izeharites, and the family of the Hebronites, and the family of the Uzzielites: these are the families of the Kohathites.
[4Mo 3:28 DK-KJV] I antallet af alle hankøn, fra 1 måned gammel og opad, var 8.600, der holdt helligdommens pålæg.
Nu 3:28 In the number of all the males, from a month old and upward, were eight thousand and six hundred, keeping the charge of the sanctuary.
[4Mo 3:29 DK-KJV] Familierne til Kohaths sønner skal lejre på tabernaklets sydside.
Nu 3:29 The families of the sons of Kohath shall pitch on the side of the tabernacle southward.
[4Mo 3:30 DK-KJV] Og lederen for Kohathiternes fars hus skal være Elizaphan Uzziel søn.
Nu 3:30 And the chief of the house of the father of the families of the Kohathites shall be Elizaphan the son of Uzziel.
[4Mo 3:31 DK-KJV] Og deres pålæg skal være arken, og bordet, og lysestagen, og altrene, og helligdommens kar hvormed de betjener, og forhænget, og hele des tjeneste.
Nu 3:31 And their charge shall be the ark, and the table, and the candlestick, and the altars, and the vessels of the sanctuary wherewith they minister, and the hanging, and all the service thereof.
[4Mo 3:32 DK-KJV] Og Eleazar Aarons søn præsten skal være leder over Leviternes leder , og ha’ opsynet med dem der holder helligdommens pålæg.
Nu 3:32 And Eleazar the son of Aaron the priest shall be chief over the chief of the Levites, and have the oversight of them that keep the charge of the sanctuary.
[4Mo 3:33 DK-KJV] Af Merari var Mahliternes familie, og Mushiternes familie: disse er Meraris familier.
Nu 3:33 Of Merari was the family of the Mahlites, and the family of the Mushites: these are the families of Merari.
[4Mo 3:34 DK-KJV] Og de der var talt af dem, ifølge antallet af alle hankøn, fra 1 måned gammel og opad, var 6.200.
Nu 3:34 And those that were numbered of them, according to the number of all the males, from a month old and upward, were six thousand and two hundred.
[4Mo 3:35 DK-KJV] Og lederen for Meraris familiers fars hus skal være Zuriel Abihail søn: disse skal lejre på tabernaklets nordside.
Nu 3:35 And the chief of the house of the father of the families of Merari was Zuriel the son of Abihail: these shall pitch on the side of the tabernacle northward.
[4Mo 3:36 DK-KJV] Og under Meraris sønners varetægt og pålæg skal plankerne til tabernaklet være, og des tværplanker, og des søjler, og sokler, og alle des kar, og alt det der høre til det.
Nu 3:36 And under the custody and charge of the sons of Merari shall be the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and the sockets thereof, and all the vessels thereof, and all that serveth thereto,
[4Mo 3:37 DK-KJV] Og søjlerne til gårdspladsen rundt om, og deres sokler, og deres nagler, og deres strenge.
Nu 3:37 And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords.
[4Mo 3:38 DK-KJV] Men de der lejre foran tabernaklet mod øst, ja foran menighedens tabernakel østpå, skal være Moses, og Aaron og hans sønner, der holder helligdommens pålæg for Israels børns pålæg; og de fremmede der kommer nær skal lide døden.
Nu 3:38 But those that encamp before the tabernacle toward the east, even before the tabernacle of the congregation eastward, shall be Moses, and Aaron and his sons, keeping the charge of the sanctuary for the charge of the children of Israel; and the stranger that cometh nigh shall be put to death.
[4Mo 3:39 DK-KJV] Alle der var talt af Leviterne, som Moses og Aaron talte ved HERRENs befaling, udover deres familier, alle hankøn fra 1 måned gammel og opad, var 22.000.
Nu 3:39 All that were numbered of the Levites, which Moses and Aaron numbered at the commandment of the LORD, throughout their families, all the males from a month old and upward, were twenty and two thousand.
[4Mo 3:40 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Tæl alle de førstefødte af hankøn fra Israels børn fra 1 måned gammel og opad, og ta’ antallet af deres navne.
Nu 3:40 And the LORD said unto Moses, Number all the firstborn of the males of the children of Israel from a month old and upward, and take the number of their names.
[4Mo 3:41 DK-KJV] Og du skal ta’ Leviterne til mig (jeg er HERREN) i stedet for alle de førstefødte blandt Israels børn; og kvæget til Leviterne i stedet for alle de førstefødte blandt kvæget til Israels børn.
Nu 3:41 And thou shalt take the Levites for me (I am the LORD) instead of all the firstborn among the children of Israel; and the cattle of the Levites instead of all the firstlings among the cattle of the children of Israel.
[4Mo 3:42 DK-KJV] Og Moses talte, som HERREN befalede ham, alle de førstefødte blandt Israels børn.
Nu 3:42 And Moses numbered, as the LORD commanded him, all the firstborn among the children of Israel.
[4Mo 3:43 DK-KJV] Og alle de førstefødte hankøn via antallet af deres navne, fra en måned gammel og opad, af de der var talt af dem, var 22.273.
Nu 3:43 And all the firstborn males by the number of names, from a month old and upward, of those that were numbered of them, were twenty and two thousand two hundred and threescore and thirteen.
[4Mo 3:44 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 3:44 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 3:45 DK-KJV] Ta’ Leviterne i stedet for alle de førstefødte blandt Israels børn, og Leviternes kvæg i stedet for deres kvæg; og Leviterne skal være mine: jeg er HERREN.
Nu 3:45 Take the Levites instead of all the firstborn among the children of Israel, and the cattle of the Levites instead of their cattle; and the Levites shall be mine: I am the LORD.
[4Mo 3:46 DK-KJV] Og for de der skal forløses af de 273 af de førstefødte fra Israels børn, som er mere end Leviterne;
Nu 3:46 And for those that are to be redeemed of the two hundred and threescore and thirteen of the firstborn of the children of Israel, which are more than the Levites;
[4Mo 3:47 DK-KJV] Ja du skal ta’ 5 shekler stykket ved afstemningen, du skal ta’ dem efter helligdomssheklen: (sheklen er 20 gerahs:)
Nu 3:47 Thou shalt even take five shekels apiece by the poll, after the shekel of the sanctuary shalt thou take them: (the shekel is twenty gerahs:)
[4Mo 3:48 DK-KJV] Og du skal gi’ pengene, hvormed det ulige antal af dem skal forløses, til Aaron og til hans sønner.
Nu 3:48 And thou shalt give the money, wherewith the odd number of them is to be redeemed, unto Aaron and to his sons.
[4Mo 3:49 DK-KJV] Og Moses tog forløsningspengene af dem der var ud over dem der var forløst af Leviterne:
Nu 3:49 And Moses took the redemption money of them that were over and above them that were redeemed by the Levites:
[4Mo 3:50 DK-KJV] Af de førstefødte fra Israels børn tog han pengene; 1.365 shekler, efter helligdomssheklen:
Nu 3:50 Of the firstborn of the children of Israel took he the money; a thousand three hundred and threescore and five shekels, after the shekel of the sanctuary:
[4Mo 3:51 DK-KJV] Og Moses tog pengene af dem der var forløst til Aaron og til hans sønner, ifølge HERRENs ord, som HERREN befalede Moses.
Nu 3:51 And Moses gave the money of them that were redeemed unto Aaron and to his sons, according to the word of the LORD, as the LORD commanded Moses.
[4Mo 4:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og siger,
Nu 4:1 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
[4Mo 4:2 DK-KJV] Ta’ summen af Kohaths sønner blandt Levis sønner, efter deres familier, via deres fædres hus,
Nu 4:2 Take the sum of the sons of Kohath from among the sons of Levi, after their families, by the house of their fathers,
[4Mo 4:3 DK-KJV] Fra 30 år gammel og opad lige indtil 50 år gammel, alle der indgår i hæren, til at udføre virket i menighedens tabernakel.
Nu 4:3 From thirty years old and upward even until fifty years old, all that enter into the host, to do the work in the tabernacle of the congregation.
[4Mo 4:4 DK-KJV] Dette skal være Kohaths sønners tjeneste i menighedens tabernakel, omkring de helligste ting:
Nu 4:4 This shall be the service of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation, about the most holy things:
[4Mo 4:5 DK-KJV] Og når lejren begir sig afsted, skal Aaron komme, og hans sønner, og de skal ta’ det dækkende slør ned, og dække vidnesbyrdets ark med det:
Nu 4:5 And when the camp setteth forward, Aaron shall come, and his sons, and they shall take down the covering vail, and cover the ark of testimony with it:
[4Mo 4:6 DK-KJV] Og skal putte grævlingeskindsdækket ovenpå den, og skal sprede et helt blåt klæde over den; og skal putte dens stave i.
Nu 4:6 And shall put thereon the covering of badgers’ skins, and shall spread over it a cloth wholly of blue, and shall put in the staves thereof.
[4Mo 4:7 DK-KJV] Og over skuebrødsbordet skal de sprede et blåt klæde, og fadene ovenpå det, og skeerne, og skålene, og kanderne til samtidigt at dække: og det kontinuerlige brød skal være derpå:
Nu 4:7 And upon the table of shewbread they shall spread a cloth of blue, and put thereon the dishes, and the spoons, and the bowls, and covers to cover withal: and the continual bread shall be thereon:
[4Mo 4:8 DK-KJV] Og over dem skal de sprede et skarlagenrødt klæde, og dække det samme med et grævlingeskindsdække, og skal putte des stave i.
Nu 4:8 And they shall spread upon them a cloth of scarlet, and cover the same with a covering of badgers’ skins, and shall put in the staves thereof.
[4Mo 4:9 DK-KJV] Og de skal ta’ et blåt klæde, og dække lysestagen til lyset, og hans lamper, og hans vægesakse, og hans aksefade, og alle des oliekar, hvormed de betjener overfor den:
Nu 4:9 And they shall take a cloth of blue, and cover the candlestick of the light, and his lamps, and his tongs, and his snuffdishes, and all the oil vessels thereof, wherewith they minister unto it:
[4Mo 4:10 DK-KJV] Og de skal putte den og alle dens kar indeni et grævlingeskindsdække, og skal putte den på en tværplanke.
Nu 4:10 And they shall put it and all the vessels thereof within a covering of badgers’ skins, and shall put it upon a bar.
[4Mo 4:11 DK-KJV] Og de skal sprede et blåt klæde over guldalteret, og dække det med et grævlingeskindsdække, og skal putte des 2 stave i.
Nu 4:11 And upon the golden altar they shall spread a cloth of blue, and cover it with a covering of badgers’ skins, and shall put to the staves thereof:
[4Mo 4:12 DK-KJV] Og de skal ta’ alle betjeningsredskaberne, hvormed de betjener i helligdommen, og putte dem i en blåt klæde, og dække dem med et grævlingeskindsdække, og skal putte dem på en tværplanke.
Nu 4:12 And they shall take all the instruments of ministry, wherewith they minister in the sanctuary, and put them in a cloth of blue, and cover them with a covering of badgers’ skins, and shall put them on a bar:
[4Mo 4:13 DK-KJV] Og de skal fjerne asken fra alteret, og sprede et violet klæde over det:
Nu 4:13 And they shall take away the ashes from the altar, and spread a purple cloth thereon:
[4Mo 4:14 DK-KJV] Og ovenpå det skal de putte alle des kar, hvormed de betjener omkring det, ja røgelsesbrænderne, kødkrogene, og skovlene, baljerne, alle alterets kar; og de skal sprede et grævlingeskindsdække over det, og putte des 2 stave i.
Nu 4:14 And they shall put upon it all the vessels thereof, wherewith they minister about it, even the censers, the fleshhooks, and the shovels, and the basons, all the vessels of the altar; and they shall spread upon it a covering of badgers’ skins, and put to the staves of it.
[4Mo 4:15 DK-KJV] Og da Aaron og hans sønner var færdig med at dække helligdommen, og alle helligdommens kar, som lejeren var klar til at drage ud; efter det, skal Kohaths sønner komme for at bærer det: men de skal ikke røre ved nogle hellige ting, for ikke at de dør. Disse ting er byrden for Kohaths sønner i menighedens tabernakel.
Nu 4:15 And when Aaron and his sons have made an end of covering the sanctuary, and all the vessels of the sanctuary, as the camp is to set forward; after that, the sons of Kohath shall come to bear it: but they shall not touch any holy thing, lest they die. These things are the burden of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation.
[4Mo 4:16 DK-KJV] Og til præstens Eleazar Aarons søns embede tilhører olien til lyset, og den søde røgelse, og den daglige madoffergave, og salveolien, og opsynet med hele tabernaklet, og med alt det der er derinde, i helligdommen, og i des kar.
Nu 4:16 And to the office of Eleazar the son of Aaron the priest pertaineth the oil for the light, and the sweet incense, and the daily meat offering, and the anointing oil, and the oversight of all the tabernacle, and of all that therein is, in the sanctuary, and in the vessels thereof.
[4Mo 4:17 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og siger,
Nu 4:17 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
[4Mo 4:18 DK-KJV] Fjern I ikke Kohathiternes familiers stamme blandt Leviterne:
Nu 4:18 Cut ye not off the tribe of the families of the Kohathites from among the Levites:
[4Mo 4:19 DK-KJV] Men gør sådant her mod dem, så de må leve, og ikke dø, når de nærmer sig de helligste ting: skal Aaron og hans sønner gå ind, og tildele dem hver og en til hans tjeneste og til hans bryde:
Nu 4:19 But thus do unto them, that they may live, and not die, when they approach unto the most holy things: Aaron and his sons shall go in, and appoint them every one to his service and to his burden:
[4Mo 4:20 DK-KJV] Men de skal ikke gå ind for at se når de hellige ting er dækket, for ikke at de dør.
Nu 4:20 But they shall not go in to see when the holy things are covered, lest they die.
[4Mo 4:21 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 4:21 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 4:22 DK-KJV] Ta’ også summen af Gershons sønner, udover deres fædres hus, via deres familier;
Nu 4:22 Take also the sum of the sons of Gershon, throughout the houses of their fathers, by their families;
[4Mo 4:23 DK-KJV] Fra 30 år gammel og opad lige indtil 50 år gammel skal du tælle dem; alle der går ind for at udføre tjenesten, for at udføre virket i menighedens tabernakel.
Nu 4:23 From thirty years old and upward until fifty years old shalt thou number them; all that enter in to perform the service, to do the work in the tabernacle of the congregation.
[4Mo 4:24 DK-KJV] Dette er Gershoniternes familiers tjeneste, at tjene, og stå for byrder:
Nu 4:24 This is the service of the families of the Gershonites, to serve, and for burdens:
[4Mo 4:25 DK-KJV] Og de skal bære tabernaklets gardiner, og menighedens tabernakel, hans dække, og grævlingeskindsdækket der er ovenpå det, og forhænget til menighedens tabernakeldør,
Nu 4:25 And they shall bear the curtains of the tabernacle, and the tabernacle of the congregation, his covering, and the covering of the badgers’ skins that is above upon it, and the hanging for the door of the tabernacle of the congregation,
[4Mo 4:26 DK-KJV] Og gårdspladsens forhæng, og forhænget til gårdspladsens portdør, som er ved tabernaklet og ved alteret rundt om, og deres strenge, og alle redskaberne til deres tjeneste, og alt der er lavet til dem: sådant skal de tjene.
Nu 4:26 And the hangings of the court, and the hanging for the door of the gate of the court, which is by the tabernacle and by the altar round about, and their cords, and all the instruments of their service, and all that is made for them: so shall they serve.
[4Mo 4:27 DK-KJV] Det som Aaron og hans sønner udpeger skal være hele Gershoniternes familiers tjeneste, i alle deres byrder, og i hele deres tjeneste: og I skal som ansvarlige udpege alle deres byrder for dem.
Nu 4:27 At the appointment of Aaron and his sons shall be all the service of the sons of the Gershonites, in all their burdens, and in all their service: and ye shall appoint unto them in charge all their burdens.
[4Mo 4:28 DK-KJV] Dette er Gershoniternes familiers tjeneste i menighedens tabernakel: og deres pålæg skal være under opsyn af præsten Ithamar Aarons søn.
Nu 4:28 This is the service of the families of the sons of Gershon in the tabernacle of the congregation: and their charge shall be under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
[4Mo 4:29 DK-KJV] Angående Meraris sønner, du skal tælle dem efter deres familier, via deres fædres hus;
Nu 4:29 As for the sons of Merari, thou shalt number them after their families, by the house of their fathers;
[4Mo 4:30 DK-KJV] Fra 30 år gammel og opad lige indtil 50 år gammel skal du tælle dem, enhver der går ind i tjenesten, for at udføre virket i menighedens tabernakel.
Nu 4:30 From thirty years old and upward even unto fifty years old shalt thou number them, every one that entereth into the service, to do the work of the tabernacle of the congregation.
[4Mo 4:31 DK-KJV] Og dette er deres byrdes pålæg, ifølge hele deres tjeneste i menighedens tabernakel; tabernaklets planker, des tværlæggere, des søjler, og des sokler,
Nu 4:31 And this is the charge of their burden, according to all their service in the tabernacle of the congregation; the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and sockets thereof,
[4Mo 4:32 DK-KJV] Og søjlerne til gårdspladsen rundt om, og deres sokler, og deres nagler, og deres strenge, med deres redskaber, og med hele deres tjeneste: og via navn skal I tildele redskaberne til at varetage deres byrder.
Nu 4:32 And the pillars of the court round about, and their sockets, and their pins, and their cords, with all their instruments, and with all their service: and by name ye shall reckon the instruments of the charge of their burden.
[4Mo 4:33 DK-KJV] Dette er Meraris sønners familiers tjeneste, ifølge hele deres tjeneste, i menighedens tabernakel, under opsyn af præsten Ithamar Aarons søn.
Nu 4:33 This is the service of the families of the sons of Merari, according to all their service, in the tabernacle of the congregation, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
[4Mo 4:34 DK-KJV] Og Moses og Aaron menighedens leder talte Kohathiternes sønner efter deres familier, og efter deres fædres hus,
Nu 4:34 And Moses and Aaron and the chief of the congregation numbered the sons of the Kohathites after their families, and after the house of their fathers,
[4Mo 4:35 DK-KJV] Fra 30 år gammel og opad lige indtil 50 år gammel, enhver der gik ind i tjenesten, til virket i menighedens tabernakel.
Nu 4:35 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation:
[4Mo 4:36 DK-KJV] Og de der var talt af dem via deres familier var 2.750.
Nu 4:36 And those that were numbered of them by their families were two thousand seven hundred and fifty.
[4Mo 4:37 DK-KJV] Disse var de der var talt af Kohathiternes familier, alle der måtte gøre tjeneste i menighedens tabernakel, som Moses og Aaron talte ifølge HERRENs befaling ved Moses’ hånd.
Nu 4:37 These were they that were numbered of the families of the Kohathites, all that might do service in the tabernacle of the congregation, which Moses and Aaron did number according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.
[4Mo 4:38 DK-KJV] Og de der var talt af Gershons sønner, udover deres familier, og via deres fædres hus,
Nu 4:38 And those that were numbered of the sons of Gershon, throughout their families, and by the house of their fathers,
[4Mo 4:39 DK-KJV] Fra 30 år gammel og opad lige indtil 50 år gammel, enhver der gik ind i tjenesten, til virket i menighedens tabernakel.
Nu 4:39 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation,
[4Mo 4:40 DK-KJV] Ja de der var talt af dem, udover deres familier, via deres fædres hus, var 2.630.
Nu 4:40 Even those that were numbered of them, throughout their families, by the house of their fathers, were two thousand and six hundred and thirty.
[4Mo 4:41 DK-KJV] Disse er de der var talt af familierne til Gershons sønner, af alle der måtte gøre tjeneste i menighedens tabernakel, hvem Moses og Aaron talte ifølge HERRENs befaling.
Nu 4:41 These are they that were numbered of the families of the sons of Gershon, of all that might do service in the tabernacle of the congregation, whom Moses and Aaron did number according to the commandment of the LORD.
[4Mo 4:42 DK-KJV] Og de der var talt af familierne til Meraris sønner, udover deres familier, via deres fædres hus,
Nu 4:42 And those that were numbered of the families of the sons of Merari, throughout their families, by the house of their fathers,
[4Mo 4:43 DK-KJV] Fra 30 år gammel og opad lige indtil 50 år gammel, enhver der gik ind i tjenesten, til virket i menighedens tabernakel.
Nu 4:43 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that entereth into the service, for the work in the tabernacle of the congregation,
[4Mo 4:44 DK-KJV] Ja de der var talt af dem effter deres familier, var 3.200.
Nu 4:44 Even those that were numbered of them after their families, were three thousand and two hundred.
[4Mo 4:45 DK-KJV] Disse er de der var talt af familierne til Meraris sønner, hvem Moses og Aaron talte ifølge HERRENs ord via Moses’ hånd.
Nu 4:45 These be those that were numbered of the families of the sons of Merari, whom Moses and Aaron numbered according to the word of the LORD by the hand of Moses.
[4Mo 4:46 DK-KJV] Alle de der var talt af Leviterne, hvem Moses og Aaron og lederne i Israel talte, efter deres familier, og efter deres fædres hus,
Nu 4:46 All those that were numbered of the Levites, whom Moses and Aaron and the chief of Israel numbered, after their families, and after the house of their fathers,
[4Mo 4:47 DK-KJV] Fra 30 år gammel og opad lige indtil 50 år gammel, enhver der kom for at udføre tjenesten for præsteembedet, og tjenesten for byrden i menighedens tabernakel,
Nu 4:47 From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that came to do the service of the ministry, and the service of the burden in the tabernacle of the congregation,
[4Mo 4:48 DK-KJV] Ja de der var talt af dem, var 8.580.
Nu 4:48 Even those that were numbered of them, were eight thousand and five hundred and fourscore.
[4Mo 4:49 DK-KJV] Ifølge HERRENs befaling var de talt via Moses’ hånd, enhver ifølge hans tjeneste, og ifølge hans byrde: således var de talt af ham, som HERREN befalede Moses.
Nu 4:49 According to the commandment of the LORD they were numbered by the hand of Moses, every one according to his service, and according to his burden: thus were they numbered of him, as the LORD commanded Moses.
[4Mo 5:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 5:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 5:2 DK-KJV] Befal Israels børn, at de sætter enhver spedalsk udenfor lejren, og enhver der har udflod, enhver der er besmittet via de døde:
Nu 5:2 Command the children of Israel, that they put out of the camp every leper, and every one that hath an issue, and whosoever is defiled by the dead:
[4Mo 5:3 DK-KJV] Både hankøn og hunkøn skal I sætte udenfor, I skal sætte dem udenfor lejren; så de ikke besmitter deres lejre, jeg bor i dens midte.
Nu 5:3 Both male and female shall ye put out, without the camp shall ye put them; that they defile not their camps, in the midst whereof I dwell.
[4Mo 5:4 DK-KJV] Og Israels børn gjorde sådant, og satte dem udenfor lejren: som HERREN talte til Moses, sådant gjorde Israels børn.
Nu 5:4 And the children of Israel did so, and put them out without the camp: as the LORD spake unto Moses, so did the children of Israel.
[4Mo 5:5 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 5:5 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 5:6 DK-KJV] Tal til Israels børn, Når en mand eller kvinde begår en hvilkensomhelst synd som mennesket begår, for at begå en overtrædelse mod Herren, og den person er skyldig;
Nu 5:6 Speak unto the children of Israel, When a man or woman shall commit any sin that men commit, to do a trespass against the LORD, and that person be guilty;
[4Mo 5:7 DK-KJV] Da skal de bekende deres synd som de har gjort: og han skal tilbagebetale sin overtrædelse med dens hovedstol, og lægge 1/5 del dertil, og gi’ det tilbage til ham hvem han har overtrådt imod.
Nu 5:7 Then they shall confess their sin which they have done: and he shall recompense his trespass with the principal thereof, and add unto it the fifth part thereof, and give it unto him against whom he hath trespassed.
[4Mo 5:8 DK-KJV] Men hvis manden ikke har nogen stammefælle at tilbagebetale overtrædelsen til, lad overtrædelsen bli’ tilbagebetalt til HERREN, ja til præsten; i tillæg til soningsvædderen, hvorved en soning skal bli’ lavet for ham.
Nu 5:8 But if the man have no kinsman to recompense the trespass unto, let the trespass be recompensed unto the LORD, even to the priest; beside the ram of the atonement, whereby an atonement shall be made for him.
[4Mo 5:9 DK-KJV] Og enhver offergave af alle de hellige ting fra Israels børn, som de bringer til præsten, skal være hans.
Nu 5:9 And every offering of all the holy things of the children of Israel, which they bring unto the priest, shall be his.
[4Mo 5:10 DK-KJV] Og ethvert menneskes helligede ting skal være hans: hvadsomhelst et menneske giver til præsten, det skal være hans.
Nu 5:10 And every man’s hallowed things shall be his: whatsoever any man giveth the priest, it shall be his.
[4Mo 5:11 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 5:11 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 5:12 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Hvis en mands hustru går til side, og begår en overtrædelse imod ham,
Nu 5:12 Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man’s wife go aside, and commit a trespass against him,
[4Mo 5:13 DK-KJV] Og en mand ligger kødeligt med hende, og det er skjult fra hendes ægtemands øjne, og holdt tæt, og hun er besmittet, og der intet vidne er imod hende, så hun fanges på den måde;
Nu 5:13 And a man lie with her carnally, and it be hid from the eyes of her husband, and be kept close, and she be defiled, and there be no witness against her, neither she be taken with the manner;
[4Mo 5:14 DK-KJV] Og jalousiens ånd kommer over ham, og han er jaloux på sin hustru, og hun er besmittet: eller hvis jalousiens ånd kommer over ham, og han er jaloux på sin hustru, og hun ikke er besmittet:
Nu 5:14 And the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be defiled: or if the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be not defiled:
[4Mo 5:15 DK-KJV] Da skal den mand bringe sin hustru til præsten, og han skal bringe hendes offergave for hende, en 10’ne del af et ephah-mål med bygmel; ved at bringe fejltrinet til ihukommelse.
Nu 5:15 Then shall the man bring his wife unto the priest, and he shall bring her offering for her, the tenth part of an ephah of barley meal; he shall pour no oil upon it, nor put frankincense thereon; for it is an offering of jealousy, an offering of memorial, bringing iniquity to remembrance.
[4Mo 5:16 DK-KJV] Og præsten skal bringe hende nær, og sætte hende foran HERREN:
Nu 5:16 And the priest shall bring her near, and set her before the LORD:
[4Mo 5:17 DK-KJV] Og præsten skal ta’ hellig vand i et jordisk kar; og støvet der er på tabernakelgulvet skal præsten ta’ af, og putte det i vandet:
Nu 5:17 And the priest shall take holy water in an earthen vessel; and of the dust that is in the floor of the tabernacle the priest shall take, and put it into the water:
[4Mo 5:18 DK-KJV] Og præsten skal sætte hende foran HERREN, og fjerne sløret fra kvindens hoved, og mindesmærkeoffergaven i hendes hænder, som er jalousioffergaven: og præsten skal ha’ det bitre vand i sin hånd der forårsager forbandelsen:
Nu 5:18 And the priest shall set the woman before the LORD, and uncover the woman’s head, and put the offering of memorial in her hands, which is the jealousy offering: and the priest shall have in his hand the bitter water that causeth the curse:
[4Mo 5:19 DK-KJV] Og præsten skal pålægge hende med en ed, og sige til kvinden, Hvis ingen mand har ligget med dig, og hvis du ikke har gået til side efter urenhed med en anden i stedet for din ægtemand, er du fri fra dette bitre vand der forårsager forbandelsen:
Nu 5:19 And the priest shall charge her by an oath, and say unto the woman, If no man have lain with thee, and if thou hast not gone aside to uncleanness with another instead of thy husband, be thou free from this bitter water that causeth the curse:
[4Mo 5:20 DK-KJV] Men hvis du er gået til side efter en anden i stedet for din ægtemand, og hvis du er besmittet, og en anden har ligget med dig foruden din ægtemand:
Nu 5:20 But if thou hast gone aside to another instead of thy husband, and if thou be defiled, and some man have lain with thee beside thine husband:
[4Mo 5:21 DK-KJV] Da skal præsten pålægge kvinden med en forbandelsesed, og præsten skal sige til kvinden, HERREN gør dig til en forbandelse og en ed blandt dit folk, når HERREN får dit lår til at rådne, og din mave til at svulme op;
Nu 5:21 Then the priest shall charge the woman with an oath of cursing, and the priest shall say unto the woman, The LORD make thee a curse and an oath among thy people, when the LORD doth make thy thigh to rot, and thy belly to swell;
[4Mo 5:22 DK-KJV] Og dette vand der forårsager forbandelsen skal gå ind i dit indre, og få din mave til at svulme op, og dit lår til at rådne: Og kvinden skal sige, Amen, amen.
Nu 5:22 And this water that causeth the curse shall go into thy bowels, to make thy belly to swell, and thy thigh to rot: And the woman shall say, Amen, amen.
[4Mo 5:23 DK-KJV] Og præsten skal nedskrive disse forbandelser i en bog, og han skal viske dem ud med det bitre vand:
Nu 5:23 And the priest shall write these curses in a book, and he shall blot them out with the bitter water:
[4Mo 5:24 DK-KJV] Og han skal få kvinden til at drikke det vand der forårsager forbandelsen: og vandet der forårsager forbandelsen skal gå ind i hende, og bli’ bittert.
Nu 5:24 And he shall cause the woman to drink the bitter water that causeth the curse: and the water that causeth the curse shall enter into her, and become bitter.
[4Mo 5:25 DK-KJV] Da skal præsten ta’ jalousioffergaven ud af kvindens hånd, og skal vifte offergaven foran HERREN, og tilbyde det på alteret:
Nu 5:25 Then the priest shall take the jealousy offering out of the woman’s hand, and shall wave the offering before the LORD, and offer it upon the altar:
[4Mo 5:26 DK-KJV] Og præsten skal ta’ en håndfuld af offergaven, ja des mindesmærke, og brænde det på alteret, og skal bagefter få kvinden til at drikke vandet.
Nu 5:26 And the priest shall take an handful of the offering, even the memorial thereof, and burn it upon the altar, and afterward shall cause the woman to drink the water.
[4Mo 5:27 DK-KJV] Og når han har fået hende til at drikke vandet, da skal det ske, at, hvis hun er besmittet, og har gjort en overtrædelse imod hendes ægtemand, at vandet der forårsager forbandelsen skal gå ind i hende, og bli’ bittert, og hendes mave svulmer op, og hendes lår skal rådne: og kvinden skal være en forbandelse blandt hendes folk.
Nu 5:27 And when he hath made her to drink the water, then it shall come to pass, that, if she be defiled, and have done trespass against her husband, that the water that causeth the curse shall enter into her, and become bitter, and her belly shall swell, and her thigh shall rot: and the woman shall be a curse among her people.
[4Mo 5:28 DK-KJV] Og hvis kvinden ikke er besmittet, men er ren; da skal hun være fri, og skal undfange sæd.
Nu 5:28 And if the woman be not defiled, but be clean; then she shall be free, and shall conceive seed.
[4Mo 5:29 DK-KJV] Dette er jalousiloven, når en kvinde går til side efter en anden i stedet for hendes ægtemand, og er besmittet;
Nu 5:29 This is the law of jealousies, when a wife goeth aside to another instead of her husband, and is defiled;
[4Mo 5:30 DK-KJV] Eller når jalousiånden kommer over ham, og han er jaloux over sin hustru, og skal sætte kvinden foran HERREN, og præsten skal udøve hele denne lov over hende.
Nu 5:30 Or when the spirit of jealousy cometh upon him, and he be jealous over his wife, and shall set the woman before the LORD, and the priest shall execute upon her all this law.
[4Mo 5:31 DK-KJV] Da skal manden være skyldfri fra fejltrin, og denne kvinde skal bære hendes fejltrin.
Nu 5:31 Then shall the man be guiltless from iniquity, and this woman shall bear her iniquity.
[4Mo 6:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 6:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 6:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Når enten mand eller kvinde skal separere sig for at aflægge et Nasiræerløfte, for at separere sig til HERREN:
Nu 6:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When either man or woman shall separate themselves to vow a vow of a Nazarite, to separate themselves unto the LORD:
[4Mo 6:3 DK-KJV] Ska han separere sig fra vin og stærke drikke, og skal ikke drikke noget eddike fra vin, eller eddike fra stærke drikke, han skal heller ikke drikke noget likør fra druer, eller spise fugtige druer, eller tørrede.
Nu 6:3 He shall separate himself from wine and strong drink, and shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink, neither shall he drink any liquor of grapes, nor eat moist grapes, or dried.
[4Mo 6:4 DK-KJV] Alle dagene for hans separation skal han ikke spise nogenting der er lavet af vinstokken, fra kernerne lige til skallen.
Nu 6:4 All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine tree, from the kernels even to the husk.
[4Mo 6:5 DK-KJV] Alle dagene for hans separationsløfte skal intet barberblad komme over hans hoved: før dagene er fuldendt, i hvilke han separerer sig til HERREN, han skal være hellig, og skal lade hårlokkerne på hans hoved gro.
Nu 6:5 All the days of the vow of his separation there shall no rasor come upon his head: until the days be fulfilled, in the which he separateth himself unto the LORD, he shall be holy, and shall let the locks of the hair of his head grow.
[4Mo 6:6 DK-KJV] Alle dagene hvor han separerer sig til HERREN skal han ikke nærme sig nogen dø krop.
Nu 6:6 All the days that he separateth himself unto the LORD he shall come at no dead body.
[4Mo 6:7 DK-KJV] Han skal ikke gøre sigselv uren for sin far, eller for sin mor , for sin bror, eller for sin søster, når de dør: fordi hans Guds indvielse er over hans hoved.
Nu 6:7 He shall not make himself unclean for his father, or for his mother, for his brother, or for his sister, when they die: because the consecration of his God is upon his head.
[4Mo 6:8 DK-KJV] Alle dagene for hans separation er han hellig overfor HERREN.
Nu 6:8 All the days of his separation he is holy unto the LORD.
[4Mo 6:9 DK-KJV] Og hvis nogen ligepludselig dør hos ham, og han har besmittet sit indvielseshoved; da skal han barbere sit hoved i dagen for sin rensning, på den 7’ne dag skal han barbere det.
Nu 6:9 And if any man die very suddenly by him, and he hath defiled the head of his consecration; then he shall shave his head in the day of his cleansing, on the seventh day shall he shave it.
[4Mo 6:10 DK-KJV] Og på den 8’ne dag skal han bringe 2 turtelduer , eller 2 unge duer, til præsten, ved menighedens tabernakeldør:
Nu 6:10 And on the eighth day he shall bring two turtles, or two young pigeons, to the priest, to the door of the tabernacle of the congregation:
[4Mo 6:11 DK-KJV] Og præsten skal tilbyde den ene som en syndoffergave, og den anden som en brændoffergave, og lave en soning for ham, eftersom han har syndet via de døde, og skal hellige hans hoved den samme dag.
Nu 6:11 And the priest shall offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, and make an atonement for him, for that he sinned by the dead, and shall hallow his head that same day.
[4Mo 6:12 DK-KJV] Og han skal indvie dagene for sin separation til HERREN, og skal bringe et lam fra det første år som en overtrædelsesoffergave: men de dage der var før skal være tabt, fordi hans separation var besmittet.
Nu 6:12 And he shall consecrate unto the LORD the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass offering: but the days that were before shall be lost, because his separation was defiled.
[4Mo 6:13 DK-KJV] Og dette er Nasiræerloven, når dagene for hans separation er fuldendt: skal han bringes til menighedens tabernakeldør:
Nu 6:13 And this is the law of the Nazarite, when the days of his separation are fulfilled: he shall be brought unto the door of the tabernacle of the congregation:
[4Mo 6:14 DK-KJV] Og han skal tilbyde hans offergave til HERREN, et fejlfrit han lam fra det første år som en brændoffergave, og et fejlfrit hun lam fra det første år som en brændoffergave, og en fejlfri vædder som fredsoffergaver,
Nu 6:14 And he shall offer his offering unto the LORD, one he lamb of the first year without blemish for a burnt offering, and one ewe lamb of the first year without blemish for a sin offering, and one ram without blemish for peace offerings,
[4Mo 6:15 DK-KJV] Og en kurv med usyret brød, kager af fint mel blandet med olie, og vafler af usyret brød salvet med olie, og deres madoffergave, og deres drikoffergaver.
Nu 6:15 And a basket of unleavened bread, cakes of fine flour mingled with oil, and wafers of unleavened bread anointed with oil, and their meat offering, and their drink offerings.
[4Mo 6:16 DK-KJV] Og præsten skal bringe dem foran HERREN, og skal tilbyde sin syndoffergave, og sin brændoffergave:
Nu 6:16 And the priest shall bring them before the LORD, and shall offer his sin offering, and his burnt offering:
[4Mo 6:17 DK-KJV] Og han skal tilbyde vædderen som et offer af fredsoffergaver overfor HERREN, med kurven med usyret brød: præsten skal også tilbyde sin madoffergave, og sin drikoffergave.
Nu 6:17 And he shall offer the ram for a sacrifice of peace offerings unto the LORD, with the basket of unleavened bread: the priest shall offer also his meat offering, and his drink offering.
[4Mo 6:18 DK-KJV] Og Nasiræeren skal barbere sit separationshoved ved menighedens tabernakeldør, og skal ta’ håret fra sit separationshoved, og skal putte det i ilden der er under offeret af fredsoffergaverne.
Nu 6:18 And the Nazarite shall shave the head of his separation at the door of the tabernacle of the congregation, and shall take the hair of the head of his separation, and put it in the fire which is under the sacrifice of the peace offerings.
[4Mo 6:19 DK-KJV] Og præsten skal ta’ den sydede skulder fra vædderen, og 1 usyret kage ud af kurven, og 1 usyret vaffel, og skal putte dem i Nasiræerens hænder, efter at hans separationshår er barbaret:
Nu 6:19 And the priest shall take the sodden shoulder of the ram, and one unleavened cake out of the basket, and one unleavened wafer, and shall put them upon the hands of the Nazarite, after the hair of his separation is shaven:
[4Mo 6:20 DK-KJV] Og præsten skal vifte dem som en vifteoffergave foran HERREN: dette er helligt for præsten, med viftebryst og hæveskulder: og efter det må Nasiræeren drikke vin.
Nu 6:20 And the priest shall wave them for a wave offering before the LORD: this is holy for the priest, with the wave breast and heave shoulder: and after that the Nazarite may drink wine.
[4Mo 6:21 DK-KJV] Dette er Nasiræerloven som har afgivet et løfte, og af hans offergave til HERREN for hans separation, udover det som hans hånd skal få: i samsvar med løftet som han afgav, sådant må han gøre efter hans separationslov.
Nu 6:21 This is the law of the Nazarite who hath vowed, and of his offering unto the LORD for his separation, beside that that his hand shall get: according to the vow which he vowed, so he must do after the law of his separation.
[4Mo 6:22 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 6:22 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 6:23 DK-KJV] Tal til Aaron og til hans sønner, og sig, På denne måde skal I velsigne Israels børn, ved at sige til dem,
Nu 6:23 Speak unto Aaron and unto his sons, saying, On this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them,
[4Mo 6:24 DK-KJV] HERREN velsigne dig, og bevare dig:
Nu 6:24 The LORD bless thee, and keep thee:
[4Mo 6:25 DK-KJV] HERREN få sit ansigt til at skinne på dig, og være nådig mod dig:
Nu 6:25 The LORD make his face shine upon thee, and be gracious unto thee:
[4Mo 6:26 DK-KJV] HERREN opløfte sin accept over dig, og giv dig fred.
Nu 6:26 The LORD lift up his countenance upon thee, and give thee peace.
[4Mo 6:27 DK-KJV] Og de skal putte mit navn på Israels børn; og jeg vil velsigne dem.
Nu 6:27 And they shall put my name upon the children of Israel; and I will bless them.
[4Mo 7:1 DK-KJV] Og det skete på dagen hvor Moses var helt færdig med at sætte tabernaklet op, og havde salvet det, og helliggjort det, og alle des redskaber, både alteret og alle des kar, og havde salvet dem, og helliggjort dem;
Nu 7:1 And it came to pass on the day that Moses had fully set up the tabernacle, and had anointed it, and sanctified it, and all the instruments thereof, both the altar and all the vessels thereof, and had anointed them, and sanctified them;
[4Mo 7:2 DK-KJV] At Israels prinser, ledere af deres fædres hus, som var prinserne af stammerne, og var over dem der var talt, tilbød:
Nu 7:2 That the princes of Israel, heads of the house of their fathers, who were the princes of the tribes, and were over them that were numbered, offered:
[4Mo 7:3 DK-KJV] Og de bragte deres offergave foran HERREN, 6 dækkede vogne, og 12 okser; en vogn til 2 af prinserne, og til hver og en 1 okse: og de bragte dem foran tabernaklet.
Nu 7:3 And they brought their offering before the LORD, six covered wagons, and twelve oxen; a wagon for two of the princes, and for each one an ox: and they brought them before the tabernacle.
[4Mo 7:4 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 7:4 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 7:5 DK-KJV] Ta’ det af dem, så de må være der til at gøre tjeneste i menighedens tabernakel; og du skal gi’ dem til Leviterne, til enhver mand ifølge hans tjeneste.
Nu 7:5 Take it of them, that they may be to do the service of the tabernacle of the congregation; and thou shalt give them unto the Levites, to every man according to his service.
[4Mo 7:6 DK-KJV] Og Moses tog vognene og okserne, og gav dem til Leviterne.
Nu 7:6 And Moses took the wagons and the oxen, and gave them unto the Levites.
[4Mo 7:7 DK-KJV] 2 vogne og 4 okser gav han til sønnerne af Gershon, efter deres tjeneste:
Nu 7:7 Two wagons and four oxen he gave unto the sons of Gershon, according to their service:
[4Mo 7:8 DK-KJV] Og 4 vogne og 8 okser gav han til sønnerne af Merari, efter deres tjeneste, ved Ithamars hånd sønnen af præsten Aaron.
Nu 7:8 And four wagons and eight oxen he gave unto the sons of Merari, according unto their service, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
[4Mo 7:9 DK-KJV] Men til sønnerne af Kohath gav han ingen: fordi helligdomstjenesten der tilhørte dem var den de skulle bære på deres skuldre.
Nu 7:9 But unto the sons of Kohath he gave none: because the service of the sanctuary belonging unto them was that they should bear upon their shoulders.
[4Mo 7:10 DK-KJV] Og præsterne tilbød som en alterdedikation på dagen hvor det var salvet, selv præsterne tilbød deres offergave foran alteret.
Nu 7:10 And the princes offered for dedicating of the altar in the day that it was anointed, even the princes offered their offering before the altar.
[4Mo 7:11 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, De skal tilbyde deres offergave, hver prins på hans dag, som en alterdedikation.
Nu 7:11 And the LORD said unto Moses, They shall offer their offering, each prince on his day, for the dedicating of the altar.
[4Mo 7:12 DK-KJV] Og han der tilbød hans offergave den første dag var Nehshon sønnen af Amminadab, fra Judahs stamme:
Nu 7:12 And he that offered his offering the first day was Nahshon the son of Amminadab, of the tribe of Judah:
[4Mo 7:13 DK-KJV] Og hans offergave var et sølvfad, des vægt var 130 shekler, 1 sølvskål på 70 shekler, efter helligdomssheklen; beggen af dem var fulde af fint mel blandet med olie som en madoffergave:
Nu 7:13 And his offering was one silver charger, the weight thereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them were full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
[4Mo 7:14 DK-KJV] 1 guldske på 10 shekler, fuld af røgelse:
Nu 7:14 One spoon of ten shekels of gold, full of incense:
[4Mo 7:15 DK-KJV] 1 ung stud, 1 vædder, et lam fra det første år, som en brændoffergave:
Nu 7:15 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
[4Mo 7:16 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave:
Nu 7:16 One kid of the goats for a sin offering:
[4Mo 7:17 DK-KJV] Og som et offer af fredsoffergaver, 2 okser, 5 væddere, 5 han gedder, 5 lam fra det første år: dette var offergaven fra Nahshon sønnen af Amminadab.
Nu 7:17 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Nahshon the son of Amminadab.
[4Mo 7:18 DK-KJV] På den anden dag tilbød Nethaneel sønnen af Zuar, Issachars prins:
Nu 7:18 On the second day Nethaneel the son of Zuar, prince of Issachar, did offer:
[4Mo 7:19 DK-KJV] Han tilbød et sølvfad som hans offergave, des vægt var 130 shekler, 1 sølvskål på 70 shekler, efter helligdomssheklen; beggen af dem var fulde af fint mel blandet med olie som en madoffergave:
Nu 7:19 He offered for his offering one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
[4Mo 7:20 DK-KJV] 1 guldske på 10 shekler, fuld af røgelse:
Nu 7:20 One spoon of gold of ten shekels, full of incense:
[4Mo 7:21 DK-KJV] 1 ung stud, 1 vædder, et lam fra det første år, som en brændoffergave:
Nu 7:21 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
[4Mo 7:22 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave:
Nu 7:22 One kid of the goats for a sin offering:
[4Mo 7:23 DK-KJV] Og som et offer af fredsoffergaver, 2 okser, 5 væddere, 5 han gedder, 5 lam fra det første år: dette var offergaven fra Nethaneel sønnen af Zuar.
Nu 7:23 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Nethaneel the son of Zuar.
[4Mo 7:24 DK-KJV] På den 3’je dag tilbød Eliab sønnen af Helon, Zebuluns børns prins:
Nu 7:24 On the third day Eliab the son of Helon, prince of the children of Zebulun, did offer:
[4Mo 7:25 DK-KJV] Hans offergave var et sølvfad, des vægt var 130 shekler, 1 sølvskål på 70 shekler, efter helligdomssheklen; beggen af dem var fulde af fint mel blandet med olie som en madoffergave:
Nu 7:25 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
[4Mo 7:26 DK-KJV] 1 guldske på 10 shekler, fuld af røgelse:
Nu 7:26 One golden spoon of ten shekels, full of incense:
[4Mo 7:27 DK-KJV] 1 ung stud, 1 vædder, et lam fra det første år, som en brændoffergave:
Nu 7:27 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
[4Mo 7:28 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave:
Nu 7:28 One kid of the goats for a sin offering:
[4Mo 7:29 DK-KJV] Og som et offer af fredsoffergaver, 2 okser, 5 væddere, 5 han gedder, 5 lam fra det første år: dette var offergaven fra Eliab sønnen af Helon.
Nu 7:29 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Eliab the son of Helon.
[4Mo 7:30 DK-KJV] På den 4’re dag tilbød Elizur sønnen af Shedeur, Reubens børns prins:
Nu 7:30 On the fourth day Elizur the son of Shedeur, prince of the children of Reuben, did offer:
[4Mo 7:31 DK-KJV] Hans offergave var et sølvfad, des vægt var 130 shekler, 1 sølvskål på 70 shekler, efter helligdomssheklen; beggen af dem var fulde af fint mel blandet med olie som en madoffergave:
Nu 7:31 His offering was one silver charger of the weight of an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
[4Mo 7:32 DK-KJV] 1 guldske på 10 shekler, fuld af røgelse:
Nu 7:32 One golden spoon of ten shekels, full of incense:
[4Mo 7:33 DK-KJV] 1 ung stud, 1 vædder, et lam fra det første år, som en brændoffergave:
Nu 7:33 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
[4Mo 7:34 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave:
Nu 7:34 One kid of the goats for a sin offering:
[4Mo 7:35 DK-KJV] Og som et offer af fredsofreoffergaver, 2 okser, 5 væddere, 5 han gedder, 5 lam fra det første år: dette var offergaven fra Elizur sønnen af Shedeur.
Nu 7:35 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Elizur the son of Shedeur.
[4Mo 7:36 DK-KJV] På den 5’te dag tilbød Shelumiel sønnen af Zurishaddai, Simeons børns prins:
Nu 7:36 On the fifth day Shelumiel the son of Zurishaddai, prince of the children of Simeon, did offer:
[4Mo 7:37 DK-KJV] Hans offergave var et sølvfad, des vægt var 130 shekler, 1 sølvskål på 70 shekler, efter helligdomssheklen; beggen af dem var fulde af fint mel blandet med olie som en madoffergave:
Nu 7:37 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
[4Mo 7:38 DK-KJV] 1 guldske på 10 shekler, fuld af røgelse:
Nu 7:38 One golden spoon of ten shekels, full of incense:
[4Mo 7:39 DK-KJV] 1 ung stud, 1 vædder, et lam fra det første år, som en brændoffergave:
Nu 7:39 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
[4Mo 7:40 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave:
Nu 7:40 One kid of the goats for a sin offering:
[4Mo 7:41 DK-KJV] Og som et offer af fredsoffergaver, 2 okser, 5 væddere, 5 han gedder, 5 lam fra det første år: dette var offergaven fra Shelumiel sønnen af Zurishaddai.
Nu 7:41 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Shelumiel the son of Zurishaddai.
[4Mo 7:42 DK-KJV] På den 6’te dag tilbød Eliasaph sønnen af Deuel, Gads børns prins:
Nu 7:42 On the sixth day Eliasaph the son of Deuel, prince of the children of Gad, offered:
[4Mo 7:43 DK-KJV] Hans offergave var et sølvfad, des vægt var 130 shekler, 1 sølvskål på 70 shekler, efter helligdomssheklen; beggen af dem var fulde af fint mel blandet med olie som en madoffergave:
Nu 7:43 His offering was one silver charger of the weight of an hundred and thirty shekels, a silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
[4Mo 7:44 DK-KJV] 1 guldske på 10 shekler, fuld af røgelse:
Nu 7:44 One golden spoon of ten shekels, full of incense:
[4Mo 7:45 DK-KJV] 1 ung stud, 1 vædder, et lam fra det første år, som en brændoffergave:
Nu 7:45 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
[4Mo 7:46 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave:
Nu 7:46 One kid of the goats for a sin offering:
[4Mo 7:47 DK-KJV] Og som et offer af fredsoffergaver, 2 okser, 5 væddere, 5 han gedder, 5 lam fra det første år: dette var offergaven fra Eliasaph sønnen af Deuel.
Nu 7:47 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Eliasaph the son of Deuel.
[4Mo 7:48 DK-KJV] På den 7’ne dag tilbød Elishama sønnen af Ammihud, Ephraims børns prins:
Nu 7:48 On the seventh day Elishama the son of Ammihud, prince of the children of Ephraim, offered:
[4Mo 7:49 DK-KJV] Hans offergave var et sølvfad, des vægt var 130 shekler, 1 sølvskål på 70 shekler, efter helligdomssheklen; beggen af dem var fulde af fint mel blandet med olie som en madoffergave:
Nu 7:49 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
[4Mo 7:50 DK-KJV] 1 guldske på 10 shekler, fuld af røgelse:
Nu 7:50 One golden spoon of ten shekels, full of incense:
[4Mo 7:51 DK-KJV] 1 ung stud, 1 vædder, et lam fra det første år, som en brændoffergave:
Nu 7:51 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
[4Mo 7:52 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave:
Nu 7:52 One kid of the goats for a sin offering:
[4Mo 7:53 DK-KJV] Og som et offer af fredsoffergaver, 2 okser, 5 væddere, 5 han gedder, 5 lam fra det første år: dette var offergaven fra Elishama sønnen af Ammihud.
Nu 7:53 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Elishama the son of Ammihud.
[4Mo 7:54 DK-KJV] På den 8’ne dag tilbød Gamaliel sønnen af Pedahzur, Manassehs børns prins:
Nu 7:54 On the eighth day offered Gamaliel the son of Pedahzur, prince of the children of Manasseh:
[4Mo 7:55 DK-KJV] Hans offergave var et sølvfad, des vægt var 130 shekler, 1 sølvskål på 70 shekler, efter helligdomssheklen; beggen af dem var fulde af fint mel blandet med olie som en madoffergave:
Nu 7:55 His offering was one silver charger of the weight of an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
[4Mo 7:56 DK-KJV] 1 guldske på 10 shekler, fuld af røgelse:
Nu 7:56 One golden spoon of ten shekels, full of incense:
[4Mo 7:57 DK-KJV] 1 ung stud, 1 vædder, et lam fra det første år, som en brændoffergave:
Nu 7:57 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
[4Mo 7:58 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave:
Nu 7:58 One kid of the goats for a sin offering:
[4Mo 7:59 DK-KJV] Og som et offer af fredsoffergaver, 2 okser, 5 væddere, 5 han gedder, 5 lam fra det første år: dette var offergaven fra Gamaliel sønnen af Pedahzur.
Nu 7:59 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Gamaliel the son of Pedahzur.
[4Mo 7:60 DK-KJV] På den 9’ne dag tilbød Abidan sønnen af Gideoni, Benjamins børns prins:
Nu 7:60 On the ninth day Abidan the son of Gideoni, prince of the children of Benjamin, offered:
[4Mo 7:61 DK-KJV] Hans offergave var et sølvfad, des vægt var 130 shekler, 1 sølvskål på 70 shekler, efter helligdomssheklen; beggen af dem var fulde af fint mel blandet med olie som en madoffergave:
Nu 7:61 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
[4Mo 7:62 DK-KJV] 1 guldske på 10 shekler, fuld af røgelse:
Nu 7:62 One golden spoon of ten shekels, full of incense:
[4Mo 7:63 DK-KJV] 1 ung stud, 1 vædder, et lam fra det første år, som en brændoffergave:
Nu 7:63 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
[4Mo 7:64 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave:
Nu 7:64 One kid of the goats for a sin offering:
[4Mo 7:65 DK-KJV] Og som et offer af fredsoffergaver, 2 okser, 5 væddere, 5 han gedder, 5 lam fra det første år: dette var ofgergaven fra Abidan sønnen af Gideoni.
Nu 7:65 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Abidan the son of Gideoni.
[4Mo 7:66 DK-KJV] På den 10’ne dag tilbød Ahiezer sønnen af Ammishaddai, Dans børns prins:
Nu 7:66 On the tenth day Ahiezer the son of Ammishaddai, prince of the children of Dan, offered:
[4Mo 7:67 DK-KJV] Hans offergave var et sølvfad, des vægt var 130 shekler, 1 sølvskål på 70 shekler, efter helligdomssheklen; beggen af dem var fulde af fint mel blandet med olie som en madoffergave:
Nu 7:67 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
[4Mo 7:68 DK-KJV] 1 guldske på 10 shekler, fuld af røgelse:
Nu 7:68 One golden spoon of ten shekels, full of incense:
[4Mo 7:69 DK-KJV] 1 ung stud, 1 vædder, et lam fra det første år, som en brændoffergave:
Nu 7:69 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
[4Mo 7:70 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave:
Nu 7:70 One kid of the goats for a sin offering:
[4Mo 7:71 DK-KJV] Og som et offer af fredsoffergaver, 2 okser, 5 væddere, 5 han gedder, 5 lam fra det første år: dette var offergaven fra Ahiezer sønnen af Ammishaddai.
Nu 7:71 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Ahiezer the son of Ammishaddai.
[4Mo 7:72 DK-KJV] På den 11’te dag tilbød Pagiel sønnen af Ocran, Ashers børns prins:
Nu 7:72 On the eleventh day Pagiel the son of Ocran, prince of the children of Asher, offered:
[4Mo 7:73 DK-KJV] Hans offergave var et sølvfad, des vægt var 130 shekler, 1 sølvskål på 70 shekler, efter helligdomssheklen; beggen af dem var fulde af fint mel blandet med olie som en madoffergave:
Nu 7:73 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
[4Mo 7:74 DK-KJV] 1 guldske på 10 shekler, fuld af røgelse:
Nu 7:74 One golden spoon of ten shekels, full of incense:
[4Mo 7:75 DK-KJV] 1 ung stud, 1 vædder, et lam fra det første år, som en brændoffergave:
Nu 7:75 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
[4Mo 7:76 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave:
Nu 7:76 One kid of the goats for a sin offering:
[4Mo 7:77 DK-KJV] Og som et offer af fredsoffergaver, 2 okser, 5 væddere, 5 han gedder, 5 lam fra det første år: dette var offergaven fra Pagiel sønnen af Ocran.
Nu 7:77 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Pagiel the son of Ocran.
[4Mo 7:78 DK-KJV] På den 12’te dag tilbød Ahira sønnen af Enan, Naphtalis børns prins:
Nu 7:78 On the twelfth day Ahira the son of Enan, prince of the children of Naphtali, offered:
[4Mo 7:79 DK-KJV] Hans offergave var et sølvfad, des vægt var 130 shekler, 1 sølvskål på 70 shekler, efter helligdomssheklen; beggen af dem var fulde af fint mel blandet med olie som en madoffergave:
Nu 7:79 His offering was one silver charger, the weight whereof was an hundred and thirty shekels, one silver bowl of seventy shekels, after the shekel of the sanctuary; both of them full of fine flour mingled with oil for a meat offering:
[4Mo 7:80 DK-KJV] 1 guldske på 10 shekler, fuld af røgelse:
Nu 7:80 One golden spoon of ten shekels, full of incense:
[4Mo 7:81 DK-KJV] 1 ung stud, 1 vædder, et lam fra det første år, som en brændoffergave:
Nu 7:81 One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering:
[4Mo 7:82 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave:
Nu 7:82 One kid of the goats for a sin offering:
[4Mo 7:83 DK-KJV] Og som et offer af fredsoffergaver, 2 okser, 5 væddere, 5 han gedder, 5 lam fra det første år: dette var offergaven fra Ahira sønnen af Enan.
Nu 7:83 And for a sacrifice of peace offerings, two oxen, five rams, five he goats, five lambs of the first year: this was the offering of Ahira the son of Enan.
[4Mo 7:84 DK-KJV] Dette var alterdedikationen, på dagen hvor det var salvet, af Israels prinser: 12 sølvfade, 12 sølvskåle, 12 guldskeer:
Nu 7:84 This was the dedication of the altar, in the day when it was anointed, by the princes of Israel: twelve chargers of silver, twelve silver bowls, twelve spoons of gold:
[4Mo 7:85 DK-KJV] Hvert sølvfad vejede 130 shekler, hver skål 70: alle sølvkarrene vejede 2.400 shekles, efter helligdomssheklen:
Nu 7:85 Each charger of silver weighing an hundred and thirty shekels, each bowl seventy: all the silver vessels weighed two thousand and four hundred shekels, after the shekel of the sanctuary:
[4Mo 7:86 DK-KJV] Der var 12 guldskeer, fulde af røgelse, der vejede 10 shekler stykket, efter helligdomssheklen: alle guldskeerne var 120 shekler.
Nu 7:86 The golden spoons were twelve, full of incense, weighing ten shekels apiece, after the shekel of the sanctuary: all the gold of the spoons was an hundred and twenty shekels.
[4Mo 7:87 DK-KJV] Alle okserne til brændoffergaven var 12 stude, vædderne 12, lammene fra det første år 12, med deres madoffergave: og gedekiddene til syndoffergave 12.
Nu 7:87 All the oxen for the burnt offering were twelve bullocks, the rams twelve, the lambs of the first year twelve, with their meat offering: and the kids of the goats for sin offering twelve.
[4Mo 7:88 DK-KJV] Og alle okserne til offeret af fredsoffergaverne var 24 stude, vædderne 60, han gederne 60, lammene fra det første år 60. Dette var alterdedikationen, efter at det var salvet.
Nu 7:88 And all the oxen for the sacrifice of the peace offerings were twenty and four bullocks, the rams sixty, the he goats sixty, the lambs of the first year sixty. This was the dedication of the altar, after that it was anointed.
[4Mo 7:89 DK-KJV] Og da Moses var gået ind i menighedens tabernakel for at tale med ham, da hørte han stemmen af en der talte til ham fra barmhjertighedssædet der var på vidnesbyrdets ark, mellem de 2 keruber: og han talte til ham.
Nu 7:89 And when Moses was gone into the tabernacle of the congregation to speak with him, then he heard the voice of one speaking unto him from off the mercy seat that was upon the ark of testimony, from between the two cherubims: and he spake unto him.
[4Mo 8:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 8:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 8:2 DK-KJV] Tal til Aaron, og sig til ham, Når du tænder lamperne, skal de syv lamper give lys overfor lysestagen.
Nu 8:2 Speak unto Aaron, and say unto him, When thou lightest the lamps, the seven lamps shall give light over against the candlestick.
[4Mo 8:3 DK-KJV] Og Aaron gjorde således; han tændte dens lamper overfor lysestagen, som HERREN havde befalet Moses.
Nu 8:3 And Aaron did so; he lighted the lamps thereof over against the candlestick, as the LORD commanded Moses.
[4Mo 8:4 DK-KJV] Og dette lysestagearbejde var af slået guld, til dets skaft, til dets blomster, var slået arbejde: efter den skabelon som HERREN havde vist Moses, sådant lavede han lysestagen.
Nu 8:4 And this work of the candlestick was of beaten gold, unto the shaft thereof, unto the flowers thereof, was beaten work: according unto the pattern which the LORD had shewed Moses, so he made the candlestick.
[4Mo 8:5 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 8:5 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 8:6 DK-KJV] Ta’ Leviterne blandt Israels børn, og rens dem.
Nu 8:6 Take the Levites from among the children of Israel, and cleanse them.
[4Mo 8:7 DK-KJV] Og dette skal du gøre overfor dem, for at rense dem: Stænkt rensningsvand på dem, og lad dem barbere alt deres kød, og lad dem vaske deres tøj, og sådant gøre demselv rene. 
Nu 8:7 And thus shalt thou do unto them, to cleanse them: Sprinkle water of purifying upon them, and let them shave all their flesh, and let them wash their clothes, and so make themselves clean.
[4Mo 8:8 DK-KJV] Lad dem så ta’ en ung stud med hans madoffergave, ja fint mel blandet med olie, og en anden ung stud skal du ta’ som en syndoffergave.
Nu 8:8 Then let them take a young bullock with his meat offering, even fine flour mingled with oil, and another young bullock shalt thou take for a sin offering.
[4Mo 8:9 DK-KJV] Og du skal bringe Leviterne foran menighedens tabernakel, og du skal samle hele forsamlingen af Israels børn sammen:
Nu 8:9 And thou shalt bring the Levites before the tabernacle of the congregation: and thou shalt gather the whole assembly of the children of Israel together:
[4Mo 8:10 DK-KJV] Og du skal bringe Leviterne foran HERREN: og Israels børn skal lægge deres hænder på Leviterne:
Nu 8:10 And thou shalt bring the Levites before the LORD: and the children of Israel shall put their hands upon the Levites:
[4Mo 8:11 DK-KJV] Og Aaron skal tilbyde Leviterne foran HERREN som en offergave fra Israels børn, så de må udføre HERREtjenesten.
Nu 8:11 And Aaron shall offer the Levites before the LORD for an offering of the children of Israel, that they may execute the service of the LORD.
[4Mo 8:12 DK-KJV] Og Leviterne skal lægge deres hænder på studenes hoveder; og du skal tilbyde den ene som en syndoffergave, og den anden som en brændoffergave, overfor HERREN, for at gøre en soning for Leviterne.
Nu 8:12 And the Levites shall lay their hands upon the heads of the bullocks: and thou shalt offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, unto the LORD, to make an atonement for the Levites.
[4Mo 8:13 DK-KJV] Og du skal sætte Leviterne foran Aaron, og foran hans sønner, og tilbyde dem som en offergave overfor HERREN.
Nu 8:13 And thou shalt set the Levites before Aaron, and before his sons, and offer them for an offering unto the LORD.
[4Mo 8:14 DK-KJV] Således skal du adskille Leviterne blandt Israels børn, og Leviterne skal være mine.
Nu 8:14 Thus shalt thou separate the Levites from among the children of Israel: and the Levites shall be mine.
[4Mo 8:15 DK-KJV] Og efter det skal Leviterne gå ind for at udføre menighedens tabernakeltjeneste: og du skal rense dem, og tilbyde dem som en offergave.
Nu 8:15 And after that shall the Levites go in to do the service of the tabernacle of the congregation: and thou shalt cleanse them, and offer them for an offering.
[4Mo 8:16 DK-KJV] For de er fuldt ud givet til mig blandt Israels børn; i stedet for sådanne som åbner enhver livmoder, ja i stedet for den førstefødte af alle Israels børn, har jeg taget dem til mig.
Nu 8:16 For they are wholly given unto me from among the children of Israel; instead of such as open every womb, even instead of the firstborn of all the children of Israel, have I taken them unto me.
[4Mo 8:17 DK-KJV] For alle Israels børns førstefødte er mine, både mennesker og dyr: på den dag hvor jeg slog alle førstefødte i Egypten helligede jeg dem til migselv.
Nu 8:17 For all the firstborn of the children of Israel are mine, both man and beast: on the day that I smote every firstborn in the land of Egypt I sanctified them for myself.
[4Mo 8:18 DK-KJV] Og jeg har taget Leviterne for alle de førstefødte af Israels børn.
Nu 8:18 And I have taken the Levites for all the firstborn of the children of Israel.
[4Mo 8:19 DK-KJV] Og jeg har givet Leviterne som en gave til Aaron og til hans sønner blandt Israels børn, for at udføre tjenesten for Israels børn i menighedens tabernakel, og for at lave en soning for Israels børn: så der ingen plage er blandt Israels børn, når Israels børn nærmer sig helligdommen.
Nu 8:19 And I have given the Levites as a gift to Aaron and to his sons from among the children of Israel, to do the service of the children of Israel in the tabernacle of the congregation, and to make an atonement for the children of Israel: that there be no plague among the children of Israel, when the children of Israel come nigh unto the sanctuary.
[4Mo 8:20 DK-KJV] Og Moses, og Aaron, og hele Israels børns menighed, gjorde med Leviterne i overensstemmelse med alt det HERREN havde befalet Moses vedrørende Leviterne, således gjorde Israels børn med dem.
Nu 8:20 And Moses, and Aaron, and all the congregation of the children of Israel, did to the Levites according unto all that the LORD commanded Moses concerning the Levites, so did the children of Israel unto them.
[4Mo 8:21 DK-KJV] Og Leviterne blev renset, og de vaskede deres tøj; og Aaron tilbød dem som en offergave foran HERREN; og Aaron lavede en soning for dem for at rense dem.
Nu 8:21 And the Levites were purified, and they washed their clothes; and Aaron offered them as an offering before the LORD; and Aaron made an atonement for them to cleanse them.
[4Mo 8:22 DK-KJV] Og efter det gik Leviterne ind for at udføre deres tjeneste for menighedens tabernakel foran Aaron, og foran hans sønner: som HERREN havde befalet Moses vedrørende Leviterne, sådant gjorde de for dem.
Nu 8:22 And after that went the Levites in to do their service in the tabernacle of the congregation before Aaron, and before his sons: as the LORD had commanded Moses concerning the Levites, so did they unto them.
[4Mo 8:23 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 8:23 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 8:24 DK-KJV] Dette er det der hører Leviterne til: fra 25 år gamle og opefter skal de gå ind for at vente på tjenesten for menighedens tabernakel.
Nu 8:24 This is it that belongeth unto the Levites: from twenty and five years old and upward they shall go in to wait upon the service of the tabernacle of the congregation:
[4Mo 8:25 DK-KJV] Og fra 50-årsalderen skal de stoppe med at vente på dens tjeneste, og skal ikke tjene mere:
Nu 8:25 And from the age of fifty years they shall cease waiting upon the service thereof, and shall serve no more:
[4Mo 8:26 DK-KJV] Men skal betjene med deres brødre i menighedens tabernakel, for at bevare pålægget, og skal ingen tjeneste udføre. Således skal du gøre med Leviterne vedrørende deres pålæg.
Nu 8:26 But shall minister with their brethren in the tabernacle of the congregation, to keep the charge, and shall do no service. Thus shalt thou do unto the Levites touching their charge.
[4Mo 9:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses i Sinais vildmark, i den første måned af det andet år efter de var kommet ud af Egyptens land, og siger,
Nu 9:1 And the LORD spake unto Moses in the wilderness of Sinai, in the first month of the second year after they were come out of the land of Egypt, saying,
[4Mo 9:2 DK-KJV] Lad også Israels børn holde påsken i hans udvalgte årstid.
Nu 9:2 Let the children of Israel also keep the passover at his appointed season.
[4Mo 9:3 DK-KJV] I den 14’ne dag af denne måned, om aftenen, I skal holde den i hans udvalgte årstid: efter alle dens ritualer, og efter alle dens ceremonier, skal I holde den.
Nu 9:3 In the fourteenth day of this month, at even, ye shall keep it in his appointed season: according to all the rites of it, and according to all the ceremonies thereof, shall ye keep it.
[4Mo 9:4 DK-KJV] Og Moses talte til Israels børn, for at de skulle holde påsken.
Nu 9:4 And Moses spake unto the children of Israel, that they should keep the passover.
[4Mo 9:5 DK-KJV] Og de holdt påsken om aftenen i på den 14’ne dag af den første måned i Sinais vildmark: i overensstemmelse med alt det HERREN befalede Moses, sådant gjorde Israels børn.
Nu 9:5 And they kept the passover on the fourteenth day of the first month at even in the wilderness of Sinai: according to all that the LORD commanded Moses, so did the children of Israel.
[4Mo 9:6 DK-KJV] Og der var bestemte mænd, som var besmittet via en død mands krop, så de ikke kunne holde påsken på den dag: og de kom foran Moses og foran Aaron på den dag:
Nu 9:6 And there were certain men, who were defiled by the dead body of a man, that they could not keep the passover on that day: and they came before Moses and before Aaron on that day:
[4Mo 9:7 DK-KJV] Og disse mænd sagde til ham, Vi er besmittet via en død mands krop: hvorfor er vi holdt tilbage, så vi ikke blandt Israels børn må tilbyde en offergave fra HERREN i hans udvalgte årstid?
Nu 9:7 And those men said unto him, We are defiled by the dead body of a man: wherefore are we kept back, that we may not offer an offering of the LORD in his appointed season among the children of Israel?
[4Mo 9:8 DK-KJV] Og Moses sagde til dem, Stå stille, og jeg vil høre hvad HERREN vil befale vedrørende jer.
Nu 9:8 And Moses said unto them, Stand still, and I will hear what the LORD will command concerning you.
[4Mo 9:9 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 9:9 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 9:10 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, Hvis der er en mand der blandt jer eller blandt jeres efterslægt skal være uren på grund af en død krop, eller være på en fjern rejse, skal han dog alligevel holde påsken overfor HERREN.
Nu 9:10 Speak unto the children of Israel, saying, If any man of you or of your posterity shall be unclean by reason of a dead body, or be in a journey afar off, yet he shall keep the passover unto the LORD.
[4Mo 9:11 DK-KJV] Den 14’ne dag af den anden måned om aftenen skal de holde den, og spise den med usyret brød og bitre urter.
Nu 9:11 The fourteenth day of the second month at even they shall keep it, and eat it with unleavened bread and bitter herbs.
[4Mo 9:12 DK-KJV] De skal ikke efterlade noget af den indtil om morgenen, ej heller brække dens knogler: de skal holde den efter alle påskeritualerne.
Nu 9:12 They shall leave none of it unto the morning, nor break any bone of it: according to all the ordinances of the passover they shall keep it.
[4Mo 9:13 DK-KJV] Men den mand der er ren, og ikke er på en rejse, og undlader at holde påsken, ja den samme skal fjernes blandt sit folk: fordi han ikke bragte HERRENs offergave i hans udvalgte årstid, den mand skal bære sin synd.
Nu 9:13 But the man that is clean, and is not in a journey, and forbeareth to keep the passover, even the same soul shall be cut off from among his people: because he brought not the offering of the LORD in his appointed season, that man shall bear his sin.
[4Mo 9:14 DK-KJV] Og hvis en fremmed opholder sig blandt jer, og vil holde påsken overfor HERREN; ifølge påskeritualet, og ifølge dens skik, sådant skal han gøre: I skal ha’ et ritual, både for de fremmede, og for ham der var født i det land.
Nu 9:14 And if a stranger shall sojourn among you, and will keep the passover unto the LORD; according to the ordinance of the passover, and according to the manner thereof, so shall he do: ye shall have one ordinance, both for the stranger, and for him that was born in the land.
[4Mo 9:15 DK-KJV] Og på den dag som tabernaklet var rejst op dækkede en sky tabernaklet, nemlig, vidnesbyrdets telt: og om aftenen var der som var det ild der viste sig over tabernaklet, indtil om morgenen.
Nu 9:15 And on the day that the tabernacle was reared up the cloud covered the tabernacle, namely, the tent of the testimony: and at even there was upon the tabernacle as it were the appearance of fire, until the morning.
[4Mo 9:16 DK-KJV] Sådant var det altid: skyen dækkede det om dagen, og ilden viste sig om natten.
Nu 9:16 So it was alway: the cloud covered it by day, and the appearance of fire by night.
[4Mo 9:17 DK-KJV] Og da skyen var taget op fra tabernaklet, derefter rejste Israels børn: og i det sted hvor skyen blev stående, der slog Israels børn deres telte op.
Nu 9:17 And when the cloud was taken up from the tabernacle, then after that the children of Israel journeyed: and in the place where the cloud abode, there the children of Israel pitched their tents.
[4Mo 9:18 DK-KJV] Ved HERRENs befaling rejste Israels børn, og ved HERRENs befaling lejrede de: så længe som skyen blev stående over tabernaklet hvilede de i deres telte.
Nu 9:18 At the commandment of the LORD the children of Israel journeyed, and at the commandment of the LORD they pitched: as long as the cloud abode upon the tabernacle they rested in their tents.
[4Mo 9:19 DK-KJV] Og når skyen blev længe over tabernaklet i mange dage, da holdt Israels børn HERRENs påbud og rejset ikke.
Nu 9:19 And when the cloud tarried long upon the tabernacle many days, then the children of Israel kept the charge of the LORD, and journeyed not.
[4Mo 9:20 DK-KJV] Og sådant var det, når skyen var over tabernaklet i nogle få dage; blev de tilbage i deres telte ifølge HERRENs befaling, og de rejste ifølge HERRENs befaling.
Nu 9:20 And so it was, when the cloud was a few days upon the tabernacle; according to the commandment of the LORD they abode in their tents, and according to the commandment of the LORD they journeyed.
[4Mo 9:21 DK-KJV] Og sådant var det, når skyen var der fra aften indtil morgenen, og at skyen var taget op om morgenen, da rejste de: om det så var om dagen eller om aftenen at skyen var taget op, rejste de.
Nu 9:21 And so it was, when the cloud abode from even unto the morning, and that the cloud was taken up in the morning, then they journeyed: whether it was by day or by night that the cloud was taken up, they journeyed.
[4Mo 9:22 DK-KJV] Eller om det var 2 dage, eller en måned, eller et år, at skyen blev tilbage over tabernaklet, ved fortsat at være derpå, blev Israels børn tilbage i deres telte, og rejste ikke: men når den var taget op, rejste de.
Nu 9:22 Or whether it were two days, or a month, or a year, that the cloud tarried upon the tabernacle, remaining thereon, the children of Israel abode in their tents, and journeyed not: but when it was taken up, they journeyed.
[4Mo 9:23 DK-KJV] De hvilede i deres telte ved HERRENs befaling, og de rejste ved HERRENs befaling: de holdt HERRENs påbud, ved HERRENs befaling via Moses’ hånd.
Nu 9:23 At the commandment of the LORD they rested in the tents, and at the commandment of the LORD they journeyed: they kept the charge of the LORD, at the commandment of the LORD by the hand of Moses.
[4Mo 10:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 10:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 10:2 DK-KJV] Lav dig 2 trompeter af sølv; af et helt stykke skal du lave dem: så du kan bruge dem til at kalde forsamlingen sammen, og til lejrenes rejser.
Nu 10:2 Make thee two trumpets of silver; of a whole piece shalt thou make them: that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journeying of the camps.
[4Mo 10:3 DK-KJV] Og når de skal blæse i dem, skal hele forsamlingen forsamle demselv hos dig ved menighedens tabernakeldør.
Nu 10:3 And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation.
[4Mo 10:4 DK-KJV] Og hvis de kun blæser i 1 trompet, da skal prinserne, som er lederne for tusindvis i Israel, forsamle demselv hos dig.
Nu 10:4 And if they blow but with one trumpet, then the princes, which are heads of the thousands of Israel, shall gather themselves unto thee.
[4Mo 10:5 DK-KJV] Når I blæser en alarm, da skal lejrene der ligger på østsiden gå fremad.
Nu 10:5 When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
[4Mo 10:6 DK-KJV] Når I blæser en alarm den anden gang, da skal lejrene der ligger på sydsiden ta’ deres rejse: de skal blæse en alarm for jeres rejser.
Nu 10:6 When ye blow an alarm the second time, then the camps that lie on the south side shall take their journey: they shall blow an alarm for their journeys.
[4Mo 10:7 DK-KJV] Men når menigheden står overfor at skulle forsamles, skal I blæse, men I skal ikke la’ en alarm lyde.
Nu 10:7 But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.
[4Mo 10:8 DK-KJV] Og sønnerne af Aaron, præsterne, skal blæse i trompeterne; og de skal for jer være som et ritual udover jeres generationer for evigt.
Nu 10:8 And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets; and they shall be to you for an ordinance for ever throughout your generations.
[4Mo 10:9 DK-KJV] Og hvis I går i krig imod fjenden der undertrykker jer, da skal I blæse en alarm i trompeterne; og I skal bli’ husket foran HERREN jeres Gud, og I skal bli’ frelst fra deres fjender.
Nu 10:9 And if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets; and ye shall be remembered before the LORD your God, and ye shall be saved from your enemies.
[4Mo 10:10 DK-KJV] Også på jeres glædesdag, og i jeres højtidelige dage, og i begyndelsen af jeres måneder, skal I blæse i trompeterne over jeres brændoffergaver, og over ofrene af jeres fredsoffergaver; så de for jer må være som et mindesmærke foran jeres Gud: Jeg er HERREN jeres Gud.
Nu 10:10 Also in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings; that they may be to you for a memorial before your God: I am the LORD your God.
[4Mo 10:11 DK-KJV] Og det skete på den 30’te dag af den anden måned, i det andet år, at skyen var taget op fra at være over vidnesbyrdets tabernakel.
Nu 10:11 And it came to pass on the twentieth day of the second month, in the second year, that the cloud was taken up from off the tabernacle of the testimony.
[4Mo 10:12 DK-KJV] Og Israels børn tog deres rejse ud af Sinais vildmark; og skyen hvilede i Parans vildmark. “Sinai – En busk, Fjendskab / Paran – Skønhed, Herlighed”
Nu 10:12 And the children of Israel took their journeys out of the wilderness of Sinai; and the cloud rested in the wilderness of Paran.
[4Mo 10:13 DK-KJV] Og de tog først deres rejse ifølge HERRENs befaling via Moses’ hånd.
Nu 10:13 And they first took their journey according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.
[4Mo 10:14 DK-KJV] På førstepladsen gik lejrbanneren for Judahs børn efter deres hære: og over hans hær var Nahshon sønnen af Amminadab.
Nu 10:14 In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies: and over his host was Nahshon the son of Amminadab.
[4Mo 10:15 DK-KJV] Og over stammehæren for Issachars børn var Nethaneel sønnen af Zuar.
Nu 10:15 And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethaneel the son of Zuar.
[4Mo 10:16 DK-KJV] Og over stammehæren for Zebuluns børn var Eliab sønnen af Helon.
Nu 10:16 And over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.
[4Mo 10:17 DK-KJV] Og tabernaklet blev pillet ned; og sønnerne af Gershon og sønnerne af Merari drog ud, og bar tabernaklet.
Nu 10:17 And the tabernacle was taken down; and the sons of Gershon and the sons of Merari set forward, bearing the tabernacle.
[4Mo 10:18 DK-KJV] Og lejrbanneren for Reuben drog ud efter deres hære: og over hans hær var Elizur sønnen af Shedeur.
Nu 10:18 And the standard of the camp of Reuben set forward according to their armies: and over his host was Elizur the son of Shedeur.
[4Mo 10:19 DK-KJV] Og over stammehæren for Simeons børn var Shelumiel sønnen af Zurishaddai.
Nu 10:19 And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the son of Zurishaddai.
[4Mo 10:20 DK-KJV] Og over stammehæren for Gads børn var Eliasaph sønnen af Deuel.
Nu 10:20 And over the host of the tribe of the children of Gad was Eliasaph the son of Deuel.
[4Mo 10:21 DK-KJV] Og Kohathiterne drog ud, og bar helligdommen: og de andre opsatte tabernaklet før de andre kom.
Nu 10:21 And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary: and the other did set up the tabernacle against they came.
[4Mo 10:22 DK-KJV] Og lejrbanneren for Ephraims børn drog ud efter deres hære: og over hans hær var Elishama sønnen af Ammihud.
Nu 10:22 And the standard of the camp of the children of Ephraim set forward according to their armies: and over his host was Elishama the son of Ammihud.
[4Mo 10:23 DK-KJV] Og over stammehæren for Manassehs børn var Gamaliel sønnen af Pedahzur.
Nu 10:23 And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the son of Pedahzur.
[4Mo 10:24 DK-KJV] Og over stammehæren for Benjamins børn var Abidan sønnen af Gideoni.
Nu 10:24 And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.
[4Mo 10:25 DK-KJV] Og lejrbanneren for Dans børn drog ud, som var hele lejrens bagtrop udover deres hære: og over hans hær var Ahiezer sønnen af Ammishaddai.
Nu 10:25 And the standard of the camp of the children of Dan set forward, which was the rereward of all the camps throughout their hosts: and over his host was Ahiezer the son of Ammishaddai.
[4Mo 10:26 DK-KJV] Og over stammehæren for Ashers børn var Pagiel sønnen af Ocran.
Nu 10:26 And over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ocran.
[4Mo 10:27 DK-KJV] Og over stammehæren for Naphtalis børn var Ahira sønnen af Enan
Nu 10:27 And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan.
[4Mo 10:28 DK-KJV] Således var rejserne for Israels børn efter deres hære, da de drog ud.
Nu 10:28 Thus were the journeyings of the children of Israel according to their armies, when they set forward.
[4Mo 10:29 DK-KJV] Og Moses sagde til Hobab, sønnen af Raguel Midianiten, Moses’ svigerfar, Vi rejser til det sted hvorom HERREN har sagt, Jeg vil gi’ det til jer: kom du med os, og vi vil være god mod dig: for HERREN har talt godt om Israel.
Nu 10:29 And Moses said unto Hobab, the son of Raguel the Midianite, Moses’ father in law, We are journeying unto the place of which the LORD said, I will give it you: come thou with us, and we will do thee good: for the LORD hath spoken good concerning Israel.
[4Mo 10:30 DK-KJV] Og han sagde til ham, Jeg tar’ ikke med; men jeg vil rejse tilbage til mit eget land, og til min slægt.
Nu 10:30 And he said unto him, I will not go; but I will depart to mine own land, and to my kindred.
[4Mo 10:31 DK-KJV] Og han sagde, Forlad os ikke, jeg ber dig; eftersom du ved hvordan vi slår lejren op i vildmarken, og du for os må være i stedet for øjne.
Nu 10:31 And he said, Leave us not, I pray thee; forasmuch as thou knowest how we are to encamp in the wilderness, and thou mayest be to us instead of eyes.
[4Mo 10:32 DK-KJV] Og det skal ske, hvis du går med os, ja, det skal ske, at den godhed som HERREN skal gøre for os, den samme vil vi gøre for dig.
Nu 10:32 And it shall be, if thou go with us, yea, it shall be, that what goodness the LORD shall do unto us, the same will we do unto thee.
[4Mo 10:33 DK-KJV] Og de rejste 3 dagsrejser væk fra HERRENs bjerg: og HERRENs pagtsark gik foran dem i de 3 dagsrejser, for at søge efter et hvilested for dem.
Nu 10:33 And they departed from the mount of the LORD three days’ journey: and the ark of the covenant of the LORD went before them in the three days’ journey, to search out a resting place for them.
[4Mo 10:34 DK-KJV] Og HERRENs sky var over dem om dagen, når de gik ud af lejren.
Nu 10:34 And the cloud of the LORD was upon them by day, when they went out of the camp.
[4Mo 10:35 DK-KJV] Og det skete, når arken drog ud, at Moses sagde, Rejs dig op, HERRE, og lad dine fjender bli’ spredt; og lad dem der hader dig flygte foran dig.
Nu 10:35 And it came to pass, when the ark set forward, that Moses said, Rise up, LORD, and let thine enemies be scattered; and let them that hate thee flee before thee.
[4Mo 10:36 DK-KJV] Og når den hvilede, sagde ham, Vend tilbage, Kæreste HERRE,  til de mange tusindvis i Israel.
Nu 10:36 And when it rested, he said, Return, O LORD, unto the many thousands of Israel.
[4Mo 11:1 DK-KJV] Og da folket beklagede sig, gjorde det HERREN utilfreds: og HERREN hørte det; og hans vrede var antændt; og HERRENs ild brændte blandt dem, og fortærrede dem der var i de yderste dele af lejren.
Nu 11:1 And when the people complained, it displeased the LORD: and the LORD heard it; and his anger was kindled; and the fire of the LORD burnt among them, and consumed them that were in the uttermost parts of the camp.
[4Mo 11:2 DK-KJV] Og folket råbte på Moses; og da Moses bad til HERREN, var ilden slukket.
Nu 11:2 And the people cried unto Moses; and when Moses prayed unto the LORD, the fire was quenched.
[4Mo 11:3 DK-KJV] Og han kaldte navnet på det sted Tabarah: fordi HERRENs ild brændte blandt dem.
Nu 11:3 And he called the name of the place Taberah: because the fire of the LORD burnt among them.
[4Mo 11:4 DK-KJV] Og den blandede folkemængde der var blandt dem faldt for et begær: og Israels børn græd igen, og sagde, Hvem skal gi’ os kød at spise?
Nu 11:4 And the mixt multitude that was among them fell a lusting: and the children of Israel also wept again, and said, Who shall give us flesh to eat?
[4Mo 11:5 DK-KJV] Vi husker fisken, som vi frit spiste i Egypten; agurkerne, og melonerne, og porrerne, og løgene, og hvidløgene:
Nu 11:5 We remember the fish, which we did eat in Egypt freely; the cucumbers, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlick:
[4Mo 11:6 DK-KJV] Men nu er vores sjæl tørret væk: der er intet overhovedet, foruden denne manna, foran vore øjne.
Nu 11:6 But now our soul is dried away: there is nothing at all, beside this manna, before our eyes.
[4Mo 11:7 DK-KJV] Og mannaen var som koriander frø, og farven som farven på bdellium.
Nu 11:7 And the manna was as coriander seed, and the colour thereof as the colour of bdellium.
[4Mo 11:8 DK-KJV] Og folket gik rundt, og indsamlede det, og malede det i møller, eller kværnede det i en morter, eller knuste det i pander, og lavede kager af det: og det smagte som frisk olie.
Nu 11:8 And the people went about, and gathered it, and ground it in mills, or beat it in a mortar, and baked it in pans, and made cakes of it: and the taste of it was as the taste of fresh oil.
[4Mo 11:9 DK-KJV] Og når duggen faldt på lejren om natten, faldt mannaen på den.
Nu 11:9 And when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it.
[4Mo 11:10 DK-KJV] Da hørte Moses folket græde udover deres familier, hver og en i hans teltdør: og HERRENs vrede var voldsomt antændt; Moses var også utilfreds.
Nu 11:10 Then Moses heard the people weep throughout their families, every man in the door of his tent: and the anger of the LORD was kindled greatly; Moses also was displeased.
[4Mo 11:11 DK-KJV] Og Moses sagde til HERREN, Hvorfor har du plaget din tjener? og hvorfor har jeg ikke fundet favør i dine øjne, at du lægger hele dette folks byrde på mig?
Nu 11:11 And Moses said unto the LORD, Wherefore hast thou afflicted thy servant? and wherefore have I not found favour in thy sight, that thou layest the burden of all this people upon me?
[4Mo 11:12 DK-KJV] Har jeg planlagt hele dette folk? har jeg avlet dem, så du skulle sige til mig, Bær dem i dit skød, som en plejende far bærer diebarnet, til det land som du svor til deres fædre?
Nu 11:12 Have I conceived all this people? have I begotten them, that thou shouldest say unto me, Carry them in thy bosom, as a nursing father beareth the sucking child, unto the land which thou swarest unto their fathers?
[4Mo 11:13 DK-KJV] Hvorfra skulle jeg ha’ kød til at give til hele dette folk? for de græder overfor mig, og siger, Gi’ os kød, så vi må spise.
Nu 11:13 Whence should I have flesh to give unto all this people? for they weep unto me, saying, Give us flesh, that we may eat.
[4Mo 11:14 DK-KJV] Jeg er ikke i stand til at bære hele dette folk alene, for det er for tungt for mig.
Nu 11:14 I am not able to bear all this people alone, because it is too heavy for me.
[4Mo 11:15 DK-KJV] Og hvis du handler således mig mig, dræb mig, jeg ber dig, her og nu, hvis jeg ikke har fundet favør i dine øjne; og lad mig ikke se min elendighed.
Nu 11:15 And if thou deal thus with me, kill me, I pray thee, out of hand, if I have found favour in thy sight; and let me not see my wretchedness.
[4Mo 11:16 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, forsaml 70 af Israels ældste foran mig, som du kender til er folkets ældste, og officerer over dem; og bring dem til menighedens tabernakel, så de må stå der med dig.
Nu 11:16 And the LORD said unto Moses, Gather unto me seventy men of the elders of Israel, whom thou knowest to be the elders of the people, and officers over them; and bring them unto the tabernacle of the congregation, that they may stand there with thee.
[4Mo 11:17 DK-KJV] Og jeg vil komme ned og tale med dig der: og jeg vil ta’ af ånden som er over dig, og vil putte den over dem; og de skal bære folkets byrde med dig, så du ikke digselv bærer den alene.
Nu 11:17 And I will come down and talk with thee there: and I will take of the spirit which is upon thee, and will put it upon them; and they shall bear the burden of the people with thee, that thou bear it not thyself alone.
[4Mo 11:18 DK-KJV] Og sig du til folket, Helliggør jerselv imod i morgen, og I skal spise kød: for I har grædt i HERRENs ører, og siger, Hvem skal gi’ os kød at spise? for det gik os godt i Egypten: derfor vil HERREN gi’ jer kød, og I skal spise.
Nu 11:18 And say thou unto the people, Sanctify yourselves against to morrow, and ye shall eat flesh: for ye have wept in the ears of the LORD, saying, Who shall give us flesh to eat? for it was well with us in Egypt: therefore the LORD will give you flesh, and ye shall eat.
[4Mo 11:19 DK-KJV] I skal ikke spise 1 dag, eller 2 dage, eller 5 dage, hverken 10 dage, eller 20 dage;
Nu 11:19 Ye shall not eat one day, nor two days, nor five days, neither ten days, nor twenty days;
[4Mo 11:20 DK-KJV] Men selv i en hel måned, indtil det kommer ud af jeres næsebor, og det bli’r afskyeligt for jer: eftersom I har foragtet HERREN som er blandt jer, og har grædt foran ham, og siger, Hvorfor kom vil frem ud af Egypten?
Nu 11:20 But even a whole month, until it come out at your nostrils, and it be loathsome unto you: because that ye have despised the LORD which is among you, and have wept before him, saying, Why came we forth out of Egypt?
[4Mo 11:21 DK-KJV] Og Moses sagde, Det folk, blandt hvem jeg er, er 600.000 fodmænd; og du har sagt, Jeg vil gi’ dem kød, så de må spise i en hel måned.
Nu 11:21 And Moses said, The people, among whom I am, are six hundred thousand footmen; and thou hast said, I will give them flesh, that they may eat a whole month.
[4Mo 11:22 DK-KJV] Skal flokkene og besætningerne dræbes til dem, for at tilfredsstille dem? eller skal alle havets fisk bli’ samlet sammen til dem, for at tilfredsstille dem?
Nu 11:22 Shall the flocks and the herds be slain for them, to suffice them? or shall all the fish of the sea be gathered together for them, to suffice them?
[4Mo 11:23 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Er HERRENs hånd blevet forkortet? nu skal du se om mit ord skal komme til at ske overfor dig eller ikke.
Nu 11:23 And the LORD said unto Moses, Is the LORD’S hand waxed short? thou shalt see now whether my word shall come to pass unto thee or not.
[4Mo 11:24 DK-KJV] Og Moses gik ud, og fortalte folket HERRENs ord, og samlede 70 mænd af folkets ældste, og satte dem rundt om tabernaklet.
Nu 11:24 And Moses went out, and told the people the words of the LORD, and gathered the seventy men of the elders of the people, and set them round about the tabernacle.
[4Mo 11:25 DK-KJV] Og HERREN kom ned i en sky, og talte til ham, og tog af ånden der var over ham, og gav den til de 70 ældste: og det skete, at, da ånden hvilede over dem, profeterede de, og stoppede ikke.
Nu 11:25 And the LORD came down in a cloud, and spake unto him, and took of the spirit that was upon him, and gave it unto the seventy elders: and it came to pass, that, when the spirit rested upon them, they prophesied, and did not cease.
[4Mo 11:26 DK-KJV] Men der var stadig 2 mænd tilbage i lejren, navnet på den ene var Eldad, og navnet på den anden Medad: og ånden hvilede over dem; og de var af dem der var nedskrevet, men gik ikke ud til tabernaklet: og de profeterede i lejren. “Eldad – Favoriseret af Gud, Elsket af Gud / Medad – Han der måler, Vand af kærlighed”
Nu 11:26 But there remained two of the men in the camp, the name of the one was Eldad, and the name of the other Medad: and the spirit rested upon them; and they were of them that were written, but went not out unto the tabernacle: and they prophesied in the camp.
[4Mo 11:27 DK-KJV] Og der var en ung mand der løb, og fortalte det til Moses, og sagde, Eldad og Medad profetere i lejren.
Nu 11:27 And there ran a young man, and told Moses, and said, Eldad and Medad do prophesy in the camp.
[4Mo 11:28 DK-KJV] Og Josva sønnen af Nun, tjeneren af Moses, en af hans unge mænd, svarede og sagde, Min herre Moses, forbyd dem.
Nu 11:28 And Joshua the son of Nun, the servant of Moses, one of his young men, answered and said, My lord Moses, forbid them.
[4Mo 11:29 DK-KJV] Og Moses sagde til ham, Misunder du for min skyld? ville Gud at alle HERRENs folk var profeter, og at HERREN ville putte hans ånd over dem!
Nu 11:29 And Moses said unto him, Enviest thou for my sake? would God that all the LORD’S people were prophets, and that the LORD would put his spirit upon them!
[4Mo 11:30 DK-KJV] Og Moses kom sig ind i lejren, han og Israels ældste.
Nu 11:30 And Moses gat him into the camp, he and the elders of Israel.
[4Mo 11:31 DK-KJV] Og der udgik en vind fra HERREN, og bragte vagtler fra havet, og lod dem falde ved lejren, som var det en dags rejse på denne side, og som var det en dags rejse på den anden side, rundt om lejren, og som var det 1 meter op over jordens overflade.
Nu 11:31 And there went forth a wind from the LORD, and brought quails from the sea, and let them fall by the camp, as it were a day’s journey on this side, and as it were a day’s journey on the other side, round about the camp, and as it were two cubits high upon the face of the earth.
[4Mo 11:32 DK-KJV] Og folket stod op hele den dag, og hele den nat, og hele den næste dag, og indsamlede vagtlerne: han der samlede mindst indsamlede 10 homers “2.200 liter”: og de spredte dem alle bredt for demselv rundt om lejren.
Nu 11:32 And the people stood up all that day, and all that night, and all the next day, and they gathered the quails: he that gathered least gathered ten homers: and they spread them all abroad for themselves round about the camp.
[4Mo 11:33 DK-KJV] Og mens kødet stadig var mellem deres telte, førend det var tygget, var HERRENs arrigskab antændt imod folket, og HERREN slog folket med en meget stor pest.
Nu 11:33 And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the LORD was kindled against the people, and the LORD smote the people with a very great plague.
[4Mo 11:34 DK-KJV] Og han kaldte navnet på det sted Kibroth-hattaavah: fordi de begravede folket som begærede der. “Kibroth-hattaavah = Begærets grave”
Nu 11:34 And he called the name of that place Kibroth-hattaavah: because there they buried the people that lusted.
[4Mo 11:35 DK-KJV] Og folket rejste fra Kibroth-hattaavah til Hazeroth; og opholdte sig i Hazeroth.
Nu 11:35 And the people journeyed from Kibroth-hattaavah unto Hazeroth; and abode at Hazeroth.
[4Mo 12:1 DK-KJV] Og Miriam og Aaron talte imod Moses på grund af den Etiopiske kvinde som han havde gifte sig med: for han havde giftet sig med en Etiopisk kvinde.
Nu 12:1 And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married: for he had married an Ethiopian woman.
[4Mo 12:2 DK-KJV] Og de sagde, Har HERREN virkelig kun talt via Moses? har han ikke også talt via os? Og Moses hørte det.
Nu 12:2 And they said, Hath the LORD indeed spoken only by Moses? hath he not spoken also by us? And the LORD heard it.
[4Mo 12:3 DK-KJV] (Nu var manden Moses meget sagtmodig, mere end alle mændene som var på jordens overflade.)
Nu 12:3 (Now the man Moses was very meek, above all the men which were upon the face of the earth.)
[4Mo 12:4 DK-KJV] Og pludseligt talte HERREN til Moses, og til Aaron, og til Miriam, Kom I 3 ud til menighedens tabernakel. Og de 3 kom ud.
Nu 12:4 And the LORD spake suddenly unto Moses, and unto Aaron, and unto Miriam, Come out ye three unto the tabernacle of the congregation. And they three came out.
[4Mo 12:5 DK-KJV] Og HERREN kom ned i skysøjlen, og stod i tabernakeldøren, og kaldte på Aaron og Miriam: og de kom begge frem.
Nu 12:5 And the LORD came down in the pillar of the cloud, and stood in the door of the tabernacle, and called Aaron and Miriam: and they both came forth.
[4Mo 12:6 DK-KJV] Og han sagde, Hør nu mine ord: Hvis der er en profet blandt jer, vil jeg HERREN gøre migselv kendt overfor ham i en vision, og vil tale til ham i en drøm.
Nu 12:6 And he said, Hear now my words: If there be a prophet among you, I the LORD will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream.
[4Mo 12:7 DK-KJV] Min tjener Moses er ikke sådan, han som er trofast i hele mit hus.
Nu 12:7 My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house.
[4Mo 12:8 DK-KJV] Med ham vil jeg tale mund til mund, ja helt tydeligt, og ikke i mørke taler; og han skal lægge mærke hvordan HERREN er: hvorfor var I da ikke bange for at tale imod min tjener Moses?
Nu 12:8 With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches; and the similitude of the LORD shall he behold: wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses?
[4Mo 12:9 DK-KJV] Og HERRENs vrede var antændt imod dem, og han tog afsted.
Nu 12:9 And the anger of the LORD was kindled against them; and he departed.
[4Mo 12:10 DK-KJV] Og skyen fjernede sig fra tabernaklet; og, læg mærke til, Miriam blev spedalsk, hvid som sne: og Aaron kiggede på Miriam, og, læg mærke til, hun var spedalsk.
Nu 12:10 And the cloud departed from off the tabernacle; and, behold, Miriam became leprous, white as snow: and Aaron looked upon Miriam, and, behold, she was leprous.
[4Mo 12:11 DK-KJV] Og Aaron sagde til Moses, Arme mig, min herre, Jeg bønfalder dig, læg ikke synden på os, hvori vi har gjort tåbeligt, og hvori vi har syndet.
Nu 12:11 And Aaron said unto Moses, Alas, my lord, I beseech thee, lay not the sin upon us, wherein we have done foolishly, and wherein we have sinned.
[4Mo 12:12 DK-KJV] Lad hende ikke være som en død, af hvem kødet er halvvejs fortæret når han kommer ud af hans mors livmoder.
Nu 12:12 Let her not be as one dead, of whom the flesh is half consumed when he cometh out of his mother’s womb.
[4Mo 12:13 DK-KJV] Og Moses råbte til HERREN, og siger, Helbred hende nu, Kæreste Gud, jeg bønfalder dig.
Nu 12:13 And Moses cried unto the LORD, saying, Heal her now, O God, I beseech thee.
[4Mo 12:14 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Hvis hendes far bare havde spyttet hende i ansigtet, skulle hun så ikke ha’ skammet sig i 7 dage? lad hende være udelukket fra lejren i 7 dage, og efter det lad hende bli’ modtaget igen.
Nu 12:14 And the LORD said unto Moses, If her father had but spit in her face, should she not be ashamed seven days? let her be shut out from the camp seven days, and after that let her be received in again.
[4Mo 12:15 DK-KJV] Og Miriam var udelukket fra lejren i 7 dage: og folket rejste ikke førend Miriam var bragt ind igen.
Nu 12:15 And Miriam was shut out from the camp seven days: and the people journeyed not till Miriam was brought in again.
[4Mo 12:16 DK-KJV] Og bagefter flyttede folket sig fra Hazeroth, og lejrede i Parans vildmark.
Nu 12:16 And afterward the people removed from Hazeroth, and pitched in the wilderness of Paran.
[4Mo 13:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 13:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 13:2 DK-KJV] Send du mænd, så de må gennemsøge Canaans land, som jeg giver til Israels børn: af enhver af deres fædres stammer skal I sende én mand, hver og én en leder blandt dem.
Nu 13:2 Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel: of every tribe of their fathers shall ye send a man, every one a ruler among them.
[4Mo 13:3 DK-KJV] Og ved HERRENs befaling sendte Moses dem fra Parans vildmark: alle disse mænd var ledere af Israels børn.
Nu 13:3 And Moses by the commandment of the LORD sent them from the wilderness of Paran: all those men were heads of the children of Israel.
[4Mo 13:4 DK-KJV] Og dette var deres navne: af Reubens stamme, Zaccurs søn Shammua.
Nu 13:4 And these were their names: of the tribe of Reuben, Shammua the son of Zaccur.
[4Mo 13:5 DK-KJV] Af Simeons stamme, Horis søn Shaphat.
Nu 13:5 Of the tribe of Simeon, Shaphat the son of Hori.
[4Mo 13:6 DK-KJV] Af Judahs stamme, Jephunnehs søn Caleb.
Nu 13:6 Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh.
[4Mo 13:7 DK-KJV] Af Issachars stamme, Josephs søn Igal.
Nu 13:7 Of the tribe of Issachar, Igal the son of Joseph.
[4Mo 13:8 DK-KJV] Af Ephraims stamme, Nuns søn Oshea.
Nu 13:8 Of the tribe of Ephraim, Oshea the son of Nun.
[4Mo 13:9 DK-KJV] Af Benjamins stamme, Raphus søn Palti.
Nu 13:9 Of the tribe of Benjamin, Palti the son of Raphu.
[4Mo 13:10 DK-KJV] Af Zebuluns stamme, Sodis søn Gaddiel.
Nu 13:10 Of the tribe of Zebulun, Gaddiel the son of Sodi.
[4Mo 13:11 DK-KJV] Af Josephs stamme, nemlig, af Manassehs stamme, Susis søn Gaddi.
Nu 13:11 Of the tribe of Joseph, namely, of the tribe of Manasseh, Gaddi the son of Susi.
[4Mo 13:12 DK-KJV] Af Dans stamme, Gemallis søn Ammiel.
Nu 13:12 Of the tribe of Dan, Ammiel the son of Gemalli.
[4Mo 13:13 DK-KJV] Af Ashers stamme, Michaels søn Sethur.
Nu 13:13 Of the tribe of Asher, Sethur the son of Michael.
[4Mo 13:14 DK-KJV] Af Naphtalis stamme, Vophsis søn Nahbi.
Nu 13:14 Of the tribe of Naphtali, Nahbi the son of Vophsi.
[4Mo 13:15 DK-KJV]) Af Gads stamme, Machis søn Geuel.
Nu 13:15 Of the tribe of Gad, Geuel the son of Machi.
[4Mo 13:16 DK-KJV] Dette er navnene på de mænd som Moses sendte for at udspionere landet. Og Moses kaldte Oshea Nuns søn Jehoshua.
Nu 13:16 These are the names of the men which Moses sent to spy out the land. And Moses called Oshea the son of Nun Jehoshua.
[4Mo 13:17 DK-KJV] Og Moses sendte dem for at udspionere Canaans land, og sagde til dem, Gå I op denne vej sydpå, og gå op på bjerget:
Nu 13:17 And Moses sent them to spy out the land of Canaan, and said unto them, Get you up this way southward, and go up into the mountain:
[4Mo 13:18 DK-KJV] Og se det land, hvad det er; og det folk der bor derinde, om de er stærke eller svage, få eller mange;
Nu 13:18 And see the land, what it is; and the people that dwelleth therein, whether they be strong or weak, few or many;
[4Mo 13:19 DK-KJV] Og hvordan det land er som de bor i, om det er godt eller dårligt; og hvordan byerne er som de bor i, om det er i telte, eller i fæstninger;
Nu 13:19 And what the land is that they dwell in, whether it be good or bad; and what cities they be that they dwell in, whether in tents, or in strong holds;
[4Mo 13:20 DK-KJV] Og hvordan det land er, om det er fedt eller magert, om der er træ derinde, eller ikke. Og vær I ved godt mod, og bring af landets frugt. Nu var det tiden for de førstmodne druers tid.
Nu 13:20 And what the land is, whether it be fat or lean, whether there be wood therein, or not. And be ye of good courage, and bring of the fruit of the land. Now the time was the time of the firstripe grapes.
[4Mo 13:21 DK-KJV] Sådant gik de op, og gennemsøgte landet fra Zins vildmark til Rehob, som mænd kommer til Hamath.
Nu 13:21 So they went up, and searched the land from the wilderness of Zin unto Rehob, as men come to Hamath.
[4Mo 13:22 DK-KJV] Og de rejste op via syden, og kom til Hebron; hvor Ahiman, Sheshai, og Talmai, Anaks børn, var. (Nu var Hebron bygget 7 år før Zoan i Egypten.)
Nu 13:22 And they ascended by the south, and came unto Hebron; where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the children of Anak, were. (Now Hebron was built seven years before Zoan in Egypt.)
[4Mo 13:23 DK-KJV] Og de kom til Eshcols bæk, og afskar derfra en gren med én drueklase, og de bar den mellem 2 på en stav; og de bragte af granatæblerne, og af fignerne.
Nu 13:23 And they came unto the brook of Eshcol, and cut down from thence a branch with one cluster of grapes, and they bare it between two upon a staff; and they brought of the pomegranates, and of the figs.
[4Mo 13:24 DK-KJV] Det sted var kaldet Eshcolbækken, på grund af drueklasen som Israels børn skar ned derfra.
Nu 13:24 The place was called the brook Eshcol, because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence.
[4Mo 13:25 DK-KJV] Og de returnerede fra gennemsøgningen af landet efter 40 dage.
Nu 13:25 And they returned from searching of the land after forty days.
[4Mo 13:26 DK-KJV] Og de gik og kom til Moses, og til Aaron, og til hele Israels børns menighed, indi Perans vildmark, til Kadesh; og bragte dem ord tilbage, og til hele menigheden, og viste dem landets frugt.
Nu 13:26 And they went and came to Moses, and to Aaron, and to all the congregation of the children of Israel, unto the wilderness of Paran, to Kadesh; and brought back word unto them, and unto all the congregation, and shewed them the fruit of the land.
[4Mo 13:27 DK-KJV] Og de fortalte ham, og sagde, Vi kom til det land hvor du sendte os til, og sandelig det flyder med mælk og honning; og dette er des frugter.
Nu 13:27 And they told him, and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey; and this is the fruit of it.
[4Mo 13:28 DK-KJV] Imidlertid er folket stærkt der bor i det land, og byerne er omslutte af mure, og meget store: og desuden så’ vi Anaks børn der.
Nu 13:28 Nevertheless the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled, and very great: and moreover we saw the children of Anak there.
[4Mo 13:29 DK-KJV] Amalekiterne bor i sydlandet: og Hittiterne, og Jebusiterne, og Amoriterne, bor på bjergene: og Canaaniterne bor ved havet, og ved Jordanflodens kyst.
Nu 13:29 The Amalekites dwell in the land of the south: and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites, dwell in the mountains: and the Canaanites dwell by the sea, and by the coast of Jordan.
[4Mo 13:30 DK-KJV] Og Caleb stilnede folket foran Moses, og sagde, Lad os gå op med det samme, og besidde det; for vi er godt i stand til at vinde over det.
Nu 13:30 And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once, and possess it; for we are well able to overcome it.
[4Mo 13:31 DK-KJV] Men mændene som gik op med ham sagde, Vi er ikke istand til at gå op imod det folk; for de er stærker end os.
Nu 13:31 But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people; for they are stronger than we.
[4Mo 13:32 DK-KJV] Og de frembragte en ond rapport om det land som de havde gennemsøgt for Israels børn, og siger, Det land, gennem hvilket vi har gået for at gennemsøge det, er et land der opæder des indbyggere; og hele det folk som vi så’ i det er mænd af en stor statur.
Nu 13:32 And they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, is a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it are men of a great stature.
[4Mo 13:33 DK-KJV] Og vi så’ giganter der, Anaks sønner, som kommer fra giganterne: og vi så’ osselv som græshopper, og sådant var vi i deres øjne.
Nu 13:33 And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.
[4Mo 14:1 DK-KJV] Og hele menigheden opløftede der stemme, og råbte; og folket græd den nat.
Nu 14:1 And all the congregation lifted up their voice, and cried; and the people wept that night.
[4Mo 14:2 DK-KJV]
Nu 14:2 And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron: and the whole congregation said unto them, Would God that we had died in the land of Egypt! or would God we had died in this wilderness!
[4Mo 14:3 DK-KJV]
Nu 14:3 And wherefore hath the LORD brought us unto this land, to fall by the sword, that our wives and our children should be a prey? were it not better for us to return into Egypt?
[4Mo 14:4 DK-KJV]
Nu 14:4 And they said one to another, Let us make a captain, and let us return into Egypt.
[4Mo 14:5 DK-KJV]
Nu 14:5 Then Moses and Aaron fell on their faces before all the assembly of the congregation of the children of Israel.
[4Mo 14:6 DK-KJV]
Nu 14:6 And Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of them that searched the land, rent their clothes:
[4Mo 14:7 DK-KJV]
Nu 14:7 And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land, which we passed through to search it, is an exceeding good land.
[4Mo 14:8 DK-KJV]
Nu 14:8 If the LORD delight in us, then he will bring us into this land, and give it us; a land which floweth with milk and honey.
[4Mo 14:9 DK-KJV]
Nu 14:9 Only rebel not ye against the LORD, neither fear ye the people of the land; for they are bread for us: their defence is departed from them, and the LORD is with us: fear them not.
[4Mo 14:10 DK-KJV] menighedens tabernakel
Nu 14:10 But all the congregation bade stone them with stones. And the glory of the LORD appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel.
[4Mo 14:11 DK-KJV]
Nu 14:11 And the LORD said unto Moses, How long will this people provoke me? and how long will it be ere they believe me, for all the signs which I have shewed among them?
[4Mo 14:12 DK-KJV]
Nu 14:12 I will smite them with the pestilence, and disinherit them, and will make of thee a greater nation and mightier than they.
[4Mo 14:13 DK-KJV]
Nu 14:13 And Moses said unto the LORD, Then the Egyptians shall hear it, (for thou broughtest up this people in thy might from among them;)
[4Mo 14:14 DK-KJV]
Nu 14:14 And they will tell it to the inhabitants of this land: for they have heard that thou LORD art among this people, that thou LORD art seen face to face, and that thy cloud standeth over them, and that thou goest before them, by day time in a pillar of a cloud, and in a pillar of fire by night.
[4Mo 14:15 DK-KJV]
Nu 14:15 Now if thou shalt kill all this people as one man, then the nations which have heard the fame of thee will speak, saying,
[4Mo 14:16 DK-KJV]
Nu 14:16 Because the LORD was not able to bring this people into the land which he sware unto them, therefore he hath slain them in the wilderness.
[4Mo 14:17 DK-KJV] Og nu, jeg bønfalder dig, lad min Herres kraft være stor, ligesom du har talt, ved at sige:
Nu 14:17 And now, I beseech thee, let the power of my Lord be great, according as thou hast spoken, saying,
[4Mo 14:18 DK-KJV] HERREN er overbærende, og har stor barmhjertighed, han tilgiver fejltrin og overtrædelse, og lader på ingen måde de skyldige gå fri, han hjemsøger fædrenes fejltrin over børnene indtil den tredje og fjerde generation.
Nu 14:18 The LORD is longsuffering, and of great mercy, forgiving iniquity and transgression, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation.
[4Mo 14:19 DK-KJV] Frikend, jeg bønfalder dig, dette folks fejltrin efter storheden i din barmhjertighed, og som du har tilgivet dette folk, fra Egypten lige indtil nu.
Nu 14:19 Pardon, I beseech thee, the iniquity of this people according unto the greatness of thy mercy, and as thou hast forgiven this people, from Egypt even until now.
[4Mo 14:20 DK-KJV] Og HERREN sagde: Jeg har frikendt ifølge dit ord:
Nu 14:20 And the LORD said, I have pardoned according to thy word:
[4Mo 14:21 DK-KJV] For så sandt som jeg lever, skal hele jorden bli’ fyldt med HERRENs herlighed.
Nu 14:21 But as truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the LORD.
[4Mo 14:22 DK-KJV]
Nu 14:22 Because all those men which have seen my glory, and my miracles, which I did in Egypt and in the wilderness, and have tempted me now these ten times, and have not hearkened to my voice;
[4Mo 14:23 DK-KJV]
Nu 14:23 Surely they shall not see the land which I sware unto their fathers, neither shall any of them that provoked me see it:
[4Mo 14:24 DK-KJV]
Nu 14:24 But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and hath followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went; and his seed shall possess it.
[4Mo 14:25 DK-KJV]
Nu 14:25 (Now the Amalekites and the Canaanites dwelt in the valley.) To morrow turn you, and get you into the wilderness by the way of the Red sea.
[4Mo 14:26 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og siger,
Nu 14:26 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
[4Mo 14:27 DK-KJV]
Nu 14:27 How long shall I bear with this evil congregation, which murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmur against me.
[4Mo 14:28 DK-KJV]
Nu 14:28 Say unto them, As truly as I live, saith the LORD, as ye have spoken in mine ears, so will I do to you:
[4Mo 14:29 DK-KJV]
Nu 14:29 Your carcases shall fall in this wilderness; and all that were numbered of you, according to your whole number, from twenty years old and upward, which have murmured against me,
[4Mo 14:30 DK-KJV]
Nu 14:30 Doubtless ye shall not come into the land, concerning which I sware to make you dwell therein, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
[4Mo 14:31 DK-KJV]
Nu 14:31 But your little ones, which ye said should be a prey, them will I bring in, and they shall know the land which ye have despised.
[4Mo 14:32 DK-KJV]
Nu 14:32 But as for you, your carcases, they shall fall in this wilderness.
[4Mo 14:33 DK-KJV]
Nu 14:33 And your children shall wander in the wilderness forty years, and bear your whoredoms, until your carcases be wasted in the wilderness.
[4Mo 14:34 DK-KJV]
Nu 14:34 After the number of the days in which ye searched the land, even forty days, each day for a year, shall ye bear your iniquities, even forty years, and ye shall know my breach of promise.
[4Mo 14:35 DK-KJV] Jeg HERREN har sagt, Jeg vil visselig gøre det mod hele denne onde menighed, de der har forsamlet sig imod mig: i denne vildmark skal de konsumeres, og der skal de dø.
Nu 14:35 I the LORD have said, I will surely do it unto all this evil congregation, that are gathered together against me: in this wilderness they shall be consumed, and there they shall die.
[4Mo 14:36 DK-KJV]
Nu 14:36 And the men, which Moses sent to search the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him, by bringing up a slander upon the land,
[4Mo 14:37 DK-KJV]
Nu 14:37 Even those men that did bring up the evil report upon the land, died by the plague before the LORD.
[4Mo 14:38 DK-KJV]
Nu 14:38 But Joshua the son of Nun, and Caleb the son of Jephunneh, which were of the men that went to search the land, lived still.
[4Mo 14:39 DK-KJV]
Nu 14:39 And Moses told these sayings unto all the children of Israel: and the people mourned greatly.
[4Mo 14:40 DK-KJV]
Nu 14:40 And they rose up early in the morning, and gat them up into the top of the mountain, saying, Lo, we be here, and will go up unto the place which the LORD hath promised: for we have sinned.
[4Mo 14:41 DK-KJV]
Nu 14:41 And Moses said, Wherefore now do ye transgress the commandment of the LORD? but it shall not prosper.
[4Mo 14:42 DK-KJV]
Nu 14:42 Go not up, for the LORD is not among you; that ye be not smitten before your enemies.
[4Mo 14:43 DK-KJV]
Nu 14:43 For the Amalekites and the Canaanites are there before you, and ye shall fall by the sword: because ye are turned away from the LORD, therefore the LORD will not be with you.
[4Mo 14:44 DK-KJV] HERRENs pagtsark
Nu 14:44 But they presumed to go up unto the hill top: nevertheless the ark of the covenant of the LORD, and Moses, departed not out of the camp.
[4Mo 14:45 DK-KJV]
Nu 14:45 Then the Amalekites came down, and the Canaanites which dwelt in that hill, and smote them, and discomfited them, even unto Hormah.
[4Mo 15:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 15:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 15:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Når I er kommet ind i landet for jeres beboelser, som jeg giver til jer,
Nu 15:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land of your habitations, which I give unto you,
[4Mo 15:3 DK-KJV] Og vil lave en offergave via ild overfor HERREN, en brændoffergave, eller et offer i forbindelse med et løfte, eller i en frivillig offergave, eller i jeres højtidige fester, for at lave en sød duft overfor HERREN, af besætningen, eller af flokken:
Nu 15:3 And will make an offering by fire unto the LORD, a burnt offering, or a sacrifice in performing a vow, or in a freewill offering, or in your solemn feasts, to make a sweet savour unto the LORD, of the herd, or of the flock:
[4Mo 15:4 DK-KJV] Da skal han der tilbyder hans offergave overfor HERREN bringe en madoffergave af 2.2 kilo mel blandet med 1 liter olie.
Nu 15:4 Then shall he that offereth his offering unto the LORD bring a meat offering of a tenth deal of flour mingled with the fourth part of an hin of oil.
[4Mo 15:5 DK-KJV] Og 1 liter vin som en drikoffergave skal du forberede med brændoffergaven eller offeret, for et lam.
Nu 15:5 And the fourth part of an hin of wine for a drink offering shalt thou prepare with the burnt offering or sacrifice, for one lamb.
[4Mo 15:6 DK-KJV]
Nu 15:6 Or for a ram, thou shalt prepare for a meat offering two tenth deals of flour mingled with the third part of an hin of oil.
[4Mo 15:7 DK-KJV]
Nu 15:7 And for a drink offering thou shalt offer the third part of an hin of wine, for a sweet savour unto the LORD.
[4Mo 15:8 DK-KJV]
Nu 15:8 And when thou preparest a bullock for a burnt offering, or for a sacrifice in performing a vow, or peace offerings unto the LORD:
[4Mo 15:9 DK-KJV]
Nu 15:9 Then shall he bring with a bullock a meat offering of three tenth deals of flour mingled with half an hin of oil.
[4Mo 15:10 DK-KJV]
Nu 15:10 And thou shalt bring for a drink offering half an hin of wine, for an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[4Mo 15:11 DK-KJV]
Nu 15:11 Thus shall it be done for one bullock, or for one ram, or for a lamb, or a kid.
[4Mo 15:12 DK-KJV] Efter det antal som I skal forberede, således skal I gøre med enhver efter deres antal.
Nu 15:12 According to the number that ye shall prepare, so shall ye do to every one according to their number.
[4Mo 15:13 DK-KJV] Alle der er født i landet skal gøre disse ting efter denne skik, i at tilbyde en ofring lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN.
Nu 15:13 All that are born of the country shall do these things after this manner, in offering an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[4Mo 15:14 DK-KJV] Og hvis en fremmed opholder sig hos jer, eller hvemsomhelst der er blandt jer i jeres generationer, og vil tilbyde en ofring lavet via ild, at en sød duft overfor HERREN; som I gør sådant skal han gøre.
Nu 15:14 And if a stranger sojourn with you, or whosoever be among you in your generations, and will offer an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD; as ye do, so he shall do.
[4Mo 15:15 DK-KJV] Et ritual skal både være for jer i menigheden, og også for de fremmede der opholder sig hos jer, et ritual i jeres generationer for evigt: som I er, sådant skal de fremmede være foran HERREN.
Nu 15:15 One ordinance shall be both for you of the congregation, and also for the stranger that sojourneth with you, an ordinance for ever in your generations: as ye are, so shall the stranger be before the LORD.
[4Mo 15:16 DK-KJV] En lov og en skik skal være til jer, og til de fremmede der opholder sig hos jer.
Nu 15:16 One law and one manner shall be for you, and for the stranger that sojourneth with you.
[4Mo 15:17 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 15:17 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 15:18 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Når I kommer ind i det land som jeg bringer jer hentil,
Nu 15:18 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land whither I bring you,
[4Mo 15:19 DK-KJV] Da skal det ske, at, når I spiser af brødet i det land, skal I opofre et hæveoffer overfor HERREN.
Nu 15:19 Then it shall be, that, when ye eat of the bread of the land, ye shall offer up an heave offering unto the LORD.
[4Mo 15:20 DK-KJV]
Nu 15:20 Ye shall offer up a cake of the first of your dough for an heave offering: as ye do the heave offering of the threshingfloor, so shall ye heave it.
[4Mo 15:21 DK-KJV]
Nu 15:21 Of the first of your dough ye shall give unto the LORD an heave offering in your generations.
[4Mo 15:22 DK-KJV]
Nu 15:22 And if ye have erred, and not observed all these commandments, which the LORD hath spoken unto Moses,
[4Mo 15:23 DK-KJV]
Nu 15:23 Even all that the LORD hath commanded you by the hand of Moses, from the day that the LORD commanded Moses, and henceforward among your generations;
[4Mo 15:24 DK-KJV] Da skal det ske, hvis noget er begået ud af uvidenhed uden menighedens viden, at hele menigheden skal tilbyde en ung stud som en brændoffergave, som en sød duft overfor HERREN, med hans madoffergave, og hans drikoffergave, ifølge skikken, og et gedekid som en syndoffergave.
Nu 15:24 Then it shall be, if ought be committed by ignorance without the knowledge of the congregation, that all the congregation shall offer one young bullock for a burnt offering, for a sweet savour unto the LORD, with his meat offering, and his drink offering, according to the manner, and one kid of the goats for a sin offering.
[4Mo 15:25 DK-KJV]
Nu 15:25 And the priest shall make an atonement for all the congregation of the children of Israel, and it shall be forgiven them; for it is ignorance: and they shall bring their offering, a sacrifice made by fire unto the LORD, and their sin offering before the LORD, for their ignorance:
[4Mo 15:26 DK-KJV]
Nu 15:26 And it shall be forgiven all the congregation of the children of Israel, and the stranger that sojourneth among them; seeing all the people were in ignorance.
[4Mo 15:27 DK-KJV]
Nu 15:27 And if any soul sin through ignorance, then he shall bring a she goat of the first year for a sin offering.
[4Mo 15:28 DK-KJV]
Nu 15:28 And the priest shall make an atonement for the soul that sinneth ignorantly, when he sinneth by ignorance before the LORD, to make an atonement for him; and it shall be forgiven him.
[4Mo 15:29 DK-KJV] I skal have én lov for ham der synder af uvidenhed, både for ham der er født blandt Israels børn, og for den fremmede der opholder sig blandt dem.
Nu 15:29 Ye shall have one law for him that sinneth through ignorance, both for him that is born among the children of Israel, and for the stranger that sojourneth among them.
[4Mo 15:30 DK-KJV] Men den sjæl der gør noget arrogant, om han er født i landet, eller en fremmed, den samme håner HERREN; og den sjæl skal fjernes fra at være blandt sit folk.
Nu 15:30 But the soul that doeth ought presumptuously, whether he be born in the land, or a stranger, the same reproacheth the LORD; and that soul shall be cut off from among his people.
[4Mo 15:31 DK-KJV] Fordi han har foragtet HERRENs ord, og har brudt hans befaling, den sjæl skal fjernes fuldstændigt; hans fejltrin skal være over ham.
Nu 15:31 Because he hath despised the word of the LORD, and hath broken his commandment, that soul shall utterly be cut off; his iniquity shall be upon him.
[4Mo 15:32 DK-KJV]
Nu 15:32 And while the children of Israel were in the wilderness, they found a man that gathered sticks upon the sabbath day.
[4Mo 15:33 DK-KJV]
Nu 15:33 And they that found him gathering sticks brought him unto Moses and Aaron, and unto all the congregation.
[4Mo 15:34 DK-KJV]
Nu 15:34 And they put him in ward, because it was not declared what should be done to him.
[4Mo 15:35 DK-KJV]
Nu 15:35 And the LORD said unto Moses, The man shall be surely put to death: all the congregation shall stone him with stones without the camp.
[4Mo 15:36 DK-KJV] ; som HERREN befalede Moses.
Nu 15:36 And all the congregation brought him without the camp, and stoned him with stones, and he died; as the LORD commanded Moses.
[4Mo 15:37 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 15:37 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 15:38 DK-KJV] Tal til Israels børn, beklædningsgenstande
Nu 15:38 Speak unto the children of Israel, and bid them that they make them fringes in the borders of their garments throughout their generations, and that they put upon the fringe of the borders a ribband of blue:
[4Mo 15:39 DK-KJV]
Nu 15:39 And it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the LORD, and do them; and that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which ye use to go a whoring:
[4Mo 15:40 DK-KJV]
Nu 15:40 That ye may remember, and do all my commandments, and be holy unto your God.
[4Mo 15:41 DK-KJV]
Nu 15:41 I am the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt, to be your God: I am the LORD your God.
[4Mo 16:1 DK-KJV]
Nu 16:1 Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men:
[4Mo 16:2 DK-KJV]
Nu 16:2 And they rose up before Moses, with certain of the children of Israel, two hundred and fifty princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown:
[4Mo 16:3 DK-KJV]
Nu 16:3 And they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the LORD is among them: wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the LORD?
[4Mo 16:4 DK-KJV]
Nu 16:4 And when Moses heard it, he fell upon his face:
[4Mo 16:5 DK-KJV]
Nu 16:5 And he spake unto Korah and unto all his company, saying, Even to morrow the LORD will shew who are his, and who is holy; and will cause him to come near unto him: even him whom he hath chosen will he cause to come near unto him.
[4Mo 16:6 DK-KJV] røgelsesbrændere
Nu 16:6 This do; Take you censers, Korah, and all his company;
[4Mo 16:7 DK-KJV]
Nu 16:7 And put fire therein, and put incense in them before the LORD to morrow: and it shall be that the man whom the LORD doth choose, he shall be holy: ye take too much upon you, ye sons of Levi.
[4Mo 16:8 DK-KJV]
Nu 16:8 And Moses said unto Korah, Hear, I pray you, ye sons of Levi:
[4Mo 16:9 DK-KJV]
Nu 16:9 Seemeth it but a small thing unto you, that the God of Israel hath separated you from the congregation of Israel, to bring you near to himself to do the service of the tabernacle of the LORD, and to stand before the congregation to minister unto them?
[4Mo 16:10 DK-KJV]
Nu 16:10 And he hath brought thee near to him, and all thy brethren the sons of Levi with thee: and seek ye the priesthood also?
[4Mo 16:11 DK-KJV]
Nu 16:11 For which cause both thou and all thy company are gathered together against the LORD: and what is Aaron, that ye murmur against him?
[4Mo 16:12 DK-KJV]
Nu 16:12 And Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab: which said, We will not come up:
[4Mo 16:13 DK-KJV]
Nu 16:13 Is it a small thing that thou hast brought us up out of a land that floweth with milk and honey, to kill us in the wilderness, except thou make thyself altogether a prince over us?
[4Mo 16:14 DK-KJV]
Nu 16:14 Moreover thou hast not brought us into a land that floweth with milk and honey, or given us inheritance of fields and vineyards: wilt thou put out the eyes of these men? we will not come up.
[4Mo 16:15 DK-KJV]
Nu 16:15 And Moses was very wroth, and said unto the LORD, Respect not thou their offering: I have not taken one ass from them, neither have I hurt one of them.
[4Mo 16:16 DK-KJV]
Nu 16:16 And Moses said unto Korah, Be thou and all thy company before the LORD, thou, and they, and Aaron, to morrow:
[4Mo 16:17 DK-KJV] røgelsesbrænder
Nu 16:17 And take every man his censer, and put incense in them, and bring ye before the LORD every man his censer, two hundred and fifty censers; thou also, and Aaron, each of you his censer.
[4Mo 16:18 DK-KJV] menighedens tabernakeldør
Nu 16:18 And they took every man his censer, and put fire in them, and laid incense thereon, and stood in the door of the tabernacle of the congregation with Moses and Aaron.
[4Mo 16:19 DK-KJV] menighedens tabernakeldør
Nu 16:19 And Korah gathered all the congregation against them unto the door of the tabernacle of the congregation: and the glory of the LORD appeared unto all the congregation.
[4Mo 16:20 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og siger,
Nu 16:20 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
[4Mo 16:21 DK-KJV]
Nu 16:21 Separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment.
[4Mo 16:22 DK-KJV]
Nu 16:22 And they fell upon their faces, and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all the congregation?
[4Mo 16:23 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 16:23 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 16:24 DK-KJV]
Nu 16:24 Speak unto the congregation, saying, Get you up from about the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram.
[4Mo 16:25 DK-KJV]
Nu 16:25 And Moses rose up and went unto Dathan and Abiram; and the elders of Israel followed him.
[4Mo 16:26 DK-KJV]
Nu 16:26 And he spake unto the congregation, saying, Depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins.
[4Mo 16:27 DK-KJV]
Nu 16:27 So they gat up from the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram, on every side: and Dathan and Abiram came out, and stood in the door of their tents, and their wives, and their sons, and their little children.
[4Mo 16:28 DK-KJV]
Nu 16:28 And Moses said, Hereby ye shall know that the LORD hath sent me to do all these works; for I have not done them of mine own mind.
[4Mo 16:29 DK-KJV]
Nu 16:29 If these men die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men; then the LORD hath not sent me.
[4Mo 16:30 DK-KJV]
Nu 16:30 But if the LORD make a new thing, and the earth open her mouth, and swallow them up, with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit; then ye shall understand that these men have provoked the LORD.
[4Mo 16:31 DK-KJV]
Nu 16:31 And it came to pass, as he had made an end of speaking all these words, that the ground clave asunder that was under them:
[4Mo 16:32 DK-KJV]
Nu 16:32 And the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their houses, and all the men that appertained unto Korah, and all their goods.
[4Mo 16:33 DK-KJV]
Nu 16:33 They, and all that appertained to them, went down alive into the pit, and the earth closed upon them: and they perished from among the congregation.
[4Mo 16:34 DK-KJV]
Nu 16:34 And all Israel that were round about them fled at the cry of them: for they said, Lest the earth swallow us up also.
[4Mo 16:35 DK-KJV]
Nu 16:35 And there came out a fire from the LORD, and consumed the two hundred and fifty men that offered incense.
[4Mo 16:36 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 16:36 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 16:37 DK-KJV] Tal til Eleazar sønnen af præsten Aaron, at han skal ta’ røgelsesbrænderne ud af afbrændingen, og spred du ilden derover; for de er helligede.
Nu 16:37 Speak unto Eleazar the son of Aaron the priest, that he take up the censers out of the burning, and scatter thou the fire yonder; for they are hallowed.
[4Mo 16:38 DK-KJV]
Nu 16:38 The censers of these sinners against their own souls, let them make them broad plates for a covering of the altar: for they offered them before the LORD, therefore they are hallowed: and they shall be a sign unto the children of Israel.
[4Mo 16:39 DK-KJV]
Nu 16:39 And Eleazar the priest took the brasen censers, wherewith they that were burnt had offered; and they were made broad plates for a covering of the altar:
[4Mo 16:40 DK-KJV]
Nu 16:40 To be a memorial unto the children of Israel, that no stranger, which is not of the seed of Aaron, come near to offer incense before the LORD; that he be not as Korah, and as his company: as the LORD said to him by the hand of Moses.
[4Mo 16:41 DK-KJV] Men den næste dag beklagede hele Israels børns menighed sig overfor Moses og Aaron, og siger, I har dræbt HERRENs folk.
Nu 16:41 But on the morrow all the congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, saying, Ye have killed the people of the LORD.
[4Mo 16:42 DK-KJV] menighedens tabernakel
Nu 16:42 And it came to pass, when the congregation was gathered against Moses and against Aaron, that they looked toward the tabernacle of the congregation: and, behold, the cloud covered it, and the glory of the LORD appeared.
[4Mo 16:43 DK-KJV] menighedens tabernakel
Nu 16:43 And Moses and Aaron came before the tabernacle of the congregation.
[4Mo 16:44 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 16:44 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 16:45 DK-KJV]
Nu 16:45 Get you up from among this congregation, that I may consume them as in a moment. And they fell upon their faces.
[4Mo 16:46 DK-KJV]
Nu 16:46 And Moses said unto Aaron, Take a censer, and put fire therein from off the altar, and put on incense, and go quickly unto the congregation, and make an atonement for them: for there is wrath gone out from the LORD; the plague is begun.
[4Mo 16:47 DK-KJV]
Nu 16:47 And Aaron took as Moses commanded, and ran into the midst of the congregation; and, behold, the plague was begun among the people: and he put on incense, and made an atonement for the people.
[4Mo 16:48 DK-KJV]
Nu 16:48 And he stood between the dead and the living; and the plague was stayed.
[4Mo 16:49 DK-KJV]
Nu 16:49 Now they that died in the plague were fourteen thousand and seven hundred, beside them that died about the matter of Korah.
[4Mo 16:50 DK-KJV] menighedens tabernakeldør
Nu 16:50 And Aaron returned unto Moses unto the door of the tabernacle of the congregation: and the plague was stayed.
[4Mo 17:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 17:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 17:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og ta’ en stav fra enhver en af dem efter deres fædres hus, fra alle deres prinser efter deres fædres hus’ 12 stave: skriv du enhver mands navn på hans stav.
Nu 17:2 Speak unto the children of Israel, and take of every one of them a rod according to the house of their fathers, of all their princes according to the house of their fathers twelve rods: write thou every man’s name upon his rod.
[4Mo 17:3 DK-KJV] Og du skal skrive Aarons navn på Levis stav: for 1 stav skal være for lederen af deres fædres hus.
Nu 17:3 And thou shalt write Aaron’s name upon the rod of Levi: for one rod shall be for the head of the house of their fathers.
[4Mo 17:4 DK-KJV] Og du skal lægge dem op i menighedens tabernakel foran vidnesbyrdet, hvor jeg vil mødes med jer.
Nu 17:4 And thou shalt lay them up in the tabernacle of the congregation before the testimony, where I will meet with you.
[4Mo 17:5 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, at den mands stav, som jeg skal udvælge, skal blomstre: og jeg vil få Israels børns knurren til at stoppe foran mig, hvorved de knurre imod jer.
Nu 17:5 And it shall come to pass, that the man’s rod, whom I shall choose, shall blossom: and I will make to cease from me the murmurings of the children of Israel, whereby they murmur against you.
[4Mo 17:6 DK-KJV] Og Moses talte til Israels børn, og alle deres prinser gav ham en stav hver og en, fra hver prins 1, efter deres fædres hus, ja 12 stave: og Aarons stav var blandt deres stave.
Nu 17:6 And Moses spake unto the children of Israel, and every one of their princes gave him a rod apiece, for each prince one, according to their fathers’ houses, even twelve rods: and the rod of Aaron was among their rods.
[4Mo 17:7 DK-KJV] Og Moses lagde stavene op foran HERREN i vidnestabernaklet.
Nu 17:7 And Moses laid up the rods before the LORD in the tabernacle of witness.
[4Mo 17:8 DK-KJV] Og det skete, at om morgenen gik Moses indtil vidnestabernaklet; og, læg mærke til, Aarons stav for Levis hus var spirret, og frembragte knopper, og satte blomster, og frembragte mandler.
Nu 17:8 And it came to pass, that on the morrow Moses went into the tabernacle of witness; and, behold, the rod of Aaron for the house of Levi was budded, and brought forth buds, and bloomed blossoms, and yielded almonds.
[4Mo 17:9 DK-KJV] Og Moses bragte alle stavene ud som havde været foran HERREN til alle Israels børn: og de kiggede, og tog hver og en sin stav.
Nu 17:9 And Moses brought out all the rods from before the LORD unto all the children of Israel: and they looked, and took every man his rod.
[4Mo 17:10 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Bring Aarons stav tilbage foran vidnesbyrdet, til at bli’ bevaret som et bevis imod rebellerne; og du skal fuldstændig fjerne deres knurren fra mig, så de ikke dør.
Nu 17:10 And the LORD said unto Moses, Bring Aaron’s rod again before the testimony, to be kept for a token against the rebels; and thou shalt quite take away their murmurings from me, that they die not.
[4Mo 17:11 DK-KJV] Og Moses gjorde sådant: som HERREN befalede ham, sådant gjorde han.
Nu 17:11 And Moses did so: as the LORD commanded him, so did he.
[4Mo 17:12 DK-KJV] Og Israels børn talte til Moses, og siger, Læg mærke til, vi dør, vi omkommer, vi omkommer alle sammen.
Nu 17:12 And the children of Israel spake unto Moses, saying, Behold, we die, we perish, we all perish.
[4Mo 17:13 DK-KJV] Hvemsomhelst der kommer nogle ting nær ved HERRENs tabernakel skal dø: skal vi bli’ opslugt med døende?
Nu 17:13 Whosoever cometh any thing near unto the tabernacle of the LORD shall die: shall we be consumed with dying?
[4Mo 18:1 DK-KJV]
Nu 18:1 And the LORD said unto Aaron, Thou and thy sons and thy father’s house with thee shall bear the iniquity of the sanctuary: and thou and thy sons with thee shall bear the iniquity of your priesthood.
[4Mo 18:2 DK-KJV]
Nu 18:2 And thy brethren also of the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou with thee, that they may be joined unto thee, and minister unto thee: but thou and thy sons with thee shall minister before the tabernacle of witness.
[4Mo 18:3 DK-KJV]
Nu 18:3 And they shall keep thy charge, and the charge of all the tabernacle: only they shall not come nigh the vessels of the sanctuary and the altar, that neither they, nor ye also, die.
[4Mo 18:4 DK-KJV] menighedens tabernakel
Nu 18:4 And they shall be joined unto thee, and keep the charge of the tabernacle of the congregation, for all the service of the tabernacle: and a stranger shall not come nigh unto you.
[4Mo 18:5 DK-KJV]
Nu 18:5 And ye shall keep the charge of the sanctuary, and the charge of the altar: that there be no wrath any more upon the children of Israel.
[4Mo 18:6 DK-KJV] menighedens tabernakel
Nu 18:6 And I, behold, I have taken your brethren the Levites from among the children of Israel: to you they are given as a gift for the LORD, to do the service of the tabernacle of the congregation.
[4Mo 18:7 DK-KJV]
Nu 18:7 Therefore thou and thy sons with thee shall keep your priest’s office for every thing of the altar, and within the vail; and ye shall serve: I have given your priest’s office unto you as a service of gift: and the stranger that cometh nigh shall be put to death.
[4Mo 18:8 DK-KJV] Og HERREN talte til Aaron, Læg mærke til, jeg har også givet dig ansvaret for mine hæveoffergaver for alle de helligede ting fra Israels børn; til dig har jeg givet dem grundet salvningen, og til dine sønner,  via et ritual for evigt.
Nu 18:8 And the LORD spake unto Aaron, Behold, I also have given thee the charge of mine heave offerings of all the hallowed things of the children of Israel; unto thee have I given them by reason of the anointing, and to thy sons, by an ordinance for ever.
[4Mo 18:9 DK-KJV] Dette skal være dit af de helligste ting, forbeholdt ilden; alle deres offergaver, alle deres madoffergaver, og alle deres syndoffergaver, og alle deres overtrædelsesoffergaver, som de gir’ til mig, skal være helligst for dig og for dine sønner.
Nu 18:9 This shall be thine of the most holy things, reserved from the fire: every oblation of theirs, every meat offering of theirs, and every sin offering of theirs, and every trespass offering of theirs, which they shall render unto me, shall be most holy for thee and for thy sons.
[4Mo 18:10 DK-KJV] I det helligste sted skal I spise det: ethvert hankøn skal spise det: det skal være helligt for dig.
Nu 18:10 In the most holy place shalt thou eat it; every male shall eat it: it shall be holy unto thee.
[4Mo 18:11 DK-KJV] Og dette er dit; deres hæveoffergaver, med alle Israels børns vifteoffergaver: jeg har givet dem til dig, og til dine sønner og til dine døtre hos dig, via en vedtægt for evigt: hver og en der i dit hus er ren skal spise af det.
Nu 18:11 And this is thine; the heave offering of their gift, with all the wave offerings of the children of Israel: I have given them unto thee, and to thy sons and to thy daughters with thee, by a statute for ever: every one that is clean in thy house shall eat of it.
[4Mo 18:12 DK-KJV]
Nu 18:12 All the best of the oil, and all the best of the wine, and of the wheat, the firstfruits of them which they shall offer unto the LORD, them have I given thee.
[4Mo 18:13 DK-KJV]
Nu 18:13 And whatsoever is first ripe in the land, which they shall bring unto the LORD, shall be thine; every one that is clean in thine house shall eat of it.
[4Mo 18:14 DK-KJV]
Nu 18:14 Every thing devoted in Israel shall be thine.
[4Mo 18:15 DK-KJV]
Nu 18:15 Every thing that openeth the matrix in all flesh, which they bring unto the LORD, whether it be of men or beasts, shall be thine: nevertheless the firstborn of man shalt thou surely redeem, and the firstling of unclean beasts shalt thou redeem.
[4Mo 18:16 DK-KJV] , efter helligdomssheklen,
Nu 18:16 And those that are to be redeemed from a month old shalt thou redeem, according to thine estimation, for the money of five shekels, after the shekel of the sanctuary, which is twenty gerahs.
[4Mo 18:17 DK-KJV]
Nu 18:17 But the firstling of a cow, or the firstling of a sheep, or the firstling of a goat, thou shalt not redeem; they are holy: thou shalt sprinkle their blood upon the altar, and shalt burn their fat for an offering made by fire, for a sweet savour unto the LORD.
[4Mo 18:18 DK-KJV]
Nu 18:18 And the flesh of them shall be thine, as the wave breast and as the right shoulder are thine.
[4Mo 18:19 DK-KJV]
Nu 18:19 All the heave offerings of the holy things, which the children of Israel offer unto the LORD, have I given thee, and thy sons and thy daughters with thee, by a statute for ever: it is a covenant of salt for ever before the LORD unto thee and to thy seed with thee.
[4Mo 18:20 DK-KJV] Og HERREN talte til Aaron,
Nu 18:20 And the LORD spake unto Aaron, Thou shalt have no inheritance in their land, neither shalt thou have any part among them: I am thy part and thine inheritance among the children of Israel.
[4Mo 18:21 DK-KJV] menighedens tabernakel
Nu 18:21 And, behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance, for their service which they serve, even the service of the tabernacle of the congregation.
[4Mo 18:22 DK-KJV] menighedens tabernakel
Nu 18:22 Neither must the children of Israel henceforth come nigh the tabernacle of the congregation, lest they bear sin, and die.
[4Mo 18:23 DK-KJV] menighedens tabernakel
Nu 18:23 But the Levites shall do the service of the tabernacle of the congregation, and they shall bear their iniquity: it shall be a statute for ever throughout your generations, that among the children of Israel they have no inheritance.
[4Mo 18:24 DK-KJV]
Nu 18:24 But the tithes of the children of Israel, which they offer as an heave offering unto the LORD, I have given to the Levites to inherit: therefore I have said unto them, Among the children of Israel they shall have no inheritance.
[4Mo 18:25 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 18:25 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 18:26 DK-KJV]
Nu 18:26 Thus speak unto the Levites, and say unto them, When ye take of the children of Israel the tithes which I have given you from them for your inheritance, then ye shall offer up an heave offering of it for the LORD, even a tenth part of the tithe.
[4Mo 18:27 DK-KJV]
Nu 18:27 And this your heave offering shall be reckoned unto you, as though it were the corn of the threshingfloor, and as the fulness of the winepress.
[4Mo 18:28 DK-KJV] Således skal I også tilbyde en hæveoffergave overfor HERREN af hele jeres 10’ne, som I modtager af Israels børn; og I skal gi denne HERRENs hæveoffergave til præsten Aaron.
Nu 18:28 Thus ye also shall offer an heave offering unto the LORD of all your tithes, which ye receive of the children of Israel; and ye shall give thereof the LORD’S heave offering to Aaron the priest.
[4Mo 18:29 DK-KJV] Ud af alle jeres gaver skal I tilbyde enhver hæveoffergave fra HERREN, af alt dens bedste, ja dens helligede del ud af den.
Nu 18:29 Out of all your gifts ye shall offer every heave offering of the LORD, of all the best thereof, even the hallowed part thereof out of it.
[4Mo 18:30 DK-KJV] Derfor skal du sige til dem, Når I har hævet dens bedste af den, da skal den bli’ regnet som tærskegulvets forøgelse overfor Leviterne, og som vinpressens forøgelse.
Nu 18:30 Therefore thou shalt say unto them, When ye have heaved the best thereof from it, then it shall be counted unto the Levites as the increase of the threshingfloor, and as the increase of the winepress.
[4Mo 18:31 DK-KJV] Og I skal spise den i ethvert sted, I og jeres hushold: for den er jeres belønning for jeres tjeneste i menighedens tabernakel.
Nu 18:31 And ye shall eat it in every place, ye and your households: for it is your reward for your service in the tabernacle of the congregation.
[4Mo 18:32 DK-KJV] Og på grund af den skal I ingen synd bære, når I har hævet dens bedste af den: I skal heller ikke forurene de hellige ting fra Israels børn, for ikke at I dør.
Nu 18:32 And ye shall bear no sin by reason of it, when ye have heaved from it the best of it: neither shall ye pollute the holy things of the children of Israel, lest ye die.
[4Mo 19:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og siger,
Nu 19:1 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
[4Mo 19:2 DK-KJV] Dette er lovritualet som HERREN har befalet, og siger, Tal til Israels børn, så de bringer en uplettet kvie, hvori der ingen skavank er, og over hvilken der aldrig kom et åg:
Nu 19:2 This is the ordinance of the law which the LORD hath commanded, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring thee a red heifer without spot, wherein is no blemish, and upon which never came yoke:
[4Mo 19:3 DK-KJV] Og I skal gi’ hende til præsten Eleazar, så han må bringe hende frem udenfor lejren, og én skal slagte hende foran hans ansigt.
Nu 19:3 And ye shall give her unto Eleazar the priest, that he may bring her forth without the camp, and one shall slay her before his face:
[4Mo 19:4 DK-KJV] Og præsten Eleazar skal med sin finger ta’ af hendes blod, og stænke af hendes blod direkte foran menighedens tabernakel 7 gange:
Nu 19:4 And Eleazar the priest shall take of her blood with his finger, and sprinkle of her blood directly before the tabernacle of the congregation seven times:
[4Mo 19:5 DK-KJV] Og én skal brænde kvien mens han ser det; hendes hud, og hendes kød, og hendes blod, og hendes møg, skal han brænde:
Nu 19:5 And one shall burn the heifer in his sight; her skin, and her flesh, and her blood, with her dung, shall he burn:
[4Mo 19:6 DK-KJV] Og præsten skal ta’ cedertræ, og isopstav, og skarlagenrød, og kaste det ind i midten af afbrændingen af kvien.
Nu 19:6 And the priest shall take cedar wood, and hyssop, and scarlet, and cast it into the midst of the burning of the heifer.
[4Mo 19:7 DK-KJV] Derefter skal præsten vaske sit tøj, og han skal bade sit kød med vand, og bagefter skal han komme ind i lejren, og præsten skal være uren indtil om aftenen.
Nu 19:7 Then the priest shall wash his clothes, and he shall bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp, and the priest shall be unclean until the even.
[4Mo 19:8 DK-KJV] Og han der brænder hende skal vaske sit tøj med vand, og bade sit kød med vand, og skal være uren indtil om aftenen.
Nu 19:8 And he that burneth her shall wash his clothes in water, and bathe his flesh in water, and shall be unclean until the even.
[4Mo 19:9 DK-KJV] Og en mand der er ren skal samle asken op efter kvien, og lægge det op udenfor lejren på et rent sted, og det skal opbevares til Israels børns menighed som et separationsvand: det er en rensning for synd.
Nu 19:9 And a man that is clean shall gather up the ashes of the heifer, and lay them up without the camp in a clean place, and it shall be kept for the congregation of the children of Israel for a water of separation: it is a purification for sin.
[4Mo 19:10 DK-KJV] Og han der samler asken op efter kvien skal vaske sit tøj, og være uren indtil om aftenen: og det skal være for Israels børn, og for de fremmede der opholder sig blandt dem, som en vedtægt for evigt.
Nu 19:10 And he that gathereth the ashes of the heifer shall wash his clothes, and be unclean until the even: and it shall be unto the children of Israel, and unto the stranger that sojourneth among them, for a statute for ever.
[4Mo 19:11 DK-KJV] Han som rører ved nogens døde krop skal være uren i 7 dage.
Nu 19:11 He that toucheth the dead body of any man shall be unclean seven days.
[4Mo 19:12 DK-KJV] Han skal rense sig med det på den 3’je dag, og på den 7’ne dag skal han være ren: men hvis han ikke renser sig den 3’je dag, da skal han ikke være ren den 7’ne dag.
Nu 19:12 He shall purify himself with it on the third day, and on the seventh day he shall be clean: but if he purify not himself the third day, then the seventh day he shall not be clean.
[4Mo 19:13 DK-KJV] Enhver der rører ved det døde legeme af et menneske der er dødt, og ikke renser sig, besmitter HERRENS tabernakel; og den sjæl skal fjernes fra Israel: fordi separationsvandet ikke var stænket på ham, skal han være uren; hans urenhed er stadig over ham.
Nu 19:13 Whosoever toucheth the dead body of any man that is dead, and purifieth not himself, defileth the tabernacle of the LORD; and that soul shall be cut off from Israel: because the water of separation was not sprinkled upon him, he shall be unclean; his uncleanness is yet upon him.
[4Mo 19:14 DK-KJV] Dette er loven, når en mand dør i et telt; alle der kommer ind i teltet, og alle der er i teltet, skal være urene i 7 dage.
Nu 19:14 This is the law, when a man dieth in a tent: all that come into the tent, and all that is in the tent, shall be unclean seven days.
[4Mo 19:15 DK-KJV] Og ethvert kar, som ikke er tildækket, er urent.
Nu 19:15 And every open vessel, which hath no covering bound upon it, is unclean.
[4Mo 19:16 DK-KJV] Og hvemsomhelst der rører én der er drabt med et sværd på de åbne marker, eller en død krop, eller en menneskeknogle, eller en grav, skal være uren i 7 dage.
Nu 19:16 And whosoever toucheth one that is slain with a sword in the open fields, or a dead body, or a bone of a man, or a grave, shall be unclean seven days.
[4Mo 19:17 DK-KJV] Og for en uren person skal de ta’ af asken fra den brændte renselseskvie for synd, og der skal kommes rindende vand i et kar.
Nu 19:17 And for an unclean person they shall take of the ashes of the burnt heifer of purification for sin, and running water shall be put thereto in a vessel:
[4Mo 19:18 DK-KJV] Og en ren person skal ta’ isopstav, og dyppe den i vandet, og stænke det på teltet, og på karene, og på de personer der var der, og på ham der rørte en knogle, eller en dræbt, eller en død, eller en grav:
Nu 19:18 And a clean person shall take hyssop, and dip it in the water, and sprinkle it upon the tent, and upon all the vessels, and upon the persons that were there, and upon him that touched a bone, or one slain, or one dead, or a grave:
[4Mo 19:19 DK-KJV] Og den rene person skal stænke på den urene på den 3’je dag, og på den 7’ne dag: og på den 7’ne dag skal han rense sig, og vaske sit tøj, og bade sig med vand, og skal være ren om aftenen.
Nu 19:19 And the clean person shall sprinkle upon the unclean on the third day, and on the seventh day: and on the seventh day he shall purify himself, and wash his clothes, and bathe himself in water, and shall be clean at even.
[4Mo 19:20 DK-KJV] Men den mand der skal være uren, og ikke skal rense sig, den sjæl skal fjernes fra at være blandt menigheden, fordi han har besmittet HERRENs helligdom: separationsvandet har ikke været stænket på ham; han er uren.
Nu 19:20 But the man that shall be unclean, and shall not purify himself, that soul shall be cut off from among the congregation, because he hath defiled the sanctuary of the LORD: the water of separation hath not been sprinkled upon him; he is unclean.
[4Mo 19:21 DK-KJV] Og det skal være en vedvarende vedtægt overfor dem, at han der stænker separationsvandet skal vaske sit tøj; og han der rører separationsvandet skal være uren indtil om aftenen.
Nu 19:21 And it shall be a perpetual statute unto them, that he that sprinkleth the water of separation shall wash his clothes; and he that toucheth the water of separation shall be unclean until even.
[4Mo 19:22 DK-KJV] Og hvadsomhelst den urene rører skal være urent; og den sjæl der rører det skal være uren indtil om aftenen.
Nu 19:22 And whatsoever the unclean person toucheth shall be unclean; and the soul that toucheth it shall be unclean until even.
[4Mo 20:1 DK-KJV]
Nu 20:1 Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month: and the people abode in Kadesh; and Miriam died there, and was buried there.
[4Mo 20:2 DK-KJV]
Nu 20:2 And there was no water for the congregation: and they gathered themselves together against Moses and against Aaron.
[4Mo 20:3 DK-KJV]
Nu 20:3 And the people chode with Moses, and spake, saying, Would God that we had died when our brethren died before the LORD!
[4Mo 20:4 DK-KJV]
Nu 20:4 And why have ye brought up the congregation of the LORD into this wilderness, that we and our cattle should die there?
[4Mo 20:5 DK-KJV]
Nu 20:5 And wherefore have ye made us to come up out of Egypt, to bring us in unto this evil place? it is no place of seed, or of figs, or of vines, or of pomegranates; neither is there any water to drink.
[4Mo 20:6 DK-KJV] menighedens tabernakeldør
Nu 20:6 And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces: and the glory of the LORD appeared unto them.
[4Mo 20:7 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 20:7 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 20:8 DK-KJV]
Nu 20:8 Take the rod, and gather thou the assembly together, thou, and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes; and it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock: so thou shalt give the congregation and their beasts drink.
[4Mo 20:9 DK-KJV]
Nu 20:9 And Moses took the rod from before the LORD, as he commanded him.
[4Mo 20:10 DK-KJV]
Nu 20:10 And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, Hear now, ye rebels; must we fetch you water out of this rock?
[4Mo 20:11 DK-KJV]
Nu 20:11 And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice: and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also.
[4Mo 20:12 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og Aaron,
Nu 20:12 And the LORD spake unto Moses and Aaron, Because ye believed me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them.
[4Mo 20:13 DK-KJV]
Nu 20:13 This is the water of Meribah; because the children of Israel strove with the LORD, and he was sanctified in them.
[4Mo 20:14 DK-KJV]
Nu 20:14 And Moses sent messengers from Kadesh unto the king of Edom, Thus saith thy brother Israel, Thou knowest all the travail that hath befallen us:
[4Mo 20:15 DK-KJV]
Nu 20:15 How our fathers went down into Egypt, and we have dwelt in Egypt a long time; and the Egyptians vexed us, and our fathers:
[4Mo 20:16 DK-KJV]
Nu 20:16 And when we cried unto the LORD, he heard our voice, and sent an angel, and hath brought us forth out of Egypt: and, behold, we are in Kadesh, a city in the uttermost of thy border:
[4Mo 20:17 DK-KJV]
Nu 20:17 Let us pass, I pray thee, through thy country: we will not pass through the fields, or through the vineyards, neither will we drink of the water of the wells: we will go by the king’s high way, we will not turn to the right hand nor to the left, until we have passed thy borders.
[4Mo 20:18 DK-KJV]
Nu 20:18 And Edom said unto him, Thou shalt not pass by me, lest I come out against thee with the sword.
[4Mo 20:19 DK-KJV]
Nu 20:19 And the children of Israel said unto him, We will go by the high way: and if I and my cattle drink of thy water, then I will pay for it: I will only, without doing any thing else, go through on my feet.
[4Mo 20:20 DK-KJV]
Nu 20:20 And he said, Thou shalt not go through. And Edom came out against him with much people, and with a strong hand.
[4Mo 20:21 DK-KJV]
Nu 20:21 Thus Edom refused to give Israel passage through his border: wherefore Israel turned away from him.
[4Mo 20:22 DK-KJV]
Nu 20:22 And the children of Israel, even the whole congregation, journeyed from Kadesh, and came unto mount Hor.
[4Mo 20:23 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og Aaron på Hor-bjerget, ved landet Edoms kyst, og siger,
Nu 20:23 And the LORD spake unto Moses and Aaron in mount Hor, by the coast of the land of Edom, saying,
[4Mo 20:24 DK-KJV]
Nu 20:24 Aaron shall be gathered unto his people: for he shall not enter into the land which I have given unto the children of Israel, because ye rebelled against my word at the water of Meribah.
[4Mo 20:25 DK-KJV]
Nu 20:25 Take Aaron and Eleazar his son, and bring them up unto mount Hor:
[4Mo 20:26 DK-KJV] beklædningsgenstande
Nu 20:26 And strip Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son: and Aaron shall be gathered unto his people, and shall die there.
[4Mo 20:27 DK-KJV]
Nu 20:27 And Moses did as the LORD commanded: and they went up into mount Hor in the sight of all the congregation.
[4Mo 20:28 DK-KJV]
Nu 20:28 And Moses stripped Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son; and Aaron died there in the top of the mount: and Moses and Eleazar came down from the mount.
[4Mo 20:29 DK-KJV]
Nu 20:29 And when all the congregation saw that Aaron was dead, they mourned for Aaron thirty days, even all the house of Israel.
[4Mo 21:1 DK-KJV] Og da Canaaniten kong Arad, som boede i syden, fik høre at Israel kom via spionernes vej; da han kæmpede imod Israel, og tog nogle af dem til fange.
Nu 21:1 And when king Arad the Canaanite, which dwelt in the south, heard tell that Israel came by the way of the spies; then he fought against Israel, and took some of them prisoners.
[4Mo 21:2 DK-KJV]
Nu 21:2 And Israel vowed a vow unto the LORD, and said, If thou wilt indeed deliver this people into my hand, then I will utterly destroy their cities.
[4Mo 21:3 DK-KJV]
Nu 21:3 And the LORD hearkened to the voice of Israel, and delivered up the Canaanites; and they utterly destroyed them and their cities: and he called the name of the place Hormah.
[4Mo 21:4 DK-KJV]
Nu 21:4 And they journeyed from mount Hor by the way of the Red sea, to compass the land of Edom: and the soul of the people was much discouraged because of the way.
[4Mo 21:5 DK-KJV]
Nu 21:5 And the people spake against God, and against Moses, Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? for there is no bread, neither is there any water; and our soul loatheth this light bread.
[4Mo 21:6 DK-KJV]
Nu 21:6 And the LORD sent fiery serpents among the people, and they bit the people; and much people of Israel died.
[4Mo 21:7 DK-KJV]
Nu 21:7 Therefore the people came to Moses, and said, We have sinned, for we have spoken against the LORD, and against thee; pray unto the LORD, that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people.
[4Mo 21:8 DK-KJV]
Nu 21:8 And the LORD said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole: and it shall come to pass, that every one that is bitten, when he looketh upon it, shall live.
[4Mo 21:9 DK-KJV]
Nu 21:9 And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole, and it came to pass, that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived.
[4Mo 21:10 DK-KJV] , og slog lejren op i
Nu 21:10 And the children of Israel set forward, and pitched in Oboth.
[4Mo 21:11 DK-KJV]
Nu 21:11 And they journeyed from Oboth, and pitched at Ije-abarim, in the wilderness which is before Moab, toward the sunrising.
[4Mo 21:12 DK-KJV] , og slog lejren op i
Nu 21:12 From thence they removed, and pitched in the valley of Zared.
[4Mo 21:13 DK-KJV]
Nu 21:13 From thence they removed, and pitched on the other side of Arnon, which is in the wilderness that cometh out of the coasts of the Amorites: for Arnon is the border of Moab, between Moab and the Amorites.
[4Mo 21:14 DK-KJV]
Nu 21:14 Wherefore it is said in the book of the wars of the LORD, What he did in the Red sea, and in the brooks of Arnon,
[4Mo 21:15 DK-KJV]
Nu 21:15 And at the stream of the brooks that goeth down to the dwelling of Ar, and lieth upon the border of Moab.
[4Mo 21:16 DK-KJV]
Nu 21:16 And from thence they went to Beer: that is the well whereof the LORD spake unto Moses, Gather the people together, and I will give them water.
[4Mo 21:17 DK-KJV]
Nu 21:17 Then Israel sang this song, Spring up, O well; sing ye unto it:
[4Mo 21:18 DK-KJV]
Nu 21:18 The princes digged the well, the nobles of the people digged it, by the direction of the lawgiver, with their staves. And from the wilderness they went to Mattanah:
[4Mo 21:19 DK-KJV]
Nu 21:19 And from Mattanah to Nahaliel: and from Nahaliel to Bamoth:
[4Mo 21:20 DK-KJV]
Nu 21:20 And from Bamoth in the valley, that is in the country of Moab, to the top of Pisgah, which looketh toward Jeshimon.
[4Mo 21:21 DK-KJV]
Nu 21:21 And Israel sent messengers unto Sihon king of the Amorites, saying,
[4Mo 21:22 DK-KJV]
Nu 21:22 Let me pass through thy land: we will not turn into the fields, or into the vineyards; we will not drink of the waters of the well: but we will go along by the king’s high way, until we be past thy borders.
[4Mo 21:23 DK-KJV]
Nu 21:23 And Sihon would not suffer Israel to pass through his border: but Sihon gathered all his people together, and went out against Israel into the wilderness: and he came to Jahaz, and fought against Israel.
[4Mo 21:24 DK-KJV]
Nu 21:24 And Israel smote him with the edge of the sword, and possessed his land from Arnon unto Jabbok, even unto the children of Ammon: for the border of the children of Ammon was strong.
[4Mo 21:25 DK-KJV]
Nu 21:25 And Israel took all these cities: and Israel dwelt in all the cities of the Amorites, in Heshbon, and in all the villages thereof.
[4Mo 21:26 DK-KJV]
Nu 21:26 For Heshbon was the city of Sihon the king of the Amorites, who had fought against the former king of Moab, and taken all his land out of his hand, even unto Arnon.
[4Mo 21:27 DK-KJV]
Nu 21:27 Wherefore they that speak in proverbs say, Come into Heshbon, let the city of Sihon be built and prepared:
[4Mo 21:28 DK-KJV]
Nu 21:28 For there is a fire gone out of Heshbon, a flame from the city of Sihon: it hath consumed Ar of Moab, and the lords of the high places of Arnon.
[4Mo 21:29 DK-KJV]
Nu 21:29 Woe to thee, Moab! thou art undone, O people of Chemosh: he hath given his sons that escaped, and his daughters, into captivity unto Sihon king of the Amorites.
[4Mo 21:30 DK-KJV]
Nu 21:30 We have shot at them; Heshbon is perished even unto Dibon, and we have laid them waste even unto Nophah, which reacheth unto Medeba.
[4Mo 21:31 DK-KJV]
Nu 21:31 Thus Israel dwelt in the land of the Amorites.
[4Mo 21:32 DK-KJV]
Nu 21:32 And Moses sent to spy out Jaazer, and they took the villages thereof, and drove out the Amorites that were there.
[4Mo 21:33 DK-KJV]
Nu 21:33 And they turned and went up by the way of Bashan: and Og the king of Bashan went out against them, he, and all his people, to the battle at Edrei.
[4Mo 21:34 DK-KJV]
Nu 21:34 And the LORD said unto Moses, Fear him not: for I have delivered him into thy hand, and all his people, and his land; and thou shalt do to him as thou didst unto Sihon king of the Amorites, which dwelt at Heshbon.
[4Mo 21:35 DK-KJV]
Nu 21:35 So they smote him, and his sons, and all his people, until there was none left him alive: and they possessed his land.
[4Mo 22:1 DK-KJV] Og Israels børn gik videre, og lejrede på Moabs sletter på denne side af Jordanfloden ved Jeriko.
Nu 22:1 And the children of Israel set forward, and pitched in the plains of Moab on this side Jordan by Jericho.
[4Mo 22:2 DK-KJV] Og Balak sønnen af Zippor så alt det som Israel havde gjort mod Amoriterne.
Nu 22:2 And Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites.
[4Mo 22:3 DK-KJV] Og Moab var meget bange for folket, fordi de var mange: og Moab var bekymrede på grund af Israels børn.
Nu 22:3 And Moab was sore afraid of the people, because they were many: and Moab was distressed because of the children of Israel.
[4Mo 22:4 DK-KJV] Og Moab sagde til de ældste fra Midian, Nu skal denne gruppe slikke alt det der er rundt om os op, som oksen slikker græsset op der er på marken. Og Balak sønnen af Zippor var konge af Moabiterne på det tidspunkt.
Nu 22:4 And Moab said unto the elders of Midian, Now shall this company lick up all that are round about us, as the ox licketh up the grass of the field. And Balak the son of Zippor was king of the Moabites at that time.
[4Mo 22:5 DK-KJV] Han sendte derfor budbringere til Balaam sønnen af Beor i Pethor, som er ved floden af det land med hans børns folk, for at indkalde ham, og siger, Læg mærke til, der er kommet et folk ud fra Egypten: læg mærke til, de dækker jordens overflade, og opholder sig lige op imod mig:
Nu 22:5 He sent messengers therefore unto Balaam the son of Beor to Pethor, which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, Behold, there is a people come out from Egypt: behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me:
[4Mo 22:6 DK-KJV] Kom nu derfor, jeg ber dig, forband mig dette folk; for de er for mægtige for mig: hvis jeg om muligt vil sejre, så vi må slå dem, og så jeg må drive dem ud af landet: for jeg ved at han hvem du velsigner er velsignet, og han hvem du forbander er forbandet.
Nu 22:6 Come now therefore, I pray thee, curse me this people; for they are too mighty for me: peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them out of the land: for I wot that he whom thou blessest is blessed, and he whom thou cursest is cursed.
[4Mo 22:7 DK-KJV] Og de ældste fra Moab og de ældste fra Midian tog afsted med spådomsbelønningerne i deres hånd; og de kom til Balaam, og talte Balaks ord til ham.
Nu 22:7 And the elders of Moab and the elders of Midian departed with the rewards of divination in their hand; and they came unto Balaam, and spake unto him the words of Balak.
[4Mo 22:8 DK-KJV] Og han sagde til dem, Loger her denne nat, og jeg vil gi’ jer en tilbagemelding, som HERREN skal tale til mig: og prinserne fra Moab opholdt sig hos Balaam.
Nu 22:8 And he said unto them, Lodge here this night, and I will bring you word again, as the LORD shall speak unto me: and the princes of Moab abode with Balaam.
[4Mo 22:9 DK-KJV] Og Gud kom til Balaam, og sagde, Hvem er disse mænd hos dig?
Nu 22:9 And God came unto Balaam, and said, What men are these with thee?
[4Mo 22:10 DK-KJV] Og Balaam sagde til Gud, Balak sønnen af Zippor, konge af Moab, har sendt bud efter mig, og siger,
Nu 22:10 And Balaam said unto God, Balak the son of Zippor, king of Moab, hath sent unto me, saying,
[4Mo 22:11 DK-KJV] Læg mærke til, der er kommet et folk ud af Egypten, som dækker jordens overflade: kom nu, forband mig dem; hvis jeg om muligt skal være i stand til at vinder over dem, og drive dem ud.
Nu 22:11 Behold, there is a people come out of Egypt, which covereth the face of the earth: come now, curse me them; peradventure I shall be able to overcome them, and drive them out.
[4Mo 22:12 DK-KJV] Og Gud sagde til Balaam, Du skal ikke gå med dem; du skal ikke forbande folket: for de er velsignet.
Nu 22:12 And God said unto Balaam, Thou shalt not go with them; thou shalt not curse the people: for they are blessed.
[4Mo 22:13 DK-KJV] Og Balaam stod op om morgenen, og sagde til Balaks prinser, Kom jer ind i jeres land: for HERREN afstår fra at gi’ mig fri til at gå med jer.
Nu 22:13 And Balaam rose up in the morning, and said unto the princes of Balak, Get you into your land: for the LORD refuseth to give me leave to go with you.
[4Mo 22:14 DK-KJV] Og prinserne fra Moab rejste sig op, og de gik til Balak, og sagde, Balaam afstår fra at komme med os.
Nu 22:14 And the princes of Moab rose up, and they went unto Balak, and said, Balaam refuseth to come with us.
[4Mo 22:15 DK-KJV] Og Balak sendte endnu engang, flere, og mere ærbare end de.
Nu 22:15 And Balak sent yet again princes, more, and more honourable than they.
[4Mo 22:16 DK-KJV] Og de kom til Balaam, og sagde til ham, Dette siger Balak sønnen af Zippor, Lad ingenting, jeg ber dig, forhindre dig i at komme til mig:
Nu 22:16 And they came to Balaam, and said to him, Thus saith Balak the son of Zippor, Let nothing, I pray thee, hinder thee from coming unto me:
[4Mo 22:17 DK-KJV] For jeg vil forfremme dig til meget stor hæder, og jeg vil gøre hvadsomhelst du siger til mig: kom derfor, jeg ber dig, forband mig dette folk.
Nu 22:17 For I will promote thee unto very great honour, and I will do whatsoever thou sayest unto me: come therefore, I pray thee, curse me this people.
[4Mo 22:18 DK-KJV] Og Balaam svarede og sagde til Balaks tjenere, Hvis Balak ville gi’ mig hans hus fuld af sølv og guld, jeg kan ikke gå udover HERREN min Guds ord, for at gøre mindre eller mere. 
Nu 22:18 And Balaam answered and said unto the servants of Balak, If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the word of the LORD my God, to do less or more.
[4Mo 22:19 DK-KJV] Nu derfor, ber jeg jer, vent I også her denne nat, så jeg må vide hvad HERREN mere vil sige til mig.
Nu 22:19 Now therefore, I pray you, tarry ye also here this night, that I may know what the LORD will say unto me more.
[4Mo 22:20 DK-KJV] Og Gud kom til Balaam om natten, og sagde til ham, Hvis de mænd kommer for at kalde på dig, rejs dig op, og gå med dem; men det ord som jeg nu alligevel skal sige til dig, det skal du gøre. 
Nu 22:20 And God came unto Balaam at night, and said unto him, If the men come to call thee, rise up, and go with them; but yet the word which I shall say unto thee, that shalt thou do.
[4Mo 22:21 DK-KJV] Og Balaam stod op om morgenen, og sadlede hans æsel, og gik med prinserne fra Moab.
Nu 22:21 And Balaam rose up in the morning, and saddled his ass, and went with the princes of Moab.
[4Mo 22:22 DK-KJV] Og Guds vrede var antændt fordi han gik: og HERRENs engel stod på vejen som en modstander imod ham. Nu red han på hans æsel, og hans 2 tjenere var med ham.
Nu 22:22 And God’s anger was kindled because he went: and the angel of the LORD stood in the way for an adversary against him. Now he was riding upon his ass, and his two servants were with him.
[4Mo 22:23 DK-KJV] Og æslet så HERRENs engel der stod på vejen, og hans sværd trukket i hans hånd: og æslet gik væk fra vejen, og gik indpå marken: og Balaam slog æslet, for at få hende tilbage på vejen.
Nu 22:23 And the ass saw the angel of the LORD standing in the way, and his sword drawn in his hand: and the ass turned aside out of the way, and went into the field: and Balaam smote the ass, to turn her into the way.
[4Mo 22:24 DK-KJV] Men HERRENs engel stod i en del af vingårdene, ved at en mur var på denne side, og en mur på den side.
Nu 22:24 But the angel of the LORD stood in a path of the vineyards, a wall being on this side, and a wall on that side.
[4Mo 22:25 DK-KJV] Og da æslet så HERRENs engel, stødte hun hendeselv ind i muren, og maste Balaams fod imod muren: og han slog hende igen.
Nu 22:25 And when the ass saw the angel of the LORD, she thrust herself unto the wall, and crushed Balaam’s foot against the wall: and he smote her again.
[4Mo 22:26 DK-KJV] Og HERRENs engel gik videre, og stod i et smalt sted, hvor der ikke var plads til at vende hverken til den højre hånd eller til den venstre.
Nu 22:26 And the angel of the LORD went further, and stood in a narrow place, where was no way to turn either to the right hand or to the left.
[4Mo 22:27 DK-KJV] Og da æslet så HERRENs engel, faldt hun under Balaam: og Balaams vrede var antændt, og han slog æslet med en stav.
Nu 22:27 And when the ass saw the angel of the LORD, she fell down under Balaam: and Balaam’s anger was kindled, and he smote the ass with a staff.
[4Mo 22:28 DK-KJV] Og HERREN åbnede æslets mund, og hun sagde til Balaam, Hvad har jeg gjort mod dig, at du har slået mig disse 3 gange?
Nu 22:28 And the LORD opened the mouth of the ass, and she said unto Balaam, What have I done unto thee, that thou hast smitten me these three times?
[4Mo 22:29 DK-KJV] Og Balaam sagde til æslet, Fordi du har hånet mig: jeg ville at der var et sværd i min hånd, for nu ville jeg dræbe dig.
Nu 22:29 And Balaam said unto the ass, Because thou hast mocked me: I would there were a sword in mine hand, for now would I kill thee.
[4Mo 22:30 DK-KJV] Og æslet sagde til Balaam, Er jeg ikke dit æsel, på hvilket du her redet lige siden jeg var din indtil denne dag? var jeg nogensinde vant til at gøre sådant mod dig? Og han sagde, Nej.
Nu 22:30 And the ass said unto Balaam, Am not I thine ass, upon which thou hast ridden ever since I was thine unto this day? was I ever wont to do so unto thee? And he said, Nay.
[4Mo 22:31 DK-KJV] Da åbnede HERREN Balaams øjne, og han så HERRENs engel som stod på vejen, og hans sværd trukket i hans hånd: og han bukkede hans hoved ned, og faldt fladt på hans ansigt.
Nu 22:31 Then the LORD opened the eyes of Balaam, and he saw the angel of the LORD standing in the way, and his sword drawn in his hand: and he bowed down his head, and fell flat on his face.
[4Mo 22:32 DK-KJV] Og HERRENs engel sagde til ham, Hvorfor har du slået dit æsel disse 3 gange? læg mærke til, jeg gik ud for at stå dig imod, fordi din vej er forvrænget foran mig:
Nu 22:32 And the angel of the LORD said unto him, Wherefore hast thou smitten thine ass these three times? behold, I went out to withstand thee, because thy way is perverse before me:
[4Mo 22:33 DK-KJV] Og æslet så mig, og vendte sig væk fra mig disse 3 gange: hvis hun ikke havde vendt sig væk fra mig, havde jeg sandelig også dræbt dig nu, og frelst hendes liv.
Nu 22:33 And the ass saw me, and turned from me these three times: unless she had turned from me, surely now also I had slain thee, and saved her alive.
[4Mo 22:34 DK-KJV] Og Balaam sagde til HERRENs engel, Jeg har syndet; for jeg vidste ikke at du stod på vejen imod mig: nu derfor, hvis det behager dig, vil jeg komme mig tilbage igen.
Nu 22:34 And Balaam said unto the angel of the LORD, I have sinned; for I knew not that thou stoodest in the way against me: now therefore, if it displease thee, I will get me back again.
[4Mo 22:35 DK-KJV] Og HERRENs engel sagde til Balaam, Gå med mændene: men kun det ord som jeg skal tale til dig, det skal du tale. Sådant gik Balaam med Balaks prinser.
Nu 22:35 And the angel of the LORD said unto Balaam, Go with the men: but only the word that I shall speak unto thee, that thou shalt speak. So Balaam went with the princes of Balak.
[4Mo 22:36 DK-KJV] Og da Balak hørte at Balaam var kommet, gik han ud for at møde ham i en by fra Moab, som er på grænsen til Arnon, som er i den yderste kyst.
Nu 22:36 And when Balak heard that Balaam was come, he went out to meet him unto a city of Moab, which is in the border of Arnon, which is in the utmost coast.
[4Mo 22:37 DK-KJV] Og Balak sagde til Balaam, Sendte jeg ikke oprigtigt bud efter dig for at indkalde dig? hvorfor kom du ikke til mig? er jeg virkelig ikke i stand til at forfremme dig til hæder?
Nu 22:37 And Balak said unto Balaam, Did I not earnestly send unto thee to call thee? wherefore camest thou not unto me? am I not able indeed to promote thee to honour?
[4Mo 22:38 DK-KJV] Og Balaam sagde til Balak, Se, jeg er kommet til dig: har jeg nu overhovedet nogen myndighed til at sige nogen ting? det ord som Gud putter i min mund, det skal jeg tale.
Nu 22:38 And Balaam said unto Balak, Lo, I am come unto thee: have I now any power at all to say any thing? the word that God putteth in my mouth, that shall I speak.
[4Mo 22:39 DK-KJV] Og Balaam gik med Balak, og de kom til Kirjath-huzoth.
Nu 22:39 And Balaam went with Balak, and they came unto Kirjath-huzoth.
[4Mo 22:40 DK-KJV] Og Balak tilbød okser og får, og sendte bud efter Balaam, og efter prinserne der var hos ham.
Nu 22:40 And Balak offered oxen and sheep, and sent to Balaam, and to the princes that were with him.
[4Mo 22:41 DK-KJV] Og det skete om morgenen, at Balak tog Balaam, og bragte ham op ind i Baals høje steder, så han derfra måtte se folkets yderste sted.
Nu 22:41 And it came to pass on the morrow, that Balak took Balaam, and brought him up into the high places of Baal, that thence he might see the utmost part of the people.
[4Mo 23:1 DK-KJV] Og Balaam sagde til Balak, Byg mig 7 altre her, og forbered mig her 7 okser og 7 væddere.
Nu 23:1 And Balaam said unto Balak, Build me here seven altars, and prepare me here seven oxen and seven rams.
[4Mo 23:2 DK-KJV] Og Balak gjorde som Balaam havde talt; og Balak og Balaam tilbød på hvert alter 1 stud og 1 vædder.
Nu 23:2 And Balak did as Balaam had spoken; and Balak and Balaam offered on every altar a bullock and a ram.
[4Mo 23:3 DK-KJV] Og Balaam sagde til Balak, Stå hos din brændoffergave, og jeg vil gå: hvis HERREN om muligt vil komme for at møde mig: og hvadsomhelst han viser mig vil jeg fortælle dig. Og han gik til et højt sted.
Nu 23:3 And Balaam said unto Balak, Stand by thy burnt offering, and I will go: peradventure the LORD will come to meet me: and whatsoever he sheweth me I will tell thee. And he went to an high place.
[4Mo 23:4 DK-KJV] Og Gud mødte Balaam: og sagde til ham, Jeg har forberedt 7 altre, og jeg har tilbudt på hvert alter 1 stud og 1 vædder.
Nu 23:4 And God met Balaam: and he said unto him, I have prepared seven altars, and I have offered upon every altar a bullock and a ram.
[4Mo 23:5 DK-KJV] Og HERREN puttede et ord i Balaams mund, og sagde, Gå tilbage til Balak, og dette skal du tale.
Nu 23:5 And the LORD put a word in Balaam’s mouth, and said, Return unto Balak, and thus thou shalt speak.
[4Mo 23:6 DK-KJV] Og han vendte tilbage til ham, og, se, han stod hos hans brændoffer, han, og alle Moabs prinser.
Nu 23:6 And he returned unto him, and, lo, he stood by his burnt sacrifice, he, and all the princes of Moab.
[4Mo 23:7 DK-KJV] Og han tog hans lignelse op, og sagde, Balak kongen af Moab har bragt mig fra Aram, ud fra østens bjerge, og siger, Kom, forband mig Jacob, og kom, trods Israel.
Nu 23:7 And he took up his parable, and said, Balak the king of Moab hath brought me from Aram, out of the mountains of the east, saying, Come, curse me Jacob, and come, defy Israel.
[4Mo 23:8 DK-KJV] Hvordan skal jeg forbande, hvem Gud  ikke har forbandet? eller hvordan skal jeg trodse, hvem HERREN ikke her trodset?
Nu 23:8 How shall I curse, whom God hath not cursed? or how shall I defy, whom the LORD hath not defied?
[4Mo 23:9 DK-KJV] For fra toppen af klipperne ser jeg ham, og fra bakkerne lægger jeg mærke til ham; se, folket skal bo alene, og skal ikke tælles med blandt nationerne.
Nu 23:9 For from the top of the rocks I see him, and from the hills I behold him: lo, the people shall dwell alone, and shall not be reckoned among the nations.
[4Mo 23:10 DK-KJV] Hvem kan tælle Jacobs støv, og antallet på 1/4 del af Israel? Lad mig dø den retskafnes død, og lad min sidste ende være som hans!
Nu 23:10 Who can count the dust of Jacob, and the number of the fourth part of Israel? Let me die the death of the righteous, and let my last end be like his!
[4Mo 23:11 DK-KJV] Og Balak sagde til Balaam, Hvad har du gjort mod mig? jeg tog dig for at forbande mine fjender, og, læg mærke til, du har velsignet dem allesammen.
Nu 23:11 And Balak said unto Balaam, What hast thou done unto me? I took thee to curse mine enemies, and, behold, thou hast blessed them altogether.
[4Mo 23:12 DK-KJV] Og han svarede og sagde, Måtte jeg ikke ta’ vare på at tale det som HERREN har puttet i min mund?
Nu 23:12 And he answered and said, Must I not take heed to speak that which the LORD hath put in my mouth?
[4Mo 23:13 DK-KJV] Og Balak sagde til ham, Kom, jeg ber dig, med mig til et andet sted, hvorfra du må se dem: du skal kun se den yderste del af dem, og skal ikke se dem alle: og forband mig dem derfra.
Nu 23:13 And Balak said unto him, Come, I pray thee, with me unto another place, from whence thou mayest see them: thou shalt see but the utmost part of them, and shalt not see them all: and curse me them from thence.
[4Mo 23:14 DK-KJV] Og han bragte ham ind på Zophims mark, til toppen af Pisgah, og byggede 7 altre, og tilbød 1 stud og 1 vædder på hvert alter.
Nu 23:14 And he brought him into the field of Zophim, to the top of Pisgah, and built seven altars, and offered a bullock and a ram on every altar.
[4Mo 23:15 DK-KJV] Og han sagde til Balak, Stå her ved siden af din brændoffergave, mens jeg møder HERREN derhenne.
Nu 23:15 And he said unto Balak, Stand here by thy burnt offering, while I meet the LORD yonder.
[4Mo 23:16 DK-KJV] Og HERREN mødte Balaam, og puttede et ord i hans mund, og sagde, Gå tilbage til Balak, og sig dette.
Nu 23:16 And the LORD met Balaam, and put a word in his mouth, and said, Go again unto Balak, and say thus.
[4Mo 23:17 DK-KJV] Og da han kom til ham, læg mærke til, han stod hos hans brændoffergave, og Moabs prinser hos ham. Og Balak sagde til ham, Hvad har HERREN talt?
Nu 23:17 And when he came to him, behold, he stood by his burnt offering, and the princes of Moab with him. And Balak said unto him, What hath the LORD spoken?
[4Mo 23:18 DK-KJV] Og han tog hans lignelse op, og sagde, Rejs dig op, Balak, og hør; lyt på mig, du søn af Zippor:
Nu 23:18 And he took up his parable, and said, Rise up, Balak, and hear; hearken unto me, thou son of Zippor:
[4Mo 23:19 DK-KJV] Gud er ikke et menneske, at han skulle lyve; ej heller menneskesønnen, at han skulle angre: har han sagt, og skal han ikke gøre det? eller har han talt, og skal han ikke gøre det godt?
Nu 23:19 God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent: hath he said, and shall he not do it? or hath he spoken, and shall he not make it good?
[4Mo 23:20 DK-KJV] Læg mærke til, jeg har modtaget befaling til at velsigne: og han har velsignet; og jeg kan ikke gøre det om.
Nu 23:20 Behold, I have received commandment to bless: and he hath blessed; and I cannot reverse it.
[4Mo 23:21 DK-KJV] Han har ikke lagt mærke til fejltrin i Jacob, han har heller ikke set noget forkert i Israel: HERREN hans Gud er med ham, og råbet fra en konge er blandt dem.
Nu 23:21 He hath not beheld iniquity in Jacob, neither hath he seen perverseness in Israel: the LORD his God is with him, and the shout of a king is among them.
[4Mo 23:22 DK-KJV] Gud bragte dem ud af Egypten; han har som var det styrken fra en enhjørning.
Nu 23:22 God brought them out of Egypt; he hath as it were the strength of an unicorn.
[4Mo 23:23 DK-KJV] Der er i virkeligheden ingen fortryllelse imod Jacob, der er heller ikke nogen spådom imod Israel: efter denne tid skal det bli’ sagt om Jacob og om Israel, Hvad har Gud frembragt!
Nu 23:23 Surely there is no enchantment against Jacob, neither is there any divination against Israel: according to this time it shall be said of Jacob and of Israel, What hath God wrought!
[4Mo 23:24 DK-KJV] Læg mærke til, det folk skal rejse sig op som en stor løve, og løfte sigselv op som en ung løve: han skal ikke lægge sig ned før han spiser af byttet, og drikker de ihjelslånes blod.
Nu 23:24 Behold, the people shall rise up as a great lion, and lift up himself as a young lion: he shall not lie down until he eat of the prey, and drink the blood of the slain.
[4Mo 23:25 DK-KJV] Og Balak sagde til Balaam, Forband dem overhovedet ikke, og velsign dem overhovedet heller ikke.
Nu 23:25 And Balak said unto Balaam, Neither curse them at all, nor bless them at all.
[4Mo 23:26 DK-KJV] Og Balaam svarede og sagde til Balak, Var det ikke det jeg sagde til dig, og siger, Alt det HERREN taler, det må jeg gøre?
Nu 23:26 But Balaam answered and said unto Balak, Told not I thee, saying, All that the LORD speaketh, that I must do?
[4Mo 23:27 DK-KJV] Og Balak sagde til Balaam, Kom, jeg ber dig, jeg vil bringe dig til et andet sted; hvad nu hvis det vil behage Gud at du måtte forbande dem der er derfra til mig.
Nu 23:27 And Balak said unto Balaam, Come, I pray thee, I will bring thee unto another place; peradventure it will please God that thou mayest curse me them from thence.
[4Mo 23:28 DK-KJV] Og Balak bragte Balaam til toppen af Peor, der vender mod Jeshimon.
Nu 23:28 And Balak brought Balaam unto the top of Peor, that looketh toward Jeshimon.
[4Mo 23:29 DK-KJV] Og Balaam sagde til Balak, Byg 7 altre til mig her, og forbered til mig her 7 stude og 7 væddere.
Nu 23:29 And Balaam said unto Balak, Build me here seven altars, and prepare me here seven bullocks and seven rams.
[4Mo 23:30 DK-KJV] Og Balak gjorde som Balaam havde sagt, og tilbød 1 stud og 1 vædder på hvert alter.
Nu 23:30 And Balak did as Balaam had said, and offered a bullock and a ram on every altar.
[4Mo 24:1 DK-KJV] Og da Balaam så ar det behagede HERREN at velsigne Israel, gik han ikke, som andre gange, for at søge efter fortryllelser, men han rettede sit ansigt mod vildmarken.
Nu 24:1 And when Balaam saw that it pleased the LORD to bless Israel, he went not, as at other times, to seek for enchantments, but he set his face toward the wilderness.
[4Mo 24:2 DK-KJV] Og Balaam opløftede sine øjne, og han så’ Israel der opholdt sig i sine telte efter deres stammer; og Guds ånd kom over ham.
Nu 24:2 And Balaam lifted up his eyes, and he saw Israel abiding in his tents according to their tribes; and the spirit of God came upon him.
[4Mo 24:3 DK-KJV] Og han tog hans lignelse op, og sagde, Balaam sønnen af Beor har sagt, og den mand hvis øjne er åben har sagt: “Sønnen af Beor” navnebetydninger Beor = brændende, tåbelig, gal – Bela = destruktion – Balaam = den ældgamle fra det folk, destruktionen af det folk – Balak = han der lægger øde eller destruerer – Læs gerne vers rundt omkring linkene” 1Mo 36:32 – 4Mo 22:5 – 4Mo 24:3 – 4Mo 24:15 – 4Mo 31:8 – 5Mo 23:4 – Jos 13:22 – Jos 24:9 – 1Kr 1:43 – Mik 6:5 – 2Pe 2:15
Nu 24:3 And he took up his parable, and said, Balaam the son of Beor hath said, and the man whose eyes are open hath said:
[4Mo 24:4 DK-KJV] Han har sagt, som hørte Guds ord, som så’ den Almægtiges vision, ved at falde ind i en trance, men ved at ha’ sine øjne åbne:
Nu 24:4 He hath said, which heard the words of God, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open:
[4Mo 24:5 DK-KJV] Hvor er dine telte prægtige, Kæreste Jacob, og dine tabernakler, Kæreste Israel!
Nu 24:5 How goodly are thy tents, O Jacob, and thy tabernacles, O Israel!
[4Mo 24:6 DK-KJV] Som dalene er de spredt ud, som haver ved flodbredden, som træerne med aloe-træ-balsam som HERREN har plantet, og som cedertræer ved siden af vandmasserne. “aloe-træ-balsam/ Agaru / Aquilaria Agallacha”
Nu 24:6 As the valleys are they spread forth, as gardens by the river’s side, as the trees of lign aloes which the LORD hath planted, and as cedar trees beside the waters.
[4Mo 24:7 DK-KJV] Han skal hælde vandet ud af sine spande, og hans sæd skal være i mange vandmasser, og hans konge skal være højere end Agag, og hans kongerige skal bli’ ophøjet. “Agag betyder – Tag; Overetage”
Nu 24:7 He shall pour the water out of his buckets, and his seed shall be in many waters, and his king shall be higher than Agag, and his kingdom shall be exalted.
[4Mo 24:8 DK-KJV] Gud bragte ham frem ud af Egypten; han har styrken som var det fra en enhjørning: han skal fortære sine fjender nationerne, og brække deres knogler, og gennembore dem med sine pile.
Nu 24:8 God brought him forth out of Egypt; he hath as it were the strength of an unicorn: he shall eat up the nations his enemies, and shall break their bones, and pierce them through with his arrows.
[4Mo 24:9 DK-KJV] Han lagde sig ned, han lagde sig ned som en løve, og som en stor løve: hvem skal ophidse ham? velsignet er han der velsigner dig, og forbandet er han der forbander dig.
Nu 24:9 He couched, he lay down as a lion, and as a great lion: who shall stir him up? Blessed is he that blesseth thee, and cursed is he that curseth thee.
[4Mo 24:10 DK-KJV] Og Balaks vrede var antændt imod Balaam, og han slog sine hænder sammen: og Balak sagde til Balaam, jeg kaldt på dig for at forbande mine fjender, og, læg mærke til, du har fuldstændigt velsignet dem disse 3 gange.
Nu 24:10 And Balak’s anger was kindled against Balaam, and he smote his hands together: and Balak said unto Balaam, I called thee to curse mine enemies, and, behold, thou hast altogether blessed them these three times.
[4Mo 24:11 DK-KJV] Flygt du nu derfor til dit sted: Jeg tænkte at forfremme dig til stor ære; men, se, HERREN har holdt dig tilbage fra ære.
Nu 24:11 Therefore now flee thou to thy place: I thought to promote thee unto great honour; but, lo, the LORD hath kept thee back from honour.
[4Mo 24:12 DK-KJV] Og Balaam sagde til Balak, Talte jeg ikke også til dine budbringere som du sendte til mig, ved at sige,
Nu 24:12 And Balaam said unto Balak, Spake I not also to thy messengers which thou sentest unto me, saying,
[4Mo 24:13 DK-KJV] Hvis Balak ville gi’ mig hans hus fuld af sølv og guld, kan jeg ikke gå ud over Herrens befaling, for hverken at gøre godt eller ondt i mit eget sind; men hvad HERREN siger, det vil jeg tale?
Nu 24:13 If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the commandment of the LORD, to do either good or bad of mine own mind; but what the LORD saith, that will I speak?
[4Mo 24:14 DK-KJV] Og nu, læg mærke til, jeg går til mit folk: kom derfor, og jeg vil vise dig hvad dette folk skal gøre mod dit folk i de sidste dage.
Nu 24:14 And now, behold, I go unto my people: come therefore, and I will advertise thee what this people shall do to thy people in the latter days.
[4Mo 24:15 DK-KJV] Og han tog hans lignelse op, og sagde, Balaam sønnen af Beor har sagt, og den mand hvis øjne er åben har sagt: “Sønnen af Beor” navnebetydninger Beor = brændende, tåbelig, gal – Bela = destruktion – Balaam = den ældgamle fra det folk, destruktionen af det folk – Balak = han der lægger øde eller destruerer – Læs gerne vers rundt omkring linkene” 1Mo 36:32 – 4Mo 22:5 – 4Mo 24:3 – 4Mo 24:15 – 4Mo 31:8 – 5Mo 23:4 – Jos 13:22 – Jos 24:9 – 1Kr 1:43 – Mik 6:5 – 2Pe 2:15
Nu 24:15 And he took up his parable, and said, Balaam the son of Beor hath said, and the man whose eyes are open hath said:
[4Mo 24:16 DK-KJV] Han har sagt, som hørte Guds ord, og kendte kundskaben fra den Allerhøjeste, som så visionen fra den Almægtige, ved at falde ind i en trance, men ved at ha’ sine øjne åbne:
Nu 24:16 He hath said, which heard the words of God, and knew the knowledge of the most High, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open:
[4Mo 24:17 DK-KJV] Jeg skal se ham, men ikke nu: Jeg skal lægge mærke til ham, men ikke nær: der skal komme en Stjerne ud af Jacob, og et Scepter skal rejse sig ud af Israel, og skal slå hjørnerne af Moab, og destruere alle børnene til Sheth. 
Nu 24:17 I shall see him, but not now: I shall behold him, but not nigh: there shall come a Star out of Jacob, and a Sceptre shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Sheth.
[4Mo 24:18 DK-KJV] Og Edom skal være en besiddelse, Seir skal også være en besiddelse for hans fjender; og Israel skal være tapper.
Nu 24:18 And Edom shall be a possession, Seir also shall be a possession for his enemies; and Israel shall do valiantly.
[4Mo 24:19 DK-KJV] Ud af Jacob skal han komme der har herredømme, og skal destruere ham der er tilbage i byen.
Nu 24:19 Out of Jacob shall come he that shall have dominion, and shall destroy him that remaineth of the city.
[4Mo 24:20 DK-KJV] Og da han kiggede på Amalek, tog han hans lignelse op, og sagde, Amalek var den første af nationerne; men hans sidste ende skal være at han går tabt for evigt. 
Nu 24:20 And when he looked on Amalek, he took up his parable, and said, Amalek was the first of the nations; but his latter end shall be that he perish for ever.
[4Mo 24:21 DK-KJV] Og han kiggede på Keniterne, og tog hans lignelse op, og sagde, Stærkt er dit bosted, og du putter din rede på en klippe.
Nu 24:21 And he looked on the Kenites, and took up his parable, and said, Strong is thy dwellingplace, and thou puttest thy nest in a rock.
[4Mo 24:22 DK-KJV] Imidlertid skal Keniten bli’ hærget, indtil Asshur skal føre dig tilfangetaget væk.
Nu 24:22 Nevertheless the Kenite shall be wasted, until Asshur shall carry thee away captive.
[4Mo 24:23 DK-KJV] Og han tog hans lignelse op, og sagde, Arme jer, som skal leve når Gud gør dette!
Nu 24:23 And he took up his parable, and said, Alas, who shall live when God doeth this!
[4Mo 24:24 DK-KJV] Og skibe skal komme fra Cyperns kyst, og skal plage Asshur, og skal plage Eber, og han skal også gå tabt for evigt.
Nu 24:24 And ships shall come from the coast of Chittim, and shall afflict Asshur, and shall afflict Eber, and he also shall perish for ever.
[4Mo 24:25 DK-KJV] Og Balaam rejste sig op, og gik og returnerede til hans sted: og Balak gik også hans vej.
Nu 24:25 And Balaam rose up, and went and returned to his place: and Balak also went his way.
[4Mo 25:1 DK-KJV] Og Israel opholdt sig i Shittim, og folket bebyndte at begå prostitution med Moabs døtre.
Nu 25:1 And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab.
[4Mo 25:2 DK-KJV] Og de indkaldte folket til deres guders ofre: og folket spiste, og bøjede sig ned for deres guder.
Nu 25:2 And they called the people unto the sacrifices of their gods: and the people did eat, and bowed down to their gods.
[4Mo 25:3 DK-KJV] Og Israel forenede sigselv med Baal-peor; og HERRENs vrede var antændt imod Israel.
Nu 25:3 And Israel joined himself unto Baal-peor: and the anger of the LORD was kindled against Israel.
[4Mo 25:4 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Ta’ alle folkets ledere, og hæng dem op foran HERREN imod solen, så HERRENs voldsomme vrede må bli’ fjernet fra Israel.
Nu 25:4 And the LORD said unto Moses, Take all the heads of the people, and hang them up before the LORD against the sun, that the fierce anger of the LORD may be turned away from Israel.
[4Mo 25:5 DK-KJV] Og Moses sagde til Israels dommer, Dræb I hver og en hans mænd der var forenet med Baal-peor.
Nu 25:5 And Moses said unto the judges of Israel, Slay ye every one his men that were joined unto Baal-peor.
[4Mo 25:6 DK-KJV] Og, læg mærke til, en af ​​Israels børn kom imens Moses så det og bragte en Midianitisk kvinde til sine brødre, og imens hele Israels børns menighed så det, som græd foran menighedens tabernakeldør.
Nu 25:6 And, behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation.
[4Mo 25:7 DK-KJV] Og da Phinehas, sønnen af Eleazar, sønnen af Aaron, så det, rejste han sig op blandt menigheden, og tog et spyd i sin hand;
Nu 25:7 And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he rose up from among the congregation, and took a javelin in his hand;
[4Mo 25:8 DK-KJV] Og han gik ind i teltet efter manden fra Israel, og gennemborede dem begge gennem maven, både manden fra Israel, og kvinden. Sådant var plagen holdt tilbage fra Israels børn.
Nu 25:8 And he went after the man of Israel into the tent, and thrust both of them through, the man of Israel, and the woman through her belly. So the plague was stayed from the children of Israel.
[4Mo 25:9 DK-KJV] Og de der døde under plagen var 24.000.
Nu 25:9 And those that died in the plague were twenty and four thousand.
[4Mo 25:10 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 25:10 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 25:11 DK-KJV] Phinehas, sønnen af Eleazar, sønnen af præsten Aaron, har vendt mit arrigskab væk fra Israels børn, mens han var nidkær blandt dem for min skyld, så jeg ikke fortærede Israels børn i min jalousi. “Phinehas means = Bold aspect; face of trust or protection”
Nu 25:11 Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consumed not the children of Israel in my jealousy.
[4Mo 25:12 DK-KJV] Sig derfor, Læg mærke til, giver jeg min fredspagt til ham:
Nu 25:12 Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace:
[4Mo 25:13 DK-KJV] Og han skal ha’ den, og hans sæd efter ham, ja pagten af et evigvarende præsteskab: fordi han var nidkær for sin Gud, og lavede en soning for Israels børn.
Nu 25:13 And he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood; because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel.
[4Mo 25:14 DK-KJV] Nu var navnet på Israeliten der var dræbt, ja der var dræbt med den Midianitiske kvinde, Zimri, sønnen af Salu, en prins af et hovedhus blandt Simeoniterne.
Nu 25:14 Now the name of the Israelite that was slain, even that was slain with the Midianitish woman, was Zimri, the son of Salu, a prince of a chief house among the Simeonites.
[4Mo 25:15 DK-KJV] Og navnet på den Midianitiske kvinde der var dræbt var Cozbi, datteren af Zur; han var leder over et folk, og af et hovedhus i Midian.
Nu 25:15 And the name of the Midianitish woman that was slain was Cozbi, the daughter of Zur; he was head over a people, and of a chief house in Midian.
[4Mo 25:16 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 25:16 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 25:17 DK-KJV] Plag Midianiterne, og slå dem!
Nu 25:17 Vex the Midianites, and smite them:
[4Mo 25:18 DK-KJV] For de plager jer med deres list, hvormed de har forført jer i sagen vedrørende Peor, og i sagen vedrørende Cozbi, datteren af en prins fra Midian, deres søster, som var dræbt i dagen for plagen for Peors skyld.
Nu 25:18 For they vex you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague for Peor’s sake.
[4Mo 26:1 DK-KJV]
Nu 26:1 And it came to pass after the plague, that the LORD spake unto Moses and unto Eleazar the son of Aaron the priest, saying,
[4Mo 26:2 DK-KJV]
Nu 26:2 Take the sum of all the congregation of the children of Israel, from twenty years old and upward, throughout their fathers’ house, all that are able to go to war in Israel.
[4Mo 26:3 DK-KJV]
Nu 26:3 And Moses and Eleazar the priest spake with them in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
[4Mo 26:4 DK-KJV]
Nu 26:4 Take the sum of the people, from twenty years old and upward; as the LORD commanded Moses and the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt.
[4Mo 26:5 DK-KJV]
Nu 26:5 Reuben, the eldest son of Israel: the children of Reuben; Hanoch, of whom cometh the family of the Hanochites: of Pallu, the family of the Palluites:
[4Mo 26:6 DK-KJV]
Nu 26:6 Of Hezron, the family of the Hezronites: of Carmi, the family of the Carmites.
[4Mo 26:7 DK-KJV]
Nu 26:7 These are the families of the Reubenites: and they that were numbered of them were forty and three thousand and seven hundred and thirty.
[4Mo 26:8 DK-KJV] Og Pallus sønner; Eliab.
Nu 26:8 And the sons of Pallu; Eliab.
[4Mo 26:9 DK-KJV] Og Eliabs sønner; Nemuel, og Dathan, og Abiram. Dette er den Dathan og Abiram, som var berømte i menigheden, som stred imod Moses og imod Aaron i Korahs gruppe, da de stred imod HERREN:
Nu 26:9 And the sons of Eliab; Nemuel, and Dathan, and Abiram. This is that Dathan and Abiram, which were famous in the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the LORD:
[4Mo 26:10 DK-KJV] Og jorden åbnede hendes mund, og opslugte dem sammen med Korah, da den gruppe døde, den gang da ilden fortærede 250 mænd: og de blev et tegn.
Nu 26:10 And the earth opened her mouth, and swallowed them up together with Korah, when that company died, what time the fire devoured two hundred and fifty men: and they became a sign.
[4Mo 26:11 DK-KJV] Imidlertid døde Korahs børn ikke.
Nu 26:11 Notwithstanding the children of Korah died not.
[4Mo 26:12 DK-KJV]
Nu 26:12 The sons of Simeon after their families: of Nemuel, the family of the Nemuelites: of Jamin, the family of the Jaminites: of Jachin, the family of the Jachinites:
[4Mo 26:13 DK-KJV]
Nu 26:13 Of Zerah, the family of the Zarhites: of Shaul, the family of the Shaulites.
[4Mo 26:14 DK-KJV]
Nu 26:14 These are the families of the Simeonites, twenty and two thousand and two hundred.
[4Mo 26:15 DK-KJV]
Nu 26:15 The children of Gad after their families: of Zephon, the family of the Zephonites: of Haggi, the family of the Haggites: of Shuni, the family of the Shunites:
[4Mo 26:16 DK-KJV]
Nu 26:16 Of Ozni, the family of the Oznites: of Eri, the family of the Erites:
[4Mo 26:17 DK-KJV]
Nu 26:17 Of Arod, the family of the Arodites: of Areli, the family of the Arelites.
[4Mo 26:18 DK-KJV]
Nu 26:18 These are the families of the children of Gad according to those that were numbered of them, forty thousand and five hundred.
[4Mo 26:19 DK-KJV]
Nu 26:19 The sons of Judah were Er and Onan: and Er and Onan died in the land of Canaan.
[4Mo 26:20 DK-KJV]
Nu 26:20 And the sons of Judah after their families were; of Shelah, the family of the Shelanites: of Pharez, the family of the Pharzites: of Zerah, the family of the Zarhites.
[4Mo 26:21 DK-KJV]
Nu 26:21 And the sons of Pharez were; of Hezron, the family of the Hezronites: of Hamul, the family of the Hamulites.
[4Mo 26:22 DK-KJV]
Nu 26:22 These are the families of Judah according to those that were numbered of them, threescore and sixteen thousand and five hundred.
[4Mo 26:23 DK-KJV]
Nu 26:23 Of the sons of Issachar after their families: of Tola, the family of the Tolaites: of Pua, the family of the Punites:
[4Mo 26:24 DK-KJV]
Nu 26:24 Of Jashub, the family of the Jashubites: of Shimron, the family of the Shimronites.
[4Mo 26:25 DK-KJV]
Nu 26:25 These are the families of Issachar according to those that were numbered of them, threescore and four thousand and three hundred.
[4Mo 26:26 DK-KJV]
Nu 26:26 Of the sons of Zebulun after their families: of Sered, the family of the Sardites: of Elon, the family of the Elonites: of Jahleel, the family of the Jahleelites.
[4Mo 26:27 DK-KJV]
Nu 26:27 These are the families of the Zebulunites according to those that were numbered of them, threescore thousand and five hundred.
[4Mo 26:28 DK-KJV]
Nu 26:28 The sons of Joseph after their families were Manasseh and Ephraim.
[4Mo 26:29 DK-KJV]
Nu 26:29 Of the sons of Manasseh: of Machir, the family of the Machirites: and Machir begat Gilead: of Gilead come the family of the Gileadites.
[4Mo 26:30 DK-KJV]
Nu 26:30 These are the sons of Gilead: of Jeezer, the family of the Jeezerites: of Helek, the family of the Helekites:
[4Mo 26:31 DK-KJV]
Nu 26:31 And of Asriel, the family of the Asrielites: and of Shechem, the family of the Shechemites:
[4Mo 26:32 DK-KJV]
Nu 26:32 And of Shemida, the family of the Shemidaites: and of Hepher, the family of the Hepherites.
[4Mo 26:33 DK-KJV]
Nu 26:33 And Zelophehad the son of Hepher had no sons, but daughters: and the names of the daughters of Zelophehad were Mahlah, and Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah.
[4Mo 26:34 DK-KJV]
Nu 26:34 These are the families of Manasseh, and those that were numbered of them, fifty and two thousand and seven hundred.
[4Mo 26:35 DK-KJV]
Nu 26:35 These are the sons of Ephraim after their families: of Shuthelah, the family of the Shuthalhites: of Becher, the family of the Bachrites: of Tahan, the family of the Tahanites.
[4Mo 26:36 DK-KJV]
Nu 26:36 And these are the sons of Shuthelah: of Eran, the family of the Eranites.
[4Mo 26:37 DK-KJV]
Nu 26:37 These are the families of the sons of Ephraim according to those that were numbered of them, thirty and two thousand and five hundred. These are the sons of Joseph after their families.
[4Mo 26:38 DK-KJV]
Nu 26:38 The sons of Benjamin after their families: of Bela, the family of the Belaites: of Ashbel, the family of the Ashbelites: of Ahiram, the family of the Ahiramites:
[4Mo 26:39 DK-KJV]
Nu 26:39 Of Shupham, the family of the Shuphamites: of Hupham, the family of the Huphamites.
[4Mo 26:40 DK-KJV]
Nu 26:40 And the sons of Bela were Ard and Naaman: of Ard, the family of the Ardites: and of Naaman, the family of the Naamites.
[4Mo 26:41 DK-KJV]
Nu 26:41 These are the sons of Benjamin after their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and six hundred.
[4Mo 26:42 DK-KJV]
Nu 26:42 These are the sons of Dan after their families: of Shuham, the family of the Shuhamites. These are the families of Dan after their families.
[4Mo 26:43 DK-KJV]
Nu 26:43 All the families of the Shuhamites, according to those that were numbered of them, were threescore and four thousand and four hundred.
[4Mo 26:44 DK-KJV]
Nu 26:44 Of the children of Asher after their families: of Jimna, the family of the Jimnites: of Jesui, the family of the Jesuites: of Beriah, the family of the Beriites.
[4Mo 26:45 DK-KJV]
Nu 26:45 Of the sons of Beriah: of Heber, the family of the Heberites: of Malchiel, the family of the Malchielites.
[4Mo 26:46 DK-KJV]
Nu 26:46 And the name of the daughter of Asher was Sarah.
[4Mo 26:47 DK-KJV]
Nu 26:47 These are the families of the sons of Asher according to those that were numbered of them; who were fifty and three thousand and four hundred.
[4Mo 26:48 DK-KJV]
Nu 26:48 Of the sons of Naphtali after their families: of Jahzeel, the family of the Jahzeelites: of Guni, the family of the Gunites:
[4Mo 26:49 DK-KJV]
Nu 26:49 Of Jezer, the family of the Jezerites: of Shillem, the family of the Shillemites.
[4Mo 26:50 DK-KJV] Disse er familierne af Nephtali efter deres familier: og de der var talt af dem var 45.400.
Nu 26:50 These are the families of Naphtali according to their families: and they that were numbered of them were forty and five thousand and four hundred.
[4Mo 26:51 DK-KJV]
Nu 26:51 These were the numbered of the children of Israel, six hundred thousand and a thousand seven hundred and thirty.
[4Mo 26:52 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 26:52 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 26:53 DK-KJV]
Nu 26:53 Unto these the land shall be divided for an inheritance according to the number of names.
[4Mo 26:54 DK-KJV]
Nu 26:54 To many thou shalt give the more inheritance, and to few thou shalt give the less inheritance: to every one shall his inheritance be given according to those that were numbered of him.
[4Mo 26:55 DK-KJV]
Nu 26:55 Notwithstanding the land shall be divided by lot: according to the names of the tribes of their fathers they shall inherit.
[4Mo 26:56 DK-KJV]
Nu 26:56 According to the lot shall the possession thereof be divided between many and few.
[4Mo 26:57 DK-KJV]
Nu 26:57 And these are they that were numbered of the Levites after their families: of Gershon, the family of the Gershonites: of Kohath, the family of the Kohathites: of Merari, the family of the Merarites.
[4Mo 26:58 DK-KJV]
Nu 26:58 These are the families of the Levites: the family of the Libnites, the family of the Hebronites, the family of the Mahlites, the family of the Mushites, the family of the Korathites. And Kohath begat Amram.
[4Mo 26:59 DK-KJV]
Nu 26:59 And the name of Amram’s wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bare to Levi in Egypt: and she bare unto Amram Aaron and Moses, and Miriam their sister.
[4Mo 26:60 DK-KJV]
Nu 26:60 And unto Aaron was born Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
[4Mo 26:61 DK-KJV]
Nu 26:61 And Nadab and Abihu died, when they offered strange fire before the LORD.
[4Mo 26:62 DK-KJV]
Nu 26:62 And those that were numbered of them were twenty and three thousand, all males from a month old and upward: for they were not numbered among the children of Israel, because there was no inheritance given them among the children of Israel.
[4Mo 26:63 DK-KJV]
Nu 26:63 These are they that were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
[4Mo 26:64 DK-KJV]
Nu 26:64 But among these there was not a man of them whom Moses and Aaron the priest numbered, when they numbered the children of Israel in the wilderness of Sinai.
[4Mo 26:65 DK-KJV]
Nu 26:65 For the LORD had said of them, They shall surely die in the wilderness. And there was not left a man of them, save Caleb the son of Jephunneh, and Joshua the son of Nun.
[4Mo 27:1 DK-KJV]
Nu 27:1 Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of Manasseh the son of Joseph: and these are the names of his daughters; Mahlah, Noah, and Hoglah, and Milcah, and Tirzah.
[4Mo 27:2 DK-KJV] menighedens tabernakeldør
Nu 27:2 And they stood before Moses, and before Eleazar the priest, and before the princes and all the congregation, by the door of the tabernacle of the congregation, saying,
[4Mo 27:3 DK-KJV]
Nu 27:3 Our father died in the wilderness, and he was not in the company of them that gathered themselves together against the LORD in the company of Korah; but died in his own sin, and had no sons.
[4Mo 27:4 DK-KJV]
Nu 27:4 Why should the name of our father be done away from among his family, because he hath no son? Give unto us therefore a possession among the brethren of our father.
[4Mo 27:5 DK-KJV]
Nu 27:5 And Moses brought their cause before the LORD.
[4Mo 27:6 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 27:6 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 27:7 DK-KJV]
Nu 27:7 The daughters of Zelophehad speak right: thou shalt surely give them a possession of an inheritance among their father’s brethren; and thou shalt cause the inheritance of their father to pass unto them.
[4Mo 27:8 DK-KJV] Og du skal tale til Israels børn, og sige, 
Nu 27:8 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, If a man die, and have no son, then ye shall cause his inheritance to pass unto his daughter.
[4Mo 27:9 DK-KJV]
Nu 27:9 And if he have no daughter, then ye shall give his inheritance unto his brethren.
[4Mo 27:10 DK-KJV]
Nu 27:10 And if he have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his father’s brethren.
[4Mo 27:11 DK-KJV]
Nu 27:11 And if his father have no brethren, then ye shall give his inheritance unto his kinsman that is next to him of his family, and he shall possess it: and it shall be unto the children of Israel a statute of judgment, as the LORD commanded Moses.
[4Mo 27:12 DK-KJV]
Nu 27:12 And the LORD said unto Moses, Get thee up into this mount Abarim, and see the land which I have given unto the children of Israel.
[4Mo 27:13 DK-KJV]
Nu 27:13 And when thou hast seen it, thou also shalt be gathered unto thy people, as Aaron thy brother was gathered.
[4Mo 27:14 DK-KJV]
Nu 27:14 For ye rebelled against my commandment in the desert of Zin, in the strife of the congregation, to sanctify me at the water before their eyes: that is the water of Meribah in Kadesh in the wilderness of Zin.
[4Mo 27:15 DK-KJV]
Nu 27:15 And Moses spake unto the LORD, saying,
[4Mo 27:16 DK-KJV]
Nu 27:16 Let the LORD, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation,
[4Mo 27:17 DK-KJV]
Nu 27:17 Which may go out before them, and which may go in before them, and which may lead them out, and which may bring them in; that the congregation of the LORD be not as sheep which have no shepherd.
[4Mo 27:18 DK-KJV]
Nu 27:18 And the LORD said unto Moses, Take thee Joshua the son of Nun, a man in whom is the spirit, and lay thine hand upon him;
[4Mo 27:19 DK-KJV]
Nu 27:19 And set him before Eleazar the priest, and before all the congregation; and give him a charge in their sight.
[4Mo 27:20 DK-KJV]
Nu 27:20 And thou shalt put some of thine honour upon him, that all the congregation of the children of Israel may be obedient.
[4Mo 27:21 DK-KJV]
Nu 27:21 And he shall stand before Eleazar the priest, who shall ask counsel for him after the judgment of Urim before the LORD: at his word shall they go out, and at his word they shall come in, both he, and all the children of Israel with him, even all the congregation.
[4Mo 27:22 DK-KJV]
Nu 27:22 And Moses did as the LORD commanded him: and he took Joshua, and set him before Eleazar the priest, and before all the congregation:
[4Mo 27:23 DK-KJV]
Nu 27:23 And he laid his hands upon him, and gave him a charge, as the LORD commanded by the hand of Moses.
[4Mo 28:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 28:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 28:2 DK-KJV] Befal Israels børn, og sig til dem, Min offergave, og mit brød til mine ofre lavet via ild, som en sød duft overfor mig, skal I bli’ ved med at tilbyde overfor mig i deres rette årstider.
Nu 28:2 Command the children of Israel, and say unto them, My offering, and my bread for my sacrifices made by fire, for a sweet savour unto me, shall ye observe to offer unto me in their due season.
[4Mo 28:3 DK-KJV] Og du skal sige til dem, Dette er offergaven lavet via ild som I skal tilbyde overfor HERREN; dag efter dag 2 uplettede lam fra det første år, som en kontinuerlig brændoffergave.
Nu 28:3 And thou shalt say unto them, This is the offering made by fire which ye shall offer unto the LORD; two lambs of the first year without spot day by day, for a continual burnt offering.
[4Mo 28:4 DK-KJV] Det ene lam skal du tilbyde om morgenen, og det andet lam skal du tilbyde om aftenen;
Nu 28:4 The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at even;
[4Mo 28:5 DK-KJV] Og 2.2 kilo mel som en madoffergave, blandet med 1 liter presset olie.
Nu 28:5 And a tenth part of an ephah of flour for a meat offering, mingled with the fourth part of an hin of beaten oil.
[4Mo 28:6 DK-KJV] Det er en kontinuerlig brændoffergave, som var forordnet på Sinaibjerget som en sød duft, en offergave lavet via ild overfor HERREN.
Nu 28:6 It is a continual burnt offering, which was ordained in mount Sinai for a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the LORD.
[4Mo 28:7 DK-KJV] Og des drikoffergave skal være 1 liter for det andet lam: i det hellige sted skal du sørge for at den stærke vin bli’r hældt ud foran HERREN som en drikoffergave.
Nu 28:7 And the drink offering thereof shall be the fourth part of an hin for the one lamb: in the holy place shalt thou cause the strong wine to be poured unto the LORD for a drink offering.
[4Mo 28:8 DK-KJV] Og det andet lam skal du tilbyde om aftenen: som madoffergaven om morgenen, og som des drikoffergave, skal du tilbyde det, et offer lavet via ild, som en sød duft overfor HERREN.
Nu 28:8 And the other lamb shalt thou offer at even: as the meat offering of the morning, and as the drink offering thereof, thou shalt offer it, a sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[4Mo 28:9 DK-KJV] Og på sabbatsdagen 2 uplettede lam fra det første år, og 4.4 kilo mel som en madoffergave, blandet med olie, og des drikoffergave:
Nu 28:9 And on the sabbath day two lambs of the first year without spot, and two tenth deals of flour for a meat offering, mingled with oil, and the drink offering thereof:
[4Mo 28:10 DK-KJV] Dette er brændoffergaven for enhver sabbat, i tillæg til den kontinuerlige brændoffergave, og hans drikoffergave.
Nu 28:10 This is the burnt offering of every sabbath, beside the continual burnt offering, and his drink offering.
[4Mo 28:11 DK-KJV] Og i begyndelserne af jeres måneder skal I tilbyde en brændoffergave overfor HERREN; 2 unge stude, og 1 vædder, 7 uplettede lam fra det første år;
Nu 28:11 And in the beginnings of your months ye shall offer a burnt offering unto the LORD; two young bullocks, and one ram, seven lambs of the first year without spot;
[4Mo 28:12 DK-KJV] Og 6.6 kilo mel som en madoffergave, blandet med olie, for 1 stud; og 4.4 kilo mel som en madoffergave, blandet med olie, for 1 vædder;
Nu 28:12 And three tenth deals of flour for a meat offering, mingled with oil, for one bullock; and two tenth deals of flour for a meat offering, mingled with oil, for one ram;
[4Mo 28:13 DK-KJV] Og 2,2 kilo mel blandet med olie som en madoffergave for et lam; som en brændoffergave af en sød duft, en offergave lavet via ild overfor HERREN.
Nu 28:13 And a several tenth deal of flour mingled with oil for a meat offering unto one lamb; for a burnt offering of a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the LORD.
[4Mo 28:14 DK-KJV] Og deres drikoffergaver skal være 2 liter vin for én stud, og 1,33 liter for én vædder, og 1 liter for et lam: dette er brændoffergaven for enhver måned udover årets måneder.
Nu 28:14 And their drink offerings shall be half an hin of wine unto a bullock, and the third part of an hin unto a ram, and a fourth part of an hin unto a lamb: this is the burnt offering of every month throughout the months of the year.
[4Mo 28:15 DK-KJV] Og et gedekid som en syndoffergave overfor HERREN skal bli’ tilbudt, i tillæg til den kontinuerlige brændoffergave, og hans drikoffergave.
Nu 28:15 And one kid of the goats for a sin offering unto the LORD shall be offered, beside the continual burnt offering, and his drink offering.
[4Mo 28:16 DK-KJV] Og i den 14’ne dag af den første måned er HERRENs påske.
Nu 28:16 And in the fourteenth day of the first month is the passover of the LORD.
[4Mo 28:17 DK-KJV] Og i den 15’ne dag af denne måned er festen: 7 dage skal usyret brød bli’ spist.
Nu 28:17 And in the fifteenth day of this month is the feast: seven days shall unleavened bread be eaten.
[4Mo 28:18 DK-KJV] I den første dag skal være en hellig sammenkomst; i den skal I ikke udføre nogen former for slavearbejde: 
Nu 28:18 In the first day shall be an holy convocation; ye shall do no manner of servile work therein:
[4Mo 28:19 DK-KJV] Men I skal tilbyde et offer lavet via ild som en brændoffergave overfor HERREN; 2 unge stude, og 1 vædder, og 7 lam fra det første år: de skal være fejlfrie overfor jer:
Nu 28:19 But ye shall offer a sacrifice made by fire for a burnt offering unto the LORD; two young bullocks, and one ram, and seven lambs of the first year: they shall be unto you without blemish:
[4Mo 28:20 DK-KJV] Og deres madoffergave skal være af mel blandet med olie: 6,6 kilo skal I tilbyde for én stud, og 4.4 kilo for én vædder:
Nu 28:20 And their meat offering shall be of flour mingled with oil: three tenth deals shall ye offer for a bullock, and two tenth deals for a ram;
[4Mo 28:21 DK-KJV] 2.2 kilo skal du tilbyde for hvert lam, udover de 7 lam:
Nu 28:21 A several tenth deal shalt thou offer for every lamb, throughout the seven lambs:
[4Mo 28:22 DK-KJV] Og 1 ged som en syndoffergave, til at lave en soning for jer.
Nu 28:22 And one goat for a sin offering, to make an atonement for you.
[4Mo 28:23 DK-KJV] I skal tilbyde disse i tillæg til brændoffergaven om morgenen, som er som en kontinuerlig brændoffergave.
Nu 28:23 Ye shall offer these beside the burnt offering in the morning, which is for a continual burnt offering.
[4Mo 28:24 DK-KJV] Efter denne skik skal I dagligt tilbyde, udover de 7 dage, offergavemaden lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN: det skal bli’ tilbudt i tillæg til den kontinuerlige brændoffergave, og hans drikoffergave.
Nu 28:24 After this manner ye shall offer daily, throughout the seven days, the meat of the sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the LORD: it shall be offered beside the continual burnt offering, and his drink offering.
[4Mo 28:25 DK-KJV] Og på den 7’ne dag skal I ha’ en hellig sammenkomst: I skal ikke udføre slavearbejde.
Nu 28:25 And on the seventh day ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work.
[4Mo 28:26 DK-KJV] Også på dagen for førstefrugterne, når I bringer en ny madoffergave overfor HERREN, efter jeres uger tar slut, skal I ha’ en hellig sammenkomst; I skal ikke udføre slavearbejde.
Nu 28:26 Also in the day of the firstfruits, when ye bring a new meat offering unto the LORD, after your weeks be out, ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work:
[4Mo 28:27 DK-KJV] Men I skal tilbyde brændoffergaven som en sød duft overfor HERREN: 2 unge stude, 1 vædder, 7 lam fra det første år;
Nu 28:27 But ye shall offer the burnt offering for a sweet savour unto the LORD; two young bullocks, one ram, seven lambs of the first year;
[4Mo 28:28 DK-KJV] Og deres madoffergave af mel blandet med olie, 6,6 kilo for 1 stud, 4,4 kilo for 1 vædder,
Nu 28:28 And their meat offering of flour mingled with oil, three tenth deals unto one bullock, two tenth deals unto one ram,
[4Mo 28:29 DK-KJV] 2.2 kilo for et lam, udover de 7 lam;
Nu 28:29 A several tenth deal unto one lamb, throughout the seven lambs;
[4Mo 28:30 DK-KJV] Og et gedekid, til at lave en soning for jer.
Nu 28:30 And one kid of the goats, to make an atonement for you.
[4Mo 28:31 DK-KJV] I skal tilbyde dem i tillæg til den kontinuerlige brændoffergave, og hans madoffergave, (de skal være fejlfrie overfor jer) og deres drikoffergaver.
Nu 28:31 Ye shall offer them beside the continual burnt offering, and his meat offering, (they shall be unto you without blemish) and their drink offerings.
[4Mo 29:1 DK-KJV] Og i den 7’ne måned, på den første dag af den måned, skal I ha’ en hellig sammenkomst; I skal ikke udføre slavearbejde: det er for jer en dag hvor der skal blæses i trompeter. 
Nu 29:1 And in the seventh month, on the first day of the month, ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work: it is a day of blowing the trumpets unto you.
[4Mo 29:2 DK-KJV] Og I skal tilbyde en brændoffergave som en sød duft overfor HERREN; 1 ung stud, 1 vædder, og 7 fejlfrie lam fra det første år:
Nu 29:2 And ye shall offer a burnt offering for a sweet savour unto the LORD; one young bullock, one ram, and seven lambs of the first year without blemish:
[4Mo 29:3 DK-KJV] Og deres madoffergave skal være af mel blandet med olie, 6.6 kilo for 1 stud, og 4.4 kilo for 1 vædder,
Nu 29:3 And their meat offering shall be of flour mingled with oil, three tenth deals for a bullock, and two tenth deals for a ram,
[4Mo 29:4 DK-KJV] Og 2.2 kilo for et lam, udover de 7 lam:
Nu 29:4 And one tenth deal for one lamb, throughout the seven lambs:
[4Mo 29:5 DK-KJV] Og et gedekid som en syndoffergave, til at lave en soning for jer:
Nu 29:5 And one kid of the goats for a sin offering, to make an atonement for you:
[4Mo 29:6 DK-KJV] I tillæg til den måneds brændoffergave, og hans madoffergave, og den daglige brændoffergave, og hans madoffergave, og deres drikoffergaver, ifølge deres skik, som en sød duft, en offergave lavet via ild overfor HERREN.
Nu 29:6 Beside the burnt offering of the month, and his meat offering, and the daily burnt offering, and his meat offering, and their drink offerings, according unto their manner, for a sweet savour, a sacrifice made by fire unto the LORD.
[4Mo 29:7 DK-KJV] Og på den 10’ne dag skal I ha’ en hellig sammenkomst; og I skal plage jeres sjæle: i den skal I intet arbejde udføre:
Nu 29:7 And ye shall have on the tenth day of this seventh month an holy convocation; and ye shall afflict your souls: ye shall not do any work therein:
[4Mo 29:8 DK-KJV] Men I skal tilbyde en brændoffergave overfor HERREN som en sød duft: 1 ung stud, 1 vædder, og 7 lam fra det første år; de skal være fejlfrie overfor jer:
Nu 29:8 But ye shall offer a burnt offering unto the LORD for a sweet savour; one young bullock, one ram, and seven lambs of the first year; they shall be unto you without blemish:
[4Mo 29:9 DK-KJV] Og deres madoffergave skal være af mel blandet med olie, 6.6 kilo for 1 stud, og 4.4 kilo for 1 vædder,
Nu 29:9 And their meat offering shall be of flour mingled with oil, three tenth deals to a bullock, and two tenth deals to one ram,
[4Mo 29:10 DK-KJV] 2.2 kilo for et lam, udover de 7 lam:
Nu 29:10 A several tenth deal for one lamb, throughout the seven lambs:
[4Mo 29:11 DK-KJV] Et gedekid som en syndoffergave; i tillæg til syndsoningsoffergaven, og den kontinuerlige brændoffergave, og dens madoffergaven, og deres drikoffergaver.
Nu 29:11 One kid of the goats for a sin offering; beside the sin offering of atonement, and the continual burnt offering, and the meat offering of it, and their drink offerings.
[4Mo 29:12 DK-KJV] Og på den 15’ne dag af den 7’ne måned skal I ha’ en hellig sammenkomst; I skal ikke udføre slavearbejde, og I skal holde en 7 dages fest for HERREN:
Nu 29:12 And on the fifteenth day of the seventh month ye shall have an holy convocation; ye shall do no servile work, and ye shall keep a feast unto the LORD seven days:
[4Mo 29:13 DK-KJV] Og I skal tilbyde en brændoffergave, et offer lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN; 13 unge stude, 2 væddere, og 14 lam fra det første år; de skal være fejlfrie:
Nu 29:13 And ye shall offer a burnt offering, a sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the LORD; thirteen young bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year; they shall be without blemish:
[4Mo 29:14 DK-KJV] Og deres madoffergave skal være af mel blandet med olie, 6.6 kilo for hver stud af de 13 stude, 4.4 kilo for hver vædder af de 2 væddere, 
Nu 29:14 And their meat offering shall be of flour mingled with oil, three tenth deals unto every bullock of the thirteen bullocks, two tenth deals to each ram of the two rams,
[4Mo 29:15 DK-KJV] Og 2.2 kilo for hvert lam af de 14 lam:
Nu 29:15 And a several tenth deal to each lamb of the fourteen lambs:
[4Mo 29:16 DK-KJV] Og et gedekid som en syndoffergave: i tillæg til den kontinuerlige brændoffergave, og hans madoffergave, og hans drikofring.
Nu 29:16 And one kid of the goats for a sin offering; beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering.
[4Mo 29:17 DK-KJV] Og på den anden dag skal I tilbyde 12 unge stude, 2 væddere, 14 uplettede lam fra det første år:
Nu 29:17 And on the second day ye shall offer twelve young bullocks, two rams, fourteen lambs of the first year without spot:
[4Mo 29:18 DK-KJV] Og deres madoffergave og deres drikoffergaver for studene, for vædderne, og for lammene, skal være efter deres antal, ifølge skikken:
Nu 29:18 And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:
[4Mo 29:19 DK-KJV] Og et gedekid som en syndoffergave: i tillæg til den kontinuerlige brændoffergave, og dens madoffergave, og deres drikoffergaver.
Nu 29:19 And one kid of the goats for a sin offering; beside the continual burnt offering, and the meat offering thereof, and their drink offerings.
[4Mo 29:20 DK-KJV] Og på den 3’je dag 11 stude, 2 væddere, 14 fejlfrie lam fra det første år;
Nu 29:20 And on the third day eleven bullocks, two rams, fourteen lambs of the first year without blemish;
[4Mo 29:21 DK-KJV] Og deres madoffergave og deres drikoffergaver for studene, for vædderne, og for lammene, skal være efter deres antal, ifølge skikken:
Nu 29:21 And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:
[4Mo 29:22 DK-KJV] Og 1 ged som en syndoffergave; i tillæg til den kontinuerlige brændoffergave, og hans madoffergave, og hans drikoffergave.
Nu 29:22 And one goat for a sin offering; beside the continual burnt offering, and his meat offering, and his drink offering.
[4Mo 29:23 DK-KJV] Og på den 4’re dag 10 stude, 2 væddere, 14 fejlfrie lam fra det første år;
Nu 29:23 And on the fourth day ten bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year without blemish:
[4Mo 29:24 DK-KJV] Deres madoffergave og deres drikoffergaver for studene, for vædderne, og for lammene, skal være efter deres antal, ifølge skikken:
Nu 29:24 Their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:
[4Mo 29:25 DK-KJV] Og et gedekid som en syndoffergave: i tillæg til den kontinuerlige brændoffergave, hans madoffergave, og hans drikoffergave.
Nu 29:25 And one kid of the goats for a sin offering; beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering.
[4Mo 29:26 DK-KJV] Og på den 5’te dag 9 stude, 2 væddere, og 14 uplettede lam fra det første år:
Nu 29:26 And on the fifth day nine bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year without spot:
[4Mo 29:27 DK-KJV] Og deres madoffergave og deres drikoffergaver for studene, for vædderne, og for lammene, skal være efter deres antal, ifølge skikken:
Nu 29:27 And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:
[4Mo 29:28 DK-KJV] Og 1 ged som en syndoffergave; i tillæg til den kontinuerlige brændoffergave, og hans madoffergave, og hans drikoffergave.
Nu 29:28 And one goat for a sin offering; beside the continual burnt offering, and his meat offering, and his drink offering.
[4Mo 29:29 DK-KJV] Og på den 6’te dag 8 stude, 2 væddere, 14 fejlfrie lam fra det første år;
Nu 29:29 And on the sixth day eight bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year without blemish:
[4Mo 29:30 DK-KJV] Og deres madoffergave og deres drikoffergaver for studene, for vædderne, og for lammene, skal være efter deres antal, ifølge skikken:
Nu 29:30 And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:
[4Mo 29:31 DK-KJV] Og 1 ged som en syndoffergave; i tillæg til den kontinuerlige brændoffergave, hans madoffergave, og hans drikoffergave.
Nu 29:31 And one goat for a sin offering; beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering.
[4Mo 29:32 DK-KJV] Og på den 7’ne dag 7 stude, 2 væddere, 14 fejlfrie lam fra det første år;
Nu 29:32 And on the seventh day seven bullocks, two rams, and fourteen lambs of the first year without blemish:
[4Mo 29:33 DK-KJV] Og deres madoffergave og deres drikoffergaver for studene, for vædderne, og for lammene, skal være efter deres antal, ifølge skikken:
Nu 29:33 And their meat offering and their drink offerings for the bullocks, for the rams, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:
[4Mo 29:34 DK-KJV] Og 1 ged som en syndoffergave; i tillæg til den kontinuerlige brændoffergave, hans madoffergave, og hans drikoffergave.
Nu 29:34 And one goat for a sin offering; beside the continual burnt offering, his meat offering, and his drink offering.
[4Mo 29:35 DK-KJV] På den 8’ne dag skal I ha’ en højtidelig forsamling: i den skal I ikke udføre slavearbejde:
Nu 29:35 On the eighth day ye shall have a solemn assembly: ye shall do no servile work therein:
[4Mo 29:36 DK-KJV] Og I skal tilbyde en brændoffergave, et offer lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN; 1 stud, 1 vædder, 7 fejlfrie lam fra det første år:
Nu 29:36 But ye shall offer a burnt offering, a sacrifice made by fire, of a sweet savour unto the LORD: one bullock, one ram, seven lambs of the first year without blemish:
[4Mo 29:37 DK-KJV] Deres madoffergave og deres drikoffergaver for studen, for vædderen, og for lammene, skal være efter deres antal, ifølge skikken:
Nu 29:37 Their meat offering and their drink offerings for the bullock, for the ram, and for the lambs, shall be according to their number, after the manner:
[4Mo 29:38 DK-KJV] Og 1 ged som en syndoffergave; i tillæg til den kontinuerlige brændoffergave, hans madoffergave, og hans drikoffergave.
Nu 29:38 And one goat for a sin offering; beside the continual burnt offering, and his meat offering, and his drink offering.
[4Mo 29:39 DK-KJV] Disse ting skal I gøre overfor HERREN i jeres fastsatte fester, i tillæg til jeres løfter, og jeres frivillige offergaver, for jeres brændoffergaver, og for jeres madoffergaver, og for jeres drikoffergaver, og for jeres fredsoffergaver.
Nu 29:39 These things ye shall do unto the LORD in your set feasts, beside your vows, and your freewill offerings, for your burnt offerings, and for your meat offerings, and for your drink offerings, and for your peace offerings.
[4Mo 29:40 DK-KJV] Og Moses fortalte Israels børn i overensstemmelse med alt det HERREN befalede Moses.
Nu 29:40 And Moses told the children of Israel according to all that the LORD commanded Moses.
[4Mo 30:1 DK-KJV] Og Moses talte til lederne af stammerne angående Israels børn, og siger, Dette er tingene som HERREN har befalet.
Nu 30:1 And Moses spake unto the heads of the tribes concerning the children of Israel, saying, This is the thing which the LORD hath commanded.
[4Mo 30:2 DK-KJV] Hvis en mand afgir et løfte til HERREN, eller sværger en ed for at binde sin sjæl med en forpligtigelse: skal han ikke bryde sit ord, han skal gøre efter alt der udgår fra hans mund.
Nu 30:2 If a man vow a vow unto the LORD, or swear an oath to bind his soul with a bond; he shall not break his word, he shall do according to all that proceedeth out of his mouth.
[4Mo 30:3 DK-KJV] Hvis en kvinde også afgir et løfte til HERREN, og binder hendeselv med en forpligtigelse, ved i hendes ungdom at være i hendes fars hus;
Nu 30:3 If a woman also vow a vow unto the LORD, and bind herself by a bond, being in her father’s house in her youth;
[4Mo 30:4 DK-KJV] Og hendes far hører hendes løfte, og hendes forpligtigelse hvormed hun har bundet hendes sjæl, og hendes far ikke siger noget til hende: da skal alle hendes løfter stå fast, og enhver forpligtigelse hvormed hun har bundet hendes sjæl skal stå fast.
Nu 30:4 And her father hear her vow, and her bond wherewith she hath bound her soul, and her father shall hold his peace at her: then all her vows shall stand, and every bond wherewith she hath bound her soul shall stand.
[4Mo 30:5 DK-KJV] Men hvis hendes far ikke tillader hende at gøre det på dagen han hører det; skal ingen af hendes løfter, eller hendes forpligtigelser hvormed hun har bundet hendes sjæl, stå fast: og HERREN skal tilgive hende, fordi hendes far ikke tillod hende at gøre det.
Nu 30:5 But if her father disallow her in the day that he heareth; not any of her vows, or of her bonds wherewith she hath bound her soul, shall stand: and the LORD shall forgive her, because her father disallowed her.
[4Mo 30:6 DK-KJV] Og hvis hun overhovedet havde en ægtemand, da hun afga’ løfte, eller ytrede noget uf af hendes læber, hvormed hun bandt hendes sjæl;
Nu 30:6 And if she had at all an husband, when she vowed, or uttered ought out of her lips, wherewith she bound her soul;
4Mo 30:7 DK-KJV] Og hendes ægtemand hørte det, og ikke sagde noget til det på dagen da han hørte det: da skal hendes løfter stå fast, og hendes forpligtigelser hvormed hun bandt hendes sjæl skal stå fast.
Nu 30:7 And her husband heard it, and held his peace at her in the day that he heard it: then her vows shall stand, and her bonds wherewith she bound her soul shall stand.
[4Mo 30:8 DK-KJV] Men hvis hendes ægtemand ikke tillader hende at gøre det i den dag da han hørte det; da skal han gøre hendes løfte som hun afgav, og det som hun ytrede med hendes læber, hvormed hun bandt hendes sjæl, ugyldig: og HERREN skal tilgive hende.
Nu 30:8 But if her husband disallowed her on the day that he heard it; then he shall make her vow which she vowed, and that which she uttered with her lips, wherewith she bound her soul, of none effect: and the LORD shall forgive her.
[4Mo 30:9 DK-KJV] Men ethvert løfte fra en enke, og fra hende der er skilt, hvormed de har bundet deres sjæle, skal stå fast imod hende.
Nu 30:9 But every vow of a widow, and of her that is divorced, wherewith they have bound their souls, shall stand against her.
[4Mo 30:10 DK-KJV] Og hvis hun afga’ løfte i hendes ægtemands hus, eller bandt hendes sjæl via en forpligtigelse med en ed;
Nu 30:10 And if she vowed in her husband’s house, or bound her soul by a bond with an oath;
[4Mo 30:11 DK-KJV] Og hendes ægtemand hørte det, og ikke sagde noget til hende, og ikke forbød hende at gøre det: da skal alle hendes løfter stå fast, og enhver forpligtigelse hvormed hun bandt hendes sjæl skal stå fast.
Nu 30:11 And her husband heard it, and held his peace at her, and disallowed her not: then all her vows shall stand, and every bond wherewith she bound her soul shall stand.
[4Mo 30:12 DK-KJV] Men hvis hendes ægtemand fuldstændig gjorde dem ugyldige i den dag da han hørte dem; da skal hvadsomhelst der udgik af hendes læber angående hendes løfter, eller angående forpligtigelsen af hendes sjæl, ikke stå fast: hendes ægtemand har gjort dem ugyldig; og HERREN skal tilgive hende.
Nu 30:12 But if her husband hath utterly made them void on the day he heard them; then whatsoever proceeded out of her lips concerning her vows, or concerning the bond of her soul, shall not stand: her husband hath made them void; and the LORD shall forgive her.
[4Mo 30:13 DK-KJV] Ethvert løfte, og enhver bindene ed til at plage sjælen, må hendes ægtemand gøre gyldig, eller hendes ægtemand må gøre det ugyldig.
Nu 30:13 Every vow, and every binding oath to afflict the soul, her husband may establish it, or her husband may make it void.
[4Mo 30:14 DK-KJV] Men hvis hendes ægtemand overhovedet ikke siger noget til hende fra dag til dag; da gyldiggør han alle hendes løfter, eller alle hendes forpligtigelser, som er over hende: han bekræfter dem, fordi han ikke sagde noget til hende på dagen da han hørte dem.
Nu 30:14 But if her husband altogether hold his peace at her from day to day; then he establisheth all her vows, or all her bonds, which are upon her: he confirmeth them, because he held his peace at her in the day that he heard them.
[4Mo 30:15 DK-KJV] Men hvis han på nogen måde ugyldigør dem efter at han hørte dem; da skal han bære hendes fejltrin.
Nu 30:15 But if he shall any ways make them void after that he hath heard them; then he shall bear her iniquity.
[4Mo 30:16 DK-KJV] Disse er vedtægterne, som HERREN befalede Moses, mellem en mand og hans hustru, mellem faderen og hans datter, som stadig er i hendes ungdom i hendes fars hus.
Nu 30:16 These are the statutes, which the LORD commanded Moses, between a man and his wife, between the father and his daughter, being yet in her youth in her father’s house.
[4Mo 31:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 31:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 31:2 DK-KJV]
Nu 31:2 Avenge the children of Israel of the Midianites: afterward shalt thou be gathered unto thy people.
[4Mo 31:3 DK-KJV]
Nu 31:3 And Moses spake unto the people, saying, Arm some of yourselves unto the war, and let them go against the Midianites, and avenge the LORD of Midian.
[4Mo 31:4 DK-KJV]
Nu 31:4 Of every tribe a thousand, throughout all the tribes of Israel, shall ye send to the war.
[4Mo 31:5 DK-KJV]
Nu 31:5 So there were delivered out of the thousands of Israel, a thousand of every tribe, twelve thousand armed for war.
[4Mo 31:6 DK-KJV]
Nu 31:6 And Moses sent them to the war, a thousand of every tribe, them and Phinehas the son of Eleazar the priest, to the war, with the holy instruments, and the trumpets to blow in his hand.
[4Mo 31:7 DK-KJV] Og de advarede imod Midianiterne, som HERREN befalede Moses; og de dræbte alle hankønene
Nu 31:7 And they warred against the Midianites, as the LORD commanded Moses; and they slew all the males.
[4Mo 31:8 DK-KJV] Og de dræbte kongerne fra Midian, udover resten af dem der var dræbt, nemlig, Evi, og Rekem, og Zur, og Hur, og Reba, 5 konger fra Midian: de dræbte også Balaam sønnen af Beor med sværdet.
Nu 31:8 And they slew the kings of Midian, beside the rest of them that were slain; namely, Evi, and Rekem, and Zur, and Hur, and Reba, five kings of Midian: Balaam also the son of Beor they slew with the sword.
[4Mo 31:9 DK-KJV] Og Israels børn tog kvinderne fra Midian til fange, og deres små, og tog alt deres kvæg som bytte, og alle deres flokke, og alle deres guder.
Nu 31:9 And the children of Israel took all the women of Midian captives, and their little ones, and took the spoil of all their cattle, and all their flocks, and all their goods.
[4Mo 31:10 DK-KJV] Og de brændte alle deres byer hvori de boede, og alt deres prægtige kvæg, med ild.
Nu 31:10 And they burnt all their cities wherein they dwelt, and all their goodly castles, with fire.
[4Mo 31:11 DK-KJV]
Nu 31:11 And they took all the spoil, and all the prey, both of men and of beasts.
[4Mo 31:12 DK-KJV]
Nu 31:12 And they brought the captives, and the prey, and the spoil, unto Moses, and Eleazar the priest, and unto the congregation of the children of Israel, unto the camp at the plains of Moab, which are by Jordan near Jericho.
[4Mo 31:13 DK-KJV]
Nu 31:13 And Moses, and Eleazar the priest, and all the princes of the congregation, went forth to meet them without the camp.
[4Mo 31:14 DK-KJV]
Nu 31:14 And Moses was wroth with the officers of the host, with the captains over thousands, and captains over hundreds, which came from the battle.
[4Mo 31:15 DK-KJV]
Nu 31:15 And Moses said unto them, Have ye saved all the women alive?
[4Mo 31:16 DK-KJV]
Nu 31:16 Behold, these caused the children of Israel, through the counsel of Balaam, to commit trespass against the LORD in the matter of Peor, and there was a plague among the congregation of the LORD.
[4Mo 31:17 DK-KJV]
Nu 31:17 Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him.
[4Mo 31:18 DK-KJV]
Nu 31:18 But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves.
[4Mo 31:19 DK-KJV]
Nu 31:19 And do ye abide without the camp seven days: whosoever hath killed any person, and whosoever hath touched any slain, purify both yourselves and your captives on the third day, and on the seventh day.
[4Mo 31:20 DK-KJV]
Nu 31:20 And purify all your raiment, and all that is made of skins, and all work of goats’ hair, and all things made of wood.
[4Mo 31:21 DK-KJV]
Nu 31:21 And Eleazar the priest said unto the men of war which went to the battle, This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses;
[4Mo 31:22 DK-KJV]
Nu 31:22 Only the gold, and the silver, the brass, the iron, the tin, and the lead,
[4Mo 31:23 DK-KJV] Enhver ting der kan forbli’ ilden, det skal I få til at gå gennem ilden, og det skal være rent: imidlertid skal det renses med separationsvandet: og alle ting der ikke forbli’r i ilden skal I få til at gå gennem vandet.
Nu 31:23 Every thing that may abide the fire, ye shall make it go through the fire, and it shall be clean: nevertheless it shall be purified with the water of separation: and all that abideth not the fire ye shall make go through the water.
[4Mo 31:24 DK-KJV] Og I skal vaske jeres tøj i 7 dage, og I skal være rene, og bagefter skal i komme ind i lejren.
Nu 31:24 And ye shall wash your clothes on the seventh day, and ye shall be clean, and afterward ye shall come into the camp.
[4Mo 31:25 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 31:25 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 31:26 DK-KJV] Ta’ summen af byttet der var taget, både af mænd og af dyr, du, og præsten Eleazar, og menighedens ledende fædre:
Nu 31:26 Take the sum of the prey that was taken, both of man and of beast, thou, and Eleazar the priest, and the chief fathers of the congregation:
[4Mo 31:27 DK-KJV] Og del byttet ind i 2 dele; mellem dem der tog krigen på sig, som drog ud i kamp, og mellem hele menigheden:
Nu 31:27 And divide the prey into two parts; between them that took the war upon them, who went out to battle, and between all the congregation:
[4Mo 31:28 DK-KJV] Og udskriv en skat til HERREN af de krigsførene mænd som gik ud i kamp: en sjæl af 500, både af personerne, og af kreaturene, og af æslerne, og af fårene:
Nu 31:28 And levy a tribute unto the LORD of the men of war which went out to battle: one soul of five hundred, both of the persons, and of the beeves, and of the asses, and of the sheep:
[4Mo 31:29 DK-KJV] Ta’ den af deres halvdel, og gi’ den til præsten Eleazar, som en hæveoffergave fra HERREN.
Nu 31:29 Take it of their half, and give it unto Eleazar the priest, for an heave offering of the LORD.
[4Mo 31:30 DK-KJV]
Nu 31:30 And of the children of Israel’s half, thou shalt take one portion of fifty, of the persons, of the beeves, of the asses, and of the flocks, of all manner of beasts, and give them unto the Levites, which keep the charge of the tabernacle of the LORD.
[4Mo 31:31 DK-KJV]
Nu 31:31 And Moses and Eleazar the priest did as the LORD commanded Moses.
[4Mo 31:32 DK-KJV]
Nu 31:32 And the booty, being the rest of the prey which the men of war had caught, was six hundred thousand and seventy thousand and five thousand sheep,
[4Mo 31:33 DK-KJV]
Nu 31:33 And threescore and twelve thousand beeves,
[4Mo 31:34 DK-KJV]
Nu 31:34 And threescore and one thousand asses,
[4Mo 31:35 DK-KJV]
Nu 31:35 And thirty and two thousand persons in all, of women that had not known man by lying with him.
[4Mo 31:36 DK-KJV]
Nu 31:36 And the half, which was the portion of them that went out to war, was in number three hundred thousand and seven and thirty thousand and five hundred sheep:
[4Mo 31:37 DK-KJV]
Nu 31:37 And the LORD’S tribute of the sheep was six hundred and threescore and fifteen.
[4Mo 31:38 DK-KJV]
Nu 31:38 And the beeves were thirty and six thousand; of which the LORD’S tribute was threescore and twelve.
[4Mo 31:39 DK-KJV]
Nu 31:39 And the asses were thirty thousand and five hundred; of which the LORD’S tribute was threescore and one.
[4Mo 31:40 DK-KJV]
Nu 31:40 And the persons were sixteen thousand; of which the LORD’S tribute was thirty and two persons.
[4Mo 31:41 DK-KJV]
Nu 31:41 And Moses gave the tribute, which was the LORD’S heave offering, unto Eleazar the priest, as the LORD commanded Moses.
[4Mo 31:42 DK-KJV]
Nu 31:42 And of the children of Israel’s half, which Moses divided from the men that warred,
[4Mo 31:43 DK-KJV]
Nu 31:43 (Now the half that pertained unto the congregation was three hundred thousand and thirty thousand and seven thousand and five hundred sheep,
[4Mo 31:44 DK-KJV]
Nu 31:44 And thirty and six thousand beeves,
[4Mo 31:45 DK-KJV]
Nu 31:45 And thirty thousand asses and five hundred,
[4Mo 31:46 DK-KJV]
Nu 31:46 And sixteen thousand persons;)
[4Mo 31:47 DK-KJV] Ja af halvdelen af Israels børn, tog Moses 1 del ud af 50, både af menneske og dyr, og gav dem til Leviterne, som havde opsynet med HERRENs tabernakel; som HERREN befalede Moses.
Nu 31:47 Even of the children of Israel’s half, Moses took one portion of fifty, both of man and of beast, and gave them unto the Levites, which kept the charge of the tabernacle of the LORD; as the LORD commanded Moses.
[4Mo 31:48 DK-KJV]
Nu 31:48 And the officers which were over thousands of the host, the captains of thousands, and captains of hundreds, came near unto Moses:
[4Mo 31:49 DK-KJV]
Nu 31:49 And they said unto Moses, Thy servants have taken the sum of the men of war which are under our charge, and there lacketh not one man of us.
[4Mo 31:50 DK-KJV] Vi har derfor bragt en offergave til HERREN,
Nu 31:50 We have therefore brought an oblation for the LORD, what every man hath gotten, of jewels of gold, chains, and bracelets, rings, earrings, and tablets, to make an atonement for our souls before the LORD.
[4Mo 31:51 DK-KJV]
Nu 31:51 And Moses and Eleazar the priest took the gold of them, even all wrought jewels.
[4Mo 31:52 DK-KJV]
Nu 31:52 And all the gold of the offering that they offered up to the LORD, of the captains of thousands, and of the captains of hundreds, was sixteen thousand seven hundred and fifty shekels.
[4Mo 31:53 DK-KJV]
Nu 31:53 (For the men of war had taken spoil, every man for himself.)
[4Mo 31:54 DK-KJV] menighedens tabernakel
Nu 31:54 And Moses and Eleazar the priest took the gold of the captains of thousands and of hundreds, and brought it into the tabernacle of the congregation, for a memorial for the children of Israel before the LORD.
[4Mo 32:1 DK-KJV]
Nu 32:1 Now the children of Reuben and the children of Gad had a very great multitude of cattle: and when they saw the land of Jazer, and the land of Gilead, that, behold, the place was a place for cattle;
[4Mo 32:2 DK-KJV]
Nu 32:2 The children of Gad and the children of Reuben came and spake unto Moses, and to Eleazar the priest, and unto the princes of the congregation, saying,
[4Mo 32:3 DK-KJV]
Nu 32:3 Ataroth, and Dibon, and Jazer, and Nimrah, and Heshbon, and Elealeh, and Shebam, and Nebo, and Beon,
[4Mo 32:4 DK-KJV]
Nu 32:4 Even the country which the LORD smote before the congregation of Israel, is a land for cattle, and thy servants have cattle:
[4Mo 32:5 DK-KJV]
Nu 32:5 Wherefore, said they, if we have found grace in thy sight, let this land be given unto thy servants for a possession, and bring us not over Jordan.
[4Mo 32:6 DK-KJV]
Nu 32:6 And Moses said unto the children of Gad and to the children of Reuben, Shall your brethren go to war, and shall ye sit here?
[4Mo 32:7 DK-KJV]
Nu 32:7 And wherefore discourage ye the heart of the children of Israel from going over into the land which the LORD hath given them?
[4Mo 32:8 DK-KJV]
Nu 32:8 Thus did your fathers, when I sent them from Kadesh-barnea to see the land.
[4Mo 32:9 DK-KJV]
Nu 32:9 For when they went up unto the valley of Eshcol, and saw the land, they discouraged the heart of the children of Israel, that they should not go into the land which the LORD had given them.
[4Mo 32:10 DK-KJV]
Nu 32:10 And the LORD’S anger was kindled the same time, and he sware, saying,
[4Mo 32:11 DK-KJV]
Nu 32:11 Surely none of the men that came up out of Egypt, from twenty years old and upward, shall see the land which I sware unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob; because they have not wholly followed me:
[4Mo 32:12 DK-KJV]
Nu 32:12 Save Caleb the son of Jephunneh the Kenezite, and Joshua the son of Nun: for they have wholly followed the LORD.
[4Mo 32:13 DK-KJV]
Nu 32:13 And the LORD’S anger was kindled against Israel, and he made them wander in the wilderness forty years, until all the generation, that had done evil in the sight of the LORD, was consumed.
[4Mo 32:14 DK-KJV] HERRENs voldsomme vrede
Nu 32:14 And, behold, ye are risen up in your fathers’ stead, an increase of sinful men, to augment yet the fierce anger of the LORD toward Israel.
[4Mo 32:15 DK-KJV]
Nu 32:15 For if ye turn away from after him, he will yet again leave them in the wilderness; and ye shall destroy all this people.
[4Mo 32:16 DK-KJV]
Nu 32:16 And they came near unto him, and said, We will build sheepfolds here for our cattle, and cities for our little ones:
[4Mo 32:17 DK-KJV]
Nu 32:17 But we ourselves will go ready armed before the children of Israel, until we have brought them unto their place: and our little ones shall dwell in the fenced cities because of the inhabitants of the land.
[4Mo 32:18 DK-KJV]
Nu 32:18 We will not return unto our houses, until the children of Israel have inherited every man his inheritance.
[4Mo 32:19 DK-KJV]
Nu 32:19 For we will not inherit with them on yonder side Jordan, or forward; because our inheritance is fallen to us on this side Jordan eastward.
[4Mo 32:20 DK-KJV]
Nu 32:20 And Moses said unto them, If ye will do this thing, if ye will go armed before the LORD to war,
[4Mo 32:21 DK-KJV]
Nu 32:21 And will go all of you armed over Jordan before the LORD, until he hath driven out his enemies from before him,
[4Mo 32:22 DK-KJV]
Nu 32:22 And the land be subdued before the LORD: then afterward ye shall return, and be guiltless before the LORD, and before Israel; and this land shall be your possession before the LORD.
[4Mo 32:23 DK-KJV]
Nu 32:23 But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the LORD: and be sure your sin will find you out.
[4Mo 32:24 DK-KJV]
Nu 32:24 Build you cities for your little ones, and folds for your sheep; and do that which hath proceeded out of your mouth.
[4Mo 32:25 DK-KJV]
Nu 32:25 And the children of Gad and the children of Reuben spake unto Moses, saying, Thy servants will do as my lord commandeth.
[4Mo 32:26 DK-KJV]
Nu 32:26 Our little ones, our wives, our flocks, and all our cattle, shall be there in the cities of Gilead:
[4Mo 32:27 DK-KJV]
Nu 32:27 But thy servants will pass over, every man armed for war, before the LORD to battle, as my lord saith.
[4Mo 32:28 DK-KJV]
Nu 32:28 So concerning them Moses commanded Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun, and the chief fathers of the tribes of the children of Israel:
[4Mo 32:29 DK-KJV]
Nu 32:29 And Moses said unto them, If the children of Gad and the children of Reuben will pass with you over Jordan, every man armed to battle, before the LORD, and the land shall be subdued before you; then ye shall give them the land of Gilead for a possession:
[4Mo 32:30 DK-KJV]
Nu 32:30 But if they will not pass over with you armed, they shall have possessions among you in the land of Canaan.
[4Mo 32:31 DK-KJV]
Nu 32:31 And the children of Gad and the children of Reuben answered, saying, As the LORD hath said unto thy servants, so will we do.
[4Mo 32:32 DK-KJV]
Nu 32:32 We will pass over armed before the LORD into the land of Canaan, that the possession of our inheritance on this side Jordan may be ours.
[4Mo 32:33 DK-KJV]
Nu 32:33 And Moses gave unto them, even to the children of Gad, and to the children of Reuben, and unto half the tribe of Manasseh the son of Joseph, the kingdom of Sihon king of the Amorites, and the kingdom of Og king of Bashan, the land, with the cities thereof in the coasts, even the cities of the country round about.
[4Mo 32:34 DK-KJV]
Nu 32:34 And the children of Gad built Dibon, and Ataroth, and Aroer,
[4Mo 32:35 DK-KJV]
Nu 32:35 And Atroth, Shophan, and Jaazer, and Jogbehah,
[4Mo 32:36 DK-KJV]
Nu 32:36 And Beth-nimrah, and Beth-haran, fenced cities: and folds for sheep.
[4Mo 32:37 DK-KJV]
Nu 32:37 And the children of Reuben built Heshbon, and Elealeh, and Kirjath-aim,
[4Mo 32:38 DK-KJV]
Nu 32:38 And Nebo, and Baal-meon, (their names being changed,) and Shibmah: and gave other names unto the cities which they builded.
[4Mo 32:39 DK-KJV] Og børnene af Machir sønnen til Manasseh gik til Gilead, og indtog den, og fordrev Amoriterne som var i den.
Nu 32:39 And the children of Machir the son of Manasseh went to Gilead, and took it, and dispossessed the Amorite which was in it.
[4Mo 32:40 DK-KJV] Og Moses gav Gilead til Machir sønnen af Manasseh; og han boede derinde.
Nu 32:40 And Moses gave Gilead unto Machir the son of Manasseh; and he dwelt therein.
[4Mo 32:41 DK-KJV] Og Jair sønnen af Manasseh gik og tog dens små landsbyer, og kaldte dem Havoth-jair. “landsbyerne der oplyser dig”
Nu 32:41 And Jair the son of Manasseh went and took the small towns thereof, and called them Havoth-jair.
[4Mo 32:42 DK-KJV] Og Nobah gik og tog Kenath, og dens landsbyer, og kaldte den Nobah, efter hans eget navn. “Nobah = der gør eller bjæffer “
Nu 32:42 And Nobah went and took Kenath, and the villages thereof, and called it Nobah, after his own name.
[4Mo 33:1 DK-KJV] Disse er Israels børns rejser, som gik frem ud af Egyptens land med deres hære under Moses’ og Aarons hånd.
Nu 33:1 These are the journeys of the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt with their armies under the hand of Moses and Aaron.
[4Mo 33:2 DK-KJV] Og Moses nedskrev deres udgange efter deres rejser ved HERRENs befaling: og disse er deres rejser efter deres udgange.
Nu 33:2 And Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of the LORD: and these are their journeys according to their goings out.
[4Mo 33:3 DK-KJV] Og de tog afsted fra Rameses i den første måned, på den 15’ne dag af den første måned; om morgenen efter påsken gik Israels børn ud med en høj hånd foran alle Egypternes øjne. 
Nu 33:3 And they departed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with an high hand in the sight of all the Egyptians.
[4Mo 33:4 DK-KJV] For Egypterne begravede alle deres førstefødte, som HERREN havde slået blandt dem: over deres guder udførte HERREN også domme.
Nu 33:4 For the Egyptians buried all their firstborn, which the LORD had smitten among them: upon their gods also the LORD executed judgments.
[4Mo 33:5 DK-KJV] Og Israels børn tog afsted fra fra Rameses, og lejrede i Succoth.
Nu 33:5 And the children of Israel removed from Rameses, and pitched in Succoth.
[4Mo 33:6 DK-KJV] Og de tog afsted fra Succoth, og lejrede i Etham, som er på kanten af vildmarken.
Nu 33:6 And they departed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.
[4Mo 33:7 DK-KJV] Og de flyttede fra Etham, og slog lejren op i Pi-hahiroth, som er foran Baal-zephon: og de lejrede foran Migdol.
Nu 33:7 And they removed from Etham, and turned again unto Pi-hahiroth, which is before Baal-zephon: and they pitched before Migdol.
[4Mo 33:8 DK-KJV] Og de tog afsted fra foran Pi-hahiroth, og passerede midt igennem havet ind i vildmarken, og gik 3 dagsrejser i Ethans vildmark, og lejrede i Marah.
Nu 33:8 And they departed from before Pi-hahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went three days’ journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.
[4Mo 33:9 DK-KJV] Og de flyttede fra Marah, og de kom til Elim: og i Elim var der 12 vandfontæner, og 70 palmetræer; og lejrede der.
Nu 33:9 And they removed from Marah, and came unto Elim: and in Elim were twelve fountains of water, and threescore and ten palm trees; and they pitched there.
[4Mo 33:10 DK-KJV] Og de flyttede fra Elim, og slog lejren op ved det Røde hav.
Nu 33:10 And they removed from Elim, and encamped by the Red sea.
[4Mo 33:11 DK-KJV] Og de flyttede fra det Røde hav, og slog lejren op i Sins vildmark.
Nu 33:11 And they removed from the Red sea, and encamped in the wilderness of Sin.
[4Mo 33:12 DK-KJV] Og de tog deres rejse ud af Sins vildmark, og slog lejren op i Dophkah.
Nu 33:12 And they took their journey out of the wilderness of Sin, and encamped in Dophkah.
[4Mo 33:13 DK-KJV] Og de tog afsted fra Dophkah, og slog lejren op i Alush.
Nu 33:13 And they departed from Dophkah, and encamped in Alush.
[4Mo 33:14 DK-KJV] Og de flyttede fra Alush, og slog lejren op ved Rephidim, hvor der ikke var noget vand som folket kunne drikke.
Nu 33:14 And they removed from Alush, and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink.
[4Mo 33:15 DK-KJV] Og de tog afsted fra Rephidim, og lejrede i Sinais vildmark.
Nu 33:15 And they departed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai.
[4Mo 33:16 DK-KJV] Og de flyttede fra Sinaiørkenen, og lejrede ved Kibroth-hattaavah.
Nu 33:16 And they removed from the desert of Sinai, and pitched at Kibroth-hattaavah.
[4Mo 33:17 DK-KJV] Og de tog afsted fra Kibroth-hattaavah, og lejrede ved Hazeroth.
Nu 33:17 And they departed from Kibroth-hattaavah, and encamped at Hazeroth.
[4Mo 33:18 DK-KJV] Og de tog afsted fra Hazeroth, og lejrede i Rithmah.
Nu 33:18 And they departed from Hazeroth, and pitched in Rithmah.
[4Mo 33:19 DK-KJV] Og de tog afsted fra Rithmah, og lejrede ved Rimmon-parez.
Nu 33:19 And they departed from Rithmah, and pitched at Rimmon-parez.
[4Mo 33:20 DK-KJV] Og de tog afsted fra Rimmon-parez, og lejrede i Libnah.
Nu 33:20 And they departed from Rimmon-parez, and pitched in Libnah.
[4Mo 33:21 DK-KJV] Og de flyttede fra Libnah, og lejrede ved Rissah.
Nu 33:21 And they removed from Libnah, and pitched at Rissah.
[4Mo 33:22 DK-KJV] Og de rejste fra Rissah, og lejrede i Kehelathah.
Nu 33:22 And they journeyed from Rissah, and pitched in Kehelathah.
[4Mo 33:23 DK-KJV] Og de gik fra Kehelathah, og lejrede på Shapher-bjerget.
Nu 33:23 And they went from Kehelathah, and pitched in mount Shapher.
[4Mo 33:24 DK-KJV] Og de flyttede fra Shapher, og lejrede i Haradah.
Nu 33:24 And they removed from mount Shapher, and encamped in Haradah.
[4Mo 33:25 DK-KJV] Og de flyttede fra Haradah, og lejrede i Makheloth.
Nu 33:25 And they removed from Haradah, and pitched in Makheloth.
[4Mo 33:26 DK-KJV] Og de flyttede fra Makheloth, og lejrede ved Tahath.
Nu 33:26 And they removed from Makheloth, and encamped at Tahath.
[4Mo 33:27 DK-KJV] Og de tog afsted fra Makheloth, og lejrede ved Tarah.
Nu 33:27 And they departed from Tahath, and pitched at Tarah.
[4Mo 33:28 DK-KJV] Og de flyttede fra Tarah, og lejrede i Mithcah.
Nu 33:28 And they removed from Tarah, and pitched in Mithcah.
[4Mo 33:29 DK-KJV] Og de gik fra Mithcah, og lejrede i Hashmonah.
Nu 33:29 And they went from Mithcah, and pitched in Hashmonah.
[4Mo 33:30 DK-KJV] Og de tog afsted fra Hashmonah, og lejrede ved Moseroth
Nu 33:30 And they departed from Hashmonah, and encamped at Moseroth.
[4Mo 33:31 DK-KJV] Og de tog afsted fra Moseroth, og lejrede i Bene-jaakan.
Nu 33:31 And they departed from Moseroth, and pitched in Bene-jaakan.
[4Mo 33:32 DK-KJV] Og de flyttede fra Bene-jaakan, og lejrede ved Hor-hagidgad. “lyksaglighedsbakken”
Nu 33:32 And they removed from Bene-jaakan, and encamped at Hor-hagidgad.
[4Mo 33:33 DK-KJV] Og de gik fra Hor-hagidgad, og lejrede i Jotbathah.
Nu 33:33 And they went from Hor-hagidgad, and pitched in Jotbathah.
[4Mo 33:34 DK-KJV] Og de flyttede fra Jotbathah, og lejrede ved Ebronah.
Nu 33:34 And they removed from Jotbathah, and encamped at Ebronah.
[4Mo 33:35 DK-KJV] Og de tog afsted fra Ebronah, og lejrede ved Ezion-gaber.
Nu 33:35 And they departed from Ebronah, and encamped at Ezion-gaber.
[4Mo 33:36 DK-KJV] Og de flyttede fra Ezion-gaber, og lejrede i Zins vildmark, som er Kadesh.
Nu 33:36 And they removed from Ezion-gaber, and pitched in the wilderness of Zin, which is Kadesh.
[4Mo 33:37 DK-KJV] Og de flyttede fra Kadesh, og lejrede på Hor-bjerget, på kanten af landet Edom.
Nu 33:37 And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.
[4Mo 33:38 DK-KJV] Og Aaron præsten gik op på Hor-bjerget ved HERRENs befaling, og døde der, i det 14’ne år efter at Israels børn var kommet ud af Egyptens land, i den første dag af den 5’te måned.
Nu 33:38 And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.
[4Mo 33:39 DK-KJV] Og Aaron var 123 år gammel da han døde på Hor-bjerget.
Nu 33:39 And Aaron was an hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.
[4Mo 33:40 DK-KJV] Og Canaanitkongen Arad, som boede i Canaans sydland, hørte om Israels børns ankomst.
Nu 33:40 And king Arad the Canaanite, which dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.
[4Mo 33:41 DK-KJV] Og de tog afsted fra Hor, og lejrede i Zalmonah.
Nu 33:41 And they departed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.
[4Mo 33:42 DK-KJV] Og de tog afsted fra Zalmonah, og lejrede i Punon.
Nu 33:42 And they departed from Zalmonah, and pitched in Punon.
[4Mo 33:43 DK-KJV] Og de tog afsted fra Punon, og lejrede i Oboth.
Nu 33:43 And they departed from Punon, and pitched in Oboth.
[4Mo 33:44 DK-KJV] Og de tog afsted fra Oboth, og lejrede på grænsen til Moab.
Nu 33:44 And they departed from Oboth, and pitched in Ije-abarim, in the border of Moab.
[4Mo 33:45 DK-KJV] Og de tog afsted fra Iim, og lejrede i Dibon-gad.
Nu 33:45 And they departed from Iim, and pitched in Dibon-gad.
[4Mo 33:46 DK-KJV] Og de flyttede fra Dibon-gad, og lejrede i Almon-diblathaim. “gemt i en klynge af figentræer”
Nu 33:46 And they removed from Dibon-gad, and encamped in Almon-diblathaim.
[4Mo 33:47 DK-KJV] Og de flyttede fra Almon-diblathaim, og lejrede på Abarims bjerge, foran Nebo.
Nu 33:47 And they removed from Almon-diblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, before Nebo.
[4Mo 33:48 DK-KJV] Og de tog afsted fra Abarims bjerge, og lejrede på Moabs sletter ved Jordanfloden nær Jeriko.
Nu 33:48 And they departed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
[4Mo 33:49 DK-KJV] Og de lejrede ved Jordanfloden, fra Beth-jesimoth lige til Abel-shittim på Moabs sletter.
Nu 33:49 And they pitched by Jordan, from Beth-jesimoth even unto Abel-shittim in the plains of Moab.
[4Mo 33:50 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses på Moabs sletter ved Jordanfloden nær Jeriko, og siger,
Nu 33:50 And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
[4Mo 33:51 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Når I er passeret over Jordanfloden ind i Canaans land:
Nu 33:51 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are passed over Jordan into the land of Canaan;
[4Mo 33:52 DK-KJV] Da skal I drive alle indbyggerne ud af landet foran jer, og destruere alle deres billeder, og destruere alle deres støbte figurer, og fuldstændigt nedbryde alle deres høje steder:
Nu 33:52 Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places:
[4Mo 33:53 DK-KJV] Og I skal fordrive landets indbyggere, og bo derinde: for jeg har givet jer landet for at besidde det.
Nu 33:53 And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein: for I have given you the land to possess it.
[4Mo 33:54 DK-KJV] Og I skal dele landet ved lod som en arv blandt jeres familier: og til de som er mange skal I gi’ en større arv, og til de som er få skal I gi’ en mindre arv: enhver mands arv skal være på det sted hvor hans lod falder; efter jeres fædres stammer skal I arve.
Nu 33:54 And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families: and to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall give the less inheritance: every man’s inheritance shall be in the place where his lot falleth; according to the tribes of your fathers ye shall inherit.
[4Mo 33:55 DK-KJV] Men hvis I ikke uddriver landets indbyggere foran jer, da skal det ske, at de som I lader tilbage af dem skal være sylespidser i jeres øjne, og torne i jeres sider, og skal plage jer i det land hvori I bor. 
Nu 33:55 But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell.
[4Mo 33:56 DK-KJV] Desuden skal det komme til at ske, at jeg skal gøre det med jer, som jeg tænkte at gøre med dem.
Nu 33:56 Moreover it shall come to pass, that I shall do unto you, as I thought to do unto them.
[4Mo 34:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 34:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 34:2 DK-KJV]
Nu 34:2 Command the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land of Canaan; (this is the land that shall fall unto you for an inheritance, even the land of Canaan with the coasts thereof:)
[4Mo 34:3 DK-KJV]
Nu 34:3 Then your south quarter shall be from the wilderness of Zin along by the coast of Edom, and your south border shall be the outmost coast of the salt sea eastward:
[4Mo 34:4 DK-KJV]
Nu 34:4 And your border shall turn from the south to the ascent of Akrabbim, and pass on to Zin: and the going forth thereof shall be from the south to Kadesh-barnea, and shall go on to Hazar-addar, and pass on to Azmon:
[4Mo 34:5 DK-KJV]
Nu 34:5 And the border shall fetch a compass from Azmon unto the river of Egypt, and the goings out of it shall be at the sea.
[4Mo 34:6 DK-KJV]
Nu 34:6 And as for the western border, ye shall even have the great sea for a border: this shall be your west border.
[4Mo 34:7 DK-KJV]
Nu 34:7 And this shall be your north border: from the great sea ye shall point out for you mount Hor:
[4Mo 34:8 DK-KJV]
Nu 34:8 From mount Hor ye shall point out your border unto the entrance of Hamath; and the goings forth of the border shall be to Zedad:
[4Mo 34:9 DK-KJV]
Nu 34:9 And the border shall go on to Ziphron, and the goings out of it shall be at Hazar-enan: this shall be your north border.
[4Mo 34:10 DK-KJV]
Nu 34:10 And ye shall point out your east border from Hazar-enan to Shepham:
[4Mo 34:11 DK-KJV]
Nu 34:11 And the coast shall go down from Shepham to Riblah, on the east side of Ain; and the border shall descend, and shall reach unto the side of the sea of Chinnereth eastward:
[4Mo 34:12 DK-KJV]
Nu 34:12 And the border shall go down to Jordan, and the goings out of it shall be at the salt sea: this shall be your land with the coasts thereof round about.
[4Mo 34:13 DK-KJV]
Nu 34:13 And Moses commanded the children of Israel, saying, This is the land which ye shall inherit by lot, which the LORD commanded to give unto the nine tribes, and to the half tribe:
[4Mo 34:14 DK-KJV] Til stammen med Reubens børn efter deres fædres hus, og stammen med Gads børn efter deres fædres hus, har modtaget deres arv; og halvdelen af Manassehs stamme har modtaget deres arv:
Nu 34:14 For the tribe of the children of Reuben according to the house of their fathers, and the tribe of the children of Gad according to the house of their fathers, have received their inheritance; and half the tribe of Manasseh have received their inheritance:
[4Mo 34:15 DK-KJV]
Nu 34:15 The two tribes and the half tribe have received their inheritance on this side Jordan near Jericho eastward, toward the sunrising.
[4Mo 34:16 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 34:16 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 34:17 DK-KJV]
Nu 34:17 These are the names of the men which shall divide the land unto you: Eleazar the priest, and Joshua the son of Nun.
[4Mo 34:18 DK-KJV]
Nu 34:18 And ye shall take one prince of every tribe, to divide the land by inheritance.
[4Mo 34:19 DK-KJV]
Nu 34:19 And the names of the men are these: Of the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh.
[4Mo 34:20 DK-KJV]
Nu 34:20 And of the tribe of the children of Simeon, Shemuel the son of Ammihud.
[4Mo 34:21 DK-KJV]
Nu 34:21 Of the tribe of Benjamin, Elidad the son of Chislon.
[4Mo 34:22 DK-KJV]
Nu 34:22 And the prince of the tribe of the children of Dan, Bukki the son of Jogli.
[4Mo 34:23 DK-KJV]
Nu 34:23 The prince of the children of Joseph, for the tribe of the children of Manasseh, Hanniel the son of Ephod.
[4Mo 34:24 DK-KJV]
Nu 34:24 And the prince of the tribe of the children of Ephraim, Kemuel the son of Shiphtan.
[4Mo 34:25 DK-KJV]
Nu 34:25 And the prince of the tribe of the children of Zebulun, Elizaphan the son of Parnach.
[4Mo 34:26 DK-KJV]
Nu 34:26 And the prince of the tribe of the children of Issachar, Paltiel the son of Azzan.
[4Mo 34:27 DK-KJV]
Nu 34:27 And the prince of the tribe of the children of Asher, Ahihud the son of Shelomi.
[4Mo 34:28 DK-KJV]
Nu 34:28 And the prince of the tribe of the children of Naphtali, Pedahel the son of Ammihud.
[4Mo 34:29 DK-KJV]
Nu 34:29 These are they whom the LORD commanded to divide the inheritance unto the children of Israel in the land of Canaan.
[4Mo 35:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses på Moabs sletter ved Jordanfloden nær Jeriko, og siger,
Nu 35:1 And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
[4Mo 35:2 DK-KJV]
Nu 35:2 Command the children of Israel, that they give unto the Levites of the inheritance of their possession cities to dwell in; and ye shall give also unto the Levites suburbs for the cities round about them.
[4Mo 35:3 DK-KJV]
Nu 35:3 And the cities shall they have to dwell in; and the suburbs of them shall be for their cattle, and for their goods, and for all their beasts.
[4Mo 35:4 DK-KJV]
Nu 35:4 And the suburbs of the cities, which ye shall give unto the Levites, shall reach from the wall of the city and outward a thousand cubits round about.
[4Mo 35:5 DK-KJV]
Nu 35:5 And ye shall measure from without the city on the east side two thousand cubits, and on the south side two thousand cubits, and on the west side two thousand cubits, and on the north side two thousand cubits; and the city shall be in the midst: this shall be to them the suburbs of the cities.
[4Mo 35:6 DK-KJV]
Nu 35:6 And among the cities which ye shall give unto the Levites there shall be six cities for refuge, which ye shall appoint for the manslayer, that he may flee thither: and to them ye shall add forty and two cities.
[4Mo 35:7 DK-KJV]
Nu 35:7 So all the cities which ye shall give to the Levites shall be forty and eight cities: them shall ye give with their suburbs.
[4Mo 35:8 DK-KJV]
Nu 35:8 And the cities which ye shall give shall be of the possession of the children of Israel: from them that have many ye shall give many; but from them that have few ye shall give few: every one shall give of his cities unto the Levites according to his inheritance which he inheriteth.
[4Mo 35:9 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Nu 35:9 And the LORD spake unto Moses, saying,
[4Mo 35:10 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, 
Nu 35:10 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come over Jordan into the land of Canaan;
[4Mo 35:11 DK-KJV]
Nu 35:11 Then ye shall appoint you cities to be cities of refuge for you; that the slayer may flee thither, which killeth any person at unawares.
[4Mo 35:12 DK-KJV]
Nu 35:12 And they shall be unto you cities for refuge from the avenger; that the manslayer die not, until he stand before the congregation in judgment.
[4Mo 35:13 DK-KJV]
Nu 35:13 And of these cities which ye shall give six cities shall ye have for refuge.
[4Mo 35:14 DK-KJV]
Nu 35:14 Ye shall give three cities on this side Jordan, and three cities shall ye give in the land of Canaan, which shall be cities of refuge.
[4Mo 35:15 DK-KJV]
Nu 35:15 These six cities shall be a refuge, both for the children of Israel, and for the stranger, and for the sojourner among them: that every one that killeth any person unawares may flee thither.
[4Mo 35:16 DK-KJV]
Nu 35:16 And if he smite him with an instrument of iron, so that he die, he is a murderer: the murderer shall surely be put to death.
[4Mo 35:17 DK-KJV]
Nu 35:17 And if he smite him with throwing a stone, wherewith he may die, and he die, he is a murderer: the murderer shall surely be put to death.
[4Mo 35:18 DK-KJV]
Nu 35:18 Or if he smite him with an hand weapon of wood, wherewith he may die, and he die, he is a murderer: the murderer shall surely be put to death.
[4Mo 35:19 DK-KJV]
Nu 35:19 The revenger of blood himself shall slay the murderer: when he meeteth him, he shall slay him.
[4Mo 35:20 DK-KJV]
Nu 35:20 But if he thrust him of hatred, or hurl at him by laying of wait, that he die;
[4Mo 35:21 DK-KJV]
Nu 35:21 Or in enmity smite him with his hand, that he die: he that smote him shall surely be put to death; for he is a murderer: the revenger of blood shall slay the murderer, when he meeteth him.
[4Mo 35:22 DK-KJV]
Nu 35:22 But if he thrust him suddenly without enmity, or have cast upon him any thing without laying of wait,
[4Mo 35:23 DK-KJV]
Nu 35:23 Or with any stone, wherewith a man may die, seeing him not, and cast it upon him, that he die, and was not his enemy, neither sought his harm:
[4Mo 35:24 DK-KJV] ifølge disse domme:
Nu 35:24 Then the congregation shall judge between the slayer and the revenger of blood according to these judgments:
[4Mo 35:25 DK-KJV]
Nu 35:25 And the congregation shall deliver the slayer out of the hand of the revenger of blood, and the congregation shall restore him to the city of his refuge, whither he was fled: and he shall abide in it unto the death of the high priest, which was anointed with the holy oil.
[4Mo 35:26 DK-KJV]
Nu 35:26 But if the slayer shall at any time come without the border of the city of his refuge, whither he was fled;
[4Mo 35:27 DK-KJV]
Nu 35:27 And the revenger of blood find him without the borders of the city of his refuge, and the revenger of blood kill the slayer; he shall not be guilty of blood:
[4Mo 35:28 DK-KJV]
Nu 35:28 Because he should have remained in the city of his refuge until the death of the high priest: but after the death of the high priest the slayer shall return into the land of his possession.
[4Mo 35:29 DK-KJV]
Nu 35:29 So these things shall be for a statute of judgment unto you throughout your generations in all your dwellings.
[4Mo 35:30 DK-KJV] Den som
Nu 35:30 Whoso killeth any person, the murderer shall be put to death by the mouth of witnesses: but one witness shall not testify against any person to cause him to die.
[4Mo 35:31 DK-KJV]
Nu 35:31 Moreover ye shall take no satisfaction for the life of a murderer, which is guilty of death: but he shall be surely put to death.
[4Mo 35:32 DK-KJV]
Nu 35:32 And ye shall take no satisfaction for him that is fled to the city of his refuge, that he should come again to dwell in the land, until the death of the priest.
[4Mo 35:33 DK-KJV] Sådant skal I ikke besmitte landet hvori I er: for blod det besmitter landet: og landet kan ikke bli’ renset for det blod der er udgydt deri, foruden via blodet fra ham der udgød det.
Nu 35:33 So ye shall not pollute the land wherein ye are: for blood it defileth the land: and the land cannot be cleansed of the blood that is shed therein, but by the blood of him that shed it.
[4Mo 35:34 DK-KJV] Besmit derfor ikke landet som I skal bebo, hvori jeg bor: for jeg HERREN bor blandt Israels børn.
Nu 35:34 Defile not therefore the land which ye shall inhabit, wherein I dwell: for I the LORD dwell among the children of Israel.
[4Mo 36:1 DK-KJV] Og de ledende fædre fra familierne til Gileads børn, sønnen af Machir, sønnen af Manasseh, fra familierne til Josephs sønner, kom nær, og talte foran Moses, og foran prinserne, de ledende fædre fra Israels børn:
Nu 36:1 And the chief fathers of the families of the children of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, of the families of the sons of Joseph, came near, and spake before Moses, and before the princes, the chief fathers of the children of Israel:
[4Mo 36:2 DK-KJV] Og de sagde, HERREN befalede min herre at give landet som en arv via lod til Israels børn: og min herre var befalet af HERREN til at give vor bror Zelophehads arv til hans døtre.
Nu 36:2 And they said, The LORD commanded my lord to give the land for an inheritance by lot to the children of Israel: and my lord was commanded by the LORD to give the inheritance of Zelophehad our brother unto his daughters.
[4Mo 36:3 DK-KJV] Og hvis de er gift med nogle af sønnerne til de andre stammer fra Israels børn, da skal deres arv bli’ taget fra arven til vore fædre, og skal lægges til arven til den stamme hvori de er modtaget: sådant skal den bli’ taget fra loddet fra vores arv.
Nu 36:3 And if they be married to any of the sons of the other tribes of the children of Israel, then shall their inheritance be taken from the inheritance of our fathers, and shall be put to the inheritance of the tribe whereunto they are received: so shall it be taken from the lot of our inheritance.
[4Mo 36:4 DK-KJV] Og når det er tid for Israels børns jubelår, da skal deres arv bli’ lagt til arven til den stamme hvori de er modtaget: sådant skal deres arv bli’ taget fra arven til stammen for vore fædre.
Nu 36:4 And when the jubile of the children of Israel shall be, then shall their inheritance be put unto the inheritance of the tribe whereunto they are received: so shall their inheritance be taken away from the inheritance of the tribe of our fathers.
[4Mo 36:5 DK-KJV] Og Moses befalede Israels børn i overensstemmelse med HERRENs ord, og siger, Stammen til sønnerne af Joseph har sagt det godt.
Nu 36:5 And Moses commanded the children of Israel according to the word of the LORD, saying, The tribe of the sons of Joseph hath said well.
[4Mo 36:6 DK-KJV] Dette er den ting som HERREN befaler vedrørende døtrene til Zelophehad, og siger, Lad dem gifte sig med dem de syntes er bedst; de skal dog kun gifte sig med familien til deres fars stamme.
Nu 36:6 This is the thing which the LORD doth command concerning the daughters of Zelophehad, saying, Let them marry to whom they think best; only to the family of the tribe of their father shall they marry.
[4Mo 36:7 DK-KJV] Sådant skal arven til Israels børn ikke flyttes fra stamme til stamme: for hver og en fra Israels børn skal holde sig til arven for hans fædres stamme.
Nu 36:7 So shall not the inheritance of the children of Israel remove from tribe to tribe: for every one of the children of Israel shall keep himself to the inheritance of the tribe of his fathers.
[4Mo 36:8 DK-KJV] Og enhver datter, der besidder en arv i en hvilkensomhelst stamme af Israels børn, skal være hustru til en fra familien til hendes fars stamme, så enhver blandt Israels børn må nyde hans fædres arv.
Nu 36:8 And every daughter, that possesseth an inheritance in any tribe of the children of Israel, shall be wife unto one of the family of the tribe of her father, that the children of Israel may enjoy every man the inheritance of his fathers.
[4Mo 36:9 DK-KJV] Arven skal heller ikke flyttes fra en stamme til en anden stamme; for hver og en af Israels børns stammer skal holde sig til hans egen arv.
Nu 36:9 Neither shall the inheritance remove from one tribe to another tribe; but every one of the tribes of the children of Israel shall keep himself to his own inheritance.
[4Mo 36:10 DK-KJV] Ligesom HERREN befalede Moses, sådant gjorde døtrene til Zelophehad:
Nu 36:10 Even as the LORD commanded Moses, so did the daughters of Zelophehad:
[4Mo 36:11 DK-KJV] For Mahlah, Tirzah, og Hoglah, og Milcah, og Noah, døtrene til Zelophehad, var giftet med deres farbrors sønner:
Nu 36:11 For Mahlah, Tirzah, and Hoglah, and Milcah, and Noah, the daughters of Zelophehad, were married unto their father’s brothers’ sons:
[4Mo 36:12 DK-KJV] Og de var giftet ind i familierne af sønnerne til Manassehs sønnen af Joseph, og deres arv forblev i stammen for familien til deres fædre.
Nu 36:12 And they were married into the families of the sons of Manasseh the son of Joseph, and their inheritance remained in the tribe of the family of their father.
[4Mo 36:13 DK-KJV] Disse er befalingerne og dommene, som HERREN befalede via Moses’ hånd overfor Israels børn på Moabs sletter ved Jordanfloden nær Jeriko.
Nu 36:13 These are the commandments and the judgments, which the LORD commanded by the hand of Moses unto the children of Israel in the plains of Moab by Jordan near Jericho.