Højsangen - 8 kapitler - Song of Solomon KJV 1769

Navnebetydning for Højsang = Poetisk sang

[Høj 1:2 DK-KJV] Lad ham kysse mig med kyssene fra hans mund: for din kærlighed er bedre end vin.
Song 1:2 Let him kiss me with the kisses of his mouth: for thy love is better than wine.
[Høj 1:3 DK-KJV] På grund af duften fra dine gode salveolier er dit navn som salveolie der strømmer frem, derfor elsker jomfruerne dig.
Song 1:3 Because of the savour of thy good ointments thy name is as ointment poured forth, therefore do the virgins love thee.
[Høj 1:4 DK-KJV] Drag mig, vi vil løbe efter dig: kongen har bragt mig ind i sine kamre: vi vil være glade og juble over dig, vi vil ihukomme din kærlighed mere end vin: de oprigtige elsker dig.
Song 1:4 Draw me, we will run after thee: the king hath brought me into his chambers: we will be glad and rejoice in thee, we will remember thy love more than wine: the upright love thee.
[Høj 1:5 DK-KJV] Jeg er sort, men fortryllende, Kæreste I døtre i Jerusalem, som teltene fra Kedar, som gardinerne hos Solomon.
Song 1:5 I am black, but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon.
[Høj 1:6 DK-KJV] Kig ikke på mig fordi jeg er sort, fordi solen har kigget på mig: min mors børn var vrede på mig; de fik mig til at holde vingårdene; men min egen vingård har jeg ikke holdt.
Song 1:6 Look not upon me, because I am black, because the sun hath looked upon me: my mother’s children were angry with me; they made me the keeper of the vineyards; but mine own vineyard have I not kept.
[Høj 1:7 DK-KJV] Fortæl mig, Kæreste du hvem min sjæl elsker, hvor du spiser, hvor du får din flok til at hvile sig ved middagstid: for hvorfor skulle jeg være som en der viger til side for dine venners flokke?
Song 1:7 Tell me, O thou whom my soul loveth, where thou feedest, where thou makest thy flock to rest at noon: for why should I be as one that turneth aside by the flocks of thy companions?
[Høj 1:8 DK-KJV] Hvis du ikke ved det, Kæreste du skønneste blandt kvinder, gå din vej frem af flokkens fodspor, og nær dine kid ved siden af hyrdernes telte.
Song 1:8 If thou know not, O thou fairest among women, go thy way forth by the footsteps of the flock, and feed thy kids beside the shepherds’ tents.
[Høj 1:9 DK-KJV] Jeg har sammenlignet dig, Kæreste min elskede, med en flok heste fra Faraos stridsvogne.
Song 1:9 I have compared thee, O my love, to a company of horses in Pharaoh’s chariots.
[Høj 1:10 DK-KJV] Dine kinder er bedårende med rækker af juveler, din hals med kæder af guld.
Song 1:10 Thy cheeks are comely with rows of jewels, thy neck with chains of gold.
[Høj 1:11 DK-KJV] Vi vil til dig lave guldkæder med sølvstifter.
Song 1:11 We will make thee borders of gold with studs of silver.
[Høj 1:12 DK-KJV] Mens kongen sidder ved sit bord, sender min nardus sin duft frem.
Song 1:12 While the king sitteth at his table, my spikenard sendeth forth the smell thereof.
[Høj 1:13 DK-KJV] Et bundt med myrra er min højtelskede for mig; hele natten skal han ligge mellem mine bryster.
Song 1:13 A bundle of myrrh is my wellbeloved unto me; he shall lie all night betwixt my breasts.
[Høj 1:14 DK-KJV] Min elskede er for mig som en klase med henna i En-Gedis vingårde. “En-Gedi er synonym med Hazazon-tamar = den delte palme eller splittede palme”
Song 1:14 My beloved is unto me as a cluster of camphire in the vineyards of En-gedi.
[Høj 1:15 DK-KJV] Læg mærke til, hvor skøn du er, min elskede; læg mærke til, hvor skøn du er; du har dueøjne.
Song 1:15 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves’ eyes.
[Høj 1:16 DK-KJV] Læg mærke til, hvor skøn du er, min elskede, ja, elskværdig; vor seng er også grøn.
Song 1:16 Behold, thou art fair, my beloved, yea, pleasant: also our bed is green.
[Høj 1:17 DK-KJV] Bjælkerne i vort hus er cedertræ og vore spær af gran.
Song 1:17 The beams of our house are cedar, and our rafters of fir.
[Høj 2:1 DK-KJV] Jeg er Sharons rose, og dalenes lilje.
Song 2:1 I am the rose of Sharon, and the lily of the valleys.
[Høj 2:2 DK-KJV] Som liljen blandt tjørne, sådant er min elskede blandt døtrene.
Song 2:2 As the lily among thorns, so is my love among the daughters.
[Høj 2:3 DK-KJV] Som æbletræet blandt skovens træer, sådant er min elskede blandt sønnerne. Jeg sad ned under hans skygge med stor glæde, og hans frugt var sød efter min smag. 
Song 2:3 As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight, and his fruit was sweet to my taste.
[Høj 2:4 DK-KJV] Han bragte mig til bankethuset, og hans banner over mig var kærlighed.
Song 2:4 He brought me to the banqueting house, and his banner over me was love.
[Høj 2:5 DK-KJV] Forsyn mig med karafler, trøst mig med æbler: for jeg er kærlighedssyg.
Song 2:5 Stay me with flagons, comfort me with apples: for I am sick of love.
[Høj 2:6 DK-KJV] Hans venstre hånd er under mit hoved, og hans højre hånd omfavner mig.
Song 2:6 His left hand is under my head, and his right hand doth embrace me.
[Høj 2:7 DK-KJV] Jeg pålægger jer, Kæreste døtre i Jerusalem, via rådyret, og via markens kronhjorte, at I ikke forstyrrer, og heller ikke vækker min elskede, før det behager ham.
Song 2:7 I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes, and by the hinds of the field, that ye stir not up, nor awake my love, till he please.
[Høj 2:8 DK-KJV] Min elskedes røst! læg mærke til, han kommer hoppende på bjergene, springende over bakkerne.
Song 2:8 The voice of my beloved! behold, he cometh leaping upon the mountains, skipping upon the hills.
[Høj 2:9 DK-KJV] Min elskede er som et rådyr eller som en ung hjort: læg mærke til, han står bagved vor mur, han kigger ud af vinduerne, ved at vise sig gennem gitteret.
Song 2:9 My beloved is like a roe or a young hart: behold, he standeth behind our wall, he looketh forth at the windows, shewing himself through the lattice.
[Høj 2:10 DK-KJV] Min elskede talte, og sagde til mig, Stå op, min elskede, min skønneste, og ta’ afsted!
Song 2:10 My beloved spake, and said unto me, Rise up, my love, my fair one, and come away.
[Høj 2:11 DK-KJV] For, se, vinteren er forbi, regnen er forbi og væk;
Song 2:11 For, lo, the winter is past, the rain is over and gone;
[Høj 2:12 DK-KJV] Blomsterne viser sig på jorden; fuglesangens tid er kommet, og skildpaddens røst høres i vort land;
Song 2:12 The flowers appear on the earth; the time of the singing of birds is come, and the voice of the turtle is heard in our land;
[Høj 2:13 DK-KJV] Figentræet frembringer sine grønne figner, og vinstokkene med den sarte drue giver en god duft. Stå op, min elskede, min skønneste, og ta’ afsted.
Song 2:13 The fig tree putteth forth her green figs, and the vines with the tender grape give a good smell. Arise, my love, my fair one, and come away.
[Høj 2:14 DK-KJV] Kæreste min due, der er i klippesprækkerne, på trappernes hemmelige steder, lad mig se dit ansigt, lad mig høre din røst; for din røst er sød, og dit ansigt smukt.
Song 2:14 O my dove, that art in the clefts of the rock, in the secret places of the stairs, let me see thy countenance, let me hear thy voice; for sweet is thy voice, and thy countenance is comely.
[Høj 2:15 DK-KJV] Indfang rævene for os, de små ræve, der plyndre vinstokkene: for vore vinstokke har sarte druer.
Song 2:15 Take us the foxes, the little foxes, that spoil the vines: for our vines have tender grapes.
[Høj 2:16 DK-KJV] Min elskede er min, og jeg er hans: han spiser blandt liljerne.
Song 2:16 My beloved is mine, and I am his: he feedeth among the lilies.
[Høj 2:17 DK-KJV] Indtil den dag gryr, og skyggerne flyver afsted, vend dig, min elskede, og vær du som et rådyr eller en ung kronhjort på bjergene i Bether. “Bether = splittelse eller prøvelse”
Song 2:17 Until the day break, and the shadows flee away, turn, my beloved, and be thou like a roe or a young hart upon the mountains of Bether.
[Høj 3:1 DK-KJV] Om natten i min seng søgte jeg efter ham som min sjæl elsker: jeg søgte efter ham, men jeg fandt ham ikke.
Song 3:1 By night on my bed I sought him whom my soul loveth: I sought him, but I found him not.
[Høj 3:2 DK-KJV] Jeg vil stå op nu, og gå omkring i byens gader, og på de bredde veje vil jeg søge efter ham som min sjæl elsker: jeg søgte efter ham, men fandt ham ikke.
Song 3:2 I will rise now, and go about the city in the streets, and in the broad ways I will seek him whom my soul loveth: I sought him, but I found him not.
[Høj 3:3 DK-KJV] Vægtere der går rundt i byen fandt mig: og jeg sagde til dem, Så I ham som min sjæl elsker?
Song 3:3 The watchmen that go about the city found me: to whom I said, Saw ye him whom my soul loveth?
[Høj 3:4 DK-KJV] Kort tid efter at jeg var kommet fordi dem, fandt jeg ham som min sjæl elsker: jeg holdt fast i ham, og ville ikke la’ ham gå, før jeg havde ført ham ind i min mors hus, og ind i kammeret til hende der fødte mig.
Song 3:4 It was but a little that I passed from them, but I found him whom my soul loveth: I held him, and would not let him go, until I had brought him into my mother’s house, and into the chamber of her that conceived me.
[Høj 3:5 DK-KJV] Jeg pålægger jer, Kæreste døtre i Jerusalem, via rådyret, og via kronhjortene på marken, at I ikke forstyrrer, og heller ikke vækker min elskede, før det behager ham. 
Song 3:5 I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes, and by the hinds of the field, that ye stir not up, nor awake my love, till he please.
[Høj 3:6 DK-KJV] Hvem er denne der kommer ud af vildmarken som røgsøjler, parfumeret med myrra og frankincense, med alt købmandspudderet?
Song 3:6 Who is this that cometh out of the wilderness like pillars of smoke, perfumed with myrrh and frankincense, with all powders of the merchant?
[Høj 3:7 DK-KJV] Læg mærke til hans seng, som er Solomons; 60 tapre mænd er rundt den, af de tapre mænd i Israel.
Song 3:7 Behold his bed, which is Solomon’s; threescore valiant men are about it, of the valiant of Israel.
[Høj 3:8 DK-KJV] Alle de holder et sværd, og er eksperter i krig: alle mand har sit sværd på sit lår på grund af frygt om natten.
Song 3:8 They all hold swords, being expert in war: every man hath his sword upon his thigh because of fear in the night.
[Høj 3:9 DK-KJV] Kong Solomon lavede sig en stridsvogn af træ fra Libanon.
Song 3:9 King Solomon made himself a chariot of the wood of Lebanon.
[Høj 3:10 DK-KJV] Han lavede dens søjler af sølv, dens bund af guld, dens dække af violet, dens midte var belagt med kærlighed, over døtrene i Jerusalem
Song 3:10 He made the pillars thereof of silver, the bottom thereof of gold, the covering of it of purple, the midst thereof being paved with love, for the daughters of Jerusalem.
[Høj 3:11 DK-KJV] Gå ud, Kæreste I døtre i Zion, og læg mærke til kong Solomon med kronen hvormed  hans mor kronede ham på hans forlovelsesdag, og i dagen for glæden i hans hjerte.
Song 3:11 Go forth, O ye daughters of Zion, and behold king Solomon with the crown wherewith his mother crowned him in the day of his espousals, and in the day of the gladness of his heart.
[Høj 4:1 DK-KJV] Læg mærke til, hvor skøn du er, min elskede; læg mærke til, hvor skøn du er;  du har dueøjne inde i dine lokker: dit hår er som en flok med geder, der kommer frem fra Gileadbjerget.
Song 4:1 Behold, thou art fair, my love; behold, thou art fair; thou hast doves’ eyes within thy locks: thy hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead.
[Høj 4:2 DK-KJV] Dine tænder er som en flok med får der lige er klippet, som kom op fra vaskningen: hvoraf hver og en får tvillinger, og ingen er gold blandt dem.
Song 4:2 Thy teeth are like a flock of sheep that are even shorn, which came up from the washing; whereof every one bear twins, and none is barren among them.
[Høj 4:3 DK-KJV] Dine læber er som en tråd med skarlagenrød, og din tale er skøn: dine tindinger er som et stykke fra et granatæble inde i  dine lokker.
Song 4:3 Thy lips are like a thread of scarlet, and thy speech is comely: thy temples are like a piece of a pomegranate within thy locks.
[Høj 4:4 DK-KJV] Din hals er som Davidstårnet bygget som et våbendepot, hvorpå der hænger 1.000 skjolde, alle skjolde efter mægtige mænd.
Song 4:4 Thy neck is like the tower of David builded for an armoury, whereon there hang a thousand bucklers, all shields of mighty men.
[Høj 4:5 DK-KJV] Dine 2 bryster er som 2 rådyr der er tvillinger, som spiser blandt liljerne.
Song 4:5 Thy two breasts are like two young roes that are twins, which feed among the lilies.
[Høj 4:6 DK-KJV] Indtil den dag gryr, og skyggerne flyver afsted, vil jeg komme mig hentil myrrabjerget, og hentil frankincensebakken.
Song 4:6 Until the day break, and the shadows flee away, I will get me to the mountain of myrrh, and to the hill of frankincense.
[Høj 4:7 DK-KJV] Du er så skøn, min elskede; der er intet galt med dig.
Song 4:7 Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.
[Høj 4:8 DK-KJV] Kom med mig fra Libanon, min ægtefælle, med mig fra Libanon: kig fra toppen af Amana, fra toppen af Shenir og Hermonbjerget, fra løvehulerne, fra bjergene med leoparder.
Song 4:8 Come with me from Lebanon, my spouse, with me from Lebanon: look from the top of Amana, from the top of Shenir and Hermon, from the lions’ dens, from the mountains of the leopards.
[Høj 4:9 DK-KJV] Du har begejstret mit hjerte, min søster, min ægtefælle; du har begejstret mit hjerte med et af dine øjne, med en kæde om din hals.
Song 4:9 Thou hast ravished my heart, my sister, my spouse; thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck.
[Høj 4:10 DK-KJV] Hvor er din kærlighed skøn, min søster, min ægtefælle! hvor er din kærlighed meget bedre end vin! og duften af dine salveolier end alle krydderier!
Song 4:10 How fair is thy love, my sister, my spouse! how much better is thy love than wine! and the smell of thine ointments than all spices!
[Høj 4:11 DK-KJV] Dine læber, Kæreste min ægtefælle, drypper som honningtavlen: honning og mælk er under din tunge; og duften af dine beklædningsgenstande er som duften af Libanon.
Song 4:11 Thy lips, O my spouse, drop as the honeycomb: honey and milk are under thy tongue; and the smell of thy garments is like the smell of Lebanon.
[Høj 4:12 DK-KJV] Min søster er en indelukket have, min ægtefælle; en tillukket kilde, en forseglet fontæne.
Song 4:12 A garden inclosed is my sister, my spouse; a spring shut up, a fountain sealed.
[Høj 4:13 DK-KJV] Dine planter er en frugtplantage med granatæbler, med behagelige frugter, henna, med nardus,
Song 4:13 Thy plants are an orchard of pomegranates, with pleasant fruits; camphire, with spikenard,
[Høj 4:14 DK-KJV] Nardus og safran; kalmusrod og kanel, med alle frankincensestræer; myrra og aloe-træ-balsam, med alle de vigtigste krydderier:
Song 4:14 Spikenard and saffron; calamus and cinnamon, with all trees of frankincense; myrrh and aloes, with all the chief spices:
[Høj 4:15 DK-KJV] En kilde med haver, en brønd med levende vandmasser, og vandløb fra Libanon.
Song 4:15 A fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon.
[Høj 4:16 DK-KJV] Vågn op, Kæreste nordenvind; og kom, du syd; blæs på min have, så dens krydderier må flyde ud. Lad min elskede komme ind i sin have, og spise sine behagelige frugter.
Song 4:16 Awake, O north wind; and come, thou south; blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Let my beloved come into his garden, and eat his pleasant fruits.
[Høj 5:1 DK-KJV] Jeg er kommet ind i min have, min søster, min ægtefælle: jeg har samlet mit myrra med mit krydderi; jeg har spist min honningtavle med min honning; jeg har drukket min vin med min mælk: spis, Kæreste venner; drik, ja, drik i overflod, Kæreste elskede.
Song 5:1 I am come into my garden, my sister, my spouse: I have gathered my myrrh with my spice; I have eaten my honeycomb with my honey; I have drunk my wine with my milk: eat, O friends; drink, yea, drink abundantly, O beloved.
[Høj 5:2 DK-KJV] Jeg sover, men mit hjerte er vågen: det er røsten fra min elskede der banker på, og siger, Åben for mig, min søster, min elskede, min due, min ubesmittede: for mit hoved er fuldt med dug, og mine lokker med nattens dråber.
Song 5:2 I sleep, but my heart waketh: it is the voice of my beloved that knocketh, saying, Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled: for my head is filled with dew, and my locks with the drops of the night.
[Høj 5:3 DK-KJV] Jeg har taget min frakke af, hvordan skal jeg ta’ den på? jeg har vasket mine fødder; hvordan skal jeg besmittet dem?
Song 5:3 I have put off my coat; how shall I put it on? I have washed my feet; how shall I defile them?
[Høj 5:4 DK-KJV] Min elskede puttede sin hånd ind via hullet i døren, og mit indre var bevæget over ham.
Song 5:4 My beloved put in his hand by the hole of the door, and my bowels were moved for him.
[Høj 5:5 DK-KJV] Jeg rejste mig op for at åbne for min elskede; og mine hænder dryppede af myrra, og mine fingre af sødt duftende myrra, på låsens håndtag.
Song 5:5 I rose up to open to my beloved; and my hands dropped with myrrh, and my fingers with sweet smelling myrrh, upon the handles of the lock.
[Høj 5:6 DK-KJV] Jeg åbnede for min elskede; men min elskede havde trukket sig tilbage, og var gået: min sjæl fejlede når han talte: jeg søgte efter ham, men kunne ikke finde ham; jeg kaldte på ham, men han gav mig intet svar.
Song 5:6 I opened to my beloved; but my beloved had withdrawn himself, and was gone: my soul failed when he spake: I sought him, but I could not find him; I called him, but he gave me no answer.
[Høj 5:7 DK-KJV] Vægterne der gik omkring i byen fandt mig, de slog mig, de sårede mig; vogterne på murene tog mit slør fra mig.
Song 5:7 The watchmen that went about the city found me, they smote me, they wounded me; the keepers of the walls took away my veil from me.
[Høj 5:8 DK-KJV] Jeg pålægger jer, Kæreste døtre i Jerusalem, hvis I finder min elskede, at I fortæller ham, at jeg er kærlighedssyg.
Song 5:8 I charge you, O daughters of Jerusalem, if ye find my beloved, that ye tell him, that I am sick of love.
[Høj 5:9 DK-KJV] Hvad er din elskede mere end en anden elsket, Kæreste du skønneste blandt kvinder? hvad er din elskede mere end en anden elsket, at du pålægger os således?
Song 5:9 What is thy beloved more than another beloved, O thou fairest among women? what is thy beloved more than another beloved, that thou dost so charge us?
[Høj 5:10 DK-KJV] Min elskede er hvid og rødmosset, den største blandt 10.000.
Song 5:10 My beloved is white and ruddy, the chiefest among ten thousand.
[Høj 5:11 DK-KJV] Hans hoved er som det fineste guld, hans lokker er bustede, og sort som ravnen.
Song 5:11 His head is as the most fine gold, his locks are bushy, and black as a raven.
[Høj 5:12 DK-KJV] Hans øjne er som dueøjnene ved vandmassernes floder, vasket i mælk, og passende placeret.
Song 5:12 His eyes are as the eyes of doves by the rivers of waters, washed with milk, and fitly set.
[Høj 5:13 DK-KJV] Hans kinder er som en seng af krydderier, som søde blomster: hans læber som liljer, der drypper med sødtduftende myrra.
Song 5:13 His cheeks are as a bed of spices, as sweet flowers: his lips like lilies, dropping sweet smelling myrrh.
[Høj 5:14 DK-KJV] Hans hænder er som guldringe sat med beryl: hans mave er som lyst elfenben overtrukket med safirer.
Song 5:14 His hands are as gold rings set with the beryl: his belly is as bright ivory overlaid with sapphires.
[Høj 5:15 DK-KJV] Hans ben er som søjler af marmor, sat på en sokkel af fint guld: hans udstråling er som Libanon, fremragende som cedertræerne.
Song 5:15 His legs are as pillars of marble, set upon sockets of fine gold: his countenance is as Lebanon, excellent as the cedars.
[Høj 5:16 DK-KJV] Hans mund er den sødeste: ja, han er helt igennem pragtfuld. Dette er min elskede, og dette er min ven, Kæreste døtre i Jerusalem.
Song 5:16 His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem.
[Høj 6:1 DK-KJV] Hvor er min elskede gået hen, Kæreste du skønneste blandt kvinder? hvor har min elskede vendt sig hen? så jeg må søge efter ham med dig.
Song 6:1 Whither is thy beloved gone, O thou fairest among women? whither is thy beloved turned aside? that we may seek him with thee.
[Høj 6:2 DK-KJV] Min elskede er gået ned til sin have, til krydderibeddene, for at spise i haverne, og for at samle liljer.
Song 6:2 My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices, to feed in the gardens, and to gather lilies.
[Høj 6:3 DK-KJV] Jeg er min elskedes, og min elskede er min: han spiser blandt liljerne.
Song 6:3 I am my beloved’s, and my beloved is mine: he feedeth among the lilies.
[Høj 6:4 DK-KJV] Du er pragtfuld, Kæreste min elskede, som Tirzah, bedårende som Jerusalem, skrækindjagende som en hær med bannere.
Song 6:4 Thou art beautiful, O my love, as Tirzah, comely as Jerusalem, terrible as an army with banners.
[Høj 6:5 DK-KJV] Vend dine øjne væk fra mig, for de har overvundet mig: dit hår er som en flok med geder der viser sig fra Gilead.
Song 6:5 Turn away thine eyes from me, for they have overcome me: thy hair is as a flock of goats that appear from Gilead.
[Høj 6:6 DK-KJV] Dine tænder er som en flok med får der går op fra vaskningen, og de får allesammen tvillinger, og der er ikke en der er gold blandt dem.
Song 6:6 Thy teeth are as a flock of sheep which go up from the washing, whereof every one beareth twins, and there is not one barren among them.
[Høj 6:7 DK-KJV] Som et stykke af et granatæble er dine tindinger inde i dine lokker.
Song 6:7 As a piece of a pomegranate are thy temples within thy locks.
[Høj 6:8 DK-KJV] Der er 60 dronninger, og 80 konkubiner, og utællelige jomfruer.
Song 6:8 There are threescore queens, and fourscore concubines, and virgins without number.
[Høj 6:9 DK-KJV] Min due, min ubesmittede er kun 1; hun er den eneste af sin mor, hun er den udvalgte af hende der bar hende. Døtrene så hende, og velsignede hende; ja, dronningerne og konkubinerne, og de roste hende.
Song 6:9 My dove, my undefiled is but one; she is the only one of her mother, she is the choice one of her that bare her. The daughters saw her, and blessed her; yea, the queens and the concubines, and they praised her.
[Høj 6:10 DK-KJV] Hvem er hun der kigger frem som morgenen, skøn som månen, klar som solen, og frygtindgydende som en hær med bannere?
Song 6:10 Who is she that looketh forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners?
[Høj 6:11 DK-KJV] Jeg gik ned til nødehaven for at se dalens frugter, og for at se om vinstokken blomstrede, og granatæbeltræerne spirrede satte knopper.
Song 6:11 I went down into the garden of nuts to see the fruits of the valley, and to see whether the vine flourished, and the pomegranates budded.
[Høj 6:12 DK-KJV] Men før jeg var klar over det, lavede min sjæl mig som Amminadibs stridsvogne.
Song 6:12 Or ever I was aware, my soul made me like the chariots of Amminadib.
[Høj 6:13 DK-KJV] Vend tilbage, vend tilbage, Kæreste Shulamit; vend tilbage, vend tilbage, så jeg kan kigge på dig. Hvad vil I se i Shulamiten? som om det var gruppen med 2 hære.
Song 6:13 Return, return, O Shulamite; return, return, that we may look upon thee. What will ye see in the Shulamite? As it were the company of two armies.
[Høj 7:1 DK-KJV] Hvor pragtfulde dine fødder er med sko, Kæreste prinsedatter! dine hofteskåle er som juveler, værket fra en kyndig håndværkers hænder.
Song 7:1 How beautiful are thy feet with shoes, O prince’s daughter! the joints of thy thighs are like jewels, the work of the hands of a cunning workman.
[Høj 7:2 DK-KJV] Din navle er som et rundt bæger, som ikke mangler væske: din mave er som bunke med hvede med liljer rundt om.
Song 7:2 Thy navel is like a round goblet, which wanteth not liquor: thy belly is like an heap of wheat set about with lilies.
[Høj 7:3 DK-KJV] Dine 2 bryster er som 2 unge rådyr der er tvillinger.
Song 7:3 Thy two breasts are like two young roes that are twins.
[Høj 7:4 DK-KJV] Din hals er som et tårn af elfenben; dine øjne som Heshbons fiskebassiner, ved Bathrabbimporten: din næse er som Libanontårnet som vender mod Damaskus.
Song 7:4 Thy neck is as a tower of ivory; thine eyes like the fishpools in Heshbon, by the gate of Bath-rabbim: thy nose is as the tower of Lebanon which looketh toward Damascus.
[Høj 7:5 DK-KJV] Dit hoved på dig er som Carmel, og håret på dit hoved som violet; kongen holdes i gallerierne.
Song 7:5 Thine head upon thee is like Carmel, and the hair of thine head like purple; the king is held in the galleries.
[Høj 7:6 DK-KJV] Hvor skøn og hvor behagelig du er, Kæreste elskede, til glæde!
Song 7:6 How fair and how pleasant art thou, O love, for delights!
[Høj 7:7 DK-KJV] Denne er din statur er ligesom et palmetræ, og dine bryster som drueklaser.
Song 7:7 This thy stature is like to a palm tree, and thy breasts to clusters of grapes.
[Høj 7:8 DK-KJV] Jeg sagde, Jeg vil gå op til palmetræet, jeg vil gribe fat i des grene: nu skal dine bryster også være som vinstokkens klaser, og duften i ​​din næse som æbler;
Song 7:8 I said, I will go up to the palm tree, I will take hold of the boughs thereof: now also thy breasts shall be as clusters of the vine, and the smell of thy nose like apples;
[Høj 7:9 DK-KJV] Og ganen i din mund som den bedste vin for min elskede, der  går hurtig ned, og får læberne til de der sover til at tale.
Song 7:9 And the roof of thy mouth like the best wine for my beloved, that goeth down sweetly, causing the lips of those that are asleep to speak.
[Høj 7:10 DK-KJV] Jeg er min elskedes, og han ønsker sig mig.
Song 7:10 I am my beloved’s, and his desire is toward me.
[Høj 7:11 DK-KJV] Kom, min elskede, lad os gå ud på marken; lad os overnatte i landsbyerne.
Song 7:11 Come, my beloved, let us go forth into the field; let us lodge in the villages.
[Høj 7:12 DK-KJV] Lad os stå tidligt op til vingårdene; lad os se om vinstokken blomstrer, om den sarte drue viser sig, og granatæblerne spire frem: dér vil jeg give dig mine kære. 
Song 7:12 Let us get up early to the vineyards; let us see if the vine flourish, whether the tender grape appear, and the pomegranates bud forth: there will I give thee my loves.
[Høj 7:13 DK-KJV] Alrunerne afgiver en duft, og ved vore porte er alle former for behagelige frugter, nye og gamle, som jeg har lagt op til dig, Kæreste min elskede.
Song 7:13 The mandrakes give a smell, and at our gates are all manner of pleasant fruits, new and old, which I have laid up for thee, O my beloved.
[Høj 8:1 DK-KJV] Kæreste at du var som min bror, der diede min mors bryster! når jeg skulle finde dig udenfor, ville jeg kysse dig; ja, jeg skal ikke foragtes. 
Song 8:1 O that thou wert as my brother, that sucked the breasts of my mother! when I should find thee without, I would kiss thee; yea, I should not be despised.
[Høj 8:2 DK-KJV] Jeg ville lede dig, og bringe dig ind i min mors hus, som ville instruere mig: jeg vil få dig til at drikke mit granatæblemostkrydderivin.
Song 8:2 I would lead thee, and bring thee into my mother’s house, who would instruct me: I would cause thee to drink of spiced wine of the juice of my pomegranate.
[Høj 8:3 DK-KJV] Hans venstre hånd skulle være under mit hoved, og hans højre hånd skulle omfavne mig.
Song 8:3 His left hand should be under my head, and his right hand should embrace me.
[Høj 8:4 DK-KJV] Jeg pålægger jer, Kæreste døtre i Jerusalem, at I ikke forstyrrer, og heller ikke vækker min elskede, før det behager ham.
Song 8:4 I charge you, O daughters of Jerusalem, that ye stir not up, nor awake my love, until he please.
[Høj 8:5 DK-KJV] Hvem er dette der kommer op fra vildmarken, ved at læne sig op af hendes elskede? jeg rejste dig op under æbletræet: der frembragte din mor dig: der frembragte hun dig der bar dig.
Song 8:5 Who is this that cometh up from the wilderness, leaning upon her beloved? I raised thee up under the apple tree: there thy mother brought thee forth: there she brought thee forth that bare thee.
[Høj 8:6 DK-KJV] Sæt mig som et segl i dit hjerte, som et segl på din arm: for kærlighed er stærk som død; jalousi er grusom som graven: dens kul er kul i ilden, som har den mest heftige flamme.
Song 8:6 Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm: for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame.
[Høj 8:7 DK-KJV] Mange vandmasser kan ikke undertrykke kærlighed, oversvømmelser kan heller ikke drukne den; hvis en mand ville gi’ hele substansen i sit hus for kærlighed, ville det bli’ fuldkommen foragtet.
Song 8:7 Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it: if a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contemned.
[Høj 8:8 DK-KJV] Vi har en lille søster, og hun har ingen bryster: hvad skal vi gøre for vor søster på dagen når hun skal bli’ forlovet?
Song 8:8 We have a little sister, and she hath no breasts: what shall we do for our sister in the day when she shall be spoken for?
[Høj 8:9 DK-KJV] Hvis hun er en mur, vil vi bygge et sølvpalads på hende: og hvis hun er en dør, vil vi sætte cederplanker om hende.
Song 8:9 If she be a wall, we will build upon her a palace of silver: and if she be a door, we will inclose her with boards of cedar.
[Høj 8:10 DK-KJV] Jeg er en mur, og mine bryster som tårne: da var jeg i hans øjne som en der fandt favør.
Song 8:10 I am a wall, and my breasts like towers: then was I in his eyes as one that found favour.
[Høj 8:11 DK-KJV] Solomon havde en vingård i Baal-hamon; han lejede vingården ud til vogtere; hver og en var sat til at skulle bringe 1.000 sølvstykker for dens frugt.
Song 8:11 Solomon had a vineyard at Baal-hamon; he let out the vineyard unto keepers; every one for the fruit thereof was to bring a thousand pieces of silver.
[Høj 8:12 DK-KJV] Min vingård, som er min, er foran mig: du, Kæreste Solomon, må ha’ 1.000, og de der passer dens frugt 200.
Song 8:12 My vineyard, which is mine, is before me: thou, O Solomon, must have a thousand, and those that keep the fruit thereof two hundred.
[Høj 8:13 DK-KJV] Du der bor i haverne, ledsagerne lytter til din røst: få mig til at høre den.
Song 8:13 Thou that dwellest in the gardens, the companions hearken to thy voice: cause me to hear it.
[Høj 8:14 DK-KJV] Skynd dig, min elskede, og vær du ligesom et rådyr eller som en ung kronhjort på krydderibjergene.
Song 8:14 Make haste, my beloved, and be thou like to a roe or to a young hart upon the mountains of spices.