Efeserbrevet - Efeserne - 6 Kapitler - Ephesians KJV 1769

Navnebetydning for Efesus = Ønskværdig

[Efe 1:1 DK-KJV] Paulus, en apostel af Jesus Kristus ved Guds vilje, til de hellige som er i Efesus, og til de trofaste i Kristus Jesus:
Eph 1:1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
[Efe 1:2 DK-KJV] Nåde være med jer, og fred, fra Gud vor Far, og fra Herren Jesus Kristus.
Eph 1:2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
[Efe 1:3 DK-KJV] Velsignet være vor Herre Jesus Kristus’ Gud og Far, som i Kristus har velsignet os med alle åndelige velsignelser i himmelske steder:
Eph 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
[Efe 1:4 DK-KJV] Ligesom han i ham har udvalgt os før denne verdens grundlæggelse, så vi i kærlighed skulle være hellige og uangribelige foran ham:
Eph 1:4 According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
[Efe 1:5 DK-KJV] Ved til sigselv at ha’ forudbestemt os til børne adoption via Jesus Kristus, efter hans gode viljes velbehag,
Eph 1:5 Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
[Efe 1:6 DK-KJV] Til hans nådes herlighedsros, hvori han har gjort os accepteret i den elskede.
Eph 1:6 To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.
[Efe 1:7 DK-KJV] I hvem vi har forløsning gennem hans blod, syndernes tilgivelse, ifølge rigdommene i hans nåde;
Eph 1:7 In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;
[Efe 1:8 DK-KJV] Hvori han har bugnet imod os i al visdom og omtanke;
Eph 1:8 Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;
[Efe 1:9 DK-KJV] Ved at ha’ vist os mysteriet fra hans vilje, ifølge hans velbehag som han har bestemt i sigselv:
Eph 1:9 Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:
[Efe 1:10 DK-KJV] Så han i Kristus i dispensationen i tidernes fylde måtte forsamle alle ting i én, både dem som er i himmel, og dem som er på jord; ja i ham:
Eph 1:10 That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:
[Efe 1:11 DK-KJV] I hvem vi også har modtaget en arv, ved at være forudbestemt i overensstemmelse med formålet fra ham som udfører alle ting efter rådet fra sin egen vilje:
Eph 1:11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:
[Efe 1:12 DK-KJV] At vi skulle være til hans herlighedros, som først stolede på Kristus.
Eph 1:12 That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
[Efe 1:13 DK-KJV] På hvem I også stolede, efter at I hørte sandhedens ord, jeres frelses evangelie: i hvem I også var forseglet, med dette løftes hellige Ånd, efter at I troede,
Eph 1:13 In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,
[Efe 1:14 DK-KJV] Som er vores arvs pant indtil forløsningen af den købte besiddelse, til hans herlighedsros.
Eph 1:14 Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.
[Efe 1:15 DK-KJV] Hvorfor jeg også, efter jeg hørte om jeres tro på Herren Jesus, og kærlighed til alle de hellige,
Eph 1:15 Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,
[Efe 1:16 DK-KJV] Ikke er stoppet med at give taksigelsesbønner for jer, ved at nævne jer i mine bønner;
Eph 1:16 Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;
[Efe 1:17 DK-KJV] Så vor Herre Jesus Kristus’ Gud, Herlighedens Far, til jer må gi’ visdomsånd og åbenbaring i kundskaben om ham:
Eph 1:17 That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:
[Efe 1:18 DK-KJV] Ved at jeres øjne er oplyst med forståelse; så I må vide hvad der er håbet ved hans kald, og hvad der er hans arvs herligheds rigdomme i de hellige,
Eph 1:18 The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,
[Efe 1:19 DK-KJV] Og hvad der er hans krafts overmådelige storhed rettet mod os som tror, efter hans mægtige krafts virkemåde,
Eph 1:19 And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,
[Efe 1:20 DK-KJV] Som han udvirkede i Kristus, da han rejste ham fra de døde, og satte ham på hans egen højre hånd i de himmelske steder,
Eph 1:20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
[Efe 1:21 DK-KJV] Langt over ethvert fyrstedømme, og myndighed, og magt, og herredømme, og ethvert navn som er navngivet, ikke kun i denne verden, men også i den som skal komme:
Eph 1:21 Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
[Efe 1:22 DK-KJV] Og har lagt alle ting under hans fødder, og gav ham at være hovedet over alle ting for kirken,
Eph 1:22 And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,
[Efe 1:23 DK-KJV] Som er hans krop, hans fylde som fylder alt i alle.
Eph 1:23 Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.
[Efe 2:1 DK-KJV] Og jer har han vakt til live, som var døde i overtrædelser og synder;
Eph 2:1 And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;
[Efe 2:2 DK-KJV] Hvori I gennem tiden vandrede efter denne verdens vej, efter luftens myndigheds prins, ånden der nu virker i ulydighedens børn:
Eph 2:2 Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience:
[Efe 2:3 DK-KJV] Blandt hvem vi også alle havde vor konversation gennem tiderne i lysterne fra vort kød, ved at opfylde sindets og kødets ønsker; og var af natur arrigskabets børn, ligesom andre.
Eph 2:3 Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.
[Efe 2:4 DK-KJV] Men Gud, som er rig på barmhjertighed, for hans store kærlighed hvormed han elskede os,
Eph 2:4 But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
[Efe 2:5 DK-KJV] Selv da vi var døde i synder, har vakt os til live sammen med Kristus, (via nåde er I frelst;)
Eph 2:5 Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)
[Efe 2:6 DK-KJV] Og har rejst os op sammen, og fået os til at sidde sammen i himmelske steder i Kristus Jesus:
Eph 2:6 And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:
[Efe 2:7 DK-KJV] Så han i tidsaldrene der kommer måtte vise de overmådelige rigdomme af hans nåde i hans godhed mod os gennem Kristus Jesus.
Eph 2:7 That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.
[Efe 2:8 DK-KJV] For via nåde er I frelst gennem tro; og det ikke af jerselv: det er Guds gave:
Eph 2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:
[Efe 2:9 DK-KJV] Ikke af gerninger, for ikke at noget menneske skulle prale.
Eph 2:9 Not of works, lest any man should boast.
[Efe 2:10 DK-KJV] For vi er hans håndværk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har forordnet at vi skulle vandre i dem.
Eph 2:10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.
[Efe 2:11 DK-KJV] Husk derfor på, at som I tilbragte tiden ved at være kødelige Hedninger, de som er kaldet de Uomskårne af dem der er kaldet de kødelige Omskårne gjort med hænder;
Eph 2:11 Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands;
[Efe 2:12 DK-KJV] At I på det tidspunkt var uden Kristus, ved at være fremmedgjort fra fællesskabet med Israel, og fremmede fra løftets pagter, ved intet håb at ha’, og uden Gud i denne verden:
Eph 2:12 That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world:
[Efe 2:13 DK-KJV] Men nu i Kristus Jesus I som sommetider var langt væk er skabt nær via Kristus’ blod.
Eph 2:13 But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.
[Efe 2:14 DK-KJV] For han er vor fred, som har lavet begge til et, og har nedbrudt bodelingens skillemur mellem os;
Eph 2:14 For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us;
[Efe 2:15 DK-KJV] Ved i sit kød at ha’ ophævet fjendskabet, ja lovbefalingerne indeholdt i ritualer; for i sigselv af 2 at lave et nyt menneske, ved at skabe fred på den måde;
Eph 2:15 Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;
[Efe 2:16 DK-KJV] Og at han måtte forene begge til Gud i én krop via korset, ved derigennem at ha’ dræbt fjendskabet:
Eph 2:16 And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby:
[Efe 2:17 DK-KJV] Og kom og prædikede fred for jer som var langt væk, og for dem som var nær:
Eph 2:17 And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh.
[Efe 2:18 DK-KJV] For gennem ham har vi begge adgang til Faderen via 1 Ånd.
Eph 2:18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father.
[Efe 2:19 DK-KJV] Derfor er I nu ikke mere fremmede og udlændinge, men medborgere med de hellige, og af Guds hushold;
Eph 2:19 Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;
[Efe 2:20 DK-KJV] Og er bygget på apostlene og profeternes fundament, og Jesus Kristus hamselv er hovedhjørnestenen:
Eph 2:20 And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;
[Efe 2:21 DK-KJV] I ham er hele bygningen passende indrammet og vokser til et helligt tempel i Herren:
Eph 2:21 In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:
[Efe 2:22 DK-KJV] I ham er I også konstrueret som en bolig fra Gud gennem Ånden.
Eph 2:22 In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.
[Efe 3:1 DK-KJV] På grund af det er jeg Paulus, Jesus Kristus’ fange for jer Hedninger,
Eph 3:1 For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles,
[Efe 3:2 DK-KJV] Hvis I har hørt om Guds nådesdispensation som er givet til mig på grund af jer:
Eph 3:2 If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward:
[Efe 3:3 DK-KJV] Hvorledes han via åbenbaring har vist mig mysteriet; (som jeg før har skrevet med nogle få ord,
Eph 3:3 How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words,
[Efe 3:4 DK-KJV] Hvorved, I må forstå min kundskab i Kristus’ mysterie, når I læser det)
Eph 3:4 Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ)
[Efe 3:5 DK-KJV] Som i andre tidsaldre ikke var kundgjort for menneskesønnerne, som det nu via Ånden er afsløret for hans hellige apostle og profeter;
Eph 3:5 Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit;
[Efe 3:6 DK-KJV] At Hedningerne skulle være medarvinger, og af den samme krop, og meddelagtige i hans løfter i Kristus via evangeliet:
Eph 3:6 That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel:
[Efe 3:7 DK-KJV] Hvoraf jeg blev gjort til en betjener, ifølge Guds nådesgave der er givet til mig via hans krafts effektfulde virkemåde.
Eph 3:7 Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power.
[Efe 3:8 DK-KJV] Til mig, som er mindre end den mindste af alle hellige, er denne nåde givet, så jeg skulle prædike Kristus’ ubegribelige rigdomme blandt Hedningerne;
Eph 3:8 Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;
[Efe 3:9 DK-KJV] Og for at få alle mennesker til at se hvad fællesskabet i mysteriet er, som fra denne verdens begyndelse har været skjult i Gud, som skabte alle ting via Jesus Kristus:
Eph 3:9 And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:
[Efe 3:10 DK-KJV] Med den hensigt at Guds mangfoldige visdom nu via kirken måtte bli’ kundgjort overfor fyrstedømmerne og myndighederne i himmelske steder,
Eph 3:10 To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God,
[Efe 3:11 DK-KJV] I overensstemmelse med det evige formål som han havde bestemt i Kristus Jesus vor Herre:
Eph 3:11 According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
[Efe 3:12 DK-KJV] I hvem vi har frimodighed og adgang med tillid via troen på ham.
Eph 3:12 In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.
[Efe 3:13 DK-KJV] Derfor ønsker jeg ikke at I taber modet over mine trængsler for jer, som er jeres herlighed.
Eph 3:13 Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.
[Efe 3:14 DK-KJV] Af denne grund bøjer jeg mine knæ for Jesus Kristus vor Herres Far,
Eph 3:14 For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,
[Efe 3:15 DK-KJV] Af hvem hele himlen og jordens familie er navngivet,
Eph 3:15 Of whom the whole family in heaven and earth is named,
[Efe 3:16 DK-KJV] At han ville skænke jer, ifølge hans herligheds rigdomme, til at bli’ styrket med magt via hans Ånd i det indre menneske;
Eph 3:16 That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;
[Efe 3:17 DK-KJV] Så Kristus må bo i jeres hjerter via tro; så I, ved at være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed,
Eph 3:17 That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,
[Efe 3:18 DK-KJV] Må være i stand til at forstå med alle hellige hvad bredden, og længden, og dybden, og højden er;
Eph 3:18 May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;
[Efe 3:19 DK-KJV] Og at kende Kristus’ kærlighed, som videregiver kundskab, så I måtte bli’ fyldt med hele Guds fylde.
Eph 3:19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.
[Efe 3:20 DK-KJV] Nu til ham som er i stand til at gøre overmådelig meget mere end alt hvad vi spørger om eller tænker, i samsvar med den kraft som virker i os,
Eph 3:20 Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
[Efe 3:21 DK-KJV] Til ham være herlighed i kirken via Kristus Jesus udover alle tidsaldre, verden uden ende. Amen.
Eph 3:21 Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.
[Efe 4:1 DK-KJV] Jeg derfor, Herrens fange, bønfalder jer om at I vandrer værdig af den guddommelige invitation hvorved I er kaldet,
Eph 4:1 I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
[Efe 4:2 DK-KJV] Med al ydmyghed og beskedenhed, med tålmodighed, og bær over med hinanden i kærlighed;
Eph 4:2 With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
[Efe 4:3 DK-KJV] Stræb efter at holde Åndens enhed i fredens bånd.
Eph 4:3 Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
[Efe 4:4 DK-KJV] Der er 1 krop, og 1 Ånd, ligesom I er kaldet i et håb i jeres kald;
Eph 4:4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
[Efe 4:5 DK-KJV] 1 Herre, 1 tro, 1 dåb,
Eph 4:5 One Lord, one faith, one baptism,
[Efe 4:6 DK-KJV] 1 Gud og Far af alle, som er over alle, og gennem alle, og i jer alle.
Eph 4:6 One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
[Efe 4:7 DK-KJV] Men til enhver af os er givet nåde efter Kristus’ gavemål.
Eph 4:7 But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
[Efe 4:8 DK-KJV] Derfor siger han, Da han steg op til det høje, ledte han fanger der var taget til fange, og gav gaver til mennesker.
Eph 4:8 Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
[Efe 4:9 DK-KJV] (Nu at han steg op, hvad er det foruden at han også først dalede ned i de nedre dele af jorden?
Eph 4:9 (Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
[Efe 4:10 DK-KJV] Han der dalede ned er også den samme som steg op over alle himle, så han måtte opfylde alle ting.)
Eph 4:10 He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
[Efe 4:11 DK-KJV] Og han gav nogle, apostle; og nogle, profeter; og nogle, evangelister; og nogle, pastorer og lærere;
Eph 4:11 And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
[Efe 4:12 DK-KJV] For de helliges perfektering, for embedets virke, for Kristus’ krops opbyggelse:
Eph 4:12 For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
[Efe 4:13 DK-KJV] Indtil vi alle kommer ind i troens enhed, og af Guds Søns kundskab, til én perfekt mand, til forståelsen af størrelsen af Kristus’ fylde:
Eph 4:13 Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
[Efe 4:14 DK-KJV] Så vi fremover ikke længere er børn, som kastes frem og tilbage, og bæres rundt med enhver vind af doktrin, via snedige menneskers kneb, og list snuhed, hvorved de ligger og venter på at bedrage;
Eph 4:14 That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
[Efe 4:15 DK-KJV] Men ved i kærlighed at tale sandheden, så vi i ham må gro i alle ting, som er hovedet, ja Kristus:
Eph 4:15 But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
[Efe 4:16 DK-KJV] For det er ham der gør at hele kroppen passende sammensættes og holdes sammen via det som ethvert led giver, efter den effektfulde virkemåde i ethvert leds formål, som fører til at kroppen i kærlighed vokser til sin egen opbygningen.
Eph 4:16 From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
[Efe 4:17 DK-KJV] Derfor siger jeg dette, og vidner i Herren, for ikke at I fremover vandrer som andre Hedninger vandrer, i deres sinds forfængelighed,
Eph 4:17 This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
[Efe 4:18 DK-KJV] Ved at ha’ forståelsen formørket, ved at være fremmedgjort fra Guds liv gennem den uvidenhed der er i dem, på grund af deres hjertes blindhed:
Eph 4:18 Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
[Efe 4:19 DK-KJV] Som ved at være følelsesløse har givet demselv over til uterlighed, til at udføre al urenhed med grådighed.
Eph 4:19 Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
[Efe 4:20 DK-KJV] Men sådant har I ikke lært Kristus at kende;
Eph 4:20 But ye have not so learned Christ;
[Efe 4:21 DK-KJV] Hvis det er sådant at I har hørt ham, og er blevet undervist af ham, da sandheden er i Jesus:
Eph 4:21 If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
[Efe 4:22 DK-KJV] Så I aflægger det gamle menneskes måde at være på, som er korrupt ifølge de bedrageriske lyster;
Eph 4:22 That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
[Efe 4:23 DK-KJV] Og er fornyet i jeres åndelige sind;
Eph 4:23 And be renewed in the spirit of your mind;
[Efe 4:24 DK-KJV] Og at I iklæder jer det nye menneske, som efter Gud er skabt i retfærdighed og sand hellighed.
Eph 4:24 And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
[Efe 4:25 DK-KJV] Læg derfor løgnen væk, lad ethvert menneske tale sandhed med hans næste: for vi er hinandens lemmer.
Eph 4:25 Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
[Efe 4:26 DK-KJV] Vær I vrede, og synd ikke: lad ikke solen gå ned over jeres arrigskab:
Eph 4:26 Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
[Efe 4:27 DK-KJV] Giv heller ikke djævlen plads.
Eph 4:27 Neither give place to the devil.
[Efe 4:28 DK-KJV] Lad ham som stjal ikke stjæle mere: men lad ham hellere arbejde, ved at udvirke med hans hænder den ting som er god, så han må ha’ noget at give til ham der behøver.
Eph 4:28 Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
[Efe 4:29 DK-KJV] Lad ingen korrupt kommunikation komme ud af jeres mund, men det som er godt at bruge til opbyggelse, så det må betjene nåde for dem som hører det.
Eph 4:29 Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
[Efe 4:30 DK-KJV] Og bedrøv ikke Guds Hellige Ånd, hvorved I er forseglet indtil forløsningens dag.
Eph 4:30 And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
[Efe 4:31 DK-KJV] Lad al bitterhed, og arrigskab, og vrede, og stridigheder, og ond snak, bli’ fjernet fra jer, med al skadefryd:
Eph 4:31 Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
[Efe 4:32 DK-KJV] Og vær I venlige overfor hinanden, blødhjertet, tilgiv hinanden, ligesom Gud for Kristus’ skyld har tilgivet jer.
Eph 4:32 And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ’s sake hath forgiven you.
[Efe 5:1 DK-KJV] Vær i derfor følgere af Gud, som kære børn;
Eph 5:1 Be ye therefore followers of God, as dear children;
[Efe 5:2 DK-KJV] Og vandre i kærlighed, som Kristus også har elsket os, og har givet sigselv for os som en offergave og et offer til Gud som en velbehagelig duft.
Eph 5:2 And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.
[Efe 5:3 DK-KJV] Men hor, og al urenhed, eller griskhed, lad det ikke engang bli’ nævnt blandt jer, som det sømmer sig for hellige;
Eph 5:3 But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints;
[Efe 5:4 DK-KJV] Heller ikke snavset, eller tåbelig tale, eller spøg, som er upassende: men hellere ved at gi’ taksigelsesbønner.
Eph 5:4 Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks.
[Efe 5:5 DK-KJV] For dette ved I, at ingen horebuk, eller uren person, eller et griskt menneske, som er en afgudsdyrker, har nogen arv i Kristus’ og i Guds kongerige.
Eph 5:5 For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God.
[Efe 5:6 DK-KJV] Lad intet menneske bedrage jer med tomme ord: for det er på grund af disse ting at Guds arrigskab kommer over ulydighedens børn.
Eph 5:6 Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience.
[Efe 5:7 DK-KJV] Vær I derfor ikke delagtige med dem.
Eph 5:7 Be not ye therefore partakers with them.
[Efe 5:8 DK-KJV] For I var sommetider mørke, men nu er I Herrens lys: vandre som lysets børn:
Eph 5:8 For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light:
[Efe 5:9 DK-KJV] (For Åndens frugt er i al godhed og retfærdighed og sandhed;)
Eph 5:9 (For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;)
[Efe 5:10 DK-KJV] Ved at bevise hvad som er acceptabelt for Herren.
Eph 5:10 Proving what is acceptable unto the Lord.
[Efe 5:11 DK-KJV] Og ha’ intet fællesskab med mørkets ufrugtbare gerninger, men bebrejd dem hellere.
Eph 5:11 And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.
[Efe 5:12 DK-KJV] For det er en skam selv bare at tale om de ting som er gjort af dem i hemmelighed.
Eph 5:12 For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret.
[Efe 5:13 DK-KJV] For alle de ting der er bebrejdet er synliggjort via lyset: for hvadsomhelst som synliggør er lys.
Eph 5:13 But all things that are reproved are made manifest by the light: for whatsoever doth make manifest is light.
[Efe 5:14 DK-KJV] Derfor siger han, Vågn op du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal give dig lys.
Eph 5:14 Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.
[Efe 5:15 DK-KJV] Se til at I vandrer varsomt, ikke som tåber, men som vise,
Eph 5:15 See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,
[Efe 5:16 DK-KJV] Ved at udnytte tiden klogt, eftersom dagene er onde.
Eph 5:16 Redeeming the time, because the days are evil.
[Efe 5:17 DK-KJV] Vær I derfor ikke uvise, men forstå hvad som er Herrens vilje.
Eph 5:17 Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is.
[Efe 5:18 DK-KJV] Og vær ikke fulde med vin, hvori oprør er; men vær fyldt med Ånden;
Eph 5:18 And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;
[Efe 5:19 DK-KJV] Ved at tale til jerselv i salmer og hymner og åndelige sange, ved at synge og lave melodier i jeres hjerter til Herren;
Eph 5:19 Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;
[Efe 5:20 DK-KJV] Ved altid at gi’ taksigelsesbønner for alle ting til Gud og Faderen i vor Herre Jesus Kristus’ navn;
Eph 5:20 Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ;
[Efe 5:21 DK-KJV] Ved at underordne jerselv den ene overfor den anden i Gudsfrygt.
Eph 5:21 Submitting yourselves one to another in the fear of God.
[Efe 5:22 DK-KJV] Hustruer, underordne jerselv til jeres egne ægtemænd, som for Herren.
Eph 5:22 Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.
[Efe 5:23 DK-KJV] For ægtemanden er hovedet over hustruen, ligesom Kristus er hovedet over kirken; og han er kroppens frelser.
Eph 5:23 For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.
[Efe 5:24 DK-KJV] Derfor som kirken er underkastet til Kristus, lad hustruerne være sådant overfor deres egne ægtemænd i alle ting.
Eph 5:24 Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing.
[Efe 5:25 DK-KJV] Ægtemænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus også elskede kirken, og gav sigselv for den;
Eph 5:25 Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it;
[Efe 5:26 DK-KJV] Så han måtte helliggøre og rense den med vandets vask via ordet,
Eph 5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word,
[Efe 5:27 DK-KJV] Så han måtte præsentere den til sigselv som en glorværdig kirke, ved ikke at ha’ plet, eller rynke, eller nogle sådanne ting; men at den skulle være hellig og fejlfri.
Eph 5:27 That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish.
[Efe 5:28 DK-KJV] Sådant bør mænd elske deres hustruer som deres egne kroppe. Han som elsker hans hustru elsker sigselv.
Eph 5:28 So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.
[Efe 5:29 DK-KJV] For ingen har nogensinde hadet hans eget kød; men nærer og værdsætter det, ligesom Herren kirken:
Eph 5:29 For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church:
[Efe 5:30 DK-KJV] For vi er lemmer af hans krop, af hans kød, og af hans knogler.
Eph 5:30 For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
[Efe 5:31 DK-KJV] Af denne grund skal en mand forlade hans far og mor, og skal bli’ forenet med hans hustru, og de to skal være et kød.
Eph 5:31 For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh.
[Efe 5:32 DK-KJV] Dette er et stort mysterie; men jeg taler angående Kristus og kirken.
Eph 5:32 This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church.
[Efe 5:33 DK-KJV] Ikke desto mindre lad hver og en af jer i særdeleshed elske hans hustru sådant ligesom hamselv; og hustruen ser at hun ærer hendes ægtemand.
Eph 5:33 Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.
[Efe 6:1 DK-KJV] Børn, adlyd jeres forældre i Herren: for dette er rigtigt.
Eph 6:1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right.
[Efe 6:2 DK-KJV] Ær din far og mor; (hvilket er den første befaling med et løfte;)
Eph 6:2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;)
[Efe 6:3 DK-KJV] Så det må være godt hos dig, og du måtte leve længe på jorden.
Eph 6:3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.
[Efe 6:4 DK-KJV] Og, I fædre, provoker ikke jeres børn til arrigskab: men opdrag dem med Herrens pleje og formaning.
Eph 6:4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
[Efe 6:5 DK-KJV] Tjenere, vær lydige overfor dem som er jeres kødelige mestre, med frygt og bæven, i jeres hjertes enkelthed, som for Kristus;
Eph 6:5 Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ;
[Efe 6:6 DK-KJV] Ikke for syns skyld, som nogle der skal tilfredsstille mennesker; men som Kristus’ tjenere, ved at udføre Guds vilje fra hjertet;
Eph 6:6 Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;
[Efe 6:7 DK-KJV] Ved at udføre tjenesten godvilligt, som for Herren, og ikke for mennesker:
Eph 6:7 With good will doing service, as to the Lord, and not to men:
[Efe 6:8 DK-KJV] Velvidende at hvilkensomhelst god ting et menneske gør, det samme skal han modtage af Herren, om han er slave eller fri.
Eph 6:8 Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.
[Efe 6:9 DK-KJV] Og, I mestre, gør de samme ting for dem, lad vær med at true: velvidende at jeres Mester også er i himlen; der er heller ikke respekt for personer hos ham.
Eph 6:9 And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.
[Efe 6:10 DK-KJV] Til sidst, mine brødre, vær stærke i Herren, og i hans magts styrke.
Eph 6:10 Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
[Efe 6:11 DK-KJV] Ta’ hele Guds rustning på, så I må være i stand til at modstå djævelens bedrag.
Eph 6:11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
[Efe 6:12 DK-KJV] For vi brydes ikke imod kød og blod, men imod fyrstedømmer, imod myndigheder, imod mørkets ledere i denne verden, imod åndelig ondskab i høje steder.
Eph 6:12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
[Efe 6:13 DK-KJV] Ta’ derfor hele Guds rustning til jer, så I må være i stand til at modstå på den onde dag, og ved at ha’ gjort alt, for at stå fast.
Eph 6:13 Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
[Efe 6:14 DK-KJV] Stå derfor fast, ved at ha’ jeres lænder omsluttet med sandhed, og ved at ha’ retfærdighedens brystplade på;
Eph 6:14 Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;
[Efe 6:15 DK-KJV] Og jeres fødder beskoet med forberedelsen af ​​fredsevangeliet;
Eph 6:15 And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;
[Efe 6:16 DK-KJV] Overalt, ved at ta’ troens skjold, hvorved I skal være i stand til at slukke alle de brændende pile fra de onde.
Eph 6:16 Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
[Efe 6:17 DK-KJV] Og ta’ frelses hjelmen, og Åndens sværd, som er Guds ord:
Eph 6:17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
[Efe 6:18 DK-KJV] Ved altid at bede med al Åndelige bøn og påkaldelsesbøn, og ved at ta’ vare på det med al udholdenhed og påkaldelsesbøn for alle hellige;
Eph 6:18 Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;
[Efe 6:19 DK-KJV] Og for mig, så ordene må bli’ givet til mig, så jeg frimodigt må åbne min mund, for at gøre mysteriet om evangeliet kendt,
Eph 6:19 And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,
[Efe 6:20 DK-KJV] For hvilket jeg er en ambassadør i lænker: så jeg derigennem må tale frimodigt, som jeg bør tale.
Eph 6:20 For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.
[Efe 6:21 DK-KJV] Men så I også må kende til mine gøremål, og hvordan jeg har det, Tykikus, en elsket bror og trofast betjener i Herren, skal kundgøre alle ting for jer:
Eph 6:21 But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:
[Efe 6:22 DK-KJV] Hvem jeg af samme grund har sendt til jer, så I måtte kende til vore gøremål, og han måtte trøste jeres hjerter.
Eph 6:22 Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.
[Efe 6:23 DK-KJV] Fred være med brødrene, og kærlighed med tro, fra Gud Faderen og Herren Jesus Kristus.
Eph 6:23 Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
[Efe 6:24 DK-KJV] Nåde være med alle dem der oprigtigt elsker vor Herre Jesus Kristus. Amen. Til Efeserne skrevet fra Rom, via Tykikus.
Eph 6:24 Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Written from Rome unto the Ephesians by Tychicus.