Jakobs brev - Jacob - 5 Kapitler - James KJV 1769

Navnebetydning for Jacob = Den der fatter om hælen/fortrænger

[Jac 1:1 DK-KJV] Jacob, en tjener af Gud og af Herren Jesus Kristus, til de 12 stammer som er spredt bredt, vær hilset.
Jas 1:1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting.
[Jac 1:2 DK-KJV] Mine brødre, anse det hele for at være glæde når I falder ind i forskellige fristelser;
Jas 1:2 My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;
[Jac 1:3 DK-KJV] Ved godt at kende til dette, at prøvelsen af jeres tro udvirker tålmodighed.
Jas 1:3 Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.
[Jac 1:4 DK-KJV] Men lad tålmodighed ha’ hendes perfekte virke, så I må være perfekte og hele, og ikke mangle noget.
Jas 1:4 But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.
[Jac 1:5 DK-KJV] Hvis nogen af jer mangler visdom, lad ham spørge Gud om det, som generøst giver til alle mennesker, og ikke bebrejder; og det skal bli’ givet ham.
Jas 1:5 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.
[Jac 1:6 DK-KJV] Men lad ham spørge i tro, uden at vakle. For han der vakler er ligesom en bølge på havet der er drevet med vinden og kastet.
Jas 1:6 But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed.
[Jac 1:7 DK-KJV] For lad ikke den mand tænke at han skal modtage nogen ting af Herren.
Jas 1:7 For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord.
[Jac 1:8 DK-KJV] En dobbeltmoralsk mand er utilregnelig i alle hans veje.
Jas 1:8 A double minded man is unstable in all his ways.
[Jac 1:9 DK-KJV] Lad broderen af lav rang juble over at han er ophøjet:
Jas 1:9 Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted:
[Jac 1:10 DK-KJV] Men den rige, i at han er gjort lav: fordi som græssets blomst skal han forsvinde.
Jas 1:10 But the rich, in that he is made low: because as the flower of the grass he shall pass away.
[Jac 1:11 DK-KJV] For ikke så snart er solen steget med en brændende hede, men den visner græsset, og des blomster falder af, og des ynde fra des udseende forsvinder: sådant skal den rige mand også forsvinde i hans veje. 
Jas 1:11 For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth: so also shall the rich man fade away in his ways.
[Jac 1:12 DK-KJV] Velsignet er den mand der udholder fristelse: for når han er prøvet, skal han modtage livets krone, hvilken Herren har lovet til dem der elsker ham.
Jas 1:12 Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.
[Jac 1:13 DK-KJV] Lad ingen mand sige når han er fristet, Jeg er fristet af Gud: for Gud kan ikke bli’ fristet med ondt, og han frister heller ikke noget menneske:
Jas 1:13 Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:
[Jac 1:14 DK-KJV] Men enhver mand er fristet, når han er draget væk af hans eget begær, og lokket.
Jas 1:14 But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.
[Jac 1:15 DK-KJV] Når så begær har undfanget, frembringer det synd: og synd, når den er færdig, frembringer død.
Jas 1:15 Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin: and sin, when it is finished, bringeth forth death.
[Jac 1:16 DK-KJV] Lad vær med at fejle, mine elskede brødre.
Jas 1:16 Do not err, my beloved brethren.
[Jac 1:17 DK-KJV] Enhver god gave og enhver perfekt gave er fra foroven, og kommer ned fra lysenes Fader, hos hvem ingen forandring er, ej heller vendende skygge.
Jas 1:17 Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.
[Jac 1:18 DK-KJV] Af hans egen vilje avlede han os med sandhedens ord, så vi skulle være en slags førstefrugter af hans skabninger.
Jas 1:18 Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.
[Jac 1:19 DK-KJV] Derfor, mine elskede brødre, lad ethvert menneske være hurtig til at høre, langsom til at tale, langsom til arrigskab:
Jas 1:19 Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath:
[Jac 1:20 DK-KJV] For mandens arrigskab udvirker ikke Guds retfærdighed.
Jas 1:20 For the wrath of man worketh not the righteousness of God.
[Jac 1:21 DK-KJV] Læg derfor al snavset og overflødig frækhed væk, og modtag med sagtmodighed det indgraverede ord, som er istand til at frelse jeres sjæle.
Jas 1:21 Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.
[Jac 1:22 DK-KJV] Men vær I ordets gør’ere, og ikke kun hør’ere, ved at bedrage jeres eget selv.
Jas 1:22 But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.
[Jac 1:23 DK-KJV] For hvis nogen er en ordets hør’er, og ikke en gør’er, er han ligesom en mand som lægger mærke til hans naturlige ansigt i et glas:
Jas 1:23 For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass:
[Jac 1:24 DK-KJV] For han lægger mærker til sigselv, og går sin vej, og glemmer straks hvilken slags mand han var.
Jas 1:24 For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was.
[Jac 1:25 DK-KJV] Men den som kigger ind i frihedens perfekte lov, og fortsætter deri, han er ikke en glemsom hør’er, men en gør’er af virket, denne mand skal bli’ velsignet i hans handling.
Jas 1:25 But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed.
[Jac 1:26 DK-KJV] Hvis der er en mand der blandt jer som ser ud til være religiøs, og ikke tøjler hans tunge, men bedrager hans eget hjerte, er denne mands religion nyttesløs.
Jas 1:26 If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man’s religion is vain.
[Jac 1:27 DK-KJV] Ren religion og ubesmittet foran Gud og Faderen er dette, At besøge de faderløse og enkerne i deres trængsel, og at holde sigselv uplettet fra denne verden.
Jas 1:27 Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.
[Jac 2:1 DK-KJV] Mine brødre, ha’ ikke troen på vor Herre Jesus Kristus, herlighedens Herren, med respekt for personer.
Jas 2:1 My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons.
[Jac 2:2 DK-KJV] For hvis der til jeres forsamling kommer en mand med en guldring, i prægtig beklædning, og der også kommer en fattig mand ind i beskidt tøj;
Jas 2:2 For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;
[Jac 2:3 DK-KJV] Og I har respekt for ham der bærer det fine tøj, og siger til ham, Sid du her på en god plads; og siger til den fattige, Stå du der, eller sid her under min fodskammel:
Jas 2:3 And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool:
[Jac 2:4 DK-KJV] Er I så ikke partiske i jerselv, og er blevet dommere af onde tanker?
Jas 2:4 Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts?
[Jac 2:5 DK-KJV] Lyt, mine elskede brødre, Har Gud ikke udvalgt de fattige af denne verden rig på tro, og arvinger af kongeriget hvilket han har lovet til dem der elsker ham?
Jas 2:5 Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?
[Jac 2:6 DK-KJV] Men I har foragtet de fattige. Er det ikke rige mennesker som undertrykker jer, og trækker jer i retten?
Jas 2:6 But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats?
[Jac 2:7 DK-KJV] Er det ikke dem som gudsbespotter det værdige navn via hvilket I er kaldet?
Jas 2:7 Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called?
[Jac 2:8 DK-KJV] Hvis I opfylder den royale lov i overensstemmelse med skriften, Du skal elske din næste som digselv, gør I vel:
Jas 2:8 If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well:
[Jac 2:9 DK-KJV] Men hvis I har respekt for personer, begår I synd, og er overbevist af loven som overtrædere.
Jas 2:9 But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors.
[Jac 2:10 DK-KJV] For hvemsomhelst der skal holde hele loven, og alligevel krænker på et punkt, han er skyldig i alle.
Jas 2:10 For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all.
[Jac 2:11 DK-KJV] For han der sagde, Begå ikke utroskab, sagde også, Dræb ikke. Hvis du nu ikke begår utroskab, men hvis du alligevel dræber, er du blevet en lovovertræder.
Jas 2:11 For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.
[Jac 2:12 DK-KJV] Tal I sådant, og gør sådant, som de der skal bli’ dømt via frihedens lov.
Jas 2:12 So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty.
[Jac 2:13 DK-KJV] For han skal ha’ dom uden barmhjertighed, der ikke har vist barmhjertighed; og barmhjertighed jubler imod dom.
Jas 2:13 For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.
[Jac 2:14 DK-KJV] Hvad gavner det, mine brødre, hvis et menneske siger han har tro, og ikke har gerninger? kan tro frelse ham?
Jas 2:14 What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? can faith save him?
[Jac 2:15 DK-KJV] Hvis en bror eller søster er nøgen, og nødlidende af daglig mad,
Jas 2:15 If a brother or sister be naked, and destitute of daily food,
[Jac 2:16 DK-KJV] Og en af jer siger til dem, Tag af sted med fred, vær I varmet og mættet; til trods for det giver I dem ikke de ting som er nødvendige for kroppen; hvad gavner det?
Jas 2:16 And one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled; notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body; what doth it profit?
[Jac 2:17 DK-KJV] Ligesom tro, hvis den ikke har gerninger, er død, ved at være alene.
Jas 2:17 Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.
[Jac 2:18 DK-KJV] Ja, et menneske kan sige, Du har tro, og jeg har gerninger: vis mig din tro uden dine gerninger, og jeg vil vise dig min tro gennem mine gerninger.
Jas 2:18 Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works: shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works.
[Jac 2:19 DK-KJV] Du der tror at der er 1 Gud; du gør vel: djævlene tror også, og ryster.
Jas 2:19 Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble.
[Jac 2:20 DK-KJV] Men vil du vide, Kæreste forfængelige menneske, at tro uden gerninger er død?
Jas 2:20 But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?
[Jac 2:21 DK-KJV] Var ikke Abraham vor fader retfærdiggjort via gerninger, da han havde tilbudt Isak hans søn på alteret?
Jas 2:21 Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar?
[Jac 2:22 DK-KJV] Ser du hvordan tro udvirker med hans gerninger, og via gerninger blev tro perfektioneret?
Jas 2:22 Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect?
[Jac 2:23 DK-KJV] Og skriften var opfyldt som siger, Abraham troede Gud, og det var tilregnet ham som retfærdighed: og han var kaldet Guds Ven.
Jas 2:23 And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness: and he was called the Friend of God.
[Jac 2:24 DK-KJV] I ser da hvordan at et menneske er retfærdiggjort via gerninger, og ikke kun via tro.
Jas 2:24 Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.
[Jac 2:25 DK-KJV] Var skøgen Rahab ikke også på samme måde retfærdiggjort via gerninger, da hun havde modtaget budbringerne, og havde sendt dem ud en anden vej?
Jas 2:25 Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent them out another way?
[Jac 2:26 DK-KJV] For som kroppen uden ånden er død, sådant er tro uden gerninger også død.
Jas 2:26 For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.
[Jac 3:1 DK-KJV] Mine brødre, vær ikke mange mestre, velvidende at vi skal modtage en større fordømmelse.
Jas 3:1 My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation.
[Jac 3:2 DK-KJV] For i mange ting krænker vi alle. Hvis der er en mand der ikke krænker i ord, er den samme en perfekt mand, og i stand til også at tøjle hele kroppen.
Jas 3:2 For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.
[Jac 3:3 DK-KJV] Læg mærke til, vi sætter stykker i hestenes munde, så de må adlyde os; og vi vender hele deres krop rundt.
Jas 3:3 Behold, we put bits in the horses’ mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.
[Jac 3:4 DK-KJV] Læg også mærke til skibene, som selvom at de er så store, og er drevet af voldsomme vinde, alligevel vendes de med en meget lille ror, derhen hvorsomhelst guvernøren vil ha’ det.
Jas 3:4 Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.
[Jac 3:5 DK-KJV] På samme måde er tungen et lille lem, og praler om store ting. Læg mærke til, hvor stor en sag en lille ild kan tænde!
Jas 3:5 Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth!
[Jac 3:6 DK-KJV] Og tungen er en ild, en verden af fejltrin: sådant er tungen blandt vore lemmer, at den besmitter hele kroppen, og sætter ild i naturens forløb; og det er helvede der har sat ild i den.
Jas 3:6 And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.
[Jac 3:7 DK-KJV] For ethvert slags dyr, og fugl, og slange, og ting i havet, er tæmmet, og har blevet tæmmet af menneskeheden:
Jas 3:7 For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind:
[Jac 3:8 DK-KJV] Men tungen kan intet menneske tæmme; den er et uregerligt onde, fuld af dødelig gift.
Jas 3:8 But the tongue can no man tame; it is an unruly evil, full of deadly poison.
[Jac 3:9 DK-KJV] Med hvilken vi velsigner Gud, ja Faderen; og med hvilken vi forbander mennesker, som er lavet efter Guds lighed.
Jas 3:9 Therewith bless we God, even the Father; and therewith curse we men, which are made after the similitude of God.
[Jac 3:10 DK-KJV] Ud af den samme mund udgår velsignelser og forbandelser. Mine brødre, disse ting bør ikke være sådant.
Jas 3:10 Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.
[Jac 3:11 DK-KJV] Frembringer en fontæne fra det samme sted både sødt og bittert vand?
Jas 3:11 Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?
[Jac 3:12 DK-KJV] Kan figentræet, mine brødre, bære oliven bær? eller en vinstok, figner? sådant kan ingen fontæne både give salt og ferskt vand.
Jas 3:12 Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.
[Jac 3:13 DK-KJV] Hvem er en vis mand og udstyret med kundskab blandt jer? lad ham ud af en god konversation vise hans gerninger med sagtmodighed i visdom.
Jas 3:13 Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.
[Jac 3:14 DK-KJV] Men hvis I har bitre misundelse og strid i jeres hjerter, glæd jer ikke, og lyv ikke imod sandheden.
Jas 3:14 But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth.
[Jac 3:15 DK-KJV] Denne visdom daler ikke ned fra foroven, men er jordisk, sensuel, djævelsk.
Jas 3:15 This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.
[Jac 3:16 DK-KJV] For hvor der er misundelse og strid, er der forvirring og al slags ondt virke.
Jas 3:16 For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.
[Jac 3:17 DK-KJV] Men visdommen der kommer ovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, og nem at bli’ adlydt, fuld af barmhjertighed og gode frugter, uden partiskhed, og uden hykleri. 
Jas 3:17 But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
[Jac 3:18 DK-KJV] Og retfærdighedens frugt er sået i fred af dem der laver fred.
Jas 3:18 And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
[Jac 4:1 DK-KJV] Hvor kommer krige og kampe blandt jer fra? kommer de ikke herfra, ja ud af jeres lyster der bekriger i jeres lemmer?
Jas 4:1 From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members?
[Jac 4:2 DK-KJV] I begærer, og har ikke: I dræber, og ønsker at ha’, og kan ikke modtage: I kæmper og kriger, alligevel har I ikke, fordi I ikke spørger.
Jas 4:2 Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not.
[Jac 4:3 DK-KJV] I spørger, og modtager ikke, fordi I spørger forkert, så I må konsumere det på jeres lyster.
Jas 4:3 Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts.
[Jac 4:4 DK-KJV] I utro mænd og utro kvinder, ved I ikke at venskab med denne verden er fjendtlighed med Gud? hvemsomhelst der derfor vil være en ven af denne verden er Guds fjende.
Jas 4:4 Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
[Jac 4:5 DK-KJV] Tror du at skriften siger forgæves, Den ånd der bor i os begærer til misundelse?
Jas 4:5 Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy?
[Jac 4:6 DK-KJV] Men han giver mere nåde. Derfor siger han, Gud modstår den stolte, men giver nåde til den ydmyge.
Jas 4:6 But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble.
[Jac 4:7 DK-KJV] Underordne jerselv derfor til Gud. Stå djævelen imod, og han vil flygte fra jer.
Jas 4:7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
[Jac 4:8 DK-KJV] Kom tæt indtil Gud, og han vil komme tæt indtil jer. Rens jeres hænder, I syndere; og rendyrk jeres hjerter, I dobbeltmoralske.
Jas 4:8 Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.
[Jac 4:9 DK-KJV] Vær ramt, og sørg, og græd: lad jeres latter bli’ vendt til sorg, og jeres glæde til tungsindighed.
Jas 4:9 Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness.
[Jac 4:10 DK-KJV] Ydmyg jerselv foran Herrens øjne, og han skal løfte jer op.
Jas 4:10 Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.
[Jac 4:11 DK-KJV] Tal ikke ondt om hinanden, brødre. Han der taler ondt om hans bror, og dømmer hans bror, taler ondt om loven, og dømmer loven: men hvis du dømmer loven, er du ikke en gør’er af loven, men en dommer.
Jas 4:11 Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother, and judgeth his brother, speaketh evil of the law, and judgeth the law: but if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge.
[Jac 4:12 DK-KJV] Der er 1 lovgiver, som er i stand til at frelse og destruere: hvem er du at dømme en anden?
Jas 4:12 There is one lawgiver, who is able to save and to destroy: who art thou that judgest another?
[Jac 4:13 DK-KJV] Kom nu, I der siger, I dag eller i morgen vil vi gå ind i en eller anden by, og fortsætte der et år, og købe og sælge, og få gevinst:
Jas 4:13 Go to now, ye that say, To day or to morrow we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain:
[Jac 4:14 DK-KJV]] Imidlertid ved I ikke hvad der skal ske den næste dag. For hvad er jeres liv? Ja det er en damp, der viser sig et lille stykke tid, og derefter forsvinder det.
Jas 4:14 Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapour, that appeareth for a little time, and then vanisheth away.
[Jac 4:15 DK-KJV] For det I burde sige er, Hvis Herren vil, skal vi leve, og gøre det ene eller det andet.
Jas 4:15 For that ye ought to say, If the Lord will, we shall live, and do this, or that.
[Jac 4:16 DK-KJV] Men nu jubler I over jeres praleri: al sådan jublen er ond.
Jas 4:16 But now ye rejoice in your boastings: all such rejoicing is evil.
[Jac 4:17 DK-KJV] Derfor til ham der kender til at gøre godt, og ikke gør det, for ham er det synd.
Jas 4:17 Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin.
[Jac 5:1 DK-KJV] Kom nu, I rige mennesker, græd og hyl for jeres elendighed der skal komme over jer.
Jas 5:1 Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you.
[Jac 5:2 DK-KJV] Jeres rigdomme er fordærvede, og jeres beklædningsgenstande er mølædte.
Jas 5:2 Your riches are corrupted, and your garments are motheaten.
[Jac 5:3 DK-KJV] Jeres guld og sølv er rustet; og dets rust skal bli’ et vidnesbyrd imod jer, og skal æde jeres kød som det var ild. I har samlet skatte sammen for de sidste dage.
Jas 5:3 Your gold and silver is cankered; and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days.
[Jac 5:4 DK-KJV] Læg mærke til, lønnen fra arbejderne som har høstet jeres marker, som af jer er tilbageholdt gennem bedrag, råber: og råbene fra dem som har høstet er kommet sabaoths Herre for øre. “sabaoths Herre = hærskarers Herre”
Jas 5:4 Behold, the hire of the labourers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud, crieth: and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of sabaoth.
[Jac 5:5 DK-KJV] I har levet i fornøjelse på jorden, og været begærlige; I har næret jeres hjerter, som på en slagtedag.
Jas 5:5 Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton; ye have nourished your hearts, as in a day of slaughter.
[Jac 5:6 DK-KJV] I har fordømt og dræbt den retfærdige; og han modstod jer ikke.
Jas 5:6 Ye have condemned and killed the just; and he doth not resist you.
[Jac 5:7 DK-KJV] Vær derfor tålmodige, brødre, indtil Herrens ankomst. Læg mærke til, landmanden venter på jordens dyrebare frugt, og venter tålmodigt på den, indtil han modtager den tidlige og sidste regn.
Jas 5:7 Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain.
[Jac 5:8 DK-KJV] Vær I også tålmodige; grundfæstede i jeres hjerter: for Herrens ankomst nærmer sig.
Jas 5:8 Be ye also patient; stablish your hearts: for the coming of the Lord draweth nigh.
[Jac 5:9 DK-KJV] Bær ikke nag imod hinanden, brødre, for ikke at I er fordømt: læg mærke til, dommeren står foran døren.
Jas 5:9 Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned: behold, the judge standeth before the door.
[Jac 5:10 DK-KJV] Ta’, mine brødre, profeterne, som har talt i Herrens navn, som et eksempel på at udholde lidelse, med tålmodighed.
Jas 5:10 Take, my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering affliction, and of patience.
[Jac 5:11 DK-KJV] Læg mærke til, vi anser dem for at være lykkelige som udholder. I har hørt om Jobs tålmodighed, og har set hvordan Herren endte det; at Herren har meget medlidenhed, og af øm barmhjertighed.
Jas 5:11 Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy.
[Jac 5:12 DK-KJV] Men over alle ting, mine brødre, sværg ikke, hverken via himlen, heller ikke via jorden, eller via noget andet løfte: men lad jeres ja være ja; og jeres nej, nej; for ikke at I falder ind i fordømmelse.
Jas 5:12 But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.
[Jac 5:13 DK-KJV] Er nogen blandt jer plaget? lad ham bede. Er nogen ved godt mod? lad ham synge salmer.
Jas 5:13 Is any among you afflicted? let him pray. Is any merry? let him sing psalms.
[Jac 5:14 DK-KJV] Er nogen syg blandt jer? lad ham kalde på kirkens ældste; og lad dem bede over ham, og salve ham med olie i Herrens navn:
Jas 5:14 Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:
[Jac 5:15 DK-KJV] Og den troendes bøn skal redde den syge, og Herren skal rejse ham op; og hvis han har begået synder, skal de bli’ ham tilgivet.
Jas 5:15 And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.
[Jac 5:16 DK-KJV] Bekend jeres forseelser overfor hinanden, og bed for hinanden, så I må bli’ helbredt. Et retskaffent menneskes effektfulde passionerede bøn gavner meget.
Jas 5:16 Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.
[Jac 5:17 DK-KJV] Elias var et menneske med samme passion som vi har, og han bad oprigtigt at det ikke måtte regne: og det regnede ikke på jorden gennem en tid på 3 år og 6 måneder.
Jas 5:17 Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain: and it rained not on the earth by the space of three years and six months.
[Jac 5:18 DK-KJV] Og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden frembragte hendes frugt.
Jas 5:18 And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit.
[Jac 5:19 DK-KJV] Brødre, hvis nogen af jer fejler fra sandheden, og én omvender ham;
Jas 5:19 Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him;
[Jac 5:20 DK-KJV] Lad ham vide, at han som omvender den synder fra hans fejlagtige vej skal frelse en sjæl fra døden, og skal gemme en mængde af synder.
Jas 5:20 Let him know, that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins.