Jonas bog - 4 Kapitler - Jonah KJV 1769

Navnebetydning for Jonas = En due

[Jon 1:1 DK-KJV] Nu kom HERRENs ord til Jonas Amittais søn, som siger,
Jon 1:1 Now the word of the LORD came unto Jonah the son of Amittai, saying,
[Jon 1:2 DK-KJV] Rejs dig, gå til Nineve, og råb imod den; for deres ondskab er kommet op foran mig.
Jon 1:2 Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it; for their wickedness is come up before me.
[Jon 1:3 DK-KJV] Men Jonas rejste sig for at flygte til Tarsis væk fra HERRENs nærvær, og gik ned til Joppa; og han fandt et skib på vej til Tarsis: så han købte en billet, og gik ned i den, og tog med dem til Tarsis væk fra HERRENs nærvær.
Jon 1:3 But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the LORD, and went down to Joppa; and he found a ship going to Tarshish: so he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the LORD.
[Jon 1:4 DK-KJV] Men HERREN sendte en stor vind udover havet, og der var en mægtig storm på havet, sådant at skibet var lige ved at gå i stykker.
Jon 1:4 But the LORD sent out a great wind into the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken.
[Jon 1:5 DK-KJV] Da blev søfolkene bange, og råbte hver og en på hans gud, og kastede varerne der var på skibet ud i havet, for at lette det fra dem. Men Jonas var gået ned til skibssiden; og han lå, og sov tungt.
Jon 1:5 Then the mariners were afraid, and cried every man unto his god, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship; and he lay, and was fast asleep.
[Jon 1:6 DK-KJV] Så kom kaptajnen til ham, og sagde til ham, Hvad mener du, Kæreste sovetryne? rejs dig, kald på din Gud, hvis det er sådant at Gud vil tænke på os, så vi ikke omkommer.
Jon 1:6 So the shipmaster came to him, and said unto him, What meanest thou, O sleeper? arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not.
[Jon 1:7 DK-KJV] Og de sagde hver og en til hans ven, Kom, og lad os kaste lod, så vi må vide hvem der er årsag til at dette onde er over os. Så de kastede lod, og loddet faldt på Jonas.
Jon 1:7 And they said every one to his fellow, Come, and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah.
[Jon 1:8 DK-KJV] Da sagde de til ham, Fortæl os, vi ber dig, hvem der er årsag til at dette onde er over os; Hvad er din beskæftigelse? og hvor kommer du fra? hvilket er dit land? og fra hvilket folk er du?
Jon 1:8 Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us; What is thine occupation? and whence comest thou? what is thy country? and of what people art thou?
[Jon 1:9 DK-KJV] Og han sagde til dem, Jeg er en Hebræer; og jeg frygter HERREN, himlens Gud, som har lavet havet og det tørre land.
Jon 1:9 And he said unto them, I am an Hebrew; and I fear the LORD, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land.
[Jon 1:10 DK-KJV] Da blev mændene overmådeligt bange, og sagde til ham, Hvorfor har du gjort dette? For mændene vidste at han flygtede fra HERRENs nærvær, fordi han havde fortalt dem det.
Jon 1:10 Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the LORD, because he had told them.
[Jon 1:11 DK-KJV] Da sagde de til ham, Hvad skal vi gøre med dig, så havet må bli’ stille for os? for havet hærgede, og var stormfuldt.
Jon 1:11 Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? for the sea wrought, and was tempestuous.
[Jon 1:12 DK-KJV] Og han sagde til dem, Ta’ mig op, og kast mig ud i havet; så skal havet være stille for jer: for jeg ved at det er for min skyld at denne store storm er over jer.
Jon 1:12 And he said unto them, Take me up, and cast me forth into the sea; so shall the sea be calm unto you: for I know that for my sake this great tempest is upon you.
[Jon 1:13 DK-KJV] Imidlertid roede mændene hårdt for at bringe den indtil land; men de kunne ikke: for havet hærgede, og var stormfuld imod dem.
Jon 1:13 Nevertheless the men rowed hard to bring it to the land; but they could not: for the sea wrought, and was tempestuous against them.
[Jon 1:14 DK-KJV] Derfor råbte de til HERREN, og sagde, Vi bønfalder dig, Kæreste HERRE, vi bønfalder dig, lad os ikke omkomme for denne mands liv, og læg ikke uskyldig blod på os: for du, Kæreste HERRE, har gjort som det behagede dig.
Jon 1:14 Wherefore they cried unto the LORD, and said, We beseech thee, O LORD, we beseech thee, let us not perish for this man’s life, and lay not upon us innocent blood: for thou, O LORD, hast done as it pleased thee.
[Jon 1:15 DK-KJV] Så samlede de Jonas op, og kastede ham ud i havet: og havet stoppede hendes hærgen.
Jon 1:15 So they took up Jonah, and cast him forth into the sea: and the sea ceased from her raging.
[Jon 1:16 DK-KJV] Da frygtede mændene HERREN overmådeligt, og tilbød et offer til HERREN, og lavede løfter.
Jon 1:16 Then the men feared the LORD exceedingly, and offered a sacrifice unto the LORD, and made vows.
[Jon 1:17 DK-KJV] Nu havde HERREN forberedt en stor fisk til at sluge Jonas. Og Jonas var i fiskens mave 3 dage og 3 nætter.
Jon 1:17 Now the LORD had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish three days and three nights.
[Jon 2:1 DK-KJV] Da bad Jonas til HERREN hans Gud ud fra fiskens mave,
Jon 2:1 Then Jonah prayed unto the LORD his God out of the fish’s belly,
[Jon 2:2 DK-KJV] Og sagde, Jeg råbte på grund af min lidelse til HERREN, og han hørte mig; ud af helvedes mave råbte jeg, og du hørte min stemme.
Jon 2:2 And said, I cried by reason of mine affliction unto the LORD, and he heard me; out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice.
[Jon 2:3 DK-KJV] For du har kastet mig ind i dybet, i havets midte; og oversvømmelsen omsluttede mig: alle dine brydende bølger og din bølger passerede over mig.
Jon 2:3 For thou hadst cast me into the deep, in the midst of the seas; and the floods compassed me about: all thy billows and thy waves passed over me.
[Jon 2:4 DK-KJV] Da sagde jeg, Jeg er kastet ud fra dit syn; alligevel vil jeg kigge mod dit hellige tempel.
Jon 2:4 Then I said, I am cast out of thy sight; yet I will look again toward thy holy temple.
[Jon 2:5 DK-KJV] Vandmasserne omstuttede mig, lige til min sjæl: dybet omsluttede mig, tangen var viklet om mit hoved.
Jon 2:5 The waters compassed me about, even to the soul: the depth closed me round about, the weeds were wrapped about my head.
[Jon 2:6 DK-KJV] Jeg gik ned til bundene af bjergene; jorden med hendes tremmer var omkring mig for evigt: alligevel har du bragt mit liv op fra korruption, Kæreste HERRE min Gud.
Jon 2:6 I went down to the bottoms of the mountains; the earth with her bars was about me for ever: yet hast thou brought up my life from corruption, O LORD my God.
[Jon 2:7 DK-KJV] Når min sjæl inde i mig var udmattet huskede jeg på HERREN: og mine bønner kom foran dig, ind i dit hellige tempel.
Jon 2:7 When my soul fainted within me I remembered the LORD: and my prayer came in unto thee, into thine holy temple.
[Jon 2:8 DK-KJV] De der overholder lyvende forfængeligheder forsager deres egen barmhjertighed. 
Jon 2:8 They that observe lying vanities forsake their own mercy.
[Jon 2:9 DK-KJV] Men jeg vil ofre til dig med røsten af taksigelsesbøn; jeg vil betale det som jeg har svoret. Frelse er fra HERREN.
Jon 2:9 But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving; I will pay that that I have vowed. Salvation is of the LORD.
[Jon 2:10 DK-KJV] Og HERREN talte til fisken, og den kastede Jonas op på det tørre land.
Jon 2:10 And the LORD spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land.
[Jon 3:1 DK-KJV] Og HERRENs ord kom for anden gang til Jonas, som siger,
Jon 3:1 And the word of the LORD came unto Jonah the second time, saying,
[Jon 3:2 DK-KJV] Rejs dig, gå til Nineve, den store by, og prædik for den den prædiken som jeg byder dig.
Jon 3:2 Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee.
[Jon 3:3 DK-KJV] Så rejste Jonas sig, og gik til Nineve, i overensstemmelse med HERRENs ord. Nu var Nineve en overmådelig stor by på 3 dags rejser
Jon 3:3 So Jonah arose, and went unto Nineveh, according to the word of the LORD. Now Nineveh was an exceeding great city of three days’ journey.
[Jon 3:4 DK-KJV] Og Jonas begyndte at komme ind i byen en dags rejse, og han råbte, og sagde, Endnu 40 dage, og Nineve skal bli’ væltet.
Jon 3:4 And Jonah began to enter into the city a day’s journey, and he cried, and said, Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown.
[Jon 3:5 DK-KJV] Så troede Nineves folk Gud, og proklamerede en faste, og iklædte sig sækkelærred, fra den største af dem lige til den mindste af dem.
Jon 3:5 So the people of Nineveh believed God, and proclaimed a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them even to the least of them.
[Jon 3:6 DK-KJV] For ord kom til Nineves konge, og han rejste sig fra hans trone, og han lagde hans kåbe fra ham, og dækkede ham med sækkelærred, og sad i aske.
Jon 3:6 For word came unto the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes.
[Jon 3:7 DK-KJV] Og han årsagede det til at bli’ proklameret og publiceret gennem Nineve via kongen og hans nobles bekendtgørelse, som siger, Lad hverken mand eller dyr, besætning eller flok, smage nogle ting: lad dem ikke spise, eller drikke vand:
Jon 3:7 And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock, taste any thing: let them not feed, nor drink water:
[Jon 3:8 DK-KJV] Men lad mand og dyr være dækket med sækkelærred, og råbe meget højt til Gud: ja, lad dem hver og en vende sig væk fra hans onde vej, og fra voldsomheden der er i deres hænder.
Jon 3:8 But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God: yea, let them turn every one from his evil way, and from the violence that is in their hands.
[Jon 3:9 DK-KJV] Hvem kan sige om Gud vil vende sig og angre, og vende sig væk fra hans voldsomme vrede, så vi ikke omkommer?
Jon 3:9 Who can tell if God will turn and repent, and turn away from his fierce anger, that we perish not?
[Jon 3:10 DK-KJV] Og Gud så deres gerninger, at de vendte sig fra deres onde vej; og Gud angrede fra det onde, som han havde sagt han ville gøre med dem; og han gjorde det ikke.
Jon 3:10 And God saw their works, that they turned from their evil way; and God repented of the evil, that he had said that he would do unto them; and he did it not.
[Jon 4:1 DK-KJV] Men det mishagede Jonas overmådeligt, og han var meget vred. 
Jon 4:1 But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry.
[Jon 4:2 DK-KJV] Og han bad til HERREN, og sagde, Jeg ber dig, Kæreste HERRE, var det ikke det som jeg sagde, da jeg stadig var i mit land? Derfor flygtede jeg forud til Tarsis: for jeg vidste at du er en nådig Gud, og barmhjertig, langsom til vrede, og af stor venlighed, og omvendet dig fra det onde. 
Jon 4:2 And he prayed unto the LORD, and said, I pray thee, O LORD, was not this my saying, when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish: for I knew that thou art a gracious God, and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil.
[Jon 4:3 DK-KJV] Nu derfor, Kæreste HERRE, Ta’, jeg bønfalder dig, mit liv fra mig; for det er bedre for mig at dø end at leve.
Jon 4:3 Therefore now, O LORD, take, I beseech thee, my life from me; for it is better for me to die than to live.
[Jon 4:4 DK-KJV] Da sagde HERREN, Gør du vel i at være vred?
Jon 4:4 Then said the LORD, Doest thou well to be angry?
[Jon 4:5 DK-KJV] Så gik Jonas ud af byen, og sad på østsiden af byen, og lavede ham der en kabine, og sad under den i skyggen, indtil han måtte se hvad der ville bli’ af byen.
Jon 4:5 So Jonah went out of the city, and sat on the east side of the city, and there made him a booth, and sat under it in the shadow, till he might see what would become of the city.
[Jon 4:6 DK-KJV] Og HERREN Gud forberedte en græskarplante, og fik den til at gro op over Jonas, så den måtte være en skygge over hans hoved, for at udfri ham fra hans sorg. Så Jonas var overmådelig glad for græskarplanten.
Jon 4:6 And the LORD God prepared a gourd, and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head, to deliver him from his grief. So Jonah was exceeding glad of the gourd.
[Jon 4:7 DK-KJV] Men Gud forberedte en orm da det blev morgen den næste dag, og den slog græskarplanten så den visnede.
Jon 4:7 But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd that it withered.
[Jon 4:8 DK-KJV] Og det skete, da solen stod op, at Gud forberedte en kraftig østenvind; og solen slog mod Jonas hoved, så han var udmattet, og ønskede i hamselv at dø, og sagde, Det er bedre for mig at dø end at leve.
Jon 4:8 And it came to pass, when the sun did arise, that God prepared a vehement east wind; and the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted, and wished in himself to die, and said, It is better for me to die than to live.
[Jon 4:9 DK-KJV] Og Gud sagde til Jonas, Gør du vel i at være vred på grund af græskarplanten? Og han sagde, Jeg gør vel i at være vred, ja indtil døden.
Jon 4:9 And God said to Jonah, Doest thou well to be angry for the gourd? And he said, I do well to be angry, even unto death.
[Jon 4:10 DK-KJV] Da sagde HERREN, Du har haft medlidenhed med græskarplanten, for hvilken du ikke har arbejdet for, heller ikke fået til at gro; som kom op om natten, og forsvandt om natten:
Jon 4:10 Then said the LORD, Thou hast had pity on the gourd, for the which thou hast not laboured, neither madest it grow; which came up in a night, and perished in a night:
[Jon 4:11 DK-KJV] Og skulle jeg så ikke skåne Nineve, den store by, hvori der er mere end 120.000 personer der ikke kan skelne mellem deres højre hånd og deres venstre hånd; og også meget kvæg?
Jon 4:11 And should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than sixscore thousand persons that cannot discern between their right hand and their left hand; and also much cattle?