Johannes Evangeliet - 21 Kapitler - John KJV 1769

Navnebetydning for Johannes = Gud er en nådig giver

[Joh 1:1 DK-KJV] I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Joh 1:1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
[Joh 1:2 DK-KJV] Denne samme var i begyndelsen hos Gud.
Joh 1:2 The same was in the beginning with God.
[Joh 1:3 DK-KJV] Alle ting var lavet af ham; og uden ham var ikke nogen ting lavet der var lavet.
Joh 1:3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
[Joh 1:4 DK-KJV] I ham var liv; og det liv var menneskets lys.
Joh 1:4 In him was life; and the life was the light of men.
[Joh 1:5 DK-KJV] Og det lys skinner i mørke; og mørket forstod det ikke.
Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.
[Joh 1:6 DK-KJV] Der var sendt en mand fra Gud, hvis navn var Johannes.
Joh 1:6 There was a man sent from God, whose name was John.
[Joh 1:7 DK-KJV] Den samme kom som et vidne, for at fremføre vidnesbyrd om det Lys, så alle mennesker gennem ham måtte tro.
Joh 1:7 The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.
[Joh 1:8 DK-KJV] Han var ikke det Lys, men var sendt for at fremføre vidnesbyrd om det Lys.
Joh 1:8 He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.
[Joh 1:9 DK-KJV] Der var det sande Lys, som oplyser ethvert menneske der kommer ind i denne verden.
Joh 1:9 That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.
[Joh 1:10 DK-KJV] Han var i denne verden, og denne verden var lavet af ham, og denne verden kendte ham ikke.
Joh 1:10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.
[Joh 1:11 DK-KJV] Han kom til hans egne, og hans egne modtog ham ikke.
Joh 1:11 He came unto his own, and his own received him not.
[Joh 1:12 DK-KJV] Men alle de som modtog ham, til dem gav han kraft til at bli’ Guds sønner, ja til dem der tror på hans navn:
Joh 1:12 But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:
[Joh 1:13 DK-KJV] Som var født, ikke af blod, heller ikke af kødets vilje, heller ikke af mandens vilje, men af Gud.
Joh 1:13 Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
[Joh 1:14 DK-KJV] Og Ordet var kødeliggjort, og boede blandt os, (og vi lagde mærke til hans herlighed, herligheden som af Faderens eneste avlede,) fuld af nåde og sandhed.
Joh 1:14 And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
[Joh 1:15 DK-KJV] Johannes fremførte vidnesbyrd om ham, og råbte, og sagde, Dette var han om hvem jeg talte, Han der kommer efter mig er foretrukket fremfor mig: for han var før mig.
Joh 1:15 John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me.
[Joh 1:16 DK-KJV] Og af hans fylde har vi alle modtaget, og nåde over nåde.
Joh 1:16 And of his fulness have all we received, and grace for grace.
[Joh 1:17 DK-KJV] For loven var givet via Moses, men nåde og sandhed kom via Jesus Kristus.
Joh 1:17 For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.
[Joh 1:18 DK-KJV] Intet menneske har på noget tidspunkt set Gud; den eneste avlede Søn, som er i Faderens skød, han har erklæret ham.
Joh 1:18 No man hath seen God at any time; the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.
[Joh 1:19 DK-KJV] Og dette er Johannes’ optegnelse, da Jøderne sendte præster og Leviter fra Jerusalem for at spørge ham, Hvem er du?
Joh 1:19 And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou?
[Joh 1:20 DK-KJV] Og han bekendte, og benægtede ikke; men bekendte, Jeg er ikke den Kristus.
Joh 1:20 And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ.
[Joh 1:21 DK-KJV] Og de spurgte ham, Hvad da? Er du Elias? Og han siger, det er jeg ikke. Er du den profet? Og han svarede, Nej.
Joh 1:21 And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No.
[Joh 1:22 DK-KJV] Da sagde de til ham, Hvem er du? så vi må gi’ et svar til dem som sendte os. Hvad siger du om digselv?
Joh 1:22 Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?
[Joh 1:23 DK-KJV] Han sagde, Jeg er stemmen af en der råber i vildmarken, Ret Herrens vej ud, som profeten Esajas sagde.
Joh 1:23 He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.
[Joh 1:24 DK-KJV] Og de som var sendt var fra Farisæerne.
Joh 1:24 And they which were sent were of the Pharisees.
[Joh 1:25 DK-KJV] Og de spurgte ham, og sagde til ham, Hvorfor døber du da, hvis du ikke er den Kristus, heller ikke Elias, og heller ikke den profet?
Joh 1:25 And they asked him, and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet?
[Joh 1:26 DK-KJV] Johannes svarede dem, og sagde, Jeg døber med vand: men der står en blandt jer, hvem I ikke kender;
Joh 1:26 John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not;
[Joh 1:27 DK-KJV] Han er den, som ankommer efter mig som er foretrukket før mig, hvis skoremme jeg ikke er værdig til at løsne.
Joh 1:27 He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe’s latchet I am not worthy to unloose.
[Joh 1:28 DK-KJV] Disse ting var gjort i Bethabara på den anden side af Jordanfloden, hvor Johannes døbte.
Joh 1:28 These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.
[Joh 1:29 DK-KJV] Den næste dag ser Johannes Jesus ankommende til ham, og siger, Læg mærke til Guds Lam, som fjerner denne verdens synd.
Joh 1:29 The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.
[Joh 1:30 DK-KJV] Dette er han om hvem jeg sagde, Efter mig kommer en mand som er foretrukket før mig: for han var før mig.
Joh 1:30 This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me: for he was before me.
[Joh 1:31 DK-KJV] Og jeg kendte ham ikke: men så han skulle bli’ synliggjort for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand. 
Joh 1:31 And I knew him not: but that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water.
[Joh 1:32 DK-KJV] Og Johannes førte optegnelse, og siger, Jeg så’ Ånden som dalede ned fra himlen som en due, og den forblev på ham.
Joh 1:32 And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him.
[Joh 1:33 DK-KJV] Og jeg kendte ham ikke: men han der sendte mig for at døbe med vand, denne samme sagde til mig, Ham som du skal se Ånden dale ned på, og forbli’ på, denne samme er han som døber med den Hellige Ånd.
Joh 1:33 And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.
[Joh 1:34 DK-KJV] Og jeg så’, og førte optegnelse at dette er Guds Søn.
Joh 1:34 And I saw, and bare record that this is the Son of God.
[Joh 1:35 DK-KJV] Igen den næste dag derefter stod Johannes, og 2 af hans disciple;
Joh 1:35 Again the next day after John stood, and two of his disciples;
[Joh 1:36 DK-KJV] Og kiggede på Jesus som han vandrede, han siger, Læg mærke til Guds Lam!
Joh 1:36 And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God!
[Joh 1:37 DK-KJV] Og de 2 disciple hørte ham tale, og de fulgte Jesus.
Joh 1:37 And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus.
[Joh 1:38 DK-KJV] Da vendte Jesus sig om, og så’ dem følge efter, og siger til dem, Hvad søger I? De sagde til ham, Rabbi, (hvilket betyder, ved at være fortolket, Mester,) hvor bor du?
Joh 1:38 Then Jesus turned, and saw them following, and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, (which is to say, being interpreted, Master,) where dwellest thou?
[Joh 1:39 DK-KJV] Han siger til dem, Kom og se. De kom og så’ hvor han boede, og blev hos ham den dag: for det var omkring klokken 16.
Joh 1:39 He saith unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day: for it was about the tenth hour.
[Joh 1:40 DK-KJV] En af de 2 som hørte Johannes tale, og fulgte ham, var Andreas, Simon Peters bror.
Joh 1:40 One of the two which heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter’s brother.
[Joh 1:41 DK-KJV] Først fandt han hans egen bror Simon, og siger til ham, Vi har fundet den Messias, som er, ved at være fortolket, den Kristus. 
Joh 1:41 He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ.
[Joh 1:42 DK-KJV] Og han bragte ham til Jesus. Og da Jesus lagde mærke til ham, sagde han, Du er Simon Jonas søn: du skal kaldes Kefas, som ved fortolkning er, En sten.
Joh 1:42 And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone.
[Joh 1:43 DK-KJV] Den følgende dag ville Jesus gå videre ind i Galilæa, og finder Philip, og siger til ham, Følg mig.
Joh 1:43 The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me.
[Joh 1:44 DK-KJV] Nu var Philip fra Bethsaida, Andreas og Peters by.
Joh 1:44 Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
[Joh 1:45 DK-KJV] Philip finder Nathanael, og siger til ham, Vi har fundet ham, om hvem Moses i loven, og profeterne, har skrevet, Jesus fra Nazaret, Josephs søn.
Joh 1:45 Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
[Joh 1:46 DK-KJV] Og Nathanael sagde til ham, Kan der komme noget godt ud af Nazaret? Philip siger til ham, Kom og se.
Joh 1:46 And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see.
[Joh 1:47 DK-KJV] Jesus så Nathanael ankommende til ham, og siger om ham, Ja læg mærke til en Israelit, i hvem der ikke er svig!
Joh 1:47 Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile!
[Joh 1:48 DK-KJV] Nathanael siger til ham, Hvor kender du mig fra? Jesus svarede og sagde til ham, Førend Philip kaldte på dig, da du var under figentræet, så’ jeg dig.
Joh 1:48 Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee.
[Joh 1:49 DK-KJV] Nathanael svarede og siger til ham, Rabbi, du er Guds Søn; Du er Israels Konge.
Joh 1:49 Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God; thou art the King of Israel.
[Joh 1:50 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til ham, Tror du, fordi jeg sagde til dig, jeg så dig under figentræet? du skal se større ting end dette.
Joh 1:50 Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? thou shalt see greater things than these.
[Joh 1:51 DK-KJV] Og han siger til ham, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Herefter skal I se himlen åben, og Guds engle stige op og dalende ned på Menneskesønnen.
Joh 1:51 And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.
[Joh 2:1 DK-KJV] Og den tredje dag var der et bryllup i Galilæas Cana; Og Jesus’ mor var der:
Joh 2:1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:
[Joh 2:2 DK-KJV] Og til brylluppet, var både Jesus og hans disciple indbudt.
Joh 2:2 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.
[Joh 2:3 DK-KJV] Og da de manglede vin, siger Jesus’ mor til ham, De har ikke noget vin.
Joh 2:3 And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.
[Joh 2:4 DK-KJV] Jesus siger til hende, Kvinde, hvad har jeg med dig at gøre? min time er endnu ikke kommet.
Joh 2:4 Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.
[Joh 2:5 DK-KJV] Hans mor siger til tjenerne, Hvadsomhelst han siger til jer, gør det.
Joh 2:5 His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.
[Joh 2:6 DK-KJV] Og der var der sat 6 vandpotter af sten, af samme slags som Jøderne bruger til renselsen, indeholdende 2 eller 3 firkiner stykket. ”1 frikin = ca. 41 liter i alt ca. 600 liter”
Joh 2:6 And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece.
[Joh 2:7 DK-KJV] Jesus siger til dem, Fyld vandpotterne med vand. Og de fyldte dem op til randen.
Joh 2:7 Jesus saith unto them, Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim.
[Joh 2:8 DK-KJV] Og han siger til dem, Øs nu op, og bær det til hovmesteren. Og de bragte det.
Joh 2:8 And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it.
[Joh 2:9 DK-KJV] Da hovmesteren havde smagt vandet der var lavet til vin, og ikke vidste hvor det kom fra: (men tjenerne som øste vandet viste det;) kaldte hovmesteren på brudgommen,
Joh 2:9 When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was: (but the servants which drew the water knew;) the governor of the feast called the bridegroom,
[Joh 2:10 DK-KJV] Og siger til ham, Ethvert menneske sætter i begyndelsen den gode vin frem; og når der er drukket godt, så det som er værre: men du har tilbageholdt den gode vin indtil nu.
Joh 2:10 And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now.
[Joh 2:11 DK-KJV] Denne begyndelse af mirakler gjorde Jesus i Galilæas Cana, og synliggjorde hans herlighed; og hans disciple troede på ham.
Joh 2:11 This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory; and his disciples believed on him.
[Joh 2:12 DK-KJV] Efter dette gik han ned til Kapernaum, han, og hans mor, og hans brødre, og hans disciple: og de blev ikke der mange dage.
Joh 2:12 After this he went down to Capernaum, he, and his mother, and his brethren, and his disciples: and they continued there not many days.
[Joh 2:13 DK-KJV] Og Jødernes påske var nært forestående, og Jesus gik op til Jerusalem,
Joh 2:13 And the Jews’ passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem,
[Joh 2:14 DK-KJV] Og fandt dem siddende i templet der solgte okser og får og duer, og penge vekslerne:
Joh 2:14 And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting:
[Joh 2:15 DK-KJV] Og da han havde lavet en pisk af små strenge, drev han dem alle ud af templet, og fårene, og okserne; og hældte vekslerens penge ud, og væltede bordene;
Joh 2:15 And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers’ money, and overthrew the tables;
[Joh 2:16 DK-KJV] Og sagde til dem der solgte duer, Ta’ disse ting væk; lav ikke min Fars hus til et varehus.
Joh 2:16 And said unto them that sold doves, Take these things hence; make not my Father’s house an house of merchandise.
[Joh 2:17 DK-KJV] Og hans disciple huskede at det var skrevet, Nidkærheden efter dit hus har fortæret mig. Se – Salme 69:9 & Johannes 2:17 & Romerne 15:3
Joh 2:17 And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up.
[Joh 2:18 DK-KJV] Da svarede Jøderne og sagde til ham, Hvilket tegn viser du til os, eftersom du gør disse ting?
Joh 2:18 Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things?
[Joh 2:19 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, Destruer dette tempel, og på 3 dage vil jeg rejse det op.
Joh 2:19 Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up.
[Joh 2:20 DK-KJV] Da sagde Jøderne, det tog 46 år at bygge dette tempel, og vil du genrejse det på 3 dage?
Joh 2:20 Then said the Jews, Forty and six years was this temple in building, and wilt thou rear it up in three days?
[Joh 2:21 DK-KJV] Men han talte om hans krops tempel.
Joh 2:21 But he spake of the temple of his body.
[Joh 2:22 DK-KJV] Når han derfor var opstået fra de døde, huskede hans disciple at han havde sagt dette til dem; og de troede skriften, og ordet som Jesus havde sagt.
Joh 2:22 When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them; and they believed the scripture, and the word which Jesus had said.
[Joh 2:23 DK-KJV] Nu da han var i Jerusalem ved påsken, på festdagen, troede mange på hans navn, da de så miraklerne som han gjorde.
Joh 2:23 Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did.
[Joh 2:24 DK-KJV] Men Jesus betroede ikke sigselv til dem, fordi han kendte alle mennesker,
Joh 2:24 But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men,
[Joh 2:25 DK-KJV] Og behøvede ikke at nogen skulle vidne om mennesket: for han vidste hvad der var i mennesket.
Joh 2:25 And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.
[Joh 3:1 DK-KJV] Der var et menneske fra Farisæerne, kaldet Nicodemus, en leder af Jøderne:
Joh 3:1 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
[Joh 3:2 DK-KJV] Denne samme kom til Jesus om natten, og sagde til ham, Rabbi, vi ved at du er en lærer kommet fra Gud: for intet menneske kan gøre disse mirakler som du gør, medmindre Gud er med ham.
Joh 3:2 The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
[Joh 3:3 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til ham, Sandelig, sandelig, siger jeg til dig, Medmindre et menneske er født igen, kan han ikke se Guds kongerige.
Joh 3:3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
[Joh 3:4 DK-KJV] Nicodemus siger til ham, Hvordan kan et menneske bli’ født når han er gammel? kan han for anden gang komme ind i hans mors livmoder, og bli’ født?
Joh 3:4 Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother’s womb, and be born?
[Joh 3:5 DK-KJV] Jesus svarede, Sandelig, sandelig, siger jeg til dig, Medmindre et menneske er født af vand og af Ånden, kan han ikke komme ind i Guds kongerige.
Joh 3:5 Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
[Joh 3:6 DK-KJV] Det som er født af kødet er kød; og det som er født af Ånden er ånd.
Joh 3:6 That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
[Joh 3:7 DK-KJV] Forundres ikke over at jeg sagde til dig, I må bli’ født igen.
Joh 3:7 Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
[Joh 3:8 DK-KJV] Vinden blæser hvor den lyster, og du hører dens lyd, men kan ikke fortælle hvor den kommer fra, og hvor den går hen: sådant er enhver der er født af Ånden.
Joh 3:8 The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
[Joh 3:9 DK-KJV] Nicodemus svarede og sagde til ham, Hvordan kan disse ting ske?
Joh 3:9 Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
[Joh 3:10 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til ham, Er du en mester fra Israel, og kender ikke til disse ting?
Joh 3:10 Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
[Joh 3:11 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til dig, Vi taler det vi kender til, og vidner om det vi har set; og I modtager ikke vores vidnesbyrd.
Joh 3:11 Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
[Joh 3:12 DK-KJV] Hvis jeg har fortalt jer jordiske ting, og I ikke tror, hvordan skal I tro, hvis jeg fortæller jer om himmelske ting?
Joh 3:12 If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
[Joh 3:13 DK-KJV] Og intet menneske har steget op til himlen, foruden han der kom ned fra himlen, ja Menneskesønnen som er i himlen.
Joh 3:13 And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
[Joh 3:14 DK-KJV] Og som Moses løftede slangen op i vildmarken, på samme måde må Menneskesønnen bli’ løftet op:
Joh 3:14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
[Joh 3:15 DK-KJV] Så hvemsomhelst der tror på ham ikke skulle forulykke, men ha’ evig liv.
Joh 3:15 That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
[Joh 3:16 DK-KJV] For sådant elskede Gud denne verden, at han gav hans eneste avlede Søn, så hvemsomhelst der tror på ham ikke skulle forulykke, men ha’ evigvarende liv.
Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
[Joh 3:17 DK-KJV] For Gud sendte ikke hans Søn ind i denne verden for at fordømme denne verden; men så denne verden gennem ham måtte bli’ frelst.
Joh 3:17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
[Joh 3:18 DK-KJV] Han der tror på ham er ikke fordømt: men han der ikke tror er fordømt allerede, fordi han ikke har troet på navnet af den eneste avlede Søn af Gud.
Joh 3:18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
[Joh 3:19 DK-KJV] Og dette er fordømmelsen, at lys er kommet ind i denne verden, og mennesker elskede mørke fremfor lys, fordi deres handlinger var onde.
Joh 3:19 And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
[Joh 3:20 DK-KJV] For enhver der gør ondt hader lyset, kommer heller ikke til lyset, for ikke at hans handlinger skulle bli’ bebrejdet.
Joh 3:20 For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
[Joh 3:21 DK-KJV] Men han der gør sandhed kommer til lyset, så hans handlinger må bli’ synliggjort, at de er udvirket i Gud.
Joh 3:21 But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
[Joh 3:22 DK-KJV] Efter disse ting kom Jesus og hans disciple ind i Judæas land; og der opholdt han sig hos dem, og døbte.
Joh 3:22 After these things came Jesus and his disciples into the land of Judaea; and there he tarried with them, and baptized.
[Joh 3:23 DK-KJV] Og også Johannes døbte i Aenon nær ved Salim, fordi der var meget vand der: og de kom, og var døbt.
Joh 3:23 And John also was baptizing in AEnon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
[Joh 3:24 DK-KJV] For Johannes var endnu ikke smidt i fængsel.
Joh 3:24 For John was not yet cast into prison.
[Joh 3:25 DK-KJV] Da opstod der et spørgsmål blandt nogle af Johannes’ disciple og Jøderne omkring renselse.
Joh 3:25 Then there arose a question between some of John’s disciples and the Jews about purifying.
[Joh 3:26 DK-KJV] Og de kom til Johannes, og sagde til ham, Rabbi, han der var sammen med dig på den anden side af Jordanfloden, om hvem du fremfører vidnesbyrd, læg mærke til, denne samme døber, og alle mennesker kommer til ham.
Joh 3:26 And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
[Joh 3:27 DK-KJV] Johannes svarede og sagde, Et menneske kan intet modtage, medmindre det er blevet givet ham fra himlen.
Joh 3:27 John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
[Joh 3:28 DK-KJV] I jer selv kender mit vidnesbyrd, at jeg sagde, jeg er ikke den Kristus, men at jeg er sendt før ham.
Joh 3:28 Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
[Joh 3:29 DK-KJV] Han der har bruden er brudgommen: men brudgommens ven, som står og hører ham, jubler meget på grund af brudgommens stemme: denne min glæde er derfor opfyldt.
Joh 3:29 He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom’s voice: this my joy therefore is fulfilled.
[Joh 3:30 DK-KJV] Han må vokse, men jeg må aftage. 
Joh 3:30 He must increase, but I must decrease.
[Joh 3:31 DK-KJV] Han der kommer fra foroven er over alle: han der er fra jorden er jordisk, og taler om jorden: han der kommer fra himlen er over alle.
Joh 3:31 He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
[Joh 3:32 DK-KJV] Og hvad han har set og hørt, det vidner han om; og intet menneske modtager hans vidnesbyrd.
Joh 3:32 And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
[Joh 3:33 DK-KJV] Han der har modtaget hans vidnesbyrd har bekræftet at Gud er sand.
Joh 3:33 He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
[Joh 3:34 DK-KJV] For han hvem Gud har sendt taler Guds ord: for Gud giver ikke Ånden gennem mål til ham.
Joh 3:34 For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
[Joh 3:35 DK-KJV] Faderen elsker Sønnen, og har givet alle ting ind i hans hånd.
Joh 3:35 The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
[Joh 3:36 DK-KJV] Han der tror på Sønnen har evigvarende liv: og han der ikke tror Sønnen skal ikke se liv; men Guds arrigskab forbli’r over ham.
Joh 3:36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
[Joh 4:1 DK-KJV] Da derfor Herren vidste hvordan Farisæerne havde hørt at Jesus lavede og døbte flere disciple end Johannes,
Joh 4:1 When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John,
[Joh 4:2 DK-KJV] (Selvom Jesus hamselv ikke døbte, men hans disciple,)
Joh 4:2 (Though Jesus himself baptized not, but his disciples,)
[Joh 4:3 DK-KJV] Forlod han Judæa, og rejste igen ind i Galilæa.
Joh 4:3 He left Judaea, and departed again into Galilee.
[Joh 4:4 DK-KJV] Og han måtte nødvendigvis gå gennem Samaria.
Joh 4:4 And he must needs go through Samaria.
[Joh 4:5 DK-KJV] Da kommer han til en Samaritansk by, som kaldes Sychar, nær ved det jordstykke som Jacob gav til hans søn Joseph.
Joh 4:5 Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph.
[Joh 4:6 DK-KJV] Nu var Jacobs brønd der. Jesus derfor, som er udmattet efter rejsen, satte sig således på brønden: og det var omkring klokken 12.
Joh 4:6 Now Jacob’s well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well: and it was about the sixth hour.
[Joh 4:7 DK-KJV] Der kommer en kvinde fra Samaria for at hente vand: Jesus siger til hende, Giv mig noget at drikke.
Joh 4:7 There cometh a woman of Samaria to draw water: Jesus saith unto her, Give me to drink.
[Joh 4:8 DK-KJV] (For hans disciple var gået indtil byen for at købe mad.)
Joh 4:8 (For his disciples were gone away unto the city to buy meat.)
[Joh 4:9 DK-KJV] Da siger kvinden fra Samaria til ham, Hvordan er det at du, som er en Jøde, spørger mig om noget at drikke, som er en kvinde fra Samaria? for Jøderne havde intet at gøre med Samaritanerne.
Joh 4:9 Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans.
[Joh 4:10 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til hende, Hvis du kendte Guds gave, og hvem det er der siger til dig, Giv mig noget at drikke; ville du ha’ spurgt af ham, og han ville ha’ givet dig levende vand.
Joh 4:10 Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water.
[Joh 4:11 DK-KJV] Kvinden siger til ham, Hr., du har ingenting at hente vand med, og brønden er dyb: hvor har du da det levende vand fra?
Joh 4:11 The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep: from whence then hast thou that living water?
[Joh 4:12 DK-KJV] Er du større end vor fader Jacob, som gav os brønden, og drak deraf hamselv, og hans børn, og hans dyr?
Joh 4:12 Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle?
[Joh 4:13 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til hende, Hvemsomhelst der drikker af dette vand skal tørste igen:
Joh 4:13 Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again:
[Joh 4:14 DK-KJV] Men hvemsomhelst der drikker af det vand som jeg skal gi’ ham skal aldrig tørste; men det vand som jeg skal gi’ ham skal i ham bli’ en brønd af vand der springer op indtil evigvarende liv.
Joh 4:14 But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.
[Joh 4:15 DK-KJV] Kvinden siger til ham, Hr., giv mig dette vand, så jeg ikke tørster, heller ikke kommer herhen for at hente vand.
Joh 4:15 The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw.
[Joh 4:16 DK-KJV] Jesus siger til hende, Gå, kald på din ægtemand, og kom herhen.
Joh 4:16 Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither.
[Joh 4:17 DK-KJV] Kvinden svarede og sagde, Jeg har ingen ægtemand, Jesus sagde til hende, Du har sagt vel, jeg har ingen ægtemand:
Joh 4:17 The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband:
[Joh 4:18 DK-KJV] For du har haft 5 ægtemænd; og han hvem du har nu er ikke din ægtemand: i det talte du sandt.
Joh 4:18 For thou hast had five husbands; and he whom thou now hast is not thy husband: in that saidst thou truly.
[Joh 4:19 DK-KJV] Kvinden siger til ham, Herre, jeg forstår at du er en profet.
Joh 4:19 The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet.
[Joh 4:20 DK-KJV] Vore fædre tilbad på dette bjerg; og I siger, at i Jerusalem er det sted hvor mennesker burde tilbede.
Joh 4:20 Our fathers worshipped in this mountain; and ye say, that in Jerusalem is the place where men ought to worship.
[Joh 4:21 DK-KJV] Jesus siger til hende, Kvinde, tro mig, den time kommer, når I hverken skal tilbede Faderen på dette bjerg, heller ikke i Jerusalem.
Joh 4:21 Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father.
[Joh 4:22 DK-KJV] I tilbeder I ved ikke hvad: vi ved hvad vi tilbeder: for frelse er fra Jøderne.
Joh 4:22 Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews.
[Joh 4:23 DK-KJV] Men den time kommer, og er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og i sandhed: for Faderen søger sådanne til at tilbede ham.
Joh 4:23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.
[Joh 4:24 DK-KJV] Gud er en Ånd: og de der tilbeder ham må tilbede ham i ånd og i sandhed.
Joh 4:24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
[Joh 4:25 DK-KJV] Kvinden siger til ham, Jeg ved at Messias kommer, som er kaldet Kristus: når han er kommet, vil han fortælle os alle ting.
Joh 4:25 The woman saith unto him, I know that Messias cometh, which is called Christ: when he is come, he will tell us all things.
[Joh 4:26 DK-KJV] Jesus siger til hende, Jeg der taler til dig er han.
Joh 4:26 Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he.
[Joh 4:27 DK-KJV] Og netop da kom hans disciple, og var forundrede over at han talte med kvinden; alligevel sagde intet menneske, Hvad søgte du? eller, Hvorfor talte du med hende?
Joh 4:27 And upon this came his disciples, and marvelled that he talked with the woman: yet no man said, What seekest thou? or, Why talkest thou with her?
[Joh 4:28 DK-KJV] Kvinden efterlod da hendes vandpotte, og gik hendes vej ind i byen, og siger til menneskene,
Joh 4:28 The woman then left her waterpot, and went her way into the city, and saith to the men,
[Joh 4:29 DK-KJV] Kom, se et menneske, som fortalte mig alle ting hvadsomhelst jeg har gjort: er dette ikke den Kristus?
Joh 4:29 Come, see a man, which told me all things that ever I did: is not this the Christ?
[Joh 4:30 DK-KJV] Da gik de ud af byen, og kom til ham.
Joh 4:30 Then they went out of the city, and came unto him.
[Joh 4:31 DK-KJV] I mellemtiden bad hans disciple ham, og sagde, Mester, spis.
Joh 4:31 In the mean while his disciples prayed him, saying, Master, eat.
[Joh 4:32 DK-KJV] Men han sagde til dem, Jeg har mad at spise som I ikke kender til.
Joh 4:32 But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of.
[Joh 4:33 DK-KJV] Derfor sagde disciplene til hinanden, Har noget menneske bragt ham noget at spise?
Joh 4:33 Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him ought to eat?
[Joh 4:34 DK-KJV] Jesus siger til dem, Min mad har at gøre med hans vilje der sendte mig, og at færdiggøre hans virke.
Joh 4:34 Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.
[Joh 4:35 DK-KJV] Siger I ikke, Der er stadig 4 måneder, og da kommer høsten? læg mærke til, jeg siger til jer, Opløft jeres øjne, og kig på markerne; for de er allerede hvide til at høste.
Joh 4:35 Say not ye, There are yet four months, and then cometh harvest? behold, I say unto you, Lift up your eyes, and look on the fields; for they are white already to harvest.
[Joh 4:36 DK-KJV] Og han der høster modtager belønninger, og samler frugt indtil evindeligt liv: så både han der sår og han der høster må juble sammen.
Joh 4:36 And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal: that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together.
[Joh 4:37 DK-KJV] Og heri er det ordsprog sandt, Én sår, og en anden høster.
Joh 4:37 And herein is that saying true, One soweth, and another reapeth.
[Joh 4:38 DK-KJV] Jeg sendte jer for at høste det hvorpå I intet arbejde har lagt i: andre mennesker arbejdede, og I er trådt ind i deres arbejde.
Joh 4:38 I sent you to reap that whereon ye bestowed no labour: other men laboured, and ye are entered into their labours.
[Joh 4:39 DK-KJV] Og mange af Samaritanerne fra den by troede på ham på grund af kvindens ordsprog, som vidnede, Han fortalte mig alt hvad jeg nogensinde gjorde.
Joh 4:39 And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did.
[Joh 4:40 DK-KJV] Så da Samaritanerne var kommet til ham, bønfaldte de ham om at han ville bli’ hos dem: og han blev der 2 dage.
Joh 4:40 So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them: and he abode there two days.
[Joh 4:41 DK-KJV] Og mange flere troede på grund af hans egne ord;
Joh 4:41 And many more believed because of his own word;
[Joh 4:42 DK-KJV] Og sagde til kvinden, Nu tror vi, ikke på grund af dit ordsprog: for vi osselv har hørt ham, og ved at dette i virkeligheden er den Kristus, denne verdens Frelser.
Joh 4:42 And said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying: for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Saviour of the world.
[Joh 4:43 DK-KJV] Nu efter 2 dage rejste han videre, og gik ind i Galilæa.
Joh 4:43 Now after two days he departed thence, and went into Galilee.
[Joh 4:44 DK-KJV] For Jesus hamselv vidnede, at en profet ingen ære har i hans eget land.
Joh 4:44 For Jesus himself testified, that a prophet hath no honour in his own country.
[Joh 4:45 DK-KJV] Da han så var kommet ind i Galilæa, modtag Galilæerne ham, efter at ha’ set alle de ting som han havde gjort i Jerusalem ved festen: for de gik også til festen.
Joh 4:45 Then when he was come into Galilee, the Galilaeans received him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast: for they also went unto the feast.
[Joh 4:46 DK-KJV] Så kom Jesus igen ind i Galilæas Cana, hvor han lavede vandet til vin. Og der var en bestemt nobel mand, hvis søn var syg i Kapernaum.
Joh 4:46 So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.
[Joh 4:47 DK-KJV] Da han hørte at Jesus var kommet ud af Judæa ind i Galilæa, gik han hentil ham, og bønfaldte ham om at han ville komme ned, og helbrede hans søn: for han var tæt på at dø.
Joh 4:47 When he heard that Jesus was come out of Judaea into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he was at the point of death.
[Joh 4:48 DK-KJV] Da sagde Jesus til ham, Medmindre I ser tegnene og underene, vil I ikke tro.
Joh 4:48 Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.
[Joh 4:49 DK-KJV] Den noble mand siger til ham, Hr., kom ned førend mit barn dør.
Joh 4:49 The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die.
[Joh 4:50 DK-KJV] Jesus siger til ham, Gå din vej; din søn lever. Og manden troede de ord som Jesus havde talt til ham, og han gik hans vej.
Joh 4:50 Jesus saith unto him, Go thy way; thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.
[Joh 4:51 DK-KJV] Og da han nu var på vej ned, mødte hans tjenere ham, og fortalte ham, og sagde, Din søn lever.
Joh 4:51 And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth.
[Joh 4:52 DK-KJV] Da spurgte han dem om hvad klokken var da han begyndte at bli’ bedre. Og de sagde til ham, I går omkring klokken 13 forlod feberen ham.
Joh 4:52 Then inquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the seventh hour the fever left him.
[Joh 4:53 DK-KJV] Sådant vidste faderen at det var ved denne samme time, i hvilken Jesus sagde til ham, Din søn lever: og han hamselv troede, og hele hans hus.
Joh 4:53 So the father knew that it was at the same hour, in the which Jesus said unto him, Thy son liveth: and himself believed, and his whole house.
[Joh 4:54 DK-KJV] Dette er igen det andet mirakel som Jesus gjorde, da han var kommet ud af Judæa ind i Galilæa.
Joh 4:54 This is again the second miracle that Jesus did, when he was come out of Judaea into Galilee.
[Joh 5:1 DK-KJV] Og efter dette var der en af Jødernes fester; og Jesus gik op til Jerusalem.
Joh 5:1 After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.
[Joh 5:2 DK-KJV] Nu er der i Jerusalem et bassin ved fåremarkedet, som på det Hebraiske tungemål kaldes Bethesda, som har 5 søjlegange.
Joh 5:2 Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.
[Joh 5:3 DK-KJV] I disse lå en stor folkemængde af impotente, af blinde, halte, vansirede, som ventede på at vandet skulle bevæge sig.
Joh 5:3 In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.
[Joh 5:4 DK-KJV] For en engel gik ned på et bestemt tidspunkt til bassinet, og forstyrrede vandet: hvemsomhelst der så først efter kom i at vandet var forstyrret var gjort hel af hvilkensomhelst sygdom han havde.
Joh 5:4 For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.
[Joh 5:5 DK-KJV] Og der var en bestemt mand der, som havde en skrøbelighed i 38 år.
Joh 5:5 And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.
[Joh 5:6 DK-KJV] Da Jesus så ham ligge der, og vidste at han nu havde været på den måde i lang tid, siger han til ham, Vil du bli’ gjort hel?
Joh 5:6 When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?
[Joh 5:7 DK-KJV] Den impotente mand svarede ham, Hr., jeg har intet menneske, når vandet er forstyrret, til at putte mig ned i bassinet: men mens jeg er på vej, træder en anden derned før mig.
Joh 5:7 The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.
[Joh 5:8 DK-KJV] Jesus siger til ham, Rejs dig, ta’ din seng, og gå.
Joh 5:8 Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.
[Joh 5:9 DK-KJV] Og øjeblikkeligt var manden gjort hel, og tog hans seng, og gik: og på denne samme dag var det sabbat.
Joh 5:9 And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.
[Joh 5:10 DK-KJV] Derfor sagde Jøderne til ham der var kureret, Det er sabbatsdagen: det er ikke  lovligt for dig at bære din seng.
Joh 5:10 The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.
[Joh 5:11 DK-KJV] Han svarede dem, Han der gjorde mig hel, denne samme sagde til mig, Ta’ din seng, og gå.
Joh 5:11 He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
[Joh 5:12 DK-KJV] Da spurgte de ham, Hvilken mand er det som sagde til dig, Ta’ din seng, og gå?
Joh 5:12 Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?
[Joh 5:13 DK-KJV] Og han der var helbredt vidste ikke hvem det var: for Jesus havde trukket sigselv tilbage, da der var en stor folkemængde på det sted.
Joh 5:13 And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.
[Joh 5:14 DK-KJV] Bagefter fandt Jesus ham i templet, og sagde til ham, Læg mærke til, du er gjort hel: synd ikke mere, for ikke at en værre ting kommer til dig.
Joh 5:14 Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.
[Joh 5:15 DK-KJV] Manden gik afsted, og fortalte Jøderne at det var Jesus, som havde gjort ham hel.
Joh 5:15 The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.
[Joh 5:16 DK-KJV] Og derfor forfulgte Jøderne Jesus, og søgte at slå ham ihjel, fordi han havde gjort dette på sabbatsdagen.
Joh 5:16 And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.
[Joh 5:17 DK-KJV] Men Jesus svarede dem, Min Far udvirker indtil nu, og jeg virker.
Joh 5:17 But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.
[Joh 5:18 DK-KJV] Derfor søgte Jøderne endnu mere efter at slå ham ihjel, fordi han ikke kun havde brudt sabbatten, men også sagde at Gud var hans Far, og derved gjorde sigselv li’ med Gud.
Joh 5:18 Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.
[Joh 5:19 DK-KJV] Da svarede Jesus og sagde til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Sønnen kan intet gøre af sigselv, men hvad han ser Faderen gøre: for hvilkensomhelst ting han gør, dette gør Sønnen også på samme måde.
Joh 5:19 Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.
[Joh 5:20 DK-KJV] For Faderen elsker Sønnen, og viser ham alle ting som han gør: og han vil vise ham større gerninger end disse, så I må forundres.
Joh 5:20 For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.
[Joh 5:21 DK-KJV] For som Faderen oprejser de døde, og levendegør dem; på samme måde levendegør Sønnen hvem han vil.
Joh 5:21 For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.
[Joh 5:22 DK-KJV] For Faderen dømmer intet menneske, men har betroet al dom til Sønnen:
Joh 5:22 For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:
[Joh 5:23 DK-KJV] Så alle mennesker skulle ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Han der ikke ærer Sønnen ærer ikke Faderen som har sendt ham.
Joh 5:23 That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.
[Joh 5:24 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Han der hører mine ord, og tror på ham der sendte mig, har evigvarende liv, og skal ikke komme ind i fordømmelse; men er passeret fra døden indtil liv.
Joh 5:24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.
[Joh 5:25 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Den time er på vej, og er nu, da de døde skal høre stemmen af Guds Søn: og de der hører skal leve.
Joh 5:25 Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.
[Joh 5:26 DK-KJV] For som Faderen har liv i sigselv; sådant har han givet til Sønnen at ha’ liv i sigselv;
Joh 5:26 For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;
[Joh 5:27 DK-KJV] Og har også givet ham autoritet til at eksekvere dom, fordi han er Menneskesønnen.
Joh 5:27 And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.
[Joh 5:28 DK-KJV] Forundres ikke over dette: for den time er på vej, i hvilken alle der er i gravene skal høre hans stemme,
Joh 5:28 Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,
[Joh 5:29 DK-KJV] Og skal komme frem; de der har gjort godt, indtil livets opstandelse; og de der har gjort ondt, indtil forbandelsens opstandelse.
Joh 5:29 And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.
[Joh 5:30 DK-KJV] Jeg kan af mit eget selv intet gøre: som jeg hører, dømmer jeg: og min dom er retfærdig; fordi jeg ikke søger min egen vilje, men Faderens vilje som har sendt mig.
Joh 5:30 I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.
[Joh 5:31 DK-KJV] Hvis jeg fremfører vidnesbyrd om mig selv, er mit vidnesbyrd ikke sandt.
Joh 5:31 If I bear witness of myself, my witness is not true.
[Joh 5:32 DK-KJV] Der er en anden der fremfører vidnesbyrd om mig, og jeg ved at det vidnesbyrd som han vidner om mig er sandt.
Joh 5:32 There is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true.
[Joh 5:33 DK-KJV] I sendte bud efter Johannes, og han fremførte vidnesbyrd overfor sandheden.
Joh 5:33 Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth.
[Joh 5:34 DK-KJV] Men jeg modtager ikke vidnesbyrd fra mennesket: men disse ting siger jeg, så I måtte bli’ frelst.
Joh 5:34 But I receive not testimony from man: but these things I say, that ye might be saved.
[Joh 5:35 DK-KJV] Han var et brændende og skinnende lys: og I var villige for en tid at juble i hans lys.
Joh 5:35 He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.
[Joh 5:36 DK-KJV] Men jeg har et større vidnesbyrd end det fra Johannes: for de gerninger som Faderen har givet til mig at fuldføre, de samme gerninger som jeg gør, fremfører vidnesbyrd om mig, at Faderen har sendt mig.
Joh 5:36 But I have greater witness than that of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.
[Joh 5:37 DK-KJV] Og Faderen hamselv, som har sendt mig, har ført vidnesbyrd om mig. I har hverken hørt hans stemme på noget tidspunkt, eller set hans form.
Joh 5:37 And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.
[Joh 5:38 DK-KJV] Og I har ikke hans ord blivende i jer: for hvem han har sendt, ham troede I ikke.
Joh 5:38 And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
[Joh 5:39 DK-KJV] Søg i skrifterne; for i dem tænker I at I har evigt liv: og de er dem som vidner om mig.
Joh 5:39 Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.
[Joh 5:40 DK-KJV] Og I vil ikke komme til mig, så I måtte ha’ liv.
Joh 5:40 And ye will not come to me, that ye might have life.
[Joh 5:41 DK-KJV] Jeg modtager ikke ære fra mennesker.
Joh 5:41 I receive not honour from men.
[Joh 5:42 DK-KJV] Men jeg kender jer, at I ikke har Guds kærlighed i jer.
Joh 5:42 But I know you, that ye have not the love of God in you.
[Joh 5:43 DK-KJV] Jeg er kommet i min Fars navn, og I modtager mig ikke: hvis en anden skal komme i hans eget navn, ham vil I modtage.
Joh 5:43 I am come in my Father’s name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.
[Joh 5:44 DK-KJV] Hvordan kan I tro, som modtager ære fra hinanden, og ikke søger den ære der kun kommer fra Gud?
Joh 5:44 How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?
[Joh 5:45 DK-KJV] Tænk ikke at jeg vil anklage jer overfor Faderen: der er én der anklager jer, ja Moses, ham som I stoler på.
Joh 5:45 Do not think that I will accuse you to the Father: there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust.
[Joh 5:46 DK-KJV] For havde I troet på Moses, ville I ha’ troet på mig: for han skrev om mig.
Joh 5:46 For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.
[Joh 5:47 DK-KJV] Men hvis I ikke tror hans skrifter, hvordan skal I tro mine ord?
Joh 5:47 But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?
[Joh 6:1 DK-KJV] Efter disse ting drog Jesus over Galilæas’ hav, som er Tiberias’ hav.
Joh 6:1 After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.
[Joh 6:2 DK-KJV] Og en stor folkemængde fulgte ham, fordi de så’ hans mirakler som han gjorde på dem der var sygdomsramte.
Joh 6:2 And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.
[Joh 6:3 DK-KJV] Og Jesus gik op til et bjerg, og der sad han med hans disciple.
Joh 6:3 And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.
[Joh 6:4 DK-KJV] Og påsken, en af Jødernes fester, var nær.
Joh 6:4 And the passover, a feast of the Jews, was nigh.
[Joh 6:5 DK-KJV] Da Jesus da løftede hans øjne op, og så’ en stor gruppe komme til ham, siger han til Philip, Hvor skal vi købe brød fra, så disse kan spise?
Joh 6:5 When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat?
[Joh 6:6 DK-KJV] Og dette sagde han for at teste ham: for han hamselv vidste hvad han ville gøre.
Joh 6:6 And this he said to prove him: for he himself knew what he would do.
[Joh 6:7 DK-KJV] Philip svarede ham, brød for 200 sølvmønter er ikke nok for dem, så hver og en af dem kan ta’ bare en smule.
Joh 6:7 Philip answered him, Two hundred pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little.
[Joh 6:8 DK-KJV] En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, siger til ham,
Joh 6:8 One of his disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, saith unto him,
[Joh 6:9 DK-KJV] Der er en fyr her, som har 5 bygbrød, og 2 små fisk: men hvad er de til så mange?
Joh 6:9 There is a lad here, which hath five barley loaves, and two small fishes: but what are they among so many?
[Joh 6:10 DK-KJV] Og Jesus sagde, Få mændene til at sætte sig ned. Nu var der meget græs på det sted. Så mændene satte sig ned, i antal omkring 5.000.
Joh 6:10 And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.
[Joh 6:11 DK-KJV] Og Jesus tog brødene; og da han havde givet taksigelsesbønner, delte han ud til disciplene, og disciplene til dem som havde sat sig ned; og på samme måde med fiskene så meget som de ville.
Joh 6:11 And Jesus took the loaves; and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the fishes as much as they would.
[Joh 6:12 DK-KJV] Da de var mætte, sagde han til hans disciple, Saml de resterende fragmenter op, så intet er tabt.
Joh 6:12 When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost.
[Joh 6:13 DK-KJV] Derfor samlede de dem sammen, og fyldte 12 kurve med fragmenterne fra de 5 bygbrød, som var tilovers fra dem som havde spist.
Joh 6:13 Therefore they gathered them together, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten.
[Joh 6:14 DK-KJV] Da disse mennesker, da de havde set dette mirakel som Jesus havde gjort, sagde, Dette er sandelig den profet der skulle komme ind i denne verden.
Joh 6:14 Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world.
[Joh 6:15 DK-KJV] Da Jesus derfor forstod at de ville komme og tag ham med magt, for at gøre ham til en konge, tog han igen afsted til et bjerg hamselv alene.
Joh 6:15 When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force, to make him a king, he departed again into a mountain himself alone.
[Joh 6:16 DK-KJV] Og da det nu var blevet aften, gik hans disciple ned til havet,
Joh 6:16 And when even was now come, his disciples went down unto the sea,
[Joh 6:17 DK-KJV] Og gik ombord på et skib, og drog over havet mod Kapernaum. Og det var nu mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem.
Joh 6:17 And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them.
[Joh 6:18 DK-KJV] Og havet rejste sig på grund af at en kraftig vind blæste.
Joh 6:18 And the sea arose by reason of a great wind that blew.
[Joh 6:19 DK-KJV] Da de så havde roet omtrent 5 til 6 kilometer, ser de Jesus gående på havet, og nærme sig skibet: og de var bange.
Joh 6:19 So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.
[Joh 6:20 DK-KJV] Men han siger til dem, Det er mig; vær ikke bange.
Joh 6:20 But he saith unto them, It is I; be not afraid.
[Joh 6:21 DK-KJV] Da modtog de ham frivilligt ombord på skibet: og øjeblikkeligt var skibet ved landet hvor de var på vej hentil.
Joh 6:21 Then they willingly received him into the ship: and immediately the ship was at the land whither they went.
[Joh 6:22 DK-KJV] Den følgende dag, da folket som stod på den anden side af havet så’ at der ikke var nogen anden båd der, foruden den ene hvori hans disciple var gået ombord på, og at Jesus ikke gik sammen med hans disciple ombord på båden, men at hans disciple var taget afsted alene;
Joh 6:22 The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;
[Joh 6:23 DK-KJV] (Imidlertid kom der andre både fra Tiberias nær ved det sted hvor de havde spist brød, efter at Herren havde givet taksigelsesbønner:)
Joh 6:23 (Howbeit there came other boats from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks:)
[Joh 6:24 DK-KJV] Da folket derfor så’ at Jesus ikke var der, heller ikke hans disciple, tog de også en betalende overfart, og kom til Kapernaum, og søgte efter Jesus.
Joh 6:24 When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Jesus.
[Joh 6:25 DK-KJV] Og da de havde fundet ham på den anden side af havet, sagde de til ham, Rabbi, hvordan er du kommet herhen?
Joh 6:25 And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither?
[Joh 6:26 DK-KJV] Jesus svarede og sagde, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, I søger mig, ikke fordi I så miraklerne, men fordi I spiste af brødene, og var mættet.
Joh 6:26 Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.
[Joh 6:27 DK-KJV] Arbejd ikke for den mad der forsvinder, men for den mad som forbli’r til evigvarende liv, som Menneskesønnen skal give til jer: for ham har Gud Faderen forseglet.
Joh 6:27 Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.
[Joh 6:28 DK-KJV] Da sagde de til ham, Hvad skal vi gøre, så vi måtte udføre Guds gerninger?
Joh 6:28 Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?
[Joh 6:29 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, Dette er Guds værk, at I tror på ham hvem han har sendt.
Joh 6:29 Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.
[Joh 6:30 DK-KJV] Derfor sagde de til ham, Hvilket tegn viser du da, så vi kan se, og tro dig? hvad udfører du?
Joh 6:30 They said therefore unto him, What sign shewest thou then, that we may see, and believe thee? what dost thou work?
[Joh 6:31 DK-KJV] Vore fædre spiste manna i ørkenen; som det er skrevet, Han gav dem brød fra himlen at spise.
Joh 6:31 Our fathers did eat manna in the desert; as it is written, He gave them bread from heaven to eat.
[Joh 6:32 DK-KJV] Da sagde Jesus til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Moses gav jer ikke det brød fra himlen; men min Far giver jer det sande brød fra himlen.
Joh 6:32 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven.
[Joh 6:33 DK-KJV] For Guds brød er han som kommer ned fra himlen, og giver liv til denne verden.
Joh 6:33 For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.
[Joh 6:34 DK-KJV] Da sagde de til ham, Herre, giv os altid dette brød.
Joh 6:34 Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread.
[Joh 6:35 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød: han der kommer til mig skal aldrig sulte; og han der tror på mig skal aldrig tørste.
Joh 6:35 And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.
[Joh 6:36 DK-KJV] Men jeg sagde til jer, At I har også set mig, og tror ikke.
Joh 6:36 But I said unto you, That ye also have seen me, and believe not.
[Joh 6:37 DK-KJV] Alle som Faderen giver mig skal komme til mig; og ham der kommer til mig vil jeg på ingen måde smide ud.
Joh 6:37 All that the Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me I will in no wise cast out.
[Joh 6:38 DK-KJV] For jeg kom ned fra himlen, ikke for at gøre min vilje, men hans vilje der sendte mig.
Joh 6:38 For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.
[Joh 6:39 DK-KJV] Og dette er Faderens vilje der har sendt mig, at af alle som han har givet mig skulle jeg ingen miste, men skulle oprejse dem igen på den sidste dag.
Joh 6:39 And this is the Father’s will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.
[Joh 6:40 DK-KJV] Og dette er hans vilje der sendte mig, at enhver som ser Sønnen, og tror på ham, må ha’ evigvarende liv: og jeg vil oprejse ham på den sidste dag.
Joh 6:40 And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day.
[Joh 6:41 DK-KJV] Da mumlede Jøderne over ham, fordi han havde sagt, jeg er det brød som kommer ned fra himlen.
Joh 6:41 The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven.
[Joh 6:42 DK-KJV] Og de sagde, Er dette ikke Jesus, Josephs søn, hvis far og mor vi kender? Hvordan kan det da være at han siger, jeg kom ned fra himlen?
Joh 6:42 And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how is it then that he saith, I came down from heaven?
[Joh 6:43 DK-KJV] Derfor svarede Jesus og sagde til dem, mummel ikke blandt jer selv.
Joh 6:43 Jesus therefore answered and said unto them, Murmur not among yourselves.
[Joh 6:44 DK-KJV] Intet menneske kan komme til mig, medmindre Faderen som har sendt mig drager ham: og jeg vil oprejse ham på den sidste dag.
Joh 6:44 No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him: and I will raise him up at the last day.
[Joh 6:45 DK-KJV] Det er skrevet i profetbøgerne, Og de skal bli’ undervist af Gud. Derfor ethvert menneske der har hørt, og har lært af Faderen, kommer til mig.
Joh 6:45 It is written in the prophets, And they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard, and hath learned of the Father, cometh unto me.
[Joh 6:46 DK-KJV] Ikke at noget menneske har set Faderen, foruden han som er af Gud, han har set Faderen.
Joh 6:46 Not that any man hath seen the Father, save he which is of God, he hath seen the Father.
[Joh 6:47 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Han der tror på mig har evigvarende liv.
Joh 6:47 Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life.
[Joh 6:48 DK-KJV] Jeg er dette livets brød.
Joh 6:48 I am that bread of life.
[Joh 6:49 DK-KJV] Jeres fædre spiste manna i vildmarken, og er døde.
Joh 6:49 Your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead.
[Joh 6:50 DK-KJV] Dette er det brød der kommer ned fra himlen, så en mand må spise deraf, og ikke dø.
Joh 6:50 This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die.
[Joh 6:51 DK-KJV] Jeg er det levende brød som kom ned fra himlen: hvis der er en mand der spiser af dette brød, skal han leve for evigt: og det brød som jeg vil give er mit kød, som jeg vil give for denne verdens liv.
Joh 6:51 I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.
[Joh 6:52 DK-KJV] Derfor stred Jøderne blandt demselv, og siger, Hvordan kan denne mand give os hans kød at spise?
Joh 6:52 The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?
[Joh 6:53 DK-KJV] Da sagde Jesus til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Medmindre I spiser Menneskesønnens kød, og drikker hans blod, har I intet liv i jer.
Joh 6:53 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you.
[Joh 6:54 DK-KJV] Den som spiser mit kød, og drikker mit blod, har evigt liv; og jeg vil oprejse ham på den sidste dag.
Joh 6:54 Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day.
[Joh 6:55 DK-KJV] For mit kød er i virkeligheden mad, og mit blod er i virkeligheden drikke.
Joh 6:55 For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.
[Joh 6:56 DK-KJV] Han der spiser mit kød, og drikker mit blod, bor i mig, og jeg i ham.
Joh 6:56 He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him.
[Joh 6:57 DK-KJV] Som den levende Far har sendt mig, og jeg lever via Faderen: sådant han der spiser mig, ja han skal leve via mig.
Joh 6:57 As the living Father hath sent me, and I live by the Father: so he that eateth me, even he shall live by me.
[Joh 6:58 DK-KJV] Dette er det brød som kom ned fra himlen: ikke som da jeres fædre spiste manna, og er døde: han der spiser af dette brød skal leve for altid.
Joh 6:58 This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.
[Joh 6:59 DK-KJV] Disse ting sagde han i synagogen, da han underviste i Kapernaum.
Joh 6:59 These things said he in the synagogue, as he taught in Capernaum.
[Joh 6:60 DK-KJV] Mange derfor af hans disciple, da de havde hørt dette, sagde, Dette er et hårdt ordsprog; hvem kan høre det?
Joh 6:60 Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying; who can hear it?
[Joh 6:61 DK-KJV] Da Jesus vidste i sigselv at hans disciple mumlede om det, sagde han til dem, Krænker dette jer?
Joh 6:61 When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Doth this offend you?
[Joh 6:62 DK-KJV] Hvad og hvis I skal se Menneskesønnen stige op hvor han var før?
Joh 6:62 What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before?
[Joh 6:63 DK-KJV] Det er ånden der levendegør; kødet gavner intet: ordene som jeg taler til jer, de er ånd, og de er liv.
Joh 6:63 It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.
[Joh 6:64 DK-KJV] Men der er nogle af jer der ikke tror. For Jesus vidste fra begyndelsen hvem de var der ikke troede, og hvem der skulle forråde ham.
Joh 6:64 But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him.
[Joh 6:65 DK-KJV] Og han sagde, Derfor sagde jeg til jer, at intet menneske kan komme til mig, medmindre det er givet til ham af min Far.
Joh 6:65 And he said, Therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father.
[Joh 6:66 DK-KJV] Fra den tid af gik mange af hans disciple tilbage, og vandrede ikke mere med ham.
Joh 6:66 From that time many of his disciples went back, and walked no more with him.
[Joh 6:67 DK-KJV] Da sagde Jesus til de 12, Vil I også ta’ afsted?
Joh 6:67 Then said Jesus unto the twelve, Will ye also go away?
[Joh 6:68 DK-KJV] Da svarede Simon Peter ham, Herre, til hvem skal vi gå? du har ordene om evigt liv.
Joh 6:68 Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life.
[Joh 6:69 DK-KJV] Og vi tror og er sikker på at du er den Kristus, den levende Guds Søn.
Joh 6:69 And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God.
[Joh 6:70 DK-KJV] Jesus svarede dem, Har jeg ikke udvalgt jer 12, og en af jer er en djævel?
Joh 6:70 Jesus answered them, Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil?
[Joh 6:71 DK-KJV] Han talte om Judas Iscariot Simons søn: for det var han der skulle forråde ham, som er en af de 12.
Joh 6:71 He spake of Judas Iscariot the son of Simon: for he it was that should betray him, being one of the twelve.
[Joh 7:1 DK-KJV] Efter disse ting gik Jesus rundt i Galilæa: for han ville ikke gå rundt i Jødedommen, fordi Jøderne søgte at dræbe ham.
Joh 7:1 After these things Jesus walked in Galilee: for he would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him.
[Joh 7:2 DK-KJV] Nu var Jødernes tabernaklernes fest nært forestående.
Joh 7:2 Now the Jews’ feast of tabernacles was at hand.
[Joh 7:3 DK-KJV] Hans brødre sagde derfor til ham, Ta’ afsted herfra, og gå til Judæa, så dine disciple også må se de gerninger som du gør.
Joh 7:3 His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judaea, that thy disciples also may see the works that thou doest.
[Joh 7:4 DK-KJV] For der er intet menneske der gør nogle ting i hemmelighed, og han hamselv søger at bli’ kendt offentligt. Hvis du gør disse ting, vis digselv for denne verden.
Joh 7:4 For there is no man that doeth any thing in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to the world.
[Joh 7:5 DK-KJV] For hans brødre troede heller ikke på ham.
Joh 7:5 For neither did his brethren believe in him.
[Joh 7:6 DK-KJV] Da sagde Jesus til dem, Min tid er endnu ikke kommet: men jeres tid er altid klar.
Joh 7:6 Then Jesus said unto them, My time is not yet come: but your time is alway ready.
[Joh 7:7 DK-KJV] Denne verden kan ikke hade jer; men den hader mig, fordi jeg vidner om den, at dens gerninger er onde.
Joh 7:7 The world cannot hate you; but me it hateth, because I testify of it, that the works thereof are evil.
[Joh 7:8 DK-KJV] Gå I op til denne fest: Jeg går endnu ikke op til denne fest; for min tid er endnu ikke fuldt ud kommet.
Joh 7:8 Go ye up unto this feast: I go not up yet unto this feast; for my time is not yet full come.
[Joh 7:9 DK-KJV] Da han havde sagt disse ord til dem, blev han tilbage i Galilæa.
Joh 7:9 When he had said these words unto them, he abode still in Galilee.
[Joh 7:10 DK-KJV] Men da hans brødre var gået op, da gik han også op til festen, ikke offentligt, men som var det i hemmelighed.
Joh 7:10 But when his brethren were gone up, then went he also up unto the feast, not openly, but as it were in secret.
[Joh 7:11 DK-KJV] Da søgte Jøderne ham ved festen, og sagde, Hvor er han?
Joh 7:11 Then the Jews sought him at the feast, and said, Where is he?
[Joh 7:12 DK-KJV] Og der var megen mumlen blandt folket angående ham: for nogle sagde, Han er en god mand: andre sagde, Nej; men han bedrager folket.
Joh 7:12 And there was much murmuring among the people concerning him: for some said, He is a good man: others said, Nay; but he deceiveth the people.
[Joh 7:13 DK-KJV] Imidlertid talte intet menneske offentligt om ham af frygt for Jøderne.
Joh 7:13 Howbeit no man spake openly of him for fear of the Jews.
[Joh 7:14 DK-KJV] Nu omkring midt i festen gik Jesus op til templet, og underviste.
Joh 7:14 Now about the midst of the feast Jesus went up into the temple, and taught.
[Joh 7:15 DK-KJV] Og Jøderne forundredes, og sagde, hvordan kender denne mand brevene, ved aldrig at ha’ lært?
Joh 7:15 And the Jews marvelled, saying, How knoweth this man letters, having never learned?
[Joh 7:16 DK-KJV] Jesus svarede dem, og sagde, Min doktrin er ikke min, men hans der sendte mig.
Joh 7:16 Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me.
[Joh 7:17 DK-KJV] Hvis der er en mand der vil gøre hans vilje, skal han kende til doktrinen, om den er fra Gud, eller om jeg taler om migselv.
Joh 7:17 If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself.
[Joh 7:18 DK-KJV] Han der taler om sigselv søger sin egen herlighed: men han der søger hans herlighed der sendte ham, denne samme er sand, og ingen uretfærdighed er i ham.
Joh 7:18 He that speaketh of himself seeketh his own glory: but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him.
[Joh 7:19 DK-KJV] Gav Moses jer ikke loven, og alligevel overholder ingen af jer loven? Hvorfor går I rundt for at dræbe mig?
Joh 7:19 Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me?
[Joh 7:20 DK-KJV] Folket svarede og sagde, Du har en djævel: hvem går rundt for at dræbe dig?
Joh 7:20 The people answered and said, Thou hast a devil: who goeth about to kill thee?
[Joh 7:21 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, Jeg har gjort 1 gerning, og I forundres alle.
Joh 7:21 Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel.
[Joh 7:22 DK-KJV] Derfor gav Moses omskærelse til jer; (ikke fordi den er fra Moses, men fra fædrene;) og I omskærer en mand på sabbatsdagen.
Joh 7:22 Moses therefore gave unto you circumcision; (not because it is of Moses, but of the fathers;) and ye on the sabbath day circumcise a man.
[Joh 7:23 DK-KJV] Hvis en mand modtager omskærelse på sabbatsdagen, så Moseloven ikke skulle bli’ brudt; er I vrede på mig, fordi jeg har gjort en mand fuldstændig hel på sabbatsdagen?
Joh 7:23 If a man on the sabbath day receive circumcision, that the law of Moses should not be broken; are ye angry at me, because I have made a man every whit whole on the sabbath day?
[Joh 7:24 DK-KJV] Døm ikke efter den ydre fremtoning, men døm retfærdige domme.
Joh 7:24 Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment.
[Joh 7:25 DK-KJV] Da sagde nogle af dem fra Jerusalem, Er dette ikke han, hvem de søger at dræbe?
Joh 7:25 Then said some of them of Jerusalem, Is not this he, whom they seek to kill?
[Joh 7:26 DK-KJV] Men, se, han taler frimodigt, og de siger ingenting til ham. Ved lederne i virkeligheden at dette er den rigtige Kristus?
Joh 7:26 But, lo, he speaketh boldly, and they say nothing unto him. Do the rulers know indeed that this is the very Christ?
[Joh 7:27 DK-KJV] Imidlertid vi kender denne mand hvor han er fra: men når Kristus kommer, ved intet menneske hvor han er fra.
Joh 7:27 Howbeit we know this man whence he is: but when Christ cometh, no man knoweth whence he is.
[Joh 7:28 DK-KJV] Da råbte Jesus i templet da han underviste, og sagde, I kender både mig, og I ved hvor jeg er fra: og jeg er ikke kommet af mig selv, men han der sendte mig er sand, hvem I ikke kender.
Joh 7:28 Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, Ye both know me, and ye know whence I am: and I am not come of myself, but he that sent me is true, whom ye know not.
[Joh 7:29 DK-KJV] Men jeg kender ham: for jeg er fra ham, og han har sendt mig.
Joh 7:29 But I know him: for I am from him, and he hath sent me.
[Joh 7:30 DK-KJV] Da søgte de at ta’ ham: men intet menneske lagde hænder på ham, fordi hans time endnu ikke var kommet.
Joh 7:30 Then they sought to take him: but no man laid hands on him, because his hour was not yet come.
[Joh 7:31 DK-KJV] Og mange fra folket troede på ham, og sagde, Når Kristus kommer, vil han gøre flere mirakler end dette som denne mand har gjort?
Joh 7:31 And many of the people believed on him, and said, When Christ cometh, will he do more miracles than these which this man hath done?
[Joh 7:32 DK-KJV] Farisæerne hørte at folket mumlede sådanne ting angående ham; og Farisæerne og de ledende præster sendte officerer for at ta’ ham.
Joh 7:32 The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him; and the Pharisees and the chief priests sent officers to take him.
[Joh 7:33 DK-KJV] Da sagde Jesus til dem, Endnu en lille stund er jeg hos jer, og så jeg går til ham der sendte mig.
Joh 7:33 Then said Jesus unto them, Yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me.
[Joh 7:34 DK-KJV] I skal søge efter mig, og skal ikke finde mig: og hvor jeg er, der kan I ikke komme hen.
Joh 7:34 Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come.
[Joh 7:35 DK-KJV] Da sagde Jøderne blandt demselv, Hvor vil han gå hen, så vi ikke skal finde ham? vil han gå til dem der er spredt blandt Hedningerne, og undervise Hedningerne?
Joh 7:35 Then said the Jews among themselves, Whither will he go, that we shall not find him? will he go unto the dispersed among the Gentiles, and teach the Gentiles?
[Joh 7:36 DK-KJV] Hvilket slags ordsprog er dette som han sagde, I skal søge efter mig, og skal ikke finde mig: og hvor jeg er, der kan I ikke komme hen?
Joh 7:36 What manner of saying is this that he said, Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come?
[Joh 7:37 DK-KJV] På den sidste dag, den store festdag, stod Jesus og råbte, og sagde, Hvis der er en mand der tørster, lad ham komme til mig, og drikke.
Joh 7:37 In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me, and drink.
[Joh 7:38 DK-KJV] Han der tror på mig, som skriften har sagt, ud af hans mave skal flyde floder af levende vand.
Joh 7:38 He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.
[Joh 7:39 DK-KJV] (Men dette talte han om Ånden, som de der troede på ham skulle modtage: for den Hellige Ånd var endnu ikke givet; eftersom Jesus endnu ikke var forherliget,)
Joh 7:39 (But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive: for the Holy Ghost was not yet given; because that Jesus was not yet glorified.)
[Joh 7:40 DK-KJV] Mange af folket derfor, da de hørte dette ordsprog, sagde, Dette er sandelig den Profet.
Joh 7:40 Many of the people therefore, when they heard this saying, said, Of a truth this is the Prophet.
[Joh 7:41 DK-KJV] Andre sagde, Dette er den Kristus. Men nogen sagde, Skal Kristus komme ud af Galilæa?
Joh 7:41 Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee?
[Joh 7:42 DK-KJV] Har skriften ikke sagt, At Kristus kommer fra Davids sæd, og ud af Bethlehems provinsby, hvor David var?
Joh 7:42 Hath not the scripture said, That Christ cometh of the seed of David, and out of the town of Bethlehem, where David was?
[Joh 7:43 DK-KJV] Sådant var der en splid blandt folket på grund af ham.
Joh 7:43 So there was a division among the people because of him.
[Joh 7:44 DK-KJV] Og nogle af dem ville ha’ taget ham; men intet menneske lagde hænder på ham.
Joh 7:44 And some of them would have taken him; but no man laid hands on him.
[Joh 7:45 DK-KJV] Da kom officererne til ypperstepræsten og Farisæerne; og de sagde til dem, Hvorfor har I ikke bragt ham?
Joh 7:45 Then came the officers to the chief priests and Pharisees; and they said unto them, Why have ye not brought him?
[Joh 7:46 DK-KJV] Officererne svarede, Aldrig har nogen mand talt som denne mand.
Joh 7:46 The officers answered, Never man spake like this man.
[Joh 7:47 DK-KJV] Da svarede Farisæerne dem, Er I også bedraget?
Joh 7:47 Then answered them the Pharisees, Are ye also deceived?
[Joh 7:48 DK-KJV] Har nogle af lederne eller Farisæerne troet på ham?
Joh 7:48 Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him?
[Joh 7:49 DK-KJV] Men dette folk som ikke kender loven er forbandet.
Joh 7:49 But this people who knoweth not the law are cursed.
[Joh 7:50 DK-KJV] Nicodemus siger til dem, (han der kom til Jesus om natten, som er en af dem,)
Joh 7:50 Nicodemus saith unto them, (he that came to Jesus by night, being one of them,)
[Joh 7:51 DK-KJV] Dømmer vores lov noget menneske, før den hører ham, og ved hvad han gør?
Joh 7:51 Doth our law judge any man, before it hear him, and know what he doeth?
[Joh 7:52 DK-KJV] De svarede og sagde til ham, Er du også fra Galilæa? Søg, og kig: for ud af Galilæa opstår ingen profet.
Joh 7:52 They answered and said unto him, Art thou also of Galilee? Search, and look: for out of Galilee ariseth no prophet.
[Joh 7:53 DK-KJV] Og enhver mand gik til hans eget hus.
Joh 7:53 And every man went unto his own house.
[Joh 8:1 DK-KJV] Jesus gik til Olivenbjerget.
Joh 8:1 Jesus went unto the mount of Olives.
[Joh 8:2 DK-KJV] Og tidligt om morgenen kom han til templet, og hele folket kom til ham; og han sad ned, og underviste dem.
Joh 8:2 And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.
[Joh 8:3 DK-KJV] Og de skriftkloge og Farisæerne bragte til ham en kvinde taget i utroskab; og da de havde sat hende i midten,
Joh 8:3 And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,
[Joh 8:4 DK-KJV] Sagde de til ham, Mester, denne kvinde var taget i utroskab, i selve akten.
Joh 8:4 They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.
[Joh 8:5 DK-KJV] Nu befalede Moses os i loven, at sådanne skulle bli’ stenet: men hvad siger du?
Joh 8:5 Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?
[Joh 8:6 DK-KJV] Dette sagde de, for at friste ham, så de måtte ha’ noget at anklage ham for. Men Jesus knælede ned, og skrev med hans finger på jorden, som om at han ikke hørte dem.
Joh 8:6 This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.
[Joh 8:7 DK-KJV] Så da de fortsatte med at spørge ham, rejste han sig op, og sagde til dem, Han der er uden synd blandt jer, lad ham først kaste en sten på hende.
Joh 8:7 So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.
[Joh 8:8 DK-KJV] Og igen knælede han ned, og skrev på jorden.
Joh 8:8 And again he stooped down, and wrote on the ground.
[Joh 8:9 DK-KJV] Og de som hørte det, ved at være overbevist i deres egen bevidsthed, gik ud en efter en, begyndende ved den ældste, lige indtil den sidste: og Jesus var efterladt alene, og kvinden stod der i midten.
Joh 8:9 And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
[Joh 8:10 DK-KJV] Da Jesus havde rejst sig op, og ikke så´ nogen foruden kvinden, sagde han til hende, Kvinde, hvor er dine anklagere? har intet menneske fordømt dig?
Joh 8:10 When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?
[Joh 8:11 DK-KJV] Hun sagde, Intet menneske, Herre. Og Jesus sagde til hende, Jeg fordømmer dig heller ikke: gå, og synd ikke mere.
Joh 8:11 She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.
[Joh 8:12 DK-KJV] Da talte han igen til dem, og sagde, Jeg er denne verdens lys: han der følger mig skal ikke vandre i mørket, men skal ha’ livets lys.
Joh 8:12 Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
[Joh 8:13 DK-KJV] Derfor sagde Farisæerne til ham, Du fremfører optegnelse om digselv; din optegnelse er ikke sand.
Joh 8:13 The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.
[Joh 8:14 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til dem, Selvom at jeg fremfører optegnelse om mig selv, alligevel er min optegnelse sand: for jeg ved hvor jeg kom fra, og hvor jeg går hen; men I kan ikke fortælle hvor jeg kom fra, og hvor jeg går hen.
Joh 8:14 Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go.
[Joh 8:15 DK-KJV] I dømmer kødeligt; jeg dømmer intet menneske.
Joh 8:15 Ye judge after the flesh; I judge no man.
[Joh 8:16 DK-KJV] Og selvom at jeg dømmer, er mine domme sande: for jeg er ikke alene, men jeg og Faderen der sendte mig.
Joh 8:16 And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me.
[Joh 8:17 DK-KJV] Det er også skrevet i jeres lov, at vidnesbyrdet fra 2 mennesker er sandt.
Joh 8:17 It is also written in your law, that the testimony of two men is true.
[Joh 8:18 DK-KJV] Jeg er 1 der fremfører vidnesbyrd om mig selv, og Faderen der sendte mig fremfører vidnesbyrd om mig.
Joh 8:18 I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me.
[Joh 8:19 DK-KJV] Da sagde de til ham, Hvor er din Far? Jesus svarede, I kender hverken mig, eller min Far: hvis I havde kendt mig, skulle I også ha’ kendt min Far.
Joh 8:19 Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father: if ye had known me, ye should have known my Father also.
[Joh 8:20 DK-KJV] Disse ord talte Jesus i skattekammeret, da han underviste i templet: og intet menneske lagde hænder på ham; for hans time var endnu ikke kommet.
Joh 8:20 These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple: and no man laid hands on him; for his hour was not yet come.
[Joh 8:21 DK-KJV] Da sagde Jesus igen til dem, Jeg går min vej, og I skal søge efter mig, og skal dø i jeres synder: hvor jeg går hen, kan I ikke komme.
Joh 8:21 Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins: whither I go, ye cannot come.
[Joh 8:22 DK-KJV] Da sagde Jøderne, Vil han dræbe sigselv? fordi han siger, Hvor jeg går hen, kan I ikke komme.
Joh 8:22 Then said the Jews, Will he kill himself? because he saith, Whither I go, ye cannot come.
[Joh 8:23 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, I er fra forneden; Jeg er fra foroven: I er af denne verden; Jeg er ikke af denne verden.
Joh 8:23 And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I am not of this world.
[Joh 8:24 DK-KJV] Derfor sagde jeg til jer, at I skal dø i jeres synder: for hvis I ikke tror at jeg er han, skal I dø i jeres synder.
Joh 8:24 I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.
[Joh 8:25 DK-KJV] Da sagde de til ham, Hvem er du? Og Jesus siger til dem, Ja den samme som jeg sagde til jer fra begyndelsen.
Joh 8:25 Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.
[Joh 8:26 DK-KJV] Jeg har mange ting at sige og at dømme om jer: men han der sendte mig er sand; og jeg taler de ting til denne verden som jeg har hørt fra ham.
Joh 8:26 I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him.
[Joh 8:27 DK-KJV] De forstod ikke at han talte til dem om Faderen.
Joh 8:27 They understood not that he spake to them of the Father.
[Joh 8:28 DK-KJV] Da sagde Jesus til dem, Når I har løftet Menneskesønnen op, da skal I vide at jeg er han, og at jeg intet gør af mig selv; men som min Far har undervist mig, disse ting taler jeg.
Joh 8:28 Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.
[Joh 8:29 DK-KJV] Og han der sendte mig er med mig: Faderen har ikke efterladt mig alene; for jeg gør altid de ting der behager ham.
Joh 8:29 And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.
[Joh 8:30 DK-KJV] Da han talte disse ord, troede mange på ham.
Joh 8:30 As he spake these words, many believed on him.
[Joh 8:31 DK-KJV] Da sagde Jesus til de Jøder der troede på ham, Hvis I fortsætter i mine ord, da er I virkelig mine disciple;
Joh 8:31 Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;
[Joh 8:32 DK-KJV] Og I skal kende sandheden, og sandheden skal gøre jer frie.
Joh 8:32 And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
[Joh 8:33 DK-KJV] De svarede ham, Vi er Abrahams sæd, og var aldrig i slaveri for noget menneske: hvorfor siger du da, I skal bli’ gjort frie?
Joh 8:33 They answered him, We be Abraham’s seed, and were never in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free?
[Joh 8:34 DK-KJV] Jesus svarede dem, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Hvemsomhelst der begår synd er syndens tjener.
Joh 8:34 Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.
[Joh 8:35 DK-KJV] Og tjeneren forbli’r ikke i huset for altid: men Sønnen forbli’r altid.
Joh 8:35 And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth ever.
[Joh 8:36 DK-KJV] Hvis Sønnen derfor skal gøre jer frie, skal I virkelig være frie.
Joh 8:36 If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.
[Joh 8:37 DK-KJV] Jeg ved at I er Abrahams sæd; men I søger at dræbe mig, fordi mine ord ingen plads har i jer.
Joh 8:37 I know that ye are Abraham’s seed; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.
[Joh 8:38 DK-KJV] Jeg talte det som jeg har set hos min Far: og I det som I har set hos jeres far.
Joh 8:38 I speak that which I have seen with my Father: and ye do that which ye have seen with your father.
[Joh 8:39 DK-KJV] De svarede og sagde til ham, Abraham er vores far. Jesus siger til dem, Hvis I var Abrahams børn, ville I gøre Abrahams gerninger.
Joh 8:39 They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham’s children, ye would do the works of Abraham.
[Joh 8:40 DK-KJV] Men nu søger I at dræbe mig, en mand der har fortalt jer sandheden, som jeg har hørt fra Gud: dette gjorde Abraham ikke.
Joh 8:40 But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.
[Joh 8:41 DK-KJV] I gør jeres fars handlinger. Da sagde de til ham, Vi er ikke født af hor; vi har 1 Far, ja Gud.
Joh 8:41 Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication; we have one Father, even God.
[Joh 8:42 DK-KJV] Jesus sagde til dem, Hvis Gud var jeres Far, ville I elske mig: for jeg fortsætter fremad og kom fra Gud; jeg kom heller ikke af mig selv, men han sendte mig.
Joh 8:42 Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.
[Joh 8:43 DK-KJV] Hvorfor forstår I ikke min tale? ja fordi I ikke kan høre mine ord.
Joh 8:43 Why do ye not understand my speech? even because ye cannot hear my word.
[Joh 8:44 DK-KJV] I er fra jeres far djævelen, og jeres fars lyster vil I gøre. Han var en morder fra begyndelsen, og blev ikke i sandheden, fordi der intet sandt er i ham. Når han taler en løgn, taler han om hans egne: for han er en løgner, og faderen af den.
Joh 8:44 Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.
[Joh 8:45 DK-KJV] Og fordi jeg fortæller jer sandheden, tror I mig ikke.
Joh 8:45 And because I tell you the truth, ye believe me not.
[Joh 8:46 DK-KJV] Hvem af jer overbeviser mig om synd? Og hvis jeg siger sandheden, hvorfor tror I ikke på mig?
Joh 8:46 Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me?
[Joh 8:47 DK-KJV] Han der er fra Gud hører Guds ord: I hører dem derfor ikke, fordi I ikke er fra Gud.
Joh 8:47 He that is of God heareth God’s words: ye therefore hear them not, because ye are not of God.
[Joh 8:48 DK-KJV] Da svarede Jøderne, og sagde til ham, Siger vi ikke med rette at du er en Samaritaner, og har en djævel?
Joh 8:48 Then answered the Jews, and said unto him, Say we not well that thou art a Samaritan, and hast a devil?
[Joh 8:49 DK-KJV] Jesus svarede, Jeg har ikke en djævel; men jeg ærer min Far, og I vanærer mig.
Joh 8:49 Jesus answered, I have not a devil; but I honour my Father, and ye do dishonour me.
[Joh 8:50 DK-KJV] Og jeg søger ikke min egen herlighed: der er 1 der søger og dømmer.
Joh 8:50 And I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.
[Joh 8:51 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Hvis et menneske holder mine ordsprog, skal han aldrig se døden.
Joh 8:51 Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.
[Joh 8:52 DK-KJV] Da sagde Jøderne til ham, Nu ved vi at du har en djævel. Abraham er død, og profeterne; og du siger, Hvis et menneske holder mine ordsprog, skal han aldrig smage af døden.
Joh 8:52 Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death.
[Joh 8:53 DK-KJV] Er du større end vor fader Abraham, som er død? og profeterne er døde: hvem gør du digselv til?
Joh 8:53 Art thou greater than our father Abraham, which is dead? and the prophets are dead: whom makest thou thyself?
[Joh 8:54 DK-KJV] Jesus svarede, Hvis jeg ærer mig selv, er min ære intet: det er min Far der ærer mig; om hvem jeg siger, at han er jeres Gud:
Joh 8:54 Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing: it is my Father that honoureth me; of whom ye say, that he is your God:
[Joh 8:55 DK-KJV] Endnu har I ikke kendt ham; men jeg kender ham: og hvis jeg skulle sige, jeg kender ham ikke, skal jeg være en løgner ligesom jer: men jeg kender ham, og holder hans ordsprog.
Joh 8:55 Yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you: but I know him, and keep his saying.
[Joh 8:56 DK-KJV] Jeres fader Abraham jublede efter at se min dag: og han så’ den, og var glad.
Joh 8:56 Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.
[Joh 8:57 DK-KJV] Da sagde Jøderne til ham, Du er endnu ikke 50 år gammel, og har du set Abraham?
Joh 8:57 Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?
[Joh 8:58 DK-KJV] Jesus sagde til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Før Abraham var, er jeg.
Joh 8:58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.
[Joh 8:59 DK-KJV] Så samlede de sten op for at kaste dem på ham, men Jesus skjulte sigselv, og gik ud af templet, gående gennem deres midte, og passerede sådant forbi.
Joh 8:59 Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.
[Joh 9:1 DK-KJV] Og som Jesus passerede forbi, så’ han en mand som var blind fra hans fødsel.
Joh 9:1 And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.
[Joh 9:2 DK-KJV] Og hans disciple spurgte ham, og siger, Mester, hvem har syndet, denne mand, eller hans forældre, eftersom han var født blind?
Joh 9:2 And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?
[Joh 9:3 DK-KJV] Jesus svarede, Denne mand har ikke syndet, heller ikke hans forældre: men for at Guds gerninger skulle bli’ synliggjort i ham.
Joh 9:3 Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.
[Joh 9:4 DK-KJV] Jeg må udføre hans gerninger der sendte mig, mens det er dag: den nat kommer, da intet menneske kan arbejde.
Joh 9:4 I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work.
[Joh 9:5 DK-KJV] Så længe som jeg er i denne verden, er jeg denne verdens lys.
Joh 9:5 As long as I am in the world, I am the light of the world.
[Joh 9:6 DK-KJV] Da han havde talt således, spyttede han på jorden, og lavede ler af spyttet, og han salvede den blinde mands øjne med leret,
Joh 9:6 When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,
[Joh 9:7 DK-KJV] Og sagde til ham, Gå, vask dig i Siloams bassin, (som ved fortolkning er, Sendt.) Han gik derfor afsted, og vaskede sig, og kom seende.
Joh 9:7 And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.
[Joh 9:8 DK-KJV] Derfor sagde naboerne, og de som før havde set ham der var blind, Er ikke dette han der sad og tiggede?
Joh 9:8 The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?
[Joh 9:9 DK-KJV] Nogle sagde, Dette er han: andre sagde, Han er ligesom ham: men han sagde, Jeg er han.
Joh 9:9 Some said, This is he: others said, He is like him: but he said, I am he.
[Joh 9:10 DK-KJV] Derfor sagde de til ham, Hvordan var dine øjne åbnet?
Joh 9:10 Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?
[Joh 9:11 DK-KJV] Han svarede og sagde, Et menneske der kaldes Jesus lavede ler, og salvede mine øjne, og sagde til mig, Gå til Siloams bassin, og vask dig: og jeg gik og vaskede mig, og jeg modtog synet.
Joh 9:11 He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.
[Joh 9:12 DK-KJV] Da sagde de til ham, Hvor er han? Han sagde, Det ved jeg ikke.
Joh 9:12 Then said they unto him, Where is he? He said, I know not.
[Joh 9:13 DK-KJV] De bragte ham der før i tiden var blind til Farisæerne.
Joh 9:13 They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.
[Joh 9:14 DK-KJV] Og det var på sabbatsdagen da Jesus lavede leret, og åbnede hans øjne.
Joh 9:14 And it was the sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes.
[Joh 9:15 DK-KJV] Da spurgte Farisæerne ham også igen hvordan han havde modtaget hans syn. Han sagde til dem, Han puttede ler på mine øjne, og jeg vaskede mig, og kunne se.
Joh 9:15 Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see.
[Joh 9:16 DK-KJV] Derfor sagde nogle af Farisæerne, Dette menneske er ikke fra Gud, fordi han ikke holder sabbatsdagen. Andre sagde, Hvordan kan et menneske der er en synder gøre sådanne mirakler? Og der var en splid blandt dem.
Joh 9:16 Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.
[Joh 9:17 DK-KJV] De sagde igen til den blinde mand, Hvad siger du om ham, at han har åbnet dine øjne? Han sagde, Han er en profet.
Joh 9:17 They say unto the blind man again, What sayest thou of him, that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet.
[Joh 9:18 DK-KJV] Men Jøderne troede ikke angående ham, at han havde været blind, og modtaget hans syn, indtil de kaldte på forældrene til ham der havde modtaget hans syn.
Joh 9:18 But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight.
[Joh 9:19 DK-KJV] Og de spurgte dem, og sagde, Er dette jeres søn, som I siger var født blind? hvordan kan det da være at han nu ser?
Joh 9:19 And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? how then doth he now see?
[Joh 9:20 DK-KJV] Hans forældre svarede dem og sagde, Vi ved at dette er vores søn, og at han var født blind:
Joh 9:20 His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind:
[Joh 9:21 DK-KJV] Men gennem hvilke virkemidler han nu ser, ved vi ikke; eller hvem der har åbnet hans øjne, ved vi ikke: han er gammel nok, spørg han: han skal tale for sigselv.
Joh 9:21 But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.
[Joh 9:22 DK-KJV] Disse ord talte hans forældre, fordi de frygtede Jøderne: for Jøderne var allerede blevet enige om, at hvis der var en mand der bekendte at han var Kristus, skulle han bli’ smidt ud af synagogen.
Joh 9:22 These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue.
[Joh 9:23 DK-KJV] Derfor sagde hans forældre, Han er gammel nok; spørg ham.
Joh 9:23 Therefore said his parents, He is of age; ask him.
[Joh 9:24 DK-KJV] Så igen kaldte de på manden der var blind, og sagde til ham, Giv Gud rosen: vi ved at denne mand er en synder.
Joh 9:24 Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise: we know that this man is a sinner.
[Joh 9:25 DK-KJV] Han svarede og sagde, Om han er en synder eller ikke, ved jeg ikke: en ting ved jeg, at, imidlertid var jeg blind, nu ser jeg.
Joh 9:25 He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.
[Joh 9:26 DK-KJV] Da sagde de igen til ham, Hvad gjorde han ved dig? hvordan åbnede han dine øjne?
Joh 9:26 Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes?
[Joh 9:27 DK-KJV] Han svarede dem, Det har jeg allerede fortalt jer, og I hørte ikke: hvorfor vil I høre det igen? vil I også være hans disciple?
Joh 9:27 He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again? will ye also be his disciples?
[Joh 9:28 DK-KJV] Da hånede de ham, og sagde, Du er hans discipel; men vi er Moses’ disciple.
Joh 9:28 Then they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are Moses’ disciples.
[Joh 9:29 DK-KJV] Vi ved at Gud talte til Moses: angående denne fyr, vi ved ikke hvor han kommer fra.
Joh 9:29 We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is.
[Joh 9:30 DK-KJV] Manden svarede og sagde til dem, Dette er en forunderlig ting, at I ikke ved hvor han kommer fra, og alligevel har han åbnet mine øjne.
Joh 9:30 The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes.
[Joh 9:31 DK-KJV] Nu ved vi at Gud ikke hører syndere: men hvis der er en mand der er en tilbeder af Gud, og gør hans vilje, ham hører han.
Joh 9:31 Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.
[Joh 9:32 DK-KJV] Siden denne verden begyndte var det ikke hørt at der var en mand der åbnede øjnene på en’ der var født blind.
Joh 9:32 Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.
[Joh 9:33 DK-KJV] Hvis denne mand ikke var fra Gud, kunne han intet gøre.
Joh 9:33 If this man were not of God, he could do nothing.
[Joh 9:34 DK-KJV] De svarede og sagde til ham, Du var helt igennem født i synder, og underviser du os? Og de smed ham ud.
Joh 9:34 They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out.
[Joh 9:35 DK-KJV] Jesus hørte at de havde smidt ham ud; og da han havde fundet ham, sagde han til ham, Tror du på Guds Søn?
Joh 9:35 Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?
[Joh 9:36 DK-KJV] Han svarede og sagde, Hvem er han, Herre, at jeg måtte tro på ham?
Joh 9:36 He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?
[Joh 9:37 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Du har både set ham, og det er han der taler med dig.
Joh 9:37 And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.
[Joh 9:38 DK-KJV] Og han sagde, Herre, Jeg tror. Og han tilbad ham.
Joh 9:38 And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.
[Joh 9:39 DK-KJV] Og Jesus sagde, For dom er jeg kommet ind i denne verden, så de som ikke ser måtte se; og for at de som ser måtte bli’ gjort blinde.
Joh 9:39 And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see; and that they which see might be made blind.
[Joh 9:40 DK-KJV] Og nogle af Farisæerne som var hos ham hørte disse ord, og sagde til ham, Er vi også blinde?
Joh 9:40 And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?
[Joh 9:41 DK-KJV] Jesus sagde til dem, Hvis I var blinde, skulle I ingen synd ha’: men nu siger I, Vi ser; derfor er jeres synd der stadig.
Joh 9:41 Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.
[Joh 10:1 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Han der ikke går ind gennem døren til fårefolden, men kryber op på en anden måde, denne samme er en tyv og en røver.
Joh 10:1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.
[Joh 10:2 DK-KJV] Men han der går ind gennem døren er hyrden for disse får.
Joh 10:2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.
[Joh 10:3 DK-KJV] For ham åbner dørmanden; og disse får hører hans stemme: og han kalder hans egne får ved navn, og leder dem ud.
Joh 10:3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.
[Joh 10:4 DK-KJV] Og når han frembringer hans egne får, går han foran dem, og disse får følger ham: for de kender hans stemme.
Joh 10:4 And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.
[Joh 10:5 DK-KJV] Og en fremmed vil de ikke følge, men vil flygte fra ham: for de kender ikke stemmen af fremmede.
Joh 10:5 And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.
[Joh 10:6 DK-KJV] Denne lignelse talte Jesus til dem: men de forstod ikke hvilke ting det var som han talte til dem om.
Joh 10:6 This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them.
[Joh 10:7 DK-KJV] Da sagde Jesus igen til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Jeg er døren for disse får.
Joh 10:7 Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.
[Joh 10:8 DK-KJV] Alle der nogensinde kom før mig er tyve og røvere: men disse får hørte dem ikke.
Joh 10:8 All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.
[Joh 10:9 DK-KJV] Jeg er døren: hvis der er en mand der går ind via mig, skal han bli’ frelst, og skal gå ind og ud, og finde græsgange.
Joh 10:9 I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.
[Joh 10:10 DK-KJV] Tyven kommer ikke, foruden for at stjæle, og for at dræbe, og for at destruere: Jeg er kommet så de måtte ha’ liv, og så de måtte ha’ det mere i overflod.
Joh 10:10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.
[Joh 10:11 DK-KJV] Jeg er den gode hyrde: den gode hyrde giver hans liv for disse får.
Joh 10:11 I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.
[Joh 10:12 DK-KJV] Men han der er en lejesvend, og ikke er den hyrde, hvis egne disse får ikke er, ser den ulv ankomme, og efterlader disse får, og flygter: og den ulv fanger dem, og spreder disse får.
Joh 10:12 But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.
[Joh 10:13 DK-KJV] Lejesvenden flygter, fordi han er en lejesvend, og ikke har omsorg for disse får.
Joh 10:13 The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep.
[Joh 10:14 DK-KJV] Jeg er den gode hyrde, og kender mine får, og er kendt af mine.
Joh 10:14 I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine.
[Joh 10:15 DK-KJV] Som Faderen kender mig, på samme måde kender jeg Faderen: Og jeg lægger mit liv ned for disse får.
Joh 10:15 As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.
[Joh 10:16 DK-KJV] Og jeg har andre får, som ikke er fra denne fold: dem må jeg også bringe, og de skal høre min stemme; og der skal være 1 fold, og 1 hyrde.
Joh 10:16 And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, and one shepherd.
[Joh 10:17 DK-KJV] Derfor elsker min Far mig, fordi jeg lægger mit liv ned, så jeg måtte ta’ det igen.
Joh 10:17 Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.
[Joh 10:18 DK-KJV] Intet menneske tager det fra mig, men jeg lægger det ned af mig selv. Jeg har myndighed til at lægge det ned, og jeg har myndighed til at ta’ det igen. Denne befaling har jeg modtaget af min Far.
Joh 10:18 No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.
[Joh 10:19 DK-KJV] Der var derfor igen en splid blandt Jøderne på grund af disse ordsprog.
Joh 10:19 There was a division therefore again among the Jews for these sayings.
[Joh 10:20 DK-KJV] Og mange af dem sagde, Han har en djævel, og er gal; hvorfor hører I på ham?
Joh 10:20 And many of them said, He hath a devil, and is mad; why hear ye him?
[Joh 10:21 DK-KJV] Andre sagde, Dette er ikke ordene fra ham der har en djævel. Kan en djævel åbne den blindes øjne?
Joh 10:21 Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind?
[Joh 10:22 DK-KJV] Og det var i Jerusalem ved dedikationsfesten, og det var vinter.
Joh 10:22 And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.
[Joh 10:23 DK-KJV] Og Jesus vandrede i templet i Solomons søjlegang.
Joh 10:23 And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.
[Joh 10:24 DK-KJV] Da kom Jøderne rundt omkring ham, og sagde til ham, Hvor længe lader du os tvivle? Om du er den Kristus, fortæl os det ligeud.
Joh 10:24 Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.
[Joh 10:25 DK-KJV] Jesus svarede dem, Jeg fortalte jer, og I troede ikke: de gerninger som jeg gør i min Fars navn, de fremfører vidnesbyrd om mig.
Joh 10:25 Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father’s name, they bear witness of me.
[Joh 10:26 DK-KJV] Men I tror ikke, fordi I ikke er af mine får, som jeg sagde til jer.
Joh 10:26 But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.
[Joh 10:27 DK-KJV] Mine får hører min stemme, og jeg kender dem, og de følger mig:
Joh 10:27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:
[Joh 10:28 DK-KJV] Og jeg giver evigt liv til dem; og de skal aldrig forulykke, der er heller ikke noget menneske der skal plukke dem ud af min hånd.
Joh 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.
[Joh 10:29 DK-KJV] Min Far, som gav mig dem, er større end alle; og intet menneske er i stand til at plukke dem ud af min Fars hånd.
Joh 10:29 My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father’s hand.
[Joh 10:30 DK-KJV] Jeg og min Far er 1.
Joh 10:30 I and my Father are one.
[Joh 10:31 DK-KJV] Da samlede Jøderne igen sten op for at stene ham.
Joh 10:31 Then the Jews took up stones again to stone him.
[Joh 10:32 DK-KJV] Jesus svarede dem, Mange gode gerninger har jeg vist jer fra min Far; for hvilke af disse gerninger vil I stene mig?
Joh 10:32 Jesus answered them, Many good works have I shewed you from my Father; for which of those works do ye stone me?
[Joh 10:33 DK-KJV] Jøderne svarede ham, og sagde, For en god gerning stener vi dig ikke; men for gudsbespottelse; og eftersom du, som er et menneske, gør digselv til Gud.
Joh 10:33 The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God.
[Joh 10:34 DK-KJV] Jesus svarede dem, Er det ikke skrevet i jeres lov, jeg sagde, I er guder?
Joh 10:34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?
[Joh 10:35 DK-KJV] Hvis han kaldte dem guder, til hvem Guds ord kom, og skriften ikke kan bli’ brudt;
Joh 10:35 If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;
[Joh 10:36 DK-KJV] Siger I om ham, hvem Faderen har helliggjort, og sendt ind i denne verden, Du gudsbespotter; fordi jeg sagde, Jeg er Guds Søn?
Joh 10:36 Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?
[Joh 10:37 DK-KJV] Hvis jeg ikke gør min Fars gerninger, tro ikke på mig.
Joh 10:37 If I do not the works of my Father, believe me not.
[Joh 10:38 DK-KJV] Men hvis jeg gør, skønt I ikke tror mig, tro på gerningerne: så I må vide, og tro, at Faderen er i mig, og jeg i ham.
Joh 10:38 But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him.
[Joh 10:39 DK-KJV] Derfor søgte de igen at ta’ ham: men han undslap ud af deres hånd,
Joh 10:39 Therefore they sought again to take him: but he escaped out of their hand,
[Joh 10:40 DK-KJV] Og gik igen væk til den anden side af Jordanfloden til det sted hvor Johannes i starten døbte; og der blev han.
Joh 10:40 And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized; and there he abode.
[Joh 10:41 DK-KJV] Og mange tyede til ham, og sagde, Johannes gjorde ingen mirakler: men alle ting som Johannes talte om dette menneske var sandt.
Joh 10:41 And many resorted unto him, and said, John did no miracle: but all things that John spake of this man were true.
[Joh 10:42 DK-KJV] Og mange der troede på ham.
Joh 10:42 And many believed on him there.
[Joh 11:1 DK-KJV] Nu var en bestemt mand syg, kaldet Lazarus, fra Bethania, Maria og hendes søster Marthas by.
Joh 11:1 Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.
[Joh 11:2 DK-KJV] (Det var den Maria som salvede Herren med salveolien, og tørrede hans fødder med hendes hår, hvis bror Lazarus var syg.)
Joh 11:2 (It was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.)
[Joh 11:3 DK-KJV] Derfor sendte hans søstre bud efter ham, og siger, læg mærke til, han hvem du elsker er syg.
Joh 11:3 Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick.
[Joh 11:4 DK-KJV] Da Jesus hørte det, sagde han, Denne sygdom er ikke til døden, men for Guds herlighed, så Guds Søn måtte bli’ forherliget derigennem.
Joh 11:4 When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.
[Joh 11:5 DK-KJV] Nu elskede Jesus Martha, og hendes søster, og Lazarus.
Joh 11:5 Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.
[Joh 11:6 DK-KJV] Da han derfor havde hørt at han var syg, blev han tilbage i 2 dage på dette samme sted hvor han var.
Joh 11:6 When he had heard therefore that he was sick, he abode two days still in the same place where he was.
[Joh 11:7 DK-KJV] Og efter det sagde han til hans disciple, Lad os gå ind i Judæa igen.
Joh 11:7 Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judaea again.
[Joh 11:8 DK-KJV] Hans disciple siger til ham, Mester, Jøderne har på det sidste søgt at stene dig; og går du igen derhen?
Joh 11:8 His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee; and goest thou thither again?
[Joh 11:9 DK-KJV] Jesus svarede, Er der ikke 12 timer om dagen? Hvis der er en mand der går om dagen, snubler han ikke, fordi han ser denne verdens lys.
Joh 11:9 Jesus answered, Are there not twelve hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.
[Joh 11:10 DK-KJV] Men hvis en mand går om natten, snubler han, fordi der ikke er lys i ham.
Joh 11:10 But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him.
[Joh 11:11 DK-KJV] Disse ting sagde han: og efter det siger han til dem, Vores ven Lazarus sover; men jeg går, så jeg må vække ham ud af søvnen.
Joh 11:11 These things said he: and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.
[Joh 11:12 DK-KJV] Da sagde hans disciple, Herre, hvis han sover, skal han gøre vel.
Joh 11:12 Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.
[Joh 11:13 DK-KJV] Imidlertid talte Jesus om hans død: men de tænkte at han havde talt om at slappe af i søvn.
Joh 11:13 Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep.
[Joh 11:14 DK-KJV] Så sagde Jesus til dem ligeud, Lazarus er død.
Joh 11:14 Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead.
[Joh 11:15 DK-KJV] Og jeg er glad for jeres skyld at jeg ikke var der, med den hensigt at I må tro; ikke desto mindre lad os gå til ham.
Joh 11:15 And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.
[Joh 11:16 DK-KJV] Da sagde Thomas, som er kaldet Didymus, til hans meddisciple, Lad os også gå, så vi må dø med ham.
Joh 11:16 Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellowdisciples, Let us also go, that we may die with him.
[Joh 11:17 DK-KJV] Da Jesus så kom, fandt han at han allerede havde ligget i graven 4 dage. 
Joh 11:17 Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.
[Joh 11:18 DK-KJV] Nu lå Bethania nær ved Jerusalem, omkring 3 kilometer væk:
Joh 11:18 Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off:
[Joh 11:19 DK-KJV] Og mange af Jøderne kom til Martha og Maria, for at trøste dem angående deres bror.
Joh 11:19 And many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.
[Joh 11:20 DK-KJV] Da gik Martha og mødte ham, så snart som hun havde hørt at Jesus var på vej: men Maria sad stadig i huset.
Joh 11:20 Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house.
[Joh 11:21 DK-KJV] Da sagde Martha til Jesus, Herre, hvis du havde været her, havde min bror ikke været død.
Joh 11:21 Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
[Joh 11:22 DK-KJV] Men jeg ved, ja at nu, hvadsomhelst du vil spørge Gud om, det vil Gud gi’ dig.
Joh 11:22 But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.
[Joh 11:23 DK-KJV] Jesus siger til hende, Din bror skal rejse sig igen.
Joh 11:23 Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.
[Joh 11:24 DK-KJV] Martha siger til ham, Jeg ved at han skal rejse sig igen i opstandelsen på den sidste dag.
Joh 11:24 Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
[Joh 11:25 DK-KJV] Jesus sagde til hende, Jeg er opstandelsen, og livet: han der tror på mig, selvom at han var død, alligevel skal han leve:
Joh 11:25 Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:
[Joh 11:26 DK-KJV] Og hvemsomhelst der lever og tror på mig skal aldrig dø. Tror du på dette?
Joh 11:26 And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
[Joh 11:27 DK-KJV] Hun siger til ham, Ja, Herre: Jeg tror at du er den Kristus, Guds Søn, som skulle komme ind i denne verden.
Joh 11:27 She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.
[Joh 11:28 DK-KJV] Og da hun havde sagt sådant, tog hun afsted, og i al hemmelighed kaldte på Maria hendes søster, og sagde, Mesteren er kommet, og kalder på dig.
Joh 11:28 And when she had so said, she went her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee.
[Joh 11:29 DK-KJV] Så snart som hun hørte det, rejste hun sig hurtigt, og kom til ham.
Joh 11:29 As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him.
[Joh 11:30 DK-KJV] Nu var Jesus endnu ikke kommet ind i provinsbyen, men var på det sted hvor Marthe mødte ham.
Joh 11:30 Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him.
[Joh 11:31 DK-KJV] Jøderne da som var hos hende i huset, og trøstede hende, da de så Maria, at hun rejste sig hurtigt op og gik ud, fulgte de hende, og sagde, Hun går til graven for at græde der.
Joh 11:31 The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there.
[Joh 11:32 DK-KJV] Så da Maria var kommet der hvor Jesus var, og så’ ham, faldt hun ned ved hans fødder, og sagde til ham, Herre, hvis du havde været her, havde min bror ikke været død.
Joh 11:32 Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
[Joh 11:33 DK-KJV] Da Jesus derfor så’ hende græde, og også Jøderne som kom med hende græd, sukkede han åndeligt, og var bevæget,
Joh 11:33 When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,
[Joh 11:34 DK-KJV] Og sagde, Hvor har I lagt ham? De sagde til ham, Herre, kom og se.
Joh 11:34 And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.
[Joh 11:35 DK-KJV] Jesus græd.
Joh 11:35 Jesus wept.
[Joh 11:36 DK-KJV] Da sagde Jøderne, Læg mærke til hvordan han elskede ham!
Joh 11:36 Then said the Jews, Behold how he loved him!
[Joh 11:37 DK-KJV] Og nogle af dem sagde, Kunne ikke denne mand, som åbnede den blindes øjne, ha’ forårsaget at selv denne mand ikke skulle være død?
Joh 11:37 And some of them said, Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died?
[Joh 11:38 DK-KJV] Derfor sukkede Jesus igen i sigselv ankommende til graven, Det var en grotte, og en sten lå på den.
Joh 11:38 Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.
[Joh 11:39 DK-KJV] Jesus sagde, Ta’ I stenen væk. Marthe, søsteren til ham der var død, siger til ham, Herre, på dette tidspunkt stinker ham: for han har været død i 4 dage.
Joh 11:39 Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.
[Joh 11:40 DK-KJV] Jesus siger til hende, Sagde jeg ikke til dig, at, hvis du ville tro, skulle du se Guds herlighed?
Joh 11:40 Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?
[Joh 11:41 DK-KJV] Da tog de stenen væk fra det sted hvor de døde var lagt. Og Jesus opløftede hans øjne, og sagde, Far, jeg takker dig for at du har hørt mig.
Joh 11:41 Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.
[Joh 11:42 DK-KJV] Og jeg ved at du altid hører mig: men på grund af folket som står der sagde jeg det, så de må tro at du har sendt mig.
Joh 11:42 And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.
[Joh 11:43 DK-KJV] Og da han havde talt således, råbte han med en høj stemme, Lazarus, kom frem.
Joh 11:43 And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.
[Joh 11:44 DK-KJV] Og han der var død kom frem, indbundet på hænder og fødder med gravtøjet: og hans ansigt var indbundet med et tørklæde. Jesus siger til dem, Løs ham, og lad ham gå.
Joh 11:44 And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.
[Joh 11:45 DK-KJV] Da mange af Jøderne som kom til Maria, og havde set de ting som Jesus gjorde, troede på ham.
Joh 11:45 Then many of the Jews which came to Mary, and had seen the things which Jesus did, believed on him.
[Joh 11:46 DK-KJV] Men nogle af dem gik deres vej til Farisæerne, og fortalte dem hvilke ting Jesus havde gjort.
Joh 11:46 But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done.
[Joh 11:47 DK-KJV] Da samlede de ledende præster og Farisæerne et råd, og sagde, Hvad gør vi? for denne mand udfører mange mirakler.
Joh 11:47 Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and said, What do we? for this man doeth many miracles.
[Joh 11:48 DK-KJV] Hvis vi lader ham alene således, vil alle mennesker tro på ham: og Romerne skal komme og fjerne både vores sted og nation.
Joh 11:48 If we let him thus alone, all men will believe on him: and the Romans shall come and take away both our place and nation.
[Joh 11:49 DK-KJV] Og 1 af dem, kaldet Kaiafas, som er ypperstepræst det samme år, sagde til dem, I ved ingenting overhovedet,
Joh 11:49 And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all,
[Joh 11:50 DK-KJV] Og betragter heller ikke hvad som er formålstjenligt for os, at én mand skulle dø for folket, og for ikke at hele nationen går tabt.
Joh 11:50 Nor consider that it is expedient for us, that one man should die for the people, and that the whole nation perish not.
[Joh 11:51 DK-KJV] Og dette talte han ikke af sigselv: men ved af være ypperstepræst det år, profeterede han at Jesus skulle dø for den nation;
Joh 11:51 And this spake he not of himself: but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation;
[Joh 11:52 DK-KJV] Og ikke kun for den nation, men at han også skulle forsamle i 1 Guds børn der var spredt bredt.
Joh 11:52 And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.
[Joh 11:53 DK-KJV] Så fra den dag og fremefter rådsluttede de at slå ham ihjel.
Joh 11:53 Then from that day forth they took counsel together for to put him to death.
[Joh 11:54 DK-KJV] Derfor vandrede Jesus ikke mere offentligt blandt Jøderne: men gik videre til et land nær ved vildmarken, ind i byen kaldet Ephraim, og fortsatte der med hans disciple.
Joh 11:54 Jesus therefore walked no more openly among the Jews; but went thence unto a country near to the wilderness, into a city called Ephraim, and there continued with his disciples.
[Joh 11:55 DK-KJV] Og Jødernes påske var nært forestående: og mange gik ud fra landet op til Jerusalem før påsken, for at rense demselv.
Joh 11:55 And the Jews’ passover was nigh at hand: and many went out of the country up to Jerusalem before the passover, to purify themselves.
[Joh 11:56 DK-KJV] Da søgte de efter Jesus, og snakkede blandt demselv, da de stod i templet, Hvad tænker I, at han ikke vil komme til festen?
Joh 11:56 Then sought they for Jesus, and spake among themselves, as they stood in the temple, What think ye, that he will not come to the feast?
[Joh 11:57 DK-KJV] Nu havde både de ledende præster og Farisæerne givet en befaling, at, hvis der er en mand der vidste hvor han var, skulle de vise det, så de måtte ta’ ham.
Joh 11:57 Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he were, he should shew it, that they might take him.
[Joh 12:1 DK-KJV] Da kom Jesus til Bethania 6 dage før påsken, der hvor Lazarus var som havde været død, han som han oprejste fra de døde.
Joh 12:1 Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.
[Joh 12:2 DK-KJV] De lavede et aftensmåltid for ham der; og Martha serverede: desuden var Lazarus en af dem der sad ved bordet med ham.
Joh 12:2 There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.
[Joh 12:3 DK-KJV] Da tog Maria et pund Nardus-salveolie, meget dyrebar, og salvede Jesus’ fødder, og tørrede hans fødder med hendes hår: og huset var fyldt med odouren fra salveolien.
Joh 12:3 Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.
[Joh 12:4 DK-KJV] Da siger en af hans disciple, Judas Iscariot, Simons søn, som skulle forråde ham,
Joh 12:4 Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon’s son, which should betray him,
[Joh 12:5 DK-KJV] Hvorfor var denne salveolie ikke solgt for 300 sølvmønter, og givet til de fattige?
Joh 12:5 Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?
[Joh 12:6 DK-KJV] Dette sagde han, ikke at han bekymrede sig for de fattige; men fordi han var en tyv, og havde pengepungen, og bar det der var puttet deri.
Joh 12:6 This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein.
[Joh 12:7 DK-KJV] Da sagde Jesus, Lad hende være alene: imod min begravelsesdag har hun holdt dette.
Joh 12:7 Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burying hath she kept this.
[Joh 12:8 DK-KJV] For de fattige har I altid hos jer; men mig har I ikke altid.
Joh 12:8 For the poor always ye have with you; but me ye have not always.
[Joh 12:9 DK-KJV] Mange folk fra Jøderne vidste derfor at han var der: og de kom ikke kun for Jesus skyld, men så de også måtte se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde.
Joh 12:9 Much people of the Jews therefore knew that he was there: and they came not for Jesus’ sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.
[Joh 12:10 DK-KJV] Men de ledende præster konsulterede at de også måtte slå Lazarus ihjel;
Joh 12:10 But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death;
[Joh 12:11 DK-KJV] Eftersom mange af Jøderne gik afsted på grund af ham, og troede på Jesus.
Joh 12:11 Because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.
[Joh 12:12 DK-KJV] Den næste dag var mange folk kommet til festen, da de hørte at Jesus var på vej til Jerusalem,
Joh 12:12 On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,
[Joh 12:13 DK-KJV] De tog palmetræsgrene, og gik videre for at møde ham, og råbte, Hosanna: Velsignet er Israels Konge der kommer i Herrens navn.
Joh 12:13 Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.
[Joh 12:14 DK-KJV] Og Jesus, da han havde fundet et ungt æsel, sad derpå; som det er skrevet,
Joh 12:14 And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon; as it is written,
[Joh 12:15 DK-KJV] Frygt ikke, Sions datter: læg mærke til, din Konge kommer, ved at sidde på et æsels føl.
Joh 12:15 Fear not, daughter of Sion: behold, thy King cometh, sitting on an ass’s colt.
[Joh 12:16 DK-KJV] Disse ting forstod hans disciple ikke i starten: men da Jesus var forherliget, derefter huskede de at disse ting var skrevet om ham, og at de havde gjort disse ting for ham.
Joh 12:16 These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him.
[Joh 12:17 DK-KJV] Folket der derfor var hos ham da han kaldte Lazarus ud af hans grav, og oprejste ham fra de døde, førte optegnelse.
Joh 12:17 The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bare record.
[Joh 12:18 DK-KJV] På grund af det mødte folket ham også, fordi de hørte at han havde gjort dette mirakel.
Joh 12:18 For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle.
[Joh 12:19 DK-KJV] Derfor sagde Farisæerne blandt demselv, Opfatter I hvordan I ingenting udretter? læg mærke til, denne verden er gået efter ham.
Joh 12:19 The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone after him.
[Joh 12:20 DK-KJV] Og der var bestemte Grækere blandt dem der kom op for at tilbede ved festen:
Joh 12:20 And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:
[Joh 12:21 DK-KJV] Disse samme kom derfor til Philip, som var fra Galilæas Bethsaida, og spurgte ham, og siger, Hr., vi ville se Jesus.
Joh 12:21 The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.
[Joh 12:22 DK-KJV] Philip kom og underrettede Andreas: og igen Andreas og Philip fortalte det til Jesus
Joh 12:22 Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.
[Joh 12:23 DK-KJV] Og Jesus svarede dem, og siger, Den time er kommet, hvor Menneskesønnen skulle bli’ forherliget.
Joh 12:23 And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.
[Joh 12:24 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Medmindre et hvedekorn falder ind i jorden og dør, forbli’r det alene: men hvis det dør, frembringer det meget frugt.
Joh 12:24 Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.
[Joh 12:25 DK-KJV] Han der elsker hans liv skal miste det; og han der hader hans liv i denne verden skal bevare det indtil evigt liv.
Joh 12:25 He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.
[Joh 12:26 DK-KJV] Hvis der er en mand der tjener mig, lad ham følge mig; og hvor jer er, der skal min tjener også være: hvis der er en mand der tjener mig, ham vil min Far ære.
Joh 12:26 If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.
[Joh 12:27 DK-KJV] Nu er min sjæl foruroliget; og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time: men af denne grund kom jeg til denne time.
Joh 12:27 Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.
[Joh 12:28 DK-KJV] Far, forherlige dit navn. Da kom der en stemme fra himlen, som sagde, Jeg har både forherliget det, og vil forherlige det igen.
Joh 12:28 Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.
[Joh 12:29 DK-KJV] Folket derfor, som stod der, og hørte det, sagde at det tordnede: andre sagde, En engel talte til ham.
Joh 12:29 The people therefore, that stood by, and heard it, said that it thundered: others said, An angel spake to him.
[Joh 12:30 DK-KJV] Jesus svarede og sagde, Denne stemme kom ikke på grund af mig, men for jeres skyld.
Joh 12:30 Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.
[Joh 12:31 DK-KJV] Nu er denne verdens dom: nu skal denne verdens prins bli’ smidt ud.
Joh 12:31 Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.
[Joh 12:32 DK-KJV] Og jeg, hvis jeg er løftet op fra jorden, vil drage alle mennesker til mig.
Joh 12:32 And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.
[Joh 12:33 DK-KJV] Dette sagde han, og tilkendegav hvilken død han skulle dø.
Joh 12:33 This he said, signifying what death he should die.
[Joh 12:34 DK-KJV] Folket svarede ham, Vi har hørt ud fra loven at Kristus forbli’r for evigt: og hvorfor siger du, Menneskesønnen må bli’ løftet op? hvem er denne Menneskesøn?
Joh 12:34 The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?
[Joh 12:35 DK-KJV] Så sagde Jesus til dem, Stadig en lille stund er lyset hos jer. Gå mens I har lyset, for ikke at mørke kommer over jer: for han der vandrer i mørke ved ikke hvor han går hen.
Joh 12:35 Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.
[Joh 12:36 DK-KJV] Mens I har lys, tro på lyset, så I må være lysets børn. Disse ting talte Jesus, og rejste, og skjulte sigselv fra dem.
Joh 12:36 While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them.
[Joh 12:37 DK-KJV] Men selvom at han havde gjort så mange mirakler foran dem, troede de alligevel ikke på ham:
Joh 12:37 But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:
[Joh 12:38 DK-KJV] Så profeten Esajas ordsprog måtte bli’ opfyldt, som han talte, Herre, hvem har troet vores optegnelse? og for hvem har Herrens arm blevet afsløret?
Joh 12:38 That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?
[Joh 12:39 DK-KJV] Derfor kunne de ikke tro, eftersom Esajas igen sagde,
Joh 12:39 Therefore they could not believe, because that Esaias said again,
[Joh 12:40 DK-KJV] Han har blændet deres øjne, og forhærdet deres hjerte; så de ikke skulle se med deres øjne, heller ikke forstå med deres hjerte, og bli’ omvendt, og jeg skulle helbrede dem.
Joh 12:40 He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.
[Joh 12:41 DK-KJV] Disse ting sagde Esajas, da han så’ hans herlighed, og talte om ham.
Joh 12:41 These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him.
[Joh 12:42 DK-KJV] Ikke desto mindre troede mange blandt de øverste ledere også på ham; men på grund af Farisæerne bekendte de ham ikke, for ikke at de skulle bli’ smidt ud af synagogen:
Joh 12:42 Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:
[Joh 12:43 DK-KJV] For de elskede menneskers ros mere end Guds ros.
Joh 12:43 For they loved the praise of men more than the praise of God.
[Joh 12:44 DK-KJV] Jesus råbte og sagde, Han der tror på mig, tror ikke på mig, men på ham der sendte mig.
Joh 12:44 Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.
[Joh 12:45 DK-KJV] Og han der ser mig ser ham der sendte mig.
Joh 12:45 And he that seeth me seeth him that sent me.
[Joh 12:46 DK-KJV] Jeg er kommet et lys ind i denne verden, så hvemsomhelst der tror på mig ikke skulle forbli’ i mørke.
Joh 12:46 I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.
[Joh 12:47 DK-KJV] Og hvis der er en mand der hører mine ord, og ikke tror, dømmer jeg ham ikke: for jeg kom ikke for at dømme denne verden, men for at frelse denne verden.
Joh 12:47 And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.
[Joh 12:48 DK-KJV] Han der forkaster mig, og ikke modtager mine ord, har en der dømmer ham: ordet som jeg har talt, det samme skal dømme ham på den sidste dag.
Joh 12:48 He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.
[Joh 12:49 DK-KJV] For jeg har ikke talt af mig selv; men Faderen som sendte mig, han gav mig en befaling, hvad jeg skulle sige, og hvad jeg skulle tale.
Joh 12:49 For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.
[Joh 12:50 DK-KJV] Og jeg ved at hans befaling er evigvarende liv: hvadsomhelst jeg derfor taler, ligesom Faderen sagde til mig, sådant taler jeg.
Joh 12:50 And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.
[Joh 13:1 DK-KJV] Nu før påskefesten, da Jesus vidste at hans time var kommet at han skulle forlade denne verden til Faderen, og ved at ha’ elsket hans egne som var i denne verden, han elskede dem til enden.
Joh 13:1 Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.
[Joh 13:2 DK-KJV] Og aftensmaden blev afsluttet, ved at djævelen nu ind i Judas Iscariots hjerte havde lagt, Simons søn, at forråde ham;
Joh 13:2 And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon’s son, to betray him;
[Joh 13:3 DK-KJV] Jesus vidste godt at Faderen havde givet alle ting ind i hans hænder, og at han var kommet fra Gud, og gik til Gud;
Joh 13:3 Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God;
[Joh 13:4 DK-KJV] Han rejser sig fra aftensmaden, og lagde hans beklædningsgenstande til side; og tog et håndklæde, og viklede det om sig.
Joh 13:4 He riseth from supper, and laid aside his garments; and took a towel, and girded himself.
[Joh 13:5 DK-KJV] Efter det hælder han vand i en balje, og begynder at vaske hans disciples fødder, og tørrer dem med håndklædet som han havde viklet om sig.
Joh 13:5 After that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples’ feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded.
[Joh 13:6 DK-KJV] Da kommer han til Simon Peter: og Peter siger til ham, Herre, vasker du mine fødder?
Joh 13:6 Then cometh he to Simon Peter: and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet?
[Joh 13:7 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til ham, Hvad jeg gør for dig kender du ikke til nu; men du skal kende til det herefter.
Joh 13:7 Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.
[Joh 13:8 DK-KJV] Peter siger til ham, Du skal aldrig vaske mine fødder. Jesus svarede ham, Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke del med mig.
Joh 13:8 Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me.
[Joh 13:9 DK-KJV] Simon Peter siger til ham, ikke kun mine fødder, men også mine hænder og mit hoved.
Joh 13:9 Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head.
[Joh 13:10 DK-KJV] Jesus siger til ham, Han der er vasket behøver ikke foruden at vaske sine fødder, men er fuldstændig ren: og I er rene, men ikke alle.
Joh 13:10 Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit: and ye are clean, but not all.
[Joh 13:11 DK-KJV] For han vidste hvem der skulle forråde ham; derfor sagde han, I er ikke alle rene.
Joh 13:11 For he knew who should betray him; therefore said he, Ye are not all clean.
[Joh 13:12 DK-KJV] Så efter han havde vasket deres fødder, og havde taget hans beklædningsgenstande, og havde sat sig igen, sagde han til dem, Ved I hvad jeg har gjort for jer?
Joh 13:12 So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you?
[Joh 13:13 DK-KJV] I kalder mig Mester og Herre: og I siger vel; for sådant er jeg.
Joh 13:13 Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am.
[Joh 13:14 DK-KJV] Hvis jeg da, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder; så burde I også vaske hinandens fødder.
Joh 13:14 If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another’s feet.
[Joh 13:15 DK-KJV] For jeg har givet jer et eksempel, så I skulle gøre som jeg har gjort for jer.
Joh 13:15 For I have given you an example, that ye should do as I have done to you.
[Joh 13:16 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Tjeneren er ikke større end hans herre; han der er sendt er heller ikke større end han der sendte ham.
Joh 13:16 Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.
[Joh 13:17 DK-KJV] Hvis I ved disse ting, lykkelige er I hvis I gør dem.
Joh 13:17 If ye know these things, happy are ye if ye do them.
[Joh 13:18 DK-KJV] Jeg taler ikke om jer alle: Jeg ved hvem jeg har udvalgt: men så skriften må bli’ opfyldt, Han der spiser brød med mig har opløftet hans hæl imod mig.
Joh 13:18 I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture may be fulfilled, He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me.
[Joh 13:19 DK-KJV] Nu fortæller jeg jer førend det kommer, at, når det er sket, må I tro at jeg er han.
Joh 13:19 Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, ye may believe that I am he.
[Joh 13:20 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Han der modtager hvemsomhelst jeg sender modtager mig; og han der modtager mig modtager ham der sendte mig.
Joh 13:20 Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.
[Joh 13:21 DK-KJV] Da Jesus havde sagt således, var han bevæget i ånden, og vidnede, og sagde, Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, at 1 af jer skal forråde mig.
Joh 13:21 When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me.
[Joh 13:22 DK-KJV] Da kiggede disciplene den ene på den anden, og var i tvivl om hvem han talte.
Joh 13:22 Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake.
[Joh 13:23 DK-KJV] Nu var der en af Jesus disciple der lænede sig opad hans barm, hvem Jesus elskede.
Joh 13:23 Now there was leaning on Jesus’ bosom one of his disciples, whom Jesus loved.
[Joh 13:24 DK-KJV] Derfor gjorde Simon Peter tegn med hans hånd til ham, så han skulle spørge om hvem det skulle være om hvem han talte.
Joh 13:24 Simon Peter therefore beckoned to him, that he should ask who it should be of whom he spake.
[Joh 13:25 DK-KJV] Han der ligger opad Jesus’ bryst siger til ham, Herre, hvem er det?
Joh 13:25 He then lying on Jesus’ breast saith unto him, Lord, who is it?
[Joh 13:26 DK-KJV] Jesus svarede, Han er den, til hvem jeg skal give en svamp, når jeg har dyppet den. Og da han havde dyppet svampen, gav han den til Judas Iscariot, Simons søn.
Joh 13:26 Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon.
[Joh 13:27 DK-KJV] Og efter svampen kom Satan ind i ham. Da sagde Jesus til ham, Hvad du gør, gør det hurtigt.
Joh 13:27 And after the sop Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly.
[Joh 13:28 DK-KJV] Nu var der ikke noget menneske ved bordet der vidste med hvilken hensigt at han talte dette til ham.
Joh 13:28 Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him.
[Joh 13:29 DK-KJV] For nogle af dem tænkte, at det var på grund af at Judas havde pengepungen, at Jesus havde sagt til ham, Køb de ting som vi har brug for til festen; eller, at han skulle give noget til de fattige.
Joh 13:29 For some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against the feast; or, that he should give something to the poor.
[Joh 13:30 DK-KJV] Han ved da at ha’ modtaget svampen gik øjeblikkeligt ud: og det var nat.
Joh 13:30 He then having received the sop went immediately out: and it was night.
[Joh 13:31 DK-KJV] Derfor, da han var gået ud, sagde Jesus, Nu er Menneskesønnen forherliget, og Gud er forherliget i ham.
Joh 13:31 Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of man glorified, and God is glorified in him.
[Joh 13:32 DK-KJV] Hvis Gud er forherliget i ham, skal Gud også forherlige ham i sigselv, og skal forherlige ham med det samme.
Joh 13:32 If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him.
[Joh 13:33 DK-KJV] Små børn, endnu en lille stund er jeg hos jer. I skal søge efter mig: og som jeg sagde til Jøderne, Hvor jeg går hen, der kan I ikke komme; så nu siger jeg til jer.
Joh 13:33 Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me: and as I said unto the Jews, Whither I go, ye cannot come; so now I say to you.
[Joh 13:34 DK-KJV] En ny befaling giver jeg til jer, At I elsker hinanden; som jeg har elsket jer, at I også elsker hinanden.
Joh 13:34 A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.
[Joh 13:35 DK-KJV] Gennem dette skal alle mennesker vide at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.
Joh 13:35 By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.
[Joh 13:36 DK-KJV] Simon Peter sagde til ham, Herre, hvor går du hen? Jesus svarede ham, Hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu; men du skal følge mig bagefter.
Joh 13:36 Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.
[Joh 13:37 DK-KJV] Peter sagde til ham, Herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil lægge mit liv ned for din skyld.
Joh 13:37 Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.
[Joh 13:38 DK-KJV] Jesus svarede ham, Vil du lægge dit liv ned for min skyld? Sandelig, sandelig, siger jeg til dig, Hanen skal ikke gale, før du har benægtet mig 3 gange.
Joh 13:38 Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow, till thou hast denied me thrice.
[Joh 14:1 DK-KJV] Lad ikke jeres hjerte være bekymret: I tror på Gud, tro også på mig.
Joh 14:1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
[Joh 14:2 DK-KJV] I min Fars hus er mange palæer: hvis det ikke var sådant, ville jeg ha’ fortalt jer det. Jeg går for at forberede et sted for jer.
Joh 14:2 In my Father’s house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
[Joh 14:3 DK-KJV] Og hvis jeg går og forbereder et sted til jer, vil jeg komme tilbage, og modtage jer til mig selv; så hvor jer er, der må I også være.
Joh 14:3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
[Joh 14:4 DK-KJV] Og hvor jeg går hen ved I, og I kender vejen.
Joh 14:4 And whither I go ye know, and the way ye know.
[Joh 14:5 DK-KJV] Thomas siger til ham, Herre, vi ved ikke hvor du går hen; og hvordan kan vi kende vejen?
Joh 14:5 Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
[Joh 14:6 DK-KJV] Jesus siger til ham, Jeg er vejen, sandheden, og livet: intet menneske kommer til Faderen, foruden gennem mig.
Joh 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
[Joh 14:7 DK-KJV] Hvis I havde kendt mig, skulle I også ha’ kendt min Far: og fra nu af kender I ham, og har set ham.
Joh 14:7 If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.
[Joh 14:8 DK-KJV] Philip siger til ham, Herre, vis os Faderen, og det er nok for os.
Joh 14:8 Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.
[Joh 14:9 DK-KJV] Jesus siger til ham, Har jeg været så lang tid hos jer, og alligevel har du ikke kendt mig, Philip? han der har set mig har set Faderen; og hvordan kan du da sige, Vis os Faderen?
Joh 14:9 Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
[Joh 14:10 DK-KJV] Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i mig? ordet som jeg taler til jer taler jeg ikke af mig selv: men Faderen der bor i mig, han gør de gerninger.
Joh 14:10 Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
[Joh 14:11 DK-KJV] Tro mig at jeg er i Faderen, og Faderen i mig; eller så tro mig for selve gerningernes skyld.
Joh 14:11 Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works’ sake.
[Joh 14:12 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Han der tror på mig, de gerninger som jeg gør skal han også gøre; og større gerning end disse skal han gøre; fordi jeg går til min Far.
Joh 14:12 Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.
[Joh 14:13 DK-KJV] Og hvadsomhelst I skal spørge om i mit navn, det vil jeg gøre, så Faderen må bli’ forherliget i Sønnen.
Joh 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.
[Joh 14:14 DK-KJV] Hvis I skal spørge om nogle ting i mit navn, vil jeg gøre det.
Joh 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it.
[Joh 14:15 DK-KJV] Hvis I elsker mig, hold mine befalinger.
Joh 14:15 If ye love me, keep my commandments.
[Joh 14:16 DK-KJV] Og jeg vil bede til Faderen, og han skal gi’ jer en anden Trøster, så han må forbli’ hos jer for altid;
Joh 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
[Joh 14:17 DK-KJV] Ja sandhedens Ånd; hvem denne verden ikke kan modtage, fordi den ikke ser ham, og heller ikke kender ham: men I kender ham; for han bor hos jer, og skal være i jer.
Joh 14:17 Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
[Joh 14:18 DK-KJV] Jeg vil ikke forlade jer uden trøst: Jeg vil komme til jer.
Joh 14:18 I will not leave you comfortless: I will come to you.
[Joh 14:19 DK-KJV] Stadig en lille stund, og denne verden ser mig ikke mere; men I ser mig: fordi jeg lever, skal I også leve.
Joh 14:19 Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.
[Joh 14:20 DK-KJV] På den dag skal I vide at jeg er i Faderen, og I i mig, og jeg i jer.
Joh 14:20 At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
[Joh 14:21 DK-KJV] Han der har mine befalinger, og holder dem, han er den der elsker mig: og han der elsker mig skal bli’ elsket af min Far, og jeg vil elske ham, og vil manifestere mig selv for ham.
Joh 14:21 He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
[Joh 14:22 DK-KJV] Judas siger til ham, ikke Iscariot, Herre, hvordan kan det være at du vil manifestere digselv for os, og ikke for denne verden?
Joh 14:22 Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?
[Joh 14:23 DK-KJV] Jesus svarede og sagde til ham, Hvis et menneske elsker mig, vil han holde mine ord: og min Far vil elske ham, og vi vil komme til ham, og lave vores bolig hos ham.
Joh 14:23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.
[Joh 14:24 DK-KJV] Han der ikke elsker mig holder ikke mine ordsprog: og ordet som I hører er ikke mine, men Faderens som sendte mig.
Joh 14:24 He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father’s which sent me.
[Joh 14:25 DK-KJV] Disse ting har jeg talt til jer, mens jeg stadig er hos jer.
Joh 14:25 These things have I spoken unto you, being yet present with you.
[Joh 14:26 DK-KJV] Men Trøsteren, som er den Hellige Ånd, hvem Faderen vil sende i mit navn, han skal undervise jer alle ting, og bringe alle ting til jeres ihukommelse, hvadsomhelst jeg har sagt til jer.
Joh 14:26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
[Joh 14:27 DK-KJV] Fred efterlader jeg hos jer, min fred giver jeg til jer: ikke som denne verden giver, gav jeg til jer. Lad ikke jeres hjerte være bekymret, lad det heller ikke være bange.
Joh 14:27 Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
[Joh 14:28 DK-KJV] I har hørt hvordan jeg sagde til jer, Jeg går min vej, og kommer tilbage til jer. Hvis I elskede mig, ville I juble, fordi jeg sagde, jeg går til Faderen: for min Far er større end jeg.
Joh 14:28 Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I.
[Joh 14:29 DK-KJV] Og nu har jeg forud fortalt jer det som kommer til at ske, at, når der er sket, måtte I tro.
Joh 14:29 And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe.
[Joh 14:30 DK-KJV] Herefter vil jeg ikke tale meget med jer: for denne verdens prins kommer, og har ingenting i mig.
Joh 14:30 Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.
[Joh 14:31 DK-KJV] Men så denne verden må vide at jeg elsker Faderen; og som Faderen gav mig befaling, på samme måde gør jeg. Rejs jer, lad os gå videre.
Joh 14:31 But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.
[Joh 15:1 DK-KJV] Jeg er den sande vinstok, og min Far er landmanden.
Joh 15:1 I am the true vine, and my Father is the husbandman.
[Joh 15:2 DK-KJV] Hver gren der ikke bære frugt i mig fjerner han: og hver gren der bærer frugt, den renser han, så den må frembringe mere frugt.
Joh 15:2 Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit.
[Joh 15:3 DK-KJV] Nu er I rene gennem det ord som jeg har talt til jer.
Joh 15:3 Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.
[Joh 15:4 DK-KJV] Bo i mig, og jeg i jer. Da grenen ikke kan bære frugt af sigselv, medmindre den bor i vinstokken; ikke mere kan I, medmindre I bor i mig.
Joh 15:4 Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.
[Joh 15:5 DK-KJV] Jeg er vinstokken, I er grenene: Han der bor i mig, og jeg i ham, denne samme frembringer megen frugt: for uden mig kan I ingenting gøre.
Joh 15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.
[Joh 15:6 DK-KJV] Hvis et menneske ikke bor i mig, er han smidt ud som en gren, og er visnet; og mennesker samler dem sammen, og kaster dem ind i ilden, og de er brændt.
Joh 15:6 If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.
[Joh 15:7 DK-KJV] Hvis I bor i mig, og mine ord bor i jer, skal I spørge om hvad I vil, og det skal bli’ gjort for jer.
Joh 15:7 If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.
[Joh 15:8 DK-KJV] Heri er min Far forherliget, så I bære megen frugt; sådant skal I være mine disciple.
Joh 15:8 Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.
[Joh 15:9 DK-KJV] Som Faderen har elsket mig, sådant har jeg elsket jer: fortsæt I i min kærlighed.
Joh 15:9 As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.
[Joh 15:10 DK-KJV] Hvis I holder mine befalinger, skal I bo i min kærlighed; ligesom jeg har holdt min Fars befalinger, og bor i hans kærlighed.
Joh 15:10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father’s commandments, and abide in his love.
[Joh 15:11 DK-KJV] Disse ting har jeg talt til jer, så min glæde måtte forbli’ i jer, og at jeres glæde måtte være fuldkommen.
Joh 15:11 These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.
[Joh 15:12 DK-KJV] Dette er min befaling, At I elsker hinanden, som jeg har elsket jer.
Joh 15:12 This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.
[Joh 15:13 DK-KJV] Større kærlighed har intet menneske end dette, at et menneske lægger hans liv ned for hans venner.
Joh 15:13 Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.
[Joh 15:14 DK-KJV] I er mine venner, hvis I gør hvadsomhelst jeg befaler jer.
Joh 15:14 Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.
[Joh 15:15 DK-KJV] Herefter kalder jeg jer ikke tjenere; for tjeneren ved ikke hvad hans herre gør: men jeg har kaldt jer venner; for alle ting som jeg har hørt af min Far har jeg kundgjort for jer.
Joh 15:15 Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you.
[Joh 15:16 DK-KJV] I har ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer, og ordineret jer, så I skulle gå og frembringe frugt, og så jeres frugt skulle bestå: så hvadsomhelst I skal spørge Faderen om i mit navn, må han give til jer.
Joh 15:16 Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.
[Joh 15:17 DK-KJV] Disse ting befaler jeg jer, at I elsker hinanden.
Joh 15:17 These things I command you, that ye love one another.
[Joh 15:18 DK-KJV] Hvis denne verden hader jer, ved I at den hadede mig før den hadede jer.
Joh 15:18 If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.
[Joh 15:19 DK-KJV] Hvis I var af denne verden, ville denne verden elske hans egne: men fordi I ikke er af denne verden, men jeg har udvalgt jer ud af denne verden, derfor hader denne verden jer.
Joh 15:19 If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.
[Joh 15:20 DK-KJV] Husk ordet som jeg sagde til jer, Tjeneren er ikke større end deres herre. Hvis de har forfulgt mig, vil de også forfølge jer; hvis de har holdt mine ordsprog, vil de også holde jeres.
Joh 15:20 Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.
[Joh 15:21 DK-KJV] Men alle disse ting vil de gøre overfor jer for mit navns skyld, fordi de ikke kender ham der sendte mig.
Joh 15:21 But all these things will they do unto you for my name’s sake, because they know not him that sent me.
[Joh 15:22 DK-KJV] Hvis jeg ikke havde kommet og talt til dem, havde de ikke haft synd: men nu har de ingen kappe for deres synd.
Joh 15:22 If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloke for their sin.
[Joh 15:23 DK-KJV] Han der hader mig hader også min Far.
Joh 15:23 He that hateth me hateth my Father also.
[Joh 15:24 DK-KJV] Hvis jeg ikke blandt dem havde gjort de gerninger som intet andet menneske gjorde, havde de ikke haft synd: men nu har de både set og hadet både mig og min Far.
Joh 15:24 If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and my Father.
[Joh 15:25 DK-KJV] Men dette kommer til at ske, at dette ord måtte bli’ opfyldt som det er skrevet i deres lov, De hadede mig uden grund.
Joh 15:25 But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, They hated me without a cause.
[Joh 15:26 DK-KJV] Men når Trøsteren er kommet, hvem jeg vil sende til jer fra Faderen, ja sandhedens Ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig:
Joh 15:26 But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me:
[Joh 15:27 DK-KJV] Og I skal også fremføre vidnesbyrd, fordi I har været hos mig fra begyndelsen.
Joh 15:27 And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning.
[Joh 16:1 DK-KJV] Disse ting har jeg talt til jer, så I ikke skulle være krænket.
Joh 16:1 These things have I spoken unto you, that ye should not be offended.
[Joh 16:2 DK-KJV] De skal smide jer ud af synagogerne: ja, den tid kommer, at hvemsomhelst der dræber jer vil tænke at han gør Gud en tjeneste.
Joh 16:2 They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.
[Joh 16:3 DK-KJV] Og disse ting vil de gøre med jer, fordi de ikke har kendt Faderen, heller ikke mig.
Joh 16:3 And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.
[Joh 16:4 DK-KJV] Men disse ting har jeg fortalt jer, så når den tid skal komme, må I huske at jeg fortalte jer om dem. Og disse ting sagde jeg ikke til jer i begyndelsen, fordi jeg var hos jer.
Joh 16:4 But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.
[Joh 16:5 DK-KJV] Men nu går jeg min vej til ham der sendte mig; og ingen af jer spørger mig, Hvor går du hen?
Joh 16:5 But now I go my way to him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?
[Joh 16:6 DK-KJV] Men fordi jeg har sagt disse ting til jer, har sorg fyldt jeres hjerte.
Joh 16:6 But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.
[Joh 16:7 DK-KJV] Ikke desto mindre fortæller jeg jer sandheden; Det er bedre for jer at jeg går min vej: for hvis jeg ikke går min vej, vil Trøsteren ikke komme til jer; men hvis jeg rejser, vil jeg sende ham til jer.
Joh 16:7 Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
[Joh 16:8 DK-KJV] Og når han er kommet, vil han bebrejde denne verden omkring synd, og omkring retfærdighed, og omkring dom:
Joh 16:8 And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
[Joh 16:9 DK-KJV] Omkring synd, fordi de ikke tror på mig;
Joh 16:9 Of sin, because they believe not on me;
[Joh 16:10 DK-KJV] Omkring retfærdighed, fordi jeg går til min Far, og I ser mig ikke mere;
Joh 16:10 Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;
[Joh 16:11 DK-KJV] Omkring dom, fordi denne verdens prins er dømt.
Joh 16:11 Of judgment, because the prince of this world is judged.
[Joh 16:12 DK-KJV] Jeg har stadig mange ting at sige til jer, men I kan ikke bære dem nu.
Joh 16:12 I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.
[Joh 16:13 DK-KJV] Imidlertid når han, sandhedens Ånd, er kommet, vil han lede jer ind i al sandhed: for han skal ikke tale af sigselv; men hvadsomhelst han skal høre, det skal han tale: og han vil vise jer ting som kommer.
Joh 16:13 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.
[Joh 16:14 DK-KJV] Han skal forherlige mig: for han skal modtage af mit, og skal vise det til jer.
Joh 16:14 He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.
[Joh 16:15 DK-KJV] Alle ting som Faderen har er mit: derfor sagde jeg, at han skal ta’ af mit, og skal vise det til jer.
Joh 16:15 All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.
[Joh 16:16 DK-KJV] En lille stund, og I skal ikke se mig: og igen, en lille stund, og I skal se mig, Fordi jeg går til Faderen.
Joh 16:16 A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
[Joh 16:17 DK-KJV] Da sagde nogle af hans disciple blandt demselv, Hvad er dette som han sagde til os, En lille stund, og I skal ikke se mig: og igen, en lille stund, og I skal se mig: og, Fordi jeg går til Faderen?
Joh 16:17 Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?
[Joh 16:18 DK-KJV] De sagde derfor, Hvad er dette som han siger, En lille stund? vi kan ikke forstå hvad han sagde.
Joh 16:18 They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.
[Joh 16:19 DK-KJV] Nu vidste Jesus at de ønskede at spørge ham, og sagde til dem, Spørger I iblandt jer selv om det jeg sagde, En lille stund, og I skal ikke se mig: og igen, en lille stund, og I skal se mig?
Joh 16:19 Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye inquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?
[Joh 16:20 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, At I skal græde og sørge, men denne verden skal juble: og I skal være sorgfulde, men jeres sorg skal bli’ vendt indtil glæde.
Joh 16:20 Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
[Joh 16:21 DK-KJV] En kvinde har sorg når hun er i gang med fødslen, fordi hendes time er kommet: men lige så snart hun har forløst hendes barn, husker hun ikke smerten mere, på grund af glæden i at et menneske er født ind i denne verden.
Joh 16:21 A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
[Joh 16:22 DK-KJV] Og derfor har I nu sorg: men jeg vil se jer igen, og jeres hjerte skal juble, og jeres glæde tager intet menneske fra jer.
Joh 16:22 And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.
[Joh 16:23 DK-KJV] Og i den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg til jer, Hvadsomhelst som I skal spørge Faderen om i mit navn, det vil han gi’ til jer.
Joh 16:23 And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.
[Joh 16:24 DK-KJV] Indtil nu har I ikke spurgt om noget i mit navn: spørg, og I skal modtage, så jeres glæde må være fuldkommen.
Joh 16:24 Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
[Joh 16:25 DK-KJV] Disse ting har jeg talt til jer i ordsprog: men den tid kommer, når jeg ikke mere skal tale til jer i ordsprog, men jeg skal vise jer Faderen tydeligt.
Joh 16:25 These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh, when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.
[Joh 16:26 DK-KJV] På den dag skal I spørge i mit navn: og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede Faderen for jer:
Joh 16:26 At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:
[Joh 16:27 DK-KJV] For Faderen hamselv elsker jer, fordi I har elsket mig, og har troet at jeg kom ud fra Gud.
Joh 16:27 For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.
[Joh 16:28 DK-KJV] Jeg kom frem fra Faderen, og jeg er kommet ind i denne verden: igen, jeg forlader denne verden, og går til Faderen.
Joh 16:28 I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.
[Joh 16:29 DK-KJV] Hans disciple sagde til ham, Se, nu taler du tydeligt, og taler ikke ordsprog.
Joh 16:29 His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.
[Joh 16:30 DK-KJV] Nu er vi sikre på at du kender alle ting, og har ikke behov for at noget menneske skulle spørge dig: gennem dette tror vi at du kom frem fra Gud.
Joh 16:30 Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.
[Joh 16:31 DK-KJV] Jesus svarede dem, Tror i nu?
Joh 16:31 Jesus answered them, Do ye now believe?
[Joh 16:32 DK-KJV] Læg mærke til, den time kommer, ja, er nu kommet, at I skal bli’ adspredt, ethvert menneske til deres egne, og skal lade mig være alene: og dog er jeg ikke alene, fordi Faderen er hos mig.
Joh 16:32 Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.
[Joh 16:33 DK-KJV] Disse ting har jeg talt til jer, så I måtte ha’ fred i mig. I denne verden skal I ha’ trængsel: men vær ved godt mod; jeg har vundet over denne verden.
Joh 16:33 These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.
[Joh 17:1 DK-KJV] Disse ord talte Jesus, og opløftede hans øjne mod himlen, og sagde, Far, timen er kommet; herliggør din Søn, så din Søn også må forherlige dig:
Joh 17:1 These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:
[Joh 17:2 DK-KJV] I det du har givet ham myndighed over alt kød, så han skulle give evigt liv til alle dem som du har givet ham.
Joh 17:2 As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.
[Joh 17:3 DK-KJV] Og dette er det evige liv, at de måtte kende dig den eneste sande Gud, og Jesus Kristus, hvem du har sendt.
Joh 17:3 And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
[Joh 17:4 DK-KJV] Jeg har forherliget dig på jorden: jeg har fuldendt værket som du gav mig at gøre.
Joh 17:4 I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.
[Joh 17:5 DK-KJV] Og nu, Kæreste Far, herliggør du mig med dit eget selv med den herlighed som jeg havde hos dig før denne verden var.
Joh 17:5 And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.
[Joh 17:6 DK-KJV] Jeg har synliggjort dit navn for de mennesker som du gav mig ud af denne verden: dine var de, og du gav mig dem; og de har holdt dit ord.
Joh 17:6 I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.
[Joh 17:7 DK-KJV] Nu har de kendt at alle ting hvadsomhelst som du havde givet mig er fra dig.
Joh 17:7 Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.
[Joh 17:8 DK-KJV] For jeg har givet til dem de ord som du gav mig; og de har modtaget dem, og har sandelig kendt at jeg kom ud fra dig, og de har troet på at du sendte mig.
Joh 17:8 For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.
[Joh 17:9 DK-KJV] Jeg beder for dem: Jeg beder ikke for denne verden, men for dem som du har givet mig; for de er dine.
Joh 17:9 I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.
[Joh 17:10 DK-KJV] Og alle mine er dine, og dine er mine; og jeg er forherliget i dem.
Joh 17:10 And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.
[Joh 17:11 DK-KJV] Og nu er jeg ikke mere i denne verden, men disse er i denne verden, og jeg kommer til dig. Hellige Far, bevar gennem dit eget navn disse hvem du har givet mig, så de må være 1, som vi er.
Joh 17:11 And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.
[Joh 17:12 DK-KJV] Mens jeg var hos dem i denne verden, holdt jeg dem i dit navn: disse som du gav mig har jeg holdt, og ingen af dem er tabt, udover tilintetgørelsens søn; så skriften måtte bli’ opfyldt.
Joh 17:12 While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.
[Joh 17:13 DK-KJV] Og nu kommer jeg til dig; og disse ting taler jeg i denne verden, så de måtte ha’ min glæde opfyldt i demselv.
Joh 17:13 And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.
[Joh 17:14 DK-KJV] Jeg har givet dem dit ord; og denne verden har hadet dem, fordi de ikke er af denne verden, ligesom jeg ikke er af denne verden.
Joh 17:14 I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.
[Joh 17:15 DK-KJV] Jeg beder ikke at du skulle tage dem ud af denne verden, men at du skulle holde dem fra den onde.
Joh 17:15 I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
[Joh 17:16 DK-KJV] De er ikke af denne verden, ligesom jeg ikke er af denne verden.
Joh 17:16 They are not of the world, even as I am not of the world.
[Joh 17:17 DK-KJV] Helliggør dem gennem din sandhed: dit ord er sandhed.
Joh 17:17 Sanctify them through thy truth: thy word is truth.
[Joh 17:18 DK-KJV] Som du har sendt mig ind i denne verden, på samme måde har jeg også sendt dem ind i denne verden.
Joh 17:18 As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.
[Joh 17:19 DK-KJV] Og for deres skyld helliggør jeg migselv, så de også måtte være helliggjort gennem sandheden.
Joh 17:19 And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.
[Joh 17:20 DK-KJV] Jeg beder heller ikke alene for disse, men også for dem som skal tro på mig gennem deres ord;
Joh 17:20 Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;
[Joh 17:21 DK-KJV] Så de alle må være 1; som du, Far, er i mig, og jeg i dig, så de også må være 1 i os: så denne verden må tro at du har sendt mig.
Joh 17:21 That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.
[Joh 17:22 DK-KJV] Og den herlighed som du gav mig har jeg givet dem; så de må være 1, ligesom vi er 1:
Joh 17:22 And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:
[Joh 17:23 DK-KJV] Jeg i dem, og du i mig, så de må være perfektioneret i 1; og at denne verden må vide at du har sendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig.
Joh 17:23 I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.
[Joh 17:24 DK-KJV] Far, jeg vil at de også, hvem du har givet mig, er hos mig hvor jeg er; så de må lægge mærke til min herlighed, som du har givet mig: for du elskede mig før denne verdens grundlæggelse.
Joh 17:24 Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.
[Joh 17:25 DK-KJV] Kæreste retfærdige Far, denne verden har ikke kendt dig: men jeg har kendt dig, og disse har kendt at du har sendt mig.
Joh 17:25 O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.
[Joh 17:26 DK-KJV] Og jeg har for dem erklæret dit navn, og vil erklære det: så den kærlighed hvormed du har elsket mig må være i dem, og jeg i dem.
Joh 17:26 And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.
[Joh 18:1 DK-KJV] Da Jesus havde talt disse ord, gik han videre med hans disciple over Cedrons bæk, hvor der var en have, ind i hvilken han gik ind, og hans disciple.
Joh 18:1 When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered, and his disciples.
[Joh 18:2 DK-KJV] Og Judas også, som forrådte ham, kendte det sted: for Jesus opholdt sig ofte der med hans disciple.
Joh 18:2 And Judas also, which betrayed him, knew the place: for Jesus ofttimes resorted thither with his disciples.
[Joh 18:3 DK-KJV] Da kom Judas, derhen med lanterner og fakler og våben, ved at ha’ modtaget et kompagni af mænd og officerer fra de ledende præster og Farisæerne.
Joh 18:3 Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons.
[Joh 18:4 DK-KJV] Jesus derfor, velvidende alle ting der skulle komme over ham, stod frem, og sagde til dem, Hvem søger I?
Joh 18:4 Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth, and said unto them, Whom seek ye?
[Joh 18:5 DK-KJV] De svarede ham, Jesus fra Nazaret. Jesus sagde til dem, Jeg er han. Og også Judas, som forrådte ham, stod hos dem.
Joh 18:5 They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.
[Joh 18:6 DK-KJV] Så snart som han havde sagt til dem, Jeg er han, gik de baglæns, og faldt til jorden.
Joh 18:6 As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground.
[Joh 18:7 DK-KJV] Da spurgte han dem igen, Hvem søger I? Og de sagde, Jesus fra Nazaret.
Joh 18:7 Then asked he them again, Whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth.
[Joh 18:8 DK-KJV] Jesus svarede, Jeg har fortalt jer at jeg er han: hvis I derfor søger efter mig, lad disse gå deres vej:
Joh 18:8 Jesus answered, I have told you that I am he: if therefore ye seek me, let these go their way:
[Joh 18:9 DK-KJV] Så det ordsprog måtte bli’ opfyldt, som han talte, Af dem som du gav mig har jeg ingen tabt.
Joh 18:9 That the saying might be fulfilled, which he spake, Of them which thou gavest me have I lost none.
[Joh 18:10 DK-KJV] Da trak Simon Peter ved at ha’ et sværd det, og slog ypperstepræstens tjener, og skar hans højre øre af. Den tjeners navn var Malchus.
Joh 18:10 Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest’s servant, and cut off his right ear. The servant’s name was Malchus.
[Joh 18:11 DK-KJV] Da sagde Jesus til Peter, Stik sværdet tilbage i skeden: koppen som min Far har givet mig, skal jeg ikke drikke den?
Joh 18:11 Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath: the cup which my Father hath given me, shall I not drink it?
[Joh 18:12 DK-KJV] Da tog kompagniet og kaptajnen og officererne Jesus, og bandt ham,
Joh 18:12 Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus, and bound him,
[Joh 18:13 DK-KJV] Og ledte ham først til Annas; for han var svigerfar til Kaiafas, som var ypperstepræst det samme år.
Joh 18:13 And led him away to Annas first; for he was father in law to Caiaphas, which was the high priest that same year.
[Joh 18:14 DK-KJV] Nu var Kaiafas han, som gav råd til Jøderne, at det var formålstjenligt at 1 mand skulle dø for folket.
Joh 18:14 Now Caiaphas was he, which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people.
[Joh 18:15 DK-KJV] Og Simon Peter fulgte Jesus, og det samme gjorde den anden discipel: denne discipel var kendt af ypperstepræsten, og gik ind med Jesus ind i ypperstepræstens palads.
Joh 18:15 And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest.
[Joh 18:16 DK-KJV] Men Peter stod ved døren udenfor. Da kom den anden discipel ud, som var kendt af ypperstepræsten, og talte til hende der holdt døren, og bragte Peter ind.
Joh 18:16 But Peter stood at the door without. Then went out that other disciple, which was known unto the high priest, and spake unto her that kept the door, and brought in Peter.
[Joh 18:17 DK-KJV] Så siger den unge pige der holdt døren for Peter, Er du ikke også en af denne mands disciple? Han siger, det er jeg ikke.
Joh 18:17 Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou also one of this man’s disciples? He saith, I am not.
[Joh 18:18 DK-KJV] Og tjenerne og officererne stod der, som havde lavet et kulbål; for det var koldt: og de varmede demselv: og Peter stod hos dem, og varmede sigselv.
Joh 18:18 And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals; for it was cold: and they warmed themselves: and Peter stood with them, and warmed himself.
[Joh 18:19 DK-KJV] Da spurgte ypperstepræsten Jesus om hans disciple, og om hans doktrin.
Joh 18:19 The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine.
[Joh 18:20 DK-KJV] Jesus svarede ham, Jeg talte offentlig til denne verden; Jeg underviste altid i synagogen, og i templet, der hvor Jøderne altid opholdt sig; og i hemmelighed har jeg ingenting sagt.
Joh 18:20 Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, whither the Jews always resort; and in secret have I said nothing.
[Joh 18:21 DK-KJV] Hvorfor spørger du mig? spørg dem som hørte mig, hvad jeg har sagt til dem: læg mærke til, de ved hvad jeg sagde.
Joh 18:21 Why askest thou me? ask them which heard me, what I have said unto them: behold, they know what I said.
[Joh 18:22 DK-KJV] Og da han havde talt således, slog en af de officerer som stod der Jesus med sin håndflade, og siger, Svarer du ypperstepræsten sådant?
Joh 18:22 And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou the high priest so?
[Joh 18:23 DK-KJV] Jesus svarede ham, Hvis jeg har talt ondt, fremfør vidnesbyrd om det onde: men hvis vel, hvorfor slår du mig?
Joh 18:23 Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil: but if well, why smitest thou me?
[Joh 18:24 DK-KJV] Nu havde Annas sendt ham bunden til Kaiafas ypperstepræsten.
Joh 18:24 Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.
[Joh 18:25 DK-KJV] Og Simon Peter stod og varmede sigselv, De sagde derfor til ham, Er du ikke også en af hans disciple? Han benægtede det, og sagde, Det er jeg ikke.
Joh 18:25 And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? He denied it, and said, I am not.
[Joh 18:26 DK-KJV] En af ypperstepræstens tjenere, som er hans stammefælle hvis øre Peter skar af, siger, Så’ jeg ikke dig sammen med ham i haven?
Joh 18:26 One of the servants of the high priest, being his kinsman whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him?
[Joh 18:27 DK-KJV] Da benægtede Peter igen: og øjeblikkeligt galede hanen.
Joh 18:27 Peter then denied again: and immediately the cock crew.
[Joh 18:28 DK-KJV] Så ledte de Jesus fra Kaiafas til retsbygningen: og det var tidligt; og de demselv gik ikke ind i retsbygningen, for ikke at de skulle bli’ besmittet; men så de måtte spise påskemåltidet.
Joh 18:28 Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat the passover.
[Joh 18:29 DK-KJV] Da gik Pilatus ud til dem, og sagde, Hvilken anklage bringer I imod denne mand? “Forløbet optil at Jesus korsfæstes – Mat 27:1 til 31 & Mar 15:1 til 20 & Luk 23:1 til 25 & Joh 18:29 tilommed Joh 19:1 til 24 “
Joh 18:29 Pilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man?
[Joh 18:30 DK-KJV] De svarede og sagde til ham, Hvis han ikke var en kriminel, ville vi ikke ha’ udleveret ham til dig.
Joh 18:30 They answered and said unto him, If he were not a malefactor, we would not have delivered him up unto thee.
[Joh 18:31 DK-KJV] Da sagde Pilatus til dem, Ta’ I ham, og døm ham ifølge jeres lov. Derfor sagde Jøderne til ham, Det er ikke lovligt for os at dræbe nogen:
Joh 18:31 Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death:
[Joh 18:32 DK-KJV] Så ordsproget fra Jesus måtte bli’ opfyldt, som han talte, tilkendegivende hvilken død han skulle dø.
Joh 18:32 That the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he should die.
[Joh 18:33 DK-KJV] Da kom Pilatus ind i retsbygningen igen, og kaldte på Jesus, og sagde til ham, Er du Jødernes Konge?
Joh 18:33 Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, and said unto him, Art thou the King of the Jews?
[Joh 18:34 DK-KJV] Jesus svarede ham, Siger du denne ting af digselv, eller har andre fortalt dig det om mig?
Joh 18:34 Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me?
[Joh 18:35 DK-KJV] Pilatus svarede, Er jeg en Jøde? Din egen nation og de ledende præster har udleveret dig til mig: hvad har du gjort?
Joh 18:35 Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done?
[Joh 18:36 DK-KJV] Jesus svarede, Mit kongerige er ikke af denne verden: hvis mit kongerige var af denne verden, da ville mine tjenere kæmpe, så jeg ikke skulle bli’ udleveret til Jøderne: men nu er mit kongerige ikke herfra.
Joh 18:36 Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.
[Joh 18:37 DK-KJV] Derfor sagde Pilatus til ham, Er du da en konge? Jesus svarede, Du siger at jeg er en konge. Det var formålet med at jeg var født, og af denne grund kom jeg ind i denne verden, så jeg skulle fremføre vidnesbyrd om sandheden. Enhver der er af sandheden hører min stemme.
Joh 18:37 Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.
[Joh 18:38 DK-KJV] Pilatus siger til ham, Hvad er sandheden? Og da han havde sagt dette, gik han igen ud til Jøderne, og siger til dem, Jeg finder overhovedet ingen fejl i ham.
Joh 18:38 Pilate saith unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all.
[Joh 18:39 DK-KJV] Men I har en skik, at jeg skulle frigi’ én til jer ved påsken: vil I derfor at jeg frigir Jødernes Konge til jer?
Joh 18:39 But ye have a custom, that I should release unto you one at the passover: will ye therefore that I release unto you the King of the Jews?
[Joh 18:40 DK-KJV] Da råbte de alle igen, og siger, Ikke denne mand, men Barabbas. Nu var Barabbas en røver.
Joh 18:40 Then cried they all again, saying, Not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber.
[Joh 19:1 DK-KJV] Så derfor tog Pilatus Jesus, og piskede ham.
Joh 19:1 Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.
[Joh 19:2 DK-KJV] Og soldaterne flettede en tornekrone, og satte den på hans hoved, og de gav ham en violet kåbe på,
Joh 19:2 And the soldiers platted a crown of thorns, and put it on his head, and they put on him a purple robe,
[Joh 19:3 DK-KJV] Og sagde, Vær hilset, Jødernes Konge! og de slog ham med deres hænder.
Joh 19:3 And said, Hail, King of the Jews! and they smote him with their hands.
[Joh 19:4 DK-KJV] Derfor stod Pilatus frem igen, og siger til dem, Læg mærke til, jeg bringer ham frem til jer, så I må vide at jeg ingen fejl fandt i ham.
Joh 19:4 Pilate therefore went forth again, and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him.
[Joh 19:5 DK-KJV] Så kom Jesus frem, iklædt tronekronen, og den violette kåbe. Og Pilatus siger til dem, Læg mærke til denne mand!
Joh 19:5 Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns, and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold the man!
[Joh 19:6 DK-KJV] Da de ledende præster og officererne derfor så’ ham, råbte de højt, og sagde, Korsfæst ham, korsfæst ham. Pilatus siger til dem, Ta’ I ham, og korsfæst ham: for jeg finder ingen fejl i ham.
Joh 19:6 When the chief priests therefore and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him. Pilate saith unto them, Take ye him, and crucify him: for I find no fault in him.
[Joh 19:7 DK-KJV] Jøderne svarede ham, Vi har en lov, og ved vores lov burde ham dø, fordi han gjorde sigselv til Guds Søn.
Joh 19:7 The Jews answered him, We have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God.
[Joh 19:8 DK-KJV] Da Pilatus derfor hørte det ordsprog, var han endnu mere bange;
Joh 19:8 When Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid;
[Joh 19:9 DK-KJV] Og gik igen ind i retsbygningen, og siger til Jesus, Hvor er du fra? Men Jesus gav ham intet svar.
Joh 19:9 And went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer.
[Joh 19:10 DK-KJV] Så siger Pilatus til ham, Taler du ikke til mig? ved du ikke at jeg har myndighed til at korsfæste dig, og har myndighed til at frigi’ dig?
Joh 19:10 Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power to release thee?
[Joh 19:11 DK-KJV] Jesus svarede, Du kunne overhovedet ikke ha’ nogen myndighed imod mig, medmindre det var givet til dig fra foroven: han der derfor udleverede mig til dig har en større synd.
Joh 19:11 Jesus answered, Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin.
[Joh 19:12 DK-KJV] Og derfra og fremover søgte Pilatus at frigi’ ham: men Jøderne råbte højt, og sagde, Hvis du lader denne mand gå, er du ikke Cæsars ven: hvemsomhelst der gør sigselv til en konge taler imod Cæsar.
Joh 19:12 And from thenceforth Pilate sought to release him: but the Jews cried out, saying, If thou let this man go, thou art not Caesar’s friend: whosoever maketh himself a king speaketh against Caesar.
[Joh 19:13 DK-KJV] Da Pilatus derfor havde hørt det ordsprog, frembragte han Jesus, og sad ned på dommersædet på en plads der kaldes Mosaikken, men på Hebraisk, Gabbatha.
Joh 19:13 When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth, and sat down in the judgment seat in a place that is called the Pavement, but in the Hebrew, Gabbatha.
[Joh 19:14 DK-KJV] Og det var påskeforberedelsen, og omkring klokken 12: og han siger til Jøderne, Læg mærke til jeres Konge!
Joh 19:14 And it was the preparation of the passover, and about the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold your King!
[Joh 19:15 DK-KJV] Men de råbte højt, Væk med ham, væk med ham, korsfæst ham. Pilatus siger til dem, Skal jeg korsfæste jeres Konge? De ledende præster svarede, Vi har ingen konge foruden Cæsar.
Joh 19:15 But they cried out, Away with him, away with him, crucify him. Pilate saith unto them, Shall I crucify your King? The chief priests answered, We have no king but Caesar.
[Joh 19:16 DK-KJV] Så derfor udleverede han ham til dem til at bli’ korsfæstet. Og de tog Jesus, og ledte ham væk.
Joh 19:16 Then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took Jesus, and led him away.
[Joh 19:17 DK-KJV] Og han bar sit kors og gik videre til et sted kaldet stedet for et kranie, som på Hebraisk kaldes Golgata:
Joh 19:17 And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha:
[Joh 19:18 DK-KJV] Hvor de korsfæstede ham, og 2 andre med ham, en på hver sin side, og Jesus i midten.
Joh 19:18 Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.
[Joh 19:19 DK-KJV] Og Pilatus skrev en titel, og satte den på korset. Og der stod, JESUS FRA NAZARET JØDERNES KONGE. ”INRI=Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”
Joh 19:19 And Pilate wrote a title, and put it on the cross. And the writing was, JESUS OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.
[Joh 19:20 DK-KJV] Denne titel læste da mange af Jøderne: for stedet hvor Jesus var korsfæstet var tæt på byen: og det var skrevet på Hebraisk, og Græsk, og Latin.
Joh 19:20 This title then read many of the Jews: for the place where Jesus was crucified was nigh to the city: and it was written in Hebrew, and Greek, and Latin.
[Joh 19:21 DK-KJV] Da sagde Jødernes ledende præster til Pilatus, Skriv ikke, Jødernes Konge; men at han sagde, Jeg er Jødernes Konge.
Joh 19:21 Then said the chief priests of the Jews to Pilate, Write not, The King of the Jews; but that he said, I am King of the Jews.
[Joh 19:22 DK-KJV] Pilatus svarede, Hvad jeg har skrevet har jeg skrevet.
Joh 19:22 Pilate answered, What I have written I have written.
[Joh 19:23 DK-KJV] Derefter tog soldaterne, da de havde korsfæstet Jesus, hans beklædningsgenstande, og lavede 4 dele, til hver soldat en del; og også hans frakke: nu var frakken uden søm, vævet fra top til bund i et stykke.
Joh 19:23 Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments, and made four parts, to every soldier a part; and also his coat: now the coat was without seam, woven from the top throughout.
[Joh 19:24 DK-KJV] Derfor sagde de blandt demselv, Lad os ikke rive den i stykker, men kaste lod om den, om hvem der skal ha’ den: så skriften måtte bli’ opfyldt, som siger, De delte min klæder blandt dem, og min kåbe kastede de lod om. Derfor gjorde soldaterne disse ting. “Forløbet optil at Jesus korsfæstes – Mat 27:1 til 31 & Mar 15:1 til 20 & Luk 23:1 til 25 & Joh 18:29 tilommed Joh 19:1 til 24 “
Joh 19:24 They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did.
[Joh 19:25 DK-KJV] Nu stod hans mor der ved Jesus’ kors, og hans mors søster, Maria Kleofas’ hustru, og Maria Magdalene.
Joh 19:25 Now there stood by the cross of Jesus his mother, and his mother’s sister, Mary the wife of Cleophas, and Mary Magdalene.
[Joh 19:26 DK-KJV] Da Jesus derfor så hans mor, og den discipel stå der, hvem han elskede, siger han til hans mor, Kvinde, Læg mærke til din søn!
Joh 19:26 When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son!
[Joh 19:27 DK-KJV] Så siger han til den discipel, Læg mærke til din mor! Og fra den time af tog den discipel hende til hans eget hjem.
Joh 19:27 Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from that hour that disciple took her unto his own home.
[Joh 19:28 DK-KJV] Efter dette, Jesus velvidende at alle ting nu var fuldført, så skriften måtte bli’ opfyldt, som siger, Jeg tørster.
Joh 19:28 After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst.
[Joh 19:29 DK-KJV] Nu var der sat et kar fuld af vineddike: og de fyldte en svamp med vineddike, og satte den på en isopstav, og satte den op til hans mund.
Joh 19:29 Now there was set a vessel full of vinegar: and they filled a spunge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth.
[Joh 19:30 DK-KJV] Da Jesus derfor havde modtaget vineddiken, sagde han, Det er fuldendt: og han bøjede hans hoved, og opgav ånden.
Joh 19:30 When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost.
[Joh 19:31 DK-KJV] Jøderne derfor, fordi det var forberedelsen, så kroppene ikke skulle forbli’ på korset på sabbatsdagen, (for den sabbatsdag var en højtidsdag,) bønfaldte Pilatus om at deres ben måtte bli’ brækket, og at de måtte bli’ fjernet.
Joh 19:31 The Jews therefore, because it was the preparation, that the bodies should not remain upon the cross on the sabbath day, (for that sabbath day was an high day,) besought Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away.
[Joh 19:32 DK-KJV] Da kom soldaterne, og brækkede benene på den første, og på den anden som var korsfæstet hos ham.
Joh 19:32 Then came the soldiers, and brake the legs of the first, and of the other which was crucified with him.
[Joh 19:33 DK-KJV] Men da de kom til Jesus, og så’ at han allerede var død, brækkede de ikke hans ben:
Joh 19:33 But when they came to Jesus, and saw that he was dead already, they brake not his legs:
[Joh 19:34 DK-KJV] Men en af soldaterne piercede med et spyd hans side, og straks kom der blod og vand ud.
Joh 19:34 But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water.
[Joh 19:35 DK-KJV] Og han der så’ det førte optegnelse, og hans optegnelse er sand: og han vidste at han siger sandhed, så I måtte tro.
Joh 19:35 And he that saw it bare record, and his record is true: and he knoweth that he saith true, that ye might believe.
[Joh 19:36 DK-KJV] For disse ting var gjort, for at skriften skulle bli’ opfyldt, En knogle fra ham skal ikke bli’ brækket.
Joh 19:36 For these things were done, that the scripture should be fulfilled, A bone of him shall not be broken.
[Joh 19:37 DK-KJV] Og igen siger et andet skriftsted, De skal kigge på ham hvem de piercede.
Joh 19:37 And again another scripture saith, They shall look on him whom they pierced.
[Joh 19:38 DK-KJV] Og efter dette Joseph fra Arimatæa, som er en discipel af Jesus, men hemmeligt ud af frygt for Jøderne, bønfaldte Pilatus om at han måtte ta’ Jesus’ krop: og Pilatus gav ham lov. Derfor kom han, og tog Jesus’ krop.
Joh 19:38 And after this Joseph of Arimathaea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus: and Pilate gave him leave. He came therefore, and took the body of Jesus.
[Joh 19:39 DK-KJV] Og der kom også Nicodemus, som i starten kom til Jesus om natten, og bragte en blanding af myrra og aloe-træ-balsam, omkring 100 pund i vægt.
Joh 19:39 And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about an hundred pound weight.
[Joh 19:40 DK-KJV] Så tog de Jesus’ krop, og svøbte den i linned stof med krydderierne, som Jødernes skik er ved begravelser.
Joh 19:40 Then took they the body of Jesus, and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury.
[Joh 19:41 DK-KJV] Nu på det sted hvor han var korsfæstet var der en have; og i haven et nyt gravkammer, hvori intet menneske før var lagt.
Joh 19:41 Now in the place where he was crucified there was a garden; and in the garden a new sepulchre, wherein was never man yet laid.
[Joh 19:42 DK-KJV] Derfor lagde de Jesus der på grund af Jødernes forberedelsesdag; for gravkammeret var tæt på.
Joh 19:42 There laid they Jesus therefore because of the Jews’ preparation day; for the sepulchre was nigh at hand.
[Joh 20:1 DK-KJV] Den første dag af den uge kommer Maria Magdalene tidligt, mens det stadig var mørkt, hentil gravkammeret, og ser at stenen er fjernet fra gravkammeret.
Joh 20:1 The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.
[Joh 20:2 DK-KJV] Så hun løber, og kommer til Simon Peter, og til den anden discipel, hvem Jesus elskede, og siger til dem, De har taget Herren ud af gravkammeret, og vi ved ikke hvor de har lagt ham.
Joh 20:2 Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.
[Joh 20:3 DK-KJV] Derfor gik Peter videre, og den anden discipel, og kom til gravkammeret.
Joh 20:3 Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre.
[Joh 20:4 DK-KJV] Sådant løb de begge sammen: og den anden discipel løb hurtigere end Peter, og kom først til gravkammeret.
Joh 20:4 So they ran both together: and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre.
[Joh 20:5 DK-KJV] Og han bøjede sig ned, og kiggede ind, og så’ linned stoffet ligge der; han gik dog ikke ind.
Joh 20:5 And he stooping down, and looking in, saw the linen clothes lying; yet went he not in.
[Joh 20:6 DK-KJV] Så kommer Peter bagefter ham, og gik ind i gravkammeret, og ser linned stoffet ligger der,
Joh 20:6 Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,
[Joh 20:7 DK-KJV] Og klædet, der var over hans hoved, lå ikke med linned stoffet, men foldet sammen på et sted for sigselv.
Joh 20:7 And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.
[Joh 20:8 DK-KJV] Så gik den anden discipel også ind, som først var kommet til gravkammeret, og han så’, og troede.
Joh 20:8 Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.
[Joh 20:9 DK-KJV] For endnu kendte de ikke skriften, at han igen måtte opstå fra de døde.
Joh 20:9 For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.
[Joh 20:10 DK-KJV] Så tog disciplene igen afsted til deres eget hjem.
Joh 20:10 Then the disciples went away again unto their own home.
[Joh 20:11 DK-KJV] Men Maria stod udenfor ved gravkammeret og græd: og som hun græd, bøjede hun sig ned, og kiggede ind i gravkammeret,
Joh 20:11 But Mary stood without at the sepulchre weeping: and as she wept, she stooped down, and looked into the sepulchre,
[Joh 20:12 DK-KJV] Og ser 2 engle sidde i hvidt, den ene ved hovedenden, og den anden ved fodenden, der hvor Jesus krop havde ligget.
Joh 20:12 And seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.
[Joh 20:13 DK-KJV] Og de siger til hende, Kvinde, hvorfor græder du? Hun siger til dem, fordi de har fjernet min Herre, og jeg ved ikke hvor de har lagt ham.
Joh 20:13 And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.
[Joh 20:14 DK-KJV] Og da hun havde sagt således, vendte hun sigselv om, og så Jesus stå der, og vidste ikke at det var Jesus.
Joh 20:14 And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.
[Joh 20:15 DK-KJV] Jesus siger til hende, Kvinde, hvorfor græder du? hvem søger du? Hun, som gik ud fra at han var gartneren, siger til ham, Hr., hvis du har båret ham væk herfra, fortæl mig hvor du har lagt ham, og jeg vil fjerne ham.
Joh 20:15 Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.
[Joh 20:16 DK-KJV] Jesus siger til hende, Maria. Hun vendte sig, og siger til ham, Rabboni, som betyder, Mester.
Joh 20:16 Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.
[Joh 20:17 DK-KJV] Jesus siger til hende, Rør mig ikke; for jeg er stadig ikke steget op til min Far: men gå til mine brødre, og sig til dem, Jeg opstiger til min Far, og jeres Far; og til min Gud, og jeres Gud.
Joh 20:17 Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.
[Joh 20:18 DK-KJV] Maria Magdalene kom til disciplene og fortalte at hun havde set Herren, og at han havde talt disse ting til hende.
Joh 20:18 Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her.
[Joh 20:19 DK-KJV] Så denne samme dag om aftenen, som er den første ugedag, da dørene var lukket der hvor disciplene var samlet ud af frygt for Jøderne, kom Jesus og stod i midten, og siger til dem, Fred være med jer.
Joh 20:19 Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you.
[Joh 20:20 DK-KJV] Og da han havde sagt sådant, vidste han dem hans hænder og hans side. Da var disciplene glade, da de så Herren.
Joh 20:20 And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad, when they saw the Lord.
[Joh 20:21 DK-KJV] Så sagde Jesus til dem igen, Fred være med jer: som min Far har sendt mig, på samme måde sender jeg jer.
Joh 20:21 Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you.
[Joh 20:22 DK-KJV] Og da han havde sagt dette, åndede han på dem, og siger til dem, Modtag I den Hellige Ånd:
Joh 20:22 And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost:
[Joh 20:23 DK-KJV] Hvilkesomhelst synder I eftergiver nogen, de er eftergivet for dem; og hvilkesomhelst synder I lader stå tilbage hos nogen, de er stående.
Joh 20:23 Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; and whose soever sins ye retain, they are retained.
[Joh 20:24 DK-KJV] Men Thomas, en af de 12, kaldet Didymus, var ikke hos dem da Jesus kom.
Joh 20:24 But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.
[Joh 20:25 DK-KJV] De andre disciple sagde derfor til ham, Vi har set Herren. Men han sagde til dem, Medmindre jeg skal se mærkerne på hans hænder fra naglerne, og putter min finger ind i mærkerne fra naglerne, og stikker min hånd ind i hans side, vil jeg ikke tro.
Joh 20:25 The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.
[Joh 20:26 DK-KJV] Og efter 8 dage var hans disciple derinde igen, og Thomas hos dem: da kom Jesus, dørene værende lukket, og stod i midten, og sagde, Fred være med jer.
Joh 20:26 And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.
[Joh 20:27 DK-KJV] Så siger han til Thomas, Ræk din finger herhen, og læg mærke til mine hænder; og ræk din hånd herhen, og stik den ind i min side: og vær ikke troløs, men troende.
Joh 20:27 Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.
[Joh 20:28 DK-KJV] Og Thomas svarede og sagde til ham, Min Herre og min Gud.
Joh 20:28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.
[Joh 20:29 DK-KJV] Jesus siger til ham, Thomas, fordi du har set mig, har du troet: velsignet er de der ikke har set, og alligevel har troet.
Joh 20:29 Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed.
[Joh 20:30 DK-KJV] Og Jesus gjorde sandelig mange andre tegn i hans disciples nærvær, hvilket ikke er skrevet i denne bog:
Joh 20:30 And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:
[Joh 20:31 DK-KJV] Men dette er skrevet, så I måtte tro at Jesus er den Kristus, Guds Søn; og ved den tro måtte I ha’ liv gennem hans navn.
Joh 20:31 But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.
[Joh 21:1 DK-KJV] Efter disse ting viste Jesus sig igen for disciplene ved Tiberias’ hav; og på denne måde viste han sig.
Joh 21:1 After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he himself.
[Joh 21:2 DK-KJV] Der var samlet Simon Peter, og Thomas kaldet Didymus, og Nathanael fra Cana i Galilæa, og Zebedæus’ sønner, og 2 andre af hans disciple.
Joh 21:2 There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples.
[Joh 21:3 DK-KJV] Simon Peter siger til dem, Jeg går og fisker. De siger til ham, Vi går også med dig. De gik videre, og gik øjeblikkeligt ombord på et skib; og den nat fangede de ingenting.
Joh 21:3 Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth, and entered into a ship immediately; and that night they caught nothing.
[Joh 21:4 DK-KJV] Men nu da morgenen var kommet, stod Jesus på bredden: men disciplene vidste ikke at det var Jesus.
Joh 21:4 But when the morning was now come, Jesus stood on the shore: but the disciples knew not that it was Jesus.
[Joh 21:5 DK-KJV] Så siger Jesus til dem, Børn, har i noget mad? de svarede ham, Nej.
Joh 21:5 Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No.
[Joh 21:6 DK-KJV] Så sagde han til dem, Kast nettet ud på den højre side af skibet, og I skal finde. De kastede derfor ud, og nu var de ikke istand til at trække det op på grund af de mange fisk.
Joh 21:6 And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes.
[Joh 21:7 DK-KJV] Derfor siger den discipel hvem Jesus elskede til Peter, Det er Herren. Nu da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han hans fiskejakke om sig, (for han var nøgen,) og kastede sigselv ud i havet.
Joh 21:7 Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher’s coat unto him, (for he was naked,) and did cast himself into the sea.
[Joh 21:8 DK-KJV] Og de andre disciple kom i et lille skib; (for de var ikke langt fra land, men som var det 100 meter,) dragende nettet med fiskene.
Joh 21:8 And the other disciples came in a little ship; (for they were not far from land, but as it were two hundred cubits,) dragging the net with fishes.
[Joh 21:9 DK-KJV] Så snart som de var kommet i land, så de et kulbål der, og fisk lagt derpå, og brød.
Joh 21:9 As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread.
[Joh 21:10 DK-KJV] Jesus siger til dem, bring nu nogle af de fisk som I har fanget.
Joh 21:10 Jesus saith unto them, Bring of the fish which ye have now caught.
[Joh 21:11 DK-KJV] Simon Peter gik op, og trak nettet på land fuld af store fisk, 153 stykker og selvom at der var så mange, gik nettet alligevel ikke i stykker.
Joh 21:11 Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, an hundred and fifty and three: and for all there were so many, yet was not the net broken.
[Joh 21:12 DK-KJV] Jesus siger til dem, Kom og spis. Og ingen af disciplene vovede at spørge ham, Hvem er du? velvidende at det var Herren.
Joh 21:12 Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? knowing that it was the Lord.
[Joh 21:13 DK-KJV] Så kommer Jesus, og tager brødet, og giver dem det, og fiskene ligeså.
Joh 21:13 Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise.
[Joh 21:14 DK-KJV] Dette var nu tredje gang at Jesus viste sigselv for hans disciple, efter at han var oprejst fra de døde.
Joh 21:14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead.
[Joh 21:15 DK-KJV] Da de så havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Jonas søn, elsker du mig mere end disse? Han siger til ham, Ja, Herre; du ved at jeg elsker dig, Han siger til ham, Gi’ mad til mine lam.
Joh 21:15 So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs.
[Joh 21:16 DK-KJV] Igen siger han til ham anden gang, Simon, Jonas søn, elsker du mig? Han siger til ham, Ja, Herre; du ved at jeg elsker dig. Han siger til ham, Gi’ mad til mine får.
Joh 21:16 He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep.
[Joh 21:17 DK-KJV] Han siger nu til ham tredje gang, Simon, Jonas søn, elsker du mig? Peter var bedrøvet fordi han nu tredje gang sagde til ham, Elsker du mig? Og han sagde til ham, Herre, du kender alle ting; du ved at jeg elsker dig. Jesus siger til ham, Gi’ mad til mine får.
Joh 21:17 He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.
[Joh 21:18 DK-KJV] Sandelig, sandelig, siger jeg til dig, Da du var ung, omsluttede du digselv, og vandrede hvorhen du ville: men når du skal bli’ gammel, skal du strække dine hænder frem, og en anden skal omslutte dig, og bære dig hvorhen du ikke ville.
Joh 21:18 Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.
[Joh 21:19 DK-KJV] Dette talte han, ved at tilkendegi’ via hvilken død han skulle forherlige Gud med. Og da han havde talt dette, siger han til ham, Følg mig.
Joh 21:19 This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.
[Joh 21:20 DK-KJV] Da Peter, ved at vende sig om, ser den discipel hvem Jesus elskede følge efter; som også lænede sig op af hans bryst ved aftensmåltidet, og sagde, Herre, hvem er han der forråder dig?
Joh 21:20 Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following; which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee?
[Joh 21:21 DK-KJV] Og Peter der ser ham siger til Jesus, Herre, og hvad skal denne mand gøre?
Joh 21:21 Peter seeing him saith to Jesus, Lord, and what shall this man do?
[Joh 21:22 DK-KJV] Jesus siger til ham, Hvis jeg ville at han venter indtil jeg kommer, hvad er det for dig? følg du mig.
Joh 21:22 Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? follow thou me.
[Joh 21:23 DK-KJV] Så gik dette ordsprog bredt ud blandt brødrene, at den discipel ikke skulle dø: selvom at Jesus ikke sagde til ham, Han skal ikke dø; men, Hvis jeg ville at han venter indtil jeg kommer, hvad er det for dig?
Joh 21:23 Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee?
[Joh 21:24 DK-KJV] Dette er den discipel som vidnede om disse ting, og skrev disse ting: og vi ved at hans vidnesbyrd er sandt.
Joh 21:24 This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true.
[Joh 21:25 DK-KJV] Og der er også mange andre ting som Jesus gjorde, om hvilke, hvis de skulle skrives hver og en, formoder jeg at selv verden ikke kunne indeholde de bøger der skulle skrives. Amen.
Joh 21:25 And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen.