Ezekiels bog - Ezekiel KJV 1769

Navnebetydning for Ezekiel = Guds styrke

Blå kapitler er oversat

Røde kapitler er på engelsk

Der er deslige oversat vers her og der

1-23456789-10-11-12-13-14

15-16-17-18-19-20-21-22-23-24

25-26-27-28-29-30-31-32-33

34-35-36-37-38-39-40-41-42

43-44-45-46-47-48

[Eze 1:1 DK-KJV] Nu skete det i det 30’te år, i den 4’re måned, på den 5’te dag af den måned, da jeg var blandt de tilfangetagne ved Chebarfloden, at det himmelske var åbnet, og jeg så visioner fra Gud. Chebar = Styrke
Eze 1:1 Now it came to pass in the thirtieth year, in the fourth month, in the fifth day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God.
[Eze 1:2 DK-KJV] På den 5’te dag af den måned, hvilket var det 5’te år af kong Jehoiachins tilfangetagelse, Jehoiachin = Herrens styrke
Eze 1:2 In the fifth day of the month, which was the fifth year of king Jehoiachin’s captivity,
[Eze 1:3 DK-KJV] Kom HERRENs ord udtrykkeligt til præsten Ezekiel, Buzis søn, i Kaldæernes land ved Chebarfloden; og HERRENs hånd var over ham der. “Ezekiel = Guds styrke”
Eze 1:3 The word of the LORD came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Chebar; and the hand of the LORD was there upon him.
[Eze 1:4 DK-KJV] Og jeg kiggede, og, læg mærke til, en hvirvelvind kom ud fra nord, en stor sky, og en ild foldede sig ind i sigselv, og der var en glans omkring den, og ud af dens midte farven som var det rav, ud af ildens midte.
Eze 1:4 And I looked, and, behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire infolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the colour of amber, out of the midst of the fire.
[Eze 1:5 DK-KJV] Ud af dens midte kom der noget der lignede 4 levende væsner. Og dette var deres udseende: de lignede et menneske.
Eze 1:5 Also out of the midst thereof came the likeness of four living creatures. And this was their appearance; they had the likeness of a man.
[Eze 1:6 DK-KJV] Og hver og en havde 4 ansigter, og hver og en havde 4 vinger.
Eze 1:6 And every one had four faces, and every one had four wings.
[Eze 1:7 DK-KJV] Og deres ben var lige ben; og fodsålen på deres ben lignede fodsålen på en kalv: og de funklede som farven på blankpoleret messing.
Eze 1:7 And their feet were straight feet; and the sole of their feet was like the sole of a calf’s foot: and they sparkled like the colour of burnished brass.
[Eze 1:8 DK-KJV] Og de havde menneskehænder under deres vinger på deres 4 sider; og de 4 havde deres ansigter og deres vinger.
Eze 1:8 And they had the hands of a man under their wings on their four sides; and they four had their faces and their wings.
[Eze 1:9 DK-KJV] Deres vinger var forbundet med hinanden, de vendte ikke når de gik, de gik hver og en lige fremad.
Eze 1:9 Their wings were joined one to another; they turned not when they went; they went every one straight forward.
[Eze 1:10 DK-KJV] Hvad angår ensartetheden i deres ansigter, så havde de 4 et menneskeansigt, og et løveansigt, på den højre side: og de 4 havde et okseansigt, på den venstre side; og de 4 havde også et ørneansigt.
Eze 1:10 As for the likeness of their faces, they four had the face of a man, and the face of a lion, on the right side: and they four had the face of an ox on the left side; they four also had the face of an eagle.
[Eze 1:11 DK-KJV] Således var deres ansigter: og deres vinger var strakt opad; 2 af vingerne var forbundet med hinanden, og 2 dækkede deres kroppe.
Eze 1:11 Thus were their faces: and their wings were stretched upward; two wings of every one were joined one to another, and two covered their bodies.
[Eze 1:12 DK-KJV] Og de gik hver og en lige fremad: derhen ånden ville gå, gik de; og de vendte sig ikke når de gik.
Eze 1:12 And they went every one straight forward: whither the spirit was to go, they went; and they turned not when they went.
[Eze 1:13 DK-KJV] Hvad angår ensartetheden i de levende væsener, så lignede de brændende kul i ilden, og de lignede lamper: ilden gik op og ned blandt de levende skabninger; og ilden var skinnende, og lyn udgik fra ilden.
Eze 1:13 As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, and like the appearance of lamps: it went up and down among the living creatures; and the fire was bright, and out of the fire went forth lightning.
[Eze 1:14 DK-KJV] Og de levende væsener løb og vendte tilbage som udseendet på et lynglimt.
Eze 1:14 And the living creatures ran and returned as the appearance of a flash of lightning.
[Eze 1:15 DK-KJV] Og mens jeg betragtede de levende væsener, så jeg et hjul på jorden ved siden af de levende væsener med deres 4 ansigter.
Eze 1:15 Now as I beheld the living creatures, behold one wheel upon the earth by the living creatures, with his four faces.
[Eze 1:16 DK-KJV] Hjulenes udseende og deres værk var ligesom farven på en beryl: og de 4 lignede hinanden: og deres udseende og deres værk som var det et hjul i midten af et hjul.
Eze 1:16 The appearance of the wheels and their work was like unto the colour of a beryl: and they four had one likeness: and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel.
[Eze 1:17 DK-KJV] Når de bevægede sig, bevægede de sig på alle 4 sider, og de vendte ikke, når de bevægede sig.
Eze 1:17 When they went, they went upon their four sides: and they turned not when they went.
[Eze 1:18 DK-KJV] Hvad angår deres ringe, de var så høje at de var formidable; og deres ringe var fulde af øjne rundt omkring de 4.
Eze 1:18 As for their rings, they were so high that they were dreadful; and their rings were full of eyes round about them four.
[Eze 1:19 DK-KJV] Og når de levende væsener bevægede sig, bevægede hjulene sig med dem: og når de levende skabninger var opløftet fra jorden, var hjulene opløftet.
Eze 1:19 And when the living creatures went, the wheels went by them: and when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up.
[Eze 1:20 DK-KJV] Hvorsomhelst ånden ville bevæge sig, derhen bevægede de sig, derhen deres ånd var tænkt at bevæge sig; og hjulene var opløftet sammen med dem: for det levende væsens ånd var i hjulene.
Eze 1:20 Whithersoever the spirit was to go, they went, thither was their spirit to go; and the wheels were lifted up over against them: for the spirit of the living creature was in the wheels.
[Eze 1:21 DK-KJV] Når de bevægede sig, bevægede disse sig; og når de stod, stod disse; og når de var opløftet fra jorden, var hjulene opløftet sammen med dem: for det levende væsens ånd var i hjulene.
Eze 1:21 When those went, these went; and when those stood, these stood; and when those were lifted up from the earth, the wheels were lifted up over against them: for the spirit of the living creature was in the wheels.
[Eze 1:22 DK-KJV] Og ensartetheden fra hvælvingen over hovederne på de levende væsner var som farven på det formidable krystal, udstrakt over deres hoveder foroven.
Eze 1:22 And the likeness of the firmament upon the heads of the living creature was as the colour of the terrible crystal, stretched forth over their heads above.
[Eze 1:23 DK-KJV] Og under hvælvingen var deres vinger lige, den ene mod den anden: hver og en havde 2, som dækkede deres kroppe på denne side, og hver og en havde 2, som dækkede på den anden side.
Eze 1:23 And under the firmament were their wings straight, the one toward the other: every one had two, which covered on this side, and every one had two, which covered on that side, their bodies.
[Eze 1:24 DK-KJV] Og når de bevægede sig, hørte jeg lyden fra deres vinger, som lyden fra store vandmasser, som den Almægtiges stemme, talens stemme, som lyden fra en hær: når de stod, lod de deres vinger hænge ned.
Eze 1:24 And when they went, I heard the noise of their wings, like the noise of great waters, as the voice of the Almighty, the voice of speech, as the noise of an host: when they stood, they let down their wings.
[Eze 1:25 DK-KJV] Og der var en stemme fra hvælvingen som var over deres hoveder, når de stod, og havde ladet deres vinger hænge ned.
Eze 1:25 And there was a voice from the firmament that was over their heads, when they stood, and had let down their wings.
[Eze 1:26 DK-KJV] Og over hvælvingen der var over deres hoveder var der noget der fremstod som en trone, der så ud som en safirsten: og over den der fremstod som en trone var der noget der så ud som om det var en mand over den.
Eze 1:26 And above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone: and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it.
[Eze 1:27 DK-KJV] Og jeg så’ som var det farven på rav, som om der var ild inde i den, fra hans lænd lige opefter, og fra hans lænd lige nedad, så’ jeg det som var det ild, og den havde en glans rundt omkring sig.
Eze 1:27 And I saw as the colour of amber, as the appearance of fire round about within it, from the appearance of his loins even upward, and from the appearance of his loins even downward, I saw as it were the appearance of fire, and it had brightness round about.
[Eze 1:28 DK-KJV] Som en regnbue ser ud der er i skyen på en regnvejrsdag, sådant så glansen ud rundt omkring. Dette var hvordan HERRENs herlighed fremstod. Og da jeg så den, faldt jeg på mit ansigt, og jeg hørte stemmen fra en der talte.
Eze 1:28 As the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the LORD. And when I saw it, I fell upon my face, and I heard a voice of one that spake.
[Eze 2:1 DK-KJV] Og han sagde til mig, Menneskesøn, stå på dine ben, og jeg vil tale til dig.
Eze 2:1 And he said unto me, Son of man, stand upon thy feet, and I will speak unto thee.
[Eze 2:2 DK-KJV] Og ånden kom ind i mig da han talte til mig, og satte mig på mine ben, så jeg hørte ham der talte til mig.
Eze 2:2 And the spirit entered into me when he spake unto me, and set me upon my feet, that I heard him that spake unto me.
[Eze 2:3 DK-KJV] Og han sagde til mig, Menneskesøn, jeg sender dig til Israels børn, til en oprørsk nation der har lavet oprør imod mig: de og deres fædre har overtrådt imod mig, ja lige indtil denne dag.
Eze 2:3 And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me: they and their fathers have transgressed against me, even unto this very day.
[Eze 2:4 DK-KJV] For de er uforskammede børn og stivhjertet. Jeg gør det at jeg sender dig til dem; og du skal sige til dem, Således siger Herren GUD.
Eze 2:4 For they are impudent children and stiffhearted. I do send thee unto them; and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord GOD.
[Eze 2:5 DK-KJV] Og de, om de vil høre, eller om de vil la’ være, (for de er et oprørsk hus,) skal alligevel vide at der har været en profet blandt dem.
Eze 2:5 And they, whether they will hear, or whether they will forbear, (for they are a rebellious house,) yet shall know that there hath been a prophet among them.
[Eze 2:6 DK-KJV] Og du, menneskesøn, vær ikke bange for dem, vær heller ikke bange for deres ord, skønt tidsler og torne er hos dig, og du gør det at du bor blandt skorpioner: vær ikke bange for deres ord, vær heller ikke fortvivlet over deres udseende, skønt de er et oprørsk hus.
Eze 2:6 And thou, son of man, be not afraid of them, neither be afraid of their words, though briers and thorns be with thee, and thou dost dwell among scorpions: be not afraid of their words, nor be dismayed at their looks, though they be a rebellious house.
[Eze 2:7 DK-KJV] Og du skal tale mine ord til dem, om de vil høre, eller om de vil la’ være: for de er meget oprørske.
Eze 2:7 And thou shalt speak my words unto them, whether they will hear, or whether they will forbear: for they are most rebellious.
[Eze 2:8 DK-KJV] Men du, menneskesøn, hør hvad jeg siger til dig; Vær du ikke oprørsk med det oprørske hus: åben din mund, og spis hvad jeg giver dig.
Eze 2:8 But thou, son of man, hear what I say unto thee; Be not thou rebellious like that rebellious house: open thy mouth, and eat that I give thee.
[Eze 2:9 DK-KJV] Og da jeg kiggede, læg mærke til, en hånd var sendt til mig; og, se, en bogrulle var deri;
Eze 2:9 And when I looked, behold, an hand was sent unto me; and, lo, a roll of a book was therein;
[Eze 2:10 DK-KJV] Og han åbnede den foran mig; og den var skrevet i indvendigt og udvendigt: og der var skrevet klagesange i den, og sørgmodigheder, og smerter.
Eze 2:10 And he spread it before me; and it was written within and without: and there was written therein lamentations, and mourning, and woe.
[Eze 3:1 DK-KJV] Desuden sagde han til mig, Menneskesøn, spis hvad du finder; spis denne rulle, og gå og tal til Israels hus.
Eze 3:1 Moreover he said unto me, Son of man, eat that thou findest; eat this roll, and go speak unto the house of Israel.
[Eze 3:2 DK-KJV] Så åbnede jeg mig mund, og han fik mig til at spise den rulle.
Eze 3:2 So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll.
[Eze 3:3 DK-KJV] Og han sagde til mig, Menneskesøn, få din mave til at spise, og fyld dit indre med denne rulle som jeg giver dig. Da spiste jeg den; og den var sødme i min mund som honning.
Eze 3:3 And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with this roll that I give thee. Then did I eat it; and it was in my mouth as honey for sweetness.
[Eze 3:4 DK-KJV] Og han sagde til mig, Menneskesøn, gå, kom dig hen til Israels hus, og tal med mine ord til dem.
Eze 3:4 And he said unto me, Son of man, go, get thee unto the house of Israel, and speak with my words unto them.
[Eze 3:5 DK-KJV] For du er ikke sendt til et folk med en underlig tale og med et svært sprog, men til Israels hus;
Eze 3:5 For thou art not sent to a people of a strange speech and of an hard language, but to the house of Israel;
[Eze 3:6 DK-KJV] Ikke til mange folk med en underlig tale og med et svært sprog, hvis ord du ikke kan forstå. Med sikkerhed, havde jeg sendt dig til dem, ville de ha’ lyttet til dig.
Eze 3:6 Not to many people of a strange speech and of an hard language, whose words thou canst not understand. Surely, had I sent thee to them, they would have hearkened unto thee.
[Eze 3:7 DK-KJV] Men Israels hus vil ikke lytte til dig; for de vil ikke lytte til mig: for hele Israels hus er uforskammede og hårdhjertet.
Eze 3:7 But the house of Israel will not hearken unto thee; for they will not hearken unto me: for all the house of Israel are impudent and hardhearted.
[Eze 3:8 DK-KJV] Læg mærke til, jeg har gjort dit ansigt stærkt imod deres ansigter, og din pande stærk imod deres pander.
Eze 3:8 Behold, I have made thy face strong against their faces, and thy forehead strong against their foreheads.
[Eze 3:9 DK-KJV] Som en diamant hårdere end flint har jeg lavet din pande: frygt dem ikke, vær heller ikke fortvivlet over deres udseende, skønt de er et oprørsk hus.
Eze 3:9 As an adamant harder than flint have I made thy forehead: fear them not, neither be dismayed at their looks, though they be a rebellious house.
[Eze 3:10 DK-KJV] Desuden sagde han til mig, Menneskesøn, modtag alle mine ord som jeg skal tale til dig i dit hjerte, og hør med dine ører.
Eze 3:10 Moreover he said unto me, Son of man, all my words that I shall speak unto thee receive in thine heart, and hear with thine ears.
[Eze 3:11 DK-KJV] Og gå, kom dig hen til dem af tilfangetagelsen, til dit folks børn, og tal til dem, og fortæl dem, Således siger Herren GUD; om de vil høre, eller om de vil la’ være.
Eze 3:11 And go, get thee to them of the captivity, unto the children of thy people, and speak unto them, and tell them, Thus saith the Lord GOD; whether they will hear, or whether they will forbear.
[Eze 3:12 DK-KJV] Da tog ånden mig op, og jeg hørte bag mig en stemme fra en stor tilstrømning, som siger, Velsignet er HERRENs herlighed fra hans sted.
Eze 3:12 Then the spirit took me up, and I heard behind me a voice of a great rushing, saying, Blessed be the glory of the LORD from his place.
[Eze 3:13 DK-KJV] Jeg hørte også lyden fra de levende skabningers vinger der rørte hinanden, og lyden fra hjulene overfor dem, og en lyd fra en stor tilstrømning.
Eze 3:13 I heard also the noise of the wings of the living creatures that touched one another, and the noise of the wheels over against them, and a noise of a great rushing.
[Eze 3:14 DK-KJV] Så løftede ånden mig op, og tog mig væk, og jeg gik i bitterhed, i min ånds hede: men HERRENs hånd var stærk over mig.
Eze 3:14 So the spirit lifted me up, and took me away, and I went in bitterness, in the heat of my spirit; but the hand of the LORD was strong upon me.
[Eze 3:15 DK-KJV] Da kom jeg til dem fra de tilfangetagne ved Tel-abib, der bor ved Chebarfloden, og jeg sad hvor de sad, og forblev der forbløffet blandt dem i 7 dage.
Eze 3:15 Then I came to them of the captivity at Tel-abib, that dwelt by the river of Chebar, and I sat where they sat, and remained there astonished among them seven days.
[Eze 3:16 DK-KJV] Og det skete ved enden af de 7 dage, at HERRENs ord kom til mig, som siger,
Eze 3:16 And it came to pass at the end of seven days, that the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 3:17 DK-KJV] Menneskesøn, jeg har gjort dig til en der våger over Israels hus: hør derfor ordene fra min mund, og giv dem en advarsel fra mig.
Eze 3:17 Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.
[Eze 3:18 DK-KJV] Når jeg siger til den onde, Du skal sandelig dø; og du ikke giver ham advarslen, og heller ikke taler for at advare den onde om hans onde veje, for at frelse hans liv; skal den sammen onde mand dø i hans fejltrin; men hans blod vil jeg kræve af din hånd. 
Eze 3:18 When I say unto the wicked, Thou shalt surely die; and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life; the same wicked man shall die in his iniquity; but his blood will I require at thine hand.
[Eze 3:19 DK-KJV] Men hvis du advare den onde, og han ikke vender fra hans ondskab, og heller ikke fra hans onde vej, skal han dø i hans fejltrin: men du har forløst din sjæl.
Eze 3:19 Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.
[Eze 3:20 DK-KJV] Igen, Når en retskaffen mand vender sig væk fra hans retfærdighed, og begår fejltrin, og jeg lægger en snubleblok foran ham, skal han dø: fordi du ikke har givet ham advarslen, skal han dø i hans synd, og hans retfærdighed som han har gjort skal ikke bli’ ihukommet; men hans blod vil jeg kræve ved din hånd.
Eze 3:20 Again, When a righteous man doth turn from his righteousness, and commit iniquity, and I lay a stumblingblock before him, he shall die: because thou hast not given him warning, he shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered; but his blood will I require at thine hand.
[Eze 3:21 DK-KJV] Hvis du imidlertid advare den retskafne mand, så den retskafne ikke synder, og han ingen synder begår, skal han med sikkerhed leve, fordi han er advaret; du har også forløst din sjæl.
Eze 3:21 Nevertheless if thou warn the righteous man, that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live, because he is warned; also thou hast delivered thy soul.
[Eze 3:22 DK-KJV] Og HERRENs hånd var over mig der; og han sagde til mig, Rejs dig, gå videre ind på sletten, og jeg vil tale med dig.
Eze 3:22 And the hand of the LORD was there upon me; and he said unto me, Arise, go forth into the plain, and I will there talk with thee.
[Eze 3:23 DK-KJV] Da rejste jeg mig, og gik videre ind på sletten: og, læg mærke til, HERRENs herlighed stod der, som herligheden som jeg så ved Chebarfloden: og jeg faldt på mit ansigt. Se – Ezekiel 8:4
Eze 3:23 Then I arose, and went forth into the plain: and, behold, the glory of the LORD stood there, as the glory which I saw by the river of Chebar: and I fell on my face.
[Eze 3:24 DK-KJV] Da kom ånden ind i mig, og satte mig på mine ben, og talte med mig, og sagde til mig, Gå, luk digselv inde i dit hus.
Eze 3:24 Then the spirit entered into me, and set me upon my feet, and spake with me, and said unto me, Go, shut thyself within thine house.
[Eze 3:25 DK-KJV] Men du, Kæreste menneskesøn, læg mærke til, de skal lægge bånd på dig, og skal binde dig med dem, og du skal ikke gå ud blandt dem:
Eze 3:25 But thou, O son of man, behold, they shall put bands upon thee, and shall bind thee with them, and thou shalt not go out among them:
[Eze 3:26 DK-KJV] Og jeg vil få din tunge til at klynge sig til din gane, så du skal være stum, og skal ikke for dem være en der bebrejder: for de er et oprørsk hus.
Eze 3:26 And I will make thy tongue cleave to the roof of thy mouth, that thou shalt be dumb, and shalt not be to them a reprover: for they are a rebellious house.
[Eze 3:27 DK-KJV] Men når jeg taler med dig, vil jeg åbne din mund, og du skal sige til dem, Således siger Herren GUD; Han der hører, lad ham høre; og han der lader være, lad ham la’ være: for de er et oprørsk hus.
Eze 3:27 But when I speak with thee, I will open thy mouth, and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord GOD; He that heareth, let him hear; and he that forbeareth, let him forbear: for they are a rebellious house.
[Eze 4:1 DK-KJV] Du også, menneskesøn, ta’ dig en mursten, og læg den foran dig, og tegn byen på den, ja Jerusalem:
Eze 4:1 Thou also, son of man, take thee a tile, and lay it before thee, and pourtray upon it the city, even Jerusalem:
[Eze 4:2 DK-KJV] Og læg belejring imod den, og byg et fort imod den, og kast et bjerg imod den; sæt også lejren imod den, og sæt rambukke imod den rundt omkring.
Eze 4:2 And lay siege against it, and build a fort against it, and cast a mount against it; set the camp also against it, and set battering rams against it round about.
[Eze 4:3 DK-KJV] Ta’ du desuden en jernpande til dig, og sæt den som en jernmur mellem dig og byen: og sæt dit ansigt imod den, og den skal bli’ belejret, og du skal lægge belejring imod den. Dette skal være et tegn for Israels hus.
Eze 4:3 Moreover take thou unto thee an iron pan, and set it for a wall of iron between thee and the city: and set thy face against it, and it shall be besieged, and thou shalt lay siege against it. This shall be a sign to the house of Israel.
[Eze 4:4 DK-KJV] Læg du også på din venstre side, og læg fejltrinene fra Israels hus på den: efter antallet på de dage som du skal ligge på den skal du bære deres fejltrin.
Eze 4:4 Lie thou also upon thy left side, and lay the iniquity of the house of Israel upon it: according to the number of the days that thou shalt lie upon it thou shalt bear their iniquity.
[Eze 4:5 DK-KJV] For jeg har på dig lagt de år af deres fejltrin, efter antallet på dagene, 390 dage: sådant skal du bære fejltrinene fra Israels hus.
Eze 4:5 For I have laid upon thee the years of their iniquity, according to the number of the days, three hundred and ninety days: so shalt thou bear the iniquity of the house of Israel.
[Eze 4:6 DK-KJV] Og når du har fuldført dem, læg igen på din højre side, og du skal bære fejltrinene fra Judahs hus i 40 dage: Jeg har udvalgt dig hver dag for et år.
Eze 4:6 And when thou hast accomplished them, lie again on thy right side, and thou shalt bear the iniquity of the house of Judah forty days: I have appointed thee each day for a year.
[Eze 4:7 DK-KJV] Derfor skal du sætte dit ansigt mod belejringen af Jerusalem, og din arm skal bli’ afsløret, og du skal profetere imod den.
Eze 4:7 Therefore thou shalt set thy face toward the siege of Jerusalem, and thine arm shall be uncovered, and thou shalt prophesy against it.
[Eze 4:8 DK-KJV] Og, læg mærke til, jeg vil lægge bånd på dig, og du skal ikke vende dig fra den ene side til den anden, før du har fuldført dagene af din belejring.
Eze 4:8 And, behold, I will lay bands upon thee, and thou shalt not turn thee from one side to another, till thou hast ended the days of thy siege.
[Eze 4:9 DK-KJV] Ta’ du også hvede til dig, og byg, og bønner, og linser, og hirse, og bukkeærter, og put dem i et kar, og lav dig et brød deraf, efter antallet på dagene som du skal ligge på din side, 390 dage skal du spise deraf.
Eze 4:9 Take thou also unto thee wheat, and barley, and beans, and lentiles, and millet, and fitches, and put them in one vessel, and make thee bread thereof, according to the number of the days that thou shalt lie upon thy side, three hundred and ninety days shalt thou eat thereof.
[Eze 4:10 DK-KJV] Og din mad som du skal spise skal være opvejet, 20 shekler/228 gram om dagen: fra tid til anden skal du spise det.
Eze 4:10 And thy meat which thou shalt eat shall be by weight, twenty shekels a day: from time to time shalt thou eat it.
[Eze 4:11 DK-KJV] Du skal også drikke opmålt vand, ⅙ del af en hin/ca. 6 dl: skal du fra tid til anden drikke.
Eze 4:11 Thou shalt drink also water by measure, the sixth part of an hin: from time to time shalt thou drink.
[Eze 4:12 DK-KJV] Du skal spise det som byg kager, og du skal bage det med møg der kommer ud af mennesket, mens de ser det.
Eze 4:12 And thou shalt eat it as barley cakes, and thou shalt bake it with dung that cometh out of man, in their sight.
[Eze 4:13 DK-KJV] Og HERREN sagde, Ja således skal Israels børn spise deres besmittede brød blandt Hedningerne, der hvor jeg vil sende dem hen.
Eze 4:13 And the LORD said, Even thus shall the children of Israel eat their defiled bread among the Gentiles, whither I will drive them.
[Eze 4:14 DK-KJV] Da sagde jeg, Åh Herre GUD! læg mærke til, min sjæl er ikke blevet forurenet: for fra min ungdom af og lige indtil nu har jeg ikke spist af det som dør af sigselv, eller det som er flænset; der kom heller ikke hæsligt kød ind i min mund.
Eze 4:14 Then said I, Ah Lord GOD! behold, my soul hath not been polluted: for from my youth up even till now have I not eaten of that which dieth of itself, or is torn in pieces; neither came there abominable flesh into my mouth.
[Eze 4:15 DK-KJV] Da sagde han til mig, Se, jeg har givet dig ko’ens møg for menneskets møg, og du skal forberede dig brød dermed.
Eze 4:15 Then he said unto me, Lo, I have given thee cow’s dung for man’s dung, and thou shalt prepare thy bread therewith.
[Eze 4:16 DK-KJV] Desuden sagde han til mig, Menneskesøn, læg mærke til, jeg vil bryde brødets stav i Jerusalem: og de skal spise det opvejet, og med forsigtighed; og de skal drikke opmålt vand, og med forbløffelse:
Eze 4:16 Moreover he said unto me, Son of man, behold, I will break the staff of bread in Jerusalem: and they shall eat bread by weight, and with care; and they shall drink water by measure, and with astonishment:
[Eze 4:17 DK-KJV] Så de må mangle brød og vand, og være forbløffede den ene over den anden, og rådne væk på grund af deres fejltrin.
Eze 4:17 That they may want bread and water, and be astonied one with another, and consume away for their iniquity.
[Eze 5:1 DK-KJV] Og du, menneskesøn, ta’ dig en skarp kniv, ta’ dig en frisørs barberkniv, og få den til at gå over dit hoved og over dit skæg: ta’ da vægtskåle til dig, og opdel håret.
Eze 5:1 And thou, son of man, take thee a sharp knife, take thee a barber’s rasor, and cause it to pass upon thine head and upon thy beard: then take thee balances to weigh, and divide the hair.
[Eze 5:2 DK-KJV] ⅓ del skal du brænde med ild i byens midte, når dagene for belejringen er fuldendt: og du skal ta’ ⅓ del, og slå omkring det med en kniv: og ⅓ del skal du sprede i vinden; og jeg vil trække et sværd ud efter dem.
Eze 5:2 Thou shalt burn with fire a third part in the midst of the city, when the days of the siege are fulfilled: and thou shalt take a third part, and smite about it with a knife: and a third part thou shalt scatter in the wind; and I will draw out a sword after them.
[Eze 5:3 DK-KJV] Du skal også deraf ta’ nogle få i antal, og binde dem i dine skørter.
Eze 5:3 Thou shalt also take thereof a few in number, and bind them in thy skirts.
[Eze 5:4 DK-KJV] Ta’ dem da af igen, og kast dem ind i ildens midte, og brænd dem i ilden; for deraf skal en ild komme frem ind i hele Israels hus.
Eze 5:4 Then take of them again, and cast them into the midst of the fire, and burn them in the fire; for thereof shall a fire come forth into all the house of Israel.
[Eze 5:5 DK-KJV] Således siger Herren GUD; Dette er Jerusalem: jeg har sat den i de nationers og de landes midte der er rundt omkring hende.
Eze 5:5 Thus saith the Lord GOD; This is Jerusalem: I have set it in the midst of the nations and countries that are round about her.
[Eze 5:6 DK-KJV] Og hun har ændret mine domme indtil ondskab mere end de nationer, og mine vedtægter mere end de lande der er rundt omkring hende: for de har forkastet mine domme og mine vedtægter, de har ikke vandret i dem.
Eze 5:6 And she hath changed my judgments into wickedness more than the nations, and my statutes more than the countries that are round about her: for they have refused my judgments and my statutes, they have not walked in them.
[Eze 5:7 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således; Fordi i multiplicerede mere end de nationer der er rundt omkring jer, og ikke har vandret i mine vedtægter, ej heller har holdt mine domme, ej heller har gjort ifølge de nationers domme der er rundt omkring jer;
Eze 5:7 Therefore thus saith the Lord GOD; Because ye multiplied more than the nations that are round about you, and have not walked in my statutes, neither have kept my judgments, neither have done according to the judgments of the nations that are round about you;
[Eze 5:8 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således; Læg mærke til, Jeg, ja jeg, er mod dig, og vil exekvere domme i din midte foran nationernes øjne.
Eze 5:8 Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I, even I, am against thee, and will execute judgments in the midst of thee in the sight of the nations.
[Eze 5:9 DK-KJV] Og jeg vil i dig gøre det jeg ikke har gjort, og hvortil jeg ikke vil gøre magen til nogensinde mere, på grund af dine hæsligheder.
Eze 5:9 And I will do in thee that which I have not done, and whereunto I will not do any more the like, because of all thine abominations.
[Eze 5:10 DK-KJV] Derfor skal fædrene spise sønnerne i din midte, og sønnerne skal spise deres fædre; og jeg vil exekvere domme i dig, og din samlede rest vil jeg sprede ind i alle vindene.
Eze 5:10 Therefore the fathers shall eat the sons in the midst of thee, and the sons shall eat their fathers; and I will execute judgments in thee, and the whole remnant of thee will I scatter into all the winds.
[Eze 5:11 DK-KJV] Hvorfor, som jeg lever, siger Herren GUD; Sandeligt, fordi du har besmittet min helligdom med alle dine usmagelige ting, og med alle dine hæsligheder, derfor vil jeg også formindske dig; mit øje skal heller ikke skåne, jeg vil heller ikke ha’ nogen medlidenhed.
Eze 5:11 Wherefore, as I live, saith the Lord GOD; Surely, because thou hast defiled my sanctuary with all thy detestable things, and with all thine abominations, therefore will I also diminish thee; neither shall mine eye spare, neither will I have any pity.
[Eze 5:12 DK-KJV] ⅓ del af dig skal dø med pestilensen, og med hungersnød skal de bli’ konsumeret i din midte: og ⅓ del skal falde via sværdet rundt omkring dig; og jeg vil sprede ⅓ del ind i alle vindene, og jeg vil trække et sværd ud efter dem.
Eze 5:12 A third part of thee shall die with the pestilence, and with famine shall they be consumed in the midst of thee: and a third part shall fall by the sword round about thee; and I will scatter a third part into all the winds, and I will draw out a sword after them.
[Eze 5:13 DK-KJV] Således skal min arrigskab bli’ fuldført, og jeg vil få mit raseri til at hvile over dem, og jeg vil være trøstet: og de skal vide at jeg HERREN har talt det i min nidkærhed, når jeg har fuldført mit raseri over dem.
Eze 5:13 Thus shall mine anger be accomplished, and I will cause my fury to rest upon them, and I will be comforted: and they shall know that I the LORD have spoken it in my zeal, when I have accomplished my fury in them.
[Eze 5:14 DK-KJV] Desuden vil jeg gøre dig øde, og til en bebrejdelse blandt de nationer der er rundt omkring dig, foran alles øjne der passerer forbi.
Eze 5:14 Moreover I will make thee waste, and a reproach among the nations that are round about thee, in the sight of all that pass by.
[Eze 5:15 DK-KJV] Sådant skal den være en en bebrejdelse og en hån, en instruktion og en forbløffelse for de nationer der er rundt omkring dig, når jeg skal exekvere domme over dig i arrigskab og i raseri og i rasende irettesættelser. Jeg HERREN har talt det.
Eze 5:15 So it shall be a reproach and a taunt, an instruction and an astonishment unto the nations that are round about thee, when I shall execute judgments in thee in anger and in fury and in furious rebukes. I the LORD have spoken it.
[Eze 5:16 DK-KJV] Da skal jeg sende hungernødens onde pile over dem, som skal være der for deres destruktion, og som jeg vil sende for at destruere jer: og jeg vil forstørre hungersnøden over jer, og vil knække jeres stav af brød:
Eze 5:16 When I shall send upon them the evil arrows of famine, which shall be for their destruction, and which I will send to destroy you: and I will increase the famine upon you, and will break your staff of bread:
[Eze 5:17 DK-KJV] Sådant vil jeg sende hungersnøden over jer og onde dyr, og de skal berøve dig; og pestilens og blod skal passere gennem dig; og jeg vil bringe sværdet over dig. Jeg HERREN har talt det.
Eze 5:17 So will I send upon you famine and evil beasts, and they shall bereave thee; and pestilence and blood shall pass through thee; and I will bring the sword upon thee. I the LORD have spoken it.
[Eze 6:1 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til mig, som siger,
Eze 6:1 And the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 6:2 DK-KJV] Menneskesøn, sæt dit ansigt mod Israels bjerge, og profeter imod dem,
Eze 6:2 Son of man, set thy face toward the mountains of Israel, and prophesy against them,
[Eze 6:3 DK-KJV] Og sig; I Israels bjerge, hør Herren GUDs ord; Dette siger Herren GUD til bjergene, og til bakkerne, til floderne, og til dalene; Læg mærke til, jeg, ja jeg, vil bringe et sværd over jer, og jeg vil destruere jeres høje steder.
Eze 6:3 And say, Ye mountains of Israel, hear the word of the Lord GOD; Thus saith the Lord GOD to the mountains, and to the hills, to the rivers, and to the valleys; Behold, I, even I, will bring a sword upon you, and I will destroy your high places.
[Eze 6:4 DK-KJV] Og jeres altre skal være øde, og jeres figurer skal være knust: og jeg vil kaste jeres slagne mænd ned foran jeres afguder.
Eze 6:4 And your altars shall be desolate, and your images shall be broken: and I will cast down your slain men before your idols.
[Eze 6:5 DK-KJV] Og jeg vil lægge de døde kadavere fra Israels børn foran deres afguder; og jeg vil sprede knoglerne rundt omkring jeres altre.
Eze 6:5 And I will lay the dead carcases of the children of Israel before their idols; and I will scatter your bones round about your altars.
[Eze 6:6 DK-KJV] I alle jeres bopladser skal byerne bli’ ødelagt, og de høje steder skal være øde; så alle jeres altre må bli’ ødelagt og gjort øde, og jeres afguder må bli’ knust og ophøre, og jeres figurer må bli’ skåret ned, og jeres gerninger må bli’ afskaffet.
Eze 6:6 In all your dwellingplaces the cities shall be laid waste, and the high places shall be desolate; that your altars may be laid waste and made desolate, and your idols may be broken and cease, and your images may be cut down, and your works may be abolished.
[Eze 6:7 DK-KJV] Og den slagne skal falde i jeres midte, og I skal vide at jeg er HERREN.
Eze 6:7 And the slain shall fall in the midst of you, and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 6:8 DK-KJV] Jeg vil dog efterlade en rest, så I må ha’ nogle der skal undslippe sværdet blandt nationerne, når I skal bli’ spredt udover landene.
Eze 6:8 Yet will I leave a remnant, that ye may have some that shall escape the sword among the nations, when ye shall be scattered through the countries.
[Eze 6:9 DK-KJV] Og de af jer der skal undslippe skal huske på mig blandt nationerne der hvor de skal bli’ ført tilfangetagne hen, fordi jeg er knust over deres horagtige hjerte, som har forladt mig, og med jeres øjne, som går horende efter deres afguder: og de skal væmmes ved demselv for det onde som de har begået i alle deres hæsligheder.
Eze 6:9 And they that escape of you shall remember me among the nations whither they shall be carried captives, because I am broken with their whorish heart, which hath departed from me, and with their eyes, which go a whoring after their idols: and they shall lothe themselves for the evils which they have committed in all their abominations.
[Eze 6:10 DK-KJV] Og de skal vide at jeg er HERREN, og at jeg ikke forgæves har sagt at jeg ville gøre dette onde, mod dem.
Eze 6:10 And they shall know that I am the LORD, and that I have not said in vain that I would do this evil unto them.
[Eze 6:11 DK-KJV] Således siger Herren GUD; Slå dem med din hånd, og tramp med din fod, og sig, Arme jer for alle de onde hæsligheder fra Israels hus! for de skal falde via sværdet, via hungersnøden, og via pestilensen.
Eze 6:11 Thus saith the Lord GOD; Smite with thine hand, and stamp with thy foot, and say, Alas for all the evil abominations of the house of Israel! for they shall fall by the sword, by the famine, and by the pestilence.
[Eze 6:12 DK-KJV] Han der er langt væk skal dø af pestilensen; og han der er nær skal falde via sværdet; og han der er tilbage og er belejret skal dø via hungersnøden: således vil jeg fuldføre min arrigskab over dem.
Eze 6:12 He that is far off shall die of the pestilence; and he that is near shall fall by the sword; and he that remaineth and is besieged shall die by the famine: thus will I accomplish my fury upon them.
[Eze 6:13 DK-KJV] Da skal I vide at jeg er HERREN, når deres slagne mænd skal være blandt afguder rundt omkring deres altre, på enhver høj bakke, på alle bjergtoppene, og under ethvert grønt træ, og under enhver tyk eg, det sted hvor de tilbød sød røgelse til alle deres afguder.
Eze 6:13 Then shall ye know that I am the LORD, when their slain men shall be among their idols round about their altars, upon every high hill, in all the tops of the mountains, and under every green tree, and under every thick oak, the place where they did offer sweet savour to all their idols.
[Eze 6:14 DK-KJV] Sådant vil jeg udstrække min hånd over dem, og gøre deres land øde, ja, mere øde end vildmarken mod Diblath, i alle deres beboelser: og de skal vide at jeg er HERREN.
Eze 6:14 So will I stretch out my hand upon them, and make the land desolate, yea, more desolate than the wilderness toward Diblath, in all their habitations: and they shall know that I am the LORD.
[Eze 7:1 DK-KJV] Desuden kom HERRENs ord til mig, som siger,
Eze 7:1 Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 7:2 DK-KJV] Også, du menneskesøn, således siger Herren GUD til Israels land; En ende, enden er kommet over landets 4 hjørner.
Eze 7:2 Also, thou son of man, thus saith the Lord GOD unto the land of Israel; An end, the end is come upon the four corners of the land.
[Eze 7:3 DK-KJV] Nu er enden kommet over dig, og jeg vil sende min vrede over dig, og vil dømme dig ifølge dine veje, og vil overfor dig tilbagebetale alle dine hæsligheder.
Eze 7:3 Now is the end come upon thee, and I will send mine anger upon thee, and will judge thee according to thy ways, and will recompense upon thee all thine abominations.
[Eze 7:4 DK-KJV] Og mit øje skal ikke skåne dig, jeg vil heller ikke ha’ medlidenhed: men jeg vil tilbagebetale dine veje overfor dig, og dine hæsligheder skal være i din midte: og I skal vide at jeg er HERREN.
Eze 7:4 And mine eye shall not spare thee, neither will I have pity: but I will recompense thy ways upon thee, and thine abominations shall be in the midst of thee: and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 7:5 DK-KJV] Således siger Herren GUD; Et onde, et absolut onde, læg mærke til, er kommet.
Eze 7:5 Thus saith the Lord GOD; An evil, an only evil, behold, is come.
[Eze 7:6 DK-KJV] En ende er kommet, enden er kommet: den kigger efter dig; læg mærke til, den er kommet.
Eze 7:6 An end is come, the end is come: it watcheth for thee; behold, it is come.
[Eze 7:7 DK-KJV] Den morgen er kommet til dig, Kæreste du der bor i det land: den tid er kommet, trængselsdagen er nær, og ikke ekkoet fra bjergene.
Eze 7:7 The morning is come unto thee, O thou that dwellest in the land: the time is come, the day of trouble is near, and not the sounding again of the mountains.
[Eze 7:8 DK-KJV] Nu vil jeg snart hælde mit arrigskab ud over dig, og fuldende min vrede over dig: og jeg vil dømme dig ifølge dine veje, og vil tilbagebetale dig for alle dine hæsligheder.
Eze 7:8 Now will I shortly pour out my fury upon thee, and accomplish mine anger upon thee: and I will judge thee according to thy ways, and will recompense thee for all thine abominations.
[Eze 7:9 DK-KJV] Og mit øje skal ikke skåne, jeg vil heller ikke ha’ medlidenhed: jeg vil tilbagebetale dig ifølge dine veje og dine hæsligheder der er i din midte; og I skal vide at jeg er HERREN der slår.
Eze 7:9 And mine eye shall not spare, neither will I have pity: I will recompense thee according to thy ways and thine abominations that are in the midst of thee; and ye shall know that I am the LORD that smiteth.
[Eze 7:10 DK-KJV] Læg mærke til den dag, læg mærke til, den er kommet: den morgen er kommet op; staven har blomstret, stolthed har skudt.
Eze 7:10 Behold the day, behold, it is come: the morning is gone forth; the rod hath blossomed, pride hath budded.
[Eze 7:11 DK-KJV] Vold er steget op ind i en stav af ondskab: ingen af dem skal bli’ tilbage, ej heller af deres folkemængde, ej heller af nogle af deres; der skal heller ikke være nogen der græder over dem.
Eze 7:11 Violence is risen up into a rod of wickedness: none of them shall remain, nor of their multitude, nor of any of theirs: neither shall there be wailing for them.
[Eze 7:12 DK-KJV] Den tid er kommet, den dag nærmer sig: lad ikke den der køber juble, heller ikke den der sælger sørge: for arrigskab er over hele folkemængden derfra.
Eze 7:12 The time is come, the day draweth near: let not the buyer rejoice, nor the seller mourn: for wrath is upon all the multitude thereof.
[Eze 7:13 DK-KJV] For den der sælger skal ikke vende tilbage til det som er solgt, om end de stadig var i live: for visdommen vedrører hele folkemængden derfra, som ikke skal vende tilbage; der er heller ingen der skal styrke sig i hans livs fejltrin.
Eze 7:13 For the seller shall not return to that which is sold, although they were yet alive: for the vision is touching the whole multitude thereof, which shall not return; neither shall any strengthen himself in the iniquity of his life.
[Eze 7:14 DK-KJV] De har blæst i trompeten, ja for at klargøre alle; men ingen går til kampen: for mit arrigskab er over hele folkemængden derfra.
Eze 7:14 They have blown the trumpet, even to make all ready; but none goeth to the battle: for my wrath is upon all the multitude thereof.
[Eze 7:15 DK-KJV] Sværdet er udenfor, og pestilensen og hungersnøden er indenfor: han der er på marken skal dø med sværdet; og han der er i byen, hungersnød og pestilens skal fortære ham.
Eze 7:15 The sword is without, and the pestilence and the famine within: he that is in the field shall die with the sword; and he that is in the city, famine and pestilence shall devour him.
[Eze 7:16 DK-KJV] Men de der undslipper af dem skal undslippe, og skal være på bjergene som dalenes duer, og de skal alle sørge, hver og en for hans fejltrin.
Eze 7:16 But they that escape of them shall escape, and shall be on the mountains like doves of the valleys, all of them mourning, every one for his iniquity.
[Eze 7:17 DK-KJV] Alle hænder skal være matte, og alle knæ skal være svage som vand.
Eze 7:17 All hands shall be feeble, and all knees shall be weak as water.
[Eze 7:18 DK-KJV] De skal også omslutte sig med sækkelærred, og rædsel skal dække dem; og skam skal være på alles ansigter, og skaldethed på alle deres hoveder.  
Eze 7:18 They shall also gird themselves with sackcloth, and horror shall cover them; and shame shall be upon all faces, and baldness upon all their heads.
[Eze 7:19 DK-KJV] De skal kaste deres sølv på gaderne, og deres guld skal bli’ fjernet: deres sølv og deres guld skal ikke være i stand til at forløse dem på dagen for HERRENs arrigskab: de skal ikke tilfredsstille deres sjæle, ej heller fylde deres indre: fordi det er deres fejltrins snubleblok.
Eze 7:19 They shall cast their silver in the streets, and their gold shall be removed: their silver and their gold shall not be able to deliver them in the day of the wrath of the LORD: they shall not satisfy their souls, neither fill their bowels: because it is the stumblingblock of their iniquity.
[Eze 7:20 DK-KJV] Når det handler om skønheden fra hans udsmykning, så satte han den som majestæt: men derinde lavede de figurer af deres hæsligheder og af deres usmagelige ting: derfor har jeg sat den langt væk fra dem.
Eze 7:20 As for the beauty of his ornament, he set it in majesty: but they made the images of their abominations and of their detestable things therein: therefore have I set it far from them.
[Eze 7:21 DK-KJV] Og jeg vil gi’ den ind i hænderne på de fremmede som et rov, og til jordens onde som et bytte; og de skal forurene den.
Eze 7:21 And I will give it into the hands of the strangers for a prey, and to the wicked of the earth for a spoil; and they shall pollute it.
[Eze 7:22 DK-KJV] Jeg vil også vende mit ansigt væk fra dem, og de skal forurene mit hemmelige sted: for røvere skal komme ind i det, og besmitte det.
Eze 7:22 My face will I turn also from them, and they shall pollute my secret place: for the robbers shall enter into it, and defile it.
[Eze 7:23 DK-KJV] Lav en kæde: for det land er fuld af blodtørstig kriminalitet, og den by er fuld af vold. 
Eze 7:23 Make a chain: for the land is full of bloody crimes, and the city is full of violence.
[Eze 7:24 DK-KJV] Derfor vil jeg bringe de værste fra hedningerne og de skal besidde deres huse: Jeg vil også få den stærkes pragt til at ophøre; og deres hellige steder skal bli’ besmittet.
Eze 7:24 Wherefore I will bring the worst of the heathen, and they shall possess their houses: I will also make the pomp of the strong to cease; and their holy places shall be defiled.
[Eze 7:25 DK-KJV] Destruktion kommer; og de skal søge fred, og der skal ingen være.
Eze 7:25 Destruction cometh; and they shall seek peace, and there shall be none.
[Eze 7:26 DK-KJV] Misgerning skal komme over misgerning, og rygte skal være over rygte; da skal de søge en vision fra en profet; men loven skal forsvinde fra præsten, og råd fra de ældste.
Eze 7:26 Mischief shall come upon mischief, and rumour shall be upon rumour; then shall they seek a vision of the prophet; but the law shall perish from the priest, and counsel from the ancients.
[Eze 7:27 DK-KJV] Kongen skal sørge, og prinsen skal iklædes trøstesløshed, og hænderne til folket i det land skal være bekymrede: Jeg vil gøre mod dem efter deres vej, og efter deres fortjeneste vil jeg dømme dem; og de skal vide at jeg er HERREN.
Eze 7:27 The king shall mourn, and the prince shall be clothed with desolation, and the hands of the people of the land shall be troubled: I will do unto them after their way, and according to their deserts will I judge them; and they shall know that I am the LORD.
[Eze 8:1 DK-KJV] Og det skete i det 6’te år, i den 6’te måned, i den 5’te dag af den måned, som jeg sad i mit hus, og de ældste fra Judah sad foran mig, at Herren GUDs hånd sænkede sig over mig der.
Eze 8:1 And it came to pass in the sixth year, in the sixth month, in the fifth day of the month, as I sat in mine house, and the elders of Judah sat before me, that the hand of the Lord GOD fell there upon me.
[Eze 8:2 DK-KJV] Da lagde jeg mærke til, og se noget som lignede ild viste sig: fra hans lænder lige nedad, ild; og fra hans lænder lige opad, som glansens udseende, som farven på rav.
Eze 8:2 Then I beheld, and lo a likeness as the appearance of fire: from the appearance of his loins even downward, fire; and from his loins even upward, as the appearance of brightness, as the colour of amber.
[Eze 8:3 DK-KJV] Og han fremstrakte formen af en hånd, og tog mig ved en hårtot fra mit hoved; og ånden løftede mig op mellem jorden og himmelen, og bragte mig i visionerne fra Gud til Jerusalem, til døren af den indre port der kigger mod nord; der var sædet for figuren af jalousi, som provokerer til jalousi.
Eze 8:3 And he put forth the form of an hand, and took me by a lock of mine head; and the spirit lifted me up between the earth and the heaven, and brought me in the visions of God to Jerusalem, to the door of the inner gate that looketh toward the north; where was the seat of the image of jealousy, which provoketh to jealousy.
[Eze 8:4 DK-KJV] Og, læg mærke til, herligheden fra Israel’ Gud var der, i overensstemmelse med visionen som jeg så’ på sletten.
Eze 8:4 And, behold, the glory of the God of Israel was there, according to the vision that I saw in the plain.
[Eze 8:5 DK-KJV] Da sagde han til mig, Menneskesøn, opløft nu dine øjne mod den nordlige vej. Så opløftede jeg mine øjne mod den nordlige vej, og lagde mærke til nordpå ved alterporten var denne figur af jalousi i indgangen.
Eze 8:5 Then said he unto me, Son of man, lift up thine eyes now the way toward the north. So I lifted up mine eyes the way toward the north, and behold northward at the gate of the altar this image of jealousy in the entry.
[Eze 8:6 DK-KJV] Han sagde ydermere til mig, Menneskesøn, ser du hvad de gør? ja de store hæsligheder som Israels hus begår her, for at jeg skulle gå langt væk fra min helligdom? men vend dig alligevel igen, og du skal se større hæsligheder.
Eze 8:6 He said furthermore unto me, Son of man, seest thou what they do? even the great abominations that the house of Israel committeth here, that I should go far off from my sanctuary? but turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations.
[Eze 8:7 DK-KJV] Og han bragte mig til forgårdsdøren; og da jeg kiggede, læg mærke til et hul i muren.
Eze 8:7 And he brought me to the door of the court; and when I looked, behold a hole in the wall.
[Eze 8:8 DK-KJV] Da sagde han til mig, Menneskesøn, grav nu i muren: og da jeg havde gravet i muren, læg mærke til en dør.
Eze 8:8 Then said he unto me, Son of man, dig now in the wall: and when I had digged in the wall, behold a door.
[Eze 8:9 DK-KJV] Og han sagde til mig, Gå ind, og læg mærke til de onde hæsligheder som de gør her.
Eze 8:9 And he said unto me, Go in, and behold the wicked abominations that they do here.
[Eze 8:10 DK-KJV] Så gik jeg ind og så’; og læg mærke til enhver form for krybende ting, og hæslige dyr, og alle afguderne fra Israels hus, afbilledet på muren rundt omkring.
Eze 8:10 So I went in and saw; and behold every form of creeping things, and abominable beasts, and all the idols of the house of Israel, pourtrayed upon the wall round about.
[Eze 8:11 DK-KJV] Og der stod foran dem 70 mænd af de ældste fra Israels hus, og i deres midte stod Shaphans søn Jaazaniah, alle mand med hans røgelsesbrænder i hans hånd; og en tyk sky af røgelse gik op.
Eze 8:11 And there stood before them seventy men of the ancients of the house of Israel, and in the midst of them stood Jaazaniah the son of Shaphan, with every man his censer in his hand; and a thick cloud of incense went up.
[Eze 8:12 DK-KJV] Da sagde han til mig, Menneskesøn, har du set hvad de ældste fra Israels hus gør i mørket, alle mand i kammeret af hans visualiseringsevne? for de siger, HERREN ser os ikke; HERREN har forladt jorden.
Eze 8:12 Then said he unto me, Son of man, hast thou seen what the ancients of the house of Israel do in the dark, every man in the chambers of his imagery? for they say, The LORD seeth us not; the LORD hath forsaken the earth.
[Eze 8:13 DK-KJV] Han sagde også til mig, Vend dig alligevel igen, og du skal se større hæsligheder som de gør.
Eze 8:13 He said also unto me, Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations that they do.
[Eze 8:14 DK-KJV] Da bragte han mig til portdøren for HERRENs hus som var mod norden; og, læg mærke til, der sad kvinder og græd for Tammuz.
Eze 8:14 Then he brought me to the door of the gate of the LORD’S house which was toward the north; and, behold, there sat women weeping for Tammuz.
[Eze 8:15 DK-KJV] Da sagde han til mig, Har du set dette, Kæreste menneskesøn? vend dig alligevel igen, og du skal se større hæsligheder end disse.
Eze 8:15 Then said he unto me, Hast thou seen this, O son of man? turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations than these.
[Eze 8:16 DK-KJV] Og han bragte mig ind på den indre gårdsplads for HERRENs hus, og, læg mærke til, ved døren for HERRENs tempel, mellem søjlegangen og alteret, var omkring 25 mænd, med deres rygge mod HERRENs tempel, og deres ansigter mod østen; og de tilbad solen mod østen.
Eze 8:16 And he brought me into the inner court of the LORD’S house, and, behold, at the door of the temple of the LORD, between the porch and the altar, were about five and twenty men, with their backs toward the temple of the LORD, and their faces toward the east; and they worshipped the sun toward the east.
[Eze 8:17 DK-KJV] Da sagde han til mig, Har du set dette, Kæreste menneskesøn? Er det en ubetydelig ting for Judahs hus at de begår de hæsligheder som de begår der? for de har fyldt landet med vold, og er vendt tilbage for at provokere mig til vrede: og, se, de lægger grenen til deres næse.
Eze 8:17 Then he said unto me, Hast thou seen this, O son of man? Is it a light thing to the house of Judah that they commit the abominations which they commit here? for they have filled the land with violence, and have returned to provoke me to anger: and, lo, they put the branch to their nose.
[Eze 8:18 DK-KJV] Derfor vil jeg også handle i arrigskab: mit øje skal ikke skåne, jeg vil heller ikke ha’ medlidenhed: og skønt de råber i mine ører med en høj stemme, alligevel vil jeg ikke høre dem.
Eze 8:18 Therefore will I also deal in fury: mine eye shall not spare, neither will I have pity: and though they cry in mine ears with a loud voice, yet will I not hear them.
[Eze 9:1 DK-KJV] Han råbte også i mine ører med en høj røst, og siger, Få dem der bestemmer over byen til at komme nær, ja enhver mand med hans ødelæggende våben i hans hånd.
Eze 9:1 He cried also in mine ears with a loud voice, saying, Cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand.
[Eze 9:2 DK-KJV] Og, læg mærke til, der kom 6 mand fra vejen til den højeste port, som vender mod nord, og alle mand havde et drabsvåben i hans hånd; og en mand blandt dem var iklædt linned, med en skribents blækhorn ved hans side: og de gik ind, og stod ved siden af messingalteret.
Eze 9:2 And, behold, six men came from the way of the higher gate, which lieth toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand; and one man among them was clothed with linen, with a writer’s inkhorn by his side: and they went in, and stood beside the brasen altar.
[Eze 9:3 DK-KJV] Og herligheden fra Israels Gud var gået op fra keruben, hvorpå han var, til husets dørtrin. Og han kaldte på manden der var iklædt linned, som havde skribents blækhorn ved hans side;
Eze 9:3 And the glory of the God of Israel was gone up from the cherub, whereupon he was, to the threshold of the house. And he called to the man clothed with linen, which had the writer’s inkhorn by his side;
[Eze 9:4 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Gå gennem byens midte, gennem Jerusalems midte, og sæt et mærke på panderne til de mænd der sukker og der råber over alle hæslighederne der er gjort i dens midte.
Eze 9:4 And the LORD said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof.
[Eze 9:5 DK-KJV] Og mens jeg hørte det sagde han til de andre, Gå I efter ham gennem byen, og slå: lad ikke jeres øje skåne, ha’ I heller ikke medlidenhed:
Eze 9:5 And to the others he said in mine hearing, Go ye after him through the city, and smite: let not your eye spare, neither have ye pity:
[Eze 9:6 DK-KJV] Dræb fuldstændigt gammel og ung, både piger, og små børn, og kvinder: men kom ikke nær nogen mand på hvem mærket er; og begynd i min helligdom. Da begyndte de med de gamle mænd som var foran huset.
Eze 9:6 Slay utterly old and young, both maids, and little children, and women: but come not near any man upon whom is the mark; and begin at my sanctuary. Then they began at the ancient men which were before the house.
[Eze 9:7 DK-KJV] Og han sagde til dem, Besmit huset, og fyld gårdspladserne med de dræbte: gå i frem. Og de gik frem, og dræbte i byen.
Eze 9:7 And he said unto them, Defile the house, and fill the courts with the slain: go ye forth. And they went forth, and slew in the city.
[Eze 9:8 DK-KJV] Og det skete, da de var igang med at dræbe dem, og jeg var tilbage, at jeg faldt på mit ansigt, og græd, og sagde, Åh GUD! vil du destruere alle der er tilbage i Israel i det du hælder dit arrigskab ud over Jerusalem?
Eze 9:8 And it came to pass, while they were slaying them, and I was left, that I fell upon my face, and cried, and said, Ah Lord GOD! wilt thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem?
[Eze 9:9 DK-KJV] Da sagde han til mig, Fejltrinene fra Israels og Judahs hus er overmådelig store, og landet er fuld af blod, og byen fuld af perversitet: for de siger, HERREN har forladt jorden, og HERREN ser ikke.
Eze 9:9 Then said he unto me, The iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great, and the land is full of blood, and the city full of perverseness: for they say, The LORD hath forsaken the earth, and the LORD seeth not.
[Eze 9:10 DK-KJV] Og hvad der også angår mig, mit øje skal ikke skåne, jeg vil heller ikke ha’ medlidenhed, men jeg vil tilbagebetale deres vej over deres hoved.
Eze 9:10 And as for me also, mine eye shall not spare, neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head.
[Eze 9:11 DK-KJV] Og, læg mærke til, manden iklædt linned, som havde blækhornet ved hans side, rapporterede sagen, og siger, Jeg har gjort som du har befalet mig.
Eze 9:11 And, behold, the man clothed with linen, which had the inkhorn by his side, reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me.
[Eze 10:1 DK-KJV] Da kiggede jeg, og, læg mærke til, i hvælvingen der var over kerubernes hoved viste der sig som var det en safir sten over dem, som om det var en trone der stod frem.
Eze 10:1 Then I looked, and, behold, in the firmament that was above the head of the cherubims there appeared over them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne.
[Eze 10:2 DK-KJV] Og han talte til den mand der var iklædt linned, og sagde, Gå ind imellem hjulene, lige under keruberne, og fyld dine hænder med ild kullene der er mellem keruberne, og spred dem over byen. Og han gik ind foran mine øjne.
Eze 10:2 And he spake unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the city. And he went in in my sight.
[Eze 10:3 DK-KJV] Nu stod keruberne på den højre side af huset, da manden gik ind; og skyen fyldte den indre gårdsplads.
Eze 10:3 Now the cherubims stood on the right side of the house, when the man went in; and the cloud filled the inner court.
[Eze 10:4 DK-KJV] Da gik HERRENs herlighed op fra keruberne, og stod over husets dørtrin; og huset var fyldt med skyen, og gårdspladsen var fyldt med glansen fra HERRENs herlighed.
Eze 10:4 Then the glory of the LORD went up from the cherub, and stood over the threshold of the house; and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the LORD’S glory.
[Eze 10:5 DK-KJV] Og lyden fra kerubernes vinger var hørt helt ud til den ydre gårdsplads, som den Almægtiges stemme når han taler.
Eze 10:5 And the sound of the cherubims’ wings was heard even to the outer court, as the voice of the Almighty God when he speaketh.
[Eze 10:6 DK-KJV] Og det skete, at da han havde befalet den mand der var iklædt med linned, og siger, Ta’ ild der er mellem hjulene, der er mellem keruberne; da gik han ind, og stod ved siden af hjulene.
Eze 10:6 And it came to pass, that when he had commanded the man clothed with linen, saying, Take fire from between the wheels, from between the cherubims; then he went in, and stood beside the wheels.
[Eze 10:7 DK-KJV] Og én kerub strakte hans hånd frem mellem keruberne mod ilden der var mellem keruberne, og tog deraf, og puttede det ind i hænderne på ham der var iklædt linned; som tog det, og gik ud.
Eze 10:7 And one cherub stretched forth his hand from between the cherubims unto the fire that was between the cherubims, and took thereof, and put it into the hands of him that was clothed with linen: who took it, and went out.
[Eze 10:8 DK-KJV] Og der viste sig på keruberne formen af en mands hånd under deres vinger.
Eze 10:8 And there appeared in the cherubims the form of a man’s hand under their wings.
[Eze 10:9 DK-KJV] Og da jeg kiggede, læg mærke til de 4 hjul ved keruberne, et hjul ved én kerub, og et andet hjul ved en anden kerub: og udseendet på hjulene var som farven på en beryl sten.
Eze 10:9 And when I looked, behold the four wheels by the cherubims, one wheel by one cherub, and another wheel by another cherub: and the appearance of the wheels was as the colour of a beryl stone.
[Eze 10:10 DK-KJV] Og angående deres fremtoning, de 4 havde én skikkelse, som hvis et hjul havde været i midten af et hjul.
Eze 10:10 And as for their appearances, they four had one likeness, as if a wheel had been in the midst of a wheel.
[Eze 10:11 DK-KJV] Når de gik, gik de på deres 4 sider; de vendte sig ikke når de gik, foruden mod det sted derhen hvor hovedet kiggede der fulgte de det; de vendte sig ikke når de gik.
Eze 10:11 When they went, they went upon their four sides; they turned not as they went, but to the place whither the head looked they followed it; they turned not as they went.
[Eze 10:12 DK-KJV] Og hele deres krop, og deres rygge, og deres hænder, og deres vinger, og deres hjul, var fulde af øjne rundt omkring, ja hjulene som de 4 havde.
Eze 10:12 And their whole body, and their backs, and their hands, and their wings, and the wheels, were full of eyes round about, even the wheels that they four had.
[Eze 10:13 DK-KJV] Angående hjulene, det var råbt til dem mens jeg hørte det, Kæreste hjul.
Eze 10:13 As for the wheels, it was cried unto them in my hearing, O wheel.
[Eze 10:14 DK-KJV] Og hver og en havde 4 ansigter: det første ansigt var ansigtet fra en kerub, og det andet ansigt var ansigtet fra en mand, og det tredje ansigtet fra en løve, og det fjerde ansigtet fra en ørn.
Eze 10:14 And every one had four faces: the first face was the face of a cherub, and the second face was the face of a man, and the third the face of a lion, and the fourth the face of an eagle.
[Eze 10:15 DK-KJV] Og keruberne var løfte op. Dette er den levende skabning som jeg så’ ved Chebarfloden.
Eze 10:15 And the cherubims were lifted up. This is the living creature that I saw by the river of Chebar.
[Eze 10:16 DK-KJV] Og når keruberne gik, gik hjulene med dem: og da keruberne løftede deres vinger op for at stige op fra jorden, de samme hjul også vendte sig ikke fra deres side.
Eze 10:16 And when the cherubims went, the wheels went by them: and when the cherubims lifted up their wings to mount up from the earth, the same wheels also turned not from beside them.
[Eze 10:17 DK-KJV] Når de stod, stod de; og når de var løftet op, løftede også de demselv sig op: for den levende skabnings ånd var i dem.
Eze 10:17 When they stood, these stood; and when they were lifted up, these lifted up themselves also: for the spirit of the living creature was in them.
[Eze 10:18 DK-KJV] Da forlod HERRENs herlighed husets dørtrin, og stod over keruberne.
Eze 10:18 Then the glory of the LORD departed from off the threshold of the house, and stood over the cherubims.
[Eze 10:19 DK-KJV] Og keruberne løftede deres vinger op, og steg op fra jorden foran mine øjne: da de gik ud, var hjulene også ved deres side, og hver og en stod ved øst porten til HERRENs hus; og herligheden fra Israels Gud var over dem foroven.
Eze 10:19 And the cherubims lifted up their wings, and mounted up from the earth in my sight: when they went out, the wheels also were beside them, and every one stood at the door of the east gate of the LORD’S house; and the glory of the God of Israel was over them above.
[Eze 10:20 DK-KJV] Dette er den levende skabning som jeg så’ under Israels Gud ved Chebarfloden; og jeg vidste at de var keruberne.
Eze 10:20 This is the living creature that I saw under the God of Israel by the river of Chebar; and I knew that they were the cherubims.
[Eze 10:21 DK-KJV] Hver og en havde 4 ansigter, og hver og en 4 vinger; og noget der lignede menneskehænder var under deres vinger.
Eze 10:21 Every one had four faces apiece, and every one four wings; and the likeness of the hands of a man was under their wings.
[Eze 10:22 DK-KJV] Og ensartetheden i deres ansigter var de samme ansigter som jeg så’ ved Chebarfloden, deres udseende og demselv: de gik hver og en lige fremad.
Eze 10:22 And the likeness of their faces was the same faces which I saw by the river of Chebar, their appearances and themselves: they went every one straight forward.
[Eze 11:1 DK-KJV] Desuden løftede ånden mig op, og bragte mig til østporten i HERRENs hus, som vender østpå: og læg mærke til ved portdøren 25 mænd; blandt hvem jeg så Jaazaniah sønnen af Azur, og Pelatiah sønnen af Benaiah, folkets prinser.
Eze 11:1 Moreover the spirit lifted me up, and brought me unto the east gate of the LORD’S house, which looketh eastward: and behold at the door of the gate five and twenty men; among whom I saw Jaazaniah the son of Azur, and Pelatiah the son of Benaiah, princes of the people.
[Eze 11:2 DK-KJV] Da sagde han til mig, Menneskesøn, disse er de mænd der udvirker ondskab, og giver onde råd i denne by:
Eze 11:2 Then said he unto me, Son of man, these are the men that devise mischief, and give wicked counsel in this city:
[Eze 11:3 DK-KJV] Som siger, Den er ikke nær; lad os bygge huse: denne by er krukken, og vi er kødet.
Eze 11:3 Which say, It is not near; let us build houses: this city is the caldron, and we be the flesh.
[Eze 11:4 DK-KJV] Profeter derfor imod dem, profeter, Kæreste menneskesøn.
Eze 11:4 Therefore prophesy against them, prophesy, O son of man.
[Eze 11:5 DK-KJV]
Eze 11:5 And the Spirit of the LORD fell upon me, and said unto me, Speak; Thus saith the LORD; Thus have ye said, O house of Israel: for I know the things that come into your mind, every one of them.
[Eze 11:6 DK-KJV]
Eze 11:6 Ye have multiplied your slain in this city, and ye have filled the streets thereof with the slain.
[Eze 11:7 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således;
Eze 11:7 Therefore thus saith the Lord GOD; Your slain whom ye have laid in the midst of it, they are the flesh, and this city is the caldron: but I will bring you forth out of the midst of it.
[Eze 11:8 DK-KJV]
Eze 11:8 Ye have feared the sword; and I will bring a sword upon you, saith the Lord GOD.
[Eze 11:9 DK-KJV]
Eze 11:9 And I will bring you out of the midst thereof, and deliver you into the hands of strangers, and will execute judgments among you.
[Eze 11:10 DK-KJV]
Eze 11:10 Ye shall fall by the sword; I will judge you in the border of Israel; and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 11:11 DK-KJV]
Eze 11:11 This city shall not be your caldron, neither shall ye be the flesh in the midst thereof; but I will judge you in the border of Israel:
[Eze 11:12 DK-KJV]
Eze 11:12 And ye shall know that I am the LORD: for ye have not walked in my statutes, neither executed my judgments, but have done after the manners of the heathen that are round about you.
[Eze 11:13 DK-KJV]
Eze 11:13 And it came to pass, when I prophesied, that Pelatiah the son of Benaiah died. Then fell I down upon my face, and cried with a loud voice, and said, Ah Lord GOD! wilt thou make a full end of the remnant of Israel?
[Eze 11:14 DK-KJV]
Eze 11:14 Again the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 11:15 DK-KJV]
Eze 11:15 Son of man, thy brethren, even thy brethren, the men of thy kindred, and all the house of Israel wholly, are they unto whom the inhabitants of Jerusalem have said, Get you far from the LORD: unto us is this land given in possession.
[Eze 11:16 DK-KJV]
Eze 11:16 Therefore say, Thus saith the Lord GOD; Although I have cast them far off among the heathen, and although I have scattered them among the countries, yet will I be to them as a little sanctuary in the countries where they shall come.
[Eze 11:17 DK-KJV]
Eze 11:17 Therefore say, Thus saith the Lord GOD; I will even gather you from the people, and assemble you out of the countries where ye have been scattered, and I will give you the land of Israel.
[Eze 11:18 DK-KJV]
Eze 11:18 And they shall come thither, and they shall take away all the detestable things thereof and all the abominations thereof from thence.
[Eze 11:19 DK-KJV]
Eze 11:19 And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you; and I will take the stony heart out of their flesh, and will give them an heart of flesh:
[Eze 11:20 DK-KJV]
Eze 11:20 That they may walk in my statutes, and keep mine ordinances, and do them: and they shall be my people, and I will be their God.
[Eze 11:21 DK-KJV]
Eze 11:21 But as for them whose heart walketh after the heart of their detestable things and their abominations, I will recompense their way upon their own heads, saith the Lord GOD.
[Eze 11:22 DK-KJV]
Eze 11:22 Then did the cherubims lift up their wings, and the wheels beside them; and the glory of the God of Israel was over them above.
[Eze 11:23 DK-KJV]
Eze 11:23 And the glory of the LORD went up from the midst of the city, and stood upon the mountain which is on the east side of the city.
[Eze 11:24 DK-KJV]
Eze 11:24 Afterwards the spirit took me up, and brought me in a vision by the Spirit of God into Chaldea, to them of the captivity. So the vision that I had seen went up from me.
[Eze 11:25 DK-KJV]
Eze 11:25 Then I spake unto them of the captivity all the things that the LORD had shewed me.
[Eze 12:1 DK-KJV]
Eze 12:1 The word of the LORD also came unto me, saying,
[Eze 12:2 DK-KJV]
Eze 12:2 Son of man, thou dwellest in the midst of a rebellious house, which have eyes to see, and see not; they have ears to hear, and hear not: for they are a rebellious house.
[Eze 12:3 DK-KJV]
Eze 12:3 Therefore, thou son of man, prepare thee stuff for removing, and remove by day in their sight; and thou shalt remove from thy place to another place in their sight: it may be they will consider, though they be a rebellious house.
[Eze 12:4 DK-KJV]
Eze 12:4 Then shalt thou bring forth thy stuff by day in their sight, as stuff for removing: and thou shalt go forth at even in their sight, as they that go forth into captivity.
[Eze 12:5 DK-KJV]
Eze 12:5 Dig thou through the wall in their sight, and carry out thereby.
[Eze 12:6 DK-KJV]
Eze 12:6 In their sight shalt thou bear it upon thy shoulders, and carry it forth in the twilight: thou shalt cover thy face, that thou see not the ground: for I have set thee for a sign unto the house of Israel.
[Eze 12:7 DK-KJV]
Eze 12:7 And I did so as I was commanded: I brought forth my stuff by day, as stuff for captivity, and in the even I digged through the wall with mine hand; I brought it forth in the twilight, and I bare it upon my shoulder in their sight.
[Eze 12:8 DK-KJV]
Eze 12:8 And in the morning came the word of the LORD unto me, saying,
[Eze 12:9 DK-KJV]
Eze 12:9 Son of man, hath not the house of Israel, the rebellious house, said unto thee, What doest thou?
[Eze 12:10 DK-KJV]
Eze 12:10 Say thou unto them, Thus saith the Lord GOD; This burden concerneth the prince in Jerusalem, and all the house of Israel that are among them.
[Eze 12:11 DK-KJV]
Eze 12:11 Say, I am your sign: like as I have done, so shall it be done unto them: they shall remove and go into captivity.
[Eze 12:12 DK-KJV]
Eze 12:12 And the prince that is among them shall bear upon his shoulder in the twilight, and shall go forth: they shall dig through the wall to carry out thereby: he shall cover his face, that he see not the ground with his eyes.
[Eze 12:13 DK-KJV]
Eze 12:13 My net also will I spread upon him, and he shall be taken in my snare: and I will bring him to Babylon to the land of the Chaldeans; yet shall he not see it, though he shall die there.
[Eze 12:14 DK-KJV]
Eze 12:14 And I will scatter toward every wind all that are about him to help him, and all his bands; and I will draw out the sword after them.
[Eze 12:15 DK-KJV]
Eze 12:15 And they shall know that I am the LORD, when I shall scatter them among the nations, and disperse them in the countries.
[Eze 12:16 DK-KJV]
Eze 12:16 But I will leave a few men of them from the sword, from the famine, and from the pestilence; that they may declare all their abominations among the heathen whither they come; and they shall know that I am the LORD.
[Eze 12:17 DK-KJV]
Eze 12:17 Moreover the word of the LORD came to me, saying,
[Eze 12:18 DK-KJV]
Eze 12:18 Son of man, eat thy bread with quaking, and drink thy water with trembling and with carefulness;
[Eze 12:19 DK-KJV]
Eze 12:19 And say unto the people of the land, Thus saith the Lord GOD of the inhabitants of Jerusalem, and of the land of Israel; They shall eat their bread with carefulness, and drink their water with astonishment, that her land may be desolate from all that is therein, because of the violence of all them that dwell therein.
[Eze 12:20 DK-KJV]
Eze 12:20 And the cities that are inhabited shall be laid waste, and the land shall be desolate; and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 12:21 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til mig, som siger,
Eze 12:21 And the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 12:22 DK-KJV] Menneskesøn, hvad er det ordsprog som I har i Israels land, som siger, De dage er udsat, og enhver vision fejler?
Eze 12:22 Son of man, what is that proverb that ye have in the land of Israel, saying, The days are prolonged, and every vision faileth?
[Eze 12:23 DK-KJV] Fortæl dem derfor, Dette siger Herren GUD; jeg vil få dette ordsprog til at stoppe, og de skal ikke mere bruge det som et ordsprog I Israel; men sig til dem, de dage er tæt på, og effekten af enhver vision.
Eze 12:23 Tell them therefore, Thus saith the Lord GOD; I will make this proverb to cease, and they shall no more use it as a proverb in Israel; but say unto them, The days are at hand, and the effect of every vision.
[Eze 12:24 DK-KJV] For der skal ikke længere være nogen nyttesløs vision ej heller smigrende spådom indei Israels hus.
Eze 12:24 For there shall be no more any vain vision nor flattering divination within the house of Israel.
[Eze 12:25 DK-KJV] For jeg er HERREN: jeg vil tale, og ordet som jeg skal tale skal komme til at ske; det skal ikke længere bli’ udsat: for i jeres dage, Kæreste oprørske folk, vil jeg tale ordet, og vil fuldbyrde det, siger Herren GUD.
Eze 12:25 For I am the LORD: I will speak, and the word that I shall speak shall come to pass; it shall be no more prolonged: for in your days, O rebellious house, will I say the word, and will perform it, saith the Lord GOD.
[Eze 12:26 DK-KJV] Igen kom HERRENs ord til mig, som siger,
Eze 12:26 Again the word of the LORD came to me, saying,
[Eze 12:27 DK-KJV] Menneskesøn, læg mærke til, de fra Israels hus siger, Visionen som han ser sker først om mange dage, og han profeterer om fjerne tider.
Eze 12:27 Son of man, behold, they of the house of Israel say, The vision that he seeth is for many days to come, and he prophesieth of the times that are far off.
[Eze 12:28 DK-KJV] Sig derfor til dem, Dette siger Herren GUD; Der skal ingen af mine ord bli’ udsat længere, men ordet som jeg har talt skal bli’ gjort, siger Herren GUD.
Eze 12:28 Therefore say unto them, Thus saith the Lord GOD; There shall none of my words be prolonged any more, but the word which I have spoken shall be done, saith the Lord GOD.
[Eze 13:1 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til mig, som siger,
Eze 13:1 And the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 13:2 DK-KJV]
Eze 13:2 Son of man, prophesy against the prophets of Israel that prophesy, and say thou unto them that prophesy out of their own hearts, Hear ye the word of the LORD;
[Eze 13:3 DK-KJV]
Eze 13:3 Thus saith the Lord GOD; Woe unto the foolish prophets, that follow their own spirit, and have seen nothing!
[Eze 13:4 DK-KJV]
Eze 13:4 O Israel, thy prophets are like the foxes in the deserts.
[Eze 13:5 DK-KJV]
Eze 13:5 Ye have not gone up into the gaps, neither made up the hedge for the house of Israel to stand in the battle in the day of the LORD.
[Eze 13:6 DK-KJV]
Eze 13:6 They have seen vanity and lying divination, saying, The LORD saith: and the LORD hath not sent them: and they have made others to hope that they would confirm the word.
[Eze 13:7 DK-KJV]
Eze 13:7 Have ye not seen a vain vision, and have ye not spoken a lying divination, whereas ye say, The LORD saith it; albeit I have not spoken?
[Eze 13:8 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således;
Eze 13:8 Therefore thus saith the Lord GOD; Because ye have spoken vanity, and seen lies, therefore, behold, I am against you, saith the Lord GOD.
[Eze 13:9 DK-KJV]
Eze 13:9 And mine hand shall be upon the prophets that see vanity, and that divine lies: they shall not be in the assembly of my people, neither shall they be written in the writing of the house of Israel, neither shall they enter into the land of Israel; and ye shall know that I am the Lord GOD.
[Eze 13:10 DK-KJV]
Eze 13:10 Because, even because they have seduced my people, saying, Peace; and there was no peace; and one built up a wall, and, lo, others daubed it with untempered morter:
[Eze 13:11 DK-KJV]
Eze 13:11 Say unto them which daub it with untempered morter, that it shall fall: there shall be an overflowing shower; and ye, O great hailstones, shall fall; and a stormy wind shall rend it.
[Eze 13:12 DK-KJV]
Eze 13:12 Lo, when the wall is fallen, shall it not be said unto you, Where is the daubing wherewith ye have daubed it?
[Eze 13:13 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således;
Eze 13:13 Therefore thus saith the Lord GOD; I will even rend it with a stormy wind in my fury; and there shall be an overflowing shower in mine anger, and great hailstones in my fury to consume it.
[Eze 13:14 DK-KJV]skal konsumeres
Eze 13:14 So will I break down the wall that ye have daubed with untempered morter, and bring it down to the ground, so that the foundation thereof shall be discovered, and it shall fall, and ye shall be consumed in the midst thereof: and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 13:15 DK-KJV]
Eze 13:15 Thus will I accomplish my wrath upon the wall, and upon them that have daubed it with untempered morter, and will say unto you, The wall is no more, neither they that daubed it;
[Eze 13:16 DK-KJV]
Eze 13:16 To wit, the prophets of Israel which prophesy concerning Jerusalem, and which see visions of peace for her, and there is no peace, saith the Lord GOD.
[Eze 13:17 DK-KJV]
Eze 13:17 Likewise, thou son of man, set thy face against the daughters of thy people, which prophesy out of their own heart; and prophesy thou against them,
[Eze 13:18 DK-KJV]
Eze 13:18 And say, Thus saith the Lord GOD; Woe to the women that sew pillows to all armholes, and make kerchiefs upon the head of every stature to hunt souls! Will ye hunt the souls of my people, and will ye save the souls alive that come unto you?
[Eze 13:19 DK-KJV]
Eze 13:19 And will ye pollute me among my people for handfuls of barley and for pieces of bread, to slay the souls that should not die, and to save the souls alive that should not live, by your lying to my people that hear your lies?
[Eze 13:20 DK-KJV]
Eze 13:20 Wherefore thus saith the Lord GOD; Behold, I am against your pillows, wherewith ye there hunt the souls to make them fly, and I will tear them from your arms, and will let the souls go, even the souls that ye hunt to make them fly.
[Eze 13:21 DK-KJV]
Eze 13:21 Your kerchiefs also will I tear, and deliver my people out of your hand, and they shall be no more in your hand to be hunted; and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 13:22 DK-KJV]
Eze 13:22 Because with lies ye have made the heart of the righteous sad, whom I have not made sad; and strengthened the hands of the wicked, that he should not return from his wicked way, by promising him life:
[Eze 13:23 DK-KJV]
Eze 13:23 Therefore ye shall see no more vanity, nor divine divinations: for I will deliver my people out of your hand: and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 14:1 DK-KJV]
Eze 14:1 Then came certain of the elders of Israel unto me, and sat before me.
[Eze 14:2 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til mig, som siger,
Eze 14:2 And the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 14:3 DK-KJV]
Eze 14:3 Son of man, these men have set up their idols in their heart, and put the stumblingblock of their iniquity before their face: should I be inquired of at all by them?
[Eze 14:4 DK-KJV]
Eze 14:4 Therefore speak unto them, and say unto them, Thus saith the Lord GOD; Every man of the house of Israel that setteth up his idols in his heart, and putteth the stumblingblock of his iniquity before his face, and cometh to the prophet; I the LORD will answer him that cometh according to the multitude of his idols;
[Eze 14:5 DK-KJV]
Eze 14:5 That I may take the house of Israel in their own heart, because they are all estranged from me through their idols.
[Eze 14:6 DK-KJV]
Eze 14:6 Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord GOD; Repent, and turn yourselves from your idols; and turn away your faces from all your abominations.
[Eze 14:7 DK-KJV]
Eze 14:7 For every one of the house of Israel, or of the stranger that sojourneth in Israel, which separateth himself from me, and setteth up his idols in his heart, and putteth the stumblingblock of his iniquity before his face, and cometh to a prophet to inquire of him concerning me; I the LORD will answer him by myself:
[Eze 14:8 DK-KJV] Og jeg vil rette mit ansigt imod den mand, og vil gøre ham til et tegn og et ordsprog, og vil fjerne ham fra mit folks midte; og I skal vide at jeg er HERREN.
Eze 14:8 And I will set my face against that man, and will make him a sign and a proverb, and I will cut him off from the midst of my people; and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 14:9 DK-KJV]
Eze 14:9 And if the prophet be deceived when he hath spoken a thing, I the LORD have deceived that prophet, and I will stretch out my hand upon him, and will destroy him from the midst of my people Israel.
[Eze 14:10 DK-KJV]
Eze 14:10 And they shall bear the punishment of their iniquity: the punishment of the prophet shall be even as the punishment of him that seeketh unto him;
[Eze 14:11 DK-KJV]
Eze 14:11 That the house of Israel may go no more astray from me, neither be polluted any more with all their transgressions; but that they may be my people, and I may be their God, saith the Lord GOD.
[Eze 14:12 DK-KJV]
Eze 14:12 The word of the LORD came again to me, saying,
[Eze 14:13 DK-KJV]
Eze 14:13 Son of man, when the land sinneth against me by trespassing grievously, then will I stretch out mine hand upon it, and will break the staff of the bread thereof, and will send famine upon it, and will cut off man and beast from it:
[Eze 14:14 DK-KJV]
Eze 14:14 Though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they should deliver but their own souls by their righteousness, saith the Lord GOD.
[Eze 14:15 DK-KJV]
Eze 14:15 If I cause noisome beasts to pass through the land, and they spoil it, so that it be desolate, that no man may pass through because of the beasts:
[Eze 14:16 DK-KJV]
Eze 14:16 Though these three men were in it, as I live, saith the Lord GOD, they shall deliver neither sons nor daughters; they only shall be delivered, but the land shall be desolate.
[Eze 14:17 DK-KJV]
Eze 14:17 Or if I bring a sword upon that land, and say, Sword, go through the land; so that I cut off man and beast from it:
[Eze 14:18 DK-KJV]
Eze 14:18 Though these three men were in it, as I live, saith the Lord GOD, they shall deliver neither sons nor daughters, but they only shall be delivered themselves.
[Eze 14:19 DK-KJV]
Eze 14:19 Or if I send a pestilence into that land, and pour out my fury upon it in blood, to cut off from it man and beast:
[Eze 14:20 DK-KJV]
Eze 14:20 Though Noah, Daniel, and Job, were in it, as I live, saith the Lord GOD, they shall deliver neither son nor daughter; they shall but deliver their own souls by their righteousness.
[Eze 14:21 DK-KJV]
Eze 14:21 For thus saith the Lord GOD; How much more when I send my four sore judgments upon Jerusalem, the sword, and the famine, and the noisome beast, and the pestilence, to cut off from it man and beast?
[Eze 14:22 DK-KJV]
Eze 14:22 Yet, behold, therein shall be left a remnant that shall be brought forth, both sons and daughters: behold, they shall come forth unto you, and ye shall see their way and their doings: and ye shall be comforted concerning the evil that I have brought upon Jerusalem, even concerning all that I have brought upon it.
[Eze 14:23 DK-KJV]
Eze 14:23 And they shall comfort you, when ye see their ways and their doings: and ye shall know that I have not done without cause all that I have done in it, saith the Lord GOD.
[Eze 15:1 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til mig, som siger,
Eze 15:1 And the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 15:2 DK-KJV]
Eze 15:2 Son of man, What is the vine tree more than any tree, or than a branch which is among the trees of the forest?
[Eze 15:3 DK-KJV]
Eze 15:3 Shall wood be taken thereof to do any work? or will men take a pin of it to hang any vessel thereon?
[Eze 15:4 DK-KJV]
Eze 15:4 Behold, it is cast into the fire for fuel; the fire devoureth both the ends of it, and the midst of it is burned. Is it meet for any work?
[Eze 15:5 DK-KJV]
Eze 15:5 Behold, when it was whole, it was meet for no work: how much less shall it be meet yet for any work, when the fire hath devoured it, and it is burned?
[Eze 15:6 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således;
Eze 15:6 Therefore thus saith the Lord GOD; As the vine tree among the trees of the forest, which I have given to the fire for fuel, so will I give the inhabitants of Jerusalem.
[Eze 15:7 DK-KJV]
Eze 15:7 And I will set my face against them; they shall go out from one fire, and another fire shall devour them; and ye shall know that I am the LORD, when I set my face against them.
[Eze 15:8 DK-KJV]
Eze 15:8 And I will make the land desolate, because they have committed a trespass, saith the Lord GOD.
[Eze 16:1 DK-KJV] Igen kom HERRENs ord til mig, som siger,
Eze 16:1 Again the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 16:2 DK-KJV]
Eze 16:2 Son of man, cause Jerusalem to know her abominations,
[Eze 16:3 DK-KJV]
Eze 16:3 And say, Thus saith the Lord GOD unto Jerusalem; Thy birth and thy nativity is of the land of Canaan; thy father was an Amorite, and thy mother an Hittite.
[Eze 16:4 DK-KJV]
Eze 16:4 And as for thy nativity, in the day thou wast born thy navel was not cut, neither wast thou washed in water to supple thee; thou wast not salted at all, nor swaddled at all.
[Eze 16:5 DK-KJV]
Eze 16:5 None eye pitied thee, to do any of these unto thee, to have compassion upon thee; but thou wast cast out in the open field, to the lothing of thy person, in the day that thou wast born.
[Eze 16:6 DK-KJV]
Eze 16:6 And when I passed by thee, and saw thee polluted in thine own blood, I said unto thee when thou wast in thy blood, Live; yea, I said unto thee when thou wast in thy blood, Live.
[Eze 16:7 DK-KJV]
Eze 16:7 I have caused thee to multiply as the bud of the field, and thou hast increased and waxen great, and thou art come to excellent ornaments: thy breasts are fashioned, and thine hair is grown, whereas thou wast naked and bare.
[Eze 16:8 DK-KJV]
Eze 16:8 Now when I passed by thee, and looked upon thee, behold, thy time was the time of love; and I spread my skirt over thee, and covered thy nakedness: yea, I sware unto thee, and entered into a covenant with thee, saith the Lord GOD, and thou becamest mine.
[Eze 16:9 DK-KJV]
Eze 16:9 Then washed I thee with water; yea, I throughly washed away thy blood from thee, and I anointed thee with oil.
[Eze 16:10 DK-KJV]
Eze 16:10 I clothed thee also with broidered work, and shod thee with badgers’ skin, and I girded thee about with fine linen, and I covered thee with silk.
[Eze 16:11 DK-KJV]
Eze 16:11 I decked thee also with ornaments, and I put bracelets upon thy hands, and a chain on thy neck.
[Eze 16:12 DK-KJV]
Eze 16:12 And I put a jewel on thy forehead, and earrings in thine ears, and a beautiful crown upon thine head.
[Eze 16:13 DK-KJV]
Eze 16:13 Thus wast thou decked with gold and silver; and thy raiment was of fine linen, and silk, and broidered work; thou didst eat fine flour, and honey, and oil: and thou wast exceeding beautiful, and thou didst prosper into a kingdom.
[Eze 16:14 DK-KJV]
Eze 16:14 And thy renown went forth among the heathen for thy beauty: for it was perfect through my comeliness, which I had put upon thee, saith the Lord GOD.
[Eze 16:15 DK-KJV]
Eze 16:15 But thou didst trust in thine own beauty, and playedst the harlot because of thy renown, and pouredst out thy fornications on every one that passed by; his it was.
[Eze 16:16 DK-KJV] beklædningsgenstande
Eze 16:16 And of thy garments thou didst take, and deckedst thy high places with divers colours, and playedst the harlot thereupon: the like things shall not come, neither shall it be so.
[Eze 16:17 DK-KJV]
Eze 16:17 Thou hast also taken thy fair jewels of my gold and of my silver, which I had given thee, and madest to thyself images of men, and didst commit whoredom with them,
[Eze 16:18 DK-KJV]
Eze 16:18 And tookest thy broidered garments, and coveredst them: and thou hast set mine oil and mine incense before them.
[Eze 16:19 DK-KJV]
Eze 16:19 My meat also which I gave thee, fine flour, and oil, and honey, wherewith I fed thee, thou hast even set it before them for a sweet savour: and thus it was, saith the Lord GOD.
[Eze 16:20 DK-KJV]
Eze 16:20 Moreover thou hast taken thy sons and thy daughters, whom thou hast borne unto me, and these hast thou sacrificed unto them to be devoured. Is this of thy whoredoms a small matter,
[Eze 16:21 DK-KJV]
Eze 16:21 That thou hast slain my children, and delivered them to cause them to pass through the fire for them?
[Eze 16:22 DK-KJV]
Eze 16:22 And in all thine abominations and thy whoredoms thou hast not remembered the days of thy youth, when thou wast naked and bare, and wast polluted in thy blood.
[Eze 16:23 DK-KJV]
Eze 16:23 And it came to pass after all thy wickedness, (woe, woe unto thee! saith the Lord GOD;)
[Eze 16:24 DK-KJV]
Eze 16:24 That thou hast also built unto thee an eminent place, and hast made thee an high place in every street.
[Eze 16:25 DK-KJV] , og har spredt dine ben for enhver der passere forbi,
Eze 16:25 Thou hast built thy high place at every head of the way, and hast made thy beauty to be abhorred, and hast opened thy feet to every one that passed by, and multiplied thy whoredoms.
[Eze 16:26 DK-KJV]
Eze 16:26 Thou hast also committed fornication with the Egyptians thy neighbours, great of flesh; and hast increased thy whoredoms, to provoke me to anger.
[Eze 16:27 DK-KJV]
Eze 16:27 Behold, therefore I have stretched out my hand over thee, and have diminished thine ordinary food, and delivered thee unto the will of them that hate thee, the daughters of the Philistines, which are ashamed of thy lewd way.
[Eze 16:28 DK-KJV]
Eze 16:28 Thou hast played the whore also with the Assyrians, because thou wast unsatiable; yea, thou hast played the harlot with them, and yet couldest not be satisfied.
[Eze 16:29 DK-KJV]
Eze 16:29 Thou hast moreover multiplied thy fornication in the land of Canaan unto Chaldea; and yet thou wast not satisfied herewith.
[Eze 16:30 DK-KJV]
Eze 16:30 How weak is thine heart, saith the Lord GOD, seeing thou doest all these things, the work of an imperious whorish woman;
[Eze 16:31 DK-KJV]
Eze 16:31 In that thou buildest thine eminent place in the head of every way, and makest thine high place in every street; and hast not been as an harlot, in that thou scornest hire;
[Eze 16:32 DK-KJV]
Eze 16:32 But as a wife that committeth adultery, which taketh strangers instead of her husband!
[Eze 16:33 DK-KJV]
Eze 16:33 They give gifts to all whores: but thou givest thy gifts to all thy lovers, and hirest them, that they may come unto thee on every side for thy whoredom.
[Eze 16:34 DK-KJV]
Eze 16:34 And the contrary is in thee from other women in thy whoredoms, whereas none followeth thee to commit whoredoms: and in that thou givest a reward, and no reward is given unto thee, therefore thou art contrary.
[Eze 16:35 DK-KJV]
Eze 16:35 Wherefore, O harlot, hear the word of the LORD:
[Eze 16:36 DK-KJV] Dette siger Herren Gud; Eftersom dit snavs var hældt ud, og din frækhed afslørret gennem din prostition med dine elskere, og med alle afguderne af dine hæsligheder, og via blodet fra dine børn, som du gav til dem;
Eze 16:36 Thus saith the Lord GOD; Because thy filthiness was poured out, and thy nakedness discovered through thy whoredoms with thy lovers, and with all the idols of thy abominations, and by the blood of thy children, which thou didst give unto them;
[Eze 16:37 DK-KJV]
Eze 16:37 Behold, therefore I will gather all thy lovers, with whom thou hast taken pleasure, and all them that thou hast loved, with all them that thou hast hated; I will even gather them round about against thee, and will discover thy nakedness unto them, that they may see all thy nakedness.
[Eze 16:38 DK-KJV]
Eze 16:38 And I will judge thee, as women that break wedlock and shed blood are judged; and I will give thee blood in fury and jealousy.
[Eze 16:39 DK-KJV]
Eze 16:39 And I will also give thee into their hand, and they shall throw down thine eminent place, and shall break down thy high places: they shall strip thee also of thy clothes, and shall take thy fair jewels, and leave thee naked and bare.
[Eze 16:40 DK-KJV]
Eze 16:40 They shall also bring up a company against thee, and they shall stone thee with stones, and thrust thee through with their swords.
[Eze 16:41 DK-KJV]
Eze 16:41 And they shall burn thine houses with fire, and execute judgments upon thee in the sight of many women: and I will cause thee to cease from playing the harlot, and thou also shalt give no hire any more.
[Eze 16:42 DK-KJV]
Eze 16:42 So will I make my fury toward thee to rest, and my jealousy shall depart from thee, and I will be quiet, and will be no more angry.
[Eze 16:43 DK-KJV]
Eze 16:43 Because thou hast not remembered the days of thy youth, but hast fretted me in all these things; behold, therefore I also will recompense thy way upon thine head, saith the Lord GOD: and thou shalt not commit this lewdness above all thine abominations.
[Eze 16:44 DK-KJV]
Eze 16:44 Behold, every one that useth proverbs shall use this proverb against thee, saying, As is the mother, so is her daughter.
[Eze 16:45 DK-KJV]
Eze 16:45 Thou art thy mother’s daughter, that lotheth her husband and her children; and thou art the sister of thy sisters, which lothed their husbands and their children: your mother was an Hittite, and your father an Amorite.
[Eze 16:46 DK-KJV]
Eze 16:46 And thine elder sister is Samaria, she and her daughters that dwell at thy left hand: and thy younger sister, that dwelleth at thy right hand, is Sodom and her daughters.
[Eze 16:47 DK-KJV]
Eze 16:47 Yet hast thou not walked after their ways, nor done after their abominations: but, as if that were a very little thing, thou wast corrupted more than they in all thy ways.
[Eze 16:48 DK-KJV]
Eze 16:48 As I live, saith the Lord GOD, Sodom thy sister hath not done, she nor her daughters, as thou hast done, thou and thy daughters.
[Eze 16:49 DK-KJV]
Eze 16:49 Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, pride, fulness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters, neither did she strengthen the hand of the poor and needy.
[Eze 16:50 DK-KJV]
Eze 16:50 And they were haughty, and committed abomination before me: therefore I took them away as I saw good.
[Eze 16:51 DK-KJV]
Eze 16:51 Neither hath Samaria committed half of thy sins; but thou hast multiplied thine abominations more than they, and hast justified thy sisters in all thine abominations which thou hast done.
[Eze 16:52 DK-KJV]
Eze 16:52 Thou also, which hast judged thy sisters, bear thine own shame for thy sins that thou hast committed more abominable than they: they are more righteous than thou: yea, be thou confounded also, and bear thy shame, in that thou hast justified thy sisters.
[Eze 16:53 DK-KJV]
Eze 16:53 When I shall bring again their captivity, the captivity of Sodom and her daughters, and the captivity of Samaria and her daughters, then will I bring again the captivity of thy captives in the midst of them:
[Eze 16:54 DK-KJV]
Eze 16:54 That thou mayest bear thine own shame, and mayest be confounded in all that thou hast done, in that thou art a comfort unto them.
[Eze 16:55 DK-KJV]
Eze 16:55 When thy sisters, Sodom and her daughters, shall return to their former estate, and Samaria and her daughters shall return to their former estate, then thou and thy daughters shall return to your former estate.
[Eze 16:56 DK-KJV]
Eze 16:56 For thy sister Sodom was not mentioned by thy mouth in the day of thy pride,
[Eze 16:57 DK-KJV]
Eze 16:57 Before thy wickedness was discovered, as at the time of thy reproach of the daughters of Syria, and all that are round about her, the daughters of the Philistines, which despise thee round about.
[Eze 16:58 DK-KJV]
Eze 16:58 Thou hast borne thy lewdness and thine abominations, saith the LORD.
[Eze 16:59 DK-KJV]
Eze 16:59 For thus saith the Lord GOD; I will even deal with thee as thou hast done, which hast despised the oath in breaking the covenant.
[Eze 16:60 DK-KJV]
Eze 16:60 Nevertheless I will remember my covenant with thee in the days of thy youth, and I will establish unto thee an everlasting covenant.
[Eze 16:61 DK-KJV]
Eze 16:61 Then thou shalt remember thy ways, and be ashamed, when thou shalt receive thy sisters, thine elder and thy younger: and I will give them unto thee for daughters, but not by thy covenant.
[Eze 16:62 DK-KJV]
Eze 16:62 And I will establish my covenant with thee; and thou shalt know that I am the LORD:
[Eze 16:63 DK-KJV]
Eze 16:63 That thou mayest remember, and be confounded, and never open thy mouth any more because of thy shame, when I am pacified toward thee for all that thou hast done, saith the Lord GOD.
[Eze 17:1 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til mig, som siger,
Eze 17:1 And the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 17:2 DK-KJV] Menneskesøn, fremvis en gåde, og tal et ordsprog til Israels hus;
Eze 17:2 Son of man, put forth a riddle, and speak a parable unto the house of Israel;
[Eze 17:3 DK-KJV] Og sig, Dette siger Herren GUD; En stor ørn med store vinger, langvinget, fuld af fjer, med forskellige farver, kom til Libanon, og tog den højeste gren på cedertræet:
Eze 17:3 And say, Thus saith the Lord GOD; A great eagle with great wings, longwinged, full of feathers, which had divers colours, came unto Lebanon, and took the highest branch of the cedar:
[Eze 17:4 DK-KJV] Og han afskar toppen af hans unge skud, og bar det ind i et handelsland; han satte det i en by med handelsfolk.
Eze 17:4 He cropped off the top of his young twigs, and carried it into a land of traffick; he set it in a city of merchants.
[Eze 17:5 DK-KJV]
Eze 17:5 He took also of the seed of the land, and planted it in a fruitful field; he placed it by great waters, and set it as a willow tree.
[Eze 17:6 DK-KJV]
Eze 17:6 And it grew, and became a spreading vine of low stature, whose branches turned toward him, and the roots thereof were under him: so it became a vine, and brought forth branches, and shot forth sprigs.
[Eze 17:7 DK-KJV]
Eze 17:7 There was also another great eagle with great wings and many feathers: and, behold, this vine did bend her roots toward him, and shot forth her branches toward him, that he might water it by the furrows of her plantation.
[Eze 17:8 DK-KJV]
Eze 17:8 It was planted in a good soil by great waters, that it might bring forth branches, and that it might bear fruit, that it might be a goodly vine.
[Eze 17:9 DK-KJV]
Eze 17:9 Say thou, Thus saith the Lord GOD; Shall it prosper? shall he not pull up the roots thereof, and cut off the fruit thereof, that it wither? it shall wither in all the leaves of her spring, even without great power or many people to pluck it up by the roots thereof.
[Eze 17:10 DK-KJV]
Eze 17:10 Yea, behold, being planted, shall it prosper? shall it not utterly wither, when the east wind toucheth it? it shall wither in the furrows where it grew.
[Eze 17:11 DK-KJV]
Eze 17:11 Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 17:12 DK-KJV]
Eze 17:12 Say now to the rebellious house, Know ye not what these things mean? tell them, Behold, the king of Babylon is come to Jerusalem, and hath taken the king thereof, and the princes thereof, and led them with him to Babylon;
[Eze 17:13 DK-KJV]
Eze 17:13 And hath taken of the king’s seed, and made a covenant with him, and hath taken an oath of him: he hath also taken the mighty of the land:
[Eze 17:14 DK-KJV]
Eze 17:14 That the kingdom might be base, that it might not lift itself up, but that by keeping of his covenant it might stand.
[Eze 17:15 DK-KJV]
Eze 17:15 But he rebelled against him in sending his ambassadors into Egypt, that they might give him horses and much people. Shall he prosper? shall he escape that doeth such things? or shall he break the covenant, and be delivered?
[Eze 17:16 DK-KJV]
Eze 17:16 As I live, saith the Lord GOD, surely in the place where the king dwelleth that made him king, whose oath he despised, and whose covenant he brake, even with him in the midst of Babylon he shall die.
[Eze 17:17 DK-KJV]
Eze 17:17 Neither shall Pharaoh with his mighty army and great company make for him in the war, by casting up mounts, and building forts, to cut off many persons:
[Eze 17:18 DK-KJV]
Eze 17:18 Seeing he despised the oath by breaking the covenant, when, lo, he had given his hand, and hath done all these things, he shall not escape.
[Eze 17:19 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således;
Eze 17:19 Therefore thus saith the Lord GOD; As I live, surely mine oath that he hath despised, and my covenant that he hath broken, even it will I recompense upon his own head.
[Eze 17:20 DK-KJV]
Eze 17:20 And I will spread my net upon him, and he shall be taken in my snare, and I will bring him to Babylon, and will plead with him there for his trespass that he hath trespassed against me.
[Eze 17:21 DK-KJV]
Eze 17:21 And all his fugitives with all his bands shall fall by the sword, and they that remain shall be scattered toward all winds: and ye shall know that I the LORD have spoken it.
[Eze 17:22 DK-KJV] Dette siger Herren GUD; Jeg vil også tage af den højeste gren af det høje cedertræ, og sætte den; jeg vil skære en sart en af toppen af hans unge kviste, og jeg vil plante den på et eminent og højt bjerg:
Eze 17:22 Thus saith the Lord GOD; I will also take of the highest branch of the high cedar, and will set it; I will crop off from the top of his young twigs a tender one, and will plant it upon an high mountain and eminent:
[Eze 17:23 DK-KJV]
Eze 17:23 In the mountain of the height of Israel will I plant it: and it shall bring forth boughs, and bear fruit, and be a goodly cedar: and under it shall dwell all fowl of every wing; in the shadow of the branches thereof shall they dwell.
[Eze 17:24 DK-KJV]
Eze 17:24 And all the trees of the field shall know that I the LORD have brought down the high tree, have exalted the low tree, have dried up the green tree, and have made the dry tree to flourish: I the LORD have spoken and have done it.
[Eze 18:1 DK-KJV] HERRENs ord kom igen til mig, som siger,
Eze 18:1 The word of the LORD came unto me again, saying,
[Eze 18:2 DK-KJV] Hvad mener I, når I bruger dette ordsprog vedrørende Israels land, og siger, Fædrene har spist sure druer, og børnenes tænder isner?
Eze 18:2 What mean ye, that ye use this proverb concerning the land of Israel, saying, The fathers have eaten sour grapes, and the children’s teeth are set on edge?
[Eze 18:3 DK-KJV] Som jeg lever, siger Herren GUD, skal I ikke mere ha’ anledning til at bruge dette ordsprog i Israel.
Eze 18:3 As I live, saith the Lord GOD, ye shall not have occasion any more to use this proverb in Israel.
[Eze 18:4 DK-KJV] Læg mærke til, alle sjæle er mine; som sjælen i faderen, sådan er sjælen i sønnen også min: sjælen der synder, den skal dø.
Eze 18:4 Behold, all souls are mine; as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die.
[Eze 18:5 DK-KJV] Men hvis et menneske er retskaffen, og gør det som er lovligt og rigtigt,
Eze 18:5 But if a man be just, and do that which is lawful and right,
[Eze 18:6 DK-KJV] Og ikke har spist på bjergene, ej heller har opløftet sine øjne mod afguderne i Israels hus, eller har besmittet sin næstes hustru, eller er kommet nær indtil en menstruerende kvinde,
Eze 18:6 And hath not eaten upon the mountains, neither hath lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, neither hath defiled his neighbour’s wife, neither hath come near to a menstruous woman,
[Eze 18:7 DK-KJV]
Eze 18:7 And hath not oppressed any, but hath restored to the debtor his pledge, hath spoiled none by violence, hath given his bread to the hungry, and hath covered the naked with a garment;
[Eze 18:8 DK-KJV]
Eze 18:8 He that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, that hath withdrawn his hand from iniquity, hath executed true judgment between man and man,
[Eze 18:9 DK-KJV]
Eze 18:9 Hath walked in my statutes, and hath kept my judgments, to deal truly; he is just, he shall surely live, saith the Lord GOD.
[Eze 18:10 DK-KJV]
Eze 18:10 If he beget a son that is a robber, a shedder of blood, and that doeth the like to any one of these things,
[Eze 18:11 DK-KJV] næstes
Eze 18:11 And that doeth not any of those duties, but even hath eaten upon the mountains, and defiled his neighbour’s wife,
[Eze 18:12 DK-KJV]
Eze 18:12 Hath oppressed the poor and needy, hath spoiled by violence, hath not restored the pledge, and hath lifted up his eyes to the idols, hath committed abomination,
[Eze 18:13 DK-KJV]
Eze 18:13 Hath given forth upon usury, and hath taken increase: shall he then live? he shall not live: he hath done all these abominations; he shall surely die; his blood shall be upon him.
[Eze 18:14 DK-KJV]
Eze 18:14 Now, lo, if he beget a son, that seeth all his father’s sins which he hath done, and considereth, and doeth not such like,
[Eze 18:15 DK-KJV] næstes
Eze 18:15 That hath not eaten upon the mountains, neither hath lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, hath not defiled his neighbour’s wife,
[Eze 18:16 DK-KJV]
Eze 18:16 Neither hath oppressed any, hath not withholden the pledge, neither hath spoiled by violence, but hath given his bread to the hungry, and hath covered the naked with a garment,
[Eze 18:17 DK-KJV]
Eze 18:17 That hath taken off his hand from the poor, that hath not received usury nor increase, hath executed my judgments, hath walked in my statutes; he shall not die for the iniquity of his father, he shall surely live.
[Eze 18:18 DK-KJV]
Eze 18:18 As for his father, because he cruelly oppressed, spoiled his brother by violence, and did that which is not good among his people, lo, even he shall die in his iniquity.
[Eze 18:19 DK-KJV]
Eze 18:19 Yet say ye, Why? doth not the son bear the iniquity of the father? When the son hath done that which is lawful and right, and hath kept all my statutes, and hath done them, he shall surely live.
[Eze 18:20 DK-KJV]
Eze 18:20 The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son: the righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him.
[Eze 18:21 DK-KJV]
Eze 18:21 But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die.
[Eze 18:22 DK-KJV]
Eze 18:22 All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him: in his righteousness that he hath done he shall live.
[Eze 18:23 DK-KJV]
Eze 18:23 Have I any pleasure at all that the wicked should die? saith the Lord GOD: and not that he should return from his ways, and live?
[Eze 18:24 DK-KJV]
Eze 18:24 But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned: in his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die.
[Eze 18:25 DK-KJV]
Eze 18:25 Yet ye say, The way of the Lord is not equal. Hear now, O house of Israel; Is not my way equal? are not your ways unequal?
[Eze 18:26 DK-KJV]
Eze 18:26 When a righteous man turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and dieth in them; for his iniquity that he hath done shall he die.
[Eze 18:27 DK-KJV]
Eze 18:27 Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive.
[Eze 18:28 DK-KJV]
Eze 18:28 Because he considereth, and turneth away from all his transgressions that he hath committed, he shall surely live, he shall not die.
[Eze 18:29 DK-KJV]
Eze 18:29 Yet saith the house of Israel, The way of the Lord is not equal. O house of Israel, are not my ways equal? are not your ways unequal?
[Eze 18:30 DK-KJV]
Eze 18:30 Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord GOD. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.
[Eze 18:31 DK-KJV]
Eze 18:31 Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel?
[Eze 18:32 DK-KJV]
Eze 18:32 For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD: wherefore turn yourselves, and live ye.
[Eze 19:1 DK-KJV]
Eze 19:1 Moreover take thou up a lamentation for the princes of Israel,
[Eze 19:2 DK-KJV]
Eze 19:2 And say, What is thy mother? A lioness: she lay down among lions, she nourished her whelps among young lions.
[Eze 19:3 DK-KJV]
Eze 19:3 And she brought up one of her whelps: it became a young lion, and it learned to catch the prey; it devoured men.
[Eze 19:4 DK-KJV]
Eze 19:4 The nations also heard of him; he was taken in their pit, and they brought him with chains unto the land of Egypt.
[Eze 19:5 DK-KJV]
Eze 19:5 Now when she saw that she had waited, and her hope was lost, then she took another of her whelps, and made him a young lion.
[Eze 19:6 DK-KJV]
Eze 19:6 And he went up and down among the lions, he became a young lion, and learned to catch the prey, and devoured men.
[Eze 19:7 DK-KJV]
Eze 19:7 And he knew their desolate palaces, and he laid waste their cities; and the land was desolate, and the fulness thereof, by the noise of his roaring.
[Eze 19:8 DK-KJV]
Eze 19:8 Then the nations set against him on every side from the provinces, and spread their net over him: he was taken in their pit.
[Eze 19:9 DK-KJV]
Eze 19:9 And they put him in ward in chains, and brought him to the king of Babylon: they brought him into holds, that his voice should no more be heard upon the mountains of Israel.
[Eze 19:10 DK-KJV]
Eze 19:10 Thy mother is like a vine in thy blood, planted by the waters: she was fruitful and full of branches by reason of many waters.
[Eze 19:11 DK-KJV]
Eze 19:11 And she had strong rods for the sceptres of them that bare rule, and her stature was exalted among the thick branches, and she appeared in her height with the multitude of her branches.
[Eze 19:12 DK-KJV]
Eze 19:12 But she was plucked up in fury, she was cast down to the ground, and the east wind dried up her fruit: her strong rods were broken and withered; the fire consumed them.
[Eze 19:13 DK-KJV]
Eze 19:13 And now she is planted in the wilderness, in a dry and thirsty ground.
[Eze 19:14 DK-KJV]
Eze 19:14 And fire is gone out of a rod of her branches, which hath devoured her fruit, so that she hath no strong rod to be a sceptre to rule. This is a lamentation, and shall be for a lamentation.
[Eze 20:1 DK-KJV]
Eze 20:1 And it came to pass in the seventh year, in the fifth month, the tenth day of the month, that certain of the elders of Israel came to inquire of the LORD, and sat before me.
[Eze 20:2 DK-KJV]
Eze 20:2 Then came the word of the LORD unto me, saying,
[Eze 20:3 DK-KJV]
Eze 20:3 Son of man, speak unto the elders of Israel, and say unto them, Thus saith the Lord GOD; Are ye come to inquire of me? As I live, saith the Lord GOD, I will not be inquired of by you.
[Eze 20:4 DK-KJV]
Eze 20:4 Wilt thou judge them, son of man, wilt thou judge them? cause them to know the abominations of their fathers:
[Eze 20:5 DK-KJV]
Eze 20:5 And say unto them, Thus saith the Lord GOD; In the day when I chose Israel, and lifted up mine hand unto the seed of the house of Jacob, and made myself known unto them in the land of Egypt, when I lifted up mine hand unto them, saying, I am the LORD your God;
[Eze 20:6 DK-KJV]
Eze 20:6 In the day that I lifted up mine hand unto them, to bring them forth of the land of Egypt into a land that I had espied for them, flowing with milk and honey, which is the glory of all lands:
[Eze 20:7 DK-KJV]
Eze 20:7 Then said I unto them, Cast ye away every man the abominations of his eyes, and defile not yourselves with the idols of Egypt: I am the LORD your God.
[Eze 20:8 DK-KJV]
Eze 20:8 But they rebelled against me, and would not hearken unto me: they did not every man cast away the abominations of their eyes, neither did they forsake the idols of Egypt: then I said, I will pour out my fury upon them, to accomplish my anger against them in the midst of the land of Egypt.
[Eze 20:9 DK-KJV]
Eze 20:9 But I wrought for my name’s sake, that it should not be polluted before the heathen, among whom they were, in whose sight I made myself known unto them, in bringing them forth out of the land of Egypt.
[Eze 20:10 DK-KJV]
Eze 20:10 Wherefore I caused them to go forth out of the land of Egypt, and brought them into the wilderness.
[Eze 20:11 DK-KJV]
Eze 20:11 And I gave them my statutes, and shewed them my judgments, which if a man do, he shall even live in them.
[Eze 20:12 DK-KJV]
Eze 20:12 Moreover also I gave them my sabbaths, to be a sign between me and them, that they might know that I am the LORD that sanctify them.
[Eze 20:13 DK-KJV]
Eze 20:13 But the house of Israel rebelled against me in the wilderness: they walked not in my statutes, and they despised my judgments, which if a man do, he shall even live in them; and my sabbaths they greatly polluted: then I said, I would pour out my fury upon them in the wilderness, to consume them.
[Eze 20:14 DK-KJV]
Eze 20:14 But I wrought for my name’s sake, that it should not be polluted before the heathen, in whose sight I brought them out.
[Eze 20:15 DK-KJV]
Eze 20:15 Yet also I lifted up my hand unto them in the wilderness, that I would not bring them into the land which I had given them, flowing with milk and honey, which is the glory of all lands;
[Eze 20:16 DK-KJV]
Eze 20:16 Because they despised my judgments, and walked not in my statutes, but polluted my sabbaths: for their heart went after their idols.
[Eze 20:17 DK-KJV]
Eze 20:17 Nevertheless mine eye spared them from destroying them, neither did I make an end of them in the wilderness.
[Eze 20:18 DK-KJV]
Eze 20:18 But I said unto their children in the wilderness, Walk ye not in the statutes of your fathers, neither observe their judgments, nor defile yourselves with their idols:
[Eze 20:19 DK-KJV]
Eze 20:19 I am the LORD your God; walk in my statutes, and keep my judgments, and do them;
[Eze 20:20 DK-KJV]
Eze 20:20 And hallow my sabbaths; and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the LORD your God.
[Eze 20:21 DK-KJV]
Eze 20:21 Notwithstanding the children rebelled against me: they walked not in my statutes, neither kept my judgments to do them, which if a man do, he shall even live in them; they polluted my sabbaths: then I said, I would pour out my fury upon them, to accomplish my anger against them in the wilderness.
[Eze 20:22 DK-KJV]
Eze 20:22 Nevertheless I withdrew mine hand, and wrought for my name’s sake, that it should not be polluted in the sight of the heathen, in whose sight I brought them forth.
[Eze 20:23 DK-KJV]
Eze 20:23 I lifted up mine hand unto them also in the wilderness, that I would scatter them among the heathen, and disperse them through the countries;
[Eze 20:24 DK-KJV]
Eze 20:24 Because they had not executed my judgments, but had despised my statutes, and had polluted my sabbaths, and their eyes were after their fathers’ idols.
[Eze 20:25 DK-KJV]
Eze 20:25 Wherefore I gave them also statutes that were not good, and judgments whereby they should not live;
[Eze 20:26 DK-KJV]
Eze 20:26 And I polluted them in their own gifts, in that they caused to pass through the fire all that openeth the womb, that I might make them desolate, to the end that they might know that I am the LORD.
[Eze 20:27 DK-KJV]
Eze 20:27 Therefore, son of man, speak unto the house of Israel, and say unto them, Thus saith the Lord GOD; Yet in this your fathers have blasphemed me, in that they have committed a trespass against me.
[Eze 20:28 DK-KJV]
Eze 20:28 For when I had brought them into the land, for the which I lifted up mine hand to give it to them, then they saw every high hill, and all the thick trees, and they offered there their sacrifices, and there they presented the provocation of their offering: there also they made their sweet savour, and poured out there their drink offerings.
[Eze 20:29 DK-KJV]
Eze 20:29 Then I said unto them, What is the high place whereunto ye go? And the name thereof is called Bamah unto this day.
[Eze 20:30 DK-KJV]
Eze 20:30 Wherefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord GOD; Are ye polluted after the manner of your fathers? and commit ye whoredom after their abominations?
[Eze 20:31 DK-KJV]
Eze 20:31 For when ye offer your gifts, when ye make your sons to pass through the fire, ye pollute yourselves with all your idols, even unto this day: and shall I be inquired of by you, O house of Israel? As I live, saith the Lord GOD, I will not be inquired of by you.
[Eze 20:32 DK-KJV]
Eze 20:32 And that which cometh into your mind shall not be at all, that ye say, We will be as the heathen, as the families of the countries, to serve wood and stone.
[Eze 20:33 DK-KJV]
Eze 20:33 As I live, saith the Lord GOD, surely with a mighty hand, and with a stretched out arm, and with fury poured out, will I rule over you:
[Eze 20:34 DK-KJV]
Eze 20:34 And I will bring you out from the people, and will gather you out of the countries wherein ye are scattered, with a mighty hand, and with a stretched out arm, and with fury poured out.
[Eze 20:35 DK-KJV]
Eze 20:35 And I will bring you into the wilderness of the people, and there will I plead with you face to face.
[Eze 20:36 DK-KJV]
Eze 20:36 Like as I pleaded with your fathers in the wilderness of the land of Egypt, so will I plead with you, saith the Lord GOD.
[Eze 20:37 DK-KJV] , og jeg vil bringe jer ind i pagtsslaveriet:
Eze 20:37 And I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the bond of the covenant:
[Eze 20:38 DK-KJV]
Eze 20:38 And I will purge out from among you the rebels, and them that transgress against me: I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel: and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 20:39 DK-KJV]
Eze 20:39 As for you, O house of Israel, thus saith the Lord GOD; Go ye, serve ye every one his idols, and hereafter also, if ye will not hearken unto me: but pollute ye my holy name no more with your gifts, and with your idols.
[Eze 20:40 DK-KJV]
Eze 20:40 For in mine holy mountain, in the mountain of the height of Israel, saith the Lord GOD, there shall all the house of Israel, all of them in the land, serve me: there will I accept them, and there will I require your offerings, and the firstfruits of your oblations, with all your holy things.
[Eze 20:41 DK-KJV]
Eze 20:41 I will accept you with your sweet savour, when I bring you out from the people, and gather you out of the countries wherein ye have been scattered; and I will be sanctified in you before the heathen.
[Eze 20:42 DK-KJV]
Eze 20:42 And ye shall know that I am the LORD, when I shall bring you into the land of Israel, into the country for the which I lifted up mine hand to give it to your fathers.
[Eze 20:43 DK-KJV]
Eze 20:43 And there shall ye remember your ways, and all your doings, wherein ye have been defiled; and ye shall lothe yourselves in your own sight for all your evils that ye have committed.
[Eze 20:44 DK-KJV]
Eze 20:44 And ye shall know that I am the LORD, when I have wrought with you for my name’s sake, not according to your wicked ways, nor according to your corrupt doings, O ye house of Israel, saith the Lord GOD.
[Eze 20:45 DK-KJV]
Eze 20:45 Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 20:46 DK-KJV]
Eze 20:46 Son of man, set thy face toward the south, and drop thy word toward the south, and prophesy against the forest of the south field;
[Eze 20:47 DK-KJV]
Eze 20:47 And say to the forest of the south, Hear the word of the LORD; Thus saith the Lord GOD; Behold, I will kindle a fire in thee, and it shall devour every green tree in thee, and every dry tree: the flaming flame shall not be quenched, and all faces from the south to the north shall be burned therein.
[Eze 20:48 DK-KJV]
Eze 20:48 And all flesh shall see that I the LORD have kindled it: it shall not be quenched.
[Eze 20:49 DK-KJV]
Eze 20:49 Then said I, Ah Lord GOD! they say of me, Doth he not speak parables?
[Eze 21:1 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til mig, som siger,
Eze 21:1 And the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 21:2 DK-KJV]
Eze 21:2 Son of man, set thy face toward Jerusalem, and drop thy word toward the holy places, and prophesy against the land of Israel,
[Eze 21:3 DK-KJV]
Eze 21:3 And say to the land of Israel, Thus saith the LORD; Behold, I am against thee, and will draw forth my sword out of his sheath, and will cut off from thee the righteous and the wicked.
[Eze 21:4 DK-KJV]
Eze 21:4 Seeing then that I will cut off from thee the righteous and the wicked, therefore shall my sword go forth out of his sheath against all flesh from the south to the north:
[Eze 21:5 DK-KJV]
Eze 21:5 That all flesh may know that I the LORD have drawn forth my sword out of his sheath: it shall not return any more.
[Eze 21:6 DK-KJV]
Eze 21:6 Sigh therefore, thou son of man, with the breaking of thy loins; and with bitterness sigh before their eyes.
[Eze 21:7 DK-KJV]
Eze 21:7 And it shall be, when they say unto thee, Wherefore sighest thou? that thou shalt answer, For the tidings; because it cometh: and every heart shall melt, and all hands shall be feeble, and every spirit shall faint, and all knees shall be weak as water: behold, it cometh, and shall be brought to pass, saith the Lord GOD.
[Eze 21:8 DK-KJV]
Eze 21:8 Again the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 21:9 DK-KJV]
Eze 21:9 Son of man, prophesy, and say, Thus saith the LORD; Say, A sword, a sword is sharpened, and also furbished:
[Eze 21:10 DK-KJV]
Eze 21:10 It is sharpened to make a sore slaughter; it is furbished that it may glitter: should we then make mirth? it contemneth the rod of my son, as every tree.
[Eze 21:11 DK-KJV]
Eze 21:11 And he hath given it to be furbished, that it may be handled: this sword is sharpened, and it is furbished, to give it into the hand of the slayer.
[Eze 21:12 DK-KJV]
Eze 21:12 Cry and howl, son of man: for it shall be upon my people, it shall be upon all the princes of Israel: terrors by reason of the sword shall be upon my people: smite therefore upon thy thigh.
[Eze 21:13 DK-KJV]
Eze 21:13 Because it is a trial, and what if the sword contemn even the rod? it shall be no more, saith the Lord GOD.
[Eze 21:14 DK-KJV]
Eze 21:14 Thou therefore, son of man, prophesy, and smite thine hands together, and let the sword be doubled the third time, the sword of the slain: it is the sword of the great men that are slain, which entereth into their privy chambers.
[Eze 21:15 DK-KJV]
Eze 21:15 I have set the point of the sword against all their gates, that their heart may faint, and their ruins be multiplied: ah! it is made bright, it is wrapped up for the slaughter.
[Eze 21:16 DK-KJV]
Eze 21:16 Go thee one way or other, either on the right hand, or on the left, whithersoever thy face is set.
[Eze 21:17 DK-KJV]
Eze 21:17 I will also smite mine hands together, and I will cause my fury to rest: I the LORD have said it.
[Eze 21:18 DK-KJV]
Eze 21:18 The word of the LORD came unto me again, saying,
[Eze 21:19 DK-KJV]
Eze 21:19 Also, thou son of man, appoint thee two ways, that the sword of the king of Babylon may come: both twain shall come forth out of one land: and choose thou a place, choose it at the head of the way to the city.
[Eze 21:20 DK-KJV]
Eze 21:20 Appoint a way, that the sword may come to Rabbath of the Ammonites, and to Judah in Jerusalem the defenced.
[Eze 21:21 DK-KJV]
Eze 21:21 For the king of Babylon stood at the parting of the way, at the head of the two ways, to use divination: he made his arrows bright, he consulted with images, he looked in the liver.
[Eze 21:22 DK-KJV]
Eze 21:22 At his right hand was the divination for Jerusalem, to appoint captains, to open the mouth in the slaughter, to lift up the voice with shouting, to appoint battering rams against the gates, to cast a mount, and to build a fort.
[Eze 21:23 DK-KJV]
Eze 21:23 And it shall be unto them as a false divination in their sight, to them that have sworn oaths: but he will call to remembrance the iniquity, that they may be taken.
[Eze 21:24 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således; Eftersom I har gjort at jeres fejltrin bli’r ihukommet, idet at jeres overtrædelser er afsløret, sådant at alle jeres synder dukker op i alle jeres handlinger; fordi, jeg siger, at I skal bli’ ihukommet, skal I bli’ taget med hånden.
Eze 21:24 Therefore thus saith the Lord GOD; Because ye have made your iniquity to be remembered, in that your transgressions are discovered, so that in all your doings your sins do appear; because, I say, that ye are come to remembrance, ye shall be taken with the hand.
[Eze 21:25 DK-KJV] Og du, vanhellige onde prins af Israel, hvis dag er kommet, når fejltrin skal ha’ en ende,
Eze 21:25 And thou, profane wicked prince of Israel, whose day is come, when iniquity shall have an end,
[Eze 21:26 DK-KJV] Dette siger Herren GUD; Fjern diademet, og ta’ kronen af: dette skal ikke være det samme: ophøj ham der er lav, og fornedre ham der er høj.
Eze 21:26 Thus saith the Lord GOD; Remove the diadem, and take off the crown: this shall not be the same: exalt him that is low, and abase him that is high.
[Eze 21:27 DK-KJV] Jeg vil omstyrte, omstyrte, omstyrte, det: og det skal ikke længere være, førend han kommer hvis ret det er; og jeg vil gi’ det til ham.
Eze 21:27 I will overturn, overturn, overturn, it: and it shall be no more, until he come whose right it is; and I will give it him.
[Eze 21:28 DK-KJV]
Eze 21:28 And thou, son of man, prophesy and say, Thus saith the Lord GOD concerning the Ammonites, and concerning their reproach; even say thou, The sword, the sword is drawn: for the slaughter it is furbished, to consume because of the glittering:
[Eze 21:29 DK-KJV]
Eze 21:29 Whiles they see vanity unto thee, whiles they divine a lie unto thee, to bring thee upon the necks of them that are slain, of the wicked, whose day is come, when their iniquity shall have an end.
[Eze 21:30 DK-KJV]
Eze 21:30 Shall I cause it to return into his sheath? I will judge thee in the place where thou wast created, in the land of thy nativity.
[Eze 21:31 DK-KJV]
Eze 21:31 And I will pour out mine indignation upon thee, I will blow against thee in the fire of my wrath, and deliver thee into the hand of brutish men, and skilful to destroy.
[Eze 21:32 DK-KJV]
Eze 21:32 Thou shalt be for fuel to the fire; thy blood shall be in the midst of the land; thou shalt be no more remembered: for I the LORD have spoken it.
[Eze 22:1 DK-KJV]
Eze 22:1 Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 22:2 DK-KJV] blodtørstige
Eze 22:2 Now, thou son of man, wilt thou judge, wilt thou judge the bloody city? yea, thou shalt shew her all her abominations.
[Eze 22:3 DK-KJV]
Eze 22:3 Then say thou, Thus saith the Lord GOD, The city sheddeth blood in the midst of it, that her time may come, and maketh idols against herself to defile herself.
[Eze 22:4 DK-KJV]
Eze 22:4 Thou art become guilty in thy blood that thou hast shed; and hast defiled thyself in thine idols which thou hast made; and thou hast caused thy days to draw near, and art come even unto thy years: therefore have I made thee a reproach unto the heathen, and a mocking to all countries.
[Eze 22:5 DK-KJV]
Eze 22:5 Those that be near, and those that be far from thee, shall mock thee, which art infamous and much vexed.
[Eze 22:6 DK-KJV]
Eze 22:6 Behold, the princes of Israel, every one were in thee to their power to shed blood.
[Eze 22:7 DK-KJV]
Eze 22:7 In thee have they set light by father and mother: in the midst of thee have they dealt by oppression with the stranger: in thee have they vexed the fatherless and the widow.
[Eze 22:8 DK-KJV]
Eze 22:8 Thou hast despised mine holy things, and hast profaned my sabbaths.
[Eze 22:9 DK-KJV]
Eze 22:9 In thee are men that carry tales to shed blood: and in thee they eat upon the mountains: in the midst of thee they commit lewdness.
[Eze 22:10 DK-KJV]
Eze 22:10 In thee have they discovered their fathers’ nakedness: in thee have they humbled her that was set apart for pollution.
[Eze 22:11 DK-KJV]
Eze 22:11 And one hath committed abomination with his neighbour’s wife; and another hath lewdly defiled his daughter in law; and another in thee hath humbled his sister, his father’s daughter.
[Eze 22:12 DK-KJV]
Eze 22:12 In thee have they taken gifts to shed blood; thou hast taken usury and increase, and thou hast greedily gained of thy neighbours by extortion, and hast forgotten me, saith the Lord GOD.
[Eze 22:13 DK-KJV]
Eze 22:13 Behold, therefore I have smitten mine hand at thy dishonest gain which thou hast made, and at thy blood which hath been in the midst of thee.
[Eze 22:14 DK-KJV]
Eze 22:14 Can thine heart endure, or can thine hands be strong, in the days that I shall deal with thee? I the LORD have spoken it, and will do it.
[Eze 22:15 DK-KJV] Og jeg vil strø dig blandt hedningerne, og sprede dig i de lande, og vil fortære dit snavs ud af dig.
Eze 22:15 And I will scatter thee among the heathen, and disperse thee in the countries, and will consume thy filthiness out of thee.
[Eze 22:16 DK-KJV] Og du skal ta’ din arv i digselv mens hedningerne ser det, og du skal vide at jeg er HERREN.
Eze 22:16 And thou shalt take thine inheritance in thyself in the sight of the heathen, and thou shalt know that I am the LORD.
[Eze 22:17 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til mig, som siger,
Eze 22:17 And the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 22:18 DK-KJV]
Eze 22:18 Son of man, the house of Israel is to me become dross: all they are brass, and tin, and iron, and lead, in the midst of the furnace; they are even the dross of silver.
[Eze 22:19 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således;
Eze 22:19 Therefore thus saith the Lord GOD; Because ye are all become dross, behold, therefore I will gather you into the midst of Jerusalem.
[Eze 22:20 DK-KJV]
Eze 22:20 As they gather silver, and brass, and iron, and lead, and tin, into the midst of the furnace, to blow the fire upon it, to melt it; so will I gather you in mine anger and in my fury, and I will leave you there, and melt you.
[Eze 22:21 DK-KJV]
Eze 22:21 Yea, I will gather you, and blow upon you in the fire of my wrath, and ye shall be melted in the midst thereof.
[Eze 22:22 DK-KJV]
Eze 22:22 As silver is melted in the midst of the furnace, so shall ye be melted in the midst thereof; and ye shall know that I the LORD have poured out my fury upon you.
[Eze 22:23 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til mig, som siger,
Eze 22:23 And the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 22:24 DK-KJV]
Eze 22:24 Son of man, say unto her, Thou art the land that is not cleansed, nor rained upon in the day of indignation.
[Eze 22:25 DK-KJV]
Eze 22:25 There is a conspiracy of her prophets in the midst thereof, like a roaring lion ravening the prey; they have devoured souls; they have taken the treasure and precious things; they have made her many widows in the midst thereof.
[Eze 22:26 DK-KJV]
Eze 22:26 Her priests have violated my law, and have profaned mine holy things: they have put no difference between the holy and profane, neither have they shewed difference between the unclean and the clean, and have hid their eyes from my sabbaths, and I am profaned among them.
[Eze 22:27 DK-KJV]
Eze 22:27 Her princes in the midst thereof are like wolves ravening the prey, to shed blood, and to destroy souls, to get dishonest gain.
[Eze 22:28 DK-KJV]
Eze 22:28 And her prophets have daubed them with untempered morter, seeing vanity, and divining lies unto them, saying, Thus saith the Lord GOD, when the LORD hath not spoken.
[Eze 22:29 DK-KJV]
Eze 22:29 The people of the land have used oppression, and exercised robbery, and have vexed the poor and needy: yea, they have oppressed the stranger wrongfully.
[Eze 22:30 DK-KJV]
Eze 22:30 And I sought for a man among them, that should make up the hedge, and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it: but I found none.
[Eze 22:31 DK-KJV]
Eze 22:31 Therefore have I poured out mine indignation upon them; I have consumed them with the fire of my wrath: their own way have I recompensed upon their heads, saith the Lord GOD.
[Eze 23:1 DK-KJV] HERRENs ord kom igen til mig, som siger,
Eze 23:1 The word of the LORD came again unto me, saying,
[Eze 23:2 DK-KJV]
Eze 23:2 Son of man, there were two women, the daughters of one mother:
[Eze 23:3 DK-KJV]
Eze 23:3 And they committed whoredoms in Egypt; they committed whoredoms in their youth: there were their breasts pressed, and there they bruised the teats of their virginity.
[Eze 23:4 DK-KJV]
Eze 23:4 And the names of them were Aholah the elder, and Aholibah her sister: and they were mine, and they bare sons and daughters. Thus were their names; Samaria is Aholah, and Jerusalem Aholibah.
[Eze 23:5 DK-KJV]
Eze 23:5 And Aholah played the harlot when she was mine; and she doted on her lovers, on the Assyrians her neighbours,
[Eze 23:6 DK-KJV]
Eze 23:6 Which were clothed with blue, captains and rulers, all of them desirable young men, horsemen riding upon horses.
[Eze 23:7 DK-KJV]
Eze 23:7 Thus she committed her whoredoms with them, with all them that were the chosen men of Assyria, and with all on whom she doted: with all their idols she defiled herself.
[Eze 23:8 DK-KJV]
Eze 23:8 Neither left she her whoredoms brought from Egypt: for in her youth they lay with her, and they bruised the breasts of her virginity, and poured their whoredom upon her.
[Eze 23:9 DK-KJV]
Eze 23:9 Wherefore I have delivered her into the hand of her lovers, into the hand of the Assyrians, upon whom she doted.
[Eze 23:10 DK-KJV]
Eze 23:10 These discovered her nakedness: they took her sons and her daughters, and slew her with the sword: and she became famous among women; for they had executed judgment upon her.
[Eze 23:11 DK-KJV]
Eze 23:11 And when her sister Aholibah saw this, she was more corrupt in her inordinate love than she, and in her whoredoms more than her sister in her whoredoms.
[Eze 23:12 DK-KJV]
Eze 23:12 She doted upon the Assyrians her neighbours, captains and rulers clothed most gorgeously, horsemen riding upon horses, all of them desirable young men.
[Eze 23:13 DK-KJV]
Eze 23:13 Then I saw that she was defiled, that they took both one way,
[Eze 23:14 DK-KJV]
Eze 23:14 And that she increased her whoredoms: for when she saw men pourtrayed upon the wall, the images of the Chaldeans pourtrayed with vermilion,
[Eze 23:15 DK-KJV]
Eze 23:15 Girded with girdles upon their loins, exceeding in dyed attire upon their heads, all of them princes to look to, after the manner of the Babylonians of Chaldea, the land of their nativity:
[Eze 23:16 DK-KJV]
Eze 23:16 And as soon as she saw them with her eyes, she doted upon them, and sent messengers unto them into Chaldea.
[Eze 23:17 DK-KJV]
Eze 23:17 And the Babylonians came to her into the bed of love, and they defiled her with their whoredom, and she was polluted with them, and her mind was alienated from them.
[Eze 23:18 DK-KJV]
Eze 23:18 So she discovered her whoredoms, and discovered her nakedness: then my mind was alienated from her, like as my mind was alienated from her sister.
[Eze 23:19 DK-KJV]
Eze 23:19 Yet she multiplied her whoredoms, in calling to remembrance the days of her youth, wherein she had played the harlot in the land of Egypt.
[Eze 23:20 DK-KJV]
Eze 23:20 For she doted upon their paramours, whose flesh is as the flesh of asses, and whose issue is like the issue of horses.
[Eze 23:21 DK-KJV]
Eze 23:21 Thus thou calledst to remembrance the lewdness of thy youth, in bruising thy teats by the Egyptians for the paps of thy youth.
[Eze 23:22 DK-KJV]
Eze 23:22 Therefore, O Aholibah, thus saith the Lord GOD; Behold, I will raise up thy lovers against thee, from whom thy mind is alienated, and I will bring them against thee on every side;
[Eze 23:23 DK-KJV]
Eze 23:23 The Babylonians, and all the Chaldeans, Pekod, and Shoa, and Koa, and all the Assyrians with them: all of them desirable young men, captains and rulers, great lords and renowned, all of them riding upon horses.
[Eze 23:24 DK-KJV] , og de skal dømme dig efter deres domme.
Eze 23:24 And they shall come against thee with chariots, wagons, and wheels, and with an assembly of people, which shall set against thee buckler and shield and helmet round about: and I will set judgment before them, and they shall judge thee according to their judgments.
[Eze 23:25 DK-KJV]
Eze 23:25 And I will set my jealousy against thee, and they shall deal furiously with thee: they shall take away thy nose and thine ears; and thy remnant shall fall by the sword: they shall take thy sons and thy daughters; and thy residue shall be devoured by the fire.
[Eze 23:26 DK-KJV]
Eze 23:26 They shall also strip thee out of thy clothes, and take away thy fair jewels.
[Eze 23:27 DK-KJV]
Eze 23:27 Thus will I make thy lewdness to cease from thee, and thy whoredom brought from the land of Egypt: so that thou shalt not lift up thine eyes unto them, nor remember Egypt any more.
[Eze 23:28 DK-KJV]
Eze 23:28 For thus saith the Lord GOD; Behold, I will deliver thee into the hand of them whom thou hatest, into the hand of them from whom thy mind is alienated:
[Eze 23:29 DK-KJV]
Eze 23:29 And they shall deal with thee hatefully, and shall take away all thy labour, and shall leave thee naked and bare: and the nakedness of thy whoredoms shall be discovered, both thy lewdness and thy whoredoms.
[Eze 23:30 DK-KJV]
Eze 23:30 I will do these things unto thee, because thou hast gone a whoring after the heathen, and because thou art polluted with their idols.
[Eze 23:31 DK-KJV]
Eze 23:31 Thou hast walked in the way of thy sister; therefore will I give her cup into thine hand.
[Eze 23:32 DK-KJV]
Eze 23:32 Thus saith the Lord GOD; Thou shalt drink of thy sister’s cup deep and large: thou shalt be laughed to scorn and had in derision; it containeth much.
[Eze 23:33 DK-KJV]
Eze 23:33 Thou shalt be filled with drunkenness and sorrow, with the cup of astonishment and desolation, with the cup of thy sister Samaria.
[Eze 23:34 DK-KJV]
Eze 23:34 Thou shalt even drink it and suck it out, and thou shalt break the sherds thereof, and pluck off thine own breasts: for I have spoken it, saith the Lord GOD.
[Eze 23:35 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således;
Eze 23:35 Therefore thus saith the Lord GOD; Because thou hast forgotten me, and cast me behind thy back, therefore bear thou also thy lewdness and thy whoredoms.
[Eze 23:36 DK-KJV]
Eze 23:36 The LORD said moreover unto me; Son of man, wilt thou judge Aholah and Aholibah? yea, declare unto them their abominations;
[Eze 23:37 DK-KJV]
Eze 23:37 That they have committed adultery, and blood is in their hands, and with their idols have they committed adultery, and have also caused their sons, whom they bare unto me, to pass for them through the fire, to devour them.
[Eze 23:38 DK-KJV]
Eze 23:38 Moreover this they have done unto me: they have defiled my sanctuary in the same day, and have profaned my sabbaths.
[Eze 23:39 DK-KJV]
Eze 23:39 For when they had slain their children to their idols, then they came the same day into my sanctuary to profane it; and, lo, thus have they done in the midst of mine house.
[Eze 23:40 DK-KJV]
Eze 23:40 And furthermore, that ye have sent for men to come from far, unto whom a messenger was sent; and, lo, they came: for whom thou didst wash thyself, paintedst thy eyes, and deckedst thyself with ornaments,
[Eze 23:41 DK-KJV]
Eze 23:41 And satest upon a stately bed, and a table prepared before it, whereupon thou hast set mine incense and mine oil.
[Eze 23:42 DK-KJV] var der bragt Sabæere fra vildmarken,
Eze 23:42 And a voice of a multitude being at ease was with her: and with the men of the common sort were brought Sabeans from the wilderness, which put bracelets upon their hands, and beautiful crowns upon their heads.
[Eze 23:43 DK-KJV]
Eze 23:43 Then said I unto her that was old in adulteries, Will they now commit whoredoms with her, and she with them?
[Eze 23:44 DK-KJV]
Eze 23:44 Yet they went in unto her, as they go in unto a woman that playeth the harlot: so went they in unto Aholah and unto Aholibah, the lewd women.
[Eze 23:45 DK-KJV]
Eze 23:45 And the righteous men, they shall judge them after the manner of adulteresses, and after the manner of women that shed blood; because they are adulteresses, and blood is in their hands.
[Eze 23:46 DK-KJV]
Eze 23:46 For thus saith the Lord GOD; I will bring up a company upon them, and will give them to be removed and spoiled.
[Eze 23:47 DK-KJV]
Eze 23:47 And the company shall stone them with stones, and dispatch them with their swords; they shall slay their sons and their daughters, and burn up their houses with fire.
[Eze 23:48 DK-KJV]
Eze 23:48 Thus will I cause lewdness to cease out of the land, that all women may be taught not to do after your lewdness.
[Eze 23:49 DK-KJV]
Eze 23:49 And they shall recompense your lewdness upon you, and ye shall bear the sins of your idols: and ye shall know that I am the Lord GOD.
[Eze 24:1 DK-KJV]
Eze 24:1 Again in the ninth year, in the tenth month, in the tenth day of the month, the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 24:2 DK-KJV]
Eze 24:2 Son of man, write thee the name of the day, even of this same day: the king of Babylon set himself against Jerusalem this same day.
[Eze 24:3 DK-KJV]
Eze 24:3 And utter a parable unto the rebellious house, and say unto them, Thus saith the Lord GOD; Set on a pot, set it on, and also pour water into it:
[Eze 24:4 DK-KJV]
Eze 24:4 Gather the pieces thereof into it, even every good piece, the thigh, and the shoulder; fill it with the choice bones.
[Eze 24:5 DK-KJV]
Eze 24:5 Take the choice of the flock, and burn also the bones under it, and make it boil well, and let them seethe the bones of it therein.
[Eze 24:6 DK-KJV] blodtørstige
Eze 24:6 Wherefore thus saith the Lord GOD; Woe to the bloody city, to the pot whose scum is therein, and whose scum is not gone out of it! bring it out piece by piece; let no lot fall upon it.
[Eze 24:7 DK-KJV]
Eze 24:7 For her blood is in the midst of her; she set it upon the top of a rock; she poured it not upon the ground, to cover it with dust;
[Eze 24:8 DK-KJV]
Eze 24:8 That it might cause fury to come up to take vengeance; I have set her blood upon the top of a rock, that it should not be covered.
[Eze 24:9 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således; blodtørstige
Eze 24:9 Therefore thus saith the Lord GOD; Woe to the bloody city! I will even make the pile for fire great.
[Eze 24:10 DK-KJV]
Eze 24:10 Heap on wood, kindle the fire, consume the flesh, and spice it well, and let the bones be burned.
[Eze 24:11 DK-KJV]
Eze 24:11 Then set it empty upon the coals thereof, that the brass of it may be hot, and may burn, and that the filthiness of it may be molten in it, that the scum of it may be consumed.
[Eze 24:12 DK-KJV]
Eze 24:12 She hath wearied herself with lies, and her great scum went not forth out of her: her scum shall be in the fire.
[Eze 24:13 DK-KJV]
Eze 24:13 In thy filthiness is lewdness: because I have purged thee, and thou wast not purged, thou shalt not be purged from thy filthiness any more, till I have caused my fury to rest upon thee.
[Eze 24:14 DK-KJV] Jeg HERREN har talt det: det skal komme til at ske, og jeg vil gøre det; jeg vil ikke vende om, jeg vil heller ikke skåne, jeg vil heller ikke angre; ifølge dine veje, og ifølge dine handlinger, skal de dømme dig, siger Herren GUD.
Eze 24:14 I the LORD have spoken it: it shall come to pass, and I will do it; I will not go back, neither will I spare, neither will I repent; according to thy ways, and according to thy doings, shall they judge thee, saith the Lord GOD.
[Eze 24:15 DK-KJV]
Eze 24:15 Also the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 24:16 DK-KJV]
Eze 24:16 Son of man, behold, I take away from thee the desire of thine eyes with a stroke: yet neither shalt thou mourn nor weep, neither shall thy tears run down.
[Eze 24:17 DK-KJV]
Eze 24:17 Forbear to cry, make no mourning for the dead, bind the tire of thine head upon thee, and put on thy shoes upon thy feet, and cover not thy lips, and eat not the bread of men.
[Eze 24:18 DK-KJV]
Eze 24:18 So I spake unto the people in the morning: and at even my wife died; and I did in the morning as I was commanded.
[Eze 24:19 DK-KJV]
Eze 24:19 And the people said unto me, Wilt thou not tell us what these things are to us, that thou doest so?
[Eze 24:20 DK-KJV]
Eze 24:20 Then I answered them, The word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 24:21 DK-KJV]
Eze 24:21 Speak unto the house of Israel, Thus saith the Lord GOD; Behold, I will profane my sanctuary, the excellency of your strength, the desire of your eyes, and that which your soul pitieth; and your sons and your daughters whom ye have left shall fall by the sword.
[Eze 24:22 DK-KJV]
Eze 24:22 And ye shall do as I have done: ye shall not cover your lips, nor eat the bread of men.
[Eze 24:23 DK-KJV]
Eze 24:23 And your tires shall be upon your heads, and your shoes upon your feet: ye shall not mourn nor weep; but ye shall pine away for your iniquities, and mourn one toward another.
[Eze 24:24 DK-KJV] Således er Ezekiel et tegn for jer: efter alt det han har gjort skal I gøre: og når dette kommer, skal I vide at jeg er Herren GUD.
Eze 24:24 Thus Ezekiel is unto you a sign: according to all that he hath done shall ye do: and when this cometh, ye shall know that I am the Lord GOD.
[Eze 24:25 DK-KJV]
Eze 24:25 Also, thou son of man, shall it not be in the day when I take from them their strength, the joy of their glory, the desire of their eyes, and that whereupon they set their minds, their sons and their daughters,
[Eze 24:26 DK-KJV]
Eze 24:26 That he that escapeth in that day shall come unto thee, to cause thee to hear it with thine ears?
[Eze 24:27 DK-KJV]
Eze 24:27 In that day shall thy mouth be opened to him which is escaped, and thou shalt speak, and be no more dumb: and thou shalt be a sign unto them; and they shall know that I am the LORD.
[Eze 25:1 DK-KJV] HERRENs ord kom igen til mig, som siger,
Eze 25:1 The word of the LORD came again unto me, saying,
[Eze 25:2 DK-KJV] Menneskesøn, ret dit ansigt imod Ammoniterne, og profeter imod dem;
Eze 25:2 Son of man, set thy face against the Ammonites, and prophesy against them;
[Eze 25:3 DK-KJV] Og sig til Ammoniterne, Hør Herren GUDs ord; Dette siger Herren GUD; Fordi du sagde, Aha, imod min helligdom, da den var vanhelliget; og imod Israels land, da det var øde; og imod Judahs hus, da de gik ind i fangenskab;
Eze 25:3 And say unto the Ammonites, Hear the word of the Lord GOD; Thus saith the Lord GOD; Because thou saidst, Aha, against my sanctuary, when it was profaned; and against the land of Israel, when it was desolate; and against the house of Judah, when they went into captivity;
[Eze 25:4 DK-KJV] Læg mærke til, derfor vil jeg forløse dig til østens mænd som en besiddelse, og de skal sætte deres paladser i dig, og lave deres boliger i dig: de skal spise din frugt, og de skal drikke din mælk.
Eze 25:4 Behold, therefore I will deliver thee to the men of the east for a possession, and they shall set their palaces in thee, and make their dwellings in thee: they shall eat thy fruit, and they shall drink thy milk.
[Eze 25:5 DK-KJV] Og jeg vil lave Rabbah en stald for kameler, og Ammoniterne et hvilested for flokke: og I skal vide at jeg er HERREN.
Eze 25:5 And I will make Rabbah a stable for camels, and the Ammonites a couchingplace for flocks: and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 25:6 DK-KJV] For dette siger HERREN Gud; Fordi du har klappet i dine hænder, og trampet med dine fødder, og jublet i hjertet med al din foragt imod Israels land;
Eze 25:6 For thus saith the Lord GOD; Because thou hast clapped thine hands, and stamped with the feet, and rejoiced in heart with all thy despite against the land of Israel;
[Eze 25:7 DK-KJV] Læg mærke til, derfor vil jeg strække min hånd ud over dig, og vil forløse dig som et bytte til hedningerne; og jeg vil afskærer dig fra folket, og vil forårsage dig til at omkomme ude i landene: jeg vil destruere dig; og du skal vide at jeg er HERREN.
Eze 25:7 Behold, therefore I will stretch out mine hand upon thee, and will deliver thee for a spoil to the heathen; and I will cut thee off from the people, and I will cause thee to perish out of the countries: I will destroy thee; and thou shalt know that I am the LORD.
[Eze 25:8 DK-KJV] Dette siger Herren GUD; Eftersom Moab og Seir siger, Læg mærke til, Judahs hus er ligesom alle hedningerne;
Eze 25:8 Thus saith the Lord GOD; Because that Moab and Seir do say, Behold, the house of Judah is like unto all the heathen;
[Eze 25:9 DK-KJV] Derfor, læg mærke til, jeg vil åbne Moabs sider fra byerne, fra hans byer som er i hans grænseområder, herligheden fra det land, Beth-jeshimoth, Baal-meon, and Kiriathaim,
Eze 25:9 Therefore, behold, I will open the side of Moab from the cities, from his cities which are on his frontiers, the glory of the country, Beth-jeshimoth, Baal-meon, and Kiriathaim,
[Eze 25:10 DK-KJV] Overfor østens mænd med Ammoniterne, og vil gi’ dem i besiddelse, så Ammoniterne ikke må bli’ ihukommet blandt nationerne.
Eze 25:10 Unto the men of the east with the Ammonites, and will give them in possession, that the Ammonites may not be remembered among the nations.
[Eze 25:11 DK-KJV] Og jeg vil udføre domme over Moab; og de skal vide at jeg er HERREN.
Eze 25:11 And I will execute judgments upon Moab; and they shall know that I am the LORD.
[Eze 25:12 DK-KJV] Dette siger Herren GUD; Eftersom Edom har handlet imod Judahs hus ved at ta’ hævn, og har krænket meget, og gengældt hamselv på dem;
Eze 25:12 Thus saith the Lord GOD; Because that Edom hath dealt against the house of Judah by taking vengeance, and hath greatly offended, and revenged himself upon them;
[Eze 25:13 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD dette; Jeg vil også strække min hånd ud over Edom, og fjerne menneske og dyr fra det; og jeg vil gøre det øde fra Teman; og de fra Dedan skal falde ved sværdet.
Eze 25:13 Therefore thus saith the Lord GOD; I will also stretch out mine hand upon Edom, and will cut off man and beast from it; and I will make it desolate from Teman; and they of Dedan shall fall by the sword.
[Eze 25:14 DK-KJV] Og jeg vil lægge min hævn på Edom via mit folk Israels hånd: og i Edom skal de gøre i overensstemmelse med min vrede og i overensstemmelse med mit raseri; og de skal kende min hævn, siger Herren GUD.
Eze 25:14 And I will lay my vengeance upon Edom by the hand of my people Israel: and they shall do in Edom according to mine anger and according to my fury; and they shall know my vengeance, saith the Lord GOD.
[Eze 25:15 DK-KJV] Dette siger Herren GUD; Fordi Filisterne har handlet via gengældelse, og har taget hævn med et ondskabsfuldt hjerte, for at destruere det på grund af gammelt had;
Eze 25:15 Thus saith the Lord GOD; Because the Philistines have dealt by revenge, and have taken vengeance with a despiteful heart, to destroy it for the old hatred;
[Eze 25:16 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD dette; Læg mærke til, Jeg vil strække min hånd ud over Filisterne, og jeg vil afskære Cheretimmerne, og destruere de resterende fra havets kyst.
Eze 25:16 Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I will stretch out mine hand upon the Philistines, and I will cut off the Cherethims, and destroy the remnant of the sea coast.
[Eze 25:17 DK-KJV] Og jeg vil exekvere stor hævn over dem med rasende irettesættelser; og de skal vide at jeg er HERREN, når jeg skal lægge min hævn på dem.
Eze 25:17 And I will execute great vengeance upon them with furious rebukes; and they shall know that I am the LORD, when I shall lay my vengeance upon them.
[Eze 26:1 DK-KJV] Og det skete i det 11’te år, på den første dag af den måned, at HERRENs ord kom til mig, som siger
Eze 26:1 And it came to pass in the eleventh year, in the first day of the month, that the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 26:2 DK-KJV] Menneskesøn, eftersom Tyrus har sagt imod Jerusalem, Aha, hun som var portene for folket er brudt ned: hun har vendt sig mod mig: Jeg skal bli’ fyldt igen, nu er hun lagt øde:
Eze 26:2 Son of man, because that Tyrus hath said against Jerusalem, Aha, she is broken that was the gates of the people: she is turned unto me: I shall be replenished, now she is laid waste:
[Eze 26:3 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således; Læg mærke til, jeg er imod dig, Kæreste Tyrus, og vi forårsage at mange nationer kommer op imod dig, som havet får hans bølger til at komme op.
Eze 26:3 Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Tyrus, and will cause many nations to come up against thee, as the sea causeth his waves to come up.
[Eze 26:4 DK-KJV] Og de skal destruere Tyrus’ mure, og bryde hendes tårne ned: Jeg vil også skrabe hendes støv fra hende, og gøre hende som toppen på en klippe.
Eze 26:4 And they shall destroy the walls of Tyrus, and break down her towers: I will also scrape her dust from her, and make her like the top of a rock.
[Eze 26:5 DK-KJV]
Eze 26:5 It shall be a place for the spreading of nets in the midst of the sea: for I have spoken it, saith the Lord GOD: and it shall become a spoil to the nations.
[Eze 26:6 DK-KJV]
Eze 26:6 And her daughters which are in the field shall be slain by the sword; and they shall know that I am the LORD.
[Eze 26:7 DK-KJV]
Eze 26:7 For thus saith the Lord GOD; Behold, I will bring upon Tyrus Nebuchadrezzar king of Babylon, a king of kings, from the north, with horses, and with chariots, and with horsemen, and companies, and much people.
[Eze 26:8 DK-KJV]
Eze 26:8 He shall slay with the sword thy daughters in the field: and he shall make a fort against thee, and cast a mount against thee, and lift up the buckler against thee.
[Eze 26:9 DK-KJV]
Eze 26:9 And he shall set engines of war against thy walls, and with his axes he shall break down thy towers.
[Eze 26:10 DK-KJV]
Eze 26:10 By reason of the abundance of his horses their dust shall cover thee: thy walls shall shake at the noise of the horsemen, and of the wheels, and of the chariots, when he shall enter into thy gates, as men enter into a city wherein is made a breach.
[Eze 26:11 DK-KJV]
Eze 26:11 With the hoofs of his horses shall he tread down all thy streets: he shall slay thy people by the sword, and thy strong garrisons shall go down to the ground.
[Eze 26:12 DK-KJV]
Eze 26:12 And they shall make a spoil of thy riches, and make a prey of thy merchandise: and they shall break down thy walls, and destroy thy pleasant houses: and they shall lay thy stones and thy timber and thy dust in the midst of the water.
[Eze 26:13 DK-KJV]
Eze 26:13 And I will cause the noise of thy songs to cease; and the sound of thy harps shall be no more heard.
[Eze 26:14 DK-KJV]
Eze 26:14 And I will make thee like the top of a rock: thou shalt be a place to spread nets upon; thou shalt be built no more: for I the LORD have spoken it, saith the Lord GOD.
[Eze 26:15 DK-KJV]
Eze 26:15 Thus saith the Lord GOD to Tyrus; Shall not the isles shake at the sound of thy fall, when the wounded cry, when the slaughter is made in the midst of thee?
[Eze 26:16 DK-KJV] beklædningsgenstande
Eze 26:16 Then all the princes of the sea shall come down from their thrones, and lay away their robes, and put off their broidered garments: they shall clothe themselves with trembling; they shall sit upon the ground, and shall tremble at every moment, and be astonished at thee.
[Eze 26:17 DK-KJV]
Eze 26:17 And they shall take up a lamentation for thee, and say to thee, How art thou destroyed, that wast inhabited of seafaring men, the renowned city, which wast strong in the sea, she and her inhabitants, which cause their terror to be on all that haunt it!
[Eze 26:18 DK-KJV]
Eze 26:18 Now shall the isles tremble in the day of thy fall; yea, the isles that are in the sea shall be troubled at thy departure.
[Eze 26:19 DK-KJV]
Eze 26:19 For thus saith the Lord GOD; When I shall make thee a desolate city, like the cities that are not inhabited; when I shall bring up the deep upon thee, and great waters shall cover thee;
[Eze 26:20 DK-KJV]
Eze 26:20 When I shall bring thee down with them that descend into the pit, with the people of old time, and shall set thee in the low parts of the earth, in places desolate of old, with them that go down to the pit, that thou be not inhabited; and I shall set glory in the land of the living;
[Eze 26:21 DK-KJV]
Eze 26:21 I will make thee a terror, and thou shalt be no more: though thou be sought for, yet shalt thou never be found again, saith the Lord GOD.
[Eze 27:1 DK-KJV] HERRENs ord kom igen til mig, som siger,
Eze 27:1 The word of the LORD came again unto me, saying,
[Eze 27:2 DK-KJV] Nu, du menneskesøn, ta’ en klagesang op for Tyrus;
Eze 27:2 Now, thou son of man, take up a lamentation for Tyrus;
[Eze 27:3 DK-DK-KJV] Og sig til Tyrus, Kæreste du der befinder dig ved havets indgang, som er en folkets købmand for mange øer, Således siger Herren GUD; Kæreste Tyrus, du har sagt, Jeg er af perfekt skønhed.
Eze 27:3 And say unto Tyrus, O thou that art situate at the entry of the sea, which art a merchant of the people for many isles, Thus saith the Lord GOD; O Tyrus, thou hast said, I am of perfect beauty.
[Eze 27:4 DK-DK-KJV] Dine grænser er i havenes midte, dine bygningsfolk har perfektioneret din skønhed.
Eze 27:4 Thy borders are in the midst of the seas, thy builders have perfected thy beauty.
[Eze 27:5 DK-DK-KJV] De har lavet alle dine skibsplanker af Senirs grantræer: de har taget cedertræer fra Libanon for at lave master til dig.
Eze 27:5 They have made all thy ship boards of fir trees of Senir: they have taken cedars from Lebanon to make masts for thee.
[Eze 27:6 DK-KJV] Af Basans egetræer har de lavet dine årer; Ashuriternes gruppe har lavet dine elfenbensbænke, udført fra Cyperns øer.
Eze 27:6 Of the oaks of Bashan have they made thine oars; the company of the Ashurites have made thy benches of ivory, brought out of the isles of Chittim.
[Eze 27:7 DK-KJV] Fint linned med broderet arbejde fra Egypten var det du spredte for at være dit sejl; blå og violet fra Elishahs øer var det der dækkede dig.
Eze 27:7 Fine linen with broidered work from Egypt was that which thou spreadest forth to be thy sail; blue and purple from the isles of Elishah was that which covered thee.
[Eze 27:8 DK-KJV] Indbyggerne fra Zidon og Arvad var dine søfolk: dine vise mænd, Kæreste Tyrus, der var i dig, var dine piloter.
Eze 27:8 The inhabitants of Zidon and Arvad were thy mariners: thy wise men, O Tyrus, that were in thee, were thy pilots.
[Eze 27:9 DK-KJV] De gamle fra Gebal og dets vise mænd var i dig dine kalfatere: alle havets skibe med deres søfolk var i dig for at besidde dine varer.
Eze 27:9 The ancients of Gebal and the wise men thereof were in thee thy calkers: all the ships of the sea with their mariners were in thee to occupy thy merchandise.
[Eze 27:10 DK-KJV] De fra Persien og fra Lud og fra Phut var i din hær, dine krigere: de hængte skjoldet og hjelmen i dig; de fremstillede din ynde.
Eze 27:10 They of Persia and of Lud and of Phut were in thine army, thy men of war: they hanged the shield and helmet in thee; they set forth thy comeliness.
[Eze 27:11 DK-KJV]
Eze 27:11 The men of Arvad with thine army were upon thy walls round about, and the Gammadims were in thy towers: they hanged their shields upon thy walls round about; they have made thy beauty perfect.
[Eze 27:12 DK-KJV]
Eze 27:12 Tarshish was thy merchant by reason of the multitude of all kind of riches; with silver, iron, tin, and lead, they traded in thy fairs.
[Eze 27:13 DK-KJV]
Eze 27:13 Javan, Tubal, and Meshech, they were thy merchants: they traded the persons of men and vessels of brass in thy market.
[Eze 27:14 DK-KJV]
Eze 27:14 They of the house of Togarmah traded in thy fairs with horses and horsemen and mules.
[Eze 27:15 DK-KJV] de bragte dig horn af elfenben og ibenholt som gave.
Eze 27:15 The men of Dedan were thy merchants; many isles were the merchandise of thine hand: they brought thee for a present horns of ivory and ebony.
[Eze 27:16 DK-KJV]
Eze 27:16 Syria was thy merchant by reason of the multitude of the wares of thy making: they occupied in thy fairs with emeralds, purple, and broidered work, and fine linen, and coral, and agate.
[Eze 27:17 DK-KJV]
Eze 27:17 Judah, and the land of Israel, they were thy merchants: they traded in thy market wheat of Minnith, and Pannag, and honey, and oil, and balm.
[Eze 27:18 DK-KJV]
Eze 27:18 Damascus was thy merchant in the multitude of the wares of thy making, for the multitude of all riches; in the wine of Helbon, and white wool.
[Eze 27:19 DK-KJV]
Eze 27:19 Dan also and Javan going to and fro occupied in thy fairs: bright iron, cassia, and calamus, were in thy market.
[Eze 27:20 DK-KJV]
Eze 27:20 Dedan was thy merchant in precious clothes for chariots.
[Eze 27:21 DK-KJV]
Eze 27:21 Arabia, and all the princes of Kedar, they occupied with thee in lambs, and rams, and goats: in these were they thy merchants.
[Eze 27:22 DK-KJV]
Eze 27:22 The merchants of Sheba and Raamah, they were thy merchants: they occupied in thy fairs with chief of all spices, and with all precious stones, and gold.
[Eze 27:23 DK-KJV]
Eze 27:23 Haran, and Canneh, and Eden, the merchants of Sheba, Asshur, and Chilmad, were thy merchants.
[Eze 27:24 DK-KJV]
Eze 27:24 These were thy merchants in all sorts of things, in blue clothes, and broidered work, and in chests of rich apparel, bound with cords, and made of cedar, among thy merchandise.
[Eze 27:25 DK-KJV]
Eze 27:25 The ships of Tarshish did sing of thee in thy market: and thou wast replenished, and made very glorious in the midst of the seas.
[Eze 27:26 DK-KJV]
Eze 27:26 Thy rowers have brought thee into great waters: the east wind hath broken thee in the midst of the seas.
[Eze 27:27 DK-KJV]
Eze 27:27 Thy riches, and thy fairs, thy merchandise, thy mariners, and thy pilots, thy calkers, and the occupiers of thy merchandise, and all thy men of war, that are in thee, and in all thy company which is in the midst of thee, shall fall into the midst of the seas in the day of thy ruin.
[Eze 27:28 DK-KJV]
Eze 27:28 The suburbs shall shake at the sound of the cry of thy pilots.
[Eze 27:29 DK-KJV]
Eze 27:29 And all that handle the oar, the mariners, and all the pilots of the sea, shall come down from their ships, they shall stand upon the land;
[Eze 27:30 DK-KJV]
Eze 27:30 And shall cause their voice to be heard against thee, and shall cry bitterly, and shall cast up dust upon their heads, they shall wallow themselves in the ashes:
[Eze 27:31 DK-KJV]
Eze 27:31 And they shall make themselves utterly bald for thee, and gird them with sackcloth, and they shall weep for thee with bitterness of heart and bitter wailing.
[Eze 27:32 DK-KJV]
Eze 27:32 And in their wailing they shall take up a lamentation for thee, and lament over thee, saying, What city is like Tyrus, like the destroyed in the midst of the sea?
[Eze 27:33 DK-KJV]
Eze 27:33 When thy wares went forth out of the seas, thou filledst many people; thou didst enrich the kings of the earth with the multitude of thy riches and of thy merchandise.
[Eze 27:34 DK-KJV]
Eze 27:34 In the time when thou shalt be broken by the seas in the depths of the waters thy merchandise and all thy company in the midst of thee shall fall.
[Eze 27:35 DK-KJV]
Eze 27:35 All the inhabitants of the isles shall be astonished at thee, and their kings shall be sore afraid, they shall be troubled in their countenance.
[Eze 27:36 DK-KJV]
Eze 27:36 The merchants among the people shall hiss at thee; thou shalt be a terror, and never shalt be any more.
[Eze 28:1 DK-KJV] HERRENs ord kom igen til mig, som siger,
Eze 28:1 The word of the LORD came again unto me, saying,
[Eze 28:2 DK-KJV] Menneskesøn, sig til prinsen i Tyrus, Dette siger Herren GUD; Fordi dit hjerte er opløftet, og du har sagt, Jeg er en Gud, Jeg sidder på Guds sæde, i havenes midte; men du er et menneske, og ikke Gud, selvom du har sat dit hjerte som Guds hjerte:
Eze 28:2 Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord GOD; Because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God, in the midst of the seas; yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God:
[Eze 28:3 DK-KJV] Læg mærke til, du er visere end Daniel; der er ingen hemmelighed som de kan skjule for dig:
Eze 28:3 Behold, thou art wiser than Daniel; there is no secret that they can hide from thee:
[Eze 28:4 DK-KJV] Med din visdom og med din forståelse har du skaffet dig rigdomme, og har skaffet guld og sølv ind i dine skattekamre:
Eze 28:4 With thy wisdom and with thine understanding thou hast gotten thee riches, and hast gotten gold and silver into thy treasures:
[Eze 28:5 DK-KJV] Via din store visdom og via din handel har du forøget dine rigdomme, og dit hjerte er opløftet på grund af dine rigdomme:
Eze 28:5 By thy great wisdom and by thy traffick hast thou increased thy riches, and thine heart is lifted up because of thy riches:
[Eze 28:6 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således; Fordi du har sat dit hjerte som Guds hjerte;
Eze 28:6 Therefore thus saith the Lord GOD; Because thou hast set thine heart as the heart of God;
[Eze 28:7 DK-KJV] Læg mærke til, derfor vil jeg bringe fremmede over dig, nationernes forfærdelige: og de skal trække deres sværd imod skønheden i din visdom, og de skal besmitte din glans.
Eze 28:7 Behold, therefore I will bring strangers upon thee, the terrible of the nations: and they shall draw their swords against the beauty of thy wisdom, and they shall defile thy brightness.
[Eze 28:8 DK-KJV] De skal bringe dig ned til faldgruben, og du skal lide samme skæbne som dem der er dræbt i havenes midte.
Eze 28:8 They shall bring thee down to the pit, and thou shalt die the deaths of them that are slain in the midst of the seas.
[Eze 28:9 DK-KJV] Vil du stadig sige foran dem der dræber dig, Jeg er Gud? men du skal være et menneske, og ingen Gud, i hånden på ham der dræber dig.
Eze 28:9 Wilt thou yet say before him that slayeth thee, I am God? but thou shalt be a man, and no God, in the hand of him that slayeth thee.
[Eze 28:10 DK-KJV] Du skal lide samme skæbne som de uomskårne via hånden til fremmede: for jeg har talt det, siger Herren GUD.
Eze 28:10 Thou shalt die the deaths of the uncircumcised by the hand of strangers: for I have spoken it, saith the Lord GOD.
[Eze 28:11 DK-KJV] Ydermere kom HERRENs ord til mig, som siger,
Eze 28:11 Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 28:12 DK-KJV]
Eze 28:12 Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord GOD; Thou sealest up the sum, full of wisdom, and perfect in beauty.
[Eze 28:13 DK-KJV]
Eze 28:13 Thou hast been in Eden the garden of God; every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold: the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created.
[Eze 28:14 DK-KJV]
Eze 28:14 Thou art the anointed cherub that covereth; and I have set thee so: thou wast upon the holy mountain of God; thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire.
[Eze 28:15 DK-KJV]
Eze 28:15 Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee.
[Eze 28:16 DK-KJV]
Eze 28:16 By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned: therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God: and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire.
[Eze 28:17 DK-KJV] din glans
Eze 28:17 Thine heart was lifted up because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness: I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings, that they may behold thee.
[Eze 28:18 DK-KJV] Du har besmittet dine helligdomme via overfloden af dine fejltrin, via fejltrinet fra din handel; derfor vil jeg frembringe en ild fra din midte, den skal fortære dig, og jeg vil gøre dig til aske på jorden foran øjnene på alle dem der lægger mærke til dig.
Eze 28:18 Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquity of thy traffick; therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all them that behold thee.
[Eze 28:19 DK-KJV]
Eze 28:19 All they that know thee among the people shall be astonished at thee: thou shalt be a terror, and never shalt thou be any more.
[Eze 28:20 DK-KJV]
Eze 28:20 Again the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 28:21 DK-KJV]
Eze 28:21 Son of man, set thy face against Zidon, and prophesy against it,
[Eze 28:22 DK-KJV]
Eze 28:22 And say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Zidon; and I will be glorified in the midst of thee: and they shall know that I am the LORD, when I shall have executed judgments in her, and shall be sanctified in her.
[Eze 28:23 DK-KJV]
Eze 28:23 For I will send into her pestilence, and blood into her streets; and the wounded shall be judged in the midst of her by the sword upon her on every side; and they shall know that I am the LORD.
[Eze 28:24 DK-KJV]
Eze 28:24 And there shall be no more a pricking brier unto the house of Israel, nor any grieving thorn of all that are round about them, that despised them; and they shall know that I am the Lord GOD.
[Eze 28:25 DK-KJV]
Eze 28:25 Thus saith the Lord GOD; When I shall have gathered the house of Israel from the people among whom they are scattered, and shall be sanctified in them in the sight of the heathen, then shall they dwell in their land that I have given to my servant Jacob.
[Eze 28:26 DK-KJV]
Eze 28:26 And they shall dwell safely therein, and shall build houses, and plant vineyards; yea, they shall dwell with confidence, when I have executed judgments upon all those that despise them round about them; and they shall know that I am the LORD their God.
[Eze 29:1 DK-KJV]
Eze 29:1 In the tenth year, in the tenth month, in the twelfth day of the month, the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 29:2 DK-KJV]
Eze 29:2 Son of man, set thy face against Pharaoh king of Egypt, and prophesy against him, and against all Egypt:
[Eze 29:3 DK-KJV]
Eze 29:3 Speak, and say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, Pharaoh king of Egypt, the great dragon that lieth in the midst of his rivers, which hath said, My river is mine own, and I have made it for myself.
[Eze 29:4 DK-KJV]
Eze 29:4 But I will put hooks in thy jaws, and I will cause the fish of thy rivers to stick unto thy scales, and I will bring thee up out of the midst of thy rivers, and all the fish of thy rivers shall stick unto thy scales.
[Eze 29:5 DK-KJV]
Eze 29:5 And I will leave thee thrown into the wilderness, thee and all the fish of thy rivers: thou shalt fall upon the open fields; thou shalt not be brought together, nor gathered: I have given thee for meat to the beasts of the field and to the fowls of the heaven.
[Eze 29:6 DK-KJV]
Eze 29:6 And all the inhabitants of Egypt shall know that I am the LORD, because they have been a staff of reed to the house of Israel.
[Eze 29:7 DK-KJV]
Eze 29:7 When they took hold of thee by thy hand, thou didst break, and rend all their shoulder: and when they leaned upon thee, thou brakest, and madest all their loins to be at a stand.
[Eze 29:8 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således; Læg mærke til, 
Eze 29:8 Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I will bring a sword upon thee, and cut off man and beast out of thee.
[Eze 29:9 DK-KJV]
Eze 29:9 And the land of Egypt shall be desolate and waste; and they shall know that I am the LORD: because he hath said, The river is mine, and I have made it.
[Eze 29:10 DK-KJV]
Eze 29:10 Behold, therefore I am against thee, and against thy rivers, and I will make the land of Egypt utterly waste and desolate, from the tower of Syene even unto the border of Ethiopia.
[Eze 29:11 DK-KJV]
Eze 29:11 No foot of man shall pass through it, nor foot of beast shall pass through it, neither shall it be inhabited forty years.
[Eze 29:12 DK-KJV]
Eze 29:12 And I will make the land of Egypt desolate in the midst of the countries that are desolate, and her cities among the cities that are laid waste shall be desolate forty years: and I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.
[Eze 29:13 DK-KJV]
Eze 29:13 Yet thus saith the Lord GOD; At the end of forty years will I gather the Egyptians from the people whither they were scattered:
[Eze 29:14 DK-KJV]
Eze 29:14 And I will bring again the captivity of Egypt, and will cause them to return into the land of Pathros, into the land of their habitation; and they shall be there a base kingdom.
[Eze 29:15 DK-KJV]
Eze 29:15 It shall be the basest of the kingdoms; neither shall it exalt itself any more above the nations: for I will diminish them, that they shall no more rule over the nations.
[Eze 29:16 DK-KJV]
Eze 29:16 And it shall be no more the confidence of the house of Israel, which bringeth their iniquity to remembrance, when they shall look after them: but they shall know that I am the Lord GOD.
[Eze 29:17 DK-KJV]
Eze 29:17 And it came to pass in the seven and twentieth year, in the first month, in the first day of the month, the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 29:18 DK-KJV]
Eze 29:18 Son of man, Nebuchadrezzar king of Babylon caused his army to serve a great service against Tyrus: every head was made bald, and every shoulder was peeled: yet had he no wages, nor his army, for Tyrus, for the service that he had served against it:
[Eze 29:19 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således; Læg mærke til, 
Eze 29:19 Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I will give the land of Egypt unto Nebuchadrezzar king of Babylon; and he shall take her multitude, and take her spoil, and take her prey; and it shall be the wages for his army.
[Eze 29:20 DK-KJV]
Eze 29:20 I have given him the land of Egypt for his labour wherewith he served against it, because they wrought for me, saith the Lord GOD.
[Eze 29:21 DK-KJV]
Eze 29:21 In that day will I cause the horn of the house of Israel to bud forth, and I will give thee the opening of the mouth in the midst of them; and they shall know that I am the LORD.
[Eze 30:1 DK-KJV] HERRENs ord kom igen til mig, som siger,
Eze 30:1 The word of the LORD came again unto me, saying,
[Eze 30:2 DK-KJV]
Eze 30:2 Son of man, prophesy and say, Thus saith the Lord GOD; Howl ye, Woe worth the day!
[Eze 30:3 DK-KJV]
Eze 30:3 For the day is near, even the day of the LORD is near, a cloudy day; it shall be the time of the heathen.
[Eze 30:4 DK-KJV]
Eze 30:4 And the sword shall come upon Egypt, and great pain shall be in Ethiopia, when the slain shall fall in Egypt, and they shall take away her multitude, and her foundations shall be broken down.
[Eze 30:5 DK-KJV]
Eze 30:5 Ethiopia, and Libya, and Lydia, and all the mingled people, and Chub, and the men of the land that is in league, shall fall with them by the sword.
[Eze 30:6 DK-KJV]
Eze 30:6 Thus saith the LORD; They also that uphold Egypt shall fall; and the pride of her power shall come down: from the tower of Syene shall they fall in it by the sword, saith the Lord GOD.
[Eze 30:7 DK-KJV]
Eze 30:7 And they shall be desolate in the midst of the countries that are desolate, and her cities shall be in the midst of the cities that are wasted.
[Eze 30:8 DK-KJV]
Eze 30:8 And they shall know that I am the LORD, when I have set a fire in Egypt, and when all her helpers shall be destroyed.
[Eze 30:9 DK-KJV]
Eze 30:9 In that day shall messengers go forth from me in ships to make the careless Ethiopians afraid, and great pain shall come upon them, as in the day of Egypt: for, lo, it cometh.
[Eze 30:10 DK-KJV]
Eze 30:10 Thus saith the Lord GOD; I will also make the multitude of Egypt to cease by the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon.
[Eze 30:11 DK-KJV]
Eze 30:11 He and his people with him, the terrible of the nations, shall be brought to destroy the land: and they shall draw their swords against Egypt, and fill the land with the slain.
[Eze 30:12 DK-KJV]
Eze 30:12 And I will make the rivers dry, and sell the land into the hand of the wicked: and I will make the land waste, and all that is therein, by the hand of strangers: I the LORD have spoken it.
[Eze 30:13 DK-KJV]
Eze 30:13 Thus saith the Lord GOD; I will also destroy the idols, and I will cause their images to cease out of Noph; and there shall be no more a prince of the land of Egypt: and I will put a fear in the land of Egypt.
[Eze 30:14 DK-KJV]
Eze 30:14 And I will make Pathros desolate, and will set fire in Zoan, and will execute judgments in No.
[Eze 30:15 DK-KJV]
Eze 30:15 And I will pour my fury upon Sin, the strength of Egypt; and I will cut off the multitude of No.
[Eze 30:16 DK-KJV]
Eze 30:16 And I will set fire in Egypt: Sin shall have great pain, and No shall be rent asunder, and Noph shall have distresses daily.
[Eze 30:17 DK-KJV]
Eze 30:17 The young men of Aven and of Pi-beseth shall fall by the sword: and these cities shall go into captivity.
[Eze 30:18 DK-KJV]
Eze 30:18 At Tehaphnehes also the day shall be darkened, when I shall break there the yokes of Egypt: and the pomp of her strength shall cease in her: as for her, a cloud shall cover her, and her daughters shall go into captivity.
[Eze 30:19 DK-KJV]
Eze 30:19 Thus will I execute judgments in Egypt: and they shall know that I am the LORD.
[Eze 30:20 DK-KJV]
Eze 30:20 And it came to pass in the eleventh year, in the first month, in the seventh day of the month, that the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 30:21 DK-KJV]
Eze 30:21 Son of man, I have broken the arm of Pharaoh king of Egypt; and, lo, it shall not be bound up to be healed, to put a roller to bind it, to make it strong to hold the sword.
[Eze 30:22 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således; Læg mærke til, 
Eze 30:22 Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I am against Pharaoh king of Egypt, and will break his arms, the strong, and that which was broken; and I will cause the sword to fall out of his hand.
[Eze 30:23 DK-KJV]
Eze 30:23 And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.
[Eze 30:24 DK-KJV] Jeg vil skyrke Babylons konges arme, og putte mit sværd i hans hånd: men jeg vil brække Faraos arme, og han skal sukke foran ham med sukkene fra en dødlig såret mand.
Eze 30:24 And I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword in his hand: but I will break Pharaoh’s arms, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man.
[Eze 30:25 DK-KJV]
Eze 30:25 But I will strengthen the arms of the king of Babylon, and the arms of Pharaoh shall fall down; and they shall know that I am the LORD, when I shall put my sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch it out upon the land of Egypt.
[Eze 30:26 DK-KJV]
Eze 30:26 And I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them among the countries; and they shall know that I am the LORD.
[Eze 31:1 DK-KJV]
Eze 31:1 And it came to pass in the eleventh year, in the third month, in the first day of the month, that the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 31:2 DK-KJV]
Eze 31:2 Son of man, speak unto Pharaoh king of Egypt, and to his multitude; Whom art thou like in thy greatness?
[Eze 31:3 DK-KJV]
Eze 31:3 Behold, the Assyrian was a cedar in Lebanon with fair branches, and with a shadowing shroud, and of an high stature; and his top was among the thick boughs.
[Eze 31:4 DK-KJV]
Eze 31:4 The waters made him great, the deep set him up on high with her rivers running round about his plants, and sent out her little rivers unto all the trees of the field.
[Eze 31:5 DK-KJV]
Eze 31:5 Therefore his height was exalted above all the trees of the field, and his boughs were multiplied, and his branches became long because of the multitude of waters, when he shot forth.
[Eze 31:6 DK-KJV]
Eze 31:6 All the fowls of heaven made their nests in his boughs, and under his branches did all the beasts of the field bring forth their young, and under his shadow dwelt all great nations.
[Eze 31:7 DK-KJV]
Eze 31:7 Thus was he fair in his greatness, in the length of his branches: for his root was by great waters.
[Eze 31:8 DK-KJV] Cedertræerne i Guds have kunne ikke skjule ham: grantræerne var ikke som hans grene, og kastanjetræerne var ikke som hans grene; ej heller nogen træer i Guds have kunne sammenlignes med ham i hans skønhed. 
Eze 31:8 The cedars in the garden of God could not hide him: the fir trees were not like his boughs, and the chesnut trees were not like his branches; nor any tree in the garden of God was like unto him in his beauty.
[Eze 31:9 DK-KJV] Jeg har lavet ham smuk via hans grenes folkemængde: sådant at alle træerne fra Eden, der var i Guds have, var misundelige på ham.
Eze 31:9 I have made him fair by the multitude of his branches: so that all the trees of Eden, that were in the garden of God, envied him.
[Eze 31:10 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således; Fordi du opløftet digselv i højde, og han har skudt hans top op blandt de tykke grene, og hans hjerte er opløftet i hans højde;
Eze 31:10 Therefore thus saith the Lord GOD; Because thou hast lifted up thyself in height, and he hath shot up his top among the thick boughs, and his heart is lifted up in his height;
[Eze 31:11 DK-KJV] Derfor har jeg forløst ham ind i hedningernes mægtige éners hånd; han skal sandelig ta’ sig af ham: Jeg har drevet ham ud på grund af hans ondskab.
Eze 31:11 I have therefore delivered him into the hand of the mighty one of the heathen; he shall surely deal with him: I have driven him out for his wickedness.
[Eze 31:12 DK-KJV] Og fremmede, nationernes grusomme, har skåret ham af, og har forladt ham: hans grene er faldet på bjergene og i alle dalene, og hans grene er brudt ved landets floder; og alle jordens folk er gået ned fra hans skygge, og har forladt ham.
Eze 31:12 And strangers, the terrible of the nations, have cut him off, and have left him: upon the mountains and in all the valleys his branches are fallen, and his boughs are broken by all the rivers of the land; and all the people of the earth are gone down from his shadow, and have left him.
[Eze 31:13 DK-KJV] Over hans ruin skal alle himmelens fugle bli’ tilbage, og alle markens dyr skal være på hans grene:
Eze 31:13 Upon his ruin shall all the fowls of the heaven remain, and all the beasts of the field shall be upon his branches:
[Eze 31:14 DK-KJV] Med det endemål at ingen af træerne ved vandmasserne ophøjer demselv på grund af deres højde, ej heller skyder deres top op blandt de tykke grene, ej heller deres træs fundament op i deres højde, alle der drikker vand: for de er alle forløst indi døden, til de nedre dele af jorden, i menneskebørnenes midte, med dem der går ned til faldgruben.
Eze 31:14 To the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water: for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit.
[Eze 31:15 DK-KJV] Dette siger Herren GUD; 
Eze 31:15 Thus saith the Lord GOD; In the day when he went down to the grave I caused a mourning: I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed: and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him.
[Eze 31:16 DK-KJV]
Eze 31:16 I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to hell with them that descend into the pit: and all the trees of Eden, the choice and best of Lebanon, all that drink water, shall be comforted in the nether parts of the earth.
[Eze 31:17 DK-KJV]
Eze 31:17 They also went down into hell with him unto them that be slain with the sword; and they that were his arm, that dwelt under his shadow in the midst of the heathen.
[Eze 31:18 DK-KJV]
Eze 31:18 To whom art thou thus like in glory and in greatness among the trees of Eden? yet shalt thou be brought down with the trees of Eden unto the nether parts of the earth: thou shalt lie in the midst of the uncircumcised with them that be slain by the sword. This is Pharaoh and all his multitude, saith the Lord GOD.
[Eze 32:1 DK-KJV]
Eze 32:1 And it came to pass in the twelfth year, in the twelfth month, in the first day of the month, that the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 32:2 DK-KJV]
Eze 32:2 Son of man, take up a lamentation for Pharaoh king of Egypt, and say unto him, Thou art like a young lion of the nations, and thou art as a whale in the seas: and thou camest forth with thy rivers, and troubledst the waters with thy feet, and fouledst their rivers.
[Eze 32:3 DK-KJV]
Eze 32:3 Thus saith the Lord GOD; I will therefore spread out my net over thee with a company of many people; and they shall bring thee up in my net.
[Eze 32:4 DK-KJV]
Eze 32:4 Then will I leave thee upon the land, I will cast thee forth upon the open field, and will cause all the fowls of the heaven to remain upon thee, and I will fill the beasts of the whole earth with thee.
[Eze 32:5 DK-KJV]
Eze 32:5 And I will lay thy flesh upon the mountains, and fill the valleys with thy height.
[Eze 32:6 DK-KJV]
Eze 32:6 I will also water with thy blood the land wherein thou swimmest, even to the mountains; and the rivers shall be full of thee.
[Eze 32:7 DK-KJV]
Eze 32:7 And when I shall put thee out, I will cover the heaven, and make the stars thereof dark; I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give her light.
[Eze 32:8 DK-KJV]
Eze 32:8 All the bright lights of heaven will I make dark over thee, and set darkness upon thy land, saith the Lord GOD.
[Eze 32:9 DK-KJV]
Eze 32:9 I will also vex the hearts of many people, when I shall bring thy destruction among the nations, into the countries which thou hast not known.
[Eze 32:10 DK-KJV]
Eze 32:10 Yea, I will make many people amazed at thee, and their kings shall be horribly afraid for thee, when I shall brandish my sword before them; and they shall tremble at every moment, every man for his own life, in the day of thy fall.
[Eze 32:11 DK-KJV]
Eze 32:11 For thus saith the Lord GOD; The sword of the king of Babylon shall come upon thee.
[Eze 32:12 DK-KJV]
Eze 32:12 By the swords of the mighty will I cause thy multitude to fall, the terrible of the nations, all of them: and they shall spoil the pomp of Egypt, and all the multitude thereof shall be destroyed.
[Eze 32:13 DK-KJV]
Eze 32:13 I will destroy also all the beasts thereof from beside the great waters; neither shall the foot of man trouble them any more, nor the hoofs of beasts trouble them.
[Eze 32:14 DK-KJV]
Eze 32:14 Then will I make their waters deep, and cause their rivers to run like oil, saith the Lord GOD.
[Eze 32:15 DK-KJV]
Eze 32:15 When I shall make the land of Egypt desolate, and the country shall be destitute of that whereof it was full, when I shall smite all them that dwell therein, then shall they know that I am the LORD.
[Eze 32:16 DK-KJV]
Eze 32:16 This is the lamentation wherewith they shall lament her: the daughters of the nations shall lament her: they shall lament for her, even for Egypt, and for all her multitude, saith the Lord GOD.
[Eze 32:17 DK-KJV]
Eze 32:17 It came to pass also in the twelfth year, in the fifteenth day of the month, that the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 32:18 DK-KJV]
Eze 32:18 Son of man, wail for the multitude of Egypt, and cast them down, even her, and the daughters of the famous nations, unto the nether parts of the earth, with them that go down into the pit.
[Eze 32:19 DK-KJV]
Eze 32:19 Whom dost thou pass in beauty? go down, and be thou laid with the uncircumcised.
[Eze 32:20 DK-KJV]
Eze 32:20 They shall fall in the midst of them that are slain by the sword: she is delivered to the sword: draw her and all her multitudes.
[Eze 32:21 DK-KJV]
Eze 32:21 The strong among the mighty shall speak to him out of the midst of hell with them that help him: they are gone down, they lie uncircumcised, slain by the sword.
[Eze 32:22 DK-KJV]
Eze 32:22 Asshur is there and all her company: his graves are about him: all of them slain, fallen by the sword:
[Eze 32:23 DK-KJV]
Eze 32:23 Whose graves are set in the sides of the pit, and her company is round about her grave: all of them slain, fallen by the sword, which caused terror in the land of the living.
[Eze 32:24 DK-KJV]
Eze 32:24 There is Elam and all her multitude round about her grave, all of them slain, fallen by the sword, which are gone down uncircumcised into the nether parts of the earth, which caused their terror in the land of the living; yet have they borne their shame with them that go down to the pit.
[Eze 32:25 DK-KJV]
Eze 32:25 They have set her a bed in the midst of the slain with all her multitude: her graves are round about him: all of them uncircumcised, slain by the sword: though their terror was caused in the land of the living, yet have they borne their shame with them that go down to the pit: he is put in the midst of them that be slain.
[Eze 32:26 DK-KJV]
Eze 32:26 There is Meshech, Tubal, and all her multitude: her graves are round about him: all of them uncircumcised, slain by the sword, though they caused their terror in the land of the living.
[Eze 32:27 DK-KJV]
Eze 32:27 And they shall not lie with the mighty that are fallen of the uncircumcised, which are gone down to hell with their weapons of war: and they have laid their swords under their heads, but their iniquities shall be upon their bones, though they were the terror of the mighty in the land of the living.
[Eze 32:28 DK-KJV]
Eze 32:28 Yea, thou shalt be broken in the midst of the uncircumcised, and shalt lie with them that are slain with the sword.
[Eze 32:29 DK-KJV]
Eze 32:29 There is Edom, her kings, and all her princes, which with their might are laid by them that were slain by the sword: they shall lie with the uncircumcised, and with them that go down to the pit.
[Eze 32:30 DK-KJV]
Eze 32:30 There be the princes of the north, all of them, and all the Zidonians, which are gone down with the slain; with their terror they are ashamed of their might; and they lie uncircumcised with them that be slain by the sword, and bear their shame with them that go down to the pit.
[Eze 32:31 DK-KJV]
Eze 32:31 Pharaoh shall see them, and shall be comforted over all his multitude, even Pharaoh and all his army slain by the sword, saith the Lord GOD.
[Eze 32:32 DK-KJV]
Eze 32:32 For I have caused my terror in the land of the living: and he shall be laid in the midst of the uncircumcised with them that are slain with the sword, even Pharaoh and all his multitude, saith the Lord GOD.
[Eze 33:1 DK-KJV]
Eze 33:1 Again the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 33:2 DK-KJV]
Eze 33:2 Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, When I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coasts, and set him for their watchman:
[Eze 33:3 DK-KJV]
Eze 33:3 If when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet, and warn the people;
[Eze 33:4 DK-KJV]
Eze 33:4 Then whosoever heareth the sound of the trumpet, and taketh not warning; if the sword come, and take him away, his blood shall be upon his own head.
[Eze 33:5 DK-KJV]
Eze 33:5 He heard the sound of the trumpet, and took not warning; his blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul.
[Eze 33:6 DK-KJV]
Eze 33:6 But if the watchman see the sword come, and blow not the trumpet, and the people be not warned; if the sword come, and take any person from among them, he is taken away in his iniquity; but his blood will I require at the watchman’s hand.
[Eze 33:7 DK-KJV]
Eze 33:7 So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel; therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me.
[Eze 33:8 DK-KJV]
Eze 33:8 When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die; if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity; but his blood will I require at thine hand.
[Eze 33:9 DK-KJV]
Eze 33:9 Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it; if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity; but thou hast delivered thy soul.
[Eze 33:10 DK-KJV]
Eze 33:10 Therefore, O thou son of man, speak unto the house of Israel; Thus ye speak, saying, If our transgressions and our sins be upon us, and we pine away in them, how should we then live?
[Eze 33:11 DK-KJV]
Eze 33:11 Say unto them, As I live, saith the Lord GOD, I have no pleasure in the death of the wicked; but that the wicked turn from his way and live: turn ye, turn ye from your evil ways; for why will ye die, O house of Israel?
[Eze 33:12 DK-KJV]
Eze 33:12 Therefore, thou son of man, say unto the children of thy people, The righteousness of the righteous shall not deliver him in the day of his transgression: as for the wickedness of the wicked, he shall not fall thereby in the day that he turneth from his wickedness; neither shall the righteous be able to live for his righteousness in the day that he sinneth.
[Eze 33:13 DK-KJV]
Eze 33:13 When I shall say to the righteous, that he shall surely live; if he trust to his own righteousness, and commit iniquity, all his righteousnesses shall not be remembered; but for his iniquity that he hath committed, he shall die for it.
[Eze 33:14 DK-KJV]
Eze 33:14 Again, when I say unto the wicked, Thou shalt surely die; if he turn from his sin, and do that which is lawful and right;
[Eze 33:15 DK-KJV]
Eze 33:15 If the wicked restore the pledge, give again that he had robbed, walk in the statutes of life, without committing iniquity; he shall surely live, he shall not die.
[Eze 33:16 DK-KJV]
Eze 33:16 None of his sins that he hath committed shall be mentioned unto him: he hath done that which is lawful and right; he shall surely live.
[Eze 33:17 DK-KJV]
Eze 33:17 Yet the children of thy people say, The way of the Lord is not equal: but as for them, their way is not equal.
[Eze 33:18 DK-KJV]
Eze 33:18 When the righteous turneth from his righteousness, and committeth iniquity, he shall even die thereby.
[Eze 33:19 DK-KJV]
Eze 33:19 But if the wicked turn from his wickedness, and do that which is lawful and right, he shall live thereby.
[Eze 33:20 DK-KJV]
Eze 33:20 Yet ye say, The way of the Lord is not equal. O ye house of Israel, I will judge you every one after his ways.
[Eze 33:21 DK-KJV]
Eze 33:21 And it came to pass in the twelfth year of our captivity, in the tenth month, in the fifth day of the month, that one that had escaped out of Jerusalem came unto me, saying, The city is smitten.
[Eze 33:22 DK-KJV]
Eze 33:22 Now the hand of the LORD was upon me in the evening, afore he that was escaped came; and had opened my mouth, until he came to me in the morning; and my mouth was opened, and I was no more dumb.
[Eze 33:23 DK-KJV]
Eze 33:23 Then the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 33:24 DK-KJV]
Eze 33:24 Son of man, they that inhabit those wastes of the land of Israel speak, saying, Abraham was one, and he inherited the land: but we are many; the land is given us for inheritance.
[Eze 33:25 DK-KJV]
Eze 33:25 Wherefore say unto them, Thus saith the Lord GOD; Ye eat with the blood, and lift up your eyes toward your idols, and shed blood: and shall ye possess the land?
[Eze 33:26 DK-KJV]
Eze 33:26 Ye stand upon your sword, ye work abomination, and ye defile every one his neighbour’s wife: and shall ye possess the land?
[Eze 33:27 DK-KJV]
Eze 33:27 Say thou thus unto them, Thus saith the Lord GOD; As I live, surely they that are in the wastes shall fall by the sword, and him that is in the open field will I give to the beasts to be devoured, and they that be in the forts and in the caves shall die of the pestilence.
[Eze 33:28 DK-KJV]
Eze 33:28 For I will lay the land most desolate, and the pomp of her strength shall cease; and the mountains of Israel shall be desolate, that none shall pass through.
[Eze 33:29 DK-KJV]
Eze 33:29 Then shall they know that I am the LORD, when I have laid the land most desolate because of all their abominations which they have committed.
[Eze 33:30 DK-KJV]
Eze 33:30 Also, thou son of man, the children of thy people still are talking against thee by the walls and in the doors of the houses, and speak one to another, every one to his brother, saying, Come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the LORD.
[Eze 33:31 DK-KJV] Og de kom til dig som folket kommer, og de sidder foran dig som mit folk, og de hører dine ord, men de vil ikke gøre dem: for med deres mund viser de megen kærlighed, men deres hjerte går efter deres griskhed.
Eze 33:31 And they come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them: for with their mouth they shew much love, but their heart goeth after their covetousness.
[Eze 33:32 DK-KJV]
Eze 33:32 And, lo, thou art unto them as a very lovely song of one that hath a pleasant voice, and can play well on an instrument: for they hear thy words, but they do them not.
[Eze 33:33 DK-KJV]
Eze 33:33 And when this cometh to pass, (lo, it will come,) then shall they know that a prophet hath been among them.
[Eze 34:1 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til mig, som siger,
Eze 34:1 And the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 34:2 DK-KJV]
Eze 34:2 Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy, and say unto them, Thus saith the Lord GOD unto the shepherds; Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves! should not the shepherds feed the flocks?
[Eze 34:3 DK-KJV]
Eze 34:3 Ye eat the fat, and ye clothe you with the wool, ye kill them that are fed: but ye feed not the flock.
[Eze 34:4 DK-KJV]
Eze 34:4 The diseased have ye not strengthened, neither have ye healed that which was sick, neither have ye bound up that which was broken, neither have ye brought again that which was driven away, neither have ye sought that which was lost; but with force and with cruelty have ye ruled them.
[Eze 34:5 DK-KJV]
Eze 34:5 And they were scattered, because there is no shepherd: and they became meat to all the beasts of the field, when they were scattered.
[Eze 34:6 DK-KJV]
Eze 34:6 My sheep wandered through all the mountains, and upon every high hill: yea, my flock was scattered upon all the face of the earth, and none did search or seek after them.
[Eze 34:7 DK-KJV]
Eze 34:7 Therefore, ye shepherds, hear the word of the LORD;
[Eze 34:8 DK-KJV]
Eze 34:8 As I live, saith the Lord GOD, surely because my flock became a prey, and my flock became meat to every beast of the field, because there was no shepherd, neither did my shepherds search for my flock, but the shepherds fed themselves, and fed not my flock;
[Eze 34:9 DK-KJV]
Eze 34:9 Therefore, O ye shepherds, hear the word of the LORD;
[Eze 34:10 DK-KJV]
Eze 34:10 Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against the shepherds; and I will require my flock at their hand, and cause them to cease from feeding the flock; neither shall the shepherds feed themselves any more; for I will deliver my flock from their mouth, that they may not be meat for them.
[Eze 34:11 DK-KJV] For dette siger Herren GUD; Læg mærke til, jeg, ja jeg, vil både ransage mine får, og opsøge dem.
Eze 34:11 For thus saith the Lord GOD; Behold, I, even I, will both search my sheep, and seek them out.
[Eze 34:12 DK-KJV]
Eze 34:12 As a shepherd seeketh out his flock in the day that he is among his sheep that are scattered; so will I seek out my sheep, and will deliver them out of all places where they have been scattered in the cloudy and dark day.
[Eze 34:13 DK-KJV]
Eze 34:13 And I will bring them out from the people, and gather them from the countries, and will bring them to their own land, and feed them upon the mountains of Israel by the rivers, and in all the inhabited places of the country.
[Eze 34:14 DK-KJV]
Eze 34:14 I will feed them in a good pasture, and upon the high mountains of Israel shall their fold be: there shall they lie in a good fold, and in a fat pasture shall they feed upon the mountains of Israel.
[Eze 34:15 DK-KJV]
Eze 34:15 I will feed my flock, and I will cause them to lie down, saith the Lord GOD.
[Eze 34:16 DK-KJV]
Eze 34:16 I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick: but I will destroy the fat and the strong; I will feed them with judgment.
[Eze 34:17 DK-KJV]
Eze 34:17 And as for you, O my flock, thus saith the Lord GOD; Behold, I judge between cattle and cattle, between the rams and the he goats.
[Eze 34:18 DK-KJV]
Eze 34:18 Seemeth it a small thing unto you to have eaten up the good pasture, but ye must tread down with your feet the residue of your pastures? and to have drunk of the deep waters, but ye must foul the residue with your feet?
[Eze 34:19 DK-KJV]
Eze 34:19 And as for my flock, they eat that which ye have trodden with your feet; and they drink that which ye have fouled with your feet.
[Eze 34:20 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således til dem; Læg mærke til, jeg, ja jeg, vil dømme imellem det fede kvæg og det tynde kvæg.
Eze 34:20 Therefore thus saith the Lord GOD unto them; Behold, I, even I, will judge between the fat cattle and between the lean cattle.
[Eze 34:21 DK-KJV]
Eze 34:21 Because ye have thrust with side and with shoulder, and pushed all the diseased with your horns, till ye have scattered them abroad;
[Eze 34:22 DK-KJV]
Eze 34:22 Therefore will I save my flock, and they shall no more be a prey; and I will judge between cattle and cattle.
[Eze 34:23 DK-KJV]
Eze 34:23 And I will set up one shepherd over them, and he shall feed them, even my servant David; he shall feed them, and he shall be their shepherd.
[Eze 34:24 DK-KJV]
Eze 34:24 And I the LORD will be their God, and my servant David a prince among them; I the LORD have spoken it.
[Eze 34:25 DK-KJV]
Eze 34:25 And I will make with them a covenant of peace, and will cause the evil beasts to cease out of the land: and they shall dwell safely in the wilderness, and sleep in the woods.
[Eze 34:26 DK-KJV]
Eze 34:26 And I will make them and the places round about my hill a blessing; and I will cause the shower to come down in his season; there shall be showers of blessing.
[Eze 34:27 DK-KJV]
Eze 34:27 And the tree of the field shall yield her fruit, and the earth shall yield her increase, and they shall be safe in their land, and shall know that I am the LORD, when I have broken the bands of their yoke, and delivered them out of the hand of those that served themselves of them.
[Eze 34:28 DK-KJV]
Eze 34:28 And they shall no more be a prey to the heathen, neither shall the beast of the land devour them; but they shall dwell safely, and none shall make them afraid.
[Eze 34:29 DK-KJV]
Eze 34:29 And I will raise up for them a plant of renown, and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of the heathen any more.
[Eze 34:30 DK-KJV]
Eze 34:30 Thus shall they know that I the LORD their God am with them, and that they, even the house of Israel, are my people, saith the Lord GOD.
[Eze 34:31 DK-KJV]
Eze 34:31 And ye my flock, the flock of my pasture, are men, and I am your God, saith the Lord GOD.
[Eze 35:1 DK-KJV]
Eze 35:1 Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 35:2 DK-KJV]
Eze 35:2 Son of man, set thy face against mount Seir, and prophesy against it,
[Eze 35:3 DK-KJV]
Eze 35:3 And say unto it, Thus saith the Lord GOD; Behold, O mount Seir, I am against thee, and I will stretch out mine hand against thee, and I will make thee most desolate.
[Eze 35:4 DK-KJV]
Eze 35:4 I will lay thy cities waste, and thou shalt be desolate, and thou shalt know that I am the LORD.
[Eze 35:5 DK-KJV]
Eze 35:5 Because thou hast had a perpetual hatred, and hast shed the blood of the children of Israel by the force of the sword in the time of their calamity, in the time that their iniquity had an end:
[Eze 35:6 DK-KJV]
Eze 35:6 Therefore, as I live, saith the Lord GOD, I will prepare thee unto blood, and blood shall pursue thee: sith thou hast not hated blood, even blood shall pursue thee.
[Eze 35:7 DK-KJV]
Eze 35:7 Thus will I make mount Seir most desolate, and cut off from it him that passeth out and him that returneth.
[Eze 35:8 DK-KJV]
Eze 35:8 And I will fill his mountains with his slain men: in thy hills, and in thy valleys, and in all thy rivers, shall they fall that are slain with the sword.
[Eze 35:9 DK-KJV]
Eze 35:9 I will make thee perpetual desolations, and thy cities shall not return: and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 35:10 DK-KJV]
Eze 35:10 Because thou hast said, These two nations and these two countries shall be mine, and we will possess it; whereas the LORD was there:
[Eze 35:11 DK-KJV]
Eze 35:11 Therefore, as I live, saith the Lord GOD, I will even do according to thine anger, and according to thine envy which thou hast used out of thy hatred against them; and I will make myself known among them, when I have judged thee.
[Eze 35:12 DK-KJV]
Eze 35:12 And thou shalt know that I am the LORD, and that I have heard all thy blasphemies which thou hast spoken against the mountains of Israel, saying, They are laid desolate, they are given us to consume.
[Eze 35:13 DK-KJV]
Eze 35:13 Thus with your mouth ye have boasted against me, and have multiplied your words against me: I have heard them.
[Eze 35:14 DK-KJV]
Eze 35:14 Thus saith the Lord GOD; When the whole earth rejoiceth, I will make thee desolate.
[Eze 35:15 DK-KJV]
Eze 35:15 As thou didst rejoice at the inheritance of the house of Israel, because it was desolate, so will I do unto thee: thou shalt be desolate, O mount Seir, and all Idumea, even all of it: and they shall know that I am the LORD.
[Eze 36:1 DK-KJV] Også, du menneskesøn, profeter overfor Israels bjerge, og sig, I Israels bjerge, hør HERRENs ord:
Eze 36:1 Also, thou son of man, prophesy unto the mountains of Israel, and say, Ye mountains of Israel, hear the word of the LORD:
[Eze 36:2 DK-KJV] Dette siger Herren GUD; Fordi fjenden har sagt imod jer, Aha, selv de gamle høje steder er vore i besiddelse:
Eze 36:2 Thus saith the Lord GOD; Because the enemy hath said against you, Aha, even the ancient high places are ours in possession:
[Eze 36:3 DK-KJV] Profeter derfor og sig, Dette siger Herren GUD; Fordi de har lagt jer øde, og opslugte jer på alle sider, så I måtte være en besiddelse overfor resten af hedningerne, og I er kommet op på de snaksagliges læber, og er en skændsel for folket:
Eze 36:3 Therefore prophesy and say, Thus saith the Lord GOD; Because they have made you desolate, and swallowed you up on every side, that ye might be a possession unto the residue of the heathen, and ye are taken up in the lips of talkers, and are an infamy of the people:
[Eze 36:4 DK-KJV] Derfor, I Israels bjerge, hør Herren GUDs ord; Dette siger Herren GUD til bjergene, og til bakkerne, til floderne, og til dalene, til de øde vandmasser, og til byerne der er forladt, som blev et bytte og hån for resten af hedningerne der er rundt om;
Eze 36:4 Therefore, ye mountains of Israel, hear the word of the Lord GOD; Thus saith the Lord GOD to the mountains, and to the hills, to the rivers, and to the valleys, to the desolate wastes, and to the cities that are forsaken, which became a prey and derision to the residue of the heathen that are round about;
[Eze 36:5 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD dette; I ilden af min jalousi har jeg sandelig talt imod resten af hedningerne, og imod hele Idumea, som har udvalgt mit land ind i deres besiddelse med glæden fra hele deres hjerte, med ondskabsfulde tanker, for at kaste det ud som et bytte.
Eze 36:5 Therefore thus saith the Lord GOD; Surely in the fire of my jealousy have I spoken against the residue of the heathen, and against all Idumea, which have appointed my land into their possession with the joy of all their heart, with despiteful minds, to cast it out for a prey.
[Eze 36:6 DK-KJV] Profeter derfor angående Israels land, og sig til bjergene, og til bakkerne, til floderne, og til dalene, Dette siger Herren GUD; Læg mærke til, jeg har talt i min jalousi og i mit raseri, fordi I har båret hedningernes skam:
Eze 36:6 Prophesy therefore concerning the land of Israel, and say unto the mountains, and to the hills, to the rivers, and to the valleys, Thus saith the Lord GOD; Behold, I have spoken in my jealousy and in my fury, because ye have borne the shame of the heathen:
[Eze 36:7 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD dette; Jeg har opløftet min hånd, Sandelig hedningerne der er rundt jer, de skal bære deres skam.
Eze 36:7 Therefore thus saith the Lord GOD; I have lifted up mine hand, Surely the heathen that are about you, they shall bear their shame.
[Eze 36:8 DK-KJV] Men I, kæreste Israels bjerge, I skal skyde jeres grene frem, og frembringe jeres frugt til mit folk fra Israel; for de kommer snart.
Eze 36:8 But ye, O mountains of Israel, ye shall shoot forth your branches, and yield your fruit to my people of Israel; for they are at hand to come.
[Eze 36:9 DK-KJV] For, læg mærke til, jeg er for jer, og vil komme til jer, og I skal bli’ dyrket og sået:
Eze 36:9 For, behold, I am for you, and I will turn unto you, and ye shall be tilled and sown:
[Eze 36:10 DK-KJV]
Eze 36:10 And I will multiply men upon you, all the house of Israel, even all of it: and the cities shall be inhabited, and the wastes shall be builded:
[Eze 36:11 DK-KJV]
Eze 36:11 And I will multiply upon you man and beast; and they shall increase and bring fruit: and I will settle you after your old estates, and will do better unto you than at your beginnings: and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 36:12 DK-KJV]
Eze 36:12 Yea, I will cause men to walk upon you, even my people Israel; and they shall possess thee, and thou shalt be their inheritance, and thou shalt no more henceforth bereave them of men.
[Eze 36:13 DK-KJV]
Eze 36:13 Thus saith the Lord GOD; Because they say unto you, Thou land devourest up men, and hast bereaved thy nations;
[Eze 36:14 DK-KJV]
Eze 36:14 Therefore thou shalt devour men no more, neither bereave thy nations any more, saith the Lord GOD.
[Eze 36:15 DK-KJV]
Eze 36:15 Neither will I cause men to hear in thee the shame of the heathen any more, neither shalt thou bear the reproach of the people any more, neither shalt thou cause thy nations to fall any more, saith the Lord GOD.
[Eze 36:16 DK-KJV]
Eze 36:16 Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 36:17 DK-KJV]
Eze 36:17 Son of man, when the house of Israel dwelt in their own land, they defiled it by their own way and by their doings: their way was before me as the uncleanness of a removed woman.
[Eze 36:18 DK-KJV]
Eze 36:18 Wherefore I poured my fury upon them for the blood that they had shed upon the land, and for their idols wherewith they had polluted it:
[Eze 36:19 DK-KJV] : efter deres vej og efter deres handlinger dømte jeg dem.
Eze 36:19 And I scattered them among the heathen, and they were dispersed through the countries: according to their way and according to their doings I judged them.
[Eze 36:20 DK-KJV]
Eze 36:20 And when they entered unto the heathen, whither they went, they profaned my holy name, when they said to them, These are the people of the LORD, and are gone forth out of his land.
[Eze 36:21 DK-KJV]
Eze 36:21 But I had pity for mine holy name, which the house of Israel had profaned among the heathen, whither they went.
[Eze 36:22 DK-KJV]
Eze 36:22 Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord GOD; I do not this for your sakes, O house of Israel, but for mine holy name’s sake, which ye have profaned among the heathen, whither ye went.
[Eze 36:23 DK-KJV]
Eze 36:23 And I will sanctify my great name, which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them; and the heathen shall know that I am the LORD, saith the Lord GOD, when I shall be sanctified in you before their eyes.
[Eze 36:24 DK-KJV]
Eze 36:24 For I will take you from among the heathen, and gather you out of all countries, and will bring you into your own land.
[Eze 36:25 DK-KJV]
Eze 36:25 Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean: from all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you.
[Eze 36:26 DK-KJV]
Eze 36:26 A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh.
[Eze 36:27 DK-KJV]
Eze 36:27 And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments, and do them.
[Eze 36:28 DK-KJV]
Eze 36:28 And ye shall dwell in the land that I gave to your fathers; and ye shall be my people, and I will be your God.
[Eze 36:29 DK-KJV]
Eze 36:29 I will also save you from all your uncleannesses: and I will call for the corn, and will increase it, and lay no famine upon you.
[Eze 36:30 DK-KJV]
Eze 36:30 And I will multiply the fruit of the tree, and the increase of the field, that ye shall receive no more reproach of famine among the heathen.
[Eze 36:31 DK-KJV]
Eze 36:31 Then shall ye remember your own evil ways, and your doings that were not good, and shall lothe yourselves in your own sight for your iniquities and for your abominations.
[Eze 36:32 DK-KJV]
Eze 36:32 Not for your sakes do I this, saith the Lord GOD, be it known unto you: be ashamed and confounded for your own ways, O house of Israel.
[Eze 36:33 DK-KJV]
Eze 36:33 Thus saith the Lord GOD; In the day that I shall have cleansed you from all your iniquities I will also cause you to dwell in the cities, and the wastes shall be builded.
[Eze 36:34 DK-KJV]
Eze 36:34 And the desolate land shall be tilled, whereas it lay desolate in the sight of all that passed by.
[Eze 36:35 DK-KJV]
Eze 36:35 And they shall say, This land that was desolate is become like the garden of Eden; and the waste and desolate and ruined cities are become fenced, and are inhabited.
[Eze 36:36 DK-KJV]
Eze 36:36 Then the heathen that are left round about you shall know that I the LORD build the ruined places, and plant that that was desolate: I the LORD have spoken it, and I will do it.
[Eze 36:37 DK-KJV]
Eze 36:37 Thus saith the Lord GOD; I will yet for this be inquired of by the house of Israel, to do it for them; I will increase them with men like a flock.
[Eze 36:38 DK-KJV]
Eze 36:38 As the holy flock, as the flock of Jerusalem in her solemn feasts; so shall the waste cities be filled with flocks of men: and they shall know that I am the LORD.
[Eze 37:1 DK-KJV] HERRENs hånd var over mig, og bar mig ud i HERRENs ånd, og satte mig ned i midten af den dal der var fuld af knogler,
Eze 37:1 The hand of the LORD was upon me, and carried me out in the spirit of the LORD, and set me down in the midst of the valley which was full of bones,
[Eze 37:2 DK-KJV] Og fik mig til at passere forbi dem rundt om: og, læg mærke til, der var rigtig mange i den åbne dal; og se, de var meget tørre.
Eze 37:2 And caused me to pass by them round about: and, behold, there were very many in the open valley; and, lo, they were very dry.
[Eze 37:3 DK-KJV] Og han sagde til mig, Menneskesøn, kan disse knogler leve? Og jeg svarede, Kæreste Herre GUD, det ved du.
Eze 37:3 And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord GOD, thou knowest.
[Eze 37:4 DK-KJV] Igen sagde han til mig, Profeter over disse knogler, og sig til dem, Kæreste I tørre knogler, hør HERRENs ord.
Eze 37:4 Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the LORD.
[Eze 37:5 DK-KJV] Dette siger Herren GUD til disse klogler; Læg mærke til, jeg vil forårsage at ånde kommer ind i jer, og I skal leve:
Eze 37:5 Thus saith the Lord GOD unto these bones; Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live:
[Eze 37:6 DK-KJV] Og jeg vil lægge sener over jer, og vil bringe kød op over jer, og dække jer med hud, og putte ånde i jer, og I skal leve; og I skal vide at jeg er HERREN.
Eze 37:6 And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live; and ye shall know that I am the LORD.
[Eze 37:7 DK-KJV]
Eze 37:7 So I prophesied as I was commanded: and as I prophesied, there was a noise, and behold a shaking, and the bones came together, bone to his bone.
[Eze 37:8 DK-KJV]
Eze 37:8 And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above: but there was no breath in them.
[Eze 37:9 DK-KJV]
Eze 37:9 Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord GOD; Come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live.
[Eze 37:10 DK-KJV]
Eze 37:10 So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army.
[Eze 37:11 DK-KJV]
Eze 37:11 Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel: behold, they say, Our bones are dried, and our hope is lost: we are cut off for our parts.
[Eze 37:12 DK-KJV] Profeter derfor og sig til dem, Således siger Herren GUD; Læg mærke til, Kæreste mit folk, jeg vil åbne jeres grave, og få jer til at komme op ud af jeres grave, og bringe jer ind i Israels land.
Eze 37:12 Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord GOD; Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land of Israel.
[Eze 37:13 DK-KJV] Og I skal vide at jeg er HERREN, når jeg har åbnet jeres grave, Kæreste mit folk, og bragt jer op ud af jeres grave,
Eze 37:13 And ye shall know that I am the LORD, when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves,
[Eze 37:14 DK-KJV] Og skal putte min ånd i jer, og I skal leve, og jeg skal placere jer i jeres eget land: da skal I vide at jeg HERREN har talt det, og udført det, siger HERREN.
Eze 37:14 And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land: then shall ye know that I the LORD have spoken it, and performed it, saith the LORD.
[Eze 37:15 DK-KJV] HERRENs ord kom igen til mig, som siger,
Eze 37:15 The word of the LORD came again unto me, saying,
[Eze 37:16 DK-KJV]
Eze 37:16 Moreover, thou son of man, take thee one stick, and write upon it, For Judah, and for the children of Israel his companions: then take another stick, and write upon it, For Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel his companions:
[Eze 37:17 DK-KJV]
Eze 37:17 And join them one to another into one stick; and they shall become one in thine hand.
[Eze 37:18 DK-KJV]
Eze 37:18 And when the children of thy people shall speak unto thee, saying, Wilt thou not shew us what thou meanest by these?
[Eze 37:19 DK-KJV]
Eze 37:19 Say unto them, Thus saith the Lord GOD; Behold, I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel his fellows, and will put them with him, even with the stick of Judah, and make them one stick, and they shall be one in mine hand.
[Eze 37:20 DK-KJV]
Eze 37:20 And the sticks whereon thou writest shall be in thine hand before their eyes.
[Eze 37:21 DK-KJV]
Eze 37:21 And say unto them, Thus saith the Lord GOD; Behold, I will take the children of Israel from among the heathen, whither they be gone, and will gather them on every side, and bring them into their own land:
[Eze 37:22 DK-KJV]
Eze 37:22 And I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel; and one king shall be king to them all: and they shall be no more two nations, neither shall they be divided into two kingdoms any more at all:
[Eze 37:23 DK-KJV]
Eze 37:23 Neither shall they defile themselves any more with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions: but I will save them out of all their dwellingplaces, wherein they have sinned, and will cleanse them: so shall they be my people, and I will be their God.
[Eze 37:24 DK-KJV]
Eze 37:24 And David my servant shall be king over them; and they all shall have one shepherd: they shall also walk in my judgments, and observe my statutes, and do them.
[Eze 37:25 DK-KJV]
Eze 37:25 And they shall dwell in the land that I have given unto Jacob my servant, wherein your fathers have dwelt; and they shall dwell therein, even they, and their children, and their children’s children for ever: and my servant David shall be their prince for ever.
[Eze 37:26 DK-KJV] Desuden vil jeg lave en fredspagt med dem; det skal være en evigvarende pagt med dem: og jeg vil placere dem, og multiplicere dem, og vil sætte min helligdom i deres midte for altid.
Eze 37:26 Moreover I will make a covenant of peace with them; it shall be an everlasting covenant with them: and I will place them, and multiply them, and will set my sanctuary in the midst of them for evermore.
[Eze 37:27 DK-KJV] Mit tabernakel skal også være hos dem: ja, jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.
Eze 37:27 My tabernacle also shall be with them: yea, I will be their God, and they shall be my people.
[Eze 37:28 DK-KJV] Og hedningerne skal vide at jeg HERREN helliggør Israel, når min helligdom skal være i deres midte for altid.
Eze 37:28 And the heathen shall know that I the LORD do sanctify Israel, when my sanctuary shall be in the midst of them for evermore.
[Eze 38:1 DK-KJV] Og HERREns ord kom til mig, som siger,
Eze 38:1 And the word of the LORD came unto me, saying,
[Eze 38:2 DK-KJV]
Eze 38:2 Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him,
[Eze 38:3 DK-KJV]
Eze 38:3 And say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:
[Eze 38:4 DK-KJV]
Eze 38:4 And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armour, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords:
[Eze 38:5 DK-KJV]
Eze 38:5 Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet:
[Eze 38:6 DK-KJV]
Eze 38:6 Gomer, and all his bands; the house of Togarmah of the north quarters, and all his bands: and many people with thee.
[Eze 38:7 DK-KJV]
Eze 38:7 Be thou prepared, and prepare for thyself, thou, and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them.
[Eze 38:8 DK-KJV]
Eze 38:8 After many days thou shalt be visited: in the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people, against the mountains of Israel, which have been always waste: but it is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely all of them.
[Eze 38:9 DK-KJV]
Eze 38:9 Thou shalt ascend and come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou, and all thy bands, and many people with thee.
[Eze 38:10 DK-KJV]
Eze 38:10 Thus saith the Lord GOD; It shall also come to pass, that at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought:
[Eze 38:11 DK-KJV]
Eze 38:11 And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages; I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates,
[Eze 38:12 DK-KJV]
Eze 38:12 To take a spoil, and to take a prey; to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations, which have gotten cattle and goods, that dwell in the midst of the land.
[Eze 38:13 DK-KJV]
Eze 38:13 Sheba, and Dedan, and the merchants of Tarshish, with all the young lions thereof, shall say unto thee, Art thou come to take a spoil? hast thou gathered thy company to take a prey? to carry away silver and gold, to take away cattle and goods, to take a great spoil?
[Eze 38:14 DK-KJV]
Eze 38:14 Therefore, son of man, prophesy and say unto Gog, Thus saith the Lord GOD; In that day when my people of Israel dwelleth safely, shalt thou not know it?
[Eze 38:15 DK-KJV]
Eze 38:15 And thou shalt come from thy place out of the north parts, thou, and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company, and a mighty army:
[Eze 38:16 DK-KJV] Og du skal komme op imod mit folk fra Israel, som en sky som dækker landet; det skal ske i de sidste dage, og jeg vil bringe dig imod mit land, så hedningerne må kende mig, når jeg skal bli’ helliggjort i dig, Kæreste Gog, foran deres øjne.
Eze 38:16 And thou shalt come up against my people of Israel, as a cloud to cover the land; it shall be in the latter days, and I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes.
[Eze 38:17 DK-KJV]
Eze 38:17 Thus saith the Lord GOD; Art thou he of whom I have spoken in old time by my servants the prophets of Israel, which prophesied in those days many years that I would bring thee against them?
[Eze 38:18 DK-KJV]
Eze 38:18 And it shall come to pass at the same time when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord GOD, that my fury shall come up in my face.
[Eze 38:19 DK-KJV]
Eze 38:19 For in my jealousy and in the fire of my wrath have I spoken, Surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel;
[Eze 38:20 DK-KJV]
Eze 38:20 So that the fishes of the sea, and the fowls of the heaven, and the beasts of the field, and all creeping things that creep upon the earth, and all the men that are upon the face of the earth, shall shake at my presence, and the mountains shall be thrown down, and the steep places shall fall, and every wall shall fall to the ground.
[Eze 38:21 DK-KJV]
Eze 38:21 And I will call for a sword against him throughout all my mountains, saith the Lord GOD: every man’s sword shall be against his brother.
[Eze 38:22 DK-KJV]
Eze 38:22 And I will plead against him with pestilence and with blood; and I will rain upon him, and upon his bands, and upon the many people that are with him, an overflowing rain, and great hailstones, fire, and brimstone.
[Eze 38:23 DK-KJV]
Eze 38:23 Thus will I magnify myself, and sanctify myself; and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the LORD.
[Eze 39:1 DK-KJV]
Eze 39:1 Therefore, thou son of man, prophesy against Gog, and say, Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal:
[Eze 39:2 DK-KJV]
Eze 39:2 And I will turn thee back, and leave but the sixth part of thee, and will cause thee to come up from the north parts, and will bring thee upon the mountains of Israel:
[Eze 39:3 DK-KJV]
Eze 39:3 And I will smite thy bow out of thy left hand, and will cause thine arrows to fall out of thy right hand.
[Eze 39:4 DK-KJV]
Eze 39:4 Thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou, and all thy bands, and the people that is with thee: I will give thee unto the ravenous birds of every sort, and to the beasts of the field to be devoured.
[Eze 39:5 DK-KJV]
Eze 39:5 Thou shalt fall upon the open field: for I have spoken it, saith the Lord GOD.
[Eze 39:6 DK-KJV]
Eze 39:6 And I will send a fire on Magog, and among them that dwell carelessly in the isles: and they shall know that I am the LORD.
[Eze 39:7 DK-KJV] Sådant vil jeg gøre mit hellige navn kendt i midten af mit folk Israel; og jeg vil ikke lade dem forurene mit hellige navn mere: og hedningerne skal vide at jeg er HERREN, Israels Hellige Éner.
Eze 39:7 So will I make my holy name known in the midst of my people Israel; and I will not let them pollute my holy name any more: and the heathen shall know that I am the LORD, the Holy One in Israel.
[Eze 39:8 DK-KJV]
Eze 39:8 Behold, it is come, and it is done, saith the Lord GOD; this is the day whereof I have spoken.
[Eze 39:9 DK-KJV]
Eze 39:9 And they that dwell in the cities of Israel shall go forth, and shall set on fire and burn the weapons, both the shields and the bucklers, the bows and the arrows, and the handstaves, and the spears, and they shall burn them with fire seven years:
[Eze 39:10 DK-KJV]
Eze 39:10 So that they shall take no wood out of the field, neither cut down any out of the forests; for they shall burn the weapons with fire: and they shall spoil those that spoiled them, and rob those that robbed them, saith the Lord GOD.
[Eze 39:11 DK-KJV]
Eze 39:11 And it shall come to pass in that day, that I will give unto Gog a place there of graves in Israel, the valley of the passengers on the east of the sea: and it shall stop the noses of the passengers: and there shall they bury Gog and all his multitude: and they shall call it The valley of Hamon-gog.
[Eze 39:12 DK-KJV]
Eze 39:12 And seven months shall the house of Israel be burying of them, that they may cleanse the land.
[Eze 39:13 DK-KJV]
Eze 39:13 Yea, all the people of the land shall bury them; and it shall be to them a renown the day that I shall be glorified, saith the Lord GOD.
[Eze 39:14 DK-KJV]
Eze 39:14 And they shall sever out men of continual employment, passing through the land to bury with the passengers those that remain upon the face of the earth, to cleanse it: after the end of seven months shall they search.
[Eze 39:15 DK-KJV]
Eze 39:15 And the passengers that pass through the land, when any seeth a man’s bone, then shall he set up a sign by it, till the buriers have buried it in the valley of Hamon-gog.
[Eze 39:16 DK-KJV]
Eze 39:16 And also the name of the city shall be Hamonah. Thus shall they cleanse the land.
[Eze 39:17 DK-KJV]
Eze 39:17 And, thou son of man, thus saith the Lord GOD; Speak unto every feathered fowl, and to every beast of the field, Assemble yourselves, and come; gather yourselves on every side to my sacrifice that I do sacrifice for you, even a great sacrifice upon the mountains of Israel, that ye may eat flesh, and drink blood.
[Eze 39:18 DK-KJV]
Eze 39:18 Ye shall eat the flesh of the mighty, and drink the blood of the princes of the earth, of rams, of lambs, and of goats, of bullocks, all of them fatlings of Bashan.
[Eze 39:19 DK-KJV]
Eze 39:19 And ye shall eat fat till ye be full, and drink blood till ye be drunken, of my sacrifice which I have sacrificed for you.
[Eze 39:20 DK-KJV]
Eze 39:20 Thus ye shall be filled at my table with horses and chariots, with mighty men, and with all men of war, saith the Lord GOD.
[Eze 39:21 DK-KJV]
Eze 39:21 And I will set my glory among the heathen, and all the heathen shall see my judgment that I have executed, and my hand that I have laid upon them.
[Eze 39:22 DK-KJV]
Eze 39:22 So the house of Israel shall know that I am the LORD their God from that day and forward.
[Eze 39:23 DK-KJV]
Eze 39:23 And the heathen shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity: because they trespassed against me, therefore hid I my face from them, and gave them into the hand of their enemies: so fell they all by the sword.
[Eze 39:24 DK-KJV] Efter deres urenhed og efter deres overtrædelser har jeg gjort mod dem, og skjult mit ansigt for dem.
Eze 39:24 According to their uncleanness and according to their transgressions have I done unto them, and hid my face from them.
[Eze 39:25 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således;
Eze 39:25 Therefore thus saith the Lord GOD; Now will I bring again the captivity of Jacob, and have mercy upon the whole house of Israel, and will be jealous for my holy name;
[Eze 39:26 DK-KJV]
Eze 39:26 After that they have borne their shame, and all their trespasses whereby they have trespassed against me, when they dwelt safely in their land, and none made them afraid.
[Eze 39:27 DK-KJV]
Eze 39:27 When I have brought them again from the people, and gathered them out of their enemies’ lands, and am sanctified in them in the sight of many nations;
[Eze 39:28 DK-KJV]
Eze 39:28 Then shall they know that I am the LORD their God, which caused them to be led into captivity among the heathen: but I have gathered them unto their own land, and have left none of them any more there.
[Eze 39:29 DK-KJV]
Eze 39:29 Neither will I hide my face any more from them: for I have poured out my spirit upon the house of Israel, saith the Lord GOD.
[Eze 40:1 DK-KJV] I det 25’ne år af vor tilfangetagelse, i årets begyndelse, i den 10’ne dag af den måned, i det 14’ne år efter at byen var slået, i den selvsamme dag var HERRENs hånd over mig, og bragte mig derhen.
Eze 40:1 In the five and twentieth year of our captivity, in the beginning of the year, in the tenth day of the month, in the fourteenth year after that the city was smitten, in the selfsame day the hand of the LORD was upon me, and brought me thither.
[Eze 40:2 DK-KJV] I visionerne fra Gud bragte han mig ind i Israels land, og satte mig på et meget højt bjerg, ved dette var der som rammen af en by på sydsiden.
Eze 40:2 In the visions of God brought he me into the land of Israel, and set me upon a very high mountain, by which was as the frame of a city on the south.
[Eze 40:3 DK-KJV] Og han bragte mig derhen, og, læg mærke til, der var en mand, hvis udseende var som messings udseende, med en hørline i hans hånd, og et målerør; og han stod i porten.
Eze 40:3 And he brought me thither, and, behold, there was a man, whose appearance was like the appearance of brass, with a line of flax in his hand, and a measuring reed; and he stood in the gate.
[Eze 40:4 DK-KJV] Og manden sagde til mig, Menneskesøn, Læg mærke til med dine øjne, og hør med dine ører, og læg dig det på hjertet alt det jeg skal vise dig; med det formål at jeg måtte vise dem overfor dig er du bragt herhen: erklær alt det du ser overfor Israels hus.
Eze 40:4 And the man said unto me, Son of man, behold with thine eyes, and hear with thine ears, and set thine heart upon all that I shall shew thee; for to the intent that I might shew them unto thee art thou brought hither: declare all that thou seest to the house of Israel.
[Eze 40:5 DK-KJV] Og læg mærke til en mur rundt om på husets yderside, og i mandens hånd et målerør på 3 meter via halvmetermålet og en håndsbredde: sådant målet han bygningens bredde, et rør; og højden, et rør.
Eze 40:5 And behold a wall on the outside of the house round about, and in the man’s hand a measuring reed of six cubits long by the cubit and an hand breadth: so he measured the breadth of the building, one reed; and the height, one reed.
[Eze 40:6 DK-KJV] Derefter kom han til porten som vender mod øst, og gik op af dens trapper, og målte portens dørtrin, som var et rør bredt; og det andet dørtrin til porten, som var et rør bredt.
Eze 40:6 Then came he unto the gate which looketh toward the east, and went up the stairs thereof, and measured the threshold of the gate, which was one reed broad; and the other threshold of the gate, which was one reed broad.
[Eze 40:7 DK-KJV] Og hvert lille kammer var et rør langt, og et rør bredt; og mellem de små kamre var der 2.5 meter; og portdørtrinet ved søjlegangsporten indvendigt var et rør.
Eze 40:7 And every little chamber was one reed long, and one reed broad; and between the little chambers were five cubits; and the threshold of the gate by the porch of the gate within was one reed.
[Eze 40:8 DK-KJV] Han målte også søjlegangsporten indvendig, et rør.
Eze 40:8 He measured also the porch of the gate within, one reed.
[Eze 40:9 DK-KJV] Derefter målte han søjlegangsporten, 4 meter; og dens dørstolper, 1 meter; og søjlegangsporten gik indad.
Eze 40:9 Then measured he the porch of the gate, eight cubits; and the posts thereof, two cubits; and the porch of the gate was inward.
[Eze 40:10 DK-KJV] Og de små kamre fra østporten var 3 på denne side, og 3 på den side; de 3 var af et mål: og dørstolperne havde et mål på denne side og på den side.
Eze 40:10 And the little chambers of the gate eastward were three on this side, and three on that side; they three were of one measure: and the posts had one measure on this side and on that side.
[Eze 40:11 DK-KJV] Og han målte bredden på portindgangen, 5 meter; og portlængden, 6.5 meter.
Eze 40:11 And he measured the breadth of the entry of the gate, ten cubits; and the length of the gate, thirteen cubits.
[Eze 40:12 DK-KJV] Stykket også foran de små kamre var 0.5 meter på denne side, og stykket var 0.5 meter på den side: og de små kamre var 3 meter på denne side, og 3 meter på den side.
Eze 40:12 The space also before the little chambers was one cubit on this side, and the space was one cubit on that side: and the little chambers were six cubits on this side, and six cubits on that side.
[Eze 40:13 DK-KJV]
Eze 40:13 He measured then the gate from the roof of one little chamber to the roof of another: the breadth was five and twenty cubits, door against door.
[Eze 40:14 DK-KJV]
Eze 40:14 He made also posts of threescore cubits, even unto the post of the court round about the gate.
[Eze 40:15 DK-KJV]
Eze 40:15 And from the face of the gate of the entrance unto the face of the porch of the inner gate were fifty cubits.
[Eze 40:16 DK-KJV]
Eze 40:16 And there were narrow windows to the little chambers, and to their posts within the gate round about, and likewise to the arches: and windows were round about inward: and upon each post were palm trees.
[Eze 40:17 DK-KJV]
Eze 40:17 Then brought he me into the outward court, and, lo, there were chambers, and a pavement made for the court round about: thirty chambers were upon the pavement.
[Eze 40:18 DK-KJV]
Eze 40:18 And the pavement by the side of the gates over against the length of the gates was the lower pavement.
[Eze 40:19 DK-KJV] Så målte han bredden fra forsiden af den nedre port til forsiden af den indre forgård udenfor, 100 cubit mod øst og mod nord. “50 meter”
Eze 40:19 Then he measured the breadth from the forefront of the lower gate unto the forefront of the inner court without, an hundred cubits eastward and northward.
[Eze 40:20 DK-KJV]
Eze 40:20 And the gate of the outward court that looked toward the north, he measured the length thereof, and the breadth thereof.
[Eze 40:21 DK-KJV]
Eze 40:21 And the little chambers thereof were three on this side and three on that side; and the posts thereof and the arches thereof were after the measure of the first gate: the length thereof was fifty cubits, and the breadth five and twenty cubits.
[Eze 40:22 DK-KJV]
Eze 40:22 And their windows, and their arches, and their palm trees, were after the measure of the gate that looketh toward the east; and they went up unto it by seven steps; and the arches thereof were before them.
[Eze 40:23 DK-KJV]
Eze 40:23 And the gate of the inner court was over against the gate toward the north, and toward the east; and he measured from gate to gate an hundred cubits.
[Eze 40:24 DK-KJV] Derefter bragte han mig mod syd, og læg mærke til en port mod syd: og han målte dens stolper og dens buer ifølge disse mål.
Eze 40:24 After that he brought me toward the south, and behold a gate toward the south: and he measured the posts thereof and the arches thereof according to these measures.
[Eze 40:25 DK-KJV]
Eze 40:25 And there were windows in it and in the arches thereof round about, like those windows: the length was fifty cubits, and the breadth five and twenty cubits.
[Eze 40:26 DK-KJV]
Eze 40:26 And there were seven steps to go up to it, and the arches thereof were before them: and it had palm trees, one on this side, and another on that side, upon the posts thereof.
[Eze 40:27 DK-KJV]
Eze 40:27 And there was a gate in the inner court toward the south: and he measured from gate to gate toward the south an hundred cubits.
[Eze 40:28 DK-KJV] Og han bragte mig til den indre forgård ved sydporten: og han målte sydporten ifølge disse mål;
Eze 40:28 And he brought me to the inner court by the south gate: and he measured the south gate according to these measures;
[Eze 40:29 DK-KJV] Og dens små kamre, og dens stolper, og dens buer, ifølge disse mål: og der var vinduer i den og i dens buer rundt om: den var 50 cubit lang og 25 cubit bred. “25 meter gange 12,5 meter”
Eze 40:29 And the little chambers thereof, and the posts thereof, and the arches thereof, according to these measures: and there were windows in it and in the arches thereof round about: it was fifty cubits long, and five and twenty cubits broad.
[Eze 40:30 DK-KJV]
Eze 40:30 And the arches round about were five and twenty cubits long, and five cubits broad.
[Eze 40:31 DK-KJV] , og opgangen til den havde 8 trin.
Eze 40:31 And the arches thereof were toward the utter court; and palm trees were upon the posts thereof: and the going up to it had eight steps.
[Eze 40:32 DK-KJV] Og han bragte mig til den indre forgård mod øst: og målte porten ifølge disse mål.
Eze 40:32 And he brought me into the inner court toward the east: and he measured the gate according to these measures.
[Eze 40:33 DK-KJV] Og dens små kamre, og dens stolper, og dens buer, var ifølge disse mål: og der var vinduer i den og i dens buer rundt om: den var 50 cubit lang og 25 cubit bred. “25 meter gange 12,5 meter”
Eze 40:33 And the little chambers thereof, and the posts thereof, and the arches thereof, were according to these measures: and there were windows therein and in the arches thereof round about: it was fifty cubits long, and five and twenty cubits broad.
[Eze 40:34 DK-KJV] Og dens buer var mod den ydre forgård; og palmetræer var på dens stolper, på denne side, og på den anden side, og opgangen til den havde 8 trin.
Eze 40:34 And the arches thereof were toward the outward court; and palm trees were upon the posts thereof, on this side, and on that side: and the going up to it had eight steps.
[Eze 40:35 DK-KJV] Og han bragte mig til nordporten, og målte den ifølge disse mål;
Eze 40:35 And he brought me to the north gate, and measured it according to these measures;
[Eze 40:36 DK-KJV]
Eze 40:36 The little chambers thereof, the posts thereof, and the arches thereof, and the windows to it round about: the length was fifty cubits, and the breadth five and twenty cubits.
[Eze 40:37 DK-KJV] : og opgangen til den havde 8 trin.
Eze 40:37 And the posts thereof were toward the utter court; and palm trees were upon the posts thereof, on this side, and on that side: and the going up to it had eight steps.
[Eze 40:38 DK-KJV]
Eze 40:38 And the chambers and the entries thereof were by the posts of the gates, where they washed the burnt offering.
[Eze 40:39 DK-KJV]
Eze 40:39 And in the porch of the gate were two tables on this side, and two tables on that side, to slay thereon the burnt offering and the sin offering and the trespass offering.
[Eze 40:40 DK-KJV]
Eze 40:40 And at the side without, as one goeth up to the entry of the north gate, were two tables; and on the other side, which was at the porch of the gate, were two tables.
[Eze 40:41 DK-KJV]
Eze 40:41 Four tables were on this side, and four tables on that side, by the side of the gate; eight tables, whereupon they slew their sacrifices.
[Eze 40:42 DK-KJV]
Eze 40:42 And the four tables were of hewn stone for the burnt offering, of a cubit and an half long, and a cubit and an half broad, and one cubit high: whereupon also they laid the instruments wherewith they slew the burnt offering and the sacrifice.
[Eze 40:43 DK-KJV]
Eze 40:43 And within were hooks, an hand broad, fastened round about: and upon the tables was the flesh of the offering.
[Eze 40:44 DK-KJV]
Eze 40:44 And without the inner gate were the chambers of the singers in the inner court, which was at the side of the north gate; and their prospect was toward the south: one at the side of the east gate having the prospect toward the north.
[Eze 40:45 DK-KJV]
Eze 40:45 And he said unto me, This chamber, whose prospect is toward the south, is for the priests, the keepers of the charge of the house.
[Eze 40:46 DK-KJV]
Eze 40:46 And the chamber whose prospect is toward the north is for the priests, the keepers of the charge of the altar: these are the sons of Zadok among the sons of Levi, which come near to the LORD to minister unto him.
[Eze 40:47 DK-KJV]
Eze 40:47 So he measured the court, an hundred cubits long, and an hundred cubits broad, foursquare; and the altar that was before the house.
[Eze 40:48 DK-KJV]
Eze 40:48 And he brought me to the porch of the house, and measured each post of the porch, five cubits on this side, and five cubits on that side: and the breadth of the gate was three cubits on this side, and three cubits on that side.
[Eze 40:49 DK-KJV]
Eze 40:49 The length of the porch was twenty cubits, and the breadth eleven cubits; and he brought me by the steps whereby they went up to it: and there were pillars by the posts, one on this side, and another on that side.
[Eze 41:1 DK-KJV]
Eze 41:1 Afterward he brought me to the temple, and measured the posts, six cubits broad on the one side, and six cubits broad on the other side, which was the breadth of the tabernacle.
[Eze 41:2 DK-KJV]
Eze 41:2 And the breadth of the door was ten cubits; and the sides of the door were five cubits on the one side, and five cubits on the other side: and he measured the length thereof, forty cubits: and the breadth, twenty cubits.
[Eze 41:3 DK-KJV]
Eze 41:3 Then went he inward, and measured the post of the door, two cubits; and the door, six cubits; and the breadth of the door, seven cubits.
[Eze 41:4 DK-KJV]
Eze 41:4 So he measured the length thereof, twenty cubits; and the breadth, twenty cubits, before the temple: and he said unto me, This is the most holy place.
[Eze 41:5 DK-KJV]
Eze 41:5 After he measured the wall of the house, six cubits; and the breadth of every side chamber, four cubits, round about the house on every side.
[Eze 41:6 DK-KJV]
Eze 41:6 And the side chambers were three, one over another, and thirty in order; and they entered into the wall which was of the house for the side chambers round about, that they might have hold, but they had not hold in the wall of the house.
[Eze 41:7 DK-KJV]
Eze 41:7 And there was an enlarging, and a winding about still upward to the side chambers: for the winding about of the house went still upward round about the house: therefore the breadth of the house was still upward, and so increased from the lowest chamber to the highest by the midst.
[Eze 41:8 DK-KJV]
Eze 41:8 I saw also the height of the house round about: the foundations of the side chambers were a full reed of six great cubits.
[Eze 41:9 DK-KJV]
Eze 41:9 The thickness of the wall, which was for the side chamber without, was five cubits: and that which was left was the place of the side chambers that were within.
[Eze 41:10 DK-KJV]
Eze 41:10 And between the chambers was the wideness of twenty cubits round about the house on every side.
[Eze 41:11 DK-KJV]
Eze 41:11 And the doors of the side chambers were toward the place that was left, one door toward the north, and another door toward the south: and the breadth of the place that was left was five cubits round about.
[Eze 41:12 DK-KJV]
Eze 41:12 Now the building that was before the separate place at the end toward the west was seventy cubits broad; and the wall of the building was five cubits thick round about, and the length thereof ninety cubits.
[Eze 41:13 DK-KJV]
Eze 41:13 So he measured the house, an hundred cubits long; and the separate place, and the building, with the walls thereof, an hundred cubits long;
[Eze 41:14 DK-KJV]
Eze 41:14 Also the breadth of the face of the house, and of the separate place toward the east, an hundred cubits.
[Eze 41:15 DK-KJV]
Eze 41:15 And he measured the length of the building over against the separate place which was behind it, and the galleries thereof on the one side and on the other side, an hundred cubits, with the inner temple, and the porches of the court;
[Eze 41:16 DK-KJV]
Eze 41:16 The door posts, and the narrow windows, and the galleries round about on their three stories, over against the door, cieled with wood round about, and from the ground up to the windows, and the windows were covered;
[Eze 41:17 DK-KJV]
Eze 41:17 To that above the door, even unto the inner house, and without, and by all the wall round about within and without, by measure.
[Eze 41:18 DK-KJV]
Eze 41:18 And it was made with cherubims and palm trees, so that a palm tree was between a cherub and a cherub; and every cherub had two faces;
[Eze 41:19 DK-KJV]
Eze 41:19 So that the face of a man was toward the palm tree on the one side, and the face of a young lion toward the palm tree on the other side: it was made through all the house round about.
[Eze 41:20 DK-KJV]
Eze 41:20 From the ground unto above the door were cherubims and palm trees made, and on the wall of the temple.
[Eze 41:21 DK-KJV]
Eze 41:21 The posts of the temple were squared, and the face of the sanctuary; the appearance of the one as the appearance of the other.
[Eze 41:22 DK-KJV]
Eze 41:22 The altar of wood was three cubits high, and the length thereof two cubits; and the corners thereof, and the length thereof, and the walls thereof, were of wood: and he said unto me, This is the table that is before the LORD.
[Eze 41:23 DK-KJV]
Eze 41:23 And the temple and the sanctuary had two doors.
[Eze 41:24 DK-KJV]
Eze 41:24 And the doors had two leaves apiece, two turning leaves; two leaves for the one door, and two leaves for the other door.
[Eze 41:25 DK-KJV]
Eze 41:25 And there were made on them, on the doors of the temple, cherubims and palm trees, like as were made upon the walls; and there were thick planks upon the face of the porch without.
[Eze 41:26 DK-KJV]
Eze 41:26 And there were narrow windows and palm trees on the one side and on the other side, on the sides of the porch, and upon the side chambers of the house, and thick planks.
[Eze 42:1 DK-KJV]
Eze 42:1 Then he brought me forth into the utter court, the way toward the north: and he brought me into the chamber that was over against the separate place, and which was before the building toward the north.
[Eze 42:2 DK-KJV]
Eze 42:2 Before the length of an hundred cubits was the north door, and the breadth was fifty cubits.
[Eze 42:3 DK-KJV]
Eze 42:3 Over against the twenty cubits which were for the inner court, and over against the pavement which was for the utter court, was gallery against gallery in three stories.
[Eze 42:4 DK-KJV]
Eze 42:4 And before the chambers was a walk of ten cubits breadth inward, a way of one cubit; and their doors toward the north.
[Eze 42:5 DK-KJV]
Eze 42:5 Now the upper chambers were shorter: for the galleries were higher than these, than the lower, and than the middlemost of the building.
[Eze 42:6 DK-KJV]
Eze 42:6 For they were in three stories, but had not pillars as the pillars of the courts: therefore the building was straitened more than the lowest and the middlemost from the ground.
[Eze 42:7 DK-KJV]
Eze 42:7 And the wall that was without over against the chambers, toward the utter court on the forepart of the chambers, the length thereof was fifty cubits.
[Eze 42:8 DK-KJV]
Eze 42:8 For the length of the chambers that were in the utter court was fifty cubits: and, lo, before the temple were an hundred cubits.
[Eze 42:9 DK-KJV]
Eze 42:9 And from under these chambers was the entry on the east side, as one goeth into them from the utter court.
[Eze 42:10 DK-KJV]
Eze 42:10 The chambers were in the thickness of the wall of the court toward the east, over against the separate place, and over against the building.
[Eze 42:11 DK-KJV] , og alle deres udgange var både efter deres modeller, og efter deres døre.
Eze 42:11 And the way before them was like the appearance of the chambers which were toward the north, as long as they, and as broad as they: and all their goings out were both according to their fashions, and according to their doors.
[Eze 42:12 DK-KJV]
Eze 42:12 And according to the doors of the chambers that were toward the south was a door in the head of the way, even the way directly before the wall toward the east, as one entereth into them.
[Eze 42:13 DK-KJV] Da sagde han til mig, De nordlige kamre og de sydlige kamre, som er foran det adskilte sted, de er hellige kamre, hvor præsterne der nærmer sig HERREN skal spise de helligste ting: der skal de lægge de helligste ting, og madoffergaven, og syndoffergaven, og overtrædelsesoffergaven; for stedet er helligt.
Eze 42:13 Then said he unto me, The north chambers and the south chambers, which are before the separate place, they be holy chambers, where the priests that approach unto the LORD shall eat the most holy things: there shall they lay the most holy things, and the meat offering, and the sin offering, and the trespass offering; for the place is holy.
[Eze 42:14 DK-KJV] beklædningsgenstande
Eze 42:14 When the priests enter therein, then shall they not go out of the holy place into the utter court, but there they shall lay their garments wherein they minister; for they are holy; and shall put on other garments, and shall approach to those things which are for the people.
[Eze 42:15 DK-KJV]
Eze 42:15 Now when he had made an end of measuring the inner house, he brought me forth toward the gate whose prospect is toward the east, and measured it round about.
[Eze 42:16 DK-KJV]
Eze 42:16 He measured the east side with the measuring reed, five hundred reeds, with the measuring reed round about.
[Eze 42:17 DK-KJV]
Eze 42:17 He measured the north side, five hundred reeds, with the measuring reed round about.
[Eze 42:18 DK-KJV]
Eze 42:18 He measured the south side, five hundred reeds, with the measuring reed.
[Eze 42:19 DK-KJV]
Eze 42:19 He turned about to the west side, and measured five hundred reeds with the measuring reed.
[Eze 42:20 DK-KJV] Han målte det på de fire sider: det havde en mur rundt omkring, 500 rør lang, og 400 bred, til at lave en separation mellem helligdommen og det vanhellige sted.
Eze 42:20 He measured it by the four sides: it had a wall round about, five hundred reeds long, and five hundred broad, to make a separation between the sanctuary and the profane place.
[Eze 43:1 DK-KJV]
Eze 43:1 Afterward he brought me to the gate, even the gate that looketh toward the east:
[Eze 43:2 DK-KJV]
Eze 43:2 And, behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east: and his voice was like a noise of many waters: and the earth shined with his glory.
[Eze 43:3 DK-KJV]
Eze 43:3 And it was according to the appearance of the vision which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city: and the visions were like the vision that I saw by the river Chebar; and I fell upon my face.
[Eze 43:4 DK-KJV]
Eze 43:4 And the glory of the LORD came into the house by the way of the gate whose prospect is toward the east.
[Eze 43:5 DK-KJV]
Eze 43:5 So the spirit took me up, and brought me into the inner court; and, behold, the glory of the LORD filled the house.
[Eze 43:6 DK-KJV]
Eze 43:6 And I heard him speaking unto me out of the house; and the man stood by me.
[Eze 43:7 DK-KJV]
Eze 43:7 And he said unto me, Son of man, the place of my throne, and the place of the soles of my feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel for ever, and my holy name, shall the house of Israel no more defile, neither they, nor their kings, by their whoredom, nor by the carcases of their kings in their high places.
[Eze 43:8 DK-KJV]
Eze 43:8 In their setting of their threshold by my thresholds, and their post by my posts, and the wall between me and them, they have even defiled my holy name by their abominations that they have committed: wherefore I have consumed them in mine anger.
[Eze 43:9 DK-KJV]
Eze 43:9 Now let them put away their whoredom, and the carcases of their kings, far from me, and I will dwell in the midst of them for ever.
[Eze 43:10 DK-KJV] Du menneskesøn, vis huset til Israels hus, så de må skamme sig over deres fejltrin: og lad dem måle skabelonen.
Eze 43:10 Thou son of man, shew the house to the house of Israel, that they may be ashamed of their iniquities: and let them measure the pattern.
[Eze 43:11 DK-KJV] Og hvis de skammer sig over alt det de har gjort, vis dem formen på huset, og des udformning, og des udgange, og des indgange, og alle des former, og alle des ritualer, og alle des former, og alle des love: og skriv det foran deres øjne, så de må holde hele des form, og alle des ritualer, og gøre dem.
Eze 43:11 And if they be ashamed of all that they have done, shew them the form of the house, and the fashion thereof, and the goings out thereof, and the comings in thereof, and all the forms thereof, and all the ordinances thereof, and all the forms thereof, and all the laws thereof: and write it in their sight, that they may keep the whole form thereof, and all the ordinances thereof, and do them.
[Eze 43:12 DK-KJV] Dette er husets lov; på toppen af bjerget hele des top rundt om skal være helligst. Læg mærke til, dette er husets lov.
Eze 43:12 This is the law of the house; Upon the top of the mountain the whole limit thereof round about shall be most holy. Behold, this is the law of the house.
[Eze 43:13 DK-KJV] Og disse er målene på alteret efter cubits “0.5 meter”: Cubitten er en cubit og en håndsbredde; ja bunden skal være en cubit, og bredden en cubit, og des rand ved des kant rundt om skal være en span: “25 cm.” og dette skal være det øvre sted på alteret.
Eze 43:13 And these are the measures of the altar after the cubits: The cubit is a cubit and an hand breadth; even the bottom shall be a cubit, and the breadth a cubit, and the border thereof by the edge thereof round about shall be a span: and this shall be the higher place of the altar.
[Eze 43:14 DK-KJV]
Eze 43:14 And from the bottom upon the ground even to the lower settle shall be two cubits, and the breadth one cubit; and from the lesser settle even to the greater settle shall be four cubits, and the breadth one cubit.
[Eze 43:15 DK-KJV]
Eze 43:15 So the altar shall be four cubits; and from the altar and upward shall be four horns.
[Eze 43:16 DK-KJV]
Eze 43:16 And the altar shall be twelve cubits long, twelve broad, square in the four squares thereof.
[Eze 43:17 DK-KJV]
Eze 43:17 And the settle shall be fourteen cubits long and fourteen broad in the four squares thereof; and the border about it shall be half a cubit; and the bottom thereof shall be a cubit about; and his stairs shall look toward the east.
[Eze 43:18 DK-KJV]
Eze 43:18 And he said unto me, Son of man, thus saith the Lord GOD; These are the ordinances of the altar in the day when they shall make it, to offer burnt offerings thereon, and to sprinkle blood thereon.
[Eze 43:19 DK-KJV] Og du skal gi’ til Levitpræsterne der er efter Zadoks sæd, som nærmer sig mig, for at betjene overfor mig, siger Herren GUD, en ung stud som en syndoffergave.
Eze 43:19 And thou shalt give to the priests the Levites that be of the seed of Zadok, which approach unto me, to minister unto me, saith the Lord GOD, a young bullock for a sin offering.
[Eze 43:20 DK-KJV]
Eze 43:20 And thou shalt take of the blood thereof, and put it on the four horns of it, and on the four corners of the settle, and upon the border round about: thus shalt thou cleanse and purge it.
[Eze 43:21 DK-KJV]
Eze 43:21 Thou shalt take the bullock also of the sin offering, and he shall burn it in the appointed place of the house, without the sanctuary.
[Eze 43:22 DK-KJV] fejlfrit
Eze 43:22 And on the second day thou shalt offer a kid of the goats without blemish for a sin offering; and they shall cleanse the altar, as they did cleanse it with the bullock.
[Eze 43:23 DK-KJV] fejlfrit fejlfrit
Eze 43:23 When thou hast made an end of cleansing it, thou shalt offer a young bullock without blemish, and a ram out of the flock without blemish.
[Eze 43:24 DK-KJV]
Eze 43:24 And thou shalt offer them before the LORD, and the priests shall cast salt upon them, and they shall offer them up for a burnt offering unto the LORD.
[Eze 43:25 DK-KJV] fejlfrit
Eze 43:25 Seven days shalt thou prepare every day a goat for a sin offering: they shall also prepare a young bullock, and a ram out of the flock, without blemish.
[Eze 43:26 DK-KJV]
Eze 43:26 Seven days shall they purge the altar and purify it; and they shall consecrate themselves.
[Eze 43:27 DK-KJV]
Eze 43:27 And when these days are expired, it shall be, that upon the eighth day, and so forward, the priests shall make your burnt offerings upon the altar, and your peace offerings; and I will accept you, saith the Lord GOD.
[Eze 44:1 DK-KJV]
Eze 44:1 Then he brought me back the way of the gate of the outward sanctuary which looketh toward the east; and it was shut.
[Eze 44:2 DK-KJV]
Eze 44:2 Then said the LORD unto me; This gate shall be shut, it shall not be opened, and no man shall enter in by it; because the LORD, the God of Israel, hath entered in by it, therefore it shall be shut.
[Eze 44:3 DK-KJV]
Eze 44:3 It is for the prince; the prince, he shall sit in it to eat bread before the LORD; he shall enter by the way of the porch of that gate, and shall go out by the way of the same.
[Eze 44:4 DK-KJV]
Eze 44:4 Then brought he me the way of the north gate before the house: and I looked, and, behold, the glory of the LORD filled the house of the LORD: and I fell upon my face.
[Eze 44:5 DK-KJV]
Eze 44:5 And the LORD said unto me, Son of man, mark well, and behold with thine eyes, and hear with thine ears all that I say unto thee concerning all the ordinances of the house of the LORD, and all the laws thereof; and mark well the entering in of the house, with every going forth of the sanctuary.
[Eze 44:6 DK-KJV]
Eze 44:6 And thou shalt say to the rebellious, even to the house of Israel, Thus saith the Lord GOD; O ye house of Israel, let it suffice you of all your abominations,
[Eze 44:7 DK-KJV]
Eze 44:7 In that ye have brought into my sanctuary strangers, uncircumcised in heart, and uncircumcised in flesh, to be in my sanctuary, to pollute it, even my house, when ye offer my bread, the fat and the blood, and they have broken my covenant because of all your abominations.
[Eze 44:8 DK-KJV] Og I har ikke holdt påbuddet omkring mine hellige ting:
Eze 44:8 And ye have not kept the charge of mine holy things: but ye have set keepers of my charge in my sanctuary for yourselves.
[Eze 44:9 DK-KJV]
Eze 44:9 Thus saith the Lord GOD; No stranger, uncircumcised in heart, nor uncircumcised in flesh, shall enter into my sanctuary, of any stranger that is among the children of Israel.
[Eze 44:10 DK-KJV]
Eze 44:10 And the Levites that are gone away far from me, when Israel went astray, which went astray away from me after their idols; they shall even bear their iniquity.
[Eze 44:11 DK-KJV]
Eze 44:11 Yet they shall be ministers in my sanctuary, having charge at the gates of the house, and ministering to the house: they shall slay the burnt offering and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister unto them.
[Eze 44:12 DK-KJV]
Eze 44:12 Because they ministered unto them before their idols, and caused the house of Israel to fall into iniquity; therefore have I lifted up mine hand against them, saith the Lord GOD, and they shall bear their iniquity.
[Eze 44:13 DK-KJV]
Eze 44:13 And they shall not come near unto me, to do the office of a priest unto me, nor to come near to any of my holy things, in the most holy place: but they shall bear their shame, and their abominations which they have committed.
[Eze 44:14 DK-KJV]
Eze 44:14 But I will make them keepers of the charge of the house, for all the service thereof, and for all that shall be done therein.
[Eze 44:15 DK-KJV] Men Levitpræsterne, sønnerne efter Zadok, der holdt påbuddet omkring min helligdom da Israels børn gik på afveje fra mig, de skal komme mig nær for at betjene overfor mig, og de skal stå foran mig for til mig at tilbyde fedtet og blodet, siger Herren GUD:
Eze 44:15 But the priests the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge of my sanctuary when the children of Israel went astray from me, they shall come near to me to minister unto me, and they shall stand before me to offer unto me the fat and the blood, saith the Lord GOD:
[Eze 44:16 DK-KJV]
Eze 44:16 They shall enter into my sanctuary, and they shall come near to my table, to minister unto me, and they shall keep my charge.
[Eze 44:17 DK-KJV] beklædningsgenstande
Eze 44:17 And it shall come to pass, that when they enter in at the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments; and no wool shall come upon them, whiles they minister in the gates of the inner court, and within.
[Eze 44:18 DK-KJV]
Eze 44:18 They shall have linen bonnets upon their heads, and shall have linen breeches upon their loins; they shall not gird themselves with any thing that causeth sweat.
[Eze 44:19 DK-KJV]
Eze 44:19 And when they go forth into the utter court, even into the utter court to the people, they shall put off their garments wherein they ministered, and lay them in the holy chambers, and they shall put on other garments; and they shall not sanctify the people with their garments.
[Eze 44:20 DK-KJV]
Eze 44:20 Neither shall they shave their heads, nor suffer their locks to grow long; they shall only poll their heads.
[Eze 44:21 DK-KJV]
Eze 44:21 Neither shall any priest drink wine, when they enter into the inner court.
[Eze 44:22 DK-KJV]
Eze 44:22 Neither shall they take for their wives a widow, nor her that is put away: but they shall take maidens of the seed of the house of Israel, or a widow that had a priest before.
[Eze 44:23 DK-KJV]
Eze 44:23 And they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and the clean.
[Eze 44:24 DK-KJV]
Eze 44:24 And in controversy they shall stand in judgment; and they shall judge it according to my judgments: and they shall keep my laws and my statutes in all mine assemblies; and they shall hallow my sabbaths.
[Eze 44:25 DK-KJV]
Eze 44:25 And they shall come at no dead person to defile themselves: but for father, or for mother, or for son, or for daughter, for brother, or for sister that hath had no husband, they may defile themselves.
[Eze 44:26 DK-KJV]
Eze 44:26 And after he is cleansed, they shall reckon unto him seven days.
[Eze 44:27 DK-KJV]
Eze 44:27 And in the day that he goeth into the sanctuary, unto the inner court, to minister in the sanctuary, he shall offer his sin offering, saith the Lord GOD.
[Eze 44:28 DK-KJV]
Eze 44:28 And it shall be unto them for an inheritance: I am their inheritance: and ye shall give them no possession in Israel: I am their possession.
[Eze 44:29 DK-KJV]
Eze 44:29 They shall eat the meat offering, and the sin offering, and the trespass offering; and every dedicated thing in Israel shall be theirs.
[Eze 44:30 DK-KJV]
Eze 44:30 And the first of all the firstfruits of all things, and every oblation of all, of every sort of your oblations, shall be the priest’s: ye shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cause the blessing to rest in thine house.
[Eze 44:31 DK-KJV]
Eze 44:31 The priests shall not eat of any thing that is dead of itself, or torn, whether it be fowl or beast.
[Eze 45:1 DK-KJV]
Eze 45:1 Moreover, when ye shall divide by lot the land for inheritance, ye shall offer an oblation unto the LORD, an holy portion of the land: the length shall be the length of five and twenty thousand reeds, and the breadth shall be ten thousand. This shall be holy in all the borders thereof round about.
[Eze 45:2 DK-KJV]
Eze 45:2 Of this there shall be for the sanctuary five hundred in length, with five hundred in breadth, square round about; and fifty cubits round about for the suburbs thereof.
[Eze 45:3 DK-KJV]
Eze 45:3 And of this measure shalt thou measure the length of five and twenty thousand, and the breadth of ten thousand: and in it shall be the sanctuary and the most holy place.
[Eze 45:4 DK-KJV]
Eze 45:4 The holy portion of the land shall be for the priests the ministers of the sanctuary, which shall come near to minister unto the LORD: and it shall be a place for their houses, and an holy place for the sanctuary.
[Eze 45:5 DK-KJV]
Eze 45:5 And the five and twenty thousand of length, and the ten thousand of breadth, shall also the Levites, the ministers of the house, have for themselves, for a possession for twenty chambers.
[Eze 45:6 DK-KJV]
Eze 45:6 And ye shall appoint the possession of the city five thousand broad, and five and twenty thousand long, over against the oblation of the holy portion: it shall be for the whole house of Israel.
[Eze 45:7 DK-KJV]
Eze 45:7 And a portion shall be for the prince on the one side and on the other side of the oblation of the holy portion, and of the possession of the city, before the oblation of the holy portion, and before the possession of the city, from the west side westward, and from the east side eastward: and the length shall be over against one of the portions, from the west border unto the east border.
[Eze 45:8 DK-KJV] ; og resten af landet skal de gi’ til Israels hus efter deres stammer.
Eze 45:8 In the land shall be his possession in Israel: and my princes shall no more oppress my people; and the rest of the land shall they give to the house of Israel according to their tribes.
[Eze 45:9 DK-KJV] Dette siger Herren Gud; Lad det være nok for jer, Kæreste Israels prinser: fjern vold og bytte, og udfør dom og retfærdighed, fjern inddrivelser fra mit folk, siger Herren Gud.
Eze 45:9 Thus saith the Lord GOD; Let it suffice you, O princes of Israel: remove violence and spoil, and execute judgment and justice, take away your exactions from my people, saith the Lord GOD.
[Eze 45:10 DK-KJV] I skal ha’ præcise vægte, og et præcist ephah-mål, og et præcist bath-mål.
Eze 45:10 Ye shall have just balances, and a just ephah, and a just bath.
[Eze 45:11 DK-KJV] Ephah-målet og bath-målet skal ha’ samme mål, så bath-målet må indeholde en 10’ne del af et homer-mål, og ephah-målet en 10’ne del af et homer-mål: des mål skal være efter homer-målet.
Eze 45:11 The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the tenth part of an homer, and the ephah the tenth part of an homer: the measure thereof shall be after the homer.
[Eze 45:12 DK-KJV] Og sheklen skal være 20 gerahs: 20 shekler, 25 shekler, 15 shekler, skal være jeres maneh. “Maneh er 1/60 del af et Talent som er 34.2 kilo – så ca. 570 gram”
Eze 45:12 And the shekel shall be twenty gerahs: twenty shekels, five and twenty shekels, fifteen shekels, shall be your maneh.
[Eze 45:13 DK-KJV] Dette er offergaven som I skal tilbyde; en 6’te del af et ephah-mål af et homer-mål af hvede, og I skal gi’ en 6’te del af et ephah-mål af et homer-mål af byg:
Eze 45:13 This is the oblation that ye shall offer; the sixth part of an ephah of an homer of wheat, and ye shall give the sixth part of an ephah of an homer of barley:
[Eze 45:14 DK-KJV]
Eze 45:14 Concerning the ordinance of oil, the bath of oil, ye shall offer the tenth part of a bath out of the cor, which is an homer of ten baths; for ten baths are an homer:
[Eze 45:15 DK-KJV]
Eze 45:15 And one lamb out of the flock, out of two hundred, out of the fat pastures of Israel; for a meat offering, and for a burnt offering, and for peace offerings, to make reconciliation for them, saith the Lord GOD.
[Eze 45:16 DK-KJV]
Eze 45:16 All the people of the land shall give this oblation for the prince in Israel.
[Eze 45:17 DK-KJV]
Eze 45:17 And it shall be the prince’s part to give burnt offerings, and meat offerings, and drink offerings, in the feasts, and in the new moons, and in the sabbaths, in all solemnities of the house of Israel: he shall prepare the sin offering, and the meat offering, and the burnt offering, and the peace offerings, to make reconciliation for the house of Israel.
[Eze 45:18 DK-KJV] fejlfrit
Eze 45:18 Thus saith the Lord GOD; In the first month, in the first day of the month, thou shalt take a young bullock without blemish, and cleanse the sanctuary:
[Eze 45:19 DK-KJV]
Eze 45:19 And the priest shall take of the blood of the sin offering, and put it upon the posts of the house, and upon the four corners of the settle of the altar, and upon the posts of the gate of the inner court.
[Eze 45:20 DK-KJV]
Eze 45:20 And so thou shalt do the seventh day of the month for every one that erreth, and for him that is simple: so shall ye reconcile the house.
[Eze 45:21 DK-KJV]
Eze 45:21 In the first month, in the fourteenth day of the month, ye shall have the passover, a feast of seven days; unleavened bread shall be eaten.
[Eze 45:22 DK-KJV]
Eze 45:22 And upon that day shall the prince prepare for himself and for all the people of the land a bullock for a sin offering.
[Eze 45:23 DK-KJV] fejlfrit
Eze 45:23 And seven days of the feast he shall prepare a burnt offering to the LORD, seven bullocks and seven rams without blemish daily the seven days; and a kid of the goats daily for a sin offering.
[Eze 45:24 DK-KJV]
Eze 45:24 And he shall prepare a meat offering of an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and an hin of oil for an ephah.
[Eze 45:25 DK-KJV] Og i den 7’ne måned, på den 15’ne dag i den måned, skal han gøre det samme i festen for de 7 dage, efter syndoffergaven, efter brændoffergaven, og efter madoffergaven, og efter olien.
Eze 45:25 In the seventh month, in the fifteenth day of the month, shall he do the like in the feast of the seven days, according to the sin offering, according to the burnt offering, and according to the meat offering, and according to the oil.
[Eze 46:1 DK-KJV] Dette siger HERREN GUD; Porten til den indre forgård der vender mod østen skal være lukket i de 6 arbejdsdage; men på sabbatten skal den være åbnet, og på dagen for nymånen skal den være åbnet.
Eze 46:1 Thus saith the Lord GOD; The gate of the inner court that looketh toward the east shall be shut the six working days; but on the sabbath it shall be opened, and in the day of the new moon it shall be opened.
[Eze 46:2 DK-KJV] Og prinsen skal gå ind via søjlegangsvejen til porten udenfor, og skal stå ved portstolpen, og præsterne skal forberede hans brændoffergave og hans fredsoffergaver, og han skal tilbede ved portens dørtrin: derefter skal han gå videre; men porten skal ikke være lukket før aftenen.
Eze 46:2 And the prince shall enter by the way of the porch of that gate without, and shall stand by the post of the gate, and the priests shall prepare his burnt offering and his peace offerings, and he shall worship at the threshold of the gate: then he shall go forth; but the gate shall not be shut until the evening.
[Eze 46:3 DK-KJV] Ligeså skal folket fra det land tilbede ved denne portdør foran HERREN i sabbatter og i nymåner.
Eze 46:3 Likewise the people of the land shall worship at the door of this gate before the LORD in the sabbaths and in the new moons.
[Eze 46:4 DK-KJV] fejlfrit fejlfrit
Eze 46:4 And the burnt offering that the prince shall offer unto the LORD in the sabbath day shall be six lambs without blemish, and a ram without blemish.
[Eze 46:5 DK-KJV]
Eze 46:5 And the meat offering shall be an ephah for a ram, and the meat offering for the lambs as he shall be able to give, and an hin of oil to an ephah.
[Eze 46:6 DK-KJV] fejlfrit fejlfrit
Eze 46:6 And in the day of the new moon it shall be a young bullock without blemish, and six lambs, and a ram: they shall be without blemish.
[Eze 46:7 DK-KJV] Og han skal forberede en madoffergave, et ephermål  for en stud, og et ephermål for en vædder, og for lammene ligesom hans hånd skal være med til, og et hinmål med olie til et ephermål.
Eze 46:7 And he shall prepare a meat offering, an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and for the lambs according as his hand shall attain unto, and an hin of oil to an ephah.
[Eze 46:8 DK-KJV]
Eze 46:8 And when the prince shall enter, he shall go in by the way of the porch of that gate, and he shall go forth by the way thereof.
[Eze 46:9 DK-KJV]
Eze 46:9 But when the people of the land shall come before the LORD in the solemn feasts, he that entereth in by the way of the north gate to worship shall go out by the way of the south gate; and he that entereth by the way of the south gate shall go forth by the way of the north gate: he shall not return by the way of the gate whereby he came in, but shall go forth over against it.
[Eze 46:10 DK-KJV]
Eze 46:10 And the prince in the midst of them, when they go in, shall go in; and when they go forth, shall go forth.
[Eze 46:11 DK-KJV]
Eze 46:11 And in the feasts and in the solemnities the meat offering shall be an ephah to a bullock, and an ephah to a ram, and to the lambs as he is able to give, and an hin of oil to an ephah.
[Eze 46:12 DK-KJV]
Eze 46:12 Now when the prince shall prepare a voluntary burnt offering or peace offerings voluntarily unto the LORD, one shall then open him the gate that looketh toward the east, and he shall prepare his burnt offering and his peace offerings, as he did on the sabbath day: then he shall go forth; and after his going forth one shall shut the gate.
[Eze 46:13 DK-KJV] fejlfrit
Eze 46:13 Thou shalt daily prepare a burnt offering unto the LORD of a lamb of the first year without blemish: thou shalt prepare it every morning.
[Eze 46:14 DK-KJV]
Eze 46:14 And thou shalt prepare a meat offering for it every morning, the sixth part of an ephah, and the third part of an hin of oil, to temper with the fine flour; a meat offering continually by a perpetual ordinance unto the LORD.
[Eze 46:15 DK-KJV]
Eze 46:15 Thus shall they prepare the lamb, and the meat offering, and the oil, every morning for a continual burnt offering.
[Eze 46:16 DK-KJV]
Eze 46:16 Thus saith the Lord GOD; If the prince give a gift unto any of his sons, the inheritance thereof shall be his sons’; it shall be their possession by inheritance.
[Eze 46:17 DK-KJV]
Eze 46:17 But if he give a gift of his inheritance to one of his servants, then it shall be his to the year of liberty; after it shall return to the prince: but his inheritance shall be his sons’ for them.
[Eze 46:18 DK-KJV]
Eze 46:18 Moreover the prince shall not take of the people’s inheritance by oppression, to thrust them out of their possession; but he shall give his sons inheritance out of his own possession: that my people be not scattered every man from his possession.
[Eze 46:19 DK-KJV]
Eze 46:19 After he brought me through the entry, which was at the side of the gate, into the holy chambers of the priests, which looked toward the north: and, behold, there was a place on the two sides westward.
[Eze 46:20 DK-KJV]
Eze 46:20 Then said he unto me, This is the place where the priests shall boil the trespass offering and the sin offering, where they shall bake the meat offering; that they bear them not out into the utter court, to sanctify the people.
[Eze 46:21 DK-KJV]
Eze 46:21 Then he brought me forth into the utter court, and caused me to pass by the four corners of the court; and, behold, in every corner of the court there was a court.
[Eze 46:22 DK-KJV]
Eze 46:22 In the four corners of the court there were courts joined of forty cubits long and thirty broad: these four corners were of one measure.
[Eze 46:23 DK-KJV]
Eze 46:23 And there was a row of building round about in them, round about them four, and it was made with boiling places under the rows round about.
[Eze 46:24 DK-KJV]
Eze 46:24 Then said he unto me, These are the places of them that boil, where the ministers of the house shall boil the sacrifice of the people.
[Eze 47:1 DK-KJV] Bagefter bragte han mig tilbage til husets dør; og, læg mærke til, vandmasser randt ud fra husets østvendte dørtrin: for husets forside vendte mod øst, og vandmasserne kom ud under husets højre side, ved alterets sydside.
Eze 47:1 Afterward he brought me again unto the door of the house; and, behold, waters issued out from under the threshold of the house eastward: for the forefront of the house stood toward the east, and the waters came down from under from the right side of the house, at the south side of the altar.
[Eze 47:2 DK-KJV]
Eze 47:2 Then brought he me out of the way of the gate northward, and led me about the way without unto the utter gate by the way that looketh eastward; and, behold, there ran out waters on the right side.
[Eze 47:3 DK-KJV]
Eze 47:3 And when the man that had the line in his hand went forth eastward, he measured a thousand cubits, and he brought me through the waters; the waters were to the ancles.
[Eze 47:4 DK-KJV]
Eze 47:4 Again he measured a thousand, and brought me through the waters; the waters were to the knees. Again he measured a thousand, and brought me through; the waters were to the loins.
[Eze 47:5 DK-KJV]
Eze 47:5 Afterward he measured a thousand; and it was a river that I could not pass over: for the waters were risen, waters to swim in, a river that could not be passed over.
[Eze 47:6 DK-KJV]
Eze 47:6 And he said unto me, Son of man, hast thou seen this? Then he brought me, and caused me to return to the brink of the river.
[Eze 47:7 DK-KJV]
Eze 47:7 Now when I had returned, behold, at the bank of the river were very many trees on the one side and on the other.
[Eze 47:8 DK-KJV]
Eze 47:8 Then said he unto me, These waters issue out toward the east country, and go down into the desert, and go into the sea: which being brought forth into the sea, the waters shall be healed.
[Eze 47:9 DK-KJV]
Eze 47:9 And it shall come to pass, that every thing that liveth, which moveth, whithersoever the rivers shall come, shall live: and there shall be a very great multitude of fish, because these waters shall come thither: for they shall be healed; and every thing shall live whither the river cometh.
[Eze 47:10 DK-KJV] Og det skal ske, at fiskerne skal stå ved den fra En-gedi lige til En-eglaim; det skal være et sted hvor man spreder garnene ud; deres fisk skal være efter deres arter, som fiskene i det store hav, overmådelig mange.
Eze 47:10 And it shall come to pass, that the fishers shall stand upon it from En-gedi even unto En-eglaim; they shall be a place to spread forth nets; their fish shall be according to their kinds, as the fish of the great sea, exceeding many.
[Eze 47:11 DK-KJV]
Eze 47:11 But the miry places thereof and the marishes thereof shall not be healed; they shall be given to salt.
[Eze 47:12 DK-KJV]
Eze 47:12 And by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow all trees for meat, whose leaf shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed: it shall bring forth new fruit according to his months, because their waters they issued out of the sanctuary: and the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine.
[Eze 47:13 DK-KJV] Dette siger Herren GUD; Dette skal være grænsen, hvorved I ifølge Israels 12 stammer skal arve landet: Joseph skal ha’ 2 dele.
Eze 47:13 Thus saith the Lord GOD; This shall be the border, whereby ye shall inherit the land according to the twelve tribes of Israel: Joseph shall have two portions.
[Eze 47:14 DK-KJV]
Eze 47:14 And ye shall inherit it, one as well as another: concerning the which I lifted up mine hand to give it unto your fathers: and this land shall fall unto you for inheritance.
[Eze 47:15 DK-KJV]
Eze 47:15 And this shall be the border of the land toward the north side, from the great sea, the way of Hethlon, as men go to Zedad;
[Eze 47:16 DK-KJV]
Eze 47:16 Hamath, Berothah, Sibraim, which is between the border of Damascus and the border of Hamath; Hazar-hatticon, which is by the coast of Hauran.
[Eze 47:17 DK-KJV]
Eze 47:17 And the border from the sea shall be Hazar-enan, the border of Damascus, and the north northward, and the border of Hamath. And this is the north side.
[Eze 47:18 DK-KJV]
Eze 47:18 And the east side ye shall measure from Hauran, and from Damascus, and from Gilead, and from the land of Israel by Jordan, from the border unto the east sea. And this is the east side.
[Eze 47:19 DK-KJV]
Eze 47:19 And the south side southward, from Tamar even to the waters of strife in Kadesh, the river to the great sea. And this is the south side southward.
[Eze 47:20 DK-KJV]
Eze 47:20 The west side also shall be the great sea from the border, till a man come over against Hamath. This is the west side.
[Eze 47:21 DK-KJV] Sådant skal I dele dette land mellem jer efter Israels stammer.
Eze 47:21 So shall ye divide this land unto you according to the tribes of Israel.
[Eze 47:22 DK-KJV]
Eze 47:22 And it shall come to pass, that ye shall divide it by lot for an inheritance unto you, and to the strangers that sojourn among you, which shall beget children among you: and they shall be unto you as born in the country among the children of Israel; they shall have inheritance with you among the tribes of Israel.
[Eze 47:23 DK-KJV]
Eze 47:23 And it shall come to pass, that in what tribe the stranger sojourneth, there shall ye give him his inheritance, saith the Lord GOD.
[Eze 48:1 DK-KJV]
Eze 48:1 Now these are the names of the tribes. From the north end to the coast of the way of Hethlon, as one goeth to Hamath, Hazar-enan, the border of Damascus northward, to the coast of Hamath; for these are his sides east and west; a portion for Dan.
[Eze 48:2 DK-KJV]
Eze 48:2 And by the border of Dan, from the east side unto the west side, a portion for Asher.
[Eze 48:3 DK-KJV]
Eze 48:3 And by the border of Asher, from the east side even unto the west side, a portion for Naphtali.
[Eze 48:4 DK-KJV]
Eze 48:4 And by the border of Naphtali, from the east side unto the west side, a portion for Manasseh.
[Eze 48:5 DK-KJV]
Eze 48:5 And by the border of Manasseh, from the east side unto the west side, a portion for Ephraim.
[Eze 48:6 DK-KJV]
Eze 48:6 And by the border of Ephraim, from the east side even unto the west side, a portion for Reuben.
[Eze 48:7 DK-KJV]
Eze 48:7 And by the border of Reuben, from the east side unto the west side, a portion for Judah.
[Eze 48:8 DK-KJV]
Eze 48:8 And by the border of Judah, from the east side unto the west side, shall be the offering which ye shall offer of five and twenty thousand reeds in breadth, and in length as one of the other parts, from the east side unto the west side: and the sanctuary shall be in the midst of it.
[Eze 48:9 DK-KJV]
Eze 48:9 The oblation that ye shall offer unto the LORD shall be of five and twenty thousand in length, and of ten thousand in breadth.
[Eze 48:10 DK-KJV]
Eze 48:10 And for them, even for the priests, shall be this holy oblation; toward the north five and twenty thousand in length, and toward the west ten thousand in breadth, and toward the east ten thousand in breadth, and toward the south five and twenty thousand in length: and the sanctuary of the LORD shall be in the midst thereof.
[Eze 48:11 DK-KJV]
Eze 48:11 It shall be for the priests that are sanctified of the sons of Zadok; which have kept my charge, which went not astray when the children of Israel went astray, as the Levites went astray.
[Eze 48:12 DK-KJV] Og denne offergave fra landet der er tilbudt skal for ham være den helligst ting ved Leviternes grænse.
Eze 48:12 And this oblation of the land that is offered shall be unto them a thing most holy by the border of the Levites.
[Eze 48:13 DK-KJV] Og op af præsternes grænse skal Leviterne ha’ 25.000 i længde, og 10.000 i bredde: hele længden skal være 25.000, og bredden 10.000.
Eze 48:13 And over against the border of the priests the Levites shall have five and twenty thousand in length, and ten thousand in breadth: all the length shall be five and twenty thousand, and the breadth ten thousand.
[Eze 48:14 DK-KJV]
Eze 48:14 And they shall not sell of it, neither exchange, nor alienate the firstfruits of the land: for it is holy unto the LORD.
[Eze 48:15 DK-KJV]
Eze 48:15 And the five thousand, that are left in the breadth over against the five and twenty thousand, shall be a profane place for the city, for dwelling, and for suburbs: and the city shall be in the midst thereof.
[Eze 48:16 DK-KJV]
Eze 48:16 And these shall be the measures thereof; the north side four thousand and five hundred, and the south side four thousand and five hundred, and on the east side four thousand and five hundred, and the west side four thousand and five hundred.
[Eze 48:17 DK-KJV]
Eze 48:17 And the suburbs of the city shall be toward the north two hundred and fifty, and toward the south two hundred and fifty, and toward the east two hundred and fifty, and toward the west two hundred and fifty.
[Eze 48:18 DK-KJV]
Eze 48:18 And the residue in length over against the oblation of the holy portion shall be ten thousand eastward, and ten thousand westward: and it shall be over against the oblation of the holy portion; and the increase thereof shall be for food unto them that serve the city.
[Eze 48:19 DK-KJV] Og de der tjener byen skal tjene den ud af alle Israels stammer.
Eze 48:19 And they that serve the city shall serve it out of all the tribes of Israel.
[Eze 48:20 DK-KJV] Hele offergaven skal være 25.000 gange 25.000: I skal tilbyde offergaven kvadratisk, med byens besiddelse.
Eze 48:20 All the oblation shall be five and twenty thousand by five and twenty thousand: ye shall offer the holy oblation foursquare, with the possession of the city.
[Eze 48:21 DK-KJV] Og det resterende skal være til prinsen, på den ene side og på den anden side af den hellige offergave, og fra byens besiddelse, op imod offergavens 25.000 mod østgrænsen, og mod vest op imod de 25.000 mod vestgrænsen, op imod prinsens dele: og det skal være den hellige offergave; og husets helligdom skal være i des midte.
Eze 48:21 And the residue shall be for the prince, on the one side and on the other of the holy oblation, and of the possession of the city, over against the five and twenty thousand of the oblation toward the east border, and westward over against the five and twenty thousand toward the west border, over against the portions for the prince: and it shall be the holy oblation; and the sanctuary of the house shall be in the midst thereof.
[Eze 48:22 DK-KJV] Desuden fra Leviternes besiddelse, og fra byens besiddelse, som er i midten af det som er prinsens, mellem Judahs grænse og Benjamins grænse, skal være til prinsen.
Eze 48:22 Moreover from the possession of the Levites, and from the possession of the city, being in the midst of that which is the prince’s, between the border of Judah and the border of Benjamin, shall be for the prince.
[Eze 48:23 DK-KJV] Angående resten af stammerne, fra østsiden til vestsiden, skal Benjamin ha’ en del.
Eze 48:23 As for the rest of the tribes, from the east side unto the west side, Benjamin shall have a portion.
[Eze 48:24 DK-KJV] Og ved Benjamins grænse, fra østsiden til vestsiden, skal Simeon ha’ en del.
Eze 48:24 And by the border of Benjamin, from the east side unto the west side, Simeon shall have a portion.
[Eze 48:25 DK-KJV] Og ved Simeons grænse, fra østsiden til vestsiden, Issachar en del.
Eze 48:25 And by the border of Simeon, from the east side unto the west side, Issachar a portion.
[Eze 48:26 DK-KJV] Og ved Issachars grænse, fra østsiden til vestsiden, Zebulun en del.
Eze 48:26 And by the border of Issachar, from the east side unto the west side, Zebulun a portion.
[Eze 48:27 DK-KJV] Og ved Zebuluns grænse, fra østsiden til vestsiden, Gad en del.
Eze 48:27 And by the border of Zebulun, from the east side unto the west side, Gad a portion.
[Eze 48:28 DK-KJV] Og ved Gads grænse, på sydsiden mod syd, skal grænsen være lige fra Tamer til stridens vandmasser i Kadesh, og til floden op imod det stor hav.
Eze 48:28 And by the border of Gad, at the south side southward, the border shall be even from Tamar unto the waters of strife in Kadesh, and to the river toward the great sea.
[Eze 48:29 DK-KJV] Dette er det land som I via lod skal dele som arv til Israels stammer, og disse er deres dele, siger Herren GUD.
Eze 48:29 This is the land which ye shall divide by lot unto the tribes of Israel for inheritance, and these are their portions, saith the Lord GOD.
[Eze 48:30 DK-KJV] Og disse er byens udgange på nordsiden, 4.500 mål.
Eze 48:30 And these are the goings out of the city on the north side, four thousand and five hundred measures.
[Eze 48:31 DK-KJV] Og byens porte skal være efter navnene på Israels stammer: 3 porte mod nord; 1 port for Reuben, 1 port for Judah, 1 port for Levi.
Eze 48:31 And the gates of the city shall be after the names of the tribes of Israel: three gates northward; one gate of Reuben, one gate of Judah, one gate of Levi.
[Eze 48:32 DK-KJV] Og på østsiden 4.500: og 3 porte; og 1 port for Joseph, 1 port for Benjamin, 1 port for Dan.
Eze 48:32 And at the east side four thousand and five hundred: and three gates; and one gate of Joseph, one gate of Benjamin, one gate of Dan.
[Eze 48:33 DK-KJV] Og på sydsiden 4.500 mål: og 3 porte; og 1 port for Simeon, 1 port for Issachar, 1 port for Zebulun.
Eze 48:33 And at the south side four thousand and five hundred measures: and three gates; one gate of Simeon, one gate of Issachar, one gate of Zebulun.
[Eze 48:34 DK-KJV] På vestsiden 4.500, med deres 3 porte; 1 port for Gad, 1 port for Asher, 1 port for Naphtali.
Eze 48:34 At the west side four thousand and five hundred, with their three gates; one gate of Gad, one gate of Asher, one gate of Naphtali.
[Eze 48:35 DK-KJV] Det var rundt om 18.000 mål: og navnet på byen skal fra den dag være, HERREN er der.
Eze 48:35 It was round about eighteen thousand measures: and the name of the city from that day shall be, The LORD is there.