Første Krønikebog - 1 Chronicles KJV 1769

Navnebetydning for Krønike = For at arranger

Blå kapitler er oversat

Røde kapitler er på engelsk

Der er deslige oversat vers her og der

1-2-3-4-5-678-9-10-1112-13-14

15-16-17-18-19-20-2122-23-24-25

26-27-28-29

[1Kr 1:1 DK-KJV] Adam, Sheth, Enosh,
1Ch 1:1 Adam, Sheth, Enosh,
[1Kr 1:2 DK-KJV] Kenan, Mahalaleel, Jered,
1Ch 1:2 Kenan, Mahalaleel, Jered,
[1Kr 1:3 DK-KJV] Henoch, Methuselah, Lamech,
1Ch 1:3 Henoch, Methuselah, Lamech,
[1Kr 1:4 DK-KJV] Noah, Shem, Ham, and Japheth.
1Ch 1:4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.
[1Kr 1:5 DK-KJV] Japheths sønner; Gomer, og Magog, og Madai, og Javan, og Tubal, og Meshech, og Tiras.
1Ch 1:5 The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
[1Kr 1:6 DK-KJV] Og Gomers sønner; Ashchenaz, og Riphath, og Togarmah.
1Ch 1:6 And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.
[1Kr 1:7 DK-KJV] Og Javans sønner; Elishah, og Tarshish, Kittim, og Dodanim.
1Ch 1:7 And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.
[1Kr 1:8 DK-KJV] Hams sønner; Cush, og Mizraim, Put, og Canaan.
1Ch 1:8 The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
[1Kr 1:9 DK-KJV] Og Cushs sønner; Seba, og Havilah, og Sabta, og Raamah, og Sabtecha. Og Raamahs sønner; Sheba, og Dedan.
1Ch 1:9 And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.
[1Kr 1:10 DK-KJV] Og Cush avlede Nimrod: han begyndte at bli’ mægtig på jorden.
1Ch 1:10 And Cush begat Nimrod: he began to be mighty upon the earth.
[1Kr 1:11 DK-KJV] Og Mizraim avlede Ludim, og Anamim, og Lehabim, og Naphtuhim,
1Ch 1:11 And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
[1Kr 1:12 DK-KJV] Og Pathrusim, og Casluhim, (af hvem Filisterne kom,) og Caphtorim.
1Ch 1:12 And Pathrusim, and Casluhim, (of whom came the Philistines,) and Caphthorim.
[1Kr 1:13 DK-KJV] Og Canaan avlede Zidon hans førstefødte, og Heth,
1Ch 1:13 And Canaan begat Zidon his firstborn, and Heth,
[1Kr 1:14 DK-KJV] Også Jebusiten, og Amoriten, Girgashiten,
1Ch 1:14 The Jebusite also, and the Amorite, and the Girgashite,
[1Kr 1:15 DK-KJV] Og Hiviten, og Arkiten, og Siniten,
1Ch 1:15 And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
[1Kr 1:16 DK-KJV] Og Arvaditen, Zemariten, og Hamathiten.
1Ch 1:16 And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.
[1Kr 1:17 DK-KJV] Shems sønner; Elam, og Asshur, og Arphaxad, og Lud, og Aram, og Uz, og Hul, og Gether, og Meshech.
1Ch 1:17 The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
[1Kr 1:18 DK-KJV] Og Arphaxad avlede Shelah, og Shelah avlede Eber.
1Ch 1:18 And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber.
[1Kr 1:19 DK-KJV] Og til Eber var født 2 sønner: navnet på den ene var Peleg; fordi jorden var opdelt i hans dage: og hans brors navn var Joktan.
1Ch 1:19 And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother’s name was Joktan.
[1Kr 1:20 DK-KJV] Og Joktan avlede Almodad, og Sheleph, og Hazarmaveth, og Jerah,
1Ch 1:20 And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
[1Kr 1:21 DK-KJV] Også Hadoram, og Uzal, og Diklah,
1Ch 1:21 Hadoram also, and Uzal, and Diklah,
[1Kr 1:22 DK-KJV] Og Ebal, og Abimael, og Sheba,
1Ch 1:22 And Ebal, and Abimael, and Sheba,
[1Kr 1:23 DK-KJV] Og Ophir, og Havilah, og Jobab. Alle disse var Joktans sønner.
1Ch 1:23 And Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.
[1Kr 1:24 DK-KJV] Shem, Arphaxad, Shelah,
1Ch 1:24 Shem, Arphaxad, Shelah,
[1Kr 1:25 DK-KJV] Eber, Peleg, Reu,
1Ch 1:25 Eber, Peleg, Reu,
[1Kr 1:26 DK-KJV] Serug, Nahor, Terah,
1Ch 1:26 Serug, Nahor, Terah,
[1Kr 1:27 DK-KJV] Abram; denne samme er Abraham.
1Ch 1:27 Abram; the same is Abraham.
[1Kr 1:28 DK-KJV] Abrahams sønner; Isak, og Ishmael.
1Ch 1:28 The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael.
[1Kr 1:29 DK-KJV] Dette er deres generationer: Ishmaels førstefødte, Nebaioth; derefter Kedar, og Adbeel, og Mibsam,
1Ch 1:29 These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
[1Kr 1:30 DK-KJV] Mishma, og Dumah, Massa, Hadad, og Tema,
1Ch 1:30 Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,
[1Kr 1:31 DK-KJV] Jetur, Naphish, og Kedemah. Dette er Ishmaels sønner.
1Ch 1:31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.
[1Kr 1:32 DK-KJV] Nu Keturahs sønner, Abrahams konkubine: hun bar Zimran, og Jokshan, og Medan, og Midian, og Ishbak, og Shuah. Og Jokshans sønner; Sheba, og Dedan.
1Ch 1:32 Now the sons of Keturah, Abraham’s concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.
[1Kr 1:33 DK-KJV] Og Midians sønner; Ephah, og Epher, og Henoch, og Abida, og Eldaah. Alle disse er Keturahs sønner.
1Ch 1:33 And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.
[1Kr 1:34 DK-KJV] Og Abraham avlede Isak. Isaks sønner; Esau og Israel.
1Ch 1:34 And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel.
[1Kr 1:35 DK-KJV] Esaus sønner; Eliphaz, Reuel, og Jeush, og Jaalam, og Korah.
1Ch 1:35 The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.
[1Kr 1:36 DK-KJV] Eliphazs sønner; Teman, og Omar, Zephi, og Gatam, Kenaz, og Timna, og Amalek.
1Ch 1:36 The sons of Eliphaz; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.
[1Kr 1:37 DK-KJV] Reuels sønner; Nahath, Zerah, Shammah, og Mizzah.
1Ch 1:37 The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.
[1Kr 1:38 DK-KJV] Og Seirs sønner; Lotan, og Shobal, og Zibeon, og Anah, og Dishon, og Ezer, og Dishan.
1Ch 1:38 And the sons of Seir; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.
[1Kr 1:39 DK-KJV] Og Lotans sønner; Hori, og Homam: og Timna var Lotans søster.
1Ch 1:39 And the sons of Lotan; Hori, and Homam: and Timna was Lotan’s sister.
[1Kr 1:40 DK-KJV] Shobals sønner; Alian, og Manahath, og Ebal, Shephi, og Onam. Og Zibeons sønner; Aiah, og Anah.
1Ch 1:40 The sons of Shobal; Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And the sons of Zibeon; Aiah, and Anah.
[1Kr 1:41 DK-KJV] Anahs sønner; Dishon. Og Dishon; Amram, og Eshban, og Ithran, og Cheran.
1Ch 1:41 The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
[1Kr 1:42 DK-KJV] Ezers sønner; Bilhan, og Zavan, og Jakan. Dishans sønner; Uz, og Aran.
1Ch 1:42 The sons of Ezer; Bilhan, and Zavan, and Jakan. The sons of Dishan; Uz, and Aran.
[1Kr 1:43 DK-KJV] Nu er disse kongerne der regerede i Edoms land før nogen konge regerede over Israels børn; Bela sønnen af Beor: og navnet på hans by var Dinhabah. “Sønnen af Beor” navnebetydninger Beor = brændende, tåbelig, gal – Bela = destruktion – Balaam = den ældgamle fra det folk, destruktionen af det folk – Balak = han der lægger øde eller destruerer – Læs gerne vers rundt omkring linkene” 1Mo 36:32 – 4Mo 22:5 – 4Mo 24:3 – 4Mo 24:15 – 4Mo 31:8 – 5Mo 23:4 – Jos 13:22 – Jos 24:9 – 1Kr 1:43 – Mik 6:5 – 2Pe 2:15
1Ch 1:43 Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah.
[1Kr 1:44 DK-KJV] Og da Bela var død, regerede Jobab sønnen af Zerah fra Bozrah i stedet for ham.
1Ch 1:44 And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
[1Kr 1:45 DK-KJV] Og da Jobab var død, regerede Husham fra Temaniternes land i stedet for ham.
1Ch 1:45 And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.
[1Kr 1:46 DK-KJV] Og da Husham var død, Hadad Bedads søn, som dræbte Midian på Moabs marker, regerede i stedet for ham: og navnet på hans by var Avith.
1Ch 1:46 And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.
[1Kr 1:47 DK-KJV] Og da Hadad var død, regerede Samlah fra Masrekah i stedet for ham.
1Ch 1:47 And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead.
[1Kr 1:48 DK-KJV] Og da Samlah var død, regerede Shaul fra Rehoboth ved floden i stedet for ham.
1Ch 1:48 And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the river reigned in his stead.
[1Kr 1:49 DK-KJV] Og da Shaul var død, regerede Baal-hanan Achbors søn i stedet for ham.
1Ch 1:49 And when Shaul was dead, Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.
[1Kr 1:50 DK-KJV] Og da Baal-hanan var død, regerede Hadad i stedet for ham: og navnet på hans by var Pai; og hans hustrus navn var Mehetabel, Matreds datter, Mezahabs datter.
1Ch 1:50 And when Baal-hanan was dead, Hadad reigned in his stead: and the name of his city was Pai; and his wife’s name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
[1Kr 1:51 DK-KJV] Hadad døde også. Og Edoms grever var; greve Timnah, greve Aliah, greve Jetheth,
1Ch 1:51 Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth,
[1Kr 1:52 DK-KJV] Greve Aholibamah, greve Elah, greve Pinon,
1Ch 1:52 Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,
[1Kr 1:53 DK-KJV] Greve Kenaz, greve Teman, greve Mibzar,
1Ch 1:53 Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
[1Kr 1:54 DK-KJV] Greve Magdiel, greve Iram. Dette er Edoms grever.
1Ch 1:54 Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom.
[1Kr 2:1 DK-KJV] Dette er Israels sønner; Reuben, Simeon, Levi, og Judah, Issachar, og Zebulun,
1Ch 2:1 These are the sons of Israel; Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,
[1Kr 2:2 DK-KJV] Dan, Joseph, og Benjamin, Naphtali, Gad, og Asher.
1Ch 2:2 Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.
[1Kr 2:3 DK-KJV] Judahs sønner; Er, og Onan, og Shelah: disse 3 var født til ham af Shuas datter Canaaniten. Og Er, Judahs førstefødte, var i HERRENs øjne ond; og han dræbte ham.
1Ch 2:3 The sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah: which three were born unto him of the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, the firstborn of Judah, was evil in the sight of the LORD; and he slew him.
[1Kr 2:4 DK-KJV] Og Tamar hans svigerdatter bar ham Pharez og Zerah. Alle Judahs sønner var 5.
1Ch 2:4 And Tamar his daughter in law bare him Pharez and Zerah. All the sons of Judah were five.
[1Kr 2:5 DK-KJV] Pharezs sønner; Hezron, og Hamul.
1Ch 2:5 The sons of Pharez; Hezron, and Hamul.
[1Kr 2:6 DK-KJV] Og Zerahs sønner; Zimri, og Ethan, og Heman, og Calcol, og Dara: 5 af dem i det hele.
1Ch 2:6 And the sons of Zerah; Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara: five of them in all.
[1Kr 2:7 DK-KJV] Og Carmis sønner; Achar, problemskaberen for Israel, som overtrådte i de forbandede ting.
1Ch 2:7 And the sons of Carmi; Achar, the troubler of Israel, who transgressed in the thing accursed.
[1Kr 2:8 DK-KJV] Og Ethans sønner; Azariah.
1Ch 2:8 And the sons of Ethan; Azariah.
[1Kr 2:9 DK-KJV] Også Hezrons sønner, der var født til ham; Jerahmeel, og Ram, og Chelubai.
1Ch 2:9 The sons also of Hezron, that were born unto him; Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.
[1Kr 2:10 DK-KJV] Og Ram avlede Amminadab; og Amminadab avlede Nahshon, prinsen for Judahs børn;
1Ch 2:10 And Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon, prince of the children of Judah;
[1Kr 2:11 DK-KJV] Og Nahshon avlede Salma, og Salma avlede Boaz,
1Ch 2:11 And Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz,
[1Kr 2:12 DK-KJV] Og Boaz avlede Obed, og Obed avlede Jesse,
1Ch 2:12 And Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse,
[1Kr 2:13 DK-KJV] Og Jesse avlede hans førstefødte Eliab, og Abinadab den anden, og Shimma den tredje,
1Ch 2:13 And Jesse begat his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimma the third,
[1Kr 2:14 DK-KJV] Nethaneel den fjerde, Raddai den femte,
1Ch 2:14 Nethaneel the fourth, Raddai the fifth,
[1Kr 2:15 DK-KJV] Ozem den sjette, David den syvende:
1Ch 2:15 Ozem the sixth, David the seventh:
[1Kr 2:16 DK-KJV] Hvis søstre var Zeruiah, og Abigail. Og sønnerne af Zeruiah; Abishai, og Joab, og Asahel, 3. 
1Ch 2:16 Whose sisters were Zeruiah, and Abigail. And the sons of Zeruiah; Abishai, and Joab, and Asahel, three.
[1Kr 2:17 DK-KJV] Og Abigail bar Amasa: og Amasas far var Jether Ishmeeliten.
1Ch 2:17 And Abigail bare Amasa: and the father of Amasa was Jether the Ishmeelite.
[1Kr 2:18 DK-KJV] Og Caleb sønnen af Hezron avlede børn af sin hustru Azubah, og af Jerioth: hendes sønner er disse; Jesher, og Shobab, og Ardon.
1Ch 2:18 And Caleb the son of Hezron begat children of Azubah his wife, and of Jerioth: her sons are these; Jesher, and Shobab, and Ardon.
[1Kr 2:19 DK-KJV] Og da Azubah var død, tog Caleb Ephrath til sig, som bar Hur til ham.
1Ch 2:19 And when Azubah was dead, Caleb took unto him Ephrath, which bare him Hur.
[1Kr 2:20 DK-KJV] Og Hur avlede Uri, og Uri avlede Bezaleel.
1Ch 2:20 And Hur begat Uri, and Uri begat Bezaleel.
[1Kr 2:21 DK-KJV] Og bagefter gik Hezron ind til datteren af Machir faderen af Gilead, som han giftede sig med da han var 60 år gammel; og hun bar Segub til ham.
1Ch 2:21 And afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he married when he was threescore years old; and she bare him Segub.
[1Kr 2:22 DK-KJV] Og Segub avlede Jair, som havde 23 byer i Gileads land.
1Ch 2:22 And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.
[1Kr 2:23 DK-KJV] Og han tog Geshur, og Aram, med Jairs landsbyer, fra dem, med Kenath, og dens landsbyer, ja 60 byer. Alle tilhørte sønnerne af Machir faderen af Gilead.
1Ch 2:23 And he took Geshur, and Aram, with the towns of Jair, from them, with Kenath, and the towns thereof, even threescore cities. All these belonged to the sons of Machir the father of Gilead.
[1Kr 2:24 DK-KJV] Og efter at Hezron var dø i Caleb-ephratah, da bar Abiah Hezrons hustru Ashur faderen af Tekoa til ham.
1Ch 2:24 And after that Hezron was dead in Caleb-ephratah, then Abiah Hezron’s wife bare him Ashur the father of Tekoa.
[1Kr 2:25 DK-KJV] Og sønnerne af Jerahmeel den førstefødte af Hezron var, Ram den førstefødte, og Bunah, og Oren, og Ozem, og Ahijah.
1Ch 2:25 And the sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were, Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, and Ahijah.
[1Kr 2:26 DK-KJV] Jerahmeel havde også en anden hustru, hvis navn var Atarah; hun var Onams mor.
1Ch 2:26 Jerahmeel had also another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.
[1Kr 2:27 DK-KJV] Og sønnerne af Ram den førstefødte af Jerahmeel var, Maaz, og Jamin, og Eker.
1Ch 2:27 And the sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were, Maaz, and Jamin, and Eker.
[1Kr 2:28 DK-KJV] Og sønnerne af Onam var, Shammai, og Jada. Og sønnerne af Shammai; Nadab, og Abishur.
1Ch 2:28 And the sons of Onam were, Shammai, and Jada. And the sons of Shammai; Nadab, and Abishur.
[1Kr 2:29 DK-KJV] Og navnet på hustruen af Abishur var Abihail, og hun bar Ahban til ham, og Molid.
1Ch 2:29 And the name of the wife of Abishur was Abihail, and she bare him Ahban, and Molid.
[1Kr 2:30 DK-KJV] Og sønnerne af Nadab; Seled, og Appaim: men Seled døde barnløs.
1Ch 2:30 And the sons of Nadab; Seled, and Appaim: but Seled died without children.
[1Kr 2:31 DK-KJV] Og sønnerne af Appaim; Ishi. Og sønnerne af Ishi; Sheshan. Og børnene af Sheshan; Ahlai.
1Ch 2:31 And the sons of Appaim; Ishi. And the sons of Ishi; Sheshan. And the children of Sheshan; Ahlai.
[1Kr 2:32 DK-KJV] Og sønnerne af Jada broderen af Shammai; Jether, og Jonathan: og Jether døde barnløs.
1Ch 2:32 And the sons of Jada the brother of Shammai; Jether, and Jonathan: and Jether died without children.
[1Kr 2:33 DK-KJV] Og sønnerne af Jonathan; Peleth, og Zaza. Disse var sønnerne af Jerahmeel.
1Ch 2:33 And the sons of Jonathan; Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.
[1Kr 2:34 DK-KJV] Nu havde Sheshan ingen sønner, men døtre. Og Sheshan havde en tjener, en Egypter, hvis navn var Jarha.
1Ch 2:34 Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha.
[1Kr 2:35 DK-KJV] Og Sheshan gav sin datter som hustru til sin tjener Jarha; og hun bar Attai til ham.
1Ch 2:35 And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.
[1Kr 2:36 DK-KJV] Og Attai avlede Nathan, og Nathan avlede Zabad,
1Ch 2:36 And Attai begat Nathan, and Nathan begat Zabad,
[1Kr 2:37 DK-KJV] Og Zabad avlede Ephlal, og Ephlal avlede Obed,
1Ch 2:37 And Zabad begat Ephlal, and Ephlal begat Obed,
[1Kr 2:38 DK-KJV] Og Obed avlede Jehu, og Jehu avlede Azariah,
1Ch 2:38 And Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah,
[1Kr 2:39 DK-KJV] Og Azariah avlede Helez, og Helez avlede Eleasah,
1Ch 2:39 And Azariah begat Helez, and Helez begat Eleasah,
[1Kr 2:40 DK-KJV] Og Eleasah avlede Sisamai, og Sisamai avlede Shallum,
1Ch 2:40 And Eleasah begat Sisamai, and Sisamai begat Shallum,
[1Kr 2:41 DK-KJV] Og Shallum avlede Jekamiah, og Jekamiah avlede Elishama.
1Ch 2:41 And Shallum begat Jekamiah, and Jekamiah begat Elishama.
[1Kr 2:42 DK-KJV] Nu var sønnerne af Caleb Jerahmeels bror, Mesha hans førstefødte, som var Ziphs far; og sønnerne af Mareshah Hebrons far.
1Ch 2:42 Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were, Mesha his firstborn, which was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.
[1Kr 2:43 DK-KJV] Og sønnerne af Hebron; Korah, og Tappuah, og Rekem, og Shema.
1Ch 2:43 And the sons of Hebron; Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.
[1Kr 2:44 DK-KJV] Og Shema avlede Raham, Jorkoams far: og Rekem avlede Shammai.
1Ch 2:44 And Shema begat Raham, the father of Jorkoam: and Rekem begat Shammai.
[1Kr 2:45 DK-KJV] Og sønnen af Shammai var Maon: og Maon var Beth-zur.
1Ch 2:45 And the son of Shammai was Maon: and Maon was the father of Beth-zur.
[1Kr 2:46 DK-KJV] Og Ephah, Calebs konkubine, bar Haran, og Moza, og Gazez: og Haran avlede Gazez.
1Ch 2:46 And Ephah, Caleb’s concubine, bare Haran, and Moza, and Gazez: and Haran begat Gazez.
[1Kr 2:47 DK-KJV] Og sønnerne af Jahdai; Regem, og Jotham, og Geshan, og Pelet, og Ephah, og Shaaph.
1Ch 2:47 And the sons of Jahdai; Regem, and Jotham, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.
[1Kr 2:48 DK-KJV] Maachah, Calebs konkubine, bar Sheber, og Tirhanah.
1Ch 2:48 Maachah, Caleb’s concubine, bare Sheber, and Tirhanah.
[1Kr 2:49 DK-KJV] Hun bar også Shaaph Madmannahs far, Sheva Machbenahs far, og Gibeas far: og datteren af Caleb var Achsah.
1Ch 2:49 She bare also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbenah, and the father of Gibea: and the daughter of Caleb was Achsah.
[1Kr 2:50 DK-KJV] Disse var sønnerne af Caleb sønnen af Hur, Ephratahs førstefødte; Shobal Kirjath-jearims far,
1Ch 2:50 These were the sons of Caleb the son of Hur, the firstborn of Ephratah; Shobal the father of Kirjath-jearim,
[1Kr 2:51 DK-KJV] Salma Bethlehems far, Hareph Beth-gaders far.
1Ch 2:51 Salma the father of Beth-lehem, Hareph the father of Beth-gader.
[1Kr 2:52 DK-KJV] Og Shobal Kirjath-jearims far havde sønner; Haroeh, og halvdelen af Manahethiterne.
1Ch 2:52 And Shobal the father of Kirjath-jearim had sons; Haroeh, and half of the Manahethites.
[1Kr 2:53 DK-KJV] Of familierne af Kirjath-jearim; Ithriterne, Puhiterne, og Shumathiterne, Mishraiterne; af dem kom Zareathiterne, og Eshtauliterne.
1Ch 2:53 And the families of Kirjath-jearim; the Ithrites, and the Puhites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zareathites, and the Eshtaulites.
[1Kr 2:54 DK-KJV] Sønnerne af Salma; Bethlehem, og Netophathiterne, Ataroth, Joabs hus, og halvdelen af Manahethiterne, Zoriterne.
1Ch 2:54 The sons of Salma; Beth-lehem, and the Netophathites, Ataroth, the house of Joab, and half of the Manahethites, the Zorites.
[1Kr 2:55 DK-KJV] Og stammefamilierne boede i Jabez; Tirathiterne, Shimeathiterne, og Suchathiterne. Disse er Keniterne der kom af Hemath, faderen for Rechabs hus.
1Ch 2:55 And the families of the scribes which dwelt at Jabez; the Tirathites, the Shimeathites, and Suchathites. These are the Kenites that came of Hemath, the father of the house of Rechab.
[1Kr 3:1 DK-KJV] Nu var disse Davids sønner, som var født til ham i Hebron; den førstefødte Amnon, af Jezreelitinden Ahinoam; den anden Daniel, af Carmelitinden Abigail:
1Ch 3:1 Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
[1Kr 3:2 DK-KJV] Den tredje, Absalom sønnen af Maachah datteren af Geshurs konge Talmai: den fjerde Adonijah sønnen af Haggith:
1Ch 3:2 The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
[1Kr 3:3 DK-KJV] Den femte, Shephatiah af Abital: den sjette, Ithream via Eglah hans hustru.
1Ch 3:3 The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
[1Kr 3:4 DK-KJV] Disse 6 var født til ham i Hebron; og der regerede han i 7 år og 6 måneder: og han regerede i 33 år i Jerusalem.
1Ch 3:4 These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
[1Kr 3:5 DK-KJV] Og disse var født til ham i Jerusalem; Shimea, og Shobab, og Nathan, og Solomon, 4, fra Bath-shua datteren af Ammiel:
1Ch 3:5 And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath-shua the daughter of Ammiel:
[1Kr 3:6 DK-KJV] Også Ibhar, og Elishama, og Eliphelet,
1Ch 3:6 Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
[1Kr 3:7 DK-KJV] Og Nogah, og Nepheg, og Japhia,
1Ch 3:7 And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
[1Kr 3:8 DK-KJV] Og Elishama, og Eliada, og Eliphelet, 9.
1Ch 3:8 And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
[1Kr 3:9 DK-KJV] Disse var alle Davids sønner, foruden sønnerne fra konkubinerne, og Tamar deres søster.
1Ch 3:9 These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
[1Kr 3:10 DK-KJV] Og Solomons søn var Rehoboam, hans søn Abia, hans søn Asa, hans søn Jehoshaphat,
1Ch 3:10 And Solomon’s son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
[1Kr 3:11 DK-KJV] Hans søn Joram, hans søn Ahaziah, hans søn Joash,
1Ch 3:11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
[1Kr 3:12 DK-KJV] Hans søn Amaziah, hans søn Azariah, hans søn Jotham,
1Ch 3:12 Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
[1Kr 3:13 DK-KJV] hans søn Ahaz, hans søn Hezekiah, hans søn Manasseh,
1Ch 3:13 Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
[1Kr 3:14 DK-KJV] Hans søn Amon, hans søn Josiah.
1Ch 3:14 Amon his son, Josiah his son.
[1Kr 3:15 DK-KJV] Og sønnerne af Josiah var, den førstefødte Johanan, den anden Jehoiakim, den tredje Zedekiah, den fjerde Shallum.
1Ch 3:15 And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
[1Kr 3:16 DK-KJV] Og sønnerne af Jehoiakim: hans søn Jeconiah, hans søn Zedekiah.
1Ch 3:16 And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
[1Kr 3:17 DK-KJV] Og sønnerne af Jeconiah; Assir, hans søn Salathiel,
1Ch 3:17 And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
[1Kr 3:18 DK-KJV] Også Malchiram, og Pedaiah, og Shenazar, Jecamiah, Hoshama, og Nedabiah.
1Ch 3:18 Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
[1Kr 3:19 DK-KJV] Og sønnerne af Pedaiah var, Zerubbabel, og Shimei: og sønnerne af Zerubbabel; Meshullam, og Hananiah, og deres søster Shelomith:
1Ch 3:19 And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
[1Kr 3:20 DK-KJV] Og Hashubah, og Ohel, og Berechiah, og Hasadiah, Jushab-hesed, 5.
1Ch 3:20 And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushab-hesed, five.
[1Kr 3:21 DK-KJV] Og sønnerne af Hananiah; Pelatiah, og Jesaiah: sønnerne af Rephaiah, sønnerne af Arnan, sønnerne af Obadiah, sønnerne af Shechaniah.
1Ch 3:21 And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
[1Kr 3:22 DK-KJV] Og sønnerne af Shechaniah; Shemaiah: og sønnerne af Shemaiah; Hattush, og Igeal, og Bariah, og Neariah, og Shaphat, 6.
1Ch 3:22 And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
[1Kr 3:23 DK-KJV] Og sønnerne af Neariah; Elioenai, og Hezekiah, og Azrikam, 3.
1Ch 3:23 And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
[1Kr 3:24 DK-KJV] Og sønnerne af Elioenai var, Hodaiah, og Eliashib, og Pelaiah, og Akkub, og Johanan, og Dalaiah, og Anani, 7.
1Ch 3:24 And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.
[1Kr 4:1 DK-KJV] Sønnerne af Judah; Pharez, Hezron, og Carmi, og Hur, og Shobal.
1Ch 4:1 The sons of Judah; Pharez, Hezron, and Carmi, and Hur, and Shobal.
[1Kr 4:2 DK-KJV] Og Reaiah sønnen af Shobal avlede Jahath; og Jahath avlede Ahumai, og Lahad. Disse er familierne af Zorathiterne.
1Ch 4:2 And Reaiah the son of Shobal begat Jahath; and Jahath begat Ahumai, and Lahad. These are the families of the Zorathites.
[1Kr 4:3 DK-KJV] Og disse var af Etams far; Jezreel, og Ishma, og Idbash: og navnet på deres søster var Hazelelponi:
1Ch 4:3 And these were of the father of Etam; Jezreel, and Ishma, and Idbash: and the name of their sister was Hazelelponi:
[1Kr 4:4 DK-KJV] Og Penuel Gedors far, og Ezer Hushahs far. Disse er sønnerne af Hur, den førstefødte af Ephratah, Bethlehems far.
1Ch 4:4 And Penuel the father of Gedor, and Ezer the father of Hushah. These are the sons of Hur, the firstborn of Ephratah, the father of Beth-lehem.
[1Kr 4:5 DK-KJV] Og Ashur Tekoas far havde 2 hustruer, Helah og Naarah.
1Ch 4:5 And Ashur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah.
[1Kr 4:6 DK-KJV] Og Naarah bar Ahuzam til ham, og Hepher, og Temeni, og Haahashtari. Disse var sønnerne af Naarah.
1Ch 4:6 And Naarah bare him Ahuzam, and Hepher, and Temeni, and Haahashtari. These were the sons of Naarah.
[1Kr 4:7 DK-KJV] Og sønnerne af Helah var, Zereth, og Jezoar, og Ethnan.
1Ch 4:7 And the sons of Helah were, Zereth, and Jezoar, and Ethnan.
[1Kr 4:8 DK-KJV] Og Coz avlede Anub, og Zobebah, og familierne af Aharhel sønnen af Harum.
1Ch 4:8 And Coz begat Anub, and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.
[1Kr 4:9 DK-KJV] Og Jabez var mere arbar end sine brødre: og hans mor gav ham navnet Jabez, og siger, Fordi jeg bar ham med sorg.
1Ch 4:9 And Jabez was more honourable than his brethren: and his mother called his name Jabez, saying, Because I bare him with sorrow.
[1Kr 4:10 DK-KJV] Og Jabez påkaldte Israels Gud, og siger, Åh hvis du bare ville velsigne mig, og forstørre mig kyst, og at din hånd måtte være med mig, og at du ville holde mig fra ondt, så det ikke skal bekymre mig ! Og Gud gav ham det han spurgte om.
1Ch 4:10 And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me! And God granted him that which he requested.
[1Kr 4:11 DK-KJV] Og Chelub broderen af Shuah avlede Mehir, som var Eshtons far.
1Ch 4:11 And Chelub the brother of Shuah begat Mehir, which was the father of Eshton.
[1Kr 4:12 DK-KJV] Og Eshton avlede Beth-rapha, og Paseah, og Tehinnah Ir-nahashs far. Disse er Rechahs mænd.
1Ch 4:12 And Eshton begat Beth-rapha, and Paseah, and Tehinnah the father of Ir-nahash. These are the men of Rechah.
[1Kr 4:13 DK-KJV] Og sønnerne af Kenaz; Othniel, og Seraiah: og sønnerne af Othniel; Hathath.
1Ch 4:13 And the sons of Kenaz; Othniel, and Seraiah: and the sons of Othniel; Hathath.
[1Kr 4:14 DK-KJV] Og Meonothai avlede Ophrah: og Seraiah avlede Joab, faderen af Charashimdalen; for de var håndværkere.
1Ch 4:14 And Meonothai begat Ophrah: and Seraiah begat Joab, the father of the valley of Charashim; for they were craftsmen.
[1Kr 4:15 DK-KJV] Og sønnerne af Caleb sønnen af Jephunneh; Iru, Elah, og Naam: og sønnerne af Elah, ja Kenaz.
1Ch 4:15 And the sons of Caleb the son of Jephunneh; Iru, Elah, and Naam: and the sons of Elah, even Kenaz.
[1Kr 4:16 DK-KJV] Og sønnerne af Jehaleleel; Ziph, og Ziphah, Tiria, og Asareel.
1Ch 4:16 And the sons of Jehaleleel; Ziph, and Ziphah, Tiria, and Asareel.
[1Kr 4:17 DK-KJV] Og sønnerne af Ezra var, Jether, og Mered, og Epher, og Jalon: og hun bar Miriam, og Shammai, og Ishbah Eshtemoas far.
1Ch 4:17 And the sons of Ezra were, Jether, and Mered, and Epher, and Jalon: and she bare Miriam, and Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa.
[1Kr 4:18 DK-KJV] Og hans hustru Jehudijah bar Jered Gedors far, og Heber Sochos far, og Jekuthiel Zanoahs far. Og disse er sønnerne af Bithiah Faraos datter, som Mered tog.
1Ch 4:18 And his wife Jehudijah bare Jered the father of Gedor, and Heber the father of Socho, and Jekuthiel the father of Zanoah. And these are the sons of Bithiah the daughter of Pharaoh, which Mered took.
[1Kr 4:19 DK-KJV] Og sønnerne af hans hustru Hodiah søsteren af Naham, Garmiten Keilahs far, og Maachathiten Eshtemoa.
1Ch 4:19 And the sons of his wife Hodiah the sister of Naham, the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maachathite.
[1Kr 4:20 DK-KJV] Og sønnerne af Shimon var, Amnon, og Rinnah, Benhanan, og Tilon. Og sønnerne af Ishi var, Zoheth, og Ben-zoheth.
1Ch 4:20 And the sons of Shimon were, Amnon, and Rinnah, Ben-hanan, and Tilon. And the sons of Ishi were, Zoheth, and Ben-zoheth.
[1Kr 4:21 DK-KJV] Sønnerne af Shelah sønnen af Judah var, Er Lecahs far, og Laadah Mareshahs far, og familierne af huset af dem der laver fint linned, af Ashbeas hus,
1Ch 4:21 The sons of Shelah the son of Judah were, Er the father of Lecah, and Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of them that wrought fine linen, of the house of Ashbea,
[1Kr 4:22 DK-KJV] Og Jokim, og Chozebas mænd, og Joash, og Saraph, som havde herredømme i Moab, og Jashubi-lehem. Og disse er gamle ting.
1Ch 4:22 And Jokim, and the men of Chozeba, and Joash, and Saraph, who had the dominion in Moab, and Jashubi-lehem. And these are ancient things.
[1Kr 4:23 DK-KJV] Disse var keramikerene, og de der boede blandt planter og hække: der boede de hos kongen for hans virke.
1Ch 4:23 These were the potters, and those that dwelt among plants and hedges: there they dwelt with the king for his work.
[1Kr 4:24 DK-KJV] Sønnerne af Simeon var, Nemuel, og Jamin, Jarib, Zerah, og Shaul:
1Ch 4:24 The sons of Simeon were, Nemuel, and Jamin, Jarib, Zerah, and Shaul:
[1Kr 4:25 DK-KJV] Hans søn Shallum, hans søn Mibsam, hans søn Mishma.
1Ch 4:25 Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son.
[1Kr 4:26 DK-KJV] Og sønnerne af Mishma; hans søn Hamuel, hans søn Zacchur, hans søn Shimei.
1Ch 4:26 And the sons of Mishma; Hamuel his son, Zacchur his son, Shimei his son.
[1Kr 4:27 DK-KJV] Og Shimei havde 16 sønner og 6 døtre; men hans brødre havde ikke mange børn, deres famlie multiplicerede heller ikke, ligesom Judahs børn.
1Ch 4:27 And Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brethren had not many children, neither did all their family multiply, like to the children of Judah.
[1Kr 4:28 DK-KJV] Og de boede i Beer-sheba, og Moladah, og Hazar-shual,
1Ch 4:28 And they dwelt at Beer-sheba, and Moladah, and Hazar-shual,
[1Kr 4:29 DK-KJV] Og i Bilhah, og i Ezem, og i Tolad,
1Ch 4:29 And at Bilhah, and at Ezem, and at Tolad,
[1Kr 4:30 DK-KJV] Og i Bethuel, og i Hormah, og i Ziklag,
1Ch 4:30 And at Bethuel, and at Hormah, and at Ziklag,
[1Kr 4:31 DK-KJV] Og i Beth-marcaboth, og Hazar-susim, og i Beth-birei, og i Shaaraim. Disse var deres byer indtil Davids regering.
1Ch 4:31 And at Beth-marcaboth, and Hazar-susim, and at Beth-birei, and at Shaaraim. These were their cities unto the reign of David.
[1Kr 4:32 DK-KJV] Og deres landsbyer var, Etam, og Ain, Rimmon, og Tochen, og Ashan, 5 byer:
1Ch 4:32 And their villages were, Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities:
[1Kr 4:33 DK-KJV] Og alle deres landsbyer der var rundt om de samme byer, rundt Baal. Disse var til deres boligere, og deres slægt.
1Ch 4:33 And all their villages that were round about the same cities, unto Baal. These were their habitations, and their genealogy.
[1Kr 4:34 DK-KJV] Og Meshobab, og Jamlech, og Joshah sønnen af Amaziah,
1Ch 4:34 And Meshobab, and Jamlech, and Joshah the son of Amaziah,
[1Kr 4:35 DK-KJV] Og Joel, og Jehu sønnen af Josibiah, sønnen af Seraiah, sønnen af Asiel,
1Ch 4:35 And Joel, and Jehu the son of Josibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel,
[1Kr 4:36 DK-KJV] Og Elioenai, og Jaakobah, og Jeshohaiah, og Asaiah, og Adiel, og Jesimiel, og Benaiah,
1Ch 4:36 And Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,
[1Kr 4:37 DK-KJV] Og Ziza sønnen af Shiphi, sønnen af Allon, sønnen af Jedaiah, sønnen af Shimri, sønnen af Shemaiah;
1Ch 4:37 And Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah;
[1Kr 4:38 DK-KJV] Disse der er nævnt via deres navne er prinser i deres familier: og deres fars hus voksede meget.
1Ch 4:38 These mentioned by their names were princes in their families: and the house of their fathers increased greatly.
[1Kr 4:39 DK-KJV] Og de gik til indgangen i Gedor, lige til østsiden af ​​dalen, for at søge efter græsgange til deres flokke.
1Ch 4:39 And they went to the entrance of Gedor, even unto the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.
[1Kr 4:40 DK-KJV] Og de fandt gode og frodige græsgange, og landet var stort, og stille, og fredsommeligt; for de af Ham havde boet der fra gammel tid.
1Ch 4:40 And they found fat pasture and good, and the land was wide, and quiet, and peaceable; for they of Ham had dwelt there of old.
[1Kr 4:41 DK-KJV] Og disse nedskrevt via navn kom i Hezekiahs dage Judahs konge, og slog deres telte, og boligerne der var fundet der, og ødelage dem fuldstændigt indtil denne dag, og boede på deres pladser: fordi der var græsgange der til deres flokke.
1Ch 4:41 And these written by name came in the days of Hezekiah king of Judah, and smote their tents, and the habitations that were found there, and destroyed them utterly unto this day, and dwelt in their rooms: because there was pasture there for their flocks.
[1Kr 4:42 DK-KJV] Og nogle af dem, ja af sønnerne af Simeon, 500 mænd, gik til bjerget Seir, og havde Pelatiah, og Neariah, og Rephaiah, og Uzziel, sønnerne af Ishi som deres kaptajner.
1Ch 4:42 And some of them, even of the sons of Simeon, five hundred men, went to mount Seir, having for their captains Pelatiah, and Neariah, and Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi.
[1Kr 4:43 DK-KJV] Og de slog resten af Amalekiterne der var unsluppet, og boede der indtil denne dag.
1Ch 4:43 And they smote the rest of the Amalekites that were escaped, and dwelt there unto this day.
[1Kr 5:1 DK-KJV] Nu sønnerne af Reuben Israels førstefødte, (for han var den førstefødte; men, eftersom han besmittede sin fars seng, var hans fødselsret givet til sønnerne af Joseph Israels søn: og slægtstavlen skal derfor ikke tælles udfra fødselsretten.
1Ch 5:1 Now the sons of Reuben the firstborn of Israel, (for he was the firstborn; but, forasmuch as he defiled his father’s bed, his birthright was given unto the sons of Joseph the son of Israel: and the genealogy is not to be reckoned after the birthright.
[1Kr 5:2 DK-KJV] For Judah sejrede over sine brødre, og af ham kom den øverste hersker; men fødselsretten var Josephs:)
1Ch 5:2 For Judah prevailed above his brethren, and of him came the chief ruler; but the birthright was Joseph’s:)
[1Kr 5:3 DK-KJV] Sønnerne, jeg siger, af Reuben Israels førstefødte var, Hanoch, og Pallu, Hezron, og Carmi.
1Ch 5:3 The sons, I say, of Reuben the firstborn of Israel were, Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi.
[1Kr 5:4 DK-KJV] Sønnerne af Joel; hans søn Shemaiah, hans søn Gog, hans søn Shimei,
1Ch 5:4 The sons of Joel; Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son,
[1Kr 5:5 DK-KJV] Hans søn Micah, hans søn Reaia, hans søn Baal,
1Ch 5:5 Micah his son, Reaia his son, Baal his son,
[1Kr 5:6 DK-KJV] Hans søn Beerah, hvem Assyriens konge Tilgathpilneser førte tilfangetaget væk: han var Reubeniternes prins.
1Ch 5:6 Beerah his son, whom Tilgath-pilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.
[1Kr 5:7 DK-KJV] slægtstavle Og hans brødre via deres familier, da deres slægtslægter blev talt, var den øverste, Jeiel, og Zechariah,
1Ch 5:7 And his brethren by their families, when the genealogy of their generations was reckoned, were the chief, Jeiel, and Zechariah,
[1Kr 5:8 DK-KJV] Og Bela sønnen af Azaz, sønnen af Shema, sønnen af Joel, som bor i Aroer, lige til Nebo og Baal-meon:
1Ch 5:8 And Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who dwelt in Aroer, even unto Nebo and Baal-meon:
[1Kr 5:9 DK-KJV] Og mod øst boede han indtil indgangen af vildmarken fra Eufratfloden: fordi deres kvæg var multipliceret i Gileads land.
1Ch 5:9 And eastward he inhabited unto the entering in of the wilderness from the river Euphrates: because their cattle were multiplied in the land of Gilead.
[1Kr 5:10 DK-KJV] Og i Sauls dage bekrigede de Hagariterne, som faldt via deres hånd: og de bor i deres telte udover hele den østlige del af Gileads land.
1Ch 5:10 And in the days of Saul they made war with the Hagarites, who fell by their hand: and they dwelt in their tents throughout all the east land of Gilead.
[1Kr 5:11 DK-KJV] Og Gads børn bor opad dem, i Bashans land indtil Salchah:
1Ch 5:11 And the children of Gad dwelt over against them, in the land of Bashan unto Salchah:
[1Kr 5:12 DK-KJV] Joel den øverste, og Shapham den næste, og Jaanai, og Shaphat i Bashan
1Ch 5:12 Joel the chief, and Shapham the next, and Jaanai, and Shaphat in Bashan.
[1Kr 5:13 DK-KJV] Og deres brødre fra deres fædres hus var, Michael, og Meshullam, og Sheba, og Jorai, og Jachan, og Zia, og Heber, 7.
1Ch 5:13 And their brethren of the house of their fathers were, Michael, and Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jachan, and Zia, and Heber, seven.
[1Kr 5:14 DK-KJV] Disse er Abihails børn sønnen af Huri, sønnen af Jaroah, sønnen af Gilead, sønnen af Michael, sønnen af Jeshishai, sønnen af Jahdo, sønnen af Buz;
1Ch 5:14 These are the children of Abihail the son of Huri, the son of Jaroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jahdo, the son of Buz;
[1Kr 5:15 DK-KJV] Ahi sønnen af Abdiel, sønnen af Guni, øverste for deres fædres hus.
1Ch 5:15 Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, chief of the house of their fathers.
[1Kr 5:16 DK-KJV] Og de bor i Gilead i Bashan, og i hendes landsbyer, og i hele Sharons opland, opad deres grænser.
1Ch 5:16 And they dwelt in Gilead in Bashan, and in her towns, and in all the suburbs of Sharon, upon their borders.
[1Kr 5:17 DK-KJV] Alle disse var talt via slægtstavler i Jothams dage Judahs konge, og i Jeroboams dage Israels konge.
1Ch 5:17 All these were reckoned by genealogies in the days of Jotham king of Judah, and in the days of Jeroboam king of Israel.
[1Kr 5:18 DK-KJV] Sønnerne af Reuben, og Gaditerne, og halvdelen af Manassehs stamme, af tapre mænd, mænd der var i stand til at bære skjolde og sværd, og at skyde med bue, og dygtige i krig, var 44.760, der gik ud i krig.
1Ch 5:18 The sons of Reuben, and the Gadites, and half the tribe of Manasseh, of valiant men, men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow, and skilful in war, were four and forty thousand seven hundred and threescore, that went out to the war.
[1Kr 5:19 DK-KJV] Og de bekrigede Hagariterne, med Jetur, og Nephish, og Nodab.
1Ch 5:19 And they made war with the Hagarites, with Jetur, and Nephish, and Nodab.
[1Kr 5:20 DK-KJV] Og de var hjulpet imod dem, og Hagariterne blev adskilte ind i deres land, og alle der var hos dem: for de råbte på Gud i kampen, og han var bønfaldt af dem; fordi de satte sin lid til ham.
1Ch 5:20 And they were helped against them, and the Hagarites were delivered into their hand, and all that were with them: for they cried to God in the battle, and he was intreated of them; because they put their trust in him.
[1Kr 5:21 DK-KJV] Og de fjernede deres kvæg; af deres kameler 50.000, og af får 250.000, og af æsler 2.000, og af mænd 100.000.
1Ch 5:21 And they took away their cattle; of their camels fifty thousand, and of sheep two hundred and fifty thousand, and of asses two thousand, and of men an hundred thousand.
[1Kr 5:22 DK-KJV] For der faldt mange dræbte ned, fordi krigen var Guds. Og de boede på deres pladser indtil tilfangetagelsen.
1Ch 5:22 For there fell down many slain, because the war was of God. And they dwelt in their steads until the captivity.
[1Kr 5:23 DK-KJV] Og børnene til halvdelen af Manassehs stamme boede i det land: de voksede fra Bashan til Baal-hermon og Senir, og til Hermonbjerget.
1Ch 5:23 And the children of the half tribe of Manasseh dwelt in the land: they increased from Bashan unto Baal-hermon and Senir, and unto mount Hermon.
[1Kr 5:24 DK-KJV] Og disse var overhovederne for deres fædres hus, ja Epher, og Ishi, og Eliel, og Azriel, og Jeremiah, og Hodaviah, og Jahdiel, mægtige tapre mænd, berømte mænd, overhoveder for deres fædres hus.
1Ch 5:24 And these were the heads of the house of their fathers, even Epher, and Ishi, and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of valour, famous men, and heads of the house of their fathers.
[1Kr 5:25 DK-KJV] Og de overtrådte imod deres fædres Gud, og gik ind på horevejen efter guderne til folket fra det land, som Gud destruerede foran dem.
1Ch 5:25 And they transgressed against the God of their fathers, and went a whoring after the gods of the people of the land, whom God destroyed before them.
[1Kr 5:26 DK-KJV] Og Israels Gud opvagte Puls ånd Assyriens konge, og Tilgathpilnesers ånd Assyriens konge, og han bortførte dem, ja Reubeniterne, og Gaditerne, og halvdelen af Manassehs stamme, og bragte dem til Halah, og Habor, og Hara, og til Gozanfloden, indtil denne dag.
1Ch 5:26 And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgath-pilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh, and brought them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the river Gozan, unto this day.
[1Kr 6:1 DK-KJV] Sønnerne af Levi; Gershon, Kohath, and Merari.
1Ch 6:1 The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.
[1Kr 6:2 DK-KJV] Og sønnerne af Kohath; Amram, Izhar, og Hebron, og Uzziel.
1Ch 6:2 And the sons of Kohath; Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel.
[1Kr 6:3 DK-KJV] Og børnene af Amram; Aaron, og Moses, og Miriam. Sønnerne også af Aaron; Nadab, og Abihu, Eleazar, og Ithamar.
1Ch 6:3 And the children of Amram; Aaron, and Moses, and Miriam. The sons also of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
[1Kr 6:4 DK-KJV] Eleazar avlede Phinehas, Phinehas avlede Abishua,
1Ch 6:4 Eleazar begat Phinehas, Phinehas begat Abishua,
[1Kr 6:5 DK-KJV] Og Abishua avlede Bukki, og Bukki avlede Uzzi,
1Ch 6:5 And Abishua begat Bukki, and Bukki begat Uzzi,
[1Kr 6:6 DK-KJV] Og Uzzi avlede Zerahiah, og Zerahiah avlede Meraioth,
1Ch 6:6 And Uzzi begat Zerahiah, and Zerahiah begat Meraioth,
[1Kr 6:7 DK-KJV] Meraioth avlede Amariah, og Amariah avlede Ahitub,
1Ch 6:7 Meraioth begat Amariah, and Amariah begat Ahitub,
[1Kr 6:8 DK-KJV] Og Ahitub avlede Zadok, og Zadok avlede Ahimaaz,
1Ch 6:8 And Ahitub begat Zadok, and Zadok begat Ahimaaz,
[1Kr 6:9 DK-KJV] Og Ahimaaz avlede Azariah, og Azariah avlede Johanan,
1Ch 6:9 And Ahimaaz begat Azariah, and Azariah begat Johanan,
[1Kr 6:10 DK-KJV] Og Johanan avlede Azariah, (det er ham der udførte præsteembedet i tempelet som Solomon byggede i Jerusalem:) “Navnebetydning – Og han som er barmhjertig avlede ham som hører Herren”
1Ch 6:10 And Johanan begat Azariah, (he it is that executed the priest’s office in the temple that Solomon built in Jerusalem:)
[1Kr 6:11 DK-KJV] Og Azariah avlede Amariah, og Amariah avlede Ahitub,
1Ch 6:11 And Azariah begat Amariah, and Amariah begat Ahitub,
[1Kr 6:12 DK-KJV] Og Ahitub avlede Zadok, og Zadok avlede Shallum,
1Ch 6:12 And Ahitub begat Zadok, and Zadok begat Shallum,
[1Kr 6:13 DK-KJV] Og Shallum avlede Hilkiah, og Hilkiah avlede Azariah,
1Ch 6:13 And Shallum begat Hilkiah, and Hilkiah begat Azariah,
[1Kr 6:14 DK-KJV] Og Azariah avlede Seraiah, og Seraiah avlede Jehozadak,
1Ch 6:14 And Azariah begat Seraiah, and Seraiah begat Jehozadak,
[1Kr 6:15 DK-KJV] Og Jehozadak gik ind i fangenskab, da HERREN førte Judah og Jerusalem væk ved Nebuchadnezzars hånd.
1Ch 6:15 And Jehozadak went into captivity, when the LORD carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.
[1Kr 6:16 DK-KJV] Sønnerne af Levi; Gershon, Kohath, and Merari.
1Ch 6:16 The sons of Levi; Gershom, Kohath, and Merari.
[1Kr 6:17 DK-KJV] Og disse er navnene på sønnerne af Gershom; Libni, og Shimei.
1Ch 6:17 And these be the names of the sons of Gershom; Libni, and Shimei.
[1Kr 6:18 DK-KJV] Og sønnerne af Kohath var, Amram, og Izhar, og Hebron, og Uzziel.
1Ch 6:18 And the sons of Kohath were, Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel.
[1Kr 6:19 DK-KJV] Sønnerne af Merari; Mahli, og Mushi. Og disse er familierne af Leviterne efter deres fædre.
1Ch 6:19 The sons of Merari; Mahli, and Mushi. And these are the families of the Levites according to their fathers.
[1Kr 6:20 DK-KJV] Af Gershom; hans søn Libni, hans søn Jahath, hans søn Zimmah,
1Ch 6:20 Of Gershom; Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,
[1Kr 6:21 DK-KJV] Hans søn Joah, hans søn Iddo, hans søn Zerah, hans søn Jeaterai.
1Ch 6:21 Joah his son, Iddo his son, Zerah his son, Jeaterai his son.
[1Kr 6:22 DK-KJV] Sønnerne af Kohath; hans søn Amminadab, hans søn Korah, hans søn Assir,
1Ch 6:22 The sons of Kohath; Amminadab his son, Korah his son, Assir his son,
[1Kr 6:23 DK-KJV] Hans søn Elkanah, og hans søn Ebiasaph, og hans søn Assir,
1Ch 6:23 Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son,
[1Kr 6:24 DK-KJV] Hans søn Tahath, hans søn Uriel, hans søn Uzziah, og hans søn Shaul.
1Ch 6:24 Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Shaul his son.
[1Kr 6:25 DK-KJV] Og sønnerne af Elkanah; Amasai, og Ahimoth.
1Ch 6:25 And the sons of Elkanah; Amasai, and Ahimoth.
[1Kr 6:26 DK-KJV] Når det gælder Elkanah: sønnerne af Elkanah; hans søn Zophai, og hans søn Nahath,
1Ch 6:26 As for Elkanah: the sons of Elkanah; Zophai his son, and Nahath his son,
[1Kr 6:27 DK-KJV] Hans søn Eliab, hans søn Jeroham, hans søn Elkanah.
1Ch 6:27 Eliab his son, Jeroham his son, Elkanah his son.
[1Kr 6:28 DK-KJV] Og sønnerne af Samuel; den førstefødte Vashni, og Abiah.
1Ch 6:28 And the sons of Samuel; the firstborn Vashni, and Abiah.
[1Kr 6:29 DK-KJV] Sønnerne af Merari; Mahli, hans søn Libni, hans søn Shimei, hans søn Uzza,
1Ch 6:29 The sons of Merari; Mahli, Libni his son, Shimei his son, Uzza his son,
[1Kr 6:30 DK-KJV] Hans søn Shimea, hans søn Haggiah, hans søn Asaiah.
1Ch 6:30 Shimea his son, Haggiah his son, Asaiah his son.
[1Kr 6:31 DK-KJV] Og disse er de som David satte over sangtjenesten i HERRENs hus, efter det havde arken hvile.
1Ch 6:31 And these are they whom David set over the service of song in the house of the LORD, after that the ark had rest.
[1Kr 6:32 DK-KJV] Og de betjente foran beboelsesstedet for menighedens tabernakel med sang, indtil Solomon havde bygget HERRENs hus i Jerusalem: og de ventede på deres embede efter deres orden.
1Ch 6:32 And they ministered before the dwelling place of the tabernacle of the congregation with singing, until Solomon had built the house of the LORD in Jerusalem: and then they waited on their office according to their order.
[1Kr 6:33 DK-KJV] Og disse er de som ventede med deres børn. Af sønnerne til Kohatiterne: Heman en sanger, sønnen af Joel, sønnen af Shemuel,
1Ch 6:33 And these are they that waited with their children. Of the sons of the Kohathites: Heman a singer, the son of Joel, the son of Shemuel,
[1Kr 6:34 DK-KJV] Sønnen af Elkanah, sønnen af Jeroham, sønnen af Eliel, sønnen af Toah,
1Ch 6:34 The son of Elkanah, the son of Jeroham, the son of Eliel, the son of Toah,
[1Kr 6:35 DK-KJV] Sønnen af Zuph, sønnen af Elkanah, sønnen af Mahath, sønnen af Amasai,
1Ch 6:35 The son of Zuph, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Amasai,
[1Kr 6:36 DK-KJV] Sønnen af Elkanah, sønnen af Joel, sønnen af Azariah, sønnen af Zephaniah,
1Ch 6:36 The son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah,
[1Kr 6:37 DK-KJV] Sønnen af Tahath, sønnen af Assir, sønnen af Ebiasaph, sønnen af Korah,
1Ch 6:37 The son of Tahath, the son of Assir, the son of Ebiasaph, the son of Korah,
[1Kr 6:38 DK-KJV] Sønnen af Izhar, sønnen af Kohath, sønnen af Levi, sønnen af Israel.
1Ch 6:38 The son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.
[1Kr 6:39 DK-KJV] Og hans bror Asaph, som stod på hans højre hånd, ja Asaph sønnen af Berachiah, sønnen af Shimea,
1Ch 6:39 And his brother Asaph, who stood on his right hand, even Asaph the son of Berachiah, the son of Shimea,
[1Kr 6:40 DK-KJV] Sønnen af Michael, sønnen af Baaseiah, sønnen af Malchiah,
1Ch 6:40 The son of Michael, the son of Baaseiah, the son of Malchiah,
[1Kr 6:41 DK-KJV] Sønnen af Ethni, sønnen af Zerah, sønnen af Adaiah,
1Ch 6:41 The son of Ethni, the son of Zerah, the son of Adaiah,
[1Kr 6:42 DK-KJV] Sønnen af Ethan, sønnen af Zimmah, sønnen af Shimei,
1Ch 6:42 The son of Ethan, the son of Zimmah, the son of Shimei,
[1Kr 6:43 DK-KJV] Sønnen af Jahath, sønnen af Gershom, sønnen af Levi.
1Ch 6:43 The son of Jahath, the son of Gershom, the son of Levi.
[1Kr 6:44 DK-KJV] Og deres brødre sønnerne af Merari stod på den venstre hånd: Ethan sønnen af Kishi, sønnen af Abdi, sønnen af Malluch,
1Ch 6:44 And their brethren the sons of Merari stood on the left hand: Ethan the son of Kishi, the son of Abdi, the son of Malluch,
[1Kr 6:45 DK-KJV] Sønnen af Hashabiah, sønnen af Amaziah, sønnen af Hilkiah,
1Ch 6:45 The son of Hashabiah, the son of Amaziah, the son of Hilkiah,
[1Kr 6:46 DK-KJV] Sønnen af Amzi, sønnen af Bani, sønnen af Shamer,
1Ch 6:46 The son of Amzi, the son of Bani, the son of Shamer,
[1Kr 6:47 DK-KJV] Sønnen af Mahli, sønnen af Mushi, sønnen af Merari, sønnen af Levi.
1Ch 6:47 The son of Mahli, the son of Mushi, the son of Merari, the son of Levi.
[1Kr 6:48 DK-KJV] Deres brødre var også tildelt alle former for tempeltjeneste i Guds hus.
1Ch 6:48 Their brethren also the Levites were appointed unto all manner of service of the tabernacle of the house of God.
[1Kr 6:49 DK-KJV] Men Aaron og hans sønner ofrede på brændoffergavealteret, og på røgelsesalteret, og var tildelt med  alt arbejdet for det helligste sted, og til at lave soning for Israel, i overensstemmelse med alt det Moses Guds tjener havde befalet.
1Ch 6:49 But Aaron and his sons offered upon the altar of the burnt offering, and on the altar of incense, and were appointed for all the work of the place most holy, and to make an atonement for Israel, according to all that Moses the servant of God had commanded.
[1Kr 6:50 DK-KJV] Og disse er Aarons sønner; hans søn Eleazar, hans søn Phinehas, hans søn Abishua,
1Ch 6:50 And these are the sons of Aaron; Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua his son,
[1Kr 6:51 DK-KJV] Hans søn Bukki, hans søn Uzzi, hans søn Zerahiah,
1Ch 6:51 Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,
[1Kr 6:52 DK-KJV] Hans søn Meraioth, hans søn Amariah, hans søn Ahitub,
1Ch 6:52 Meraioth his son, Amariah his son, Ahitub his son,
[1Kr 6:53 DK-KJV] Hans søn Zadok, hans søn Ahimaaz.
1Ch 6:53 Zadok his son, Ahimaaz his son.
[1Kr 6:54 DK-KJV] Nu er disse deres beboelsessteder udover deres borge på deres kyster, af Aarons sønner, af familierne til Kohathiterne: for deres var loddet.
1Ch 6:54 Now these are their dwelling places throughout their castles in their coasts, of the sons of Aaron, of the families of the Kohathites: for theirs was the lot.
[1Kr 6:55 DK-KJV] Og de gav dem Hebron i Judahs land, og dens opland rundt omkring den.
1Ch 6:55 And they gave them Hebron in the land of Judah, and the suburbs thereof round about it.
[1Kr 6:56 DK-KJV] Men byens marker, og dens landsbyer, gav de til Caleb sønnen af Jephunneh.
1Ch 6:56 But the fields of the city, and the villages thereof, they gave to Caleb the son of Jephunneh.
[1Kr 6:57 DK-KJV] Og til Aarons sønner gav de Judahs byer, nemlig, Hebron, tilflugtsbyen, og Libnah med hendes opland, og Jattir, og Eshtemoa, med deres opland,
1Ch 6:57 And to the sons of Aaron they gave the cities of Judah, namely, Hebron, the city of refuge, and Libnah with her suburbs, and Jattir, and Eshtemoa, with their suburbs,
[1Kr 6:58 DK-KJV] Og Hilen med hendes opland, Debir med hendes opland,
1Ch 6:58 And Hilen with her suburbs, Debir with her suburbs,
[1Kr 6:59 DK-KJV] Og Ashan med hendes opland, og Beth-shemesh med hendes opland:
1Ch 6:59 And Ashan with her suburbs, and Beth-shemesh with her suburbs:
[1Kr 6:60 DK-KJV] Og ud af Benjamins stamme; Geba med hendes opland, og Alemeth med hendes opland, og Anathoth med hendes opland. Alle deres byer udover deres familier var 13 byer.
1Ch 6:60 And out of the tribe of Benjamin; Geba with her suburbs, and Alemeth with her suburbs, and Anathoth with her suburbs. All their cities throughout their families were thirteen cities.
[1Kr 6:61 DK-KJV] Og til sønnerne af Kohath, som var tilbage af stammens familie, var byer givet ud fra en halv stamme, nemlig, ud af den halve stamme fra Manasseh, ved lod, 10 byer.
1Ch 6:61 And unto the sons of Kohath, which were left of the family of that tribe, were cities given out of the half tribe, namely, out of the half tribe of Manasseh, by lot, ten cities.
[1Kr 6:62 DK-KJV] Og til sønnerne af Gershom udover deres familier ud af Issachars stamme, og ud af Ashers stamme, og ud af Naphtalis stamme, og ud af Manassehs stamme i Bashan, 13 byer.
1Ch 6:62 And to the sons of Gershom throughout their families out of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.
[1Kr 6:63 DK-KJV] Til sønnerne af Merari var givet ved lod, udover deres familier, ud af Reubens stamme, og ud af Gads stamme, and og ud af Zebuluns stamme, 12 byer.
1Ch 6:63 Unto the sons of Merari were given by lot, throughout their families, out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.
[1Kr 6:64 DK-KJV] Og Israels børn gav disse byer med deres opland til Leviterne.
1Ch 6:64 And the children of Israel gave to the Levites these cities with their suburbs.
[1Kr 6:65 DK-KJV] Og ved lod gav de ud af Judahs børns stamme, og ud af Simeons børns stamme, og ud af Benjamins børns stamme, disse byer, som er kaldt ved deres navne.
1Ch 6:65 And they gave by lot out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, and out of the tribe of the children of Benjamin, these cities, which are called by their names.
[1Kr 6:66 DK-KJV] Og de resterende af familierne af sønnerne til Kohath havde byer på deres kyster ud af Ephraims stamme.
1Ch 6:66 And the residue of the families of the sons of Kohath had cities of their coasts out of the tribe of Ephraim.
[1Kr 6:67 DK-KJV] Og til dem gav de, af tilflugtsbyerne, Shechem på bjerget Ephraim med hendes opland; de gav også Gezer med hendes opland,
1Ch 6:67 And they gave unto them, of the cities of refuge, Shechem in mount Ephraim with her suburbs; they gave also Gezer with her suburbs,
[1Kr 6:68 DK-KJV] Og Jokmeam med hendes opland, og Beth-horon med hendes opland, 
1Ch 6:68 And Jokmeam with her suburbs, and Beth-horon with her suburbs,
[1Kr 6:69 DK-KJV] Og Aijalon med hendes opland, og Gath-rimmon med hendes opland:
1Ch 6:69 And Aijalon with her suburbs, and Gath-rimmon with her suburbs:
[1Kr 6:70 DK-KJV] Og ud af Manassehs halve stamme; Aner med hendes opland, og Bileam med hendes opland, til de resterende familier af sønnerne til Kohath.
1Ch 6:70 And out of the half tribe of Manasseh; Aner with her suburbs, and Bileam with her suburbs, for the family of the remnant of the sons of Kohath.
[1Kr 6:71 DK-KJV] Til sønnerne af Gershom var givet ud af familierne af Manassehs halve stamme, Golan i Bashan med hendes opland, og Ashtaroth med hendes opland:
1Ch 6:71 Unto the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her suburbs:
[1Kr 6:72 DK-KJV] Og ud af Issachars stamme; Kedesh med hendes opland, Daberath med hendes opland,
1Ch 6:72 And out of the tribe of Issachar; Kedesh with her suburbs, Daberath with her suburbs,
[1Kr 6:73 DK-KJV] Og Ramoth med hendes opland, og Anem med hendes opland:
1Ch 6:73 And Ramoth with her suburbs, and Anem with her suburbs:
[1Kr 6:74 DK-KJV] Og ud af Ashers stamme; Mashal med hendes opland, og Abdon med hendes opland,
1Ch 6:74 And out of the tribe of Asher; Mashal with her suburbs, and Abdon with her suburbs,
[1Kr 6:75 DK-KJV] Og Hukok med hendes opland, og Rehob med hendes opland:
1Ch 6:75 And Hukok with her suburbs, and Rehob with her suburbs:
[1Kr 6:76 DK-KJV] Og ud af Naphtalis stamme; Kedesh i Galilæa men hendes opland, og Hammon med hendes opland, og Kirjathaim med hendes opland.
1Ch 6:76 And out of the tribe of Naphtali; Kedesh in Galilee with her suburbs, and Hammon with her suburbs, and Kirjath-aim with her suburbs.
[1Kr 6:77 DK-KJV] Til resten af Meraris børn var givet ud af Zebuluns stamme, Rimmon med hendes opland, Tabor med hendes opland:
1Ch 6:77 Unto the rest of the children of Merari were given out of the tribe of Zebulun, Rimmon with her suburbs, Tabor with her suburbs:
[1Kr 6:78 DK-KJV] Og på den anden side af Jordanfloden ved Jeriko, på østsiden af Jordanfloden, var givet dem ud af Reubens stamme, Bezer i vildmarken med hendes opland, og Jahzah med hendes opland,
1Ch 6:78 And on the other side Jordan by Jericho, on the east side of Jordan, were given them out of the tribe of Reuben, Bezer in the wilderness with her suburbs, and Jahzah with her suburbs,
[1Kr 6:79 DK-KJV] Kedemoth også med hendes opland, og Mephaath med hendes opland:
1Ch 6:79 Kedemoth also with her suburbs, and Mephaath with her suburbs:
[1Kr 6:80 DK-KJV] Og ud af Gads stamme; Ramoth i Gilead med hendes opland, og Mahanaim med hendes opland,
1Ch 6:80 And out of the tribe of Gad; Ramoth in Gilead with her suburbs, and Mahanaim with her suburbs,
[1Kr 6:81 DK-KJV] Og Heshbon med hendes opland, og Jazer med hendes opland.
1Ch 6:81 And Heshbon with her suburbs, and Jazer with her suburbs.
[1Kr 7:1 DK-KJV] Nu var sønnerne af Issachar, Tola, og Puah, Jashub, og Shimron, 4.
1Ch 7:1 Now the sons of Issachar were, Tola, and Puah, Jashub, and Shimron, four.
[1Kr 7:2 DK-KJV] Og sønnerne af Tola; Uzzi, og Rephaiah, og Jeriel, og Jahmai, og Jibsam, og Shemuel, ledere af deres fars hus, til at vidne, omkring Tola: at de var mægtige og tapre mænd i deres generationer; hvis antal i Davids dage var 20.600.
1Ch 7:2 And the sons of Tola; Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Jibsam, and Shemuel, heads of their father’s house, to wit, of Tola: they were valiant men of might in their generations; whose number was in the days of David two and twenty thousand and six hundred.
[1Kr 7:3 DK-KJV] Og sønnerne af Uzzi; Izrahiah: og sønnerne af Izrahiah; Michael, og Obadiah, og Joel, Ishiah, 5: de var alle ledende mænd.
1Ch 7:3 And the sons of Uzzi; Izrahiah: and the sons of Izrahiah; Michael, and Obadiah, and Joel, Ishiah, five: all of them chief men.
[1Kr 7:4 DK-KJV] Og hos dem, via deres efterkommere, efter deres fædres hus, var grupper af krigssoldater 36.000 mænd: for de havde mange hustruer og sønner.
1Ch 7:4 And with them, by their generations, after the house of their fathers, were bands of soldiers for war, six and thirty thousand men: for they had many wives and sons.
[1Kr 7:5 DK-KJV] Og deres brødre blandt alle Issachars familier var mægtige tapre mænd, talt i alt via deres slægtstavler 87.000.
1Ch 7:5 And their brethren among all the families of Issachar were valiant men of might, reckoned in all by their genealogies fourscore and seven thousand.
[1Kr 7:6 DK-KJV] Sønnerne af Benjamin; Bela, og Becher, og Jediael, 3.
1Ch 7:6 The sons of Benjamin; Bela, and Becher, and Jediael, three.
[1Kr 7:7 DK-KJV] Og sønnerne af Bela; Ezbon, og Uzzi, og Uzziel, og Jerimoth, og Iri, 5; ledere af deres fædres hus, mægtige tapre mænd; og var talt via deres slægtstavler 22.034.
1Ch 7:7 And the sons of Bela; Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of the house of their fathers, mighty men of valour; and were reckoned by their genealogies twenty and two thousand and thirty and four.
[1Kr 7:8 DK-KJV] Og sønnerne af Becher; Zemira, og Joash, og Eliezer, og Elioenai, og Omri, og Jerimoth, og Abiah, og Anathoth, og Alameth. Alle disse er sønner af Becher.
1Ch 7:8 And the sons of Becher; Zemira, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abiah, and Anathoth, and Alameth. All these are the sons of Becher.
[1Kr 7:9 DK-KJV] Og antallet på dem, efter deres slægtstavle via deres generationer, ledere af deres fædres hus, mægtige tapre mænd; var 20.200.
1Ch 7:9 And the number of them, after their genealogy by their generations, heads of the house of their fathers, mighty men of valour, was twenty thousand and two hundred.
[1Kr 7:10 DK-KJV] Og sønnerne af Jediael; Bilhan: og sønnerne af Bilhan; Jeush, og Benjamin, og Ehud, og Chenaanah, og Zethan, og Tharshish, og Ahishahar.
1Ch 7:10 The sons also of Jediael; Bilhan: and the sons of Bilhan; Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tharshish, and Ahishahar.
[1Kr 7:11 DK-KJV] Alle disse sønnerne af Jediael, via lederne af deres fædre, mægtige tapre mænd, var 17.200 soldater, klar til at gå ud i krig og kamp.
1Ch 7:11 All these the sons of Jediael, by the heads of their fathers, mighty men of valour, were seventeen thousand and two hundred soldiers, fit to go out for war and battle.
[1Kr 7:12 DK-KJV] Shuppim også, og Huppim, børnene af Ir, og Hushim, sønnerne af Aher.
1Ch 7:12 Shuppim also, and Huppim, the children of Ir, and Hushim, the sons of Aher.
[1Kr 7:13 DK-KJV] Sønnerne af Naphtali; Jahziel, og Guni, og Jezer, og Shallum, sønnerne af Bilhah.
1Ch 7:13 The sons of Naphtali; Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah.
[1Kr 7:14 DK-KJV] Sønnerne af Manasseh; Ashriel, som hun bar: (men hans konkubine Aramitessen bar Machir faderen af Gilead:
1Ch 7:14 The sons of Manasseh; Ashriel, whom she bare: (but his concubine the Aramitess bare Machir the father of Gilead:
[1Kr 7:15 DK-KJV] Og Machir tog til hustru søsteren af Huppim og Shuppim, hvis søsters navn var Maachah;) og navnet på den anden var Zelophehad: og Zelophehad havde døtre.
1Ch 7:15 And Machir took to wife the sister of Huppim and Shuppim, whose sister’s name was Maachah;) and the name of the second was Zelophehad: and Zelophehad had daughters.
[1Kr 7:16 DK-KJV] Og Maachah hustruen af Machir bar en søn, og hun kaldte hans navn Peresh; og navnet på hans bror var Sheresh; og hans sønner var Ulam og Rakem.
1Ch 7:16 And Maachah the wife of Machir bare a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem.
[1Kr 7:17 DK-KJV] Og sønnerne af Ulam; Bedan. Disse var sønnerne af Gilead, sønnen af Machir, sønnen af Manasseh.
1Ch 7:17 And the sons of Ulam; Bedan. These were the sons of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh.
[1Kr 7:18 DK-KJV] Og hans søster Hammoleketh bar Ishod, og Abi-ezer, og Mahalah.
1Ch 7:18 And his sister Hammoleketh bare Ishod, and Abiezer, and Mahalah.
[1Kr 7:19 DK-KJV] Og sønnerne af Shemida var, Ahian, og Shechem, og Likhi, og Aniam.
1Ch 7:19 And the sons of Shemida were, Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.
[1Kr 7:20 DK-KJV] Og sønnerne af Ephraim; Shuthelah, og hans søn Bered, og hans søn Tahath, og hans søn Eladah, og hans søn Tahath,
1Ch 7:20 And the sons of Ephraim; Shuthelah, and Bered his son, and Tahath his son, and Eladah his son, and Tahath his son,
[1Kr 7:21 DK-KJV] Og hans søn Zabad, og hans søn Shuthelah, og Ezer, og Elead, som mændene af Gath der var født i det land dræbte, fordi de kom ned for at fjerne deres kvæg.
1Ch 7:21 And Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elead, whom the men of Gath that were born in that land slew, because they came down to take away their cattle.
[1Kr 7:22 DK-KJV] Og Ephraim deres far sørgede i mange dage, og hans brødre kom for at trøste ham.
1Ch 7:22 And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.
[1Kr 7:23 DK-KJV] Og da han gik indtil hans hustru, undfangede hun, og bar en søn, og kaldte hans navn Beriah, fordi det gik ondt med hans hus.
1Ch 7:23 And when he went in to his wife, she conceived, and bare a son, and he called his name Beriah, because it went evil with his house.
[1Kr 7:24 DK-KJV] (Og hans datter var Sherah, som byggede Beth-horon den nedre, og den øvre, og Uzzen-sherah.)
1Ch 7:24 (And his daughter was Sherah, who built Beth-horon the nether, and the upper, and Uzzen-sherah.)
[1Kr 7:25 DK-KJV] Og hans søn var Rephah, også Resheph, og hans søn Telah, og hans søn Tahan,
1Ch 7:25 And Rephah was his son, also Resheph, and Telah his son, and Tahan his son,
[1Kr 7:26 DK-KJV] Hans søn Laadan, hans søn Ammihud, hans søn Elishama,
1Ch 7:26 Laadan his son, Ammihud his son, Elishama his son,
[1Kr 7:27 DK-KJV] Hans søn Non, hans søn Jehoshua.
1Ch 7:27 Non his son, Jehoshua his son.
[1Kr 7:28 DK-KJV] Og deres besiddelser og beboelser var, Beth-el og dens 2 landsbyer, og østover Naaran, og vestover Gezer, med dens landsbyer; Shechem også og dens landsbyer, til Gaza og dens landsbyer:
1Ch 7:28 And their possessions and habitations were, Beth-el and the towns thereof, and eastward Naaran, and westward Gezer, with the towns thereof; Shechem also and the towns thereof, unto Gaza and the towns thereof:
[1Kr 7:29 DK-KJV] Og ved grænserne til Manassehs børn, Beth-shean og hendes landsbyer, Taanach og hendes landsbyer, Megiddo og hendes landsbyer, Dor og hendes landsbyer. I disse boede Josephs børn sønnen af Israel.
1Ch 7:29 And by the borders of the children of Manasseh, Beth-shean and her towns, Taanach and her towns, Megiddo and her towns, Dor and her towns. In these dwelt the children of Joseph the son of Israel.
[1Kr 7:30 DK-KJV] Sønnerne af Asher; Imnah, og Isuah, og Ishuai, og Beriah, og Serah deres søster.
1Ch 7:30 The sons of Asher; Imnah, and Isuah, and Ishuai, and Beriah, and Serah their sister.
[1Kr 7:31 DK-KJV] Og sønnerne af Beriah; Heber, og Malchiel, som er faderen af Birzavith.
1Ch 7:31 And the sons of Beriah; Heber, and Malchiel, who is the father of Birzavith.
[1Kr 7:32 DK-KJV] Og Heber avlede Japhlet, og Shomer, og Hotham, og Shua deres søster.
1Ch 7:32 And Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.
[1Kr 7:33 DK-KJV] Og sønnerne af Japhlet; Pasach, og Bimhal, og Ashvath. Disse er Japhlets børn.
1Ch 7:33 And the sons of Japhlet; Pasach, and Bimhal, and Ashvath. These are the children of Japhlet.
[1Kr 7:34 DK-KJV] Og sønnerne af Shamer; Ahi, og Rohgah, Jehubbah, og Aram.
1Ch 7:34 And the sons of Shamer; Ahi, and Rohgah, Jehubbah, and Aram.
[1Kr 7:35 DK-KJV] Og sønnerne af hans bror Helem; Zophah, og Imna, og Shelesh, og Amal.
1Ch 7:35 And the sons of his brother Helem; Zophah, and Imna, and Shelesh, and Amal.
[1Kr 7:36 DK-KJV] Sønnerne af Zophah; Suah, og Harnepher, og Shual, og Beri, og Imrah,
1Ch 7:36 The sons of Zophah; Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah,
[1Kr 7:37 DK-KJV] Bezer, og Hod, og Shamma, og Shilshah, og Ithran, og Beera.
1Ch 7:37 Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.
[1Kr 7:38 DK-KJV] Og sønnerne af Jether; Jephunneh, og Pispah, og Ara.
1Ch 7:38 And the sons of Jether; Jephunneh, and Pispah, and Ara.
[1Kr 7:39 DK-KJV] Og sønnerne af Ulla; Arah, og Haniel, og Rezia.
1Ch 7:39 And the sons of Ulla; Arah, and Haniel, and Rezia.
[1Kr 7:40 DK-KJV] Alle disse var Ashers børn, ledere af deres fars hus, udvalgte mægtige modige mænd, prinsernes ledere. Og af dem var antallet udover deres slægtstavle der var klar til at gå ud i krig og kamp 26.000 mænd.
1Ch 7:40 All these were the children of Asher, heads of their father’s house, choice and mighty men of valour, chief of the princes. And the number throughout the genealogy of them that were apt to the war and to battle was twenty and six thousand men.
[1Kr 8:1 DK-KJV] Nu avlede Benjamin Bela hans førstefødte, Ashbel den anden, og Aharah den tredje,
1Ch 8:1 Now Benjamin begat Bela his firstborn, Ashbel the second, and Aharah the third,
[1Kr 8:2 DK-KJV] Nohah den fjerde, og Rapha den femte.
1Ch 8:2 Nohah the fourth, and Rapha the fifth.
[1Kr 8:3 DK-KJV] Og sønnerne af Bela var, Addar, og Gera, og Abihud,
1Ch 8:3 And the sons of Bela were, Addar, and Gera, and Abihud,
[1Kr 8:4 DK-KJV] Og Abishua, og Naaman, og Ahoah,
1Ch 8:4 And Abishua, and Naaman, and Ahoah,
[1Kr 8:5 DK-KJV] Og Gera, og Shephuphan, og Huram.
1Ch 8:5 And Gera, and Shephuphan, and Huram.
[1Kr 8:6 DK-KJV] Og disse er sønnerne af Ehud: disse er lederne af fædrene af Gebas indbyggere, og de flyttede dem til Manahath.
1Ch 8:6 And these are the sons of Ehud: these are the heads of the fathers of the inhabitants of Geba, and they removed them to Manahath:
[1Kr 8:7 DK-KJV] Og Naaman, og Ahiah, og Gera, han flyttede dem, og avlede Uzza, og Ahihud.
1Ch 8:7 And Naaman, and Ahiah, and Gera, he removed them, and begat Uzza, and Ahihud.
[1Kr 8:8 DK-KJV] Og Shaharaim avlede børn i Moabs land, efter at han havde sendt dem afsted; Hushim og Baara var hans hustruer.
1Ch 8:8 And Shaharaim begat children in the country of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara were his wives.
[1Kr 8:9 DK-KJV] Og han avlede med Hodesh hans hustru, Jobab, og Zibia, og Mesha, og Malcham,
1Ch 8:9 And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcham,
[1Kr 8:10 DK-KJV] Og Jeuz, og Shachia, og Mirma. Disse var hans sønner, overhoveder for fædrene.
1Ch 8:10 And Jeuz, and Shachia, and Mirma. These were his sons, heads of the fathers.
[1Kr 8:11 DK-KJV] Og med Hushim avlede han Abitub, og Elpaal.
1Ch 8:11 And of Hushim he begat Abitub, and Elpaal.
[1Kr 8:12 DK-KJV] Sønnerne af Elpaal; Eber, og Misham, og Shamed, som byggede Ono, og Lod, med dens tårne:
1Ch 8:12 The sons of Elpaal; Eber, and Misham, and Shamed, who built Ono, and Lod, with the towns thereof:
[1Kr 8:13 DK-KJV] Beriah også, og Shema, som var ledere af fædrene af Aijalons indbyggere, som drog Gaths indbyggere ud:
1Ch 8:13 Beriah also, and Shema, who were heads of the fathers of the inhabitants of Aijalon, who drove away the inhabitants of Gath:
[1Kr 8:14 DK-KJV] Og Ahio, Shashak, og Jeremoth,
1Ch 8:14 And Ahio, Shashak, and Jeremoth,
[1Kr 8:15 DK-KJV] Og Zebadiah, og Arad, og Ader,
1Ch 8:15 And Zebadiah, and Arad, and Ader,
[1Kr 8:16 DK-KJV] Og Michael, og Ispah, og Joha, sønnerne af Beriah;
1Ch 8:16 And Michael, and Ispah, and Joha, the sons of Beriah;
[1Kr 8:17 DK-KJV] Og Zebadiah, og Meshullam, og Hezeki, og Heber,
1Ch 8:17 And Zebadiah, and Meshullam, and Hezeki, and Heber,
[1Kr 8:18 DK-KJV] Ishmerai også, og Jezliah, og Jobab, sønnerne af Elpaal;
1Ch 8:18 Ishmerai also, and Jezliah, and Jobab, the sons of Elpaal;
[1Kr 8:19 DK-KJV] Og Jakim, og Zichri, og Zabdi,
1Ch 8:19 And Jakim, and Zichri, and Zabdi,
[1Kr 8:20 DK-KJV] Og Elienai, og Zilthai, og Eliel,
1Ch 8:20 And Elienai, and Zilthai, and Eliel,
[1Kr 8:21 DK-KJV] Og Adaiah, og Beraiah, og Shimrath, sønnerne af Shimhi;
1Ch 8:21 And Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimhi;
[1Kr 8:22 DK-KJV] Og Ishpan, og Heber, og Eliel,
1Ch 8:22 And Ishpan, and Heber, and Eliel,
[1Kr 8:23 DK-KJV] Og Abdon, og Zichri, og Hanan,
1Ch 8:23 And Abdon, and Zichri, and Hanan,
[1Kr 8:24 DK-KJV] Og Hananiah, og Elam, og Antothijah,
1Ch 8:24 And Hananiah, and Elam, and Antothijah,
[1Kr 8:25 DK-KJV] Og Iphedeiah, og Penuel, sønnerne af Shashak;
1Ch 8:25 And Iphedeiah, and Penuel, the sons of Shashak;
[1Kr 8:26 DK-KJV] Og Shamsherai, og Shehariah, og Athaliah,
1Ch 8:26 And Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,
[1Kr 8:27 DK-KJV] Og Jaresiah, og Eliah, og Zichri, sønnerne af Jeroham.
1Ch 8:27 And Jaresiah, and Eliah, and Zichri, the sons of Jeroham.
[1Kr 8:28 DK-KJV] Disse var ledere af fædrene, via deres efterkommere , ledende mænd. Disse boede i Jerusalem.
1Ch 8:28 These were heads of the fathers, by their generations, chief men. These dwelt in Jerusalem.
[1Kr 8:29 DK-KJV] Og i Gibeon boede Gibeons far; hvis hustrus navn var Maachah:
1Ch 8:29 And at Gibeon dwelt the father of Gibeon; whose wife’s name was Maachah:
[1Kr 8:30 DK-KJV] Og hans førstefødte søn Abdon, og Zur, og Kish, og Baal, og Nadab,
1Ch 8:30 And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,
[1Kr 8:31 DK-KJV] Og Gedor, og Ahio, og Zacher.
1Ch 8:31 And Gedor, and Ahio, and Zacher.
[1Kr 8:32 DK-KJV] Og Mikloth avlede Shimeah. Og disse boede også med deres brødre i Jerusalem, op imod dem.
1Ch 8:32 And Mikloth begat Shimeah. And these also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against them.
[1Kr 8:33 DK-KJV] Og Ner avlede Kish, og Kish avlede Saul, og Saul avlede Jonathan, og Malchi-shua, og Abinadab, og Esh-baal.
1Ch 8:33 And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, and Malchi-shua, and Abinadab, and Esh-baal.
[1Kr 8:34 DK-KJV] Og sønnerne af Jonathan var Merib-baal; og Merib-baal avlede Micah.
1Ch 8:34 And the son of Jonathan was Merib-baal; and Merib-baal begat Micah.
[1Kr 8:35 DK-KJV] Og sønnerne af Micah var, Pithon, og Melech, og Tarea, og Ahaz.
1Ch 8:35 And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.
[1Kr 8:36 DK-KJV] Og Ahaz avlede Jehoadah; og Jehoadah avlede Alemeth, og Azmaveth, og Zimri; og Zimri avlede Moza,
1Ch 8:36 And Ahaz begat Jehoadah; and Jehoadah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza,
[1Kr 8:37 DK-KJV] Og Moza avlede Binea: hans søn var Rapha, hans søn Eleasah, hans søn Azel:
1Ch 8:37 And Moza begat Binea: Rapha was his son, Eleasah his son, Azel his son:
[1Kr 8:38 DK-KJV] Og Azel havde 6 sønner, hvis navne er disse, Azrikam, Bocheru, og Ishmael, og Sheariah, og Obadiah, og Hanan. Alle disse er sønnerne af Azel.
1Ch 8:38 And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.
[1Kr 8:39 DK-KJV] Og sønnerne af Eshek hans bror var, Ulam hans førstefødte, Jehush den anden, og Eliphelet den tredje.
1Ch 8:39 And the sons of Eshek his brother were, Ulam his firstborn, Jehush the second, and Eliphelet the third.
[1Kr 8:40 DK-KJV] Og sønnerne af Ulam var mægtige modige mænd, bueskytter, og havde mange sønner, og sønners sønner, 150. Alle disse er sønnerne af Benjamin.
1Ch 8:40 And the sons of Ulam were mighty men of valour, archers, and had many sons, and sons’ sons, an hundred and fifty. All these are of the sons of Benjamin.
[1Kr 9:1 DK-KJV] Sådant var hele Israel talt via slægtstavler; og, læg mærke til, de var nedskrevet i Israel og Judahs kongebøger, som var bortført til Babylon på grund af deres overtrædelse.
1Ch 9:1 So all Israel were reckoned by genealogies; and, behold, they were written in the book of the kings of Israel and Judah, who were carried away to Babylon for their transgression.
[1Kr 9:2 DK-KJV] Nu var de første der boede i deres besiddelser i deres byer, Israeliterne, præsterne, Letiterne, og Nethinimerne.
1Ch 9:2 Now the first inhabitants that dwelt in their possessions in their cities were, the Israelites, the priests, Levites, and the Nethinims.
[1Kr 9:3 DK-KJV] Og i Jerusalem boede af Judahs børn, og af Benjamins børn, og af Ephraims børn, og Manasseh;
1Ch 9:3 And in Jerusalem dwelt of the children of Judah, and of the children of Benjamin, and of the children of Ephraim, and Manasseh;
[1Kr 9:4 DK-KJV] Uthai sønnen af Ammihud, sønnen af Omri, sønnen af Imri, sønnen af Bani, af Pharezs børn sønnen af Judah.
1Ch 9:4 Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the children of Pharez the son of Judah.
[1Kr 9:5 DK-KJV] Og af Shiloniterne; Asaiah den førstefødte, og hans sønner.
1Ch 9:5 And of the Shilonites; Asaiah the firstborn, and his sons.
[1Kr 9:6 DK-KJV] Og af sønnerne af Zerah; Jeuel, og deres brødre, 690.
1Ch 9:6 And of the sons of Zerah; Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety.
[1Kr 9:7 DK-KJV] Og af sønnerne af Benjamin; Sallu sønnen af Meshullam, sønnen af Hodaviah, sønnen af Hasenuah,
1Ch 9:7 And of the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hasenuah,
[1Kr 9:8 DK-KJV] Og Ibneiah sønnen af Jeroham, og Elah sønnen af Uzzi, sønnen af Michri, og Meshullam sønnen af Shephathiah, sønnen af Reuel, sønnen af Ibnijah;
1Ch 9:8 And Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Michri, and Meshullam the son of Shephathiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah;
[1Kr 9:9 DK-KJV] Og deres brødre, efter deres generationer, 956. Alle disse mænd var ledere af fædrene i deres fædres hus.
1Ch 9:9 And their brethren, according to their generations, nine hundred and fifty and six. All these men were chief of the fathers in the house of their fathers.
[1Kr 9:10 DK-KJV] Og af præsterne; Jedaiah, og Jehoiarib, og Jachin,
1Ch 9:10 And of the priests; Jedaiah, and Jehoiarib, and Jachin,
[1Kr 9:11 DK-KJV] Og Azariah sønnen af Hilkiah, sønnen af Meshullam, sønnen af Zadok, sønnen af Meraioth, sønnen af Ahitub, lederen af Guds hus;
1Ch 9:11 And Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God;
[1Kr 9:12 DK-KJV] Og Adaiah sønnen af Jeroham, sønnen af Pashur, sønnen af Malchijah, og Maasiai sønnen af Adiel, sønnen af Jahzerah, sønnen af Meshullam, sønnen af Meshillemith, sønnen af Immer;
1Ch 9:12 And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, and Maasiai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer;
[1Kr 9:13 DK-KJV] Og deres brødre, overhoveder for deres fædres hus, 1.760; meget dygtige mænd for tjenestearbejdet i Guds hus.
1Ch 9:13 And their brethren, heads of the house of their fathers, a thousand and seven hundred and threescore; very able men for the work of the service of the house of God.
[1Kr 9:14 DK-KJV] Og af Leviterne; Shemaiah sønnen af Hasshub, sønnen af Azrikam, sønnen af Hashabiah, af sønnerne af Merari;
1Ch 9:14 And of the Levites; Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari;
[1Kr 9:15 DK-KJV] Og Bakbakkar, Heresh, og Galal, og Mattaniah sønnen af Micah, sønnen af Zichri, sønnen af Asaph;
1Ch 9:15 And Bakbakkar, Heresh, and Galal, and Mattaniah the son of Micah, the son of Zichri, the son of Asaph;
[1Kr 9:16 DK-KJV] Og Obadiah sønnen af Shemaiah, sønnen af Galal, sønnen af Jeduthun, og Berechiah sønnen af Asa, sønnen af Elkanah, der boede i Netophathiternes landsbyer.
1Ch 9:16 And Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, that dwelt in the villages of the Netophathites.
[1Kr 9:17 DK-KJV] Og portvagterne var, Shallum, og Akkub, og Talmon, og Ahiman, og deres brødre: Shallum var lederen;
1Ch 9:17 And the porters were, Shallum, and Akkub, and Talmon, and Ahiman, and their brethren: Shallum was the chief;
[1Kr 9:18 DK-KJV] Som indtil nu ventede i kongens østport: de var portvagter i Levis børns kompagnier.
1Ch 9:18 Who hitherto waited in the king’s gate eastward: they were porters in the companies of the children of Levi.
[1Kr 9:19 DK-KJV] Og Shallum sønnen af Kore, sønnen af Ebiasaph, sønnen af Korah, og hans brødre, af hans fars hus, Korahiterne, var over tjenestearbejdet, vogtere af tabernaklets porte: og deres fædre, som er overHERRENs hær var vogtere af indgangen.
1Ch 9:19 And Shallum the son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, and his brethren, of the house of his father, the Korahites, were over the work of the service, keepers of the gates of the tabernacle: and their fathers, being over the host of the LORD, were keepers of the entry.
[1Kr 9:20 DK-KJV] Og Phinehas sønnen af Eleazar var i tiden der var gået lederen over dem, og HERREN var med ham.
1Ch 9:20 And Phinehas the son of Eleazar was the ruler over them in time past, and the LORD was with him.
[1Kr 9:21 DK-KJV] Og Zechariah sønnen af Meshelemiah var vagt for menighedens tabernakeldør.
1Ch 9:21 And Zechariah the son of Meshelemiah was porter of the door of the tabernacle of the congregation.
[1Kr 9:22 DK-KJV] Alle disse der var udvalgt til at være portvagter var 212. Disse var talt via slægtstavle i deres landsbyer, hvem David og Samuel seeren indviede i deres faste embede.
1Ch 9:22 All these which were chosen to be porters in the gates were two hundred and twelve. These were reckoned by their genealogy in their villages, whom David and Samuel the seer did ordain in their set office.
[1Kr 9:23 DK-KJV] Sådant havde de og deres børn opsynet med portene i HERRENs hus, nemlig, tabernakelhuset, via vagtordninger.
1Ch 9:23 So they and their children had the oversight of the gates of the house of the LORD, namely, the house of the tabernacle, by wards.
[1Kr 9:24 DK-KJV] I fire kvarterer var portvagterne, mod øst, vest, nord, og syd.
1Ch 9:24 In four quarters were the porters, toward the east, west, north, and south.
[1Kr 9:25 DK-KJV] Og deres brødre, som var i deres landsbyer, skulle komme efter 7 dage fra tid til anden med dem.
1Ch 9:25 And their brethren, which were in their villages, were to come after seven days from time to time with them.
[1Kr 9:26 DK-KJV] For disse Leviter, de 4 ledende portvagter, var i deres faste embede, og var over kamrene og skattekamrene i Guds hus.
1Ch 9:26 For these Levites, the four chief porters, were in their set office, and were over the chambers and treasuries of the house of God.
[1Kr 9:27 DK-KJV] Og de overnattede rundt om Guds hus, fordi pålægget var over dem, og dens åbning tilhørte dem hver morgen.
1Ch 9:27 And they lodged round about the house of God, because the charge was upon them, and the opening thereof every morning pertained to them.
[1Kr 9:28 DK-KJV] Og nogle af dem havde pålægget med tjenestekarrene, at de skulle bringe dem ind og ud via opråb.
1Ch 9:28 And certain of them had the charge of the ministering vessels, that they should bring them in and out by tale.
[1Kr 9:29 DK-KJV] Nogle af dem var også udvalgt til at holde vagt over karrene, og alle helligdommens redskaber, og det fine mel, og vinen, og olien, og frankincensensen, og krydderierne.
1Ch 9:29 Some of them also were appointed to oversee the vessels, and all the instruments of the sanctuary, and the fine flour, and the wine, and the oil, and the frankincense, and the spices.
[1Kr 9:30 DK-KJV] Og nogle af præsternes sønner lavede salven af ​​krydderierne.
1Ch 9:30 And some of the sons of the priests made the ointment of the spices.
[1Kr 9:31 DK-KJV] Og Mattithiah, én af Leviterne, som var den førstefødte af Korahiten Shallum, havde det faste embede over de ting der var lavet i panderne.
1Ch 9:31 And Mattithiah, one of the Levites, who was the firstborn of Shallum the Korahite, had the set office over the things that were made in the pans.
[1Kr 9:32 DK-KJV] Og andre af deres brødre, af sønnerne af Kohathiterne, var over skuebrødet, for at forberede det hver sabbat.
1Ch 9:32 And other of their brethren, of the sons of the Kohathites, were over the shewbread, to prepare it every sabbath.
[1Kr 9:33 DK-KJV] Og disse er sangerne, ledere af Leviternes fædre, der var tilbage i kamrene var frie: for de var beskæftiget med det virke dag og nat
1Ch 9:33 And these are the singers, chief of the fathers of the Levites, who remaining in the chambers were free: for they were employed in that work day and night.
[1Kr 9:34 DK-KJV] Disse ledende fædre af Leviterne var ledere udover deres generationer; disse boede i Jerusalem
1Ch 9:34 These chief fathers of the Levites were chief throughout their generations; these dwelt at Jerusalem.
[1Kr 9:35 DK-KJV] Og i Gibeon boede Gibeons far, Jehiel, hvis hustrus navn var Maachah:
1Ch 9:35 And in Gibeon dwelt the father of Gibeon, Jehiel, whose wife’s name was Maachah:
[1Kr 9:36 DK-KJV] Og hans førstefødte søn Abdon, derefter Zur, og Kish, og Baal, og Ner, og Nadab,
1Ch 9:36 And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab,
[1Kr 9:37 DK-KJV] Og Gedor, og Ahio, og Zechariah, og Mikloth.
1Ch 9:37 And Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth.
[1Kr 9:38 DK-KJV] Og Mikloth avlede Shimeam. Ig de boede også med deres brødre i Jerusalem, overfor deres brødre.
1Ch 9:38 And Mikloth begat Shimeam. And they also dwelt with their brethren at Jerusalem, over against their brethren.
[1Kr 9:39 DK-KJV] Og Ner avlede Kish; og Kish avlede Saul; og Saul avlede Jonathan, og Malchi-shua, og Abinadab, og Esh-baal.
1Ch 9:39 And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchi-shua, and Abinadab, and Esh-baal.
[1Kr 9:40 DK-KJV] Og sønnen af Jonathan var Merib-baal: og Merib-baal avlede Micah.
1Ch 9:40 And the son of Jonathan was Merib-baal: and Merib-baal begat Micah.
[1Kr 9:41 DK-KJV] Og sønnerne af Micah var, Pithon, og Melech, og Tahrea, og Ahaz.
1Ch 9:41 And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tahrea, and Ahaz.
[1Kr 9:42 DK-KJV] Og Ahaz avlede Jarah; og Jarah avlede Alemeth, og Azmaveth, og Zimri; og Zimri avlede Moza;
1Ch 9:42 And Ahaz begat Jarah; and Jarah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza;
[1Kr 9:43 DK-KJV] Og Moza avlede Binea; og hans søn Rephaiah, hans søn Eleasah, hans søn Azel.
1Ch 9:43 And Moza begat Binea; and Rephaiah his son, Eleasah his son, Azel his son.
[1Kr 9:44 DK-KJV] Og Azel havde 6 sønner, hvis navne er disse, Azrikam, Bocheru, og Ishmael, og Sheariah, og Obadiah, og Hanan: disse var sønnerne af Azel.
1Ch 9:44 And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan: these were the sons of Azel.
[1Kr 10:1 DK-KJV] Nu kæmpede Filisterne imod Israel; Og Israels mænd flygtede foran Filisterne, og faldt dræbte ned på Gilboabjerget.
1Ch 10:1 Now the Philistines fought against Israel; and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gilboa.
[1Kr 10:2 DK-KJV] Og Filistrene fulgte hårdt efter Saul, og after hans sønner; og Filisterne dræbte Jonathan, og Abinadab, og Malchi-shua, sønnerne af Saul.
1Ch 10:2 And the Philistines followed hard after Saul, and after his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Malchi-shua, the sons of Saul.
[1Kr 10:3 DK-KJV] Og kampen var hård imod Saul, og bueskytterne ramte ham, og han var såret af bueskytterne.
1Ch 10:3 And the battle went sore against Saul, and the archers hit him, and he was wounded of the archers.
[1Kr 10:4 DK-KJV] Da sagde Saul til sin rustningebærer, Drag dit sværd, og gennembor mig med det; for ikke at de uomskånre kommer og misbruger mig. Men hans rustningebærer ville ikke; for han var meget bange, Sådant tog Saul et sværd, og faldt ned over det.
1Ch 10:4 Then said Saul to his armourbearer, Draw thy sword, and thrust me through therewith; lest these uncircumcised come and abuse me. But his armourbearer would not; for he was sore afraid. So Saul took a sword, and fell upon it.
[1Kr 10:5 DK-KJV] Og da hans rustningebærer så’ at Saul var død, faldt han ligeledes ned på hans sværd, og døde.
1Ch 10:5 And when his armourbearer saw that Saul was dead, he fell likewise on the sword, and died.
[1Kr 10:6 DK-KJV] Sådant døde Saul, og hans 3 sønner, og hele hans hus døde sammen.
1Ch 10:6 So Saul died, and his three sons, and all his house died together.
[1Kr 10:7 DK-KJV] Og da alle Israels mænd som var i dalen så’ at de flygtede, og at Saul og hans sønner var døde, da forlod de deres byer og flygtede: og Filisterne kom og boede i dem.
1Ch 10:7 And when all the men of Israel that were in the valley saw that they fled, and that Saul and his sons were dead, then they forsook their cities, and fled: and the Philistines came and dwelt in them.
[1Kr 10:8 DK-KJV] Og det skete den næste dag, da Filistrene kom for at plyndre de dræbte, at de fandt Saul og hans sønner faldne på Gilboabjerget.
1Ch 10:8 And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his sons fallen in mount Gilboa.
[1Kr 10:9 DK-KJV] Og da de havde plyndret ham, tog de hans hoved, og hans rustning, og sendte det ind i Filisternes land rundt om, for at frembringe nyheder til deres afguder, og til folket.
1Ch 10:9 And when they had stripped him, they took his head, and his armour, and sent into the land of the Philistines round about, to carry tidings unto their idols, and to the people.
[1Kr 10:10 DK-KJV] Og de lagde hans rustning ind i deres guders hus, og fæstnede hans hoved i Dagontemplet.
1Ch 10:10 And they put his armour in the house of their gods, and fastened his head in the temple of Dagon.
[1Kr 10:11 DK-KJV] Og da hele Jabesh-gilead hørte alt det Filisterne havde gjort mod Saul,
1Ch 10:11 And when all Jabesh-gilead heard all that the Philistines had done to Saul,
[1Kr 10:12 DK-KJV] Rejste de sig, alle de tapre mænd, og fjernede Sauls krop, og hans sønners kroppe, og bragte dem til Jabesh, og begravede deres knogler under egen i Jabesh, og fastede i 7 dage.
1Ch 10:12 They arose, all the valiant men, and took away the body of Saul, and the bodies of his sons, and brought them to Jabesh, and buried their bones under the oak in Jabesh, and fasted seven days.
[1Kr 10:13 DK-KJV] Sådant døde Saul for sin overtrædelse som han havde begået imod HERREN, ja imod HERRENs ord, som han ikke holdt, og også for at spørge en der havde en åndemaner til råds, for at få råd af den;
1Ch 10:13 So Saul died for his transgression which he committed against the LORD, even against the word of the LORD, which he kept not, and also for asking counsel of one that had a familiar spirit, to inquire of it;
[1Kr 10:14 DK-KJV] Og ikke spurgte HERREN til råds: derfor dræbte han ham, og overgav kongeriget til David sønnen af Jesse.
1Ch 10:14 And inquired not of the LORD: therefore he slew him, and turned the kingdom unto David the son of Jesse.
[1Kr 11:1 DK-KJV] Da forsamlede hele Israel demselv hos David i Hebron, og siger, Læg mærke til, vi er dine knogler og dit kød.
1Ch 11:1 Then all Israel gathered themselves to David unto Hebron, saying, Behold, we are thy bone and thy flesh.
[1Kr 11:2 DK-KJV] Og desuden før i tiden, ja da Saul var konge, var du han der ledte ud og bragte Israel ind: og HERREN din Gud sagde til dig, Du skal gi’ mit folk mad, og du skal regerer over mit folk Israel.
1Ch 11:2 And moreover in time past, even when Saul was king, thou wast he that leddest out and broughtest in Israel: and the LORD thy God said unto thee, Thou shalt feed my people Israel, and thou shalt be ruler over my people Israel.
[1Kr 11:3 DK-KJV] Derfor kom alle de ældste fra Israel til kongen i Hebron; og David lavede en pagt med dem i Hebron foran HERREN; og de salvede David til at være konge over Israel, i overensstemmelse med HERRENs ord via Samuel.
1Ch 11:3 Therefore came all the elders of Israel to the king to Hebron; and David made a covenant with them in Hebron before the LORD; and they anointed David king over Israel, according to the word of the LORD by Samuel.
[1Kr 11:4 DK-KJV] Og David og hele Israel gik til Jerusalem, som er Jebus; hvor Jebusiterne var, indbyggerne fra det land. “Jerusalem – vision om fred / Jebus – Træde under fode – Krybbe”
1Ch 11:4 And David and all Israel went to Jerusalem, which is Jebus; where the Jebusites were, the inhabitants of the land.
[1Kr 11:5 DK-KJV] Og indbyggerne fra Jebus sagde til David, Du skal ikke komme herhen. Imidlertid indtog David Zionborgen, som er Davids by.
1Ch 11:5 And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.
[1Kr 11:6 DK-KJV] Og David sagde, Hvemsomhelst der først slår Jebusiterne skal være leder og kaptajn. Sådant gik Joab sønnen af Zeruiah op først, og var leder.
1Ch 11:6 And David said, Whosoever smiteth the Jebusites first shall be chief and captain. So Joab the son of Zeruiah went first up, and was chief.
[1Kr 11:7 DK-KJV] Og David boede i borgen; derfor kaldte de den Davids by.
1Ch 11:7 And David dwelt in the castle; therefore they called it the city of David.
[1Kr 11:8 DK-KJV] Og han byggede byen rundt om, lige fra Millo rundt om: og Joab istandsatte resten af byen.
1Ch 11:8 And he built the city round about, even from Millo round about: and Joab repaired the rest of the city.
[1Kr 11:9 DK-KJV] Sådan blev David større og større: for hærskarers HERRE var med ham.
1Ch 11:9 So David waxed greater and greater: for the LORD of hosts was with him.
[1Kr 11:10 DK-KJV] Disse er også lederne af de mægtige mænd som David havde, som styrkede demselv med ham i hans kongerige, og med hele Israel, for at gøre ham til konge, i overensstemmelse med HERRENs ord vedrørende Israel.
1Ch 11:10 These also are the chief of the mighty men whom David had, who strengthened themselves with him in his kingdom, and with all Israel, to make him king, according to the word of the LORD concerning Israel.
[1Kr 11:11 DK-KJV] Og dette er antallet på de mægtige mænd som David havde; Jashobeam, en Hachmonit, lederen af kaptajnerne: han opløftede hans spyd imod 300 der var dræbt af ham på en gang.
1Ch 11:11 And this is the number of the mighty men whom David had; Jashobeam, an Hachmonite, the chief of the captains: he lifted up his spear against three hundred slain by him at one time.
[1Kr 11:12 DK-KJV] Og efter ham var Eleazar sønnen af Dodo, Ahohiten, som var en af de 3 mægtigste.
1Ch 11:12 And after him was Eleazar the son of Dodo, the Ahohite, who was one of the three mighties.
[1Kr 11:13 DK-KJV] Han var hos David i Pas-dammim, og der var Filisterne forsamlet til kamp, der var der et jordstykke fuld af byg; og folket flygtede foran Filisterne.
1Ch 11:13 He was with David at Pas-dammim, and there the Philistines were gathered together to battle, where was a parcel of ground full of barley; and the people fled from before the Philistines.
[1Kr 11:14 DK-KJV] Og de stillede sig i jordstykkets midte, og forløste det, og dræbte Filisterne; og HERREN frelste dem via en stor forløsning.
1Ch 11:14 And they set themselves in the midst of that parcel, and delivered it, and slew the Philistines; and the LORD saved them by a great deliverance.
[1Kr 11:15 DK-KJV] Nu gik 3 af de 30 kaptajner ned til klippen til David, ind i Abullamgrotten; og Filisternes hær lejrede i Rephaimdalen.
1Ch 11:15 Now three of the thirty captains went down to the rock to David, into the cave of Adullam; and the host of the Philistines encamped in the valley of Rephaim.
[1Kr 11:16 DK-KJV] Og David var på det tidspunkt i en venteposition, og Filisternes garnison var på det tidspunkt i Bethlehem.
1Ch 11:16 And David was then in the hold, and the Philistines’ garrison was then at Beth-lehem.
[1Kr 11:17 DK-KJV] Og David længtes, og sagde, Åh hvis bare en ville gi’ mig en tår vand fra brønden i Bethlehem, som er ved porten!
1Ch 11:17 And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Beth-lehem, that is at the gate!
[1Kr 11:18 DK-KJV] Og de 3 brød gennem Filisternes hær, og trak vand ud af brønden i Bethlehem, der var ved porten, og tog det, og bragte det til David: men David ville ikke drikke af det, men hældte det ud til HERREN.
1Ch 11:18 And the three brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Beth-lehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David: but David would not drink of it, but poured it out to the LORD,
[1Kr 11:19 DK-KJV] Og sagde, Min Gud forbyder mig det, at jeg skulle gøre denne ting: skal jeg drikke blodet fra disse mænd der har udsat deres liv for fare? for med fare for deres liv bragte de det. Derfor ville han ikke drikke det. Disse ting gjorde disse 3 mægtigste.
1Ch 11:19 And said, My God forbid it me, that I should do this thing: shall I drink the blood of these men that have put their lives in jeopardy? for with the jeopardy of their lives they brought it. Therefore he would not drink it. These things did these three mightiest.
[1Kr 11:20 DK-KJV] Og Abishai broderen af Joab, han var leder af de 3: for opløftningen af hans spyd imod 300, han dræbte dem, og havde et navn blandt de 3.
1Ch 11:20 And Abishai the brother of Joab, he was chief of the three: for lifting up his spear against three hundred, he slew them, and had a name among the three.
[1Kr 11:21 DK-KJV] Af de 3, var han mere ærbar end de 2; for han var deres kaptajn: han nåede imidlertid ikke op på samme niveau som de første 3.
1Ch 11:21 Of the three, he was more honourable than the two; for he was their captain: howbeit he attained not to the first three.
[1Kr 11:22 DK-KJV] Benaiah sønnen af Jehoiada, sønnen af en tapper mand fra Kabzeel, som havde gjort mange gerninger; han dræbte 2 løveagtige mænd fra Moab: han gik også ned på en snefyldt dag og dræbte en løve i en faldgrube.
1Ch 11:22 Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who had done many acts; he slew two lionlike men of Moab: also he went down and slew a lion in a pit in a snowy day.
[1Kr 11:23 DK-KJV] Og han dræbte en Egypter, en mand af stor statur, 2.5 meter høj; og i Egypterens hånd var et spyd som en vævers bjælke; og han gik ned til ham med en stav, og plukkede spydet ud af Egypterens hånd, og dræbte ham med hans eget spyd. 
1Ch 11:23 And he slew an Egyptian, a man of great stature, five cubits high; and in the Egyptian’s hand was a spear like a weaver’s beam; and he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian’s hand, and slew him with his own spear.
[1Kr 11:24 DK-KJV] Disse ting gjorde Benaiah sønnen af Jehoiada, og havde det navn blandt de 3 mægtigste.
1Ch 11:24 These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among the three mighties.
[1Kr 11:25 DK-KJV] Læg mærke til, han var ærbar blandt de 30, men han nåede imidlertid ikke op på samme niveau som de første 3: og David satte ham over hans vagt.
1Ch 11:25 Behold, he was honourable among the thirty, but attained not to the first three: and David set him over his guard.
[1Kr 11:26 DK-KJV] Også de tapre mænd fra hærene var, Asahel broderen af Joab, Elhanan sønnen af Dodo fra Bethlehem,
1Ch 11:26 Also the valiant men of the armies were, Asahel the brother of Joab, Elhanan the son of Dodo of Beth-lehem,
[1Kr 11:27 DK-KJV] Shammoth Haroriten, Helez Peloniten,
1Ch 11:27 Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
[1Kr 11:28 DK-KJV] Ira sønnen af Ikkesh Tekoiten, Abi-ezer Antothiten,
1Ch 11:28 Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abi-ezer the Antothite,
[1Kr 11:29 DK-KJV] Sibbecai Hushathiten, Ilai Ahohiten,
1Ch 11:29 Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,
[1Kr 11:30 DK-KJV] Maharai Netophathiten, Heled sønnen af Baanah Netophathiten,
1Ch 11:30 Maharai the Netophathite, Heled the son of Baanah the Netophathite,
[1Kr 11:31 DK-KJV] Ithai sønnen af Ribai fra Gibeah, som hørte til Benjamins børn, Benaiah Pirathoniten,
1Ch 11:31 Ithai the son of Ribai of Gibeah, that pertained to the children of Benjamin, Benaiah the Pirathonite,
[1Kr 11:32 DK-KJV] Hurai fra bækkene i Gaash, Abiel Arbathiten,
1Ch 11:32 Hurai of the brooks of Gaash, Abiel the Arbathite,
[1Kr 11:33 DK-KJV] Azmaveth Baharumiten, Eliahba Shaalboniten,
1Ch 11:33 Azmaveth the Baharumite, Eliahba the Shaalbonite,
[1Kr 11:34 DK-KJV] Sønnerne af Hashem Gizoniten, Jonathan sønnen af Shage Harariten,
1Ch 11:34 The sons of Hashem the Gizonite, Jonathan the son of Shage the Hararite,
[1Kr 11:35 DK-KJV] Ahiam sønnen af Sacar Harariten, Eliphal sønnen af Ur,
1Ch 11:35 Ahiam the son of Sacar the Hararite, Eliphal the son of Ur,
[1Kr 11:36 DK-KJV] Hepher Mecherathiten, Ahijah Peloniten,
1Ch 11:36 Hepher the Mecherathite, Ahijah the Pelonite,
[1Kr 11:37 DK-KJV] Hezro Carmeliten, Naarai sønnen af Ezbai,
1Ch 11:37 Hezro the Carmelite, Naarai the son of Ezbai,
[1Kr 11:38 DK-KJV] Joel broderen af Nathan, Mibhar sønnen af Haggeri,
1Ch 11:38 Joel the brother of Nathan, Mibhar the son of Haggeri,
[1Kr 11:39 DK-KJV] Zelek Ammoniten, Naharai Berothiten, rustningebæreren til Joab sønnen af Zeruiah,
1Ch 11:39 Zelek the Ammonite, Naharai the Berothite, the armourbearer of Joab the son of Zeruiah,
[1Kr 11:40 DK-KJV] Ira Ithriten, Gareb Ithriten,
1Ch 11:40 Ira the Ithrite, Gareb the Ithrite,
[1Kr 11:41 DK-KJV] Uriah Hittiten, Zabad sønnen af Ahlai,
1Ch 11:41 Uriah the Hittite, Zabad the son of Ahlai,
[1Kr 11:42 DK-KJV] Adina sønnen af Shiza Reubeniten, en kaptajn af Reubeniterne, og 30 med ham,
1Ch 11:42 Adina the son of Shiza the Reubenite, a captain of the Reubenites, and thirty with him,
[1Kr 11:43 DK-KJV] Hanan sønnen af Maachah, og Joshaphat Mithniten,
1Ch 11:43 Hanan the son of Maachah, and Joshaphat the Mithnite,
[1Kr 11:44 DK-KJV] Uzzia Ashterathiten, Shama og Jehiel sønnerne af Hothan Aroeriten,
1Ch 11:44 Uzzia the Ashterathite, Shama and Jehiel the sons of Hothan the Aroerite,
[1Kr 11:45 DK-KJV] Jediael sønnen af Shimri, og Joha hans bror, Tiziten,
1Ch 11:45 Jediael the son of Shimri, and Joha his brother, the Tizite,
[1Kr 11:46 DK-KJV] Eliel Mahaviten, og Jeribai, og Joshaviah, sønnerne af Elnaam, og Ithmah Moabiten,
1Ch 11:46 Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, the sons of Elnaam, and Ithmah the Moabite,
[1Kr 11:47 DK-KJV] Eliel, og Obed, og Jasiel Mesobaiten.
1Ch 11:47 Eliel, and Obed, and Jasiel the Mesobaite.
[1Kr 12:1 DK-KJV]
1Ch 12:1 Now these are they that came to David to Ziklag, while he yet kept himself close because of Saul the son of Kish: and they were among the mighty men, helpers of the war.
[1Kr 12:2 DK-KJV]
1Ch 12:2 They were armed with bows, and could use both the right hand and the left in hurling stones and shooting arrows out of a bow, even of Saul’s brethren of Benjamin.
[1Kr 12:3 DK-KJV]
1Ch 12:3 The chief was Ahiezer, then Joash, the sons of Shemaah the Gibeathite; and Jeziel, and Pelet, the sons of Azmaveth; and Berachah, and Jehu the Antothite,
[1Kr 12:4 DK-KJV]
1Ch 12:4 And Ismaiah the Gibeonite, a mighty man among the thirty, and over the thirty; and Jeremiah, and Jahaziel, and Johanan, and Josabad the Gederathite,
[1Kr 12:5 DK-KJV]
1Ch 12:5 Eluzai, and Jerimoth, and Bealiah, and Shemariah, and Shephatiah the Haruphite,
[1Kr 12:6 DK-KJV]
1Ch 12:6 Elkanah, and Jesiah, and Azareel, and Joezer, and Jashobeam, the Korhites,
[1Kr 12:7 DK-KJV]
1Ch 12:7 And Joelah, and Zebadiah, the sons of Jeroham of Gedor.
[1Kr 12:8 DK-KJV]
1Ch 12:8 And of the Gadites there separated themselves unto David into the hold to the wilderness men of might, and men of war fit for the battle, that could handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions, and were as swift as the roes upon the mountains;
[1Kr 12:9 DK-KJV]
1Ch 12:9 Ezer the first, Obadiah the second, Eliab the third,
[1Kr 12:10 DK-KJV]
1Ch 12:10 Mishmannah the fourth, Jeremiah the fifth,
[1Kr 12:11 DK-KJV]
1Ch 12:11 Attai the sixth, Eliel the seventh,
[1Kr 12:12 DK-KJV]
1Ch 12:12 Johanan the eighth, Elzabad the ninth,
[1Kr 12:13 DK-KJV]
1Ch 12:13 Jeremiah the tenth, Machbanai the eleventh.
[1Kr 12:14 DK-KJV]
1Ch 12:14 These were of the sons of Gad, captains of the host: one of the least was over an hundred, and the greatest over a thousand.
[1Kr 12:15 DK-KJV]
1Ch 12:15 These are they that went over Jordan in the first month, when it had overflown all his banks; and they put to flight all them of the valleys, both toward the east, and toward the west.
[1Kr 12:16 DK-KJV]
1Ch 12:16 And there came of the children of Benjamin and Judah to the hold unto David.
[1Kr 12:17 DK-KJV]
1Ch 12:17 And David went out to meet them, and answered and said unto them, If ye be come peaceably unto me to help me, mine heart shall be knit unto you: but if ye be come to betray me to mine enemies, seeing there is no wrong in mine hands, the God of our fathers look thereon, and rebuke it.
[1Kr 12:18 DK-KJV]
1Ch 12:18 Then the spirit came upon Amasai, who was chief of the captains, and he said, Thine are we, David, and on thy side, thou son of Jesse: peace, peace be unto thee, and peace be to thine helpers; for thy God helpeth thee. Then David received them, and made them captains of the band.
[1Kr 12:19 DK-KJV]
1Ch 12:19 And there fell some of Manasseh to David, when he came with the Philistines against Saul to battle: but they helped them not: for the lords of the Philistines upon advisement sent him away, saying, He will fall to his master Saul to the jeopardy of our heads.
[1Kr 12:20 DK-KJV]
1Ch 12:20 As he went to Ziklag, there fell to him of Manasseh, Adnah, and Jozabad, and Jediael, and Michael, and Jozabad, and Elihu, and Zilthai, captains of the thousands that were of Manasseh.
[1Kr 12:21 DK-KJV]
1Ch 12:21 And they helped David against the band of the rovers: for they were all mighty men of valour, and were captains in the host.
[1Kr 12:22 DK-KJV]
1Ch 12:22 For at that time day by day there came to David to help him, until it was a great host, like the host of God.
[1Kr 12:23 DK-KJV]
1Ch 12:23 And these are the numbers of the bands that were ready armed to the war, and came to David to Hebron, to turn the kingdom of Saul to him, according to the word of the LORD.
[1Kr 12:24 DK-KJV]
1Ch 12:24 The children of Judah that bare shield and spear were six thousand and eight hundred, ready armed to the war.
[1Kr 12:25 DK-KJV]
1Ch 12:25 Of the children of Simeon, mighty men of valour for the war, seven thousand and one hundred.
[1Kr 12:26 DK-KJV]
1Ch 12:26 Of the children of Levi four thousand and six hundred.
[1Kr 12:27 DK-KJV]
1Ch 12:27 And Jehoiada was the leader of the Aaronites, and with him were three thousand and seven hundred;
[1Kr 12:28 DK-KJV]
1Ch 12:28 And Zadok, a young man mighty of valour, and of his father’s house twenty and two captains.
[1Kr 12:29 DK-KJV]
1Ch 12:29 And of the children of Benjamin, the kindred of Saul, three thousand: for hitherto the greatest part of them had kept the ward of the house of Saul.
[1Kr 12:30 DK-KJV]
1Ch 12:30 And of the children of Ephraim twenty thousand and eight hundred, mighty men of valour, famous throughout the house of their fathers.
[1Kr 12:31 DK-KJV]
1Ch 12:31 And of the half tribe of Manasseh eighteen thousand, which were expressed by name, to come and make David king.
[1Kr 12:32 DK-KJV] Og af børnene af Issachar, som var mænd der havde forståelse omkring tiderne, til at vide hvad Israel burde gøre; lederne af dem var 200; og alle deres brødre var under deres befaling.
1Ch 12:32 And of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do; the heads of them were two hundred; and all their brethren were at their commandment.
[1Kr 12:33 DK-KJV]
1Ch 12:33 Of Zebulun, such as went forth to battle, expert in war, with all instruments of war, fifty thousand, which could keep rank: they were not of double heart.
[1Kr 12:34 DK-KJV]
1Ch 12:34 And of Naphtali a thousand captains, and with them with shield and spear thirty and seven thousand.
[1Kr 12:35 DK-KJV]
1Ch 12:35 And of the Danites expert in war twenty and eight thousand and six hundred.
[1Kr 12:36 DK-KJV]
1Ch 12:36 And of Asher, such as went forth to battle, expert in war, forty thousand.
[1Kr 12:37 DK-KJV]
1Ch 12:37 And on the other side of Jordan, of the Reubenites, and the Gadites, and of the half tribe of Manasseh, with all manner of instruments of war for the battle, an hundred and twenty thousand.
[1Kr 12:38 DK-KJV]
1Ch 12:38 All these men of war, that could keep rank, came with a perfect heart to Hebron, to make David king over all Israel: and all the rest also of Israel were of one heart to make David king.
[1Kr 12:39 DK-KJV]
1Ch 12:39 And there they were with David three days, eating and drinking: for their brethren had prepared for them.
[1Kr 12:40 DK-KJV]
1Ch 12:40 Moreover they that were nigh them, even unto Issachar and Zebulun and Naphtali, brought bread on asses, and on camels, and on mules, and on oxen, and meat, meal, cakes of figs, and bunches of raisins, and wine, and oil, and oxen, and sheep abundantly: for there was joy in Israel.
[1Kr 13:1 DK-KJV]
1Ch 13:1 And David consulted with the captains of thousands and hundreds, and with every leader.
[1Kr 13:2 DK-KJV]
1Ch 13:2 And David said unto all the congregation of Israel, If it seem good unto you, and that it be of the LORD our God, let us send abroad unto our brethren every where, that are left in all the land of Israel, and with them also to the priests and Levites which are in their cities and suburbs, that they may gather themselves unto us:
[1Kr 13:3 DK-KJV]
1Ch 13:3 And let us bring again the ark of our God to us: for we inquired not at it in the days of Saul.
[1Kr 13:4 DK-KJV]
1Ch 13:4 And all the congregation said that they would do so: for the thing was right in the eyes of all the people.
[1Kr 13:5 DK-KJV]
1Ch 13:5 So David gathered all Israel together, from Shihor of Egypt even unto the entering of Hemath, to bring the ark of God from Kirjath-jearim.
[1Kr 13:6 DK-KJV]
1Ch 13:6 And David went up, and all Israel, to Baalah, that is, to Kirjath-jearim, which belonged to Judah, to bring up thence the ark of God the LORD, that dwelleth between the cherubims, whose name is called on it.
[1Kr 13:7 DK-KJV]
1Ch 13:7 And they carried the ark of God in a new cart out of the house of Abinadab: and Uzza and Ahio drave the cart.
[1Kr 13:8 DK-KJV]
1Ch 13:8 And David and all Israel played before God with all their might, and with singing, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with cymbals, and with trumpets.
[1Kr 13:9 DK-KJV]
1Ch 13:9 And when they came unto the threshingfloor of Chidon, Uzza put forth his hand to hold the ark; for the oxen stumbled.
[1Kr 13:10 DK-KJV]
1Ch 13:10 And the anger of the LORD was kindled against Uzza, and he smote him, because he put his hand to the ark: and there he died before God.
[1Kr 13:11 DK-KJV]
1Ch 13:11 And David was displeased, because the LORD had made a breach upon Uzza: wherefore that place is called Perez-uzza to this day.
[1Kr 13:12 DK-KJV]
1Ch 13:12 And David was afraid of God that day, saying, How shall I bring the ark of God home to me?
[1Kr 13:13 DK-KJV]
1Ch 13:13 So David brought not the ark home to himself to the city of David, but carried it aside into the house of Obed-edom the Gittite.
[1Kr 13:14 DK-KJV]
1Ch 13:14 And the ark of God remained with the family of Obed-edom in his house three months. And the LORD blessed the house of Obed-edom, and all that he had.
[1Kr 14:1 DK-KJV]
1Ch 14:1 Now Hiram king of Tyre sent messengers to David, and timber of cedars, with masons and carpenters, to build him an house.
[1Kr 14:2 DK-KJV]
1Ch 14:2 And David perceived that the LORD had confirmed him king over Israel, for his kingdom was lifted up on high, because of his people Israel.
[1Kr 14:3 DK-KJV]
1Ch 14:3 And David took more wives at Jerusalem: and David begat more sons and daughters.
[1Kr 14:4 DK-KJV]
1Ch 14:4 Now these are the names of his children which he had in Jerusalem; Shammua, and Shobab, Nathan, and Solomon,
[1Kr 14:5 DK-KJV]
1Ch 14:5 And Ibhar, and Elishua, and Elpalet,
[1Kr 14:6 DK-KJV]
1Ch 14:6 And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
[1Kr 14:7 DK-KJV]
1Ch 14:7 And Elishama, and Beeliada, and Eliphalet.
[1Kr 14:8 DK-KJV]
1Ch 14:8 And when the Philistines heard that David was anointed king over all Israel, all the Philistines went up to seek David. And David heard of it, and went out against them.
[1Kr 14:9 DK-KJV]
1Ch 14:9 And the Philistines came and spread themselves in the valley of Rephaim.
[1Kr 14:10 DK-KJV]
1Ch 14:10 And David inquired of God, saying, Shall I go up against the Philistines? and wilt thou deliver them into mine hand? And the LORD said unto him, Go up; for I will deliver them into thine hand.
[1Kr 14:11 DK-KJV]
1Ch 14:11 So they came up to Baal-perazim; and David smote them there. Then David said, God hath broken in upon mine enemies by mine hand like the breaking forth of waters: therefore they called the name of that place Baal-perazim.
[1Kr 14:12 DK-KJV]
1Ch 14:12 And when they had left their gods there, David gave a commandment, and they were burned with fire.
[1Kr 14:13 DK-KJV]
1Ch 14:13 And the Philistines yet again spread themselves abroad in the valley.
[1Kr 14:14 DK-KJV]
1Ch 14:14 Therefore David inquired again of God; and God said unto him, Go not up after them; turn away from them, and come upon them over against the mulberry trees.
[1Kr 14:15 DK-KJV]
1Ch 14:15 And it shall be, when thou shalt hear a sound of going in the tops of the mulberry trees, that then thou shalt go out to battle: for God is gone forth before thee to smite the host of the Philistines.
[1Kr 14:16 DK-KJV]
1Ch 14:16 David therefore did as God commanded him: and they smote the host of the Philistines from Gibeon even to Gazer.
[1Kr 14:17 DK-KJV]
1Ch 14:17 And the fame of David went out into all lands; and the LORD brought the fear of him upon all nations.
[1Kr 15:1 DK-KJV]
1Ch 15:1 And David made him houses in the city of David, and prepared a place for the ark of God, and pitched for it a tent.
[1Kr 15:2 DK-KJV]
1Ch 15:2 Then David said, None ought to carry the ark of God but the Levites: for them hath the LORD chosen to carry the ark of God, and to minister unto him for ever.
[1Kr 15:3 DK-KJV] HERRENs ark
1Ch 15:3 And David gathered all Israel together to Jerusalem, to bring up the ark of the LORD unto his place, which he had prepared for it.
[1Kr 15:4 DK-KJV]
1Ch 15:4 And David assembled the children of Aaron, and the Levites:
[1Kr 15:5 DK-KJV]
1Ch 15:5 Of the sons of Kohath; Uriel the chief, and his brethren an hundred and twenty:
[1Kr 15:6 DK-KJV]
1Ch 15:6 Of the sons of Merari; Asaiah the chief, and his brethren two hundred and twenty:
[1Kr 15:7 DK-KJV]
1Ch 15:7 Of the sons of Gershom; Joel the chief, and his brethren an hundred and thirty:
[1Kr 15:8 DK-KJV]
1Ch 15:8 Of the sons of Elizaphan; Shemaiah the chief, and his brethren two hundred:
[1Kr 15:9 DK-KJV]
1Ch 15:9 Of the sons of Hebron; Eliel the chief, and his brethren fourscore:
[1Kr 15:10 DK-KJV]
1Ch 15:10 Of the sons of Uzziel; Amminadab the chief, and his brethren an hundred and twelve.
[1Kr 15:11 DK-KJV] Og David kaldte på præsterne Zadok og Abiathar, og på Leviterne, på Uriel, og Joel, Shemaiah, og Eliel, og Amminadab,
1Ch 15:11 And David called for Zadok and Abiathar the priests, and for the Levites, for Uriel, Asaiah, and Joel, Shemaiah, and Eliel, and Amminadab,
[1Kr 15:12 DK-KJV] Og sagde til dem, I er de ledende fædre for Leviterne: helliggør jerselv, både I og jeres brødre, så i må bringe HERRENs ark Israels Gud op til det sted som jeg har forberedt til den.
1Ch 15:12 And said unto them, Ye are the chief of the fathers of the Levites: sanctify yourselves, both ye and your brethren, that ye may bring up the ark of the LORD God of Israel unto the place that I have prepared for it.
[1Kr 15:13 DK-KJV] For nu da I ikke gjorde det i starten, lavede HERREN et brud over os, fordi vi ikke søgte ham efter den forfaldne ordre.
1Ch 15:13 For because ye did it not at the first, the LORD our God made a breach upon us, for that we sought him not after the due order.
[1Kr 15:14 DK-KJV] Sådant helliggjorde Leviterne demselv for at bringe HERRENs ark Israels Gud op.
1Ch 15:14 So the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the LORD God of Israel.
[1Kr 15:15 DK-KJV] Og Leviternes børn bar Guds ark på deres skuldre med dens stave, som Moses befalede i overensstemmelse med HERRENs ord.
1Ch 15:15 And the children of the Levites bare the ark of God upon their shoulders with the staves thereon, as Moses commanded according to the word of the LORD.
[1Kr 15:16 DK-KJV]
1Ch 15:16 And David spake to the chief of the Levites to appoint their brethren to be the singers with instruments of musick, psalteries and harps and cymbals, sounding, by lifting up the voice with joy.
[1Kr 15:17 DK-KJV]
1Ch 15:17 So the Levites appointed Heman the son of Joel; and of his brethren, Asaph the son of Berechiah; and of the sons of Merari their brethren, Ethan the son of Kushaiah;
[1Kr 15:18 DK-KJV]
1Ch 15:18 And with them their brethren of the second degree, Zechariah, Ben, and Jaaziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, Eliab, and Benaiah, and Maaseiah, and Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obed-edom, and Jeiel, the porters.
[1Kr 15:19 DK-KJV]
1Ch 15:19 So the singers, Heman, Asaph, and Ethan, were appointed to sound with cymbals of brass;
[1Kr 15:20 DK-KJV]
1Ch 15:20 And Zechariah, and Aziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, and Eliab, and Maaseiah, and Benaiah, with psalteries on Alamoth;
[1Kr 15:21 DK-KJV]
1Ch 15:21 And Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obed-edom, and Jeiel, and Azaziah, with harps on the Sheminith to excel.
[1Kr 15:22 DK-KJV]
1Ch 15:22 And Chenaniah, chief of the Levites, was for song: he instructed about the song, because he was skilful.
[1Kr 15:23 DK-KJV]
1Ch 15:23 And Berechiah and Elkanah were doorkeepers for the ark.
[1Kr 15:24 DK-KJV]
1Ch 15:24 And Shebaniah, and Jehoshaphat, and Nethaneel, and Amasai, and Zechariah, and Benaiah, and Eliezer, the priests, did blow with the trumpets before the ark of God: and Obed-edom and Jehiah were doorkeepers for the ark.
[1Kr 15:25 DK-KJV] Sådant gik David, og Israels ældste, og kaptajnerne over 1.000, op for med glæde at bringe HERRENs pagtsark ud af Obed-edoms hus. “Obed-edom – Edoms tjener / han har samme synonymer som Adam via navnet Edom som betyder – rød, jordisk, af blod”
1Ch 15:25 So David, and the elders of Israel, and the captains over thousands, went to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the house of Obed-edom with joy.
[1Kr 15:26 DK-KJV] Og det skete, når Gud hjalp Leviterne der bar HERRENs pagtsark, at de tilbød 7 stude og 7 væddere.
1Ch 15:26 And it came to pass, when God helped the Levites that bare the ark of the covenant of the LORD, that they offered seven bullocks and seven rams.
[1Kr 15:27 DK-KJV] Og David var iklædt en kåbe af fint linned, og alle Leviterne der bar arken, og sangerne, og Chenaniah sangens mester hos sangerne: David havde også en efod af linned over sig. “Chenaniah – Herrens forberedelse”
1Ch 15:27 And David was clothed with a robe of fine linen, and all the Levites that bare the ark, and the singers, and Chenaniah the master of the song with the singers: David also had upon him an ephod of linen.
[1Kr 15:28 DK-KJV] Således bragte hele Israel HERRENs pagtsark op med råben, og med lyden af kornetten, og med trompeter, og med bækner, og lavede et spektakel med psalter og harper.
1Ch 15:28 Thus all Israel brought up the ark of the covenant of the LORD with shouting, and with sound of the cornet, and with trumpets, and with cymbals, making a noise with psalteries and harps.
[1Kr 15:29 DK-KJV] Og det skete, som HERRENs pagtsark kom til Davids by, at Michal datteren af Saul som kiggede ud ad et vindue så kong David dansende og spilende: og hun foragtede ham i hendes hjerte.
1Ch 15:29 And it came to pass, as the ark of the covenant of the LORD came to the city of David, that Michal the daughter of Saul looking out at a window saw king David dancing and playing: and she despised him in her heart.
[1Kr 16:1 DK-KJV] Sådant bragte de Guds ark, og satte den i midten af teltet som David havde slået op til den: og de tilbød brændofre og fredsoffergaver foran Gud.
1Ch 16:1 So they brought the ark of God, and set it in the midst of the tent that David had pitched for it: and they offered burnt sacrifices and peace offerings before God.
[1Kr 16:2 DK-KJV] Og da David var færdig med at tilbyde brændoffergaverne og fredsoffergaverne, velsignede han folket i HERRENs navn.
1Ch 16:2 And when David had made an end of offering the burnt offerings and the peace offerings, he blessed the people in the name of the LORD.
[1Kr 16:3 DK-KJV] Og han uddelte til hver og en fra Israel, både mand og kvinde, til hver og en et helt brød, og et godt stykke med kød, og en flaske vin:
1Ch 16:3 And he dealt to every one of Israel, both man and woman, to every one a loaf of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine.
[1Kr 16:4 DK-KJV] Og han udvalgte nogle af Leviterne til at betjene foran HERRENs ark, og til at nedskrive, og til at takke og rose HERREN Israels Gud:
1Ch 16:4 And he appointed certain of the Levites to minister before the ark of the LORD, and to record, and to thank and praise the LORD God of Israel:
[1Kr 16:5 DK-KJV] Asaph lederen, og efter ham Zechariah, Jeiel, og Shemiramoth, og Jehiel, og Mattithiah, og Eliab, og Benaiah, og Obed-edom: og Jeiel med psalter og med harper; men Asaph lavede en lyd med bækner;
1Ch 16:5 Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obed-edom: and Jeiel with psalteries and with harps; but Asaph made a sound with cymbals;
[1Kr 16:6 DK-KJV] Benaiah også og Jahaziel præsterne med kontinuerlige trompeter foran Guds pagtsark.
1Ch 16:6 Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before the ark of the covenant of God.
[1Kr 16:7 DK-KJV] Så på den dag forløste David først denne salme til at takke HERREN ind i hånden på Asaph og hans brødre.
1Ch 16:7 Then on that day David delivered first this psalm to thank the LORD into the hand of Asaph and his brethren.
[1Kr 16:8 DK-KJV] Gi’ taksigelsesbøn til HERREN, kald på hans navn, kundgør hans handlinger blandt folket.
1Ch 16:8 Give thanks unto the LORD, call upon his name, make known his deeds among the people.
[1Kr 16:9 DK-KJV] Syng til ham, syng salmer til ham, tal I om alle hans vidunderlige gerninger.
1Ch 16:9 Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works.
[1Kr 16:10 DK-KJV] Forherlig I hans hellige navn: lad hjertet i dem juble der søger HERREN.
1Ch 16:10 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD.
[1Kr 16:11 DK-KJV] Søg HERREN og hans styrke, søg hans ansigt kontinuerligt.
1Ch 16:11 Seek the LORD and his strength, seek his face continually.
[1Kr 16:12 DK-KJV] Husk på hans pragtfulde gerninger som han har gjort, hans undere, og dommene fra hans mund;
1Ch 16:12 Remember his marvellous works that he hath done, his wonders, and the judgments of his mouth;
[1Kr 16:13 DK-KJV] Kæreste I sæd fra Israel hans tjener, I børn af Jacob, hans udvalgte énere.
1Ch 16:13 O ye seed of Israel his servant, ye children of Jacob, his chosen ones.
[1Kr 16:14 DK-KJV] Han er HERREN vor Gud; hans domme er i hele denne jord.
1Ch 16:14 He is the LORD our God; his judgments are in all the earth.
[1Kr 16:15 DK-KJV] Husk I altid på hans pagt; det ord som han befalede til 1.000 generationer;
1Ch 16:15 Be ye mindful always of his covenant; the word which he commanded to a thousand generations;
[1Kr 16:16 DK-KJV] Ja på den pagt som han lavede med Abraham, og på hans ed overfor Isak;
1Ch 16:16 Even of the covenant which he made with Abraham, and of his oath unto Isaac;
[1Kr 16:17 DK-KJV] Og han bekræftede den samme med Jacob som en lov, og med Israel som en evigvarende pagt,
1Ch 16:17 And hath confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant,
[1Kr 16:18 DK-KJV] Og siger, Til dig vil jeg gi’ Canaanens land, jeres arvelod;
1Ch 16:18 Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance;
[1Kr 16:19 DK-KJV] Da I kun var få, ja meget få, og fremmede i det.
1Ch 16:19 When ye were but few, even a few, and strangers in it.
[1Kr 16:20 DK-KJV] Og da de gik fra nation til nation, og fra et kongerige til et andet folk;
1Ch 16:20 And when they went from nation to nation, and from one kingdom to another people;
[1Kr 16:21 DK-KJV] Tillod han intet menneske at gøre noget galt mod dem: ja, han bebrejdede konger for deres skyld,
1Ch 16:21 He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes,
[1Kr 16:22 DK-KJV] Og siger, Rør ikke min salvede, og gør ikke mine profeter noget ondt.
1Ch 16:22 Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm.
[1Kr 16:23 DK-KJV] Syng til HERREN, hele jorden; vis dag for dag hans frelse frem.
1Ch 16:23 Sing unto the LORD, all the earth; shew forth from day to day his salvation.
[1Kr 16:24 DK-KJV] Erklær hans herlighed blandt hedningerne; hans pragtfulde gerninger blandt alle nationer.
1Ch 16:24 Declare his glory among the heathen; his marvellous works among all nations.
[1Kr 16:25 DK-KJV] For HERREN er stor, og i høj grad værdig til at bli’ rost: han skal også frygtes over alle guder.
1Ch 16:25 For great is the LORD, and greatly to be praised: he also is to be feared above all gods.
[1Kr 16:26 DK-KJV] For alle folkets guder er afguder: men HERREN lavede himlene.
1Ch 16:26 For all the gods of the people are idols: but the LORD made the heavens.
[1Kr 16:27 DK-KJV] Herlighed og ære er i hans nærvær; styrke og glæde er i hans sted.
1Ch 16:27 Glory and honour are in his presence; strength and gladness are in his place.
[1Kr 16:28 DK-KJV] Gi’ til HERREN, I folkeslægter, gi’ til HERREN herlighed og styrke.
1Ch 16:28 Give unto the LORD, ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
[1Kr 16:29 DK-KJV] Gi’ til HERREN herligheden grundet hans navn: bring en offergave, og kom foran ham: tilbed HERREN i skønheden af hellighed.
1Ch 16:29 Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come before him: worship the LORD in the beauty of holiness.
[1Kr 16:30 DK-KJV] Frygt foran ham, hele denne jord: denne verden skal også være stabil, så den ikke bli’r flyttet.
1Ch 16:30 Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved.
[1Kr 16:31 DK-KJV] Lad himlene være glade, og lad denne jord juble: og lad mennesker sige blandt nationerne, HERREN regerer.
1Ch 16:31 Let the heavens be glad, and let the earth rejoice: and let men say among the nations, The LORD reigneth.
[1Kr 16:32 DK-KJV] Lad havet brøle, og des fylde: lad markerne juble, og alt der er deri.
1Ch 16:32 Let the sea roar, and the fulness thereof: let the fields rejoice, and all that is therein.
[1Kr 16:33 DK-KJV] Da skal træerne i skoven synge højt ved HERRENs nærvær, fordi han kommer for at dømme denne jord.
1Ch 16:33 Then shall the trees of the wood sing out at the presence of the LORD, because he cometh to judge the earth.
[1Kr 16:34 DK-KJV] Kæreste gi’ taksigelsesbønner til HERREN; for han er god; for hans barmhjertighed varer for evigt.
1Ch 16:34 O give thanks unto the LORD; for he is good; for his mercy endureth for ever.
[1Kr 16:35 DK-KJV] Og sig I, frels os, Kæreste vores frelsende Gud, og saml os sammen, og forløs os fra hedningerne, så vi må gi’ taksigelsbønner til dit hellige navn, og forherlige i din ros.
1Ch 16:35 And say ye, Save us, O God of our salvation, and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may give thanks to thy holy name, and glory in thy praise.
[1Kr 16:36 DK-KJV] Velsignet være HERREN Israels Gud for evigt og altid. Og hele folket sagde, Amen, og roste HERREN.
1Ch 16:36 Blessed be the LORD God of Israel for ever and ever. And all the people said, Amen, and praised the LORD.
[1Kr 16:37 DK-KJV] Sådant efterlod han Asaph og hans brødre der foran HERRENs pagtsark, til at betjene konturnuerligt foran arken, som hver dags arbejde krævede det:
1Ch 16:37 So he left there before the ark of the covenant of the LORD Asaph and his brethren, to minister before the ark continually, as every day’s work required:
[1Kr 16:38 DK-KJV] Og Obed-edom med deres brødre, 68; Obed-edom også sønnen af Jeduthun og Hosah til at være portvagter:
1Ch 16:38 And Obed-edom with their brethren, threescore and eight; Obed-edom also the son of Jeduthun and Hosah to be porters:
[1Kr 16:39 DK-KJV] Og Zadok præsten, og hans brødre præsterne, foran HERRENS tabernakel i det høje sted der var i Gibeon,
1Ch 16:39 And Zadok the priest, and his brethren the priests, before the tabernacle of the LORD in the high place that was at Gibeon,
[1Kr 16:40 DK-KJV] Til konturnuerligt at tilbyde brændoffergaver til HERREN på brændoffergavealteret om morgenen og aftenen, og til at gøre i overensstemmelse med alt der var skrevet i HERRENs lov, som han befalede Israel;
1Ch 16:40 To offer burnt offerings unto the LORD upon the altar of the burnt offering continually morning and evening, and to do according to all that is written in the law of the LORD, which he commanded Israel;
[1Kr 16:41 DK-KJV] Og med dem Heman og Jeduthun, og resten der var udvalgt, som var opråbt ved navn, til at gi’ taksigelsesbønner til HERREN, eftersom hans barmhjertighed varer for evigt; 
1Ch 16:41 And with them Heman and Jeduthun, and the rest that were chosen, who were expressed by name, to give thanks to the LORD, because his mercy endureth for ever;
[1Kr 16:42 DK-KJV] Og med dem Heman og Jeduthun med trompeter og bækner for de der skulle lave en lyd, og med Guds musikinstrumenter. Og sønnerne af Jeduthun var portvagter.
1Ch 16:42 And with them Heman and Jeduthun with trumpets and cymbals for those that should make a sound, and with musical instruments of God. And the sons of Jeduthun were porters.
[1Kr 16:43 DK-KJV] Og hele folket hver mand til hans hus: og David vendte tilbage for at velsigne hans hus.
1Ch 16:43 And all the people departed every man to his house: and David returned to bless his house.
[1Kr 17:1 DK-KJV] HERRENs pagtsark
1Ch 17:1 Now it came to pass, as David sat in his house, that David said to Nathan the prophet, Lo, I dwell in an house of cedars, but the ark of the covenant of the LORD remaineth under curtains.
[1Kr 17:2 DK-KJV]
1Ch 17:2 Then Nathan said unto David, Do all that is in thine heart; for God is with thee.
[1Kr 17:3 DK-KJV]
1Ch 17:3 And it came to pass the same night, that the word of God came to Nathan, saying,
[1Kr 17:4 DK-KJV]
1Ch 17:4 Go and tell David my servant, Thus saith the LORD, Thou shalt not build me an house to dwell in:
[1Kr 17:5 DK-KJV]
1Ch 17:5 For I have not dwelt in an house since the day that I brought up Israel unto this day; but have gone from tent to tent, and from one tabernacle to another.
[1Kr 17:6 DK-KJV]
1Ch 17:6 Wheresoever I have walked with all Israel, spake I a word to any of the judges of Israel, whom I commanded to feed my people, saying, Why have ye not built me an house of cedars?
[1Kr 17:7 DK-KJV]
1Ch 17:7 Now therefore thus shalt thou say unto my servant David, Thus saith the LORD of hosts, I took thee from the sheepcote, even from following the sheep, that thou shouldest be ruler over my people Israel:
[1Kr 17:8 DK-KJV]
1Ch 17:8 And I have been with thee whithersoever thou hast walked, and have cut off all thine enemies from before thee, and have made thee a name like the name of the great men that are in the earth.
[1Kr 17:9 DK-KJV] Jeg vil desuden ordinere et sted til mit folk Israel, og vil plante dem, og de skal bo i deres sted, og skal ikke længere bli’ flyttet; ondskabens børn skal heller ikke ødelægge dem mere, som i begyndelsen. “Se – 2Sa 7:10 – 1Kr 17:9 – “
1Ch 17:9 Also I will ordain a place for my people Israel, and will plant them, and they shall dwell in their place, and shall be moved no more; neither shall the children of wickedness waste them any more, as at the beginning,
[1Kr 17:10 DK-KJV]
1Ch 17:10 And since the time that I commanded judges to be over my people Israel. Moreover I will subdue all thine enemies. Furthermore I tell thee that the LORD will build thee an house.
[1Kr 17:11 DK-KJV]
1Ch 17:11 And it shall come to pass, when thy days be expired that thou must go to be with thy fathers, that I will raise up thy seed after thee, which shall be of thy sons; and I will establish his kingdom.
[1Kr 17:12 DK-KJV]
1Ch 17:12 He shall build me an house, and I will stablish his throne for ever.
[1Kr 17:13 DK-KJV]
1Ch 17:13 I will be his father, and he shall be my son: and I will not take my mercy away from him, as I took it from him that was before thee:
[1Kr 17:14 DK-KJV]
1Ch 17:14 But I will settle him in mine house and in my kingdom for ever: and his throne shall be established for evermore.
[1Kr 17:15 DK-KJV] I overensstemmelse med alle disse ord, og i overensstemmelse med hele denne vision, sådant talte Nathan til David.
1Ch 17:15 According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David.
[1Kr 17:16 DK-KJV]
1Ch 17:16 And David the king came and sat before the LORD, and said, Who am I, O LORD God, and what is mine house, that thou hast brought me hitherto?
[1Kr 17:17 DK-KJV]
1Ch 17:17 And yet this was a small thing in thine eyes, O God; for thou hast also spoken of thy servant’s house for a great while to come, and hast regarded me according to the estate of a man of high degree, O LORD God.
[1Kr 17:18 DK-KJV]
1Ch 17:18 What can David speak more to thee for the honour of thy servant? for thou knowest thy servant.
[1Kr 17:19 DK-KJV]
1Ch 17:19 O LORD, for thy servant’s sake, and according to thine own heart, hast thou done all this greatness, in making known all these great things.
[1Kr 17:20 DK-KJV] Kæreste HERRE, der er ingen som dig, der er heller ikke nogen Gud udover dig, i overensstemmelse med alt det vi har hørt med vore ører.
1Ch 17:20 O LORD, there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.
[1Kr 17:21 DK-KJV]
1Ch 17:21 And what one nation in the earth is like thy people Israel, whom God went to redeem to be his own people, to make thee a name of greatness and terribleness, by driving out nations from before thy people, whom thou hast redeemed out of Egypt?
[1Kr 17:22 DK-KJV]
1Ch 17:22 For thy people Israel didst thou make thine own people for ever; and thou, LORD, becamest their God.
[1Kr 17:23 DK-KJV]
1Ch 17:23 Therefore now, LORD, let the thing that thou hast spoken concerning thy servant and concerning his house be established for ever, and do as thou hast said.
[1Kr 17:24 DK-KJV]
1Ch 17:24 Let it even be established, that thy name may be magnified for ever, saying, The LORD of hosts is the God of Israel, even a God to Israel: and let the house of David thy servant be established before thee.
[1Kr 17:25 DK-KJV]
1Ch 17:25 For thou, O my God, hast told thy servant that thou wilt build him an house: therefore thy servant hath found in his heart to pray before thee.
[1Kr 17:26 DK-KJV]
1Ch 17:26 And now, LORD, thou art God, and hast promised this goodness unto thy servant:
[1Kr 17:27 DK-KJV]
1Ch 17:27 Now therefore let it please thee to bless the house of thy servant, that it may be before thee for ever: for thou blessest, O LORD, and it shall be blessed for ever.
[1Kr 18:1 DK-KJV]
1Ch 18:1 Now after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them, and took Gath and her towns out of the hand of the Philistines.
[1Kr 18:2 DK-KJV]
1Ch 18:2 And he smote Moab; and the Moabites became David’s servants, and brought gifts.
[1Kr 18:3 DK-KJV]
1Ch 18:3 And David smote Hadarezer king of Zobah unto Hamath, as he went to stablish his dominion by the river Euphrates.
[1Kr 18:4 DK-KJV]
1Ch 18:4 And David took from him a thousand chariots, and seven thousand horsemen, and twenty thousand footmen: David also houghed all the chariot horses, but reserved of them an hundred chariots.
[1Kr 18:5 DK-KJV]
1Ch 18:5 And when the Syrians of Damascus came to help Hadarezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men.
[1Kr 18:6 DK-KJV]
1Ch 18:6 Then David put garrisons in Syria-damascus; and the Syrians became David’s servants, and brought gifts. Thus the LORD preserved David whithersoever he went.
[1Kr 18:7 DK-KJV]
1Ch 18:7 And David took the shields of gold that were on the servants of Hadarezer, and brought them to Jerusalem.
[1Kr 18:8 DK-KJV]
1Ch 18:8 Likewise from Tibhath, and from Chun, cities of Hadarezer, brought David very much brass, wherewith Solomon made the brasen sea, and the pillars, and the vessels of brass.
[1Kr 18:9 DK-KJV]
1Ch 18:9 Now when Tou king of Hamath heard how David had smitten all the host of Hadarezer king of Zobah;
[1Kr 18:10 DK-KJV]
1Ch 18:10 He sent Hadoram his son to king David, to inquire of his welfare, and to congratulate him, because he had fought against Hadarezer, and smitten him; (for Hadarezer had war with Tou;) and with him all manner of vessels of gold and silver and brass.
[1Kr 18:11 DK-KJV]
1Ch 18:11 Them also king David dedicated unto the LORD, with the silver and the gold that he brought from all these nations; from Edom, and from Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalek.
[1Kr 18:12 DK-KJV]
1Ch 18:12 Moreover Abishai the son of Zeruiah slew of the Edomites in the valley of salt eighteen thousand.
[1Kr 18:13 DK-KJV]
1Ch 18:13 And he put garrisons in Edom; and all the Edomites became David’s servants. Thus the LORD preserved David whithersoever he went.
[1Kr 18:14 DK-KJV]
1Ch 18:14 So David reigned over all Israel, and executed judgment and justice among all his people.
[1Kr 18:15 DK-KJV]
1Ch 18:15 And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of Ahilud, recorder.
[1Kr 18:16 DK-KJV]
1Ch 18:16 And Zadok the son of Ahitub, and Abimelech the son of Abiathar, were the priests; and Shavsha was scribe;
[1Kr 18:17 DK-KJV]
1Ch 18:17 And Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the Pelethites; and the sons of David were chief about the king.
[1Kr 19:1 DK-KJV]
1Ch 19:1 Now it came to pass after this, that Nahash the king of the children of Ammon died, and his son reigned in his stead.
[1Kr 19:2 DK-KJV]
1Ch 19:2 And David said, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, because his father shewed kindness to me. And David sent messengers to comfort him concerning his father. So the servants of David came into the land of the children of Ammon to Hanun, to comfort him.
[1Kr 19:3 DK-KJV]
1Ch 19:3 But the princes of the children of Ammon said to Hanun, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? are not his servants come unto thee for to search, and to overthrow, and to spy out the land?
[1Kr 19:4 DK-KJV] beklædningsgenstande
1Ch 19:4 Wherefore Hanun took David’s servants, and shaved them, and cut off their garments in the midst hard by their buttocks, and sent them away.
[1Kr 19:5 DK-KJV]
1Ch 19:5 Then there went certain, and told David how the men were served. And he sent to meet them: for the men were greatly ashamed. And the king said, Tarry at Jericho until your beards be grown, and then return.
[1Kr 19:6 DK-KJV]
1Ch 19:6 And when the children of Ammon saw that they had made themselves odious to David, Hanun and the children of Ammon sent a thousand talents of silver to hire them chariots and horsemen out of Mesopotamia, and out of Syria-maachah, and out of Zobah.
[1Kr 19:7 DK-KJV]
1Ch 19:7 So they hired thirty and two thousand chariots, and the king of Maachah and his people; who came and pitched before Medeba. And the children of Ammon gathered themselves together from their cities, and came to battle.
[1Kr 19:8 DK-KJV]
1Ch 19:8 And when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men.
[1Kr 19:9 DK-KJV]
1Ch 19:9 And the children of Ammon came out, and put the battle in array before the gate of the city: and the kings that were come were by themselves in the field.
[1Kr 19:10 DK-KJV]
1Ch 19:10 Now when Joab saw that the battle was set against him before and behind, he chose out of all the choice of Israel, and put them in array against the Syrians.
[1Kr 19:11 DK-KJV]
1Ch 19:11 And the rest of the people he delivered unto the hand of Abishai his brother, and they set themselves in array against the children of Ammon.
[1Kr 19:12 DK-KJV]
1Ch 19:12 And he said, If the Syrians be too strong for me, then thou shalt help me: but if the children of Ammon be too strong for thee, then I will help thee.
[1Kr 19:13 DK-KJV]
1Ch 19:13 Be of good courage, and let us behave ourselves valiantly for our people, and for the cities of our God: and let the LORD do that which is good in his sight.
[1Kr 19:14 DK-KJV]
1Ch 19:14 So Joab and the people that were with him drew nigh before the Syrians unto the battle; and they fled before him.
[1Kr 19:15 DK-KJV]
1Ch 19:15 And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab came to Jerusalem.
[1Kr 19:16 DK-KJV]
1Ch 19:16 And when the Syrians saw that they were put to the worse before Israel, they sent messengers, and drew forth the Syrians that were beyond the river: and Shophach the captain of the host of Hadarezer went before them.
[1Kr 19:17 DK-KJV]
1Ch 19:17 And it was told David; and he gathered all Israel, and passed over Jordan, and came upon them, and set the battle in array against them. So when David had put the battle in array against the Syrians, they fought with him.
[1Kr 19:18 DK-KJV]
1Ch 19:18 But the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians seven thousand men which fought in chariots, and forty thousand footmen, and killed Shophach the captain of the host.
[1Kr 19:19 DK-KJV]
1Ch 19:19 And when the servants of Hadarezer saw that they were put to the worse before Israel, they made peace with David, and became his servants: neither would the Syrians help the children of Ammon any more.
[1Kr 20:1 DK-KJV] Og det skete, at efter året var udløbet, på det tidspunkt når konger går ud til kamp, Joab ledte hærens styrke frem, og hærgede Ammons børns land, og kom og belejrede Rabbah. Men David opholdt sig i Jerusalem. Og Joab slog Rabbah, og destruerede den.
1Ch 20:1 And it came to pass, that after the year was expired, at the time that kings go out to battle, Joab led forth the power of the army, and wasted the country of the children of Ammon, and came and besieged Rabbah. But David tarried at Jerusalem. And Joab smote Rabbah, and destroyed it.
[1Kr 20:2 DK-KJV] Og David tog deres konges krone af fra hans hoved, og fandt at den vejede 34 kilo i guld, og der var værdifulde sten på den; og den var sat på Davids hoved: og han bragte også vældig meget bytte ud fra den by.
1Ch 20:2 And David took the crown of their king from off his head, and found it to weigh a talent of gold, and there were precious stones in it; and it was set upon David’s head: and he brought also exceeding much spoil out of the city.
[1Kr 20:3 DK-KJV] Og han bragte det folk der var derinde ud, og skar dem med save, og med harver af jern, og med økser. På samme måde handlede han med alle Ammons børns byer. Og David og hele folket returnerede til Jerusalem.
1Ch 20:3 And he brought out the people that were in it, and cut them with saws, and with harrows of iron, and with axes. Even so dealt David with all the cities of the children of Ammon. And David and all the people returned to Jerusalem.
[1Kr 20:4 DK-KJV] Og det skete efter dette, at der opstod krig i Gezer mod Filisterne; og på det tidspunkt drabte Hushathiten Sibbechai Sibbai der var fra børnene til giganten: og de var underkastet.
1Ch 20:4 And it came to pass after this, that there arose war at Gezer with the Philistines; at which time Sibbechai the Hushathite slew Sippai, that was of the children of the giant: and they were subdued.
[1Kr 20:5 DK-KJV] Og der var igen krig mod Filisterne; og Elhanan sønnen af Jair drabte Lahmi broren af Gittiten Goliath, hvis spydskaft var som en en væverbjælke.
1Ch 20:5 And there was war again with the Philistines; and Elhanan the son of Jair slew Lahmi the brother of Goliath the Gittite, whose spear staff was like a weaver’s beam.
[1Kr 20:6 DK-KJV] Og endnu igen var der krig i Gath, hvor der var en mand af stor statur, hvis fingre og tæer var 24, 6 på hver hånd, og 6 på hver fod: og han var også gigantens søn.
1Ch 20:6 And yet again there was war at Gath, where was a man of great stature, whose fingers and toes were four and twenty, six on each hand, and six on each foot: and he also was the son of the giant.
[1Kr 20:7 DK-KJV] Men da han besmittede Israel, drabte Jonathan sønnen af Shimea Davids bror ham.
1Ch 20:7 But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David’s brother slew him.
[1Kr 20:8 DK-KJV] Disse var født til giganten i Gath; og de faldt ved Davids hånd, og ved hans tjeneres hånd.
1Ch 20:8 These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.
[1Kr 21:1 DK-KJV] Og Satan rejste sig op imod Israel, og provokerede David til at tælle Israel.
1Ch 21:1 And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.
[1Kr 21:2 DK-KJV] Og David sagde til Joab og til lederne af folket, Gå, tæl Israel fra Beer-sheba lige til Dan; og bring antallet på dem til mig, så jeg må kende det.
1Ch 21:2 And David said to Joab and to the rulers of the people, Go, number Israel from Beer-sheba even to Dan; and bring the number of them to me, that I may know it.
[1Kr 21:3 DK-KJV] Og Joab svarede, HERREN laver hans folk 100 gange så mange flere end de er: men, min herre kongen, er de ikke alle min herres tjenere? hvorfor ønsker min herre da denne ting? hvorfor vil han være en årsag til overtrædelse overfor Israel?
1Ch 21:3 And Joab answered, The LORD make his people an hundred times so many more as they be: but, my lord the king, are they not all my lord’s servants? why then doth my lord require this thing? why will he be a cause of trespass to Israel?
[1Kr 21:4 DK-KJV] Imidlertid vandt kongens ord over Joab. Derfor rejste Joab, og gik udover hele Israel, og kom til Jerusalem.
1Ch 21:4 Nevertheless the king’s word prevailed against Joab. Wherefore Joab departed, and went throughout all Israel, and came to Jerusalem.
[1Kr 21:5 DK-KJV] Og Joab gav summen af folkets antal til David. Og alle de fra Israel var 1.100.000 mænd der drog sværd: og Judah var 170.000 mænd der drog sværd.
1Ch 21:5 And Joab gave the sum of the number of the people unto David. And all they of Israel were a thousand thousand and an hundred thousand men that drew sword: and Judah was four hundred threescore and ten thousand men that drew sword.
[1Kr 21:6 DK-KJV] Men Levi og Benjamin talte han ikke blandt dem: for kongens ord var hæslige for Joab.
1Ch 21:6 But Levi and Benjamin counted he not among them: for the king’s word was abominable to Joab.
[1Kr 21:7 DK-KJV] Og Gud var utilfreds med denne ting; derfor slog han Israel.
1Ch 21:7 And God was displeased with this thing; therefore he smote Israel.
[1Kr 21:8 DK-KJV] Og David sagde til Gud, Jeg har syndet meget, fordi jeg har gjort denne ting: men nu, jeg bønfalder dig, fjern fejltrinet fra din tjener; for det jeg har gjort er meget tåbeligt.
1Ch 21:8 And David said unto God, I have sinned greatly, because I have done this thing: but now, I beseech thee, do away the iniquity of thy servant; for I have done very foolishly.
[1Kr 21:9 DK-KJV] Og HERREN talte til Gad, Davids seer, og siger,
1Ch 21:9 And the LORD spake unto Gad, David’s seer, saying,
[1Kr 21:10 DK-KJV] Gå og fortæl David, og sig, Dette siger HERREN, Jeg tilbyder dig 3 ting: udvælg du en af dem, så jeg må gøre det mod dig.
1Ch 21:10 Go and tell David, saying, Thus saith the LORD, I offer thee three things: choose thee one of them, that I may do it unto thee.
[1Kr 21:11 DK-KJV] Sådant kom Gad til David, og sagde til ham, Dette siger HERREN, vælg du
1Ch 21:11 So Gad came to David, and said unto him, Thus saith the LORD, Choose thee
[1Kr 21:12 DK-KJV] Enten 3 års hungersnød; eller 3 måneder til at bli’ destrueret foran dine fjender, alt i mens dine fjenders sværd vinder over dig; eller 3 dage med HERRENs sværd, ja pestilensen, i landet, og HERRENs engel der destruerer udover alle Israels kyster. Tænk dig nu godt om hvilke ord jeg skal bringe tilbage til ham der sendte mig.
1Ch 21:12 Either three years’ famine; or three months to be destroyed before thy foes, while that the sword of thine enemies overtaketh thee; or else three days the sword of the LORD, even the pestilence, in the land, and the angel of the LORD destroying throughout all the coasts of Israel. Now therefore advise thyself what word I shall bring again to him that sent me.
[1Kr 21:13 DK-KJV] Og David sagde til Gad, Jeg er i store vanskeligheder: lad mig falde ind i HERRENs hånd nu; for hans barmhjertigheder er meget store: men lad mig ikke falde ind i menneskets hånd.
1Ch 21:13 And David said unto Gad, I am in a great strait: let me fall now into the hand of the LORD; for very great are his mercies: but let me not fall into the hand of man.
[1Kr 21:14 DK-KJV] Sådant sendte HERREN pestilens over Israel: og der faldt 70.000 mænd i Israel.
1Ch 21:14 So the LORD sent pestilence upon Israel: and there fell of Israel seventy thousand men.
[1Kr 21:15 DK-KJV] Og Gud sendte en engel til Jerusalem for at destruere den: og alt i mens han destruerede, lagde HERREN mærke til det, og han omvendte ham fra det onde, og sagde til englen der destruerede, Det er nok, hold nu din hånd tilbage. Og HERRENs engel stod ved Jebusiten Ornans tærskegulv.
1Ch 21:15 And God sent an angel unto Jerusalem to destroy it: and as he was destroying, the LORD beheld, and he repented him of the evil, and said to the angel that destroyed, It is enough, stay now thine hand. And the angel of the LORD stood by the threshingfloor of Ornan the Jebusite.
[1Kr 21:16 DK-KJV] Og David opløftede hans øjne, og så HERRENs engel stå mellem jorden og himlen, ved at ha’ et udtrukket sværd i hans hånd over Jerusalem. Da faldt David og de ældste fra Israel, som var iklædt i sækkelærred, på deres ansigter.
1Ch 21:16 And David lifted up his eyes, and saw the angel of the LORD stand between the earth and the heaven, having a drawn sword in his hand stretched out over Jerusalem. Then David and the elders of Israel, who were clothed in sackcloth, fell upon their faces.
[1Kr 21:17 DK-KJV] Og David sagde til Gud, Er det ikke mig der befalede folket til at bli’ talt? ja jeg er det i virkeligheden der har syndet og gjort ondt; men angående disse får, hvad har de gjort? lad din hånd, jeg ber dig, Kæreste HERRE min Gud, være over mig, og over min fars hus; men ikke over dit folk, at de skulle bli’ plaget.
1Ch 21:17 And David said unto God, Is it not I that commanded the people to be numbered? even I it is that have sinned and done evil indeed; but as for these sheep, what have they done? let thine hand, I pray thee, O LORD my God, be on me, and on my father’s house; but not on thy people, that they should be plagued.
[1Kr 21:18 DK-KJV] Da befalede HERRENs engel Gad til at sige til David, at David skulle gå op, og sætte et alter op til HERREN på Jebusiten Ornans tærskegulv.
1Ch 21:18 Then the angel of the LORD commanded Gad to say to David, that David should go up, and set up an altar unto the LORD in the threshingfloor of Ornan the Jebusite.
[1Kr 21:19 DK-KJV] Og David gik op ved Gads ordsprog, som han talte i HERRENs navn.
1Ch 21:19 And David went up at the saying of Gad, which he spake in the name of the LORD.
[1Kr 21:20 DK-KJV] Og Ornan vendte sig rundt, og så englen; og hans 4 sønner hos ham gemte demselv. Nu var Ornan i gang med at tærske hvede.
1Ch 21:20 And Ornan turned back, and saw the angel; and his four sons with him hid themselves. Now Ornan was threshing wheat.
[1Kr 21:21 DK-KJV] Og som David kom til Ornan, kiggede Ornan og så David, og gik ud af tærskegulvet, og bukkede hamselv for David med hans ansigt mod jorden.
1Ch 21:21 And as David came to Ornan, Ornan looked and saw David, and went out of the threshingfloor, and bowed himself to David with his face to the ground.
[1Kr 21:22 DK-KJV] Da sagde David til Ornan, Skænk mig stedet for dette tærskegulv, så jeg må bygge et alter derinde til HERREN: du skal skænke mig det for den fulde pris: så plagen må bli’ holdt tilbage fra folket.
1Ch 21:22 Then David said to Ornan, Grant me the place of this threshingfloor, that I may build an altar therein unto the LORD: thou shalt grant it me for the full price: that the plague may be stayed from the people.
[1Kr 21:23 DK-KJV] Og Ornan sagde til David, Ta’ det til dig, og lad min herre kongen gøre det som er godt i hans øjne: se, jeg giver dig også okser til brændoffergaver, og tærskeredskaberne som træ, og hveden til madoffergaven; jeg gir’ det hele.
1Ch 21:23 And Ornan said unto David, Take it to thee, and let my lord the king do that which is good in his eyes: lo, I give thee the oxen also for burnt offerings, and the threshing instruments for wood, and the wheat for the meat offering; I give it all.
[1Kr 21:24 DK-KJV] Og kong David sagde til Ornan, Nej; men jeg vil virkelig købe det for den fulde pris: for jeg vil ikke ta’ det som er dit til HERREN, ej heller tilbyde brændoffergaver uden omkostning.
1Ch 21:24 And king David said to Ornan, Nay; but I will verily buy it for the full price: for I will not take that which is thine for the LORD, nor offer burnt offerings without cost.
[1Kr 21:25 DK-KJV] Sådant gav David 600 opvejede guldshekler til Ornan for stedet.
1Ch 21:25 So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight.
[1Kr 21:26 DK-KJV] Og der byggede David et alter til HERREN, og tilbød brændoffergaver og fredsoffergaver, og kaldte på HERREN; og han svarede ham fra himlen via ild på brændoffergavealteret.
1Ch 21:26 And David built there an altar unto the LORD, and offered burnt offerings and peace offerings, and called upon the LORD; and he answered him from heaven by fire upon the altar of burnt offering.
[1Kr 21:27 DK-KJV] Og HERREN befalede englen; og han han satte hans sværd tilbage i des skede.
1Ch 21:27 And the LORD commanded the angel; and he put up his sword again into the sheath thereof.
[1Kr 21:28 DK-KJV] På det tidspunkt da David så at HERREN havde svaret ham på Jebusiten Ornans tærskegulv, da ofrede han der.
1Ch 21:28 At that time when David saw that the LORD had answered him in the threshingfloor of Ornan the Jebusite, then he sacrificed there.
[1Kr 21:29 DK-KJV] For HERRENs tabernakel, som Moses lavede i vildmarken, og brændoffergavealteret, i den årtid i det høje sted i Gibeon.
1Ch 21:29 For the tabernacle of the LORD, which Moses made in the wilderness, and the altar of the burnt offering, were at that season in the high place at Gibeon.
[1Kr 21:30 DK-KJV] Men David kunne ikke gå foran det for at rådspørge Gud: for han var bange på grund af HERRENs engels sværd.
1Ch 21:30 But David could not go before it to inquire of God: for he was afraid because of the sword of the angel of the LORD.
[1Kr 22:1 DK-KJV] brændoffergavealteret
1Ch 22:1 Then David said, This is the house of the LORD God, and this is the altar of the burnt offering for Israel.
[1Kr 22:2 DK-KJV]
1Ch 22:2 And David commanded to gather together the strangers that were in the land of Israel; and he set masons to hew wrought stones to build the house of God.
[1Kr 22:3 DK-KJV]
1Ch 22:3 And David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the joinings; and brass in abundance without weight;
[1Kr 22:4 DK-KJV]
1Ch 22:4 Also cedar trees in abundance: for the Zidonians and they of Tyre brought much cedar wood to David.
[1Kr 22:5 DK-KJV] Da sagde David, Min søn Solomon er ung og sart, og det hus som skal bygges til Herren skal være overordentligt pragtfuldt, af berømmelse og herlighed udover alle lande: jeg vil nu derfor lave forberedelser til det. Sådant forberedte David rigtigt meget før sin død.
1Ch 22:5 And David said, Solomon my son is young and tender, and the house that is to be builded for the LORD must be exceeding magnifical, of fame and of glory throughout all countries: I will therefore now make preparation for it. So David prepared abundantly before his death.
[1Kr 22:6 DK-KJV] Derefter kaldte han på sin søn Solomon, og pålagde han at bygge et hus til HERREN Israels Gud.
1Ch 22:6 Then he called for Solomon his son, and charged him to build an house for the LORD God of Israel.
[1Kr 22:7 DK-KJV] Og David sagde til Solomon, Min søn, hva’ angår mig, jeg havde i sinde at bygge et hus til HERREN min Guds navn:
1Ch 22:7 And David said to Solomon, My son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the LORD my God:
[1Kr 22:8 DK-KJV] Men HERRENs ord kom til mig, som siger, Du har udgydt rigtig meget blod, og har lavet store krige: du skal ikke bygge et hus til mit navn, eftersom du foran mine øjne har udgydt meget blod på jorden.
1Ch 22:8 But the word of the LORD came to me, saying, Thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars: thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight.
[1Kr 22:9 DK-KJV] Læg mærke til, en søn skal bli’ født til dig, som skal være en hvilens mand: og jeg vil gi’ ham hvile fra alle hans fjender rundt om: for hans navn skal være Solomon, og jeg vil gi’ fred og ro til Israel i hans dage.
1Ch 22:9 Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of rest; and I will give him rest from all his enemies round about: for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness unto Israel in his days.
[1Kr 22:10 DK-KJV] Han skal bygge et hus til mit navn; og han skal være min søn, og jeg vil være hans far; og jeg vil etablere tronen for hans kongerige over Israel for evigt.
1Ch 22:10 He shall build an house for my name; and he shall be my son, and I will be his father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.
[1Kr 22:11 DK-KJV]
1Ch 22:11 Now, my son, the LORD be with thee; and prosper thou, and build the house of the LORD thy God, as he hath said of thee.
[1Kr 22:12 DK-KJV]
1Ch 22:12 Only the LORD give thee wisdom and understanding, and give thee charge concerning Israel, that thou mayest keep the law of the LORD thy God.
[1Kr 22:13 DK-KJV]
1Ch 22:13 Then shalt thou prosper, if thou takest heed to fulfil the statutes and judgments which the LORD charged Moses with concerning Israel: be strong, and of good courage; dread not, nor be dismayed.
[1Kr 22:14 DK-KJV] For læg nu mærke til, i min trængsel har jeg til HERRENs hus forberedt 100.000 talenter med guld, og 1.000.000 talenter med sølv; og af messing og jern uden vægt; for det er i overflod: tømmer også og sten har jeg forberedt; og du kan lægge mere dertil.
1Ch 22:14 Now, behold, in my trouble I have prepared for the house of the LORD an hundred thousand talents of gold, and a thousand thousand talents of silver; and of brass and iron without weight; for it is in abundance: timber also and stone have I prepared; and thou mayest add thereto.
[1Kr 22:15 DK-KJV]
1Ch 22:15 Moreover there are workmen with thee in abundance, hewers and workers of stone and timber, and all manner of cunning men for every manner of work.
[1Kr 22:16 DK-KJV]
1Ch 22:16 Of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number. Arise therefore, and be doing, and the LORD be with thee.
[1Kr 22:17 DK-KJV]
1Ch 22:17 David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son, saying,
[1Kr 22:18 DK-KJV]
1Ch 22:18 Is not the LORD your God with you? and hath he not given you rest on every side? for he hath given the inhabitants of the land into mine hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.
[1Kr 22:19 DK-KJV] HERRENs pagtsark
1Ch 22:19 Now set your heart and your soul to seek the LORD your God; arise therefore, and build ye the sanctuary of the LORD God, to bring the ark of the covenant of the LORD, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of the LORD.
[1Kr 23:1 DK-KJV] Så da David var gammel og mæt af dage, gjorde han Solomon hans søn til konge over Israel.
1Ch 23:1 So when David was old and full of days, he made Solomon his son king over Israel.
[1Kr 23:2 DK-KJV] Og han forsamlede alle prinserne i Israel, hos præsterne og Leviterne.
1Ch 23:2 And he gathered together all the princes of Israel, with the priests and the Levites.
[1Kr 23:3 DK-KJV] Nu var Leviterne talt fra 30 års alderen og opad: og deres nummer via deres antal, mand efter mand, var 38000.
1Ch 23:3 Now the Levites were numbered from the age of thirty years and upward: and their number by their polls, man by man, was thirty and eight thousand.
[1Kr 23:4 DK-KJV]
1Ch 23:4 Of which, twenty and four thousand were to set forward the work of the house of the LORD; and six thousand were officers and judges:
[1Kr 23:5 DK-KJV]
1Ch 23:5 Moreover four thousand were porters; and four thousand praised the LORD with the instruments which I made, said David, to praise therewith.
[1Kr 23:6 DK-KJV] , nemlig,
1Ch 23:6 And David divided them into courses among the sons of Levi, namely, Gershon, Kohath, and Merari.
[1Kr 23:7 DK-KJV]
1Ch 23:7 Of the Gershonites were, Laadan, and Shimei.
[1Kr 23:8 DK-KJV]
1Ch 23:8 The sons of Laadan; the chief was Jehiel, and Zetham, and Joel, three.
[1Kr 23:9 DK-KJV]
1Ch 23:9 The sons of Shimei; Shelomith, and Haziel, and Haran, three. These were the chief of the fathers of Laadan.
[1Kr 23:10 DK-KJV]
1Ch 23:10 And the sons of Shimei were, Jahath, Zina, and Jeush, and Beriah. These four were the sons of Shimei.
[1Kr 23:11 DK-KJV] efter deres fædres hus.
1Ch 23:11 And Jahath was the chief, and Zizah the second: but Jeush and Beriah had not many sons; therefore they were in one reckoning, according to their father’s house.
[1Kr 23:12 DK-KJV]
1Ch 23:12 The sons of Kohath; Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, four.
[1Kr 23:13 DK-KJV]
1Ch 23:13 The sons of Amram; Aaron and Moses: and Aaron was separated, that he should sanctify the most holy things, he and his sons for ever, to burn incense before the LORD, to minister unto him, and to bless in his name for ever.
[1Kr 23:14 DK-KJV]
1Ch 23:14 Now concerning Moses the man of God, his sons were named of the tribe of Levi.
[1Kr 23:15 DK-KJV]
1Ch 23:15 The sons of Moses were, Gershom, and Eliezer.
[1Kr 23:16 DK-KJV]
1Ch 23:16 Of the sons of Gershom, Shebuel was the chief.
[1Kr 23:17 DK-KJV]
1Ch 23:17 And the sons of Eliezer were, Rehabiah the chief. And Eliezer had none other sons; but the sons of Rehabiah were very many.
[1Kr 23:18 DK-KJV]
1Ch 23:18 Of the sons of Izhar; Shelomith the chief.
[1Kr 23:19 DK-KJV]
1Ch 23:19 Of the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, and Jekameam the fourth.
[1Kr 23:20 DK-KJV]
1Ch 23:20 Of the sons of Uzziel; Michah the first, and Jesiah the second.
[1Kr 23:21 DK-KJV]
1Ch 23:21 The sons of Merari; Mahli, and Mushi. The sons of Mahli; Eleazar, and Kish.
[1Kr 23:22 DK-KJV]
1Ch 23:22 And Eleazar died, and had no sons, but daughters: and their brethren the sons of Kish took them.
[1Kr 23:23 DK-KJV]
1Ch 23:23 The sons of Mushi; Mahli, and Eder, and Jeremoth, three.
[1Kr 23:24 DK-KJV]
1Ch 23:24 These were the sons of Levi after the house of their fathers; even the chief of the fathers, as they were counted by number of names by their polls, that did the work for the service of the house of the LORD, from the age of twenty years and upward.
[1Kr 23:25 DK-KJV] For David sagde, HERREN Israels Gud har givet hvile til hans folk, så de må bo i Jerusalem for evigt:
1Ch 23:25 For David said, The LORD God of Israel hath given rest unto his people, that they may dwell in Jerusalem for ever:
[1Kr 23:26 DK-KJV]
1Ch 23:26 And also unto the Levites; they shall no more carry the tabernacle, nor any vessels of it for the service thereof.
[1Kr 23:27 DK-KJV]
1Ch 23:27 For by the last words of David the Levites were numbered from twenty years old and above:
[1Kr 23:28 DK-KJV]
1Ch 23:28 Because their office was to wait on the sons of Aaron for the service of the house of the LORD, in the courts, and in the chambers, and in the purifying of all holy things, and the work of the service of the house of God;
[1Kr 23:29 DK-KJV]
1Ch 23:29 Both for the shewbread, and for the fine flour for meat offering, and for the unleavened cakes, and for that which is baked in the pan, and for that which is fried, and for all manner of measure and size;
[1Kr 23:30 DK-KJV]
1Ch 23:30 And to stand every morning to thank and praise the LORD, and likewise at even;
[1Kr 23:31 DK-KJV]
1Ch 23:31 And to offer all burnt sacrifices unto the LORD in the sabbaths, in the new moons, and on the set feasts, by number, according to the order commanded unto them, continually before the LORD:
[1Kr 23:32 DK-KJV] menighedens tabernakel
1Ch 23:32 And that they should keep the charge of the tabernacle of the congregation, and the charge of the holy place, and the charge of the sons of Aaron their brethren, in the service of the house of the LORD.
[1Kr 24:1 DK-KJV]
1Ch 24:1 Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
[1Kr 24:2 DK-KJV] præsteembedet
1Ch 24:2 But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest’s office.
[1Kr 24:3 DK-KJV] efter deres embede i deres tjeneste.
1Ch 24:3 And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
[1Kr 24:4 DK-KJV]efter deres fædres hus
1Ch 24:4 And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar; and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
[1Kr 24:5 DK-KJV]
1Ch 24:5 Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
[1Kr 24:6 DK-KJV]
1Ch 24:6 And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
[1Kr 24:7 DK-KJV]
1Ch 24:7 Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
[1Kr 24:8 DK-KJV]
1Ch 24:8 The third to Harim, the fourth to Seorim,
[1Kr 24:9 DK-KJV]
1Ch 24:9 The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
[1Kr 24:10 DK-KJV]
1Ch 24:10 The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
[1Kr 24:11 DK-KJV]
1Ch 24:11 The ninth to Jeshua, the tenth to Shecaniah,
[1Kr 24:12 DK-KJV]
1Ch 24:12 The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
[1Kr 24:13 DK-KJV]
1Ch 24:13 The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
[1Kr 24:14 DK-KJV]
1Ch 24:14 The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
[1Kr 24:15 DK-KJV]
1Ch 24:15 The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
[1Kr 24:16 DK-KJV]
1Ch 24:16 The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
[1Kr 24:17 DK-KJV]
1Ch 24:17 The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
[1Kr 24:18 DK-KJV]
1Ch 24:18 The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
[1Kr 24:19 DK-KJV] , ifølge deres skik, under Aaron deres far, som HERREN Israels Gud hanvde befalet ham.
1Ch 24:19 These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
[1Kr 24:20 DK-KJV]
1Ch 24:20 And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
[1Kr 24:21 DK-KJV]
1Ch 24:21 Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
[1Kr 24:22 DK-KJV]
1Ch 24:22 Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
[1Kr 24:23 DK-KJV]
1Ch 24:23 And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
[1Kr 24:24 DK-KJV]
1Ch 24:24 Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
[1Kr 24:25 DK-KJV]
1Ch 24:25 The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
[1Kr 24:26 DK-KJV]
1Ch 24:26 The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
[1Kr 24:27 DK-KJV]
1Ch 24:27 The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
[1Kr 24:28 DK-KJV]
1Ch 24:28 Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
[1Kr 24:29 DK-KJV]
1Ch 24:29 Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
[1Kr 24:30 DK-KJV]
1Ch 24:30 The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
[1Kr 24:31 DK-KJV]
1Ch 24:31 These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.
[1Kr 25:1 DK-KJV] : og antallet på arbejdsmændene efter deres tjeneste var:
1Ch 25:1 Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
[1Kr 25:2 DK-KJV]
1Ch 25:2 Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
[1Kr 25:3 DK-KJV]
1Ch 25:3 Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
[1Kr 25:4 DK-KJV]
1Ch 25:4 Of Heman: the sons of Heman; Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamti-ezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
[1Kr 25:5 DK-KJV]
1Ch 25:5 All these were the sons of Heman the king’s seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
[1Kr 25:6 DK-KJV]
1Ch 25:6 All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king’s order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
[1Kr 25:7 DK-KJV] Så antallet på dem, med deres brødre der var instrueret i HERRENs sange, ja alle der var kyndige, var 288.
1Ch 25:7 So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
[1Kr 25:8 DK-KJV]
1Ch 25:8 And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
[1Kr 25:9 DK-KJV]
1Ch 25:9 Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:
[1Kr 25:10 DK-KJV]
1Ch 25:10 The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:11 DK-KJV]
1Ch 25:11 The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:12 DK-KJV]
1Ch 25:12 The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:13 DK-KJV]
1Ch 25:13 The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:14 DK-KJV]
1Ch 25:14 The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:15 DK-KJV]
1Ch 25:15 The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:16 DK-KJV]
1Ch 25:16 The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:17 DK-KJV]
1Ch 25:17 The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:18 DK-KJV]
1Ch 25:18 The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:19 DK-KJV]
1Ch 25:19 The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:20 DK-KJV]
1Ch 25:20 The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:21 DK-KJV]
1Ch 25:21 The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:22 DK-KJV]
1Ch 25:22 The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:23 DK-KJV]
1Ch 25:23 The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:24 DK-KJV]
1Ch 25:24 The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:25 DK-KJV]
1Ch 25:25 The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:26 DK-KJV]
1Ch 25:26 The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:27 DK-KJV]
1Ch 25:27 The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:28 DK-KJV]
1Ch 25:28 The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:29 DK-KJV]
1Ch 25:29 The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:30 DK-KJV]
1Ch 25:30 The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
[1Kr 25:31 DK-KJV]
1Ch 25:31 The four and twentieth to Romamti-ezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.
[1Kr 26:1 DK-KJV]
1Ch 26:1 Concerning the divisions of the porters: Of the Korhites was Meshelemiah the son of Kore, of the sons of Asaph.
[1Kr 26:2 DK-KJV]
1Ch 26:2 And the sons of Meshelemiah were, Zechariah the firstborn, Jediael the second, Zebadiah the third, Jathniel the fourth,
[1Kr 26:3 DK-KJV]
1Ch 26:3 Elam the fifth, Jehohanan the sixth, Elioenai the seventh.
[1Kr 26:4 DK-KJV]
1Ch 26:4 Moreover the sons of Obed-edom were, Shemaiah the firstborn, Jehozabad the second, Joah the third, and Sacar the fourth, and Nethaneel the fifth,
[1Kr 26:5 DK-KJV]
1Ch 26:5 Ammiel the sixth, Issachar the seventh, Peulthai the eighth: for God blessed him.
[1Kr 26:6 DK-KJV]
1Ch 26:6 Also unto Shemaiah his son were sons born, that ruled throughout the house of their father: for they were mighty men of valour.
[1Kr 26:7 DK-KJV]
1Ch 26:7 The sons of Shemaiah; Othni, and Rephael, and Obed, Elzabad, whose brethren were strong men, Elihu, and Semachiah.
[1Kr 26:8 DK-KJV]
1Ch 26:8 All these of the sons of Obed-edom: they and their sons and their brethren, able men for strength for the service, were threescore and two of Obed-edom.
[1Kr 26:9 DK-KJV]
1Ch 26:9 And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen.
[1Kr 26:10 DK-KJV]
1Ch 26:10 Also Hosah, of the children of Merari, had sons; Simri the chief, (for though he was not the firstborn, yet his father made him the chief;)
[1Kr 26:11 DK-KJV]
1Ch 26:11 Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth: all the sons and brethren of Hosah were thirteen.
[1Kr 26:12 DK-KJV]
1Ch 26:12 Among these were the divisions of the porters, even among the chief men, having wards one against another, to minister in the house of the LORD.
[1Kr 26:13 DK-KJV]efter deres fædres hus
1Ch 26:13 And they cast lots, as well the small as the great, according to the house of their fathers, for every gate.
[1Kr 26:14 DK-KJV]
1Ch 26:14 And the lot eastward fell to Shelemiah. Then for Zechariah his son, a wise counseller, they cast lots; and his lot came out northward.
[1Kr 26:15 DK-KJV]
1Ch 26:15 To Obed-edom southward; and to his sons the house of Asuppim.
[1Kr 26:16 DK-KJV]
1Ch 26:16 To Shuppim and Hosah the lot came forth westward, with the gate Shallecheth, by the causeway of the going up, ward against ward.
[1Kr 26:17 DK-KJV]
1Ch 26:17 Eastward were six Levites, northward four a day, southward four a day, and toward Asuppim two and two.
[1Kr 26:18 DK-KJV]
1Ch 26:18 At Parbar westward, four at the causeway, and two at Parbar.
[1Kr 26:19 DK-KJV]
1Ch 26:19 These are the divisions of the porters among the sons of Kore, and among the sons of Merari.
[1Kr 26:20 DK-KJV]
1Ch 26:20 And of the Levites, Ahijah was over the treasures of the house of God, and over the treasures of the dedicated things.
[1Kr 26:21 DK-KJV]
1Ch 26:21 As concerning the sons of Laadan; the sons of the Gershonite Laadan, chief fathers, even of Laadan the Gershonite, were Jehieli.
[1Kr 26:22 DK-KJV]
1Ch 26:22 The sons of Jehieli; Zetham, and Joel his brother, which were over the treasures of the house of the LORD.
[1Kr 26:23 DK-KJV]
1Ch 26:23 Of the Amramites, and the Izharites, the Hebronites, and the Uzzielites:
[1Kr 26:24 DK-KJV]
1Ch 26:24 And Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was ruler of the treasures.
[1Kr 26:25 DK-KJV]
1Ch 26:25 And his brethren by Eliezer; Rehabiah his son, and Jeshaiah his son, and Joram his son, and Zichri his son, and Shelomith his son.
[1Kr 26:26 DK-KJV]
1Ch 26:26 Which Shelomith and his brethren were over all the treasures of the dedicated things, which David the king, and the chief fathers, the captains over thousands and hundreds, and the captains of the host, had dedicated.
[1Kr 26:27 DK-KJV]
1Ch 26:27 Out of the spoils won in battles did they dedicate to maintain the house of the LORD.
[1Kr 26:28 DK-KJV]
1Ch 26:28 And all that Samuel the seer, and Saul the son of Kish, and Abner the son of Ner, and Joab the son of Zeruiah, had dedicated; and whosoever had dedicated any thing, it was under the hand of Shelomith, and of his brethren.
[1Kr 26:29 DK-KJV]
1Ch 26:29 Of the Izharites, Chenaniah and his sons were for the outward business over Israel, for officers and judges.
[1Kr 26:30 DK-KJV]
1Ch 26:30 And of the Hebronites, Hashabiah and his brethren, men of valour, a thousand and seven hundred, were officers among them of Israel on this side Jordan westward in all the business of the LORD, and in the service of the king.
[1Kr 26:31 DK-KJV]
1Ch 26:31 Among the Hebronites was Jerijah the chief, even among the Hebronites, according to the generations of his fathers. In the fortieth year of the reign of David they were sought for, and there were found among them mighty men of valour at Jazer of Gilead.
[1Kr 26:32 DK-KJV]
1Ch 26:32 And his brethren, men of valour, were two thousand and seven hundred chief fathers, whom king David made rulers over the Reubenites, the Gadites, and the half tribe of Manasseh, for every matter pertaining to God, and affairs of the king.
[1Kr 27:1 DK-KJV]
1Ch 27:1 Now the children of Israel after their number, to wit, the chief fathers and captains of thousands and hundreds, and their officers that served the king in any matter of the courses, which came in and went out month by month throughout all the months of the year, of every course were twenty and four thousand.
[1Kr 27:2 DK-KJV]
1Ch 27:2 Over the first course for the first month was Jashobeam the son of Zabdiel: and in his course were twenty and four thousand.
[1Kr 27:3 DK-KJV]
1Ch 27:3 Of the children of Perez was the chief of all the captains of the host for the first month.
[1Kr 27:4 DK-KJV]
1Ch 27:4 And over the course of the second month was Dodai an Ahohite, and of his course was Mikloth also the ruler: in his course likewise were twenty and four thousand.
[1Kr 27:5 DK-KJV]
1Ch 27:5 The third captain of the host for the third month was Benaiah the son of Jehoiada, a chief priest: and in his course were twenty and four thousand.
[1Kr 27:6 DK-KJV]
1Ch 27:6 This is that Benaiah, who was mighty among the thirty, and above the thirty: and in his course was Ammizabad his son.
[1Kr 27:7 DK-KJV]
1Ch 27:7 The fourth captain for the fourth month was Asahel the brother of Joab, and Zebadiah his son after him: and in his course were twenty and four thousand.
[1Kr 27:8 DK-KJV]
1Ch 27:8 The fifth captain for the fifth month was Shamhuth the Izrahite: and in his course were twenty and four thousand.
[1Kr 27:9 DK-KJV]
1Ch 27:9 The sixth captain for the sixth month was Ira the son of Ikkesh the Tekoite: and in his course were twenty and four thousand.
[1Kr 27:10 DK-KJV]
1Ch 27:10 The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.
[1Kr 27:11 DK-KJV]
1Ch 27:11 The eighth captain for the eighth month was Sibbecai the Hushathite, of the Zarhites: and in his course were twenty and four thousand.
[1Kr 27:12 DK-KJV]
1Ch 27:12 The ninth captain for the ninth month was Abiezer the Anetothite, of the Benjamites: and in his course were twenty and four thousand.
[1Kr 27:13 DK-KJV]
1Ch 27:13 The tenth captain for the tenth month was Maharai the Netophathite, of the Zarhites: and in his course were twenty and four thousand.
[1Kr 27:14 DK-KJV]
1Ch 27:14 The eleventh captain for the eleventh month was Benaiah the Pirathonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.
[1Kr 27:15 DK-KJV]
1Ch 27:15 The twelfth captain for the twelfth month was Heldai the Netophathite, of Othniel: and in his course were twenty and four thousand.
[1Kr 27:16 DK-KJV]
1Ch 27:16 Furthermore over the tribes of Israel: the ruler of the Reubenites was Eliezer the son of Zichri: of the Simeonites, Shephatiah the son of Maachah:
[1Kr 27:17 DK-KJV]
1Ch 27:17 Of the Levites, Hashabiah the son of Kemuel: of the Aaronites, Zadok:
[1Kr 27:18 DK-KJV]
1Ch 27:18 Of Judah, Elihu, one of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael:
[1Kr 27:19 DK-KJV]
1Ch 27:19 Of Zebulun, Ishmaiah the son of Obadiah: of Naphtali, Jerimoth the son of Azriel:
[1Kr 27:20 DK-KJV]
1Ch 27:20 Of the children of Ephraim, Hoshea the son of Azaziah: of the half tribe of Manasseh, Joel the son of Pedaiah:
[1Kr 27:21 DK-KJV]
1Ch 27:21 Of the half tribe of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner:
[1Kr 27:22 DK-KJV]
1Ch 27:22 Of Dan, Azareel the son of Jeroham. These were the princes of the tribes of Israel.
[1Kr 27:23 DK-KJV] Men David tog ikke antallet på dem der var 20 år og under: fordi HERREN havde sagt at han ville forøge Israel som himlenes stjerner.
1Ch 27:23 But David took not the number of them from twenty years old and under: because the LORD had said he would increase Israel like to the stars of the heavens.
[1Kr 27:24 DK-KJV]
1Ch 27:24 Joab the son of Zeruiah began to number, but he finished not, because there fell wrath for it against Israel; neither was the number put in the account of the chronicles of king David.
[1Kr 27:25 DK-KJV]
1Ch 27:25 And over the king’s treasures was Azmaveth the son of Adiel: and over the storehouses in the fields, in the cities, and in the villages, and in the castles, was Jehonathan the son of Uzziah:
[1Kr 27:26 DK-KJV]
1Ch 27:26 And over them that did the work of the field for tillage of the ground was Ezri the son of Chelub:
[1Kr 27:27 DK-KJV]
1Ch 27:27 And over the vineyards was Shimei the Ramathite: over the increase of the vineyards for the wine cellars was Zabdi the Shiphmite:
[1Kr 27:28 DK-KJV]
1Ch 27:28 And over the olive trees and the sycomore trees that were in the low plains was Baal-hanan the Gederite: and over the cellars of oil was Joash:
[1Kr 27:29 DK-KJV]
1Ch 27:29 And over the herds that fed in Sharon was Shitrai the Sharonite: and over the herds that were in the valleys was Shaphat the son of Adlai:
[1Kr 27:30 DK-KJV]
1Ch 27:30 Over the camels also was Obil the Ishmaelite: and over the asses was Jehdeiah the Meronothite:
[1Kr 27:31 DK-KJV]
1Ch 27:31 And over the flocks was Jaziz the Hagerite. All these were the rulers of the substance which was king David’s.
[1Kr 27:32 DK-KJV]
1Ch 27:32 Also Jonathan David’s uncle was a counseller, a wise man, and a scribe: and Jehiel the son of Hachmoni was with the king’s sons:
[1Kr 27:33 DK-KJV]
1Ch 27:33 And Ahithophel was the king’s counseller: and Hushai the Archite was the king’s companion:
[1Kr 27:34 DK-KJV]
1Ch 27:34 And after Ahithophel was Jehoiada the son of Benaiah, and Abiathar: and the general of the king’s army was Joab.
[1Kr 28:1 DK-KJV] , og forvalterne over
1Ch 28:1 And David assembled all the princes of Israel, the princes of the tribes, and the captains of the companies that ministered to the king by course, and the captains over the thousands, and captains over the hundreds, and the stewards over all the substance and possession of the king, and of his sons, with the officers, and with the mighty men, and with all the valiant men, unto Jerusalem.
[1Kr 28:2 DK-KJV] HERRENs pagtsark
1Ch 28:2 Then David the king stood up upon his feet, and said, Hear me, my brethren, and my people: As for me, I had in mine heart to build an house of rest for the ark of the covenant of the LORD, and for the footstool of our God, and had made ready for the building:
[1Kr 28:3 DK-KJV]
1Ch 28:3 But God said unto me, Thou shalt not build an house for my name, because thou hast been a man of war, and hast shed blood.
[1Kr 28:4 DK-KJV]HERREN Israels Gud
1Ch 28:4 Howbeit the LORD God of Israel chose me before all the house of my father to be king over Israel for ever: for he hath chosen Judah to be the ruler; and of the house of Judah, the house of my father; and among the sons of my father he liked me to make me king over all Israel:
[1Kr 28:5 DK-KJV]
1Ch 28:5 And of all my sons, (for the LORD hath given me many sons,) he hath chosen Solomon my son to sit upon the throne of the kingdom of the LORD over Israel.
[1Kr 28:6 DK-KJV]
1Ch 28:6 And he said unto me, Solomon thy son, he shall build my house and my courts: for I have chosen him to be my son, and I will be his father.
[1Kr 28:7 DK-KJV]
1Ch 28:7 Moreover I will establish his kingdom for ever, if he be constant to do my commandments and my judgments, as at this day.
[1Kr 28:8 DK-KJV]
1Ch 28:8 Now therefore in the sight of all Israel the congregation of the LORD, and in the audience of our God, keep and seek for all the commandments of the LORD your God: that ye may possess this good land, and leave it for an inheritance for your children after you for ever.
[1Kr 28:9 DK-KJV]
1Ch 28:9 And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the LORD searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee; but if thou forsake him, he will cast thee off for ever.
[1Kr 28:10 DK-KJV] Vær nu varsom; for HERREN har udvalgt dig til at bygge et hus til helligdommen: vær stærk, og gør det.
1Ch 28:10 Take heed now; for the LORD hath chosen thee to build an house for the sanctuary: be strong, and do it.
[1Kr 28:11 DK-KJV] Da gav David hans søn Solomon skabelonen på søjlegangen, og på des huse, og på des skattekamre, og på des øver kamre, og på des indvendige saloner, og på stedet for barmhjertighedssædet,
1Ch 28:11 Then David gave to Solomon his son the pattern of the porch, and of the houses thereof, and of the treasuries thereof, and of the upper chambers thereof, and of the inner parlours thereof, and of the place of the mercy seat,
[1Kr 28:12 DK-KJV] Og skabelonen på alt det han havde via ånden, på gårdspladsen til HERRENs hus, og på alle kamrene rundt om, på skattekamrene til Guds hus, og på skattekamrene til de indviede ting:
1Ch 28:12 And the pattern of all that he had by the spirit, of the courts of the house of the LORD, and of all the chambers round about, of the treasuries of the house of God, and of the treasuries of the dedicated things:
[1Kr 28:13 DK-KJV]
1Ch 28:13 Also for the courses of the priests and the Levites, and for all the work of the service of the house of the LORD, and for all the vessels of service in the house of the LORD.
[1Kr 28:14 DK-KJV]
1Ch 28:14 He gave of gold by weight for things of gold, for all instruments of all manner of service; silver also for all instruments of silver by weight, for all instruments of every kind of service:
[1Kr 28:15 DK-KJV]
1Ch 28:15 Even the weight for the candlesticks of gold, and for their lamps of gold, by weight for every candlestick, and for the lamps thereof: and for the candlesticks of silver by weight, both for the candlestick, and also for the lamps thereof, according to the use of every candlestick.
[1Kr 28:16 DK-KJV]
1Ch 28:16 And by weight he gave gold for the tables of shewbread, for every table; and likewise silver for the tables of silver:
[1Kr 28:17 DK-KJV]
1Ch 28:17 Also pure gold for the fleshhooks, and the bowls, and the cups: and for the golden basons he gave gold by weight for every bason; and likewise silver by weight for every bason of silver:
[1Kr 28:18 DK-KJV] Og til røgelsesalteret renset guld via vægt; og guld til skabelonen på kerubernes stridsvogn, der spredte deres vinger ud, og dækkede HERRENs pagtsark.
1Ch 28:18 And for the altar of incense refined gold by weight; and gold for the pattern of the chariot of the cherubims, that spread out their wings, and covered the ark of the covenant of the LORD.
[1Kr 28:19 DK-KJV] Alt dette, sagde David, fik HERREN mig til at forstå i skrift via hans hånd over mig, ja alt arbejdet  med denne skabelon.
1Ch 28:19 All this, said David, the LORD made me understand in writing by his hand upon me, even all the works of this pattern.
[1Kr 28:20 DK-KJV] Og David sagde til hans søn Solomon, Vær stærk og ved godt mod, og gør det: frygt ikke, vær heller ikke forfærdet: for HERREN Gud, ja min Gud, vil være med dig; han vil ikke svigte dig, ej heller forlade dig, før du har fuldført alt arbejdet for tjenesten i HERRENs hus.
1Ch 28:20 And David said to Solomon his son, Be strong and of good courage, and do it: fear not, nor be dismayed: for the LORD God, even my God, will be with thee; he will not fail thee, nor forsake thee, until thou hast finished all the work for the service of the house of the LORD.
[1Kr 28:21 DK-KJV] Og, læg mærke til, rækkerne med præsterne og Leviterne, ja de skal være hos dig for hele tjenesten i Guds hus: og der skal hos dig være 3 til alle former for håndværk alle en villig og øvet mand, til enhver form for tjeneste: prinserne og hele folket vil også være helt i din befaling.
1Ch 28:21 And, behold, the courses of the priests and the Levites, even they shall be with thee for all the service of the house of God: and there shall be with thee for all manner of workmanship every willing skilful man, for any manner of service: also the princes and all the people will be wholly at thy commandment.
[1Kr 29:1 DK-KJV] Desuden sagde kongen David til hele menigheden, Solomon min søn, ham som alene Gud har udvalgt, er stadig ung og sart, og arbejdet er stort: for paladset er ikke til mennesket, men til HERREN Gud.
1Ch 29:1 Furthermore David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God.
[1Kr 29:2 DK-KJV]
1Ch 29:2 Now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood; onyx stones, and stones to be set, glistering stones, and of divers colours, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance.
[1Kr 29:3 DK-KJV]
1Ch 29:3 Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good, of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house,
[1Kr 29:4 DK-KJV]
1Ch 29:4 Even three thousand talents of gold, of the gold of Ophir, and seven thousand talents of refined silver, to overlay the walls of the houses withal:
[1Kr 29:5 DK-KJV]
1Ch 29:5 The gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificers. And who then is willing to consecrate his service this day unto the LORD?
[1Kr 29:6 DK-KJV]
1Ch 29:6 Then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel, and the captains of thousands and of hundreds, with the rulers of the king’s work, offered willingly,
[1Kr 29:7 DK-KJV]
1Ch 29:7 And gave for the service of the house of God of gold five thousand talents and ten thousand drams, and of silver ten thousand talents, and of brass eighteen thousand talents, and one hundred thousand talents of iron.
[1Kr 29:8 DK-KJV]
1Ch 29:8 And they with whom precious stones were found gave them to the treasure of the house of the LORD, by the hand of Jehiel the Gershonite.
[1Kr 29:9 DK-KJV]
1Ch 29:9 Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the LORD: and David the king also rejoiced with great joy.
[1Kr 29:10 DK-KJV]
1Ch 29:10 Wherefore David blessed the LORD before all the congregation: and David said, Blessed be thou, LORD God of Israel our father, for ever and ever.
[1Kr 29:11 DK-KJV]
1Ch 29:11 Thine, O LORD, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O LORD, and thou art exalted as head above all.
[1Kr 29:12 DK-KJV]
1Ch 29:12 Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.
[1Kr 29:13 DK-KJV]
1Ch 29:13 Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name.
[1Kr 29:14 DK-KJV]
1Ch 29:14 But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.
[1Kr 29:15 DK-KJV]
1Ch 29:15 For we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers: our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding.
[1Kr 29:16 DK-KJV]
1Ch 29:16 O LORD our God, all this store that we have prepared to build thee an house for thine holy name cometh of thine hand, and is all thine own.
[1Kr 29:17 DK-KJV]
1Ch 29:17 I know also, my God, that thou triest the heart, and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart I have willingly offered all these things: and now have I seen with joy thy people, which are present here, to offer willingly unto thee.
[1Kr 29:18 DK-KJV]
1Ch 29:18 O LORD God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this for ever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee:
[1Kr 29:19 DK-KJV]
1Ch 29:19 And give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace, for the which I have made provision.
[1Kr 29:20 DK-KJV]
1Ch 29:20 And David said to all the congregation, Now bless the LORD your God. And all the congregation blessed the LORD God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the LORD, and the king.
[1Kr 29:21 DK-KJV]
1Ch 29:21 And they sacrificed sacrifices unto the LORD, and offered burnt offerings unto the LORD, on the morrow after that day, even a thousand bullocks, a thousand rams, and a thousand lambs, with their drink offerings, and sacrifices in abundance for all Israel:
[1Kr 29:22 DK-KJV]
1Ch 29:22 And did eat and drink before the LORD on that day with great gladness. And they made Solomon the son of David king the second time, and anointed him unto the LORD to be the chief governor, and Zadok to be priest.
[1Kr 29:23 DK-KJV]
1Ch 29:23 Then Solomon sat on the throne of the LORD as king instead of David his father, and prospered; and all Israel obeyed him.
[1Kr 29:24 DK-KJV]
1Ch 29:24 And all the princes, and the mighty men, and all the sons likewise of king David, submitted themselves unto Solomon the king.
[1Kr 29:25 DK-KJV]
1Ch 29:25 And the LORD magnified Solomon exceedingly in the sight of all Israel, and bestowed upon him such royal majesty as had not been on any king before him in Israel.
[1Kr 29:26 DK-KJV] Således regerede David over hele Israel.
1Ch 29:26 Thus David the son of Jesse reigned over all Israel.
[1Kr 29:27 DK-KJV] Og den tid som han regerede over Israel var 40 år; 7 år regerede han i Hebron, og 33 år regerede han i Jerusalem.
1Ch 29:27 And the time that he reigned over Israel was forty years; seven years reigned he in Hebron, and thirty and three years reigned he in Jerusalem.
[1Kr 29:28 DK-KJV] Og han døde i en god høj alder, mæt af dage, rigdomme, og ære: og Solomon regerede i hans sted.
1Ch 29:28 And he died in a good old age, full of days, riches, and honour: and Solomon his son reigned in his stead.
[1Kr 29:29 DK-KJV] Nu er kong Davids gerninger, først til sidst, læg mærke til, de er skrevet i bogen til seeren Samuel, og i bogen til profeten Nathan, og i bogen til seeren Gad.
1Ch 29:29 Now the acts of David the king, first and last, behold, they are written in the book of Samuel the seer, and in the book of Nathan the prophet, and in the book of Gad the seer,
[1Kr 29:30 DK-KJV] Med hele hans regering og hans magt, og de tider der gik over ham, og over Israel, og over alle landenes kongeriger.
1Ch 29:30 With all his reign and his might, and the times that went over him, and over Israel, and over all the kingdoms of the countries.