Daniels bog - 12 Kapitler - Daniel KJV 1769

Navnebetydning for Daniel = Guds dom

[Da 1:1 DK-KJV] I kong Jehoiakim af Judahs tredje regeringsår kom kong Nebuchadnezzar af Babylon til Jerusalem, og belejrede den.
Da 1:1 In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah came Nebuchadnezzar king of Babylon unto Jerusalem, and besieged it.
[Da 1:2 DK-KJV] Og Herren gav kong Jehoiakim af Judah ind i hans hånd, sammen med dele af karrene fra Guds hus: og de bar han ind i Shinars land til hans guds hus; og han bragte karrene ind i hans guds skattekammer.
Da 1:2 And the Lord gave Jehoiakim king of Judah into his hand, with part of the vessels of the house of God: which he carried into the land of Shinar to the house of his god; and he brought the vessels into the treasure house of his god.
[Da 1:3 DK-KJV] Og kongen talte til Ashpenaz mesteren for hans eunukker, for at han skulle bringe nogle fra Israels børn, og fra kongens sæd, og fra prinserne;
Da 1:3 And the king spake unto Ashpenaz the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king’s seed, and of the princes;
[Da 1:4 DK-KJV] Børn i hvem der ingen skamplet var, men velansete, og øvede i al visdom, og snedige i kundskab, og som forstod videnskab, og sådanne som havde evne i dem til at stå i kongens palads, og hvem de måtte undervise i Kaldæernes lærdom og sprog.
Da 1:4 Children in whom was no blemish, but well favoured, and skilful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king’s palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans.
[Da 1:5 DK-KJV] Og til dem udvalgte kongen en daglig portion af kongens mad, og af den vin som han drak: og nærede dem sådant i 3 år, så de ved enden deraf måtte stå foran kongen.
Da 1:5 And the king appointed them a daily provision of the king’s meat, and of the wine which he drank: so nourishing them three years, that at the end thereof they might stand before the king.
[Da 1:6 DK-KJV] Nu blandt disse fra Judahs børn var, Daniel, Hananiah, Mishael, og Azariah: “Navnebetydninger: Daniel = Guds dom / Belteshazzar = Han der lægger skatte op i hemmelighed – Hananiah = Nåde, Barmhjertighed, Guds gave / Shadrach = Blid – Mishael = Han der er udlånt / Meshach = Han der trækker med styrke – Azariah = Han der hører Herren / Abed-nego = Lysets tjener”
Da 1:6 Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah:
[Da 1:7 DK-KJV] Til dem gav prinsen for eunukkerne navne: for til Daniel gav han navnet Belteshazzar, og til Hananiah, navnet Shadrach, og til Mishael, navnet Meshach; og til Azariah, navnet Abed-nego.
Da 1:7 Unto whom the prince of the eunuchs gave names: for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar; and to Hananiah, of Shadrach; and to Mishael, of Meshach; and to Azariah, of Abed-nego.
[Da 1:8 DK-KJV] Men Daniel besluttede i hans hjerte at han ikke ville besmitte hamselv med portionen fra kongens mad, heller ikke med den vin som han drak: derfor anmodede han af prinsen for eunukkerne at han ikke måtte besmitte hamselv.
Da 1:8 But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king’s meat, nor with the wine which he drank: therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself.
[Da 1:9 DK-KJV] Nu havde Gud bragt Daniel ind i favør og øm kærlighed hos prinsen for eunukkerne.
Da 1:9 Now God had brought Daniel into favour and tender love with the prince of the eunuchs.
[Da 1:10 DK-KJV] Og prinsen for eunukkerne sagde til Daniel, Jeg frygter min herre kongen, som har udvalgt jeres mad og jeres drikke: for hvorfor skulle han se jeres ansigter i værer stand end børnene som er af jeres art? da skal I få mit hoved i fare for kongen.
Da 1:10 And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink: for why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? then shall ye make me endanger my head to the king.
[Da 1:11 DK-KJV] Da sagde Daniel til Melzar, han som prinsen for eunukkerne havde sat over Daniel, Hananiah, Mishael, og Azariah,
Da 1:11 Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah,
[Da 1:12 DK-KJV] Test dine tjenere, jeg bønfalder dig, i 10 dage; og lad dem give os bælgfrugter at spise, og vand at drikke.
Da 1:12 Prove thy servants, I beseech thee, ten days; and let them give us pulse to eat, and water to drink.
[Da 1:13 DK-KJV] Lad da vores fremtoninger bli’ kigget på foran dig, og fremtoningen fra børnene der spiser af portionen af kongens mad: og som du ser, handel med dine tjenere.
Da 1:13 Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king’s meat: and as thou seest, deal with thy servants.
[Da 1:14 DK-KJV] Så samtykkede han med dem i denne sag, og prøvede dem i 10 dage.
Da 1:14 So he consented to them in this matter, and proved them ten days.
[Da 1:15 DK-KJV] Og ved enden af de 10 dage så deres køds fremtoning smukkere og federe ud end alle de børn som havde spist portionen af kongens mad.
Da 1:15 And at the end of ten days their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king’s meat.
[Da 1:16 DK-KJV] Således tog Melzar deres madportion væk, og den vin som de skulle drikke; og gav dem bælgfrugte-mos.
Da 1:16 Thus Melzar took away the portion of their meat, and the wine that they should drink; and gave them pulse.
[Da 1:17 DK-KJV] Angående disse 4 børn, så gav Gud dem kundskab og færdighed i al indlæring og visdom: og Daniel havde forståelse i alle visioner og drømme.
Da 1:17 As for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom: and Daniel had understanding in all visions and dreams.
[Da 1:18 DK-KJV] Nu ved enden af de dage hvor kongen havde sagt han skulle bringe dem ind, da bragte prinsen for eunukkerne dem ind foran Nebuchadnezzar.
Da 1:18 Now at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar.
[Da 1:19 DK-KJV] Og kongen kommunikerede med dem; og blandt alle dem var ingen fundet som Daniel, Hananiah, Mishael, og Azariah: derfor stod de foran kongen.
Da 1:19 And the king communed with them; and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah: therefore stood they before the king.
[Da 1:20 DK-KJV] Og i alle sager om visdom og forståelse, som kongen udspurgte dem om, fandt han dem 10 gange bedre end alle tryllekunstnerne og astrologerne der var i hans rige.
Da 1:20 And in all matters of wisdom and understanding, that the king inquired of them, he found them ten times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm.
[Da 1:21 DK-KJV] Og Daniel fortsatte lige indtil kong Cyrus første år.
Da 1:21 And Daniel continued even unto the first year of king Cyrus.
[Da 2:1 DK-KJV] Og i Nebuchadnezzars andet regeringsår drømte Nebuchadnezzar drømme, hvorved hans ånd var bekymret, og han kunne ikke sove.
Da 2:1 And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep brake from him.
[Da 2:2 DK-KJV] Da befalede kongen at indkalde tryllekunstnerne, og astrologerne, og heksekunstnerne, og Kaldæerne, for at vise kongen hans drømme. Sådant kom de og stod foran kongen.
Da 2:2 Then the king commanded to call the magicians, and the astrologers, and the sorcerers, and the Chaldeans, for to shew the king his dreams. So they came and stood before the king.
[Da 2:3 DK-KJV] Og kongen sagde til dem, Jeg har drømt en drøm, og min ånd var bekymret over at kende drømmen.
Da 2:3 And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream.
[Da 2:4 DK-KJV] Da talte Kaldæerne til kongen på Syrisk/Arabisk, Kæreste konge, lev for evigt: fortæl dine tjenere drømmen, og vi vil vise fortolkningen.
Da 2:4 Then spake the Chaldeans to the king in Syriack, O king, live for ever: tell thy servants the dream, and we will shew the interpretation.
[Da 2:5 DK-KJV] Kongen svarede og sagde til Kaldæerne, De ting er forsvundet fra mig: hvis I ikke vil kundgøre drømmen for mig, med dens fortolkning, skal I bli’ skåret i stykker, og jeres huse skal bli’ gjort til en møgdynge.
Da 2:5 The king answered and said to the Chaldeans, The thing is gone from me: if ye will not make known unto me the dream, with the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill.
[Da 2:6 DK-KJV] Men hvis I viser drømmen, og dens fortolkning, skal I af mig modtage gaver og belønninger og stor ære: vis mig derfor drømmen, og dens fortolkning.
Da 2:6 But if ye shew the dream, and the interpretation thereof, ye shall receive of me gifts and rewards and great honour: therefore shew me the dream, and the interpretation thereof.
[Da 2:7 DK-KJV] De svarede tilbage og sagde, Lad kongen fortælle hans tjenere drømmen, og vi vil vise dens fortolkning.
Da 2:7 They answered again and said, Let the king tell his servants the dream, and we will shew the interpretation of it.
[Da 2:8 DK-KJV] Kongen svarede og sagde, Jeg ved med sikkerhed at I vil vinde tid, fordi I ser de ting er forsvundet fra mig.
Da 2:8 The king answered and said, I know of certainty that ye would gain the time, because ye see the thing is gone from me.
[Da 2:9 DK-KJV] Men hvis I ikke vil kundgøre drømmen overfor mig, er der kun en bekendtgørelse for jer: for I har forberedt løgne og korrupte ord til at tale foran mig, indtil tiden er ændret: fortæl mig derfor drømmen, og jeg skal vide at I kan vise mig dens fortolkning.
Da 2:9 But if ye will not make known unto me the dream, there is but one decree for you: for ye have prepared lying and corrupt words to speak before me, till the time be changed: therefore tell me the dream, and I shall know that ye can shew me the interpretation thereof.
[Da 2:10 DK-KJV] Og Kaldæerne svarede foran kongen, og sagde, Der er ikke en mand på jorden der kan vise kongens sag: derfor er der ingen konge, herre, heller ikke hersker, der spørger om sådanne ting af nogen tryllekunstner, eller astrolog, eller Kaldæ.
Da 2:10 The Chaldeans answered before the king, and said, There is not a man upon the earth that can shew the king’s matter: therefore there is no king, lord, nor ruler, that asked such things at any magician, or astrologer, or Chaldean.
[Da 2:11 DK-KJV] Og det er en sjælden ting kongen fordre, og der er ingen andre der kan vise den foran kongen, undtagen de guder, hvis bolig ikke er hos kød.
Da 2:11 And it is a rare thing that the king requireth, and there is none other that can shew it before the king, except the gods, whose dwelling is not with flesh.
[Da 2:12 DK-KJV] Af denne grund var kongen vred og meget rasende, og befalede at destruere alle de vise mænd fra Babylon.
Da 2:12 For this cause the king was angry and very furious, and commanded to destroy all the wise men of Babylon.
[Da 2:13 DK-KJV] Og bekendtgørelsen udgik at de vise mænd skulle bli’ slået ihjel; og de søgte efter Daniel og hans venner for at slå dem ihjel.
Da 2:13 And the decree went forth that the wise men should be slain; and they sought Daniel and his fellows to be slain.
[Da 2:14 DK-KJV] Da svarede Daniel med råd og visdom Arioch kaptajnen for kongens vagt, som var udsendt for at slå de vise mænd fra Babylon ihjel:
Da 2:14 Then Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch the captain of the king’s guard, which was gone forth to slay the wise men of Babylon:
[Da 2:15 DK-KJV] Han svarede og sagde til Arioch kongens kaptajn, Hvorfor er bekendtgørelsen kommet så hurtigt fra kongen? Da kundgjorde Arioch tingene for Daniel.
Da 2:15 He answered and said to Arioch the king’s captain, Why is the decree so hasty from the king? Then Arioch made the thing known to Daniel.
[Da 2:16 DK-KJV] Da gik Daniel ind, og bad kongen om at han ville give ham tid, og at han ville vise kongen fortolkningen.
Da 2:16 Then Daniel went in, and desired of the king that he would give him time, and that he would shew the king the interpretation.
[Da 2:17 DK-KJV] Da gik Daniel til hans hus, og kundgjorde tingene for Hananiah, Mishael, og Azariah, hans venner:
Da 2:17 Then Daniel went to his house, and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions:
[Da 2:18 DK-KJV] Så de ville ønske barmhjertigheder af himlens Gud angående denne hemmelighed; så Daniel og hans venner ikke skulle forulykke med resten af de vise mænd fra Babylon.
Da 2:18 That they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret; that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon.
[Da 2:19 DK-KJV] Da var hemmeligheden afsløret for Daniel i en nat vision. Da Daniel velsignede himlens Gud.
Da 2:19 Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven.
[Da 2:20 DK-KJV] Daniel svarede og sagde, Velsignet er Guds navn for evigt og altid: for visdom og magt er hans:
Da 2:20 Daniel answered and said, Blessed be the name of God for ever and ever: for wisdom and might are his:
[Da 2:21 DK-KJV] Og han ændre tiderne og årstiderne: han fjerner konger, og indsætter konger: han giver visdom til de vise, og kundskab til dem der kender forståelse:
Da 2:21 And he changeth the times and the seasons: he removeth kings, and setteth up kings: he giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding:
[Da 2:22 DK-KJV] Han afslører de dybe og hemmelige ting: han kender hvad der er i mørket, og lyset bor hos ham.
Da 2:22 He revealeth the deep and secret things: he knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him.
[Da 2:23 DK-KJV] Jeg takker dig, jeg roser dig, Kæreste du mine fædres Gud, som har givet mig visdom og magt, og nu har kundgjort for mig hvad vi ønskede af dig: for du har nu kundgjort kongens sag for os.
Da 2:23 I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king’s matter.
[Da 2:24 DK-KJV] Derfor gik Daniel indtil Arioch, hvem kongen havde indsat til at destruere de vise mænd fra Babylon: han gik og sagde således til ham; Destruer ikke de vise mænd fra Babylon: bring mig ind foran kongen, og jeg vil vise kongen fortolkningen.
Da 2:24 Therefore Daniel went in unto Arioch, whom the king had ordained to destroy the wise men of Babylon: he went and said thus unto him; Destroy not the wise men of Babylon: bring me in before the king, and I will shew unto the king the interpretation.
[Da 2:25 DK-KJV] Da bragte Arioch Daniel ind foran kongen i al hast, og sagde således til ham, Jeg har fundet en mand fra de tilfangetagne fra Judah, der vil kundgøre fortolkningen for kongen.
Da 2:25 Then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said thus unto him, I have found a man of the captives of Judah, that will make known unto the king the interpretation.
[Da 2:26 DK-KJV] Kongen svarede og sagde til Daniel, hvis navn var Belteshazzar, Er du i stand til at kundgøre drømmen for mig som jeg har set, og dens fortolkning?
Da 2:26 The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof?
[Da 2:27 DK-KJV] Daniel svarede i kongens nærvær, og sagde, Den hemmelighed som kongen har krævet kan de vise mænd, tryllekunstnerne, sandsigerne, ikke vise for kongen;
Da 2:27 Daniel answered in the presence of the king, and said, The secret which the king hath demanded cannot the wise men, the astrologers, the magicians, the soothsayers, shew unto the king;
[Da 2:28 DK-KJV] Men der er en Gud i himlen der afslører hemmeligheder, og kundgør for kongen Nebuchadnezzar hvad der skal ske i de sidste dage. Din drøm, og visionerne fra dit hovede i din seng, er disse;
Da 2:28 But there is a God in heaven that revealeth secrets, and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Thy dream, and the visions of thy head upon thy bed, are these;
[Da 2:29 DK-KJV] Angående dig, Kæreste konge, dine tanker kom ind i dig i din seng, hvad der skulle ske herefter: og han der afslører hemmeligheder kundgør for dig hvad der skal komme til at ske.
Da 2:29 As for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon thy bed, what should come to pass hereafter: and he that revealeth secrets maketh known to thee what shall come to pass.
[Da 2:30 DK-KJV] Men angående mig, denne hemmelighed er ikke afsløret til mig på grund af nogen visdom jeg har mere end nogen levende, men for deres skyld der skal kundgøre fortolkningen for kongen, og så du måtte kende dit hjertes tanker.
Da 2:30 But as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living, but for their sakes that shall make known the interpretation to the king, and that thou mightest know the thoughts of thy heart.
[Da 2:31 DK-KJV] Du, Kæreste konge, så’, og læg mærke til en stor figur. Denne store figur, hvis glans var fremragende, stod foran dig; og dens form var forfærdelig.
Da 2:31 Thou, O king, sawest, and behold a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee; and the form thereof was terrible.
[Da 2:32 DK-KJV] Denne figurs hoved var af fint guld, hans bryst og hans arme af sølv, hans mave og hans lår af messing,
Da 2:32 This image’s head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass,
[Da 2:33 DK-KJV] Hans ben af jern, hans fødder delvis af jern og delvis af ler.
Da 2:33 His legs of iron, his feet part of iron and part of clay.
[Da 2:34 DK-KJV] Du så’ indtil at en sten var skåret ud uden hænder, som slog figuren på hans fødder der var af jern og ler, og brød dem i stykker.
Da 2:34 Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and brake them to pieces.
[Da 2:35 DK-KJV] Da var jernet, leret, messingen, sølvet, og guldet, samlet brudt i stykker, og blev som avnerne fra sommerens tærskepladser; og vinden bar dem væk, så intet sted var fundet for dem: og den sten der slog figuren blev et stort bjerg, og fyldte hele jorden.
Da 2:35 Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold, broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshingfloors; and the wind carried them away, that no place was found for them: and the stone that smote the image became a great mountain, and filled the whole earth.
[Da 2:36 DK-KJV] Dette er drømmen; og vi vil fortælle dens fortolkning foran kongen.
Da 2:36 This is the dream; and we will tell the interpretation thereof before the king.
[Da 2:37 DK-KJV] Du, Kæreste konge, er en konge af konger: for himlens Gud har givet dig et kongerige, myndighed, og styrke, og herlighed.
Da 2:37 Thou, O king, art a king of kings: for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory.
[Da 2:38 DK-KJV] Og hvorsomhelst mænds børn bor, markens dyr og himlens fugle har han givet ind i din hånd, og har gjort dig til hersker over dem alle. Du er dette hoved af guld.
Da 2:38 And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold.
[Da 2:39 DK-KJV] Og efter dig skal et andet kongerige rejse sig der er dig overlegen, og et andet tredje kongerige af messing, som skal herske over hele jorden.
Da 2:39 And after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth.
[Da 2:40 DK-KJV] Og det fjerde kongerige skal være stærkt som jern: eftersom jern brækker i stykker og underlægger alle ting: og som jern der brækker alle disse, skal det brække i stykker og knækkes.
Da 2:40 And the fourth kingdom shall be strong as iron: forasmuch as iron breaketh in pieces and subdueth all things: and as iron that breaketh all these, shall it break in pieces and bruise.
[Da 2:41 DK-KJV] Og mens du så fødderne og tæerne, del af pottemagerler, og del af jern, det kongerige skal bli’ delt; men der skal i det være styrken fra jernet, eftersom du så jernet blandet med blødt ler.
Da 2:41 And whereas thou sawest the feet and toes, part of potters’ clay, and part of iron, the kingdom shall be divided; but there shall be in it of the strength of the iron, forasmuch as thou sawest the iron mixed with miry clay.
[Da 2:42 DK-KJV] Og som tæerne af fødderne var del af jern, og del af ler, sådant skal det kongerige være delvis stærkt, og delvis gået i stykker.
Da 2:42 And as the toes of the feet were part of iron, and part of clay, so the kingdom shall be partly strong, and partly broken.
[Da 2:43 DK-KJV] Og mens du så jern blandet med blødt ler, skal de blande demselv med mænds sæd: men de skal ikke klynge sig til hinanden, ligesom jern ikke er blandet med ler.
Da 2:43 And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men: but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay.
[Da 2:44 DK-KJV] Og i de dage af disse konger skal himlens Gud indsætte et kongerige, hvilket aldrig skal bli’ destrueret: og det kongerige skal ikke bli’ efterladt til andre folk, men det skal bryde i stykker og konsumere alle disse kongeriger, og det skal stå for evigt.
Da 2:44 And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed: and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand for ever.
[Da 2:45 DK-KJV] Eftersom du så at den sten var skåret ud af bjerget uden hænder, og at det brød i stykker jernet, messingen, leret, sølvet, og guldet; den store Gud har kundgjort for kongen hvad der skal komme til at ske herefter: og den drøm er bestemt, og dens fortolkning sikker.
Da 2:45 Forasmuch as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it brake in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold; the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter: and the dream is certain, and the interpretation thereof sure.
[Da 2:46 DK-KJV] Da faldt kongen Nebuchadnezzar på sit ansigt, og tilbad Daniel, og befalede at de skulle tilbyde en offergave og søde dufte til ham.
Da 2:46 Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face, and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odours unto him.
[Da 2:47 DK-KJV] Kongen svarede Daniel, og sagde, Det er virkelig sandt, at jeres Gud er en Gud over guder, og en Herre over konger, og en der afslører hemmeligheder, eftersom du kunne afsløre denne hemmelighed.
Da 2:47 The king answered unto Daniel, and said, Of a truth it is, that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret.
[Da 2:48 DK-KJV] Da gjorde kongen Daniel til en stor mand, og gav ham mange gaver, og gjorde ham til hersker over hele provinsen Babylon, og leder af guvernørerne over alle de vise mænd fra Babylon.
Da 2:48 Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of the governors over all the wise men of Babylon.
[Da 2:49 DK-KJV] Da fremsatte Daniel et ønske for kongen, og han satte Shadrach, Meshach; og Abed-nego, over provinsen Babylons forretninger: men Daniel sad i kongens port.
Da 2:49 Then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, and Abed-nego, over the affairs of the province of Babylon: but Daniel sat in the gate of the king.
[Da 3:1 DK-KJV] Nebuchadnezzar kongen lavede en figur af guld, hvis højde var 30 meter, og dens bredde 3 meter: han opsatte den på Duras slette, i provinsen Babylon.
Da 3:1 Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was threescore cubits, and the breadth thereof six cubits: he set it up in the plain of Dura, in the province of Babylon.
[Da 3:2 DK-KJV] Da sendte Nebuchadnezzar kongen bud for at forsamle prinserne, guvernørerne, og kaptajnerne, dommerne, skatteministrene, rådgiverne, advokaterne, og alle provinsernes ledere, for at komme til indvielsen af figuren som Nebuchadnezzar kongen havde opsat.
Da 3:2 Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counsellers, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up.
[Da 3:3 DK-KJV] Da prinserne, guvernørerne, og kaptajnerne, dommerne, skatteministrene, rådgiverne, advokaterne, og alle provinsernes ledere, var forsamlede til indvielsen af figuren som Nebuchadnezzar kongen havde opsat; og de stod foran figuren som Nebuchadnezzar havde opsat.
Da 3:3 Then the princes, the governors, and captains, the judges, the treasurers, the counsellers, the sheriffs, and all the rulers of the provinces, were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up; and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up.
[Da 3:4 DK-KJV] Da råbte en opråber ud, Til jer er det befalet, Kæreste folk, nationer, og sprog,
Da 3:4 Then an herald cried aloud, To you it is commanded, O people, nations, and languages,
[Da 3:5 DK-KJV] På hvilket som helst tidspunkt I hører lyden af kornetten, fløjte, harpe, trækbasun, psalter/klaver, dulcimer, og al slags musik, fald I ned og tilbed den gyldne figur som Nebuchadnezzar kongen har opsat:
Da 3:5 That at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of musick, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up:
[Da 3:6 DK-KJV] Og den som ikke falder ned og tilbeder skal den samme time bli’ kastet ind i midten af en brændende smelteovn.
Da 3:6 And whoso falleth not down and worshippeth shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace.
[Da 3:7 DK-KJV] Derfor på det tidspunkt, da hele folket hørte lyden af kornetten, fløjte, harpe, trækbasun, psalter/klaver, dulcimer, og al slags musik, hele folket, nationerne, og sprogene, faldt ned og tilbad den gyldne figur som Nebuchadnezzar kongen havde opsat.
Da 3:7 Therefore at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of musick, all the people, the nations, and the languages, fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up.
[Da 3:8 DK-KJV] Hvorfor der på det tidspunkt kom bestemte Kaldæere nær, og anklagede Jøderne.
Da 3:8 Wherefore at that time certain Chaldeans came near, and accused the Jews.
[Da 3:9 DK-KJV] De talte og sagde til kongen Nebuchadnezzar, Kæreste konge, lev forevigt.
Da 3:9 They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live for ever.
[Da 3:10 DK-KJV] Du, Kæreste konge, har lavet en bekendtgørelse, at enhver mand der skal høre lyden af kornetten, fløjte, harpe, trækbasun, psalter/klaver, dulcimer, og al slags musik, skal falde ned og tilbede den gyldne figur:
Da 3:10 Thou, O king, hast made a decree, that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of musick, shall fall down and worship the golden image:
[Da 3:11 DK-KJV] Og den som ikke falder ned og tilbeder, at han skulle bli’ kastet ind i midten af en brændende smelteovn.
Da 3:11 And whoso falleth not down and worshippeth, that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace.
[Da 3:12 DK-KJV] Der er bestemte Jøder hvem du har sat over dine forretninger for provinsen Babylon, Shadrach, Meshach, og Abed-nego; disse mænd, Kæreste konge, har ikke værdsat dig: de tjener ikke dine guder, og tilbeder heller ikke den gyldne figur som du har opsat.
Da 3:12 There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abed-nego; these men, O king, have not regarded thee: they serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up.
[Da 3:13 DK-KJV] Da befalede Nebuchadnezzar i hans raseri og vrede til at bringe Shadrach, Meshach, og Abed-nego. Da bragte de disse mænd foran kongen.
Da 3:13 Then Nebuchadnezzar in his rage and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abed-nego. Then they brought these men before the king.
[Da 3:14 DK-KJV] Nebuchadnezzar talte og sagde til dem, Er det sandt, Kæreste Shadrach, Meshach, og Abed-nego, tjener I ikke mine guder, og tilbeder I heller ikke den gyldne figur som jeg har opsat?
Da 3:14 Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abed-nego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up?
[Da 3:15 DK-KJV] Nu hvis I er klar på det tidspunkt I hører lyden af kornetten, fløjte, harpe, trækbasun, psalter/klaver, dulcimer, og al slags musik, fald I ned og tilbed den figur som jeg har lavet; ok: men hvis I ikke tilbeder, skal I den samme time bli’ kastet ind i midten af en brændende smelteovn; og hvem er den Gud der skal udfri jer af mine hænder?
Da 3:15 Now if ye be ready that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of musick, ye fall down and worship the image which I have made; well: but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace; and who is that God that shall deliver you out of my hands?
[Da 3:16 DK-KJV] Shadrach, Meshach, og Abed-nego, svarede og sagde til kongen, Kæreste Nebuchadnezzar, vi er ikke forsigtige med at svare dig i denne sag.
Da 3:16 Shadrach, Meshach, and Abed-nego, answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter.
[Da 3:17 DK-KJV] Hvis det er sådan, vor Gud hvem vi tjener er i stand til at udfri os fra den brændende smelteovn, og han vil udfri os fra din hånd, Kæreste konge.
Da 3:17 If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king.
[Da 3:18 DK-KJV] Men hvis ikke, være det kendt for dig, Kæreste konge, at vi ikke vil tjene dine guder, og heller ikke tilbed den gyldne figur som du har opsat.
Da 3:18 But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up.
[Da 3:19 DK-KJV] Da var Nebuchadnezzar fuld af raseri, og hans ansigtsudtryk var ændret imod Shadrach, Meshach, og Abed-nego: derfor talte han, og befalede at de skulle opvarme smelteovnen 7 gange mere end den normalt var opvarmet.
Da 3:19 Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abed-nego: therefore he spake, and commanded that they should heat the furnace one seven times more than it was wont to be heated.
[Da 3:20 DK-KJV] Og han befalede at de mest mægtige mænd der var i hans hær til at binde Shadrach, Meshach, og Abed-nego, og at kaste dem ind i den brændende smelteovn.
Da 3:20 And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abed-nego, and to cast them into the burning fiery furnace.
[Da 3:21 DK-KJV] Da var disse mænd bundet i deres frakker, deres strømper, og deres hatte, og deres andre beklædningsgenstande, og var kastet ind i midten af den brændende smelteovn.
Da 3:21 Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace.
[Da 3:22 DK-KJV] Derfor fordi kongens befaling var presserende, og smelteovnen overmådelig varm, dræbte flammen fra ilden de mænd der bar Shadrach, Meshach, og Abed-nego.
Da 3:22 Therefore because the king’s commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abed-nego.
[Da 3:23 DK-KJV] Og disse 3 mænd, Shadrach, Meshach, og Abed-nego, faldt bundne ned ind i midten af den brændende smelteovn.
Da 3:23 And these three men, Shadrach, Meshach, and Abed-nego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace.
[Da 3:24 DK-KJV] Da var Nebuchadnezzar kongen forbløffet, og rejste sig hurtigt op, og talte, og sagde til hans rådgivere, Kastede vi ikke 3 bundne mænd ind i midten af ilden? De svarede og sagde til kongen, Sandt, Kæreste konge.
Da 3:24 Then Nebuchadnezzar the king was astonied, and rose up in haste, and spake, and said unto his counsellers, Did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king.
[Da 3:25 DK-KJV] Han svarede og sagde, Se, jeg ser 4 ubundne mænd, vandrende i midten af ilden, og de har ingen smerte; og den fjerdes udseende er ligesom Guds Søn.
Da 3:25 He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt; and the form of the fourth is like the Son of God.
[Da 3:26 DK-KJV] Da kom Nebuchadnezzar nær hentil munden af den brændende smelteovn, og talte, og sagde, Shadrach, Meshach, og Abed-nego, I tjenere af den allerhøjeste Gud, kom frem, og kom herhen. Da kom Shadrach, Meshach, og Abed-nego frem fra ildens midte.
Da 3:26 Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake, and said, Shadrach, Meshach, and Abed-nego, ye servants of the most high God, come forth, and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abed-nego, came forth of the midst of the fire.
[Da 3:27 DK-KJV] Og prinserne, guvernørerne, og kaptajnerne, og kongens rådgivere, som var forsamlede, så’ disse mænd, hvis kroppe ilden ingen kraft havde over, og heller ikke et hår fra deres hoved var svedet, deres frakker var heller ikke forandret, og ildens lugt havde heller ikke taget fat i dem.
Da 3:27 And the princes, governors, and captains, and the king’s counsellers, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them.
[Da 3:28 DK-KJV] Da talte Nebuchadnezzar, og sagde, Velsignet være Shadrach, Meshach, og Abed-negos Gud som har sendt hans engel, og forløst hans tjenere der stolede på ham, og har ændret kongens ord, og udfriede deres kroppe, så de ikke måtte tjene og heller ikke tilbede nogen gud, undtagen deres egen Gud.
Da 3:28 Then Nebuchadnezzar spake, and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abed-nego, who hath sent his angel, and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king’s word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their own God.
[Da 3:29 DK-KJV] Derfor laver jeg en bekendtgørelse, At ethvert folk, nation, og sprog, som taler nogle ting galt imod Shadrach, Meshach, og Abed-negos Gud, skal bli’ skåret i stykker, og deres huse skal bli’ gjort til en møgdynge: fordi der ingen anden Gud er der kan udfri på den måde. 
Da 3:29 Therefore I make a decree, That every people, nation, and language, which speak any thing amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abed-nego, shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill: because there is no other God that can deliver after this sort.
[Da 3:30 DK-KJV] Da forfremmede kongen Shadrach, Meshach, og Abed-nego, i provinsen Babylon.
Da 3:30 Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abed-nego, in the province of Babylon.
[Da 4:1 DK-KJV] Nebuchadnezzar kongen, til alle folk, nationer, og sprog, der bor på hele jorden; Fred være multipliceret for jer.
Da 4:1 Nebuchadnezzar the king, unto all people, nations, and languages, that dwell in all the earth; Peace be multiplied unto you.
[Da 4:2 DK-KJV] Jeg tænkte det godt at vise tegnene og underne som den høje Gud har udvirket mod mig.
Da 4:2 I thought it good to shew the signs and wonders that the high God hath wrought toward me.
[Da 4:3 DK-KJV] Hvor store hans tegn er! og hvor mægtig hans undere er! hans kongerige er et evigtvarende kongerige, og hans herredømme er fra generation til generation.
Da 4:3 How great are his signs! and how mighty are his wonders! his kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation.
[Da 4:4 DK-KJV] Jeg Nebuchadnezzar var i hvile i mit hus, og blomstrede i mit palads:
Da 4:4 I Nebuchadnezzar was at rest in mine house, and flourishing in my palace:
[Da 4:5 DK-KJV] Jeg så’ en drøm hvilken gjorde mig bange, og tankerne i min seng og visionerne fra mit hoved bekymrede mig.
Da 4:5 I saw a dream which made me afraid, and the thoughts upon my bed and the visions of my head troubled me.
[Da 4:6 DK-KJV] Derfor lavede jeg en bekendtgørelse for at hidkalde alle de vise mænd fra Babylon foran mig, så de for mig måtte kundgøre drømmens fortolkning.
Da 4:6 Therefore made I a decree to bring in all the wise men of Babylon before me, that they might make known unto me the interpretation of the dream.
[Da 4:7 DK-KJV] Da kom tryllekunstnerne, astrologerne, Kaldæerne, og sandsigerne: og jeg fortalte drømmen foran dem; men de kundgjorde ikke dens fortolkning for mig.
Da 4:7 Then came in the magicians, the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers: and I told the dream before them; but they did not make known unto me the interpretation thereof.
[Da 4:8 DK-KJV] Men til sidst kom Daniel ind foran mig, hvis navn var Belteshazzar, efter navnet på min gud, og i hvem de hellige guders ånd er: og foran ham fortalte jeg drømmen, og siger,
Da 4:8 But at the last Daniel came in before me, whose name was Belteshazzar, according to the name of my god, and in whom is the spirit of the holy gods: and before him I told the dream, saying,
[Da 4:9 DK-KJV] Kæreste Belteshazzar, mester for tryllekunstnerne, fordi jeg ved at de hellige guders ånd er i dig, og ingen hemmelighed bekymrer dig, fortæl mig visionerne fra min drøm som jeg har set, og dens fortolkning.
Da 4:9 O Belteshazzar, master of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods is in thee, and no secret troubleth thee, tell me the visions of my dream that I have seen, and the interpretation thereof.
[Da 4:10 DK-KJV] Således var mit hoveds visioner i min seng; jeg så’, og læg mærke til et træ i jordens midte, og des højde var stor.
Da 4:10 Thus were the visions of mine head in my bed; I saw, and behold a tree in the midst of the earth, and the height thereof was great.
[Da 4:11 DK-KJV] Træet voksede, og var stærkt, og des højde nåede til himlen, og synet derfra til hele jordens ende:
Da 4:11 The tree grew, and was strong, and the height thereof reached unto heaven, and the sight thereof to the end of all the earth:
[Da 4:12 DK-KJV] Des blade var smukke, og des frugt meget, og i det var mad til alle: markens dyr havde skygge under det, og himlens fugle boede i des grene, og alt kød var fodret af det.
Da 4:12 The leaves thereof were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all: the beasts of the field had shadow under it, and the fowls of the heaven dwelt in the boughs thereof, and all flesh was fed of it.
[Da 4:13 DK-KJV] Jeg så i visionerne fra mit hoved over min seng, og, læg mærke til, en iagttager og en hellig éner kom ned fra himlen:
Da 4:13 I saw in the visions of my head upon my bed, and, behold, a watcher and an holy one came down from heaven;
[Da 4:14 DK-KJV] Han råbte højt, og sagde således, Hug træet ned, og skær hans grene af, ryst hans blade af, og spred hans frugt: lad dyrene fjerne sig under det, og fuglene fra hans grene:
Da 4:14 He cried aloud, and said thus, Hew down the tree, and cut off his branches, shake off his leaves, and scatter his fruit: let the beasts get away from under it, and the fowls from his branches:
[Da 4:15 DK-KJV] Efterlad imidlertid stubben af hans rødder i jorden, ja med en lænke af jern og messing, på markens spæde græs; og lad det være vådt med himlens dug, og lad hans portion være med dyrene på jordens græs:
Da 4:15 Nevertheless leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field; and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts in the grass of the earth:
[Da 4:16 DK-KJV] Lad hans hjerte bli’ ændret fra mands, og lad et dyrs hjerte bli’ givet til ham; og lad 7 tider passere over ham.
Da 4:16 Let his heart be changed from man’s, and let a beast’s heart be given unto him; and let seven times pass over him.
[Da 4:17 DK-KJV] Denne sag er via bekendtgørelsen fra iagttagerne, og kravet via ordet fra de hellige énere: med den hensigt at det levende må vide at den Allerhøjeste regerer i mænds kongerige, og giver det til hvemsomhelst han vil, og opsætter over det de simpleste mænd.
Da 4:17 This matter is by the decree of the watchers, and the demand by the word of the holy ones: to the intent that the living may know that the most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will, and setteth up over it the basest of men.
[Da 4:18 DK-KJV] Denne drøm har jeg kong Nebuchadnezzar set. Erklær du nu, Kæreste Belteshazzar, dens fortolkning, eftersom alle de vise mænd fra mit kongerige ikke er i stand til at kundgøre fortolkningen for mig: men du er i stand til det; for de hellige guders ånd er i dig.
Da 4:18 This dream I king Nebuchadnezzar have seen. Now thou, O Belteshazzar, declare the interpretation thereof, forasmuch as all the wise men of my kingdom are not able to make known unto me the interpretation: but thou art able; for the spirit of the holy gods is in thee.
[Da 4:19 DK-KJV] Da var Daniel, hvis navn var Belteshazzar, forbløffet i en time, og hans tanker bekymrede ham. Kongen talte, og sagde, Belteshazzar, lad ikke drømmen, eller dens fortolkning, bekymre dig. Belteshazzar svarede og sagde, Min herre, drømmen er til dem der hader dig, og dens fortolkning til dine fjender.
Da 4:19 Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonied for one hour, and his thoughts troubled him. The king spake, and said, Belteshazzar, let not the dream, or the interpretation thereof, trouble thee. Belteshazzar answered and said, My lord, the dream be to them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies.
[Da 4:20 DK-KJV] Træet som du så, som groede, og var stærkt, hvis højde nåede til himmelen, og synet derfra til hele jorden;
Da 4:20 The tree that thou sawest, which grew, and was strong, whose height reached unto the heaven, and the sight thereof to all the earth;
[Da 4:21 DK-KJV] Hvis blade var smukke, og frugten deraf meget, og i det var mad for alle; under hvilket markens dyr boede, og på hvis grene himlens fugle havde deres bolig:
Da 4:21 Whose leaves were fair, and the fruit thereof much, and in it was meat for all; under which the beasts of the field dwelt, and upon whose branches the fowls of the heaven had their habitation:
[Da 4:22 DK-KJV] Det er dig, Kæreste konge, der er groet og blevet stærk: for din storhed er groet, og rækker til himlen, og dit herredømme til jordens ende.
Da 4:22 It is thou, O king, that art grown and become strong: for thy greatness is grown, and reacheth unto heaven, and thy dominion to the end of the earth.
[Da 4:23 DK-KJV] Og mens kongen så’ en iagttager og en hellig éner ankomme ned fra himlen, og som siger, Hug træet ned, og destruer det; efterlad dog stubben fra rødderne deraf i jorden, ja med en lænke af jern og messing, på markens spæde græs; og lad det bli’ vådt med himlens dug, og lad hans portion være med markens dyr, indtil 7 tider er passeret over ham;
Da 4:23 And whereas the king saw a watcher and an holy one coming down from heaven, and saying, Hew the tree down, and destroy it; yet leave the stump of the roots thereof in the earth, even with a band of iron and brass, in the tender grass of the field; and let it be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field, till seven times pass over him;
[Da 4:24 DK-KJV] Dette er fortolkningen, Kæreste konge, og dette er bekendtgørelsen fra den Allerhøjeste, som er kommet over min herre kongen:
Da 4:24 This is the interpretation, O king, and this is the decree of the most High, which is come upon my lord the king:
[Da 4:25 DK-KJV] At de skal føre dig fra mænd, og din bolig skal være hos markens dyr, og de skal få dig til at spise græs som oksen, og de skal gøre dig våd med himlens dug, og 7 tider skal passere over dig, indtil du ved at den Allerhøjeste regerer i mænds kongerige, og giver det til hvemsomhelst han vil.
Da 4:25 That they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and seven times shall pass over thee, till thou know that the most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will.
[Da 4:26 DK-KJV] Og mens de befalede til at efterlade stubben fra træets rødder; skal dit kongerige være sikkert for dig, efter det skal du ha’ forstået at himlene regerer. 
Da 4:26 And whereas they commanded to leave the stump of the tree roots; thy kingdom shall be sure unto thee, after that thou shalt have known that the heavens do rule.
[Da 4:27 DK-KJV] Derfor, Kæreste konge, lad mit råd være acceptabelt for dig, og knæk dine synder af gennem retfærdighed, og dine fejltrin gennem at vise barmhjertighed med de fattige; hvis det må være en forlængning af din ro.
Da 4:27 Wherefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins by righteousness, and thine iniquities by shewing mercy to the poor; if it may be a lengthening of thy tranquillity.
[Da 4:28 DK-KJV] Alt dette kom over kongen Nebuchadnezzar.
Da 4:28 All this came upon the king Nebuchadnezzar.
[Da 4:29 DK-KJV] Ved enden af 12 måneder vandrede han i paladset for Babylons kongerige.
Da 4:29 At the end of twelve months he walked in the palace of the kingdom of Babylon.
[Da 4:30 DK-KJV] Kongen talte, og sagde, Er dette ikke store Babylon, som jeg har bygget som huset for kongeriget gennem magten af min myndighed, og for min majestætiske ære?
Da 4:30 The king spake, and said, Is not this great Babylon, that I have built for the house of the kingdom by the might of my power, and for the honour of my majesty?
[Da 4:31 DK-KJV] Mens ordene var i kongens mund, faldt der en stemme fra himlen, som siger, Kæreste konge Nebuchadnezzar, til dig er det talt; Kongeriget er rejst fra dig.
Da 4:31 While the word was in the king’s mouth, there fell a voice from heaven, saying, O king Nebuchadnezzar, to thee it is spoken; The kingdom is departed from thee.
[Da 4:32 DK-KJV] Og de skal jage dig væk fra mænd, og din bolig skal være hos markens dyr: de skal få dig til at spise græs som okser, og 7 tider skal passere over dig, indtil du ved at den Helligste regerer i mænds kongerige, og giver det til hvemsomhelst han vil.
Da 4:32 And they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field: they shall make thee to eat grass as oxen, and seven times shall pass over thee, until thou know that the most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will.
[Da 4:33 DK-KJV] Den samme time var de ting fuldført over Nebuchadnezzar: og han var jaget væk fra mænd, og spiste græs som okser, og hans krop var gjort våd med himlens dug, indtil hans hår var groet som ørnenes fjer, og hans negle som fuglenes klør.
Da 4:33 The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar: and he was driven from men, and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagles’ feathers, and his nails like birds’ claws.
[Da 4:34 DK-KJV] Og ved enden af de dage løftede jeg Nebuchadnezzar mine øjne op mod himlen, og min forståelse returnerede til mig, og jeg velsignede den Allerhøjeste, og jeg roste og ærede ham der lever for evigt, hvis herredømme er et evigtvarende herredømme, og hans kongerige er fra generation til generation:
Da 4:34 And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the most High, and I praised and honoured him that liveth for ever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation:
[Da 4:35 DK-KJV] Og alle jordens indbyggere er anset som ingenting: og han gør efter hans vilje i himmelhæren, og blandt jordens indbyggere: og ingen kan holde hans hånd tilbage, eller sige til ham, Hvad gør du? 
Da 4:35 And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing: and he doeth according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth: and none can stay his hand, or say unto him, What doest thou?
[Da 4:36 DK-KJV] Ved den samme tid returnerede min forstand til mig; og for mit kongeriges herlighed, returnerede min ære og glans til mig; og mine rådgivere og mine herrer søgte mod mig; og jeg var etableret i mit kongerige, og fremragende majestæt var lagt til mig.
Da 4:36 At the same time my reason returned unto me; and for the glory of my kingdom, mine honour and brightness returned unto me; and my counsellers and my lords sought unto me; and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me.
[Da 4:37 DK-KJV] Nu roser og forherliger og ærer jeg Nebuchadnezzar himlens Konge, alt hvis gerninger er sande, og hans veje dom: og dem som går i stolthed er han istand til at fornedre.
Da 4:37 Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honour the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment: and those that walk in pride he is able to abase.
[Da 5:1 DK-KJV] Belshazzar kongen lavede en stor fest for 1.000 af hans herrer, og drak vin foran de 1.000.
Da 5:1 Belshazzar the king made a great feast to a thousand of his lords, and drank wine before the thousand.
[Da 5:2 DK-KJV] Belshazzar, imens han smagte vinen, befalede at bringe de gyldne og sølv karrene hvilke hans far Nebuchadnezzar havde taget ud af templet hvilket var i Jerusalem; så kongen, og hans prinser, hans hustruer, og hans konkubiner, måtte drikke deri.
Da 5:2 Belshazzar, whiles he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem; that the king, and his princes, his wives, and his concubines, might drink therein.
[Da 5:3 DK-KJV] Da bragte de de gyldne kar der var taget ud af templet fra Guds hus hvilket var i Jerusalem; og kongen, og hans prinser, hans hustruer, og hans konkubiner, drak i dem.
Da 5:3 Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God which was at Jerusalem; and the king, and his princes, his wives, and his concubines, drank in them.
[Da 5:4 DK-KJV] De drak vin, og roste guderne af guld, og af sølv, af messing, af jern, af træ, og af sten.
Da 5:4 They drank wine, and praised the gods of gold, and of silver, of brass, of iron, of wood, and of stone.
[Da 5:5 DK-KJV] I den samme time kom fingre frem af en mands hånd, og skrev over imod lysestagen på den pudsede væg af kongens palads: og kongen så den del af hånden der skrev.
Da 5:5 In the same hour came forth fingers of a man’s hand, and wrote over against the candlestick upon the plaister of the wall of the king’s palace: and the king saw the part of the hand that wrote.
[Da 5:6 DK-KJV] Da var kongens fremtoning ændret, og hans tanker bekymrede ham, sådant at leddene af hans lænder var løsnet, og hans knæ slog imod hinanden.
Da 5:6 Then the king’s countenance was changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his loins were loosed, and his knees smote one against another.
[Da 5:7 DK-KJV] Kongen råbte højt for at bringe astrologerne, Kaldæerne, og sandsigerne. Og kongen talte, og sagde til de vise mænd fra Babylon, Hvemsomhelst der skal læse denne skrift, og vise mig dens fortolkning, skal bli’ iklædt i skarlagenrød, og ha’ en kæde af guld om hans nakke, og skal bli’ den tredje hersker i kongeriget.
Da 5:7 The king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers. And the king spake, and said to the wise men of Babylon, Whosoever shall read this writing, and shew me the interpretation thereof, shall be clothed with scarlet, and have a chain of gold about his neck, and shall be the third ruler in the kingdom.
[Da 5:8 DK-KJV] Da kom alle kongens vise mænd ind: men de kunne ikke læse skriften, heller ikke kundgøre for kongen dens fortolkning.
Da 5:8 Then came in all the king’s wise men: but they could not read the writing, nor make known to the king the interpretation thereof.
[Da 5:9 DK-KJV] Da var kong Belshazzar meget bekymret, og hans fremtoning var ændret i ham, og hans herrer var forbløffede.
Da 5:9 Then was king Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his lords were astonied.
[Da 5:10 DK-KJV] Nu kom dronningen, på grund af kongen og hans herrers ord, ind i banket huset: og dronningen talte og sagde, Kæreste konge, lev for evigt: lad ikke dine tanker bekymre dig, og lad heller ikke din fremtoning bli’ ændret:
Da 5:10 Now the queen, by reason of the words of the king and his lords, came into the banquet house: and the queen spake and said, O king, live for ever: let not thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance be changed:
[Da 5:11 DK-KJV] Der er en mand i dit kongerige, i hvem de hellige guders ånd er; og i din fars dage var lys og forståelse og visdom, ligesom gudernes visdom, fundet i ham; hvem kongen Nebuchadnezzar din far, kongen, jeg siger, din far, gjorde til mester over tryllekunstnerne, astrologerne, Kaldæerne, og sandsigerne;
Da 5:11 There is a man in thy kingdom, in whom is the spirit of the holy gods; and in the days of thy father light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, was found in him; whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king, I say, thy father, made master of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers;
[Da 5:12 DK-KJV] Eftersom en fremragende ånd, og kundskab, og forståelse, drømmetydning, og fremvisning af hård dom, og tvivlsopløsning, var fundet i den samme Daniel, hvem kongen navngav Belteshazzar: lad nu Daniel bli’ hidkaldt, og han vil fremvise fortolkningen.
Da 5:12 Forasmuch as an excellent spirit, and knowledge, and understanding, interpreting of dreams, and shewing of hard sentences, and dissolving of doubts, were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar: now let Daniel be called, and he will shew the interpretation.
[Da 5:13 DK-KJV] Da var Daniel bragt ind foran kongen. Og kongen talte og sagde til Daniel, Er du den Daniel, som er af børnene fra det tilfangetagne Judah, hvem kongen min far bragte ud af jødedommen?
Da 5:13 Then was Daniel brought in before the king. And the king spake and said unto Daniel, Art thou that Daniel, which art of the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Jewry?
[Da 5:14 DK-KJV] Jeg har nemlig hørt om dig, at gudernes ånd er i dig, og at lys og forståelse og fremragende visdom er fundet i dig.
Da 5:14 I have even heard of thee, that the spirit of the gods is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee.
[Da 5:15 DK-KJV] Og nu har de vise mænd, astrologerne, været bragt ind foran mig, så de skulle læse denne skrift, og kundgøre dens fortolkning for mig: men de kunne ikke fremvise fortolkningen af de ting:
Da 5:15 And now the wise men, the astrologers, have been brought in before me, that they should read this writing, and make known unto me the interpretation thereof: but they could not shew the interpretation of the thing:
[Da 5:16 DK-KJV] Og jeg har hørt om dig, at du kan lave fortolkninger, og opløse tvivl: hvis du nu kan læse skriften, og kundgøre for mig dens fortolkning, skal du bli’ iklædt skarlagenrød, og ha’ en kæde af guld om din nakke, og skal bli’ den tredje hersker i kongeriget.
Da 5:16 And I have heard of thee, that thou canst make interpretations, and dissolve doubts: now if thou canst read the writing, and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet, and have a chain of gold about thy neck, and shalt be the third ruler in the kingdom.
[Da 5:17 DK-KJV] Da svarede Daniel og sagde foran kongen, Lad dine gaver være til digselv, og giv dine belønninger til en anden; jeg vil dog læse skriften for kongen, og kundgøre fortolkningen for ham.
Da 5:17 Then Daniel answered and said before the king, Let thy gifts be to thyself, and give thy rewards to another; yet I will read the writing unto the king, and make known to him the interpretation.
[Da 5:18 DK-KJV] Kæreste du konge, den allerhøjeste Gud gav Nebuchadnezzar din far et kongerige, og majestæt, og herlighed, og ære:
Da 5:18 O thou king, the most high God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom, and majesty, and glory, and honour:
[Da 5:19 DK-KJV] Og for det majestætiske som han gav ham, alle folk, nationer, og sprog, rystede og frygtede foran ham: hvem han ville dræbte han; og hvem han ville holdt han i live; og hvem han ville ophøjede han; og hvem han ville fornedrede han.
Da 5:19 And for the majesty that he gave him, all people, nations, and languages, trembled and feared before him: whom he would he slew; and whom he would he kept alive; and whom he would he set up; and whom he would he put down.
[Da 5:20 DK-KJV] Men da hans hjerte var opløftet, og hans sind forhærdiget i stolthed, var han afsat fra hans kongelige trone, og de tog hans herlighed fra ham:
Da 5:20 But when his heart was lifted up, and his mind hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him:
[Da 5:21 DK-KJV] Og han var jaget væk fra menneskesønnerne; og hans hjerte var lavet ligesom dyrene, og hans bolig var hos de vilde æsler: de fodrede ham med græs ligesom oksen, og hans krop var våd med himlens dug; indtil han vidste at den allerhøjeste Gud herskede i mænds kongerige, og at han udvælger hvemsomhelst som han vil over det.
Da 5:21 And he was driven from the sons of men; and his heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild asses: they fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven; till he knew that the most high God ruled in the kingdom of men, and that he appointeth over it whomsoever he will.
[Da 5:22 DK-KJV] Og du hans søn, Kæreste Belshazzar, har ikke ydmyget dit hjerte, selvom at du vidste alt dette;
Da 5:22 And thou his son, O Belshazzar, hast not humbled thine heart, though thou knewest all this;
[Da 5:23 DK-KJV] Men har opløftet digselv imod himlens Herre; og de har bragt karrene fra hans hus foran dig, og du, og dine herrer, dine hustruer, og dine konkubiner, har drukket vin i dem; og du har rost guderne af sølv, og guld, af messing, jern, træ, og sten, de som ikke ser, eller hører, eller ved noget: og den Gud i hvis hånd din ånde er, og i hvis alle dine veje er, har du ikke forherliget:
Da 5:23 But hast lifted up thyself against the Lord of heaven; and they have brought the vessels of his house before thee, and thou, and thy lords, thy wives, and thy concubines, have drunk wine in them; and thou hast praised the gods of silver, and gold, of brass, iron, wood, and stone, which see not, nor hear, nor know: and the God in whose hand thy breath is, and whose are all thy ways, hast thou not glorified:
[Da 5:24 DK-KJV] Da var den del af hånden sendt fra ham; og denne skrift var skrevet.
Da 5:24 Then was the part of the hand sent from him; and this writing was written.
[Da 5:25 DK-KJV] Og dette er den skrift der var skrevet, MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.
Da 5:25 And this is the writing that was written, MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.
[Da 5:26 DK-KJV] Dette er fortolkningen af den ting: MENE; Gud har nummereret dit kongerige, og fuldendt det.
Da 5:26 This is the interpretation of the thing: MENE; God hath numbered thy kingdom, and finished it.
[Da 5:27 DK-KJV] TEKEL; Du er vejet på vægten, og er fundet mangelfuld.
Da 5:27 TEKEL; Thou art weighed in the balances, and art found wanting.
[Da 5:28 DK-KJV] PERES; Dit kongerige er opdelt, og givet til Mederne og Perserne.
Da 5:28 PERES; Thy kingdom is divided, and given to the Medes and Persians.
[Da 5:29 DK-KJV] Da befalede Belshazzar, og de iklædte Daniel i skarlagenrød, og puttede en kæde af guld om hans nakke, og lavede en proklamation angående ham, at han skulle være den tredje i kongeriget.
Da 5:29 Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet, and put a chain of gold about his neck, and made a proclamation concerning him, that he should be the third ruler in the kingdom.
[Da 5:30 DK-KJV] I den nat var Belshazzar kongen af Kaldæerne slået ihjel.
Da 5:30 In that night was Belshazzar the king of the Chaldeans slain.
[Da 5:31 DK-KJV] Og Darius Mederen tog kongeriget, som var omkring 62 år gammel.
Da 5:31 And Darius the Median took the kingdom, being about threescore and two years old.
[Da 6:1 DK-KJV] Det behagede Darius at sætte 120 prinser over kongeriget, hvilke skulle være over hele kongeriget;
Da 6:1 It pleased Darius to set over the kingdom an hundred and twenty princes, which should be over the whole kingdom;
[Da 6:2 DK-KJV] Og over disse 3 præsidenter; af hvem Daniel var først: så prinserne måtte stå til regnskab for dem, og kongen skulle ikke lide skade.
Da 6:2 And over these three presidents; of whom Daniel was first: that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage.
[Da 6:3 DK-KJV] Da var denne Daniel foretrukket over præsidenterne og prinserne, fordi en fremragende ånd var i ham; og kongen tænkte at sætte ham over hele riget.
Da 6:3 Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him; and the king thought to set him over the whole realm.
[Da 6:4 DK-KJV] Da søgte præsidenterne og prinserne at finde en anledning imod Daniel angående kongeriget; men de kunne ingen anledning finde heller ikke fejl; eftersom han var trofast, der var heller ikke fundet nogen fejltagelse eller fejl i ham.
Da 6:4 Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom; but they could find none occasion nor fault; forasmuch as he was faithful, neither was there any error or fault found in him.
[Da 6:5 DK-KJV] Da sagde disse mænd, Vi skal ikke finde nogen anledning imod denne Daniel, medmindre vi finder den imod ham angående hans Guds lov.
Da 6:5 Then said these men, We shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God.
[Da 6:6 DK-KJV] Da forsamledes disse præsidenter og prinser hos kongen, og sagde således til ham, Kong Darius, lev for evigt.
Da 6:6 Then these presidents and princes assembled together to the king, and said thus unto him, King Darius, live for ever.
[Da 6:7 DK-KJV] Alle kongerigets præsidenter, guvernører, og prinser, rådgivere, og kaptajner, har rådsluttet sammen at etablere en kongelig vedtægt, og at lave en bestemt bekendtgørelse, så hvemsomhelst der spørger om en anmodning af nogen Gud eller mand i 30 dage, foruden af dig, Kæreste konge, han skal bli’ kastet ind i løvehulen.
Da 6:7 All the presidents of the kingdom, the governors, and the princes, the counsellers, and the captains, have consulted together to establish a royal statute, and to make a firm decree, that whosoever shall ask a petition of any God or man for thirty days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions.
[Da 6:8 DK-KJV] Nu, Kæreste konge, etablere bekendtgørelsen, og signer skriften, så den ikke er ændret, ifølge Mederne og Persernes lov, som ikke ændrer sig.
Da 6:8 Now, O king, establish the decree, and sign the writing, that it be not changed, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not.
[Da 6:9 DK-KJV] Derfor signerede kong Darius skriften og bekendtgørelsen.
Da 6:9 Wherefore king Darius signed the writing and the decree.
[Da 6:10 DK-KJV] Nu da Daniel vidste at skriften var signeret, gik han ind i hans hus; og hans vinduer som var åben i hans kammer mod Jerusalem, knælede han ned på hans knæ 3 gange om dagen, og bad, og gav taksigelsesbønner foran hans Gud, som han gjorde før i tiden.
Da 6:10 Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house; and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees three times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did aforetime.
[Da 6:11 DK-KJV] Da forsamledes disse mænd, og fandt Daniel som bad og som lavede påkaldelsesbøn foran hans Gud.
Da 6:11 Then these men assembled, and found Daniel praying and making supplication before his God.
[Da 6:12 DK-KJV] Da kom de nær, og talte foran kongen angående kongens bekendtgørelse; Har du ikke signeret en bekendtgørelse, så enhver mand der i bøn skal spørge nogen Gud eller mand indenfor 30 dage, foruden af dig, Kæreste konge, skal bli’ kastet ind i løvehulen? Kongen svarede og sagde, De ting er sande, ifølge Mederne og Persernes lov, som ikke ændrer sig.
Da 6:12 Then they came near, and spake before the king concerning the king’s decree; Hast thou not signed a decree, that every man that shall ask a petition of any God or man within thirty days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not.
[Da 6:13 DK-KJV] Da svarede de og sagde foran kongen, At Daniel, som er fra børnene af de tilfangetagne fra Judah, ikke værdsætter dig, Kæreste konge, heller ikke bekendtgørelsen som du har signeret, men laver hans anmodning 3 gange om dagen.
Da 6:13 Then answered they and said before the king, That Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regardeth not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition three times a day.
[Da 6:14 DK-KJV] Da kongen, når han hørt disse ord, var meget utilfreds med hamselv, og besluttede i hans hjerte at forløse Daniel: og han arbejdede indtil solnedgang for at forløse ham.
Da 6:14 Then the king, when he heard these words, was sore displeased with himself, and set his heart on Daniel to deliver him: and he laboured till the going down of the sun to deliver him.
[Da 6:15 DK-KJV] Da forsamledes disse mænd hos kongen, Dette skal du vide, Kæreste konge, at loven fra Mederne og Perserne er, Så ingen bekendtgørelse heller ikke vedtægt hvilket kongen etablerer må bli’ ændret.
Da 6:15 Then these men assembled unto the king, and said unto the king, Know, O king, that the law of the Medes and Persians is, That no decree nor statute which the king establisheth may be changed.
[Da 6:16 DK-KJV] Da befalede kongen, og de bragte Daniel, og kastede ham ind i løvehulen. Nu talte kongen og sagde til Daniel, Din Gud hvem du kontinuerligt tjener, han vil forløse dig.
Da 6:16 Then the king commanded, and they brought Daniel, and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, Thy God whom thou servest continually, he will deliver thee.
[Da 6:17 DK-KJV] Og en sten var bragt, og lagt på hulens åbning; og kongen forseglede den med hans eget segl, og med hans herrers segl; så formålet ikke måtte bli’ ændret angående Daniel.
Da 6:17 And a stone was brought, and laid upon the mouth of the den; and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords; that the purpose might not be changed concerning Daniel.
[Da 6:18 DK-KJV] Da gik kongen til hans palads, og gik gennem natten fastende: musikinstrumenter var heller ikke bragt ind foran ham: og han kunne ikke sove.
Da 6:18 Then the king went to his palace, and passed the night fasting: neither were instruments of musick brought before him: and his sleep went from him.
[Da 6:19 DK-KJV] Da stod kongen op tidligt om morgenen, og gik hurtigt hentil løvehulen.
Da 6:19 Then the king arose very early in the morning, and went in haste unto the den of lions.
[Da 6:20 DK-KJV] Og da han kom til hulen, råbte han med en beklagende stemme til Daniel: og kongen talte og sagde til Daniel, Kæreste Daniel, tjener af den levende Gud, er din Gud, hvem du kontinuerligt tjener, i stand til at forløse dig fra løverne? 
Da 6:20 And when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel: and the king spake and said to Daniel, O Daniel, servant of the living God, is thy God, whom thou servest continually, able to deliver thee from the lions?
[Da 6:21 DK-KJV] Da sagde Daniel til kongen, Kæreste konge, lev for evigt.
Da 6:21 Then said Daniel unto the king, O king, live for ever.
[Da 6:22 DK-KJV] Min Gud har sendt hans engel, og har lukket løvernes munde, så de ikke har skadet mig: eftersom at uskyld var fundet i mig foran ham; og også foran dig, Kæreste konge, har jeg ingen skade gjort.
Da 6:22 My God hath sent his angel, and hath shut the lions’ mouths, that they have not hurt me: forasmuch as before him innocency was found in me; and also before thee, O king, have I done no hurt.
[Da 6:23 DK-KJV] Da var kongen overmådelig glad for ham, og befalede at de skulle ta’ Daniel op ud af hulen. Så Daniel var taget op ud af hulen, og ingen slags skade var fundet på ham, fordi han troede på hans Gud.
Da 6:23 Then was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God.
[Da 6:24 DK-KJV] Og kongen befalede, og de bragte de mænd som havde anklaget Daniel, og de kastede dem ind i løvehulen, dem, deres børn, og deres hustruer; og løverne havde magten over dem, og brækkede alle deres ben i stykker inden de var kommet til bunden af hulen.
Da 6:24 And the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them, their children, and their wives; and the lions had the mastery of them, and brake all their bones in pieces or ever they came at the bottom of the den.
[Da 6:25 DK-KJV] Da skrev kong Darius til alle folk, nationer, og sprog, der bor på hele jorden; Fred være multipliceret for jer.
Da 6:25 Then king Darius wrote unto all people, nations, and languages, that dwell in all the earth; Peace be multiplied unto you.
[Da 6:26 DK-KJV] Jeg laver en bekendtgørelse, Så i ethvert herredømme fra mit kongerige mænd ryster og frygter foran Daniels Gud: for han er den levende Gud, og grundfæstet for evigt, og hans kongerige det som ikke skal bli’ destrueret, og hans herredømme skal være lige til enden.
Da 6:26 I make a decree, That in every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel: for he is the living God, and stedfast for ever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end.
[Da 6:27 DK-KJV] Han forløser og redder, og han udvirker tegnene og underne i himmel og på jord, han som har udfriet Daniel fra løvernes kraft.
Da 6:27 He delivereth and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth, who hath delivered Daniel from the power of the lions.
[Da 6:28 DK-KJV] Sådant blomstrede denne Daniel i Darius’ regeringstid, og i Perseren Cyrus’ regeringstid.
Da 6:28 So this Daniel prospered in the reign of Darius, and in the reign of Cyrus the Persian.
[Da 7:1 DK-KJV] I kong Belshazzar af Babylon første år havde Daniel en drøm og visioner i hans hoved på hans seng: da nedskrev han drømmen, og fortalte summen af sagerne.
Da 7:1 In the first year of Belshazzar king of Babylon Daniel had a dream and visions of his head upon his bed: then he wrote the dream, and told the sum of the matters.
[Da 7:2 DK-KJV] Daniel talte og sagde, Jeg så i min vision gennem natten, og, læg mærke til, de 4 vinde fra himlen stred på det store hav.
Da 7:2 Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and, behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea.
[Da 7:3 DK-KJV] Og 4 store dyr kom op fra havet, som ikke lignede hinanden.
Da 7:3 And four great beasts came up from the sea, diverse one from another.
[Da 7:4 DK-KJV] Den første var ligesom en løve, og havde ørnevinger: jeg lagde mærke til den indtil dens vinger var plukket, og den var løftet op fra jorden, og gjorde stand på fødderne som en mand, og en mands hjerte var givet til den.
Da 7:4 The first was like a lion, and had eagle’s wings: I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man, and a man’s heart was given to it.
[Da 7:5 DK-KJV] Og læg mærke til et andet dyr, et andet, ligesom en bjørn, og den rejste sigselv op på én side, og den havde 3 ribben i dens mund mellem dens tænder: og de sagde således til den, Rejs dig, fortær meget kød.
Da 7:5 And behold another beast, a second, like to a bear, and it raised up itself on one side, and it had three ribs in the mouth of it between the teeth of it: and they said thus unto it, Arise, devour much flesh.
[Da 7:6 DK-KJV] Efter dette lagde jeg mærke til, og se endnu en anden, ligesom en leopard, som på dens ryg havde 4 vinger fra en fugl; det dyr havde også 4 hoveder; og herredømme var givet til den.
Da 7:6 After this I beheld, and lo another, like a leopard, which had upon the back of it four wings of a fowl; the beast had also four heads; and dominion was given to it.
[Da 7:7 DK-KJV] Efter dette så jeg i nattens visioner, og læg mærke til et fjerde dyr, ærefrygtindgydende og forfærdelig og overmådeligt stærk; og den havde store jerntænder: den fortærede og brækkede i stykker, og trampede på resten med dens fødder: og den var anderledes fra alle dyrene der var før den: og den havde 10 horn.
Da 7:7 After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, dreadful and terrible, and strong exceedingly; and it had great iron teeth: it devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it: and it was diverse from all the beasts that were before it; and it had ten horns.
[Da 7:8 DK-KJV] Jeg lagde mærke til hornene, og, læg mærke til, der kom et andet lille horn op blandt dem, før dette var der 3 af de første horn som var rykket op ved rødderne: og, læg mærke til, i dette horn var øjne ligesom menneskets øjne, og en mund som talte om store ting.
Da 7:8 I considered the horns, and, behold, there came up among them another little horn, before whom there were three of the first horns plucked up by the roots: and, behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things.
[Da 7:9 DK-KJV] Jeg lagde mærke til det indtil tronerne var brudt ned, og den Gamle af dage satte sig, hvis beklædning var hvid som sne, og hans hovedhår ligesom rent uld: han trone var ligesom den brændende flamme, og hans hjul som brændende ild.
Da 7:9 I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool: his throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire.
[Da 7:10 DK-KJV] En flammende strøm udgik og kom frem foran ham: 1.000 tusindvis betjente for ham, og 10.000 gange 10.000 stod foran ham: dommen var sat, og bøgerne var åbnet.
Da 7:10 A fiery stream issued and came forth from before him: thousand thousands ministered unto him, and ten thousand times ten thousand stood before him: the judgment was set, and the books were opened.
[Da 7:11 DK-KJV] Jeg lagde da mærke til det på grund af stemmen fra de store ord som hornet talte: jeg lagde mærke til det lige indtil dyret var slagtet, og hans krop destrueret, og givet til den brændende flamme.
Da 7:11 I beheld then because of the voice of the great words which the horn spake: I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed, and given to the burning flame.
[Da 7:12 DK-KJV] Og angående resten af dyrene, de havde deres herredømme fjernet: dog var deres liv forlænget for en sæson og tid.
Da 7:12 As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away: yet their lives were prolonged for a season and time.
[Da 7:13 DK-KJV] Jeg så i nattens visioner, og, læg mærke til, en ligesom Menneskesønnen som kom med himlens skyer, og kom til den Gamle af dage, og de bragte ham nær foran ham.
Da 7:13 I saw in the night visions, and, behold, one like the Son of man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of days, and they brought him near before him.
[Da 7:14 DK-KJV] Og der var givet ham herredømme, og herlighed, og et kongerige, så alle folk, nationer, og sprog, skulle tjene ham: hans herredømme er et evigtvarende herredømme, hvilket ikke skal gå til grunde, og hans kongerige det som ikke skal bli’ destrueret.
Da 7:14 And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all people, nations, and languages, should serve him: his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed.
[Da 7:15 DK-KJV] Jeg Daniel var bedrøvet i min ånd i midten af min krop, og visionerne fra mit hoved bekymrede mig.
Da 7:15 I Daniel was grieved in my spirit in the midst of my body, and the visions of my head troubled me.
[Da 7:16 DK-KJV] Jeg kom nær indtil en af dem der stod der, og spurgte ham om sandheden i alt dette. Så fortalte han mig, og fik mig til at forstå fortolkningen af de ting.
Da 7:16 I came near unto one of them that stood by, and asked him the truth of all this. So he told me, and made me know the interpretation of the things.
[Da 7:17 DK-KJV] Disse store dyr, som er 4, er 4 konger, som skal rejse sig ud af jorden.
Da 7:17 These great beasts, which are four, are four kings, which shall arise out of the earth.
[Da 7:18 DK-KJV] Men den Allerhøjeste’s hellige skal ta’ kongeriget, og besidde kongeriget for evigt, ja for evigt og altid.
Da 7:18 But the saints of the most High shall take the kingdom, and possess the kingdom for ever, even for ever and ever.
[Da 7:19 DK-KJV] Da ville jeg kende sandheden om det fjerde dyr, som var anderledes fra alle de andre, overmådelig ærefrygtindgydende, hvis tænder var af jern, og hans negle af messing; som fortærede, brækkede i stykker, og trampede på resten med hans fødder;
Da 7:19 Then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse from all the others, exceeding dreadful, whose teeth were of iron, and his nails of brass; which devoured, brake in pieces, and stamped the residue with his feet;
[Da 7:20 DK-KJV] Og af de 10 horn der var på hans hoved, og af det andet som kom op, og foran hvem 3 faldt; ja af det horn der havde øjne, og en mund der talte om meget stor ting, hvis udseende var kraftigere end hans venners.
Da 7:20 And of the ten horns that were in his head, and of the other which came up, and before whom three fell; even of that horn that had eyes, and a mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellows.
[Da 7:21 DK-KJV] Jeg lagde mærke til, og det samme horn lavede krig med de hellige, og sejrede imod dem;
Da 7:21 I beheld, and the same horn made war with the saints, and prevailed against them;
[Da 7:22 DK-KJV] Indtil den Gamle af dage kom, og dom var givet til den Allerhøjeste’s hellige; og den tid kom hvor de hellige besad kongeriget.
Da 7:22 Until the Ancient of days came, and judgment was given to the saints of the most High; and the time came that the saints possessed the kingdom.
[Da 7:23 DK-KJV] Således sagde han, Det fjerde dyr skal bli’ det fjerde kongerige på jorden, som skal bli’ forskellig fra alle kongeriger, og skal fortære hele jorden, og skal træde den ned, og brække den i stykker. 
Da 7:23 Thus he said, The fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces.
[Da 7:24 DK-KJV] Og de 10 horn ud af dette kongerige er 10 konger der skal rejse sig: og en anden skal rejse sig efter dem; og han skal være anderledes fra de første, og han skal underlægge 3 konger.
Da 7:24 And the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise: and another shall rise after them; and he shall be diverse from the first, and he shall subdue three kings.
[Da 7:25 DK-KJV] Og han skal tale store ord imod den Allerhøjeste, og skal udmatte den Allerhøjeste’s hellige, og tænke at ændre tider og love: og de skal bli’ givet ind i hans hånd indtil en tid og tider og delingen af tid. 
Da 7:25 And he shall speak great words against the most High, and shall wear out the saints of the most High, and think to change times and laws: and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time.
[Da 7:26 DK-KJV] Men dommen skal sidde, og de skal fjerne hans herredømme, for at konsumere og for at destruere det indtil enden.
Da 7:26 But the judgment shall sit, and they shall take away his dominion, to consume and to destroy it unto the end.
[Da 7:27 DK-KJV] Og kongeriget og herredømme, og storheden fra kongeriget under hele himlen, skal bli’ givet til folket af den Allerhøjeste’s hellige, hvis kongerige er et evigtvarende kongerige, og alle herredømmer skal tjene og adlyde ham.
Da 7:27 And the kingdom and dominion, and the greatness of the kingdom under the whole heaven, shall be given to the people of the saints of the most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him.
[Da 7:28 DK-KJV] Herhen til er enden af sagen. Hvad angår mig Daniel, mine overvejelser bekymrede mig meget, og min fremtoning ændrede sig i mig: men jeg bevarede sagen i mit hjerte.
Da 7:28 Hitherto is the end of the matter. As for me Daniel, my cogitations much troubled me, and my countenance changed in me: but I kept the matter in my heart.
[Da 8:1 DK-KJV] I kong Belshazzars tredje regeringsår viste en vision sig for mig, ja for mig Daniel, efter det som viste sig for mig i starten.
Da 8:1 In the third year of the reign of king Belshazzar a vision appeared unto me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me at the first.
[Da 8:2 DK-KJV] Og jeg så i en vision; og det skete, da jeg så, at jeg var ved Shushan i paladset, hvilket er i provinsen Elam; og jeg så i en vision, og jeg var ved floden Ulai.
Da 8:2 And I saw in a vision; and it came to pass, when I saw, that I was at Shushan in the palace, which is in the province of Elam; and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai.
[Da 8:3 DK-KJV] Da opløftede jeg mine øjne, og så, og, læg mærke til, der stod foran floden en vædder som havde 2 horn: og de 2 horn var høje; men et var højere end det andet, og det højeste kom op sidst.
Da 8:3 Then I lifted up mine eyes, and saw, and, behold, there stood before the river a ram which had two horns: and the two horns were high; but one was higher than the other, and the higher came up last.
[Da 8:4 DK-KJV] Jeg så vædderen der stangede mod vest, og mod nord, og mod syd; sådant at ingen dyr måtte stå foran ham, der var heller ikke nogen der kunne forløse ud af hans hånd; for han gjorde efter hans vilje, og blev stor.
Da 8:4 I saw the ram pushing westward, and northward, and southward; so that no beasts might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand; but he did according to his will, and became great.
[Da 8:5 DK-KJV] Og mens jeg tænkte over det, læg mærke til, en han ged kom fra vesten over hele jordens overflade, og rørte ikke jorden: og geden havde et bemærkelsesværdigt horn mellem hans øjne.
Da 8:5 And as I was considering, behold, an he goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground: and the goat had a notable horn between his eyes.
[Da 8:6 DK-KJV] Og han kom til vædderen der havde 2 horn, som jeg havde set stående foran floden, og løb hentil ham i hans myndigheds raseri. 
Da 8:6 And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power.
[Da 8:7 DK-KJV] Og jeg så ham komme tæt hentil vædderen, og han var bevæget med arrigskab imod ham, og slog vædderen, og knækkede hans 2 horn: og der var ingen kraft i vædderne til at stå foran ham, men han kastede ham ned til jorden, og trampede på ham: og der var ingen der kunne forløse vædderen ud af hans hånd.
Da 8:7 And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns: and there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground, and stamped upon him: and there was none that could deliver the ram out of his hand.
[Da 8:8 DK-KJV] Derfor voksede han geden sig meget stor: og da han var stærk, var det store horn knækket: og i stedet for det kom 4 bemærkelsesværdige éner hen imod himlens 4 vinde.
Da 8:8 Therefore the he goat waxed very great: and when he was strong, the great horn was broken; and for it came up four notable ones toward the four winds of heaven.
[Da 8:9 DK-KJV] Og ud af et af dem kom et lille korn frem, som voksede sig overmådelig stort, mod syden, og mod østen, og mod det behagelige land.
Da 8:9 And out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding great, toward the south, and toward the east, and toward the pleasant land.
[Da 8:10 DK-KJV] Og det voksede sig stort, ja overfor himmelhæren; og det kastede nogle fra hæren og fra stjernerne ned til jorden, og trampede på dem. 
Da 8:10 And it waxed great, even to the host of heaven; and it cast down some of the host and of the stars to the ground, and stamped upon them.
[Da 8:11 DK-KJV] Ja, han forstørrede sigselv ja overfor hærens prins, og via ham var det daglige offer fjernet, og stedet for hans helligdom var revet ned.
Da 8:11 Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down.
[Da 8:12 DK-KJV] Og en hær var givet ham imod det daglige offer på grund af overtrædelse, og den kastede sandheden ned til jorden; og den praktiserede, og blomstrede.
Da 8:12 And an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground; and it practised, and prospered.
[Da 8:13 DK-KJV] Da hørte jeg én hellig som talte, og en anden hellig sagde til den bestemte hellige som talte, Hvor længe skal visionen angående det daglige offer vare, og ødelæggelsens overtrædelse, der hvor både helligdommen og hæren bli’r trådt under fode?
Da 8:13 Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice, and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden under foot?
[Da 8:14 DK-KJV] Og han sagde til mig, indtil 2.300 dage; da skal helligdommen bli’ renset.
Da 8:14 And he said unto me, Unto two thousand and three hundred days; then shall the sanctuary be cleansed.
[Da 8:15 DK-KJV] Og det skete, da jeg, ja jeg Daniel, havde set visionen, og søgt efter meningen, da, læg mærke til, stod der en som lignede en mand foran mig.
Da 8:15 And it came to pass, when I, even I Daniel, had seen the vision, and sought for the meaning, then, behold, there stood before me as the appearance of a man.
[Da 8:16 DK-KJV] Og jeg hørte en mands stemme mellem Ulai-flodens bredder, som kaldte, og sagde, Gabriel, få denne mand til at forstå visionen.
Da 8:16 And I heard a man’s voice between the banks of Ulai, which called, and said, Gabriel, make this man to understand the vision.
[Da 8:17 DK-KJV] Sådant kom han nær der hvor jeg stod: og da han kom, var jeg bange, og faldt ned på mit ansigt: men han sagde til mig, Forstå, Kæreste menneskesøn: for ved tiden for enden skal visionen være.
Da 8:17 So he came near where I stood: and when he came, I was afraid, and fell upon my face: but he said unto me, Understand, O son of man: for at the time of the end shall be the vision.
[Da 8:18 DK-KJV] Nu som han var ved at tale med mig, var jeg i en dyb søvn med mit ansigt mod jorden: men han rørte mig, og satte mig op.
Da 8:18 Now as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face toward the ground: but he touched me, and set me upright.
[Da 8:19 DK-KJV] Og han sagde, Læg mærke til, jeg vil kundgøre for dig hvad der skal ske i den sidste ende af harmen: for på det tidspunkt skal den udvalgte ende være.
Da 8:19 And he said, Behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation: for at the time appointed the end shall be.
[Da 8:20 DK-KJV] Vædderen som du så’ der har 2 horn er kongerne af Medien og Persien.
Da 8:20 The ram which thou sawest having two horns are the kings of Media and Persia.
[Da 8:21 DK-KJV] Og raa-geden er Grækenlands konge: og det store horn der er mellem hans øjne er den første konge.
Da 8:21 And the rough goat is the king of Grecia: and the great horn that is between his eyes is the first king.
[Da 8:22 DK-KJV] Nu som det var knækket af, rejste der sig 4 i stedet for det, 4 kongeriger skal rejse sig ud af den nation, men ikke med hans kraft.
Da 8:22 Now that being broken, whereas four stood up for it, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power.
[Da 8:23 DK-KJV] Og i den sidste tid af deres kongerige, når de overtrædere er kommet til det fulde, skal en konge med en voldsom fremtoning, og en der forstår mørke domme, rejse sig.
Da 8:23 And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance, and understanding dark sentences, shall stand up.
[Da 8:24 DK-KJV] Og hans myndighed skal være mægtig, men ikke gennem hans egen myndighed: og han skal destruere vidunderlige, og skal blomstre, og praktisere, og skal destruere de mægtige og det hellige folk.
Da 8:24 And his power shall be mighty, but not by his own power: and he shall destroy wonderfully, and shall prosper, and practise, and shall destroy the mighty and the holy people.
[Da 8:25 DK-KJV] Og gennem hans politik skal han også være årsag til at snedighed blomstrer i hans hånd; og han skal forstørre sigselv i sit hjerte, og gennem fred destruerer mange: han skal også rejse sig op imod Prinsen af prinser; men han skal bli’ brudt uden hånd.
Da 8:25 And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand; and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many: he shall also stand up against the Prince of princes; but he shall be broken without hand.
[Da 8:26 DK-KJV] Og visionen som var fortalt om aftenen og morgenen er sand: luk du derfor visionen inde; for den skal være til mange dage.
Da 8:26 And the vision of the evening and the morning which was told is true: wherefore shut thou up the vision; for it shall be for many days.
[Da 8:27 DK-KJV] Og jeg Daniel var udmattet, og var syg i nogle dage; bagefter rejste jeg mig op, og gjorde kongens forretning; og jeg var forbløffet over visionen, men ingen forstod den.
Da 8:27 And I Daniel fainted, and was sick certain days; afterward I rose up, and did the king’s business; and I was astonished at the vision, but none understood it.
[Da 9:1 DK-KJV] I det første år af Darius sønnen af Ahasverus, af Medernes sæd, hvilken var gjort til konge over Kaldæernes rige;
Da 9:1 In the first year of Darius the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans;
[Da 9:2 DK-KJV] I det første år af hans regeringsperiode forstod jeg Daniel gennem bøger antallet på år’ene, hvorom HERRENs ord kom til profeten Jeremias, at han ville fuldende 70 år i Jerusalems ødelæggelser.
Da 9:2 In the first year of his reign I Daniel understood by books the number of the years, whereof the word of the LORD came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish seventy years in the desolations of Jerusalem.
[Da 9:3 DK-KJV] Og jeg rettede mit ansigt mod Herren Gud, for gennem bøn og påkaldelsesbønner at søge, med fasten, og sækkelærred, og asker:
Da 9:3 And I set my face unto the Lord God, to seek by prayer and supplications, with fasting, and sackcloth, and ashes:
[Da 9:4 DK-KJV] Og jeg bad til HERREN min Gud, og gjorde min bekendelse, og sagde, Kæreste Herre, den store og ærefrygtindgydende Gud, der holder pagten og barmhjertigheden overfor dem der elsker ham, og overfor dem der holder hans befalinger.
Da 9:4 And I prayed unto the LORD my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him, and to them that keep his commandments;
[Da 9:5 DK-KJV] Vi har syndet, og har begået fejltrin, og har gjort ondt, og har været i oprør, ja gennem at forlade dine forskrifter og fra dine domme;
Da 9:5 We have sinned, and have committed iniquity, and have done wickedly, and have rebelled, even by departing from thy precepts and from thy judgments:
[Da 9:6 DK-KJV] Vi har heller ikke lyttet til dine tjenere profeterne, som i dit navn talte til vore konger, vore prinser, og vore fædre, og til hele dette lands folk.
Da 9:6 Neither have we hearkened unto thy servants the prophets, which spake in thy name to our kings, our princes, and our fathers, and to all the people of the land.
[Da 9:7 DK-KJV] Kæreste Herre, retfærdighed tilhører dig, men til os forvirrede ansigter, som på denne dag; til Judahs mænd, og til Jerusalems indbyggere, og til hele Israel, der er nær, og der er langt væk, gennem alle landene hvor du har drevet dem hen, på grund af deres overtrædelse som de har overtrådt imod dig.
Da 9:7 O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces, as at this day; to the men of Judah, and to the inhabitants of Jerusalem, and unto all Israel, that are near, and that are far off, through all the countries whither thou hast driven them, because of their trespass that they have trespassed against thee.
[Da 9:8 DK-KJV] Kæreste Herre, til os tilhører forvirrede ansigter, til vore konger, til vore prinser, og til vore fædre, fordi vi har syndet imod dig.
Da 9:8 O Lord, to us belongeth confusion of face, to our kings, to our princes, and to our fathers, because we have sinned against thee.
[Da 9:9 DK-KJV] Til Herren vor Gud tilhører barmhjertigheder og tilgivelser, selvom vi har gjort oprør imod ham;
Da 9:9 To the Lord our God belong mercies and forgivenesses, though we have rebelled against him;
[Da 9:10 DK-KJV] Vi har heller ikke adlydt stemmen fra vor Gud HERREN, for at vandre i hans love, som han har sat foran os gennem hans tjenere profeterne.
Da 9:10 Neither have we obeyed the voice of the LORD our God, to walk in his laws, which he set before us by his servants the prophets.
[Da 9:11 DK-KJV] Ja, hele Israel har overtrådt din lov, ja gennem at forlade den, for ikke at de måtte adlyde din stemme; derfor er forbandelsen hældt udover os, og ed’en der er skrevet i loven fra Moses tjeneren af Gud, fordi vi har syndet imod ham.
Da 9:11 Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing, that they might not obey thy voice; therefore the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses the servant of God, because we have sinned against him.
[Da 9:12 DK-KJV] Og han har bekræftet hans ord, hvilke han talte imod os, og imod vore dommere der dømte os, gennem at bringe et stort onde over os: for under hele himmelen har der ikke været gjort som der har været gjort overfor Jerusalem.
Da 9:12 And he hath confirmed his words, which he spake against us, and against our judges that judged us, by bringing upon us a great evil: for under the whole heaven hath not been done as hath been done upon Jerusalem.
[Da 9:13 DK-KJV] Som det er skrevet i Moseloven, alt dette onde er kommet over os; alligevel lavede vi ikke vores bøn foran HERREN vor Gud, så vi måtte vende os fra vore fejltrin, og forstå din sandhed.
Da 9:13 As it is written in the law of Moses, all this evil is come upon us: yet made we not our prayer before the LORD our God, that we might turn from our iniquities, and understand thy truth.
[Da 9:14 DK-KJV] Derfor har HERREN kigget på det onde, og bragt det over os: for HERREN vor Gud er retfærdig i alt hans virke hvilket han gør: for vi adlød ikke hans stemme.
Da 9:14 Therefore hath the LORD watched upon the evil, and brought it upon us: for the LORD our God is righteous in all his works which he doeth: for we obeyed not his voice.
[Da 9:15 DK-KJV] Og nu, Kæreste Herre vor Gud, der har bragt dit folk frem ud af Egyptens land med en mægtig hånd, og har vundet dig berømmelse, som på denne dag; vi har syndet, vi har gjort ondskabsfuldt.
Da 9:15 And now, O Lord our God, that hast brought thy people forth out of the land of Egypt with a mighty hand, and hast gotten thee renown, as at this day; we have sinned, we have done wickedly.
[Da 9:16 DK-KJV] Kæreste Herre, i overensstemmelse med al din retfærdighed, jeg bønfalder dig, lad din vrede og dit arrigskab bli’ vendt væk fra din by Jerusalem, dit hellige bjerg: på grund af vore synder, og for vore fædres fejltrin, er Jerusalem og dit folk blevet en bebrejdelse for alle der er omkring os.
Da 9:16 O Lord, according to all thy righteousness, I beseech thee, let thine anger and thy fury be turned away from thy city Jerusalem, thy holy mountain: because for our sins, and for the iniquities of our fathers, Jerusalem and thy people are become a reproach to all that are about us.
[Da 9:17 DK-KJV] Nu derfor, Kæreste vor Gud, hør bønnen fra din tjener, og hans påkaldelsesbønner, og få dit ansigt til at lyse på din helligdom der er øde, for Herrens skyld.
Da 9:17 Now therefore, O our God, hear the prayer of thy servant, and his supplications, and cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate, for the Lord’s sake.
[Da 9:18 DK-KJV] Kæreste min Gud, hør du nu her; åben dine øjne, og læg mærke til vores ødelæggelser, og byerne som er kaldet ved dit navn: for vi præsenterer ikke vores påkaldelsesbønner foran dig for vor retfærdighed, men for dine store barmhjertigheder.
Da 9:18 O my God, incline thine ear, and hear; open thine eyes, and behold our desolations, and the city which is called by thy name: for we do not present our supplications before thee for our righteousnesses, but for thy great mercies.
[Da 9:19 DK-KJV] Kæreste Herre, hør; Kæreste Herre, tilgiv; Kæreste Herre, lyt efter og gør; udsæt ikke, for din egen skyld, Kæreste min Gud: for din by og dit folk er kaldet ved dit navn.
Da 9:19 O Lord, hear; O Lord, forgive; O Lord, hearken and do; defer not, for thine own sake, O my God: for thy city and thy people are called by thy name.
[Da 9:20 DK-KJV] Og mens jeg var ved at tale, og ved at be’, og ved at bekende min synd og mit folk Israels synd, og var ved at fremvise min påkaldelsesbøn foran HERREN min Gud for min Guds hellige bjerg;
Da 9:20 And whiles I was speaking, and praying, and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the LORD my God for the holy mountain of my God;
[Da 9:21 DK-KJV] Ja, mens jeg var ved at tale i bøn, ja manden Gabriel, hvem jeg havde set i visionen i begyndelsen, som var forårsaget til at flyve hurtigt, rørte mig omkring ved tiden for aftenens offergave.
Da 9:21 Yea, whiles I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation.
[Da 9:22 DK-KJV] Og han informerede mig, og talte med mig, og sagde, Kæreste Daniel, jeg er kommet frem nu for at give dig færdighed og forståelse. 
Da 9:22 And he informed me, and talked with me, and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding.
[Da 9:23 DK-KJV] Ved begyndelsen af dine påkaldelsesbønner kom befalingen frem, og jeg er kommet for at vise dig; for du er meget elsket: forstå derfor sagen, og tænk over visionen.
Da 9:23 At the beginning of thy supplications the commandment came forth, and I am come to shew thee; for thou art greatly beloved: therefore understand the matter, and consider the vision.
[Da 9:24 DK-KJV] 70 uger er bestemt over dit folk og over din hellige by, for at fuldende overtrædelsen, og for at lave en ende på synder, og for at lave en forsoning for fejltrin, og for at indføre evigvarende retfærdighed, og for at forsegle visionen og profetien, og for at salve den Helligste.
Da 9:24 Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy.
[Da 9:25 DK-KJV] Kend derfor og forstå, at fra udsendelsen af befalingen til at genoprette og bygge Jerusalem til Prinsen Messias skal der være 7 uger, og 62 uger: gaderne skal bli’ bygget igen, og muren, ja i urolige tider.
Da 9:25 Know therefore and understand, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.
[Da 9:26 DK-KJV] Og efter 62 uger skal Messias bli’ skåret af, men ikke for hamselv: og prinsens folk der skal komme skal destruere byen og helligdommen; og enden deraf skal være med en oversvømmelse, og indtil enden af krigen er ødelæggelser bestemt.
Da 9:26 And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined.
[Da 9:27 DK-KJV] Og han skal bekræfte pagten med mange i en uge: og i midten af ugen skal han forårsage offeret og offergaven at ophører, og i udbredelsen af hæsligheder skal han gøre den øde, ja indtil fuldbyrdelsen, og det bestemte skal bli’ hældt udover den øde.
Da 9:27 And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.
[Da 10:1 DK-KJV] I kong Cyrus af Persiens tredje år var en ting afsløret overfor Daniel, hvis navn var kaldet Belteshazzar; og de ting var sande, men den udvalgte tid var lang: og han forstod den ting, og havde forståelse af visionen.
Da 10:1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision.
[Da 10:2 DK-KJV] I de dage var jeg Daniel i sorg i 3 fulde uger.
Da 10:2 In those days I Daniel was mourning three full weeks.
[Da 10:3 DK-KJV] Jeg spiste intet behageligt brød, der kom heller ikke kød og vin ind i min mund, jeg salvede heller ikke migselv overhovedet, før de 3 fulde uger var fuldendt.
Da 10:3 I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, neither did I anoint myself at all, till three whole weeks were fulfilled.
[Da 10:4 DK-KJV] Og på den 24 dag af den første måned, mens jeg var ved siden af den store fold, som er Hiddekel/Tigris; 
Da 10:4 And in the four and twentieth day of the first month, as I was by the side of the great river, which is Hiddekel;
[Da 10:5 DK-KJV] Da opløftede jeg mine øjne, og kiggede, og læg mærke til en bestemt mand iklædt linned, hvis lænder var omstuttet med fint guld fra Ufaz:
Da 10:5 Then I lifted up mine eyes, and looked, and behold a certain man clothed in linen, whose loins were girded with fine gold of Uphaz:
[Da 10:6 DK-KJV] Hans krop var også ligesom beryl, og hans ansigt som lyn-vejr, og hans øjne som lamper med ild i, og hans arme og hans fødder ligesom farven på poleret messing, og stemmen fra hans ord ligesom stemmen fra en folkemængde.
Da 10:6 His body also was like the beryl, and his face as the appearance of lightning, and his eyes as lamps of fire, and his arms and his feet like in colour to polished brass, and the voice of his words like the voice of a multitude.
[Da 10:7 DK-KJV] Og alene jeg Daniel så visionen: for de mænd der var hos mig så ikke visionen; men en stor rysten faldt på dem, sådant at de flygtede for at gemme demselv.
Da 10:7 And I Daniel alone saw the vision: for the men that were with me saw not the vision; but a great quaking fell upon them, so that they fled to hide themselves.
[Da 10:8 DK-KJV] Derfor var jeg efterladt alene, og så denne store vision, og der var ingen styrke tilbage i mig: for min skønhed var vendt i mig indtil fordærv, og jeg havde ingen styrke tilbage.
Da 10:8 Therefore I was left alone, and saw this great vision, and there remained no strength in me: for my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no strength.
[Da 10:9 DK-KJV] Endnu hørte jeg stemmen af hans ord: og da jeg hørte stemmen af hans ord, da var jeg i en dyb søvn på mit ansigt, og mit ansigt mod jorden.
Da 10:9 Yet heard I the voice of his words: and when I heard the voice of his words, then was I in a deep sleep on my face, and my face toward the ground.
[Da 10:10 DK-KJV] Og, læg mærke til, en hånd rørte mig, som satte mig på mine knæ og på mine håndflader. 
Da 10:10 And, behold, an hand touched me, which set me upon my knees and upon the palms of my hands.
[Da 10:11 DK-KJV] Og han sagde til mig, Kæreste Daniel, en højt elsket mand, forstå ordene som jeg talte til dig, og rejs dig: for nu er jeg sendt til dig. Og da han havde talt disse ord til mig, stod jeg rystende.
Da 10:11 And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright: for unto thee am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling.
[Da 10:12 DK-KJV] Da sagde han til mig, Frygt ikke, Daniel: for fra den første dag da du satte dit hjerte til at forstå, og for at ydmyge digselv foran din Gud, var dine ord hørt, og jeg er kommet på grund af dine ord.
Da 10:12 Then said he unto me, Fear not, Daniel: for from the first day that thou didst set thine heart to understand, and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words.
[Da 10:13 DK-KJV] Men prinsen for Persiens kongerige stod mig imod i 21 dage; men, se, Michael, en af de ledende prinser, kom for at hjælpe mig; og jeg vedblev med at være der hos Persiens konger.
Da 10:13 But the prince of the kingdom of Persia withstood me one and twenty days: but, lo, Michael, one of the chief princes, came to help me; and I remained there with the kings of Persia.
[Da 10:14 DK-KJV] Nu er jeg kommet for at få dig til at forstå hvad der ske med dit folk i de sidste dage: for visionen er der stadig i mange dage.
Da 10:14 Now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days: for yet the vision is for many days.
[Da 10:15 DK-KJV] Og da han havde talt sådanne ord til mig, vendte jeg ansigtet mod jorden, og blev stum.
Da 10:15 And when he had spoken such words unto me, I set my face toward the ground, and I became dumb.
[Da 10:16 DK-KJV] Og, læg mærke til, en der lignede menneskesønnerne rørte mine læber: da åbnede jeg min mund, og talte, og sagde til ham der stod foran mig, Kæreste min herre, på grund af visionen er mine sorger kommet over mig, og jeg har ikke nogen styrke tilbage.
Da 10:16 And, behold, one like the similitude of the sons of men touched my lips: then I opened my mouth, and spake, and said unto him that stood before me, O my lord, by the vision my sorrows are turned upon me, and I have retained no strength.
[Da 10:17 DK-KJV] For hvordan kan tjeneren af denne min herre tale med denne min herre? for angående mig, straks var der ingen styrke tilbage i mig, der var heller ikke ånde tilbage i mig.
Da 10:17 For how can the servant of this my lord talk with this my lord? for as for me, straightway there remained no strength in me, neither is there breath left in me.
[Da 10:18 DK-KJV] Da kom der igen én der lignede et menneske og rørte mig, og han styrkede mig,
Da 10:18 Then there came again and touched me one like the appearance of a man, and he strengthened me,
[Da 10:19 DK-KJV] Og sagde, Kæreste højt elskede mand, frygt ikke: fred være med dig, vær stærk, ja, vær stærk. Og da han havde talt til mig, var jeg styrket, og sagde, Lad min herre tale; for du har styrket mig.
Da 10:19 And said, O man greatly beloved, fear not: peace be unto thee, be strong, yea, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened, and said, Let my lord speak; for thou hast strengthened me.
[Da 10:20 DK-KJV] Da sagde han, Ved du hvorfor jeg kom til dig? og nu vil jeg returnere for at kæmpe med Persiens prins: og når jeg er gået frem, se, Grækenlands prins skal komme.
Da 10:20 Then said he, Knowest thou wherefore I come unto thee? and now will I return to fight with the prince of Persia: and when I am gone forth, lo, the prince of Grecia shall come.
[Da 10:21 DK-KJV] Men jeg vil vise dig det som er noteret i sandhedens skrift: og der er ingen der holder med mig i disse ting, foruden Michael jeres prins.
Da 10:21 But I will shew thee that which is noted in the scripture of truth: and there is none that holdeth with me in these things, but Michael your prince.
[Da 11:1 DK-KJV] I det første år af Mederen Darius stod jeg også klar, ja jeg, for at bekræfte og for at styrke ham.
Da 11:1 Also I in the first year of Darius the Mede, even I, stood to confirm and to strengthen him.
[Da 11:2 DK-KJV] Og nu vil jeg vise dig sandheden. Læg mærke til, der skal stadig rejse sig 3 konger i Persien; og den fjerde skal være meget rigere end dem alle: og ved hans styrke gennem hans rigdomme skal han ophidse alle imod Grækenlands rige.
Da 11:2 And now will I shew thee the truth. Behold, there shall stand up yet three kings in Persia; and the fourth shall be far richer than they all: and by his strength through his riches he shall stir up all against the realm of Grecia.
[Da 11:3 DK-KJV] Og en mægtig konge skal rejse sig, der skal herske med stort herredømme, og gøre efter hans vilje.
Da 11:3 And a mighty king shall stand up, that shall rule with great dominion, and do according to his will.
[Da 11:4 DK-KJV] Og når han skal rejse sig, skal hans kongerige bli’ knækket, og skal bli’ delt mod himlens 4 vinde; men ikke til hans efterslægt, heller ikke efter hans herredømme hvilket han regerede: for hans kongerige skal bli’ rykket op, ja til andre foruden dem.
Da 11:4 And when he shall stand up, his kingdom shall be broken, and shall be divided toward the four winds of heaven; and not to his posterity, nor according to his dominion which he ruled: for his kingdom shall be plucked up, even for others beside those.
[Da 11:5 DK-KJV] Og sydens konge skal være stærk, og én af hans prinser; og han skal være stærkere end ham, og ha’ herredømme; hans herredømme skal bli’ et stort herredømme.
Da 11:5 And the king of the south shall be strong, and one of his princes; and he shall be strong above him, and have dominion; his dominion shall be a great dominion.
[Da 11:6 DK-KJV] Og i enden af årene skal de slutte sig sammen; for sydens kongedatter skal komme til nordens konge for at lave en aftale: men hun skal ikke bibehold armens styrke; han skal heller ikke stå, ej heller hans arm: men hun skal bli’ overgivet, og de der bragte hende, og han der avlede hende, og han der styrkede hende i disse tider.
Da 11:6 And in the end of years they shall join themselves together; for the king’s daughter of the south shall come to the king of the north to make an agreement: but she shall not retain the power of the arm; neither shall he stand, nor his arm: but she shall be given up, and they that brought her, and he that begat her, and he that strengthened her in these times.
[Da 11:7 DK-KJV] Men ud af en gren af hendes rødder skal én rejse sig i hans sted, som skal komme med en hær, og skal komme ind i nordens konges fæstninger, og skal handle imod dem, og skal få overhånd:
Da 11:7 But out of a branch of her roots shall one stand up in his estate, which shall come with an army, and shall enter into the fortress of the king of the north, and shall deal against them, and shall prevail:
[Da 11:8 DK-KJV] Og skal også fører deres guder tilfangetagne ind i Egypten, med deres prinser, og med deres værdifulde kar af sølv og guld; og han skal fortsætte flere år end nordens konge.
Da 11:8 And shall also carry captives into Egypt their gods, with their princes, and with their precious vessels of silver and of gold; and he shall continue more years than the king of the north.
[Da 11:9 DK-KJV] Sådant skal sydens konge komme ind i hans kongerige, og skal vende tilbage ind i hans eget land.
Da 11:9 So the king of the south shall come into his kingdom, and shall return into his own land.
[Da 11:10 DK-KJV] Men hans sønner skal bli’ ophidsede, og skal forsamle en folkemængde af store styrker: og en skal helt sikkert komme, og oversvømme, og passere igennem: da skal han returnere, og være ophidset, ja mod hans fæstning.
Da 11:10 But his sons shall be stirred up, and shall assemble a multitude of great forces: and one shall certainly come, and overflow, and pass through: then shall he return, and be stirred up, even to his fortress.
[Da 11:11 DK-KJV] Og sydens konge skal bli’ bevæget med raseri, og skal komme frem og kæmpe mod ham, ja mod nordens konge, og han skal fremsende en stor folkemængde; men folkemængden skal bli’ givet ind i hans hånd.
Da 11:11 And the king of the south shall be moved with choler, and shall come forth and fight with him, even with the king of the north: and he shall set forth a great multitude; but the multitude shall be given into his hand.
[Da 11:12 DK-KJV] Og når han har taget folkemængden væk, skal hans hjerte bli’ opløftet; og han skal kaste mange 10 tusindvis ned: men han skal ikke bli’ styrket gennem det.
Da 11:12 And when he hath taken away the multitude, his heart shall be lifted up; and he shall cast down many ten thousands: but he shall not be strengthened by it.
[Da 11:13 DK-KJV] For nordens konge skal vende tilbage, og fremsætte en folkemængde større end den tidligere, og skal sandelig efter nogle år komme med en stor hær og med mange rigdomme.
Da 11:13 For the king of the north shall return, and shall set forth a multitude greater than the former, and shall certainly come after certain years with a great army and with much riches.
[Da 11:14 DK-KJV] Og i de tider der skal mange rejse sig imod sydens konge: også røverne fra dit folk skal ophøje demselv for at etablere visionen; men de skal falde.
Da 11:14 And in those times there shall many stand up against the king of the south: also the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision; but they shall fall.
[Da 11:15 DK-KJV] Sådant skal nordens konge komme, og kaste et bjerg op, og indta’ de mest befæstede byer: og sydens våben skal ikke kunne modstå, ej heller hans udvalgte folk, der skal heller ikke være nogle styrker til at stå imod.
Da 11:15 So the king of the north shall come, and cast up a mount, and take the most fenced cities: and the arms of the south shall not withstand, neither his chosen people, neither shall there be any strength to withstand.
[Da 11:16 DK-KJV] Men han der kommer imod ham skal gøre efter hans egen vilje, og ingen skal stå foran ham: og han skal stå i det herlige land, som skal konsumeres via hans hånd.
Da 11:16 But he that cometh against him shall do according to his own will, and none shall stand before him: and he shall stand in the glorious land, which by his hand shall be consumed.
[Da 11:17 DK-KJV] Han skal også sætte sig for at komme ind med hele hans kongeriges styrke, og nogle oprigtige med ham; således skal han gøre: og han skal give ham kvinders datter, og korrumpere hende: men hun skal ikke stå ved hans side, heller ikke være for ham.
Da 11:17 He shall also set his face to enter with the strength of his whole kingdom, and upright ones with him; thus shall he do: and he shall give him the daughter of women, corrupting her: but she shall not stand on his side, neither be for him.
[Da 11:18 DK-KJV] Efter dette skal han vende hans ansigt mod øerne, og skal indta’ mange: men en prins skal på hans egen vegne forårsage at den bebrejdelse tilbudt via ham ophører; foruden hans egen bebrejdelse skal han forårsage den til at vende sig over ham.
Da 11:18 After this shall he turn his face unto the isles, and shall take many: but a prince for his own behalf shall cause the reproach offered by him to cease; without his own reproach he shall cause it to turn upon him.
[Da 11:19 DK-KJV] Derefter skal han vende hans ansigt imod hans eget lands fæstning: men han skal snuble og falde, og ikke bli’ fundet.
Da 11:19 Then he shall turn his face toward the fort of his own land: but he shall stumble and fall, and not be found.
[Da 11:20 DK-KJV] Dernæst skal en rejse sig i hans sted der forhøjer skatterne i kongerigets herlighed: men indenfor få dage skal han bli’ destrueret, hverken i vrede, eller i kamp.
Da 11:20 Then shall stand up in his estate a raiser of taxes in the glory of the kingdom: but within few days he shall be destroyed, neither in anger, nor in battle.
[Da 11:21 DK-KJV] Og i hans sted skal en gemen person rejse sig, til hvem de ikke skal give kongerigets ære: men han skal komme fredeligt ind, og vinde kongeriget via smigerrier.
Da 11:21 And in his estate shall stand up a vile person, to whom they shall not give the honour of the kingdom: but he shall come in peaceably, and obtain the kingdom by flatteries.
[Da 11:22 DK-KJV] Og de som stod foran ham skal bli’ oversvømmet med et oversvømmelses-våben, og skal smadres; ja, også pagtsprinsen.
Da 11:22 And with the arms of a flood shall they be overflown from before him, and shall be broken; yea, also the prince of the covenant.
[Da 11:23 DK-KJV] Og efter forbundet indgået med ham skal han udvirke bedragerisk: for han skal komme op, og skal bli’ stærk med et lille folk.
Da 11:23 And after the league made with him he shall work deceitfully: for he shall come up, and shall become strong with a small people.
[Da 11:24 DK-KJV] Han skal komme fredeligt ind ja over de fedeste steder af provinsen; og skal gøre det som hans fædre ikke har gjort, heller ikke hans fædres fædre; han skal sprede rovet blandt dem, og det plyndrede, og rigdomme: ja, og han skal varsle hans planer imod fæstningerne, ja for en tid.
Da 11:24 He shall enter peaceably even upon the fattest places of the province; and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers’ fathers; he shall scatter among them the prey, and spoil, and riches: yea, and he shall forecast his devices against the strong holds, even for a time.
[Da 11:25 DK-KJV] Og han skal ophidse hans myndighed og hans mod imod sydens konge med en stor hær; og sydens konge skal bli’ ophidset til kamp med en meget stor og mægtig hær; men han skal ikke stå: for de skal varsle planer imod ham.
Da 11:25 And he shall stir up his power and his courage against the king of the south with a great army; and the king of the south shall be stirred up to battle with a very great and mighty army; but he shall not stand: for they shall forecast devices against him.
[Da 11:26 DK-KJV] Ja, de der spiser af portionen af hans mad skal destruere ham, og hans hær skal flyde over: og mange skal falde ned slagtet.
Da 11:26 Yea, they that feed of the portion of his meat shall destroy him, and his army shall overflow: and many shall fall down slain.
[Da 11:27 DK-KJV] Og begge disse kongers hjerter skal være for at gøre misgerning, og de skal tale løgne ved et bord; men det skal ikke blomstre: for enden skal stadig være ved den udvalgte tid.
Da 11:27 And both these kings’ hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table; but it shall not prosper: for yet the end shall be at the time appointed.
[Da 11:28 DK-KJV] Da skal han returnere ind i hans land med store rigdomme; og hans hjerte skal være imod den hellige pagt; og han skal udnytte den, og returnere til hans eget land.
Da 11:28 Then shall he return into his land with great riches; and his heart shall be against the holy covenant; and he shall do exploits, and return to his own land.
[Da 11:29 DK-KJV] Ved den udvalgte tid skal han returnere, og komme mod syden; men det skal ikke være som det tidligere, eller som det sidste.
Da 11:29 At the time appointed he shall return, and come toward the south; but it shall not be as the former, or as the latter.
[Da 11:30 DK-KJV] For fra Cypern skal skibe komme imod ham: derfor skal han være bedrøvet, og returnere, og ha’ harme imod den hellige pagt: sådant skal han gøre; ja han skal returnere, og ha’ intelligens med dem der svigtede den hellige pagt.
Da 11:30 For the ships of Chittim shall come against him: therefore he shall be grieved, and return, and have indignation against the holy covenant: so shall he do; he shall even return, and have intelligence with them that forsake the holy covenant.
[Da 11:31 DK-KJV] Og våben skal stå på hans del, og de skal forurene styrkernes helligdom, og skal ta’ det daglige offer væk, og de skal der placere hæsligheden der gør øde.
Da 11:31 And arms shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolate.
[Da 11:32 DK-KJV] Og sådanne som gør ondskabsfuldt imod pagten skal han korrumpere gennem smigerrier: men folket der kender deres Gud skal være stærke, og udnytte det.
Da 11:32 And such as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries: but the people that do know their God shall be strong, and do exploits.
[Da 11:33 DK-KJV] Og de blandt folket der forstår skal instruere mange: alligevel skal de falde ved sværdet, og gennem flamme, gennem tilfangetagelse, og gennem plyndring, mange dage.
Da 11:33 And they that understand among the people shall instruct many: yet they shall fall by the sword, and by flame, by captivity, and by spoil, many days.
[Da 11:34 DK-KJV] Nu når de skal falde, skal de bli’ hjulpet med en lille hjælp: men mange skal klynge til dem med smigerrier.
Da 11:34 Now when they shall fall, they shall be holpen with a little help: but many shall cleave to them with flatteries.
[Da 11:35 DK-KJV] Og nogle af dem af forståelse skal falde, for at prøve dem, og for at rense, og for at gøre dem hvide, ja til tiden for enden: fordi det stadig er for en udvalgt tid.
Da 11:35 And some of them of understanding shall fall, to try them, and to purge, and to make them white, even to the time of the end: because it is yet for a time appointed.
[Da 11:36 DK-KJV] Og kongen skal gøre efter hans vilje; og han skal ophøje sigselv, og forstørre sigselv over enhver gud, og skal tale forunderlige ting imod guders Gud, og skal blomstre indtil harmen er fuldendt: for det som er besluttet skal ske.
Da 11:36 And the king shall do according to his will; and he shall exalt himself, and magnify himself above every god, and shall speak marvellous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished: for that that is determined shall be done.
[Da 11:37 DK-KJV] Han skal heller ikke værdsætte hans fædres Gud, eller kvinders ønske, eller værdsætte nogen gud: for han skal forstørre sigselv over alle.
Da 11:37 Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor regard any god: for he shall magnify himself above all.
[Da 11:38 DK-KJV] Men i hans sted skal han ære styrkernes Gud: og en gud hvem hans fædre ikke kendte skal han ære med guld, og sølv, og med værdifulde sten, og behagelige ting.
Da 11:38 But in his estate shall he honour the God of forces: and a god whom his fathers knew not shall he honour with gold, and silver, and with precious stones, and pleasant things.
[Da 11:39 DK-KJV] Således skal han gøre i de fleste fæstningsværker med en underlig gud, hvem han skal anerkende og ophøje med herlighed: og han skal få dem til at regerer over mange, og skal opdele landet for gevinst.
Da 11:39 Thus shall he do in the most strong holds with a strange god, whom he shall acknowledge and increase with glory: and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain.
[Da 11:40 DK-KJV] Og ved tiden for enden skal sydens konge skubbe til ham: og nordens konge skal komme imod ham som en hvirvelvind, med stridsvogne, og med ryttere, og med mange skibe; og han skal komme ind i landene, og løbe over og passere over.
Da 11:40 And at the time of the end shall the king of the south push at him: and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, and with horsemen, and with many ships; and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over.
[Da 11:41 DK-KJV] Han skal også komme ind i det herlige land, og mange lande skal bli’ væltet: men disse skal undslippe ud af hans hånd, ja Edom, og Moab, og lederen af Ammons børn.
Da 11:41 He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown: but these shall escape out of his hand, even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon.
[Da 11:42 DK-KJV] Han skal også strække hans hånd frem over landene: og Egyptens land skal ikke undslippe.
Da 11:42 He shall stretch forth his hand also upon the countries: and the land of Egypt shall not escape.
[Da 11:43 DK-KJV] Men han skal ha’ myndighed over skattene af guld og af sølv, og over alle de værdifulde ting fra Egypten: og Libyerne og Etiopierne skal være i hans fodspor.
Da 11:43 But he shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt: and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps.
[Da 11:44 DK-KJV] Og nyheder ud fra østen og fra norden skal bekymre ham: derfor skal ham med stort raseri gå frem for at destruere, og for helt at fjerne mange.
Da 11:44 But tidings out of the east and out of the north shall trouble him: therefore he shall go forth with great fury to destroy, and utterly to make away many.
[Da 11:45 DK-KJV] Og han skal plante tabernaklerne fra hans palads mellem havene i det herlige hellige bjerg; men alligevel skal han komme til hans ende, og ingen skal hjælpe ham.
Da 11:45 And he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain; yet he shall come to his end, and none shall help him.
[Da 12:1 DK-KJV] Og på det tidspunkt skal Michael rejse sig, den store prins som står op for dit folks børn: og der skal være en trængslens tid, sådan som aldrig var siden der var en nation ja til den samme tid: og på det tidspunkt skal dit folk bli’ forløst, enhver der skal være fundet nedskrevet i bogen.
Da 12:1 And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people: and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time: and at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book.
[Da 12:2 DK-KJV] Og mange af dem der sover i jordens støv skal vågne, nogle til evigvarende liv, og nogle til skam og evigvarende foragt.
Da 12:2 And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.
[Da 12:3 DK-KJV] Og de der er vise skal skinne som hvælvingens glans; og de der vender mange til retfærdighed som stjernerne for evig og altid.
Da 12:3 And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament; and they that turn many to righteousness as the stars for ever and ever.
[Da 12:4 DK-KJV] Men du, Kæreste Daniel, luk ordene inde, og forsegl bogen, ja til tiden for enden: mange skal løbe frem og tilbage, og kundskab skal bli’ forøget.
Da 12:4 But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.
[Da 12:5 DK-KJV] Da kigge jeg Daniel, og, læg mærke til, der stod 2 andre, den ene på denne side af flodbredden, og den anden på den anden side af flodbredden.
Da 12:5 Then I Daniel looked, and, behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river.
[Da 12:6 DK-KJV] Og den ene sagde til manden iklædt linned, som var på flodens vandmasser, Hvor længe skal det være til enden af disse undere?
Da 12:6 And one said to the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, How long shall it be to the end of these wonders?
[Da 12:7 DK-KJV] Og jeg hørte manden iklædt linned, som var på flodens vandmasser, da han opløftede hans højre og venstre hånd mod himlen, og svor via ham der lever for evigt at det skal være for en tid, tider, og en halv; og når han skal have fuldført at sprede kraften fra det hellige folk, skal alle disse ting være fuldendt.
Da 12:7 And I heard the man clothed in linen, which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that it shall be for a time, times, and an half; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished.
[Da 12:8 DK-KJV] Og jeg hørte, men forstod ikke: da sagde jeg, Kæreste min Herre, hvad skal være enden på disse ting?
Da 12:8 And I heard, but I understood not: then said I, O my Lord, what shall be the end of these things?
[Da 12:9 DK-KJV] Og han sagde, Gå din vej, Daniel: for ordene er lukket inde og forseglet indtil tiden for enden.
Da 12:9 And he said, Go thy way, Daniel: for the words are closed up and sealed till the time of the end.
[Da 12:10 DK-KJV] Mange skal bli’ renset, og gjort hvide, og prøvet; men de onde skal gøre ondere: og ingen af de onde skal forstå; men de vise skal forstå.
Da 12:10 Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; but the wise shall understand.
[Da 12:11 DK-KJV] Og fra den tid hvor det daglige offer skal bli’ taget væk, og hæsligheden der gør øde opsat, skal der være 1.290 dage. 
Da 12:11 And from the time that the daily sacrifice shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be a thousand two hundred and ninety days.
[Da 12:12 DK-KJV] Velsignet er han der venter, og kommer til 1.335 dage.
Da 12:12 Blessed is he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days.
[Da 12:13 DK-KJV] Men gå du din vej indtil enden er: for du skal hvile, og stå på din lod ved dagenes ende.
Da 12:13 But go thou thy way till the end be: for thou shalt rest, and stand in thy lot at the end of the days.