Hoseas bog - 14 Kapitler - Hosea KJV 1769

Navnebetydning for Hosea = Befrier

[Ho 1:1 DK-KJV] HERRENs ord der kom til Hosea sønnen af Beeri, i Uzzia, Jotham, Ahaz, og Hezekias dage, Judahs konger, og i Jeroboams dage sønnen af Joas, Israels konge.
Ho 1:1 The word of the LORD that came unto Hosea, the son of Beeri, in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel.
[Ho 1:2 DK-KJV] Begyndelsen på HERRENs ord via Hosea. Og HERREN sagde til Hosea, Gå, ta’ til dig en hustru af prostituerede og børn af prostituerede: for landet har begået stor prostitution, ved at vende sig bort fra HERREN.
Ho 1:2 The beginning of the word of the LORD by Hosea. And the LORD said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms: for the land hath committed great whoredom, departing from the LORD.
[Ho 1:3 DK-KJV] Sådant gik han og tog Gomer datteren af Diblaim; som undfangede, og bar ham en søn.
Ho 1:3 So he went and took Gomer the daughter of Diblaim; which conceived, and bare him a son.
[Ho 1:4 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Kald hans navn Jezreel; for stadig en lille stund, og jeg vil hævne Jezreels blod på Jehus hus, og jeg vil gøre en ende på Israels hus’ kongerige.
Ho 1:4 And the LORD said unto him, Call his name Jezreel; for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu, and will cause to cease the kingdom of the house of Israel.
[Ho 1:5 DK-KJV] Og det skal komme til at ske på den dag, at jeg vil brække Israels bue i Jezreeldalen.
Ho 1:5 And it shall come to pass at that day, that I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel.
[Ho 1:6 DK-KJV] Og hun undfangede igen, og bar en datter. Og Gud sagde til ham, Kald hendes navn Lo-ruhamah: for jeg vil ikke længere ha’ barmhjertighed med Israels hus; men jeg vil fuldstændigt fjerne dem.
Ho 1:6 And she conceived again, and bare a daughter. And God said unto him, Call her name Lo-ruhamah: for I will no more have mercy upon the house of Israel; but I will utterly take them away.
[Ho 1:7 DK-KJV] Men jeg vil ha’ barmhjertighed med Judahs hus, og vil frelse dem via HERREN deres Gud, og vil ikke frelse dem via bue, heller ikke via sværd, heller ikke via kamp, via heste, heller ikke via ryttere.
Ho 1:7 But I will have mercy upon the house of Judah, and will save them by the LORD their God, and will not save them by bow, nor by sword, nor by battle, by horses, nor by horsemen.
[Ho 1:8 DK-KJV] Da hun nu havde afvænnet Lo-ruhamah, undfangede hun, og bar en søn.
Ho 1:8 Now when she had weaned Lo-ruhamah, she conceived, and bare a son.
[Ho 1:9 DK-KJV] Da sagde Gud, Kald hans navn Lo-ammi: for I er ikke mit folk, og jeg vil ikke være jeres Gud.
Ho 1:9 Then said God, Call his name Lo-ammi: for ye are not my people, and I will not be your God.
[Ho 1:10 DK-KJV] Men alligevel skal antallet på Israels børn være som havets sand, som ikke kan bli’ målt ej heller talt; og det skal komme til at ske, at på det sted hvor det blev sagt til dem, I er ikke mit folk, der skal der bli’ sagt til dem, I er sønner af den levende Gud.
Ho 1:10 Yet the number of the children of Israel shall be as the sand of the sea, which cannot be measured nor numbered; and it shall come to pass, that in the place where it was said unto them, Ye are not my people, there it shall be said unto them, Ye are the sons of the living God.
[Ho 1:11 DK-KJV] Da skal Judahs børn og Israels børn bli’ forsamlet, og vælge demselv en leder, og de skal komme op ud af landet: for stor skal Jezreels dag være.
Ho 1:11 Then shall the children of Judah and the children of Israel be gathered together, and appoint themselves one head, and they shall come up out of the land: for great shall be the day of Jezreel.
[Ho 2:1 DK-KJV] Sig I til jeres brødre, Ammi; og til jeres søstre, Ruhamah.
Ho 2:1 Say ye unto your brethren, Ammi; and to your sisters, Ru-hamah.
[Ho 2:2 DK-KJV] Før en sag med jeres mor, før en sag: for hun er ikke min hustru, jeg er heller ikke hendes ægtemand: lad hende derfor fjerne hendes prostituerede ud af hendes synsfelt, og hendes utro som er mellem hendes bryster;
Ho 2:2 Plead with your mother, plead: for she is not my wife, neither am I her husband: let her therefore put away her whoredoms out of her sight, and her adulteries from between her breasts;
[Ho 2:3 DK-KJV] For ikke at jeg skal gøre hende nøgen, og stiller hende som på dagen hvor hun var født, og gør hende som en vildmark, og stiller hende som et tørt land, og dræber hende med tørst. 
Ho 2:3 Lest I strip her naked, and set her as in the day that she was born, and make her as a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirst.
[Ho 2:4 DK-KJV] Og jeg vil ikke ha’ barmhjertighed med hendes børn; for de er prostitueredes børn.
Ho 2:4 And I will not have mercy upon her children; for they be the children of whoredoms.
[Ho 2:5 DK-KJV] For deres mor har optrådt som skøgen: hun der har undfanget dem har gjort skamfuldt: for hun sagde, Jeg vil gå efter mine elskere, der giver mig mit brød og mit vand, mit uld og mit hør, min olie og min drik.
Ho 2:5 For their mother hath played the harlot: she that conceived them hath done shamefully: for she said, I will go after my lovers, that give me my bread and my water, my wool and my flax, mine oil and my drink.
[Ho 2:6 DK-KJV] Derfor, læg mærke til, jeg vil omgærde din vej med torne, og lave en mur, så hun ikke skal finde hendes stier.
Ho 2:6 Therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns, and make a wall, that she shall not find her paths.
[Ho 2:7 DK-KJV] Og hun skal følge efter hendes elskere, men hun skal ikke indhente dem; og hun skal søge efter dem, men skal ikke finde dem: da skal hun sige, Jeg vil gå og vende tilbage til min første ægtemand; for da var det bedre hos mig end nu.
Ho 2:7 And she shall follow after her lovers, but she shall not overtake them; and she shall seek them, but shall not find them: then shall she say, I will go and return to my first husband; for then was it better with me than now.
[Ho 2:8 DK-KJV] For hun vidste ikke at jeg gav hende korn, og vin, og olie, og multiplicerede hendes sølv og guld, som de forberedte til Baal.
Ho 2:8 For she did not know that I gave her corn, and wine, and oil, and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal.
[Ho 2:9 DK-KJV] Derfor vil jeg vende tilbage, og fjerne mit korn i denne tid, og min vin i denne sæson, og jeg vil ta’ mit uld og mit hør tilbage der var givet for at dække hendes nøgenhed.
Ho 2:9 Therefore will I return, and take away my corn in the time thereof, and my wine in the season thereof, and will recover my wool and my flax given to cover her nakedness.
[Ho 2:10 DK-KJV] Og nu vil jeg afsløre hendes udsvævelser foran hendes elskeres øjne, og ingen skal forløse hende ud af min hånd. 
Ho 2:10 And now will I discover her lewdness in the sight of her lovers, and none shall deliver her out of mine hand.
[Ho 2:11 DK-KJV] Jeg vil også få hendes munterhed til at ophøre, hendes festdage, hendes nymåner, og hendes sabbatter, og alle hendes højtidelige fester. 
Ho 2:11 I will also cause all her mirth to cease, her feast days, her new moons, and her sabbaths, and all her solemn feasts.
[Ho 2:12 DK-KJV] Og jeg vil destruere hendes vinstokke og hendes figentræer, hvorom hun har sagt, Disse er mine belønninger som mine elskere har givet mig: og jeg vil lave dem en skov, og markens dyr skal spise dem.
Ho 2:12 And I will destroy her vines and her fig trees, whereof she hath said, These are my rewards that my lovers have given me: and I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them.
[Ho 2:13 DK-KJV] Og jeg vil besøge hende med Baalims dage, hvori hun brændte røgelse til dem, og hun dækkede hendeselv med hendes øreringe og hendes juveler, og hun gik efter hendes elskere, og glemte mig, siger HERREN.
Ho 2:13 And I will visit upon her the days of Baalim, wherein she burned incense to them, and she decked herself with her earrings and her jewels, and she went after her lovers, and forgat me, saith the LORD.
[Ho 2:14 DK-KJV] Derfor, læg mærke til, jeg vil lokke hende, og bringe hende ind i vildmarken, og tale trøstende til hende.
Ho 2:14 Therefore, behold, I will allure her, and bring her into the wilderness, and speak comfortably unto her.
[Ho 2:15 DK-KJV] Og derfra af vil jeg gi’ hende hendes vingårde, og Akordalen som et håbets dør: og der skal hun synge, som i hendes ungdoms dage, og som på dagen da hun kom op ud af Egyptens land.
Ho 2:15 And I will give her her vineyards from thence, and the valley of Achor for a door of hope: and she shall sing there, as in the days of her youth, and as in the day when she came up out of the land of Egypt.
[Ho 2:16 DK-KJV] Og det skal ske på den dag, siger HERREN, at du skal kalde mig Ishi; og skal ikke længere kalde mig Baali.
Ho 2:16 And it shall be at that day, saith the LORD, that thou shalt call me Ishi; and shalt call me no more Baali.
[Ho 2:17 DK-KJV] For jeg vil fjerne Baalims navne ud af hendes mund, og de skal ikke længere bli’ ihukommet via deres navn.
Ho 2:17 For I will take away the names of Baalim out of her mouth, and they shall no more be remembered by their name.
[Ho 2:18 DK-KJV] Og i den dag vil jeg lave en pagt for dem med markens dyr, og med himmelens fugle, og med jordens krybende ting: og jeg vil brække bue’en og sværdet og kampen ud af jorden, og jeg vil få dem til at ligge sikkert ned.
Ho 2:18 And in that day will I make a covenant for them with the beasts of the field, and with the fowls of heaven, and with the creeping things of the ground: and I will break the bow and the sword and the battle out of the earth, and will make them to lie down safely.
[Ho 2:19 DK-KJV] Og jeg vil forlove dig med mig for evigt; ja, jeg vil forlove dig med mig i retfærdighed, og i dom, og i elskelig overbærenhed, og i barmhjertigheder.
Ho 2:19 And I will betroth thee unto me for ever; yea, I will betroth thee unto me in righteousness, and in judgment, and in lovingkindness, and in mercies.
[Ho 2:20 DK-KJV] Jeg vil nemlig forlove dig med mig i trofasthed: og du skal kende HERREN.
Ho 2:20 I will even betroth thee unto me in faithfulness: and thou shalt know the LORD.
[Ho 2:21 DK-KJV] Og det skal komme til at ske i den dag, jeg vil høre, siger HERREN, jeg vil høre himlene, og de skal høre jorden;
Ho 2:21 And it shall come to pass in that day, I will hear, saith the LORD, I will hear the heavens, and they shall hear the earth;
[Ho 2:22 DK-KJV] Og jorden skal høre kornet, og vinen, og olien; og de skal høre Jezreel.
Ho 2:22 And the earth shall hear the corn, and the wine, and the oil; and they shall hear Jezreel.
[Ho 2:23 DK-KJV] Og jeg så’ hende til mig i jorden; og jeg vil ha’ barmhjertighed med hende der ikke havde modtaget barmhjertighed; og jeg vil sige til dem der ikke var mit folk, Du er mit folk; og de skal sige, Du er min Gud.
Ho 2:23 And I will sow her unto me in the earth; and I will have mercy upon her that had not obtained mercy; and I will say to them which were not my people, Thou art my people; and they shall say, Thou art my God.
[Ho 3:1 DK-KJV] Da sagde HERREN til mig, Gå stadig, elsk en kvinde der er elsket af hendes ven, dog en utro kvinde, efter HERRENs kærlighed mod Israels børn, som kigger efter andre guder, og elsker vinkarafler.
Ho 3:1 Then said the LORD unto me, Go yet, love a woman beloved of her friend, yet an adulteress, according to the love of the LORD toward the children of Israel, who look to other gods, and love flagons of wine.
[Ho 3:2 DK-KJV] Sådant købte jeg hende til mig for 15 stykker sølv, og for 1 homer byg, og ½ homer byg: “i alt 330 liter byg”
Ho 3:2 So I bought her to me for fifteen pieces of silver, and for an homer of barley, and an half homer of barley:
[Ho 3:3 DK-KJV] Og jeg sagde til hende, Du skal bli’ hos mig i mange dage; du skal ikke optræde som skøgen, og du ikke være der for en anden mand: sådant vil jeg også være der for dig.
Ho 3:3 And I said unto her, Thou shalt abide for me many days; thou shalt not play the harlot, and thou shalt not be for another man: so will I also be for thee.
[Ho 3:4 DK-KJV] For Israels børn skal være uden en konge i mange dage, og uden en prins, og uden et offer, og uden en figur, og uden en ephod, og uden teraphim:
Ho 3:4 For the children of Israel shall abide many days without a king, and without a prince, and without a sacrifice, and without an image, and without an ephod, and without teraphim:
[Ho 3:5 DK-KJV] Bagefter skal Israels børn vende tilbage, og søge efter HERREN deres Gud, og David deres konge; og skal frygte HERREN og hans godhed i de sidste dage.
Ho 3:5 Afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD their God, and David their king; and shall fear the LORD and his goodness in the latter days.
[Ho 4:1 DK-KJV] Hør HERRENs ord, i Israels børn: for HERREN har et mellemværende med landets indbyggere, fordi der ingen sandhed er, ej heller barmhjertighed, heller ikke kundskab om Gud i landet.
Ho 4:1 Hear the word of the LORD, ye children of Israel: for the LORD hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor knowledge of God in the land.
[Ho 4:2 DK-KJV] Ved at sværge, og lyve, og dræbe, og stjæle, og begå utroskab, brød de ud, og blod berører blod.
Ho 4:2 By swearing, and lying, and killing, and stealing, and committing adultery, they break out, and blood toucheth blood.
[Ho 4:3 DK-KJV] Derfor skal landet sørge, og hver og en der bor derinde skal sygne hen, med markens dyr og himmelens fugle; ja, havets fisk skal også fjernes.
Ho 4:3 Therefore shall the land mourn, and every one that dwelleth therein shall languish, with the beasts of the field, and with the fowls of heaven; yea, the fishes of the sea also shall be taken away.
[Ho 4:4 DK-KJV] Men lad ingen mand stride, ej heller bebrejde en anden; for dit folk er som de der strider med præsten.
Ho 4:4 Yet let no man strive, nor reprove another: for thy people are as they that strive with the priest.
[Ho 4:5 DK-KJV] Derfor skal du falde i den dag, og profeten skal også falde med dig i den nat, og jeg vil destruere din mor.
Ho 4:5 Therefore shalt thou fall in the day, and the prophet also shall fall with thee in the night, and I will destroy thy mother.
[Ho 4:6 DK-KJV] Mit folk er destrueret grundet mangel på kundskab: fordi du har forkastet kundskab, vil jeg også forkaste dig, så du ikke skal være en præst for mig: eftersom du har glemt din Guds lov, vil jeg også glemme dine børn.
Ho 4:6 My people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children.
[Ho 4:7 DK-KJV] Som de voksede i antal, sådant syndede de imod mig: derfor vil jeg ændre deres herlighed indtil skam.
Ho 4:7 As they were increased, so they sinned against me: therefore will I change their glory into shame.
[Ho 4:8 DK-KJV] De spiser mit folks synd op, og de retter deres hjerte mod deres fejltrin.
Ho 4:8 They eat up the sin of my people, and they set their heart on their iniquity.
[Ho 4:9 DK-KJV] Og det skal ske, som med folket, som med præsten: og jeg vil straffe dem på grund af deres veje, og belønne dem for deres gøren.
Ho 4:9 And there shall be, like people, like priest: and I will punish them for their ways, and reward them their doings.
[Ho 4:10 DK-KJV] For de skal spise, og ikke ha’ nok: de skal begå prostitution, og skal ikke vokse i antal: fordi de er stoppet med at være opmærksom på HERREN.
Ho 4:10 For they shall eat, and not have enough: they shall commit whoredom, and shall not increase: because they have left off to take heed to the LORD.
[Ho 4:11 DK-KJV] Prostitution og vin og ny vin fjerner hjertet.
Ho 4:11 Whoredom and wine and new wine take away the heart.
[Ho 4:12 DK-KJV] Mit folk spørger deres stokke til råds, og deres stav erklærer overfor dem; for prostitueredes ånd har fået dem til at fejle, og de er gået ind på horevejen for ikke at være under deres Gud.
Ho 4:12 My people ask counsel at their stocks, and their staff declareth unto them: for the spirit of whoredoms hath caused them to err, and they have gone a whoring from under their God.
[Ho 4:13 DK-KJV] De ofrer på bjergenes toppe, og brænder røgelse på bakkerne, under ege og popler og elmetræer, fordi skyggen derfra er god: derfor skal jeres døtre begå prostitution, og jeres ægtefæller skal begå utroskab.
Ho 4:13 They sacrifice upon the tops of the mountains, and burn incense upon the hills, under oaks and poplars and elms, because the shadow thereof is good: therefore your daughters shall commit whoredom, and your spouses shall commit adultery.
[Ho 4:14 DK-KJV] Jeg vil ikke straffe jeres døtre når de begår prostitution, ej heller jeres ægtefæller når de begår utroskab: for de demselv er adskilt med horeri, og de ofrer hos skøger: derfor skal folket der ikke forstår falde.
Ho 4:14 I will not punish your daughters when they commit whoredom, nor your spouses when they commit adultery: for themselves are separated with whores, and they sacrifice with harlots: therefore the people that doth not understand shall fall.
[Ho 4:15 DK-KJV] Skønt du, Israel, optræder som skøgen, lad dog ikke Judah krænke; og kom I ikke til Gilgal, gå I heller ikke op til Beth-aven, og sværg heller ikke, HERREN lever.
Ho 4:15 Though thou, Israel, play the harlot, yet let not Judah offend; and come not ye unto Gilgal, neither go ye up to Beth-aven, nor swear, The LORD liveth.
[Ho 4:16 DK-KJV] For Israel glider baglæns som en tilbagefalden kvie: nu vil HERREN fødre dem som et lam i et stort sted.
Ho 4:16 For Israel slideth back as a backsliding heifer: now the LORD will feed them as a lamb in a large place.
[Ho 4:17 DK-KJV] Ephraim er sluttet sammen med afguder: lad ham være alene.
Ho 4:17 Ephraim is joined to idols: let him alone.
[Ho 4:18 DK-KJV] Deres drik er sur: de har kontinuerligt begået prostitution: hendes ledere elsker skammeligt, det I gir.
Ho 4:18 Their drink is sour: they have committed whoredom continually: her rulers with shame do love, Give ye.
[Ho 4:19 DK-KJV] Vinden har bundet hende op på hendes vinger, og de skal være skamfulde på grund af deres ofre.
Ho 4:19 The wind hath bound her up in her wings, and they shall be ashamed because of their sacrifices.
[Ho 5:1 DK-KJV] Hør I dette, Kæreste præster; og lyt efter, I Israels hus, og lyt I godt efter, Kæreste hus for kongen; for dommen er imod jer, fordi I har været en fælde overfor Mizpah, og et net spredt udover Tabor.
Ho 5:1 Hear ye this, O priests; and hearken, ye house of Israel; and give ye ear, O house of the king; for judgment is toward you, because ye have been a snare on Mizpah, and a net spread upon Tabor.
[Ho 5:2 DK-KJV] Og de oprørske er grundige med at lave slagtninger, skønt jeg har været en irettesætter af dem alle.
Ho 5:2 And the revolters are profound to make slaughter, though I have been a rebuker of them all.
[Ho 5:3 DK-KJV] Jeg kender Ephraim, og Israel er ikke skjult fra mig: for nu, Kæreste Ephraim, du begår prostitution, og Israel er besmittet.
Ho 5:3 I know Ephraim, and Israel is not hid from me: for now, O Ephraim, thou committest whoredom, and Israel is defiled.
[Ho 5:4 DK-KJV] De vil ikke indramme deres gøren for at vende sig mod deres Gud: for prostitueredes ånd er i deres midte, og de har ikke kendt HERREN.
Ho 5:4 They will not frame their doings to turn unto their God: for the spirit of whoredoms is in the midst of them, and they have not known the LORD.
[Ho 5:5 DK-KJV] Og Israels stolthed vidner ham lige op i ansigtet: derfor skal Ephraim og Israel falde i deres fejltrin; Judah skal også falde med dem.
Ho 5:5 And the pride of Israel doth testify to his face: therefore shall Israel and Ephraim fall in their iniquity; Judah also shall fall with them.
[Ho 5:6 DK-KJV] De skal gå med deres flokke og med deres besætninger for at søge efter HERREN; men de skal ikke finde ham; han har trukket hamselv tilbage fra dem.
Ho 5:6 They shall go with their flocks and with their herds to seek the LORD; but they shall not find him; he hath withdrawn himself from them.
[Ho 5:7 DK-KJV] De har handlet forræderisk imod HERREN: for de har avlet fremmede børn: nu skal en måned fortære dem med deres dele.
Ho 5:7 They have dealt treacherously against the LORD: for they have begotten strange children: now shall a month devour them with their portions.
[Ho 5:8 DK-KJV] Blæs I i kornetten i Gibeah, og i trompeten i Rama: råb højt ved Beth-aven, efter dig, Kæreste Benjamin.
Ho 5:8 Blow ye the cornet in Gibeah, and the trumpet in Ramah: cry aloud at Beth-aven, after thee, O Benjamin.
[Ho 5:9 DK-KJV] Ephraim skal være øde på irettesættelsens dag: blandt Israels stammer har jeg kundgjort det der med sikkerhed skal ske.
Ho 5:9 Ephraim shall be desolate in the day of rebuke: among the tribes of Israel have I made known that which shall surely be.
[Ho 5:10 DK-KJV] Judahs prinser var som var det dem der fjerner grænsen: derfor vil jeg hælde mit arrigskab udover dem som var det vand.
Ho 5:10 The princes of Judah were like them that remove the bound: therefore I will pour out my wrath upon them like water.
[Ho 5:11 DK-KJV] Ephraim er undertrykt og brudt i dom, fordi han frivilligt fulgte efter befalingen.
Ho 5:11 Ephraim is oppressed and broken in judgment, because he willingly walked after the commandment.
[Ho 5:12 DK-KJV] Derfor vil jeg overfor Ephraim være som en møl, og overfor Judahs hus som råddenskab.
Ho 5:12 Therefore will I be unto Ephraim as a moth, and to the house of Judah as rottenness.
[Ho 5:13 DK-KJV] Da Ephraim så’ hans sygdom, og Judah så’ hans sår, da gik Ephraim til Assyreren, og sendte bud til kong Jareb: alligevel kunne han ikke héle jer, ej heller kurere jer for jeres sår.
Ho 5:13 When Ephraim saw his sickness, and Judah saw his wound, then went Ephraim to the Assyrian, and sent to king Jareb: yet could he not heal you, nor cure you of your wound.
[Ho 5:14 DK-KJV] For jeg vil overfor Ephraim være som en løve, og som en ung løve overfor Judahs hus: Jeg, ja jeg, vil flå og gå væk; jeg vil fjerne, og ingen skal redde ham.
Ho 5:14 For I will be unto Ephraim as a lion, and as a young lion to the house of Judah: I, even I, will tear and go away; I will take away, and none shall rescue him.
[Ho 5:15 DK-KJV] Jeg vil gå og vende tilbage til mit sted, indtil de anerkender deres krænkelse, og søger mit ansigt: de vil søge mig tidligt i deres lidelse.
Ho 5:15 I will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me early.
[Ho 6:1 DK-KJV] Kom, lad os vende tilbage til HERREN: for han har sønderrevet, og han vil héle os; han har slået, og han vil forbinde os.
Ho 6:1 Come, and let us return unto the LORD: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up.
[Ho 6:2 DK-KJV] Efter 2 dage vil han genoplive os: i den 3’je dag vil han rejse os op, og vi skal leve foran hans øjne.
Ho 6:2 After two days will he revive us: in the third day he will raise us up, and we shall live in his sight.
[Ho 6:3 DK-KJV] Da skal vi vide, om vi følger med for at kende HERREN: hans udsendelse er forberedt som morgenen; og han skal komme til os som regnen, som den sidste og tidligere regn til jorden.
Ho 6:3 Then shall we know, if we follow on to know the LORD: his going forth is prepared as the morning; and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth.
[Ho 6:4 DK-KJV] Kæreste Ephraim, hvad skal jeg gøre overfor dig? Kæreste Judah, hvad skal jeg gøre overfor dig? for jeres godhed er som en morgen sky, og som den tidlige dug der forsvinder.
Ho 6:4 O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? for your goodness is as a morning cloud, and as the early dew it goeth away.
[Ho 6:5 DK-KJV] Derfor har jeg hugget dem ud via profeterne; jeg har dræbt dem via ordene fra min mund: og dine domme er som lyset der stråler frem.
Ho 6:5 Therefore have I hewed them by the prophets; I have slain them by the words of my mouth: and thy judgments are as the light that goeth forth.
[Ho 6:6 DK-KJV] For jeg ønskede barmhjertighed, og ikke offer; og Guds kundskab mere end brændoffergaver.
Ho 6:6 For I desired mercy, and not sacrifice; and the knowledge of God more than burnt offerings.
[Ho 6:7 DK-KJV] Men de har som mennesker overtrådt pagten: der har de handlet forræderisk imod mig.
Ho 6:7 But they like men have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously against me.
[Ho 6:8 DK-KJV] Gilead er en by af dem der arbejder med fejltrin, og er forurenet med blod.
Ho 6:8 Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood.
[Ho 6:9 DK-KJV] Og som røvertropper venter på et menneske, sådant myrder præstegrupperne på vejen ved samtykke: for de begår uanstændighed.
Ho 6:9 And as troops of robbers wait for a man, so the company of priests murder in the way by consent: for they commit lewdness.
[Ho 6:10 DK-KJV] Jeg har set en forfærdelig ting i Israels hus: der er Ephraims prostitution, Israel er besmittet.
Ho 6:10 I have seen an horrible thing in the house of Israel: there is the whoredom of Ephraim, Israel is defiled.
[Ho 6:11 DK-KJV] Også, Kæreste Judah, han har sat en høst i gang efter dig, da jeg vendte mit folks tilfangetagelse.
Ho 6:11 Also, O Judah, he hath set an harvest for thee, when I returned the captivity of my people.
[Ho 7:1 DK-KJV] Da jeg ville ha’ hélet Israel, da Ephraims fejltrin var afsløret, og Samarias ondskab: for de begik svig; og tyven kommer ind, og røvertropper plyndre udenfor.
Ho 7:1 When I would have healed Israel, then the iniquity of Ephraim was discovered, and the wickedness of Samaria: for they commit falsehood; and the thief cometh in, and the troop of robbers spoileth without.
[Ho 7:2 DK-KJV] Og de tænker ikke over at jeg husker på al deres ondskab: nu har deres egen handlinger omsluttet dem rundt om; de er foran mit ansigt.
Ho 7:2 And they consider not in their hearts that I remember all their wickedness: now their own doings have beset them about; they are before my face.
[Ho 7:3 DK-KJV] De gør den konge glad med deres ondskab, og de prinser med deres løgne.
Ho 7:3 They make the king glad with their wickedness, and the princes with their lies.
[Ho 7:4 DK-KJV] De er alle utro, som en ovn der er varmet op af bageren, som stopper med at rejse sig efter han har æltet dejen, indtil den er hævet.
Ho 7:4 They are all adulterers, as an oven heated by the baker, who ceaseth from raising after he hath kneaded the dough, until it be leavened.
[Ho 7:5 DK-KJV] På vor konges dag har de prinser gjort ham syg med flasker af vin; han rækker hans hånd ud med dem der håner.
Ho 7:5 In the day of our king the princes have made him sick with bottles of wine; he stretched out his hand with scorners.
[Ho 7:6 DK-KJV] For de har klargjort deres hjerte som var det en ovn, alt imens de ligger på lur: deres bager sover hele natten; om morgenen brænder det som en flammende ild.
Ho 7:6 For they have made ready their heart like an oven, whiles they lie in wait: their baker sleepeth all the night; in the morning it burneth as a flaming fire.
[Ho 7:7 DK-KJV] De er alle varme som en ovn, og har fortæret deres dommere; alle deres konger er faldet: der er ingen blandt dem som kalder på mig.
Ho 7:7 They are all hot as an oven, and have devoured their judges; all their kings are fallen: there is none among them that calleth unto me.
[Ho 7:8 DK-KJV] Ephraim, han har blandet sig med folket; Ephraim er en kage der ikke er vendt.
Ho 7:8 Ephraim, he hath mixed himself among the people; Ephraim is a cake not turned.
[Ho 7:9 DK-KJV] Fremmede har fortæret hans styrke, og han forstår det ikke: ja, grå hår er her og der på ham, alligevel forstår han det ikke.
Ho 7:9 Strangers have devoured his strength, and he knoweth it not: yea, gray hairs are here and there upon him, yet he knoweth not.
[Ho 7:10 DK-KJV] Og Israels stolthed vidner ham lige op i ansigtet: og de vender sig ikke mod HERREN deres Gud, og søger ham heller ikke skønt alt dette.
Ho 7:10 And the pride of Israel testifieth to his face: and they do not return to the LORD their God, nor seek him for all this.
[Ho 7:11 DK-KJV] Ephraim er også som en tåbelig due uden hjerte: de kalder på Egypten, de går til Assyrien.
Ho 7:11 Ephraim also is like a silly dove without heart: they call to Egypt, they go to Assyria.
[Ho 7:12 DK-KJV] Når de skal gå, jeg vil sprede mit net over dem; jeg vil bringe dem ned som himlens fugle; jeg vil irettesætte dem, som deres menighed har hørt.
Ho 7:12 When they shall go, I will spread my net upon them; I will bring them down as the fowls of the heaven; I will chastise them, as their congregation hath heard.
[Ho 7:13 DK-KJV] Arme dem! for de har flygtet fra mig: destruktion mod dem! fordi de har overtrådt imod mig: skønt jeg har befriet dem, alligevel har de talt løgne imod mig.
Ho 7:13 Woe unto them! for they have fled from me: destruction unto them! because they have transgressed against me: though I have redeemed them, yet they have spoken lies against me.
[Ho 7:14 DK-KJV] Og de har ikke råbt på mig med deres hjerte, da de hylede i deres senge: de forsamlede demselv for at få korn og vin, og de gjorde oprør imod mig.
Ho 7:14 And they have not cried unto me with their heart, when they howled upon their beds: they assemble themselves for corn and wine, and they rebel against me.
[Ho 7:15 DK-KJV] Skønt jeg har forbundet og styrket deres arme, alligevel udtænker de misgerning imod mig.
Ho 7:15 Though I have bound and strengthened their arms, yet do they imagine mischief against me.
[Ho 7:16 DK-KJV] De vender tilbage, men ikke til den Allerhøjeste: de er som en bedragerisk bue: deres prinser skal falde ved sværdet på grund af deres tungers hærgen: dette skal være deres forhånelse i Egyptens land.
Ho 7:16 They return, but not to the most High: they are like a deceitful bow: their princes shall fall by the sword for the rage of their tongue: this shall be their derision in the land of Egypt.
[Ho 8:1 DK-KJV] Sæt trompeten til din mund. Han skal komme som en engel imod HERRENs hus, fordi de har overtrådt min pagt, og overtrådt imod min lov.
Ho 8:1 Set the trumpet to thy mouth. He shall come as an eagle against the house of the LORD, because they have transgressed my covenant, and trespassed against my law.
[Ho 8:2 DK-KJV] Israel skal råbe på mig, Min Gud, vi kender dig.
Ho 8:2 Israel shall cry unto me, My God, we know thee.
[Ho 8:3 DK-KJV] Israel har forkastet den ting der er god: fjenden skal forfølge ham.
Ho 8:3 Israel hath cast off the thing that is good: the enemy shall pursue him.
[Ho 8:4 DK-KJV] De har sat konger op, men ikke via mig: de har lavet prinser, og jeg vidste det ikke: af deres sølv og deres guld har de lavet afguder, så de må bli’ afskåret.
Ho 8:4 They have set up kings, but not by me: they have made princes, and I knew it not: of their silver and their gold have they made them idols, that they may be cut off.
[Ho 8:5 DK-KJV] Din kalv, Kæreste Samaria, har skåret dig af; min vrede er antændt imod dem: hvor længe vil det vare førend de holder sig til uskyldighed?
Ho 8:5 Thy calf, O Samaria, hath cast thee off; mine anger is kindled against them: how long will it be ere they attain to innocency?
[Ho 8:6 DK-KJV] For den var også fra Israel: håndværkeren lavede den; derfor er den ikke Gud: men Samarias kalv skal bli’ brudt i stykker.
Ho 8:6 For from Israel was it also: the workman made it; therefore it is not God: but the calf of Samaria shall be broken in pieces.
[Ho 8:7 DK-KJV] For de har sået vinden, og de skal høste hvirvelvinden: den har ingen stilk: knoppen skal ikke frembringe noget mel, hvis det sker at den frembringer, skal de fremmede opsluge den.
Ho 8:7 For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind: it hath no stalk: the bud shall yield no meal: if so be it yield, the strangers shall swallow it up.
[Ho 8:8 DK-KJV] Israel er opslugt: nu skal de være blandt Hedningerne som et kar hvori intet behag er.
Ho 8:8 Israel is swallowed up: now shall they be among the Gentiles as a vessel wherein is no pleasure.
[Ho 8:9 DK-KJV] For de er gået op til Assyrien, et vildt æsel alene for hamselv: Ephraim har hyret elskere.
Ho 8:9 For they are gone up to Assyria, a wild ass alone by himself: Ephraim hath hired lovers.
[Ho 8:10 DK-KJV] Ja, skønt de har hyret blandt de nationerne, vil jeg nu samle dem, og de skal sørge en smule over byrden fra prinsernes konge.
Ho 8:10 Yea, though they have hired among the nations, now will I gather them, and they shall sorrow a little for the burden of the king of princes.
[Ho 8:11 DK-KJV] Fordi Ephraim har lavet mange altre til synd, skal altre være en synd overfor ham.
Ho 8:11 Because Ephraim hath made many altars to sin, altars shall be unto him to sin.
[Ho 8:12 DK-KJV] Jeg har skrevet de store ting fra min lov til ham, men de var anset for at være som en underlig ting.
Ho 8:12 I have written to him the great things of my law, but they were counted as a strange thing.
[Ho 8:13 DK-KJV] De ofrer kød som ofrene af mine offergaver, og spiser det; men HERREN accepterer dem ikke; nu vil han huske på deres fejltrin, og besøge deres synder: de skal vende tilbage til Egypten.
Ho 8:13 They sacrifice flesh for the sacrifices of mine offerings, and eat it; but the LORD accepteth them not; now will he remember their iniquity, and visit their sins: they shall return to Egypt.
[Ho 8:14 DK-KJV] For Israel har glemt hans Skaber, og bygger templer; og Judah har multipliceret befæstede byer: men jeg vil sende en ild over hans byer, og den skal fortære paladserne derfra.
Ho 8:14 For Israel hath forgotten his Maker, and buildeth temples; and Judah hath multiplied fenced cities: but I will send a fire upon his cities, and it shall devour the palaces thereof.
[Ho 9:1 DK-KJV] Jubel ikke, Kæreste Israel, af glæde, som andre folk: for du har vendt dig væk fra din Gud i at hore, du har elsket en belønning på ethvert korngulv.
Ho 9:1 Rejoice not, O Israel, for joy, as other people: for thou hast gone a whoring from thy God, thou hast loved a reward upon every cornfloor.
[Ho 9:2 DK-KJV] Gulvet og vinpressen skal ikke fodre dem, og den nye vin skal fejle i hende.
Ho 9:2 The floor and the winepress shall not feed them, and the new wine shall fail in her.
[Ho 9:3 DK-KJV] De skal ikke bo i HERRENs land; men Ephraim skal vende tilbage til Egypten, og de skal spise urene ting i Assyrien.
Ho 9:3 They shall not dwell in the LORD’S land; but Ephraim shall return to Egypt, and they shall eat unclean things in Assyria.
[Ho 9:4 DK-KJV] De skal ikke tilbyde vinoffergaver til HERREN, de skal heller ikke være velbehagelige overfor ham: deres ofre skal for dem være som brødet fra de der sørger; alle der spiser deraf skal være besmittet: for deres brød for deres sjæl skal ikke komme ind i HERRENs hus.
Ho 9:4 They shall not offer wine offerings to the LORD, neither shall they be pleasing unto him: their sacrifices shall be unto them as the bread of mourners; all that eat thereof shall be polluted: for their bread for their soul shall not come into the house of the LORD.
[Ho 9:5 DK-KJV] Hvad vil I gøre på den højtidelige dag, og på dagen for HERRENS fest?
Ho 9:5 What will ye do in the solemn day, and in the day of the feast of the LORD?
[Ho 9:6 DK-KJV] For, se, de er væk grundet destruktion: Egypten skal samle dem op, Memphis skal begrave dem: de behagelige steder for deres sølv, brændenælder skal besidde dem: torne skal være i deres tabernakler.
Ho 9:6 For, lo, they are gone because of destruction: Egypt shall gather them up, Memphis shall bury them: the pleasant places for their silver, nettles shall possess them: thorns shall be in their tabernacles.
[Ho 9:7 DK-KJV] Visitationsdagene er kommet, tilbagebetalingsdagene er kommet; Israel skal vide det: den profet er en tåbe, den spirituelle mand er tosset, på grund af mængden af dine fejltrin, og det store had.
Ho 9:7 The days of visitation are come, the days of recompence are come; Israel shall know it: the prophet is a fool, the spiritual man is mad, for the multitude of thine iniquity, and the great hatred.
[Ho 9:8 DK-KJV] Ephraims vægter var hos min Gud: men den profet er i alle hans veje en fælde fra en fuglefanger, og der er had i huset for hans Gud.
Ho 9:8 The watchman of Ephraim was with my God: but the prophet is a snare of a fowler in all his ways, and hatred in the house of his God.
[Ho 9:9 DK-KJV] De har korrumperet demselv dybt, som i Gibeahs dage: derfor vil han huske på deres fejltrin, han vil besøge deres synder.
Ho 9:9 They have deeply corrupted themselves, as in the days of Gibeah: therefore he will remember their iniquity, he will visit their sins.
[Ho 9:10 DK-KJV] Jeg fandt Israel som var de druer i vildmarken; jeg så’ jeres fædre som den førstmodne på figentræet ved hendes første tid: men de gik til Baalpeor, de separerede demselv til den skam; og deres hæsligheder var ligesom de elskede det. 
Ho 9:10 I found Israel like grapes in the wilderness; I saw your fathers as the firstripe in the fig tree at her first time: but they went to Baal-peor, and separated themselves unto that shame; and their abominations were according as they loved.
[Ho 9:11 DK-KJV] Angående Ephraim, deres herlighed skal flyve væk som en fugl, fra fødslen, og fra livmoderen, og fra undfangelsen.
Ho 9:11 As for Ephraim, their glory shall fly away like a bird, from the birth, and from the womb, and from the conception.
[Ho 9:12 DK-KJV] Skønt de bringer deres børn op, alligevel vil jeg berøve dem, så der ikke skal være noget menneske tilbage: ja, også arm dem når jeg forlader dem!
Ho 9:12 Though they bring up their children, yet will I bereave them, that there shall not be a man left: yea, woe also to them when I depart from them!
[Ho 9:13 DK-KJV] Ephraim, som jeg så’ Tyrus, er plantet på et behageligt sted: men Ephraim skal bringe hans børn frem til morderen. 
Ho 9:13 Ephraim, as I saw Tyrus, is planted in a pleasant place: but Ephraim shall bring forth his children to the murderer.
[Ho 9:14 DK-KJV] Gi’ dem, Kæreste HERRE: hvad vil du gi’? gi’ dem en livmoder der fejler og tørre bryster.
Ho 9:14 Give them, O LORD: what wilt thou give? give them a miscarrying womb and dry breasts.
[Ho 9:15 DK-KJV] Al deres ondskab er i Gilgal: for der hadede jeg dem: på grund af deres ondskabs handlinger vil jeg drive dem ud af mit hus, jeg vil ikke elske dem mere: alle deres prinser er oprørske.
Ho 9:15 All their wickedness is in Gilgal: for there I hated them: for the wickedness of their doings I will drive them out of mine house, I will love them no more: all their princes are revolters.
[Ho 9:16 DK-KJV] Ephraim er slået, deres rod er tørret ud, de skal ikke bære nogen frugt: ja, skønt de frembringer, alligevel vil jeg dræbe ja den elskede frugt fra deres livmoder.
Ho 9:16 Ephraim is smitten, their root is dried up, they shall bear no fruit: yea, though they bring forth, yet will I slay even the beloved fruit of their womb.
[Ho 9:17 DK-KJV] Min Gud vil kaste dem bort, fordi de ikke lyttede på ham: og de skal være omstrejfere blandt nationerne.
Ho 9:17 My God will cast them away, because they did not hearken unto him: and they shall be wanderers among the nations.
[Ho 10:1 DK-KJV] Israel er en tom vinstok, han frembringer frugt til sigselv: efter folkemængden af hans frugt har han ladet mange altre fremstå; efter fortræffeligheden i hans land har de lavet stadselige figurer.
Ho 10:1 Israel is an empty vine, he bringeth forth fruit unto himself: according to the multitude of his fruit he hath increased the altars; according to the goodness of his land they have made goodly images.
[Ho 10:2 DK-KJV] Deres hjerte er splittet; nu skal de bli’ fundet mangelfulde: han skal bryde deres altre ned, han skal ødelægge deres figurer.
Ho 10:2 Their heart is divided; now shall they be found faulty: he shall break down their altars, he shall spoil their images.
[Ho 10:3 DK-KJV] For nu skal de sige, Vi har ingen konge, fordi vi ikke frygtede HERREN; hvad skulle en konge da gøre for os?
Ho 10:3 For now they shall say, We have no king, because we feared not the LORD; what then should a king do to us?
[Ho 10:4 DK-KJV] De har talt ordene, ved at sværge falskt i at lave en pagt: Således springer dom op som skarntyde i markens fuger.
Ho 10:4 They have spoken words, swearing falsely in making a covenant: thus judgment springeth up as hemlock in the furrows of the field.
[Ho 10:5 DK-KJV] Samarias indbyggere skal frygte på grund af kalvene fra Beth-aven: for folket derfra skal sørge over det, og over des præster der jublede, på grund af des herlighed, fordi det er afgået fra det.
Ho 10:5 The inhabitants of Samaria shall fear because of the calves of Beth-aven: for the people thereof shall mourn over it, and the priests thereof that rejoiced on it, for the glory thereof, because it is departed from it.
[Ho 10:6 DK-KJV] Det skal også bli’ båret til Assyrien som en gave til kong Jereb: Ephraim skal modtage skam, og Israel skal være skamfuld over hans eget råd.
Ho 10:6 It shall be also carried unto Assyria for a present to king Jareb: Ephraim shall receive shame, and Israel shall be ashamed of his own counsel.
[Ho 10:7 DK-KJV] Angående Samaria, hendes konge er fjernet som skummet på vandet
Ho 10:7 As for Samaria, her king is cut off as the foam upon the water.
[Ho 10:8 DK-KJV] Også Avens høje steder, Israels synd, skal bli’ destrueret: tornen og tidslen skal komme op over deres altre; og de skal sige til bjergene, Dæk os; og til bakkerne, Fald over os.
Ho 10:8 The high places also of Aven, the sin of Israel, shall be destroyed: the thorn and the thistle shall come up on their altars; and they shall say to the mountains, Cover us; and to the hills, Fall on us.
[Ho 10:9 DK-KJV] Kæreste Israel, du har syndet fra de dage på Gibea: der stod de: kampen på Gibea imod fejltrinenes børn indhentede dem ikke.
Ho 10:9 O Israel, thou hast sinned from the days of Gibeah: there they stood: the battle in Gibeah against the children of iniquity did not overtake them.
[Ho 10:10 DK-KJV] Det er i mit ønske at jeg skulle irettesætte dem; og folket skal være samlet imod dem, når de skal binde demselv i deres 2 pløjefuger.
Ho 10:10 It is in my desire that I should chastise them; and the people shall be gathered against them, when they shall bind themselves in their two furrows.
[Ho 10:11 DK-KJV] Og Ephraim er som en kvie der er trænet, og elsker at træde kornet ud; men jeg passerer over hendes smukke nakke: jeg vil få Ephraim til at ride; Judah skal pløje, og Jacob skal bryde hans jordklumper.
Ho 10:11 And Ephraim is as an heifer that is taught, and loveth to tread out the corn; but I passed over upon her fair neck: I will make Ephraim to ride; Judah shall plow, and Jacob shall break his clods.
[Ho 10:12 DK-KJV] Så’ til jerselv i retfærdighed, høst i barmhjertighed, bryd jeres brakmark op: for det er tid til at søge HERREN, indtil han kommer og regner retfærdighed ned over jer.
Ho 10:12 Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy; break up your fallow ground: for it is time to seek the LORD, till he come and rain righteousness upon you.
[Ho 10:13 DK-KJV] I har pløjet ondskab, i har høstet fejltrin; i har spist løgnenes frugt: fordi du stolede på din vej, i dine mægtige mænds folkemængde.
Ho 10:13 Ye have plowed wickedness, ye have reaped iniquity; ye have eaten the fruit of lies: because thou didst trust in thy way, in the multitude of thy mighty men.
[Ho 10:14 DK-KJV] Derfor skal en tumult rejse sig blandt folket, og alle dine fæstninger skal bli’ plyndret, som Shalman plyndrede Beth-arbel på kampens dag: Moderen var slået i stykker over hendes børn.
Ho 10:14 Therefore shall a tumult arise among thy people, and all thy fortresses shall be spoiled, as Shalman spoiled Beth-arbel in the day of battle: the mother was dashed in pieces upon her children.
[Ho 10:15 DK-KJV] Sådant skal Beth-el gøre mod jer på grund af jeres store ondskab: på en morgen skal Israels konge bli’ fuldkommen fjernet.
Ho 10:15 So shall Beth-el do unto you because of your great wickedness: in a morning shall the king of Israel utterly be cut off.
[Ho 11:1 DK-KJV] Da Israel var et barn, da jeg elskede ham, og kaldte min søn ud af Egypten.
Ho 11:1 When Israel was a child, then I loved him, and called my son out of Egypt.
[Ho 11:2 DK-KJV] Som de kaldte dem, sådant gik de fra dem: de ofrede til Baalim, og brændte røgelse til udformede figure.
Ho 11:2 As they called them, so they went from them: they sacrificed unto Baalim, and burned incense to graven images.
[Ho 11:3 DK-KJV] Jeg lærte også Ephraim at gå, ved at ta’ dem ved deres arme; men de vidste ikke at jeg helbredte dem.
Ho 11:3 I taught Ephraim also to go, taking them by their arms; but they knew not that I healed them.
[Ho 11:4 DK-KJV] Jeg trak dem med snore fra et menneske, med kærlighedsbånd: og jeg var for dem som de der fjerner åget på deres kæber, og jeg lagde mad ud til dem.
Ho 11:4 I drew them with cords of a man, with bands of love: and I was to them as they that take off the yoke on their jaws, and I laid meat unto them.
[Ho 11:5 DK-KJV] Han skal ikke vende tilbage ind i Egyptens land, men Assyreren skal være hans konge, fordi de nægtede at vende tilbage.
Ho 11:5 He shall not return into the land of Egypt, but the Assyrian shall be his king, because they refused to return.
[Ho 11:6 DK-KJV] Og sværdet skal forbli’ i hans byer, og skal fortære hans grene, og opsluge dem, grundet deres egen råd.
Ho 11:6 And the sword shall abide on his cities, and shall consume his branches, and devour them, because of their own counsels.
[Ho 11:7 DK-KJV] Og mit folk er tilbøjelige til at vende mig ryggen: skønt de kaldte dem til den Allerhøjeste, er der slet ingen der ophøjer ham.
Ho 11:7 And my people are bent to backsliding from me: though they called them to the most High, none at all would exalt him.
[Ho 11:8 DK-KJV] Hvordan skal jeg opgi’ dig, Ephraim? hvordan skal jeg forløse dig Israel? hvordan kan jeg gøre dig som Admah? hvordan skal jeg sætte dig som Zeboim? mit hjerte har vendt sig i mig, mine omvendelser er optændt sammen.  
Ho 11:8 How shall I give thee up, Ephraim? how shall I deliver thee, Israel? how shall I make thee as Admah? how shall I set thee as Zeboim? mine heart is turned within me, my repentings are kindled together.
[Ho 11:9 DK-KJV] Jeg vil ikke fuldbyrde min vredes voldsomhed, jeg vil ikke vende tilbage for at destruere Ephraim: for jeg er Gud, og ikke menneske; den Hellige Èner i din midte: og jeg vil ikke komme ind i byen.
Ho 11:9 I will not execute the fierceness of mine anger, I will not return to destroy Ephraim: for I am God, and not man; the Holy One in the midst of thee: and I will not enter into the city.
[Ho 11:10 DK-KJV] De skal vandre efter HERREN: han skal brøle som en løve: når han brøler, da skal børnene skælve fra vesten.
Ho 11:10 They shall walk after the LORD: he shall roar like a lion: when he shall roar, then the children shall tremble from the west.
[Ho 11:11 DK-KJV] De skal skælve som en fugl ud fra Egypten, og som en due ud fra Assyriens land: og jeg vil placere dem i deres huse, siger HERREN. 
Ho 11:11 They shall tremble as a bird out of Egypt, and as a dove out of the land of Assyria: and I will place them in their houses, saith the LORD.
[Ho 11:12 DK-KJV] Ephraim omslutter mig med løgne, og Israels hus med bedrag: men Judah regerer stadig med Gud, og er trofast med de hellige.
Ho 11:12 Ephraim compasseth me about with lies, and the house of Israel with deceit: but Judah yet ruleth with God, and is faithful with the saints.
[Ho 12:1 DK-KJV] Ephraim spiser af vinden, og følger efter østenvinden: han forøger daglig løgne og fortvivlelse; og de indgår en pagt med Assyrerne, og olie er båret ind i Egypten.
Ho 12:1 Ephraim feedeth on wind, and followeth after the east wind: he daily increaseth lies and desolation; and they do make a covenant with the Assyrians, and oil is carried into Egypt.
[Ho 12:2 DK-KJV] HERREN har også en mellemværende med Judah, og vil straffe Jacob efter hans veje; efter hans handlinger vil han tilbagebetale ham.
Ho 12:2 The LORD hath also a controversy with Judah, and will punish Jacob according to his ways; according to his doings will he recompense him.
[Ho 12:3 DK-KJV] Han tog hans bror ved hælen i livmoderen, og via hans styrke havde han myndighed hos Gud: 
Ho 12:3 He took his brother by the heel in the womb, and by his strength he had power with God:
[Ho 12:4 DK-KJV] Ja, han havde myndighed over englen, og sejrede: han græd, og lavede påkaldelsesbønner til ham: han fandt ham i Beth-el, og der talte han med os;
Ho 12:4 Yea, he had power over the angel, and prevailed: he wept, and made supplication unto him: he found him in Beth-el, and there he spake with us;
[Ho 12:5 DK-KJV] Ja hærskarers Gud HERREN; HERREN er hans mindesmærke.
Ho 12:5 Even the LORD God of hosts; the LORD is his memorial.
[Ho 12:6 DK-KJV] Vend du dig derfor til din Gud: bevar barmhjertighed og dom, og vent kontinuerligt på din Gud.
Ho 12:6 Therefore turn thou to thy God: keep mercy and judgment, and wait on thy God continually.
[Ho 12:7 DK-KJV] Han er en handelsmand, vægtene af bedrag er i hans hånd: han elsker at undertrykke.
Ho 12:7 He is a merchant, the balances of deceit are in his hand: he loveth to oppress.
[Ho 12:8 DK-KJV] Og Ephraim sagde, Alligevel er jeg blevet rig, jeg har skaffet mig substans: i alt mit slid skal de ingen fejltrin finde i mig der var synd. 
Ho 12:8 And Ephraim said, Yet I am become rich, I have found me out substance: in all my labours they shall find none iniquity in me that were sin.
[Ho 12:9 DK-KJV] Og jeg der er HERREN din Gud fra Egyptens land vil alligevel få dig til at bo i tabernakler, som i de højtidelige festdage.
Ho 12:9 And I that am the LORD thy God from the land of Egypt will yet make thee to dwell in tabernacles, as in the days of the solemn feast.
[Ho 12:10 DK-KJV] Jeg har også talt via profeterne, og har multipliceret visioner, og brugt lignelser, via profeternes tjeneste.
Ho 12:10 I have also spoken by the prophets, and I have multiplied visions, and used similitudes, by the ministry of the prophets.
[Ho 12:11 DK-KJV] Er der fejltrin i Gilead? de er med sikkerhed forfængelige: de ofrer stude i Gilgal; ja, deres altre er som bunker i markens pløjefuger.
Ho 12:11 Is there iniquity in Gilead? surely they are vanity: they sacrifice bullocks in Gilgal; yea, their altars are as heaps in the furrows of the fields.
[Ho 12:12 DK-KJV] Og Jacob flygtede ind i Syriens land, og Israel tjente for en hustru, og for en hustru holdt han får.
Ho 12:12 And Jacob fled into the country of Syria, and Israel served for a wife, and for a wife he kept sheep.
[Ho 12:13 DK-KJV] Og via en profet bragte HERREN Israel ud af Egypten, og via en profet var han bevaret.
Ho 12:13 And by a prophet the LORD brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved.
[Ho 12:14 DK-KJV] Ephraim provokerede ham mest bitterligt til vrede: derfor skal han efterlade hans blod på ham, og hans bebrejdelse skal hans Herre vende mod ham.
Ho 12:14 Ephraim provoked him to anger most bitterly: therefore shall he leave his blood upon him, and his reproach shall his Lord return unto him.
[Ho 13:1 DK-KJV] Når Ephraim talte skælvende, ophøjede han hamselv i Israel; men da han krænkede i Baal, døde han.
Ho 13:1 When Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel; but when he offended in Baal, he died.
[Ho 13:2 DK-KJV] Og nu synder de mere og mere, og har lavet dem støbte figurer af deres sølv, og afguder efter deres egen forståelse, det er alt sammen håndværkerens værk: de siger om dem, Lad det menneske der ofrer kysse kalvene.
Ho 13:2 And now they sin more and more, and have made them molten images of their silver, and idols according to their own understanding, all of it the work of the craftsmen: they say of them, Let the men that sacrifice kiss the calves.
[Ho 13:3 DK-KJV] Derfor skal de være som morgenskyen, og som den tidlige dug der forsvinder, som avnen der ud fra gulvet er ført med hvirvelvinden, og som røgen ud af skorstenen.
Ho 13:3 Therefore they shall be as the morning cloud, and as the early dew that passeth away, as the chaff that is driven with the whirlwind out of the floor, and as the smoke out of the chimney.
[Ho 13:4 DK-KJV] Alligevel er jeg HERREN din Gud fra Egyptens land, og du skal ikke kende nogen gud foruden mig: for der er ingen frelser i tillæg til mig.
Ho 13:4 Yet I am the LORD thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no god but me: for there is no saviour beside me.
[Ho 13:5 DK-KJV] Jeg kendte dig i vildmarken, i landet med stor tørke.
Ho 13:5 I did know thee in the wilderness, in the land of great drought.
[Ho 13:6 DK-KJV] Ligesom deres græsgange var, sådant blev de mættet; de blev mættet, og deres hjerte blev begejstret; derfor har de glemt mig.
Ho 13:6 According to their pasture, so were they filled; they were filled, and their heart was exalted; therefore have they forgotten me.
[Ho 13:7 DK-KJV] Derfor vil jeg være som en løve for dem: jeg vil observere dem ved vejen som en leopard:
Ho 13:7 Therefore I will be unto them as a lion: as a leopard by the way will I observe them:
[Ho 13:8 DK-KJV] Jeg vil møde dem som en bjørn der er frarøvet hendes hvalpe, jeg vil sønderrive hinden om deres hjerte, og der vil jeg fortære dem som en løve: det vilde dyr skal flå dem.
Ho 13:8 I will meet them as a bear that is bereaved of her whelps, and will rend the caul of their heart, and there will I devour them like a lion: the wild beast shall tear them.
[Ho 13:9 DK-KJV] Kæreste Israel, du har destrueret digselv; men i mig er din hjælp.
Ho 13:9 O Israel, thou hast destroyed thyself; but in me is thine help.
[Ho 13:10 DK-KJV] Jeg vil være din konge: hvor er der nogen anden der må frelse dig i alle dine byer? og dine dommere om hvem du sagde, Gi’ mig en konge og prinser?
Ho 13:10 I will be thy king: where is any other that may save thee in all thy cities? and thy judges of whom thou saidst, Give me a king and princes?
[Ho 13:11 DK-KJV] Jeg gav dig en konge i min vrede, og fjernede ham i mit arrigskab.
Ho 13:11 I gave thee a king in mine anger, and took him away in my wrath.
[Ho 13:12 DK-KJV] Ephraims fejltrin er bundet op; hans synd er skjult.
Ho 13:12 The iniquity of Ephraim is bound up; his sin is hid.
[Ho 13:13 DK-KJV] Bekymringerne fra en kvinde med fødselsveer skal kommer over ham: han er en uvis søn; for han skulle ikke bli’ længe på det sted hvor børnene bryder frem.
Ho 13:13 The sorrows of a travailing woman shall come upon him: he is an unwise son; for he should not stay long in the place of the breaking forth of children.
[Ho 13:14 DK-KJV] Jeg vil løskøbe dem fra gravens kraft; Jeg vil befri dem fra døden: Kæreste død, jeg vil være dine plager; Kæreste grav, jeg vil være din destruktion: anger skal være gemt fra mine øjne.
Ho 13:14 I will ransom them from the power of the grave; I will redeem them from death: O death, I will be thy plagues; O grave, I will be thy destruction: repentance shall be hid from mine eyes.
[Ho 13:15 DK-KJV] Skønt han er frugtbar blandt hans brødre, skal en østenvind komme, HERRENs vind skal komme op fra vildmarken, og hans kilde skal bli’ tør, og hans fontæne skal tørre ud: han skal plyndre alle de behagelige kars skatte.
Ho 13:15 Though he be fruitful among his brethren, an east wind shall come, the wind of the LORD shall come up from the wilderness, and his spring shall become dry, and his fountain shall be dried up: he shall spoil the treasure of all pleasant vessels.
[Ho 13:16 DK-KJV] Samaria skal bli’ øde; for hun har gjort oprør imod hendes Gud: de skal falde ved sværdet: deres spædbørn skal bli’ slået i stykker, og deres kvinder med barn skal bli’ flænset op.
Ho 13:16 Samaria shall become desolate; for she hath rebelled against her God: they shall fall by the sword: their infants shall be dashed in pieces, and their women with child shall be ripped up.
[Ho 14:1 DK-KJV] Kæreste Israel, vend tilbage til HERREN din Gud; for du er faldet via dine fejltrin.
Ho 14:1 O Israel, return unto the LORD thy God; for thou hast fallen by thine iniquity.
[Ho 14:2 DK-KJV] Ta’ jeres ord med, og vend om til HERREN: sig til ham, Fjern alle fejltrin, og modtag os nådigt: sådant vil vi overgive vore læbers kalve.
Ho 14:2 Take with you words, and turn to the LORD: say unto him, Take away all iniquity, and receive us graciously: so will we render the calves of our lips.
[Ho 14:3 DK-KJV] Asshur skal ikke frelse os; vi vil ikke ride på heste: vi vil heller ikke mere sige til vore hænders værk, I er vor guder: for i dig finder de faderløse barmhjertighed.
Ho 14:3 Asshur shall not save us; we will not ride upon horses: neither will we say any more to the work of our hands, Ye are our gods: for in thee the fatherless findeth mercy.
[Ho 14:4 DK-KJV] Jeg vil héle deres tilbagefald, jeg vil frit elske dem: for min vrede er fjernet fra ham. 
Ho 14:4 I will heal their backsliding, I will love them freely: for mine anger is turned away from him.
[Ho 14:5 DK-KJV] Jeg vil være som duggen overfor Israel: han skal gro som liljen, og sprede hans rødder som Libanon. 
Ho 14:5 I will be as the dew unto Israel: he shall grow as the lily, and cast forth his roots as Lebanon.
[Ho 14:6 DK-KJV] Hans grene skal sprede sig, og hans skønhed skal være som oliventræet, og hans duft som Libanon.
Ho 14:6 His branches shall spread, and his beauty shall be as the olive tree, and his smell as Lebanon.
[Ho 14:7 DK-KJV] De der bor under hans skygge skal vende tilbage; de skal genoplive som kornet, og gro som vinstokken:
Ho 14:7 They that dwell under his shadow shall return; they shall revive as the corn, and grow as the vine: the scent thereof shall be as the wine of Lebanon.
[Ho 14:8 DK-KJV] Ephraim skal sige, Hvad har jeg længere at gøre med afguder? jeg har hørt ham, og observeret ham: jeg er som et grønt grantræ. Fra mig er din frugt fundet. 
Ho 14:8 Ephraim shall say, What have I to do any more with idols? I have heard him, and observed him: I am like a green fir tree. From me is thy fruit found.
[Ho 14:9 DK-KJV] Hvem er vis, og han skal forstå disse ting? forstandig, og han skal kende dem? for HERRENs veje er rette, og den retfærdige skal vandre på dem: men overtræderne skal falde deri.
Ho 14:9 Who is wise, and he shall understand these things? prudent, and he shall know them? for the ways of the LORD are right, and the just shall walk in them: but the transgressors shall fall therein.