Første Kongebog - 1 Kongebog - 1 Kings KJV 1769

Navnebetydning for Konge = For at regere

Blå kapitler er oversat

Røde kapitler er på engelsk

Der er deslige oversat vers her og der

12-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

16-17-18-19-20-21-22

[1Ko 1:1 DK-KJV] Nu var kong David gammel og godt oppe i årene; og de dækkede sig med tøj, men han fik ikke varmen.
1Ki 1:1 Now king David was old and stricken in years; and they covered him with clothes, but he gat no heat.
[1Ko 1:2 DK-KJV] Derfor sagde hans tjenere til ham, Lad der bli’ søgt efter en ung jomfru til min herre kongen: og lad hende træde frem for kongen, og lad hende værdsætte ham, og lad hende ligge i din favn, så min herre kongen må få varmen.
1Ki 1:2 Wherefore his servants said unto him, Let there be sought for my lord the king a young virgin: and let her stand before the king, and let her cherish him, and let her lie in thy bosom, that my lord the king may get heat.
[1Ko 1:3 DK-KJV] Så søgte de efter en smuk ung pige udover alle Israels kyster, og fandt Abishag en Shunamit, og bragte hende til kongen.
1Ki 1:3 So they sought for a fair damsel throughout all the coasts of Israel, and found Abishag a Shunammite, and brought her to the king.
[1Ko 1:4 DK-KJV] Og den unge pige var meget smuk, og værdsatte kongen, og betjente for ham: men kongen kendte hende ikke.
1Ki 1:4 And the damsel was very fair, and cherished the king, and ministered to him: but the king knew her not.
[1Ko 1:5 DK-KJV] Da ophøjede Adonijah sønnen af Haggiths sigselv, og siger, Jeg vil være konge: og han forberedte stridsvogne og ryttere til sigselv, og 50 mænd til at løbe foran sig.
1Ki 1:5 Then Adonijah the son of Haggith exalted himself, saying, I will be king: and he prepared him chariots and horsemen, and fifty men to run before him.
[1Ko 1:6 DK-KJV] Og hans far havde på intet tidspunkt misfornøjet ham med at sige, Hvorfor har du gjort sådant? og han var også en meget flot mand; og hans mor bar ham efter Absalom.
1Ki 1:6 And his father had not displeased him at any time in saying, Why hast thou done so? and he also was a very goodly man; and his mother bare him after Absalom.
[1Ko 1:7 DK-KJV] Og han snakkede med Joab sønnen af Zeruiah, og med præsten Abiathar: og de der fulgte Adonijah hjalp ham.
1Ki 1:7 And he conferred with Joab the son of Zeruiah, and with Abiathar the priest: and they following Adonijah helped him.
[1Ko 1:8 DK-KJV] Men præsten Zadok, og Benaiah sønnen af Jehoiada, og profeten Nathan, og Shimei, og Rei, og de mægtige mænd der tilhørte David, var ikke hos Adonijah.
1Ki 1:8 But Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and Nathan the prophet, and Shimei, and Rei, and the mighty men which belonged to David, were not with Adonijah.
[1Ko 1:9 DK-KJV] Og Adonijah slagtede får og okser og fedekvæg ved Zoheleths sten, som er ved En-rogel, og indkaldte alle kongens sønner hans brødre, og alle Judahs mænd kongens tjenere:
1Ki 1:9 And Adonijah slew sheep and oxen and fat cattle by the stone of Zoheleth, which is by En-rogel, and called all his brethren the king’s sons, and all the men of Judah the king’s servants:
[1Ko 1:10 DK-KJV] Men profeten Nathan, og Benaiah, og de mægtige mænd, og Solomon hans bror, indkaldte han ikke.
1Ki 1:10 But Nathan the prophet, and Benaiah, and the mighty men, and Solomon his brother, he called not.
[1Ko 1:11 DK-KJV] Derfor talte Nathan med Bath-sheba, Solomons mor, og siger, Har du ikke hørt at Adonijah sønnen af Haggith regerer, og David vor herre ved det ikke?
1Ki 1:11 Wherefore Nathan spake unto Bath-sheba the mother of Solomon, saying, Hast thou not heard that Adonijah the son of Haggith doth reign, and David our lord knoweth it not?
[1Ko 1:12 DK-KJV] Kom nu derfor, lad mig, jeg ber dig, gi’ dig råd, så du må redde dit eget liv, og din søn Solomons liv.
1Ki 1:12 Now therefore come, let me, I pray thee, give thee counsel, that thou mayest save thine own life, and the life of thy son Solomon.
[1Ko 1:13 DK-KJV] Gå og kom dig hen til kong David, og sig til ham, Gjorde du ikke, min herre, Kæreste konge, det at du sværgede overfor din tjenestepige, og sagde, Solomon skal med sikkerhed regere efter mig, og han skal sidde på min trone? hvorfor regerer Adonijah da?
1Ki 1:13 Go and get thee in unto king David, and say unto him, Didst not thou, my lord, O king, swear unto thine handmaid, saying, Assuredly Solomon thy son shall reign after me, and he shall sit upon my throne? why then doth Adonijah reign?
[1Ko 1:14 DK-KJV] Læg mærke til, mens du stadig taler med kongen der, vil jeg også komme efter dig, og bekræfte dine ord.
1Ki 1:14 Behold, while thou yet talkest there with the king, I also will come in after thee, and confirm thy words.
[1Ko 1:15 DK-KJV] Og Bath-sheba gik ind til kongen ind i kammeret: og kongen var meget gammel; og Shunamiten Abishag betjente for kongen.
1Ki 1:15 And Bath-sheba went in unto the king into the chamber: and the king was very old; and Abishag the Shunammite ministered unto the king.
[1Ko 1:16 DK-KJV] Og Bath-sheba bøjede sig, og hilste ærbødig på kongen. Og kongen sagde: Hvad ville du?
1Ki 1:16 And Bath-sheba bowed, and did obeisance unto the king. And the king said, What wouldest thou?
[1Ko 1:17 DK-KJV] Og hun sagde til ham, Min herre, du sværgede ved HERREN din Gud overfor din tjenestepige, og sagde, Solomon skal med sikkerhed regere efter mig, og han skal sidde på min trone.
1Ki 1:17 And she said unto him, My lord, thou swarest by the LORD thy God unto thine handmaid, saying, Assuredly Solomon thy son shall reign after me, and he shall sit upon my throne.
[1Ko 1:18 DK-KJV] Og nu, læg mærke til, Adonijah regerer; og nu, min herre kongen, du ved det ikke:
1Ki 1:18 And now, behold, Adonijah reigneth; and now, my lord the king, thou knowest it not:
[1Ko 1:19 DK-KJV] Og han har slagtet okser og fredekvæg og får i overflod, og har indkaldt alle kongens sønner, og præsten Abiathar, og Joab kaptajnen for hæren: men Solomon din tjener har han ikke indkaldt.
1Ki 1:19 And he hath slain oxen and fat cattle and sheep in abundance, and hath called all the sons of the king, and Abiathar the priest, and Joab the captain of the host: but Solomon thy servant hath he not called.
[1Ko 1:20 DK-KJV] Og du, min herre, Kæreste konge, alle Israels øjne er rette mod dig, for at du skulle fortælle dem hvem der skal sidde på tronen til min herre kongen efter ham.
1Ki 1:20 And thou, my lord, O king, the eyes of all Israel are upon thee, that thou shouldest tell them who shall sit on the throne of my lord the king after him.
[1Ko 1:21 DK-KJV] For ellers skal det ske, når min herre kongen skal sove hos hans fædre, at jeg og min søn Solomon skal bli’ anset for at være overtrædere.
1Ki 1:21 Otherwise it shall come to pass, when my lord the king shall sleep with his fathers, that I and my son Solomon shall be counted offenders.
[1Ko 1:22 DK-KJV] Og, se, mens hun stadig talte med kongen, kom også Nathan ind.
1Ki 1:22 And, lo, while she yet talked with the king, Nathan the prophet also came in.
[1Ko 1:23 DK-KJV] Og de fortalte kongen, og siger, Læg mærke til profeten Nathan. Og da han var kommet ind foran kongen, bukkede han sigselv foran kongen med hans ansigt mod jorden.
1Ki 1:23 And they told the king, saying, Behold Nathan the prophet. And when he was come in before the king, he bowed himself before the king with his face to the ground.
[1Ko 1:24 DK-KJV] Og Nathan sagde, Min herre, Kæreste konge, har du sagt, Adonijah skal regere efter mig, og han skal sidde på min trone?
1Ki 1:24 And Nathan said, My lord, O king, hast thou said, Adonijah shall reign after me, and he shall sit upon my throne?
[1Ko 1:25 DK-KJV] For han er denne dag gået ned, og har slagtet okser og fredekvæg og får i overflod, og har indkaldt alle kongens sønner, og kaptajnerne for hæren, og præsten Abiathar, og, læg mærke til, de spiser og drikker foran ham, og siger, Gud bevare kong Adonijah.
1Ki 1:25 For he is gone down this day, and hath slain oxen and fat cattle and sheep in abundance, and hath called all the king’s sons, and the captains of the host, and Abiathar the priest; and, behold, they eat and drink before him, and say, God save king Adonijah.
[1Ko 1:26 DK-KJV] Men mig, ja jeg din tjener, og præsten Zadok, og Benaiah sønnen af Jehoiada, og din tjener Solomon, har han ikke indkaldt.
1Ki 1:26 But me, even me thy servant, and Zadok the priest, and Benaiah the son of Jehoiada, and thy servant Solomon, hath he not called.
[1Ko 1:27 DK-KJV] Er denne ting gjort af min herre kongen, og du har ikke vist det til din tjener, som skulle sidde på tronen til min herre kongen efter ham?
1Ki 1:27 Is this thing done by my lord the king, and thou hast not shewed it unto thy servant, who should sit on the throne of my lord the king after him?
[1Ko 1:28 DK-KJV] Da svarede kong David og sagde, Kald Bath-sheba indtil mig. Og hun kom ind i kongens nærvær, og stod foran kongen.
1Ki 1:28 Then king David answered and said, Call me Bath-sheba. And she came into the king’s presence, and stood before the king.
[1Ko 1:29 DK-KJV] Og kongen svor, og sagde, Som HERREN lever, som har befriet min sjæl ud af alle sorger,
1Ki 1:29 And the king sware, and said, As the LORD liveth, that hath redeemed my soul out of all distress,
[1Ko 1:30 DK-KJV] Ligesom jeg svor overfor dig ved HERREN Israels Gud, og sagde, Din søn Solomon skal med sikkerhed regere efter mig, og han skal sidde på min trone i mit sted; ja sådant vil jeg med sikkerhed gøre denne dag.
1Ki 1:30 Even as I sware unto thee by the LORD God of Israel, saying, Assuredly Solomon thy son shall reign after me, and he shall sit upon my throne in my stead; even so will I certainly do this day.
[1Ko 1:31 DK-KJV] Da bukkede Bath-sheba sig med hendes ansigt mod jorden, og udviste ærbødighed overfor kongen, og sagde, Lad min herre kong David leve for evigt.
1Ki 1:31 Then Bath-sheba bowed with her face to the earth, and did reverence to the king, and said, Let my lord king David live for ever.
[1Ko 1:32 DK-KJV] Og kong David sagde, indkald præsten Zadok til mig, og profeten Nathan, og Jehoiadas søn Benaiah. Og de kom ind foran kongen.
1Ki 1:32 And king David said, Call me Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada. And they came before the king.
[1Ko 1:33 DK-KJV] Kongen sagde også til dem, Ta’ jeres herres tjenere med jer, og få Solomon min søn til at ride på mit muldyr, og bring ham ned til Gihon:
1Ki 1:33 The king also said unto them, Take with you the servants of your lord, and cause Solomon my son to ride upon mine own mule, and bring him down to Gihon:
[1Ko 1:34 DK-KJV] Og lad præsten Zadok og profeten Nathan salve ham der til at være konge over Israel: og blæs I i trompeten, og sig, Gud bevare kong Solomon.
1Ki 1:34 And let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there king over Israel: and blow ye with the trumpet, and say, God save king Solomon.
[1Ko 1:35 DK-KJV] Da skal I komme op efter ham, så han må komme og sidde på min trone; for han skal være konge i mit sted: og jeg udvalgt ham til at være leder over Israel og over Judah.
1Ki 1:35 Then ye shall come up after him, that he may come and sit upon my throne; for he shall be king in my stead: and I have appointed him to be ruler over Israel and over Judah.
[1Ko 1:36 DK-KJV] Og Jehoiadas søn Benaiah svarede kongen, og sagde, Amen: min herre kongens HERRE Gud siger det samme.
1Ki 1:36 And Benaiah the son of Jehoiada answered the king, and said, Amen: the LORD God of my lord the king say so too.
[1Ko 1:37 DK-KJV] Som HERREN har været med kongen min herre, på samme måde er han med Solomon, og laver hans trone større end min herre kong Davids trone.
1Ki 1:37 As the LORD hath been with my lord the king, even so be he with Solomon, and make his throne greater than the throne of my lord king David.
[1Ko 1:38 DK-KJV] Sådant gik præsten Zadok, og profeten Nathan, og Jehoiadas søn Benaiah, og Cherethiterne, og Pelethiterne, ned, og fik Solomon til at ride på kong Davids muldyr, og bragte ham til Gihon.
1Ki 1:38 So Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, went down, and caused Solomon to ride upon king David’s mule, and brought him to Gihon.
[1Ko 1:39 DK-KJV] Og præsten Zadok tog et oliehorn ud fra tabernaklet, og salvede Solomon. Og de blæste i trompeten; og hele folket sagde, Gud bevare kong Solomon.
1Ki 1:39 And Zadok the priest took an horn of oil out of the tabernacle, and anointed Solomon. And they blew the trumpet; and all the people said, God save king Solomon.
[1Ko 1:40 DK-KJV] Og hele folket kom op efter ham, og folket fløjtede på fløjter, og jublede med stor glæde, sådant at jorden revnede ved lyden efter dem.
1Ki 1:40 And all the people came up after him, and the people piped with pipes, and rejoiced with great joy, so that the earth rent with the sound of them.
[1Ko 1:41 DK-KJV] Og Adonijah og alle gæsterne der var hos ham hørte det lige da de var færdige med at spise. Og da Joab hørte lyden fra trompeten, sagde han, Hvorfor er denne larm i byen somom den er i et oprør?
1Ki 1:41 And Adonijah and all the guests that were with him heard it as they had made an end of eating. And when Joab heard the sound of the trumpet, he said, Wherefore is this noise of the city being in an uproar?
[1Ko 1:42 DK-KJV] Og mens han stadig talte, læg mærke til, præsten Abiathars søn Jonathan kom: og Adonijah sagde til ham, Kom ind; for du er en tapper mand, og bringer gode nyheder.
1Ki 1:42 And while he yet spake, behold, Jonathan the son of Abiathar the priest came: and Adonijah said unto him, Come in; for thou art a valiant man, and bringest good tidings.
[1Ko 1:43 DK-KJV] Og Jonathan svarede og sagde til Adonijah, Vor herre kong David har sandelig gjort Solomon til konge.
1Ki 1:43 And Jonathan answered and said to Adonijah, Verily our lord king David hath made Solomon king.
[1Ko 1:44 DK-KJV] Og kongen har sendt præsten Zadok med ham, og profeten Nathan, Jehoiadas søn Benaiah, og Cherethiterne, og Pelethiterne, og de har fået ham til at ride på kongens muldyr.
1Ki 1:44 And the king hath sent with him Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, and they have caused him to ride upon the king’s mule:
[1Ko 1:45 DK-KJV] Og præsten Zadok og profeten Nathan har salvet ham til at være konge i Gihon: og de er kommet jublende op derfra, sådant at byen ringede igen. Dette er larmen som I har hørt.
1Ki 1:45 And Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king in Gihon: and they are come up from thence rejoicing, so that the city rang again. This is the noise that ye have heard.
[1Ko 1:46 DK-KJV] Og Solomon sidder også på kongerigets trone.
1Ki 1:46 And also Solomon sitteth on the throne of the kingdom.
[1Ko 1:47 DK-KJV] Og desuden kom kongens tjenere for at velsigne vor herre kong David, og siger, Gud gør Solomons navn bedre end dit navn, og laver hans trone større end din trone. Og kongen bukkede sigselv over sengen.
1Ki 1:47 And moreover the king’s servants came to bless our lord king David, saying, God make the name of Solomon better than thy name, and make his throne greater than thy throne. And the king bowed himself upon the bed.
[1Ko 1:48 DK-KJV] Og kongen sagde også dette, Velsignet være HERREN Israels Gud, som denne dag har givet at én sidder på min trone, og ja mine øjne ser det.
1Ki 1:48 And also thus said the king, Blessed be the LORD God of Israel, which hath given one to sit on my throne this day, mine eyes even seeing it.
[1Ko 1:49 DK-KJV] Og alle gæsterne der var hos Adonijah var bange, og rejste sig op, og gik hver og en sin vej.
1Ki 1:49 And all the guests that were with Adonijah were afraid, and rose up, and went every man his way.
[1Ko 1:50 DK-KJV] Og Adonijah frygtede på grund af Solomon og rejste sig, og gik, og greb fat i alterets horn.
1Ki 1:50 And Adonijah feared because of Solomon, and arose, and went, and caught hold on the horns of the altar.
[1Ko 1:51 DK-KJV] Og det var fortalt Solomon, og sagt, Læg mærke til, Adonijah frygter kong Solomon: for, se, han har grebet fat i alterets horn, og siger, Lad kong Solomon sværger overfor mig i dag at han ikke vil dræbe hans tjener med sværdet.
1Ki 1:51 And it was told Solomon, saying, Behold, Adonijah feareth king Solomon: for, lo, he hath caught hold on the horns of the altar, saying, Let king Solomon swear unto me to day that he will not slay his servant with the sword.
[1Ko 1:52 DK-KJV] Og Solomon sagde, Hvis han vil fremvise sigselv at være en værdig mand, der skal ikke et hår på ham falde til jorden: men hvis ondskab skal bli’ fundet i ham, skal han dø.
1Ki 1:52 And Solomon said, If he will shew himself a worthy man, there shall not an hair of him fall to the earth: but if wickedness shall be found in him, he shall die.
[1Ko 1:53 DK-KJV] Sådant sendte Solomon bud, og de bragte ham ned fra alteret. Og han kom og bukkede sigselv for kong Solomon: og Solomon sagde til ham, Gå til dit hus.
1Ki 1:53 So king Solomon sent, and they brought him down from the altar. And he came and bowed himself to king Solomon: and Solomon said unto him, Go to thine house.
[1Ko 2:1 DK-KJV] Nu nærmede dagene sig for hvor David skulle dø; og han pålagde Solomon hans søn, og siger,
1Ki 2:1 Now the days of David drew nigh that he should die; and he charged Solomon his son, saying,
[1Ko 2:2 DK-KJV] Jeg går hele jordens vej: vær du derfor stærk, og vis digselv som en mand;
1Ki 2:2 I go the way of all the earth: be thou strong therefore, and shew thyself a man;
[1Ko 2:3 DK-KJV] Og hold HERREN din Guds pålæg, for at vandre på hans veje, for at holde hans vedtægter, og hans befalinger, og hans domme, og hans vidnesbyrd, som det er skrevet i Moseloven, så du må ha’ fremgang i alt det du gør, og i alt hvadsomhelst du vender digselv mod:
1Ki 2:3 And keep the charge of the LORD thy God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself:
[1Ko 2:4 DK-KJV] Så HERREN må fortsætte hans ord som han talte angående mig, Hvis dine børn tager vare på deres vej, for at vandre foran mig i sandhed med hele deres hjerte og med hele deres sjæl, skal en mand ikke svigte dig der (sagde han) på Israels trone.
1Ki 2:4 That the LORD may continue his word which he spake concerning me, saying, If thy children take heed to their way, to walk before me in truth with all their heart and with all their soul, there shall not fail thee (said he) a man on the throne of Israel.
[1Ko 2:5 DK-KJV] Desuden ved du også hvad Zeruiahs søn Joab gjorde mod mig, og hvad han gjorde mod de 2 Israelske hærkaptajner, mod Ners søn Abner, og mod Jethers søn Amasa, som han dræbte, og udgød krigsblod i fredstid, og puttede krigsblodet på hans omslag der var om hans lænder, og i hans sko der var på hans fødder.
1Ki 2:5 Moreover thou knowest also what Joab the son of Zeruiah did to me, and what he did to the two captains of the hosts of Israel, unto Abner the son of Ner, and unto Amasa the son of Jether, whom he slew, and shed the blood of war in peace, and put the blood of war upon his girdle that was about his loins, and in his shoes that were on his feet.
[1Ko 2:6 DK-KJV] Gør derfor ifølge din visdom, og lad ikke hans hvidgrå hoved gå ned til graven i fred.
1Ki 2:6 Do therefore according to thy wisdom, and let not his hoar head go down to the grave in peace.
[1Ko 2:7 DK-KJV] Men vis godhed mod Gileaditen Barzillais sønner, og lad dem være blandt de er spiser ved dit bord: for sådant kom de til mig da jeg flygtede på grund af din bror Absalom.
1Ki 2:7 But shew kindness unto the sons of Barzillai the Gileadite, and let them be of those that eat at thy table: for so they came to me when I fled because of Absalom thy brother.
[1Ko 2:8 DK-KJV] Og, læg mærke til, du har Geras søn Shimei hos dig, en Benjamit fra Bahurim, som forbandede mig med en smertelig forbandelse på dagen da jeg gik til Mahanaim: men han kom ned for at møde mig ved Jordanfloden, og jeg svor overfor ham ved HERREN, ved at sige, Jeg vil ikke slå dig ihjel med sværdet.
1Ki 2:8 And, behold, thou hast with thee Shimei the son of Gera, a Benjamite of Bahurim, which cursed me with a grievous curse in the day when I went to Mahanaim: but he came down to meet me at Jordan, and I sware to him by the LORD, saying, I will not put thee to death with the sword.
[1Ko 2:9 DK-KJV] Hold ham nu derfor ikke skyldfri: for du er en vis mand, og ved hvad du burde gøre med ham; men bring du hans hvidgrå hoved ned til graven med blod.
1Ki 2:9 Now therefore hold him not guiltless: for thou art a wise man, and knowest what thou oughtest to do unto him; but his hoar head bring thou down to the grave with blood.
[1Ko 2:10 DK-KJV] Sådant sov David hos hans fædre, og var begravet i Davids by.
1Ki 2:10 So David slept with his fathers, and was buried in the city of David.
[1Ko 2:11 DK-KJV] Og de dage som David regerede over Israel var 40 år: 7 år regerede han i Hebron og 33 år regerede han i Jerusalem.
1Ki 2:11 And the days that David reigned over Israel were forty years: seven years reigned he in Hebron, and thirty and three years reigned he in Jerusalem.
[1Ko 2:12 DK-KJV] Derefter sad Solomon på Davids trone hans far; og hans kongerige var i høj grad etableret.
1Ki 2:12 Then sat Solomon upon the throne of David his father; and his kingdom was established greatly.
[1Ko 2:13 DK-KJV] Og Haggiths søn Adonijah kom til Solomons mor Bath-sheba. Og hun sagde, Kommer du fredsommeligt? og han sagde, fredsommeligt.
1Ki 2:13 And Adonijah the son of Haggith came to Bath-sheba the mother of Solomon. And she said, Comest thou peaceably? And he said, Peaceably.
[1Ko 2:14 DK-KJV] Han sagde desuden, Jeg har noget at fortælle dig. Og hun sagde, Sig det bare.
1Ki 2:14 He said moreover, I have somewhat to say unto thee. And she said, Say on.
[1Ko 2:15 DK-KJV] Og han sagde, Du ved at kongeriget var mit, og at Israel rettede deres ansigter mod mig, for at jeg skulle regere: Hvordan kan det da være at kongeriget er vendt rundt, og er blevet min brors: for det var hans fra HERREN.
1Ki 2:15 And he said, Thou knowest that the kingdom was mine, and that all Israel set their faces on me, that I should reign: howbeit the kingdom is turned about, and is become my brother’s: for it was his from the LORD.
[1Ko 2:16 DK-KJV] Og nu beder jeg dig om en anmodning, nægt mig ikke. Og hun sagde, Sig det bare.
1Ki 2:16 And now I ask one petition of thee, deny me not. And she said unto him, Say on.
[1Ko 2:17 DK-KJV] Og han sagde, Tal, jeg ber dig med Solomon kongen, (for han vil ikke sige nej til dig,) så han giver mig Shunamiten Abishag til hustru.
1Ki 2:17 And he said, Speak, I pray thee, unto Solomon the king, (for he will not say thee nay,) that he give me Abishag the Shunammite to wife.
[1Ko 2:18 DK-KJV] Og Bath-sheba sagde, Fint; jeg vil tale for dig til kongen.
1Ki 2:18 And Bath-sheba said, Well; I will speak for thee unto the king.
[1Ko 2:19 DK-KJV] Bath-sheba gik derfor til kong Solomon, for at tale med ham for Adonijah. Og kongen rejste sig op for at møde hende, og bukkede sig for hende, og satte sig ned på hans trone, og sørgede for at et sæde blev opsat til kongens mor; og hun sad på hans højre hånd. 
1Ki 2:19 Bath-sheba therefore went unto king Solomon, to speak unto him for Adonijah. And the king rose up to meet her, and bowed himself unto her, and sat down on his throne, and caused a seat to be set for the king’s mother; and she sat on his right hand.
[1Ko 2:20 DK-KJV] Da sagde hun, Jeg vil be’ dig om en lille anmodning; jeg ber dig, sig ikke nej til mig. Og kongen sagde til hende, Spørg løs, min mor: for jeg vil ikke sige nej til dig.
1Ki 2:20 Then she said, I desire one small petition of thee; I pray thee, say me not nay. And the king said unto her, Ask on, my mother: for I will not say thee nay.
[1Ko 2:21 DK-KJV] Og hun sagde, Lad Shunamiten Abishag bli’ givet som hustru til din bror Adonijah.
1Ki 2:21 And she said, Let Abishag the Shunammite be given to Adonijah thy brother to wife.
[1Ko 2:22 DK-KJV] Og kong Solomon svarede og sagde til sin mor, Og hvorfor spørger du om Shunamiten Abishag til Adonijah? spørg også om kongeriget til ham; for han er min ældre bror; ja til ham, og til præsten Abiathar, og til Zeruiahs søn Joab.
1Ki 2:22 And king Solomon answered and said unto his mother, And why dost thou ask Abishag the Shunammite for Adonijah? ask for him the kingdom also; for he is mine elder brother; even for him, and for Abiathar the priest, and for Joab the son of Zeruiah.
[1Ko 2:23 DK-KJV] Derefter svor kong Solomon ved HERREN, og siger, Gud gør sådant mod mig, og mere også, hvis Adonijah ikke har talt dette ord imod hans eget liv.
1Ki 2:23 Then king Solomon sware by the LORD, saying, God do so to me, and more also, if Adonijah have not spoken this word against his own life.
[1Ko 2:24 DK-KJV] Nu derfor, som HERREN lever, som har etableret mig, og sat mig på Davids trone min far, og som har lavet mig et hus, som han lovede, Adonijah skal denne dag lide døden.
1Ki 2:24 Now therefore, as the LORD liveth, which hath established me, and set me on the throne of David my father, and who hath made me an house, as he promised, Adonijah shall be put to death this day.
[1Ko 2:25 DK-KJV] Og kong Solomon sendte besked via Benaiahs hånd sønnen til Jehoiada; og han overfaldt ham så han døde.
1Ki 2:25 And king Solomon sent by the hand of Benaiah the son of Jehoiada; and he fell upon him that he died.
[1Ko 2:26 DK-KJV] Og til præsten Abiathar sagde kongen, Tag afsted til Anathoth, til dine egne marker; for du er døden værdig: men jeg vil ikke lade dig lide døden på dette tidspunkt, eftersom du bar Herren GUDs ark foran David min far, og fordi du har været plaget i alt det hvori min far var plaget.
1Ki 2:26 And unto Abiathar the priest said the king, Get thee to Anathoth, unto thine own fields; for thou art worthy of death: but I will not at this time put thee to death, because thou barest the ark of the Lord GOD before David my father, and because thou hast been afflicted in all wherein my father was afflicted.
[1Ko 2:27 DK-KJV] Sådant smed Solomon Abiathar ud fra at være præst for HERREN; så han måtte opfylde HERRENs ord, som han talte vedrørende Elis hus i Shiloh.
1Ki 2:27 So Solomon thrust out Abiathar from being priest unto the LORD; that he might fulfil the word of the LORD, which he spake concerning the house of Eli in Shiloh.
[1Ko 2:28 DK-KJV] Derefter kom nyheder til Joab: for Joab havde vendt sig mod Adonijah, skønt han ikke vendte sig mod Absalom. Og Joab flygtede til HERRENs tabernakel, og han greb fat i hornene på alteret.
1Ki 2:28 Then tidings came to Joab: for Joab had turned after Adonijah, though he turned not after Absalom. And Joab fled unto the tabernacle of the LORD, and caught hold on the horns of the altar.
[1Ko 2:29 DK-KJV] Og det var fortalt kong Solomon at Joab var flygtet til HERRENs tabernakel; og, læg mærke til, han er ved alteret. Da sendte Solomon Benaiah sønnen af Jehoiada, og siger, Gå, overfald ham.
1Ki 2:29 And it was told king Solomon that Joab was fled unto the tabernacle of the LORD; and, behold, he is by the altar. Then Solomon sent Benaiah the son of Jehoiada, saying, Go, fall upon him.
[1Ko 2:30 DK-KJV] Og Benaiah kom til HERRENs tabernakel, og sagde til ham, Dette siger kongen, Kom frem. Og han sagde, Nej; for jeg vil dø her. Og Benaiah gav kongen en tilbagemelding, og siger, Dette sagde Joab, og således svarede han mig.
1Ki 2:30 And Benaiah came to the tabernacle of the LORD, and said unto him, Thus saith the king, Come forth. And he said, Nay; but I will die here. And Benaiah brought the king word again, saying, Thus said Joab, and thus he answered me.
[1Ko 2:31 DK-KJV] Og kongen sagde til ham, Gør som han har sagt, og overfald ham, og begrav ham; så du må fjerne det uskyldige blod, som Joab har udgydt, fra mig, og fra min fars hus.
1Ki 2:31 And the king said unto him, Do as he hath said, and fall upon him, and bury him; that thou mayest take away the innocent blood, which Joab shed, from me, and from the house of my father.
[1Ko 2:32 DK-KJV] Og HERREN skal returnere hans blod på hans eget hoved, som overfaldt 2 mænd der var mere retskafne end han, og dræbte dem med sværdet, uden at min far David vidste om det, for at vidne overfor, Ners søn Abner, kaptajn for Israels hær, og Jethers søn Amasa, kaptajn for Judahs hær.
1Ki 2:32 And the LORD shall return his blood upon his own head, who fell upon two men more righteous and better than he, and slew them with the sword, my father David not knowing thereof, to wit, Abner the son of Ner, captain of the host of Israel, and Amasa the son of Jether, captain of the host of Judah.
[1Ko 2:33 DK-KJV] Deres blod skal derfor returnere på Joabs hoved, og på hans sæds hoved for altid: men på David, og på hans sæd, og på hans hus, og på hans trone, skal der være fred for altid fra HERREN.
1Ki 2:33 Their blood shall therefore return upon the head of Joab, and upon the head of his seed for ever: but upon David, and upon his seed, and upon his house, and upon his throne, shall there be peace for ever from the LORD.
[1Ko 2:34 DK-KJV] Sådant gik Jehoiadas søn Benaiah op, og overfaldt ham, og dræbte ham: og han var begravet i hans eget hus i vildmarken.
1Ki 2:34 So Benaiah the son of Jehoiada went up, and fell upon him, and slew him: and he was buried in his own house in the wilderness.
[1Ko 2:35 DK-KJV] Og over hæren indsatte kongen Jehoiadas søn Benaiah i stedet for ham: og kongen indsatte præsten Zadok i stedet for Abiathar.
1Ki 2:35 And the king put Benaiah the son of Jehoiada in his room over the host: and Zadok the priest did the king put in the room of Abiathar.
[1Ko 2:36 DK-KJV] Og kongen sendte bud og indkaldte Shimei, og sagde til ham, Byg dig et hus i Jerusalem, og bo der, og gå du ikke mere ud derfra.
1Ki 2:36 And the king sent and called for Shimei, and said unto him, Build thee an house in Jerusalem, and dwell there, and go not forth thence any whither.
[1Ko 2:37 DK-KJV] For det skal ske, at på den dag du går ud, og passerer over bækken Kidron, at du med sikkerhed skal vide at du skal dø: dit blod skal være på dit eget hoved.
1Ki 2:37 For it shall be, that on the day thou goest out, and passest over the brook Kidron, thou shalt know for certain that thou shalt surely die: thy blood shall be upon thine own head.
[1Ko 2:38 DK-KJV] Og Shimei sagde til kongen, Ordsproget er godt: som min herre kongen har sagt, sådant vil din tjener gøre. Og Shimei boede mange dage i Jerusalem.
1Ki 2:38 And Shimei said unto the king, The saying is good: as my lord the king hath said, so will thy servant do. And Shimei dwelt in Jerusalem many days.
[1Ko 2:39 DK-KJV] Og det skete ved enden af 3 år, at 2 af Shimeis tjenere stak af til Gaths konge Achish søn af Maachah. Og de fortalte det til Shimei, og siger, Læg mærke til, dine tjenere er i Gath.
1Ki 2:39 And it came to pass at the end of three years, that two of the servants of Shimei ran away unto Achish son of Maachah king of Gath. And they told Shimei, saying, Behold, thy servants be in Gath.
[1Ko 2:40 DK-KJV] Og Shimei rejste sig, og sadlede hans æsel, og gik til Gath til Achish for at søge efter hans tjenere: og Shimei gik, og tog hans tjenere med tilbage fra Gath.
1Ki 2:40 And Shimei arose, and saddled his ass, and went to Gath to Achish to seek his servants: and Shimei went, and brought his servants from Gath.
[1Ko 2:41 DK-KJV] Og det var fortalt Solomon at Shimei havde gået fra Jerusalem til Gath, og var kommet tilbage.
1Ki 2:41 And it was told Solomon that Shimei had gone from Jerusalem to Gath, and was come again.
[1Ko 2:42 DK-KJV] Og kongen sendte bud og indkaldte Shimei, og sagde til ham, Fik jeg dig ikke til at sværge ved HERREN, og gjorde det klart for dig, ved at sige, Vid det med sikkerhed, at den dag du går ud, og vandre rundt omkring , at du med sikkerhed skulle dø? og du sagde til mig, Ordet som jeg har hørt er godt.
1Ki 2:42 And the king sent and called for Shimei, and said unto him, Did I not make thee to swear by the LORD, and protested unto thee, saying, Know for a certain, on the day thou goest out, and walkest abroad any whither, that thou shalt surely die? and thou saidst unto me, The word that I have heard is good.
[1Ko 2:43 DK-KJV] Hvorfor har du da ikke holdt HERRENs ed, og befalingen som jeg har pålagt dig med?
1Ki 2:43 Why then hast thou not kept the oath of the LORD, and the commandment that I have charged thee with?
[1Ko 2:44 DK-KJV] Kongen sagde desuden til Shimei, Du ved al den ondskab som dit hjerte er indviet til, som du gjorde mod David min far: derfor skal HERREN returnere din ondskab på dit eget hoved;
1Ki 2:44 The king said moreover to Shimei, Thou knowest all the wickedness which thine heart is privy to, that thou didst to David my father: therefore the LORD shall return thy wickedness upon thine own head;
[1Ko 2:45 DK-KJV] Og kong Solomon skal være velsignet, og Davids trone skal være etableret foran HERREN for altid.
1Ki 2:45 And king Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be established before the LORD for ever.
[1Ko 2:46 DK-KJV] Sådant befalede kongen Jehoiadas søn Benaiah; som gik ud, og overfaldt ham, så han døde. Og kongeriget var etableret i Solomons hånd.
1Ki 2:46 So the king commanded Benaiah the son of Jehoiada; which went out, and fell upon him, that he died. And the kingdom was established in the hand of Solomon.
[1Ko 3:1 DK-KJV] Og Solomon lavede et afhængighedsforhold med Egyptens konge Farao, og tog Faraos datter, og bragte hende ind i Davids by, indtil han var færdig med at bygge sit eget hus, og HERRENs hus, og Jerusalems mur rundt om.
1Ki 3:1 And Solomon made affinity with Pharaoh king of Egypt, and took Pharaoh’s daughter, and brought her into the city of David, until he had made an end of building his own house, and the house of the LORD, and the wall of Jerusalem round about.
[1Ko 3:2 DK-KJV] Men folket ofrede på høje steder, fordi der intet hus var bygget til HERRENs navn, indtil de dage.
1Ki 3:2 Only the people sacrificed in high places, because there was no house built unto the name of the LORD, until those days.
[1Ko 3:3 DK-KJV] Og Solomon elskede HERREN, ved at vandre efter vedtægterne fra David hans far: men han ofrede og brændte røgelse på høje steder.
1Ki 3:3 And Solomon loved the LORD, walking in the statutes of David his father: only he sacrificed and burnt incense in high places.
[1Ko 3:4 DK-KJV] Og kongen gik til Gibeon for at ofre der; for det var det store høje sted: 1.000 brændoffergaver tilbød Solomon på det alter.
1Ki 3:4 And the king went to Gibeon to sacrifice there; for that was the great high place: a thousand burnt offerings did Solomon offer upon that altar.
[1Ko 3:5 DK-KJV] Og i Gibeon viste HERREN sig i en drøm for Solomon om natten: og Gud sagde, Spørg hvad jeg skal gi’ dig.
1Ki 3:5 In Gibeon the LORD appeared to Solomon in a dream by night: and God said, Ask what I shall give thee.
[1Ko 3:6 DK-KJV] Og Solomon sagde, Du har udvist stor barmhjertighed overfor din tjener David min far, ligesom han vandrede foran dig i sandhed, og i retfærdighed, og med dig i et oprigtigt hjerte; og du har holdt denne store velvilje for ham, at du har givet ham en søn til at sidde på hans trone, som det er denne dag.
1Ki 3:6 And Solomon said, Thou hast shewed unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth, and in righteousness, and in uprightness of heart with thee; and thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne, as it is this day.
[1Ko 3:7 DK-KJV] Og nu, Kæreste HERRE min Gud, har du gjort din tjener til konge i stedet for David min far: og jeg er kun et lille barn: jeg ved ikke hvordan man går ud eller kommer ind.
1Ki 3:7 And now, O LORD my God, thou hast made thy servant king instead of David my father: and I am but a little child: I know not how to go out or come in.
[1Ko 3:8 DK-KJV] Og din tjener er i dit folks midte som du har udvalgt, et stort folk, som ikke kan tælles ej heller opregnes fordi de er så mange.
1Ki 3:8 And thy servant is in the midst of thy people which thou hast chosen, a great people, that cannot be numbered nor counted for multitude.
[1Ko 3:9 DK-KJV] Giv derfor din tjener et forstående hjerte til at dømme dit folk, så jeg må skelne mellem godt og dårligt: for hvem er i stand til at dømme dette dit så store folk?
1Ki 3:9 Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad: for who is able to judge this thy so great a people?
[1Ko 3:10 DK-KJV] Og talen behagede Herren, at Solomon havde spurgt om denne ting.
1Ki 3:10 And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing.
[1Ko 3:11 DK-KJV] Og Gud sagde til ham, Fordi du har spurgt om denne ting, og ikke har spurgt om et langt liv for digselv; ej heller har spurgt om rigdomme til digselv, eller har spurgt om dine fjenders liv; men har spurgt om forståelse for digselv for at kunne dømme retfærdigt.
1Ki 3:11 And God said unto him, Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life; neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies; but hast asked for thyself understanding to discern judgment;
[1Ko 3:12 DK-KJV] Læg mærke til, jeg har gjort ifølge dine ord: se, jeg har givet dig et vist og forstående hjerte; sådant at der ikke var nogen som dig før dig, der er heller ikke nogen som skal rejse sig efter dig som er dig li’.
1Ki 3:12 Behold, I have done according to thy words: lo, I have given thee a wise and an understanding heart; so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee.
[1Ko 3:13 DK-KJV] Og jeg har også givet dig det som du ikke spurgte om, både rigdomme, og herlighed: sådant at der ikke skal være nogle blandt kongerne der skal være dig li’ alle dine dage.
1Ki 3:13 And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches, and honour: so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days.
[1Ko 3:14 DK-KJV] Og hvis du vil vandre på mine veje, for at holde mine vedtægter og mine befalinger, som David din far vandrede, da vil jeg forlænge dine dage.
1Ki 3:14 And if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days.
[1Ko 3:15 DK-KJV] Og Solomon vågnede; og, læg mærke til, det var en drøm. Og han kom til Jerusalem, og stod foran HERRENs pagtsark, og tilbød brændoffergaver, og tilbød fredsoffergaver, og lavede en fest for alle sine tjenere.
1Ki 3:15 And Solomon awoke; and, behold, it was a dream. And he came to Jerusalem, and stood before the ark of the covenant of the LORD, and offered up burnt offerings, and offered peace offerings, and made a feast to all his servants.
[1Ko 3:16 DK-KJV] Da kom der 2 kvinder, der var skøger, til kongen, og stod foran ham.
1Ki 3:16 Then came there two women, that were harlots, unto the king, and stood before him.
[1Ko 3:17 DK-KJV] Og den ene kvinde sagde, Kæreste min herre, jeg og denne kvinde bor i et hus; og jeg var forløst med et barn i huset hos hende.
1Ki 3:17 And the one woman said, O my lord, I and this woman dwell in one house; and I was delivered of a child with her in the house.
[1Ko 3:18 DK-KJV] Og det skete den tredje dag efter at jeg var forløst, at denne kvinde også var forløst: og vi var sammen; der var ingen fremmede hos os i huset, foruden vi 2 i det hus.
1Ki 3:18 And it came to pass the third day after that I was delivered, that this woman was delivered also: and we were together; there was no stranger with us in the house, save we two in the house.
[1Ko 3:19 DK-KJV] Og denne kvindes barn døde om natten; fordi hun kom til at lægge sig på det.
1Ki 3:19 And this woman’s child died in the night; because she overlaid it.
[1Ko 3:20 DK-KJV] Og hun stod op ved midnatstid, og tog min søn der lå ved siden af mig, altimens din tjenestepige sov, og lagde det i hendes favn, og lagde det døde barn i min favn.
1Ki 3:20 And she arose at midnight, and took my son from beside me, while thine handmaid slept, and laid it in her bosom, and laid her dead child in my bosom.
[1Ko 3:21 DK-KJV] Og da jeg stod op om morgenen for at give mit barn bryst, læg mærke til, det var dødt: men da jeg havde tænkt over det om morgenen, læg mærke til, det var ikke min søn, som jeg bar på.
1Ki 3:21 And when I rose in the morning to give my child suck, behold, it was dead: but when I had considered it in the morning, behold, it was not my son, which I did bear.
[1Ko 3:22 DK-KJV] Og den anden kvinde sagde, Nej; for det levende er min søn, og det døde er din søn. Og denne sagde, På ingen måde, for det døde er din søn, og det levende er min søn. Således talte de foran kongen.
1Ki 3:22 And the other woman said, Nay; but the living is my son, and the dead is thy son. And this said, No; but the dead is thy son, and the living is my son. Thus they spake before the king.
[1Ko 3:23 DK-KJV] Da sagde kongen, Den ene siger, Dette er min søn der lever, og din søn er det døde: og den anden siger, Nej; for din søn er det døde, og min søn er det levende.
1Ki 3:23 Then said the king, The one saith, This is my son that liveth, and thy son is the dead: and the other saith, Nay; but thy son is the dead, and my son is the living.
[1Ko 3:24 DK-KJV] Og kongen sagde, Bring mig et sværd. Og de bragte et sværd foran kongen.
1Ki 3:24 And the king said, Bring me a sword. And they brought a sword before the king.
[1Ko 3:25 DK-KJV] Og kongen sagde, Del det levende barn i 2, og giv halvdelen til den ene, og halvdelen til den anden.
1Ki 3:25 And the king said, Divide the living child in two, and give half to the one, and half to the other.
[1Ko 3:26 DK-KJV] Da talte kvinden hvis levende barn var overfor kongen, for hendes indre længtes efter hendes søn, og hun sagde, Kæreste min herre, gi’ hende det levende barn, og dræb det på ingen måde. Men den anden sagde, Lad det hverken være mit eller dit, men del det.
1Ki 3:26 Then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son, and she said, O my lord, give her the living child, and in no wise slay it. But the other said, Let it be neither mine nor thine, but divide it.
[1Ko 3:27 DK-KJV] Da svarede kongen og sagde, Giv hende det levende barn, og dræb det på ingen måde: hun er des mor.
1Ki 3:27 Then the king answered and said, Give her the living child, and in no wise slay it: she is the mother thereof.
[1Ko 3:28 DK-KJV] Og hele Israel hørte om dommen som kongen havde dømt; og de frygtede kongen: for de så at Guds visdom var i ham, til at dømme.
1Ki 3:28 And all Israel heard of the judgment which the king had judged; and they feared the king: for they saw that the wisdom of God was in him, to do judgment.
[1Ko 4:1 DK-KJV] Sådant var kong Solomon over hele Israel.
1Ki 4:1 So king Solomon was king over all Israel.
[1Ko 4:2 DK-KJV] Og disse var prinserne som han havde; Azariah sønnen af Zadok præsten,
1Ki 4:2 And these were the princes which he had; Azariah the son of Zadok the priest,
[1Ko 4:3 DK-KJV] Elihoreph og Ahiah, sønnerne af Shisha, skriftkloge; Jehoshaphat sønnen af Ahilud, notaren.
1Ki 4:3 Elihoreph and Ahiah, the sons of Shisha, scribes; Jehoshaphat the son of Ahilud, the recorder.
[1Ko 4:4 DK-KJV] Og Benaiah sønnen af Jehoiada var over hæren: og Zadok og Abiathar var præsterne:
1Ki 4:4 And Benaiah the son of Jehoiada was over the host: and Zadok and Abiathar were the priests:
[1Ko 4:5 DK-KJV] Og Azariah sønnen af Nathan var over officerene: og Zabud sønnen af Nathan var hoved officer, og kongens ven:
1Ki 4:5 And Azariah the son of Nathan was over the officers: and Zabud the son of Nathan was principal officer, and the king’s friend:
[1Ko 4:6 DK-KJV] Og Ahishar var over husholdet: og Adoniram sønnen af Abda var over skattebetalingen.
1Ki 4:6 And Ahishar was over the household: and Adoniram the son of Abda was over the tribute.
[1Ko 4:7 DK-KJV] Og Solomon havde 12 officere over hele Israel, som sørgede for proviant til kongen og hans hushold: hver mand sørgede for sin del i en måned hvert år.
1Ki 4:7 And Solomon had twelve officers over all Israel, which provided victuals for the king and his household: each man his month in a year made provision.
[1Ko 4:8 DK-KJV] Og dette er deres navne: Sønnen af Hur, på Ephraimbjerget:
1Ki 4:8 And these are their names: The son of Hur, in mount Ephraim:
[1Ko 4:9 DK-KJV] Sønnen af Dekar, i Makaz, og i Shaalbim, og Beth-shemesh, og Elon-beth-hanan:
1Ki 4:9 The son of Dekar, in Makaz, and in Shaalbim, and Beth-shemesh, and Elon-beth-hanan:
[1Ko 4:10 DK-KJV] Sønnen af Hesed, i Aruboth; til ham vedrørte Sochoh, og hele Hephers land:
1Ki 4:10 The son of Hesed, in Aruboth; to him pertained Sochoh, and all the land of Hepher:
[1Ko 4:11 DK-KJV] Sønnen af Abinadab, i hele Dorregionen; som havde Taphath datteren af Solomon til hustru:
1Ki 4:11 The son of Abinadab, in all the region of Dor; which had Taphath the daughter of Solomon to wife:
[1Ko 4:12 DK-KJV] Baana sønnen af Ahilud; til ham vedrørte Taanach og Megiddo, og hele Beth-shean, som er ved Zartanah under Jezreel, fra Beth-shean til Abel-meholah, lige til det sted der er overfor Jokneam:
1Ki 4:12 Baana the son of Ahilud; to him pertained Taanach and Megiddo, and all Beth-shean, which is by Zartanah beneath Jezreel, from Beth-shean to Abel-meholah, even unto the place that is beyond Jokneam:
[1Ko 4:13 DK-KJV] Sønnen af Geber, i Ramoth-gilead; til ham vedrørte Jairs byer sønnen af Manasseh, som er i Gilead; til ham vedrørte Argobregionen, som er i Bashan, 60 store byer med murer og messingbomme:
1Ki 4:13 The son of Geber, in Ramoth-gilead; to him pertained the towns of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead; to him also pertained the region of Argob, which is in Bashan, threescore great cities with walls and brasen bars:
[1Ko 4:14 DK-KJV] Ahinadab sønnen af Iddo havde Mahanaim:
1Ki 4:14 Ahinadab the son of Iddo had Mahanaim:
[1Ko 4:15 DK-KJV] Ahimaaz var i Naphtali; han tog også Basmath datteren af Solomon til hustru:
1Ki 4:15 Ahimaaz was in Naphtali; he also took Basmath the daughter of Solomon to wife:
[1Ko 4:16 DK-KJV] Baanah sønnen af Hushai var i Asher og i Aloth:
1Ki 4:16 Baanah the son of Hushai was in Asher and in Aloth:
[1Ko 4:17 DK-KJV] Jehoshaphat sønnen af Paruah, i Issachar:
1Ki 4:17 Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar:
[1Ko 4:18 DK-KJV] Shimei sønnen af Elah, i Benjamin:
1Ki 4:18 Shimei the son of Elah, in Benjamin:
[1Ko 4:19 DK-KJV] Geber sønnen af Uri var i Gileads land, i Sihons land Amoriternes konge, og af Og Bashans konge; og han var den eneste officer som var i det land.
1Ki 4:19 Geber the son of Uri was in the country of Gilead, in the country of Sihon king of the Amorites, and of Og king of Bashan; and he was the only officer which was in the land.
[1Ko 4:20 DK-KJV] Judah og Israel var mange, som sandet som er ved havet i folkemængde, og de spiste og drak, og giftede sig.
1Ki 4:20 Judah and Israel were many, as the sand which is by the sea in multitude, eating and drinking, and making merry.
[1Ko 4:21 DK-KJV] Og Solomon regerede over alle kongeriger fra floden til Filisternes land, og til Egyptens grænse: de købte gaver, og tjente Solomon alle dagene i hans liv.
1Ki 4:21 And Solomon reigned over all kingdoms from the river unto the land of the Philistines, and unto the border of Egypt: they brought presents, and served Solomon all the days of his life.
[1Ko 4:22 DK-KJV] Og Solomons del til en dag var 30 mål med fint mel, og 60 mål med mad,
1Ki 4:22 And Solomon’s provision for one day was thirty measures of fine flour, and threescore measures of meal,
[1Ko 4:23 DK-KJV] 10 fede okser, og 20 okser ude fra græsgangene, og 100 får, foruden hjorte, og råbukke, og dådyr, og fede fugle.
1Ki 4:23 Ten fat oxen, and twenty oxen out of the pastures, and an hundred sheep, beside harts, and roebucks, and fallowdeer, and fatted fowl.
[1Ko 4:24 DK-KJV] For han havde herredømme over hele regionen på denne side af floden, fra Tiphsah lige til Azzah, over alle kongerne på denne side af floden: og han havde fred på alle sider rundt om sig.
1Ki 4:24 For he had dominion over all the region on this side the river, from Tiphsah even to Azzah, over all the kings on this side the river: and he had peace on all sides round about him.
[1Ko 4:25 DK-KJV] Og Judah og Israel boede trykt, enhver mand under sin vinranke og under sit figentræ, fra Dan lige til Beer-sheba, alle Solomons dage.
1Ki 4:25 And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig tree, from Dan even to Beer-sheba, all the days of Solomon.
[1Ko 4:26 DK-KJV] Og Solomon havde 40.000 båse til hans stridsvognes heste, og 12.000 ryttere.
1Ki 4:26 And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen.
[1Ko 4:27 DK-KJV] Og de officerer sørgede for proviant til kong Solomon, og til alle der kom til kong Solomons bord, enhver mand i sin måned: de manglede ingenting.
1Ki 4:27 And those officers provided victual for king Solomon, and for all that came unto king Solomon’s table, every man in his month: they lacked nothing.
[1Ko 4:28 DK-KJV] Også byg og strå til hestene og dromedarene bragte de til det sted hvor officerne var, enhver mand ifølge sin opgave.
1Ki 4:28 Barley also and straw for the horses and dromedaries brought they unto the place where the officers were, every man according to his charge.
[1Ko 4:29 DK-KJV] Og Gud gav Solomon rigtig meget visdom og forståelse, og et forstørret hjerte, ligesom sandet der er på stranden.
1Ki 4:29 And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the sea shore.
[1Ko 4:30 DK-KJV] Og Solomons visdom var større end visdommen fra alle børnene i østens land, og hele visdommen i Egypten.
1Ki 4:30 And Solomon’s wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country, and all the wisdom of Egypt.
[1Ko 4:31 DK-KJV] For han var visere end alle mennesker; end Ezrahiten Ethan, og Heman, og Chalcol, og Darda, sønnerne af Mahol: og hans berømmelse var ud over alle nationerne rundt om.
1Ki 4:31 For he was wiser than all men; than Ethan the Ezrahite, and Heman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol: and his fame was in all nations round about.
[1Ko 4:32 DK-KJV] Og han talte 3.000 ordsprog: og hans sange var 1.005.
1Ki 4:32 And he spake three thousand proverbs: and his songs were a thousand and five.
[1Ko 4:33 DK-KJV] Og han talte om træer, fra cedertræet der er i Libanon, lige til isopen der springer ud af muren: han talte også om dyr, og om fugle, og om krybende ting, og om fiskene.
1Ki 4:33 And he spake of trees, from the cedar tree that is in Lebanon even unto the hyssop that springeth out of the wall: he spake also of beasts, and of fowl, and of creeping things, and of fishes.
[1Ko 4:34 DK-KJV] Og alle mulige folkeslag kom for at høre Solomons visdom, fra alle jordens konger, som havde hørt om hans visdom.
1Ki 4:34 And there came of all people to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth, which had heard of his wisdom.
[1Ko 5:1 DK-KJV] Og Hiram konge i Tyrus sendte sine tjenere til Solomon; for han havde hørt at de havde salvet ham til konge i hans fars sted: for Hiram havde altid elsket David.
1Ki 5:1 And Hiram king of Tyre sent his servants unto Solomon; for he had heard that they had anointed him king in the room of his father: for Hiram was ever a lover of David.
[1Ko 5:2 DK-KJV] Og Solomon sendte bud til Hiram, som siger,
1Ki 5:2 And Solomon sent to Hiram, saying,
[1Ko 5:3 DK-KJV]
1Ki 5:3 Thou knowest how that David my father could not build an house unto the name of the LORD his God for the wars which were about him on every side, until the LORD put them under the soles of his feet.
[1Ko 5:4 DK-KJV]
1Ki 5:4 But now the LORD my God hath given me rest on every side, so that there is neither adversary nor evil occurrent.
[1Ko 5:5 DK-KJV]
1Ki 5:5 And, behold, I purpose to build an house unto the name of the LORD my God, as the LORD spake unto David my father, saying, Thy son, whom I will set upon thy throne in thy room, he shall build an house unto my name.
[1Ko 5:6 DK-KJV] efter alt det du skal udvælge:
1Ki 5:6 Now therefore command thou that they hew me cedar trees out of Lebanon; and my servants shall be with thy servants: and unto thee will I give hire for thy servants according to all that thou shalt appoint: for thou knowest that there is not among us any that can skill to hew timber like unto the Sidonians.
[1Ko 5:7 DK-KJV]
1Ki 5:7 And it came to pass, when Hiram heard the words of Solomon, that he rejoiced greatly, and said, Blessed be the LORD this day, which hath given unto David a wise son over this great people.
[1Ko 5:8 DK-KJV]
1Ki 5:8 And Hiram sent to Solomon, saying, I have considered the things which thou sentest to me for: and I will do all thy desire concerning timber of cedar, and concerning timber of fir.
[1Ko 5:9 DK-KJV]
1Ki 5:9 My servants shall bring them down from Lebanon unto the sea: and I will convey them by sea in floats unto the place that thou shalt appoint me, and will cause them to be discharged there, and thou shalt receive them: and thou shalt accomplish my desire, in giving food for my household.
[1Ko 5:10 DK-KJV] Sådant gav Hiram Solomon cedertræer efter hele hans ønske.
1Ki 5:10 So Hiram gave Solomon cedar trees and fir trees according to all his desire.
[1Ko 5:11 DK-KJV]
1Ki 5:11 And Solomon gave Hiram twenty thousand measures of wheat for food to his household, and twenty measures of pure oil: thus gave Solomon to Hiram year by year.
[1Ko 5:12 DK-KJV]
1Ki 5:12 And the LORD gave Solomon wisdom, as he promised him: and there was peace between Hiram and Solomon; and they two made a league together.
[1Ko 5:13 DK-KJV]
1Ki 5:13 And king Solomon raised a levy out of all Israel; and the levy was thirty thousand men.
[1Ko 5:14 DK-KJV]
1Ki 5:14 And he sent them to Lebanon, ten thousand a month by courses: a month they were in Lebanon, and two months at home: and Adoniram was over the levy.
[1Ko 5:15 DK-KJV]
1Ki 5:15 And Solomon had threescore and ten thousand that bare burdens, and fourscore thousand hewers in the mountains;
[1Ko 5:16 DK-KJV]
1Ki 5:16 Beside the chief of Solomon’s officers which were over the work, three thousand and three hundred, which ruled over the people that wrought in the work.
[1Ko 5:17 DK-KJV]
1Ki 5:17 And the king commanded, and they brought great stones, costly stones, and hewed stones, to lay the foundation of the house.
[1Ko 5:18 DK-KJV]
1Ki 5:18 And Solomon’s builders and Hiram’s builders did hew them, and the stonesquarers: so they prepared timber and stones to build the house.
[1Ko 6:1 DK-KJV] Og det skete i det 480’ne år efter at Israels børn var komme ud af Egyptens land, i Solomons 4’re regeringsår over Israel, i måneden Zif “vores maj måned”, som er den anden måned, at han begyndte at bygge HERRENs hus.
1Ki 6:1 And it came to pass in the four hundred and eightieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon’s reign over Israel, in the month Zif, which is the second month, that he began to build the house of the LORD.
[1Ko 6:2 DK-KJV] Og det hus som kong Solomon byggede til HERREN, var 30 meter langt, og 10 meter bredt, og 15 meter højt.
1Ki 6:2 And the house which king Solomon built for the LORD, the length thereof was threescore cubits, and the breadth thereof twenty cubits, and the height thereof thirty cubits.
[1Ko 6:3 DK-KJV] Og søjlegangen foran tempelhuset, var 10 meter lang, ligesom husets bredde; og den stak 5 meter ud fra huset.
1Ki 6:3 And the porch before the temple of the house, twenty cubits was the length thereof, according to the breadth of the house; and ten cubits was the breadth thereof before the house.
[1Ko 6:4 DK-KJV] Og til huset lavede han vinduer af smalle lys.
1Ki 6:4 And for the house he made windows of narrow lights.
[1Ko 6:5 DK-KJV] Og op imod husets mur byggede han kamre rundt om, op imod husets mure rundt om, både til templet og til oraklet: og han lavede kamre rundt om:
1Ki 6:5 And against the wall of the house he built chambers round about, against the walls of the house round about, both of the temple and of the oracle: and he made chambers round about:
[1Ko 6:6 DK-KJV] Det laveste kammer var 2.5 meter bredt, og det midterste var 3 meter bredt, og det tredje var 3.5 meter bredt: for udenfor husmuren havde han lavet smalle støtter rundt om, så bjælkerne ikke skulle fæstnes til husmuren:
1Ki 6:6 The nethermost chamber was five cubits broad, and the middle was six cubits broad, and the third was seven cubits broad: for without in the wall of the house he made narrowed rests round about, that the beams should not be fastened in the walls of the house.
[1Ko 6:7 DK-KJV] Og huset, da det blev bygget, var bygget af sten som var klargjort til det førend de var bragt derhen: sådant at der ikke var hørt lyden af hammer eller økse eller jernværktøj i huset, mens det blev bygget.
1Ki 6:7 And the house, when it was in building, was built of stone made ready before it was brought thither: so that there was neither hammer nor axe nor any tool of iron heard in the house, while it was in building.
[1Ko 6:8 DK-KJV] Døren til det midterste kammer var på den højre side af huset: og de gik op med spindeltrapper ind i det midterste kammer, og ud af det midterste kammer ind i det tredje.
1Ki 6:8 The door for the middle chamber was in the right side of the house: and they went up with winding stairs into the middle chamber, and out of the middle into the third.
[1Ko 6:9 DK-KJV] Sådant byggede han huset, og fuldendte det; og dækkede huset med bjælker og cedertræsplanker.
1Ki 6:9 So he built the house, and finished it; and covered the house with beams and boards of cedar.
[1Ko 6:10 DK-KJV] Og derefter byggede han kamre op imod hele huset, 2.5 meter høje: og de hvilede opad huset med cedertømmer.
1Ki 6:10 And then he built chambers against all the house, five cubits high: and they rested on the house with timber of cedar.
[1Ko 6:11 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til Solomon, som siger,
1Ki 6:11 And the word of the LORD came to Solomon, saying,
[1Ko 6:12 DK-KJV] Angående dette hus som du er ved at bygge, hvis du vil vandre i mine vedtægter, og eksekvere mine domme, og holde alle mine befalinger for at vandre i dem; da vil jeg udføre mit ord hos dig, som jeg talte til David din far:
1Ki 6:12 Concerning this house which thou art in building, if thou wilt walk in my statutes, and execute my judgments, and keep all my commandments to walk in them; then will I perform my word with thee, which I spake unto David thy father:
[1Ko 6:13 DK-KJV] Og jeg vil bo blandt Israels børn, og vil ikke svigte mit folk Israel.
1Ki 6:13 And I will dwell among the children of Israel, and will not forsake my people Israel.
[1Ko 6:14 DK-KJV] Sådant byggede Solomon huset, og fuldendte det.
1Ki 6:14 So Solomon built the house, and finished it.
[1Ko 6:15 DK-KJV]
1Ki 6:15 And he built the walls of the house within with boards of cedar, both the floor of the house, and the walls of the cieling: and he covered them on the inside with wood, and covered the floor of the house with planks of fir.
[1Ko 6:16 DK-KJV]
1Ki 6:16 And he built twenty cubits on the sides of the house, both the floor and the walls with boards of cedar: he even built them for it within, even for the oracle, even for the most holy place.
[1Ko 6:17 DK-KJV]
1Ki 6:17 And the house, that is, the temple before it, was forty cubits long.
[1Ko 6:18 DK-KJV]
1Ki 6:18 And the cedar of the house within was carved with knops and open flowers: all was cedar; there was no stone seen.
[1Ko 6:19 DK-KJV] HERRENs pagtsark
1Ki 6:19 And the oracle he prepared in the house within, to set there the ark of the covenant of the LORD.
[1Ko 6:20 DK-KJV]
1Ki 6:20 And the oracle in the forepart was twenty cubits in length, and twenty cubits in breadth, and twenty cubits in the height thereof: and he overlaid it with pure gold; and so covered the altar which was of cedar.
[1Ko 6:21 DK-KJV]
1Ki 6:21 So Solomon overlaid the house within with pure gold: and he made a partition by the chains of gold before the oracle; and he overlaid it with gold.
[1Ko 6:22 DK-KJV]
1Ki 6:22 And the whole house he overlaid with gold, until he had finished all the house: also the whole altar that was by the oracle he overlaid with gold.
[1Ko 6:23 DK-KJV]
1Ki 6:23 And within the oracle he made two cherubims of olive tree, each ten cubits high.
[1Ko 6:24 DK-KJV]
1Ki 6:24 And five cubits was the one wing of the cherub, and five cubits the other wing of the cherub: from the uttermost part of the one wing unto the uttermost part of the other were ten cubits.
[1Ko 6:25 DK-KJV]
1Ki 6:25 And the other cherub was ten cubits: both the cherubims were of one measure and one size.
[1Ko 6:26 DK-KJV]
1Ki 6:26 The height of the one cherub was ten cubits, and so was it of the other cherub.
[1Ko 6:27 DK-KJV]
1Ki 6:27 And he set the cherubims within the inner house: and they stretched forth the wings of the cherubims, so that the wing of the one touched the one wall, and the wing of the other cherub touched the other wall; and their wings touched one another in the midst of the house.
[1Ko 6:28 DK-KJV]
1Ki 6:28 And he overlaid the cherubims with gold.
[1Ko 6:29 DK-KJV]
1Ki 6:29 And he carved all the walls of the house round about with carved figures of cherubims and palm trees and open flowers, within and without.
[1Ko 6:30 DK-KJV]
1Ki 6:30 And the floor of the house he overlaid with gold, within and without.
[1Ko 6:31 DK-KJV]
1Ki 6:31 And for the entering of the oracle he made doors of olive tree: the lintel and side posts were a fifth part of the wall.
[1Ko 6:32 DK-KJV]
1Ki 6:32 The two doors also were of olive tree; and he carved upon them carvings of cherubims and palm trees and open flowers, and overlaid them with gold, and spread gold upon the cherubims, and upon the palm trees.
[1Ko 6:33 DK-KJV]
1Ki 6:33 So also made he for the door of the temple posts of olive tree, a fourth part of the wall.
[1Ko 6:34 DK-KJV]
1Ki 6:34 And the two doors were of fir tree: the two leaves of the one door were folding, and the two leaves of the other door were folding.
[1Ko 6:35 DK-KJV]
1Ki 6:35 And he carved thereon cherubims and palm trees and open flowers: and covered them with gold fitted upon the carved work.
[1Ko 6:36 DK-KJV]
1Ki 6:36 And he built the inner court with three rows of hewed stone, and a row of cedar beams.
[1Ko 6:37 DK-KJV] I det 4’re år var fundamentet til HERRENs hus lagt, i måneden Zif:
1Ki 6:37 In the fourth year was the foundation of the house of the LORD laid, in the month Zif:
[1Ko 6:38 DK-KJV] Og i det 11’te år, i måneden Bul, som er den 8’ne måned, var huset færdigt  udover alle des dele, og efter hele des udformning. Sådant var han 7 år om at bygge det.
1Ki 6:38 And in the eleventh year, in the month Bul, which is the eighth month, was the house finished throughout all the parts thereof, and according to all the fashion of it. So was he seven years in building it.
[1Ko 7:1 DK-KJV]
1Ki 7:1 But Solomon was building his own house thirteen years, and he finished all his house.
[1Ko 7:2 DK-KJV]
1Ki 7:2 He built also the house of the forest of Lebanon; the length thereof was an hundred cubits, and the breadth thereof fifty cubits, and the height thereof thirty cubits, upon four rows of cedar pillars, with cedar beams upon the pillars.
[1Ko 7:3 DK-KJV]
1Ki 7:3 And it was covered with cedar above upon the beams, that lay on forty five pillars, fifteen in a row.
[1Ko 7:4 DK-KJV]
1Ki 7:4 And there were windows in three rows, and light was against light in three ranks.
[1Ko 7:5 DK-KJV]
1Ki 7:5 And all the doors and posts were square, with the windows: and light was against light in three ranks.
[1Ko 7:6 DK-KJV]
1Ki 7:6 And he made a porch of pillars; the length thereof was fifty cubits, and the breadth thereof thirty cubits: and the porch was before them: and the other pillars and the thick beam were before them.
[1Ko 7:7 DK-KJV]
1Ki 7:7 Then he made a porch for the throne where he might judge, even the porch of judgment: and it was covered with cedar from one side of the floor to the other.
[1Ko 7:8 DK-KJV]
1Ki 7:8 And his house where he dwelt had another court within the porch, which was of the like work. Solomon made also an house for Pharaoh’s daughter, whom he had taken to wife, like unto this porch.
[1Ko 7:9 DK-KJV] efter
1Ki 7:9 All these were of costly stones, according to the measures of hewed stones, sawed with saws, within and without, even from the foundation unto the coping, and so on the outside toward the great court.
[1Ko 7:10 DK-KJV]
1Ki 7:10 And the foundation was of costly stones, even great stones, stones of ten cubits, and stones of eight cubits.
[1Ko 7:11 DK-KJV]
1Ki 7:11 And above were costly stones, after the measures of hewed stones, and cedars.
[1Ko 7:12 DK-KJV]
1Ki 7:12 And the great court round about was with three rows of hewed stones, and a row of cedar beams, both for the inner court of the house of the LORD, and for the porch of the house.
[1Ko 7:13 DK-KJV]
1Ki 7:13 And king Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre.
[1Ko 7:14 DK-KJV]
1Ki 7:14 He was a widow’s son of the tribe of Naphtali, and his father was a man of Tyre, a worker in brass: and he was filled with wisdom, and understanding, and cunning to work all works in brass. And he came to king Solomon, and wrought all his work.
[1Ko 7:15 DK-KJV]
1Ki 7:15 For he cast two pillars of brass, of eighteen cubits high apiece: and a line of twelve cubits did compass either of them about.
[1Ko 7:16 DK-KJV]
1Ki 7:16 And he made two chapiters of molten brass, to set upon the tops of the pillars: the height of the one chapiter was five cubits, and the height of the other chapiter was five cubits:
[1Ko 7:17 DK-KJV]
1Ki 7:17 And nets of checker work, and wreaths of chain work, for the chapiters which were upon the top of the pillars; seven for the one chapiter, and seven for the other chapiter.
[1Ko 7:18 DK-KJV]
1Ki 7:18 And he made the pillars, and two rows round about upon the one network, to cover the chapiters that were upon the top, with pomegranates: and so did he for the other chapiter.
[1Ko 7:19 DK-KJV]
1Ki 7:19 And the chapiters that were upon the top of the pillars were of lily work in the porch, four cubits.
[1Ko 7:20 DK-KJV]
1Ki 7:20 And the chapiters upon the two pillars had pomegranates also above, over against the belly which was by the network: and the pomegranates were two hundred in rows round about upon the other chapiter.
[1Ko 7:21 DK-KJV]
1Ki 7:21 And he set up the pillars in the porch of the temple: and he set up the right pillar, and called the name thereof Jachin: and he set up the left pillar, and called the name thereof Boaz.
[1Ko 7:22 DK-KJV]
1Ki 7:22 And upon the top of the pillars was lily work: so was the work of the pillars finished.
[1Ko 7:23 DK-KJV]
1Ki 7:23 And he made a molten sea, ten cubits from the one brim to the other: it was round all about, and his height was five cubits: and a line of thirty cubits did compass it round about.
[1Ko 7:24 DK-KJV]
1Ki 7:24 And under the brim of it round about there were knops compassing it, ten in a cubit, compassing the sea round about: the knops were cast in two rows, when it was cast.
[1Ko 7:25 DK-KJV]
1Ki 7:25 It stood upon twelve oxen, three looking toward the north, and three looking toward the west, and three looking toward the south, and three looking toward the east: and the sea was set above upon them, and all their hinder parts were inward.
[1Ko 7:26 DK-KJV]
1Ki 7:26 And it was an hand breadth thick, and the brim thereof was wrought like the brim of a cup, with flowers of lilies: it contained two thousand baths.
[1Ko 7:27 DK-KJV]
1Ki 7:27 And he made ten bases of brass; four cubits was the length of one base, and four cubits the breadth thereof, and three cubits the height of it.
[1Ko 7:28 DK-KJV]
1Ki 7:28 And the work of the bases was on this manner: they had borders, and the borders were between the ledges:
[1Ko 7:29 DK-KJV]
1Ki 7:29 And on the borders that were between the ledges were lions, oxen, and cherubims: and upon the ledges there was a base above: and beneath the lions and oxen were certain additions made of thin work.
[1Ko 7:30 DK-KJV]
1Ki 7:30 And every base had four brasen wheels, and plates of brass: and the four corners thereof had undersetters: under the laver were undersetters molten, at the side of every addition.
[1Ko 7:31 DK-KJV]
1Ki 7:31 And the mouth of it within the chapiter and above was a cubit: but the mouth thereof was round after the work of the base, a cubit and an half: and also upon the mouth of it were gravings with their borders, foursquare, not round.
[1Ko 7:32 DK-KJV]
1Ki 7:32 And under the borders were four wheels; and the axletrees of the wheels were joined to the base: and the height of a wheel was a cubit and half a cubit.
[1Ko 7:33 DK-KJV]
1Ki 7:33 And the work of the wheels was like the work of a chariot wheel: their axletrees, and their naves, and their felloes, and their spokes, were all molten.
[1Ko 7:34 DK-KJV]
1Ki 7:34 And there were four undersetters to the four corners of one base: and the undersetters were of the very base itself.
[1Ko 7:35 DK-KJV]
1Ki 7:35 And in the top of the base was there a round compass of half a cubit high: and on the top of the base the ledges thereof and the borders thereof were of the same.
[1Ko 7:36 DK-KJV]
1Ki 7:36 For on the plates of the ledges thereof, and on the borders thereof, he graved cherubims, lions, and palm trees, according to the proportion of every one, and additions round about.
[1Ko 7:37 DK-KJV]
1Ki 7:37 After this manner he made the ten bases: all of them had one casting, one measure, and one size.
[1Ko 7:38 DK-KJV]
1Ki 7:38 Then made he ten lavers of brass: one laver contained forty baths: and every laver was four cubits: and upon every one of the ten bases one laver.
[1Ko 7:39 DK-KJV]
1Ki 7:39 And he put five bases on the right side of the house, and five on the left side of the house: and he set the sea on the right side of the house eastward over against the south.
[1Ko 7:40 DK-KJV]
1Ki 7:40 And Hiram made the lavers, and the shovels, and the basons. So Hiram made an end of doing all the work that he made king Solomon for the house of the LORD:
[1Ko 7:41 DK-KJV]
1Ki 7:41 The two pillars, and the two bowls of the chapiters that were on the top of the two pillars; and the two networks, to cover the two bowls of the chapiters which were upon the top of the pillars;
[1Ko 7:42 DK-KJV]
1Ki 7:42 And four hundred pomegranates for the two networks, even two rows of pomegranates for one network, to cover the two bowls of the chapiters that were upon the pillars;
[1Ko 7:43 DK-KJV]
1Ki 7:43 And the ten bases, and ten lavers on the bases;
[1Ko 7:44 DK-KJV]
1Ki 7:44 And one sea, and twelve oxen under the sea;
[1Ko 7:45 DK-KJV]
1Ki 7:45 And the pots, and the shovels, and the basons: and all these vessels, which Hiram made to king Solomon for the house of the LORD, were of bright brass.
[1Ko 7:46 DK-KJV]
1Ki 7:46 In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zarthan.
[1Ko 7:47 DK-KJV]
1Ki 7:47 And Solomon left all the vessels unweighed, because they were exceeding many: neither was the weight of the brass found out.
[1Ko 7:48 DK-KJV]
1Ki 7:48 And Solomon made all the vessels that pertained unto the house of the LORD: the altar of gold, and the table of gold, whereupon the shewbread was,
[1Ko 7:49 DK-KJV]
1Ki 7:49 And the candlesticks of pure gold, five on the right side, and five on the left, before the oracle, with the flowers, and the lamps, and the tongs of gold,
[1Ko 7:50 DK-KJV]
1Ki 7:50 And the bowls, and the snuffers, and the basons, and the spoons, and the censers of pure gold; and the hinges of gold, both for the doors of the inner house, the most holy place, and for the doors of the house, to wit, of the temple.
[1Ko 7:51 DK-KJV]
1Ki 7:51 So was ended all the work that king Solomon made for the house of the LORD. And Solomon brought in the things which David his father had dedicated; even the silver, and the gold, and the vessels, did he put among the treasures of the house of the LORD.
[1Ko 8:1 DK-KJV] Da forsamlede Solomon Israels ældste, og alle overhovederne for stammerne, Israels børns ledende fædre, overfor kong Solomon i Jerusalem, så de måtte bringe HERRENs pagtsark op ud af Davids by, som er Zion.
1Ki 8:1 Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto king Solomon in Jerusalem, that they might bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.
[1Ko 8:2 DK-KJV] Og alle Israels mænd forsamlede sig overfor kong Solomon ved festen i måneden Ethanim, som er den 7’ne måned.
1Ki 8:2 And all the men of Israel assembled themselves unto king Solomon at the feast in the month Ethanim, which is the seventh month.
[1Ko 8:3 DK-KJV] Og alle Israels ældste kom, og præsterne tog arken op.
1Ki 8:3 And all the elders of Israel came, and the priests took up the ark.
[1Ko 8:4 DK-KJV] Og de bragte HERRENs ark op, og menighedens tabernakel, og alle de hellige kar der var i tabernaklet, ja disse bragte præsterne og Leviterne op. 
1Ki 8:4 And they brought up the ark of the LORD, and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle, even those did the priests and the Levites bring up.
[1Ko 8:5 DK-KJV] Og kong Solomon og hele Israels menighed, der var forsamlet overfor ham, var hos ham foran arken, og ofrede får og okser, der var utællelige fordi de var så mange.
1Ki 8:5 And king Solomon, and all the congregation of Israel, that were assembled unto him, were with him before the ark, sacrificing sheep and oxen, that could not be told nor numbered for multitude.
[1Ko 8:6 DK-KJV] Og præsterne bragte HERRENs pagtsark ind til hans sted, ind i orakelhuset, til det helligste sted, ja under kerubernes vinger.
1Ki 8:6 And the priests brought in the ark of the covenant of the LORD unto his place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubims.
[1Ko 8:7 DK-KJV] For keruberne bredte deres to vinger ud over stedet for arken, og keruberne dækkede arken og dens stave foroven.
1Ki 8:7 For the cherubims spread forth their two wings over the place of the ark, and the cherubims covered the ark and the staves thereof above.
[1Ko 8:8 DK-KJV] Og de trak stavene ud, så man kunne se at stavenes ender var ude i det hellige sted foran oraklet, og de kunne ikke ses udefra: og der er de indtil denne dag.
1Ki 8:8 And they drew out the staves, that the ends of the staves were seen out in the holy place before the oracle, and they were not seen without: and there they are unto this day.
[1Ko 8:9 DK-KJV] Der var ingenting i arken foruden de 2 stentavler, som Moses puttede deri ved Horeb, da HERREN lavede en pagt med Israels børn, da de kom ud af Egyptens land.
1Ki 8:9 There was nothing in the ark save the two tables of stone, which Moses put there at Horeb, when the LORD made a covenant with the children of Israel, when they came out of the land of Egypt.
[1Ko 8:10 DK-KJV]
1Ki 8:10 And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, that the cloud filled the house of the LORD,
[1Ko 8:11 DK-KJV]
1Ki 8:11 So that the priests could not stand to minister because of the cloud: for the glory of the LORD had filled the house of the LORD.
[1Ko 8:12 DK-KJV]
1Ki 8:12 Then spake Solomon, The LORD said that he would dwell in the thick darkness.
[1Ko 8:13 DK-KJV]
1Ki 8:13 I have surely built thee an house to dwell in, a settled place for thee to abide in for ever.
[1Ko 8:14 DK-KJV]
1Ki 8:14 And the king turned his face about, and blessed all the congregation of Israel: (and all the congregation of Israel stood;)
[1Ko 8:15 DK-KJV] Og han sagde, Velsignet være HERREN Israels Gud,
1Ki 8:15 And he said, Blessed be the LORD God of Israel, which spake with his mouth unto David my father, and hath with his hand fulfilled it, saying,
[1Ko 8:16 DK-KJV]
1Ki 8:16 Since the day that I brought forth my people Israel out of Egypt, I chose no city out of all the tribes of Israel to build an house, that my name might be therein; but I chose David to be over my people Israel.
[1Ko 8:17 DK-KJV] Og det var i hjertet på min far David at bygge til hus til HERRENs navn Israels Gud.
1Ki 8:17 And it was in the heart of David my father to build an house for the name of the LORD God of Israel.
[1Ko 8:18 DK-KJV]
1Ki 8:18 And the LORD said unto David my father, Whereas it was in thine heart to build an house unto my name, thou didst well that it was in thine heart.
[1Ko 8:19 DK-KJV]
1Ki 8:19 Nevertheless thou shalt not build the house; but thy son that shall come forth out of thy loins, he shall build the house unto my name.
[1Ko 8:20 DK-KJV] , og har bygget et hus til HERRENs navn Israels Gud.
1Ki 8:20 And the LORD hath performed his word that he spake, and I am risen up in the room of David my father, and sit on the throne of Israel, as the LORD promised, and have built an house for the name of the LORD God of Israel.
[1Ko 8:21 DK-KJV] Og der har jeg opsat et sted til arken, hvori HERRENs pagt er, som han lavede med vore fædre, da han bragte dem ud af Egyptens land.
1Ki 8:21 And I have set there a place for the ark, wherein is the covenant of the LORD, which he made with our fathers, when he brought them out of the land of Egypt.
[1Ko 8:22 DK-KJV] Og Solomon stod foran HERRENs alter i nærværet af hele Israels menighed, og spredte hans hænder ud mod himlen:
1Ki 8:22 And Solomon stood before the altar of the LORD in the presence of all the congregation of Israel, and spread forth his hands toward heaven:
[1Ko 8:23 DK-KJV] Og han sagde, HERRE Israels Gud, der er ingen Gud som dig, i himlen foroven, eller på jord forneden, som holder pagt og barmhjertighed med dine tjenere der vandre foran dig med hele deres hjerte:
1Ki 8:23 And he said, LORD God of Israel, there is no God like thee, in heaven above, or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their heart:
[1Ko 8:24 DK-KJV] Som har holdt det med ham som du har lovet din tjener David: du taler også med din mund, og har opfyldt det med din hånd, som det er denne dag.
1Ki 8:24 Who hast kept with thy servant David my father that thou promisedst him: thou spakest also with thy mouth, and hast fulfilled it with thine hand, as it is this day.
[1Ko 8:25 DK-KJV] Nu derfor, HERRE Israels Gud, hold det med ham som du har lovet din tjener David, og siger, En mand skal ikke svigte dig der i mine øjne til at sidde på Israels trone.
1Ki 8:25 Therefore now, LORD God of Israel, keep with thy servant David my father that thou promisedst him, saying, There shall not fail thee a man in my sight to sit on the throne of Israel; so that thy children take heed to their way, that they walk before me as thou hast walked before me.
[1Ko 8:26 DK-KJV] Og nu, Kæreste Israels Gud, lad dit ord, jeg ber dig, bli’ bekræftet, som du talte til din tjener David min far.
1Ki 8:26 And now, O God of Israel, let thy word, I pray thee, be verified, which thou spakest unto thy servant David my father.
[1Ko 8:27 DK-KJV] Men vil Gud virkelig bo på jorden? læg mærke til, Himmelen og himlens himlen kan ikke rumme dig; hvor meget mindre dette hus som jeg har bygget?
1Ki 8:27 But will God indeed dwell on the earth? behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee; how much less this house that I have builded?
[1Ko 8:28 DK-KJV]
1Ki 8:28 Yet have thou respect unto the prayer of thy servant, and to his supplication, O LORD my God, to hearken unto the cry and to the prayer, which thy servant prayeth before thee to day:
[1Ko 8:29 DK-KJV]
1Ki 8:29 That thine eyes may be open toward this house night and day, even toward the place of which thou hast said, My name shall be there: that thou mayest hearken unto the prayer which thy servant shall make toward this place.
[1Ko 8:30 DK-KJV]
1Ki 8:30 And hearken thou to the supplication of thy servant, and of thy people Israel, when they shall pray toward this place: and hear thou in heaven thy dwelling place: and when thou hearest, forgive.
[1Ko 8:31 DK-KJV] Hvis der er en mand der overtræder imod hans næste, og en ed er lagt på ham for at få ham til at sværge, og eden kom foran dit alter i dette hus:
1Ki 8:31 If any man trespass against his neighbour, and an oath be laid upon him to cause him to swear, and the oath come before thine altar in this house:
[1Ko 8:32 DK-KJV]
1Ki 8:32 Then hear thou in heaven, and do, and judge thy servants, condemning the wicked, to bring his way upon his head; and justifying the righteous, to give him according to his righteousness.
[1Ko 8:33 DK-KJV]
1Ki 8:33 When thy people Israel be smitten down before the enemy, because they have sinned against thee, and shall turn again to thee, and confess thy name, and pray, and make supplication unto thee in this house:
[1Ko 8:34 DK-KJV]
1Ki 8:34 Then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again unto the land which thou gavest unto their fathers.
[1Ko 8:35 DK-KJV]
1Ki 8:35 When heaven is shut up, and there is no rain, because they have sinned against thee; if they pray toward this place, and confess thy name, and turn from their sin, when thou afflictest them:
[1Ko 8:36 DK-KJV]
1Ki 8:36 Then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy servants, and of thy people Israel, that thou teach them the good way wherein they should walk, and give rain upon thy land, which thou hast given to thy people for an inheritance.
[1Ko 8:37 DK-KJV]
1Ki 8:37 If there be in the land famine, if there be pestilence, blasting, mildew, locust, or if there be caterpiller; if their enemy besiege them in the land of their cities; whatsoever plague, whatsoever sickness there be;
[1Ko 8:38 DK-KJV]
1Ki 8:38 What prayer and supplication soever be made by any man, or by all thy people Israel, which shall know every man the plague of his own heart, and spread forth his hands toward this house:
[1Ko 8:39 DK-KJV]
1Ki 8:39 Then hear thou in heaven thy dwelling place, and forgive, and do, and give to every man according to his ways, whose heart thou knowest; (for thou, even thou only, knowest the hearts of all the children of men;)
[1Ko 8:40 DK-KJV]
1Ki 8:40 That they may fear thee all the days that they live in the land which thou gavest unto our fathers.
[1Ko 8:41 DK-KJV]
1Ki 8:41 Moreover concerning a stranger, that is not of thy people Israel, but cometh out of a far country for thy name’s sake;
[1Ko 8:42 DK-KJV]
1Ki 8:42 (For they shall hear of thy great name, and of thy strong hand, and of thy stretched out arm;) when he shall come and pray toward this house;
[1Ko 8:43 DK-KJV] Hør du i himlen din bolig, og gør i overensstemmelse med alt det den fremmede kalder på dig efter: så folket på jorden må kende navnet, for at frygte dig, som dit folk Israel gør; og at de må forstå at dette hus, som jeg har bygget, er kaldet via dit navn.
1Ki 8:43 Hear thou in heaven thy dwelling place, and do according to all that the stranger calleth to thee for: that all people of the earth may know thy name, to fear thee, as do thy people Israel; and that they may know that this house, which I have builded, is called by thy name.
[1Ko 8:44 DK-KJV]
1Ki 8:44 If thy people go out to battle against their enemy, whithersoever thou shalt send them, and shall pray unto the LORD toward the city which thou hast chosen, and toward the house that I have built for thy name:
[1Ko 8:45 DK-KJV]
1Ki 8:45 Then hear thou in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause.
[1Ko 8:46 DK-KJV]
1Ki 8:46 If they sin against thee, (for there is no man that sinneth not,) and thou be angry with them, and deliver them to the enemy, so that they carry them away captives unto the land of the enemy, far or near;
[1Ko 8:47 DK-KJV]
1Ki 8:47 Yet if they shall bethink themselves in the land whither they were carried captives, and repent, and make supplication unto thee in the land of them that carried them captives, saying, We have sinned, and have done perversely, we have committed wickedness;
[1Ko 8:48 DK-KJV]
1Ki 8:48 And so return unto thee with all their heart, and with all their soul, in the land of their enemies, which led them away captive, and pray unto thee toward their land, which thou gavest unto their fathers, the city which thou hast chosen, and the house which I have built for thy name:
[1Ko 8:49 DK-KJV]
1Ki 8:49 Then hear thou their prayer and their supplication in heaven thy dwelling place, and maintain their cause,
[1Ko 8:50 DK-KJV]
1Ki 8:50 And forgive thy people that have sinned against thee, and all their transgressions wherein they have transgressed against thee, and give them compassion before them who carried them captive, that they may have compassion on them:
[1Ko 8:51 DK-KJV]
1Ki 8:51 For they be thy people, and thine inheritance, which thou broughtest forth out of Egypt, from the midst of the furnace of iron:
[1Ko 8:52 DK-KJV]
1Ki 8:52 That thine eyes may be open unto the supplication of thy servant, and unto the supplication of thy people Israel, to hearken unto them in all that they call for unto thee.
[1Ko 8:53 DK-KJV]
1Ki 8:53 For thou didst separate them from among all the people of the earth, to be thine inheritance, as thou spakest by the hand of Moses thy servant, when thou broughtest our fathers out of Egypt, O Lord GOD.
[1Ko 8:54 DK-KJV]
1Ki 8:54 And it was so, that when Solomon had made an end of praying all this prayer and supplication unto the LORD, he arose from before the altar of the LORD, from kneeling on his knees with his hands spread up to heaven.
[1Ko 8:55 DK-KJV]
1Ki 8:55 And he stood, and blessed all the congregation of Israel with a loud voice, saying,
[1Ko 8:56 DK-KJV] Velsignet er HERREN, som har givet hans folk Israel hvile, i overensstemmelse med alt det han lovede: der er ikke et ord der er fejlet fra hele hans løfte, som han lovede via Moses’ hånd hans tjener.
1Ki 8:56 Blessed be the LORD, that hath given rest unto his people Israel, according to all that he promised: there hath not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses his servant.
[1Ko 8:57 DK-KJV] HERREN vor Gud er hos os, som han var det hos vore fædre: lad ham ikke forlade os, ej heller svigte os:
1Ki 8:57 The LORD our God be with us, as he was with our fathers: let him not leave us, nor forsake us:
[1Ko 8:58 DK-KJV]
1Ki 8:58 That he may incline our hearts unto him, to walk in all his ways, and to keep his commandments, and his statutes, and his judgments, which he commanded our fathers.
[1Ko 8:59 DK-KJV]
1Ki 8:59 And let these my words, wherewith I have made supplication before the LORD, be nigh unto the LORD our God day and night, that he maintain the cause of his servant, and the cause of his people Israel at all times, as the matter shall require:
[1Ko 8:60 DK-KJV]
1Ki 8:60 That all the people of the earth may know that the LORD is God, and that there is none else.
[1Ko 8:61 DK-KJV]
1Ki 8:61 Let your heart therefore be perfect with the LORD our God, to walk in his statutes, and to keep his commandments, as at this day.
[1Ko 8:62 DK-KJV]
1Ki 8:62 And the king, and all Israel with him, offered sacrifice before the LORD.
[1Ko 8:63 DK-KJV]
1Ki 8:63 And Solomon offered a sacrifice of peace offerings, which he offered unto the LORD, two and twenty thousand oxen, and an hundred and twenty thousand sheep. So the king and all the children of Israel dedicated the house of the LORD.
[1Ko 8:64 DK-KJV]
1Ki 8:64 The same day did the king hallow the middle of the court that was before the house of the LORD: for there he offered burnt offerings, and meat offerings, and the fat of the peace offerings: because the brasen altar that was before the LORD was too little to receive the burnt offerings, and meat offerings, and the fat of the peace offerings.
[1Ko 8:65 DK-KJV]
1Ki 8:65 And at that time Solomon held a feast, and all Israel with him, a great congregation, from the entering in of Hamath unto the river of Egypt, before the LORD our God, seven days and seven days, even fourteen days.
[1Ko 8:66 DK-KJV]
1Ki 8:66 On the eighth day he sent the people away: and they blessed the king, and went unto their tents joyful and glad of heart for all the goodness that the LORD had done for David his servant, and for Israel his people.
[1Ko 9:1 DK-KJV] Og det skete, da Solomon havde fuldendt byggeriet med HERRENs hus, og kongens hus, og alle Solomons ønsker som han ønskede at gøre,
1Ki 9:1 And it came to pass, when Solomon had finished the building of the house of the LORD, and the king’s house, and all Solomon’s desire which he was pleased to do,
[1Ko 9:2 DK-KJV] At HERREN nu anden gang viste sig for Solomon, som han viste sig for ham i Gibeon.
1Ki 9:2 That the LORD appeared to Solomon the second time, as he had appeared unto him at Gibeon.
[1Ko 9:3 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Jeg har hørt din bøn og din påkaldesesbøn, som du har lavet foran mig: jeg har helliget dette hus, som du har bygget, for at sætte mit navn der for evigt; og mine øjne og mit hjerte skal være der endeløst.
1Ki 9:3 And the LORD said unto him, I have heard thy prayer and thy supplication, that thou hast made before me: I have hallowed this house, which thou hast built, to put my name there for ever; and mine eyes and mine heart shall be there perpetually.
[1Ko 9:4 DK-KJV] Og hvis du vandre foran mig, som David din far vandrede, med integritet i hjertets, og oprigtighed, for at gøre i overensstemmelse med alt det som jeg har befalet dig, og vil holde mine vedtægter og mine domme:
1Ki 9:4 And if thou wilt walk before me, as David thy father walked, in integrity of heart, and in uprightness, to do according to all that I have commanded thee, and wilt keep my statutes and my judgments:
[1Ko 9:5 DK-KJV] Da vil jeg etablere dit kongeriges trone over Israel for evigt, som jeg lovede det til David din far, og siger, En mand skal ikke svigte dig der på Israels trone.
1Ki 9:5 Then I will establish the throne of thy kingdom upon Israel for ever, as I promised to David thy father, saying, There shall not fail thee a man upon the throne of Israel.
[1Ko 9:6 DK-KJV] Men hvis I overhovedet skal vende jer fra at følge mig, I eller jeres børn, og ikke vil holde mine befalinger og mine vedtægter som jeg har sat foran jer, men gå og tjene andre guder, og tilbede dem:
1Ki 9:6 But if ye shall at all turn from following me, ye or your children, and will not keep my commandments and my statutes which I have set before you, but go and serve other gods, and worship them:
[1Ko 9:7 DK-KJV] Da vil jeg fjerne Israel ud af det land som jeg har givet dem; og dette hus, som jeg har helliget til mit navn, vil jeg kaste bort fra mit synsfelt; og Israel skal være et ordsprog og et dårligt slogan blandt alle folk:
1Ki 9:7 Then will I cut off Israel out of the land which I have given them; and this house, which I have hallowed for my name, will I cast out of my sight; and Israel shall be a proverb and a byword among all people:
[1Ko 9:8 DK-KJV] Og over dette hus, som er højt, skal enhver der passere forbi være forbløffet over, og skal hvæse; og de skal sige, Hvorfor har HERREN gjort denne ting mod dette land, og mod dette hus?
1Ki 9:8 And at this house, which is high, every one that passeth by it shall be astonished, and shall hiss; and they shall say, Why hath the LORD done thus unto this land, and to this house?
[1Ko 9:9 DK-KJV] Og de skal sige, Fordi de svigtede HERREN deres Gud, som bragte deres fædre frem ud af Egyptens land,
1Ki 9:9 And they shall answer, Because they forsook the LORD their God, who brought forth their fathers out of the land of Egypt, and have taken hold upon other gods, and have worshipped them, and served them: therefore hath the LORD brought upon them all this evil.
[1Ko 9:10 DK-KJV] Og det skete da der var gået 20 år, da Solomon havde bygget de 2 huse, HERRENs hus, og kongens hus,
1Ki 9:10 And it came to pass at the end of twenty years, when Solomon had built the two houses, the house of the LORD, and the king’s house,
[1Ko 9:11 DK-KJV] (Nu havde kongen i Tyrus forsynet Solomon med cedertræer og grantræer, og med guld, efter hele hans ønske,) at kong Solomom da gav Hiram 20 byer i Galilæas land.
1Ki 9:11 (Now Hiram the king of Tyre had furnished Solomon with cedar trees and fir trees, and with gold, according to all his desire,) that then king Solomon gave Hiram twenty cities in the land of Galilee.
[1Ko 9:12 DK-KJV] Og Hiram kom ud fra Tyrus for at se byerne som Solomon havde givet ham; og de behagede ham ikke.
1Ki 9:12 And Hiram came out from Tyre to see the cities which Solomon had given him; and they pleased him not.
[1Ko 9:13 DK-KJV] Og han sagde, Hvilke byer er disse som du har givet mig, min Broder? Og han kaldte dem Cabuls land indtil denne dag.
1Ki 9:13 And he said, What cities are these which thou hast given me, my brother? And he called them the land of Cabul unto this day.
[1Ko 9:14 DK-KJV] Og Hiram sendte 120 talenter guld til kongen. (4.104 kilo)
1Ki 9:14 And Hiram sent to the king sixscore talents of gold.
[1Ko 9:15 DK-KJV]
1Ki 9:15 And this is the reason of the levy which king Solomon raised; for to build the house of the LORD, and his own house, and Millo, and the wall of Jerusalem, and Hazor, and Megiddo, and Gezer.
[1Ko 9:16 DK-KJV]
1Ki 9:16 For Pharaoh king of Egypt had gone up, and taken Gezer, and burnt it with fire, and slain the Canaanites that dwelt in the city, and given it for a present unto his daughter, Solomon’s wife.
[1Ko 9:17 DK-KJV]
1Ki 9:17 And Solomon built Gezer, and Beth-horon the nether,
[1Ko 9:18 DK-KJV]
1Ki 9:18 And Baalath, and Tadmor in the wilderness, in the land,
[1Ko 9:19 DK-KJV]
1Ki 9:19 And all the cities of store that Solomon had, and cities for his chariots, and cities for his horsemen, and that which Solomon desired to build in Jerusalem, and in Lebanon, and in all the land of his dominion.
[1Ko 9:20 DK-KJV]
1Ki 9:20 And all the people that were left of the Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, which were not of the children of Israel,
[1Ko 9:21 DK-KJV] Deres børn der var tilbage efter dem i landet, hvem Israels børn heller ikke var i stand til at destruere, over disse lagde Solomon en slaveskat indtil denne dag.
1Ki 9:21 Their children that were left after them in the land, whom the children of Israel also were not able utterly to destroy, upon those did Solomon levy a tribute of bondservice unto this day.
[1Ko 9:22 DK-KJV] Men Solomon gjorde ikke nogle af Israels børn til slaver: men de var soldater, og hans tjenere, og hans prinser, og hans kaptajner, og ledere over hans stridsvogne, og hans ryttere.
1Ki 9:22 But of the children of Israel did Solomon make no bondmen: but they were men of war, and his servants, and his princes, and his captains, and rulers of his chariots, and his horsemen.
[1Ko 9:23 DK-KJV]
1Ki 9:23 These were the chief of the officers that were over Solomon’s work, five hundred and fifty, which bare rule over the people that wrought in the work.
[1Ko 9:24 DK-KJV]
1Ki 9:24 But Pharaoh’s daughter came up out of the city of David unto her house which Solomon had built for her: then did he build Millo.
[1Ko 9:25 DK-KJV]
1Ki 9:25 And three times in a year did Solomon offer burnt offerings and peace offerings upon the altar which he built unto the LORD, and he burnt incense upon the altar that was before the LORD. So he finished the house.
[1Ko 9:26 DK-KJV]
1Ki 9:26 And king Solomon made a navy of ships in Ezion-geber, which is beside Eloth, on the shore of the Red sea, in the land of Edom.
[1Ko 9:27 DK-KJV]
1Ki 9:27 And Hiram sent in the navy his servants, shipmen that had knowledge of the sea, with the servants of Solomon.
[1Ko 9:28 DK-KJV] Og de kom til Ophir, og hentede guld derfra, 420 talenter/14.364 kilo, og bragte det til Solomon.
1Ki 9:28 And they came to Ophir, and fetched from thence gold, four hundred and twenty talents, and brought it to king Solomon.
[1Ko 10:1 DK-KJV] Og da dronningen af Sheba hørte om Solomons berømmelse angående HERRENs navn, kom hun for at teste ham med vanskelige spørgsmål. “Sheba =  tilfangetagelse; gammel mand; hvile; ed”
1Ki 10:1 And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the LORD, she came to prove him with hard questions.
[1Ko 10:2 DK-KJV] Og hun kom til Jerusalem med et meget stort følge, med kameler der bar krydderier, og meget guld, og værdifulde sten: og da hun kom til Solomon, snakkende hun med ham om alt der var i hendes hjerte.
1Ki 10:2 And she came to Jerusalem with a very great train, with camels that bare spices, and very much gold, and precious stones: and when she was come to Solomon, she communed with him of all that was in her heart.
[1Ko 10:3 DK-KJV] Og Solomon fortalte hende alle hendes spørgsmål: der var ikke nogle ting gemt fra kongen, som han ikke fortalte hende.
1Ki 10:3 And Solomon told her all her questions: there was not any thing hid from the king, which he told her not.
[1Ko 10:4 DK-KJV] Og da dronningen af Sheba havde set al Solomons visdom, og huset som han havde bygget,
1Ki 10:4 And when the queen of Sheba had seen all Solomon’s wisdom, and the house that he had built,
[1Ko 10:5 DK-KJV] Og maden på hans bord, og hans tjenere der sad der, og hans betjeneres tilstedeværelse, og deres tøj, og hans kopbærere, og hans opstigning via hvilken han gik op til HERRENs hus; var der ikke mere ånd i hende.
1Ki 10:5 And the meat of his table, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparel, and his cupbearers, and his ascent by which he went up unto the house of the LORD; there was no more spirit in her.
[1Ko 10:6 DK-KJV] Og hun sagde til kongen, Det var en sand rapport som jeg hørte i mit eget land om dine gerninger og om din visdom.
1Ki 10:6 And she said to the king, It was a true report that I heard in mine own land of thy acts and of thy wisdom.
[1Ko 10:7 DK-KJV] Jeg troede imidlertid ikke på ordene, før jeg kom, og mine øjne har set det: og, læg mærke til, det halve var ikke fortalt mig: din visdom og velstand overgår den berømmelse som jeg hørte.
1Ki 10:7 Howbeit I believed not the words, until I came, and mine eyes had seen it: and, behold, the half was not told me: thy wisdom and prosperity exceedeth the fame which I heard.
[1Ko 10:8 DK-KJV] Lykkelige er dine mænd, lykkelige er disse dine tjenere, som kontinuerligt står foran dig, og der hører din visdom.
1Ki 10:8 Happy are thy men, happy are these thy servants, which stand continually before thee, and that hear thy wisdom.
[1Ko 10:9 DK-KJV] Velsignet er HERREN din Gud, som glæder sig over dig, for at sætte dig på Israels trone: fordi HERREN for evigt elskede Israel, derfor gjorde han dig til konge, for at udføre dom og retfærdighed.
1Ki 10:9 Blessed be the LORD thy God, which delighted in thee, to set thee on the throne of Israel: because the LORD loved Israel for ever, therefore made he thee king, to do judgment and justice.
[1Ko 10:10 DK-KJV] Og hun gav kongen 120 talenter guld “4.104 kilo”, og af krydderier i store mængder, og værdifulde sten: der kom ikke efterfølgende en så stor overfold af krydderier som disse som dronningen af Sheba gav til kong Solomon.
1Ki 10:10 And she gave the king an hundred and twenty talents of gold, and of spices very great store, and precious stones: there came no more such abundance of spices as these which the queen of Sheba gave to king Solomon.
[1Ko 10:11 DK-KJV] Og også flåden fra Hiram, der bragte guld fra Ophir, bragte store mængder af sandeltræer ind fra Ophir, og værdifulde sten.
1Ki 10:11 And the navy also of Hiram, that brought gold from Ophir, brought in from Ophir great plenty of almug trees, and precious stones.
[1Ko 10:12 DK-KJV] Og kongen lavede søjler til HERRENs hus af sandeltræerne, og til kongens hus, også harper og klaverer til sangerne: der kom ingen sådanne sandeltræer, var heller ikke set indtil denne dag.
1Ki 10:12 And the king made of the almug trees pillars for the house of the LORD, and for the king’s house, harps also and psalteries for singers: there came no such almug trees, nor were seen unto this day.
[1Ko 10:13 DK-KJV] Og kong Solemon gav Shebas dronning alt det hun ønskede sig, hvadsomhelst hun spurgte om, udover det som Solomon gav hende af hans royale overflod. Sådant vendte hun om og gik til hendes eget land, hun og hendes tjenere.
1Ki 10:13 And king Solomon gave unto the queen of Sheba all her desire, whatsoever she asked, beside that which Solomon gave her of his royal bounty. So she turned and went to her own country, she and her servants.
[1Ko 10:14 DK-KJV] Nu var vægten på det guld som kom til Solomon på et år 666 talenter guld, “22.777 kilo”
1Ki 10:14 Now the weight of gold that came to Solomon in one year was six hundred threescore and six talents of gold,
[1Ko 10:15 DK-KJV] Udover det som han havde fra handelsmændene, og fra de der handler med krydderier, og fra alle kongerne i Arabien, og fra guvernørene i landet.
1Ki 10:15 Beside that he had of the merchantmen, and of the traffick of the spice merchants, and of all the kings of Arabia, and of the governors of the country.
[1Ko 10:16 DK-KJV] Og Solomon lavede 200 skydeskiver at slået guld: hvert guldskydeskive vejede 600 shekler. “11,4 * 600 = 6.840 gram. Så skydeskivernes totale vægt var 200 * 6.840 g = 1.368.000 g eller 1.368 kg”
1Ki 10:16 And king Solomon made two hundred targets of beaten gold: six hundred shekels of gold went to one target.
[1Ko 10:17 DK-KJV] Og han lavede 300 skjold af slået guld: 3 pund guld gik et skjold; og kongen puttede dem ind i skovhuset i Libanon. ” 3 pund = 1.360777 kg * 300 = 408 kg.”
1Ki 10:17 And he made three hundred shields of beaten gold; three pound of gold went to one shield: and the king put them in the house of the forest of Lebanon.
[1Ko 10:18 DK-KJV] Desuden lavede kongen en stor elfenbenstrone, og belagde den med det bedste guld.
1Ki 10:18 Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with the best gold.
[1Ko 10:19 DK-KJV]
1Ki 10:19 The throne had six steps, and the top of the throne was round behind: and there were stays on either side on the place of the seat, and two lions stood beside the stays.
[1Ko 10:20 DK-KJV]
1Ki 10:20 And twelve lions stood there on the one side and on the other upon the six steps: there was not the like made in any kingdom.
[1Ko 10:21 DK-KJV] Og alle kong Solomon drikkekar var af guld, og alle karene i huset i Libanonskoven var af rent guld; ingen var af sølv: for det var ikke anset for at være noget særligt i Solomons dage.
1Ki 10:21 And all king Solomon’s drinking vessels were of gold, and all the vessels of the house of the forest of Lebanon were of pure gold; none were of silver: it was nothing accounted of in the days of Solomon.
[1Ko 10:22 DK-KJV] For kongen havde til søs en flåde i Tharshish med flåden i Hiram: en gang hvert tredje år kom flåden i Tharshish, medbringende, guld, sølv, elfenben, og aber, og påfugle.
1Ki 10:22 For the king had at sea a navy of Tharshish with the navy of Hiram: once in three years came the navy of Tharshish, bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks.
[1Ko 10:23 DK-KJV] Sådant overgik kong Solomon alle jordens konger i rigdom og i visdom.
1Ki 10:23 So king Solomon exceeded all the kings of the earth for riches and for wisdom.
[1Ko 10:24 DK-KJV] Og hele jorden søgte mod Solomon, for at høre hans visdom, som Gud havde lagt i hans hjerte.
1Ki 10:24 And all the earth sought to Solomon, to hear his wisdom, which God had put in his heart.
[1Ko 10:25 DK-KJV] beklædningsgenstande
1Ki 10:25 And they brought every man his present, vessels of silver, and vessels of gold, and garments, and armour, and spices, horses, and mules, a rate year by year.
[1Ko 10:26 DK-KJV]
1Ki 10:26 And Solomon gathered together chariots and horsemen: and he had a thousand and four hundred chariots, and twelve thousand horsemen, whom he bestowed in the cities for chariots, and with the king at Jerusalem.
[1Ko 10:27 DK-KJV]
1Ki 10:27 And the king made silver to be in Jerusalem as stones, and cedars made he to be as the sycomore trees that are in the vale, for abundance.
[1Ko 10:28 DK-KJV]
1Ki 10:28 And Solomon had horses brought out of Egypt, and linen yarn: the king’s merchants received the linen yarn at a price.
[1Ko 10:29 DK-KJV]
1Ki 10:29 And a chariot came up and went out of Egypt for six hundred shekels of silver, and an horse for an hundred and fifty: and so for all the kings of the Hittites, and for the kings of Syria, did they bring them out by their means.
[1Ko 11:1 DK-KJV]
1Ki 11:1 But king Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites;
[1Ko 11:2 DK-KJV]
1Ki 11:2 Of the nations concerning which the LORD said unto the children of Israel, Ye shall not go in to them, neither shall they come in unto you: for surely they will turn away your heart after their gods: Solomon clave unto these in love.
[1Ko 11:3 DK-KJV]
1Ki 11:3 And he had seven hundred wives, princesses, and three hundred concubines: and his wives turned away his heart.
[1Ko 11:4 DK-KJV]
1Ki 11:4 For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods: and his heart was not perfect with the LORD his God, as was the heart of David his father.
[1Ko 11:5 DK-KJV]
1Ki 11:5 For Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Zidonians, and after Milcom the abomination of the Ammonites.
[1Ko 11:6 DK-KJV]
1Ki 11:6 And Solomon did evil in the sight of the LORD, and went not fully after the LORD, as did David his father.
[1Ko 11:7 DK-KJV]
1Ki 11:7 Then did Solomon build an high place for Chemosh, the abomination of Moab, in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon.
[1Ko 11:8 DK-KJV]
1Ki 11:8 And likewise did he for all his strange wives, which burnt incense and sacrificed unto their gods.
[1Ko 11:9 DK-KJV]HERREN Israels Gud
1Ki 11:9 And the LORD was angry with Solomon, because his heart was turned from the LORD God of Israel, which had appeared unto him twice,
[1Ko 11:10 DK-KJV]
1Ki 11:10 And had commanded him concerning this thing, that he should not go after other gods: but he kept not that which the LORD commanded.
[1Ko 11:11 DK-KJV]
1Ki 11:11 Wherefore the LORD said unto Solomon, Forasmuch as this is done of thee, and thou hast not kept my covenant and my statutes, which I have commanded thee, I will surely rend the kingdom from thee, and will give it to thy servant.
[1Ko 11:12 DK-KJV]
1Ki 11:12 Notwithstanding in thy days I will not do it for David thy father’s sake: but I will rend it out of the hand of thy son.
[1Ko 11:13 DK-KJV]
1Ki 11:13 Howbeit I will not rend away all the kingdom; but will give one tribe to thy son for David my servant’s sake, and for Jerusalem’s sake which I have chosen.
[1Ko 11:14 DK-KJV]
1Ki 11:14 And the LORD stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king’s seed in Edom.
[1Ko 11:15 DK-KJV]
1Ki 11:15 For it came to pass, when David was in Edom, and Joab the captain of the host was gone up to bury the slain, after he had smitten every male in Edom;
[1Ko 11:16 DK-KJV]
1Ki 11:16 (For six months did Joab remain there with all Israel, until he had cut off every male in Edom:)
[1Ko 11:17 DK-KJV]
1Ki 11:17 That Hadad fled, he and certain Edomites of his father’s servants with him, to go into Egypt; Hadad being yet a little child.
[1Ko 11:18 DK-KJV]
1Ki 11:18 And they arose out of Midian, and came to Paran: and they took men with them out of Paran, and they came to Egypt, unto Pharaoh king of Egypt; which gave him an house, and appointed him victuals, and gave him land.
[1Ko 11:19 DK-KJV]
1Ki 11:19 And Hadad found great favour in the sight of Pharaoh, so that he gave him to wife the sister of his own wife, the sister of Tahpenes the queen.
[1Ko 11:20 DK-KJV]
1Ki 11:20 And the sister of Tahpenes bare him Genubath his son, whom Tahpenes weaned in Pharaoh’s house: and Genubath was in Pharaoh’s household among the sons of Pharaoh.
[1Ko 11:21 DK-KJV]
1Ki 11:21 And when Hadad heard in Egypt that David slept with his fathers, and that Joab the captain of the host was dead, Hadad said to Pharaoh, Let me depart, that I may go to mine own country.
[1Ko 11:22 DK-KJV]
1Ki 11:22 Then Pharaoh said unto him, But what hast thou lacked with me, that, behold, thou seekest to go to thine own country? And he answered, Nothing: howbeit let me go in any wise.
[1Ko 11:23 DK-KJV]
1Ki 11:23 And God stirred him up another adversary, Rezon the son of Eliadah, which fled from his lord Hadadezer king of Zobah:
[1Ko 11:24 DK-KJV]
1Ki 11:24 And he gathered men unto him, and became captain over a band, when David slew them of Zobah: and they went to Damascus, and dwelt therein, and reigned in Damascus.
[1Ko 11:25 DK-KJV]
1Ki 11:25 And he was an adversary to Israel all the days of Solomon, beside the mischief that Hadad did: and he abhorred Israel, and reigned over Syria.
[1Ko 11:26 DK-KJV]
1Ki 11:26 And Jeroboam the son of Nebat, an Ephrathite of Zereda, Solomon’s servant, whose mother’s name was Zeruah, a widow woman, even he lifted up his hand against the king.
[1Ko 11:27 DK-KJV]
1Ki 11:27 And this was the cause that he lifted up his hand against the king: Solomon built Millo, and repaired the breaches of the city of David his father.
[1Ko 11:28 DK-KJV]
1Ki 11:28 And the man Jeroboam was a mighty man of valour: and Solomon seeing the young man that he was industrious, he made him ruler over all the charge of the house of Joseph.
[1Ko 11:29 DK-KJV]
1Ki 11:29 And it came to pass at that time when Jeroboam went out of Jerusalem, that the prophet Ahijah the Shilonite found him in the way; and he had clad himself with a new garment; and they two were alone in the field:
[1Ko 11:30 DK-KJV]
1Ki 11:30 And Ahijah caught the new garment that was on him, and rent it in twelve pieces:
[1Ko 11:31 DK-KJV]
1Ki 11:31 And he said to Jeroboam, Take thee ten pieces: for thus saith the LORD, the God of Israel, Behold, I will rend the kingdom out of the hand of Solomon, and will give ten tribes to thee:
[1Ko 11:32 DK-KJV]
1Ki 11:32 (But he shall have one tribe for my servant David’s sake, and for Jerusalem’s sake, the city which I have chosen out of all the tribes of Israel:)
[1Ko 11:33 DK-KJV] Eftersom de har forladt mig, 
1Ki 11:33 Because that they have forsaken me, and have worshipped Ashtoreth the goddess of the Zidonians, Chemosh the god of the Moabites, and Milcom the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways, to do that which is right in mine eyes, and to keep my statutes and my judgments, as did David his father.
[1Ko 11:34 DK-KJV]
1Ki 11:34 Howbeit I will not take the whole kingdom out of his hand: but I will make him prince all the days of his life for David my servant’s sake, whom I chose, because he kept my commandments and my statutes:
[1Ko 11:35 DK-KJV]
1Ki 11:35 But I will take the kingdom out of his son’s hand, and will give it unto thee, even ten tribes.
[1Ko 11:36 DK-KJV]
1Ki 11:36 And unto his son will I give one tribe, that David my servant may have a light alway before me in Jerusalem, the city which I have chosen me to put my name there.
[1Ko 11:37 DK-KJV] Og jeg vil ta’ dig, og du skal regere efter alt det din sjæl ønsker sig, og du skal være konge over Israel.
1Ki 11:37 And I will take thee, and thou shalt reign according to all that thy soul desireth, and shalt be king over Israel.
[1Ko 11:38 DK-KJV]
1Ki 11:38 And it shall be, if thou wilt hearken unto all that I command thee, and wilt walk in my ways, and do that is right in my sight, to keep my statutes and my commandments, as David my servant did; that I will be with thee, and build thee a sure house, as I built for David, and will give Israel unto thee.
[1Ko 11:39 DK-KJV]
1Ki 11:39 And I will for this afflict the seed of David, but not for ever.
[1Ko 11:40 DK-KJV]
1Ki 11:40 Solomon sought therefore to kill Jeroboam. And Jeroboam arose, and fled into Egypt, unto Shishak king of Egypt, and was in Egypt until the death of Solomon.
[1Ko 11:41 DK-KJV]
1Ki 11:41 And the rest of the acts of Solomon, and all that he did, and his wisdom, are they not written in the book of the acts of Solomon?
[1Ko 11:42 DK-KJV]
1Ki 11:42 And the time that Solomon reigned in Jerusalem over all Israel was forty years.
[1Ko 11:43 DK-KJV]
1Ki 11:43 And Solomon slept with his fathers, and was buried in the city of David his father: and Rehoboam his son reigned in his stead.
[1Ko 12:1 DK-KJV] Og Rehoboam gik til Shechem: for hele Israel var kommet til Shechem for at gøre ham til konge.
1Ki 12:1 And Rehoboam went to Shechem: for all Israel were come to Shechem to make him king.
[1Ko 12:2 DK-KJV] Og det skete, da Jeroboam sønnen af Nebat, som stadig var i Egypten, hørte om det, (for han var flygtet fra kong Solomons nærvær, og Jeroboam boede i Egypten;)
1Ki 12:2 And it came to pass, when Jeroboam the son of Nebat, who was yet in Egypt, heard of it, (for he was fled from the presence of king Solomon, and Jeroboam dwelt in Egypt;)
[1Ko 12:3 DK-KJV] At de sendte bud og indkaldte ham. Og Jeroboam og hele Israels menighed kom, og talte til Rehoboam, og siger,
1Ki 12:3 That they sent and called him. And Jeroboam and all the congregation of Israel came, and spake unto Rehoboam, saying,
[1Ko 12:4 DK-KJV] Din far lavede vor byrde smertefuld: lav du nu derfor din fars smertefulde slaveri, og hans tunge byrde som han har lagt på os, lettere, og vi vil tjene dig.
1Ki 12:4 Thy father made our yoke grievous: now therefore make thou the grievous service of thy father, and his heavy yoke which he put upon us, lighter, and we will serve thee.
[1Ko 12:5 DK-KJV] Og han sagde til dem, Rejs nu i 3 dage, kom derefter tilbage til mig igen. Og folket rejste.
1Ki 12:5 And he said unto them, Depart yet for three days, then come again to me. And the people departed.
[1Ko 12:6 DK-KJV] Og kong Rehoboam konsulterede med de gamle mænd, der stod foran hans far Solomon mens han stadig levede, og sagde, Hvordan vil I råde mig til at svare dette folk?
1Ki 12:6 And king Rehoboam consulted with the old men, that stood before Solomon his father while he yet lived, and said, How do ye advise that I may answer this people?
[1Ko 12:7 DK-KJV] Og de talte til ham, og siger, Hvis du denne dag vil være en tjener overfor dette folk, og vil tjene dem, og svare dem, og tale gode ord til dem, da vil de være dine tjenere for evigt.
1Ki 12:7 And they spake unto him, saying, If thou wilt be a servant unto this people this day, and wilt serve them, and answer them, and speak good words to them, then they will be thy servants for ever.
[1Ko 12:8 DK-KJV] Men han ville ikke lyttet til de gamle mænds råd, som de havde givet ham, og konsulterede med de unge mænd der var vokset op med ham, og som stod foran ham:
1Ki 12:8 But he forsook the counsel of the old men, which they had given him, and consulted with the young men that were grown up with him, and which stood before him:
[1Ko 12:9 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvilket råd giver I så jeg må svare dette folk, som har talt til mig, som siger, Lav byrden som din far pålagde os lettere?
1Ki 12:9 And he said unto them, What counsel give ye that we may answer this people, who have spoken to me, saying, Make the yoke which thy father did put upon us lighter?
[1Ko 12:10 DK-KJV] Og de unge mænd der var vokset op med ham talte til ham, og siger, Dette skal du tale til dette folk der talte til dig, som siger, Din far lavede vor byrde tung, men lav du den lettere for os; dette skal du sige til dem, Min lillefinger skal være tykkere end min fars lænder.
1Ki 12:10 And the young men that were grown up with him spake unto him, saying, Thus shalt thou speak unto this people that spake unto thee, saying, Thy father made our yoke heavy, but make thou it lighter unto us; thus shalt thou say unto them, My little finger shall be thicker than my father’s loins.
[1Ko 12:11 DK-KJV] Og nu eftersom min far pålagde jer med en tung byrde, vil jeg lægge til jeres byrde: min far irettesatte jer med piskeslag, men jeg vil irettesætte jer med skorpioner.
1Ki 12:11 And now whereas my father did lade you with a heavy yoke, I will add to your yoke: my father hath chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.
[1Ko 12:12 DK-KJV] Sådant kom Jeroboam og hele folket til Rehoboam den tredje dag, som kongen havde udvalgt, som siger, Kom tilbage til mig igen den tredje dag.
1Ki 12:12 So Jeroboam and all the people came to Rehoboam the third day, as the king had appointed, saying, Come to me again the third day.
[1Ko 12:13 DK-KJV] Og kongen svarede folket groft, og ignorerede de gamle mænds råd som de gav ham;
1Ki 12:13 And the king answered the people roughly, and forsook the old men’s counsel that they gave him;
[1Ko 12:14 DK-KJV] Og talte til dem efter rådet fra de unge mænd, og siger, Min far lavede jeres åg tungt, og jeg vil lægge til jeres åg: min far irettesatte jer også med piskeslag, men jeg vil irettesætte jer med skorpioner.
1Ki 12:14 And spake to them after the counsel of the young men, saying, My father made your yoke heavy, and I will add to your yoke: my father also chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.
[1Ko 12:15 DK-KJV] Derfor lyttede kongen ikke på folket; for anledningen var fra HERREN, så han måtte udføre hans ordsprog, som HERREN talte via Ahijah Shiloniten til Jeroboam sønnen af Nebat.
1Ki 12:15 Wherefore the king hearkened not unto the people; for the cause was from the LORD, that he might perform his saying, which the LORD spake by Ahijah the Shilonite unto Jeroboam the son of Nebat.
[1Ko 12:16 DK-KJV] Så da hele Israel så at kongen ikke lyttede på dem, svarede folket kongen, og siger, Hvilken del har vi i David? vi har hverken del i sønnen af Jesse: til jeres telte, Kæreste Israel: se nu til dit eget hus, David. Sådant tog Israel afsted til deres telte.
1Ki 12:16 So when all Israel saw that the king hearkened not unto them, the people answered the king, saying, What portion have we in David? neither have we inheritance in the son of Jesse: to your tents, O Israel: now see to thine own house, David. So Israel departed unto their tents.
[1Ko 12:17 DK-KJV] Men angående Israels børn som boede i Judahs byer, dem regerede Rehoboam over.
1Ki 12:17 But as for the children of Israel which dwelt in the cities of Judah, Rehoboam reigned over them.
[1Ko 12:18 DK-KJV] Da sendte Rehoboam Adoram, som stod for skattebetalingen; og hele Israel stenede ham med sten, så han døde. Derfor skyndte kong Rehoboam sig med at komme sig op i hans stridsvogn, for at flygte til Jerusalem.
1Ki 12:18 Then king Rehoboam sent Adoram, who was over the tribute; and all Israel stoned him with stones, that he died. Therefore king Rehoboam made speed to get him up to his chariot, to flee to Jerusalem.
[1Ko 12:19 DK-KJV] Sådant var Israel i oprør mod Davids hus indtil denne dag.
1Ki 12:19 So Israel rebelled against the house of David unto this day.
[1Ko 12:20 DK-KJV] Og det skete, da hele Israel hørte at Jeroboam var kommet tilbage, at de sendte bud og indkaldte ham til menigheden, og gjorde ham til konge over hele Israel: der var ingen der fulgte Davids hus, foruden Judahs stamme.
1Ki 12:20 And it came to pass, when all Israel heard that Jeroboam was come again, that they sent and called him unto the congregation, and made him king over all Israel: there was none that followed the house of David, but the tribe of Judah only.
[1Ko 12:21 DK-KJV] Og da Rehoboam var kommet til Jerusalem, forsamlede han hele Judahs hus, med hele Benjamins stamme, 180.000 udvalgte mænd, som var krigere, for at kæmpe mod Israels hus, for at bringe kongeriget tilbage til Rehoboam sønnen af Solomon.
1Ki 12:21 And when Rehoboam was come to Jerusalem, he assembled all the house of Judah, with the tribe of Benjamin, an hundred and fourscore thousand chosen men, which were warriors, to fight against the house of Israel, to bring the kingdom again to Rehoboam the son of Solomon.
[1Ko 12:22 DK-KJV] Men Guds ord kom til Shemaiah Guds mand, som siger,
1Ki 12:22 But the word of God came unto Shemaiah the man of God, saying,
[1Ko 12:23 DK-KJV] Tal til Rehoboam, sønnen af Solomon, konge i Judah, og til hele Judah and Benjamins hus, og til resten af folket, og sig,
1Ki 12:23 Speak unto Rehoboam, the son of Solomon, king of Judah, and unto all the house of Judah and Benjamin, and to the remnant of the people, saying,
[1Ko 12:24 DK-KJV] Dette siger HERREN, I skal ikke gå op, ej heller kæmpe mod jeres brødre Israels børn: retuner alle mand til hans hus; for denne ting er fra mig. De lyttede derfor til HERRENs ord, og returnerede for at ta’ afsted, i overensstemmelse med HERRENs ord.
1Ki 12:24 Thus saith the LORD, Ye shall not go up, nor fight against your brethren the children of Israel: return every man to his house; for this thing is from me. They hearkened therefore to the word of the LORD, and returned to depart, according to the word of the LORD.
[1Ko 12:25 DK-KJV] Da byggede Jeroboam Shechem på bjerget Ephraim, og boede derinde; og gik ud derfra, og byggede Penuel.
1Ki 12:25 Then Jeroboam built Shechem in mount Ephraim, and dwelt therein; and went out from thence, and built Penuel.
[1Ko 12:26 DK-KJV] Og Jeroboam sagde i sit hjerte, Nu skal kongeriget returnere til Davids hus:
1Ki 12:26 And Jeroboam said in his heart, Now shall the kingdom return to the house of David:
[1Ko 12:27 DK-KJV] Hvis dette folk går op for at ofre i HERRENs hus i Jerusalem, da skal hjertet i dette folk vende tilbage til deres herre, ja til Rehoboam konge i Judah, og de skal dræbe mig, og gå tilbage til Rehoboam konge i Judah.
1Ki 12:27 If this people go up to do sacrifice in the house of the LORD at Jerusalem, then shall the heart of this people turn again unto their lord, even unto Rehoboam king of Judah, and they shall kill me, and go again to Rehoboam king of Judah.
[1Ko 12:28 DK-KJV] Hvorefter kongen tog råd, og lavede 2 kalve af guld, og sagde til dem, Det er for meget for jer at gå op til Jerusalem: læg mærke til dine guder, Kæreste Israel, som bragte dig op ud af Egyptens land.
1Ki 12:28 Whereupon the king took counsel, and made two calves of gold, and said unto them, It is too much for you to go up to Jerusalem: behold thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt.
[1Ko 12:29 DK-KJV] Og han opsatte den ene i Beth-el, og den anden satte han i Dan.
1Ki 12:29 And he set the one in Beth-el, and the other put he in Dan.
[1Ko 12:30 DK-KJV] Og denne ting blev en synd: for folket gik for at tilbede foran den ene, ja i Dan.
1Ki 12:30 And this thing became a sin: for the people went to worship before the one, even unto Dan.
[1Ko 12:31 DK-KJV] Og han lavede et hus på et højt sted, og han lavede præster af de laveste af folket, som ikke var af sønnerne til Levi.
1Ki 12:31 And he made an house of high places, and made priests of the lowest of the people, which were not of the sons of Levi.
[1Ko 12:32 DK-KJV] Og Jeroboam ordinerede en fest i den 8’ne måned, på den 15’ne dag af den måned, ligesom den fest der er i Judah, og han ofrede på alteret. Sådant gjorde han i Beth-el, ved at ofre til kalvene som han havde lavet: Og i Beth-el placerede han præster for de høje steder som han havde lavet.
1Ki 12:32 And Jeroboam ordained a feast in the eighth month, on the fifteenth day of the month, like unto the feast that is in Judah, and he offered upon the altar. So did he in Beth-el, sacrificing unto the calves that he had made: and he placed in Beth-el the priests of the high places which he had made.
[1Ko 12:33 DK-KJV] Sådant ofrede han på alteret som han havde lavet i Beth-el den 15’ne dag af den 8’ne måned, ja i den måned som han havde opdigtet i sit eget hjerte; og ordinerede en fest for Israels børn: og han ofrede på alteret, og brændte røgelse.
1Ki 12:33 So he offered upon the altar which he had made in Beth-el the fifteenth day of the eighth month, even in the month which he had devised of his own heart; and ordained a feast unto the children of Israel: and he offered upon the altar, and burnt incense.
[1Ko 13:1 DK-KJV]
1Ki 13:1 And, behold, there came a man of God out of Judah by the word of the LORD unto Beth-el: and Jeroboam stood by the altar to burn incense.
[1Ko 13:2 DK-KJV]
1Ki 13:2 And he cried against the altar in the word of the LORD, and said, O altar, altar, thus saith the LORD; Behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name; and upon thee shall he offer the priests of the high places that burn incense upon thee, and men’s bones shall be burnt upon thee.
[1Ko 13:3 DK-KJV]
1Ki 13:3 And he gave a sign the same day, saying, This is the sign which the LORD hath spoken; Behold, the altar shall be rent, and the ashes that are upon it shall be poured out.
[1Ko 13:4 DK-KJV]
1Ki 13:4 And it came to pass, when king Jeroboam heard the saying of the man of God, which had cried against the altar in Beth-el, that he put forth his hand from the altar, saying, Lay hold on him. And his hand, which he put forth against him, dried up, so that he could not pull it in again to him.
[1Ko 13:5 DK-KJV]
1Ki 13:5 The altar also was rent, and the ashes poured out from the altar, according to the sign which the man of God had given by the word of the LORD.
[1Ko 13:6 DK-KJV]
1Ki 13:6 And the king answered and said unto the man of God, Intreat now the face of the LORD thy God, and pray for me, that my hand may be restored me again. And the man of God besought the LORD, and the king’s hand was restored him again, and became as it was before.
[1Ko 13:7 DK-KJV]
1Ki 13:7 And the king said unto the man of God, Come home with me, and refresh thyself, and I will give thee a reward.
[1Ko 13:8 DK-KJV]
1Ki 13:8 And the man of God said unto the king, If thou wilt give me half thine house, I will not go in with thee, neither will I eat bread nor drink water in this place:
[1Ko 13:9 DK-KJV]
1Ki 13:9 For so was it charged me by the word of the LORD, saying, Eat no bread, nor drink water, nor turn again by the same way that thou camest.
[1Ko 13:10 DK-KJV]
1Ki 13:10 So he went another way, and returned not by the way that he came to Beth-el.
[1Ko 13:11 DK-KJV]
1Ki 13:11 Now there dwelt an old prophet in Beth-el; and his sons came and told him all the works that the man of God had done that day in Beth-el: the words which he had spoken unto the king, them they told also to their father.
[1Ko 13:12 DK-KJV]
1Ki 13:12 And their father said unto them, What way went he? For his sons had seen what way the man of God went, which came from Judah.
[1Ko 13:13 DK-KJV]
1Ki 13:13 And he said unto his sons, Saddle me the ass. So they saddled him the ass: and he rode thereon,
[1Ko 13:14 DK-KJV]
1Ki 13:14 And went after the man of God, and found him sitting under an oak: and he said unto him, Art thou the man of God that camest from Judah? And he said, I am.
[1Ko 13:15 DK-KJV]
1Ki 13:15 Then he said unto him, Come home with me, and eat bread.
[1Ko 13:16 DK-KJV]
1Ki 13:16 And he said, I may not return with thee, nor go in with thee: neither will I eat bread nor drink water with thee in this place:
[1Ko 13:17 DK-KJV]
1Ki 13:17 For it was said to me by the word of the LORD, Thou shalt eat no bread nor drink water there, nor turn again to go by the way that thou camest.
[1Ko 13:18 DK-KJV]
1Ki 13:18 He said unto him, I am a prophet also as thou art; and an angel spake unto me by the word of the LORD, saying, Bring him back with thee into thine house, that he may eat bread and drink water. But he lied unto him.
[1Ko 13:19 DK-KJV]
1Ki 13:19 So he went back with him, and did eat bread in his house, and drank water.
[1Ko 13:20 DK-KJV] Og det skete, da de sad ved bordet, at HERRENs ord kom til profeten der bragte ham tilbage:
1Ki 13:20 And it came to pass, as they sat at the table, that the word of the LORD came unto the prophet that brought him back:
[1Ko 13:21 DK-KJV]
1Ki 13:21 And he cried unto the man of God that came from Judah, saying, Thus saith the LORD, Forasmuch as thou hast disobeyed the mouth of the LORD, and hast not kept the commandment which the LORD thy God commanded thee,
[1Ko 13:22 DK-KJV]
1Ki 13:22 But camest back, and hast eaten bread and drunk water in the place, of the which the LORD did say to thee, Eat no bread, and drink no water; thy carcase shall not come unto the sepulchre of thy fathers.
[1Ko 13:23 DK-KJV]
1Ki 13:23 And it came to pass, after he had eaten bread, and after he had drunk, that he saddled for him the ass, to wit, for the prophet whom he had brought back.
[1Ko 13:24 DK-KJV]
1Ki 13:24 And when he was gone, a lion met him by the way, and slew him: and his carcase was cast in the way, and the ass stood by it, the lion also stood by the carcase.
[1Ko 13:25 DK-KJV]
1Ki 13:25 And, behold, men passed by, and saw the carcase cast in the way, and the lion standing by the carcase: and they came and told it in the city where the old prophet dwelt.
[1Ko 13:26 DK-KJV]
1Ki 13:26 And when the prophet that brought him back from the way heard thereof, he said, It is the man of God, who was disobedient unto the word of the LORD: therefore the LORD hath delivered him unto the lion, which hath torn him, and slain him, according to the word of the LORD, which he spake unto him.
[1Ko 13:27 DK-KJV]
1Ki 13:27 And he spake to his sons, saying, Saddle me the ass. And they saddled him.
[1Ko 13:28 DK-KJV]
1Ki 13:28 And he went and found his carcase cast in the way, and the ass and the lion standing by the carcase: the lion had not eaten the carcase, nor torn the ass.
[1Ko 13:29 DK-KJV]
1Ki 13:29 And the prophet took up the carcase of the man of God, and laid it upon the ass, and brought it back: and the old prophet came to the city, to mourn and to bury him.
[1Ko 13:30 DK-KJV]
1Ki 13:30 And he laid his carcase in his own grave; and they mourned over him, saying, Alas, my brother!
[1Ko 13:31 DK-KJV]
1Ki 13:31 And it came to pass, after he had buried him, that he spake to his sons, saying, When I am dead, then bury me in the sepulchre wherein the man of God is buried; lay my bones beside his bones:
[1Ko 13:32 DK-KJV]
1Ki 13:32 For the saying which he cried by the word of the LORD against the altar in Beth-el, and against all the houses of the high places which are in the cities of Samaria, shall surely come to pass.
[1Ko 13:33 DK-KJV]
1Ki 13:33 After this thing Jeroboam returned not from his evil way, but made again of the lowest of the people priests of the high places: whosoever would, he consecrated him, and he became one of the priests of the high places.
[1Ko 13:34 DK-KJV]
1Ki 13:34 And this thing became sin unto the house of Jeroboam, even to cut it off, and to destroy it from off the face of the earth.
[1Ko 14:1 DK-KJV]
1Ki 14:1 At that time Abijah the son of Jeroboam fell sick.
[1Ko 14:2 DK-KJV]
1Ki 14:2 And Jeroboam said to his wife, Arise, I pray thee, and disguise thyself, that thou be not known to be the wife of Jeroboam; and get thee to Shiloh: behold, there is Ahijah the prophet, which told me that I should be king over this people.
[1Ko 14:3 DK-KJV]
1Ki 14:3 And take with thee ten loaves, and cracknels, and a cruse of honey, and go to him: he shall tell thee what shall become of the child.
[1Ko 14:4 DK-KJV]
1Ki 14:4 And Jeroboam’s wife did so, and arose, and went to Shiloh, and came to the house of Ahijah. But Ahijah could not see; for his eyes were set by reason of his age.
[1Ko 14:5 DK-KJV]
1Ki 14:5 And the LORD said unto Ahijah, Behold, the wife of Jeroboam cometh to ask a thing of thee for her son; for he is sick: thus and thus shalt thou say unto her: for it shall be, when she cometh in, that she shall feign herself to be another woman.
[1Ko 14:6 DK-KJV]
1Ki 14:6 And it was so, when Ahijah heard the sound of her feet, as she came in at the door, that he said, Come in, thou wife of Jeroboam; why feignest thou thyself to be another? for I am sent to thee with heavy tidings.
[1Ko 14:7 DK-KJV] Gå, fortæl Jeroboam, Dette siger HERREN Israels Gud,
1Ki 14:7 Go, tell Jeroboam, Thus saith the LORD God of Israel, Forasmuch as I exalted thee from among the people, and made thee prince over my people Israel,
[1Ko 14:8 DK-KJV] som var rigtigt i mine øjen;
1Ki 14:8 And rent the kingdom away from the house of David, and gave it thee: and yet thou hast not been as my servant David, who kept my commandments, and who followed me with all his heart, to do that only which was right in mine eyes;
[1Ko 14:9 DK-KJV]
1Ki 14:9 But hast done evil above all that were before thee: for thou hast gone and made thee other gods, and molten images, to provoke me to anger, and hast cast me behind thy back:
[1Ko 14:10 DK-KJV]
1Ki 14:10 Therefore, behold, I will bring evil upon the house of Jeroboam, and will cut off from Jeroboam him that pisseth against the wall, and him that is shut up and left in Israel, and will take away the remnant of the house of Jeroboam, as a man taketh away dung, till it be all gone.
[1Ko 14:11 DK-KJV]
1Ki 14:11 Him that dieth of Jeroboam in the city shall the dogs eat; and him that dieth in the field shall the fowls of the air eat: for the LORD hath spoken it.
[1Ko 14:12 DK-KJV]
1Ki 14:12 Arise thou therefore, get thee to thine own house: and when thy feet enter into the city, the child shall die.
[1Ko 14:13 DK-KJV]HERREN Israels Gud
1Ki 14:13 And all Israel shall mourn for him, and bury him: for he only of Jeroboam shall come to the grave, because in him there is found some good thing toward the LORD God of Israel in the house of Jeroboam.
[1Ko 14:14 DK-KJV]
1Ki 14:14 Moreover the LORD shall raise him up a king over Israel, who shall cut off the house of Jeroboam that day: but what? even now.
[1Ko 14:15 DK-KJV] For HERREN skal slå Israel, som et rør er rystet i vandet, og han skal rykke Israel op med rode ud af dette gode land, som han gav til deres fædre, og skal sprede dem på den anden side af floden, fordi de har lavet deres lunde, for at provokere HERREN til vrede.
1Ki 14:15 For the LORD shall smite Israel, as a reed is shaken in the water, and he shall root up Israel out of this good land, which he gave to their fathers, and shall scatter them beyond the river, because they have made their groves, provoking the LORD to anger.
[1Ko 14:16 DK-KJV]
1Ki 14:16 And he shall give Israel up because of the sins of Jeroboam, who did sin, and who made Israel to sin.
[1Ko 14:17 DK-KJV]
1Ki 14:17 And Jeroboam’s wife arose, and departed, and came to Tirzah: and when she came to the threshold of the door, the child died;
[1Ko 14:18 DK-KJV]
1Ki 14:18 And they buried him; and all Israel mourned for him, according to the word of the LORD, which he spake by the hand of his servant Ahijah the prophet.
[1Ko 14:19 DK-KJV]
1Ki 14:19 And the rest of the acts of Jeroboam, how he warred, and how he reigned, behold, they are written in the book of the chronicles of the kings of Israel.
[1Ko 14:20 DK-KJV]
1Ki 14:20 And the days which Jeroboam reigned were two and twenty years: and he slept with his fathers, and Nadab his son reigned in his stead.
[1Ko 14:21 DK-KJV]
1Ki 14:21 And Rehoboam the son of Solomon reigned in Judah. Rehoboam was forty and one years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city which the LORD did choose out of all the tribes of Israel, to put his name there. And his mother’s name was Naamah an Ammonitess.
[1Ko 14:22 DK-KJV]
1Ki 14:22 And Judah did evil in the sight of the LORD, and they provoked him to jealousy with their sins which they had committed, above all that their fathers had done.
[1Ko 14:23 DK-KJV]
1Ki 14:23 For they also built them high places, and images, and groves, on every high hill, and under every green tree.
[1Ko 14:24 DK-KJV] Og der var også sodomiter i landet: og de gjorde efter alle de hæsligheder i de nationer som HERREN smed ud foran Israels børn.
1Ki 14:24 And there were also sodomites in the land: and they did according to all the abominations of the nations which the LORD cast out before the children of Israel.
[1Ko 14:25 DK-KJV] Og det skete i kong Rehoboams 5’te år, at Egyptens konge Shishak kom op imod Jerusalem:
1Ki 14:25 And it came to pass in the fifth year of king Rehoboam, that Shishak king of Egypt came up against Jerusalem:
[1Ko 14:26 DK-KJV] Og han fjernede skattene i HERRENs hus, og skattene i kongens hus; ja han tog det hele: og fjernede alle de skjolde som Solomon havde lavet.
1Ki 14:26 And he took away the treasures of the house of the LORD, and the treasures of the king’s house; he even took away all: and he took away all the shields of gold which Solomon had made.
[1Ko 14:27 DK-KJV] Og kong Rehoboam lavede messingskjolde i stedet for dem, og gav dem ind i chefvagtens hånd, som vogtede døren til kongens hus.
1Ki 14:27 And king Rehoboam made in their stead brasen shields, and committed them unto the hands of the chief of the guard, which kept the door of the king’s house.
[1Ko 14:28 DK-KJV]
1Ki 14:28 And it was so, when the king went into the house of the LORD, that the guard bare them, and brought them back into the guard chamber.
[1Ko 14:29 DK-KJV]
1Ki 14:29 Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?
[1Ko 14:30 DK-KJV]
1Ki 14:30 And there was war between Rehoboam and Jeroboam all their days.
[1Ko 14:31 DK-KJV]
1Ki 14:31 And Rehoboam slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David. And his mother’s name was Naamah an Ammonitess. And Abijam his son reigned in his stead.
[1Ko 15:1 DK-KJV]
1Ki 15:1 Now in the eighteenth year of king Jeroboam the son of Nebat reigned Abijam over Judah.
[1Ko 15:2 DK-KJV]
1Ki 15:2 Three years reigned he in Jerusalem. And his mother’s name was Maachah, the daughter of Abishalom.
[1Ko 15:3 DK-KJV]
1Ki 15:3 And he walked in all the sins of his father, which he had done before him: and his heart was not perfect with the LORD his God, as the heart of David his father.
[1Ko 15:4 DK-KJV] Imidlertid for Davids skyld gav HERREN hans Gud ham en lampe i Jerusalem, for at fremstille hans søn efter ham, og for at etablere Jerusalem.
1Ki 15:4 Nevertheless for David’s sake did the LORD his God give him a lamp in Jerusalem, to set up his son after him, and to establish Jerusalem:
[1Ko 15:5 DK-KJV] Eftersom David gjorde det som var rigtigt i HERRENs øjne, og vendte sig ikke bort fra nogen ting som han befalede ham alle dagene i hans liv, foruden i sagen vedrørende Hittiten Uriah.
1Ki 15:5 Because David did that which was right in the eyes of the LORD, and turned not aside from any thing that he commanded him all the days of his life, save only in the matter of Uriah the Hittite.
[1Ko 15:6 DK-KJV] Og der var krig mellem Rehoboam og Jeroboam alle dagene i hans liv.
1Ki 15:6 And there was war between Rehoboam and Jeroboam all the days of his life.
[1Ko 15:7 DK-KJV]
1Ki 15:7 Now the rest of the acts of Abijam, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? And there was war between Abijam and Jeroboam.
[1Ko 15:8 DK-KJV]
1Ki 15:8 And Abijam slept with his fathers; and they buried him in the city of David: and Asa his son reigned in his stead.
[1Ko 15:9 DK-KJV]
1Ki 15:9 And in the twentieth year of Jeroboam king of Israel reigned Asa over Judah.
[1Ko 15:10 DK-KJV]
1Ki 15:10 And forty and one years reigned he in Jerusalem. And his mother’s name was Maachah, the daughter of Abishalom.
[1Ko 15:11 DK-KJV] Og Asa gjorde det som var rigtigt I HERRENs øjne, som David hans far gjorde.
1Ki 15:11 And Asa did that which was right in the eyes of the LORD, as did David his father.
[1Ko 15:12 DK-KJV]
1Ki 15:12 And he took away the sodomites out of the land, and removed all the idols that his fathers had made.
[1Ko 15:13 DK-KJV]
1Ki 15:13 And also Maachah his mother, even her he removed from being queen, because she had made an idol in a grove; and Asa destroyed her idol, and burnt it by the brook Kidron.
[1Ko 15:14 DK-KJV]
1Ki 15:14 But the high places were not removed: nevertheless Asa’s heart was perfect with the LORD all his days.
[1Ko 15:15 DK-KJV]
1Ki 15:15 And he brought in the things which his father had dedicated, and the things which himself had dedicated, into the house of the LORD, silver, and gold, and vessels.
[1Ko 15:16 DK-KJV]
1Ki 15:16 And there was war between Asa and Baasha king of Israel all their days.
[1Ko 15:17 DK-KJV]
1Ki 15:17 And Baasha king of Israel went up against Judah, and built Ramah, that he might not suffer any to go out or come in to Asa king of Judah.
[1Ko 15:18 DK-KJV]
1Ki 15:18 Then Asa took all the silver and the gold that were left in the treasures of the house of the LORD, and the treasures of the king’s house, and delivered them into the hand of his servants: and king Asa sent them to Ben-hadad, the son of Tabrimon, the son of Hezion, king of Syria, that dwelt at Damascus, saying,
[1Ko 15:19 DK-KJV]
1Ki 15:19 There is a league between me and thee, and between my father and thy father: behold, I have sent unto thee a present of silver and gold; come and break thy league with Baasha king of Israel, that he may depart from me.
[1Ko 15:20 DK-KJV]
1Ki 15:20 So Ben-hadad hearkened unto king Asa, and sent the captains of the hosts which he had against the cities of Israel, and smote Ijon, and Dan, and Abel-beth-maachah, and all Cinneroth, with all the land of Naphtali.
[1Ko 15:21 DK-KJV] Og det skete, da Baasha hørte derom, at han stoppede med at bygge Ramah, og boede i Tirzah.
1Ki 15:21 And it came to pass, when Baasha heard thereof, that he left off building of Ramah, and dwelt in Tirzah.
[1Ko 15:22 DK-KJV]
1Ki 15:22 Then king Asa made a proclamation throughout all Judah; none was exempted: and they took away the stones of Ramah, and the timber thereof, wherewith Baasha had builded; and king Asa built with them Geba of Benjamin, and Mizpah.
[1Ko 15:23 DK-KJV]
1Ki 15:23 The rest of all the acts of Asa, and all his might, and all that he did, and the cities which he built, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah? Nevertheless in the time of his old age he was diseased in his feet.
[1Ko 15:24 DK-KJV]
1Ki 15:24 And Asa slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father: and Jehoshaphat his son reigned in his stead.
[1Ko 15:25 DK-KJV]
1Ki 15:25 And Nadab the son of Jeroboam began to reign over Israel in the second year of Asa king of Judah, and reigned over Israel two years.
[1Ko 15:26 DK-KJV]
1Ki 15:26 And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of his father, and in his sin wherewith he made Israel to sin.
[1Ko 15:27 DK-KJV]
1Ki 15:27 And Baasha the son of Ahijah, of the house of Issachar, conspired against him; and Baasha smote him at Gibbethon, which belonged to the Philistines; for Nadab and all Israel laid siege to Gibbethon.
[1Ko 15:28 DK-KJV]
1Ki 15:28 Even in the third year of Asa king of Judah did Baasha slay him, and reigned in his stead.
[1Ko 15:29 DK-KJV]
1Ki 15:29 And it came to pass, when he reigned, that he smote all the house of Jeroboam; he left not to Jeroboam any that breathed, until he had destroyed him, according unto the saying of the LORD, which he spake by his servant Ahijah the Shilonite:
[1Ko 15:30 DK-KJV]HERREN Israels Gud
1Ki 15:30 Because of the sins of Jeroboam which he sinned, and which he made Israel sin, by his provocation wherewith he provoked the LORD God of Israel to anger.
[1Ko 15:31 DK-KJV]
1Ki 15:31 Now the rest of the acts of Nadab, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
[1Ko 15:32 DK-KJV]
1Ki 15:32 And there was war between Asa and Baasha king of Israel all their days.
[1Ko 15:33 DK-KJV]
1Ki 15:33 In the third year of Asa king of Judah began Baasha the son of Ahijah to reign over all Israel in Tirzah, twenty and four years.
[1Ko 15:34 DK-KJV]
1Ki 15:34 And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of Jeroboam, and in his sin wherewith he made Israel to sin.
[1Ko 16:1 DK-KJV] Da kom HERRENs ord til Jehu sønnen af Hanani imod Baasha, som siger,
1Ki 16:1 Then the word of the LORD came to Jehu the son of Hanani against Baasha, saying,
[1Ko 16:2 DK-KJV]
1Ki 16:2 Forasmuch as I exalted thee out of the dust, and made thee prince over my people Israel; and thou hast walked in the way of Jeroboam, and hast made my people Israel to sin, to provoke me to anger with their sins;
[1Ko 16:3 DK-KJV] efterslægt
1Ki 16:3 Behold, I will take away the posterity of Baasha, and the posterity of his house; and will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat.
[1Ko 16:4 DK-KJV]
1Ki 16:4 Him that dieth of Baasha in the city shall the dogs eat; and him that dieth of his in the fields shall the fowls of the air eat.
[1Ko 16:5 DK-KJV]
1Ki 16:5 Now the rest of the acts of Baasha, and what he did, and his might, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
[1Ko 16:6 DK-KJV]
1Ki 16:6 So Baasha slept with his fathers, and was buried in Tirzah: and Elah his son reigned in his stead.
[1Ko 16:7 DK-KJV]
1Ki 16:7 And also by the hand of the prophet Jehu the son of Hanani came the word of the LORD against Baasha, and against his house, even for all the evil that he did in the sight of the LORD, in provoking him to anger with the work of his hands, in being like the house of Jeroboam; and because he killed him.
[1Ko 16:8 DK-KJV]
1Ki 16:8 In the twenty and sixth year of Asa king of Judah began Elah the son of Baasha to reign over Israel in Tirzah, two years.
[1Ko 16:9 DK-KJV] forvalter for hans hus i Tirzah.
1Ki 16:9 And his servant Zimri, captain of half his chariots, conspired against him, as he was in Tirzah, drinking himself drunk in the house of Arza steward of his house in Tirzah.
[1Ko 16:10 DK-KJV]
1Ki 16:10 And Zimri went in and smote him, and killed him, in the twenty and seventh year of Asa king of Judah, and reigned in his stead.
[1Ko 16:11 DK-KJV]
1Ki 16:11 And it came to pass, when he began to reign, as soon as he sat on his throne, that he slew all the house of Baasha: he left him not one that pisseth against a wall, neither of his kinsfolks, nor of his friends.
[1Ko 16:12 DK-KJV]
1Ki 16:12 Thus did Zimri destroy all the house of Baasha, according to the word of the LORD, which he spake against Baasha by Jehu the prophet,
[1Ko 16:13 DK-KJV]HERREN Israels Gud
1Ki 16:13 For all the sins of Baasha, and the sins of Elah his son, by which they sinned, and by which they made Israel to sin, in provoking the LORD God of Israel to anger with their vanities.
[1Ko 16:14 DK-KJV]
1Ki 16:14 Now the rest of the acts of Elah, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
[1Ko 16:15 DK-KJV] I Judahs konges Asas 27’ne regeringsår regerede Tirzah i 7 dage. Og folket havde omringet Gibbethon, som tilhørte Filisterne.
1Ki 16:15 In the twenty and seventh year of Asa king of Judah did Zimri reign seven days in Tirzah. And the people were encamped against Gibbethon, which belonged to the Philistines.
[1Ko 16:16 DK-KJV] Og det folk der var omringet hørte det sagt, Zimri har sammensværget, og har også drabt kongen: derfor gjorde hele Israel den dag Omri, kaptajnen for hæren, til konge over Israel i lejren.
1Ki 16:16 And the people that were encamped heard say, Zimri hath conspired, and hath also slain the king: wherefore all Israel made Omri, the captain of the host, king over Israel that day in the camp.
[1Ko 16:17 DK-KJV] Og Omri gik op fra Gibbethon, og hele Israel med ham, og belejrede Tirzah.
1Ki 16:17 And Omri went up from Gibbethon, and all Israel with him, and they besieged Tirzah.
[1Ko 16:18 DK-KJV]
1Ki 16:18 And it came to pass, when Zimri saw that the city was taken, that he went into the palace of the king’s house, and burnt the king’s house over him with fire, and died,
[1Ko 16:19 DK-KJV]
1Ki 16:19 For his sins which he sinned in doing evil in the sight of the LORD, in walking in the way of Jeroboam, and in his sin which he did, to make Israel to sin.
[1Ko 16:20 DK-KJV]
1Ki 16:20 Now the rest of the acts of Zimri, and his treason that he wrought, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
[1Ko 16:21 DK-KJV]
1Ki 16:21 Then were the people of Israel divided into two parts: half of the people followed Tibni the son of Ginath, to make him king; and half followed Omri.
[1Ko 16:22 DK-KJV]
1Ki 16:22 But the people that followed Omri prevailed against the people that followed Tibni the son of Ginath: so Tibni died, and Omri reigned.
[1Ko 16:23 DK-KJV]
1Ki 16:23 In the thirty and first year of Asa king of Judah began Omri to reign over Israel, twelve years: six years reigned he in Tirzah.
[1Ko 16:24 DK-KJV]
1Ki 16:24 And he bought the hill Samaria of Shemer for two talents of silver, and built on the hill, and called the name of the city which he built, after the name of Shemer, owner of the hill, Samaria.
[1Ko 16:25 DK-KJV]
1Ki 16:25 But Omri wrought evil in the eyes of the LORD, and did worse than all that were before him.
[1Ko 16:26 DK-KJV]HERREN Israels Gud
1Ki 16:26 For he walked in all the way of Jeroboam the son of Nebat, and in his sin wherewith he made Israel to sin, to provoke the LORD God of Israel to anger with their vanities.
[1Ko 16:27 DK-KJV]
1Ki 16:27 Now the rest of the acts of Omri which he did, and his might that he shewed, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
[1Ko 16:28 DK-KJV]
1Ki 16:28 So Omri slept with his fathers, and was buried in Samaria: and Ahab his son reigned in his stead.
[1Ko 16:29 DK-KJV]
1Ki 16:29 And in the thirty and eighth year of Asa king of Judah began Ahab the son of Omri to reign over Israel: and Ahab the son of Omri reigned over Israel in Samaria twenty and two years.
[1Ko 16:30 DK-KJV]
1Ki 16:30 And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the LORD above all that were before him.
[1Ko 16:31 DK-KJV]
1Ki 16:31 And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam the son of Nebat, that he took to wife Jezebel the daughter of Ethbaal king of the Zidonians, and went and served Baal, and worshipped him.
[1Ko 16:32 DK-KJV]
1Ki 16:32 And he reared up an altar for Baal in the house of Baal, which he had built in Samaria.
[1Ko 16:33 DK-KJV]HERREN Israels Gud
1Ki 16:33 And Ahab made a grove; and Ahab did more to provoke the LORD God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him.
[1Ko 16:34 DK-KJV]
1Ki 16:34 In his days did Hiel the Beth-elite build Jericho: he laid the foundation thereof in Abiram his firstborn, and set up the gates thereof in his youngest son Segub, according to the word of the LORD, which he spake by Joshua the son of Nun.
[1Ko 17:1 DK-KJV]HERREN Israels Gud
1Ki 17:1 And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the LORD God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word.
[1Ko 17:2 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til ham, som siger,
1Ki 17:2 And the word of the LORD came unto him, saying,
[1Ko 17:3 DK-KJV]
1Ki 17:3 Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan.
[1Ko 17:4 DK-KJV]
1Ki 17:4 And it shall be, that thou shalt drink of the brook; and I have commanded the ravens to feed thee there.
[1Ko 17:5 DK-KJV]
1Ki 17:5 So he went and did according unto the word of the LORD: for he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan.
[1Ko 17:6 DK-KJV]
1Ki 17:6 And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening; and he drank of the brook.
[1Ko 17:7 DK-KJV]
1Ki 17:7 And it came to pass after a while, that the brook dried up, because there had been no rain in the land.
[1Ko 17:8 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til ham, som siger,
1Ki 17:8 And the word of the LORD came unto him, saying,
[1Ko 17:9 DK-KJV]
1Ki 17:9 Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee.
[1Ko 17:10 DK-KJV]
1Ki 17:10 So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks: and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink.
[1Ko 17:11 DK-KJV]
1Ki 17:11 And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand.
[1Ko 17:12 DK-KJV]
1Ki 17:12 And she said, As the LORD thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse: and, behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it, and die.
[1Ko 17:13 DK-KJV]
1Ki 17:13 And Elijah said unto her, Fear not; go and do as thou hast said: but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son.
[1Ko 17:14 DK-KJV] For dette siger HERREN Israels Gud,
1Ki 17:14 For thus saith the LORD God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the earth.
[1Ko 17:15 DK-KJV]
1Ki 17:15 And she went and did according to the saying of Elijah: and she, and he, and her house, did eat many days.
[1Ko 17:16 DK-KJV]
1Ki 17:16 And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the LORD, which he spake by Elijah.
[1Ko 17:17 DK-KJV]
1Ki 17:17 And it came to pass after these things, that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick; and his sickness was so sore, that there was no breath left in him.
[1Ko 17:18 DK-KJV]
1Ki 17:18 And she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God? art thou come unto me to call my sin to remembrance, and to slay my son?
[1Ko 17:19 DK-KJV]
1Ki 17:19 And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of her bosom, and carried him up into a loft, where he abode, and laid him upon his own bed.
[1Ko 17:20 DK-KJV]
1Ki 17:20 And he cried unto the LORD, and said, O LORD my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn, by slaying her son?
[1Ko 17:21 DK-KJV]
1Ki 17:21 And he stretched himself upon the child three times, and cried unto the LORD, and said, O LORD my God, I pray thee, let this child’s soul come into him again.
[1Ko 17:22 DK-KJV]
1Ki 17:22 And the LORD heard the voice of Elijah; and the soul of the child came into him again, and he revived.
[1Ko 17:23 DK-KJV]
1Ki 17:23 And Elijah took the child, and brought him down out of the chamber into the house, and delivered him unto his mother: and Elijah said, See, thy son liveth.
[1Ko 17:24 DK-KJV]
1Ki 17:24 And the woman said to Elijah, Now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the LORD in thy mouth is truth.
[1Ko 18:1 DK-KJV] Og det skete efter mange dage, at HERRENs ord i det tredje år kom til Elias, som siger, Gå, vis digselv overfor Ahab; og jeg vil sende regn over jorden.
1Ki 18:1 And it came to pass after many days, that the word of the LORD came to Elijah in the third year, saying, Go, shew thyself unto Ahab; and I will send rain upon the earth.
[1Ko 18:2 DK-KJV] Og Elias gik og viste hamselv overfor Ahab. Og der var en smertelig hungersnød i Samaria.
1Ki 18:2 And Elijah went to shew himself unto Ahab. And there was a sore famine in Samaria.
[1Ko 18:3 DK-KJV] Og Ahab indkaldte Obadiah, som var guvernøren af hans hus. (Nu frygtede Obadiah HERREN meget:
1Ki 18:3 And Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. (Now Obadiah feared the LORD greatly:
[1Ko 18:4 DK-KJV] For det var sådant, da Jezebel fjernede HERRENs profeter, at Obadiah tog 100 profeter, og gemte dem i grupper af 50 i en grotte, og gav den brød og vand som mad.)
1Ki 18:4 For it was so, when Jezebel cut off the prophets of the LORD, that Obadiah took an hundred prophets, and hid them by fifty in a cave, and fed them with bread and water.)
[1Ko 18:5 DK-KJV]
1Ki 18:5 And Ahab said unto Obadiah, Go into the land, unto all fountains of water, and unto all brooks: peradventure we may find grass to save the horses and mules alive, that we lose not all the beasts.
[1Ko 18:6 DK-KJV]
1Ki 18:6 So they divided the land between them to pass throughout it: Ahab went one way by himself, and Obadiah went another way by himself.
[1Ko 18:7 DK-KJV]
1Ki 18:7 And as Obadiah was in the way, behold, Elijah met him: and he knew him, and fell on his face, and said, Art thou that my lord Elijah?
[1Ko 18:8 DK-KJV]
1Ki 18:8 And he answered him, I am: go, tell thy lord, Behold, Elijah is here.
[1Ko 18:9 DK-KJV]
1Ki 18:9 And he said, What have I sinned, that thou wouldest deliver thy servant into the hand of Ahab, to slay me?
[1Ko 18:10 DK-KJV]
1Ki 18:10 As the LORD thy God liveth, there is no nation or kingdom, whither my lord hath not sent to seek thee: and when they said, He is not there; he took an oath of the kingdom and nation, that they found thee not.
[1Ko 18:11 DK-KJV]
1Ki 18:11 And now thou sayest, Go, tell thy lord, Behold, Elijah is here.
[1Ko 18:12 DK-KJV]
1Ki 18:12 And it shall come to pass, as soon as I am gone from thee, that the Spirit of the LORD shall carry thee whither I know not; and so when I come and tell Ahab, and he cannot find thee, he shall slay me: but I thy servant fear the LORD from my youth.
[1Ko 18:13 DK-KJV]
1Ki 18:13 Was it not told my lord what I did when Jezebel slew the prophets of the LORD, how I hid an hundred men of the LORD’S prophets by fifty in a cave, and fed them with bread and water?
[1Ko 18:14 DK-KJV]
1Ki 18:14 And now thou sayest, Go, tell thy lord, Behold, Elijah is here: and he shall slay me.
[1Ko 18:15 DK-KJV]
1Ki 18:15 And Elijah said, As the LORD of hosts liveth, before whom I stand, I will surely shew myself unto him to day.
[1Ko 18:16 DK-KJV]
1Ki 18:16 So Obadiah went to meet Ahab, and told him: and Ahab went to meet Elijah.
[1Ko 18:17 DK-KJV] Og det skete, da Ahab så’ Elias, at Ahab sagde til ham, Er du han der bekymrer Israel?
1Ki 18:17 And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel?
[1Ko 18:18 DK-KJV] Og han svarede, Jeg har ikke bekymret Israel; men du, og din fars hus, i og med at I har ignoreret HERRENs befaling, og du har fulgt efter Baalim.
1Ki 18:18 And he answered, I have not troubled Israel; but thou, and thy father’s house, in that ye have forsaken the commandments of the LORD, and thou hast followed Baalim.
[1Ko 18:19 DK-KJV]
1Ki 18:19 Now therefore send, and gather to me all Israel unto mount Carmel, and the prophets of Baal four hundred and fifty, and the prophets of the groves four hundred, which eat at Jezebel’s table.
[1Ko 18:20 DK-KJV]
1Ki 18:20 So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophets together unto mount Carmel.
[1Ko 18:21 DK-KJV]
1Ki 18:21 And Elijah came unto all the people, and said, How long halt ye between two opinions? if the LORD be God, follow him: but if Baal, then follow him. And the people answered him not a word.
[1Ko 18:22 DK-KJV]
1Ki 18:22 Then said Elijah unto the people, I, even I only, remain a prophet of the LORD; but Baal’s prophets are four hundred and fifty men.
[1Ko 18:23 DK-KJV]
1Ki 18:23 Let them therefore give us two bullocks; and let them choose one bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on wood, and put no fire under: and I will dress the other bullock, and lay it on wood, and put no fire under:
[1Ko 18:24 DK-KJV]
1Ki 18:24 And call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the LORD: and the God that answereth by fire, let him be God. And all the people answered and said, It is well spoken.
[1Ko 18:25 DK-KJV]
1Ki 18:25 And Elijah said unto the prophets of Baal, Choose you one bullock for yourselves, and dress it first; for ye are many; and call on the name of your gods, but put no fire under.
[1Ko 18:26 DK-KJV]
1Ki 18:26 And they took the bullock which was given them, and they dressed it, and called on the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered. And they leaped upon the altar which was made.
[1Ko 18:27 DK-KJV]
1Ki 18:27 And it came to pass at noon, that Elijah mocked them, and said, Cry aloud: for he is a god; either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth, and must be awaked.
[1Ko 18:28 DK-KJV]
1Ki 18:28 And they cried aloud, and cut themselves after their manner with knives and lancets, till the blood gushed out upon them.
[1Ko 18:29 DK-KJV] Og det skete, lidt efter formiddag, og de profeterede indtil offergavetiden for aftenofferet, at der hverken var nogen stemme, eller nogen til at svare, eller nogen der værdsatte.
1Ki 18:29 And it came to pass, when midday was past, and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice, that there was neither voice, nor any to answer, nor any that regarded.
[1Ko 18:30 DK-KJV] Og Elias sagde til hele folket, Kom nær til mig. Og hele folket kom nær til ham. Og han reparerede HERRENs alter der var brudt ned.
1Ki 18:30 And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him. And he repaired the altar of the LORD that was broken down.
[1Ko 18:31 DK-KJV] Og Elias tog 12 sten, efter antallet på stammerne af Jacobs sønner, til hvem HERRENs ord kom, som siger, Israel skal være dit navn:
1Ki 18:31 And Elijah took twelve stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom the word of the LORD came, saying, Israel shall be thy name:
[1Ko 18:32 DK-KJV] Og med de sten byggede han et alter i HERRENs navn: og han lavede en grøft rundt om alteret, så stor så den kunne indholde 2 mål med korn.
1Ki 18:32 And with the stones he built an altar in the name of the LORD: and he made a trench about the altar, as great as would contain two measures of seed.
[1Ko 18:33 DK-KJV] Og han lagde træet i orden, og skar studen i stykker, og lagde ham på træet, og sagde, Flyd jeres tønder med vand, og hæld det på brændofferet, og på træet.
1Ki 18:33 And he put the wood in order, and cut the bullock in pieces, and laid him on the wood, and said, Fill four barrels with water, and pour it on the burnt sacrifice, and on the wood.
[1Ko 18:34 DK-KJV] Og han sagde, Gør det nu anden gang. Og de gjorde det nu anden gang. Og sagde, Gør det nu tredje gang. Og de gjorde det nu tredje gang.
1Ki 18:34 And he said, Do it the second time. And they did it the second time. And he said, Do it the third time. And they did it the third time.
[1Ko 18:35 DK-KJV] Og vandet randt rundt om alteret; og han fyldte også grøften med vand.
1Ki 18:35 And the water ran round about the altar; and he filled the trench also with water.
[1Ko 18:36 DK-KJV] Og det skete ved offergavetiden for aftenofferet, at profeten Elias kom nær, og sagde, HERRE Gud af Abraham, Isak, og af Israel, lad det denne dag bli’ kendt at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjener, og at jeg har gjort alle disse ting ved dit ord.
1Ki 18:36 And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near, and said, LORD God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word.
[1Ko 18:37 DK-KJV]
1Ki 18:37 Hear me, O LORD, hear me, that this people may know that thou art the LORD God, and that thou hast turned their heart back again.
[1Ko 18:38 DK-KJV]
1Ki 18:38 Then the fire of the LORD fell, and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench.
[1Ko 18:39 DK-KJV]
1Ki 18:39 And when all the people saw it, they fell on their faces: and they said, The LORD, he is the God; the LORD, he is the God.
[1Ko 18:40 DK-KJV]
1Ki 18:40 And Elijah said unto them, Take the prophets of Baal; let not one of them escape. And they took them: and Elijah brought them down to the brook Kishon, and slew them there.
[1Ko 18:41 DK-KJV]
1Ki 18:41 And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink; for there is a sound of abundance of rain.
[1Ko 18:42 DK-KJV]
1Ki 18:42 So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees,
[1Ko 18:43 DK-KJV]
1Ki 18:43 And said to his servant, Go up now, look toward the sea. And he went up, and looked, and said, There is nothing. And he said, Go again seven times.
[1Ko 18:44 DK-KJV]
1Ki 18:44 And it came to pass at the seventh time, that he said, Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man’s hand. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop thee not.
[1Ko 18:45 DK-KJV]
1Ki 18:45 And it came to pass in the mean while, that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain. And Ahab rode, and went to Jezreel.
[1Ko 18:46 DK-KJV] Og HERRENs hånd var over Elias: 
1Ki 18:46 And the hand of the LORD was on Elijah; and he girded up his loins, and ran before Ahab to the entrance of Jezreel.
[1Ko 19:1 DK-KJV]
1Ki 19:1 And Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and withal how he had slain all the prophets with the sword.
[1Ko 19:2 DK-KJV]
1Ki 19:2 Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by to morrow about this time.
[1Ko 19:3 DK-KJV]
1Ki 19:3 And when he saw that, he arose, and went for his life, and came to Beer-sheba, which belongeth to Judah, and left his servant there.
[1Ko 19:4 DK-KJV]
1Ki 19:4 But he himself went a day’s journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree: and he requested for himself that he might die; and said, It is enough; now, O LORD, take away my life; for I am not better than my fathers.
[1Ko 19:5 DK-KJV]
1Ki 19:5 And as he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him, and said unto him, Arise and eat.
[1Ko 19:6 DK-KJV]
1Ki 19:6 And he looked, and, behold, there was a cake baken on the coals, and a cruse of water at his head. And he did eat and drink, and laid him down again.
[1Ko 19:7 DK-KJV]
1Ki 19:7 And the angel of the LORD came again the second time, and touched him, and said, Arise and eat; because the journey is too great for thee.
[1Ko 19:8 DK-KJV]
1Ki 19:8 And he arose, and did eat and drink, and went in the strength of that meat forty days and forty nights unto Horeb the mount of God.
[1Ko 19:9 DK-KJV] Og han kom derhen til en grotte, og logerede der; og, læg mærke til, HERRENs ord kom til ham, og han sagde til ham, Hvad laver du her, Elias?
1Ki 19:9 And he came thither unto a cave, and lodged there; and, behold, the word of the LORD came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah?
[1Ko 19:10 DK-KJV]
1Ki 19:10 And he said, I have been very jealous for the LORD God of hosts: for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away.
[1Ko 19:11 DK-KJV]
1Ki 19:11 And he said, Go forth, and stand upon the mount before the LORD. And, behold, the LORD passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the LORD; but the LORD was not in the wind: and after the wind an earthquake; but the LORD was not in the earthquake:
[1Ko 19:12 DK-KJV]
1Ki 19:12 And after the earthquake a fire; but the LORD was not in the fire: and after the fire a still small voice.
[1Ko 19:13 DK-KJV]
1Ki 19:13 And it was so, when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out, and stood in the entering in of the cave. And, behold, there came a voice unto him, and said, What doest thou here, Elijah?
[1Ko 19:14 DK-KJV]
1Ki 19:14 And he said, I have been very jealous for the LORD God of hosts: because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away.
[1Ko 19:15 DK-KJV]
1Ki 19:15 And the LORD said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus: and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria:
[1Ko 19:16 DK-KJV]
1Ki 19:16 And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel: and Elisha the son of Shaphat of Abel-meholah shalt thou anoint to be prophet in thy room.
[1Ko 19:17 DK-KJV]
1Ki 19:17 And it shall come to pass, that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay: and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay.
[1Ko 19:18 DK-KJV]
1Ki 19:18 Yet I have left me seven thousand in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal, and every mouth which hath not kissed him.
[1Ko 19:19 DK-KJV]
1Ki 19:19 So he departed thence, and found Elisha the son of Shaphat, who was plowing with twelve yoke of oxen before him, and he with the twelfth: and Elijah passed by him, and cast his mantle upon him.
[1Ko 19:20 DK-KJV]
1Ki 19:20 And he left the oxen, and ran after Elijah, and said, Let me, I pray thee, kiss my father and my mother, and then I will follow thee. And he said unto him, Go back again: for what have I done to thee?
[1Ko 19:21 DK-KJV]
1Ki 19:21 And he returned back from him, and took a yoke of oxen, and slew them, and boiled their flesh with the instruments of the oxen, and gave unto the people, and they did eat. Then he arose, and went after Elijah, and ministered unto him.
[1Ko 20:1 DK-KJV]
1Ki 20:1 And Ben-hadad the king of Syria gathered all his host together: and there were thirty and two kings with him, and horses, and chariots: and he went up and besieged Samaria, and warred against it.
[1Ko 20:2 DK-KJV]
1Ki 20:2 And he sent messengers to Ahab king of Israel into the city, and said unto him, Thus saith Ben-hadad,
[1Ko 20:3 DK-KJV]
1Ki 20:3 Thy silver and thy gold is mine; thy wives also and thy children, even the goodliest, are mine.
[1Ko 20:4 DK-KJV] Og Israels konge svarede og sagde, Min herre, Kæreste konge, ifølge det du siger, jeg er din, og alt det jeg har.
1Ki 20:4 And the king of Israel answered and said, My lord, O king, according to thy saying, I am thine, and all that I have.
[1Ko 20:5 DK-KJV]
1Ki 20:5 And the messengers came again, and said, Thus speaketh Ben-hadad, saying, Although I have sent unto thee, saying, Thou shalt deliver me thy silver, and thy gold, and thy wives, and thy children;
[1Ko 20:6 DK-KJV]
1Ki 20:6 Yet I will send my servants unto thee to morrow about this time, and they shall search thine house, and the houses of thy servants; and it shall be, that whatsoever is pleasant in thine eyes, they shall put it in their hand, and take it away.
[1Ko 20:7 DK-KJV]
1Ki 20:7 Then the king of Israel called all the elders of the land, and said, Mark, I pray you, and see how this man seeketh mischief: for he sent unto me for my wives, and for my children, and for my silver, and for my gold; and I denied him not.
[1Ko 20:8 DK-KJV]
1Ki 20:8 And all the elders and all the people said unto him, Hearken not unto him, nor consent.
[1Ko 20:9 DK-KJV] xxxxx . Og budbringerne tog afsted, og gav ham en tilbagemelding.
1Ki 20:9 Wherefore he said unto the messengers of Ben-hadad, Tell my lord the king, All that thou didst send for to thy servant at the first I will do: but this thing I may not do. And the messengers departed, and brought him word again.
[1Ko 20:10 DK-KJV]
1Ki 20:10 And Ben-hadad sent unto him, and said, The gods do so unto me, and more also, if the dust of Samaria shall suffice for handfuls for all the people that follow me.
[1Ko 20:11 DK-KJV]
1Ki 20:11 And the king of Israel answered and said, Tell him, Let not him that girdeth on his harness boast himself as he that putteth it off.
[1Ko 20:12 DK-KJV]
1Ki 20:12 And it came to pass, when Ben-hadad heard this message, as he was drinking, he and the kings in the pavilions, that he said unto his servants, Set yourselves in array. And they set themselves in array against the city.
[1Ko 20:13 DK-KJV]
1Ki 20:13 And, behold, there came a prophet unto Ahab king of Israel, saying, Thus saith the LORD, Hast thou seen all this great multitude? behold, I will deliver it into thine hand this day; and thou shalt know that I am the LORD.
[1Ko 20:14 DK-KJV]
1Ki 20:14 And Ahab said, By whom? And he said, Thus saith the LORD, Even by the young men of the princes of the provinces. Then he said, Who shall order the battle? And he answered, Thou.
[1Ko 20:15 DK-KJV]
1Ki 20:15 Then he numbered the young men of the princes of the provinces, and they were two hundred and thirty two: and after them he numbered all the people, even all the children of Israel, being seven thousand.
[1Ko 20:16 DK-KJV]
1Ki 20:16 And they went out at noon. But Ben-hadad was drinking himself drunk in the pavilions, he and the kings, the thirty and two kings that helped him.
[1Ko 20:17 DK-KJV]
1Ki 20:17 And the young men of the princes of the provinces went out first; and Ben-hadad sent out, and they told him, saying, There are men come out of Samaria.
[1Ko 20:18 DK-KJV]
1Ki 20:18 And he said, Whether they be come out for peace, take them alive; or whether they be come out for war, take them alive.
[1Ko 20:19 DK-KJV]
1Ki 20:19 So these young men of the princes of the provinces came out of the city, and the army which followed them.
[1Ko 20:20 DK-KJV]
1Ki 20:20 And they slew every one his man: and the Syrians fled; and Israel pursued them: and Ben-hadad the king of Syria escaped on an horse with the horsemen.
[1Ko 20:21 DK-KJV]
1Ki 20:21 And the king of Israel went out, and smote the horses and chariots, and slew the Syrians with a great slaughter.
[1Ko 20:22 DK-KJV]
1Ki 20:22 And the prophet came to the king of Israel, and said unto him, Go, strengthen thyself, and mark, and see what thou doest: for at the return of the year the king of Syria will come up against thee.
[1Ko 20:23 DK-KJV]
1Ki 20:23 And the servants of the king of Syria said unto him, Their gods are gods of the hills; therefore they were stronger than we; but let us fight against them in the plain, and surely we shall be stronger than they.
[1Ko 20:24 DK-KJV]
1Ki 20:24 And do this thing, Take the kings away, every man out of his place, and put captains in their rooms:
[1Ko 20:25 DK-KJV]
1Ki 20:25 And number thee an army, like the army that thou hast lost, horse for horse, and chariot for chariot: and we will fight against them in the plain, and surely we shall be stronger than they. And he hearkened unto their voice, and did so.
[1Ko 20:26 DK-KJV]
1Ki 20:26 And it came to pass at the return of the year, that Ben-hadad numbered the Syrians, and went up to Aphek, to fight against Israel.
[1Ko 20:27 DK-KJV]
1Ki 20:27 And the children of Israel were numbered, and were all present, and went against them: and the children of Israel pitched before them like two little flocks of kids; but the Syrians filled the country.
[1Ko 20:28 DK-KJV]
1Ki 20:28 And there came a man of God, and spake unto the king of Israel, and said, Thus saith the LORD, Because the Syrians have said, The LORD is God of the hills, but he is not God of the valleys, therefore will I deliver all this great multitude into thine hand, and ye shall know that I am the LORD.
[1Ko 20:29 DK-KJV]
1Ki 20:29 And they pitched one over against the other seven days. And so it was, that in the seventh day the battle was joined: and the children of Israel slew of the Syrians an hundred thousand footmen in one day.
[1Ko 20:30 DK-KJV]
1Ki 20:30 But the rest fled to Aphek, into the city; and there a wall fell upon twenty and seven thousand of the men that were left. And Ben-hadad fled, and came into the city, into an inner chamber.
[1Ko 20:31 DK-KJV]
1Ki 20:31 And his servants said unto him, Behold now, we have heard that the kings of the house of Israel are merciful kings: let us, I pray thee, put sackcloth on our loins, and ropes upon our heads, and go out to the king of Israel: peradventure he will save thy life.
[1Ko 20:32 DK-KJV]
1Ki 20:32 So they girded sackcloth on their loins, and put ropes on their heads, and came to the king of Israel, and said, Thy servant Ben-hadad saith, I pray thee, let me live. And he said, Is he yet alive? he is my brother.
[1Ko 20:33 DK-KJV]
1Ki 20:33 Now the men did diligently observe whether any thing would come from him, and did hastily catch it: and they said, Thy brother Ben-hadad. Then he said, Go ye, bring him. Then Ben-hadad came forth to him; and he caused him to come up into the chariot.
[1Ko 20:34 DK-KJV]
1Ki 20:34 And Ben-hadad said unto him, The cities, which my father took from thy father, I will restore; and thou shalt make streets for thee in Damascus, as my father made in Samaria. Then said Ahab, I will send thee away with this covenant. So he made a covenant with him, and sent him away.
[1Ko 20:35 DK-KJV] næste
1Ki 20:35 And a certain man of the sons of the prophets said unto his neighbour in the word of the LORD, Smite me, I pray thee. And the man refused to smite him.
[1Ko 20:36 DK-KJV]
1Ki 20:36 Then said he unto him, Because thou hast not obeyed the voice of the LORD, behold, as soon as thou art departed from me, a lion shall slay thee. And as soon as he was departed from him, a lion found him, and slew him.
[1Ko 20:37 DK-KJV]
1Ki 20:37 Then he found another man, and said, Smite me, I pray thee. And the man smote him, so that in smiting he wounded him.
[1Ko 20:38 DK-KJV]
1Ki 20:38 So the prophet departed, and waited for the king by the way, and disguised himself with ashes upon his face.
[1Ko 20:39 DK-KJV]
1Ki 20:39 And as the king passed by, he cried unto the king: and he said, Thy servant went out into the midst of the battle; and, behold, a man turned aside, and brought a man unto me, and said, Keep this man: if by any means he be missing, then shall thy life be for his life, or else thou shalt pay a talent of silver.
[1Ko 20:40 DK-KJV]
1Ki 20:40 And as thy servant was busy here and there, he was gone. And the king of Israel said unto him, So shall thy judgment be; thyself hast decided it.
[1Ko 20:41 DK-KJV]
1Ki 20:41 And he hasted, and took the ashes away from his face; and the king of Israel discerned him that he was of the prophets.
[1Ko 20:42 DK-KJV]
1Ki 20:42 And he said unto him, Thus saith the LORD, Because thou hast let go out of thy hand a man whom I appointed to utter destruction, therefore thy life shall go for his life, and thy people for his people.
[1Ko 20:43 DK-KJV]
1Ki 20:43 And the king of Israel went to his house heavy and displeased, and came to Samaria.
[1Ko 21:1 DK-KJV]
1Ki 21:1 And it came to pass after these things, that Naboth the Jezreelite had a vineyard, which was in Jezreel, hard by the palace of Ahab king of Samaria.
[1Ko 21:2 DK-KJV]
1Ki 21:2 And Ahab spake unto Naboth, saying, Give me thy vineyard, that I may have it for a garden of herbs, because it is near unto my house: and I will give thee for it a better vineyard than it; or, if it seem good to thee, I will give thee the worth of it in money.
[1Ko 21:3 DK-KJV]
1Ki 21:3 And Naboth said to Ahab, The LORD forbid it me, that I should give the inheritance of my fathers unto thee.
[1Ko 21:4 DK-KJV]
1Ki 21:4 And Ahab came into his house heavy and displeased because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him: for he had said, I will not give thee the inheritance of my fathers. And he laid him down upon his bed, and turned away his face, and would eat no bread.
[1Ko 21:5 DK-KJV]
1Ki 21:5 But Jezebel his wife came to him, and said unto him, Why is thy spirit so sad, that thou eatest no bread?
[1Ko 21:6 DK-KJV]
1Ki 21:6 And he said unto her, Because I spake unto Naboth the Jezreelite, and said unto him, Give me thy vineyard for money; or else, if it please thee, I will give thee another vineyard for it: and he answered, I will not give thee my vineyard.
[1Ko 21:7 DK-KJV]
1Ki 21:7 And Jezebel his wife said unto him, Dost thou now govern the kingdom of Israel? arise, and eat bread, and let thine heart be merry: I will give thee the vineyard of Naboth the Jezreelite.
[1Ko 21:8 DK-KJV]
1Ki 21:8 So she wrote letters in Ahab’s name, and sealed them with his seal, and sent the letters unto the elders and to the nobles that were in his city, dwelling with Naboth.
[1Ko 21:9 DK-KJV]
1Ki 21:9 And she wrote in the letters, saying, Proclaim a fast, and set Naboth on high among the people:
[1Ko 21:10 DK-KJV]
1Ki 21:10 And set two men, sons of Belial, before him, to bear witness against him, saying, Thou didst blaspheme God and the king. And then carry him out, and stone him, that he may die.
[1Ko 21:11 DK-KJV]
1Ki 21:11 And the men of his city, even the elders and the nobles who were the inhabitants in his city, did as Jezebel had sent unto them, and as it was written in the letters which she had sent unto them.
[1Ko 21:12 DK-KJV]
1Ki 21:12 They proclaimed a fast, and set Naboth on high among the people.
[1Ko 21:13 DK-KJV]
1Ki 21:13 And there came in two men, children of Belial, and sat before him: and the men of Belial witnessed against him, even against Naboth, in the presence of the people, saying, Naboth did blaspheme God and the king. Then they carried him forth out of the city, and stoned him with stones, that he died.
[1Ko 21:14 DK-KJV]
1Ki 21:14 Then they sent to Jezebel, saying, Naboth is stoned, and is dead.
[1Ko 21:15 DK-KJV]
1Ki 21:15 And it came to pass, when Jezebel heard that Naboth was stoned, and was dead, that Jezebel said to Ahab, Arise, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite, which he refused to give thee for money: for Naboth is not alive, but dead.
[1Ko 21:16 DK-KJV]
1Ki 21:16 And it came to pass, when Ahab heard that Naboth was dead, that Ahab rose up to go down to the vineyard of Naboth the Jezreelite, to take possession of it.
[1Ko 21:17 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til Tishbiten Elias, som siger,
1Ki 21:17 And the word of the LORD came to Elijah the Tishbite, saying,
[1Ko 21:18 DK-KJV]
1Ki 21:18 Arise, go down to meet Ahab king of Israel, which is in Samaria: behold, he is in the vineyard of Naboth, whither he is gone down to possess it.
[1Ko 21:19 DK-KJV]
1Ki 21:19 And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the LORD, Hast thou killed, and also taken possession? And thou shalt speak unto him, saying, Thus saith the LORD, In the place where dogs licked the blood of Naboth shall dogs lick thy blood, even thine.
[1Ko 21:20 DK-KJV]
1Ki 21:20 And Ahab said to Elijah, Hast thou found me, O mine enemy? And he answered, I have found thee: because thou hast sold thyself to work evil in the sight of the LORD.
[1Ko 21:21 DK-KJV] efterslægt
1Ki 21:21 Behold, I will bring evil upon thee, and will take away thy posterity, and will cut off from Ahab him that pisseth against the wall, and him that is shut up and left in Israel,
[1Ko 21:22 DK-KJV]
1Ki 21:22 And will make thine house like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah, for the provocation wherewith thou hast provoked me to anger, and made Israel to sin.
[1Ko 21:23 DK-KJV]
1Ki 21:23 And of Jezebel also spake the LORD, saying, The dogs shall eat Jezebel by the wall of Jezreel.
[1Ko 21:24 DK-KJV]
1Ki 21:24 Him that dieth of Ahab in the city the dogs shall eat; and him that dieth in the field shall the fowls of the air eat.
[1Ko 21:25 DK-KJV]
1Ki 21:25 But there was none like unto Ahab, which did sell himself to work wickedness in the sight of the LORD, whom Jezebel his wife stirred up.
[1Ko 21:26 DK-KJV] Og han gjorde meget hæsligt i at følge afguder, efter alle tingene som Amoriterne gjorde, de som HERREN smed ud foran Israels børn.
1Ki 21:26 And he did very abominably in following idols, according to all things as did the Amorites, whom the LORD cast out before the children of Israel.
[1Ko 21:27 DK-KJV] Og han gjorde meget hæsligt i at følge afguder, efter alle tingene som Amoriterne gjorde, de som HERREN smed ud foran Israels børn.
1Ki 21:27 And it came to pass, when Ahab heard those words, that he rent his clothes, and put sackcloth upon his flesh, and fasted, and lay in sackcloth, and went softly.
[1Ko 21:28 DK-KJV] Og HERRENs ord kom til Tishbiten Elias, som siger,
1Ki 21:28 And the word of the LORD came to Elijah the Tishbite, saying,
[1Ko 21:29 DK-KJV] Ser du hvordan Ahab ydmyger sigselv foran mig? fordi han ydmyger sigselv foran mig, vil jeg ikke bringe den onde i hans dage: men i hans søns dage vil jeg bringe den onde over hans hus.
1Ki 21:29 Seest thou how Ahab humbleth himself before me? because he humbleth himself before me, I will not bring the evil in his days: but in his son’s days will I bring the evil upon his house.
[1Ko 22:1 DK-KJV] Og de fortsatte 3 år uden krig mellem Syrien og Israel.
1Ki 22:1 And they continued three years without war between Syria and Israel.
[1Ko 22:2 DK-KJV] Og det skete i det tredje år, at Judahs konge Jehoshaphat kom ned til Israels konge.
1Ki 22:2 And it came to pass in the third year, that Jehoshaphat the king of Judah came down to the king of Israel.
[1Ko 22:3 DK-KJV] Og Israels konge sagde til hans tjenere, Ved I at Ramoth i Gilead er vores, og vi er stille, og tager det ikke ud af hænderne på Syriens konge?
1Ki 22:3 And the king of Israel said unto his servants, Know ye that Ramoth in Gilead is ours, and we be still, and take it not out of the hand of the king of Syria?
[1Ko 22:4 DK-KJV] Og han sagde til Jehoshaphat, Vil du gå med mig til kampen i Ramoth-gilead? Og Jehoshaphat sagde til Israels konge, Jeg er som du er, mit folk som dit folk, mine heste som dine heste.
1Ki 22:4 And he said unto Jehoshaphat, Wilt thou go with me to battle to Ramoth-gilead? And Jehoshaphat said to the king of Israel, I am as thou art, my people as thy people, my horses as thy horses.
[1Ko 22:5 DK-KJV] Og Jehoshaphat sagde til Israels konge, Find ud af det, jeg ber dig, via HERRENs ord i dag.
1Ki 22:5 And Jehoshaphat said unto the king of Israel, Inquire, I pray thee, at the word of the LORD to day.
[1Ko 22:6 DK-KJV] Da forsamlede Israels konge profeterne, omkring 100 mand, og sagde til dem, Skal jeg gå imod Ramoth-gilead for at kæmpe, eller skal jeg lade være? Og de sagde, Gå op; for Herren skal forløse det ind i kongens hånd.
1Ki 22:6 Then the king of Israel gathered the prophets together, about four hundred men, and said unto them, Shall I go against Ramoth-gilead to battle, or shall I forbear? And they said, Go up; for the Lord shall deliver it into the hand of the king.
[1Ko 22:7 DK-KJV] Og Jehoshaphat sagde, Er der ikke en anden profet fra HERREN her, så vi kan spørge ham?
1Ki 22:7 And Jehoshaphat said, Is there not here a prophet of the LORD besides, that we might inquire of him?
[1Ko 22:8 DK-KJV] Og Israels konge sagde til Jehoshaphat, Der er stadig en mand, Micaiah sønnen til Imlah, via hvem vi kan få HERRENs råd: men jeg hader ham; for han profeterer ikke godt vedrørende mig, men ondt. Og Jehoshaphat sagde, Lad ikke kongen sige sådant.
1Ki 22:8 And the king of Israel said unto Jehoshaphat, There is yet one man, Micaiah the son of Imlah, by whom we may inquire of the LORD: but I hate him; for he doth not prophesy good concerning me, but evil. And Jehoshaphat said, Let not the king say so.
[1Ko 22:9 DK-KJV] Da kaldte Israels konge på en officer, og sagde, Skynd dig at hente Micaiah sønnen til Imlah herhen.
1Ki 22:9 Then the king of Israel called an officer, and said, Hasten hither Micaiah the son of Imlah.
[1Ko 22:10 DK-KJV] Og Israels konge og Jehoshaphat Judahs konge sad begge på sin trone, og havde taget deres kåber på, på et tomt sted i portindgangen til Samaria; og alle profeterne profeterede foran dem.
1Ki 22:10 And the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah sat each on his throne, having put on their robes, in a void place in the entrance of the gate of Samaria; and all the prophets prophesied before them.
[1Ko 22:11 DK-KJV] Og Zedekiah sønnen til Chenaanah lavede sig horn af jern: og han sagde, Således siger HERREN, Med disse skal du skubbe Syrerne, indtil du har fortæret dem.
1Ki 22:11 And Zedekiah the son of Chenaanah made him horns of iron: and he said, Thus saith the LORD, With these shalt thou push the Syrians, until thou have consumed them.
[1Ko 22:12 DK-KJV] Og alle profeterne profeterede sådant, og siger, Gå op til Ramoth-gilead, og vind: for HERREN skal forløse det ind i kongens hånd.
1Ki 22:12 And all the prophets prophesied so, saying, Go up to Ramoth-gilead, and prosper: for the LORD shall deliver it into the king’s hand.
[1Ko 22:13 DK-KJV] Og budbringeren der var gået for at kalde på Micaiah talte til ham, og siger, Læg nu mærke til, profeternes ord erklærer godt overfor kongen med en mund: lad dit ord, jeg ber dig, være som ordet fra en af dem, og tal det som er godt.
1Ki 22:13 And the messenger that was gone to call Micaiah spake unto him, saying, Behold now, the words of the prophets declare good unto the king with one mouth: let thy word, I pray thee, be like the word of one of them, and speak that which is good.
[1Ko 22:14 DK-KJV] Og Micaiah sagde, Som HERREN lever, hvad HERREN sagde til mig, det vil jeg tale.
1Ki 22:14 And Micaiah said, As the LORD liveth, what the LORD saith unto me, that will I speak.
[1Ko 22:15 DK-KJV] Sådant kom han til kongen. Og kongen sagde til ham, Micaiah, skal vi gå imod Ramoth-gilead for at kæmpe, eller skal vi lade være? Og han svarede ham, Gå, og vind: for HERREN skal forløse det ind i kongens hånd.
1Ki 22:15 So he came to the king. And the king said unto him, Micaiah, shall we go against Ramoth-gilead to battle, or shall we forbear? And he answered him, Go, and prosper: for the LORD shall deliver it into the hand of the king.
[1Ko 22:16 DK-KJV] Og kongen sagde til ham, Hvor mange gange skal jeg pålægge dig at du ingenting fortæller mig end det som er sandt i HERRENs navn?
1Ki 22:16 And the king said unto him, How many times shall I adjure thee that thou tell me nothing but that which is true in the name of the LORD?
[1Ko 22:17 DK-KJV] Og han sagde, Jeg så hele Israel spredt ud over bakkerne, som får der ingen hyrde har: og HERREN sagde, Disse har ingen mester: lad dem returnere hver mand til sit hus i fred.
1Ki 22:17 And he said, I saw all Israel scattered upon the hills, as sheep that have not a shepherd: and the LORD said, These have no master: let them return every man to his house in peace.
[1Ko 22:18 DK-KJV] Og Israels konge sagde til Jehoshaphat, Fortalte jeg dig ikke at han at intet godt ville profetere vedrørende mig, men ondt?
1Ki 22:18 And the king of Israel said unto Jehoshaphat, Did I not tell thee that he would prophesy no good concerning me, but evil?
[1Ko 22:19 DK-KJV] Og han sagde, Hør du derfor HERRENs ord: Jeg så HERREN siddende på hans trone, og hele himmelhæren stående hos ham på hans højre hånd og på han venstre.
1Ki 22:19 And he said, Hear thou therefore the word of the LORD: I saw the LORD sitting on his throne, and all the host of heaven standing by him on his right hand and on his left.
[1Ko 22:20 DK-KJV] Og HERREN sagde, Hvem skal overtale Ahab, så han må gå op og falde i Ramoth-gilead? Og en sagde på denne måde, og en anden på den måde.
1Ki 22:20 And the LORD said, Who shall persuade Ahab, that he may go up and fall at Ramoth-gilead? And one said on this manner, and another said on that manner.
[1Ko 22:21 DK-KJV] Og der kom en ånd frem, og stod foran HERREN, og sagde, Jeg vil overtale ham.
1Ki 22:21 And there came forth a spirit, and stood before the LORD, and said, I will persuade him.
[1Ko 22:22 DK-KJV] Og HERREN sagde til ham, Hvordan? Og han sagde, Jeg vil gå videre, og jeg vil være en lyvende ånd i munden på alle hans profeter. Og han sagde, Du skal overtale ham, og det skal også lykkedes for dig: gå videre, og gør sådant.
1Ki 22:22 And the LORD said unto him, Wherewith? And he said, I will go forth, and I will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And he said, Thou shalt persuade him, and prevail also: go forth, and do so.
[1Ko 22:23 DK-KJV] Læg nu derfor mærke til, HERREN har puttet en lyvende ånd i munden på alle disse dine profeter, og HERREN har talt ondt vedrørende dig.
1Ki 22:23 Now therefore, behold, the LORD hath put a lying spirit in the mouth of all these thy prophets, and the LORD hath spoken evil concerning thee.
[1Ko 22:24 DK-KJV] Men Zedekiah sønnen til Chenaanah kom nær, og slog Micaiah på kinden, og sagde, Hvilken vej gik HERRENs ånd fra mig for at tale til dig?
1Ki 22:24 But Zedekiah the son of Chenaanah went near, and smote Micaiah on the cheek, and said, Which way went the Spirit of the LORD from me to speak unto thee?
[1Ko 22:25 DK-KJV] Og Micaiah sagde, Læg mærke til, du skal se i den dag, når du skal gå ind i et indre kammer for at gemme digselv.
1Ki 22:25 And Micaiah said, Behold, thou shalt see in that day, when thou shalt go into an inner chamber to hide thyself.
[1Ko 22:26 DK-KJV] Og Israels konge sagde, Ta’ Micaiah, og før ham tilbage til Amon byens guvernør, og Joash kongens søn;
1Ki 22:26 And the king of Israel said, Take Micaiah, and carry him back unto Amon the governor of the city, and to Joash the king’s son;
[1Ko 22:27 DK-KJV] Og sig, Dette siger kongen, Put denne fyr i fængsel, og foder ham med plagebrød og med plagevand, indtil jeg kommer i fred.
1Ki 22:27 And say, Thus saith the king, Put this fellow in the prison, and feed him with bread of affliction and with water of affliction, until I come in peace.
[1Ko 22:28 DK-KJV] Og Micaiah sagde, Hvis du overhovedet returnere i fred, så har HERREN ikke talt det via mig. Og han sagde, Lyt, Kæreste folk, hver og en af jer.
1Ki 22:28 And Micaiah said, If thou return at all in peace, the LORD hath not spoken by me. And he said, Hearken, O people, every one of you.
[1Ko 22:29 DK-KJV] Sådant gik Israels konge og Jehoshaphat Judahs konge op til Ramoth-gilead.
1Ki 22:29 So the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah went up to Ramoth-gilead.
[1Ko 22:30 DK-KJV] Og Israels konge sagde til Jehoshaphat, Jeg vil maskerer migselv, og gå ind i kampen; men put du dine kåber på. Og Israels konge maskerede sigselv, og gik ind i kampen.
1Ki 22:30 And the king of Israel said unto Jehoshaphat, I will disguise myself, and enter into the battle; but put thou on thy robes. And the king of Israel disguised himself, and went into the battle.
[1Ko 22:31 DK-KJV] Men Syriens konge befalede hans 32 kaptajner der havde lederskab over hans stridsvogne, og siger, kæmp hverken imod lille eller stor, men kun imod Israels konge.
1Ki 22:31 But the king of Syria commanded his thirty and two captains that had rule over his chariots, saying, Fight neither with small nor great, save only with the king of Israel.
[1Ko 22:32 DK-KJV] Og det skete, da stridsvogns-kaptajnerne så Jehoshaphat, at de sagde, Dette er helt sikkert Israels konge. Og de vendte sig for at kæmpe imod ham: og Jehoshaphat råbte højt.
1Ki 22:32 And it came to pass, when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, that they said, Surely it is the king of Israel. And they turned aside to fight against him: and Jehoshaphat cried out.
[1Ko 22:33 DK-KJV] Og det skete, da stridsvogns-kaptajnerne fandt ud af at det ikke var Israels konge, at de stoppede med at forlølge ham.
1Ki 22:33 And it came to pass, when the captains of the chariots perceived that it was not the king of Israel, that they turned back from pursuing him.
[1Ko 22:34 DK-KJV] Og en bestemt mand trak en bue ved et vovestykke, og slog kongen i samlingen til brynjen: derfor sagde han til føreren af hans stridsvogn, Vend din hånd, og bær mig ud af hæren; for jeg er såret.
1Ki 22:34 And a certain man drew a bow at a venture, and smote the king of Israel between the joints of the harness: wherefore he said unto the driver of his chariot, Turn thine hand, and carry me out of the host; for I am wounded.
[1Ko 22:35 DK-KJV] Og kampen tiltog den dag: og kongen rejste sig op i hans stridsvogn imod Syrerne, og døde om aftenen: og blodet randte ud af såret ned i stridsvognens midte.
1Ki 22:35 And the battle increased that day: and the king was stayed up in his chariot against the Syrians, and died at even: and the blood ran out of the wound into the midst of the chariot.
[1Ko 22:36 DK-KJV] Og der udgik en proklamation udover hele hæren omkring solnedgang, som siger, Alle mand til sin by, og alle mand til sit eget land.
1Ki 22:36 And there went a proclamation throughout the host about the going down of the sun, saying, Every man to his city, and every man to his own country.
[1Ko 22:37 DK-KJV] Sådant døde kongen, og var bragt til Samaria; og de begravede kongen i Samaria.
1Ki 22:37 So the king died, and was brought to Samaria; and they buried the king in Samaria.
[1Ko 22:38 DK-KJV] Og en vaskede stridsvognen i Samaria-bassinet; og hundene slikkede hans blod op; og de vaskede hans rustning; i overensstemmelse med HERRENs ord som han talte.
1Ki 22:38 And one washed the chariot in the pool of Samaria; and the dogs licked up his blood; and they washed his armour; according unto the word of the LORD which he spake.
[1Ko 22:39 DK-KJV] Nu resten af Ahabs gerninger, og alt det han gjorde, og elfenbenshuset som han lavede, og alle byerne som han byggede, er de ikke skrevet i krønikebogen til Israels konger?
1Ki 22:39 Now the rest of the acts of Ahab, and all that he did, and the ivory house which he made, and all the cities that he built, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel?
[1Ko 22:40 DK-KJV] Sådant sov Ahab hos hans fædre; og Ahaziah hans søn regerede i hans sted.
1Ki 22:40 So Ahab slept with his fathers; and Ahaziah his son reigned in his stead.
[1Ko 22:41 DK-KJV] Og Jehoshaphat sønnen til Asa begyndte at regere over Judah i det 14’ne år af Ahab Israels konge.
1Ki 22:41 And Jehoshaphat the son of Asa began to reign over Judah in the fourth year of Ahab king of Israel.
[1Ko 22:42 DK-KJV] Jehoshaphat var 35 år gammel da han begyndte at regere; og han regerede 25 år i Jerusalem. Og hans mors navn var Azubah datteren til Shilhi.
1Ki 22:42 Jehoshaphat was thirty and five years old when he began to reign; and he reigned twenty and five years in Jerusalem. And his mother’s name was Azubah the daughter of Shilhi.
[1Ko 22:43 DK-KJV] Og han vandrede på alle vejene til Asa hans far; han vendte sig ikke bort fra den, ved at gøre det som var rigtigt i HERRENs øjne: imidlertid var de høje steder ikke fjernet; for folket ofrede og brændte stadig røgelse i de høje steder.
1Ki 22:43 And he walked in all the ways of Asa his father; he turned not aside from it, doing that which was right in the eyes of the LORD: nevertheless the high places were not taken away; for the people offered and burnt incense yet in the high places.
[1Ko 22:44 DK-KJV] Og Jehoshaphat indgik fred med Israels konge.
1Ki 22:44 And Jehoshaphat made peace with the king of Israel.
[1Ko 22:45 DK-KJV] Nu resten af Jehoshaphats gerninger, og hans magt som han fremviste, og hvordan han var bekriget, er de ikke skrevet i krønikerne til Judahs konger?
1Ki 22:45 Now the rest of the acts of Jehoshaphat, and his might that he shewed, and how he warred, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?
[1Ko 22:46 DK-KJV] Og resten af sodomiterne, som var tilbage i dagene til hans far Asa, tog han ud af landet.
1Ki 22:46 And the remnant of the sodomites, which remained in the days of his father Asa, he took out of the land.
[1Ko 22:47 DK-KJV] Der var på det tidspunkt ingen konge i Edom: en fuldmægtig var konge.
1Ki 22:47 There was then no king in Edom: a deputy was king.
[1Ko 22:48 DK-KJV] Jehoshaphat lavede skibe fra Tharshish for at sejle til Ophir efter guld: men de sejlede ikke; for skibene var i stykker i Ezion-geber.
1Ki 22:48 Jehoshaphat made ships of Tharshish to go to Ophir for gold: but they went not; for the ships were broken at Ezion-geber.
[1Ko 22:49 DK-KJV] Da sagde Ahaziah sønnen til Ahab til Jehoshaphat, Lad mine tjenere gå med dine tjenere ombord på skibene. Men Jehoshaphat ville ikke.
1Ki 22:49 Then said Ahaziah the son of Ahab unto Jehoshaphat, Let my servants go with thy servants in the ships. But Jehoshaphat would not.
[1Ko 22:50 DK-KJV] Og Jehoshaphat sov hos hans fædre, og var begravet hos hans fædre i byen til David hans far: og Jehoram hans søn regerede i hans sted.
1Ki 22:50 And Jehoshaphat slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David his father: and Jehoram his son reigned in his stead.
[1Ko 22:51 DK-KJV] Ahaziah sønnen til Ahab begyndte at regere over Israel i Samaria det 17’ne år af Jehoshaphat Judahs konge, og regerede 2 år over Israel.
1Ki 22:51 Ahaziah the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria the seventeenth year of Jehoshaphat king of Judah, and reigned two years over Israel.
[1Ko 22:52 DK-KJV] Og han døde ond i HERRENs øjne, og vandrede på vejen efter sin far, og på vejen efter sin mor, og på vejen efter Jeroboam sønnen efter Nebat, som fik Israel til at synde:
1Ki 22:52 And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of his father, and in the way of his mother, and in the way of Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin:
[1Ko 22:53 DK-KJV] For han tjente Baal, og tilbad ham, og provokerede HERREN Israels Gud til vrede, efter alt det hans far havde gjort.
1Ki 22:53 For he served Baal, and worshipped him, and provoked to anger the LORD God of Israel, according to all that his father had done.