Hebræerne - Hebræerbrevet - 13 Kapitler - Hebrews KJV 1769

Navnebetydning for Hebræer = Landflygtig

[Heb 1:1 DK-KJV] Gud, som på forskellige tidspunkter og på forskellige måder gennem tid talte til fædrene via profeterne,
Heb 1:1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,
[Heb 1:2 DK-KJV] Har i disse sidste dage talt til os via hans Søn, som han har udvalgt til at være arving af alle ting, via hvem han også lavede verdenerne;
Heb 1:2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;
[Heb 1:3 DK-KJV] Han som er glansen af hans herlighed, og det udtrykte billede af hans person, og som opretholder alle ting via kraften i hans ord, da han via sigselv havde renset vore synder, satte han sig ned højt oppe på Majestætens højre hånd;
Heb 1:3 Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high;
[Heb 1:4 DK-KJV] Ved at være lavet så meget bedre end englene, da han via arv har fået et mere fremragende navn end dem.
Heb 1:4 Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they.
[Heb 1:5 DK-KJV] For til hvem af englene sagde han på noget tidspunkt, Du er min Søn, denne dag har jeg avlet dig? og igen, Jeg vil for ham være en Far, og han skal for mig være en Søn?
Heb 1:5 For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son?
[Heb 1:6 DK-KJV] Og igen, når han introducerer den førstavlede ind i denne verden, siger han, Og lad alle Guds engle tilbede ham.
Heb 1:6 And again, when he bringeth in the firstbegotten into the world, he saith, And let all the angels of God worship him.
[Heb 1:7 DK-KJV] Og om englene siger han, Hvem laver hans engles ånder, og hans betjenere en flamme af ild.
Heb 1:7 And of the angels he saith, Who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire.
[Heb 1:8 DK-KJV] Men til Sønnen siger han, Din trone, Kæreste Gud, er for evig og altid: et scepter med retfærdighed er scepteret i dit kongerige.
Heb 1:8 But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom.
[Heb 1:9 DK-KJV] Du har elsket retfærdighed, og hadet fejltrin; derfor har Gud, ja din Gud, salvet dig med glædens olie over dine venner.
Heb 1:9 Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.
[Heb 1:10 DK-KJV] Og, Du, Herre, har i begyndelsen lagt jordens fundament; og himlene er dine hænders værk:
Heb 1:10 And, Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth; and the heavens are the works of thine hands:
[Heb 1:11 DK-KJV] De skal forgå; men du forbli’r; og de skal alle ældes som en beklædning gør;
Heb 1:11 They shall perish; but thou remainest; and they all shall wax old as doth a garment;
[Heb 1:12 DK-KJV] Og du skal folde dem sammen som en kåbe, og de skal bli’ forvandlet: men du er den samme, og dine år skal ikke fejle.
Heb 1:12 And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but thou art the same, and thy years shall not fail.
[Heb 1:13 DK-KJV] Men til hvem af englene sagde han på noget tidspunkt, Sid på min højre hånd, indtil jeg laver dine fjender til din fodskammel? 
Heb 1:13 But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, until I make thine enemies thy footstool?
[Heb 1:14 DK-KJV] Er de ikke alle betjenende ånder, udsendt til at betjene for dem som skal bli’ arvinger af frelse?
Heb 1:14 Are they not all ministering spirits, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation?
[Heb 2:1 DK-KJV] Derfor burde vi lægge mere vægt på de ting som vi har hørt, for ikke at vi på noget tidspunkt skulle lade dem fejle.
Heb 2:1 Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip.
[Heb 2:2 DK-KJV] For hvis ordene talt via englene var grundfæstede, og enhver overtrædelse og ulydighed modtog en retfærdig tilbagebetaling;
Heb 2:2 For if the word spoken by angels was stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompence of reward;
[Heb 2:3 DK-KJV] Hvordan skal vi undslippe, hvis vi ringeagter så stor en frelse; som i starten blev talt af Herren, og blev konfirmeret for os via dem der hørte ham;
Heb 2:3 How shall we escape, if we neglect so great salvation; which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him;
[Heb 2:4 DK-KJV] Gud vidnede også overfor dem, både med tegn og undere, og med diverse mirakler, og gaver fra den Hellige Ånd, efter hans egen vilje?
Heb 2:4 God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with divers miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to his own will?
[Heb 2:5 DK-KJV] For til englene har han ikke underkastet den kommende verden, hvorom vi taler.
Heb 2:5 For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak.
[Heb 2:6 DK-KJV] Men én vidnede på et bestemt sted, og siger, Hvad er mennesket, at du tænker på ham? eller menneskesønnen, at du besøger ham?
Heb 2:6 But one in a certain place testified, saying, What is man, that thou art mindful of him? or the son of man, that thou visitest him?
[Heb 2:7 DK-KJV] Du lavede ham en smule lavere end englene; du kronede ham med herlighed og ære, og satte ham over dine hænders værk:
Heb 2:7 Thou madest him a little lower than the angels; thou crownedst him with glory and honour, and didst set him over the works of thy hands:
[Heb 2:8 DK-KJV] Du har underkastet alle ting under hans fødder. For idet han underkastede alt ind under ham, efterlod han intet der ikke er underlagt ham. Men endnu ser vi ikke alle ting underlagt ham.
Heb 2:8 Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him.
[Heb 2:9 DK-KJV] Men vi ser Jesus, som var lavet en smule lavere end englene som skulle lide døden, kronet med herlighed og ære; så han via Guds nåde skulle smage døden for ethvert menneske.
Heb 2:9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour; that he by the grace of God should taste death for every man.
[Heb 2:10 DK-KJV] For det blev ham, for hvem alle ting er, og gennem hvem alle ting er, i at bringe mange sønner indtil herlighed, for at gøre kaptajnen af deres frelse perfekt gennem lidelser.
Heb 2:10 For it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings.
[Heb 2:11 DK-KJV] For både han der helliggør og de som er helliggjort er alle af én: af hvilken grund han ikke skammer sig over at kalde dem brødre,
Heb 2:11 For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one: for which cause he is not ashamed to call them brethren,
[Heb 2:12 DK-KJV] Og siger, Jeg vil erklære dit navn for mine brødre, i kirkens midte vil jeg synge lovsang til dig.
Heb 2:12 Saying, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee.
[Heb 2:13 DK-KJV] Og igen, Jeg vil stole på ham. Og igen, Læg mærke til jeg og børnene som Gud har givet mig.
Heb 2:13 And again, I will put my trust in him. And again, Behold I and the children which God hath given me.
[Heb 2:14 DK-KJV] For eftersom at børnene er delagtige i kød og blod, tog han hamselv også på samme måde del i det samme; så han gennem døden måtte destruere ham der havde styrken over døden, det er, djævelen;
Heb 2:14 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil;
[Heb 2:15 DK-KJV] Og forløse dem som gennem frygt for døden hele deres livstid var underlagt slaveri.
Heb 2:15 And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
[Heb 2:16 DK-KJV] For han iklædte sig sandelig ikke en engels skikkelse; men han iklædte sig Abrahams sæd.
Heb 2:16 For verily he took not on him the nature of angels; but he took on him the seed of Abraham.
[Heb 2:17 DK-KJV] Derfor behagede det ham i alle ting at bli’ lavet ligesom hans brødre, så han måtte være en barmhjertig og trofast ypperstepræst i ting som angår Gud, for at lave forsoning for folkets synder.
Heb 2:17 Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people.
[Heb 2:18 DK-KJV] For igennem det at han hamselv udholdt ved at være fristet, er han i stand til at hjælpe dem der er fristet.
Heb 2:18 For in that he himself hath suffered being tempted, he is able to succour them that are tempted.
[Heb 3:1 DK-KJV] Derfor, hellige brødre, delagtige i det himmelske kald, betragt Apostlen og Ypperstepræsten af vor bekendelse, Kristus Jesus;
Heb 3:1 Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus;
[Heb 3:2 DK-KJV] Som var trofast overfor ham der udvalgte ham, som også Moses var trofast i hele hans hus.
Heb 3:2 Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.
[Heb 3:3 DK-KJV] For denne mand var regnet værdig mere herlighed end Moses, eftersom han som har bygget huset har mere ære end huset.
Heb 3:3 For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.
[Heb 3:4 DK-KJV] For ethvert hus er bygget af et menneske; men han der byggede alle ting er Gud.
Heb 3:4 For every house is builded by some man; but he that built all things is God.
[Heb 3:5 DK-KJV] Og Moses var sandelig trofast i hele hans hus, som en tjener, som et vidnesbyrd om de ting som skulle bli’ talt senere;
Heb 3:5 And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;
[Heb 3:6 DK-KJV] Men Kristus som en søn over hans eget hus; hvis hus vi er, hvis vi fastholder den tillid og den jubel af det håb fast indtil enden.
Heb 3:6 But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
[Heb 3:7 DK-KJV] Derfor (som den Hellige Ånd siger, I dag hvis I vil hører hans stemme,
Heb 3:7 Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,
[Heb 3:8 DK-KJV] Forhærd ikke jeres hjerter, som i provokationen, på fristelsens dag i vildmarken:
Heb 3:8 Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:
[Heb 3:9 DK-KJV] Da jeres fædre fristede mig, prøvede mig, og så mine gerninger 40 år.
Heb 3:9 When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.
[Heb 3:10 DK-KJV] Derfor var jeg bedrøvet med den generation, og sagde, De fejlede altid i deres hjerter; og de har ikke kendt mine veje.
Heb 3:10 Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways.
[Heb 3:11 DK-KJV] Sådant sværgede jeg i mit arrigskab, De skal ikke komme ind til min hvile.)
Heb 3:11 So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)
[Heb 3:12 DK-KJV] Pas på, brødre, så der ikke i nogen af jer er et ondt hjerte af vantro, i at afvige fra den levende Gud.
Heb 3:12 Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.
[Heb 3:13 DK-KJV] Men forman hinanden dagligt, mens det er kaldet I Dag; for ikke at nogen af jer er forhærdede gennem syndens bedrageriskhed.
Heb 3:13 But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
[Heb 3:14 DK-KJV] For vi er delagtiggjort i Kristus, hvis vi holder begyndelsen af vor tillid grundfæstet indtil enden.
Heb 3:14 For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;
[Heb 3:15 DK-KJV] Mens det er sagt, I dag hvis I vil hører hans stemme, forhærd ikke jeres hjerter, som i provokationen.
Heb 3:15 While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.
[Heb 3:16 DK-KJV] For nogle, da de havde hørt, provokerede sandelig: imidlertid ikke alle der kom ud fra Egypten gennem Moses.
Heb 3:16 For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses.
[Heb 3:17 DK-KJV] Men med hvem var han bedrøvet 40 år? var det ikke med dem der havde syndet, hvis kadavere faldt i vildmarken?
Heb 3:17 But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness?
[Heb 3:18 DK-KJV] Og overfor hvem sværgede han at de ikke skulle komme indtil hans hvile, men til dem der ikke troede?
Heb 3:18 And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not?
[Heb 3:19 DK-KJV] Sådant ser vi at de ikke kunne komme ind på grund af vantro.
Heb 3:19 So we see that they could not enter in because of unbelief.
[Heb 4:1 DK-KJV] Lad os derfor frygte, for ikke at, et løfte efterlades os fra at komme indtil hans hvile, nogen af jer skulle synes at mangle det.
Heb 4:1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it.
[Heb 4:2 DK-KJV] For til os var evangeliet prædiket, såvel som for dem: men det prædikede ord gavnede dem ikke, ved ikke at være blandet med tro i dem der hørte det.
Heb 4:2 For unto us was the gospel preached, as well as unto them: but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it.
[Heb 4:3 DK-KJV] For vi som har troet kommer sandelig indtil hvile, som han sagde, Som jeg har svoret i mit arrigskab, hvis de skal komme indtil min hvile: Selvom de gerninger blev fuldendt fra denne verdens grundlæggelse.
Heb 4:3 For we which have believed do enter into rest, as he said, As I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest: although the works were finished from the foundation of the world.
[Heb 4:4 DK-KJV] For han talte på et bestemt sted om den syvende dag på denne måde, Og Gud hvilede sandelig den syvende dag fra alle hans gerninger.
Heb 4:4 For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, And God did rest the seventh day from all his works.
[Heb 4:5 DK-KJV] Og på dette sted igen, Hvis de skal komme indtil min hvile.
Heb 4:5 And in this place again, If they shall enter into my rest.
[Heb 4:6 DK-KJV] Eftersom det derfor mangler at nogle må komme derind, og de til hvem det først var prædiket for kom ikke ind på grund af vantro:
Heb 4:6 Seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief:
[Heb 4:7 DK-KJV] Igen, begrænser han en bestemt dag, og siger i David, I dag, efter så lang tid; som det er sagt, I dag hvis I vil høre hans stemme, forhærd ikke jeres hjerter.
Heb 4:7 Again, he limiteth a certain day, saying in David, To day, after so long a time; as it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts.
[Heb 4:8 DK-KJV] For hvis Jesus havde givet dem hvile, da ville han ikke efterfølgende ha’ talt om en anden dag.
Heb 4:8 For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day.
[Heb 4:9 DK-KJV] Der mangler derfor en hvile til Guds folk.
Heb 4:9 There remaineth therefore a rest to the people of God.
[Heb 4:10 DK-KJV] For han der er kommet indtil hans hvile, han har også stoppet med hans egne gerninger, som Gud gjorde fra hans.
Heb 4:10 For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his.
[Heb 4:11 DK-KJV] Lad os derfor arbejde for at komme indtil den hvile, for ikke at noget menneske falder efter det samme eksempel af vantro.
Heb 4:11 Let us labour therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief.
[Heb 4:12 DK-KJ] For Guds ord er levende, og kraftfuldt, og skarpere end noget tveægget sværd, ved at gennemborer ja til adskillelsen af sjæl og ånd, og af leddene og marven, og er en kritiker af hjertets tanker og hensigter.
Heb 4:12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
[Heb 4:13 DK-KJV] Der er heller ikke nogen skabning der ikke er manifesteret i hans øjne: men alle ting er nøgne og åbnet for øjnene af ham med hvem vi har at gøre med.
Heb 4:13 Neither is there any creature that is not manifest in his sight: but all things are naked and opened unto the eyes of him with whom we have to do.
[Heb 4:14 DK-KJV] Eftersom vi da har så stor en ypperstepræst, Jesus Guds Søn, der er passeret ind i himlene, lad os fastholde vor bekendelse.
Heb 4:14 Seeing then that we have a great high priest, that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession.
[Heb 4:15 DK-KJV] For vi har ikke en ypperstepræst som ikke kan bli’ rørt med medfølelse over vore skavanker; men var på alle punkter fristet ligesom vi er, dog uden synd.
Heb 4:15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin.
[Heb 4:16 DK-KJV] Lad os derfor frimodigt komme indtil nådestronen, så vi må modtage barmhjertighed, og finde nåde til hjælp i nødens time.
Heb 4:16 Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.
[Heb 5:1 DK-KJV] For enhver ypperstepræst der er taget blandt mænd er ordineret for mennesker i ting angående Gud, så han både må tilbyde gaver og ofre for synder:
Heb 5:1 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins:
[Heb 5:2 DK-KJV] Som kan ha’ medfølelse med de uvidende, og med dem der er ude af vejen; eftersom han hamselv også er omsluttet med skrøbelighed.
Heb 5:2 Who can have compassion on the ignorant, and on them that are out of the way; for that he himself also is compassed with infirmity.
[Heb 5:3 DK-KJV] Og på grund af det burde han, som for folket, sådant også for sigselv, at tilbyde for synder.
Heb 5:3 And by reason hereof he ought, as for the people, so also for himself, to offer for sins.
[Heb 5:4 DK-KJV] Og ingen mand tager denne ære til sigselv, men han der er kaldet af Gud, som Aaron var.
Heb 5:4 And no man taketh this honour unto himself, but he that is called of God, as was Aaron.
[Heb 5:5 DK-KJV] Sådant var det heller ikke Kristus der forherligede sigselv for at bli’ gjort til en ypperstepræst; men han der sagde til ham, Du er min Søn, i dag har jeg avlet dig. 
Heb 5:5 So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee.
[Heb 5:6 DK-KJV] Som han også siger et andet sted, Du er en præst for evigt efter Melchizedeks orden.
Heb 5:6 As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
[Heb 5:7 DK-KJV] Som i hans køds dage, da han havde opofret bønner og påkaldelsesbønner med stærk gråd og tårer til ham der var i stand til at frelse ham fra døden, og var hørt i det han frygtede;
Heb 5:7 Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared;
[Heb 5:8 DK-KJV] Skønt han var en Søn, lærte han dog lydighed via de ting som han udholdt;
Heb 5:8 Though he were a Son, yet learned he obedience by the things which he suffered;
[Heb 5:9 DK-KJV] Og ved at være gjort perfekt, blev han forfatteren af evig frelse for alle dem der adlyder ham;
Heb 5:9 And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him;
[Heb 5:10 DK-KJV] Af Gud kaldet en ypperstepræst efter Melchizedeks orden.
Heb 5:10 Called of God an high priest after the order of Melchisedec.
[Heb 5:11 DK-KJV] Om hvem vi har mange ting at sige, og svært at bli’ ytret, eftersom I er tunghør.
Heb 5:11 Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing.
[Heb 5:12 DK-KJV] For når I på dette tidspunkt burde være lærere, har I brug for at én igen lærer jer de første grundsætninger i Guds orakler; og er blevet sådanne som har brug for mælk, og ikke for fast føde.
Heb 5:12 For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat.
[Heb 5:13 DK-KJV] For hver og en der bruger mælk er ukyndig i retfærdighedens ord: for han er en baby.
Heb 5:13 For every one that useth milk is unskilful in the word of righteousness: for he is a babe.
[Heb 5:14 DK-KJV] Men fast føde tilhører dem der er fuldvoksne, ja dem som grundet brug har deres sanser opøvet til at kende forskel på godt og ondt.
Heb 5:14 But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil.
[Heb 6:1 DK-KJV] Ved derfor at forlade grundsætningerne i Kristus’ doktrin, lad os gå videre mod perfektion; ved ikke igen at lægge fundamentet om omvendelse fra døde gerninger, og om tro mod Gud,
Heb 6:1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God,
[Heb 6:2 DK-KJV] Om dåbsdoktrinerne, og om håndspålæggelse, og om de dødes opstandelse, og om evigvarende dom.
Heb 6:2 Of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment.
[Heb 6:3 DK-KJV] Og dette vil vi gøre, hvis Gud tillader det.
Heb 6:3 And this will we do, if God permit.
[Heb 6:4 DK-KJV] For det er umuligt for dem som engang var oplyste, og har smagt af den himmelske gave, og var delagtiggjort i den Hellige Ånd,
Heb 6:4 For it is impossible for those who were once enlightened, and have tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Ghost,
[Heb 6:5 DK-KJV] Og har smagt Guds gode ord, og kræfterne fra den verden som kommer,
Heb 6:5 And have tasted the good word of God, and the powers of the world to come,
[Heb 6:6 DK-KJV] Hvis de skal falde væk, for igen at fornye dem indtil omvendelse; eftersom de påny korsfæster Guds Søn til demselv, og fremstiller ham til offentlig skam.
Heb 6:6 If they shall fall away, to renew them again unto repentance; seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame.
[Heb 6:7 DK-KJV] For jorden som drikker af regnen der ofte kommer over den, og frembringer urter som er egnet for dem af hvem den er prydet, modtager velsignelser fra Gud:
Heb 6:7 For the earth which drinketh in the rain that cometh oft upon it, and bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God:
[Heb 6:8 DK-KJV] Men den som bærer torne og tidsler er forkastet, og er forbandelsen nær; hvis ende er at bli’ brændt.
Heb 6:8 But that which beareth thorns and briers is rejected, and is nigh unto cursing; whose end is to be burned.
[Heb 6:9 DK-KJV] Men, elskede, vi er overbevist om bedre ting af jer, og ting der afstedkommer frelse, skønt vi taler således.
Heb 6:9 But, beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we thus speak.
[Heb 6:10 DK-KJV] For Gud er ikke uretfærdig i at glemme jeres virke og arbejde i kærlighed, som I har vist mod hans navn, i det at I har betjent for de hellige, og sandelig betjener.
Heb 6:10 For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister.
[Heb 6:11 DK-KJV] Og vi ønsker at enhver af jer fremviser den samme flid til den fulde forsikring af håb indtil enden:
Heb 6:11 And we desire that every one of you do shew the same diligence to the full assurance of hope unto the end:
[Heb 6:12 DK-KJV] Så I ikke er dovne, men følgere af dem som gennem tro og tålmodighed arver løfterne.
Heb 6:12 That ye be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises.
[Heb 6:13 DK-KJV] For da Gud lavede løfte til Abraham, fordi han kunne sværge via nogen større, svor han via sigselv,
Heb 6:13 For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he sware by himself,
[Heb 6:14 DK-KJV] Og siger, Med en sikker velsignelse vil jeg velsigne dig, og ved at multiplicere vil jeg multiplicere dig.
Heb 6:14 Saying, Surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee.
[Heb 6:15 DK-KJV] Og sådant, efter han tålmodigt havde udholdt, modtog han løftet.
Heb 6:15 And so, after he had patiently endured, he obtained the promise.
[Heb 6:16 DK-KJV] For mennesker sværger sandelig via den større: og en ed som bekræftelse er for dem en ende på al strid.
Heb 6:16 For men verily swear by the greater: and an oath for confirmation is to them an end of all strife.
[Heb 6:17 DK-KJV] Hvori Gud, som mere i overflod er villig til at vise til løftes arvinger hans råds uforanderlighed, bekræftede det gennem en ed:
Heb 6:17 Wherein God, willing more abundantly to shew unto the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath:
[Heb 6:18 DK-KJV] Så gennem 2 uforanderlige ting, i hvilke det var umuligt for Gud at lyve, måtte vi ha’ en stærk trøst, som har flygtet efter tilflugt for at tage fat på det håb sat foran os:
Heb 6:18 That by two immutable things, in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us:
[Heb 6:19 DK-KJV] Hvilket håb vi har som et anker for sjælen, både sikker og grundfæstet, og som går ind i det indenfor sløret;
Heb 6:19 Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and stedfast, and which entereth into that within the veil;
[Heb 6:20 DK-KJV] Hvor forløberen for os er gået ind, ja Jesus, som er gjort til en ypperstepræst efter Melchizedeks orden.
Heb 6:20 Whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest for ever after the order of Melchisedec.
[Heb 7:1 DK-KJV] For denne Melchizedek, Salems konge, præsten fra den allerhøjeste Gud, som mødte Abraham der vendte tilbage fra slagtningerne af kongerne, og velsignede ham;
Heb 7:1 For this Melchisedec, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him;
[Heb 7:2 DK-KJV] Til hvem Abraham også gav en tiendedel af alt; som først ved at være fortolket er Konge af retfærdighed, og efter det også Konge af Salem, hvilket er, Konge af fred;
Heb 7:2 To whom also Abraham gave a tenth part of all; first being by interpretation King of righteousness, and after that also King of Salem, which is, King of peace;
[Heb 7:3 DK-KJV] Uden far, uden mor, uden afstamning, som hverken har ha’ begyndelse på dage, eller ende på liv; men lavet ligesom Guds Søn; forbli’r en præst kontinuerligt.
Heb 7:3 Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life; but made like unto the Son of God; abideth a priest continually.
[Heb 7:4 DK-KJV] Overvej nu hvor stor denne mand var, til hvem selv patriarken Abraham gav tiende af byttet.
Heb 7:4 Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the tenth of the spoils.
[Heb 7:5 DK-KJV] Og sandelig de der er af Levis sønner, som modtog præsteskabetsembedet, har en befaling til at ta’ tiende af folket ifølge loven, det er, af deres brødre, nu da de kom ud af Abrahams lænder:
Heb 7:5 And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham:
[Heb 7:6 DK-KJV] Men han hvis afstamning ikke er regnet fra dem modtog tiende af Abraham, og velsignede ham der havde løfterne.
Heb 7:6 But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises.
[Heb 7:7 DK-KJV] Og uden al modsigelse den mindre er velsignet af den bedre.
Heb 7:7 And without all contradiction the less is blessed of the better.
[Heb 7:8 DK-KJV] Og her modtager mænd der dør tiende; men der modtager han dem, af hvem det er bevidnet at han lever.
Heb 7:8 And here men that die receive tithes; but there he receiveth them, of whom it is witnessed that he liveth.
[Heb 7:9 DK-KJV] Og da må jeg sådant sige, Også Levi, som modtager tiende, betalte tiende i Abraham.
Heb 7:9 And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, payed tithes in Abraham.
[Heb 7:10 DK-KJV] For han var stadig i hans faders lænder, da Melchizedek mødte ham.
Heb 7:10 For he was yet in the loins of his father, when Melchisedec met him.
[Heb 7:11 DK-KJV] Hvis perfektion derfor var via det Levitiske præsteskab, (for under det modtog folket loven,) hvilket yderligere behov var der så for at en anden præst skulle opstå efter Melchizedeks orden, og ikke kaldes efter Aarons orden?
Heb 7:11 If therefore perfection were by the Levitical priesthood, (for under it the people received the law,) what further need was there that another priest should rise after the order of Melchisedec, and not be called after the order of Aaron?
[Heb 7:12 DK-KJV] For når det præsteskab bli’r forandret, er der også ud af nødvendighed lavet en forandring af loven.
Heb 7:12 For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law.
[Heb 7:13 DK-KJV] For han om hvem disse ting er talt tilhører en anden stamme, af hvilken ingen mand gav betjening for ved alteret.
Heb 7:13 For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar.
[Heb 7:14 DK-KJV] For det er indlysende at vor Herre sprang ud af Judah; om denne stamme talte Moses ingenting om angående præsteskab.
Heb 7:14 For it is evident that our Lord sprang out of Juda; of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood.
[Heb 7:15 DK-KJV] Og det er endnu mere indlysende: på grund af at der efter Melchizedeks lighed opstår der en anden præst.
Heb 7:15 And it is yet far more evident: for that after the similitude of Melchisedec there ariseth another priest,
[Heb 7:16 DK-KJV] Som er lavet, ikke efter en kødelig befalings lov, men efter kraften af et endeløst liv.
Heb 7:16 Who is made, not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life.
[Heb 7:17 DK-KJV] For han vidner, Du er en præst for evigt efter Melchizedeks orden.
Heb 7:17 For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
[Heb 7:18 DK-KJV] For der er sandelig en ophævelse af den befaling der var før på grund af dens svaghed og ufordelagtighed.
Heb 7:18 For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof.
[Heb 7:19 DK-KJV] For loven gjorde ingenting perfekt, men det gjorde indbringningen af et bedre håb; gennem hvilket vi drages tæt indtil Gud.
Heb 7:19 For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did; by the which we draw nigh unto God.
[Heb 7:20 DK-KJV] Og eftersom han ikke var gjort til en præst uden en ed:
Heb 7:20 And inasmuch as not without an oath he was made priest:
[Heb 7:21 DK-KJV] (For de præster var lavet uden en ed; men denne med en ed via ham der sagde til ham, Herren sværgede og vil ikke angre, Du er en præst for evigt efter Melchizedeks orden:)
Heb 7:21 (For those priests were made without an oath; but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec:)
[Heb 7:22 DK-KJV] Gennem så meget var Jesus gjort til en kaution for et bedre testamente.
Heb 7:22 By so much was Jesus made a surety of a better testament.
[Heb 7:23 DK-KJV] Og de var sandelig mange præster, fordi de ikke var tilladt at fortsætte på grund af døden:
Heb 7:23 And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death:
[Heb 7:24 DK-KJV] Men denne mand, har et uforanderligt præsteskab, fordi han fortsætter evigt.
Heb 7:24 But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood.
[Heb 7:25 DK-KJV] Derfor er han også i stand til fuldstændig at frelse dem til der kommer til Gud via ham, eftersom han altid lever for at lave forbøn for dem.
Heb 7:25 Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them.
[Heb 7:26 DK-KJV] For en sådan ypperstepræst iklædte os, som er hellig, harmløs, ubesmittet, adskilt fra syndere, og lavet højere end himlene;
Heb 7:26 For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens;
[Heb 7:27 DK-KJV] Som ikke daglig behøver, som de ypperstepræster, at tilbyde et offer, først for sine egne synder, og så for folkets: for dette gjorde han 1 gang, da han tilbød sigselv.
Heb 7:27 Who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people’s: for this he did once, when he offered up himself.
[Heb 7:28 DK-KJV] For loven stiller mænd frem til ypperstepræster som har skrøbelighed; men edsordet, som var siden loven, stiller Sønnen frem, som er indviet for evig og altid.
Heb 7:28 For the law maketh men high priests which have infirmity; but the word of the oath, which was since the law, maketh the Son, who is consecrated for evermore.
[Heb 8:1 DK-KJV] Nu om de ting som vi har talt, dette er summen: Vi har en sådan ypperstepræst, som er sat på den højre hånd af Majestætens trone i himlene; 
Heb 8:1 Now of the things which we have spoken this is the sum: We have such an high priest, who is set on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens;
[Heb 8:2 DK-KJV] En betjener af helligdommen, og af det sande tabernakel, som Herren rejste, og ikke mennesket.
Heb 8:2 A minister of the sanctuary, and of the true tabernacle, which the Lord pitched, and not man.
[Heb 8:3 DK-KJV] For enhver ypperstepræst er ordineret til at tilbyde gaver og ofre: derfor er det af nødvendighed at denne mand også har noget at tilbyde.
Heb 8:3 For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices: wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer.
[Heb 8:4 DK-KJV] For hvis han var på jord, skulle han ikke være en præst, eftersom der er præster der tilbyder gaver ifølge loven:
Heb 8:4 For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law:
[Heb 8:5 DK-KJV] Som tjener for eksemplet og skyggen af himmelske ting, som Moses var formanet af Gud da han var ved at bygge tabernaklet: for, Se til, siger han, at du laver alle ting efter skabelonen der var vist til dig på bjerget.
Heb 8:5 Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount.
[Heb 8:6 DK-KJV] Men nu har han opnået en mere fremragende tjeneste, via hvor meget han også er en mægler for en bedre pagt, som var etableret på bedre løfter.
Heb 8:6 But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.
[Heb 8:7 DK-KJV] For hvis den første pagt havde været fejlfri, da skulle intet sted ha’ været søgt for det andet.
Heb 8:7 For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.
[Heb 8:8 DK-KJV] For efter at ha’ fundet fejl hos dem, siger ham, Læg mærke til, de dage kommer, siger Herren, når jeg vil lave en ny pagt med Israels hus og med Judahs hus
Heb 8:8 For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:
[Heb 8:9 DK-KJV] Ikke efter den pagt som jeg lavede med deres fædre på dagen hvor jeg tog dem ved hånden og ledte dem ud af Egyptens land; fordi de ikke fortsatte i min pagt, og jeg værdsatte dem ikke, siger Herren.
Heb 8:9 Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.
[Heb 8:10 DK-KJV] For dette er pagten som jeg vil lave med Israels hus efter de dage, siger Herre; Jeg vil lægge mine love ind i deres sind, og skrive dem i deres hjerter: og jeg vil være en Gud for dem, og de skal være et folk for mig:
Heb 8:10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:
[Heb 8:11 DK-KJV] Og de skal ikke undervise enhver mand hans næste, og enhver mand hans bror, og sige, Kend Herren: for alle skal kende mig, fra den mindste til den største.
Heb 8:11 And they shall not teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.
[Heb 8:12 DK-KJV] For jeg vil være barmhjertig overfor deres uretfærdighed, og deres synder og deres fejltrin vil jeg ikke huske mere.
Heb 8:12 For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.
[Heb 8:13 DK-KJV] I det han siger, En ny pagt, har han gjort den første gammel. Nu den som forfalder og bli’r gammel er klar til at forsvinde.
Heb 8:13 In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.
[Heb 9:1 DK-KJV] Så sandelig havde den første pagt også ritualer med guddommelig tjeneste, og en verdslig helligdom.
Heb 9:1 Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary.
[Heb 9:2 DK-KJV] For der var lavet et tabernakel; det første, hvori lysestagen var, og bordet, og skuebrødet; som er kaldet helligdommen.
Heb 9:2 For there was a tabernacle made; the first, wherein was the candlestick, and the table, and the shewbread; which is called the sanctuary.
[Heb 9:3 DK-KJV] Og efter det andet forhæng, tabernaklet som er kaldet det Helligste af alt;
Heb 9:3 And after the second veil, the tabernacle which is called the Holiest of all;
[Heb 9:4 DK-KJV] Som havde guldrøgelsesbrænderen, og pagtsarken belagt rundtom med guld, hvori guldpotten var der havde manna, og Aarons stav der spirede, og pagtstavlerne;
Heb 9:4 Which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron’s rod that budded, and the tables of the covenant;
[Heb 9:5 DK-KJV] Og over det herlighedens kerubere der skyggede over barmhjertighedssædet; om hvilket vi ikke nu kan tale særligt om.
Heb 9:5 And over it the cherubims of glory shadowing the mercyseat; of which we cannot now speak particularly.
[Heb 9:6 DK-KJV] Nu da disse ting var således forordnet, gik præsterne altid først ind i det første tabernakel, for at fuldføre Gudstjenesten.
Heb 9:6 Now when these things were thus ordained, the priests went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God.
[Heb 9:7 DK-KJV] Men i det andet gik ypperstepræsten alene ind 1 gang hvert år, og ikke uden blod, som han tilbød for sigselv, og for folkets fejltagelser.
Heb 9:7 But into the second went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself, and for the errors of the people:
[Heb 9:8 DK-KJV] Den Hellige Ånd tilkendegiver dette, at vejen ind i det helligste af alt endnu ikke var synliggjort, mens det første tabernakel stadig var stående:
Heb 9:8 The Holy Ghost this signifying, that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing:
[Heb 9:9 DK-KJV] Hvilket var en figur på den tid der dengang var, på hvilket der både var tilbudt gaver og ofre, der ikke kunne gøre ham der gjorde tjenesten perfekt, som angår samvittigheden;
Heb 9:9 Which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices, that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience;
[Heb 9:10 DK-KJV] Som kun bestod af madvarer og drikkevarer, og forskellige vaskninger, og kødelige ritualer, som var pålagt dem indtil tiden for kursændring.
Heb 9:10 Which stood only in meats and drinks, and divers washings, and carnal ordinances, imposed on them until the time of reformation.
[Heb 9:11 DK-KJV] Men Kristus er kommet som ypperstepræst for de kommende goder, gennem et større og mere perfekt tabernakel, ikke lavet med hænder, det vil sige, ikke af denne bygning;
Heb 9:11 But Christ being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building;
[Heb 9:12 DK-KJV] Heller ikke via blodet fra geder og kalve, men via hans eget blod gik han ind i det hellige sted en gang for alle, ved for os at ha’ opnået evig forløsning.
Heb 9:12 Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us.
[Heb 9:13 DK-KJV] For hvis blodet fra tyre og geder, og asken fra en kvie som stænkes på den urene, tilfredsstiller for rensningen af kødet: 
Heb 9:13 For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh:
[Heb 9:14 DK-KJV] Hvor meget mere skal Kristus’ blod, han som gennem den evige Ånd tilbød sigselv uplettet til Gud, rense jeres samvittighed fra døde gerninger til at tjene den levende Gud?
Heb 9:14 How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God?
[Heb 9:15 DK-KJV] Og på grund af det er han mægleren for det nye testamente, for ved hjælp af døden, at forløse overtrædelserne der var under det første testamente, for at de som er kaldet måtte modtage løftet om den evigvarende arv.
Heb 9:15 And for this cause he is the mediator of the new testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance.
[Heb 9:16 DK-KJV] For hvor et testamente er, der må også af nødvendighed være døden af testatoren.
Heb 9:16 For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator.
[Heb 9:17 DK-KJV] For et testamente træder i kraft efter mennesker er døde: ellers er det uden styrke overhovedet mens testatoren lever.
Heb 9:17 For a testament is of force after men are dead: otherwise it is of no strength at all while the testator liveth.
[Heb 9:18 DK-KJV] Hvorpå det første testamente heller ikke var helliget uden blod.
Heb 9:18 Whereupon neither the first testament was dedicated without blood.
[Heb 9:19 DK-KJV] For da Moses havde talt alle forskrifter for hele folket ifølge loven, tog han blodet fra kalve og geder, med vand, og skarlagenrødt uld, og isopstav, og stænkede både bogen, og hele folket,
Heb 9:19 For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats, with water, and scarlet wool, and hyssop, and sprinkled both the book, and all the people,
[Heb 9:20 DK-KJV] Og siger, Dette er blodet fra testamentet som Gud har indskærpet til jer.
Heb 9:20 Saying, This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you.
[Heb 9:21 DK-KJV] Desuden stænkede han både tabernaklet, og alle tjenestens kar, med blod.
Heb 9:21 Moreover he sprinkled with blood both the tabernacle, and all the vessels of the ministry.
[Heb 9:22 DK-KJV] Og næsten alle ting er via loven renset med blod; og uden blodsudgydelsen er ingen forløsning.
Heb 9:22 And almost all things are by the law purged with blood; and without shedding of blood is no remission.
[Heb 9:23 DK-KJV] Det var derfor nødvendigt at skabelonerne på tingene i himlene skulle bli’ renset med disse; men de himmelske ting demselv med bedre ofre end disse.
Heb 9:23 It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with these; but the heavenly things themselves with better sacrifices than these.
[Heb 9:24 DK-KJV] For Kristus er ikke gået ind i de hellige steder lavet med hænder, som er figurerne af den sande; men ind i himlen denselv, for nu at vise sig i Guds nærvær for os:
Heb 9:24 For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true; but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us:
[Heb 9:25 DK-KJV] Heller ikke at han skulle tilbyde sigselv ofte, som ypperstepræsten der går ind i det hellige sted hvert år med blod fra andre;
Heb 9:25 Nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others;
[Heb 9:26 DK-KJV] For så måtte han ofte ha’ lidt’ siden grundlæggelsen af denne verden: men nu en gang for alle ved denne verdens ende har han vist sig at fjerne synd gennem at ofre sigselv.
Heb 9:26 For then must he often have suffered since the foundation of the world: but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself.
[Heb 9:27 DK-KJV] Og som det er fastsat for mennesker at dø en gang, men efter dette dommen:
Heb 9:27 And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment:
[Heb 9:28 DK-KJV] Sådant var Kristus tilbudt en gang for alle for at bære synderne for mange; og for dem der kigger efter ham skal han vise sig anden gang uden synd til frelse.
Heb 9:28 So Christ was once offered to bear the sins of many; and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation.
[Heb 10:1 DK-KJV] For loven som har en skygge af gode ting der kommer, og ikke selve billedet på de ting, kan aldrig med de ofre som de kontinuerlig tilbød år efter år gøre dem der kommer til den perfekte.
Heb 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect.
[Heb 10:2 DK-KJV] For så ville de ikke ha’ stoppet med at bli’ tilbudt? eftersom tilbederne der var renset en gang ikke længere skulle ha’ haft nogen samvittighed om synder.
Heb 10:2 For then would they not have ceased to be offered? because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins.
[Heb 10:3 DK-KJV] Men i de ofre er der igen lavet en ihukommelse om synder hvert år.
Heb 10:3 But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year.
[Heb 10:4 DK-KJV] For det er ikke muligt at blodet fra tyre og fra geder skulle fjerne synder.
Heb 10:4 For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins.
[Heb 10:5 DK-KJV] Da han derfor kommer ind i denne verden, siger han, Offer og offergave ville du ikke, men en krop har du forberedt mig:
Heb 10:5 Wherefore when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me:
[Heb 10:6 DK-KJV] I brændoffergaver og ofre for synd har du intet velbehag haft.
Heb 10:6 In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure.
[Heb 10:7 DK-KJV] Da sagde jeg, Se, jeg kommer (det er skrevet om mig i den fysiske bog,) for at gøre din vilje, Kæreste Gud. Se – Sa 40:7
Heb 10:7 Then said I, Lo, I come (in the volume of the book it is written of me,) to do thy will, O God.
[Heb 10:8 DK-KJV] Ovenpå det sagde han, Offer og offergave og brændoffergaver og offergave for synd ville du ikke, og har heller ikke velbehag deri; det som er tilbudt via loven;
Heb 10:8 Above when he said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein; which are offered by the law;
[Heb 10:9 DK-KJV] Da sagde han, Se, jeg kommer for at gøre din vilje, Kæreste Gud. Han fjerner den første, så han må etablere den anden.
Heb 10:9 Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second.
[Heb 10:10 DK-KJV] Ved hvilkens vilje vi er helliggjort gennem at Jesus Kristus tilbød sin krop en gang for alle.
Heb 10:10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
[Heb 10:11 DK-KJV] Og enhver præst står daglig i betjeningen og tilbyder ofte af de samme ofre, som aldrig kan fjerne synder:
Heb 10:11 And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins:
[Heb 10:12 DK-KJV] Men denne mand, sad ned på Guds højre hånd, efter at han havde tilbudt et offer for synder for evigt;
Heb 10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God;
[Heb 10:13 DK-KJV] Og fra da af venter han indtil hans fjender er lavet til hans fodskammel.
Heb 10:13 From henceforth expecting till his enemies be made his footstool.
[Heb 10:14 DK-KJV] For via én offergave har han for altid perfektioneret dem der er helliggjort.
Heb 10:14 For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified.
[Heb 10:15 DK-KJV] Hvorom den Hellige Ånd også er et vidne for os: for efter det har han før sagt,
Heb 10:15 Whereof the Holy Ghost also is a witness to us: for after that he had said before,
[Heb 10:16 DK-KJV] Dette er den pagt som jeg vil lave med dem efter de dage, siger Herren, jeg vil lægge mine love ind i deres hjerter, og i deres sind vil jeg skrive dem;
Heb 10:16 This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them;
[Heb 10:17 DK-KJV] Og deres synder og fejltrin vil jeg ikke huske mere.
Heb 10:17 And their sins and iniquities will I remember no more.
[Heb 10:18 DK-KJV] Nu hvor der er forløsning fra disse, er der ikke mere offergave for synd.
Heb 10:18 Now where remission of these is, there is no more offering for sin.
[Heb 10:19 DK-KJV] Ved derfor at ha’, brødre, frimodighed til at gå ind i det helligste via Jesus’ blod,
Heb 10:19 Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus,
[Heb 10:20 DK-KJV] Via en ny og levende vej, som han har indviet for os, gennem forhænget, det vil sige, hans kød;
Heb 10:20 By a new and living way, which he hath consecrated for us, through the veil, that is to say, his flesh;
[Heb 10:21 DK-KJV] Og ved at ha’ en ypperstepræst over Guds hus:
Heb 10:21 And having an high priest over the house of God;
[Heb 10:22 DK-KJV] Lad os komme nær med et sandt hjerte i fuld forsikring i tro, ved at ha’ vore hjerter stænket fra en ond samvittighed, og vore kroppe vasket med rent vand.
Heb 10:22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water.
[Heb 10:23 DK-KJV] Lad os holde fast i vores trosbekendelse uden vaklen; (for han der lovede er trofast;)
Heb 10:23 Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)
[Heb 10:24 DK-KJV] Og lad os betragte hinanden for at provokere til kærlighed og gode gerninger:
Heb 10:24 And let us consider one another to provoke unto love and to good works:
[Heb 10:25 DK-KJV] Og ikke glemme at forsamle osselv, som nogle synes at gøre; men forman hinanden: og endnu mere nu, som I ser dagen nærmer sig.
Heb 10:25 Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.
[Heb 10:26 DK-KJV] For hvis vi synder med vilje efter at vi har modtaget kundskaben om sandheden, er der ikke længer noget offer for synder.
Heb 10:26 For if we sin wilfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins,
[Heb 10:27 DK-KJV] Men et bestemt frygtsomt kiggende efter dom og brændende harme, som skal fortære modstanderne.
Heb 10:27 But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries.
[Heb 10:28 DK-KJV] Han der foragtede Moses’ lov døde uden barmhjertighed under 2 eller 3 vidneforklaringer:
Heb 10:28 He that despised Moses’ law died without mercy under two or three witnesses:
[Heb 10:29 DK-KJV] Af hvor meget hårdere straf, tror I, han skal bli’ tænkt værdig, som har trådt Guds Søn under fode, og har anset pagtsblodet, hvormed han var helliggjort, for at være en uhellig ting, og har trodset nådens Ånd?
Heb 10:29 Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace?
[Heb 10:30 DK-KJV] For vi kender ham der har sagt, Hævn tilhøre mig, jeg vil tilbagebetale, siger Herren. Og igen, Herren skal dømme hans folk.
Heb 10:30 For we know him that hath said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, The Lord shall judge his people.
[Heb 10:31 DK-KJV] Det er en frygtelig ting at falde ind i hænderne på den levende Gud.
Heb 10:31 It is a fearful thing to fall into the hands of the living God.
[Heb 10:32 DK-KJV] Men husk på de gamle dage, i hvilke, efter I var oplyste, udholdt I en stor kamp af lidelser;
Heb 10:32 But call to remembrance the former days, in which, after ye were illuminated, ye endured a great fight of afflictions;
[Heb 10:33 DK-KJV] Delvist, mens I var lavet til et skuespil både gennem bebrejdelser og lidelser; og delvist, mens I blev venner med dem der var brugt til det. 
Heb 10:33 Partly, whilst ye were made a gazingstock both by reproaches and afflictions; and partly, whilst ye became companions of them that were so used.
[Heb 10:34 DK-KJV] For I havde medlidenhed med mig i mine lænker, og tog med glæde imod plyndringen af jeres gods, ved at vide i jerselv at I i himlen har en bedre og en vedblivende substans.
Heb 10:34 For ye had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance.
[Heb 10:35 DK-KJV] Kast derfor ikke jeres samvittighed væk, som har en stor tilbagebetaling.
Heb 10:35 Cast not away therefore your confidence, which hath great recompence of reward.
[Heb 10:36 DK-KJV] For I har brug for tålmodighed, så, efter I har gjort Guds vilje, måtte I modtage løftet.
Heb 10:36 For ye have need of patience, that, after ye have done the will of God, ye might receive the promise.
[Heb 10:37 DK-KJV] For stadig en lille stund, og han der skal komme vil komme, og vil ikke vente.
Heb 10:37 For yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry.
[Heb 10:38 DK-KJV] Nu skal den retfærdige leve via tro: men hvis der er en mand der trækker sig tilbage, skal min sjæl intet velbehag ha’ i ham.
Heb 10:38 Now the just shall live by faith: but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him.
[Heb 10:39 DK-KJV] Men vi er ikke af dem som trækker sig tilbage til tilintetgørelse; men af dem der tror på sjælens frelse.
Heb 10:39 But we are not of them who draw back unto perdition; but of them that believe to the saving of the soul.
[Heb 11:1 DK-KJV] Nu er tro substansen af de ting man håber på, beviset på tingene man ikke ser.
Heb 11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
[Heb 11:2 DK-KJV] For via den modtog de ældste en god rapport.
Heb 11:2 For by it the elders obtained a good report.
[Heb 11:3 DK-KJV] Gennem tro forstår vi at verdenerne var indrammet via Guds ord, sådant at tingene som er set ikke var lavet af tingene som dukker op.
Heb 11:3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.
[Heb 11:4 DK-KJV] Via tro tilbød Abel et mere fremragende offer til Gud end Kain, hvorved han opnåede vidnesbyrd om at han var retskaffen, Gud vidner om hans gaver: og via det taler han selvom han var død.
Heb 11:4 By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh.
[Heb 11:5 DK-KJV] Via tro var Enok transformeret så han ikke skulle se døden: og var ikke fundet, fordi Gud havde transformeret ham: for før hans transformation havde han dette vidnesbyrd, at han behagede Gud.
Heb 11:5 By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God.
[Heb 11:6 DK-KJV] Men uden tro er det umuligt at behage ham, for han der kommer til Gud må tro at han er, og at han er en belønner af dem der flittigt søger ham.
Heb 11:6 But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.
[Heb 11:7 DK-KJV] Via tro forberedte Noah, bevæget med frygt, en ark til hans hus’ frelse, ved at være advaret af Gud om ting der endnu ikke var set; via hvilken han fordømte denne verden, og blev arving af den retfærdighed som er via tro.
Heb 11:7 By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith.
[Heb 11:8 DK-KJV] Via tro adlød Abraham, da han var kaldet til at gå ud til et sted som han senere skulle modtage som en arv; og han gik ud, uden at vide hvorhen han gik.
Heb 11:8 By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed; and he went out, not knowing whither he went.
[Heb 11:9 DK-KJV] Via tro opholdt han sig i løfternes land, som i et fremmed land, ved at bo i tabernakler med Isak og Jacob, arvinger med ham af det samme løfte:
Heb 11:9 By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:
[Heb 11:10 DK-KJV] For han kiggede efter en by som har fundamenter, hvis bygningsmand og skaber er Gud.
Heb 11:10 For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God.
[Heb 11:11 DK-KJV] Gennem tro modtog Sara hendeselv også styrke til at undfange sæd, og var forløst af et barn da hun var blevet for gammel. fordi hun dømte ham trofast som havde lovet det.
Heb 11:11 Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised.
[Heb 11:12 DK-KJV] Derfor sprang der ja af én, og ham så godt som død, så’ mange som himlens stjerner i skarer, og som sandet som er på stranden utallige.
Heb 11:12 Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable.
[Heb 11:13 DK-KJV] Alle disse døde i tro, ved ikke at ha’ modtaget løfterne, men ved at ha’ set dem på afstand, og var overbevist af dem, og omfavnet af dem, og bekendte at de var fremmede og pilgrimme på jorden.
Heb 11:13 These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth.
[Heb 11:14 DK-KJV] For de der siger sådanne ting erklærer ligeud at de søger et land.
Heb 11:14 For they that say such things declare plainly that they seek a country.
[Heb 11:15 DK-KJV] Og sandelig, hvis de havde været opmærksomme på det land hvorfra de kom ud af, kunne de ha’ haft mulighed for at vende tilbage. 
Heb 11:15 And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned.
[Heb 11:16 DK-KJV] Men nu ønskede de sig et bedre land, det er, et himmelsk: derfor skammer Gud sig ikke over at kaldes deres Gud: for han har forberedt en by til dem.
Heb 11:16 But now they desire a better country, that is, an heavenly: wherefore God is not ashamed to be called their God: for he hath prepared for them a city.
[Heb 11:17 DK-KJV] Via tro tilbød Abraham Isak, da han var prøvet: og han der havde modtaget løfterne tilbød hans eneste avlede søn,
Heb 11:17 By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac: and he that had received the promises offered up his only begotten son,
[Heb 11:18 DK-KJV] Om hvem det var sagt, At i Isak skal din sæd kaldes:
Heb 11:18 Of whom it was said, That in Isaac shall thy seed be called:
[Heb 11:19 DK-KJV] Som regnede med at Gud var i stand til at oprejse ham, ja fra de døde; hvorfra han også modtog ham i en skikkelse.
Heb 11:19 Accounting that God was able to raise him up, even from the dead; from whence also he received him in a figure.
[Heb 11:20 DK-KJV] Via tro velsignede Isak, Jacob og Esau vedrørende ting som kommer.
Heb 11:20 By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come.
[Heb 11:21 DK-KJV] Via tro velsignede Jacob begge Josephs sønner, da han var døende; og tilbad, efter at ha’ lænet sig mod toppen af hans stav.
Heb 11:21 By faith Jacob, when he was a dying, blessed both the sons of Joseph; and worshipped, leaning upon the top of his staff.
[Heb 11:22 DK-KJV] Via tro nævnte Joseph Israels børns udrejse, da han døde; og gav befaling vedrørende hans knogler.
Heb 11:22 By faith Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel; and gave commandment concerning his bones.
[Heb 11:23 DK-KJV] Via tro var Moses gemt 3 måneder af hans forældre, da han var født, fordi de så’ han var et ordentligt barn; og de var ikke bange for kongens befaling.
Heb 11:23 By faith Moses, when he was born, was hid three months of his parents, because they saw he was a proper child; and they were not afraid of the king’s commandment.
[Heb 11:24 DK-KJV] Via tro afviste Moses, da han var blevet ældre, at bli’ kaldt sønnen af Faraos datter.
Heb 11:24 By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh’s daughter;
[Heb 11:25 DK-KJV] Ved hellere at vælge at udholde lidelse med Guds folk, end at nyde velbehagelighederne af synd for en tid;
Heb 11:25 Choosing rather to suffer affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season;
[Heb 11:26 DK-KJV] Ved at anse Kristus’ bebrejdelse af større værdi end Egyptens skatte: for han havde respekt for tilbagebetalingen.
Heb 11:26 Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt: for he had respect unto the recompence of the reward.
[Heb 11:27 DK-KJV] Via tro forlod han Egypten, og frygtede ikke kongens arrigskab: for han udholdt, somom han så’ ham som er usynlig.
Heb 11:27 By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king: for he endured, as seeing him who is invisible.
[Heb 11:28 DK-KJV] Gennem tro holdt han påsken, og stænkningen af blod, for ikke at han der destruerede de førstefødte skulle røre dem.
Heb 11:28 Through faith he kept the passover, and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them.
[Heb 11:29 DK-KJV] Via tro passerede de gennem det Røde hav som gennem tørt land: hvilket Egypterne også prøvede at gøre og druknede.
Heb 11:29 By faith they passed through the Red sea as by dry land: which the Egyptians assaying to do were drowned.
[Heb 11:30 DK-KJV] Via tro faldt Jerikos mure, efter de var gået rundt om den i 7 dage.
Heb 11:30 By faith the walls of Jericho fell down, after they were compassed about seven days.
[Heb 11:31 DK-KJV] Via tro forulykkede skøgen Rahab ikke med dem der ikke troede, da hun modtog spionerne med fred. 
Heb 11:31 By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace.
[Heb 11:32 DK-KJV] Og hvad skal jeg mere sige? for tiden vil fejle mig at fortælle om Gedeon, og Barak, og om Samson, og om Jefthæ; om David også, og Samuel, og om profeterne:
Heb 11:32 And what shall I more say? for the time would fail me to tell of Gedeon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthae; of David also, and Samuel, and of the prophets:
[Heb 11:33 DK-KJV] Som gennem tro opslugte kongeriger, udvirkede retfærdighed, opnåede løfter, stoppede munden fra løver,
Heb 11:33 Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions,
[Heb 11:34 DK-KJV] Slukkede ildens voldsomhed, undveg sværdets æg, var gjort stærk ud af svaghed, blev tapper i kamp, vendte for at kæmpe mod de fremmedes hære.
Heb 11:34 Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens.
[Heb 11:35 DK-KJV] Kvinder modtog deres døde der var rejst til live igen: og andre var tortureret, ved ikke at acceptere forløsning; så de måtte opnå en bedre opstandelse:
Heb 11:35 Women received their dead raised to life again: and others were tortured, not accepting deliverance; that they might obtain a better resurrection:
[Heb 11:36 DK-KJV] Og andre havde prøvelse fra grusomme håninger og piskninger, ja, desuden af lænker og fængslinger:
Heb 11:36 And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment:
[Heb 11:37 DK-KJV] De var stenet, de var savet i stykker, var fristet, var slået ihjel med sværdet: de vandrede rundt i fåreskind og gedeskind; ved at være nødlidende, lidende, plagede;
Heb 11:37 They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword: they wandered about in sheepskins and goatskins; being destitute, afflicted, tormented;
[Heb 11:38 DK-KJV] (Af hvem denne verden ikke var værdig:) de vandrede i ørkener, og på bjerge, og i jordens huler og grotter
Heb 11:38 (Of whom the world was not worthy:) they wandered in deserts, and in mountains, and in dens and caves of the earth.
[Heb 11:39 DK-KJV] Og alle disse, ved at ha’ opnået en god rapport gennem tro, modtog ikke løftet:
Heb 11:39 And these all, having obtained a good report through faith, received not the promise:
[Heb 11:40 DK-KJV] Ved at Gud har udset nogle bedre ting for os, så de ikke uden os skulle bli’ gjort perfekte.
Heb 11:40 God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect.
[Heb 12:1 DK-KJV] Derfor eftersom vi også er omsluttet med så stor en sky af vidner, lad os lægge en hver vægt til side, og synden som så nemt besætter os, og lad os løbe løbet der er sat foran os med tålmodighed,
Heb 12:1 Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us,
[Heb 12:2 DK-KJV] Og kigge efter Jesus forfatteren og fuldbyrderen af vores tro; som for glæden der var sat foran ham udholdt korset, efter at ha’ foragtet skammen, og er sat ned på den højre hånd af Guds trone.
Heb 12:2 Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.
[Heb 12:3 DK-KJV] For betragt ham der udholdt sådan en modsigelse fra syndere imod sigselv, for ikke at I er trætte og modløse i jeres sind.
Heb 12:3 For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds.
[Heb 12:4 DK-KJV] I har stadig ikke stået imod indtil blod, efter at ha’ stridt imod synd.
Heb 12:4 Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin.
[Heb 12:5 DK-KJV] Og I har glemt den formaning som taler til jer som til børn, Min søn, foragt du ikke Herrens irettesættelse, bliv heller ikke modløs når du er irettesat af ham:
Heb 12:5 And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him:
[Heb 12:6 DK-KJV] For dem som Herren elsker irettesætter han, og pisker enhver søn som han modtager.
Heb 12:6 For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.
[Heb 12:7 DK-KJV] Hvis I udholder irettesættelsen, Gud handler med jer som med sønner; for hvilken søn er han hvem faderen ikke irettesætter?
Heb 12:7 If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not?
[Heb 12:8 DK-KJV] Men hvis I er uden irettesættelse, hvoraf alle er delagtige, da er I bastarder, og ikke sønner.
Heb 12:8 But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons.
[Heb 12:9 DK-KJV] Ydermere så har vi haft vores køds fædre som korrigerede os, og vi gav dem ærbødighed: skal vi så ikke meget mere være underkastet overfor åndernes Fader, og leve?
Heb 12:9 Furthermore we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence: shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits, and live?
[Heb 12:10 DK-KJV] For de irettesatte os så sandelig i nogle få dage efter deres eget velbehag; men han for vort bedste, så vi måtte være delagtige i hans hellighed.
Heb 12:10 For they verily for a few days chastened us after their own pleasure; but he for our profit, that we might be partakers of his holiness.
[Heb 12:11 DK-KJV] Nu ser ingen irettesættelse i nuet ud til at være glædelig, men grov; ikke desto mindre bagefter frembringer det den fredeligste frugt af retfærdighed for dem som er opøvet derigennem.
Heb 12:11 Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.
[Heb 12:12 DK-KJV] Opløft derfor hænderne som hænger ned, og de matte knæ;
Heb 12:12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees;
[Heb 12:13 DK-KJV] Og lav lige veje for jeres fødder, for ikke at det som er lamt er vendt væk fra vejen; men lad det hellere bli’ helbredt.
Heb 12:13 And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed.
[Heb 12:14 DK-KJV] Følg efter fred med alle mennesker, og hellighed, uden den skal intet menneske se Herren:
Heb 12:14 Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord:
[Heb 12:15 DK-KJV] Ved flittigt at ha’ kigget efter at ikke nogen mand fejler fra Guds nåde; for ikke at nogen rod af bitterhed springer frem og plager jer, og mange er besmittet derigennem;
Heb 12:15 Looking diligently lest any man fail of the grace of God; lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled;
[Heb 12:16 DK-KJV] For ikke at der er nogen der bedriver med hor, eller vanhellig person, som Esau, som for en skål mad solgte hans fødselsret.
Heb 12:16 Lest there be any fornicator, or profane person, as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright.
[Heb 12:17 DK-KJV] For I ved hvordan det var bagefter, da han ville ha’ arvet velsignelsen, var han forkastet: for han fandt intet sted for omvendelse, selvom han omhyggeligt søgte det med tårer. 
Heb 12:17 For ye know how that afterward, when he would have inherited the blessing, he was rejected: for he found no place of repentance, though he sought it carefully with tears.
[Heb 12:18 DK-KJV] For I er ikke kommet til bjerget der måtte bli’ rørt, og der brændte med ild, heller ikke til sorthed, og mørke, og storm,
Heb 12:18 For ye are not come unto the mount that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness, and darkness, and tempest,
[Heb 12:19 DK-KJV] Og en trompets lyd, og ordenes stemme; hvilken stemme de der hørte bønfaldte at ordet ikke skulle bli’ talt til dem mere:
Heb 12:19 And the sound of a trumpet, and the voice of words; which voice they that heard intreated that the word should not be spoken to them any more:
[Heb 12:20 DK-KJV] (For de kunne ikke udholde det som var befalet, Og hvis et dyr så meget som rørte bjerget, skal det bli’ stenet, eller gennembores med en pil:
Heb 12:20 (For they could not endure that which was commanded, And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned, or thrust through with a dart:
[Heb 12:21 DK-KJV] Og så forfærdeligt var synet, at Moses sagde, Jeg frygter og ryster overordentlig meget:)
Heb 12:21 And so terrible was the sight, that Moses said, I exceedingly fear and quake:)
[Heb 12:22 DK-KJV] Men I er kommet til Sions bjerg, og til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, og til en utællelig gruppe af engle,
Heb 12:22 But ye are come unto mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels,
[Heb 12:23 DK-KJV] Til generalforsamlingen og den førstefødtes kirke, som er indskrevet i himlen, og til Gud alles Dommer, og til retfærdige perfektionerede menneskers ånder,
Heb 12:23 To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect,
[Heb 12:24 DK-KJV] Og til Jesus mægleren for den nye pagt, og til stænkningens blod, der taler bedre ting end det fra Abel.
Heb 12:24 And to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel.
[Heb 12:25 DK-KJV] Se til at I ikke afviser ham der taler. For hvis de ikke undslap som nægtede ham der talte på jord, meget mere skal vi ikke undslippe, hvis vi vender os væk fra ham der taler fra himlen:
Heb 12:25 See that ye refuse not him that speaketh. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven:
[Heb 12:26 DK-KJV] Hvis stemme dengang rystede jorden: men nu har han lovet, og siger, Endnu en gang ryster jeg ikke kun jorden, men også himlen.
Heb 12:26 Whose voice then shook the earth: but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven.
[Heb 12:27 DK-KJV] Og dette ord, Endnu en gang, signalere fjernelsen af de ting der er rystet, som af ting der er lavet, så de ting som ikke kan bli’ rystet må bli’ tilbage.
Heb 12:27 And this word, Yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain.
[Heb 12:28 DK-KJV] Derfor modtager vi et kongerige som ikke kan bli’ fjernet, lad os ha’ nåde, hvorved vi må tjene Gud acceptabelt med ærbødighed og gudhengiven frygt:
Heb 12:28 Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear:
[Heb 12:29 DK-KJV] For vores Gud er en fortærende ild.
Heb 12:29 For our God is a consuming fire.
[Heb 13:1 DK-KJV] Lad broderlig kærlighed fortsætte.
Heb 13:1 Let brotherly love continue.
[Heb 13:2 DK-KJV] Vær ikke glemsom i at sørge for fremmede: for derved har nogle ubevidst sørget for engle.
Heb 13:2 Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares.
[Heb 13:3 DK-KJV] Husk på dem der er i lænker, som bundet med dem; og de som lider uretmæssigt, som ved også at være jerselv i kroppen.
Heb 13:3 Remember them that are in bonds, as bound with them; and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body.
[Heb 13:4 DK-KJV] Ægteskab er ærbart i alt, og sengen ubesmittet: men horebukke og de utro vil Gud dømme.
Heb 13:4 Marriage is honourable in all, and the bed undefiled: but whoremongers and adulterers God will judge.
[Heb 13:5 DK-KJV] Lad jeres konversation være uden griskhed; og vær tilfreds med sådanne ting som I har: for han har sagt, Jeg vil aldrig forlade dig, og heller ikke svigte dig. 
Heb 13:5 Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
[Heb 13:6 DK-KJV] Sådant at vi frimodigt må sige, Herren er min hjælper, og jeg vil ikke frygte hvad mennesker vil gøre med mig.
Heb 13:6 So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.
[Heb 13:7 DK-KJV] Husk på dem der har lederskab over jer, som har talt Guds ord til jer; følg deres tro, efter at ha’ betragtet enden på deres konversation. 
Heb 13:7 Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God: whose faith follow, considering the end of their conversation.
[Heb 13:8 DK-KJV] Jesus Kristus den samme i går, og i dag og for evigt.
Heb 13:8 Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.
[Heb 13:9 DK-KJV] Vær ikke ledt afsted med diverse og underlige doktriner. For det er en god ting at hjertet er etableret med nåde; ikke med madvarer, som ikke har gavnet dem der har været beskæftiget med det.
Heb 13:9 Be not carried about with divers and strange doctrines. For it is a good thing that the heart be established with grace; not with meats, which have not profited them that have been occupied therein.
[Heb 13:10 DK-KJV] Vi har et alter, hvoraf de ingen ret har til at spise som betjener tabernaklet
Heb 13:10 We have an altar, whereof they have no right to eat which serve the tabernacle.
[Heb 13:11 DK-KJV] For kroppene af de dyr, hvis blod af ypperstepræsten er bragt ind i helligdommen for synd, er brændt udenfor lejren.
Heb 13:11 For the bodies of those beasts, whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin, are burned without the camp.
[Heb 13:12 DK-KJV] Derfor led Jesus også udenfor porten, så han måtte helliggøre folket med hans eget blod.
Heb 13:12 Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate.
[Heb 13:13 DK-KJV] Lad os derfor gå ud til ham udenfor lejren, og bære hans bebrejdelse. 
Heb 13:13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach.
[Heb 13:14 DK-KJV] For her har vi ingen blivende by, men vi søger efter én der kommer.
Heb 13:14 For here have we no continuing city, but we seek one to come.
[Heb 13:15 DK-KJV] Lad os derfor kontinuerlig tilbyde offeret af ros til Gud via ham, det er, frugten fra vore læber der giver taksigelsesbønner til hans navn.
Heb 13:15 By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to his name.
[Heb 13:16 DK-KJV] Men glem ikke at gøre godt og at kommunikere: for Gud er godt tilfreds med sådanne ofre.
Heb 13:16 But to do good and to communicate forget not: for with such sacrifices God is well pleased.
[Heb 13:17 DK-KJV] Adlyd dem der har lederskab over jer, og underordne jerselv: for de våger over jeres sjæle, som de der må aflægge regnskab, så de må gøre det med glæde, og ikke med sorg: for det er ufordelagtigt for jer.
Heb 13:17 Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is unprofitable for you.
[Heb 13:18 DK-KJV] Bed for os: for vi stoler på at vi har en god samvittighed, i alle ting og villige til at leve hæderligt. 
Heb 13:18 Pray for us: for we trust we have a good conscience, in all things willing to live honestly.
[Heb 13:19 DK-KJV] Men jeg bønfalder jer endnu mere at gøre dette, så jeg hurtigere må bli’ genoprettet til jer.
Heb 13:19 But I beseech you the rather to do this, that I may be restored to you the sooner.
[Heb 13:20 DK-KJV] Nu da fredens Gud, der frembragte Jesus vor Herre tilbage fra de døde, denne store fårehyrde, gennem blodet fra den evigvarende pagt,
Heb 13:20 Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant,
[Heb 13:21 DK-KJV] Gør jer perfekte i ethvert godt virke til at gøre hans vilje, efter at ha’ udvirket i jer det som er velbehagelige i hans øjne, gennem Jesus Kristus; til hvem være herlighed for evigt og altid. Amen.
Heb 13:21 Make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is wellpleasing in his sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen.
[Heb 13:22 DK-KJV] Og jeg bønfalder jer, brødre, udhold formaningsordet: for jeg har skrevet et brev til jer med få ord.
Heb 13:22 And I beseech you, brethren, suffer the word of exhortation: for I have written a letter unto you in few words.
[Heb 13:23 DK-KJV] Ved I at vor broder Timoteus er sat i frihed; med hvem, hvis han snart kommer, vil jeg se jer.
Heb 13:23 Know ye that our brother Timothy is set at liberty; with whom, if he come shortly, I will see you.
[Heb 13:24 DK-KJV] Hyld alle dem der har myndighed over jer, og alle de hellige. Dem fra Italien hylder jer.
Heb 13:24 Salute all them that have the rule over you, and all the saints. They of Italy salute you.
[Heb 13:25 DK-KJV] Nåde være med jer alle. Amen. Skrevet til Hebræerne fra Italien, via Timoteus.
Heb 13:25 Grace be with you all. Amen. Written to the Hebrews from Italy by Timothy.