Ezras bog - 10 Kapitler - Ezra KJV 1769

Navnebetydning for Ezra = Nødhjælp

[Ezr 1:1 DK-KJV] Nu i kong Cyrus af Persiens første år, for at HERRENs ord via Jeremias mund måtte bli’ opfyldt, opvakte HERREN kong Cyrus af Persiens ånd, så han lavede en proklamation udover hele hans kongerige, og fik det også nedskrevet, som siger,
Ezr 1:1 Now in the first year of Cyrus king of Persia, that the word of the LORD by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying,
[Ezr 1:2 DK-KJV] Således siger kong Cyrus af Persien, Himlens Gud HERREN har givet mig alle jordens kongeriger; og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem, som er i Judah.
Ezr 1:2 Thus saith Cyrus king of Persia, The LORD God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth; and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah.
[Ezr 1:3 DK-KJV] Hvem er der blandt jer af hele hans folk? hans Gud er med ham, og lad ham gå op til Jerusalem, som er i Judah, og bygge HERRENs hus Israels Gud, (han er den Gud,) som er i Jerusalem.
Ezr 1:3 Who is there among you of all his people? his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the LORD God of Israel, (he is the God,) which is in Jerusalem.
[Ezr 1:4 DK-KJV] Og hvemsomhelst der på hvilketsomhelst sted bli’r tilbage hvor han opholder sig, lad mændene fra hans sted hjælpe ham med sølv, og med guld, og med gods, og med dyr, i tillæg til den frivillige offergave til Guds hus der er i Jerusalem.
Ezr 1:4 And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of his place help him with silver, and with gold, and with goods, and with beasts, beside the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem.
[Ezr 1:5 DK-KJV] Da rejste de ledende fædre sig op for Judah og Benjamin, og Leviterne, med alle dem hvis ånd Gud havde oprejst, for at gå op og bygge HERRENs hus som er i Jerusalem.
Ezr 1:5 Then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin, and the priests, and the Levites, with all them whose spirit God had raised, to go up to build the house of the LORD which is in Jerusalem.
[Ezr 1:6 DK-KJV] Og alle dem som var rundt dem styrkede deres hænder med kar af sølv, med guld, med gods, og med dyr, og med dyrebare ting, i tillæg til alt det der frivilligt var tilbudt.
Ezr 1:6 And all they that were about them strengthened their hands with vessels of silver, with gold, with goods, and with beasts, and with precious things, beside all that was willingly offered.
[Ezr 1:7 DK-KJV] Kong Cyrus frembragte også karrene fra HERRENs hus, som Nebuchadnezzar havde frembragt ud fra Jerusalem, og havde anbragt dem i hans guders hus;
Ezr 1:7 Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the LORD, which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem, and had put them in the house of his gods;
[Ezr 1:8 DK-KJV] Ja disse frembragte kong Cyrus af Persien ved skatteministeren Mithredaths hånd, og talte dem overfor Sheshbazzar, Judahs prins.
Ezr 1:8 Even those did Cyrus king of Persia bring forth by the hand of Mithredath the treasurer, and numbered them unto Sheshbazzar, the prince of Judah.
[Ezr 1:9 DK-KJV] Og dette er antallet på dem: 30 fade af guld, 1.000 fade af sølv, 29 knive,
Ezr 1:9 And this is the number of them: thirty chargers of gold, a thousand chargers of silver, nine and twenty knives,
[Ezr 1:10 DK-KJV] 30 baljer af guld, sølv baljer af en anden slags 410, og andre kar 1.000.
Ezr 1:10 Thirty basons of gold, silver basons of a second sort four hundred and ten, and other vessels a thousand.
[Ezr 1:11 DK-KJV] Alle karrene af guld og af sølv var 5.400. Alle disse bragte Sheshbazzar med sig op med dem fra fangenskabet der blev bragt op fra Babylon til Jerusalem.
Ezr 1:11 All the vessels of gold and of silver were five thousand and four hundred. All these did Sheshbazzar bring up with them of the captivity that were brought up from Babylon unto Jerusalem.
[Ezr 2:1 DK-KJV] Nu er disse børnene fra provinsen der gik op ud af fangenskabet, af dem der var blevet bortført, hvem kong Nebuchadnezzar af Babylon havde bortført til Babylon, og kom tilbage til Jerusalem og Judah, hver og en til hans by;
Ezr 2:1 Now these are the children of the province that went up out of the captivity, of those which had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away unto Babylon, and came again unto Jerusalem and Judah, every one unto his city;
[Ezr 2:2 DK-KJV] Som fulgte med Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. Antallet på mændene fra Israels folk:
Ezr 2:2 Which came with Zerubbabel: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baanah. The number of the men of the people of Israel:
[Ezr 2:3 DK-KJV] Paroshs børn, 2.172.
Ezr 2:3 The children of Parosh, two thousand an hundred seventy and two.
[Ezr 2:4 DK-KJV] Shephatiahs børn, 372.
Ezr 2:4 The children of Shephatiah, three hundred seventy and two.
[Ezr 2:5 DK-KJV] Arahs børn, 775.
Ezr 2:5 The children of Arah, seven hundred seventy and five.
[Ezr 2:6 DK-KJV] Pahath-moabs børn, af Jeshua og Joabs børn, 2.812.
Ezr 2:6 The children of Pahath-moab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred and twelve.
[Ezr 2:7 DK-KJV] Elams børn, 1.254.
Ezr 2:7 The children of Elam, a thousand two hundred fifty and four.
[Ezr 2:8 DK-KJV] Zattus børn, 945.
Ezr 2:8 The children of Zattu, nine hundred forty and five.
[Ezr 2:9 DK-KJV] Zaccais børn, 760.
Ezr 2:9 The children of Zaccai, seven hundred and threescore.
[Ezr 2:10 DK-KJV] Banis børn, 642.
Ezr 2:10 The children of Bani, six hundred forty and two.
[Ezr 2:11 DK-KJV] Bebais børn, 623.
Ezr 2:11 The children of Bebai, six hundred twenty and three.
[Ezr 2:12 DK-KJV] Azgads børn, 1.222.
Ezr 2:12 The children of Azgad, a thousand two hundred twenty and two.
[Ezr 2:13 DK-KJV] Adonikams børn, 666.
Ezr 2:13 The children of Adonikam, six hundred sixty and six.
[Ezr 2:14 DK-KJV] Bigvais børn, 2.056.
Ezr 2:14 The children of Bigvai, two thousand fifty and six.
[Ezr 2:15 DK-KJV] Adins børn, 454.
Ezr 2:15 The children of Adin, four hundred fifty and four.
[Ezr 2:16 DK-KJV] Aters børn fra Hezekiah, 98.
Ezr 2:16 The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.
[Ezr 2:17 DK-KJV] Bezais børn, 323.
Ezr 2:17 The children of Bezai, three hundred twenty and three.
[Ezr 2:18 DK-KJV] Jorahs børn, 112.
Ezr 2:18 The children of Jorah, an hundred and twelve.
[Ezr 2:19 DK-KJV] Hashums børn, 223.
Ezr 2:19 The children of Hashum, two hundred twenty and three.
[Ezr 2:20 DK-KJV] Gibbars børn, 95.
Ezr 2:20 The children of Gibbar, ninety and five.
[Ezr 2:21 DK-KJV] Bethlehems børn, 123.
Ezr 2:21 The children of Beth-lehem, an hundred twenty and three.
[Ezr 2:22 DK-KJV] Netophahs mænd, 56.
Ezr 2:22 The men of Netophah, fifty and six.
[Ezr 2:23 DK-KJV] Anathoths mænd, 128.
Ezr 2:23 The men of Anathoth, an hundred twenty and eight.
[Ezr 2:24 DK-KJV] Azmaveths børn, 42.
Ezr 2:24 The children of Azmaveth, forty and two.
[Ezr 2:25 DK-KJV] Kirjath-arims børn, Chephirah, og Beeroth, 743.
Ezr 2:25 The children of Kirjath-arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred and forty and three.
[Ezr 2:26 DK-KJV] Ramah and Gabas børn, 621.
Ezr 2:26 The children of Ramah and Geba, six hundred twenty and one.
[Ezr 2:27 DK-KJV] Michmas’ mænd, 122.
Ezr 2:27 The men of Michmas, an hundred twenty and two.
[Ezr 2:28 DK-KJV] Beth-el og Ais mænd, 223.
Ezr 2:28 The men of Beth-el and Ai, two hundred twenty and three.
[Ezr 2:29 DK-KJV] Nebos børn, 52.
Ezr 2:29 The children of Nebo, fifty and two.
[Ezr 2:30 DK-KJV] Magbishs børn, 156.
Ezr 2:30 The children of Magbish, an hundred fifty and six.
[Ezr 2:31 DK-KJV] Den anden Elams børn, 1.254.
Ezr 2:31 The children of the other Elam, a thousand two hundred fifty and four.
[Ezr 2:32 DK-KJV] Harims børn, 312.
Ezr 2:32 The children of Harim, three hundred and twenty.
[Ezr 2:33 DK-KJV] Lods børn, Hadid, og Ono, 725.
Ezr 2:33 The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty and five.
[Ezr 2:34 DK-KJV] Jerichos børn, 345.
Ezr 2:34 The children of Jericho, three hundred forty and five.
[Ezr 2:35 DK-KJV] Senaahs børn, 3.630.
Ezr 2:35 The children of Senaah, three thousand and six hundred and thirty.
[Ezr 2:36 DK-KJV] Præsterne: Jedaiahs børn, fra Jeshuas hus, 973.
Ezr 2:36 The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy and three.
[Ezr 2:37 DK-KJV] Immers børn, 1.052.
Ezr 2:37 The children of Immer, a thousand fifty and two.
[Ezr 2:38 DK-KJV] Pashurs børn, 1.247.
Ezr 2:38 The children of Pashur, a thousand two hundred forty and seven.
[Ezr 2:39 DK-KJV] Harims børn, 1.017.
Ezr 2:39 The children of Harim, a thousand and seventeen.
[Ezr 2:40 DK-KJV] Leviterne: Jeshua og Kadmiels børn, fra Hodaviahs børn, 74.
Ezr 2:40 The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy and four.
[Ezr 2:41 DK-KJV] Sangerne: Asaphs børn, 128.
Ezr 2:41 The singers: the children of Asaph, an hundred twenty and eight.
[Ezr 2:42 DK-KJV] Portnernes børn: Shallums børn, Aters børn, Talmons børn, Akkubs børn, Hatitas børn, Shobais børn, i alt 139.
Ezr 2:42 The children of the porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all an hundred thirty and nine.
[Ezr 2:43 DK-KJV] Nethinimmerne: Zihas børn, Hasuphas børn, Tabbaoths børn, 
Ezr 2:43 The Nethinims: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,
[Ezr 2:44 DK-KJV] Keros’ børn, Siahas børn, Padons børn, 
Ezr 2:44 The children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,
[Ezr 2:45 DK-KJV] Lebanahs børn, Hagabahs børn, Akkubs børn, 
Ezr 2:45 The children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,
[Ezr 2:46 DK-KJV] Hagabs børn, Shalmais børn, Hanans børn, 
Ezr 2:46 The children of Hagab, the children of Shalmai, the children of Hanan,
[Ezr 2:47 DK-KJV] Giddels børn, Gahars børn, Reaiahs børn, 
Ezr 2:47 The children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,
[Ezr 2:48 DK-KJV] Rezins børn, Nekodas børn, Gazzams børn,
Ezr 2:48 The children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,
[Ezr 2:49 DK-KJV] Uzzas børn, Paseahs børn, Besais børn, 
Ezr 2:49 The children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,
[Ezr 2:50 DK-KJV] Asnahs børn, Mehunims børn, Nephusims børn, 
Ezr 2:50 The children of Asnah, the children of Mehunim, the children of Nephusim,
[Ezr 2:51 DK-KJV] Bakbuks børn, Hakuphas børn, Harhurs børn,
Ezr 2:51 The children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,
[Ezr 2:52 DK-KJV] Bazluths børn, Mehidas børn, Harshas børn, 
Ezr 2:52 The children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,
[Ezr 2:53 DK-KJV] Barkos’ børn, Siseras børn, Thamahs børn, 
Ezr 2:53 The children of Barkos, the children of Sisera, the children of Thamah,
[Ezr 2:54 DK-KJV] Neziahs børn, Hatiphas børn, 
Ezr 2:54 The children of Neziah, the children of Hatipha.
[Ezr 2:55 DK-KJV] Solomons tjerneres børn: Sotais børn, Sophereths børn, Perudas børn, 
Ezr 2:55 The children of Solomon’s servants: the children of Sotai, the children of Sophereth, the children of Peruda,
[Ezr 2:56 DK-KJV] Jaalahs børn, Darkons børn, Giddels børn, 
Ezr 2:56 The children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,
[Ezr 2:57 DK-KJV] Shephatiahs børn, Hattils børn, Pochereth fra Zebaims børn, Amis børn, 
Ezr 2:57 The children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth of Zebaim, the children of Ami.
[Ezr 2:58 DK-KJV] Alle Nethinimmerne, og Solomons tjerneres børn, var 392.
Ezr 2:58 All the Nethinims, and the children of Solomon’s servants, were three hundred ninety and two.
[Ezr 2:59 DK-KJV] Og disse var dem som gik op fra Tel-melah, Tel-harsa, Cherub, Addan, og Immer: men de kunne ikke vise deres fædres hus, og deres sæd, hvorvidt de var fra Israel:
Ezr 2:59 And these were they which went up from Tel-melah, Tel-harsa, Cherub, Addan, and Immer: but they could not shew their father’s house, and their seed, whether they were of Israel:
[Ezr 2:60 DK-KJV] Delaiahs børn, Tobiahs børn, Nekodas børn, 652.
Ezr 2:60 The children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty and two.
[Ezr 2:61 DK-KJV] Og af præsternes børn, Habaiahs børn, Kozs børn, Barzillais børn; som tog en hustru fra døtrene af Gileaditen Barzillai, og var opkaldt efter deres navn:
Ezr 2:61 And of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Koz, the children of Barzillai; which took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name:
[Ezr 2:62 DK-KJV] Disse søgte deres register blandt de der var talt via slægtstavle, men de var ikke fundet: derfor var de, som forurenet, frataget præsteskabet.
Ezr 2:62 These sought their register among those that were reckoned by genealogy, but they were not found: therefore were they, as polluted, put from the priesthood.
[Ezr 2:63 DK-KJV] Og Tirshathaen sagde til dem, at de ikke skulle spise af de helligste ting, før en præst rejste sig op med Urim og med Thummim.
Ezr 2:63 And the Tirshatha said unto them, that they should not eat of the most holy things, till there stood up a priest with Urim and with Thummim.
[Ezr 2:64 DK-KJV] Tilsammen var hele menigheden 42.360,
Ezr 2:64 The whole congregation together was forty and two thousand three hundred and threescore,
[Ezr 2:65 DK-KJV] Foruden deres tjenestemænd og deres tjenestepiger, af hvem der var 7.377: og der var blandt dem 200 syngende mænd og syngende kvinder.
Ezr 2:65 Beside their servants and their maids, of whom there were seven thousand three hundred thirty and seven: and there were among them two hundred singing men and singing women.
[Ezr 2:66 DK-KJV] Deres heste var 736; deres muldyr, 245;
Ezr 2:66 Their horses were seven hundred thirty and six; their mules, two hundred forty and five;
[Ezr 2:67 DK-KJV] Deres kameler, 435; deres æsler, 6.720.
Ezr 2:67 Their camels, four hundred thirty and five; their asses, six thousand seven hundred and twenty.
[Ezr 2:68 DK-KJV] Og nogle af de ledende fædre, da de kom til HERRENs hus som er i Jerusalem, opofrede de frivilligt for Guds hus for at rejse det på hans sted:
Ezr 2:68 And some of the chief of the fathers, when they came to the house of the LORD which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in his place:
[Ezr 2:69 DK-KJV] De gav efter deres evne til skattekammeret for arbejdet 61.000 dram guld, og 5.000 pund sølv, og 100 præste beklædningsgenstande.
Ezr 2:69 They gave after their ability unto the treasure of the work threescore and one thousand drams of gold, and five thousand pound of silver, and one hundred priests’ garments.
[Ezr 2:70 DK-KJV] Så præsterne, og Leviterne, og nogle fra folket, og sangerne, og portnerne, og Nethinimmerne, boede i deres byer, og hele Israel i deres byer.
Ezr 2:70 So the priests, and the Levites, and some of the people, and the singers, and the porters, and the Nethinims, dwelt in their cities, and all Israel in their cities.
[Ezr 3:1 DK-KJV] Og da den 7’ne måned var kommet, og Israels børn var i byerne, forsamlede folket demselv som en mand i Jerusalem.
Ezr 3:1 And when the seventh month was come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered themselves together as one man to Jerusalem.
[Ezr 3:2 DK-KJV] Da rejste Jeshua sønnen af Jozadak sig op, og hans brødre præsterne, og Zerubbabel sønnen af Shealtiel, og hans brødre, og byggede alteret til Israels Gud, for at tilbyde brændoffergaver derpå, som det er skrevet i Guds mands Moselov.
Ezr 3:2 Then stood up Jeshua the son of Jozadak, and his brethren the priests, and Zerubbabel the son of Shealtiel, and his brethren, and builded the altar of the God of Israel, to offer burnt offerings thereon, as it is written in the law of Moses the man of God.
[Ezr 3:3 DK-KJV] Og de satte alteret på hans base; for frygt kom over dem på grund af folket fra de lande: og de tilbød brændoffergaver derpå overfor HERREN, ja brændoffergaver morgen og aften.
Ezr 3:3 And they set the altar upon his bases; for fear was upon them because of the people of those countries: and they offered burnt offerings thereon unto the LORD, even burnt offerings morning and evening.
[Ezr 3:4 DK-KJV] De holdt også tabernaklernes fest, som det er skrevet, og tilbød de daglige brændoffergaver via antal, ifølge skikken, som pligten for hver dag krævede det;
Ezr 3:4 They kept also the feast of tabernacles, as it is written, and offered the daily burnt offerings by number, according to the custom, as the duty of every day required;
[Ezr 3:5 DK-KJV] Og tilbød bagefter den kontinuerlige brændoffergave, både for ny månerne, og for alle de fastsatte fester der var indviet fra HERREN, og for hver og en der frivilligt tilbød en frivillige offergave til HERREN.
Ezr 3:5 And afterward offered the continual burnt offering, both of the new moons, and of all the set feasts of the LORD that were consecrated, and of every one that willingly offered a freewill offering unto the LORD.
[Ezr 3:6 DK-KJV] Fra den første dag af den 7’ne måned begyndte de at tilbyde brændoffergaver overfor HERREN. Men fundamentet til HERRENs tempel var endnu ikke lagt.
Ezr 3:6 From the first day of the seventh month began they to offer burnt offerings unto the LORD. But the foundation of the temple of the LORD was not yet laid.
[Ezr 3:7 DK-KJV] De gav også penge til murerne, og til tømrerne; og mad, og drikke, og olie, til dem fra Zidon, og til dem fra Tyrus, for at bringe cedertræer fra Libanon til havet ved Joppa, ifølge den bevilling som de havde med kong Cyrus af Persien.
Ezr 3:7 They gave money also unto the masons, and to the carpenters; and meat, and drink, and oil, unto them of Zidon, and to them of Tyre, to bring cedar trees from Lebanon to the sea of Joppa, according to the grant that they had of Cyrus king of Persia.
[Ezr 3:8 DK-KJV] Nu i det andet år efter deres ankomst til Guds hus i Jerusalem, i den anden måned, begyndte Zerubbabel sønnen af  Shealtiel, og Jeshua sønnen af Jozadak, og resten af deres brødre præsterne og Leviterne, og alle de der var kommet ud af fangenskabet til Jerusalem; og udvalgte Leviterne, fra 12 år og opad, til at sætte arbejdet i gang med HERRENs hus.
Ezr 3:8 Now in the second year of their coming unto the house of God at Jerusalem, in the second month, began Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the son of Jozadak, and the remnant of their brethren the priests and the Levites, and all they that were come out of the captivity unto Jerusalem; and appointed the Levites, from twenty years old and upward, to set forward the work of the house of the LORD.
[Ezr 3:9 DK-KJV] Da stod Jeshua hos hans sønner og hans brødre, Kadmiel og hans sønner, sønnerne af Judah, sammen, for at sætte arbejdsmændene i gang med Guds hus: sønnerne af Henadad, med deres sønner og deres brødre Leviterne.
Ezr 3:9 Then stood Jeshua with his sons and his brethren, Kadmiel and his sons, the sons of Judah, together, to set forward the workmen in the house of God: the sons of Henadad, with their sons and their brethren the Levites.
[Ezr 3:10 DK-KJV] Og da bygningsfolkene lagde fundamentet til HERRENs tempel, satte de præsterne i deres beklædning med trompeter, og Leviterne sønnerne af Asaph med cymbaler, for at rose HERREN, efter ritualet fra Israels konge David.
Ezr 3:10 And when the builders laid the foundation of the temple of the LORD, they set the priests in their apparel with trumpets, and the Levites the sons of Asaph with cymbals, to praise the LORD, after the ordinance of David king of Israel.
[Ezr 3:11 DK-KJV] Og de sang sammen efter tur i lovsang og taksigelsebøn til HERREN; fordi han er god, for hans barmhjertighed varer for evigt imod Israel. Og hele folket råbte med et kraftigt råb, når de roste HERREN, fordi fundamentet til HERRENs hus var lagt.
Ezr 3:11 And they sang together by course in praising and giving thanks unto the LORD; because he is good, for his mercy endureth for ever toward Israel. And all the people shouted with a great shout, when they praised the LORD, because the foundation of the house of the LORD was laid.
[Ezr 3:12 DK-KJV] Men mange af præsterne og Leviterne og de ledende fra fædrene, som var ældgamle mænd, der havde set det første hus, da fundamentet fra dette hus var lagt foran deres øjne, græd med en høj stemme; og mange råbte højt af glæde:
Ezr 3:12 But many of the priests and Levites and chief of the fathers, who were ancient men, that had seen the first house, when the foundation of this house was laid before their eyes, wept with a loud voice; and many shouted aloud for joy:
[Ezr 3:13 DK-KJV] Sådant at folket ikke kunne skelne larmen fra råbet af glæde fra larmen fra folkets gråd: for folket råbte med et højt råb, og larmen var hørt på lang afstand.
Ezr 3:13 So that the people could not discern the noise of the shout of joy from the noise of the weeping of the people: for the people shouted with a loud shout, and the noise was heard afar off.
[Ezr 4:1 DK-KJV] Nu da Judah og Benjamins modstandere hørte at børnene fra tilfangetagelsen byggede templet til HERREN Israels Gud;
Ezr 4:1 Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity builded the temple unto the LORD God of Israel;
[Ezr 4:2 DK-KJV] Da kom de til Zerubbabel, og til lederne for fædrene, og sagde til dem, Lad os bygge med jer: for vi søger efter jeres Gud, som I gør; og vi har ofret til ham siden Assurs konge Esar-haddons dage, som bragte os herop.
Ezr 4:2 Then they came to Zerubbabel, and to the chief of the fathers, and said unto them, Let us build with you: for we seek your God, as ye do; and we do sacrifice unto him since the days of Esar-haddon king of Assur, which brought us up hither.
[Ezr 4:3 DK-KJV] Men Zerubbabel, og Jeshua, og resten af lederne for Israels fædre, sagde til dem, I har intet at gøre hos os i at bygge et hus til vor Gud; men vi osselv vil samlet bygge til HERREN Israels Gud, som Persiens konge Cyrus har befalet os.
Ezr 4:3 But Zerubbabel, and Jeshua, and the rest of the chief of the fathers of Israel, said unto them, Ye have nothing to do with us to build an house unto our God; but we ourselves together will build unto the LORD God of Israel, as king Cyrus the king of Persia hath commanded us.
[Ezr 4:4 DK-KJV] Da svækkede folket fra det land Judahs folks hænder, og besværede dem i byggeprocessen.
Ezr 4:4 Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah, and troubled them in building,
[Ezr 4:5 DK-KJV] Og hyrede rådgivere imod dem, for at forpurre deres formål, i alle kong Cyrus af Persiens dage, lige indtil kong Darius’ af Persiens regering.
Ezr 4:5 And hired counsellers against them, to frustrate their purpose, all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia.
[Ezr 4:6 DK-KJV] Og i Ahasuerus’ regering, i begyndelsen af hans regering, skrev de en anklage til ham imod Judah og Jerusalems indbygger.
Ezr 4:6 And in the reign of Ahasuerus, in the beginning of his reign, wrote they unto him an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem.
[Ezr 4:7 DK-KJV] Og i Artaxerxes’ dage skrev Bishlam, Mithredath, Tabeel, og resten af deres venner, til kong Artaxerxes af Persien; og skriften i brevet var skrevet i den Syriske tunge, og fortolket i den Syriske tunge.
Ezr 4:7 And in the days of Artaxerxes wrote Bishlam, Mithredath, Tabeel, and the rest of their companions, unto Artaxerxes king of Persia; and the writing of the letter was written in the Syrian tongue, and interpreted in the Syrian tongue.
[Ezr 4:8 DK-KJV] Kansler Rehum og Shimshai den skriftkloge skrev et brev til kongen Artaxerxes imod Jerusalem på denne måde:
Ezr 4:8 Rehum the chancellor and Shimshai the scribe wrote a letter against Jerusalem to Artaxerxes the king in this sort:
[Ezr 4:9 DK-KJV] Da skrev kansler Rehum, og Shimshai den skriftkloge, og resten af deres venner; Dinaiterne, Apharsathchiterne, Tarpeliterne, Apharsiterne, Archeviterne, Babylonerne, Susanchiterne, Dehaviterne, Elamiterne,
Ezr 4:9 Then wrote Rehum the chancellor, and Shimshai the scribe, and the rest of their companions; the Dinaites, the Apharsathchites, the Tarpelites, the Apharsites, the Archevites, the Babylonians, the Susanchites, the Dehavites, and the Elamites,
[Ezr 4:10 DK-KJV] Og resten af nationerne som den store og noble Asnappar bragte over, og satte i Samarias byer, og resten der er på denne side af floden, og i sådan en tid.
Ezr 4:10 And the rest of the nations whom the great and noble Asnappar brought over, and set in the cities of Samaria, and the rest that are on this side the river, and at such a time.
[Ezr 4:11 DK-KJV] Dette er kopien af ​​brevet som de sendte til ham, ja til kong Artaxerxes; Dine tjenere mændene på denne side af floden, og i sådan en tid.
Ezr 4:11 This is the copy of the letter that they sent unto him, even unto Artaxerxes the king; Thy servants the men on this side the river, and at such a time.
[Ezr 4:12 DK-KJV] Ved kongen, at Jøderne som kom op fra dig til os er kommet til Jerusalem, og bygger den oprørske og den dårlige by, og har opsat dens mure, og udlagt dens fundamenter.
Ezr 4:12 Be it known unto the king, that the Jews which came up from thee to us are come unto Jerusalem, building the rebellious and the bad city, and have set up the walls thereof, and joined the foundations.
[Ezr 4:13 DK-KJV] Lad nu kongen vide, at, hvis denne by bli’r bygget, og murene opsat igen, da vil de ikke betale afgifter, skat, og told, og så skal du skade kongernes indtægter.
Ezr 4:13 Be it known now unto the king, that, if this city be builded, and the walls set up again, then will they not pay toll, tribute, and custom, and so thou shalt endamage the revenue of the kings.
[Ezr 4:14 DK-KJV] Nu fordi vi bli’r understøttet af kongens palads, og det ikke var passende for os at se kongens vanære, har vi derfor sendt besked og oplyst kongen.
Ezr 4:14 Now because we have maintenance from the king’s palace, and it was not meet for us to see the king’s dishonour, therefore have we sent and certified the king;
[Ezr 4:15 DK-KJV] For at der må bli’ søgt i dine fædres optegnelsesbog: sådant skal du finde i optegnelsesbogen, og vide at denne by er en oprørsk by, og skadelig for konger og provinser, og at de i gammel tid har bevæget til rebelskhed i den samme: og det er grunden til at denne by var destrueret.
Ezr 4:15 That search may be made in the book of the records of thy fathers: so shalt thou find in the book of the records, and know that this city is a rebellious city, and hurtful unto kings and provinces, and that they have moved sedition within the same of old time: for which cause was this city destroyed.
[Ezr 4:16 DK-KJV] Vi oplyser kongen om at, hvis denne by er bygget igen, og dens mure opsat, skal du grundet det ikke få nogen portion på denne side af floden.
Ezr 4:16 We certify the king that, if this city be builded again, and the walls thereof set up, by this means thou shalt have no portion on this side the river.
[Ezr 4:17 DK-KJV] Da sendte kongen et svar til kansler Rehum, og til den skriftkloge Shimshai, og til resten af deres venner der bor i Samaria, og til resten på den anden side af floden, Fred, og i sådan en tid.
Ezr 4:17 Then sent the king an answer unto Rehum the chancellor, and to Shimshai the scribe, and to the rest of their companions that dwell in Samaria, and unto the rest beyond the river, Peace, and at such a time.
[Ezr 4:18 DK-KJV] Brevet som I sendte til os er smerteligt blevet oplæst foran mig.
Ezr 4:18 The letter which ye sent unto us hath been plainly read before me.
[Ezr 4:19 DK-KJV] Og jeg befalede, og der er blevet søgt, og det er fundet at denne by i gammel tid har lavet oprør imod konger, og at oprørskhed og rebelskhed har fundet sted derinde.
Ezr 4:19 And I commanded, and search hath been made, and it is found that this city of old time hath made insurrection against kings, and that rebellion and sedition have been made therein.
[Ezr 4:20 DK-KJV] Der har også været mægtige konger over Jerusalem, som har hersket over alle landene på den anden side af floden; og afgifter, skat, og told, var betalt til dem.
Ezr 4:20 There have been mighty kings also over Jerusalem, which have ruled over all countries beyond the river; and toll, tribute, and custom, was paid unto them.
[Ezr 4:21 DK-KJV] Giv nu befaling for at få det til at ske at disse mænd stopper, og at denne by ikke skal bli’r bygget, indtil en anden befaling skal bli’ givet fra mig.
Ezr 4:21 Give ye now commandment to cause these men to cease, and that this city be not builded, until another commandment shall be given from me.
[Ezr 4:22 DK-KJV] Vær i nu varsom så I ikke fejler i at gøre dette: hvorfor skulle skaden vokse for at skade kongerne?
Ezr 4:22 Take heed now that ye fail not to do this: why should damage grow to the hurt of the kings?
[Ezr 4:23 DK-KJV] Nu da kopien af kongen Artaxerxes’ brev var læst foran Rehum, og den skriftkloge Shimshai, og deres venner, gik de hastigt til Jøderne i Jerusalem, og fik dem til at stoppe via magt og myndighed.
Ezr 4:23 Now when the copy of king Artaxerxes’ letter was read before Rehum, and Shimshai the scribe, and their companions, they went up in haste to Jerusalem unto the Jews, and made them to cease by force and power.
[Ezr 4:24 DK-KJV] Da stoppede arbejdet med Guds hus som er i Jerusalem. Sådant stoppede det indtil det andet år af kong Darius’ af Persiens regering.
Ezr 4:24 Then ceased the work of the house of God which is at Jerusalem. So it ceased unto the second year of the reign of Darius king of Persia.
[Ezr 5:1 DK-KJV] Derefter profeterede profeterne, Haggai, og Zechariah sønnen af Iddo, overfor Jøderne der var i Judah og Jerusalem, i Israels Guds navn, ja til dem.
Ezr 5:1 Then the prophets, Haggai the prophet, and Zechariah the son of Iddo, prophesied unto the Jews that were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel, even unto them.
[Ezr 5:2 DK-KJV] Da rejste Zerubbabel sønnen af Shealtiel sig op, og Jeshua sønnen af Jozadak, og begyndte med at bygge Guds hus som er i Jerusalem: og Guds profeter var med dem og hjalp dem.
Ezr 5:2 Then rose up Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the son of Jozadak, and began to build the house of God which is at Jerusalem: and with them were the prophets of God helping them.
[Ezr 5:3 DK-KJV] På det tidspunkt kom Tatnai til dem, guvernør på denne side af floden, og Shethar-boznai, og deres venner, og sagde dette til dem, Hvem har befalet jer til at bygge dette hus, og om at lave denne mur?
Ezr 5:3 At the same time came to them Tatnai, governor on this side the river, and Shethar-boznai, and their companions, and said thus unto them, Who hath commanded you to build this house, and to make up this wall?
[Ezr 5:4 DK-KJV] Da sagde vi til dem på denne måde, Hvad er navnet på de mænd der laver denne bygning?
Ezr 5:4 Then said we unto them after this manner, What are the names of the men that make this building?
[Ezr 5:5 DK-KJV] Men deres Guds øje var rettet mod Jødernes ældste, så de ikke kunne få dem til at stoppe, før sagen kom til Darius: og derefter returnerede de et svar via brev angående denne sag.
Ezr 5:5 But the eye of their God was upon the elders of the Jews, that they could not cause them to cease, till the matter came to Darius: and then they returned answer by letter concerning this matter.
[Ezr 5:6 DK-KJV] Kopien af brevet som Tatnai, guvernør på denne side af floden, og  Shethar-boznai, og hans venner Apharsachiterne, som var på denne side af floden, sendte til kongen Darius:
Ezr 5:6 The copy of the letter that Tatnai, governor on this side the river, and Shethar-boznai, and his companions the Apharsachites, which were on this side the river, sent unto Darius the king:
[Ezr 5:7 DK-KJV] De sendte et brev til ham, hvori der var skrevet således; Til kongen Darius, al fred.
Ezr 5:7 They sent a letter unto him, wherein was written thus; Unto Darius the king, all peace.
[Ezr 5:8 DK-KJV] Lad kongen vide, at vi gik ind i Judæas provins, til den store Guds hus, som er bygget med store sten, og tømmer er lagt i murene, og dette værk går hurtigt, og blomster i deres hænder. 
Ezr 5:8 Be it known unto the king, that we went into the province of Judea, to the house of the great God, which is builded with great stones, and timber is laid in the walls, and this work goeth fast on, and prospereth in their hands.
[Ezr 5:9 DK-KJV] Da spurgte vi de ældste, og sagde således til dem, Hvem befalede jer til at bygge dette hus, og om at lave disse mure?
Ezr 5:9 Then asked we those elders, and said unto them thus, Who commanded you to build this house, and to make up these walls?
[Ezr 5:10 DK-KJV] Vi spurgte dem også om deres navne, for at oplyse dig, så vi må skrive navnene på de mænd der var ledere blandt dem.
Ezr 5:10 We asked their names also, to certify thee, that we might write the names of the men that were the chief of them.
[Ezr 5:11 DK-KJV] Og således returnerede de os svar, og siger, Vi er tjenere af himlen og jordens Gud, og bygger huset der var bygget for mange år siden, som en stor konge i Israel byggede og opsatte.
Ezr 5:11 And thus they returned us answer, saying, We are the servants of the God of heaven and earth, and build the house that was builded these many years ago, which a great king of Israel builded and set up.
[Ezr 5:12 DK-KJV] Men efter at vore fædre havde provokeret himlens Gud til arrigskab, gav han dem ind i kong Nebuchadnezzar af Babylon hånd, Kaldæen, som destruerede dette hus, og bortførte folket ind i Babylon.
Ezr 5:12 But after that our fathers had provoked the God of heaven unto wrath, he gave them into the hand of Nebuchadnezzar the king of Babylon, the Chaldean, who destroyed this house, and carried the people away into Babylon.
[Ezr 5:13 DK-KJV] Men i det første år af Babylons konge Cyrus lavede den samme kong Cyrus en bekendtgørelse om at bygge dette Guds hus.
Ezr 5:13 But in the first year of Cyrus the king of Babylon the same king Cyrus made a decree to build this house of God.
[Ezr 5:14 DK-KJV] Og karrene også af guld og sølv fra Guds hus, som Nebuchadnezzar tog ud af templet der var i Jerusalem, og bragte dem ind i Babylons tempel, disse tog kong Cyrus ud af Babylons tempel, og de var udleveret til én, hvis navn var Sheshbazzar, som han havde gjort til guvanør;
Ezr 5:14 And the vessels also of gold and silver of the house of God, which Nebuchadnezzar took out of the temple that was in Jerusalem, and brought them into the temple of Babylon, those did Cyrus the king take out of the temple of Babylon, and they were delivered unto one, whose name was Sheshbazzar, whom he had made governor;
[Ezr 5:15 DK-KJV] Og sagt til ham, Ta’ disse kar, gå, bær dem ind i templet der er i Jerusalem, og lad Guds hus bli’ bygget på hans sted.
Ezr 5:15 And said unto him, Take these vessels, go, carry them into the temple that is in Jerusalem, and let the house of God be builded in his place.
[Ezr 5:16 DK-KJV] Da kom den samme Sheshbazzar, og lagde fundamentet til Guds hus som er i Jerusalem: og siden den tid lige indtil nu er der blevet bygget på det, og det er endnu ikke færdigt.
Ezr 5:16 Then came the same Sheshbazzar, and laid the foundation of the house of God which is in Jerusalem: and since that time even until now hath it been in building, and yet it is not finished.
[Ezr 5:17 DK-KJV] Nu derfor, hvis det ser godt ud for kongen, lad der bli’ søgt i kongens skattekammerhus, som er der i Babylon, om det er sådant, at en bekendtgørelse var lavet af kong Cyrus om at bygge dette Guds hus i Jerusalem, og lad kongen sende hans velbehagelighed til os angående denne sag. 
Ezr 5:17 Now therefore, if it seem good to the king, let there be search made in the king’s treasure house, which is there at Babylon, whether it be so, that a decree was made of Cyrus the king to build this house of God at Jerusalem, and let the king send his pleasure to us concerning this matter.
[Ezr 6:1 DK-KJV] Da lavede kongen Darius en bekendtgørelse, og der var søgt i skriftrullehuset, hvor skattene var opmagasineret i Babylon.
Ezr 6:1 Then Darius the king made a decree, and search was made in the house of the rolls, where the treasures were laid up in Babylon.
[Ezr 6:2 DK-KJV] Og i Achmetha var der fundet, i paladset der er i Medernes provins, en rulle, og deri var en således optegnelse skrevet:
Ezr 6:2 And there was found at Achmetha, in the palace that is in the province of the Medes, a roll, and therein was a record thus written:
[Ezr 6:3 DK-KJV] I det første år af kong Cyrus lavede den samme kong Cyrus en bekendtgørelse angående Guds hus i Jerusalem, Lad huset bli’ bygget, det sted hvor de tilbød ofre, og lad des fundament være solidt funderet; des højde 30 meter, og des bredde 30 meter;
Ezr 6:3 In the first year of Cyrus the king the same Cyrus the king made a decree concerning the house of God at Jerusalem, Let the house be builded, the place where they offered sacrifices, and let the foundations thereof be strongly laid; the height thereof threescore cubits, and the breadth thereof threescore cubits;
[Ezr 6:4 DK-KJV] Med 3 rækker af store sten, og 1 række af nyt tømmer: og lad udgifterne bli’ givet ud fra kongens hus:
Ezr 6:4 With three rows of great stones, and a row of new timber: and let the expences be given out of the king’s house:
[Ezr 6:5 DK-KJV] Og lad også guld og sølv karrene fra Guds hus, som Nebuchadnezzar tog frem ud af templet som er i Jerusalem, og bragte til Babylon, bli’ restaureret, og bragt tilbage til templet som er i Jerusalem, hver og et til hans sted, og placer dem i Guds hus.
Ezr 6:5 And also let the golden and silver vessels of the house of God, which Nebuchadnezzar took forth out of the temple which is at Jerusalem, and brought unto Babylon, be restored, and brought again unto the temple which is at Jerusalem, every one to his place, and place them in the house of God.
[Ezr 6:6 DK-KJV] Nu derfor, Tatnai, guvernør på den anden side af floden, Shethar-boznai, og jeres venner Apharsachiterne, som er på den anden side af floden, hold jer langt væk derfra:
Ezr 6:6 Now therefore, Tatnai, governor beyond the river, Shethar-boznai, and your companions the Apharsachites, which are beyond the river, be ye far from thence:
[Ezr 6:7 DK-KJV] Lad arbejdet med dette Guds hus være alene; lad guvernøren for Jøderne og de ældste for Jøderne bygge dette Guds hus på hans sted.
Ezr 6:7 Let the work of this house of God alone; let the governor of the Jews and the elders of the Jews build this house of God in his place.
[Ezr 6:8 DK-KJV] Desuden laver jeg en bekendtgørelse hvad I skal gøre for de ældste af disse Jøder for opbygningen af dette Guds hus: så af kongens gods, ja af skatterne fra den anden side af floden, alle byggeudgifterne er givet til disse mænd, så de ikke er hindret.
Ezr 6:8 Moreover I make a decree what ye shall do to the elders of these Jews for the building of this house of God: that of the king’s goods, even of the tribute beyond the river, forthwith expences be given unto these men, that they be not hindered.
[Ezr 6:9 DK-KJV] Og det som de har brug for, både unge stude, og væddere, og lam, til brændoffergaverne til himlens Gud, hvede, salt, vin, og olie, i overensstemmelse med aftalen med præsterne som er i Jerusalem, lad det bli’ givet til dem dag for dag uden fejltagelse:
Ezr 6:9 And that which they have need of, both young bullocks, and rams, and lambs, for the burnt offerings of the God of heaven, wheat, salt, wine, and oil, according to the appointment of the priests which are at Jerusalem, let it be given them day by day without fail:
[Ezr 6:10 DK-KJV] Så de må tilbyde ofre af søde dufte til himlens Gud, og bede for kongens liv, og for hans sønners.
Ezr 6:10 That they may offer sacrifices of sweet savours unto the God of heaven, and pray for the life of the king, and of his sons.
[Ezr 6:11 DK-KJV] Og så laver jeg en bekendtgørelse, at hvemsomhelst der skal ændre dette ord, lad tømmer bli’ revet ned fra hans hus, og ved at være opsat, lad ham bli’ hængt derpå; og lad hans hus bli’ lavet til en møgbunke på grund af dette.
Ezr 6:11 Also I have made a decree, that whosoever shall alter this word, let timber be pulled down from his house, and being set up, let him be hanged thereon; and let his house be made a dunghill for this.
[Ezr 6:12 DK-KJV] Og den Gud der har forårsaget hans navn til at bo der destruerer alle konger og folk, der skal sætte sig for at ændre og at destruere dette Guds hus som er ved Jerusalem. Jeg Darius lavede en bekendtgørelse; lad den bli’ udført med hast..
Ezr 6:12 And the God that hath caused his name to dwell there destroy all kings and people, that shall put to their hand to alter and to destroy this house of God which is at Jerusalem. I Darius have made a decree; let it be done with speed.
[Ezr 6:13 DK-KJV] Derefter Tatnai, guvernør på denne side af floden, Shethar-boznai, og deres venner, ifølge det som kong Darius havde sendt, de gjorde sådant i al hast.
Ezr 6:13 Then Tatnai, governor on this side the river, Shethar-boznai, and their companions, according to that which Darius the king had sent, so they did speedily.
[Ezr 6:14 DK-KJV] Og de ældste for Jøderne byggede, og de blomstrede gennem profeten Haggais og Zechariah sønnen af Iddo profetering. Og de byggede, og fuldendte det, ifølge Israels Guds befaling, og ifølge Cyrus, og Darius, og kong Artaxerxes af Persiens befaling.
Ezr 6:14 And the elders of the Jews builded, and they prospered through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo. And they builded, and finished it, according to the commandment of the God of Israel, and according to the commandment of Cyrus, and Darius, and Artaxerxes king of Persia.
[Ezr 6:15 DK-KJV] Og dette hus var fuldendt på den 3’je dag af måneden Adar, som var i det 6’te år af kong Darius’ regering.
Ezr 6:15 And this house was finished on the third day of the month Adar, which was in the sixth year of the reign of Darius the king.
[Ezr 6:16 DK-KJV] Og Israels børn, præsterne, og Leviterne, og resten af børnene fra tilfangetagelsen, holdt indvielsen for dette Guds hus med glæde,
Ezr 6:16 And the children of Israel, the priests, and the Levites, and the rest of the children of the captivity, kept the dedication of this house of God with joy,
[Ezr 6:17 DK-KJV] Og tilbød ved indvielsen for dette Guds hus 100 stude, 200 væddere, 400 lam; og som en syndoffergave for hele Israel, 12 han geder, efter antallet på Israels stammer.
Ezr 6:17 And offered at the dedication of this house of God an hundred bullocks, two hundred rams, four hundred lambs; and for a sin offering for all Israel, twelve he goats, according to the number of the tribes of Israel.
[Ezr 6:18 DK-KJV] Og de satte præsterne i deres afdelinger, og Leviterne i deres rækker, for Gudstjenesten som er i Jerusalem; som det er skrevet i Mosebogen.
Ezr 6:18 And they set the priests in their divisions, and the Levites in their courses, for the service of God, which is at Jerusalem; as it is written in the book of Moses.
[Ezr 6:19 DK-KJV] Og børnene fra tilfangetagelsen holdt påsken på den 14’ne dag af den første måned.
Ezr 6:19 And the children of the captivity kept the passover upon the fourteenth day of the first month.
[Ezr 6:20 DK-KJV] For præsterne og Leviterne var renset sammen, de var rene allesammen, og dræbte påsken for alle børne fra tilfangetagelsen, og for deres brødre præsterne, og for demselv.
Ezr 6:20 For the priests and the Levites were purified together, all of them were pure, and killed the passover for all the children of the captivity, and for their brethren the priests, and for themselves.
[Ezr 6:21 DK-KJV] Og Israels børn, som var kommet tilbage ud af tilfangetagelse, og alle dem der havde separeret demselv til dem fra hedningernes snavs fra det land, for at søge HERREN Israels Gud, spiste,
Ezr 6:21 And the children of Israel, which were come again out of captivity, and all such as had separated themselves unto them from the filthiness of the heathen of the land, to seek the LORD God of Israel, did eat,
[Ezr 6:22 DK-KJV] Og holdt festen for de usyrede brød i 7 dage med glæde: for HERREN havde gjort dem lykkelige, og omvendte Assyriens konges hjerte til dem, for at styrke deres hænder i arbejdet i Guds hus, Israels Gud. 
Ezr 6:22 And kept the feast of unleavened bread seven days with joy: for the LORD had made them joyful, and turned the heart of the king of Assyria unto them, to strengthen their hands in the work of the house of God, the God of Israel.
[Ezr 7:1 DK-KJV] Nu efter disse ting, i kong Artaxerxes af Persiens regering, Ezra sønnen af Seraiah, sønnen af Azariah, sønnen af Hilkiah,
Ezr 7:1 Now after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,
[Ezr 7:2 DK-KJV] Sønnen af Shallum, sønnen af Zadok, sønnen af Ahitub,
Ezr 7:2 The son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub,
[Ezr 7:3 DK-KJV] Sønnen af Amariah, sønnen af Azariah, sønnen af Meraioth,
Ezr 7:3 The son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth,
[Ezr 7:4 DK-KJV] Sønnen af Zerahiah, sønnen af Uzzi, sønnen af Bukki,
Ezr 7:4 The son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki,
[Ezr 7:5 DK-KJV] Sønnen af Abishua, sønnen af Phinehas, sønnen af Eleazar, sønnen af den ledende præst Aaron:
Ezr 7:5 The son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest:
[Ezr 7:6 DK-KJV] Denne Ezra gik op fra Babylon; og han var en klar skriftklog i Moseloven, som HERREN Israels Gud havde givet: og kongen bevilgede ham alle hans anmodninger, i overensstemmelse med HERREN hans Guds hånd over ham.
Ezr 7:6 This Ezra went up from Babylon; and he was a ready scribe in the law of Moses, which the LORD God of Israel had given: and the king granted him all his request, according to the hand of the LORD his God upon him.
[Ezr 7:7 DK-KJV] Og der var nogle af Israels børn, og af præsterne, og Leviterne, og sangerne, og portvagterne, og Nethinimerne, der gik op til Jerusalem, i det 7’ne år af kong Artaxerxes.
Ezr 7:7 And there went up some of the children of Israel, and of the priests, and the Levites, and the singers, and the porters, and the Nethinims, unto Jerusalem, in the seventh year of Artaxerxes the king.
[Ezr 7:8 DK-KJV] Og han kom til Jerusalem i den 5’te måned, som var i kongens 7’ne år.
Ezr 7:8 And he came to Jerusalem in the fifth month, which was in the seventh year of the king.
[Ezr 7:9 DK-KJV] For på den første dag af den første måned begyndte han at gå op fra Babylon, og på den første dag af den 5’te måned kom han til Jerusalem, i overensstemmelse med den gode hånd fra hans Gud over ham.
Ezr 7:9 For upon the first day of the first month began he to go up from Babylon, and on the first day of the fifth month came he to Jerusalem, according to the good hand of his God upon him.
[Ezr 7:10 DK-KJV] For Ezra havde forberedt hans hjerte til at søge i HERRENs lov, og til at gøre det, og til at undervise i vedtægter og domme i Israel
Ezr 7:10 For Ezra had prepared his heart to seek the law of the LORD, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgments.
[Ezr 7:11 DK-KJV] Nu er dette en kopi af brevet som kong Artaxerxes gav til præsten Ezra, den skriftkloge, ja en skriftklog i ordene fra HERRENs befalinger, og i hans vedtægter for Israel.
Ezr 7:11 Now this is the copy of the letter that the king Artaxerxes gave unto Ezra the priest, the scribe, even a scribe of the words of the commandments of the LORD, and of his statutes to Israel.
[Ezr 7:12 DK-KJV] Artaxerxes, konge af konger, til præsten Ezra, en skriftklog i loven fra himlens Gud, perfekt fred, og i sådan en tid.
Ezr 7:12 Artaxerxes, king of kings, unto Ezra the priest, a scribe of the law of the God of heaven, perfect peace, and at such a time.
[Ezr 7:13 DK-KJV] Jeg laver en bekendtgørelse, at alle de af Israels folk, og af hans præster og Leviter, i mit rige, som er indstillet af deres egen frie vilje til at gå op til Jerusalem, kan gå med dig.
Ezr 7:13 I make a decree, that all they of the people of Israel, and of his priests and Levites, in my realm, which are minded of their own freewill to go up to Jerusalem, go with thee.
[Ezr 7:14 DK-KJV] Eftersom du er sendt af kongen, og af hans 7 rådgivere, for at undersøge angående Judah og Jerusalem, ifølge din Guds lov som er i din hånd;
Ezr 7:14 Forasmuch as thou art sent of the king, and of his seven counsellers, to inquire concerning Judah and Jerusalem, according to the law of thy God which is in thine hand;
[Ezr 7:15 DK-KJV] Og for at bære sølvet og guldet, som kongen og hans rådgivere frivilligt har tilbudt til Israels Gud, hvis bolig er i Jerusalem,
Ezr 7:15 And to carry the silver and gold, which the king and his counsellers have freely offered unto the God of Israel, whose habitation is in Jerusalem,
[Ezr 7:16 DK-KJV] Og alt sølvet og guldet som du kan finde i hele Babylons provins, med folkets frivillige offergave, og fra præsterne, det som de frivilligt ofre til deres Guds hus som er i Jerusalem:
Ezr 7:16 And all the silver and gold that thou canst find in all the province of Babylon, with the freewill offering of the people, and of the priests, offering willingly for the house of their God which is in Jerusalem:
[Ezr 7:17 DK-KJV] Så du med disse penge i al hast kan købe stude, og væddere, med deres madoffergaver og deres drikoffergaver, og tilbyde dem på alteret til jeres Guds hus som er i Jerusalem.
Ezr 7:17 That thou mayest buy speedily with this money bullocks, rams, lambs, with their meat offerings and their drink offerings, and offer them upon the altar of the house of your God which is in Jerusalem.
[Ezr 7:18 DK-KJV] Og hvadsomhelst som skal se godt ud for dig, og for dine brødre, til at gøre med resten af sølvet og guldet, gør det efter jeres Guds vilje.
Ezr 7:18 And whatsoever shall seem good to thee, and to thy brethren, to do with the rest of the silver and the gold, that do after the will of your God.
[Ezr 7:19 DK-KJV] Karrene også der er givet dig til tjenesten i din Guds hus, forløs du dem foran Jerusalems Gud.
Ezr 7:19 The vessels also that are given thee for the service of the house of thy God, those deliver thou before the God of Jerusalem.
[Ezr 7:20 DK-KJV] Og hvadsomhelst der ellers er brug for i din Guds hus, som du skal ha’ behov for at få fat i, få fat i det ud fra kongens skattehus.
Ezr 7:20 And whatsoever more shall be needful for the house of thy God, which thou shalt have occasion to bestow, bestow it out of the king’s treasure house.
[Ezr 7:21 DK-KJV] Og jeg, ja jeg kong Artaxerxes, laver en bekendtgørelse til alle skatteministrene som er på den anden side af floden, at hvadsomhelst præsten Ezra, den skriftkloge i loven for himlens Gud, skal forlange af jer, det skal ske i al hast,
Ezr 7:21 And I, even I Artaxerxes the king, do make a decree to all the treasurers which are beyond the river, that whatsoever Ezra the priest, the scribe of the law of the God of heaven, shall require of you, it be done speedily,
[Ezr 7:22 DK-KJV] Optil 3.420 kilo sølv, og til 2.200 kilo hvede, og til 2.200 liter vin, og til 2.200 liter olie, og salt uden af foreskrive hvor meget.
Ezr 7:22 Unto an hundred talents of silver, and to an hundred measures of wheat, and to an hundred baths of wine, and to an hundred baths of oil, and salt without prescribing how much.
[Ezr 7:23 DK-KJV] Hvadsomhelst der er befalet af himlens Gud, lad det omhyggeligt bli’ gjort for huset til himlens Gud: for hvorfor skulle der være arrigskab imod kongen og hans sønners rige?
Ezr 7:23 Whatsoever is commanded by the God of heaven, let it be diligently done for the house of the God of heaven: for why should there be wrath against the realm of the king and his sons?
[Ezr 7:24 DK-KJV] Vi oplyser jer også om, at vedrørende nogle af præsterne og Leviterne, portvagterne, Nethinimerne, eller betjenerne for Guds hus, er det ikke lovligt at opkræve afgifter, skat, eller told, over dem.
Ezr 7:24 Also we certify you, that touching any of the priests and Levites, singers, porters, Nethinims, or ministers of this house of God, it shall not be lawful to impose toll, tribute, or custom, upon them.
[Ezr 7:25 DK-KJV] Og du, Ezra, efter din Guds visdom, der er i din hånd, sæt statsansatte og dommere, som må dømme hele folket der er på den anden side af floden, alle sådanne som kender din Guds love; og undervis I dem der ikke kender dem.
Ezr 7:25 And thou, Ezra, after the wisdom of thy God, that is in thine hand, set magistrates and judges, which may judge all the people that are beyond the river, all such as know the laws of thy God; and teach ye them that know them not.
[Ezr 7:26 DK-KJV] Og hvemsomhelst der ikke vil gøre din Guds lov, og kongens lov, lad dom bli’ udført i al hast over dem, om det så er indtil dø, eller til bortvisning, eller beslaglæggelse af gods, eller til fængsling.
Ezr 7:26 And whosoever will not do the law of thy God, and the law of the king, let judgment be executed speedily upon him, whether it be unto death, or to banishment, or to confiscation of goods, or to imprisonment.
[Ezr 7:27 DK-KJV] Velsignet er vore fædres Gud HERREN, som har puttet en sådan ting som dette i kongens hjerte, for at smuksere HERRENs hus som er i Jerusalem:
Ezr 7:27 Blessed be the LORD God of our fathers, which hath put such a thing as this in the king’s heart, to beautify the house of the LORD which is in Jerusalem:
[Ezr 7:28 DK-KJV] Og har vist barmhjertighed overfor mig foran kongen, og hans rådgivere, og foran alle kongens mægtige prinser. Og jeg var styrket eftersom HERREN min Guds hånd var over mig, og jeg forsamlede ledende mænd ud af Israel for at gå der op med mig.
Ezr 7:28 And hath extended mercy unto me before the king, and his counsellers, and before all the king’s mighty princes. And I was strengthened as the hand of the LORD my God was upon me, and I gathered together out of Israel chief men to go up with me.
[Ezr 8:1 DK-KJV] Nu er disse de ledende fra deres fædre, og dette er slægtstavlen på dem der gik op med mig fra Babylon, i kong Artaxerxes’ regering.
Ezr 8:1 These are now the chief of their fathers, and this is the genealogy of them that went up with me from Babylon, in the reign of Artaxerxes the king.
[Ezr 8:2 DK-KJV] Af sønnerne af Phinehas; Gershom: af sønnerne af Ithamar; Daniel: af sønnerne af David; Hattush.
Ezr 8:2 Of the sons of Phinehas; Gershom: of the sons of Ithamar; Daniel: of the sons of David; Hattush.
[Ezr 8:3 DK-KJV] Af sønnerne af Shechaniah, af sønnerne af Pharosh; Zechariah: og med ham var der talt hankøn via slægtstavle 150.
Ezr 8:3 Of the sons of Shechaniah, of the sons of Pharosh; Zechariah: and with him were reckoned by genealogy of the males an hundred and fifty.
[Ezr 8:4 DK-KJV] Af sønnerne af Pahath-moab; Elihoenai sønnen af Zerahiah, og med ham 200 hankøn.
Ezr 8:4 Of the sons of Pahath-moab; Elihoenai the son of Zerahiah, and with him two hundred males.
[Ezr 8:5 DK-KJV] Af sønnerne af Shechaniah; sønnen af Jahaziel, og med ham 300 hankøn.
Ezr 8:5 Of the sons of Shechaniah; the son of Jahaziel, and with him three hundred males.
[Ezr 8:6 DK-KJV] Også af sønnerne af Adin; Ebed sønnen af Jonathan, og med ham 50 hankøn.
Ezr 8:6 Of the sons also of Adin; Ebed the son of Jonathan, and with him fifty males.
[Ezr 8:7 DK-KJV] Og af sønnerne af Elam; Jeshaiah sønnen af Athaliah, og med ham 70 hankøn.
Ezr 8:7 And of the sons of Elam; Jeshaiah the son of Athaliah, and with him seventy males.
[Ezr 8:8 DK-KJV] Og af sønnerne af Shephatiah; Zebadiah sønnen af Michael, og med ham 80 hankøn.
Ezr 8:8 And of the sons of Shephatiah; Zebadiah the son of Michael, and with him fourscore males.
[Ezr 8:9 DK-KJV] Af sønnerne af Joab; Obadiah sønnen af Jehiel, og med ham 218 hankøn.
Ezr 8:9 Of the sons of Joab; Obadiah the son of Jehiel, and with him two hundred and eighteen males.
[Ezr 8:10 DK-KJV] Og af sønnerne af Shelomith; sønnen af Josiphiah, og med ham 160 hankøn.
Ezr 8:10 And of the sons of Shelomith; the son of Josiphiah, and with him an hundred and threescore males.
[Ezr 8:11 DK-KJV] Og af sønnerne af Bebai; Zechariah sønnen af Bebai, og med ham 28 hankøn.
Ezr 8:11 And of the sons of Bebai; Zechariah the son of Bebai, and with him twenty and eight males.
[Ezr 8:12 DK-KJV] Og af sønnerne af Azgad; Johanan sønnen af Hakkatan, og med ham 110 hankøn.
Ezr 8:12 And of the sons of Azgad; Johanan the son of Hakkatan, and with him an hundred and ten males.
[Ezr 8:13 DK-KJV] Og af de sidste sønner af Adonikam, hvis navne er disse, Eliphelet, Jeiel, og Shemaiah, og med dem 60 hankøn.
Ezr 8:13 And of the last sons of Adonikam, whose names are these, Eliphelet, Jeiel, and Shemaiah, and with them threescore males.
[Ezr 8:14 DK-KJV] Også af sønnerne af Bigvai; Uthai, og Zabbud, og med dem 70 hankøn.
Ezr 8:14 Of the sons also of Bigvai; Uthai, and Zabbud, and with them seventy males.
[Ezr 8:15 DK-KJV] Og jeg forsamlede dem ved floden der løber til Ahava; og der opholdt vi os i 3 dage: og jeg kiggede på folket, og præsterne, og fandt ingen der af sønnerne af Levi.
Ezr 8:15 And I gathered them together to the river that runneth to Ahava; and there abode we in tents three days: and I viewed the people, and the priests, and found there none of the sons of Levi.
[Ezr 8:16 DK-KJV] Da sendte jeg bud efter Eliezer, efter Ariel, efter Shemaiah, og efter Elnathan, og efter Jarib, og efter Elnathan, og efter Nathan, og efter Zechariah, og efter Meshullam, ledende mænd; også efter Joiarib, og efter Elnathan, forstående mænd.
Ezr 8:16 Then sent I for Eliezer, for Ariel, for Shemaiah, and for Elnathan, and for Jarib, and for Elnathan, and for Nathan, and for Zechariah, and for Meshullam, chief men; also for Joiarib, and for Elnathan, men of understanding.
[Ezr 8:17 DK-KJV] Og jeg sendte dem med befaling til Iddo lederen i Casiphia-paladset, og jeg fortalte dem hvad de skulle sige til Iddo, og til hans brødre Nethinimerne, i Casiphia-paladset, så de til os skulle bringe betjenerne for vor Guds hus.
Ezr 8:17 And I sent them with commandment unto Iddo the chief at the place Casiphia, and I told them what they should say unto Iddo, and to his brethren the Nethinims, at the place Casiphia, that they should bring unto us ministers for the house of our God.
[Ezr 8:18 DK-KJV] Og via vor Guds gode hånd over os bragte de os en forstående mand, af sønnerne af Mahli, sønnen af Levi, sønnen af Israel; og Sherebiah, med hans sønner og hans brødre, 18;
Ezr 8:18 And by the good hand of our God upon us they brought us a man of understanding, of the sons of Mahli, the son of Levi, the son of Israel; and Sherebiah, with his sons and his brethren, eighteen;
[Ezr 8:19 DK-KJV] Og Hashabiah, og med ham Jeshaiah af sønnerne af Merari, hans brødre og deres sønner, 20;
Ezr 8:19 And Hashabiah, and with him Jeshaiah of the sons of Merari, his brethren and their sons, twenty;
[Ezr 8:20 DK-KJV] Også af Nethinimerne, hvem David og prinserne havde udvalgt til Levittjenesten, 220 Nethinimer: alle af dem var tilkendegivet ved navn.
Ezr 8:20 Also of the Nethinims, whom David and the princes had appointed for the service of the Levites, two hundred and twenty Nethinims: all of them were expressed by name.
[Ezr 8:21 DK-KJV] Da proklamerede jeg en faste, ved Ahavafloden, så vi måtte plage osselv foran vor Gud, for at søge efter en ret vej for os af ham, og for vore små, og for hele vor substans.
Ezr 8:21 Then I proclaimed a fast there, at the river of Ahava, that we might afflict ourselves before our God, to seek of him a right way for us, and for our little ones, and for all our substance.
[Ezr 8:22 DK-KJV] For jeg skammede mig over at spørge kongen om en gruppe med soldater og ryttere til at hjælpe os imod fjenderne på vejen: fordi vi havde fortalt kongen, og sagt, Vor Guds hånd er for altid over alle dem der søger ham; men hans kraft og hans arrigskab er imod alle dem der forlader ham.
Ezr 8:22 For I was ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy in the way: because we had spoken unto the king, saying, The hand of our God is upon all them for good that seek him; but his power and his wrath is against all them that forsake him.
[Ezr 8:23 DK-KJV] Sådant fastede og bønfaldte vi vor Gud omkring dette: og han var bønfaldt af os.
Ezr 8:23 So we fasted and besought our God for this: and he was intreated of us.
[Ezr 8:24 DK-KJV] Da skilte jeg 12 af de ledende præster ud, Sherebiah, Hashabiah, og 10 af deres brødre med dem,
Ezr 8:24 Then I separated twelve of the chief of the priests, Sherebiah, Hashabiah, and ten of their brethren with them,
[Ezr 8:25 DK-KJV] Og vejede sølvet, og guldet, og karrene, ja vor Guds hus’ offergave, som kongen, og hans rådgivere, og hans herre, og hele Israel der var tilstede, havde tilbudt til dem.
Ezr 8:25 And weighed unto them the silver, and the gold, and the vessels, even the offering of the house of our God, which the king, and his counsellers, and his lords, and all Israel there present, had offered:
[Ezr 8:26 DK-KJV] Ja jeg vejede 650 talenter med sølv op indi deres hånd, og sølvkar 100 talenter, og af guld 100 talenter;
Ezr 8:26 I even weighed unto their hand six hundred and fifty talents of silver, and silver vessels an hundred talents, and of gold an hundred talents;
[Ezr 8:27 DK-KJV] Også 20 baljer af guld, af 1.000 drams ”1,77 kilo”; og 2 kar af fint kopper, rent som guld.
Ezr 8:27 Also twenty basons of gold, of a thousand drams; and two vessels of fine copper, precious as gold.
[Ezr 8:28 DK-KJV] Og jeg sagde til dem, I er hellige overfor HERREN; karrene er også hellige; og sølvet og guldet er en frivillig offergave til HERREN jeres fædres Gud.
Ezr 8:28 And I said unto them, Ye are holy unto the LORD; the vessels are holy also; and the silver and the gold are a freewill offering unto the LORD God of your fathers.
[Ezr 8:29 DK-KJV] Våg I, og bevar dem, indtil I vejer dem foran de ledende præster og Leviterne, og lederen af Israels fædre, i Jerusalem, i kamrene til HERRENs hus.
Ezr 8:29 Watch ye, and keep them, until ye weigh them before the chief of the priests and the Levites, and chief of the fathers of Israel, at Jerusalem, in the chambers of the house of the LORD.
[Ezr 8:30 DK-KJV] Sådant tog præsterne og Leviterne vægten af sølvet, og guldet, og karrene, for at bringe dem til Jerusalem til vor Guds hus.
Ezr 8:30 So took the priests and the Levites the weight of the silver, and the gold, and the vessels, to bring them to Jerusalem unto the house of our God.
[Ezr 8:31 DK-KJV] Da rejste vi fra Ahavafloden på den 15’ne dag af den første måned, for at gå til Jerusalem: og vor Guds hånd var over os, og han forløste os fra fjendens hånd, og fra sådanne som lå på lur ved vejen.
Ezr 8:31 Then we departed from the river of Ahava on the twelfth day of the first month, to go unto Jerusalem: and the hand of our God was upon us, and he delivered us from the hand of the enemy, and of such as lay in wait by the way.
[Ezr 8:32 DK-KJV] Og vi kom til Jerusalem, og opholdt os der i 3 dage.
Ezr 8:32 And we came to Jerusalem, and abode there three days.
[Ezr 8:33 DK-KJV] Nu på den 14’ne dag var sølvet og guldet og karrene vejet i vor Guds hus ved Meremoths hånd sønnen af præsten Uriah; og hos ham var Eleazar sønnen af Phinehas; og hos dem var Jozabad sønnen af Jeshua, og Noadiah sønnen af Binnui, Leviter;
Ezr 8:33 Now on the fourth day was the silver and the gold and the vessels weighed in the house of our God by the hand of Meremoth the son of Uriah the priest; and with him was Eleazar the son of Phinehas; and with them was Jozabad the son of Jeshua, and Noadiah the son of Binnui, Levites;
[Ezr 8:34 DK-KJV] Via antal og via vægt af hver og en: og hele vægten var på det tidspunkt skrevet. 
Ezr 8:34 By number and by weight of every one: and all the weight was written at that time.
[Ezr 8:35 DK-KJV] Også børnene af dem der havde været bortført, som var kommet ud af fangenskabet, tilbød brændoffergaver til Israels Gud, 12 stude for hele Israel, 96 væddere, 77 lam, 12 han geder som en syndoffergave: alt dette var en brændoffergave til HERREN.
Ezr 8:35 Also the children of those that had been carried away, which were come out of the captivity, offered burnt offerings unto the God of Israel, twelve bullocks for all Israel, ninety and six rams, seventy and seven lambs, twelve he goats for a sin offering: all this was a burnt offering unto the LORD.
[Ezr 8:36 DK-KJV] Og de forløste kongens kommissioner til kongens løjtnanter, og til guvernørerne på denne side af floden: og de promoverede folket, og Guds hus.
Ezr 8:36 And they delivered the king’s commissions unto the king’s lieutenants, and to the governors on this side the river: and they furthered the people, and the house of God.
[Ezr 9:1 DK-KJV] Nu da disse ting var gjort, kom prinserne til mig, og siger, Israels folk, og præsterne, og Leviterne, har ikke skilt demselv ud fra folket fra de lande, og gør efter deres hæsligheder, ja efter Canaaniternes, Hittiternes, Perizziternes, Jebusiternes, Ammoniternes, Moabiternes, Egypternes, og Amoriternes.
Ezr 9:1 Now when these things were done, the princes came to me, saying, The people of Israel, and the priests, and the Levites, have not separated themselves from the people of the lands, doing according to their abominations, even of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians, and the Amorites.
[Ezr 9:2 DK-KJV] For de har taget af deres døtre til demselv, og til deres sønner: sådant at den hellige sæd har blandet demselv med folket fra disse lande: ja, prinserne og ledernes hånd har ført an i denne overtrædelse.
Ezr 9:2 For they have taken of their daughters for themselves, and for their sons: so that the holy seed have mingled themselves with the people of those lands: yea, the hand of the princes and rulers hath been chief in this trespass.
[Ezr 9:3 DK-KJV] Og da jeg hørte denne ting, sønderrev jeg min beklædning og min kappe, og plukkede håret af mit hoved og af mit skæg, og sad forbløffet ned.
Ezr 9:3 And when I heard this thing, I rent my garment and my mantle, and plucked off the hair of my head and of my beard, and sat down astonied.
[Ezr 9:4 DK-KJV] Da var hver og en der skælvede over Israels Gud ord forsamlet hos mig, grundet overtrædelsen fra dem der havde været bortført; og jeg sad forbløffet indtil aftenofferet.
Ezr 9:4 Then were assembled unto me every one that trembled at the words of the God of Israel, because of the transgression of those that had been carried away; and I sat astonied until the evening sacrifice.
[Ezr 9:5 DK-KJV] Og ved aftenofferet, rejste jeg mig op fra min tungsindighed; og da jeg havde iturevet min beklædning og min kappe, faldt jeg på mine knæ, og spredte mine hænder ud for HERREN min Gud,
Ezr 9:5 And at the evening sacrifice I arose up from my heaviness; and having rent my garment and my mantle, I fell upon my knees, and spread out my hands unto the LORD my God,
[Ezr 9:6 DK-KJV] Og sagde, Kæreste min Gud, Jeg rødmer og skammer mig over at opløfte mit ansigt til dig, min Gud: for vore fejltrin er vokset over vort hoved, og vor overtrædelse er groet op til himlene.
Ezr 9:6 And said, O my God, I am ashamed and blush to lift up my face to thee, my God: for our iniquities are increased over our head, and our trespass is grown up unto the heavens.
[Ezr 9:7 DK-KJV] Siden vore fædres dage har vi været i en stor overtrædelse indtil denne dag; og på grund af vore fejltrin har vi, vore konger, og vore præster, været forløst ind i hænderne på kongerne fra de lande, til sværdet, til fangenskab, og som et bytte, og til forvirrede ansigter, som det er denne dag.
Ezr 9:7 Since the days of our fathers have we been in a great trespass unto this day; and for our iniquities have we, our kings, and our priests, been delivered into the hand of the kings of the lands, to the sword, to captivity, and to a spoil, and to confusion of face, as it is this day.
[Ezr 9:8 DK-KJV] Og nu i en kort stund har nåde blevet fremvist fra HERREN vor Gud, for at efterlade os en rest til at undslippe, og for at gi’ os en nagle i hans hellige sted, så vor Gud må oplyse vore øjne, og gi’ os en lille genoplivning i vort slaveri.
Ezr 9:8 And now for a little space grace hath been shewed from the LORD our God, to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in his holy place, that our God may lighten our eyes, and give us a little reviving in our bondage.
[Ezr 9:9 DK-KJV] For vi var slaver; men vor Gud har ikke forladt os i vort slaveri, men har rakt hans barmhjertighed ud mod os foran Perisens kongers øjne, for at gi’ os en genoplivning,  til at opsætte vor Guds hus, og for at istandsættelse dens ødelæggelser, og for at gi’ os en mur i Judah og i Jerusalem.
Ezr 9:9 For we were bondmen; yet our God hath not forsaken us in our bondage, but hath extended mercy unto us in the sight of the kings of Persia, to give us a reviving, to set up the house of our God, and to repair the desolations thereof, and to give us a wall in Judah and in Jerusalem.
[Ezr 9:10 DK-KJV] Og nu, Kæreste vor Gud, hvad skal vi sige efter dette? for vi har forladt dine befalinger,
Ezr 9:10 And now, O our God, what shall we say after this? for we have forsaken thy commandments,
[Ezr 9:11 DK-KJV] Som du har befalet via dine tjenere profeterne, som siger, Landet, mod hvilket I går for at besidde det, er et urent land med folkets beskidthed fra de lande, med deres hæsligheder, som har fyldt det fra den ene ende til den anden med deres snavs.
Ezr 9:11 Which thou hast commanded by thy servants the prophets, saying, The land, unto which ye go to possess it, is an unclean land with the filthiness of the people of the lands, with their abominations, which have filled it from one end to another with their uncleanness.
[Ezr 9:12 DK-KJV] Gi’ nu derfor ikke jeres døtre til deres sønner, ta’ ej heller deres døtre til jeres sønner, og søg heller ikke efter deres fred eller deres rigdom for altid: så I må være stærke, og spise landets gode, og efterlade det som en arv til jeres børn for evigt.
Ezr 9:12 Now therefore give not your daughters unto their sons, neither take their daughters unto your sons, nor seek their peace or their wealth for ever: that ye may be strong, and eat the good of the land, and leave it for an inheritance to your children for ever.
[Ezr 9:13 DK-KJV] Og efter alt det der er kommet over os på grund af vore onde handlinger, og på grund af vor store overtrædelse, eftersom du vor Gud har straffet os mindre end vore fejltrin fortjener, og har givet os en sådan forløsning som denne;
Ezr 9:13 And after all that is come upon us for our evil deeds, and for our great trespass, seeing that thou our God hast punished us less than our iniquities deserve, and hast given us such deliverance as this;
[Ezr 9:14 DK-KJV] Skulle vi igen bryde dine befalinger, og indeslutte slægtskab med folket af disse hæsligheder? ville du da ikke være vred på os indtil du havde fortæret os, sådant at der ikke skulle være en rest ej heller nogen der undslap?
Ezr 9:14 Should we again break thy commandments, and join in affinity with the people of these abominations? wouldest not thou be angry with us till thou hadst consumed us, so that there should be no remnant nor escaping?
[Ezr 9:15 DK-KJV] Kæreste HERRE Israels Gud, du er retfærdig: for vi er stadig undsluppet, som det er denne dag: læg mærke til, vi er foran dig i vore overtrædelser: for vi kan ikke stå foran dig på grund af dette.
Ezr 9:15 O LORD God of Israel, thou art righteous: for we remain yet escaped, as it is this day: behold, we are before thee in our trespasses: for we cannot stand before thee because of this.
[Ezr 10:1 DK-KJV] Nu da Ezra havde bedt, og da han havde bekendt, og grædt og kastet sigselv ned foran Guds hus, forsamledes der sig ud af Israel en meget stor menighed af mænd og kvinder og børn: for folket græd meget smerteligt.
Ezr 10:1 Now when Ezra had prayed, and when he had confessed, weeping and casting himself down before the house of God, there assembled unto him out of Israel a very great congregation of men and women and children: for the people wept very sore.
[Ezr 10:2 DK-KJV] Og Shechaniah sønnen af Jehiel, en af sønnerne af Elam, svarede og sagde til Ezra, Vi har overtrådt imod vor Gud, og har taget fremmede hustruer af folket fra det land: alligevel er der nu håb i Israel vedrørende denne sag.
Ezr 10:2 And Shechaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said unto Ezra, We have trespassed against our God, and have taken strange wives of the people of the land: yet now there is hope in Israel concerning this thing.
[Ezr 10:3 DK-KJV] Lad os nu derfor lave en pagt med vor Gud om at fjerne alle de hustruer, og sådanne som er født af dem, i overensstemmelse med min herres råd, og af dem som skælver ved vor Guds befaling; og lad det bli’ gjort ifølge loven.
Ezr 10:3 Now therefore let us make a covenant with our God to put away all the wives, and such as are born of them, according to the counsel of my lord, and of those that tremble at the commandment of our God; and let it be done according to the law.
[Ezr 10:4 DK-KJV] Rejs dig; for denne sag tilhører dig: vi vil også være med dig: vær ved godt mod, og gør det.
Ezr 10:4 Arise; for this matter belongeth unto thee: we also will be with thee: be of good courage, and do it.
[Ezr 10:5 DK-KJV] Da rejste Ezra sig, og fik de ledende præster, Leviterne, og hele Israel, til at sværge at de skulle gøre efter dette ord. Og de svor.
Ezr 10:5 Then arose Ezra, and made the chief priests, the Levites, and all Israel, to swear that they should do according to this word. And they sware.
[Ezr 10:6 DK-KJV] Da rejste Ezra sig op foran Guds hus, og gik ind i kammeret til Johanan sønnen af Eliashib: og da han var kommet derind, spiste han ikke brød, og drak heller ikke vand: for han sørgede på grund af overtrædelsen fra dem der havde været bortført.
Ezr 10:6 Then Ezra rose up from before the house of God, and went into the chamber of Johanan the son of Eliashib: and when he came thither, he did eat no bread, nor drink water: for he mourned because of the transgression of them that had been carried away.
[Ezr 10:7 DK-KJV] Og de lavede en proklamation udover Judah og Jerusalem til alle børnene fra tilfangetagelsen, at de skulle forsamle sig i Jerusalem;
Ezr 10:7 And they made proclamation throughout Judah and Jerusalem unto all the children of the captivity, that they should gather themselves together unto Jerusalem;
[Ezr 10:8 DK-KJV] Og at hvemsomhelst der ikke ville komme indenfor 3 dage, i overensstemmelse med prinserne og de ældstes råd, skulle ha’ hele hans substans beslaglagt, og hamselv separeret fra menigheden til de der havde været bortført.
Ezr 10:8 And that whosoever would not come within three days, according to the counsel of the princes and the elders, all his substance should be forfeited, and himself separated from the congregation of those that had been carried away.
[Ezr 10:9 DK-KJV] Da forsamlede alle mændene sig fra Judah og Benjamin i Jerusalem indenfor 3 dage. Det var den 9’ne måned, på den 12’te dag af den måned; og hele folket sad i Guds hus gader, og rystede på grund af denne sag, og på grund af den megen regn. 
Ezr 10:9 Then all the men of Judah and Benjamin gathered themselves together unto Jerusalem within three days. It was the ninth month, on the twentieth day of the month; and all the people sat in the street of the house of God, trembling because of this matter, and for the great rain.
[Ezr 10:10 DK-KJV] Og præsten Ezra stod op, og sagde til dem, I har overtrådt, og har taget fremmede hustruer, for at gøre Israels overtrædelse større.
Ezr 10:10 And Ezra the priest stood up, and said unto them, Ye have transgressed, and have taken strange wives, to increase the trespass of Israel.
[Ezr 10:11 DK-KJV] Lav nu derfor en bekendelse til jeres fædres Gud HERREN, og gør hans vilje: og separere jerselv fra folket fra det land, og fra de fremmede hustruer.
Ezr 10:11 Now therefore make confession unto the LORD God of your fathers, and do his pleasure: and separate yourselves from the people of the land, and from the strange wives.
[Ezr 10:12 DK-KJV] Da svarede og sagde hele menigheden med en høj stemme, Som du har sagt, sådant må vi gøre.
Ezr 10:12 Then all the congregation answered and said with a loud voice, As thou hast said, so must we do.
[Ezr 10:13 DK-KJV] Men folket er mange, og det er en tid med megen regn, og vi er ikke i stand til at stå udenfor, dette er heller ikke et arbejde der tager 1 eller 2 dage: for vi er mange der har overtrådt i denne ting
Ezr 10:13 But the people are many, and it is a time of much rain, and we are not able to stand without, neither is this a work of one day or two: for we are many that have transgressed in this thing.
[Ezr 10:14 DK-KJV] Lad nu vore ledere af hele menigheden stå, og lad alle dem som har taget fremmede hustruer i vore byer komme på udvalgte tidspunkter, og med dem de ældste fra hver en by, og dens dommere, indtil vor Guds voldsomme arrigskab er vendt væk fra os i denne sag.
Ezr 10:14 Let now our rulers of all the congregation stand, and let all them which have taken strange wives in our cities come at appointed times, and with them the elders of every city, and the judges thereof, until the fierce wrath of our God for this matter be turned from us.
[Ezr 10:15 DK-KJV] Kun Jonathan sønnen af Asahel og Jahaziah sønnen af Tikvah var ansatte omkring denne sag: og Meshullam og Leviten Shabbethai hjalp dem.
Ezr 10:15 Only Jonathan the son of Asahel and Jahaziah the son of Tikvah were employed about this matter: and Meshullam and Shabbethai the Levite helped them.
[Ezr 10:16 DK-KJV] Og børnene fra tilfangetagelsen gjorde sådant. Og præsten Ezra, med bestemte ledere af fædrene, efter deres fædres hus, og alle af dem ved deres navne, var skilt ud, og sad ned i den første dag af den 10’ne måned for at undersøge sagen.
Ezr 10:16 And the children of the captivity did so. And Ezra the priest, with certain chief of the fathers, after the house of their fathers, and all of them by their names, were separated, and sat down in the first day of the tenth month to examine the matter.
[Ezr 10:17 DK-KJV] Og de var færdige med alle mændene der havde taget fremmede hustruer i den første dag af den første måned.
Ezr 10:17 And they made an end with all the men that had taken strange wives by the first day of the first month.
[Ezr 10:18 DK-KJV] Og blandt sønnerne af præsterne der havde taget fremmede hustruer var der fundet: nemlig, af sønnerne af Jeshua sønnen af Jozadak, og hans brødre; Maaseiah, og Eliezer, og Jarib, og Gedaliah.
Ezr 10:18 And among the sons of the priests there were found that had taken strange wives: namely, of the sons of Jeshua the son of Jozadak, and his brethren; Maaseiah, and Eliezer, and Jarib, and Gedaliah.
[Ezr 10:19 DK-KJV] Og de gav deres hånd på at de ville fjerne deres hustruer; og ved at være skyldige, tilbød de en vædder fra flokken for deres overtrædelse.
Ezr 10:19 And they gave their hands that they would put away their wives; and being guilty, they offered a ram of the flock for their trespass.
[Ezr 10:20 DK-KJV] Og af sønnerne af Immer; Hanani, og Zebadiah.
Ezr 10:20 And of the sons of Immer; Hanani, and Zebadiah.
[Ezr 10:21 DK-KJV] Og af sønnerne af Harim; Maaseiah, og Elias, og Shemaiah, og Jehiel, og Uzziah.
Ezr 10:21 And of the sons of Harim; Maaseiah, and Elijah, and Shemaiah, and Jehiel, and Uzziah.
[Ezr 10:22 DK-KJV] Og af sønnerne af Pashur; Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethaneel, Jozabad, og Elasah.
Ezr 10:22 And of the sons of Pashur; Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethaneel, Jozabad, and Elasah.
[Ezr 10:23 DK-KJV] Også af Leviterne; Jozabad, og Shimei, og Kelaiah, (den samme er Kelita,) Pethahiah, Judah, og Eliezer.
Ezr 10:23 Also of the Levites; Jozabad, and Shimei, and Kelaiah, (the same is Kelita,) Pethahiah, Judah, and Eliezer.
[Ezr 10:24 DK-KJV] Af sangerne også; Eliashib: og af portvagterne; Shallum, og Telem, og Uri.
Ezr 10:24 Of the singers also; Eliashib: and of the porters; Shallum, and Telem, and Uri.
[Ezr 10:25 DK-KJV] Desuden af Israel: af sønnerne af Parosh; Ramiah, og Jeziah, og Malchiah, og Miamin, og Eleazar, og Malchijah, og Benaiah.
Ezr 10:25 Moreover of Israel: of the sons of Parosh; Ramiah, and Jeziah, and Malchiah, and Miamin, and Eleazar, and Malchijah, and Benaiah.
[Ezr 10:26 DK-KJV] Og af sønnerne af Elam; Mattaniah, Zechariah, og Jehiel, og Abdi, og Jeremoth, og Eliah.
Ezr 10:26 And of the sons of Elam; Mattaniah, Zechariah, and Jehiel, and Abdi, and Jeremoth, and Eliah.
[Ezr 10:27 DK-KJV] Og af sønnerne af Zattu; Elioenai, Eliashib, Mattaniah, og Jeremoth, og Zabad, og Aziza.
Ezr 10:27 And of the sons of Zattu; Elioenai, Eliashib, Mattaniah, and Jeremoth, and Zabad, and Aziza.
[Ezr 10:28 DK-KJV] Og af sønnerne af Bebai; Jehohanan, Hananiah, Zabbai, og Athlai.
Ezr 10:28 Of the sons also of Bebai; Jehohanan, Hananiah, Zabbai, and Athlai.
[Ezr 10:29 DK-KJV] Og af sønnerne af Bani; Meshullam, Malluch, og Adaiah, Jashub, og Sheal, og Ramoth.
Ezr 10:29 And of the sons of Bani; Meshullam, Malluch, and Adaiah, Jashub, and Sheal, and Ramoth.
[Ezr 10:30 DK-KJV] Og af sønnerne af Pahath-moab; Adna, og Chelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezaleel, og Binnui, og Manasseh.
Ezr 10:30 And of the sons of Pahath-moab; Adna, and Chelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezaleel, and Binnui, and Manasseh.
[Ezr 10:31 DK-KJV] Og af sønnerne af Harim; Eliezer, Ishijah, Malchiah, Shemaiah, Shimeon,
Ezr 10:31 And of the sons of Harim; Eliezer, Ishijah, Malchiah, Shemaiah, Shimeon,
[Ezr 10:32 DK-KJV] Benjamin, Malluch, og Shemariah.
Ezr 10:32 Benjamin, Malluch, and Shemariah.
[Ezr 10:33 DK-KJV] Af sønnerne af Hashum; Mattenai, Mattathah, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manasseh, og Shimei.
Ezr 10:33 Of the sons of Hashum; Mattenai, Mattathah, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manasseh, and Shimei.
[Ezr 10:34 DK-KJV] Af sønnerne af Bani; Maadai, Amram, og Uel,
Ezr 10:34 Of the sons of Bani; Maadai, Amram, and Uel,
[Ezr 10:35 DK-KJV] Benaiah, Bedeiah, Chelluh,
Ezr 10:35 Benaiah, Bedeiah, Chelluh,
[Ezr 10:36 DK-KJV] Vaniah, Meremoth, Eliashib,
Ezr 10:36 Vaniah, Meremoth, Eliashib,
[Ezr 10:37 DK-KJV] Mattaniah, Mattenai, og Jaasau,
Ezr 10:37 Mattaniah, Mattenai, and Jaasau,
[Ezr 10:38 DK-KJV] Og Bani, og Binnui, Shimei,
Ezr 10:38 And Bani, and Binnui, Shimei,
[Ezr 10:39 DK-KJV] Og Shelemiah, og Nathan, og Adaiah,
Ezr 10:39 And Shelemiah, and Nathan, and Adaiah,
[Ezr 10:40 DK-KJV] Machnadebai, Shashai, Sharai,
Ezr 10:40 Machnadebai, Shashai, Sharai,
[Ezr 10:41 DK-KJV] Azareel, og Shelemiah, Shemariah,
Ezr 10:41 Azareel, and Shelemiah, Shemariah,
[Ezr 10:42 DK-KJV] Shallum, Amariah, og Joseph.
Ezr 10:42 Shallum, Amariah, and Joseph.
[Ezr 10:43 DK-KJV] Af sønnerne af Nebo; Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jadau, og Joel, Benaiah.
Ezr 10:43 Of the sons of Nebo; Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Jadau, and Joel, Benaiah.
[Ezr 10:44 DK-KJV] Alle disse havde taget fremmede hustruer: og nogle af dem havde hustruer ved hvem de havde børn.
Ezr 10:44 All these had taken strange wives: and some of them had wives by whom they had children.