Tredje Mosebog - 3 Mosebog - 27 Kapitler - Leviticus KJV 1769

Navnebetydning for Leviticus = præsteforordningsbogen & Moses = Trukket ud af vandet

[3Mo 1:1 DK-KJV] Og HERREN kaldte på Moses, og talte til ham ud fra menighedens tabernakel, og siger,
Le 1:1 And the LORD called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying,
[3Mo 1:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Hvis der er en mand der blandt jer bringer en offergave til HERREN, skal I bringe jeres offergave af kvæget, ja af besætningen, og af flokken.
Le 1:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock.
[3Mo 1:3 DK-KJV] Hvis hans offergave er en brændoffergave af besætningen, lad ham tilbyde et fejlfrit hankøn: han skal tilbyde den af hans egen frie vilje ved menighedens tabernakedør foran HERREN.
Le 1:3 If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish: he shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the LORD.
[3Mo 1:4 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på brændoffergavens hoved; og den skal være accepteret for ham til at lave soning for ham.
Le 1:4 And he shall put his hand upon the head of the burnt offering; and it shall be accepted for him to make atonement for him.
[3Mo 1:5 DK-KJV] Og han skal dræbe studen foran HERREN: og præsterne, Aarons sønner, skal bringe blodet, og stænke blodet rundt omkring på alteret der er ved menighedens tabernakeldør.
Le 1:5 And he shall kill the bullock before the LORD: and the priests, Aaron’s sons, shall bring the blood, and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 1:6 DK-KJV] Og han skal flå brændoffergaven, og skære den op i stykker.
Le 1:6 And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces.
[3Mo 1:7 DK-KJV] Og præsten Aarons sønner skal lægge ild på alteret, og lægge træ i orden ovenpå ilden:
Le 1:7 And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the wood in order upon the fire:
[3Mo 1:8 DK-KJV] Og præsterne, Aarons sønner, skal lægge stykkerne, hovedet, og fedtet i orden ovenpå det træ der er ild i på alteret:
Le 1:8 And the priests, Aaron’s sons, shall lay the parts, the head, and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar:
[3Mo 1:9 DK-KJV] Men hans indvolde og hans ben skal han vaske i vand: og præsterne skal brænde alt på alteret, til at være en brændoffergave, en offergave lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN.
Le 1:9 But his inwards and his legs shall he wash in water: and the priest shall burn all on the altar, to be a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 1:10 DK-KJV] Og hvis hans offergave er af flokkene, nemlig, af fåret, eller af gederne, som en brændoffergave; skal han bringe den som et fejlfrit hankøn.
Le 1:10 And if his offering be of the flocks, namely, of the sheep, or of the goats, for a burnt sacrifice; he shall bring it a male without blemish.
[3Mo 1:11 DK-KJV] Og han skal dræbe den på nordsiden ved siden af alteret foran HERREN: og præsterne, Aarons sønner, skal stænke hans blod rundt omkring på alteret.
Le 1:11 And he shall kill it on the side of the altar northward before the LORD: and the priests, Aaron’s sons, shall sprinkle his blood round about upon the altar.
[3Mo 1:12 DK-KJV] Og han skal skære den op i stykker, med hans hoved og hans fedt: og præsten skal lægge dem i orden på det træ der er ild i på alteret:
Le 1:12 And he shall cut it into his pieces, with his head and his fat: and the priest shall lay them in order on the wood that is on the fire which is upon the altar:
[3Mo 1:13 DK-KJV] Men han skal vaske hans indvolde og hans ben med vand: og præsten skal bringe det altsammen, og brænde det på alteret: det er en brændoffergave, en offergave lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN.
Le 1:13 But he shall wash the inwards and the legs with water: and the priest shall bring it all, and burn it upon the altar: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 1:14 DK-KJV] Og hvis brændofferet for hans offergave til HERREN er af fugle, da skal han bringe hans offergave af turtelduer, eller af unge duer.
Le 1:14 And if the burnt sacrifice for his offering to the LORD be of fowls, then he shall bring his offering of turtledoves, or of young pigeons.
[3Mo 1:15 DK-KJV] Og præsten skal bringe dem til alteret, og vride hans hoved af, og brænde den på alteret; og dens blod skal vrides ud ved siden af alteret:
Le 1:15 And the priest shall bring it unto the altar, and wring off his head, and burn it on the altar; and the blood thereof shall be wrung out at the side of the altar:
[3Mo 1:16 DK-KJV] Og han skal ta’ afgrøden fra maven ud med hans fjer, og kaste det på østsiden ved siden af alteret, ved stedet for asken:
Le 1:16 And he shall pluck away his crop with his feathers, and cast it beside the altar on the east part, by the place of the ashes:
[3Mo 1:17 DK-KJV] Og han skal kløve den med dens vinger, men skal ikke opdele den i stykker: og præsterne skal brænde den på alteret, på det træ der er på ilden: det er en brændoffergave, en offergave lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN.
Le 1:17 And he shall cleave it with the wings thereof, but shall not divide it asunder: and the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the fire: it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 2:1 DK-KJV] Og når nogen vil tilbyde en madoffergave til HERREN, skal hans offergave være af fint mel; og han skal hælde olie på det, og putte frankincense derpå:
Le 2:1 And when any will offer a meat offering unto the LORD, his offering shall be of fine flour; and he shall pour oil upon it, and put frankincense thereon:
[3Mo 2:2 DK-KJV] Og han skal bringe det til Aarons sønner præsterne: og ud af det skal han ta’ hans håndfuld af des mel, og af des olie, med alt des frankincense; og præsten skal brænde mindesmærket fra den på alteret, til at være en offergave lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN:
Le 2:2 And he shall bring it to Aaron’s sons the priests: and he shall take thereout his handful of the flour thereof, and of the oil thereof, with all the frankincense thereof; and the priest shall burn the memorial of it upon the altar, to be an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD:
[3Mo 2:3 DK-KJV] Og det tilbageværende af madoffergaven skal være Aarons og hans sønners: det er den helligste ting af HERRENs offergaver lavet via ild.
Le 2:3 And the remnant of the meat offering shall be Aaron’s and his sons’: it is a thing most holy of the offerings of the LORD made by fire.
[3Mo 2:4 DK-KJV] Og hvis du bringer en offergave af en madoffergave bagt i ovnen, skal det være usyrede kager af fint mel blandet med olie, eller usyrede vafler salvet med olie.
Le 2:4 And if thou bring an oblation of a meat offering baken in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil.
[3Mo 2:5 DK-KJV] Og hvis din offergave er en madoffergave bagt på en pande, skal det være af fint usyret mel, blandet med olie.
Le 2:5 And if thy oblation be a meat offering baken in a pan, it shall be of fine flour unleavened, mingled with oil.
[3Mo 2:6 DK-KJV] Du skal dele det op i stykker, og hælde olie derpå: det er en madoffergave.
Le 2:6 Thou shalt part it in pieces, and pour oil thereon: it is a meat offering.
[3Mo 2:7 DK-KJV] Og hvis din offergave er en madoffergave bagt i stegepanden, skal det være lavet af fint mel med olie.
Le 2:7 And if thy oblation be a meat offering baken in the fryingpan, it shall be made of fine flour with oil.
[3Mo 2:8 DK-KJV] Og du skal bringe madoffergaven der er lavet af disse ting til HERREN: og når det er præsenteret overfor præsten, skal han bringe det til alteret.
Le 2:8 And thou shalt bring the meat offering that is made of these things unto the LORD: and when it is presented unto the priest, he shall bring it unto the altar.
[3Mo 2:9 DK-KJV] Og præsten skal ta’ fra madoffergaven et mindesmærke deraf, og skal brænde det på alteret: det er en offergave lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN.
Le 2:9 And the priest shall take from the meat offering a memorial thereof, and shall burn it upon the altar: it is an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 2:10 DK-KJV] Og det der er tilovers fra madoffergaven skal være Aarons og hans sønners: det er den helligste ting af HERRENs offergaver lavet via ild.
Le 2:10 And that which is left of the meat offering shall be Aaron’s and his sons’: it is a thing most holy of the offerings of the LORD made by fire.
[3Mo 2:11 DK-KJV] Ingen madoffergave, som I skal bringe til HERREN, skal være lavet med surdej: for I skal ikke brænde noget surdej, ej heller noget honning, i nogen offergave fra HERREN lavet via ild.
Le 2:11 No meat offering, which ye shall bring unto the LORD, shall be made with leaven: for ye shall burn no leaven, nor any honey, in any offering of the LORD made by fire.
[3Mo 2:12 DK-KJV] Angående offergaven af førstefrugterne, I skal tilbyde dem til HERREN: men de skal ikke brændes på alteret som en sød duft.
Le 2:12 As for the oblation of the firstfruits, ye shall offer them unto the LORD: but they shall not be burnt on the altar for a sweet savour.
[3Mo 2:13 DK-KJV] Og enhver offergave af din madoffergave skal du krydre med salt; du skal heller ikke tillade pagtssaltet fra din Gud at mangle fra din madoffergave: med alle dine offergaver skal du tilbyde salt.
Le 2:13 And every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt; neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering: with all thine offerings thou shalt offer salt.
[3Mo 2:14 DK-KJV] Og hvis du tilbyder en madoffergave af dine førstefrugter til HERREN, skal du tilbyde grønne øre fra korn tørret ved ilden som madoffergaven af dine førstefrugter, ja korn der er slået ud af ørene.
Le 2:14 And if thou offer a meat offering of thy firstfruits unto the LORD, thou shalt offer for the meat offering of thy firstfruits green ears of corn dried by the fire, even corn beaten out of full ears.
[3Mo 2:15 DK-KJV] Og du skal putte olie på det, og lægge frankincense derpå: det er en madoffergave.
Le 2:15 And thou shalt put oil upon it, and lay frankincense thereon: it is a meat offering.
[3Mo 2:16 DK-KJV] Og præsten skal brænde mindesmærket fra det, dele af des slåede korn, og dele af des olie, med alt des frankincense: det er en offergave lavet via ild overfor HERREN.
Le 2:16 And the priest shall burn the memorial of it, part of the beaten corn thereof, and part of the oil thereof, with all the frankincense thereof: it is an offering made by fire unto the LORD.
[3Mo 3:1 DK-KJV] Og hvis hans offergave er et offer af fredsoffergave, hvis han tilbyder det af besætningen; om det er et hankøn eller hunkøn, skal han tilbyde det fejlfrit foran HERREN.
Le 3:1 And if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd; whether it be a male or female, he shall offer it without blemish before the LORD.
[3Mo 3:2 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på hovedet af hans offergave, og dræbe det ved menighedens tabernakeldør: og Aarons sønner præsterne skal stænke blodet rundt omkring på alteret.
Le 3:2 And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it at the door of the tabernacle of the congregation: and Aaron’s sons the priests shall sprinkle the blood upon the altar round about.
[3Mo 3:3 DK-KJV] Og han skal tilbyde af offeret af fredsoffergaven en offergave lavet via ild overfor HERREN: fedtet der dækker indvoldene, og alt fedtet der er på indvoldene,
Le 3:3 And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering made by fire unto the LORD; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
[3Mo 3:4 DK-KJV] Og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, som er ved flankerne, og hinden over leveren, med nyrerne, det skal han fjerne.
Le 3:4 And the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.
[3Mo 3:5 DK-KJV] Aarons sønner skal brænde det på alteret over brændofferet, som er på træet der er i ilden: det er en offergave lavet via ild, af en sød duft overfor HERREN. 
Le 3:5 And Aaron’s sons shall burn it on the altar upon the burnt sacrifice, which is upon the wood that is on the fire: it is an offering made by fire, of a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 3:6 DK-KJV] Og hvis hans offergave som et offer af fredsoffergave til HERREN er af flokken; hankøn eller hunkøn, skal han tilbyde det fejlfrit.
Le 3:6 And if his offering for a sacrifice of peace offering unto the LORD be of the flock; male or female, he shall offer it without blemish.
[3Mo 3:7 DK-KJV] Hvis han tilbyder et lam som hans offergave, da skal han tilbyde det foran HERREN.
Le 3:7 If he offer a lamb for his offering, then shall he offer it before the LORD.
[3Mo 3:8 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på hovedet af hans offergave, og dræbe den foran menighedens tabernakel: og Aarons sønner skal stænke dens blod rundt omkring på alteret.
Le 3:8 And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it before the tabernacle of the congregation: and Aaron’s sons shall sprinkle the blood thereof round about upon the altar.
[3Mo 3:9 DK-KJV] Og han skal tilbyde af offeret af fredsoffergaven en offergave lavet via ild overfor HERREN; dens fedt, og hele culotten, den skal han ta’ hårdt af ved rygsøjlen; og fedtet der dækker indvoldene, og alt fedtet der er på indvoldene,
Le 3:9 And he shall offer of the sacrifice of the peace offering an offering made by fire unto the LORD; the fat thereof, and the whole rump, it shall he take off hard by the backbone; and the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
[3Mo 3:10 DK-KJV] Og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, som er ved flankerne, og hinden over leveren, med nyrerne, det skal han fjerne.
Le 3:10 And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.
[3Mo 3:11 DK-KJV] Og præsten skal brænde det på alteret: det er offergavemaden lavet via ild overfor HERREN.
Le 3:11 And the priest shall burn it upon the altar: it is the food of the offering made by fire unto the LORD.
[3Mo 3:12 DK-KJV] Og hvis hans offergave er en ged, da skal han tilbyde den foran HERREN.
Le 3:12 And if his offering be a goat, then he shall offer it before the LORD.
[3Mo 3:13 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på hovedet af den, og dræbe den foran menighedens tabernakel: og Aarons sønner skal stænke dens blod rundt omkring på alteret.
Le 3:13 And he shall lay his hand upon the head of it, and kill it before the tabernacle of the congregation: and the sons of Aaron shall sprinkle the blood thereof upon the altar round about.
[3Mo 3:14 DK-KJV] Og deraf skal han tilbyde hans offergave, ja en offergave lavet via ild overfor HERREN; fedtet der dækker indvoldene, og alt fedtet der er på indvoldene,
Le 3:14 And he shall offer thereof his offering, even an offering made by fire unto the LORD; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
[3Mo 3:15 DK-KJV] Og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, som er ved flankerne, og hinden over leveren, med nyrerne, det skal han fjerne.
Le 3:15 And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away.
[3Mo 3:16 DK-KJV] Og præsten skal brænde dem på alteret: det er offergavemaden lavet via ild som en sød duft: alt fedtet er HERRENs.
Le 3:16 And the priest shall burn them upon the altar: it is the food of the offering made by fire for a sweet savour: all the fat is the LORD’S.
[3Mo 3:17 DK-KJV] Dette skal være en vedvarende vedtægt for jeres generationer udover jeres beboelser, så I hverken spiser fedt eller blod.
Le 3:17 It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood.
[3Mo 4:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 4:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 4:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, Hvis en sjæl skal synde gennem uvidenhed imod nogle af HERRENs befalinger angående tingene som ikke burde bli’ gjort, og skal gøre imod nogle af dem:
Le 4:2 Speak unto the children of Israel, saying, If a soul shall sin through ignorance against any of the commandments of the LORD concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them:
[3Mo 4:3 DK-KJV] Hvis præsten der er salvet synder ligesom folkets synder; lad ham da bringe for hans synd, som han har syndet, en fejlfri ung stud til HERREN som en syndoffergave.
Le 4:3 If the priest that is anointed do sin according to the sin of the people; then let him bring for his sin, which he hath sinned, a young bullock without blemish unto the LORD for a sin offering.
[3Mo 4:4 DK-KJV] Og han skal bringe studen til menighedens tabernakeldør foran HERREN; og skal lægge hans hånd på studens hoved, og dræbe studen foran HERREN.
Le 4:4 And he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the congregation before the LORD; and shall lay his hand upon the bullock’s head, and kill the bullock before the LORD.
[3Mo 4:5 DK-KJV] Og præsten der er salvet skal ta’ af studens blod, og bringe det til menigheds tabernakel:
Le 4:5 And the priest that is anointed shall take of the bullock’s blood, and bring it to the tabernacle of the congregation:
[3Mo 4:6 DK-KJV] Og præsten skal dyppe hans finger i blodet, og stænke af blodet 7 gange foran HERREN, foran helligdommens slør.
Le 4:6 And the priest shall dip his finger in the blood, and sprinkle of the blood seven times before the LORD, before the vail of the sanctuary.
[3Mo 4:7 DK-KJV] Og præsten skal putte noget af blodet på hornene på alteret som en sød røgelse foran HERREN, som er i menighedens tabernakel; og skal hælde alt blodet fra studen ved bunden af brændoffergavealteret, som er ved menighedens tabernakeldør.
Le 4:7 And the priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense before the LORD, which is in the tabernacle of the congregation; and shall pour all the blood of the bullock at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 4:8 DK-KJV] Og han skal ta’ alt studens fedt af fra den til syndoffergaven; fedtet der dækker indvoldene, og alt fedtet der er på indvoldene,
Le 4:8 And he shall take off from it all the fat of the bullock for the sin offering; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
[3Mo 4:9 DK-KJV] Og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, som er ved flankerne, og hinden over leveren, med nyrerne, det skal han fjerne.
Le 4:9 And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away,
[3Mo 4:10 DK-KJV] Da det var taget af fra fredsoffergavestuden: og præsten skal brænde dem på brændoffergavealteret.
Le 4:10 As it was taken off from the bullock of the sacrifice of peace offerings: and the priest shall burn them upon the altar of the burnt offering.
[3Mo 4:11 DK-KJV] Og skindet fra studen, og hans kød, med hans hoved, og med hans ben, og hans indvolde, og hans møg,
Le 4:11 And the skin of the bullock, and all his flesh, with his head, and with his legs, and his inwards, and his dung,
[3Mo 4:12 DK-KJV] Ja hele studen skal han bære frem udenfor lejren til et rent sted, der hvor asken er hældt ud, og brænde ham på træet med ild: der hvor asken er hældt ud skal han bli’ brændt.
Le 4:12 Even the whole bullock shall he carry forth without the camp unto a clean place, where the ashes are poured out, and burn him on the wood with fire: where the ashes are poured out shall he be burnt.
[3Mo 4:13 DK-KJV] Og hvis hele Israels menighed synder gennem uvidenhed, og den ting er skjult fra forsamlingens øjne, og de har gjort noget imod nogle af HERRENs befalinger angående tingene som ikke skulle være gjort, og er skyldig;
Le 4:13 And if the whole congregation of Israel sin through ignorance, and the thing be hid from the eyes of the assembly, and they have done somewhat against any of the commandments of the LORD concerning things which should not be done, and are guilty;
[3Mo 4:14 DK-KJV] Når synden, som de har syndet imod den, er kendt, da skal menigheden tilbyde en ung stud for synden, og bringe ham foran menighedens tabernakel.
Le 4:14 When the sin, which they have sinned against it, is known, then the congregation shall offer a young bullock for the sin, and bring him before the tabernacle of the congregation.
[3Mo 4:15 DK-KJV] Og menighedens ældste skal lægge deres hænder på studens hoved foran HERREN: og studen skal dræbes foran HERREN.
Le 4:15 And the elders of the congregation shall lay their hands upon the head of the bullock before the LORD: and the bullock shall be killed before the LORD.
[3Mo 4:16 DK-KJV] Og præsten der er salvet skal bringe af studens blod til menigheds tabernakel:
Le 4:16 And the priest that is anointed shall bring of the bullock’s blood to the tabernacle of the congregation:
[3Mo 4:17 DK-KJV] Og præsten skal dyppe hans finger i noget af blodet, og stænke det 7 gange foran HERREN, lige foran sløret.
Le 4:17 And the priest shall dip his finger in some of the blood, and sprinkle it seven times before the LORD, even before the vail.
[3Mo 4:18 DK-KJV] Og han skal putte noget af blodet på hornene på alteret som er foran HERREN, der er i menighedens tabernakel, og skal hælde alt blodet ud ved bunden af brændoffergavealteret, som er ved menighedens tabernakeldør.
Le 4:18 And he shall put some of the blood upon the horns of the altar which is before the LORD, that is in the tabernacle of the congregation, and shall pour out all the blood at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 4:19 DK-KJV] Og han skal ta’ alt hans fedt fra ham, og brænde det på alteret.
Le 4:19 And he shall take all his fat from him, and burn it upon the altar.
[3Mo 4:20 DK-KJV] Og han skal gøre med studen som han gjorde med studen som en syndoffergave, sådant skal han gøre med denne: og præsten skal lave en soning for dem, og det skal bli’ dem tilgivet.
Le 4:20 And he shall do with the bullock as he did with the bullock for a sin offering, so shall he do with this: and the priest shall make an atonement for them, and it shall be forgiven them.
[3Mo 4:21 DK-KJV] Og han skal bære studen frem udenfor lejren, og brænde ham som han brændte den første stud: den er en syndoffergave for menigheden.
Le 4:21 And he shall carry forth the bullock without the camp, and burn him as he burned the first bullock: it is a sin offering for the congregation.
[3Mo 4:22 DK-KJV] Når en leder har syndet, og har gjort noget gennem uvidenhed imod nogle af HERRENs befalinger hans Gud angående tingene som ikke skulle bli’ gjort, og er skyldig;
Le 4:22 When a ruler hath sinned, and done somewhat through ignorance against any of the commandments of the LORD his God concerning things which should not be done, and is guilty;
[3Mo 4:23 DK-KJV] Eller hvis hans synd, hvori han har syndet, kommer til hans kundskab; skal han bringe hans offergave, et kid fra gederne, et fejlfrit hankøn:
Le 4:23 Or if his sin, wherein he hath sinned, come to his knowledge; he shall bring his offering, a kid of the goats, a male without blemish:
[3Mo 4:24 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på gedens hoved, og dræbe den i det sted hvor de dræber brændoffergaven foran HERREN: den er en syndoffergave.
Le 4:24 And he shall lay his hand upon the head of the goat, and kill it in the place where they kill the burnt offering before the LORD: it is a sin offering.
[3Mo 4:25 DK-KJV] Og præsten skal ta’ af blodet fra syndoffergaven med hans finger, og putte det på hornene på brændoffergavealteret, og skal hælde hans blod ud ved bunden af brændoffergavealteret.
Le 4:25 And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out his blood at the bottom of the altar of burnt offering.
[3Mo 4:26 DK-KJV] Og han skal brænde alt hans fedt på alteret, som fedtet fra offeret af fredsoffergaver: og præsten skal lave en soning for ham for det der angår hans synd, og det skal bli’ ham tilgivet.
Le 4:26 And he shall burn all his fat upon the altar, as the fat of the sacrifice of peace offerings: and the priest shall make an atonement for him as concerning his sin, and it shall be forgiven him.
[3Mo 4:27 DK-KJV] Og hvis nogen af de almindelige folk synder gennem uvidenhed, mens han gør noget imod nogen af HERRENs befalinger angående tingene som ikke burde være gjort, og er skyldig;
Le 4:27 And if any one of the common people sin through ignorance, while he doeth somewhat against any of the commandments of the LORD concerning things which ought not to be done, and be guilty;
[3Mo 4:28 DK-KJV] Eller hvis hans synd, som han har syndet, kommer til hans kundskab; da skal han bringe hans offergave, et kid fra gederne, et fejlfrit hunkøn, for hans synd som han har syndet.
Le 4:28 Or if his sin, which he hath sinned, come to his knowledge: then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he hath sinned.
[3Mo 4:29 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på syndoffergavens hoved, og dræbe syndoffergaven i stedet for brændoffergaven.
Le 4:29 And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay the sin offering in the place of the burnt offering.
[3Mo 4:30 DK-KJV] Og præsten skal ta’ af dens blod med hans finger, og putte det på hornene på brændoffergavealteret, og skal hælde alt dens blod ud ved bunden af alteret.
Le 4:30 And the priest shall take of the blood thereof with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar.
[3Mo 4:31 DK-KJV] Og han skal fjerne alt dens fedt, som fedtet er fjernet fra offeret af fredsoffergaver; og præsten skal brænde det på alteret som en sød duft foran HERREN; og præsten skal lave en soning for ham, og det skal bli’ ham tilgivet.
Le 4:31 And he shall take away all the fat thereof, as the fat is taken away from off the sacrifice of peace offerings; and the priest shall burn it upon the altar for a sweet savour unto the LORD; and the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him.
[3Mo 4:32 DK-KJV] Og hvis han bringer et lam som en syndoffergave, skal han bringe det som et fejlfrit hunkøn.
Le 4:32 And if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female without blemish.
[3Mo 4:33 DK-KJV] Og han skal lægge hans hånd på syndoffergavens hoved, og dræbe det som en syndoffergave i det sted hvor de dræber brændoffergaven.
Le 4:33 And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay it for a sin offering in the place where they kill the burnt offering.
[3Mo 4:34 DK-KJV] Og præsten skal ta’ af syndoffergaveblodet med hans finger, og putte det på hornene på brændoffergavealteret, og skal hælde alt des blod ud ved bunden af alteret:
Le 4:34 And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar:
[3Mo 4:35 DK-KJV] Og han skal fjerne alt des fedt, som fedtet på lammet er fjernet fra offeret af fredsoffergaverne; og præsten skal brænde dem på alteret, ligesom offergaverne lavet via ild overfor HERREN: og præsten skal lave en soning for hans synd som han har begået, og det skal bli’ ham tilgivet.
Le 4:35 And he shall take away all the fat thereof, as the fat of the lamb is taken away from the sacrifice of the peace offerings; and the priest shall burn them upon the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD: and the priest shall make an atonement for his sin that he hath committed, and it shall be forgiven him.
[3Mo 5:1 DK-KJV] Og hvis en sjæl synder, og hører den sværgende røst, og er et vidne, om han har set eller kendt til det; hvis han ikke ytre det, da skal han bære sit fejltrin.
Le 5:1 And if a soul sin, and hear the voice of swearing, and is a witness, whether he hath seen or known of it; if he do not utter it, then he shall bear his iniquity.
[3Mo 5:2 DK-KJV] Eller hvis en sjæl rører nogen uren ting, om det er et kadaver af et urent dyr, eller et kadaver af et urent kvæg, eller kadaveret af urene krybende ting, og hvis det er skjult fra ham; skal han også være uren, og skyldig.
Le 5:2 Or if a soul touch any unclean thing, whether it be a carcase of an unclean beast, or a carcase of unclean cattle, or the carcase of unclean creeping things, and if it be hidden from him; he also shall be unclean, and guilty.
[3Mo 5:3 DK-KJV] Eller hvis han rører mandens urenhed, hvilkensomhelst urenhed det er som en mand samlet skal bli’ besmittet med, og det er skjult fra ham; når han kender til det, da skal han være skyldig.
Le 5:3 Or if he touch the uncleanness of man, whatsoever uncleanness it be that a man shall be defiled withal, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty.
[3Mo 5:4 DK-KJV] Eller hvis en sjæl sværger, ved at udtale med hans læber at gøre ondt, eller at gøre godt, hvadsomhelst det er som en mand skal udtale med en ed, og den er skjult fra ham; når han kender til den, da skal han være skyldig i en af disse.
Le 5:4 Or if a soul swear, pronouncing with his lips to do evil, or to do good, whatsoever it be that a man shall pronounce with an oath, and it be hid from him; when he knoweth of it, then he shall be guilty in one of these.
[3Mo 5:5 DK-KJV] Og det skal ske, når han skal være skyldig i en af disse ting, at han skal bekende at han har syndet i den ting:
Le 5:5 And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing:
[3Mo 5:6 DK-KJV] Og han skal bringe hans overtrædelsesoffergave til HERREN for hans synd som han har syndet, et hunkøn fra flokken, et lam eller et kid fra gederne, som en syndoffergave; og præsten skal lave en soning for ham angående hans synd.
Le 5:6 And he shall bring his trespass offering unto the LORD for his sin which he hath sinned, a female from the flock, a lamb or a kid of the goats, for a sin offering; and the priest shall make an atonement for him concerning his sin.
[3Mo 5:7 DK-KJV] Og hvis han ikke er i stand til at bringe et lam, da skal han bringe for hans overtrædelse, som han har begået, 2 turtelduer, eller 2 unge duer, til HERREN; en som en syndoffergave, og den anden som en brændoffergave.
Le 5:7 And if he be not able to bring a lamb, then he shall bring for his trespass, which he hath committed, two turtledoves, or two young pigeons, unto the LORD; one for a sin offering, and the other for a burnt offering.
[3Mo 5:8 DK-KJV] Og han skal bringe dem til præsten, som skal tilbyde den som er som syndoffergaven først, og vride hans hoved af fra hans nakke, men skal ikke dele den i stykker:
Le 5:8 And he shall bring them unto the priest, who shall offer that which is for the sin offering first, and wring off his head from his neck, but shall not divide it asunder:
[3Mo 5:9 DK-KJV] Og han skal stænke af syndoffergaveblodet på siden af alteret; og resten af blodet skal vrides ud ved bunden af alteret; den er en syndoffergave.
Le 5:9 And he shall sprinkle of the blood of the sin offering upon the side of the altar; and the rest of the blood shall be wrung out at the bottom of the altar: it is a sin offering.
[3Mo 5:10 DK-KJV] Og han skal tilbyde den anden som en brændoffergave, ifølge skikken: og præsten skal lave en soning for ham for hans synd som han har syndet, og det skal bli’ ham tilgivet.
Le 5:10 And he shall offer the second for a burnt offering, according to the manner: and the priest shall make an atonement for him for his sin which he hath sinned, and it shall be forgiven him.
[3Mo 5:11 DK-KJV] Men hvis han ikke er i stand til at bringe 2 turtelduer, eller 2 unge duer, da skal han der syndede bringe som hans offergave en 10’ne del af et ephermål af fint mel som en offergave; han skal ikke putte noget olie på det, han skal heller ikke putte noget frankincense derpå: for det er en syndoffergave.
Le 5:11 But if he be not able to bring two turtledoves, or two young pigeons, then he that sinned shall bring for his offering the tenth part of an ephah of fine flour for a sin offering; he shall put no oil upon it, neither shall he put any frankincense thereon: for it is a sin offering.
[3Mo 5:12 DK-KJV] Derefter skal han bringe det til præsten, og præsten skal ta’ hans håndfuld af det, ja des mindesmærke, og brænde det på alteret, ligesom offergaverne lavet via ild overfor HERREN; det er en syndoffergave.
Le 5:12 Then shall he bring it to the priest, and the priest shall take his handful of it, even a memorial thereof, and burn it on the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD: it is a sin offering.
[3Mo 5:13 DK-KJV] Og præsten skal lave en soning for ham angående hans synd som han har syndet i en af disse, og det skal bli’ ham tilgivet: og det resterende skal være præstens, som en madoffergave.
Le 5:13 And the priest shall make an atonement for him as touching his sin that he hath sinned in one of these, and it shall be forgiven him: and the remnant shall be the priest’s, as a meat offering.
[3Mo 5:14 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 5:14 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 5:15 DK-KJV] Hvis en sjæl begår en overtrædelse, og synder gennem uvidenhed, i de hellige ting fra HERREN; da skal han til HERREN bringe en fejlfri vædder ud fra flokken, med din vurdering via sølvshekler, efter helligdomssheklen, som en overtrædelsesoffergave:
Le 5:15 If a soul commit a trespass, and sin through ignorance, in the holy things of the LORD; then he shall bring for his trespass unto the LORD a ram without blemish out of the flocks, with thy estimation by shekels of silver, after the shekel of the sanctuary, for a trespass offering:
[3Mo 5:16 DK-KJV] Og han skal gi’ erstatning for den skade som han har gjort i den hellige ting, og skal lægge en femte del dertil, og gi’ det til præsten: og præsten skal lave en soning for ham med overtrædelsesoffergavevædderen, og det skal bli’ ham tilgivet.
Le 5:16 And he shall make amends for the harm that he hath done in the holy thing, and shall add the fifth part thereto, and give it unto the priest: and the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering, and it shall be forgiven him.
[3Mo 5:17 DK-KJV] Og hvis en sjæl synder, og begår nogle af disse ting som er forbudt at bli’ gjort via HERRENs befaling: skønt han ikke vidste det, men alligevel er hans skyldig, og skal bære sit fejltrin.
Le 5:17 And if a soul sin, and commit any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the LORD; though he wist it not, yet is he guilty, and shall bear his iniquity.
[3Mo 5:18 DK-KJV] Og han skal bringe en fejlfri vædder ud fra flokken, med din vurdering, som en overtrædelsesoffergave, til præsten: og præsten skal lave en soning for ham angående hans uvidenhed hvori han fejlede og ikke vidste det, og det skal bli’ ham tilgivet. 
Le 5:18 And he shall bring a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest: and the priest shall make an atonement for him concerning his ignorance wherein he erred and wist it not, and it shall be forgiven him.
[3Mo 5:19 DK-KJV] Det er en overtrædelsesoffergave: han har sandeligt overtrådt imod HERREN.
Le 5:19 It is a trespass offering: he hath certainly trespassed against the LORD.
[3Mo 6:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 6:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 6:2 DK-KJV] Hvis en sjæl synder, og begår en overtrædelse imod HERREN, og lyver overfor hans næste i det som var forløst til ham at passe på, eller i kammeratskab, eller i en ting taget væk via vold, eller har bedraget hans næste;
Le 6:2 If a soul sin, and commit a trespass against the LORD, and lie unto his neighbour in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbour;
[3Mo 6:3 DK-KJV] Eller har fundet det som var tabt, og lyver angående det, og sværger falskt; i noget af alt dette som en mand gør, ved at synde deri:
Le 6:3 Or have found that which was lost, and lieth concerning it, and sweareth falsely; in any of all these that a man doeth, sinning therein:
[3Mo 6:4 DK-KJV] Da skal det ske, fordi han har syndet, og er skyldig, at han skal genoprette det som han fjernede voldeligt, eller den ting som han bedragerisk er kommet i besidelse af, eller som var udleveret til ham for at passe på, eller den tabte ting som han fandt,
Le 6:4 Then it shall be, because he hath sinned, and is guilty, that he shall restore that which he took violently away, or the thing which he hath deceitfully gotten, or that which was delivered him to keep, or the lost thing which he found,
[3Mo 6:5 DK-KJV] Eller alt det omkring hvilket han har sværget falskt; det skal han nemlig genoprette i inspektøren, og skal lægge en femte del dertil, og gi’ det til ham til hvem det tilhører, i dagen for sin overtrædelsesoffergave.
Le 6:5 Or all that about which he hath sworn falsely; he shall even restore it in the principal, and shall add the fifth part more thereto, and give it unto him to whom it appertaineth, in the day of his trespass offering.
[3Mo 6:6 DK-KJV] Og han skal bringe sin overtrædelsesoffergave til HERREN, en fejlfri vædder ud fra flokken, med din vurdering, som en overtrædelsesoffergave, til præsten:
Le 6:6 And he shall bring his trespass offering unto the LORD, a ram without blemish out of the flock, with thy estimation, for a trespass offering, unto the priest:
[3Mo 6:7 DK-KJV] Og præsten skal lave en soning for ham foran HERREN: og det skal bli’ ham tilgivet for enhver ting af alt det som han har gjort i at overtræde deri.
Le 6:7 And the priest shall make an atonement for him before the LORD: and it shall be forgiven him for any thing of all that he hath done in trespassing therein.
[3Mo 6:8 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 6:8 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 6:9 DK-KJV] Befal Aaron og hans sønner, og sig, Dette er brændoffergaveloven: Det er brændoffergaven, på grund af afbrændingen på alteret hele natten indtil morgenen, og alterilden skal bli’ ved med at brænde på det.
Le 6:9 Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering: It is the burnt offering, because of the burning upon the altar all night unto the morning, and the fire of the altar shall be burning in it.
[3Mo 6:10 DK-KJV] Og præsten skal tage hans linnedbeklædning på, og hans knælange linnedbukser skal han ta’ på over hans kød, og samle asken op som ilden har fortæret med brændoffergaven på alteret, og han skal putte dem ved siden af alteret.
Le 6:10 And the priest shall put on his linen garment, and his linen breeches shall he put upon his flesh, and take up the ashes which the fire hath consumed with the burnt offering on the altar, and he shall put them beside the altar.
[3Mo 6:11 DK-KJV] Og han skal ta’ hans beklædningsgenstande af, og ta’ andre beklædningsgenstande på, og skal bære asken videre udenfor lejren til et rent sted.
Le 6:11 And he shall put off his garments, and put on other garments, and carry forth the ashes without the camp unto a clean place.
[3Mo 6:12 DK-KJV] Og ilden på alteret skal bli’ ved med at brænde på det; den skal ikke slukkes: og præsten skal brænde træ på det hver morgen, og lægge brændoffergaven i orden på det; og han skal brænde fredsoffergavefedtet derpå.
Le 6:12 And the fire upon the altar shall be burning in it; it shall not be put out: and the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order upon it; and he shall burn thereon the fat of the peace offerings.
[3Mo 6:13 DK-KJV] Ilden skal altid brænde på alteret; den skal aldrig gå ud.
Le 6:13 The fire shall ever be burning upon the altar; it shall never go out.
[3Mo 6:14 DK-KJV] Og dette er madoffergaveloven: Aarons sønner skal tilbyde den foran HERREN, foran alteret.
Le 6:14 And this is the law of the meat offering: the sons of Aaron shall offer it before the LORD, before the altar.
[3Mo 6:15 DK-KJV] Og han skal ta’ hans håndfuld af den, af madoffergavens mel, og af dens olie, og al dens frankincense som er over madoffergaven, og skal brænde det på alteret som en sød duft, ja des mindesmærke, overfor HERREN.
Le 6:15 And he shall take of it his handful, of the flour of the meat offering, and of the oil thereof, and all the frankincense which is upon the meat offering, and shall burn it upon the altar for a sweet savour, even the memorial of it, unto the LORD.
[3Mo 6:16 DK-KJV] Og det der er tilbage derfra skal Aaron og hans sønner spise: det skal spises med usyret brød i det hellige sted; på menighedens tabernakelgårdsplads skal de spise det.
Le 6:16 And the remainder thereof shall Aaron and his sons eat: with unleavened bread shall it be eaten in the holy place; in the court of the tabernacle of the congregation they shall eat it.
[3Mo 6:17 DK-KJV] Det skal ikke bages med syrdej. Jeg har givet det til dem som deres del af mine offergaver lavet via ild; det er helligst, det som er syndoffergaven, og som overtrædelsesoffergaven.
Le 6:17 It shall not be baken with leaven. I have given it unto them for their portion of my offerings made by fire; it is most holy, as is the sin offering, and as the trespass offering.
[3Mo 6:18 DK-KJV] Alle hankøn blandt Aarons børn skal spise af det. Det skal være en vedtægt for evigt i jeres generationer angående offergaverne fra HERREN lavet via ild: hver og en der rører dem skal være hellig.
Le 6:18 All the males among the children of Aaron shall eat of it. It shall be a statute for ever in your generations concerning the offerings of the LORD made by fire: every one that toucheth them shall be holy.
[3Mo 6:19 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 6:19 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 6:20 DK-KJV] Dette er offergaven fra Aaron og fra hans sønner, som de skal tilbyde til HERREN på dagen når han er salvet; 2.2 kilo fint mel som en konturnuerlig madoffergave, halvdelen af det om morgenen, og halvdelen deraf om aftenen.
Le 6:20 This is the offering of Aaron and of his sons, which they shall offer unto the LORD in the day when he is anointed; the tenth part of an ephah of fine flour for a meat offering perpetual, half of it in the morning, and half thereof at night.
[3Mo 6:21 DK-KJV] Det skal tilberedes i en pande med olie; og når det er bagt, skal du bringe det ind: og de bagte madoffergavetykker skal du tilbyde som en sød duft til HERREN.
Le 6:21 In a pan it shall be made with oil; and when it is baken, thou shalt bring it in: and the baken pieces of the meat offering shalt thou offer for a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 6:22 DK-KJV] Og præsten efter hans sønner der er salvet i hans sted skal tilbyde det: det er en vedtægt for evigt overfor HERREN; det skal brændes helt.
Le 6:22 And the priest of his sons that is anointed in his stead shall offer it: it is a statute for ever unto the LORD; it shall be wholly burnt.
[3Mo 6:23 DK-KJV] For enhver madoffergave for præsten skal brændes helt: det skal ikke spises.
Le 6:23 For every meat offering for the priest shall be wholly burnt: it shall not be eaten.
[3Mo 6:24 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 6:24 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 6:25 DK-KJV] Tal til Aaron og til hans sønner, og sig, Dette er syndoffergaveloven: På det sted hvor brændoffergaven er dræbt skal syndoffergaven dræbes foran HERREN: det er helligst.
Le 6:25 Speak unto Aaron and to his sons, saying, This is the law of the sin offering: In the place where the burnt offering is killed shall the sin offering be killed before the LORD: it is most holy.
[3Mo 6:26 DK-KJV] Den præst der tilbyder det for synd skal spise det: i det hellige sted skal det spises, på menighedens tabernakelgårdsplads.
Le 6:26 The priest that offereth it for sin shall eat it: in the holy place shall it be eaten, in the court of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 6:27 DK-KJV] Hvadsomhelst der skal røre des kød skal være hellig: og når der er stænket af blodet derfra på en hvilken som helst beklædning, skal du vaske det hvorpå det var stænket i det hellige sted.
Le 6:27 Whatsoever shall touch the flesh thereof shall be holy: and when there is sprinkled of the blood thereof upon any garment, thou shalt wash that whereon it was sprinkled in the holy place.
[3Mo 6:28 DK-KJV] Men det jordiske kar hvori det er sydet skal knuses: men hvis det er sydet i en messingpotte, skal det både skures, og skylles i vand.
Le 6:28 But the earthen vessel wherein it is sodden shall be broken: and if it be sodden in a brasen pot, it shall be both scoured, and rinsed in water.
[3Mo 6:29 DK-KJV] Alle hankønnene blandt præsterne skal spise deraf: det er helligst.
Le 6:29 All the males among the priests shall eat thereof: it is most holy.
[3Mo 6:30 DK-KJV] Og ingen syndoffergave, hvoraf noget af blodet er bragt ind i menighedens tabernakel til at forsone samtidigt i det hellige sted, skal spises: det skal brændes i ilden.
Le 6:30 And no sin offering, whereof any of the blood is brought into the tabernacle of the congregation to reconcile withal in the holy place, shall be eaten: it shall be burnt in the fire.
[3Mo 7:1 DK-KJV] Dette er ligeledes overtrædelsesoffergaveloven: den er helligst.
Le 7:1 Likewise this is the law of the trespass offering: it is most holy.
[3Mo 7:2 DK-KJV] På det sted hvor de dræber brændoffergaven skal de dræbe overtrædelsesoffergaven: og blodet derfra skal han stænke rundt omkring på alteret.
Le 7:2 In the place where they kill the burnt offering shall they kill the trespass offering: and the blood thereof shall he sprinkle round about upon the altar.
[3Mo 7:3 DK-KJV] Og af den skal han tilbyde alt dens fedt; culotten, og fedtet der dækker indvoldene,
Le 7:3 And he shall offer of it all the fat thereof; the rump, and the fat that covereth the inwards,
[3Mo 7:4 DK-KJV] Og de 2 nyrer, og fedtet der er på dem, som er ved flankerne, og hinden over leveren, med nyrerne, det skal han fjerne.
Le 7:4 And the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul that is above the liver, with the kidneys, it shall he take away:
[3Mo 7:5 DK-KJV] Og præsten skal brænde dem på alteret  som en offergave lavet via ild overfor HERREN: det er en overtrædelsesoffergave.
Le 7:5 And the priest shall burn them upon the altar for an offering made by fire unto the LORD: it is a trespass offering.
[3Mo 7:6 DK-KJV] Ethvert hankøn blandt præsterne skal spise deraf: den skal spises i det hellige sted: den er helligst.
Le 7:6 Every male among the priests shall eat thereof: it shall be eaten in the holy place: it is most holy.
[3Mo 7:7 DK-KJV] Som syndoffergaven er, sådan er overtrædelsesoffergaven: der er en lov til dem: den præst der laver soningen dermed skal ha’ den.
Le 7:7 As the sin offering is, so is the trespass offering: there is one law for them: the priest that maketh atonement therewith shall have it.
[3Mo 7:8 DK-KJV] Og den præst der tilbyder et menneskes offergave, ja den præst skal besidde skindet fra brændoffergaven til sigselv som han har tilbudt.
Le 7:8 And the priest that offereth any man’s burnt offering, even the priest shall have to himself the skin of the burnt offering which he hath offered.
[3Mo 7:9 DK-KJV] Og hele madoffergaven der er bagt i ovnen, og alt der er forberedt i stegepanden, og i panden, skal være den præsts der tilbød det.
Le 7:9 And all the meat offering that is baken in the oven, and all that is dressed in the fryingpan, and in the pan, shall be the priest’s that offereth it.
[3Mo 7:10 DK-KJV] Og enhver madoffergave, blandet med olie, og tør, skal alle Aarons sønner ha’, den ene lige så meget som den anden.
Le 7:10 And every meat offering, mingled with oil, and dry, shall all the sons of Aaron have, one as much as another.
[3Mo 7:11 DK-KJV] Og dette er loven for offeret af fredsoffergaver, som han skal tilbyde til HERREN.
Le 7:11 And this is the law of the sacrifice of peace offerings, which he shall offer unto the LORD.
[3Mo 7:12 DK-KJV] Hvis han tilbyder det som en taksigelse, da skal han tilbyde sammen med offeret for taksigelsen usyrede kager blandet med olie, og usyrede vafler salvet med olie, og kager blandet med olie, af fint mel, stækte.
Le 7:12 If he offer it for a thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving unleavened cakes mingled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, and cakes mingled with oil, of fine flour, fried.
[3Mo 7:13 DK-KJV] Udover kagerne, skal han tilbyde som hans ofring syret brød sammen med taksigelsesofferet af hans fredsoffergaver.
Le 7:13 Besides the cakes, he shall offer for his offering leavened bread with the sacrifice of thanksgiving of his peace offerings.
[3Mo 7:14 DK-KJV] Og af det skal han tilbyde en ud af hele offergaven som en hæveoffergave til HERREN, og det skal være den præsts der stænker blodet på fredsoffergaverne.
Le 7:14 And of it he shall offer one out of the whole oblation for an heave offering unto the LORD, and it shall be the priest’s that sprinkleth the blood of the peace offerings.
[3Mo 7:15 DK-KJV] Og kødet af offeret for hans fredsoffergaver som taksigelse skal spises den samme dag som det er tilbudt; han skal ikke efterlade noget af det til om morgenen.
Le 7:15 And the flesh of the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving shall be eaten the same day that it is offered; he shall not leave any of it until the morning.
[3Mo 7:16 DK-KJV] Men hvis offeret af hans offergave er er løfte, eller en frivillig offergave, skal den spises den samme dag som han tilbyder hans offer: og om morgenen skal det tilbageværende spises:
Le 7:16 But if the sacrifice of his offering be a vow, or a voluntary offering, it shall be eaten the same day that he offereth his sacrifice: and on the morrow also the remainder of it shall be eaten:
[3Mo 7:17 DK-KJV] Men det der er tilbage af kødet fra offeret efter 3 dage skal brændes med ild.
Le 7:17 But the remainder of the flesh of the sacrifice on the third day shall be burnt with fire.
[3Mo 7:18 DK-KJV] Og hvis noget af kødet fra offeret af hans fredsoffergaver overhovedet spises på den 3’je dag, skal det ikke bli’ accepteret, det skal heller ikke tilregnes overfor ham der tilbød det: det skal være en hæslighed, og den sjæl der spiser af det skal bære sit fejltrin.
Le 7:18 And if any of the flesh of the sacrifice of his peace offerings be eaten at all on the third day, it shall not be accepted, neither shall it be imputed unto him that offereth it: it shall be an abomination, and the soul that eateth of it shall bear his iniquity.
[3Mo 7:19 DK-KJV] Og det kød der rører nogen uren ting skal ikke spises; det skal brændes med ild: og angående kødet, alle der er rene skal spise deraf.
Le 7:19 And the flesh that toucheth any unclean thing shall not be eaten; it shall be burnt with fire: and as for the flesh, all that be clean shall eat thereof.
[3Mo 7:20 DK-KJV] Men den sjæl der spiser af offerkødet af fredsoffergaver, der drejer sig om HERREN, ved at ha’ sin urenhed over sig, ja den sjæl skal fjernes fra sit folk.
Le 7:20 But the soul that eateth of the flesh of the sacrifice of peace offerings, that pertain unto the LORD, having his uncleanness upon him, even that soul shall be cut off from his people.
[3Mo 7:21 DK-KJV] Udover det skal den sjæl der rører ved nogen uren ting, som menneskets urenhed, eller noget uret dyr, eller nogen hæslig ting, og spiser af offerkødet af fredsoffergaver, som drejer sig om HERREN, ja den sjæl skal fjernes fra sit folk.
Le 7:21 Moreover the soul that shall touch any unclean thing, as the uncleanness of man, or any unclean beast, or any abominable unclean thing, and eat of the flesh of the sacrifice of peace offerings, which pertain unto the LORD, even that soul shall be cut off from his people.
[3Mo 7:22 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 7:22 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 7:23 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, I skal ikke spise nogen former for fedt, fra okse, eller fra får, eller fra ged.
Le 7:23 Speak unto the children of Israel, saying, Ye shall eat no manner of fat, of ox, or of sheep, or of goat.
[3Mo 7:24 DK-KJV] Og fedtet på dyret der dør af sigselv, og fedtet på det der er flået af dyr, må bli’ brugt til noget andet: men I skal ikke spise af det.
Le 7:24 And the fat of the beast that dieth of itself, and the fat of that which is torn with beasts, may be used in any other use: but ye shall in no wise eat of it.
[3Mo 7:25 DK-KJV] For hver den der spiser fedtet på dyret, af det som mennesker tilbyder som en offergave lavet via ild overfor HERREN, ja den sjæl der spiser det skal fjernes fra sit folk.
Le 7:25 For whosoever eateth the fat of the beast, of which men offer an offering made by fire unto the LORD, even the soul that eateth it shall be cut off from his people.
[3Mo 7:26 DK-KJV] I skal desuden ikke spise nogen former for blod, om det er fra fugl eller fra dyr, i nogle af jeres beboelser.
Le 7:26 Moreover ye shall eat no manner of blood, whether it be of fowl or of beast, in any of your dwellings.
[3Mo 7:27 DK-KJV] Hvilkensomhelst sjæl det er der spiser nogen former for blod, ja den sjæl skal fjernes fra sit folk.
Le 7:27 Whatsoever soul it be that eateth any manner of blood, even that soul shall be cut off from his people.
[3Mo 7:28 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 7:28 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 7:29 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, Han der tilbyder offeret af hans fredsoffergaver til HERREN skal bringe hans offergave til HERREN af offeret af hans fredsoffergaver.
Le 7:29 Speak unto the children of Israel, saying, He that offereth the sacrifice of his peace offerings unto the LORD shall bring his oblation unto the LORD of the sacrifice of his peace offerings.
[3Mo 7:30 DK-KJV] Hans egne hænder skal bringe HERRENs offergaver lavet via ild, fedtet med dyret, det skal han bringe, så dyret må bli’ viftet som en vifteoffergave foran HERREN.
Le 7:30 His own hands shall bring the offerings of the LORD made by fire, the fat with the breast, it shall he bring, that the breast may be waved for a wave offering before the LORD.
[3Mo 7:31 DK-KJV] Og præsten skal brænde fedtet på alteret: men dyret skal være Aarons og hans sønners.
Le 7:31 And the priest shall burn the fat upon the altar: but the breast shall be Aaron’s and his sons’.
[3Mo 7:32 DK-KJV] Og den højre bov skal I gi’ til præsten som en hæveoffergave af ofrene af jeres fredsoffergaver.
Le 7:32 And the right shoulder shall ye give unto the priest for an heave offering of the sacrifices of your peace offerings.
[3Mo 7:33 DK-KJV] Han blandt Aarons sønner, der tilbyder blodet af fredsoffergaverne, og fedtet, skal ha’ den højre bov som hans del.
Le 7:33 He among the sons of Aaron, that offereth the blood of the peace offerings, and the fat, shall have the right shoulder for his part.
[3Mo 7:34 DK-KJV] For viftedyret og hæveboven har jeg taget fra Israels børn fra ofrene af deres fredsoffergaver, og har for evigt givet dem til præsten Aaron og til hans sønner via en vedtægt fra Israels børn.
Le 7:34 For the wave breast and the heave shoulder have I taken of the children of Israel from off the sacrifices of their peace offerings, and have given them unto Aaron the priest and unto his sons by a statute for ever from among the children of Israel.
[3Mo 7:35 DK-KJV] Dette er delen af Aarons salvning, og af hans sønners salvning, ud af HERRENs offergaver lavet via ild, på dagen når han fremviste dem for at betjene overfor HERREN i præsteembedet;
Le 7:35 This is the portion of the anointing of Aaron, and of the anointing of his sons, out of the offerings of the LORD made by fire, in the day when he presented them to minister unto the LORD in the priest’s office;
[3Mo 7:36 DK-KJV] Som HERREN befalede skulle gives dem af Israels børn, i dagen hvor han salvede dem, via en vedtægt for evigt udover deres generationer.
Le 7:36 Which the LORD commanded to be given them of the children of Israel, in the day that he anointed them, by a statute for ever throughout their generations.
[3Mo 7:37 DK-KJV] Dette er loven for brændoffergaven, for madoffergaven, og for syndoffergaven, og for overtrædelsesoffergaven, og for indvielserne, og for offeret af fredsoffergaverne;
Le 7:37 This is the law of the burnt offering, of the meat offering, and of the sin offering, and of the trespass offering, and of the consecrations, and of the sacrifice of the peace offerings;
[3Mo 7:38 DK-KJV] Som HERREN befalede Moses på Sinaibjerget, i dagen hvor han befalede Israels børn til at tilbyde deres offergaver til HERREN, i Sinais vildmark.
Le 7:38 Which the LORD commanded Moses in mount Sinai, in the day that he commanded the children of Israel to offer their oblations unto the LORD, in the wilderness of Sinai.
[3Mo 8:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 8:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 8:2 DK-KJV] Ta’ Aaron og hans sønner hos ham, og beklædningsgenstandene, og salveolien, og studen til syndoffergaven, og 2 væddere, og en kurv med usyret brød;
Le 8:2 Take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil, and a bullock for the sin offering, and two rams, and a basket of unleavened bread;
[3Mo 8:3 DK-KJV] Og saml du hele menigheden sammen ved menighedens tabernakeldør.
Le 8:3 And gather thou all the congregation together unto the door of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 8:4 DK-KJV] Og Moses gjorde som HERREN befalede ham; og forsamlingen var samlet sammen ved menighedens tabernakeldør.
Le 8:4 And Moses did as the LORD commanded him; and the assembly was gathered together unto the door of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 8:5 DK-KJV] Og Moses sagde til menigheden, Dette er den ting som HERREN befalede skulle gøres.
Le 8:5 And Moses said unto the congregation, This is the thing which the LORD commanded to be done.
[3Mo 8:6 DK-KJV] Og Moses bragte Aaron og hans sønner, og vaskede dem med vand.
Le 8:6 And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water.
[3Mo 8:7 DK-KJV] Og han puttede frakken på ham, og omslog ham med omslaget, og iklædte ham kåben, og puttede efoden på ham, og omslog ham med efodens mærkværdige omslag, og bandt det på ham dermed.
Le 8:7 And he put upon him the coat, and girded him with the girdle, and clothed him with the robe, and put the ephod upon him, and he girded him with the curious girdle of the ephod, and bound it unto him therewith.
[3Mo 8:8 DK-KJV] Og ham puttede brystpladen på ham: han puttede også dit Urim(lys) og din Thummim(sandhed) i brystpladen.
Le 8:8 And he put the breastplate upon him: also he put in the breastplate the Urim and the Thummim.
[3Mo 8:9 DK-KJV] Og han puttede turbanen på hans hoved; også på turbanen, ja på hans forside, puttede han den gyldne plade, den hellige krone; som HERREN befalede Moses.
Le 8:9 And he put the mitre upon his head; also upon the mitre, even upon his forefront, did he put the golden plate, the holy crown; as the LORD commanded Moses.
[3Mo 8:10 DK-KJV] Og Moses tog salveolien, og salvede tabernaklet og alt der var derinde, og helligede dem.
Le 8:10 And Moses took the anointing oil, and anointed the tabernacle and all that was therein, and sanctified them.
[3Mo 8:11 DK-KJV] Og med det stænkede han 7 gange på alteret, og salvede alteret og alle hans kar, både vaskefadet og hans fod, for at helliggøre dem.
Le 8:11 And he sprinkled thereof upon the altar seven times, and anointed the altar and all his vessels, both the laver and his foot, to sanctify them.
[3Mo 8:12 DK-KJV] Og af salveolien hældte han på Aarons hoved, og salvede ham, for at helliggøre ham.
Le 8:12 And he poured of the anointing oil upon Aaron’s head, and anointed him, to sanctify him.
[3Mo 8:13 DK-KJV] Og Moses bragte Aarons sønner, og puttede frakker på dem, og omslog dem med omslag, og puttede kyser på dem; som HERREN befalede Moses.
Le 8:13 And Moses brought Aaron’s sons, and put coats upon them, and girded them with girdles, and put bonnets upon them; as the LORD commanded Moses.
[3Mo 8:14 DK-KJV] Og han bragte studen til syndoffergaven: og Aaron og hans sønner lagde deres hænder på studens hoved til syndoffergaven.
Le 8:14 And he brought the bullock for the sin offering: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the bullock for the sin offering.
[3Mo 8:15 DK-KJV] Og han dræbte den; og Moses tog blodet, og puttede det på alterets horn rundt om med hans finger, og rensede alteret, og hældte blodet ved alterets bund, og helliggjorde det, for at lave soning derpå.
Le 8:15 And he slew it; and Moses took the blood, and put it upon the horns of the altar round about with his finger, and purified the altar, and poured the blood at the bottom of the altar, and sanctified it, to make reconciliation upon it.
[3Mo 8:16 DK-KJV] Og han tog fedtet der var over indvoldene, og hinden over leveren, og de 2 nyrer, og deres fedt, og Moses brændte det på alteret.
Le 8:16 And he took all the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and their fat, and Moses burned it upon the altar.
[3Mo 8:17 DK-KJV] Men studen, og hans skind, hans kød, og hans møg, brændte han med ild udenfor lejren; som HERREN befalede Moses. 
Le 8:17 But the bullock, and his hide, his flesh, and his dung, he burnt with fire without the camp; as the LORD commanded Moses.
[3Mo 8:18 DK-KJV] Og han bragte vædderen som brændoffergaven: og Aaron og hans sønner lagde deres hænder på vædderens hoved.
Le 8:18 And he brought the ram for the burnt offering: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram.
[3Mo 8:19 DK-KJV] Og han dræbte den; og Moses stænkede blodet på alteret rundt omkring.
Le 8:19 And he killed it; and Moses sprinkled the blood upon the altar round about.
[3Mo 8:20 DK-KJV] Og han skar vædderen ind i stykker; og Moses brændte hovedet, og stykkerne, og fedtet.
Le 8:20 And he cut the ram into pieces; and Moses burnt the head, and the pieces, and the fat.
[3Mo 8:21 DK-KJV] Og han vaskede indvoldene og benene i vand; og Moses brændte hele vædderen på alteret: det var et brændoffer som en sød duft, og en offergave lavet via ild overfor HERREN; som HERREN befalede Moses.
Le 8:21 And he washed the inwards and the legs in water; and Moses burnt the whole ram upon the altar: it was a burnt sacrifice for a sweet savour, and an offering made by fire unto the LORD; as the LORD commanded Moses.
[3Mo 8:22 DK-KJV] Og han bragte den anden vædder, indvielsesvædderen: og Aaron og hans sønner lagde deres hænder på vædderens hoved.
Le 8:22 And he brought the other ram, the ram of consecration: and Aaron and his sons laid their hands upon the head of the ram.
[3Mo 8:23 DK-KJV] Og han dræbte den; og Moses tog af den blod, og puttede det på Aarons højre øreflip, og på hans højre hånds tommelfinger, og på hans højre fods storetå.
Le 8:23 And he slew it; and Moses took of the blood of it, and put it upon the tip of Aaron’s right ear, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot.
[3Mo 8:24 DK-KJV] Og han bragte Aarons sønner, og Moses puttede blodet på deres højre øre, og på deres højre hænder, og på deres højre fods storetåer: og Moses stænkede blodet på alteret rundt omkring.
Le 8:24 And he brought Aaron’s sons, and Moses put of the blood upon the tip of their right ear, and upon the thumbs of their right hands, and upon the great toes of their right feet: and Moses sprinkled the blood upon the altar round about.
[3Mo 8:25 DK-KJV] Og han tog fedtet, og culotten, og alt fedtet der var på indvoldene, og hinden over leveren, og de 2 nyrer, og deres fedt, og den højre bov:
Le 8:25 And he took the fat, and the rump, and all the fat that was upon the inwards, and the caul above the liver, and the two kidneys, and their fat, and the right shoulder:
[3Mo 8:26 DK-KJV] Og ud af kurven med usyret brød, der var foran HERREN, han tog en usyret kage, og en kage med olieret brød, og en vaffel, og puttede dem på fedtet, og på den højre bov:
Le 8:26 And out of the basket of unleavened bread, that was before the LORD, he took one unleavened cake, and a cake of oiled bread, and one wafer, and put them on the fat, and upon the right shoulder:
[3Mo 8:27 DK-KJV] Og han puttede alt på Aarons hænder, og på hans sønners hænder, og viftede dem som en vifteoffergave foran HERREN.
Le 8:27 And he put all upon Aaron’s hands, and upon his sons’ hands, and waved them for a wave offering before the LORD.
[3Mo 8:28 DK-KJV] Og Moses tog dem fra deres hænder, og brændte dem på alteret ovenpå brændoffergaven: de var indvielser som en sød duft: det er en offergave lavet via ild overfor HERREN.
Le 8:28 And Moses took them from off their hands, and burnt them on the altar upon the burnt offering: they were consecrations for a sweet savour: it is an offering made by fire unto the LORD.
[3Mo 8:29 DK-KJV] Og Moses tog dyret, og viftede det som en vifteoffergave foran HERREN: for af indvielsesvædderen det var Moses’ del; som HERREN befalede Moses.
Le 8:29 And Moses took the breast, and waved it for a wave offering before the LORD: for of the ram of consecration it was Moses’ part; as the LORD commanded Moses.
[3Mo 8:30 DK-KJV] Og Moses tog af salveolien, og af blodet som var på alteret, og stænkede det på Aaron, og på hans beklædningsgenstande, og på hans sønner, og på hans sønners beklædningsgenstande hos ham; og helliggjorde Aaron, og hans beklædningsgenstande, og hans sønner, og hans sønners beklædningsgenstande hos ham.
Le 8:30 And Moses took of the anointing oil, and of the blood which was upon the altar, and sprinkled it upon Aaron, and upon his garments, and upon his sons, and upon his sons’ garments with him; and sanctified Aaron, and his garments, and his sons, and his sons’ garments with him.
[3Mo 8:31 DK-KJV] Og Moses sagde til Aaron og til hans sønner, Kog kødet ved menighedens tabernakeldør: og spis det der sammen med brødet der er i indvielseskurvene, som jeg befalede, og sig, Aaron og hans sønner skal spise det.
Le 8:31 And Moses said unto Aaron and to his sons, Boil the flesh at the door of the tabernacle of the congregation: and there eat it with the bread that is in the basket of consecrations, as I commanded, saying, Aaron and his sons shall eat it.
[3Mo 8:32 DK-KJV] Og det der er tilbage af kødet og af brødet skal I brænde med ild.
Le 8:32 And that which remaineth of the flesh and of the bread shall ye burn with fire.
[3Mo 8:33 DK-KJV] Og I skal ikke gå ud af menighedens tabernakeldør i 7 dage, før dagene for jeres indvielse kommer til en ende: for i 7 dage skal han indvie jer.
Le 8:33 And ye shall not go out of the door of the tabernacle of the congregation in seven days, until the days of your consecration be at an end: for seven days shall he consecrate you.
[3Mo 8:34 DK-KJV] Som han har gjort denne dag, sådant har HERREN befalet at det skal gøres, til at lave en soning for jer.
Le 8:34 As he hath done this day, so the LORD hath commanded to do, to make an atonement for you.
[3Mo 8:35 DK-KJV] Derfor skal i forbli’ ved menighedens tabernakeldør dag og nat i 7 dage, og holde HERRENs pålæg, så I ikke dør: for sådant er jeg befalet.
Le 8:35 Therefore shall ye abide at the door of the tabernacle of the congregation day and night seven days, and keep the charge of the LORD, that ye die not: for so I am commanded.
[3Mo 8:36 DK-KJV] Sådant gjorde Aaron og hans sønner alle tingene som HERREN befalede via Moses’ hånd.
Le 8:36 So Aaron and his sons did all things which the LORD commanded by the hand of Moses.
[3Mo 9:1 DK-KJV] Og på den 8’ne dag det skete, at Moses kaldte på  Aaron og hans sønner, og Israels ældste;
Le 9:1 And it came to pass on the eighth day, that Moses called Aaron and his sons, and the elders of Israel;
[3Mo 9:2 DK-KJV] Og han sagde til Aaron, Ta’ dig en ung kalv som en syndoffergave, og en vædder som en brændoffergave, fejlfrie, og tilbyd dem foran HERREN.
Le 9:2 And he said unto Aaron, Take thee a young calf for a sin offering, and a ram for a burnt offering, without blemish, and offer them before the LORD.
[3Mo 9:3 DK-KJV] Og du skal tale til Israels børn, og sige, Ta’ I et kid fra gederne som en syndoffergave; og en kalv og et lam, begge fra det første år, fejlfrie, som en brændoffergave;
Le 9:3 And unto the children of Israel thou shalt speak, saying, Take ye a kid of the goats for a sin offering; and a calf and a lamb, both of the first year, without blemish, for a burnt offering;
[3Mo 9:4 DK-KJV] Også en stud, og en vædder som en fredsoffergave, til at ofre foran HERREN; og en madoffergave blandet med olie: for om 2 dage vil HERREN vise sig for jer.
Le 9:4 Also a bullock and a ram for peace offerings, to sacrifice before the LORD; and a meat offering mingled with oil: for to day the LORD will appear unto you.
[3Mo 9:5 DK-KJV] Og de bragte det som Moses befalede foran menighedens tabernakel: og hele menigheden nærmede sig og stod foran HERREN.
Le 9:5 And they brought that which Moses commanded before the tabernacle of the congregation: and all the congregation drew near and stood before the LORD.
[3Mo 9:6 DK-KJV] Og Moses sagde, Dettte er den ting som HERREN befalede at I skulle gøre: og HERRENs herlighed skal vise sig for jer.
Le 9:6 And Moses said, This is the thing which the LORD commanded that ye should do: and the glory of the LORD shall appear unto you.
[3Mo 9:7 DK-KJV] Og Moses sagde til Aaron, Gå over til alteret, og tilbyd din syndofring, og din brændofring, og lav en soning for digselv, og for folket: og tilbyd folkets ofring, og lav en soning for dem; som HERREN befalede.
Le 9:7 And Moses said unto Aaron, Go unto the altar, and offer thy sin offering, and thy burnt offering, and make an atonement for thyself, and for the people: and offer the offering of the people, and make an atonement for them; as the LORD commanded.
[3Mo 9:8 DK-KJV] Aaron gik derfor overtil alteret, og viste syndofferkalven, som var for hamselv.
Le 9:8 Aaron therefore went unto the altar, and slew the calf of the sin offering, which was for himself.
[3Mo 9:9 DK-KJV] Og Aarons sønner bragte blodet overtil ham: og han dyppede sin finger i blodet, og puttede det på alterets horn, og hældte blodet ud ved alterets bund:
Le 9:9 And the sons of Aaron brought the blood unto him: and he dipped his finger in the blood, and put it upon the horns of the altar, and poured out the blood at the bottom of the altar:
[3Mo 9:10 DK-KJV] Men fedtet, og nyrerne, og hinden over leveren til syndoffergaven, brændte han på alteret; som HERREN befalede Moses.
Le 9:10 But the fat, and the kidneys, and the caul above the liver of the sin offering, he burnt upon the altar; as the LORD commanded Moses.
[3Mo 9:11 DK-KJV] Og kødet og skindet brændte han udenfor lejren.
Le 9:11 And the flesh and the hide he burnt with fire without the camp.
[3Mo 9:12 DK-KJV] Og han dræbte brændoffergaven; og Aarons sønner præsenterede blodet for ham , som han stænkede rundt omkring på alteret.
Le 9:12 And he slew the burnt offering; and Aaron’s sons presented unto him the blood, which he sprinkled round about upon the altar.
[3Mo 9:13 DK-KJV] Og de præsenterede brændoffergaven for ham, med dens stykker, og hovedet: og han brændte dem på alteret.
Le 9:13 And they presented the burnt offering unto him, with the pieces thereof, and the head: and he burnt them upon the altar.
[3Mo 9:14 DK-KJV] Og han vaskede indvoldene og bovene, og brændte dem på alteret.
Le 9:14 And he did wash the inwards and the legs, and burnt them upon the burnt offering on the altar.
[3Mo 9:15 DK-KJV] Og han bragte folkets ofring, og tog geden, som var folkets syndoffergave, og dræbte det, og tilbød det for synd, som det første.
Le 9:15 And he brought the people’s offering, and took the goat, which was the sin offering for the people, and slew it, and offered it for sin, as the first.
[3Mo 9:16 DK-KJV] Og han bragte brændoffergaven, og tilbød den ifølge skikken.
Le 9:16 And he brought the burnt offering, and offered it according to the manner.
[3Mo 9:17 DK-KJV] Og han bragte madofferet, og tog en håndfuld deraf, og brændte det på alteret, foruden morgenens brændoffer.
Le 9:17 And he brought the meat offering, and took an handful thereof, and burnt it upon the altar, beside the burnt sacrifice of the morning.
[3Mo 9:18 DK-KJV] Han fremviste også studen og vædderen som et offer af fredsoffergaver, so var for folket: og Aarons sønner præsenterede blodet for ham, som han stænkede på alteret rundt omkring,
Le 9:18 He slew also the bullock and the ram for a sacrifice of peace offerings, which was for the people: and Aaron’s sons presented unto him the blood, which he sprinkled upon the altar round about,
[3Mo 9:19 DK-KJV] Og fedtet fra studen og fra vædderen, culotten, og det der dækker indvoldene, og nyrerne, og hinden over leveren:
Le 9:19 And the fat of the bullock and of the ram, the rump, and that which covereth the inwards, and the kidneys, and the caul above the liver:
[3Mo 9:20 DK-KJV] Og de puttede fedtet på brystet, og han brændte fedtet på alteret:
Le 9:20 And they put the fat upon the breasts, and he burnt the fat upon the altar:
[3Mo 9:21 DK-KJV] Og brystet og den højre bov viftede Aaron som en vifteoffergave foran HERREN; som Moses befalede.
Le 9:21 And the breasts and the right shoulder Aaron waved for a wave offering before the LORD; as Moses commanded.
[3Mo 9:22 DK-KJV] Og Aaron opløftede sin hånd mod folket, og velsignede dem, og kom ned fra af ha’ tilbudt syndoffergaven, og brændoffergaven, og fredsoffergaverne.
Le 9:22 And Aaron lifted up his hand toward the people, and blessed them, and came down from offering of the sin offering, and the burnt offering, and peace offerings.
[3Mo 9:23 DK-KJV] Og Moses og Aaron gik ind i menighedens tabernakel, og kom ud, og velsignede folket: og HERRENs herlighed viste sig for hele folket.
Le 9:23 And Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation, and came out, and blessed the people: and the glory of the LORD appeared unto all the people.
[3Mo 9:24 DK-KJV] Og der kom en ild ud fra HERREN, og fortærede brændoffergaven og fedtet på alteret: og da hele folket så’ det ske, råbte de, og faldt ned på deres ansigter.
Le 9:24 And there came a fire out from before the LORD, and consumed upon the altar the burnt offering and the fat: which when all the people saw, they shouted, and fell on their faces.
[3Mo 10:1 DK-KJV] Og Nadab og Abihu, Aarons sønner, tog hver sin røgelsesbrænder, og puttede ild deri, og puttede røgelse derpå, og tilbød underlig ild foran HERREN, som han ikke befalede dem.
Le 10:1 And Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer, and put fire therein, and put incense thereon, and offered strange fire before the LORD, which he commanded them not.
[3Mo 10:2 DK-KJV] Og der udgik ild fra HERREN, og fortærede dem, og de døde foran HERREN.
Le 10:2 And there went out fire from the LORD, and devoured them, and they died before the LORD.
[3Mo 10:3 DK-KJV] Da sagde Moses til Aaron, Dette er det som HERREN talte, og siger, Jeg vil bli’ helliget i dem der kommer mig nær, og jeg vil bli’ forherliget foran hele folket. Og Aaron var stille.
Le 10:3 Then Moses said unto Aaron, This is it that the LORD spake, saying, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his peace.
[3Mo 10:4 DK-KJV] Og Moses kaldte på Mishael og Elzaphan, sønnerne til Uzziel onklen af Aaron, og sagde til dem, Kom nær, bær jeres brødre fra at være foran helligdommen ud af lejren.
Le 10:4 And Moses called Mishael and Elzaphan, the sons of Uzziel the uncle of Aaron, and said unto them, Come near, carry your brethren from before the sanctuary out of the camp.
[3Mo 10:5 DK-KJV] Sådant kom de nær, og bar dem i deres frakker ud af lejren; som Moses havde sagt.
Le 10:5 So they went near, and carried them in their coats out of the camp; as Moses had said.
[3Mo 10:6 DK-KJV] Og Moses sagde til Aaron, og til Eleazar og til Ithamar, hans sønner, vis ikke jeres hoveder, ituriv heller ikke jeres tøj; for ikke at I dør, og for ikke at arrigskab kommer over hele folket: men lad jeres brødre, hele Israels hus, begræde afbrændingen som HERREN har antændt.
Le 10:6 And Moses said unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons, Uncover not your heads, neither rend your clothes; lest ye die, and lest wrath come upon all the people: but let your brethren, the whole house of Israel, bewail the burning which the LORD hath kindled.
[3Mo 10:7 DK-KJV] Og I skal ikke gå ud fra menighedens tabernakeldør, for ikke at I dør: for HERRENs salveolie er over jer, Og de gjorde som Moses sagde.
Le 10:7 And ye shall not go out from the door of the tabernacle of the congregation, lest ye die: for the anointing oil of the LORD is upon you. And they did according to the word of Moses.
[3Mo 10:8 DK-KJV] Og HERREN talte til Aaron, og siger,
Le 10:8 And the LORD spake unto Aaron, saying,
[3Mo 10:9 DK-KJV] Drik ikke vin ej heller stærke drikke, du, ej heller dine sønner hos dig, når I  går ind i menighedens tabernakel, for ikke at I dør: det skal for evigt være en vedtægt udover jeres generationer:
Le 10:9 Do not drink wine nor strong drink, thou, nor thy sons with thee, when ye go into the tabernacle of the congregation, lest ye die: it shall be a statute for ever throughout your generations:
[3Mo 10:10 DK-KJV] Og så I må skelne mellem helligt og vanhelligt, og mellem urent  og rent;
Le 10:10 And that ye may put difference between holy and unholy, and between unclean and clean;
[3Mo 10:11 DK-KJV] Og så I må undervise Israels børn i alle vedtægterne som HERREN har talt til dem via Moses’ hånd.
Le 10:11 And that ye may teach the children of Israel all the statutes which the LORD hath spoken unto them by the hand of Moses.
[3Mo 10:12 DK-KJV] Og Moses talte til Aaron, og til Eleazar og til Ithamar, hans sønner der var tilbage, Ta’ madoffergaven der er tilbage af HERRENs offergaver lavet via ild, og spis den uden surdej ved siden af alteret: for den er helligst:
Le 10:12 And Moses spake unto Aaron, and unto Eleazar and unto Ithamar, his sons that were left, Take the meat offering that remaineth of the offerings of the LORD made by fire, and eat it without leaven beside the altar: for it is most holy:
[3Mo 10:13 DK-KJV] Og i skal spise den i det hellige sted, fordi den er din ret, og dine sønners ret, af HERRENs ofre lavet via ild: for sådant er jeg befalet.
Le 10:13 And ye shall eat it in the holy place, because it is thy due, and thy sons’ due, of the sacrifices of the LORD made by fire: for so I am commanded.
[3Mo 10:14 DK-KJV] Og viftebrystet og hæveboven skal I spise på et rent sted; du, og dine sønner, og dine døtre hos dig: for de er din ret, og dine sønners ret, som er givet ud fra ofrene af Israels børns fredsoffergaver.
Le 10:14 And the wave breast and heave shoulder shall ye eat in a clean place; thou, and thy sons, and thy daughters with thee: for they be thy due, and thy sons’ due, which are given out of the sacrifices of peace offerings of the children of Israel.
[3Mo 10:15 DK-KJV] Hæveboven og viftebrystet skal de bringe med offergaverne lavet via ild af fedtet, for at vifte det som en vifteoffergave foran HERREN; og det skal være din, og dine sønners hos dig, via en vedtægt for evigt; som HERREN har befalet.
Le 10:15 The heave shoulder and the wave breast shall they bring with the offerings made by fire of the fat, to wave it for a wave offering before the LORD; and it shall be thine, and thy sons’ with thee, by a statute for ever; as the LORD hath commanded.
[3Mo 10:16 DK-KJV] Og Moses søgte flittigt efter syndoffergavegeden, og, læg mærke til, den var brændt: og han var vred på Eleazar og Ithamar, Aarons sønner som stadig var i live, og siger,
Le 10:16 And Moses diligently sought the goat of the sin offering, and, behold, it was burnt: and he was angry with Eleazar and Ithamar, the sons of Aaron which were left alive, saying,
[3Mo 10:17 DK-KJV] Hvorfor har I ikke spist syndoffergaven i det hellige sted, eftersom den er helligst, og Gud har givet den til jer til at bære menighedens fejltrin, til at lave en soning for dem foran HERREN?
Le 10:17 Wherefore have ye not eaten the sin offering in the holy place, seeing it is most holy, and God hath given it you to bear the iniquity of the congregation, to make atonement for them before the LORD?
[3Mo 10:18 DK-KJV] Læg mærke til, blodet fra den var ikke bragt ind indenfor det hellige sted: I skulle sandelig ha’ spist den i det hellige sted, som jeg befalede.
Le 10:18 Behold, the blood of it was not brought in within the holy place: ye should indeed have eaten it in the holy place, as I commanded.
[3Mo 10:19 DK-KJV] Og Aaron sagde til Moses, Læg mærke til, denne dag har de tilbudt deres syndoffergave og deres brændoffergave foran HERREN; og sådanne ting har ramt mig: og hvis jeg i dag havde spist syndoffergaven, ville det ha’ været accepteret i HERRENs øjne?
Le 10:19 And Aaron said unto Moses, Behold, this day have they offered their sin offering and their burnt offering before the LORD; and such things have befallen me: and if I had eaten the sin offering to day, should it have been accepted in the sight of the LORD?
[3Mo 10:20 DK-KJV] Og da Moses hørte det, var han tilfreds.
Le 10:20 And when Moses heard that, he was content.
[3Mo 11:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og siger til dem,
Le 11:1 And the LORD spake unto Moses and to Aaron, saying unto them,
[3Mo 11:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, Dette er de dyr som I skal spise blandt alle de dyr der er på jorden.
Le 11:2 Speak unto the children of Israel, saying, These are the beasts which ye shall eat among all the beasts that are on the earth.
[3Mo 11:3 DK-KJV] Alt det der skiller hoven, og har kløvet fod, og tygger drøv, blandt dyrene, det skal I spise.
Le 11:3 Whatsoever parteth the hoof, and is clovenfooted, and cheweth the cud, among the beasts, that shall ye eat.
[3Mo 11:4 DK-KJV] Imidlertid, disse skal I ikke spise af dem der tygger drøv, eller af dem der deler hoven: som kamelen, eftersom han tygger drøv, men ikke deler hoven; han er uren for jer.
Le 11:4 Nevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
[3Mo 11:5 DK-KJV] Og kaninen, eftersom han tygger drøv, men ikke deler hoven; han er uren for jer.
Le 11:5 And the coney, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
[3Mo 11:6 DK-KJV] Og haren, eftersom han tygger drøv, men ikke deler hoven; han er uren for jer.
Le 11:6 And the hare, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
[3Mo 11:7 DK-KJV] Og grisen, skønt han deler hoven, og har kløvet fod , men han tygger i drøv; han er uren for jer.
Le 11:7 And the swine, though he divide the hoof, and be clovenfooted, yet he cheweth not the cud; he is unclean to you.
[3Mo 11:8 DK-KJV] Af deres kød skal I ikke spise, og deres kadaver skal I ikke røre ved; de er urene for jer.
Le 11:8 Of their flesh shall ye not eat, and their carcase shall ye not touch; they are unclean to you.
[3Mo 11:9 DK-KJV] Disse skal I spise af alt der er i vandmasserne: hvadsomhelst der har finner og skæl i vandmasserne, i havet, og i floderne, dem skal I spise.
Le 11:9 These shall ye eat of all that are in the waters: whatsoever hath fins and scales in the waters, in the seas, and in the rivers, them shall ye eat.
[3Mo 11:10 DK-KJV] Og alt der ikke har finner og skæl i havet, og i floderne, af alt der bevæger sig i vandmasserne, og af nogen levende ting som er i vandmasserne, de skal være en hæslighed overfor jer:
Le 11:10 And all that have not fins and scales in the seas, and in the rivers, of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters, they shall be an abomination unto you:
[3Mo 11:11 DK-KJV] Ja de skal være en hæslighed overfor jer; I skal ikke spise af deres kød, men i syntes at deres kadavere er en hæslighed.
Le 11:11 They shall be even an abomination unto you; ye shall not eat of their flesh, but ye shall have their carcases in abomination.
[3Mo 11:12 DK-KJV] Hvadsomhelst der ikke har finner eller skæl i vandvandmasserne, det skal være en hæslighed overfor jer.
Le 11:12 Whatsoever hath no fins nor scales in the waters, that shall be an abomination unto you.
[3Mo 11:13 DK-KJV] Og disse er de som I skal syntes er en hæslighed blandt fuglene; de skal ikke spises, de er en hæslighed: ørnen, og havørnen, fiskeørnen,
Le 11:13 And these are they which ye shall have in abomination among the fowls; they shall not be eaten, they are an abomination: the eagle, and the ossifrage, and the ospray,
[3Mo 11:14 DK-KJV] Og gribben, og falken efter hans art;
Le 11:14 And the vulture, and the kite after his kind;
[3Mo 11:15 DK-KJV] Enhver ravn efter hans art;
Le 11:15 Every raven after his kind;
[3Mo 11:16 DK-KJV] Og uglen, og nathøgen, og gøgen, høgen efter hans art,
Le 11:16 And the owl, and the night hawk, and the cuckow, and the hawk after his kind,
[3Mo 11:17 DK-KJV] Og den lille ugle, og skarven, og den store ugle,
Le 11:17 And the little owl, and the cormorant, and the great owl,
[3Mo 11:18 DK-KJV] Og svanen, og pelikanen, gier ørnen,
Le 11:18 And the swan, and the pelican, and the gier eagle,
[3Mo 11:19 DK-KJV] Og storken, og hejren efter hendes art, og viben, og flagermusen.
Le 11:19 And the stork, the heron after her kind, and the lapwing, and the bat.
[3Mo 11:20 DK-KJV] Alle fugle der kryber, der går på alle fire, skal være en hæslighed overfor jer.
Le 11:20 All fowls that creep, going upon all four, shall be an abomination unto you.
[3Mo 11:21 DK-KJV] Men disse må I spise af enhver flyvende krybende ting der går på alle fire, som har ben over deres fødder, til at hoppe rundt med på jorden:
Le 11:21 Yet these may ye eat of every flying creeping thing that goeth upon all four, which have legs above their feet, to leap withal upon the earth;
[3Mo 11:22 DK-KJV] Ja disse af dem må I spise; græshoppen efter hans art, og den skaldede græshoppe efter hans art, og billen efter hans art, og græshoppen efter hans art.
Le 11:22 Even these of them ye may eat; the locust after his kind, and the bald locust after his kind, and the beetle after his kind, and the grasshopper after his kind.
[3Mo 11:23 DK-KJV] Men alle andre flyvende krybende ting, som har fire fødder, skal være en hæslighed overfor jer.
Le 11:23 But all other flying creeping things, which have four feet, shall be an abomination unto you.
[3Mo 11:24 DK-KJV] Og ved disse skal I være urene: hvemsomhelst der rører kadaveret til dem skal være urene indtil aftenen.
Le 11:24 And for these ye shall be unclean: whosoever toucheth the carcase of them shall be unclean until the even.
[3Mo 11:25 DK-KJV] Og hvemsomhelst der som bærer noget af deres døde kadavere skal vaske sit tøj, og være urene indtil aftenen.
Le 11:25 And whosoever beareth ought of the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even.
[3Mo 11:26 DK-KJV] Kavaderet fra ethvert dyr som deler hoven, og ikke har kløvet fod, eller tygger drøv, er urene overfor jer:
Le 11:26 The carcases of every beast which divideth the hoof, and is not clovenfooted, nor cheweth the cud, are unclean unto you: every one that toucheth them shall be unclean.
[3Mo 11:27 DK-KJV] Og hvadsomhelst der går på sine poter, blandt alle slags dyr, der går på alle fire, de er urene overfor jer : den som rører deres kadavere skal være urene indtil aftenen.
Le 11:27 And whatsoever goeth upon his paws, among all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you: whoso toucheth their carcase shall be unclean until the even.
[3Mo 11:28 DK-KJV] Og han der bærer kadaveret til dem skal vaske sit tøj, og være uren indtil aftenen: de er urene overfor jer.
Le 11:28 And he that beareth the carcase of them shall wash his clothes, and be unclean until the even: they are unclean unto you.
[3Mo 11:29 DK-KJV] Disse skal også være urene overfor jer blandt de krybende ting der krybet på jorden: væselen, og musen, og skildpadden efter hans art,
Le 11:29 These also shall be unclean unto you among the creeping things that creep upon the earth; the weasel, and the mouse, and the tortoise after his kind,
[3Mo 11:30 DK-KJV] Og ilderen, og kamæleonen, og firbenet, og sneglen, og muldvarpen.
Le 11:30 And the ferret, and the chameleon, and the lizard, and the snail, and the mole.
[3Mo 11:31 DK-KJV] Disse er urene for jer blandt alt der kryber: hvemsomhelst der rører ved dem, når de er døde, skal være urene indtil aftenen.
Le 11:31 These are unclean to you among all that creep: whosoever doth touch them, when they be dead, shall be unclean until the even.
[3Mo 11:32 DK-KJV] Og alt, hvad nogen af ​​dem falder på, når de er døde, det skal være urent; om det er et kar af træ, eller klæder, eller skind, eller sæk, hvilket kar det end er, hvori noget arbejde er gjort, det må bli’ pyttet ned i vand, og det skal være urent indtil aftenen; sådant skal det bli’ renset.
Le 11:32 And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean; whether it be any vessel of wood, or raiment, or skin, or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the even; so it shall be cleansed.
[3Mo 11:33 DK-KJV] Og ethvert jordisk kar, hvorindeni nogen af dem falder, hvadsomhelst der er deri skal være urent, og i skal knuse det.
Le 11:33 And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean; and ye shall break it.
[3Mo 11:34 DK-KJV] Af alt mad som må bli’ spist, det på hvilket sådant vand kommer skal være urent: og al drik der må bli’ drukket i ethvert sådant kar skal være urent.
Le 11:34 Of all meat which may be eaten, that on which such water cometh shall be unclean: and all drink that may be drunk in every such vessel shall be unclean.
[3Mo 11:35 DK-KJV] Og enhver ting hvorpå nogen del af deres kadaver falder skal være urent; om det er ovn, eller keramikovne til potter, skal de brydes ned: for de er urene, og skal være urene overfor jer.
Le 11:35 And every thing whereupon any part of their carcase falleth shall be unclean; whether it be oven, or ranges for pots, they shall be broken down: for they are unclean, and shall be unclean unto you.
[3Mo 11:36 DK-KJV] Imidlertid skal en fontæne eller faldgrube, hvori der er rigeligt med vand, være ren: men det som rører deres kadaver skal være urent.
Le 11:36 Nevertheless a fountain or pit, wherein there is plenty of water, shall be clean: but that which toucheth their carcase shall be unclean.
[3Mo 11:37 DK-KJV] Og hvis nogen del af deres kadaver falder på noget såsæd der skal til at sås, skal det være rent.
Le 11:37 And if any part of their carcase fall upon any sowing seed which is to be sown, it shall be clean.
[3Mo 11:38 DK-KJV] Men hvis noget vand bli’r puttet på sæden, og nogen del af deres kadaver falder derpå, skal det være urent overfor jer. 
Le 11:38 But if any water be put upon the seed, and any part of their carcase fall thereon, it shall be unclean unto you.
[3Mo 11:39 DK-KJV] Og hvis noget dyr, af hvilket I må spise, dør; han der rører des kadaver skal være uren indtil aftenen.
Le 11:39 And if any beast, of which ye may eat, die; he that toucheth the carcase thereof shall be unclean until the even.
[3Mo 11:40 DK-KJV] Og han der spiser af kadaveret til det skal vaske sit tøj, og være uren indtil aftenen: også han der bærer kadaveret til det skal vaske sit tøj, og være uren indtil aftenen.
Le 11:40 And he that eateth of the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even: he also that beareth the carcase of it shall wash his clothes, and be unclean until the even.
[3Mo 11:41 DK-KJV] Og enhver krybende ting der kryber på jorden skal være en hæslighed; det skal ikke spises.
Le 11:41 And every creeping thing that creepeth upon the earth shall be an abomination; it shall not be eaten.
[3Mo 11:42 DK-KJV] Hvadsomhelst der kryber på hans mave, og hvadsomhelst der går på alle fire, eller hvadsomhelst der har flere fødder blandt alle krybende ting der kryber på jorden, den skal I ikke spise, for de er en hæslighed.
Le 11:42 Whatsoever goeth upon the belly, and whatsoever goeth upon all four, or whatsoever hath more feet among all creeping things that creep upon the earth, them ye shall not eat; for they are an abomination.
[3Mo 11:43 DK-KJV] I skal ikke gøre jerselv hæslige med nogen krybende ting der kryber, I skal heller ikke gøre jerselv urene med dem, så I skulle bli’ besmittet derved.
Le 11:43 Ye shall not make yourselves abominable with any creeping thing that creepeth, neither shall ye make yourselves unclean with them, that ye should be defiled thereby.
[3Mo 11:44 DK-KJV] For jeg er HERREN jeres Gud: I skal derfor helligegøre jerselv, og I skal være hellige; for jeg er hellig: I skal heller ikke besmitte jerselv med nogen former for krybende ting der kryber på jorden.
Le 11:44 For I am the LORD your God: ye shall therefore sanctify yourselves, and ye shall be holy; for I am holy: neither shall ye defile yourselves with any manner of creeping thing that creepeth upon the earth.
[3Mo 11:45 DK-KJV] For jeg er HERREN der bringer jer op ud af Egyptens land, for at være jeres Gud: I skal derfor være hellige, for jeg er hellig.
Le 11:45 For I am the LORD that bringeth you up out of the land of Egypt, to be your God: ye shall therefore be holy, for I am holy.
[3Mo 11:46 DK-KJV] Dette er loven for dyrene, og for fuglen, og for enhver levende skabning der bevæger sig i vandmasserne, og for enhver skabning der kryber på jorden:
Le 11:46 This is the law of the beasts, and of the fowl, and of every living creature that moveth in the waters, and of every creature that creepeth upon the earth:
[3Mo 11:47 DK-KJV] Til at lave en forskel mellem det urene og det rene, og mellem det dyr der må bli’ spist og det dyr der ikke må bli’ spist.
Le 11:47 To make a difference between the unclean and the clean, and between the beast that may be eaten and the beast that may not be eaten.
[3Mo 12:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 12:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 12:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, Hvis en kvinde har undfanget sæd, og født et drengebarn: da skal hun være uren i 7 dage; ifølge separationensdagene for hendes skrøbelighed skal hun være uren.
Le 12:2 Speak unto the children of Israel, saying, If a woman have conceived seed, and born a man child: then she shall be unclean seven days; according to the days of the separation for her infirmity shall she be unclean.
[3Mo 12:3 DK-KJV] Og i den 8’ne dag skal kødet fra hans forhud bli’ omskåret.
Le 12:3 And in the eighth day the flesh of his foreskin shall be circumcised.
[3Mo 12:4 DK-KJV] Og hun skal da i 33 dage fortsætte i blodet for hendes rensning; hun skal ikke røre nogle helligede ting, ej heller kommer ind i helligdommen, før dagene for hendes rensning er fuldendt.
Le 12:4 And she shall then continue in the blood of her purifying three and thirty days; she shall touch no hallowed thing, nor come into the sanctuary, until the days of her purifying be fulfilled.
[3Mo 12:5 DK-KJV] Men hvis hun bærer et pigebarn, da skal hun være uren i 2 uger, som i hendes separation: og hun skal i 66 dage fortsætte i blodet for hendes rensning.
Le 12:5 But if she bear a maid child, then she shall be unclean two weeks, as in her separation: and she shall continue in the blood of her purifying threescore and six days.
[3Mo 12:6 DK-KJV] Og når dagene for hendes rensning er fuldendt, for en søn, eller for en datter, skal hun bringe et lam der er under et år som et brændoffer, og en ung due, eller en turteldue, som et syndoffer, til menighedens tabernakeldør, overfor præsten:
Le 12:6 And when the days of her purifying are fulfilled, for a son, or for a daughter, she shall bring a lamb of the first year for a burnt offering, and a young pigeon, or a turtledove, for a sin offering, unto the door of the tabernacle of the congregation, unto the priest:
[3Mo 12:7 DK-KJV] Som skal tilbyde det foran HERREN, og lave en soning for hende; og hun skal være renset fra hendes blødning. Dette er loven for hende der har født et hankøn eller et hunkøn.
Le 12:7 Who shall offer it before the LORD, and make an atonement for her; and she shall be cleansed from the issue of her blood. This is the law for her that hath born a male or a female.
[3Mo 12:8 DK-KJV] Og hvis hun ikke er i stand til at bringe et lam, da skal hun bringe 2 turtelduer, eller 2 unge duer; det ene til brændofringen, og det andet til en syndofring: og præsten skal lave en soning for hende, og hun skal være ren.
Le 12:8 And if she be not able to bring a lamb, then she shall bring two turtles, or two young pigeons; the one for the burnt offering, and the other for a sin offering: and the priest shall make an atonement for her, and she shall be clean.
[3Mo 13:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og Aaron, og siger,
Le 13:1 And the LORD spake unto Moses and Aaron, saying,
[3Mo 13:2 DK-KJV] Når en mand har en hævning, en sårskorpe, eller en lys plet på hans køds hud, og det er på hans køds hud som spedalskhedens plage; da skal han bringes til præsten Aaron, eller til en af ​​hans sønner præsterne:
Le 13:2 When a man shall have in the skin of his flesh a rising, a scab, or bright spot, and it be in the skin of his flesh like the plague of leprosy; then he shall be brought unto Aaron the priest, or unto one of his sons the priests:
[3Mo 13:3 DK-KJV] Og præsten skal kigge på plagen på hans køds hud: og når håret i plagen er blevet hvidt, og plagen ser ud til at være dybere end hans køds hud, så er det en plage med spedalskhed: og præsten skal kigge på ham, og erklære ham uren.
Le 13:3 And the priest shall look on the plague in the skin of the flesh: and when the hair in the plague is turned white, and the plague in sight be deeper than the skin of his flesh, it is a plague of leprosy: and the priest shall look on him, and pronounce him unclean.
[3Mo 13:4 DK-KJV] Hvis den lyse plet er hvid på hans køds hud, og ikke ser ud til at være dybere en huden, og des hår ikke er blevet hvidt; da skal præsten isolere ham der har plagen i 7 dage:
Le 13:4 If the bright spot be white in the skin of his flesh, and in sight be not deeper than the skin, and the hair thereof be not turned white; then the priest shall shut up him that hath the plague seven days:
[3Mo 13:5 DK-KJV] Og på den 7’ne dag skal skal præsten kigge på ham: og, læg mærke til, hvis plagen i hans øjne er ved et ophold, og plagen ikke har spredt sig på huden; da skal præsten isolere ham 7 dage mere: 
Le 13:5 And the priest shall look on him the seventh day: and, behold, if the plague in his sight be at a stay, and the plague spread not in the skin; then the priest shall shut him up seven days more:
[3Mo 13:6 DK-KJV] Og på den 7’ne dag skal skal præsten igen kigge på ham: og, læg mærke til, hvis plagen er blevet lidt mørk, og plagen ikke har spredt sig på huden, skal præsten erklære ham ren: det er blot en sårskorpe: og han skal vaske sit tøj, og være ren.
Le 13:6 And the priest shall look on him again the seventh day: and, behold, if the plague be somewhat dark, and the plague spread not in the skin, the priest shall pronounce him clean: it is but a scab: and he shall wash his clothes, and be clean.
[3Mo 13:7 DK-KJV] Men hvis sårskorpen bredte sig meget udover huden, efter at han har været tilset af præsten for hans rensning, skal han igen tilses af præsten:
Le 13:7 But if the scab spread much abroad in the skin, after that he hath been seen of the priest for his cleansing, he shall be seen of the priest again:
[3Mo 13:8 DK-KJV] Og hvis præsten ser at , læg mærke til, sårskorpen spreder sig på huden, da skal præsten erklære ham uren: det er en spedalsk.
Le 13:8 And if the priest see that, behold, the scab spreadeth in the skin, then the priest shall pronounce him unclean: it is a leprosy.
[3Mo 13:9 DK-KJV] Når spedalskhedens plage er i en mand, da skal han bringes til præsten;
Le 13:9 When the plague of leprosy is in a man, then he shall be brought unto the priest;
[3Mo 13:10 DK-KJV] Og præsten skal tilse ham: og, læg mærke til, hvis hævningen er hvid på huden, og det har gjort håret hvidt, og der er blotlagt råt kød i hævelsen;
Le 13:10 And the priest shall see him: and, behold, if the rising be white in the skin, and it have turned the hair white, and there be quick raw flesh in the rising;
[3Mo 13:11 DK-KJV] Så er det gammel spedalskhed på hans køds hud, og præsten skal erklære ham uren, og skal isolere ham: for han er uren.
Le 13:11 It is an old leprosy in the skin of his flesh, and the priest shall pronounce him unclean, and shall not shut him up: for he is unclean.
[3Mo 13:12 DK-KJV] Og hvis en spedalskhed bredder sig udover huden, og spedalskheden dækker hele huden på ham der har plagen fra hans hoved lige til hans fod, hvorsomhelst præsten kigger;
Le 13:12 And if a leprosy break out abroad in the skin, and the leprosy cover all the skin of him that hath the plague from his head even to his foot, wheresoever the priest looketh;
[3Mo 13:13 DK-KJV] Da skal præsten overveje: og, læg mærke til, hvis spedalskheden har dækket hele hans kød, skal han erklære ham ren der har plagen: det hele er blevet hvidt: han er ren.
Le 13:13 Then the priest shall consider: and, behold, if the leprosy have covered all his flesh, he shall pronounce him clean that hath the plague: it is all turned white: he is clean.
[3Mo 13:14 DK-KJV] Men når råt kød viser sig på ham, skal han være uren.
Le 13:14 But when raw flesh appeareth in him, he shall be unclean.
[3Mo 13:15 DK-KJV] Og præsten skal se det rå kød, og erklære at han er uren: for det rå kød er urent: det er en spedalsk.
Le 13:15 And the priest shall see the raw flesh, and pronounce him to be unclean: for the raw flesh is unclean: it is a leprosy.
[3Mo 13:16 DK-KJV] Men hvis det rå kød vender om igen, og bli’r forvandlet til hvidt, skal han komme til præsten;
Le 13:16 Or if the raw flesh turn again, and be changed unto white, he shall come unto the priest;
[3Mo 13:17 DK-KJV] Og præsten skal tilse ham: og, læg mærke til, hvis plagen er blevet hvid; da skal præsten erklære ham ren der har plagen: han er ren.
Le 13:17 And the priest shall see him: and, behold, if the plague be turned into white; then the priest shall pronounce him clean that hath the plague: he is clean.
[3Mo 13:18 DK-KJV] Hvis der også var en byld på huden der er hélet,
Le 13:18 The flesh also, in which, even in the skin thereof, was a boil, and is healed,
[3Mo 13:19 DK-KJV] Og der er en hvid hævning på stedet for bylden, eller en lys plet, hvid, og en smule rødlig, og det bli’r vist til præsten;
Le 13:19 And in the place of the boil there be a white rising, or a bright spot, white, and somewhat reddish, and it be shewed to the priest;
[3Mo 13:20 DK-KJV] Og hvis, når præsten ser det, læg mærke til, at det er lavere end huden, og des hår er blevet hvidt; skal præsten erklære ham uren: det er en plage med spedalskhed der er brudt ud fra bylden.
Le 13:20 And if, when the priest seeth it, behold, it be in sight lower than the skin, and the hair thereof be turned white; the priest shall pronounce him unclean: it is a plague of leprosy broken out of the boil.
[3Mo 13:21 DK-KJV] Men hvis præsten ser på det, og, læg mærke til, der er ingen hvide hår deri, og det ikke er lavere end huden, men er en smule mørk; da skal præsten isolere ham i 7 dage:
Le 13:21 But if the priest look on it, and, behold, there be no white hairs therein, and if it be not lower than the skin, but be somewhat dark; then the priest shall shut him up seven days:
[3Mo 13:22 DK-KJV] Og hvis det har spredt sig meget udover huden, da skal præsten erklære ham uren: det er en plage.
Le 13:22 And if it spread much abroad in the skin, then the priest shall pronounce him unclean: it is a plague.
[3Mo 13:23 DK-KJV] Men hvis den lyse plet bli’r på sin plads, og ikke spreder sig, er det en brændende byld; og præsten skal erklære ham ren.
Le 13:23 But if the bright spot stay in his place, and spread not, it is a burning boil; and the priest shall pronounce him clean.
[3Mo 13:24 DK-KJV] Eller hvis der er noget kød, på des hud der er en forbrænding, og det levende kød der brænder har en hvid lys plet, en smule rødlig, eller hvid;
Le 13:24 Or if there be any flesh, in the skin whereof there is a hot burning, and the quick flesh that burneth have a white bright spot, somewhat reddish, or white;
[3Mo 13:25 DK-KJV] Da skal præsten kigge på det: og, læg mærke til, hvis håret i den lyse plet er blevet hvidt, og det ser ud til at være dybere end huden; det er en spedalskhed der er brudt ud af forbrændingen: derfor skal præsten erklære ham uren: det er spedalskhedens plage.
Le 13:25 Then the priest shall look upon it: and, behold, if the hair in the bright spot be turned white, and it be in sight deeper than the skin; it is a leprosy broken out of the burning: wherefore the priest shall pronounce him unclean: it is the plague of leprosy.
[3Mo 13:26 DK-KJV] Men hvis præsten kigger på det, og, læg mærke til, der er intet hvidt hår i den lyse plet, og det ikke er lavere end det andet hud, men er en smule mørk; da skal præsten isolere ham i 7 dage:
Le 13:26 But if the priest look on it, and, behold, there be no white hair in the bright spot, and it be no lower than the other skin, but be somewhat dark; then the priest shall shut him up seven days:
[3Mo 13:27 DK-KJV] Og præsten skal kigge på ham den 7’ne dag; og hvis det har spredte sig meget udover huden, da skal præsten erklære ham uren: det er spedalskhedens plage.
Le 13:27 And the priest shall look upon him the seventh day: and if it be spread much abroad in the skin, then the priest shall pronounce him unclean: it is the plague of leprosy.
[3Mo 13:28 DK-KJV] Og hvis den lyse plet bli’r på sit sted, og ikke spreder sig på huden, men er en smule mørk; det er en hævning med forbrænding, og præsten skal erklære ham ren: for det er en inflammation med forbrænding.
Le 13:28 And if the bright spot stay in his place, and spread not in the skin, but it be somewhat dark; it is a rising of the burning, and the priest shall pronounce him clean: for it is an inflammation of the burning.
[3Mo 13:29 DK-KJV] Hvis en mand eller kvinde har en plage på hovedet eller skægget;
Le 13:29 If a man or woman have a plague upon the head or the beard;
[3Mo 13:30 DK-KJV] Da skal præsten se plagen: og, læg mærke til, hvis det ser ud til at være dybere end huden; og der er et tyndt gult hår i det; da skal præsten erklære ham uren: det er psoriasis, ja en spedalskhed på hovedet eller skægget.
Le 13:30 Then the priest shall see the plague: and, behold, if it be in sight deeper than the skin; and there be in it a yellow thin hair; then the priest shall pronounce him unclean: it is a dry scall, even a leprosy upon the head or beard.
[3Mo 13:31 DK-KJV] Og hvis præsten kigger på plagen med psoriasis, og, læg mærke til, det ser ikke ud til at være dybere end huden, og at der ikke er sort hår i det; da skal præsten isolere ham der har plagen med psoriasis i 7 dage:
Le 13:31 And if the priest look on the plague of the scall, and, behold, it be not in sight deeper than the skin, and that there is no black hair in it; then the priest shall shut up him that hath the plague of the scall seven days:
[3Mo 13:32 DK-KJV] Og i den 7’ne dag skal præsten kigge på plagen: og, læg mærke til, hvis psoriasisen ikke har spredt sig, og der er et gult hår i det, og psoriasisen ikke ser ud til at være dybere end huden;
Le 13:32 And in the seventh day the priest shall look on the plague: and, behold, if the scall spread not, and there be in it no yellow hair, and the scall be not in sight deeper than the skin;
[3Mo 13:33 DK-KJV] Skal han barberes, men psoriasisen skal han ikke barbere; og præsten skal isolere ham der har psoriasisen i 7 dage mere:
Le 13:33 He shall be shaven, but the scall shall he not shave; and the priest shall shut up him that hath the scall seven days more:
[3Mo 13:34 DK-KJV] Og i den 7’ne dag skal præsten kigge på psoriasisen: og, læg mærke til, hvis psoriasisen ikke har spredt sig på huden, og heller ikke ser ud til at være dybere end huden; da skal præsten erklære ham ren: og han skal vaske sit tøj, og være ren.
Le 13:34 And in the seventh day the priest shall look on the scall: and, behold, if the scall be not spread in the skin, nor be in sight deeper than the skin; then the priest shall pronounce him clean: and he shall wash his clothes, and be clean.
[3Mo 13:35 DK-KJV] Men hvis psoriasisen spreder sig meget på huden efter hans rensning;
Le 13:35 But if the scall spread much in the skin after his cleansing;
[3Mo 13:36 DK-KJV] Da skal præsten kigge på ham: og, læg mærke til, hvis psoriasisen har spredt sig på huden, skal præsten ikke søge efter gule hår; han er uren.
Le 13:36 Then the priest shall look on him: and, behold, if the scall be spread in the skin, the priest shall not seek for yellow hair; he is unclean.
[3Mo 13:37 DK-KJV] Men hvis psoriasisen i hans øjne ser ud til at være i bero, og at der er groet sorte hår op deri; psoriasisen er hélet, han er ren: og præsten skal erklære ham ren.
Le 13:37 But if the scall be in his sight at a stay, and that there is black hair grown up therein; the scall is healed, he is clean: and the priest shall pronounce him clean.
[3Mo 13:38 DK-KJV] Hvis en mand også eller en kvinde i deres køds hud har lyse pletter, ja hvide lyse pletter;
Le 13:38 If a man also or a woman have in the skin of their flesh bright spots, even white bright spots;
[3Mo 13:39 DK-KJV] Da skal præsten kigge: og, læg mærke til, hvis de lyse pletter på deres køds hud er mørkehvide; det er en fregnet plet der gror på huden; han er ren.
Le 13:39 Then the priest shall look: and, behold, if the bright spots in the skin of their flesh be darkish white; it is a freckled spot that groweth in the skin; he is clean.
[3Mo 13:40 DK-KJV] Og den mand hvis hår er faldet af hans hoved, han er skaldet; men han er ren.
Le 13:40 And the man whose hair is fallen off his head, he is bald; yet is he clean.
[3Mo 13:41 DK-KJV] Og han som har sit hår faldet af fra den del af sit hoved mod sit ansigt, han er skaldet på toppen, men han er ren.
Le 13:41 And he that hath his hair fallen off from the part of his head toward his face, he is forehead bald: yet is he clean.
[3Mo 13:42 DK-KJV] Og hvis der på det skaldede hoved, eller den skaldede top er, et hvidt rødligt sår; det er en spedalskhed der der sprunget ud på hans skallede hoved, eller på hans skaldede top.
Le 13:42 And if there be in the bald head, or bald forehead, a white reddish sore; it is a leprosy sprung up in his bald head, or his bald forehead.
[3Mo 13:43 DK-KJV] Da skal præsten kigge på det: og, læg mærke til, hvis hævningen med såret er hvidt rødligt på hans skaldede hoved, eller på hans skaldede top, da spedalskheden viser sig på kødets hud;
Le 13:43 Then the priest shall look upon it: and, behold, if the rising of the sore be white reddish in his bald head, or in his bald forehead, as the leprosy appeareth in the skin of the flesh;
[3Mo 13:44 DK-KJV] Han er en spedalsk mand, han er uren: præsten skal erklære ham komplet uren; hans plage er på hans hoved.
Le 13:44 He is a leprous man, he is unclean: the priest shall pronounce him utterly unclean; his plague is in his head.
[3Mo 13:45 DK-KJV] Og den spedalske i hvem plagen er, hans tøj skal rives i stykker, og hans hoved blottes, og han skal putte et dække over sin øvre læbe, og skal råbe, Uren, uren
Le 13:45 And the leper in whom the plague is, his clothes shall be rent, and his head bare, and he shall put a covering upon his upper lip, and shall cry, Unclean, unclean.
[3Mo 13:46 DK-KJV] Alle de dage hvori plagen skal være i ham skal han være besmittet; han er uren: han skalbo alene; udenfor lejren skal hans bolig være.
Le 13:46 All the days wherein the plague shall be in him he shall be defiled; he is unclean: he shall dwell alone; without the camp shall his habitation be.
[3Mo 13:47 DK-KJV] Også beklædningen som spedalskhedens plage er i, om det er en uldbeklædning, eller en linnedbeklædning;
Le 13:47 The garment also that the plague of leprosy is in, whether it be a woollen garment, or a linen garment;
[3Mo 13:48 DK-KJV] Om det er i folden, eller islæt; af linned, eller af uld; om det er skind, eller nogle ting lavet at skind;
Le 13:48 Whether it be in the warp, or woof; of linen, or of woollen; whether in a skin, or in any thing made of skin;
[3Mo 13:49 DK-KJV] Og hvis plagen er grønlig eller rødlig i beklædningen, eller på skindet, om det er i folden, eller i islættet, eller på nogle ting af skind; det er en plage med spedalskhed, og skal bli’ vist til præsten:
Le 13:49 And if the plague be greenish or reddish in the garment, or in the skin, either in the warp, or in the woof, or in any thing of skin; it is a plague of leprosy, and shall be shewed unto the priest:
[3Mo 13:50 DK-KJV] Og præsten skal kigge på plagen, og isolere det der har plagen i 7 dage:
Le 13:50 And the priest shall look upon the plague, and shut up it that hath the plague seven days:
[3Mo 13:51 DK-KJV] Og på den 7’ne dag skal han kigge på plagen: hvis plagen har spredt sig i beklædningen, om det er i folden, eller i islættet, eller på skindet, eller på nogle ting der er lavet at skind; plagen er eroderende spedalskhed, det er urent.
Le 13:51 And he shall look on the plague on the seventh day: if the plague be spread in the garment, either in the warp, or in the woof, or in a skin, or in any work that is made of skin; the plague is a fretting leprosy; it is unclean.
[3Mo 13:52 DK-KJV] Han skal derfor brænde den beklædning, om det er fold eller islæt, i uld eller linned, eller nogle ting af skind, hvori plagen er: for det er en eroderende spedalskhed; det skal brændes i ilden.
Le 13:52 He shall therefore burn that garment, whether warp or woof, in woollen or in linen, or any thing of skin, wherein the plague is: for it is a fretting leprosy; it shall be burnt in the fire.
[3Mo 13:53 DK-KJV] Og hvis præsten skal kigge, og, læg mærke til, plagen har ikke spredt sig i beklædningen hverken i folden, eller i islættet, eller på nogle ting af skind;
Le 13:53 And if the priest shall look, and, behold, the plague be not spread in the garment, either in the warp, or in the woof, or in any thing of skin;
[3Mo 13:54 DK-KJV] Da skal præsten befale at de vasker den ting hvori plagen er, og han skal isolere den i 7 dage mere:
Le 13:54 Then the priest shall command that they wash the thing wherein the plague is, and he shall shut it up seven days more:
[3Mo 13:55 DK-KJV] Og præsten skal kigge på plagen, efter at den er vasket: og, læg mærke til, hvis plagen ikke har ændret sin farve, og plagen ikke har spredt sig; den er uren; du skal brænde den i ilden; den er eroderet indvendigt, om den er bar indeni eller udenpå.
Le 13:55 And the priest shall look on the plague, after that it is washed: and, behold, if the plague have not changed his colour, and the plague be not spread; it is unclean; thou shalt burn it in the fire; it is fret inward, whether it be bare within or without.
[3Mo 13:56 DK-KJV] Og hvis præsten kigger, og, læg mærke til, plagen er en smule mørk er den er vasket; da skal han rive den ud af beklædningen, eller ud af skindet,eller ud af folden, eller ud af islættet:
Le 13:56 And if the priest look, and, behold, the plague be somewhat dark after the washing of it; then he shall rend it out of the garment, or out of the skin, or out of the warp, or out of the woof:
[3Mo 13:57 DK-KJV] Og hvis den stadig viser sig i beklædningen, om det er i folden, eller i islættet, eller på nogle ting af skind, den er en plage der spreder sig: du skal brænde det hvori plagen er med ild.
Le 13:57 And if it appear still in the garment, either in the warp, or in the woof, or in any thing of skin; it is a spreading plague: thou shalt burn that wherein the plague is with fire.
[3Mo 13:58 DK-KJV] Og beklædningen, om det er fold, eller islæt, eller hvilkensomhelst ting af skind det er, som du skal vaske, hvis plagen har forladt dem, da skal den vaskes igen, og skal være ren.
Le 13:58 And the garment, either warp, or woof, or whatsoever thing of skin it be, which thou shalt wash, if the plague be departed from them, then it shall be washed the second time, and shall be clean.
[3Mo 13:59 DK-KJV] Dette er loven for spedalskhedens plage i en linned eller uldbeklædning, om det er i folden, eller islæt, eller nogle ting af skind, til at erklære det rent, eller til at erklære det urent.
Le 13:59 This is the law of the plague of leprosy in a garment of woollen or linen, either in the warp, or woof, or any thing of skins, to pronounce it clean, or to pronounce it unclean.
[3Mo 14:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 14:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 14:2 DK-KJV] Dette er loven for den spedalske i dagen for sin rensning: Han skal bringes til præsten:
Le 14:2 This shall be the law of the leper in the day of his cleansing: He shall be brought unto the priest:
[3Mo 14:3 DK-KJV] Og præsten skal gå frem ud af lejren; og præsten skal kigge, og, læg mærke til, hvis spedalskhedens plage er hélet i den spedalske;
Le 14:3 And the priest shall go forth out of the camp; and the priest shall look, and, behold, if the plague of leprosy be healed in the leper;
[3Mo 14:4 DK-KJV] Da skal præsten befale at der tages 2 levende og rene fugle for ham der står overfor af skulle renses, og cedertræ, og skarlagenrød, isopstav:
Le 14:4 Then shall the priest command to take for him that is to be cleansed two birds alive and clean, and cedar wood, and scarlet, and hyssop:
[3Mo 14:5 DK-KJV] Og præsten skal befale at én af fuglene dræbes i et jorddisk kar over rindende vand:
Le 14:5 And the priest shall command that one of the birds be killed in an earthen vessel over running water:
[3Mo 14:6 DK-KJV] Angående den levende fugl, han skal ta’ den, og cedertræet, og det skarlagenrøde, og isopstaven, og skal dyppe dem og den levende fugl i blodet til den fugl der var dræbt over det rindende vand:
Le 14:6 As for the living bird, he shall take it, and the cedar wood, and the scarlet, and the hyssop, and shall dip them and the living bird in the blood of the bird that was killed over the running water:
[3Mo 14:7 DK-KJV] Og han skal på ham der står overfor af skulle renses for spedalskheden stænke 7 gange, og skal proklamere ham ren, og skal slippe den levende fugl løs udepå den åbne mark.
Le 14:7 And he shall sprinkle upon him that is to be cleansed from the leprosy seven times, and shall pronounce him clean, and shall let the living bird loose into the open field.
[3Mo 14:8 DK-KJV] Og han der står overfor af skulle renses skal vaske sit tøj, og barbere alt sit hår af, og vaske sig i vand, så han må være ren: og efter det skal han komme ind i lejren, og skal bli’ udenfor sit telt i 7 dage. 
Le 14:8 And he that is to be cleansed shall wash his clothes, and shave off all his hair, and wash himself in water, that he may be clean: and after that he shall come into the camp, and shall tarry abroad out of his tent seven days.
[3Mo 14:9 DK-KJV] Men det skal ske på den 7’ne dag, at han skal barbere alt sit hår af sit hoved og sit skæg og sine øjenbryn, ja han skal barbere alt sit hår af: og skal vaske sit tøj, han skal også vaske sit kød i vand, og han skal være ren. 
Le 14:9 But it shall be on the seventh day, that he shall shave all his hair off his head and his beard and his eyebrows, even all his hair he shall shave off: and he shall wash his clothes, also he shall wash his flesh in water, and he shall be clean.
[3Mo 14:10 DK-KJV] Og på den 8’ne dag skal han ta’ 2 fejlfrie han lam, og et fejlfrit hun lam fra det første år, og 3/10 dele med fint mel som en madoffergave, blandet med olie, 1/3 del liter med olie. “1 log”
Le 14:10 And on the eighth day he shall take two he lambs without blemish, and one ewe lamb of the first year without blemish, and three tenth deals of fine flour for a meat offering, mingled with oil, and one log of oil.
[3Mo 14:11 DK-KJV] Og præsten der gør ham ren skal præsentere manden der står overfor af skulle renses, og disse ting, foran HERREN, ved menighedens tabernakeldør:
Le 14:11 And the priest that maketh him clean shall present the man that is to be made clean, and those things, before the LORD, at the door of the tabernacle of the congregation:
[3Mo 14:12 DK-KJV] Og præsten skal ta’ et han lam, og tilbyde ham som en overtrædelsesoffergave, og den 1/3 del liter med olie, og vifte dem som en vifteoffergave foran HERREN:
Le 14:12 And the priest shall take one he lamb, and offer him for a trespass offering, and the log of oil, and wave them for a wave offering before the LORD:
[3Mo 14:13 DK-KJV] Og han skal slagte lammet på det sted hvor han skal dræbe syndoffergaven og brændoffergaven, i det hellige sted: eftersom syndoffergaven er præstens, ligesom overtrædelsesoffergaven er: det er helligst:
Le 14:13 And he shall slay the lamb in the place where he shall kill the sin offering and the burnt offering, in the holy place: for as the sin offering is the priest’s, so is the trespass offering: it is most holy:
[3Mo 14:14 DK-KJV] Og præsten skal ta’ noget af blodet fra overtrædelsesoffergaven, og præsten skal putte det på den højre øretip på ham der står overfor at skulle renses, og på hans højre hånds tommelfinger, og på hans højre fods storetå:
Le 14:14 And the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and the priest shall put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot:
[3Mo 14:15 DK-KJV] Og præsten skal ta’ noget af den 1/3 del liter med olie, og hælde det ud i sin egen venstre hånds håndflade:
Le 14:15 And the priest shall take some of the log of oil, and pour it into the palm of his own left hand:
[3Mo 14:16 DK-KJV] Og præsten skal dyppe sine højre fingre i olien der er i hans venstre hånd, og skal med sine fingre stænke af olien 7 gange foran HERREN:
Le 14:16 And the priest shall dip his right finger in the oil that is in his left hand, and shall sprinkle of the oil with his finger seven times before the LORD:
[3Mo 14:17 DK-KJV] Og af resten af ​​den olie som er i hans hånd skal præsten putte på ham der står overfor at skulle renses højre ørespids, og på hans højre hånds tommelfinger, og på hans højre fods storetå, over overtrædelsesoffergavens blod:
Le 14:17 And of the rest of the oil that is in his hand shall the priest put upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, upon the blood of the trespass offering:
[3Mo 14:18 DK-KJV] Og det resterende olie der er i præstens hånd  skal han hælde over hovedet på ham der står overfor at skulle renses: og præsten skal lave en soning for ham foran HERREN.
Le 14:18 And the remnant of the oil that is in the priest’s hand he shall pour upon the head of him that is to be cleansed: and the priest shall make an atonement for him before the LORD.
[3Mo 14:19 DK-KJV] Og præsten skal tilbyde syndoffergaven, og lave en soning for ham der står overfor at skulle renses fra sin urenhed; og bagefter skal han dræbe brændoffergaven.
Le 14:19 And the priest shall offer the sin offering, and make an atonement for him that is to be cleansed from his uncleanness; and afterward he shall kill the burnt offering:
[3Mo 14:20 DK-KJV] Og præsten skal tilbyde brændoffergaven og madoffergaven på alteret: og præsten skal lave en soning for ham, og han skal være ren.
Le 14:20 And the priest shall offer the burnt offering and the meat offering upon the altar: and the priest shall make an atonement for him, and he shall be clean.
[3Mo 14:21 DK-KJV] Og hvis han er fattig, og ikke kan skaffe så meget; da skal han ta’ et lam som en overtrædelsesoffergave til at bli’ viftet, for at lave en soning for ham, og 2.2 kilo fint mel blandet med olie som en madoffergave, og 1/3 del liter med olie;
Le 14:21 And if he be poor, and cannot get so much; then he shall take one lamb for a trespass offering to be waved, to make an atonement for him, and one tenth deal of fine flour mingled with oil for a meat offering, and a log of oil;
[3Mo 14:22 DK-KJV] Og 2 turtelduer, eller 2 unge duer, sådanne som han er i stad til at få fat i; og den ene skal være en syndoffergave, og den anden en brændoffergave.
Le 14:22 And two turtledoves, or two young pigeons, such as he is able to get; and the one shall be a sin offering, and the other a burnt offering.
[3Mo 14:23 DK-KJV] Og han skal bringe dem til præsten på den 8’ne dag for sin rensning, ved menighedens tabernakeldør, foran HERREN.
Le 14:23 And he shall bring them on the eighth day for his cleansing unto the priest, unto the door of the tabernacle of the congregation, before the LORD.
[3Mo 14:24 DK-KJV] Og præsten skal ta’ overtrædelsesoffergavelammet, og den 1/3 del liter med olie, og præsten skal vifte dem som en vifteoffergave foran HERREN:
Le 14:24 And the priest shall take the lamb of the trespass offering, and the log of oil, and the priest shall wave them for a wave offering before the LORD:
[3Mo 14:25 DK-KJV] Og han skal dræbe overtrædelsesoffergavelammet, og præsten skal ta’ noget overtrædelsesoffergavens blod, og putte det på den højre øretip på ham der står overfor at skulle renses, og på hans højre hånds tommelfinger, og på hans højre fods storetå:
Le 14:25 And he shall kill the lamb of the trespass offering, and the priest shall take some of the blood of the trespass offering, and put it upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot:
[3Mo 14:26 DK-KJV] Og præsten skal hælde af olien ud i sin egen venstre hånds håndflade:
Le 14:26 And the priest shall pour of the oil into the palm of his own left hand:
[3Mo 14:27 DK-KJV] Og præsten skal med sine højre fingre stænke noget af olien der er i hans venstre hånd 7 gange foran HERREN: 
Le 14:27 And the priest shall sprinkle with his right finger some of the oil that is in his left hand seven times before the LORD:
[3Mo 14:28 DK-KJV] Og præsten skal putte af olien der er i hans højre hånd på den højre øretip på ham der står overfor at skulle renses, og på hans højre hånds tommelfinger, og på hans højre fods storetå, over stedet for overtrædelsesoffergavens blod:
Le 14:28 And the priest shall put of the oil that is in his hand upon the tip of the right ear of him that is to be cleansed, and upon the thumb of his right hand, and upon the great toe of his right foot, upon the place of the blood of the trespass offering:
[3Mo 14:29 DK-KJV] Og resten af olien der er i præstens hånd  skal han hælde over hovedet på ham der står overfor at skulle renses, for at lave en soning for ham foran HERREN.
Le 14:29 And the rest of the oil that is in the priest’s hand he shall put upon the head of him that is to be cleansed, to make an atonement for him before the LORD.
[3Mo 14:30 DK-KJV] Og han skal tilbyde den ene af turtelduerne, eller af de unge duer, sådanne som han kan få fat i;
Le 14:30 And he shall offer the one of the turtledoves, or of the young pigeons, such as he can get;
[3Mo 14:31 DK-KJV] Ja sådanne som han er i stand til at få fat i, den ene som en syndoffergave, og den anden som en brændoffergave: og præsten skal lave en soning for ham der står overfor at skulle renses foran HERREN.
Le 14:31 Even such as he is able to get, the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, with the meat offering: and the priest shall make an atonement for him that is to be cleansed before the LORD.
[3Mo 14:32 DK-KJV] Dette er loven for ham i hvem spedalskhedens plage er, hvis hånd ikke er i stand til at få fat i det der hører hans rensning til.
Le 14:32 This is the law of him in whom is the plague of leprosy, whose hand is not able to get that which pertaineth to his cleansing.
[3Mo 14:33 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og siger,
Le 14:33 And the LORD spake unto Moses and unto Aaron, saying,
[3Mo 14:34 DK-KJV] Når I er kommet ind i Canaans land, som jeg gir’ jer som en besiddelse, og jeg putter spedalskhedens plage i et hus i landet i jeres besiddelse;
Le 14:34 When ye be come into the land of Canaan, which I give to you for a possession, and I put the plague of leprosy in a house of the land of your possession;
[3Mo 14:35 DK-KJV] Og han der ejer huset skal komme til præsten og fortælle det, og sige, Det forekommer for mig som om der er en plage i huset:
Le 14:35 And he that owneth the house shall come and tell the priest, saying, It seemeth to me there is as it were a plague in the house:
[3Mo 14:36 DK-KJV] Da skal præsten befale at de tømmer huset, før præsten går ind i det for at se plagen, for ikke at alt der er i huset bli’r gjort urent: og bagefter skal præsten gå ind for at tilse huset:
Le 14:36 Then the priest shall command that they empty the house, before the priest go into it to see the plague, that all that is in the house be not made unclean: and afterward the priest shall go in to see the house:
[3Mo 14:37 DK-KJV] Og han skal kigge på plagen, og, læg mærke til, hvis plagen er i husmurene med hule streger, grønlige eller rødlige, som ser ud til at være dybere en muren;
Le 14:37 And he shall look on the plague, and, behold, if the plague be in the walls of the house with hollow strakes, greenish or reddish, which in sight are lower than the wall;
[3Mo 14:38 DK-KJV] Da skal præsten gå ud af huset til husdøren, og lukke huset til i 7 dage:
Le 14:38 Then the priest shall go out of the house to the door of the house, and shut up the house seven days:
[3Mo 14:39 DK-KJV] Og på den 7’ne dag skal præsten komme tilbage, og skal kigge:, og, læg mærke til, hvis plagen har spredt sig i husmurene;
Le 14:39 And the priest shall come again the seventh day, and shall look: and, behold, if the plague be spread in the walls of the house;
[3Mo 14:40 DK-KJV] Da skal præsten befale at de fjerner de sten i hvilke plagen er, og de skal smide dem ud på et urent sted udenfor byen:
Le 14:40 Then the priest shall command that they take away the stones in which the plague is, and they shall cast them into an unclean place without the city:
[3Mo 14:41 DK-KJV] Og han skal lade huset skrabe rundt omkring, og de skal hælde støvet som de skrabede af huset ud udenfor byen på et urent sted:
Le 14:41 And he shall cause the house to be scraped within round about, and they shall pour out the dust that they scrape off without the city into an unclean place:
[3Mo 14:42 DK-KJV] Og de skal ta’ andre sten, og indsætte dem i stedet for disse sten; og han skal ta’ andet mørtel, og pudse huset.
Le 14:42 And they shall take other stones, and put them in the place of those stones; and he shall take other morter, and shall plaister the house.
[3Mo 14:43 DK-KJV] Og hvis plagen kommer tilbage, og bryder ud i huset, efter at han har fjernet stenene, og efter han har skrabet huset, og efter det er pudset;
Le 14:43 And if the plague come again, and break out in the house, after that he hath taken away the stones, and after he hath scraped the house, and after it is plaistered;
[3Mo 14:44 DK-KJV] Da skal præsten komme og kigge, og, læg mærke til, hvis plagen har spredt sig i huset, er det en truende spedalskhed i huset: det er urent.
Le 14:44 Then the priest shall come and look, and, behold, if the plague be spread in the house, it is a fretting leprosy in the house: it is unclean.
[3Mo 14:45 DK-KJV] Og han skal rive huset ned, des sten, og des tømmer, og alt husets mørtel; og han skal bære dem ud af byen til et urent sted.
Le 14:45 And he shall break down the house, the stones of it, and the timber thereof, and all the morter of the house; and he shall carry them forth out of the city into an unclean place.
[3Mo 14:46 DK-KJV] Desuden han der går ind i huset altimens det er lukket til skal være uren indtil aftenen.
Le 14:46 Moreover he that goeth into the house all the while that it is shut up shall be unclean until the even.
[3Mo 14:47 DK-KJV] Og han der ligger i huset skal vaske sit tøj; og han der spiser i huset skal vaske sit tøj.
Le 14:47 And he that lieth in the house shall wash his clothes; and he that eateth in the house shall wash his clothes.
[3Mo 14:48 DK-KJV] Og hvis præsten skal komme ind, og kigge på det, og, læg mærke til, plagen har ikke spredt sig i huset, efter huset var pudset: da skal præsten proklamere huset rent, eftersom plagen er hélet.
Le 14:48 And if the priest shall come in, and look upon it, and, behold, the plague hath not spread in the house, after the house was plaistered: then the priest shall pronounce the house clean, because the plague is healed.
[3Mo 14:49 DK-KJV] Og han skal ta’ 2 fugle for at rense huset, og cedertræ, og skarlagenrød, og isopstav:
Le 14:49 And he shall take to cleanse the house two birds, and cedar wood, and scarlet, and hyssop:
[3Mo 14:50 DK-KJV] Og han skal dræbe den ene fugl i et jordisk kar over rindende vand:
Le 14:50 And he shall kill the one of the birds in an earthen vessel over running water:
[3Mo 14:51 DK-KJV] Og han skal ta’ cedertræet, og isopstaven, og det skarlagenrøde, og den levende fugl, og dyppe dem i den slagtede fugls blod, og i det rindende vand, og stænke huset 7 gange:
Le 14:51 And he shall take the cedar wood, and the hyssop, and the scarlet, and the living bird, and dip them in the blood of the slain bird, and in the running water, and sprinkle the house seven times:
[3Mo 14:52 DK-KJV] Og han skal rense huset med fuglens blod, og med det rindende vand, og med den levende fugl, og med cedertræet, og med isopstaven, og med det skarlagenrøde, 
Le 14:52 And he shall cleanse the house with the blood of the bird, and with the running water, and with the living bird, and with the cedar wood, and with the hyssop, and with the scarlet:
[3Mo 14:53 DK-KJV] Men han skal lade den levende fugl flyve væk udepå de åbne marker, og lave en soning for huset: og det skal være rent.
Le 14:53 But he shall let go the living bird out of the city into the open fields, and make an atonement for the house: and it shall be clean.
[3Mo 14:54 DK-KJV] Dette er loven for alle former for plage med spedalskhed, og psoriasis,
Le 14:54 This is the law for all manner of plague of leprosy, and scall,
[3Mo 14:55 DK-KJV] Og for spedalskhed i en beklædning, og i et hus,
Le 14:55 And for the leprosy of a garment, and of a house,
[3Mo 14:56 DK-KJV] Og for en hævning, og for en sårskorpe, og for en lys plet:
Le 14:56 And for a rising, and for a scab, and for a bright spot:
[3Mo 14:57 DK-KJV] For at undervise dem der er urene, og dem der rene: dette er spedalskhedsloven.
Le 14:57 To teach when it is unclean, and when it is clean: this is the law of leprosy.
[3Mo 15:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses og til Aaron, og siger,
Le 15:1 And the LORD spake unto Moses and to Aaron, saying,
[3Mo 15:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Når en mand har et rindende udflod ud fra sit kød, er han uren på grund af sit udflod.
Le 15:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When any man hath a running issue out of his flesh, because of his issue he is unclean.
[3Mo 15:3 DK-KJV] Og dette skal være hans urenhed i hans udflod: om hans kød rinder med hans udflod, eller hans kød er stoppet fra hans udflod, er det hans urenhed.
Le 15:3 And this shall be his uncleanness in his issue: whether his flesh run with his issue, or his flesh be stopped from his issue, it is his uncleanness.
[3Mo 15:4 DK-KJV] Enhver seng, hvorpå han ligger der har udfoldet, er uren: og enhver ting, hvorpå han sidder, skal være uren.
Le 15:4 Every bed, whereon he lieth that hath the issue, is unclean: and every thing, whereon he sitteth, shall be unclean.
[3Mo 15:5 DK-KJV] Og hvemsomhelst der rører hans seng skal vaske sit tøj, og bade sig med vand, og være uren indtil aftenen.
Le 15:5 And whosoever toucheth his bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.
[3Mo 15:6 DK-KJV] Og han der sidder på nogle ting hvorpå han sad der har udflodet skal vaske sit tøj, og bade sig i vand, og være uren indtil aftenen.
Le 15:6 And he that sitteth on any thing whereon he sat that hath the issue shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.
[3Mo 15:7 DK-KJV] Og han der rører kødet på ham der har udflodet skal vaske sit tøj, og bade sig i vand, og være uren indtil aftenen.
Le 15:7 And he that toucheth the flesh of him that hath the issue shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.
[3Mo 15:8 DK-KJV] Og hvis han der har udflodet spytter på ham der er ren; da skal han vaske sit tøj, og bade sig i vand, og være uren indtil aftenen.
Le 15:8 And if he that hath the issue spit upon him that is clean; then he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.
[3Mo 15:9 DK-KJV] Og den sadel hvilkensomhelst en som han rider på der har udflodet skal være uren.
Le 15:9 And what saddle soever he rideth upon that hath the issue shall be unclean.
[3Mo 15:10 DK-KJV] Og hvemsomhelst der rører nogle ting der var under ham skal være uren indtil aftenen: og han der bærer nogle af de ting skal vaske sit tøj, og bade sig i vand, og være uren indtil aftenen.
Le 15:10 And whosoever toucheth any thing that was under him shall be unclean until the even: and he that beareth any of those things shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.
[3Mo 15:11 DK-KJV] Og hvemsomhelst han rører der har udflodet, og ikke har renset sine hænder i vand, han skal vaske sit tøj, og bade sig i vand, og være uren indtil aftenen.
Le 15:11 And whomsoever he toucheth that hath the issue, and hath not rinsed his hands in water, he shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.
[3Mo 15:12 DK-KJV] Og karret af jord, som han rører som har udflodet, skal knuses: og ethvert kar af træ skal renses med vand.
Le 15:12 And the vessel of earth, that he toucheth which hath the issue, shall be broken: and every vessel of wood shall be rinsed in water.
[3Mo 15:13 DK-KJV] Og når han der har et udflod er renset fra sit udflod; da skal han tælle 7 dage for sin rensning til sigselv, og vaske sit tøj, og bade sit kød i rindende vand, og skal være ren.
Le 15:13 And when he that hath an issue is cleansed of his issue; then he shall number to himself seven days for his cleansing, and wash his clothes, and bathe his flesh in running water, and shall be clean.
[3Mo 15:14 DK-KJV] Og på den 8’ne dag skal han ta’ 2 turtelduer til sig, eller 2 unge duer, og komme foran HERREN ved menighedens tabernakeldør, og give dem til præsten:
Le 15:14 And on the eighth day he shall take to him two turtledoves, or two young pigeons, and come before the LORD unto the door of the tabernacle of the congregation, and give them unto the priest:
[3Mo 15:15 DK-KJV] Og præsten skal tilbyde dem, den ene som en syndoffergave, og den anden som en brændoffergave; og præsten skal lave en soning for ham foran HERREN for hans udflod.
Le 15:15 And the priest shall offer them, the one for a sin offering, and the other for a burnt offering; and the priest shall make an atonement for him before the LORD for his issue.
[3Mo 15:16 DK-KJV] Og hvis en mands samlejesæd udgår fra ham, da skal han vaske sit kød i vand, og være uren indtil aftenen.
Le 15:16 And if any man’s seed of copulation go out from him, then he shall wash all his flesh in water, and be unclean until the even.
[3Mo 15:17 DK-KJV] Og enhver beklædning, og ethvert skind, hvorpå samlejesæden er, skal vaskes med vand, og være urent indtil aftenen.
Le 15:17 And every garment, and every skin, whereon is the seed of copulation, shall be washed with water, and be unclean until the even.
[3Mo 15:18 DK-KJV] Også den kvinde med hvem manden skal ligge med samlejesæd, de skal begge bade sig i vand, og være urene indtil aftenen.
Le 15:18 The woman also with whom man shall lie with seed of copulation, they shall both bathe themselves in water, and be unclean until the even.
[3Mo 15:19 DK-KJV] Og hvis en kvinde har et udflod, og hendes udflod er blod, skal hun sættet for sigselv i 7 dage: og hvemsomhelst der rører hende skal være urene indtil aftenen.
Le 15:19 And if a woman have an issue, and her issue in her flesh be blood, she shall be put apart seven days: and whosoever toucheth her shall be unclean until the even.
[3Mo 15:20 DK-KJV] Og enhver ting som hun ligger på i hendes separation skal være uren: enhver ting som hun sidder på skal også være uren.
Le 15:20 And every thing that she lieth upon in her separation shall be unclean: every thing also that she sitteth upon shall be unclean.
[3Mo 15:21 DK-KJV] Og hvemsomhelst der rører hendes seng skal vaske hans tøj, og bade hamselv, og være uren indtil aftenen.
Le 15:21 And whosoever toucheth her bed shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.
[3Mo 15:22 DK-KJV] Og hvemsomhelst der rører nogle ting som hun sad på skal vaske hans tøj, og bade hamselv, og være uren indtil aftenen.
Le 15:22 And whosoever toucheth any thing that she sat upon shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.
[3Mo 15:23 DK-KJV] Og hvis det er på hendes seng, eller på nogle ting hvorpå hun sidder, når han rører det, skal han være uren indtil aftenen.
Le 15:23 And if it be on her bed, or on any thing whereon she sitteth, when he toucheth it, he shall be unclean until the even.
[3Mo 15:24 DK-KJV] Og hvis nogen mand overhovedet ligger med hende, og hendes blomster er over ham, skal han være uren i 7 dage; og hele sengen hvorpå han ligger skal være uren.
Le 15:24 And if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean seven days; and all the bed whereon he lieth shall be unclean.
[3Mo 15:25 DK-KJV] Og hvis en kvinde har et udflod fra hendes blod i mange dage uden for tiden for hendes separation, eller hvis det rinder udover tiden for hendes separaion; alle de dage med hendes udflod fra hendes urenhed skal være som de dage med hendes separation; hun skal være uren.
Le 15:25 And if a woman have an issue of her blood many days out of the time of her separation, or if it run beyond the time of her separation; all the days of the issue of her uncleanness shall be as the days of her separation: she shall be unclean.
[3Mo 15:26 DK-KJV] Enhver seng hvorpå hun ligger alle dagene med hendes udflod skal for hende være som hendes separations seng: og hvadsomhelst hun sidder på skal være urent, som urenheden i hendes separation.
Le 15:26 Every bed whereon she lieth all the days of her issue shall be unto her as the bed of her separation: and whatsoever she sitteth upon shall be unclean, as the uncleanness of her separation.
[3Mo 15:27 DK-KJV] Og hvemsomhelst der rører disse ting skal være uren, og skal vaske sit tøj, og bade sig i vand, og være uren indtil aftenen.
Le 15:27 And whosoever toucheth those things shall be unclean, and shall wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even.
[3Mo 15:28 DK-KJV] Men hvis hun er renset for hendes udfold, da skal hun tælle 7 dage til sigselv, og efter det skal hun være ren.
Le 15:28 But if she be cleansed of her issue, then she shall number to herself seven days, and after that she shall be clean.
[3Mo 15:29 DK-KJV] Og på den 8’ne dag skal hun ta’ 2 turtelduer til sig, eller 2 unge duer, og bringe dem til præsten, ved menighedens tabernakeldør.
Le 15:29 And on the eighth day she shall take unto her two turtles, or two young pigeons, and bring them unto the priest, to the door of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 15:30 DK-KJV] Og præsten skal tilbyde den ene som en syndoffergave, og den anden som en brændoffergave; og præsten skal lave en soning for hende foran HERREN for hendes udflod fra hende urenhed.
Le 15:30 And the priest shall offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering; and the priest shall make an atonement for her before the LORD for the issue of her uncleanness.
[3Mo 15:31 DK-KJV] Således skal I separere Israels børn fra deres urenhed; så de ikke dør i deres urenhed, når de besmitter mit tabernakel der er blandt dem.
Le 15:31 Thus shall ye separate the children of Israel from their uncleanness; that they die not in their uncleanness, when they defile my tabernacle that is among them.
[3Mo 15:32 DK-KJV] Dette er loven for ham der har et udflod, og for ham hvis sæd udgår fra ham, og er besmittet derved;
Le 15:32 This is the law of him that hath an issue, and of him whose seed goeth from him, and is defiled therewith;
[3Mo 15:33 DK-KJV] Og for hende der er syg med hendes blomster, og for ham der har et udflod, for manden, og for kvinden, og for ham der ligger med hende der er uren.
Le 15:33 And of her that is sick of her flowers, and of him that hath an issue, of the man, and of the woman, and of him that lieth with her that is unclean.
[3Mo 16:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses efter at Aarons 2 sønner var døde, da de ofrede foran HERREN, og døde;
Le 16:1 And the LORD spake unto Moses after the death of the two sons of Aaron, when they offered before the LORD, and died;
[3Mo 16:2 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Tal til Aaron din bror, så han ikke på alle tidspunkter kommer ind i det hellige sted indenfor sløret foran barmhjertighedssædet, som er over arken; så han ikke dør: for jeg vil vise mig i skyen over barmhjertighedssædet.
Le 16:2 And the LORD said unto Moses, Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the vail before the mercy seat, which is upon the ark; that he die not: for I will appear in the cloud upon the mercy seat.
[3Mo 16:3 DK-KJV] Således skal Aaron komme ind i det hellige sted: med en ung stud som en syndoffergave, og en vædder som en brændoffergave.
Le 16:3 Thus shall Aaron come into the holy place: with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering.
[3Mo 16:4 DK-KJV] Han skal ta’ den hellige linned frakke på, og han skal ha’ de knælange linnedbukser over sit kød, og omslået med et linned omslag, og han skal være påklædt med linnedkysen: disse er hellige beklædningsgenstande; derfor skal han vaske sit kød i vand, og tage dem på sådant.
Le 16:4 He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired: these are holy garments; therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on.
[3Mo 16:5 DK-KJV] Og fra Israels børns menighed skal han tage 2 gedekid som en syndoffergave, og 1 vædder som en brændoffergave.
Le 16:5 And he shall take of the congregation of the children of Israel two kids of the goats for a sin offering, and one ram for a burnt offering.
[3Mo 16:6 DK-KJV] Og Aaron skal tilbyde hans stud fra syndoffergaven, som er for hamselv, og lave soning for hamselv, og for hans hus.
Le 16:6 And Aaron shall offer his bullock of the sin offering, which is for himself, and make an atonement for himself, and for his house.
[3Mo 16:7 DK-KJV] Og han skal tage de 2 geder, og præsentere dem foran HERREN ved menighedens tabernakeldør.
Le 16:7 And he shall take the two goats, and present them before the LORD at the door of the tabernacle of the congregation.
[3Mo 16:8 DK-KJV] Og Aaron skal kaste lod om de 2 geder; et lod for HERREN, og det andet lod for syndebukken.
Le 16:8 And Aaron shall cast lots upon the two goats; one lot for the LORD, and the other lot for the scapegoat.
[3Mo 16:9 DK-KJV] Og Aaron skal bringe den ged på hvilken HERRENs lod faldt, og tilbyde ham som en syndoffergave.
Le 16:9 And Aaron shall bring the goat upon which the LORD’S lot fell, and offer him for a sin offering.
[3Mo 16:10 DK-KJV] Men den ged, på hvilken loddet faldt til at være syndebukken, skal bli’ præsenteret i live foran HERREN, til at lave en soning hos ham, og for at lade ham gå ind i vildmarken som en syndebuk.
Le 16:10 But the goat, on which the lot fell to be the scapegoat, shall be presented alive before the LORD, to make an atonement with him, and to let him go for a scapegoat into the wilderness.
[3Mo 16:11 DK-KJV] Og Aaron skal bringe syndoffergavestuden, som er for hamselv, og skal lave en soning for hamselv, og for hans hus, og skal dræbe syndoffergavestuden som er for hamselv:
Le 16:11 And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself, and for his house, and shall kill the bullock of the sin offering which is for himself:
[3Mo 16:12 DK-KJV] Og han skal tage en røgelsesbrænder fuld af brændende kul fra alteret foran HERREN, og hans hænder fulde af sød røgelse der er slået til småstykker, og bringe den indenfor sløret:
Le 16:12 And he shall take a censer full of burning coals of fire from off the altar before the LORD, and his hands full of sweet incense beaten small, and bring it within the vail:
[3Mo 16:13 DK-KJV] Og han skal putte røgelsen på ilden foran HERREN, så røgen fra røgelsen må dække barmhjertighedssædet der er på vidnesbyrdet, så han ikke dør:
Le 16:13 And he shall put the incense upon the fire before the LORD, that the cloud of the incense may cover the mercy seat that is upon the testimony, that he die not:
[3Mo 16:14 DK-KJV] Og han skal tage af studens blod, og stænke det med hans fingre på barmhjertighedssædets østside; og foran barmhjertighedssædet skal han stænke af blodet med hans fingre 7 gange.
Le 16:14 And he shall take of the blood of the bullock, and sprinkle it with his finger upon the mercy seat eastward; and before the mercy seat shall he sprinkle of the blood with his finger seven times.
[3Mo 16:15 DK-KJV] Derefter skal han dræbe syndoffergavegeden, der er for folket, og bringe hans blod indenfor sløret, og gøre med det blod som han gjorde med blodet fra studen, og stænke det på barmhjertighedssædet, og foran barmhjertighedssædet:
Le 16:15 Then shall he kill the goat of the sin offering, that is for the people, and bring his blood within the vail, and do with that blood as he did with the blood of the bullock, and sprinkle it upon the mercy seat, and before the mercy seat:
[3Mo 16:16 DK-KJV] Og han skal lave en soning for det hellige sted, på grund Israels børns urenhed, og på grund af deres overtrædelser i alle deres synder: og sådant skal han gøre for menighedens tabernakel, der stadig er hos dem i midten af deres urenhed.
Le 16:16 And he shall make an atonement for the holy place, because of the uncleanness of the children of Israel, and because of their transgressions in all their sins: and so shall he do for the tabernacle of the congregation, that remaineth among them in the midst of their uncleanness.
[3Mo 16:17 DK-KJV] Og der skal ikke være nogen mennesker i menighedens tabernakel når han går ind for at lave en soning i det hellige sted, før han kommer ud, og har lavet en soning for hamselv, og for hans hushold, og for hele Israels menighed.
Le 16:17 And there shall be no man in the tabernacle of the congregation when he goeth in to make an atonement in the holy place, until he come out, and have made an atonement for himself, and for his household, and for all the congregation of Israel.
[3Mo 16:18 DK-KJV] Og han skal gå ud til alteret der er foran HERREN, og lave en soning for det; og skal tage fra studens blod, og fra gedens blod, og putte det på alterets horn rundt om.
Le 16:18 And he shall go out unto the altar that is before the LORD, and make an atonement for it; and shall take of the blood of the bullock, and of the blood of the goat, and put it upon the horns of the altar round about.
[3Mo 16:19 DK-KJV] Og han skal stænke af blodet på det 7 gange med hans fingre, og rense det, og hellige det fra Israels børns urenhed.
Le 16:19 And he shall sprinkle of the blood upon it with his finger seven times, and cleanse it, and hallow it from the uncleanness of the children of Israel.
[3Mo 16:20 DK-KJV] Og når han er færdig med at sone det hellige sted, og menighedens tabernakel, og alteret, skal han bringe den levende ged:
Le 16:20 And when he hath made an end of reconciling the holy place, and the tabernacle of the congregation, and the altar, he shall bring the live goat:
[3Mo 16:21 DK-KJV] Og Aaron skal lægge begge sine hænder på den levende geds hoved, og bekende alle Israels børns fejltrin over ham, og alle overtrædelserne i alle deres synder, ved at lægge dem på gedens hoved, og skal sende ham afsted ind i vildmarken via en adræt mands hånd:
Le 16:21 And Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness:
[3Mo 16:22 DK-KJV] Og geden skal bære alle deres fejltrin over ham til et ikke beboet land: og han skal lade geden gå ind i vildmarken.
Le 16:22 And the goat shall bear upon him all their iniquities unto a land not inhabited: and he shall let go the goat in the wilderness.
[3Mo 16:23 DK-KJV] Og Aaron skal komme ind i menighedens tabernakel, og skal ta’ linned beklædningsgenstandene af, som han iklædte sig da han gik ind i det hellige sted, og skal efterlade dem der:
Le 16:23 And Aaron shall come into the tabernacle of the congregation, and shall put off the linen garments, which he put on when he went into the holy place, and shall leave them there:
[3Mo 16:24 DK-KJV] Og han skal vaske hans kød med vand i det hellige sted, og iklæde sig hans beklædningsgenstande, og komme frem, og tilbyde hans brændoffergave, og brændoffergaven fra folket, og lave en soning for hamselv, og for folket.
Le 16:24 And he shall wash his flesh with water in the holy place, and put on his garments, and come forth, and offer his burnt offering, and the burnt offering of the people, and make an atonement for himself, and for the people.
[3Mo 16:25 DK-KJV] Og fedtet fra syndoffergaven skal han brænde på alteret.
Le 16:25 And the fat of the sin offering shall he burn upon the altar.
[3Mo 16:26 DK-KJV] Og han der lod geden løbe som syndebuk skal vaske hans tøj, og bade hans kød i vand, og bagefter komme ind i lejren.
Le 16:26 And he that let go the goat for the scapegoat shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward come into the camp.
[3Mo 16:27 DK-KJV] Og syndoffergavestuden, og syndoffergavegeden, hvis blod var bragt ind for at lave soning i det hellige sted, skal én bære frem udenfor lejren; og de skal brænde deres skind i ilden, og deres kød, og deres møj.
Le 16:27 And the bullock for the sin offering, and the goat for the sin offering, whose blood was brought in to make atonement in the holy place, shall one carry forth without the camp; and they shall burn in the fire their skins, and their flesh, and their dung.
[3Mo 16:28 DK-KJV] Og han der brænder dem skal vaske hans tøj, og bade hans kød i vand, og bagefter skal han komme ind i lejren.
Le 16:28 And he that burneth them shall wash his clothes, and bathe his flesh in water, and afterward he shall come into the camp.
[3Mo 16:29 DK-KJV] Og dette skal være en vedtægt overfor jer for evigt, at i den 7’ne måned, på den 10’ne dag af den måned, skal I plage jeres sjæle, og ikke udføre noget arbejde overhoved, uanset om det er fra jeres eget land, eller en fremmed der opholder sig blandt jer:
Le 16:29 And this shall be a statute for ever unto you: that in the seventh month, on the tenth day of the month, ye shall afflict your souls, and do no work at all, whether it be one of your own country, or a stranger that sojourneth among you:
[3Mo 16:30 DK-KJV] For på den dag skal præsten lave en soning for jer, for at rense jer, så I må være rene fra alle jeres synder foran HERREN.
Le 16:30 For on that day shall the priest make an atonement for you, to cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the LORD.
[3Mo 16:31 DK-KJV] Det skal være en sabbat med hvile for jer, og I skal plage jeres sjæle, via en vedtægt for evigt.
Le 16:31 It shall be a sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your souls, by a statute for ever.
[3Mo 16:32 DK-KJV] Og præsten, som han skal salve, og som han skal indvi som betjener i præsteembedet i hans fars sted, skal lave soningen, og skal iklæde sig linned tøjet, ja de hellige beklædningsgenstande:
Le 16:32 And the priest, whom he shall anoint, and whom he shall consecrate to minister in the priest’s office in his father’s stead, shall make the atonement, and shall put on the linen clothes, even the holy garments:
[3Mo 16:33 DK-KJV] Og han skal lave en soning for den hellige helligdom, og han skal lave en soning for menighedens tabernakel, og for alteret, og han skal lave en soning for præsterne, og for hele folket fra menigheden.
Le 16:33 And he shall make an atonement for the holy sanctuary, and he shall make an atonement for the tabernacle of the congregation, and for the altar, and he shall make an atonement for the priests, and for all the people of the congregation.
[3Mo 16:34 DK-KJV] Og dette skal være en evigvarende vedtægt overfor jer, for at lave en soning for Israels børn for alle deres synder en gang om året. Og han gjorde som HERREN befalede Moses.
Le 16:34 And this shall be an everlasting statute unto you, to make an atonement for the children of Israel for all their sins once a year. And he did as the LORD commanded Moses.
[3Mo 17:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 17:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 17:2 DK-KJV] Tal til Aaron, og til hans sønner, og til alle Israels børn, og sig til dem; Dette er den ting som HERREN har befalet, og siger,
Le 17:2 Speak unto Aaron, and unto his sons, and unto all the children of Israel, and say unto them; This is the thing which the LORD hath commanded, saying,
[3Mo 17:3 DK-KJV] Hvilkensomhelst mand der er fra Israels hus, der dræber en okse, eller lam, eller ged, i lejren, eller der dræber den udenfor lejren,
Le 17:3 What man soever there be of the house of Israel, that killeth an ox, or lamb, or goat, in the camp, or that killeth it out of the camp,
[3Mo 17:4 DK-KJV] Og ikke bringer den til menighedens tabernakeldør, for at tilbyde en ofring til HERREN foran HERRENs tabernakel; blod skal tilregnes den mand; han har udgydt blod; og den mand skal fjernes blandt sit folk:
Le 17:4 And bringeth it not unto the door of the tabernacle of the congregation, to offer an offering unto the LORD before the tabernacle of the LORD; blood shall be imputed unto that man; he hath shed blood; and that man shall be cut off from among his people:
[3Mo 17:5 DK-KJV] Med det endemål at Israels børn må bringe deres ofre, som de tilbyder på den åbne mark, ja så de må bringe dem til HERREN, til menighedens tabernakeldør, til præsten, og tilbyde dem som fredsoffergaver til HERREN.
Le 17:5 To the end that the children of Israel may bring their sacrifices, which they offer in the open field, even that they may bring them unto the LORD, unto the door of the tabernacle of the congregation, unto the priest, and offer them for peace offerings unto the LORD.
[3Mo 17:6 DK-KJV] Og præsten skal stænke blodet på HERRENs alter ved menighedens tabernakeldør, og brænde fedtet som en sød duft overfor HERREN.
Le 17:6 And the priest shall sprinkle the blood upon the altar of the LORD at the door of the tabernacle of the congregation, and burn the fat for a sweet savour unto the LORD.
[3Mo 17:7 DK-KJV] Og de skal ikke længere tilbyde deres ofre til djævle, som de er gået ind på horevejen for at følge. Dette skal for evigt være en vedtægt overfor dem udover deres generationer.
Le 17:7 And they shall no more offer their sacrifices unto devils, after whom they have gone a whoring. This shall be a statute for ever unto them throughout their generations.
[3Mo 17:8 DK-KJV] Og du skal sige til dem, Hvilkensomhelst mand der er fra Israels hus, eller fra de fremmede som opholder sig blandt jer, der tilbyder en brændoffergave eller offer,
Le 17:8 And thou shalt say unto them, Whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers which sojourn among you, that offereth a burnt offering or sacrifice,
[3Mo 17:9 DK-KJV] Og ikke bringer den til menighedens tabernakeldør, for at tilbyde den til HERREN; ja den mand skal fjernes blandt sit folk.
Le 17:9 And bringeth it not unto the door of the tabernacle of the congregation, to offer it unto the LORD; even that man shall be cut off from among his people.
[3Mo 17:10 DK-KJV] Og hvilkensomhelst mand der er fra Israels hus, eller fra de fremmede der opholder sig blandt jer, der spiser nogen former for blod; Ja den sjæl der spiser blod vil jeg rette mit ansigt imod, og vil fjerne ham fra at være blandt sit folk.
Le 17:10 And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood; I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people.
[3Mo 17:11 DK-KJV] For kødets liv er i blodet: og jeg har givet det til jer på alteret til at lave en soning for jeres sjæle: for det er blodet der laver en soning for jeres sjæle.
Le 17:11 For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it is the blood that maketh an atonement for the soul.
[3Mo 17:12 DK-KJV] Derfor sagde jeg til Israels børn, Ingen sjæl blandt jer skal spise blod, der er heller ikke nogle fremmede der opholder sig blandt jer der skal spise blod.
Le 17:12 Therefore I said unto the children of Israel, No soul of you shall eat blood, neither shall any stranger that sojourneth among you eat blood.
[3Mo 17:13 DK-KJV] Og hvilkensomhelst mand der er fra Israels børn, eller fra de fremmede der opholder sig blandt jer, som jager og fanger et dyr eller fugl der må spises; ja han skal hælde des blod ud, og dække det med jord.
Le 17:13 And whatsoever man there be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn among you, which hunteth and catcheth any beast or fowl that may be eaten; he shall even pour out the blood thereof, and cover it with dust.
[3Mo 17:14 DK-KJV] For det er alt køds liv; des blod er for des liv, derfor sagde jeg til Israels børn, I skal ikke spise blodet i nogen former for kød: for alt køds liv er des blod: hvemsomhelst der spiser det skal fjernes.
Le 17:14 For it is the life of all flesh; the blood of it is for the life thereof: therefore I said unto the children of Israel, Ye shall eat the blood of no manner of flesh: for the life of all flesh is the blood thereof: whosoever eateth it shall be cut off.
[3Mo 17:15 DK-KJV] Og enhver sjæl der spiser det som døde af sigselv, eller det som var iturevet af dyr, om det så er én fra jeres eget land, eller en fremmed, skal han både vaske sit tøj, og bade sigselv i vand, og være uren indtil om aftenen: derefter skal han være ren.
Le 17:15 And every soul that eateth that which died of itself, or that which was torn with beasts, whether it be one of your own country, or a stranger, he shall both wash his clothes, and bathe himself in water, and be unclean until the even: then shall he be clean.
[3Mo 17:16 DK-KJV] Men hvis han ikke vasker dem, eller bader sit kød; da skal han bære sit fejltrin.
Le 17:16 But if he wash them not, nor bathe his flesh; then he shall bear his iniquity.
[3Mo 18:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 18:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 18:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Jeg er HERREN jeres Gud.
Le 18:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the LORD your God.
[3Mo 18:3 DK-KJV] Efter Egyptens lands gøren, hvori I boede, skal I ikke gøre: og efter Canaans lands gøren, hvor jeg bringer jer hentil, skal I ikke gøre: I skal heller ikke vandre i deres ritualer.
Le 18:3 After the doings of the land of Egypt, wherein ye dwelt, shall ye not do: and after the doings of the land of Canaan, whither I bring you, shall ye not do: neither shall ye walk in their ordinances.
[3Mo 18:4 DK-KJV] I skal gøre mine domme, og holde mine ritualer, for at vandre deri: Jeg er HERREN jeres Gud.
Le 18:4 Ye shall do my judgments, and keep mine ordinances, to walk therein: I am the LORD your God.
[3Mo 18:5 DK-KJV] I skal derfor holde mine vedtægter, og mine domme: hvis en mand gør dem, skal han leve i dem: jeg er HERREN.
Le 18:5 Ye shall therefore keep my statutes, and my judgments: which if a man do, he shall live in them: I am the LORD.
[3Mo 18:6 DK-KJV] Ingen af jer skal nærme sig nogen der er i nær slægt med ham, for at afsløre deres nøgenhed: jeg er HERREN.
Le 18:6 None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness: I am the LORD.
[3Mo 18:7 DK-KJV] Nøgenheden til din far, eller nøgenheden til din mor, skal du ikke afsløre: hun er din mor; du skal ikke afsløre hendes nøgenhed.
Le 18:7 The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness.
[3Mo 18:8 DK-KJV] Nøgenheden til din fars hustru skal du ikke afsløre: det er din fars nøgenhed.
Le 18:8 The nakedness of thy father’s wife shalt thou not uncover: it is thy father’s nakedness.
[3Mo 18:9 DK-KJV] Nøgenheden til din søster, datteren til din far, eller datteren til din mor, om hun er født i hjemmet, eller født udenlands, ja deres nøgenhed skal du ikke afsløre.
Le 18:9 The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or daughter of thy mother, whether she be born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover.
[3Mo 18:10 DK-KJV] Nøgenheden til din søns datter, eller til din datters datter, ja deres nøgenhed skal du ikke afsløre: for deres er din egen nøgenhed.
Le 18:10 The nakedness of thy son’s daughter, or of thy daughter’s daughter, even their nakedness thou shalt not uncover: for theirs is thine own nakedness.
[3Mo 18:11 DK-KJV] Nøgenheden til din fars hustrus datter, avlet af din far, hun er din søster, du skal ikke afsløre hendes nøgenhed.
Le 18:11 The nakedness of thy father’s wife’s daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness.
[3Mo 18:12 DK-KJV] Du skal ikke afsløre nøgenheden til din fars søster: hun er din fars nære slægtskvinde.
Le 18:12 Thou shalt not uncover the nakedness of thy father’s sister: she is thy father’s near kinswoman.
[3Mo 18:13 DK-KJV] Du skal ikke afsløre nøgenheden til din mors søster:  for hun er din mors nære slægtskvinde.
Le 18:13 Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother’s sister: for she is thy mother’s near kinswoman.
[3Mo 18:14 DK-KJV] Du skal ikke afsløre nøgenheden til din fars bror, du skal ikke nærme dig hans hustru: hun er din tante.
Le 18:14 Thou shalt not uncover the nakedness of thy father’s brother, thou shalt not approach to his wife: she is thine aunt.
[3Mo 18:15 DK-KJV] Du skal ikke afsløre nøgenheden til din svigerdatter: hun er din søns hustru; du skal ikke afsløre hendes nøgenhed.
Le 18:15 Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter in law: she is thy son’s wife; thou shalt not uncover her nakedness.
[3Mo 18:16 DK-KJV] Du skal ikke afsløre nøgenheden til din brors hustru: det er din brors nøgenhed.
Le 18:16 Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother’s wife: it is thy brother’s nakedness.
[3Mo 18:17 DK-KJV] Du skal ikke afsløre nøgenheden til en kvinde og hendes datter, du skal heller ikke ta’ hendes søns datter, eller hendes datters datter, for at afsløre hendes nøgenhed; for de er hendes nære slægtskvinder: det er ondskab.
Le 18:17 Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter, neither shalt thou take her son’s daughter, or her daughter’s daughter, to uncover her nakedness; for they are her near kinswomen: it is wickedness.
[3Mo 18:18 DK-KJV] Du skal heller ikke ta’ en hustru til hendes søster, for at plage hende, for at afsløre hendes nøgenhed, ved siden af den anden i hendes livstid.
Le 18:18 Neither shalt thou take a wife to her sister, to vex her, to uncover her nakedness, beside the other in her life time.
[3Mo 18:19 DK-KJV] Og så skal du ikke nærme dig en kvinde for at afsløre hendes nøgenhed, så længe som hun er sat til side for hendes urenhed.
Le 18:19 Also thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness, as long as she is put apart for her uncleanness.
[3Mo 18:20 DK-KJV] Desuden skal du ikke ligge kødeligt med din næstes hustru, for at besmitte digselv med hende.
Le 18:20 Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour’s wife, to defile thyself with her.
[3Mo 18:21 DK-KJV] Og du skal ikke lade noget af din sæd passere gennem ilden til Molech, du skal heller ikke vanhellige din Guds navn: jeg er HERREN.
Le 18:21 And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.
[3Mo 18:22 DK-KJV] Du skal ikke ligge med en anden mand, som du ligger med en kvinde: det er en hæslighed.
Le 18:22 Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.
[3Mo 18:23 DK-KJV] Du skal heller ikke ligge med noget dyr for at besmitte digselv derved: der er heller ikke nogen kvinde der skal stå foran et dyr for at ligge ned med det: det er forvirring.
Le 18:23 Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.
[3Mo 18:24 DK-KJV] Besmit ikke jerselv i nogle af disse ting: for i alt dette er de nationer besmittet som jeg smider ud foran jer:
Le 18:24 Defile not ye yourselves in any of these things: for in all these the nations are defiled which I cast out before you:
[3Mo 18:25 DK-KJV] Og landet er besmittet: derfor besøger jeg des fejltrin over det, og selveste landet opkaster hendes indbyggere ud.
Le 18:25 And the land is defiled: therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants.
[3Mo 18:26 DK-KJV] I skal derfor holde mine vedtægter og mine domme, og skal ikke begå nogle af disse hæsligheder; hverken nogen i jeres egen nation, eller nogen fremmed der opholder sig blandt jer:
Le 18:26 Ye shall therefore keep my statutes and my judgments, and shall not commit any of these abominations; neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you:
[3Mo 18:27 DK-KJV] ( For alle disse hæsligheder har mændene i det land gjort, som var før jer, og landet er besmittet;)
Le 18:27 (For all these abominations have the men of the land done, which were before you, and the land is defiled;)
[3Mo 18:28 DK-KJV] Så ikke også det land kaster jer op, når I besmitter det, som det opkastede de nationer ud der var før jer.
Le 18:28 That the land spue not you out also, when ye defile it, as it spued out the nations that were before you.
[3Mo 18:29 DK-KJV] For hver den der skal begå nogle af disse hæsligheder, ja de sjæle der begår dem skal fjernes blandt deres folk.
Le 18:29 For whosoever shall commit any of these abominations, even the souls that commit them shall be cut off from among their people.
[3Mo 18:30 DK-KJV] Derfor skal I holde mit ritual, for ikke at I begår nogle af disse hæslige skikke, som var begået før jer, og for ikke at I besmitter jerselv deri: Jeg er HERREN jeres Gud.
Le 18:30 Therefore shall ye keep mine ordinance, that ye commit not any one of these abominable customs, which were committed before you, and that ye defile not yourselves therein: I am the LORD your God.
[3Mo 19:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 19:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 19:2 DK-KJV] Tal til hele Israels børns menighed, og sig til dem, I skal være hellige: for jeg HERREN jeres Gud er hellig.
Le 19:2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the LORD your God am holy.
[3Mo 19:3 DK-KJV] I skal alle mand frygte hans mor, og hans far, og holde mine sabbatter: Jeg er HERREN jeres Gud.
Le 19:3 Ye shall fear every man his mother, and his father, and keep my sabbaths: I am the LORD your God.
[3Mo 19:4 DK-KJV] Vend I jer ikke mod afguder, lav heller ikke støbte guder til jerselv: Jeg er HERREN jeres Gud.
Le 19:4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am the LORD your God.
[3Mo 19:5 DK-KJV] Og hvis I tilbyder en fredsoffergave til HERREN, skal I tilbyde den ved jeres egen vilje.
Le 19:5 And if ye offer a sacrifice of peace offerings unto the LORD, ye shall offer it at your own will.
[3Mo 19:6 DK-KJV] Den skal bli’ spist den samme dag I tilbyder den, og om morgenen: og hvis der er noget tilbage den 3’je dag, skal den bli’ brændt i ilden.
Le 19:6 It shall be eaten the same day ye offer it, and on the morrow: and if ought remain until the third day, it shall be burnt in the fire.
[3Mo 19:7 DK-KJV] Og hvis den overhovedet bli’r spist på den 3’je dag, er det hæsligt; den skal ikke bli’ accepteret.
Le 19:7 And if it be eaten at all on the third day, it is abominable; it shall not be accepted.
[3Mo 19:8 DK-KJV] Derfor skal hver den som spiser den bære sit fejltrin, fordi han har vanhelliget HERRENs hellige ting: og den sjæl skal fjernes blandt sit folk.
Le 19:8 Therefore every one that eateth it shall bear his iniquity, because he hath profaned the hallowed thing of the LORD: and that soul shall be cut off from among his people.
[3Mo 19:9 DK-KJV] Og når I høster høsten i jeres land, skal du ikke høste helt ud til hjørnerne af marken, du skal heller ikke indsamle det tilbageværende fra din høst.
Le 19:9 And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not wholly reap the corners of thy field, neither shalt thou gather the gleanings of thy harvest.
[3Mo 19:10 DK-KJV] Og du skal ikke høste din vingård helt, du skal heller ikke indsamle alle druer i din vingård; du skal lade dem være til de fattige og fremmede: Jeg er HERREN jeres Gud.
Le 19:10 And thou shalt not glean thy vineyard, neither shalt thou gather every grape of thy vineyard; thou shalt leave them for the poor and stranger: I am the LORD your God.
[3Mo 19:11 DK-KJV] I skal ikke stjæle, ej heller handle falskt, eller lyve for hinanden.
Le 19:11 Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another.
[3Mo 19:12 DK-KJV] Og I skal ikke sværge falskt ved mit navn, du skal heller ikke vanhellige din Guds navn: jeg er HERREN.
Le 19:12 And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD.
[3Mo 19:13 DK-KJV] Du skal ikke bedrage din næste, ej heller røve ham: lønnen fra ham der er hyret skal ikke forbli’ hos dig hele natten indtil morgenen.
Le 19:13 Thou shalt not defraud thy neighbour, neither rob him: the wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning.
[3Mo 19:14 DK-KJV] Du skal ikke forbande den døve, eller putte en snubleblok foran den blinde, men skal frygte din Gud: jeg er HERREN.
Le 19:14 Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumblingblock before the blind, but shalt fear thy God: I am the LORD.
[3Mo 19:15 DK-KJV] I skal ingen uretfærdighed gøre i dom: du skal ikke respektere den fattiges person, eller hædre den mægtiges person: men i retfærdighed skal du dømme din næste.
Le 19:15 Ye shall do no unrighteousness in judgment: thou shalt not respect the person of the poor, nor honour the person of the mighty: but in righteousness shalt thou judge thy neighbour.
[3Mo 19:16 DK-KJV] Du skal ikke gå op og ned som en der går med sladder blandt dit folk: du skal heller ikke stå imod din næstes blod: jeg er HERREN.
Le 19:16 Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people: neither shalt thou stand against the blood of thy neighbour: I am the LORD.
[3Mo 19:17 DK-KJV] Du skal ikke hade din broder i dit hjerte: du skal på enhver måde irettesætte din næste, og ikke tillade synd over ham.
Le 19:17 Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him.
[3Mo 19:18 DK-KJV] Du skal ikke hævne, ej heller bære nogen uvilje imod dit folks børn, men du skal elske din næste som digselv: jeg er HERREN.
Le 19:18 Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the LORD.
[3Mo 19:19 DK-KJV] I skal holde mine vedtægter. Du skal ikke lade dit kvæg parre sig med en anden art: du skal ikke tilså din mark med blandet såsæd: en blandet beklædning af linned og uld skal heller ikke komme over dig.
Le 19:19 Ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind: thou shalt not sow thy field with mingled seed: neither shall a garment mingled of linen and woollen come upon thee.
[3Mo 19:20 DK-KJV] Og hvemsomhelst der ligger kødeligt med en kvinde, der er en slavepige forlovet til en ægtemand, og som slet ikke er forløst, ej heller givet hendes frihed; skal hun piskes; de skal ikke lide døden, fordi hun ikke var fri.
Le 19:20 And whosoever lieth carnally with a woman, that is a bondmaid, betrothed to an husband, and not at all redeemed, nor freedom given her; she shall be scourged; they shall not be put to death, because she was not free.
[3Mo 19:21 DK-KJV] Og han skal bringe hans overtrædelsesoffergave til HERREN, til menighedens tabernakeldør, ja en vædder som en overtrædelsesoffergave.
Le 19:21 And he shall bring his trespass offering unto the LORD, unto the door of the tabernacle of the congregation, even a ram for a trespass offering.
[3Mo 19:22 DK-KJV] Og præsten skal lave en soning for ham med vædderen fra overtrædelsesoffergaven foran HERREN for hans synd som han har gjort: og synden som han har gjort skal bli’ ham tilgivet.
Le 19:22 And the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering before the LORD for his sin which he hath done: and the sin which he hath done shall be forgiven him.
[3Mo 19:23 DK-KJV] Og når I skal komme ind i landet, og skal ha’ plantet alle former for træer til mad, da skal I anse frugten derfra som at være uomskåret: 3 år skal det være som uomskåret for jer: det skal ikke spises af.
Le 19:23 And when ye shall come into the land, and shall have planted all manner of trees for food, then ye shall count the fruit thereof as uncircumcised: three years shall it be as uncircumcised unto you: it shall not be eaten of.
[3Mo 19:24 DK-KJV] Men i det 4’re år skal al frugten derfra være hellig til samlet at rose HERREN.
Le 19:24 But in the fourth year all the fruit thereof shall be holy to praise the LORD withal.
[3Mo 19:25 DK-KJV] Og i det 5’te år skal I spise af frugten derfra, så det må gi’ des forøgelse: Jeg er HERREN jeres Gud.
Le 19:25 And in the fifth year shall ye eat of the fruit thereof, that it may yield unto you the increase thereof: I am the LORD your God.
[3Mo 19:26 DK-KJV] I skal ikke spise nogle ting med blodet: I skal heller ikke bruge fortryllelser, eller overholde tider.
Le 19:26 Ye shall not eat any thing with the blood: neither shall ye use enchantment, nor observe times.
[3Mo 19:27 DK-KJV] I skal ikke runde hjørnerne på jeres hoveder, du skal heller ikke spolere hjørnerne på dit skæg.
Le 19:27 Ye shall not round the corners of your heads, neither shalt thou mar the corners of thy beard.
[3Mo 19:28 DK-KJV] I skal ikke skære i jeres kød for de døde, ej heller printe nogle mærker på jer: jeg er HERREN.
Le 19:28 Ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you: I am the LORD.
[3Mo 19:29 DK-KJV] Prostituer ikke din datter, ved at få hende til at bli’ en skøge; for ikke at landet falder i prostitution, og landet bli’r fuld af ondskab.
Le 19:29 Do not prostitute thy daughter, to cause her to be a whore; lest the land fall to whoredom, and the land become full of wickedness.
[3Mo 19:30 DK-KJV] I skal holde mine sabbatter, og ære min helligdom: jeg er HERREN.
Le 19:30 Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuary: I am the LORD.
[3Mo 19:31 DK-KJV] Værdsæt ikke dem der har åndemanere, søg heller ikke efter troldmænd, for at bli’ besmittet af dem: Jeg er HERREN jeres Gud.
Le 19:31 Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them: I am the LORD your God.
[3Mo 19:32 DK-KJV] Du skal rejse dig op for de gråhårede, og ære den gamle mands ansigt, og frygte din Gud: jeg er HERREN.
Le 19:32 Thou shalt rise up before the hoary head, and honour the face of the old man, and fear thy God: I am the LORD.
[3Mo 19:33 DK-KJV] Og hvis en fremmed opholder sig hos dig i jeres land, skal I ikke plage ham.
Le 19:33 And if a stranger sojourn with thee in your land, ye shall not vex him.
[3Mo 19:34 DK-KJV] Men de fremmede der bor hos jer skal for jer være som en der var født blandt jer, og du skal elske ham som digselv; for I var fremmede i Egyptens land: Jeg er HERREN jeres Gud.
Le 19:34 But the stranger that dwelleth with you shall be unto you as one born among you, and thou shalt love him as thyself; for ye were strangers in the land of Egypt: I am the LORD your God.
[3Mo 19:35 DK-KJV] I skal ingen uretfærdighed gøre i dom, i metervarer, i vægt, eller i mål.
Le 19:35 Ye shall do no unrighteousness in judgment, in meteyard, in weight, or in measure.
[3Mo 19:36 DK-KJV] Rette vægte, rette vægtlodder, et ret ephah-mål, og et ret hin-mål, skal I ha’: Jeg er HERREN jeres Gud, som bragte jer ud af Egyptens land.
Le 19:36 Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin, shall ye have: I am the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt.
[3Mo 19:37 DK-KJV] Derfor skal I overholde alle mine vedtægter, og alle mine domme, og gøre dem: jeg er HERREN.
Le 19:37 Therefore shall ye observe all my statutes, and all my judgments, and do them: I am the LORD.
[3Mo 20:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 20:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 20:2 DK-KJV] Igen, skal du sige til Israels børn, Hvemsomhelst han er fra Israels børn, eller fra de fremmede der opholder sig i Israel, der giver noget af hans sæd til Molech; han skal med sikkerhed lide døden: folket fra det land skal stene ham med sten.
Le 20:2 Again, thou shalt say to the children of Israel, Whosoever he be of the children of Israel, or of the strangers that sojourn in Israel, that giveth any of his seed unto Molech; he shall surely be put to death: the people of the land shall stone him with stones.
[3Mo 20:3 DK-KJV] Og jeg vil rette mit ansigt imod den mand, og vil fjerne ham fra at være blandt sit folk; fordi han har givet af hans sæd til Molech, for at besmitte min helligdom, og for at vanhellige mit hellige navn.
Le 20:3 And I will set my face against that man, and will cut him off from among his people; because he hath given of his seed unto Molech, to defile my sanctuary, and to profane my holy name.
[3Mo 20:4 DK-KJV] Og hvis folket fra det land på nogen måde skjuler deres øjne fra den mand, når han giver af hans sæd til Molech, og ikke dræber ham:
Le 20:4 And if the people of the land do any ways hide their eyes from the man, when he giveth of his seed unto Molech, and kill him not:
[3Mo 20:5 DK-KJV] Da vil jeg rette mit ansigt imod den mand, og imod hans familie, og vil fjerne ham, og alle der går ind på horevejen efter ham, for at begå prostitution med Molech, fra at være blandt deres folk.
Le 20:5 Then I will set my face against that man, and against his family, and will cut him off, and all that go a whoring after him, to commit whoredom with Molech, from among their people.
[3Mo 20:6 DK-KJV] Og den sjæl der vender sig efter sådanne som har åndemanere, og efter troldmænd, for at gå ind på horevejen efter dem, ja imod den sjæl vil jeg rette mit ansigt imod, og vil fjerne ham fra at være blandt sit folk.
Le 20:6 And the soul that turneth after such as have familiar spirits, and after wizards, to go a whoring after them, I will even set my face against that soul, and will cut him off from among his people.
[3Mo 20:7 DK-KJV] Helliggør jerselv derfor, og vær I hellige: for jeg er HERREN jeres Gud.
Le 20:7 Sanctify yourselves therefore, and be ye holy: for I am the LORD your God.
[3Mo 20:8 DK-KJV] Og I skal holde mine vedtægter, og gøre dem: jeg er HERREN som helliggør jer.
Le 20:8 And ye shall keep my statutes, and do them: I am the LORD which sanctify you.
[3Mo 20:9 DK-KJV] For enhver der forbander hans far eller hans mor skal med sikkerhed lide døden: han har forbandet hans far eller hans mor; hans blod skal være over ham.
Le 20:9 For every one that curseth his father or his mother shall be surely put to death: he hath cursed his father or his mother; his blood shall be upon him.
[3Mo 20:10 DK-KJV] Og den mand der begår utroskab med en anden mands hustru, ja han der begår utroskab med hans næstes hustru, den utro mand og den utro kvinde skal med sikkerhed lide døden.
Le 20:10 And the man that committeth adultery with another man’s wife, even he that committeth adultery with his neighbour’s wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
[3Mo 20:11 DK-KJV] Og den mand der ligger med hans fars hustru har afsløret hans fars nøgenhed: begge af dem skal med sikkerhed lide døden; deres blod skal være over dem.
Le 20:11 And the man that lieth with his father’s wife hath uncovered his father’s nakedness: both of them shall surely be put to death; their blood shall be upon them.
[3Mo 20:12 DK-KJV] Hvis en mand ligger med hans svigerdatter, begge af dem skal med sikkerhed lide døden: de har frembragt forvirring; deres blod skal være over dem.
Le 20:12 And if a man lie with his daughter in law, both of them shall surely be put to death: they have wrought confusion; their blood shall be upon them.
[3Mo 20:13 DK-KJV] Hvis en mand også ligger med en anden mand, som han ligger med en kvinde, begge af dem har begået en hæslighed: de skal med sikkerhed lide døden; deres blod skal være over dem.
Le 20:13 If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.
[3Mo 20:14 DK-KJV] Og hvis en mand tar en hustru og hendes mor, er det ondskab: de skal bli’ brændt med ild, både han og de; så der ikke er noget ondskab blandt jer.
Le 20:14 And if a man take a wife and her mother, it is wickedness: they shall be burnt with fire, both he and they; that there be no wickedness among you.
[3Mo 20:15 DK-KJV] Og hvis en mand ligger med et dyr, skal han med sikkerhed lide døden: og I skal dræbe dyret.
Le 20:15 And if a man lie with a beast, he shall surely be put to death: and ye shall slay the beast.
[3Mo 20:16 DK-KJV] Og hvis en kvinde kommer til et dyr, og ligger sig ned med det, skal du dræbe kvinden, og dyret: de skal med sikkerhed lide døden; deres blod skal være over dem.
Le 20:16 And if a woman approach unto any beast, and lie down thereto, thou shalt kill the woman, and the beast: they shall surely be put to death; their blood shall be upon them.
[3Mo 20:17 DK-KJV] Og hvis en mand skal ta’ sin søster, sin fars datter, eller sin mors datter, og se hendes nøgenhed, og hun se hans nøgenhed; er det en ond ting; og de skal fjernes foran øjnene på deres folk: han har afsløret sin søsters nøgenhed; han skal bære sit fejltrin.
Le 20:17 And if a man shall take his sister, his father’s daughter, or his mother’s daughter, and see her nakedness, and she see his nakedness; it is a wicked thing; and they shall be cut off in the sight of their people: he hath uncovered his sister’s nakedness; he shall bear his iniquity.
[3Mo 20:18 DK-KJV] Og hvis en mand skal ligge med en kvinde der har hendes sygdom, og skal afsløre hendes nøgenhed; har han opdaget hendes kilde, og hun har afsløret hendes blødning: og begge af dem skal fjernes fra at være blandt deres folk.
Le 20:18 And if a man shall lie with a woman having her sickness, and shall uncover her nakedness; he hath discovered her fountain, and she hath uncovered the fountain of her blood: and both of them shall be cut off from among their people.
[3Mo 20:19 DK-KJV] Og du skal ikke afsløre din mosters nøgenhed, ej heller din fasters: for han afslører hans nære slægt: de skal bære deres fejltrin.
Le 20:19 And thou shalt not uncover the nakedness of thy mother’s sister, nor of thy father’s sister: for he uncovereth his near kin: they shall bear their iniquity.
[3Mo 20:20 DK-KJV] Og hvis en mand skal ligge med hans onkels hustru, har han afsløret hans onkels nøgenhed: de skal bære deres synd; de skal dø barnløse.
Le 20:20 And if a man shall lie with his uncle’s wife, he hath uncovered his uncle’s nakedness: they shall bear their sin; they shall die childless.
[3Mo 20:21 DK-KJV] Og hvis en mand skal ta’ hans brors hustru, er det en uren ting: han har afsløret hans brors nøgenhed; de skal være barnløse.
Le 20:21 And if a man shall take his brother’s wife, it is an unclean thing: he hath uncovered his brother’s nakedness; they shall be childless.
[3Mo 20:22 DK-KJV] I skal derfor holde alle mine vedtægter, og alle mine domme, og gøre dem: så det land, i hvilket jeg bringer jeg til, ikke kaster jer op.
Le 20:22 Ye shall therefore keep all my statutes, and all my judgments, and do them: that the land, whither I bring you to dwell therein, spue you not out.
[3Mo 20:23 DK-KJV] Og I skal ikke vandre efter den nations skikke, som jeg kaster ud foran jer: for de begår alle disse ting, og derfor afskyr jeg dem.
Le 20:23 And ye shall not walk in the manners of the nation, which I cast out before you: for they committed all these things, and therefore I abhorred them.
[3Mo 20:24 DK-KJV] Men jeg har sagt til jer, I skal arve deres land, og jeg vil give det til jer for at besidde det, et land der flyder med mælk og honning: jeg er HERREN jeres Gud, som har adskilt jer fra andre folk.
Le 20:24 But I have said unto you, Ye shall inherit their land, and I will give it unto you to possess it, a land that floweth with milk and honey: I am the LORD your God, which have separated you from other people.
[3Mo 20:25 DK-KJV] I skal derfor skelne mellem rene dyr og urene, og mellem urene fugle og rene: og I skal ikke gøre jeres sjæle hæslige med dyr, eller med fugl, eller med nogen slags levende ting der kryber på jorden, som jeg har sat til side fra jer som uren.
Le 20:25 Ye shall therefore put difference between clean beasts and unclean, and between unclean fowls and clean: and ye shall not make your souls abominable by beast, or by fowl, or by any manner of living thing that creepeth on the ground, which I have separated from you as unclean.
[3Mo 20:26 DK-KJV] Og I skal være hellige overfor mig: for jeg HERREN er hellig, og har adskilt jer fra andre folk, så I skulle være mine. 
Le 20:26 And ye shall be holy unto me: for I the LORD am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine.
[3Mo 20:27 DK-KJV] En mand også eller en kvinde der har en åndemaner, eller der er en troldmand, skal med sikkerhed lide døden: de skal stene dem med sten: deres blod skal være over dem.
Le 20:27 A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones: their blood shall be upon them.
[3Mo 21:1 DK-KJV] Og HERREN sagde til Moses, Tal til præsterne Aarons sønner, og sig til dem, Der er ingen der skal være urene for de døde blandt sit folk.
Le 21:1 And the LORD said unto Moses, Speak unto the priests the sons of Aaron, and say unto them, There shall none be defiled for the dead among his people:
[3Mo 21:2 DK-KJV] Foruden for sin slægt, der er ham nær, det er, for hans mor, og for hans far, og for hans søn, og for hans datter, og for hans bror,
Le 21:2 But for his kin, that is near unto him, that is, for his mother, and for his father, and for his son, and for his daughter, and for his brother,
[3Mo 21:3 DK-KJV] Og for hans søster en jomfru, der er ham nær, som ingen ægtemand har haft, for hende må han være besmittet.
Le 21:3 And for his sister a virgin, that is nigh unto him, which hath had no husband; for her may he be defiled.
[3Mo 21:4 DK-KJV] Men han skal ikke besmitte sigselv, værende en ledende mand blandt sit folk, for at vanhellige sigselv.
Le 21:4 But he shall not defile himself, being a chief man among his people, to profane himself.
[3Mo 21:5 DK-KJV] De skal ikke barbere sig skaldet nogen steder på deres hoved, de skal heller ikke barbere kanterne på deres skæg, eller lave nogen former for skæringer i deres kød.
Le 21:5 They shall not make baldness upon their head, neither shall they shave off the corner of their beard, nor make any cuttings in their flesh.
[3Mo 21:6 DK-KJV] De skal være hellige overfor deres Gud, og ikke vanhellige deres Guds navn: for HERRENs offergaver lavet via ild, og deres Guds brød, det er det de tilbyder: derfor skal de være hellige.
Le 21:6 They shall be holy unto their God, and not profane the name of their God: for the offerings of the LORD made by fire, and the bread of their God, they do offer: therefore they shall be holy.
[3Mo 21:7 DK-KJV] De skal ikke ta’ en hustru der er en skøge, eller vanhellig; de skal heller ikke ta’ en hustru der er fraskilt fra sin ægtemand: for han er hellig overfor sin Gud.
Le 21:7 They shall not take a wife that is a whore, or profane; neither shall they take a woman put away from her husband: for he is holy unto his God.
[3Mo 21:8 DK-KJV] Du skal derfor helliggøre ham; for han tilbyder din Guds brød: han skal være hellig overfor dig: for jeg HERREN, som helliggør jer, er hellig.
Le 21:8 Thou shalt sanctify him therefore; for he offereth the bread of thy God: he shall be holy unto thee: for I the LORD, which sanctify you, am holy.
[3Mo 21:9 DK-KJV] Og datteren til enhver præst, hvis hun vanhelliger sigselv ved at optræde som en skøge, vanhelliger hun sin far: hun skal brændes med ild.
Le 21:9 And the daughter of any priest, if she profane herself by playing the whore, she profaneth her father: she shall be burnt with fire.
[3Mo 21:10 DK-KJV] Og han der er ypperstepræsten blandt sine brødre, over hvilkens hoved salveolien var hældt, og der er indviet til at iklæde sig beklædningsgenstandene, skal ikke tildække sit hoved, ej heller iturive sit tøj;
Le 21:10 And he that is the high priest among his brethren, upon whose head the anointing oil was poured, and that is consecrated to put on the garments, shall not uncover his head, nor rend his clothes;
[3Mo 21:11 DK-KJV] Han skal heller ikke gå ind til nogen død krop, eller besmitte sigselv for sin far, eller for sin mor;
Le 21:11 Neither shall he go in to any dead body, nor defile himself for his father, or for his mother;
[3Mo 21:12 DK-KJV] Han skal heller ikke gå udaf helligdommen, eller vanhellige sin Guds helligdom; for savleoliens krone fra hans Gud er på ham: jeg er HERREN.
Le 21:12 Neither shall he go out of the sanctuary, nor profane the sanctuary of his God; for the crown of the anointing oil of his God is upon him: I am the LORD.
[3Mo 21:13 DK-KJV] Og han skal ta’ en hustru i hendes jomfrulighed.
Le 21:13 And he shall take a wife in her virginity.
[3Mo 21:14 DK-KJV] En enke, eller en fraskilt kvinde, eller vanhellig, eller en skøge, disse skal han ikke ta’: men han skal ta’ en jomfru fra sit eget folk til hustru.
Le 21:14 A widow, or a divorced woman, or profane, or an harlot, these shall he not take: but he shall take a virgin of his own people to wife.
[3Mo 21:15 DK-KJV] Han skal heller ikke vanhellige sin sæd blandt sit folk: for det er jeg HERREN der helliggør ham.
Le 21:15 Neither shall he profane his seed among his people: for I the LORD do sanctify him.
[3Mo 21:16 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 21:16 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 21:17 DK-KJV] Tal til Aaron, og sig, Hvemsomhelst han er fra din sæd i deres generationer der har nogen skavank, lad ham ikke nærme sig for at tilbyde sin Guds brød.
Le 21:17 Speak unto Aaron, saying, Whosoever he be of thy seed in their generations that hath any blemish, let him not approach to offer the bread of his God.
[3Mo 21:18 DK-KJV] For hvilkensomhelst mand han er der har en skavank, han skal ikke nærme sig: en blind mand, eller en lam, eller han der har en flad næse, eller noget overflødigt, 
Le 21:18 For whatsoever man he be that hath a blemish, he shall not approach: a blind man, or a lame, or he that hath a flat nose, or any thing superfluous,
[3Mo 21:19 DK-KJV] Eller en mand der har brækket fod, eller brækket hånd,
Le 21:19 Or a man that is brokenfooted, or brokenhanded,
[3Mo 21:20 DK-KJV] Eller pukkelrygget, eller en dværg, eller der har en skavank i sit øje, eller har skørbug, eller har sårskorper, eller knuste testikler;
Le 21:20 Or crookbackt, or a dwarf, or that hath a blemish in his eye, or be scurvy, or scabbed, or hath his stones broken;
[3Mo 21:21 DK-KJV] Ingen mand der har en skavank fra præsten Aarons sæd skal komme nær for at tilbyde HERRENs offergaver lavet via ild: han har en skavank; han skal ikke komme nær for at tilbyde sin Guds brød.
Le 21:21 No man that hath a blemish of the seed of Aaron the priest shall come nigh to offer the offerings of the LORD made by fire: he hath a blemish; he shall not come nigh to offer the bread of his God.
[3Mo 21:22 DK-KJV] Han skal spise sin Guds brød, både af det helligst, og af det hellige.
Le 21:22 He shall eat the bread of his God, both of the most holy, and of the holy.
[3Mo 21:23 DK-KJV] Men han skal ikke gå indenfor sløret, ej heller nærme sig alteret, eftersom han har en skavank; for ikke at han vanhelligere mine helligdomme: for det er jeg HERREN der helliggør dem.
Le 21:23 Only he shall not go in unto the vail, nor come nigh unto the altar, because he hath a blemish; that he profane not my sanctuaries: for I the LORD do sanctify them.
[3Mo 21:24 DK-KJV] Og Moses fortalte det et Aaron, og til hans sønner, og til alle Israels børn.
Le 21:24 And Moses told it unto Aaron, and to his sons, and unto all the children of Israel.
[3Mo 22:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 22:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 22:2 DK-KJV] Tal til Aaron og til hans sønner, så de separarere demselv fra de hellige ting fra Israels børn, og så de ikke vanhelliger mit hellige navn i disse ting som de helliger til mig: jeg er HERREN.
Le 22:2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the LORD.
[3Mo 22:3 DK-KJV] Sig til dem, Hvemsomhelst han er af hele jeres sæd blandt jeres generationer, der går hentil de hellige ting, som Israels børn helligede til HERREN, ved at ha’ sin urenhed over sig, den sjæl skal fjernes fra mit nærvær: jeg er HERREN.
Le 22:3 Say unto them, Whosoever he be of all your seed among your generations, that goeth unto the holy things, which the children of Israel hallow unto the LORD, having his uncleanness upon him, that soul shall be cut off from my presence: I am the LORD.
[3Mo 22:4 DK-KJV] En hvilkensomhelst mand fra Aarons sæd der er en spedalsk, eller har et rindende udflod; han skal ikke spise af de hellige ting, før han er ren. Og den som rører nogle ting der er urent via de døde, eller en mand hvis sæd udgår fra ham;
Le 22:4 What man soever of the seed of Aaron is a leper, or hath a running issue; he shall not eat of the holy things, until he be clean. And whoso toucheth any thing that is unclean by the dead, or a man whose seed goeth from him;
[3Mo 22:5 DK-KJV] Eller hvemsomhelst der rører nogle krybende ting, hvorved han kan være gjort uren, eller en mand af hvem han kan modtage urenhed, hvadsomhelst urenhed han har;
Le 22:5 Or whosoever toucheth any creeping thing, whereby he may be made unclean, or a man of whom he may take uncleanness, whatsoever uncleanness he hath;
[3Mo 22:6 DK-KJV] Den sjæl som har rørt noget sådant skal være uren indtil aften, og skal ikke spise af de hellige ting, medmindre han vasker sit kød med vand.
Le 22:6 The soul which hath touched any such shall be unclean until even, and shall not eat of the holy things, unless he wash his flesh with water.
[3Mo 22:7 DK-KJV] Og når solen er nede, skal han være ren, og skal spise af de hellige ting bagefter; eftersom det er hans mad.
Le 22:7 And when the sun is down, he shall be clean, and shall afterward eat of the holy things; because it is his food.
[3Mo 22:8 DK-KJV] Det som dør af sigselv, eller er sønderrevet af dyr, skal han ikke spise for derved at besmitte sigselv: jeg er HERREN.
Le 22:8 That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself therewith: I am the LORD.
[3Mo 22:9 DK-KJV] De skal derfor holde mit ritual, for ikke at bærer synd for det, og derfor dø, hvis de vanhelliger det: det er jeg HERREN der helliggør dem.
Le 22:9 They shall therefore keep mine ordinance, lest they bear sin for it, and die therefore, if they profane it: I the LORD do sanctify them.
[3Mo 22:10 DK-KJV] Der skal ingen fremmed spise af den hellige ting: en der opholder sig hos præsten, eller en hyret tjener, skal ikke spise den hellige ting.
Le 22:10 There shall no stranger eat of the holy thing: a sojourner of the priest, or an hired servant, shall not eat of the holy thing.
[3Mo 22:11 DK-KJV] Men hvis præsten køber en sjæl for sine penge, skal han spise af det, og han der er født i hans hus: de skal spise af hans mad.
Le 22:11 But if the priest buy any soul with his money, he shall eat of it, and he that is born in his house: they shall eat of his meat.
[3Mo 22:12 DK-KJV] Hvis præstens datter også er gift med en fremmed, må hun ikke spise af en offergave fra de hellige ting.
Le 22:12 If the priest’s daughter also be married unto a stranger, she may not eat of an offering of the holy things.
[3Mo 22:13 DK-KJV] Men hvis præstens datter er en enke, eller fraskilt, og ingen børn har, og er vendt tilbage til sin fars hus, som i hendes ungdom, skal hun spise af sin fars mad: men der skal ingen fremmed spise deraf.
Le 22:13 But if the priest’s daughter be a widow, or divorced, and have no child, and is returned unto her father’s house, as in her youth, she shall eat of her father’s meat: but there shall no stranger eat thereof.
[3Mo 22:14 DK-KJV]  Og hvis en mand ubevidst spiser af den hellige ting, da skal han lægge 1/5 del deraf til det, og skal gi’ det til præsten med den hellige ting.
Le 22:14 And if a man eat of the holy thing unwittingly, then he shall put the fifth part thereof unto it, and shall give it unto the priest with the holy thing.
[3Mo 22:15 DK-KJV] Og de skal ikke vanhellige de hellige ting fra Israels børn, som de tilbyder til HERREN;
Le 22:15 And they shall not profane the holy things of the children of Israel, which they offer unto the LORD;
[3Mo 22:16 DK-KJV] Eller lade dem bære overtrædelsens fejltrin, når de spiser deres hellige ting: for det er jeg HERREN der helliggør dem.
Le 22:16 Or suffer them to bear the iniquity of trespass, when they eat their holy things: for I the LORD do sanctify them.
[3Mo 22:17 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 22:17 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 22:18 DK-KJV] Tal til Aaron, og til hans sønner, og til alle Israels børn, og sig til dem, Hvemsomhelst han er fra Israels hus, eller fra de fremmede i Israel, der vil tilbyde sin offergave for alle sine løfter, og for alle sine frivillige offergaver, som de vil tilbyde til HERREN som en brændoffergave;
Le 22:18 Speak unto Aaron, and to his sons, and unto all the children of Israel, and say unto them, Whatsoever he be of the house of Israel, or of the strangers in Israel, that will offer his oblation for all his vows, and for all his freewill offerings, which they will offer unto the LORD for a burnt offering;
[3Mo 22:19 DK-KJV] I skal tilbyde et fejlfrit hankøn ved jeres egen vilje, fra kreaturerne, fra fårene, eller fra gederne.
Le 22:19 Ye shall offer at your own will a male without blemish, of the beeves, of the sheep, or of the goats.
[3Mo 22:20 DK-KJV] Men hvadsomhelst der har en skavank, det skal I ikke tilbyde: for det skal accepteres for jer.
Le 22:20 But whatsoever hath a blemish, that shall ye not offer: for it shall not be acceptable for you.
[3Mo 22:21 DK-KJV] Og hvemsomhelst der tilbyder et offer af fredsoffergaver til HERREN til at opfylde hans løfte, eller en frivillig offergave i kreatur eller får, det skal være perfekt for at bli’ accepteret; der skal ikke være nogen skavank deri.
Le 22:21 And whosoever offereth a sacrifice of peace offerings unto the LORD to accomplish his vow, or a freewill offering in beeves or sheep, it shall be perfect to be accepted; there shall be no blemish therein.
[3Mo 22:22 DK-KJV] Blind, eller brækket, eller lemlæstet, eller med en cyste, eller skørbug, eller sårskorper, I skal ikke tilbyde disse til HERREN, ej heller lave en offergave via ild af dem på alteret overfor HERREN.
Le 22:22 Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the LORD.
[3Mo 22:23 DK-KJV] Ej heller en stud eller et lam som har noget overflødigt eller mangle i sine dele, det kan du tilbyde som en frivillig offergave; men for et løfte skal det ikke bli’ accepteret.
Le 22:23 Either a bullock or a lamb that hath any thing superfluous or lacking in his parts, that mayest thou offer for a freewill offering; but for a vow it shall not be accepted.
[3Mo 22:24 DK-KJV] I skal ikke tilbyde det til Herren der er kvæstet, eller forbandet, eller brækket, eller skåret; I skal heller ikke lave nogen offergave deraf i jeres land.
Le 22:24 Ye shall not offer unto the LORD that which is bruised, or crushed, or broken, or cut; neither shall ye make any offering thereof in your land.
[3Mo 22:25 DK-KJV] Ej heller fra en fremmeds hånd skal I tilbyde jeres Guds brød af nogle af disse; eftersom deres fordærv er i dem, og skavanker er i dem: de skal ikke bli’ accepteret for jer.
Le 22:25 Neither from a stranger’s hand shall ye offer the bread of your God of any of these; because their corruption is in them, and blemishes be in them: they shall not be accepted for you.
[3Mo 22:26 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 22:26 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 22:27 DK-KJV] Når en stud, eller et får, eller en ged, er frembragt, da skal det være 7 dage hos moderen; og fra den 8’ne dag og fremefter skal det bli’ accepteret som en offergave lavet via ild overfor HERREN.
Le 22:27 When a bullock, or a sheep, or a goat, is brought forth, then it shall be seven days under the dam; and from the eighth day and thenceforth it shall be accepted for an offering made by fire unto the LORD.
[3Mo 22:28 DK-KJV] Og om det er ko eller hun får, I skal ikke dræbe den og hendes unge begge på én dag
Le 22:28 And whether it be cow or ewe, ye shall not kill it and her young both in one day.
[3Mo 22:29 DK-KJV] Og når I vil tilbyde et offer af taksigelse overfor HERREN, tilbyd det ved jeres egen vilje,
Le 22:29 And when ye will offer a sacrifice of thanksgiving unto the LORD, offer it at your own will.
[3Mo 22:30 DK-KJV] Den skal spises færdig den samme dag; I skal ikke efterlade noget af den indtil næste dag: jeg er HERREN.
Le 22:30 On the same day it shall be eaten up; ye shall leave none of it until the morrow: I am the LORD.
[3Mo 22:31 DK-KJV] Derfor skal I holde mine befalinger, og gøre dem: jeg er HERREN.
Le 22:31 Therefore shall ye keep my commandments, and do them: I am the LORD.
[3Mo 22:32 DK-KJV] I skal heller ikke vanhellige mit navn; men jeg vil bli’ helliget iblandt Israels børn: jeg er HERREN som helliger jer,
Le 22:32 Neither shall ye profane my holy name; but I will be hallowed among the children of Israel: I am the LORD which hallow you,
[3Mo 22:33 DK-KJV] Der bragte jer ud af Egyptens land, for at være jeres Gud: jeg er HERREN.
Le 22:33 That brought you out of the land of Egypt, to be your God: I am the LORD.
[3Mo 23:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 23:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 23:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Vedrørende HERRENs fester, som I skal proklamere til at være hellige sammenkomster, ja disse er mine fester.
Le 23:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, Concerning the feasts of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feasts.
[3Mo 23:3 DK-KJV] Arbejde skal udføres i 6 dage: men den 7’ne dag er sabbatshvilen, en hellig sammenkomst; i den skal I intet arbejde udføre: det er HERRENs sabbat i alle jeres beboelser.
Le 23:3 Six days shall work be done: but the seventh day is the sabbath of rest, an holy convocation; ye shall do no work therein: it is the sabbath of the LORD in all your dwellings.
[3Mo 23:4 DK-KJV] Disse er HERRENs fester, ja hellige sammenkomster, som I skal proklamere i deres årtider.
Le 23:4 These are the feasts of the LORD, even holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons.
[3Mo 23:5 DK-KJV] I den 14’ne dag af den første måned om aftenen er HERRENs påske.
Le 23:5 In the fourteenth day of the first month at even is the LORD’S passover.
[3Mo 23:6 DK-KJV] Og på den 15’ne dag af den samme måned er de usyrede brøds fest overfor HERREN: 7 dage skal I spise usyret brød.
Le 23:6 And on the fifteenth day of the same month is the feast of unleavened bread unto the LORD: seven days ye must eat unleavened bread.
[3Mo 23:7 DK-KJV] I den første dag skal I ha’ en hellig sammenkomst: i den skal I ikke udføre slavearbejde.
Le 23:7 In the first day ye shall have an holy convocation: ye shall do no servile work therein.
[3Mo 23:8 DK-KJV] Men i 7 dage skal I tilbyde en offergave lavet via ild overfor HERREN: i den 7’ne dag er en hellig sammenkomst: i den skal I ikke udføre slavearbejde.
Le 23:8 But ye shall offer an offering made by fire unto the LORD seven days: in the seventh day is an holy convocation: ye shall do no servile work therein.
[3Mo 23:9 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 23:9 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 23:10 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Når I er kommet ind i landet som jeg giver til jer, og skal høste des høst, da skal I bringe et neg af jeres førstefrugters høst til præsten:
Le 23:10 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest unto the priest:
[3Mo 23:11 DK-KJV] Og han skal vifte neget foran HERREN, til at bli’ accepteret for jer: om morgenen efter sabbatten skal præsten vifte det.
Le 23:11 And he shall wave the sheaf before the LORD, to be accepted for you: on the morrow after the sabbath the priest shall wave it.
[3Mo 23:12 DK-KJV] Og I skal den dag tilbyde et fejlfrit han lam fra det første år som en brændoffergave til HERREN.
Le 23:12 And ye shall offer that day when ye wave the sheaf an he lamb without blemish of the first year for a burnt offering unto the LORD.
[3Mo 23:13 DK-KJV] Og dens madoffergave skal være 2/10 dele af fint mel blandet med olie, en offergave lavet via ild overfor HERREN som en sød duft: og dens drikoffergave skal være af vin, 1/4 del af en hin.
Le 23:13 And the meat offering thereof shall be two tenth deals of fine flour mingled with oil, an offering made by fire unto the LORD for a sweet savour: and the drink offering thereof shall be of wine, the fourth part of an hin.
[3Mo 23:14 DK-KJV] Og I skal hverken spise brød, eller tørret korn, eller grønne øre, før den selvsamme dag hvor I har bragt en offergave til jeres Gud: det skal være en vedtægt for evigt udover jeres generationer i alle jeres beboelser.
Le 23:14 And ye shall eat neither bread, nor parched corn, nor green ears, until the selfsame day that ye have brought an offering unto your God: it shall be a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.
[3Mo 23:15 DK-KJV] Og I skal starte med at tælle fra om morgenen efter sabbatten; fra den dag hvor I bragte vifteofferneget; der skal være gået 7 sabbatter:
Le 23:15 And ye shall count unto you from the morrow after the sabbath, from the day that ye brought the sheaf of the wave offering; seven sabbaths shall be complete:
[3Mo 23:16 DK-KJV] Lige til morgenen efter den 7’ne sabbat skal I tælle 50 dage; og I skal tilbyde en ny madoffergave til HERREN.
Le 23:16 Even unto the morrow after the seventh sabbath shall ye number fifty days; and ye shall offer a new meat offering unto the LORD.
[3Mo 23:17 DK-KJV] I skal bringe 2 viftebrød på 2/10’ne dele ud fra jeres boliger: de skal være af fint mel; de skal bages med surdej; de er førstefrugterne til HERREN.
Le 23:17 Ye shall bring out of your habitations two wave loaves of two tenth deals: they shall be of fine flour; they shall be baken with leaven; they are the firstfruits unto the LORD.
[3Mo 23:18 DK-KJV] Og I skal med brødet tilbyde 7 fejlfri lam fra det første år, og en ung stud, og 2 væddere: de skal være som en brændoffergave til HERREN, med deres madoffergave, og deres drikoffergaver, ja en offergave lavet via ild, af en sød duft for HERREN.
Le 23:18 And ye shall offer with the bread seven lambs without blemish of the first year, and one young bullock, and two rams: they shall be for a burnt offering unto the LORD, with their meat offering, and their drink offerings, even an offering made by fire, of sweet savour unto the LORD.
[3Mo 23:19 DK-KJV] Da skal I ofre et gedekid som en syndoffergave: og 2 lam fra det første år som et offer af fredsoffergaver.
Le 23:19 Then ye shall sacrifice one kid of the goats for a sin offering, and two lambs of the first year for a sacrifice of peace offerings.
[3Mo 23:20 DK-KJV] Og præsten skal vifte dem med førstefrugtsbrødet som en vifteoffergave foran HERREN, med de 2 lam: de skal være HERRENs hellige for præsten.
Le 23:20 And the priest shall wave them with the bread of the firstfruits for a wave offering before the LORD, with the two lambs: they shall be holy to the LORD for the priest.
[3Mo 23:21 DK-KJV] Og I skal proklamere på den selvsamme dag, så den må være en hellig sammenkomst for jer: i den skal I ikke udføre slavearbejde: den skal for evigt være en vedtægt i alle jeres beboelser udover jeres generationer.
Le 23:21 And ye shall proclaim on the selfsame day, that it may be an holy convocation unto you: ye shall do no servile work therein: it shall be a statute for ever in all your dwellings throughout your generations.
[3Mo 23:22 DK-KJV] Og når I høster jeres lands afgrøde, skal du ikke høste helt ud til kanterne af dine marker, ej heller samle det tilbageværende af din høst: du skal efterlade det til de fattige, og til de fremmede: Jeg er HERREN jeres Gud.
Le 23:22 And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not make clean riddance of the corners of thy field when thou reapest, neither shalt thou gather any gleaning of thy harvest: thou shalt leave them unto the poor, and to the stranger: I am the LORD your God.
[3Mo 23:23 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 23:23 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 23:24 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, I den 7’ne måned, i den 7’ne dag af den måned, skal I ha’ en sabbat, et mindesmærke med trompet blæsning, en hellig sammenkomst.
Le 23:24 Speak unto the children of Israel, saying, In the seventh month, in the first day of the month, shall ye have a sabbath, a memorial of blowing of trumpets, an holy convocation.
[3Mo 23:25 DK-KJV] I den skal I ikke udføre slavearbejde: men I skal tilbyde en offergave lavet via ild overfor HERREN.
Le 23:25 Ye shall do no servile work therein: but ye shall offer an offering made by fire unto the LORD.
[3Mo 23:26 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 23:26 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 23:27 DK-KJV] Også på den 10’ne dag af denne 7’ne måned skal der være en soningsdag: den skal for jer være en hellig sammenkomst; og I skal plage jeres sjæle, og tilbyde en offergave lavet via ild overfor HERREN.
Le 23:27 Also on the tenth day of this seventh month there shall be a day of atonement: it shall be an holy convocation unto you; and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto the LORD.
[3Mo 23:28 DK-KJV] Og i den samme dag skal I ikke udføre arbejde: for den er en soningsdag, til at lave en soning for jer foran HERREN jeres Gud.
Le 23:28 And ye shall do no work in that same day: for it is a day of atonement, to make an atonement for you before the LORD your God.
[3Mo 23:29 DK-KJV] For hvilkensomhelst sjæl det er der ikke skal være plaget i den sammen dag, han skal fjernes fra at være blandt sit folk.
Le 23:29 For whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people.
[3Mo 23:30 DK-KJV] Og hvilkensomhelst sjæl det er der udfører nogen former for arbejde i den samme dag, den samme sjæl vil jeg destruere fra at være blandt sit folk.
Le 23:30 And whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same soul will I destroy from among his people.
[3Mo 23:31 DK-KJV] I skal ikke udføre nogen former for arbejde: det skal være en vedtægt for altid udover jeres generationer i alle jeres beboelser.
Le 23:31 Ye shall do no manner of work: it shall be a statute for ever throughout your generations in all your dwellings.
[3Mo 23:32 DK-KJV] Det skal være en sabbat med hvile for jer, og I skal plage jeres sjæle: i den 9’ne dag af den måned om aftenen, fra aften til aften, skal i fejre jeres sabbat.
Le 23:32 It shall be unto you a sabbath of rest, and ye shall afflict your souls: in the ninth day of the month at even, from even unto even, shall ye celebrate your sabbath.
[3Mo 23:33 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 23:33 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 23:34 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig, Den 15’ne dag af denne måned skal være tabernaklernes fest i 7 dage overfor HERREN.
Le 23:34 Speak unto the children of Israel, saying, The fifteenth day of this seventh month shall be the feast of tabernacles for seven days unto the LORD.
[3Mo 23:35 DK-KJV] På den første dag skal der være en hellig sammenkomst: i den skal I ikke udføre slavearbejde.
Le 23:35 On the first day shall be an holy convocation: ye shall do no servile work therein.
[3Mo 23:36 DK-KJV] 7 dage skal I tilbyde en offergave lavet via ild overfor HERREN: på den 8’ne dag skal der for jer være en hellig sammenkomst; og I skal tilbyde en offergave lavet via ild overfor HERREN: det er en højtidlig forsamling; og i den skal I ikke udføre slavearbejde.
Le 23:36 Seven days ye shall offer an offering made by fire unto the LORD: on the eighth day shall be an holy convocation unto you; and ye shall offer an offering made by fire unto the LORD: it is a solemn assembly; and ye shall do no servile work therein.
[3Mo 23:37 DK-KJV] Disse er HERRENs fester, som I skal proklamere til at være hellige sammenkomster, for at tilbyde en offergave lavet via ild overfor HERREN, en brændoffergave, og en madoffergave, et offer, og drikoffergaver, alle ting på hans dag:
Le 23:37 These are the feasts of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire unto the LORD, a burnt offering, and a meat offering, a sacrifice, and drink offerings, every thing upon his day:
[3Mo 23:38 DK-KJV] I tillæg til Herrens sabbatter, og i tillæg til jeres gaver, og i tillæg til jeres løfter, og i tillæg til jeres frivillige offergaver, som I giver til HERREN.
Le 23:38 Beside the sabbaths of the LORD, and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill offerings, which ye give unto the LORD.
[3Mo 23:39 DK-KJV] Også i den 7’ne måneds 15’ne dag, når I har indsamlet landets frugt, skal I holde en fest overfor HERREN i 7 dage: på den første dag skal der være en sabbat, og på den 8’ne dag skal der være en sabbat.
Le 23:39 Also in the fifteenth day of the seventh month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the LORD seven days: on the first day shall be a sabbath, and on the eighth day shall be a sabbath.
[3Mo 23:40 DK-KJV] Og i skal på den første dag ta’ til jer grene fra yndefulde træer, grene fra palmetræer, og grenene fra tykke træer, og pilegrene fra bækken; og i 7 dage skal I glæde jer foran HERREN jeres Gud.
Le 23:40 And ye shall take you on the first day the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and the boughs of thick trees, and willows of the brook; and ye shall rejoice before the LORD your God seven days.
[3Mo 23:41 DK-KJV] Og i 7 dage hvert år skal I holde en fest for HERREN. Den skal være en vedtægt for altid i jeres generationer: I skal fejre den i den 7’ne måned.
Le 23:41 And ye shall keep it a feast unto the LORD seven days in the year. It shall be a statute for ever in your generations: ye shall celebrate it in the seventh month.
[3Mo 23:42 DK-KJV] I skal bo i løvhytter i 7 dage; alle der er Israelsk født skal bo i løvhytter:
Le 23:42 Ye shall dwell in booths seven days; all that are Israelites born shall dwell in booths:
[3Mo 23:43 DK-KJV] Så jeres generationer må vide at jeg fik Israels børn til at bo i løvhytter, da jeg bragte dem ud af Egyptens land: Jeg er HERREN jeres Gud.
Le 23:43 That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
[3Mo 23:44 DK-KJV] Og Moses erklærede HERRENs fester overfor Israels børn.
Le 23:44 And Moses declared unto the children of Israel the feasts of the LORD.
[3Mo 24:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 24:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 24:2 DK-KJV] Befal Israels børn, så de til lyset bringer ren presset olivenolie til dig, for at få lamperne til at brænde bestandigt.
Le 24:2 Command the children of Israel, that they bring unto thee pure oil olive beaten for the light, to cause the lamps to burn continually.
[3Mo 24:3 DK-KJV] Udenfor vidnesbyrdets slør, i menighedens tabernakel, skal Aaron bestandigt ordne det fra aftenen til morgenen foran HERREN: det skal være en vedtægt for evigt i jeres generationer.
Le 24:3 Without the vail of the testimony, in the tabernacle of the congregation, shall Aaron order it from the evening unto the morning before the LORD continually: it shall be a statute for ever in your generations.
[3Mo 24:4 DK-KJV] Han skal bestandigt ordne lamperne på den rene lysestage foran HERREN.
Le 24:4 He shall order the lamps upon the pure candlestick before the LORD continually.
[3Mo 24:5 DK-KJV] Og du skal ta’ fint mel, og bage 12 kager deraf: 2/10 dele skal være i 1 kage.
Le 24:5 And thou shalt take fine flour, and bake twelve cakes thereof: two tenth deals shall be in one cake.
[3Mo 24:6 DK-KJV] Og du skal sætte dem i 2 rækker, 6 i hver række, på det rene bord foran HERREN.
Le 24:6 And thou shalt set them in two rows, six on a row, upon the pure table before the LORD.
[3Mo 24:7 DK-KJV] Og du skal putte ren frankincense på hver række, så det må være på brødet som et mindesmærke, ja en offergave lavet via ild overfor HERREN.
Le 24:7 And thou shalt put pure frankincense upon each row, that it may be on the bread for a memorial, even an offering made by fire unto the LORD.
[3Mo 24:8 DK-KJV] Hver sabbat skal han bestandigt sætte det i orden foran HERREN, ved at være taget fra Israels børn via en evigvarende pagt.
Le 24:8 Every sabbath he shall set it in order before the LORD continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant.
[3Mo 24:9 DK-KJV] Og det skal være Aarons og hans sønners; og de skal spise det i det hellige sted: for det er helligst for ham af HERRENs offergaver lavet via ild via en vedvarende vedtægt.
Le 24:9 And it shall be Aaron’s and his sons’; and they shall eat it in the holy place: for it is most holy unto him of the offerings of the LORD made by fire by a perpetual statute.
[3Mo 24:10 DK-KJV] Og sønnen af en Israelsk kvinde, hvis far var en Egypter, gik ud blandt Israels børn: og denne søn af den Israelske kvinde og en mand fra Israel stred sammen i lejren;
Le 24:10 And the son of an Israelitish woman, whose father was an Egyptian, went out among the children of Israel: and this son of the Israelitish woman and a man of Israel strove together in the camp;
[3Mo 24:11 DK-KJV] Og den Israelske kvindes søn spottede HERRENs navn, og forbandede. Og de bragte ham til Moses: (og hans mors navn var Shelomith, datteren af Dibri, fra Dans stamme:)
Le 24:11 And the Israelitish woman’s son blasphemed the name of the LORD, and cursed. And they brought him unto Moses: (and his mother’s name was Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan:)
[3Mo 24:12 DK-KJV] Og de satte ham i vagten, så Herrens sind måtte bli’ fremvist for dem.
Le 24:12 And they put him in ward, that the mind of the LORD might be shewed them.
[3Mo 24:13 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 24:13 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 24:14 DK-KJV] Frembring ham der har forbandet udenfor lejren; og lad alle der hørte ham lægge deres hænder på hans hoved, og lad hele menigheden stene ham.
Le 24:14 Bring forth him that hath cursed without the camp; and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him.
[3Mo 24:15 DK-KJV] Og du skal tale til Israels børn, og sige, Hver den der forbander sin Gud skal bære sin synd.
Le 24:15 And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, Whosoever curseth his God shall bear his sin.
[3Mo 24:16 DK-KJV] Og han der spotter HERRENs navn, han skal med sikkerhed lide døden, og hele menigheden skal sandelig stene ham: på samme måde med den fremmede, som han der er født i landet, når han spotter HERRENs navn, skal lide døden.
Le 24:16 And he that blasphemeth the name of the LORD, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him: as well the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the LORD, shall be put to death.
[3Mo 24:17 DK-KJV] Og den som slår nogen ihjel skal sandelig lide døden.
Le 24:17 And he that killeth any man shall surely be put to death.
[3Mo 24:18 DK-KJV] Og den som dræber et dyr skal godtgøre det; dyr for dyr.
Le 24:18 And he that killeth a beast shall make it good; beast for beast.
[3Mo 24:19 DK-KJV] Og hvis en mand forårsager en skavank i sin næste; som han har gjort, sådant skal det bli’ gjort mod ham;
Le 24:19 And if a man cause a blemish in his neighbour; as he hath done, so shall it be done to him;
[3Mo 24:20 DK-KJV] Brud for brud, øje for øje, tand for tand: som han har forårsaget en skavank i en mand, sådant skal det bli’ gjort mod ham tilbage.
Le 24:20 Breach for breach, eye for eye, tooth for tooth: as he hath caused a blemish in a man, so shall it be done to him again.
[3Mo 24:21 DK-KJV] Og han der dræber et dyr, han skal genoprette det: og han der dræber et menneske, han skal lide døden.
Le 24:21 And he that killeth a beast, he shall restore it: and he that killeth a man, he shall be put to death.
[3Mo 24:22 DK-KJV] I skal have én lovskik, både for de fremmede, såvel for én fra jeres eget land: for jer er HERREN jeres Gud.
Le 24:22 Ye shall have one manner of law, as well for the stranger, as for one of your own country: for I am the LORD your God.
[3Mo 24:23 DK-KJV] Og Moses talte til Israels børn, så de skulle frembringe ham der havde forbandet uden for lejren, og stene ham med sten. Og Israels børn gjorde som HERREN befalede Moses.
Le 24:23 And Moses spake to the children of Israel, that they should bring forth him that had cursed out of the camp, and stone him with stones. And the children of Israel did as the LORD commanded Moses.
[3Mo 25:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses på Sinaibjerget, og siger,
Le 25:1 And the LORD spake unto Moses in mount Sinai, saying,
[3Mo 25:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Når I kommer ind i landet som jeg gir’ jer, da skal landet holde en sabbat for HERREN.
Le 25:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a sabbath unto the LORD.
[3Mo 25:3 DK-KJV] I 6 år skal du tilså din mark, og i 6 år skal du beskære din vingård, og indsamle dens frugt;
Le 25:3 Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof;
[3Mo 25:4 DK-KJV] Men i det 7’ne år skal der være en sabbatshvile for landet, en sabbat for HERREN: du skal hverken tilså din mark, eller beskære din vingård.
Le 25:4 But in the seventh year shall be a sabbath of rest unto the land, a sabbath for the LORD: thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard.
[3Mo 25:5 DK-KJV] Det der vokser af sit eget selv fra din høst skal du ikke høste, ej heller indsamle dine vinraklers ubeskårede druer: for det er et år med hvile for landet.
Le 25:5 That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine undressed: for it is a year of rest unto the land.
[3Mo 25:6 DK-KJV] Og landets sabbat skal være mad til jer; til dig, og til din tjener, og til din pige, og til din hyrede tjener, og til din fremmede der opholder sig hos dig,
Le 25:6 And the sabbath of the land shall be meat for you; for thee, and for thy servant, and for thy maid, and for thy hired servant, and for thy stranger that sojourneth with thee,
[3Mo 25:7 DK-KJV] Og til dit kvæg, og til dyret der er i dit land, skal al des tilvækst være mad.
Le 25:7 And for thy cattle, and for the beast that are in thy land, shall all the increase thereof be meat.
[3Mo 25:8 DK-KJV] Og du skal tælle 7 årssabbatter til dig, 7 gange 7 år; og perioden med ​​de 7 årssabbatter skal for dig være 49 år.
Le 25:8 And thou shalt number seven sabbaths of years unto thee, seven times seven years; and the space of the seven sabbaths of years shall be unto thee forty and nine years.
[3Mo 25:9 DK-KJV] Da skal du forårsage at jubelårstrompeten lyder på den 10’ne dag af den 7’ne måned, i soningsdagen skal I forårsage trompeten at lyde udover hele jeres land.
Le 25:9 Then shalt thou cause the trumpet of the jubile to sound on the tenth day of the seventh month, in the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land.
[3Mo 25:10 DK-KJV] Og I skal hellige det 50’ne år, og proklamere frihed udover hele landet overfor des indbyggere: det skal være et jubelår for jer; og I skal hver og en vende tilbage til jeres besiddelse, og I skal hver og en vende tilbage jeres familie.
Le 25:10 And ye shall hallow the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof: it shall be a jubile unto you; and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family.
[3Mo 25:11 DK-KJV] Et jubelår skal det 50’ne år være for jer: I skal ikke tilså, ej heller høste det som gror af sigselv i det, eller indsamle dine vinraklers ubeskårede druer i det.
Le 25:11 A jubile shall that fiftieth year be unto you: ye shall not sow, neither reap that which groweth of itself in it, nor gather the grapes in it of thy vine undressed.
[3Mo 25:12 DK-KJV] For det er jubelåret; det skal være helligt for jer: I skal spise des tilvækst ude på marken.
Le 25:12 For it is the jubile; it shall be holy unto you: ye shall eat the increase thereof out of the field.
[3Mo 25:13 DK-KJV] I dette jubelår skal I vende tilbage hver og en til jeres besiddelse.
Le 25:13 In the year of this jubile ye shall return every man unto his possession.
[3Mo 25:14 DK-KJV] Og hvis du sælger noget til din næste, eller køber noget af din næstes hånd, skal I ikke undertrykke hinanden:
Le 25:14 And if thou sell ought unto thy neighbour, or buyest ought of thy neighbour’s hand, ye shall not oppress one another:
[3Mo 25:15 DK-KJV] Efter antallet af år efter jubelåret skal du købe af din næste, og efter antallet af år af frugterne skal han sælge til dig.
Le 25:15 According to the number of years after the jubile thou shalt buy of thy neighbour, and according unto the number of years of the fruits he shall sell unto thee:
[3Mo 25:16 DK-KJV] Hvis der er mange år tilbage skal du forhøje des pris, og hvis der ikke er så mange år tilbage skal du formindske des pris: for han sælger det til dig efter hvor mange år du kan høste des frugter.
Le 25:16 According to the multitude of years thou shalt increase the price thereof, and according to the fewness of years thou shalt diminish the price of it: for according to the number of the years of the fruits doth he sell unto thee.
[3Mo 25:17 DK-KJV] I skal derfor ikke undertrykke hindanden; men du skal frygte din Gud; for jeg er HERREN jeres Gud.
Le 25:17 Ye shall not therefore oppress one another; but thou shalt fear thy God: for I am the LORD your God.
[3Mo 25:18 DK-KJV] Derfor skal I gøre mine vedtægter, og holde mine domme, og gøre dem; og I skal bo sikkert i landet.
Le 25:18 Wherefore ye shall do my statutes, and keep my judgments, and do them; and ye shall dwell in the land in safety.
[3Mo 25:19 DK-KJV] Og landet skal gi’ hendes frugt, og I skal spise jer mætte, og bo derinde i sikkerhed.
Le 25:19 And the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill, and dwell therein in safety.
[3Mo 25:20 DK-KJV] Og hvis I skal sige, Hvad skal vi spise det 7’ne år? læg mærke til, vi skal ikke tilså, ej heller indsamle vor tilvækst:
Le 25:20 And if ye shall say, What shall we eat the seventh year? behold, we shall not sow, nor gather in our increase:
[3Mo 25:21 DK-KJV] Da vil jeg befale mig velsignelse over jer i det 6’te år, og det skal frembringe for 3 år.
Le 25:21 Then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for three years.
[3Mo 25:22 DK-KJV] Og I skal tilså det 8’ne år, og stadig spise af den gamle frugt indtil det 9’ne år; indtil hendes frugter kommer ind skal I spise af det gamle forråd.
Le 25:22 And ye shall sow the eighth year, and eat yet of old fruit until the ninth year; until her fruits come in ye shall eat of the old store.
[3Mo 25:23 DK-KJV] Landet skal aldrig sælges: for det er mit; for I er fremmede og nogle der opholder sig hos mig.
Le 25:23 The land shall not be sold for ever: for the land is mine; for ye are strangers and sojourners with me.
[3Mo 25:24 DK-KJV] Og i hele landet i jeres besiddelse skal I tilbyde en forløsning for landet.
Le 25:24 And in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land.
[3Mo 25:25 DK-KJV] Hvis din bror er blevet fattig, og har solgt noget af hans besiddelse, og hvis nogen af ​​hans slægtninge kommer for at forløse det, da skal han forløse det som hans bror solgte.
Le 25:25 If thy brother be waxen poor, and hath sold away some of his possession, and if any of his kin come to redeem it, then shall he redeem that which his brother sold.
[3Mo 25:26 DK-KJV] Og hvis manden ikke har nogen til at forløse det, og hanselv er i stand til at forløse det;
Le 25:26 And if the man have none to redeem it, and himself be able to redeem it;
[3Mo 25:27 DK-KJV] Lad ham da tælle år’ene fra des salg, og genoprette overskudet til den mand til hvem han solgte det; så han kan vende tilbage til hans besiddelse.
Le 25:27 Then let him count the years of the sale thereof, and restore the overplus unto the man to whom he sold it; that he may return unto his possession.
[3Mo 25:28 DK-KJV] Men hvis han ikke er i stand til  at genoprette det til ham, da skal det som er solgt forbli’ i hånden på ham der har købt det indtil jubelåret: og i jubelåret skal det frigives, og han skal vende tilbage til sin besiddelse.
Le 25:28 But if he be not able to restore it to him, then that which is sold shall remain in the hand of him that hath bought it until the year of jubile: and in the jubile it shall go out, and he shall return unto his possession.
[3Mo 25:29 DK-KJV] Og hvis en mand sælger et bolighus i en by omgivet af mure, da må han forløse det indenfor et helt år efter at det er solgt; indenfor et fuldt år må han forløse det.
Le 25:29 And if a man sell a dwelling house in a walled city, then he may redeem it within a whole year after it is sold; within a full year may he redeem it.
[3Mo 25:30 DK-KJV] Og hvis det ikke indløses inden for et helt år, da skal huset der er i byen der er omgivet af mure være fastlagt for evigt til ham som købte det udover hans generationer: det skal ikke frigives i jubelåret.
Le 25:30 And if it be not redeemed within the space of a full year, then the house that is in the walled city shall be established for ever to him that bought it throughout his generations: it shall not go out in the jubile.
[3Mo 25:31 DK-KJV] Men husene i landsbyerne som ingen mur har rundt sig skal regnes som landets marker: de kan forløses, og de skal frigives i jubelåret.
Le 25:31 But the houses of the villages which have no wall round about them shall be counted as the fields of the country: they may be redeemed, and they shall go out in the jubile.
[3Mo 25:32 DK-KJV] Imidlertid Leviternes byer, og husene i de byer i deres besiddelse, må Leviterne forløse til enhver tid.
Le 25:32 Notwithstanding the cities of the Levites, and the houses of the cities of their possession, may the Levites redeem at any time.
[3Mo 25:33 DK-KJV] Og hvis en mand køber af Leviterne, da skal huset der blev solgt, og byen i hans besiddelse, frigives i jubelåret: for husene i Leviternes byer er deres besiddelse blandt Israels børn. 
Le 25:33 And if a man purchase of the Levites, then the house that was sold, and the city of his possession, shall go out in the year of jubile: for the houses of the cities of the Levites are their possession among the children of Israel.
[3Mo 25:34 DK-KJV] Men deres byers oplandsmark må ikke sælges, for den er deres vedvarende besiddelse.
Le 25:34 But the field of the suburbs of their cities may not be sold; for it is their perpetual possession.
[3Mo 25:35 DK-KJV] Og hvis din bror er blevet fattig, og det går ham skidt hos dig; så skal du hjælpe ham: ja, også selvom han er en fremmed, eller blot en der opholder sig der; så han kan leve hos dig.
Le 25:35 And if thy brother be waxen poor, and fallen in decay with thee; then thou shalt relieve him: yea, though he be a stranger, or a sojourner; that he may live with thee.
[3Mo 25:36 DK-KJV] Ta’ du ingen renter af ham, eller tilvækst: men frygt din Gud; så din bror kan leve hos dig.
Le 25:36 Take thou no usury of him, or increase: but fear thy God; that thy brother may live with thee.
[3Mo 25:37 DK-KJV] Du skal ikke give ham dine penge tillagt renter, ej heller låne han dit proviant for tilvækst.
Le 25:37 Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase.
[3Mo 25:38 DK-KJV] Jeg er HERREN jeres Gud, som bragte jer frem ud af Egyptens land, for at gi’ jer Canaans land, og for at være jeres Gud.
Le 25:38 I am the LORD your God, which brought you forth out of the land of Egypt, to give you the land of Canaan, and to be your God.
[3Mo 25:39 DK-KJV] Og hvis din bror der bor hos dig er blevet fattig, og er solgt til dig; skal du ikke overtale ham til at tjene som en slave:
Le 25:39 And if thy brother that dwelleth by thee be waxen poor, and be sold unto thee; thou shalt not compel him to serve as a bondservant:
[3Mo 25:40 DK-KJV] Men som en hyret tjener, og som en der opholder sig der, han skal være hos dig, og skal tjene dig indtil jubelåret:
Le 25:40 But as an hired servant, and as a sojourner, he shall be with thee, and shall serve thee unto the year of jubile:
[3Mo 25:41 DK-KJV] Og da skal han forlade dig, både han og hans børn hos ham, og skal vende tilbage til hans egen familie, og skal han vende tilbage til hans fars besiddelse.
Le 25:41 And then shall he depart from thee, both he and his children with him, and shall return unto his own family, and unto the possession of his fathers shall he return.
[3Mo 25:42 DK-KJV] For de er mine tjenere, som jeg bragte frem ud af Egyptens land: de skal ikke sælges som slaver.
Le 25:42 For they are my servants, which I brought forth out of the land of Egypt: they shall not be sold as bondmen.
[3Mo 25:43 DK-KJV] Du skal ikke herske over ham med strenghed; men skal frygte din Gud.
Le 25:43 Thou shalt not rule over him with rigour; but shalt fear thy God.
[3Mo 25:44 DK-KJV] Både dine mandlige og kvindlige slaver, som du skal ha’, skal være af hedningerne der er rundt om jer; af dem skal I købe mandlige og kvindlige slaver.
Le 25:44 Both thy bondmen, and thy bondmaids, which thou shalt have, shall be of the heathen that are round about you; of them shall ye buy bondmen and bondmaids.
[3Mo 25:45 DK-KJV] Desuden af de fremmedes børn der opholder sig blandt jer, af dem skal I købe, og af deres familier der er hos jer, som de avlede i jeres land: og de skal være jeres besiddelse.
Le 25:45 Moreover of the children of the strangers that do sojourn among you, of them shall ye buy, and of their families that are with you, which they begat in your land: and they shall be your possession.
[3Mo 25:46 DK-KJV] Og I skal ta’ dem som en arv til jeres børn efter jer, for at arve dem som en besiddelse; de skal for evigt være jeres slaver: men over jeres brødre Israels børn, skal I ikke herske den ene over den anden med strenghed.
Le 25:46 And ye shall take them as an inheritance for your children after you, to inherit them for a possession; they shall be your bondmen for ever: but over your brethren the children of Israel, ye shall not rule one over another with rigour.
[3Mo 25:47 DK-KJV] Og hvis en der opholder sig der eller en fremmed bli’r rig hos dig, og din bror der bor hos dig bli’r fattig, og sælger sigselv til den fremmede eller den der opholder sig hos dig, eller til ​​den fremmedes families mandskab:
Le 25:47 And if a sojourner or stranger wax rich by thee, and thy brother that dwelleth by him wax poor, and sell himself unto the stranger or sojourner by thee, or to the stock of the stranger’s family:
[3Mo 25:48 DK-KJV] Efter at han er solgt må han forløses igen; en af hans brødre må forløse ham:
Le 25:48 After that he is sold he may be redeemed again; one of his brethren may redeem him:
[3Mo 25:49 DK-KJV] Enten hans onkel, eller hans onkels søn, må forløse ham, eller enhver der er i nær slægt med ham fra hans familie må forløse ham; eller hvis han er i stand til det, må han forløse sigselv.
Le 25:49 Either his uncle, or his uncle’s son, may redeem him, or any that is nigh of kin unto him of his family may redeem him; or if he be able, he may redeem himself.
[3Mo 25:50 DK-KJV] Og han skal regne med ham som købte ham fra det år hvor han blev solgt til ham indtil jubelåret: og prisen for hans salg skal være efter antallet af år, efter en hyret tjeners tid skal det være hos ham.
Le 25:50 And he shall reckon with him that bought him from the year that he was sold to him unto the year of jubile: and the price of his sale shall be according unto the number of years, according to the time of an hired servant shall it be with him.
[3Mo 25:51 DK-KJV] Hvis der stadig er mange år tilbage, efter dem skal han gi’ forløsningsprisen tilbage ud af ​​de penge han var købt for.
Le 25:51 If there be yet many years behind, according unto them he shall give again the price of his redemption out of the money that he was bought for.
[3Mo 25:52 DK-KJV] Og hvis der kun er få år til jubelåret, da skal han regne med ham, og efter hans år skal han gi’ ham forløsningsprisen tilbage.
Le 25:52 And if there remain but few years unto the year of jubile, then he shall count with him, and according unto his years shall he give him again the price of his redemption.
[3Mo 25:53 DK-KJV] Og som en årlig hyret tjener skal han være hos ham: og den anden skal ikke herske med strenghed over ham i dine øjne.
Le 25:53 And as a yearly hired servant shall he be with him: and the other shall not rule with rigour over him in thy sight.
[3Mo 25:54 DK-KJV] Og hvis han ikke bli’r forløst i disse år, da skal han frigives i jubelåret, både han og hans børn hos ham.
Le 25:54 And if he be not redeemed in these years, then he shall go out in the year of jubile, both he, and his children with him.
[3Mo 25:55 DK-KJV] For overfor mig er Israels børn tjenere; de er mine tjenere som jeg bragte frem ud af Egyptens land. Jeg er HERREN jeres Gud.
Le 25:55 For unto me the children of Israel are servants; they are my servants whom I brought forth out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
[3Mo 26:1 DK-KJV] I skal ikke lave jer nogle afguder ej heller udskårede figurer, heller ikke rejse jer en stående figur, I skal heller ikke sætte nogle stenfigurer op i jeres land, for at bøje jer ned for dem: for jeg er HERREN jeres Gud.
Le 26:1 Ye shall make you no idols nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land, to bow down unto it: for I am the LORD your God.
[3Mo 26:2 DK-KJV] I skal holde mine sabbatter, og ære min helligdom: jeg er HERREN.
Le 26:2 Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuary: I am the LORD.
[3Mo 26:3 DK-KJV] Hvis I vandre i mine vedtægter, og holder mine befalinger, og gør dem;
Le 26:3 If ye walk in my statutes, and keep my commandments, and do them;
[3Mo 26:4 DK-KJV] Da vil jeg gi’ jer regn i rette tid, og landet skal gi’ hendes tilvækst, og træerne på marken skal gi’ deres frugter.
Le 26:4 Then I will give you rain in due season, and the land shall yield her increase, and the trees of the field shall yield their fruit.
[3Mo 26:5 DK-KJV] Og jeres tærskning skal strække sig til vinhøsten, og vinhøsten til såtiden: og I skal spise jeres brød og bli’ mætte, og bo sikkert i jeres land.
Le 26:5 And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time: and ye shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely.
[3Mo 26:6 DK-KJV] Og jeg vil gi’ fred i landet, og I skal ligge ned, og ingen skal gøre jer bange: og jeg vil fjerne de onde dyr i landet, og sværdet skal heller ikke gå gennem jeres land.
Le 26:6 And I will give peace in the land, and ye shall lie down, and none shall make you afraid: and I will rid evil beasts out of the land, neither shall the sword go through your land.
[3Mo 26:7 DK-KJV] Og I skal jage jeres fjender, og de skal falde foran jer via sværdet.
Le 26:7 And ye shall chase your enemies, and they shall fall before you by the sword.
[3Mo 26:8 DK-KJV] Og 5 af jer skal jage 100, og 100 af jer skal sætte 10.000 i kamp: og jeres fjender skal falde foran jer via sværdet.
Le 26:8 And five of you shall chase an hundred, and an hundred of you shall put ten thousand to flight: and your enemies shall fall before you by the sword.
[3Mo 26:9 DK-KJV] For jeg vil ha’ respekt for jer, og gøre jer frugtbare, og multiplicere jer, og etablere min pagt med jer.
Le 26:9 For I will have respect unto you, and make you fruitful, and multiply you, and establish my covenant with you.
[3Mo 26:10 DK-KJV] Og I skal spise gammelt forråd, og bringe det gamle frem på grund af det nye.
Le 26:10 And ye shall eat old store, and bring forth the old because of the new.
[3Mo 26:11 DK-KJV] Og jeg vil sætte mit tabernakel blandt jer: og min sjæl skal ikke afsky jer.
Le 26:11 And I will set my tabernacle among you: and my soul shall not abhor you.
[3Mo 26:12 DK-KJV] Og jeg vil vandre blandt jer, og vil være jeres Gud, og I skal være mit folk.
Le 26:12 And I will walk among you, and will be your God, and ye shall be my people.
[3Mo 26:13 DK-KJV] Jeg er HERREN jeres Gud, som bragte jer frem ud af Egyptens land, så I ikke skulle være deres slaver; og jeg har brudt båndene fra jeres åg, og fået jer til at gå oprejst.
Le 26:13 I am the LORD your God, which brought you forth out of the land of Egypt, that ye should not be their bondmen; and I have broken the bands of your yoke, and made you go upright.
[3Mo 26:14 DK-KJV] Men hvis I vil ikke lytte på mig, og ikke vil gøre alle disse befalinger;
Le 26:14 But if ye will not hearken unto me, and will not do all these commandments;
[3Mo 26:15 DK-KJV] Og hvis I foragter mine vedtægter, eller hvis jeres sjæle afskyr mine domme, sådant at I ikke vil gøre alle mine befalinger, men at I vil bryde min pagt:
Le 26:15 And if ye shall despise my statutes, or if your soul abhor my judgments, so that ye will not do all my commandments, but that ye break my covenant:
[3Mo 26:16 DK-KJV] Vil jeg også gøre dette mod jer; ja jeg vil udpege terror over jer, tuberkulose, og brændende feber, der skal fortære øjnene, og frembringe sorg i hjertet: og I skal tilså jeres såsæd forgæves, for jeres fjender skal spise det.
Le 26:16 I also will do this unto you; I will even appoint over you terror, consumption, and the burning ague, that shall consume the eyes, and cause sorrow of heart: and ye shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it.
[3Mo 26:17 DK-KJV] Og jeg vil rette mit ansigt imod jer, og I skal dræbes foran jeres fjender: de der hader jer skal regere over jer; og I skal flygte når ingen forfølger jer.
Le 26:17 And I will set my face against you, and ye shall be slain before your enemies: they that hate you shall reign over you; and ye shall flee when none pursueth you.
[3Mo 26:18 DK-KJV] Og hvis I stadigvæk ikke vil lytte på mig efter alt dette, da vil jeg straffe jer 7 gange mere for jeres synder.
Le 26:18 And if ye will not yet for all this hearken unto me, then I will punish you seven times more for your sins.
[3Mo 26:19 DK-KJV] Og jeg vil knuse stoltheden i jeres styrke; og jeg vil lave jeres himmel som jern, og jeres jord som messing:
Le 26:19 And I will break the pride of your power; and I will make your heaven as iron, and your earth as brass:
[3Mo 26:20 DK-KJV] Og jeres styrke skal bruges forgæves: for jeres land skal ikke gi’ hendes tilvækst, og træerne i landet skal heller ikke gi’ deres frugter.
Le 26:20 And your strength shall be spent in vain: for your land shall not yield her increase, neither shall the trees of the land yield their fruits.
[3Mo 26:21 DK-KJV] Og hvis I vandrer imod mig, og ikke vil lytte på mig; vil jeg bringe 7 gange flere plager over jer efter jeres synder
Le 26:21 And if ye walk contrary unto me, and will not hearken unto me; I will bring seven times more plagues upon you according to your sins.
[3Mo 26:22 DK-KJV] Jeg vil også sende vilde dyr blandt jer, som skal frarøve jer jeres børn, og destruere jeres kvæg, og gøre jer få i antal; og jeres landeveje skal være øde.
Le 26:22 I will also send wild beasts among you, which shall rob you of your children, and destroy your cattle, and make you few in number; and your high ways shall be desolate.
[3Mo 26:23 DK-KJV] Og hvis I ikke vil bli’ omvendt af mig via disse ting, men vil vandre mig imod;
Le 26:23 And if ye will not be reformed by me by these things, but will walk contrary unto me;
[3Mo 26:24 DK-KJV] Da vil jeg også være imod jer, og vil straffe jer endnu 7 gange for jeres synder.
Le 26:24 Then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet seven times for your sins.
[3Mo 26:25 DK-KJV] Og jeg vil bringe sværdet over jer, der skal hævne stridslysten omkring min pagt: og når I er forsamlet inde i jeres byer, vil jeg sende pestilensen blandt jer; og I skal bli’ forløst ind i fjendens hånd.
Le 26:25 And I will bring a sword upon you, that shall avenge the quarrel of my covenant: and when ye are gathered together within your cities, I will send the pestilence among you; and ye shall be delivered into the hand of the enemy.
[3Mo 26:26 DK-KJV] Og når jeg har knust jeres brøds stav, skal 10 kvinder bage jeres brød i 1 ovn, og de skal gi’ jer jeres brød via vægt: og I skal spise, og ikke bli’ mætte.
Le 26:26 And when I have broken the staff of your bread, ten women shall bake your bread in one oven, and they shall deliver you your bread again by weight: and ye shall eat, and not be satisfied.
[3Mo 26:27 DK-KJV] Og hvis I ikke vil lytte på mig efter alt dette, men vil være mig imod;
Le 26:27 And if ye will not for all this hearken unto me, but walk contrary unto me;
[3Mo 26:28 DK-KJV] Da vil jeg også være imod jer i raseri; og jeg, ja jeg, vil irettesætte jer 7 gange for jeres synder.
Le 26:28 Then I will walk contrary unto you also in fury; and I, even I, will chastise you seven times for your sins.
[3Mo 26:29 DK-KJV] Og I skal spise kødet til jeres sønner, og kødet til jeres døtre skal I spise.
Le 26:29 And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat.
[3Mo 26:30 DK-KJV] Og jeg vil destruere jeres høje steder, og fjerne jeres figurer, og kaste jeres kadavere over jeres afguders kadavere, og min sjæl skal afsky jer.
Le 26:30 And I will destroy your high places, and cut down your images, and cast your carcases upon the carcases of your idols, and my soul shall abhor you.
[3Mo 26:31 DK-KJV] Og jeg vil lægge jeres byer øde, og rive jeres helligedomme ned, og jeg vil ikke lugte til duften af ​​jeres søde dufte.
Le 26:31 And I will make your cities waste, and bring your sanctuaries unto desolation, and I will not smell the savour of your sweet odours.
[3Mo 26:32 DK-KJV] Og jeg vil bringe landet ind i trøstesløshed: og jeres fjender som bor derinde skal være forbløffede over det.
Le 26:32 And I will bring the land into desolation: and your enemies which dwell therein shall be astonished at it.
[3Mo 26:33 DK-KJV] Og jeg vil sprede jer blandt hedningerne, og vil drage sværdet ud efter jer: og jeres land skal være øde, og jeres byer tomme.
Le 26:33 And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you: and your land shall be desolate, and your cities waste.
[3Mo 26:34 DK-KJV] Da skal landet glæde sig over hendes sabbatter, så længe som det ligger øde, og I er i jeres fjenders land; ja da skal landet hvile, og glæde sig over hendes sabbatter.
Le 26:34 Then shall the land enjoy her sabbaths, as long as it lieth desolate, and ye be in your enemies’ land; even then shall the land rest, and enjoy her sabbaths.
[3Mo 26:35 DK-KJV] Så længe som det ligger øde skal det hvile; eftersom det ikke hvilede i jeres sabbatter, da I boede i det.
Le 26:35 As long as it lieth desolate it shall rest; because it did not rest in your sabbaths, when ye dwelt upon it.
[3Mo 26:36 DK-KJV] Og over dem der er tilbage i live af jer vil jeg sende en svaghed ind i deres hjerter i deres fjenders lande; og lyden fra ​​et rystet blad skal jage dem; og de skulle flygte, som de flygtede fra et sværd; og de skal falde når ingen forfølger.
Le 26:36 And upon them that are left alive of you I will send a faintness into their hearts in the lands of their enemies; and the sound of a shaken leaf shall chase them; and they shall flee, as fleeing from a sword; and they shall fall when none pursueth.
[3Mo 26:37 DK-KJV] Og de skal falde over hinanden, som det var foran et sværd, når ingen forfølger: og I skal ikke ha’ styrke til at stå foran jeres fjender.
Le 26:37 And they shall fall one upon another, as it were before a sword, when none pursueth: and ye shall have no power to stand before your enemies.
[3Mo 26:38 DK-KJV] Og I skal omkomme blandt hedningerne, og jeres fjenders lande skal fortære jer.
Le 26:38 And ye shall perish among the heathen, and the land of your enemies shall eat you up.
[3Mo 26:39 DK-KJV] Og de der er tilbage af jer skal sygne hen i deres fejltrin i jeres fjenders lande; og også i deres fædres fejltrin skal de sygne hen hos dem.
Le 26:39 And they that are left of you shall pine away in their iniquity in your enemies’ lands; and also in the iniquities of their fathers shall they pine away with them.
[3Mo 26:40 DK-KJV] Hvis de skal bekende deres fejltrin, og deres fædres fejltrin, med deres overtrædelse som de overtrådte med imod mig, og at de også har vandret imod mig;
Le 26:40 If they shall confess their iniquity, and the iniquity of their fathers, with their trespass which they trespassed against me, and that also they have walked contrary unto me;
[3Mo 26:41 DK-KJV] Og at I også har vandret imod dem, og har bragt dem ind i deres fjenders land; hvis da deres uomskårne hjerter bli’ udmyget, og de da acceptere straffen for deres fejltrin:
Le 26:41 And that I also have walked contrary unto them, and have brought them into the land of their enemies; if then their uncircumcised hearts be humbled, and they then accept of the punishment of their iniquity:
[3Mo 26:42 DK-KJV] Da vil jeg huske på min pagt med Jacob, og også på min pagt med Isak, og også på min pagt med Abraham vil jeg ihukomme; og jeg vil ihukomme det land.
Le 26:42 Then will I remember my covenant with Jacob, and also my covenant with Isaac, and also my covenant with Abraham will I remember; and I will remember the land.
[3Mo 26:43 DK-KJV] Landet skal også være dem foruden, og skal glæde sig over hendes sabbatter, mens hun ligger øde uden dem: og de skal acceptere straffen for deres fejltrin: fordi, ja fordi de foragtede mine domme, og fordi deres sjæle afskyede mine vedtægter.
Le 26:43 The land also shall be left of them, and shall enjoy her sabbaths, while she lieth desolate without them: and they shall accept of the punishment of their iniquity: because, even because they despised my judgments, and because their soul abhorred my statutes.
[3Mo 26:44 DK-KJV] Og dog for alt det, når de er i deres fjenders land, vil jeg ikke forkaste dem, jeg vil heller ikke afsky dem, for at ødelægge dem fuldstændigt, og for at bryde min pagt med dem: for jeg er HERREN deres Gud.
Le 26:44 And yet for all that, when they be in the land of their enemies, I will not cast them away, neither will I abhor them, to destroy them utterly, and to break my covenant with them: for I am the LORD their God.
[3Mo 26:45 DK-KJV] Men jeg vil for deres skyld huske på pagten med deres forfædre, hvem jeg bragte frem ud af Egyptens land foran hedningernes øjne, så jeg måtte være deres Gud: jeg er HERREN.
Le 26:45 But I will for their sakes remember the covenant of their ancestors, whom I brought forth out of the land of Egypt in the sight of the heathen, that I might be their God: I am the LORD.
[3Mo 26:46 DK-KJV] Disse er vedtægterne og dommene og lovene, som HERREN lavede mellem ham og Israels børn på Sinaibjerget via Moses’ hånd.
Le 26:46 These are the statutes and judgments and laws, which the LORD made between him and the children of Israel in mount Sinai by the hand of Moses.
[3Mo 27:1 DK-KJV] Og HERREN talte til Moses, og siger,
Le 27:1 And the LORD spake unto Moses, saying,
[3Mo 27:2 DK-KJV] Tal til Israels børn, og sig til dem, Når en mand skal aflægge et enkeltstående løfte, skal personerne være til HERREN via din vurdering.
Le 27:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When a man shall make a singular vow, the persons shall be for the LORD by thy estimation.
[3Mo 27:3 DK-KJV] Og din vudering skal være for hankøn mellem  20 og 60 år gamle, ja dit vurdering skal være 50 sølvshekler, efter helligdomssheklen.
Le 27:3 And thy estimation shall be of the male from twenty years old even unto sixty years old, even thy estimation shall be fifty shekels of silver, after the shekel of the sanctuary.
[3Mo 27:4 DK-KJV] Og hvis det er et hunkøn, da skal din vurdering være 30 shekler.
Le 27:4 And if it be a female, then thy estimation shall be thirty shekels.
[3Mo 27:5 DK-KJV] Og hvis det er mellem 5 og 20 år gammel, da skal din vurdering være 20 shekler for hankøn, og 10 shekler for hunkøn.
Le 27:5 And if it be from five years old even unto twenty years old, then thy estimation shall be of the male twenty shekels, and for the female ten shekels.
[3Mo 27:6 DK-KJV] Og hvis det er mellem 5 måneder indtil 5 år gammel, da skal din vurdering være 5 shekler for hankøn, og 3 sølvshekler for hunkøn via din vurdering.
Le 27:6 And if it be from a month old even unto five years old, then thy estimation shall be of the male five shekels of silver, and for the female thy estimation shall be three shekels of silver.
[3Mo 27:7 DK-KJV] Og hvis det er fra 6 år og derover; hvis det er et hankøn, da skal din vurdering være 15 shekler, og 10 shekler for hunkøn.
Le 27:7 And if it be from sixty years old and above; if it be a male, then thy estimation shall be fifteen shekels, and for the female ten shekels.
[3Mo 27:8 DK-KJV] Men hvis han er fattigere end din vurdering, da skal han præsentere sigselv foran præsten, og præsten skal sætte en pris på ham; i samsvar med hans formåen der afgav løftet skal præsten sætte en pris på ham.
Le 27:8 But if he be poorer than thy estimation, then he shall present himself before the priest, and the priest shall value him; according to his ability that vowed shall the priest value him.
[3Mo 27:9 DK-KJV] Og hvis det er et dyr, hvoraf mennesker bringer en offergave til HERREN, alt det som ethvert menneske giver af sådant til HERREN skal være helligt.
Le 27:9 And if it be a beast, whereof men bring an offering unto the LORD, all that any man giveth of such unto the LORD shall be holy.
[3Mo 27:10 DK-KJV] Han skal ikke forandre det, ej heller ændre det, et godt for et dårligt, eller et dårligt for et godt: og hvis han overhovedet skal ændre dyr med dyr, da skal det og det byttede være helligt.
Le 27:10 He shall not alter it, nor change it, a good for a bad, or a bad for a good: and if he shall at all change beast for beast, then it and the exchange thereof shall be holy.
[3Mo 27:11 DK-KJV] Og hvis det er et urent dyr, af hvilket de ikke tilbyder et offer af til HERREN, da skal han præsentere dyret foran præsten:
Le 27:11 And if it be any unclean beast, of which they do not offer a sacrifice unto the LORD, then he shall present the beast before the priest:
[3Mo 27:12 DK-KJV] Og præsten skal sætte en pris på det, om det er godt eller dårligt; som du sætter en pris på det, som er præsten, sådant skal det være.
Le 27:12 And the priest shall value it, whether it be good or bad: as thou valuest it, who art the priest, so shall it be.
[3Mo 27:13 DK-KJV] Men hvis han overhovedet vil forløse det, da skal han lægge 1/5 del deraf til din vurdering.
Le 27:13 But if he will at all redeem it, then he shall add a fifth part thereof unto thy estimation.
[3Mo 27:14 DK-KJV] Og når en mand skal helliggøre sit hus til at være hellig overfor HERREN, da skal præsten vurdere det, om det er godt eller dårligt, som præsten skal vurdere det, sådant skal det stå.
Le 27:14 And when a man shall sanctify his house to be holy unto the LORD, then the priest shall estimate it, whether it be good or bad: as the priest shall estimate it, so shall it stand.
[3Mo 27:15 DK-KJV] Og hvis han der helliggjorde det vil forløse sit hus, da skal han lægge 1/5 del af pengene fra din vurdering dertil, og det skal være hans.
Le 27:15 And if he that sanctified it will redeem his house, then he shall add the fifth part of the money of thy estimation unto it, and it shall be his.
[3Mo 27:16 DK-KJV] Og hvis en mand skal helliggøre en del af en mark i hans besiddelse til HERREN, da skal din vurdering være efter dens sæd: en homer med bygsæd skal prissættes til 50 sølvshekler.
Le 27:16 And if a man shall sanctify unto the LORD some part of a field of his possession, then thy estimation shall be according to the seed thereof: an homer of barley seed shall be valued at fifty shekels of silver.
[3Mo 27:17 DK-KJV] Hvis han helliggør sin mark fra jubelåret, skal det stå i samsvar med din vurdering.
Le 27:17 If he sanctify his field from the year of jubile, according to thy estimation it shall stand.
[3Mo 27:18 DK-KJV] Men hvis han helliggør sin mark efter jubelåret, da skal præsten tilregne ham pengene efter de resterende år, lige til jubelåret, og det skal trækkes fra din vurdering.
Le 27:18 But if he sanctify his field after the jubile, then the priest shall reckon unto him the money according to the years that remain, even unto the year of the jubile, and it shall be abated from thy estimation.
[3Mo 27:19 DK-KJV] Og hvis han der helliggjorde marken på nogen måde vil forløse den, da skal præsten lægge 1/5 del af pengene fra din vurdering dertil, og det skal være ham forsikret.
Le 27:19 And if he that sanctified the field will in any wise redeem it, then he shall add the fifth part of the money of thy estimation unto it, and it shall be assured to him.
[3Mo 27:20 DK-KJV] Og hvis han ikke vil forløse marken, eller hvis han har solgt marken til en anden mand, skal den ikke forløses mere.
Le 27:20 And if he will not redeem the field, or if he have sold the field to another man, it shall not be redeemed any more.
[3Mo 27:21 DK-KJV] Men marken, når den går ud af jubelåret, skal være hellig overfor HERREN, som en helliget mark; dens besiddelse skal være præstens.
Le 27:21 But the field, when it goeth out in the jubile, shall be holy unto the LORD, as a field devoted; the possession thereof shall be the priest’s.
[3Mo 27:22 DK-KJV] Og hvis en mand helliggør en mark som han har købt overfor HERREN, som ikke er fra markerne fra hans besiddelse;
Le 27:22 And if a man sanctify unto the LORD a field which he hath bought, which is not of the fields of his possession;
[3Mo 27:23 DK-KJV] Da skal præsten tilregne ham værdien fra din vurdering, lige indtil jubelåret: og han skal give din vurdering i den dag, som en hellig ting overfor HERREN.
Le 27:23 Then the priest shall reckon unto him the worth of thy estimation, even unto the year of the jubile: and he shall give thine estimation in that day, as a holy thing unto the LORD.
[3Mo 27:24 DK-KJV] I jubelåret skal marken returneres til ham af hvem den var købt, ja til ham hvem besiddelsen af landet tilhørte.
Le 27:24 In the year of the jubile the field shall return unto him of whom it was bought, even to him to whom the possession of the land did belong.
[3Mo 27:25 DK-KJV] Og alle dine vurderinger skal være efter helligdomssheklen: 20 gerahs skal skeklen være.
Le 27:25 And all thy estimations shall be according to the shekel of the sanctuary: twenty gerahs shall be the shekel.
[3Mo 27:26 DK-KJV] Kun den førstefødte af dyrene, som skulle være HERRENs førstefødte, det skal intet menneske helliggøre, om det er okse, eller får: det er HERRENs.
Le 27:26 Only the firstling of the beasts, which should be the LORD’S firstling, no man shall sanctify it; whether it be ox, or sheep: it is the LORD’S.
[3Mo 27:27 DK-KJV] Og hvis det er af et urent dyr, da skal han forløse det i samsvar med din vurdering, og skal lægge 1/5 del af det dertil, eller hvis det ikke er forløst, da skal det bli’ solgt i samsvar med din vurdering.
Le 27:27 And if it be of an unclean beast, then he shall redeem it according to thine estimation, and shall add a fifth part of it thereto: or if it be not redeemed, then it shall be sold according to thy estimation.
[3Mo 27:28 DK-KJV] Til trods for det skal ingen helliget ting, som et menneske skal hellige til Herren af alt hvad han har, både af menneske og dyr, og fra marken i hans besiddelse, sælges eller forløses: enhver helliget ting er helligst for HERREN.
Le 27:28 Notwithstanding no devoted thing, that a man shall devote unto the LORD of all that he hath, both of man and beast, and of the field of his possession, shall be sold or redeemed: every devoted thing is most holy unto the LORD.
[3Mo 27:29 DK-KJV] Intet helliget, som skal være helliget af ​​mennesker, skal forløses; men skal med sikkerhed lide døden.
Le 27:29 None devoted, which shall be devoted of men, shall be redeemed; but shall surely be put to death.
[3Mo 27:30 DK-KJV] Og hele landets 10’ende, om det er sæden fra landet, eller frugten på træet, er HERRENs: det er helligt overfor HERREN.
Le 27:30 And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the LORD’S: it is holy unto the LORD.
[3Mo 27:31 DK-KJV] Og hvis en mand overhovedet vil forløse noget af sin 10’ende, skal han lægge 1/5 del dertil.
Le 27:31 And if a man will at all redeem ought of his tithes, he shall add thereto the fifth part thereof.
[3Mo 27:32 DK-KJV] Og angående 10’ende fra hjorden, eller flokken, ja af hvadsomhelst der passere under staven, den 10’ende skal være hellig overfor HERREN.
Le 27:32 And concerning the tithe of the herd, or of the flock, even of whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the LORD.
[3Mo 27:33 DK-KJV] Han skal ikke undersøge om det er godt eller dårligt, han skal heller ikke ændre det: og hvis han overhovedet ændrer det, da skal både det og det byttede være helligt ; det skal ikke forløses.
Le 27:33 He shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it: and if he change it at all, then both it and the change thereof shall be holy; it shall not be redeemed.
[3Mo 27:34 DK-KJV] Disse er befalingerne, som Herren befalede Moses for Israels børn på Sinaibjerget.
Le 27:34 These are the commandments, which the LORD commanded Moses for the children of Israel in mount Sinai.