Amos' bog - 9 Kapitler - Amos KJV 1769

Navnebetydning for Amos = Belastende

[Am 1:1 DK-KJV] Ordene fra Amos, som var blandt Tekoas hyrder, hvilket han så’ vedrørende Israel i Uzzias dage Judahs konge, og i Jeroboams dage Joas’ søn Israels konge, 2 år før jordskælvet.
Am 1:1 The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash king of Israel, two years before the earthquake.
[Am 1:2 DK-KJV] Og han sagde, HERREN vil brøle fra Zion, og ytre hans stemme fra Jerusalem; og hyrdernes boliger skal sørge, og Carmelbakkens top skal visne.
Am 1:2 And he said, The LORD will roar from Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the habitations of the shepherds shall mourn, and the top of Carmel shall wither.
[Am 1:3 DK-KJV] Dette siger HERREN; For Damaskus’ 3 overtrædelser, og for 4, vil jeg ikke fjerne dens straf; fordi de har tærsket Gilead med tærskeredskaber af jern:
Am 1:3 Thus saith the LORD; For three transgressions of Damascus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have threshed Gilead with threshing instruments of iron:
[Am 1:4 DK-KJV] Men jeg vil sende en ild ind i Hazaels hus, som skal fortære Ben-hadads paladser.
Am 1:4 But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces of Ben-hadad.
[Am 1:5 DK-KJV] Jeg vil også knække Damaskus’ bom, og afskære indbyggerne fra Avansletten, og ham der holder scepteret fra Edens hus: og Syriens folk skal gå ind i fangenskab til Kir, siger HERREN.
Am 1:5 I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the plain of Aven, and him that holdeth the sceptre from the house of Eden: and the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the LORD.
[Am 1:6 DK-KJV] Dette siger HERREN; For Gazas 3 overtrædelser, og for 4, vil jeg ikke fjerne dens straf; fordi de bortførte alle de tilfangetagne, for at forløse dem til Edom:
Am 1:6 Thus saith the LORD; For three transgressions of Gaza, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they carried away captive the whole captivity, to deliver them up to Edom:
[Am 1:7 DK-KJV] Men jeg vil sende en ild på Gazas mur, som skal fortære dens paladser.
Am 1:7 But I will send a fire on the wall of Gaza, which shall devour the palaces thereof:
[Am 1:8 DK-KJV] Og jeg vil fjerne indbyggerne fra Ashdod, og ham der holder scepteret fra Tyrus, og jeg vil vende min hånd imod Ekron: og resterne fra Filisterne skal gå til grunde, siger Herren GUD.
Am 1:8 And I will cut off the inhabitant from Ashdod, and him that holdeth the sceptre from Ashkelon, and I will turn mine hand against Ekron: and the remnant of the Philistines shall perish, saith the Lord GOD.
[Am 1:9 DK-KJV] Dette siger HERREN; For Tyrus’ 3 overtrædelser, og for 4, vil jeg ikke fjerne dens straf; fordi de udleverede alle de tilfangetagne til Edom, og ikke huskede på den broderlige pagt:
Am 1:9 Thus saith the LORD; For three transgressions of Tyrus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they delivered up the whole captivity to Edom, and remembered not the brotherly covenant:
[Am 1:10 DK-KJV] Men jeg vil sende en ild over Tyrus’ mur, som skal fortære dens paladser.
Am 1:10 But I will send a fire on the wall of Tyrus, which shall devour the palaces thereof.
[Am 1:11 DK-KJV] Dette siger HERREN; For Edoms 3 overtrædelser, og for 4, vil jeg ikke fjerne dens straf; fordi han forfulgte hans bror med sværdet, og ingen medlidenhed havde, og hans vrede bare blev ved og ved, og han holdt fast ved hans arrigskab for evigt:
Am 1:11 Thus saith the LORD; For three transgressions of Edom, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath for ever:
[Am 1:12 DK-KJV] Men jeg vil sende en ild over Teman, som skal fortære Bozaras paladser.
Am 1:12 But I will send a fire upon Teman, which shall devour the palaces of Bozrah.
[Am 1:13 DK-KJV] Dette siger HERREN; For Ammons børns 3 overtrædelser, og for 4, vil jeg ikke fjerne dens straf; fordi de sønderrev kvinderne med barn fra Gilead, så de måtte forstørre deres grænser:
Am 1:13 Thus saith the LORD; For three transgressions of the children of Ammon, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have ripped up the women with child of Gilead, that they might enlarge their border:
[Am 1:14 DK-KJV] Men jeg vil antænde en ild på Rabbas mur, og den skal fortære dens paladser, med råbende på kampens dag, med stormen på hvirvelvindens dag:
Am 1:14 But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palaces thereof, with shouting in the day of battle, with a tempest in the day of the whirlwind:
[Am 1:15 DK-KJV] Og deres konger skal gå ind i fangenskab, han og hans prinser samlet, siger HERREN.
Am 1:15 And their king shall go into captivity, he and his princes together, saith the LORD.
[Am 2:1 DK-KJV] Dette siger HERREN; For Moabs 3 overtrædelser, og for 4, vil jeg ikke fjerne dens straf; fordi de brændte Edoms konges knogler indtil kalk:
Am 2:1 Thus saith the LORD; For three transgressions of Moab, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he burned the bones of the king of Edom into lime:
[Am 2:2 DK-KJV] Men jeg vil sende en ild over Moab, og den skal fortære Kerioths paladser: og Moab skal dø med tumult, med råben, og med trumpet-lyden.
Am 2:2 But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kerioth: and Moab shall die with tumult, with shouting, and with the sound of the trumpet:
[Am 2:3 DK-KJV] Og jeg vil fjerne dommeren fra dens midte, og vil slå alle dens prinser ihjel med ham, siger HERREN.
Am 2:3 And I will cut off the judge from the midst thereof, and will slay all the princes thereof with him, saith the LORD.
[Am 2:4 DK-KJV] Dette siger HERREN; For Judahs 3 overtrædelser, og for 4, vil jeg ikke fjerne dens straf; fordi de har foragtet HERRENs lov, og ikke har holdt hans befalinger, og deres løgne får dem til at fejle, ligesom deres fædre har vandret:
Am 2:4 Thus saith the LORD; For three transgressions of Judah, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have despised the law of the LORD, and have not kept his commandments, and their lies caused them to err, after the which their fathers have walked:
[Am 2:5 DK-KJV] Men jeg vil sende en ild over Judah, og den skal fortære Jerusalems paladser.
Am 2:5 But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of Jerusalem.
[Am 2:6 DK-KJV] Dette siger HERREN; For Israels 3 overtrædelser, og for 4, vil jeg ikke fjerne dens straf; fordi de solgte den retskafne for sølv, og den fattige for et par sko;
Am 2:6 Thus saith the LORD; For three transgressions of Israel, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of shoes;
[Am 2:7 DK-KJV] Der tragter efter jordens støv på den fattiges hoved, og vender sig væk fra den sagtmodiges vej: og en mand og hans far vil gå indtil den samme pige, for at vanhellige mit hellige navn:
Am 2:7 That pant after the dust of the earth on the head of the poor, and turn aside the way of the meek: and a man and his father will go in unto the same maid, to profane my holy name:
[Am 2:8 DK-KJV] Og de lægger demselv ned på tøjet der var lagt i pant ved ethvert alter, og de drikker den fordømtes vin i deres guds hus.
Am 2:8 And they lay themselves down upon clothes laid to pledge by every altar, and they drink the wine of the condemned in the house of their god.
[Am 2:9 DK-KJV] Alligevel destruerede jeg Amoriterne foran dem, de som var lige så høje som cedertræerne, og han var stærk som egetræerne; alligevel destruerede jeg hans frugt ovenfra, og hans rødder nedenfra.
Am 2:9 Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oaks; yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath.
[Am 2:10 DK-KJV] Jeg bragte jer også op fra Egyptens land, og ledte jer gennem vildmarken i 40 år, for at besidde Amoriternes land.
Am 2:10 Also I brought you up from the land of Egypt, and led you forty years through the wilderness, to possess the land of the Amorite.
[Am 2:11 DK-KJV] Og jeg rejste nogle af jeres sønner op for at være profeter, og af jeres unge mænd for at være Nasiræere. Ja er det ikke således, Kæreste I Israels børn? siger HERREN.
Am 2:11 And I raised up of your sons for prophets, and of your young men for Nazarites. Is it not even thus, O ye children of Israel? saith the LORD.
[Am 2:12 DK-KJV] Men I gav Nasiræerene vin at drikke; og befalede profeterne, og siger, Profeter ikke.
Am 2:12 But ye gave the Nazarites wine to drink; and commanded the prophets, saying, Prophesy not.
[Am 2:13 DK-KJV] Læg mærke til, jeg er presset under jer, som en vogn er presset der er fuld af neg.
Am 2:13 Behold, I am pressed under you, as a cart is pressed that is full of sheaves.
[Am 2:14 DK-KJV] Derfor skal flugten ikke lykkes for den hurtige, og den stærke skal ikke forstærke sin styrke, den mægtige skal ej heller forløse sigselv:
Am 2:14 Therefore the flight shall perish from the swift, and the strong shall not strengthen his force, neither shall the mighty deliver himself:
[Am 2:15 DK-KJV] Han der håndtere flitsbuen skal ej heller stå; og han der er hurtig til fods skal ikke forløse sigselv: han der rider på hesten skal ej heller forløse sigselv.
Am 2:15 Neither shall he stand that handleth the bow; and he that is swift of foot shall not deliver himself: neither shall he that rideth the horse deliver himself.
[Am 2:16 DK-KJV] Og han der er modig blandt den mægtige skal flygte afsted nøgen i den dag, siger HERREN.
Am 2:16 And he that is courageous among the mighty shall flee away naked in that day, saith the LORD.
[Am 3:1 DK-KJV] Hør dette ord som HERREN har talt imod jer, Kæreste Israels børn, imod hele familien som jeg bragte op fra Egyptens land, som siger,
Am 3:1 Hear this word that the LORD hath spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying,
[Am 3:2 DK-KJV] Kun jer har jeg kendt af alle jordens familier; derfor vil jeg straffe jer for alle jeres fejltrin.
Am 3:2 You only have I known of all the families of the earth: therefore I will punish you for all your iniquities.
[Am 3:3 DK-KJV] Kan to gå sammen, medmindre de er blevet enige?
Am 3:3 Can two walk together, except they be agreed?
[Am 3:4 DK-KJV] Vil en løve brøle i skoven når han ikke har noget bytte? vil en ung løve råbe højt fra hulen hvis han ikke har fanget noget?
Am 3:4 Will a lion roar in the forest, when he hath no prey? will a young lion cry out of his den, if he have taken nothing?
[Am 3:5 DK-KJV] Kan en fugl falde i en fælde på jorden, hvor der ikke er nogen klapfælde for ham? skal en samle en fælde op fra jorden, når den overhovedet ikke har fanget noget?
Am 3:5 Can a bird fall in a snare upon the earth, where no gin is for him? shall one take up a snare from the earth, and have taken nothing at all?
[Am 3:6 DK-KJV] Skal der bli’ blæst i en trompet i byen, og folket ikke være bange? skal der være ondt i en by, og har HERREN ikke gjort det?
Am 3:6 Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? shall there be evil in a city, and the LORD hath not done it?
[Am 3:7 DK-KJV] Herren GUD vil med sikkerhed ikke gøre noget, men han afslører hans hemmelighed for hans tjenere profeterne.
Am 3:7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.
[Am 3:8 DK-KJV] Løven har brølet, hvem vil ikke frygte? Herren GUD har talt, hvem kan gøre andet end at profetere?
Am 3:8 The lion hath roared, who will not fear? the Lord GOD hath spoken, who can but prophesy?
[Am 3:9 DK-KJV] Offentliggør i paladserne ved Ashdod, og i paladserne i Egyptens land, og sig, Forsaml jerselv på Samarias bjerge, og læg mærke til de store tumulter i dens midte, og de undertrykte i dens midte.
Am 3:9 Publish in the palaces at Ashdod, and in the palaces in the land of Egypt, and say, Assemble yourselves upon the mountains of Samaria, and behold the great tumults in the midst thereof, and the oppressed in the midst thereof.
[Am 3:10 DK-KJV] For de kender ikke til at gøre rigtigt, siger HERREN, de som lægger vold og røvergods på lager i deres paladser.
Am 3:10 For they know not to do right, saith the LORD, who store up violence and robbery in their palaces.
[Am 3:11 DK-KJV] Derfor siger Herren GUD således; Ja der skal være en modstander rundt omkring landet; og han skal gøre dig svag, og dine paladser skal bli’ plyndret.
Am 3:11 Therefore thus saith the Lord GOD; An adversary there shall be even round about the land; and he shall bring down thy strength from thee, and thy palaces shall be spoiled.
[Am 3:12 DK-KJV] Dette siger HERREN; Som hyrden tager to ben ud af løvens mund, eller et stykke af et øre; sådant skal Israels børn bli’ fjernet der bor i Samaria på hjørnet af en seng, og i Damaskus på en sofa.
Am 3:12 Thus saith the LORD; As the shepherd taketh out of the mouth of the lion two legs, or a piece of an ear; so shall the children of Israel be taken out that dwell in Samaria in the corner of a bed, and in Damascus in a couch.
[Am 3:13 DK-KJV] Hør I, og vidn i Jacobs hus, siger Herren GUD, hærskarers Gud,
Am 3:13 Hear ye, and testify in the house of Jacob, saith the Lord GOD, the God of hosts,
[Am 3:14 DK-KJV] At på dagen hvor jeg skal besøge Israels overtrædelser mod ham vil jeg også besøge Beth-els altre: og alterets horn skal bli’ afskåret, og falde til jorden.
Am 3:14 That in the day that I shall visit the transgressions of Israel upon him I will also visit the altars of Beth-el: and the horns of the altar shall be cut off, and fall to the ground.
[Am 3:15 DK-KJV] Og jeg vil slå vinterhuset med sommerhuset; og elfenbenshusene skal gå tabt, og de store huse skal få en ende, siger HERREN.
Am 3:15 And I will smite the winter house with the summer house; and the houses of ivory shall perish, and the great houses shall have an end, saith the LORD.
[Am 4:1 DK-KJV] Hør dette ord, I Bashan-kø’er, der er på Samaria-bjerget, som undertrykker den fattige, som forbander den trængende, som siger til deres mestre, Ta’ noget med jer, og lad os drikke.
Am 4:1 Hear this word, ye kine of Bashan, that are in the mountain of Samaria, which oppress the poor, which crush the needy, which say to their masters, Bring, and let us drink.
[Am 4:2 DK-KJV] Herren GUD har svoret ved hans hellighed, at, se, den dag skal kommer over jer, hvor han vil fjerne jer med kroge, og jeres efterslægt med fiskekroge.
Am 4:2 The Lord GOD hath sworn by his holiness, that, lo, the days shall come upon you, that he will take you away with hooks, and your posterity with fishhooks.
[Am 4:3 DK-KJV] Og I skal gå ud via brudene, hver ko via det der er foran hende; og I skal kaste dem ind i paladset, siger HERREN.
Am 4:3 And ye shall go out at the breaches, every cow at that which is before her; and ye shall cast them into the palace, saith the LORD.
[Am 4:4 DK-KJV] Kom til Beth-el, og overtræd; gør overtrædelsen større ved Gilgal; og bring jeres ofre hver morgen, og jeres 10’ne efter 3 år:
Am 4:4 Come to Beth-el, and transgress; at Gilgal multiply transgression; and bring your sacrifices every morning, and your tithes after three years:
[Am 4:5 DK-KJV] Og tilbyd et offer af taksigelsesbøn med surdej, og proklamer og offentliggør de frie offergaver: for dette ligner jer, Kæreste Israels børn, siger Herren GUD.
Am 4:5 And offer a sacrifice of thanksgiving with leaven, and proclaim and publish the free offerings: for this liketh you, O ye children of Israel, saith the Lord GOD.
[Am 4:6 DK-KJV] Og jeg har givet jer rene tænder i alle jeres byer, og mangel på brød i alle jeres steder: men alligevel er I ikke vendt tilbage til mig, siger HERREN.
Am 4:6 And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of bread in all your places: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
[Am 4:7 DK-KJV] Og jeg har også holdt regnen tilbage fra jer, da der stadig var 3 måneder til høst: og jeg fik det til at regne på én by, og fik det til ikke at regne på en anden by: det regnede på ét stykke, og stykket hvorpå det regnede visnede ikke.
Am 4:7 And also I have withholden the rain from you, when there were yet three months to the harvest: and I caused it to rain upon one city, and caused it not to rain upon another city: one piece was rained upon, and the piece whereupon it rained not withered.
[Am 4:8 DK-KJV] Sådant vandrede 2 eller 3 byer til 1 by, for at drikke vand; men de blev ikke tilfredsstillet: men alligevel er I ikke vendt tilbage til mig, siger HERREN.
Am 4:8 So two or three cities wandered unto one city, to drink water; but they were not satisfied: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
[Am 4:9 DK-KJV] Jeg har slået jer med sprængning og meldug: da jeres haver og jeres vinmarker og jeres figentræer og jeres oliventræer voksede, fortærede palmelarven dem: men alligevel er I ikke vendt tilbage til mig, siger HERREN.
Am 4:9 I have smitten you with blasting and mildew: when your gardens and your vineyards and your fig trees and your olive trees increased, the palmerworm devoured them: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
[Am 4:10 DK-KJV] Jeg har ligesom i Egypten sendt pestilensen blandt jer; jeres unge mænd har jeg dræbt med sværdet, og har fjernet jeres heste; og jeg har fået stanken fra jeres lejre til at komme op i jeres næsebor: men alligevel er I ikke vendt tilbage til mig, siger HERREN.
Am 4:10 I have sent among you the pestilence after the manner of Egypt: your young men have I slain with the sword, and have taken away your horses; and I have made the stink of your camps to come up unto your nostrils: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
[Am 4:11 DK-KJV] Jeg har væltet nogle af jer, som Gud væltede Sodoma og Gomorra, og I var som en fakkel hevet ud af afbrændingen: men alligevel er I ikke vendt tilbage til mig, siger HERREN.
Am 4:11 I have overthrown some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and ye were as a firebrand plucked out of the burning: yet have ye not returned unto me, saith the LORD.
[Am 4:12 DK-KJV] Derfor vil jeg gøre dette mod dig, Kæreste Israel: og fordi jeg vil gøre dette mod dig, forbered dig på at møde din Gud, Kæreste Israel.
Am 4:12 Therefore thus will I do unto thee, O Israel: and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel.
[Am 4:13 DK-KJV] For, se, han der formede bjergene, og skabte vinden, og kundgør for manden hvad hans tanker er, som gør morgenen mørk, og træder på jordens høje steder, HERREN, hærskarers Gud, er hans navn.
Am 4:13 For, lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto man what is his thought, that maketh the morning darkness, and treadeth upon the high places of the earth, The LORD, The God of hosts, is his name.
[Am 5:1 DK-KJV] Hør I dette ord som jeg tager op imod jer, ja en klagesang, Kæreste Israels hus.
Am 5:1 Hear ye this word which I take up against you, even a lamentation, O house of Israel.
[Am 5:2 DK-KJV] Israels jomfru er faldet; hun skal ikke rejse sig mere: hun er svigtet i hendes land; der er ingen til at rejse hende op.
Am 5:2 The virgin of Israel is fallen; she shall no more rise: she is forsaken upon her land; there is none to raise her up.
[Am 5:3 DK-KJV] For dette siger Herren GUD; Den by der gik ud med 1.000 skal efterlade 100, og den der gik ud med 100, skal efterlade 10, til Israels hus.
Am 5:3 For thus saith the Lord GOD; The city that went out by a thousand shall leave an hundred, and that which went forth by an hundred shall leave ten, to the house of Israel.
[Am 5:4 DK-KJV] For dette siger HERREN til Israels hus, Søg I efter mig, og I skal leve:
Am 5:4 For thus saith the LORD unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live:
[Am 5:5 DK-KJV] Men søg ikke efter Beth-el, gå heller ikke ind i Gilgal, og gå ikke over til Beer-sheba: for Gilgal skal med sikkerhed gå ind i fangenskab, og Beth-el skal bli’ til intet.
Am 5:5 But seek not Beth-el, nor enter into Gilgal, and pass not to Beer-sheba: for Gilgal shall surely go into captivity, and Beth-el shall come to nought.
[Am 5:6 DK-KJV] Søg efter HERREN, og I skal leve; for ikke at han bryder ud som en ild i Josephs hus, og fortærer det, og der er ingen til at slukke den i Beth-el.
Am 5:6 Seek the LORD, and ye shall live; lest he break out like fire in the house of Joseph, and devour it, and there be none to quench it in Beth-el.
[Am 5:7 DK-KJV] I som vender dom til malurt, og efterlader retfærdighed på jorden,
Am 5:7 Ye who turn judgment to wormwood, and leave off righteousness in the earth,
[Am 5:8 DK-KJV] Søg efter ham der laver de 7 stjerner og Orion, og vender dødens skygge indtil morgenen, og laver den dag mørk med nat: der kalder på havets vandmasser, og hælder dem ud over jordens overflade: HERREN er hans navn:
Am 5:8 Seek him that maketh the seven stars and Orion, and turneth the shadow of death into the morning, and maketh the day dark with night: that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The LORD is his name:
[Am 5:9 DK-KJV] Der styrker de plyndrede imod den stærke, sådant at de plyndrede skal komme op imod fæstningen.
Am 5:9 That strengtheneth the spoiled against the strong, so that the spoiled shall come against the fortress.
[Am 5:10 DK-KJV] De hader ham der irettesætter i porten, og de afskyr ham der taler oprigtigt.
Am 5:10 They hate him that rebuketh in the gate, and they abhor him that speaketh uprightly.
[Am 5:11 DK-KJV] Eftersom jeres undertrykkelse derfor er over den fattige, og I tager hvedebyrder fra ham: I har bygget huse af udhuggede sten, men I skal ikke bo i dem; I har plantet behagelige vinmarker, men I skal ikke drikke vin fra dem.
Am 5:11 Forasmuch therefore as your treading is upon the poor, and ye take from him burdens of wheat: ye have built houses of hewn stone, but ye shall not dwell in them; ye have planted pleasant vineyards, but ye shall not drink wine of them.
[Am 5:12 DK-KJV] For jeg kender til jeres mangfoldige overtrædelser og jeres mægtige synder: de plager den retfærdige, de tager imod en bestikkelse, og de vender sig væk fra den fattiges rettigheder i porten.
Am 5:12 For I know your manifold transgressions and your mighty sins: they afflict the just, they take a bribe, and they turn aside the poor in the gate from their right.
[Am 5:13 DK-KJV] Derfor skal den forstandige være stille på det tidspunkt; for det er en ond tid.
Am 5:13 Therefore the prudent shall keep silence in that time; for it is an evil time.
[Am 5:14 DK-KJV] Søg efter det gode, og ikke det onde, så I må leve: og sådant skal HERREN, hærskarers Gud, være med jer, som I har talt.
Am 5:14 Seek good, and not evil, that ye may live: and so the LORD, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken.
[Am 5:15 DK-KJV] Had det onde, og elsk det gode, og fastsæt dom i porten: det kan være at hærskarers Gud HERREN vil være nådig overfor Josephs rest.
Am 5:15 Hate the evil, and love the good, and establish judgment in the gate: it may be that the LORD God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph.
[Am 5:16 DK-KJV] Derfor siger HERREN, hærskarers Gud, Herren, dette: Der skal være vrælen på alle gader; og de skal sige på alle hovedvejene, Arme jer! arme jer! og de skal kalde landmanden til sorg, og sådanne som er øvet i klagesang til vrælen.
Am 5:16 Therefore the LORD, the God of hosts, the Lord, saith thus; Wailing shall be in all streets; and they shall say in all the highways, Alas! alas! and they shall call the husbandman to mourning, and such as are skilful of lamentation to wailing.
[Am 5:17 DK-KJV] Og på alle vinmarker skal der være vrælen: for jeg passerer igennem dig, siger HERREN.
Am 5:17 And in all vineyards shall be wailing: for I will pass through thee, saith the LORD.
[Am 5:18 DK-KJV] Arme jer der foragter HERRENs dag! hvilket formål har den for jer? HERRENs dag er mørke, og ikke lys.
Am 5:18 Woe unto you that desire the day of the LORD! to what end is it for you? the day of the LORD is darkness, and not light.
[Am 5:19 DK-KJV] Som hvis en mand flygtede fra en løve, og en bjørn mødte ham; eller gik ind i huset, og lænede hans hånd op mod muren, og en slange bed ham.
Am 5:19 As if a man did flee from a lion, and a bear met him; or went into the house, and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him.
[Am 5:20 DK-KJV] Skal ikke HERRENs dag være mørke, og ikke lys? ja meget mørk, og ingen glans i den?
Am 5:20 Shall not the day of the LORD be darkness, and not light? even very dark, and no brightness in it?
[Am 5:21 DK-KJV] Jeg hader, jeg foragter jeres festdage, og jeg vil ikke dufte i jeres højtidelige forsamlinger.
Am 5:21 I hate, I despise your feast days, and I will not smell in your solemn assemblies.
[Am 5:22 DK-KJV] Selvom I tilbyder jeres brændoffergaver og jeres madoffergaver, vil jeg ikke acceptere dem: jeg vil heller ikke værdsætte fredsoffergaver fra jeres fede dyr.
Am 5:22 Though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them: neither will I regard the peace offerings of your fat beasts.
[Am 5:23 DK-KJV] Fjern du larmen fra dine sange fra mig; for jeg vil ikke høre melodien fra dine violiner.
Am 5:23 Take thou away from me the noise of thy songs; for I will not hear the melody of thy viols.
[Am 5:24 DK-KJV] Men lad dom løbe ned som vandet, og retfærdighed som en mægtig strøm.
Am 5:24 But let judgment run down as waters, and righteousness as a mighty stream.
[Am 5:25 DK-KJV] Har I tilbudt ofre og offergaver til mig 40 år i vildmarken, Kæreste Israels hus?
Am 5:25 Have ye offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness forty years, O house of Israel?
[Am 5:26 DK-KJV] Men I har båret tabernaklet af jeres Moloch og Chiun jeres figurer, stjernen af jeres gud, som I lavede til jerselv.
Am 5:26 But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images, the star of your god, which ye made to yourselves.
[Am 5:27 DK-KJV] Derfor vil jeg være årsag til at I går ind i fangenskab på den anden side af Damaskus, siger HERREN, hvis navn er hærskarers Gud
Am 5:27 Therefore will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the LORD, whose name is The God of hosts.
[Am 6:1 DK-KJV] Arme dem som har det roligt i Zion, og har tillid til Samariabjerget, som er navngivet leder for nationerne, til hvem Israels hus kom!
Am 6:1 Woe to them that are at ease in Zion, and trust in the mountain of Samaria, which are named chief of the nations, to whom the house of Israel came!
[Am 6:2 DK-KJV] Gå I videre til Calneh, og se; Og gå I derfra til Hamath den store: gå så ned til Filisternes Gath: er de bedre end disse kongeriger? eller deres grænse større end jeres grænse?
Am 6:2 Pass ye unto Calneh, and see; and from thence go ye to Hamath the great: then go down to Gath of the Philistines: be they better than these kingdoms? or their border greater than your border?
[Am 6:3 DK-KJV] I som lægger den onde dag langt væk, og får voldssædet til at komme nær;
Am 6:3 Ye that put far away the evil day, and cause the seat of violence to come near;
[Am 6:4 DK-KJV] Der ligger på elfenbenssenge, og strækker demselv på deres sofaer, og spiser lammene fra hjorden, og kalvene fra staldens midte;
Am 6:4 That lie upon beds of ivory, and stretch themselves upon their couches, and eat the lambs out of the flock, and the calves out of the midst of the stall;
[Am 6:5 DK-KJV] Der kvidre til lyden af violinen, og opfinder musikinstrumenter til demselv, som David;
Am 6:5 That chant to the sound of the viol, and invent to themselves instruments of musick, like David;
[Am 6:6 DK-KJV] Der drikker vin i skåle, og salver demselv med de vigtigste salver; men de er ikke bedrøvede over Josephs lidelse.
Am 6:6 That drink wine in bowls, and anoint themselves with the chief ointments: but they are not grieved for the affliction of Joseph.
[Am 6:7 DK-KJV] Derfor skal de nu gå i fangenskab med de første der går i fangenskab, og banketten for dem der strækker demselv skal bli’ fjernet.
Am 6:7 Therefore now shall they go captive with the first that go captive, and the banquet of them that stretched themselves shall be removed.
[Am 6:8 DK-KJV] Herren GUD har svoret via hamselv, siger HERREN hærskarers Gud, Jeg afskyr Jacobs fortræffelighed, og hader hans paladser; derfor vil jeg overgive byen med alt hvad der er derinde.
Am 6:8 The Lord GOD hath sworn by himself, saith the LORD the God of hosts, I abhor the excellency of Jacob, and hate his palaces: therefore will I deliver up the city with all that is therein.
[Am 6:9 DK-KJV] Og det skal komme til at ske, hvis der er 10 mænd tilbage i et hus, at de skal dø.
Am 6:9 And it shall come to pass, if there remain ten men in one house, that they shall die.
[Am 6:10 DK-KJV] Og en mands onkel skal tage ham op, og han der brænder ham, for at bringe knoglerne ud af huset, og skal sige til ham der er ved siden af ​​huset, Er der stadig nogen hos dig? og han skal sige, Nej. Så skal han sige: Var din tunge: for vi må ikke nævne HERRENs navn.
Am 6:10 And a man’s uncle shall take him up, and he that burneth him, to bring out the bones out of the house, and shall say unto him that is by the sides of the house, Is there yet any with thee? and he shall say, No. Then shall he say, Hold thy tongue: for we may not make mention of the name of the LORD.
[Am 6:11 DK-KJV] For, læg mærke til, HERREN befaler, og han vil slå det store hus med brud, og det lille hus med sprækker.
Am 6:11 For, behold, the LORD commandeth, and he will smite the great house with breaches, and the little house with clefts.
[Am 6:12 DK-KJV] Skal heste løbe på klippen? vil en pløje med okser der? for I har forvandlet dom indtil galle, og retfærdighedens frugt til skarntyde. (skarntyde = symptomer på akut forgiftning)
Am 6:12 Shall horses run upon the rock? will one plow there with oxen? for ye have turned judgment into gall, and the fruit of righteousness into hemlock:
[Am 6:13 DK-KJV] I som glæder jer over ting som intet er, som siger: Har vi ikke taget hornene til os ved vores egen styrke?
Am 6:13 Ye which rejoice in a thing of nought, which say, Have we not taken to us horns by our own strength?
[Am 6:14 DK-KJV] Men, læg mærke til, Jeg vil rejse en nation op imod jer, Kæreste Israels hus, siger HERREN hærskarers Gud; og de skal plage jer fra indgangen til Hemath til floden på vildmarken.
Am 6:14 But, behold, I will raise up against you a nation, O house of Israel, saith the LORD the God of hosts; and they shall afflict you from the entering in of Hemath unto the river of the wilderness.
[Am 7:1 DK-KJV] Dette har Herren GUD vist til mig; og, læg mærke til, han formede græsshopper i begyndelsen da den sidste vækst sprang ud; og, se, det var den sidste vækst efter kongens græsslåninger.
Am 7:1 Thus hath the Lord GOD shewed unto me; and, behold, he formed grasshoppers in the beginning of the shooting up of the latter growth; and, lo, it was the latter growth after the king’s mowings.
[Am 7:2 DK-KJV] Og det skete, at da de var færdige med at spise græsset i landet, da sagde jeg, Kæreste Herre GUD, tilgiv, jeg bønfalder dig: ved hvem skal Jacob rejse sig? for han er lille.
Am 7:2 And it came to pass, that when they had made an end of eating the grass of the land, then I said, O Lord GOD, forgive, I beseech thee: by whom shall Jacob arise? for he is small.
[Am 7:3 DK-KJV] HERREN omvendte sig på grund af dette: Det skal ikke ske, siger HERREN.
Am 7:3 The LORD repented for this: It shall not be, saith the LORD.
[Am 7:4 DK-KJV] Dette har Herren GUD vist til mig; og, læg mærke til, Herren GUD kaldte til at stride med ild, og den fortærede det store dyb, og spiste en del op.
Am 7:4 Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and, behold, the Lord GOD called to contend by fire, and it devoured the great deep, and did eat up a part.
[Am 7:5 DK-KJV] Da sagde jeg, Kæreste Herre GUD, stop, jeg bønfalder dig: ved hvem skal Jacob rejse sig? for han er lille.
Am 7:5 Then said I, O Lord GOD, cease, I beseech thee: by whom shall Jacob arise? for he is small.
[Am 7:6 DK-KJV] HERREN omvendte sig på grund af dette: Også dette skal ikke ske, siger Herren GUD.
Am 7:6 The LORD repented for this: This also shall not be, saith the Lord GOD.
[Am 7:7 DK-KJV] Dette viste han mig; og læg mærke til, Herren stod på en mur lavet via en lodsnor, med en lodsnor i hans hånd.
Am 7:7 Thus he shewed me: and, behold, the Lord stood upon a wall made by a plumbline, with a plumbline in his hand.
[Am 7:8 DK-KJV] Og HERREN sagde til mig, Amos, hvad ser du? Og jeg sagde: En lodsnor. Så sagde Herren, Læg mærke til, jeg vil sætte en lodsnor i mit folk Israels midte: Jeg vil ikke længere gå forbi dem igen:
Am 7:8 And the LORD said unto me, Amos, what seest thou? And I said, A plumbline. Then said the Lord, Behold, I will set a plumbline in the midst of my people Israel: I will not again pass by them any more:
[Am 7:9 DK-KJV] Og Isaks høje steder skal være øde, og Israels helligdomme skal ødelægges; og jeg vil rejse mig imod Jeroboams hus med sværdet.
Am 7:9 And the high places of Isaac shall be desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste; and I will rise against the house of Jeroboam with the sword.
[Am 7:10 DK-KJV] Da sendte Amaziah præsten i Beth-el bud efter Israels konge Jeroboam, og siger, Amos har konspireret imod dig i Israels hus’ midte: Landet er ikke i stand til at bære alle hans ord.
Am 7:10 Then Amaziah the priest of Beth-el sent to Jeroboam king of Israel, saying, Amos hath conspired against thee in the midst of the house of Israel: the land is not able to bear all his words.
[Am 7:11 DK-KJV] For dette siger Amos, Jeroboam skal dø ved sværdet, og Israel skal helt sikkert bli’ ført i fangenskab ud af deres eget land.
Am 7:11 For thus Amos saith, Jeroboam shall die by the sword, and Israel shall surely be led away captive out of their own land.
[Am 7:12 DK-KJV] Også sagde Amaziah til Amos, Kæreste du seer, gå, flyg du bort ind i Judahs land, og spis brød der, og profeter der:
Am 7:12 Also Amaziah said unto Amos, O thou seer, go, flee thee away into the land of Judah, and there eat bread, and prophesy there:
[Am 7:13 DK-KJV] Men profeter du ikke længere i Beth-el igen: for det er kongens kapel, og det er kongens domstol.
Am 7:13 But prophesy not again any more at Beth-el: for it is the king’s chapel, and it is the king’s court.
[Am 7:14 DK-KJV] Da svarede Amos, og sagde til Amaziah, Jeg var ingen profet, jeg var heller ikke en profets søn; men jeg var en hyrde, og en samler af morbærfigentræets frugt:
Am 7:14 Then answered Amos, and said to Amaziah, I was no prophet, neither was I a prophet’s son; but I was an herdman, and a gatherer of sycomore fruit:
[Am 7:15 DK-KJV] Og HERREN tog mig da jeg fulgte hjorden, og HERREN sagde til mig, Gå, profeter til mit folk Israel.
Am 7:15 And the LORD took me as I followed the flock, and the LORD said unto me, Go, prophesy unto my people Israel.
[Am 7:16 DK-KJV] Hør du nu derfor HERRENs ord: Du siger: Profeter ikke imod Israel, og lad ikke dit ord falde imod Isaks hus.
Am 7:16 Now therefore hear thou the word of the LORD: Thou sayest, Prophesy not against Israel, and drop not thy word against the house of Isaac.
[Am 7:17 DK-KJV] Derfor siger HERREN dette; Din hustru skal være en skøge i byen, og dine sønner og dine døtre skal falde ved sværdet, og dit land skal deles efter linje; og du skal dø i et forurenet land: og Israel skal helt sikkert gå ind i fangenskab ud af hans land.
Am 7:17 Therefore thus saith the LORD; Thy wife shall be an harlot in the city, and thy sons and thy daughters shall fall by the sword, and thy land shall be divided by line; and thou shalt die in a polluted land: and Israel shall surely go into captivity forth of his land.
[Am 8:1 DK-KJV] Dette har Herren GUD vist til mig: og læg mærke til en kurv med sommerfrugt.
Am 8:1 Thus hath the Lord GOD shewed unto me: and behold a basket of summer fruit.
[Am 8:2 DK-KJV] Og han sagde, Amos, hvad ser du? Og jeg sagde, En kurv med sommerfrugt. Så sagde HERREN til mig, Enden er kommet over mit folk Israel; jeg vil ikke længere gå forbi dem igen.
Am 8:2 And he said, Amos, what seest thou? And I said, A basket of summer fruit. Then said the LORD unto me, The end is come upon my people of Israel; I will not again pass by them any more.
[Am 8:3 DK-KJV] Og sangene fra templet skal være hylen i den dag, siger Herren GUD: Der skal være mange døde kroppe overalt; de skal kaste dem ud med tavshed.
Am 8:3 And the songs of the temple shall be howlings in that day, saith the Lord GOD: there shall be many dead bodies in every place; they shall cast them forth with silence.
[Am 8:4 DK-KJV] Hør dette, Kæreste I som opsluger den trængende, ja for at få den fattige til at fejle i landet,
Am 8:4 Hear this, O ye that swallow up the needy, even to make the poor of the land to fail,
[Am 8:5 DK-KJV] Og siger, hvornår vil den nye måne være væk, så vi må sælge majs? og sabbatten, så vi må sætte hvede frem, ved at gøre ephah-målet lille, og den Israelsk-shekel stor, og forfalske vægten via bedrag?
Am 8:5 Saying, When will the new moon be gone, that we may sell corn? and the sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great, and falsifying the balances by deceit?
[Am 8:6 DK-KJV] Så vi må købe den fattige for sølv, og den trængende for et par sko; ja, og sælge den dårlige hvede?
Am 8:6 That we may buy the poor for silver, and the needy for a pair of shoes; yea, and sell the refuse of the wheat?
[Am 8:7 DK-KJV] HERREN har svoret via Jacobs fortræffelighed, Jeg vil med sikkerhed aldrig glemme nogle af deres gerninger.
Am 8:7 The LORD hath sworn by the excellency of Jacob, Surely I will never forget any of their works.
[Am 8:8 DK-KJV] Skal landet ikke ryste på grund af dette, og enhver sørge der bor derinde? og det skal stige helt op som en oversvømmelse; og det skal bli’ kastet ud og druknet, som ved Egyptens oversvømmelse.
Am 8:8 Shall not the land tremble for this, and every one mourn that dwelleth therein? and it shall rise up wholly as a flood; and it shall be cast out and drowned, as by the flood of Egypt.
[Am 8:9 DK-KJV] Og det skal komme til at ske i den dag, siger Herren GUD, at jeg vil få solen til at gå ned ved middagstid, og formørke jorden i den klare dag:
Am 8:9 And it shall come to pass in that day, saith the Lord GOD, that I will cause the sun to go down at noon, and I will darken the earth in the clear day:
[Am 8:10 DK-KJV] Og jeg vil vende dine fester indtil sorg, og alle jeres sange indtil klagesang; og jeg vil bringe sækkelærred op på alle lænder, og skaldethed på ethvert hoved; og jeg vil gøre den som sorgen over den eneste søn, og dens afslutning som en bitter dag.
Am 8:10 And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation; and I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head; and I will make it as the mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day.
[Am 8:11 DK-KJV] Læg mærke til, den dag kommer, siger Herren GUD, at jeg vil sende en hungersnød i landet, ikke en hungersnød efter brød, heller ikke en tørst efter vand, men efter at høre HERRENs ord:
Am 8:11 Behold, the days come, saith the Lord GOD, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the LORD:
[Am 8:12 DK-KJV] Og de skal vandre fra hav til hav, og fra norden lige til østen, de skal løbe frem og tilbage for at søge efter HERRENS ord, og skal ikke finde det.
Am 8:12 And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it.
[Am 8:13 DK-KJV] I den dag skal de smukke jomfruer og unge mænd besvime af tørst.
Am 8:13 In that day shall the fair virgins and young men faint for thirst.
[Am 8:14 DK-KJV] De der sværger via Samarias synd, og siger, Din gud, Kæreste Dan, lever; og, Beer-shebas måde lever; ja de skal falde, og aldrig rejse sig op igen.
Am 8:14 They that swear by the sin of Samaria, and say, Thy god, O Dan, liveth; and, The manner of Beer-sheba liveth; even they shall fall, and never rise up again.
[Am 9:1 DK-KJV] Jeg så Herren stående på alteret: og han sagde: Slå dørens overligger, så stolperne må ryste: og skær dem i hovedet, alle sammen; og jeg vil dræbe den sidste af dem med sværdet: Han der flygter fra dem skal ikke flygte væk, og han der undslipper af dem skal ikke bli’ forløst.
Am 9:1 I saw the Lord standing upon the altar: and he said, Smite the lintel of the door, that the posts may shake: and cut them in the head, all of them; and I will slay the last of them with the sword: he that fleeth of them shall not flee away, and he that escapeth of them shall not be delivered.
[Am 9:2 DK-KJV] Selvom de graver ind i helvede, skal min hånd tage dem derfra; selvom de klatrer op til himlen, vil jeg bringe dem ned derfra:
Am 9:2 Though they dig into hell, thence shall mine hand take them; though they climb up to heaven, thence will I bring them down:
[Am 9:3 DK-KJV] Og selvom de gemmer demselv på toppen af ​​Carmel-bjerget, vil jeg søge efter og fjerne dem derfra; og selvom de er skjult for mit syn på ​​havets bund, vil jeg befale slangen, og han skal bide dem:
Am 9:3 And though they hide themselves in the top of Carmel, I will search and take them out thence; and though they be hid from my sight in the bottom of the sea, thence will I command the serpent, and he shall bite them:
[Am 9:4 DK-KJV] Og selvom de går ind i fangenskab foran deres fjender, vil jeg derfra befale sværdet, og det skal dræbe dem: og jeg vil rette mine øjne mod dem for ondt og ikke for godt.
Am 9:4 And though they go into captivity before their enemies, thence will I command the sword, and it shall slay them: and I will set mine eyes upon them for evil, and not for good.
[Am 9:5 DK-KJV] Og hærskarers GUD Herren, er han der rører ved landet, og det skal smelte, og alle der bor derinde skal sørge: og det skal rejse sig helt op som en oversvømmelse; og skal bli’ druknet, som ved Egyptens oversvømmelse.
Am 9:5 And the Lord GOD of hosts is he that toucheth the land, and it shall melt, and all that dwell therein shall mourn: and it shall rise up wholly like a flood; and shall be drowned, as by the flood of Egypt.
[Am 9:6 DK-KJV] Det er han der bygger hans historier i himlen, og har grundlagt hans troppe på jorden; han der kalder på havets vandmasser, og hælder dem ud over jordens overflade: HERREN er hans navn.
Am 9:6 It is he that buildeth his stories in the heaven, and hath founded his troop in the earth; he that calleth for the waters of the sea, and poureth them out upon the face of the earth: The LORD is his name.
[Am 9:7 DK-KJV] Er I ikke som Etiopieres børn for mig, Kæreste Israels børn? siger HERREN. Har jeg ikke bragt Israel op fra Egyptens land? og Filistrene fra Caphtor, og Syrerne fra Kir?
Am 9:7 Are ye not as children of the Ethiopians unto me, O children of Israel? saith the LORD. Have not I brought up Israel out of the land of Egypt? and the Philistines from Caphtor, and the Syrians from Kir?
[Am 9:8 DK-KJV] Læg mærke til, Herren GUDs øjne er over det syndfulde kongerige, og jeg vil destruere det fra jordens overflade; med undtagelse af at jeg ikke fuldstændigt vil ødelægge Jacobs hus, siger HERREN.
Am 9:8 Behold, the eyes of the Lord GOD are upon the sinful kingdom, and I will destroy it from off the face of the earth; saving that I will not utterly destroy the house of Jacob, saith the LORD.
[Am 9:9 DK-KJV] For, se, jeg vil befale, og jeg vil sigte Israels hus blandt alle nationer, ligesom korn er sigtet i en sigte, alligevel skal den mindste frøkerne ikke falde på jorden.
Am 9:9 For, lo, I will command, and I will sift the house of Israel among all nations, like as corn is sifted in a sieve, yet shall not the least grain fall upon the earth.
[Am 9:10 DK-KJV] Alle synderne fra mit folk skal dø ved sværdet, der siger: Det onde skal ikke overvælde heller ikke møde os.
Am 9:10 All the sinners of my people shall die by the sword, which say, The evil shall not overtake nor prevent us.
[Am 9:11 DK-KJV] I den dag vil jeg rejse Davids tabernakel op der er faldet, og lukke brudene derfra; og jeg vil rejse hans ruiner op, og jeg vil bygge det som i gamle dage:
Am 9:11 In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen, and close up the breaches thereof; and I will raise up his ruins, and I will build it as in the days of old:
[Am 9:12 DK-KJV] Så de må besidde resterne af Edom, og af alle hedningerne, som er kaldet ved mit navn, siger HERREN der gør dette.
Am 9:12 That they may possess the remnant of Edom, and of all the heathen, which are called by my name, saith the LORD that doeth this.
[Am 9:13 DK-KJV] Læg mærke til, de dage kommer, siger HERREN, hvor pløjmanden skal overvælde høstarbejderen, og den der træder druer ham der sår sæd; og bjergene skal lade sød vin falde, og alle bakkerne skal smelte.
Am 9:13 Behold, the days come, saith the LORD, that the plowman shall overtake the reaper, and the treader of grapes him that soweth seed; and the mountains shall drop sweet wine, and all the hills shall melt.
[Am 9:14 DK-KJV] Og jeg vil bringe mit tilfangetagne Israelske folk tilbage, og de skal bygge de ødelagte byer, og bebo dem; og de skal plante vinmarker, og drikke dens vin; de skal også lave haver, og spise frugten fra dem.
Am 9:14 And I will bring again the captivity of my people of Israel, and they shall build the waste cities, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and drink the wine thereof; they shall also make gardens, and eat the fruit of them.
[Am 9:15 DK-KJV] Og jeg vil plante dem i deres land, og de skal ikke mere bli’ trukket op ud af deres land, som jeg har givet dem, siger HERREN din Gud. 
Am 9:15 And I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up out of their land which I have given them, saith the LORD thy God.