Johannes' Andet brev - 2 Johannes - Et Kapitel - 2 John KJV 1769

Navnebetydning for Johannes = Gud er en nådig giver

[2Jo 1 DK-KJV] Den ældste til den valgte frue og hendes børn, hvem jeg elsker i sandheden; og ikke kun jeg, men også alle de der har kendt sandheden; 
2Jo 1 The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth; and not I only, but also all they that have known the truth;
[2Jo 2 DK-KJV] For sandhedens skyld, som bor i os, og skal være hos os for altid.
2Jo 2 For the truth’s sake, which dwelleth in us, and shall be with us for ever.
[2Jo 3 DK-KJV] Nåde være med jer, barmhjertighed, og fred, fra Gud Faderen, og fra Herren Jesus Kristus, Sønnen af Faderen, i sandhed og kærlighed.
2Jo 3 Grace be with you, mercy, and peace, from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love.
[2Jo 4 DK-KJV] Jeg jublede meget at jeg fandt nogle af dine børn vandrende i sandhed, som vi har modtaget en befaling fra Faderen.
2Jo 4 I rejoiced greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father.
[2Jo 5 DK-KJV] Og nu bønfalder jeg dig, frue, ikke som om jeg skrev en ny befaling til dig, men den som vi havde fra begyndelsen, at vi elsker hinanden.
2Jo 5 And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another.
[2Jo 6 DK-KJV] Og dette er kærlighed, at vi vandrer efter hans befalinger. Dette er befalingen, At, som I har hørt fra begyndelsen, skulle I vandre i den.
2Jo 6 And this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, That, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it.
[2Jo 7 DK-KJV] For mange bedragere er kommet ind i denne verden, som bekender at Jesus Kristus ikke er kommet kødeligt. Dette er en bedrager og en antikrist.
2Jo 7 For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist.
[2Jo 8 DK-KJV] Kig på jerselv, så vi ikke mister de ting som vi har udvirket, men at vi modtager en fuld belønning.
2Jo 8 Look to yourselves, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward.
[2Jo 9 DK-KJV] Hvemsomhelst der overtræder, og ikke forbli’r i Kristus’ doktrin, har ikke Gud. Han der forbli’r i Kristus’ doktrin, han har både Faderen og Sønnen.
2Jo 9 Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son.
[2Jo 10 DK-KJV] Hvis der kommer nogen til jer, og ikke bringer denne doktrin, modtag ham ikke ind i jeres huse, byd ham heller ikke Guds lykke:
2Jo 10 If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed:
[2Jo 11 DK-KJV] For han der byder ham Guds lykke er delagtig i hans onde handlinger.
2Jo 11 For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds.
[2Jo 12 DK-KJV] Ved at ha’ mange ting at skrive til jer, ville jeg ikke skrive med papir og blæk: men jeg stoler på at komme til jer, og tale ansigt til ansigt, så vor glæde må være fuld.
2Jo 12 Having many things to write unto you, I would not write with paper and ink: but I trust to come unto you, and speak face to face, that our joy may be full.
[2Jo 13 DK-KJV] Din valgte søsters børn hilser dig. Amen.
2Jo 13 The children of thy elect sister greet thee. Amen.