Markus Evangeliet - 16 Kapitler - Mark KJV 1769

Navnebetydning for Markus = Den høflige

[Mar 1:1 DK-KJV] Begyndelsen på Jesus Kristus’ evangelie, Sønnen af Gud;
Mr 1:1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;
[Mar 1:2 DK-KJV] Som det er skrevet i profetbøgerne, Læg mærke til, jeg sender min budbringer foran dit ansigt, som skal forberede din vej foran dig.
Mr 1:2 As it is written in the prophets, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
[Mar 1:3 DK-KJV] Stemmen af en der råber i vildmarken, Forbered I Herrens vej, gør hans stier lige.
Mr 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
[Mar 1:4 DK-KJV] Johannes døbte i vildmarken, og prædikede omvendelsesdåb for syndseftergivelse.
Mr 1:4 John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
[Mar 1:5 DK-KJV] Og der gik hele Judæas land ud til ham, og de fra Jerusalem, og var alle døbt af ham i Jordanfloden, ved at bekende deres synder. 
Mr 1:5 And there went out unto him all the land of Judaea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins.
[Mar 1:6 DK-KJV] Og Johannes var iklædt med kamelens hår, og med et omslag fra et skind omkring hans lænder; og han spiste græshopper og vild honning;
Mr 1:6 And John was clothed with camel’s hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
[Mar 1:7 DK-KJV] Og prædikede, og siger, Der kommer én mægtigere end jeg efter mig, remmene på de sko er jeg ikke værdig til at stoppe ned og løsne.
Mr 1:7 And preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose.
[Mar 1:8 DK-KJV] I virkeligheden har jeg døbt jer med vand: men han skal døbe jer med den Hellige Ånd.
Mr 1:8 I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
[Mar 1:9 DK-KJV] Og det skete i de dage, at Jesus kom fra Galilæas Nazaret, og var døbt af Johannes i Jordanfloden.
Mr 1:9 And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.
[Mar 1:10 DK-KJV] Og straks efter at være kommet op ud af vandet, så’ han himlene åbnet, og Ånden som en due som dalede ned på ham:
Mr 1:10 And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:
[Mar 1:11 DK-KJV] Og der kom en stemme fra himlen, som siger, Du er min elskede Søn; i hvem jeg er godt tilfreds.
Mr 1:11 And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.
[Mar 1:12 DK-KJV] Og øjeblikkeligt driver Ånden ham ind i vildmarken.
Mr 1:12 And immediately the Spirit driveth him into the wilderness.
[Mar 1:13 DK-KJV] Og han var der i vildmarken 40 dage, fristet af Satan; og var hos de vilde dyr; og englene betjente for ham.
Mr 1:13 And he was there in the wilderness forty days, tempted of Satan; and was with the wild beasts; and the angels ministered unto him.
[Mar 1:14 DK-KJV] Nu efter at Johannes var smidt i fængsel, kom Jesus ind i Galilæa, og prædikede evangeliet om Guds kongerige,
Mr 1:14 Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,
[Mar 1:15 DK-KJV] Og siger, Tiden er opfyldt, og Guds kongerige er nær: anger I, og tro på evangeliet.
Mr 1:15 And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
[Mar 1:16 DK-KJV] Nu som han vandrede ved Galilæas hav, så’ han Simon og Andreas hans bror i færd med at kaste et garn i havet: for de var fiskere.
Mr 1:16 Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
[Mar 1:17 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Kom I efter mig, og jeg vil gøre at I bli’r menneskefiskere.
Mr 1:17 And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become fishers of men.
[Mar 1:18 DK-KJV] Og straks opgav de deres garn, og fulgte ham.
Mr 1:18 And straightway they forsook their nets, and followed him.
[Mar 1:19 DK-KJV] Og da han havde gået lidt videre, så’ han Zebedæus’ søn Jacob, og Johannes hans bror, som også var på skibet i gang med at reparere deres garn.
Mr 1:19 And when he had gone a little further thence, he saw James the son of Zebedee, and John his brother, who also were in the ship mending their nets.
[Mar 1:20 DK-KJV] Og straks kaldte han på dem: og de forlod deres far Zebedæus på skibet med deres hyrede tjenere, og gik efter ham.
Mr 1:20 And straightway he called them: and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants, and went after him.
[Mar 1:21 DK-KJV] Og de gik ind i Kapernaum; og straks på sabbatsdagen gik han ind i synagogen, og underviste.
Mr 1:21 And they went into Capernaum; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught.
[Mar 1:22 DK-KJV] Og de var forbløffede over hans doktrin: for han underviste dem som en der havde autoritet, og ikke som de skriftkloge.
Mr 1:22 And they were astonished at his doctrine: for he taught them as one that had authority, and not as the scribes.
[Mar 1:23 DK-KJV] Og der var i deres synagoge en mand med en uren ånd; og han råbte højt,
Mr 1:23 And there was in their synagogue a man with an unclean spirit; and he cried out,
[Mar 1:24 DK-KJV] Og siger, Lad os være alene; hvad har vi at gøre med dig, du Jesus fra Nazaret? er du kommet for at destruere os? jeg kender dig hvem du er, Guds Hellige Éner.
Mr 1:24 Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God.
[Mar 1:25 DK-KJV] Og Jesus irettesatte ham, og siger, Vær stille, og kom ud af ham.
Mr 1:25 And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him.
[Mar 1:26 DK-KJV] Og da den urene ånd havde revet ham, og råbt med en høj stemme, kom han ud af ham.
Mr 1:26 And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him.
[Mar 1:27 DK-KJV] Og de var alle forbløffet, ligesåmeget så de havde spørgsmål blandt demselv, og siger, Hvilke ting er dette? hvilken ny doktrin er dette? for med autoritet befaler han selv de urene ånder, og de adlyder ham.
Mr 1:27 And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? what new doctrine is this? for with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him.
[Mar 1:28 DK-KJV] Og øjeblikkeligt spredtes hans berømmelse omkring udover hele den region rundt omkring Galilæa.
Mr 1:28 And immediately his fame spread abroad throughout all the region round about Galilee.
[Mar 1:29 DK-KJV] Og med det samme, da de var kommet ud af synagogen, gik de ind i Simon og Andreas’ hus, med Jacob og Johannes.
Mr 1:29 And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
[Mar 1:30 DK-KJV] Men Simons hustrus mor lå syg med feber, og de fortalte ham privat om hende.
Mr 1:30 But Simon’s wife’s mother lay sick of a fever, and anon they tell him of her.
[Mar 1:31 DK-KJV] Og han kom og tog hende ved hånden, og løftede hende op; og øjeblikkeligt forlod feberen hende, og hun betjente for dem.
Mr 1:31 And he came and took her by the hand, and lifted her up; and immediately the fever left her, and she ministered unto them.
[Mar 1:32 DK-KJV] Og om aftenen, da solen gik ned, bragte de til ham alle der var sygdomsramt, og dem der var besat med djævle.
Mr 1:32 And at even, when the sun did set, they brought unto him all that were diseased, and them that were possessed with devils.
[Mar 1:33 DK-KJV] Og hele byen var forsamlet ved døren.
Mr 1:33 And all the city was gathered together at the door.
[Mar 1:34 DK-KJV] Og han helbredte mange der var syge med forskellige sygdomme, og kastede mange djævle ud; og tillod ikke djævlene at tale, fordi de kendte ham.
Mr 1:34 And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils; and suffered not the devils to speak, because they knew him.
[Mar 1:35 DK-KJV] Og om morgenen, efter at ha’ stået op et godt stykke tid før daggry, gik han ud, og gik hentil et afsides sted, og bad der.
Mr 1:35 And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.
[Mar 1:36 DK-KJV] Og Simon og de der var hos ham fulgte efter ham.
Mr 1:36 And Simon and they that were with him followed after him.
[Mar 1:37 DK-KJV] Og da de havde fundet ham, sagde de til ham, Alle mennesker søger efter dig.
Mr 1:37 And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
[Mar 1:38 DK-KJV] Og han sagde til dem, Lad os gå ind i de næste provinsbyer, så jeg også må prædike der: for derfor kom jeg frem.
Mr 1:38 And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
[Mar 1:39 DK-KJV] Og han prædikede i deres synagoger udover hele Galilæa, og kastede djævle ud.
Mr 1:39 And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
[Mar 1:40 DK-KJV] Og der kom en spedalsk til ham, og bønfalder ham, og knæler ned for ham, og siger til ham, Hvis du vil, kan du gøre mig ren.
Mr 1:40 And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.
[Mar 1:41 DK-KJV] Og Jesus bevæget med medlidenhed, rakte hans hånd frem, og rørte ham, og siger til ham, Jeg vil; vær du ren.
Mr 1:41 And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.
[Mar 1:42 DK-KJV] Og så hurtigt som han havde talt, øjeblikkeligt forlod spedalskheden ham, og han var renset.
Mr 1:42 And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.
[Mar 1:43 DK-KJV] Og han pålagde ham strengt, og sendte ham væk med det samme;
Mr 1:43 And he straitly charged him, and forthwith sent him away;
[Mar 1:44 DK-KJV] Og siger til ham, Se til at du ingenting siger til noget menneske: men gå din vej, vis digselv for præsten, og tilbyd de ting som Moses befalede for din rensning, som et vidnesbyrd overfor dem.
Mr 1:44 And saith unto him, See thou say nothing to any man: but go thy way, shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing those things which Moses commanded, for a testimony unto them.
[Mar 1:45 DK-KJV] Men han gik ud, og begyndte at publicere det meget, og prale omkring den sag, ligesåmeget så Jesus ikke mere offentligt kunne gå ind i byen, men var ude på øde steder: og de kom til ham fra ethvert kvarter.
Mr 1:45 But he went out, and began to publish it much, and to blaze abroad the matter, insomuch that Jesus could no more openly enter into the city, but was without in desert places: and they came to him from every quarter.
[Mar 2:1 DK-KJV] Og igen gik han ind i Kapernaum efter nogle dage; og det spredte sig at han var i huset.
Mr 2:1 And again he entered into Capernaum, after some days; and it was noised that he was in the house.
[Mar 2:2 DK-KJV] Og straks var mange forsamlede, ligesåmeget at der ikke var plads til at modtage dem, nej, ikke så meget som omkring døren: og han prædikede ordet for dem.
Mr 2:2 And straightway many were gathered together, insomuch that there was no room to receive them, no, not so much as about the door: and he preached the word unto them.
[Mar 2:3 DK-KJV] Og de kom til ham, medbringende en der var syg med paralyse lammelse, som var båret af 4.
Mr 2:3 And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was borne of four.
[Mar 2:4 DK-KJV] Og da de ikke kunne komme nær indtil ham på grund af presset, åbnede de taget hvor han var: og da de havde åbnet det op, firede de sengen ned hvorpå den syge med paralyse lammelse lå.
Mr 2:4 And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was: and when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay.
[Mar 2:5 DK-KJV] Da Jesus så deres tro, sagde han til den paralyse lammede, Søn, dine synder er dig tilgivet.
Mr 2:5 When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee.
[Mar 2:6 DK-KJV] Men der var nogle af de skriftkloge som sad der, og som ræsonnerede i deres hjerter,
Mr 2:6 But there were certain of the scribes sitting there, and reasoning in their hearts,
[Mar 2:7 DK-KJV] Hvorfor gør denne mand det at han taler gudsbespottelser? hvem kan tilgive synder foruden Gud alene?
Mr 2:7 Why doth this man thus speak blasphemies? who can forgive sins but God only?
[Mar 2:8 DK-KJV] Og øjeblikkeligt da Jesus i hans ånd bemærkede at de ræsonnerede sådant inde i demselv, sagde han til dem, Hvorfor ræsonnerer i disse ting i jeres hjerter?
Mr 2:8 And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts?
[Mar 2:9 DK-KJV] Hvad er nemmest at sige til den paralyse lammede, Dine synder er dig tilgivet; eller at sige, Rejs dig, og saml din seng op, og gå?
Mr 2:9 Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and take up thy bed, and walk?
[Mar 2:10 DK-KJV] Men så I må vide at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, (og han siger til den syge med paralyse lammelse,)
Mr 2:10 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (he saith to the sick of the palsy,)
[Mar 2:11 DK-KJV] Jeg siger til dig, Rejs dig, og saml din seng op, og gå din vej ind i dit hus.
Mr 2:11 I say unto thee, Arise, and take up thy bed, and go thy way into thine house.
[Mar 2:12 DK-KJV] Og øjeblikkeligt rejste han sig, samlede sengen op, og gik forbi dem alle; ligesåmeget så de alle var forbløffede, og forherligede Gud, og siger, Vi har aldrig set det på denne måde.
Mr 2:12 And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all; insomuch that they were all amazed, and glorified God, saying, We never saw it on this fashion.
[Mar 2:13 DK-KJV] Og han gik igen forbi på stranden; og hele folkemængden forsamledes om ham, og han underviste dem.
Mr 2:13 And he went forth again by the sea side; and all the multitude resorted unto him, and he taught them.
[Mar 2:14 DK-KJV] Og da han passerede fordi, så’ han Levi Alfæus’ søn som sad ved skatteopkrævnings bordet, og sagde til ham, Følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham.
Mr 2:14 And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him.
[Mar 2:15 DK-KJV] Og det skete, at, som Jesus sad til bords i hans hus, mange skatteopkrævere og syndere sad også hos Jesus og hans disciple: for der var mange, og de fulgte ham.
Mr 2:15 And it came to pass, that, as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples: for there were many, and they followed him.
[Mar 2:16 DK-KJV] Og da de skriftkloge og Farisæerne så ham spise med skatteopkrævere og syndere, sagde de til hans disciple, Hvordan kan det være at han spiser og drikker med skatteopkrævere og syndere?
Mr 2:16 And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners?
[Mar 2:17 DK-KJV] Da Jesus hørte det, siger han til dem, De der er hele har ikke brug for en læge, men de der er syge: jeg kom ikke for at kalde de retfærdige, men syndere til omvendelse.
Mr 2:17 When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance.
[Mar 2:18 DK-KJV] Og Johannes’ disciple og Farisæerne plejede at faste: og de kom og siger til ham, Hvorfor faster Johannes’ disciple og Farisæerne, men dine disciple faster ikke?
Mr 2:18 And the disciples of John and of the Pharisees used to fast: and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?
[Mar 2:19 DK-KJV] Og Jesus sagde til dem, Kan brudekammerets børn faste, mens brudgommen er hos dem? så længe som de har brudgommen hos dem, kan de ikke faste.
Mr 2:19 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber fast, while the bridegroom is with them? as long as they have the bridegroom with them, they cannot fast.
[Mar 2:20 DK-KJV] Men de dage vil komme, når brudgommen skal bli’ taget væk fra dem, og da i de dage skal de faste.
Mr 2:20 But the days will come, when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days.
[Mar 2:21 DK-KJV] Intet menneske syr et stykke af nyt tøj på en gammel beklædning: for så tager det nye stykke der fyldte den op noget væk fra den gamle, og flængen er gjort værre.
Mr 2:21 No man also seweth a piece of new cloth on an old garment: else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse.
[Mar 2:22 DK-KJV] Og intet menneske putter ny vin på gamle flasker: for så springer den nye vin flaskerne, og vinen er spildt, og flaskerne vil bli’ skæmmet: men ny vin må bli’ puttet på nye flasker.
Mr 2:22 And no man putteth new wine into old bottles: else the new wine doth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred: but new wine must be put into new bottles.
[Mar 2:23 DK-KJV] Og det skete, at han gik gennem kornmarkerne på sabbatsdagen; og hans disciple begyndte, mens de gik, at plukke aksene af kornet.
Mr 2:23 And it came to pass, that he went through the corn fields on the sabbath day; and his disciples began, as they went, to pluck the ears of corn.
[Mar 2:24 DK-KJV] Og Farisæerne sagde til ham, Læg mærke til, hvorfor gør de det der ikke er lovligt på sabbatsdagen?
Mr 2:24 And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the sabbath day that which is not lawful?
[Mar 2:25 DK-KJV] Og han sagde til dem, Har I aldrig læst hvad David gjorde, da han havde behov, og var sulten, han, og de der var hos ham?
Mr 2:25 And he said unto them, Have ye never read what David did, when he had need, and was an hungred, he, and they that were with him?
[Mar 2:26 DK-KJV] Hvordan han gik ind i Guds hus på ypperstepræstens Abiathars dage, og spiste skuebrødet, som ikke er lovligt at spise foruden af præsterne, og også gav til dem som var hos ham?
Mr 2:26 How he went into the house of God in the days of Abiathar the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him?
[Mar 2:27 DK-KJV] Og han sagde til dem, Sabbatten var lavet for mennesket, og ikke mennesket for sabbatten:
Mr 2:27 And he said unto them, The sabbath was made for man, and not man for the sabbath:
[Mar 2:28 DK-KJV] Derfor er Menneskesønnen også Herre over sabbatten.
Mr 2:28 Therefore the Son of man is Lord also of the sabbath.
[Mar 3:1 DK-KJV] Og igen gik han ind i synagogen; og der var en mand der som havde en vissen hånd.
Mr 3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand.
[Mar 3:2 DK-KJV] Og de lagde mærke til ham, om han ville helbrede ham på sabbatsdagen; så de måtte anklage ham.
Mr 3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.
[Mar 3:3 DK-KJV] Og han siger til manden som havde den visnede hånd, Stå frem.
Mr 3:3 And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth.
[Mar 3:4 DK-KJV] Og han siger til dem, Er det lovligt at gøre godt på sabbatsdagene, eller at gøre ondt? at frelse liv, eller at dræbe? men de sagde ikke noget.
Mr 3:4 And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace.
[Mar 3:5 DK-KJV] Og da han med vrede havde kigget rundt på dem, og var bedrøvet på grund af deres hjerters hårdhed, siger han til manden, Stræk din hånd frem. Og han strakte den ud: Og hans hånd var restaureret hel som den anden.
Mr 3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other.
[Mar 3:6 DK-KJV] Og Farisæerne stod frem, og holdt straks et råd med Herodianerne imod ham, om hvordan de måtte destruere ham.
Mr 3:6 And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him.
[Mar 3:7 DK-KJV] Men Jesus trak sigselv tilbage til havet med hans disciple: og en stor folkemængde fulgte ham fra Galilæa, og fra Judæa,
Mr 3:7 But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea,
[Mar 3:8 DK-KJV] Og fra Jerusalem, og fra Idumæa, og fra den anden side af Jordanfloden; og de omkring Tyrus og Sidon, en stor folkemængde, da de havde hørt hvilke store ting han gjorde, kom de til ham.
Mr 3:8 And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him.
[Mar 3:9 DK-KJV] Og han talte til hans disciple, at et lille skib skulle vente på ham på grund af folkemængden, for ikke at de skulle mase ham.
Mr 3:9 And he spake to his disciples, that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him.
[Mar 3:10 DK-KJV] For han havde helbredt mange; ligesåmeget at de pressede på ham for at røre ham, alle de der havde plager.
Mr 3:10 For he had healed many; insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues.
[Mar 3:11 DK-KJV] Og urene ånder, da de så ham, faldt ned foran ham, og råbte, og siger, Du er Guds Søn.
Mr 3:11 And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God.
[Mar 3:12 DK-KJV] Og han pålagde dem strengt at de ikke skulle gøre ham kendt.
Mr 3:12 And he straitly charged them that they should not make him known.
[Mar 3:13 DK-KJV] Og han gik op på et bjerg, og kalder dem til sig han ville: og de kom til ham.
Mr 3:13 And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would: and they came unto him.
[Mar 3:14 DK-KJV] Og han ordinerede 12, så de skulle være hos ham, og så han måtte udsende dem for at prædike,
Mr 3:14 And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,
[Mar 3:15 DK-KJV] Og til at ha’ myndighed til at helbrede sygdomme, og til at kaste djævle ud:
Mr 3:15 And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils:
[Mar 3:16 DK-KJV] Og Simon gav han kaldenavnet Peter;
Mr 3:16 And Simon he surnamed Peter;
[Mar 3:17 DK-KJV] Og Jacob sønnen af Zebedæus, og Johannes broderen af Jacob; og dem gav han kaldenavnet Boanerges, som er, Tordensønnerne:
Mr 3:17 And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder:
[Mar 3:18 DK-KJV] Og Andreas, og Philip, og Bartholomæus, Matthæus, og Thomas, og Jacob sønnen af Alfæus, og Thaddæus, og Canaaniten Simon,
Mr 3:18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite,
[Mar 3:19 DK-KJV] Og Judas Iscariot, som også forrådte ham: og de gik ind i et hus.
Mr 3:19 And Judas Iscariot, which also betrayed him: and they went into an house.
[Mar 3:20 DK-KJV] Og folkemængden forsamledes igen, sådant at de ikke kunne så meget som spise brød.
Mr 3:20 And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread.
[Mar 3:21 DK-KJV] Og da hans venner hørte om det, gik de ud for at få fat i ham: for de sagde, Han er ved siden af sigselv.
Mr 3:21 And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself.
[Mar 3:22 DK-KJV] Og de skriftkloge som kom ned fra Jerusalem sagde, Han har Beelzebub, og via djævlenes prins kaster han djævle ud.
Mr 3:22 And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils.
[Mar 3:23 DK-KJV] Og han kaldte dem til sig, og sagde til dem i lignelser, Hvordan kan Satan kaste Satan ud?
Mr 3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan?
[Mar 3:24 DK-KJV] Og hvis et kongerige er splittet imod sigselv, kan det kongerige ikke stå.
Mr 3:24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.
[Mar 3:25 DK-KJV] Og hvis et hus er splittet imod sigselv, kan det hus ikke stå.
Mr 3:25 And if a house be divided against itself, that house cannot stand.
[Mar 3:26 DK-KJV] Og hvis Satan rejser sig op imod sigselv, kan han ikke stå, men har en ende.
Mr 3:26 And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end.
[Mar 3:27 DK-KJV] Ingen mand kan gå ind i en stærk mands hus, og plyndre hans gods, medmindre han først binder den stærke mand; og så kan han plyndre hans hus.
Mr 3:27 No man can enter into a strong man’s house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man; and then he will spoil his house.
[Mar 3:28 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Alle synder skal menneskesønnerne bli’ tilgivet for, og hvilkensomhelste gudsbespottelser hvormed de skal spotte:
Mr 3:28 Verily I say unto you, All sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme:
[Mar 3:29 DK-KJV] Men han der skal spotte imod den Hellige Ånd har aldrig tilgivelse, men er i fare for evig forbandelse:
Mr 3:29 But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation:
[Mar 3:30 DK-KJV] Fordi de sagde, Han har en uren ånd.
Mr 3:30 Because they said, He hath an unclean spirit.
[Mar 3:31 DK-KJV] Derefter kom hans brødre og hans mor derhen, og, ved at stå udenfor, sendte de bud efter ham, ved at kalde på ham.
Mr 3:31 There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him.
[Mar 3:32 DK-KJV] Og omkring ham sad folkemængden, og de sagde til ham, Læg mærke til, din mor og dine brødre søger efter dig udenfor.
Mr 3:32 And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee.
[Mar 3:33 DK-KJV] Og han svarede dem, og siger, Hvem er min mor, eller mine brødre?
Mr 3:33 And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren?
[Mar 3:34 DK-KJV] Og han kiggede rundt omkring på dem som sad omkring ham, og sagde, Læg mærke til min mor og mine brødre!
Mr 3:34 And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold my mother and my brethren!
[Mar 3:35 DK-KJV] For hvemsomhelst der skal gøre Guds vilje, den samme er min bror, og min søster, og mor.
Mr 3:35 For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.
[Mar 4:1 DK-KJV] Og han begyndte igen at undervise på stranden: og der var forsamlet en stor folkemængde om ham, sådant at han gik ombord på et skib, og sad ude på havet; og hele folkemængden var ved havet på landjorden.
Mr 4:1 And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land.
[Mar 4:2 DK-KJV] Og han underviste dem mange ting via lignelser, og sagde til dem i hans doktrin,
Mr 4:2 And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine,
[Mar 4:3 DK-KJV] Lyt; Læg mærke til, der gik en så’er ud for at så’:
Mr 4:3 Hearken; Behold, there went out a sower to sow:
[Mar 4:4 DK-KJV] Og det skete, som han såede, nogle faldt ved vejsiden, og luftens fugle kom og fortærede det op.
Mr 4:4 And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up.
[Mar 4:5 DK-KJV] Og nogle faldt på stenrige jorde, hvor det ikke havde meget jord; og øjeblikkeligt sprang det ud, fordi det ingen jorddybde havde:
Mr 4:5 And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth:
[Mar 4:6 DK-KJV] Men da solen var oppe, var det svedet; og fordi det ingen rod havde, visnede det væk.
Mr 4:6 But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away.
[Mar 4:7 DK-KJV] Og nogle faldt blandt tjørne, og tjørnen voksede op, og kvalte det, og det frembragte ingen frugt.
Mr 4:7 And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.
[Mar 4:8 DK-KJV] Og andre faldt i god jord, og frembragte frugt der sprang ud og forøgedes; og frembragte, nogle 30, og nogle 60, og nogle 100.
Mr 4:8 And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred.
[Mar 4:9 DK-KJV] Og han sagde til dem, Han der har øre til at høre, lad ham høre.
Mr 4:9 And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.
[Mar 4:10 DK-KJV] Og da han var alene, de der var rundt ham sammen med de 12, spurgte ham om lignelsen.
Mr 4:10 And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parable.
[Mar 4:11 DK-KJV] Og han sagde til dem, Til jer er det givet at kende mysteriet omkring Guds kongerige: men for dem der er udenfor, er alle disse ting gjort i lignelser.
Mr 4:11 And he said unto them, Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables:
[Mar 4:12 DK-KJV] Så ved at ha’ set må de se, og ikke opfatte; og ved at ha’ hørt må de høre, og ikke forstå; for ikke at de på noget tidspunkt skulle bli’ omvendt, og deres synder skulle bli’ dem tilgivet.
Mr 4:12 That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them.
[Mar 4:13 DK-KJV] Og han sagde til dem, Forstår I ikke denne lignelse? Og hvordan vil I da forstå alle lignelserne?
Mr 4:13 And he said unto them, Know ye not this parable? and how then will ye know all parables?
[Mar 4:14 DK-KJV] Så’eren sår ordet.
Mr 4:14 The sower soweth the word.
[Mar 4:15 DK-KJV] Og disse er de ved vejsiden, hvor ordet er sået; men når de har hørt, kommer Satan øjeblikkeligt, og tager ordet væk der var sået i deres hjerter.
Mr 4:15 And these are they by the way side, where the word is sown; but when they have heard, Satan cometh immediately, and taketh away the word that was sown in their hearts.
[Mar 4:16 DK-KJV] Og disse er ligeledes de som er sået på stenrige jorde; som, når de har hørt ordet, øjeblikkeligt modtager det med glæde;
Mr 4:16 And these are they likewise which are sown on stony ground; who, when they have heard the word, immediately receive it with gladness;
[Mar 4:17 DK-KJV] Og ingen rod har i demselv, og udholder så kun en kort tid: bagefter, når lidelse eller forfølgelse opstår for ordets skyld, er de øjeblikkeligt krænket.
Mr 4:17 And have no root in themselves, and so endure but for a time: afterward, when affliction or persecution ariseth for the word’s sake, immediately they are offended.
[Mar 4:18 DK-KJV] Og disse er de som er sået blandt tjørne; sådanne som hører ordet,
Mr 4:18 And these are they which are sown among thorns; such as hear the word,
[Mar 4:19 DK-KJV] Og omsorgerne omkring denne verden, og bedrageriskheden omkring rigdomme, og begæret efter andre ting kommer ind, og kvæler ordet, og det bli’r ufrugtbart.
Mr 4:19 And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in, choke the word, and it becometh unfruitful.
[Mar 4:20 DK-KJV] Og disse er de som er sået i god jord; sådanne som hører ordet, og modtager det, og frembringer frugt, nogle 30 fold, nogle 60, og nogle 100.
Mr 4:20 And these are they which are sown on good ground; such as hear the word, and receive it, and bring forth fruit, some thirtyfold, some sixty, and some an hundred.
[Mar 4:21 DK-KJV] Og han sagde til dem, Er et lys bragt for at bli’ sat under en spand, eller under en seng? Og ikke for at bli’ sat på en lysestage?
Mr 4:21 And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick?
[Mar 4:22 DK-KJV] For der er ingenting gemt, som ikke skal bli’ manifesteret; der var heller ikke nogen ting der holdt hemmeligt, foruden at det skulle komme frem.
Mr 4:22 For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was any thing kept secret, but that it should come abroad.
[Mar 4:23 DK-KJV] Hvis der er en mand der har ører til at høre, lad ham høre.
Mr 4:23 If any man have ears to hear, let him hear.
[Mar 4:24 DK-KJV] Og han sagde til dem, Pas på med hvad I hører: med det mål I vejer, det skal bli’ tilmålt til jer: og til jer der hører skal mere bli’ givet.
Mr 4:24 And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given.
[Mar 4:25 DK-KJV] For han der har, til ham skal bli’ givet: og han der ikke har, fra ham skal bli’ taget selv det som han har.
Mr 4:25 For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.
[Mar 4:26 DK-KJV] Og han sagde, Sådant er Guds kongerige, som hvis et menneske skulle kaste såsæd i jorden;
Mr 4:26 And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground;
[Mar 4:27 DK-KJV] Og skulle sove, og stå op nat og dag, og såsæden skulle spire og gro op, han forstår ikke hvordan.
Mr 4:27 And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how.
[Mar 4:28 DK-KJV] For jorden frembringer frugt af hende selv; først bladene, så øret, efter det, det fulde korn på øret.
Mr 4:28 For the earth bringeth forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear.
[Mar 4:29 DK-KJV] Men når frugten er frembragt, øjeblikkeligt sætter han seglet ind, fordi høsten er kommet.
Mr 4:29 But when the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle, because the harvest is come.
[Mar 4:30 DK-KJV] Og han sagde, Med hvad skal vi sammenligne Guds kongerige? eller med hvilken sammenligning skal vi sammenligne det?
Mr 4:30 And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it?
[Mar 4:31 DK-KJV] Det er som var det en frøkerne fra sennepsfrø, som, når det er sået i jorden, er mindre end alle de frø der er på jorden:
Mr 4:31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth:
[Mar 4:32 DK-KJV] Men når det er sået, gror det op, og bli’r større end alle urter, og skyder store grene ud; sådant at luftens fugle kan logere under dens skygge.
Mr 4:32 But when it is sown, it groweth up, and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.
[Mar 4:33 DK-KJV] Og med mange sådanne lignelser talte han ordet til dem, som de var i stand til at høre det.
Mr 4:33 And with many such parables spake he the word unto them, as they were able to hear it.
[Mar 4:34 DK-KJV] Men uden en lignelse talte han ikke til dem: og når de var alene, udlagde han alle tingene for hans disciple.
Mr 4:34 But without a parable spake he not unto them: and when they were alone, he expounded all things to his disciples.
[Mar 4:35 DK-KJV] Og den samme dag, da det var blevet aften, siger han til dem, Lad og ta’ over på den anden side.
Mr 4:35 And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side.
[Mar 4:36 DK-KJV] Og da de havde sendt folkemængden væk, tog de ham ligesom han var på skibet. Og der var også hos ham andre små skibe.
Mr 4:36 And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships.
[Mar 4:37 DK-KJV] Og der rejste sig en stor stormvind, og bølgerne slog mod skibet, sådant at det nu var fuldt.
Mr 4:37 And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full.
[Mar 4:38 DK-KJV] Og han var i bagenden af skibet, og sov på en pude: og de vækkede ham, og siger til ham, Mester, bekymre du dig ikke for at vi omkommer?
Mr 4:38 And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow: and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish?
[Mar 4:39 DK-KJV] Og han rejste sig, og irettesatte vinden, og sagde til havet, Fred, vær stille. Og vinden stoppede, og der var en stor stilhed.
Mr 4:39 And he arose, and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm.
[Mar 4:40 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvorfor er I så frygtsomme? hvordan kan det være at I ingen tro har?
Mr 4:40 And he said unto them, Why are ye so fearful? how is it that ye have no faith?
[Mar 4:41 DK-KJV] Og de frygtede overmådeligt, og sagde til hinanden, Hvilken slags mand er dette, at selv vinden og havet adlyder ham?
Mr 4:41 And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?
[Mar 5:1 DK-KJV] Og de kom over til den anden side af havet, ind i Gadarenes land.
Mr 5:1 And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes.
[Mar 5:2 DK-KJV] Og da han var kommet ud af skibet, øjeblikkeligt mødte der ham ud af grotterne en mand med en uren ånd,
Mr 5:2 And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit,
[Mar 5:3 DK-KJV] Som havde hans ophold blandt grotterne; og intet menneske kunne binde ham, nej, ikke med kæder:
Mr 5:3 Who had his dwelling among the tombs; and no man could bind him, no, not with chains:
[Mar 5:4 DK-KJV] Eftersom han ofte havde været bundet med fodlænker og kæder, og kæderne havde været knækket af ham, og fodlænkerne brudt i stykker: der var heller ikke noget menneske der kunne tæmme ham.
Mr 5:4 Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces: neither could any man tame him.
[Mar 5:5 DK-KJV] Og altid, nat og dag, var han ude i bjergene, og i grotterne, og råbte, og skar sigselv med sten.
Mr 5:5 And always, night and day, he was in the mountains, and in the tombs, crying, and cutting himself with stones.
[Mar 5:6 DK-KJV] Men da han så’ Jesus et stykke væk, løb han hen og tilbad ham,
Mr 5:6 But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him,
[Mar 5:7 DK-KJV] Og råbte med en høj stemme, og sagde, Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Søn af den allerhøjeste Gud? Jeg besværger dig ved Gud, at du ikke piner mig.
Mr 5:7 And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the most high God? I adjure thee by God, that thou torment me not.
[Mar 5:8 DK-KJV] For han sagde til ham, Kom ud af manden, du urene ånd.
Mr 5:8 For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit.
[Mar 5:9 DK-KJV] Og han spurgte ham, Hvad er dit navn? Og han svarede, og siger, Mit navn er Legion: for vi er mange.
Mr 5:9 And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion: for we are many.
[Mar 5:10 DK-KJV] Og han bønfaldte ham meget om at han ikke ville sende ham ud af landet.
Mr 5:10 And he besought him much that he would not send them away out of the country.
[Mar 5:11 DK-KJV] Nu var der der nær ved bjergene en stor besætning med svin der åd.
Mr 5:11 Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding.
[Mar 5:12 DK-KJV] Og alle djævlene bønfaldte ham, og siger, Send os ind i svinene, så vi må gå ind i dem.
Mr 5:12 And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them.
[Mar 5:13 DK-KJV] Og straks gav Jesus dem lov. Og de urene ånder gik ud, og gik ind i svinene: og besætningen løb voldsomt ned af et stejlt sted ud i havet, (de var omkring 2.000;) og var kvalt i havet.
Mr 5:13 And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits went out, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea, (they were about two thousand;) and were choked in the sea.
[Mar 5:14 DK-KJV] Og de der fodrede svinene flygtede, og fortalte det i byen, og på landet. Og de gik ud for at se hvad der var sket.
Mr 5:14 And they that fed the swine fled, and told it in the city, and in the country. And they went out to see what it was that was done.
[Mar 5:15 DK-KJV] Og de kom til Jesus, og så’ ham der var besat med djævlen, og havde den legion, siddende, og iklæde sig, og i hans sunde fornuft: og de var bange.
Mr 5:15 And they come to Jesus, and see him that was possessed with the devil, and had the legion, sitting, and clothed, and in his right mind: and they were afraid.
[Mar 5:16 DK-KJV] Og de der så’ det fortalte dem hvordan det var sket for ham der var besat med djævlen, og også angående svinene.
Mr 5:16 And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine.
[Mar 5:17 DK-KJV] Og de begyndte at bede ham om at forlade deres kyster.
Mr 5:17 And they began to pray him to depart out of their coasts.
[Mar 5:18 DK-KJV] Og da han var kommet ombord på skibet, bad han der havde været besat med djævelen ham om at måtte være med ham.
Mr 5:18 And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him.
[Mar 5:19 DK-KJV] Imidlertid tillod Jesus ham det ikke, men sagde til ham, Gå hjem til dine venner, og fortæl dem hvor store ting Herren har gjort for dig, og har haft medlidenhed med dig.
Mr 5:19 Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee.
[Mar 5:20 DK-KJV] Og han rejste, og begyndte at meddele i Decapolis hvor store ting Jesus havde gjort for ham: og alle mennesker var forundrede.
Mr 5:20 And he departed, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men did marvel.
[Mar 5:21 DK-KJV] Og da Jesus var passeret over igen med skibet til den anden side, forsamledes mange folk sig om ham: og han var nær ved havet. 
Mr 5:21 And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him: and he was nigh unto the sea.
[Mar 5:22 DK-KJV] Og, læg mærke til, der kommer én af synagogens ledere, Jairus af navn; og da han så’ ham, faldt han ned ved hans fødder,
Mr 5:22 And, behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and when he saw him, he fell at his feet,
[Mar 5:23 DK-KJV] Og bønfaldte ham meget, og siger, Min lille datter ligger for døden: Jeg ber dig, kom og læg dine hænder på hende, så hun må bli’ helbredt; og hun skal leve.
Mr 5:23 And besought him greatly, saying, My little daughter lieth at the point of death: I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed; and she shall live.
[Mar 5:24 DK-KJV] Og Jesus gik med ham; og mange folk fulgte ham, og sværmede om ham.
Mr 5:24 And Jesus went with him; and much people followed him, and thronged him.
[Mar 5:25 DK-KJV] Og en bestemt kvinde, som i 12 år havde en blødning,
Mr 5:25 And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,
[Mar 5:26 DK-KJV] Og havde udholdt mange ting fra mange læger, og havde brugt alt det hun havde, og var ikke i bedring, men det blev faktisk værre.
Mr 5:26 And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,
[Mar 5:27 DK-KJV] Da hun havde hørt om Jesus, kom ind sammen med presset bagfra, og rørte hans beklædning.
Mr 5:27 When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.
[Mar 5:28 DK-KJV] For hun sagde, Hvis jeg bare må røre hans tøj, skal jeg bli’ hel.
Mr 5:28 For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.
[Mar 5:29 DK-KJV] Og straks var hendes blødning udtørret; og hun mærkede i hendes krop at hun var helbredt for denne plage.
Mr 5:29 And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.
[Mar 5:30 DK-KJV] Og Jesus, vidste øjeblikkeligt i sigselv at anstændighed havde gået ud af ham, og vendte sig om i presset, og sagde, Hvem rørte mit tøj? 
Mr 5:30 And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?
[Mar 5:31 DK-KJV] Og hans disciple sagde til ham, Du ser folkemængden sværmende om dig, og du siger, Hvem rørte mig?
Mr 5:31 And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?
[Mar 5:32 DK-KJV] Og han kiggede rundt omkring for at se hende der havde gjort denne ting.
Mr 5:32 And he looked round about to see her that had done this thing.
[Mar 5:33 DK-KJV] Men kvinden frygtsom og rystende, velvidende hvad der var sket i hende, kom og faldt ned foran ham, og fortalte ham hele sandheden.
Mr 5:33 But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.
[Mar 5:34 DK-KJV] Og han sagde til hende, Datter, din tro har gjort dig hel; gå i fred, og vær hel fra din plage.
Mr 5:34 And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.
[Mar 5:35 DK-KJV] Mens han stadig talte, kom der fra synagogelederens hus bestemte som sagde, Din datter er død: hvorfor forstyrrer du Mesteren yderligere?
Mr 5:35 While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue’s house certain which said, Thy daughter is dead: why troublest thou the Master any further?
[Mar 5:36 DK-KJV] Lige så hurtigt som Jesus hørte ordet der var talt, siger ham til synagogens leder, Vær ikke bange, tro kun.
Mr 5:36 As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe.
[Mar 5:37 DK-KJV] Og han tillod intet menneske at følge ham, foruden Peter, og Jacob, og Jacobs bror Johannes.
Mr 5:37 And he suffered no man to follow him, save Peter, and James, and John the brother of James.
[Mar 5:38 DK-KJV] Og han ankommer til synagogelederens hus, og ser tumulten, og dem der græd og hylede meget.
Mr 5:38 And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly.
[Mar 5:39 DK-KJV] Og da han var kommet ind, siger han til dem, Hvorfor laver I dette postyr, og græder? den unge pige er ikke død, men sover.
Mr 5:39 And when he was come in, he saith unto them, Why make ye this ado, and weep? the damsel is not dead, but sleepeth.
[Mar 5:40 DK-KJV] Og de grinte hånligt af ham. Men da han havde sat dem alle udenfor, tager han den unge piges far og mor, og dem der var hos ham, og gik ind hvor den unge pige var lagt.
Mr 5:40 And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying.
[Mar 5:41 DK-KJV] Og han tog den unge pige ved hånden, og sagde til hende, Talitha cumi; som er, ved at være fortolket, Unge pige, jeg siger til dig, rejs dig.
Mr 5:41 And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi; which is, being interpreted, Damsel, I say unto thee, arise.
[Mar 5:42 DK-KJV] Og straks rejste den unge pige sig op, og gik; for hun var 12 år gammel. Og de var forbløffede med en stor forbløffelse.
Mr 5:42 And straightway the damsel arose, and walked; for she was of the age of twelve years. And they were astonished with a great astonishment.
[Mar 5:43 DK-KJV] Og han pålagde dem strengt at intet menneske skulle vide det; og befalede at hun skulle bli’ givet noget at spise.
Mr 5:43 And he charged them straitly that no man should know it; and commanded that something should be given her to eat.
[Mar 6:1 DK-KJV] Og han gik ud derfra, og kom ind i hans eget land; og hans disciple fulgte ham.
Mr 6:1 And he went out from thence, and came into his own country; and his disciples follow him.
[Mar 6:2 DK-KJV] Og da sabbatsdagen var kommet, begyndte han at undervise i synagogen: og mange efter at ha’ hørt ham var forbløffede, og siger, Hvorfra har denne mand disse ting? og hvilken visdom er dette som er givet til ham, at selv sådanne mægtige gerninger er udvirket gennem hans hænder?
Mr 6:2 And when the sabbath day was come, he began to teach in the synagogue: and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? and what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands?
[Mar 6:3 DK-KJV] Er dette ikke tømreren, sønnen til Maria, broderen til Jacob, og Joses, og til Judah, og Simon? og er hans søstre ikke her hos os? Og de var krænket over ham.
Mr 6:3 Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joses, and of Juda, and Simon? and are not his sisters here with us? And they were offended at him.
[Mar 6:4 DK-KJV] Men Jesus sagde til dem, En profet er ikke uden ære, foruden i hans eget land, og blandt hans egne slægtninge, og i hans eget hus.
Mr 6:4 But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, but in his own country, and among his own kin, and in his own house.
[Mar 6:5 DK-KJV] Og han kunne ikke gøre nogen mægtig gerning der, foruden at han lagde hans hænder på nogle få syge folk, og helbredte dem.
Mr 6:5 And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them.
[Mar 6:6 DK-KJV] Og han forundredes over deres vantro. Og han gik rundt omkring i landsbyerne, og underviste.
Mr 6:6 And he marvelled because of their unbelief. And he went round about the villages, teaching.
[Mar 6:7 DK-KJV] Og han kaldte de 12 til ham, og begyndte at udsende dem 2 og 2; og gav dem myndighed over urene ånder;
Mr 6:7 And he called unto him the twelve, and began to send them forth by two and two; and gave them power over unclean spirits;
[Mar 6:8 DK-KJV] Og befalede dem at de ingenting skulle ta’ for deres rejse, foruden en stav; ingen madpose, ingen brød, ingen penge i deres pung:
Mr 6:8 And commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only; no scrip, no bread, no money in their purse:
[Mar 6:9 DK-KJV] Men ta’ sandaler på; og ta’ ikke 2 frakker på.
Mr 6:9 But be shod with sandals; and not put on two coats.
[Mar 6:10 DK-KJV] Og han sagde til dem, På et hvilketsomhelst sted i går ind i et hus, bliv der indtil I rejser videre. 
Mr 6:10 And he said unto them, In what place soever ye enter into an house, there abide till ye depart from that place.
[Mar 6:11 DK-KJV] Og hvemsomhelst der ikke skal modtage jer, eller høre jer, når I rejser derfra, ryst støvet af jeres fødder som et vidnesbyrd imod dem. Sandelig siger jeg til jer, Det skal være mere tåleligt for Sodoma og Gomorra på dommedag, end for den by. 
Mr 6:11 And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, It shall be more tolerable for Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.
[Mar 6:12 DK-KJV] Og de gik ud, og prædikede at mennesker skulle angre.
Mr 6:12 And they went out, and preached that men should repent.
[Mar 6:13 DK-KJV] Og de kastede mange djævle ud, og salvede mange der var syge med olie, og helbredte dem.
Mr 6:13 And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them.
[Mar 6:14 DK-KJV] Og kong Herodes hørte om ham; (for hans navn var spredt bredt:) og han sagde, At Johannes Døberen var opstået fra de døde, og derfor fremviser de mægtige gerninger demselv i ham. 
Mr 6:14 And king Herod heard of him; (for his name was spread abroad:) and he said, That John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him.
[Mar 6:15 DK-KJV] Andre sagde, At det er Elias. Og andre sagde, At det er en profet, eller som én af profeterne.
Mr 6:15 Others said, That it is Elias. And others said, That it is a prophet, or as one of the prophets.
[Mar 6:16 DK-KJV] Men da Herodes hørte om det, sagde han, Det er Johannes, hvem jeg huggede hovedet af: han er opstået fra de døde.
Mr 6:16 But when Herod heard thereof, he said, It is John, whom I beheaded: he is risen from the dead.
[Mar 6:17 DK-KJV] For Herodes hamselv havde udsendt og fanget Johannes, og bundet ham i fængslet for Herodias’ skyld, hans bror Philips hustru: for han havde giftet sig med hende.
Mr 6:17 For Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias’ sake, his brother Philip’s wife: for he had married her.
[Mar 6:18 DK-KJV] For Johannes havde sagt til Herodes, Det er ikke lovligt for dig at ha’ din broders hustru.
Mr 6:18 For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother’s wife.
[Mar 6:19 DK-KJV] Derfor havde Herodias en uenighed imod ham, og ville ha’ dræbt ham; men hun kunne ikke:
Mr 6:19 Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him; but she could not:
[Mar 6:20 DK-KJV] For Herodes frygtede Johannes, velvidende at han var en retskaffen og en hellig mand, og observerede ham; og da han hørte ham, gjorde han mange ting, og hørte ham glædeligt.
Mr 6:20 For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him; and when he heard him, he did many things, and heard him gladly.
[Mar 6:21 DK-KJV] Og da en belejlig dag var kommet, så lavede Herodes på hans fødselsdag et aftensmåltid for hans herrer, høje kaptajner, og ledende ejendomsbesiddere fra Galilæa;
Mr 6:21 And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee;
[Mar 6:22 DK-KJV] Og da datteren af den bedrøvede Herodias kom ind, og dansede, og behagede Herodes og dem der sad hos ham, sagde kongen til den unge pige, Spørg om hvadsomhelst du vil, og jeg vil give dig det.
Mr 6:22 And when the daughter of the said Herodias came in, and danced, and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee.
[Mar 6:23 DK-KJV] Og han sværgede overfor hende, Hvadsomhelst du skal spørge mig om, det vil jeg give dig, selv det halve kongerige.
Mr 6:23 And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee, unto the half of my kingdom.
[Mar 6:24 DK-KJV] Og hun stod frem, og sagde til hendes mor, Hvad skal jeg spørge om? Og hun sagde, Johannes Døberens hoved.
Mr 6:24 And she went forth, and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist.
[Mar 6:25 DK-KJV] Og hun kom straks ind med hast til kongen, og spurgte, og siger, Jeg vil at du lige nu og her giver mig Johannes Døberens hoved på et fad.
Mr 6:25 And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist.
[Mar 6:26 DK-KJV] Og kongen var overmådelig ked af det; men alligevel for hans ed, og for deres skyld som sad hos ham, ville han ikke afvise hende.
Mr 6:26 And the king was exceeding sorry; yet for his oath’s sake, and for their sakes which sat with him, he would not reject her.
[Mar 6:27 DK-KJV] Og øjeblikkeligt sendte kongen bødlen, og befalede at hans hoved skulle bli’ bragt: og han gik og huggede hovedet af ham i fængslet,
Mr 6:27 And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought: and he went and beheaded him in the prison,
[Mar 6:28 DK-KJV] Og bragte hans hoved på et fad, og gav det til den unge pige: og den unge pige gav det til hendes mor.
Mr 6:28 And brought his head in a charger, and gave it to the damsel: and the damsel gave it to her mother.
[Mar 6:29 DK-KJV] Og da hans disciple hørte om det, kom de og samlede hans lig’ op, og lagde det i en grav.
Mr 6:29 And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb.
[Mar 6:30 DK-KJV] Og apostlene forsamlede demselv hos Jesus, og fortalte ham alle ting, både hvad de havde gjort, og hvad de havde lært.
Mr 6:30 And the apostles gathered themselves together unto Jesus, and told him all things, both what they had done, and what they had taught.
[Mar 6:31 DK-KJV] Og han sagde til dem, Kom I jer selv ud til et øde sted, og hvil lidt: for der er mange der kom og gik, og de havde ikke engang plads til at spise.
Mr 6:31 And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while: for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat.
[Mar 6:32 DK-KJV] Og de rejste privat ud til et øde sted med båd.
Mr 6:32 And they departed into a desert place by ship privately.
[Mar 6:33 DK-KJV] Og folket så’ dem ta’ afsted, og mange kendte ham, og løb til fods derhen ud af alle byerne, og fandt dem derude, og kom samlet til ham.
Mr 6:33 And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him.
[Mar 6:34 DK-KJV] Og Jesus, da han kom frem, så’ mange folk, og var bevæget med medlidenhed overfor dem, fordi de var som får som ikke har en hyrde: og han begyndte at undervise dem om mange ting.
Mr 6:34 And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.
[Mar 6:35 DK-KJV] Og da det nu var sent på dagen, kom hans disciple til ham, og sagde, Dette er et øde sted, og nu er det blevet sent:
Mr 6:35 And when the day was now far spent, his disciples came unto him, and said, This is a desert place, and now the time is far passed:
[Mar 6:36 DK-KJV] Send dem væk, så de må gå ud på landet rundt omkring, og ind i landsbyerne, og købe brød til demselv: for de har ingenting at spise.
Mr 6:36 Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread: for they have nothing to eat.
[Mar 6:37 DK-KJV] Og han svarede og sagde til dem, Gi’ I dem noget at spise. Og de sagde til ham, skal vi gå og købe brød for 200 sølvmønter, og give dem mad?
Mr 6:37 He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy two hundred pennyworth of bread, and give them to eat?
[Mar 6:38 DK-KJV] Han siger til dem, Hvor mange brød har I? gå og se. Og da de vidste det, siger de, 5, og 2 fisk.
Mr 6:38 He saith unto them, How many loaves have ye? go and see. And when they knew, they say, Five, and two fishes.
[Mar 6:39 DK-KJV] Og han befalede dem til at få dem alle til at sætte sig i grupper på det grønne græs.
Mr 6:39 And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass.
[Mar 6:40 DK-KJV] Og de sad ned i grupper, af 100, og af 50.
Mr 6:40 And they sat down in ranks, by hundreds, and by fifties.
[Mar 6:41 DK-KJV] Og da han havde taget de 5 brød og de 2 fisk, kiggede han op til himlen, og velsignede, og brød brødene, og gav dem til hans disciple for at sætte det foran dem; og de 2 fisk delte ham blandt dem alle.
Mr 6:41 And when he had taken the five loaves and the two fishes, he looked up to heaven, and blessed, and brake the loaves, and gave them to his disciples to set before them; and the two fishes divided he among them all.
[Mar 6:42 DK-KJV] Og de spiste alle, og var mætte.
Mr 6:42 And they did all eat, and were filled.
[Mar 6:43 DK-KJV] Og de opsamlede 12 kurve fulde af fragmenterne, og af fiskene.
Mr 6:43 And they took up twelve baskets full of the fragments, and of the fishes.
[Mar 6:44 DK-KJV] Og de der spiste af brødene var omkring 5.000 mænd.
Mr 6:44 And they that did eat of the loaves were about five thousand men.
[Mar 6:45 DK-KJV] Og straks begrænsede han hans disciple til at gå ombord på skibet, og at ta’ over til den anden side lige overfor Bethsaida, mens han sendte folket væk.
Mr 6:45 And straightway he constrained his disciples to get into the ship, and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people.
[Mar 6:46 DK-KJV] Og da han havde sendt dem væk, rejste han op på et bjerg for at bede.
Mr 6:46 And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray.
[Mar 6:47 DK-KJV] Og da det var blevet aften, var skibet ud midt på havet, og han alene på landet.
Mr 6:47 And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land.
[Mar 6:48 DK-KJV] Og han så’ dem drivende og roende; for vinden var imod dem: og i den fjerde nattevagt kommer han til dem, gående på havet, og ville ha’ passeret forbi dem.
Mr 6:48 And he saw them toiling in rowing; for the wind was contrary unto them: and about the fourth watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them.
[Mar 6:49 DK-KJV] Men da de så’ ham gående på havet, gik de ud fra at han havde været en ånd, og råbte ud:
Mr 6:49 But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out:
[Mar 6:50 DK-KJV] For de alle så’ ham, og var ængstelige. Og øjeblikkeligt talte han med dem, og siger til dem, Vær ved godt mod: det er mig; vær ikke bange.
Mr 6:50 For they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and saith unto them, Be of good cheer: it is I; be not afraid.
[Mar 6:51 DK-KJV] Og han gik op til dem ombord på skibet; og vinden stoppede: og de var overordentlig umåleligt meget forbløffede i demselv, og forundredes.
Mr 6:51 And he went up unto them into the ship; and the wind ceased: and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered.
[Mar 6:52 DK-KJV] Og de tænkte ikke over miraklet med brødene: for deres hjerter var forhærdet.
Mr 6:52 For they considered not the miracle of the loaves: for their heart was hardened.
[Mar 6:53 DK-KJV] Og da de havde passeret over, kom de ind i Gennesarets land, og drev indtil bredden.
Mr 6:53 And when they had passed over, they came into the land of Gennesaret, and drew to the shore.
[Mar 6:54 DK-KJV] Og da de havde forladt skibet, genkendte de ham straks, 
Mr 6:54 And when they were come out of the ship, straightway they knew him,
[Mar 6:55 DK-KJV] Og løb gennem hele den region rundt omkring, og begyndte at bære de der var syge omkring i senge, der hvor de hørte at han var.
Mr 6:55 And ran through that whole region round about, and began to carry about in beds those that were sick, where they heard he was.
[Mar 6:56 DK-KJV] Og hvorsomhelst han gik hen, i landsbyerne, eller byerne, eller på landet, lagde de de syge i gaderne, og bønfaldte ham om at de blot måtte røre randen af hans beklædning: og alle de som rørte ham var gjort hele.
Mr 6:56 And whithersoever he entered, into villages, or cities, or country, they laid the sick in the streets, and besought him that they might touch if it were but the border of his garment: and as many as touched him were made whole.
[Mar 7:1 DK-KJV] Så forsamledes Farisæerne sig om ham, og bestemte af de skriftkloge, som kom fra Jerusalem.
Mr 7:1 Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem.
[Mar 7:2 DK-KJV] Og da de så’ nogle af hans disciple spise brød med besmittede, det vil sige, med uvaskede hænder, fandt de fejl.
Mr 7:2 And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen, hands, they found fault.
[Mar 7:3 DK-KJV] For Farisæerne, og alle Jøderne, medmindre de vaskede deres hænder ofte, spiste ikke, ved at holde traditionen fra de ældste.
Mr 7:3 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders.
[Mar 7:4 DK-KJV] Og når de kom fra markedspladsen, medmindre de vaskede sig, spiste de ikke. Og der er mange andre ting, som de havde modtaget for at holde, som vaskninger af kopper, og potter, messingkar, og af borde.
Mr 7:4 And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables.
[Mar 7:5 DK-KJV] Da spurgte Farisæerne og de skriftkloge ham, Hvorfor følger dine disciple ikke de ældstes traditioner, men spiser brød med uvaskede hænder?
Mr 7:5 Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?
[Mar 7:6 DK-KJV] Han svarede og sagde til dem, Esajas har profeteret vel om jer i hyklere, som det er skrevet, Dette folk ærer mig med deres læber, men deres hjerte er langt fra mig.
Mr 7:6 He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me.
[Mar 7:7 DK-KJV] Imidlertid er det forgæves at de tilbeder mig, når de underviser doktriner efter menneskebefalinger.
Mr 7:7 Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
[Mar 7:8 DK-KJV] For ved at lægge Guds befalinger til side, holder I menneskers traditioner, som at vaske potter og kopper: og mange andre sådanne ting gør I.
Mr 7:8 For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.
[Mar 7:9 DK-KJV] Og han sagde til dem, I forkaster fuldt ud Guds befaling, for at I må holde jeres egen tradition.
Mr 7:9 And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition.
[Mar 7:10 DK-KJV] For Moses sagde, Ær din far og din mor; og, Den som forbander far eller mor, lad ham lide døden:
Mr 7:10 For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth father or mother, let him die the death:
[Mar 7:11 DK-KJV] Men I siger, Hvis en mand skal sige til hans far eller mor, Det er Tempelskat, det vil sige, en gave, via hvadsomhelst du måtte bli’ gavnet af mig; han skal være fri.
Mr 7:11 But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free.
[Mar 7:12 DK-KJV] Og I tillader ham ikke længer at gøre det han burde overfor hans far eller hans mor;
Mr 7:12 And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother;
[Mar 7:13 DK-KJV] Og gør derved Guds ord effektløs gennem jeres traditioner, som I har forløst: og mange sådanne ting gør I.
Mr 7:13 Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered: and many such like things do ye.
[Mar 7:14 DK-KJV] Og da han havde kaldt hele folket til sig, sagde han til dem, Lyt til mig hver en af jer, og forstå:
Mr 7:14 And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand:
[Mar 7:15 DK-KJV] Der er ingen udefrakommende ting, der går ind i en mand der kan besmitte ham: men de ting der kommer ud af ham, det er det der besmitter den mand.
Mr 7:15 There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man.
[Mar 7:16 DK-KJV] Hvis der er en mand der har ører til at høre, lad ham høre.
Mr 7:16 If any man have ears to hear, let him hear.
[Mar 7:17 DK-KJV] Og da han var gået væk fra folket ind i huset, spurgte hans disciple ham omkring lignelsen.
Mr 7:17 And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable.
[Mar 7:18 DK-KJV] Og han siger til dem, Er I også sådant uden forståelse? Forstår I ikke, at hvilkesomhelst udefrakommende ting der går ind i mennesket, det kan ikke besmitte ham;
Mr 7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him;
[Mar 7:19 DK-KJV] Fordi det ikke går ind i hans hjerte, men ned i maven, og går ud i toilettet, og derved renses alle madvarer?
Mr 7:19 Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats?
[Mar 7:20 DK-KJV] Og han sagde, Det der kommer ud af mennesket, det besmitter mennesket.
Mr 7:20 And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man.
[Mar 7:21 DK-KJV] For indvendigt fra, ud af menneskets hjerte, udgår onde tanker, utroskaber, horerier, myrderier,
Mr 7:21 For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders,
[Mar 7:22 DK-KJV] Tyverier, griskhed, ondskab, bedrag, uterlighed, et ondt øje, gudsbespottelse, stolthed, tåbelighed:
Mr 7:22 Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness:
[Mar 7:23 DK-KJV] Alle disse onde ting kommer indvendigt fra, og besmitter mennesket.
Mr 7:23 All these evil things come from within, and defile the man.
[Mar 7:24 DK-KJV] Og derefter rejste han sig, og gik til Tyrus og Sidons grænser, og gik ind i et hus, og ville ikke ha’ at noget menneske vidste det; men han kunne ikke gemmes.
Mr 7:24 And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid.
[Mar 7:25 DK-KJV] For en bestemt kvinde, hvis unge datter havde en uren ånd, hørte om ham, og kom og faldt ned ved hans fødder:
Mr 7:25 For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet:
[Mar 7:26 DK-KJV] Kvinden var en Græker, en Syrofenikier af nation; og hun bønfaldte ham om at han ville kaste djævelen ud af hendes datter.
Mr 7:26 The woman was a Greek, a Syrophenician by nation; and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter.
[Mar 7:27 DK-KJV] Men Jesus sagde til hende, Lad først børnene bli’ mættet: for det er ikke passende at ta’ børnenes brød, og kaste det til hundene.
Mr 7:27 But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children’s bread, and to cast it unto the dogs.
[Mar 7:28 DK-KJV] Og hun svarede og sagde til ham, Jovist, Herre: men alligevel spiser hundene af børnenes krummer under bordet.
Mr 7:28 And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children’s crumbs.
[Mar 7:29 DK-KJV] Og han sagde til hende, For denne udtalelse gå din vej; djævelen er gået ud af din datter.
Mr 7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the devil is gone out of thy daughter.
[Mar 7:30 DK-KJV] Og da hun ankom til hendes hus, fandt hun at djævelen var gået ud, og hendes datter lå på sengen.
Mr 7:30 And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed.
[Mar 7:31 DK-KJV] Og igen, efter at ha’ rejst fra Tyrus og Sidons kyster, kom han til Galilæas hav, gennem midten af Dacapolis’ kyster.
Mr 7:31 And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.
[Mar 7:32 DK-KJV] Og de bringer en der var døv til ham, og havde en hindring i hans tale; og de bønfalder ham om at lægge hans hånd på ham.
Mr 7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.
[Mar 7:33 DK-KJV] Og han tog ham til side fra folkemængden, og satte hans fingre ind i hans ører, og rørte hans tunge;
Mr 7:33 And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue;
[Mar 7:34 DK-KJV] Og kiggede op til himlen, han sukkede, og siger til ham, Effata, det er, Vær åbnet.
Mr 7:34 And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.
[Mar 7:35 DK-KJV] Og straks var hans ører åbnet, og hans tunges streng var løsnet, og han talte normalt.
Mr 7:35 And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain.
[Mar 7:36 DK-KJV] Og han pålagde dem at de ikke skulle fortælle det til noget menneske: men jo mere han pålagde dem, så meget mere en stor sag publicerede de det; 
Mr 7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;
[Mar 7:37 DK-KJV] Og var umådeligt meget forbløffede, og siger, Han har gjort alle ting vel: han får både de døve til at høre, og de stumme til at tale.
Mr 7:37 And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.
[Mar 8:1 DK-KJV] I de dage blev folkemængden meget stor, og ved ikke at ha’ noget at spise, kaldte Jesus hans disciple til ham, og siger til dem,
Mr 8:1 In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,
[Mar 8:2 DK-KJV] Jeg har medlidenhed med folkemængden, fordi de nu har været hos mig i 3 dage, og ingenting har at spise:
Mr 8:2 I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:
[Mar 8:3 DK-KJV] Og hvis jeg sender dem fastende til deres egne huse, vil de besvime på vejen: for flere af dem kom langvejs fra.
Mr 8:3 And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way: for divers of them came from far.
[Mar 8:4 DK-KJV] Og hans disciple svarede, Hvorfra kan et menneske tilfredsstille disse mennesker med brød her i vildmarken?
Mr 8:4 And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness?
[Mar 8:5 DK-KJV] Og han spurgte dem, Hvor mange brød har I? og de sagde, 7.
Mr 8:5 And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven.
[Mar 8:6 DK-KJV] Og han befalede folket om at sidde ned på jorden: og han tog de 7 brød, og gav taksigelsesbønner, og brød dem, og gav til hans disciple for at sætte dem foran dem; og de satte dem foran folket.
Mr 8:6 And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people.
[Mar 8:7 DK-KJV] Og de havde nogle få små fisk: og han velsignede, og befalede at også sætte dem foran dem.
Mr 8:7 And they had a few small fishes: and he blessed, and commanded to set them also before them.
[Mar 8:8 DK-KJV] Sådant spiste de, og var mættet: og de opsamlede 7 kurve af den brudte mad der var efterladt.
Mr 8:8 So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets.
[Mar 8:9 DK-KJV] Og de der havde spist var omkring 4.000: og han sendte dem væk.
Mr 8:9 And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away.
[Mar 8:10 DK-KJV] Og straks gik han ombord på et skib med hans disciple, og kom til Dalmanuthas områder.
Mr 8:10 And straightway he entered into a ship with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha.
[Mar 8:11 DK-KJV] Og Farisæerne kom ud, og begyndte at stille ham spørgsmål, søgende et tegn fra ham fra himlen, og fristede ham.
Mr 8:11 And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him.
[Mar 8:12 DK-KJV] Og han sukkede dybt i hans ånd, og siger, Hvorfor søger denne generation efter et tegn? sandelig siger jeg til jer, Der skal intet tegn bli’ givet til denne generation.
Mr 8:12 And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek after a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation.
[Mar 8:13 DK-KJV] Og han forlod dem, og gik ombord på skibet igen og rejste over til den anden side.
Mr 8:13 And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.
[Mar 8:14 DK-KJV] Nu havde disciplene glemt at spise brød, de havde heller ikke mere end et brød med dem på skibet
Mr 8:14 Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf.
[Mar 8:15 DK-KJV] Og han pålagde dem, og siger, Pas på, vær varsom med Farisæernes surdej, og med Herodes’ surdej.
Mr 8:15 And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod.
[Mar 8:16 DK-KJV] Og de ræsonnerede blandt demselv, og siger, Det er fordi vi intet brød har.
Mr 8:16 And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread.
[Mar 8:17 DK-KJV] Og da Jesus vidste det, siger han til dem, Hvorfor ræsonnerer I, fordi I intet brød har? opfatter I stadig ikke, og forstår heller ikke? har I stadig jeres hjerte forhærdet?
Mr 8:17 And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened?
[Mar 8:18 DK-KJV] Ved at ha’ øjne, ser I ikke? og ved at ha’ ører, hører I ikke? og husker I ikke?
Mr 8:18 Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember?
[Mar 8:19 DK-KJV] Da jeg brød de 5 brød blandt 5.000; hvor mange kurve fulde af fragmenter samlede i op? De siger til ham, 12.
Mr 8:19 When I brake the five loaves among five thousand, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, Twelve.
[Mar 8:20 DK-KJV] Og så de 7 blandt de 4.000, hvor mange kurve fulde af fragmenter samlede I op? Og de sagde, 7.
Mr 8:20 And when the seven among four thousand, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, Seven.
[Mar 8:21 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvordan kan det da være at I ikke forstår?
Mr 8:21 And he said unto them, How is it that ye do not understand?
[Mar 8:22 DK-KJV] Og han kommer til Bethsaida; og de bringer en blind mand til ham, og bønfaldte ham om at røre ham.
Mr 8:22 And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him.
[Mar 8:23 DK-KJV] Og han tog den blinde mand ved hånden, og ledte ham ud af provinsbyen; og da han havde spyttet på hans øjne, og lagt hans hænder på ham, spurgte han ham om han så’ noget.
Mr 8:23 And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought.
[Mar 8:24 DK-KJV] Og han kiggede op, og sagde, Jeg ser mennesker som træer, vandrende.
Mr 8:24 And he looked up, and said, I see men as trees, walking.
[Mar 8:25 DK-KJV] Efter det lagde han igen hans hænder på hans øjne, og fik ham til at kigge op: og han var restaureret, og så’ tydeligt ethvert menneske.
Mr 8:25 After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly.
[Mar 8:26 DK-KJV] Og han sendte ham væk til hans hus, og siger, Gå hverken ind i provinsbyen, eller fortæl det ikke til nogen inde i provinsbyen.
Mr 8:26 And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell it to any in the town.
[Mar 8:27 DK-KJV] Og Jesus gik ud, og hans disciple, ind i Cæsarea Philippis provinsbyer: og ved vejen spurgte han hans disciple, og siger til dem, Hvem siger mennesker at jeg er?
Mr 8:27 And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Caesarea Philippi: and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am?
[Mar 8:28 DK-KJV] Og de svarede, Johannes Døberen: men nogle siger, Elias; og andre, En af profeterne.
Mr 8:28 And they answered, John the Baptist: but some say, Elias; and others, One of the prophets.
[Mar 8:29 DK-KJV] Og han siger til dem, Men hvem siger I at jeg er? Og Peter svarede og siger til ham, Du er den Kristus.
Mr 8:29 And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ.
[Mar 8:30 DK-KJV] Og han pålagde dem at de skulle fortælle noget menneske om ham.
Mr 8:30 And he charged them that they should tell no man of him.
[Mar 8:31 DK-KJV] Og han begyndte at undervise dem, at Menneskesønnen måtte lide mange ting, og bli’ forkastet af de ældste, og af de ledende præster, og skriftkloge, og bli’ dræbt, og efter 3 dage oprejst igen.
Mr 8:31 And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests, and scribes, and be killed, and after three days rise again.
[Mar 8:32 DK-KJV] Og han talte det ordsprog offentligt. Og Peter tog ham, og begyndte at irettesætte ham.
Mr 8:32 And he spake that saying openly. And Peter took him, and began to rebuke him.
[Mar 8:33 DK-KJV] Men da han havde vendt sig rundt og kigget på hans disciple, irettesatte han Peter, og siger, Hold dig bag mig, Satan: for du sanser ikke de ting der er fra Gud, men de ting der er fra mennesker.
Mr 8:33 But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan: for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men.
[Mar 8:34 DK-KJV] Og da han havde kaldt folket til sig med hans disciple også, sagde han til dem, Hvemsomhelst der vil komme efter mig, lad ham fornægte sigselv, og ta’ hans kors op, og følg mig.
Mr 8:34 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.
[Mar 8:35 DK-KJV] For hvemsomhelst der vil frelse hans liv skal miste det; men hvemsomhelst der skal miste hans liv for min skyld og evangeliets, den samme skal frelse det.
Mr 8:35 For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel’s, the same shall save it.
[Mar 8:36 DK-KJV] For hvad skal det gavne en mand, hvis han skal vinde hele denne verden, og miste hans egen sjæl?
Mr 8:36 For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?
[Mar 8:37 DK-KJV] Eller hvad skal en mand give i bytte for hans sjæl?
Mr 8:37 Or what shall a man give in exchange for his soul?
[Mar 8:38 DK-KJV] Hvemsomhelst der derfor skal være skamfuld over mig og over mine ord i denne utro og syndfulde generation; over ham skal Menneskesønnen også være skamfuld, når han kommer i hans Fars herlighed med de hellige engle.
Mr 8:38 Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation; of him also shall the Son of man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father with the holy angels.
[Mar 9:1 DK-KJV] Og han sagde til dem, Sandelig siger jeg til jer, At der er nogle af dem der står her, som ikke skal smage af døden, før de har set Guds kongerige komme med kraft.
Mr 9:1 And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power.
[Mar 9:2 DK-KJV] Og efter 6 dage tager Jesus med ham Peter, og Jacob, og Johannes, og leder dem op på et højt afsides bjerg for demselv: og han var transformeret foran dem.
Mr 9:2 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves: and he was transfigured before them.
[Mar 9:3 DK-KJV] Og hans tøj begyndte at skinne, overmådelig hvide som sne; sådant som ingen tøjfabrikant på jorden kan blege dem.
Mr 9:3 And his raiment became shining, exceeding white as snow; so as no fuller on earth can white them.
[Mar 9:4 DK-KJV] Og der viste Elias med Moses sig for dem: og de talte med Jesus.
Mr 9:4 And there appeared unto them Elias with Moses: and they were talking with Jesus.
[Mar 9:5 DK-KJV] Og Peter svarede og sagde til Jesus, Mester, det er godt for os at være her: og lad os lave 3 tabernakler: et til dig, og et til Moses, og et til Elias.
Mr 9:5 And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.
[Mar 9:6 DK-KJV] For han vidste ikke hvad han skulle sige; for de var meget bange.
Mr 9:6 For he wist not what to say; for they were sore afraid.
[Mar 9:7 DK-KJV] Og der var en sky der overskyggede dem: og en stemme kom ud fra skyen, som siger, Dette er min elskede Søn: hør ham.
Mr 9:7 And there was a cloud that overshadowed them: and a voice came out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.
[Mar 9:8 DK-KJV] Og pludseligt, da de havde kigget rundt omkring, så’ de ikke mere nogen mænd, foruden kun Jesus hos dem selv.
Mr 9:8 And suddenly, when they had looked round about, they saw no man any more, save Jesus only with themselves.
[Mar 9:9 DK-KJV] Og da de kom ned af bjerget, pålagde han dem at de ikke skulle fortælle noget menneske hvilke ting de havde set, før Menneskesønnen var oprejst fra de døde.
Mr 9:9 And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen, till the Son of man were risen from the dead.
[Mar 9:10 DK-KJV] Og de holdt dette ordsprog hos demselv, og drøftede blandt demselv hvad denne opståen fra de døde skulle betyde.
Mr 9:10 And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean.
[Mar 9:11 DK-KJV] Og de spurgte ham, og siger, Hvorfor siger de skriftkloge at Elias må komme først?
Mr 9:11 And they asked him, saying, Why say the scribes that Elias must first come?
[Mar 9:12 DK-KJV] Og han svarede og fortalte dem, og siger, Elias kommer sandelig først, og genopretter alle ting; og hvordan er det skrevet om Menneskesønnen, at han må lide mange ting, og bli’ set som intet.
Mr 9:12 And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought.
[Mar 9:13 DK-KJV] Men jeg siger til jer, At Elias er rigtignok kommet, og de har gjort ved ham hvadsomhelst de lystede, som der er skrevet om ham.
Mr 9:13 But I say unto you, That Elias is indeed come, and they have done unto him whatsoever they listed, as it is written of him.
[Mar 9:14 DK-KJV] Og da han kom til hans disciple, så’ han en stor folkemængde omkring dem, og de skriftkloge udspurgte dem.
Mr 9:14 And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them.
[Mar 9:15 DK-KJV] Og straks hele folket, da de lagde mærke til ham, var meget forbløffede, og løb ham hyldende i møde.
Mr 9:15 And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him.
[Mar 9:16 DK-KJV] Og han spurgte de skriftkloge, Hvad spørger I dem om?
Mr 9:16 And he asked the scribes, What question ye with them?
[Mar 9:17 DK-KJV] Og én fra folkemængden svarede og sagde, Mester, jeg har til dig bragt min søn, som havde en stum ånd:
Mr 9:17 And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit;
[Mar 9:18 DK-KJV] Og hvorsomhelst han tager ham hen, river han ham: og han savler skum, og skærer hans tænder, og visner væk: og jeg talte til dine disciple at de skulle kaste ham ud; og de kunne ikke.
Mr 9:18 And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away: and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not.
[Mar 9:19 DK-KJV] Han svarer ham, og siger, Kæreste troløse generation, Hvor længe skal jeg være hos jer? hvor længe skal jeg holde jer ud? bring ham til mig.
Mr 9:19 He answereth him, and saith, O faithless generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him unto me.
[Mar 9:20 DK-KJV] Og de bragte ham til ham: og da han så’ ham, straks rev ånden ham; og han faldt ned på jorden, og væltede skummende.
Mr 9:20 And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him; and he fell on the ground, and wallowed foaming.
[Mar 9:21 DK-KJV] Og han spurgte hans far, Hvor længe er det siden dette kom over ham? Og han sagde, Siden han var barn.
Mr 9:21 And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child.
[Mar 9:22 DK-KJV] Og ofte har den kastet ham ind i ilden, og ud i vandet, for at destruere ham: men hvis du kan gøre noget, ha’ medlidenhed med os, og hjælp os.
Mr 9:22 And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us.
[Mar 9:23 DK-KJV] Jesus sagde til ham, Hvis du kan tro, alle ting er mulig for ham der tror. 
Mr 9:23 Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.
[Mar 9:24 DK-KJV] Og straks råbte faderen højt, og sagde med tårer, Herre, jeg tror; hjælp du min vantro.
Mr 9:24 And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe; help thou mine unbelief.
[Mar 9:25 DK-KJV] Da Jesus så’ at folket kom løbende sammen, irettesatte han den modbydelige ånd, og siger til ham, Du stumme og døve ånd, jeg pålægger dig, kom ud af ham, og gå ikke mere ind i ham.
Mr 9:25 When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him.
[Mar 9:26 DK-KJV] Og ånden råbte, og rev ham meget, og kom ud af ham: og han var som en død; ligesåmeget så mange sagde, Han er død.
Mr 9:26 And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him: and he was as one dead; insomuch that many said, He is dead.
[Mar 9:27 DK-KJV] Men Jesus tog ham ved hånden, og løftede ham op, og han rejste sig.
Mr 9:27 But Jesus took him by the hand, and lifted him up; and he arose.
[Mar 9:28 DK-KJV] Og da han var kommet ind i huset, spurgte hans disciple ham privat, Hvorfor kunne vi ikke kaste ham ud?
Mr 9:28 And when he was come into the house, his disciples asked him privately, Why could not we cast him out?
[Mar 9:29 DK-KJV] Og han sagde til dem, Denne slags kan komme frem af ingenting, men gennem bøn og faste.
Mr 9:29 And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting.
[Mar 9:30 DK-KJV] Og de rejste derfra, og passerede gennem Galilæa; og han ville ikke at noget menneske skulle vide det.
Mr 9:30 And they departed thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it.
[Mar 9:31 DK-KJV] For han underviste hans disciple, og sagde til dem, Menneskesønnen er forløst ind i menneskers hænder, og de skal dræbe ham; og efter at han er dræbt, skal han opstå den tredje dag. 
Mr 9:31 For he taught his disciples, and said unto them, The Son of man is delivered into the hands of men, and they shall kill him; and after that he is killed, he shall rise the third day.
[Mar 9:32 DK-KJV] Men de forstod ikke dette ordsprog, og var bange for at spørge ham.
Mr 9:32 But they understood not that saying, and were afraid to ask him.
[Mar 9:33 DK-KJV] Og han kom til Kapernaum: og ved at være i huset spurgte de ham, Hvad var det I på vejen diskuterede blandt jer selv?
Mr 9:33 And he came to Capernaum: and being in the house he asked them, What was it that ye disputed among yourselves by the way?
[Mar 9:34 DK-KJV] Men de var stille: for på vejen havde de diskuteret blandt demselv, hvem der skulle være den største.
Mr 9:34 But they held their peace: for by the way they had disputed among themselves, who should be the greatest.
[Mar 9:35 DK-KJV] Og han sad ned, og kaldte på de 12, og siger til dem, Hvis der er en mand der ønsker at være først, den samme skal være sidst af alle, og tjener af alle.
Mr 9:35 And he sat down, and called the twelve, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all.
[Mar 9:36 DK-KJV] Og han tog et barn, og satte ham i midten af dem: og da han havde taget ham i hans arme, sagde han til dem,
Mr 9:36 And he took a child, and set him in the midst of them: and when he had taken him in his arms, he said unto them,
[Mar 9:37 DK-KJV] Hvemsomhelst der skal modtage én af sådanne børn i mit navn, modtager mig: og hvemsomhelst der skal modtage mig, modtager ikke mig, men ham der sendte mig. 
Mr 9:37 Whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me: and whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me.
[Mar 9:38 DK-KJV] Og Johannes svarede ham, og siger, Mester, vi så’ én kaste djævle ud i dit navn, og han følger ikke os: og vi forbød ham, fordi han ikke følger os.
Mr 9:38 And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us: and we forbad him, because he followeth not us.
[Mar 9:39 DK-KJV] Men Jesus sagde, Forbyd ham ikke: for der er intet menneske som skal gøre et mirakel i mit navn, der bagefter taler ondt om mig.
Mr 9:39 But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me.
[Mar 9:40 DK-KJV] For han der ikke er imod os er på vores side.
Mr 9:40 For he that is not against us is on our part.
[Mar 9:41 DK-KJV] For hvemsomhelst der skal give jer en kop vand at drikke I mit navn, fordi I tilhører Kristus, sandelig siger jeg til jer, han skal ikke miste hans belønning.
Mr 9:41 For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward.
[Mar 9:42 DK-KJV] Og hvemsomhelst der skal krænke en af disse små der tror på mig, er det bedre for ham at en møllesten var hængt omkring hans nakke, og han var kastet ud i havet.
Mr 9:42 And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea.
[Mar 9:43 DK-KJV] Og hvis din hånd krænker dig, skær den af: det er bedre for dig at gå lemlæstet indtil livet, end at ha’ 2 hænder for at gå ind i helvede, ind i ilden der aldrig skal bli’ slukket:
Mr 9:43 And if thy hand offend thee, cut it off: it is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched:
[Mar 9:44 DK-KJV] Hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke er slukket.
Mr 9:44 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
[Mar 9:45 DK-KJV] Og hvis din fod krænker dig, skær den af: det er bedre for dig at gå halt indtil livet, end at ha’ 2 fødder for at bli’ kastet ind i helvede, ind i ilden der aldrig skal bli’ slukket.
Mr 9:45 And if thy foot offend thee, cut it off: it is better for thee to enter halt into life, than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched:
[Mar 9:46 DK-KJV] Hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke er slukket.
Mr 9:46 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
[Mar 9:47 DK-KJV] Og hvis dit øje krænker dig, skær det ud: det er bedre for dig at gå ind i Guds kongerige med et øje, end at ha’ 2 øjne for at bli’ kastet ind i helvedes ild:
Mr 9:47 And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire:
[Mar 9:48 DK-KJV] Hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke er slukket
Mr 9:48 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
[Mar 9:49 DK-KJV] For enhver skal bli’ saltet med ild, og alle ofre skal bli’ saltet med salt.
Mr 9:49 For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt.
[Mar 9:50 DK-KJV] Salt er godt: men hvis saltet har mistet hans salthed, hvormed vil I krydre det? Ha’ salt i jerselv, og ha’ fred med hinanden.
Mr 9:50 Salt is good: but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves, and have peace one with another.
[Mar 10:1 DK-KJV] Og han rejste sig derfra, og kommer til Judæas kyster på den anden side Jordanfloden: og folket flokkede sig om ham igen; og som han plejede, underviste han dem igen.
Mr 10:1 And he arose from thence, and cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan: and the people resort unto him again; and, as he was wont, he taught them again.
[Mar 10:2 DK-KJV] Og Farisæerne kom til ham, og spurgte ham, Er det lovligt for en mand at skille sig fra hans hustru? ved at friste ham.
Mr 10:2 And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.
[Mar 10:3 DK-KJV] Og han svarede og sagde til dem, Hvad befalede Moses jer?
Mr 10:3 And he answered and said unto them, What did Moses command you?
[Mar 10:4 DK-KJV] Og de sagde, Moses tillod at skrive et skilsmissebrev, og at skille sig fra hende.
Mr 10:4 And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.
[Mar 10:5 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til dem, På grund af jeres hjertes hårdhed skrev han denne forskrift til jer. 
Mr 10:5 And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept.
[Mar 10:6 DK-KJV] Men fra skabelsens begyndelse lavede Gud dem hankøn og hunkøn.
Mr 10:6 But from the beginning of the creation God made them male and female.
[Mar 10:7 DK-KJV] Af denne grund skal en mand forlade hans far og hans mor, og klynge sig til hans hustru;
Mr 10:7 For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife;
[Mar 10:8 DK-KJV] Og de 2 skal være et kød: så er de ikke længer 2, men et kød.
Mr 10:8 And they twain shall be one flesh: so then they are no more twain, but one flesh.
[Mar 10:9 DK-KJV] Derfor hvad Gud har sammenføjet, lad intet menneske adskille det.
Mr 10:9 What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
[Mar 10:10 DK-KJV] Og i huset spurgte hans disciple ham igen om denne samme sag.
Mr 10:10 And in the house his disciples asked him again of the same matter.
[Mar 10:11 DK-KJV] Og han siger til dem, Hvemsomhelst der skal skille sig fra hans hustru, og gifte sig med en anden, begår utroskab imod hende.
Mr 10:11 And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife, and marry another, committeth adultery against her.
[Mar 10:12 DK-KJV] Og hvis en kvinde skal skille sig fra hendes ægtemand, og bli’ gift med en anden, begår hun utroskab.
Mr 10:12 And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.
[Mar 10:13 DK-KJV] Og de bragte unge børn til ham, så han skulle røre dem: og hans disciple irettesatte de der bragte dem.
Mr 10:13 And they brought young children to him, that he should touch them: and his disciples rebuked those that brought them.
[Mar 10:14 DK-KJV] Men da Jesus så’ det, var han meget utilfreds, og sagde til dem, Tillad de små børn at komme til mig, og forbyd dem ikke: for af sådanne er Guds kongerige.
Mr 10:14 But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.
[Mar 10:15 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Hvemsomhelst der ikke skal modtage Guds kongerige som et lille barn, han skal ikke komme derind.
Mr 10:15 Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein.
[Mar 10:16 DK-KJV] Og han tog dem op i hans arme, lagde hans hænder på dem, og velsignede dem.
Mr 10:16 And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them.
[Mar 10:17 DK-KJV] Og da han var gået videre ud på vejen, kom der én løbende, og knælede ned for ham, og spurgte ham, Gode Mester, hvad skal jeg gøre så jeg må arve evigt liv?
Mr 10:17 And when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?
[Mar 10:18 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Hvorfor kalder du mig god? der er ingen god foruden 1, det er, Gud.
Mr 10:18 And Jesus said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God.
[Mar 10:19 DK-KJV] Du kender befalingerne, Begå ikke utroskab, Dræb ikke, Stjæl ikke, Fremfør ikke falsk vidnesbyrd, Bedrag ikke, Ær din far og mor.
Mr 10:19 Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and mother.
[Mar 10:20 DK-KJV] Og han svarede og sagde til ham, Mester, alt dette har jeg overholdt fra min ungdom.
Mr 10:20 And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth.
[Mar 10:21 DK-KJV] Da elskede Jesus ham ved at lægge mærke til ham, og sagde til ham, Én ting mangler du: gå din vej, sælg hvadsomhelst du har, og giv til de fattige, og du skal ha’ skatte i himlen: og kom, ta’ korset op, og følg mig.
Mr 10:21 Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me.
[Mar 10:22 DK-KJV] Og han var trist over det ordsprog, og gik afsted bedrøvet: for han havde store besiddelser. 
Mr 10:22 And he was sad at that saying, and went away grieved: for he had great possessions.
[Mar 10:23 DK-KJV] Og Jesus kigger rundt omkring, og siger til hans disciple, Hvor skal det være svært for dem der har rigdomme at komme ind i Guds kongerige!
Mr 10:23 And Jesus looked round about, and saith unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!
[Mar 10:24 DK-KJV] Og hans disciple var forbløffede over hans ord. Men Jesus svarer igen, og siger til dem, Børn, hvor er det svært for dem der stoler på rigdomme at komme ind i Guds kongerige!
Mr 10:24 And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God!
[Mar 10:25 DK-KJV] Det er nemmere for en kamel at gå gennem øjet på en nål, end for en rig mand at komme ind i Guds kongerige.
Mr 10:25 It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
[Mar 10:26 DK-KJV] Og de var forbløffede ud over mål, og siger blandt demselv, Hvem kan bli’ frelst?
Mr 10:26 And they were astonished out of measure, saying among themselves, Who then can be saved?
[Mar 10:27 DK-KJV] Og Jesus kiggede på dem og siger, Hos mennesker er det umuligt, men ikke hos Gud: for hos Gud er alle ting mulig.
Mr 10:27 And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.
[Mar 10:28 DK-KJV] Så begyndte Peter og sige til ham, Se, vi har forladt alt, og har fulgt dig.
Mr 10:28 Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.
[Mar 10:29 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde, Sandelig siger jeg til jer, Der er intet menneske der har forladt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller hustru, eller børn, eller lande, for min skyld, og evangeliets,
Mr 10:29 And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel’s,
[Mar 10:30 DK-KJV] Foruden at han skal modtage et hundredfold nu i denne tid, huse, og brødre, og søstre, og mødre, og børn, og lande, med forfølgelser; og i den verden der kommer evigt liv.
Mr 10:30 But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.
[Mar 10:31 DK-KJV] Men mange der er først skal bli’ sidst; og de sidste først.
Mr 10:31 But many that are first shall be last; and the last first.
[Mar 10:32 DK-KJV] Og de var på vejen gående op til Jerusalem; og Jesus gik foran dem: og de var forbløffet; og som de fulgte, var de bange, Og han tog igen de 12, og begyndte at fortælle dem hvilke ting der skulle ske med ham,
Mr 10:32 And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus went before them: and they were amazed; and as they followed, they were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them what things should happen unto him,
[Mar 10:33 DK-KJV] Og siger, Læg mærke til, vi går op til Jerusalem; og Menneskesønnen skal bli’ forløst til de ledende præster, og til de skriftkloge; og de skal fordømme ham til døden, og skal forløse ham til Hedningerne:
Mr 10:33 Saying, Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests, and unto the scribes; and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles:
[Mar 10:34 DK-KJV] Og de skal håne ham, og piske ham, og skal spytte på ham, og skal dræbe ham: og den tredje dag skal han opstå igen.
Mr 10:34 And they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit upon him, and shall kill him: and the third day he shall rise again.
[Mar 10:35 DK-KJV] Og Jacob og Johannes, Zebedæus’ sønner, kom til ham, og siger, Mester, vi ville at du skulle gøre for os hvadsomhelst vi skal ønske.
Mr 10:35 And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire.
[Mar 10:36 DK-KJV] Og han sagde til dem, Hvad ville I at jeg skulle gøre for jer?
Mr 10:36 And he said unto them, What would ye that I should do for you?
[Mar 10:37 DK-KJV] De sagde til ham, Tillad os at vi må sidde, én på din højre hånd, og den anden på din venstre hånd, i din herlighed.
Mr 10:37 They said unto him, Grant unto us that we may sit, one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory.
[Mar 10:38 DK-KJV] Men Jesus sagde til dem, I ved ikke hvad I spørger om: kan I drikke den kop som jeg drikker af? og bli’ døbt med den dåb som jeg er døbt med?
Mr 10:38 But Jesus said unto them, Ye know not what ye ask: can ye drink of the cup that I drink of? and be baptized with the baptism that I am baptized with?
[Mar 10:39 DK-KJV] Og de sagde til ham, Vi kan. Og Jesus sagde til dem, I skal ganske vist drikke af den kop som jeg drikker af; og med den dåb som jeg er døbt dertil skal I bli’ døbt:
Mr 10:39 And they said unto him, We can. And Jesus said unto them, Ye shall indeed drink of the cup that I drink of; and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized:
[Mar 10:40 DK-KJV] Men at sidde på min højre hånd og på min venstre hånd er ikke min at give; men det skal bli’ givet til dem for hvem det er forberedt.
Mr 10:40 But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but it shall be given to them for whom it is prepared.
[Mar 10:41 DK-KJV] Og da de 10 hørte det, begyndte de at bli’ meget utilfreds med Jacob og Johannes.
Mr 10:41 And when the ten heard it, they began to be much displeased with James and John.
[Mar 10:42 DK-KJV] Men Jesus kaldte dem til ham, og siger til dem, I ved at de som er beregnet til at regere over Hedningerne udøver herskab over dem; og deres store nogen udøver autoritet over dem. 
Mr 10:42 But Jesus called them to him, and saith unto them, Ye know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them; and their great ones exercise authority upon them.
[Mar 10:43 DK-KJV] Men sådant skal det ikke være blandt jer: men hvemsomhelst der vil være stor blandt jer, skal være jeres betjener:
Mr 10:43 But so shall it not be among you: but whosoever will be great among you, shall be your minister:
[Mar 10:44 DK-KJV] Og hvemsomhelst af jer der vil være den største, skal være tjener af alle.
Mr 10:44 And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all.
[Mar 10:45 DK-KJV] Ja for Menneskesønnen kom ikke for at bli’ betjent, men for at betjene, og for at gi’ sit liv som en løsesum for mange.
Mr 10:45 For even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
[Mar 10:46 DK-KJV] Og de kom til Jeriko: og som han gik ud af Jeriko med hans disciple og et stort antal af mennesker, blinde Bartimæus, sønnen af Timæus, sad ved siden af hovedvejen og tiggede.
Mr 10:46 And they came to Jericho: and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging.
[Mar 10:47 DK-KJV] Og da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begyndte han at råde højt, og sige, Jesus, du Davids Søn, ha’ barmhjertighed med mig.
Mr 10:47 And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, and say, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.
[Mar 10:48 DK-KJV] Og mange pålagde af ham at han skulle være stille: men han råbte bare endnu mere, Du Davids Søn, ha’ barmhjertighed med mig.
Mr 10:48 And many charged him that he should hold his peace: but he cried the more a great deal, Thou Son of David, have mercy on me.
[Mar 10:49 DK-KJV] Og Jesus stod stille, og befalede at de kaldte på ham. Og de kaldte på den blinde mand, og siger til ham, Vær ved godt mod, rejs dig; han kalder på dig.
Mr 10:49 And Jesus stood still, and commanded him to be called. And they call the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise; he calleth thee.
[Mar 10:50 DK-KJV] Og han, efter at ha’ kastet hans beklædning væk, rejste sig, og kom til Jesus.
Mr 10:50 And he, casting away his garment, rose, and came to Jesus.
[Mar 10:51 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til ham, Hvad vil du at jeg skulle gøre for dig? Den blinde mand sagde til ham, Herre, at jeg måtte modtage mit syn.
Mr 10:51 And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight.
[Mar 10:52 DK-KJV] Og Jesus sagde til ham, Gå din vej; din tro har gjort dig hel. Og øjeblikkeligt modtog han hans syn, og fulgte Jesus på vejen.
Mr 10:52 And Jesus said unto him, Go thy way; thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.
[Mar 11:1 DK-KJV] Og da de kom tæt på Jerusalem, til Bethfage og Bethania, ved Olivenbjerget, udsendte han 2 af hans disciple,
Mr 11:1 And when they came nigh to Jerusalem, unto Bethphage and Bethany, at the mount of Olives, he sendeth forth two of his disciples,
[Mar 11:2 DK-KJV] Og siger til dem, Gå jeres vej ind i landsbyen over for jer: og så snart som I er kommet ind i den, skal I finde et bundet æselføl, hvorpå intet menneske før har siddet; løs ham, og bring ham.
Mr 11:2 And saith unto them, Go your way into the village over against you: and as soon as ye be entered into it, ye shall find a colt tied, whereon never man sat; loose him, and bring him.
[Mar 11:3 DK-KJV] Og hvis der er en mand der siger til jer, Hvorfor gør I dette? sig I at Herren har brug for ham; og han vil straks sende ham herhen.
Mr 11:3 And if any man say unto you, Why do ye this? say ye that the Lord hath need of him; and straightway he will send him hither.
[Mar 11:4 DK-KJV] Og de gik deres vej, og fandt æselføllet bundet ved døren udenfor et sted hvor 2 veje mødtes; og de løsnede ham.
Mr 11:4 And they went their way, and found the colt tied by the door without in a place where two ways met; and they loose him.
[Mar 11:5 DK-KJV] Og nogle af dem der stod der sagde til dem, Hvorfor løsner I æselføllet?
Mr 11:5 And certain of them that stood there said unto them, What do ye, loosing the colt?
[Mar 11:6 DK-KJV] Og de sagde til dem ligesom Jesus havde befalet: og de lod dem gå.
Mr 11:6 And they said unto them even as Jesus had commanded: and they let them go.
[Mar 11:7 DK-KJV] Og de bragte æselføllet til Jesus, og kastede deres beklædningsgenstande over ham; og han sad på ham.
Mr 11:7 And they brought the colt to Jesus, and cast their garments on him; and he sat upon him.
[Mar 11:8 DK-KJV] Og mange spredte deres beklædningsgenstande på vejen: og andre skar grene af træerne, og strøede dem på vejen.
Mr 11:8 And many spread their garments in the way: and others cut down branches off the trees, and strawed them in the way.
[Mar 11:9 DK-KJV] Og de der gik foran, og de der fulgte efter, råbte, og siger, Hosanna; Velsignet er han der kommer i Herrens navn: 
Mr 11:9 And they that went before, and they that followed, cried, saying, Hosanna; Blessed is he that cometh in the name of the Lord:
[Mar 11:10 DK-KJV] Velsignet være kongeriget til vor forfar David, der kommer i Herrens navn: Hosanna i det højeste.
Mr 11:10 Blessed be the kingdom of our father David, that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.
[Mar 11:11 DK-KJV] Og Jesus kom ind i Jerusalem, og ind i templet: og da han havde kigget rundt omkring på alle tingene, og det nu var blevet aften, gik han ud til Bethania med de 12.
Mr 11:11 And Jesus entered into Jerusalem, and into the temple: and when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out unto Bethany with the twelve.
[Mar 11:12 DK-KJV] Og næste morgen, da de var kommet fra Bethania, var han sulten:
Mr 11:12 And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry:
[Mar 11:13 DK-KJV] Og ved at på afstand at ha’ set et figentræ som har blade, kom han, hvis han muligvis måtte finde nogen ting derpå: og da han kom til det, fandt han ingenting foruden blade; for tiden for figner var ikke endnu.
Mr 11:13 And seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find any thing thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet.
[Mar 11:14 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til det, Intet menneske skal herefter spise frugt af dig for altid. Og hans disciple hørte det.
Mr 11:14 And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter for ever. And his disciples heard it.
[Mar 11:15 DK-KJV] Og de kom til Jerusalem: og Jesus gik ind i templet, og begyndte at smide dem ud der solgte og købte i templet, og væltede penge vekslernes borde, og sæderne fra dem der solgte duer;
Mr 11:15 And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves;
[Mar 11:16 DK-KJV] Og ville ikke tillade at noget menneske skulle bære nogle kar gennem templet.
Mr 11:16 And would not suffer that any man should carry any vessel through the temple.
[Mar 11:17 DK-KJV] Og han underviste, og siger til dem, Er det ikke skrevet, Mit hus skal kaldes bønnens hus af alle nationer? men I har lavet det til en hule for tyve.
Mr 11:17 And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye have made it a den of thieves.
[Mar 11:18 DK-KJV] Og de skriftkloge og ledende præster hørte det, og søgte hvordan de måtte destruere ham: for de frygtede ham, fordi hele folket var forbløffede over hans doktrin.
Mr 11:18 And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him: for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine.
[Mar 11:19 DK-KJV] Og da det var blevet aften, gik han ud af byen.
Mr 11:19 And when even was come, he went out of the city.
[Mar 11:20 DK-KJV] Og om morgenen, da de passerede fordi, så’ de at figentræet var udtørret fra rødderne.
Mr 11:20 And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots.
[Mar 11:21 DK-KJV] Og Peter huskede på det og siger til ham, Mester, læg mærke til, figentræet som du forbandede er visnet væk.
Mr 11:21 And Peter calling to remembrance saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away.
[Mar 11:22 DK-KJV] Og Jesus svare og siger til dem, Ha’ tro på Gud.
Mr 11:22 And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.
[Mar 11:23 DK-KJV] For sandelig siger jeg til jer, At hvemsomhelst der skal sige til dette bjerg, Vær du fjernet, og vær du kastet ud i havet; og ikke skal tvivle i hans hjerte, men skal tro at de ting som han siger skal komme til at ske; han skal ha’ hvadsomhelst han siger.
Mr 11:23 For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith.
[Mar 11:24 DK-KJV] Derfor siger jeg til jer, Hvilkensomhelst ting I ønsker, når I ber, tro at I modtager dem, og I skal ha’ dem.
Mr 11:24 Therefore I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them.
[Mar 11:25 DK-KJV] Og når I står og beder, tilgiv, hvis I har noget imod nogen: så jeres Far som er i himlen også må tilgive jer jeres overtrædelser.
Mr 11:25 And when ye stand praying, forgive, if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses.
[Mar 11:26 DK-KJV] Men hvis I ikke tilgiver, så vil jeres Far som er i himlen heller ikke tilgive jeres overtrædelser.
Mr 11:26 But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.
[Mar 11:27 DK-KJV] Og de kom tilbage til Jerusalem: og da han var på vej ind i templet, kom de ledende præster til ham der, og de skriftkloge, og de ældste,
Mr 11:27 And they come again to Jerusalem: and as he was walking in the temple, there come to him the chief priests, and the scribes, and the elders,
[Mar 11:28 DK-KJV] Og siger til ham, Ved hvilken autoritet gør du disse ting? og hvem gav dig denne autoritet til at gøre disse ting?
Mr 11:28 And say unto him, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority to do these things?
[Mar 11:29 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til dem, Jeg vil også stille jer et spørgsmål, og svar mig, og jeg vil fortælle jer ved hvilken autoritet jeg gør disse ting.
Mr 11:29 And Jesus answered and said unto them, I will also ask of you one question, and answer me, and I will tell you by what authority I do these things.
[Mar 11:30 DK-KJV] Johannes’ dåb, var den fra himlen, eller fra mennesker? svar mig. 
Mr 11:30 The baptism of John, was it from heaven, or of men? answer me.
[Mar 11:31 DK-KJV] Og de ræsonnerede med demselv, og siger, Hvis vi skal sige, Fra himlen; vil han sige, Hvorfor troede I han så ikke?
Mr 11:31 And they reasoned with themselves, saying, If we shall say, From heaven; he will say, Why then did ye not believe him?
[Mar 11:32 DK-KJV] Men hvis vi skal sige, Fra mennesker; de frygtede folket: for alle mennesker anså Johannes, for at han i virkeligheden var en profet.
Mr 11:32 But if we shall say, Of men; they feared the people: for all men counted John, that he was a prophet indeed.
[Mar 11:33 DK-KJV] Og de svare og siger til Jesus, Vi kan ikke svare. Og Jesus svarer og siger til dem, Så vil jeg heller ikke fortælle jer ved hvilken autoritet jeg gør disse ting.
Mr 11:33 And they answered and said unto Jesus, We cannot tell. And Jesus answering saith unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things.
[Mar 12:1 DK-KJV] Og han begyndte at tale til dem via lignelser. En bestemt mand plantede en vingård, og satte et hegn om den, og gravede et sted for vinpressen, og byggede et tårn, og lånte den ud til vingårdsmænd, og gik til et land langt væk.
Mr 12:1 And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and digged a place for the winefat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country.
[Mar 12:2 DK-KJV] Og ved sæsonen sendte han en tjener til vingårdsmændene, så han måtte modtage vingårdens frugt af vingårdsmændene.
Mr 12:2 And at the season he sent to the husbandmen a servant, that he might receive from the husbandmen of the fruit of the vineyard.
[Mar 12:3 DK-KJV] Og de fangede ham, og slog ham, og sendte ham tom væk.
Mr 12:3 And they caught him, and beat him, and sent him away empty.
[Mar 12:4 DK-KJV] Og igen sendte han en anden tjener til dem; og mod ham kastede de sten, og sårede ham i hovedet, og sendte ham væk skamfuldt behandlet.
Mr 12:4 And again he sent unto them another servant; and at him they cast stones, and wounded him in the head, and sent him away shamefully handled.
[Mar 12:5 DK-KJV] Og igen sendte han en anden; og ham dræbte de, og mange andre; ved at prygle nogle, og ved at dræbe andre.
Mr 12:5 And again he sent another; and him they killed, and many others; beating some, and killing some.
[Mar 12:6 DK-KJV] Ved da derfor stadig at ha’ én søn, hans højt elskede, sendte han også ham som den sidste til dem, og siger, De vil ære min søn.
Mr 12:6 Having yet therefore one son, his wellbeloved, he sent him also last unto them, saying, They will reverence my son.
[Mar 12:7 DK-KJV] Men disse vingårdsmænd sagde blandt demselv, Dette er arvingen; kom, lad os dræbe ham, og arven skal være vores.
Mr 12:7 But those husbandmen said among themselves, This is the heir; come, let us kill him, and the inheritance shall be ours.
[Mar 12:8 DK-KJV] Og de tog ham, og dræbte ham, og kastede ham ud af vingården.
Mr 12:8 And they took him, and killed him, and cast him out of the vineyard.
[Mar 12:9 DK-KJV] Hvad skal herren for vingården gøre på grund af det? han vil komme og destruere de vingårdsmænd, og vil gi’ vingården til andre.
Mr 12:9 What shall therefore the lord of the vineyard do? he will come and destroy the husbandmen, and will give the vineyard unto others.
[Mar 12:10 DK-KJV] Og har I ikke læst denne skrift; Den sten som bygningsfolkene forkastede er blevet hjørnets hoved:
Mr 12:10 And have ye not read this scripture; The stone which the builders rejected is become the head of the corner:
[Mar 12:11 DK-KJV] Dette var Herrens værk, og det er vidunderligt i vore øjne?
Mr 12:11 This was the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes?
[Mar 12:12 DK-KJV] Og de søgte at gribe fat i ham, men frygtede folket: for de vidste at han havde talt denne lignelse imod dem: og de forlod ham, og gik deres vej.
Mr 12:12 And they sought to lay hold on him, but feared the people: for they knew that he had spoken the parable against them: and they left him, and went their way.
[Mar 12:13 DK-KJV] Og de sendte nogle af Farisæerne og af Herodianerne til ham, for at fange ham i hans ord.
Mr 12:13 And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words.
[Mar 12:14 DK-KJV] Og da de var ankommet, siger de til ham, Mester, vi ved at du er sand, og ikke viser hensyn til noget menneske: for du værdsætter ikke menneskers person, men underviser Guds vej i sandhed: Er det lovligt at give skat til Cæsar, eller ikke?
Mr 12:14 And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man: for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth: Is it lawful to give tribute to Caesar, or not?
[Mar 12:15 DK-KJV] Skal vi gi’, eller skal vi ikke gi’? Men han, velvidende deres hykleri, sagde til dem, Hvorfor frister I mig? bring mig 1 sølvmønt, så jeg må se den.
Mr 12:15 Shall we give, or shall we not give? But he, knowing their hypocrisy, said unto them, Why tempt ye me? bring me a penny, that I may see it.
[Mar 12:16 DK-KJV] Og de bragte den. Og han siger til dem, Hvis er denne figur og inskription? Og de sagde til ham, Cæsars.
Mr 12:16 And they brought it. And he saith unto them, Whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar’s.
[Mar 12:17 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde til ham, Giv til Cæsar de ting der er Cæsars, og til Gud de ting der er Guds. Og de var forbløffede over ham.
Mr 12:17 And Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s. And they marvelled at him.
[Mar 12:18 DK-KJV] Så kom Saddukæerne til ham, som siger at der ingen opstandelse er; og de spurgte ham, og siger,
Mr 12:18 Then come unto him the Sadducees, which say there is no resurrection; and they asked him, saying,
[Mar 12:19 DK-KJV] Mester, Moses skrev til os, Hvis en mands bror dør, og efterlader hans hustru bagved ham, og ikke efterlader nogen børn, så skulle hans bror ta’ hans hustru, og oprejse sæd til hans bror.
Mr 12:19 Master, Moses wrote unto us, If a man’s brother die, and leave his wife behind him, and leave no children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.
[Mar 12:20 DK-KJV] Nu var der 7 brødre: og den første tog en hustru, og døde og efterlod ingen sæd.
Mr 12:20 Now there were seven brethren: and the first took a wife, and dying left no seed.
[Mar 12:21 DK-KJV] Og den anden tog hende, og døde, heller ikke han efterlod nogen sæd: og den tredje ligeledes.
Mr 12:21 And the second took her, and died, neither left he any seed: and the third likewise.
[Mar 12:22 DK-KJV] Og den 7’ne havde hende, og efterlod ingen sæd: til sidst af alle døde kvinden også.
Mr 12:22 And the seven had her, and left no seed: last of all the woman died also.
[Mar 12:23 DK-KJV] Derfor i opstandelsen, når de skal opstå, hvis hustru skal hun være af dem? for de 7 havde hende som hustru.
Mr 12:23 In the resurrection therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? for the seven had her to wife.
[Mar 12:24 DK-KJV] Og Jesus svarende sagde til dem, Fejler I derfor ikke, fordi I ikke kender skrifterne, og heller ikke Guds kraft?
Mr 12:24 And Jesus answering said unto them, Do ye not therefore err, because ye know not the scriptures, neither the power of God?
[Mar 12:25 DK-KJV] For når de skal opstå fra de døde, gifter de sig ikke, eller er givet i ægteskab; men er som englene som er i himlen.
Mr 12:25 For when they shall rise from the dead, they neither marry, nor are given in marriage; but are as the angels which are in heaven.
[Mar 12:26 DK-KJV] Og vedrørende de døde, at de opstår: har I ikke læst i Mosebogen, hvordan Gud talte til ham i busken, og siger, Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jacobs Gud?
Mr 12:26 And as touching the dead, that they rise: have ye not read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob?
[Mar 12:27 DK-KJV] Han er ikke de dødes Gud, men de levendes Gud: derfor fejler I rigtigt meget.
Mr 12:27 He is not the God of the dead, but the God of the living: ye therefore do greatly err.
[Mar 12:28 DK-KJV] Og en af de skriftkloge kom, og efter at ha’ hørt dem ræsonnerende sammen, og ved at bemærke at han havde svaret dem vel, spurgte ham, Hvilken er den første befaling af alle?
Mr 12:28 And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all?
[Mar 12:29 DK-KJV] Og Jesus svarede ham, Den første befaling af alle er, Hør, Kæreste Israel; Herren vor Gud er 1 Herre:
Mr 12:29 And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord:
[Mar 12:30 DK-KJV] Og du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte, og med hele din sjæl, og med hele dit sind, og med al din styrke: dette er den første befaling.
Mr 12:30 And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.
[Mar 12:31 DK-KJV] Og den anden er den li’, nemlig dette, Du skal elske din næste som digselv. Der er ingen anden befaling større end disse.
Mr 12:31 And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.
[Mar 12:32 DK-KJV] Og den skriftkloge sagde til ham, Godt, Mester, du har sagt sandheden: for der er 1 Gud; og der er ingen anden foruden han:
Mr 12:32 And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth: for there is one God; and there is none other but he:
[Mar 12:33 DK-KJV] Og at elske ham med hele hjertet, og med hele forståelsen, og med hele sjælen, og med hele styrken, og at elske sin næste som sigselv, er mere end alle hele brændoffergaver og ofre. 
Mr 12:33 And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbour as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices.
[Mar 12:34 DK-KJV] Og da Jesus så’ at han svarede diskret, sagde han til ham, Du er ikke langt fra Guds kongerige. Og intet menneske vovede at stille ham flere spørgsmål efter det. 
Mr 12:34 And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question.
[Mar 12:35 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde, mens han underviste i templet, Hvorfor siger de skriftkloge at Kristus er sønnen efter David?
Mr 12:35 And Jesus answered and said, while he taught in the temple, How say the scribes that Christ is the Son of David?
[Mar 12:36 DK-KJV] For David hamselv sagde via den Hellige Ånd, HERREN sagde til min Herre, Sid du på min højre hånd, indtil jeg laver din fjender til din fodskammel.
Mr 12:36 For David himself said by the Holy Ghost, The LORD said to my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool.
[Mar 12:37 DK-KJV] Derfor kalder David hamselv ham for Herre; og hvorledes er han da hans søn? Og de almindelige folk hørte ham glædeligt. 
Mr 12:37 David therefore himself calleth him Lord; and whence is he then his son? And the common people heard him gladly.
[Mar 12:38 DK-KJV] Og han sagde til dem i hans doktrin, Vær varsom med de skriftkloge, som elsker at gå i lange klædninger, og elsker hyldninger på markedspladserne,
Mr 12:38 And he said unto them in his doctrine, Beware of the scribes, which love to go in long clothing, and love salutations in the marketplaces,
[Mar 12:39 DK-KJV] Og de bedste pladser i synagogerne, og de ypperste værelser ved fester:
Mr 12:39 And the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts:
[Mar 12:40 DK-KJV] Som opæder enkers huse, og laver lange bønner for en gave: disse skal modtage en større forbandelse.
Mr 12:40 Which devour widows’ houses, and for a pretence make long prayers: these shall receive greater damnation.
[Mar 12:41 DK-KJV] Og Jesus sad overfor skattekammeret, og lagde mærke til hvordan folket kaste penge ind i skattekammeret: og mange der var rige kastede meget ind.
Mr 12:41 And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury: and many that were rich cast in much.
[Mar 12:42 DK-KJV] Og der kom en bestemt fattig enke, og hun smed 2 mønter ind, som bare er en øre værd.
Mr 12:42 And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing.
[Mar 12:43 DK-KJV] Og han kaldte hans disciple til ham, og siger til dem, Sandelig siger jeg til jer, At denne fattige enke har kastet mere ind, end alle de som har kastet ind i skattekammeret:
Mr 12:43 And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, That this poor widow hath cast more in, than all they which have cast into the treasury:
[Mar 12:44 DK-KJV] For alle de kastede ind af deres overflod; men hun ud af hendes nød kastede alt ind hun havde, ja hele hende levebrød.
Mr 12:44 For all they did cast in of their abundance; but she of her want did cast in all that she had, even all her living.
[Mar 13:1 DK-KJV] Og som han gik ud af templet, siger én af hans disciple til ham, Mester, se hvilken slags sten og hvilke bygninger der er her!
Mr 13:1 And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here!
[Mar 13:2 DK-KJV] Og Jesus svare og sagde til ham, Ser du disse store bygninger? der skal ikke bli’ efterladt én sten på en anden, der ikke skal bli’ revet ned.
Mr 13:2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
[Mar 13:3 DK-KJV] Og da han sad på Olivenbjerget overfor templet, spurgte Peter og Jacob og Johannes og Andreas ham privat,
Mr 13:3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately,
[Mar 13:4 DK-KJV] Fortæl os, hvornår skal disse ting ske? og hvad skal være tegnet når alle disse ting skal være opfyldt?
Mr 13:4 Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?
[Mar 13:5 DK-KJV] Og Jesus svare dem og begynder at sige, Pas på med at ikke noget menneske bedrager jer:
Mr 13:5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you:
[Mar 13:6 DK-KJV] For mange skal komme i mit navn, og sige, Jeg er Kristus; og skal bedrage mange.
Mr 13:6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
[Mar 13:7 DK-KJV] Og når I skal høre om krige og rygter om krige, vær I ikke bekymret: for sådanne ting må nødvendigvis ske; men det er endnu ikke enden.
Mr 13:7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet.
[Mar 13:8 DK-KJV] For nation skal rejse sig imod nation, og kongerige imod kongerige: og der skal være jordskælv forskellige steder, og der skal være hungersnød og trængsler: dette er begyndelsen på sorgerne.
Mr 13:8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows.
[Mar 13:9 DK-KJV] Men pas på jer selv: for de skal udlevere jer til domstole; og i synagogerne skal I bli’ pryglet: og I skal bli’ bragt foran ledere og konger for min skyld, som et vidnesbyrd imod dem.
Mr 13:9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them.
[Mar 13:10 DK-KJV] Og evangeliet må først bli’ publiceret blandt alle nationer.
Mr 13:10 And the gospel must first be published among all nations.
[Mar 13:11 DK-KJV] Men når de skal lede jer, og udlevere jer, tænk ikke på forhånd over hvad I skal sige, prøv heller ikke at regne det ud: men hvadsomhelst der skal bli’ givet jer i den time, sig I det: for det er ikke I der taler, men den Hellige Ånd. 
Mr 13:11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost.
[Mar 13:12 DK-KJV] Nu skal broderen forråde broderen til døden, og faderen sønnen; og børn skal rejse sig op imod deres forældre, og skal være skyld i at de lider døden.
Mr 13:12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.
[Mar 13:13 DK-KJV] Og I skal bli’ hadet af alle mennesker for mit navns skyld: men han der skal holde ud til enden, den samme skal bli’ frelst.
Mr 13:13 And ye shall be hated of all men for my name’s sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
[Mar 13:14 DK-KJV] Men når I skal se ødelæggelsens hæslighed, talt om via profeten Daniel, stående der hvor den ikke burde, (lad ham der læser forstå,) lad da dem der er i Judæa flygte til bjergene: 
Mr 13:14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains:
[Mar 13:15 DK-KJV] Og lad ham der er på hustaget ikke gå ned ind i huset, heller ikke komme derind, for at ta’ nogle ting ud af hans hus:
Mr 13:15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house:
[Mar 13:16 DK-KJV] Og lad ikke ham der er på marken vende tilbage igen for at ta’ hans beklædning op.
Mr 13:16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment.
[Mar 13:17 DK-KJV] Men arme dem der er med barn, og med dem der giver bryst i de dage!
Mr 13:17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days!
[Mar 13:18 DK-KJV] Og bed I om at jeres flugt ikke er om vinteren.
Mr 13:18 And pray ye that your flight be not in the winter.
[Mar 13:19 DK-KJV] For i de dage skal der være lidelse, en sådan som der ikke var fra skabelsens begyndelse som Gud skabte indtil denne tid, heller ikke skal være.
Mr 13:19 For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be.
[Mar 13:20 DK-KJV] Og medmindre Herren havde afkortet de dage, skulle intet kød bli’ frelst: men for de valgtes skyld, hvem han har udvalgt, har han afkortet de dage.
Mr 13:20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect’s sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days.
[Mar 13:21 DK-KJV] Og hvis der da er en mand der skal sige til jer, Se, her er Kristus; eller, se, han er der; tro ham ikke:
Mr 13:21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not:
[Mar 13:22 DK-KJV] For falske Kristus’er og falske profeter skal rejse sig, og skal fremvise tegn og undere, for at forføre, hvis det var muligt, selv de valgte.
Mr 13:22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect.
[Mar 13:23 DK-KJV] Men pas I på: læg mærke til, jeg har fortalt jer alle ting på forhånd.
Mr 13:23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things.
[Mar 13:24 DK-KJV] Men i de dage, efter den trængsel, skal solen bli’ formørket, og månen skal ikke give hendes lys,
Mr 13:24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,
[Mar 13:25 DK-KJV] Og himlens stjerner skal falde, og kræfterne der er i himlen skal bli’ rystet. 
Mr 13:25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken.
[Mar 13:26 DK-KJV] Og da skal de se Menneskesønnen ankomme i skyerne med stor kraft og herlighed.
Mr 13:26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory.
[Mar 13:27 DK-KJV] Og da skal han udsende hans engle, og skal forsamle hans valgte fra de 4 vinde, fra den yderste del af jorden til den yderste del af himlen.
Mr 13:27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven.
[Mar 13:28 DK-KJV] Lær nu en lignelse omkring figentræet; Når hendes gren stadig er sart, og frembringer blade, ved I at sommeren er nær: “Læg mærke til at denne samme lignelse i Mar 13:28 siger hendes gren og ikke som i Matt 24:32 hans gren”
Mr 13:28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near:
[Mar 13:29 DK-KJV] Således vil I også på samme måde, når I ser disse ting ske, vide at det er tæt på, ja meget tæt på.
Mr 13:29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors.
[Mar 13:30 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, at denne generation skal ikke forgå, før alle disse ting er sket.
Mr 13:30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done.
[Mar 13:31 DK-KJV] Himmel og jord skal forsvinde: men mine ord skal ikke forsvinde.
Mr 13:31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away.
[Mar 13:32 DK-KJV] Men om den dag og den time kender intet menneske, nej, ikke englene som er i himlen, heller ikke Sønnen, men Faderen.
Mr 13:32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.
[Mar 13:33 DK-KJV] Pas I på, våg og bed: for I ved ikke hvornår den tid er.
Mr 13:33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.
[Mar 13:34 DK-KJV] For Menneskesønnen er som en mand der tager afsted på en lang rejse, som efterlod hans hus, og gav autoritet til hans tjenere, og til alle mand hans værk, og befalede dørmanden at våge. 
Mr 13:34 For the Son of man is as a man taking a far journey, who left his house, and gave authority to his servants, and to every man his work, and commanded the porter to watch.
[Mar 13:35 DK-KJV] Våg I derfor: for I ved ikke hvornår husets mester kommer, om aftenen, eller ved midnat, eller ved hanegal, eller om morgenen:
Mr 13:35 Watch ye therefore: for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cockcrowing, or in the morning:
[Mar 13:36 DK-KJV] For ikke at han ved den pludselige ankomst finder jer sovende.
Mr 13:36 Lest coming suddenly he find you sleeping.
[Mar 13:37 DK-KJV] Og hvad jeg siger til jer siger jeg til jer alle, Våg.
Mr 13:37 And what I say unto you I say unto all, Watch.
[Mar 14:1 DK-KJV] Efter 2 dage var påskefesten, og de usyrede brøds fest: og de ledende præster og de skriftkloge søgte hvordan de måtte ta’ ham med snedighed, og slå ham ihjel.
Mr 14:1 After two days was the feast of the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put him to death.
[Mar 14:2 DK-KJV] Men de sagde, Ikke på festdagen, for ikke at der er et oprør fra folket.
Mr 14:2 But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar of the people.
[Mar 14:3 DK-KJV] Og ved at være i Bethania i Simon den spedalskes hus, som han sad til bords, kom der en kvinde som har en boks med salveolie af nardus meget kostbart; og hun brød boksen, og hældte det på hans hoved.
Mr 14:3 And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and she brake the box, and poured it on his head.
[Mar 14:4 DK-KJV] Og der var nogle der havde harme inde i demselv, og sagde, Hvorfor var dette spild af salveolien lavet?
Mr 14:4 And there were some that had indignation within themselves, and said, Why was this waste of the ointment made?
[Mar 14:5 DK-KJV] For det kunne ha’ været solgt for mere end 300 sølvmønter, og ha’ været givet til de fattige. Og de mumlede imod hende.
Mr 14:5 For it might have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor. And they murmured against her.
[Mar 14:6 DK-KJV] Og Jesus sagde, Lad hende være alene; hvorfor bekymre I hende? hun har udført et godt virke på mig.
Mr 14:6 And Jesus said, Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a good work on me.
[Mar 14:7 DK-KJV] For I har altid de fattige hos jer, og hvornårsomhelst I vil må I gøre godt for dem: men mig har I ikke altid.
Mr 14:7 For ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them good: but me ye have not always.
[Mar 14:8 DK-KJV] Hun har gjort hvad hun kunne: hun er kommet på forhånd for at salve min krop for begravelsen.
Mr 14:8 She hath done what she could: she is come aforehand to anoint my body to the burying.
[Mar 14:9 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Hvorsomhelst dette evangelie skal bli’ prædiket udover hele denne verden, skal dette også som hun har gjort bli’ talt om som et minde om hende.
Mr 14:9 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her.
[Mar 14:10 DK-KJV] Og Judas Iscariot, 1 af de 12, gik til de ledende præster, for at forråde ham til dem.
Mr 14:10 And Judas Iscariot, one of the twelve, went unto the chief priests, to betray him unto them.
[Mar 14:11 DK-KJV] Og da de hørte det, var de glade, og lovede at give ham penge. Og han søgte om hvordan han bekvemt måtte forråde ham.
Mr 14:11 And when they heard it, they were glad, and promised to give him money. And he sought how he might conveniently betray him.
[Mar 14:12 DK-KJV] Og den første dag af de usyrede brøds fest, da de dræbte påskelammet, sagde hans disciple til ham, Hvor vil du at vi går og forbereder så du kan spise påskemåltidet?
Mr 14:12 And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, his disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the passover?
[Mar 14:13 DK-KJV] Og han udsender 2 af hans disciple, og siger til dem, Gå I ind i byen, og en ung mand skal møde jer som bærer en vandkande: følg ham.
Mr 14:13 And he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them, Go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water: follow him.
[Mar 14:14 DK-KJV] Og hvorsomhelst han skal gå ind, sig I til husets ægtemand, Mesteren siger, Hvor er gæsteværelset, hvor jeg skal spise påskemåltidet med mine disciple?
Mr 14:14 And wheresoever he shall go in, say ye to the goodman of the house, The Master saith, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
[Mar 14:15 DK-KJV] Og han vil vise jer et stort øvre værelse møbleret og forberedt: klargør til os der.
Mr 14:15 And he will shew you a large upper room furnished and prepared: there make ready for us.
[Mar 14:16 DK-KJV] Og hans disciple gik videre, og kom ind i byen, og fandt det som han havde sagt det til dem: og de klargjorde påskemåltidet.
Mr 14:16 And his disciples went forth, and came into the city, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
[Mar 14:17 DK-KJV] Og om aftenen kommer han med de 12.
Mr 14:17 And in the evening he cometh with the twelve.
[Mar 14:18 DK-KJV] Og som de sad og spiste, sagde Jesus, Sandelig siger jeg til jer, 1 af jer som spiser med mig skal forråde mig.
Mr 14:18 And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, One of you which eateth with me shall betray me.
[Mar 14:19 DK-KJV] Og de begyndte at bli’ sorgfulde, og siger til ham en efter en, Er det mig? og en anden sagde, Er det mig?
Mr 14:19 And they began to be sorrowful, and to say unto him one by one, Is it I? and another said, Is it I?
[Mar 14:20 DK-KJV] Og han svarede og sagde til dem, Det er 1 af de 12, der dypper med mig i skålen.
Mr 14:20 And he answered and said unto them, It is one of the twelve, that dippeth with me in the dish.
[Mar 14:21 DK-KJV] Det går ganske vist Menneskesønnen, som det er skrevet om ham: men arme den mand ved hvem Menneskesønnen er forrådt! godt var det for den mand hvis han aldrig havde været født.
Mr 14:21 The Son of man indeed goeth, as it is written of him: but woe to that man by whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had never been born.
[Mar 14:22 DK-KJV] Og da de spiste, tog Jesus et brød, og velsignede, og brød det, og gav til dem, og sagde, Ta’, spis: dette er min krop.
Mr 14:22 And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body.
[Mar 14:23 DK-KJV] Og han tog koppen, og da han havde givet taksigelsesbønner, gav han den til dem: og de drak alle af den.
Mr 14:23 And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them: and they all drank of it.
[Mar 14:24 DK-KJV] Og han sagde til dem, Dette er mit blod af det nye testamente, som udgydes for mange.
Mr 14:24 And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many.
[Mar 14:25 DK-KJV] Sandelig siger jeg til jer, Jeg vil ikke længere drikke af frugten fra vinstokken, før den dag hvor jeg drikker den ny i Guds kongerige.
Mr 14:25 Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom of God.
[Mar 14:26 DK-KJV] Og da de havde sunget en hymne, gik de ud til Olivenbjerget.
Mr 14:26 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.
[Mar 14:27 DK-KJV] Og Jesus siger til dem, Alle I skal bli’ krænket på grund af mig denne nat: for det er skrevet, Jeg vil slå hyrden, og fårene skal bli’ spredt.
Mr 14:27 And Jesus saith unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered.
[Mar 14:28 DK-KJV] Men efter at jeg er oprejst, vil jeg gå foran jer til Galilæa.
Mr 14:28 But after that I am risen, I will go before you into Galilee.
[Mar 14:29 DK-KJV] Men Peter sagde til ham, Selvom at alle skal bli’ krænket, alligevel vil jeg ikke.
Mr 14:29 But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet will not I.
[Mar 14:30 DK-KJV] Og Jesus siger til ham, Sandelig siger jeg til dig, At denne dag, ja i denne nat, før hanen galer 2 gange, skal du fornægte mig 3 gange.
Mr 14:30 And Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, That this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice.
[Mar 14:31 DK-KJV] Men han talte endnu mere heftigt, Hvis jeg skulle dø med dig, vil jeg på ingen måde fornægte dig. Ligeledes sagde også alle de.
Mr 14:31 But he spake the more vehemently, If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all.
[Mar 14:32 DK-KJV] Og de kom til et sted som var kaldet for Gethsemane: og han siger til hans disciple, Sid I her, mens jeg skal bede.
Mr 14:32 And they came to a place which was named Gethsemane: and he saith to his disciples, Sit ye here, while I shall pray.
[Mar 14:33 DK-KJV] Og han tager Peter og Jacob og Johannes med ham, og begynder at bli’ meget forbløffet, og at være meget tung;
Mr 14:33 And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;
[Mar 14:34 DK-KJV] Og siger til dem, Min sjæl er overmådelig sorgfuld for døden: vent I her, og våg.
Mr 14:34 And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch.
[Mar 14:35 DK-KJV] Og han gik et lille stykke væk, og fandt på jorden, og bad dette, hvis det var muligt, at den time måtte gå ham forbi.
Mr 14:35 And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.
[Mar 14:36 DK-KJV] Og han sagde, Abba, Far, alle ting er mulig for dig; fjern denne kop fra mig: imidlertid ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.
Mr 14:36 And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.
[Mar 14:37 DK-KJV] Og han kommer og finder dem sovende, og siger til Peter, Simon, sover du? kunne du ikke våge 1 time?
Mr 14:37 And he cometh, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? couldest not thou watch one hour?
[Mar 14:38 DK-KJV] Våg I og bed, for ikke at I kommer ind i fristelse. Ånden er sandelig klar, men kødet er svagt.
Mr 14:38 Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak.
[Mar 14:39 DK-KJV] Og igen gik han afsted, og bad, og talte de samme ord.
Mr 14:39 And again he went away, and prayed, and spake the same words.
[Mar 14:40 DK-KJV] Og da han returnerede, fandt han dem sovende igen, (for deres øjne var tunge,) og de vidste heller ikke hvad de skulle svare ham.
Mr 14:40 And when he returned, he found them asleep again, (for their eyes were heavy,) neither wist they what to answer him.
[Mar 14:41 DK-KJV] Og han kommer den tredje gang, og siger til dem, Sov videre nu, og ta’ jeres hvil: det er nok, timen er kommet; læg mærke til, Menneskesønnen er forrådt ind i synderes hænder.
Mr 14:41 And he cometh the third time, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: it is enough, the hour is come; behold, the Son of man is betrayed into the hands of sinners.
[Mar 14:42 DK-KJV] Rejs jer op, lad os gå; se, han der forråder mig er tæt på.
Mr 14:42 Rise up, let us go; lo, he that betrayeth me is at hand.
[Mar 14:43 DK-KJV] Og øjeblikkeligt, mens han stadig talte, kommer Judas, 1 af de 12, og med ham en stor folkemængde med sværd og stave, fra de ledende præster og skriftkloge og de ældste.
Mr 14:43 And immediately, while he yet spake, cometh Judas, one of the twelve, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and the scribes and the elders.
[Mar 14:44 DK-KJV] Og han der forrådte ham havde givet dem et kendetegn, og siger, Hvemsomhelst jeg skal kysse, den samme er han; ta’ ham, og led ham sikkert væk.
Mr 14:44 And he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he; take him, and lead him away safely.
[Mar 14:45 DK-KJV] Og så snart som han var kommet, går han straks over til ham, og siger, Mester, mester; og kyssede ham.
Mr 14:45 And as soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith, Master, master; and kissed him.
[Mar 14:46 DK-KJV] Og de lagde deres hænder på ham, og tog ham.
Mr 14:46 And they laid their hands on him, and took him.
[Mar 14:47 DK-KJV] Og én af dem som stod der trak et sværd, og slog en af ypperstepræstens tjener, og skar hans øre af. 
Mr 14:47 And one of them that stood by drew a sword, and smote a servant of the high priest, and cut off his ear.
[Mar 14:48 DK-KJV] Og Jesus svarede og sagde til dem, Er I kommet ud, som imod en tyv, med sværd og med stave for at ta’ mig?
Mr 14:48 And Jesus answered and said unto them, Are ye come out, as against a thief, with swords and with staves to take me?
[Mar 14:49 DK-KJV] Jeg var dagligt i templet og underviste, og I tog mig ikke: men skrifterne må bli’ opfyldt.
Mr 14:49 I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not: but the scriptures must be fulfilled.
[Mar 14:50 DK-KJV] Og de svigtede ham allesammen, og flygtede.
Mr 14:50 And they all forsook him, and fled.
[Mar 14:51 DK-KJV] Og der var en bestemt ung mand der fulgte ham, som har et linnedklæde kastet omkring hans nøgne krop; og den unge mand tog fat i ham:
Mr 14:51 And there followed him a certain young man, having a linen cloth cast about his naked body; and the young men laid hold on him:
[Mar 14:52 DK-KJV] Og han efterlod linnedklædet, og flygtede fra dem nøgen.
Mr 14:52 And he left the linen cloth, and fled from them naked.
[Mar 14:53 DK-KJV] Og de ledte Jesus væk til ypperstepræsten: og med ham var forsamlet alle de ledende præster og de ældste og de skriftkloge.
Mr 14:53 And they led Jesus away to the high priest: and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes.
[Mar 14:54 DK-KJV] Og Peter fulgte ham på afstand, ja ind i ypperstepræstens palads: og han sad hos tjenerne, og varmede sig ved ilden.
Mr 14:54 And Peter followed him afar off, even into the palace of the high priest: and he sat with the servants, and warmed himself at the fire.
[Mar 14:55 DK-KJV] Og de ledende præster og hele rådet søgte efter vidnesbyrd imod Jesus for at få han slået ihjel; og fandt ingen.
Mr 14:55 And the chief priests and all the council sought for witness against Jesus to put him to death; and found none.
[Mar 14:56 DK-KJV] For mange fremførte falsk vidnesbyrd imod ham, men deres vidnesbyrd passede ikke sammen.
Mr 14:56 For many bare false witness against him, but their witness agreed not together.
[Mar 14:57 DK-KJV] Og nogle rejste sig, og fremførte falsk vidnesbyrd imod ham, og siger,
Mr 14:57 And there arose certain, and bare false witness against him, saying,
[Mar 14:58 DK-KJV] Vi hørte ham sige, Jeg vil destruere dette tempel der er lavet med hænder, og indenfor 3 dage vil jeg bygge et andet lavet uden hænder.
Mr 14:58 We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and within three days I will build another made without hands.
[Mar 14:59 DK-KJV] Men heller ikke sådant passede deres vidnesbyrd sammen.
Mr 14:59 But neither so did their witness agree together.
[Mar 14:60 DK-KJV] Og ypperstepræsten stod op i midten, og spurgte Jesus, og siger, Besvarer du ingenting? hvad er det som disse vidnesbyrd siger imod dig?
Mr 14:60 And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus, saying, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?
[Mar 14:61 DK-KJV] Men han forblev stille, og svarede ingenting. Igen spurgte ypperstepræsten ham, og sagde til ham, Er du den Kristus, den Velsignedes Søn?
Mr 14:61 But he held his peace, and answered nothing. Again the high priest asked him, and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed?
[Mar 14:62 DK-KJV] Og Jesus sagde, Jeg er: og I skal se Menneskesønnen siddende på kraftens højre hånd, og ankomme i himlens skyer.
Mr 14:62 And Jesus said, I am: and ye shall see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.
[Mar 14:63 DK-KJV] Så flængede ypperstepræsten hans tøj, og siger, Hvilket yderligere behov har vi for vidner?
Mr 14:63 Then the high priest rent his clothes, and saith, What need we any further witnesses?
[Mar 14:64 DK-KJV] I har hørt gudsbespottelsen: hvad tænker I? Og de fordømte ham alle til at være skyldig af døden.
Mr 14:64 Ye have heard the blasphemy: what think ye? And they all condemned him to be guilty of death.
[Mar 14:65 DK-KJV] Og nogle begyndte at spytte på ham, og at dække hans ansigt, og at skubbe han, og at sige til ham, Profeter: og tjenerne slog ham med deres håndflader.
Mr 14:65 And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the servants did strike him with the palms of their hands.
[Mar 14:66 DK-KJV] Og da Peter var nedenunder i paladset, kommer der én af ypperstepræstens piger:
Mr 14:66 And as Peter was beneath in the palace, there cometh one of the maids of the high priest:
[Mar 14:67 DK-KJV] Og da hun så’ Peter som varmede sigselv, kiggede hun på ham, og sagde, Og også du var hos Jesus fra Nazaret.
Mr 14:67 And when she saw Peter warming himself, she looked upon him, and said, And thou also wast with Jesus of Nazareth.
[Mar 14:68 DK-KJV] Men han nægtede, og siger, Jeg kender ikke, og forstår heller ikke hvad du siger. Og han gik ud til søjlegangen; og hanen galede. 
Mr 14:68 But he denied, saying, I know not, neither understand I what thou sayest. And he went out into the porch; and the cock crew.
[Mar 14:69 DK-KJV] Og en pige så’ ham igen, og begyndte at sige til dem som stod der, Dette er én af dem.
Mr 14:69 And a maid saw him again, and began to say to them that stood by, This is one of them.
[Mar 14:70 DK-KJV] Og han nægtede det igen. Og lidt efter, de som stod der sagde igen til Peter, Du er helt sikkert én af dem: for du er en Galilæer, og din tale er enig med det.
Mr 14:70 And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them: for thou art a Galilaean, and thy speech agreeth thereto.
[Mar 14:71 DK-KJV] Men han begyndte at forbande og at sværge, Jeg kender ikke denne mand om hvem I taler.
Mr 14:71 But he began to curse and to swear, saying, I know not this man of whom ye speak.
[Mar 14:72 DK-KJV] Og hanen galede anden gang. Og Peter huskede på de ord Jesus havde sagt til ham, Før hanen galer 2 gange, skal du fornægte mig 3 gange. Og da han tænkte over det, græd han.
Mr 14:72 And the second time the cock crew. And Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept.
[Mar 15:1 DK-KJV] Og straks om morgenen holdt de ledende præster en konsultation med de ældste og skriftkloge og hele rådet, og bandt Jesus, og førte ham væk, og udleverede ham til Pilatus. “Forløbet optil at Jesus korsfæstes – Mat 27:1 til 31 & Mar 15:1 til 20 & Luk 23:1 til 25 & Joh 18:29 tilommed Joh 19:1 til 24 “
Mr 15:1 And straightway in the morning the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council, and bound Jesus, and carried him away, and delivered him to Pilate.
[Mar 15:2 DK-KJV] Og Pilatus spurgte ham, Er du Jødernes Konge? Og han svarer og sagde til ham, Du siger det.
Mr 15:2 And Pilate asked him, Art thou the King of the Jews? And he answering said unto him, Thou sayest it.
[Mar 15:3 DK-KJV] Og de ledende præster anklagede ham om mange ting: men han svarede ingenting.
Mr 15:3 And the chief priests accused him of many things: but he answered nothing.
[Mar 15:4 DK-KJV] Og Pilatus spurgte ham igen, Besvare du ingenting? læg mærke til hvor mange ting de vidner imod dig.
Mr 15:4 And Pilate asked him again, saying, Answerest thou nothing? behold how many things they witness against thee.
[Mar 15:5 DK-KJV] Men Jesus svarede stadig ingenting; sådant at Pilatus forundredes.
Mr 15:5 But Jesus yet answered nothing; so that Pilate marvelled.
[Mar 15:6 DK-KJV] Nu ved festen løslod han én fange til dem, hvemsomhelst de ønskede.
Mr 15:6 Now at that feast he released unto them one prisoner, whomsoever they desired.
[Mar 15:7 DK-KJV] Og der var én kaldet Barabbas, som lå bundet hos dem der havde lavet oprør med ham, som havde begået mord i oprøret.
Mr 15:7 And there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection with him, who had committed murder in the insurrection.
[Mar 15:8 DK-KJV] Og folkemængden begyndte højtråbende at be’ ham om at gøre ting han aldrig før havde gjort for dem.
Mr 15:8 And the multitude crying aloud began to desire him to do as he had ever done unto them.
[Mar 15:9 DK-KJV] Men Pilatus svarede dem, og siger, Vil I at jeg løslader Jødernes Konge til jer?
Mr 15:9 But Pilate answered them, saying, Will ye that I release unto you the King of the Jews?
[Mar 15:10 DK-KJV] For han vidste at de ledende præster havde udleveret ham på grund af misundelse.
Mr 15:10 For he knew that the chief priests had delivered him for envy.
[Mar 15:11 DK-KJV] Men de ledende præster bevægede folket, så han hellere skulle løslade Barabbas til dem.
Mr 15:11 But the chief priests moved the people, that he should rather release Barabbas unto them.
[Mar 15:12 DK-KJV] Og Pilatus svarede og sagde igen til dem, Hvad vil I da at jeg skal gøre med ham som I kalder Jødernes Konge?
Mr 15:12 And Pilate answered and said again unto them, What will ye then that I shall do unto him whom ye call the King of the Jews?
[Mar 15:13 DK-KJV] Og igen råbte de højt, Korsfæst ham.
Mr 15:13 And they cried out again, Crucify him.
[Mar 15:14 DK-KJV] Så sagde Pilatus til dem, Hvorfor, hvilket ondt har han gjort? Og de råbte endnu mere overmådeligt højt, Korsfæst ham.
Mr 15:14 Then Pilate said unto them, Why, what evil hath he done? And they cried out the more exceedingly, Crucify him.
[Mar 15:15 DK-KJV] Og sådant løslod Pilatus, som var villig til at tilfredsstille folket, Barabbas til dem, og udleverede Jesus, da han havde pisket ham, til at bli’ korsfæstet.
Mr 15:15 And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them, and delivered Jesus, when he had scourged him, to be crucified.
[Mar 15:16 DK-KJV] Og soldaterne ledte ham væk ind i salen, kaldet Prætorium; og de sammenkaldte hele kompagniet.
Mr 15:16 And the soldiers led him away into the hall, called Praetorium; and they call together the whole band.
[Mar 15:17 DK-KJV] Og de iklædte ham med violet, og flettede en tornekrone, og satte den omkring hans hoved,
Mr 15:17 And they clothed him with purple, and platted a crown of thorns, and put it about his head,
[Mar 15:18 DK-KJV] Og begyndte at hylde ham, Vær hilset, Jødernes Konge!
Mr 15:18 And began to salute him, Hail, King of the Jews!
[Mar 15:19 DK-KJV] Og de slog ham i hovedet med et rør, og spyttede på ham, og bukkede deres knæ og tilbad ham.
Mr 15:19 And they smote him on the head with a reed, and did spit upon him, and bowing their knees worshipped him.
[Mar 15:20 DK-KJV] Og da de havde hånet ham, tog de den violette fra ham, og gav ham hans eget tøj på, og ledte ham ud for at korsfæste ham. “Forløbet optil at Jesus korsfæstes – Mat 27:1 til 31 & Mar 15:1 til 20 & Luk 23:1 til 25 & Joh 18:29 tilommed Joh 19:1 til 24 “
Mr 15:20 And when they had mocked him, they took off the purple from him, and put his own clothes on him, and led him out to crucify him.
[Mar 15:21 DK-KJV] Og de overtalte en Simon fra Kyrene, som passerede fordi, ankommende ude fra landet, Alexander og Rufus’ far, til at bære hans kors.
Mr 15:21 And they compel one Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross.
[Mar 15:22 DK-KJV] Og de bragte ham til stedet Golgata, som er, ved at være fortolket, Stedet for et kranie.
Mr 15:22 And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, The place of a skull.
[Mar 15:23 DK-KJV] Og de gav ham vin blandet med myrra at drikke: men han tog ikke imod det.
Mr 15:23 And they gave him to drink wine mingled with myrrh: but he received it not.
[Mar 15:24 DK-KJV] Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans beklædningsgenstande, ved at kaste lod om dem, det alle mand skulle ta’.
Mr 15:24 And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take.
[Mar 15:25 DK-KJV] Og det var den tredje time, og de korsfæstede ham.
Mr 15:25 And it was the third hour, and they crucified him.
[Mar 15:26 DK-KJV] Og inskriptionen af hans beskyldning var skrevet over, JØDERNES KONGE.
Mr 15:26 And the superscription of his accusation was written over, THE KING OF THE JEWS.
[Mar 15:27 DK-KJV] Og med ham korsfæstede de 2 tyve; den ene på hans højre hånd, og den anden på hans venstre.
Mr 15:27 And with him they crucify two thieves; the one on his right hand, and the other on his left.
[Mar 15:28 DK-KJV] Og skriften var opfyldt, som siger, Og han var talt med blandt overtræderne.
Mr 15:28 And the scripture was fulfilled, which saith, And he was numbered with the transgressors.
[Mar 15:29 DK-KJV] Og de der passerede forbi hånede ham, og rystede med deres hoveder, og siger, du der destruerer templet, og genopbygger det på 3 dage.
Mr 15:29 And they that passed by railed on him, wagging their heads, and saying, Ah, thou that destroyest the temple, and buildest it in three days,
[Mar 15:30 DK-KJV] Frels digselv, og kom ned fra korset.
Mr 15:30 Save thyself, and come down from the cross.
[Mar 15:31 DK-KJV] På samme måde hånede de ledende præster ham også blandt demselv sammen med de skriftkloge, Han frelste andre; sigselv kan han ikke frelse.
Mr 15:31 Likewise also the chief priests mocking said among themselves with the scribes, He saved others; himself he cannot save.
[Mar 15:32 DK-KJV] Lad Kristus Israels Konge dale ned fra korset nu, så vi må se og tro. Og de der var korsfæstet med ham hånede ham.
Mr 15:32 Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him.
[Mar 15:33 DK-KJV] Og da den sjette time var kommet, var der mørke over landet indtil den niende time.
Mr 15:33 And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.
[Mar 15:34 DK-KJV] Og ved den niende time råbte Jesus med en høj stemme, og siger, Eloi, Eloi, lama sabakthani? som er, ved at være fortolket, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Mr 15:34 And at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani? which is, being interpreted, My God, my God, why hast thou forsaken me?
[Mar 15:35 DK-KJV] Og nogle af dem som stod der, da de hørte det, sagde, Læg mærke til, han kalder Elias.
Mr 15:35 And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.
[Mar 15:36 DK-KJV] Og én løb og fyldte en svamp fuld af vineddike, og satte den på et rør, og gav ham noget at drikke, og siger, Lad ham være; lad os se om Elias vil komme for at ta’ ham ned.
Mr 15:36 And one ran and filled a spunge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone; let us see whether Elias will come to take him down.
[Mar 15:37 DK-KJV] Og Jesus råbte med en høj stemme, og opgav ånden.
Mr 15:37 And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost.
[Mar 15:38 DK-KJV] Og templets forhæng var flænset i 2 fra toppen til bunden.
Mr 15:38 And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.
[Mar 15:39 DK-KJV] Og da kaptajnen for 100 mand, som stod overfor ham, så’ at han råbte ud, og opgav ånden, sagde han, Denne mand var sandelig Guds Søn.
Mr 15:39 And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.
[Mar 15:40 DK-KJV] Der var også kvinder et stykke væk der kiggede på: blandt dem var Maria Magdalene, og Maria moderen til den mindre Jacob og Joses, og Salome;
Mr 15:40 There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joses, and Salome;
[Mar 15:41 DK-KJV] (Disse som også, fulgte ham, og betjente for ham, da han var i Galilæa;) og mange andre kvinder som kom op med ham til Jerusalem.
Mr 15:41 (Who also, when he was in Galilee, followed him, and ministered unto him;) and many other women which came up with him unto Jerusalem.
[Mar 15:42 DK-KJV] Og nu da det var blevet aften, fordi det var forberedelsen, det er, dagen før sabbatten,
Mr 15:42 And now when the even was come, because it was the preparation, that is, the day before the sabbath,
[Mar 15:43 DK-KJV] Joseph fra Arimatæa, en ærbar rådgiver, som også ventede på Guds kongerige, kom, og gik frimodigt indtil Pilatus, og bad om at få Jesus’ krop.
Mr 15:43 Joseph of Arimathaea, an honourable counseller, which also waited for the kingdom of God, came, and went in boldly unto Pilate, and craved the body of Jesus.
[Mar 15:44 DK-KJV] Og Pilatus forundredes over at han allerede var død: og ved at kalde kaptajnen for de 100 mand til sig, spurgte han ham om han havde været død i et stykke tid.
Mr 15:44 And Pilate marvelled if he were already dead: and calling unto him the centurion, he asked him whether he had been any while dead.
[Mar 15:45 DK-KJV] Og da han vidste det fra kaptajnen for de 100 mand, gav han kroppen til Joseph.
Mr 15:45 And when he knew it of the centurion, he gave the body to Joseph.
[Mar 15:46 DK-KJV] Og han bragte fint linned, og tog ham ned, og viklede ham ind i linnedstoffet, og lagde ham i et gravkammer som var hugget ud i en klippe, og rullede en sten for gravkammerdøren.
Mr 15:46 And he bought fine linen, and took him down, and wrapped him in the linen, and laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock, and rolled a stone unto the door of the sepulchre.
[Mar 15:47 DK-KJV] Og Maria Magdalene og Maria Joses’ mor lagde mærke til hvor han var lagt.
Mr 15:47 And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid.
[Mar 16:1 DK-KJV] Og da sabbatten var forbi, havde Maria Magdalene, og Jacobs mor Maria, og Salome, bragt søde krydderier, så de måtte komme og salve ham.
Mr 16:1 And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.
[Mar 16:2 DK-KJV] Og meget tidligt om morgenen den første dag af ugen, kom de til gravkammeret ved solens opgang.
Mr 16:2 And very early in the morning the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.
[Mar 16:3 DK-KJV] Og de sagde blandt demselv, Hvem skal for os rulle stenen væk fra gravkammerdøren?
Mr 16:3 And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?
[Mar 16:4 DK-KJV] Og da de kiggede, så de at stenen var rullet væk: for den var meget stor.
Mr 16:4 And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.
[Mar 16:5 DK-KJV] Og da de gik ind i gravkammeret, så de en ung mand siddende på den højre side, iklædt i en lang hvid beklædning; og de var forfærdede. 
Mr 16:5 And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.
[Mar 16:6 DK-KJV] Og han siger til dem, Vær ikke forfærdede: I søger Jesus fra Nazaret, som var korsfæstet: han er opstået; han er ikke her: læg mærke til stedet hvor de lagde ham.
Mr 16:6 And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.
[Mar 16:7 DK-KJV] Men gå jeres vej, og fortæl det til hans disciple og Peter at han går foran jer ind i Galilæa: der skal I de se ham, som han sagde til jer.
Mr 16:7 But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.
[Mar 16:8 DK-KJV] Og de gik hurtigt ud, og flygtede fra gravkammeret; for de rystede og var forbavsede: de sagde heller ikke noget til noget menneske, for de var bange.
Mr 16:8 And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any man; for they were afraid.
[Mar 16:9 DK-KJV] Nu da Jesus var opstået tidligt den første dag af ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, af hvem han havde kastet 7 djævle ud.
Mr 16:9 Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.
[Mar 16:10 DK-KJV] Og hun gik og fortalte dem der havde været med ham, da de sørgede og græd.
Mr 16:10 And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.
[Mar 16:11 DK-KJV] Og de, da de havde hørt at han var i live, og havde været set af hende, troede ikke.
Mr 16:11 And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.
[Mar 16:12 DK-KJV] Og efter det viste han sig i en anden form for 2 af dem, mens de vandrede, og gik ind i landet.
Mr 16:12 After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.
[Mar 16:13 DK-KJV] Og de gik og fortalte det til resten: dem troede de heller ikke på.
Mr 16:13 And they went and told it unto the residue: neither believed they them.
[Mar 16:14 DK-KJV] Bagefter viste han sig for de 11 da de sad til bords, og bebrejdede dem for deres vantro og hjertes hårdhed, fordi de ikke troede på dem som havde set ham efter han var opstået.
Mr 16:14 Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.
[Mar 16:15 DK-KJV] Og han sagde til dem, Gå I ud i hele denne verden, og prædik evangeliet til enhver skabning.
Mr 16:15 And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.
[Mar 16:16 DK-KJV] Han der tror og er døbt skal bli’ frelst; men han der ikke tror skal bli’ forbandet.
Mr 16:16 He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.
[Mar 16:17 DK-KJV] Og disse tegn skal følge dem der tror; I mit navn skal de kaste djævle ud; de skal tale med nye tungemål;
Mr 16:17 And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;
[Mar 16:18 DK-KJV] De skal samle slanger op; og hvis de drikker nogle dødelig ting, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænder på de syge, og de skal komme sig.
Mr 16:18 They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.
[Mar 16:19 DK-KJV] Så efter at Herren havde talt til dem, var han modtaget op ind i himlen, og sad på Guds højre hånd.
Mr 16:19 So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.
[Mar 16:20 DK-KJV] Og de gik ud, og prædikede alle steder, Herren virker hos dem, og bekræfter ordet med efterfølgende tegn. Amen.
Mr 16:20 And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.