Ordsprogenes bog - Proverbs KJV 1769

Navnebetydning for Ordsprog = For at regere

Blå kapitler er oversat

Røde kapitler er på engelsk

Der er deslige oversat vers her og der

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25

26-27-28-29-30-31

[Or 1:1 DK-KJV] Solomons ordsprog Davids søn, Israels konge;
Pr 1:1 The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel;
[Or 1:2 DK-KJV] For at kende visdom og instruktion; for at få forstand af ordene; 
Pr 1:2 To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding;
[Or 1:3 DK-KJV] For at modtage visdoms instruktion, retfærdighed, og dom, og rimelighed;
Pr 1:3 To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity;
[Or 1:4 DK-KJV] For at give finesse til de enkelte, til den unge mand kundskab og mådehold.
Pr 1:4 To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion.
[Or 1:5 DK-KJV] En vis mand vil høre, og vil vokse i indlæring; og en forstående mand skal være med til vise råd:
Pr 1:5 A wise man will hear, and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels:
[Or 1:6 DK-KJV] For at forstå et ordsprog, og fortolkningen; ordene fra den vise, og deres mørke betydninger.
Pr 1:6 To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings.
[Or 1:7 DK-KJV] Frygten for HERREN er kundskabens begyndelse: men tåber foragter visdom og instruktion.
Pr 1:7 The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
[Or 1:8 DK-KJV] Min søn, hør instruktionen fra din far, og forlad ikke loven fra din mor:
Pr 1:8 My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother:
[Or 1:9 DK-KJV] For de skal være en nådeskrans for dit hoved, og kæder omkring din nakke.
Pr 1:9 For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck.
[Or 1:10 DK-KJV] Min søn, hvis syndere lokker dig, samtyk du ikke.
Pr 1:10 My son, if sinners entice thee, consent thou not.
[Or 1:11 DK-KJV] Hvis de siger, Kom med os, lad os ligge på lur efter blod, lad os ligge hemmeligt på lur efter den uskyldige uden grund:
Pr 1:11 If they say, Come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privily for the innocent without cause:
[Or 1:12 DK-KJV] Lad os opsluge dem som helvede; og hele, som de der går ned i faldgruben:
Pr 1:12 Let us swallow them up alive as the grave; and whole, as those that go down into the pit:
[Or 1:13 DK-KJV] Vi skal finde alt værdifuldt gods, vi skal fylde vores huse med bytte: 
Pr 1:13 We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil:
[Or 1:14 DK-KJV] Kast dit lod ind blandt os; lad os alle ha’ én pengepung:
Pr 1:14 Cast in thy lot among us; let us all have one purse:
[Or 1:15 DK-KJV] Min søn gå du ikke på vejen med dem; hold din fod fra deres vej:
Pr 1:15 My son, walk not thou in the way with them; refrain thy foot from their path:
[Or 1:16 DK-KJV] For deres fødder løber mod ondt, og er hurtige til at udgyde blod.
Pr 1:16 For their feet run to evil, and make haste to shed blood.
[Or 1:17 DK-KJV] Sandelig er nettet spredt forgæves i nogen fugles øjne.
Pr 1:17 Surely in vain the net is spread in the sight of any bird.
[Or 1:18 DK-KJV] Og de ligger på lur efter deres eget blod; de ligger hemmeligt på lur efter deres egne liv.
Pr 1:18 And they lay wait for their own blood; they lurk privily for their own lives.
[Or 1:19 DK-KJV] Sådan er enhvers vej der er grådig efter gevinst; som tager livet væk fra ejerne deraf.
Pr 1:19 So are the ways of every one that is greedy of gain; which taketh away the life of the owners thereof.
[Or 1:20 DK-KJV] Visdom råber udenfor; hun giver sin stemme til kende i gaderne:
Pr 1:20 Wisdom crieth without; she uttereth her voice in the streets:
[Or 1:21 DK-KJV] Hun råber i hovedforsamlingsstedet, i portåbningerne: i byen giver hun sine ord til kende, og siger,
Pr 1:21 She crieth in the chief place of concourse, in the openings of the gates: in the city she uttereth her words, saying,
[Or 1:22 DK-KJV] Hvor længe, I enkle nogen, vil I elske enkelhed? og hånerne glæde sig over deres hån, og tåber hade kundskab?
Pr 1:22 How long, ye simple ones, will ye love simplicity? and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge?
[Or 1:23 DK-KJV] Omvend jer ved min irettesættelse: læg mærke til, jeg vil udgyde af min ånd over jer, jeg vil lade jer kende mine ord.
Pr 1:23 Turn you at my reproof: behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you.
[Or 1:24 DK-KJV] Fordi jeg har kaldet, og I afslog; har jeg strukket min hånd ud, og intet menneske værdsætter det;
Pr 1:24 Because I have called, and ye refused; I have stretched out my hand, and no man regarded;
[Or 1:25 DK-KJV] Men I har ikke lyttet til hele mit råd, og vil ikke følge min irettesættelse: 
Pr 1:25 But ye have set at nought all my counsel, and would none of my reproof:
[Or 1:26 DK-KJV] Jeg vil også grine over jeres katastrofe; jeg vil håne når jeres frygt kommer;
Pr 1:26 I also will laugh at your calamity; I will mock when your fear cometh;
[Or 1:27 DK-KJV] Når jeres frygt kommer som trøstesløshed, og jeres destruktion som en hvirvelvind; når nød og angst kommer over jer.
Pr 1:27 When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind; when distress and anguish cometh upon you.
[Or 1:28 DK-KJV] Så skal de kalde på mig, men jeg vil ikke svare; de skal søge mig tidligt, men de skal ikke finde mig:
Pr 1:28 Then shall they call upon me, but I will not answer; they shall seek me early, but they shall not find me:
[Or 1:29 DK-KJV] Fordi de hadede kundskab, og ikke foretrak at frygte HERREN:
Pr 1:29 For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the LORD:
[Or 1:30 DK-KJV] De ville ikke lytte til mit råd: de var ligeglade med min irettesættelse.
Pr 1:30 They would none of my counsel: they despised all my reproof.
[Or 1:31 DK-KJV] Derfor skal de spise af frugten af deres egen vej, og bli’ fyldt med deres egne planer.
Pr 1:31 Therefore shall they eat of the fruit of their own way, and be filled with their own devices.
[Or 1:32 DK-KJV] For det at den simple vender sig bort skal dræbe dem, og tåbernes velstand skal destruere dem.
Pr 1:32 For the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them.
[Or 1:33 DK-KJV] Men den som lytter til mig skal bo sikkert, og skal være rolige fra frygt og ondt. 
Pr 1:33 But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil.
[Or 2:1 DK-KJV] Min søn, hvis du vil modtage mine ord, og gemme mine befalinger hos dig;
Pr 2:1 My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;
[Or 2:2 DK-KJV] Sådant at du lytter til visdom, og anvender dit hjerte til forståelse;
Pr 2:2 So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;
[Or 2:3 DK-KJV] Ja, hvis du råber efter kundskab, og opløfter din stemme efter forståelse;
Pr 2:3 Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;
[Or 2:4 DK-KJV] Hvis du søger hende som sølv, og søger efter hende som efter gemte skatte;
Pr 2:4 If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;
[Or 2:5 DK-KJV] Da skal du forstå frygten for HERREN, og finde Guds kundskab.
Pr 2:5 Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God.
[Or 2:6 DK-KJV] For HERREN giver visdom: ud af hans mund kommer kundskab og forståelse.
Pr 2:6 For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.
[Or 2:7 DK-KJV] Han uddeler sund visdom til de retskafne: han er en beskytter af dem der vandrer oprigtigt.
Pr 2:7 He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.
[Or 2:8 DK-KJV] Han holder dommens stier, og bevarer hans helliges vej.
Pr 2:8 He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints.
[Or 2:9 DK-KJV] Da skal du forstå retfærdighed, og dom, og rimelighed; ja, enhver god sti.
Pr 2:9 Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
[Or 2:10 DK-KJV] Når visdom kommer ind i dit hjerte, og kundskab er velbehagelig for din sjæl;
Pr 2:10 When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul;
[Or 2:11 DK-KJV] Diskretion skal bevare dig, forståelse skal holde dig:
Pr 2:11 Discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee:
[Or 2:12 DK-KJV] For at udfri dig fra den onde mands vej, fra den mand der taler genstridige ting;
Pr 2:12 To deliver thee from the way of the evil man, from the man that speaketh froward things;
[Or 2:13 DK-KJV] Som forlader retskaffenhedens stier, for at vandre på mørkets veje;
Pr 2:13 Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness;
[Or 2:14 DK-KJV] Som glæder sig over at gøre ondt, og har glæde i de ondes genstridighed;
Pr 2:14 Who rejoice to do evil, and delight in the frowardness of the wicked;
[Or 2:15 DK-KJV] Hvis veje er krogede, og de modsætter sig på deres stier:
Pr 2:15 Whose ways are crooked, and they froward in their paths:
[Or 2:16 DK-KJV] For at udfri dig fra den fremmede kvinde, ja fra den fremmede som smiger med hendes ord;
Pr 2:16 To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
[Or 2:17 DK-KJV] Som svigter vejlederen fra hendes ungdom, og glemmer pagten med hendes Gud.
Pr 2:17 Which forsaketh the guide of her youth, and forgetteth the covenant of her God.
[Or 2:18 DK-KJV] For hendes hus vender sig mod død, og hendes stier mod døden
Pr 2:18 For her house inclineth unto death, and her paths unto the dead.
[Or 2:19 DK-KJV] Ingen der går indtil hende vender tilbage igen, de holder heller ikke fast ved livets stier.
Pr 2:19 None that go unto her return again, neither take they hold of the paths of life.
[Or 2:20 DK-KJV] Så du må vandre på gode mænds veje, og holde den retfærdiges stier.
Pr 2:20 That thou mayest walk in the way of good men, and keep the paths of the righteous.
[Or 2:21 DK-KJV] For den retskafne skal bo i landet, og den perfekte skal bli’ tilbage i det.
Pr 2:21 For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it.
[Or 2:22 DK-KJV] Men de onde skal fjernes fra jorden, og overtræderne skal udrydes fra den.
Pr 2:22 But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be rooted out of it.
[Or 3:1 DK-KJV] Min søn, glem ikke min lov; men lad dit hjerte holde mine befalinger:
Pr 3:1 My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:
[Or 3:2 DK-KJV] For længde af dage, og langt liv, og fred, skal de lægge til dig.
Pr 3:2 For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.
[Or 3:3 DK-KJV] Lad ikke barmhjertighed og sandhed forlade dig: bind dem om din nakke; skriv dem på dit hjertes tavle:
Pr 3:3 Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:
[Or 3:4 DK-KJV] Sådant skal du finde favør og god forståelse i Gud og menneskets øjne.
Pr 3:4 So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.
[Or 3:5 DK-KJV] Stol på HERREN med hele dit hjerte; og læn dig ikke op af din egen forståelse.
Pr 3:5 Trust in the LORD with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.
[Or 3:6 DK-KJV] Anerkend ham i alle dine veje, og han skal dirigere dine stier.
Pr 3:6 In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.
[Or 3:7 DK-KJV] Vær ikke vis i dine egne øjne: frygt HERREN, og hold dig fra ondt.
Pr 3:7 Be not wise in thine own eyes: fear the LORD, and depart from evil.
[Or 3:8 DK-KJV] Det skal være sundhed til din navle, og marv til dine knogler. 
Pr 3:8 It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.
[Or 3:9 DK-KJV] Ær HERREN med din substans, og med førstefrugten af hele din vækst:
Pr 3:9 Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:
[Or 3:10 DK-KJV] Sådant skal dine lader være fyldte med rigeligt, og dine presser skal flyde over med ny vin.
Pr 3:10 So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.
[Or 3:11 DK-KJV] Min søn, foragt ikke HERRENs irettesættelse; vær heller ikke træt af hans korrektion: 
Pr 3:11 My son, despise not the chastening of the LORD; neither be weary of his correction:
[Or 3:12 DK-KJV] For hvem HERREN elsker korrigerer han; ligesom en far sønnen i hvem han glæder sig over. 
Pr 3:12 For whom the LORD loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.
[Or 3:13 DK-KJV] Lykkeligt er det menneske der finder visdom, og det menneske der får forståelse.
Pr 3:13 Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.
[Or 3:14 DK-KJV] For varen deraf er bedre end varen fra sølv, og gevinsten deraf end fint guld.
Pr 3:14 For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.
[Or 3:15 DK-KJV] Hun er mere værdifuld end rubiner: og alle de ting du kan ønske er ikke til at bli’ sammenlignet med hende.
Pr 3:15 She is more precious than rubies: and all the things thou canst desire are not to be compared unto her.
[Or 3:16 DK-KJV] Længde af dage er i hendes højre hånd; og i hendes venstre hånd rigdomme og ære.
Pr 3:16 Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.
[Or 3:17 DK-KJV] Hendes veje er velbehagelige veje, og alle hendes stier er fred.
Pr 3:17 Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.
[Or 3:18 DK-KJV] Hun er et livets træ for dem der holder fast i hende: og lykkelig er enhver der holder fast i hende.
Pr 3:18 She is a tree of life to them that lay hold upon her: and happy is every one that retaineth her.
[Or 3:19 DK-KJV] HERREN har ved visdom funderet jorden; ved forståelse har han etableret himlene.
Pr 3:19 The LORD by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.
[Or 3:20 DK-KJV] Ved hans kundskab er dybet brudt op, og skyerne lod duggen falde.
Pr 3:20 By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.
[Or 3:21 DK-KJV] Min søn, lad dem ikke forlade dine øjne: hold sund visdom og diskretion:
Pr 3:21 My son, let not them depart from thine eyes: keep sound wisdom and discretion:
[Or 3:22 DK-KJV] Sådant skal de være liv for din sjæl, og nåde til din nakke.
Pr 3:22 So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck.
[Or 3:23 DK-KJV] Da skal du vandre sikkert på din vej, og din fod skal ikke snuble.
Pr 3:23 Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble.
[Or 3:24 DK-KJV] Når du ligger ned, skal du ikke være bange; ja, du skal ligge ned, og din søvn skal være sød.
Pr 3:24 When thou liest down, thou shalt not be afraid: yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.
[Or 3:25 DK-KJV] Vær ikke bange for pludselig frygt, heller ikke for de ondes ødelæggelse, når den kommer.
Pr 3:25 Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, when it cometh.
[Or 3:26 DK-KJV] For HERREN skal være din tillid, og skal holde din fod fra at bli’ taget.
Pr 3:26 For the LORD shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken.
[Or 3:27 DK-KJV] Tilbagehold ikke godt fra dem til hvem det skyldes, når det er i din hånds myndighed at gøre det.
Pr 3:27 Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.
[Or 3:28 DK-KJV] Sig ikke til din næste, Gå, og kom tilbage, og i morgen vil jeg gi’; når du har det ved dig.
Pr 3:28 Say not unto thy neighbour, Go, and come again, and to morrow I will give; when thou hast it by thee.
[Or 3:29 DK-KJV] Udtænk ikke ondt imod din næste, eftersom han bor sikkert ved dig.
Pr 3:29 Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.
[Or 3:30 DK-KJV] Strid ikke med et menneske uden grund, hvis han intet ondt har gjort dig.
Pr 3:30 Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm.
[Or 3:31 DK-KJV] Misund du ikke undertrykkeren, og foretræk ingen af hans veje.
Pr 3:31 Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways.
[Or 3:32 DK-KJV] For den genstridige er en hæslighed overfor HERREN: men hans hemmelighed er med de retskafne.
Pr 3:32 For the froward is abomination to the LORD: but his secret is with the righteous.
[Or 3:33 DK-KJV] HERRENs forbandelse er i de ondes hus: men han velsigner den retfærdiges bolig.
Pr 3:33 The curse of the LORD is in the house of the wicked: but he blesseth the habitation of the just.
[Or 3:34 DK-KJV] Han håner sandelig hånerne: men han giver nåde til den ydmyge.
Pr 3:34 Surely he scorneth the scorners: but he giveth grace unto the lowly.
[Or 3:35 DK-KJV] De vise skal arve herlighed: men skam skal være tåbers forfremmelse.
Pr 3:35 The wise shall inherit glory: but shame shall be the promotion of fools.
[Or 4:1 DK-KJV] Hør, I børn, en fars instruktion, og vær med til at kende forståelse.
Pr 4:1 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.
[Or 4:2 DK-KJV] For jeg gir jer en god doktrin, forlad I ikke min lov.
Pr 4:2 For I give you good doctrine, forsake ye not my law.
[Or 4:3 DK-KJV] For jeg var min fars søn, følsom og den eneste elskede i min mors øjne.
Pr 4:3 For I was my father’s son, tender and only beloved in the sight of my mother.
[Or 4:4 DK-KJV] Han lærte mig også, og sagde til mig, Lad dit hjerte holde fast i mine ord: hold mine befalinger, og lev.
Pr 4:4 He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.
[Or 4:5 DK-KJV] Få visdom, få forståelse: glem den ikke, afvig heller ikke fra min munds ord.
Pr 4:5 Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.
[Or 4:6 DK-KJV] Forlad hende ikke, og hun skal bevare dig: elsk hende, og hun skal holde dig.
Pr 4:6 Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.
[Or 4:7 DK-KJV] Visdom er den vigtigste ting; få derfor visdom: og med hele din forstand få forståelse.
Pr 4:7 Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
[Or 4:8 DK-KJV] Ophøj hende, og hun skal forfremme dig: hun skal bringe dig til ære, når du omfavner hende. 
Pr 4:8 Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.
[Or 4:9 DK-KJV] Hun skal gi’ en nådeskrans til dit hoved: en herligheds krone skal hun forløse til dig.
Pr 4:9 She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee.
[Or 4:10 DK-KJV] Hør, Kæreste min søn, og modtag mine ordsprog; og årene i dit liv skal være mange.
Pr 4:10 Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many.
[Or 4:11 DK-KJV] Jeg har undervist dig i visdommens vej; jeg har ledt dig på rette stier.
Pr 4:11 I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.
[Or 4:12 DK-KJV] Når du går, skal dine skridt ikke bli’ rettet; og når du løber, skal du ikke snuble.
Pr 4:12 When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.
[Or 4:13 DK-KJV] Hold godt fast i instruktionen; lad hende ikke gå, hold hende; for hun er dit liv.
Pr 4:13 Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life.
[Or 4:14 DK-KJV] Gå ikke ind på de ondes stier, og gå ikke ind på det onde menneskes vej.
Pr 4:14 Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.
[Or 4:15 DK-KJV] Undgå den, gå ikke forbi den, vend bort fra den, og gå væk.
Pr 4:15 Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.
[Or 4:16 DK-KJV] For de sover ikke, medmindre de har gjort misgerning; og deres søvn er fjernet, for ikke at de skal få nogen til at falde.
Pr 4:16 For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.
[Or 4:17 DK-KJV] For de spiser ondskabens brød, og drikker voldens vin.
Pr 4:17 For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.
[Or 4:18 DK-KJV] Men den retfærdiges stier er som det skinnende lys, der skinner mere og mere indtil den perfekte dag.
Pr 4:18 But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.
[Or 4:19 DK-KJV] De ondes vej er som mørke: de ved ikke hvad de snubler over.
Pr 4:19 The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.
[Or 4:20 DK-KJV] Min søn, lyt til mine ord; hør du nu her på mine ordsprog.
Pr 4:20 My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.
[Or 4:21 DK-KJV] Lad dem ikke forlade dine øjne; hold dem tæt til dit hjerte.
Pr 4:21 Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.
[Or 4:22 DK-KJV] For de er liv for dem der finder dem, og sundhed for hele deres kød.
Pr 4:22 For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.
[Or 4:23 DK-KJV] Bevar dit hjerte med al flid; for ud af det er livets udfald.
Pr 4:23 Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.
[Or 4:24 DK-KJV] Fjern en genstridig mund fra dig, og læg perverse læber langt væk fra dig.
Pr 4:24 Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.
[Or 4:25 DK-KJV] Lad dine øjne se lige ud, og lad dine øjenlåg kigge lige foran dig. 
Pr 4:25 Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
[Or 4:26 DK-KJV] Overvej dine fødders stier, og lad alle dine veje være etableret.
Pr 4:26 Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.
[Or 4:27 DK-KJV] Vend ikke mod den højre side heller ikke mod den venstre: fjern din fod fra ondt.
Pr 4:27 Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.
[Or 5:1 DK-KJV] Min søn, vær opmærksom på min visdom, og bøj dit øre for min forstand:
Pr 5:1 My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding:
[Or 5:2 DK-KJV] Så du måtte værdsætte diskretion, og at dine læber må bevare kundskab.
Pr 5:2 That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.
[Or 5:3 DK-KJV] For en fremmed kvindes læber drypper som en honningtavle, og hendes mund er glatter end olie:
Pr 5:3 For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:
[Or 5:4 DK-KJV] Men hendes ende er bitter som malurt, skarp som et tveægget sværd.
Pr 5:4 But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.
[Or 5:5 DK-KJV] Hendes fødder går ned til døden; hendes skridt tager fat i helvede.
Pr 5:5 Her feet go down to death; her steps take hold on hell.
[Or 5:6 DK-KJV] For ikke at du skulle spekulere over livets vej, hendes veje er flytbare, så du ikke kan forstå dem.
Pr 5:6 Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them.
[Or 5:7 DK-KJV] Hør mig nu derfor, Kæreste I børn, og vig ikke væk fra ordene fra min mund. 
Pr 5:7 Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth.
[Or 5:8 DK-KJV] Fjern din vej langt væk fra hende, og kom ikke nær døren til hendes hus:
Pr 5:8 Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house:
[Or 5:9 DK-KJV] For ikke at du giver din ære til andre, og dine år til de grusomme:
Pr 5:9 Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel:
[Or 5:10 DK-KJV] For ikke at fremmede bli’ fyldt med din rigdom; og dine bestræbelser er i en fremmeds hus;
Pr 5:10 Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger;
[Or 5:11 DK-KJV] Og du sørger til sidst, når dit kød og din krop er fortærret,
Pr 5:11 And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed,
[Or 5:12 DK-KJV] Og siger, Hvordan kan det være at jeg har hadet instruktion, og mit hjerte foragtet irettesættelse;
Pr 5:12 And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;
[Or 5:13 DK-KJV] Og ikke har adlydt røsten fra mine lærere, ej heller vendt mit øre mod dem der instruerede mig!
Pr 5:13 And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me!
[Or 5:14 DK-KJV] Jeg var næsten komplet ond i menigheden og forsamlingens midte.
Pr 5:14 I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly.
[Or 5:15 DK-KJV] Drik vandmasser ud fra din egen cisterne, og løbende vandmasser ud fra din egen brønd.
Pr 5:15 Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.
[Or 5:16 DK-KJV] Lad dine fontæner bli’ spredt bredt, og floder af vandmasser i gaderne.
Pr 5:16 Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.
[Or 5:17 DK-KJV] Lad dem kun være dine egne, og ikke fremmedes hos dig.
Pr 5:17 Let them be only thine own, and not strangers’ with thee.
[Or 5:18 DK-KJV]Lad din fontæne være velsignet: og jubel med din ungdoms hustru.
Pr 5:18 Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.
[Or 5:19 DK-KJV] Lad hende være som den kærlige kronhjort og behagelige rådyr; lad hendes bryster tilfredsstille dig til enhver tid; og vær du altid bjergtaget over hendes kærlighed.
Pr 5:19 Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love.
[Or 5:20 DK-KJV] Og hvorfor vil du, min søn, være bjergtaget over en fremmed kvinde, og omfavne favnen fra en fremmed?
Pr 5:20 And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger?
[Or 5:21 DK-KJV] For menneskets veje er foran HERRENs øjne, og han funderer over alle hans handlinger.
Pr 5:21 For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings.
[Or 5:22 DK-KJV] Hans egne fejltrin skal ta’ de onde hamselv, og han skal bli’ holdt med hans synders liner.
Pr 5:22 His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.
[Or 5:23 DK-KJV] Han skal dø uden instruktion; og i storslåetheden af hans tåbelighed skal han gå vild.
Pr 5:23 He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.
[Or 6:1 DK-KJV] Min søn, hvis du er kautionist for din ven, hvis du har givet håndslag med en fremmed,
Pr 6:1 My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,
[Or 6:2 DK-KJV] Du er fanget med ordene i din mund, du er taget med ordene i din mund.
Pr 6:2 Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.
[Or 6:3 DK-KJV] Gør nu dette, min søn, og forløs digselv, når du er kommet ind i din vens hånd; gå, ydmyg digselv, og fortrøst din ven.
Pr 6:3 Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.
[Or 6:4 DK-KJV] Giv ikke søvn til dine øjne, ej heller til dine øjenlåg.
Pr 6:4 Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.
[Or 6:5 DK-KJV] Forløs digselv som et rådyr fra jagerens hånd, og som en fugl fra fuglefangerens hånd.
Pr 6:5 Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler.
[Or 6:6 DK-KJV] Gå til myren, du dovne; betragt hendes veje, og vær vis:
Pr 6:6 Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:
[Or 6:7 DK-KJV] De som ikke nogen vejleder, tilsynsmand, eller leder har,
Pr 6:7 Which having no guide, overseer, or ruler,
[Or 6:8 DK-KJV] Hun skaffer sig sin mad om sommeren, og samler hendes mad i høsten.
Pr 6:8 Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.
[Or 6:9 DK-KJV] Hvor længe vil du sove, Kæreste dovne? hvornår vil du rejse dig fra din søvn?
Pr 6:9 How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?
[Or 6:10 DK-KJV] Bare en smule søvn, en lille lur, en smule folden af hænderne for at sove:
Pr 6:10 Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
[Or 6:11 DK-KJV] Sådant skal din fattigdom komme som en der rejser, og din mangel som en bevæbnet mand.
Pr 6:11 So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.
[Or 6:12 DK-KJV] En uartig person, en ond mand, vandre med en genstridig mund.
Pr 6:12 A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.
[Or 6:13 DK-KJV] Han blinker med hans øjne, han taler med hans fødder, han underviser med hans fingre;
Pr 6:13 He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;
[Or 6:14 DK-KJV] Genstridighed er i hans hjerte, han udtænker misgerning kontinuerlig; han sår splid.
Pr 6:14 Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.
[Or 6:15 DK-KJV] Derfor skal hans katastrofe pludseligt komme; pludseligt skal han bli’ brudt uden lægemiddel.
Pr 6:15 Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.
[Or 6:16 DK-KJV] Disse 6 ting hader HERREN: ja, 7 er en hæslighed overfor ham:
Pr 6:16 These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him:
[Or 6:17 DK-KJV] Et stolt blik, en lyvende tunge, og hænder der udgyder uskyldigt blod,
Pr 6:17 A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,
[Or 6:18 DK-KJV] Et hjerte der udtænker onde planer, fødder der er hurtig til at løbe mod misgerning,
Pr 6:18 An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,
[Or 6:19 DK-KJV] Et falsk vidne der taler løgne, og han der sår splid blandt brødre.
Pr 6:19 A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.
[Or 6:20 DK-KJV] Min søn, hold din fars befaling, og svigt ikke din mors lov:
Pr 6:20 My son, keep thy father’s commandment, and forsake not the law of thy mother:
[Or 6:21 DK-KJV] Bind dem kontinuerligt om dit hjerte, og bind dem omkring din hals.
Pr 6:21 Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.
[Or 6:22 DK-KJV] Når du går, skal den lede dig; når du sover, skal den holde dig; og når du er vågen, skal den tale med dig.
Pr 6:22 When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee.
[Or 6:23 DK-KJV] For befalingen er en lampe; og loven et lys; og irettesættelser med instruktion er livets vej:
Pr 6:23 For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:
[Or 6:24 DK-KJV] Til at holde dig fra den onde kvinde, fra den smigerende tunge fra en fremmed kvinde.
Pr 6:24 To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.
[Or 6:25 DK-KJV] Lyst ikke efter hendes skønhed i dit hjerte, lad heller ikke hende tage dig med hendes øjenlåg.
Pr 6:25 Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.
[Or 6:26 DK-KJV] For via en horagtig kvindes list er en mand bragt til et stykke med brød: og den utro kvinde vil jage efter det værdifulde liv.
Pr 6:26 For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adulteress will hunt for the precious life.
[Or 6:27 DK-KJV] Kan en mand tage ild i hans favn, og brænder hans tøj så ikke?
Pr 6:27 Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?
[Or 6:28 DK-KJV] Kan en gå på varme kul, og brænder hans fødder så ikke?
Pr 6:28 Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?
[Or 6:29 DK-KJV] På samme måde er han der går ind til sin næstes hustru; hvemsomhelst der rører hende skal ikke være uskyldig.
Pr 6:29 So he that goeth in to his neighbour’s wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.
[Or 6:30 DK-KJV] Mennesket foragter ikke en tyv, hvis han stjæler for at tilfredsstille hans sjæl når han er sulten;
Pr 6:30 Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;
[Or 6:31 DK-KJV] Men hvis han bli’r fundet, skal han genoprette syvfold; han skal gi’ hele substancen i hans hus.
Pr 6:31 But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.
[Or 6:32 DK-KJV] Men den som begår utroskab med en kvinde mangler forståelse: han der gør det destruerer hans egen sjæl.
Pr 6:32 But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul.
[Or 6:33 DK-KJV] Et sår og vanære skal han få; og hans bebrejdelse skal ikke viskes ud.
Pr 6:33 A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.
[Or 6:34 DK-KJV] For jalousi er en mands raserianfald: derfor vil han ikke skåne på hævnens dag.
Pr 6:34 For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.
[Or 6:35 DK-KJV] Han vil ikke værdsætte nogen løsesum; han vil heller ikke hvile tilfredsstillet, skønt du giver mange gaver.
Pr 6:35 He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.
[Or 7:1 DK-KJV] Min søn, hold mine ord, og læg mine befalinger op hos dig.
Pr 7:1 My son, keep my words, and lay up my commandments with thee.
[Or 7:2 DK-KJV] Hold mine befalinger, og lev; og min lov som æblet i dit øje. 
Pr 7:2 Keep my commandments, and live; and my law as the apple of thine eye.
[Or 7:3 DK-KJV] Bind dem på dine fingre, skriv dem på tavlen i dit hjerte.
Pr 7:3 Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart.
[Or 7:4 DK-KJV] Sig til visdom, Du er min søster; og kald forståelse din kvinnelige slægtning:
Pr 7:4 Say unto wisdom, Thou art my sister; and call understanding thy kinswoman:
[Or 7:5 DK-KJV] Så de må holde dig fra den fremmede kvinde, fra den fremmede som smiger med hendes ord.
Pr 7:5 That they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words.
[Or 7:6 DK-KJV] For ved vinduet i mit hus kiggede jeg gennem vinduesrammen,
Pr 7:6 For at the window of my house I looked through my casement,
[Or 7:7 DK-KJV] Og lagde mærke til blandt de enfoldige, jeg skimtede blandt de unge, en ung mand uden forståelse,
Pr 7:7 And beheld among the simple ones, I discerned among the youths, a young man void of understanding,
[Or 7:8 DK-KJV] Der passerede forbi hendes gadehjørne; og han gik på vejen til hendes hus,
Pr 7:8 Passing through the street near her corner; and he went the way to her house,
[Or 7:9 DK-KJV] I tusmørket, om aftenen, i den sorte og mørke nat:
Pr 7:9 In the twilight, in the evening, in the black and dark night:
[Or 7:10 DK-KJV] Og, læg mærke til, der mødte ham en kvinde med tøjet fra en skøge, og snedig i hjertet.
Pr 7:10 And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot, and subtil of heart.
[Or 7:11 DK-KJV] (Hun er højrøstet og stædig; hendes fødder forbli’r ikke i hendes hus:
Pr 7:11 (She is loud and stubborn; her feet abide not in her house:
[Or 7:12 DK-KJV] Nu er hun udenfor, nu på gaderne, og ligger på lur ved hvert et hjørne.)
Pr 7:12 Now is she without, now in the streets, and lieth in wait at every corner.)
[Or 7:13 DK-KJV] Sådant fangede hun ham, og kyssede ham, og sagde til ham med et uforskammet ansigt,
Pr 7:13 So she caught him, and kissed him, and with an impudent face said unto him,
[Or 7:14 DK-KJV] Jeg har fredsoffergaver med mig; denne dag har jeg betalt min aflagte løfter.
Pr 7:14 I have peace offerings with me; this day have I payed my vows.
[Or 7:15 DK-KJV] Derfor kom jeg flittigt frem for at møde dig, for at søge dit ansigt, og jeg fandt dig.
Pr 7:15 Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee.
[Or 7:16 DK-KJV] Jeg har redt min seng med dækker af gobeliner, med udskårne værker, med fint linned fra Egypten.
Pr 7:16 I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with fine linen of Egypt.
[Or 7:17 DK-KJV] Jeg har parfumeret min seng med myrra, aloe-træ-balsam, og kanel.
Pr 7:17 I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon.
[Or 7:18 DK-KJV] Kom, lad os nyde vor kærlighedsrus indtil morgenen, lad os trøste osselv med elskov.
Pr 7:18 Come, let us take our fill of love until the morning: let us solace ourselves with loves.
[Or 7:19 DK-KJV] For ægtemanden er ikke hjemme, han er taget på en lang rejse:
Pr 7:19 For the goodman is not at home, he is gone a long journey:
[Or 7:20 DK-KJV] Han har taget en pengetaske med ham, og vil komme hjem på den udvalgte dag.
Pr 7:20 He hath taken a bag of money with him, and will come home at the day appointed.
[Or 7:21 DK-KJV] Med hendes meget fine tale fik hun ham til at gi’ efter, med hendes smigrende læber tvang hun ham.
Pr 7:21 With her much fair speech she caused him to yield, with the flattering of her lips she forced him.
[Or 7:22 DK-KJV] Straks går han efter hende, som en okse går til slagteren, eller som en tåbe til korrektionen i lænkerne;
Pr 7:22 He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks;
[Or 7:23 DK-KJV] Indtil en pil gennemborer hans lever; som en fugl haster mod fælden, han kender ikke at det er for hans liv.
Pr 7:23 Till a dart strike through his liver; as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life.
[Or 7:24 DK-KJV] Lyt nu derfor efter mig, Kæreste I børn, og lyt opmærksomt til ordene fra min mund.
Pr 7:24 Hearken unto me now therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth.
[Or 7:25 DK-KJV] Lad ikke dit hjerte forfalde til hendes veje, gå ikke på vildspor på hendes stier.
Pr 7:25 Let not thine heart decline to her ways, go not astray in her paths.
[Or 7:26 DK-KJV] For hun har kastet mange ned sårede: ja, mange stærke mænd er blevet dræbt af hende.
Pr 7:26 For she hath cast down many wounded: yea, many strong men have been slain by her.
[Or 7:27 DK-KJV] Hendes hus er vejen til helvede, som går ned til dødens kamre.
Pr 7:27 Her house is the way to hell, going down to the chambers of death.
[Or 8:1 DK-KJV] Råber visdom ikke? og forståelse fremsætter hendes røst?
Pr 8:1 Doth not wisdom cry? and understanding put forth her voice?
[Or 8:2 DK-KJV] Hun står på toppen af høje steder, ved vejen i stederne for stierne.
Pr 8:2 She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths.
[Or 8:3 DK-KJV] Hun råber ved porten, ved indgangen til byen, ved indgangspartiet ved dørene.
Pr 8:3 She crieth at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors.
[Or 8:4 DK-KJV] Til jer, Kæreste mænd, kalder jeg; og min røst er til menneskesønnerne
Pr 8:4 Unto you, O men, I call; and my voice is to the sons of man.
[Or 8:5 DK-KJV] Kæreste I simple, forstå visdom: og, i tåber, vær I af et forstående hjerte.
Pr 8:5 O ye simple, understand wisdom: and, ye fools, be ye of an understanding heart.
[Or 8:6 DK-KJV] Hør; for jeg vil tale om fortræffelige ting; og åbningen af mine læber skal være rigtige ting.
Pr 8:6 Hear; for I will speak of excellent things; and the opening of my lips shall be right things.
[Or 8:7 DK-KJV] For min mund skal tale sandhed; og ondskab er en hæslighed for mine læber.
Pr 8:7 For my mouth shall speak truth; and wickedness is an abomination to my lips.
[Or 8:8 DK-KJV] Alle ordene fra min mund er i retfærdighed; der er intet genstridigt eller forvrænget i dem.
Pr 8:8 All the words of my mouth are in righteousness; there is nothing froward or perverse in them.
[Or 8:9 DK-KJV] De er helt tydelige for ham der forstår, og rigtige for dem der finder kundskab.
Pr 8:9 They are all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge.
[Or 8:10 DK-KJV] Modtag min instruktion, og ikke sølv; og kundskab snarere end udvalgt guld.
Pr 8:10 Receive my instruction, and not silver; and knowledge rather than choice gold.
[Or 8:11 DK-KJV] For visdom er bedre end rubiner; og alle de ting der må bli’ ønsket er ikke at bli’ sammenlignet med den.
Pr 8:11 For wisdom is better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it.
[Or 8:12 DK-KJV] Jeg visdom bor med omtanke, og finder ud af kundskab med udspekulerede opfindelser.
Pr 8:12 I wisdom dwell with prudence, and find out knowledge of witty inventions.
[Or 8:13 DK-KJV] Frygten for HERREN er at hade ondt: stolthed, og arrogance, og den onde vej, og den genstridige mund, hader jeg.
Pr 8:13 The fear of the LORD is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth, do I hate.
[Or 8:14 DK-KJV] Råd er mine, og sund visdom: Jeg er forståelse; jeg har styrke.
Pr 8:14 Counsel is mine, and sound wisdom: I am understanding; I have strength.
[Or 8:15 DK-KJV] Via mig regerer konger, og prinser forordner retfærdighed.
Pr 8:15 By me kings reign, and princes decree justice.
[Or 8:16 DK-KJV] Via mig styrer prinser, og noble, ja alle jordens dommere.
Pr 8:16 By me princes rule, and nobles, even all the judges of the earth.
[Or 8:17 DK-KJV] Jeg elsker dem der elsker mig; og de der søger mig tidligt skal finde mig.
Pr 8:17 I love them that love me; and those that seek me early shall find me.
[Or 8:18 DK-KJV] Rigdomme og ære er hos mig; ja, holdbare rigdomme og retfærdighed.
Pr 8:18 Riches and honour are with me; yea, durable riches and righteousness.
[Or 8:19 DK-KJV] Min frugt er bedre end guld, ja, end fint guld; og mit afkast end udvalgt sølv.
Pr 8:19 My fruit is better than gold, yea, than fine gold; and my revenue than choice silver.
[Or 8:20 DK-KJV] Jeg leder på retfærdighedens vej, i midten på dommens stier:
Pr 8:20 I lead in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment:
[Or 8:21 DK-KJV] Så jeg må forårsage at de der elsker mig arver substans; og jeg vil fylde deres skattekammer.
Pr 8:21 That I may cause those that love me to inherit substance; and I will fill their treasures.
[Or 8:22 DK-KJV] HERREN  ejede mig i begyndelsen af hans vej, før hans gamle gerninger.
Pr 8:22 The LORD possessed me in the beginning of his way, before his works of old.
[Or 8:23 DK-KJV] Jeg var sat op fra evigheden af, fra begyndelsen, eller førend jorden var.
Pr 8:23 I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was.
[Or 8:24 DK-KJV] Da der intet dyb var, var jeg bragt frem; da der ingen fontæner var som flød over med vand.
Pr 8:24 When there were no depths, I was brought forth; when there were no fountains abounding with water.
[Or 8:25 DK-KJV] Før bjergene var sat, før bakkerne var bragt frem:
Pr 8:25 Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth:
[Or 8:26 DK-KJV] Altimens han stadig ikke havde lavet jorden, eller markerne, eller den højeste del af støvet i denne verden.
Pr 8:26 While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world.
[Or 8:27 DK-KJV] Da han forberedte himlene, var jeg der: da han satte et kompas på dybets overflade:
Pr 8:27 When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass upon the face of the depth:
[Or 8:28 DK-KJV] Da han etablerede skyerne foroven: da han forstærkede dybets fontæner:
Pr 8:28 When he established the clouds above: when he strengthened the fountains of the deep:
[Or 8:29 DK-KJV] Da han gav hans bekendtgørelse til havet, at vandmasserne ikke skulle passere hans befaling: da han udvalgte jordens fundamenter:
Pr 8:29 When he gave to the sea his decree, that the waters should not pass his commandment: when he appointed the foundations of the earth:
[Or 8:30 DK-KJV] Da var jeg hos ham, som en der er opvokset hos ham: og dagligt var jeg hans glæde, ved altid at glædes foran ham;
Pr 8:30 Then I was by him, as one brought up with him: and I was daily his delight, rejoicing always before him;
[Or 8:31 DK-KJV] Ved at glædes over den bebolige del af hans jord; og min glæde var hos menneskesønnerne.
Pr 8:31 Rejoicing in the habitable part of his earth; and my delights were with the sons of men.
[Or 8:32 DK-KJV] Lyt nu derfor til mig, Kæreste I børn: for velsignet er de der holder mine veje.
Pr 8:32 Now therefore hearken unto me, O ye children: for blessed are they that keep my ways.
[Or 8:33 DK-KJV] Hør instruktion, og vær vis, og afvis den ikke.
Pr 8:33 Hear instruction, and be wise, and refuse it not.
[Or 8:34 DK-KJV] Velsignet er den mand der hører mig, ved dagligt at våge ved mine porte, ved at vente ved stolperne til mine døre.
Pr 8:34 Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors.
[Or 8:35 DK-KJV] For den som finder mig finder liv, og skal modta’ favør af HERREN.
Pr 8:35 For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the LORD.
[Or 8:36 DK-KJV] Men han der synder imod mig gør forkert mod hans egen sjæl: alle de der hader mig elsker død.
Pr 8:36 But he that sinneth against me wrongeth his own soul: all they that hate me love death.
[Or 9:1 DK-KJV] Visdom har bygget hendes hus, hun har udhugget hendes 7 søjler:
Pr 9:1 Wisdom hath builded her house, she hath hewn out her seven pillars:
[Or 9:2 DK-KJV] Hun har dræbt hendes dyr; hun har blandet hendes vin; hun har også udrustet hendes bord.
Pr 9:2 She hath killed her beasts; she hath mingled her wine; she hath also furnished her table.
[Or 9:3 DK-KJV] Hun har sendt hendes piger ud: hun råber på de højeste steder i byen,
Pr 9:3 She hath sent forth her maidens: she crieth upon the highest places of the city,
[Or 9:4 DK-KJV] Den som er simpel, lad ham komme herind: angående ham der mangler forståelse, hun siger til ham,
Pr 9:4 Whoso is simple, let him turn in hither: as for him that wanteth understanding, she saith to him,
[Or 9:5 DK-KJV] Kom, spis af mit brød, og drik af den vin som jeg har blandet.
Pr 9:5 Come, eat of my bread, and drink of the wine which I have mingled.
[Or 9:6 DK-KJV] Forlad de tåbelige, og lev; og gå på forståelsens vej.
Pr 9:6 Forsake the foolish, and live; and go in the way of understanding.
[Or 9:7 DK-KJV] Han der bebrejder en håner fører skam over sigselv: og han der irettesætter en ond mand får en plet på sig.
Pr 9:7 He that reproveth a scorner getteth to himself shame: and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot.
[Or 9:8 DK-KJV] Bebrejde ikke en håner, for ikke at han hader dig: irettesæt en vis mand, og han vil elske dig.
Pr 9:8 Reprove not a scorner, lest he hate thee: rebuke a wise man, and he will love thee.
[Or 9:9 DK-KJV] Gi’ instruktion til en vis mand, og han vil bli’ endnu visere: undervis en retskaffen mand, og han vil vokse i indlæring. 
Pr 9:9 Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser: teach a just man, and he will increase in learning.
[Or 9:10 DK-KJV] Frygten for HERREN er begyndelsen på visdom: og kundskaben om den hellige er forståelse.
Pr 9:10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
[Or 9:11 DK-KJV] For via mig skal dine dage bli’ multipliceret, og årene i dit liv skal tilta’.
Pr 9:11 For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased.
[Or 9:12 DK-KJV] Hvis du er vis, skal du være vis for digselv: men hvis du foragter det, skal du alene bære det.
Pr 9:12 If thou be wise, thou shalt be wise for thyself: but if thou scornest, thou alone shalt bear it.
[Or 9:13 DK-KJV] En tåbelig kvinde er højrøstet: hun er simpel, og forstår ingenting.
Pr 9:13 A foolish woman is clamorous: she is simple, and knoweth nothing.
[Or 9:14 DK-KJV] For hun sidder ved døren til hendes hus, på et sæde i byens høje steder,
Pr 9:14 For she sitteth at the door of her house, on a seat in the high places of the city,
[Or 9:15 DK-KJV] For at kalde på passagere som er på rette vej:
Pr 9:15 To call passengers who go right on their ways:
[Or 9:16 DK-KJV] Den som er simpel, lad ham kommer herind: og angående ham der mangler forståelse, hun siger til ham,
Pr 9:16 Whoso is simple, let him turn in hither: and as for him that wanteth understanding, she saith to him,
[Or 9:17 DK-KJV] Stjålne vandmasser er søde, og brød spist i hemmelighed er behageligt.
Pr 9:17 Stolen waters are sweet, and bread eaten in secret is pleasant.
[Or 9:18 DK-KJV] Men han forstår ikke at døden er der; og at hendes gæster er i helvedes dyb.
Pr 9:18 But he knoweth not that the dead are there; and that her guests are in the depths of hell.
[Or 10:1 DK-KJV] Solomons ordsprog. En vis søn gør sin far glad: men en tåbelig søn er sin mors tungsindighed.
Pr 10:1 The proverbs of Solomon. A wise son maketh a glad father: but a foolish son is the heaviness of his mother.
[Or 10:2 DK-KJV] Ondskabsskatte gavner intet: men retfærdighed forløser fra død.
Pr 10:2 Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
[Or 10:3 DK-KJV] HERREN vil ikke tillade at den retskafnes sjæl sulter: men han bortkaster de ondes substans.
Pr 10:3 The LORD will not suffer the soul of the righteous to famish: but he casteth away the substance of the wicked.
[Or 10:4 DK-KJV] Han der handler med en løs hånd bli’r fattig: men den flittiges hånd gør rig.
Pr 10:4 He becometh poor that dealeth with a slack hand: but the hand of the diligent maketh rich.
[Or 10:5 DK-KJV] Han der samler om sommeren er en vis søn: men han der sover i høsten er en søn der forårsager skam.
Pr 10:5 He that gathereth in summer is a wise son: but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame.
[Or 10:6 DK-KJV] Velsignelser er over hovedet på den retfærdige: men vold dækker munden på de onde.
Pr 10:6 Blessings are upon the head of the just: but violence covereth the mouth of the wicked.
[Or 10:7 DK-KJV] Ihukommelsen om den retfærdige er velsignet: men navnet til de onde skal rådne.
Pr 10:7 The memory of the just is blessed: but the name of the wicked shall rot.
[Or 10:8 DK-KJV] Den vise i hjertet vil modtage befalinger: men en plaprende tåbe skal falde.
Pr 10:8 The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.
[Or 10:9 DK-KJV] Han der vandrer oprigtigt vandrer sikkert: men han der perverterer hans veje skal bli’ kendt.
Pr 10:9 He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.
[Or 10:10 DK-KJV] Han der blinker med øjet forårsager sorg: men en plaprende tåbe skal falde.
Pr 10:10 He that winketh with the eye causeth sorrow: but a prating fool shall fall.
[Or 10:11 DK-KJV] Munden til en retskaffen mand er en brønd med liv: men vold dækker munden på de onde.
Pr 10:11 The mouth of a righteous man is a well of life: but violence covereth the mouth of the wicked.
[Or 10:12 DK-KJV] Had opvækker strid: men kærlighed dækker alle synder.
Pr 10:12 Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins.
[Or 10:13 DK-KJV] På læberne til ham der har forståelse er visdom fundet: men en stav er for ryggen til ham der mangler forståelse.
Pr 10:13 In the lips of him that hath understanding wisdom is found: but a rod is for the back of him that is void of understanding.
[Or 10:14 DK-KJV] Vise mænd kommer med kundskab: men munden til de tåbelige er nær destruktion.
Pr 10:14 Wise men lay up knowledge: but the mouth of the foolish is near destruction.
[Or 10:15 DK-KJV] Den rige mands rigdom er hans stærke by: destruktionen af den fattige er deres fattigdom.
Pr 10:15 The rich man’s wealth is his strong city: the destruction of the poor is their poverty.
[Or 10:16 DK-KJV] Den retskafnes arbejde fører til liv: de ondes frugt til synd.
Pr 10:16 The labour of the righteous tendeth to life: the fruit of the wicked to sin.
[Or 10:17 DK-KJV] Han der holder fast i instruktion er på livets vej: men han der afviser irettesættelse fejler.
Pr 10:17 He is in the way of life that keepeth instruction: but he that refuseth reproof erreth.
[Or 10:18 DK-KJV] Han der skjuler had med lyvende læber, og han der går med sladder, er en tåbe.
Pr 10:18 He that hideth hatred with lying lips, and he that uttereth a slander, is a fool.
[Or 10:19 DK-KJV] I overfloden af ord der manglede der ikke synd: men han der varer sine læber er vis.
Pr 10:19 In the multitude of words there wanteth not sin: but he that refraineth his lips is wise.
[Or 10:20 DK-KJV] Tungen til den retfærdige er som udvalgt sølv: hjertet til de onde er ikke meget værd.
Pr 10:20 The tongue of the just is as choice silver: the heart of the wicked is little worth.
[Or 10:21 DK-KJV] Læberne til den retfærdige gir mad til mange: men tåber dør i mangel på visdom.
Pr 10:21 The lips of the righteous feed many: but fools die for want of wisdom.
[Or 10:22 DK-KJV] HERRENs velsignelse, den gør rig, og han lægger ikke sorg til den.
Pr 10:22 The blessing of the LORD, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.
[Or 10:23 DK-KJV] Det er som sport for en tåbe at gøre misgerning: men en mand med forståelse har visdom.
Pr 10:23 It is as sport to a fool to do mischief: but a man of understanding hath wisdom.
[Or 10:24 DK-KJV] Frygten i de onde, den skal komme over ham: men ønsket i den retskafne skal bli’ givet.
Pr 10:24 The fear of the wicked, it shall come upon him: but the desire of the righteous shall be granted.
[Or 10:25 DK-KJV] Som hvirvelvinden passerer, sådant er de onde ikke mere: men den retskafne er et evigvarende fundament.
Pr 10:25 As the whirlwind passeth, so is the wicked no more: but the righteous is an everlasting foundation.
[Or 10:26 DK-KJV] Som vineddike for tænderne, og som røg for øjnene, sådant er den dovne for dem der sendte ham.
Pr 10:26 As vinegar to the teeth, and as smoke to the eyes, so is the sluggard to them that send him.
[Or 10:27 DK-KJV] Frygten for HERREN forlænger dage: men de ondes år skal bli’ afkortet.
Pr 10:27 The fear of the LORD prolongeth days: but the years of the wicked shall be shortened.
[Or 10:28 DK-KJV] Den retskafnes håb skal være glæde: men de ondes forventning skal forsvinde.
Pr 10:28 The hope of the righteous shall be gladness: but the expectation of the wicked shall perish.
[Or 10:29 DK-KJV] HERRENs vej er ret for den oprigtige: men destruktion skal være til fejltrinsarbejderne.
Pr 10:29 The way of the LORD is strength to the upright: but destruction shall be to the workers of iniquity.
[Or 10:30 DK-KJV] Den retskafne skal aldrig bli’ fjernet: men de onde skal ikke bebo jorden.
Pr 10:30 The righteous shall never be removed: but the wicked shall not inhabit the earth.
[Or 10:31 DK-KJV] Den retfærdiges mund frembringer visdom: men den genstridige tunge skal bli’ skåret ud.
Pr 10:31 The mouth of the just bringeth forth wisdom: but the froward tongue shall be cut out.
[Or 10:32 DK-KJV] Den retskafnes læber ved hvad der er acceptabelt: men de ondes mund taler genstridighed.
Pr 10:32 The lips of the righteous know what is acceptable: but the mouth of the wicked speaketh frowardness.
[Or 11:1 DK-KJV] En falsk vægt er en hæslighed for HERREN: men en ret vægt er hans glæde.
Pr 11:1 A false balance is abomination to the LORD: but a just weight is his delight.
[Or 11:2 DK-KJV] Når stolthed kommer, da kommer skam: men hos den ydmyge er visdom.
Pr 11:2 When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.
[Or 11:3 DK-KJV] Den oprigtiges integritet skal vejlede dem: men overtrædernes perversitet skal destruere dem.
Pr 11:3 The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
[Or 11:4 DK-KJV] Rigdomme gavner ikke på arrigskabets dag: men retfærdighed forløser fra død.
Pr 11:4 Riches profit not in the day of wrath: but righteousness delivereth from death.
[Or 11:5 DK-KJV] Retfærdigheden i den perfekte skal instruere hans vej: men de onde skal falde via sin egen ondskab.
Pr 11:5 The righteousness of the perfect shall direct his way: but the wicked shall fall by his own wickedness.
[Or 11:6 DK-KJV]
Pr 11:6 The righteousness of the upright shall deliver them: but transgressors shall be taken in their own naughtiness.
[Or 11:7 DK-KJV]
Pr 11:7 When a wicked man dieth, his expectation shall perish: and the hope of unjust men perisheth.
[Or 11:8 DK-KJV] Den retskafne er forløst ud af trængsel, og de onde kommer i hans sted.
Pr 11:8 The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead.
[Or 11:9 DK-KJV]
Pr 11:9 An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
[Or 11:10 DK-KJV]
Pr 11:10 When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth: and when the wicked perish, there is shouting.
[Or 11:11 DK-KJV]
Pr 11:11 By the blessing of the upright the city is exalted: but it is overthrown by the mouth of the wicked.
[Or 11:12 DK-KJV] næste
Pr 11:12 He that is void of wisdom despiseth his neighbour: but a man of understanding holdeth his peace.
[Or 11:13 DK-KJV]
Pr 11:13 A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
[Or 11:14 DK-KJV]
Pr 11:14 Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellers there is safety.
[Or 11:15 DK-KJV]
Pr 11:15 He that is surety for a stranger shall smart for it: and he that hateth suretiship is sure.
[Or 11:16 DK-KJV]
Pr 11:16 A gracious woman retaineth honour: and strong men retain riches.
[Or 11:17 DK-KJV] Den barmhjertige mand gør godt mod sin egen sjæl: men han der er grusom bekymrer sit eget kød.
Pr 11:17 The merciful man doeth good to his own soul: but he that is cruel troubleth his own flesh.
[Or 11:18 DK-KJV]
Pr 11:18 The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
[Or 11:19 DK-KJV]
Pr 11:19 As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.
[Or 11:20 DK-KJV]
Pr 11:20 They that are of a froward heart are abomination to the LORD: but such as are upright in their way are his delight.
[Or 11:21 DK-KJV]
Pr 11:21 Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished: but the seed of the righteous shall be delivered.
[Or 11:22 DK-KJV]
Pr 11:22 As a jewel of gold in a swine’s snout, so is a fair woman which is without discretion.
[Or 11:23 DK-KJV]
Pr 11:23 The desire of the righteous is only good: but the expectation of the wicked is wrath.
[Or 11:24 DK-KJV]
Pr 11:24 There is that scattereth, and yet increaseth; and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty.
[Or 11:25 DK-KJV]
Pr 11:25 The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.
[Or 11:26 DK-KJV]
Pr 11:26 He that withholdeth corn, the people shall curse him: but blessing shall be upon the head of him that selleth it.
[Or 11:27 DK-KJV]
Pr 11:27 He that diligently seeketh good procureth favour: but he that seeketh mischief, it shall come unto him.
[Or 11:28 DK-KJV]
Pr 11:28 He that trusteth in his riches shall fall: but the righteous shall flourish as a branch.
[Or 11:29 DK-KJV] Han der bekymrer sit eget hus skal arve vinden: og tåben skal være tjener for den vise i hjertet.
Pr 11:29 He that troubleth his own house shall inherit the wind: and the fool shall be servant to the wise of heart.
[Or 11:30 DK-KJV]
Pr 11:30 The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.
[Or 11:31 DK-KJV]
Pr 11:31 Behold, the righteous shall be recompensed in the earth: much more the wicked and the sinner.
[Or 12:1 DK-KJV] Den som elsker instruktion elsker kundskab: men han der hader irettesættelse er brutal.
Pr 12:1 Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
[Or 12:2 DK-KJV] En god mand modtager favør af HERREN: men en mand med onde planer vil han dømme.
Pr 12:2 A good man obtaineth favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.
[Or 12:3 DK-KJV]
Pr 12:3 A man shall not be established by wickedness: but the root of the righteous shall not be moved.
[Or 12:4 DK-KJV]
Pr 12:4 A virtuous woman is a crown to her husband: but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones.
[Or 12:5 DK-KJV]
Pr 12:5 The thoughts of the righteous are right: but the counsels of the wicked are deceit.
[Or 12:6 DK-KJV]
Pr 12:6 The words of the wicked are to lie in wait for blood: but the mouth of the upright shall deliver them.
[Or 12:7 DK-KJV]
Pr 12:7 The wicked are overthrown, and are not: but the house of the righteous shall stand.
[Or 12:8 DK-KJV]
Pr 12:8 A man shall be commended according to his wisdom: but he that is of a perverse heart shall be despised.
[Or 12:9 DK-KJV]
Pr 12:9 He that is despised, and hath a servant, is better than he that honoureth himself, and lacketh bread.
[Or 12:10 DK-KJV]
Pr 12:10 A righteous man regardeth the life of his beast: but the tender mercies of the wicked are cruel.
[Or 12:11 DK-KJV]
Pr 12:11 He that tilleth his land shall be satisfied with bread: but he that followeth vain persons is void of understanding.
[Or 12:12 DK-KJV]
Pr 12:12 The wicked desireth the net of evil men: but the root of the righteous yieldeth fruit.
[Or 12:13 DK-KJV] Den onde er fanget ved sine læbers overtrædelse, men de retskafne skal komme ud af trængsel.
Pr 12:13 The wicked is snared by the transgression of his lips: but the just shall come out of trouble.
[Or 12:14 DK-KJV]
Pr 12:14 A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth: and the recompence of a man’s hands shall be rendered unto him.
[Or 12:15 DK-KJV]
Pr 12:15 The way of a fool is right in his own eyes: but he that hearkeneth unto counsel is wise.
[Or 12:16 DK-KJV]
Pr 12:16 A fool’s wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
[Or 12:17 DK-KJV]
Pr 12:17 He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.
[Or 12:18 DK-KJV]
Pr 12:18 There is that speaketh like the piercings of a sword: but the tongue of the wise is health.
[Or 12:19 DK-KJV]
Pr 12:19 The lip of truth shall be established for ever: but a lying tongue is but for a moment.
[Or 12:20 DK-KJV]
Pr 12:20 Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellers of peace is joy.
[Or 12:21 DK-KJV]
Pr 12:21 There shall no evil happen to the just: but the wicked shall be filled with mischief.
[Or 12:22 DK-KJV]
Pr 12:22 Lying lips are abomination to the LORD: but they that deal truly are his delight.
[Or 12:23 DK-KJV]
Pr 12:23 A prudent man concealeth knowledge: but the heart of fools proclaimeth foolishness.
[Or 12:24 DK-KJV]
Pr 12:24 The hand of the diligent shall bear rule: but the slothful shall be under tribute.
[Or 12:25 DK-KJV] tungsindighed
Pr 12:25 Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.
[Or 12:26 DK-KJV] Den retskafne er mere fremragende end hans nabo: men de ondes vej forfører dem.
Pr 12:26 The righteous is more excellent than his neighbour: but the way of the wicked seduceth them.
[Or 12:27 DK-KJV]
Pr 12:27 The slothful man roasteth not that which he took in hunting: but the substance of a diligent man is precious.
[Or 12:28 DK-KJV]
Pr 12:28 In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
[Or 13:1 DK-KJV] En vis søn hører hans far instruktion: men en foragter hører ikke irettesættelse.
Pr 13:1 A wise son heareth his father’s instruction: but a scorner heareth not rebuke.
[Or 13:2 DK-KJV] En mand skal spise godt via frugten af hans mund: men sjælen til overtræderne skal spise voldsomhed.
Pr 13:2 A man shall eat good by the fruit of his mouth: but the soul of the transgressors shall eat violence.
[Or 13:3 DK-KJV] Han der bevarer hans mund bevarer hans liv: men han der åbner hans læber på vid gab skal ha’ destruktion.
Pr 13:3 He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.
[Or 13:4 DK-KJV] Sjælen til de dovne begærer, og har ingenting: men sjælen til den flittige skal bli’ gjort fed.
Pr 13:4 The soul of the sluggard desireth, and hath nothing: but the soul of the diligent shall be made fat.
[Or 13:5 DK-KJV] En retskaffen mand hader løgn: men en ond mand er modbydelig, og kommer til skam.
Pr 13:5 A righteous man hateth lying: but a wicked man is loathsome, and cometh to shame.
[Or 13:6 DK-KJV] Retfærdighed bevarer ham der er oprigtig i vejen: men ondskab vælter synderen.
Pr 13:6 Righteousness keepeth him that is upright in the way: but wickedness overthroweth the sinner.
[Or 13:7 DK-KJV] Der er den der gør sigselv rig, men alligevel ingenting har; der er den der gør sigselv fattig, men alligevel har store rigdomme.
Pr 13:7 There is that maketh himself rich, yet hath nothing: there is that maketh himself poor, yet hath great riches.
[Or 13:8 DK-KJV] Løsesummen for en mands liv er hans rigdomme: men den fattige hører ikke irettesættelse.
Pr 13:8 The ransom of a man’s life are his riches: but the poor heareth not rebuke.
[Or 13:9 DK-KJV] Lyset til den retskafne jubler: men lampen til de onde skal slukkes.
Pr 13:9 The light of the righteous rejoiceth: but the lamp of the wicked shall be put out.
[Or 13:10 DK-KJV] Kun via stolthed kommer strid: men hos den der har fået gode råd er visdom.
Pr 13:10 Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.
[Or 13:11 DK-KJV] Rigdom opnået via forfængelighed skal bli’ formindsket: men han der samler via arbejde skal forøges.
Pr 13:11 Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.
[Or 13:12 DK-KJV] Håb udsat gør hjertet sygt: men når ønsket kommer, er det et livets træ.
Pr 13:12 Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.
[Or 13:13 DK-KJV] Den som foragter ordet skal bli’ destrueret: men han der frygter befalingen skal bli’ belønnet.
Pr 13:13 Whoso despiseth the word shall be destroyed: but he that feareth the commandment shall be rewarded.
[Or 13:14 DK-KJV] Loven fra den vise er et springvand af liv, til at forlade dødens fælder.
Pr 13:14 The law of the wise is a fountain of life, to depart from the snares of death.
[Or 13:15 DK-KJV] God forståelse giver en fordel: men overtrædernes vej er hård.
Pr 13:15 Good understanding giveth favour: but the way of transgressors is hard.
[Or 13:16 DK-KJV] Enhver fornuftig mand handler med kundskab: men en tåbe lægger sin tåbelighed åbent frem.
Pr 13:16 Every prudent man dealeth with knowledge: but a fool layeth open his folly.
[Or 13:17 DK-KJV] En ond budbringer falder ind i misgerning: men en trofast ambassadør er helse.
Pr 13:17 A wicked messenger falleth into mischief: but a faithful ambassador is health.
[Or 13:18 DK-KJV] Fattigdom og skam skal være til ham der afviser instruktion: men han værdsætter irettesættelse skal bli’ hædret.
Pr 13:18 Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction: but he that regardeth reproof shall be honoured.
[Or 13:19 DK-KJV] Et opfyldt ønske er sødt for sjælen: men det er hæsligt for tåber at skulle forlade ondt.
Pr 13:19 The desire accomplished is sweet to the soul: but it is abomination to fools to depart from evil.
[Or 13:20 DK-KJV] Han der vandrer med vise mænd skal bli’ vis: men en ven med tåber skal bli’ destrueret.
Pr 13:20 He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.
[Or 13:21 DK-KJV] Ondt forfølger syndere: men godt skal bli’ tilbagebetalt til den retskafne.
Pr 13:21 Evil pursueth sinners: but to the righteous good shall be repayed.
[Or 13:22 DK-KJV] Og god mand efterlader en arv til sine børns børn: og rigdommen til synderen er lagt til side til den retfærdige.
Pr 13:22 A good man leaveth an inheritance to his children’s children: and the wealth of the sinner is laid up for the just.
[Or 13:23 DK-KJV] Meget mad er i landbruget til den fattige: men der hvor det er, er det destrueret på grund af manglende dom.
Pr 13:23 Much food is in the tillage of the poor: but there is that is destroyed for want of judgment.
[Or 13:24 DK-KJV] Han der tilbageholder sin stav hader sin søn: men han der elsker ham irettesætter ham rettidigt.
Pr 13:24 He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.
[Or 13:25 DK-KJV] Den retskafne spiser for at tilfredsstille sin sjæl: men maven til de onde skal mangle.
Pr 13:25 The righteous eateth to the satisfying of his soul: but the belly of the wicked shall want.
[Or 14:1 DK-KJV] Enhver vis kvinde bygger hendes hus: men tåben river det ned med hendes hænder.
Pr 14:1 Every wise woman buildeth her house: but the foolish plucketh it down with her hands.
[Or 14:2 DK-KJV] Han der vandrer i hans oprigtighed frygter HERREN: men han der er forvildet i hans veje foragter ham.
Pr 14:2 He that walketh in his uprightness feareth the LORD: but he that is perverse in his ways despiseth him.
[Or 14:3 DK-KJV] I munden på tåbelige er en stav af stolthed: men læberne til den vise skal bevarer dem.
Pr 14:3 In the mouth of the foolish is a rod of pride: but the lips of the wise shall preserve them.
[Or 14:4 DK-KJV] Hvor der ikke er okser, er fodertruget rent, men stor vækst er via oksens styrke.
Pr 14:4 Where no oxen are, the crib is clean: but much increase is by the strength of the ox.
[Or 14:5 DK-KJV] Et trofast vidne vil ikke lyve, men et falsk vidne vil udtale løgne.
Pr 14:5 A faithful witness will not lie: but a false witness will utter lies.
[Or 14:6 DK-KJV] En der håner søger efter visdom, og finder den ikke: men kundskab er enkel for ham der forstår.
Pr 14:6 A scorner seeketh wisdom, and findeth it not: but knowledge is easy unto him that understandeth.
[Or 14:7 DK-KJV] Forlad nærværet af en tåbelig mand, når du opfatter at der ikke er læber med kundskab i ham.
Pr 14:7 Go from the presence of a foolish man, when thou perceivest not in him the lips of knowledge.
[Or 14:8 DK-KJV]
Pr 14:8 The wisdom of the prudent is to understand his way: but the folly of fools is deceit.
[Or 14:9 DK-KJV]
Pr 14:9 Fools make a mock at sin: but among the righteous there is favour.
[Or 14:10 DK-KJV]
Pr 14:10 The heart knoweth his own bitterness; and a stranger doth not intermeddle with his joy.
[Or 14:11 DK-KJV]
Pr 14:11 The house of the wicked shall be overthrown: but the tabernacle of the upright shall flourish.
[Or 14:12 DK-KJV]
Pr 14:12 There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
[Or 14:13 DK-KJV] tungsindighed
Pr 14:13 Even in laughter the heart is sorrowful; and the end of that mirth is heaviness.
[Or 14:14 DK-KJV]
Pr 14:14 The backslider in heart shall be filled with his own ways: and a good man shall be satisfied from himself.
[Or 14:15 DK-KJV]
Pr 14:15 The simple believeth every word: but the prudent man looketh well to his going.
[Or 14:16 DK-KJV]
Pr 14:16 A wise man feareth, and departeth from evil: but the fool rageth, and is confident.
[Or 14:17 DK-KJV] Han der hurtigt bli’r vred handler tåbeligt: og en mand med onde planer er hadet.
Pr 14:17 He that is soon angry dealeth foolishly: and a man of wicked devices is hated.
[Or 14:18 DK-KJV]
Pr 14:18 The simple inherit folly: but the prudent are crowned with knowledge.
[Or 14:19 DK-KJV]
Pr 14:19 The evil bow before the good; and the wicked at the gates of the righteous.
[Or 14:20 DK-KJV] næste
Pr 14:20 The poor is hated even of his own neighbour: but the rich hath many friends.
[Or 14:21 DK-KJV] næste
Pr 14:21 He that despiseth his neighbour sinneth: but he that hath mercy on the poor, happy is he.
[Or 14:22 DK-KJV]
Pr 14:22 Do they not err that devise evil? but mercy and truth shall be to them that devise good.
[Or 14:23 DK-KJV]
Pr 14:23 In all labour there is profit: but the talk of the lips tendeth only to penury.
[Or 14:24 DK-KJV]
Pr 14:24 The crown of the wise is their riches: but the foolishness of fools is folly.
[Or 14:25 DK-KJV]
Pr 14:25 A true witness delivereth souls: but a deceitful witness speaketh lies.
[Or 14:26 DK-KJV]
Pr 14:26 In the fear of the LORD is strong confidence: and his children shall have a place of refuge.
[Or 14:27 DK-KJV]
Pr 14:27 The fear of the LORD is a fountain of life, to depart from the snares of death.
[Or 14:28 DK-KJV]
Pr 14:28 In the multitude of people is the king’s honour: but in the want of people is the destruction of the prince.
[Or 14:29 DK-KJV]
Pr 14:29 He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.
[Or 14:30 DK-KJV]
Pr 14:30 A sound heart is the life of the flesh: but envy the rottenness of the bones.
[Or 14:31 DK-KJV]
Pr 14:31 He that oppresseth the poor reproacheth his Maker: but he that honoureth him hath mercy on the poor.
[Or 14:32 DK-KJV] Den onde farer afsted i sin ondskab: men de retskafne har håb i sin død.
Pr 14:32 The wicked is driven away in his wickedness: but the righteous hath hope in his death.
[Or 14:33 DK-KJV]
Pr 14:33 Wisdom resteth in the heart of him that hath understanding: but that which is in the midst of fools is made known.
[Or 14:34 DK-KJV]
Pr 14:34 Righteousness exalteth a nation: but sin is a reproach to any people.
[Or 14:35 DK-KJV]
Pr 14:35 The king’s favour is toward a wise servant: but his wrath is against him that causeth shame.
[Or 15:1 DK-KJV]
Pr 15:1 A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger.
[Or 15:2 DK-KJV]
Pr 15:2 The tongue of the wise useth knowledge aright: but the mouth of fools poureth out foolishness.
[Or 15:3 DK-KJV]
Pr 15:3 The eyes of the LORD are in every place, beholding the evil and the good.
[Or 15:4 DK-KJV] En helsebringende tunge er et livets træ: men perversitet i den er et åndeligt brud.
Pr 15:4 A wholesome tongue is a tree of life: but perverseness therein is a breach in the spirit.
[Or 15:5 DK-KJV] En tåbe foragter sin fars vejledning: men han der tager sig i agt for irettesættelse er forstandig.
Pr 15:5 A fool despiseth his father’s instruction: but he that regardeth reproof is prudent.
[Or 15:6 DK-KJV] I den retskafnes hus er mange skatte: men i de ondes indtægter er trængsel.
Pr 15:6 In the house of the righteous is much treasure: but in the revenues of the wicked is trouble.
[Or 15:7 DK-KJV]
Pr 15:7 The lips of the wise disperse knowledge: but the heart of the foolish doeth not so.
[Or 15:8 DK-KJV]
Pr 15:8 The sacrifice of the wicked is an abomination to the LORD: but the prayer of the upright is his delight.
[Or 15:9 DK-KJV]
Pr 15:9 The way of the wicked is an abomination unto the LORD: but he loveth him that followeth after righteousness.
[Or 15:10 DK-KJV]
Pr 15:10 Correction is grievous unto him that forsaketh the way: and he that hateth reproof shall die.
[Or 15:11 DK-KJV]
Pr 15:11 Hell and destruction are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?
[Or 15:12 DK-KJV] En håner elsker ikke én der bebrejder ham: han vil heller ikke gå til den vise.
Pr 15:12 A scorner loveth not one that reproveth him: neither will he go unto the wise.
[Or 15:13 DK-KJV]
Pr 15:13 A merry heart maketh a cheerful countenance: but by sorrow of the heart the spirit is broken.
[Or 15:14 DK-KJV]
Pr 15:14 The heart of him that hath understanding seeketh knowledge: but the mouth of fools feedeth on foolishness.
[Or 15:15 DK-KJV]
Pr 15:15 All the days of the afflicted are evil: but he that is of a merry heart hath a continual feast.
[Or 15:16 DK-KJV] Bedre er lidt med Herrefrygt end store skatte og plager derved.
Pr 15:16 Better is little with the fear of the LORD than great treasure and trouble therewith.
[Or 15:17 DK-KJV]
Pr 15:17 Better is a dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred therewith.
[Or 15:18 DK-KJV]
Pr 15:18 A wrathful man stirreth up strife: but he that is slow to anger appeaseth strife.
[Or 15:19 DK-KJV]
Pr 15:19 The way of the slothful man is as an hedge of thorns: but the way of the righteous is made plain.
[Or 15:20 DK-KJV]
Pr 15:20 A wise son maketh a glad father: but a foolish man despiseth his mother.
[Or 15:21 DK-KJV]
Pr 15:21 Folly is joy to him that is destitute of wisdom: but a man of understanding walketh uprightly.
[Or 15:22 DK-KJV]
Pr 15:22 Without counsel purposes are disappointed: but in the multitude of counsellers they are established.
[Or 15:23 DK-KJV]
Pr 15:23 A man hath joy by the answer of his mouth: and a word spoken in due season, how good is it!
[Or 15:24 DK-KJV]
Pr 15:24 The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath.
[Or 15:25 DK-KJV]
Pr 15:25 The LORD will destroy the house of the proud: but he will establish the border of the widow.
[Or 15:26 DK-KJV]
Pr 15:26 The thoughts of the wicked are an abomination to the LORD: but the words of the pure are pleasant words.
[Or 15:27 DK-KJV] Han der er grådig efter gevinst bekymrer sit eget hus; men han der hader gaver skal leve.
Pr 15:27 He that is greedy of gain troubleth his own house; but he that hateth gifts shall live.
[Or 15:28 DK-KJV]
Pr 15:28 The heart of the righteous studieth to answer: but the mouth of the wicked poureth out evil things.
[Or 15:29 DK-KJV]
Pr 15:29 The LORD is far from the wicked: but he heareth the prayer of the righteous.
[Or 15:30 DK-KJV]
Pr 15:30 The light of the eyes rejoiceth the heart: and a good report maketh the bones fat.
[Or 15:31 DK-KJV]
Pr 15:31 The ear that heareth the reproof of life abideth among the wise.
[Or 15:32 DK-KJV]
Pr 15:32 He that refuseth instruction despiseth his own soul: but he that heareth reproof getteth understanding.
[Or 15:33 DK-KJV]
Pr 15:33 The fear of the LORD is the instruction of wisdom; and before honour is humility.
[Or 16:1 DK-KJV]
Pr 16:1 The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.
[Or 16:2 DK-KJV]
Pr 16:2 All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
[Or 16:3 DK-KJV]
Pr 16:3 Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.
[Or 16:4 DK-KJV]
Pr 16:4 The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.
[Or 16:5 DK-KJV]
Pr 16:5 Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
[Or 16:6 DK-KJV]
Pr 16:6 By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
[Or 16:7 DK-KJV]
Pr 16:7 When a man’s ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
[Or 16:8 DK-KJV]
Pr 16:8 Better is a little with righteousness than great revenues without right.
[Or 16:9 DK-KJV]
Pr 16:9 A man’s heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
[Or 16:10 DK-KJV]
Pr 16:10 A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.
[Or 16:11 DK-KJV]
Pr 16:11 A just weight and balance are the LORD’S: all the weights of the bag are his work.
[Or 16:12 DK-KJV]
Pr 16:12 It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.
[Or 16:13 DK-KJV]
Pr 16:13 Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.
[Or 16:14 DK-KJV]
Pr 16:14 The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.
[Or 16:15 DK-KJV]
Pr 16:15 In the light of the king’s countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.
[Or 16:16 DK-KJV]
Pr 16:16 How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
[Or 16:17 DK-KJV]
Pr 16:17 The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
[Or 16:18 DK-KJV]
Pr 16:18 Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
[Or 16:19 DK-KJV]
Pr 16:19 Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.
[Or 16:20 DK-KJV] Han der håndterer en sag vist skal finde godt: og den som stoler på HERREN, lykkelig er han.
Pr 16:20 He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
[Or 16:21 DK-KJV] Den vise i hjertet skal kaldes forstandig: og læbernes sødme forøger indlæring.
Pr 16:21 The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.
[Or 16:22 DK-KJV]
Pr 16:22 Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.
[Or 16:23 DK-KJV]
Pr 16:23 The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.
[Or 16:24 DK-KJV]
Pr 16:24 Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
[Or 16:25 DK-KJV]
Pr 16:25 There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
[Or 16:26 DK-KJV]
Pr 16:26 He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.
[Or 16:27 DK-KJV]
Pr 16:27 An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.
[Or 16:28 DK-KJV]
Pr 16:28 A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
[Or 16:29 DK-KJV] næste
Pr 16:29 A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.
[Or 16:30 DK-KJV]
Pr 16:30 He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
[Or 16:31 DK-KJV]
Pr 16:31 The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
[Or 16:32 DK-KJV]
Pr 16:32 He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
[Or 16:33 DK-KJV]
Pr 16:33 The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.
[Or 17:1 DK-KJV]
Pr 17:1 Better is a dry morsel, and quietness therewith, than an house full of sacrifices with strife.
[Or 17:2 DK-KJV]
Pr 17:2 A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among the brethren.
[Or 17:3 DK-KJV]
Pr 17:3 The fining pot is for silver, and the furnace for gold: but the LORD trieth the hearts.
[Or 17:4 DK-KJV]
Pr 17:4 A wicked doer giveth heed to false lips; and a liar giveth ear to a naughty tongue.
[Or 17:5 DK-KJV] Den som håner den fattige irettesætter sin Skaber: og han der glæder sig over katastrofer skal ikke være ustraffet.
Pr 17:5 Whoso mocketh the poor reproacheth his Maker: and he that is glad at calamities shall not be unpunished.
[Or 17:6 DK-KJV]
Pr 17:6 Children’s children are the crown of old men; and the glory of children are their fathers.
[Or 17:7 DK-KJV]
Pr 17:7 Excellent speech becometh not a fool: much less do lying lips a prince.
[Or 17:8 DK-KJV]
Pr 17:8 A gift is as a precious stone in the eyes of him that hath it: whithersoever it turneth, it prospereth.
[Or 17:9 DK-KJV]
Pr 17:9 He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.
[Or 17:10 DK-KJV]
Pr 17:10 A reproof entereth more into a wise man than an hundred stripes into a fool.
[Or 17:11 DK-KJV]
Pr 17:11 An evil man seeketh only rebellion: therefore a cruel messenger shall be sent against him.
[Or 17:12 DK-KJV]
Pr 17:12 Let a bear robbed of her whelps meet a man, rather than a fool in his folly.
[Or 17:13 DK-KJV] Den som belønner ondt som godt, ondt skal ikke forlade hans hus.
Pr 17:13 Whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house.
[Or 17:14 DK-KJV]
Pr 17:14 The beginning of strife is as when one letteth out water: therefore leave off contention, before it be meddled with.
[Or 17:15 DK-KJV]
Pr 17:15 He that justifieth the wicked, and he that condemneth the just, even they both are abomination to the LORD.
[Or 17:16 DK-KJV]
Pr 17:16 Wherefore is there a price in the hand of a fool to get wisdom, seeing he hath no heart to it?
[Or 17:17 DK-KJV]
Pr 17:17 A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.
[Or 17:18 DK-KJV]
Pr 17:18 A man void of understanding striketh hands, and becometh surety in the presence of his friend.
[Or 17:19 DK-KJV]
Pr 17:19 He loveth transgression that loveth strife: and he that exalteth his gate seeketh destruction.
[Or 17:20 DK-KJV]
Pr 17:20 He that hath a froward heart findeth no good: and he that hath a perverse tongue falleth into mischief.
[Or 17:21 DK-KJV]
Pr 17:21 He that begetteth a fool doeth it to his sorrow: and the father of a fool hath no joy.
[Or 17:22 DK-KJV]
Pr 17:22 A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.
[Or 17:23 DK-KJV]
Pr 17:23 A wicked man taketh a gift out of the bosom to pervert the ways of judgment.
[Or 17:24 DK-KJV]
Pr 17:24 Wisdom is before him that hath understanding; but the eyes of a fool are in the ends of the earth.
[Or 17:25 DK-KJV]
Pr 17:25 A foolish son is a grief to his father, and bitterness to her that bare him.
[Or 17:26 DK-KJV]
Pr 17:26 Also to punish the just is not good, nor to strike princes for equity.
[Or 17:27 DK-KJV]
Pr 17:27 He that hath knowledge spareth his words: and a man of understanding is of an excellent spirit.
[Or 17:28 DK-KJV]
Pr 17:28 Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.
[Or 18:1 DK-KJV]
Pr 18:1 Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom.
[Or 18:2 DK-KJV]
Pr 18:2 A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.
[Or 18:3 DK-KJV]
Pr 18:3 When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach.
[Or 18:4 DK-KJV]
Pr 18:4 The words of a man’s mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom as a flowing brook.
[Or 18:5 DK-KJV]
Pr 18:5 It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment.
[Or 18:6 DK-KJV]
Pr 18:6 A fool’s lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes.
[Or 18:7 DK-KJV]
Pr 18:7 A fool’s mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul.
[Or 18:8 DK-KJV]
Pr 18:8 The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly.
[Or 18:9 DK-KJV]
Pr 18:9 He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster.
[Or 18:10 DK-KJV]
Pr 18:10 The name of the LORD is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
[Or 18:11 DK-KJV]
Pr 18:11 The rich man’s wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.
[Or 18:12 DK-KJV]
Pr 18:12 Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.
[Or 18:13 DK-KJV] Han der besvarer en sag før han hører den, overfor ham er det tåbelighed og skam.
Pr 18:13 He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him.
[Or 18:14 DK-KJV] En mands ånd vil bevare hans skrøbelighed; men hvem kan holde en såret ånd ud?
Pr 18:14 The spirit of a man will sustain his infirmity; but a wounded spirit who can bear?
[Or 18:15 DK-KJV]
Pr 18:15 The heart of the prudent getteth knowledge; and the ear of the wise seeketh knowledge.
[Or 18:16 DK-KJV]
Pr 18:16 A man’s gift maketh room for him, and bringeth him before great men.
[Or 18:17 DK-KJV]
Pr 18:17 He that is first in his own cause seemeth just; but his neighbour cometh and searcheth him.
[Or 18:18 DK-KJV]
Pr 18:18 The lot causeth contentions to cease, and parteth between the mighty.
[Or 18:19 DK-KJV]
Pr 18:19 A brother offended is harder to be won than a strong city: and their contentions are like the bars of a castle.
[Or 18:20 DK-KJV]
Pr 18:20 A man’s belly shall be satisfied with the fruit of his mouth; and with the increase of his lips shall he be filled.
[Or 18:21 DK-KJV]
Pr 18:21 Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.
[Or 18:22 DK-KJV] Den som finder en hustru finder en god ting, og modtager favør af HERREN.
Pr 18:22 Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the LORD.
[Or 18:23 DK-KJV]
Pr 18:23 The poor useth intreaties; but the rich answereth roughly.
[Or 18:24 DK-KJV]
Pr 18:24 A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.
[Or 19:1 DK-KJV]
Pr 19:1 Better is the poor that walketh in his integrity, than he that is perverse in his lips, and is a fool.
[Or 19:2 DK-KJV]
Pr 19:2 Also, that the soul be without knowledge, it is not good; and he that hasteth with his feet sinneth.
[Or 19:3 DK-KJV]
Pr 19:3 The foolishness of man perverteth his way: and his heart fretteth against the LORD.
[Or 19:4 DK-KJV]
Pr 19:4 Wealth maketh many friends; but the poor is separated from his neighbour.
[Or 19:5 DK-KJV]
Pr 19:5 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape.
[Or 19:6 DK-KJV]
Pr 19:6 Many will intreat the favour of the prince: and every man is a friend to him that giveth gifts.
[Or 19:7 DK-KJV]
Pr 19:7 All the brethren of the poor do hate him: how much more do his friends go far from him? he pursueth them with words, yet they are wanting to him.
[Or 19:8 DK-KJV]
Pr 19:8 He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.
[Or 19:9 DK-KJV]
Pr 19:9 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish.
[Or 19:10 DK-KJV]
Pr 19:10 Delight is not seemly for a fool; much less for a servant to have rule over princes.
[Or 19:11 DK-KJV]
Pr 19:11 The discretion of a man deferreth his anger; and it is his glory to pass over a transgression.
[Or 19:12 DK-KJV]
Pr 19:12 The king’s wrath is as the roaring of a lion; but his favour is as dew upon the grass.
[Or 19:13 DK-KJV] En tåbelig søn er hans fars katastrofe: og en hustrus stridigheder er en vedvarende dryppen.
Pr 19:13 A foolish son is the calamity of his father: and the contentions of a wife are a continual dropping.
[Or 19:14 DK-KJV]
Pr 19:14 House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the LORD.
[Or 19:15 DK-KJV]
Pr 19:15 Slothfulness casteth into a deep sleep; and an idle soul shall suffer hunger.
[Or 19:16 DK-KJV]
Pr 19:16 He that keepeth the commandment keepeth his own soul; but he that despiseth his ways shall die.
[Or 19:17 DK-KJV] Han der har medlidenhed med den fattige låner til HERREN, og det som han har givet vil han tilbagebetale ham.
Pr 19:17 He that hath pity upon the poor lendeth unto the LORD; and that which he hath given will he pay him again.
[Or 19:18 DK-KJV] Irettesæt din søn mens der er håb, og lad ikke din sjæl beskytte ham selvom han græder.
Pr 19:18 Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying.
[Or 19:19 DK-KJV] En mand med stor vrede skal lide straf; for hvis du udfrier ham, skal du dog gøre det igen.
Pr 19:19 A man of great wrath shall suffer punishment: for if thou deliver him, yet thou must do it again.
[Or 19:20 DK-KJV] Hør råd, og modtag instruktion, så du må være vis i din sidste ende.
Pr 19:20 Hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end.
[Or 19:21 DK-KJV] Der er mange planer i et menneskes hjerte; imidlertid er det HERRENs råd, der skal stå fast.
Pr 19:21 There are many devices in a man’s heart; nevertheless the counsel of the LORD, that shall stand.
[Or 19:22 DK-KJV] Et menneskes ønske er hans godhed: og et fattigt menneske er bedre end en løgner.
Pr 19:22 The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.
[Or 19:23 DK-KJV]
Pr 19:23 The fear of the LORD tendeth to life: and he that hath it shall abide satisfied; he shall not be visited with evil.
[Or 19:24 DK-KJV]
Pr 19:24 A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth again.
[Or 19:25 DK-KJV]
Pr 19:25 Smite a scorner, and the simple will beware: and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge.
[Or 19:26 DK-KJV]
Pr 19:26 He that wasteth his father, and chaseth away his mother, is a son that causeth shame, and bringeth reproach.
[Or 19:27 DK-KJV]
Pr 19:27 Cease, my son, to hear the instruction that causeth to err from the words of knowledge.
[Or 19:28 DK-KJV]
Pr 19:28 An ungodly witness scorneth judgment: and the mouth of the wicked devoureth iniquity.
[Or 19:29 DK-KJV]
Pr 19:29 Judgments are prepared for scorners, and stripes for the back of fools.
[Or 20:1 DK-KJV] Vin er en der håner, stærke drikke er rasende: og hvemsomhelst der er bedraget derved er ikke vis.
Pr 20:1 Wine is a mocker, strong drink is raging: and whosoever is deceived thereby is not wise.
[Or 20:2 DK-KJV] Frygten for en konge er som brølet fra en løve: den som provokerer ham til vrede synder imod sin egen sjæl.
Pr 20:2 The fear of a king is as the roaring of a lion: whoso provoketh him to anger sinneth against his own soul.
[Or 20:3 DK-KJV] Det er en ære for en mand at holde sig fra strid: men enhver tåbe vil bli’ ved med at blande sig.
Pr 20:3 It is an honour for a man to cease from strife: but every fool will be meddling.
[Or 20:4 DK-KJV] Den dovne vil ikke pløje fordi det er koldt; derfor skal han bønfalde i høst, og ingenting ha’.
Pr 20:4 The sluggard will not plow by reason of the cold; therefore shall he beg in harvest, and have nothing.
[Or 20:5 DK-KJV]
Pr 20:5 Counsel in the heart of man is like deep water; but a man of understanding will draw it out.
[Or 20:6 DK-KJV]
Pr 20:6 Most men will proclaim every one his own goodness: but a faithful man who can find?
[Or 20:7 DK-KJV]
Pr 20:7 The just man walketh in his integrity: his children are blessed after him.
[Or 20:8 DK-KJV]
Pr 20:8 A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes.
[Or 20:9 DK-KJV]
Pr 20:9 Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin?
[Or 20:10 DK-KJV]
Pr 20:10 Divers weights, and divers measures, both of them are alike abomination to the LORD.
[Or 20:11 DK-KJV]
Pr 20:11 Even a child is known by his doings, whether his work be pure, and whether it be right.
[Or 20:12 DK-KJV]
Pr 20:12 The hearing ear, and the seeing eye, the LORD hath made even both of them.
[Or 20:13 DK-KJV]
Pr 20:13 Love not sleep, lest thou come to poverty; open thine eyes, and thou shalt be satisfied with bread.
[Or 20:14 DK-KJV]
Pr 20:14 It is naught, it is naught, saith the buyer: but when he is gone his way, then he boasteth.
[Or 20:15 DK-KJV]
Pr 20:15 There is gold, and a multitude of rubies: but the lips of knowledge are a precious jewel.
[Or 20:16 DK-KJV]
Pr 20:16 Take his garment that is surety for a stranger: and take a pledge of him for a strange woman.
[Or 20:17 DK-KJV]
Pr 20:17 Bread of deceit is sweet to a man; but afterwards his mouth shall be filled with gravel.
[Or 20:18 DK-KJV]
Pr 20:18 Every purpose is established by counsel: and with good advice make war.
[Or 20:19 DK-KJV]
Pr 20:19 He that goeth about as a talebearer revealeth secrets: therefore meddle not with him that flattereth with his lips.
[Or 20:20 DK-KJV]
Pr 20:20 Whoso curseth his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness.
[Or 20:21 DK-KJV]
Pr 20:21 An inheritance may be gotten hastily at the beginning; but the end thereof shall not be blessed.
[Or 20:22 DK-KJV]
Pr 20:22 Say not thou, I will recompense evil; but wait on the LORD, and he shall save thee.
[Or 20:23 DK-KJV]
Pr 20:23 Divers weights are an abomination unto the LORD; and a false balance is not good.
[Or 20:24 DK-KJV]
Pr 20:24 Man’s goings are of the LORD; how can a man then understand his own way?
[Or 20:25 DK-KJV]
Pr 20:25 It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make inquiry.
[Or 20:26 DK-KJV]
Pr 20:26 A wise king scattereth the wicked, and bringeth the wheel over them.
[Or 20:27 DK-KJV]
Pr 20:27 The spirit of man is the candle of the LORD, searching all the inward parts of the belly.
[Or 20:28 DK-KJV]
Pr 20:28 Mercy and truth preserve the king: and his throne is upholden by mercy.
[Or 20:29 DK-KJV]
Pr 20:29 The glory of young men is their strength: and the beauty of old men is the gray head.
[Or 20:30 DK-KJV]
Pr 20:30 The blueness of a wound cleanseth away evil: so do stripes the inward parts of the belly.
[Or 21:1 DK-KJV]
Pr 21:1 The king’s heart is in the hand of the LORD, as the rivers of water: he turneth it whithersoever he will.
[Or 21:2 DK-KJV]
Pr 21:2 Every way of a man is right in his own eyes: but the LORD pondereth the hearts.
[Or 21:3 DK-KJV]
Pr 21:3 To do justice and judgment is more acceptable to the LORD than sacrifice.
[Or 21:4 DK-KJV]
Pr 21:4 An high look, and a proud heart, and the plowing of the wicked, is sin.
[Or 21:5 DK-KJV]
Pr 21:5 The thoughts of the diligent tend only to plenteousness; but of every one that is hasty only to want.
[Or 21:6 DK-KJV]
Pr 21:6 The getting of treasures by a lying tongue is a vanity tossed to and fro of them that seek death.
[Or 21:7 DK-KJV]
Pr 21:7 The robbery of the wicked shall destroy them; because they refuse to do judgment.
[Or 21:8 DK-KJV]
Pr 21:8 The way of man is froward and strange: but as for the pure, his work is right.
[Or 21:9 DK-KJV]
Pr 21:9 It is better to dwell in a corner of the housetop, than with a brawling woman in a wide house.
[Or 21:10 DK-KJV] næste
Pr 21:10 The soul of the wicked desireth evil: his neighbour findeth no favour in his eyes.
[Or 21:11 DK-KJV]
Pr 21:11 When the scorner is punished, the simple is made wise: and when the wise is instructed, he receiveth knowledge.
[Or 21:12 DK-KJV]
Pr 21:12 The righteous man wisely considereth the house of the wicked: but God overthroweth the wicked for their wickedness.
[Or 21:13 DK-KJV]
Pr 21:13 Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard.
[Or 21:14 DK-KJV]
Pr 21:14 A gift in secret pacifieth anger: and a reward in the bosom strong wrath.
[Or 21:15 DK-KJV]
Pr 21:15 It is joy to the just to do judgment: but destruction shall be to the workers of iniquity.
[Or 21:16 DK-KJV]
Pr 21:16 The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead.
[Or 21:17 DK-KJV]
Pr 21:17 He that loveth pleasure shall be a poor man: he that loveth wine and oil shall not be rich.
[Or 21:18 DK-KJV]
Pr 21:18 The wicked shall be a ransom for the righteous, and the transgressor for the upright.
[Or 21:19 DK-KJV]
Pr 21:19 It is better to dwell in the wilderness, than with a contentious and an angry woman.
[Or 21:20 DK-KJV]
Pr 21:20 There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise; but a foolish man spendeth it up.
[Or 21:21 DK-KJV]
Pr 21:21 He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.
[Or 21:22 DK-KJV]
Pr 21:22 A wise man scaleth the city of the mighty, and casteth down the strength of the confidence thereof.
[Or 21:23 DK-KJV] Den der vogter sin mund og sin tunge bevarer sin sjæl fra trængsler.
Pr 21:23 Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles.
[Or 21:24 DK-KJV]
Pr 21:24 Proud and haughty scorner is his name, who dealeth in proud wrath.
[Or 21:25 DK-KJV]
Pr 21:25 The desire of the slothful killeth him; for his hands refuse to labour.
[Or 21:26 DK-KJV]
Pr 21:26 He coveteth greedily all the day long: but the righteous giveth and spareth not.
[Or 21:27 DK-KJV]
Pr 21:27 The sacrifice of the wicked is abomination: how much more, when he bringeth it with a wicked mind?
[Or 21:28 DK-KJV]
Pr 21:28 A false witness shall perish: but the man that heareth speaketh constantly.
[Or 21:29 DK-KJV]
Pr 21:29 A wicked man hardeneth his face: but as for the upright, he directeth his way.
[Or 21:30 DK-KJV]
Pr 21:30 There is no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.
[Or 21:31 DK-KJV]
Pr 21:31 The horse is prepared against the day of battle: but safety is of the LORD.
[Or 22:1 DK-KJV]
Pr 22:1 A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.
[Or 22:2 DK-KJV]
Pr 22:2 The rich and poor meet together: the LORD is the maker of them all.
[Or 22:3 DK-KJV]
Pr 22:3 A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself: but the simple pass on, and are punished.
[Or 22:4 DK-KJV]
Pr 22:4 By humility and the fear of the LORD are riches, and honour, and life.
[Or 22:5 DK-KJV]
Pr 22:5 Thorns and snares are in the way of the froward: he that doth keep his soul shall be far from them.
[Or 22:6 DK-KJV]
Pr 22:6 Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.
[Or 22:7 DK-KJV]
Pr 22:7 The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender.
[Or 22:8 DK-KJV]
Pr 22:8 He that soweth iniquity shall reap vanity: and the rod of his anger shall fail.
[Or 22:9 DK-KJV]
Pr 22:9 He that hath a bountiful eye shall be blessed; for he giveth of his bread to the poor.
[Or 22:10 DK-KJV]
Pr 22:10 Cast out the scorner, and contention shall go out; yea, strife and reproach shall cease.
[Or 22:11 DK-KJV]
Pr 22:11 He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips the king shall be his friend.
[Or 22:12 DK-KJV]
Pr 22:12 The eyes of the LORD preserve knowledge, and he overthroweth the words of the transgressor.
[Or 22:13 DK-KJV]
Pr 22:13 The slothful man saith, There is a lion without, I shall be slain in the streets.
[Or 22:14 DK-KJV]
Pr 22:14 The mouth of strange women is a deep pit: he that is abhorred of the LORD shall fall therein.
[Or 22:15 DK-KJV]
Pr 22:15 Foolishness is bound in the heart of a child; but the rod of correction shall drive it far from him.
[Or 22:16 DK-KJV]
Pr 22:16 He that oppresseth the poor to increase his riches, and he that giveth to the rich, shall surely come to want.
[Or 22:17 DK-KJV]
Pr 22:17 Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge.
[Or 22:18 DK-KJV]
Pr 22:18 For it is a pleasant thing if thou keep them within thee; they shall withal be fitted in thy lips.
[Or 22:19 DK-KJV]
Pr 22:19 That thy trust may be in the LORD, I have made known to thee this day, even to thee.
[Or 22:20 DK-KJV]
Pr 22:20 Have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge,
[Or 22:21 DK-KJV]
Pr 22:21 That I might make thee know the certainty of the words of truth; that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee?
[Or 22:22 DK-KJV]
Pr 22:22 Rob not the poor, because he is poor: neither oppress the afflicted in the gate:
[Or 22:23 DK-KJV]
Pr 22:23 For the LORD will plead their cause, and spoil the soul of those that spoiled them.
[Or 22:24 DK-KJV]
Pr 22:24 Make no friendship with an angry man; and with a furious man thou shalt not go:
[Or 22:25 DK-KJV]
Pr 22:25 Lest thou learn his ways, and get a snare to thy soul.
[Or 22:26 DK-KJV]
Pr 22:26 Be not thou one of them that strike hands, or of them that are sureties for debts.
[Or 22:27 DK-KJV]
Pr 22:27 If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee?
[Or 22:28 DK-KJV]
Pr 22:28 Remove not the ancient landmark, which thy fathers have set.
[Or 22:29 DK-KJV]
Pr 22:29 Seest thou a man diligent in his business? he shall stand before kings; he shall not stand before mean men.
[Or 23:1 DK-KJV]
Pr 23:1 When thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee:
[Or 23:2 DK-KJV]
Pr 23:2 And put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite.
[Or 23:3 DK-KJV]
Pr 23:3 Be not desirous of his dainties: for they are deceitful meat.
[Or 23:4 DK-KJV]
Pr 23:4 Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.
[Or 23:5 DK-KJV]
Pr 23:5 Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven.
[Or 23:6 DK-KJV] Spis du ikke brødet fra ham der har et ondt øje, ønsk du heller ikke hans lækkerier:
Pr 23:6 Eat thou not the bread of him that hath an evil eye, neither desire thou his dainty meats:
[Or 23:7 DK-KJV] For som han tænker i hans hjerte, sådant er han: Spis og drik, siger han til dig; men hans hjerte er ikke med dig.
Pr 23:7 For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee.
[Or 23:8 DK-KJV] Lækkerbisken som du har spist skal du kaste op, og miste dine søde ord.
Pr 23:8 The morsel which thou hast eaten shalt thou vomit up, and lose thy sweet words.
[Or 23:9 DK-KJV] Tal ikke i øret på en tåbe: for han vil foragt visdommen fra dine ord.
Pr 23:9 Speak not in the ears of a fool: for he will despise the wisdom of thy words.
[Or 23:10 DK-KJV] Flyt ikke på gamle landemærker; og gå ikke ind på de faderløses marker:
Pr 23:10 Remove not the old landmark; and enter not into the fields of the fatherless:
[Or 23:11 DK-KJV] For deres befrier er mægtig; han skal føre deres sag mod dig.
Pr 23:11 For their redeemer is mighty; he shall plead their cause with thee.
[Or 23:12 DK-KJV] Vend dit hjerte mod instruktion, og dine øre til kundskabsord.
Pr 23:12 Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge.
[Or 23:13 DK-KJV]
Pr 23:13 Withhold not correction from the child: for if thou beatest him with the rod, he shall not die.
[Or 23:14 DK-KJV]
Pr 23:14 Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell.
[Or 23:15 DK-KJV]
Pr 23:15 My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine.
[Or 23:16 DK-KJV]
Pr 23:16 Yea, my reins shall rejoice, when thy lips speak right things.
[Or 23:17 DK-KJV]
Pr 23:17 Let not thine heart envy sinners: but be thou in the fear of the LORD all the day long.
[Or 23:18 DK-KJV]
Pr 23:18 For surely there is an end; and thine expectation shall not be cut off.
[Or 23:19 DK-KJV]
Pr 23:19 Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way.
[Or 23:20 DK-KJV]
Pr 23:20 Be not among winebibbers; among riotous eaters of flesh:
[Or 23:21 DK-KJV]
Pr 23:21 For the drunkard and the glutton shall come to poverty: and drowsiness shall clothe a man with rags.
[Or 23:22 DK-KJV]
Pr 23:22 Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old.
[Or 23:23 DK-KJV]
Pr 23:23 Buy the truth, and sell it not; also wisdom, and instruction, and understanding.
[Or 23:24 DK-KJV]
Pr 23:24 The father of the righteous shall greatly rejoice: and he that begetteth a wise child shall have joy of him.
[Or 23:25 DK-KJV]
Pr 23:25 Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice.
[Or 23:26 DK-KJV]
Pr 23:26 My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways.
[Or 23:27 DK-KJV]
Pr 23:27 For a whore is a deep ditch; and a strange woman is a narrow pit.
[Or 23:28 DK-KJV]
Pr 23:28 She also lieth in wait as for a prey, and increaseth the transgressors among men.
[Or 23:29 DK-KJV]
Pr 23:29 Who hath woe? who hath sorrow? who hath contentions? who hath babbling? who hath wounds without cause? who hath redness of eyes?
[Or 23:30 DK-KJV]
Pr 23:30 They that tarry long at the wine; they that go to seek mixed wine.
[Or 23:31 DK-KJV]
Pr 23:31 Look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his colour in the cup, when it moveth itself aright.
[Or 23:32 DK-KJV]
Pr 23:32 At the last it biteth like a serpent, and stingeth like an adder.
[Or 23:33 DK-KJV]
Pr 23:33 Thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things.
[Or 23:34 DK-KJV]
Pr 23:34 Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast.
[Or 23:35 DK-KJV]
Pr 23:35 They have stricken me, shalt thou say, and I was not sick; they have beaten me, and I felt it not: when shall I awake? I will seek it yet again.
[Or 24:1 DK-KJV]
Pr 24:1 Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them.
[Or 24:2 DK-KJV]
Pr 24:2 For their heart studieth destruction, and their lips talk of mischief.
[Or 24:3 DK-KJV]
Pr 24:3 Through wisdom is an house builded; and by understanding it is established:
[Or 24:4 DK-KJV]
Pr 24:4 And by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches.
[Or 24:5 DK-KJV]
Pr 24:5 A wise man is strong; yea, a man of knowledge increaseth strength.
[Or 24:6 DK-KJV]
Pr 24:6 For by wise counsel thou shalt make thy war: and in multitude of counsellers there is safety.
[Or 24:7 DK-KJV]
Pr 24:7 Wisdom is too high for a fool: he openeth not his mouth in the gate.
[Or 24:8 DK-KJV] Han der udtænker at gøre ondt skal kaldes en ondskabsfuld person.
Pr 24:8 He that deviseth to do evil shall be called a mischievous person.
[Or 24:9 DK-KJV]
Pr 24:9 The thought of foolishness is sin: and the scorner is an abomination to men.
[Or 24:10 DK-KJV] Hvis du giver op på modgangens dag, er din styrke lille.
Pr 24:10 If thou faint in the day of adversity, thy strength is small.
[Or 24:11 DK-KJV]
Pr 24:11 If thou forbear to deliver them that are drawn unto death, and those that are ready to be slain;
[Or 24:12 DK-KJV]
Pr 24:12 If thou sayest, Behold, we knew it not; doth not he that pondereth the heart consider it? and he that keepeth thy soul, doth not he know it? and shall not he render to every man according to his works?
[Or 24:13 DK-KJV]
Pr 24:13 My son, eat thou honey, because it is good; and the honeycomb, which is sweet to thy taste:
[Or 24:14 DK-KJV]
Pr 24:14 So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.
[Or 24:15 DK-KJV]
Pr 24:15 Lay not wait, O wicked man, against the dwelling of the righteous; spoil not his resting place:
[Or 24:16 DK-KJV]
Pr 24:16 For a just man falleth seven times, and riseth up again: but the wicked shall fall into mischief.
[Or 24:17 DK-KJV]
Pr 24:17 Rejoice not when thine enemy falleth, and let not thine heart be glad when he stumbleth:
[Or 24:18 DK-KJV]
Pr 24:18 Lest the LORD see it, and it displease him, and he turn away his wrath from him.
[Or 24:19 DK-KJV]
Pr 24:19 Fret not thyself because of evil men, neither be thou envious at the wicked;
[Or 24:20 DK-KJV]
Pr 24:20 For there shall be no reward to the evil man; the candle of the wicked shall be put out.
[Or 24:21 DK-KJV]
Pr 24:21 My son, fear thou the LORD and the king: and meddle not with them that are given to change:
[Or 24:22 DK-KJV] For deres katastrofe skal pludseligt rejse sig; og hvem kender ødelæggelsen fra dem begge?
Pr 24:22 For their calamity shall rise suddenly; and who knoweth the ruin of them both?
[Or 24:23 DK-KJV]
Pr 24:23 These things also belong to the wise. It is not good to have respect of persons in judgment.
[Or 24:24 DK-KJV]
Pr 24:24 He that saith unto the wicked, Thou art righteous; him shall the people curse, nations shall abhor him:
[Or 24:25 DK-KJV]
Pr 24:25 But to them that rebuke him shall be delight, and a good blessing shall come upon them.
[Or 24:26 DK-KJV]
Pr 24:26 Every man shall kiss his lips that giveth a right answer.
[Or 24:27 DK-KJV]
Pr 24:27 Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field; and afterwards build thine house.
[Or 24:28 DK-KJV] næste
Pr 24:28 Be not a witness against thy neighbour without cause; and deceive not with thy lips.
[Or 24:29 DK-KJV]
Pr 24:29 Say not, I will do so to him as he hath done to me: I will render to the man according to his work.
[Or 24:30 DK-KJV]
Pr 24:30 I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding;
[Or 24:31 DK-KJV]
Pr 24:31 And, lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down.
[Or 24:32 DK-KJV]
Pr 24:32 Then I saw, and considered it well: I looked upon it, and received instruction.
[Or 24:33 DK-KJV]
Pr 24:33 Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
[Or 24:34 DK-KJV]
Pr 24:34 So shall thy poverty come as one that travelleth; and thy want as an armed man.
[Or 25:1 DK-KJV] Disse er også ordsprog af Solomon, som Judahs konge Hezekiahs mænd lavede en kopi af.
Pr 25:1 These are also proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah king of Judah copied out.
[Or 25:2 DK-KJV] Det er Guds herlighed at skjule en ting: men kongernes ære at undersøge en sag.
Pr 25:2 It is the glory of God to conceal a thing: but the honour of kings is to search out a matter.
[Or 25:3 DK-KJV] Himmelen som højde, og jorden som dybde, og kongers hjerter er ubegribelige.
Pr 25:3 The heaven for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unsearchable.
[Or 25:4 DK-KJV] Fjern slaggerne fra sølvet, og ud af det skal der komme et finere kar frem.
Pr 25:4 Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the finer.
[Or 25:5 DK-KJV] Fjern de onde foran kongen, og hans trone skal bli’ etableret i retfærdighed.
Pr 25:5 Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness.
[Or 25:6 DK-KJV] Fremhæv ikke digselv i kongens nærvær, og stå ikke på de store mænds plads:
Pr 25:6 Put not forth thyself in the presence of the king, and stand not in the place of great men:
[Or 25:7 DK-KJV] For det er bedre at det bli’r sagt til dig, Kom herop; end at du skulle bli’ nedværdiget i prinsens nærvær som dine øjne har set.
Pr 25:7 For better it is that it be said unto thee, Come up hither; than that thou shouldest be put lower in the presence of the prince whom thine eyes have seen.
[Or 25:8 DK-KJV] Gå ikke hurtigt frem mod en strid, for ikke at du ikke ved hvad du skal gøre ved dens ende, når din nabo har gjort dig til skamme.
Pr 25:8 Go not forth hastily to strive, lest thou know not what to do in the end thereof, when thy neighbour hath put thee to shame.
[Or 25:9 DK-KJV] Debatter din sag med din næste hamselv; og afslør ikke en hemmelighed for en anden:
Pr 25:9 Debate thy cause with thy neighbour himself; and discover not a secret to another:
[Or 25:10 DK-KJV] For ikke at han der hører det gør dig til skamme, og din skændsel ikke forsvinder.
Pr 25:10 Lest he that heareth it put thee to shame, and thine infamy turn not away.
[Or 25:11 DK-KJV] Et ord der er passende talt er som guldæbler i sølvbilleder.
Pr 25:11 A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver.
[Or 25:12 DK-KJV] Som en guldørering, og en krans af fint guld, sådant er en vis bebrejder i et lydigt øre.
Pr 25:12 As an earring of gold, and an ornament of fine gold, so is a wise reprover upon an obedient ear.
[Or 25:13 DK-KJV] Som sneens kulde i tiden for høst, sådant er en trofast budbringer overfor dem der sendte ham: for han forfrisker hans mestres sjæle.
Pr 25:13 As the cold of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to them that send him: for he refresheth the soul of his masters.
[Or 25:14 DK-KJV] Den som roser sigselv af en falsk gave er som skyer og vind uden regn.
Pr 25:14 Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain.
[Or 25:15 DK-KJV]
Pr 25:15 By long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone.
[Or 25:16 DK-KJV]
Pr 25:16 Hast thou found honey? eat so much as is sufficient for thee, lest thou be filled therewith, and vomit it.
[Or 25:17 DK-KJV] næstes hus
Pr 25:17 Withdraw thy foot from thy neighbour’s house; lest he be weary of thee, and so hate thee.
[Or 25:18 DK-KJV] næste
Pr 25:18 A man that beareth false witness against his neighbour is a maul, and a sword, and a sharp arrow.
[Or 25:19 DK-KJV] Tillid til en utro mand i trængslens tid er som en knækket tand, og en fod ude af led.
Pr 25:19 Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth, and a foot out of joint.
[Or 25:20 DK-KJV]
Pr 25:20 As he that taketh away a garment in cold weather, and as vinegar upon nitre, so is he that singeth songs to an heavy heart.
[Or 25:21 DK-KJV]
Pr 25:21 If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink:
[Or 25:22 DK-KJV]
Pr 25:22 For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the LORD shall reward thee.
[Or 25:23 DK-KJV]
Pr 25:23 The north wind driveth away rain: so doth an angry countenance a backbiting tongue.
[Or 25:24 DK-KJV]
Pr 25:24 It is better to dwell in the corner of the housetop, than with a brawling woman and in a wide house.
[Or 25:25 DK-KJV]
Pr 25:25 As cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country.
[Or 25:26 DK-KJV]
Pr 25:26 A righteous man falling down before the wicked is as a troubled fountain, and a corrupt spring.
[Or 25:27 DK-KJV]
Pr 25:27 It is not good to eat much honey: so for men to search their own glory is not glory.
[Or 25:28 DK-KJV]
Pr 25:28 He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down, and without walls.
[Or 26:1 DK-KJV]
Pr 26:1 As snow in summer, and as rain in harvest, so honour is not seemly for a fool.
[Or 26:2 DK-KJV]
Pr 26:2 As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come.
[Or 26:3 DK-KJV]
Pr 26:3 A whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool’s back.
[Or 26:4 DK-KJV]
Pr 26:4 Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him.
[Or 26:5 DK-KJV]
Pr 26:5 Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit.
[Or 26:6 DK-KJV]
Pr 26:6 He that sendeth a message by the hand of a fool cutteth off the feet, and drinketh damage.
[Or 26:7 DK-KJV]
Pr 26:7 The legs of the lame are not equal: so is a parable in the mouth of fools.
[Or 26:8 DK-KJV]
Pr 26:8 As he that bindeth a stone in a sling, so is he that giveth honour to a fool.
[Or 26:9 DK-KJV]
Pr 26:9 As a thorn goeth up into the hand of a drunkard, so is a parable in the mouth of fools.
[Or 26:10 DK-KJV]
Pr 26:10 The great God that formed all things both rewardeth the fool, and rewardeth transgressors.
[Or 26:11 DK-KJV]
Pr 26:11 As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly.
[Or 26:12 DK-KJV]
Pr 26:12 Seest thou a man wise in his own conceit? there is more hope of a fool than of him.
[Or 26:13 DK-KJV]
Pr 26:13 The slothful man saith, There is a lion in the way; a lion is in the streets.
[Or 26:14 DK-KJV]
Pr 26:14 As the door turneth upon his hinges, so doth the slothful upon his bed.
[Or 26:15 DK-KJV]
Pr 26:15 The slothful hideth his hand in his bosom; it grieveth him to bring it again to his mouth.
[Or 26:16 DK-KJV] Den dovne er visere i hans egen indbilskhed end 7 mænd der kan komme med en begrundelse.
Pr 26:16 The sluggard is wiser in his own conceit than seven men that can render a reason.
[Or 26:17 DK-KJV] Han der står der, og blander sig i en strid der ikke tilhører ham, er som en der tager en hund ved ørerne.
Pr 26:17 He that passeth by, and meddleth with strife belonging not to him, is like one that taketh a dog by the ears.
[Or 26:18 DK-KJV] Som en gal mand der kaster med fakler, pile, og død,
Pr 26:18 As a mad man who casteth firebrands, arrows, and death,
[Or 26:19 DK-KJV] Sådant er den mand der bedrager sin næste, og siger, Er jeg ikke sjov?
Pr 26:19 So is the man that deceiveth his neighbour, and saith, Am not I in sport?
[Or 26:20 DK-KJV] Der hvor der ikke er træ, der går ilden ud: så der hvor der ingen sladerhank er, der stopper striden.
Pr 26:20 Where no wood is, there the fire goeth out: so where there is no talebearer, the strife ceaseth.
[Or 26:21 DK-KJV] Som kul er for brændende kul, og træ for ild; sådant er en stridbar mand til at opildne til strid.
Pr 26:21 As coals are to burning coals, and wood to fire; so is a contentious man to kindle strife.
[Or 26:22 DK-KJV] Ordene fra en sladerhank er sårende, og de går ned i de dybeste dele af maven.
Pr 26:22 The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly.
[Or 26:23 DK-KJV]
Pr 26:23 Burning lips and a wicked heart are like a potsherd covered with silver dross.
[Or 26:24 DK-KJV]
Pr 26:24 He that hateth dissembleth with his lips, and layeth up deceit within him;
[Or 26:25 DK-KJV]
Pr 26:25 When he speaketh fair, believe him not: for there are seven abominations in his heart.
[Or 26:26 DK-KJV]
Pr 26:26 Whose hatred is covered by deceit, his wickedness shall be shewed before the whole congregation.
[Or 26:27 DK-KJV]
Pr 26:27 Whoso diggeth a pit shall fall therein: and he that rolleth a stone, it will return upon him.
[Or 26:28 DK-KJV]
Pr 26:28 A lying tongue hateth those that are afflicted by it; and a flattering mouth worketh ruin.
[Or 27:1 DK-KJV]
Pr 27:1 Boast not thyself of to morrow; for thou knowest not what a day may bring forth.
[Or 27:2 DK-KJV]
Pr 27:2 Let another man praise thee, and not thine own mouth; a stranger, and not thine own lips.
[Or 27:3 DK-KJV]
Pr 27:3 A stone is heavy, and the sand weighty; but a fool’s wrath is heavier than them both.
[Or 27:4 DK-KJV]
Pr 27:4 Wrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before envy?
[Or 27:5 DK-KJV]
Pr 27:5 Open rebuke is better than secret love.
[Or 27:6 DK-KJV]
Pr 27:6 Faithful are the wounds of a friend; but the kisses of an enemy are deceitful.
[Or 27:7 DK-KJV]
Pr 27:7 The full soul loatheth an honeycomb; but to the hungry soul every bitter thing is sweet.
[Or 27:8 DK-KJV]
Pr 27:8 As a bird that wandereth from her nest, so is a man that wandereth from his place.
[Or 27:9 DK-KJV]
Pr 27:9 Ointment and perfume rejoice the heart: so doth the sweetness of a man’s friend by hearty counsel.
[Or 27:10 DK-KJV]
Pr 27:10 Thine own friend, and thy father’s friend, forsake not; neither go into thy brother’s house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off.
[Or 27:11 DK-KJV]
Pr 27:11 My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me.
[Or 27:12 DK-KJV]
Pr 27:12 A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.
[Or 27:13 DK-KJV]
Pr 27:13 Take his garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman.
[Or 27:14 DK-KJV]
Pr 27:14 He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted a curse to him.
[Or 27:15 DK-KJV]
Pr 27:15 A continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike.
[Or 27:16 DK-KJV]
Pr 27:16 Whosoever hideth her hideth the wind, and the ointment of his right hand, which bewrayeth itself.
[Or 27:17 DK-KJV]
Pr 27:17 Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.
[Or 27:18 DK-KJV]
Pr 27:18 Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof: so he that waiteth on his master shall be honoured.
[Or 27:19 DK-KJV]
Pr 27:19 As in water face answereth to face, so the heart of man to man.
[Or 27:20 DK-KJV]
Pr 27:20 Hell and destruction are never full; so the eyes of man are never satisfied.
[Or 27:21 DK-KJV]
Pr 27:21 As the fining pot for silver, and the furnace for gold; so is a man to his praise.
[Or 27:22 DK-KJV]
Pr 27:22 Though thou shouldest bray a fool in a mortar among wheat with a pestle, yet will not his foolishness depart from him.
[Or 27:23 DK-KJV]
Pr 27:23 Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds.
[Or 27:24 DK-KJV]
Pr 27:24 For riches are not for ever: and doth the crown endure to every generation?
[Or 27:25 DK-KJV]
Pr 27:25 The hay appeareth, and the tender grass sheweth itself, and herbs of the mountains are gathered.
[Or 27:26 DK-KJV]
Pr 27:26 The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field.
[Or 27:27 DK-KJV]
Pr 27:27 And thou shalt have goats’ milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance for thy maidens.
[Or 28:1 DK-KJV]
Pr 28:1 The wicked flee when no man pursueth: but the righteous are bold as a lion.
[Or 28:2 DK-KJV]
Pr 28:2 For the transgression of a land many are the princes thereof: but by a man of understanding and knowledge the state thereof shall be prolonged.
[Or 28:3 DK-KJV]
Pr 28:3 A poor man that oppresseth the poor is like a sweeping rain which leaveth no food.
[Or 28:4 DK-KJV]
Pr 28:4 They that forsake the law praise the wicked: but such as keep the law contend with them.
[Or 28:5 DK-KJV]
Pr 28:5 Evil men understand not judgment: but they that seek the LORD understand all things.
[Or 28:6 DK-KJV]
Pr 28:6 Better is the poor that walketh in his uprightness, than he that is perverse in his ways, though he be rich.
[Or 28:7 DK-KJV]
Pr 28:7 Whoso keepeth the law is a wise son: but he that is a companion of riotous men shameth his father.
[Or 28:8 DK-KJV]
Pr 28:8 He that by usury and unjust gain increaseth his substance, he shall gather it for him that will pity the poor.
[Or 28:9 DK-KJV]
Pr 28:9 He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination.
[Or 28:10 DK-KJV]
Pr 28:10 Whoso causeth the righteous to go astray in an evil way, he shall fall himself into his own pit: but the upright shall have good things in possession.
[Or 28:11 DK-KJV]
Pr 28:11 The rich man is wise in his own conceit; but the poor that hath understanding searcheth him out.
[Or 28:12 DK-KJV]
Pr 28:12 When righteous men do rejoice, there is great glory: but when the wicked rise, a man is hidden.
[Or 28:13 DK-KJV]
Pr 28:13 He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.
[Or 28:14 DK-KJV]
Pr 28:14 Happy is the man that feareth alway: but he that hardeneth his heart shall fall into mischief.
[Or 28:15 DK-KJV]
Pr 28:15 As a roaring lion, and a ranging bear; so is a wicked ruler over the poor people.
[Or 28:16 DK-KJV] Den prins der mangler forståelse er også en stor undertrykker: men han der hader griskhed skal forlænge sine dage.
Pr 28:16 The prince that wanteth understanding is also a great oppressor: but he that hateth covetousness shall prolong his days.
[Or 28:17 DK-KJV]
Pr 28:17 A man that doeth violence to the blood of any person shall flee to the pit; let no man stay him.
[Or 28:18 DK-KJV]
Pr 28:18 Whoso walketh uprightly shall be saved: but he that is perverse in his ways shall fall at once.
[Or 28:19 DK-KJV]
Pr 28:19 He that tilleth his land shall have plenty of bread: but he that followeth after vain persons shall have poverty enough.
[Or 28:20 DK-KJV]
Pr 28:20 A faithful man shall abound with blessings: but he that maketh haste to be rich shall not be innocent.
[Or 28:21 DK-KJV]
Pr 28:21 To have respect of persons is not good: for for a piece of bread that man will transgress.
[Or 28:22 DK-KJV]
Pr 28:22 He that hasteth to be rich hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him.
[Or 28:23 DK-KJV]
Pr 28:23 He that rebuketh a man afterwards shall find more favour than he that flattereth with the tongue.
[Or 28:24 DK-KJV]
Pr 28:24 Whoso robbeth his father or his mother, and saith, It is no transgression; the same is the companion of a destroyer.
[Or 28:25 DK-KJV]
Pr 28:25 He that is of a proud heart stirreth up strife: but he that putteth his trust in the LORD shall be made fat.
[Or 28:26 DK-KJV]
Pr 28:26 He that trusteth in his own heart is a fool: but whoso walketh wisely, he shall be delivered.
[Or 28:27 DK-KJV]
Pr 28:27 He that giveth unto the poor shall not lack: but he that hideth his eyes shall have many a curse.
[Or 28:28 DK-KJV]
Pr 28:28 When the wicked rise, men hide themselves: but when they perish, the righteous increase.
[Or 29:1 DK-KJV]
Pr 29:1 He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy.
[Or 29:2 DK-KJV]
Pr 29:2 When the righteous are in authority, the people rejoice: but when the wicked beareth rule, the people mourn.
[Or 29:3 DK-KJV]
Pr 29:3 Whoso loveth wisdom rejoiceth his father: but he that keepeth company with harlots spendeth his substance.
[Or 29:4 DK-KJV]
Pr 29:4 The king by judgment establisheth the land: but he that receiveth gifts overthroweth it.
[Or 29:5 DK-KJV] næste
Pr 29:5 A man that flattereth his neighbour spreadeth a net for his feet.
[Or 29:6 DK-KJV]
Pr 29:6 In the transgression of an evil man there is a snare: but the righteous doth sing and rejoice.
[Or 29:7 DK-KJV]
Pr 29:7 The righteous considereth the cause of the poor: but the wicked regardeth not to know it.
[Or 29:8 DK-KJV]
Pr 29:8 Scornful men bring a city into a snare: but wise men turn away wrath.
[Or 29:9 DK-KJV]
Pr 29:9 If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest.
[Or 29:10 DK-KJV]
Pr 29:10 The bloodthirsty hate the upright: but the just seek his soul.
[Or 29:11 DK-KJV]
Pr 29:11 A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards.
[Or 29:12 DK-KJV]
Pr 29:12 If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked.
[Or 29:13 DK-KJV]
Pr 29:13 The poor and the deceitful man meet together: the LORD lighteneth both their eyes.
[Or 29:14 DK-KJV]
Pr 29:14 The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established for ever.
[Or 29:15 DK-KJV]
Pr 29:15 The rod and reproof give wisdom: but a child left to himself bringeth his mother to shame.
[Or 29:16 DK-KJV]
Pr 29:16 When the wicked are multiplied, transgression increaseth: but the righteous shall see their fall.
[Or 29:17 DK-KJV]
Pr 29:17 Correct thy son, and he shall give thee rest; yea, he shall give delight unto thy soul.
[Or 29:18 DK-KJV]
Pr 29:18 Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the law, happy is he.
[Or 29:19 DK-KJV]
Pr 29:19 A servant will not be corrected by words: for though he understand he will not answer.
[Or 29:20 DK-KJV]
Pr 29:20 Seest thou a man that is hasty in his words? there is more hope of a fool than of him.
[Or 29:21 DK-KJV]
Pr 29:21 He that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the length.
[Or 29:22 DK-KJV]
Pr 29:22 An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression.
[Or 29:23 DK-KJV]
Pr 29:23 A man’s pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit.
[Or 29:24 DK-KJV]
Pr 29:24 Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not.
[Or 29:25 DK-KJV]
Pr 29:25 The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.
[Or 29:26 DK-KJV]
Pr 29:26 Many seek the ruler’s favour; but every man’s judgment cometh from the LORD.
[Or 29:27 DK-KJV]
Pr 29:27 An unjust man is an abomination to the just: and he that is upright in the way is abomination to the wicked.
[Or 30:1 DK-KJV]
Pr 30:1 The words of Agur the son of Jakeh, even the prophecy: the man spake unto Ithiel, even unto Ithiel and Ucal,
[Or 30:2 DK-KJV]
Pr 30:2 Surely I am more brutish than any man, and have not the understanding of a man.
[Or 30:3 DK-KJV]
Pr 30:3 I neither learned wisdom, nor have the knowledge of the holy.
[Or 30:4 DK-KJV]
Pr 30:4 Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son’s name, if thou canst tell?
[Or 30:5 DK-KJV]
Pr 30:5 Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
[Or 30:6 DK-KJV]
Pr 30:6 Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.
[Or 30:7 DK-KJV]
Pr 30:7 Two things have I required of thee; deny me them not before I die:
[Or 30:8 DK-KJV] Fjern nytteløshed og løgne langt væk fra mig: giv mig hverken fattigdom eller rigdom; gi’ mig den mad der er god for mig:
Pr 30:8 Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me:
[Or 30:9 DK-KJV] For ikke at jeg er mæt, og fornægter dig, og siger, Hvem er HERREN? og for ikke at jeg er fattig, og stjæler, og bruger min Guds navn forgæves.
Pr 30:9 Lest I be full, and deny thee, and say, Who is the LORD? or lest I be poor, and steal, and take the name of my God in vain.
[Or 30:10 DK-KJV] Anklag ikke en tjener overfor hans mester, for ikke at han forbander dig, og du er fundet skyldig.
Pr 30:10 Accuse not a servant unto his master, lest he curse thee, and thou be found guilty.
[Or 30:11 DK-KJV] Der er en generation der forbander deres far, og som ikke velsigner deres mor.
Pr 30:11 There is a generation that curseth their father, and doth not bless their mother.
[Or 30:12 DK-KJV] Der er en generation der er ren i deres egne øjne, og der endnu ikke er vasket fra deres snavs.
Pr 30:12 There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness.
[Or 30:13 DK-KJV] Der er en generation, 
Pr 30:13 There is a generation, O how lofty are their eyes! and their eyelids are lifted up.
[Or 30:14 DK-KJV] Der er en generation, 
Pr 30:14 There is a generation, whose teeth are as swords, and their jaw teeth as knives, to devour the poor from off the earth, and the needy from among men.
[Or 30:15 DK-KJV]
Pr 30:15 The horseleach hath two daughters, crying, Give, give. There are three things that are never satisfied, yea, four things say not, It is enough:
[Or 30:16 DK-KJV]
Pr 30:16 The grave; and the barren womb; the earth that is not filled with water; and the fire that saith not, It is enough.
[Or 30:17 DK-KJV]
Pr 30:17 The eye that mocketh at his father, and despiseth to obey his mother, the ravens of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it.
[Or 30:18 DK-KJV]
Pr 30:18 There be three things which are too wonderful for me, yea, four which I know not:
[Or 30:19 DK-KJV]
Pr 30:19 The way of an eagle in the air; the way of a serpent upon a rock; the way of a ship in the midst of the sea; and the way of a man with a maid.
[Or 30:20 DK-KJV]
Pr 30:20 Such is the way of an adulterous woman; she eateth, and wipeth her mouth, and saith, I have done no wickedness.
[Or 30:21 DK-KJV]
Pr 30:21 For three things the earth is disquieted, and for four which it cannot bear:
[Or 30:22 DK-KJV]
Pr 30:22 For a servant when he reigneth; and a fool when he is filled with meat;
[Or 30:23 DK-KJV] For en modbydelig kvinde når hun er gift; og en tjenestepige der er arving til sin frue.
Pr 30:23 For an odious woman when she is married; and an handmaid that is heir to her mistress.
[Or 30:24 DK-KJV]
Pr 30:24 There be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise:
[Or 30:25 DK-KJV]
Pr 30:25 The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer;
[Or 30:26 DK-KJV]
Pr 30:26 The conies are but a feeble folk, yet make they their houses in the rocks;
[Or 30:27 DK-KJV]
Pr 30:27 The locusts have no king, yet go they forth all of them by bands;
[Or 30:28 DK-KJV]
Pr 30:28 The spider taketh hold with her hands, and is in kings’ palaces.
[Or 30:29 DK-KJV]
Pr 30:29 There be three things which go well, yea, four are comely in going:
[Or 30:30 DK-KJV]
Pr 30:30 A lion which is strongest among beasts, and turneth not away for any;
[Or 30:31 DK-KJV]
Pr 30:31 A greyhound; an he goat also; and a king, against whom there is no rising up.
[Or 30:32 DK-KJV]
Pr 30:32 If thou hast done foolishly in lifting up thyself, or if thou hast thought evil, lay thine hand upon thy mouth.
[Or 30:33 DK-KJV]
Pr 30:33 Surely the churning of milk bringeth forth butter, and the wringing of the nose bringeth forth blood: so the forcing of wrath bringeth forth strife.
[Or 31:1 DK-KJV] Kong Lemuels ord, profetien som hans mor lærte ham.
Pr 31:1 The words of king Lemuel, the prophecy that his mother taught him.
[Or 31:2 DK-KJV] Hvad, min søn? og hvad, min livmoders søn? og hvad, min eds søn?
Pr 31:2 What, my son? and what, the son of my womb? and what, the son of my vows?
[Or 31:3 DK-KJV] Giv ikke din styrke til kvinder, heller ikke dine veje til det som destruerer konger.
Pr 31:3 Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings.
[Or 31:4 DK-KJV] Det er ikke for konger, Kæreste Lemuel, det er ikke for konger at drikke vin; heller ikke for prinser stærke drikke:
Pr 31:4 It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; nor for princes strong drink:
[Or 31:5 DK-KJV] For ikke at de drikker, og glemmer loven, og fordrejer dommen for nogle af de plagede.
Pr 31:5 Lest they drink, and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted.
[Or 31:6 DK-KJV] Giv stærke drikke til ham der er klar til at forlise, og vin til de der er af tunge hjerter.
Pr 31:6 Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts.
[Or 31:7 DK-KJV] Lad ham drikke, og glemme hans fattigdom, og ikke mere huske hans elendighed.
Pr 31:7 Let him drink, and forget his poverty, and remember his misery no more.
[Or 31:8 DK-KJV] Åben din mund for den stumme i anledning af alle sådanne som er udvalgte til destruktion.
Pr 31:8 Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.
[Or 31:9 DK-KJV] Åben din mund, døm retfærdigt, og før sagen for de fattige og trængende.
Pr 31:9 Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy.
[Or 31:10 DK-KJV] Hvem kan finde en dydig kvinde? for hendes pris er langt over rubiner.
Pr 31:10 Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.
[Or 31:11 DK-KJV] Hendes ægtemands hjerte stoler trygt på hende, sådant at han ikke skal ha’ noget behov for bytte.
Pr 31:11 The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil.
[Or 31:12 DK-KJV] Hun vil gøre ham godt og intet ondt alle dagene af hendes liv.
Pr 31:12 She will do him good and not evil all the days of her life.
[Or 31:13 DK-KJV] Hun søger efter uld, og hør, og udvirker villigt med hendes hænder.
Pr 31:13 She seeketh wool, and flax, and worketh willingly with her hands.
[Or 31:14 DK-KJV] Hun er ligesom handelsskibene; hun bringer hendes mad langt væk fra.
Pr 31:14 She is like the merchants’ ships; she bringeth her food from afar.
[Or 31:15 DK-KJV] Hun står også op mens det stadig er nat, og giver kød til hendes hushold, og en portion til hendes piger.
Pr 31:15 She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens.
[Or 31:16 DK-KJV] Hun betragter en mark, og køber den: med hendes hænders frugt planter hun en vingård.
Pr 31:16 She considereth a field, and buyeth it: with the fruit of her hands she planteth a vineyard.
[Or 31:17 DK-KJV] Hun omslutter hendes lænder med styrke, og styrker hendes arme.
Pr 31:17 She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.
[Or 31:18 DK-KJV] Hun forstår at hendes varer er gode: hendes lys går ikke ud om natten.
Pr 31:18 She perceiveth that her merchandise is good: her candle goeth not out by night.
[Or 31:19 DK-KJV] Hun ligger hendes hånd på rokken, og hendes hænder på tenen.
Pr 31:19 She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff.
[Or 31:20 DK-KJV] Hun strækker hendes hænder ud mod de fattige; ja, hun rækker hendes hænder frem mod de trængende.
Pr 31:20 She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands to the needy.
[Or 31:21 DK-KJV] Hun er ikke bange for sneen for hendes hushold: for hele hendes hushold er iklædt med skarlagenrød.
Pr 31:21 She is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with scarlet.
[Or 31:22 DK-KJV] Hun laver dækner til hendeselv af gobeliner; hendes tøj er silke og violet.
Pr 31:22 She maketh herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple.
[Or 31:23 DK-KJV] Hendes ægtemand er kendt i portene, når han sidder blandt landets ældste.
Pr 31:23 Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land.
[Or 31:24 DK-KJV] Hun laver fint linned, og sælger det; og leverer bælter til købmanden.
Pr 31:24 She maketh fine linen, and selleth it; and delivereth girdles unto the merchant.
[Or 31:25 DK-KJV] Styrke og ære er hendes klædning; og hun skal juble i tiden der kommer.
Pr 31:25 Strength and honour are her clothing; and she shall rejoice in time to come.
[Or 31:26 DK-KJV] Hun åbner hendes mund med visdom; og på hendes tunge er venlighedens lov.
Pr 31:26 She openeth her mouth with wisdom; and in her tongue is the law of kindness.
[Or 31:27 DK-KJV] Hun kigger godt efter hendes husholds veje, og spiser ikke lediggangens brød.
Pr 31:27 She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness.
[Or 31:28 DK-KJV] Hendes børn rejser sig op, og kalder hende velsignet; også hendes ægtemand, og han roser hende.
Pr 31:28 Her children arise up, and call her blessed; her husband also, and he praiseth her.
[Or 31:29 DK-KJV] Mange døtre har gjort dydigt, men du overgår dem alle.
Pr 31:29 Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all.
[Or 31:30 DK-KJV] Favør er bedragerisk, og skønhed er nyttesløs: men en kvinde der frygter HERREN, hun skal bli’ rost.
Pr 31:30 Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the LORD, she shall be praised.
[Or 31:31 DK-KJV] Gi’ hende af hendes hænders frugt; og lad hendes egne gerninger rose hende i portene.
Pr 31:31 Give her of the fruit of her hands; and let her own works praise her in the gates.